ÇUKUROVA ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ LETME ANABLM DALI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇUKUROVA ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ LETME ANABLM DALI"

Transkript

1 ÇUKUROVA ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ LETME ANABLM DALI ALE RKETLER: ADANA VE ÇEVRESNDE FAALYET GÖSTEREN ALE RKETLERNDE NEPOTZM UYGULAMASININ TESPTNE YÖNELK BR ARATIRMA Salih Cem YLEROLU YÜKSEK LSANS TEZ Adana / 2006

2 ÇUKUROVA ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ LETME ANABLM DALI ALE RKETLER: ADANA VE ÇEVRESNDE FAALYET GÖSTEREN ALE RKETLERNDE NEPOTZM UYGULAMASININ TESPTNE YÖNELK BR ARATIRMA Salih Cem YLEROLU Danıman: Doç Dr. Azmi YALÇIN YÜKSEK LSANS TEZ Adana / 2006

3 i ÖZET ALE RKETLER: ADANA VE ÇEVRESNDE FAALYET GÖSTEREN ALE RKETLERNDE NEPOTZM UYGULAMASININ TESPTNE YÖNELK BR ARATIRMA Salih Cem YLEROLU Yüksek Lisans Tezi, letme Anabilim Dalı Danıman: Doç. Dr. Azmi YALÇIN ubat 2006, 112 sayfa Firmalarda anket yöntemi kullanılarak 98 aile irketleri yöneticisine uygulanan bu çalıma, aile irketlerinde nepotizmi aratırmakta ve bu dorultuda aile irketlerin izleyebilecei politikaların ve stratejilerinin gelitirilmesine katkıda bulunmaktır. Bu çalımanın sonuçları genel olarak aile irketlerinde personel temininde, performans deerleme sürecinde, ücret politikalarında ve çalıma koullarında nepotizmin olmadıını göstermektedir. Çalıma iki kısım ve be bölümden olumaktadır. Çalımanın ilk kısmında aile irketleri ile ilgili kapsamlı bir literatür aratırılması yer almaktadır. Çalımanın ikinci kısmında Adana ilinde faaliyet gösteren aile irketlerine aile irketleri hakkında bilgiler ve nepotizm durum analizine ilikin bilgiler yer almaktadır. Aratırma sonucunda elde edilen bulgulara dayanılarak test edilen hipotezlerin sonuçları, literatür göz önüne alınarak deerlendirilmekte, daha sonra bu çalımanın literatüre katkısı, kısıtları ortaya konarak sonraki aratırmalara yönelik önerilerde bulunulmaktadır. Anahtar Kelimeler: Aile irketleri, Nepotizm (Akraba Kayırmacılıı), Kurumsallama, Yeniden Yapılanma, Aile Anayasası ve Aile Meclisi

4 ii ABSTRACT FAMILY COMPANIES: A SURVEY EMPHASIZING ON FINDING NEPOTISM APPLICATION IN THE FAMILY COMPANIES WHICH ARE ACTIVE AROUND ADANA Salih Cem YLEROLU Departman of Business Administration Supervisor: Doç. Dr. Azmi YALÇIN February 2006, 112 pages Using the method of inquiry, this survey performed on 98 family company managers, investigates nepotism and contributes to enhance the politics and strategies which family companies can follow. The results of this survey generally shows that no nepotism exists in finding labour, performance measurement, fee politics and working conditions in family companies. The survey consists of two simple parts. The first part which includes family companies is constituted by making a general literature study. The second part of the survey is constitued by making inquiry study on family companies which are in Adana asking about family companies and nepotism's domain analysis. In the end of the survey, taking into consideration the findings and hypothesises, literature is analised, then proposals are made after showing the contributions and damages of this survey. Keywords: Family Companies, Nepotism, Institutioning, Recovery, Family Constitution and Family Council.

5 iii ÖNSÖZ Aile irketlerinin bir çok kavramı ile ilgili birçok aratırma bulunmasına ramen aile irketlerinde nepotizme yönelik aratırmalar yetersiz olduu belirlenmitir. Bu amaç çerçevesinde aile irketlerinin nepotizm uygulama alanları aratırılmakta ve bu dorultuda aile irketlerinin izleyebilecekleri politikaların gelitirilmesine katkıda bulunulmaktadır. Bu çalımanın yürütülmesinde yakın ilgi ve desteini esirgemeyen deerli hocam Doç. Dr. Azmi YALÇIN a sonsuz teekkürlerimi sunmayı bir borç bilirim. Çalımanın tamamlanmasında yardımını, ilgisini ve desteini sonuna kadar gösteren ve çalımanın tüm adımlarında emei geçen Ar. Gör. Dr. Kemal Can KILINÇ a, çalımanın çeitli aamalarında göstermi oldukları katkılar için Ar. Gör. Dr. Bahattin KANDEMR ve Ar. Gör. Konuralp SEZGL ye, anketin uygulanma aamasında göstermi oldukları destek ve yardımlar için AGAD (Adana Genç Adamalrı Dernei) üyelerine, TOSYÖV (Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli letmeler, Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticiler Vakfı) üyelerine, TOSYÖV Adana yönetim kurulu bakanı Mehmet EREL e, çevirileri ile çalımada büyük yardım aldıım deerli arkadaım Eyüp TASASZ a ve çalımadaki grafikler ve tablolar için deerli dostum Hasan YAPICI ya teekkürlerimi sunarım. Ayrıca çalımanın tüm aamalarında manevi destekleriyle yanımda olan KNAY, SAVCI, SARI, ABA ve ORHAN ailelerinin deerli aile bireylerine, en zor anlarımda güler yüzü ve sonsuz anlayıı ile bana hep destek olan halam Zahide KNAY a, verilerin toplanmasında ve çalımanın tamamlanmasında yardımlarını esirgemeyen tüm arkadalarıma ve anketimize katılan tüm aile irketleri yöneticilerine teekkür ediyorum. Son olarak, üniversite eitimimi ve yüksek lisans eitimimi tamamlanmasında çok büyük emei geçen aziz hatırasını hep içimde yaayacaım ve asla unutmayacaım dedem merhum (PATRON) Mehmet ORHAN a, bana karı desteklerini ve sevgilerini hiç bir zaman esirgemeyen sevgili annem Serap YLEROLU na, babam Necati YLEROLU na ve kardeim Iıl YLEROLU na sonsuz teekkürlerimi sunarım. Salih Cem YLEROLU ubat 2006, Adana

6 iv ÇNDEKLER Sayfa No: ÖZET...i ABSTRACT... ii ÖNSÖZ... iii TABLOLAR LSTES... vi EKLLER LSTES... iix BÖLÜM 1 GR 1.1. Çalımanın Amacı Çalımanın Önemi Çalımanın Yöntemi Çalımanın Planı...4 BÖLÜM 2 ALE RKETLER ve NEPOTZM 2.1. Aile irketlerinin Kavramı ve Kapsamı Aile irketinin Tanımı Aile irketlerinin Özellikleri Dünya da ve Türkiye de Aile irketlerinin Durumu Aile irketlerinin Karılatıı Sorunlar Aile irketlerinin Karılatıı Temel Sorunlar Aile irketlerinin Yönetim Sorunları Aile irketlerinin Dier irketlerden Farklılıkları Aile irketi Olmanın Avantajları Aile irketi Olmanın Dezavantajları Aile irketlerinin Kapanma Nedenleri Aile letmelerinin Gelecei...28

7 v Aile letmelerinde Yeniden Yapılanma Aile irketlerinde Kurumsallama Aile Anayasası Aile Meclisi Nepotizm Nepotizm Kavramı Nepotizmin Sakıncaları Nepotizmin Faydaları Nepotizmin Uygulama Nedenleri Nepotizm çin Alınacak Önlemler...50 BÖLÜM 3 ADANA VE ÇEVRESNDE FAALYET GÖSTEREN ALE RKETLERNDE NEPOTZM UYGULAMASININ TESPTNE YÖNELK BR ARATIRMA 3.1. Aratırmanın Amacı Aratırmanın Kapsamı ve Sınırları Aratırmanın Dayandıı Hipotezler Aile letmelerinde Personel Temin Etme Sürecinde Nepotizme likin Hipotezler Aile letmelerinde Performans Deerlendirme Sürecinde Nepotizme likin Hipotezler Aile letmelerinde Ücretlendirme Politikalarının Belirlenmesinde Nepotizme likin Hipotezler Aile letmelerinde Çalıma artları Bakımından Nepotizme likin Hipotezler Aile irketlerinde Nepotizm le lgili Genele likin Hipotezler Aratırma Metodu ve Analizi Verilerin Toplanması ve Örnekleme Seçimi Aratırma Yapılan Firmalar Anket Sorularının Nitelii ve Daıtılması Güvenilirlik Analizi...54

8 vi BÖLÜM 4 ARATIRMANDAN ELDE EDLEN BULGULAR ve DEERLENDRMELER 4.1. Katılımcıların ve Katılımcıların Aile irketlerine likin Bulgular Katılımcıların Demografik Özellikleri Katılımcıların irketlerinin Genel Özellikleri Katılımcıların irketlerinin Yönetim le lgili Özellikleri Katılımcıların Aile Yapıları Katılımcıların irket çindeki Durumları Aile irketlerinde Personel Temin Etme Süreci ile lgili Bulgular Aile irketlerinde Performans Deerleme Süreci ile lgili Bulgular Aile irketlerinde Ücret Politikaları ile lgili Bulgular Aile irketlerinde Çalıma Koulları ile lgili Bulgular Aile irketlerinde Dier Konularla lgili Bulgular...87 BÖLÜM 5 SONUÇ 5. SONUÇ...90 KAYNAKÇA...93 EK: ÖZGEÇM...112

9 vii TABLOLAR LSTES Sayfa No: Tablo 2.1: Aile letmelerinin Aile Sahiplii ve Aile Yönetiminde Olup Olmamasının Farklılıkları...9 Tablo 2.2: En Büyük Türk Aile irketlerinde Kalabalık Aile Sorununu Ama Stratejileri...13 Tablo 2.3: Profesyonel Yönetim ile Aile letmelerindeki Yönetim Biçimlerinin Karılatırılması...16 Tablo 2.4: Aile Konseyi ve Yönetim Kurulunun Ayırt Edici Temel Özellikleri..40 Tablo 2.5: Türkiye deki Büyük Aile irketlerinin Konsey ve Anayasa Stratejileri41 Tablo 3.1: Aile irketlerinde Nepotizm Durum Analize Yönelik fadeler...54 Tablo 3.2: Ölçek Güvenilirlii Tablosu ve Tanımlayıcı statistikler...54 Tablo 4.1: Aile irketlerinde Yönetim Kurulunu Oluturan Üyeler...65 Tablo 4.2: Aile irketlerinin Personel Temin Etme Yöntemleri...72 Tablo 4.3: Aile irketlerinin Bavurularını Deerlendirirken Göz Önüne Aldıkları Kriterler...72 Tablo 4.4: Aile irketlerinde Performans Deerlendirilmesi Sonucunda Baarılı Bulunan Çalıanlar çin Uygulanan Ödüllendirme Yöntemleri...76 Tablo 4.5: Aile irketlerinde Performans Deerlemesi Sonucunda Baarısız Bulunan Çalıanlar çin Uygulanan Yöntemler...78 Tablo 4.6: Aile irketlerinde Performans Deerlemesi Sonucunda Baarısız Bulunan Aile Üyeleri çin Uygulanan Yöntemler...79 Tablo 4.7: Aile irketlerinde Uygulanan Ücret Politikasında Uygulanan Ücretlendirme Kriterleri...80 Tablo 4.8: Aile irketlerinde Çalıan Personel çin Uygulanan Ücret Sistemleri 82 Tablo 4.9: Aile irketlerinde Çalıan Aile Üyeleri çin Uygulanan Ücret Sistemleri...82 Tablo 4.10: Aile irketlerinde Çalıan Personelin Ücret Düzeyinin Belirlenmesinde Kullanılan Ücretleme Düzeni...83 Tablo 4.11: Aile irketlerinde Çalıan Aile Üyelerinin Ücret Düzeyinin Belirlenmesinde Kullanılan Ücretleme Düzeni...84

10 viii Tablo 4.12: Aile irketlerinde Çalıan Aile Üyeleri ile Dier Çalıanlar Arasında Çalıma Koulları Bakımından Farklılıklar...86 Tablo 4.13: Tanımlayıcı statistikler...87 Tablo 4.14: Aile irketlerinde Nepotizm Analizine likin fadeler Arasındaki liki (Pearson Korelasyon Analizi)...88 Tablo 4.15: Korelasyon Analizi fadeleri... 88

11 ix EKLLER LSTES Sayfa No: ekil 2.1: Dier Ülkelerdeki Aile irketlerinin Toplam çindeki Oranı...10 ekil 2.2: Dünyadaki Aile irketlerinin Ortalama Yaam Süreleri...11 ekil 2.3: Türkiye nin En Eski 50 Aile irketinde Yönetim Hangi Kuakta...12 ekil 2.4: Aile irketlerinde Büyük Mücadelenin Analizi...21 ekil 2.5: Türkiye deki 20 Büyük Aile irketinin Kapanma Nedenleri...27 ekil 4.1: Katılımcıların Cinsiyeti...56 ekil 4.2: Katımcıların Eitim Durumları...57 ekil 4.3: Katılımcıların Ya Durumları...58 ekil 4.4: Katılımcıların Aile irketinden Önce Baka Bir te Çalııp Çalımadıkları...59 ekil 4.5: Aile irketlerinin Faaliyet Gösterdii Sektörler...60 ekil 4.6: Aile irketlerinin Faaliyet Süreleri...61 ekil 4.7: Aile irketlerinin Hissedar Sayıları...62 ekil 4.8: Aile irketlerinde Toplam Çalıan Sayısı...63 ekil 4.9: Aile irketlerinde Yönetim Kurulu Sayısı...64 ekil 4.10: Aile irketlerinin Kaçıncı Nesil Tarafından Yönetildii...66 ekil 4.11: Aile irketlerinin Aile Üye Sayıları...67 ekil 4.12: Katılımcıların Aile irketi Kurucusuna Yakınlıı...68 ekil 4.13: Katılımcıların Aile irketinde Çalıma Süreleri...69 ekil 4.14: Aile irketindeki Ortaklık Durumları...70 ekil 4.15: Katılımcıların Aile irketindeki Görevleri...71 ekil 4.16: Aile irketlerinin Personel Temin Etme Politikaları...73 ekil 4.17: Aile irketlerinde Aile Üyelerinin Bavurusunu Deerlendirirken Nepotizm Uygulanıp Uygulanmadıı...74 ekil 4.18: Aile irketlerinde Aile Üyelerinin Bavurularını Deerlendirme Yöntemleri...75 ekil 4.19: Aile irketlerinde Performans Deerlendirme Sürecinde Nepotizm Uygulanıp Uygulanmadıı...77 ekil 4.20: Aile irketlerinde Tüm Çalıanlar çin Adil Bir Ücret Politikasının Olup Olmadıı...81 ekil 4.21: Aile irketlerinde Çalıan Aile Üyeleri ile Dier Çalıanlar Arasında Çalıma Koulları Bakımından Fark Olup Olmadıı...85

12 1 BÖLÜM 1 GR 1.1. Çalımanın Amacı Bu çalımada, aile irketlerinde personel temin etme süreci, performans deerlendirme sürecinde, ücretleme politikalarında ve çalıma koullarında nepotizmin (akraba kayırmacılıı) durum analizini belirlemektir. Çalımamızın temel düüncesi ise; aile irketlerinde nepotizm var mı yok mu? Ancak akademisyenlerin çounun kanısı aile irketlerinde nepotizm olduudur. Çalımanın amacıda bu dorultudadır. Bu çalımada aile irketlerinde nepotizm tartıılacaktır. Aile irketlerinde nepotizmin aile irketlerinde hangi süreçlerde uygulandıı çok fazla aratırılmamıtır. Aratırmalarda genellikle aile irketlerinde genel olarak nepotizm aratırılmıtır. Bu amaçla, bu çalımanın amacı; aile irketlerinde nepotizm uygulama alanları belirlenecek ve bu alanlar için uygulanabilir politikaların gelitirilmesine yardımcı olmaya çalıılacaktır Çalımanın Önemi Yapılan aratırmalar göstermektedir ki; Dünya da ve Türkiye de irketlerin çok büyük bir bölümü aile irketidir. Ülkelerin ekonomilerinde büyük öneme sahip olan aile irketleri, konusu tüm dünya ülkeleri için büyük önem taır. Aile irketleri çounlukla küçük ölçekli olarak kurulurlar. lk bata bir veya iki kii tarafından kurulan aile irketleri ilerin boyutu ve ölçei büyüdükçe aile bireylerini; hissedar, yönetici veya çalıan olarak irkete alırlar. Büyüyen irket ve gelien aile bireyleri belli bir dönemden sonra yönetim ve organizasyon, insan kaynakları, rekabet, verimlilik, kalite, tam zamanında yönetim, maliyet muhasebesi, pazarlama ve insan ilikileri gibi belli sorunlarla karılaırlar. Bu sorunları çözmek için belli yönetim tiplerini kullanmak ve

13 2 profesyonellemek zorunda olduklarını fark ederler. Artık sadece mal veya hizmet üretip satmak önemli deildir. Müterinin isteklerine anında cevap verebilmek ve ucu bucaı olmayan bilgi çaına ayak uydurabilmek için devamlı suretle gelimek ve yenilenmek gerekmektedir. Aile irketlerinin yaamları genellikle kısadır. Bir sonraki kuaa devredilmesi ve baarılı olmaları çok zordur. Örnein dünyanın en büyük 500 irketinin doumlarından tasfiyelerine veya devirlerine kadar geçen süre ortalama yıldır. Bu nedenle bu kuruluları bir meta veya makine gibi duraan bir varlık olarak görmemek gerekir. Bu kuruluların da kendilerine özgü bir kiilii olduunu kabul etmek gerekir. Bu kuruluları birer canlı varlık olarak görmek ve irketin zaman içinde doal deiim göstereceini kabul etmek gerekir (www.kosgeb.gov.tr/kos.htm#1, Eriim Tarihi, ). Aile irketlerinin ömrünün kısa olmasının pek çok sebebi vardır, bunlardan birisi de nepotizmdir uygulamasıdır. Aile irketlerinin ömürlerini devam ettirebilmeleri için ve nepotizmin engellenmesi için irketlerin kurumsallaması ve irketin geleneksel yöntemlerle deil modern yöntemlerle yönetilmesi gerekir. Kurumsallamayı gerçekletirebilmek için aile meclisi kurulmalı ve aile meclisi aile anayasasını hazırlamalıdır. Aile irketleri mutlaka yeniden yapılanma sürecine odaklanmalıdır. Son yıllarda aile irketlerinin baarısını salayan 5 madde olarak (Alacaklıolu, 2004, s.6): 1. irketler ve aileler, önceden tahmin edilebilir bazı evrelerden geçerler. Bu evrelerin her biri kendine özgü bazı sorunları getirir. 2. Herkesin kendi ve bakalarının deneyimlerinden örenmesi mümkündür. 3. yaantısındaki bir ailenin deerleri, kültürü ve hedefleri, iindeki baarısının dier her türlü etmenden daha fazla etkiler.

14 3 4. Dı etkiler, bir iin gelecekteki performansını ve sürdürebilirliini etkileyecektir. 5. Bir irketlerin yeterlik ve kapasitesi, stratejisini yönlendiren kritik hususlar olarak kabul edilmitir. Aile irketleri kuruluundan itibaren her dönemlerinde farklı sorunlar yaarlar. Bu sorunları amak için aile irketleri yöneticileri ilk bata sorunu tanımalı ve akabinde soruların çözüm yollarını duygusal olarak deil mantık çerçevesinde düünmelidir. Sorunların çözümlerinde aile üyelerine ters gelecek veya aile üyelerinin i kaybına urası sebebiyle sorunun çözülmemesi irketi mutlak zarara uratacaktır Çalımanın Yöntemi Aile irketleri ve aile irketlerinde nepotizmin durum analizini ortaya konması üzerine kurulu olan bu çalıma, teorik ve uygulama olmak üzere iki kısımdan olumaktadır. Çalımanın teorik kısmını oluturan veriler; yurtdıında ve yurt içinde yayınlanmı olan kitap, tez, dergi, makale ve dier aratırmalardan olumaktadır. Bu veriler kar amaçlı olmayan kurumların internet üzerinden oluturdukları web sayfalarından, yurt içindeki üniversite kütüphanelerinden ve bu üniversitelerin veri tabanlarından ve internet üzerindeki veri tabanlarından yararlanılarak ulaılmıtır. Çalımanın aratırma kısmında yer alan ve temel olarak aile irketlerinde nepotizmin durumunu ölçen anket çalıması; aile irketlerinde nepotizm uygulanabilecei konular olan personel temin etme süreci, performans deerlendirme süreci, ücretleme politikaları ve çalıma koulları konuları üzerinde odaklanılmıtır. Anket çalıması Adana ilinde faaliyet gösteren aile irketlerine uygulanmıtır. Elde edilen veriler istatistik paket programlarında analiz edilerek elde edilen bulgulara göre sonuç ve öneriler ortaya konmutur.

15 Çalımanın Planı Aile irketlerinde nepotizmin durum analizi üzerine yapılan bu çalıma be bölümden olumaktadır.. Çalımanın giri kısmı olan birinci bölümünde, bu çalımanın amacının ne olduu, çalıma sonucunda ne gibi faydalar salanabilecei ve çalımanın nasıl yapılacaı konuları ele alınmıtır. Çalımanın ikinci bölümünün ilk kısmında, aile irketlerinin tanımı ve kapsamı, aile irketlerinin özellikleri, aile irketlerinin karılatıı sorunlar ve Türkiye de ve Dünyada aile irketlerinin durumları özet eklinde ele alınmıtır. Çalımanın ikinci bölümün ikinci kısmında ise aile irketi olmanın avantajları, aile irketi olmanın dezavantajları ve aile irketlerinin kapanma nedenleri kavramsal düzeyde incelenmitir. Çalımanın ikinci bölümünün üçüncü kısmında aile irketlerinde yeniden yapılanma ve aile irketlerinin geleceini oluturan aile irketlerinde kurumsallama incelenmitir. Çalımanın ikinci bölümün son kısmında ise aile irketlerinde nepotizm konusu incelenmi ve aratırmanın amacıyla yakından ilikili çalımalar özet ekilde ele alınmıtır. Çalımanın üçüncü bölümünde; aratırmanın amacı, dayandıı hipotezler kapsamı, sınırları ve yöntemi açıklanmı ve güvenirlik analizi yapılmıtır. Dördüncü bölümde ise doksan sekiz aile irketinde yöneticilik yapan aile bireylerine anket düzenlenerek aile irketlerinde nepotizmin durum analizini ortaya koyabilecek bir aratırma ve aratırma sonucunda elde edilen bulgular ve bunların deerlendirilmesi yer almaktadır. Çalımanın beinci bölümü; dördüncü bölümü analizlerin sonucunda elde edilen bulgular kapsamında yapılan öneri ve deerlendirmelerden olumaktadır.

16 5 BÖLÜM 2 ALE RKETLER VE NEPOTZM 2.1. Aile irketleri Kavramı ve Kapsamı Bu kısımda aile irketlerinin tanımı, aile irketlerinin özellikleri, ve Türkiye de ve Dünya da aile irketlerin durumları ve aile irketlerinin karılatıı sorunları kavramsal olarak incelenecektir Aile irketinin Tanımı Aile irketi hakkında birçok tanım yapılmıtır. Aile irketleri en genel anlamıyla ailenin geçimini salamak ve/veya mirasın daılmasını önlemek amacıyla kurulan ve ailenin geçimini salayan kii tarafından yönetilen irket olarak tanımlanır (http://kitap.antoloji.com/kitap.asp?kitap=24300, Eriim Tarihi: ). Chua (1999) aile iletmelerini; iletme vizyonlarının aynı aile ve/veya aile jenerasyonları arasında geçilerle sürdürdükleri, yönetimin aynı aileden kiilerce biçimlendirilip, sürdürüldüü, kontrollerin aynı aile üyelerince veya ailenin az sayıdaki üyesi tarafından yapıldıı, sahipliin ve kontrolün aile üyelerinden olutuu iletmeler olarak tanımlamıtır. Bir baka tanıma göre aile irketi ; sahiplii ve yönetimi bir kii veya aileye ait olan iletmedir. Aile, hem iletmenin sahibi hem de yöneticisidir, yani müteebbis/giriimci/kurucu hem patron hem de yöneticidir. Az ortaklı aile irketleri nde, hisselerin büyük çounluu bir veya iki ailede toplanmıtır (www.ailebiz.com/ask.htm, Eriim Tarihi: ). En geni tanımıyla; aile iletmesi; ailenin geçimini salamak ve/veya mirasın daılmasını önlemek amacıyla kurulan, ailenin geçimini salayan kii tarafından yönetilen, yönetim kademelerinin önemli bir kısmında aile üyelerinin istihdam edildii, kararların alınmasında büyük ölçüde aile üyelerinin etkili

17 6 olduu ve aileden en az iki jenerasyonun kurumda çalıtıı irket olarak tanımlanır (Karpuzolu, 2000, s.7-8). Pazarcık (2004) ise aile irketlerini; Mülkiyetine ve/veya fonksiyonuna aynı aileden iki veya daha çok üyenin karıtıı bir irket, mülkiyeti ailenin bir kuaından bir dier kuaına geçen bir firma veya iki veya daha çok geniletilmi aile üyelerinin iletmenin yönlendirilmesini akrabalık uygulamaları, yönetim roller ve mülkiyet haklar ile kontrol eden firmalar aile irketi sayılabilir olarak tanımlamıtır. Literatürdeki dier tanımlar ise; Bir iletmede sahipliin, temel karar ve icra organlarının ve hiyerarik yapının önemli bir kısmının belli bir ailenin üyelerinden oluması halinde söz konusu olan yönetim biçimi (Akdoan, 2000, s.32), Aynı ailenin üyeleri tarafından kararlatırılan amaçlarla yönetilen ve ailenin gelecek nesillerine aktarılan bir irket (Craig, 2002, s.418), Prensip itibariyle soyadları beraber olan veya aile içi baları olan kiilerin kurduu iletmeler (Erdoan, 2002, s.14), En az iki kuak boyunca aileye ait olan ve ailenin ve iletmenin amaç ve çıkarlarının bir olduu ve bunun iletmenin politikalarına yansıdıı iletmeler (Donnelley, 1996), Aile üyelerinin hisselerin yüzde 60 ına sahip ayrıca kontrol ve yönetime sahip olduu iletmeler (Westhead ve Cowling, 1997 s.30), Ortakları arasında kan baı olan kiilerden oluan iletme (htpp://www.yenibir.com/newsprinterversion/0,,viewed1283,00. asp, Eriim Tarihi: ), Aile iletmeleri, bir ailenin üyeleri tarafından kontrol edilen ve kar politikasının ailenin belirledii iletmelerdir (Barry,1975) gibi birçok tanımı literatürde bulunmaktadır. Aile iletmeleri Alpugan a (1998) göre; Aile reisinin veya aileden bir kiinin yönetimden sorumlu olması yada aile bireylerinin iletme çalıanlarına fikren veya bedenen katılmaları bir iletmenin aile iletmesi olarak nitelendirilmesi için yeterlidir. Kırım (2001) ise, Aile iletmelerini; Tek bir ailenin çounluk oyuna sahip olduu tüzel irket veya dier ortaklıklar yada tek bir ailenin, irket stratejik kararlarında ve özellikle genel müdürün seçilmesinde etkili olduu yapılardır diye tanımlamılardır.

18 Aile irketlerinin Özellikleri Genellikle aileden en az iki jenerasyon iletme yönetimi ile ilgilenir. Babaanne ve çocuk ortaklıkları, karde ortaklıkları, kuzen ortaklıkları, dünür ortaklıklar, amca/dayı yeen ortaklıkları gibi aynı aileye mensup farklı jenerasyonu barındıran aile irketleridir. Genellikle irketin ismi ve prestiji, ailenin ismi ve prestiji ile birlikte geliir. Yani aile bireylerinin toplumdaki statüleri iletmenin de statüsünü etkiler. Dolayısıyla aile bireylerinin iletmede çalııp çalımadıkları deil, taıdıkları soyadı önem kazanır (Koç veya Sabancı soyadı gibi). (http.www.eso.org.tr/html/tur/yayinlarimiz/ailesirketleri. Pdf+nepotizm, Eriim Tarihi: ). Aile iletmelerinde görülen ortak özellikler gelenekler ve görenekler, geliim ve büyüme istei, karılıklı sevgi ve saygı, birbirleriyle yardımlama ve destekleme, birbirleriyle sınırlı olması ve deerlerin aynı olmasıdır (Hodgetts ve Kuratko, 1998, s.64). Aile irketlerindeki üst düzey yönetim aile üyelerinden atanır. Aile irketlerinde, aile üyesi olmak profesyonellikten önce gelir. Üst düzey yönetime aile üyeleri varken aile dıından birinin getirilmesi antipati uyandırır. Bu yüzden insan kaynakları departmanı personel ie alımında aile üyelerine yüksek öncelik verir. Aile irketlerinde, aile ilikileri yönetim kurulu üyelii gibi üst düzey idari atamalarda etkili olur. irket sahibi aile üyeleri içinde sevdii ve güven duyduu kiileri bu göreve atar. Bu kiiler aile de olduu gibi iletmede de irket sahibine yakındır. Aile irketlerinde hissedarlarının çocukları ve onların elerini de iletmenin yönetiminde görev verilir. Hissedarlar, çocuklarının geleceklerini garanti altına almayı isterler (Pazarcık, 2004, s.35). Aile irketleri, genellikle aile bireyleri tarafından kurulduundan irket bilgileri de aile sırrı gibi saklanır. Finansal sıkıntı dönemlerinde halka açılmak

19 8 istemezler. Çünkü irket bilgilerini ailenin özel bilgileri olarak görürler. Bu yüzden mali sıkıntılarını kendi içlerinde finanse ederek durumu atlatmaya çalıırlar. Aile irketlerinde nepotizm uygulanması kaçınılmazdır. Çalıma koulları, ücret politikası ve performans deerleme gibi konularda aile üyeleri korunulur ve farklı prosedür ilenir. Aileye mensup birisinin iletmedeki konumu onun aile içindeki konumunu da etkiler (Karpuzolu, 2002, s.20). letmede baarılı ve güçlü bir pozisyona sahip olanların aile içinde de güçlü hale gelme olasılıı yüksektir. Aile irketlerinin büyük hissedarı ile yönetim kurulu bakanı aynı kiidir. Bu kiiler yetki ve sorumluluklarını uzun yıllar kimseye devretmezler. Genelde aile irketlerinde balangıçta kardeler sene beraber çalıarak baarılı bir iletmecilik sergiler. Kardelerin emeklilii geldiinde her karde kendi çocuklarını yönetime sokmak ister. Bu durumda kardeler rakip haline gelir, hatta irketi satma yoluna gider. Ya da boanan kardein ei irkete yeni kocasını veya çocuklarının kocasını hissesi karılıı gönderir (http://www.kobifinans.com.tr, Eriim Tarihi: ). 4 üncü kuakta genelde aileden kiiler iletmenin geleceinden çok kendi kariyer ve çıkarlarını düünür. Bu durumda da, genelde iletmeler, ortaklıklar parçalanır. 4 üncü kuak için bazen de irketteki paylar kendileri için sadece bir yatırım olarak görülür. Sermayelerini irkete deil de, baka yatırımlara yönetmeleri sonucu irketler bakalarına satılır (www.eso-es.net/kurumsal/ download/necdet-hoc.doc,eriim Tarihi: ).

20 9 Tablo 2.1: Aile letmelerinin Aile Sahiplii ve Aile Yönetiminde Olup Olmamasının Farklılıkları Aile sahiplii ve yönetimde olan iletmeler Yönetsel pozisyonlarda bir ömür boyunca aile üyeleri vardır ve iletme içerisinde kiisel çıkarları söz konusudur. Yönetsel pozisyonlardaki aile üyelerinin tüm kariyerleri belki iletme ile birliktedir. Aile üyeleri süresiz zaman ufkuna sahiptir. Özellikle üst kariyer pozisyonunda olan aile üyeleri için, iletmenin baarısızlıı dramatik kiisel sonuçlar ve kariyer sonuçları meydana getirir. Bir aile üyesinin yönetsel pozisyonuna son verilmesi olasılıı çok zayıftır. Örgütün büyümesi, aile servetini geniletmesi ve i alanı yaratması onur duygusundan kaynaklanan bir kiisel kazanım ortaya koyar. Örgütsel performans daha çok yönetsel bedelle ilikili olmaya eilimlidir. Karar verme merkeziyetçidir ve yeni jenerasyonlara geçildikçe merkeziyetçilik azalabilir. çsel kontrol sistemleri daha fazla informel olmaya eilimlidir. Aile üyeleri arasında rekabet varsa, yerine geçme problemli ve sarsıcı olabilir. letme üst yöneticisi ve mirasçılar arasında çatıma çıkma olasılıı yüksektir. Aile üyesi yöneticiler kendisine ve ailesine karı sorumludur. Çatımalar döngüsel bir seyir izler. Aile içerisindeki bir çatıma ilerleyen zamanlarda iletme kararları üzerinde etkili olabilir. Bu, tekrar ilerideki aile dinamiklerini etkileyebilir. Aile dıı iletme çalıanları, iletme içerisindeki yükselme hareketliliinden ve kiisel fırsatlarından dolayı gerçek sınırlarını algılayabilir ve anlayabilirler. Aile meseleleri iletme meselelerini dorudan etkileyebilir. Kaynak: Morris ve di., 1997, s.401 Aile sahiplii ve yönetiminde olmayan iletmeler letme içerisinde yöneticinin ilgisi igücü kontratlarının içerikleriyle sınırlıdır. Yöneticiler nadiren tüm kariyerleri boyunca bir iletmede kalırlar. Yöneticiler daha kısa zaman ufkuna sahiptirler. letmenin baarısızlıı yönetici üzerinde nispeten daha az etki eder. Bir yöneticinin yönetsel pozisyonuna son verilmesi olasılıı ve bu olasılıın algılanması daha yüksektir. Kiisel kazanım terfi,ücret artıı ve yükselme gibi unsurlarla ilgili sonuçlanır. Örgütsel performans özel bir yöneticiyle ilgili olmaya daha az eilimlidir. Karar verme sıklıkla daha az katılımcı takım tabanlıdır. çsel kontrol sistemleri daha fazla formel olmaya eilimlidir. Yerine geçme çatıma ve rekabet içerebilir fakat, hissedarlar tam zamanında ve düzenli olması yolunda sürece denetçilik edeceklerdir. Yöneticiler hissedarlara karı sorumludurlar. Çatımalar dorusal bir seyir izlemeye eilimlidirler. Çatımaların etkileri zamanla daha fazla izole edilebilir. Çalıanlar yükselme ve karara katılma konularında büyük ölçüde eitlik duygusuna sahiptirler; bu belki de daha fazla içsel rekabet üretir. Çalıanların özel hayatı i performansını etkiledii zaman, etkisi iletmeden daha fazla birey üzerine olur.

21 10 Tablo 2.1 de aile irketlerinde ailenin yönetime hakim olup olmamasını deiik perspektiflerden açıklamaktadır. Sonuç olarak, aile irketlerinde aile ile irket birbirine girmitir. irketin yaam seyrinin uzun olması ve temel amaçlarına ulaabilmesi için kurumsallama arttır. Aile irketlerinde kararlar ailenin çıkarları, yakınlık derecesi ve duygusal ilikilere balı olarak deimektedir Dünyada ve Türkiye de Aile irketlerinin Durumu Aile irketleri; Dünya da ve Türkiye de ekonomik yönden önemli bir yere sahiptir. Avrupa ve ABD deki küçük, orta ve büyük irketlerin büyük bir kısmını aile irketleri oluturmaktadır. Ortadou talya sveç sviçre spanya ngiltere Portekiz Yüzde ekil 2.1: Dier Ülkelerdeki Aile irketlerinin Toplam çindeki Oranı Kaynak:http://www.kobifinans.com.tr/icerik.php?Article=455&Where=danisma_ merkezi&category=020603&topic=, Eriim Tarihi: Aile irketlerinin temel amaçlarından biri, tüm dier irketlerde olduu gibi karı maksimize etmektir. Ancak dier irketlerden amaç olarak en önemli farklılıı irketlerini dier jenerasyonlara devretmektir. Fakat bu devir sanıldıı gibi kolay deildir. Örnein, ABD de ortalama olarak, yeni kurulan aile

22 11 irketlerinin yüzde 40 ı daha ilk be yılda yok oluyor, geri kalanların yüzde 66 sı birinci kuakta batıyor veya el deitiriyor. Dolayısıyla ikinci kuaa kadar yaayabilen aile irketlerinin, oranı yüzde 20 yi geçmiyor ve hatta bu yüzde yirminin ise, ancak yüzde 17 si üçüncü kuaa kadar devam edebiliyor. Sonuçta, birinci kuak tarafından kurulmu olan 100 aile irketinden sadece ve sadece 3 veya 4 tanesi üçüncü kuaa dek yaamını sürdürebiliyor. ngiltere de de durum benzer eklindedir. ngiliz irketlerinin oranı da yüzde 3,3 ü üçüncü kuaa devredilebiliyor. Aile irketlerinin en büyük sorunu dier kuaklara baarılı bir ekilde devretmektir(http://www.kobifinans.com.tr/icerik.php?article= 455& Where= danisma_merkezi&category=020603&topic=, Eriim Tarihi: ). Yüzde ekil 2.2: Dünya daki Aile irketlerinin Ortalama Yaam Süreleri Kaynak: Öncel, 2004, s Türkiye deki aile irketleri önceki yıllarda yaanan ekonomik krizler sebebiyle mali olarak çöküntü içerisini girmilerdir. Bu krizlerde küçük ölçekli aile irketleri kapanmı veya el deitirmi orta ve büyük ölçekli aile irketleri de özkaynak kullanımı veya küçülme ile bu durumu atlatmaya çalımılardır.

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Türkiye de Bölgesel Kalkınmanın Aracı Olarak Kalkınma Ajansları: zmir Kalkınma Ajansı Örnei Ergüder Can zmir Kalkınma Ajansı Giri: Türkiye de dier ülkeler gibi bölgelerarası hatta bölgeler içinde kalkınma

Detaylı

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM Dr. Ayhan HELVACI *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ YAPI Madde 1. Koç Üniversitesi Sosyal Bilimler Kulübü, kısa adıyla K.Ü.S.B., Koç Üniversitesi örenci kulüpleri tüzüüne balı ve Koç Üniversitesi örencilerinin

Detaylı

AMER KA B RLE K DEVLETLER SAYI TAYI

AMER KA B RLE K DEVLETLER SAYI TAYI AMERKA BRLEK DEVLETLER SAYITAYI Yazan: Dawid M. WALKER Çeviren: Müslüm PARLAK Amerika Birleik Devletleri Sayıtayı, Birleik Devlet yönetiminin yasama bölümü içerisinde yer alan baımsız bir kurumdur. Genellikle

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA

Detaylı

AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler

AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler Avrupa Komisyonu tarafından Türkiye hakkında hazırlanan lerleme Raporu, Türkiye ile müzakerelerin balaması yönünde olumlu bir

Detaylı

ve DEZAVANTAJLARI NEDİR? NE DEĞİLDİR?

ve DEZAVANTAJLARI NEDİR? NE DEĞİLDİR? AİLE ŞİRKETLERİNİN AVANTAJLARI ve DEZAVANTAJLARI NEDİR? NE DEĞİLDİR? Dr. Murat K.BEZİRCİ CEO / Stratejist 1 AİLE ŞİRKETLERİNİN AVANTAJLARI NELERDİR? Aile şirketi olmanın beraberinde getirdiği avantajlar,

Detaylı

TÜLN OTBÇER. Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır.

TÜLN OTBÇER. Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır. TÜLN OTBÇER Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır. Ankara Hacettepe Üniversitesi Mayıs, 2004 ! - " $ - "%%&%$ - "%' $ - "(%' $ - "( ) (* $+,( $ - ") (',( $ - "- %./$ 0 1*&/1(2, %("%. 3/1(4""3%(/1-( /32 $$

Detaylı

KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN

KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN KURUMSAL T BAR tibar alglamalardan oluur. Kurumsal itibar, bir kuruma yönelik her türlü alglamann bütünüdür. Kurumsal itibar; sosyal ortaklarn kurulula ilgili

Detaylı

Yazılım Takımlarında Baarı

Yazılım Takımlarında Baarı Yazılım Takımlarında Baarı Tunca SELBES Meteksan Sistem, Simülasyon ve Görsel Sistemler Orta Dou Teknik Üniversitesi, Bilgisayar Mühendislii, Ankara, Türkiye e-posta: tunca.selbes@sgs.meteksan.com.tr e-posta:

Detaylı

! "#$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) "! %2.* ) 3."%$&(' "01 "0 4 *) / )/ ( +) ) ( )

! #$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) ! %2.* ) 3.%$&(' 01 0 4 *) / )/ ( +) ) ( ) ! "#$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) "! %2.* ) 3."%$&(' "01 "0 4 *) / )/ ( +) ) ( )! )! ) 1 87 Seri No'lu Gider Vergileri Genel Teblii Resmi Gazete Sayısı 27737 Resmi

Detaylı

TÜS AD YÖNET M KURULU BA KANI ARZUHAN DO AN YALÇINDA IN GLOBAL L DERL K FORUMU AÇILI KONU MASI. 11 Mayıs 2007 Bahçe ehir Üniversitesi, stanbul

TÜS AD YÖNET M KURULU BA KANI ARZUHAN DO AN YALÇINDA IN GLOBAL L DERL K FORUMU AÇILI KONU MASI. 11 Mayıs 2007 Bahçe ehir Üniversitesi, stanbul TÜRK SANAYCLER VE ADAMLARI DERNE TÜSAD YÖNETM KURULU BAKANI ARZUHAN DOAN YALÇINDA IN BAHÇEEHR ÜNVERSTES GLOBAL LDERLK FORUMU AÇILI KONUMASI 11 Mayıs 2007 Bahçeehir Üniversitesi, stanbul Deerli katılımcılar,

Detaylı

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM KTAP NCELEMES GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM Editörler: Arif Altun ve Sinan Olkun Orhan KARAMUSTAFAOLU Yrd.Doç.Dr., Amasya Üniversitesi, Eitim Fakültesi, Dekan Yrd., AMASYA

Detaylı

stanbul, 11 Ekim 2004 2004/1021

stanbul, 11 Ekim 2004 2004/1021 TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL Büyükdere Cad.No:173 I. Levent Plaza A-Blok Kat:4 34394 I. Levent-stanbul Tel : (212) 280 85 67 Faks : (212) 280 85 89 www.tspakb.org.tr stanbul, 11 Ekim 2004

Detaylı

PORTER MODEL: ULUSLARARASI REKABET ÖZLEM ÖZ ODTÜ LETME BÖLÜMÜ

PORTER MODEL: ULUSLARARASI REKABET ÖZLEM ÖZ ODTÜ LETME BÖLÜMÜ : ULUSLARARASI REKABET ÖZLEM ÖZ ODTÜ LETME BÖLÜMÜ Genel Çerçeve Makroekonomik, Politik ve veyasal Çevre Rekabet Edebilirliliin Mikroekonomik Temelleri irket irket Stratejisi Stratejisi Mikroekonomik Mikroekonomik

Detaylı

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI Belediyelerin görevlerini etkin ve verimli bir ekilde yerine getirebilmeleri için ihtiyaç duydukları optimal (ihtiyaçtan ne fazla ne de az) kadronun nicelik ve

Detaylı

BÜLTEN. KONU: Menkul Kıymetlerin Vergilendirilmesi Hk 277 Nolu GVK G.T. Yayınlanmıtır

BÜLTEN. KONU: Menkul Kıymetlerin Vergilendirilmesi Hk 277 Nolu GVK G.T. Yayınlanmıtır Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN SAYI :2010-054 Tarih: 27.12.2010

Detaylı

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL Amaç Madde 1: Bu Yönetmeliin amacı; meslekteki bilimsel, teknolojik gelimelerle ve uygulama alanları ile ilgili olarak Üye Mühendislere verilecek

Detaylı

DELTA MENKUL DEERLER A..

DELTA MENKUL DEERLER A.. sayfa No: 1 A) Giri 1.Raporun Dönemi: Bu rapor, Delta Menkul Deerler A.. kuruluunun 1 Ocak 2008 31 Mart 2008 çalıma dönemini kapsamaktadır. 2. Ortaklıın Unvanı: Delta Menkul Deerler A.. 3. Dönem çinde

Detaylı

ARACI KURUMUN UNVANI :DELTA MENKUL DEERLER A.. Sayfa No: 1 SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE STNADEN HAZIRLANMI YÖNETM KURULU FAALYET RAPORU

ARACI KURUMUN UNVANI :DELTA MENKUL DEERLER A.. Sayfa No: 1 SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE STNADEN HAZIRLANMI YÖNETM KURULU FAALYET RAPORU Sayfa No: 1 A) Giri 1.Raporun Dönemi: Bu rapor, Delta Menkul Deerler A.. kuruluunun 1 Ocak 2009 31 Mart 2009 çalıma dönemini kapsamaktadır. 2. Ortaklıın Unvanı: Delta Menkul Deerler A.. irket in Merkezi

Detaylı

Aile İşletmeleri. Doç. Dr. Aykut GÖKSEL

Aile İşletmeleri. Doç. Dr. Aykut GÖKSEL Aile İşletmeleri Doç. Dr. Aykut GÖKSEL AİLE İŞLETMELERİNİN ÖZELLİKLERİ VE GÜÇLÜ-ZAYIF YÖNLERİ 2. BÖLÜM Aile İşletmelerinin Kurulma Biçimleri Nasıldır? Aile İşletmelerinin Kurulma Nedenleri Aile İşletmelerinin

Detaylı

ETK LKELER BANKACILIK ETK LKELER

ETK LKELER BANKACILIK ETK LKELER ETK LKELER Türkiye Bankalar Birlii tarafından hazırlanan ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu nun 15 Haziran 2006 tarih ve 1904 sayılı kararlı ile yayımlanan Bankacılık Etik lkeleri Bankamız tarafından

Detaylı

BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI

BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI Amaç Brisa, hissedarlarıyla effaf ve yakın bir iletiim içinde olmayı ilke edinmitir. Bu kapsamda Brisa yönetimi stratejik planları uygulayıp,

Detaylı

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 1 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 2 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi

Detaylı

TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL SCL TUTMA ESASLARI

TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL SCL TUTMA ESASLARI Amaç ve Kapsam TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL SCL TUTMA ESASLARI Madde 1 Bu Esasların amacı, aracı kurulu, portföy yönetim irketi, yatırım fonu, yatırım ortaklıı (menkul kıymetler, gayrimenkul

Detaylı

Amaç ve Kapsam. Yetki ve Sorumluluk

Amaç ve Kapsam. Yetki ve Sorumluluk TEKSTL BANKASI A.. Amaç ve Kapsam Tekstil Bankası A.. (Tekstilbank) bilgilendirme politikası; Bankacılık Kanunu ve bu kanuna ilikin düzenlemeler, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu, stanbul

Detaylı

II. KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU

II. KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU II. KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU KURUMSAL YÖNETM LKELERNE UYUM BEYANI Kordsa Global Endüstriyel plik ve Kord Bezi Sanayi ve Ticaret A.. (bundan böyle Kordsa Global veya irket diye anılacaktır) 01

Detaylı

BOSAD Boya Sanayicileri Dernei TÜRK BOYA SEKTÖRÜ. Dünya Boya Ticaretindeki Gelimeler

BOSAD Boya Sanayicileri Dernei TÜRK BOYA SEKTÖRÜ. Dünya Boya Ticaretindeki Gelimeler BOSAD Boya Sanayicileri Dernei Dünya Boya Ticaretindeki Gelimeler TÜRK BOYA SEKTÖRÜ Dünya ekonomisindeki gelimeyle paralel olarak dünya boya üretimi bugün 29,4 milyon ton civarında gerçeklemektedir ve

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii Şekiller Listesi... xi Tablolar Listesi... xii BİRİNCİ BÖLÜM AĞIRLAMA ENDÜSTRİSİNE GENEL BAKIŞ

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii Şekiller Listesi... xi Tablolar Listesi... xii BİRİNCİ BÖLÜM AĞIRLAMA ENDÜSTRİSİNE GENEL BAKIŞ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii Şekiller Listesi... xi Tablolar Listesi... xii BİRİNCİ BÖLÜM AĞIRLAMA ENDÜSTRİSİNE GENEL BAKIŞ 1.1. Ağırlama Endüstrisine Giriş... 1 1.1.1. Ağırlama Endüstrisi ve Turizm Endüstrisi

Detaylı

ICS 04.200.10 TÜRK STANDARDI TS EN OHSAS 18001/Mart 2001

ICS 04.200.10 TÜRK STANDARDI TS EN OHSAS 18001/Mart 2001 OHSAS 18001 SALII VE GÜVENL YÖNETM REHBER STANDARDI GR : Dünyada, üretim faktörünün temel öesi olan çalıanların salıı ve güvenlii endüstriyel gelimelere paralel olarak, ön plana çıkmaktadır. Salıı ve i

Detaylı

!" # $! %&'(()*"!!+",$!-+ "./ #!". " " " 0$ $ 1-0!.,0! 2! $!! ""2 3 $-! 0 "$! 4 444,3,," 5!.!",

! # $! %&'(()*!!+,$!-+ ./ #!.    0$ $ 1-0!.,0! 2! $!! 2 3 $-! 0 $! 4 444,3,, 5!.!, !"# $ %&'()'$*!$+$&+,!!" # $! %&'(()*"!!+",$!-+ "./ #!". "-+ -.+. " " 0$ $ 1-0!.,0! 2! $!! ""2 3 $-! 0 "$! 4 444,3,," 5!.!", -. * ",/" - 6%%( 7 "#!896: ;, +"-** "8',& ""$ + + "0*0! -! 0# 0#!* -"0 " < +"!

Detaylı

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Giri Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Taner Kavasolu Devlet Planlama Tekilatı Kalkınma Planlarımızda, ülke corafyasında ve kesimler arasında dengeli bir gelime salanması hedefi, ülke ekonomisi için

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMA MODELİ

STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMA MODELİ STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMA MODELİ Stratejik Yönetim Micro MBA Cenan Torunoğlu 10 Kasım 2012 Değişim ve Yapısal Gelişme 2 Değişim ve Yapısal Gelişme Değişimi farketmek Değişimin özüne inmek Değişim kararını

Detaylı

PIZZA DONALDO TÜRKYE. Mevcut Durum

PIZZA DONALDO TÜRKYE. Mevcut Durum PIZZA DONALDO TÜRKYE Pizza Donaldo talya Ltd. (P.D.I) 1 1960 yılında talya da Senyör Donaldo tarafından küçük bir talyan restoranı olarak kurulmutur. 10 çocua sahip olan Senyör Donaldo yıllar içerisinde

Detaylı

T.C. BÜYÜKÇEKMECE BELEDYES

T.C. BÜYÜKÇEKMECE BELEDYES Sayfa No 1 / 23 Sayfa No 2 / 23 PERFORMANS YÖNETM Gözlem ve Takip (kontrol ) Hedefleri konusunda nereye kadar ulatıklarını, gelitiklerini düzenli olarak sorun, takip edin htiyaçlarını belirleyin Gözlem

Detaylı

MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER *

MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER * MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER * Prof. Dr. lknur OKATAN *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi SDÜ, 7-10 Nisan 2004, Isparta Sunu Sayın Bakan

Detaylı

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES 1. GR Yrd.Doç.Dr.Cansevil TEB *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden

Detaylı

Aratırma Koordinatörü: Prof. Dr. Faruk en. Hazırlayanlar: Gülay Kızılocak Cem entürk Dr. Martina Sauer

Aratırma Koordinatörü: Prof. Dr. Faruk en. Hazırlayanlar: Gülay Kızılocak Cem entürk Dr. Martina Sauer Download von www.bteu.de / Avrupali Türk Isadamlari Birligi Hannover / TAM Vakfi Yayinlari!" #"# Aratırma Koordinatörü: Prof. Dr. Faruk en Hazırlayanlar: Gülay Kızılocak Cem entürk Dr. Martina Sauer Bu

Detaylı

Bilgi Notu ARA TIRMA VE TASN F GRUBU 30.05.2002. " ç Kontrol: Kamusal Hesapverme Sorumlulu u çin Bir Yapı Olu turulması" Hk.

Bilgi Notu ARA TIRMA VE TASN F GRUBU 30.05.2002.  ç Kontrol: Kamusal Hesapverme Sorumlulu u çin Bir Yapı Olu turulması Hk. Bilgi Notu ARATIRMA VE TASNF GRUBU 30.05.2002 "ç Kontrol: Kamusal Hesapverme Sorumluluu çin Bir Yapı Oluturulması" Hk. ç Kontrol: Kamusal Hesapverme Sorumluluu çin Bir Yapı Oluturulması Kamu Kurumlarındaki

Detaylı

Günümüzün karmaşık iş dünyasında yönününüzü kaybetmeyin!

Günümüzün karmaşık iş dünyasında yönününüzü kaybetmeyin! YAKLAŞIMIMIZ Kuter, yıllardır dünyanın her tarafında şirketlere, özellikle yeni iş kurulumu, iş geliştirme, kurumsallaşma ve aile anayasaları alanlarında güç veren ve her aşamalarında onlara gerekli tüm

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31 GR LK ANALZ LE ÖRENCLERN TEKNOLOJ VE TASARIM DERS TUTUMLARI ATTITUDE OF TECHNOLOGY AND DESIGN COURSE OF STUDENTS WITH GREY RELATION ANALYSIS Necla TEKTA * Mihriban AYDIN ** Öz Bu aratırmada; 2006-2007

Detaylı

INTOSAI KAMU KES M Ç KONTROL STANDARTLARI REHBER. Özet Çeviri Baran Özeren Sayı tay Uzman Denetiçisi

INTOSAI KAMU KES M Ç KONTROL STANDARTLARI REHBER. Özet Çeviri Baran Özeren Sayı tay Uzman Denetiçisi INTOSAI KAMU KESMÇ KONTROL STANDARTLARI REHBER Özet Çeviri Baran Özeren Sayıtay Uzman Denetiçisi 2 Haziran 2004 Çevirenin Notu Denetim meslei ile ilgili kamu ve özel sektör organizasyonları, son yirmi

Detaylı

GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN ORTAKLARIN YEN PAY ALMALARINA LKN SRKÜLER

GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN ORTAKLARIN YEN PAY ALMALARINA LKN SRKÜLER GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN ORTAKLARIN YEN PAY ALMALARINA LKN SRKÜLER ÇIKARILMI SERMAYEMZ 50.000.000 YEN TÜRK LRASI NAKT KARILII, 200.000.000 YEN TÜRK LRASINDAN 250.000.000 YEN TÜRK LRASINA ARTIRILMAKTADIR.

Detaylı

Türkiye de Hanehalkı

Türkiye de Hanehalkı gücü, gelir, harcama ve yoksulluk açısından Türkiye de Hanehalkı Zaf er Yükseler Er can Tür kan TÜSAD Küresel Ekonomiye Ent egrasyon Sürecinde Büyüme Semineri 21 Mart 2008, Ankara Sunum çerii* I - gücü

Detaylı

Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar

Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar Yatırım (Sermaye Bütçelemesi) ve Finanslama Kararları Şirket Nedir? Finansal Yönetici Kimdir? Şirketin Amaçları Finansal piyasalar ve kurumların

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM 1. YETENEK KAVRAMI...3 1.1. Yeteneğin Tanımı...3 1.2. Yetenek Kavramının Tarihsel Gelişimi...7 1.3. Yetenek Kavramının İş Yaşamına Girmesi...8 1.3.1. Küreselleşme Olgusu...8

Detaylı

DA stanbul Döeme Sanayii A.. YÖNETM KURULU TOPLANTI TUTANAI

DA stanbul Döeme Sanayii A.. YÖNETM KURULU TOPLANTI TUTANAI TOPLANTI TARH : 08/04/2005 TOPLANTI NO : 583 TOPLANTI SAAT : 10:30 NECDET NARN A. SERVET BERKÖZ 1. 2004 Aralık dönemi denetim sonrası mali raporların müzakere edilmesi 2. 2005 ubat dönemi mali raporların

Detaylı

GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM KAVRAMSAL VE KURAMSAL ÇERÇEVE: İŞLETME KULUÇKASI KAVRAMI 1.1. İŞLETME KULUÇKALARININ TANIMI... 24

GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM KAVRAMSAL VE KURAMSAL ÇERÇEVE: İŞLETME KULUÇKASI KAVRAMI 1.1. İŞLETME KULUÇKALARININ TANIMI... 24 iv İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ VE TEŞEKKÜR... İ ÖZET... İİ ABSTRACT... İİİ İÇİNDEKİLER... İV KISALTMALAR DİZİNİ... X ŞEKİLLER DİZİNİ... Xİ ÇİZELGELER DİZİNİ... Xİİİ GİRİŞ GİRİŞ... 1 ÇALIŞMANIN AMACI... 12 ÇALIŞMANIN

Detaylı

SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 42 ST, 08. 08. 2006 YEN KURUMLAR VERGS KANUNU NDA ÖRTÜLÜ SERMAYE

SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 42 ST, 08. 08. 2006 YEN KURUMLAR VERGS KANUNU NDA ÖRTÜLÜ SERMAYE SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 42 ST, 08. 08. 2006 çindekiler: Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu nda örtülü sermaye YEN KURUMLAR VERGS KANUNU NDA ÖRTÜLÜ SERMAYE Bilindii üzere, 21.06.2006 tarihli Resmi Gazete de

Detaylı

KTSAD LETMELRE DAHL MENKUL KIYMETLERN DEERLEMES. Bülent AK Ba Hesap Uzmanı

KTSAD LETMELRE DAHL MENKUL KIYMETLERN DEERLEMES. Bülent AK Ba Hesap Uzmanı KTSAD LETMELRE DAHL MENKUL KIYMETLERN DEERLEMES Bülent AK Ba Hesap Uzmanı 1. TCAR KAZANCIN TESPT YÖNTEM VE DEERLEME LEM : 1.1. Öz Sermaye Nedir? Öz sermaye; iletmenin sahip olduu iktisadi kıymetler ile

Detaylı

II. Ara tırmanın Amacı III. Ara tırmanın Önemi

II. Ara tırmanın Amacı III. Ara tırmanın Önemi Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ETKL OKUL-ÇEVRE LKSNDE ALENN KATKISINA

Detaylı

ÜNVERSTELERN GÖREVLER

ÜNVERSTELERN GÖREVLER ÜNVERSTELERN GÖREVLER VE YENDEN YAPILANMA Günümüz Türkiye sini gelecee taıyanlar i adamlarıdır. Ancak, i hayatının gayretleri Türkiye yi belli bir sınıra kadar ilerletebilir. Eer Türkiye, kaybettii bilimin

Detaylı

Vakum teknolojisi. Sistem kılavuzu

Vakum teknolojisi. Sistem kılavuzu Vakum teknolojisi Sistem kılavuzu Yazılım Yazılım aracı: Vakum seçimi Festo, vakum hesaplarına esas tekil eden, hızlı ve kolay bir ekilde uygun vantuz tutucu elemanının seçimini olanaklı kılan 2001 ürünleri

Detaylı

MKRODALGA, UV VE HOT PLATE LE BOZUNDURULMU SRKE ÖRNEKLERNDE KADMYUM, KURUN VE BAKIR ÇERNN POTANSYOMETRK SIYIRMA ANALZ LE NCELENMES

MKRODALGA, UV VE HOT PLATE LE BOZUNDURULMU SRKE ÖRNEKLERNDE KADMYUM, KURUN VE BAKIR ÇERNN POTANSYOMETRK SIYIRMA ANALZ LE NCELENMES T.C. EGE ÜNVERSTES FEN FAKÜLTES KMYA BÖLÜMÜ MKRODALGA, UV VE HOT PLATE LE BOZUNDURULMU SRKE ÖRNEKLERNDE KADMYUM, KURUN VE BAKIR ÇERNN POTANSYOMETRK SIYIRMA ANALZ LE NCELENMES Danıman: Doç. Dr. H. smet

Detaylı

Yazılım Süreç yiletirmede Baarı Faktörleri

Yazılım Süreç yiletirmede Baarı Faktörleri Yazılım Süreç yiletirmede Baarı Faktörleri Seçkin TUNALILAR Doç. Dr. Onur DEMRÖRS ASELSAN A., Mikroelektronik, Güdüm ve Elektro-Optik Grubu, Görüntü leme Müdürlüü, 6, Akyurt, Ankara Orta Dou Teknik Üniversitesi,

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMALARI. Yrd. Doç. Dr. Tülay Korkusuz Polat

STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMALARI. Yrd. Doç. Dr. Tülay Korkusuz Polat STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMALARI Yrd. Doç. Dr. Tülay Korkusuz Polat HAFTA 1: Giriş ve Temel Kavramlar 1/29 NİÇİN STRATEJİK YÖNETİM? İşletmeler olarak hangi koşullarda strateji geliştirmeye ihtiyaç duymayız?

Detaylı

Fatih Emiral. Deloitte

Fatih Emiral. Deloitte Bilgi güvenlii bilincinin genele yayılması Fatih Emiral Deloitte nsan faktörü bilgi güvenlii programlarındaki en zayıf halka olarak nitelendirilmektedir. Kullanıcılar kasıtlı veya kasıtsız olarak, bilgi

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİME İLİŞKİN GENEL İLKELER. Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ

FİNANSAL YÖNETİME İLİŞKİN GENEL İLKELER. Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ FİNANSAL YÖNETİME İLİŞKİN GENEL İLKELER Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ 1 İçerik Finansal Yönetim, Amaç ve İşlevleri Piyasalar, Yatırımlar ve Finansal Yönetim Arasındaki İlişkiler İşletmelerde Vekalet Sorunu (Asil

Detaylı

EKONOM!K KATMA DE"ER (EVA) YAKLA#IMI. Doç.Dr.Cemal ÇAKICI Marmara Üniversitesi,!!BF.!"letme Bölümü Ö#retim Üyesi cemal@marmara.edu.

EKONOM!K KATMA DEER (EVA) YAKLA#IMI. Doç.Dr.Cemal ÇAKICI Marmara Üniversitesi,!!BF.!letme Bölümü Ö#retim Üyesi cemal@marmara.edu. EKONOM!K KATMA DE"ER (EVA) YAKLA#IMI Doç.Dr.Cemal ÇAKICI Marmara Üniversitesi,!!BF.!"letme Bölümü Ö#retim Üyesi cemal@marmara.edu.tr!stanbul 2008 Yayın No : 2015!"letme-Ekonomi Dizisi : 273 1. Bası Agustos

Detaylı

Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda mzalanarak Gönderilmesine likin Esaslar Hakkında Tebli

Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda mzalanarak Gönderilmesine likin Esaslar Hakkında Tebli Sermaye Piyasası Kurulundan: Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda mzalanarak Gönderilmesine likin Esaslar Hakkında Tebli Seri : VIII No : BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve

Detaylı

Madde 1.1. in 4.paragrafı aaıdaki ekilde güncellenmitir.

Madde 1.1. in 4.paragrafı aaıdaki ekilde güncellenmitir. YAPI VE KRED BANKASI A.. NN BANKA BONOSU VE/VEYA TAHVLLERNN HALKA ARZINA LKN SERMAYE PYASASI KURULU TARAFINDAN 3 HAZRAN 2011 TARHNDE ONAYLANAN ve TESCL ETTRLEN, 30 EYLÜL 2011 TARHNDE TADL VE 4 EKM 2011

Detaylı

BÜYÜME SÜRECNDEK ALE LETMELERNN KARILAABLECEKLER SORUNLAR: KONYA DA FAALYET GÖSTEREN ALE LETMELERNDE BR UYGULAMA

BÜYÜME SÜRECNDEK ALE LETMELERNN KARILAABLECEKLER SORUNLAR: KONYA DA FAALYET GÖSTEREN ALE LETMELERNDE BR UYGULAMA BÜYÜME SÜRECNDEK ALE LETMELERNN KARILAABLECEKLER SORUNLAR: KONYA DA FAALYET GÖSTEREN ALE LETMELERNDE BR UYGULAMA smail SEVNÇ (*) Özet: Günümüzde rekabet koullarının sürekli deitii ve younlatıı bir konjonktür

Detaylı

LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR

LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR LKS* THE ASSOCIATION BETWEEN GENERAL TARGETS AND GOALS/ACQUISITIONS IN TURKISH LANGUAGE PROGRAM Erhan DURUKAN**

Detaylı

01.01.2013-31.03.2013 FAALİYET RAPORU

01.01.2013-31.03.2013 FAALİYET RAPORU Sayfa No:1 İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2013-31.03.2013 FAALİYET RAPORU Faaliyet Raporu İçeriği 1. Raporun Dönemi 2. Ortaklığın Ünvanı 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan

Detaylı

ÖRGÜTLERDE GÖREN ETM ÜZERNE BR ALAN ARATIRMASI

ÖRGÜTLERDE GÖREN ETM ÜZERNE BR ALAN ARATIRMASI ÖRGÜTLERDE GÖREN ETM ÜZERNE BR ALAN ARATIRMASI Edip ÖRÜCÜ (*) Sedat YUMUAK (**) Özet: Bu aratırmanın amacı kamu kurulularında verilen hizmet içi eitimin çalıanlar üzerindeki etkilerinin hangi faktörlere

Detaylı

Kazandran Uygulamalar

Kazandran Uygulamalar Kazandran Uygulamalar Tantm Filmimiz Yönetim Yaklammz Vizyoner Hedefler Kaynak Yönetimi Hedeflenen Sonuca Planlanan Kaynaklarla Ulama Modern Yönetim Araçlar Süreklilik/Sürdürülebilirlik Modern Yönetim

Detaylı

BOYASAN TEKSTL SANAY VE TCARET ANONM RKET Sayfa No: 1 SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE STNADEN HAZIRLANMI YÖNETM KURULU FAALYET RAPORU 31 MART 2010 TBARYLE

BOYASAN TEKSTL SANAY VE TCARET ANONM RKET Sayfa No: 1 SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE STNADEN HAZIRLANMI YÖNETM KURULU FAALYET RAPORU 31 MART 2010 TBARYLE Sayfa No: 1 A- 1-RAPORUN DÖNEM : Faaliyet raporu, BOYASAN A. nin MART/2010 yılı faaliyetlerini kapsar. 2-ORTAKLIIN ÜNVANI : BOYASAN TEKSTL SANAY VE TCARET A.. 3-DÖNEM ÇNDE YÖNETM VE DENETM KURULUNDA GÖREV

Detaylı

TEK-ART TURZM A.. irketimizin 2003 yılı faaliyetleri sonunda esas faaliyet karını % 184 artırarak milyon TL düzeyine geldii görülmektedir.

TEK-ART TURZM A.. irketimizin 2003 yılı faaliyetleri sonunda esas faaliyet karını % 184 artırarak milyon TL düzeyine geldii görülmektedir. TEK-ART TURZM A.. Deerli Ortaklarımız, irketimiz açısından baarılı bir yıl olan 2003 yılı olaan genel kurul toplantısında yönetim kurulu faaliyet raporunu siz deerli ortaklarımızın dikkatina sunmaktan

Detaylı

3. 27 I C C' C C (V B ' C ') C DC. EM1 Modeli I B C E (V B ' E ') E' r E ' I E

3. 27 I C C' C C (V B ' C ') C DC. EM1 Modeli I B C E (V B ' E ') E' r E ' I E 3. 27 3.2.2. EM2 Modeli EM2 modeli, bir bipolar tranzistordaki yük birikimi olaylarının temsil edildii birinci dereceden bir modeldir. Bu model, kısıtlı da olsa, frekans domeni ve geçici hal analizlerinin

Detaylı

AKÇA, Hakan (2012). Ankara li Aızları (nceleme, Metinler, Dizin), Ankara: Türk Kültürünü Aratırma Enstitüsü Yayınları, XXII+672 s.

AKÇA, Hakan (2012). Ankara li Aızları (nceleme, Metinler, Dizin), Ankara: Türk Kültürünü Aratırma Enstitüsü Yayınları, XXII+672 s. AKÇA, Hakan (2012). Ankara li Aızları (nceleme, Metinler, Dizin), Ankara: Türk Kültürünü Aratırma Enstitüsü Yayınları, XXII+672 s. Bahadır GÜNE * Aynı kökten geldii üst sistem durumundaki bir standart

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1.Bölüm: TEMEL İŞLETMECİLİK KAVRAM VE TANIMLARI... 2 Giriş... 3 1.1. Temel Kavramlar ve Tanımlar... 3 1.2. İnsan İhtiyaçları... 8 1.3.

Detaylı

GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN TASARRUF SAHPLER ÇN SRKÜLER

GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN TASARRUF SAHPLER ÇN SRKÜLER GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN TASARRUF SAHPLER ÇN SRKÜLER ÇIKARILMI SERMAYEMZ 80.000.000 YEN TÜRK LRASI NAKT KARILII, 120.000.000 YEN TÜRK LRASINDAN 200.000.000 YEN TÜRK LRASINA ARTIRILMAKTADIR. ARTIRILAN

Detaylı

STANBUL PORTFÖY YATIRIM B TP LKT YATIRIM FONU ÇTÜZÜK DEKL

STANBUL PORTFÖY YATIRIM B TP LKT YATIRIM FONU ÇTÜZÜK DEKL STANBUL PORTFÖY YATIRIM B TP LKT YATIRIM FONU ÇTÜZÜK DEKL stanbul Portföy Yatırım B Tipi Likit Yatırım Fonu içtüzüünün 1.1, 1.2, 2.1 2.4, 3.1, 5.9.2, 6.1, 7, 8.1, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12, 8.13, 9.3.4, 9.5,

Detaylı

KATILIMCI YEREL YÖNET M ANLAYI INDA. H.Burçin HENDEN. Özet. Uluslararası nsan Bilimleri Dergisi ISSN: 1303-5134

KATILIMCI YEREL YÖNET M ANLAYI INDA. H.Burçin HENDEN. Özet. Uluslararası nsan Bilimleri Dergisi ISSN: 1303-5134 Uluslararası nsan Bilimleri Dergisi ISSN: 1303-5134 www.insanbilimleri.com 02.01.2005 KATILIMCI YEREL YÖNETM ANLAYIINDA E-BELEDYECLN YER VE ÖNEM H.Burçin HENDEN Özet 21. yüzyılın yönetim felsefesi Verimlilik,

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU

OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU Psk. Deniz VARIR

Detaylı

Kurumsal Risk Yönetimi

Kurumsal Risk Yönetimi Kurumsal Risk Yönetimi TÜSAD Risk ve Deer Yönetimi Çalıma Grubu Aralık 2006 çindekiler çindekiler... 1 Yönetici Özeti... 5 Giri... 9 1. Risk ve Risk Yönetimi... 10 1.1 Risk... 10 1.2 Risk Yönetimi Kavramı...

Detaylı

TEKSTL BANKASI ANONM RKET NN 15 MART 2010 TARHNDE YAPILAN 2009 YILI OLAAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAI

TEKSTL BANKASI ANONM RKET NN 15 MART 2010 TARHNDE YAPILAN 2009 YILI OLAAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAI TEKSTL BANKASI ANONM RKET NN 15 MART 2010 TARHNDE YAPILAN 2009 YILI OLAAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAI Tekstil Bankası Anonim irketi nin 2009 yılına ait Olaan Genel Kurul Toplantısı 15 Mart 2010 tarihinde,

Detaylı

KENTSEL RAYLI SSTEMLERDEK SON GELMELERE LKN GÖRÜ VE ÖNERLER

KENTSEL RAYLI SSTEMLERDEK SON GELMELERE LKN GÖRÜ VE ÖNERLER KENTSEL RAYLI SSTEMLERDEK SON GELMELERE LKN GÖRÜ VE ÖNERLER Prof. Dr. Güngör EVREN Ara. Gör. K. Selçuk ÖÜT.T.Ü. naat Fakültesi Ulatırma Anabilim Dalı Ayazaa / STANBUL 1. GR Kentlerin, büyümeleri ölçüsünde

Detaylı

03. En Muhtemel Sayı (EMS) Yöntemi (5 li EMS) 03.01. EMS Yönteminde Dilüsyon Kavramı

03. En Muhtemel Sayı (EMS) Yöntemi (5 li EMS) 03.01. EMS Yönteminde Dilüsyon Kavramı 03. En Muhtemel Sayı (EMS) Yöntemi (5 li EMS) En muhtemel sayı yöntemi, tüp dilüsyon yönteminin gelitirilmi eklidir. Bu yöntemde, materyalden FTS ile standart 1 : 9 oranında dilüsyon yapılır. Dilüsyonlardan

Detaylı

Bu dönemde daha önce belirttiim gibi yatırımlarımızla ilgili almı olduumuz kararlarımızın yanı sıra;

Bu dönemde daha önce belirttiim gibi yatırımlarımızla ilgili almı olduumuz kararlarımızın yanı sıra; BORYAD / Aralık 2009 1. 2009, finansal anlamda fırtınalı bir yıldı. Kısaca iecam ın 2009 yılını deerlendirebilir misiniz? Öncelikli konularınız neler oldu, kârlılık hedefleriniz de büyük amalar görüldü

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNE GİRİŞ VE İK PLANLAMASI ERKUT HIZ PROVUS BİLİŞİM

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNE GİRİŞ VE İK PLANLAMASI ERKUT HIZ PROVUS BİLİŞİM İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNE GİRİŞ VE İK PLANLAMASI ERKUT HIZ PROVUS BİLİŞİM TEMMUZ 2012 İnsanın yönetimi zordur.çünkü her insan kendine özgüdür. Fiziksel,zihinsel ve duygusal boyutlarıyla anlaşılması ve

Detaylı

LETME SORUMLULUU HZMET SÖZLEMES

LETME SORUMLULUU HZMET SÖZLEMES Madde 1) TARAFLAR: LETME SORUMLULUU HZMET SÖZLEMES Bi taraftan, dier taraftan aaıda belirtilen iletme sorumluluu hizmetini üstlenen.. bu sözlemenin taraflarını olutururlar. Sözlemenin devam eden bölümlerinde

Detaylı

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE

Detaylı

SOSYAL DYALOG HAYATINDA STRES. hayatında stres ile ilgili Çerçeve anlaması

SOSYAL DYALOG HAYATINDA STRES. hayatında stres ile ilgili Çerçeve anlaması SOSYAL DYALOG HAYATINDA STRES hayatında stres ile ilgili Çerçeve anlaması This project is organised with the financial support of the European Commission 1. Giri hayatında stres, uluslararası, Avrupa ve

Detaylı

Etik lkeler. Genel lkelere likin Esaslar

Etik lkeler. Genel lkelere likin Esaslar Etik lkeler Genel lkelere likin Esaslar Genel lkeler Sermaye piyasası faaliyetlerinin, toplumsal ve ekonomik yararın artırılması, aracılık mesleinin saygınlıının korunması ve gelitirilmesi, dier aracı

Detaylı

MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS

MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS THE EFFECT OF PUZZLE EXPERINCE TO THE STUDENTS SUCCESS IN MATHS TEACHING Yrd.Doç.Dr. EMN AKKAN ÖZET Bu çalımanın amacı; bulmaca etkinliinin, ilköretim

Detaylı

İÇİNDEKİLER SAYFA NO ÖNSÖZ IX GİRİŞ.. XI

İÇİNDEKİLER SAYFA NO ÖNSÖZ IX GİRİŞ.. XI İÇİNDEKİLER SAYFA NO ÖNSÖZ IX GİRİŞ.. XI BİRİNCİ BÖLÜM FRANCHISING SİSTEMİNİN TANIMI, KAPSAMI VE ÇEŞİTLERİ 1. FRANCHISING KAVRAMI VE TANIMI... 1 1.1. Franchising Kavramı.. 1 1.2. Franchising Sistemi 2

Detaylı

Türkiye de Ekonomik Aktivite çinde Yabancı Sermaye Payı

Türkiye de Ekonomik Aktivite çinde Yabancı Sermaye Payı TÜRKYE CUMHURYET MERKEZ BANKASI Türkiye de Ekonomik Aktivite çinde Yabancı Sermaye Payı Ercan TÜRKAN Danıman (ercan.turkan@tcmb.gov.tr) 19 Ocak 2005 çindekiler Sayfa No. Giri... 4 I. Kullanılan Metodoloji

Detaylı

BA ALANLARINDAK AZALMA NEDENLER VE BALICA BACILIK SORUNLARI: TEKRDA MERKEZ LÇE ÖRNE

BA ALANLARINDAK AZALMA NEDENLER VE BALICA BACILIK SORUNLARI: TEKRDA MERKEZ LÇE ÖRNE BA ALANLARINDAK AZALMA NEDENLER VE BALICA BACILIK SORUNLARI: TEKRDA MERKEZ LÇE ÖRNE Elman BAHAR 1 Ahmet KUBA 2 lknur DOAN 1 Özay DENZL 1 Baak GÜZEYCAN 1 1. Trakya Üniversitesi, Tekirda Ziraat Fakültesi,

Detaylı

Eitim Notu. Konu : SÜREÇLERLE YÖNETM

Eitim Notu. Konu : SÜREÇLERLE YÖNETM Eitim Notu Konu : SÜREÇLERLE YÖNETM Hazırlayan : Dr. M. Talat MD Sayfa 1 / 93 Giri...lerin baarısı, içinde bulunulan sektör veya i alanında baarıyı salayan faktörler, unsurlarla ilgilidir. Söz konusu alanlarda

Detaylı

FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI

FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 115-122 115 FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI Hayati ÇAVU Yüzüncü

Detaylı

IX. Çözüm Ortaklığı Platformu. Finansa Erişimde Önemli Bir Seçenek Halka Arz

IX. Çözüm Ortaklığı Platformu. Finansa Erişimde Önemli Bir Seçenek Halka Arz www.pwc.com/tr IX. Çözüm Ortaklığı Platformu Finansa Erişimde Önemli Bir Seçenek Halka Arz 7 Aralık 2010 Ajanda Türkiye de halka arza yönelik gelişmeler Halka Arz Sürecinde Evreler Değerlendirme ve Halka

Detaylı

Yöntem Ara tırma Modeli Evren ve Örneklem Veri Toplama Aracı Verilerin Analizi Bulgular

Yöntem Ara tırma Modeli Evren ve Örneklem Veri Toplama Aracı Verilerin Analizi Bulgular Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ÖRETMENLK UYGULAMASI

Detaylı

GÜZ DANIŞMANLIK'ı sizlerle tanıştırmak ve faaliyetlerini sizlerle paylaşmaktan onur duyuyorum.

GÜZ DANIŞMANLIK'ı sizlerle tanıştırmak ve faaliyetlerini sizlerle paylaşmaktan onur duyuyorum. Değerli Yönetici, GÜZ DANIŞMANLIK'ı sizlerle tanıştırmak ve faaliyetlerini sizlerle paylaşmaktan onur duyuyorum. "Yaşamboyu Öğrenme" ilkesi çerçevesinde bireylerin, çeşitli sektörlerdeki işletmelerin,

Detaylı

BilgiEdinmeHakki.Org Raporu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Salık Bakanlıı Tarafından Uygulanmasındaki Yanlılıklar

BilgiEdinmeHakki.Org Raporu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Salık Bakanlıı Tarafından Uygulanmasındaki Yanlılıklar BilgiEdinmeHakki.Org Raporu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Salık Bakanlıı Tarafından Uygulanmasındaki Yanlılıklar Sürüm 1.0 21 Ekim 2004 Dr. Yaman AKDENIZ * akdeniz@bilgiedinmehakki.org Bilgiedinmehakki.org

Detaylı

GENEL MEKTUP NO: 2007/07 TARH : TÜM ÜYELERMZE,

GENEL MEKTUP NO: 2007/07 TARH : TÜM ÜYELERMZE, GENEL MEKTUP NO: 2007/07 TARH : 09.11.2007 TÜM ÜYELERMZE, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun gereince, terörün finansmanının önlenmesine ilikin üpheli ilem bildirim yükümlülüünün

Detaylı

Taıt alımlarının ette tüketim endeksi kapsamında izlenmesi hakkında bilgi notu

Taıt alımlarının ette tüketim endeksi kapsamında izlenmesi hakkında bilgi notu Taıt alımlarının ette tüketim endeksi kapsamında izlenmesi hakkında bilgi notu ette tüketim endeksi, ekonomideki tüketim eilimlerini kartla yapılan tüketimi baz alarak incelemektedir. Bu nedenle, endeks

Detaylı

Bu model ile çalımayı öngören kuruluların (servis ve içerik salayıcılar),.nic.tr sistemi ile uyumlu, XML tabanlı yazılım gelitirmeleri gerekmektedir.

Bu model ile çalımayı öngören kuruluların (servis ve içerik salayıcılar),.nic.tr sistemi ile uyumlu, XML tabanlı yazılım gelitirmeleri gerekmektedir. .tr alan adlarını tescili, 1991 yılından itibaren, Türkiye'yi ilk olarak nternet'e balayan Üniversitemiz bünyesinde devam etmektedir. Bu kapsamda, bugün itibarı ile, toplam yaklaık 70,000 adet.tr uzantılı

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Yönetiim, Bölgesel Kalkınma ve Kalkınma Ajansları: Çukurova Kalkınma Ajansı Uygulaması A. Celil Öz 1 1- Giri Son çeyrek yüzyılda küresellemenin ve uluslar arası ve uluslar üstü kurumların da etkisiyle

Detaylı

2. Gün: Stratejik Planlamanın Temel Kavramları

2. Gün: Stratejik Planlamanın Temel Kavramları 2. Gün: Stratejik Planlamanın Temel Kavramları Virpi Einola-Pekkinen 11.1.2011 1 Strateji Nedir? bir kağıt bir belge bir çalışma planı bir yol bir süreç bir ortak yorumlama ufku? 2 Stratejik Düşünme Nedir?

Detaylı