SİLİNDİRİK DEPOLARININ SİSMİK YALITIM YÖNTEMİYLE DEPREMDEN KORUNMASI. Gökhan YAZICI 1,.Feridun ÇILI 2

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SİLİNDİRİK DEPOLARININ SİSMİK YALITIM YÖNTEMİYLE DEPREMDEN KORUNMASI. Gökhan YAZICI 1,.Feridun ÇILI 2"

Transkript

1 SİLİNDİRİK DEPOLARININ SİSMİK YALITIM YÖNTEMİYLE DEPREMDEN KORUNMASI Gökhan YAZICI 1,.Fedun ÇILI 2 Öz: Bu çalışmada, sıvı deposuna gelen yanal depem kuvvetlen azaltmak amacıyla ssmk yalıtım teknğ kullanılmıştı. Ssmk yalıtım teknğnde, üst yapı le zemn aasına esnek b tabaka yeleştleek yapıya etkyen depem kuvvetle öneml ölçüde azaltılmaktadı. Yapının matematksel modelnn oluştuulmasında deponun kütles ve jtlğ, depolanan sıvının kütles ve ssmk yalıtım sstemnn yanal jtlğ göz önüne alınmış ve depemde yapıya etkmes beklenen hdodnamk kuvvetle hesaplanmıştı. Çalışmada aynı geometye sahp ssmk yalıtımlı ve sabt tabanlı k petol tankının depem yükle altındak davanışı kaşılaştıılmıştı. Ssmk yalıtımlı yapıda ç kuvvetle hesaplanıken deponun lnee elastk davandığı vasayımı le taşıyıcı sstem davanış katsayısı 2,25 yene 1 olaak alınmıştı. Ssmk yalıtımlı petol tankında, hdodnamk etkle yaklaşık olaak yaıya ndlmşt. Çalışmada petol tanklaını depemden koumak amacıyla ssmk yalıtım sstemnn y b çözüm olduğu göülmüştü. Anahta Kelmele: Sıvı depolaı, Ssmk yalıtım Gş Slndk sıvı depolaı genellkle petol veya LNG gb tehlkel sıvılaı depolamak çn kullanılmaktadı ve bu depolaın öneml b bölümü depem bölgelende ye almaktadı. Bu yapılada depem sonucu otaya çıkan yangınlaın kontol edlmes güç olmakta ve çevedek dğe yapılaın da hasa gömesne ve öneml ekonomk kayba neden olmaktadı. Buna ek olaak, yakıt sızıntılaı ve zehl kmyasal bulutlaı büyük ölçüde çeve felaketlene yol açmaktadı (Ngata, 1964, Myag-Ken-Ok,1978 ve Kocael, 1999). Kocael depemnde Tüpaş afnesnde bulunan yüzen-çatılı (floatng oof) Naphtha yakıt tanklaından bnde çıkan yangın, çevedek dğe tanklaa da yayılmış ve öneml ekonomk kayba neden olmuştu. Tüpaş afnesnde bulunan Naphtha yakıt tanklaında oluşan hasala Şekl 1 de göülmekted. Şekl 1. Tüpaş Rafnesnde Yangın Nedenyle Yakıt Tanklaında Oluşan Hasa Nelsen [11] taafından yapılan b aaştımada 1933 le 1983 yıllaı aasında petol afnelende depem nedenyle oluşan depem hasalaı detaylı olaak ncelenmş ve pefomanslaının attıılması geektğnn altı çzlmşt. Malhota [8], [9] taafından yapılan aaştımalada da slndk çelk sıvı tanklaının depemlede hasa gömeye oldukça müsat olduğu ve ssmk pefomanslaının attıılması çn yen yöntemlen gelştlmes geektğ vugulanmıştı. 1 İstanbul Kültü Ünvestes, Mühendslk ve Mmalık Fakültes, İnşaat Mühendslğ Bölümü 2 İstanbul Teknk Ünvestes, Mmalık Fakültes,Mmalık Bölümü, Yapı Blgs Anablm Dalı 522

2 Slndk çelk sıvı tanklaında gözlenen başlıca depem hasalaı aşağıda sıalanmıştı. [2], [12] Devlme (ovetunng) momentnn yaattığı eksenel basınç gelmelenn tank duvaının alt kısmında oluştuduğu bukulma. Yee sabtlenmemş tanklada alt levha le tank duva aasındak bağlantının kıılması Temelde faklı otumala Tanka bağlı boulaın çatlaması veya kıılması Tankın kayması Sıvı tanklaının depemlede hasa gömelenn başlıca nedenlenden b ezonans olgusudu. Büyük kapastel slndk çelk sıvı tanklaının tteşm peyotlaı genellkle 0,10s le 0,50s aasında değşmekted [8]. Bu peyot aalığı aynı zamanda kuvvetl ye haeketlenn maksmum enejy çedğ peyot aalığına denk gelmekted. Çelk sıvı tanklaının depemde hasa gömelenn b başka neden de, büyük mktaladak ssmk enejy sönümleyecek b süneklk mekanzmasına sahp olmamalaıdı. Bu sounlaının çözümü çn değşk yaklaşımla aaştıılmaktadı. Bu yaklaşımladan bs de ssmk yalıtım yöntemd. Ssmk yalıtım sstemnn tanklada kullanılması duumunda tankın tteşm peyodu uzamakta ve yapı ezonans aalığından uzaklaşmaktadı. Bu sstemn dğe b avantajı da enej sönümü çn b mekanzma sunmasıdı. Yakın geçmşte, Güney Koe de ve Yunanstan da yüksek kapastel k LNG (Sıvılaştıılmış Doğal Gaz) tankına ssmk yalıtım uygulanmıştı. Ssmk yalıtım sstemle b sonak alt başlıkta yüzeysel olaak tanıtılacaktı. Ssmk yalıtım sstemle hakkında daha ayıntılı blg [10] ve [13] den elde edlebl. Bu çalışmada, lk olaak sıvı tanklaının dnamk analz kısaca taf edlecek ve önek b sıvı tankında depem etks altında oluşan taban kesme kuvvet ve devlme moment hesaplanacaktı. B sonak aşamada aynı tanka ssmk yalıtım uygulandığında depem etks altında oluşan taban kesme kuvvet hesaplanacaktı. Kullanılan Yöntem Sıvı tanklaının öneml b kısmının yüksek ssmk sk altında bulunan bölgelede bulunması, bu yapılaın dnamk modellenmes konusunda çok sayıda aaştıma yapılmasına neden oldu. Sıvı tanklaı le lgl lk dnamk modelleme ve analz çalışmalaı 1950 lede başladı. Housne [5], [6] jt tanklaın hdodnamk davanışını süekl sıvı kütlesn mpulsf ve konvektf kütle olmak üzee k paça halnde ncelenebleceğn kabul edeek modelled. Haoun, [4] Housne n modeln tankın esneklğn göz önünde bulunduacak şeklde genşlett. Haoun un modelnde süekl sıvı kütles, konvektf kütle, mpulsf kütle ve jt kütle olaak üç paça halnde ncelenebleceğn kabul edeek modelled ve bu kütlelen dnamk özellklenn tayn edleblmes çn abakla hazıladı. Bu modelde jt kütle, tank dbnde olan ve tankla beabe jt olaak haeket eden sıvı kütlesn; mpulsf kütle, jt kütlennn üzende bulunan ve tankla aynı yönde haeket eden sıvı kütlesn; konvektf kütle se tankın en üstünde bulunan ve çalkalanmaya neden olan sıvı kütlesn temsl etmekted. Daha sona dnamk davanışın sadece mpulsf ve konvektf kütlenn 1. mod davanışlaını göz önünde bulunduulaak yetel doğulukta tahmn edlebleceğ Km [7] taafından deneysel olaak ve Malhota taafından da [9] nümek olaak göstelmşt. Bu çalışmada Malhota taafından gelştlen bastleştlmş dnamk model kullanılmaktadı. Bu model Şekl 2 de şematk olaak göstelmşt. Sıvı tanklaının dnamk analz genellkle süekl sıvı kütlesnn, mpulsf ve konvektf modlaını temsl eden genelleştlmş tek sebestlk deecel sstemlen kullanılmasıyla yapılmaktadı. Çoğu mühendslk uygulamasında, mplusf ve konvektf modlaın sadece lk modlaının kullanılması yetel olmaktadı. İmpulsf kütle, m, tankla aynı yönde haeket eden sıvı kütlesn; konvektf kütle,m c, se tankın en üstünde bulunan ve çalkalanmaya neden olan sıvı kütlesn göstemekted. 523

3 m c H h m h c Şekl 2. Sıvı Deposunun Bastleştlmş Dnamk Model (Malhota, 2000 [8]) İmpulsve ve konvektf kütlelen doğal tteşm peyotlaı, (1) ve (2) fadeleyle hesaplanabl. T mp H ρ = C (1) h E Tcon = Cs (2) Buada, h tank duvaının kalınlığını, ρ sıvının özkütlesn ve E tank duvaının elastste modülünü göstemekted.c ve C c katsayılaı le mpulsf ve konvektf kütlelen toplam sıvı kütlesne oanı Tablo1 den elde edlebl. Sıvı tankına etkyen toplam taban kesme kuvvet, (3) fadesyle hesaplanabl. ( m + m + m ) S T ) m S ( T ) Q = + (3) e( mp c e con Buada, m tank duvaının kütlesn, m tank çatısının kütlesn, S e (T mp ) mpulsf spektal vmey ve S e (T con ) konvektf spektal vmey göstemekted. S e (T mp ) mpulsf spektal vmes, çelk ve öngemel beton tanklada %2 sönümlü elastk davanış spektumundan ve yende dökme betoname tanklada se %5 sönümlü elastk davanış spektumundan elde edlmekted. S e (T con ) konvektf spektal vmes se %0,5 sönümlü elastk davanış spektumundan elde edlebl. Sıvı tankında dnamk yükleme sonucu oluşan devlme moment M, (4) fadesyle hesaplanabl. ( m h + m h + m h ) S T ) m h S ( T ) M = + (4) e ( mp c c e con Buada, h ve h c sıasıyla mpulsf ve konvektf kütlelen ağılık mekezlenn mesafelen; h ve h se sıasıyla tank duvaının ve tank çatısının ağılık mekezlen göstemekted. Çalkalanma (sloshng) nedenyle sıvı sevyesnn yükselme mktaı d, (5) fadesyle hesaplanabl. Bu fadede, g ye çekm vmesn göstemekted. Se ( Tcon ) d = (5) g Tablo 1. Bastleştlmş Dnamk Model Paametelenn Tavsye Edlen Değele (Malhota, 2000 [8]) H/ C C c [s/m 0,5 ] m /m l m c /m l h /H h c /H 0,3 9,28 2,09 0,176 0,824 0,400 0,521 0,5 7,74 1,74 0,300 0,700 0,400 0,543 0,7 6,97 1,60 0,414 0,586 0,401 0,571 1,0 6,36 1,52 0,548 0,452 0,419 0,616 1,5 6,06 1,48 0,686 0,314 0,439 0,690 2,0 6,21 1,48 0,763 0,237 0,448 0,751 2,5 6,56 1,48 0,810 0,190 0,452 0,794 3,0 7,03 1,48 0,842 0,158 0,453 0,

4 Yukaıda velen blgle doğultusunda, Şekl 3.a ve Şekl 3.b. de göstelen sabt tabanlı ve ssmk yalıtımlı slndk petol tanklaının dnamk modelle hazılanmış ve depem etksyle tank duvaında oluşan taban kesme kuvvet ve devlme moment hesaplanmıştı. 3m 3m 10 m 13 m 10 m 13 m 0,50 m 35 m 35 m a. b. Şekl 3. a. Sabt Tabanlı Slndk Çelk Petol Tankı B.Ssmk Yalıtımlı Slndk Çelk Petol Tankı Slndk çelk tank, 50 cm kalınlığında betoname adye temel üzene ankajlanmıştı. Tank 10 m yükseklğe kada petol le dolduulmuştu. Hesaplada petolün bm ağılığı 830 kg/m 3, çelk tankın kalınlığı 0,005m, çelğn elastste modülü 2,1x10 11 N/m 2, bm ağılığı 7833 kg/m 3 olaak alınmıştı. Depo bnc deece depem bölges sınılaında olduğu ve ayışmamış metamofk kayaçla oluşan b zemnn üzende mesnetlendğ vasayılmıştı. Hesaplada kullanılacak %2 sönüm oanına kaşı gelen elastk davanış spektumu FEMA356 da [3] velen sönüm ayalama katsayısı (B) yaklaşımı kullanılaak 1999 Afet yönetmelğnde [1] tanımlanan %5 sönüm oanına kaşı gelen elastk davanış spektumundan elde edlmşt. %0,5 sönüm oanına kaşı gelen elastk davanış spektumunu patk olaak elde etmek çn kullanılan b B katsayısına FEMA 356 da astlanmamıştı. %0,5 sönüm oanına kaşı gelen elastk davanış spektumunu elde etmek çn B katsayısının değe 0,65, yapı önem katsayısı I = 1,6 ve taşıyıcı sstem davanış katsayısı R = 2,25 olaak alınmıştı. Tablo 2. Ssmk Yalıtımun Taban Kesme Kuvvet Ve Devlme Moment Üzendek Etkle Q (MN) M (MNm) Sabt tabanlı 26,38 117,41 Ssmk yalıtımlı (T = 3s) 15,44 63,88 Sonuçla Bu çalışmada, sıvı deposuna gelen yanal depem kuvvetlen azaltmak amacıyla ssmk yalıtım teknğ kullanılmıştı. Ssmk yalıtım teknğnde, üst yapı le zemn aasına esnek b tabaka yeleştleek yapıya etkyen depem kuvvetle öneml ölçüde azaltılmaktadı[2]. Bu teknk günümüzde depem bölgelende ye alan ktk köpüle ve hastanele gb depemden sona hemen kullanılması geeken faal kalması geeken yapılaı koumak çn kullanılmaktadı Kuvvetl depemlen yaşandığı bölgelede, sıvı tanklaının elastk davanış spektumundan elde edlen kuvvetlee göe pojelendlmes patk olmamaktadı. Bu duumda, davanış spektumundan elde edlen kuvvetle 3 veya daha büyük b katsayıya bölüneek tasaım kuvvetle elde edlmekted. Bundan dolayı, kuvvetl depemlede sıvı depolaı lnee olmayan davanış göstemekte ve hasala oluşmaktadı. Bu çalışmada, ssmk yalıtım kullanılaak sıvı deposunda hdodnamk etkle yaklaşık olaak yaıya ndlmş ve deponun elastk davanması sağlanmıştı. 525

5 KAYNAKLAR [1] Bayındılık ve İskan Bakanlığı Afet Bölgelende Yapılacak Yapıla Hakkında Yönetmelk, ABHYYH 1998, sayılı Resm Gazete. [2] BOLT, B. ve dğ., "The Chle Eathquake of Mach 3, 1985", Eathquake Specta, Vol.2, No. 2, Chapte 5, pp , [3] Fedeal Emegency Management Agency FEMA-356 Pestandad and commentay fo the sesmc ehabltaton of buldngs. FEMA 356/Novembe 2000, Buldng Sesmc Safety Councl, Washngton D.C. [4] HAROUN, M. A., Implcatons of Obseved Eathquake-nduced Damage on Sesmc Codes and Standads of Tanks, PVP Vol 223 Flud-stuctue Vbaton and Sloshng, ASME [5] HOUSNER, G.W., "Dynamc Pessue on Acceleated Flud Contanes", Bulletn of the Sesmologcal Socety of Ameca, Vol. 47, No. 1, pp , 1957 [6] HOUSNER, G.W., The Dynamc Behavo of Wate Tanks, Bulletn of Sesmologcal Socety of Ameca, 53(2) , Feb [7] KIM, N.S. and LEE, D.G. (1995). Pseudo-Dynamc Test fo Evaluaton of Eathquake Pefomance of Base- Isolated Lqud Stoage Tanks, Engneeng Stuctues, 17(3), Sesmology and Eathquake Engneeng, 2, [8] MALHOTRA, P., Method fo sesmc base solaton of lqud-stoage tanks, Jounal of Stuctual Engneeng, ASCE, Vol. 123, No. 1, Januay, 1997 [9] MALHOTRA, P., Pactcal Nonlnea Sesmc Analyss of Tanks, Eathquake Specta, May 2000, [10] NAEIM, F., and KELLY, J. M. (1999). Desgn of sesmc solated stuctues: Fom theoy to pactce, Wley, Chcheste, England. [11] NIELSEN, R., "Damage to Ol Refnees fom Majo Eathquakes", Jounal of Stuctual Engneeng, ASCE, Vol. 112, pp , 1986 [12] NIWA, A. and CLOUGH, R.W., "Bucklng of Cylndcal Lqud-Stoage Tanks Unde Eathquake Loadng", Eathquake Engneeng and Stuctual Dynamcs, Vol. 10, pp , [13] SKINNER, R. I., ROBINSON, W. H., ve McVERRY, G. H. (1993). An ntoducton to sesmc solaton, Wley, Chcheste, England 526

Stokastik envanter model kullanılarak iş makinelerinin onarımında kullanılan kritik yedek parçalar için envanter yönetim sistemi oluşturulması

Stokastik envanter model kullanılarak iş makinelerinin onarımında kullanılan kritik yedek parçalar için envanter yönetim sistemi oluşturulması Stokastk envante model kullanılaak ş maknelenn onaımında kullanılan ktk yedek paçala çn envante yönetm sstem oluştuulması İlke Bçe 2 Jandama Genel Komutanlığı, Beştepe, Ankaa Nhat Kasap Sabancı Ünvestes,

Detaylı

Çelik Yapıların Öngörülen Göreli Kat Ötelemesi Oranına Göre Enerji Esaslı Tasarımı *

Çelik Yapıların Öngörülen Göreli Kat Ötelemesi Oranına Göre Enerji Esaslı Tasarımı * İO Teknk Derg, 01 5777-5798, Yazı 369 Çelk Yaıların Öngörülen Görel Kat Ötelemes Oranına Göre Enerj Esaslı Tasarımı * Onur ERTER* Özgür BOZDAĞ** ustafa DÜZGÜ*** ÖZ Günümüz yönetmelklernde yer alan ve yaıların

Detaylı

Müzeyyen Bulut Özek Accepted: July 2010. ISSN : 1308-7231 muzeyyen_bulut@hotmail.com 2010 www.newwsa.com Elazig-Turkey

Müzeyyen Bulut Özek Accepted: July 2010. ISSN : 1308-7231 muzeyyen_bulut@hotmail.com 2010 www.newwsa.com Elazig-Turkey ISSN:306-3 e-jonal of Ne Wold Scences Academy 200, Volme: 5, Nmbe: 3, Atcle Nmbe: A004 ENGINEERING SCIENCES Receved: Jne 2009 Müzeyyen Blt Özek Accepted: Jly 200 Z. Hakan Akpolat Sees : A Fat Unvesty ISSN

Detaylı

Şekil 2. Kurşun çekirdekli kauçuk mesnet sisteminin kesi ti [3]. " >i de yapıya gelen kuvvetler azalmaktadır. Taban

Şekil 2. Kurşun çekirdekli kauçuk mesnet sisteminin kesi ti [3].  >i de yapıya gelen kuvvetler azalmaktadır. Taban nceleme ler DEPREME DA YANıKLI YAPlTASARIMINDA KULLANILABİLİNEN YAPI KONTROL SİSTEMLERİ Araş. Gör. Ercan YOZGAT Doç. Dr. Metn HÜSEM Karadenİz Teknk: Ünverstes, İnşaat Mühendslğ Bölümü ÖZET Topraklarının

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Jounal of Engineeing and Natual Sciences Mühendislik ve Fen Bilimlei Degisi Sigma 6 47-66, 8 Aaştıma Makalesi / eseach Aticle DESIGN OF GOUNDING GID WITH AND WITHOUT GOUNDING OD IN TWO-LAYE SOIL MODEL

Detaylı

GEÇİŞLİ HAL ISI İLETİMİ PROBLEMİNİN SONLU ELEMANLAR METODU İLE ÇÖZÜMÜ

GEÇİŞLİ HAL ISI İLETİMİ PROBLEMİNİN SONLU ELEMANLAR METODU İLE ÇÖZÜMÜ P A M U K K A L E Ü N İ V E R İ T E İ M Ü H E N D İ L İ K F A K Ü L T E İ P A M U K K A L E U N I V E R I T Y E N G I N E E R I N G C O L L E G E M Ü H E N D İ L İ K B İ L İ M L E R İ D E R G İ İ J O U

Detaylı

BEL RL ZAMAN PER YOTLU ÇOK ROTALI DÖNGÜSEL SEFERLER YAPAN ARAÇLARDAN KURULU Ç LOJ ST K S STEM NE L K N MATEMAT KSEL MODEL ÖNER S

BEL RL ZAMAN PER YOTLU ÇOK ROTALI DÖNGÜSEL SEFERLER YAPAN ARAÇLARDAN KURULU Ç LOJ ST K S STEM NE L K N MATEMAT KSEL MODEL ÖNER S BEL RL ZAMAN PER YOTLU ÇOK ROTALI DÖNGÜSEL SEFERLER YAPAN ARAÇLARDAN KURULU Ç LOJ ST K S STEM NE L K N MATEMAT KSEL MODEL ÖNER S Hüseyn Selçuk KILIÇ M. Bülent DURMU O LU Muat BASKAK Mamaa Ünestes stanbul

Detaylı

FARKLI DIġ DUVAR YAPILARI ĠÇĠN OPTĠMUM ISI YALITIM KALINLIĞI TESPĠTĠNĠN EKONOMĠK ANALĠZĠ

FARKLI DIġ DUVAR YAPILARI ĠÇĠN OPTĠMUM ISI YALITIM KALINLIĞI TESPĠTĠNĠN EKONOMĠK ANALĠZĠ FARKLI DIġ DUVAR YAPILARI ĠÇĠN OPTĠMUM ISI YALITIM KALINLIĞI TESPĠTĠNĠN EKONOMĠK ANALĠZĠ, Zafe ĠNGĠZ Düzce Ünivesitesi, Düzce Meslek Yüksekokulu, Teknik Pogamla Uzunmustafa, 81010 DÜZE. Email: etemguel@gmail.com

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YOĞUŞMALI KOMBİLER İÇİN ÇOK GEÇİŞLİ KOMPAKT ISI DEĞİŞTİRİCİSİ VE YARI KÜRESEL METAL MATRİX YAKICININ GELİŞTİRİLMESİ Muhammed Aslan OMAR DOKTORA TEZİ Makine

Detaylı

ASD: Çok Amaçlı Ayarlanabilir Sınıflandırıcı Devreler

ASD: Çok Amaçlı Ayarlanabilir Sınıflandırıcı Devreler ASD: Çok Amaçlı Ayalanabili Sınıflandııcı Deele Poje No: 06E39 Pof. D. Cem GÖKNAR Pof. D. Shaham MINAEI D. Meih YILDIZ D. Engin DENİZ EYLÜL 00 İSTANBUL ÖNSÖZ Bu pojenin ilk aşamasında mecut sınıflandııcı

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Jounal of Enneen an Natual Scences Mühenslk ve Fen lmle Des Sma 9, 8-47, 0 Reseach tcle / aştıma Makales RESERH ND PROEION OF ENERGY RNSMISSION INES FROM HE FERRORESONNE OEROGES hmet NYIR* Fath Ünvestes,

Detaylı

Nesrin ALPTEKĐN 1, Emel ŞIKLAR 2

Nesrin ALPTEKĐN 1, Emel ŞIKLAR 2 Tük Hsse Seed Emekllk Yatıım Folaıı Çok Ktel Pefomas Değeledmes: Topsıs Metodu N.Alptek, E.Şıkla Tük Hsse Seed Emekllk Yatıım Folaıı Çok Ktel Pefomas Değeledmes: Topsıs Metodu Nes ALPTEKĐN 1, Emel ŞIKLAR

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 6 Sayı: 2 s. 53-71 Mayıs 2004

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 6 Sayı: 2 s. 53-71 Mayıs 2004 DEÜ ÜHENDİSLİK AKÜLTESİ EN ve ÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 6 Saı: 2 s. 53-7 aıs 2004 KESEYE ZORLANAN İNCE ÇELİK LEVHALARLA YAPILAN CİVATALI BAĞLANTILARDA HASAR ŞEKİLLERİ (AILURE ODES O BOLTED-THIN SHEET STEEL

Detaylı

AĞIR ARAÇLAR İÇİN YOL EĞİMİ VE VİRAJ YARIÇAPI DİKKATE ALINARAK EN HIZLI GÜZERGÂHIN BELİRLENMESİ

AĞIR ARAÇLAR İÇİN YOL EĞİMİ VE VİRAJ YARIÇAPI DİKKATE ALINARAK EN HIZLI GÜZERGÂHIN BELİRLENMESİ Gaz Ünv. Müh. Mm. Fak. Der. Journal of the Faculty of Engneerng and Archtecture of Gaz Unversty Clt 27, No 2, 385-395, 2012 Vol 27, No 2, 385-395, 2012 AĞIR ARAÇLAR İÇİN YOL EĞİMİ VE VİRAJ YARIÇAPI DİKKATE

Detaylı

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya AKILLI VE UYARLAMALI KONTROL SİSTEMLERİ

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya AKILLI VE UYARLAMALI KONTROL SİSTEMLERİ Otomatk Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK3, 6-8 Eylül 3, Malatya AKILLI VE UYARLAMALI KONTROL SİSTEMLERİ 96 Otomatk Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK3, 6-8 Eylül 3, Malatya Uyarlanablr Snrsel Bulanık Çıkarım

Detaylı

Beş Seviyeli Kaskat İnverter İle Beslenen 3-Fazlı Asenkron Motorun V/f Kontrolü

Beş Seviyeli Kaskat İnverter İle Beslenen 3-Fazlı Asenkron Motorun V/f Kontrolü Fıat Üniv. Fen ve Müh. Bil. De. Science and Eng. J of Fıat Univ. 18 (1), 69-8, 26 18 (1), 69-8, 26 Beş Seviyeli Kakat İnvete İle Belenen 3-Fazlı Aenkon Motoun V/f Kontolü Ekan DENİZ ve Hüeyin ALTUN Fıat

Detaylı

KAFES SİSTEMLERİN GERİLME, YER DEĞİŞTİRME, BURKULMA VE DOĞAL FREKANS KISITLARI ALTINDA OPTİMUM TASARIMI

KAFES SİSTEMLERİN GERİLME, YER DEĞİŞTİRME, BURKULMA VE DOĞAL FREKANS KISITLARI ALTINDA OPTİMUM TASARIMI KAFES SİSTEMLERİN GERİLME, YER DEĞİŞTİRME, BURKULMA VE DOĞAL FREKANS KISITLARI ALTINDA OPTİMUM TASARIMI Cem Celal TUTUM İ.T.Ü. ROTAM, Makne Yük. Müh. ÖZET: Bu çalışmada düzlemsel kafes sstemlern belrl

Detaylı

Şiddet-Süre-Frekans Bağıntısının Genetik Algoritma ile Belirlenmesi: GAP Örneği *

Şiddet-Süre-Frekans Bağıntısının Genetik Algoritma ile Belirlenmesi: GAP Örneği * İMO Teknk Derg, 28 4393-447, Yazı 29 Şddet-Süre-Frekans Bağıntısının Genetk Algortma le Belrlenmes: GAP Örneğ * Hall KARAHAN* M. Tamer AYVAZ** Gürhan GÜRARSLAN*** ÖZ Bu çalışmada, Genetk Algortma (GA)

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİSİ KAYNAKLI BİR STİRLİNG MOTORUNUN MATLAB-SIMULINK İLE MODELLENMESİ

GÜNEŞ ENERJİSİ KAYNAKLI BİR STİRLİNG MOTORUNUN MATLAB-SIMULINK İLE MODELLENMESİ Uludağ Ünivesitesi Müendislik-Mimalık Fakültesi Degisi, Cilt 17, Sayı 1, 2012 ARAŞTIRMA GÜNEŞ ENERJİSİ KAYNAKLI BİR STİRLİNG MOTORUNUN MATLAB-SIMULINK İLE MODELLENMESİ Ş. Meli AKYOL Musin KILIÇ Özet: Südüülebili

Detaylı

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya MEKATRONİK SİSTEMLER VE KONTROLÜ

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya MEKATRONİK SİSTEMLER VE KONTROLÜ Otomatk Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK23, 26-28 Eylül 23, Malatya MEKATRONİK SİSTEMLER VE KONTROLÜ 655 Otomatk Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK23, 26-28 Eylül 23, Malatya EKF Tabanlı INS/GPS Entegrasyonu

Detaylı

Boğaziçi Köprüsü Hareketlerinin Zaman Dizileri Analizi İle Belirlenmesi

Boğaziçi Köprüsü Hareketlerinin Zaman Dizileri Analizi İle Belirlenmesi hkm Jeodez, Jeonformasyon ve Araz Yönetm Dergs 2009/ Sayı 00 www.hkmo.org.tr Boğazç Köprüsü Hareketlernn Zaman Dzler Analz İle Belrlenmes Hedye ERDOĞAN, Engn GÜLAL 2 Özet Bu makalede; Asya le Avrupa kıtalarını

Detaylı

Hemşirelik Öğrencilerinin Özsaygı Düzeyleri ve Aile İçi Şiddete Yönelik Tutumları Arasındaki İlişki

Hemşirelik Öğrencilerinin Özsaygı Düzeyleri ve Aile İçi Şiddete Yönelik Tutumları Arasındaki İlişki ARAŞTIRMA Hemşielik Öğencileinin Özsaygı Düzeylei ve Aile İçi Şiddete Yönelik Tutumlaı Aasındaki İlişki Relationship Between the Level of Self-Esteem and Attitudes Towads Domestic Violence of Nusing Students

Detaylı

İyi Tarım Uygulamaları Ve Tüketici Davranışları (Logit Regresyon Analizi)(*)

İyi Tarım Uygulamaları Ve Tüketici Davranışları (Logit Regresyon Analizi)(*) Gazosmanpaşa Ünverstes Zraat Fakültes Dergs Journal of Agrcultural Faculty of Gazosmanpasa Unversty http://zraatderg.gop.edu.tr/ Araştırma Makales/Research Artcle JAFAG ISSN: 1300-2910 E-ISSN: 2147-8848

Detaylı

ELEKTRONİĞİN FİZİKSEL ESASLARI

ELEKTRONİĞİN FİZİKSEL ESASLARI ELEKTRONİĞİN FİZİKSEL ESASLARI Bi elektonik elemanın özelliğini, bu elemanın üetiminde kullanılan malzemenin paametelei ve ısı, geilim ışık gibi dış etkenleden dolayı elemanın içinde geçekleşen fiziksel

Detaylı

SIVI İHTİVA EDEN ANKRAJLI VE ANKRAJSIZ TANKLARIN LİNEER OLMAYAN ÇOK BOYUTLU DEPREM ANALİZLERİ

SIVI İHTİVA EDEN ANKRAJLI VE ANKRAJSIZ TANKLARIN LİNEER OLMAYAN ÇOK BOYUTLU DEPREM ANALİZLERİ ÖZET: SIVI İHTİVA EDEN ANKRAJLI VE ANKRAJSIZ TANKLARIN LİNEER OLMAYAN ÇOK BOYUTLU DEPREM ANALİZLERİ Z. Ozdemir 1, Y. Fahjan 2 ve M. Souli 3 1 Dr., Kandilli Rasathanesi, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul

Detaylı

BÖLÜM II D. YENİ YIĞMA BİNALARIN TASARIM, DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRME ÖRNEKLERİ ÖRNEK 20 İKİ KATLI YIĞMA KONUT BİNASININ TASARIMI

BÖLÜM II D. YENİ YIĞMA BİNALARIN TASARIM, DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRME ÖRNEKLERİ ÖRNEK 20 İKİ KATLI YIĞMA KONUT BİNASININ TASARIMI BÖLÜM II D ÖRNEK 0 BÖLÜM II D. YENİ YIĞMA BİNALARIN TASARIM, DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRME ÖRNEKLERİ ÖRNEK 0 İKİ KATLI YIĞMA KONUT BİNASININ TASARIMI 0.1. BİNANIN GENEL ÖZELLİKLERİ...II.0/ 0.. TAŞIYICI

Detaylı

ÇOK DURUMLU AĞIRLIKLANDIRILMIŞ BİLEŞENLİ SİSTEMLERİN DİNAMİK GÜVENİLİRLİK ANALİZİ

ÇOK DURUMLU AĞIRLIKLANDIRILMIŞ BİLEŞENLİ SİSTEMLERİN DİNAMİK GÜVENİLİRLİK ANALİZİ T.C. KARA HARP OKULU SAVUNMA BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HAREKÂT ARAŞTIRMASI ANA BİLİM DALI ÇOK DURUMLU AĞIRLIKLANDIRILMIŞ BİLEŞENLİ SİSTEMLERİN DİNAMİK GÜVENİLİRLİK ANALİZİ DOKTORA TEZİ Hazırlayan Al Rıza BOZBULUT

Detaylı

MONTE CARLO SİMÜLASYON METODU VE MCNP KOD SİSTEMİ MONTE CARLO SIMULATION METHOD AND MCNP CODE SYSTEM

MONTE CARLO SİMÜLASYON METODU VE MCNP KOD SİSTEMİ MONTE CARLO SIMULATION METHOD AND MCNP CODE SYSTEM Ekm 26 Clt:14 No:2 Kastamonu Eğtm Dergs 545-556 MONTE CARLO SİMÜLASYON METODU VE MCNP KOD SİSTEMİ Özet Aybaba HANÇERLİOĞULLARI Kastamonu Ünverstes, Fen-Edebyat Fakültes, Fzk Bölümü, Kastamonu. Monte Carlo

Detaylı

BÖLÜM VII ISI TRANSFERİ VE SOĞUTMA YÜKÜNÜN HESABI

BÖLÜM VII ISI TRANSFERİ VE SOĞUTMA YÜKÜNÜN HESABI BÖLÜM VII ISI TRANSFERİ VE SOĞUTMA YÜKÜNÜN HESABI VII-) Isı Transfernn Tanımlanması ve Türler: Isı transfer konusu bugün mühendslğn tüm dallarında uygulama sahası bulmakta ve fakat denleblr k Makna Mühendslğnde

Detaylı

LĐTERATÜR. Ar-Ge Harcamaları ve Đhracat Đlişkisi: OECD Ülkeleri Panel Veri Analizi

LĐTERATÜR. Ar-Ge Harcamaları ve Đhracat Đlişkisi: OECD Ülkeleri Panel Veri Analizi Ar-Ge Harcamaları ve Đhracat Đlşks: OECD Ülkeler Panel Ver Analz Mustafa ÖZER * Necat ÇĐFTÇĐ ** Özet: Yen büyüme teorlernn merkeznde Ar-Ge yatırımları vardır. Romer (1990), Grossman-Helpman (1991) ve Aghon-Howtt

Detaylı