BÖLÜM IV. olsa r s(mod p) bulunur ki, bu mümkün değildir. Ayrıca bu sayı takımındaki hiçbir sayı p tarafından bölünmez.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BÖLÜM IV. olsa r s(mod p) bulunur ki, bu mümkün değildir. Ayrıca bu sayı takımındaki hiçbir sayı p tarafından bölünmez."

Transkript

1 BÖLÜM IV (KÜÇÜK FERMAT VE WİLSON TEOREMLERİ Teorem 4. (Fermat Teoremi F a olan bir asal sayı olsun. Bu durumda a (mod İsat: a sayısının a a a K ( a gibi ilk ( katından oluşan sayı takımını gözönüne alalım. Bu sayılar (mod ye göre birbirleri ile kongrü değildir aksi halde r < s olmak üzere ra sa(mod olsa r s(mod bulunur ki bu mümkün değil Ayrıca bu sayı takımındaki hiçbir sayı tarafından bölünmez. Böylece a a a K ( a sayı takımı belirli bir sırada alındığında (mod ye göre K ( sayı takımına kongrü olur yani a. a.ak ( a..k( (mod a böylece (! (!(mod a F (! Sonuç 4. Eğer bir asal sayı ise herhangi bir a sayısı için İsat: (mod edilir. a olduğundan (mod elde edilir. a a(mod a ise a 0 a(mod. Eğer F a ise Fermat teoreminden elde edilir. Bu kongrüansın her iki tarafı a ile çarılırsa a a(mod elde Fermat Teoreminin Uygulama Alanları. Fermat Teoremi verilen bir modüle göre yaılan hesalamalardaki işlemleri kolaylaştırmada kullanılabilir. Örnek. 40 yı (mod 9 a göre hesalayalım: = 9 asal 9F40 olduğundan Fermat Teoremine göre 40 (mod9 buna göre 40 ( (mod9 olarak hesalanır.. Verilen bir n sayısının asal olu olmadığını belirlemede kullanılır. Örnek. a Z olmak üzere a n a(mod n kongrüansı a nın bazı değerleri için sağlanmıyorsa n asal olamaz. Bu yöntemi n = 4 için a = seçerek deneyelim: 4 ( ( ( 4 ( (mod 4 Buna göre 4 asal değil Gerçekten de 4=.9.. (. (9. (.

2 a n Fermat Teoreminin karşıtı doğru değil Yani nf a ve (mod n nin asal olmasını gerektirmez. olması n Lemma 4. Eğer ve q a a(mod q ve a q a(mod koşulunu sağlayan asal sayılar ise a q a(mod q q q İsat: Sonuç 4. ye göre ( a a (mod Öte yandan hioteze göre a q q a(mod olduğundan ( a a(mod ve böylece ( a q a elde edilir. Benzer şekilde q ( a q a olduğu gösterilir. ( q = olduğundan q ( a q a yani a q a(mod q Örnek. Lemma 4. ü kullanarak 90 (mod 9 olduğunu gösterelim: 9=..(.( 4.( (mod.(..( (mod den Lemma 4. e göre 9 (mod 9 ( 9 = 90 (mod 9 O halde Fermat teoreminin karşıtı doğru değil Tanım 4.4 n bileşik bir tamsayı olmak üzere eğer ( a n = olan bir a tam sayısı a n için (mod n oluyorsa n sayısına a tabanına göre sahte-asal sayı denir. Eğer n sayısı ( a n = olan her a tam sayısı için bir sahte asal sayı ise bu sayıya mutlak sahte-asal veya Carmichael sayısı denir. Örnek 4. 4 sayısının tabanına göre sahte-asal sayı olduğunu gösterelim: Gerçekten 4=. ve 0 =.( (mod ve =.( (mod 4 olduğundan Lemma 4. e göre (mod 4 (mod 4 tabanına göre en küçük sahte asal sayı 4 tabanına göre en küçük sahte asal sayı ise 9 Örnek. n = =.. olsun. Eğer F a F a F a ise Fermat Teoremine göre a (mod a 0 (mod a (mod Buna göre a = ( a (mod a = ( a (mod a = ( a (mod ve böylece a 0 (mod Ohalde sayısı bir mutlak sahte asal sayıdır. Bu sayı aynı zamanda bu şekildeki sayıların en küçüğüdür. Teorem 4 Her a > tam sayısı için sonsuz sayıda sahte-asal sayı vardır. İsat: > F a ( a olan bir asal sayı olsun. 40 4

3 a a a + n = = = ( a + a + L + ( a a + a L + Z a a a + ve çaranlardan her biri den büyük bir tam sayıdır. O halde n sayısı bir bileşik sayıdır. ( a ( n = a a = a( a ( a + a Öte yandan çift olduğu için a a Fermat Teoemine göre a ve böylece F a olduğundan ( a a elde edilir. Öte yandan a ve birden tek veya ikisi birden çifttir ohalde a + a Sonuç olarak a nin ikisi ( a ( a ( n ve buradanda ( n O halde n = + u u Z. a ( n n u = a n + (mod yani a = a (mod n olur. Wilson Teoremi Lemma 4. Eğer > olan bir asal sayı ise a (mod koşulunu sağlayan a tam sayıları mod ye göre sadece a = veya a = İsat: a = bu kongrüansın bir çözümüdür. a (mod a (mod kongrüansının başka bir çözümü ise a 0(mod ( a ( a + 0(mod yani ( a ( a + asal olduğundan ya ( a veya ( a + a (mod olduğundan a + yani a (mod Teorem 4. Eğer bir asal sayı ise (! (mod İsat: = için! = (mod = için! = (mod. > ve a sayısı a olan herhangi bir tamsayı olak üzere ax (mod kongrüansını gözönüne alalım. ( a = olduğundan bu kongrüansın mod ye göre tek çözümü vardır. O halde aa (mod olacak şekilde a olan bir a Z vardır. Lemma 4. ya göre a = a a = veya a = dır. Eğer a ve a ise ax (mod kongrüansının çözümü olan a a sayısından farklıdır. Şimdi K sayılarını a a ve aa (mod olan çiftlere ayıralım. Bu şekildeki ( / tane kongrüans taraf tarafa çarılır ve çaranlar uygun bir şekilde düzenlenirse.k ( (mod yani (! (mod Bu kongrüansın her iki tarafı ( ile çarılırsa (! (mod elde edilir. Wilson Tereminin karşıtı da doğrudur. Teorem 4. Eğer ( n! (mod n ise n asal olmak zorundadır.

4 İsat: ( n! (mod n olsun. Eğer n asal değilse < d < n olan d gibi bir böleni vardır. Bundan başka d n olduğundan d ( n! Öte yandan ( n! (mod n den n ( n! + d ( n! +. Bunun sonucu olarak d Bu ise d > olması ile çelişir. O halde n asal olmak zorundadır. Teorem 4.9 Eğer > olan bir asal sayı ise x (mod kongrüansının çözümlü olması ancak ve yalnız (mod 4 olması ile mümkündür. İsat:. a x (mod kongrüansının bir çözümü olsun. a (mod ( / F a olduğundan Fermat Teoremine göre a ( a ( (mod Eğer = 4 k + k Z olsa (mod bulunur bu ise > olması ile çelişir. O halde (mod 4 olmak zorundadır.. Tersine (mod 4 olsun. ( / = çift buna göre + (! = L L( ( şeklinde yazılabilir. K ( + / ( / (mod olduğu gözönüne alınır ve çaranların sırası yeniden düzenlenirse ( / (! ( (.K ( / (.K ( / (mod Öte yandan Wilson Teoremine göre (! (mod sonuç olarak [(( /!] (mod yani (( /! sayısı x (mod kongrüansının bir çözümüdür. ( / Teorem 4.0 Eğer > olan bir asal sayı ise. K ( ( ( + / İsat: a ( a(mod yazılabilir. Buna göre.4.k ( ( ( / (mod ( ( 4 L (mod..k ( (.K ( (.4.K ( ( ( /. K ( (mod Wilson Teoremine göre (! (mod sonuç olarak ( ( /. ( + / K ( (mod. K ( ( (mod Wilson Teoremi n!+ şeklinde sonsuz sayıda bileşik sayının var olduğunu söyler. n!+ in asal olduğu n değerlerinin sonsuz sayıda olu olmadığı henüz bilinmemekte n 00 için n!+ in asal olduğu n değerleri 4 ve

5 Ödev Problemler - Eğer ( a = ( b = ise ( a b - Fermat Teoremini kullanarak n 0 tamsayısı için ( + - Her a Z için a a(mod n+ 4- Herhangi bir a tamsayısı için a ile a in birler basamağındaki rakamın aynı olduğunu gösteriniz (mod - Fermat Teoremini kullanarak aşağıdakileri isatlayınız. Eğer bir tek asal sayı ise (i L + ( (mod (ii L + ( 0(mod. - Eğer ve q birbirinden farklı asal sayılar ise q + q (mod q - (i.. sayılarını ab (mod olacak şekilde çiftlere ayırınız. (ii Wilson Teoremini kullanarak nin asal (iii! ile bölündüğünde kaç kalanı bırakır? 9-! (mod 4 0- Eğer bir asal sayı ise herhangi bir a tam sayısı için a + a(! - Eğer ve q birbirinden farklı asal sayılar ise q a q ve a + a (! a a q + a - n olmak üzere n ve n + sayılarının ikisi de asal ise 4 (( n! + + n 0(mod n( n +

için doğrudur. olmak üzere tüm r mertebeli gruplar için lemma nın doğru olduğunu kabul edelim. G grubunun mertebesi n olsun. ve olsun.

için doğrudur. olmak üzere tüm r mertebeli gruplar için lemma nın doğru olduğunu kabul edelim. G grubunun mertebesi n olsun. ve olsun. 11. Cauchy Teoremi ve p-gruplar Bu bölümde Lagrange teoreminin tersinin doğru olduğu bir özel durumu inceleyeceğiz. Bu teorem Cauchy tarafından ispatlanmıştır. İlk olarak bu teoremi sonlu değişmeli gruplar

Detaylı

4.3. Türev ile İlgili Teoremler

4.3. Türev ile İlgili Teoremler 4.. Türev ile İlgili Teoremler Bu kesimde ortalama değer teoremini vereceğiz. Ortalama değer teoremini ispatlarken kullanılacak olan Fermat teoremini ve diğer bazı teoremleri ispat edeceğiz. 4...Teorem

Detaylı

Şimdi de [ ] vektörünün ile gösterilen boyu veya büyüklüğü Pisagor. teoreminini iki kere kullanarak

Şimdi de [ ] vektörünün ile gösterilen boyu veya büyüklüğü Pisagor. teoreminini iki kere kullanarak 10.Konu İç çarpım uzayları ve özellikleri 10.1. ve üzerinde uzunluk de [ ] vektörünün ile gösterilen boyu veya büyüklüğü Pisagor teoreminden dir. 1.Ö.: [ ] ise ( ) ( ) ve ( ) noktaları gözönüne alalım.

Detaylı

VEKTÖR UZAYLARI 1.GİRİŞ

VEKTÖR UZAYLARI 1.GİRİŞ 1.GİRİŞ Bu bölüm lineer cebirin temelindeki cebirsel yapıya, sonlu boyutlu vektör uzayına giriş yapmaktadır. Bir vektör uzayının tanımı, elemanları skalar olarak adlandırılan herhangi bir cisim içerir.

Detaylı

EN AZ SAYIDA AĞIRLIKLA AĞIRLIKLARI TARTMAK

EN AZ SAYIDA AĞIRLIKLA AĞIRLIKLARI TARTMAK EN AZ SAYIDA AĞIRLIKLA AĞIRLIKLARI TARTMAK Amaç: 1 den n ye kadar olan tamsayı ağırlıkları, toplamları n olan en az sayıda ağırlığı kullanarak tartmak. Giriş: Bu araştırmanın temelini Ulusal Bilgisayar

Detaylı

1.GRUPLAR. c (Birleşme özelliği) sağlanır. 2) a G için a e e a a olacak şekilde e G. vardır. 3) a G için denir) vardır.

1.GRUPLAR. c (Birleşme özelliği) sağlanır. 2) a G için a e e a a olacak şekilde e G. vardır. 3) a G için denir) vardır. 1.GRUPLAR Tanım 1.1. G boş olmayan bir küme ve, G de bir ikili işlem olsun. (G, ) cebirsel yapısına aşağıdaki aksiyomları sağlıyorsa bir grup denir. 1) a, b, c G için a ( b c) ( a b) c (Birleşme özelliği)

Detaylı

8.Konu Vektör uzayları, Alt Uzaylar

8.Konu Vektör uzayları, Alt Uzaylar 8.Konu Vektör uzayları, Alt Uzaylar 8.1. Düzlemde vektörler Düzlemdeki her noktası ile reel sayılardan oluşan ikilisini eşleştirebiliriz. Buna P noktanın koordinatları denir. y-ekseni P x y O dan P ye

Detaylı

SAYILARIN ASAL ÇARPANLARINA AYRILMASI

SAYILARIN ASAL ÇARPANLARINA AYRILMASI ASAL SAYILAR Asal sayılar, 1 ve kendisinden başka pozitif tam böleni olmayan 1' den büyük tamsayılardır. En küçük asal sayı, 2' dir. 2 asal sayısı dışında çift asal sayı yoktur. Yani, 2 sayısı dışındaki

Detaylı

. [ ] vektörünü S deki vektörlerin bir lineer

. [ ] vektörünü S deki vektörlerin bir lineer 11.Gram-Schmidt metodu 11.1. Ortonormal baz 11.1.Teorem: { }, V Öklid uzayı için bir ortonormal baz olsun. Bu durumda olmak üzere. 1.Ö.: { }, de bir ortonormal baz olsun. Burada. vektörünü S deki vektörlerin

Detaylı

MAT223 AYRIK MATEMATİK

MAT223 AYRIK MATEMATİK MAT223 AYRIK MATEMATİK Saymanın Temelleri 1. Bölüm Emrah Akyar Anadolu Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü, ESKİŞEHİR 2014 2015 Öğretim Yılı Ayşe nin Doğum Günü Partisi Saymanın Temelleri Ayşe

Detaylı

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON. Örnek: Örnek: Örnek:

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON. Örnek: Örnek: Örnek: SAYMANIN TEMEL KURALLARI Toplama Kuralı : Sonlu ve ayrık kümelerin eleman sayılarının toplamı, bu kümelerin birleşimlerinin eleman sayısına eşittir. Mesela, sonlu ve ayrık iki küme A ve B olsun. s(a)=

Detaylı

Önermeler. Önermeler

Önermeler. Önermeler Önermeler ers 1 1-1 Önermeler 1-2 1 Önerme Mantığı ve İspatlar Mantık önermelerin doğruluğunu kanıtlamak için kullanılır. Önermenin ne olduğu ile ilgilenmek yerine bazı kurallar koyar ve böylece önermenin

Detaylı

15. Bağıntılara Devam:

15. Bağıntılara Devam: 15. Bağıntılara Devam: Yerel Bağıntılardan Örnekler: Doğal sayılar kümesi üzerinde bir küçüğüdür (< 1 ) bağıntısı: < 1 {(x, x+1) x N} {(0,1), (1, 2), } a< 1 b yazıldığında, a doğal sayılarda bir küçüktür

Detaylı

Kafes Yapıları. Hatırlatma

Kafes Yapıları. Hatırlatma Kafes Yapıları Ders 7 8-1 Hatırlatma Daha önce anlatılan sıra bağıntısını hatırlayalım. A kümesinde bir R bağıntsı verilmiş olsun. R bağıntısı; a. Yansıma (Tüm a A için, sadece ve sadece ara ise yansıyandır(reflexive)).

Detaylı

SU DALGALARINDA GİRİŞİM

SU DALGALARINDA GİRİŞİM SU DALGALARINDA GİRİŞİM Yukarıda iki kaynağın oluşturduğu dairesel su dalgalarının meydana getirdiği girişim deseni gösterilmiştir Burada kesikli çizgiler dalga çukurlarını, düz çizgiler dalga tepelerini

Detaylı

Çözüm: Siyah top çekilme olasılığı B olsun. Topların sayısı 12 olduğuna göre P(B)=8/12=2/3 tür.

Çözüm: Siyah top çekilme olasılığı B olsun. Topların sayısı 12 olduğuna göre P(B)=8/12=2/3 tür. 1 Olasılık Örnekler 1. Bir çantada 4 beyaz 8 siyah top vardır. Bir siyah top çekilmesi olasılığı nedir? Çözüm: Siyah top çekilme olasılığı B olsun. Topların sayısı 12 olduğuna göre P(B)=8/12=2/3 tür. 2.

Detaylı

Rasgele Vektörler Çok Değişkenli Olasılık Dağılımları

Rasgele Vektörler Çok Değişkenli Olasılık Dağılımları 4.Ders Rasgele Vektörler Çok Değişkenli Olasılık Dağılımları Tanım:,U, P bir olasılık uzayı ve X, X,,X n : R n X, X,,X n X, X,,X n olmak üzere, her a, a,,a n R n için : X i a i, i,, 3,,n U özelliği sağlanıyor

Detaylı

Eksikler: Composition factors Inverse limit and Hom

Eksikler: Composition factors Inverse limit and Hom Ali Nesin Okura Not: Henüz bitmemiş ve gözden geçirilmemiş kitap notlarıdır. İçinde yanlışlar, eksiklikler, dikkatsizlikler, yanlış ifadeler, kötü anlatımlar olabilir. anesin@nesinvakfi.org adresine yollanan

Detaylı

SAYMA. Ayrık iki kümenin bileşimindeki eleman sayısı, bu kümelerin eleman sayıları toplamına

SAYMA. Ayrık iki kümenin bileşimindeki eleman sayısı, bu kümelerin eleman sayıları toplamına SONLU MATEMATİK SAYMA SAYMANIN İKİ TEMEL PRENSİBİ TOPLAMA PRENSİBİ Ayrık iki kümenin bileşimindeki eleman sayısı, bu kümelerin eleman sayıları toplamına eşittir. Örnek. Bir sınıftaki her öğrencinin, iki

Detaylı

S5EC ve KD45-O MODAL MANTIKLARININ MODELLERİ

S5EC ve KD45-O MODAL MANTIKLARININ MODELLERİ T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ S5EC ve KD45-O MODAL MANTIKLARININ MODELLERİ ÜZERİNE YÜKSEK LİSANS TEZİ Ayşe BÖLÜK 1009041002 Anabilim Dalı : Matematik - Bilgisayar Programı :

Detaylı

11. SINIF MATEMATİK KONU ÖZETİ

11. SINIF MATEMATİK KONU ÖZETİ 2012 11. SINIF MATEMATİK KONU ÖZETİ TOLGA YAVAN Matematik Öğretmeni 1.ÜNİTE: KARMAŞIK SAYILAR x 2 +3=0 gibi denklemlerin gerçek sayılarda çözümü olmadığından bu denklemlerin boş kümeden farklı çözüm kümeleri

Detaylı

ŞEKİL YETENEĞİ TEST 1

ŞEKİL YETENEĞİ TEST 1 SAYISAL MANTIK ŞEKİL YETENEĞİ TEST. + = = 4. I. a c a + b + c Yukarıdaki eşitliklerden,, sembolleri belli bir sayının yerine kullanılmıştır. b + nin değeri kaçtır? II. c b b c + m c A) B) C) D) 4 E) 5

Detaylı

BÖLÜM 1: TEMEL KAVRAMLAR

BÖLÜM 1: TEMEL KAVRAMLAR BÖLÜM 1: TEMEL KAVRAMLAR Hal Değişkenleri Arasındaki Denklemler Aralarında sıfıra eşitlenebilen en az bir veya daha fazla denklem kurulabilen değişkenler birbirine bağımlıdır. Bu denklemlerden bilinen

Detaylı

"Bütün kümelerin kümesi", X olsun. Öyle ise her alt kümesi kendisinin elemanıdır. X'in "Alt kümeleri kümesi" de X'in alt kümesidir.

Bütün kümelerin kümesi, X olsun. Öyle ise her alt kümesi kendisinin elemanıdır. X'in Alt kümeleri kümesi de X'in alt kümesidir. Matematik Paradoksları: Doğru Parçası Paradoksu: Önce doğru parçasının tarifini yapalım: Doğru Parçası: Başlangıcı ve sonu olan ve sonsuz adet noktadan oluşan doğru. Pekiyi nokta nedir? Nokta: Kalemin

Detaylı

Ör: IP =192.168.1.10 = 11000000.10101000.00000001.00001010 S.M=255.255.255.0=11111111.11111111.11111111.00000000. Subnetting (Alt Ağlara Bölme)

Ör: IP =192.168.1.10 = 11000000.10101000.00000001.00001010 S.M=255.255.255.0=11111111.11111111.11111111.00000000. Subnetting (Alt Ağlara Bölme) Network günümüzde her organizasyon için olmazsa olmazlar arasına girdi.her geçen gün çalışma alanlarında artan bilgisayar sayısı tabi ki network altyapısında bazı düzenlemelere gitmemizi gerektirdi.bu

Detaylı

Elektronik sistemlerde dört farklı sayı sistemi kullanılır. Bunlar;

Elektronik sistemlerde dört farklı sayı sistemi kullanılır. Bunlar; I. SAYI SİSTEMLERİ Elektronik sistemlerde dört farklı sayı sistemi kullanılır. Bunlar; i) İkili(Binary) Sayı Sistemi ii) Onlu(Decimal) Sayı Sistemi iii) Onaltılı(Heksadecimal) Sayı Sistemi iv) Sekizli(Oktal)

Detaylı

Bazı Sonlu Klingenberg Düzlemleri İçin Üzerinde Olma Matrisleri

Bazı Sonlu Klingenberg Düzlemleri İçin Üzerinde Olma Matrisleri BAÜ FBE Dergisi Cilt:12, Sayı:1, 91-99 Temmuz 2010 Bazı Sonlu Klingenberg Düzlemleri İçin Üzerinde Olma Matrisleri Atilla AKPINAR * Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü, Görükle,

Detaylı

A SINAV TARİHİ VE SAATİ : 28 Nisan 2007 Cumartesi, 09.30-11.00

A SINAV TARİHİ VE SAATİ : 28 Nisan 2007 Cumartesi, 09.30-11.00 TÜBİTAK TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM İNSANI DESTEKLEME DAİRE BAŞKANLIĞI 12. ULUSAL İLKÖĞRETİM MATEMATİK OLİMPİYATI SINAVI - 2007 Birinci Bölüm Soru kitapçığı türü A SINAV TARİHİ

Detaylı

Kesikli Şans Değişkenleri İçin; Olasılık Dağılımları Beklenen Değer ve Varyans Olasılık Hesaplamaları

Kesikli Şans Değişkenleri İçin; Olasılık Dağılımları Beklenen Değer ve Varyans Olasılık Hesaplamaları Kesikli Şans Değişkenleri İçin; Olasılık Dağılımları Beklenen Değer ve Varyans Olasılık Hesaplamaları 1 Şans Değişkeni: Bir dağılışı olan ve bu dağılışın yapısına uygun frekansta oluşum gösteren değişkendir.

Detaylı

BİRİNCİ ADIYAMAN ZEKA OYUNLARI YARIŞMASI İKİNCİ SEVİYE SORU KİTAPÇIĞI ADI SOYADI: SINIFI: 8 9 10 OKULUNUN ADI: 20 SAYFANIN 1.

BİRİNCİ ADIYAMAN ZEKA OYUNLARI YARIŞMASI İKİNCİ SEVİYE SORU KİTAPÇIĞI ADI SOYADI: SINIFI: 8 9 10 OKULUNUN ADI: 20 SAYFANIN 1. ADI SOYADI: OKULUNUN ADI: SINIFI: 8 9 10 20 SAYFANIN 1. SAYFASI Sevgili öğrenciler... Bu sınavda toplam 25 soru vardır ama sizin tüm soruları çözmeniz şart değildir. 90 dakika süreniz vardır ve bu süreyi

Detaylı