GENEL DURUM. GERÇEKLE T R LEN FAAL YETLER ve PROJELER 1. SOSYAL YARDIMLAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GENEL DURUM. GERÇEKLE T R LEN FAAL YETLER ve PROJELER 1. SOSYAL YARDIMLAR"

Transkript

1

2 GENELDURUM Türk Kzlay Sosyal Hizmetler Müdürlüü; olaan ve olaanüstü durumlarda, yerel, ulusal ve uluslararas düzeyde insan onurunu korumak amac ile toplumdaki savunmasz ve incinebilir nüfus gruplarnn sorunlarn belirleyerek, toplumun kendi güç ve kaynaklarn harekete geçirmek yoluyla, belirlenen gereksinimlere ve sorunlara yönelik, sürdürülebilir hizmetler hayata geçirmektedir. GERÇEKLETRLENFAALYETLERvePROJELER 1. SOSYALYARDIMLAR Türk Kzlay nn sosyal yardm uygulamalarnda temel amaç; doru kiiye doru yardm ilkesini, azami düzeyde uygulayabilmek ve yerel kaynaklar harekete geçirerek, yardma muhtaç kii ve gruplarn muhtaçlktan kurtulup hayatlarn kendi kendilerine sürdürebilir duruma gelmelerini salamaktr. Türk Kzlay nn merkezi, bölgesel ve yerel düzeydeki sosyal yardm hizmetleri kapsamnda; ubeler araclyla ve dorudan yaplan sosyal yardmlar, bireysel yardmlar, toplu yardmlar, afet müdahale sonras iyiletirme sürecinde yaplan yardmlar, afet özellii tamayan ve Türkiye genelinde oluan münferit yangn ve su basknlarndan etkilenen kii/ailelere yaplan yardmlar yer almaktadr. 1

3 Türk Kzlay'nn sosyal yardm çalmalar kapsamnda, ihtiyaç sahiplerine yönelik Sosyal Hizmetler Müdürlüü nce dorudan ve ubeleri araclyla 2012 yl Ocak-Ekim dönemine ait yardmlar aadaki listede sunulmaktadr; 2012YILIOCAKEKMDÖNEMYAPILANSOSYALYARDIMLAR SOSYALYARDIMLAR ULAILANKSAYISI DORUDANYAPILANYARDIMLAR UBELERMZARACILIIYLAYAPILANSOSYALYARDIMLAR TEKERLEKLSANDALYEYARDIMLARI AFET KAPSAMINA GRMEYEN MÜNFERT YAANAN YANGIN VE SU BASKINLARINEDENYLEYAPILANSOSYALYARDIMLAR yl Ramazan Ay Yardm Kolisi Datm Kampanyas, tarihleri arasnda gerçekletirilmi ve bu süre içerisinde adet gda kolisinin datm yaplm olup, ihtiyaç sahibine ulalmtr. ube Bakanlklarmz vastas ile Kipa, Real, Carrefour ve Dia-Sa marketleri tarafndan toplamda adet gda kolisi ba alnm, bu gda kolilerinin ilgili ube bakanlklarmz tarafndan yerinde datm gerçekletirilerek vatandamza sosyal yardm ulatrlmtr. 2

4 2.TÜRKKIZILAYISOSYALHZMETKURULULARI 2012 yl Ocak-Ekim dönemi içerisinde de Türk Kzlay bünyesinde faaliyetlerini yürüten 13 Aevi, 4 Huzurevi, 6 Örenci Yurdu, 5 Giyim Yardm Merkezi ve Kimsesizler Evi nin standartlarnn gelitirilmesi, hizmetlerinin ubelerimizce yaygnlatrlmas ve desteklenmesi çalmalar devam etmitir. SOSYALHZMETKURULULARI HZMETVERDBÖLGE 2012YILI FAYDALANANK SAYISI HUZUREVLER AKÇAKOCAHUZUREV, EDREMTHUZUREV, LNEDMOYVARHUZUREV, 140 BANDIRMAHUZUREV BRECK, ERZURUM, MALKARA, BALIKESR, ÖRENCYURTLARI AYDIN, GÜMÜOVA, SKENDERUN VE 710 BANDIRMA ANKARA, DYARBAKIR,HSANYE, AKEHR, AEVLER ÇANKIRI, KONYA, BANDIRMA, EDRNE, STANBUL,ZMT,ARI,VAN,BNGÖL REHABLTASYONMERKEZ ERZNCAN 197 KMSESZLERMSAFRHANES ARKILA 23 GYSYARDIMMERKEZLER MAMAK,BURSA,RZE,BOLU,SLFKE TOPLAM SOSYALHIZMETKURULULARININÇALIMALARI ubelerimiz ve Genel Müdürlüümüz bünyesinde yer alan Huzurevi, Örenci Yurtlar, Aevleri, Giyim Maazalar ve Rehabilitasyon Merkezlerinden Ocak Ekim 2012 döneminde toplam kii yararlanmtr. 2.2HUZUREVLER Genel Müdürlüümüze bal Akçakoca Yallar Konukevi ve ubelerimize bal olarak hizmetlerini sürdüren Edremit Huzurevi, Bandrma Huzurevi ve ili Nedim Oyvar Huzurevi nde toplam 140 yal baçmza hizmet verilmitir AKÇAKOCAYALILARKONUKEVI Akçakoca Yallar Konukevi nin kapasitesi 110 yalya hizmet verebilecek durumdadr. 45 adet çift kiilik, 12 adet tek kiilik ve 4 adet hasta bakm odas olmak üzere toplam 61 odas bulunmaktadr. Ocak-Eylül 2012 Döneminde 45 yalya hizmet vermitir. 3

5 2.2.2.ILIZEYNEP M.NEDIMOYVARHUZUREVI ili ube Bakanl na bal olarak hizmet veren Huzurevimiz, 81 yalya hizmet verebilecek kapasiteye sahiptir. 10 adet çift kiilik, 58 adet tek kiilik ve 3 adet hasta bakm odas olmak üzere toplam 71 odas bulunmaktadr. Ocak-Eylül 2012 döneminde 54 yalya hizmet vermitir EDREMITHUZUREVI Edremit ube Bakanl na bal olarak hizmet veren Huzurevimiz, 36 yalya hizmet verebilecek kapasiteye sahiptir. Ocak-Eylül 2012 döneminde 34 yalya hizmet vermitir BANDIRMAYALILARKONUKEVI Bandrma ube Bakanl na bal olarak hizmet veren Huzurevimiz, 16 yalya hizmet verebilecek kapasiteye sahiptir. Ocak-Haziran 2012 tarihinde 7 yalya hizmet vermitir. Bandrma Huzurevi Temmuz 2012 tarihi itibariyle kapanmtr. 4

6 2.3.ÖRENCIYURTLARI Birecik, Erzurum, Malkara, Balkesir, Gümüova, skenderun, Aydn ve Bandrma ubeleri'ne bal olarak faaliyetlerini sürdüren örenci yurtlarndan, Ocak-Eylül 2012 döneminde 710 örenci yararlanmtr. 2.4.ARKILAKIMSESIZLERMISAFIRHANESI 30 yoksul ve kimsesiz ihtiyaç sahibinin barnabilecei kimsesizler bakm evinde Ocak-Eylül 2012 döneminde 23 kii konaklamtr. 2.5.AEVLER Türkiye genelinde 14 adet aevi ile hizmet veren Türk Kzlay, 365 gün yoksul vatandalarmzn sofralarna scak yemek tamaktadr. Hijyenik ortamlarda, besin deeri yüksek gda malzemelerinden hazrlanan scak yemekler bir ailenin 2 öün beslenme ihtiyacn karlayacak ekilde datlmaktadr. Ankara, Diyarbakr, hsaniye, Akehir, Çankr, Konya, Bandrma, Bayrampaa, Edirne, Beylikdüzü - Yakuplu, Van, Bingöl ve Ar aevlerimizden Ocak-Eylül 2012 döneminde kii yararlanmtr. 5

7 2.6.GYSYARDIMMERKEZ Mamak, Bursa, Rize ve Silifke ubelerine bal olarak hizmet veren giyim maazalarndan Ocak-Eylül 2012 döneminde ihtiyaç sahibi kii yararlanmtr. 2.7.REHABLTASYONMERKEZ Erzincan da bulunan zihinsel engelliler rehabilitasyon merkezinden Ocak-Eylül 2012 tarihinde toplam 197 kii yararlanmtr. 2.8.ALINANBAILAR Aevlerimiz için alnan nakdi ba tutar Ocak-Eylül 2012 dönemi arasnda toplam ,30.-TL dir. Söz konusu miktar Ar, Van ve Bingöl aevlerine, harcamalar orannda hesaplanarak paylatrlm, bu miktar içinde artl ba olarak alnan miktar ise Ankara, Karamürsel, Yakuplu, Konya aevleri arasnda paylatrlmtr. Avea letiim irketi tarafndan Ar, Van ve Bingöl aevlerimizde Ramazan ay içerisinde iftar organizasyonu düzenlenmi, söz konusu organizasyon için kurumumuza ,00.-TL ba yaplmtr. 6

8 2.9.YALILARAVEYALIKIZILAYBAIÇILARINAVERLENHZMETLER Baçlarmza yönelik verilen sosyal hizmetler; baç ziyareti, salk, bakm, refakat hizmeti, psikososyal destek hizmeti, cenaze, defin, taziye hizmetleri, sosyal yardmlar ve ba artlar/taleplerine göre baçlarmza verilen dier hizmetleri kapsamaktadr BAIÇITAKIBIVEZIYARETI Ankara da yaayan 33 baçmz düzenli olarak telefonla aranmakta ve ziyaret edilmektedir. Gerçekletirilen ziyaretlerle baçlarn temel salk kontrolleri yaplmaktadr. Ankara da yaayan baçlara yönelik 450 kez ev ziyareti gerçekletirilmi, 850 kez telefonla aranarak takip edilmi, 45 kez hastane ilemleri ile ilgili refakat edilmitir. "1 Ekim Dünya Yallar Günü" nedeni ile yal baçlarmzla bir araya gelinerek Türk Kzlay Etimesgut Yerlekesi içinde oluturulan hatra ormannda aaç dikme faaliyeti gerçekletirilmitir. 7

9 2.9.2.SALIK,EVDEBAKIM,TEDAVIVEREFAKATHZMETLER Baçlarn, her türlü salk ihtiyac karlanm, salk kontrolleri yaptrlm ve özel bakm ihtiyaçlarnn giderilmesi (banyo yaptrlmas, temizlik vb.) salanmtr. Baçlarmza tedavi süreçleri boyunca gerektiinde refakat edilmi, ihtiyaçlar dorultusunda baçlar için bakc tutulmu ve tutulan bakclar düzenli olarak kontrol edilmitir SOSYALYARDIMLAR lerleyen zaman içerisinde bakma muhtaç duruma gelmi olan veya ekonomik zorluklar nedeniyle yardma ihtiyaç duyan Gayrimenkul Baçlarmza ayni ve nakdi yardm yaplmtr. Vergi borcu, tedavi vb. sebeplerle nakdi yardma ihtiyaç duyan baçlarmzn talepleri karlanarak Ocak-Eylül 2012 döneminde toplam ,16.-TL tutarnda yardm yaplmtr. 8

10 2.9.4.DERHZMETLER Baçlarmzn Akçakoca Konukevi ne yerlemeleriyle ilgili talep ve istekleri deerlendirilmi, onaya sunulmu ve 5 baçmzn Akçakoca Yallar Konukevi ne kabul ilemleri gerçekletirilmitir. Ocak - Austos 2012 dönemi içinde 2 baçmz vefat etmi olup, cenaze ve defin ilemleri Sosyal Hizmetler Müdürlüünce yürütülmü, pide ve lokum datm yaplm, mevlit okutularak yaknlarna psikososyal destek verilmitir. Kadir Gecesi olan tarihinde, Kocatepe Camii nde düzenlenen Mevlit etkinlii ile ebediyete intikal etmi olan baçlarmz ve Kzlayclar için Mevlit okutulmutur. Mevlide katlan kiilere gülsuyu ve lokum ikram edilmitir TÜRKKIZILAYIAEVPROJES Ar, Van ve Bingöl ubelerine bal olarak hizmet verecek olan 3 Aevi 2011 yl itibariyle faaliyetlerine balamtr. Ar ubesi ne bal hizmet veren Ar Asm Sabri Ülker Aevi için gerekli altyap hazrlklar ve personel istihdam tamamlanm, tarihinde hizmete açlmtr. Yararlanc says: kii olarak belirlenmitir. 9

11 Van ubesi ne bal olarak hizmet veren Van Sabri Ülker Aevi için gerekli altyap hazrlklar tamamlanm olup tesis Austos 2011 tarihi itibariyle hizmet vermeye balamtr. Yararlanc says: kii olarak belirlenmitir. Bingöl ubesi ne bal olarak hizmet verecek olan Bingöl Sdka Hanm Aevi Austos 2011 tarihi itibariyle hizmet vermeye balamtr. Yararlanc says kii olarak belirlenmitir. "1 Ekim Dünya Yallar Günü" nedeni ile baçlarmzla birlikte yenen yemein ardndan yapm olduklar balarla alakal, tüm ihtiyaç sahibi kiiler adna kendilerine teekkür edilmi ve hediye takdim edilmitir. Ayrca Etimesgut Yerlekesi içinde oluturulan hatra ormannda aaç dikme faaliyeti gerçekletirilmitir. Baçlarmzn Ramazan ve Kurban Bayramn kutlamak üzere ziyaretler gerçekletirilmitir. 3. SOSYAL REFAHA YÖNELK GELTRLEN ULUSAL PROGRAMLAR VE SOSYALPROJELER 2012 yl Ocak-Ekim dönemi içerisinde Ulusal lk Yardm Program, Vekâlet Yolu le Adak Kurban Kesimi ve Datm, Sevgi Bohças Projesi, Zekât ve Kzlay Kart artl Ba projelerine ait faaliyetler devam etmitir. 10

12 3.1 ZEKATARTLIBAIPROJES 2012 yl Ocak-Ekim dönemi içerisinde 247 ube Bakanl araclyla, ihtiyaç sahibine TL tutarnda zekât ödemesi yaplm olup, süreç halen devam etmektedir yllarna ait zekat datm istatistikleri aadaki gibidir; ZEKATARTLIBAIPROJES S.NO YILI ZEKATALANUBE SAYISI ZEKATDAITILAN KSAYISI DAITIMYAPILANTOPLAM TUTAR(TL) , , , , , ,00 TOPLAM , VEKALETLEKURBANKESMKAMPANYASI 2012 yl Vekâletle Kurban Kesim Kampanyas tarihleri arasnda gerçekletirilmi olup, Et ve Balk Kurumu Sakarya, Yozgat ve Adana kombinalarnda adet büyükba hayvan vekâlet sahipleri adna, 385 adet büyükba hayvan Türk Kzlay baçlar adna, 357 adet büyükba hayvan da Somali nsani Yardm Operasyonu adna kesilmitir. KOMBNA 2012 VEKALETLE KURBAN KESM KAMPANYASI KURBAN KESM PRAPORU 2012 KURBAN KAMPANYASI SOMAL HTYAÇ SAHPLER TÜRK KIZILAYI BAIÇILARI TOPLAM SAKARYA ADANA YOZGAT (25 ADED EKM AYI ADAK) TOPLAM

13 3.3 VEKALETLEADAKKURBANKESMVEDAITIMI 2012 yl Ocak-Ekim dönemi içerisinde 19 ube Bakanl tarafndan 837 hisse karl ,12 TL deerinde adak kurban kesimi gerçekletirilmitir yllarna ait adak kesim faaliyet raporu aadaki gibidir; VEKALETLEADAKARTLIBAIPROJES S.NO YILI ADAKKESM GERÇEKLETREN UBESAYISI HSSESAYISI TOPLAMTUTAR(TL) , , ,12 TOPLAM , KKTCFTARYEMEFAALYET tarihleri arasnda Kuzey Kbrs Türk Kzlay ile koordineli olarak, KKTC Türk Büyükelçilii maddi destei ile 6 ana bölgede piirilip, 11 ayr bölgeye gönderilmek üzere toplam 17 noktada kurulan iftar çadrlarnda bölge halkna iftar yemei verilmi olup toplamda kiiye ulalmtr. 12

14 3.5 SEVGBOHÇASIARTLIBAIPROJES Sevgi Bohças Projesi ile; kadn ve doum hastanelerinde bebek sahibi olan ve maddi imkânszlk içinde bulunan ailelerin sosyal yardm ve temel bebek bakmna yönelik ihtiyaçlar karlanmaktadr. Proje kapsamnda yeni doan ünitesinde dünyaya gelen bebeklerin öncelikli olarak beslenme, hijyen, giyim eyas, vb. ihtiyaçlar karlanarak ve yeni doan bebeklerin uygun koullarda baklabilmesi için ailelerin sosyal yardm hizmetlerinden ve bebek bakm ile ilgili bilgilendirme hizmetlerinden faydalanmas salanmaktadr. Sevgi Bohças Projesi için yaplan balar karl kadar Sevgi Bohças temin edilerek Genel Müdürlük ve ube Bakanlklar aracl ile ihtiyaç sahiplerine ulatrlmaktadr. Ayrca Türk Kzlay ile Hilton Otelleri arasnda Küçük Bir Katk Büyük Bir Fark slogan ile Sevgi Bohças Projesi için ba toplama faaliyetleri yürütülmektedir yl Ocak-Ekim dönemi içerisinde ba yaplan ,69 TL tutar karl 753 adet Sevgi Bohças datm gerçekletirilmitir. 13

15 Proje kapsamnda yllar aras Sevgi Bohças datm verileri aadaki gibidir; SEVGBOHÇASIARTLIBAIPROJES S.NO YILI SEVGBOHÇASIDAITIMI GERÇEKLETREN UBESAYISI BAISAYISI TOPLAMTUTAR(TL) , , ,69 TOPLAM , ULUSALLKYARDIMPROGRAMI Türk Kzlay lk Yardm Eitim Merkezleri, eitim ve seminerler araclyla bireylerin doru ilk yardm bilgi ve becerisi kazanp müdahale yöntemlerini örenmesini salayarak, toplumun zarar görebilirlik kapasitesinin azaltlmasna katkda bulunmaktadr yl Ocak-Ekim dönemi içerisinde; Genel Merkez ve ubeler bünyesinde faaliyet gösteren 28 Kzlay lk Yardm Eitim Merkezleri tarafndan; kiiye ilk yardm eitimi, kiiye de ilk yardm semineri verilmitir. lk yardm eitimlerinden 2012 Ocak-Ekim dönemi içerisinde ,00-TL brüt gelir elde edilmitir. 3.7 KIZILAYKARTPROJES Kurumumuz ve Halkbank Genel Müdürlüü ibirlii ile hayata geçirilen Kzlay Kart Projesi 2012 yl Ramazan Aynda pilot olarak uygulanmaya balanmtr yl Ramazan aynda pilot olarak uygulamaya balanan ve bütün ube Bakanlklarna yaygnlatrlmas planlanan Kzlay Kart Projesi kapsamnda belirlenen pilot bölgelerde 16 ube Bakanlmz tarafndan belirlenen 740 ihtiyaç sahibine toplam ,00 TL deerinde Kzlay Kart datm gerçekletirilmitir. 14

16 15

17

FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI

FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI TÜİK FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI Yayın içeriğine yönelik sorularınız için Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Strateji ve Kalite Grubu

Detaylı

KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI

KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI OCAK 2010 BAKAN SUNU-U Kamu kaynaklarmzn etkin ve effaf kullanmn salamaya yönelik 5018 sayl Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ikincil mevzuat gerei

Detaylı

AKADEM K DE ERLEND RME VE

AKADEM K DE ERLEND RME VE KOCAEL ÜNVERSTES AKADEMK DEERLENDRME VE KALTE GELTRME RAPORU 2007 ubat 2009 SUNU Akademik Deerlendirme ve Kalite Gelitirme Kurulu (ADEK), yüksek öretim kurumlarnda, kurumun stratejik plan ve hedefleri

Detaylı

EKER YATIRIM MENKUL DE ERLER A.. 2012 YILINA A T 28 MART 2013 TAR HL OLA AN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEM

EKER YATIRIM MENKUL DE ERLER A.. 2012 YILINA A T 28 MART 2013 TAR HL OLA AN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEM Faaliyet Raporu 2012 çindekiler 1 EKERYATIRIMMENKULDEERLERA.. 2012YILINAAT28MART2013TARHLOLAANGENELKURUL TOPLANTIGÜNDEM 1 AçlveYoklama 2 BakanlkDivanSeçimi 3 Bakanlk Divanna Genel Kurul Toplant tutanan

Detaylı

2008 Y l dare Faaliyet Raporu DOKUZ EYLÜL ÜN VERS TES 2008 YILI DARE FAAL YET RAPORU. Strateji Geli tirme Daire Ba kanl

2008 Y l dare Faaliyet Raporu DOKUZ EYLÜL ÜN VERS TES 2008 YILI DARE FAAL YET RAPORU. Strateji Geli tirme Daire Ba kanl Y l dare Faaliyet Raporu DOKUZ EYLÜL ÜN VERS TES YILI DARE FAAL YET RAPORU Strateji Geli tirme Daire Ba kanl zmir- 2009 REKTÖRÜN SUNUU Çeyrek asrlk akademik ömrünü am deneyimiyle birlikte, genç ve dinamik

Detaylı

BÝLGÝ TEKNOLOJÝLERÝ DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI B LG LEM VE VER YÖNET M UBE MÜDÜRLÜ Ü

BÝLGÝ TEKNOLOJÝLERÝ DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI B LG LEM VE VER YÖNET M UBE MÜDÜRLÜ Ü BilgiTeknolojileriDairesiBakanl BÝLGÝ TEKNOLOJÝLERÝ DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI BLGLEMVEVERYÖNETMUBEMÜDÜRLÜÜ Yetki,GörevveSorumluluklar zmir Büyükehir Belediyesi merkez ve d müdürlükleri ile bal kurulularnilgilibirimleriyleibirliiyaparakbilgiilemsisteminikurmak,

Detaylı

Toplam Kalite Yönetimi nin ülke baznda yaygn ve etkin kullanmn salayarak dünyada örnek ve önder bir kurulu olmak

Toplam Kalite Yönetimi nin ülke baznda yaygn ve etkin kullanmn salayarak dünyada örnek ve önder bir kurulu olmak MSYON / VZYON Misyonumuz Tüm özel, kamu kurum ve kurulular ile sivil toplum örgütlerine, dünya çapnda kalite seviyesine ulamalar ve rekabet güçlerini artrmalar için uygun ortamlar yaratmak Vizyonumuz Toplam

Detaylı

AVRUPA BRL NDE HZMETLERN SERBEST DOLAIMI. Akademik ve Mesleki Yeterliliklerin Tan$nmas$

AVRUPA BRL NDE HZMETLERN SERBEST DOLAIMI. Akademik ve Mesleki Yeterliliklerin Tan$nmas$ AVRUPA BRL NDE HZMETLERN SERBEST DOLAIMI Akademik ve Mesleki Yeterliliklerin Tan$nmas$ Ankara Nisan 2001 ÇNDEKLER Sayfa No 1. GR... 1 2. AB DE DPLOMALARIN VE YETERLKLERN MESLEK VE AKADEMK TANINIRLII...

Detaylı

TÜRKYE DE ÇFTÇLERN SOSYAL GÜVENL VE SOSYAL GÜVENLK REFORMUNUN ÇFTÇLER ÜZERNE OLASI ETKLER

TÜRKYE DE ÇFTÇLERN SOSYAL GÜVENL VE SOSYAL GÜVENLK REFORMUNUN ÇFTÇLER ÜZERNE OLASI ETKLER Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 8, Say: 4, 2006 TÜRKYE DE ÇFTÇLERN SOSYAL GÜVENL VE SOSYAL GÜVENLK REFORMUNUN ÇFTÇLER ÜZERNE OLASI ETKLER Yrd. Doç. Dr. O(uz KARADEN-Z 1

Detaylı

YUNANSTAN LE TÜRKYE DE UYGULANAN TURZM YATIRIM TEVKLERNN KARILATIRILMASI

YUNANSTAN LE TÜRKYE DE UYGULANAN TURZM YATIRIM TEVKLERNN KARILATIRILMASI YUNANSTAN LE TÜRKYE DE UYGULANAN TURZM YATIRIM TEVKLERNN KARILATIRILMASI Doç. Dr. smail AYDOU * Yrd. Doç. Dr. H. Hüseyin SOYBALI ** Ör. Grv. Ahmet BAYTOK ** ÖZET Turizm sürekli büyüyen yapsyla dünyann

Detaylı

SUNU. Krsal Çevre ve Ormanclk Sorunlar Aratrma Dernei Yönetim Kurulu

SUNU. Krsal Çevre ve Ormanclk Sorunlar Aratrma Dernei Yönetim Kurulu SUNU Derneimizin, Birlemi Milletler Kalknma Program (UNDP/GEF) tarafndan desteklenen Bitki Gen Kaynaklarnn Yerinde Korunmasna Yöre Halknn Katlmnn Salanmas Projesi (Gevne Vadisi Örnei) kapsamnda, vadi içinde

Detaylı

Ek-16. STRATEJK AMAÇLAR VE HEDEFLERE LKN PERFORMANS GÖSTERGELER

Ek-16. STRATEJK AMAÇLAR VE HEDEFLERE LKN PERFORMANS GÖSTERGELER Ek-16. STRATEJK AMAÇLAR VE HEDEFLERE LKN PERFORMANS GÖSTERGELER STRATEJK AMAÇ 1 Tarihi, do#al ve kültürel varl)klar)m)z) korumak, gelecek ku/aklara aktarmak ve evrensel kültüre katk)da bulunmak. Sorumlu

Detaylı

Para Piyasalar. ARAÇLAR: Para, döviz, repo-ters repo ve bir yla kadar vadeli menkul kymetler (hazine bonosu gibi).

Para Piyasalar. ARAÇLAR: Para, döviz, repo-ters repo ve bir yla kadar vadeli menkul kymetler (hazine bonosu gibi). T.C. BABAKANLIK SERMAYE PYASASI KURULU SPK VE TÜRK SERMAYE PYASALARI Barbaros YALÇINER - SPK Bauzman" 15 Nisan 2010 MAL PYASALAR Mali Piyasalar MAL PYASALAR PARA PYASASI SERMAYE PYASASI BRNCL PYASA KNCL

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Deniz Akkahve Devlet Planlama Tekilatı Müstearlıı Bölgesel Gelime ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüü AB Bölgesel Programları Dairesi Bakanı zmir de düzenlenen 2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumunun

Detaylı

Çünkü, bu malzemenin büyük bir çounluu, ariv malzemesi vasfn tamaktadr. Hizmet birimlerince sürekli kullanlmalar sebebiyle kurumlarnda saklanmalar

Çünkü, bu malzemenin büyük bir çounluu, ariv malzemesi vasfn tamaktadr. Hizmet birimlerince sürekli kullanlmalar sebebiyle kurumlarnda saklanmalar GENEL AÇIKLAMALAR Belediyeler, Kanunlarn kendisine verdii yetki ve görevleri yerine getirmek için yapt faaliyetler sonucunda belge üretmektedir. Bu belgeler, Belediyelerin varlk sebebini ortaya koyan temel

Detaylı

KAÇIRILAN YADA KAÇIRILMASI GEREKEN TREN:ÖZELLETRME

KAÇIRILAN YADA KAÇIRILMASI GEREKEN TREN:ÖZELLETRME KAÇIRILAN YADA KAÇIRILMASI GEREKEN TREN:ÖZELLETRME İbrahim Çütcü 1 ÖZET Çalmamzda, hzla küreselleerek küçülen dünyada,bata ülkemizde ve dünyada uygulanan özelletirme politikalar ayrntl bir ekilde incelenmitir.

Detaylı

TÜRKYE NN SALIK SEKTÖRÜNDEK EKONOMK GELMLK POTANSYEL VE FARKLI ÜLKE ÖRNEKLERYLE MUKAYESES

TÜRKYE NN SALIK SEKTÖRÜNDEK EKONOMK GELMLK POTANSYEL VE FARKLI ÜLKE ÖRNEKLERYLE MUKAYESES TÜRKYE NN SALIK SEKTÖRÜNDEK EKONOMK GELMLK POTANSYEL VE FARKLI ÜLKE ÖRNEKLERYLE MUKAYESES Filiz TUTAR * Nurcan KILINÇ ** ÖZET Günümüzde salk hizmetleri, ülke ekonomilerinin önemli bir parças olup, büyük

Detaylı

Turizm Tesisleri Yönetmelii

Turizm Tesisleri Yönetmelii Turizm Tesisleri Yönetmelii Birinci Ksm - Balangç Hükümleri Amaç Madde 1 - Yönetmeliin amac, turizm yatrm ve iletmelerinin gelitirilmesi, günün artlarna uygun hale getirilmesi belgeli turizm yatrm ve iletmelerinin

Detaylı

BR BÜYÜME STRATEJS OLARAK FRANCHSNG SSTEM; FRMALAR AÇISINDAN ÖNEM, MEVZUAT BOYUTU VE MUHASEBE UYGULAMASI Dr.Suphi ASLANOLU

BR BÜYÜME STRATEJS OLARAK FRANCHSNG SSTEM; FRMALAR AÇISINDAN ÖNEM, MEVZUAT BOYUTU VE MUHASEBE UYGULAMASI Dr.Suphi ASLANOLU BR BÜYÜME STRATEJS OLARAK FRANCHSNG SSTEM; FRMALAR AÇISINDAN ÖNEM, MEVZUAT BOYUTU VE MUHASEBE UYGULAMASI Dr.Suphi ASLANOLU ÖZET Günümüzde, firmalar açsndan uluslararaslama ve uluslararas faaliyetlerde

Detaylı

SSK HASTANELER GERÇE SSK SALIK TESSLERNN SALIK BAKANLII NA DEVRNDEN SONRAK UYGULAMA SONUÇLARI. Paras olana sa"lk hizmeti

SSK HASTANELER GERÇE SSK SALIK TESSLERNN SALIK BAKANLII NA DEVRNDEN SONRAK UYGULAMA SONUÇLARI. Paras olana salk hizmeti SSK HASTANELER GERÇE SSK SALIK TESSLERNN SALIK BAKANLII NA DEVRNDEN SONRAK UYGULAMA SONUÇLARI Paras olana sa"lk hizmeti ANKARA OCAK 2006 1 KURUM SALIK TESSLERNN SALIK BAKANLIINA DEVRNDEN SONRAK UYGULAMALARIN

Detaylı

KÜRESELDEN YERELE STRATEJİ LER VE UYGULAMALAR. Sempozyum Kitabı. Editör Yrd. Doç. Dr. Ümit İzmen

KÜRESELDEN YERELE STRATEJİ LER VE UYGULAMALAR. Sempozyum Kitabı. Editör Yrd. Doç. Dr. Ümit İzmen KÜRESELDEN YERELE STRATEJİ LER VE UYGULAMALAR Sempozyum Kitabı Editör Yrd. Doç. Dr. Ümit İzmen Editör Yardımcıları ve Yayına Hazırlayanlar Burcu Berent Zühal Özbay Daş Betül Çelikkaleli 18 Kasım 2011 Pamukkale

Detaylı

TÜRK YAN SANAY BORSASI BÜLTEN Bu ayki say zda neler var:

TÜRK YAN SANAY BORSASI BÜLTEN Bu ayki say zda neler var: TÜRK YAN SANAY BORSASI BÜLTEN Bu ayki sayzda neler var: MIDEST 2011 Yan Sanayi Fuarn Ardndan.. Türk Yan Sanayi Borsas ndan.. Ocak 2012, say:70 Deerli Yan sanayicilerimiz, KOB lerimiz, giriimcilerimiz,

Detaylı

Yap Kredi Emeklilik A..

Yap Kredi Emeklilik A.. 1 Ocak - 30 Eylül 2012 ara hesap dönemine ait finansal tablolar ve finansal tablolara ili$kin açklayc dipnotlar 30 EYLÜL 2012 TAR*H* *T*BAR*YLE DÜZENLENEN F*NANSAL TABLOLARIMIZA *L*K*N BEYANIMIZ liikte

Detaylı

YAYINA HAZIRLAYAN ERKAN KARAARSLAN

YAYINA HAZIRLAYAN ERKAN KARAARSLAN YAYINAHAZIRLAYAN ERKANKARAARSLAN 1 i İç Kontrol Mevzuatı ii TEMMUZ/2012 iii İç Kontrol Mevzuatı iv ÇNDEKLER 1. KAMUMALÎYÖNETMVEKONTROLKANUNU 1 2. ÇKONTROLVEÖNMALÎKONTROLELKNUSULVEESASLAR 13 3. STRATEJGELTRMEBRMLERNNÇALIMAUSULVEESASLARI

Detaylı

zmir Büyük ehir Belediyesi Ba kanl k Makam na ve belediyemizi ziyarete gelen yabanc ülke temsilcilerine gerekti inde tercümanl k hizmeti vermek.

zmir Büyük ehir Belediyesi Ba kanl k Makam na ve belediyemizi ziyarete gelen yabanc ülke temsilcilerine gerekti inde tercümanl k hizmeti vermek. ABVEDILKLERUBEMÜDÜRLÜÜ DIÞ ÝLÝÞKÝLER ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ Yetki,GörevveSorumluluklar zmirbüyükehirbelediyesi'ninuluslararaslikilerinidüzenlemek. zmirbüyükehirbelediyesibünyesindeyeralanbirimlereavrupabirliiveçeitli

Detaylı

TÜRKYE NN DÖNÜÜM SÜRECNDE ANAHTAR BR MEKANZMA OLARAK e-devlet, e-dönüüm VE ENTEGRASYON STANDARTLARI

TÜRKYE NN DÖNÜÜM SÜRECNDE ANAHTAR BR MEKANZMA OLARAK e-devlet, e-dönüüm VE ENTEGRASYON STANDARTLARI ÖZET TÜRKYE NN DÖNÜÜM SÜRECNDE ANAHTAR BR MEKANZMA OLARAK e-devlet, e-dönüüm VE ENTEGRASYON STANDARTLARI Mustafa ACAR* Erhan KUMA** Küreselleme ve internet ça insanolunun zaman-mekân algsn deitirmekte,

Detaylı

T.C. ENERJ VE TAB KAYNAKLAR BAKANLI I

T.C. ENERJ VE TAB KAYNAKLAR BAKANLI I T.C. ENERJ VE TAB KAYNAKLAR BAKANLII STRATEJK PLANI (Taslak) (2010-2014) OCAK 2009 1 TARHÇE Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl (ETKB), 4951 say Kanunun verdii yetkiye dayanlarak 25.12.1963 tarih ve 4-400

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 08.02.2012 Sayı: 2012/35 Ref: 4/35

SĐRKÜLER Đstanbul, 08.02.2012 Sayı: 2012/35 Ref: 4/35 SĐRKÜLER Đstanbul, 08.02.2012 Sayı: 2012/35 Ref: 4/35 Konu: SGK TARAFINDAN GENEL SAĞLIK SĐGORTASI VE GELĐR TESTĐ HAKKINDA GENELGE ĐLE SORU CEVAP ÇALIŞMASI YAYINLANMIŞTIR 01.01.2012 den itibaren yürürlüğe

Detaylı

TARMAKB R TANITIM DÖKÜMANI

TARMAKB R TANITIM DÖKÜMANI TARMAKBR TANITIM DÖKÜMANI TARMAKBR Türk Tarm Alet ve Makinalar malatçlar Birlii, 1978 ynda kurulmu olup, ülkemizde traktör ve tarm makinalar ana itigal konusu olan imalatç, ihracatç ve ithalatçlarn üye

Detaylı

TÜRKYE KALTE DERNE TÜZÜÜ

TÜRKYE KALTE DERNE TÜZÜÜ TÜRKYE KALTE DERNE TÜZÜÜ MADDE 1 - Yasalar ile bu Ana Tüzük hükümleri uyarnca yönetilmek ve amaç ile çalma konular dorultusunda çalmalar yapmak üzere 12 Kasm 1990 tarihinde "TÜRKYE KALTE DERNE" kurulmutur.

Detaylı