Mihalis KUYUCU. Anahtar Kelimeler: Radyo, Radyo Yayıncılıı, Radyonun Sorunları, Özel Radyo Kanalları, Türkiye de Radyo Yayıncılıı.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Mihalis KUYUCU. Anahtar Kelimeler: Radyo, Radyo Yayıncılıı, Radyonun Sorunları, Özel Radyo Kanalları, Türkiye de Radyo Yayıncılıı."

Transkript

1 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 37 Volume: 8 Issue: 37 Nisan 2015 April TÜRKYE DE ÖZELLEEN RADYO YAYINCILIININ 25. YILINDA SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERLER THE PROBLEMS OF RADIO BROADCASTING AND SOLUTIONS TO THEM IN THE 25TH YEAR OF RADIO PRIVAZITATION IN TURKEY Mihalis KUYUCU Öz Türkiye de 1926 yılında devlet yönetiminde özel bir teebbüsle balayan düzenli radyo yayıncılıı geçen yıllar içerinde farklı evrimler yaamıtır. Önce devlete balı farklı birimlerde faaliyet gösteren radyo, TRT nin kurulması ile kurumsal bir yapıya taınmıtır. Özel radyo kanallarının faaliyete geçtii 1990lı yılların baına kadar TRT tekelinde yayın yapan radyo bu dönemle beraber rekabetçi bir pazar yapısı içinde faaliyetlerini sürdürmütür. Radyo yayıncılıı 1990 yılından 2015 yılına kadar geçen çeyrek yüzyılda rekabetin yüksek olduu bir pazar yapısında devam etmitir. Çeyrek yüzyılı aan özel radyo yayıncılıı radyo mecrasına artılar kadar eksilerde katmıtır. Bu aratırmada radyo endüstrisinde özel radyo yayıncılıının 25. Yılında yaanan sorunlar ile ilgili bir betimsel aratırma yapılmıtır. Çalımada Türkiye de radyo yayıncılıının tarihsel evreleri ile ilgili bir kavramsal aratırma yapıldıktan sonra Türkiye de radyo yayıncılıının yaadıı sorunlarla ile ilgili önceki çalımalara yönelik bir literatür taraması yapılmıtır. Çalımanın aratırma bölümünde Türkiye genelinde faaliyet gösteren 111 radyo kanalında çalıan radyoculara anket uygulanmı ve radyo endüstrisinde yaadıkları sorunlar kayıt altına alınmıtır. Aratırma sonucunda Türkiye de özelleen radyo yayıncılıının yaadıı endüstriyel sorunlar yedi farklı kategoride kodlanmı ve bu sorunların giderilmesi yönelik önerilerde bulunulmutur. Anahtar Kelimeler: Radyo, Radyo Yayıncılıı, Radyonun Sorunları, Özel Radyo Kanalları, Türkiye de Radyo Yayıncılıı. Abstract Radio which started to broadcast in 1926 with a private entrepreneur company had faced from different stages. Radio which had its activities under the state departments in its first years had been cooperated with the establishment of TRT. Radio broadcasting was under the monopoly of TRT until the 90s which private radio stations start to be on air. After this period radio market changed to a competitive market. Radio broadcast had continued its facilities for a quarter century from 1990 till 2015 in a high competitive market. Private radio broadcast which has a quarter century background in Turkey has disadvantages as well as advantages. In this study there has been conducted a descriptive research on the problems faced in the Turkish radio industry. In the beginning of the study there has been a conceptual research about radio broadcasting, its historical background and its stages. In the second part of the study there has been a research about the previous studies done about the problems of radio industry. In the research part of the study there has been conducted a questioner to the radio producers from 111 radio stations in Turkey, and problems they faced in the radio industry has been recorded. In the conclusion of the study the problems of private radio stations had been categorized in seven headlines and there has been some advices for solution to these problems. Keywords: Radio, Radio Broadcast, Problems of Radio, PrivateRadioStations, Radio Broadcast in Turkey. Giri 20. Yüzyılın ilk yarısının en popüler mecralarından biri olan radyoya son zamanlarda eskimi nostajik bir mecra gibi bakılıyor. Dünya Savalarının yıldız mecrası radyoya, önce televizyon sonra da internet ve Web 2.0 teknolojilerinin gelimesi sonrasında ortaya çıkan sosyal medyanın yarattıı etki nedeniyle popülerliini kaybeden mecra konumlandırılması yapılmıtır. Yeni iletiim teknolojilerinin yanında nostaljik bir kutu gibi gözükse de radyonun hala çok sayıda dinleyicisi var. Ulusal Radyo Aratırma Dernei nin verilerine göre Türkiye deki 14 milyon hanenin 6 milyonundan radyo dinlenmektedir (Ulusum ve Demirel,2015:10). Yrd.Doç.Dr. stanbul Aydın Üniversitesi letiim Fakültesi RST Bölümü,

2 Radyo hızın ötesinde çok önemli bir iletiim aracıdır. Her yerde kullanılabilir olması, cepte taınabilmesi, teknolojik gelimeler sonucunda yürüyülere, koulara, gezilere, otomobil kullanımına gerek hoparlörle gerekse kulaklıklı haliyle elik edebilmesi, yani fizik olarak hareketlilii ve her ortama uyumu, insanlara ulaabilmek için radyonun hala çok önemli bir yere sahip olduunu göstermektedir (Çakır,2005:1). Günümüzde dünyada 80 bin dolayında radyo kanalı, 2 milyara yakın da radyo alıcısı olduu tahmin edilmektedir. Radyo vericisi kanal ve alıcı sayıları bakımından tüm dünyadaki istasyonların, verici ve radyo alıcılarının üçte biri oranını barındıran ABD, radyonun yaygınlıı anlamında en ön sırada yer almaktadır. Bu sayılar radyo tekniinde ne ekilde bir deiim yaanırsa yaansın radyonun yayın hayatına devam edeceinin göstergesidir (Karakoç, 2015:20). Radyo mecrasının yaadıı evrim onu yok etmek yerine daha da gelitirmitir. Yeni medya ile yaadıı yakınsama radyo mecrası özelliklerini arttırmı ve sadece iitsel bir mecra olan radyo yeni medya ve sosyal medya aracılıı ile hem iitsel hem de görsel bir medya olmutur. Radyo günümüzde geleneksel medyanın yeni medya ile yaadıı yakınsama sonucunda boyut deitirmi ve yeni bir kimlik kazanmıtır. Bu yeni kimliinde radyo mecrası hem küresellemi, hem de mobil olmutur. Elbette radyo bir yandan bu kabuk deiimini yaarken bir takım sorunlarla karı karıya kalmıtır. Türkiye de 1990lı yılların baında balayan özel sermayeli radyo yayıncılıı ile radyo pazarı tekelci pazar sisteminden rekabetçi bir piyasaya dönümütür. Kamu tekelinden rekabetçi bir piyasaya geçerken radyo iletmeleri bir dönüüm yaamıtır. Bu dönüümle beraber rekabetçi piyasanın milat olduu 1990 yılından 2015 yılına kadar geçen çeyrek yüzyılda radyo mecrası pek çok sorunla karı karıya kalmıtır. Bu çalımanın amacı Türkiye de özelleen radyo endüstrisinin bu çeyrek yüzyılda yaadıı endüstriyel sorunları açıa çıkartmak ve onlara alternatif çözüm önerileri sunmaktadır. Bu kapsamda çalımada Türkiye de faaliyet gösteren radyo iletmelerinin yaadıı sorunlarla ilgili bir aratırma yapılmı ve bu alanda yapılan önceki çalımalar ııında radyo endüstrisinin nostaljik bir mecraya dönüümünü engelleyecek çözüm önerilerinde bulunulmutur. Çalımada Türkiye de faaliyet gösteren radyo iletmelerinin sahip olduu sorunlar nelerdir? sorusuna yanıt aranmıtır. Türkiye ve Radyo Yayıncılıı Türkiye de radyo yayıncılıı, dünyadaki gelimelere paralel bir seyir izlemitir. Radyo uzun bir süre televizyon yayınlarının yaygınlamasına kadar halkın en önemli kitle iletiim aracı olmayı baarmıtır. Dünyada ilk düzenli radyo yayınlarının baladıı 1921 yılından hemen 6 yıl sonra Ankara ve stanbul da beer kilovatlık vericiler aracılıı ile yayına balayan Türkiye radyoları, Türk Telsiz Telefon Anonim irketi dönemi ( ) dıında 1990 yılına kadar devlet eliyle yürütülen tekelci bir yayın dönemi yaamıtır (Candemir, 1999: 130) yılında yapılan kanuni düzenlemesi ile özel radyoculuun kurumsallamasından günümüze kadar geçen süreçte radyo yayıncılıı hem tecimsel anlamda hem de kamu yayıncılıı adına önemli bir gelime salamıtır.. Türkiye de ilk radyo yayıncılıı, radyonun bir iletiim ve teknoloji ürünü olarak ithal edilmesiyle günlük hayata dâhil olmutur. lk amatör radyo deneyimi arasında gerçeklemitir (Peltekolu, 2007: 237). Türkiye de Cumhuriyet döneminden itibaren radyo yayınları daha önce kurulmu olan ve dı ülkelerle haberlemeyi salayan telsiz istasyonlarından yapılmıtır. Cumhuriyet in kurulmasının ardından gelimeye ve yenilemeye açık devlet adamları birçok konuda olduu gibi radyo yayıncılıı alanında da öncülük etmilerdir (Kuyucu, 2013a: 139). Cumhuriyetin ilk yıllarında yöneticiler, gerek yurt içi gerekse yurt dıı iletiimin gereini ve önemini kavramılardır. Bu amaçla 1925 yılında Telsiz Tesisi Hakkında Kanun çıkarılarak, PTT Müdüriyet-i Umumiyesi nde bir komisyon kurulmu ve bu komisyona Ankara ve stanbul da birer telsiz telefon istasyonu kurulması için çalımalar yapma görevi verilmitir. Bu dönemde PTT Genel Müdürlüü adına radyo yayını yapma hakkı 1926 da 10 yıllıına Türk Telsiz Telefon A.. ne bırakılmıtır. (RTÜK, 2003: 2). irket Türk irketi olarak görülse de, Fransız radyo irketi CompaignieFrançaise de Radio tarafından da desteklenmitir. Deneme yayınları ubat ayında stanbul PTT Merkezi ndeki bir stüdyoda balamıtır. Yayınlanan ilk programlarda genel olarak Türk müzii yayınları ön sırayı almı, bu müzik türünün yanında opera müzii ve cazband lara da hemen her programda yer verilmitir (Çetinok, 2007: 39). stanbul da ilk radyo deneme yayınlarına 1927 Mart ında balanmıtır. Büyük Postane nin kapısı üzerine yerletirilen bir vericiden halka müzik dinletilmitir. Müzik yorumcularının ilk konseri 27 Mart 1927 gecesi stanbul (telsizinden) Radyosundan yayınlanmıtır. Telsiz Nisan boyunca deneme yayınlarını sürdürmütür

3 1927 de bir Fransız firmasının kurduu be kilovatlık iki istasyon vasıtasıyla ilk düzenli radyo yayınları balamıtır. Bu yayınlar için Telsiz Telefon Türk Anonim irketi on yıl süre için yetkilendirilmitir. Bu süreç sonrasında Ankara ve stanbul verici istasyonlarının iletilmesi ve dier illerde verici kurulması görevi de yine bu irkete verilmitir (Kuyucu, 2013b: 3). irket görünürde özel bir teebbüs olmasına karın kuruluundan 1936 yılına kadar devletin güdümünde faaliyet göstermitir. Çünkü o dönemin en önemli özellii, ekonomide özel sektörün devlet tarafından tevik edilmesi ve çeitli alanlarda yönetimden üretime devlet eliyle tekeller kurulup özel sektöre devredilmesi politikası izlenmitir yılında büyük ümitler ile balamı olan radyo yayıncılıı dünyada dier ülkelerde olduu gibi Türkiye'de de belirli saatler ile sınırlandırılmıtır. Buna göre 1927 dönemi sonrasında stanbul'da yapılmakta olan radyo yayınları 3 saat olmutur (Cankaya, 1997: 4). lk radyo yayınları haber, söz ve batı müzii programlarından olumutur. Haber kaynaı, irketin ortaklarından Anadolu Ajansı ndan salanmıtır. Bu nedenden dolayı radyo haberleri uzun yıllar boyunca Anadolu Ajans Haberleri ya da Ajans Haberleri olarak anılmıtır (Aziz 2002: 212). Balangıçta sadece bir elence aracı, daha sonra ise etkin bir eitim aracı olarak deerlendirilen radyo yayınları, ilk on yıl içerisinde teknik ve örgütlenme yönünden geliememitir. Öncelikle, radyo vericileri güçsüz kalmı, radyo alıcıları da az sayıda ve pahalı olduu için kitlesel bir yaygınlık kazanamamıtır yılında Türkiye de 10 bin kadar radyo alıcısı olduu tespit edilmitir (Kejanlıolu, 2005: ). Bu dönemde radyonun sadece bir elence aracı olarak görülmesinin en önemli sebebi ise TTTA olmutur, Özel bir kurulu olarak faaliyet gösteren TTTA ın temel amacı kar salamak olmutur. Bu nedenle irket ilk olarak radyoyu halka benimsetme stratejisini gelitirmitir. Bu stratejiye paralel olarak halka radyoyu sevdirmenin ilk yolu olarak da elenceye aırlık verilmesi gündeme gelmitir (Kocabaolu, 1987: 121) yılından sonra radyo yönetimlerinin devletletirilmesi için çalımalar yapılmaya balamıtır. Cumhuriyet Hükümeti 1936 yılında çıkardıı bir kararname ile radyonun yönetimini devletletirmitir. Bu kararname ile Türk radyoculuunda devlet tekelinde ve yönetiminde radyo eklinde tanımlanan yeni bir dönem balamıtır yılında radyo yayınların yönetiminin bir devlet kuruluu olan PTT ye devredilmesi kararlatırıldıından, TTTA ile yapılan sözleme feshedilmitir yılında devir ilemleri tamamlanan radyo PTT ye devredilmitir. PTT yönetiminde ilk radyo yayını 1936 yılının Eylül ayında yapılmıtır. Bu dönemde radyolarda söz programlarının oranları artırılmı, dönemin sosyal ve siyasi hedeflerine paralel olarak eitici programlara önem verilmitir. nkılâp Dersleri, Hukuk Bilgileri, Ceza Kanununda Yazılı Olmayan Suçlar adlı programlar buna örnek gösterilebilir (Cankaya 1997: 6 7). Bu dönemde genel program kalıbı oluturulmasında, önceleri çileri ve Milli Eitim bakanlıkları söz sahibi olmutur yılında 2. Dünya Savaı yıllarının etkisiyle devlet radyoyu daha etkin kullanmak amacıyla Babakanlıa balı dört komisyon oluturmutur. Türkiye'nin yalnızca bazı bölgelerine ulaan radyo yayınları 1939 da 20 KW gücünde bir kısa dalga vericinin faaliyete geçmesi ile Balkanlara ve Ortadou ya kadar varmıtır (Kejanlıolu, 2005: 151) yılında 2. Dünya Savaının balamasıyla radyonun rolünü daha iyi anlayan hükümet, radyo yayıncılıına yeni bir format getirmitir lara gelindiinde, 1933 ten sonra balayan devletçilik akımının da etkisi ile radyonun özel teebbüsün elinden alınarak devletletirilmesi kararlatırılmıtır yılında çıkarılan 3837 sayılı kanunla Matbuat Umum Müdürlüü kurularak radyo yayıncılıı yapma görevi, bir devlet hizmeti olarak bu kuruma verilmitir yılında 4475 sayılı kanunla Matbuat Umum Müdürlüü, 3 yıl aradan sonra Basın ve Yayın Umum Müdürlüü olarak yeniden yapılandırılmıtır. PTT çileri Bakanlıı ve Milli Eitim Bakanlıı gibi üç ayrı otoritenin elinde içeriksel olarak geliemeyen radyo, özellikle kinci Dünya Savaı nın balamasıyla tek elden yönetimi ve daha sıkı bir denetim altına alınması görüü yaygınlık kazanmıtır. Bu kapsamda Matbuat Umum Müdürlüü kurulmutur. 31 Mayıs 1940 da yürürlüe giren 3837 Sayılı Matbuat Umum Müdürlüü Yasası ile kurumun örgütsel yapısı ve ileri düzenlenmitir (Çakır, 2005:28). Bu dönemde Ankara Radyosu dıındaki radyolar için gelime dönemi olmutur den bu yana suskun kalan stanbul Radyosu 19 Kasım 1949 da 150 KW gücündeki vericisiyle sürekli ve düzenli yayına geçmitir. zmir Radyosu nda Kültür Park ta Ege Bölgesi için yayına balamıtır. zmir Belediyesi tarafından 1949 da kurulan zmir Radyosu, 1953 te devlet radyosu kimliini kazanmıtır. (Çetinok, 2007: 54) Matbuat Umum Müdürlüü, 1943 yılında, 4475 sayılı yasayla, Basın Yayın Umum Müdürlüü adıyla yeniden örgütlenmi ve radyo bu müdürlüe balanmıtır. Yasanın getirdii belli balı deiiklikleri öyle özetlemek mümkündür:

4 - Radyo yayın hizmetinin her türlü teknik desteini salamak üzere bir Fen Heyeti kurulması öngörülmütür. - Radyo postalarını yürütmek, aralarındaki koordinasyonu salamak üzere Radyo Dairesi kurulmutur. - Söz yayınları üzerindeki sıkı fiili denetim, bu yasayla açıkça sansür haline getirilip, bu yetki de Umum Müdürlüe verilmitir. (Yazıcı, 1999: 34) yılında Demokrat Parti (DP) nin iktidarı radyonun propaganda amaçlı kullanımı açısından bir dönüm noktası olmutur. Bu dönem boyunca, daha önceki dönemde tek parti iktidarını radyoyu kontrol etme amaçlı kullandıını savunan DP iktidarı, aynı eletirilere kendisi maruz kalmıtır seçimleri sonrasında DP, muhalefet partilerinin devlet radyosunda propaganda yapmasını yasaklamıtır yılına gelindiinde de DP artan muhalefet karısında Vatan Cephesi ni kurmu ve Vatan Cephesi ne katılanların isimleri tevik amaçlı radyodan okunmutur (Bakan ve Özdemir, 2013: ) yılında Adana, Erzurum ve zmir radyo istasyonlarının 100 KW güce çıkarılmasıyla balayan ve yurt çapında bir milli ebeke kurma projesi yerine, adı geçen illerde ikier kilovatlık orta dalga istasyonlarının kurulmasına balanmıtır. Bu istasyonlar, Aralık 1961'de zmir, Mart 1962 de Ankara, Nisan 1962 de Adana, Haziran 1962'de Antalya, Austos 1962'de Gaziantep, ubat 1963'de Kars ve Ekim 1964'de Van açılabilmitir (Oskay, 1971: 16). Türkiye 1960 da DP iktidarını yönetimden uzaklatıran ilk darbe ile karı karıya kalmı ve bu dönem ile birlikte toplumsal yaamda birçok deiim de meydana gelmitir. Ulusal radyoculuk politikası açısından bakıldıında ise 1960 lara kadar Türk radyoculuu verimsiz, çou tutarsız ilerin yer aldıı bir dönem olarak anılmaktadır. II. Dünya Savaı nın tehdit edici baskısı, ülkenin dou bölgelerinde dı kıkırtmalar sonucu bazı etnik azınlıkların merkezi otoriteye karı kıpırdanmaları gibi gelien dı olayların yanında, iç siyasal çekimeler, ekonomik sıkıntılar ve radyonun siyasallaması gibi birtakım olaylar hem profesyonel radyoculuun gelimesini hem de amatör radyoculuun hogörü ile karılanmasını engellemitir (Çakır 2005, 35). Tek parti iktidarı sonrasında 1960 darbesine kadar iktidarın yayın organı olarak görülen radyo yayınlarında, 1961 Anayasası ile yeni düzenlemeler getirilmitir Anayasasının geçici 8. maddesi ve 121. maddesi gerei, Türkiye radyoları ve gelecekte kurulacak olan televizyonu düzenlemek bakımından, 24 Aralık 1963 tarihinde 359 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT) Kanunu kabul edilmi ve 1 Mayıs 1964 tarihinde yürürlüe girmitir. Yeni kurulan örgütle birlikte, Türkiye radyoları tüzel kiilie sahip, özerk bir kamu iktisadi teebbüsü ekline dönümütür (Yazıcı, 1999: 37) Anayasası 121. maddesi uyarınca Radyo ve televizyon istasyonlarının idaresi, özerk kamu tüzel kiilii halinde kanunla düzenlenir hükmüne yer vermitir. (Hafızoulları, 2003:16). Özerklik kavramı; kanunla belirlenen alanda kurumun program yapımı, yönetiminin ve malî yapısının siyasal iktidara balı olmamasını ifade etmektedir (Çankaya, 1997: 24). TRT yasası ile kurumsallama beraberinde profesyonellii getirmi aynı yıl kuruma elaman kazandırmak amacıyla yapılan sınavlarla yapımcı, spiker, aratırmacı alır ve elamanlarını eitmek amacıyla seminerler düzenlenmitir (Cankaya, 1997: 23) yılında Program Planlamaları Merkezi kurulmu, tüm TRT radyolarının program planlamalarının belli bir düzen içinde yapılması hedeflenmitir. Kurum, radyo yayın saatlerinin artırılması için çalımalar yapmı ve bir süre sonra da tam gün yayın yapmaya balamıtır ve 1971 arası dönemde TRT hukuki anlamda tarafsız ve özerk bir kurum olarak yapılandırılmıtır. Anayasal olarak da garanti altına alınan bu durumun en önemli gerekçesi de siyasal iktidarların, yayıncılıı kendi lehlerine kullanmalarının önüne geçilmesi olmutur (Sarmaık, 1993: 82). Ancak TRT nin özerk statüsü 1968 yılında tüm dünyada ortaya çıkan toplumsal hareketlerin Türkiye yi de etkilemesi ile sekteye uramı ve 12 Mart muhtırası ardından yapılan Anayasa deiiklii ile TRT nin özerklii kaldırılarak, sadece tarafsızlık artı hükme balanmıtır yılları arasındaki on yıllık zaman dilimde radyo adına yaanan gelimelerden biri de TRT1, TRT2 TRT 3 yayın postalarının ayrılması ve TRT 1'in yirmi dört saat kesintisiz yayına balamasıdır. TRT 1 Türk toplumunda en geni dinleyici kesimini hedef almı; dinleyiciyi eitmek, haber vermek ve elendirme amacı gütmütür. TRT te yayına balamı ve bir kültür yayını olarak düünülmütür. Programlarında geni haber bültenlerine, yorumlara, sanat ve kültür konularına ve nitelikli müzik türlerine aırlık vermeye balamıtır (Çakır, 2005: 39). 12 Eylül Askeri Darbesinin getirdii yeni düzenlemelerin kukusuz en fazla etkiledii kurumlardan biri de TRT olmutur. TRT yayınlarında 12 Eylül ün yasakçı zihniyetinin getirdii özellikler tüm aırlııyla hissedilmitir yılında kabul edilen Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 133. maddesinde, Radyo ve

5 televizyon istasyonları, ancak devlet eliyle kurulur ve idareleri tarafsız bir kamu tüzel kiilii halinde düzenlenir. Hükmü yer almı ve radyo yayıncılıının devlet tekelinde olacaının altı bir kez daha çizilmitir den özel radyoların kuruluuna kadar geçen sekiz yıllık sürede yayın tekelini elinde tutan TRT hem yapısal hem içeriksel deiikliklerle yenilenmeye çalımıtır de kurulan Radyo 4 ile yayın aı geniletilmi Radyo 1, Radyo 2, Radyo 3 ise Türkiye nin tamamında yayın yapmaya balamıtır ler Türkiye'de de ekonomi, siyasal ve toplumsal olarak liberal anlayıın kuvvetlendii serbest ve rekabetçi piyasa ekonomisine geçilen yıllar olmutur. Bu dönemde yapılan hukuki düzenlemelerle vatandalara ve kurumlara daha fazla özgürlükler tanınmıtır. Avrupa'da görülen özelleme dalgası 1980'lerin ortasından itibaren Türkiye'yi de etkilemitir yılı Haziran ayında özel radyo ve televizyon kurmak için TRT ye 106 bavuru yapılmıtır (Cankaya, 1997: 76). Ancak bu istekler, bu dönemde reddedilmitir. Buna ramen özel radyolar çok geçmeden kurulmaya balanmı; Polis Radyosu, Meteoroloji Radyosu, belediye ve üniversite radyolarının yanı sıra devletten baımsız yayın yapan ilk radyolar da faaliyete balamıtır. Kent FM Power FM, Energy FM, Süper FM, Metro FM, stanbul FM, Best FM, NumberOne, Show radyo gibi radyolar bu dönem faaliyete geçen özel radyolar arasında yer almıtır yılının baında Cumhurbakanı Turgut Özal bir açıklama yaparak, yurtdıından Türkçe yayın yapılmasını engelleyen bir yasa olmadıını belirtmi ve bir kanal kiralayanın Türkiye ye yayın yapabileceini açıklamıtır. Bu açıklama özel sermayeli radyo iletmelerinin önünü açmıtır. O dönemde birçok yayın kuruluu yurt dıından ülke içine yayın yaparak, geçici bir çözümle, yasal engelleri amayı baarmıtır. Devlet tekelinden çıkan özel sermayeli radyo kanallarının hızla çoalması ve TRT tekelinin sona ermesi bazı çevreleri rahatsız etmi bu nedenle de 1993 yılında özel radyo ve televizyonların kapatılması gündeme gelmitir. Bu fikre karı çıkan radyo severler "Radyomu istiyorum." kampanyası düzenleyerek siyah kurdelelerle durumu protesto etmitir ların baında teknolojik gelimeler, iletiim alanına giren yeni giriimciler ve özel radyo ve televizyonların yurt içine yönelik yayınları nedeniyle bu alanda yeni bir düzenlemeye ihtiyaç duyulmutur. Bu amaçla 1994 te 3984 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kurulu ve Yayınları Hakkında Kanun yürürlüe girmitir. Kanun ile bu alanda devlet tekeli kaldırılarak, her türlü teknik, usul ve araçlarla ve her ne isim altında olursa olsun radyo ve televizyon yayınları ile ilgili iletiim alanı geniletilmi ve kapsamı belirlenmitir (RTÜK, 2003: 3). Böylece daha önceden yasal düzenlemeler olmadan faaliyet gösteren korsan özel radyolar da bu ekilde yasal bir zemine kavumu ve özel radyo yayıncılıı hukuksallamıtır (sbir, 2007: 816). Ayrıca bu kanunla birlikte ülkedeki özel yayıncılıın hem teknik, hem de içerik olarak belirli bir plan, düzen ve ilkeler dorultusunda yapılmasını salama görevi Radyo ve Televizyon Üst Kurulu na verilmitir (Bay, 2007: 68). Bu durum Türk radyo yayıncılıı piyasasında tekelden rekabetçi piyasa geçii salamıtır. Bugün Türkiye radyo yayıncılıında ikili bir uygulama vardır. Bir yanda kamu hizmeti yayıncılıı yapan TRT, öte yandan ise özel radyo kuruluları bulunmaktadır. (Çetinok, 2007: 3) Türkiye de özel radyoların kurulması ile bir yandan radyonun eriim alanı genilemi ve reklam verenlere farklı radyo kanallarıyla farklı seçenekler sunulmu; dier taraftan ise tematik kanalar, bölgesel ve yerel yayınlar farklı hedef kitlelere eriimde reklam verenlerin iini kolaylatırarak maliyetleri düürmütür (Peltekolu, 2007: 237). TRT radyo yayınları, ülke içinde 4 ulusal ebeke ile 9 bölgesel istasyonu ve bunun yanı sıra 21 dilde yayın yapan 2 uluslararası program yayınını yayınlamaktadır. Bu programlar geni yelpazede her yaa ve zevke hitap edecek içerie sahiptir yılında TRT Türkiye içindeki azınlık dillerinde yayın programları sunmaya da balamıtır. TRT nin yayınları Avrupa, Ortadou, Merkezi Asya, Avustralya, Yeni Zelanda, ABD ve Kanada ya ulamaktadır (Gürhani, 2006: 29) itibariyle TRT ye balı Radyo 1 Radyo 3 Radyo 4 TRT FM, TRT Name, TRT Ankara, TRT Antalya, TRT GAP, TRT Erzurum, TRT Çukurova, TRT Trabzon, TRT Avrupa FM, TSR, TRT Türkü, TRT Radyo 6, TRT Vot East, TRT Vot West, TRT World kanalları hizmet vermektedir yılının Ocak ayında stanbul, Ankara ve zmir de yayınlarına balayan Kent Radyo TRT nin radyo yayın aını gelitirmitir. Üç büyük ilde yayın yapan Kent Radyo projesinin stanbul ayaı olan TRT stanbul Kent Radyosu özel bir radyo iletmesinin sahip olduu frekanstan (106.2Fm) den yayın yapmaya balamıtır. TRT özel bir radyo kanalı iletmesinin sahip olduu frekansı kiralayarak yayın yapmaktadır. Böylece TRT tarihinde ilk kez frekans sahibi özel radyo iletmeleri ile ibirliine girmitir. Türkiye de faaliyet gösteren özel sermayeli radyo sayısı ise binin üzerindedir. Çou yerel olan özel radyo kanallarında program içerikleri genel anlamda müzik haber ve reklam aırlıklı devam etmektedir

6 Radyo Yayıncılıının Sorunları ile lgili Yapılan Aratırmalar Türkiye de radyo endüstrisinin sorunları ile ilgili literatürde az sayıda çalıma yer almaktadır. Yerel radyoların sorunlarını ileyen birkaç çalıma dıında kalan kaynaklar genel olarak endüstriyel bazda hazırlanmı rapor ve mülakatlardan olumaktadır. Radyo yayıncılıının özelletii 1990lı yıllarla birlikte radyo endüstrisinin sorunları tartıılmaya balanmı ve bu anlamda hem sektör çalıanları hem de akademisyenler tarafında ciddi eletiriler yapılmıtır. Birsen (2012:113) yerel radyoculuun çıkmazları adlı aratırmasında yerel radyonun sorunlarını dört temel grupta sınıflandırmıtır. Bunlar ekonomik sorunlar, basın sigortası, örgütlenememe sorunu ve yasal düzenlemelerdir. Kuyucu nun (2014a) Türkiye de faaliyet gösteren yerel radyo iletmelerinin sorunlarını içeren aratırmasında yerel radyoların sorunları on bir balıkta gruplanmıtır: Sorun Etki Yüzdesi Çalıma ve stihdam Problemleri 2,29 Teknik Sorunlar 13,79 Ekonomik Sorunlar 17,89 Reklam Sorunları 16,25 Telif ödeme sisteminin yarattıı sorunlar 4,43 Ulusal lisanslı kanallarla rekabet 6,07 Geni kitlelere ulaamama (yerel olma) 5,41 Personel Sıkıntısı 8,37 Sosyal Güvenlik 10,5 Hukuki Sorunlar 7,71 nternet ve letiim Teknolojileri ile balantılı sorunlar 7,71 Tablo 1. Yerel Radyo letmelerinin Yaadıı Sorunlar (Kuyucu, 2014:73) Ergin radyo kanallarının hukuki bir alt yapısının olmadıını belirtmitir. TRT hariç hiçbir radyo kanalının frekans tahsisinin olmadıına deinen Ergin, frekans tahsisinin radyo kanallarının en önemli sorunlarından biri olduuna deinmitir. 2 Mart 2006 tarihinde RTÜK ün yayınlamı olduu kanal ve frekans tahsisi ile ilgili geçici yönetmelikle geçici lisanslama yapılmı ve lisanslama bedelleri radyo iletmelerinin büyük bir çounluundan tahsis edilmitir. Böylece ilk defa kamu malı olan frekanslara da bir bedel ödeyen özel radyo kanalları bu frekansları kullanmaya balamılardır (Ergin, 2006:32). Bursa Radyolar Birlii (BURBR) Bakanı Polat kaçak radyo frekanslarının haksız rekabet yarattıına vurgu yapmı ve bunlarla ilgili gerekli önlemlerin alınmadıını belirtmitir. Polat, Bursa da 2015 yılı baında 14 kaçak frekansın yayın yaptıına deinmi ve hiçbir tüzel kiilikleri olmayan bu frekansların vergi mükellefi olmadıını, telif ödemediini, RTÜK payı ödemediini ve RTÜK dahil hiçbir devlet kurumuna karı sorumluklarının olmadıını belirtmitir (Pembe Pusula,2014). Ulusal yayın yapan radyo kanallarının vericilerinin analog olmasından dolayı frekans bantlarının sınırlı olmasından ve mevcut vericilerin çounun standartlara uygun olmamasından kaynaklanan enterferans yüzünden kanallar birbirinin yayınlarını olumsuz yönde etkilemektedir. Birbirini enterfere eden radyo kanalları hem salıklı yayın yapamamakta hem de hava seyri trafiini engellemektedir. Genç (2015:44) özel radyo kanallarının telif sorunları ve yetimi eleman sorunu yaadıına vurgu yapmıtır. Halen yürürlükte olan 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ilk haliyle 1952 yılında yürürlüe girmitir yılında yürürlüe giren bu kanun sırasıyla ve 2008 yıllarında deiiklie uramıtır. Radyo iletmecileri yasanın düzenleniinde daha çok hizmet üretenler dikkate alınırken, bu hizmeti satın alacak olanların yeterince gözetilmedii düünmektedir. Bunun nedeni ise mevcut yasanın ihlal durumunda muhataplarına aır para ve hapis cezaları öngörüyor olmasıdır. Radyo iletmelerinin ödemekle yükümlüü olduu bir dier konu ise Yüzde 5 lik eitime katkı payı ve RTÜK e ödenen paydır. Bu iki ödeme dier sektörlerde olmayan sadece iletiim medya endüstrisinde faaliyet gösteren iletmelere yönelik uygulamalardır. Radyo kanalları 15 ubat 2005 tarihinde uygulamaya balanan yönetmelikle beraber bir saatin yüzde 20 si kadar (12 dakika) reklam yayınlayabilmektedir. Bu süre program maliyetlerinin karılanmasında yetersiz kalmaktadır. Ergin e göre sponsorluk mekanizmasının uygulamasında da sorunlar yaanmaktadır. Mevcut yasa ve yönetmelik çerçevesinde sadece programın baında ve sonunda 10 saniye ve reklam

7 geçilerinde 5 saniye süre ile sponsora atıfta bulunabilmekte program tanıtımlarında sponsora atıf yapılamamaktadır. Bu durum sponsor firmaların görünürlüünü azaltmakta ve yayıncı kurulular ya çok düük maliyetli bedellerle sponsor bulabilmekte yada tüm program maliyetlerini üstlenmek zorunda kalmaktadırlar (http://www.iptv.tv.tr/habergoster.asp?id=1536, Eriim Tarihi: ). Türkiye medyasının en önemli sorunlarından biri olan younlama radyo endüstrisinde de kendisini göstermektedir. Bu yüksek younlama endüstride tekellemenin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Nebiler (1995:19) e göre Türk medyasının en önemli üç sorunundan biri ciddi boyutlara varan tekellemedir. Tekelleme sadece medyayı ve medya çalıanlarını ilgilendiren bir konu deildir. Dorudan ya da dolaylı olarak, toplumun tamamını etkileyebilecek çok ciddi ve tehlikeli toplumsal ve siyasi sorunlara da yol açabilecek bir nitelie sahiptir. Ciddi boyutlardaki tekelleme, basın özgürlüünün ve medya çalıanlarının i güvenliinin ok ciddi bir tehdit altında olması anlamına gelmektedir (Arslan, 2004:193). Radyo endüstrisinin ekonomik yapısı incelendiinde endüstride ciddi bir younlama artıı olduu görülmektedir. Pazarda CR4 oranı 2012 yılı için % iken bu sayı 2013 yılında % ye çıkmıtır. CR8 oranında da benzer bir ekilde artı yaanmıtır yılında % olan CR8 oranı 2013 yılında % e çıkmıtır (Kuyucu, 2014b:44). Bu veri radyo endüstrisinin her geçen gün tekelletiini göstermektedir. Radyo endüstrisinde younlamasının artması mecrayı ekonomik anlamda tehdit etmektedir. Radyo mecrasında çalıanların basın sigortası olmaması bir basın mecrası olma özelliini taıyan radyonun çalıanlarına yapılan bir haksızlık olarak dikkatleri çekmektedir. Radyo çalıanların basın mensubu veya kadroya aday gibi görülmemektedir (Birsen,2012:114). Dünyada sayısal radyo yayıncılıı pek çok ülkede aktif olarak uygulanırken Türkiye de henüz bu konuda ciddi bir teebbüste bulunulmamıtır. AB ülkelerinin pek çounda sayısal radyo yayıncılıı (DAB) uygulamaları yapılmaktadır. Türkiye de radyo yayıncılıının analogtan sayısala geçii için radyo iletmelerinin tevik edilmesi gerekmektedir. Aratırmanın Amacı ve Yöntemi Bu aratırmada Türkiye de ki radyo endüstrisinin yaadıı sorunlar ile ilgili durum tespit çalıması amaçlanmıtır. Türkiye de radyo mecrasının reklam harcamalarından aldıı payın dümesi endüstrinin ayakta kalmasını zorlatırmaktadır. Radyo mecrasının reklam harcamalarından aldıı pay son on yılda ciddi bir düü göstermitir. Radyo mecrasının reklam harcamalarından aldıı pay 1994 yılına % 5,82 iken, bu rakam 2004 yılında % 4,08 e, 2013 yılında ise % 2,61 e dümütür (Kuyucu,2014a:39-41). Radyo endüstrisinin reklam harcamalarından aldıı payın dümesi beraberinde ekonomik kaynaklı sorunlar dourmutur. Reklam verenin ilgisini kaybeden radyo mecrasının bunun nedenlerini aratırması gerekmektedir. Radyo mecrasının ekonomik anlamda küçülmesine neden olan bu durum var olan sorunların daha da büyümesine neden olmaktadır. Türkiye de 2013 yılı verilerine göre 1143 radyo iletmesi faaliyet göstermektedir. 38 Ulusal,99 Bölgesel, 923 yerel ve 83 adet uydu lisanslı radyo faaliyet göstermektedir (Çelikcan, 2013:9). Aratırmanın evreni Türkiye de faaliyet gösteren 1143 radyo iletmesi örneklemi ise radyo iletmeleri arasından tesadüfi örnekleme metodu ile seçilen 111 radyo iletmesidir. Aratırmaya katılan radyo iletmeleri Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından açıklanan resmi lisans belgeli radyo kanallarının bulunduu kaynaktan (http://www.rtuk.org.tr) seçilmitir. Aratırmada radyo endüstrisinin yaadıı sorunların tespit edilmesi için Türkiye genelinde faaliyet gösteren 111 radyo kanalında çalıan radyoculara telefon aracılıı bir anket uygulanmıtır. Türkiye örnekleminde 24 ulusal, 31 bölgesel ve 56 yerel radyo kanalı çalıanı ile gerçekletirilen ankette radyo endüstrisinin sorunları tespit edilmeye çalıılmıtır. Yapılan ankette radyo yöneticilerine Sizce radyo endüstrisinin en önemli üç sorunu nedir? sorusu sorulmu ve katılımcıların radyo endüstrisinin en önemli üç sorununu açıklaması amaçlanmıtır. Elde edilen veriler SPSS 21 adlı istatistik programı aracılıı ile istatistiki olarak yorumlanmıtır. Ankette elde edilen verilerin kodlanmasında yedi temel balık ele alınmıtır. Kodlamada Birsen (2012) ve Kuyucu (2014a) nun gerçekletirdii yerel radyoların sorunları ile ilgili aratırmalarında elde edilen kategoriler referans alınmı ve elde edilen bulguların ortaya çıkarttıı kategoriler de eklenerek yeni bir gruplama yapılmıtır. Yapılan gruplamada radyo çalıanlarının verdii yanıtlar yedi temel kategoride derlemitir. Bulgular Radyo endüstrisinin sorunlarının belirlenmesi amacıyla yerel ve ulusal radyo iletmeleri çalıanlarına uygulanan anket sonucunda elde edilen bulgulara uygulanan analiz sonucunda radyo çalıanlarının betimledii sorunlar ekonomik sorunlar, teknik sorunlar, radyocuların çalıma koulları ile ilgili sorunlar, radyo ile ilgili sorunlar, dinleyici ile ilgili sorunlar, radyo endüstrisinin içinde bulunduu sistemden kaynaklanan sorunlar ve örgütsel sorunlar olmak üzere toplam 7 ana balıkta gruplandırılmıtır

Mihalis KUYUCU. Anahtar Kelimeler: Radyo, Radyo Yayıncılıı, Radyonun Sorunları, Özel Radyo Kanalları, Türkiye de Radyo Yayıncılıı.

Mihalis KUYUCU. Anahtar Kelimeler: Radyo, Radyo Yayıncılıı, Radyonun Sorunları, Özel Radyo Kanalları, Türkiye de Radyo Yayıncılıı. Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 37 Volume: 8 Issue: 37 Nisan 2015 April 2015 www.sosyalarastirmalar.comissn: 1307-9581 TÜRKYE DE ÖZELLEEN

Detaylı

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM Dr. Ayhan HELVACI *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 1 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 2 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi

Detaylı

Bağımsız İdari Otoriteler/ Düzenleyici ve Denetleyici Kuruluşlar. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Bağımsız İdari Otoriteler/ Düzenleyici ve Denetleyici Kuruluşlar. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Bağımsız İdari Otoriteler/ Düzenleyici ve Denetleyici Kuruluşlar Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Ortaya Çıkışı ve Gelişimi 80 li yıllarda başlayan Yeni Sağ politikaların sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Yapısal-kurumsal

Detaylı

TÜRKYE OTOMOBL SPORLARI FEDERASYONU

TÜRKYE OTOMOBL SPORLARI FEDERASYONU TÜRKYE OTOMOBL SPORLARI FEDERASYONU 01 Ocak 2006 31 Temmuz 2006 FAALYET PROGRAMI Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu, 2006 Faaliyet Programı, 01 Ocak 2006 31 Temmuz 2006 tarihleri arasında 5 ana balık

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Türkiye de Bölgesel Kalkınmanın Aracı Olarak Kalkınma Ajansları: zmir Kalkınma Ajansı Örnei Ergüder Can zmir Kalkınma Ajansı Giri: Türkiye de dier ülkeler gibi bölgelerarası hatta bölgeler içinde kalkınma

Detaylı

BOSAD Boya Sanayicileri Dernei TÜRK BOYA SEKTÖRÜ. Dünya Boya Ticaretindeki Gelimeler

BOSAD Boya Sanayicileri Dernei TÜRK BOYA SEKTÖRÜ. Dünya Boya Ticaretindeki Gelimeler BOSAD Boya Sanayicileri Dernei Dünya Boya Ticaretindeki Gelimeler TÜRK BOYA SEKTÖRÜ Dünya ekonomisindeki gelimeyle paralel olarak dünya boya üretimi bugün 29,4 milyon ton civarında gerçeklemektedir ve

Detaylı

Bu model ile çalımayı öngören kuruluların (servis ve içerik salayıcılar),.nic.tr sistemi ile uyumlu, XML tabanlı yazılım gelitirmeleri gerekmektedir.

Bu model ile çalımayı öngören kuruluların (servis ve içerik salayıcılar),.nic.tr sistemi ile uyumlu, XML tabanlı yazılım gelitirmeleri gerekmektedir. .tr alan adlarını tescili, 1991 yılından itibaren, Türkiye'yi ilk olarak nternet'e balayan Üniversitemiz bünyesinde devam etmektedir. Bu kapsamda, bugün itibarı ile, toplam yaklaık 70,000 adet.tr uzantılı

Detaylı

stanbul, 11 Ekim 2004 2004/1021

stanbul, 11 Ekim 2004 2004/1021 TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL Büyükdere Cad.No:173 I. Levent Plaza A-Blok Kat:4 34394 I. Levent-stanbul Tel : (212) 280 85 67 Faks : (212) 280 85 89 www.tspakb.org.tr stanbul, 11 Ekim 2004

Detaylı

TÜM OTOBÜSÇÜLER VE LETMECLER FEDERASYONU KARAYOLU YOLCU TAIMACILII SEKTÖRÜNÜN TARHSEL GELM

TÜM OTOBÜSÇÜLER VE LETMECLER FEDERASYONU KARAYOLU YOLCU TAIMACILII SEKTÖRÜNÜN TARHSEL GELM TÜM OTOBÜSÇÜLER VE LETMECLER FEDERASYONU KARAYOLU YOLCU TAIMACILII SEKTÖRÜNÜN TARHSEL GELM 1955 ten 1999 a kadar karayolu yolcu taımacılıının ulaım biçimleri içindeki payı Karayolu ile yolcu taımacılıının

Detaylı

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE

Detaylı

PIZZA DONALDO TÜRKYE. Mevcut Durum

PIZZA DONALDO TÜRKYE. Mevcut Durum PIZZA DONALDO TÜRKYE Pizza Donaldo talya Ltd. (P.D.I) 1 1960 yılında talya da Senyör Donaldo tarafından küçük bir talyan restoranı olarak kurulmutur. 10 çocua sahip olan Senyör Donaldo yıllar içerisinde

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA

Detaylı

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Giri Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Taner Kavasolu Devlet Planlama Tekilatı Kalkınma Planlarımızda, ülke corafyasında ve kesimler arasında dengeli bir gelime salanması hedefi, ülke ekonomisi için

Detaylı

BÜLTEN. KONU: Menkul Kıymetlerin Vergilendirilmesi Hk 277 Nolu GVK G.T. Yayınlanmıtır

BÜLTEN. KONU: Menkul Kıymetlerin Vergilendirilmesi Hk 277 Nolu GVK G.T. Yayınlanmıtır Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN SAYI :2010-054 Tarih: 27.12.2010

Detaylı

PORTER MODEL: ULUSLARARASI REKABET ÖZLEM ÖZ ODTÜ LETME BÖLÜMÜ

PORTER MODEL: ULUSLARARASI REKABET ÖZLEM ÖZ ODTÜ LETME BÖLÜMÜ : ULUSLARARASI REKABET ÖZLEM ÖZ ODTÜ LETME BÖLÜMÜ Genel Çerçeve Makroekonomik, Politik ve veyasal Çevre Rekabet Edebilirliliin Mikroekonomik Temelleri irket irket Stratejisi Stratejisi Mikroekonomik Mikroekonomik

Detaylı

! "#$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) "! %2.* ) 3."%$&(' "01 "0 4 *) / )/ ( +) ) ( )

! #$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) ! %2.* ) 3.%$&(' 01 0 4 *) / )/ ( +) ) ( ) ! "#$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) "! %2.* ) 3."%$&(' "01 "0 4 *) / )/ ( +) ) ( )! )! ) 1 87 Seri No'lu Gider Vergileri Genel Teblii Resmi Gazete Sayısı 27737 Resmi

Detaylı

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL Amaç Madde 1: Bu Yönetmeliin amacı; meslekteki bilimsel, teknolojik gelimelerle ve uygulama alanları ile ilgili olarak Üye Mühendislere verilecek

Detaylı

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ YAPI Madde 1. Koç Üniversitesi Sosyal Bilimler Kulübü, kısa adıyla K.Ü.S.B., Koç Üniversitesi örenci kulüpleri tüzüüne balı ve Koç Üniversitesi örencilerinin

Detaylı

! "!! # $ % &'( )#!* )%" +!! $ %! + ')!

! !! # $ % &'( )#!* )% +!! $ %! + ')! ! "!! # $ % &'( )#!* )%" +!! $ %! + ')! &( '!#,-.! /,! 0 + # ' #! * #! 0 #! 0! ) '! '1# + $ # )' * #! 0!! #! 0! "! '!% # #! 0 " 2 3) # ' $ 4!# ) '.*,5 '# 0! )'* $ $! 6 )' '+ " 7 ) 2#!3)# ' $ 4!# '#"'1

Detaylı

AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler

AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler Avrupa Komisyonu tarafından Türkiye hakkında hazırlanan lerleme Raporu, Türkiye ile müzakerelerin balaması yönünde olumlu bir

Detaylı

BilgiEdinmeHakki.Org Raporu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Salık Bakanlıı Tarafından Uygulanmasındaki Yanlılıklar

BilgiEdinmeHakki.Org Raporu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Salık Bakanlıı Tarafından Uygulanmasındaki Yanlılıklar BilgiEdinmeHakki.Org Raporu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Salık Bakanlıı Tarafından Uygulanmasındaki Yanlılıklar Sürüm 1.0 21 Ekim 2004 Dr. Yaman AKDENIZ * akdeniz@bilgiedinmehakki.org Bilgiedinmehakki.org

Detaylı

Madde 1.1. in 4.paragrafı aaıdaki ekilde güncellenmitir.

Madde 1.1. in 4.paragrafı aaıdaki ekilde güncellenmitir. YAPI VE KRED BANKASI A.. NN BANKA BONOSU VE/VEYA TAHVLLERNN HALKA ARZINA LKN SERMAYE PYASASI KURULU TARAFINDAN 3 HAZRAN 2011 TARHNDE ONAYLANAN ve TESCL ETTRLEN, 30 EYLÜL 2011 TARHNDE TADL VE 4 EKM 2011

Detaylı

!" # $%! "# $$ $! " % % # $ &&& " '( % )* " '(

! # $%! # $$ $! % % # $ &&& '( % )* '( !"#$%!" #$ %!"# $$$ %% &&&"'( )*"'( $% &%'#& $ $()*+"" $%#,(-"./$ &(*(%*#0#"121"314*11"1"/5 %$#%%0#"3% )"$*#%* &"! *#&% '" #*#6)#" $**)%& "(!+##,#(#-./(01###.#/23 ",#' -(+ 4 5( ( 6)#6(-'(+#)75(#89,9(:

Detaylı

E-Beyanname* *connectedthinking

E-Beyanname* *connectedthinking E-Beyanname* Neden E-beyanname? Maliye Bakanlıı, Tüm dünyada hızla gelien bilgi ilem teknolojilerinden yararlanmak, Vergi beyannameleri ile bildirim ve eklerinin hızlı, kolay bir ekilde beyanını salamak,

Detaylı

ETK LKELER BANKACILIK ETK LKELER

ETK LKELER BANKACILIK ETK LKELER ETK LKELER Türkiye Bankalar Birlii tarafından hazırlanan ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu nun 15 Haziran 2006 tarih ve 1904 sayılı kararlı ile yayımlanan Bankacılık Etik lkeleri Bankamız tarafından

Detaylı

!" # $%! "# $$ $! " % % # $ &&& " '( % )* " '(

! # $%! # $$ $! % % # $ &&& '( % )* '( !"#$%!" #$ %!"# $$$ %% &&&"'( )*"'( $% &%'#& $ $()*+"" $%#,(-"./$ &(*(%*#0#"121"314*11"1"/5 %$#%%0#"3% )"$*#%* &"! *#&% '" #*#6)#" $**)%& "(!+##,#(#-./(01###.#/23 ",#' -(+ 4 5( ( 6)#6(-'(+#)75(#89,9(:

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Yönetiim, Bölgesel Kalkınma ve Kalkınma Ajansları: Çukurova Kalkınma Ajansı Uygulaması A. Celil Öz 1 1- Giri Son çeyrek yüzyılda küresellemenin ve uluslar arası ve uluslar üstü kurumların da etkisiyle

Detaylı

Erdem ÇAKMAK Üst Kurul Uzmanı Radyo ve Televizyon Üst Kurulu

Erdem ÇAKMAK Üst Kurul Uzmanı Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Erdem ÇAKMAK Üst Kurul Uzmanı Radyo ve Televizyon Üst Kurulu 1 RADYO YAYINCILIĞINDA ULUSLAR ARASI DÜZENLEMELER 1961 Stockholm: 87.5-100 MHz 1979 Cenevre WARC: 87.5 108 MHz 1984 Cenevre: Bölgesel tahsisler

Detaylı

2005 yılı sonu itibarı ile 76,760 adet geçerli alan adı bulunmaktadır. Alt alan adı uzantılarına göre sayısal bilgi aaıda yer almaktadır.

2005 yılı sonu itibarı ile 76,760 adet geçerli alan adı bulunmaktadır. Alt alan adı uzantılarına göre sayısal bilgi aaıda yer almaktadır. NIC.TR (.tr ALAN ADI) YÖNETM.tr Alan Adı Yönetimi kapsamında; yurt çapında ve yurt dıından ".tr" uzantılı alan adı almak isteyen tüm kurum, kurulu ve ahısların; alan adı bavuruları deerlendirilmekte, alan

Detaylı

TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL SCL TUTMA ESASLARI

TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL SCL TUTMA ESASLARI Amaç ve Kapsam TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL SCL TUTMA ESASLARI Madde 1 Bu Esasların amacı, aracı kurulu, portföy yönetim irketi, yatırım fonu, yatırım ortaklıı (menkul kıymetler, gayrimenkul

Detaylı

Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin;

Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin; ! "! # $% & % & ' &! ' ( )* +$' #,*,-. / - Gecici Madde 3 Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin; a)

Detaylı

4. SİHİRLİ MİKROFON RADYO ÖDÜLLERİ

4. SİHİRLİ MİKROFON RADYO ÖDÜLLERİ 4. SİHİRLİ MİKROFON RADYO ÖDÜLLERİ 2016 4. SİHİRLİ MİKROFON RADYO ÖDÜLLERİ BU YIL DA ZORLU CENTER PERFORMANS SANATLARI MERKEZİ NDE! OYLAMA www.sihirlimikrofon.org DA! ÖN ELEME 20-22 OCAK 2016 DA! OYLAMA

Detaylı

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 209-222 209 SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Erturul USTA Ahi Evran Üniversitesi,

Detaylı

&' ($ *!+ *,+ $*-!+ *./( " "!/ ( (! + * 0 $ 1 /+%$ "$ $ / + "/ 2 %/

&' ($ *!+ *,+ $*-!+ *./( !/ ( (! + * 0 $ 1 /+%$ $ $ / + / 2 %/ !"!" #$ %!" &' ($ $) *!+ *,+ $*-!+ *./( " "!/ ( (! + * 0 $ 1 /+%$ "$ $ / + "/ 2 %/ $* "3'4" 50! 1 Vergi Usul Kanunu Genel Teblii (Sıra No: 408) 1. Giri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun (VUK) 5 inci maddesinin

Detaylı

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER *

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * Ara.Gör.Ilgım KILIÇ *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu

Detaylı

DELTA MENKUL DEERLER A..

DELTA MENKUL DEERLER A.. sayfa No: 1 A) Giri 1.Raporun Dönemi: Bu rapor, Delta Menkul Deerler A.. kuruluunun 1 Ocak 2008 31 Mart 2008 çalıma dönemini kapsamaktadır. 2. Ortaklıın Unvanı: Delta Menkul Deerler A.. 3. Dönem çinde

Detaylı

!" # $%!" ## #! " $ $ # $ %%%! &' % ()! &'

! # $%! ## #! $ $ # $ %%%! &' % ()! &' !"#$%!" #$ %!" ### $$ %%%!&' ()!&' $% &%'#& $ $()*+"" $%#,(-"./$ &(*(%*#0#"121"314*11"1"/5 %$#%%0#"3% )"$*#%* &"! *#&% '" #*#6)#" $**)%& "( *""+"'", -.'/0"""-".123!+"&,'* 4 5' ' 6 (" 6', &'* "(7 5' " 89+

Detaylı

TMMOB HARTA VE KADASTRO MÜHENDSLER ODASI BURSA UBES

TMMOB HARTA VE KADASTRO MÜHENDSLER ODASI BURSA UBES TMMOB HARTA VE KADASTRO MÜHENDSLER ODASI BURSA UBES BURSA RAPORU (1) HAZRAN 2006 TÜRK MÜHENDS VE MMAR ODALARI BRL HARTA VE KADASTRO MÜHENDSLER ODASI BURSA UBES Haim can Cad. Tuta 1 Hanı K:2 N:203 Fomara

Detaylı

5228 Sayılı Kanunla Yapılan Deiiklikler aaıda detaylandırılmıtır:

5228 Sayılı Kanunla Yapılan Deiiklikler aaıda detaylandırılmıtır: 5228 Sayılı Kanunla (31.7.2004 tarih ve 25539 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıtır) Kamu Yararına Çalıan Derneklerle Bakanlar Kurulu nca Vergi Muafiyeti Tanınan Vakıfları lgilendiren Deiiklikler: Kamu

Detaylı

e.t.t.e tüketim endeksi

e.t.t.e tüketim endeksi Kartlı alıverie dayalı e.t.t.e tüketim endeksi.sayı Ercan Türkan (ercan.turkan@tcmb.gov.tr) 22 Ocak 09 Özet Aralık 08 itibariyle tüketim endeksi, nominal olarak yıllık bazda yüzde 3,3 oranında artı göstermitir.

Detaylı

BOYASAN TEKSTL SANAY VE TCARET ANONM RKET Sayfa No: 1 SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE STNADEN HAZIRLANMI YÖNETM KURULU FAALYET RAPORU 31 MART 2010 TBARYLE

BOYASAN TEKSTL SANAY VE TCARET ANONM RKET Sayfa No: 1 SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE STNADEN HAZIRLANMI YÖNETM KURULU FAALYET RAPORU 31 MART 2010 TBARYLE Sayfa No: 1 A- 1-RAPORUN DÖNEM : Faaliyet raporu, BOYASAN A. nin MART/2010 yılı faaliyetlerini kapsar. 2-ORTAKLIIN ÜNVANI : BOYASAN TEKSTL SANAY VE TCARET A.. 3-DÖNEM ÇNDE YÖNETM VE DENETM KURULUNDA GÖREV

Detaylı

ALMANYA VE AVRUPA BRL NDE TÜRK GRMCL TURKISH ENTREPRENEURSHIP IN GERMANY AND EUROPE UNION

ALMANYA VE AVRUPA BRL NDE TÜRK GRMCL TURKISH ENTREPRENEURSHIP IN GERMANY AND EUROPE UNION ALMANYA VE AVRUPA BRL NDE TÜRK GRMCL TURKISH ENTREPRENEURSHIP IN GERMANY AND EUROPE UNION Prof. Dr. Faruk en Yunus Ulusoy Cem entürk Özet Almanya daki Türk kökenli nüfus arasında 1990 lı yıllarda kendi

Detaylı

ARACI KURUMUN UNVANI :DELTA MENKUL DEERLER A.. Sayfa No: 1 SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE STNADEN HAZIRLANMI YÖNETM KURULU FAALYET RAPORU

ARACI KURUMUN UNVANI :DELTA MENKUL DEERLER A.. Sayfa No: 1 SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE STNADEN HAZIRLANMI YÖNETM KURULU FAALYET RAPORU Sayfa No: 1 A) Giri 1.Raporun Dönemi: Bu rapor, Delta Menkul Deerler A.. kuruluunun 1 Ocak 2009 31 Mart 2009 çalıma dönemini kapsamaktadır. 2. Ortaklıın Unvanı: Delta Menkul Deerler A.. irket in Merkezi

Detaylı

Amaç ve Kapsam. Yetki ve Sorumluluk

Amaç ve Kapsam. Yetki ve Sorumluluk TEKSTL BANKASI A.. Amaç ve Kapsam Tekstil Bankası A.. (Tekstilbank) bilgilendirme politikası; Bankacılık Kanunu ve bu kanuna ilikin düzenlemeler, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu, stanbul

Detaylı

JEOTERMAL KAYNAA DAYALI ELEKTRK ÜRETMNE LKN YASAL DÜZENLEME VE DESTEKLER

JEOTERMAL KAYNAA DAYALI ELEKTRK ÜRETMNE LKN YASAL DÜZENLEME VE DESTEKLER JEOTERMAL KAYNAA DAYALI ELEKTRK ÜRETMNE LKN YASAL DÜZENLEME VE DESTEKLER 351 Saffet DURAK ÖZET Yıllarca 1926 tarihli ve 927 sayılı Sıcak ve Souk Maden Sularının stismarı ile Kaplıcalar Tesisatı Hakkında

Detaylı

Bu Rehbere elektronik ortamda internet sayfasından ula abilirsiniz.

Bu Rehbere elektronik ortamda internet sayfasından ula abilirsiniz. Bu Rehbere elektronik ortamda www.sgk.gov.tr internet sayfasından ulaabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için Kurumumuz Sosyal Güvenlik Merkezlerine bavurabilirsiniz. Her türlü hakkı Sosyal Güvenlik Kurumu na

Detaylı

! " #$!" ## #! " $ $ # $ %%%! &' % ()! &'

! #$! ## #! $ $ # $ %%%! &' % ()! &' !"#$!" #$ %!" ### $$ %%%!&' ()!&' $% &%'#& $ $()*+"" $%#,(-"./$ &(*(%*#0#"121"314*11"1"/5 %$#%%0#"3% )"$*#%! *#&% '" #*#6)#" $**)%& "( * ""+"'", - +./ 01"(23 4' 5 6"""/" 4 78 9!+"&,'* : ;'

Detaylı

RUSYA-UKRAYNA ENERJ KRZ STRATEJK BR DEERLENDRME

RUSYA-UKRAYNA ENERJ KRZ STRATEJK BR DEERLENDRME RUSYA-UKRAYNA ENERJ KRZ STRATEJK BR DEERLENDRME I. RUSYA NIN YEN STRATEJS OCAK 2005 1- Rusya, ekonomik, siyasi ve askeri açıdan yeniden güçlenmek ve öncelikle bölgesinde nüfus sahibi olabilmek stratejisinde

Detaylı

Kurumsal Yapısı, Yasal Çerçevesi ve Göstergeleriyle Ula tırma Sektörü

Kurumsal Yapısı, Yasal Çerçevesi ve Göstergeleriyle Ula tırma Sektörü 28 ubat 2007 TS/BAS-BÜL/07-20 Kurumsal Yapısı, Yasal Çerçevesi ve Göstergeleriyle Ulatırma Sektörü Özet Bulgular Türk Sanayicileri ve adamları Dernei (TÜSAD), ulatırma yöntemlerinin sürdürülebilir büyümeye

Detaylı

Üretim irketleri daıtım irketleri ile itirak ilikisine girebilirler fakat kontrol oluturamazlar (Md. 3.c.1)

Üretim irketleri daıtım irketleri ile itirak ilikisine girebilirler fakat kontrol oluturamazlar (Md. 3.c.1) Elektrik Sektörünün Yeniden Yapılanması Sürecinde Daıtım Faaliyetlerinde Dikey Ayrıtırma zak Atiyas, Sabancı Üniversitesi 1 18 Nisan 2006 Üretim, iletim, daıtım ve perakende satı faaliyetlerinin birbirinden

Detaylı

!" # $%! "# $$ $! " % % # $ &&& " '( % )* " '(

! # $%! # $$ $! % % # $ &&& '( % )* '( !"#$%!" #$ %!"# $$$ %% &&&"'( )*"'( $% &%'#& $ $()*+"" $%#,(-"./$ &(*(%*#0#"121"314*11"1"/5 %$#%%0#"3% )"$*#%* &"! *#&% '" #*#6)#" $**)%& "(!+##,#(#-./(01###.#/23 ",#' -(+ 4 5( ( 6)#6(-'(+#)75(#89,9(:

Detaylı

Bilgi lem Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii

Bilgi lem Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii Bilgi lem Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii Amaç Madde 1. Bu Yönetmeliin amacı; Bilgi lem Müdürlüünün tekilat yapısını, hukukî statüsünü, görev, çalıma usul ve esaslarını belirleyerek, hizmetlerin daha

Detaylı

Aratırma Koordinatörü: Prof. Dr. Faruk en. Hazırlayanlar: Gülay Kızılocak Cem entürk Dr. Martina Sauer

Aratırma Koordinatörü: Prof. Dr. Faruk en. Hazırlayanlar: Gülay Kızılocak Cem entürk Dr. Martina Sauer Download von www.bteu.de / Avrupali Türk Isadamlari Birligi Hannover / TAM Vakfi Yayinlari!" #"# Aratırma Koordinatörü: Prof. Dr. Faruk en Hazırlayanlar: Gülay Kızılocak Cem entürk Dr. Martina Sauer Bu

Detaylı

BÜLTEN. KONU: Mükelleflerin zahat (Özelge) Taleplerinin Cevaplandırılmasına Dair Yönetmelik Yayınlanmıtır.

BÜLTEN. KONU: Mükelleflerin zahat (Özelge) Taleplerinin Cevaplandırılmasına Dair Yönetmelik Yayınlanmıtır. Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN SAYI :2010-044 Tarih: 31.08.2010

Detaylı

AYDIN KESEN. ZMR TCARET BORSASI-Gazi Bulvarı No:2 35210 zmir, Tel: (0232) 425 13 70 (5 Hat), Fax: (0232) 484 29 54, www.itb.org.tr

AYDIN KESEN. ZMR TCARET BORSASI-Gazi Bulvarı No:2 35210 zmir, Tel: (0232) 425 13 70 (5 Hat), Fax: (0232) 484 29 54, www.itb.org.tr The Developments in Production and Trade of Biotech Cotton in Turkey and Traceability Türkiye de Biyoteknolojik Pamuk Üretim ve Ticaretindeki Gelimeler ve Biyoteknolojik pamukların zlenebilirlii Aydın

Detaylı

ÜNVERSTELERN GÖREVLER

ÜNVERSTELERN GÖREVLER ÜNVERSTELERN GÖREVLER VE YENDEN YAPILANMA Günümüz Türkiye sini gelecee taıyanlar i adamlarıdır. Ancak, i hayatının gayretleri Türkiye yi belli bir sınıra kadar ilerletebilir. Eer Türkiye, kaybettii bilimin

Detaylı

Sanayi ve Ticaret Bakanlıından: Sanayi Mallarının Satı Sonrası Hizmetleri Hakkında Yönetmelik Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliin amacı, ekli listede yer

Sanayi ve Ticaret Bakanlıından: Sanayi Mallarının Satı Sonrası Hizmetleri Hakkında Yönetmelik Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliin amacı, ekli listede yer Sanayi ve Ticaret Bakanlıından: Sanayi Mallarının Satı Sonrası Hizmetleri Hakkında Yönetmelik Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliin amacı, ekli listede yer alan malların kullanım ömürleri ile satı sonrası montaj,

Detaylı

FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA

FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA Öncelik 10.1. 2002 AB düzenleyici çerçevesi için anahtar başlangıç koşullarının kabul edilmesinin ve uygulanmasının tamamlanması 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 10.1.1 1 2002/20/AT

Detaylı

Türkiye de Hanehalkı

Türkiye de Hanehalkı gücü, gelir, harcama ve yoksulluk açısından Türkiye de Hanehalkı Zaf er Yükseler Er can Tür kan TÜSAD Küresel Ekonomiye Ent egrasyon Sürecinde Büyüme Semineri 21 Mart 2008, Ankara Sunum çerii* I - gücü

Detaylı

! "#$%& " !"# "# $ % &' ()%%*+,#-.,# % /# #0/.0&/ 1 %. '%% & &%%'% /!2!0 #

! #$%& !# # $ % &' ()%%*+,#-.,# % /# #0/.0&/ 1 %. '%% & &%%'% /!2!0 # ! "#$%& " '(! "#$%& "!"#!"# "# $ % &' ()%%*+,#-.,# % /# #0/.0&/ 1 %. '%% & &%%'% /!2!0 # )*+ $, "- (.,/ 0..1)2#$,# &%& 0! #. # #. &&/& %# -$ 1. $.1 3 - ' # % # 1/% & & 2%% &#&&% '% /!2% &%&& #,# '%' #

Detaylı

II. KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU

II. KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU II. KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU KURUMSAL YÖNETM LKELERNE UYUM BEYANI Kordsa Global Endüstriyel plik ve Kord Bezi Sanayi ve Ticaret A.. (bundan böyle Kordsa Global veya irket diye anılacaktır) 01

Detaylı

KATILIMCI YEREL YÖNET M ANLAYI INDA. H.Burçin HENDEN. Özet. Uluslararası nsan Bilimleri Dergisi ISSN: 1303-5134

KATILIMCI YEREL YÖNET M ANLAYI INDA. H.Burçin HENDEN. Özet. Uluslararası nsan Bilimleri Dergisi ISSN: 1303-5134 Uluslararası nsan Bilimleri Dergisi ISSN: 1303-5134 www.insanbilimleri.com 02.01.2005 KATILIMCI YEREL YÖNETM ANLAYIINDA E-BELEDYECLN YER VE ÖNEM H.Burçin HENDEN Özet 21. yüzyılın yönetim felsefesi Verimlilik,

Detaylı

e.t.t.e tüketim endeksi

e.t.t.e tüketim endeksi (Sayı 39 - Aralık 21) Kartlı alıverie dayalı e.t.t.e tüketim endeksi 39. sayı Ercan Türkan (ercan.turkan@tcmb.gov.tr) 26 Ocak 211 (Sayı 39 - Aralık 21) Özet Aralık ayında nominal toplam tüketim, bir önceki

Detaylı

TÜS AD YÖNET M KURULU BA KANI ARZUHAN DO AN YALÇINDA IN GLOBAL L DERL K FORUMU AÇILI KONU MASI. 11 Mayıs 2007 Bahçe ehir Üniversitesi, stanbul

TÜS AD YÖNET M KURULU BA KANI ARZUHAN DO AN YALÇINDA IN GLOBAL L DERL K FORUMU AÇILI KONU MASI. 11 Mayıs 2007 Bahçe ehir Üniversitesi, stanbul TÜRK SANAYCLER VE ADAMLARI DERNE TÜSAD YÖNETM KURULU BAKANI ARZUHAN DOAN YALÇINDA IN BAHÇEEHR ÜNVERSTES GLOBAL LDERLK FORUMU AÇILI KONUMASI 11 Mayıs 2007 Bahçeehir Üniversitesi, stanbul Deerli katılımcılar,

Detaylı

!" # $%! "# $$ $! " % % # $ &&& " '( % )* " '(

! # $%! # $$ $! % % # $ &&& '( % )* '( !"#$%!" #$ %!"# $$$ %% &&&"'( )*"'( $% &%'#& $ $()*+"" $%#,(-"./$ &(*(%*#0#"121"314*11"1"/5 %$#%%0#"3% )"$*#%* &"! *#&% '" #*#6)#" $**)%& "(!+##,#(#-./(01###.#/23 ",#' -(+ 4 5( ( 6 )# 6(- '(+ #)7 5( #

Detaylı

PREMATÜRE BİR YASA: R.T.Ü.K. YASASI

PREMATÜRE BİR YASA: R.T.Ü.K. YASASI PREMATÜRE BİR YASA: R.T.Ü.K. YASASI Prof. Dr. Ateş VURAN Son günlerde uyguladığı yaptırımlar dolayısıyla, R.T.Ü.K. sürekli olarak medyanın gündeminde yer almaya başladı. 3984 sayılı, "Radyo ve Televizyonların

Detaylı

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM KTAP NCELEMES GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM Editörler: Arif Altun ve Sinan Olkun Orhan KARAMUSTAFAOLU Yrd.Doç.Dr., Amasya Üniversitesi, Eitim Fakültesi, Dekan Yrd., AMASYA

Detaylı

TMMOB ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI SERBEST MÜAVR MÜHENDSLK HZMETLER YÖNETMEL

TMMOB ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI SERBEST MÜAVR MÜHENDSLK HZMETLER YÖNETMEL TMMOB ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI SERBEST MÜAVR MÜHENDSLK HZMETLER YÖNETMEL 2006 ENAZ ÜCRET KTABINDAN Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliin amacı, 27/01/1954 tarihli ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birlii

Detaylı

Metropol Bölge ve Yönetiim

Metropol Bölge ve Yönetiim Metropol Bölge ve Yönetiim Prof.Dr. Nee Kumral Ege Üniversitesi ktisat Bölümü nese.kumral@ege.edu.tr Metropol Bölge ve Yönetiim 1.Metropol Bölge Yönetiiminde Amaç ve lkeler ehirleme hızının artması ile

Detaylı

!"# # $!% & $ % #'' ! " #! " $ !" #$!!%& " %(% #)* $+, -.-/ &' # $ ' (&&! " % (% # )* $+,.0/ ( )***(* +( ( (,, ( -.(( ( ( (

!# # $!% & $ % #'' ! #! $ ! #$!!%& %(% #)* $+, -.-/ &' # $ ' (&&! % (% # )* $+,.0/ ( )***(* +( ( (,, ( -.(( ( ( ( !"# # $!% & $ % #''! " #! " $!" #$!!%& " %(% #)* $+, -.-/ &' # $ ' (&&! " % (% # )* $+,.0/ ( )***(* +( ( (,, ( -.(( ( ( ( / 0 ( / " 0,.( / & 1 ( / 2 +( / 4., ( /! 5,( (* *,. / 1 ' 7 " & 6+1(( / 8** ((

Detaylı

Avrupa Konseyi Proje No EC/1062

Avrupa Konseyi Proje No EC/1062 Avrupa Konseyi Proje No EC/1062!"#$ Projenin Adı Proje Alanı Türkiye de Yolsuzluun Önlenmesi çin Etik (TYEC) Türkiye Projenin Balangıç Tarihi 30 Kasım 2007 Finansman Avrupa Komisyonu (%90) ve Avrupa Konseyi

Detaylı

BÜLTEN. KONU: 6183 Sayılı Kanunda Ve 5084 Nolu Tevik Kanununda Deiiklik Yapılmıtır

BÜLTEN. KONU: 6183 Sayılı Kanunda Ve 5084 Nolu Tevik Kanununda Deiiklik Yapılmıtır Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN SAYI :2010-009 Tarih: 11.02.2010

Detaylı

ÇES LETM BLGLER KURUMUN ADI ADRES LETM BLGLER. Av. Sancar BAYAZIT GENEL SEKRETER YETKL K

ÇES LETM BLGLER KURUMUN ADI ADRES LETM BLGLER. Av. Sancar BAYAZIT GENEL SEKRETER YETKL K ÇES LETM BLGLER KURUMUN ADI ADRES LETM BLGLER YETKL K ÇMENTO ENDÜSTRS VERENLER SENDKASI Kuleli Sokak No: 14 Gaziosmanpaa / ANKARA / TÜRKYE Tel: +90 312 447 20 25 Faks: +90 312 447 85 17 E-Posta: genel@ceis.org.tr

Detaylı

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Bursa ubesi olarak;

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Bursa ubesi olarak; 6. Bölgenin endemik bitki örtüsünün korunması ana hedef olmalıdır. 7. Bölgede bulunan yer altı su kaynaklarının korunması ana hedeflerden olmalıdır. 8. Arıtma sorunu yapılacak bilimsel aratırmalar sonucu

Detaylı

BÖLÜM 1: Radyo Yayınlarının Tarihçesi Radyonun Bulunuşu ve İlk Radyo Yayınları Radyo Yayıncılığının Gelişimi...

BÖLÜM 1: Radyo Yayınlarının Tarihçesi Radyonun Bulunuşu ve İlk Radyo Yayınları Radyo Yayıncılığının Gelişimi... İÇİNDEKİLER Giriş... 1 BÖLÜM 1: Radyo Yayınlarının Tarihçesi... 5 1.1 Radyonun Bulunuşu ve İlk Radyo Yayınları... 5 1.2 Radyo Yayıncılığının Gelişimi... 8 BÖLÜM 2: Radyo Yayın Sistemleri, Örgüt Yapısı...

Detaylı

S R K Ü L E R : 2007 / 6

S R K Ü L E R : 2007 / 6 S R K Ü L E R : 2007 / 6 27.12.2006! " # $% $ & '()) * & +, '-. /, 0& & $ & $ '& + $!0&&, & ' +0 +!0&&0 /!'-# $%". /1,. '&! -,! & &2-3(4-3(4 && -53(4 &6 & ' 7 &+ 8'& & / '&! ()) 7 * + ' $&& / + - ' & 8,$,

Detaylı

Bu dönemde daha önce belirttiim gibi yatırımlarımızla ilgili almı olduumuz kararlarımızın yanı sıra;

Bu dönemde daha önce belirttiim gibi yatırımlarımızla ilgili almı olduumuz kararlarımızın yanı sıra; BORYAD / Aralık 2009 1. 2009, finansal anlamda fırtınalı bir yıldı. Kısaca iecam ın 2009 yılını deerlendirebilir misiniz? Öncelikli konularınız neler oldu, kârlılık hedefleriniz de büyük amalar görüldü

Detaylı

AMER KA B RLE K DEVLETLER SAYI TAYI

AMER KA B RLE K DEVLETLER SAYI TAYI AMERKA BRLEK DEVLETLER SAYITAYI Yazan: Dawid M. WALKER Çeviren: Müslüm PARLAK Amerika Birleik Devletleri Sayıtayı, Birleik Devlet yönetiminin yasama bölümü içerisinde yer alan baımsız bir kurumdur. Genellikle

Detaylı

Türkiye de Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Bakanlıklar Tarafından Uygulanması

Türkiye de Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Bakanlıklar Tarafından Uygulanması Türkiye de Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Bakanlıklar Tarafından Uygulanması Dr. Yaman AKDENIZ * akdeniz@bilgiedinmehakki.org Bilgiedinmehakki.org / BilgilenmeHakki.Org 28 Eylül 2004 Sürüm 1.1 Güncelleme

Detaylı

Dousan Boru Sanayi ve Ticaret A.. 30.09.2009 Tarihli Faaliyet Raporu. irket Merkezi Erzincan Sivas Karayolu 14 Km Pk 74 Erzincan

Dousan Boru Sanayi ve Ticaret A.. 30.09.2009 Tarihli Faaliyet Raporu. irket Merkezi Erzincan Sivas Karayolu 14 Km Pk 74 Erzincan Dousan Boru Sanayi ve Ticaret A.. 30.09.2009 Tarihli Faaliyet Raporu Dousan Boru Sanayi ve Ticaret A.. Ödenmi Sermaye: 11.173.366 YTL. irket Merkezi Erzincan Sivas Karayolu 14 Km Pk 74 Erzincan Sayfa No:

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31 GR LK ANALZ LE ÖRENCLERN TEKNOLOJ VE TASARIM DERS TUTUMLARI ATTITUDE OF TECHNOLOGY AND DESIGN COURSE OF STUDENTS WITH GREY RELATION ANALYSIS Necla TEKTA * Mihriban AYDIN ** Öz Bu aratırmada; 2006-2007

Detaylı

BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI

BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI Amaç Brisa, hissedarlarıyla effaf ve yakın bir iletiim içinde olmayı ilke edinmitir. Bu kapsamda Brisa yönetimi stratejik planları uygulayıp,

Detaylı

1946 BELEDYE SEÇMLER VE BU SEÇMLERDE KADIN SEÇMENLERN DURUMU. Kadir EKER ÖZET

1946 BELEDYE SEÇMLER VE BU SEÇMLERDE KADIN SEÇMENLERN DURUMU. Kadir EKER ÖZET 1946 Belediye Seçimleri ve Bu Seçimlerde Kadın Seçmenlerin Kadir EKER 1946 BELEDYE SEÇMLER VE BU SEÇMLERDE KADIN SEÇMENLERN DURUMU Kadir EKER ÖZET Ülkemizde demokratik gelimeler Merutiyetle balamı, Cumhuriyetle

Detaylı

OLMUKSA INTERNATIONAL PAPER SABANCI AMBALAJ SANAY VE TCARET A.. 31 MART 2004 TARH TBARYLE ÖZKAYNAK YÖNTEMNE GÖRE DÜZENLENEN ÖZET KONSOLDE MAL TABLOLAR

OLMUKSA INTERNATIONAL PAPER SABANCI AMBALAJ SANAY VE TCARET A.. 31 MART 2004 TARH TBARYLE ÖZKAYNAK YÖNTEMNE GÖRE DÜZENLENEN ÖZET KONSOLDE MAL TABLOLAR OLMUKSA INTERNATIONAL PAPER SABANCI AMBALAJ SANAY VE TCARET A.. 31 MART TARH TBARYLE ÖZKAYNAK YÖNTEMNE GÖRE DÜZENLENEN ÖZET KONSOLDE MAL TABLOLAR BAIMSIZ DENETÇ SINIRLI DENETM RAPORU OLMUKSA INTERNATIONAL

Detaylı

"./01 23/40./ /0531,7,++'7%/4' '/90+07

./01 23/40./ /0531,7,++'7%/4' '/90+07 !" ###!$# " %&'(')*+,+,- Türkiye nin en büyük özel ticari bankalarından biri olan Türkiye Bankası A.. tarafından, 74 yıl önce Türkiye de kurulan irket in hisseleri stanbul Menkul Kıymetler Borsası nda

Detaylı

BÜLTEN Tarih: 02.05.2008

BÜLTEN Tarih: 02.05.2008 Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN Tarih: 02.05.2008 SAYI :2008-036

Detaylı

Kısa Dönem Krizlerin Sosyoekonomik Etkileri: Türkiye, Endonezya ve Arjantin Deneyimleri

Kısa Dönem Krizlerin Sosyoekonomik Etkileri: Türkiye, Endonezya ve Arjantin Deneyimleri ERC Working Papers in Economics 04/13 October 2004 Kısa Dönem Krizlerin Sosyoekonomik Etkileri: Türkiye, Endonezya ve Arjantin Deneyimleri Murat Koyuncu University of Washington Fikret enses ktisat Bölümü

Detaylı

SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 42 ST, 08. 08. 2006 YEN KURUMLAR VERGS KANUNU NDA ÖRTÜLÜ SERMAYE

SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 42 ST, 08. 08. 2006 YEN KURUMLAR VERGS KANUNU NDA ÖRTÜLÜ SERMAYE SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 42 ST, 08. 08. 2006 çindekiler: Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu nda örtülü sermaye YEN KURUMLAR VERGS KANUNU NDA ÖRTÜLÜ SERMAYE Bilindii üzere, 21.06.2006 tarihli Resmi Gazete de

Detaylı

Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda mzalanarak Gönderilmesine likin Esaslar Hakkında Tebli

Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda mzalanarak Gönderilmesine likin Esaslar Hakkında Tebli Sermaye Piyasası Kurulundan: Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda mzalanarak Gönderilmesine likin Esaslar Hakkında Tebli Seri : VIII No : BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve

Detaylı

Son vergi düzenlemeleri ile ortaya çıkan fiyat indirimleri tüketiciye yansıtıldı mı?

Son vergi düzenlemeleri ile ortaya çıkan fiyat indirimleri tüketiciye yansıtıldı mı? Son vergi düzenlemeleri ile ortaya çıkan fiyat indirimleri tüketiciye yansıtıldı mı? Ercan Türkan (ercan.turkan@tcmb.gov.tr) Mayıs 2009 Özet ç talebin canlandırılabilmesi amacıyla Mart ayında bir dizi

Detaylı

Ruhsat ve Denetim Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii

Ruhsat ve Denetim Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii Ruhsat ve Denetim Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii BRNC BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, LKE VE TANIMLAR Amaç Madde 1 - (1) Bu yönetmeliin amacı Avcılar Belediye Bakanlıı Ruhsat Denetim Müdürlüünün görev,

Detaylı

GENEL MEKTUP NO: 2007/07 TARH : TÜM ÜYELERMZE,

GENEL MEKTUP NO: 2007/07 TARH : TÜM ÜYELERMZE, GENEL MEKTUP NO: 2007/07 TARH : 09.11.2007 TÜM ÜYELERMZE, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun gereince, terörün finansmanının önlenmesine ilikin üpheli ilem bildirim yükümlülüünün

Detaylı

KTSAD LETMELRE DAHL MENKUL KIYMETLERN DEERLEMES. Bülent AK Ba Hesap Uzmanı

KTSAD LETMELRE DAHL MENKUL KIYMETLERN DEERLEMES. Bülent AK Ba Hesap Uzmanı KTSAD LETMELRE DAHL MENKUL KIYMETLERN DEERLEMES Bülent AK Ba Hesap Uzmanı 1. TCAR KAZANCIN TESPT YÖNTEM VE DEERLEME LEM : 1.1. Öz Sermaye Nedir? Öz sermaye; iletmenin sahip olduu iktisadi kıymetler ile

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURYET MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2005-I

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURYET MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2005-I KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURYET MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2005-I A Ç I K L A M A Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Merkez Bankası tarafından hazırlanan Üç Aylık Bülten'de yer alan, bankaların

Detaylı

ÖRGÜTLERN SOSYAL SORUMLULUKLARI:KAVRAMSAL BR ÇÖZÜMLEME. Kürad YILMAZ ÖZET

ÖRGÜTLERN SOSYAL SORUMLULUKLARI:KAVRAMSAL BR ÇÖZÜMLEME. Kürad YILMAZ ÖZET ÖRGÜTLERN SOSYAL SORUMLULUKLARI:KAVRAMSAL BR ÇÖZÜMLEME ÖZET Bu çalımanın amacı örgütlerin sosyal sorumlulukları hakkında kavramsal bir çözümleme yapmaktır. Bu amaçla ilk önce sosyal sorumluluk kavramının

Detaylı

! " #$! "# $$ $! " % % # $ &&& " '( % )* " '(

! #$! # $$ $! % % # $ &&& '( % )* '( !"#$!" #$ %!"# $$$ %% &&&"'( )*"'( $% &%'#& $ $()*+"" $%#,(-"./$ &(*(%*#0#"121"314*11"1"/5 %$#%%0#"3% )"$*#%! *#&% '" #*#6)#" $**)%& "(!+ ##,#(#-.,/0 12#)34 5( 6 7###0# 5 89 ",#' -(+ : ;(

Detaylı

Birinci Medya Reklam. Markanıza Değer KATALIM. Yeni Nesil TV - GençTVExpress Apple Ipad Online SMS EXPRESS CEP ABONE 2399

Birinci Medya Reklam. Markanıza Değer KATALIM. Yeni Nesil TV - GençTVExpress Apple Ipad Online SMS EXPRESS CEP ABONE 2399 HABER PORTALINIZ www.kibrisgenctv.com Kıbrıs ta Birinci, Akdeniz de bir inci 90.0* 96.6 Mağusa Yeni Nesil TV - GençTVExpress Apple Ipad Online SMS EXPRESS CEP ABONE 2399 Birinci Medya Reklam Markanıza

Detaylı

PricewaterhouseCoopers

PricewaterhouseCoopers 1 YEN TÜRK LRASI 5083 SAYILI TÜRKYE CUMHURYET DEVLETNN PARA BRM HAKKINDA KANUN ve UYGULAMASI 7 Ekim 2004 Hakan Eraslan Kanuni Düzenleme Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında 5083 Sayılı Kanun

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı