ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ :... :... :... :... GENEL AÇIKLAMALAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ :... :... :... :... GENEL AÇIKLAMALAR"

Transkript

1 015CS4-015CS4- ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ADI SOYADI T.C. KİMLİK NO SALON NO SIRA NO Bu kitapçıkta İşletme Lisas Programıa ait dersler yer almaktadır. 1.Soru kitapçığıızı türü A dır. Kitapçık türüü cevap kâğıdıızdaki ilgili alaa kodlayıız. Bu kodlamayı cevap kâğıdııza yapmadığıız veya yalış yaptığıız takdirde, sıavıız geçersiz sayılacaktır..bu soru kitapçığıda aşağıdaki testler yer almaktadır: Testi Adı A YAZ DÖNEMİ YARIYIL SONU SINAVI (I. OTURUM) 5 Temmuz 015, Saat 09:30 Soru Sayısı Sayfa No Geel Muhasebe 5 1 İstatistiğe Giriş 5 4 İşletme Bilimie Giriş 5 7 İşletme Fiasmaı 5 11 Örgütsel Davraış Sıav süresi her bir ders içi 30 dakikadır. :... :... :... :... GENEL AÇIKLAMALAR 4. İstediğiiz testi, istediğiiz sorusuda cevaplamaya başlayabilirsiiz. Cevaplarıızı, cevap kâğıdıda o test içi ayrılmış ola bölüme işaretleyiiz. Soru kitapçıkları üzerie yapıla işaretlemeler kesilikle değerledirilmeyecektir. 5. Cevaplarıızı koyu siyah ve yumuşak uçlu bir kurşu kalemle işaretleyiiz. İşaretleriizi cevaplama alaıı dışıa taşırmayıız. Cevap kâğıdı üzeride yapacağıız işaretlemeler içi tükemez veya mürekkepli kalem kullamayıız. 6. Değiştirmek istediğiiz bir cevabı yumuşak bir silgi ile cevap kâğıdıa zarar vermede siliiz ve doğru cevabıızı işaretlemeyi uutmayıız. 7. Cevap kâğıdıızı buruşturmayıız, katlamayıız ve üzerie gereksiz hiçbir işaret koymayıız. 8. Her soruu sadece bir doğru cevabı vardır. Bir soru içi birde fazla cevap alaı işaretleirse o soru yalış cevaplamış sayılacaktır. 9. Bu sıavı değerledirilmesi doğru cevap sayısı üzeride yapılacaktır. Bu edele her soruda size e doğru görüe cevabı işaretleyerek cevapsız soru bırakmamaız yararııza olabilir. 10. Kitapçıktaki boş yerleri müsvedde olarak kullaabilirsiiz. 11. Sıavda uygulaacak diğer kurallar bu kitapçığı arka kapağıda belirtilmiştir. Bu kitapçıkta yer ala soruları her hakkı saklıdır. Hagi amaçla olursa olsu, soruları tamamıı veya bir kısmıı ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ i yazılı izi olmada kopya edilmesi, fotoğrafıı çekilmesi, herhagi bir yolla çoğaltılması, yayımlaması ya da kullaılması yasaktır. Bu yasağa uymayalar gerekli cezai sorumluluğu ve soruları hazırlamasıdaki mali külfeti peşie kabullemiş sayılırlar. 015CS4-

2 BU SAYFA BOŞ BIRAKILMIŞTIR.

3 A Geel Muhasebe DİKKAT! Bu testte 5 soru bulumaktadır. Cevaplarıızı, cevap kâğıdıızı Geel Muhasebe testi içi ayrıla kısmıa işaretleyiiz. A 1. İşletmei varlıkları ve kayakları üzeride değişim meydaa gere ve para ile ifade edile mali itelikteki işlemlere ait bilgileri kaydetmek, sııfladırmak, özetlemek, aaliz etmek ve yorumlamak sureyle ilgili kişi ve kurumlara raporlar hâlide sua bilgi sistemie e deir? A) İksat B) Muhasebe C) İstask D) Fias 5. Aoim şirketler ve kamu iksadi kuruluşlarıı borç para bulmak içi çıkardıkları eş değerli borç seetlerie e deir? A) Hisse seedi B) Çek C) Tahvil D) Boo E) Seet. E) İşletme Aşağıdakilerde hagisi bilaçoda yer almaz? A) Döe varlıklar B) Kısa vadeli yabacı kayaklar C) Öz kayaklar D) Brüt kâr E) Dura varlıklar 6. İşletme sahibii özel işlemleri edeiyle bir kuruma, baka aracılığıyla TL ödemişr. Bua göre yapılacak yevmiye kaydıa ilişki aşağıdakilerde hagisi doğrudur? A) Bakalar Hesabı TL borçlu B) Kasa Hesabı TL alacaklı C) Ortaklarda Alacaklar Hesabı TL borçlu D) İşraklarde Alacaklar Hesabı TL borçlu E) Ortaklarda Alacaklar Hesabı TL alacaklı 3. X işletmesi iş yeri kirası olarak 750 TL kasada ödemişr. Bua göre yapılacak yevmiye kaydıa ilişki aşağıdakilerde hagisi doğrudur? A) Geel Yöem Giderleri Hesabı 750 TL alacaklı B) Kasa Hesabı 750 TL borçlu C) Alıcılar Hesabı 750 TL alacaklı D) Geel Yöem Giderleri Hesabı 750 TL borçlu E) Fiasma Giderleri Hesabı 750 TL borçlu 7...., çeşit sayısı az ve birim maliye yüksek malları alııp saldığı işletmelerde uygulaır. Cümlede boş bırakıla yere aşağıdakilerde hagisi gerilmelidir? A) Sürekli evater yötemi B) Döem başı evater yötemi C) Döem başı bilaçosu D) Kesi miza E) Aralıklı evater yötemi 4. Evater işlemlerii yevmiye deeri ve büyük deere kayıtları yapıldıkta sora söz kousu kayıtları doğruluğuu sağlamak içi...hazırlaır. Cümlede boş bırakıla yere aşağıdakilerde hagisi gerilmelidir? 8. İşletmei faaliyet kousuu oluştura mal ve hizmet saşlarıda kayaklaa bir yılda uzu vadeli seetli alacakları izlediği hesap aşağıdakilerde hagisidir? A) 11 Alacak Seetleri Hesabı A) geel geçici miza B) 10 Alıcılar Hesabı B) akit akim tablosu C) 1 Alacak Seetleri Hesabı C) evater mizai D) 331 Borç Seetleri Hesabı D) kesi miza E) 30 Sacılar Hesabı E) bilaço 015CS4-1 Diğer Sayfaya Geçiiz ->

4 9. Uzu vadeli ortak olmak amacıyla alıa hisseleri oraıı yüzde kaçta az olması hâlide, bağlı mekul kıymetler hesabıda izleir? A) % 15 B) % 0 C) % 5 D) %10 E) % 30 A 13. İşletme, Geçlik ve Spor Müdürlüğüü açmış olduğu kapalı yüzme havuzu ihalesie girebilmek içi istee TL tutarlı temiat mektubuu, çalışmakta olduğu ABC bakasıa müracat ederek almış ve buu içi TL komisyo ödemişr. Bua göre yapılacak yevmiye kaydıa ilişki aşağıdakilerde hagisi doğrudur? A) Fiasma Giderleri Hesabı TL alacaklı B) Geel Yöem Giderleri Hesabı TL alacaklı C) Kasa Hesabı TL borçlu Dura Varlığı Maliyet Değeri Toplam Birikmiş Amorsma Tutarı =? Deklemde soru işare yerie aşağıdakilerde hagisi gerilmelidir? A) Deer değeri B) Net çalışma sermayesi C) Reeskot tutarı D) Piyasa değeri E) Net akf değer I.Haklar II. Şerefiye III. Bialar Yukarıdaki hesaplarda hagisi ya da hagileri maddi olmaya dura varliklar hesap grubuda yer almaz? A) Yalız I B) Yalız III C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III Mal, alacak seedi, tahvil, hisse seedi gibi varlıkları bakaya rehi verilmesi karşılığıda alıa krediye e deir? A) Açık kredi B) Taşıt kredisi C) Kefalet karşılığı kredi D) İpotek karşılığı kredi E) Maddi temiat karşılığı kredi D) Fiasma Giderleri Hesabı TL borçlu E) Bakalar Hesabı TL borçlu İşletme, acil ihyacı ola makie alımı içi bir ortağıda 0 ay vadeyle TL borç almışr. Bua göre yapılacak yevmiye kaydıa ilişki aşağıdakilerde hagisi doğrudur? A) Ortaklarda Alacaklar Hesabı TL borçlu B) Kasa Hesabı TL alacaklı C) İşrakler Hesabı TL alacaklı D) Ortaklara Borçlar Hesabı TL alacaklı E) Ortaklara Borçlar Hesabı TL borçlu I. Adi şirket II. Aoim şirket III. Kollekf şirket Yukarıdakilerde hagisi ya da hagileri yedek akçe ayırmak zorudadır? A) Yalız I B) Yalız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III I. Yevmiye Reeri II. Deer-i Kebir III. Evater Deeri Yukarıdakilerde hagisi ya da hagileri bilaço esasıa göre tutulması zorulu deerlerdedir? A) Yalız I B) Yalız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III 015CS4- Diğer Sayfaya Geçiiz ->

5 A 17. Gerçek kişilerde, işe başlama bildirimleri işe başlama tarihide ibare kaç gü içide vergi dairesie bildirilmelidir? A) 5 B) 10 C) 15 D) 0 E) Aşağıdaki durumlarda hagiside alacak seetleri hesabı borçladırılır? A) Seedi tahsil edilmesi B) Seedii şüpheli hâle gelmesi C) Seetli mal saşı D) Seedi iskoto erilmesi E) Seedi ciro edilmesi I. Emek sermaye özelliği II. Devamlılık özelliği III. Gelir ve kazaç elde etme özelliği Bir faaliye cari faaliyet olarak değerledirilebilmesi içi yukarıdakilerde hagisii ya da hagilerii taşıması gerekir? A) Yalız I B) Yalız II C) Yalız III D) II ve III E) I, II ve III Para ile temsil edile değerler ile mal ve hakları karşılığıda elde edile gelirlere e deir? A) Kazaç B) İrad C) Gelir D) Kâr E) Gider. 3. İşletmeleri mal veya hizmet saşıda doğa alacaklarıı takip edildiği hesap grubu aşağıdakilerde hagisidir? A) Ticari alacaklar B) Diğer alacaklar C) Ortaklarda alacaklar D) Persoelde alacaklar E) İşraklerde alacaklar I. Pasif karakterli bir hesapr. II. Alacak seetlerii düzeleyici itelikte bir hesapr. III. Borç kalaı vere bir hesapr. Yukarıdakilerde hagisi veya hagileri Alacak Seetleri Reeskotu Hesabı içi söyleebilir? A) Yalız I B) Yalız II C) Yalız III D) I ve II E) II ve III 0. X firması kullamadığı bir deposuu TL'ye peşi olarak sekiz aylığıa kiraya vermişr. Bua göre yapılacak yevmiye kaydıa ilişki aşağıdakilerde hagisi doğrudur? A) Diğer Olağa Gelir ve Kârlar Hesabı TL alacaklı B) Kasa Hesabı TL alacaklı C) Faiz Gelirleri Hesabı TL borçlu D) Diğer Olağadışı Gelir ve Kârlar Hesabı TL alacaklı E) Alıcılar Hesabı TL borçlu Aşağıdakilerde hagisi hazır değerler hesap grubuda yer alır? A) Kasa B) Borç seetleri C) Sacılar D) Alıcılar E) Ticari mallar Birde çok hesabı borçladırılıp birde çok hesabı alacakladırıldığı yevmiye maddesi türü aşağıdakilerde hagisidir? A) Karışık madde B) Düzeleyici madde C) Basit madde D) Birleşik madde E) Tamamlayıcı madde 015CS4-3 Diğer Sayfaya Geçiiz ->

6 A İstatistiğe Giriş DİKKAT! Bu testte 5 soru bulumaktadır. Cevaplarıızı, cevap kâğıdıızı İstatistiğe Giriş testi içi ayrıla kısmıa işaretleyiiz. İstatistiki tablolar ve formüller kitapçığı souda yer almaktadır. A 1. Atatürk Üiversitesi öğrem üyeleri tarada yapılacak ola bir çalışmada, Erzurum'da kredi kar kullaımı ile gelir düzeyi arasıdaki ilişki araşrılacakr. Bu çalışmaı aakütlesi aşağıdakilerde hagisi olur? 5. Grupladırılmış bir seri oluşturulurke aşağıdaki iceliklerde hagisie gerek duyulmaz? A) Değişim aralığı A) Atatürk Üiversitesi'deki kredi kar sahiplikleri B) Grup sayısı B) Doğu Aadolu Bölgesi'deki kredi kar sahiplikleri C) Her gruba düşe birimleri ortalaması C) Erzurum'daki kredi kar sahiplikleri D) Sııf büyüklüğü D) Türkiye'deki kredi kar sahiplikleri E) Her gruba düşe birim sayısı. E) Düyadaki kredi kar sahiplikleri Aşağıdakilerde hagisi istaskte birim olarak değerledirilemez? A) Öğreci B) Aile 6. Parametrik merkezî eğilim ölçüleri ile ilgili aşağıda verile bilgilerde hagisi yalışr? A) Geometrik ortalama, e küçük parametrik merkezî eğilim ölçüsüü verir. B) Harmoik ortalama, değeri aritmek ortalama değeride küçüktür. C) Taşıt C) E büyük parametrik merkezî eğilim ölçüsü kareli ortalamadır. 3. D) Meslek E) Rüya Aşağıdakilerde hagisi örekleme yapmaı amaçlarıda biri değildir? A) Araşrmayı daha kısa sürede birmek 7. D) Aritmek ortalama değer,i geometrik ortalama değeride büyüktür. E) Aritmek bir diziyi e iyi temsil ede parametrik merkezî eğilim ölçüsü, aritmek ortalamadır. Aşağıdakilerde hagisi parametrik olmaya değişkelik ölçüleride biri değildir? B) Kullaıla isa gücüü e aza idirmek A) Değişim katsayısı C) Araşrmaı maliyei azaltmak B) Değişim aralığı D) Araşrmaı geçerliliğii sağlamak C) Karl aralığı E) Daha doğru souç elde etmek D) Desil aralığı 4. Veri türleriyle ilgili aşağıdaki eşleşrmelerde hagisi yalışr? E) Pörsel aralığı A) Sııflayıcı (omial) veri - Bir ligde mücadele ede takımlar B) Kesikli veri - Bir yarışmada verile toplam madalya sayısı C) Zama serisi verisi - Bir ülkede so 0 yıl içi gözlee doğum oraları 8. Aşağıdakilerde hagisi değişim aralığıı dezavatajlarıda biridir? A) E basit değişkelik ölçüsüdür. B) Uzu matemaksel işlemler gerekrmez. D) Sürekli veri - Bir maratoda atletleri koşuyu tamamlama süreleri E) Sıralayıcı (ordial) veri - Bir hayvaat bahçesideki hayva türleri C) Serii değişkeliği hakkıda e kısa sürede bilgi verir. D) Bütü birimleri hesaplamaya dâhil etmez. E) Aşırı uç değerlere sahip olmaya ve simetrik dağılımlar içi kullaışlı bir ölçüdür. 015CS4-4 Diğer Sayfaya Geçiiz ->

7 Sağa çarpık serilerde merkezî eğilim ölçüleri arasıdaki ilişki aşağıdakilerde hagisidir? A) Mod > Medya > X B) Medya > Mod > X C) X > Medya > Mod D) X > Mod > Medya E) Medya > X > Mod A 13. A ve B gibi iki olayı gerçekleşmesi ihmalleri sırasıyla P(A) ve P (B), bu iki olayı birlikte gerçekleşmesi ihmali ise P(A B) olsu. Bua göre aşağıdakilerde hagiside A ve B olaylarıı bağımsız olduğu söyleir? A) P(A) = 0,78 P(B) = 0,598 P(A B) = 0,4147 B) P(A) = 0,146 P(B) = 0,565 P(A B) = 0,18 C) P(A) = 0,694 P(B) = 0,17 P(A B) = 0,6589 D) P(A) = 0,55 P(B) = 0,840 P(A B) = 0,14 E) P(A) = 0,36 P(B) = 0,748 P(A B) = 0,1659 Bu seriye ait aritmek ortalama etradaki 4. momet değeri 147,4 olduğua göre serii momet basıklık ölçüsü kaçr? A) 1,856 B),044 C),574 D) 3,145 E) 3, A şehride B şehrie 1 farklı yolda ve B şehride C şehrie 15 farklı yolda gidilmektedir. A şehride C şehrie gitmek isteye bir kişi B şehrie uğramak şaryla kaç farklı yol tercih edebilir? A) 7 B) 58 C) 95 D) 15 E) yılıda bir ürüü fiya 3,50 TL ike 011 yılıda 4,0 TL'ye yükselmişr. 009 yılı temel yıl kabul edildiğide 011 yılıa ait söz kousu ürüü fiyat ideksi kaçr? A) 85 B) 90 C) 105 D) 110 E) 10 Bir madeî paraı arka arkaya iki kez alması soucu oluşacak örek uzay, aşağıdakilerde hagisidir? (Y: Paraı üste gele yüzüü yazı olması, T: Paraı üste gele yüzüü tura olması) A) S = {Y, T} B) S = {YT, TY} C) S = {YY, YT, TY, TT} D) S = {Y, T, Y, T} ve 16. soruları bu vakaya göre çözüüz. Vaka: Bir fakültede öğreim göre öğreciler yaşları ibarıyla iki gruba ayrılmışr. Gruplarda biri 1 yaş veya al grubu, diğeri ise 1 yaş üzeri grubudur. Bu fakültedeki öğrecileri %75'ii 1 yaş veya al grubuda olduğu bilimektedir. Bu fakültede tesadüfi olarak seçile 3 kişide 'sii 1 yaş veya alda olması ihmali kaçr? A) 0,541 B) 0,3145 C) 0,3957 D) 0,419 E) 0,5847 Bu fakültede tesadüfi olarak 85 kişi seçildiğide, 1 yaş üzeri grubu içi dağılımı ortalaması kaçr? A) 1,5 B) 9,7 C) 3,15 D) 46,5 E) 63,75 E) S = {Y, T, YY, TT} 015CS4-5 Diğer Sayfaya Geçiiz ->

8 A Normal dağılımla ilgili aşağıdakilerde hagisi yalışr? A) Simetrik olmaya bir dağılımdır. B) Sürekli bir ihmal dağılımıdır. C) Normal eğri alda kala toplam ala bire eşir. D) Çarpıklık katsayısı sırdır. E) Basıklık katsayısı üçtür. Z, stadart ormal dağılıma sahip tesadüfi bir değişke olduğua göre, Z değerii -0,60 ile 0,60 arasıda olması ihmali kaçr? A) 0,57 B) 0,580 C) 0,3145 D) 0,3568 E) 0,4514 Aşağıda verile ifadelerde hagisi parametre değerii göstermektedir? A) Bir üiversitede okuya öğrecileri doğum tarihleri B) Türkiye üfusuu ortaca yaşı C) Bir ildeki otuz yaş üstü işsizleri sayısı D) Bir fakültede tesadüfi olarak seçile 50 öğrecii yaş ortalaması E) Doğu Aadolu Bölgesi'i yüz ölçümü Aritmek ortalaması 18,5 ve varyası 10,4 ola bir serii değişim katsayısı yüzde kaçr? A) 14,5 B) 17,4 C) 19, D) 0,5 E) 3, Büyüklük sırasıa göre dizilmiş bir serii yüz eşit parçaya bölümesiyle elde edile parçaları her birie e ad verilir? A) Pörsel B) Desil C) Karl D) Medya E) Mod Bir seride e fazla tekrar ede değere e ad verilir? A) Medya B) Karl C) Mod D) Desil E) Pörsel Aşağıdakilerde hagisi aritmek ortalamaı özellikleride biri değildir? A) Serideki birimleri aritmek ortalamada sapmalarıı toplamı sırdır. B) Serideki birimleri aritmek ortalamada sapmalarıı kareleri toplamı miimumdur. C) Bir serii aritmek ortalaması serii toplam frekası ile çarpılırsa serideki rakamları toplamı elde edilir. D) Parametrik olmaya merkezî eğilim ölçüsüdür. E) Serileri e iyi temsil ede merkezî eğilim ölçüsüdür. Hata ve maliyet aalizleri içi kullaıla grafik türü aşağıdakilerde hagisidir? A) Pareto grafiği B) Histogram C) Frekas poligou D) Sütu grafiği E) Daire grafiği 1. E küçük fark kare toplamıı serbestlik derecesie bölümesiyle hesaplaa değişkelik ölçüsü aşağıdakilerde hagisidir? A) Ortalama sapma B) Kareli sapma C) Değişim katsayısı D) Mutlak sapma E) Varyas 015CS4-6 Diğer Sayfaya Geçiiz ->

9 A İşletme Bilimlerie Giriş DİKKAT! Bu testte 5 soru bulumaktadır. Cevaplarıızı, cevap kâğıdıızı İşletme Bilimlerie Giriş testi içi ayrıla kısmıa işaretleyiiz. A 1. I. Döer Sermayeli İşletmeler II. Yerel Yöem İşletmeleri 4. Buğday ürete bir çiçii öce buğday öğütme tesisi kurması daha sora ise bir ekmek rıı açması aşağıdaki büyüme şekilleride hagisie bir örekr? III. Derek ve Vakıf İşletmeleri A) Yatay büyüme IV. Karma İşletmeler B) Fiziksel büyüme Yukarıdaki işletmelerde hagileri kamu işletmeleri arasıda yer alır? A) I ve II B) I ve IV C) Geriye doğru dikey büyüme D) İleriye doğru dikey büyüme E) Çapraz büyüme C) II ve III D) II ve IV E) III ve IV 5. Bir işletmei belli bir döemde, ormal aksamalar göz öüe alıarak üretebileceği ürü miktarı birim, gerçekleşe ürem birim ve teorik kapasitesi birim ise bu işletmei kapasite kullaım oraı aşağıdakilerde hagisidir? A) % 6,5. Girişimci, hagi alada ve ölçekte faaliyee buluacağıı beyide tasarlayarak, geel ekoomik durum, rekabet durumu ve pazar koşulları gibi içide buluduğu çevresel faktörleri de dikkate alarak gelişrdiği fikri bir soraki aşamada somutlaşrmaya çalışır. B) % 80 C) % 50 D) % 60 Taımda ifade edile işletmei kuruluş aşaması aşağıdakilerde hagisidir? E) % 37,5 A) Yarım düşücesi B) Ö çalışmalar 6. Ahmet Bey, bir firmaı müdürüdür. İşletmei aylık saşlarıı %0 artması hâlide pazarlama departmaıda çalışa tüm persoele yarım maaş ikramiye vereceğii söylemişr. C) Ö proje D) Değerledirme ve yarım kararı E) Kesi proje Örekledirile yöem süreci aşaması aşağıdakilerde hagisidir? A) Kotrol B) Plalama 3. Maslow'u, "Bir defa beğeildiğimizi aladık mı, hayra olumayı da isteriz." diye tarif eği isa ihyacı aşağıdakilerde hagisidir? C) Örgütleme D) Yöeltme A) Fizyolojik ihyaçlar E) Etkilik B) Güvelik ihyacı C) Sevgi ve bağlama ihyacı D) Saygı görme ihyacı E) Kedii gerçekleşrme ihyacı 015CS4-7 Diğer Sayfaya Geçiiz ->

10 7. 8. I. Takım çalışmasıa yatkıdırlar. II. Çalışaları duygu ve fikirlerii açıklamaya teşvik ederler. III. Çalışaları düşüce ve ihyaçlarıa duyarlıdırlar. IV. İyi bir dileyici ve ileşim uzmaıdırlar. Özellikleri sıralaa yöetsel beceri türü aşağıdakilerde hagisidir? A) Kavramsal beceri B) Beşeri beceri C) Tekik beceri D) Tekolojik beceri E) Maksal beceri Aşağıdakilerde hagisi tedarikte uyguluk kriterleride biri değildir? A) Miktar uyguluğu B) Zama uyguluğu C) Kalite uyguluğu D) Kayak uyguluğu E) Tekik uyguluk A Belirli bir mamulü sadece bir kez üreldiği ve sabit koumda buluduğu, araç-gereç ve isaları mamulü çevreside ve içide hareket eği, ayı ada birçok işi bir arada yapıldığı ürem pi aşağıdakilerde hagisidir? A) Sipariş üzerie ürem B) Par üremi C) Sürekli ürem D) Aalik ürem E) Proje üremi Aşağıdakilerde hagisi bir pazarlama yöecisii vermek zoruda olduğu kararlarda biridir? A) Ürele mamul maliyei miimize etmek B) Düşük fiyat vere tedarikçileri araşrmak C) İşletmei maksimum kâr edeceği fiya belirlemek D) E uygu taşıma yollarıı araşrmak E) Mevcut ve potasiyel tükeci sayısıı belirlemek Tükecileri uygu yatlı, kaliteli ve yüksek performaslı ürülere hayır demeyeceği düşüceside hareket ederek tüm çabalarıı, ürü ve ürüü gelişrme üzeride yoğulaşra pazarlama yöemi alayışı aşağıdakilerde hagisidir? Aşağıdakilerde hagisi işletmeleri iç büyüme şekilleride biri değildir? A) Ekoomik büyüme B) Fiziksel büyüme C) Örgütsel büyüme D) Dairesel büyüme E) Sosyal büyüme Aşağıdakilerde hagisi işletmeleri uluslararası hâle gelme edeleride biri değildir? A) İç rekabe baskısıda kurtulma arzusu B) Yerel pazarı doyması ile yabacı pazarlara açılma isteği C) İç pazardaki talebi karşılayabilme D) Ölçek ekoomilerde yararlaarak maliyetleri düşürme E) Dış piyasada kullaılabilecek kapasitei olması 14. A) Ürem alayışı aşaması B) Ürü alayışı aşaması C) Saş alayışı aşaması D) Pazarlama alayışı aşaması E) Bütüsel pazarlama alayışı I. Bu saada pazar hızla büyür. II. Saşlar giderek arta oralarda yükselir. III. Doğruda rekabet artar. IV. Rakipleri sayısı artar. V. Ürüü dağımı yaygılaşır. Özellikleri sıralaa ürü yaşam süreci aşaması aşağıdakilerde hagisidir? A) Giriş saası B) Gelişme saası C) Olguluk saası D) Doyma saası E) Gerileme saası 015CS4-8 Diğer Sayfaya Geçiiz ->

11 A Mali itelikteki işlemleri belli kurallar çerçeveside kaydede, sııfladıra, aaliz ve yorumuu yapa ve bu bilgileri ilgililere rapor olarak sua bilim dalı aşağıdakilerde hagisidir? A) Muhasebe B) İksat C) Yöem D) Orgaizasyo E) Pazarlama Murat TARIM Ocak 01'de beş yıl faaliyet gösterip daha sora kapatmak üzere MUTAR TİCARET ŞİRKETİ'i kurmuştur. Yukarıdaki açıklama muhasebei temel kavramlarıda hagisiyle çelişir? A) Tutarlılık B) Süreklilik C) Kişilik D) Döemsellik E) Maliyet esası Aşağıdakilerde hagisi kısa vadeli yabacı kayak fiasmaı yötemleride biri değildir? A) Sacı kredileri B) Fiasma boosu C) Forfaig D) Factorig E) Müşteri avasları Aşağıdaki seçeekleri hagisi işletmelerde isa kayakları plalamasıı gerekli kıla durumlarda biri değildir? A) İş gücü maliyetlerideki azalış B) Tekolojide yaşaa sürekli gelişmeler C) Hızlı toplumsal ve kültürel gelişmeler D) Ekoomik ve sosyal krizler E) Yasal ve polik gelişmeler Aşağıdakilerde hagisi işgöre seçim sürecide araa iteliklere uygu kişileri belirlemesi ve bular arasıda e iyisii seçilmesi aşamalarıda biri değildir? I. Staj yoluyla eğim II. Semier III. İş rotasyou IV. Rol oyama İş dışı eğim yötemleri aşağıdakileri hagiside verilmişr? A) I ve II B) II ve IV C) II ve III D) III ve IV E) I ve IV..., mühedislik aracılığıyla bilimde tekolojiye bir çeşit doğrusal bilgi ve tekik trasferiyle gerçekleşir. Bu yeilikleri e büyük özelliği ise hem tamame yei, hem de oldukça yüksek orada riskli oluşlarıdır. Cümlede boş bırakıla yere aşağıdaki yeilik türleride hagisi gerilmelidir? A) Yavaş ilerleye yeilikler B) Radikal yeilikler C) Orgaizasyoel yeilik D) Ürü yeiliği E) Süreç yeiliği I. Öeri ve daışmalık hizme verir. II. Ürüü pazar potasiyelii araşrır. III. Kurumsal imaj ve ibarı arrır. IV. Müşteri (toplum) ilişkilerii gelişrir. V. İşletme kârlılığıı arracak yarım alteraflerii belirler. Yukarıdakilerde hagileri halkla ilişkileri işlevleri arasıda yer alır? A) I ve II B) I, III ve IV C) II, III ve IV D) I, II ve V E) I, III ve V A) Başvuruları kabulü B) Ö görüşme C) Mülakat D) İşe alışrma E) Sağlık kotrolü 015CS4-9 Diğer Sayfaya Geçiiz ->

12 A 3. Aşağıdakilerde hagisi algılama yöemi sürecii oluştura usurlarda biri değildir? A) Hedef kitlei değerleri ile uyumlu davramak B) Ölçülebilir stadartlar koymak C) Kaıtlamış doğrulara dayamak D) Yeiliği (iovao) yöetmek E) Kurumsal ibarı yöetmek 4...., üremde elde edile gelir ile ürem sırasıda yapıla maliyet giderleri arasıdaki oradır. Cümlede boş bırakıla yere aşağıdakilerde hagisi gerilmelidir? A) Kârlılık B) Tutarlılık C) Verimlilik D) Etkilik E) Ekoomiklik 5. Ediso'u ampulü, Graham Bell'i telefou, Wright Kardeşleri uçağı icat etmesi aşağıdaki yeilik türleride hagisie örekr? A) Değişim soucu oluşa yeilik B) Setez C) Kopyalama D) Orgaizasyoel yeilik E) Değişime yol aça yeilik 015CS4-10 Diğer Sayfaya Geçiiz ->

13 A İşletme Fiasmaı DİKKAT! Bu testte 5 soru bulumaktadır. Cevaplarıızı, cevap kâğıdıızı İşletme Fiasmaı testi içi ayrıla kısmıa işaretleyiiz. A 1. Alım-sama kou ola mal ve hizme alışverişii yapıldığı mal ve hizmet piyasaları ile mal ve hizmet üremleride kullaıla ürem faktörlerii işlem gördüğü faktör piyasalarıa e ad verilmektedir? 5. İşletmei belirli bir döemdeki akit kayaklarıı ve buları kulladığı alaları göstere tablo aşağıdakilerde hagisidir? A) Gelir Tablosu A) Reel piyasalar B) Fo Akım Tablosu B) Fiasal piyasalar C) Bilaço C) Para piyasaları D) Nakit Akım Tablosu D) Sermaye piyasaları E) Proforma Bilaço. E) Tam rekabet piyasaları I. Tahviller II. Kalma İfa Seetleri III. Hazie Boosu IV. Repo Yukarıdakilerde hagisi ya da hagileri sermaye piyasası araçları arasıda yer almaktadır? 6. Döe varlıklarda kısa vadeli borçları çıkarılması soucu kala kısma e ad verilmektedir? A) Nakit Oraı B) Uzu Vadeli Borçlar C) Çalışma Sermayesi D) Net Çalışma Sermayesi E) Dura Varlıklar A) Yalız I B) I ve II C) II ve III D) III ve IV E) I, II, III ve IV 7. Rekabet kousuda maliyet üstülüğü sağlaya, stoklama maliyetlerii e düşük düzeyde gerçekleşği stok miktarı aşağıdakilerde hagisidir? A) Emiyet Stoku B) Opmal Stok C) Azami Stok 3. İşletmei döe varlıklarıı kısa vadeli yabacı kayaklara bölümesi ile elde edile, vadesi gele borçları ödeme gücüü göstere ora aşağıdakilerde hagisidir? D) Asgari Stok E) Ekoomik Stok A) Borç Devir Hızı Oraı B) Cari Ora C) Çalışma Sermayesi Oraı 8. ve 9. soruları aşağıdaki bilgilere göre cevaplayıız. Lazer yazıcı ürecisi ABC işletmesii yıllık talep eği toer sayısı ader ve sipariş maliye 60 TL'dir. Stok buludurma maliye ise TL'dir. D) Toplam Borç Oraı 8. ABC işletmesii ekoomik sipariş miktarı edir? E) Nakit Ora A) 1,5 4. Kredili saşları TL ve cari alacakları TL ola ABC işletmesii alacaklarıı ortalama tahsil süresi edir? B) 5 C) 300 A) 10 D) 600 B) 18 E) 750 C) 0 D) 36,5 E) CS4-11 Diğer Sayfaya Geçiiz ->

14 9. ABC işletmesii ekoomik süresi edir? A) 67 B) 68 C) 69 D) 70 E) 73 A 14. Ek olarak kullaıla fou toplam sermaye maliye üzerie yapğı katkıyı ifade ede sermaye maliye aşağıdakilerde hagisidir? A) Kısa Vadeli Kayakları Maliye B) Orta Vadeli Kayakları Maliye C) Uzu Vadeli Kayakları Maliye D) Ağırlıklı Ortalama Sermaye Maliye İşletmei gelirleri ile giderlerii eşit olduğuu, üreme devam edilmesi durumuda işletmei kâra geçeceğii göstere aalize e ad verilmektedir? A) Başabaş Noktası Aalizi B) Faaliyet Aalizi C) Fiasal Aaliz D) Birleşik Aaliz E) Fiyat Aalizi Aşağıdakilerde hagisi sistemak olmaya riske örek gösterilebilir? A) Eflasyo B) Döviz kuru C) Savaş D) Grev E) Polik risk Orta vadeli faiz oraıı %30 ve kurumlar vergisi oraıı %0 olduğu bir piyasada borçlaa ABC işletmesie borçlamaı et maliye aşağıdakilerde hagisidir? A) 0,05 B) 0,10 C) 0,0 D) 0,4 E) 0,50 ABC işletmesi, piyasaya sürüle omial değeri 1600 TL'lik imyazlı hisse seedi karşılığıda 50 TL ihraç gideri yapmışr. İşletmei %0 oraıda kâr payı dağıtması durumuda imyazlı hisse seedii maliye e olur? A) 0,03 B) 0,0 C) 0,3 D) 0,40 E) 0, E) Marjial Sermaye Maliye Aşağıdakilerde hagisi sermaye yapısı ile ilgili temel yaklaşımlar arasıda yer almaktadır? A) Vergi faktörü B) Bilgi çarpıklığı C) Modigliai-Miller Yaklaşımı D) Fiasal hiyerarşi E) Temsilci maliyetleri İşletmei değerii, gelecekte sağlayacağı akit girişlerii ağırlıklı ortalama sermaye maliye ile iskoto edilmesiyle hesapladığı sermaye yapısı yaklaşımıa e ad verilmektedir? A) Net Faaliyet Geliri Yaklaşımı B) Geleeksel Yaklaşım C) Modigliai-Miller D) Temsilci Maliyetleri E) Asimetrik Bilgi Firmaları piyasa değerii e yüksek ve ağırlıklı ortalama sermaye maliyetlerii e düşük olduğu sermaye yapısı aşağıdakilerde hagisidir? A) Tam sermaye yapısı B) Opmum sermaye yapısı C) Değişke sermaye yapısı D) Rekabetçi sermaye yapısı E) İhyatlı sermaye yapısı Aşağıdakilerde hagisi fiasal aaliz tekikleri arasıda yer almaz? A) Karşılaşrmalı Tablolar Aalizi B) Yüzde Yötemi ile Aaliz C) Tred Aalizi D) Rasyo Aalizi E) Tekik Aaliz 015CS4-1 Diğer Sayfaya Geçiiz ->

15 A Fiasal tablolarda bir yılı esas alıarak o yıla ait tutarları 100 kabul edilip diğer döemlere ait bilaço ve gelir tablosu verilerii baz yıla bağlı kalarak icelemesi yötemie e ad verilir? A) Dikey Aaliz B) Tred Aalizi C) Karşılaşrmalı Tablolar Aalizi D) Likidite Aalizi E) Ora Aalizi Pazar poröyüü gerisii %1 olduğu piyasada yarım yapa yarımcıı risk primi %8 ise risksiz faiz oraı edir? A) %4 B) %6 C) %8 D) %0 E) % Belirli bir tarihte düzelemiş veya belirli bir döeme ait mali tablolarda yer ala kalemler arasıdaki ilişkileri tespi ve değerledirilmesie... deir. Cümlede boş bırakıla yere aşağıdakilerde hagisi gerilmelidir? A) yöem aalizi B) stak aaliz C) kredi aalizi D) diamik aaliz E) iç aaliz Aşağıdakilerde hagisi kaldıraç oraları arasıda yer almaktadır? A) Nakit ora B) Toplam borç oraı C) Stok devir hızı oraı D) Alacak devir hızı oraı 1. I. Hazie boosu II. Repo III. Varlığa dayalı mekul kıymet IV. Ticari krediler Yukarıdakilerde hagisi ya da hagileri para piyasası araçları arasıda yer almaktadır? A) Yalız I B) Yalız IV C) I ve III D) II ve IV E) I, II, III ve IV 5. E) Piyasa değeri/ deer değeri oraı Aşağıdakilerde hagisi işletmei sahip olduğu sabit varlıkları ile çalışma sermayesii tamamıı uzu vadeli kayaklarla fiase edildiği fiaslama stratejisidir? A) Degeli fiaslama B) İhyatlı fiaslama C) Değişke fiaslama D) Alga fiaslama E) Sabit fiaslama. Gelecekte elde edilecek 1 TL'i bugükü 1 TL'de daha az değerii olması e ile ifade edilmektedir? A) Basit faiz B) Bileşik faiz C) Eflasyo D) Paraı zama değeri E) Kârlılık 015CS4-13 Diğer Sayfaya Geçiiz ->

16 A Örgütsel Davraış DİKKAT! Bu testte 5 soru bulumaktadır. Cevaplarıızı, cevap kâğıdıızı Örgütsel Davraış testi içi ayrıla kısmıa işaretleyiiz. A 1. Aşağıdakilerde hagisi yöem foksiyoları arasıda yer almaz? 6. Aşağıdakilerde hagisi çaşma yöem tarzları arasıda yer almaz? A) Ürem A) Kaçıma B) Örgütleme B) Rekabet C) Yöledirme C) Uzlaşma D) Kotrol D) İşbirliği E) Plalama E) Uyumluluk. Beliği abarlı bir şekilde öe çıkarılması ve başkalarıa ola ilgii azalması şeklide görüle kişilik özelliği aşağıdakilerde hagisidir? A) Kotrol odağı B) Makyavelizm C) Proakf D) Dogmak E) Narsisizm 7. Aşağıdakilerde hagisi örgüt kültürüü görülebilir usurlarıda biri değildir? A) Töreler B) Di C) Hikâyeler D) Kahramalar E) Dil 3. Aşağıdakilerde hagisi duyguları özellikleride biri değildir? 8. Aşağıdakilerde hagisi yaracılık sürecii temel adımlarıda biri değildir? A) Duygular yoğu şekilde yaşaa hislerdir. A) Hazırlık B) Duygular birşeye veya birie yöelir. B) Kuluçka C) Duygular geelde kısa sürelidir. C) Kavrayış D) Duygular tepkilere yol açmaz. D) Değerledirme ve uygulama E) Duygular bireyde değişim oluşturur. E) Sezgi ve kotrol 4. Aşağıdakilerde hagisi tutumları işlevleri arasıda yer almaz? A) Bilgi işlevi 9. Aşağıdakilerde hagisi sistemak yaklaşımla verilere ulaşılmasıa ve bu verileri aalizi ile ortaya çıka souçları değişim sürecie yö vermesie dayalı bir uygulamadır? B) Faydasal işlev A) Eylem Araşrması C) Değer ifade edici işlev B) Koer'i Değişim Uygulama Plaı D) Davraışsal işlev C) Lewi'i Değişim Modeli E) Beliği koruyucu işlev D) Maslow'u İhyaçlar Hiyerarşisi 5. Aşağıdakilerde hagisi movasyo sürecii temel aşamaları arasıda yer almaz? E) Davraışsal Model A) İhyaç B) Uyarılma C) Davraış D) Doyum E) Güdü 015CS4-14 Diğer Sayfaya Geçiiz ->

17 A 10. Bir sosyal grupta kabul edilebilir davraış stadartlarıı belirte, çaşmalar üzeride de etkili olabile yazılı ola veya olmaya kurallara e ad verilir? A) Norm B) Çıkar C) Çaşma D) Davraış E) Rol 15. İsaları çevreleride gele uyarıcıları göz, kulak, buru gibi duyu orgaları aracılığıyla almalarıı ve bu uyarıcılara alam kazadırmalarıı içere sürece e ad verilmektedir? A) Empa B) Algı C) Tutum D) Duyarlılık E) Polik değerler 11. Ortak amaca sahip isaları amaçlarıa ulaşmak içi oluşturduğu işbirliği sistemie e ad verilir? A) Davraış B) Statü C) Grup D) Örgüt E) Rol 16. Ceza ile ilgili olarak aşağıdakilerde hagisi yalışr? A) Ceza istemeye davraış ortaya çıkkta heme sora verilmemelidir. B) Ceza orta düzeyde olmalıdır. C) Ceza kişiye değil istemeye davraışa uygulamalıdır. D) Ceza sürekli ve çalışa ayrımı yapılmada uygulamalıdır. E) Ceza verilmesii edeleri açıkça söylemelidir. 1. Aşağıdakilerde hagisi duygusal zekâı temel usurlarıda biri değildir? A) Kedi duygularıı yöetebilme (özyöem) B) Kedi duygularıı farkıda olma (özbiliç) C) Empa D) Sempa E) Sosyal beceriler 17. İsa davraışlarıı isteile doğrultuda yöledirilmesie e ad verilir? A) Davraış B) İhyaç C) Movasyo D) Tutum E) Rol 13. Allport ve arkadaşlarıa göre aşağıdaki değer türleride hagisi bireyi güçlü olmasıı ve başkalarıı etkilemesii ifade eder? A) Ekoomik değerler B) Disel değerler C) Estek değerler D) Teorik değerler E) Polik değerler 18. Aşağıdakilerde hagisi Maslow' u İhyaçlar Hiyerarşisi'de yer almaz? A) İhyaçları karşılaması B) Güvelik ihyaçları C) Fiziksel ihyaçlar D) Sosyal ihyaçlar E) Kedii gösterme ihyacı 14. Aşağıdakilerde hagisi tutumu oluşmasıda etkili ola faktörlerde biri değildir? A) Geek faktörler B) Kişilik faktörü C) Grup üyeliği faktörü D) Topluma uyumsuzluk faktörü E) Sosyal sııf faktörü 19. Aşağıdakilerde hagisi gruba girme edeleri arasıda yer almaz? A) Güvelik B) Özsaygı C) Ortak ilgiler D) Davraış değişrme E) Sosyal ihyaçlar 015CS4-15 Diğer Sayfaya Geçiiz ->

18 A Lider ve yöecileri karşılaşrılması ile ilgili aşağıdakilerde hagisi yalışr? A) Lider geleceğe, yöeci bugüe odaklaır. B) Lider mevcut durumu korumaya çalışır, yöeci değişim yarar. C) Lider kişisel gücüü, yöeci pozisyo gücüü kullaır. D) Lider paylaşıla değerlere dayalı bir kültür oluşturur, yöeci polika ve kuralları uygular. E) Lider izleyeleriyle arasıda duygusal bir bağ oluşturur, yöeci tarafsızlığı sağlamak amacıyla astlarıda uzak durur. Aşağıdakilerde hagisi durumsal liderlik yaklaşımı varsayımlarıda biri değildir? A) Her durum içi geçerli bir yöem şekli ve liderlik biçimi bulumamaktadır. B) İşletmei içide buluduğu durum, yöem biçimi ve örgüt yapısıı etkilemektedir. C) Çalışalar, liderlik yeteeklerii zamala gelişrebilir Aşağıdakilerde hagisi örgütsel vatadaşlık davraış türleri arasıda yer almaz? A) Özgecilik B) Grup erdemi C) Vicdalılık D) Nezaket E) Sportmelik İş takımıda yer ala iki çalışaı bir işi yapılış şekli üzeride alaşmazlığa düşmesii ifade ede çaşma şekli aşağıdakilerde hagisidir? A) Statüler arası çaşma B) Gruplar arası çaşma C) Grup içi çaşma D) Kişiler arası çaşma E) Normlar arası çaşma D) Liderlik, işletmeleri ve grupları etkiliğide belirleyici bir role sahipr. E) Kişisel ve durumsal faktörler lider etkiliğide belirleyici rol oyamaz.. Aşağıdakilerde hagisi güç kayakları arasıda yer almaz? A) Zorlayıcı güç B) Ödülledirme gücü C) Uzmalık gücü D) Karizmak güç E) İci güç 3. Bir saş yöecisii, yapğı saş plaıı başarısızlığıı bir as yapğı hesap hatasıa dayadırması hagi siyasal takkle özdeşleşmektedir? A) Bilgiye ulaşımı deetleme B) Olumlu izleim oluşturma C) Destek tabaı oluşturma D) Diğerlerii suçlama E) Meşrulaşrma 015CS4-16 Sıav Bitmiştir.

19 İSTATİSTİKİ TABLOLAR VE FORMÜLLER ORANLAR ARASI FARKLARIN STANDART HATASI P1 ( 1 P1 ) P ( 1 P ) P 1 P 1 ANAKÜTLE STANDART SAPMASI BİLİNDİĞİNDE STANDART HATA X X İKİ ÖRNEK ORANI ARASINDAKİ FARKA AİT Z DEĞERLERİ Z ( p p ) ( P P ) 1 1 P1 ( 1 P1 ) P ( 1 P ) 1 ORTALAMALARLA İLGİLİ HİPOTEZ TESTLERİNE AİT TEST İSTATİSTİĞİ Z h p (1 ) ORANLAR ARASI FARKLARLA İLGİLİ TEST İSTATİSTİĞİNİN HESAPLANMASINA ESAS OLACAK ORTAK ORAN 1 p1 p 1 p ORANLAR ARASI FARKLA İLGİLİ HİPOTEZ TESTLERİNE AİT TEST İSTATİSTİĞİ Z h p p p( 1 p) 1 EŞLENİK VERİ ÖRNEKLERİYLE KARAR ALMA DA FARKLARIN ORTALAMASI, D i 1 D i EŞLENİK VERİ ÖRNEKLERİYLE KARAR ALMADA Test istatistiği t h D s D D BAĞIMSIZLIK TESTİ SERBESTLİK DERECESİ v = (r 1)(c 1) BEKLENEN DEĞER E ij i.. j LİNEER REGRESYON İÇİN NORMAL DAĞILIM DENKLEMLERİ Y = a + bx XY = ax + b X ORANLAR İÇİN GÜVEN ARALIĞI p Z p( 1 p) p( 1 p) P p Z / / LİNEER KORELASYON KATSAYISI COCHRAN TESTİNE AİT TEST İSTATİSTİĞİ E büyük varyas G S i r [X XY ( X)( Y) ( X) ][Y ( Y) ] ORTALAMALARLA İLGİLİ HİPOTEZ TESTLERİNE AİT TEST İSTATİSTİĞİ, t h X s 1 MANN-WHITNEY U TESTİ TEST İSTATİSTİĞİ T S 1( 1 1)

20 Tablo 1: Normal Eğri Alaları 0 Z Z

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI (III. OTURUM) 28 Haziran 2015, Saat 09:30 :... :... :... :...

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI (III. OTURUM) 28 Haziran 2015, Saat 09:30 :... :... :... :... TTÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ 2014-2015 BHR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINVI (III. OTURUM) 28 Haziran 2015, Saat 09:30 DI SOYDI T.C. KİMLİK NO SLON NO SIR NO :... :... :... :... Bu kitapçıkta Bankacılık

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI (I. OTURUM) 27 Haziran 2015, Saat 09:30 :... :... :... :...

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI (I. OTURUM) 27 Haziran 2015, Saat 09:30 :... :... :... :... TTÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ DI SOYDI T.C. KİMLİK NO SLON NO SIR NO :... :... :... :... Bu kitapçıkta Sağlık Kurumları İşletmeciliği Önlisans Programına ait dersler yer almaktadır. 1.Soru kitapçığınızın

Detaylı

Ekim 2003 Cilt:11 No:2 ISSN 1300-8811 October 2003 Vol:11 No:2 İÇİNDEKİLER (CONTENTS)

Ekim 2003 Cilt:11 No:2 ISSN 1300-8811 October 2003 Vol:11 No:2 İÇİNDEKİLER (CONTENTS) Gazi Üiversitesi Kastamou Eğitim Dergisi Gazi Uiversity Kastamou Educatio Joural Ekim 2003 Cilt:11 No:2 ISSN 1300-8811 October 2003 Vol:11 No:2 İÇİNDEKİLER (CONTENTS) Eğitim Bilimleri Eğitimde Stratejik

Detaylı

CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. ADAYIN SOYADI :... ADI :... TC KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO:... SIRA NO:...

CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. ADAYIN SOYADI :... ADI :... TC KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO:... SIRA NO:... TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ VE MALİ MÜŞAVİRLER ANADOLU ÜNİVERSİTESİ VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ 2 KASIM 2013 - Cumartesi 14.00 103 TÜRMOB-TESMER LİSANS MEZUNLARI İÇİN STAJA BAŞLAMA

Detaylı

İKTİSATÇILAR İÇİN MATEMATİK

İKTİSATÇILAR İÇİN MATEMATİK Kostadi Treçevski Aeta Gatsovska Naditsa İvaovska İKTİSATÇILAR İÇİN MATEMATİK DÖRT YILLIK MESLEKİ OKULLARA AİT SINIF III İKTİSAT - HUKUK VE TİCARET MESLEĞİ TİCARET VE PAZARLAMA TEKNİSYENİ Deetleyeler:

Detaylı

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM, OLASILIK VE İSTATİSTİK...111. Konu Özeti...111. Testler (1 11)...115. Yazılıya Hazırlık Soruları (1 2)...

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM, OLASILIK VE İSTATİSTİK...111. Konu Özeti...111. Testler (1 11)...115. Yazılıya Hazırlık Soruları (1 2)... ÜNİTE PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM, OLASILIK VE İSTATİSTİK Bölüm PERMÜTASYON, KOMBİNASYON BİNOM VE OLASILIK! = (...... ) PERMÜTASYON, KOMBİNASYON BİNOM, OLASILIK VE İSTATİSTİK PERMÜTASYON, KOMBİNASYON,

Detaylı

KATILIMCI KARAR VERME: KARARLARA KATILIM KONUSUNDA ÇALIŞANLARIN DÜŞÜNCELERİNE YÖNELİK BİR ALAN ÇALIŞMASI PARTICIPATIVE DECISION MAKING

KATILIMCI KARAR VERME: KARARLARA KATILIM KONUSUNDA ÇALIŞANLARIN DÜŞÜNCELERİNE YÖNELİK BİR ALAN ÇALIŞMASI PARTICIPATIVE DECISION MAKING Süleyma Demirel Üiversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Y.2008, C.13, S.1 s.29-56. KATILIMCI KARAR VERME: KARARLARA KATILIM KONUSUNDA ÇALIŞANLARIN DÜŞÜNCELERİNE YÖNELİK BİR ALAN ÇALIŞMASI PARTICIPATIVE

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ A GENEL AÇIKLAMALAR

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ A GENEL AÇIKLAMALAR 2013PÖ12-1 2013PÖ12-1 1. Soru kitapçığınızın türü A dır. Kitapçık türünü cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlayınız. Bu kodlamayı cevap kâğıdınıza yapmadığınız veya yanlış yaptığınız takdirde, sınavınız

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi MALİYE BAKANLIĞI MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCILIĞI ÖZEL YARIŞMA SINAVI 27 NİSAN 2013 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

THOMAS MODELİ KAPSAMINDA YÖNETİCİLERİN ÇATIŞMA YÖNETİMİ STİLLERİ VE TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI

THOMAS MODELİ KAPSAMINDA YÖNETİCİLERİN ÇATIŞMA YÖNETİMİ STİLLERİ VE TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI THOMAS MODELİ KAPSAMINDA YÖNETİCİLERİN ÇATIŞMA YÖNETİMİ STİLLERİ VE TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI Alpteki SÖKMEN İrfa YAZICIOĞLU ÖZET İşletmeler arası büyük rekabetleri yaşadığı, adeta ekoomik

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI (II. OTURUM) 27 Haziran 2015, Saat 14:00 :... :... :... :...

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI (II. OTURUM) 27 Haziran 2015, Saat 14:00 :... :... :... :... TTÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ 2014-2015 BHR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINVI (II. OTURUM) 27 Haziran 2015, Saat 14:00 DI SOYDI T.C. KİMLİK NO SLON NO SIR NO :... :... :... :... Bu kitapçıkta Sosyoloji Lisans

Detaylı

ATÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER

ATÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER TÜRKİYE SERBEST MUHSEBECİ MLİ MÜŞVİRLER NKR ÜNĐVERSĐTESĐ VE YEMİNLİ MLİ MÜŞVİRLER SÜREKLĐ EĞĐTĐM MERKEZĐ TEMEL EĞİTİM VE STJ MERKEZİ TÜRMOB-TESMER STJ GİRİŞ SINVI 08 MRT 2014 - ST: 14.00 DI :... SOYDI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI KREDİ DERECELENDİRME UZMNLIĞI

Detaylı

KALİTE KONTROLDE ÖRNEKLEM BÜYÜKLÜĞÜNÜN DEĞİŞKEN OLMASI DURUMUNDA p KONTROL ŞEMALARININ OLUŞTURULMASI

KALİTE KONTROLDE ÖRNEKLEM BÜYÜKLÜĞÜNÜN DEĞİŞKEN OLMASI DURUMUNDA p KONTROL ŞEMALARININ OLUŞTURULMASI İstabul Ticaret Üiversitesi Fe Bilimleri Dergisi Yıl: 5 Sayı:10 Güz 2006/2 s 65-80 KALİTE KONTROLDE ÖRNEKLEM BÜYÜKLÜĞÜNÜN DEĞİŞKEN OLMASI DURUMUNDA p KONTROL ŞEMALARININ OLUŞTURULMASI İrfa ERTUĞRUL *,

Detaylı

GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI

GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI TARIMSAL YAYIM ve DANIŞMANLIK SINAVI HAZİRAN 2014 A ADAYIN ADI :... SOYADI :..... T.C.KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO :... SIRA:.. *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı GRUP KODU S104 SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSIND

Detaylı

2014 - GÜZ ARA - 1. OTURUM - Cumartesi 09:30 1. YARIYIL

2014 - GÜZ ARA - 1. OTURUM - Cumartesi 09:30 1. YARIYIL NDOLU ÜNİVERSİTESİ İKTİST VE İŞLETME FKÜLTELERİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ 1107 2014 - GÜZ R - 1. OTURUM - Cumartesi 09:30 1. YRIYIL ÖĞRENCİNİN SOYDI :... DI :... TC KİMLİK NO / ÖĞRENCİ NO :... SINV SLON NO :...

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı S104 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ SERMAYE PİYASASI KURULU

Detaylı

Bölgesel kalkınmada öncü, Türkiye üniversiteleri arasında ilk sıralarda yer alan Büyük Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Bölgesel kalkınmada öncü, Türkiye üniversiteleri arasında ilk sıralarda yer alan Büyük Abant İzzet Baysal Üniversitesi ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Bölgesel kalkımada öcü, Türkiye üiversiteleri arasıda ilk sıralarda yer ala Büyük Abat İzzet Baysal Üiversitesi Prof. Dr. Mehmet Kutalmış Prof. Dr. Mehmet Kutalmış AİBÜ

Detaylı

09 Mart 2013 SMMM Staja Giriş Sınav Soru ve Cevapları

09 Mart 2013 SMMM Staja Giriş Sınav Soru ve Cevapları 09 Mart 2013 SMMM Staja Giriş Sınav Soru ve Cevapları 1) İşletme sahibi, işletmeye tahsis etmediği bir taşıtını aylığı 2.000 Türk Lirasına kiraya vermiş ve kiracı kira bedelini işletme adına keşide ettiği

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı S103 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI KREDİ DERECELENDİRME UZMNLIĞI (KD), KURUMSL YÖNETİM DERECELENDİRME

Detaylı

Geçen sene düzenlenen 5 inci seminerde eksikliği hissedilen

Geçen sene düzenlenen 5 inci seminerde eksikliği hissedilen 6. DSS ÖZEL 74 Deiz Sistemleri Semieri Cepheside Değişe Bir Şey Yok Şebem ASİL / s.asil@savumahaber.com Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savumahaber.com K. Burak CODUR / b.codur@savumahaber.com Bahri Mert DEMİREL/

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI (I. OTURUM) 27 Haziran 2015, Saat 09:30 :... :... :... :...

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI (I. OTURUM) 27 Haziran 2015, Saat 09:30 :... :... :... :... TTÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ DI SOYDI T.C. KİMLİK NO SLON NO SIR NO :... :... :... :... Bu kitapçıkta Reklamcılık Önlisans Programı, Lojistik Önlisans Programı, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Önlisans

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı S102 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI TÜREV RÇLR (T) 17 RLIK 2011 Saat:

Detaylı

ENERJİ ÜRETİM VE İLETİMİNDE ELEKTRİK VE OTOMASYON SİSTEMLERİ. Enerji Üretim ve İletiminde Elektrik ve Otomasyon Sistemleri KONTROLMATİK 1

ENERJİ ÜRETİM VE İLETİMİNDE ELEKTRİK VE OTOMASYON SİSTEMLERİ. Enerji Üretim ve İletiminde Elektrik ve Otomasyon Sistemleri KONTROLMATİK 1 ENERJİ ÜRETİM VE İLETİMİNDE ELEKTRİK VE OTOMASYON SİSTEMLERİ Eerji Üretim ve İletimide Elektrik ve Otomasyo Sistemleri KONTROLMATİK 1 Eerji üretim ve iletimide elektrik ve otomasyo sistemleri Güümüzü e

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı S303 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSI FLİYETLERİ İLERİ DÜZEY (İD), TÜREV

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı GRUP KODU S102 SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI TÜREV RÇLR

Detaylı

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ.

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI A GRUBU ALAN BİLGİSİ DENEME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. 1. Adınızı, soyadınızı, T.C. Kimlik Numaranızı ve kurum kodunu optik

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ LİSE. TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME UNVAN DEĞİŞİKLİK SINAVI 10 TEMMUZ 2015 Cuma, Saat: 10:00 GENEL AÇIKLAMA

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ LİSE. TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME UNVAN DEĞİŞİKLİK SINAVI 10 TEMMUZ 2015 Cuma, Saat: 10:00 GENEL AÇIKLAMA ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ LİSE TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME UNVAN DEĞİŞİKLİK SINAVI 10 TEMMUZ 2015 Cuma, Saat: 10:00 ADI SOYADI T.C.KİMLİK NO SALON NO SIRA NO :.. :. :. :. 1. Bu soru kitapçığında aşağıdaki

Detaylı

DEHA EĞİTİM KURUMLARI

DEHA EĞİTİM KURUMLARI 7. GENEL KÜLTÜR VE GENEL YETENEK TESTİ SORU İ ( 1 20 ) ( Yanıt D ): daha ve henüz aynı anlama geldiği için fazla kullanılmıştır. TÜRKÇE ( 1 7 ) MATEMATİK ( 8 15 ) 1. ( Yanıt E ): Kütüphaneye ders çalışmak

Detaylı