Kadir UZUN. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü. Elektronik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalında. Yüksek Mühendislik Tezi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kadir UZUN. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü. Elektronik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalında. Yüksek Mühendislik Tezi"

Transkript

1 KABLOSUZ İLTİŞİM SİSTMLRİ BİNA İÇİ YAYILIMINDA NGLLRİN TKİLRİNİN İNCLNMSİ Kadi UZUN Zonguldak Kaaelas Ünivesitesi Fen Bililei nstitüsü lektonik-lektonik Mühendisliği Anabili Dalında Yüksek Mühendislik Tezi Olaak Hazılanıştı. ZONGULDAK HAZİRAN 6

2 ii

3 ÖZT Yüksek Mühendislik Tezi KABLOSUZ İLTİŞİM SİSTMLRİ BİNA İÇİ YAYILIMINDA NGLLRİN TKİLRİNİN İNCLNMSİ Kadi UZUN Zonguldak Kaaelas Ünivesitesi Fen Bililei nstitüsü lektik-lektonik Mühendisliği Anabili Dalı Tez Danışanı: Yd. Doç. D. tan ÖZTÜRK Hazian 6, 7 sayfa Günüüzde, he zaan ve he yede yüksek vei hızlaına ulaşaak habeleşek için geekli koşullaı aıyouz. Kablosuz Yeel Alan Ağlaı (WLAN teknolojisi bize bu olanaklaı sağlayabilecek teknolojileden biidi. WLAN ve diğe geniş bant kablosuz teknolojile bina içi ve bina dışı otalaa uyalanı. Bununla bilikte, bina içi otala için, kablosuz sinyal gücünü ciddi bi şekilde zayıflatan pek çok engel yüzünden yayılıı inceleek zodu. Bu çalışada, bina içi otalada yaygın olaak kullanılan faklı yapı alzeeleinin, veici sinyal gücüne olan etkisini inceleyeceğiz. Bina içi ve bina dışı otalada yayılıa etki eden biçok faktö vadı. Bu faktöleden bii olan kııla açısı, konuyla ilişkili pek çok aaştıada ihal edilektedi. Bizi çalışaızda, kııla açısı dikkate alınaak, zayıflaala için daha doğu sonuçla elde edildi. Yayılıa etki eden bi başka faktö olan engellein yüzey püüzlei ayıca hesaplaalaa katılıştı. ÖZT(deva ediyo iii

4 lde edilen teoik göüntü için MATLAB pogaı kullanılaak siülasyon yapıldı. Siülasyonda, veici ve engelin koodinatlaı, veici sinyalin fekansı, alzeenin tipi ve yüzey püüzleinin yüksekliklei vei giişleini oluştuaktadı. Siülasyon pogaı engel nedeniyle veici sinyalinde oluşan zayıflaalaı üç boyutlu ışın izlee yöntei kullanılaak ete esafe aalık değelele hesapla. Fekans olaak, WLAN teknolojileinin kullanıldığı.4 GHZ ve 5. GHZ fekanslaı kullanılı. Sonuç olaak kablosuz habeleşe otalaında yaygın olaak kullanılan engelleden, on adet falı yapı alzeesi dikkate alınaak, bu alzeelein güç zayıflaalaının gafiksel gösteiini elde ettik. Anahta Sözcükle : Kablosuz ağ, ışın izlee, saçıla, geniş bant Bili Kodu : iv

5 ABSTRACT M. Sc. Thesis INVSTIGATIONS OF TH FFCTS OF OBSTACLS ON WIRLSS COMMUNICATIONS INDOOR PROPAGATIONS Kadi UZUN Zonguldak Kaaelas Univesity Gaduate School of Natual and Applied Sciences Depatent of lectical and lectonics ngineeing Thesis Adviso: Asst. Pof. tan ÖZTÜRK June 6, 7 pages Nowadays we ae looking fo counications in vey high data ates anytie any whee. Wieless Local Aea Netwoks (WLAN technology is one of the technologies that povide such oppotunities. WLAN and othe wide band wieless technologies ae deployed indoo and outdoo. Howeve, indoo envionents ae difficult to cove without gaps (i.e., thee ae always non coveed holes, due to any obstacles that attenuate wieless signal powe seveely. In this study, we investigate the effects of vaious constuction ateials widely used in any indoo ediu on tansitted signal powes. Thee ae seveal factos that affect popagations ove indoo and outdoo edius. One of these factos, efaction angle, is not conside in any elating eseaches. In ou study, efaction angles ae consideed to obtain oe accuate esults fo attenuations. Anothe facto consideed in ou study is the suface oughness of obstacles. v

6 ABSTRACT(continued The deived theoetical aspect is siulated using MATLAB poga. In the siulation, the inputs include the coodinates of the tansitte and obstacles, the fequency of tansitted signals, ateial type and the oughness value of sufaces. The siulation poga calculates the attenuations of the tansitted powe due to obstacles, in a esolution of ete in 3D by using ay tacing ethod. Fo the fequency, we conside.4 GHZ and 5. GHZ which ae used in WLAN technology. By consideing ten diffeent constuction ateials as obstacles ove a wieless counication ediu, we obtain the gaphical epesentation of the powe attenuations fo these ateials. Key Wods Science Code : : Wieless netwok, ay tacing, scatteing, boadband vi

7 TŞKKÜR Çalışa boyunca yönlendiici ve yol gösteici olan, değeli göüş, önei ve deneyileini benden esigeeyen danışan hoca Sayın Yd. Doç. D. tan ÖZTÜRK e, tezin şekillenesine yadıcı olan değeli göüşleinden dolayı Sayın Yd. Doç. D. Halit TAŞKIN ve Sayın Yd. Doç. D. Rıfat HACIOĞLU na, ilgi ve desteğini he zaan yanıda hissettiği eşie, göstediği sabı ve anlayıştan ötüü kızıa, son olaak da hoşgöüleinden ve anevi destekleinden güç aldığı çalışa akadaşlaıa teşekküleii sunaı. vii

8 İÇİNDKİLR Sayfa KABUL... ii ÖZT... iii ABSTRACT... v TŞKKÜR... vii İÇİNDKİLR... viii ŞKİLLR DİZİNİ... x ÇİZLGLR DİZİNİ... xi SİMGLR V KISALTMALAR DİZİNİ... xii BÖLÜM TANITIM V AMAÇ... BÖLÜM LKTROMANYTİK DALGA YAYILIMI LKTROMANYTİK DALGA V ÇÖZÜMÜ SNLL KANUNU İKİ YALITKAN ARAKSİT YÜZYD YANSIMA V KIRILMA Dik Polaizasyon Paalel Polaizasyon BRWSTR AÇISI SINIR AÇISI BİRİNCİ ORTAM BOŞLUK, İKİNCİ ORTAM YALITKAN OLMASI DURUMUNDA YANSIMA V İLTİM KATSAYILARI....7 SAÇILMA....8 LKTRİKSL ALAN V GÜÇ İLİŞKİSİ... viii

9 İÇİNDKİLR (deva ediyo Sayfa BÖLÜM 3 GOMTRİK OPTİK SKALR HLMHOLTZ DNKLMİND GOMTRİK OPTİK ÇÖZÜM İKONAL V TRANSPORT DNKLMLRİ İKONAL DNKLMİ V FAZ FONKSİYONU İLŞKİSİ TRANSPORT DNKLMİ V GNLİK FONKSİYONU İLİŞKİSİ BÖLÜM 4 IŞIN İZLM IŞIN İZLMY GİRİŞ İKİ BOYUTLU IŞIN İZLM MANTIĞI... 4 BÖLÜM 5 LKTROMANYTİK DALGALAR İÇİN MALZM NİTLİKLRİ 4 5. YALITKAN MALZMLRD DALGA YAYILIMI ÇOKLU GÇİŞ TKNİĞİ ÖLÇÜM DĞRLRİ BÖLÜM 6 ÜÇ BOYUTLU IŞIN İZLM PROGRAMI... 5 BÖLÜM 7 SONUÇLAR V GLCKT PLANLANAN ÇALIŞMALAR KAYNAKLAR K AÇIKLAMALAR... 7 ÖZGÇMİŞ... 7 ix

10 ŞKİLLR DİZİNİ No Sayfa. Bina içi yayılı lektoanyetik dalganın yansıa ve kıılasının geoetik gösteii Dik polaizasyon için elektoanyetik dalganın yansıa ve iletii Paalel polaizasyon için elektoanyetik dalganın yansıa ve iletii Püüzlü duvalada yansıa katsayısı ölçü sonuçlaı L uzunluğundaki linee antenin ve d uzaklığındaki noktaya etki gösteii (3.3 seisinin S n kısi toplalaının N sayısına göe değişii Geoetik ışın yapısı Işın tüpü Kaynak ve göüntü kaynaklaından oluşan siste Bi slaba elektoanyetik düzle dalga yayılıı İki koşulda (boşlukta ve katanlı ölçü İnşaat alzeesi olaak beton blok öneklei İnşaat alzeesi olaak kontplak ve ağaç yapı öneklei İnşaat alzeesi olaak tuğla duva öneği İnşaat alzeesi olaak stafo öneği İnşaat alzeesi olaak odel kapı öneği İnşaat alzeesi olaak ince duva öneklei ( adet İnşaat alzeesi olaak hazı pano duva öneklei (3 adet Kaynak ve alıcı noktalaı aasında ışının izlediği boyutlu yol Kaynak ve alıcı noktalaı aasında ışının izlediği boyutlu yol ve üç ota WLAN zayıflaa kaakteistiği ışın izlee pogaı akış diyagaı Beton blok için kablosuz zayıflaa gafiklei Tuğla yapı için kablosuz zayıflaa gafiklei Diğe alzeelein biinci koşulda kablosuz zayıflaa gafiklei Saçıla etkisi altında kablosuz zayıflaa gafiklei x

11 ÇİZLGLR DİZİNİ No Sayfa 5. Malzeelein elektiksel geçigenlik katsayılaı Siülasyon koşullaı Şekil 6.4 ve Şekil 6.5 de veilen MATLAB gafikleinin düzeni xi

12 SİMGLR V KISALTMALAR DİZİNİ a, a φ, a x i t G G t H H i H H t h c I k k L n p e : silindiik koodinatla için bii vektöle : elektiksel alan : gelen dalganın elektiksel alanı : yansıyan dalganın elektiksel alanı : iletilen dalganın elektiksel alanı : alıcı anten kazancı : veici anten kazancı : anyetik alan : gelen dalganın anyetik alanı : yansıyan dalganın anyetik alanı : iletilen dalganın anyetik alanı : yüzey çıkıntısının kitik yükseklik değei :.tü ve sıfııncı deece Bessel Fonksiyonu : dalga sayısı : boşluk için dalga sayısı : siste kayıp faktöü : kııla indeksi : etkin tanjant kaybı P d : boşluk için güç akı yoğunluğu P ( d : d uzaklığındaki alıcı gücü P t s s S N (, y z, : veici gücü : eş faz yüzeyleine noal olan vektö : geoetik ışının ilelediği yol boyunca olan esafe : sonsuz teili asiptotik seinin kısi toplalaı x : veici noktasının koodinatlaı ( x y, z n, : alıcı noktasının koodinatlaı n n xii

13 α ( ω : zayıflaa sabiti β ( ω : faz sabiti ω ε ε ε : açısal fekans : elektiksel geçigenlik katsayısı : boşluktaki elektiksel geçigenlik katsayısı : bağıl elektiksel geçigenlik katsayısı ε e : kopleks etkin bağıl elektiksel geçigenlik katsayısı ' ε : kopleks yalıtkanlık sabiti µ : anyetik geçigenlik katsayısı µ : boşluktaki anyetik geçigenlik katsayısı µ : bağıl anyetik geçigenlik katsayısı η : kaakteistik epedans η θ B θ c θ i θ θ t σ h σ Γ Γ II : boşluktaki kaakteistik epedans : Bewste açısı : sını açısı : gelen ışının noal düzle ile yaptığı açı : yansıyan ışının noal düzle ile yaptığı açı : kıılaya uğayan ışının noal düzle ile yaptığı açı : standat sapa : akoskobik iletkenlik : dik polaizasyon için Fesnel yansıa katsayısı : paalel polaizasyon için Fesnel yansıa katsayısı Γ ough : püüzlü yüzeyle için yansıa katsayısı Τ Τ II γ λ δ s ψ : dik polaizasyon için ileti katsayısı : paalel polaizasyon için ileti katsayısı : kopleks yayıla sabiti : dalga boyu : saçıla kayıp faktöü : skale bi elektoanyetik alan bileşeni xiii

14 ϕ (, φ, z : faz fonksiyonu w l h a b d d x : Rotasyon : tuğla alzeenin genişliği ψ : Gadyant ψ ψ : Divejans ψ : tuğla alzeenin uzunluğu : tuğla alzeenin yüksekliği : tuğla alzeenin ota delik çapı : tuğla alzeenin yan delik çapı : tuğla alzeenin delikle aası esafesi : tuğla alzeenin delik ile kena aa esafesi ψ : Laplasiyen ψ KISALTMALAR ABD GHZ LAN LK RLAN RF TW T TM UWB WG Wi-Fi WLAN : Aeika Bileşik Devletlei : Gigahetz : Local Aea Netwoks (Yeel Alan Ağlaı : Lunebeg-Kline : Radio Local Aea Netwoks (Radyo Yeel Alan Ağlaı : Radyo Fekansı : Tansvese lectoagnetik Wave : Tansvese lectic (Dik Polaizasyon : Tansvese Magnetic (Paalel Polaizasyon : Ulta Wide Band (Ulta Geniş Bant : Whispeing Galley (Fısıltı Galeisi : Wieless Fidelity (Kablosuz Bağlılık : Wieless Local Aea Netwoks (Kablosuz Yeel Alan Ağlaı xiv

15 BÖLÜM TANITIM V AMAÇ Habeleşe yani başka canlılala iletişi kuabile, insanın doğasında va olan içgüdüsel bi davanış biçii olduğundan insan bu ihtiyacını gideebilek için hep bi aayış içinde oluştu. Alexande Gaha Bell, 876 yılında telefonu icat ettiğinde diyo ki: "Telefon kablolaının da su ve gaz boulaı gibi evle aasında döşeneceği ve insanlaın evleinden çıkadan bibilei ile sohbet edebileceklei günle yakındı". Son yıllada atık evleiizden çıkadan sohbet eteyi değil, neede olusak olalı günlük yaşantıızı eksiksiz südüebilenin koşullaını aıyouz. Günüüz teknolojisi de bizlee bu olanaklaı sunabilecek düzeye geliş olup, he geçen gün daha büyük gelişele kaydedilektedi (Sebest,. Günüüzde habeleşedeki genel eğili, kullanıcılaa hehangi bi yede, hehangi bi zaanda kesintisiz olaak kişisel geniş bantlı sevislein optiu olaak sağlanası yönündedi. Gelecekte kullanıcıla bulunduklaı hehangi bi yede ihtiyaçlaı olan bi telekoünikasyon sevisini, oada bulunan ve şatlaına uygun gelen (ücet, sevis kalitesi, geekli vei hızı vb. işleteci üzeinden akıllı telekoünikasyon şebekelei yoluyla alacaktı. Bu eğilie paalel olaak geliştiilen teknolojileden biisi olan Kablosuz Yeel Alan Ağlaı (Wieless Local Aea Netwoks, WLAN ile, kullanıcılaın belili lokal alanlada çok yüksek hızlada kablosuz olaak intenet sevisi alabilelei ükün olaktadı. Koşulla WLAN için uzun bi yolun, henüz başlangıcında olduğuuz hissini veektedi (Öztük, 4. WLAN, iki yönlü geniş bant vei iletişiini sağlayan, ileti otaı olaak fibe optik kablo veya bakı kablo yeine adyo fekansı veya kızılötesi ışınlaı kullanan ve salon, bina ya da kapus gibi sınılı alanlada çalışan iletişi ağlaı olaak ifade edilebili.

16 Kuulu kolaylığı ve haeket sebestliği gibi öneli avantajla sağlayan WLAN sistelei kablolu ağlaın yeini alabilekte hatta bu ağladan daha geniş fonksiyonlaı yapısında bulunduaktadı. Kablosuz Yeel Alan Ağlaı Avupa düzenleeleinde Telsiz Yeel Alan Ağlaı, Radio Local Aea Netwoks, Radio LAN, RLAN olaak adlandıılasına kaşın başta ABD. olak üzee pek çok ülkede Wi-Fi, Wieless Local Aea Netwoks, Wieless LAN, WLAN olaak adlandıılaktadı. Bu tez çalışasında.4 GHZ ve 5 GHZ fekans bandında adyo fekansı (RF ile çalışan, WLAN, Wi-Fi veya RLAN olaak adlandıılan kablosuz iletişi sistelei inceleniş olup; daha yaygın olaak kullanılası nedeniyle WLAN kısaltılası tecih edilişti. WLAN sistelei endüsti kuuluşlaı veya bu kuuluşlaın katkılaı ile oluştuulan oganizasyonla taafından yüütülen çalışala sonucu lisans geektieyen fekans bantlaında geçekleştiilektedi (Öztük, 4. WLAN sistelei iş adalaı, yöneticile, çalışanla, küçük ve ota ölçekli işletele, bieysel kullanıcıla gibi büyük bi kesie intenet ve üyesi olduklaı kuusal ağa (İntanet obil olaak bağlana ikânı sağlaaktadı. Ayıca, WLAN sistelei kullanıcılaa ekândan bağısız olaak kolay bi kablosuz ağ kuuluu ve geniş bant vei iletii ikânı sunaktadı. Kablolu LAN laın tü özellikleine sahip olan WLAN sistelei bu ağlaın devaı veya altenatifi olaak kullanılaktadı. Kuusal ve kişisel kullanıı dışında estoanla, otobüs teinallei, otelle, büyük alışveiş ekezlei, ten istasyonlaı, hava alanlaı, cadde ve sokakla gibi kauya açık alanlada hotspotla (işi Alanlaı vasıtasıyla veilen kablosuz intenet hizetinin de hızla atakta olduğu gözlenektedi. WLAN sisteleinin kullanıcılaa sağladığı kolaylıklaı ve geleneksel kablolu sistelee olan üstünlükleini obil iletişi, hızlı ve kolay kuulu, işlete esnekliği, genişletilebililik ve aliyetteki kazanç olaak döt ana gupta toplayabiliiz. Bahsedilen bu hususlaı kısaca açıklaakta yaa vadı. Mobil iletişi; WLAN sistelei kullanıcılaa neede olulasa olsun, haeket halinde dahi, kapsaa alanı içinde geçek zaanlı bilgi iletişii sağla. Bu haeket sebestliği, iş yelei ve çalışanla için çok büyük bi üstünlüktü. vin he yeinden intenete kablosuz

17 bağlanak, hatta üstakil evlede bu ikânın bahçede bile bulunası, büyük ahatlık ve konfo sağlaaktadı. Ayıca haeket halinde iken çalışanın söz konusu olduğu, bazı iş yeleinde obil iletişi konfodan ziyade bi zounluluktu. Öneğin otoobil fabikalaında, beyaz eşya üetiinde obil iletişiin geekliliği ve faydalaı açıktı. Sağlanan bu haeket sebestliği, işlete kolaylığı, hız ve veililik atışı olaak gei dönektedi. Hızlı ve kolay kuulu; WLAN sistelei kablosuz olanın avantajlaını kullanaak, kablo çekenin zo, pahalı veya ikânsız olduğu yelede kolay ve düşük aliyetli iletişi ikânı sağlaaktadı. Kablo döşenesinin sakıncalı olduğu taihi binalada WLAN sistelei uygun bi çözü olaktadı. İşlete esnekliği ve genişletilebililik; WLAN sistelede bilgisayalaın ontaj yeleini belileeye ve kablolaaya ihtiyaç duyulaz. Kullanıcı sayısının ve yeinin değişken olduğu otala için WLAN sistelei oldukça elveişlidi. Ağda yeni kullanıcılaın ilavesi ve ye değişikliği, kablolu ağladaki gibi öneli alzee ve işçilik gideleine neden olaaktadı. Maliyet kazancı; Kablosuz ağla kuulacak sistee göe değişekle bilikte genellikle kablolu ağlaa göe daha düşük aliyetlidi. Çünkü kablo aliyeti ve ontaj işçiliği söz konusu değildi. WLAN sisteleinde kullanılan ağ katlaının aliyetlei he geçen gün azalaktadı. Ayıca fekans spektuu kullanıı da genellikle ücetsizdi (Öztük, 4. Bilgiye he zaan ve he yeden ulaşabile hedefi ile geliştiilen, WLAN teknolojisine olan ağbet, bu doğultuda yapılan incelee ve aaştıalaı da hızlandııştı. WLAN teknoloji odellei üzeinde yapılan aaştıala, bina içi ve bina dışı otalada olak üzee iki gupta inceleni. Bu aaçla geek bina içi ve geek bina dışı adyo yayılıının incelenesi için etkin yöntelee geeksini hızla ataktadı. Bu tez çalışasında özellikle bina içi yani kapalı otaladaki adyo yayılıının incelenesine ağılık veilecekti. Bina içi adyo yayılıı ile alışılageliş bina dışı obil adyo yayılıı aasındaki en öneli fakla: kapsaa alanının çok daha küçük olası ve ota değişkenlik paaeteleinin daha kısa esafeli veici alıcı uzaklığı için daha fazla olasıdı. Bina 3

18 içi adyo yayılıı binanın planı, kullanılan yapı alzeeleinin elektiksel özellikleinden çok fazla etkileni fakat yağu, ka, bulut gibi hava koşullaından etkileneektedi. Bina içeisinde bulunan duva, pencee, kapı ve obilya gibi cisileden adyo dalgalaının yansıası, kıılası, kıınıı (difaksiyonu ve saçılası sonucunda göndeilen sinyal alıcıya biden fazla yolla ulaşı. Bu olay " Çok yollu zayıflaa (ultipath fading " olaak bilini. Bina içinde ileleyen elektoanyetik dalganın incelenesi sıasında, Şekil. de göülen döt değişik fiziksel olayın ele alınası son deece önelidi. Bunla yansıa, kııla, kıını ve saçıla olaylaıdı. Yansıa ve kııla, elektoanyetik dalganın, boyutlaı dalga boyuna göe çok büyük bi cise çaptığında oluşu. Bu duuda he iki otaın kaakteistik epedansının düzensizliğine bağlı bi oanda yansıa ve yeni otada kııla oluşu. Yansıa dünya yüzeyinde, binalada, duvalada, zein ve tavanlada geçekleşi. Alıcı ile veici aasındaki ileti yolunda, keskin kenalaa sahip bi yüzey bulunusa, kıını oluşu. Yüksek fekanslada kıını, cisin geoetisine, kıını noktasına gelen elektoanyetik dalganın polaizasyonuna, genliğine ve fazına bağlıdı. Özellikle bina dışı adyo yayılıında, binalaın çatılaı nedeniyle öneli bi aaştıa konusu oluştu. Bina içi adyo yayılıında, duva köşelei kıınıın en fazla oluştuğu noktaladı. Alıcı ile veici aasındaki ileti yolunda, elektoanyetik dalganın, dalga boyuyla kaşılaştııldığında küçük boyutlu cisile bulunuyosa ve ayıca bii hacide çok fazla sayıda cisi bulunuyosa, saçıla ekanizası geçekleşi. Otada obilya gibi küçük eşyala, engebeli ve püüzlü yüzeyle saçılayı oluştuu. 4

19 alıcı Doğudan ışın veici Kıını etkisi Yansıa etkisi Kııla etkisi Şekil. Bina içi yayılı. Günüüzde bina içi otaa ait bilgile sayısallaştıılaak, gafiksel veya sayısal bi vei dosyası foatına sokulakta, hızlı algoitala kullanılaak otaa özgü kanal paaetelei hesaplanabilektedi. Bu şekilde, kapsaa alanı, eişi noktasının yei ve paaetelei gibi biçok özellikle deneylee ihtiyaç duyuladan veya daha az deney desteği ile büyük doğulukla tespit edilektedi. Radyo kanalını elektoanyetik dalga yayılıı ile niteleyen odellee yönelik tü bu çalışala, kablosuz habeleşe sisteleinin gelişiine, kapasite, pefoans ve sevis kalitesinin atıılasını, fekans spektuunun daha etkin ve veili kullanılasını aaçlaaktadı. Bu nedenle, adyo kanallaı üzeine yönelik çalışala, evcut ve gelecekteki kablosuz habeleşe sisteleinin gelişii için büyük öne taşı. Bu aaştıa doğultusunda yapılan çalışala, ulta geniş bant özellikle WLAN sisteleine yönelik olup, WLAN kanal özellikleine yönelik çalışalaı ve bulgulaı içeektedi. İkinci, üçüncü, dödüncü ve beşinci bölülede bina içi otaladaki elektoanyetik dalganın yayılıının incelenesi üzeine yönelik teoik aaştıa sonuçlaına ayılış iken, altıncı ve son bölüde değişik alzeelein, WLAN elektoanyetik dalgalaına vediği tepkile ve zayıflaa değelei bi MATLAB pogaı yadııyla siülasyon yapılıştı. Yapılan çalışalaın Bina içi WLAN sisteleinin çözülenesine yönelik aaştıalaa ışık tutası aaçlanaktadı. 5

20 Bu çalışanın içeiğini ve yapılan katkılaın daha açık biçide tanıtabilek bakıından, bundan sonaki bölüle kısaca şu şekilde özetlenebili. İkinci bölüde bina içi otalada elektoanyetik dalgalaın yayılıının daha iyi anlaşılabilesi için, önce elektoanyetik yayılı ana hatlaıyla ele alınacak, sona Snell Yasası, Yalıtkan aakesit yüzeyleinde yansıa ve kııla olaylaı incelenecek, Bewste ve sını açılaı tanılanacak, değişik otaladaki dalgalaın yansıa ve saçıla özelliklei incelenecek, elektiksel alan ve güç ilişkisi anlatılacaktı. Üçüncü bölüde bina içi otaladaki, elektoanyetik dalgalaın haeketinin daha detaylı kavanası için, Geoetik Optikten bahsedilecekti. Bu çalışada, bina içi otaladaki adyo yayılıını odelleek için liteatüde kullanılan en etkin odelleden bii olan Işın izlee tekniği dödüncü bölüde incelenişti. Yayılı otaındaki ateyallein özellikleinin incelenesi öneli bi aaştıa konusudu. Bina içi ve bina dışı ota uygulaalaı için WLAN teknolojisinin sınılaı ve kapasiteleinin değelendiilesi bazında, binada kullanılan alzeelein elektoanyetik özellikleinin bilinesi ve kavanası son deece önelidi. Bu doğultuda, yaygın olaak kullanılan on adet inşaat alzeesinin yayılı uygulaalaı ve bu alzeelein ulta geniş bant fekanslaındaki niteliklei beşinci bölüde incelenişti. Altıncı bölüde liteatüde etkin olaak kullanılan, üç boyutlu ışın izlee yöntei kullanılaak, bi adyo yayılı odeli elde ediliş ve beşinci bölüde adı geçen on ayı inşaat alzeesinin.4 GHZ ve 5 GHZ fekanslaında vediklei tepkile ve sonuçlaı otaya konuştu. Yedinci ve son bölüde sonuç ve gelecekte planlanan çalışalaa değinilişti. 6

21 BÖLÜM LKTROMANYTİK DALGA YAYILIMI Maxwell denklelei ile elektoanyetik dalgala vasıtasıyla eneji yayılıının ükün olduğu ispatlanıştı. lektoanyetik dalgala şekil olaak oldukça kopleks yapıla olup, bazı özel koşulla altında ise çok basit ifade edilebilile. Yeteli şatla ve sınılaala altında, yalnız bi alan konfigüasyonuna izin veili. Bununla bilikte çoğu elektoanyetik alan pobleinde biçok alan konfigüasyonunun bağısız olaak bilikte bulunası ikânı vadı. Bu suetle dalga kılavuzu teinolojisinde, izin veilen alan konfigüasyonuna od adı veili. Geçekte, odla bağısız ise, bii ve bikaçı haiç, taaının evcut oladığı bazı koşulla için vasayabili. Kesinlikle bu duu, noal hayatta kaşılaşılacak oijinal poblelee ilave kısıtlaala getiecekti.. LKTROMANYTİK DALGA V ÇÖZÜMÜ Başlangıçta, kısaca TM (Tansvese lectoagnetik Wave ile ifade edilen düzlesel elektoanyetik dalgala incelenecekti. ğe uzayın he noktasında zaanla değişen vektöel alanla, uzaysal yönelii zaandan bağısız olan lokal bi düzlede kalıyosa, bu takdide bahse konu alanın düzlesel elektoanyetik dalga olduğu söyleni. Genellikle lokal düzlelein yönelii uzayın faklı noktalaında faklıdı. Ancak incelenecek olan düzlesel dalgala bi istisna oluştuu. ve H alan vektölei dalganın ilelee yönüne dik olan düzlesel dalgala, dalga yayılı odunun özel bi takıını oluştuu. Kaynaklaından uzakta bulunan dalgala, yeel olaak düzlesel dalgala olaak düşünülebili. Bu koşullada Maxwell Denklelei teka düzenleni ve hesaplaalada büyük kolaylıkla sağlanı. Linee, hoojen, izotop ve kaynaksız bi otada Maxwell denklelei 7

22 x - µ H t xh σ ε.h t (. (. (.3. (.4 olaak yazılı. Yukaıdaki eşitliklede elektiksel alanı, H anyetik alanı, ε elektiksel geçigenlik katsayısı, µ anyetik geçigenlik katsayısı ve σ akoskobik iletkenliği ifade ede. (. bağıntısının otasyonu alınısa; x xh x (σ x (ε t (.5 x xh σ x ε x t (.6 ifadesinde (. bağıntısı yeine konulusa; x xh - σµ H t H - εµ t (.7 ve (.7 ifadesi düzenlenise; H x xh εµ t H σµ t (.8 aynı yöntele, (. bağıntısının otasyonu alınısa; x x x (- µ H t - µ x H t (.9 ifadesinde (. bağıntısı yeine konulusa; 8

23 x x - µ σ t - εµ t (. ve (. ifadesi düzenlenise; x x µ σ t εµ t (. elde edili. x xa - A (.A vektöel özdeşlik ve (.3 ile (.4 bağıntılaı kullanılaak; - H H εµ t H σµ t (. - εµ t σµ t (.3 elde edili. Bu bağıntıla ve H alan vektöleinin sağladığı dalga denkleleinin genel ifadesidi. Çözüü kolaylaştıak aacıyla, kaynaksız ve iletken olayan otala dikkate alınısa; H H - εµ t (.4 - εµ (.5 t Dik koodinat sisteinde A A x a x A y a y A z a z (.6 (.6 bağıntısı üç skale denkle halinde : 9

24 x - εµ t x y - εµ t y z - εµ t z (.7 olaak yazılabili. Linee, hoojen, izotopik, kaynaksız, iletken olayan otalada yayılan bi dalganın elektiksel alanının tek bi bileşeninin olduğunu vasayalı. Bu duuda; x (z.t, y, (.8 şatlaı oluşu ve (.7 bağıntısı ; x z - εµ t x (.9 haline dönüşü. İkinci deeceden kısi difeansiyel denklei olan (.9 bağıntısının çözüü için; x (z.t x (z - vt x (z vt (. Buada x, x, z ve t agüanlaına bağlı keyfi fonksiyonlaı içeektedi. v ise hızı ifade ede. x z ve x t x x (. v x v x (.

25 bulunu., x x, (z - vt ve (z vt agüanlaına bağlı ikinci deeceden tüevi gösteektedi. (. ve (. denklelei, (.9 denkleinde yeine konulusa; - εµ x x (v x v x (.3 (.3 eşitliği düzenlenise, (-εµ v x (-εµ v x (.4 elde edili. Bu eşitliği sağlayan v bulunu. v elektoanyetik dalganın otadaki εµ hızıdı. z yönünde ileleyen bi dalga için; z H z (.5 x y Linee, hoojen, izotopik, iletken olayan kaynaksız otala için Maxwell denkleleinin ilk iki bağıntısı x - µ H t (.6 xh ε t (.7 ifade edilebili. (.5 no.lı bağıntı, (.6 ve (.7 de yeine konulusa, x ile Hy ve y ile Hx aasındaki ilişki ifadelei bulunacaktı. x z - µ H y t y z H x µ t

26 (.8 H x z - ε y t H y z ε x t bu ifadeleden x η H y x - η H y y - η H x y η H x (.9 bulunu ve denkle (.9 ifadeleindeki η isilendiili. µ, kaakteistik epedans olaak ε ε ve µ boşluktaki elektiksel geçigenlik ve anyetik geçigenlik katsayılaıdı, sayısal değelei aşağıda veilişti. ε faad / 7 µ 4π. heny / Bu koşullada boşluktaki ışık hızı ve kaakteistik epedans değelei kolayca hesaplanı. c ε µ π 3. / s (.3 η µ ε 4π Ω (.3 Ayıca değişik otala için, bağıl elektiksel geçigenlik ve kııla indeksi tanılanabili.

27 ε, n ε ε ε ε ε (.3 Bununla bilikte ε η ve ε ε olduğu göülü ve anyetik olayan ε ε η alzeele için µ µ dikkate alınısa; değişik otala için hız ve kaakteistik epedans değelei bulunu (Ofanidis, 4. c c c (.33 µ ε µ ε ε ε η µ µ η η η (.34 ε ε ε ε n. SNLL KANUNU Linee, hoojen, izotopik, iletken olayan kaynaksız otala için düzlesel dalgalaın yansıa ve kııla olaylaının incelenesi Snell Kanunu yadııyla yapılı. Snell Kanunu gele ve kııla açılaı aasındaki ilişkiyi ifade ede. Snell Kanunu denkle (.35 de veilişti. Şekil. lektoanyetik dalganın yansıa ve kıılasının geoetik gösteii. sinθi v sinθ v t i t (.35 3

28 v i, v t sıasıyla Şekil. de göülekte, elektoanyetik dalganın geldiği.ota ve kııldığı ikinci otadaki faz hızlaıdı(şeke ve Çeezci,..3 İKİ YALITKAN ARAKSİT YÜZYD YANSIMA V KIRILMA Bi elektoanyetik bi ota içinde yayılıken, faklı elektiksel özellikle içeen başka bi otaa ulaştığında, elektoanyetik dalganın bi kısı yansıaya uğa, bi kısı iletili. Şayet düzle dalga ükeel iletken bi yüzey üzeindeyse, enejinin bi kısi ikinci otaa iletili, bi kısı da biinci otaa gei yansı ve soğua nedeniyle bi eneji kaybı yoktu. Şayet ikinci ota ükeel iletken bi yapı içeise, tü gelen eneji, kayıpsız olaak, biinci otaa yansıa yapa. Yansıyan ve iletilen elektik alan yoğunluğu, gelen elektoanyetik dalga otaındaki, Fesnel Yansıa Katsayısı ( Γ ile doğudan ilişkilidi. Yansıa katsayısı alzeenin özellikleinin bi fonksiyonu olup, genel olaak elektoanyetik dalganın polaizasyonuna, geliş açısına ve fekansına bağlıdı. Şekil. ve Şekil.3 de iki yalıtkan otaın aasındaki sını düzleine θ i açısı ile gelen bi elektoanyetik dalga gösteilektedi. Şekilleden göüldüğü gibi, elektoanyetik dalganın bi kısı θ açısıyla biinci otaa gei yansıakta ve bi kısı da θ t açısı ile ikinci otaa kıılaak iletilektedi. Yansıalada göülen doğal faklılıkla, elektiksel alanın doğultusundan yani polaizasyondan kaynaklanaktadı. Şekil. ve şekil.3 deki i,,t altsigelei sıasıyla gelen (incident, yansıyan (eflected ve iletilen (tansited alanlaı gösteektedi. ε, µ, σ ve ε, µ, σ paaetelei, sıasıyla iki otaın elektiksel geçigenlik, anyetik geçigenlik ve iletkenlik değeleini göstei. Genellikle, kayıpsız yalıtkanlada, yalıtkanlık sabiti, elektiksel geçigenliğin bağıl değeiyle ( ε ilişkilidi ( ε ε ε. Buada ε 8.85x ( c / N olup, sabitti. Şayet yalıtkan ateyalle kayıplıysa, gücü absobe eden bi kopleks yalıtkanlık sabiti tanılanı. ε ε (.36 ' ε jε 4

29 ' buada ε (.37 de veili ve biii Sieens/ete di (Rappapot,. ' σ ε (.37 πf.3. Dik Polaizasyon Dik polaizasyon için iki yalıtkan ota aasındaki aayüze gelen ışının düzle dalga haeketi Şekil. de göülektedi. Dik polaizasyon için (.38 ve (.39 sını şatlaı kullanılısa; (.38 i t i t sin( θi sin( θi sin( θt (.39 η η η Şekil. Dik polaizasyon için elektoanyetik dalganın yansıa ve iletii. (.38 denkleinde veilen t değei (.39 denkleinde yeine konulusa; i i sin( θi sin( θi sin( θt (.4 η η η 5

30 lde edilen (.4 denklei düzenlenise; i [ η ( θ η sin ( θ ] [ η sin ( θ η sin ( θ ] sin i t i (.4 t (.4 denkleinden dik polaizasyon için Fesnel yansıa katsayısı elde edili. i η sin η sin ( θi η sin( θt ( θ η sin( θ Γ (.4 i t İleti katsayısı için, (.38 denkleinde veilen konulusa; değei (.39 denkleinde yeine i t i t sin( θi sin( θi sin( θt (.43 η η η lde edilen (.43 denklei düzenlenise; i [ η ( θ η sin( θ ] [ η sin( θ η sin( θ ] sin (.44 i i t t i (.44 denkleinden dik polaizasyon için İleti katsayısı elde edili (Rappapot,. i η sin η sin( θi ( θ η sin( θ t Τ (.45 t i.3. Paalel Polaizasyon Paalel polaizasyon için iki yalıtkan ota aasındaki aayüze gelen ışının düzle dalga haeketi şekil.3 de göülektedi. Paalel polaizasyon için (.46 ve (.47 sını şatlaı kullanılısa; (.46 η i t η η 6

31 sin( θ sin( θ sin( θ (.47 i i i t t Şekil.3 Paalel polaizasyon için elektoanyetik dalganın yansıa ve iletii. (.46 denkleinden t değei (.48 eşitliği ile çekileek, (.47 denkleinde yeine konulusa; η t i η ( (.48 η i sin( θ i sin( θi ( i sin( θt (.49 η lde edilen (.49 denklei düzenlenise; i [ η ( θ η sin( θ ] [ η sin( θ η sin( θ ] sin (.5 t i i t (.5 denkleinden paalel polaizasyon için Fesnel yansıa katsayısı elde edili. η sin ( θi η sin( θt ( θ η sin( θ Γ II (.5 i η sin i t 7

32 İleti katsayısı için, (.46 denkleinde veilen konulusa; değei (.47 denkleinde yeine η i sin( θi t i sin( θi t sin( θt η (.5 lde edilen (.5 denklei düzenlenise; i [ η ( θ η sin( θ ] [ η sin( θ η sin( θ ] sin (.53 i i t t i (.53 denkleinden paalel polaizasyon için İleti katsayısı elde edili (Rappapot,. η sin( θi ( θ η sin( θ t Τ II (.54 i η sin i t.4 BRWSTR AÇISI Bewste açısı, biinci otadan gelen elektoanyetik dalganın taaen ikinci otaa geçesini sağlayan kitik açıdı. Yani yansıa katsayısını sıfı yapan açıdı. θ B ile veilen Bewste açısı sadece paalel polaizasyon için bulunakta ve (.55 eşitliğini sağlaaktadı. sin ( θ ε B (.55 ε ε Buada ε ve ε, sıasıyla biinci ve ikinci otaın elektiksel geçigenlik katsayılaıdı. Dik polaizasyon için Bewste açısı yoktu (Rappapot,. Biinci otaın boşluk olası halinde paalel polaizasyon için Bewste açısı (.56 bağıntısıyla hesaplanaktadı. 8

33 ε sin( θ B (.56 ε.5 SINIR AÇISI lektoanyetik dalganın yayılıında, bazı özel duulada gelen dalga taaen geliş düzleinde kalı ve ikinci otaa geçeez. ğe geliş açısı sını açısı denilen kitik bi değee eşit, ya da bu değeden büyükse, ta yansıa oluşu. Bu olayın anlaşılası için, ikinci otaa geçen dalgaya ilişkin dalga denklei incelendiğinde, Snell yasasından; sin sin ( θ ε ( θ ε (.57 elde edili ve bu ifadeden faydalanılaak cos ε (.58 ( θ sin ( θ ( θ sin ε Gelen dalgaya ait alan ifadesi, t e jβ ( y sinθ z cosθ jwt (.59 yazılı ve üstel kısı için; ε ε y sin (.6 ( θ z cosθ y sin( θ z ( θ sin ε ε olaak yazılısa, eşitliğin sağındaki ikinci kaeköklü ifade, ε > ε için pozitif olu. (.59 bağıntısında elde edilen dalganın, bu duuda w / β faz hızında ve n bii vektöü tanılana n yönde yayıldığı anlaşılı. ğe ε > ε ise, θ açısı, belili bi değei aşa ve elektoanyetik dalga ta yansıaya uğa. (.6 denkleindeki ikinci kaekökü ifade 9

Boru İçerisindeki Bir Akış Problemine Ait Analitik ve Nümerik Çözümler

Boru İçerisindeki Bir Akış Problemine Ait Analitik ve Nümerik Çözümler Afyon Kocatepe Üniesitesi Fen Bililei Degisi Afyon Kocatepe Uniesity Jounal of Sciences AKÜ FEBİD () 59 (-9) AKU J. Sci. () 59 (-9) Bou İçeisindeki Bi Akış Pobleine Ait Analitik e Nüeik Çözüle Eine Ceyan,Muhaet

Detaylı

BÖLÜM 5 İDEAL AKIŞKANLARDA MOMENTUMUN KORUNUMU

BÖLÜM 5 İDEAL AKIŞKANLARDA MOMENTUMUN KORUNUMU BÖLÜM 5 İDEAL AKIŞKANLARDA MOMENTUMUN KORUNUMU Linee İmpuls-Momentum Denklemi Haeket halinde bulunan bi cismin hehangi bi andaki doğusal hızı, kütlesi m olsun. Eğe dt zaman aalığında cismin hızı değişiyosa,

Detaylı

Nokta (Skaler) Çarpım

Nokta (Skaler) Çarpım Nokta (Skale) Çapım Statikte bazen iki doğu aasındaki açının, veya bi kuvvetin bi doğuya paalel ve dik bileşenleinin bulunması geeki. İki boyutlu poblemlede tigonometi ile çözülebili, ancak 3 boyutluda

Detaylı

BASAMAK TİPİ DEVRE YAPISI İLE ALÇAK GEÇİREN FİLTRE TASARIMI

BASAMAK TİPİ DEVRE YAPISI İLE ALÇAK GEÇİREN FİLTRE TASARIMI BASAMAK TİPİ DEVRE YAPISI İE AÇAK GEÇİREN FİTRE TASARIMI Adnan SAVUN 1 Tugut AAR Aif DOMA 3 1,,3 KOÜ Mühendislik Fakültesi, Elektonik ve abeleşme Müh. Bölümü 41100 Kocaeli 1 e-posta: adnansavun@hotmail.com

Detaylı

ZnX (X=S, Se, Te) FOTONİK KRİSTALLERİNİN ÖZFREKANS KONTURLARI * Eigenfrequency Contours of ZnX (X=S, Se, Te) Photonic Crystals

ZnX (X=S, Se, Te) FOTONİK KRİSTALLERİNİN ÖZFREKANS KONTURLARI * Eigenfrequency Contours of ZnX (X=S, Se, Te) Photonic Crystals Ç.Ü Fen e Mühendislik Bilimlei Deisi Yıl:0 Cilt:8-3 ZnX (X=S, Se, Te) FOTONİK KRİSTALLERİNİN ÖZFREKANS KONTURLARI * Eienfequency Contous of ZnX (X=S, Se, Te) Photonic Cystals Utku ERDİVEN, Fizik Anabilim

Detaylı

ASTRONOTİK DERS NOTLARI 2014

ASTRONOTİK DERS NOTLARI 2014 YÖRÜNGE MEKANİĞİ Yöüngeden Hız Hesabı Küçük bi cismin yöüngesi üzeinde veilen hehangi bi noktadaki hızı ve bu hızın doğultusu nedi? Uydu ve çekim etkisinde bulunan cisim (Ye, gezegen, vs) ikili bi sistem

Detaylı

Basit Makineler. Test 1 in Çözümleri. 3. Verilen düzenekte yük 3 ipe bindiği için kuvvetten kazanç 3 tür. Bu nedenle yoldan kayıp da 3 olacaktır.

Basit Makineler. Test 1 in Çözümleri. 3. Verilen düzenekte yük 3 ipe bindiği için kuvvetten kazanç 3 tür. Bu nedenle yoldan kayıp da 3 olacaktır. 9 Basit Makinele BASİ MAİNEER est in Çözülei.. Veilen düzenekte yük ipe bindiği için kuvvetten kazanç tü. Bu nedenle yoldan kayıp da olacaktı. kasnak ükün 5x kada yükselesi için kasnağa bağlı ipin 5x.

Detaylı

BÖLÜM 2 GAUSS KANUNU

BÖLÜM 2 GAUSS KANUNU BÖLÜM GAUSS KANUNU.1. ELEKTRİK AKISI Elektik akısı, bi yüzeyden geçen elektik alan çizgileinin sayısının bi ölçüsüdü. Kapalı yüzey içinde net bi yük bulunduğunda, yüzeyden geçen alan çizgileinin net sayısı

Detaylı

Ekon 321 Ders Notları 2 Refah Ekonomisi

Ekon 321 Ders Notları 2 Refah Ekonomisi Ekon 321 Des Notlaı 2 Refah Ekonoisi Refah Ekonoisinin Biinci Teel Teoei: İdeal işleyen bi sebest piyasa ekanizası kaynaklaın en etkin (optiu) bi şekilde dağılasını sağla. Topla net fayda (Topla Fayda-

Detaylı

İ. T. Ü İ N Ş A A T F A K Ü L T E S İ - H İ D R O L İ K D E R S İ Model Benzeşimi

İ. T. Ü İ N Ş A A T F A K Ü L T E S İ - H İ D R O L İ K D E R S İ Model Benzeşimi İ.. Ü İ N Ş A A F A K Ü E S İ - H İ D R O İ K D E R S İ Model Benzeşii Model benzeşii, fiziksel bi olayın laboatuvada yaılan benzeine o olayın fiziksel odeli deni. Geoetik benzeşi, odel ve ototite bibiine

Detaylı

Ağırlık Kuv. / Atalet Kuv. Viskoz Kuv. / Atalet Kuv. Basınç Kuv. / Atalet Kuv. Basınç ve basınç farkının önemli olduğu problemler

Ağırlık Kuv. / Atalet Kuv. Viskoz Kuv. / Atalet Kuv. Basınç Kuv. / Atalet Kuv. Basınç ve basınç farkının önemli olduğu problemler INS 6 Hidolik Hidolik Anabili Dalı Uygulaa Model benzeşii, fiziksel bi olayın laboatuvada yaılan benzeine o olayın fiziksel odeli deni. Geoetik benzeşi, odel ve ototite bibiine kaşı gelen uzunlukla aasında

Detaylı

SİSTEM MODELLEME VE OTOMATİK KONTROL FİNAL/BÜTÜNLEME SORU ÖRNEKLERİ

SİSTEM MODELLEME VE OTOMATİK KONTROL FİNAL/BÜTÜNLEME SORU ÖRNEKLERİ SİSTEM MODELLEME VE OTOMATİK KONTROL FİNAL/BÜTÜNLEME SORU ÖRNEKLERİ.Gup: Vize sou önekleindeki son gup (Routh-Huwitz testi) soula dahildi. Bunla PID soulaıyla bilikte de soulabili..) Tansfe fonksiyonu

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Ders 1

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Ders 1 Desin içeiği AKİNE ÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Des 1 akine ilgisi ile ilgili genel ilgile, tanıla e sınıflandıala Eneji kaynaklaı e genel özelliklei otola e iş akineleinin sınıflandıılası Santalle e elektik enejisi

Detaylı

Bölüm 5 Manyetizma. Prof. Dr. Bahadır BOYACIOĞLU

Bölüm 5 Manyetizma. Prof. Dr. Bahadır BOYACIOĞLU ölüm 5 Manyetizma Pof. D. ahadı OYACOĞLU Manyetizma Manyetik Alanın Tanımı Akım Taşıyan İletkene Etkiyen Kuvvet Düzgün Manyetik Alandaki Akım İlmeğine etkiyen Tok Yüklü bi Paçacığın Manyetik Alan içeisindeki

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ELEKTRİK TESİSLERİNDE TOPRAKLAMA ÖLÇÜMLERİ VE ÖLÇÜM SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ELEKTRİK TESİSLERİNDE TOPRAKLAMA ÖLÇÜMLERİ VE ÖLÇÜM SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ TMMOB ELEKTİK MÜHENDİSLEİ ODASI ELEKTİK TESİSLEİNDE TOPAKLAMA ÖLÇÜMLEİ VE ÖLÇÜM SONUÇLAININ DEĞELENDİİLMESİ Not : Bu çalışma Elk.Y.Müh. Tane İİZ ve Elk.Elo.Müh. Ali Fuat AYDIN taafından Elektik Mühendislei

Detaylı

ATOM FİZİĞİ-1 BÖLÜM-1

ATOM FİZİĞİ-1 BÖLÜM-1 ATOM FİZİĞİ ÖLÜM HİDROJEN ATOMUNDA MERKEZCİL ALAN ÇÖZÜMLERİ ÖLÜM ATOMİK HAMİLTONİYENİN AZI TERİMLERİ Ruthefod oh Copton Pauli Fei Feynan ÖLÜM ATOMİK SPEKTROSKOPİ ÖLÜM 4 TEMEL PARÇACIKLAR ATOM FİZİĞİ- ÖLÜM-

Detaylı

FİZ101 FİZİK-I. Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü B Grubu 3. Bölüm (Doğrusal Hareket) Özet

FİZ101 FİZİK-I. Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü B Grubu 3. Bölüm (Doğrusal Hareket) Özet FİZ11 FİZİK-I Ankaa Üniesitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü B Gubu 3. Bölüm (Doğusal Haeket) Özet.1.14 Aysuhan Ozansoy Haeket Nedi? Mekanik; kuetlei e onlaın cisimle üzeine etkileini inceleyen fizik dalıdı

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 5 Sayı: 3 sh. 23-40 Ekim 2003

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 5 Sayı: 3 sh. 23-40 Ekim 2003 DEÜ ÜHEDİSLİK FAKÜLTESİ FE ve ÜHEDİSLİK DERGİSİ Cil: 5 Sayı: 3 sh. 3-4 Eki 3 DARBELİ YÜKSEK AKLARDA LED İ AAHTARLAA SÜRELERİİ İCELEESİ (THE VESTGATO OF LED s SWTCHG TES AT PULSED HGH CURRETS) Ede ÖZÜTÜRK*

Detaylı

2013 2013 LYS LYS MATEMATİK Soruları

2013 2013 LYS LYS MATEMATİK Soruları LYS LYS MATEMATİK Soulaı. LYS 5. LYS ( + a ) = 8 < < olmak üzee, olduğuna öe, a kaçtı? I. A) D) II. + III. (.) ifadeleinden hanileinin değei neatifti? A) Yalnız I Yalnız II Yalnız III D) I ve III II ve

Detaylı

VEKTÖRLER 1. BÖLÜM. Vektörel Büyüklüğün Matematiksel Tanımı : u = AB yada u ile gösterilir.

VEKTÖRLER 1. BÖLÜM. Vektörel Büyüklüğün Matematiksel Tanımı : u = AB yada u ile gösterilir. . BÖLÜM VEKTÖRLER Tanım:Matematik, istatistik, mekanik, gibi çeşitli bilim dallaında znlk, alan, hacim, yoğnlk, kütle, elektiksel yük, gibi büyüklükle, cebisel kallaa göe ifade edilile. B tü çoklklaa Skale

Detaylı

YX = b X +b X +b X X. YX = b X +b X X +b X. katsayıları elde edilir. İlk olarak denklem1 ve denklem2 yi ele alalım ve b

YX = b X +b X +b X X. YX = b X +b X X +b X. katsayıları elde edilir. İlk olarak denklem1 ve denklem2 yi ele alalım ve b Kadelen Bisküvi şiketinin on şehideki eklam statejisi Radyo-TV ve Gazete eklamı olaak iki şekilde geçekleşmişti. Bu şehiledeki satış, Radyo-TV ve Gazete eklam veilei izleyen tabloda veilmişti. Şehi No

Detaylı

VİDALAR VE CIVATALAR. (DĐKKAT!! Buradaki p: Adım ve n: Ağız Sayısıdır) l = n p

VİDALAR VE CIVATALAR. (DĐKKAT!! Buradaki p: Adım ve n: Ağız Sayısıdır) l = n p VİDALA VE CIVAALA d : Miniu, inö yada diş dibi çapı (=oot) d : Otalaa, noinal çap yada böğü çapı (=ean) d : Maksiu, ajö çap, diş üstü çapı λ : Helis açısı p : Adı (p=pitch) l (hatve): Civatanın bi ta dönüşüne

Detaylı

3. EŞPOTANSİYEL VE ELEKTRİK ALAN ÇİZGİLERİ AMAÇ. Bir çift elektrot tarafından oluşturulan elektrik alan ve eş potansiyel çizgilerini görmek.

3. EŞPOTANSİYEL VE ELEKTRİK ALAN ÇİZGİLERİ AMAÇ. Bir çift elektrot tarafından oluşturulan elektrik alan ve eş potansiyel çizgilerini görmek. 3. EŞPOTNSİYEL VE ELEKTRİK LN ÇİZGİLERİ MÇ i çift elektot taafından oluştuulan elektik alan ve eş potansiyel çizgileini gömek. RÇLR Güç kaynağı Galvanomete Elektot (iki adet) Pob (iki adet) İletken sıvı

Detaylı

Bölüm 30. Biot-Savart Yasası Giriş. Biot-Savart Yasası Gözlemler. Biot-Savart Yasası Kurulum. Serbest Uzayın Geçirgenliği. Biot-Savart Yasası Denklem

Bölüm 30. Biot-Savart Yasası Giriş. Biot-Savart Yasası Gözlemler. Biot-Savart Yasası Kurulum. Serbest Uzayın Geçirgenliği. Biot-Savart Yasası Denklem it-savat Yasası Giiş ölüm 30 Manyetik Alan Kaynaklaı it ve Savat, elektik akımının yakındaki bi mıknatısa uyguladığı kuvvet hakkında deneyle yaptı Uzaydaki bi nktada akımdan ilei gelen manyetik alanı veen

Detaylı

Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ankara Aysuhan OZANSOY

Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ankara Aysuhan OZANSOY FİZ11 FİZİK Ankaa Üniesitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ankaa Aysuhan OZANSOY Bölüm-III : Doğusal (Bi boyutta) Haeket 1. Ye değiştime e Haeketin Tanımı 1.1. 1 Mekanik Nedi? 1.. Refeans çeçeesi, Konum, Ye

Detaylı

Kütle Çekimi ve Kepler Kanunları. Test 1 in Çözümleri

Kütle Çekimi ve Kepler Kanunları. Test 1 in Çözümleri 7 Kütle Çekii e Keple Kanunlaı est in Çözülei. Uydu Dünya nın ekezinden kada uzaklıktaki yöüngesinde peiyodu ile dolanıken iki kütle aasındaki çeki kueti, ekezcil kuet göei göü. F çeki F ekezcil G Bağıntıya

Detaylı

Dönerek Öteleme Hareketi ve Açısal Momentum

Dönerek Öteleme Hareketi ve Açısal Momentum 6 Döneek Ötelee Haeketi e Açısal Moentu Test 'in Çözülei.. R L P N yatay M Çebe üzeindeki bi noktanın yee göe hızı, o noktanın ekeze göe çizgisel hızı ile çebein ötelee hızının ektöel toplaına eşitti.

Detaylı

Basit Makineler. Test 1 in Çözümleri

Basit Makineler. Test 1 in Çözümleri Basit Makinele BASİ MAİNELER est in Çözümlei. Şekil üzeindeki bilgilee göe dinamomete değeini göstei. Cevap D di.. Makaa ve palanga sistemleinde kuvvetten kazanç sayısı kada yoldan kayıp vadı. uvvet kazancı

Detaylı

Çembersel Hareket. Test 1 in Çözümleri

Çembersel Hareket. Test 1 in Çözümleri 5 Çebesel Haeket est in Çözülei.. düşey eksen tabla He üç cisi aynı ipe bağlı olduğundan peiyotlaı eşitti. Açısal hız bağıntısı; ~ di. Bağıntısındaki sabit bi değedi. Ayıca cisilein peiyotlaı eşitti. hâlde

Detaylı

ÇİFT KADEMELİ TRANSKRİTİK R744 SOĞUTMA SİSTEMLERİNDE GENLEŞME TÜRBİNİ KULLANIMININ TERMODİNAMİK ANALİZİ

ÇİFT KADEMELİ TRANSKRİTİK R744 SOĞUTMA SİSTEMLERİNDE GENLEŞME TÜRBİNİ KULLANIMININ TERMODİNAMİK ANALİZİ Isı Bilii ve Tekniği Degisi,,, 91-97, 01 J. of Theal Science and Technology 01 TIBTD Pinted in Tukey ISSN 100-615 ÇİFT KADEMELİ TRANSKRİTİK R7 SOĞUTMA SİSTEMLERİNDE GENLEŞME TÜRBİNİ KULLANIMININ TERMODİNAMİK

Detaylı

FİZK Ders 6. Gauss Kanunu. Dr. Ali ÖVGÜN. DAÜ Fizik Bölümü.

FİZK Ders 6. Gauss Kanunu. Dr. Ali ÖVGÜN. DAÜ Fizik Bölümü. FİZK 14- Des 6 Gauss Kanunu D. Ali ÖVGÜN DAÜ Fizik Bölümü Kaynakla: -Fizik. Cilt (SWAY) -Fiziğin Temellei.Kitap (HALLIDAY & SNIK) -Ünivesite Fiziği (Cilt ) (SAS ve ZMANSKY) http://fizk14.aovgun.com www.aovgun.com

Detaylı

BÖLÜM 2 KORUNUM DENKLEMLERİ

BÖLÜM 2 KORUNUM DENKLEMLERİ BÖLÜM KORUNUM DENKLEMLERİ.-Uzayda sabit konumlu sonlu kontol hacmi.- Debi.3- Haeketi takiben alınmış tüev.4- üeklilik denklemi.5- Momentum denklemi.6- Eneji Denklemi.7- Denklemlein bilançosu Kounum Denklemlei

Detaylı

FİZ102 FİZİK-II. Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü B-Grubu Bahar Yarıyılı Bölüm-III Ankara. A.

FİZ102 FİZİK-II. Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü B-Grubu Bahar Yarıyılı Bölüm-III Ankara. A. FİZ12 FİZİK-II Ankaa Ünivesitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü B-Gubu 214-215 Baha Yaıyılı Bölüm-III Ankaa A. Ozansoy Bölüm-III: Gauss Kanunu 1. lektik Akısı 2. Gauss Kanunu 3. Gauss Kanununun Uygulamalaı

Detaylı

ÇEMBERİN ANALİTİK İNCELENMESİ

ÇEMBERİN ANALİTİK İNCELENMESİ ÇEMBERİN ANALİTİK İNCELENMESİ Öncelikle çembein tanımını hatılayalım. Neydi çembe? Çembe, düzlemde bi noktaya eşit uzaklıkta bulunan noktala kümesiydi. O halde çembein analitik incelenmesinde en önemli

Detaylı

Fizik II Elektrik ve Manyetizma Manyetik Alan Kaynakları-2

Fizik II Elektrik ve Manyetizma Manyetik Alan Kaynakları-2 Des Hakkında Fizik-II Elektik ve Manyetizma Desinin Amacı u desin amacı, fen ve mühendislik öğencileine elektik ve manyetizmanın temel kanunlaını lisans düzeyinde öğetmekti. Desin İçeiği Hafta Konu 1.

Detaylı

MATLAB GUI TABANLI ELEKTROMIKNATIS DEVRE TASARIMI VE ANALİZİ

MATLAB GUI TABANLI ELEKTROMIKNATIS DEVRE TASARIMI VE ANALİZİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 005 : 11 : 1 : 13-19

Detaylı

Örnek 1. Çözüm: Örnek 2. Çözüm: 60 30000 300 60 = = = 540

Örnek 1. Çözüm: Örnek 2. Çözüm: 60 30000 300 60 = = = 540 Önek 1 1.8 kn yük altında 175 dev/dak dönen bi mil yatağında çalışacak bilyeli ulman için, 5 saat ömü ve %9 güvenililik istemekteyiz. Öneğin SKF kataloğundan seçmemiz geeken inamik yük sayısı (C 1 ) nedi?

Detaylı

HİDROLİK. Ders Notları. Balıkesir Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü. Yrd.Doç.Dr. Nuray GEDİK - Yrd.Doç.Dr. Umut OKKAN

HİDROLİK. Ders Notları. Balıkesir Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü. Yrd.Doç.Dr. Nuray GEDİK - Yrd.Doç.Dr. Umut OKKAN Balıkesi Ünivesitesi İnşaat Mühendisliği Bölüü HİDROİK Des Notlaı Yd.Doç.D. Nuay GEDİK - Yd.Doç.D. Uut OKKAN Balıkesi Ünivesitesi, İnşaat Müh. Bölüü Hidolik Anabili Dalı Balıkesi Ünivesitesi İnşaat Mühendisliği

Detaylı

Bölüm 6: Dairesel Hareket

Bölüm 6: Dairesel Hareket Bölüm 6: Daiesel Haeket Kaama Soulaı 1- Bi cismin süati değişmiyo ise hızındaki değişmeden bahsedilebili mi? - Hızı değişen bi cismin süati değişi mi? 3- Düzgün daiesel haekette cismin hızı değişi mi?

Detaylı

Otomotiv Mühendisliği Bölümü Dinamik Ders Notu

Otomotiv Mühendisliği Bölümü Dinamik Ders Notu 16 Otomotiv Mühendisliği Bölümü Dinamik Des Notu Pof. D. Halit KARABULUT 1.1.16 GİRİŞ Dinamik cisimlein kuvvet altında davanışlaını inceleyen bi bilim dalıdı. Kinematik ve kinetik konulaını kapsamaktadı.

Detaylı

5. Açısal momentum korunduğu için eşit zaman aralıklarında. 6. Uydular eşit periyotta dönüyor ise yörünge yarıçapları CEVAP: D.

5. Açısal momentum korunduğu için eşit zaman aralıklarında. 6. Uydular eşit periyotta dönüyor ise yörünge yarıçapları CEVAP: D. KOU 5 VSL ÇK SS Çözüle. S 5- ÇÖÜL 5. çısal oentu kounduğu için eşit zaan aalıklaında eşit açı taala. L v CVP: C liptik öüngede dönen udua etki eden çeki kuvveti h z vektöüne dik de ildi. Bundan dola çeki

Detaylı

Parçacıkların Kinetiği Impuls-Momentum Yöntemi: Çarpışma

Parçacıkların Kinetiği Impuls-Momentum Yöntemi: Çarpışma Paçacıklaın Kinetiği Impuls-Momentum Yöntemi: Çapışma İki kütle bibii ile kısa süe içeisinde büyük impulsif kuvvetlee yol açacak şekilde temas edese buna çapışma (impact) deni. Çapışma 1. Diekt mekezcil

Detaylı

YENİ NESİL ASANSÖRLERİN ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

YENİ NESİL ASANSÖRLERİN ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ YENİ NESİL ASANSÖRLERİN ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZET Egün ALKAN Elk.Y.Müh. Buga Otis Asansö Sanayi ve Ticaet A.Ş. Tel:0212 323 44 11 Fax:0212 323 44 66 Balabandee Cad. No:3 34460 İstinye-İstanbul

Detaylı

EMEKLILIK SİSTEMLERİ SINAV SORULARI WEB-ARALIK 2015. Bireysel emeklilik sistemine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi(leri) yanlıştır?

EMEKLILIK SİSTEMLERİ SINAV SORULARI WEB-ARALIK 2015. Bireysel emeklilik sistemine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi(leri) yanlıştır? EMEKLILIK SİSTEMLERİ SINAV SORULARI WEB-ARALIK 2015 Sou-1 Bieysel emeklilik sistemine ilişkin olaak aşağıdakileden hangisi(lei) yanlıştı? I. Bieysel emeklilik sistemindeki biikimle Sosyal Güvenlik Sistemine

Detaylı

KUYRUK SİSTEMİ VE BİLEŞENLERİ SİSTEM SİMULASYONU KUYRUK SİSTEMİ VE BİLEŞENLERİ ÖRNEKLER BİR KUYRUK SİSTEMİNİN ÖRNEKLER

KUYRUK SİSTEMİ VE BİLEŞENLERİ SİSTEM SİMULASYONU KUYRUK SİSTEMİ VE BİLEŞENLERİ ÖRNEKLER BİR KUYRUK SİSTEMİNİN ÖRNEKLER KUYRUK SİSTEMİ VE SİSTEM SİMULASYONU 5. KUYRUK SİSTEMLERİ Bi kuyuk sistemi; hizmet veen bi veya biden fazla sevise sahipti. Sisteme gelen müşteile tüm sevislei dolu bulusa, sevisin önündeki kuyuğa ya da

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TRİBOLOJİ LABORATUARI DENEY FÖYÜ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TRİBOLOJİ LABORATUARI DENEY FÖYÜ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TRİBOLOJİ LABORATUARI DENEY FÖYÜ DENEY ADI RADYAL KAYMALI YATAKLARDA SÜRTÜNME KUVVETİNİN ÖLÇÜLMESİ DERSİN ÖĞRETİM ÜYESİ YRD.DOÇ.DR.

Detaylı

VECTOR MECHANICS FOR ENGINEERS: STATICS

VECTOR MECHANICS FOR ENGINEERS: STATICS Seventh Edition VECTOR MECHANICS OR ENGINEERS: STATICS edinand P. Bee E. Russell Johnston, J. Des Notu: Hai ACAR İstanbul Teknik Üniveistesi Tel: 285 31 46 / 116 E-mail: acah@itu.edu.t Web: http://atlas.cc.itu.edu.t/~acah

Detaylı

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü-Fizik Bölümü

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü-Fizik Bölümü Ödev- İçin Çözüle Massachusetts Teknoloji nstitüsü-fizik Bölüü Fizik 8.0 Ödev # Güz, 999 ÇÖZÜML Du enne ki 999 Bu çözüle boyunca, aşağıdaki nicelikle kullanılacaktı. M S 0.99 x0 kg Güneşin kütlesi M.98

Detaylı

3. BÖLÜM. HİDROLİK-PNÖMATİK Prof.Dr.İrfan AY

3. BÖLÜM. HİDROLİK-PNÖMATİK Prof.Dr.İrfan AY HİDROLİK-PNÖMATİK 3. BÖLÜM 3.1 PİSTON, SİLİNDİR MEKANİZMALARI Hiolik evelee piston-silini ikilisi ile oluşan oğusal haeket aha sona önel, yaı önel, oğusal önel haeket olaak çevilebili. Silinile: a) Tek

Detaylı

ELEKTRONİĞİN FİZİKSEL ESASLARI

ELEKTRONİĞİN FİZİKSEL ESASLARI ELEKTRONİĞİN FİZİKSEL ESASLARI Bi elektonik elemanın özelliğini, bu elemanın üetiminde kullanılan malzemenin paametelei ve ısı, geilim ışık gibi dış etkenleden dolayı elemanın içinde geçekleşen fiziksel

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 0 BÖÜ ĞIRI EREZİ DE SRU - DEİ SRURI ÇÖZÜERİ Şekilde göüldüğü gibi, cisilein otak kütle ekezinin koodinatlaı (,) olu y 5 6 Şekilde göüldü- y ğü gibi, cisilein 6 otak kütle ekezinin 5 koodinatlaı 5 (,) olu

Detaylı

açılara bölünmüş kutupsal ızgara sisteminde gösteriniz. KOORDİNATLAR Düzlemde seçilen bir O başlangıç noktası ve bir yarı doğrudan oluşan sistemdir.

açılara bölünmüş kutupsal ızgara sisteminde gösteriniz. KOORDİNATLAR Düzlemde seçilen bir O başlangıç noktası ve bir yarı doğrudan oluşan sistemdir. KUTUPSAL KOORDİNATLAR (POLAR Düzlemde seçilen bi O başlangıç noktası ve bi yaı doğudan oluşan sistemdi. açılaa bölünmüş kutupsal ızgaa sisteminde gösteiniz. Not: Kolaylık olması açısından Katezyen Koodinat

Detaylı

Evolvent profil, eksenler arası mesafedeki küçük. Evolvent Düz Dişli Çarklarda Diş Kökü Eğrilerinin İncelenmesi. makale GİRİŞ

Evolvent profil, eksenler arası mesafedeki küçük. Evolvent Düz Dişli Çarklarda Diş Kökü Eğrilerinin İncelenmesi. makale GİRİŞ akale Evolvent Düz Dişli Çaklada Diş Kökü Eğileinin İnelenesi M.Cüneyt FETVACI Y.Doç.D., İÜ Müendislik Fakültesi C.Ede İMRAK Doç.D., İTÜ Makina Fakültesi ÖZET Yuvalana etoduyla dişli ialatında, evolvent

Detaylı

BÖLÜM 2 VİSKOZ OLMAYAN SIKIŞTIRILAMAZ AKIMIN ESASLARI

BÖLÜM 2 VİSKOZ OLMAYAN SIKIŞTIRILAMAZ AKIMIN ESASLARI ÖLÜM İSKOZ OLMAYAN SIKIŞTIRILAMAZ AKIMIN ESASLARI. Açısal hı, otisite e Sikülasyon. otisitenin eğişme Hıı.3 Sikülasyonun eğişme Hıı Kelin Teoemi.4 İotasyonel Akım Hı Potansiyeli.5 ida Üeindeki e Sonsudaki

Detaylı

İKİ BOYUTLU DİREKT DİNAMİK PROBLEMİN ANALİTİK ÇÖZÜM YAKLAŞIMLARI

İKİ BOYUTLU DİREKT DİNAMİK PROBLEMİN ANALİTİK ÇÖZÜM YAKLAŞIMLARI Uludağ Ünivesitesi Mühendislik-Mimalık akültesi Degisi, Cilt 17, Sayı, 1 ARAŞTIRMA İKİ BOYUTLU DİREKT DİNAMİK PROBLEMİN ANALİTİK ÇÖZÜM YAKLAŞIMLARI Gökhan SEVİLGEN Özet: Bu çalışmada, m kütleli paçacığın

Detaylı

r r r r

r r r r 997 ÖYS. + 0,00 0,00 = k 0,00 olduğuna göe, k kaçtı? B) C). [(0 ) + ( 0) ] [(9 0) (0 ) ] işleminin sonucu kaçtı? B) C) 9 6. Bi a doğal sayısının ile bölündüğünde bölüm b, kalan ; b sayısı ile bölündüğünde

Detaylı

Kominikayon da ve de Sinyal Đşlemede kullanılan Temel Matematiksel Fonksiyonlar:

Kominikayon da ve de Sinyal Đşlemede kullanılan Temel Matematiksel Fonksiyonlar: Kominikayon da ve de Sinyal Đşlemede kllanılan Temel Matematiksel Fonksiyonla: Unit Step fonksiyon, Implse fonksiyon: Unit Step Fonksiyon: Tanim: Unit Step fonksiyon aşağıdaki gibi iki şekilde tanımlanabili

Detaylı

Otomatik Depolama Sistemlerinde Kullanılan Mekik Kaldırma Mekanizmasının Analizi

Otomatik Depolama Sistemlerinde Kullanılan Mekik Kaldırma Mekanizmasının Analizi Uluslaaası Katılımlı 17. Makina Teoisi Sempozyumu, İzmi, 14-17 Hazian 21 Otomatik Depolama Sistemleinde Kullanılan Mekik Kaldıma Mekanizmasının Analizi S.Telli Çetin * A.E.Öcal O.Kopmaz Uludağ Ünivesitesi

Detaylı

ELEKTRİK POTANSİYELİ

ELEKTRİK POTANSİYELİ 38 III.3. ELEKTRİK POTANSİYELİ III.3.0l., POTANSİYEL FARKI VE EŞPOTANSİYELLİ YÜZEYLER. Potansiyel eneji kavamı, yeçekimi ve yayın esneklik kuvveti gibi kounumlu kuvvetle inceleniken ele alınmıştı. Çeşitli

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ SONLU FARKLAR YÖNTEMİ İLE ÇOK YÜKSEK FREKANSLI ELEKTROMANYETİK DALGA ALANI HESABI Azu KOÇASLAN JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ANKARA

Detaylı

5 ÖABT / MTL ORTAÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ TG. 678 ( sin + cos )( sin- cos )( sin+ cos ) lim sin- cos " = lim ( sin+ cos ) = bulunu. ". # # I = sin d = sin sin d sin = u sin d = dv du = sin : cos

Detaylı

SİSTEM SİMULASYONU KUYRUK SİSTEMİ VE BİLEŞENLERİ KUYRUK SİSTEMİ VE BİLEŞENLERİ

SİSTEM SİMULASYONU KUYRUK SİSTEMİ VE BİLEŞENLERİ KUYRUK SİSTEMİ VE BİLEŞENLERİ SİSTEM SİMULASYONU KUYRUK SİSTEMLERİ KUYRUK SİSTEMİ VE BİLEŞENLERİ Bi kuyuk sistemi; hizmet veen bi veya biden fazla sevise sahipti. Sisteme gelen müşteile tüm sevislei dolu bulusa, sevisin önündeki kuyuğa

Detaylı

BTZ Kara Deliği ve Grafen

BTZ Kara Deliği ve Grafen BTZ Kaa Deliği ve Gafen Ankaa YEF Günlei 015 1-14 Şubat 015, ODTÜ Ümit Etem ve B. S. Kandemi BTZ Kaa Deliği Gafen ve Eği Uzay-zamanla Beltami Tompeti ve Diac Hamiltonyeni Eneji Değelei ve Gafen Paametelei

Detaylı

- 1 - 3 4v A) 450 B) 500 C) 550 D) 600 E) 650

- 1 - 3 4v A) 450 B) 500 C) 550 D) 600 E) 650 - -. Bi cisi uzunutai younu sabit hızı ie at eteye başıyo. Cisi youn yaısını at ettiğinde hızını yaıya düşüüp aan youn yaısını at ettiğinde yine hızını yaıya düşüetedi. Cisi aan youn yaısını gittiğinde

Detaylı

MEKANİK TİTREŞİMLER. (Dynamics of Machinery, Farazdak Haideri, 2007)

MEKANİK TİTREŞİMLER. (Dynamics of Machinery, Farazdak Haideri, 2007) MEKANİK TİTREŞİMLER TİTREŞİM ÖLÇÜMÜ: Titeşim ölçümü oldukça kapsamlı bi koudu ve mekaik, elektik ve elektoik bilgisi içeiklidi. Titeşim ölçümleide titeşim geliği (ye değiştime-displacemet, hız-velocity

Detaylı

5. ( 8! ) 2 ( 6! ) 2 = ( 8! 6! ). ( 8! + 6! ) Cevap E. 6. Büyük boy kutu = 8 tane. Cevap A dakika = 3 saat 15 dakika olup Göksu, ilk 3 saatte

5. ( 8! ) 2 ( 6! ) 2 = ( 8! 6! ). ( 8! + 6! ) Cevap E. 6. Büyük boy kutu = 8 tane. Cevap A dakika = 3 saat 15 dakika olup Göksu, ilk 3 saatte Deneme - / Mat MTEMTİK DENEMESİ Çözümle. 7 7 7, 0, 7, + + = + + 03, 00,, 3 0 0 7 0 0 7 =. +. +. 3 = + + = 0 bulunu.. Pa ve padaa eklenecek saı olsun. a- b+ b =- a+ b+ a & a - ab+ a =-ab-b -b & a + b =

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ ORTAÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ TG ÖABT ORTAÖĞRETİM MATEMATİK Bu testlein he hakkı saklıdı. Hangi amaçla olusa olsun, testlein tamamının veya

Detaylı

Latex 3000 Yazıcı serisi. Kurulum Yerini Hazırlama Denetim Listesi

Latex 3000 Yazıcı serisi. Kurulum Yerini Hazırlama Denetim Listesi Latex 3000 Yazıcı seisi Kuulum Yeini Hazılama Denetim Listesi Telif Hakkı 2015 HP Development Company, L.P. 2 Yasal bildiimle Bu belgede ye alan bilgile önceden habe veilmeksizin değiştiilebili. HP üün

Detaylı

SAE 10, 20, 30 ve 40 d = 200 mm l = 100 mm W = 32 kn N = 900 d/dk c = mm T = 70 C = 2. SAE 10 için

SAE 10, 20, 30 ve 40 d = 200 mm l = 100 mm W = 32 kn N = 900 d/dk c = mm T = 70 C = 2. SAE 10 için ÖRNEK mm çapında, mm uzunluğundaki bi kaymalı yatakta, muylu 9 d/dk hızla dönmekte ve kn bi adyal yükle zolanmaktadı. Radyal boşluğu. mm alaak SAE,, ve yağlaı için güç kayıplaını hesaplayınız. Çalışma

Detaylı

Elektromanyetik Dalga Teorisi

Elektromanyetik Dalga Teorisi Elektromanyetik Dalga Teorisi Ders-2 Dalga Denkleminin Çözümü Düzlem Elektromanyetik Dalgalar Enine Elektromanyetik Dalgalar Kayıplı Ortamda Düzlem Dalgalar Düzlem Dalgaların Polarizasyonu Dalga Denkleminin

Detaylı

Sonlu Elemanlar Yöntemiyle Yumuşak Polietilen Bir Silindirik Borunun Gerilme Analizi

Sonlu Elemanlar Yöntemiyle Yumuşak Polietilen Bir Silindirik Borunun Gerilme Analizi Uludag.Üniv.Zi.Fak.Deg., 25) 19: 23-36 Sonlu Elemanla Yöntemiyle Yumuşak Polietilen Bi Silindiik Bounun Geilme Analizi Muhaem ZEYTİNOĞLU * ÖZET Taım, anayii ve konut ektöünde kullanılan, ıvı ve gaz iletim

Detaylı

VII ) E-M DALGALAR VE ÖZELLİKLERİ

VII ) E-M DALGALAR VE ÖZELLİKLERİ 8 VII ) E-M DALGALAR VE ÖZELLİKLERİ A. HELMHOLTZ ÇÖZÜMLERİ B. E-M DALGALAR C. E-M ENERJİ VE MOMENTUM D. RADYASYON BİÇİMLERİ E. RADYASYON YÖNLERİ 83 A) HELMHOLTZ ÇÖZÜMLERİ Uzayın 0, J 0 sağlayan, kaynak

Detaylı

Evrensel kuvvet - hareket eşitlikleri ve güneş sistemi uygulaması

Evrensel kuvvet - hareket eşitlikleri ve güneş sistemi uygulaması Evensel kuvvet - haeket eşitliklei ve güneş sistemi uygulaması 1. GİRİŞ Ahmet YALÇIN A-Ge Müdüü ESER Taahhüt ve Sanayi A.Ş. Tuan Güneş Bulvaı Cezayi Caddesi 718. Sokak No: 14 Çankaya, Ankaa E-posta: ayalcin@ese.com

Detaylı

Sınav Süresi 60 dakikadır, artı 15 dakika giriş yapma süresi bulunmaktadır.

Sınav Süresi 60 dakikadır, artı 15 dakika giriş yapma süresi bulunmaktadır. Sınav Süesi 60 dakikadı, atı dakika giiş yapa süesi buunaktadı. Dikkat!! Cevapaın giiş dakikaaını sou çözek için kuanayın çünkü sınava katıan sayı yüksek oduğundan intenet işeeinde sıkıntı yaşanabii!!

Detaylı

Basit Makineler Çözümlü Sorular

Basit Makineler Çözümlü Sorular Basit Makinele Çözümlü Soula Önek 1: x Çubuk sabit makaa üzeinde x kada haeket ettiilise; makaa kaç tu döne? x = n. n = x/ olu. n = sabit makaanın dönme sayısı = sabit makaanın yaıçapı Önek : x Çubuk x

Detaylı

7. VİSKOZ ( SÜRTÜNMELİ ) AKIŞLAR

7. VİSKOZ ( SÜRTÜNMELİ ) AKIŞLAR Tüm aın haklaı Doç. D. Bülent Yeşilata a aitti. İinsi çoğaltılama. III/ 7. İSKOZ ( SÜTÜNMELİ ) AKIŞLA 7.. Giiş Bi akışta iskoite etkisi önemli ise bu akış isko (sütünmeli) akış adını alı. Akışkan iskoitesinden

Detaylı

POZiSYON KONTROLÜNE YÖNELİK DC MOTOR UYGULAMASI

POZiSYON KONTROLÜNE YÖNELİK DC MOTOR UYGULAMASI .. SAU Fen Bilimlei Enstitüsü Degisi 6.Cilt, 1.Saı (Mat 2002) Pozison Kontolüne Yönelik DC Moto Ugulaması A.İ.Doğman, A.F.Boz POZiSYON KONTROLÜNE YÖNELİK DC MOTOR UYGULAMASI 'oj Ali lhsan DOGMAN, Ali Fuat

Detaylı

DNS temelleri ve BIND DNS sunucusu. Devrim GÜNDÜZ. TR.NET devrim@oper.metu.edu.tr. http://seminer.linux.org.tr http://belgeler.linux.org.

DNS temelleri ve BIND DNS sunucusu. Devrim GÜNDÜZ. TR.NET devrim@oper.metu.edu.tr. http://seminer.linux.org.tr http://belgeler.linux.org. DNS temellei ve sunucusu Devim GÜNDÜZ TR.NET devim@ope.metu.edu.t http://semine.linux.og.t http://belgele.linux.og.t Giiş Bu seminede, aşağıdaki konula anlatılacaktı: DNS Nedi? DNS Yapısı nasıldı? Ne zaman

Detaylı

PROBLEM SET I KASIM = 50 p ML + M + L = [50 p ML + M + L] Q = Q

PROBLEM SET I KASIM = 50 p ML + M + L = [50 p ML + M + L] Q = Q PROBLEM SET I - 4 11 KASIM 009 Sou 1 (Besanko ve Baeutigam, s. 56 (00)): Aşa¼g daki gibi bi üetim fonksiyonu veilsin: = 50 p ML + M + L a - Bu üetim fonksiyonunun ölçe¼ge göe getiisini bulunuz. He iki

Detaylı

TG 8 ÖABT İLKÖĞRETİM MATEMATİK

TG 8 ÖABT İLKÖĞRETİM MATEMATİK KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN İLGİSİ TESTİ İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ TG ÖAT İLKÖĞRETİM MATEMATİK u testlein he hakkı saklıdı. Hangi amaçla olusa olsun, testlein tamamının veya bi

Detaylı

( ) ( ) ( ) ϕ ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ϕ ( ) ( ) TRANFORMATORLAR Genel Elektiksel Özelliklei ve Gücünün Belilenmesi TRGT ODABAŞ Fiziksel Temelle Giiş Tansfomatole geilim ve akımın ölçülmesi veya sinyal ve gücün taşınması gibi özel maksatla için dizayn

Detaylı

LYS TÜREV KONU ÖZETLİ ÇÖZÜMLÜ SORU BANKASI

LYS TÜREV KONU ÖZETLİ ÇÖZÜMLÜ SORU BANKASI LYS TÜREV KONU ÖZETLİ LÜ SORU BANKASI ANKARA İÇİNDEKİLER Tüev... Sağdan Ve Soldan Tüev... Tüev Alma Kuallaı...7 f n () in Tüevi... Tigonometik Fonksionlaın Tüevi... 6 Bileşke Fonksionun Tüevi... Logaitma

Detaylı

ARAÇ YOL YÜKLERİNİN DIŞ DİKİZ AYNAYA ETKİLERİ VE DIŞ DİKİZ AYNA TİTREŞİM PARAMETRELERİNİN İNCELENMESİ

ARAÇ YOL YÜKLERİNİN DIŞ DİKİZ AYNAYA ETKİLERİ VE DIŞ DİKİZ AYNA TİTREŞİM PARAMETRELERİNİN İNCELENMESİ OTEKON 4 7 Otomotiv Teknolojilei Kongesi 6 7 Mayıs 04, BURSA ARAÇ YOL YÜKLERİNİN DIŞ DİKİZ AYNAYA ETKİLERİ VE DIŞ DİKİZ AYNA TİTREŞİM PARAMETRELERİNİN İNCELENMESİ Basi ÇALIŞKAN *, İan KAMAŞ *, Tane KARSLIOĞLU

Detaylı

Eğrisel harekette çok sık kullanılan tanımlardan biri de yörünge değişkenlerini içerir. Bunlar, hareketin her bir anı için ele alınan biri yörüngeye

Eğrisel harekette çok sık kullanılan tanımlardan biri de yörünge değişkenlerini içerir. Bunlar, hareketin her bir anı için ele alınan biri yörüngeye Eğisel haekee çok sık kullanılan anımladan bii de yöünge değişkenleini içei. Bunla, haekein he bi anı için ele alınan bii yöüngeye eğe, diğei ona dik iki koodina eksenidi. Eğisel haekein doğal bi anımıdıla

Detaylı

TORK. τ = 2.6 4.sin30.2 + 2.cos60.4 = 12 4 + 4 = 12 N.m Çubuk ( ) yönde dönme hareketi yapar. τ K. τ = F 1. τ 1. τ 2. τ 3. τ 4. 1. 2.

TORK. τ = 2.6 4.sin30.2 + 2.cos60.4 = 12 4 + 4 = 12 N.m Çubuk ( ) yönde dönme hareketi yapar. τ K. τ = F 1. τ 1. τ 2. τ 3. τ 4. 1. 2. AIŞIRMAAR 8 BÖÜM R ÇÖZÜMER R cos N 4N 0 4sin0 N M 5d d N ve 4N luk kuv vet lein çu bu ğa dik bi le şen le i şekil de ki gi bi olu nok ta sı na gö e top lam tok; τ = 6 4sin0 + cos4 = 4 + 4 = Nm Çubuk yönde

Detaylı

SIFIR HÜCUM AÇILI BİR KONİ ÜZERİNDEKİ ŞOK AÇISINDAN HAREKETLE SÜPERSONİK AKIM HIZININ TESPİTİ. Doç. Dr. M. Adil YÜKSELEN

SIFIR HÜCUM AÇILI BİR KONİ ÜZERİNDEKİ ŞOK AÇISINDAN HAREKETLE SÜPERSONİK AKIM HIZININ TESPİTİ. Doç. Dr. M. Adil YÜKSELEN SIFIR HÜCU AÇILI BİR KONİ ÜZERİNDEKİ ŞOK AÇISINDAN HAREKETLE SÜPERSONİK AKI HIZININ TESPİTİ Doç. D.. Ail YÜKSELEN Temmuz 997 SIFIR HÜCU AÇILI BİR KONİ ÜZERİNDEKİ ŞOK AÇISINDAN HAREKETLE SÜPERSONİK AKI

Detaylı

C) 2 2 2 2H c. D) v = v + 2uv + 2u ; tanθ= C) v 0 =10 3 m/s; tanθ= 2 3

C) 2 2 2 2H c. D) v = v + 2uv + 2u ; tanθ= C) v 0 =10 3 m/s; tanθ= 2 3 . Bi uça sesten ızı oaa, H yüseiğinde üstüüzden uçaen ta tepeizden geçtiten τ süe sona sesini duyabiiyouz. es ızı c ise uçağın ızını buunuz. H c τ H c τ H c τ H c τ H c τ tenis oeti u o v tenis topu. Kütesi

Detaylı

Elektromanyetik Dalgalardan Enerji Hasat Etmek

Elektromanyetik Dalgalardan Enerji Hasat Etmek Elektomanyetik Dalgaladan Eneji Hasat Etmek ( D. Cahit Kaakuş - Yük. Müh. Onu Teki) Havada sebest olaak yayınım yapan adyo ya da mikodalga fekanslaındaki elektomanyetik dalgalaın üzeinde baındıdıklaı enejinin

Detaylı

https://www.facebook.com/bzcocuk https://twitter.com/bzcocuk https://instagram.com/bzcocuk/ http://www.bzcocuk.com

https://www.facebook.com/bzcocuk https://twitter.com/bzcocuk https://instagram.com/bzcocuk/ http://www.bzcocuk.com Sonuç Bildigesi https://www.facebook.com/bzcocuk https://twitte.com/bzcocuk https://instagam.com/bzcocuk/ http://www.bzcocuk.com 20 ICT Summit NOW - Bilişim Zivesi nin 14 yılda bize kazandıdığı uzmanlık

Detaylı

SENKRON RELÜKTANS MAKİNASININ ANALİZİ

SENKRON RELÜKTANS MAKİNASININ ANALİZİ SENKRON REÜKTANS MAKİNASNN ANAİZİ Esoy BEŞER 1 H.Taık DURU 2 Sai ÇAMUR 3 Biol ARİFOĞU 4 Esa KANDEMİR 5 Elektik Mühendisliği Bölümü Mühendislik Fakültesi Koeli Ünivesitesi, Vezioğlu Kampusü, 411, Koeli

Detaylı

En Küçük Kareler Ve Toplam En Küçük Kareler Yöntemleri İle Deformasyon Analizi

En Küçük Kareler Ve Toplam En Küçük Kareler Yöntemleri İle Deformasyon Analizi En Küçük Kaele Ve oplam En Küçük Kaele Yöntemlei İle Defomasyon nalizi Mustafa CR,evfik YN, Ohan KYILMZ Özet u çalışmada, oplam En Küçük Kaele (EKK) yönteminin defomasyon analizinde uygulanması, elde edilen

Detaylı

KÖPRÜLERİN YAPISAL ÖZELLİKLERİNİN DİNAMİK ÖLÇÜMLER VE MODAL ANALİZ İLE BELİRLENMESİ

KÖPRÜLERİN YAPISAL ÖZELLİKLERİNİN DİNAMİK ÖLÇÜMLER VE MODAL ANALİZ İLE BELİRLENMESİ KÖPRÜLERİN YAPISAL ÖZELLİKLERİNİN DİNAMİK ÖLÇÜMLER VE MODAL ANALİZ İLE BELİRLENMESİ Ahmet TÜRER*, Hüseyin KAYA* *Ota Doğu Teknik Üniv., İnşaat Müh. Böl., Ankaa ÖZET Köpülein yapısal duumu hakkındaki değelendimele

Detaylı

Katı Cismin Uç Boyutlu Hareketi

Katı Cismin Uç Boyutlu Hareketi Katı Cismin Uç outlu Haeketi KĐNEMĐK 7/2 Öteleme : a a a ɺ ɺ ɺ ɺ ɺ / / /, 7/3 Sabit Eksen Etafında Dönme : Hız : wx bwe bwe wx be he x we wx bwe e d b be d be he b h O n n n ɺ ɺ θ θ θ θ θ ( 0 Đme : d d

Detaylı

Yasemin Öner 1, Selin Özçıra 1, Nur Bekiroğlu 1. Yıldız Teknik Üniversitesi yoner@yildiz.edu.tr, sozcira@yildiz.edu.tr, nbekir@yildiz.edu.tr.

Yasemin Öner 1, Selin Özçıra 1, Nur Bekiroğlu 1. Yıldız Teknik Üniversitesi yoner@yildiz.edu.tr, sozcira@yildiz.edu.tr, nbekir@yildiz.edu.tr. Düşük Güçlü Uygulamala için Konvansiyonel Senkon Geneatöle ile Süekli Mıknatıslı Senkon Geneatölein Kaşılaştıılması Compaison of Conventional Synchonous Geneatos and emanent Magnet Synchonous Geneatos

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI 29. GRUP: MAKİNE MÜHENDİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI 29. GRUP: MAKİNE MÜHENDİSİ T.. MİLLÎ EĞİTİM KNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜÜRLÜĞÜ Ölçme eğelendime ve çıköğetim Kuumlaı aie aşkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ dayın dı ve Soyadı : day Numaası (T.. Kimlik No) : SĞLIK KNLIĞI PERSONEL GENEL

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI 29. GRUP: MAKİNE MÜHENDİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI 29. GRUP: MAKİNE MÜHENDİSİ T.. MİLLÎ EĞİTİM KNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜÜRLÜĞÜ Ölçme eğelendime ve çıköğetim Kuumlaı aie aşkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ dayın dı ve Soyadı : day Numaası (T.. Kimlik No) : SĞLIK KNLIĞI PERSONEL GENEL

Detaylı

Boşlukta Dalga Fonksiyonlarının Normalleştirilmesi

Boşlukta Dalga Fonksiyonlarının Normalleştirilmesi Boşlukta Dalga Fonksiyonlarının Noralleştirilesi Konu tesilinde oentu özduruları, u p (x) ile belirlenir ve ile verilir. Ancak, boşlukta noralleştirilecek bir olasılık yoğunluğu gibi yorulanaaz zira (

Detaylı

Kimyasal Reaksiyon Mühendisliği. Hız Kanunları

Kimyasal Reaksiyon Mühendisliği. Hız Kanunları Kimyasal Reasiyon Mühendisliği Hız Kanunlaı 1 Tanımla Homojen Reasiyon Te fazlıdı. Heteojen Reasiyon Ço fazlıdı, easiyon genel olaa fazla aasındai aaesitlede meydana geli. Tesinmez (Te yönlü) Reasiyon

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MİKROSULAMA LATERAL BORULARINDA İDROLİK ESAP METOTLARININ KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ VE ÇOK ÇAPLI BORULAR İÇİN LİNEER ÇÖZÜM METODU DOKTORA TEZİ Y. Müh.

Detaylı

ÜNİTE: KUVVET VE HAREKETİN BULUŞMASI - ENERJİ KONU: Evrende Her Şey Hareketlidir

ÜNİTE: KUVVET VE HAREKETİN BULUŞMASI - ENERJİ KONU: Evrende Her Şey Hareketlidir ÜNTE: UET E HAREETN BUUŞMASI - ENERJ NU: Evende He Şey Haeketlidi ÖRNE SRUAR E ÇÖZÜMER. x M +x Bi adam önce noktasından noktasına daha sona ise noktasından M (m) 3 3 (m) noktasına geldiğine göe adamın

Detaylı