DOĞUŞ-USV İNSANSIZ DENİZ ARACI: STEREO GÖRÜŞ İLE HARİTALANDIRMA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DOĞUŞ-USV İNSANSIZ DENİZ ARACI: STEREO GÖRÜŞ İLE HARİTALANDIRMA"

Transkript

1 DOĞUŞ-USV İNSANSI DENİ ARACI: STEREO GÖRÜŞ İLE HARİTALANDIRMA Ebu Dağlı, Cane Civan 2, Sean Şöhmelioğlu,Fazıl Eme Ediş, Dilek Tükel Kontol ve Otomasyon Mühendisliği Bölümü Doğuş Ünivesitesi, Aıbadem 2 Bilgisaya Mühendisliği Bölümü Doğuş Ünivesitesi, Aıbadem Özetçe İnsansız kaa, hava ve deniz taşıtlaı ve uygulamalaı askei ve sivil alanda yaygınlaşmakta, bu alanda ki aaştımala oldukça önem kazanmaktadı. Otonom aaçlaın gelişmiş donanımlaı ile önesinde bilgi sahibi olmadığı otamlada engelle aasında gezebilmelei, başlangıç konumundan, göev alanına, güvenli bi yöünge ile en kısa zamanda ulaşabilmelei hedeflenmektedi. Göüş ve alan taama insansız sistemlein önemli poblemleinden biidi. Bu çalışmanın amaı, ünivesitemizde geliştiilen insansız deniz taşıtına monte edilen steeo kamea düzeneği ile çeveden göüntü alınması, engellein tanımlanması ve konumun paametelendiilmesi ile potansiyel alan teoemi kullanılaak yol planının belilenmesidi.. Giiş İnsansız aaçlaın köklei 425 M.Ö. [] kada gitmektedi. İlk kendi kendine uçan obot kuş, basınçlı hava ile tahik edilmekteydi. Bu alanda, ilk moden kavamla, Biini ve İkini Dünya Savaşlaı sıasında geliştiilmeye başlanmıştı. İlk insansız deniz aaı (IDA, 946 yılında, Ameikan donanmasında adyoaktif su önekleinin toplanmasında kullanıldı. 96 yılında, adyo kontollü done teknele mayın temizleme işlemlei için kullanılmıştı. 985 yılında, ilk moden IDA "The Owl-Baykuş", Intenational Roboti Systems In taafından jet-ski tabanı etafında tasalanmıştı [2]. Deniz güünün askei, tiai ve ulaşım uygulamalaında çok önemli bi faktö olması, askei ve deniz tabanlı aaştıma enstitüleinden insansız deniz aaçlaa büyük ilgi uyandımıştı. 995 Navte A.Ş., ada tabanlı engel kaçınma sistemi ile bilikte küesel konumlandıma sistemi (GPS ve pusula kullanaak tamamen otonom navigasyon sistemi geliştiilmişti. Ota Doğu'da 995 yılında, MK II [2], Dünya üzeinde ilk defa geçek bi göevle konuçlandıılaak ilk IDA oldu. IDA laın gelişimine katkıda bulunan pek çok akademik aaştıma pojelei vadı. Bu pojelede, çeşitli katamaan tipi IDA laı geliştiilmiş. Bu IDA laa İtalyanlaın geliştidiği katamaan IDA SESAMO yı önek veebiliiz []. 24 yılında, Plymouth Ünivesitesi Deniz ve Endüstiyel Dinamik Analizi (MİDAS Aaştıma Gubu, çift gövde bi katamaan olan Spinge tasalanmıştı []. Spinge aaştıma pogamında, yeni gelişmiş akıllı entege navigasyon sistemi ve otomatik pilot (IINA sistemini oluştumayı amaçlanmıştı. IDA la da, eneji veimliliği ve yenilenebili eneji kullanımı uzun göevle için çok önemlidi. Pasifik okyanusunu geçen dalga enejisi çalışan IDA "Wave Glide" [] bu yeteneğine sahipti. 22 yılında, bugüne kada bi USV taafından denenen en uzun mesafe geçmişti. Doğuş İnsansız Deniz Aaı (Doğuş-USV [4], Doğuş Ünivesitesi taafından finanse edilmekte olan bi aaştıma pojesidi. Bu pojede amaç, keşif ve gözetim amaçlı açık denizde, mekeze dönmeden, mümkün olan en uzun süe kalabileek IDA geliştimekti. Sistemimizde, eneji kaynağı güneş enejisidi. Geliştiilen IDA, kameala ve küesel konumlandıma sistemi (GPS kullanaak faklı konumlaa gidebilmektedi. Şekil. de, Doğuş-USV göülmektedi. Aaın özelliklei Tablo 'de veilmişti. Şekil : Doğuş USV, Aydos Göleti denemelei.

2 Tablo : Doğuş-USV Özelliklei Ağılık 256 kg Uzunluk/Genişlik/Yükseklik /5/ (m Güç 5 HP Hız 6 knot Moto Pasun F5ERL Moto Soğutma Su Batayala Jel Bataya Kapasitesi Ah (he bataya Bataya Adeti 4 Güneş Panellei Loentz LA-Seies Güneş Panel veimliliği İlk yıl %9, 2 yıl %8 Dümen Kontolül DC moto Denetleyii U Ulta PC-Intel Atom 52 pek çekidek,. GHz İletişim WiFi, GPS, RF, G Aaç denetleyiisi Aduino Mega 256 Bilgisayala göüntü işleme insansız aaç sistemleinin, bilinmeyen otamlada otonom çalışmasının temelini oluştumaktadı. Göüntü işleme ile alınan göüntüle çeşitli işlemlee tabii tutulaak, işlem sonuunda elde edilen istenilen göüntü ve paametelele sistemin çalışması sağlanmaktadı. 2. Sistem Bileşenlei Doğuş-USV, uzaktan kumandalı ya da otonom olabileek bi deniz aaı olaak inşa edilmişti. Ekibimiz, şişme bot gövdesine, elektik motou, pevanele, U bilgisaya, mikoişlemi katı, sensöle, kameala, batayala ve güneş panellei monte edileek, sistemimizi oluştudu. Sistem bileşenlei zo otamlada uzun mesafeli göevlei geçekleştimek amaçlı seçildi, inşa edildi. Dümen haeketi bi dişli motoun güç zinii haeketi aktaması sayesinde sağlanmıştı. Aaç, yüksek veimli fıçasız moto taafından desteklenmektedi. Maksimum güç 4,8 KW di (6hp üzeinde, süekli çalışma duumunda güç 5 hp 'dı. Yüksek akım kouma sistemi vadı. Aaın, uzun mesafelede çalışabilmesi için de su soğutmalı moto vesiyonu teih edilmişti. Süekli çalışma için ampe akım ve tam hız için ( saniyelik güç atışı 4 ampee, 48 V DC akü sistemine ihtiyaı vadı. İnvete kutusu da su soğutmalıdı. İlei ve gei yön modla için, uygulanan kontol öle üzeindendi. Sevo moto, elektik motounun hızını kumanda eden mekanizmanın kontolü için kullanılı. Ail duum içinse, faklı bi kanal kullanaak, bi öle yadımıyla sistemin eneji kesilmektedi. Pevanele standattı. Sistemimiz, uzaktan kumanda modunda, 22 yılında başaı ile test edilmişti[4]. IDA a monte ettiğimiz güneş panellei ile 7 saat içinde boş batayalaın, tamamen dolumu geçekleşebilmektedi. Sistem güünü, W lık iki güneş panellei, he bii için Ah 2 V döt deniz jel aküle oluştuu. Panelle yüksek veimli ve deniz suyuna kaşı dayanıklıdı. Panel yüzeyi hidofobik tabaka ile kaplanı. He güneş paneli boyutu 669x556x7mm ve ağılığı 6 kg 'dı. Jel tipi deniz aküle, en yüksek hızda 6 saate kada, elektik motouna güç sağlayabilmektedi. Kuşun asit jel aküle, deniz aaçlaında köpüklenmeyi önlemek için en sık teih edilen seçenekti. Doğuş-USV ye, döt bataya doğu denge sağlayaak şekilde yeleştiilmişti. Batayayı laboatuada hızlı şaj edebilmek için invete kullanılmıştı. İnvete ile şaj işlemini 5 saat altında yapılabilmektedi. Güneş panelinden batayaya doğu olan akımı denetleyen, su geçimez şaj kontol devesi de önemli bi sistem bileşenimizdi. Dümen sisteminde(şekil 2 24: dişli kullanılmıştı. Haii enkode (5 dabe/tu ile pozisyon bilgisi alınmaktadı. Şekil 2: Dümen mekanizması Otonom çalışma için taşıt sisteminin, kendi pozisyon ve yön bilgisini ölçmesi, çeve bilgisini kamea ile ve/veya haita ile poz/ölçüm olaak oluştuması geeklidi. Bu çalışmada Doğuş-USV için, steeo göüntü kullanılaak(şekil otamdaki engellein haitalanması geçekleştiiliyo, bilinen başlangıç ve hedef noktası için ota hesaplanaak, yazılım potansiyel alan algoitması kullanılaak geçekleştiilmişti. Şekil :Steeo Kamea Göüş sistemi. Steeo Göüş Bilgisayala steeo göüş kavamı biyolojik gömenin bi uzantısıdı. Biyolojik göme sisteminin basit modeli, sıkıa destelenmiş sinilele beyne bağlı iki sensö (gözle içei. İki gözden alınan veile beyin taafından üst üste bindiileek deinlik algısı yaatılmasında kullanılı. Benze şekilde steeo göme iki kameanın iletim hattı ile ana bilgisayaa bağlanıp göüntülein mekezi işlem biiminde analiz edilmesiyle sağlanı. Cismin kamealaa uzaklığının bulunması tigonometik ve optik hesaplamalaa dayanı.

3 .. Kamea Geometisi Kameala, üç boyutlu bi ismin göüntüsünü, göüntü düzlemi üzeinde iki boyutlu yansımasından oluştuu. En basit kamea modeli iğne deliği kamea modelidi. Palak ışığa mauz kalan insan gözü ve küçük diyafam açıklıklı fotoğaf makinelei de benze davanış segile. Bu kamea modelinde uzay içeisindeki noktalaın mekezi izdüşümü sanal düzleme düşe. İz düşüm mekezi, Öklid uzayının oijini ve düzlemi göüntü düzlemi olaak belilenmişti. Göüntü düzlemine paalel uzanan odak düzlemine olan uzaklık f odak uzaklığı olaak tanımlanı. İğne delikli kamea modeline göe koodinatlaı P (, Y, olan uzayda ki bi noktanın eşlemesi, P'den izdüşümü mekezine giden bi doğunun göüntü düzlemini kestiği noktada oluşu (Şekil 4. f x x A = f y y (4 ( x, y asal noktanın koodinatlaı (f x, f y odak uzaklığının x ve y koodinatlaı U fx = V S R = 2 fy x y 2 ( C ( C Y ( C m I = AM C ve T T = T T Y ( ( (5 (6 ( Y Şekil 4. İğne delikli kamea modeli izdüşümü P,, noktasının, üçgen benzeliği kullanılaak Y P f, f, f noktasına eşlendiği kolaylıkla bulunabili. Pojeksiyon mekezinin göüntü düzleminden f kada uzakta olduğu düşünülüse, nesnenin geçek boyu ile göüntü düzlemi üzeindeki boyu; ' = f, Y Y ' = f ( Çift göüşlü kamea sistemleinde faklı koodinat düzlemi vadı (Şekil 5. Bunla global (wold efeans düzlemi ( W ( W ( ( W, Y, oijini kamea mekezi olan ( C ( C ( C, Y, odak düzlemi ve göüntü düzlemini (U,V. ( Şekil 5. Kamea koodinat sistemi Kamea modeli, homojen koodinatla kullanılaak linee olaak denklem (2 deki gibi gösteilebili: ' = A (2 İzdüşümsel kamea matisi olan A matisi şu şekilde tanımlanı: m = A[R T]M ( İzdüşümsel kamea matisi olan A matisi şu şekilde tanımlanı: R ve T kameanın dışsal paameteleidi: R otasyon (dönme matisi, T ise öteleme matisidi, D dış kamea matisidi. Kamea koodinat sisteminin dünya koodinatına göe ilişkisi aşağıda ki gibidi. ( C ( C Y R ( C = Özetle, dünya koodinatlada veilen bi nokta aşağıdaki denklem(8 kullanılaak iki boyutlu bi göüntü düzlemine düşüülü. İğne deliği kamea modeli iki çeşit paamete seti ile kaakteize edili. İçsel paametele kameanın optik özellikleini açıkla, haii paametele de geçek dünya üzeindeki kamea konumu ve yönünü taif ede. 4 çeşit iç paamete vadı. Bunladan ikisi göüntü koodinat düzlem oijini, diğe ikisi de düzlem kümelei aasındaki eksen ölçekleme faktöüdü. Aynı zamanda 6 adet dış kamea paametesi bulunu. Bunladan ü yansımanın mekezinin koodinatlaı, diğe ü de göüntü düzlemi koodinatla kümesinin yönelimi içindi[5]..2. İkili göme geometisi ( W ( W T Y ( C ( W ( W M = DM (7 ( I ( C ( C ( W ( I ( W m = PM, M = DM m = PDM U f x = V S f y x y R ( W ( W T Y ( W Göüntü işleyebilen sistemle, sadee 2 boyut ile sınılı olmamakla beabe biden fazla noktadan alınan göüntüle ile isimlein deinlik bilgisi ve boyutlu şekillei algılanabilmektedi.[6] Yan yana duan ve aynı yöne bakan 2 (8 (9

4 adet kameanın paalel bi düzleme sabitlenmesiyle oluşan sistem Şekil 6 da veilmişti. Şekil 6. Paalel eksen teoemi Cismin sol kameadaki göüntüsü sağ kameadakinden faklı olu. Aadaki bu fak, kameala aasındaki mesafeye ve ismin kamealaa olan uzaklığıyla değişmektedi. Kameala aasındaki mesafe ölçüldükten sona göüntüle aasındaki fak kullanılaak ismin kamea eksenine uzaklığı bulunabili. Bu yönteme steeo vizyon (ikili göme denmektedi[7]. P (, Y, noktası sol göüntü düzlemindeki P L noktasının ve sağ göüntü düzlemindeki P R noktasının izdüşümüdü. (x L,y L, (x R,y R ve (x,y,z sıasıyla sol koodinat sağ koodinat ve evensel koodinatladı. Kameala yatay düzleme sabitlendiği için (dispaity steeo uzaklık vektöünün dikey bileşeni sıfıdı. Objenin deinliği (z-f steeo uzaklığın eşitsizliğiyle tes oantılıdı. Şekil 7. Deinlik kestiimi ve steeo uzaklık (aykıılık Kameala yatay düzleme sabitlendiği için (dispaity steeo uzaklık vektöünün dikey bileşeni sıfıdı. Objenin deinliği (z-f steeo uzaklığın eşitsizliğiyle tes oantıldı. f * B f = ( d Denklem (, Şekil (7 den elde edilmişti..2..steeo göüş ile uzaklık hesabının sadeleştiilmesi Kameala aynı model ve maka olup yatay bi düzleme sıkıa sabitleneek kamealaın bibileine göe aynı pozisyonda kalması sağlanmış ve haeketlei engelleneek kontol paameteleinin sadeleştiilmesi sağlanmıştı. Göüş açılaı bibiine eşit iki kameanın isme uzaklığı (R yataydaki piksel sayısının ölçekli oanının, sol (x L ve sağ (x R göüntüle aasındaki yatay kayma miktaına (dispaity bölünmesi ile de hesaplanabilmektedi. R R + f = ( D W ( L R R R Cismin uzaklığının bulunabilmesi için denklem aşağıdaki gibi düzenlenmişti: R = C sabit ( L R ve, D ft C sabit = (2 W Denklemdeki D kamea sensölei aasındaki uzaklık, f odak uzaklığı ve W sensöün genişliği boyuna piksel sayısı, C sabitini oluştuu. Bu sabitin değei yaklaşık olaak deneysel çekimlele elde edilebili. [8]. Rota planlaması Rota planlamasında amaç, bilinen bi başlangıç noktasından engellee çapmadan en kısa yol ve zamanda hedefe ulaşmaktı. Potansiyel Alan Yaklaşımı, mobil obotik uygulamalında sıkça kullanılan bi yöntemdi. Potansiyel alan yaklaşımı, çalışma alanının yapay bi potansiyel alanla dolu olduğunu kabul etmekti. Robotun gideeği hedef çekii bi vektö yaataak obotun hedefe çekilmesini, obotun yakınındaki engelle ise itii vektöle yaataak obotun engelleden uzaklaştıılmasını sağlamaktadı. Robot bu çekii ve itii vektölein bileşkesi sonuu elde edilen yönde ve hızda haeket etmektedi. [9] IDA, skala potansiyel alan U etkisi altında bi paçaık olaak düşünebiliiz. Aaımıza etki eden potansiyel alan: U = U çekii + U itii ( Kuvvet vektö alanı F(q, potansiyel alan U nın gadyanı olaak aşağıdaki gibi yazılabili: F( q = U çekii + U itii (4 Khatib taafından[] en sık kullanılan potansiyel alan fonksiyonu aşağıdaki gibi tanımlanmıştı: m U att ( q = ξ d ( qhedef (5 2 Buada q taşıtın günel kodinatlaı, q hedef ise gidileek noktanın koodinatlaı, ζ ise çekii potensiyeli etkileyen, d( qhedef pozitif sönümleme oanıdı. ise UDA günel pozisyonu ile hedef-vaış noktası aasında ki uzaklıktı. m = ise, çekii potansiyel konik, m = 2 ise potansiyel paabolikti. U fonksiyonunun hedeften uzaklaştıkça değei atmaktadı. Bu fonksiyonun, doğal olaak hedef noktasında minimuma sahip olaaktı. Hedef noktası, aşağıdaki çekii kuvvetle aaımızı çekeekti. Fçekii ( q = U çekii ( q = ξ ( qhedef q (6 İtii kuvvetlei engelle oluştumaktadı. η( ege d( d 2 d( q engel d Uitii( q = ege d( > d (7 η pozitif ölçekleme faktöü, d( IDA ile engel aasında ki en kısa mesafe, engel üzeinde ki IDA en yakın nokta, d ise engelin uzaklığının etkisini gösteen pozitif sabitti. İtii kuvveti aşağıda ki gibi yazabiliiz.

5 d ( q 2 engel ege d( d Fitii( q = d ( ege d( > d (8 Toplam kuvveti, itii ve çekii kuvvetlei toplayaak bulabiliiz. Biçok duumda potansiyel alan metodu başaıyla hedefe giden otayı hesaplayabilmektedi. Bazı duumlada, yeel minimum içine düşen bi hedefe ulaşmakta başaısız olabilmektedi. Bu duum için algoitmamızı geliştimemiz geekmektedi. 4.. Kamea kalibasyonu 4. Deneysel sonuçla Steeo göüş ile engelin kamea düzlemine olan uzaklığının hesaplanabilmesi için kameanın iç ve dış paameteleine ihtiyaç vadı. Bu paametele Bouguet in Matlab kullanaak geliştidiği kamea kalibasyon aaı yadımıyla hesaplanabili[]. Kameala ölçülei bilinen bi kalibasyon nesnesinin faklı açıladan alınmış göüntülei kullanılaak kalibe edili. Satanç tahtası benzei (Şekil 8 eşit kenalı ve köşeli bi ismin faklı açı ve uzaklıkladan alınmış göüntülei ile kalibasyon sonasında elde edilen iç paametele lens bozukluklaının düzeltilmesinde kullanılı. Dış paametele ise kameala aasındaki göeeli geometik ilişkiyi göstemektedi. temel engin kaışımıyla belitili anak göüntü alındığında otamın aydınlığı, işaetin solgun olması ve kameadan kaynaklanabileek nedenlele RGB uzayı enk temelli bi alan belilemeye uygun değildi. RGB aksine göüntünün işlenmesine daha uygun olan HSV (hue, satuation, value enk uzayı, enklei sıasıyla enk tonu, doygunluk, palaklık olaak tanımlanmıştı. Doygunluk saf engin içediği beyazı ölçe. Şekil da göüldüğü üzee değele aasında değişi. Steeo göüş ile engellein tespiti ve uzaklıklaının başaılı bi şekilde ölçülebilmesi için mavi,yeşil, saı, kımızı enkli engellein bibiinden ayılabilmesi geekmekteydi. RGB enk uzayının imgeden saı engin tespiti için yetesiz kalması sebebiyle HSV uzayında çalışma yapılmıştı. Cisimlein algılanması ve uzaklıklaının bulunabilmesi için Matlab da kullanıı aa yüzü tasalanmıştı. Şekil 9. Oijinal göüntünün ton (Hue, doygunluk (satuation, palaklık (value göüntülei Şekil. Ton,doygunluk ve palaklık göüntüleinin histogam değelei İlk öne HSV uzayına dönüştüülen göüntü (Şekil 9, adında ikili göüntüye çevilmiş ve çeşitli filteleme yöntemlei ile güültü değelei yok edilmiş, böylee sadee saı, kımızı ve mavi topla maskelenmisti. Sol Göüntü Sağ Göüntü Şekil 8. Faklı açı ve uzaklıkladan çekilmiş kalibasyon göüntülei Steeo göüş ile uzaklık hesaplanabilmesi için ikini bi yol da belilenen aayla yeleştiilen bi ismin, steeo kamea düzeneğinden alınan göüntüleinden hesaplanan aykıılık (dispaity değei ile geçek uzaklığın çapılmasıyla C kamea sabitinin bulunmasıdı. C sabitinin bulunmasıyla isimlein kameaya uzaklıklaı, bulunan sabitin iki esim aasındaki yatay aykıılık değeine bölünmesi ile kolaylıkla hesaplanabili Engel tanıma Kameadan alınan göüntüle sadee sayılala tanımlanı. İmge işlemede göüntünün kodlanması için bi çok metod olmakla beabe en çok kullanılan enk uzayı RGBdi. Bu sistem, Red, Geen, Blue yani kımızı yeşil mavi olaak tanımlanan üç Şekil. Cisim konumlaının gösteimi Engelle Matlab otamında yazılan algoitma ile ağılık mekezleinin koodinatlaı ve yaıçaplaı (Şekil bilgisi elde edileek ölçekleni ve kuşbakışı göünümüne göe haitalanı. Şekil 2 de engellee çapmadan aasından geçeek bulunduğu noktadan hedef noktasına vadığı göülebili. Kımızı alanla yüksek zemini, engellei temsil

6 ede. Hedef koyu mavi alanda, yani minimum enejinin bulunduğu noktadadı. (Şekil Şekil 2: Rota bulma Şekil : Potansiyel alan haitasının -Boyutlu gösteimi Cisimlein algılanması ve uzaklıklaının bulunabilmesi için Matlab de geliştiilen kullanıı aa biiminin ekan göüntüsü Şekil 4 tedi. planlaması için geçek zamanlı uygulayabileeğimiz, potansiyel alan yöntemi kullanılmıştı. Kaynakça [] A. Motwani, A Suvey of Uninhabited Sufae Vehiles,MIDAS Tehnial Repot: MIDAS.SMSE. 22.TR., 22 [2] OwlMKII, https://www.wamiltons.om/pojet/index.php [] Spinge: The Unmanned Sufae Vehile, Plymouth Univesity, UK. [4] S. Batı, H.A. Oğul, C. Kaaçizmeli, D.B. Tükel, Human- Compute Intefae fo Doğuş Unmanned Sea Vehile, Roboti Sailing 22-2, s:6-7 [5] Intel Refeans Manuel, Open Soue Compute Vision Libay,2 [6] R. Hatley, A.isseman, Multiple View Geomety, June 999 [7] Aktaş K., Bi Cismin 2-Boyutlu Resimleinden -Boyutlu Modelinin Üetilmesi,27 [8] K. A. Baavik. Objet Loalization and Ranging using SteeoVision fo use on Autonomous Vehiles,29 [9] E.Çına, O.Palaktuna, A.Yazıı, Robot Navigasyonunda Potansiyel Alan Metodlaının Kasılastıılması ve İç Otamlada Uygulanması, Elektik-Elektonik-Bilgisaya Mühendisliği 2. Ulusal Kongesi ve Fuaı Bildiilei, 27 [] O. Khatib, Real time obstale avoidane fo manipulatos and mobile obots, The Intenational Jounal of Robotis Reseah, Vol. 5, No., s.9-98, doi.2 Şekil 4:Doğuş USV, ota bulma aayüzü 4. Sonuçla İnsansız deniz taşıtlaını geliştimek, askei ve sivil keşif, uygulamalaı aama için çok önemlidi. Pojemizin ilk aşamasından uzaktan kumandalı olaak çalıştıabildiğimiz, Doğuş USV aaımıza ikini aşamasında steeo göme ekleyeek haitalandıma ve ota hesaplama özelliği kazandıdık. Bilgisaya göüşü ve ota planlama, daha öneden bilgi sahibi olunmayan bi çevede çalışabilmek için mutlaka geeklidi. Bu bildiide bu amaa ulaşabilmek için laboatua otamında, steeo göüş simülasyonu geçekleştiilmişti. Rota

Elektromanyetik Dalgalardan Enerji Hasat Etmek

Elektromanyetik Dalgalardan Enerji Hasat Etmek Elektomanyetik Dalgaladan Eneji Hasat Etmek ( D. Cahit Kaakuş - Yük. Müh. Onu Teki) Havada sebest olaak yayınım yapan adyo ya da mikodalga fekanslaındaki elektomanyetik dalgalaın üzeinde baındıdıklaı enejinin

Detaylı

ELEKTRONİĞİN FİZİKSEL ESASLARI

ELEKTRONİĞİN FİZİKSEL ESASLARI ELEKTRONİĞİN FİZİKSEL ESASLARI Bi elektonik elemanın özelliğini, bu elemanın üetiminde kullanılan malzemenin paametelei ve ısı, geilim ışık gibi dış etkenleden dolayı elemanın içinde geçekleşen fiziksel

Detaylı

ASD: Çok Amaçlı Ayarlanabilir Sınıflandırıcı Devreler

ASD: Çok Amaçlı Ayarlanabilir Sınıflandırıcı Devreler ASD: Çok Amaçlı Ayalanabili Sınıflandııcı Deele Poje No: 06E39 Pof. D. Cem GÖKNAR Pof. D. Shaham MINAEI D. Meih YILDIZ D. Engin DENİZ EYLÜL 00 İSTANBUL ÖNSÖZ Bu pojenin ilk aşamasında mecut sınıflandııcı

Detaylı

KLASİK MEKANİK-1 BÖLÜM-1 KLASİK MEKANİĞE GİRİŞ 1)UZAY VE ZAMAN:

KLASİK MEKANİK-1 BÖLÜM-1 KLASİK MEKANİĞE GİRİŞ 1)UZAY VE ZAMAN: KLASİK MEKANİK- BÖLÜM- KLASİK MEKANİĞE GİRİŞ )UZAY VE ZAMAN: Uzay ve zaman fiziğin en temel vasayımlaı ile ilgili kavamladandı. Uzay ve zamanın süekli olduğunu vasaymak, ancak uzunluk ve zamanın bi standadının

Detaylı

Kadir UZUN. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü. Elektronik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalında. Yüksek Mühendislik Tezi

Kadir UZUN. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü. Elektronik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalında. Yüksek Mühendislik Tezi KABLOSUZ İLTİŞİM SİSTMLRİ BİNA İÇİ YAYILIMINDA NGLLRİN TKİLRİNİN İNCLNMSİ Kadi UZUN Zonguldak Kaaelas Ünivesitesi Fen Bililei nstitüsü lektonik-lektonik Mühendisliği Anabili Dalında Yüksek Mühendislik

Detaylı

BÖLÜM 2 VİSKOZ OLMAYAN SIKIŞTIRILAMAZ AKIMIN ESASLARI

BÖLÜM 2 VİSKOZ OLMAYAN SIKIŞTIRILAMAZ AKIMIN ESASLARI ÖLÜM İSKOZ OLMAYAN SIKIŞTIRILAMAZ AKIMIN ESASLARI. Açısal hı, otisite e Sikülasyon. otisitenin eğişme Hıı.3 Sikülasyonun eğişme Hıı Kelin Teoemi.4 İotasyonel Akım Hı Potansiyeli.5 ida Üeindeki e Sonsudaki

Detaylı

GERÇEK GAZLARIN TERMODİNAMİK VE TERMOFİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN LEE-KESLER HAL DENKLEMİ KULLANILARAK MODELLENMESİ

GERÇEK GAZLARIN TERMODİNAMİK VE TERMOFİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN LEE-KESLER HAL DENKLEMİ KULLANILARAK MODELLENMESİ GEÇEK GAZLAIN EMODİNAMİK E EMOFİZİKSEL ÖZELLİKLEİNİN LEE-KESLE HAL DENKLEMİ KULLANILAAK MODELLENMESİ M. uhan ÇOBAN Ege Ünivesitesi, Mühendislik Fakultesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Bonova, İZMİ tuhan.oban@ege.edu.t

Detaylı

OPTİK AKIŞIN HESAPLANMASI VE YAPAY SİNİR AĞLARI İLE YORUMLANARAK MOBİL ROBOTLAR İÇİN ENGEL TESPİTİ VE KAÇINMA DAVRANIŞINDA KULLANILMASI

OPTİK AKIŞIN HESAPLANMASI VE YAPAY SİNİR AĞLARI İLE YORUMLANARAK MOBİL ROBOTLAR İÇİN ENGEL TESPİTİ VE KAÇINMA DAVRANIŞINDA KULLANILMASI Opik Akışın Hesaplanması ve Yapay Sini Ağlaı ile Youmlanaak Mobil Robo İçin Engel espii ve Kaçınma Davanışında Kullanılması HAVACILIK VE UZAY EKNOLOJİLERİ DERGİSİ OCAK 009 CİL 4 SAYI (77-87) OPİK AKIŞIN

Detaylı

POZiSYON KONTROLÜNE YÖNELİK DC MOTOR UYGULAMASI

POZiSYON KONTROLÜNE YÖNELİK DC MOTOR UYGULAMASI .. SAU Fen Bilimlei Enstitüsü Degisi 6.Cilt, 1.Saı (Mat 2002) Pozison Kontolüne Yönelik DC Moto Ugulaması A.İ.Doğman, A.F.Boz POZiSYON KONTROLÜNE YÖNELİK DC MOTOR UYGULAMASI 'oj Ali lhsan DOGMAN, Ali Fuat

Detaylı

Kuru Sorbent Enjeksiyon Tekniği ile Gaz Akımlarından Uçucu Organik Bileşiklerin Giderilmesi

Kuru Sorbent Enjeksiyon Tekniği ile Gaz Akımlarından Uçucu Organik Bileşiklerin Giderilmesi Kuu Sbent Enjeksiyn Tekniği ile Gaz Akımlaından Uçucu Oganik Bileşiklein Gideilmesi Mehmet KALENDER 1, Cevdet AKOSMAN 2 ıat Ünivesitesi Mühendislik akültesi Kimya Mühendisliği Bölümü 23119-Elazığ 1 mkalende@fiat.edu.t,

Detaylı

FARKLI DIġ DUVAR YAPILARI ĠÇĠN OPTĠMUM ISI YALITIM KALINLIĞI TESPĠTĠNĠN EKONOMĠK ANALĠZĠ

FARKLI DIġ DUVAR YAPILARI ĠÇĠN OPTĠMUM ISI YALITIM KALINLIĞI TESPĠTĠNĠN EKONOMĠK ANALĠZĠ FARKLI DIġ DUVAR YAPILARI ĠÇĠN OPTĠMUM ISI YALITIM KALINLIĞI TESPĠTĠNĠN EKONOMĠK ANALĠZĠ, Zafe ĠNGĠZ Düzce Ünivesitesi, Düzce Meslek Yüksekokulu, Teknik Pogamla Uzunmustafa, 81010 DÜZE. Email: etemguel@gmail.com

Detaylı

İltimas yalnız müslümanlara değil İslam devletinde yaşayan zirnınilere de yasaklanmıştır. Hz. Peygamber, Medine yahudilerinin

İltimas yalnız müslümanlara değil İslam devletinde yaşayan zirnınilere de yasaklanmıştır. Hz. Peygamber, Medine yahudilerinin itimas İ TİMAS ( U"~'YI) Adam kayınna anlamında ahlak teimi. Sözlükte "el süme, dokunma" anlamındaki lems kökünden masda olup "istemek. aamak" manasma gelen iltimas Tükçe'de " haksız yee adam kayıma, biine

Detaylı

Bölüm 6: Dairesel Hareket

Bölüm 6: Dairesel Hareket Bölüm 6: Daiesel Haeket Kaama Soulaı 1- Bi cismin süati değişmiyo ise hızındaki değişmeden bahsedilebili mi? - Hızı değişen bi cismin süati değişi mi? 3- Düzgün daiesel haekette cismin hızı değişi mi?

Detaylı

5. ÜNİTE IS LM Analizi

5. ÜNİTE IS LM Analizi 5. ÜNİTE IS LM Analizi Bu bölümde mako iktisadın en çok bilinen modeli olan IS-LM modelini göeceğiz. Model statikti. Mako iktisatta statik vasayımı cai değişmelein stoklaı ve bekleyişlei etkilemediği vasayımıdı.

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. BİR KOLUN HAREKETLERİNİ TAKİP EDEN DÖRT DÖNEL MAFSALLI ROBOT KOLU TASARIMI ve DENEYSEL ARAŞTIRILMASI

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. BİR KOLUN HAREKETLERİNİ TAKİP EDEN DÖRT DÖNEL MAFSALLI ROBOT KOLU TASARIMI ve DENEYSEL ARAŞTIRILMASI i .C. RKY ÜNİVERSİESİ FEN İLİMLERİ ENSİÜSÜ İR KOLUN HREKELERİNİ KİP EDEN DÖR DÖNEL MFSLLI ROO KOLU SRIMI ve DENEYSEL RŞIRILMSI Özan ÇEİNKY YÜKSEK LİSNS EZİ MKİN MÜHENDİSLİĞİ N İLİM DLI u tez Oak 9 taihinde

Detaylı

Şek. 23-1a, s.710 Şek. 23-1b, s.710

Şek. 23-1a, s.710 Şek. 23-1b, s.710 Bölüm 3 ELEKTRİK ALANLARI Elektik Yükleinin Özelliklei Yalıtkanla ve İletkenle Coulomb Yasası Elektik Alan Süekli Bi Yük Dağılımının Elektik Alanı Elektik Alan Çizgilei Düzgün Bi Elektik Alanda Yüklü Paçacıklaın

Detaylı

Electronic Letters on Science & Engineering 5(2) (2009) Available online at www.e-lse.org

Electronic Letters on Science & Engineering 5(2) (2009) Available online at www.e-lse.org Eleconic Lees on Science & Engineeing 5 9 Available online a www.e-lse.og adial Change Of oos Wih Acive Balancing ings Davu Edem ŞAHİN a*, İbahim UZAY b a Bozok Univesiy, Fen Bilimlei Ensiüsü, 66, Yozga,

Detaylı

PROJEM İSTANBUL ARAŞTIRMA PROJESİ

PROJEM İSTANBUL ARAŞTIRMA PROJESİ PROJEM İSTANBUL ARAŞTIRMA PROJESİ FOTOGRAMETRİK HARİTA ÜRETİMİNDE DİGİTAL HAVA RESİM ÇEKME MAKİNELERİ VE LAZER TARAMA YÖNTEMLERİNİN KULLANIM OLANAKLARI Proje Yüklenicisi: İstanbul İŞİN Teknik ADI Üniversitesi

Detaylı

Bölüm 30. Biot-Savart Yasası Giriş. Biot-Savart Yasası Gözlemler. Biot-Savart Yasası Kurulum. Serbest Uzayın Geçirgenliği. Biot-Savart Yasası Denklem

Bölüm 30. Biot-Savart Yasası Giriş. Biot-Savart Yasası Gözlemler. Biot-Savart Yasası Kurulum. Serbest Uzayın Geçirgenliği. Biot-Savart Yasası Denklem it-savat Yasası Giiş ölüm 30 Manyetik Alan Kaynaklaı it ve Savat, elektik akımının yakındaki bi mıknatısa uyguladığı kuvvet hakkında deneyle yaptı Uzaydaki bi nktada akımdan ilei gelen manyetik alanı veen

Detaylı

DÖRT ROTORLU İNSANSIZ HAVA ARACININ YÜKSEKLİK VE KONUM KONTROLÜ

DÖRT ROTORLU İNSANSIZ HAVA ARACININ YÜKSEKLİK VE KONUM KONTROLÜ T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI Yüksek Lisans Tezi DÖRT ROTORLU İNSANSIZ HAVA ARACININ YÜKSEKLİK VE KONUM KONTROLÜ Cemil ALTIN Tez Danışmanı Yrd. Doç.

Detaylı

GÖRÜNTÜ İŞLEMEYE DAYALI AVUÇ İÇİ İZİNİN YAPAY SİNİR AĞI İLE TANINMASI

GÖRÜNTÜ İŞLEMEYE DAYALI AVUÇ İÇİ İZİNİN YAPAY SİNİR AĞI İLE TANINMASI T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÖRÜNTÜ İŞLEMEYE DAYALI AVUÇ İÇİ İZİNİN YAPAY SİNİR AĞI İLE TANINMASI Enes ÇELİK YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRONİK-BİLGİSAYAR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI BİLGİSAYAR-KONTROL

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENTSTİTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENTSTİTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENTSTİTÜSÜ DESTEK VEKTÖR MAKİNELERİNİ KULLANARAK YÜZ BULMA Fatih KARAGÜLLE Yüksek Lisans Tezi Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Danışman: Yrd. Doç. Dr. Rembiye

Detaylı

Stokastik envanter model kullanılarak iş makinelerinin onarımında kullanılan kritik yedek parçalar için envanter yönetim sistemi oluşturulması

Stokastik envanter model kullanılarak iş makinelerinin onarımında kullanılan kritik yedek parçalar için envanter yönetim sistemi oluşturulması Stokastk envante model kullanılaak ş maknelenn onaımında kullanılan ktk yedek paçala çn envante yönetm sstem oluştuulması İlke Bçe 2 Jandama Genel Komutanlığı, Beştepe, Ankaa Nhat Kasap Sabancı Ünvestes,

Detaylı

LASER GÜDÜMLÜ HEDEF TAKİBİ YAPAN ROBOTİK DÜZENEĞİ TASARIMI

LASER GÜDÜMLÜ HEDEF TAKİBİ YAPAN ROBOTİK DÜZENEĞİ TASARIMI TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI 2007-2008 ÖĞRETİM YILI PROJE YARIŞMASI LASER GÜDÜMLÜ HEDEF TAKİBİ YAPAN ROBOTİK DÜZENEĞİ TASARIMI Hazırlayanlar Mert Turanlı Sercan Arslan Ahmet Arda Özdemir Danışman

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ OTOMATİK YÖNLENDİRMELİ ARAÇLARDA YÖRÜNGE KONTROLÜ ÖZGÜR AYDIN

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ OTOMATİK YÖNLENDİRMELİ ARAÇLARDA YÖRÜNGE KONTROLÜ ÖZGÜR AYDIN T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ OTOMATİK YÖNLENDİRMELİ ARAÇLARDA YÖRÜNGE KONTROLÜ ÖZGÜR AYDIN YÜKSEK LİSANS TEZİ Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Anabilim Dalı Danışman: Prof. Dr. Asaf

Detaylı

ABDEL-RAZZAK MERHEB YÜKSEK LİSANS TEZİ

ABDEL-RAZZAK MERHEB YÜKSEK LİSANS TEZİ YAPAY POTANSİYEL FONKSİYONLAR VE PANEL METODU KULLANARAK ROBOT DİZİLİM KONTROLÜ VE SEYRÜSEFERİ ABDEL-RAZZAK MERHEB YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Basit Makineler Çözümlü Sorular

Basit Makineler Çözümlü Sorular Basit Makinele Çözümlü Soula Önek 1: x Çubuk sabit makaa üzeinde x kada haeket ettiilise; makaa kaç tu döne? x = n. n = x/ olu. n = sabit makaanın dönme sayısı = sabit makaanın yaıçapı Önek : x Çubuk x

Detaylı

MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİ KONGRESİ 2012. MeMÖK 2012

MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİ KONGRESİ 2012. MeMÖK 2012 Mekatronik Mühendisliği Öğrenci Kongresi (MeMÖK 2012) MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİ KONGRESİ 2012 MeMÖK 2012 Editörler: ABDULKADİR ERDEN FUAD ALIEW ZÜHAL ERDEN BÜLENT İRFANOĞLU KUTLUK BİLGE ARIKAN AYLİN

Detaylı

Dijital Fotogrametri Teknikleri İle Kişi Tanıma

Dijital Fotogrametri Teknikleri İle Kişi Tanıma Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 3, No: 2, 2011 (1-24) Electronic Journal of Map Technologies Vol: 3, No: 2, 2011 (1-24) TEKNOLOJĠK ARAġTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn: 1309-3983

Detaylı

RADYO FREKANS KESTİRME SONUÇLARININ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ TABANLI YAZILIM VE GÖRÜNTÜLEME SİSTEMİ İLE DESTEKLENMESİ

RADYO FREKANS KESTİRME SONUÇLARININ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ TABANLI YAZILIM VE GÖRÜNTÜLEME SİSTEMİ İLE DESTEKLENMESİ DOI Radyo Frekans Kestirme Sonuçlarının Coğrafi Bilgi Sistemleri Tabanlı Yazılım ve Görüntüleme Sistemi ile Desteklenmesi HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ KASIM OCAK 2014 2013 CİLT 7 SAYI 1 ((53-63)

Detaylı