Balıklarda Bazı Büyüme Parametrelerinin MS-Windows Tabanlı Bilgisayar Programıyla Hesaplanması Üzerine Bir Çalışma (BBP Sürüm: 1.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Balıklarda Bazı Büyüme Parametrelerinin MS-Windows Tabanlı Bilgisayar Programıyla Hesaplanması Üzerine Bir Çalışma (BBP Sürüm: 1."

Transkript

1 Research Article Araştırma Makalesi Su Ürüleri Dergisi Cilt No: 16 Sayı: İzmir-Borova 1999 Balıklarda Bazı Büyüme Parametrelerii MS-Widows Tabalı Bilgisayar Programıyla Hesaplaması Üzerie Bir Çalışma (BBP Sürüm: 1.00 Akı T. İlkyaz H. Tucay Kıacıgil Ege Üiversitesi Su Ürüleri Fakültesi, 35100, Borova, İzmir, Türkiye. Abstract: A study about evaluatio of some growth parameters i fish with a MS-Widows Computer Program (BBP Ver:1.00. This study is a computer program i order to calculate some growth parameters i fish. The program s ame is BBP Ver: The program is usig of vo Bertalaffy Growth Equatio (VBGE to calculate the growth parameters i fish. It calculates the legth-weight, age-legth, age-weight relatios ad L, W, k, t o parameters. However the program calculates frequecy distributio, arithmetical mea, variace aalysis, stadard deviatio, stadard error, coefficiet of variatio values ad x aalysis. Also, the legth-frequecy ad legth-weight graphics ca be draw by usig of these parameters. Key words: Fish growth, computer programme, vo Bertalaffy, VBGE. Özet: Bu çalışma, balıklarda bazı büyüme parametrelerii hesaplaması içi yazılmış bir bilgisayar programıdır. Programı adı; BBP Sürüm: 1.00 olup, "Balıklarda Büyüme Parametreleri" kelimelerii baş harfleri bir araya getirilerek oluşturulmuştur. Programda, vo Bertalaffy Büyüme Eşitliğide (VBBE yararlaılarak; boy-ağırlık, yaş-boy, yaş-ağırlık ilişkileri L, W, k, t o parametreleri hesaplamaktadır. Populasyou taımlayıcı istatistiki değerlerde; frekas dağılımı, aritmetik ortalama, varyas aalizi, stadart sapma, stadart hata, varyasyo katsayısı değerleri hesaplamakta ve x aalizii gerçekleştirmektedir. Elde edile bu parametrelerde yararlaarak boy-frekas ve boy-ağırlık grafikleri çizilmektedir. Aahtar sözcükler: Balıklarda büyüme, bilgisayar programı, vo Bertalaffy, VBBE. 45

2 A.T. İlkyaz, H.T. Kıacıgil Giriş Deizler; düya üzerideki eder olarak görüle, kedii yeileyebile besi kayaklarıdadır. İlk isala birlikte, bu besi kayağı fark edilmiş, iç sular ve kıyısal zoda yapıla ilkel avcılık başlamıştır. Gü geçtikçe avcılık yötemleri gelişerek, güümüzdeki şeklii almıştır. İsa üfusuu artışıa paralel olarak, sucul ortamda yaşaya ve ekoomik öeme sahip calılar üzeride oarılması zor stok sömürülmeleri başlamıştır. Bu durumu farkıa varılması ile sucul ortamdaki calılar hakkıda daha detaylı bilgiler elde etmei öemi ortaya çıkmıştır. Güümüze deği, çeşitli araştırıcılar tarafıda kou ile ilgili çeşitli araştırmalar yapılmıştır (Bertalaffy, 1938, 1960; Gullad, Araştırıcıları e çok üzeride durdukları koular; üreme biyolojisi ve büyüme olup, güümüzde de bu koular gücelliğii sürdürmektedir (Gullad ve Hold, 1959; Lockwood, Buu edei ise; eldeki stoklara e az zararı vererek, maksimum verimi alma isteğidir. Yapıla sayısız araştırmada, bireyde aa kitleye gidilerek stok büyüklüğüü hesaplaması üzeride durulmuş, çeşitli modeller geliştirilerek, eşitlikler ortaya atılmıştır (Pauly, 1983, 1984, Bu çalışmada da, vo Bertalaffy tarafıda ortaya atılmış ve düya üzeride vo Bertalaffy Growth Equatio (VBGE yai vo Bertalaffy Büyüme Eşitliği (VBBE olarak bilie eşitlikte yararlaılarak; boy-ağırlık, yaş-boy, yaş-ağırlık ilişkilerii ve L, W, k, t o parametrelerii hesaplamaktadır. Bua ek olarak, populasyoa ait; frekas dağılımı, aritmetik ortalama, varyas aalizi, stadart sapma, satadart hata, varyasyo katsayısı değerlerii hesaplamakta ve populasyoları birbiri ile karşılaştırmada kullaılabilecek x aalizii gerçekleştirmektedir. Elde edile bu parametrelerde yararlaarak boy-frekas ve boy-ağırlık grafiklerii çizmektedir. Program; ~ilkyaz/bbp/idex.html web adreside elde edilebilir. Materyal ve Yötem Programı geel hatlarıı yazımıda; Microsoft firması tarafıda 1991 yılıda piyasaya sürüle, MS Visual Basic Ver: 3.0 programlama dili kullaılmıştır (Microsoft, Bu bilgisayar programlama dilii seçiliş edei; kolay ese taımlamaları ve gelişmiş bir editöre sahip olmasıdır. Programı diamik kütüphaelerii yazımıda ise; Borlad firması tarafıda 1995 yılıda piyasaya sürüle, Borlad Pascal for Widows Ver: 7.0 programlama dili kullaılmıştır (Borlad, Bu bilgisayar programlama dilii seçiliş edei ise; MS Visual Basic Ver: 3.0 ı diamik kütüphae derlemiyor olması ve Borlad Pascal for Widows Ver: 7.0 ı hızıdır. Program tarafıda yapıla tüm aalizler; pascal dilide ".DLL" olarak derlemiştir. Programı yazımıda; Itel Petium MMX 166MHz işlemcili, ATX doaım tekolojisie sahip bir bilgisayar ve işletim sistemi olarak MS-Widows 98 kullaılmıştır. Program, 16 bitlik makia kodlarıa sahip olup, MS Widows işletim sistemii 3.0 ve üzerideki sürümleride çalışmaktadır. Populasyou temsil ede aa kitlei istatistiki aalizi, regresyo aalizi, boyağırlık grafiğii çizimi, büyüme sabitelerii hesaplaması ve x dağılımıı hesaplamasıda kullaıla formüller Tablo 1 de suulmuştur (Walford, 1946; Taylor, 196; Piaaar ve Thomso, 1969; Ricker, 46

3 Balıklarda büyüme parametrelerii hesaplaması içi bilgisayar programı Tablo 1.Örek kitlei istatistiki aalizi, regresyo aalizi, boy-ağırlık grafiğii çizimi, büyüme sabitelerii hesaplaması ve x dağılımıı hesaplamasıda kullaıla formüller. İşlem Formül İşlem Formül Dağıık verilerde x Sııfladırılmış aritmetik ortalama x verilerde aritmetik f i * di x ortalama Dağıık verilerde varyas aalizi Stadart sapma S S Varyasyo katsayısı Logaritmik e küçük kareler metodu E küçük kareler metodu Şekle bağlı büyüme S ( xi x 1 Sııfladırılmış verilerde varyas aalizi S Stadart hata S x S V s x 100 Medya x f ~ Log( a b i 1 Doğrusal büyüme W a + bl Yaşa karşılık gele ağırlık artışı Brody büyüme katsayısı Teorik frekas S f i + 1 ( d i 1 Log( W * ( Log( L Log( L * ( Log( L * Log( W i 1 i 1 i 1 i 1 Log( W ( * Log( a i 1 Log( L * ( Log( L Log( L i 1 i 1 ( yi * ( xi i 1 i 1 ( yi * xi a y ( x* b i 1 b ( xi i 1 ( xi i 1 W al b Boyu kübü 3 LogW blogl + Loga oraıda büyüme W kl Yaşa karşılık k( t t0 Lt L 1 e gele boy artışı 3 k( t t Balığı sosuzda a 0 Wt W [ 1 e ] L ulaşabileceği boy ( 1 b Balığı doğumda k l( b öceki yaşı F r ( Tc * Tr x dağılımı T [ ] L L 1 l L t 0 + t k x ( Fc Fr F ( fd i i x dizii her bir elemaı, populasyou oluştura birey sayısı, f i frekas değeri, d i frekas ait birey sayısı, x i dizii her bir elemaı, fgrup sayısı, Wağırlık, Lboy, xboy, yağırlık, T c kolo toplamı, T r satır toplamı, Ttüm populasyou toplamı, F c dizii her bir elemaı. r 47

4 A.T. İlkyaz, H.T. Kıacıgil 1973; Holde ve Raitt, 1974; Jolicoeur, 1975; Pauly, 1983, 1984, 1987; Bigel, 1985; Moreau, 1987; Sparre ve ark., 1989; Elbek ve Oktay, 1989; Sparre ve Veema, 199; Kara, 199; Tıraşı, 1993; Baska, 1993; Avşar, Bulgular BBP i kurulumu içi gerekli ola kurulum paketi, programı Web siteside (http: // borova.ege.edu.tr/~ ilkyaz /bbp /idex.html kopyalaır ve çalıştırılır. BBP, Start meüsüde, simgesi seçilerek çalıştırılır. BBP meü satırları, toolbar simgeleri ve işlevleri Tablo de suulmuştur (Şekil 1. Şekil 1.BBP Ver: 1.00 program peceresi. Pecere başlıkları ve meü satırları içide alt ve üst idis ya da ormal yazı karekterlerii dışıda yazım yapılamadığıda bilimsel ifadelerle farklılıklar buluabilmektedir. Öreği; L ifadesi, L Sosuz olarak geçmektedir. Veri girişi; Veri Giriş Tablosu kullaılarak yapılır (Şekil. Veri Giriş Tablosu peceresi meü satırları, toolbar simgeleri ve işlevleri Tablo 3 de suulmuştur. Verileri istatistiki aaliz souçları; İstatistik Aaliz peceresi içide görütüleir. İstatistik Aaliz peceresi içide yer ala ayarlar bölümüde; aalizii yapılması istee kolo ve odalık kısmı ayarlamaları yapılabilmektedir. Souçlar bölümüde ise; elde edile souçlar listelemektedir. Kopyala tuşu; elde edile souçları belleğe kopyalamaktadır (Şekil 3. Dağıık veriler, Frekas Tablosu peceresi içide istee sııf aralığıda sııflaır ve görütüleir. İstatistik bölümüde; aa kitleye ait miimum, maksimum, medya mod ve kitleyi oluştura birey sayısı ile frekas adedi görütüleir. Ayarlar bölümüde; frekaslarıa ayrılacak kolou seçimi ile grup aralığı, frekası başlagıç değeri ve değerleri yuvarlaması ile ilgili ayarlamalar yapılabilmektedir. Frekas tablosu bölümüde; elde edile boy grupları ve boy gruplarıa ait frekas değerleri listelemektedir. Grafik tuşu; Boy-Frekas grafiğii oluşturur. Kopyala tuşu ise; elde edile tüm değerleri belleğe kopyalar (Şekil 4. Boy-Freka grafiği, Boy-Frekas Grafiği peceresi içide oluşturulur (Şekil 5. Boy-Frekas Grafiği peceresi meü satırları, toolbar simgeleri ve işlevleri Tablo 4 de suulmuştur. Boy-Frekas grafiği üzeride istee değişiklikleri yapılması içi Boy- Frekas Grafiği Ayarları peceresi kullaılır. X ve y eksei bölümüde; ekseler içi kullaıla yazı tipi ve büyüklüğü ile odalık sayı ayarı, sekme aralığı ile ekseleri rekleri üzeride değişikler yapılabilmektedir. Yazılar bölümüde; grafik üzeride yerala her türlü başlık ve yazı üzeride belirtile değişiklikler yapılabilir. Grafik bölümüde; grafiği büyüklüğü ile taba, sütu ve değerleri rek ayarları yapılabilir. Sakla tuşu; yapıla değişiklikleri saklamasıı, 48

5 Balıklarda büyüme parametrelerii hesaplaması içi bilgisayar programı Şekil. Veri Giriş Tablosu peceresi. Tablo. BBP meü satırları, toolbar simgeleri ve işlevleri. Meüsü satırı ve Toolbar Dosya Yei (Ctrl+Y Aç (F3 Edit (F Ayarlar (F1 - Grafik server (Ctrl+G MS-Excel (Ctrl+E Hızlı aç - Çıkış (Ctrl+X İşlemler İstatistiki aaliz (F4 Frekas tablosu (Ctrl+F5 Frekas grafiği (F5 Regresyo tablosu (Ctrl+F6 Boy-Ağırlık grafiği (F6 İşlev Yei bir veri giriş tablosu açar. Daha öce girişi yapılmış tabloları görütüler ve üzeride değişiklik yapılmasıa olaak taır. Üzeride çalışıla veri giriş tablosuu görütüler ve üzeride değişiklik yapılmasıa olaak taır. Programı geel ayarlamaları üzeride değişiklik yapmaya olaak taır. İçeriğide daha geiş grafik desteği barıdıra yardımcı programı aktif duruma getirir. İçeriğide daha geiş tablolama ve grafik desteği bulua Mikrosoft Office program grubua dahil Excel elektroik tablolama programıı aktif duruma getirir. So olarak üzeride çalışıla üç veri giriş tablosua çok kısa bir şekilde ulaşılmasıı sağlar. Programı soladırır. Verileri basit istatistiki aalizii yapar. Dağıık verileri istee grup aralığıa göre düzeler ve frekas tablosuu oluşturur. Frekas tablosu oluşturula verileri boy-frekas grafiğii oluşturur. Dağıık ya da düzeli verileri regresyo aalizie tabi tutar. Regresyo aalizie tabi tutulmuş verileri boy-ağırlık grafiklerii oluşturur. Yardım L, W Sosuz ve t0 (F7 X testi (F8 Düzeli verilerde populasyoa ait L, W ve t o değerlerii bulur. Veri grupları arasıda x testi yapar ve soucu x tablosu ile karşılaştırır. Yardım (F1 - Programı herhagi bir bölümü hakkıda yardım alımasıı sağlar. Hakkıda (F11 - Program hakkıda geel bilgileri alımasıı sağlar. 49

6 A.T. İlkyaz, H.T. Kıacıgil Tablo 3. Veri Giriş Tablosu peceresi meü satırları, toolbar simgeleri ve işlevleri. Meü satırı ve Toolbar İşlev Dosya Yei (Ctrl+Y Yei bir veri giriş tablosu açar. Daha öce girişi yapılmış tabloları görütüler ve üzeride Aç (F3 değişiklik yapılmasıa olaak taır. Kaydet (F Veri giriş tablosuu verile isim altıda saklar. Farklı kaydet... - Veri giriş tablosuu yei bir isim altıda saklar. Notlar (F1 - Kullaıcı ve veriler hakkıdaki otları tutar. Yazdır (Shift+Ctrl+F1 Veri giriş tablosuu yazıcıda çıktısıı alır. Çıkış (Ctrl+X Veri giriş tablosuu kapatır. Edit Kes (Shift+Del - Seçile hücre yada hücreleri içeriklerii belleğe kopyalar ve hücre içeriklerii boşaltır. Kopyala (Ctrl+Is Seçile hücre yada hücreleri içeriklerii belleğe kopyalar. Yapıştır (Shift+Is Bellekte bulua değerleri hücrelere yazar. Ekle - Satır yada kolo ekler. Çıkar - Satır yada kolo siler. Satır yüksekliği - Satırları yüksekliğii ayarlar. Kolo ei - Koloları yüksekliğii ayarlar. Kolo adı - Koloa bir isim verir. Çerçeve - Hücre çerçevelerii gizler yada gösterir. Yardım Şekil 3. İstatistik Aaliz peceresi. 50

7 Balıklarda büyüme parametrelerii hesaplaması içi bilgisayar programı Şekil 4. Frekas Tablosu peceresi. Şekil 5. Boy-Frekas Grafiği peceresi. Şekil 6. Boy-Frekas Grafiği Aylarları peceresi. 51

8 A.T. İlkyaz, H.T. Kıacıgil Yükle tuşu ise; saklaa değerleri geri yüklemek içi kullaılır. Grafik tuşu; yapıla değişiklikleri gözöüde buludurarak grafiği tekrar çizer (Şekil 6. Aa kitle ile ilgili regresyo aalizi; Regresyo Aalizi peceresi içide görütüleir. Ayarlar bölümüde; regresyo aalizii yapılacağı kolo ile souçları odalık kısmıı ayarları yapılabilir. Pecerei geri kala kısımlarıda ise; koloları istatistiki aalizleri ile elde edile souçlar görütüleir. Kopyala tuşu; elde edile souçları belleğe kopyalar (Şekil 7. Boy-Ağırlık grafiği; Boy-Ağırlık Grafiği peceresi içide oluşturulur (Şekil 8. Boy-Ağırlık Grafiği peceresi meüleri, toolbar simgeleri ve işlevleri Boy-Frekas Grafiği pecereside olduğu gibidir (Tablo 5. Boy-Ağırlık grafiği ile ilgili ayarlar; Boy- Ağırlık Grafiği Ayarları pecereside yapılabilir (Şekil 9. Ayarları büyük çoğuluğu Boy-Frekas Grafiği Ayarları pecereside olduğu gibidir. L, W ve t o değerleri; L, W Sosuz ve t0 peceresi içide listeleir. Ayarlar bölümüde; yaş, boy, ağırlık kololarıı seçimi ile odalık sayı düzelemesi yapılabilir. Souçlar bölümüde; aa kitle içi elde edile a ve b regresyo sabitleri ile L, W, ve t o değerleri listeleir. Kopyala tuşu ise; elde edile souçları belleğe kopyalar (Şekil 10. X Testi peceresi içide birbiri ile karşılaştırıla kitleleri souçları listelemektedir. X dağılım tablosu bölümüde; elde edile x değeri, serbestlik derecesi ile odalık sayı formatı yer almaktadır. Tablou ilk iki satırıda %10 da % 99 a kadar ola x teorik tablo değerleri yer almaktadır. Koloları altıdaki koyu rekli kutular; hipotezi bu güve aralıklarıda red edilebileceğii, açık rekli kutular ise; hipotezi kabul edileceği güve aralıklarıı simgelemektedir (Şekil 11. Tablo 4. Boy-Frekas ve Boy-Ağırlık Grafiği peceresi meü satırları, toolbar simgeleri ve işlevleri. Meü satırı ve Toolbar Grafik Ayarlar (F Kaydet Kopyala (Ctrl+C Frekas tablosu (F3 Yazdır (Ctrl+Y Çıkış (Ctrl+X İşlev Boy-Frekas Grafiği Ayarları peceresii aktif duruma geçirerek, grafik üzeride istee değişiklikleri yapılmasıa olaak taır. Çizile grafiği biteşlem dosyası olarak saklar (.BMP. Grafiği belleğe kopyalar. Frakas Tablosu peceresii aktif duruma getirerek, üzeride istee değişiklikleri yapılmasıa olaak taır. Grafiği yazıcıda çıktısıı alır. Boy-Frekas Grafiği peceresii kapatır. 5

9 Balıklarda büyüme parametrelerii hesaplaması içi bilgisayar programı Şekil 7. Regresyo Aalizi peceresi. Şekil 8. Boy-Ağırlık Grafiği peceresi. Şekil 9. Boy-Ağırlık Grafiği Ayarları peceresi. 53

10 A.T. İlkyaz, H.T. Kıacıgil Şekil 10. L, W Sosuz ve t0 peceresi. Şekil 11. X Testi peceresi Tartışma ve Souç Balıklarda büyüme kavramıı matematiksel olarak ifade edilmesi çalışmaları, içide buluduğumuz yüzyılı başıda başlamıştır. Elde bulua imkalar çerçeveside araştırmacılar, modellerii ortaya koyarak, geliştirdikleri eşitlikler üzeride tartışmalarıı sürdürmüşlerdir. Hagi araştırıcıı olursa olsu büyüme üzerie geliştirile eşitlikleri matematiksel model içide değerledirmeye alıdığıda, yardımcı bir ekipma gerekliliği ö plaa çıkmaktadır (Pauly ve Gaschütz, Daha öceleri bu ekipma hesap makiesi ike, gelişe tekoloji ile bu ekipmaı yerii bilgisayar almıştır. Bilgisayar ekipmaıı salt kedisi, işlemi yapmak içi yeterli değildir. Hesap makieleri alıdığı a işlem yapmaya hazır ike, bilgisayarı işleyiş matığıda dolayı, sadece doaım yeterli gelmemekte, gerçek işi yazılım üstlemektedir. Bu edede dolayı, bilgisayarda yapılması düşüüle her iş içi, bir bilgisayar programı yapmak zorululuğu vardır. Ele aldığımız balıklarda büyüme kousu üzeride işlem yapa; "LFSA" (Sparre, 1987, "Fish Stock Assessmet" (Sims, 1985, "Basic Fishery Sicece Programs" (Saila ve ark., 1988, "ELEFAN" (Pauly, 1987, "Simplex" (Mittertreier ve Schute, 1985 beş adet bilgisayar yazılımı mevcuttur. Adı geçe yazılımlar, daha geiş işlem kapasitelerie sahip programlardır. Burda işlem kapasiteside kastedile, 54

11 Balıklarda büyüme parametrelerii hesaplaması içi bilgisayar programı populasyo diamiği içideki kou dağarcığıdır. İsimleride de alaşılacağı gibi, bu programları hepsi, stok hesaplaması üzeride çalışmaktadır. Stok çalışmalarıı vazgeçilmez koularıda bir ola büyüme kousu üzeride işlem yapmaları da burda kayaklamaktadır. Koumuz ola bilgisayar programı, sadece balıklarda büyüme parametrelerii içerdiğide dolayı, diğer programlarda daha alt seviye bir program diyemeyiz. Adı geçe yazılımları tümü, Basic ve Fortra dilleri ile yazılmış DOS uygulamalarıdır. BBP ise; Visual Basic programlama dili ile yazılmış olup, bir MS- Widows uygulamasıdır. DOS işletim sistemie ait programlar artık üretilmemektedir. Buu edei, bu işletim sistemii artık kullaılmamasıdır. Widows işletim sistemi ise, güümüzdeki e geçerli işletim sistemidir. Bir soraki Widows sürümüde, DOS kipi tamame ortada kaldırılacağıda, adı geçe programları hiç işletememe gibi bir soru doğmuştur. Adı geçe yazılımlar, tekolojileri gereği programlar arası ortak veri iletişim birimlerie sahip değildirler. Fakat BBP, bu olaakları hepsie sahip olup, üretile tüm souçlar Widows tabalı programlarda kullaılabilmektedir. Ayrıca, dilii Türkçe olması da bir avatajdır. Souç olarak, BBP ilk sürüm olması edei ile kouya tam olarak hakim bir yazılım değildir. Souca ulaşmak içi bir basamak iteliğidedir. Üzeride daha fazla çalışılarak kou dağarcığıı geliştirilmesi gerekliliği vardır. Kayakça Avşar, D., Balıkçılık Biyolojisi ve Populasyo Diamiği. Baki Kitap ve Yayıevi. Kea Evre Bul. Hasa Kılıç Apt. No. 1/B, s., Seyha, Adaa. Baska, Ş., Uygulamalı İstatistik. E.Ü. Fe Fakültesi Yayıları No. 150, s., Borova, İzmir. Bertalaffy, L.vo, A Quatitative Theory of Orgaic Growth, Hum. Biol. 10, s. Bertalaffy, L. vo, Priciples ad Theory of Growth, i Fudametal Aspects of Normal ad Maligmet Growth, Ed. W.W. Nowisky Elsevier, Amsterdam. Borlad Ic., Turbo Pascal for Widows Ver: 7.0 User Guide, ABD. Bigel, F., Balık Populasyolarıı İcelemesi, İ.Ü. Rektörlüğü Su Ürüleri Yüksekokulu, Sapaca Balık Üretme Islah Merkezi Yay. No. 10, 133 s., İstabul. Elbek, A.G., Oktay, E., Su Ürüleride Temel İstatistik. E.Ü. Su Ürüleri Yüksekokulu Yayıları No. 19, Borova, İzmir. Gullad, J.A., Hold, S.J., Estimatio of Growth Parameters for Data at Uequal Time Itervals, J. Cos. Perm. It. Explor. Mer. 5, s. Gullad, J.A., Maual of Samplig ad Statistical Methods for Fisheries Biology, Part I, Samplig Methods FAO Ma. Fish. Sci. (3: pag. var. Holde, M.J., Raitt, D.R.S., Maual of Fisheries Sciece, FAO Fish.Tech.Pap. 115, s. Jolicoeur, P., Liear Regressios i Fishery Research: Some Commets, J. Fish. Res. Bd. Ca. 3, s. Kara, Ö.F., 199. Balıkçılık Biyolojisi ve Populasyo Diamiği. E.Ü. Su Ürüleri Y.O. Serisi No. 7, s., Boova, İzmir. 55

12 A.T. İlkyaz, H.T. Kıacıgil Lockwood, S.J., The Use of The Vo Bertalaffy Growth Equatio to Describe The Seasoal Growth of Fish, J. Cos. It. Explor. Mer. 35, s. Microsoft Com., MS-Visual Basic Ver: 3.0 User Guide, ABD. Mittertreier, A., Schute, J., Simplex: A Maual ad Software Package for Easy Noliear Estimatio ad Iterpretatio i Fishery Research, Ca. Tech.Rep. Fish. Aquat. Sci. 1384, 1-90 s. Moreau, J., Mathematical ad Biological Expressio of Growth i Fishes: Recet Treds ad Further Developmets, I The Age ad Growth of Fish, Eds. R.C. Summerfelt ad G.E. Hall, A.B.D., Iowa State Uiv. Press, s. Pauly, D., Gaschütz, G., A Simple Method for Fittig Oscillatig Legth Growth Data With a Programme for Pocket Calculators, ICES Demersal Fish Cttee. G: 4, 6 s. Pauly, D., Some Simple Methods For The Assessmet of Tropical Fish Stocks, FAO Fish. Tech. Pap. 34, 1-0 s. Pauly, D., Fish Populatio Dyamics i Tropical Waters: A Maual for Use With Programmable Calculators, ICLARM Stud. Rew. 8, 5-51 s. Pauly, D., A review of The ELEFAN System for Aalysis of Legth Frequecy Data i Fish ad Aquatic Ivertebrates, I Legth-Based Methods i Fisheries Research, Eds. D. Pauly ad G.R. Morga, ICLARM Cof. Pro. 13, 7-34 s. Pieaar, L.V., Thomso, J.A., Allometric Weight-Legth Regressio Model, J. Fish. Res. Bd. Ca. 6, s. Ricker, W.E., Liear Regressios i Fishery Research, J. Fish. Res. Bd. Ca. 30, s. Saila, S.B., Recksiek, C.W., Prager, M.H., Basic Fishery Sciece Programs: A Compedium of Microcomputer Programs ad Maual of Operatio, Elsevier, 30 s. Hollada. Sims, S.E. (Ed., Selected Computer Programs i Fortra for Fish Stock Assessmet, FAO Fish. Tech. Pap. 59, s. Sparre, P., Computer Programs for Fish Stock Assessmet (LFSA, FAO Fish. Tech. Pap. 101 (Suppl., s. Sparre, P., Ursi, E., Veema, S.C., Itroductio to Tropical Fish Stock Assessmet, FAO Fish. Tech. Pap. 306, 57-1 s. Sparre, P., Veema, S.C., 199. Itroductio to Tropical Fish Stock Assessmet, FAO Fisheries Techical Paper 306/1 Rev: 1, s., Roma, İtalya. Taylor, C.C., 196. Growth Equatios With Metabolic Parameters, J. Cos. It., Explor. Mer. 7, s. Tıraşı, E.M., Balık Populasyolarıı Büyüme Parametrelerii Araştırılması, Doğa-Tr. J of Zoology 17, TÜBİTAK, 9-8 s., Akara. Walford, L.A, A New Graphic Method of Describig The Growth of Aimals, Biol. Bull. Mar. Biol. Lab. Woods Hole 90, s. Geliş tarihi: Kabul tarihi:

BÖLÜM 3 YER ÖLÇÜLERİ. Doç.Dr. Suat ŞAHİNLER

BÖLÜM 3 YER ÖLÇÜLERİ. Doç.Dr. Suat ŞAHİNLER BÖLÜM 3 YER ÖLÇÜLERİ İkici bölümde verileri frekas tablolarıı hazırlaması ve grafikleri çizilmesideki esas amaç; gözlemleri doğal olarak ait oldukları populasyo dağılışıı belirlemek ve dağılışı geel özelliklerii

Detaylı

İstatistik ve Olasılık

İstatistik ve Olasılık İstatistik ve Olasılık Ders 3: MERKEZİ EĞİLİM VE DAĞILMA ÖLÇÜLERİ Prof. Dr. İrfa KAYMAZ Taım Araştırma souçlarıı açıklamasıda frekas tablosu ve poligou isteile bilgiyi her zama sağlamayabilir. Verileri

Detaylı

İstatistik ve Olasılık

İstatistik ve Olasılık İstatistik ve Olasılık Ders 3: MERKEZİ EĞİLİM VE DAĞILMA ÖLÇÜLERİ Prof. Dr. İrfa KAYMAZ Taım Araştırma souçlarıı açıklamasıda frekas tablosu ve poligou isteile bilgiyi her zama sağlamayabilir. Verileri

Detaylı

İSTATİSTİK 2. Tahmin Teorisi 07/03/2012 AYŞE S. ÇAĞLI. aysecagli@beykent.edu.tr

İSTATİSTİK 2. Tahmin Teorisi 07/03/2012 AYŞE S. ÇAĞLI. aysecagli@beykent.edu.tr İSTATİSTİK 2 Tahmi Teorisi 07/03/2012 AYŞE S. ÇAĞLI aysecagli@beyket.edu.tr İstatistik yötemler İstatistik yötemler Betimsel istatistik Çıkarımsal istatistik Tahmi Hipotez testleri Nokta tahmii Aralık

Detaylı

Yatırım Projelerinde Kaynak Dağıtımı Analizi. Analysis of Resource Distribution in Investment Projects

Yatırım Projelerinde Kaynak Dağıtımı Analizi. Analysis of Resource Distribution in Investment Projects Uşak Üiversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2012) 5/2, 89-101 Yatırım Projeleride Kayak Dağıtımı Aalizi Bahma Alp RENÇBER * Özet Bu çalışmaı amacı, yatırım projeleride kayak dağıtımıı icelemesidir. Yatırım

Detaylı

İstanbul Göztepe Bölgesinin Makine Öğrenmesi Yöntemi ile Rüzgâr Hızının Tahmin Edilmesi

İstanbul Göztepe Bölgesinin Makine Öğrenmesi Yöntemi ile Rüzgâr Hızının Tahmin Edilmesi Makie Tekolojileri Elektroik Dergisi Cilt: 8, No: 4, 011 (75-80) Electroic Joural of Machie Techologies Vol: 8, No: 4, 011 (75-80) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.tekolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

NİĞDE İLİ RÜZGAR ENERJİSİ POTANSİYELİ WIND ENERGY POTENTIAL OF NIGDE PROVINCE

NİĞDE İLİ RÜZGAR ENERJİSİ POTANSİYELİ WIND ENERGY POTENTIAL OF NIGDE PROVINCE Niğde Üiersitesi Mühedislik Bilimleri Dergisi, Cilt 1, Sayı, (1), 37-47 NİĞDE İLİ RÜZGAR ENERJİSİ POTANSİYELİ Uğur YILDIRIM 1,* Yauz GAZİBEY, Afşi GÜNGÖR 1 1 Makie Mühedisliği Bölümü, Mühedislik Fakültesi,

Detaylı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi 57000 Sinop. Çetin SÜMER TKB Akdeniz Su Ürünleri Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü Beymelek, Antalya

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi 57000 Sinop. Çetin SÜMER TKB Akdeniz Su Ürünleri Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü Beymelek, Antalya OMÜ Zir. Fak. Dergisi, 2006,21(1):71-75 J. of Fac. of Agric., OMU, 2006,21(1):71-75 KALKAN (Psetta maxima, Linneaus, 1758) VE MEZGİT (Merlangius merlangus euxinus, Nordman 1840) BALIKLARININ YAŞ VE BOY

Detaylı

Keban Baraj Gölü nde Yaşayan Barbus rajanorum mystaceus (Heckel, 1843) ün Geri Hesaplama Yöntemiyle Uzunluklarının Belirlenmesi

Keban Baraj Gölü nde Yaşayan Barbus rajanorum mystaceus (Heckel, 1843) ün Geri Hesaplama Yöntemiyle Uzunluklarının Belirlenmesi G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 21, Sayı 2 (2001) 1-5 Keban Baraj Gölü nde Yaşayan Barbus rajanorum mystaceus (Heckel, 1843) ün Geri Hesaplama Yöntemiyle Uzunluklarının Belirlenmesi Lengths Determination

Detaylı

Diziler ve Seriler ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler. Yazar Prof.Dr. Vakıf CAFEROV

Diziler ve Seriler ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler. Yazar Prof.Dr. Vakıf CAFEROV Diziler ve Seriler Yazar Prof.Dr. Vakıf CAFEROV ÜNİTE 7 Amaçlar Bu üiteyi çalıştıkta sora; dizi kavramıı taıyacak, dizileri yakısaklığıı araştırabilecek, sosuz toplamı alamıı bilecek, serileri yakısaklığıı

Detaylı

ÖRNEKLEME TEORİSİ VE TAHMİN TEORİSİ

ÖRNEKLEME TEORİSİ VE TAHMİN TEORİSİ İSTATİSTİKSEL TAHMİNLEME VE İSTATİSTİKSEL YORUMLAMA TAHMİNLEME SÜRECİ VE YORUMLAMA SÜRECİ ÖRNEKLEME TEORİSİ VE TAHMİN TEORİSİ ÖRNEKLEME VE ÖRNEKLEME ÖRNEKLEME DAĞILIMLARI VE ÖRNEKLEME DAĞILIMLARI Yorumlama

Detaylı

Ki- kare Bağımsızlık Testi

Ki- kare Bağımsızlık Testi PARAMETRİK OLMAYAN İSTATİSTİKSEL TEKNİKLER Prof. Dr. Ali ŞEN Ki- kare Bağımsızlık Testi Daha öceki bölümlerde ölçümler arasıdaki ilişkileri asıl iceleeceğii gördük. Acak sıklıkla ilgileile veriler ölçüm

Detaylı

Tümevarım_toplam_Çarpım_Dizi_Seri. n c = nc i= 1 n ca i. k 1. i= r n. Σ sembolü ile bilinmesi gerekli bazı formüller : 1) k =1+ 2 + 3+...

Tümevarım_toplam_Çarpım_Dizi_Seri. n c = nc i= 1 n ca i. k 1. i= r n. Σ sembolü ile bilinmesi gerekli bazı formüller : 1) k =1+ 2 + 3+... MC formülüü doğruluğuu tümevarım ilkesi ile gösterelim. www.matematikclub.com, 00 Cebir Notları Gökha DEMĐR, gdemir@yahoo.com.tr Tümevarım_toplam_Çarpım_Dizi_Seri Tümevarım Metodu : Matematikte kulladığımız

Detaylı

ÖzelKredi. İsteklerinize daha kolay ulaşmanız için

ÖzelKredi. İsteklerinize daha kolay ulaşmanız için ÖzelKredi İstekleriize daha kolay ulaşmaız içi Yei özgürlükler keşfedi. Sizi içi öemli olaları gerçekleştiri. Hayalleriizi süsleye yei bir arabaya yei mobilyalara kavuşmak mı istiyorsuuz? Veya özel güler

Detaylı

DÖNEM I BİYOİSTATİSTİK, HALK SAĞLIĞI VE RUH SAĞLIĞI DERS KURULU Ders Kurulu Başkanı : Yrd.Doç.Dr. İsmail YILDIZ

DÖNEM I BİYOİSTATİSTİK, HALK SAĞLIĞI VE RUH SAĞLIĞI DERS KURULU Ders Kurulu Başkanı : Yrd.Doç.Dr. İsmail YILDIZ DÖNEM I BİYOİSTATİSTİK, HALK SAĞLIĞI VE RUH SAĞLIĞI DERS KURULU Ders Kurulu Başkaı : Yrd.Doç.Dr. İsmail YILDIZ ARAŞTIRMADA PLANLAMA VE ÇÖZÜMLEME (03-09 Ocak 014 Y.ÇELİK) Araştırma Süreci (The research

Detaylı

İNTERNET SERVİS SAĞLAYICILIĞI HİZMETİ SUNAN İŞLETMECİLERE İLİŞKİN HİZMET KALİTESİ TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

İNTERNET SERVİS SAĞLAYICILIĞI HİZMETİ SUNAN İŞLETMECİLERE İLİŞKİN HİZMET KALİTESİ TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 17 Şubat 01 CUMA Resmî Gazete Sayı : 807 TEBLİĞ Bilgi Tekolojileri ve İletişim Kurumuda: İNTERNET SERVİS SAĞLAYICILIĞI HİZMETİ SUNAN İŞLETMECİLERE İLİŞKİN HİZMET KALİTESİ TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

OKUL ÖNCESİ DÖNEM İŞİTME ENGELLİLERDE MÜZİK EĞİTİMİ İLE ÇOCUKLARIN GELİŞİM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE TERAPÖTİK BİR ÇALIŞMA

OKUL ÖNCESİ DÖNEM İŞİTME ENGELLİLERDE MÜZİK EĞİTİMİ İLE ÇOCUKLARIN GELİŞİM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE TERAPÖTİK BİR ÇALIŞMA Joural of Research i Educatio ad Teachig OKUL ÖNCESİ DÖNEM İŞİTME ENGELLİLERDE MÜZİK EĞİTİMİ İLE ÇOCUKLARIN GELİŞİM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE TERAPÖTİK BİR ÇALIŞMA Yard.Doç.Dr. Tüli Malkoç Marmara Üiversitesi

Detaylı

MAK312 ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME OTOMATİK KONTROL LABORATUARI 1. Elektriksel Ölçümler ve İşlemsel Kuvvetlendiriciler

MAK312 ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME OTOMATİK KONTROL LABORATUARI 1. Elektriksel Ölçümler ve İşlemsel Kuvvetlendiriciler MAK32 ÖLÇME ve DEĞELENDİME OTOMATİK KONTOL LABOATUAI Elektriksel Ölçümler ve İşlemsel Kuvvetlediriciler AMAÇLA:. Multimetre ile direç, gerilim ve akım ölçümleri, 2. Direç ölçümüde belirsizlik aalizii yapılması

Detaylı

Kırsal Kalkınma için IPARD Programı ndan Sektöre BÜYÜK DESTEK

Kırsal Kalkınma için IPARD Programı ndan Sektöre BÜYÜK DESTEK KAPAK KONUSU Kırsal Kalkıma içi IPARD Programı da Sektöre BÜYÜK DESTEK Kırsal Kalkıma (IPARD) Programı Kırmızı Et Üretimi ve Et Ürülerii İşlemesi ve Pazarlaması alalarıda gerçekleştirilecek yatırımları

Detaylı

MATLAB VE ASP.NET TABANLI WEB ARAYÜZÜ KULLANILARAK DOĞRUSAL OLMAYAN SİSTEMLERİN ANALİZİ

MATLAB VE ASP.NET TABANLI WEB ARAYÜZÜ KULLANILARAK DOĞRUSAL OLMAYAN SİSTEMLERİN ANALİZİ Gazi Üiv. Müh. Mim. Fak. Der. Joural of the Faculty of Egieerig ad Architecture of Gazi Uiversity Cilt 27, No 4, 795-806, 2012 Vol 27, No 4, 795-806, 2012 MATLAB VE ASP.NET TABANLI WEB ARAYÜZÜ KULLANILARAK

Detaylı

PSİKİYATRİ POLİKLİNİĞİNDE KONTROL SÜREKLİLİĞİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI

PSİKİYATRİ POLİKLİNİĞİNDE KONTROL SÜREKLİLİĞİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI Kriz Dergisi 3 (1-2): 133-137 PSİKİYATRİ POLİKLİNİĞİNDE KONTROL SÜREKLİLİĞİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI Ayça GÜRDAL*, Hasa MIRSAL" GİRİŞ VE AMAÇ Ayakta tedavi sürekliliği, diğer tıp dallarıda

Detaylı

BASAMAK ATLAYARAK VEYA FARKLI ZIPLAYARAK İLERLEME DURUMLARININ SAYISI

BASAMAK ATLAYARAK VEYA FARKLI ZIPLAYARAK İLERLEME DURUMLARININ SAYISI Projesii Kousu: Bir çekirgei metre, metre veya 3 metre zıplayarak uzuluğu verile bir yolu kaç farklı şekilde gidebileceği ya da bir kişii veya (veya 3) basamak atlayarak basamak sayısı verile bir merdivei

Detaylı

ANA NİRENGİ AĞLARINDA NİRENGİ SAYISINA GÖRE GPS ÖLÇÜ SÜRELERİNİN KURAMSAL OLARAK BULUNMASI

ANA NİRENGİ AĞLARINDA NİRENGİ SAYISINA GÖRE GPS ÖLÇÜ SÜRELERİNİN KURAMSAL OLARAK BULUNMASI TMMOB Harita ve Kadastro Mühedisleri Odası 13. Türkiye Harita Bilimsel ve Tekik Kurultayı 18 22 Nisa 2011, Akara ANA NİRENGİ AĞLARINDA NİRENGİ SAYISINA GÖRE GPS ÖLÇÜ SÜRELERİNİN KURAMSAL OLARAK BULUNMASI

Detaylı

TĐCARĐ MATEMATĐK - 5.2 Bileşik Faiz

TĐCARĐ MATEMATĐK - 5.2 Bileşik Faiz TĐCARĐ MATEMATĐK - 5 Bileşik 57ÇÖZÜMLÜ ÖRNEKLER: Örek 57: 0000 YTL yıllık %40 faiz oraıyla yıl bileşik faiz ile bakaya yatırılmıştır Bu paraı yılı souda ulaşacağı değer edir? IYol: PV = 0000 YTL = PV (

Detaylı

AFYONKARAHİSAR İLİ YENİLENEBİLİR ENERJİ POTANSİYELİ. Ziya DEMİRKOL 1 Mehmet ÇUNKAŞ 2

AFYONKARAHİSAR İLİ YENİLENEBİLİR ENERJİ POTANSİYELİ. Ziya DEMİRKOL 1 Mehmet ÇUNKAŞ 2 S.Ü. Müh. Bilim ve Tek. Derg., c.2, s.1, 2014 Selcuk Uiv. J. Eg. Sci. Tech., v.2,.1, 2014 ISSN: 2147-9364 (Elektroik) AFYONKARAHİSAR İLİ YENİLENEBİLİR ENERJİ POTANSİYELİ Ziya DEMİRKOL 1 Mehmet ÇUNKAŞ 2

Detaylı

Hipotez Testleri. Parametrik Testler

Hipotez Testleri. Parametrik Testler Hipotez Testleri Parametrik Testler Hipotez Testide Adımlar Bir araştırma sorusuu belirlemesi Araştırma sorusua dayaa istatistiki hipotezleri oluşturulması (H 0 ve H A ) Hedef populasyoda öreklemi elde

Detaylı

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.tekolojikarastirmalar.com e-issn:134-4141 Makie Tekolojileri Elektroik Dergisi 28 (3) 41-48 TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR Makale Düşük Sıcak Kayaklı Isı Pompaları Eerji Maliyet Aalizi Özet Murat KAYA Hitit

Detaylı

İKİ ÖLÇÜTLÜ PARALEL MAKİNELİ ÇİZELGELEME PROBLEMİ: MAKSİMUM TAMAMLANMA ZAMANI VE MAKSİMUM ERKEN BİTİRME

İKİ ÖLÇÜTLÜ PARALEL MAKİNELİ ÇİZELGELEME PROBLEMİ: MAKSİMUM TAMAMLANMA ZAMANI VE MAKSİMUM ERKEN BİTİRME V. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, İstabul Ticaret Üversitesi, 25-27 Kasım 2005 İKİ ÖLÇÜTLÜ PARALEL MAKİNELİ ÇİZELGELEME PROBLEMİ: MAKSİMUM TAMAMLANMA ZAMANI VE MAKSİMUM ERKEN BİTİRME Tamer EREN

Detaylı

HALL ETKİLİ AKIM TRANSFORMATÖRÜNÜN SPEKTRAL VE İSTATİSTİKSEL ANALİZİ

HALL ETKİLİ AKIM TRANSFORMATÖRÜNÜN SPEKTRAL VE İSTATİSTİKSEL ANALİZİ ISSN:306-3 e-joural of New World Scieces Academy 2008, Volume: 3, Number: 2 Article Number: A0075 NATURAL AND APPLIED SCIENCES ELECTRIC AND ELECTRONIC ENGINEERING BİR Received: September 2007 Accepted:

Detaylı

İleri Diferansiyel Denklemler

İleri Diferansiyel Denklemler MIT AçıkDersSistemi http://ocw.mit.edu 18.034 İleri Diferasiyel Deklemler 2009 Bahar Bu bilgilere atıfta bulumak veya kullaım koşulları hakkıda bilgi içi http://ocw.mit.edu/terms web sitesii ziyaret ediiz.

Detaylı

ÜSTEL VE Kİ-KARE DAĞILIMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN SİMULASYON İLE ÜRETİLEN RANDOM SAYILARLA GÖSTERİLMESİ

ÜSTEL VE Kİ-KARE DAĞILIMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN SİMULASYON İLE ÜRETİLEN RANDOM SAYILARLA GÖSTERİLMESİ C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 4, Sayı, 3 97 ÜSTEL VE Kİ-KARE DAĞILIMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN SİMULASYON İLE ÜRETİLEN RANDOM SAYILARLA GÖSTERİLMESİ Yalçı KARAGÖZ Cumhuriyet Üiversitesi

Detaylı

ISF404 SERMAYE PİYASALARI VE MENKUL KIYMETYÖNETİMİ

ISF404 SERMAYE PİYASALARI VE MENKUL KIYMETYÖNETİMİ 8. HAFTA ISF404 SERMAYE PİYASALARI VE MENKUL KIYMETYÖNETİMİ PORTFÖY YÖNETİMİ II Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr Geleeksel Portföy Yaklaşımı, Bu yaklaşıma göre portföy bir bilim değil,

Detaylı

Veteriner İlaçları Satış Yetkisinin Veteriner Hekimliği Açısından Değerlendirilmesi: II. İlaç Satış Yetkisinin Vizyon ve Bilanço Üzerine Etkileri [1]

Veteriner İlaçları Satış Yetkisinin Veteriner Hekimliği Açısından Değerlendirilmesi: II. İlaç Satış Yetkisinin Vizyon ve Bilanço Üzerine Etkileri [1] Kafkas Uiv Vet Fak Derg 6 ():, 00 DOI:0./kvfd.00.6 RESEARCH ARTICLE Veterier İlaçları Satış Yetkisii Veterier Hekimliği Açısıda Değerledirilmesi: II. İlaç Satış Yetkisii Vizyo ve Bilaço Üzerie Etkileri

Detaylı

Tahmin Edici Elde Etme Yöntemleri

Tahmin Edici Elde Etme Yöntemleri 6. Ders Tahmi Edici Elde Etme Yötemleri Öceki derslerde ve ödevlerde U(0; ) ; = (0; ) da¼g l m da, da¼g l m üst s r ola parametresi içi tahmi edici olarak : s ra istatisti¼gi ve öreklem ortalamas heme

Detaylı

Excel 2007 Çalışma Soruları

Excel 2007 Çalışma Soruları Excel 2007 Çalışma Soruları 1) Çalışma sayfasının sekme rengi hangisi ile değiştirilir? a) Ekranın altında yer alan sayfa adı sekmesi çift tıklanarak b) Sayfa adı sekmesi üzerinde farenin sağ tuşu-sekme

Detaylı

MICROSOFT OFFICE WORD 2010 ÖRNEK TEST SORULARI

MICROSOFT OFFICE WORD 2010 ÖRNEK TEST SORULARI MICROSOFT OFFICE WORD 2010 ÖRNEK TEST SORULARI 1-) Word 2010 nedir? A-) Hesap Programıdır B-) Tablo - Grafik Programıdır C-) Kelime İşlem Programıdır D-) İşletim Sistemidir 2-) Microsoft Word 2007 programında

Detaylı

KİMYASAL DENGE (GİBBS SERBEST ENERJİSİ MİNİMİZASYONU) MODELLEMESİ

KİMYASAL DENGE (GİBBS SERBEST ENERJİSİ MİNİMİZASYONU) MODELLEMESİ KİMYASAL DENGE (GİBBS SERBEST ENERJİSİ MİNİMİZASYONU) MODELLEMESİ M. Turha ÇOBAN Ege Üiversitesi, Mühedislik Fakultesi, Makie Mühedisliği Bölümü, Borova, İZMİR Turha.coba@ege.edu.tr Özet: Kimyasal degei

Detaylı

ÜNİTE. İSTATİSTİĞE GİRİŞ Prof.Dr.Erkan OKTAY İÇİNDEKİLER HEDEFLER İNDEKSLER

ÜNİTE. İSTATİSTİĞE GİRİŞ Prof.Dr.Erkan OKTAY İÇİNDEKİLER HEDEFLER İNDEKSLER HEDEFLER İÇİNDEKİLER İNDEKSLER Basit İdeksler Bileşik İdeksler Tartısız İdeksler Tartılı İdeksler Mekâ İdeksleri İSTATİSTİĞE GİRİŞ Prof.Dr.Erka OKTAY İktisadi göstergeleri daha iyi yorumlayıp karşılaştırılabilecek

Detaylı

(3) Eğer f karmaşık değerli bir fonksiyon ise gerçel kısmı Ref Lebesgue. Ref f. (4) Genel karmaşık değerli bir fonksiyon için. (6.

(3) Eğer f karmaşık değerli bir fonksiyon ise gerçel kısmı Ref Lebesgue. Ref f. (4) Genel karmaşık değerli bir fonksiyon için. (6. Problemler 3 i Çözümleri Problemler 3 i Çözümleri Aşağıdaki özellikleri kaıtlamaızı ve buu yaıda daha fazla soyut kaıt vermeizi isteyeceğiz. h.h. eşitliğii ölçümü sıfır ola bir kümei tümleyei üzeride eşit

Detaylı

Normal Dağılımlı Bir Yığın a İlişkin İstatistiksel Çıkarım

Normal Dağılımlı Bir Yığın a İlişkin İstatistiksel Çıkarım Normal Dağılımlı Bir Yığı a İlişi İstatistisel Çıarım Bir üretici edi ürüleride, piyasadai 3,5 cm li vidalarda yalıca boyları 3,4 cm ile 3,7 cm aralığıda olaları ullaabilmetedir. Üretici, piyasadai bu

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Makine Mühendisliği Bölümü

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Makine Mühendisliği Bölümü BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Makie Mühedisliği Bölümü 1 STAJLAR: Makie Mühedisliği Bölümü öğrecileri, öğreim süreleri boyuca 3 ayrı staj yapmakla yükümlüdürler. Bularda ilki üiversite içide e fazla 10 iş güü süreli

Detaylı

TÜME VARIM Bu bölümde öce,kısaca tümevarım yötemii, sorada ÖYS de karşılamakta olduğumuz sembolüü ve sembolüü ele alacağız. A. TÜME VARIM YÖNTEMİ Tümevarım yötemii ifade etmede öce, öerme ve doğruluk kümesi

Detaylı

WEIBULL DAĞILIM PARAMETRELERİNİ BELİRLEME METODLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

WEIBULL DAĞILIM PARAMETRELERİNİ BELİRLEME METODLARININ KARŞILAŞTIRILMASI VII. Ulusal Temiz Eerji Sempozyumu, UTES 008 7-9 Aralı 008, İstabul WEIBULL DAĞILIM PARAMETRELERİNİ BELİRLEME METODLARININ KARŞILAŞTIRILMASI Seyit Ahmet AKDAĞ, Öder GÜLER İstabul Tei Üiversitesi, Eerji

Detaylı

YAPIM YÖNETİMİ - EKONOMİSİ 04

YAPIM YÖNETİMİ - EKONOMİSİ 04 İşaat projelerii içi fiasal ve ekoomik aaliz yötemleri İşaat projeleri içi temel maliyet kavramları Yaşam boyu maliyet: Projei kafamızda şekillemeye başladığı ada itibare başlayıp kullaım ömrüü tamamlayaa

Detaylı

KALİTE VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME İÇİN MÜŞTERİ GERİ BİLDİRİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

KALİTE VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME İÇİN MÜŞTERİ GERİ BİLDİRİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Altı Sigma Yalı Koferasları (9- Mayıs 8) KALİTE VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME İÇİN MÜŞTERİ GERİ BİLDİRİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Serka ATAK Evre DİREN Çiğdem CİHANGİR Murat Caer TESTİK ÖZET Ürü ve hizmet kalitesii

Detaylı

BİLGİNİN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİNDEN YARARLANARAK EĞİTİMDE PAYLAŞIMI

BİLGİNİN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİNDEN YARARLANARAK EĞİTİMDE PAYLAŞIMI The Turkish Olie Joural of Educatioal Techology TOJET July 2005 ISSN: 106521 volume Issue Article 16 BİLGİNİN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİNDEN YARARLANARAK EĞİTİMDE PAYLAŞIMI Yard. Doç. Dr. Bahadti RÜZGAR Marmara

Detaylı

A dan Z ye FOREX. Invest-AZ 2014

A dan Z ye FOREX. Invest-AZ 2014 A da Z ye FOREX Ivest-AZ 2014 Adres Telefo E-mail Url : Büyükdere Caddesi, Özseze ş Merkezi, C Blok No:126 Esetepe, Şişli, stabul : 0212 238 88 88 (Pbx) : bilgi@ivestaz.com.tr : www.ivestaz.com.tr Yap

Detaylı

MEKANİK TESİSATTA EKONOMİK ANALİZ

MEKANİK TESİSATTA EKONOMİK ANALİZ MEKANİK TESİSATTA EKONOMİK ANALİZ Mustafa ÖZDEMİR İ. Cem PARMAKSIZOĞLU ÖZET Düya çapıda rekabeti ö plaa çıktığı bu gükü şartlarda, e gelişmiş ürüü, e kısa sürede, e ucuza üretmek veya ilk yatırım ve işletme

Detaylı

KEMER BARAJ GÖLÜ'NDEKİ Cypr nus carpio L., 1758'NUN BAZI BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ

KEMER BARAJ GÖLÜ'NDEKİ Cypr nus carpio L., 1758'NUN BAZI BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ KEMER BARAJ GÖLÜ'NDEKİ Cypr nus carpio L., 1758'NUN BAZI BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ ÖZET Gülnaz ÖZCAN*, Süleyman BALIK EGE ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ TEMEL BİLİMLER BÖLÜMÜ *gulnazozcan@yahoo.com Bu

Detaylı

20 (1), 109-115, 2008 20(1), 109-115, 2008. kakilli@marmara.edu.tr

20 (1), 109-115, 2008 20(1), 109-115, 2008. kakilli@marmara.edu.tr Fırat Üiv. Fe ve Müh. il. Dergisi Sciece ad Eg. J of Fırat Uiv. 0 (), 09-5, 008 0(), 09-5, 008 Harmoikleri Reaktif Güç Kompazasyo Sistemlerie Etkilerii İcelemesi ve Simülasyou da KKİİ, Koray TUNÇP ve Mehmet

Detaylı

1-) Word 2007 nedir? A-) Hesap Programıdır B-) Tablo - Grafik Programıdır C-) Kelime İşlem Programıdır D-) İşletim Sistemidir

1-) Word 2007 nedir? A-) Hesap Programıdır B-) Tablo - Grafik Programıdır C-) Kelime İşlem Programıdır D-) İşletim Sistemidir 1-) Word 2007 nedir? A-) Hesap Programıdır B-) Tablo - Grafik Programıdır C-) Kelime İşlem Programıdır D-) İşletim Sistemidir 2-) Microsoft Word 2007 programında kağıt boyutu, kenar boşlukları ile ilgili

Detaylı

ÖRNEKLEME YÖNTEMLERİ ve ÖRNEKLEM GENİŞLİĞİ

ÖRNEKLEME YÖNTEMLERİ ve ÖRNEKLEM GENİŞLİĞİ 03.05.013 ÖRNEKLEME YÖNTEMLERİ ve ÖRNEKLEM GENİŞLİĞİ 1 Nede Örekleme? Öreklemde çalışmak ktlede çalışmakta daha kolaydır. Ktle üzerde çalışmak çok daha masraflı olablr. Çoğu durumda tüm ktleye ulaşmak

Detaylı

İSTATİSTİKSEL FORMÜLLER VE TABLOLAR

İSTATİSTİKSEL FORMÜLLER VE TABLOLAR BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İSTATİSTİKSEL FORMÜLLER VE TABLOLAR Yayıa Hazırlayalar: Kürşad Demirutku, MS N. Ca Okay, BA Ayşegül Yama F. Efe Kıvaç Bahar Muratoğlu Zuhal Yeiçeri,

Detaylı

ISF404 SERMAYE PİYASALAR VE MENKUL KIYMETLER YÖNETİMİ

ISF404 SERMAYE PİYASALAR VE MENKUL KIYMETLER YÖNETİMİ 4. HAFTA ISF44 SERMAYE PİYASALAR VE MENKUL KIYMETLER YÖNETİMİ PARANIN ZAMAN DEĞERİ VE GETİRİ ÇEŞİTLERİ Doç. Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 2 Paraı Zama Değeri Paraı Zama Değeri Yatırım

Detaylı

08.11.2015 WORD KULLANIMI

08.11.2015 WORD KULLANIMI KELİME İŞLEMCİ-MİCROSOFT OFFİCE OFFICE DÜĞMESİ HIZLI ERİŞİM ARAÇ ÇUBUĞU MENÜLER ŞEKİL, RESİM EKLEME TABLO EKLEME ETKİNLİKLER 1 OFFICE DÜĞMESİ: Çalışmamız ile ilgili dosya işlemleri yapmamızı sağlar. Yeni

Detaylı

Microsoft Office Excel 2007

Microsoft Office Excel 2007 2014 Microsoft Office Excel 2007 Öğr. Gör. Serkan KORKMAZ Harran Üniversitesi Birecik Meslek Yüksekokulu İçindekiler MİCROSOFT OFFİCE EXCEL 2007... 4 EXCEL ORTAMINDA ÇALIŞMAK... 4 EXCEL ÇALIŞMA SAYFASI...

Detaylı

Nümerik Analiz. Bilgisayar Destekli. Ders notları 2014. PROGRAMLAR: Doğrusal denklem sistemi Çözücüler

Nümerik Analiz. Bilgisayar Destekli. Ders notları 2014. PROGRAMLAR: Doğrusal denklem sistemi Çözücüler ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Mühedilik Mimarlık Fakültei İşaat Mühediliği Bölümü E-Pota: ogu.ahmet.topcu@gmail.com We: http://mmf.ogu.edu.tr/atopcu Bilgiayar Detekli Nümerik Aaliz Der otları 014 Ahmet

Detaylı

İZMİR İLİNDEKİ ELLİ YATAKLI BİR OTEL İÇİN GÜNEŞ ENERJİSİ DESTEKLİ ISITMA VE ABSORBSİYONLU SOĞUTMA SİSTEMİNİN TEORİK İNCELENMESİ

İZMİR İLİNDEKİ ELLİ YATAKLI BİR OTEL İÇİN GÜNEŞ ENERJİSİ DESTEKLİ ISITMA VE ABSORBSİYONLU SOĞUTMA SİSTEMİNİN TEORİK İNCELENMESİ _ 163 İZMİR İLİNDEKİ ELLİ YATAKLI BİR OTEL İÇİN GÜNEŞ ENERJİSİ DESTEKLİ ISITMA VE ABSORBSİYONLU SOĞUTMA SİSTEMİNİN TEORİK İNCELENMESİ Emi Fuad KENT İbrahim Necmi KAPTAN ÖZET Bu çalışmada güeş eerjisi destekli

Detaylı

OKUL ÖNCESİ DÖNEMİ İŞİTME ENGELLİ ÇOCUKLARDA MÜZİK EĞİTİMİ 3

OKUL ÖNCESİ DÖNEMİ İŞİTME ENGELLİ ÇOCUKLARDA MÜZİK EĞİTİMİ 3 The Joural of Academic Social Sciece OKUL ÖNCESİ DÖNEMİ İŞİTME ENGELLİ ÇOCUKLARDA MÜİK EĞİTİMİ 3 ÖET Ece KARŞAL 1 Tüli MALKOÇ 2 Bu çalışmada, Okul öcesi döem işitme egelli çocuklara müzik eğitimi verilmiş

Detaylı

MİCROSOFT OFFİCE EXCEL SORULARI

MİCROSOFT OFFİCE EXCEL SORULARI MİCROSOFT OFFİCE EXCEL SORULARI 1. Aşağıdakilerden hangisi hücrenin içini desen ile doldurur? a-) Biçim - Hücreler -Yazı Tipi b-) Biçim - Hücreler - Desen c-) Biçim - Hücreler Kenarlık d-) Biçim - Hücreler

Detaylı

FİBER BRAGG IZGARA TABANLI OPTİK SENSÖRÜN ANALİZİ

FİBER BRAGG IZGARA TABANLI OPTİK SENSÖRÜN ANALİZİ FİER RAGG IZGARA TAANLI OPTİK SENSÖRÜN ANALİZİ Lale KARAMAN 1 N. Özlem ÜNVERDİ Elektroik ve Haberleşme Mühedisliği ölümü Elektrik-Elektroik Fakültesi Yıldız Tekik Üiversitesi, 34349, eşiktaş, İstabul 1

Detaylı

Klinik Araştırma. Şenol Emre, Haluk Emir, Sinan Celayir. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul

Klinik Araştırma. Şenol Emre, Haluk Emir, Sinan Celayir. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul Çocuk Cerrahisi Dergisi (-):-, 0 doi:0./jtaps.0.0 Kliik Araştırma Tıp fakültesi beşici sııf öğrecilerii çocuk cerrahisi stajı içi düşüceleri: Geribildirim aketlerii ve sıav başarı oralarıı değerledirilmesi

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSİ WORD 2007 SORULARI

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSİ WORD 2007 SORULARI 1-) Word nedir? Hesap Programıdır Tablo - Grafik Programıdır Kelime İşlem Programıdır İşletim Sistemidir BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSİ WORD 2007 SORULARI 9-) Yandaki butonun görevi nedir? Kes Kopyala Yapıştır

Detaylı

Vakumlu Ortamda Doymuş Buharla Đplik Kondisyonlama Đşleminde Kütle Transferi Analizi

Vakumlu Ortamda Doymuş Buharla Đplik Kondisyonlama Đşleminde Kütle Transferi Analizi Teksil Tekolojileri Elekroik Dergisi Cil: 3, No: 1, 009 (31-37) Elecroic Joural o Texile Techologies Vol: 3, No: 1, 009 (31-37) TEK OLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.ekolojikarasirmalar.com e-issn:- Makale (Paper)

Detaylı

TOPOLOJİK TEMEL KAVRAMLAR

TOPOLOJİK TEMEL KAVRAMLAR TOPOLOJİK TEMEL KAVRAMLAR 1.1. Kümeler ve Foksiyolar A ı bir elemaıa B i yalız bir elemaıı eşleye bağıtıya bir foksiyo deir. f : A B, Domf = U A ve ragef B dir. Taım 1.1.1. f : A B foksiyou içi V A olsu.

Detaylı

Doç. Dr. M. Mete DOĞANAY Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ

Doç. Dr. M. Mete DOĞANAY Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ TAHVİL DEĞERLEMESİ Doç. Dr. M. Mee DOĞANAY Prof. Dr. Ramaza AKTAŞ 1 İçerik Tahvil ve Özellikleri Faiz Oraı ve Tahvil Değeri Arasıdaki İlişki Tahvili Geiri Oraı ve Vadeye Kadar Geirisi Faiz Oraı Riski Verim

Detaylı

TÜRKİYE İÇİN SERMAYE STOK VERİLERİ GÜNCELLENMESİ VE BÜYÜME ORANIYLA İLİŞKİSİ: 1972-2008 DÖNEMİ

TÜRKİYE İÇİN SERMAYE STOK VERİLERİ GÜNCELLENMESİ VE BÜYÜME ORANIYLA İLİŞKİSİ: 1972-2008 DÖNEMİ TÜRKİYE İÇİN SERMAYE STOK VERİLERİ GÜNCELLENMESİ VE BÜYÜME ORANIYLA İLİŞKİSİ: 1972-2008 DÖNEMİ Updatig Capital Stock Data for Turkey ad Its Relatioship with Growth Rate: The Period of 1972-2008 Dr. Ahmet

Detaylı

3. Aşağıdakilerden hangisi B5 hücresinin değerini getirir (Kopyalar)? a-) =B5 b-) B5 c-) =B(5) d-) =5B

3. Aşağıdakilerden hangisi B5 hücresinin değerini getirir (Kopyalar)? a-) =B5 b-) B5 c-) =B(5) d-) =5B 1. Aşağıdakilerden hangisi hücrenin içini desen ile doldurur? a-) Biçim - Hücreler -Yazı Tipi b-) Biçim - Hücreler - Desen c-) Biçim - Hücreler Kenarlık d-) Biçim - Hücreler Hizalama 2. Aşağıdaki fonksiyonlardan

Detaylı

27 Ağustos 2011 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28038 TEBLİĞ

27 Ağustos 2011 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28038 TEBLİĞ 7 Ağustos 011 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 8038 TEBLİĞ Bilgi Tekolojileri ve ĠletiĢim Kurumuda: SABĠT TELEFON HĠZMETĠNE ĠLĠġKĠN HĠZMET KALĠTESĠ TEBLĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayaak ve Taımlar Amaç

Detaylı

DİKDÖRTGEN SPİRAL ANTENLER ÜZERİNE BİR İNCELEME

DİKDÖRTGEN SPİRAL ANTENLER ÜZERİNE BİR İNCELEME DİKDÖRTGEN SPİRAL ANTENLER ÜZERİNE BİR İNCELEME Uğur SAYNAK ve Alp KUŞTEPELİ Elektrik-Elektroik Mühedisliği Bölümü İzmir Yüksek Tekoloji Estitüsü, 35430, Urla, İZMİR e-posta: ugursayak@iyte.edu.tr e-posta:

Detaylı

AKIŞKAN BORUSU ve VANTİLATÖR DENEYİ

AKIŞKAN BORUSU ve VANTİLATÖR DENEYİ AKIŞKA BORUSU ve ATİLATÖR DEEYİ. DEEYİ AMACI a) Lüle ile debi ölçmek, b) Dairesel kesitli bir borudaki türbülaslı akış şartlarıda hız profili ve eerji kayıplarıı deeysel olarak belirlemek ve literatürde

Detaylı

YER ÖLÇÜLERİ. Yer ölçüleri, verilerin merkezini veya yığılma noktasını belirleyen istatistiklerdir.

YER ÖLÇÜLERİ. Yer ölçüleri, verilerin merkezini veya yığılma noktasını belirleyen istatistiklerdir. YER ÖLÇÜLERİ Yer ölçüler, verler merkez veya yığılma oktasıı belrleye statstklerdr. Grafkler bze verler yığılma oktaları hakkıda ö blg vermede yardımcı olurlar. Acak bu değerler gerçek değerler değldr,

Detaylı

Paralel Hesaplama Kullanılarak Doğrusal Olmayan Sistemlerin Analizi

Paralel Hesaplama Kullanılarak Doğrusal Olmayan Sistemlerin Analizi 6 th Iteratioal Advaed Tehologies Symposium (IATS 6-8 May 2 Elazığ Turkey Paralel Hesaplama Kullaılarak Doğrusal Olmaya Sistemleri Aazi S. Kaçar Ġ. Çakaya 2 Sakarya Üiversitesi Türkiye skaar@sakarya.edu.tr

Detaylı

TEMEL KAVRAMLAR GİRİŞ

TEMEL KAVRAMLAR GİRİŞ TEMEL KAVRAMLAR GİRİŞ İstatistik kelimesii kökei Almaca olup devlet alamıa gelmektedir. İstatistik kelimesi gülük hayatta farklı alamlarda kullaılmaktadır. Televizyoda bir futbol müsabakasıı izleye bir

Detaylı

AÇIK ĐŞLETME BASAMAKLARI TENÖR KONTROLÜNDE JEOĐSTATĐSTĐKSEL TAHMĐN MODELĐ SEÇĐMĐ

AÇIK ĐŞLETME BASAMAKLARI TENÖR KONTROLÜNDE JEOĐSTATĐSTĐKSEL TAHMĐN MODELĐ SEÇĐMĐ Eskişehir Osmagazi Üiversitesi Müh.Mim.Fak.Dergisi C.XXI, S., 2008 Eg&Arch.Fac. Eskişehir Osmagazi Uiversity, Vol..XXI, No:, 2008 Makalei Geliş Tarihi : 2.02.2007 Makalei Kabul Tarihi : 23.03.2007 AÇIK

Detaylı

3. Bölüm Paranın Zaman Değeri. Prof. Dr. Ramazan AktaĢ

3. Bölüm Paranın Zaman Değeri. Prof. Dr. Ramazan AktaĢ 3. Bölüm Paraı Zama Değeri Prof. Dr. Ramaza AktaĢ Amaçlarımız Bu bölümü tamamladıkta sora aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olabileceksiiz: Paraı zama değeri kavramıı alaşılması Faiz türlerii öğremek

Detaylı

M Ü H E N D İ S L E R İ Ç İ N S AY I S A L YÖ N T E M L E R

M Ü H E N D İ S L E R İ Ç İ N S AY I S A L YÖ N T E M L E R İ H S A N T İ M U Ç İ N D O L A P C İ, Y İ Ğ İ T A K S O Y M Ü H E N D İ S L E R İ Ç İ N S AY I S A L YÖ N T E M L E R P U B L I S H E R O F T H I S B O O K Copyright 13 İHSAN TİMUÇİN DOLAPCİ, YİĞİT AKSOY

Detaylı

Bölüm 5: Hareket Kanunları

Bölüm 5: Hareket Kanunları Bölüm 5: Hareket Kauları Kavrama Soruları 1- Bir cismi kütlesi ile ağırlığı ayımıdır? 2- Ne zama bir cismi kütlesi sayısal değerce ağırlığıa eşit olur? 3- Eşit kollu terazi kütleyi mi yoksa ağırlığı mı

Detaylı

Bindokuzyüzseksekdörtten beri devam eden ayrılıkçı PKK terörünün Türkiye ye TÜRKİYE ENSTİTÜSÜ ÖZEL RAPOR 21. YÜZYIL

Bindokuzyüzseksekdörtten beri devam eden ayrılıkçı PKK terörünün Türkiye ye TÜRKİYE ENSTİTÜSÜ ÖZEL RAPOR 21. YÜZYIL Özel Rapor 12 Mart 2013 21. YÜZYIL TÜRKİYE ENSTİTÜSÜ AYRILIKÇI PKK TERÖRÜNÜN EKONOMİK MALİYETİ Yazar Hakkıda Servet Mutlu 1995-1997 yılları arasıda Ege Üiversitesi de deka yardımcısı ve İktisat bölümü

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BÖLÜM 1 Değişkenler ve Grafikler 1. BÖLÜM 2 Frekans Dağılımları 37

İÇİNDEKİLER. BÖLÜM 1 Değişkenler ve Grafikler 1. BÖLÜM 2 Frekans Dağılımları 37 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 Değişkenler ve Grafikler 1 İstatistik 1 Yığın ve Örnek; Tümevarımcı ve Betimleyici İstatistik 1 Değişkenler: Kesikli ve Sürekli 1 Verilerin Yuvarlanması Bilimsel Gösterim Anlamlı Rakamlar

Detaylı

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA Yrd. Doç. Dr. Beytullah EREN beren@sakarya.edu.tr 0264 295 5642 1 MİCROSOFT EXCEL Elektronik tablolama veya hesaplama programı olarak da adlandırılan Excel, girilen veriler üzerinde

Detaylı

Hava. çıkışı. Fan. Şekil 1 6/7 Motor şasi ve fan gurubunun yalıtımı

Hava. çıkışı. Fan. Şekil 1 6/7 Motor şasi ve fan gurubunun yalıtımı Uygulama /0 Fa ve motor gurubu şasi üzerie cıvatalamış olup şasi de fabrika zemiie dübellerle bağlamak istemektedir. Şasi ve üzerideki toplam kütle 00 kg dır. Motor döme devri =000 dev/dak. Sistemi yere

Detaylı

Mühendislikte İstatistik Yöntemler

Mühendislikte İstatistik Yöntemler .0.0 Mühendislikte İstatistik Yöntemler İstatistik Parametreler Tarih Qma.3.98 4..98 0.3.983 45 7..984 37.3.985 48 0.4.986 67.4.987 5 0.3.988 45.5.989 34.3.990 59.4.99 3 4 34 5 37 6 45 7 45 8 48 9 5 0

Detaylı

MADENCİLİK YATIRIM PROJELERİNİN SOSYAL KARLILIK ANALİZİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ

MADENCİLİK YATIRIM PROJELERİNİN SOSYAL KARLILIK ANALİZİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ MADENCİLİK, Cilt 42, Sayı 3, Sayfa 25-30, Eylül 2003 Vol. 42, No. 3, pp 25-30, September 2003 MADENCİLİK YATIRIM PROJELERİNİN SOSYAL KARLILIK ANALİZİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ Appraisal of Miig Ivestmet Projects

Detaylı

DENEME SINAVI. ECDL BAŞLANGIÇ Hesap Tablosu

DENEME SINAVI. ECDL BAŞLANGIÇ Hesap Tablosu DENEME SINAVI ECDL BAŞLANGIÇ Hesap Tablosu 1. Hesap Çizelgesi (Microsoft Office - Excel) uygulamasını açınız. Başlat > Programlar > Microsoft Office > Microsoft Office Excel 2003 yolu izlenerek Excel programı

Detaylı

Dersin Konusu ve Amaçları: Ders P lanı: Bölüm 1: Bilgi Teknolojilerinde Temel Kavramlar

Dersin Konusu ve Amaçları: Ders P lanı: Bölüm 1: Bilgi Teknolojilerinde Temel Kavramlar Bilgi Teknolojileri ve Uygulamalarına Giriş Dersin Konusu ve Amaçları: Bu dersin amacı daha önce bilgisayar ve bilgi teknolojileri alanında herhangi bir bilgi ve/veya deneyime sahip olmayan öğrenciye bilgi

Detaylı

TEKİRDAĞ 50. YIL ORTAOKULU BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ve YAZILIM DERSİ II. DÖNEM ÇALIŞMA KÂĞIDI

TEKİRDAĞ 50. YIL ORTAOKULU BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ve YAZILIM DERSİ II. DÖNEM ÇALIŞMA KÂĞIDI 1) En az iki bilgisayarın birbirleriyle bağlantı kurup veri alışverişi yapmasına ne denir? A) Bilgisayar ağı B) Donanım C) e-alışveriş D) internet 2) Aşağıdakilerden hangisi bilgisayar ağının kullanım

Detaylı

ORMAN ENVANTERİ VE MEŞCERE ÖLÇÜMÜ

ORMAN ENVANTERİ VE MEŞCERE ÖLÇÜMÜ ORMAN ENVANTERİ VE MEŞCERE ÖLÇÜMÜ Ormaı e öemli bölümüü, kapitali büyük kısmıı oluştura, ağaç serveti oluşturmaktadır. Ormada ağaç serveti deilice, var ola hacim ve buu faizi durumuda ola hacim artımı

Detaylı

Yataklı vanalar (PN16) VF 2-2 yollu vana, flanşlı VF 3-3 yollu vana, flanşlı

Yataklı vanalar (PN16) VF 2-2 yollu vana, flanşlı VF 3-3 yollu vana, flanşlı Tekik föy Yataklı vaalar (PN16) VF 2-2 yollu vaa, flaşlı VF 3-3 yollu vaa, flaşlı Açıklama Özellikler: Sızdırmaz tasarım AMV(E) 335, AMV(E) 435 ile kolay mekaik bağlatı 2 ve 3 yollu vaa Ayırma uygulamaları

Detaylı

BLM 183 Bilgi Teknolojileri ve Uygulamaları

BLM 183 Bilgi Teknolojileri ve Uygulamaları 5. HAFTA BLM 183 Bilgi Teknolojileri ve Uygulamaları Yrd.Doç.Dr. İnan KESKİN inankeskin@karabuk.edu.tr, inankeskin@gmail.com KBUZEM Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi WİNDOWS

Detaylı

MİCROSOFT OFFİCE EXCEL 2010 İLE GRAFİK OLUŞTURMA

MİCROSOFT OFFİCE EXCEL 2010 İLE GRAFİK OLUŞTURMA MİCROSOFT OFFİCE EXCEL 2010 İLE GRAFİK OLUŞTURMA YAZARLAR BÜŞRA TÜFEKCİ/ e-mail busratufekci@anadolu.edu.tr FERİDE NUR ŞAHİN/ e-mail fns@anadolu.edu.tr MAYIS 2013 ÖNSÖZ Bu kılavuz Microsoft Office Excel

Detaylı

NETCAD e-bldy Bilgiye Dayalı Yerel Yönetim

NETCAD e-bldy Bilgiye Dayalı Yerel Yönetim NETCAD e-bldy Bilgiye Dayalı Yerel Yöetim Firma taıtımı NETCAD ; Ulusal CAD & GIS Çözümleri A.Ş. tarafıda 1989 yılıda geliştirilmeye başlamış, 20 yılı aşkı süredir kamu ve özel sektör ihtiyaçlarıı karşılaya,

Detaylı

OKUL ÖNCESİ DÖNEM İŞİTME ENGELLİ ÇOCUKLARDA MÜZİK EĞİTİMİNİN SÖZEL AÇIKLAMA BECERİLERİNE ETKİSİ

OKUL ÖNCESİ DÖNEM İŞİTME ENGELLİ ÇOCUKLARDA MÜZİK EĞİTİMİNİN SÖZEL AÇIKLAMA BECERİLERİNE ETKİSİ OKUL ÖNCESİ DÖNEM İŞİTME ENGELLİ ÇOCUKLARDA MÜZİK EĞİTİMİNİN SÖZEL AÇIKLAMA BECERİLERİNE ETKİSİ Yrd. Doç. Dr. Tüli Malkoç Marmara Üiversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi, Göztepe, tmalkoc@marmara.edu.tr Fuda

Detaylı

A Signal Timing Model for Ankara: Case Study at Beşevler Intersection

A Signal Timing Model for Ankara: Case Study at Beşevler Intersection Süleyma Demirel Üiversitesi, Fe Bilimleri Estitüsü Dergisi, -(008),49-57 kara İçi Bir Siyal Zamalaması odeli: Beşevler Öreği Ebru rıka ÖZTÜRK *, ustafa Kürşat ÇUBUK, Seda HTİPOĞLU Gazi Üiversitesi Trafik

Detaylı

ÖĞRENME ETKİLİ HAZIRLIK VE TAŞIMA ZAMANLI PARALEL MAKİNELİ ÇİZELGELEME PROBLEMİ

ÖĞRENME ETKİLİ HAZIRLIK VE TAŞIMA ZAMANLI PARALEL MAKİNELİ ÇİZELGELEME PROBLEMİ Öğreme Etkili Hazırlık ve Taşıma Zamalı Paralel Makieli Çizelgeleme Problemi HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ TEMMUZ 2006 CİLT 2 SAYI 4 (67-72) ÖĞRENME ETKİLİ HAZIRLIK VE TAŞIMA ZAMANLI PARALEL

Detaylı

Dr. AKIN PALA. Damızlık Değeri, genotipik değer, allel frekansları. Damızlık değeri hesabı. Damızlık değeri hesabı. Damızlık değeri hesabı

Dr. AKIN PALA. Damızlık Değeri, genotipik değer, allel frekansları. Damızlık değeri hesabı. Damızlık değeri hesabı. Damızlık değeri hesabı Damızlık Değeri, geotipik değer, allel frekasları Aki Pala, aki@comu.edu.tr ttp://members.comu.edu.tr/aki/ Damızlık değeri esabı µ Ökkeş =800 gr gülük calı ağırlık Sürü A Sürü µ Döller µ 500gr 700 DD esabı

Detaylı

Microsoft Excel 1.BÖLÜM

Microsoft Excel 1.BÖLÜM Microsoft Excel 1.BÖLÜM Dersin Amacı İş hayatını ve günlük yaşamı kolaylaştırmada yardımcı olan işlem tabloları hakkında bilgi vermek. Bu işlem tablolarından en yaygın olarak kullanılan Excel programını,

Detaylı

ON THE TRANSFORMATION OF THE GPS RESULTS

ON THE TRANSFORMATION OF THE GPS RESULTS Niğde Üiversitesi Mühedislik Bilimleri Dergisi, Cilt 6 Sayı -, (00), 7- GPS SONUÇLARININ DÖNÜŞÜMÜ ÜZERİNE BİR İNCELEME Meti SOYCAN* Yıldız Tekik Üiversitesi, İşaat Fakültesi, Jeodezi Ve Fotogrametri Mühedisliği

Detaylı

YAPISAL ELEMANLARIN TİTREŞİM FREKANSLARININ ANALİZİ İÇİN ÜÇ BOYUTLU TIMOSHENKO KİRİŞ ELEMANI

YAPISAL ELEMANLARIN TİTREŞİM FREKANSLARININ ANALİZİ İÇİN ÜÇ BOYUTLU TIMOSHENKO KİRİŞ ELEMANI 2. Türkiye Deprem Mühedisliği ve Sismoloji Koferası YAPISAL ELEMANLARIN TİTREŞİM FREKANSLARININ ANALİZİ İÇİN ÜÇ BOYUTLU TIMOSHENKO KİRİŞ ELEMANI ÖZET: O. Soydaş 1 ve A. Sarıtaş 2 1 Doktora Öğrecisi, İşaat

Detaylı