KÜRESELDEN YERELE STRATEJİ LER VE UYGULAMALAR. Sempozyum Kitabı. Editör Yrd. Doç. Dr. Ümit İzmen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KÜRESELDEN YERELE STRATEJİ LER VE UYGULAMALAR. Sempozyum Kitabı. Editör Yrd. Doç. Dr. Ümit İzmen"

Transkript

1 KÜRESELDEN YERELE STRATEJİ LER VE UYGULAMALAR Sempozyum Kitabı Editör Yrd. Doç. Dr. Ümit İzmen Editör Yardımcıları ve Yayına Hazırlayanlar Burcu Berent Zühal Özbay Daş Betül Çelikkaleli 18 Kasım 2011 Pamukkale Üniversitesi, Denizli TÜRKONFED ANA SPONSORLARI

2 TURKRES Kalknmada Bölgesel Dinamikler Sempozyumu Küreselden Yerele Stratejiler ve Uygulamalar Sempozyum Kitab Editör Yrd. Doç. Dr. Ümit zmen Editör Yardmclar ve Yayna Hazrlayanlar Burcu Berent Zühal Özbay Da Betül Çelikkaleli Pamukkale Üniversitesi, Kongre Kültür Merkezi 18 Kasm 2011, Denizli

3 ISBN: TÜRKONFED Türk Giriim ve Dünyas Konfederasyonu Mete Caddesi Yeni Aptman No: 10/6 Taksim stanbul Tel : Faks : E-posta : Bask Tarihi : Nisan 2012 Bask : G. M. MATBAACILIK ve TC. A Yl Mah. MAS-ST 1. Cad. No: 88 Baclar/ st. Tel: Faks: E-posta:

4 Kalknmada Bölgesel Dinamikler Sempozyumu Destekleyen Kurulular T.C. Kalknma Bakanl Bölgesel Gelime ve Yapsal Uyum Genel Müdürlüü ne desteklerinden dolay teekkür ederiz.

5

6 Onur Kurulu Abdülkadir Demir Prof. Dr. Hüseyin Bac Kemal Madenolu Erdem Çenesiz Mehmet Salih Baöz Denizli Valisi Pamukkale Üniversitesi Rektörü Kalknma Bakanl Müstear TÜRKONFED Yönetim Kurulu Bakan Denizli SAD Yönetim Kurulu Bakan Bilim Kurulu Alpay Filiztekin Ayda Eraydn Celal Naci Kücüker Fatma Doruel Ferhan Gezici Güldem Özataan Jülide Yldrm Öcal Nadir Öcal Ouz Karadeniz Seyit Köse Ümit zmen Ylmaz Klçaslan Sabanc Üniversitesi Orta Dou Teknik Üniversitesi Pamukkale Üniversitesi Marmara Üniversitesi stanbul Teknik Üniversitesi zmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Gazi Üniversitesi Orta Dou Teknik Üniversitesi Pamukkale Üniversitesi Abant zzet Baysal Üniversitesi Aydn Üniversitesi Anadolu Üniversitesi Organizasyon Kurulu Ahmet Yaman Alpay Filiztekin Burcu Berent Fatma Doruel Ouz Karadeniz Ümit zmen Ylmaz Klçaslan Zühal Özbay Da Kalknma Bakanl Sabanc Üniversitesi TÜRKONFED Marmara Üniversitesi Pamukkale Üniversitesi Aydn Üniversitesi Anadolu Üniversitesi TÜRKONFED

7

8 TURKRES 2011 ÇNDEKLER SUNU... iii AÇILI KONUMALARI... 1 ÖDÜL TÖREN PANEL SUNUMLARI Bölgesel Kalknmada Türkiye Deneyimi ve Gelecei Bölgesel Kalknmada Uygulamalar ve Yeni Açlmlar Ödül Alan Akademik Bildiri Sunumlar TR32 için Kalknma Perspektifleri AKADEMK BLDRLER Bildiri Ad (Özet): Bölgesel Kalknmada Kamu Sermayesi ve Sosyal Altyap: Türkiye Üzerine Bir Uygulama, Yazarlar: Menevi Uzbay Pirili, Aykut Lenger Bildiri Ad (Özet): Türkiye de Bölgesel Kalknma ve Büyümenin Mekansal Ekonometrik Yöntemlerle Modellenmesi, Yazarlar: Pelin Akçagün Bildiri Ad: Türkiye de Tarm stihdam ve Bölgesel Farkllklar, Yazarlar: Mehmet Can Aldan, Erol H. Çakmak Bildiri Ad: Türkiye de Farkl Bölgesel Gelime Performanslar Üzerine Bir Veri Zarflama Analizi, Yazarlar: Seyit Köse, Uur Eser, Fatih Konur Bildiri Ad: Spatial Distribution of Human Capital Development Case of Turkey, Yazarlar: Burhan Can Karahasan Bildiri Ad: Natural Resource Abundance Regional Blessing or Curse?, Yazarlar: Sevil Acar, Johanna Zola Bildiri Ad: Do Institutions Matter For Regional Economic Growth and Development? The Case of Turkey, Yazarlar: Serkan Deirmenci Bildiri Ad: TR52 Düzey 2 Bölgesi (Konya Karaman) hracat Yaps, Yazarlar: Fuat Karagüney Bildiri Ad (Özet): Short Run Dynamics of Income Disparities and Regional Cycle Synchronization, Yazarlar: Hasan Engin Duran Bildiri Ad (Özet): Türkiye de Bölgesel Kalknma ve Avrupallama: Aktörler, Kurumlar ve Çeitli Dinamikler Inda Bir Deiim Anatomisi Yazarlar: Fethi Ufuk Özk i

9

10 TURKRES 2011 SUNU Türkiye son yllarda parlak bir büyüme performans sergiliyor. Ancak, ülkemizin yakalad büyüme ivmesinin sürdürülebilir olmas, 2023 hedeflerine ulamas ve isizlie kalc çözüm bulunmas için, reformlarn derinleerek sürmesi gerekli. Bu kapsamda, bölgesel farkllklarn giderilmesi ve refahn ülke genelinde benzer düzeyde hissedilmesi önemli bir yer tekil ediyor. Son 50 ylda bölgesel politikalarda gösterilen çeitli çabalara ramen, Türkiye de bölgesel farkllklarn kapatlmasnda istenilen mesafe alnamad. Baz bölgelerde kii bana gelir ortalamann çok gerisinde kald ve büyümede dengeli dalm ve eitlik salanamad. Ancak son yllarda, dünya genelinde ve ülkemizde bölgesel kalknma kavramna yaklamda olumlu sayabileceimiz deiimler gözleniyor. Kalknmaya yaklamda bölgelerin rekabet gücünü artrmay amaçlayan, mevcut sorunlarn derinlemesine analiz eden ve yerli dinamikleri de sürece katmaya çalan bir anlay hakim olmaya balad. Ülkenin en büyük sivil i dünyas örgütlerinden biri olan TÜRKONFED, bu konunun yakn takipçisi oldu. statistiki Bölge Birimleri Snflandrmas Düzey 2 ile uyumlu bir organizasyon yapsna sahip olan TÜRKONFED, kurulduu günden itibaren kalknma ajanslar ile ilgili çalmalar yapmaya balad ylnda yaynlad Türkiye de Bölgesel Kalknma: Farkllklar, Bantlar ve Yeni Bir Mekanizma Tasarm raporuyla da bölgesel kalknma tartmalarna farkl yaklamlar kazandrmay amaçlad. Bölgesel kalknma çalmalar kapsamnda TÜRKONFED, ülke genelinde bölgesel kalknma konularna olan ilgiyi artrmak, bu konuda çalan akademisyenlerin saysn artrmak, bu konuda çalan akademisyenlerle kalknma ajanslar ve bölgesel federasyonlar arasndaki ilikileri gelitirmek amacyla Kalknmada Bölgesel Dinamikler Sempozyumu nu düzenleme karar ald. Sempozyumun ilki Denizli de, Pamukkale Üniversitesi evsahipliinde 18 Kasm 2011 tarihinde gerçekleti. Kalknmada Bölgesel Dinamikler: Küreselden Yerele Stratejiler balkl sempozyuma Pamukkale Üniversitesi nin gerek akademik düzeyde gerekse organizasyon baznda önemli bir katks oldu. Bata Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bac ya ve üniversite çalanlarna bütün kalbimizle teekkürü bir borç bilirim. Kalknma Bakanl Bölgesel Geliim ve Yapsal Uyum Genel Müdürlüü, bandan itibaren sempozyuma olan desteini esirgemedi. Sempozyuma terifleri ile bizi onurlandran Sayn Kalknma Bakanmz Cevdet Ylmaz bata olma üzere, Kalknma Bakanl Müstear Kemal Madenolu'na, Kalknma Bakanl Bölgesel Geliim ve Yapsal Uyum Genel Müdürü Nahit Bingöl'e, Bölgesel Geliim ve Yapsal Uyum Genel Müdürlüü, zleme Deerlendirme ve Analiz Dairesi Bakan Kamil Taç'ya ve Bölgesel Geliim ve Yapsal Uyum Genel Müdürlüü çalanlarna en içten teekkürlerimi sunmak isterim. Üye derneklerimizden Denizli SAD Bakan Mehmet Salih Baöz e ve Denizli SAD üye i insanlarmza sempozyuma yönelik verdikleri deerli fikirlerinden ve katlmlarndan dolay teekkür ederim. Ayrca Bilim Kurulu nda yer alan ve deerli görülerini bizlerle paylaan akademisyenlerimize, panelistlere ve oturum bakanlarna da teekkürü bir borç bilirim. Kalknmada Bölgesel Dinamikler Sempozyumu organizasyonun baarl bir ekilde hayata geçmesini salayan Marmara Üniversitesi nden Prof. Dr. Fatma Doruel e, Pamukkale Üniversitesi nden Doç. Dr. Ouz Karadeniz e, Aydn Üniversitesi nden Yrd. Doç. Dr. Ümit zmen e ve Anadolu Üniversitesi nden Doç. Dr. Ylmaz Klçaslan a da deerli katklarndan dolay teekkür ederim. iii

11 TURKRES 2011 Organizasyon kurulunda yer alan ve bu kitab yayma hazrlayan TÜRKONFED Genel Sekreter Yardmcs Burcu Berent, Ekonomik Aratrmalar Kdemli Uzman Zühal Özbay Da ve Bölgesel Genileme Bölüm Sorumlusu Betül Çelikkaleli ye de katklarndan dolay teekkür ederim. Ülke kalknmasnda önemli bir rol oynayacan düündüümüz sempozyumun, bölgeler arasnda farklarn giderilmesinde öncü politikalar gelitireceine dair umudumuz yineliyor, bu yöndeki heyecann benzeri faaliyetlerimizle beraber artarak devam etmesini diliyorum. Sayglarmla, Erdem Çenesiz TÜRKONFED Yönetim Kurulu Bakan iv

12 TURKRES 2011 AÇILI KONUMALARI Mehmet Salih Baöz Denizli SAD Yönetim Kurulu Bakan Muharrem Ylmaz TÜSAD Bölgesel Gelime ve Dünyas Kurulularyla likiler Komisyonu Bakan Erdem Çenesiz TÜRKONFED Yönetim Kurulu Bakan Prof. Dr. Hüseyin Bac Pamukkale Üniversitesi Rektörü Abdülkadir Demir Denizli Valisi Dr. Cevdet Ylmaz Kalknma Bakan 1

13

14 TURKRES 2011 Sunum: Sayn Bakanm, Sayn Denizli Valim, Sayn Uak Valim, Sayn Milletvekillerim, Sayn Belediye Bakanm, Sayn Rektörüm ve deerli katlmclar, Kalknma Bakanl nn destei, TÜRKONFED, Pamukkale Üniversitesi ve Denizli SAD ibirlii ile düzenlenen Kalknmada Bölgesel Dinamikler Sempozyumu na hepiniz ho geldiniz. imdi sizleri sayg duruu ve ardndan stiklal Mar na davet ediyoruz. imdi konumalarn yapmak üzere Denizli SAD Yönetim Kurulu Bakan Sayn Mehmet Salih Baöz ü kürsüye davet ediyorum. Mehmet Salih Baöz (Denizli SAD Yönetim Kurulu Bakan): Sayn Bakanm, Sayn Denizli Valim, Sayn Uak Valim, Sayn Milletvekillerim, Sayn Belediye Bakanm, deerli katlmclar, bakanlmzn, üniversitemizin, Denizli SAD n mütereken organize etmeye çalt Kalknmada Bölgesel Dinamikler Sempozyumu na ho geldiniz. Birbirinden deerli gerek yurtiçinden gerek yurtdndan hocalarmzn katld bu toplantmzda bölgesel dinamikler konusunda güzel fikirler ortaya çkacak ve ülkemizin kalknmas daha da ileriye gidecektir. Toplantmzn hayrl olmasn diliyor, sayglar sunuyorum. Ho geldiniz. Sunum: imdi konumasn yapmak üzere TÜSAD Bölgesel Gelime ve Dünyas Kurulular ile likiler Komisyonu Bakan Sayn Muharrem Ylmaz kürsüye davet ediyorum. Muharrem Ylmaz: (TÜSAD, Bölgesel Gelime ve Dünyas Kurulular ile likiler Komisyonu Bakan): Sayn Bakanm, Sayn Valilerimiz, Saygdeer Rektörüm, protokolün çok deerli üyeleri, saygdeer bürokratlar, TÜRKONFED in ve bal federasyon ve derneklerin çok deerli bakanlar, üyeleri, evsahibimiz Denizli SAD n kymetli bakan ve delegeleri, saygdeer katlmclar, deerli konuklar, deerli basn mensuplar, çok kymetli Denizlili dostlar, Kalknmada Bölgesel Dinamikler Sempozyumu nda sizlerle birlikte olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum ve TÜSAD Yönetim Kurulu adna hepinizi saygyla selamlyorum. Ülkemizin genel kalknma stratejileri ve buna bal bölgesel politikalarn oluturulmasna katk salamak amacyla ve kamu, üniversite, özel sektör ibirliini gelitirilmesini salamaya yönelik bir anlayla düzenlenen bu çeit toplantlarn bölgesel kalknma kavramnn anlalmas ve kamuoyuna anlatlmasnda önemli bir ilevi olduunu düünüyorum. Bu sempozyumun düzenlenmesinde emei geçen herkese bu nedenle sonsuz teekkürlerimi sunuyorum. Deerli konuklar, bölgesel politikalarn temel hedefi, ekonomik gelimeyi salamak, bölgeleraras gelimilik ve kalknma farklln ortadan kaldrmak, zenginlik ve refah artn tüm yurt sathna yaymak, ülkemizin rekabet gücünü korumak ve gelitirmenin yansra aslnda yurttalarn nihai mutluluunu salamaktr. Türkiye de öteden beri bölgesel gelime politikalar bölgeleraras eitsizlikleri gidermede maalesef pek de baarl olamad. TÜSAD olarak artk yerel aktörlerin kalknma politikalarna dahil olmad ve bu politikalara katk sunamad bir süreç düünmek istemiyoruz. Hem politikalarn oluturulmas hem de uygulanmas safhalarnda bölgesel düzeydeki katlmcln gelimi ülkelerde iyi örnekleri nasl arttrdn hepimiz görüyoruz, öreniyoruz. te bu nedenledir ki TÜSAD olarak biz de ülkemizde i dünyasnn yerel örgütlenmesini çok önemli buluyor ve bu yolla karar süreçlerine dahil olunarak bölgesel kalknma strateji ve programlarna, uygulama performansna ve tüm unsurlaryla toplumsal kalknmaya önemli katklar salanabileceine inanyoruz. Bu balamda ülke sathna yaylm SAD larn bunlarn oluturduu bölgesel federasyonlarn ve sektör örgütleriyle birlikte bu yapnn çat örgütü olan TÜRKONFED in üstlendii misyonu, kurulduu günden beri inançla ve heyecanla destekliyoruz. 3

15 AÇILI KONUMALARI Deerli katlmclar, artk günümüz dünyasnda iletiim olanaklar çok geliti. Yer küremiz tabiri caizse küresel bir köy haline dönütü. Basit bir cep telefonu ile, internet ile, televizyon ile, sosyal alar ile her yeri takip edebiliyoruz. Dünyann en ücra köesinde yaayan sradan bir kii en gelimi ülkelerdeki yenilikleri yakndan izleyebiliyor. Dünyann baka yerlerindeki iyi örnekleri gördüü zaman bunu kendi bölgesinde, yöresinde talep edebiliyor. Artk yepyeni i yap, tedarik, üretim, pazarlama, sat, datm yöntemleriyle kar karyayz. Rekabetçi bölgeler ve rekabetçi kentler kavramlarn çok daha sk duyar olduk. Tüm bu deiim içersinde bölgesel kalknma mekanizma ve politikalarnn da yenilenmesi tabi ki kaçnlmaz hale geliyor. Bölgesel kalknma politikalar uzun yllar bölgeye yatrm çekilmesi ve büyük altyap yatrmlaryla salanmaya çallyordu. Ancak bu yöntemin tek bana yeterli olamad, kimi zaman kaynaklarn israfna ve verimsiz kullanmna yol açt ve hatta sosyal uyumun salanmasnda yeterli baar salanamad görülünce yeni bir takm yaklamlar üzerinde durulmaya baland. Bölgesel kalknma politikalarnda kamu kaynaklarnn etkin ve verimli kullanlmasn esas alan bu yeni yaklam yerel firmalarn performansn etkileyen dorudan ve dolayl faktörlerin belirlenmesi, dardan gelecek yatrm ve transferlerden çok bölgenin kendi iç varlklarna ve dinamiklerine odaklanmas, dezavantajlardan çok frsatlara vurgu yaplmas, toplu ve müzakereci bir yönetiim anlay ve sistemiyle yani katlmc bir ekilde ulusal, bölgesel ve yerel aktörlerin sürece dahil edilmesi. Bu gibi unsurlardan oluan bu anlay ve bunun yansra enerji verimlilii ve yenilenebilir enerji, KOB lerin inovasyon kapasitesinin yükseltilmesi, istihdam, eitim ve yoksullukla mücadelede de önem verilen dier öncelik alanlar ortaya çkmaktadr. Artk büyüme tek bana bir anlam ifade etmiyor. Sosyal ve çevresel sürdürülebilirlii merkeze koyan ve en önemli kayna da inovasyon olarak kabul eden yeni büyüme modelleri tartlyor. Bölgeler de bu sürecin en dinamik ve ana aktörleri olarak benimsenmeye baland. Her bölgenin bir Ar-Ge üssü olamayaca, ancak her bölgenin kendi inovasyon ihtiyaçlar dorultusunda bilgiyi bölgesine uyarlayabilecei tartlyor. Bu sebeple bölgelerin yenilik üretme kapasitelerinin gelitirilmesi ana politika hedeflerinden biri olarak kabul ediliyor. Son dönemlerde bölgesel kalknma politikalarnn önemli ayaklarndan birini de kentler oluturmaya balad. Kentsel nüfusun gittikçe artmas, kentlerin refah, istihdam ve verimlilik artnn üreticileri konumuna getirmekte. Kentler birbirleriyle yenilikçi yatrmlar ve bilgiyi bölgelerine çekme konusundaki hem ulusal hem uluslararas düzeyde rekabet etme kabiliyetleriyle yaryorlar. Ayn zamanda artan nüfusun ihtiyaçlarnn karlanmas, eitsizliklerin giderilmesi ve sosyal uyum, çevresel sorunlar, konut salama gibi pek çok alanda da mücadele etmek zorunda kalyorlar. Bu rekabetteki baarnn anahtarlarndan biri de bölge ve kent düzeyindeki ibirlii olmaktadr. Deerli dinleyiciler, bölgesel kalknma politikalarnn dier bir unsuru ise krsal kalknma. Son zamanlarda uluslararas medyadan da açlk, yoksulluk, kitlesel göçler, doal felaketler nedeniyle takip etmekteyiz. klim deiiklii, gda güvenlii, tarmsal nüfusun azalmas gibi hem bölgesel kalknmay hem de ulusal refah, güvenlii, sosyal uyumu dorudan ilgilendiren pek çok boyutu var. Bu alanda örnein AB krsal kalknma politikasnn dönemi stratejisine baktmzda üç ana hedefi görüyoruz. Tarm ve ormanclk sektörünün rekabet gücünün gelitirilmesi, çevre ve krsal alanlarn gelitirilmesiyle krsal alanda yaam kalitesinin yükseltilmesi ve krsal ekonomilerin çeitlendirilmesi. Yine bir baka önemli husus, bölgesel veri ve istatistiklerin salanabilmesi. Salkl politikalar ancak salkl veriler ile oluturulabiliyor. Bölgesel düzeyde veri eksiklii bizlerin bu alandaki çalma ve gelecee dönük projeksiyonlarn da önemli oranda kstlyor. Bu sebeple bölgesel veri oluturma alanndaki çalmalara çok daha ciddiyetle arlk vermemiz gerektiini düünüyoruz. Yukarda bahsettiim tüm bu politika unsurlarnn ancak katlmc ve çok tarafl yönetiimin salanmas ile mümkün olabileceine gerçekten inanyoruz. Gelimi ülkeler bu dengeyi salama ve sorunlara çözüm üretme konusunda bölgelerdeki tüm aktörleri, özellikle de i dünyas örgütlerini harekete geçiriyorlar. Katlmc bir yönetim anlay benimsiyorlar. Yerel düzeyde de bölgelerdeki sivil toplum kurulular ve i dünyas temsilcileriyle ibirlii kapasitelerinin yükseltilmesi üzerine pek çok araç gelitiriliyor. Ülkemizde de son dönemde ekonomik kalknma anlaynn AB örneinde olduu ekilde formüle edilmeye balanmasn yerel ve bölgesel temelli kalknma modeline geçilmi olmasn memnuniyetle karladmz ifade etmek istiyorum. Bölgesel kalknma ajanslarnn kurularak faaliyete geçmi olmas güçlü bir organizasyon, yüksek kalitede bir insan kayna ve artan finansman imkanlaryla desteklenmesi ve tabi en önemlisi DPT nin yeniden yaplanarak Kalknma Bakanl nn kurulmu olmas yeni büyüme ve kalknma modeline güçlü bir altyap ve hepimize büyük bir inanç salamtr. Bu yeni yaplarn bölgelerde özellikle giriimcilii arttracak modelleri ve bu giriimlerin baarya ulamasn salayacak altyap olanaklarn gelitirmesi çok önemli. Mevcut yapsyla kamu arlkl bulduumuzu her platformda dile getirdiimiz ajanslarn arzu ettiimiz düzeyde sivil, katlmc ve 4

16 TURKRES 2011 dinamik bir yapya kavumasn, esas amaçlar olan bölgelerin rekabet gücünün arttrlmas ve kalknmasnn salanmas için elzem olarak görüyoruz. Bu kapsamda TÜRKONFED in bölgesel federasyon saylarnn kalknma ajanslar bölgeleriyle uyumlu olarak arttrlmas ve idari kapasitelerinin gelitirilmesi projesinin söz konusu ibirlii mekanizmasna önemli katk salayacana inanyorum. Bu federasyonlarn ajans yönetimlerinde daha aktif rol almalarnn i dünyasnn dinamizminin ajanslara aktarlmas açsndan da yarar salayaca görüündeyiz. Deerli katlmclar, bildiiniz gibi artk dünya ticareti, ekonomik büyüme, üretim ve tüketimde giderek daha büyük oyuncular haline gelen ülkeleri kapsayan bir oluum, G20 oluumu ortaya çkt. Reform ve küresel krizin yönetimi konularnda sadece devletlerin deil, i dünyasnn da görülerinin alnmas amacyla G20 Dünyas Zirvesi yani B20 oluturuldu. Son olarak Cannes da toplanan B20 nin amac hükümetler düzeyinde toplanan G20 zirvelerinin gündeminde yer alan önemli ekonomik ve sosyal konular hakknda ülke liderleri ve maliye bakanlarnn i dünyasnn görü ve önerilerinden faydalanmalarna katk salamaktr. B20 nin hazrlk çalmalar çerçevesinde bu destei verebilmek için farkl konularda 12 çalma grubu oluturuldu. Türk i dünyasn temsilen TÜSAD n katld B20 zirvelerinde küresel yönetiim çalma grubu bakanln da TÜSAD yürütmektedir. Son olarak geçtiimiz 3-4 Kasm tarihlerinde Fransa nn Cannes ehrinde toplanan B20 zirvesinde küresel güven ve istikrar ortamnn yeniden salanmas ve uluslararas kurumlarn yönetim yaplarnn dünyann yeni küresel gerçekliine uyumunun salanmas konularndaki çalmalarmz zirvenin önemli gündem maddeleri arasnda yer ald. Burada, örgütlü i dünyas temsil örgütlerinin küresel düzeyde politika oluturma alannda ne kadar büyük önem tadn görüyoruz. Küresel düzeydeki bu ibirliinin aslnda bölgesel ve yerel düzeyde de ne kadar büyük katk salayabileceinin bir göstergesi olarak benimsiyoruz. Bunun bir ayan bu ibirlii mekanizmalarnn salanmas oluturuyorsa, dier bir ayan da i dünyasnn bu katky salamak amacyla örgütlenmesi oluturuyor. Bu çerçevede bizler de bölgesel kalknma ajanslarnn paralelinde i dünyasn temsil edecek kalknma kurullarnda ve ajans yönetim kurullarnda yer alabilecek yaplanmay bir an önce tamamlamalyz ylnn sonuna gelirken bu yl %50 yi aan bir büyüme performansn gerçekletiren TÜRKONFED in en ksa zamanda Türk i dünyasnn bu gönüllü, bamsz temsil örgütlenmesini tamamlayacana inanyorum. Bugün Denizli de gerçekletirdiimiz bu güzel toplantnn bende yaratt iyimser duygularla da bu sürecin çok da uzun sürmemesini umut ediyorum. Konumamda bölgesel dinamiklerin kalknma sürecindeki öneminden ksaca bahsetmeye ve TÜSAD n bu konudaki görülerini sizlere aktarmaya çaltm. Az sonra balayacak panellerde alanlarnda uzman çok deerli katlmclar bu konuyu çok daha derinlemesine tartacaklardr. Sempozyuma katlmlaryla bizleri onurlandran Kalknma Bakanmz Sayn Cevdet Ylmaz dan kamunun bölgesel kalknma konusundaki 2012 yl hedefleri, stratejileri, plan ve programlarna ve bütçeye ilikin son gelimeleri örenme frsat da bulacaz. Kendilerine, youn programlar içersinde toplantmza zaman ayrm olmalarndan dolay tekrar teekkürlerimi arz ediyorum. Sempozyumun baarl geçmesi dileklerimle hepinizi saygyla selamlyor, beni dinlediiniz için teekkür ediyorum. Sunum: Sayn Muharrem Ylmaz a konumalarndan dolay teekkür ediyoruz. imdi konumalarn yapmak üzere TÜRKONFED Yönetim Kurulu Bakan Sayn Erdem Çenesiz i kürsüye davet ediyorum. Erdem Çenesiz (TÜRKONFED Yönetim Kurulu Bakan): Sayn Bakanm, Sayn Rektörüm, deerli öretim üyeleri, sevgili bakanlar, deerli konuklar, sayn basn mensuplar, Türk Giriim ve Dünyas Konfederasyonu Yönetim Kurulu adna sizleri saygyla selamlyorum. Kalknmada Bölgesel Dinamikler Sempozyumu na ho geldiniz. Konfederasyonumuz, 13 federasyon, 119 dernek ve 10 bin i insann temsil eden Türkiye nin en büyük gönüllü sivil toplum örgütlerindendir. TÜRKONFED, kuruluundan bu yana bölgesel kalknmay gündeminde tutmu, aratrma, rapor ve faaliyetlerle bu konuyu her frsatta tartmaya açmtr. 5

17 AÇILI KONUMALARI Bugün de kapsaml bir çalma için huzurunuzdayz. Gün boyu düzenlenecek oturumlarda, bölgesel farkllklarn giderilmesini salayacak politika, strateji ve reform önerilerini tartacak, Türkiye nin önde gelen akademisyenlerinin bölgesel kalknma konusundaki görülerini dinleyeceiz. Her eyden önce, youn programna ramen toplantmza katlarak bizleri onurlandran Kalknma Bakanmz Sayn Cevdet Ylmaz a tüm TÜRKONFED üyeleri adna teekkür ederim. Sayn Ylmaz n da bizim gibi, bölgesel kalknma konusunu, Türkiye nin 2023 ylnda dünyann 10. büyük ekonomisi olma hedefi yolunda önemli bir gündem maddesi olarak gördüünü biliyoruz. Destekleri için Kalknma Bakanl Bölgesel Gelime ve Yapsal Uyum Genel Müdürlüü ne ve Kalknma Bakan Müstear Kemal Madenolu na da ayrca teekkürlerimizi sunuyoruz. Bugün bizi burada, Türkiye nin önde gelen eitim-örenim kurumlarndan biri olan Pamukkale Üniversitesi nden arlayan Sayn Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin Bac ya TÜRKONFED adna teekkür ediyoruz. Bizleri Türkiye nin bu güzel ilinde arlayan Denizli Valisi Sayn Abdülkadir Demir ve Denizli SAD Bakan Sayn Mehmet Salih Baöz e de teekkür ederiz. Bugün burada sunulacak baarl çalmalar, Sabanc Üniversitesi nden Doç. Dr. Alpay Filiztekin, Ortadou Teknik Üniversitesi nden Prof. Dr. Ayda Eraydn, Pamukkale Üniversitesi nden Prof. Dr. Celal Naci Küçüker, stanbul Teknik Üniversitesi nden Doç. Dr. Ferhan Gezici, zmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü nden Yrd. Doç. Dr. Güldem Özataan, Gazi Üniversitesi nden Prof. Dr. Jülide Yldrm Öcal, Ortadou Teknik Üniversitesi nden Prof. Dr. Nadir Öcal ve Abant zzet Baysal Üniversitesi nden Doç. Dr. Seyit Köse den oluan bir bilim kurulu deerlendirdi. Türkiye nin en deerli akademisyenlerinin biraraya geldii bilim kurulumuza da huzurlarnzda teekkür etmek isterim. Bugün birincisini gerçekletirdiimiz Kalknmada Bölgesel Dinamikler Sempozyumu organizasyonun baarl bir ekilde hayata geçmesini salayan Marmara Üniversitesi nden Prof. Dr. Fatma Doruel e, Pamukkale Üniversitesi nden Doç. Dr. Ouz Karadeniz e, Aydn Üniversitesi nden Yrd. Doç. Dr. Ümit zmen e ve Anadolu Üniversitesi nden Doç. Dr. Ylmaz Klçaslan a da deerli katklarndan dolay teekkür ederiz. Organizasyon kurulunda yer alan TÜRKONFED deki deerli çalma arkadalarm da, bu sempozyum için büyük bir özveriyle çaltlar. TÜRKONFED Genel Sekreter Yardmcs Burcu Berent ve TÜRKONFED uzmanlarmzdan Zühal Özbay Da a da katklarndan dolay çok teekkür ederim Bugün burada baarl çalmalarn deerli bilim kurulumuza sunan tüm akademisyenlerimizi de kutlamak isterim. Bölgesel kalknma alannda akademik çalmalar, maalesef arzu ettiimiz sayda deil. Bu alanda çalan akademisyenlerin artmas, kukusuz ki kalknmaya yeni bak açlar kazandracaktr. Ödüle layk görülen üç çalma için de kymetli hocalarmz tebrik ederim. Deerli Konuklar, Türkiye, yakn geçmite yakalad yüksek büyüme performans, bölgesinde oynad lider rolü, gerçekletirdii reformlar ve sürdürdüü kalknma hamlesi ile dikkat çeken bir ülke konumda. Ülkemizin yakalad büyüme ivmesinin sürdürülebilir klnmas, 2023 hedeflerine ulamas, isizlie kalc çözüm bulunmas ve gelimi bir demokrasinin yerleebilmesi için, reformlarn derinleerek sürmesi gerekmektedir. Kukusuz bu konuda, hükümetin yan sra sivil topluma da önemli sorumluluklar dümektedir. TÜRKONFED bu çerçevede, i dünyasn temsil eden en büyük sivil toplum örgütlerinden biri olarak, ülkemizin sosyal ve ekonomik kalknmasna katkda bulunacana inand tespit ve önerilerini bir raporda toplad. Be temel balk altnda topladmz Yeni Dönem, Yeni Hedefler raporumuzdaki görüleri, hükümet ve ilgili kurumlarla da paylayoruz. Bölgesel Kalknma bu rapordaki balklardan bir tanesi. Bildiiniz gibi, son 50 ylda baz bölgesel politikalar uygulanmasna yönelik tüm çabalara ramen, Türkiye de bölgesel farkllklar ülke düzeyinde eitsizliin önemli bir kayna olmay sürdürüyor. Baz bölgelerde kii bana gelir ortalamann çok gerisinde; isizlik ise ürkütücü boyutlarda. Büyümede dengeli dalm ve eitlik maalesef salanamyor 6

18 TURKRES 2011 Bu farkllklar azaltmaya dönük olarak imdiye kadar uygulanan politikalarn baarl olamadn hep birlikte gördük. Az gelimi bölgelere verilen maddi tevikler, kalknmann önündeki dier yapsal engellerin yaratt olumsuzluklar tam olarak telafi edemiyor. Geçmiin belirleyicilii ve bununla ilikili olarak ulatrma imkanlar, ucuz ve kesintisiz enerjiye kolay eriim, nitelikli igücünün bulunabilirlii gibi yatrm ortamn ekillendiren faktörler, az gelimi bölgelere yatrmlarn önünde engel oluyor. Bu dorultuda Yeni Dönem, Yeni Hedefler raporumuzda, Türkiye de uygulanacak bölgesel politikalara ilikin u saptamalar yaptk: 1. Bölgesel kalknma stratejisi, sanayi stratejisi ve ticaret politikalar ile uyumlu olmaldr. 2. Uygulanacak politikalarda bölgelerin birbiriyle etkileimi dikkate alnmaldr. 3. Bölgesel düzeyde önceliklerin belirlenmesinde kalknma ajanslar daha aktif rol almaldr. 4. Bölgesel politika ve stratejiler, küresel ekonomik ve siyasi gelimelere, makroekonomik politikalardaki, d ticaret ve sanayi politikalarndaki deiikliklere bal olarak güncellenmelidir. Bu amaçla salam ve sürekli yenilenen bir veri taban gelitirilmelidir. 5. Bölgesel politikann gelitirilmesinde yerel sivil aktörler de sürece dahil edilmelidir. 6. Bölgesel kalknmann uyarlmas için, sanayi sektörünün yan sra finans, turizm ve eitim sektörleri gibi kalknmay hzlandran dier faaliyetlerden yararlanlmaldr. 7. Bölgede yatrm cazip hale getirmek için altyap iyiletirilmeli ve beeri sermayenin niteliini yükseltecek admlar atlmaldr. Gerek altyapnn iyiletirilmesi, gerekse uygulanacak politikalarn önünün açlmas için, özellikle çeitli bakanlklarmzn faaliyet alanlar içine giren çalmalar da öyle tanmladk: Ulatrma imkanlar geniletilmeli ve ucuzlatlmal, Kentsel altyap iyiletirilmeli, Yatrm yeri sorunlar çözülmeli, Sosyal gelimilii artracak eitim, kültür, spor ve elence yatrmlarna önem verilmeli, Komu bölgeler arasnda ekonomik faaliyetleri hzlandracak yatrmlara öncelik verilmeli, Bölgede rekabet gücü yüksek sektörlerin gelimesini kolaylatracak önlemler alnmal, Yerel üniversiteler desteklenerek i dünyas-üniversite ve kalknma ajans-üniversite ilikileri gelitirilmeli, Yerel düzeyde igücünün kalitesini yükseltecek faaliyetler desteklenmeli, sizlikle mücadele için öncelikli kesimler belirlenmeli ve ksa dönemde etki gösterecek önlemler süratle devreye sokulmal, Genel salk ve eitim politikalar ile çözülemeyen yerel sorunlar hzla tespit edilerek çözülmeli Kadn istihdam artrlmal. Bu noktada bir parantez açmak isterim: Bu hedef dorultusunda, bebek ve yal nüfusun bakm ihtiyac ortaya çkacak bu da yeni bir istihdam alan yaratacak ve bu alanda parasallamay ve piyasaya katlmn artracaktr. Yoksullukla ilgili Dünya Bankas ve AB fonlarnn kullanm gözden geçirilmeli, Ortadou, Asya ve Avrupa pazarna yönelik, komu ülkelere snr olan bölgelerde snr ticaretinin geliimi açsndan gerekli altyap tedbirleri alnarak, snr illeri cazibe merkezleri haline getirilmeli. Deerli Konuklar, Bölgeleraras farklar azaltacak bir politikann uygulama baars her eyden önce ulusal ve yerel düzeydeki aktörlerin verimli bir ibirliini gerektirir. Günümüzde, mevcut bölgesel kalknma ajanslarnn yönetim yaps, arzulanan verimli ibirlii için yeterli deildir. Kalknma ajanslarnn yaps gözden geçirilirken yerel i dünyas örgütlerinin rolü ve etkinlii artrlmaldr. Bölgesel kalknma uzun dönemli birikimlerin sonucunda ortaya çkar. Bu nedenle ksa dönemde çok önemli deiimler beklemek gerçekçi olmaz. Ancak Türkiye, dinamik bir yapya ve demografik olarak genç bir nüfusa sahip. Bu faktörler hzlandrc etkiler yaratarak, etkisinin ksa dönemde görülebilecei politika uygulamalarna uygun bir ortam yaratabilir. Öte yandan ayn faktörler elimizi çabuk tutmazsak çok güçlü bir ayak ba haline de gelebilir. 7

19 AÇILI KONUMALARI Hzlandrc etki yarataca beklenen iki temel politikadan söz edilebilir: Bunlardan bir tanesi bölgesel kalknmay salayacak giriimlere sinyal vermek olacaktr; dieri ise, bölgesel refahn hzl biçimde artmasn salayacak yoksulluk ile mücadele politikalarnn hzlandrlmasdr. Az önce deindiim, raporumuzda da ele aldmz ekonomik ve sosyal önerilerimizin, ülkemizdeki bölgesel farkllklarn azaltlmasna ve bölgesel kalknmann salanmasna yönelik admlar için temel oluturabileceini düünüyorum. Bugün düzenlediimiz sempozyum da bölgesel kalknma konusunda oluturulacak yol haritas için bize k tutacaktr. imdiden verimli bir toplant olmasn diliyor, hepinizi bir kez daha saygyla selamlyorum. Sunum: Sayn Erdem Çenesiz e konumalarndan dolay teekkür ediyoruz. imdi konumalarn yapmak üzere Pamukkale Üniversitesi Rektörü Sayn Prof. Dr. Hüseyin Bac y kürsüye davet ediyorum. Prof. Dr. Hüseyin Bac (Pamukkale Üniversitesi Rektörü): Sayn Bakanm, Sayn Valim, Sayn Uak Valim, Sayn Milletvekillerim, Sayn Belediye Bakanm, TÜRKONFED in Deerli Bakan, sivil toplum örgütlerimizin deerli yöneticileri, üniversitemizin ve bu sempozyum dolaysyla üniversitemize gelen dier üniversitelerin deerli mensuplar, bata ktisadi ve Bilimler Fakültemiz olmak üzere Pamukkale Üniversitemizin deerli örencileri, bugün burada Kalknmada Bölgesel Dinamikler Sempozyumu nu Kalknma Bakanl, Pamukkale Üniversitesi ve TÜRKONFED ibirlii ile hazrlayp kalknmayla ilgili bilimsel çktlarn, önce bölgesel kalknmaya sonra ülke kalknmasna sonra da dünya ekonomisinden pay alma konusunda ülkemizin ekonomik politikalarn yönlendirme açsndan çok yararl olacan düündüümüz bir sempozyumun açlnda birlikteyiz. Ho geldiniz. Ekonomik kalknma, ülkelerin dünya ekonomisinden pay alma gayretleriyle el ele giden bir süreçtir. Bu süreç, milli gelirdeki artla paralel giden bir süreç deildir. Yansra teknolojik kalknma ve teknolojik gelimenin ürünü, çktlarn toplum yararna kullanlmasyla ortaya çkacak refahn adaletle paylalmas süreci ile paralel giden bir kalknma modeli, bölgesel kalknmann olmazsa olmazlarndandr. Bu çerçevede kalknma ajanslarnn görev ald yaklak 1,5-2 yllk sürede bu ajanslarn olduu bölgelerdeki üniversitelere büyük i dümektedir. 2,5 milyar dolarlk ihracat geliri olan Denizlimizde var olan Pamukkale Üniversitemiz bu yönde bütün planlarn yapm, tamamlam ve göreve geldiim günden bugüne geçen yaklak 7 aylk bir zaman diliminde bütün projelerini hayata geçirme ilemini tamamlamtr. Bölgesel kalknma adna ksaca özetleyebileceim ekliyle yaptmz faaliyetler daha 20 gün önce bu salonda istihdam fuarnn açlmasyd. Çok büyük bir katlmla gerçekletirilen bu fuarmz sonuncunda önce i imkanlar sonra akreditasyon, kabullenme, sonra da üniversitemizin bilimsel çktlarndan yararlanma konusunda hayli yorucu toplantlar yapld ve yaklak kiinin izledii bir fuar yaadk. Pamukkale Üniversitesi bünyesinde 6 ay önce hizmete açtmz tarmsal biyoteknoloji ve genetik uygulama aratrma merkezimiz BYOM un ülkemizin tohum politikalarn etkileyecek ekilde bilimsel anlamda bir yola girdiini ve bu yönde projeler yönettiini ve bu projelerin kabul gördüünü duyurmak isterim. Bunun bir hamle ötesi, Pamukkale Üniversitesi Uluslararas Tarmsal Biyoteknoloji ve Genetik Enstitüsü nün kuruluunu üniversitemiz senatosunda tamamlam ve yüksek öretim kuruluna sunmu bulunmaktayz. Bugün, yarn müjdeli haberi bekleyeceiz. BYOM ve üniversitemizde daha önce kurulmu bulunan gen mühendislii ve teknoloji enstitüsü ile birletirilerek uluslararas bir hüviyet kazandrlarak bu enstitü önümüzdeki günlerde hayata geçirilecek. Sadece bilimsel aratrmalarn yapld akademik bir merkez olmaktan öte bölgesel kalknmaya hizmet amaçl olmak üzere bata tohumculuk ve bitki teknolojisi olmak üzere 650 dönümlük bir arazi Pamukkale Üniversitesi nin hizmetine verilmi, aa Menderes havzasnda aratrclarn beklemektedir. Bir dier kalknma amaçl enstitümüz, Pamukkale Üniversitesi Arkeolojik Bilimler Enstitüsü ayn senato kararnda oybirlii ile kararlatrlm, Leodikya nn giriinde uluslararas bir enstitü olmak hayaliyle, bugün için gerçei ile Yüksek Öretim Kurulu nun gündemine sunulmutur. Kalknma amaçl olmak üzere kalknma ajanslarnn bölgedeki üniversitelerden birlii olarak Denizli Ticaret Odas ve Sanayi Odas bata olmak üzere ehrimizdeki hatta bölgemizdeki tüm sivil toplum 8

20 TURKRES 2011 kurulular ile bölgesel kalknma yolunda her türlü projenin tartld, konuulduu, uygulamaya sokulduu bir 6 ay geçirdi Pamukkale Üniversitesi. Bu noktada gayretlerimiz sadece Denizli ili ile snrl kalmad, ADIM projemiz çerçevesinde Mula, Isparta, Aydn, Manisa, Uak, Kütahya ve Afyon illerini kapsar bir ekilde 9 ilimizde de ortak bölgesel kalknma projelerinin balatlmas için hazrlk çalmalar tamamlanmtr. Bu projeler bundan sonra bata Kalknma Bakanlmz olmak üzere deiik aratrma kurullarna, ulusal yada uluslararas bir ksm sevk edilmi, bir ksm da sevk edilmeyi beklemektedir. Bu çerçeveden baktmzda ilk kez üniversitemizde düzenlenen bu sempozyumun çktlarndan önce üniversitemiz akademisyenleri ve aratrclar, sonra Denizlimizin sivil toplum örgütleri ve kalknma ile ilgili görev alanlar ve hedef kitlede amaçlarn aktarmak istedii Denizli insan bilgisever Denizlililer, sonra da bölgemiz ve sonra da ülkemize bu sempozyumun büyük yararlar getireceine inanyorum ve hepinizi sayg ve sevgiyle selamlyorum. Sunum: Sayn Hüseyin Bac ya konumalarndan dolay teekkür ediyoruz. imdi konumalarn yapmak üzere Denizli Valisi Sayn Abdülkadir Demir i kürsüye davet ediyoruz. Abdülkadir Demir (Denizli Valisi): Sayn Bakanm, Sayn Valim, Sayn Milletvekillerim, Sayn Genel Müdürüm, Deerli Belediye Bakanm, Rektörüm, sivil toplum örgütlerinin çok deerli temsilcileri, çok deerli konuklar, bugün Kalknmada Bölgesel Dinamikler Sempozyumu gibi ilki yaplan bu toplantya Denizli olarak ev sahibi olmaktan büyük bir mutluluk ve onur duyduumuzu Sayn Bakanmza da tüm youn programlarna ramen bu toplantya itiraklerinden dolay tüm Denizliler adna ükranlarmz sunuyor, ho geldiniz diyorum. geçen herkese teekkür ediyoruz. Ekonomik büyüme ve kalknma tüm ülkelerin en belirgin temel amacdr. Bu amaç dorultusunda hzla gelien ve deien dünyaya uyum salayabilmek ve uluslararas rekabet gücümüzü korumak ve gelitirebilmek için çok daha hzl karar verip uygulamak zorundayz. te bu temel hedefe ulaabilmek adna düzenlenen bu toplantnn her an harekete hazr, geliime yönelik her türlü çabay destekleme eiliminde olan Denizli de yaplmasna katkda bulunan Sayn Bakanmz Cevdet Ylmaz a ükranlarmz sunuyoruz. Sayn TÜRKONFED Bakanmz Erdem Çenesiz e, Sayn Bakanmz Mehmet Salih Baöz ün ahsnda, DESAD üyelerine ve emei Bugüne dein yaplan çalmalar neticesinde dünyann en hzl büyüyen ülkelerinden birisi haline geldik. Ancak maalesef ba döndüren bir hzla gelien dünyada yayoruz ve bu hza ayak uydurmak zorundayz. Bu nedenle karar alma ile karar uygulama arasnda geçen sürenin minimize edilmesi, ayn zamanda da ülkemizde yaayan tüm insanlara sosyo-kültürel ve ekonomik imkanlar bakmndan birbirine mümkün olduunca yakn koullarn sunulmas gerekmektedir. Bu pencereden bakldnda ülkemizin hem corafi, hem sosyal hem de ekonomik anlamda çok büyük farkllklar içerdii de bir gerçektir. Bu farkllklar ortadan kaldrmak için benzerlikleri bir araya getirmek sureti ile güçlü ve zayf yönlerin tespit edilmesi ve bu dorultuda yatrmlarn hzla gerçekletirilmesi amacyla tüm dünyada uygulanan bölgesel kalknma planlar, günümüz koullarnda bir ihtiyaçtr. Denizli, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde hzla gelien, kazand her kuruu gelecek için bir yatrm arac olarak kabul ederek zaman içinde dünya çapnda markalara sahip olmay baarm bir ehirdir. limiz insan tarihi ve kültürel varlklarnn farkndal ile güçlü yönlerini kullanarak ekonomik kaynaklarn oluturmutur. Dolaysyla yllk 2 milyar dolarn üzerinde ihracat yaklak olan sigortal içi says ve yllk 2 milyon turist says ile bugün Türkiye nin en hzl büyüyen kentlerinden birisidir. Elbette tüm bunlarn gerçeklemesinde zmir limannn yansra Antalya, Bodrum ve Marmaris gibi turizm bölgelerine 2,5 saatlik bir mesafede olmas gibi corafi açdan avantajl bir konumda bulunmasnn da büyük bir etkisi vardr. limiz gelimi sanayisi, turizm potansiyeli verimli tarm arazileri ve corafi koullaryla içinde bulunduu bölgede doal öncü konumundadr. Bu nedenle ksa ad GEKA olan Güney Ege Kalknma Ajans nn merkezi ilimizde bulunmakta ve 37 kiilik personel kadrosu ile bölgemizden hizmet vermektedir. Denizli tüm bu özelliklerinin yansra her an bir adm ileri gitmeye hazr, en büyük yatrmn insana yaplan yatrm olduuna inanan ve olaylara ben ne yapabilirim yaklamyla yaklaan halkyla birlikte deerlendirildiinde bölgesel kalknma konusunda da öncü olacak bir yapya sahiptir. Kalknmada Bölgesel Dinamikler Sempozyumu nun ilkinin ilimizde yaplyor olmasndan duyduum onurla ilimizin geliimi 9

SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ

SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ KURUMUN AMACI ve GÖREVLER' Sosyal sigortalar ile genel salk sigortas bakmndan kiileri güvence

Detaylı

5. Öneri ve Tedbirler

5. Öneri ve Tedbirler Öneri ve Tedbirler 5.ÖneriveTedbirler Kurumsal düzeyde hizmet kalitesinin artrlmas için Bütünleik Yönetim Sistemleri kapsamnda kalite güvence belgelerinin alnmas ve personel verimliliinin gelitirilmesine

Detaylı

novasyon KalDer zmir ubesi 8. Mükemmellii Aray Sempozyomu zmir, 18 Nisan 2007 irin Elçi Technopolis Türkiye Direktörü Teknoloji Yönetim Dernei Bakan

novasyon KalDer zmir ubesi 8. Mükemmellii Aray Sempozyomu zmir, 18 Nisan 2007 irin Elçi Technopolis Türkiye Direktörü Teknoloji Yönetim Dernei Bakan novasyon KalDer zmir ubesi 8. Mükemmellii Aray Sempozyomu zmir, 18 Nisan 2007 irin Elçi Technopolis Türkiye Direktörü Teknoloji Yönetim Dernei Bakan novasyon Ekonomik ve toplumsal fayda yaratmak için ürünlerde,

Detaylı

KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN

KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN KURUMSAL T BAR tibar alglamalardan oluur. Kurumsal itibar, bir kuruma yönelik her türlü alglamann bütünüdür. Kurumsal itibar; sosyal ortaklarn kurulula ilgili

Detaylı

Proje Döngüsünde Bilgi ve. Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1

Proje Döngüsünde Bilgi ve. Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1 Proje Döngüsünde Bilgi ve letiim Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1 Proje Döngüsünde Bilgi ve letiim B: Ana proje yönetimi bilgi alan B: Tüm paydalara ulamak ve iletiim kurmak için

Detaylı

'DARE PERFORMANS HEDEF' TABLOSU

'DARE PERFORMANS HEDEF' TABLOSU !nsanl"n Geliimine Yönelik Katma De"eri Yüksek Ürün ve Hizmet Yaratmak 2011 ylna kadar üretilen aratrmalara, projeleri ve alnan patent saylarn % 20 arttrmak üzere laboratuvarlar kurmak ve akreditasyonlarn

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Türkiye de Bölgesel Kalkınmanın Aracı Olarak Kalkınma Ajansları: zmir Kalkınma Ajansı Örnei Ergüder Can zmir Kalkınma Ajansı Giri: Türkiye de dier ülkeler gibi bölgelerarası hatta bölgeler içinde kalkınma

Detaylı

BASIN YAYIN VE HALKLA L K LER UBE MÜDÜRLÜ Ü

BASIN YAYIN VE HALKLA L K LER UBE MÜDÜRLÜ Ü BASINYAYINVEHALKLALKLERUBEMÜDÜRLÜÜ ÝLÝÞKÝLER ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ Yetki,GörevveSorumluluklar YasalDayanak Büyükehirbelediyesininçalmalarnnbasn,yaynaraçlaryardmyla kamuoyunaetkilibirekildeduyuruluptantlmasnsalamakvehalkla

Detaylı

Yavuz HEKM. Egekons Prefabrike Metal Yap San. Tic. Ltd.!ti. ve. Hekim Gemi n$a A.!. Firmalarnn Kurucusu ve Yönetim Kurulu Ba$kan.

Yavuz HEKM. Egekons Prefabrike Metal Yap San. Tic. Ltd.!ti. ve. Hekim Gemi n$a A.!. Firmalarnn Kurucusu ve Yönetim Kurulu Ba$kan. Yavuz HEKM Egekons Prefabrike Metal Yap San. Tic. Ltd.!ti. ve Hekim Gemi n$a A.!. Firmalarnn Kurucusu ve Yönetim Kurulu Ba$kan. 8. Mükemmelli+i Aray$ Sempozyumu Ana Tema, Yerellikten Küresellie EGE Oturum

Detaylı

8.MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU 17 Nisan 2007 / zmir

8.MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU 17 Nisan 2007 / zmir 8.MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU 17 Nisan 2007 / zmir Betül Faika SÖNMEZ Sa*l+k Bakanl+*+ Temel Sa*l+k Hiz.Gen. Md. Kalite E*itim ve Koor. Birimi Daire Ba3kan+ SA LIK HZMETNDE ARTAN TALEP Kaliteli, düük maliyette

Detaylı

MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI)

MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI) MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI) I- SORUN Toprak ve su kaynaklarnn canllarn yaamalar yönünden tad önem bilinmektedir. Bu önemlerine karlk hem toprak hem de su kaynaklar

Detaylı

Mustafa ALTUNDAL DS 2. Bölge Müdürü. 22-24 Mart 2010-AFYON DÜNYA SU GÜNÜ 1 / 17

Mustafa ALTUNDAL DS 2. Bölge Müdürü. 22-24 Mart 2010-AFYON DÜNYA SU GÜNÜ 1 / 17 Mustafa ALTUNDAL DS 2. Bölge Müdürü 22-24 Mart 2010-AFYON DÜNYA SU GÜNÜ 1 / 17 Bilindii gibi, taknlar doal bir olay olmakla beraber ekonomi ve toplum yaam üzerinde olumsuz etkileri fazla olan doal bir

Detaylı

Eti de TPM ve Kazandrdklar ET RKETLER GRUBU ET RKETLER GRUBU Bisküvi, Kek ve Çikolata alannda 315 çeit ürün 5 ayr üretim tesisi 200.000 ton/yl üretim Toplam 580 milyon USD yllk sat cirosu 190.000 sat noktas

Detaylı

zmir Büyük ehir Belediyesi Ba kanl k Makam na ve belediyemizi ziyarete gelen yabanc ülke temsilcilerine gerekti inde tercümanl k hizmeti vermek.

zmir Büyük ehir Belediyesi Ba kanl k Makam na ve belediyemizi ziyarete gelen yabanc ülke temsilcilerine gerekti inde tercümanl k hizmeti vermek. ABVEDILKLERUBEMÜDÜRLÜÜ DIÞ ÝLÝÞKÝLER ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ Yetki,GörevveSorumluluklar zmirbüyükehirbelediyesi'ninuluslararaslikilerinidüzenlemek. zmirbüyükehirbelediyesibünyesindeyeralanbirimlereavrupabirliiveçeitli

Detaylı

Küresel E ilimler ve Tarm

Küresel E ilimler ve Tarm Küresel E ilimler ve Tarm smail U URAL Yeni Asr TV Programcs ve Yeni Asr Gazetesi Yazar Prof Dr.Ünal Evcim Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarm Makineleri Bölümü Ö)retim Görevlisi Uygar U+AR Türk Traktör

Detaylı

8. MÜKEMMELL!"! ARAYI& SEMPOZYUMU

8. MÜKEMMELL!! ARAYI& SEMPOZYUMU 8. MÜKEMMELL!"! ARAYI& SEMPOZYUMU Salkta Kalite Uygulamalar 16:30 18:00!zmir ÖZLEM YILDIRIM Vehbi Koç Vakf Salk Kurulu8lar Sürekli Kalite Geli8tirme Müdürü Ö. Yldrm, D. V. Yiit, Ö. Ouz 1 KAPSAM Vehbi Koç

Detaylı

Ek 2. KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI Ç PAYDA (PERSONEL) ANKET SORULARI. I. Bölüm: Ki)isel Bilgiler. 1) Kadro durumunuz nedir?

Ek 2. KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI Ç PAYDA (PERSONEL) ANKET SORULARI. I. Bölüm: Ki)isel Bilgiler. 1) Kadro durumunuz nedir? Ek 2. KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI Ç PAYDA (PERSONEL) ANKET SORULARI I. Bölüm: Ki)isel Bilgiler 1) Kadro durumunuz nedir? 657 Sayl Kanuna tabi personelim 657 sayl Kanun 4/B Sözlemeli

Detaylı

Bölüm 8 Ön Ürün ve Hzl Uygulama Gelitirme. 8lk Kullanc Tepkileri. Dört Çeit Ön Ürün. Ana Konular. Yamal Ön Ürün. Ön Ürün Gelitirme

Bölüm 8 Ön Ürün ve Hzl Uygulama Gelitirme. 8lk Kullanc Tepkileri. Dört Çeit Ön Ürün. Ana Konular. Yamal Ön Ürün. Ön Ürün Gelitirme Bölüm 8 Ön Ürün ve Hzl Uygulama Gelitirme Sistem Analiz ve Tasarm Sedat Telçeken 8lk Kullanc Tepkileri Kullanclardan tepkiler toplanmaldr Üç tip vardr Kullanc önerileri De0iiklik tavsiyeleri Revizyon planlar

Detaylı

AGRIEVOLUTION TANITIM DÖKÜMANI

AGRIEVOLUTION TANITIM DÖKÜMANI AGRIEVOLUTION TANITIM DÖKÜMANI MDR? Agrievolution (Global Alliance for Agriculture Equipment Manufacturing Associations Tarm Makineleri malatç Birlikleri Küresel ttifak); ABD, Hindistan, Brezilya, Türkiye,

Detaylı

Ek-16. STRATEJK AMAÇLAR VE HEDEFLERE LKN PERFORMANS GÖSTERGELER

Ek-16. STRATEJK AMAÇLAR VE HEDEFLERE LKN PERFORMANS GÖSTERGELER Ek-16. STRATEJK AMAÇLAR VE HEDEFLERE LKN PERFORMANS GÖSTERGELER STRATEJK AMAÇ 1 Tarihi, do#al ve kültürel varl)klar)m)z) korumak, gelecek ku/aklara aktarmak ve evrensel kültüre katk)da bulunmak. Sorumlu

Detaylı

1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar:

1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar: 01/01/2005-30/06/2005 DÖNEMNE LKN YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU FAALYET RAPORU 1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar: 2005 yl gelimekte olan ülke

Detaylı

PERFORMANS BLGLER GENEL SEKRETERLK PERFORMANS HEDEFLER TABLOSU

PERFORMANS BLGLER GENEL SEKRETERLK PERFORMANS HEDEFLER TABLOSU PERFORMANS BLGLER GENEL SEKRETERLK PERFORMANS HEDEFLER TABLOSU AMAÇ - 1 nsanln geliimine yönelik katma deeri yüksek ürün ve hizmet yaratmak HEDEF (1.6) 2009 ylna kadar deer yaratan bilimsel ara$trma ve

Detaylı

TARMAKB R TANITIM DÖKÜMANI

TARMAKB R TANITIM DÖKÜMANI TARMAKBR TANITIM DÖKÜMANI TARMAKBR Türk Tarm Alet ve Makinalar malatçlar Birlii, 1978 ynda kurulmu olup, ülkemizde traktör ve tarm makinalar ana itigal konusu olan imalatç, ihracatç ve ithalatçlarn üye

Detaylı

TÜRKYE DE DI TCARETN GELM (2000-2007) EVOLUTION OF FOREIGN TRADE IN TURKEY (2000-2007)

TÜRKYE DE DI TCARETN GELM (2000-2007) EVOLUTION OF FOREIGN TRADE IN TURKEY (2000-2007) TÜRKYE DE DI TCARETN GELM (2000-2007) Yrd.Doç.Dr.Sevim AKDEMR * Ar.Gör.Fatih KONUR ** ÖZET Türkiye ekonomisinde 2001 y(l(ndan itibaren yüksek oranlarda büyüme gerçeklemitir. Ancak ekonomide yüksek büyüme

Detaylı

2 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir:

2 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir: SORU 1: 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir: (i) Ayla dönütürülebilir yllk nominal %7,8 faiz oran ile her ay eit taksitler halinde

Detaylı

KONUT FNANSMAN SSTEM. TBB Gayrimenkul Çalma Grubu stanbul, 14.10.2005. Dr.Önder Halisdemir

KONUT FNANSMAN SSTEM. TBB Gayrimenkul Çalma Grubu stanbul, 14.10.2005. Dr.Önder Halisdemir KONUT FNANSMAN SSTEM TBB Gayrimenkul Çalma Grubu stanbul, 14.10.2005 Dr.Önder Halisdemir Genel Hatlar ile Tasar SPK nn hazrlad+ tasar 31 maddeden olumaktadr. Özel bir yasa de+il, de+iiklik yasasdr. TBB

Detaylı

Sosyal Değişime Destek: Yeni Kitle Kaynak Araçları Anketi

Sosyal Değişime Destek: Yeni Kitle Kaynak Araçları Anketi Sosyal Değişime Destek: Yeni Kitle Kaynak Araçları Anketi 1. Etkinliğe hangi kurumu temsilen katıldınız? Sivil toplum kuruluşu 75,0% 9 Bireysel 8,3% 1 Şirket 16,7% 2 Üniversite 0,0% 0 Sosyal Girişim 0,0%

Detaylı

Kazandran Uygulamalar

Kazandran Uygulamalar Kazandran Uygulamalar Tantm Filmimiz Yönetim Yaklammz Vizyoner Hedefler Kaynak Yönetimi Hedeflenen Sonuca Planlanan Kaynaklarla Ulama Modern Yönetim Araçlar Süreklilik/Sürdürülebilirlik Modern Yönetim

Detaylı

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Öretmen Yeterlikleri Toplumsal geliim için, Eitimin kalitesini artrmak

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Yönetiim, Bölgesel Kalkınma ve Kalkınma Ajansları: Çukurova Kalkınma Ajansı Uygulaması A. Celil Öz 1 1- Giri Son çeyrek yüzyılda küresellemenin ve uluslar arası ve uluslar üstü kurumların da etkisiyle

Detaylı

STANBUL TEKNK ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ

STANBUL TEKNK ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ STANBUL TEKNK ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ YEREL KALKINMADA KATILIMCI POLTKALAR: ÇANAKKALE ÖRNEK ALAN DEERLENDRMES YÜKSEK LSANS TEZ ehir Planc%s% Ece AKSAKOLU (502031858) Tezin Enstitüye Verildi6i Tarih

Detaylı

ORMAN KÖYÜ KALKINDIRMA KOOPERATFLER YÖNETC VE ÜYELERNN ORMAN EKOSSTEMLERNDEK BYOLOJK ÇETLL YERNDE KORUMA ETM PROJES (GEF SGP TUR/98/G52)

ORMAN KÖYÜ KALKINDIRMA KOOPERATFLER YÖNETC VE ÜYELERNN ORMAN EKOSSTEMLERNDEK BYOLOJK ÇETLL YERNDE KORUMA ETM PROJES (GEF SGP TUR/98/G52) ORMAN KÖYÜ KALKINDIRMA KOOPERATFLER YÖNETC VE ÜYELERNN ORMAN EKOSSTEMLERNDEK BYOLOJK ÇETLL YERNDE KORUMA ETM PROJES (GEF SGP TUR/98/G52) K I R S A L K A L K I N M A D A K A D I N L A R Sibel DEMR Birle(mi(

Detaylı

Sigorta irketlerinin Yaps ve Aktüerin Rolü. Aktüerler Derneği Nisan 2010

Sigorta irketlerinin Yaps ve Aktüerin Rolü. Aktüerler Derneği Nisan 2010 Sigorta irketlerinin Yaps ve Aktüerin Rolü Aktüerler Derneği Nisan 2010 Türkiye de sigortaclk ve bireysel emeklilik sektörü RKET SAYISI - NUMBER OF COMPANY 2006 2007 2008 Hayat D - Non Life (Alt adedi

Detaylı

KIRSAL KALKINMA NEDR?

KIRSAL KALKINMA NEDR? KIRSAL KALKINMA NEDR? Krsal kalknma ; "krsal alanda yaayan ve geçimini tarm sektöründen veya benzer krsal mesleklerden salayan birey ve topluluklarn, insanca yaam koullarna kavuturulmas için onlarda önce

Detaylı

TUTANAK 13/05/2015. : Türkiye Kooperatif İstatistiklerinin Geliştirilmesi Projesi. : ILO Türkiye Ofisi, Ankara

TUTANAK 13/05/2015. : Türkiye Kooperatif İstatistiklerinin Geliştirilmesi Projesi. : ILO Türkiye Ofisi, Ankara 13/05/2015 TUTANAK Konu Yer : Türkiye Kooperatif İstatistiklerinin Geliştirilmesi Projesi : ILO Türkiye Ofisi, Ankara Tarih/Saat : 13 Mays 2015, Saat:10.00-12.00 Gündem Gerekenler : Kooperatif İstatistiklerinin

Detaylı

HACETTEPE ÜNVERSTES. l e t i i m. : H. Ü. Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü Beytepe/Ankara. Telefon :

HACETTEPE ÜNVERSTES. l e t i i m. : H. Ü. Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü Beytepe/Ankara. Telefon : l e t i i m Adres : H. Ü. Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü 06800 Beytepe/Ankara Telefon : +90 312 297 6234 Faks : +90 312 297 7998 HACETTEPE ÜNVERSTES e-posta Web : aktuerya@hacettepe.edu.tr : www.aktuerya.hacettepe.edu.tr

Detaylı

70'LERIN SAVASI. Adres. : 1/3

70'LERIN SAVASI. Adres. :  1/3 Portal Adres 70'LERIN SAVASI : www.habercorlu.com İçeriği : Kent/Yaşam Tarih : 03.10.2014 : http://www.habercorlu.com/spor/70lerin-savasi-h217623.html 1/3 70'LERIN SAVASI 2/3 70'LERIN SAVASI 3/3 Portal

Detaylı

Ulusal Eylem Planı, ne kadar planlı?

Ulusal Eylem Planı, ne kadar planlı? Ulusal Eylem Planı, ne kadar planlı? Prof. Dr. smail Tufan Birlemi Milletler 8-12 Nisan 2002 tarihinde spanya nn Bakenti Madrid de yal nüfusun yaam kalitesinin iyiletirilmesi, topluma katlm, geçim ve salk

Detaylı

Kurumsal tibar. Salk Sektöründe Kurumsal tibar ve Güven. Dr. Erhan Ba Genel Müdür. Bilim laç

Kurumsal tibar. Salk Sektöründe Kurumsal tibar ve Güven. Dr. Erhan Ba Genel Müdür. Bilim laç Kurumsal tibar Salk Sektöründe Kurumsal tibar ve Güven Dr. Erhan Ba Genel Müdür Bilim laç EFQM Mükemmellik Modeli Bilim laç 167 ilaç firmas içinde IMS 2006 sonu verilerine göre: Kutu satlarnda en büyük

Detaylı

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET SER :XI NO:29 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET SER :XI NO:29 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU 1. Raporun Dönemi : 01.01.2008 31.03.2008 2. Faaliyet Konusu Arsan Tekstil Ticaret Ve Sanayi A.. (irket) 1984 ylnda Türkiye de kurulmu# olup faaliyet konusu; her türlü pamuk ipli)i üretimi, sentetik iplik

Detaylı

AMER KA B RLE K DEVLETLER SAYI TAYI

AMER KA B RLE K DEVLETLER SAYI TAYI AMERKA BRLEK DEVLETLER SAYITAYI Yazan: Dawid M. WALKER Çeviren: Müslüm PARLAK Amerika Birleik Devletleri Sayıtayı, Birleik Devlet yönetiminin yasama bölümü içerisinde yer alan baımsız bir kurumdur. Genellikle

Detaylı

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. İÇ KONTROL ve RİSK YÖNETİMİ 1 İÇ İÇ KONTROL

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. İÇ KONTROL ve RİSK YÖNETİMİ 1 İÇ İÇ KONTROL T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlğ İÇ KONTROL ve RİSK YÖNETİMİ 1 İÇ İÇ KONTROL EYLÜL 2015 1-) İç Kontrol Nedir? Üniversite varlklarnn korunmas, kurumsal ve yasal düzenlemelere

Detaylı

AKADEM K DE ERLEND RME VE

AKADEM K DE ERLEND RME VE KOCAEL ÜNVERSTES AKADEMK DEERLENDRME VE KALTE GELTRME RAPORU 2007 ubat 2009 SUNU Akademik Deerlendirme ve Kalite Gelitirme Kurulu (ADEK), yüksek öretim kurumlarnda, kurumun stratejik plan ve hedefleri

Detaylı

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni GSO-TOBB-TEPAV Girişimcilik Merkezinin Açılışı Kredi Garanti Fonu Gaziantep Şubesi nin Açılışı Proje Değerlendirme ve Eğitim Merkezi nin Açılışı Dünya Bankası Gaziantep Bilgi Merkezi Açılışı 23 Temmuz

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014 ORTA VADELİ PROGRAM (2015-201) 8 Ekim 2014 DÜNYA EKONOMİSİ 2 2005 2006 200 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 T 2015 T Küresel Büyüme (%) Küresel büyüme oranı kriz öncesi seviyelerin altında seyretmektedir.

Detaylı

KIRSAL ÇEVRE ve ORMANCILIK SORUNLARI ARATIRMA DERNE The Research Association of Rural Environment and Forestry

KIRSAL ÇEVRE ve ORMANCILIK SORUNLARI ARATIRMA DERNE The Research Association of Rural Environment and Forestry KIRSAL ÇEVRE ve ORMANCILIK SORUNLARI ARATIRMA DERNE The Research Association of Rural Environment and Forestry 9 Mart 1998 Say* : F-1998/ Konu : Krsal Kalknmada Ekolojik Boyut Konulu Eitim TKV K*rsal Kalk*nma

Detaylı

UYARIYORUZ! 66 Ay Çok Erken!

UYARIYORUZ! 66 Ay Çok Erken! * BASIN B!LD!R!S! * BASIN B!LD!R!S! * BASIN B!LD!R!S! * BASIN B!LD!R!S!* BASIN B!LD!R!S! * UYARIYORUZ! 66 Ay Çok Erken! Dikkat Dikkat: Okullar Aç"l"yor!! 2012-2013!E"itim!Ö"retim!y#l#!17!Eylül!2012 de,!ilkokula!yeni!ba$layan!ö"renciler!ise!10!eylül!2012

Detaylı

Online Bilimsel Program Yönetici K lavuzu

Online Bilimsel Program Yönetici K lavuzu Online Bilimsel Program Yönetici Klavuzu Bu belgedeki bilgiler, ekiller ve program ilevi önceden haber verilmeksizin deitirilebilir. Tersi belirtilmedikçe, burada örnek olarak ad geçen kiiler, adresler,

Detaylı

T.C. BABAKANLIK Hazine Müstearl. T.C. Babakanlk Hazine Müstearl

T.C. BABAKANLIK Hazine Müstearl. T.C. Babakanlk Hazine Müstearl T.C. BABAKANLIK Hazine Müstearl BLGLENDRME TOPLANTISI 10.03.2010 Sunum Plan Tarihçe Görev ve Sorumluluklar Tekilat Yaps Dier Kurumlarla likiler Kariyer Olanaklar Soru Cevap Tarihçe Osmanl Devletinde; Hazine,

Detaylı

MÜZ K Ö RETMENL PROGRAMLARININ KPSS SONUÇLARI

MÜZ K Ö RETMENL PROGRAMLARININ KPSS SONUÇLARI Bildiriler. Ulusal Müzik Eitimi Sempozyumu, Eylül 00, OMÜ MÜZK ÖRETMENL PROGRAMLARININ KPSS SONUÇLARI DORULTUSUNDA BRBRLERYLE VE EM FAKÜLTELERN DER RETMENLK PROGRAMLARI LE KARILATIRILMASI Doç. Enver TUFAN

Detaylı

DOKTORA E TMNDE DANIMAN

DOKTORA E TMNDE DANIMAN DOKTORA E TMNDE DANIMAN Prof. Dr. Nee Atabey DEÜ Tp Fakültesi Tbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dal Ö"retim Üyesi DEÜ Tp Fakültesi Dekan Yard., &zmir PhD e"itimi hedefleri Danmann nitelikleri Danmann bilimsel

Detaylı

1 letme Dönü ümü ve Planlamas Hizmetleri

1 letme Dönü ümü ve Planlamas Hizmetleri Hizmet Tan letme Dönüümü ve s Hizmetleri SAP letme Dönüümü ve s Hizmetleri, rekabet avantaj salamak üzere Lisans Alan inovasyonunu ve dönüümünü kolaylarmay amaçlayan danmanlk ve örnekleme hizmetleri sunar.

Detaylı

Madde 1.1. in 4.paragrafı aaıdaki ekilde güncellenmitir.

Madde 1.1. in 4.paragrafı aaıdaki ekilde güncellenmitir. YAPI VE KRED BANKASI A.. NN BANKA BONOSU VE/VEYA TAHVLLERNN HALKA ARZINA LKN SERMAYE PYASASI KURULU TARAFINDAN 3 HAZRAN 2011 TARHNDE ONAYLANAN ve TESCL ETTRLEN, 30 EYLÜL 2011 TARHNDE TADL VE 4 EKM 2011

Detaylı

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ Öncelikler ve İhtisaslaşma Organizasyon ve Eşgüdüm Yaşam Kalitesinin Artırılması Sürdürülebilir Kalkınma Bilgi Toplumuna Dönüşüm Rekabet Gücünün

Detaylı

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ YAPI Madde 1. Koç Üniversitesi Sosyal Bilimler Kulübü, kısa adıyla K.Ü.S.B., Koç Üniversitesi örenci kulüpleri tüzüüne balı ve Koç Üniversitesi örencilerinin

Detaylı

ÜNAK 2010. Bilgi Yönetimi 2.0: Sosyal A larda Bilgi Hizmetleri. 7-9 Ekim 2010 Ondokuz May s Üniversitesi, Samsun. Bildiriler Kitab

ÜNAK 2010. Bilgi Yönetimi 2.0: Sosyal A larda Bilgi Hizmetleri. 7-9 Ekim 2010 Ondokuz May s Üniversitesi, Samsun. Bildiriler Kitab ÜNAK 2010 Bilgi Yönetimi 2.0: Sosyal Alarda Bilgi Hizmetleri 7-9 Ekim 2010 Ondokuz Mays Üniversitesi, Samsun Bildiriler Kitab Yayna Hazrlayanlar Aytaç Yldzeli Tolga Çakmak Nevzat Özel Samsun, 2012 ÜNAK

Detaylı

zmir B³y³k ehir Belediyesi olarak hazrladmz bu þ Kontrol Eylem Plan, kurumumuzun

zmir B³y³k ehir Belediyesi olarak hazrladmz bu þ Kontrol Eylem Plan, kurumumuzun zmir B³y³k ehir Belediyesi olarak hazrladmz bu þ Kontrol Eylem Plan, kurumumuzun faaliyetlerini y³r³t³rken benimsedii y netim anlay nn, þada standartlara g re dei imi ve ilerleyi inin bir belgesi niteliindedir.

Detaylı

ARTVN L GELME PLANI. Artvin l Geneli-2000. Bilinmeyen 80+ 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4

ARTVN L GELME PLANI. Artvin l Geneli-2000. Bilinmeyen 80+ 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4 ARTVN L GELME PLANI Artvin l Geneli-2000 Bilinmeyen Erkek 80+ 75-79 70-74 65-69 60-64 Kad n Y a Gruplar 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34. 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4 12 9 6 3 0 3 6 9 12 % NÜFUS

Detaylı

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI CANSEN BAŞARAN-SYMES IN " 12. TEKNOLOJİ ÖDÜLLERİ ÖDÜL TÖRENİ KONUŞMASI

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI CANSEN BAŞARAN-SYMES IN  12. TEKNOLOJİ ÖDÜLLERİ ÖDÜL TÖRENİ KONUŞMASI TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI CANSEN BAŞARAN-SYMES IN " 12. TEKNOLOJİ ÖDÜLLERİ ÖDÜL TÖRENİ KONUŞMASI 30 Mayıs 2016 Wyndham Grand İstanbul Levent Otel Sayın Başkanlar, Saygıdeğer Konuklar, Değerli Basın

Detaylı

www.seyfettinartan.gen.tr/dysoru.pdf

www.seyfettinartan.gen.tr/dysoru.pdf Doru-Yanl Sorular: 1. nsan ihtiyaçlarn dorudan ya da dolayl olarak karlama özelliine sahip ve bu amaçla kullanlmaya hazr olan fiziksel varlklara hizmet denir. 2. Tüketicinin ihtiyaçlarn dorudan karlayan

Detaylı

ENSTTÜ PROGRAMLARINA BAVURABLMEK ÇN GEREKL GENEL KOULLAR

ENSTTÜ PROGRAMLARINA BAVURABLMEK ÇN GEREKL GENEL KOULLAR ENSTTÜ PROGRAMLARINA BAVURABLMEK ÇN GEREKL GENEL KOULLAR 1. Salk Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora programlarna bavuracak adaylarn, bavuracaklar programa girebilme önkouluna sahip olmalar gerekir.

Detaylı

Krizde 30 bin kişi birikimini, 1.8 milyon kişi de işsizliğe karşı harcamasını güvenceye aldı

Krizde 30 bin kişi birikimini, 1.8 milyon kişi de işsizliğe karşı harcamasını güvenceye aldı Krizde 30 bin kişi birikimini,. milyon kişi de işsizliğe karş harcamasn güvenceye ald Tarih: 5..200 Say: 200/ 22 Ekonomik krizin etkilerinin yoğun biçimde hissedildiği son iki ylda Türkiye de milyar 65

Detaylı

ENTEGRE HAVZA ISLAHI

ENTEGRE HAVZA ISLAHI ENTEGRE HAVZA ISLAHI EREF GRGG RGN Orman Yük. Y Müh.& M letmeci ENTEGRE HAVZA ISLAHI KAVRAMINI OLUTURAN HAVZA ENTEGRE ISLAH TANIMLARINI RDELEYELM ENTEGRE: Bir bütünü meydana getiren, bütünleyici HAVZA

Detaylı

Bu yıl 2.si düzenlenen Euromoney Türkiye Finans ve Yatırım Forumu nda Akbank adına sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum.

Bu yıl 2.si düzenlenen Euromoney Türkiye Finans ve Yatırım Forumu nda Akbank adına sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Sayın Bakan, Değerli Konuklar, Bu yıl 2.si düzenlenen Euromoney Türkiye Finans ve Yatırım Forumu nda Akbank adına sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Forumun Türkiye hakkındaki genel

Detaylı

Tangram Etkinlii ile Çevre ve Alan Hesab *

Tangram Etkinlii ile Çevre ve Alan Hesab * Elementary Education Online, 8(2), tp: 1-6, 2009. lkö!retim Online, 8(2), öu: 1-6, 2009. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Tangram Etkinlii ile Çevre ve Alan Hesab * Güney HACIÖMERO0LU 1 Sezen

Detaylı

GENEL DURUM. GERÇEKLE T R LEN FAAL YETLER ve PROJELER 1. SOSYAL YARDIMLAR

GENEL DURUM. GERÇEKLE T R LEN FAAL YETLER ve PROJELER 1. SOSYAL YARDIMLAR GENELDURUM Türk Kzlay Sosyal Hizmetler Müdürlüü; olaan ve olaanüstü durumlarda, yerel, ulusal ve uluslararas düzeyde insan onurunu korumak amac ile toplumdaki savunmasz ve incinebilir nüfus gruplarnn sorunlarn

Detaylı

YÖNETİM KURULU BAŞKANI MUSTAFA GÜÇLÜ NÜN KONUŞMASI

YÖNETİM KURULU BAŞKANI MUSTAFA GÜÇLÜ NÜN KONUŞMASI KEMAL KILIÇDAROĞLU NUN KONUK KONUŞMACI OLDUĞU TOPLANTI YÖNETİM KURULU BAŞKANI MUSTAFA GÜÇLÜ NÜN KONUŞMASI 1 ARALIK 2014 İZMİR Cumhuriyet Halk Partisi nin çok değerli Genel Başkanı ve çalışma arkadaşları,

Detaylı

TÜRKYE DE TARIM SEKTÖRÜNE YAPILAN DORUDAN YABANCI YATIRIMLAR ve GELM SEYR

TÜRKYE DE TARIM SEKTÖRÜNE YAPILAN DORUDAN YABANCI YATIRIMLAR ve GELM SEYR TÜRKYE DE TARIM SEKTÖRÜNE YAPILAN DORUDAN YABANCI YATIRIMLAR ve GELM SEYR ÖZET Mustafa Terin 1 brahim Yldrm 1 Ülkelerin ekonomik kalknmasnda yatrmlar büyük önem tamaktadr. Sermaye birikiminin yetersiz

Detaylı

Kpss 2014 E?itim Bilimleri Dvd Seti

Kpss 2014 E?itim Bilimleri Dvd Seti KPSS Ö?retmen Adaylar? Görüntülü E?itim Seti 58 DVD + Rehberlik Kitab? GÜNCEL Kpss E?itim Bilimleri Dvd Seti Tüm Dersler Kpss 2014 E?itim Bilimleri Dvd Seti Kpss 2014 E?itim Bilimleri Dvd Seti 58 Dvd Derecelendirme:Henüz

Detaylı

Kamu Görevlileri Sendikalar Kanunu Kapsamna Giren Kurum ve Kurulularn Girdikleri Hizmet Kollarnn Belirlenmesine likin Yönetmelik

Kamu Görevlileri Sendikalar Kanunu Kapsamna Giren Kurum ve Kurulularn Girdikleri Hizmet Kollarnn Belirlenmesine likin Yönetmelik Kamu Görevlileri Sendikalar Kanunu Kapsamna Giren Kurum ve Kurulularn Girdikleri Hizmet Kollarnn Belirlenmesine likin Yönetmelik Resmi Gazete Tarih ve Says: 07.09.2001-24516 BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 İÇERİK Amaç, Vizyon Hazırlık Süreci İnovasyona Dayalı Mevcut Durum Stratejiler Kümelenme ile ilgili faaliyetler Sorular (Varsa) İNOVASYON & KÜMELENME

Detaylı

Yýllýk Ekonomik Rapor

Yýllýk Ekonomik Rapor Yýllýk Ekonomik Rapor 2012 T.C. MALYE BAKANLII YILLIK EKONOMK RAPOR 2012 i Yıllık Ekonomik Rapor 2012 Yllk Ekonomik Rapor, Maliye Bakanl internet sitesinde (http://www.maliye.gov.tr) yer almaktadr. ii

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Deniz Akkahve Devlet Planlama Tekilatı Müstearlıı Bölgesel Gelime ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüü AB Bölgesel Programları Dairesi Bakanı zmir de düzenlenen 2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumunun

Detaylı

SIEMENS Siemens Sanayi ve Ticaret A..

SIEMENS Siemens Sanayi ve Ticaret A.. SIEMENS Siemens Sanayi ve Ticaret A.. Deerli Tedarikçilerimiz, Türk Vergi Usul Kanunu ve ana ortamz olan Siemens AG nin kurallar gerei, firmamza gelen faturalarn muhasebeletirilmesi, takibi ve vadesinde

Detaylı

OKUL ÖNCES E M KURUMLARINDA ÇALI AN ANASINIFI ÖZET

OKUL ÖNCES E M KURUMLARINDA ÇALI AN ANASINIFI ÖZET OKUL ÖNCES EM KURUMLARINDA ÇALIAN ANASINIFI RETMENLERLE MÜZK ÖRETMENLERN MÜZK ÇALIMALARINA N TUTUM VE YETERLKLERN KARILATIRILMASI ÖZET r. Gör. Dr. lknur ÖZAL GÖNCÜ GÜMEF. ÇGEB.Okul Öncesi EABD. Okul öncesi

Detaylı

Türkiye büyümeye devam edecek

Türkiye büyümeye devam edecek ORGANZE SANAY GAZETES MAYIS 2012 1 Ostim Medya A.. Adna mtiyaz Sahibi Orhan AYDIN Yayn Koordinatörü Selin DOAN ATAK Sorumlu Yaz leri Müdürü Bar YURTSEVER Yayn Kurulu Orhan AYDIN Stk ÖZTUNA Bünyamin KANDAZOLU

Detaylı

YUNANSTAN LE TÜRKYE DE UYGULANAN TURZM YATIRIM TEVKLERNN KARILATIRILMASI

YUNANSTAN LE TÜRKYE DE UYGULANAN TURZM YATIRIM TEVKLERNN KARILATIRILMASI YUNANSTAN LE TÜRKYE DE UYGULANAN TURZM YATIRIM TEVKLERNN KARILATIRILMASI Doç. Dr. smail AYDOU * Yrd. Doç. Dr. H. Hüseyin SOYBALI ** Ör. Grv. Ahmet BAYTOK ** ÖZET Turizm sürekli büyüyen yapsyla dünyann

Detaylı

EKG Sinyallerinde Gürültü Gidermede Ayrk Dalgack Dönüümünde Farkl Ana Dalgacklarn Ve Ayrtrma Seviyelerinin Karlatrlmas

EKG Sinyallerinde Gürültü Gidermede Ayrk Dalgack Dönüümünde Farkl Ana Dalgacklarn Ve Ayrtrma Seviyelerinin Karlatrlmas EKG Sinyallerinde Gürültü Gidermede Ayrk Dalgack Dönüümünde Farkl Ana Dalgacklarn Ve Ayrtrma Seviyelerinin Karlatrlmas Cengiz Tepe 1 Hatice Sezgin 1, Elektrik Elektronik Mühendislii Bölümü, Ondokuz May#s

Detaylı

TÜRK YE N N YED BÖLGES NDEN TÜM DÜNYAYA

TÜRK YE N N YED BÖLGES NDEN TÜM DÜNYAYA TÜRKYE NN YED BÖLGESNDEN TÜM DÜNYAYA BASIN BLDRS 11 Mart 2017 Avrupa nn demokrasi ve insan haklar konusunda bir kez daha dibe vurduunun tescillendii tarihtir. 8 Mart Dünya Kadnlar Günü nün hemen akabinde

Detaylı

TÜLN OTBÇER. Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır.

TÜLN OTBÇER. Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır. TÜLN OTBÇER Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır. Ankara Hacettepe Üniversitesi Mayıs, 2004 ! - " $ - "%%&%$ - "%' $ - "(%' $ - "( ) (* $+,( $ - ") (',( $ - "- %./$ 0 1*&/1(2, %("%. 3/1(4""3%(/1-( /32 $$

Detaylı

Konuşmamda sizlere birkaç gün önce açıklanan İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planı hakkında bilgi vereceğim.

Konuşmamda sizlere birkaç gün önce açıklanan İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planı hakkında bilgi vereceğim. 4 Ekim 2009 Tarihinde, DPT Müsteşar Yardımcısı Erhan USTA nın Euro50 Group Seminerinde İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planına İlişkin Konuşma Metni Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Detaylı

2008 Yýlý Maliye Bakanlýðý Performans Esaslý Bütçesi

2008 Yýlý Maliye Bakanlýðý Performans Esaslý Bütçesi 2008 Yýlý Maliye Bakanlýðý Performans Esaslý Bütçesi BakanSunuu yi hazrlanm bir bütçe kötü yönetilebilir fakat kötü hazrlanm bir bütçe asla iyi yönetilemez. 2003 ylndan itibaren hazrladmz güçlü bütçeler

Detaylı

AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler

AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler Avrupa Komisyonu tarafından Türkiye hakkında hazırlanan lerleme Raporu, Türkiye ile müzakerelerin balaması yönünde olumlu bir

Detaylı

ARTVN L GELME PLANI. TCARET, MAL YAPI ve BANKACILIK RAPORU (TASLAK) Yrd. Doç. Dr. Atakan ÖZTÜRK Y(lmaz OLGUN

ARTVN L GELME PLANI. TCARET, MAL YAPI ve BANKACILIK RAPORU (TASLAK) Yrd. Doç. Dr. Atakan ÖZTÜRK Y(lmaz OLGUN ARTVN L GELME PLANI TCARET, MAL YAPI ve BANKACILIK RAPORU (TASLAK) Yrd. Doç. Dr. Atakan ÖZTÜRK Y(lmaz OLGUN Artvin, 2005 ÇNDEKLER Sayfa no ÇNDEKLER...i TABLO LSTES... iii 1. TCARET...1 1.1 Giri...1 1.2

Detaylı

- SOSYAL GÜVENLİK KURUMU NUN SAĞLIK ALANINDA ÜSTLENDİĞİ ÇOK ÖNEMLİ GÖREVLER BULUNMAKTADIR

- SOSYAL GÜVENLİK KURUMU NUN SAĞLIK ALANINDA ÜSTLENDİĞİ ÇOK ÖNEMLİ GÖREVLER BULUNMAKTADIR SGK Başkanı Yadigar Gökalp İlhan 3. Yaş Baharı Kongresine Katıldı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI YADİGAR GÖKALP İLHAN: - SOSYAL GÜVENLİK KURUMU NUN SAĞLIK ALANINDA ÜSTLENDİĞİ ÇOK ÖNEMLİ GÖREVLER BULUNMAKTADIR

Detaylı

6. Aile İşletmeleri Kongresi 10 Nisan 2014. Mustafa MENTE Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreter

6. Aile İşletmeleri Kongresi 10 Nisan 2014. Mustafa MENTE Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreter 6. Aile İşletmeleri Kongresi 10 Nisan 2014 Mustafa MENTE Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreter Ajanda 1. Türkiye İhracatçılar Meclisi Biz Kimiz? Türkiye nin İhracat Gelişimi 2. Türkiye Ekonomisi

Detaylı

Emisyon Gazlarndan Karbon dioksitin Tutulmas ve Yeraltnda Depolanmas

Emisyon Gazlarndan Karbon dioksitin Tutulmas ve Yeraltnda Depolanmas Emisyon Gazlarndan Karbon dioksitin Tutulmas ve Yeraltnda Depolanmas Prof. Dr. Ender Okandan ODTÜ Petrol Aratrma Merkezi ve Petrol ve Doal Gaz Mühendislii Bölümü 6 Nisan 2007 Enerji Güvenlii, Enerji Tarm,

Detaylı

BAZI ÜLKELERDE VE TÜRKYE DE ÇOK YILLI BÜTÇELEME UYGULAMALARI

BAZI ÜLKELERDE VE TÜRKYE DE ÇOK YILLI BÜTÇELEME UYGULAMALARI BAZI ÜLKELERDE VE TÜRKYE DE ÇOK YILLI BÜTÇELEME UYGULAMALARI Yrd.Doç.Dr. Harun CANSIZ * ÖZET Bütçeler hükümetlerin belirli bir dönem için topluma sunmay planlad hizmetler ve bu hizmetlere ilikin maliyetlerin

Detaylı

FORUMU 10.03.2007. A. hsan KARAMANLI. Eskiehir Organize Sanayi Bölgesi Müdürü

FORUMU 10.03.2007. A. hsan KARAMANLI. Eskiehir Organize Sanayi Bölgesi Müdürü ESKEHR ENERJ FORUMU 10.03.2007 A. hsan KARAMANLI Eskiehir Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Elektrik Enerjisi Sektöründe Durum *TEK *EÜA *TEA *TETA *TEDA Özel Üretim irketleri ve Otop. Grupları *Enerji Bakanlıı

Detaylı

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ Ünite 4 Doç. Dr. Nuray ERTÜRK KESKİN Türkiye deki kamu politikası belgelerinin tanıtılması amaçlanmaktadır. Kamu politikası analizinde görüş alanında olması gereken politika belgeleri altı başlık altında

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI Sürdürülebilirlik vizyonumuz 150 yıllık bir süreçte inşa ettiğimiz rakipsiz deneyim ve bilgi birikimimizi; ekonomiye, çevreye, topluma katkı sağlamak üzere kullanmak, paydaşlarımız

Detaylı

2 Ekim 2013, Rönesans Otel

2 Ekim 2013, Rönesans Otel 1 MÜSİAD Brüksel Temsilciliği Açı çılışı ışı 2 Ekim 2013, Rönesans Otel T.C. AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış,.... T. C. ve Belçika Krallığının Saygıdeğer Temsilcileri, 1 2 STK ların Çok Kıymetli

Detaylı

KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI

KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI OCAK 2010 BAKAN SUNU-U Kamu kaynaklarmzn etkin ve effaf kullanmn salamaya yönelik 5018 sayl Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ikincil mevzuat gerei

Detaylı

AVRUPA BRL FONLARININ TÜRKYE EKONOMS NDEK YER Yeim IIK*

AVRUPA BRL FONLARININ TÜRKYE EKONOMS NDEK YER Yeim IIK* 2. Ulusal ktisat Kongresi / 20-22 ubat 2008 / DEÜ BF ktisat Bölümü / zmir -Türkiye AVRUPA BRL FONLARININ TÜRKYE EKONOMS NDEK YER Yeim IIK* Avrupa Birlii (AB) tarafndan salanan hibe nitelikli mali yardmlar

Detaylı

Sayın Mehmet CEYLAN BakanYardımcısı Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Sayın Mehmet CEYLAN BakanYardımcısı Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sayın Mehmet CEYLAN BakanYardımcısı Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Üçüncü Birleşmiş Milletler Konut ve Sürdürülebilir Kentsel Gelişme Konferansı Habitat III 17-20 Ekim 2016, Kito Sayfa1

Detaylı

1. GR GENEL BLGLER...1

1. GR GENEL BLGLER...1 1. GR...1 2. GENEL BLGLER...1 3. MEVCUT DURUM ANALZ VE DEERLENDRME...1 3.1. Aratrma ve Yayn Faaliyetleri...1 3.2. E%itim Ö%retim Faaliyetleri...2 3.3. nsan Kaynaklar...8 3.4. Hizmetler...11 3.5. Mali Kaynaklar...12

Detaylı

!" # $! %&'(()*"!!+",$!-+ "./ #!". " " " 0$ $ 1-0!.,0! 2! $!! ""2 3 $-! 0 "$! 4 444,3,," 5!.!",

! # $! %&'(()*!!+,$!-+ ./ #!.    0$ $ 1-0!.,0! 2! $!! 2 3 $-! 0 $! 4 444,3,, 5!.!, !"# $ %&'()'$*!$+$&+,!!" # $! %&'(()*"!!+",$!-+ "./ #!". "-+ -.+. " " 0$ $ 1-0!.,0! 2! $!! ""2 3 $-! 0 "$! 4 444,3,," 5!.!", -. * ",/" - 6%%( 7 "#!896: ;, +"-** "8',& ""$ + + "0*0! -! 0# 0#!* -"0 " < +"!

Detaylı

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON Z. Güldem Ökem, PhD Research Fellow Centre for European Policy Studies(CEPS) 23 Şubat 2011, Ankara Türkiye nin Avrupa Birliği ne Üyelik

Detaylı