The Effects of Reflective Thinking Activities in Science Course on Academic Achievements and Attitudes toward Science

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "The Effects of Reflective Thinking Activities in Science Course on Academic Achievements and Attitudes toward Science"

Transkript

1 Elementary Education Online, 7(3), , lköretim Online, 7(3), , [Online]: The Effects of Reflective Thinking Activities in Science Course on Academic Achievements and Attitudes toward Science Yrd. Doç. Dr. ükran TOK * ABSTRACT. The aim of this study is to analyse the effects of reflective thinking activities of 5th graders in science classes on academic achievement and attitude. The study was conducted with 62 fifth graders attending a state elementary school in the centre district of Hatay in Turkey. Experimental group consist of 26 students and control group is 36. The science achievement test and the attitude scale was used. Reflective thinking activities were applied to the experimental group. Results indicate that reflective thinking activities increase students academic achievement in science course and they affect positively students attitudes towards science course. Key Words: Elementary school, science teaching, reflective thinking SUMMARY Purpose and significance: At the elementary level, educators assign double-entry journals to facilitate student learning in social studies, literature, math, and science. Double-entry journals are useful tools for helping students interact with and make meaning of information. Writing in this format helps students take notes, relate new information to personal experience and academic learning, and generate new ideas. This study investigates the effects of reflective thinking in 5 th grade science course on academic achievement and attitude. Methods: The study has been conducted on 62 students attending the 5 th grade in a state elementary school in the centre district of the provincial Hatay. The science achievement test and an attitude scale was used. Information about the reflective thinking activities and a study guide were given to the teacher of the experimental group. Reflective thinking model preparatory activities were done with the students in the experimental group. The two colomn writing approach which develops reflective thinking was used to provide both teacher and students with making self-evaluation. After finishing the reflective thinking preparatory activities, activities such as asking questions, show, and get done, experiment, solving problems, discussion, and concept mapping and activities such as comparison and classification were done with the experimental group during the Sound and Light unit. After these activities, in order to identify the students individual reactions and reflections towards the learningteaching process, they were asked to fill in the two column writings. In the other class hour, the reflection products were analysed both by the teacher and the researcher. During the analysis information about the applied method and incomplete learning was obtained from the students. The deficencies and their solutions were given to the students individually and topics that were not understood were explained to the students again. The teaching-learning process was rearranged according to students'reflections. The experimental group teacher was asked to keep a diary about the reflection of the teaching-learning process and the learning attitudes of both him and his students'for the 30 class hours during the 5 weeks. Data were subjected to statistical analysis. Results: The results of this study showed that reflective thinking activities increased students academic achievement. This difference is statistically significant (p<.05). Reflective thinking activities have also positive effect on students attitudes toward science course. This difference is statistically significant (p<.05). Discussion and Conclusions: When the results are examined, it is possible to make some inferences. The first one is that reflective thinking activities raised the experimental group students'academic achievement in science classes. Reflective activities provides students with setting their goals, feeling * Yrd. Doç. Dr. ükran TOK, Pamukkale Üniversitesi Eitim Fakültesi Eitim Bilimleri Bölümü,

2 responsible for their own learning, and noticing their mistakes and correcting them. Letting students to reflect on what they have learned and their individual feelings and the rearranging of the teacher's studies according to these reflections, his keeping a diary to follow his development and his giving positive feedback to his students may also have a positive effect on the students'academic achievement. Another result of this study is that the reflective thinking activities affected the attitudes of the control group students towards their science classes positively. It is important that teachers have reflective thinking skills and use them in their environment. These skills increase student motivation directly and develops their thinking and problem solving skills. Fen Bilgisi Dersinde Yansıtıcı Düünme Etkinliklerinin Örencilerin Akademik Baarılarına ve Fen Bilgisi Dersine Yönelik Tutumlarına Etkisi ÖZ. Bu aratırmanın amacı yansıtıcı düünme etkinliklerinin örencilerin akademik baarı ve fen bilgisi dersine yönelik tutumlarına etkisini incelemektir. Aratırma Hatay ili merkez ilçesinde bulunan iki devlet ilköretim okulunda 5. sınıfa devam eden 62 örenci üzerinde gerçekletirilmitir. Deney grubu 26 ve kontrol grubu 36 örenciden olumaktadır. Çalımada Fen Bilgisi Baarı Testi ve Fen Bilimleriyle lgili Tutum Ölçei veri toplama araçları olarak kullanılmıtır. Deney grubundaki örencilere yansıtıcı düünme etkinlikleri uygulanmıtır. Verilerin analizinde SPSS kullanılmıtır. Bulgular, yansıtıcı düünme etkinliklerinin örencilerin fen bilgisi dersinde akademik baarılarını artırdıını ve fen bilgisi dersine yönelik tutumlarını olumlu yönde etkilediini ortaya çıkarmıtır. lköretimde yansıtıcı düünme etkinliklerinin fen bilgisi eitimi açısından dourguları tartıılmaktadır. Anahtar Sözcükler: lköretim, fen bilgisi öretimi, yansıtıcı düünme. GR Bilim ve teknoloji, birey ve toplumun geliimi için merkezi önem taıyan giriimlerdir. Bilim ve teknolojideki hızlı gelimeler, çocukların gelecee uyarlanmı bir fen programıyla eitilmelerini zorunlu kılmaktadır. Yetersiz fen eitimi, olumsuz yönde bireysel, sosyal ve ekonomik sonuçlara neden olmaktadır (Cunningham ve Turgut, 1996). Amerika Ulusal Fen Kurulu Komisyonu (1983) tarafından belirtildii gibi 21. yüzyılın temeli sadece okuma, yazma ve aritmetik deildir, aynı zamanda iletiim ve üst düzey düünme becerileri ile bilimsel ve teknolojik okuryazarlıktır. (Akt.Victor ve Kellough, 1997). Ancak yetikin nüfusunun % 10 u bilimsel ve teknolojik okuryazar olarak yeterli bilgi ve beceriye sahiptir. Bilimsel okuryazarlık belli bir süreç gerektirir. Bu nedenle ilköretimin ilk yıllarından itibaren fen eitimine önem verilmelidir (Cunningham ve Turgut, 1996). Fen bilgisi dersi 1870 lerde Pestalozzi ( ) nin çalımaları üzerine kurulmutur. Pestalozzi ye göre öretim zihni eitmelidir ve örenciler kitaptan olguları ezberlemekten ziyade, tüm duyularını kullanarak gözlem ve deneyimleri yoluyla örenmelidir (Akt. Victor ve Kellough, 1997). lkokul çocuklarının geliim düzeyi, fen öretiminde vurgunun tümüyle çocukların deneyimleri üzerinde olmasını gerektirmektedir. Bu deneyimler çocuun dünyaya ilikin mevcut kavramlarını oluturur ve zaman geçtikçe yeni olaylar ve deneylerle geliir. Yansıtıcı düünmenin temelini oluturan Dewey (1910)de benzer ekilde örencilerin dorudan deneyimleri yoluyla daha baarılı olacaını belirtmitir. Ona göre yansıtıcı düünme, herhangi bir düünce ya da bilgi yapısının, aktif, sürekli ve dikkatli bir ekilde düünülmesidir ve yansıtıcı düünme süreci; kanıt ve veriler toplamak, üphe durumunu korumayı ve sistematik aratırmayı devam ettirmeyi gerektirir. Fen bilgisi programı örencilerin deiik yeteneklerine yönelik olmalı ve ilgilerini, ihtiyaçlarını mümkün olduunca karılamada çok sayıda örenme etkinlikleri sunmalıdır. Bu etkinlikler; örenci sorularını tevik etme, gösteri, deney, problem çözme, kavram haritaları, karılatırma ve sınıflamadır (Victor ve Kellough, 1997). Benzer ekilde yansıtıcı düünme ortamında da öretmen, örencilerin örenmeleri ve rahatlıı için baımsız ve bir arada çalıabilecekleri örenme ortamını oluturur, gözlemler yapar ve uygulama için onlara fırsat verir. Bu uygulamalar da örenci merkezli eitimin yapılmasına olanak tanır (Tang, 2000). Wilson ve Jan (1993) e göre örencileri yansıtıcı düünmeye tevik eden öretmenler, örencilerin yeni fikirler üretebilecei, problem çözme becerilerini kullanabilecei, gözlem yoluyla örenmelerine imkan tanıyan etkinliklere sınıf içinde yer verir. Ayrıca sınıf ortamı örenciyi aktif kılacak ekilde düzenlenir. 558

3 Schon (1987) e göre yansıtıcı düünme, örencilerin teorik formüller örenmelerinden çok örenme deneyimlerinin artmasını salar. Yansıtıcı düünme, öretmen ve örencinin bir eyi yaparken gerçekte neyi yaptıını düünmesi ve yaptıkları ii ona göre tekrar gözden geçirmesini gerektirir. Böylece örenciler ders sırasında neyi niçin öreneceklerini sorgulayarak örenme sürecinde bilinçli ve aktif olabilirler. Öretmen ise, ders sonrasında, kendi yaptıklarını dikkatli bir ekilde gözden geçirir. Son yıllarda Amerika daki Ulusal Mesleki Eitim Standartları Kurumu (NBPTS), Ulusal Eitim ve Amerika nın Gelecei Komisyonu (NCTAF), Ulusal Eitimi Gelitirme Komisyonu (NFIE) ve Ulusal Personel Geliim Konseyi (NSDC) gibi birçok kurum ve kurulu, ayrıca devlet ve yerel okul yönetimleri, yansıtıcı düünmeyi tüm öretmen ve örencilerin uyması gereken bir standart olarak belirlemilerdir. NBPTS nin baarılı bir öretim için dördüncü önerisi öretimin kalitesinin artırılması ve örenci örenmelerinin gelimesi için, öretmenler, sistemli bir ekilde uygulamaları üzerinde düünmeli ve deneyimlerinden yararlanmalıdırlar yansıtıcı düünmeyle ilgilidir (Rodgers, 2002). Ülkemizde de yansıtıcı düünme, Temel Eitime Destek Projesi kapsamında, öretmenler için genel yeterlik alanlarından biri olarak belirlenmitir (MEB, 2005). Yansıtma, örenme ve öretme deneyimlerinin olduu kadar, eylem aratırmalarının ve deneyimsel örenmenin önemli bir parçasıdır. Ancak örenme ve deneyimler üzerinde güçlü bir etkisi olmasına ramen yansıtıcı düünme, öretmenlerin mesleki yaamlarında kullandıkları bir etkinlik deildir (Gelter, 2003). Grossman ve Williston (2001) öretmen adaylarıyla yansıtıcı düünme deneyimleri kazandıran stratejilerin öretimi üzerinde çalıma yapmılardır. Çalımada kullanılan stratejiler, öretmen adayının kendi mesleki yeterlilii, çeitli yalardaki örencilerin geliimleri, çalımanın içerii, çocuklarla ilgili meslek öncesi deneyimleri, toplumun öretmen ve okullara bakıı hakkındaki yansıtmaları kapsamaktadır. Öretmen adaylarının yansıtmalarını salamak için kullanılan araçlar, grup yansıtmaları, örenci gözlem formları, anketleri, yerel gazete ve ulusal dergilerdir. Aratırmanın sonuçları ise yansıtıcı düünme stratejilerinin, öretmen adaylarının kendilerini, örencilerini ve öretim süreçlerini daha iyi anlamaya tevik ettiini ve okul öncesinden itibaren öretmenler tarafından uygulanması gerektiini göstermitir. Willey (2002) küçük çocukların doal olarak yansıtıcı düündüklerini belirtir. Örnein yazdıkları eylere, tekrar dönüp bakarlar ve bu yazılarına daha ne ekleyebileceini düünürler. Bu geriye bakma ve düzeltme süreci küçük yazarların yansıtma tutumu sergilediklerini gösterir. Epstein (2003) e göre 3-6 ya grubundaki çocuklar davranılarıyla ilgili önemli bilgiler verme konusunda yeteneklidirler. Onlar, kendi ve bakalarının davranılarını açıklamak için çaba sarf ederler. Küçük yalardaki çocukların akıl yürütme güçlerini ve düünme becerilerini gelitirmek için planlama ve yansıtma yapmalarına olanak tanımak gereklidir. Planlama ve yansıtma, çocukların ne yaptıklarını ve ne örendiklerini düünmelerini salayan etkinliklerdir. Bu etkinlikler aynı zamanda çocukların akademik, sosyal ve görsel becerilerine de katkı getirir. Bu nedenle yansıtıcı düünme etkinliklerinin dördüncü sınıf düzeyinde kullanılmasının uygun olduu söylenebilir. Yansıtıcı etkinlikler, örencilerin kendi hedeflerini belirlemesini, kendi örenmelerinden sorumluluk duymasını kendi yanlılarını görüp düzeltebilmesini salar. Öretmen örenciyi destekler ve sorunları algılar ve bu sorunun çözümlenmesi ile ilgilenir (Wilson ve Jan, 1993). Yansıtıcı düünme örencilere varsayımları sorgulama, soru sorma, özet yazma, seçenek çizelgesi hazırlama, karılatırma yapma gibi düünmeyi gelitirici stratejilere yer vermektedir. Epstein (2003) yansıtmanın problem çözmeyi kapsadıını, örencileri kendi ilgilerini sürdürmeye, çevreyi kontrol etme anlayıını oluturmaya tevik ettiini belirtir. Ayrıca örenciler plan yaparken ve deneyimlerini gözden geçirirken, yordayıcı ve analitik yeteneklerinin, örenme sorumluluunun, seçimler yapmanın ve özyönetim becerilerinin arttıını ifade eder. Gestaltçı psikologlar örenmeyle ilgili yapılan tekrarların örencilerin yeni ilikileri kefetmesine, bellekteki izlerin daha iyi bir ekilde örgütlenmesini salaması bakımından yararlı görmektedirler. Bu durumda anlamaya dayalı tekrarlar örenilenlerin kalıcılıını salayacaktır (Senemolu, 2003). Uygulanan yansıtıcı düünme etkinliklerinde de iki tür tekrar vardır. Birincisi örenci örendiklerini özetlerken tekrar eder, ikinci olarak da öretmen yansıtma ürünlerinde gördüü eksiklikleri sınıfta tekrar eder. Bu durum yansıtıcı düünme etkinliklerinin baarı üzerinde etkili olmasını salayabilir. Silvers (2001), ilköretim dördüncü sınıf örencileri üzerinde yaptıı çalımada, okuma dersinde eletirel yansıtma etkinlikleri uygulamıtır. Aratırmanın bulguları, örencilerin 559

4 örenirken daha derin bir anlayı kazandıını ve kendi bilgisi hakkında daha fazla anlayı ve sosyal geliim gösterdiklerini belirlemitir. Yansıcı düünme sürecinde yazma önemli bir etkinliktir. Çünkü Gammill (2006) e göre yazma, okuma ve anlama arasında ba kuran bir araç olarak görev yapar. Yazmayı örenme, örencilerin problem çözme becerilerini kullanmaya, düünme süreçlerini ve eletirel düünme becerilerini artırmaya imkan verir. Yazma, pasif örenenler yerine, aktif örenenler olmaya yardım eden bir araç ve öretmen merkezliden, örenci merkezli öretime geçiin anahtarıdır. Yazma örencilerin akademik baarılarını, akıl yürütme becerilerinin geliimini artırır ve analiz ile sentez yapmaya izin verdii için beynin her iki yarı küresini kullanmayı salar. Ayrıca yazma, örenmeye ve olguları ilemeye yardımcı olur (Peasley, 1992), zihinsel yetenei artırabilir (Bruner, 1972), belli bir konuyu anlamak için daha çok düünmeye ve kavramayı gelitirmeye yardım eder (Rivard, 1994; Akt. Disimoni, 2002). Yazarak örenme, örencilerin fen ve sosyal bilgiler kavramlarını anlamada kullanılabilecekleri bir süreç ve bu derslerde edindikleri bir beceridir (Knipper, 2006). Örenme yazıları da yazmayı örenmede kullanılabilecek önemli bir araçtır. Örenme yazılarında, örencilerin örendikleriyle ilgili bireysel deneyimlerini açıklamaları salanır. Örenme yazıları örencilerin bilgiyi örgütlemelerine, hatırlamalarına, yürütücü bili stratejilerini kullanmalarına, problem çözmelerine, bireysel deerlendirme yapmalarına ve matematiksel ve fen kavramlarını örenmelerine yardım eder (Gammill,2006). Fen bilgisi dersinde kullanılan örenme yazıları örencilerin bu dersteki deneyimlerini yansıtmalarına imkan verebilir. Böylece öretmenler, örencilerin kavramalarını deerlendirebilir ve gelimeye ihtiyaç duydukları alanları tespit edebilir. Örencilerin düünme, akıl yürütme (Ruiz-Primo, 2004) ve bilimsel kavramların geliimine yardımcı olabilir (Schannals, 1997). Ayrıca ilköretim düzeyinde fen bilgisi dersinde kullanılacak örenme yazıları, örenmeyi kolaylatırır, örencilerin not almasına, kendi deneyimleri yoluyla yeni bilgiyi açıklamasına, akademik örenmeye ve yeni fikirler üretmeye rehberlik eder (Joyce, 2008). Bu çalımada da Wilson ve Jan (1993) in belirttii gibi örencilerin kiisel tepkilerini, deien görülerini ve örenme süreçleri ile içerie ilikin bilgilerini kaydettikleri, örencilerin örenmeleri üzerinde yansıtmalar yaptıı, örencilerin örenme süreçleri üzerinde düündükleri ve böylece nasıl örendiklerini gördükleri örenme yazı türlerinden iki kolonlu örenme yazısı kullanılmıtır. ki kolonlu örenme yazıları, fen bilgisi dersinde örencilerin geliimini kayıt ettikleri araçlardır. Bu yazılar örencilerin güçlük çektii alanları incelemek için kullanılabilir. Örencilerin derste örendiklerini analiz etmelerine ve yansıtmalarına yardımcı olabilir. Öretmenlere de yaptıkları öretim hakkında önemli bilgiler verir. Öretmenler, örencilerin neyi anladıklarını ve neyi tekrar öreteceklerini örenirler (Gomez ve Gomez, 2007). Buradan hareketle, yansıtıcı düünmenin örencileri deneyimleri yoluyla örenmeye, yaptıklarının farkında olmalarına, bunların üzerinde düünmeye, kendi örenmelerinden sorumluluk duymalarına, kendi yanlılarını görüp düzeltebilmelerine, eletirel düünmeye, problem çözme ve aratırma becerilerini gelitirmeye tevik etmesi göz önüne alındıında bu çalımanın fen bilgisi dersinin örenme-öretme sürecine katkı getirecei düünülmektedir. Ayrıca ulusal literatürdeki çeitli aratırmalar (skenderolu, 1998; Bacıolu,1999, Oruç, 2000; Öztürk, 2003) ve yurtdıında (Oxman ve Barell, 1983; Chen ve Seng, 1992; Gipe ve Richards, 1992; Farber ve Armaline, 1994; Siens ve Ebmeier, 1996; Marsh, 1997; Norton, 1997; Mewborn, 1999; Tang, 2000; Grossman ve Williston, 2001; Stoddard, 2002; Williams ve Wessel, 2004; Ostorga, 2006), genel olarak öretmen yetitirme alanında, öretmen adaylarının ve öretmenlerin yansıtıcı düünme düzeylerinin artırılması ile ilgilidir. Bu nedenle aratırma, ilköretim düzeyinde yansıtıcı düünme ile ilgili yapılacak çalımalara rehberlik edebilir. Bu dorultuda aratırma, ilköretim beinci sınıf Fen Bilgisi dersinde yansıtıcı düünme etkinliklerinin örencilerin akademik baarı ve fen bilgisi dersine yönelik tutumlarına etkisini incelemeyi amaçlamıtır. Ayrıca yansıtıcı düünme etkinliklerine ve çalıma planına uygun olduu için Ses ve Iık Ünitesinde aratırma yürütülmütür. Bu amaçlara paralel olarak aaıdaki denenceler sınanmıtır. 1. Yansıtıcı düünme etkinliklerinin kullanıldıı deney grubu ile geleneksel yöntemin kullanıldıı kontrol grubundaki örencilerin son test baarı puanları arasında deney grubu lehine anlamlı bir fark vardır. 560

5 2. Yansıtıcı düünme etkinliklerinin kullanıldıı deney grubu ile geleneksel yöntemin kullanıldıı kontrol grubundaki örencilerin son test tutum puanları arasında deney grubu lehine anlamlı bir fark vardır. Aratırmanın Modeli YÖNTEM Bu aratırmada, yarı deneysel desenlerden, eletirilmi desen kullanılmıtır. Bu desende hazır gruplardan ikisi belli deikenler üzerinden eletirilmeye çalıılır. Eletirilen gruplar ilem gruplarına seçkisiz atanırlar (Büyüköztürk, Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel, 2008). Aratırma grubu Aratırma Hatay ili merkez ilçesinde bulunan iki devlet ilköretim okulunda beinci sınıfa devam eden 62 örenci üzerinde gerçekletirilmitir. Okullar belirlenirken, olasılı olmayan örnekleme yöntemlerinden, benzeik örnekleme yöntemi kullanılmıtır. Bu örnekleme yöntemi, evrenden aratırmanın problemi ile ilgili olarak benzeik bir alt grubun seçilmesini tanımlar (Büyüköztürk, Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel, 2008). Deneysel ilemin baında aratırma gruplarının denk olup olmadıklarını belirlemek amacıyla, Fen Bilgisi Baarı Testi ve Fen Bilimleriyle lgili Tutum Ölçei uygulanmı ve yapılan t-testi sonuçları aratırma gruplarının hem baarı ve hem de tutum öntest puanları arasında anlamlı bir fark olmadıını (P>.05) göstermitir. Bu ölçüte göre denklikleri salanan aratırma gruplarından, yansız olarak 5/A sınıfı deney ve 5/B sınıfı kontrol grubu olarak belirlenmitir. Deney grubundaki örencilerin 14 ü kız (%54), 12 si erkek (%46) ve kontrol grubundaki örencilerin 17 si kız (%47), 19 u erkektir (%53). Ölçme araçları Aratırmanın amacıyla ilikili olarak bu çalımada basarı testi ve tutum testi olmak üzere iki farklı ölçme aracı kullanılmıtır. Çalımada kullanılan ölçme araçlarından biri Fen Bilgisi Baarı Testidir. Bu baarı testinin gelitirilmesi sırasında ilk olarak, ilköretim beinci sınıf Fen Bilgisi Programı nda Ses ve Iık ünitesinde öngörülen hedefler çerçevesinde hazırlanan belirtke tablosundan yararlanarak ve 4 sınıf öretmeninin ve üniversitede görev yapan üç eitim bilimi ve iki fen bilgisi eitimi uzmanının görüleri de alınarak 60 maddelik ilk test oluturulmutur. Bu test, pilot çalıması sırasında ( öretim yılı I. dönemi), farklı bir devlet ilköretim okulundaki toplam 120 örenciye uygulanmıtır. Pilot çalıma sonrasında yapılan madde analizinde her maddenin güçlük ve ayırıcılık indisleri hesaplanmıtır. Ayırıcılık indisleri.20 nin altında olan maddeler ve baımsız gruplar t-testi ile alt ve üst gruplar % 27 lik dilimler arasında fark görülmeyen maddeler ayırt edici kabul edilmeyip testten çıkarılmıtır. Sonuç olarak Ses ve Iık ünitesine ait toplam 30 soru maddesinden oluan baarı testi elde edilmitir. Testteki soruların madde güçlükleri.37 ile.86 arasında deimektedir. Bu testin Cronbach-Alpha Güvenirlik Katsayısı.75 olarak bulunmutur. Bu aratırmada kullanılan dier bir ölçme aracı ise Baykul (1990) un gelitirdii Fen Bilimleriyle lgili Tutum Ölçei dir. Alfa katsayısı 0.94 olan bu ölçek 15 i olumlu, 15 i olumsuz olmak üzere 30 maddeden olumaktadır. Ölçek bu deerler dorultusunda tek boyutlu, güvenilir ve geçerlik bakımından yeterli sayılabilecek likert tipi bir ölçektir. Ölçekteki maddeler tamamen katılıyorum, genellikle katılıyorum, kararsızım, katılmıyorum ve asla katılmıyorum eklindedir. Bu ölçekten bir örencinin alabilecei puan 30 ile 150 arasındadır. lem Veriler, ilgili ünitenin programdaki zamanına göre öretim yılında tarihleri arasında toplam 30 ders saati boyunca uygulamalar yapılmı ve veriler toplanmıtır. Öncelikle kontrol grubundaki öretmen fen bilgisi dersinde üç saat gözlenmi, anlatım ile soru-cevap yöntemlerini kullandıı ancak, bu aratırmada kullanılan yansıtıcı düünme etkinliklerini kullanmadıı belirlenmitir. Hem deney hem de kontrol grubunda dersler, her bir sınıfın kendi öretmeni tarafından ilenmitir. Deney ve kontrol grubundaki örencilerine yapılacak çalıma 561

6 hakkında bilgi verilmi, ayrıca deney grubu öretmenine ve örencilerine ilgili model hakkında bilgi ve yansıtıcı düünme etkinliklerinin tanıtıldıı çalıma rehberi verilmitir. Deney grubundaki örencilerle yansıtıcı düünme modeline hazırlık çalımaları yapılmıtır. Bu amaçla örencinin ve öretmenin öz deerlendirme yapmalarını salayacak yansıtıcı düünmeyi gelitirici yaklaımlardan iki kolonlu yazılar kullanılmı ve iki kolonlu yazıya örnek de ekil 1 de verilmitir. Etkinlikten neler örendiniz? Bu etkinlii yaparken neler hissettiniz, neler düündünüz? ekil 1. ki Kolonlu Yazı Örnei Yansıtıcı düünmeye hazırlık çalımaları bittikten sonra Ses ve Iık ünitesi boyunca deney grubunda, soru sorma, gösterip-yaptırma, deney, problem çözme, tartıma, kavram haritası gibi yöntemler ve karılatırma ve sınıflandırma gibi etkinlikler kullanılmıtır. Karılatırma ile ilgili örnek etkinlik ekil 2 de verilmitir. Örnek: Etkinliin Adı: Karılatırma Etkinlii Kazanım: Örenciler, kavramların benzer ve farklı yönlerini karılatırır. Kullanılan Araç-Gereç: Çalıma Yapraı Etkinliin Yapılıı: Örenciler, verilen kavramları karılatırarak, çalıma yapraındaki ilgili yere cevabı iaretler. Çalıma Yapraı Aaıda ıık ve ses kavramları ile ilgili bazı özellikler verilmitir. Bu özellikler hangi kavrama uyuyorsa ilgili kavrama X iareti koyunuz. Iık ve ses kavramlarının her ikisine de uyuyorsa her ikisine de X iareti koyunuz. A) Maddelerin titreimi sonucu oluur. B)Yayılması için maddesel bir ortam gerektirmez. C) Farklı kaynaklar tarafından oluturulabilir D) Tüm yönleriyle yayılır E) Farklı maddelerin içinde farklı ekillerde hareket eder F) Demir, odun gibi saydam olmayan maddelerin içinden geçebilir G) Bir enerji türüdür ekil 2. Etkinlik Örnei IIK Bu etkinliklerden sonra, örencilerin örenme-öretme sürecine ilikin kiisel tepkilerini ve yansıtmalarını belirlemek amacıyla örencilerden iki kolonlu yazıları doldurmaları istenmitir. Bu etkinlik sırasında örencilere bo kaıtlar daıtılmı ve kaıdın ortasından çizgi çizilmitir. Kaıdın bir tarafına örenciler etkinlikten edindikleri bilgileri, dier tarafına da örenme öretme sürecine ve kendi örenmelerine ilikin düüncelerini yansıtmılardır. Bu etkinlik süresince öretmen, örencilere rehber olmutur. ki kolonlu örenme yazılarına ilikin örnek bir örenci etkinlii ekil 3 te verilmitir. SES Etkinlikten neler örendiniz? Titreen her maddenin ses ürettiini örendim. Çevremizi seslerin de kirlettiini örendim Kulaın içindeki zarı sivri uçlu Bu etkinlii yaparken neler hissettiniz, neler düündünüz? Bugün çalıtıımda daha iyi anlıyorum. Ama çalımadıım zaman hiç anlamıyorum. Bugün derste hiç sıkılmadım. Çünkü öretmenimiz deney yaptırdı. Dün bize çalııp gelin dedii için ben ses konusuna 562

7 çöple içine sokmamayı örendim. Iık her ortamdan geçemez. Iık sesten daha hızlıdır. Iıın saydam ortamdan geçtiini örendim. Göz rengini veren iris olduunu örendim. Sesin molekülden moleküle geçtiini örendim Gözün içinde neler olduunu örendim. ekil 3. Örenci Etkinlii Örnei (deney grubu, Burcu ) çalımıtım. Çalııp gelmediim zaman derste sıkılıyorum. Diyapozon çok dikkatimi çekti ve konuyu çok daha iyi anlamamı saladı. Dier ders saatinde de yansıtma ürünleri aratırmacı ve sınıf öretmeni tarafından incelenmitir. nceleme sırasında örencilerin etkinlikten ne örendikleri ve uygulanan etkinlikle ilgili görüleri belirlenmitir. Tüm örencilere tek tek eksiklikleri ve çözüm önerileri bildirilmi ve anlaılmayan konular tekrar edilmitir. Örenci yansıtmalarına göre örenme-öretme süreci yeniden düzenlenmitir. Deney grubu öretmeninin uygulama boyunca örenme-öretme sürecini yansıtan, kendisinin ve örencilerin örenmeye ilikin tutumlarını içeren günlük tutmaları salanarak, kendilerini sürekli deerlendirme olanaı sunulmutur. Öretmen günlüüne ilikin örnek ekil 4 te verilmitir Örencilerin yansıtma ürünlerini okuduumda konunun anlaıldıını fakat bazı örencilerin kavram yanılgılarına dütüünü gördüm. Yalnız seviye olarak Türkçe dersiyle ilgili pek çok eksiimiz olduundan bu durumun ortaya çıktıını düünüyorum. Çünkü örencilerimin sözel ifadeleri daha iyi. Deney yapmayı çok sevdiklerini ve deneyin örenmede kalıcılıı saladıını düünüyorum. Ses yayılımıyla ilgili kavram haritası düzenlemeyi ve örencilere konuyu ekille tekrar sunmayı düünüyorum. Bu etkinlikleri uygularsam örencilere daha çok yaantı kazandıracaım ve daha çok yaantının örenmede kalıcılıı artıracaını düünüyorum Bugünden itibaren deneyi örencilere yaptırarak ders ilemeyi düünüyorum. Konuyu bakalarına anlatırken daha çok örenecekleri ve bilgilerinin daha kalıcı olacaını düünüyorum. Çünkü deneyi ben yaparken bazı örencilerin sıkıldıını fark ettim. Deneyi yapacak örencileri belirledim. Teneffüs sırasında deneyi nasıl yapacaklarını konutuk ve onlara rehberlik ettim. ekil 4. Öretmen Günlüüne likin Örnek Kontrol grubunda ise dersler deney grubunda olduu gibi o sınıfın öretmeni tarafından ilenmi ve aynı içerik ve aynı sunu sırasının izlenmesine dikkat edilmitir. Ders kitaplarında verilen bilgiler ders planlarında temel alınmıtır. Kontrol gruplarında önce örencilerin derse dikkati çekilmi ve derse güdülenmitir. Daha sonra konu birkaç örenciye okutturulmutur. Dier aamada örencilere konu sözlü olarak sunulmutur. Ardından soru-cevap yöntemi kullanılarak konunun ileniine devam edilmitir. Deney grubunda olduu gibi iki kolonlu yazılar ve öretmen günlükleri kullanılmamıtır. Aratırmacı yapılan uygulamaları incelemek için zaman zaman kontrol grubunu izlemitir. Çalımanın sonunda deney ve kontrol gurubundaki örencilere baarı testi ve tutum ölçei son testler olarak uygulanmıtır. Verilerin Analizi Aratırmada örencilerin akademik baarılarını belirlemek için Fen Bilgisi Baarı Testi ve derse yönelik tutumlarını belirlemek için ise Fen Bilimleriyle lgili Tutum Ölçei kullanılmıtır. Verilerin analizi için, SPSS kullanılmıtır. BULGULAR 563

8 Bu bölümde, verilerin istatistiksel çözümlemeleri sonucunda elde edilen bulgular sunulmutur. lk olarak deney ve kontrol grubundaki örencilerin Fen Bilgisi Baarı Testi baımsız gruplar t testi sonuçları Tablo 1 de sunulmutur. Tablo 1. Deney ve kontrol grubu Fen Bilgisi Baarı testi son test puanları arası baımsız gruplar t testi sonuçları GRUPLAR N X ss sd t p DENEY KONTROL * * <0.05 düzeyinde anlamlı bir fark vardır. Tablo 1 deney ve kontrol grubundaki örencilerin Fen Bilgisi Baarı testinden aldıı son test puan ortalaması arasında anlamlı bir farklılık olduunu göstermektedir [t (60) =5.76, p<.05]. Deney grubundaki örencilerin son test puanı ( X =21.6), kontrol grubundaki örencilere ( X = 12.9) göre daha yüksektir. Bu bulgu uygulanan yansıtıcı düünme etkinliklerinin örencilerin fen bilgisi dersine yönelik baarılarını arttırdıı eklinde yorumlanabilir. Deney ve kontrol grubundaki örencilerin Fen Bilimleriyle lgili Tutum Ölçei baımsız gruplar t testi sonuçları ise Tablo 2 de sunulmutur. Tablo 2. Deney ve kontrol grubu son test tutum puanları arası baımsız gruplar t testi sonuçları GRUPLAR N X ss sd t p DENEY KONTROL * * <0.05 düzeyinde anlamlı bir fark vardır. Tablo 2 incelendiinde deney ve kontrol grubundaki örencilerin fen bilgisi dersine yönelik tutumları arasında anlamlı bir farklılık olduunu göstermektedir [t (60) =2.32, p<.05]. Deney grubundaki örencilerin fen bilgisine yönelik tutumları ( X =101), kontrol grubuna ( X = 92) göre daha olumludur. Bu bulgu, yansıtıcı düünme etkinliklerinin örencilerin fen bilgisi dersine yönelik tutumları üzerinde etkili olduu eklinde yorumlanabilir. TARTIMA Aratırmanın bulguları deerlendirildiinde bazı çıkarımlarda bulunmak olasıdır. Birincisi; yansıtıcı düünme etkinlikleri deney grubundaki örencilerin fen bilgisi dersinde akademik baarılarını artırmıtır. Bu aratırmada iki kolonlu yazılarla örencilere örendiklerini özetlemelerinin istenmesi, dier taraftan da deerlendirme yaptırılmasının örencilerin düünme becerilerini gelitirdii ve bunun da baarıyı etkiledii düünülmektedir. Yansıtıcı düünme örencilerde öz denetim becerisini gelitirmi olabilir. Özdenetim örenmeyi denetleme, kendi örenmelerini sorgulamadır. Kendini deerlendirme vardır. Bu durumda örenci eksikliklerini görür ve duruma çözüm yolları arayabilir. Öz denetim örencilere iyi bir çalıma alıkanlıı kazandırarak baarıyı arttırmı olabilir. Ayrıca çalımada, örencilerin örendiklerini ve kiisel duygularını yansıtmalarına izin verilmesi, öretmenin de bu yansıtmalara göre çalımalarını yeniden düzenlemesi, günlük tutarak geliimini izlemesi ve örencilerine olumlu dönütler vermesi örencilerin akademik baarıları üzerinde olumlu etki yaratmı olabilir. 564

9 Wilson ve Jan (1993) yaptıkları çalımada, öretmenlerin yansıtıcı düünme becerilerine sahip olmalarının ve bunu kendi ortamlarında kullanmalarının önemi üzerinde durmutur. Bu becerilerin kullanımının dorudan örencilerin motivasyonunu arttırarak düünme ve problem çözme becerilerini gelitireceini belirtmitir. Sylva (1992) ve Veen, Roeleveld ve Leseman (2000) çalımalarında küçük yataki çocuklara kendi örenme etkinliklerini planlama, uygulama ve gözden geçirmeyi öretmilerdir. Aratırmaların sonuçları, bu etkinlikleri yerine getiren çocukların daha amaca yönelik davranılarda bulunduunu ve dil ve dier zihinsel alanlara yönelik ölçümlerde daha iyi performans gösterdiklerini kanıtlamıtır. Ayrıca örenme yazıları ile ilgili yapılan aratırmalara bakıldıında, Disimoni (2002), 4. sınıf örencilerinin, Fen Bilgisi dersinde bilimsel kavramların ve bunları ileme sürecinin geliimde örenme yazılarının etkisini incelemitir. Çalıma gruplarında aynı içerik uygulanmı, deney grubunda farklı olarak örenme yazıları kullanılmıtır. Aratırmanın sonuçları, örenme yazılarının fen kavramlarının geliiminde etkili olduunu göstermitir. Plough (2004) un 4. sınıf Fen Bilgisi dersinde yaptıı aratırmanın sonucunda, örenme yazılarının fen kavramlarını örenmede etkili olduu görülmütür. Tempest (1992) 9. sınıf Fen Bilgisi Dersinde örenme yazılarının akademik baarı ve tutumlara etkisini incelemitir. Aratırmanın sonuçları, baarı ve tutum açısından deney ve kontrol grupları arasında fark olmadıını gösterirken, uzun dönemli hatırlamada (kalıcılık) örenme yazılarının etkili olduu gözlenmitir. Schannals (1997) 11 ve 12. sınıf Çevresel lkeler dersinde örenme yazılarının çevresel problemlerle ilgili bilimsel ilkeleri kavramaya etkisini inceledii aratırmanın sonucunda, örencilerin, bu ilkeleri kavramada gelime gösterdikleri ve örencilerin örenme yazılarını deerli buldukları belirlenmitir. Üçüncü sınıf sosyal bilgiler dersinde Hyser (1992) konuları hatırlamada örenme yazılarının etkisini incelemitir. Aratırmanın sonucunda uzun dönemli hatırlamada (kalıcılık) örenme yazılarının etkili olduu bulunmutur. Bu çalımaların sonuçları, aratırmanın bulgularını destekler niteliktedir. Aratırmanın dier bir bulgusu da, yansıtıcı düünme etkinliklerinin deney grubundaki örencilerin fen bilgisi dersine yönelik tutumlarını olumlu yönde etkilemesidir. Duyusal özelliklerle baarı arasında anlamlı bir iliki vardır ve duyusal özelliklerin baarının belirlenmesi ve etkilenmesinde önemli bir yer igal eder. Duyusal giri özelliklerinden kastedilen ilgi, tutum ve akademik özgüvendir. Duyusal özellikler, örencinin belli bir örenme ünitesinin örenilmesi için gerekli olan çabayı ne derece göstereceini belirlemeye yardımcı olur. Buna karılık, örencinin belli bir üniteyi örenmede elde ettii etkililik derecesi onun eldeki örenme ünitesiyle ilgili gördüü baka örenme üniteleri ile ilgili örenme güdüsünü ya da çabasını belirleyici bir rol oynar (Bloom, 1995). Bir örencinin olumsuz duyusal giri özellikleriyle tam örenmeye ulaması imkansız deilse bile çok zordur. Sonuç olarak, örenme birimleri ilerledikçe, örenciler yetenekleri hakkında farklı yargılara varırlar (Yıldıran, 1982). Sonuçlara genel olarak bakıldıında yansıtıcı düünme etkinlikleri beinci sınıf fen bilgisi dersinde akademik baarıyı ve fen bilgisine yönelik tutumları artırmada kullanılabilir. Ancak sınıf ortamlarında bu etkinliklerin kullanılabilmesi için öretmenlerin hizmet öncesi ve hizmet içinde bu alanda yetitirilmesi yararlı olabilir. Ayrıca eitim yönetici ve denetleyicileri, öretmenlerin yansıtıcı düünme etkinliklerini kullanmalarını tevik edip, ders denetimleri sırasında bu modelin kullanılıp kullanılmadıını da gözleyerek, bu durumu öretmenlerin deerlendirilmesine yansıtabilirler. KAYNAKÇA Bacıolu, Ü. (1999). Öretmen adaylarında yansıtıcı düünceyi gelitirici etkinlikler. Trabzon: VIII. Ulusal Eitim Bilimleri Kongresinde sunulmu bildiri. Baykul, Y. (1990). lkokul Beinci Sınıftan lise ve Dengi Okulların Son Sınıflarına Kadar Matematik ve Fen Derslerine Karı Tutumda Görülen Deimeler ve Örenci Yerletirme Sınavındaki Baarı ile likili Olduu Düünülen Bazı Faktörler. Ankara: ÖSYM Yayınları Bloom, S. B. (1995). nsan Nitelikleri ve Okulda Örenme (Çev. D. A. Özçelik). Ankara: Milli Eitim Bakanlıı Yayınları. 565

10 Büyüköztürk,, Çakmak, E.K., Akgün, Ö.E.,Karadeniz,. ve Demirel, F. (2008). Bilimsel Aratırma Yöntemleri, Ankara: PegemA Akademi Yay. Chen, A. & Seng, S. (1992). On improving reflective thinking through teacher education [Online] Retrieved on 21-March-2006, at URL: pdf. Cunningham, R. T. & Turgut, M. F. (1996). lköretim Fen Bilgisi Öretimi. Ankara:MEGP Dewey, J. (1910). How We Think. Boston: Heath. Disimoni, K. C. (2002). Using Writing As A Vehicle To Promote And Develop Scientific Concepts And Process Skills n Fourth-Grade Students,, Fordham University, NY, unpublished PhD thesis. Epstein, A. S. (2003). How planning and reflection develop young children s thinking skills. [Online] Retrieved on 15-March-2006, at URL: Farber, K., Armaline, W. (1994). Examining cultural conflict in urban field experiences through the use of reflective thinking. Teacher Education Quarterly. 21(2), Gammill, D. M. (2006). Laerning the write way. The Reading Teacher. 59 (8), Gelter, H. (2003). Why is reflective thinking uncommon? Reflective Practice. 4 (3), Gipe, J.& Richards, J. (1992). Reflective thinking and growth in novices teaching abilities. Journal of Educational Research, 86(1), Grossman S.& Williston, J. (2001). Strategies for teaching early childhood students to connect reflective thinking to practice. Teaching strategies. Childhood Education. 77(4), Hyser, C.P. (1992). Writing To Learn: Specific Applications n Third Grade Social Studies. Minnesota University, unpublished PhD thesis. skenderolu, Z. (1998). The effect of action research as a teacher development model on becoming reflective in teaching: A case study. Yayınlanmamı Yüksek Lisans Tezi, Ortadou Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Joyce, M. (2008). Double entry journals and learning logs. [Online] Retrieved on 11-March-2008, at URL Knipper, K. J. & Duggan, T. J. (2006). Writing to learn across the curriculum: tools for comprehension in content area classes. The Reading Teacher. 59 (5), Marsh, S. M. (1997). Using portfolios to promote reflective thinking: The UCF Experience. [Online] Retrieved on 20-January 2005, at URL e&_&ericextsearch_searchvalue_0=ed410218&ericextsearch_searchtype_0=eric_accn o&accno=ed

11 MEB (2005). Milli Eitim Bakanlıı Temel Eitime Destek Programı Öretmen Eitimi Bileeni Öretmenlik Meslei Genel Yeterlilikleri Taslaı. Ankara: MEB Yay. Mewborn, D. S. (1999). Reflective thinking among preservice elementary mathematics teachers. Journal for Research in Mathematics Education. 30 (3) National Council of Teachers of Mathematics (2000). Principles and standarts for school mathematics. Reston,VA: Author. Norton, J. L. (1997). Learning from first year teachers: Characteristics of the effective practitioner, findings from The Annual Meeting of the Mid-South Educational Research Association. [Online] Retrieved on 2006, at URL: Oruç,. (2000). Effects Of Reflective Teacher Training Program On Teachers Perception Of Classroom Environment And On Their Attitudes Toward Teaching Profession.Yayınlanmamı Yüksek Lisans Tezi, Ortadou Teknik Üniversitesi. Ostorga, A. N. (2006) Developing teachers who are reflective practitioners:a complex process. Issues in Teacher Education, 15 (2), Oxman, W.& Barell, J. (1983). Reflective thinking in schools: A survey of teacher perceptions, findings from The Annual Meeting of the American Educational Research Association. [Online] Retrieved on 23-April-2007, at URL: e&_&ericexts. Öztürk, S. (2003). Developing A Reflective Reading Model. Yayınlanmamı Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi. Plough, J. M. (2004). Students using visual thinking to learn science in a Web-based environment. Drexel University, unpublished PhD thesis. Rodgers, C. (2002). Defining reflection: another look at John Dewey and reflective thinking. Teachers College Record, 104 (4), Ruiz-Primo, M. A. (2004). Evaluating students science notebooks as an assessment tool. International Journal of Science Education. 26 (12), Schannals, E. M. (1997). Using learning logs, laboratory exercises and the theme of agricultural science to teach basic environmental concepts. Mishigan State University, unpublished masters thesis. Schon, D. (1987). Educating the Reflective Practitioner. San Francisco: Jossey-Bass. Senemolu, N. (2003). Geliim, Örenme ve Öretim. Ankara: Gazi Kitabevi. Siens C. M.& Ebmeier H. (1996). Developmental supervision and the reflective thinking of teachers. Journal of Curriculum and Supervision. 11(4), Silvers, P. (2001). Critical reflection in the elemantary grades: A new dimension in literature discussions, Language Arts, 78 (6),

12 Stoddard, S. (2002). Reflective thinking within an art methods class for preservice elementary teachers, findings from Hawaii International Conference on Education. [Online] Retrieved on 11-June-2006, at URL: Sylva, K. (1992). Convarsations in the nursery: How they contribute to aspirations and plans. Language and Education.6 (2), Tang, C. (2000). Reflective diaries as a means of facilitating and assessing reflection. HERDSA Conference. Tempest, C. A. (1992). Writing to learn: The effects of summary writing and learning log strategies on achievement in and attitude toward biology among ninth-grade students. The University of Connecticut, unpublished PhD thesis. Veen, A., J. Roevelend, & P. Leseman (2000) Evaluative van kaleidoskoop en piramide eindrapportage. SCO Kohnstaff Instituut, Universiteit van Amsterdam. Victor, E. & Kellough, R. D. (1997). Science For The Elemantary And Middle School (8th ed.). USA: Prentice-Hall, Inc, Willey, R. (2002). Writing, reflection and the young child. Primary Voices K (4), 8. Williams R.& Wessel, J. (2004). Reflective journal writing to obtain student feedback about their learning during the study of chronic musculoskeletal conditions. Journal of Allied Health. 33, Wilson J. & Jan W. L. (1993). Thinking for Themselves Developing Strategies for Reflective Learning, Australia: Eleanor Curtain Publishing. Yıldıran, G. (1982). Örenme Düzeyi ve Örenme Ürünleri. stanbul: Boaziçi Üniversitesi Yayınları. 568

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Evliya Çelebi Yerleşkesi (3100) KÜTAHYA Doğum Yeri ve Yılı: Isparta/Yalvaç Cep Telefonu: Telefon:765031-58 E-posta:

Detaylı

GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER **

GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER ** GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER ** Yrd.Doç.Dr. Gürsan SARAÇ * **1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi

Detaylı

MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS

MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS THE EFFECT OF PUZZLE EXPERINCE TO THE STUDENTS SUCCESS IN MATHS TEACHING Yrd.Doç.Dr. EMN AKKAN ÖZET Bu çalımanın amacı; bulmaca etkinliinin, ilköretim

Detaylı

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM Dr. Ayhan HELVACI *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 209-222 209 SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Erturul USTA Ahi Evran Üniversitesi,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. OrtaöğretimMatematikEğitimi BoğaziciÜniversitesi 2007

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. OrtaöğretimMatematikEğitimi BoğaziciÜniversitesi 2007 ÖZGEÇMİŞ 1. AdıSoyadı: Rukiye Didem Taylan 2. DoğumTarihi: 25 Temmuz 1984 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. ÖgrenimDurumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans OrtaöğretimMatematikEğitimi BoğaziciÜniversitesi 2007

Detaylı

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE

Detaylı

FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI

FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 115-122 115 FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI Hayati ÇAVU Yüzüncü

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2, Temmuz 2011

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2, Temmuz 2011 ÖZET Bayram ARICI * Anahtar Kelimeler: Yazma ABSTRACT Second level primary school students' language skills in the development of writing skills needed in the first place. Primary education, sixth, seventh

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31 GR LK ANALZ LE ÖRENCLERN TEKNOLOJ VE TASARIM DERS TUTUMLARI ATTITUDE OF TECHNOLOGY AND DESIGN COURSE OF STUDENTS WITH GREY RELATION ANALYSIS Necla TEKTA * Mihriban AYDIN ** Öz Bu aratırmada; 2006-2007

Detaylı

Matematik Eğitimi ABD. Mesleki Deneyim: Indiana University, School of Education, Curriculum and

Matematik Eğitimi ABD. Mesleki Deneyim: Indiana University, School of Education, Curriculum and Adı soyadı Belma Türker Biber Lisans Y. Lisans Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi, Matematik Bölümü. Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik ABD. Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri

Detaylı

The effect of instruction based on Kolb s experiential learning theory on attitude, achievement and retention in social studies *

The effect of instruction based on Kolb s experiential learning theory on attitude, achievement and retention in social studies * Elementary Education Online, 7(2), 401-420, 2008. lköretim Online, 7(2), 401-420, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The effect of instruction based on Kolb s experiential learning theory

Detaylı

II. Ara tırmanın Amacı III. Ara tırmanın Önemi

II. Ara tırmanın Amacı III. Ara tırmanın Önemi Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ETKL OKUL-ÇEVRE LKSNDE ALENN KATKISINA

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010 KAVRAM HARTALARI LE NOT TUTMANIN LKÖRETM ÖRENCLERNN DNLEDN ANLAMA

Detaylı

T A R K A N K A C M A Z

T A R K A N K A C M A Z T A R K A N K A C M A Z EĞĠTĠM 1996-2003 Indiana University, Bloomington, IN - ABD Doktora Eğitim Programları Müfredat ve Eğitim (Anadal) Eğitim Teknolojileri (Yandal) 1995-1996 Ege Üniversitesi Doktora

Detaylı

LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR

LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR LKS* THE ASSOCIATION BETWEEN GENERAL TARGETS AND GOALS/ACQUISITIONS IN TURKISH LANGUAGE PROGRAM Erhan DURUKAN**

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Araştırma Görevlisi Okul Öncesi Öğretmenliği Gazi Üniversitesi 2005-2013

ÖZGEÇMİŞ. Araştırma Görevlisi Okul Öncesi Öğretmenliği Gazi Üniversitesi 2005-2013 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Döndü Neslihan Bay İletişim Bilgileri Adres: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Meşelik Yerleşkesi, 26480 ESKİŞEHİR Telefon: +90 222 239 37 50 / 1622 Mail: bayneslihan@gmail.com

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA

Detaylı

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Öretmen Yeterlikleri Toplumsal geliim için, Eitimin kalitesini artrmak

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014 AYHAN KARAMAN ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014 Adres : Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü 57000 SİNOP Telefon : 3682715526-2079 E-posta : akaraman@sinop.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ Adı Soyadı : Melihan ÜNLÜ Doğum Tarihi (gg/aa/yy): Adres : Aksaray Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Telefon : 03822882263 E-posta : melihanunlu@yahoo.com

Detaylı

DETERMINING THE CURRENT AND FUTURE OPINIONS OF THE STUDENTS IN SECONDARY EDUCATION ON NANOBIOTECHNOLOGY *

DETERMINING THE CURRENT AND FUTURE OPINIONS OF THE STUDENTS IN SECONDARY EDUCATION ON NANOBIOTECHNOLOGY * * DETERMINING THE CURRENT AND FUTURE OPINIONS OF THE STUDENTS IN SECONDARY EDUCATION ON NANOBIOTECHNOLOGY * KARATAY yunussevis1907@hotmail.com, fatihdogan@comu.edu.tr, ramazankaratay@gmail.com ÖZET i (n=273)

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU

OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU Psk. Deniz VARIR

Detaylı

LKÖRETM 3. SINIF TÜRKÇE DERS ÖRETMEN KILAVUZ KTABI VE ÖRENC ÇALIMA KTABININ YAPILANDIRMACI YAKLAIMA UYGUNLUU. Tolga ERDOAN * ÖZET

LKÖRETM 3. SINIF TÜRKÇE DERS ÖRETMEN KILAVUZ KTABI VE ÖRENC ÇALIMA KTABININ YAPILANDIRMACI YAKLAIMA UYGUNLUU. Tolga ERDOAN * ÖZET lköretim 3. Sınıf Türkçe Dersi Öretmen Kılavuz Tolga ERDOAN LKÖRETM 3. SINIF TÜRKÇE DERS ÖRETMEN KILAVUZ KTABI VE ÖRENC ÇALIMA KTABININ YAPILANDIRMACI YAKLAIMA UYGUNLUU Tolga ERDOAN * ÖZET Bu aratırmada,

Detaylı

Research and Trends in Mathematics Education: 2000 to 2006

Research and Trends in Mathematics Education: 2000 to 2006 Elementary Education Online, 7(3), 614-626, 2008. lköretim Online, 7(3), 614-626, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Research and Trends in Mathematics Education: 2000 to 2006 Fulya ULUTA,

Detaylı

EĞİTİM Doktora Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara 1997 2005 Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Öğretimi ve Teknolojileri Bölümü

EĞİTİM Doktora Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara 1997 2005 Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Öğretimi ve Teknolojileri Bölümü HAKKIMDA Dr. Erhan Şengel, yüksek lisans eğitimi yıllarında başlamış olduğu öğretim teknolojileri ile ilgili çalışmalarına 1994 yılından beri devam etmektedir. Online eğitim, Bilgisayar Destekli Eğitim,

Detaylı

HAYAT BLGS ÖRETMNDE DRAMA YÖNTEMNN ETKLLNN BLSEL ALAN BASAMAKLARINA GÖRE DEERLENDRLMES

HAYAT BLGS ÖRETMNDE DRAMA YÖNTEMNN ETKLLNN BLSEL ALAN BASAMAKLARINA GÖRE DEERLENDRLMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 179-195 179 HAYAT BLGS ÖRETMNDE DRAMA YÖNTEMNN ETKLLNN BLSEL ALAN BASAMAKLARINA GÖRE DEERLENDRLMES Engin KARADA Yeditepe

Detaylı

The Effect of Learning Together Technique of Cooperative Learning Method on Students Mathematics Achievement and Cooperative Study Skills

The Effect of Learning Together Technique of Cooperative Learning Method on Students Mathematics Achievement and Cooperative Study Skills Elementary Education Online, 6(3), 323-332, 2007. lköretim Online, 6(3), 323-332, 2007. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The Effect of Learning Together Technique of Cooperative Learning Method

Detaylı

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM KTAP NCELEMES GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM Editörler: Arif Altun ve Sinan Olkun Orhan KARAMUSTAFAOLU Yrd.Doç.Dr., Amasya Üniversitesi, Eitim Fakültesi, Dekan Yrd., AMASYA

Detaylı

HZMET ÖNCES TÜRKÇE ÖRETMENLERNN ÖRETMEYE YÖNELK ENDELER CONCERNS OF PROSPECTIVE TEACHERS OF TURKISH ON TEACHING

HZMET ÖNCES TÜRKÇE ÖRETMENLERNN ÖRETMEYE YÖNELK ENDELER CONCERNS OF PROSPECTIVE TEACHERS OF TURKISH ON TEACHING HZMET ÖNCES TÜRKÇE ÖRETMENLERNN ÖRETMEYE YÖNELK ENDELER CONCERNS OF PROSPECTIVE TEACHERS OF TURKISH ON TEACHING Derya YAYLI 1 Sevil HASIRCI 2 Özet Öretmenler hizmet öncesi dönemden balayarak öretmeye yönelik

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

International Journal of Progressive Education, 6(2), 27-47.

International Journal of Progressive Education, 6(2), 27-47. ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: AYŞE AYPAY Doğum Tarihi: 24 02 1969 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Bölümü Ankara Üniversitesi 1989 Y. Lisans

Detaylı

ÖZ YETERLLK (SELF-EFFCACY) KAVRAMI ÜZERNE Tülin ACAR

ÖZ YETERLLK (SELF-EFFCACY) KAVRAMI ÜZERNE Tülin ACAR ÖZ YETERLLK (SELF-EFFCACY) KAVRAMI ÜZERNE Tülin ACAR Öz yeterlik (self efficacy) Bandura nın Sosyal Örenme Kuramı nda dikkati çeken bir kavramdır. Öyleyse nedir öz yeterlilik? Öz Yeterlilik Bandura ya

Detaylı

LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERS KTAPLARININ ÖRETMEN GÖRÜLERNE GÖRE DEERLENDRLMES (KIRIKKALE ÖRNE)

LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERS KTAPLARININ ÖRETMEN GÖRÜLERNE GÖRE DEERLENDRLMES (KIRIKKALE ÖRNE) Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 51-61 51 LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERS KTAPLARININ ÖRETMEN GÖRÜLERNE GÖRE DEERLENDRLMES (KIRIKKALE ÖRNE) Adem ÖCAL G.Ü.G.E.F.

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora

Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN Öğrenim Durumu Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora- 2005-2011 Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve

Detaylı

The effect of creative and critical thinking based laboratory applications on academic achievement and science process skills

The effect of creative and critical thinking based laboratory applications on academic achievement and science process skills Elementary Education Online, 6(3), 377-389, 2007. lköretim Online, 6(3), 377-389, 2007. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The effect of creative and critical thinking based laboratory applications

Detaylı

Doç.Dr. HİLAL AKTAMIŞ

Doç.Dr. HİLAL AKTAMIŞ Doç.Dr. HİLAL AKTAMIŞ Eğitim Fakültesi Matematik Ve Eğitim Bilgileri 1994-1998 Lisans-Yandal Buca Eğitim Fakültesi Matematik Ve Fen Dokuz Eylül ÜniversitesiBilimleri Eğitimi Bölümü Fizik Öğretmenliği Pr.

Detaylı

Bu yayında verilen bilgiler a_a_ıdaki ki_ilere yardımcı olacaktır:

Bu yayında verilen bilgiler a_a_ıdaki ki_ilere yardımcı olacaktır: Return to Study A Guide to VCE and VCAL / Turkish OKULA GER_ DÖNÜ_ VCE ve VCAL REHBER_ Bu yayında verilen bilgiler a_a_ıdaki ki_ilere yardımcı olacaktır: 18 ya_ından büyükler ve Orta dereceli okulların

Detaylı

Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013

Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013 Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013 Bu proje Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilmektedir. İletişim: Afyonkarahisar İl

Detaylı

Yöntem Ara tırma Modeli Evren ve Örneklem Veri Toplama Aracı Verilerin Analizi Bulgular

Yöntem Ara tırma Modeli Evren ve Örneklem Veri Toplama Aracı Verilerin Analizi Bulgular Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ÖRETMENLK UYGULAMASI

Detaylı

Muhammet Demirbilek, PhD

Muhammet Demirbilek, PhD Muhammet Demirbilek, PhD İlk olarak 1995 yılında Bernie Dodge ve Tom March tarafından San Diego State Üniversitesi nde Eğitim Teknolojileri Bölümü nde geliştirilmiştir. Bernie DODGE Webquest Öğrencilerin

Detaylı

ÖZGEÇMĐŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMĐŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans ÖZGEÇMĐŞ Adı Soyadı: Yeşim Özek Kaloti Doğum Tarihi: 1969 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Đngilizce DĐCLE ÜNĐVERSĐTESĐ 1988-1992 Öğretmenliği Y. Lisans TESOL University of Stirling

Detaylı

ORTAK KELME HAZNES KAZANDIRMADA LKÖRETM SEKZNC SINIF TÜRKÇE DERS KTAPLARININ DURUMU

ORTAK KELME HAZNES KAZANDIRMADA LKÖRETM SEKZNC SINIF TÜRKÇE DERS KTAPLARININ DURUMU Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 7, Sayı 2, (2006), 335-343 335 ORTAK KELME HAZNES KAZANDIRMADA LKÖRETM SEKZNC SINIF TÜRKÇE DERS KTAPLARININ DURUMU Mehmet KURUDAYIOLU

Detaylı

ÖZGEÇM!" Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Hem#irelik Istanbul Üniversitesi Florence Nıghtıngale Hem#irelik Yüksekokulu. Görev Unvanı Görev Yeri Yıl

ÖZGEÇM! Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Hem#irelik Istanbul Üniversitesi Florence Nıghtıngale Hem#irelik Yüksekokulu. Görev Unvanı Görev Yeri Yıl Adı Soyadı: BURÇ!N (KISA) I"IK Do#um Tarihi: 12/06/1979 Unvanı: Yard. Doç. Dr. Ö#renim Durumu: Doktora ÖZGEÇM!" Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hem#irelik Istanbul Üniversitesi Florence Nıghtıngale Hem#irelik

Detaylı

KMYA ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KAYNAKLARINI KULLANIMLA LGL TUTUMLARI VE KARILATIKLARI ZORLUKLAR

KMYA ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KAYNAKLARINI KULLANIMLA LGL TUTUMLARI VE KARILATIKLARI ZORLUKLAR Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 7, Sayı 2, (2006), 207-215 207 KMYA ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KAYNAKLARINI KULLANIMLA LGL TUTUMLARI VE KARILATIKLARI ZORLUKLAR Selçuk

Detaylı

BREYSEL ÇALGI ETM I (KEMAN) DERS HEDEFLERNN GERÇEKLEME DÜZEYLERNN BELRLENMES * (A..B.Ü ÖRNE)

BREYSEL ÇALGI ETM I (KEMAN) DERS HEDEFLERNN GERÇEKLEME DÜZEYLERNN BELRLENMES * (A..B.Ü ÖRNE) BREYSEL ÇALGI ETM I (KEMAN) DERS HEDEFLERNN GERÇEKLEME DÜZEYLERNN BELRLENMES * (A..B.Ü ÖRNE) Yrd.Doç.Dr. Öznur Öztosun Yrd.Doç.Dr. Dolunay Akgül Barı *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 2 Sayı: 4 Aralık 2011

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 2 Sayı: 4 Aralık 2011 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 2 Sayı: 4 Aralık 2011 AKTF ÖRENME TEKNKLERNN DNLEME BECERS ÜZERNDEK ETKLER* THE EFFECTS

Detaylı

MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER *

MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER * MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER * Prof. Dr. lknur OKATAN *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi SDÜ, 7-10 Nisan 2004, Isparta Sunu Sayın Bakan

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : SAFİYE ASLAN Doğum Tarihi : 15/05/1979 E-posta : safiyeaslan@gmail.com 1. EĞİTİM DURUMU Unvan Bölüm/Anabilim Dalı Fakülte / Y.Okul Üniversite Yıllar Lisans Kimya

Detaylı

Educational On-line Programmes for Teachers and Students

Educational On-line Programmes for Teachers and Students Educational On-line Programmes for Teachers and Students Hamit İVGİN - İstanbul Provincial Directorate of National Education ICT Coordinator & Fatih Project Coordinator in İstanbul Kasım 2014 - İSTANBUL

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 FARKLI SPOR BRANINDAK ÜNVERSTE ÖRENCLERNN

Detaylı

17 Ege Eğitim Dergisi 2004 (5): 17-23

17 Ege Eğitim Dergisi 2004 (5): 17-23 Ege Eğitim Dergisi 2004 (5) : 17-23 ZİHİNDEN TOPLAMA VE ÇIKARMA İŞLEMLERİNDE KULLANILAN YÖNTEMLERİN İLKÖĞRETİM 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARI DÜZEYİNE ETKİSİ (The Effect Of Methods Used In Mental Addition

Detaylı

OKUL UYGULAMA ÇALIMALARI BRM NEDEN KURULMALIDIR? Ramazan SA * ÖZET

OKUL UYGULAMA ÇALIMALARI BRM NEDEN KURULMALIDIR? Ramazan SA * ÖZET OKUL UYGULAMA ÇALIMALARI BRM NEDEN KURULMALIDIR? Ramazan SA * ÖZET Hizmetöncesi öretmen eitimi programı iki bileenden olumaktadır. Birinci bileen kuramsal yanı aır basan ve fakültede yürütülen derslerden,

Detaylı

FEN BİLGİSİ LABORATUARI DERSİNDE BİLGİSAYAR DESTEKLİ ETKİNLİKLERİN ÖĞRENCİ KAZANIMLARI ÜZERİNE ETKİSİ; ASİT-BAZ KAVRAMLARI VE TİTRASYON KONUSU ÖRNEĞİ

FEN BİLGİSİ LABORATUARI DERSİNDE BİLGİSAYAR DESTEKLİ ETKİNLİKLERİN ÖĞRENCİ KAZANIMLARI ÜZERİNE ETKİSİ; ASİT-BAZ KAVRAMLARI VE TİTRASYON KONUSU ÖRNEĞİ FEN BİLGİSİ LABORATUARI DERSİNDE BİLGİSAYAR DESTEKLİ ETKİNLİKLERİN ÖĞRENCİ KAZANIMLARI ÜZERİNE ETKİSİ; ASİT-BAZ KAVRAMLARI VE TİTRASYON KONUSU ÖRNEĞİ G.KIYICI 1, A. YUMUŞAK 1 1 Celal Bayar Üniversitesi

Detaylı

GÖRME ENGELL ÖRENCLERN ÇETL DEKENLER AÇISINDAN ÖRENME STLLER ÜZERNE BR ARATIRMA

GÖRME ENGELL ÖRENCLERN ÇETL DEKENLER AÇISINDAN ÖRENME STLLER ÜZERNE BR ARATIRMA GÖRME ENGELL ÖRENCLERN ÇETL DEKENLER AÇISINDAN ÖRENME STLLER ÜZERNE BR ARATIRMA A STUDY ON LEARNING SYTLES OF VISUALLY IMPAIRED STUDENTS IN ACCORDANCE WITH CERTAIN VARIABLES Tazegül DEMR Ülker EN Özet

Detaylı

YÖNETCLERN VE ÖRETMENLERN ALTI YA GRUBUNDAK ÖRENCLERN LKOKUMA-YAZMAYA HAZIRLANMALARINA YÖNELK BLGLER VE GÖRÜLER. Banu YANGIN

YÖNETCLERN VE ÖRETMENLERN ALTI YA GRUBUNDAK ÖRENCLERN LKOKUMA-YAZMAYA HAZIRLANMALARINA YÖNELK BLGLER VE GÖRÜLER. Banu YANGIN YÖNETCLERN VE ÖRETMENLERN ALTI YA GRUBUNDAK ÖRENCLERN LKOKUMA-YAZMAYA HAZIRLANMALARINA YÖNELK BLGLER VE GÖRÜLER Banu YANGIN ÖZET Bu çalımanın amacı, yöneticilerin ve öretmenlerin altı ya grubundaki örencilerin

Detaylı

BOLOGNA PROJESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ERGOTERAPİ LİSANS PROGRAMI

BOLOGNA PROJESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ERGOTERAPİ LİSANS PROGRAMI BOLOGNA PROJESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ERGOTERAPİ LİSANS PROGRAMI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta)

Detaylı

ÖRETMEN ADAYLARININ ALGILADIKLARI LETM BECERS DÜZEYLERNN NCELENMES

ÖRETMEN ADAYLARININ ALGILADIKLARI LETM BECERS DÜZEYLERNN NCELENMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 123-135 123 ÖRETMEN ADAYLARININ ALGILADIKLARI LETM BECERS DÜZEYLERNN NCELENMES Mehmet Arif ÖZERBA Gazi Üniversitesi

Detaylı

Effects of Cooperative Learning Method of Pairs Check Technique on Reading Comprehension

Effects of Cooperative Learning Method of Pairs Check Technique on Reading Comprehension Elementary Education Online, 7(3), 748-757, 2008. lköretim Online, 7(3), 748-757, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Effects of Cooperative Learning Method of Pairs Check Technique on Reading

Detaylı

1. GİRİŞ Yapısalcı (constructivism) yaklaşım, bilginin öğrenme sürecinde öğrenciler tarafından yeniden yapılandırılmasıdır. Biz bilginin yapısını

1. GİRİŞ Yapısalcı (constructivism) yaklaşım, bilginin öğrenme sürecinde öğrenciler tarafından yeniden yapılandırılmasıdır. Biz bilginin yapısını uygulanmıştır. Ayrıca her iki gruptan 6 şar öğrenci ile görüşme yapılmıştır. Elde edilen veriler istatistiksel yöntemlerle değerlendirilerek deneme ve kontrol grupları arasında anlamlı farklar olup olmadığı

Detaylı

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Haziran 2017 Cilt:6 Özel Sayı:1 Makale No: 07 ISSN:

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Haziran 2017 Cilt:6 Özel Sayı:1 Makale No: 07 ISSN: TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNDEN BEKLENTİLERİ Öğr. Gör. Naci Bulur İnönü üniversitesi Yeşilyurt Meslek Yüksekokulu naci.bulur@inonu.edu.tr Öğr. Gör. Murat Ulaş İnönü üniversitesi Arapgir

Detaylı

2009- Acıbadem Üniversitesi, Yabancı Diller Bölümü Yabancı Diller Koordinatörü

2009- Acıbadem Üniversitesi, Yabancı Diller Bölümü Yabancı Diller Koordinatörü EĞİTİM DURUMU 1979 İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı, Beyazıt Pedagoji ve Sosyal Antropoloji sertifikası 1972 Kadıköy Maarif Koleji, Moda İŞ TECRÜBESİ 2009- Acıbadem Üniversitesi,

Detaylı

LKÖRETM 6. SINIF ÖRENCLERNN YARATICI DÜÜNME DÜZEYLER*

LKÖRETM 6. SINIF ÖRENCLERNN YARATICI DÜÜNME DÜZEYLER* LKÖRETM 6. SINIF ÖRENCLERNN YARATICI DÜÜNME DÜZEYLER* THE CREATIVE THINKING LEVELS OF STUDENTS AT SIXTH CLASS OF PRIMARY EDUCATION Esen ERSOY** Ne e BAER*** Özet Günümüzde yaratıcı bireylere ve onların

Detaylı

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER *

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * Ara.Gör.Ilgım KILIÇ *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu

Detaylı

ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE SATISFACTION AND VALUE PREFERENCES OF THE INSTRUCTORS

ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE SATISFACTION AND VALUE PREFERENCES OF THE INSTRUCTORS VII. Uluslar ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE SATISFACTION AND VALUE PREFERENCES OF THE INSTRUCTORS gursoymeric10@gmail.com, ramazankaratay@gmail.com ÖZET incelenmesidir. Çal demo Anahtar Kelimeler:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Adres : Melihan ÜNLÜ : Aksaray Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Bölümü Telefon : 03822883375 E-posta : melihanunlu@yahoo.com 1.

Detaylı

A Comparative Analysis of Elementary Mathematics Teachers Examination Questions And SBS Mathematics Questions According To Bloom s Taxonomy

A Comparative Analysis of Elementary Mathematics Teachers Examination Questions And SBS Mathematics Questions According To Bloom s Taxonomy Erzincan University Journal of Education Faculty Skin-Number: 14-2 Years:2012 A Comparative Analysis of Elementary Mathematics Teachers Examination Questions And SBS Mathematics Questions According To

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN YENİ FEN BİLGİSİ PROGRAMINA YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN YENİ FEN BİLGİSİ PROGRAMINA YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN YENİ FEN BİLGİSİ PROGRAMINA YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ Ayşe SAVRAN 1, Jale ÇAKIROĞLU 2, Özlem ÖZKAN 2 1 Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Fen Bil. ABD, DENİZLİ

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİEĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI.

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİEĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI. I. YARIYIL KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİEĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI 0801101 Temel Matematik I 2+0 General Mathematics I 6 0801102 Genel

Detaylı

SVAS L MERKEZNDE BULUNAN LKÖRETM ÇAINDAK ÇOCUKLARIN AIZ D SALII DURUMU VE ALIKANLIKLARININ BELRLENMES

SVAS L MERKEZNDE BULUNAN LKÖRETM ÇAINDAK ÇOCUKLARIN AIZ D SALII DURUMU VE ALIKANLIKLARININ BELRLENMES SVAS L MERKEZNDE BULUNAN LKÖRETM ÇAINDAK ÇOCUKLARIN AIZ D SALII DURUMU VE ALIKANLIKLARININ BELRLENMES DETERMINING ORAL HEALTH CONDITION AND HABITS OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS IN CENTRAL SVAS Ör.Gör. Dr.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ - 1. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ - 1. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Burçin GÖKKURT Doğum Tarihi: 01.06.1984 Öğrenim Durumu: Doktora ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ - 1 Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ortaöğretim Öğretmenliği Karadeniz Teknik

Detaylı

ÇOKLU ZEKA KURAMI DESTEKL KUBAIK ÖRENME YÖNTEMNN LKÖRETM 3. SINIF ÖRENCLERNN MATEMATK DERSNDEK AKADEMK BAARILARINA ETKS

ÇOKLU ZEKA KURAMI DESTEKL KUBAIK ÖRENME YÖNTEMNN LKÖRETM 3. SINIF ÖRENCLERNN MATEMATK DERSNDEK AKADEMK BAARILARINA ETKS Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 63-77 63 ÇOKLU ZEKA KURAMI DESTEKL KUBAIK ÖRENME YÖNTEMNN LKÖRETM 3. SINIF ÖRENCLERNN MATEMATK DERSNDEK AKADEMK BAARILARINA

Detaylı

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Giri Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Taner Kavasolu Devlet Planlama Tekilatı Kalkınma Planlarımızda, ülke corafyasında ve kesimler arasında dengeli bir gelime salanması hedefi, ülke ekonomisi için

Detaylı

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU iii TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Bilim Dalı öğrencisi Rabia HOŞ tarafından hazırlanan " Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında

Detaylı

YANSITICI YAZMA YÖNTEMİNİN ÖĞRENCİLERİN MATEMATİK DERSİNE YÖNELİK TUTUMUNA ETKİLERİ

YANSITICI YAZMA YÖNTEMİNİN ÖĞRENCİLERİN MATEMATİK DERSİNE YÖNELİK TUTUMUNA ETKİLERİ YANSITICI YAZMA YÖNTEMİNİN ÖĞRENCİLERİN MATEMATİK DERSİNE YÖNELİK TUTUMUNA ETKİLERİ The Effect of Reflective Writing Method on Students Attitude Towards Mathematics A. Arzu ARI 1 * Barış DEMİR** Şeyda

Detaylı

İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığı na

İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığı na 15/05/2016 İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığı na İnşaat Mühendisliği Bölümü İngilizce ve Türkçe Lisans Programlarının Program Çıktıları hakkında 04-14 Mayıs 2016 tarihleri arasında sadece mezun durumunda

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Nihal TUNCA

Yrd.Doç.Dr. Nihal TUNCA Yrd.Doç.Dr. Nihal TUNCA Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Eğitim Programları ve Öğretim Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta: tuncanihal@gmail.com

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ LSANS ETMLERNN ÖZEL ALAN YETERLKLERN KAZANDIRMASINA YÖNELK GÖRÜLER * THE OPINIONS OF PROSPECTIVE ELEMENTARY SCHOOL TEACHERS REGARDING THEIR UNDERGRADUATE EDUCATION EFFECTIVENESS

Detaylı

MATEMATK ÖRETMENLER NN ETKLEM DÜZEYLER. Yüksel DEDE * ÖZET

MATEMATK ÖRETMENLER NN ETKLEM DÜZEYLER. Yüksel DEDE * ÖZET MATEMATK ÖRETMENLER NN ETKLEM DÜZEYLER Yüksel DEDE * ÖZET Öretmenler, öretim sürecinin en önemli unsurlarıdır. Bu nedenle, matematik öretmenlerinin kendilerini sürekli yenileme peinde olmaları gerekmektedir.

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı E-posta : SAFİYE ASLAN : safiyeaslan@gmail.com 1. EĞİTİM DURUMU Unvan Bölüm/Anabilim Dalı Fakülte / Y.Okul Üniversite Yıllar Lisans Kimya Öğretmenliği/ EĞİTİM FAKÜLTESİ

Detaylı

Intel Ö!renci Programı

Intel Ö!renci Programı Intel Ö!renci Programı De!erlendirme Raporu Eylül 2009 - A!ustos 2010 Cengiz Hakan AYDIN Hasan ÇALI"KAN Murat ATA#Z# Giri! Intel Ö!renci Programı, özellikle teknolojiye eri$imin sınırlı oldu!u bölgelerdeki

Detaylı

BLGSAYAR DESTEKL ETM [BDE]: LKÖRETM OKULU YÖNETCLERNN TUTUMLARINA LKN BR ARATIRMA

BLGSAYAR DESTEKL ETM [BDE]: LKÖRETM OKULU YÖNETCLERNN TUTUMLARINA LKN BR ARATIRMA BLGSAYAR DESTEKL ETM [BDE]: LKÖRETM OKULU YÖNETCLERNN TUTUMLARINA LKN BR ARATIRMA COMPUTER SUPPORTIVE EDUCATION (CSE): A RESEARCH ABOUT ATTITUDE OF PRMARY SCHOOL ADMINISTRATORS Engin KARADA Hakan SALAM

Detaylı

Reliability and Validity Study of the Students Motivation toward Science Learning (SMTSL) Questionnaire

Reliability and Validity Study of the Students Motivation toward Science Learning (SMTSL) Questionnaire Elementary Education Online, 6(3), 430-440, 2007. lköretim Online, 6(3), 430-440, 2007. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Reliability and Validity Study of the Students Motivation toward Science

Detaylı

DERS PLANI VE AKTS FORMU

DERS PLANI VE AKTS FORMU DERS PLANI VE AKTS FORMU DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl Saat (T-U) Kredi AKTS TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE SORUNLARI 3+0 3 6 Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Türkçe Doktora Seçmeli

Detaylı

LKÖRETM ÖRENCLERNN GÖRÜLERNE GÖRE ÖRETMENLERN ETKLL WIEWS OF ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS WITH REGARD TO TEACHERS EFFICIENCY

LKÖRETM ÖRENCLERNN GÖRÜLERNE GÖRE ÖRETMENLERN ETKLL WIEWS OF ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS WITH REGARD TO TEACHERS EFFICIENCY ! "#$#%$#%&$#' #$$ LKÖRETM ÖRENCLERNN GÖRÜLERNE GÖRE ÖRETMENLERN ETKLL WIEWS OF ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS WITH REGARD TO TEACHERS EFFICIENCY Yrd. Doç. Dr. Erten GÖKÇE Ankara Üniversitesi Eitim Bilimleri

Detaylı

Primary School Students Vocabulary Development

Primary School Students Vocabulary Development Elementary Education Online, 6(3), 344-365, 2007. lköretim Online, 6(3), 344-365, 2007. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Primary School Students Vocabulary Development Nigar PEK Asude BLGN ABSTRACT.

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010 ORTAÖRETM DN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BLGS ÖRETM PROGRAMINDAK KAZANIMLARIN VAHY VE AKIL ÖRENME

Detaylı

OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN KISA SÜREL BR E TM PROGRAMININ NCELENMES

OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN KISA SÜREL BR E TM PROGRAMININ NCELENMES Bu aratırma 005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN

Detaylı

Epistemological Conceptions of Pre-service Elementary Mathematics Teachers: Effects of University and Grade Level

Epistemological Conceptions of Pre-service Elementary Mathematics Teachers: Effects of University and Grade Level Elementary Education Online, 6(2), 313-321, 2007. lköretim Online, 6(2), 313-321, 2007. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Epistemological Conceptions of Pre-service Elementary Mathematics Teachers:

Detaylı

The Effect of Mathematics Instruction Based On Multiple Intelligences Theory on the Learner Attitudes Towards Fractions Unit In Grade 6

The Effect of Mathematics Instruction Based On Multiple Intelligences Theory on the Learner Attitudes Towards Fractions Unit In Grade 6 Elementary Education Online, 7(3), 800-813, 2008. lköretim Online, 7(3), 800-813, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The Effect of Mathematics Instruction Based On Multiple Intelligences Theory

Detaylı

Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm

Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm Dr. Halil Yurdugül Hacettepe Üniversitesi Eitim Fakültesi yurdugul@hacettepe.edu.tr Motivasyon: Proje tabanl bir öretim sürecinde örencilerin

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Yasin ASLAN Doğum Tarihi: 12 Mayıs 1975 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ġngilizce Öğretmenliği ABD Selçuk Üniversitesi 1996-97

Detaylı

The Effect of Brain- Based Learning to Success and Retention in Social Studies

The Effect of Brain- Based Learning to Success and Retention in Social Studies Elementary Education Online, 6(1), 62-75, 2007. lköretim Online, 6(1), 62-75, 2007. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The Effect of Brain- Based Learning to Success and Retention in Social Studies

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi 2003

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi 2003 Adı Soyadı : Esra EREN Doğum Tarihi : 08.12.1980 Unvanı Öğrenim Durumu : Yrd.Doç.Dr. : Doktora ÖZGEÇMİŞ Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi

Detaylı

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 673 -

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 673 - Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 INTEL ÖRETMEN

Detaylı

ADAY ÖRETMENLERDE ÖFKE * Emine BABAOLAN ** ÖZET

ADAY ÖRETMENLERDE ÖFKE * Emine BABAOLAN ** ÖZET ADAY ÖRETMENLERDE ÖFKE * Emine BABAOLAN ** ÖZET Aday öretmenlerin yeni bir i ve sosyal çevreye uyum salama sürecinde, karılatıkları sorunlardan dolayı engellenmeleri ve bunların sonucunda öfke duygusunu

Detaylı