ISBN Sertifika No: 11748

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ISBN Sertifika No: 11748"

Transkript

1 ISN Sertifika No: 78 GENEL KOORDİNTÖR: REMZİ ŞHİN KSNKUR REDKTE: REMZİ ŞHİN KSNKUR SERDR DEMİRCİ - SRİ ŞENTÜRK SERVET SVŞ ÇETİN as m Yeri: UMUT MTCILIK - MERTER / STNUL u kitab n tüm bas m ve yay n haklar kartezyen egitim yay nlar na ait olup, tüm haklar sakl d r. K smen de olsa al nt yap lamaz. Metin ve sorular, kitab yay nlayan irketin önceden izni olmaks z n elektronik, mekanik, fotokopi, tarama ya da herhangi bir kay t sistemiyle ço alt lamaz, yay nlanamaz. Turgutreis Mah. Giyimkent Sitesi 8. Sokak lok 9 No: - ESENLER - STNUL Tel: (0) Fax: (0) Copyright kartezyen egitim yay nlar

2 ÖLME - ÖLÜNE LME ölme ve bölünebilme konusu içerisinde asl nda ço unu önceden bildi iniz baz i lem ve kurallar detayl olarak inceleyece iz. a, b, c, k do al say lar ve b 0 olmak üzere, a b c a bölünen b bölen k c bölüm k kalan d r. Yukar da verilen bölme i leminde bölünen, bölen, bölüm ve kalan bulunuz. ölünen Kalan ölen ölüm ölünen = ölen = ölüm = Kalan = Yukar da verilen bölme i leminde bölünen, bölen, bölüm 0 ve kalan bulunuz. ölünen = ölen = ölüm = Kalan = 8 Yukar da verilen bölme i leminde bölünen, bölen, bölüm ve kalan bulunuz ölünen = ölen =8 ölüm = Kalan =

3 soru 8 7 soru 7 Yukar daki bölme i leminde bölüm kaçt r? Yukar daki bölme i leminde bölünen kaçt r? ) ) C) D) 7 E) 8 ) ) C) 7 D) E) 8 soru 8 soru 0 0 Yukar daki bölme i leminde bölüm kaçt r? Yukar daki bölme i leminde bölen kaçt r? ) ) C) 8 D) 0 E) ) ) C) 8 D) E) soru 9 Yukar daki bölme i leminde bölüm kaçt r? ) ) C) D) E) 9 soru Yukar daki bölme i leminde kalan kaçt r? ) ) 7 C) D) 0 E) 7 KRTEZYEN E T M YYINLRI soru 7 7 Yukar daki bölme i leminde bölüm ile kalan n toplam kaçt r? ) ) C) D) E) soru 8 87 Yukar daki bölme i leminde bölen ile bölümün çarp m na, kalan n eklenmesiyle elde edilen say kaçt r? ) 97 ) 0 C) 7 D) 7 E) 87 E C D D 7 8 E

4 ir bölme i leminde, ölünen=(ölen x ölüm)+kalan e itli i vard r. a b c ise a = b. c + k k oldu una göre, kaçt r bulunuz. 7 ölme e itli ine göre, =.7+ =8+ = Cevap: ir bölme i leminde bölüm, bölen 8 ve kalan 7 oldu una göre, bölünen kaçt r bulunuz. 7 8 ölen ölüm Kalan =8.+7=0+7=7 Cevap: 7 Toplamlar 70 olan iki say dan büyü ü küçü üne bölündü ünde bölüm, kalan 0 dur. una göre, bölünen kaçt r bulunuz. üyük say :70 x Küçük say : x olsun. 70x 0 x 70 x=.x =x 0=x x=0 üyük Say (ölünen)=70 0=0 dir. Cevap: 0

5 soru oldu una göre, kaçt r? soru ir bölme i leminde bölen, bölüm ve kalan oldu una göre, bölünen kaçt r? ) ) 7 C) 8 D) 9 E) 0 ) ) C) 7 D) 8 E) 9 soru oldu una göre, kaçt r? 0 soru ir bölme i leminde bölüm, kalan ve bölen 8 oldu una göre, bölünen kaçt r? ) 98 ) 0 C) D) 0 E) ) 0 ) C) D) E) soru oldu una göre, x kaçt r? x ) ) C) 7 D) 0 E) soru oldu una göre, x kaçt r? x ) 0 ) C) D) E) KRTEZYEN E T M YYINLRI soru 7 Toplamlar olan iki say dan büyü ü küçü üne bölündü ünde bölüm, kalan oldu una göre, büyük say kaçt r? ) ) 7 C) 8 D) 9 E) 0 soru 8 Toplamlar 8 olan iki say dan büyü ü küçü üne bölündü ünde bölüm, kalan oldu una göre, küçük say kaçt r? ) ) C) D) 7 E) 8 E C D E 7 C 8 C

6 ve x pozitif tam say lar, x olmak üzere, 7x x 7x x ise = x.+7 x =7 dir. Cevap: 7 oldu una göre, kaçt r bulunuz. ve pozitif tam say lar, oldu una göre, + toplam n bulunuz. +=+9= ise ise =.+= =.+=9 Cevap: ve pozitif tam say lar, 7 oldu una göre, kaçt r bulunuz. y bulmak için önce nin kaç oldu unu bulmam z gerekir. ise =.+= 7 ise =.+7 =.+7 =9 Cevap: 9, ve C pozitif tam say lar olmak üzere, C oldu una göre, n n C cinsinden de erini bulunuz. C ise ise =.+ =C+ =+=.(C+)+ =8C++=8C+7 Cevap: 8C+7 8

7 soru soru ve x pozitif tam say lar, x< olmak üzere, ve pozitif tam say lar, 8x x oldu una göre, kaçt r? oldu una göre, kaçt r? ) ) 7 C) 8 D) 9 E) 0 ) ) 0 C) D) E) soru soru ve x pozitif tam say lar, x< olmak üzere, ve pozitif tam say lar, x x+ oldu una göre, kaçt r? oldu una göre, kaçt r? ) ) 8 C) 0 D) E) soru ve pozitif tam say lar, oldu una göre, + toplam kaçt r? ) 8 ) 8 C) D) E) 9 soru K ve M pozitif tam say lar, K 7 oldu una göre, K M fark kaçt r? M ) ) C) D) 7 E) 8 9KRTEZYEN E T M YYINLRI ) 7 ) 9 C) D) E) soru 7, ve C pozitif tam say lar, C E E D D 7 E 8 oldu una göre, n n C cinsinden de eri a a dakilerden hangisidir? ) C+ ) C+7 C) C+9 D) C+0 E) C+ soru 8, ve C pozitif tam say lar, 7 oldu una göre, n n C cinsinden de eri a a dakilerden hangisidir? ) C+7 ) C+9 C) C+ D) 7C+7 E) 7C+9 C C

8 ir bölme i lemi sonucunda bölen, kalandan büyük olmak zorundad r. ksi halde bölme sonuçlanmam olur. Örne in; 9 dan büyük olduðundan bölmeye devam edilir Kalan K C i leminde 0 Kalan < ölen 0 K < d r. ve x pozitif tam say lar, oldu una göre, say s n n alabilece i en küçük de eri bulunuz. x 7 x 7 ise =x.7+ dir. ölen>kalan oldu undan x> n n en küçük de eri için x= olmal =.7+=7 en küçük de eridir. Cevap: 7 ve x pozitif tam say lar, x oldu una göre, say s n n alabilece i en büyük de eri bulunuz. x ise =.+x=+x ölen>kalan oldu undan >x n n en büyük de eri için x= olmal, =+=9 Cevap: 9 ve x pozitif tam say lar, 0 x oldu una göre, x in en büyük de erini bulunuz. 0 i leminde x <0 olmal d r. x x <0 ise x=7 en büyük de eridir. Cevap: 7 0

9 soru soru ve m pozitif tam say lar,,, x ve y pozitif tam say lar, 7 m 8 x 8 y oldu una göre, say s n n alabilece i en küçük de er kaçt r? oldu una göre, + toplam n n en büyük de eri kaçt r? ) 0 ) C) D) 70 E) 7 ) 80 ) 8 C) 8 D) 87 E) 9 soru soru K ve n pozitif tam say lar, K ve x pozitif tam say lar, K n K x 70 7 oldu una göre, K say s n n alabilece i en küçük de er kaçt r? oldu una göre, x in en büyük de er kaçt r? ) 78 ) 8 C) 97 D) 0 E) soru ve x pozitif tam say lar, KRTEZYEN E T M YYINLRI ) ) C) 7 D) 8 E) 9 soru 7 ve n pozitif tam say lar, x n 8 oldu una göre, say s n n alabilece i en büyük de er kaçt r? oldu una göre, n in en küçük de eri kaçt r? ) 89 ) 90 C) 9 D) 9 E) 97 ) ) C) D) E) soru soru 8 M ve n pozitif tam say lar, M ve n pozitif tam say lar, M n 9 M n oldu una göre, M say s n n alabilece i en büyük de er kaçt r? ) ) 8 C) 0 D) E) oldu una göre, n in en büyük de eri kaçt r? ) ) C) D) E) 8 E D C D 7 8

10 ve x pozitif tam say lar, x 8 x oldu una göre, n n en büyük de erini bulunuz. x 8 x n n en büyük de eri için, x <8 ise x= d r. =8.x+x =8.+ = ise =8.x+x ve x <8 dir. Cevap: ve x pozitif tam say lar, x8 oldu una göre, n n en büyük de erini bulunuz. x 7 x8 x 7 ise =x.7+x 8=9x 8 x 8<x ise x<8 n n en büyük de eri için x=7 dir. =9x 8 =9.7 8 = Cevap: K ve x do al say lar, K x x+ oldu una göre, K n n alabilece i en büyük de eri ve en küçük de erini bulunuz. K x x+ ölen>kalan oldu undan, x+>x 8>x Kalan 0 oldu undan, x >0 ise K=.(x+)+x x> ve <x<8 dir. x in en küçük de eri, en büyük de eri 7 dir. x= için, K=.(+)+. = en küçük de eri x=7 için, K=.(7+)+.7 =9 en büyük de eridir.

11 soru soru ve b pozitif tam say lar, M ve n pozitif tam say lar, b 8 b M n n oldu una göre, n n en büyük de eri kaçt r? oldu una göre, M nin en büyük de eri kaçt r? ) 8 ) 88 C) 90 D) 9 E) 9 ) ) C) 7 D) 8 E) 0 soru soru X ve y pozitif tam say lar, ve x pozitif tam say lar, X y 0 y+ x+ x8.. oldu una göre, X in en büyük de eri kaçt r? oldu una göre, n n en küçük de eri kaçt r? ) ) C) 7 D) 9 E) 0 soru K ve m pozitif tam say lar, KRTEZYEN E T M YYINLRI ) 7 ) 7 C) 7 D) 7 E) 7 soru 7 X ve y do al say lar, K m 8 m+ X y y+ oldu una göre, K n n en büyük de eri kaçt r? oldu una göre, X kaçt r? ) ) C) D) E) 7 ) 8 ) 0 C) D) E) soru soru 8 ve x pozitif tam say lar, K ve m do al say lar, x 0 x K m7 m+ oldu una göre, n n en büyük de eri kaçt r? ) 89 ) 98 C) 07 D) E) 7 oldu una göre, K n n en büyük de eri ile en küçük de erinin toplam kaçt r? ) ) C) 8 D) 9 E) 7 D E E C E 7 8 D

12 iki basamakl say, + oldu una göre, say s n bulunuz. = =++ 7 = ise =(+)+ = ve = için e itlik sa land ndan, = tür. Cevap: ve pozitif tam say lar, + + oldu una göre, ifadesinin sonucunu bulunuz. + + ise +=(+)+ +=++ =+7 dir. 7 9 ( ) Cevap: a ve b gerçek say lar ve a olmak üzere, ifadesinin a cinsinden e itini bu- oldu una göre, lunuz. a +a (a ) b a b a +a a b ise a +a=b.(a )+ a +a =b.(a ) (a ). (a ) b.( a ) b=a+ (a ) (a ) a b (a ) Cevap: a+

13 soru iki basamakl say, soru K ve M pozitif tam say lar, K+M M oldu una göre, say s kaçt r? ) 7 ) 8 C) 9 D) E) 7 M K oldu una göre, ifadesinin de eri kaçt r? ) ) C) D) E) soru iki basamakl say, soru ve pozitif tam say lar, + oldu una göre, say s kaçt r? ) ) C) 7 D) E) 8 soru ve birer rakam, KRTEZYEN E T M YYINLRI oldu una göre, ifadesinin de eri kaçt r? ) ) C) D) E) soru 7 a ve b gerçek say lar a olmak üzere, + a a a b oldu una göre, n n alabilece i de erlerin toplam kaçt r? ) ) C) D) E) oldu una göre, a n n b cinsinden de eri, a a dakilerden hangisidir? ) b ) b C) b+ D) b+ E) b+ soru ve pozitif tam say lar, soru 8 a ve b gerçek say lar a olmak üzere, a a a+ b oldu una göre, ifadesinin de eri kaçt r? oldu una göre, a b 0 ifadesinin sonucu kaçt r? ) ) C) D) E) ) ) C) D) E) E C D C D 7 8 C

14 a b b c a b ise a=.b+ dir. oldu una göre, a say s n n ile bölümünden kalan bulunuz. b c ise a=.b+=.(c+)+ =c++=c+ a a=c+ ise Kalan = b=.c+ dir. c Cevap: C ise =+ oldu una göre, say s n n ile bölümünden kalan bulunuz. C ise =C+ =+=.(C+)+=C+8+ =C+9=C++7 =(C+)+7 =.(C+)+7 ise C+ Kalan = 7 Cevap: 7 K oldu una göre, + say s n n ile bölümünden kalan bulunuz. M =K+ ve =M+ +=K++M+ =K+M+7 =K+M++ =(K+M+)+ Kalan Cevap:

15 soru soru C X Y Y Z oldu una göre, say s n n ile bölümünden kalan kaçt r? oldu una göre, X in 0 ile bölümünden kalan kaçt r? ) ) C) D) E) ) 9 ) 8 C) 7 D) E) soru soru K M M N C oldu una göre, K say s n n ile bölümünden kalan kaçt r? oldu una göre, n n ile bölümünden kalan kaçt r? ) ) C) D) E) 7 ) 7 ) 8 C) 9 D) 0 E) soru X Y Y Z KRTEZYEN E T M YYINLRI soru 7 K M L N oldu una göre, X say s n n 0 ile bölümünden kalan kaçt r? ) ) C) 7 D) 8 E) 9 oldu una göre, K+L say s n n ile bölümünden kalan kaçt r? ) 0 ) C) D) E) soru soru 8 P R R S 7 C 7 D oldu una göre, P say s n n ile bölümünden kalan kaçt r? ) ) C) D) E) oldu una göre, + say s n n 7 ile bölümünden kalan kaçt r? ) 0 ) C) D) E) E C C D 7 8 E 7

16 ir bölme i leminde bölen ile bölüm baz durumlarda yer de i tirsede kalan da bir de i iklik olmaz. Hangi durumlarda bölen ile bölümün yer de i tirebilece ine dair a a daki örnekleri dikkatle inceleyiniz. 0 ölen: ölüm: Kalan: 0 ölen: ölüm: Kalan: 0 ölen: ölüm: Kalan: Kalan, bölümden küçükse, bölen ile bölüm yer de i tirebilir. ölen: ölüm: Kalan: ölüm, kalandan küçük oldu unda bölen ile bölüm yer de- i tiremez. X K Yukar daki bölme i leminde bölen ile bölüm yer de i tirebildi- ine göre, K en fazla kaçt r, bulunuz. ölme i leminde bölen ile bölüm yer de i tirebildi ine göre, K< ve K< olmal d r. K< için K= en büyük de eridir. Cevap: a iki basamakl bir say,.. Yukar daki bölme i leminde, a n n alabilece i de erleri bulunuz. a a say s en fazla 7 olabilir. a say s ten büyük olmal. <a 7 a= ve a=7 olabilir. Cevap: ve 7 iki basamakl, a iki basamakl say d r... a. Yukar daki bölme i leminde, a say s n n alabilece i de- erler kaç tanedir, bulunuz. 8 a say s en fazla 8 olabilir. a say s ten büyük olmal d r. <a 8 a say s,,, 7 ve 8 olabilir. Cevap: 8

17 soru K Yukar daki bölme i leminde, bölen ile bölüm yer de i tirdi inde kalan de i medi ine göre, K n n alabilece i de erler kaç tanedir? ) ) C) D) 7 E) 8 soru b iki basamakl bir say, 7.. b 9 Yukar daki bölme i leminde, b say s n n alabilece i de- erler kaç tanedir? ) ) C) D) E) soru X K Yukar daki bölme i leminde bölen ile bölüm yer de i tiremedi ine göre, K n n alabilece i kaç farkl de er vard r? ) ) C) D) E) 7 soru x üç basamakl, y iki basamakl x.. y. Yukar daki bölme i leminde, y nin alabilece i de erler kaç tanedir? soru a iki basamakl bir say, KRTEZYEN E T M YYINLRI ) ) C) D) E) soru 7 7ab dört basamakl, c iki basamakl say lard r... a 8 7ab.. c.. Yukar daki bölme i leminde, a say s n n en büyük de eri kaçt r? oldu una göre, c say s n n alabilece i de erlerin toplam kaçt r? ) ) C) 7 D) 8 E) 9 ) ) 0 C) D) E) 0 soru soru 8 x iki basamakl bir say, 8xy dört basamakl, z iki basamakl say lard r x 7 xy.. z.. Yukar daki bölme i leminde, x say s n n en küçük de eri kaçt r? oldu una göre, z say s n n alabilece i de erlerin toplam kaçt r? ) ) C) D) E) ) 0 ) C) D) E) 7 C E C 7 8 C 9

18 ölünebilme Kuralları ir bölme i leminde kalan s f r ise bölünen say, bölen say ya tam bölünüyor demektir. ir say n n ba ka bir say ya bölünebilmesinden kas t tam bölünmesidir. az say lar için bölünebilme kurallar geli tirilmi tir. unlar s ras yla inceleyece iz; ile bölünebilme kuralı: Son basama ndaki rakam 0,,,, 8 olan yani çift olan say lar ye tam bölünür. Kalan=0 veya (Kalan 0 ise say ye tam bölünür, kalan ise ye tam bölünmez.) a da verilen say lardan kaç tanesi ye tam bölünür, bulunuz. I. 0 IV. 0 II. 70 V. 78 III. 978 VI. 99 I. 0 Son basama tek say ye tam bölünmez. II. 70 Son basama çift say ye tam bölünür. III. 978 Son basama çift say ye tam bölünür. IV. 0 Son basama tek say ye tam bölünmez. V. 78 Son basama çift say ye tam bölünür. VI. 99 Son basama tek say ye tam bölünmez. ile bölünebilme kuralı: ir say n n rakamlar toplam ün kat ise say e tam bölünür. Kalan=0, veya dir. a da verilen say lardan kaç tanesi e tam bölünür, bulunuz. I. 7 III. V. 089 II. 0 IV. VI. 7 I. 7 +7=, ün kat 7 e tam bölünür. II =, ün kat 0 e tam bölünür. III. ++=, ün kat de il say s e tam bölünmez. IV. ++=8, ün kat de il say s e tam bölünmez. V =8, ün kat 089 e tam bölünür. VI =, ün kat 7 e tam bölünür. 0

19 soru a da verilen say lardan hangisi ye tam bölünür? soru a da verilen say lardan hangisi e tam bölünür? ) 0 ) 9 C) 7 D) 9 E) ) 7 ) 8 C) 90 D) E) soru a da verilen say lardan hangisi ye tam bölünmez? soru a da verilen say lardan hangisi e tam bölünür? ) 77 ) 7 C) D) 0 E) ) ) C) 8 D) E) 0 KRTEZYEN E T M YYINLRI soru 8a say s n n ile bölümünden kalan oldu una göre, a say s a a dakilerden hangisi olabilir? ) 0 ) C) D) E) soru 7 a da verilen say lardan hangisi e tam bölünmez? ) 98 ) 87 C) 7 D) E) soru a da verilen say lardan hangisi e tam bölünür? soru 8 a da verilen say lardan hangisi e tam bölünmez? ) ) C) 7 D) 0 E) ) 7 ) C) 79 D) E) 0 C D E 7 8 D

20 a dört basamakl say s ile tam bölündü üne göre, a n n alabilece i de erleri bulunuz. a ++a+=k olmal (k ) a+=k 0 9 a say s 0,,, 9 de erlerini alabilir. x üç basamakl say s n n ile bölümünden kalan oldu una göre, x in alabilece i de erleri bulunuz. x ++x=k+ olmal (k ) +x=k+ 0+x=k 8 x say s,, 8 de erlerini alabilir. 7b dört basamakl say s n n ile bölümünden kalan oldu- una göre, b say s n n alabilece i de erleri bulunuz. 7b +7++b=k+ olmal (k ) +b=k+ +b=k 7 b say s,, 7 de erlerini alabilir. 7a üç basamakl say s ye tam bölünmekte, e bölününce kalan n vermektedir. a say s n n alabilece i de erleri bulunuz. 7a say s ye tam bölünebildi inden a say s 0,,,, 8 olabilir. (I) 7a +7+a=k+, (k ) 0+a=k+ 9+a=k 0 9 7a say s e bölününce kalan n verdi inden a say s 0,,, 9 olabilir. (II) (I) ve (II) den a say s 0 veya olabilir.

21 soru soru a üç basamakl say s ile tam bölünebildi ine göre, a say s a a dakilerden hangisi olabilir? 7a say s n n ile bölümünden kalan oldu una göre, a say s n n alabilece i kaç farkl de er vard r? ) 0 ) C) D) E) ) ) C) D) E) soru soru ab üç basamakl say s ile tam bölünebildi ine göre, a+b toplam a a dakilerden hangisi olabilir? x say s n n ile bölümünden kalan oldu una göre, x say s n n alabilece i de erlerin toplam kaçt r? ) 9 ) C) D) E) ) ) C) 7 D) 8 E) 9 soru KRTEZYEN E T M YYINLRI soru 7 8x iki basamakl say s n n ile bölümünden kalan oldu una göre, x say s n n alabilece i kaç farkl de er vard r? ) ) C) D) E) 9a iki basamakl say s ye tam bölünüp, ile bölümünden kalan dir. una göre, a say s n n alabilece i kaç farkl de- er vard r? ) 0 ) C) D) E) soru soru 8 a dört basamakl say s n n ile bölümünden kalan oldu una göre, a say s n n alabilece i de erlerin toplam kaçt r? x üç basamakl say s ye tam bölünmeyip, ile bölümünden kalan dir. una göre, x say s n n alabilece i de erlerin toplam kaçt r? ) ) C) D) 7 E) 8 ) ) C) 7 D) 9 E) C D C E C 7 8 E

22 ile bölünebilme kuralı: ir say n n birler ve onlar basama ndan olu an iki basamakl say ile bölünebiliyorsa, say e tam bölünür. Son iki basama n n ile bölümünden kalan, say n n ile bölümünden kalan verir. Kalan=0,, veya tür. a daki say lardan kaç tanesi e tam bölünür, bulunuz. I. 8 III. 00 V. 09 II. 97 IV. 78 I. 8 say s n n son iki basama ndaki say n n ile bölünüp bölünmedi ine bakar z. Kalan=0 oldu undan 8 say s ile tam bölünür. II. 97 say s nda 7 say s n e bölelim, 7 7 Kalan= 8 97 say s e tam bölünmeyip, ile bölümünden kalan dir. III. 00 say s nda 00 say s ün kat oldu undan 00 say s e tam bölünür. IV. 78 say s nda say s n e bölelim. 0 Kalan= 78 say s e tam bölünmeyip, ile bölümünden kalan dir. V. 09 say s nda 09 yani 9 say s n e bölelim, 9 8 Kalan= 09 say s e tam bölünmeyip, ile bölümünden kalan dir. 9a dört basamakl say s n n ile tam bölünebilmesi için a say s n n alabilece i farkl de erleri bulunuz. 9a say s n n ile tam bölünebilmesi için a say s n n e tam bölünebilmesi gerekir. a=k ise a say s,,, 7 veya 9 olabilir. 7 9

23 soru soru a da verilen say lardan hangisi e tam bölünür? ) 00 ) C) 0 D) E) 0 a da verilen say lardan hangisi ile bölündü ünde kalan n verir? ) 7 ) C) D) 7 E) soru soru a da verilen say lardan hangisi e tam bölünür? ) ) 0 C) 0 D) 79 E) 8 a say s n n ile tam bölünebilmesi için, a say s n n alabilece i de erlerin toplam kaçt r? ) 8 ) 0 C) D) E) soru KRTEZYEN E T M YYINLRI soru 7 a da verilen say lardan hangisi e bölündü ünde kalan n verir? ) ) C) 0 D) 7 E) 8 7a say s ile bölümünden kalan oldu una göre, a a dakilerden hangisi a say s n n alabilece i de erlerden biridir? ) ) C) D) 7 E) 8 soru soru 8 a da verilen say lardan hangisi e bölündü ünde kalan n verir? 9x dört basamakl say s n n ile tam bölünebilmesi için a say s n n alabilece i kaç farkl de er vard r? ) 7 ) 88 C) 9 D) 00 E) 0 ) ) C) D) E) D C D 7 8 D

24 7a dört basamakl say s hem ye hemde e tam bölünebildi ine göre, a say s n n alabilece i de erleri bulunuz. 7a say s ye tam bölündü ünden, a say s 0,,,, 8 de erlerini alabilir. (I) 7a say s e tam bölündü ünden, a say s 0,, 8 de erlerini alabilir. (II) (I) ve (II) den a say s 0, veya 8 olabilir. Cevap: 0, veya 8 7x üç basamakl say s ye tam bölünüp, ile bölümünden kalan oldu una göre, x say s n n alabilece i de erleri bulunuz. 7x say s ye tam bölündü ünden, x say s 0,,,, 8 de- erlerini alabilir. (I) 7x say s e bölündü ünde kalan n verdi inden, x say s 0,, 8 de erlerini alabilir. (II) (I) ve (II) den x say s 0, veya 8 olabilir. Cevap: 0, veya 8 a üç basamakl say s ve e tam bölündü ünde göre, a say s n n alabilece i de erleri bulunuz. a say s ile tam bölündü üne göre, a say s e tam bölünüyor. a say s ndan a= veya a= (I) a say s ile tam bölündü ünde göre, ++a=k +a=k oldu undan a say s 0,, veya 9 de erlerini alabilir. (II) 0 9 (I) ve (II) den a= d r. Cevap: x dört basamakl say s ile bölündü ünde kalan n veriyor. ile tam bölünüyor. una göre, x say s n n alabilece i de erleri bulunuz. x say s ile tam bölündü üne göre, x say s, de erlerini alabilir. (I) x say s ile bölündü ünde kalan n verdi ine göre, +++x=k+ 0+x=k+ 9+x=k ise x say s 0,, veya 9 de erlerini alabilir. (II) 0 9 (I) ve (II) den x= d r. Cevap:

25 soru soru 8a üç basamakl say s hem ye hem de e tam bölünebilmektedir. una göre, a say s n n alabilece i de erler a a- dakilerden hangisidir? ) 0, veya ) veya C) 0 veya D) veya E) veya 8 x üç basamakl say s ile tam bölünüp, e bölümünden kalan oldu una göre, x say s kaçt r? ) ) C) D) 7 E) 9 soru soru x üç basamakl say s hem ye hemde e tam bölünebilmektedir. una göre, x say s n n alabilece i de erler toplam kaçt r? ) ) C) D) 8 E) 0 b üç basamakl say s ile bölününce kalan n verip, e tam bölünebilmektedir. una göre, b say s kaçt r? ) 0 ) C) D) E) 8 KRTEZYEN E T M YYINLRI soru soru 7 a dört basamakl say s ye tam bölünüp, ile bölümünden kalan oldu una göre, a say s n n alabilece i de erler kaç tanedir? a dört basamakl say s ile tam bölünüp, ile bölündü- ünde kalan n vermektedir. una göre, a say s n n alabilece i de erlerin toplam kaçt r? ) 0 ) C) D) E) ) ) C) D) E) 8 soru soru 8 8a iki basamakl say s hem e hem de e tam bölündü üne göre, a kaçt r? ab dört basamakl say s hem e hem de e tam bölünebildi ine göre, a say s n n alabilece i kaç farkl de er vard r? ) 0 ) C) D) E) 8 ) ) 7 C) 8 D) 9 E) 0 C C C D 7 E 8 E 7

26 ile bölünebilme kuralı: ir say n n birler basama ndaki rakam 0 veya ise say 'e tam bölünür. Say n n birler basama ndaki rakam n ile bölümünden kalan, say n n e bölümünden kaland r. Kalan=0,,, veya tür. a daki say lardan kaç tanesi ile tam bölünür, bulunuz. I. 7 III. 70 II. 70 IV. 8 I. 7 birler basama oldu undan e tam bölünür. II. 70 birler basama ndaki rakam 0 veya ten farkl, e tam bölünmez. III. IV. 70 e tam bölünür. 8 e tam bölünmez. Cevap: a daki say lar n ile bölümünden kalanlar bulunuz. I. 9 III. 8 II. IV. I. 9 say s nda birler basama ndaki rakam 9 un ile bölümünden kalan oldu u için 9 un ile bölümünden kalan tür. II. say s n n ile bölümünden kalan tür. III. 8 say s nda birler basama ndaki rakam 8 in ile bölümünden kalan oldu u için 8 in ile bölümünden kalan tür. IV. say s n n ile bölümünden kalan tür. 8a dört basamakl say s n n ile bölümünden kalan oldu- una göre, a say s n n alabilece i de erleri buunuz. 8a say s n n ile bölümünden kalan oldu una göre, a say s veya 7 olabilir. Cevap: veya 7 8

27 soru soru a da verilen say lardan hangisi e tam bölünür? ) 8 ) C) D) E) a da verilen say lardan hangisi ile bölündü ünde kalan n verir? ) 9 ) C) D) E) 7 soru soru a da verilen say lardan hangisi e tam bölünür? ) 0 ) 97 C) D) E) 7a üç basamakl say s ile bölündü ünde kalan n verdi ine göre, a say s a a dakilerden hangisi olabilir? ) ) C) D) E) soru KRTEZYEN E T M YYINLRI soru 7 a da verilen say lardan hangisi ile bölündü ünde kalan n verir? 9x iki basamakl say s ile bölündü ünde kalan n verdi ine göre, x say s a a dakilerden hangisi olabilir? ) 7 ) C) D) 7 E) 0 ) ) C) D) E) soru soru 8 a da verilen say lardan hangisi ile bölündü ünde kalan n verir? a dört basamakl say s ile bölündü ünde kalan n verdi ine göre, a say s n n alabilece i de erler toplam kaçt r? ) ) 8 C) D) E) 0 ) 9 ) 0 C) D) E) C D E 7 C 8 E 9

28 a üç basamakl say s ile bölündü ünde kalan n veriyor, ile tam bölünüyor. una göre, a say s kaçt r, bulunuz. a say s ile tam bölündü ünden a say s 0,,,, 8 de- erlerini alabilir. (I) a say s ile bölündü ünde kalan n verdi inden, a say s ve 7 olabilir. (II) (I) ve (II) den a= dir. Cevap: x dört basamakl say s ile tam bölünmekte, ile bölündü ünde kalan n vermektedir. una göre, x say s kaçt r, bulunuz. x dört basamakl say s ile tam bölündü ünden, x say s veya olabilir. (I) x dört basamakl say s ile bölündü ünde kalan n verdi ine göre, x say s veya olabilir. (II) (I) ve (II) den x= dir. Cevap: a dört basamakl say s ve ile tam bölünebilmektedir. una göre, a kaçt r, bulunuz. a say s ile tam bölündü ünde göre, a say s 0 veya olabilir. (I) a say s ile tam bölündü üne göre, +++a=k, (k ) 0+a=k, a say s, veya 8 dir. (II) 8 (I) ve (II) den a= dir. Cevap: xy üç basamakl say s ile bölündü ünde kalan n, ile bölündü ünde kalan n veriyor. una göre, x say s n n alabilece i farkl de erleri bulunuz. xy üç basamakl say s ile bölündü ünde kalan n verdi- inden y= veya y= d r. y= için x +x+=k+, (k ) x+=k+ x+=k ise x say s, veya 8 olabilir. y= için x +x+=k+, (k ) x+=k+ x+9=k ise x say s 0,, veya 9 dur. x say s 0,,,,, 8 veya 9 de erlerini alabilir. Cevap: 7 0

29 soru soru a iki basamakl say s ve ile tam bölündü üne göre, a say s a a dakilerden hangisidir? ) 0 ) C) D) E) 8 8x iki basamakl say s ile tam bölünüp, ile bölündü ünde kalan n verdi ine göre, x say s a a dakilerden hangisidir? ) 0 ) C) D) E) 7 soru soru 7x üç basamakl say s ye tam bölünüp, ile bölündü ünde kalan n verdi ine göre, x say s a a dakilerden hangisidir? ) ) C) D) E) 8 a üç basamakl say s ile bölündü ünde kalan, ile bölündü ünde kalan n verdi ine göre, a say s a a dakilerden hangisidir? ) ) C) D) 7 E) 9 soru KRTEZYEN E T M YYINLRI soru 7 a üç basamakl say s ile tam bölünüp, ile bölündü ünde kalan n vermektedir. una göre, a say s a a dakilerden hangisidir? a dört basamakl say s ile bölündü ünde kalan n verip, ile tam bölünebildi ine göre, a say s a a dakilerden hangisidir? ) ) C) D) 7 E) 8 ) ) C) D) 7 E) 8 soru soru 8 89x be basamakl say s ile bölündü ünde kalan n, ile bölündü ünde kalan n verdi ine göre, x say s a a dakilerden hangisidir? 0ab dört basamakl say s ile tam bölünüp, ile bölündü- ünde kalan n verdi ine göre, a say s a a dakilerden hangisi olamaz? ) ) C) D) E) 8 ) 0 ) C) D) E) E D 7 C 8 C

30 ile bölünebilme kuralı: ve ile tam bölünebilen say lar ile tam bölünür. a daki say lardan kaç tanesi ile tam bölünür, bulunuz. I. II. 8 III. 7 IV. 7 I. say s ile tam bölünür. ++=9 oldu undan ile tam bölünür. say s ile tam bölünür. II. 8 say s ile tam bölünür. +8= oldu undan ile tam bölünür. 8 say s ile tam bölünür. III. 7 say s ile tam bölünür. 7+= k oldu undan ile tam bölünmez. 7 say s ile tam bölünmez. IV. 7 say s ile tam bölünmez. ++7=9=k oldu undan ile tam bölünür. 7 say s ile tam bölünmez. Cevap: 7x üç basamakl say s ile tam bölündü üne göre, x say s kaçt r, bulunuz. 7x say s ile tam bölündü ünden ve e tam bölünür. 7x say s ile tam bölündü ü için x say s 0,,,, 8 olabilir. (I) 7x say s ile tam bölündü ünden, +7+x=k, (k ) 8+x=k x say s,, 7 olabilir. (II) 7 (I) ve (II) den x= tür. Cevap: a üç basamakl say s ile bölündü ünde kalan n verdi- ine göre, a say s kaç olabilir, bulunuz. a Kalan ve e böleriz. 0 =. oldu undan ise a say s ile tam bölünür. a say s 0,,,, 8 olabilir. (I) < oldu undan bölme i lemi yap lamaz. a say s n n ile bölümünden kalan dir. ++a=k+ +a=k ise a say s 0,,, 9 olabilir. (II) 0 9 (I) ve (II) den a=0 veya a= olabilir. Cevap: 0 veya

31 soru soru a da verilen say lardan hangisi ile tam bölünür? ) 7 ) 8 C) 9 D) 0 E) 0 97x üç basamakl say s ile tam bölündü ünde göre, x a a dakilerden hangisi olabilir? ) 0 ) C) D) E) 8 soru soru a da verilen say lardan hangisi ile tam bölünür? ) ) C) D) 8 E) 0 a dört basamakl say s ile tam bölündü üne göre, a a a dakilerden hangisi olabilir? ) ) C) D) E) 8 KRTEZYEN E T M YYINLRI soru soru 7 a da verilen say lardan hangisi ile tam bölünmez? ) 8 ) 0 C) D) 8 E) 00 7a dört basamakl say s ile tam bölündü üne göre, a kaçt r? ) 0 ) C) D) E) 8 soru soru 8 a da verilen say lardan hangisi ile tam bölünmez? ) 8 ) 0 C) 0 D) 8 E) a say s n n ile bölümünden kalan oldu una göre, a say s a a dakilerden hangisi olabilir? ) ) C) 7 D) 8 E) 9 D C E E D 7 C 8 E

32 7 ile bölünebilme kuralı: Say n n rakamlar birler basama ndan ba layarak sa dan sola do ru,, ile e le tirilir.,, say lar ile e le tirilen rakamlar çarp l p sonuçlar sa an sola do ru +,, +,,... parantezine al n p toplan r. Ç kan sonuç 0 veya 7 nin kat ise say 7 ile tam bölünür. a da verilen say lardan hangileri 7 ile tam bölünür, bulunuz. I. 97 II I. II =(.) (.+9.+.)+(.+.+7.) = += 7=7k, oldu undan 97 say s 7 ile tam bölünür = ( )+( ) = ()+=0 Ç kan sonuç 0 un 7 ye bölümünden kalan oldu undan 7889 say s n n 7 ile bölümünden kalan tür. 8a say s 7 ile tam bölündü üne göre, a say s kaçt r, bulunuz. 8 a + =(.+8.)+(.+a.+.) = +9+a =a =7k ise a= tür. Cevap: 8 ile bölünebilme kuralı: Son üç basama 8 in kat olan say lar, 8 ile tam bölünür. Son üç basama n 8 ile bölümünden kalan, say n n 8 ile bölümünden kaland r. a da verilen say lardan hangileri 8 ile tam bölünür, bulunuz. I. 0 II. 900 III. 000 I. 0 say s nda 0 yani say s 8 in kat oldu undan 0 say s 8 e tam bölünür. II. 900 say s nda 00 yani say s 8 in kat olmad ndan 900 say s 8 e tam bölünmez. 900 say s n n 8 ile bölümünden kalan tür. III. 000 say s nda 000 yani 0 say s 8 in kat oldu undan 000 say s 8 e tam bölünür.

33 soru soru a da verilen say lardan hangisi 7 ile tam bölünür? a da verilen say lardan hangisi 8 ile tam bölünür? ) 98 ) 00 C) 09 D) 90 E) 9 ) 0 ) C) D) 90 E) 88 soru soru a da verilen say lardan hangisi 7 ile tam bölünmez? a da verilen say lardan hangisi 8 ile tam bölünmez? ) 978 ) 7 C) 9 D) 0 E) 9 ) 8 ) 9 C) 0 D) 8 E) 800 soru KRTEZYEN E T M YYINLRI soru 7 a da verilen say lardan hangisi 7 ile bölündü ünde kalan n verir? a da verilen say lardan hangisi 8 ile bölündü ünde kalan n verir? ) 79 ) 87 C) 008 D) 8 E) ) 987 ) 99 C) 00 D) 0 E) 7 soru soru 8 7a8 alt basamakl say s n n 7 ile tam bölünebilmesi için a n n alabilece i de erler toplam kaçt r? a say s n n 8 ile tam bölünebilmesi için a say s n n alabilece i de erler kaç tanedir? ) 7 ) 8 C) 9 D) 0 E) ) ) C) D) E) E E D C 7 8 D

34 9 ile bölünebilme kuralı: ile bölünebilme kural na benzer biçimde, bir say n n rakamlar toplam 9 un kat ise say 9 a bölünür. abc üç basamakl say a+b+c=9k, (k ) ise abc say s 9 ile tam bölünür. a daki say lardan hangileri 9 ile tam bölünür, bulunuz. I. ++=9 oldu undan 9 ile tam bölünür. I. III. 8 II =8 oldu undan 9 ile tam bölünür. II. 78 IV. 79 III =9 say s 9 un kat olmad ndan 9 a tam bölünmez Kalan= olduðundan 8 say s n n 9 ile bölümünden kalan dir. IV = say s 9 un kat olmad ndan 9 a tam bölünmez. 8 9 Kalan= 79 say s n n 9 ile bölümünden kalan dir. a dört basamakl say s n n 9 ile tam bölünebilmesi için a hangi de eri alabilir, bulunuz. ++a+=9k, (k ) olmal, +a=9k ise a= tür. Cevap: ab dört basamakl say s ile bölündü ünde kalan n verip, 9 ile bölündü ünde kalan n vermektedir. una göre, a n n alabilece i kaç farkl de er vard r, bulunuz. ab say s ile bölündü ünde kalan n verdi ine göre, b= veya b=8 dir. b= için, a ++a+=9k+, (k ) 0+a=9k+ 8+a=9k ise a= b=8 için, a8 ++a+8=9k+, (k ) +a=9k+ +a=9k ise a= dir. a say s veya de erini alabilir. Cevap:

35 soru soru a da verilen say lardan hangisi 9 ile tam bölünür? 7a üç basamakl say s 9 ile tam bölündü üne göre, a kaçt r? ) ) C) D) E) ) ) C) D) E) soru soru a da verilen say lardan hangisi 9 ile tam bölünür? ) 07 ) C) 780 D) 8 E) 8 x dört basamakl say s 9 ile bölündü ünde kalan n verdi ine göre, x say s kaçt r? ) ) C) D) E) 7 soru KRTEZYEN E T M YYINLRI soru 7 a da verilen say lardan hangisi 9 ile tam bölünmez? ) 79 ) 98 C) D) E) 0 9a say s n n ile bölümünden kalan, 9 ile bölümünden kalan 7 oldu una göre, a kaçt r? ) ) C) D) E) soru soru 8 a da verilen say lardan hangisi 9 ile bölündü ünde kalan n verir? ) 0 ) 9 C) D) 7 E) ab dört basamakl say s n n ile bölümünden kalan, 9 ile bölümünden kalan oldu una göre, a n n alabilece i de erlerin toplam kaçt r? ) 8 ) 9 C) 0 D) E) D C E C 7 D 8 C 7

36 0 ile bölünebilme kuralı: irler basama 0 olan say lar 0 ile tam bölünür. irler basama ndaki rakam say n n 0 ile bölümünden kaland r. a daki say lardan hangileri 0 ile tam bölünür bulunuz. I. 80 III. 90 II. 7 IV. 78 I. 80, 0 ile tam bölünür. II. 7, 0 ile bölümünden kalan 7 dir. III. 90, 0 ile tam bölünür. IV. 78, 0 ile bölümünden kalan 8 dir. ab dört basamakl say s 0 ile bölündü ünde, 9 ile bölündü ünde kalan n verdi ine göre, a kaçt r, bulunuz. ab say s 0 ile bölündü ünde kalan n verdi ine göre, b= tür. a say s 9 ile bölündü ünde kalan n verdi inden, +a++=9k+, (k ) a+9=9k+ a+7=9k ise a= dir. Cevap: ile bölünebilme kuralı: Verilen say n n rakamlar birler basama ndan ba layarak sa dan sola do ru +,, +,,... biçiminde s n fland r l r. (+) i aretli rakamlar n toplam ile () i aretli rakamlar n toplam n n fark in kat olan say lar ile tam bölünür. 8 ve 807 say lar n n ile bölümünden kalanlar bulunuz. 8 = (+8+)(+)= = Sonuç, in kat oldu undan 8, ile tam bölünür = (8+0+7) (++)= = say s n n ile bölümünden kalan 9 dur. 8

37 soru soru a da verilen say lardan hangisi 0 ile tam bölünür? a da verilen say lardan hangisi ile tam bölünür? ) 7 ) C) 0 D) 7 E) 8 ) ) C) 79 D) E) 778 soru soru a da verilen say lardan hangisinin 0 ile bölümünden kalan d r? a da verilen say lardan hangisinin ile bölümünden kalan dir? ) ) 78 C) 87 D) 978 E) 98 ) 79 ) 8 C) 90 D) 97 E) 0 soru KRTEZYEN E T M YYINLRI soru 7 abc üç basamakl say s n n ile bölümünden kalan, 0 ile bölümünden kalan 8 ise c kaçt r? a da verilen say lardan hangisinin ile bölümünden kalan tir? ) ) C) D) 7 E) 8 ) ) 08 C) D) 9 E) soru soru 8 ab dört basamakl say s n n 0 ile bölümünden kalan ve ile bölümünden kalan oldu una göre, a n n alabilece i de erler toplam kaçt r? ) 8 ) 9 C) D) E) 8 a da verilen say lardan hangisi ile tam bölünür? ) ) 0000 C) D) E) 000 C E D E 7 C 8 D 9

38 7 say s n n ile bölümünden kalan bulunuz. 7 = (++) (+7+)=9 = say s n n ile bölümünden kalan bulmak için k biçiminde yazar z. k= için. = kalan dir. Cevap: a yedi basamakl say s n n ile tam bölündü üne göre, a say s kaçt r, bulunuz. a (+++) (+a+)=k, (k ) (a+) =k 9 a=k ise a=9 dur. Cevap: 9 x be basamakl say s n n ile bölümünden kalan oldu una göre, a say s kaçt r, bulunuz. x = (+x+) (+) x+ =k+, (k ) x =k ise x= dir. Cevap: xy dört basamakl say s n n ile bölündü ünde kalan n vermekte, ile tam bölünebilmektedir. una göre, x in alabilece i farkl de erleri bulunuz. xy say s ile bölündü ünde kalan verdi ine göre, x veya x7 olabilir. Yani y= veya y=7 dir. y= için, x = (+x) (+)=k, (k ) + + x =k ise x= y=7 için, x 7 = (x+7) (+)=k, (k ) + + x+=k e itli ini sa layan bir rakam olmad ndan, x sadece de erini alabilir. Cevap: x= 0

39 soru soru say s n n ile bölümünden kalan kaçt r? ) ) C) D) E) 7 a be basamakl say s n n ile bölümünden kalan oldu- una göre, a kaçt r? ) ) C) 7 D) 8 E) 9 soru soru say s n n ile bölümünden kalan kaçt r? ) ) 7 C) 8 D) 9 E) 0 87aa alt basamakl say s n n ile bölümünden kalan kaçt r? ) ) C) D) E) 7 soru KRTEZYEN E T M YYINLRI soru 7 x alt basamakl say s e tam bölündü üne göre, x kaçt r? ) 0 ) C) D) E) 8a7b dört basamakl say s ile bölündü ünde kalan n vermekte, ile tam bölünebilmektedir. una göre, a say s n n alabilece i farkl de erlerin toplam kaçt r? ) ) C) D) E) 8 soru soru 8 aba alt basamakl say s e tam bölündü ünde göre, b kaçt r? ) ) C) 7 D) 8 E) 9 8a7 be basamakl say s ile tam bölünebilmektedir. aaaaa be basamakl say s n n 9 ile bölümünden kalan kaçt r? ) 0 ) C) D) E) E E C C E 7 D 8

40 Diğer sayıların bölünebilme kuralları: ve yukar s ndaki say lardan baz lar için özel bölünebilme kurallar geli tirilmi olsada, bu say lar için; x ile y aralar nda asal say lar olmak üzere, hem x e hem de y ye tam bölünebilen bir say x.y çarp m n da tam bölünür, genel kural ile arayaca z. Örneğin; Say n n ile bölünebilmesi için =. oldu undan, ( ile aralar nda asald r.) Say n n ve e tam bölünebilmesi gerekir. ile bölünebilmesi için =. oldu undan, ve ile tam bölünmesi gerekir. 8 e tam bölünebilmesi için 8=.9 oldu undan, ve 9 ile tam bölünmesi gerekir. 0 ye tam bölünebilmesi için 0=. oldu undan, ve ile tam bölünmesi gerekir. Uyarı Say n n çarpanlar n n aralar nda asal say lardan seçildi ine dikkat ediniz. C üç basamakl say s n n ile bölünebilmesi için hangi say lara bölünebilmesi gerekti ini bulunuz. =.8 =.9 =. =. n n çarpanlar ndan ve 9 aralar nda asal oldu undan C say s n n ve 9 a tam bölünmesi gerekir. Cevap: ve 9 ab dört basamakl say s ile tam bölündü üne göre, a n n alabilece i kaç farkl de er vard r, bulunuz. =. oldu undan, ab say s e ve e tam bölünmelidir. e tam bölündü üne göre, ab say s nda b=0 veya b= tir. b=0 için, a0 +a++0=k, (k ) a+7=k ise a say s, veya 8 dir. b= için, a +a++=k, (k ) a+=k ise a say s 0,, veya 9 dur. a say s 7 farkl de er alabilir.

41 soru soru a daki ifadelerden hangisi daima do rudur? ) ve ile bölünebilen bir say ile tam bölünür. ) ve 9 ile bölünebilen bir say 8 ile tam bölünür. ab dört basamakl say s 8 ile tam bölündü üne göre, a say s n n alabilece i kaç farkl de er vard r? ) ) C) D) E) C) ve ile bölünebilen bir say 0 ile tam bölünür. D) ve ile bölünebilen bir say ile tam bölünür. E) ve ile bölünebilen bir say 9 ile tam bölünür. soru soru ir say n n ile tam bölünebilmesi için a a daki say lardan hangisine tam bölünmesi gerekir? 7xy be basamakl say s 0 ile tam bölündü üne göre, x in alabilece i de erlerin toplam kaçt r? ) ve 8 ) ve 9 C) ve D) ve E) ve 9 KRTEZYEN E T M YYINLRI ) ) 8 C) 9 D) 0 E) soru soru 7 8x üç basamakl say s ile tam bölündü üne göre, x kaçt r? ab be basamakl say s 0 ile tam bölündü üne göre, a+b toplam n n alabilece i en büyük de er kaçt r? ) 0 ) C) D) E) 8 ) ) 9 C) 0 D) E) soru soru 8 a dört basamakl say s ile tam bölündü üne göre, a kaçt r? ab dört basamakl say s ile tam bölündü üne göre, a say s n n alabilece i en büyük de er kaçt r? ) 0 ) C) D) E) 7 ) ) C) D) E) 7 C C D 7 8 E

42 ir say n n a gibi bir say ya bölümünden kalan k olsun, say n n a n n çarpanlar na bölümünden kalan bulmak için; k kalan bu çarpanlara tek tek bölünür ve yeni kalanlar bulunur. ve =. oldu undan, oldu una göre, say s n n ve ile bölümünden kalanlar bulunuz. Kalan yi ve e bölmeye çal r z. 0 say s n n ile bölümünden kalan 0 d r. < oldu undan bölme i lemini yapmadan say s n n ile bölümünden kalan dir, diyebiliriz. oldu una göre, say s n n ve ile bölümlerinden kalanlar bulunuz. =. oldu undan, kalan i s ras yla ve e bölelim. say s n n ile bölümünden kalan dir. say s n n ile bölümünden kalan dir. oldu una göre, say s n n ve 9 ile bölümlerinden kalanlar bulunuz. =.9 oldu undan, kalanlar bulmak için kalan ü ve 9 a bölmemiz gerekir. ncak kalan hem ten hemde 9 dan küçük oldu undan, say s n n ile bölümünden kalan ve 9 ile bölümünden kalan yine tür.

43 soru soru X 8 Y oldu una göre, say s n n ve ile bölümünden kalanlar s ras yla a a dakilerden hangisidir? oldu una göre, X say s n n ve ile bölümünden kalanlar s ras yla a a dakilerden hangisidir? ) ve 0 ) 0 ve C) 0 ve 0 D) ve E) ve ) 0 ve ) ve 0 C) ve D) ve E) ve soru soru X 0 Y oldu una göre, X say s n n ve ile bölümünden kalanlar s ras yla a a dakilerden hangisidir? oldu una göre, say s n n ve 9 ile bölümünden kalanlar s ras yla a a dakilerden hangisidir? ) ve ) ve C) 0 ve 0 D) ve 0 E) 0 ve soru X Y KRTEZYEN E T M YYINLRI ) ve ) ve C) ve D) ve E) ve soru 7 M oldu una göre, X say s n n ve ile bölümünden kalanlar s ras yla a a dakilerden hangisidir? oldu una göre, M say s n n ve ile bölümünden kalanlar s ras yla a a dakilerden hangisidir? ) 0 ve 0 ) ve 0 C) 0 ve D) ve E) ve ) ve ) ve C) ve D) 0 ve E) ve 0 soru soru N 0 oldu una göre, say s n n ve ile bölümünden kalanlar s ras yla a a dakilerden hangisidir? oldu una göre, N say s n n ve ile bölümünden kalanlar s ras yla a a dakilerden hangisidir? ) ve ) ve C) ve D) ve E) ve ) ve ) ve C) 0 ve 0 D) 0 ve E) ve 0 E C D D 7 8

44 a7b dört basamakl say s ile tam bölündü üne göre, a say s n n alabilece i kaç farkl de er vard r, bulunuz. a7b 0 ve =. oldu undan, a7b say s ve e tam bölünür. e tam bölündü üne göre, b= veya b= d r. b= için, a7 a++7+=k, (k ) a+0=k ise a say s, veya 8 olabilir. a= için, a7 a++7+=k, (k ) a+=k ise a say s,, 7 olabilir. a say s farkl de er olabilir. Cevap: ab dört basamakl say s ile bölündü ünde kalan n verdi ine göre, a+b toplam n n en büyük de erini bulunuz. a ve =.9 oldu undan, ab say s n n ve 9 ile bölümünden kalanlar bulal m. ise ab say s n n ile bölümünden kalan dir. <9 oldu undan ab say s n n 9 ile bölümünden kalan dir. b= için, a +a++=9k+, (k ) a+=9k ise a= dür. b=7 için, a7 +a++7=9k+, (k ) a+9=9k ise a=0 veya a=9 dur. a=9 ve b=7 için a+b nin en büyük de eri 9+7= dur. Cevap:

45 soru soru y dört basamakl say s ile tam bölündü üne göre, y say s kaçt r? ab dört basamakl say s n n ile bölümünden kalan oldu una göre, a say s a a dakilerden hangisi olabilir? ) 0 ) C) D) E) ) ) C) D) 7 E) 8 soru soru xy üç basamakl say s 0 ile tam bölündü üne göre, x+y toplam n n en büyük de eri kaçt r? x üç basamakl say s n n ile bölümünden kalan oldu una göre, x say s kaçt r? ) ) C) 9 D) E) ) ) C) D) E) KRTEZYEN E T M YYINLRI soru ab üç basamakl say s 0 ile tam bölündü üne göre, a say s n n alabilece i kaç farkl de er vard r? ) ) C) D) E) soru 7 x7 üç basamakl say s n n ile bölümünden kalan 7 oldu una göre, x say s a a dakilerden hangisi olabilir? ) ) C) D) E) 7 soru soru 8 7x0 dört basamakl say s ile bölündü ünde, x say s kaçt r? 9a üç basamakl say s n n ile bölümünden kalan 7 oldu- una göre, a say s kaçt r? ) 0 ) C) D) E) 8 ) ) C) D) 7 E) 8 C E C E 7 D 8 7

46 ababab alt basamakl bir say ve b a= oldu una göre, ababab say s n n ile bölümünden kalan kaçt r, bulunuz. a b a b a b = (b+b+b) (a+a+a) = b a =.(b a) =.= ababab say s n n ile bölümünden kalan d r. Cevap: aaaaa say s n n 9 ile bölümünden kalan oldu una göre, ile bölümünden kalan bulunuz. aaaaa=9k+, (k ) a+a+a+a+a=9k+ a=9k+ a =9k için a= d r. aaaaa= oldu undan, aaaaa say s n n ile bölümünden kalan dir. Cevap: xxxx dört basamakl say s ile tam bölündü üne göre, xxxx say s n n 9 ile bölümünden elde edilebilecek kalanlar bulunuz. xxxx say s n n ile tam bölünmesi için xx iki basamakl say s n n ile tam bölünebilmesi gerekir. xx= veya xx=88 olabilir, yani x rakam veya 8 dir. x= için, xxxx= +++= n n 9 a bölümünden kalan 7 dir. x=8 için, xxxx= = nin 9 a bölümünden kalan dir. Cevap: veya 7 8

47 soru soru dört basamakl say s n n ile bölümünden kalan kaçt r? dört basamakl say s n n 9 ile bölümünden kalan 8 oldu- una göre, say s n n ile bölümünden kalan kaçt r? ) 0 ) C) D) E) ) ) C) D) E) soru soru... onbe basamakl say s n n ile bölümünden kalan oldu una göre, ile bölümünden kalan kaçt r? alt basamakl bir say ve = oldu una göre, say s n n 9 ile bölümünden kalan kaçt r? ) 0 ) C) D) E) ) 0 ) C) D) E) 8 soru KRTEZYEN E T M YYINLRI soru 7 XYXY dört basamakl say s n n ile bölümünden kalan 8 ve Y=X oldu una göre, XYXX say s n n ile bölümünden kalan kaçt r? be basamakl say s ile tam bölündü üne göre, say s n n 0 ile bölümünden kalan a a dakilerden hangisi olabilir? ) 0 ) C) D) E) ) 9 ) 8 C) 7 D) E) soru soru 8 XXXX...X on sekiz basamakl say s n n 9 ile bölümünden kalan kaçt r? dört basamakl say s 8 ile tam bölündü üne göre, ile bölümünden kalan kaçt r? ) 7 ) C) D) E) 0 ) 0 ) C) D) E) D E E D 7 8 D 9

48 say s n n m say s ile bölümünden kalan x, say s n n m say s ile bölümünden kalan y ise; k n n m ile bölümünden kalan x k, (k + ) + nin m ile bölümünden kalan x+y nin m ile bölümünden kalan x y. nin m ile bölümünden kalan x. y k. n n m ile bölümünden kalan k. x dir. (k + ) x k, x+y, x y, x. y ve k. x kalanlar m den büyük veya negatif oldu unda tekrar m ye bölünerek kalan bulunur çarp m n n 9 ile bölümünden kalan kaçt r, bulunuz =9 say s n n 9 ile bölümünden kalan dir =0 say s n n 9 ile bölümünden kalan tür =.= oldu undan, say s n n 9 ile bölümünden kalan d r. Cevap: (897) say s n n ile bölümünden kalan bulunuz. 897 say s n n ile bölümünden kalan oldu undan, (897) yerine = ve ün ile bölümünden kalan tür. Yani (897) say s n n ile bölümünden kalan tür. Cevap: toplam n n ile bölümünden kalan bulunuz =7 ve 7 nin ile bölümünden kalan oldu undan 800 say s n n ile bölümünden kalan dir =7 nin ile bölümünden kalan 0 oldu undan, toplam n n ile bölümünden kalan +0= dir. Cevap: 0

49 soru (897).(97) çarp m n n 9 ile bölümünden kalan kaçt r? soru () say s n n 9 ile bölümünden kalan kaçt r? ) ) C) D) 7 E) 8 ) 0 ) C) D) E) soru (...).(77) çarp m n n 9 ile bölümünden kalan kaçt r? 8 basamakl ) 0 ) C) D) E) soru (7900) say s n n 8 ile bölümünden kalan kaçt r? ) ) C) D) E) KRTEZYEN E T M YYINLRI soru ().(797) çarp m n n ile bölümünden kalan kaçt r? soru toplam n n 9 ile bölümünden kalan kaçt r? ) 9 ) 7 C) D) E) 0 ) 0 ) C) D) E) 8 soru ().() çarp m n n ile bölümünden kalan kaçt r? soru fark n n 8 ile bölümünden kalan kaçt r? ) 0 ) C) D) E) ) 7 ) C) D) E) 0 C E C 7 8 D

50 a say s n n ile bölümünden kalan oldu una göre, a +a say s n n ile bölümünden kalan bulunuz. u tarz sorularda a say s n n ile bölümünden kalan oldu u için, verilen ifadede a gördü ümüz yere yazarak sonucu bulabiliriz. yr nt l bilgi modüler aritmetik konusunda verilecektir. a say s n n ile bölümünden kalan oldu u için, a +a ifadesinde a gördü ümüz yere yazar z. a +a= +=9+= 0 a +a ifadesinin ile bölümünden kalan 0 d r. Cevap: 0 a say s n n ile bölümünden kalan, b say s n n ile bölümünden kalan oldu una göre, a+b ifadesinin ile bölümünden kalan bulunuz. fade de a= ve b= yazal m..a+.b=.+.= 0 Kalan = Cevap: say s n n ile bölümünden kalan tür. una göre, a a daki ifadelerin hangileri ile tam bölünür, bulunuz. I. + IV. + II. + V. III. + I. +=.+=7 ( n n kat de il tam bölünmez.) II. +=+= ( ya tam bölünür.) III. +=.+=7 (Tam bölünmez.) IV. += += (Tam bölünür.) V. = = (Tam bölünür.) II, IV ve V ifadeleri ya tam bölünür. Cevap: II, IV ve V

51 soru soru m say s n n ile bölümünden kalan oldu una göre, m+ say s n n ile bölümünden kalan kaçt r? ) 0 ) C) D) E) a say s n n ile bölümünden kalan ve b say s n n ile bölümünden kalan oldu una göre, a+b say s n n ile bölümünden kalan kaçt r? ) 0 ) C) D) E) soru soru k say s n n 7 ile bölümünden kalan ise k+ say s n n 7 ile bölümünden kalan kaçt r? ) ) C) D) E) x say s n n 9 ile bölümünden kalan, y say s n n 9 ile bölümünden kalan oldu una göre, x +y say s n n 9 ile bölümünden kalan kaçt r? ) 7 ) C) D) E) soru KRTEZYEN E T M YYINLRI soru 7 a say s n n ile bölümünden kalan ise, a a say s n n ile bölümünden kalan kaçt r? x say s n n ile bölümünden kalan oldu una göre, a a daki ifadelerden hangisi ile tam bölünür? ) 0 ) C) D) E) ) x + ) x+ C) x D) x+ E) x soru m say s n n 8 ile bölümünden kalan, n say s n n 8 ile bölümünden kalan oldu una göre, m+n say s n n 8 ile bölümünden kalan kaçt r? ) ) C) D) E) soru 8 y say s n n 8 ile bölümünden kalan oldu una göre, a a daki ifadelerden hangisi 8 ile tam bölünür? ) y+ ) y+ C) +y D) y E) y+ C D E 7 8 D

4 ab sayısı 26 ile tam bölünebildiğine göre, kalanı 0 dır.

4 ab sayısı 26 ile tam bölünebildiğine göre, kalanı 0 dır. BÖLME, BÖLÜNEBİLME A. Bölme İşlemi A, B, C, K doğal sayılar ve B 0 olmak üzere, Bölünen A 75, bölen B 9, bölüm C 8 ve kalan K tür. Yukarıdaki bölme işlemine göre, 1. 9 yani, K B dir. işlemine bölme denir.

Detaylı

TEMEL KAVRAMLAR MATEMAT K. 6. a ve b birer do al say r. a 2 b 2 = 19 oldu una göre, a + 2b toplam kaçt r? (YANIT: 28)

TEMEL KAVRAMLAR MATEMAT K. 6. a ve b birer do al say r. a 2 b 2 = 19 oldu una göre, a + 2b toplam kaçt r? (YANIT: 28) TEMEL KAVRAMLAR 6. a ve b birer do al say r. a b = 19 oldu una göre, a + b toplam (YANIT: 8) 1. ( 4) ( 1) 6 1 i leminin sonucu (YANIT: ). ( 6) ( 3) ( 4) ( 17) ( 5) :( 11) leminin sonucu (YANIT: 38) 7.

Detaylı

BÖLME ve BÖLÜNEBİLME

BÖLME ve BÖLÜNEBİLME BÖLME ve BÖLÜNEBİLME A. BÖLME A, B, C, K birer doğal sayı ve B 0 olmak üzere, bölme işleminde, A ya bölünen, B ye bölen, C ye bölüm, K ya kalan denir. A = B. C + K dır. Kalan, bölenden küçüktür. (K < B)

Detaylı

3) x = 10 3 ise x kaçt r? Çözüm: Toplamadaki ard k terimlerin fark 5 oldu undan, A =

3) x = 10 3 ise x kaçt r? Çözüm: Toplamadaki ard k terimlerin fark 5 oldu undan, A = DO AL SAYILAR, TAMSAYILAR ) 8. 0 7 +. 0 + 4. 0 say, a dakilerden hangisidir? 8. 0 7 +. 0 + 4. 0 = 8. 0 7 + 0. 0 6 + 0. 0 + 0. 0 4 + 0. 0 + 0. 0 2 + 4. 0 + 0. 0 0 eklinde yaz labilir. Öyleyse, say 8000040

Detaylı

POL NOMLAR. Polinomlar

POL NOMLAR. Polinomlar POL NOMLAR ÜN TE 1. ÜN TE 1. ÜN TE 1. ÜN TE 1. ÜN T POL NOMLAR Polinomlar 1. Kazan m: Gerçek kat say l ve tek de i kenli polinom kavram n örneklerle aç klar, polinomun derecesini, ba kat say s n, sabit

Detaylı

Kavram Dersaneleri 8 SAYILAR - I ÖRNEK 23: ÖRNEK 24: a, 5 ve 6 say taban n göstermek üzere, (123) + (1a2) = (2b2) eflitli inde. b kaçt r?

Kavram Dersaneleri 8 SAYILAR - I ÖRNEK 23: ÖRNEK 24: a, 5 ve 6 say taban n göstermek üzere, (123) + (1a2) = (2b2) eflitli inde. b kaçt r? ÖRNEK 3: x y y Bölme ifllemine göre x en az kaçt r? A) 6 B) 9 C) D) 4 E) 4 ÖRNEK 4: a, ve 6 say taban n göstermek üzere, (3) + (a) = (b) eflitli inde a 6 b kaçt r? A) 0 B) C) D) 3 E) 4 ÇÖZÜM 4: ÇÖZÜM 3

Detaylı

ÖRNEK 1: Üç basamakl 4AB say s, iki basamakl BA say s n n 13 kat ndan 7 fazlad r. Buna göre, BA say s kaçt r? ÖRNEK 2:

ÖRNEK 1: Üç basamakl 4AB say s, iki basamakl BA say s n n 13 kat ndan 7 fazlad r. Buna göre, BA say s kaçt r? ÖRNEK 2: MATEMAT K SAYILAR - I ÖRNEK : Üç basamakl 4AB sa s, iki basamakl BA sa s n n kat ndan fazlad r. Buna göre, BA sa s kaçt r? A) B) 25 C) 2 D) 2 E) 2 (ÖSS - ) ÖRNEK 2: Dört basamakl ABCD sa s, üç basamakl

Detaylı

Örnek...6 : Yandaki bölme işleminde A ve n birer doğal sayıdır. A nın alabileceği en küçük ve en bü yük değerleri bulunu z.

Örnek...6 : Yandaki bölme işleminde A ve n birer doğal sayıdır. A nın alabileceği en küçük ve en bü yük değerleri bulunu z. MODÜLER ARİTMETİK ( BÖLME BÖLÜNEBİLME KURALLARI ÖKLİT ALGORİTMASI DEĞERLENDİRME ) BÖLME İŞLEMİ VE ÖZELLİKLERİ A, B, C, K doğal sayılar ve B olmak üzere, BÖLÜNEN A B C BÖLEN BÖLÜM Örnek...5 : A, B, C birbirinden

Detaylı

BÖLÜNEBĐLME KURALLARI

BÖLÜNEBĐLME KURALLARI YILLAR 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ÖSS-YGS - 2 2-2 1 1-1 1 kalanı bulmak için sağdan ve + ile başlamak gerekir BÖLÜNEBĐLME KURALLARI 2 Đle Bölünebilme: tüm çift sayılar, yani birler

Detaylı

Bölünebilme Kuralları. Birler basamağındaki rakamı : {0, 2, 4, 6, 8} rakamlarından herhangi biri olan her sayı 2 ile tam bölünür.

Bölünebilme Kuralları. Birler basamağındaki rakamı : {0, 2, 4, 6, 8} rakamlarından herhangi biri olan her sayı 2 ile tam bölünür. 2 İLE BÖLÜNEBİLME: Birler basamağındaki rakamı : {0, 2, 4, 6, 8} rakamlarından herhangi biri olan her sayı 2 ile tam bölünür. Tek sayıların 2 ile bölümünden kalan 1 dir Dört basamaklı 729x sayısı 2 ile

Detaylı

Örnek...1 : Yandaki bölme işlemin de bölüm ile kalanın toplamı kaçtır?

Örnek...1 : Yandaki bölme işlemin de bölüm ile kalanın toplamı kaçtır? BÖLME İŞLEMİ VE ÖZELLİKLERİ A, B, C, K doğal sayılar ve B 0 olmak üzere, BÖLÜNEN A B C BÖLEN BÖLÜM Örnek...4 : x sayısının y ile bölümündeki bölüm 2 ve kalan 5 tir. y sayısının z ile bölümündeki bölüm

Detaylı

140. 2< a< 1 ise kesrinin değeri aşağıdakilerden hangisi olamaz? (3,7) a 1,9 2,4 2,7 3,2 3,7. a a c b ve c a a b c

140. 2< a< 1 ise kesrinin değeri aşağıdakilerden hangisi olamaz? (3,7) a 1,9 2,4 2,7 3,2 3,7. a a c b ve c a a b c 138. a ve b gerçel sayılardır. a < a, 6a b 5= 0 b ne olabilir? (11) 4 5 8 11 1 139. < 0 olmak üzere, 4 3. =? ( 3 ) a 1 140. < a< 1 ise kesrinin değeri aşağıdakilerden hangisi olamaz? (3,7) a 1,9,4,7 3,

Detaylı

Örnek...1 : Yandaki bölme işlemin de bölüm ile kalanın toplamı kaçtır?

Örnek...1 : Yandaki bölme işlemin de bölüm ile kalanın toplamı kaçtır? BÖLME İŞLEMİ VE ÖZELLİKLERİ A, B, C, K doğal sayılar ve B 0 olmak üzere, BÖLÜNEN A B C BÖLEN BÖLÜM Örnek...4 : x sayısının y ile bölümündeki bölüm 2 ve kalan 5 tir. y sayısının z ile bölümündeki bölüm

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

SAYI BASAMAKLARI. çözüm

SAYI BASAMAKLARI. çözüm SAYI BASAMAKLARI Sayı Basamakları Günlük hayat m zda 0 luk say sistemini kullan r z. 0 luk say sistemini kullanmam z n nedeni, sayman n parmaklar m zla ba lamas ve iki elimizde toplam 0 parmak olmas olarak

Detaylı

SAYILARIN ASAL ÇARPANLARINA AYRILMASI

SAYILARIN ASAL ÇARPANLARINA AYRILMASI ASAL SAYILAR Asal sayılar, 1 ve kendisinden başka pozitif tam böleni olmayan 1' den büyük tamsayılardır. En küçük asal sayı, 2' dir. 2 asal sayısı dışında çift asal sayı yoktur. Yani, 2 sayısı dışındaki

Detaylı

ISBN Sertifika No: 11748

ISBN Sertifika No: 11748 ISBN - 978-605-5631-67-3 Sertifika No: 11748 GENEL KOORDİNATÖR: REMZİ ŞAHİN AKSANKUR REDAKTE: REMZİ ŞAHİN AKSANKUR SERDAR DEMİRCİ SABRİ ŞENTÜRK Bas m Yeri: UMUT MATBAACILIK - MERTER / STANBUL Bu kitab

Detaylı

BÖLÜNEBİLME ÇÖZÜMLÜ SORULAR

BÖLÜNEBİLME ÇÖZÜMLÜ SORULAR BÖLÜNEBİLME ÇÖZÜMLÜ SORULAR 1) Rakamları birbirinden farklı dört basamaklı 435a sayısı 2 ile tam bölünüyor fakat 4 ile tam bölünemiyor ise a'nın alabileceği değerler toplamı kaçtır? A) 2 B) 4 C) 6 D) 8

Detaylı

25 sayısını 6 ya böldüğümüzde bölüm 4 ve kalan 1 olur. Şekli inceleyin.

25 sayısını 6 ya böldüğümüzde bölüm 4 ve kalan 1 olur. Şekli inceleyin. BÖLME VE BÖLÜNEBİLME 25 sayısını 6 ya böldüğümüzde bölüm 4 ve kalan 1 olur. Şekli inceleyin. 25 = 6 x 4 + 1 Bölünen = Bölen x Bölüm + Kalan 12312312 sayısını 123 e bölelim. 123 te 123 bir kere var. Sonra

Detaylı

Bölünebilme Kuralları Video Anlatım Testi

Bölünebilme Kuralları Video Anlatım Testi Sayfa : 1 2 ile bölünme Kuralı : Son basamak çift olmalı Soru : 40718a altı basamaklı sayısı 2 ile bölünebilen rakamları farklı bir sayıdır. Bu koşula uyan a rakamlarının toplamı kaçtır? A) 2 B) 6 C) 8

Detaylı

SAYILAR DOĞAL VE TAM SAYILAR

SAYILAR DOĞAL VE TAM SAYILAR 1 SAYILAR DOĞAL VE TAM SAYILAR RAKAM: Sayıları ifade etmek için kullandığımız 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sembollerinden her birine rakam denir. Soru: a ve b farklı rakamlar olmak üzere a + b nin alabileceği

Detaylı

1. BÖLÜM. Sayılarda Temel Kavramlar. Bölme - Bölünebilme - Faktöriyel EBOB - EKOK. Kontrol Noktası 1

1. BÖLÜM. Sayılarda Temel Kavramlar. Bölme - Bölünebilme - Faktöriyel EBOB - EKOK. Kontrol Noktası 1 1. BÖLÜM Sayılarda Temel Kavramlar Bölme - Bölünebilme - Faktöriyel EBOB - EKOK Kontrol Noktası 1 Isınma Hareketleri 1 Uygun eşleştirmeleri yapınız. I. {0, 1, 2,..., 9} II. {1, 2, 3,...} III. {0, 1, 2,

Detaylı

YGS Soru Bankas MATEMAT K Temel Kavramlar

YGS Soru Bankas MATEMAT K Temel Kavramlar 9. 7 = 3.3.3, 07 = 3.3.3 007 = 3.3.3, 0007 = 3.3.3,... Yukar daki örüntüye göre, afla daki say lar n hangisi 81'in kat d r? A) 00 007 B) 0 000 007 C) 000 000 007 D) 00 000 000 007 13. Ard fl k 5 pozitif

Detaylı

mekanik, fotokopi ya da herhangi bir kayıl sistemiyte ço altılamaz, yayım[anamaz.

mekanik, fotokopi ya da herhangi bir kayıl sistemiyte ço altılamaz, yayım[anamaz. ı MATEMATIK ıooı eıs a f)ers Fötr Ortaö retim Aianr MF eö Lü Nı ee i ı_ıııı O lnstructing System 07 aöı_ünebilme - ıı e ru nallar ı Örmıek Birler basama ı çift olan sayılar 2 ile lam bölünür. Rakamları

Detaylı

Tek Doğal Sayılar; Çift Doğal Sayılar

Tek Doğal Sayılar; Çift Doğal Sayılar Bölüm BÖLÜNEBİLME VE ÇARPANLARA AYIRMA. Bölünebilme Kuralları Bir a doğal sayısı bir b sayma sayısına bölündüğünde bölüm bir doğal sayı ve kalan sıfır ise, a doğal sayısı b sayma sayısına bölünebilir.

Detaylı

BÖLME ve BÖLÜNEBÝLME TEST / 6

BÖLME ve BÖLÜNEBÝLME TEST / 6 BÖLME ve BÖLÜNEBÝLME TEST / 6 1. A sayýsýnýn B ile bölümünden bölüm 4, kalan 3 tür. B sayýsýnýn C ile bölümünden bölüm 6, kalan 5 tir. Buna göre, A sayýsýnýn 12 ile bölümünden kalan A) 7 B) 8 C) 9 D) 10

Detaylı

Atatürk Anadolu. Bölme, Bölünebilme, Asal Sayılar, Obeb, Okek, Rasyonel Sayılar, Basit Eşitsizlikler ve Mutlak Değer Üzerine Kısa Çalışmalar

Atatürk Anadolu. Bölme, Bölünebilme, Asal Sayılar, Obeb, Okek, Rasyonel Sayılar, Basit Eşitsizlikler ve Mutlak Değer Üzerine Kısa Çalışmalar Atatürk Anadolu Lisesi M A T E M A T İ K Bölme, Bölünebilme, Asal Sayılar, Obeb, Okek, Rasyonel Sayılar, Basit Eşitsizlikler ve Mutlak Değer Üzerine Kısa Çalışmalar KONYA \ SELÇUKLU 07 Bölme, Bölünebilme,

Detaylı

BÖLME - BÖLÜNEBİLME Test -1

BÖLME - BÖLÜNEBİLME Test -1 BÖLME - BÖLÜNEBİLME Test -1 1. A saısının 6 ile bölümünden elde edilen bölüm 9 kalan olduğuna göre, A saısı A) 3 B) C) 7 D) 8 E) 9. x, N olmak üzere, x 6 ukarıdaki bölme işlemine göre x in alabileceği

Detaylı

4BÖLÜM. ASAL SAYILAR, BÖLÜNEBİLME ve ÇARPANLARA AYIRMA

4BÖLÜM. ASAL SAYILAR, BÖLÜNEBİLME ve ÇARPANLARA AYIRMA 4BÖLÜM ASAL SAYILAR, BÖLÜNEBİLME ve ÇARPANLARA AYIRMA ASAL SAYILAR, BÖLÜNEBİLME ve ÇARPANLARA AYIRMA TEST 1 1) Aşağıdaki sayılardan kaç tanesi 80 sayısının çarpanıdır? 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,15,18,20,25,30,40,45,80

Detaylı

sayısının tamkare olmasını sağlayan kaç p asal sayısı vardır?(88.32) = n 2 ise, (2 p 1

sayısının tamkare olmasını sağlayan kaç p asal sayısı vardır?(88.32) = n 2 ise, (2 p 1 TAM KARELER 1. Bir 1000 basamaklı sayıda bir tanesi dışında tüm basamaklar 5 tir. Bu sayının hiçbir tam sayının karesi olamayacağını kanıtlayınız. (2L44) Çözüm: Son rakam 5 ise, bir önceki 2 olmak zorunda.

Detaylı

6. Rakamları farklı, iki basamaklı farklı beş doğal sayının. 7. A = 7 + 11 + 15 + 19 + + 99 veriliyor.

6. Rakamları farklı, iki basamaklı farklı beş doğal sayının. 7. A = 7 + 11 + 15 + 19 + + 99 veriliyor. Bölüm: Doğal Sayılar ve Tamsayılar Test: Temel Kavramlar. abc ve cba üç basamaklı doğal sayılardır. abc cba = 97 olduğuna göre, abc biçiminde yazılabilecek en küçük doğal sayının rakamları toplamı A) B)

Detaylı

MATEMATİK DERSİ UZAKTAN EĞİTİM DERS NOTLARI 3. HAFTA

MATEMATİK DERSİ UZAKTAN EĞİTİM DERS NOTLARI 3. HAFTA MATEMATİK DERSİ UZAKTAN EĞİTİM DERS NOTLARI 3. HAFTA 3. Ondalık Sayılarda İşlemler: Toplama - Çıkarma: Ondalık kesirler toplanırken, virgüller alt alta gelecek şekilde yazılır ve doğal sayılarda toplama-çıkarma

Detaylı

ÜN TE II. A. CEB RSEL FADELER, Efi TL K VE DENKLEM 1. Cebirsel fadeler 2. Denklemler ALIfiTIRMALAR ÖZET TEST II-I

ÜN TE II. A. CEB RSEL FADELER, Efi TL K VE DENKLEM 1. Cebirsel fadeler 2. Denklemler ALIfiTIRMALAR ÖZET TEST II-I ÜN TE II A. CEB RSEL FADELER, Efi TL K VE DENKLEM 1. Cebirsel fadeler 2. Denklemler ALIfiTIRMALAR ÖZET TEST II-I B. ÇARPANLAR VE ASAL SAYILAR 1. Do al Say lar n Çarpanlar ve Katlar 2. Bölünebilme Kurallar

Detaylı

ÇARPANLAR ve KATLAR. Uygulama-1. Asal Sayılar. Pozitif Bir Tam Sayının Çarpanlarını Bulma. Aşağıdaki sayıların çarpanlarını (bölenlerini) bulunuz.

ÇARPANLAR ve KATLAR. Uygulama-1. Asal Sayılar. Pozitif Bir Tam Sayının Çarpanlarını Bulma. Aşağıdaki sayıların çarpanlarını (bölenlerini) bulunuz. Asal Sayılar Sadece kendisine ve sayısına bölünebilen 'den büyük tam sayılara asal sayı denir. En küçük asal sayı 2'dir ÇARPANLAR ve KATLAR Uygulama- Aşağıdaki sayıların çarpanlarını (bölenlerini) 36=

Detaylı

YGS TEMEL MATEMA MA T TEMA T K KONU ANLATIMLI

YGS TEMEL MATEMA MA T TEMA T K KONU ANLATIMLI YGS TEMEL MATEMAT K KONU ANLATIMLI YGS KONU ANLATIMLI TEMEL MATEMAT K Bas m Yeri ve Y l stanbul / 0 Bask Cilt Ek Bil Matbaac l k Tel: 0 () 87 ISBN 978 60 70 6 Copyright Ayd n Bas n Yay n Matbaa Sanayi

Detaylı

ASAL SAYILAR - TAM BÖLENLER - FAKTÖRİYEL Test -1

ASAL SAYILAR - TAM BÖLENLER - FAKTÖRİYEL Test -1 ASAL SAYILAR - TAM BÖLENLER - FAKTÖRİYEL Test -1 1. ve y aralarında asal iki doğal sayıdır. 7 y 11 olduğuna göre, y farkı 5. 364 sayısının en büyük asal böleni A) 3 B) 7 C) 11 D) 13 E) 17 A) B) 3 C) 4

Detaylı

ASAL SAYILAR. www.unkapani.com.tr

ASAL SAYILAR. www.unkapani.com.tr ASAL SAYILAR ve kendisinden aşka pozitif öleni olmayan den üyük doğal sayılara asal sayı denir.,, 5, 7,,, 7, 9, sayıları irer asal sayıdır. En küçük asal sayı dir. den aşka çift asal sayı yoktur. den aşka

Detaylı

DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ "A" OLARAK CEVAP KÂĞIDINA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. SAYISAL BÖLÜM SAYISAL-2 TESTİ

DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. SAYISAL BÖLÜM SAYISAL-2 TESTİ ALES İlkbahar 007 SAY DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ "A" OLARAK CEVAP KÂĞIDINA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. SAYISAL BÖLÜM SAYISAL- TESTİ Sınavın bu testinden alacağınız standart puan, Sayısal Ağırlıklı

Detaylı

KC00-SS.08YT05. Kolay Temel Matematik. Üniversite Haz rl k 1. 8 ( 3 + 2) 6. 3! 3 ( 3 3)": ( 3) x = 3 ve y = 2 3. ( 5) + ( 7) (+2) + 4

KC00-SS.08YT05. Kolay Temel Matematik. Üniversite Haz rl k 1. 8 ( 3 + 2) 6. 3! 3 ( 3 3): ( 3) x = 3 ve y = 2 3. ( 5) + ( 7) (+2) + 4 Üniversite Haz rl k Sözcükte Do al ve Say lar Söz Öbeklerinde ve Tam Say lar Anlam - I - I Kolay Temel Matematik. 8 ( + ) A) 7 B) 8 C) 9 D) 0 E) 6.! ( )": ( ) A) B) 0 C) D) E). 7. + 5 A) 6 B) 7 C) 8 D)

Detaylı

ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ SINAV SORULARI

ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ SINAV SORULARI ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ SINAV SORULARI 1. 1999 ÖSS a, b, c pozitif gerçel (reel) sayılar olmak üzere a+ b ifadesindeki her sayı 3 ile çarpılırsa aşağıdakilerden hangisi elde c edilir? 3 a+ b A) B) c a+ 3b C)

Detaylı

kpss Önce biz sorduk 120 Soruda 83 SORU Güncellenmiş Yeni Baskı Genel Yetenek Genel Kültür MATEMATİK GEOMETRİ Tamamı Çözümlü SORU BANKASI

kpss Önce biz sorduk 120 Soruda 83 SORU Güncellenmiş Yeni Baskı Genel Yetenek Genel Kültür MATEMATİK GEOMETRİ Tamamı Çözümlü SORU BANKASI Önce biz sorduk kpss 2 0 1 8 120 Soruda 83 SORU Güncellenmiş Yeni Baskı Genel Yetenek Genel Kültür MATEMATİK GEOMETRİ Tamamı Çözümlü SORU BANKASI Editör Kenan Osmanoğlu - Kerem Köker Yazar Komisyon KPSS

Detaylı

5. a ve b birer pozitif tam sayıdır. A) 1 B) 2 C) 3 D) 14 E) a ve b birer doğal sayıdır. 7. a ve b birer pozitif tam sayıdır.

5. a ve b birer pozitif tam sayıdır. A) 1 B) 2 C) 3 D) 14 E) a ve b birer doğal sayıdır. 7. a ve b birer pozitif tam sayıdır. Üniversite Haz rl k Sözcükte Do al ve Say lar Söz Öbeklerinde ve Tam Say lar Anlam - I - I YGS Temel Matematik. 8 + 4. + 8 : 4 işleminin sonucu A) 8 B) 9 C) D) 5 E) 8 5. a ve b birer pozitif tam sayıdır.

Detaylı

TAMSAYILAR. 9www.unkapani.com.tr. Z = {.., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, } kümesinin her bir elemanına. a, b, c birer tamsayı olmak üzere, Burada,

TAMSAYILAR. 9www.unkapani.com.tr. Z = {.., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, } kümesinin her bir elemanına. a, b, c birer tamsayı olmak üzere, Burada, TAMSAYILAR Z = {.., -, -, -, 0,,,, } kümesinin her bir elemanına tamsayı denir. Burada, + Z = {,,,...} kümesine, pozitif tamsayılar kümesi denir. Z = {...,,,,} kümesine, negatif tamsayılar kümesi denir.

Detaylı

6. x ve y birer tam sayıdır. 7. a, b, c doğal sayılar olmak üzere, 8. a, b, c doğal sayılar olmak üzere, 9. x, y ve z birer tam sayı olmak üzere,

6. x ve y birer tam sayıdır. 7. a, b, c doğal sayılar olmak üzere, 8. a, b, c doğal sayılar olmak üzere, 9. x, y ve z birer tam sayı olmak üzere, İ l a s gün e ş & i l a s g ü n e ş İ l a s gün e ş & i l a s g ü n e ş İ l a s gün e ş & i l a s g ü n e ş İ l a s gün e ş & i l a s g ü n e ş İ l a s gün e ş & i l a s g ü n e ş İ l a s gün e ş & i l

Detaylı

12-A. Sayılar - 1 TEST

12-A. Sayılar - 1 TEST -A TEST Sayılar -. Birbirinden farklı beş pozitif tam sayının toplamı 0 dur. Bu sayılardan sadece ikisi den büyüktür. Bu sayılardan üç tanesi çift sayıdır. Buna göre bu sayılardan en büyüğü en çok kaç

Detaylı

TEMEL MATEMATİĞE GİRİŞ - Matematik Kültürü - 5

TEMEL MATEMATİĞE GİRİŞ - Matematik Kültürü - 5 1 14 ve 1 sayılarına tam bölünebilen üç basamaklı kaç farklı doğal sayı vardır? x = 14.a = 1b x= ekok(14, 1 ).k, (k pozitif tamsayı) x = 4.k x in üç basamaklı değerleri istendiğinden k =, 4, 5, 6, 7,,

Detaylı

TEOG. Sayma Sayıları ve Doğal Sayılar ÇÖZÜM ÖRNEK ÇÖZÜM ÖRNEK SAYI BASAMAKLARI VE SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESİ 1. DOĞAL SAYILAR.

TEOG. Sayma Sayıları ve Doğal Sayılar ÇÖZÜM ÖRNEK ÇÖZÜM ÖRNEK SAYI BASAMAKLARI VE SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESİ 1. DOĞAL SAYILAR. TEOG Sayma Sayıları ve Doğal Sayılar 1. DOĞAL SAYILAR 0 dan başlayıp artı sonsuza kadar giden sayılara doğal sayılar denir ve N ile gösterilir. N={0, 1, 2, 3,...,n, n+1,...} a ve b doğal sayılar olmak

Detaylı

ÜNİTE: TAM SAYILAR KONU: Tam Sayılar Kümesinde Çıkarma İşlemi

ÜNİTE: TAM SAYILAR KONU: Tam Sayılar Kümesinde Çıkarma İşlemi ÜNE: AM AYIAR N: am ayılar ümesinde Çıkarma şlemi ÖRNE RAR VE ÇÖZÜMER 1. [(+17) (+25)] + [( 12) (+21)] işleminin sonucu A) 41 B) 25 C) 25 D) 41 Çıkarma işlemi yapılırken çıkanın işareti değişir ve eksilen

Detaylı

Atatürk Anadolu. Temel Kavramlar Üzerine Kısa Çalışmalar

Atatürk Anadolu. Temel Kavramlar Üzerine Kısa Çalışmalar Atatürk Anadolu Lisesi M A T E M A T İ K Temel Kavramlar Üzerine Kısa Çalışmalar KONYA \ SELÇUKLU 01 MATEMATİK 1. TEMEL KAVRAMLAR 1.1. RAKAM Sayıların yazılmasında kullanılan sembollere rakam denir. Onluk

Detaylı

SAYILAR MATEMATİK KAF03 BASAMAK KAVRAMI TEMEL KAVRAM 01. İki basamaklı en küçük sayı : İki basamaklı en büyük negatif sayı :.

SAYILAR MATEMATİK KAF03 BASAMAK KAVRAMI TEMEL KAVRAM 01. İki basamaklı en küçük sayı : İki basamaklı en büyük negatif sayı :. SAYILAR BASAMAK KAVRAMI İki basamaklı en küçük sayı : İki basamaklı en büyük negatif sayı :. Üç basamaklı rakamları farklı en küçük sayı :. SORU 5 MATEMATİK KAF03 TEMEL KAVRAM 01 Üç basamaklı birbirinden

Detaylı

p sayısının pozitif bölenlerinin sayısı 14 olacak şekilde kaç p asal sayısı bulunur?

p sayısının pozitif bölenlerinin sayısı 14 olacak şekilde kaç p asal sayısı bulunur? 07.10.2006 1. Kaç p asal sayısı için, x 3 x + 2 (x r) 2 (x s) (mod p) denkliğinin tüm x tam sayıları tarafından gerçeklenmesini sağlayan r, s tamsayıları bulunabilir? 2. Aşağıdaki ifadelerin hangisinin

Detaylı

Buna göre, eşitliği yazılabilir. sayılara rasyonel sayılar denir ve Q ile gösterilir. , -, 2 2 = 1. sayıdır. 2, 3, 5 birer irrasyonel sayıdır.

Buna göre, eşitliği yazılabilir. sayılara rasyonel sayılar denir ve Q ile gösterilir. , -, 2 2 = 1. sayıdır. 2, 3, 5 birer irrasyonel sayıdır. TEMEL KAVRAMLAR RAKAM Bir çokluk belirtmek için kullanılan sembollere rakam denir. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sembolleri birer rakamdır. 2. TAMSAYILAR KÜMESİ Z = {..., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4,... }

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ 10. MATEMATİK YARIŞMASI 7. SINIF TEST SORULARI

ÖZEL EGE LİSESİ 10. MATEMATİK YARIŞMASI 7. SINIF TEST SORULARI 4. + :. 4 7 7 7 =? + : 6 4. x, y, z, a, b, c Z olmak üzere x+a = y+b = z+c= - bağıntısı vardır. x,y,z sayılarının aritmetik ortalaması olduğuna göre, a, b, c sayılarının aritmetik ortalaması kaçtır? A)

Detaylı

TANIM : a, a, a, a,..., a R ve n N olmak üzere,

TANIM : a, a, a, a,..., a R ve n N olmak üzere, MATEMAT K TANIM : a, a, a, a,..., a R ve n N olmak üzere, 0 1 2 3 n P(x) = a x n a x n 1... a x 3 a x 2 a x n n 1 3 2 1 a ifadesine reel katsay l POL NOM denir. 0 a, a, a,..., a say lar na KATSAYILAR,

Detaylı

8.Sınıf MATEMATİK. Çarpanlar ve Katlar Konu Testi. Test sayısının tek bölenlerinin sayısı aşağıdakilerden

8.Sınıf MATEMATİK. Çarpanlar ve Katlar Konu Testi. Test sayısının tek bölenlerinin sayısı aşağıdakilerden Çarpanlar ve Katlar Konu Testi MATEMATİK 8.Sınıf Test-01 1. I. 1, her sayının bölenidir. II. 2, asal bir çarpandır. III. Her sayı kendisinin bir çarpanıdır. IV. Bir sayının çarpanları, aynı zamanda o sayının

Detaylı

MATEMATİK. Temel Kavramlar I. Test a ve b doğal sayılardır. 5. Ardışık 5 tek sayının toplamı 115 tir. 6. x ve y tamsayılardır.

MATEMATİK. Temel Kavramlar I. Test a ve b doğal sayılardır. 5. Ardışık 5 tek sayının toplamı 115 tir. 6. x ve y tamsayılardır. MATEMATİK Test 0 Temel Kavramlar I. a ve b doğal sayılardır. a + b = 7 olduğuna göre, a.b çarpımının alabileceği en büyük değer kaçtır?. Ardışık tek sayının toplamı tir. Buna göre, bu sayıların en büyüğü

Detaylı

1. BÖLÜM Mantık BÖLÜM Sayılar BÖLÜM Rasyonel Sayılar BÖLÜM I. Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler

1. BÖLÜM Mantık BÖLÜM Sayılar BÖLÜM Rasyonel Sayılar BÖLÜM I. Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler ORGANİZASYON ŞEMASI 1. BÖLÜM Mantık... 7. BÖLÜM Sayılar... 13 3. BÖLÜM Rasyonel Sayılar... 93 4. BÖLÜM I. Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler... 103 5. BÖLÜM Mutlak Değer... 113 6. BÖLÜM Çarpanlara Ayırma...

Detaylı

TEMEL KAVRAMLAR. a Q a ve b b. a b c 4. a b c 40. 7a 4b 3c. a b c olmak üzere a,b ve pozitif. 2x 3y 5z 84

TEMEL KAVRAMLAR. a Q a ve b b. a b c 4. a b c 40. 7a 4b 3c. a b c olmak üzere a,b ve pozitif. 2x 3y 5z 84 N 0,1,,... Sayı kümesine doğal sayı kümesi denir...., 3,, 1,0,1,,3,... sayı kümesine tamsayılar kümesi denir. 1,,3,... saı kümesine sayma sayıları denir.pozitif tamsayılar kümesidir. 15 y z x 3 5 Eşitliğinde

Detaylı

KPSS soruda SORU GENEL YETENEK - GENEL KÜLTÜR MATEMATİK GEOMETRİ TAMAMI ÇÖZÜMLÜ SORU BANKASI

KPSS soruda SORU GENEL YETENEK - GENEL KÜLTÜR MATEMATİK GEOMETRİ TAMAMI ÇÖZÜMLÜ SORU BANKASI KPSS 019 10 soruda 86 SORU GENEL YETENEK - GENEL KÜLTÜR MATEMATİK GEOMETRİ TAMAMI ÇÖZÜMLÜ SORU BANKASI Komisyon KPSS LİSANS MATEMATİK - GEOMETRİ SORU BANKASI ISBN 978-605-41-77-0 Kitapta yer alan bölümlerin

Detaylı

FAKTÖRİYEL. TANIM Pozitif ilk n tam sayının çarpımı n = n! biçiminde gösterilir. n Faktöriyel okunur.

FAKTÖRİYEL. TANIM Pozitif ilk n tam sayının çarpımı n = n! biçiminde gösterilir. n Faktöriyel okunur. FAKTÖRİYEL TANIM Pozitif ilk n tam sayının çarpımı 1.2.3 n = n! biçiminde gösterilir. n Faktöriyel okunur. 1!=1 2!=1.2=2 3!=1.2.3=6 4!=1.2.3.4=24 5!=1.2.3.4.5=120 gibi. Özel olarak; 0! = 1 olarak tanımlanmıştır.

Detaylı

ise, a b=? (32) ile bölümünden kalan 64 ise sabit terimi kaçtır? (72)

ise, a b=? (32) ile bölümünden kalan 64 ise sabit terimi kaçtır? (72) 178. P( ) + ile bölümünden kalan a+ b dir. P( + 1) in 1 ile bölümünden kalan 10, P( + ) nin + 1 ile bölümünden kalan 4 4 P 179. ( ) ise, a b=? () + = + + 9 ise P( ) ile bölümünden kalan aşağıdakilerden

Detaylı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Đlkbahar / Sayısal II / 22 Nisan 2007. Matematik Soruları ve Çözümleri

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Đlkbahar / Sayısal II / 22 Nisan 2007. Matematik Soruları ve Çözümleri Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES / Đlkbahar / Sayısal II / Nisan 007 Matematik Soruları ve Çözümleri 1. 3,15 sayısının aşağıdaki sayılardan hangisiyle çarpımının sonucu bir tam

Detaylı

Ard fl k Say lar n Toplam

Ard fl k Say lar n Toplam Ard fl k Say lar n Toplam B u yaz da say sözcü ünü, 1, 2, 3, 4, 5 gibi, pozitif tamsay lar için kullanaca z. Konumuz ard fl k say lar n toplam. 7 ve 8 gibi, ya da 7, 8 ve 9 gibi ardarda gelen say lara

Detaylı

4 BÖLÜNEBÝLME KURALLARI ve BÖLME ÝÞLEMÝ

4 BÖLÜNEBÝLME KURALLARI ve BÖLME ÝÞLEMÝ ÖLÜNÝLM KURLLRI ve ÖLM ÝÞLMÝ YGS MTMTÝK. Rakamları farklı beş basamaklı 8y doğal sayısı 3 ile tam bölünebildiğine göre, + y toplamı kaç farklı değer alabilir?(). ltı basamaklı y tek doğal sayısının hem

Detaylı

EBOB - EKOK EBOB VE EKOK UN BULUNMASI. 2. Yol: En Büyük Ortak Bölen (Ebob) En Küçük Ortak Kat (Ekok) www.unkapani.com.tr. 1. Yol:

EBOB - EKOK EBOB VE EKOK UN BULUNMASI. 2. Yol: En Büyük Ortak Bölen (Ebob) En Küçük Ortak Kat (Ekok) www.unkapani.com.tr. 1. Yol: EBOB - EKOK En Büyük Ortak Bölen (Ebob) İki veya daha fazla pozitif tamsayıyı aynı anda bölen pozitif tamsayıların en büyüğüne bu sayıların en büyük ortak böleni denir ve kısaca Ebob ile gösterilir. Örneğin,

Detaylı

KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I

KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I Üniversite Hazırlık / YGS Kolay Temel Matematik 0 KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I. 8 ( 3 + ) A) 7 B) 8 C) 9 D) 0 E) 6. 3! 3 ( 3 3)": ( 3) A) B) 0 C) D) E) 3. 7 3. + 5 A) 6 B) 7 C) 8 D) 0

Detaylı

ÇARPANLAR VE KATLAR. 1) 72 sayısının pozitif bölenlerin tamamı hangi seçenekte doğru verilmiştir?

ÇARPANLAR VE KATLAR. 1) 72 sayısının pozitif bölenlerin tamamı hangi seçenekte doğru verilmiştir? 1) 72 sayısının pozitif bölenlerin tamamı hangi seçenekte doğru verilmiştir? A)2 ve 3 B)1,2,3,8,9,18,24,36 ve 72 C)2,3 ve 5 4) 240=2 a.3 b.5 c ifadesi veriliyor.aşağıdakilerden hangisi aa. bb cc İfadesinin

Detaylı

Do ufl Üniversitesi Matematik Kulübü Matematik Bireysel Yar flmas 2005 Soru ve Yan tlar

Do ufl Üniversitesi Matematik Kulübü Matematik Bireysel Yar flmas 2005 Soru ve Yan tlar Matematik ünyas, 2005 Yaz o ufl Üniversitesi Matematik Kulübü Matematik ireysel Yar flmas 2005 Soru ve Yan tlar 1. Maliyeti üzerinden yüzde 25 kârla sat lan bir mal n sat fl fiyat ndan yüzde onluk bir

Detaylı

Asal Çarpanlara Ayırma / EBOB-EKOK ORTAK DERSLER MATEMATİK. Prof. Dr. Emin KASAP

Asal Çarpanlara Ayırma / EBOB-EKOK ORTAK DERSLER MATEMATİK. Prof. Dr. Emin KASAP 3 Asal Çarpanlara Ayırma / EBOB-EKOK ORTAK DERSLER MATEMATİK Prof Dr Emin KASAP 1 Ünite: 5 ASAL ÇARPANLARA AYIRMA / EBOB - EKOK Prof Dr Emin KASAP İçindekiler 51 ASAL ÇARPANLARA AYIRMa 3 511 Asal Sayılar

Detaylı

MATEMATİK ASAL ÇARPANLARA AYIRMA. ÖRNEK 120 sayısını asal çarpanlarına ayırınız. ÖRNEK 150 sayısının asal çarpanları toplamını bulunuz.

MATEMATİK ASAL ÇARPANLARA AYIRMA. ÖRNEK 120 sayısını asal çarpanlarına ayırınız. ÖRNEK 150 sayısının asal çarpanları toplamını bulunuz. MATEMATİK ASAL ÇARPANLARA AYIRMA A S A L Ç A R P A N L A R A A Y I R M A T a n ı m : Bir tam sayıyı, asal sayıların çarpımı olarak yazmaya, asal çarpanlarına ayırma denir. 0 sayısını asal çarpanlarına

Detaylı

MATEMATİK SORU BANKASI. ezberbozan serisi GEOMETRİ 30. KPSS tamamı çözümlü. eğitimde

MATEMATİK SORU BANKASI. ezberbozan serisi GEOMETRİ 30. KPSS tamamı çözümlü. eğitimde ezberbozan serisi MATEMATİK GEOMETRİ KPSS 2017 SORU BANKASI eğitimde tamamı çözümlü 30. Kerem Köker Kenan Osmanoğlu Levent Şahin Uğur Özçelik Ahmet Tümer Yılmaz Ceylan KOMİSYON KPSS EZBERBOZAN MATEMATİK

Detaylı

YGS - LYS SAYILAR KONU ÖZETLİ ÇÖZÜMLÜ SORU BANKASI

YGS - LYS SAYILAR KONU ÖZETLİ ÇÖZÜMLÜ SORU BANKASI YGS - LYS SAYILAR KONU ÖZETLİ LÜ SORU BANKASI ANKARA ÖN SÖZ Sevgili Öğrenciler, ÖSYM nin son yıllarda yaptığı sınavlardaki matematik sorularının eski sınav sorularından çok farklı olduğu herkes tarafından

Detaylı

matematik sayısal ve mantıksal akıl yürütme

matematik sayısal ve mantıksal akıl yürütme çöz kazan matematik sayısal ve mantıksal akıl yürütme kpss 2015 ÖSYM sorularına en yakın tek kitap tamamı çözümlü geometri 2014 kpss de 94 soru yakaladık soru bankası Kenan Osmanoğlu, Kerem Köker KPSS

Detaylı

Ýþlem Yeteneði Temel Kavramlar Sayý Basamaklarý Taban Aritmetiði Bölme ve Bölünebilme Ebob-Ekok

Ýþlem Yeteneði Temel Kavramlar Sayý Basamaklarý Taban Aritmetiði Bölme ve Bölünebilme Ebob-Ekok Ödev Tarihi :... Ödev Kontrol Tarihi :... Kontrol Eden :... LYS MATEMATİK - I Ödev Kitapçığı (MF-TM) Ýþlem Yeteneði Temel Kavramlar Sayý Basamaklarý Taban Aritmetiði Bölme ve Bölünebilme Ebob-Ekok Adý

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ OKULLAR ARASI 18. MATEMATİK YARIŞMASI 6. SINIF TEST SORULARI

ÖZEL EGE LİSESİ OKULLAR ARASI 18. MATEMATİK YARIŞMASI 6. SINIF TEST SORULARI 1. a ve b birer pozitif tamsayıdır. 12. a = b³ olduğuna göre, a + b toplamının alabileceği en küçük değer kaçtır? A) 21 B) 23 C) 24 D) 25 3. Beş kişinin yaşlarının aritmetik ortalaması 24 tür. Aşağıda

Detaylı

MATEMATİK Fasikül 1 KONU ANLATIMLI FASİKÜL SET ÖLÇEN SIRA SENDE UYGULAMALARI ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK SORULAR

MATEMATİK Fasikül 1 KONU ANLATIMLI FASİKÜL SET ÖLÇEN SIRA SENDE UYGULAMALARI ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK SORULAR ATU MATEMATİK Fasikül 1 KONU ANLATIMLI FASİKÜL SET ZENGİN İÇERİKLİ ÖZGÜN KONU ANLATIMI ÖLÇEN SIRA SENDE UYGULAMALARI ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK SORULAR BİLGİ KONTROLÜ ODAKLI KARMA SORULAR PEKİŞTİREN BÖLÜMLERİ AKILLI

Detaylı

5. Üç basamaklı ABC doğal sayısı 2 ile, 5 ile ve 9 ile tam. 6. Dört basamaklı AB24 sayısının 36 ile bölümünden kalan iki

5. Üç basamaklı ABC doğal sayısı 2 ile, 5 ile ve 9 ile tam. 6. Dört basamaklı AB24 sayısının 36 ile bölümünden kalan iki Bölme ve Bölünebilme BÖLÜM 03 Test 01 1 Üç basamaklı 5AB sayısı iki basamaklı AB sayısına bölündüğünde, bölüm 13 ve kalan 8 olmaktadır Buna göre, A + B toplamı A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9 5AB = 13 AB + 8

Detaylı

MODÜLER ARİTMETİK Test -4

MODÜLER ARİTMETİK Test -4 MODÜLER ARİTMETİK Test -4 1. A doğal sayısının 7 ye bölümündeki kalan 4, B doğal sayısının 7 ye bölümündeki kalan 5 tir. Buna göre, A toplamının 7 ye bölümündeki kalan 3B A) 0 B) 1 C) D) 3 E) 4 5. I. 1

Detaylı

Do ufl Üniversitesi Matematik Kulübü Matematik Yar flmas 2003 Bireysel Yar flma Soru ve Çözümleri

Do ufl Üniversitesi Matematik Kulübü Matematik Yar flmas 2003 Bireysel Yar flma Soru ve Çözümleri o ufl Üniversitesi Matematik Kulübü Matematik Yar flmas 2003 ireysel Yar flma Soru ve Çözümleri olamayaca ndan (çünkü bir kareköke eflit), y = 1/2 bulunur. olay s yla = y 2 = 1/4. 2a + 4b = 6a 3b oldu

Detaylı

DOĞAL SAYILAR Üç Basamaklı Doğal Sayılar

DOĞAL SAYILAR Üç Basamaklı Doğal Sayılar 1. Fasikül DOĞAL SAYILAR Üç Basamaklı Doğal Sayılar Adı :... Soyadı :... Sınıfı :... No :... Say lar yazmak için kullan lan sembollere rakam denir. Rakamlar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dur. S f rdan başlay

Detaylı

DOĞAL SAYILARDA TOPLAMA VE ÇARPMA

DOĞAL SAYILARDA TOPLAMA VE ÇARPMA YILLAR 00 00 004 00 006 007 008 009 010 011 ÖSS-YGS DOĞAL SAYILARDA TOPLAMA VE ÇARPMA Örnek( 1 ) - - - - (I) yandaki işleme x 1 (II) göre (I) çarpan - - - - kaçtır? 40 + - - - - - - - - - - (ÖSS-8) 40

Detaylı

TEMEL MATEMAT K TEST

TEMEL MATEMAT K TEST TEMEL MATEMAT K TEST KKAT! + Bu bölümde cevaplayaca n z soru say s 40 t r + Bu bölümdeki cevaplar n z cevap ka d ndaki "TEMEL MATEMAT K TEST " bölümüne iflaretleyiniz. 2 4. 4. 0,5 2. iflleminin sonucu

Detaylı

say s kaç basamakl d r? 2. Bir düzlemde verilen 8 noktadan 4 tanesi ayn do ru üzerindedir. Di er 4 noktadan. 3. n do al say olmak üzere;

say s kaç basamakl d r? 2. Bir düzlemde verilen 8 noktadan 4 tanesi ayn do ru üzerindedir. Di er 4 noktadan. 3. n do al say olmak üzere; . 7 8 say s kaç basamakl d r? ) 2 B) 0 ) 9 ) 8 E) 7 2. Bir düzlemde verilen 8 noktadan 4 tanesi ayn do ru üzerindedir. i er 4 noktadan hiçbiri bu do ru üzerinde bulunmamaktad r ve bu 4 noktadan herhangi

Detaylı

MATEMATİK DERS PLÂNI. : Doğal Sayılar (Asal Sayılar Bölünebilme O.B.E.B ve O.K.E.K)

MATEMATİK DERS PLÂNI. : Doğal Sayılar (Asal Sayılar Bölünebilme O.B.E.B ve O.K.E.K) MATEMATİK DERS PLÂNI Başlangıç Tarihi :.. Dersin adı Sınıf Öğrenme Alanı Alt Öğrenme Alanı Planlanan Süre : Matematik : 9. Sınıf : Sayılar : Doğal Sayılar (Asal Sayılar Bölünebilme O.B.E.B ve O.K.E.K)

Detaylı

TEMEL MATEMAT K TEST

TEMEL MATEMAT K TEST TML MTMT K TST KKT! + u bölümde cevaplayaca n z soru say s 40 t r + u bölümdeki cevaplar n z cevap ka d ndaki "TML MTMT K TST " bölümüne iflaretleyiniz.. + : flleminin sonucu kaçt r? 4. ört do al say afla

Detaylı

c. 3 3 = e = 1

c. 3 3 = e = 1 . Ünite L Üzerinde ifllem yap lacak üslü say lar n taban ve üsleri farkl ise önce say lar n onluk sayma düzenindeki de erleri bulunur, sonra ifllem yap l r. 6 0 = 8 9 = 9 L L 0, 00, 000 fleklindeki say

Detaylı

Örnek: 7. Örnek: 11. Örnek: 8. Örnek: 12. Örnek: 9. Örnek: 13. Örnek: 10 BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ.

Örnek: 7. Örnek: 11. Örnek: 8. Örnek: 12. Örnek: 9. Örnek: 13. Örnek: 10 BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ. BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK TS YGSH YGS 11 DERSHANELERÝ Konu BÖLME VE BÖLÜNEBÝLME - II Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar

Detaylı

ales dört bin soru tarzına en yakın EŞİT AĞIRLIK ve SAYISAL ADAYLARA ALES SORU BANKASI Kenan Osmanoğlu - Kerem Köker - Savaş Doğan

ales dört bin soru tarzına en yakın EŞİT AĞIRLIK ve SAYISAL ADAYLARA ALES SORU BANKASI Kenan Osmanoğlu - Kerem Köker - Savaş Doğan ales 2015 tarzına en yakın dört bin soru EŞİT AĞIRLIK ve SAYISAL ADAYLARA ALES SORU BANKASI Kenan Osmanoğlu - Kerem Köker - Savaş Doğan Kenan Osmanoğlu - Kerem Köker - Savaş Doğan ALES Eşit Ağırlık ve

Detaylı

BİR SAYININ ÖZÜ VE DÖRT İŞLEM

BİR SAYININ ÖZÜ VE DÖRT İŞLEM ÖZEL EGE LİSESİ BİR SAYININ ÖZÜ VE DÖRT İŞLEM HAZIRLAYAN ÖĞRENCİ: Sıla Avar DANIŞMAN ÖĞRETMEN: Gizem Günel İZMİR 2012 İÇİNDEKİLER 1. PROJENİN AMACI.. 3 2. GİRİŞ... 3 3. YÖNTEM. 3 4. ÖN BİLGİLER... 3 5.

Detaylı

Matematik Ders Föyü. Uygulayalım. Terim. Önerme. Doğruluk Değeri. Ortaöğretim Alanı MF - 01 NOT NOT. 1. Aşağıdaki tabloyu tanımlı veya tanımsız

Matematik Ders Föyü. Uygulayalım. Terim. Önerme. Doğruluk Değeri. Ortaöğretim Alanı MF - 01 NOT NOT. 1. Aşağıdaki tabloyu tanımlı veya tanımsız Ortaöğretim Alanı MF - 01 Matematik Ders Föyü Terim Bir sözcüğün bilim, spor, sanat, meslek vb. içerisinde kazandığı özel anlama terim denir. NOT Küp Matematik Ova Coğrafya Asit Kimya Mercek Fizik Sol

Detaylı

KARTEZYEN ÇARPIM VE BAĞINTI

KARTEZYEN ÇARPIM VE BAĞINTI KRTEZYEN ÇRPIM VE BĞINTI 3. Bölüm TEST -2 1. β={(x,y):2x+y=8,x,y N} şeklinde tanımlı β bağıntısı kaç elemanlıdır? ) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8 6. R'de bağıntısı yansıyan ise a.b kaçtır? ) 18 B) 9 C) 2 D) 18

Detaylı

ÇARPANLAR VE KATLAR ÖĞRENİYORUM

ÇARPANLAR VE KATLAR ÖĞRENİYORUM ÖĞRENİYORUM Bir pozitif tam sayıyı birden fazla pozitif tam sayının çarpımı şeklinde yazarken kullandığımız her bir sayıya o sayının çarpanı denir. Örnek: nin çarpanları,, 3, 4, 6 ve dir. UYGULUYORUM Verilmeyen

Detaylı

1. BÖLÜM Polinomlar BÖLÜM II. Dereceden Denklemler BÖLÜM II. Dereceden Eşitsizlikler BÖLÜM Parabol

1. BÖLÜM Polinomlar BÖLÜM II. Dereceden Denklemler BÖLÜM II. Dereceden Eşitsizlikler BÖLÜM Parabol ORGANİZASYON ŞEMASI . BÖLÜM Polinomlar... 7. BÖLÜM II. Dereceden Denklemler.... BÖLÜM II. Dereceden Eşitsizlikler... 9. BÖLÜM Parabol... 5 5. BÖLÜM Trigonometri... 69 6. BÖLÜM Karmaşık Sayılar... 09 7.

Detaylı

AKSARAY Mesleki E ğitim Merkezi Matematik ve Meslek Matematiği Soru Bankası

AKSARAY Mesleki E ğitim Merkezi Matematik ve Meslek Matematiği Soru Bankası AKSARAY Mesleki E ğitim Merkezi Matematik ve Meslek Matematiği Soru Bankası SORU 1 525 + 2834 + 379 toplama işlemini alt alta yazarak yapınız. 525 2834 +379 3738 SORU 2 Manavdan kilogramı 4 TL olan armut

Detaylı

Ç NDEK LER. Bölüm 4: Üslü Say lar...44 Üslü fadeler...44 Al t rmalar...47 Test Sorular...49

Ç NDEK LER. Bölüm 4: Üslü Say lar...44 Üslü fadeler...44 Al t rmalar...47 Test Sorular...49 Ç NDEK LER Bölüm1: Say Sistemleri...1 Say Sistemi...2 Desimal (Onluk) Say Sistemi...2 Say Basamaklar ve Taban...4 Binary ( kilik) Say Sistemi...4 Oktal (Sekizlik) Say Sistemi...7 Heksadesimal (Onalt l

Detaylı

2. Matematiksel kavramları organize bir şekilde sunarak, bu kavramları içselleştirmenizi sağlayacak pedagojik bir alt yapı ile yazılmıştır.

2. Matematiksel kavramları organize bir şekilde sunarak, bu kavramları içselleştirmenizi sağlayacak pedagojik bir alt yapı ile yazılmıştır. Sevgili Öğrenciler, Matematik ilköğretimden üniversiteye kadar çoğu öğrencinin korkulu rüyası olmuştur. Buna karşılık, istediğiniz üniversitede okuyabilmeniz büyük ölçüde YGS ve LYS'de matematik testinde

Detaylı

Basamak Kavramı Video Anlatım Testi

Basamak Kavramı Video Anlatım Testi Sayfa : 1 Rakamlar = Doğal sayılar = Tam sayılar = Üç basamaklı en küçük doğal sayı : Üç basamaklı rakamları farklı en küçük doğal sayı : Üç basamaklı rakamları farklı en büyük tek sayı : İki basamaklı

Detaylı

MATEMATİK SORU BANKASI GEOMETRİ KPSS KPSS. Genel Yetenek Genel Kültür. Sayısal ve Mantıksal Akıl Yürütme. Eğitimde

MATEMATİK SORU BANKASI GEOMETRİ KPSS KPSS. Genel Yetenek Genel Kültür. Sayısal ve Mantıksal Akıl Yürütme. Eğitimde KPSS Genel Yetenek Genel Kültür MATEMATİK Sayısal ve Mantıksal Akıl Yürütme KPSS 2016 Pegem Akademi Sınav Komisyonu; 2015 KPSS ye Pegem Yayınları ile hazırlanan adayların, 100'ün üzerinde soruyu kolaylıkla

Detaylı

1.BÖLÜM SORU SORU. (x 1) (x 3) = A + B. x 3 ise, d(p(x)) ve d(q(x)) polinomlar n derecelerini göstermek. A. B çarp m kaçt r?

1.BÖLÜM SORU SORU. (x 1) (x 3) = A + B. x 3 ise, d(p(x)) ve d(q(x)) polinomlar n derecelerini göstermek. A. B çarp m kaçt r? 1.BÖLÜM MATEMAT K Derginin bu say s nda Polinomlar konusunda çözümlü sorular yer almaktad r. Bu konuda, ÖSS de ç kan sorular n çözümü için gerekli temel bilgileri ve pratik yollar, sorular m z n çözümü

Detaylı