SMMM Staja Giriş Sınavı Finansal Muhasebe. f u a t h o c a. n e t

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SMMM Staja Giriş Sınavı Finansal Muhasebe. f u a t h o c a. n e t"

Transkript

1 SMMM Sj Giriş Sıvı Fisl Msb VI MENKUL KIYMETLER VE YATIRIMLAR A Mkl Kıymlr 110Hiss Slri 111Özl Ksim Tvil, S v Blrı 112Km Ksimi Tvil, S v Blrı 118Diğr Mkl Kıymlr 119Mkl Kıymlr Dğr Düş Krşılığı (-) İşlmlri kıs vdli yırım mıyl ıl lrıı dğrldirmk içi sı ldığı mkl kıymlri izldiği sp grbdr Tml mç klıı yırım lmyıp lış-sış ylyl sış krı ld mkir Sış diyl ry çık kr v zrrı izldiği splr şğıdki gibidir: 645 Mkl Kıym Sış Krı 655 Mkl Kıym Sış Zrrı (1) 110 Hiss Slri Hsbı Arış (+) Brç Klı Azlış (-) Mkl kıymlr mil dğr üzrid irç dilirlr Ak r kdr mil bdl üzrid irç dils d iss sdi sı l işlmlr lış iyı üzrid kyılrıı düzlmk zrddır Alış ssıd ry çık msrlr d 653 Kmisy Gidri sbıd izlir () Alış Kydı: 110 Hiss Slri Hs XXX 653 Kmisy Gidrlri Hs XXX 100/102 XXX (b) DS Dğrlm Kydı: Hiss slrii döm sd brs dğri lış iyıı lıd grçklşmsi drmd r kdr sış işlmi lmmış ls d ilriki zmlrd bir gidr grçklşmsi iimli diyl krşılık yrılır Ak brd lmmsı grk k lış v sış işlmi içi grçklşmiyrdr Dlyısıyl döm s dğrlm kyılrıd Hiss Slri sbı kllılmz 654 Krşılık Gidrlri XXX 119 M Kıy Dğ Düş Krş XXX () Sış Kydı: i Ayı döm içid isslri krlı lrk sışı: 102 Bklr XXX 110 Hiss Slri Hs XXX 645 M Kıy Sış Krı XXX ii Ayı döm içid isslri zrrı sışı: 102 Bklr XXX 655 M Kıy Sış Zrrı XXX 110 Hiss Slri Hs XXX iii D ö krşılık yrılmış isslri izly dömd sışı: Döm içid lımı grçklşiril iss slri döm s iibriyl dğr düşüklüğü diyl bir krşılık yrılmış v izly dömd iss slri bkl krşılığı üsüd bir dğrl sılmışs brd yrılmış l krşılığı ipli grkkir Örk: ZTE işlmsi TL lış bdli l iss slri içi döm s iibriyl 3000 TL dğrid krşılık yırmışır İşlm izly dömd iss slrii; 7000 TL üzrid smışır 102 Bklr MKıy Dğ Düş Krş Hiss Slri Hs Brd d ö işlmi 3000 TL gidri lğı ögörülmüş v krşılık yrılmışı Tıpı mi dildiği gibi işlm TL lış dğri sip isslrii 3000 TL düşük bdll 7000 TL y smışır Yi ögörül gidr m lrk grçklşmişir B drmd işlmi d ö yırmış ldğ krşılığı ipl msi grk ykr 7500 TL üzrid smışır 102 Bklr MKıy Dğ Düş Krş Hiss Slri Hs Ks Klm Krşılık 500 B sış kydıd işlm d ö 3000 TL lrk ögördüğü gidri 2500 TL lrk grçklşiğii v 500 TL lik kısmı grksiz yr yrıldığıı rk miş v zld yırdığı kısmı ipl mişir TL üzrid smışır 102 Bklr MKıy Dğ Düş Krş Hiss Slri Hs Ks Klm Krşılık MKıy Sış Krı B sış kydıd işlm d ö 3000 TL lrk ögördüğü gidri grçklşmdiğii üsü isslri krlı lrk sığıı spi mişir B drmd dbir mçlı yzıl krşılığı mmıı silimsi grkmkdir B d yrli lmyıp ld iği krı d kyılrıd gösrmk zrddır TL üzrid smışır 102 Bklr MKıy Dğ Düş Krş MKıy Sış Zrrı Hiss Slri Hs B sış kydıd işlm d ö 3000 TL lrk ögördüğü gidri d zl grçklşiğii spi miş v zl grçklş r içi ksr gidr yzmışır 1

2 SMMM Sj Giriş Sıvı Fisl Msb (2) 111 Özl Ksim Tvil S Blrı Arış (+) Brç Klı Azlış (-) Piysd iiyı l özl şirklri blli bir vd v iz rı üzrid irç iklri v yırım mçlı lrk sı lı kıymli vrklrı izldiği spır Brdki mç işlmi lidki ıl lrı dğrldirip iz gliri ld msidir () İrç bdlid lış: 111 Özl Ksim T S XXX 100/102 XXX (b) İrç bdlii üzrid bir iy lış: D ö irç dilmiş v blli bir sür gçmiş özl ksim villrii sı lırk, irç rii il Sılm rii rsıd ry çık izi ö ödmsi ypılbilir B drmd ypılmış l ö ödm r kdr işly iz içi ypılmışs d b rilr rsıd söz ks villri işlmy i lmmsı sbbiyl b ödm iz gliri lrk msblşirilmz H b bir glir d dğildir Sd işlmiş l izi ilrid lımk kydıyl şimdid irç d irmy pşi lrk ödmsidir B drmd b rkı Diğr Çşili Dö Vrlıklr sbıd izlmmiz grkkir 111 Özl Ksim T S XXX 198 Diğr Çş Dö Vrlık XXX 100/102 XXX () DS işly izi kyd lımsı: İşlmlr sı ldıklrı villr içi döm s kdr gç sür içi iz splmsı ypıp glir lrk kkk irmk zrddırlr 181 Glir Tkkklrı XXX 642 Fiz Glirlri Hs XXX (d) Vd sd işly iz il birlik vili sili: 100 Ks Hsbı XXX 111 Özl Ksim T S XXX 198 Diğr Çş Dö Vrlık XXX 181 Glir Tkkklrı XXX 642 Fiz Glirlri XXX (3) 112 Km Ksimi Tvil S V Blrı Dvli brçlm iiyıı krşılmk mıyl irç miş ldğ villri sı lmmız drmd d gl lrk villr ilişki krllr yı lkır B Mli Yırımlr 240Bğlı Mkl Kıymlr 241Bğlı Mkl Kıymlr Dğr Düş Krşılığı (-) 242İşirklr 243İşirklr Srmy Tülri (-) 244İşirklr Srmy Pylrı Dğr Düş Krşılığı (-) 245Bğlı Orklıklr 246Bğlı Orklıklr Srmy Tülri (-) 247Bğlı Orklıklr Srmy Pylrı Dğ Düş Krş (-) 248Diğr Mli Dr Vrlıklr 249Diğr Mli Dr Vrlıklr Krşılığı (-) İşlmlr z vdli rklıklr krmk, rklı skörlr girrk piys riskii dğımk v pzr pyıı rırmk mıyl iss lımı grçklşirirlr Böyl bir drmd z vdli bir yırımd söz dbiliriz Brd ml gy l-s mığı dğil, z vdd mü gliri ld mkir Mli yırımlr diy dldırbilğimiz iss lımlrıd issdrlık drsi öm kzır B gör rklı issdrlık drlrid ry çık kvrmlr şğıdki gibidir: %9,9 kdr 240 Bğlı Mkl Kıymlr %10-%50 dil 242 İşirklr %50 üsü 245 Bğlı Orklıklr (1) Alış Kyılrı: () Bğlı Mkl Kıymlr 240 B Mkl Kıymlr XXX 100/102 XXX (b) İşirklr 242 İşirklr XXX 243 İş Srmy T XXX Srmy üdüü yri girilmsi 243 İş Srmy T XXX 100 Ks XXX 102 Bklr XXX 153 Tiri Mllr XXX () Bğlı Orklıklr 245 Bğlı Orklık XXX 246 BOr Srmy T XXX Srmy üdüü yri girilmsi 246 BOr Srm T XXX 100 Ks XXX 102 Bklr XXX 153 Tiri Mllr XXX 2

3 SMMM Sj Giriş Sıvı Fisl Msb (2) Döm S Dğrlm Kyılrı: () Bğlı Mkl Kıymlr 654 Krşılık Gidri XXX 241 BMKıy Dğ Düş Krş XXX (b) İşirklr 654 Krşılık Gidri XXX 244 İş Sr Py DDüş Krş XXX () Bğlı Orklıklr 654 Krşılık Gidri XXX 247 BOSPDDüş Krş XXX (3) Döm Krıd Tmü Dğıılmsı: () Bğlı Mkl Kıymlr 136 Diğr Çşili Alk XXX 649 DOlğ Glir Kr XXX (b) İşirklr 132 İşirklrd Al XXX 640 İşirklrd Tm Gliri XXX () Bğlı Orklıklr 133 Bğlı Or Alklr XXX 641 BOr Tmü Gliri XXX (4) Orklık Süsüü Dğişmsi: () Bğlı Mkl Kıym İşirk li döüşm: 242 İşirklr XXX 240 B Mkl Kıymlr XXX (b) İşirk BOrklık li döüşm 245 BOrklıklr XXX 242 İşirklr XXX () BOrklık İşirk li döüşm 242 İşirklr XXX 245 BOrklıklr XXX () İşirklr Bğlı Mkl Kıym li döüşm: 240 B Mkl Kıymlr XXX 242 İşirklr XXX VI BÖLÜM SORULARI 1 ZTE işlmsi gçii yırım mıyl mil dğri 10 TL d 1000 d iss sdii TL y sı lmışır İşlm isslri lımı içi rı krm 1000 TL ödm ypmışır B bilgilr gör işlmi ypmsı grk yvmiy kydı: Nmil Dğr: 10TL X 1000 : TL Alış Dğri : TL Öd Kmisy : 1000 TL 2 TEZ işlmsi ıl lrıı dğrldirmk mıyl mil bdli TL l iss slrii TL y ödyrk sı lmışır İşlm isslri lışı il ilgili lrk rı krm 2000 TL ödm ypmışır B bilgilr gör işlmi düzlmsi grk yvmiy kydıı ypıız? 3 TZE işlmsi mil dğri 2 TL/d l iss slrid ddii TL d bk rılığı il sı lmışır Alış işlmi il ilgili ypılk yvmiy kydıd şğıdki splrd gisii kllımı dğrdr? A) Hiss slri sbı brçl TL B) Hiss Slri sbı lklı TL C) Hiss slri sbı brçl TL D) Kmisy gidrlri sbı brçl 5000 TL E) Fism gidrlri sbı brçl 5000 TL 4 ZTE işlmsi mil bdli 3 TL l d iss sdii TL ödyrk sı lmış v şğıdki şkild msblşirmişir: 110 Hiss Slri Hs Kmisy Gidrlri Hs Bklr Hsbı İşlmi söz ks kyıl ilgili ypmsı grk düzlm kydıı grçklşiriiz? 3

4 SMMM Sj Giriş Sıvı Fisl Msb 5 EZT işlmsi z vdli yırım mıyl TL srmysi l TEZ işlmsii isslrii 4000 TL lik kısmıı sı lmışır İşlmi söz ks rklığı il ilgili lrk düzlmsi grk yvmiy kydıı ypıız? 8 ÖZT işlmsi ZET AŞ i isslrii TL lik v %40 ıı lşr kısmıı lid bldrmkdır ZET AŞ isslrii döm s dğrlmsid %40 dğr düşüklüğü ğrdığı spi dilmişir B bilgilr gör işlmi düzlmsi grk yvmiy kydıd şğıd vril splrd gisi dğrdr? A) Krşılık Gidrlri Hsbı TL Brçl B) Mkl Kıym Sış Zrrı Hsbı TL Brçl C) İşirklrd Srmy Pyı Dğr Düşüklüğü Krşılığı Hsbı TL Alklı D) Hiss Slri Hsbı TL Alklı E) İşirklr Hsbı TL Alklı 6 ZET işlmsi TL srmy ypısı sip EZT işlmsii %45 lik isssii TL y sı lmk üzr lşmy vrmışır İşlm d sr grkli işlmlri mmlyrk üdüü ki lrk yri girmişir B bilgilr gör ypılmsı grk yvmiy kyılrıı düzlyiiz? / / 7 ETZ işlmsi, z vdli yırım mıyl ZTE işlmsii srmysii lşr %52 lik isssii sı lmk üzr ü blmşr İşlm söz ks üdü yrısıı ki, diğr yrısıı d iri ml vrrk yri girmişir B bilgilr gör işlmi ypmsı grk yvmiy kydıd şğıdki splrd gisii kllımı ylışır? A) Bğlı Orklıklr Srmy Tülri Hsbı Brçl B) Bğlı Orklıklr Hsbı Alklı C) Ks Hsbı Alklı D) Tiri Mllr Hsbı Brçl E) Bğlı Orklıklr Srmy Tülri Hsbı Alklı 9 TEZ AŞ çşili skörlrd liy bl bird zl irmı rklı rlrd isslrii lid bldrmkdır Söz ks rklıklrıd sğldığı mü glirlri şğıdki şkild çıklmışır: X AŞ TL mü gliri dğığıı çıklmışır (%8 lik py sip) Y AŞ TL mü gliri dğığıı çıklmışır (%30 lk py sip) Z AŞ TL mü gliri dğığıı çıklmışır (%52 lik py sip) 4

5 SMMM Sj Giriş Sıvı Fisl Msb 10 FZT işlmsi K AŞ isslrii %40 ıı lşr kısmıı lid bldrmkdır K AŞ rıd ypıl çıklmy gör şirki 2015 yılı mli vrilri şğıdki gibidir: Döm N Krı : Gçmiş Yıl Zrrı : Ysl Ydk Trı : K işlmsi döm krıd ilgili rlrı düşük sr kl kısmı rklr dğıılmsı krr vrmişir B bilgilr gör FZT işlmsii düzlmsi grk yvmiy kydı ypıız? 13 TX işlmsi mil dğri TL l YZ işlmsi i 2 yıl vdli %12 iz rlı villri irç riid sı lmışır B bilgilr gör TX işlmsii düzlmsi grk yvmiy kydı ypıız? 14 TVZ işlmsi TZY işlmsii riid irç iği mil dğri TL, işlmiş izi TL l villri riid TL y sı lmışır B bilgilr gör TVZ işlmsii düzlmsi grk yvmiy kydı ypıız? İrç TF işlmsi yırım mıyl TL srmyli Z AŞ y i iss slrii %30 lid bldrmkdır Z AŞ i 2014 v 2015 yıllrıdki mli vrilri şğıdki gibidir; 2014 Yılı 2015 Yılı Döm N Krı Döm N Zrrı Z işlmsi 2015 yılıd ld iği kzı %40 lık kısmıı rklrı dğımışır B bilgilr gör TF işlmsii öz kyk yömi gör Z AŞ dki işirk rı kç TL dir? A) B) C) D) E) AY / 14 TZE işlmsi ETZ AŞ i riid irç iği 2 yıl vdli %12 iz rlı TL lik vili, riid TL y sı lmışır B bilgilr gör TZE işlmsii Alış, DS v vd s kyılrıd düzlmsi grk yvmiy kyılrıı ypıız? 0107 İrç 2 AY 0109 Alış 4 AY 12 AY VS 12 ZTF AŞ %52 lik isssii lid bldrdğ T AŞ i isslrid %5 lik kısmıı TL y smışır B bilgilr işlmi düzlmsi grk yvmiy kydıı grçklşiriiz? / 5

6 SMMM Sj Giriş Sıvı Fisl Msb 15 TZE işlmsi vrlıklrı rsıd yr l özl ksim villrii irç riid 4 y sr sı lmış v 4 ylık işlmiş izi ilgili işlmy ödmişir İşly iz içi öd r şğıdki splrd gisid izlir? A) Mkl Kıym Sış Zrrı Hsbıı Brd B) Fism Gidri Hsbıı Brd C) Fiz Gliri Hsbıı Alğıd D) Diğr Çşili Dö Vrlıklr Hsbıı Brd E) Özl Ksim Tvil S V Blrı Hsbıı Brd 16 F işlmsi riid mil bdli TL d 2 yıl vdli %18 iz rlı km ksimi vili sı lmışır İşlm riid ki sıkışıklığı sbbiyl söz ks villri yrısıı TL y bk rılığıyl smışır İşlmi söz ks sış dğ kr yd zrrı kç TL dir? A) 400 TL B) 3600 TL C) 4000 TL D) TL E) TL 17 Z işlmsi riid T AŞ i irç iği mil bdli TL l 3 yıl vdli %15 iz rlı özl ksim vilii bk rılığı il sı lmışır İşlm 5 y sr söz ks villri %40 ıı TL y bk rılığı il smışır İşlmi Alış, DS v sış işlmlri ilişki ypmsı grk yvmiy kyılrıı düzlyiiz? 0110 İrç %40 Sış 3 AY 2 AY 6

DEĞİŞİME AÇIK OLUN 1 stajbaslatmasinavi@gmail.com

DEĞİŞİME AÇIK OLUN 1 stajbaslatmasinavi@gmail.com 1 v 2 SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ 20082006 riid ypıl ks syımıd ksd 585 ABD Dlrı ($) ldğ blirlmişir Ayı ri iibriyl Dlr Kssı l sbıı brç plmı 26845 $, lk plmı 26320 $ lrk izlmkdir B rkı

Detaylı

DEĞİŞİME AÇIK OLUN 1 stajbaslatmasinavi@gmail.com

DEĞİŞİME AÇIK OLUN 1 stajbaslatmasinavi@gmail.com Tiri ml rklrii rlıklı vr yömi gör izly bir işlmd döm s iibriyl sk rklrii drm şğıdki gibidir DB Ml Mvd 2 000 Döm içi Ml Alışı 50 000 Alış İd 3 000 Tiri Ml Hs Al Tp 5 000 Tiri Ml Hs Brç Klı 52 000 Yriçi

Detaylı

SMMM STAJ BAŞLATMA FİNANSAL MUHASEBE/TİCARİ ALACAKLAR. f u a t h o c a. n e t. DEĞİŞİME AÇIK OLUN 1 stajbaslatmasinavi@gmail.com

SMMM STAJ BAŞLATMA FİNANSAL MUHASEBE/TİCARİ ALACAKLAR. f u a t h o c a. n e t. DEĞİŞİME AÇIK OLUN 1 stajbaslatmasinavi@gmail.com DEĞİŞİME AÇIK OLUN 1 sjbslmsivi@gmilm DEĞİŞİME AÇIK OLUN 2 sjbslmsivi@gmilm DEĞİŞİME AÇIK OLUN 3 sjbslmsivi@gmilm 1 Bir işlmi bzı bilgilri şğıdki gibidir: (Bi TL) Öki Döm Cri Döm Alıılr 940 610 Alk Slri

Detaylı

DEĞİŞİME AÇIK OLUN 1

DEĞİŞİME AÇIK OLUN 1 STAJ BAŞLATMA FİNANSAL /DÖNEM AYIRICI HESAPLAR Dömsllik kvrmı; işlmi sürkliliği kvrmı yrı sıırsız kbl dil ömrüü, blli dömlr bölümsi v r dömi liy sçlrıı diğr dömlrd bğımsız lrk spmsıdır Glir v gidrlri kkk

Detaylı

DEĞİŞİME AÇIK OLUN 1

DEĞİŞİME AÇIK OLUN 1 1 Tk Düz Msb sismi gi ri yglmy gçmişir? A) 01011994 B) 24021994 C) 01011995 D) 15011995 E) 15021993 6 Ksi mizı kl vr sçlrıd gi mli bl lşrlr? A) Glir Tbls B) Bilç C) F Akım Tbls D) Nki Akım Tbls E) Sışlrı

Detaylı

SMMM Staja Giriş Sınavı Finansal Muhasebe

SMMM Staja Giriş Sınavı Finansal Muhasebe SMMM Sj Giriş Sıvı Fisl Msb IV MALİ TABLOLAR v ÖZELLİKLERİ Mli bllr, işlmlri bir liy dömi içrisid grçklşirmiş ldğ işlmlri bir özidir A Gl Özlliklr B Türlri Alşılbilir lmsı Güvilir lmsı Krşılşırılbilir

Detaylı

DEĞİŞİME AÇIK OLUN 1 stajbaslatmasinavi@gmail.com

DEĞİŞİME AÇIK OLUN 1 stajbaslatmasinavi@gmail.com Mliy Msbsi : Bir işlmd üril ml v izm birimlrii ld dilmsi v blrı lıılr lşırılıp pry çvrilmsi içi, işlmi ypığı dkârlığı prsl ölçüsüü gösr mliylri, gi gidrlrd lşğ blirly, söz ks gidrlri; ürlri, ksiylrı v

Detaylı

GELİR TABLOSU NET SATIŞLAR BRÜT SATIŞ KARI/ZARARI ESAS FAALİYET KARI/ZARARI. fuathoca.net 1

GELİR TABLOSU NET SATIŞLAR BRÜT SATIŞ KARI/ZARARI ESAS FAALİYET KARI/ZARARI. fuathoca.net 1 İlk Mdd Mlzm DB Dirk İlk Mdd Mlzm Sğ Döm içi Dirk İlk Mdd Mlzm lımı (+) Kllılbilir Dirk ilk Mdd Mlzm DS Dirk İlk Mdd Mlzm Sğ(-) Kllıl Dirk İlk Mdd Mlzm Kllıl Dirk İşçilik Gidri Kllıl Gl Ürim Gidri Tplm

Detaylı

DEĞİŞİME AÇIK OLUN 1

DEĞİŞİME AÇIK OLUN 1 1 İşlm, 2011 yılı sd ypığı sözlşmyl 2012 yılıd ypılk 300000 TL rıdki sışı v b sış diyl lşk 50000 TL rıdki kârıı 2011 yılı glir bls ysımışır İşlm, b işlm sd şğıdki msb ml kvrmlrıd gisi ykırı dvrmışır? 2

Detaylı

1 stajbaslatmasinavi@gmail.com STAJ BAŞLATMA MUHASEBE STANDARTLARI

1 stajbaslatmasinavi@gmail.com STAJ BAŞLATMA MUHASEBE STANDARTLARI 1 Türkiy msb sdrlrı gör; krşılıklı pzrlık rmıd, bilgili v iskli grplr rsıd bir vrlığı l dğişirmsi yd bir br ödmsi drmd ry çıkmsı grk r d vrilir? A) Mliy dğri B) N grçklşirilbilir dğr C) Alış dğri D) Dr

Detaylı

DEĞİŞİME AÇIK OLUN 1

DEĞİŞİME AÇIK OLUN 1 MADDİ DURAN VARLIKLAR AMORTİSMAN İşlm liylrid kllmk üzr diil v mii yrlm sürsi bir yıld zl l iziki vrlık klmlri v blr ilişki birikmiş mrismlrı yr ldığı grpr 250 Arzi v Arslr 251 Yrlı v Yrüsü Düzlri 252

Detaylı

a. Asal Maliyet Yöntemi b. Değişken Maliyet Yöntemi c. Normal Maliyet Yöntemi d. Tam Maliyet yöntemi

a. Asal Maliyet Yöntemi b. Değişken Maliyet Yöntemi c. Normal Maliyet Yöntemi d. Tam Maliyet yöntemi Asl Mliy Yömi b Dğişk Mliy Yömi Nrml Mliy Yömi d Tm Mliy yömi Üril mmllri mliyi üç srd lşmkdır: 1 Dirk İlk Mdd v Mlzm Gidrlri 2 Dirk İşçilik Gidrlri 3 Gl Ürim Gidrlri Blrd ilk ikisi ürim mi bğlı dğişk

Detaylı

DEĞİŞİME AÇIK OLUN 1 stajbaslatmasinavi@gmail.com

DEĞİŞİME AÇIK OLUN 1 stajbaslatmasinavi@gmail.com Mliy Msbsi : Bir işlmd üril ml v izm birimlrii ld dilmsi v blrı lıılr lşırılıp pry çvrilmsi içi, işlmi ypığı dkârlığı prsl ölçüsüü gösr mliylri, gi gidrlrd lşğ blirly, söz ks gidrlri; ürlri, ksiylrı v

Detaylı

DEĞİŞİME AÇIK OLUN 1

DEĞİŞİME AÇIK OLUN 1 İLK MADDE VE MALZEME MALİYETLERİNİN SAPTANMASI Dirk ilk mdd v mlzm gidrlri - Mmlü ss ypısıı lşr v gi mml içi kdr kllıldığı kly spbil ilk mdd v mlzmi mliyidir - Dirk ilk mdd v mlzm gidrlri dğrd dğry mmlü

Detaylı

MENKUL KIYMET DEĞERLEMESİ

MENKUL KIYMET DEĞERLEMESİ MENKUL KIYMET EĞERLEMESİ.. Hiss Sdii Tk ömlik Gtirisii Hsaplaması Bir mkul kıymti gtirisi, bkl akit akımlarıı, şimdiki piyasa fiyatıa şitly iskoto oraıdır. Mkul kıymti özlliği gör bu akit akımları faiz

Detaylı

Mali Analiz Ders Notları

Mali Analiz Ders Notları Mli Aliz Drs Nlrı I MALİ ANALİZ İşlmi liylri s lşk mli bilgilri işlm yöiilri, rklrı, çlışlrı, sdiklr, lıılr, sıılr dvl, lk (km) ld mk isykir B ilgii di rlrı kmik çıkr bklilridir Ulmmlıdır ki; üm mli bllr

Detaylı

UYGUNLUK TESTİ. Müşterinin Adı Soyadı / Ticari Unvanı: Yaşınız 18-30 yaş 31-50 yaş 51-65 yaş 66 ve üzeri Kurumsal Müşteri

UYGUNLUK TESTİ. Müşterinin Adı Soyadı / Ticari Unvanı: Yaşınız 18-30 yaş 31-50 yaş 51-65 yaş 66 ve üzeri Kurumsal Müşteri UYGUNLUK TESTİ Bu nktin mı siz sunulk ürün vy hizmtin risklrini nlyilk ilgi v trüy ship olup olmığınızın nlşılmsı, öyl siz h uygun hizmt sunulmsının sğlnmsıır. Bu konu ir ğrlnirm ypılilmsi sizn grkli ilgilrin

Detaylı

LOGARİTMA. Örnek: çizelim. Çözüm: f (x) a biçiminde tanımlanan fonksiyona üstel. aşağıda verilmiştir.

LOGARİTMA. Örnek: çizelim. Çözüm: f (x) a biçiminde tanımlanan fonksiyona üstel. aşağıda verilmiştir. LOGARİTMA I. Üstl Fonksiyonlr v Logritmik Fonksiyonlr şitliğini sğlyn dğrini bulmk için ypıln işlm üs lm işlmi dnir. ( =... = 8) y şitliğini sğlyn y dğrini bulmk için ypıln işlm üslü dnklmi çözm dnir.

Detaylı

YERİNDELİK TESTİ. *Profesyonel Müşteriler 1,2,4,7,8 ve 9. soruları cevaplamak zorunda değildirler. MÜŞTERİNİN ADI-SOYADI / TİCARİ UNVANI :

YERİNDELİK TESTİ. *Profesyonel Müşteriler 1,2,4,7,8 ve 9. soruları cevaplamak zorunda değildirler. MÜŞTERİNİN ADI-SOYADI / TİCARİ UNVANI : YERİNDELİK TESTİ Bu nktin mı, irysl portföy yöntiiliği vy ytırım nışmnlığı kpsmın siz sunulk hizmt il ytırım mçlrınız, mli urumunuz il ilgi v trünizin uyumlu olup olmığının ğrlnirilmsiir. Bu konu ir ğrlnirm

Detaylı

UFUK ÖZERMAN- 2012-2013 Page 1

UFUK ÖZERMAN- 2012-2013 Page 1 - GÜZ P,Q,R fokiolrı poliom olmk üzr d d P Q R d d v P d d Q d P d R P p q dklmi içi P şrıı ğl = okı di ok dir, çözümlri di okıı civrıd şklid rrız. =+-+- +... = = okı; p=q/ P, q= R/ P fokiolrı okıd liik

Detaylı

İNTEGRAL KONU ANLATIMI ÖRNEKLER

İNTEGRAL KONU ANLATIMI ÖRNEKLER İNTEGRL KONU NLTIMI ÖRNEKLER Ġtgrl lmk, türi ril ir oksio lmk tır d,, d oksio olrk rildiğii =F i istdiğii rslım d içi i cid idsi: d = + dir, hrhgi ir sit df d koģl sğl = F oksio i gör itgrli dir d F içimid

Detaylı

DERS 9. Grafik Çizimi, Maksimum Minimum Problemleri

DERS 9. Grafik Çizimi, Maksimum Minimum Problemleri DERS 9 Grafik Çizimi, Maksimum Minimum Problmlri Bundan öncki drst bir fonksiyonun grafiğini çizmk için izlnbilck yol v yapılabilck işlmlr l alındı. Bu drst, grafik çizim stratjisini yani grafik çizimind

Detaylı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? İhaleye Teklif Verme Tarihi 12/04/2017

Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? İhaleye Teklif Verme Tarihi 12/04/2017 İhal Sürci / Sonucu Göndrim Tarihi:05.07.2017 15:35:39 İhaly tklif vrilmsi İhal Kazanılması Yapılan Açıklama Güncllm mi? Yapılan Açıklama Düzltm mi? Konuya İlişkin Daha Önc Yapılan Açıklamanın Tarihi -

Detaylı

Eğitim-Öğretim Güz Yarıyılı Diferansiyel Denklemler Dersi Çalışma Soruları

Eğitim-Öğretim Güz Yarıyılı Diferansiyel Denklemler Dersi Çalışma Soruları - Eğiim-Öğrim Güz rıılı Difril Dklmlr Dri Çlışm Sorlrı 6 // Aşğıd vril kvv rilrii kıklık rıçplrıı lirliiz. = = di ok civrıd kvv rii rdımıl vril difril dklmlri çözüüz. - -= - + -= - + += dklmii kil oklrıı

Detaylı

Şirketin Sermayedeki Payı. Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği ezuce Inc. Yazılım , ,00 USD 64,68 Bağlı Ortaklık

Şirketin Sermayedeki Payı. Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği ezuce Inc. Yazılım , ,00 USD 64,68 Bağlı Ortaklık Şirkt Gnl Bilgi Formu Göndrim Tarihi:19.04.2017 17:14:14 Bildirim Tipi:DG Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar il Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgilr Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar

Detaylı

ÖRNEK 1. X işletmesi daha önce satın aldığı hisse senetlerinin 80.000 TL lik kısmını A) 95000 TL ye satmıştır. B) 75000 TL ye satmıştır.

ÖRNEK 1. X işletmesi daha önce satın aldığı hisse senetlerinin 80.000 TL lik kısmını A) 95000 TL ye satmıştır. B) 75000 TL ye satmıştır. ÖRNEK 1 X işletmesi / /2014 tarihinde nominal bedeli 120.000 TL olan hisse senetlerini banka aracılığı ile 130.000.-TL ye satın almıştır. Bu işlemle ilgili 3000 TL gidere katlanmıştır. X işletmesi daha

Detaylı

İŞLEM KURALLARI BİLDİRİM FORMU

İŞLEM KURALLARI BİLDİRİM FORMU İŞLEM KURALLARI BİLDİRİM FORMU SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN YAPTIĞI DEĞERLENDİRME SONUCUNDA, BORSA İSTANBUL A.Ş. DE İŞLEM GÖREN PAYLAR A, B, C v D GRUBU OLMAK ÜZERE DÖRT GRUBA AYRILMIŞ OLUP, GRUPLAR İLE

Detaylı

DERS 9. Grafik Çizimi, Maksimum-Minimum Problemleri. 9.1. Grafik çiziminde izlenecek adımlar. y = f(x) in grafiğini çizmek için

DERS 9. Grafik Çizimi, Maksimum-Minimum Problemleri. 9.1. Grafik çiziminde izlenecek adımlar. y = f(x) in grafiğini çizmek için DERS 9 Grafik Çizimi, Maksimum-Minimum Problmlri 9.. Grafik çizimind izlnck adımlar. y f() in grafiğini çizmk için Adım. f() i analiz diniz. (f nin tanım kümsi, f() in tanımlı olduğu tüm rl sayıların oluşturduğu

Detaylı

Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş. nin 12.04.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş. nin 12.04.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. TARİH:27/01/2006 Afyon Çimento Snyi T.A.Ş.'nin 27.01.2006 trihli yzısı şğıy çıkrılmıştır. Şirketimiz Afyon Çimento Snyi T.A.Ş.'nin 108 kişi oln personel mevcudu "kpsm içi mkin bkım elemnlrı"nı kdrosun

Detaylı

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı Üç Şiir Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı N â z ı m H i k m e t (Se la nik, 14 Ocak 1902 Mos ko va, 3 Ha zi ran 1963) Bah ri ye M e kt eb i n i b it i rd i (1919 ), H am id iy e K r uvaz ör

Detaylı

Günlük Bülten. 26 Aralık 2012. Merkez Bankası Erdem Başçı 2013 Yılı Para ve Kur Politikası nı açıkladı

Günlük Bülten. 26 Aralık 2012. Merkez Bankası Erdem Başçı 2013 Yılı Para ve Kur Politikası nı açıkladı 26 Aralık 2012 Çarşamba Günlük Bültn İMKB vrilri İMKB 100 77,596.2 Piyasa Dğri-TÜM ($m) 302,542.1 Halka Açık Piyasa Dğri-TÜM ($m) 87,060.7 Günlük İşlm Hami-TÜM ($m) 976.12 Yurtdışı piyasalar Borsalar Kapanış

Detaylı

ELM207 Analog Elektronik

ELM207 Analog Elektronik ELM7 Alog Elkroik Giriş Bir Fourir srisi priyodik bir ) oksiyouu, kosiüs v siüslri sosuz oplmı biçimid bir çılımdır. ) cos b si ) Bşk dyişl, hrhgi bir priyodik oksiyo sbi bir dğr, kosiüs v siüs oksiyolrıı

Detaylı

YÜZDE VE FAĐZ PROBLEMLERĐ

YÜZDE VE FAĐZ PROBLEMLERĐ YILLAR 00 003 00 00 006 007 008 009 010 011 ÖSS-YGS 3 1 1 1 3 YÜZDE VE FAĐZ PROBLEMLERĐ YÜZDE: Bir syının yüzde sı= dır ÖRNEK(1) % i 0 oln syıyı bullım syımız olsun 1 = 0 = 0 ÖRNEK() 800 ün % ini bullım

Detaylı

Diferansiyel Denklemler

Diferansiyel Denklemler Difrsil Dklmlr Doç. Dr. Slhi MADEN Ord Üivrsisi F dbi Fkülsi Mmik Bölümü DĐFERANSĐYEL DENKLEMLER Birii Mrbd Birii Drd Difrsil Dklmlr Birii Mrbd Yüksk Drd Difrsil Dklmlr Yüksk Mrbd Bzı Özl Difrsil Dklmlr

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ GÖRELE UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ GÖRELE UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU TÜKİ CUMHUİTİ İSUN ÜNİVSİTSİ ÖL UULAMALI BİLİML ÜKSKOKULU KAMU HİZMT NVANTİ TABLOSU S ı r N K r m K d S t n d r t D s y P l n Adı Tnımı Dyndığı Mevztın Adı ve Mdde Ns Hizmetten rrlnnlr Hizmeti Snmkl örevli/etkili

Detaylı

ÖRNEK 1. X işletmesi 01.02.2014 tarihinde A Bankasında 100 000 TL lik 6 ay vadeli %12 faiz oranlı vadeli mevduat hesabı açtırmıştır.

ÖRNEK 1. X işletmesi 01.02.2014 tarihinde A Bankasında 100 000 TL lik 6 ay vadeli %12 faiz oranlı vadeli mevduat hesabı açtırmıştır. ÖRNEK 1 X işletmesi 01.02.2014 tarihinde A Bankasında 100 000 TL lik 6 ay vadeli %12 faiz oranlı vadeli mevduat hesabı açtırmıştır. VB VS 102 Bankalar Hs. 100 000 - Vadeli Mevduat 102 Bankalar Hs. 100

Detaylı

VİNÇTE ÇELİK KONSTRÜKSİYON

VİNÇTE ÇELİK KONSTRÜKSİYON 0 Haziran www.guvn-kua.h VİNÇTE ÇEİ ONSTRÜSİON ÖZET _09 M. Güvn UT Smbollr v anaklar için "_00_ClikonsruksionaGiris.do" a bakınız. oordina ksnlri "GENE GİRİŞ" d blirildiği gibi DIN 8800 T gör alınmışır.

Detaylı

Bolüm 01 Meslek Mensubu Olmanın Şartları

Bolüm 01 Meslek Mensubu Olmanın Şartları Blüm 01 Mslk Msb Olmı Şrlrı 3568 SAYILI SMMM v YMM KANUNU B K mı, işlmlrd liylri v işlmlri sğlıklı v güvilir bir şkild işlyişii sğlmk, liy sçlrıı ilgili mvz çrçvsid dlmy, dğrldir-my bi rk grçk drm ilgililri

Detaylı

GELECEĞİ DÜŞÜNEN ÇEVREYE SAYGILI % 70. tasarruf. Sokak, Park ve Bahçelerinizi Daha Az Ödeyerek Daha İyi Aydınlatmak Mümkün

GELECEĞİ DÜŞÜNEN ÇEVREYE SAYGILI % 70. tasarruf. Sokak, Park ve Bahçelerinizi Daha Az Ödeyerek Daha İyi Aydınlatmak Mümkün www.urlsolar.com S L D-S K -6 0 W ile 1 5 0 W St an d art S o kak L a m ba sı F iya t K arşılaşt ırm a sı kw h Ü c reti Yıllık Tü ke tim Ü cre ti Y ıllık T ü ketim Fa rkı kw Sa at G ü n A y Stan d art

Detaylı

Anaparaya Dönüş (Kapitalizasyon) Oranı

Anaparaya Dönüş (Kapitalizasyon) Oranı Anaparaya Dönüş (Kapitalizasyon) Oranı Glir gtirn taşınmazlar gnl olarak yatırım aracı olarak görülürlr. Alıcı, taşınmazı satın almak için kullandığı paranın karşılığında bir gtiri bklr. Bundan ötürü,

Detaylı

Sistem Dinamiği ve Modellemesi. Doğrusal Sistemlerin Sınıflandırılması Doğrusal Sistemlerin Zaman Davranışı

Sistem Dinamiği ve Modellemesi. Doğrusal Sistemlerin Sınıflandırılması Doğrusal Sistemlerin Zaman Davranışı Sim Dinmiği v Modllmi Doğrul Simlrin Sınıflndırılmı Doğrul Simlrin Zmn Dvrnışı Giriş: Sim dinmiği çözümlmind, frklı fizikl özlliklr şıyn doğrul imlrin krkriiklrini blirlyn ml bğınılr rınd bnzrlik noloji

Detaylı

http://acikogretimx.com

http://acikogretimx.com 2009 YS 3204-1. şağıdakilerden hangisi mali nitelikli işlem değildir? ) işletmenin kredili mal satması B) işletmenin sermayesini, ortaklardan nakit para alarak artırması C) işletmenin bankadan kredi kullanmak

Detaylı

Erdemir Grubu 2009 Yılı 1.Çeyrek Konsolide Mali Sonuçları. 18 Mayıs 2009

Erdemir Grubu 2009 Yılı 1.Çeyrek Konsolide Mali Sonuçları. 18 Mayıs 2009 rdemir Grubu 2009 Yılı 1.Çeyrek onsolide ali Sonuçları 18 ayıs 2009 SRULULU BYI reğli Demir ve Çelik Fabrikaları... (rdemir) gerekli görüldüğü durumlarda yazılı veya sözlü bir şekilde geleceğe yönelik

Detaylı

Erdemir Grubu 2009 Yılı İlk Altı Ay Konsolide Mali Sonuçları. 20 Ağustos 2009

Erdemir Grubu 2009 Yılı İlk Altı Ay Konsolide Mali Sonuçları. 20 Ağustos 2009 rdemir Grubu 2009 Yılı İlk ltı y onsolide ali Sonuçları 20 ğustos 2009 SRULULU BYI reğli Demir ve Çelik Fabrikaları... (rdemir) gerekli görüldüğü durumlarda yazılı veya sözlü bir şekilde geleceğe yönelik

Detaylı

DÜNYANIN EN KOLAY KURULAN STAND SİSTEMİ

DÜNYANIN EN KOLAY KURULAN STAND SİSTEMİ DÜNYANIN EN KOLAY KURULAN STAND SİSTEMİ Tüm T3 Sitm prçlrıı Edütriyl Trım v Fydlı Mdl tcilllri, İgiltr, ABD, Kd, Avrup Birliği Ülklri, Hidit, Çi, Ruy d ilgili yl kurumlr trfıd, Türkiy d i Türk Ptt Etitüü

Detaylı

U MK E K A MP Ç IL IK E Ğ T İ M İ İ 2008

U MK E K A MP Ç IL IK E Ğ T İ M İ İ 2008 U MK E K A MP Ç I L I K E ĞİT İMİ 2008 K A MP Y E R İ S E Ç İMİ V E Ö ZE L L İK L E R İ (Y A Z OP E R A S Y ON L A R I ) U L A Ş I M İÇ İN A R A Ç V E Y A Y A Y A Y OL U N A Y A K I N OL MA L I D I R.

Detaylı

TG 12 ÖABT İLKÖĞRETİM MATEMATİK

TG 12 ÖABT İLKÖĞRETİM MATEMATİK KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞREMENLİK ALAN İLGİSİ ESİ İLKÖĞREİM MAEMAİK ÖĞREMENLİĞİ G ÖA İLKÖĞREİM MAEMAİK u tstlrin hr hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, tstlrin tamamının va bir kısmının İhtiaç

Detaylı

Sistem Dinamiği ve Modellemesi

Sistem Dinamiği ve Modellemesi Sitm Diamiği v Modllmi aplac Traformayou v Trafr Fokiyou aplac Traformu : Bir itmi diamik davraışı, o itmi matmatikl modlii ifad d difraiyl dklmlri çözümüd kullaıla bir matmatikl yötmdir. f(t foiyouu aplac

Detaylı

MERAKLISINA MATEMATİK

MERAKLISINA MATEMATİK TRİGONOMETRİ : Siüs i b c R si si y si z İsptı : m(ëo).m(ëa) m(ëo).m(ëb) m(ëo).m(ëc) m(ëo) m(ëo) y m(ëo) z b c b c & si & si y & si y R R R R R R si si y b si z c & & & R R R & R.si & b R.siy & c R.siz

Detaylı

AĞUSTOS / 2017 AYI İTİBARİYLE K TÜRÜ YETKİ BELGESİ SÜRESİ BİTECEK FİRMALAR

AĞUSTOS / 2017 AYI İTİBARİYLE K TÜRÜ YETKİ BELGESİ SÜRESİ BİTECEK FİRMALAR AĞUSTOS / 2017 AYI İTİBARİYLE K TÜRÜ YETKİ BELGESİ SÜRESİ BİTECEK FİRMALAR SIR A NO U -N ET NO FİRM A Ü N VANI BELGE TÜ RÜ BELG E G E Ç ER LİLİK TA R İH İ 1 47894 E R H A LLA R D.Ç SA N. T İC.A.Ş K İ 2

Detaylı

Seyyar (Gezgin) Satıcı Problemi. Ders 13

Seyyar (Gezgin) Satıcı Problemi. Ders 13 Seyyr (Gezin) Stıı Prolemi ers Seyyr (Gezin) Stıı Prolemi Sn Frniso Seyyr stıı prolemi, en önemli loritm prolemlerinden iridir. NP-Tm oln prolem şu şekildedir: ir seyyr stıı mllrını n rklı şeirlerde stmk

Detaylı

Günlük Bülten. Günlük Bülten

Günlük Bülten. Günlük Bülten 0 Oak 203 Prşmb Günlük Bültn İMKB vrilri İMKB 00 8,49. Piyasa Dğri-TÜM ($m) 320,064.6 Halka Açık Piyasa Dğri-TÜM ($m) 92,060.8 Günlük İşlm Hami-TÜM ($m) 2,046.97 Yurtdışı piyasalar Borsalar Kapanış % Dğ.

Detaylı

ç ç Ö Ç Ş Ç ç Ç ç ç ç Ö ç Ç Ş ç ç Ş Ç Ş Ö Ö Ş ç Ö ç ç ç ç Ş Ö Ç Ç Ş ç ç Ş Ş Ş Ö ç ç ç ç Ö Ş Ç Ö Ö ç «Ö ç Ş ç Ç «ÇŞ Ş Ö Ç ç Ö ç Ç Ş Ö Ö ç ç ç Ö Ş Ö ç Ö ç Ç Ş Ç «ç Ö Ç Ş ç ç ç «ç Ç Ş Ö Ö Ç ç ç Ş ç ç Ö ç

Detaylı

Ğ Ğ ş ç ş ç ç ç ş ç ç Ş ç «ş ş Ö Ş Ş ş ş ç Ö Ş ş Ü ç ç ş ş ş ç Ş ş ç ç ç ş ç ş ş ş ç ç ç ş Ç ş ş ç ş ç ş ş Ş ş ç ş ç ç ş ç ş ç ç ş ç ç ş Ü ş çş ş ş Çş Ç Ü çş ş Ç çş ç ş Ş Ö Ö ş ç ç ç ş ç ç ç ş ş ç ç ş

Detaylı

2013 YILI TÜRKİYE RADYO VE TELEVİZYON YAYINCILIĞI SEKTÖR RAPORU

2013 YILI TÜRKİYE RADYO VE TELEVİZYON YAYINCILIĞI SEKTÖR RAPORU 2 0 1 3YI L I R KL AMV Rİ L Rİ YL T ÜRKİ Y RADY OVT L Vİ ZY ONY A YI NCI L I ĞI S KT ÖRRAPORU R A T M R A D Y OT L V İ Z Y O NY A Y I N C I L A R I M S L KB İ R L İ Ğ İ L e y l ks o k kmu r t İ ş Me r

Detaylı

0;09 0;00018. 5 3 + 3 2 : 1 3 + 2 3 4 5 1 2 işleminin sonucu kaçtır? A) 136 87 0;36 0;09. 10. a = 0,39 b = 9,9 c = 1,8 d = 3,7.

0;09 0;00018. 5 3 + 3 2 : 1 3 + 2 3 4 5 1 2 işleminin sonucu kaçtır? A) 136 87 0;36 0;09. 10. a = 0,39 b = 9,9 c = 1,8 d = 3,7. MC. + + +.. Rsyonel Syılr TEST I sonsuz kesrinin eşiti kçtır? A) B) C) D) E) 4 www.mtemtikclu.com, 006 Ceir Notlrı. 8. Gökhn DEMĐR, gdemir@yhoo.com.tr 0;0 0;0008 = 0; x ise x kçtır? A) 0,0 B) 0,000 C)

Detaylı

F= 360. L sayıdaki kapitalin t ortak faiz oranı üzerinden getirecekleri faiz tutarları toplamı gerçek faiz metoduna göre: formülü ile hesaplanır.

F= 360. L sayıdaki kapitalin t ortak faiz oranı üzerinden getirecekleri faiz tutarları toplamı gerçek faiz metoduna göre: formülü ile hesaplanır. BİRDEN AZA KAPİTAE İİŞKİN AİZ İŞEMERİ: =,,,, >0 olmk üzere syıdk kpller, süreler ç fz orlrı üzerde fze verldğde oplu olrk bs fz urlrı: = formülü le hesplblr. ork fz orı olmk üzere, syıdk kpl ork fz orı

Detaylı

o f S C I n t r n a t i o n a l P o d d Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE

o f S C I n t r n a t i o n a l P o d d Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETİ VE....Ş. K Th: 14.10.2011 y: 2011/38 Ku: İ R K Ü L E R R O R Kyk Ku Dk u K v B Uygu Ö Tük Vg İg K Ö: Kyk Ku Dk u K v B Uygu Ö Tük Vg İg K 2011 38 u ükü y vş. İg k şğ y vş. Ek Büyük N: 17/

Detaylı

BÖLÜM 3 SAYISAL TÜREV VE İNTEGRAL

BÖLÜM 3 SAYISAL TÜREV VE İNTEGRAL BÖLÜM SAYISAL TÜREV VE İNTEGRAL. Blgsyrl türe.. Bölümüş rk tblolrıyl türe.. Eşt rlıklı er oktlrı ç türe.. Eşt rlıklı er oktlrı ç er oktlrıd türe.. Yüksek mertebede türeler. Syısl tegrl.. Trpez krlı.. Romberg

Detaylı

GERİ ÖDEME TALEP FORMU T.C. LONDRA BÜYÜKELÇİLİĞİ EĞİTİM MÜŞAVİRLİĞİNE, Sort Kod : Hesap No : İmzası E-posta : Telefon Nu :

GERİ ÖDEME TALEP FORMU T.C. LONDRA BÜYÜKELÇİLİĞİ EĞİTİM MÜŞAVİRLİĞİNE, Sort Kod : Hesap No : İmzası E-posta : Telefon Nu : T.C. LONDRA BÜYÜKELÇİLİĞİ EĞİTİM MÜŞAVİRLİĞİ GERİ ÖDEME TALEP FORMU B-1 T.C. LONDRA BÜYÜKELÇİLİĞİ EĞİTİM MÜŞAVİRLİĞİNE, 1416 Sayılı Kanuna gör MEB (... Ünivrsitsi) adına rsmi burslu statüd öğrnim görmk

Detaylı

o f S C I n t r n o n ı z P o 19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cd. Nova Baran Plaza No:4 Kat:21 Şişli-İstanbul / TÜRKİYE

o f S C I n t r n o n ı z P o 19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cd. Nova Baran Plaza No:4 Kat:21 Şişli-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETİ K Th: 02.12.2013 y: 2013/49 Ku: İ R K Ü L E R R O R Ö Tük Vg Kuu Ek () y L B Uygu Ö Tük Vg B ök çk Hkk K Ö: V H Uyguck K Dğ Vg O Tp İşk K İ B K Dğşkk p V 4760 y Ö Tük Vg Kuu Ek () y L B

Detaylı

Günlük Bülten. 27 Aralık 2012. Merkez Bankası Baş Ekonomisti Hakan Kara 2012 yılının %6 civarında enflasyonla tamamlanacağını düşündüklerini söyledi

Günlük Bülten. 27 Aralık 2012. Merkez Bankası Baş Ekonomisti Hakan Kara 2012 yılının %6 civarında enflasyonla tamamlanacağını düşündüklerini söyledi 27 Aralık 2012 Prşmb Günlük Bültn İMKB vrilri İMKB 100 77,991.1 Piyasa Dğri-TÜM ($m) 304,387.4 Halka Açık Piyasa Dğri-TÜM ($m) 87,677.3 Günlük İşlm Hami-TÜM ($m) 1,243.42 Yurtdışı piyasalar Borsalar Kapanış

Detaylı

katsayıları sabit katsayılardır. Bir kez t t 0 için u(t), t=t 0 ve türevlerinin başlangıç koşulları belirlenmiş ise t t 0 için y (t)

katsayıları sabit katsayılardır. Bir kez t t 0 için u(t), t=t 0 ve türevlerinin başlangıç koşulları belirlenmiş ise t t 0 için y (t) Dfrl Dkl ol Trfr Foko ol v Dr zı ollr:. kl oll: r fzkl k vrışıı l kl kllr kl ol r. orol lk k kl oll lz v l rıı öl r ıı olşrr. orol l r vrlğ ölkl k özllklr lrl r ğşk kııı ılk rkr. Örğ korol k ğz r lkrk

Detaylı

ALIŞTIRMALAR OCAK ŞUBAT MART ÜRETİLECEK DÖNEM SONU. DEĞİŞİME AÇIK OLUN 1 MALİYET/STANDART MALİYETLER STANDART MALİYETLER

ALIŞTIRMALAR OCAK ŞUBAT MART ÜRETİLECEK DÖNEM SONU. DEĞİŞİME AÇIK OLUN 1 MALİYET/STANDART MALİYETLER STANDART MALİYETLER MALİYET/STANDART MALİYETLER STANDART MALİYETLER 1. Fiili Sndr Mliye Ayırımı: Fiili mliyeler gerçeke olnı, sndr mliyeler ise olmsı gerekeni göserir. Fiili mliyein spnbilmesi için, mliyee konu olyın meydn

Detaylı

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 13 Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 13 Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETĠ VE....ġ. K Th: 02.03.2012 y: 2012/25 Ku: İ R K Ü L E R R O R İhc Zuu v K K Rk E p cy D Dş Tc y Tğ (Tğ N: 2011/18) Dğşkk p D Tğ y Ö: İhc Zuu v K K Rk E p cy D Dş Tc y Tğ (Tğ N: 2011/18)

Detaylı

ORAN ORANTI 2 1 3 - - 4 4 2 1 1 2 ÖYS. = = yazılabilir. veya ALIŞTIRMALAR

ORAN ORANTI 2 1 3 - - 4 4 2 1 1 2 ÖYS. = = yazılabilir. veya ALIŞTIRMALAR YILLAR 00 003 00 00 006 00 008 009 00 0 3 - - ÖYS ORAN ORANTI ve t. t. t.e zılilir. f Or: E z iri sıfır frklı ı iste iki çokluğu ölümüe or eir. Or irimsizir. Ortı : iki ve h fzl orı eşitliğie ortı eir.

Detaylı

İ İ ö ö ğ ğ ö İ İ ğç İ İç ğç İ ö İ ğ ö ğ ö İ Ş ğç İ ğ ğ Ö Ç ğ İ ö ö ö ö Ö ç ç ğ ğ ç ç ö Ç ğ ğ ö Ç Ç ç ö ğ ç ö ç ç ğ Ö ç ç ğ ç ç ğ ğ ö ç ğ Ş ç ç ğ Ş ç ğ ö ç ö Ş ğ ğ ğ ğ ğ Ş Ş Ö ç ç Ç ç İ İİ ğ ö ç İ ö ö

Detaylı

ALGORİTMİK DURUM MAKİNALARI (ADM) [ ALGORITHMIC STATE MACHINE (ASM ) ]

ALGORİTMİK DURUM MAKİNALARI (ADM) [ ALGORITHMIC STATE MACHINE (ASM ) ] ALGORİTMİK URUM MAKİNALARI (AM) [ ALGORITHMIC TAT MACHIN (AM ) ] AMAÇ: İŞLM AKIŞI BLİRLNMİŞ BİR PROBLMİN AYIAL TAARIMININ GRÇKLŞTİRİLMİ AYIAL İTMLR AKLANAN BİLGİLR VRİ : ARİTMTİK, LOJİK, ÖTLM,... İŞLMLRİ

Detaylı

1. Değişkenler ve Eğriler: Matematiksel Hatırlatma

1. Değişkenler ve Eğriler: Matematiksel Hatırlatma DERS NOTU 01 Son Hli Değildir, tslktır: Ekleme ve Düzenlemeler Ypılck BİR SOSYAL BİLİM OLARAK İKTİSAT VE TEMEL KAVRAMLAR 1 Bugünki dersin işleniş plnı: 1. Değişkenler ve Eğriler: Mtemtiksel Htırltm...

Detaylı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?

Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Göndrim Tarihi:04.10.2017 14:45:11 Yıl: Priyot: Logo Vnturs Girişim Srmaysi Yatırım Fonu nun kuruluşu tamamlanmıştır Evt (Ys) Konuya İlişkin Daha Önc Yapılan Açıklamanın

Detaylı

ML60X MİKROLİFT MÜHENDİSLİK

ML60X MİKROLİFT MÜHENDİSLİK Kontaktörler 3 sınıfı 0V bobinli kullanılmalıdır! Kontaktörlerin bobinlerine filtresi mutlaka bağlanmalıdır! OK KÇK KOUMLI OOM İO In Out U V 35 / 0V + ompa Köprü iyot H U U 0V U U 8V 0V OK U 35 / 0V +

Detaylı

5. Ders. Dağılımlardan Rasgele Sayı Üretilmesi Ters Dönüşüm Yöntemi

5. Ders. Dağılımlardan Rasgele Sayı Üretilmesi Ters Dönüşüm Yöntemi 5. Drs Dağılımlarda Rasgl Sayı Ürtilmsi Trs Döüşüm Yötmi sürkli bir rasgl dğişk v bu rasgl dğişki dağılım foksiyou olsu. Dağılımı dstk kümsi üzrid dağılım foksiyou arta v bir-bir bir foksiyo olmaktadır.

Detaylı

o f 19/2/2014 tarihli ve 6518 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında I n t r n o n ı z P o

o f 19/2/2014 tarihli ve 6518 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında I n t r n o n ı z P o T ULULRR DENETĠ VE....ġ. K Th: 18.01.2015 y: 2015/12 Ku: İ R K Ü L E R 19 y h. 19 y. Nv B N:4 K:21 Şş-İu / TÜRKİE E T : +90 212 286 47 27 x : +90 212 286 10 51 www..c R O R 5520 y Kuu Vg Kuuu üky Hk İ

Detaylı

Makine Öğrenmesi 4. hafta

Makine Öğrenmesi 4. hafta ain Öğrnmsi 4. hafta Olasılı v Koşullu Olasılı ays Tormi Naïv ays Sınıflayıcı Olasılı Olasılı ifadsinin birço ullanım şli vardır. Rasgl bir A olayının hrhangi bir olaydan bağımsız olara grçlşm ihtimalini

Detaylı

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETİ K Th: 17.05.2012 y: 2012/57 Ku: İ R K Ü L E R R O R 117 Nu Kv Tvk Ouş Tvk O, Tvk T İş v Tvk pck O Kuu v Kuuuş L Ö: Dh öc 46 Nu kü yyğ 117 Nu Kv Tvk vk v vk uuck ş y g ğşkk y ğ Kv Tvk u

Detaylı

VDE 0660 Bölüm 500/IEC Yürütülen test: Ölçülen darbe akım direnci I pk. Ip darbe kısa devre akımı [ka] Bara tutucusu mesafesi [mm]

VDE 0660 Bölüm 500/IEC Yürütülen test: Ölçülen darbe akım direnci I pk. Ip darbe kısa devre akımı [ka] Bara tutucusu mesafesi [mm] DN EN 439-1/EC 439-1 uyrın kıs vr irni şmsı DN EN 439-1 uyrın tip tsti Sistm tip tsti sürsin Rittl r sistmlri il tmsili Rittl RiLini ypı ilşnlri üzrin şğıki tstlr yürütülmüştür: İzolsyon özlliklri lgsi

Detaylı

Harekete geçin! daki a. Müşterileriniz. mısınız? markanızdan. müşteri adaylarınızla interaktif iletişim

Harekete geçin! daki a. Müşterileriniz. mısınız? markanızdan. müşteri adaylarınızla interaktif iletişim Hk gç! ö l k k z A. z l z? p B kl l b b l p g cvmşlz c l k z v? l l k fı Sl ı kç l?? l l hgl kp z k gc fkı l z? S b zlk ç Sl k kll lgl k l g ğl z ç vb. z? p v 4001 l Sçl 1 ııız? O IS, 1 O 900 kç ç l k

Detaylı

2011 YS 3204-1. insanların ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile para, araç, gereç, malzeme, hammadde, personel gibi faktörleri bilinçli ve sistemli bir şekilde bir araya getirerek ve bir takım faaliyetlerde

Detaylı

TLE 35128R Serisi CATV Hat Tekrarlayıcılar

TLE 35128R Serisi CATV Hat Tekrarlayıcılar TLE 35128R Srisi CATV Hat Tkrarlayıcılar Modl Frkas Badı 5-30 / 47-870 MHz 5-42 / 54-870 MHz 5-65 / 85-870 MHz srisi CATV Hat Tkrarlayıcılar, koaksiyl şbk üzrid bslbilm (30-90VAC) özlliği sahip olarak,

Detaylı

DOĞRUDA AÇILAR GEOMETRİ KAF01 TEMEL KAVRAMLAR NOKTA: AÇI ÖLÇÜ BİRMLERİ: DERECE: = 360 2π DOĞRU: RADYAN: KOMŞU AÇI: KAPALI DOĞRU PARÇASI: TÜMLER AÇI:

DOĞRUDA AÇILAR GEOMETRİ KAF01 TEMEL KAVRAMLAR NOKTA: AÇI ÖLÇÜ BİRMLERİ: DERECE: = 360 2π DOĞRU: RADYAN: KOMŞU AÇI: KAPALI DOĞRU PARÇASI: TÜMLER AÇI: ĞRU ÇILR GMTRİ 01 TML VRMLR NT: ĞRU: ÇI ÖLÇÜ İRMLRİ: R: RYN: R = 360 2π PLI ĞRU PRÇSI: MŞU ÇI: YRI ÇI ĞRU PRÇSI: TÜMLR ÇI: ÇI ĞRU PRÇSI: ÜTÜNLR ÇI: PLI YRI ĞRU (IŞIN): R ÇI: ÇI YRI ĞRU: İ ÇI: ÇI: GNİŞ

Detaylı

DENKLEM KURMA PROBLEMLERİ

DENKLEM KURMA PROBLEMLERİ DENKLEM KURM İ SYI KESİR İ Örnek... : H a n g i s a yın ın d ö r t t e b i r i n i n 4 e k s i ğ i n i n 2 k a t ı 5 6 d ır? i r p r o b l e m i ç ö ze r k e n, s o r u d a ye r a l a n v e r i l e r i,

Detaylı

BÖLÜM 4 LİNEER DİFERANSİYEL DENKLEM SİSTEMLERİ

BÖLÜM 4 LİNEER DİFERANSİYEL DENKLEM SİSTEMLERİ BÖLÜM LİNEER DİFERANSİYEL DENKLEM SİSTEMLERİ GİRİŞ Dnklm sismlrin linr cbir drsindn şin olmlısınız Anck bu ür dnklmlrd hrhngi bir difrnsiyl büyüklük vy ürv bulunmz Bşk bir dyişl cbirsl dnklm sismi, y (

Detaylı

İMALAT ZAMANLARI HESABI

İMALAT ZAMANLARI HESABI İMAAT ZAMANARI HESABI Bilimi gereği olrk lş kldırm işlemi, ekik ve ekoomik koşllr bğlı olrk gerçekleşirilmekedir. Tekik koşllr, prçy, resim üerideki ögörüle işleme kliesi çerçeveside şekil vermek içi ygl

Detaylı

Trace ve Kellogg Yöntemleri Kullanılarak İntegral Operatörlerinin Özdeğerlerinin Nümerik Hesabı

Trace ve Kellogg Yöntemleri Kullanılarak İntegral Operatörlerinin Özdeğerlerinin Nümerik Hesabı Trce ve Kellogg Yöemleri Kullılrk İegrl Operörlerii Özdeğerlerii Nümerik Hesı Erk Tşdemir () ; Yüksel Soyk () ; Melih Göce (3) (¹)Kırklreli Üiversiesi, Kırklreli, Türkiye, erksdemir@homil.com (²)Büle Ecevi

Detaylı

TEST. Rasyonel Sayılar. 1. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? 2. Aşağıda verilen, 3. Aşağıdaki sayılardan hangisi hem tam sayı,

TEST. Rasyonel Sayılar. 1. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? 2. Aşağıda verilen, 3. Aşağıdaki sayılardan hangisi hem tam sayı, Rsyonel Syılr. Sınıf Mtemtik Soru Bnksı TEST. Aşğıdki bilgilerden hngisi ynlıştır? A) Rsyonel syılr Q sembolü ile gösterilir. B) Her tm syı bir rsyonel syıdır. şeklinde yzıln bütün syılr rsyoneldir. b

Detaylı

H A S T A N E E N F E K S İY O N L A R IN I Ö NLEM E. E L İF C O Ş K U N E n fe k s iy o n K o n tr o l H e m ş ir e s i

H A S T A N E E N F E K S İY O N L A R IN I Ö NLEM E. E L İF C O Ş K U N E n fe k s iy o n K o n tr o l H e m ş ir e s i H A S T A N E E N F E K S İY O N L A R IN I Ö NLEM E E L İF C O Ş K U N E n fe k s iy o n K o n tr o l H e m ş ir e s i H ip o k r a t (M.Ö. 4 6 0-3 7 0 ) Ö n c e lik le z a r a r v e r m e 2 F lo r e

Detaylı

Yerel Topluluklar ve Yönetimler Arasında Sınır-Ötesi Đşbirliği Avrupa Çerçeve Sözleşmesine Ek Protokol

Yerel Topluluklar ve Yönetimler Arasında Sınır-Ötesi Đşbirliği Avrupa Çerçeve Sözleşmesine Ek Protokol Yerel Topluluklr ve Yönetimler Arsınd Sınır-Ötesi Đşirliği Avrup Çerçeve Sözleşmesine Ek Protokol Strsourg 9 Xl 1995 Avrup Antlşmlrı Serisi/159 Yerel Topluluklr vey Yönetimler rsınd Sınır-ötesi Đşirliği

Detaylı

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETİM Mb f K Th: 25.11.2011 y: 2011/51 Ku: İ R K Ü L E R M b R O R Dv Muhb 22 (DM 22) G ö İşk M Bg çk R G y Ö: Dv Muhb 22 (DM 22) G ö İşk M Bg çk 2011/51 u kü y vş. İg kü şğ y vş. f Ek Büyük

Detaylı

ÜSTEL DAĞILIM. üstel dağılımın parametresidir. Birikimli üstel dağılım fonksiyonu da, olarak bulunur. olduğu açık olarak görülmektedir.

ÜSTEL DAĞILIM. üstel dağılımın parametresidir. Birikimli üstel dağılım fonksiyonu da, olarak bulunur. olduğu açık olarak görülmektedir. ÜSTL DAĞILIM Tanım : X > olma üzr sürli bir rasgl dğişn olsun. ğr a > için X rassal dğişni aşağıdai gibi bir dağılıma sahip olursa X rasgl dğişnin üsl dağılmış rassal dğişn v onsiyonuna da üsl dağılım

Detaylı

SORU BANKASI FİNANSAL MUHASEBE FUAT HOCA. www.fuathoca.net

SORU BANKASI FİNANSAL MUHASEBE FUAT HOCA. www.fuathoca.net SORU BANKASI FİNANSAL MUHASEBE FUAT HOCA www.fuathoca.net Test01-Kasa Hs. 1. Dönem sonunda kasa hesabıyla fiili kasa mevcudu arasındaki 10.000 TL tutarındaki olumsuz farkın ödenen borç senedinin kayda

Detaylı

Gelir Vergisi Oranları 2014 Yılına Ait Gelir Vergisi Tarifesi

Gelir Vergisi Oranları 2014 Yılına Ait Gelir Vergisi Tarifesi T ULULRR DENETİ VE....Ş. K Üc G D 19 y h. 19 y. Nv B N:4 K:21 Şş-İu / TÜRKİE E T : +90 212 286 47 27 x : +90 212 286 10 51 www..c Vg O 11.000 TL y k 15% 27.000 TL 11.000 TL ç 1.650 TL, 20% 97.000 TL'.27.000

Detaylı

29.000 TL'nin 12.000 TL'si için 1.800 TL, fazlası. 106.000 TL'nin 29.000 TL'si için 5.200 TL, fazlası 27%

29.000 TL'nin 12.000 TL'si için 1.800 TL, fazlası. 106.000 TL'nin 29.000 TL'si için 5.200 TL, fazlası 27% T ULULRR DENETİ VE....Ş. F K G Vg O G Vg T Üc G D Vg O 12.000 TL y k 15% 29.000 TL' 12.000 TL' ç 1.800 TL, F 20% 106.000 TL' 29.000 TL' ç 5.200 TL, 27% 106.000 TL' 106.000 TL' ç 25.990 TL, 35% Üc Dşk G

Detaylı

Magnetic Materials. 4. Ders: Paramanyetizma-2. Numan Akdoğan.

Magnetic Materials. 4. Ders: Paramanyetizma-2. Numan Akdoğan. Mgntic Mtrils 4. Drs: Prmnytizm-2 Numn Akdoğn kdogn@gyt.du.tr Gbz Institut of Tchnology Dprtmnt of Physics Nnomgntism nd Spintronic Rsrch Cntr (NASAM) Kuntum mkniği klsik torinin özlliklrini dğiştirmdn,

Detaylı

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e 19 Mayıs Caddesi No:4 Nova Baran Plaza Kat: 21 Şişli-İstanbul / TÜRKİYE

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e 19 Mayıs Caddesi No:4 Nova Baran Plaza Kat: 21 Şişli-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETİ VE....Ş. K Th: 24.01.2013 y: 2013/13 Ku: İ R K Ü L E R R O R Tük Tc Kuu Kp Bğ D T Ock Şk İşk Uu v E Bğ 2012/4213 y Bk Kuuu K 23 Ock 2013 Th R G y. Ö: Tük Tc Kuu kp ğ ck şk şk uu v ğ 2012/4213

Detaylı

İlkokul 1. Sınıf TANITIM BROŞÜRÜ top.com.tr

İlkokul 1. Sınıf TANITIM BROŞÜRÜ top.com.tr Sf TNT BROŞÜRÜ 0-0 Y Ö T Öd Ö C S - SO S Ü Y Ö T Öd Ö C S - SO S Ü Y Ö T Öd Ö C S - SO S Ü Y Ö T Öd Ö C S - SO S Ü Y Ö T Öd Ö C S - SO S Ü Y Ö T Öd Ö C S - SO S Ü Y Ö T Öd Ö C S - SO S Ü Y Ö T Öd Ö C S

Detaylı

D o sy a i n di rme iş l em i b i t t ik den s on ra zi p do sy an ı z ı c : \ ph p k l as ö rü i çi n e a ç ın. PHP b i rç ok d eğ iş ik yolda n

D o sy a i n di rme iş l em i b i t t ik den s on ra zi p do sy an ı z ı c : \ ph p k l as ö rü i çi n e a ç ın. PHP b i rç ok d eğ iş ik yolda n WINDOWS 2003 SUNUCULARI ÜZERĐNE PHP YÜKLENMESĐ ERDAL YAZICIOĞLU erdal.yazicioglu(at)gmail.com http://barbarossa41.wordpress.com WINDOWS 2003 SUNUCULARI ÜZERĐNE PHP YÜKLENMESĐ Erdal YAZICIOĞLU http://barbarossa41.wordpress.com

Detaylı

Şiddete karşı tek yürek

Şiddete karşı tek yürek Kürtajı yasaklamak a ölümlrii artırır Sağlık alaıda şiddtt gli okta: N yapmalı? Birlikt asıl yapmalı? Başbaka Rcp Tayyip Erdoğa ı kürtaj v szary kousudaki açıklamalarıı dğrldir Türk Tabiplri Birliği Mrkz

Detaylı

DENKLEM ÇÖZME DENKLEM ÇÖZME. Birinci dereceden İki bilinmeyenli. 2x 2 + 5x + 2 = 0. 3x x 2 + 1 = 0. 5x + 3 = 0. x + 17 = 24.

DENKLEM ÇÖZME DENKLEM ÇÖZME. Birinci dereceden İki bilinmeyenli. 2x 2 + 5x + 2 = 0. 3x x 2 + 1 = 0. 5x + 3 = 0. x + 17 = 24. DENKLEM ÇÖZME + + = 0 + = 0 + = 0 + y = 0 İkinci dereceden ir ilinmeyenli denklemdir. İkinci dereceden ir ilinmeyenli denklemdir. Birinci dereceden ir ilinmeyenli denklemdir. Birinci dereceden İki ilinmeyenli

Detaylı

Kesir Örnek Çözüm. 1. Yandaki şekilde bir TEST - 1. 1. Taralı alanı gösteren. bütün 8 eş parçaya bölünmüş ve bu parçalardan 3 tanesi

Kesir Örnek Çözüm. 1. Yandaki şekilde bir TEST - 1. 1. Taralı alanı gösteren. bütün 8 eş parçaya bölünmüş ve bu parçalardan 3 tanesi Kesir.. Trlı lnı gösteren kesri bulunuz. kesrini ile genişlettiğimizde elde edilecek kesri bulunuz.. Yndki şekilde bir bütün 8 eş prçy bölünmüş ve bu prçlrdn tnesi trnmıştır. Trlı lnı gösteren kesir syısı

Detaylı

Metal Asma Tavan Plakalar

Metal Asma Tavan Plakalar Metal Asma Tavan Plakalar Lamel D Serisi ـrün Aç klamas ـrün No. Uzunluk Lamel L100/D 0,50 3810501900 Talep ve miktara g re de i ir 1,52 /m 0.209 kg/m Lamel L150/D 0,60 3811601900 2,40 /m 0.335 kg/m Lamel

Detaylı