Okul Öncesi 6+ Yaş. Uygulama Kılavuzu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Okul Öncesi 6+ Yaş. Uygulama Kılavuzu"

Transkript

1 Okul Önces 6+ Yaş Uygulama Kılavuzu

2 TÜZDER (Tüm Üstün Zekâlılar Derneğ) rafından hazırlanan IQ, Dkkat ve Yetenek Gelştren Klar Sers; Uluslararası sndartlarda, çoklu dl seçeneğyle hazırlanmış, PISA, TIMSS, STEM ve üstün zekâlı çocukların eğtm sstemne uygunluğu ICIE (Uluslararası Eğtmde İnovasyon Merkez) ve YTÜ (Yıldız Teknk Ünverstes) rafından onaylanmıştır. Çocuğunuzun gelşm çn hazırlanan IQ, Dkkat ve Yetenek Gelştren Klar, TÜZDER Eğtm Metodu (TEM) yöntemne göre TEM de esas olan anlayış, çocukların küçük adımlarla yürüdüğüdür. Bu metotla hazırlanan klarda, çocuğunuzun becerlernn en üst nokya şınması hedeflenr. Klardak kelmeler fade ve hayal gücünü gelştrdğ gb, görsellern adetler ve şekller le de görsel hafızayı artırmaya yönelk br sstem gelştrlmştr. Klarda kullanılan kelmeler, görseller, soru türler ve sorularla hedeflenen kazanımlar; nsanlığı lerye şıyan becerlern ufkunu yansıttığı çn çocuğunuzu geleceğe hazırlar. Bu yüzden TEM le. yüzyıl becerlern destekleyen ntelkte, dernlemesne öğrenmey sağlayan gelşm alanlarına göre yoğunlaştırılmış çerkte etknlkler sarlanmıştır. TÜZDER Eğtm Metodu (TEM) 008 yılından ber gelştrlerek uygulamaya konulmuştur. Uluslararası ve ulusal alan araştırmaları, uygulamalardan alınan bldrmler ve TÜZDER Özel Atölyeler çalışmaları kasamında yaılan mevcut durum analzler dkkate alınarak yıllarında rogramlanmıştır. Bu süreçte zhnsel gelşm eğtmlern tbk eden brçok aydaş kurum ve kuruluşların da katkıları dkkate alınarak metot gelştrme çalışmaları mamlanmıştır. TEM le hazırlanmış IQ, Dkkat ve Yetenek Gelştren Klar Sers her br yaş grubunda çocuklarımızın, bütüncül olarak zhnsel gelşmn destekleme üzerne gelştrlmştr. Ser klarının her brs, çocuklarımızın gelşm özellklern, lg ve gereksnmler le çevresel koşullarını dkkate alan gelşmsel, sarmal ve eklektk br yaıdadır. Kılavuzla İlerlemek; Bu kılavuzdak önerlen uygulama usullerndek temel maksat, setn kullanımında maksmum faydayı elde etmek ve doğru br gelşm yolu k ederek çocuklarımızın onsyeln en üst dereceye şımaktır. Öncelkle; kların kullanımında, gelşmsel aşamaların dkkate alınarak her leveldek kların brlkte ve eş zamanlı yürütülmesn vsye edyoruz. Levellerde yer alan klar ayrı ayrı gelşm süreçlern k edecek şeklde, brbrn mamlar ntelkte Settek kları brer brer mamlamak yerne, her kn belrl adette sayfa uygulayarak setn her br sevyesnde lerleme kaydedlmes gerekmektedr. TEM olarak, her yaş sevyesne özel olarak lanlanan setlerdek soru zorluk sevyeler kademel artırılarak Ancak şu unutulmamalıdır k; klarda yer alan her etknlğn, o yaş grubundak tüm çocukların çözmes/çözeblmes gb br zorunluluk ve beklent yoktur. Ntekm yaılan zekâ testlern, dünyadak uygulama ve rama örneklern göz önünde bulunduğumuzda, genellkle çocukların zhn yaşı le kvm yaşı arasında ±6 aydan 6 aya kadar farklılıklar olduğu gözlemlenmştr. Dolayısıyla çocukların onsyeln mevcudun çok daha lersne şıyablmek amacıyla, klardak etknlkler gelşm farklılığı düşünülerek sarlanmıştır. Çocuğunuz, etknlkler yaarken bazen şaşırablr, zorlanablr, bütün uygulamaları doğru yaamayablr. Bu yaş sevyesnde yanlış yaacağı veya yaamayacağı soru olablr. Bazı sorularda zorlanması ve br süre sonra tekrar bakması gerekeblr. Etknlkler esnasında çocuğunuzu kaygı, duygudurum düzenlemes, dürtü kontrolü ve duygusal tekler yönüyle gözlemleyeblrsnz. Ha yatığında, zorlandığında lerlemes çn destek olmanız onun duygusal yönünü de destekleyecektr. Etknlkler yaarken çocuğunuzun, yönerge alma ve kbn yama, ştsel uyaran le görsel uyaranı lşklendrme becers gelşmş olacaktır. Etknlkler, ebeveyn gözetmnde olableceğ gb, çocuğunuz etknlkler kend kendne de yaablr. Böylece, zaman çnde kend kendne çalışma alışkanlığı kazanacaktır. IQ, Dkkat ve Yetenek Gelştren Klar sersnde yer alan kları brer zekâ ve yetenek gelşm materyal gb tekrar tekrar uygulayablr, gelşm daha yakından göreblrsnz. Sette yer alan her k, farklı kazanımlara sah olmakla beraber, çerk olarak brbrn k eden ve mamlayan br lan le sarlanmıştır. IQ, Dkkat ve Yetenek Gelştren Klar Sers; 6+ Yaş Set ana kategorde Bu kategorler;. Level: Pant, Draw, Cube. (Okul hayatında lazım gelen temel becerler). Level: Fnd, Solve, Lsten. (Dkkat ve roblem çözme le lgl temel becerler). Level: Thnk, Coordnate, Algorthm. (Üst düzey düşünme ve ler düzey gelşm çn temel becerler)

3 etknlkler; çzm, koya etme, dkkat, bellek, mantıksal akıl yürütme, görsel ve mekânsal kesknlk, şekl zemn lşks, örüntü le bütünlük oluşturma, roblem çözme gb üst düzey blşsel becerler gelştrmek üzere lanlandı. Soru şekller ve zorluk sevyeler bu kazanımlar gözetlerek hazırlandı. Çocuğunuz, bu uygulamaları yatıkça renkler nıma ve boyama, çzm becers, boyut kavrayışı, dkkat ve ayırt etme becersyle brlkte, motor becersn destekleyen etknlklerle el göz koordnasyonu gelşm hızlanacak, bu yönlerdek eksğn mamlayacaktır. Böylece, çocuğunuzun hayatı boyunca htyaç duyacağı temel becerler gelşerek en üst sevyelere sınmış olacaktır. Boyama etknlkleryle çocuğunuzun renkler ayırt etmes, konsantrasyon becers, bütünü kavrama kablyet, faalyettek göreve odaklanması, dkkatn sürdüreblmes, resmlern çn düzgün şeklde ve doğru renklerle boyayarak doldurması ve br bütüne ulaşmasını sağlayacak faalyetler etknlkleryle görsel ve mekânsal kesknlk, dkkat-zekâ, görsel-uzamsal algı, fotoğrafk hafıza, görsel ayırt edclk, uzamsal düşünme becerler gb blşsel ve motor becerlernn farklı br yöntemle gelştrlmes hedeflenmektedr. etknlkler; çzm, koya etme, dkkat, bellek, mantıksal akıl yürütme, görsel ve mekânsal kesknlk, şekl zemn lşks, örüntü le bütünlük oluşturma, roblem çözme gb üst düzey blşsel becerler gelştrmek üzere lanlandı. Soru şekller ve zorluk sevyeler bu kazanımlar gözetlerek hazırlandı. etknlkleryle çocuğunuzun çzgler ve alanı kıyaslaması, konsantrasyonu, bütünü kavrama kablyet, faalyettek göreve odaklanması, dkkatn sürdüreblmes, düz-yuvarlak ve kısa uzun çzglerle br bütüne ulaşmasını sağlayacak faalyetler çalışmalarında görsel ve mekânsal kesknlk, üç boyutlu ve karmaşa le yüklü br ormda arka boyutları algılama ve üzernde eylem yama yeteneğnn gelştrlmes hedeflenmektedr. kbındak etknlkler tümevarım-tümdengelm, muhakeme, analtk düşünme becerlern gelştrmek üzere düzenlend. etknlkleryle çocuğunuzun küler tek tek algılaması ve karşılaştırması, alanı kıyaslaması, bütünü kavrama kablyet, dkkatn sürdüreblmes, renklere bakarak br bütüne ulaşmasını sağlayacak faalyetler etknlkler; dkkat, bellek, mantıksal akıl yürütme, görsel ve mekânsal kesknlk, şekl zemn lşks, örüntü le bütünlük oluşturma, roblem çözme gb üst düzey blşsel becerler gelştrmek üzere lanlandı. Soru şekller ve zorluk sevyeler bu kazanımlar gözetlerek hazırlandı. Çocuğunuz, bu uygulamaları yatıkça; mamlama, arça-bütün ve boyut kavrayışı, dkkat ve ayırt etme becersyle brlkte, el göz koordnasyonu gelşm hızlanacak, bu yönlerdek eksğn mamlayacaktır. Böylece, çocuğunuzun hayatı boyunca htyaç duyacağı temel becerler gelşerek en üst sevyelere sınmış olacaktır. Yaılan araştırmalar, rzı tetrs etknlklernn, beyndek gr maddey gelştrdğ, düşünme gücünü ve zhn randımanını artırdığını orya koymuştur. Beynde yaılan rama testlernde, deneklern beynlernn hareket, mantık kurma, dl ve şlemeyle lgl bölümünde yaısal değşklkler olduğu görülmüştür.

4 Çocuğunuz, uygulamaları yatıkça dkkat, hafıza, arça-bütün lşks le ayırt etme becers gelşm hızlanacak, bu yönlerdek eksğn mamlayacaktır. Bu etknlkler; görsel dkkat, fotoğrafk hafıza, şekl koyalama becerlern de ölçmüş olacaktır. etknlkler; dkkat, bellek, mantıksal akıl yürütme, görsel ve mekânsal kesknlk, şekl zemn lşks, örüntü le bütünlük oluşturma, roblem çözme gb üst düzey blşsel becerler gelştrmek üzere lanlandı. Soru şekller ve zorluk sevyeler bu kazanımlar gözetlerek hazırlandı. Böylece, çocuğunuzun hayatı boyunca htyaç duyacağı temel becerler gelşerek en üst sevyelere şınmış olacaktır. etknlkler sırayla yaılmalıdır. Çünkü etknlkler kolaydan zora, bastten karmaşığa olacak şeklde lanlanmıştır. Etknlkler, aynı türden brçok kademel göreve dayanır. Bu yöntem le etknlkler kademel olarak daha karmaşık hale gelecektr. Bu durumda, çocuğun edndğ becerler, etknlkler kolayca anlamasına ve uzmanlaşmasına mkân sağlayacaktır. etknlkler; mantıksal akıl yürütme, eşleştrme, dkkat, bellek, görsel ve mekânsal kesknlk, roblem çözme gb üst düzey blşsel becerler gelştrmek üzere lanlandı. Soru şekller ve zorluk sevyeler bu kazanımlar gözetlerek hazırlandı. Çocuğunuz, uygulamalarını yatıkça bağlantısal düşünme, mantık yürütme, roblem çözme, dkkat, hafıza ve ayırt etme becersnn gelşm hızlanacak, bu yönlerdek eksğn mamlayacaktır. Böylece, çocuğunuzun hayatı boyunca htyaç duyacağı temel becerler gelşerek en üst sevyelere şınmış olacaktır. etknlkleryle çocuğunuzun soruları algılaması ve karşılaştırmasını, çözüm yollarını kıyaslamasını, mantık dzgesn kavrama kablyetn, konsantrasyonunu, faalyettek göreve odaklanmasını ve dkkatn sürdüreblmesn sağlayacak etknlkler Bu yönlernn gelştrlmes, onları mantık, dkkat ve zekâ yönüyle güçlendrdğ gb, gösterlen hedefe ulaşmalarıyla da öz yeterllk kazanmalarını sağlayacaktır. Bunu eğlencel br faalyet olarak yaarken aynı zamanda motvasyonu da artmış olacaktır. kbı le çocuklarda, ştsel zeka, ştsel dkkat, sesler ayırt etme, sesn geldğ yönü bulma, doğadak sesler nıma, sesl yönergeler k etme, zhnde canlandırma, duyduğu ses le görseller eşleştrme gb becerlern gelştrlmes üzerne etknlkler kbı hem ştme becersn gelştren ve destekleyen hem de bu becery dkkat ve zekâ le koordnel hale getren, bu becery dkkat ve zekâ yönüyle destekleyen br rogram dahlnde Çevremzde algıladığımız her şey dkkat becermz kadar algılayablrz ve dkkat, hayatımızın her noksında, her an kullandığımız karmaşık br süreçtr. Bu süreç, zhnsel becerlern tümü çn gerekldr. Blşsel gelşmn öncelkl etken dkkattr. Günümüzde dkkat dennce genel olarak görsel dkkatn yanında ştsel dkkatn önem göz ardı edlmektedr. İştsel dkkat, görsel dkkat kadar öneml br becerdr. Görsel dkkatte ştsel becernn ayı oldukça az olmasına rağmen ştsel dkkat görsel dkkatle beraber gelşr ve görsel dkkat besler. Çevremzdek uyarıcıları algılayı seçmek ve onlara yoğunlaşablme becersnde ştsel dkkat de görsel algıyla beraber lerletmek hayat önem şır. 4

5 etknlkler le çocuklardak üst düzey düşünme becerlernn gelşm amaç ednmştr. Bu kk etknlkler, çocuğun aşna olmadığı sorunlar, olaylar ve belrszlkler; sorular veya klemlerle karşılaştırmalı olarak düşünmesn sağlayacak şeklde lanlanmıştır. Bu etknlkler çocuklarda düşünmenn farklı boyutları olan; sıradışı düşünme, yakınsak ve ıraksak düşünme, analtk düşünme, yansıtıcı düşünme, ematk düşünme, üst blşsel düşünme gb alanların gelşmes üzerne kurgulanmıştır. Düşünme etknlkler çocukların gerek günlük gerekse akademk hayat karşılarına çıkacak her türlü soru ve sorunun çözümüne gden yoldak en büyük avanjları olacaktır. Bundan dolayı küçük yaşn tbaren çocuklardak düşünme becerlernn gelşm önem arz etmektedr. Yaılan ek çok akademk araştırmada düşünme becerler eğtm almış veya bu alanda çalışma yamış çocukların dğer çocuklardan anlamlı derecede önde olduğu, roblem çözme becersnn daha gelşmş ve br soruna daha farklı çözüm yolları gelştrebldğ gözlemlenmştr. etknlkler; mantıksal akıl yürütme, dkkat, bellek, görsel ve mekânsal kesknlk, şekl zemn lşks, roblem çözme gb üst düzey blşsel becerler gelştrmek üzere lanlandı. Soru şekller ve zorluk sevyeler bu kazanımlar gözetlerek hazırlandı. Çocuğunuz, uygulamalarını yatıkça muhakeme ve mantık, dkkat, hafıza, arça-bütün ve boyut kavrayışı, ayırt etme becersyle brlkte, gelşm hızlanacak ve eksğn mamlayacaktır. çalışmalarında; muhakeme gücü, görsel ve mekânsal kesknlk, üç boyutlu ve karmaşa ormında renkler ve nesneler algılama, kıyaslama ve seçme yeteneğnn gelştrlmes hedeflenmektedr. kbındak etknlkler kıyaslama, analtk düşünme, mantık yürütme, arça-bütün lşks, tümevarım-tümdengelm becerlern gelştrmek üzere düzenlend. Etknlkler, aynı türden brçok kademel göreve dayanır. Bu yöntem le etknlkler kademel olarak daha karmaşık hale gelecektr. Bu durumda, çocuğun edndğ becerler, etknlkler kolayca anlamasına ve uzmanlaşmasına mkân sağlayacaktır. etknlkleryle mantık yürütme, analtk düşünme, dkkat-zekâ, görsel-uzamsal algı, roblem çözme, görsel ayırt edclk, görsel ve mekânsal algılama gb blşsel ve motor becerlernn farklı br yöntemle gelştrlmes hedeflenmektedr. mantığı, hayatın her anında yer alan mantık ve roblem çözme faalyetnn temelnde yer alır. İnsanoğlu, br mesele karsısında karar verrken, hesalama veya terch yaarken blerek ya da blmeyerek algortma temell düşünür, zhnn bu becersne başvurur. Günümüz teknolojsnn temelnde de bu algortma sstem ve bunun yazılım (software) olarak yansıması olan kodlama yer alır. Günümüz kodlama çalışmalarının da temeln algortma oluşturmakdır. kbıyla, çocuğunuz kolay ve anlaşılır br yolla algortma ve kodlamanın mantığını öğrenecektr. Çocuğunuz, bu uygulamaları yatıkça muhakeme ve mantık, dkkat, hafıza, arça-bütün ve boyut kavrayışı, ver tolayarak hayı ayırt etme becersyle brlkte, el göz koordnasyonu gelşm hızlanacak, bu yönlerdek eksğn mamlayacaktır. 5

6 6 Uygulama Esasları; Sette yer alan klar çn tek yaş düzey kısıtlaması olmayı, özellkle fzksel gelşm olarak 6+ yaş grubu le beraber farklı zhnsel gelşm kategorsnde yer alan bütün çocuklara yönelk Her sevyey kend çnde br bütün gb görü, levellerdek üç kbı eş zamanlı uygulayarak devam etmek; hem zhnsel, duygusal ve motor becerlere hem de fzksel ve ruhsal gelşme farklı boyutlarda katkı sağlıyor olacaktır. Bu set le lk defa nışan çocuklarımızın muhakkak lk sevyeden tbaren uygulamalara başlaması, set nıyarak ve setn uygulama basamaklarını kademe kademe mamlayarak lerlemes verml br çalışma ve daha y br sonuç çn gerekmektedr. Set, evde kaltel vakt geçrmek adına uygulanableceğ gb, br eğtm set olarak sınıf da kullanılablmektedr. Dolayısı le evde ve okulda uygulama şekller farklılık gösterecektr. Gerek evde gerekse okulda uygulandığında aşağıdak hususlara ayrıca dkkat edlmeldr: Uygulama gün aşırı yaılmalıdır, her gün uygulama yaılmamalıdır. Uygulama çn gün çersnde ayrılacak süre 0 dakkadan az 60 dakkadan fazla olamamalıdır. Günün belrl saat sabt olarak uygulama çn ayrılmalı ve bu süre başlangıcı ve btş bell olmalıdır. Örneğn uygulama her sefernde 7:00 le 7:0 saatler aralığında yaılmalıdır. Uygulama esnasında aynı gün en fazla k kla çalışılmalıdır. Çalışmalar lanlamada verlen sayıda yaılmalı ve mamlandığında daha fazla yaılmamalıdır. Belrtlen etknlkler verlen süreden daha kısa sürede btrlmş se etknlkler hakkında çocuk le konuşulablr ve sözel değerlendrmeler yaılablr. Uygulamaya başlarken önce k genel olarak ncelenmel, çerklere hızlıca göz atılmalı ve k çocuğu ne rz etknlklern bekledğ çocuğa anlatılmalıdır. Uygulamalar esnasında yönergeler ve soruları okuyarak çocuğunuza destek olmalısınız ve çocuğunuzun etknlğ m anlamadığı ya da anlamlandıramadığı durumlarda açıklayıcı fadeler le çalışmasına katkı sağlamalısınız. Çocuğun mamlayamadığı ya da yaamadığı etknlklerde ısrarcı olmadan o etknlğ boş bırakı dğer etknlklerden devam ederek çalışmasını sağlayın. Br müddet sonra gerye dönü kalan etknlkler btreblrsnz. Unutmayınız k bu etknlkler yaş düzey esas alınarak hazırlanmış olu, her çocuk çn farklılık göstereblmektedr. Dolayısı le çocuğunuzun br etknlğ yaamaması onun br eksklğ olduğunun yada br etknlğ çok hızlı yaması onun akranlarından çok önde olduğunun br belrts olmayacaktır. Ebeveyn veya öğretmenlern, çocuklar le grular halnde çalışırken çocukları kend özelnde değerlendrmes ve kıyaslama yamaması gerektğn hatırlatırız. Uygulama Planlaması: TÜZDER (Tüm Üstün Zekâlılar Derneğ) rafından tecrübe edlen uygulama şekl; sürekllkle ekştrme usulüdür. Bu usul le çocuklar, hafnın dört günü ve günaşırı olarak uygulama yatıklarında daha aktf katılım gösterdkler ve farklı çalışmaları beraber yürüttükler çn sıkılmadan devam ettkler gözlemlenmştr. Haflık uygulama çzelges yan sayfada olduğu gbdr. Bu çzelge doğrultusunda, hafnın dört günü ve günde k k olacak şeklde uygulama yaılmalıdır. Çzelgede belrtlen adetler, ednlen tecrübeler, çocukların yaşı ve gelşm orlamaları dkkate alınarak Kları Eğtm Materyaller le Beraber Kullanmak; (Zekâ Oyunları ve Robotk Setler) Oyun br eğtm aracıdır Gerek çocukların gerekse yetşknlern eğtm-öğretm esnasında dkkatlern uzunca br süre muhafaza etmeler oldukça güçtür. İnsanlar br müddet sonra sıkılırlar ve dkkatler dağılır. Bu da kalıcı br şeklde algılamayı ve öğrenmey engeller. Anaokulu çocukları baş olmak üzere özellkle lk ve orokul çağındak çocuklarda dkkat süresnn daha kısa olduğu yaılan araştırmalarda test edlmştr. Oyunla ve materyalle öğrenmenn br dğer faydası olarak dkkat yoğunlaştırmadak etksdr. Oyunlar ve materyaller; öğrencler asf durumdan aktf duruma geçrmeler sebeb le dkkat, dğer öğrenme teknklerne göre daha fazla sağlarlar. Eğtmclern zorlandığı k öneml nok vardır. Brncs; eğtme katılan kşlern gerçek kaastelern anlamaktır k bunu her zaman başarmak oldukça zordur. Çünkü öğrenc rol yaıyor, anlamadığı halde anladım dyor olablr. İkncs; verlmek stenen şeyler ne derece alınabldğnn gözlenmesdr. Oyun anında çocuk, dğer zamanlara göre daha serbest hareket etmekte ve ç dünyasını daha gerçekç olarak yansıtmakdır. Böylece, haları, zayıf yanları, buluşları, yetenekler ve eğlmler çocuğun gerçek kşlğn gözlemlemek mümkündür. Bu da eğtmclern çocuk var olan kaaste le aynı zamanda verlmek stenlenlern ne kadarını alabldğnn değerlendrlmesn yaablmesne mkân vermektedr. Bundan dolayı TÜZDER olarak, klar le beraber eğtm materyallernn kullanımını vsye edyoruz.

7 . UYGULAMA ÇİZELGESİ. UYGULAMA ÇİZELGESİ. UYGULAMA ÇİZELGESİ. haf. gün. gün Etknlk (s.5-7) Etknlk (s.8-0) Etknlk (s.-) Etknlk (s.4-6) Etknlk (s.6-7) Etknlk (s.8-9) Etknlk (s.0-) Etknlk (s.-) 0. haf. gün. gün Etknlk (s.5-7) Etknlk (s.8-0) Etknlk (s.-) Etknlk (s.4-6) Etknlk (s.5-7) Etknlk (s.8-0) Etknlk (s.-) Etknlk (s.4-6) 9. haf. gün. gün Etknlk (s.5-7) Etknlk (s.8-0) Etknlk (s.-) Etknlk (s.4-6) Etknlk (s.6-8) Etknlk (s.9-) Etknlk (s.-4) Etknlk (s.5-7). haf. gün. gün Etknlk (s.7-9) Etknlk (s.0-) Etknlk (s.4-6) Etknlk (s.7-9) Etknlk (s.6-8) Etknlk (s.9-) Etknlk (s.-4) Etknlk (s.5-7). haf. gün. gün Etknlk (s.7-9) Etknlk (s.0-) Etknlk (s.-5) Etknlk (s.6-8) Etknlk (s.5-7) Etknlk (s.8-0) Etknlk (s.-) Etknlk (s.4-6) 0. haf. gün. gün Etknlk (s.7-9) Etknlk (s.0-) Etknlk (s.-5) Etknlk (s.6-8) Etknlk (s.5-7) Etknlk (s.8-0) Etknlk (s.-) Etknlk (s.4-6). haf. gün. gün. haf. gün. gün. haf. gün. gün 4. haf. gün. gün Etknlk (s.4-5) Etknlk (s.6-7) Etknlk (s.8-9) Etknlk (s.0-) Etknlk (s.8-0) Etknlk (s.-) Etknlk (s.4-6) Etknlk (s.7-9). haf. gün. gün Etknlk (s.7-9) Etknlk (s.0-) Etknlk (s.-5) Etknlk (s.6-8) Etknlk (s.7-9) Etknlk (s.0-) Etknlk (s.-5) Etknlk (s.6-8). haf. gün. gün Etknlk (s.8-0) Etknlk (s.-) Etknlk (s.4-6) Etknlk (s.7-9) Etknlk (s.7-9) Etknlk (s.0-) Etknlk (s.-5) Etknlk (s.6-8) 5. haf. gün. gün Etknlk (s.0-) Etknlk (s.-4) Etknlk (s.5-6) Etknlk (s.7-8) Etknlk (s.-) Etknlk (s.4-5) Etknlk (s.6-9) Etknlk (s.0-) 4. haf. gün. gün Etknlk (s.9-) Etknlk (s.-5) Etknlk (s.6-7) Etknlk (s.8-9) Etknlk (s.9-) Etknlk (s.-4) Etknlk (s.5-7) Etknlk (s.8-9). haf. gün. gün Etknlk (s.9-) Etknlk (s.-4) Etknlk (s.5-6) Etknlk (s.7-8) Etknlk (s.0-) Etknlk (s.-5) Etknlk (s.6-7) Etknlk (s.8-9) 6. haf. gün. gün 5. haf. gün. gün 4. haf. gün. gün 7. haf. gün. gün Etknlk (s.4-7) Etknlk (s.8-4) Etknlk (s.4-45) Etknlk (s.46-47) Etknlk (s.0-) Etknlk (s.-5) Etknlk (s.6-7) Etknlk (s.8-9) 6. haf. gün. gün Etknlk (s.40-4) Etknlk (s.4-4) Etknlk (s.44-45) Etknlk (s.46-47) Etknlk (s.9-) Etknlk (s.-4) Etknlk (s.5-7) Etknlk (s.8-9) 5. haf. gün. gün Etknlk (s.9-40) Etknlk (s.4-4) Etknlk (s.4-44) Etknlk (s.45-47) Etknlk (s.9-) Etknlk (s.-4) Etknlk (s.5-7) Etknlk (s.8-9) 8. haf. gün. gün Etknlk (s.9-40) Etknlk (s.4-4) Etknlk (s.44-45) Etknlk (s.46-47) Etknlk (s.40-4) Etknlk (s.4-4) Etknlk (s.44-45) Etknlk (s.46-47) 7. haf. gün. gün Etknlk (s.40-4) Etknlk (s.4-4) Etknlk (s.44-45) Etknlk (s.46-47) Etknlk (s.40-4) Etknlk (s.4-4) Etknlk (s.44-45) Etknlk (s.46-47) 6. haf. gün. gün Etknlk (s.40-4) Etknlk (s.4-4) Etknlk (s.44-45) Etknlk (s.46-47) Etknlk (s.40-4) Etknlk (s.4-4) Etknlk (s.44-45) Etknlk (s.46-47) 9. haf. gün. gün 8. haf. gün. gün 7. haf. gün. gün 7

8 IQ, Dkkat ve Yetenek Gelştren Klar Sers Okul hayatında lazım gelen temel becerler Dkkat ve roblem çözme le lgl temel becerler Üst düzey düşünme ve ler düzey gelşm çn temel becerler Scence PISA,TIMSS ve Technology Engneerng çn uygundur. Mathematc Yıldız Teknk Ünverstes Eğtm Fakültes rafından çocukların zhnsel becerlerne katkı sağladığı onaylanmıştır. Onay Tarh: Raor No: 0006 Üstün Zekalılar İçn de Uygundur

EDİTÖR: Savaş Doğan KPSS ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ- ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI DERS NOTLARI ISBN

EDİTÖR: Savaş Doğan KPSS ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ- ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI DERS NOTLARI ISBN KPSS Eğtm Blmler ezberbozan sers Öğretm Teknolojler ve Materyal Tasarımı özetlenmş çerk pratk blgler krtk notlar lg çekc görseller EDİTÖR: Savaş Doğan KPSS ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ- ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ

Detaylı

YÜKSEK LİsANS VE DOKTORA PROGRAMLARI

YÜKSEK LİsANS VE DOKTORA PROGRAMLARI , EK-A YÜKSEK LİsANS VE DOKTORA PROGRAMLARI Değerl Arkadaşlar, --e------ Bldğnz üzere, ş dünyası sthdam edeceğ adaylarda, ünverste mezunyet sonrası kendlerne ne ölçüde katma değer ekledklern de cddyetle

Detaylı

T.C. KADİR HAS ÜNİvERSİTESİ REKTÖRLÜ('JÜ

T.C. KADİR HAS ÜNİvERSİTESİ REKTÖRLÜ('JÜ Sayı Konu...12.30 : B.30.2.KHU.0.00.00.00- : Özürlü Öğrencler hk. KADİR HAS ÜNİvERSİTESİ REKTÖRLÜ('JÜ VEDİ L~.10. 20 0 5 Yükseköğretm Kurulu Başkanlığına Ilg: 14.09.2009 tarh 29515 sayılı yazınız. Yükseköğretm

Detaylı

Öğretim planındaki AKTS TASARIM STÜDYOSU IV 214058100001312 2 4 0 4 9

Öğretim planındaki AKTS TASARIM STÜDYOSU IV 214058100001312 2 4 0 4 9 Ders Kodu Teork Uygulama Lab. Ulusal Kred Öğretm planındak AKTS TASARIM STÜDYOSU IV 214058100001312 2 4 0 4 9 Ön Koşullar : Grafk İletşm I ve II, Tasarım Stüdyosu I, II, III derslern almış ve başarmış

Detaylı

( ) 3.1 Özet ve Motivasyon. v = G v v Operasyonel Amplifikatör (Op-Amp) Deneyin Amacı. deney 3

( ) 3.1 Özet ve Motivasyon. v = G v v Operasyonel Amplifikatör (Op-Amp) Deneyin Amacı. deney 3 Yıldız Teknk Ünverstes Elektrk Mühendslğ Bölümü Deneyn Amacı İşlemsel kuvvetlendrcnn çalışma prensbnn anlaşılması le çeştl OP AMP devrelernn uygulanması ve ncelenmes. Özet ve Motvasyon.. Operasyonel Amplfkatör

Detaylı

X, R, p, np, c, u ve diğer kontrol diyagramları istatistiksel kalite kontrol diyagramlarının

X, R, p, np, c, u ve diğer kontrol diyagramları istatistiksel kalite kontrol diyagramlarının 1 DİĞER ÖZEL İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROL DİYAGRAMLARI X, R, p, np, c, u ve dğer kontrol dyagramları statstksel kalte kontrol dyagramlarının temel teknkler olup en çok kullanılanlarıdır. Bu teknkler ell

Detaylı

ZEKA EĞİTİMİ ve AKIL OYUNLARI KURSU

ZEKA EĞİTİMİ ve AKIL OYUNLARI KURSU Çocuklarımz için olmazsa olmaz bir eğitim..! YIL BOYUNCA - HAFTA SONU CUMARTESİ GÜNLERİ ZEKA EĞİTİMİ ve AKIL OYUNLARI KURSU Okulumuzda verilen Zeka ve Akıl Oyunları Eğitimi Kurslarımızda TÜZDER ve ZET

Detaylı

T.C. SİNCAN KA YMAKAMLIGI Milli Eğitim Müdürlüğü TÜM OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE SİNCAN

T.C. SİNCAN KA YMAKAMLIGI Milli Eğitim Müdürlüğü TÜM OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE SİNCAN T.C. SİNCAN KA YMAKAMLIGI Mll Eğtm Müdürlüğü Bölüm: Özel Eğt. Reh. ve Danış. Hz. Sayı : 850144831160/"6~ r Konu : Rehberlk ve Pskolojk Danışma Hzmetler Yıl Sonu Raporu ve Okullarda Şddetn Önlenmes Dönem

Detaylı

T.C. MİLLİ EGİTİM BAKANLIGI Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı 10. 03.2010 00747. ... VALİLİGİNE (İl Milli Eğitim Müdürlüğü)

T.C. MİLLİ EGİTİM BAKANLIGI Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı 10. 03.2010 00747. ... VALİLİGİNE (İl Milli Eğitim Müdürlüğü) T.C. MİLLİ EGİTİM BAKANLIGI Sağlık İşler Dares Başkanlığı SA YI : B.08.0.SDB.0.ll.00.00/ KONU: Beslenme Dostu Okullar Projes 10. 03.2010 00747... VALİLİGİNE (İl Mll Eğtm Müdürlüğü) İlg: a)bakanlığımız

Detaylı

KULLANILMASI. GiRiş. KAVRAM HARiTASı NEDiR

KULLANILMASI. GiRiş. KAVRAM HARiTASı NEDiR Hacettepe Ün)'erstes Eğtm Fakültes Dergs /4 : 95-99 [/998J FEN ÖGRETMNOE KAVRAM HARTASı YÖNTEMNN KULLANILMASI Ftnat KAPT AN* ÖZET: Kavram hartası yöntem, eğtm alanında çok ümt verc gejşmelerden brsdr.

Detaylı

ESM-1510 DIN Ray Montajlý Sýcaklýk Kontrol Cihazý. ESM-1510 DIN Ray Montajlý Dijital, ON / OFF Sýcaklýk Kontrol Cihazý

ESM-1510 DIN Ray Montajlý Sýcaklýk Kontrol Cihazý. ESM-1510 DIN Ray Montajlý Dijital, ON / OFF Sýcaklýk Kontrol Cihazý ESM-1510 DIN Ray Montajlý Sýcaklýk Kontrol Chazý ESM-1510 DIN Ray Montajlý Djtal, ON / OFF Sýcaklýk Kontrol Chazý - 3 Djt Göstergel - TC Grþ veya, J tp Termokupl Grþ veya, K tp Termokupl Grþ veya, 2 Tell

Detaylı

YAZ OKULU. Summer. school

YAZ OKULU. Summer. school YAZ OKULU Summer school INTERNATIONAL MEDITERRANEAN ACADEMY Internatonal Medterranean Academy, 9-16 yaş grubuna yönelk olarak Öğrenme ve Tatl konseptn brleştren br Yaz Okulu programı sunmaktadır. IM Academy

Detaylı

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ - DERS İZLENCESİ - Sürüm 2. Öğretim planındaki AKTS 581058202101319 2 1 0 3 5

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ - DERS İZLENCESİ - Sürüm 2. Öğretim planındaki AKTS 581058202101319 2 1 0 3 5 BEYKENT ÜNİVERSİTESİ - DERS İZLENCESİ - Sürüm 2 Ders Kodu Teork Uygulama Lab. YAPI ARAŞTIRMASI VE DOKÜMANTASYON Ulusal Kred Öğretm planındak AKTS 581058202101319 2 1 0 3 5 Ön Koşullar : Önerlen Dersler

Detaylı

i 01 Ekim 2008 tarihinde yurürlüğe.giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık

i 01 Ekim 2008 tarihinde yurürlüğe.giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık . '" ıo:."'. >.. ~. T.C. BAŞBAKANLIK Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü Sayı, Konu :B.02.ı.SYD.0.08.300.5990/8237 :tılkemz Vatandaşı Olmayan ve Muhtaç Durumda Bulunan Yabancılara S\'D Vakınarından

Detaylı

.. ROBOTİK VE KODLAMA EĞİTİMİ ÇERÇEVESİNDE ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

.. ROBOTİK VE KODLAMA EĞİTİMİ ÇERÇEVESİNDE ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI .. ROBOTİK VE KODLAMA EĞİTİMİ ÇERÇEVESİNDE 2018 2019 ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI Hazırlayan : Özel Öğretim Kurumları Birliği (ÖZKURBİR) Dersin Adı : Bilişim

Detaylı

ZEKA ATÖLYESİ AKIL OYUNLAR

ZEKA ATÖLYESİ AKIL OYUNLAR ZEKA ATÖLYESİ AKIL OYUNLAR Akıl Oyunları çocukların ve yetişkinlerin strateji geliştirme, planlama, mantık yürütmemantıksal bütünleme, görsel-uzamsal düşünme, yaratıcılık, dikkat - konsantrasyon, hafıza

Detaylı

MESLEKi EGiTiMDE HizMET ici EGiTiM

MESLEKi EGiTiMDE HizMET ici EGiTiM MESLEK EGTMDE HzMET C EGTM Prof. Dr. Suna BAYKA (*) Yıldız GÜGE (**) Sevnç ÜAL (U) Br yükseköğretm programını btrmş ve meslek hayatına atılmış öğretmenlern çağımızdak blm ve teknolojk gelşmeler zlemeler

Detaylı

COĞRAFYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA DOĞAL AFETLER 1 (The Natural Disasters in the Geography Teaching Curriculum)

COĞRAFYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA DOĞAL AFETLER 1 (The Natural Disasters in the Geography Teaching Curriculum) MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 28, TEMMUZ - 2013, S. 276-303 İSTANBUL ISSN:1303-2429 E-ISSN 2147-7825 copyrght 2013 http://www.marmaracografya.com COĞRAFYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA DOĞAL AFETLER 1 (The

Detaylı

5.3. Tekne Yüzeylerinin Matematiksel Temsili

5.3. Tekne Yüzeylerinin Matematiksel Temsili 5.3. Tekne Yüzeylernn atematksel Temsl atematksel yüzey temslnde lk öneml çalışmalar Coons (53) tarafından gerçekleştrlmştr. Ferguson yüzeylernn gelştrlmş hal olan Coons yüzeylernde tüm sınır eğrler çn

Detaylı

BÖLÜM 5 İKİ VEYA DAHA YÜKSEK BOYUTLU RASGELE DEĞİŞKENLER İki Boyutlu Rasgele Değişkenler

BÖLÜM 5 İKİ VEYA DAHA YÜKSEK BOYUTLU RASGELE DEĞİŞKENLER İki Boyutlu Rasgele Değişkenler BÖLÜM 5 İKİ VEYA DAHA YÜKSEK BOYUTLU RASGELE DEĞİŞKENLER 5.. İk Boyutlu Rasgele Değşkenler Br deney yapıldığında, aynı deneyle lgl brçok rasgele değşkenn aynı andak durumunu düşünmek gerekeblr. Böyle durumlarda

Detaylı

ÇOCUKLAR NEDEN AKIL VE ZEKA OYUNLARI OYNAMALI? 1- Bilinç altında; tanıma, kavrama, kıyaslama gibi terimleri pekiştirerek öğrenir.

ÇOCUKLAR NEDEN AKIL VE ZEKA OYUNLARI OYNAMALI? 1- Bilinç altında; tanıma, kavrama, kıyaslama gibi terimleri pekiştirerek öğrenir. ÇOCUKLAR NEDEN AKIL VE ZEKA OYUNLARI OYNAMALI? 1- Bilinç altında; tanıma, kavrama, kıyaslama gibi terimleri pekiştirerek öğrenir. 2- Bazen grupla bazen bireysel etkinlikler sırasında sürekli kendini yenileyerek

Detaylı

ANADOLU GÜZEL SANATLAR LIsELERI RESIM BÖLÜMÜ MEZUNLARıNıN YÜKSEK ÖGRENIMDEKI BAŞARI DURUMLARı ILE ILGILI BIR DEGERLENDIRME

ANADOLU GÜZEL SANATLAR LIsELERI RESIM BÖLÜMÜ MEZUNLARıNıN YÜKSEK ÖGRENIMDEKI BAŞARI DURUMLARı ILE ILGILI BIR DEGERLENDIRME Haettepe Ünverstes Eğtm Fakültes Dergs 19 : 3242 [20001 AADOLU GÜZEL SAATLAR LIsELERI RESIM BÖLÜMÜ MEZULARıı YÜKSEK ÖGREIMDEKI BAŞARI DURUMLARı ILE ILGILI BIR DEGERLEDIRME A ASSESMET OF THE SUCCESS I HIGH

Detaylı

EĞİTİMİMİZ 4 ANA EĞİTİM PROGRAMI ÜZERİNE PLANLANMIŞTIR

EĞİTİMİMİZ 4 ANA EĞİTİM PROGRAMI ÜZERİNE PLANLANMIŞTIR EĞİTİMİMİZ 4 ANA EĞİTİM PROGRAMI ÜZERİNE PLANLANMIŞTIR 1. DEĞERLER EĞİTİMİ Manevi değerler Milli değerler Maddi değerler Kişilik değerleri Çevre Değerleri Görgü ve nezaket kuralları Saygı ve ahlaki değerler

Detaylı

ENDÜSTRİYEL BİR ATIK SUYUN BİYOLOJİK ARITIMI VE ARITIM KİNETİĞİNİN İNCELENMESİ

ENDÜSTRİYEL BİR ATIK SUYUN BİYOLOJİK ARITIMI VE ARITIM KİNETİĞİNİN İNCELENMESİ ENDÜSTRİYEL BİR ATIK SUYUN BİYOLOJİK ARITIMI VE ARITIM KİNETİĞİNİN İNCELENMESİ Emel KOCADAYI EGE ÜNİVERSİTESİ MÜH. FAK., KİMYA MÜH. BÖLÜMÜ, 35100-BORNOVA-İZMİR ÖZET Bu projede, Afyon Alkalot Fabrkasından

Detaylı

Basel II Geçiş Süreci Sıkça Sorulan Sorular

Basel II Geçiş Süreci Sıkça Sorulan Sorular Basel II Geçş Sürec Sıkça Sorulan Sorular Soru No: 71 Cevaplanma Tarh: 06.03.2012 İlgl Hüküm: --- Konu: Gayrmenkul İpoteğyle Temnatlandırılmış Alacaklar İçn KR510AS Formunun Doldurulmasına İlşkn Örnek

Detaylı

Türkı ye dekı Ünı versı telerı n Öğrencı ile İletı şimde Kurumsal Sosyal Medya Kullanım Durumlarının İncelenmesı

Türkı ye dekı Ünı versı telerı n Öğrencı ile İletı şimde Kurumsal Sosyal Medya Kullanım Durumlarının İncelenmesı Türkı ye dekı Ünı versı telerı n Öğrencı le İletı şmde Kurumsal Sosyal Medya Kullanım Durumlarının İncelenmesı Dr. Abdullah Düvenc 1 1 Marmara, Atatürk Eğtm Fakültes Blgsayar ve Öğretm Teknolojler Eğtm

Detaylı

Toplam Eşdeğer Deprem Yükünün Hesabı Bakımından 1975 Deprem Yönetmeliği İle 2006 Deprem Yönetmeliğinin Karşılaştırılması

Toplam Eşdeğer Deprem Yükünün Hesabı Bakımından 1975 Deprem Yönetmeliği İle 2006 Deprem Yönetmeliğinin Karşılaştırılması Fırat Ünv. Fen ve Müh. Bl. ergs Scence and Eng. J of Fırat Unv. 19 (2, 133-138, 2007 19 (2, 133-138, 2007 Toplam Eşdeğer eprem Yükünün Hesabı Bakımından 1975 eprem Yönetmelğ İle 2006 eprem Yönetmelğnn

Detaylı

DOĞRUSAL HEDEF PROGRAMLAMA İLE BÜTÇELEME. Hazırlayan: Ozan Kocadağlı Danışman: Prof. Dr. Nalan Cinemre

DOĞRUSAL HEDEF PROGRAMLAMA İLE BÜTÇELEME. Hazırlayan: Ozan Kocadağlı Danışman: Prof. Dr. Nalan Cinemre 1 DOĞRUSAL HEDEF PROGRAMLAMA İLE BÜTÇELEME Hazırlayan: Ozan Kocadağlı Danışman: Prof. Dr. Nalan Cnemre 2 BİRİNCİ BÖLÜM HEDEF PROGRAMLAMA 1.1 Grş Karar problemler amaç sayısına göre tek amaçlı ve çok amaçlı

Detaylı

'~'l' SAYı : 34203882-821 i ı 1-1 C _:J 1...110/2013 KONU : Kompozisyon Yarışması. T.C SINCAN KAYMAKAMllGI Ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü

'~'l' SAYı : 34203882-821 i ı 1-1 C _:J 1...110/2013 KONU : Kompozisyon Yarışması. T.C SINCAN KAYMAKAMllGI Ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü BÖLÜM: Temel Eğtm T.C SINCAN KAYMAKAMllGI Ilçe Mll Eğtm Müdürlüğü SAYı : 34203882-821 ı 1-1 C _:J 1...110/2013 KONU : Kompozsyon Yarışması TÜM OKUL MÜDÜRLÜKLERNE SNCAN Ilg :Vallk Makamının 25.10.2013 tarh

Detaylı

PARAMETRİK OLMAYAN HİPOTEZ TESTLERİ Kİ-KARE TESTLERİ

PARAMETRİK OLMAYAN HİPOTEZ TESTLERİ Kİ-KARE TESTLERİ PARAMETRİK OLMAYAN HİPOTEZ TESTLERİ Kİ-KARE TESTLERİ 1 Populasyonun nceledğmz br özellğnn dağılışı blenen dağılışlardan brsne, Normal Dağılış, t Dağılışı, F Dağılışı, gb br dağılışa uygun olduğu durumlarda

Detaylı

önleyen ayırma jeli içermelidir. 3. Vakumlujelsiztüp 16XLOO 6-IOml 5.000 4. Vakumlu EDTA'lı tüp l3x75 mm 2-3 ml EDTA K 3 veya K2 400.

önleyen ayırma jeli içermelidir. 3. Vakumlujelsiztüp 16XLOO 6-IOml 5.000 4. Vakumlu EDTA'lı tüp l3x75 mm 2-3 ml EDTA K 3 veya K2 400. VAKUMLU KAN ALMA SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. Teknk şartname 21 maddeden oluşmaktadır. 2. Bu teknk şartname le aşağıda türler, özellkler ve mktarları yazılı vakumlu kan tüpler ve sstemlerinn alımı hedeflenmektedr.

Detaylı

Kİ KARE ANALİZİ. Doç. Dr. Mehmet AKSARAYLI Ki-Kare Analizleri

Kİ KARE ANALİZİ. Doç. Dr. Mehmet AKSARAYLI  Ki-Kare Analizleri Kİ KAR ANALİZİ 1 Doç. Dr. Mehmet AKSARAYLI www.mehmetaksarayl K-Kare Analzler OLAY 1: Genelde br statstk sınıfında, öğrenclern %60 ının devamlı, %30 unun bazen, %10 unun se çok az derse geldkler düşünülmektedr.

Detaylı

ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN SINANMASI

ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN SINANMASI V. Ulusal Üretm Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul Tcaret Ünverstes, 5-7 Kasım 5 ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN

Detaylı

İKİNCİ ÖĞRETİM KAMU TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

İKİNCİ ÖĞRETİM KAMU TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İKİNCİ ÖĞRETİM KAMU TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Anablm Dalı: Kamu PROGRAMIN TANIMI: Kamu Tezsz Yüksek Lsans Programı, kamu ve özel sektör sstem çersndek problemler ve htyaçları analz edeblecek, yorumlayacak,

Detaylı

QKUIAN. SAĞLIK BAKANLIĞI_ KAMU HASTANELERİ KURUMU Trabzon Ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi

QKUIAN. SAĞLIK BAKANLIĞI_ KAMU HASTANELERİ KURUMU Trabzon Ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi V tsttşfaktör T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAMU HASTANELERİ KURUMU Trabzon Il Kamu Hastaneler Brlğ Genel Sekreterlğ Kanun Eğtm ve Araştırma Hastanes Sayı ı 23618724/?ı C.. Y** 08/10/2015 Konu : Yaklaşık Malyet

Detaylı

Yayınlanmış eski sınav soruları htttp://eogrenme.anadolu.edu.tr adresinde yer alan deneme sınavı hizmetinde öğrencilerimize sunulmaktadır.

Yayınlanmış eski sınav soruları htttp://eogrenme.anadolu.edu.tr adresinde yer alan deneme sınavı hizmetinde öğrencilerimize sunulmaktadır. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT VE İŞLETME FAKÜLTELERİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ A 3762 ÖĞRENCİNİN SOYADI :... ADI :... TC KİMLİK NO / ÖĞRENCİ NO :... SINAV SALON NO:... SIRA NO :... Cevap kağıdınızda belrtlen

Detaylı

Kİ-KARE TESTLERİ. şeklinde karesi alındığında, Z i. değerlerinin dağılımı ki-kare dağılımına dönüşür.

Kİ-KARE TESTLERİ. şeklinde karesi alındığında, Z i. değerlerinin dağılımı ki-kare dağılımına dönüşür. Kİ-KARE TESTLERİ A) Kİ-KARE DAĞILIMI VE ÖZELLİKLERİ Örnekleme yoluyla elde edlen rakamların, anakütle rakamlarına uygun olup olmadığı; br başka fadeyle gözlenen değerlern teork( beklenen) değerlere uygunluk

Detaylı

ANE-AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.DENGELİ EYF

ANE-AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.DENGELİ EYF AEGON EMEKLĐLĐK VE HAYAT A.Ş. DENGELĐ EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU FON KURULU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK FAALĐYET RAPORU Bu rapor Aegon Emekllk ve Hayat A.Ş Dengel Emekllk Yatırım Fonu nun 01.07.2009 30.09.2009 dönemne

Detaylı

ANE - AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.DENGELİ EYF

ANE - AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.DENGELİ EYF AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FON KURULU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK FAALİYET RAPORU Bu rapor AEGON Emekllk ve Hayat A.Ş Dengel Emekllk Yatırım Fonu nun 01.07.2011 30.09.2011 dönemne

Detaylı

ÇOCUKLAR NEDEN AKIL VE ZEKA OYUNLARI OYNAMALI? 1- Bilinç altında; tanıma, kavrama, kıyaslama gibi terimleri pekiştirerek öğrenir.

ÇOCUKLAR NEDEN AKIL VE ZEKA OYUNLARI OYNAMALI? 1- Bilinç altında; tanıma, kavrama, kıyaslama gibi terimleri pekiştirerek öğrenir. ÇOCUKLAR NEDEN AKIL VE ZEKA OYUNLARI OYNAMALI? 1- Bilinç altında; tanıma, kavrama, kıyaslama gibi terimleri pekiştirerek öğrenir. 2- Bazen grupla bazen bireysel etkinlikler sırasında sürekli kendini yenileyerek

Detaylı

Dersin Yürütülmesi Hakkında. (Örgün / Yüz Yüze Eğitim için) (Harmanlanmış Eğitim için) (Uzaktan Eğitim için)

Dersin Yürütülmesi Hakkında. (Örgün / Yüz Yüze Eğitim için) (Harmanlanmış Eğitim için) (Uzaktan Eğitim için) Ders Kodu Teork Uygulama Lab. Uluslararası Muhasebe ve Fnansal Raporlama Standartları Ulusal Kred Öğretm planındak AKTS 344000000000510 3 0 0 3 6 Ön Koşullar : Bu dersn ön koşulu ya da yan koşulu bulunmamaktadır.

Detaylı

Doğrusal Korelasyon ve Regresyon

Doğrusal Korelasyon ve Regresyon Doğrusal Korelasyon ve Regresyon En az k değşken arasındak lşknn ncelenmesne korelasyon denr. Kşlern boyları le ağırlıkları, gelr le gder, öğrenclern çalıştıkları süre le aldıkları not, tarlaya atılan

Detaylı

Fumonic 3 radio net kablosuz duman dedektörü. Kiracılar ve mülk sahipleri için bilgi

Fumonic 3 radio net kablosuz duman dedektörü. Kiracılar ve mülk sahipleri için bilgi Fumonc 3 rado net kablosuz duman dedektörü Kracılar ve mülk sahpler çn blg Tebrk ederz! Darenze akıllı fumonc 3 rado net duman dedektörler monte edlmştr. Bu şeklde ev sahbnz yasal donanım yükümlülüğünü

Detaylı

ELM201 ELEKTRONİK-I DERSİ LABORATUAR FÖYÜ

ELM201 ELEKTRONİK-I DERSİ LABORATUAR FÖYÜ T SAKAYA ÜNİESİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ELEKTİK-ELEKTONİK MÜHENDİSLİĞİ ELM201 ELEKTONİK- DESİ LAOATUA FÖYÜ DENEYİ YAPTAN: DENEYİN AD: DENEY NO: DENEYİ YAPANN AD ve SOYAD: SNF: OKUL NO: DENEY GUP NO: DENEY

Detaylı

Kİ-KARE TESTLERİ A) Kİ-KARE DAĞILIMI VE ÖZELLİKLERİ

Kİ-KARE TESTLERİ A) Kİ-KARE DAĞILIMI VE ÖZELLİKLERİ Kİ-KAR TSTLRİ A) Kİ-KAR DAĞILIMI V ÖZLLİKLRİ Örnekleme yoluyla elde edlen rakamların, anakütle rakamlarına uygun olup olmadığı; br başka fadeyle gözlenen değerlern teork( beklenen) değerlere uygunluk gösterp

Detaylı

Öğr. Gör. Özlem BAĞCI

Öğr. Gör. Özlem BAĞCI Öğr. Gör. Özlem BAĞCI Çocuğun kas gelişimini sağlayan, enerjisinin boşalmasına yol açan oyun, arkadaşları ile iletişimi ve işbirliğini de sağlayarak onun dünyasını biçimlendirir. Piaget e göre oyun, çocuğun

Detaylı

bir yol oluşturmaktadır. Yine i 2 , de bir yol oluşturmaktadır. Şekil.DT.1. Temel terimlerin incelenmesi için örnek devre

bir yol oluşturmaktadır. Yine i 2 , de bir yol oluşturmaktadır. Şekil.DT.1. Temel terimlerin incelenmesi için örnek devre Devre Analz Teknkler DEE AAĐZ TEKĐKEĐ Bu zamana kadar kullandığımız Krchoffun kanunları ve Ohm kanunu devre problemlern çözmek çn gerekl ve yeterl olan eştlkler sağladılar. Fakat bu kanunları kullanarak

Detaylı

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize;

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize; Sayın Veli, Yeni bir eğitim öğretim yılına başlarken, öğrencilerimizin yıl boyunca öğrenme ortamlarını destekleyecek, ders kitaplarını ve kaynak kitapları sizlerle paylaşmak istedik. Bu kaynakları belirlerken

Detaylı

Okul Öncesi Eğitim Seti

Okul Öncesi Eğitim Seti Okul Öncesi Eğitim Seti Degerli Egitimciler Okul öncesi eğitim; çocukların gelişim düzeylerine ve bireysel özelliklerine uygun, zengin uyarıcı çevre olanakları sağlayan; onların bedensel, zihinsel, duygusal

Detaylı

MOBİPA MOBİLYA TEKSTİL İNŞAAT NAKLİYE PETROL ÜRÜNLERİ. SÜPERMARKET VE TuRİzM SANAYİ VE TİcARET ANONİM ŞİRKETİ

MOBİPA MOBİLYA TEKSTİL İNŞAAT NAKLİYE PETROL ÜRÜNLERİ. SÜPERMARKET VE TuRİzM SANAYİ VE TİcARET ANONİM ŞİRKETİ MOBİPA MOBİLYA TEKSTİL İNŞAAT NAKLİYE PETROL ÜRÜNLERİ SÜPERMARKET VE TuRİzM SANAYİ VE TİcARET ANONİM ŞİRKETİ 2011-2012-2013 MALİ yılına İLİşKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ("Şrket") 01012011-31 ı22013

Detaylı

O Oyunların vazgeçilmez öğeleri olan oyuncaklar çocuğun bilişsel, bedensel ve psikososyal gelişimlerini destekleyen, hayal gücünü ve yaratıcılığını

O Oyunların vazgeçilmez öğeleri olan oyuncaklar çocuğun bilişsel, bedensel ve psikososyal gelişimlerini destekleyen, hayal gücünü ve yaratıcılığını EĞİTİCİ OYUNCAKLAR O Oyunların vazgeçilmez öğeleri olan oyuncaklar çocuğun bilişsel, bedensel ve psikososyal gelişimlerini destekleyen, hayal gücünü ve yaratıcılığını geliştiren en değerli araçlardır.

Detaylı

Spor büyüme çağındaki çocuklar için hem bedensel sağlık ve fiziksel gelişme yönünden, hem de iyi bir kişilik oluşması ve ruh sağlığı bakımından

Spor büyüme çağındaki çocuklar için hem bedensel sağlık ve fiziksel gelişme yönünden, hem de iyi bir kişilik oluşması ve ruh sağlığı bakımından Spor büyüme çağındaki çocuklar için hem bedensel sağlık ve fiziksel gelişme yönünden, hem de iyi bir kişilik oluşması ve ruh sağlığı bakımından yararlı ve gereklidir. Çocuk açısından spor fiziksel gelişimin

Detaylı

BETONARME YAPI TASARIMI

BETONARME YAPI TASARIMI BETONARME YAPI TASARIMI DEPREM HESABI Doç. Dr. Mustafa ZORBOZAN Mart 008 GENEL BİLGİ 18 Mart 007 ve 18 Mart 008 tarhler arasında ülkemzde kaydedlen deprem etknlkler Kaynak: http://www.koer.boun.edu.tr/ssmo/map/tr/oneyear.html

Detaylı

TÜM OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE SiNCAN

TÜM OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE SiNCAN T.C SİNCAN KAYMAKAMLIGI lçe Mll Eğtm Müdürlüğü Sayı : 34203882/30-36676 / ~I\)'~...L Ql/03/203 Konu : Resm Yarışması TÜM OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE SNCAN İlg: 26.0.20 ı 3 tarhl ve 36676 sayılı yazısı İl Mll Eğİtm

Detaylı

YAPILARIN ENERJİ ESASLI TASARIMI İÇİN BİR HESAP YÖNTEMİ

YAPILARIN ENERJİ ESASLI TASARIMI İÇİN BİR HESAP YÖNTEMİ YAPILARI EERJİ ESASLI TASARIMI İÇİ BİR HESAP YÖTEMİ Araş. Gör. Onur MERTER Araş. Gör. Özgür BOZDAĞ Prof. Dr. Mustafa DÜZGÜ Dokuz Eylül Ünverstes Dokuz Eylül Ünverstes Dokuz Eylül Ünverstes Fen Blmler Ensttüsü

Detaylı

Herkes bir yerden başlar...

Herkes bir yerden başlar... Herkes bir yerden başlar... Başlıklar 1. Robot Akademide Neler Yapıyoruz. 2. Neden Robotik! 3. Derslerimizi Nasıl Planlıyoruz. 4. Öğrencilerimizin Kazanımları Nelerdir.? 5. Her Öğrencimiz Bizim İçin Değerlidir.

Detaylı

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI Okulöncesi eğitim çevresini merak eden, öğrenmeye ve düşünmeye güdülenmiş çocuğun bu özelliklerini yönetme, teşvik etme ve geliştirme gibi çok önemli bir görevi üstlenmiştir.

Detaylı

İÇME SUYU ŞEBEKELERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ

İÇME SUYU ŞEBEKELERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ Türkye İnşaat Mühendslğ, XVII. Teknk Kongre, İstanbul, 2004 İÇME SUYU ŞEBEKELERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ Nur MERZİ 1, Metn NOHUTCU, Evren YILDIZ 1 Orta Doğu Teknk Ünverstes, İnşaat Mühendslğ Bölümü, 06531 Ankara

Detaylı

ANKARA UNION OF TRADESMEN AND CRAFTSMEN CHAMBERS

ANKARA UNION OF TRADESMEN AND CRAFTSMEN CHAMBERS ANKARAESNAFveSANATKARLARODALARBRLö ANKARA UNION OF TRADESMEN AND CRAFTSMEN CHAMBERS onu: : 242/ 801 YETERLLGEDAYAl STHDAM PROJES BIRLIGIMIZ PROJESAHIBIDIR Ankara: 9 Nsan 2009 ((ÖnernC ODALARIMlZA(33) ve

Detaylı

TEKLİF MEKTUBU SAĞLIK BAKANLIĞI_. '.. m

TEKLİF MEKTUBU SAĞLIK BAKANLIĞI_. '.. m SAĞLIK BAKANLIĞI TC Kayıt No: 133709 TURKIYE KAMU HASTANELERI KURUMU ı TRABZON ILI KAMU HASTANELERI BIRLIGI GENEL SEKRETERLIGI Kanun Eğtm Araştırma Hastanes TEKLİF MEKTUBU Sayı : 23618724 12.10.2015 Konu

Detaylı

ve çeviren: OKULLAR İçİN HAzıRLANAN İZLENCELER

ve çeviren: OKULLAR İçİN HAzıRLANAN İZLENCELER JAPONYA RADYO TELEVİZYON KURUMUNUN EGİTİM YAYıNLARıVE YAYGIN ÖGRETİME KATKILARI* ve çevren: Derleyerı İng. Ük. Ersarı SÖZER Kısa adı NHK olan Japonya Ulusal Radyo Televzyon Kurumu, anaokullarından yükseköğretm

Detaylı

YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA

YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Clt:3 Sayı: Celal Bayar Ünverstes İ.İ.B.F. MANİSA Bulanık Araç Rotalama Problemlerne Br Model Öners ve Br Uygulama Doç. Dr. İbrahm GÜNGÖR Süleyman Demrel Ünverstes, İ.İ.B.F.,

Detaylı

Şiddet-Süre-Frekans Bağıntısının Genetik Algoritma ile Belirlenmesi: GAP Örneği *

Şiddet-Süre-Frekans Bağıntısının Genetik Algoritma ile Belirlenmesi: GAP Örneği * İMO Teknk Derg, 28 4393-447, Yazı 29 Şddet-Süre-Frekans Bağıntısının Genetk Algortma le Belrlenmes: GAP Örneğ * Hall KARAHAN* M. Tamer AYVAZ** Gürhan GÜRARSLAN*** ÖZ Bu çalışmada, Genetk Algortma (GA)

Detaylı

MESLEK SEÇİMİ PROBLEMİNDE ÇOK ÖZELLİKLİ KARAR VERME VE ÇÖZÜME YÖNELİK GELİŞTİRİLEN BİREYSEL KARİYER PLANLAMA PROGRAMI

MESLEK SEÇİMİ PROBLEMİNDE ÇOK ÖZELLİKLİ KARAR VERME VE ÇÖZÜME YÖNELİK GELİŞTİRİLEN BİREYSEL KARİYER PLANLAMA PROGRAMI MESLEK SEÇİMİ PROBLEMİNDE ÇOK ÖZELLİKLİ KARAR VERME VE ÇÖZÜME YÖNELİK GELİŞTİRİLEN BİREYSEL KARİYER PLANLAMA PROGRAMI Fath ÇİL GAZİ ÜNİVERSİTESİ Mühendslk Mmarlık Fakültes Endüstr Mühendslğ Bölümü 4. Sınıf

Detaylı

ÇOKLU REGRESYON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-YON KATSAYILARININ YORUMU

ÇOKLU REGRESYON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-YON KATSAYILARININ YORUMU 6.07.0 ÇOKLU REGRESON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-ON KATSAILARININ ORUMU ÇOKLU REGRESON MODELİ Ekonom ve şletmeclk alanlarında herhang br bağımlı değşken tek br bağımsız

Detaylı

Servis Amaçlı Robotlarda Modüler ve Esnek Boyun Mekanizması Tasarımı ve Kontrolü

Servis Amaçlı Robotlarda Modüler ve Esnek Boyun Mekanizması Tasarımı ve Kontrolü Servs Amaçlı Robotlarda Modüler ve Esnek Boyun Mekanzması Tasarımı ve Kontrolü Neşe Topuz, Hüseyn Burak Kurt, Pınar Boyraz, Chat Bora Yğt Makna Mühendslğ Bölümü İstanbul Teknk Ünverstes İnönü Cd. No:65,

Detaylı

Standart No.1..S Tarih III. J. - Revizvon No KUPA UYGULAMASI

Standart No.1..S Tarih III. J. - Revizvon No KUPA UYGULAMASI > SACLIK ALANI SERTFİKALI ECİTİM STANDARTLARI Standart No.1..S Tarh III. J. - Revzvon No KUPA UYGULAMASI SACLIK BAKANLICI SACLIK HİzMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜCÜ Eğtm ve Sertfkasyon Hzmetler Dare Başkanlığı

Detaylı

PROJE SEÇİMİ VE KAYNAK PLANLAMASI İÇİN BİR ALGORİTMA AN ALGORITHM FOR PROJECT SELECTION AND RESOURCE PLANNING

PROJE SEÇİMİ VE KAYNAK PLANLAMASI İÇİN BİR ALGORİTMA AN ALGORITHM FOR PROJECT SELECTION AND RESOURCE PLANNING Dokuz Eylül Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Clt 3, Sayı:2, 2001 PROJE SEÇİMİ VE KAYAK PLALAMASI İÇİ BİR ALGORİTMA lgün MORALI 1 C. Cengz ÇELİKOĞLU 2 ÖZ Kaynak tahss problemler koşullara bağlı olarak

Detaylı

-e-: AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İLE ÇOCUK NEFROLOJİ DERNEGİ ARASINDA İŞBİRLİGİ PROTOKOLÜ. AiLE VE. SOSYAL ~OLiTiKALAR BAKANllGI. 2012 Ankara ~.

-e-: AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İLE ÇOCUK NEFROLOJİ DERNEGİ ARASINDA İŞBİRLİGİ PROTOKOLÜ. AiLE VE. SOSYAL ~OLiTiKALAR BAKANllGI. 2012 Ankara ~. ~, -e-: ALE VE ~. I H. SOSYAL ~OLTKALAR BAKANllGI AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIGI ÇOCUK HİzMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ İLE ÇOCUK NEFROLOJİ DERNEGİ ARASINDA İŞBİRLİGİ PROTOKOLÜ 2012 Ankara KAPSAM MADDE

Detaylı

ANADOLULİSESİ FENLİSESİ Dogru tercih, Üstün başarı

ANADOLULİSESİ FENLİSESİ Dogru tercih, Üstün başarı ANADOLULİSESİ FENLİSESİ Dogru tercih, Üstün başarı Zihin Haritalama Tekniği ile hazırlanmış dersler Çok amaçlı bir düşünme aracı olan Zihin Haritalama Tekniği öğrencilerin üretkenliğini artırır ve yaratıcı

Detaylı

2. STEGANOGRAFİ 1. GİRİŞ

2. STEGANOGRAFİ 1. GİRİŞ 1. GİRİŞ Bu çalışmada, steganograf sstemnn FPGA üzernde tasarımı ve gerçeklenmes sağlanmıştır. Esk Yunancada gzlenmş yazı anlamına gelen steganograf, blgnn görünürlüğünü gzleme blmne verlen smdr. Günümüzde

Detaylı

TÜRKİYE DE YOKSULLUK PROFİLİ VE GELİR GRUPLARINA GÖRE GIDA TALEBİ

TÜRKİYE DE YOKSULLUK PROFİLİ VE GELİR GRUPLARINA GÖRE GIDA TALEBİ TÜRKİYE DE YOKSULLUK PROFİLİ VE GELİR GRUPLARINA GÖRE GIDA TALEBİ Yrd. Doç. Dr. Seda ŞENGÜL Çukurova Ünverstes İktsad Ve İdar Blmler Fakültes Ekonometr Bölümü Mart 2004 ANKARA YAYIN NO: 119 ISBN: 975-407-151-9

Detaylı

BANKACILIKTA ETKİNLİK VE SERMAYE YAPISININ BANKALARIN ETKİNLİĞİNE ETKİSİ

BANKACILIKTA ETKİNLİK VE SERMAYE YAPISININ BANKALARIN ETKİNLİĞİNE ETKİSİ BANKACILIKTA ETKİNLİK VE SERMAYE YAPISININ BANKALARIN ETKİNLİĞİNE ETKİSİ Yrd. Doç. Dr. Murat ATAN - Araş. Gör. Gaye KARPAT ÇATALBAŞ 2 ÖZET Bu çalışma, Türk bankacılık sstem çnde faalyet gösteren tcar bankaların

Detaylı

AİLEM VE ŞİRKETİM. Piyasalardan Haberler (Sayfa 9) Aile Şirketlerinde Kavganın Faturası 300 Milyar Dolar. Türkiye'ye En Çok Yatırım Yapan Ülkeler

AİLEM VE ŞİRKETİM. Piyasalardan Haberler (Sayfa 9) Aile Şirketlerinde Kavganın Faturası 300 Milyar Dolar. Türkiye'ye En Çok Yatırım Yapan Ülkeler Sayı 72 Eylül Ekm 2015 AİLEM VE ŞİRKETİM Türkye de İnovasyon (Sayfa 2-3) Teknoloj Üreten Türkye Çalıştayı (4-5) - H. Erkan Uncu - CGS Center Fnansal Yönetm Hzmetler Kıdeml Uzman Dünya da İnovasyon (6-7-8)

Detaylı

Sistemde kullanılan baralar, klasik anlamda üç ana grupta toplanabilir :

Sistemde kullanılan baralar, klasik anlamda üç ana grupta toplanabilir : 5 9. BÖLÜM YÜK AKIŞI (GÜÇ AKIŞI) 9.. Grş İletm sstemlernn analzlernde, bara sayısı arttıkça artan karmaşıklıkları yenmek çn sstemn matematksel modellenmesnde kolaylık getrc bazı yöntemler gelştrlmştr.

Detaylı

Türkiye de Zeytin Sıkma Tesislerinin Karlılığı ve Etkinliği: Ege Bölgesi Örneği 1

Türkiye de Zeytin Sıkma Tesislerinin Karlılığı ve Etkinliği: Ege Bölgesi Örneği 1 Yıldıztekn ve Tuna Araştırma Makales (Research Artcle) Akın F.OLGUN M. Metn ARTUKOĞLU 3 Hakan ADANACIOĞLU 4 Ege Ünverstes Zraat Fakültes Tarım Ekonoms Bölümü 35100 Bornova/İzmr., e-posta: akn.olgun@ege.edu.tr

Detaylı

1 SF. Kuzucuk Okul Öncesi Eğitim Seti

1 SF. Kuzucuk Okul Öncesi Eğitim Seti Kuzucuk Okul Öncesi Eğitim Seti 1 SF SF 2 Kuzucuk Okul Öncesi Eğitim Seti Eğitimin temel basamağı olan Okul Öncesi Eğitim nitelikli ve çok yönlü bir eğitim sürecini gerektirir. Çocukların keyifli zengin

Detaylı

T.C. KEÇiÖREN BELEDİYE BAŞKANLIGI Mali Hizmetler Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. KEÇiÖREN BELEDİYE BAŞKANLIGI Mali Hizmetler Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA l!l KEÇÖREN BELEDİYE BAŞKANLIGI KEÇöREN BELeDYES SA YI : M.06.6.KEç.O-31/2009KONU: Yetk Devr bo f.!200fd 6.1. BAŞKANLIK MAKAMINA Blndğ üzere O 1.01.2006 tarhnden tbaren tüm yerel yönetmlerde 31.12.2005

Detaylı

Deney No: 2. Sıvı Seviye Kontrol Deneyi. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Dijital Kontrol Laboratuvar Deney Föyü Deneyin Amacı

Deney No: 2. Sıvı Seviye Kontrol Deneyi. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Dijital Kontrol Laboratuvar Deney Föyü Deneyin Amacı SRY ÜNİVERSİESİ Djtal ontrol Laboratuvar Deney Föyü Deney No: 2 Sıvı Sevye ontrol Deney 2.. Deneyn macı Bu deneyn amacı, doğrusal olmayan sıvı sevye sstemnn belrlenen br çalışma noktası cvarında doğrusallaştırılmış

Detaylı

YAYINLARIMIZ

YAYINLARIMIZ 2012-2013 YAYINLARIMIZ katalog_2012-2_son copy.indd 1 26.07.2012 14:28:25 katalog_2012-2_son copy.indd 2 26.07.2012 14:28:25 katalog_2012-2_son copy.indd 3 26.07.2012 14:28:26 PÜDEM PÜR DİKKAT EĞİTİM MODELİ

Detaylı

Sürekli Olasılık Dağılım (Birikimli- Kümülatif)Fonksiyonu. Yrd. Doç. Dr. Tijen ÖVER ÖZÇELİK

Sürekli Olasılık Dağılım (Birikimli- Kümülatif)Fonksiyonu. Yrd. Doç. Dr. Tijen ÖVER ÖZÇELİK Sürekl Olasılık Dağılım Brkml- KümülatFonksyonu Yrd. Doç. Dr. Tjen ÖVER ÖZÇELİK tover@sakarya.edu.tr Sürekl olasılık onksyonları X değşken - ;+ aralığında tanımlanmış br sürekl rassal değşken olsun. Aşağıdak

Detaylı

İl Özel İdareleri ve Belediyelerde Uygulanan Program Bütçe Sistemi ve Getirdiği Yenilikler

İl Özel İdareleri ve Belediyelerde Uygulanan Program Bütçe Sistemi ve Getirdiği Yenilikler İl Özel İdareler ve Beledyelerde Uygulanan Program Bütçe Sstem ve Getrdğ Yenlkler Hayrettn Güngör Mehmet Deınrtaş İlk 2 Mayıs 1990 gün ve 20506 sayılı, kncs 19 Şubat 1994 gün ve 2 ı 854 sayılı Resm Gazete'de

Detaylı

Tek Yönlü Varyans Analizi

Tek Yönlü Varyans Analizi Tek Yönlü Varyan Analz Nedr ve hang durumlarda kullanılır? den fazla grupların karşılaştırılmaı öz konuu e, çok ayıda t-tet nn kullanılmaı, Tp I hatanın artmaına yol açar; Örneğn, eğer 5 grubu kşerl olarak

Detaylı

04.10.2012 SU İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ. Suİhtiyacı. Proje Süresi. Birim Su Sarfiyatı. Proje Süresi Sonundaki Nüfus

04.10.2012 SU İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ. Suİhtiyacı. Proje Süresi. Birim Su Sarfiyatı. Proje Süresi Sonundaki Nüfus SU İHTİYAÇLARII BELİRLEMESİ Suİhtyacı Proje Süres Brm Su Sarfyatı Proje Süres Sonundak üfus Su ayrım çzs İsale Hattı Su Tasfye Tess Terf Merkez, Pompa İstasyonu Baraj Gölü (Hazne) Kaptaj Su Alma Yapısı

Detaylı

i 'I KONU: Madde: 2- Bu protokol, ailesi tarafından ihmal ve istismar edilen, evden atılan, TARAFLAR:

i 'I KONU: Madde: 2- Bu protokol, ailesi tarafından ihmal ve istismar edilen, evden atılan, TARAFLAR: SOSYAL HİzlVlETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUlVIU GENEL MÜDÜRLÜGÜ, SAMSUN VALİLİcİ, SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIGI VE SAlVISVN 19 MAYIS üniversitesi İŞBİRLİcİ İLE SAMSUN ÇOCUK VE GENÇLİK MERKEZİ'NİN

Detaylı

ACIBADEM DOĞA KOLEJİ BİLİM OKULU

ACIBADEM DOĞA KOLEJİ BİLİM OKULU Lego ile Yaratıcı Yazarlık Türkçe derslerimizde öğrencilerimizin yaratıcı okuryazarlık alanında gelişimlerini güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Yaratıcı yazarlık dersi içerisinde gerçekleştirdiğimiz lego uygulamalarımızda,

Detaylı

OLASILIĞA GİRİŞ. Biyoistatistik (Ders 7: Olasılık) OLASILIK, TIP ve GÜNLÜK YAŞAMDA KULLANIMI

OLASILIĞA GİRİŞ. Biyoistatistik (Ders 7: Olasılık) OLASILIK, TIP ve GÜNLÜK YAŞAMDA KULLANIMI OLASILIĞA GİRİŞ Yrd. Doç. Dr. Ünal ERKORKMAZ Sakarya Ünverstes Tıp Fakültes Byostatstk Anablm Dalı uerkorkmaz@sakarya.edu.tr OLASILIK, TIP ve GÜNLÜK YAŞAMDA KULLANIMI Br olayındoğal koşullar altında toplumda

Detaylı

TURNiKE SiSTEMi. Uğur UGURAL Dokuz Eylül Üniversitesi 1. SInıtÖğrencisi. genç-imo. İMo İzmir Şubesi Bülteni - Ocak 200Ş - Sayı: 138 til 37.

TURNiKE SiSTEMi. Uğur UGURAL Dokuz Eylül Üniversitesi 1. SInıtÖğrencisi. genç-imo. İMo İzmir Şubesi Bülteni - Ocak 200Ş - Sayı: 138 til 37. TURNKE SSTEM Uğur UGURAL Dokuz Eylül Ünverstes 1. SInıtÖğrencs Dokuz Eylül Ünverstes'nn uzun süredr uyguladığı tumke sstem öğrenclere brçok sıkıntı yaşatmaktadır. Sstemn lk başta getrlş amacı ünversteye

Detaylı

Korelasyon ve Regresyon

Korelasyon ve Regresyon Korelasyon ve Regresyon 1 Korelasyon Analz İk değşken arasında lşk olup olmadığını belrlemek çn yapılan analze korelasyon analz denr. Korelasyon; doğrusal yada doğrusal olmayan dye kye ayrılır. Korelasyon

Detaylı

MUHASEBE BÖLÜMÜ MESLEK DERSLERİ KİTAPLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ARAŞTIRMASI

MUHASEBE BÖLÜMÜ MESLEK DERSLERİ KİTAPLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ARAŞTIRMASI .. Î eslekî ve eknk ğtm raştırma ve elştrme erkez aşkanlığı () ayın o : 30. brahm lz 2001 : 975-11-2109-4 uhasebe, tcarî hayatın temel meslek alanlarından brsdr. lkemzde muhasebe meslek alanında, ş ve

Detaylı

ÜLKEMiziN ÜST DÜZEY TEKNiSYEN ihtiyacı VE EGiTiMi

ÜLKEMiziN ÜST DÜZEY TEKNiSYEN ihtiyacı VE EGiTiMi ÜLKEMzN ÜST DÜZEY TEKNSYEN HTYACı VE EGTM Prof Dr Ethem ÖZGÜVEN() Br çok ülkede olduğu gb ülkemzde de meslek ve teknk eğtm 19 yüzyıla kadar «çıroklı'k» sstem şeklnde yürütülmüştür Cumhuryet dönem öncesnde

Detaylı

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize;

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize; Sayın Veli, Yeni bir eğitim öğretim yılına başlarken, öğrencilerimizin yıl boyunca öğrenme ortamlarını destekleyecek, ders kitaplarını ve kaynak kitapları sizlerle paylaşmak istedik. Bu kaynakları belirlerken

Detaylı

www.kartal.bel.tr ÖNCE SAĞLIK önleyici sağlık!

www.kartal.bel.tr ÖNCE SAĞLIK önleyici sağlık! www.kartal.bel.tr ÖNCE SAĞLIK önleyc sağlık! Sevgl Kartallılar, Sağlık hzmetler, brey, ale, toplum şbrlğn gerektrr. Bu hzmetlerde başarı, ekp çalışması le olanaklıdır. Türkye'de halk sağlığına yönelk sağlık

Detaylı

ANALİZ. 3 (36 aylık), 4 (48 aylık), 5(60 aylık), 6 (72 aylık), 7(84) yaş grubu,

ANALİZ. 3 (36 aylık), 4 (48 aylık), 5(60 aylık), 6 (72 aylık), 7(84) yaş grubu, ANALİZ Hedef Kitle: 3 (36 aylık), 4 (48 aylık), 5(60 aylık), 6 (72 aylık), 7(84) yaş grubu, Öğretmen, veli ya da üçüncü bir şahıs yardımı olamayacak durumlarda dokunma ve kavrama kabiliyetlerine sahip,

Detaylı

Mal Piyasasının dengesi Toplam Talep tüketim, yatırım ve kamu harcamalarının toplamına eşitti.

Mal Piyasasının dengesi Toplam Talep tüketim, yatırım ve kamu harcamalarının toplamına eşitti. B.E.A. Mal Hzmet Pyasaları le Fnans Pyasalarının Ortak Denges Mal Pyasası Denges: (IS-LM) Model Mal Pyasasının denges Toplam Talep tüketm, yatırım ve kamu harcamalarının toplamına eştt. = C(-V)+I+G atırımlar

Detaylı

ÇALIŞMALARIMIZ. Saygılarımla Sebahattin Dilaver Ankara /2013

ÇALIŞMALARIMIZ. Saygılarımla Sebahattin Dilaver Ankara /2013 ÇALIŞMALARIMIZ Öğrenme ve Düşünme Becerilerini Geliştirme Projesi tamamlandı. Görsel algıyı mükemmelleştiren, kendi kendine öğrenmeyi, doğru akıl yürütmeyi, üretken ve yaratıcı düşünmeyi gerçekleştiren

Detaylı

GENEL DESTEK PROGRAMI. B R NC Amaç, Kapsam, Dayanak ve

GENEL DESTEK PROGRAMI. B R NC Amaç, Kapsam, Dayanak ve LETMELER GEL T RME VE DESTEKLEME DARES BA KANLI I (KOSGEB) GENEL DESTEK PROGRAMI B R NC Amaç, Kapsam, Dayanak ve Amaç MADDE 1 - (1) Bu p kar bçmde gerçekle dares Ba uygulanacak Genel Kapsam MADDE 2 - (1)

Detaylı

FABRİKA İSTANBUL AVRUPA YAKASI İST. LEVENT ADANA BURSA BODRUM

FABRİKA İSTANBUL AVRUPA YAKASI İST. LEVENT ADANA BURSA BODRUM İşle t Yü k m M s e as kt r a K YÜ LI İK Şantyeler Etknlkler Şebekeden Uzak Yerler NO HIZ E Teknk Servs Uygulama Alanları Tarım SEK KALİT EKO ş Kuru ma Özel Gen Çözüm Yelpazes Telekom HOLLANDA TANZANYA

Detaylı

Öğrenme Güçlüğü. Yrd. Doç. Dr. Emre ÜNLÜ

Öğrenme Güçlüğü. Yrd. Doç. Dr. Emre ÜNLÜ Öğrenme Güçlüğü Yrd. Doç. Dr. Emre ÜNLÜ Öğrenme Güçlüğü Nedir? Normal yada normal üstü zekaya sahip olma Yaşından ve yeteneklerinden beklenilen düzeyde başarı elde edememe Dinleme, konuşma, okuma-yazma,

Detaylı

THE EFFECT OF EDUCA TIONAL COMPUTER GAMES ON THE DEVELOPMENT OF BASIC ARITHMETICAL OPERA TION SKILLS

THE EFFECT OF EDUCA TIONAL COMPUTER GAMES ON THE DEVELOPMENT OF BASIC ARITHMETICAL OPERA TION SKILLS Hacettepe Ünverstes E.tm Fakültes Dergs (H. U. Journal of Educaton) 29: 127-136 [2005] ÖGRETİMSEL BİLGİSAYAR OYUNLARıNıN TEMEL ARİTMETİK İŞLEM BECERİLERİNİN GELİşİMİNE ETKİsİ * THE EFFECT OF EDUCA TIONAL

Detaylı