ÇALIŞMA ORTAMI. ANNEM Dr. Şahende Köymen ( ) Keçiören Çocuk Esirgeme Yuvası nın Kurucu Başhekimi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇALIŞMA ORTAMI. ANNEM Dr. Şahende Köymen (1916-1997) Keçiören Çocuk Esirgeme Yuvası nın Kurucu Başhekimi"

Transkript

1 ÇALIŞMA ORTAMI ISSN İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 114 Ocak - Şubat 2011 İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ HİJYENİ ÇEVRE TOPLUM ÖRGÜTÇÜLÜĞÜ ÇOCUK EMEĞİ KADIN SOSYAL POLİTİKA NÜFUS SOSYAL HEKİMLİK Topum Hekimiğine Gönü Verener: ANNEM Dr. Şahende Köymen ( ) Keçiören Çocuk Esirgeme Yuvası nın Kurucu Başhekimi Çocukar Kakınma ve Adaet Çocuk İşçi Omak: Ömer Atıgan İe Geçmişe Doğru Bir Yocuuk Devreye Ama Öncesinde Makinaarda İş Güveniği Kontroü Bize ve Bizden Sonraya Dair Yoksuuktan Sefaete Bir Göç Hikâyesi İş Sağığı Güveniği Dayanışma Kuruu Genç Kızar Yönetime Katıma Peşinde Kastamonu Yazıarı - Oyuncakarın Büyüü Dünyası İşyeri İnşaatının Prefabrik Bokarının TIR dan İndirimesi, Montajının Yapıacağı Yere Taşınması ve Montajı Çaışan Çocukara Vefa Borcu nuzu Ödemek İster misiniz? ıı Y. 29 Yıı n ü ü n ın 19. s ü t n nsti rtamı E ek O Fiş ışma Ça

2 Anımsa Topum Hekimiğine Gönü Verener: ANNEM Dr. Şahende Köymen ( ) Keçiören Çocuk Esirgeme Yuvası nın Kurucu Başhekimi * Prof. Dr., Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Biimer Fakütesi Öğretim Üyesi Dr. Şahende Köymen Keçiören Çocuk Esirgeme Yurdu Bahçesi nde Oya KÖYMEN* 1940 yıında İstanbu Tıp Fakütesi ni bitirdikten sonra çocuk hastaıkarı ihtisası yapan annem Dr. Şahende Köymen, Çocuk Esirgeme Kurumu nun kurucusu Dr. Fuat Umay ın daveti üzerine 1945 ten başayarak 7 yı Keçiören Çocuk Esirgeme Yuvası nda kurucu başhekim ve müdür oarak çaıştı. İkokua başayıncaya kadar çocukuğum Keçiören Çocuk Esirgeme Yuvası nda geçtiğinden annemin çaışmaarını ve ortamı hatırıyorum. Daha sonra da annem yuva anıarını hep anattığı için ben de o günerin anıarımı taze tutabidim. Yuva çok büyük bir arazi içinde 4 binadan ouşuyordu. Ana bina 4 katıydı. En üst katta doktor ve hemşire odaarı vardı. Üçüncü katta mutfak, yemek ve oyun saonarıya müzik odası; ikinci katın bir böümünde bebek odaarı, öbür böümünde çocuk odaarı; birinci katta idari işer için ofiser, büyük saon ve daha büyük çocukara tahsis edimiş yerer vardı. En at kat çamaşırhane, hamam ve ütü yapıan bömeerden ouşuyordu. Bir bina dikiş ve marangoz atöyesi ve benzeri diğer işer içindi. Bir binada büyük erkek çocukarın, diğeri kız çocukarının yatakhane ve etüt saonarı vardı. Bunarın önündeki arazi voeybo ve basketbo oynamak için düzenenmişti. Binaar daire biçiminde yereştirimişti; ön avuda çiçeker, küçük çocukar için oyun parkı ve binaar arasında yürüme yoarı vardı. Biz gece-gündüz yuvada kaır, haftada sadece bir gün evimize giderdik. Annem gecenin herhangi bir saatinde yuvayı dört dönüp, ortaığı deneterdi. Arada bir at kattan bir vaveya kopar, annem aşağıya koşup bir bakıcının bir çocuğa kötü muameesini yakaadı mı, kendinden geçerdi; o bakıcı mutaka cezaandırıır, geneike de çocukardan uzak işere sürüürdü. O sırada yuvaya gündüzeri geen çocuk doktoru Zeiha Tanrıöver, annemin yanı sıra eğitimi tek kişiydi. Yuvaya yeni doğmuş bebekerden başayarak her yaştan öksüz ve yetim çocuk geirdi. Yuva çocukarı ise eğitimerini tamamadıktan sonra da yurtta kaır, üniversiteye ya da mesek eğitimine gidererdi. Abaarımız ve ağabeyerimiz boş zamanarında küçükere igienir, yuvanın ihtiyaçarı için dikiş ve marangoz atöyeerinde çaışır, spor yapar, müzik derseri verirerdi. Hayri ağabeyinin kuandığı yuvanın tek aracı oan eski kamyon çocukarı okua götürüp getirir, erzak taşır, kısaca her işe koşardı. Hayri ağabeyin izini oduğu günerde bu işeri annem yapardı. O yıarın Ankara sında annem kamyon kuanan tek kadın şofördü. Dr. Fuat Umay hem yuvaya geir getirmesi ve Keçiören hakına hizmet vermek için bir ekmek fırını açmıştı. Buranın fırınına hem yuvanın, hem de hakın börek çörek tepsieri de götürüürdü. En mutu çocukuk yıarım bu yuvada geçmişti. Bebeker için muhaebi ve peteerin yapıdığı öze mutfak ik uğrak yerimdi. Sonra yaşıtarıma kahvatı, oyun saateri, piyanou saonda müzik derserini izeme, yemyeşi ve çiçeki kocaman bahçede koşturmacaar, dikiş atöyesine gidip, abaara sohbeter vb. Orası hepimizin gerçek eviydi. Her yı çadırarımızı aıp Abant ta 15 gün kamp kurar; bütün işeri kendimiz yaparak izcier gibi yaşardık. Bunar benim için unutumaz günerdi. Yıar sonra bie yuva abaarı- 2 ÇALIŞMA ORTAMI Kasım - Araık 2010

3 Anımsa Dikiş atöyesi binasının önünde Şahende Köymen,yuvada büyümüş oan ve artık usta terzi konumundaki Kezban ve Saffet abaar. mız ve ağabeyerimize bağantımız sürdü; düğünerine gittik, everinde kadık. Annem için dünya bir tarafa, her şey yuvaydı; Fuat Bey den sonra yerine geen DP mietvekii Osman Şevki Çiçekdağ ın yönetim anayışına dayanamadı ve istifa etti. Yuva gençeriye gidien Abant kampı. Sodan ikinci Dr. Şahende Köymen ÇALIŞMA ORTAMI Kasım - Araık

4 Anımsa Abant kampında annem,ben ve yuvada yetişip terzi oan Kezban aba. DAHA SONRA Daha önce devete yük omayan ÇEK in mai sorunarı 1980 de başar. Bu yı kurumun gene başkanı Ai Rıza Zoruoğu, ik kez yardım için hükümete başvurur ve şöye der: Bugüne kadar devetimize yük omadan bu şerefi görevi rahat yürüttük; ama bir yerde tıkandık, bunun kusuru da bizim deği. Bozuan memeket ekonomisi bizi bu duruma soktu. Başbakandan bir yanıt aamaz. Bu yurda ani oarak gidip hakikaten durumun anatıdığı gibi oup omadığını öğrenmek istedim. (Yanıt yerine çocuk yuvaarına baskınar, gazeteerde sayfa sayfa karaama yazıarı ve o meşum karar.) ÇEK 5 Mayıs 1981 tarihinde Sayın Evren in başında oduğu Mii Güvenik Kuruu nun 51 no u kararıya kapatıır: Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu nun Tüzüğü gereğince kurumuş buunan gene merkezi, i merkezeri, içeerdeki şubeeri ie bucak ve köyerdeki koarı feshedimiştir. Mayıs 1983 te yeni bir kanun kabu ediir: Sosya Hizmeter ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu. Özete, çok büyük özveriere kuruan ve yaşatıan bu kurumun 1980 e kadar devete yük omaması bie kendi başına çok önemi bir ogudur. Peki, Sayın Kenan Evren in yurtarı mükemme hae getirdiğini iddia ettikten hemen sonra bu kurumu kapattırması nası açıkanabiir? Herhade bir yanıya Türk Tarih Kurumu, Türk Di Kurumu gibi kimi kurumar neden kapatıdıysa ÇEK de benzer nedenere kapatımıştı. Ama bunun ötesinde, ÇEK in çok önemi bir sosya güvenik kurumu oması gibi bir özeiği de vardı. Bu nedene ÇEK in kapatıışını 1980 sonrası, askeri yönetim atında Türkiye ye IMF (ve ABD) tarafından dayatıan neoibera poitikaara iişkiendirmek mümkün. Artık devetin sosya işeveri, para ayrımayarak güdükeştiriecek; her şey asında hiç de serbest omayan serbest piyasa dedikeri piyasacıık mantığına göre haediecekti. Neoibera poitikaara göre parası oan taebiye, sağık ve eğitim dahi istediği bütün ma ve hizmeteri aabiecekti; neoibera görüşe göre işsizik ve yoksuuk kapitaist sistemin işeyişinin bir sonucu değidi; bunar bireyse beceriksiziker ya da tembeikten kaynakanıyordu ve tabii hayırsever zenginer ve cemaater den yardım aabiirerdi. Özete, 1980 sonrası esen neoibera küreseeşme fırtınasıya birikte, devetin sosya işeverine karşı savaş açıdı. Bu fırtınada Çocuk Esirgeme ye devet bütçesinden yeterince kaynak ayrımadı, işer doğru dürüst denetenme omaksızın taşeron firmaara havae edidi. 4 ÇALIŞMA ORTAMI Kasım - Araık 2010

5 Çocuk Haber Çocukar Kakınma ve Adaet Dereyen: Emirai KARADOĞAN* Mienyum (Binyı) Kakınma Hedeferi nde Çocukar Nerede? Bireşmiş Mieter in Eyü 2000 deki Binyı Zirvesi nde 191 üke, yoksuuğu yarı yarıya azatmayı da içeren Binyı Kakınma Hedeferi ne (Mienium Deveopment Goas- MDG) 2015 yıına kadar uaşma kararı adı. Sayısa değerer üzerinden ouşturuan Binyı Kakınma Hedeferi şunardı: Geir yoksuuğu, açık, anne ve çocuk öümeri, hastaık, yetersiz barınma, topumsa cinsiyet, çevrenin tahribatı ve kakınma için kürese ortakık. MDG er hiçbir zoruka karşıaşmayacağı kabuünden hareket etmesine karşın, süreç zorukara karşıanmıştır; kakınan dünya tıkanmıştır. Dünya geneindeki çocuk hakarı savunucuarı, Çocuk Hakarı Bigi Ağı na (CRIN -Chid Rights Information Network) şikayeterde buunarak çeşiti soruar sormaktadırar. Çocukarın kendi ükeerinde, sırf hükumeter MDG de beirtien hedefere uaşmak için, üsteik eğitimin kaitesiziğinde hiçbir değişim omadan, neden öğretmensiz sınıfara tıkıştırımaktadır? (Bu uyguamaar MDG ie de uyuşmamaktadır). MDG nin neden marjina gruparı adres göstermediğini ve bazı durumarda da ayrımcıığı neden şiddetendirdiğini merak etmektedirer? Örneğin bazı ükeerde, hükumeterin MDG hedeferini gerçekeştirmek adına bazı maden firmaarına fon desteği sağaması, yeri gruparı kendi toprakarından mahrum bırakmıştır. CRIN bu tür oumsuzukar neticesinde, hedefere uaşmanın mucize oacağını savunmaktadır. ortaya konan 8 anahtar hedef, uusa poitikaarı yönendirmiştir. Öye ki, dar kapsamda anaşıan Mienyum hedeferi, birçokükeninn nihai hedeferiymiş gibi yansıtıdı. Fu bey hipotezi oarak ortaya atıan hipotezin bir yansıması oarak, topumar, sivi hakar ve özgürükeri ede etmeden önce, ik oarak ekonomik ve sosya hakarı gerçekeştirmeeri/ede etmeeri gerekir. Fakat bu tür önceikendirmenin üzücü yanı, sonraki nin bir türü gerçekeştiriememesidir. Paradoksa bir biçimde birçok ükede MDG erin başarıı bir şekide tamamanamamasının önündeki en büyük sistematik enge, çocuk koruma poitikaarını da içeren, uusa poitikaardaki öz-düşünüm (sef-refection) ve şeffafığın eksik omasıdır ve bu da sivi topum ve sosya sermayenin eksikiği ie igiidir. Şeffaf ve enerjik/hareketi (vibrant) bir topum, insanarın ekonomik ve sosya kakınma ie igii hakarını savunma yetkiniğine sahip omaarının yaşamsa temeeridir. MDG erin çocukarın hayatta kamasına odakanması bu sorunu örnekendirmektedir. BM Çocuk Hakarı Sözeşmesi (CRC) ve BM nin diğer begeeri tüm insan hakarına eşit davranışı geiştirmeye igii önemi ve değeri araçardır. CRC nin 6. maddesi, örneğin, hayatta kama ve kakınma hakarının birbirinden ayrımazığını (bütünüğünü) vurguamaktadır. Ve fakat, MDG erce özeike beş yaş atı çocukarın hayatta kamaarına odakanımasını özendirmekte ve daha büyük çocukarın hayatta kaması ve geişimi göz ardı edimekte bekeme istesi ne konmaktadır. Diğer yandan yayınanan bir raporda (Internationa Aert) Mienyum Kakınma Hedeferi nin yorgun bir kakınma paradigması ve yetersiz bir iereme oduğu die getirierek, artık hareket etme zamanının geip te geçmekte oduğu vurguanmıştır. Resim: adresinden aınmıştır. Sayısa veriere oan güvene, çocukarın statüerinin geiştirimesinin ön koşuu oan kakınmanın siyası ikeeri oan içerme (incusion) poitikaarı, başarının neden sağanamadığı ve atında yatan nedeneri sorguamada MDG başarısız omuştur. Çünkü MDG bir tick box kütürü (bahşiş niteiğinde) gibi görümüş ve uyguanmıştır. Bu nedene artık MDG erden bir bekenti yerine, kürese örgüter dikkaterini tekrardan ükeerin insan hakarı ie igii poitikaarına çevirmişerdir. Bireşmiş Mieter Çocuk Hakarı Komitesi üyesi Danius Puras ın eeştirierinden birisi de hakar arasındaki hiyerarşik yapı ouşturuması ve MDG erin de bu hiyerarşik yapının ikmaini ve desteğini sağadığı yönündedir. Ona göre, Binyı ya da diğer adıya Mienyum bidirisinde * Fişek Enstitüsü Çaışan Çocukar Biim ve Eyem Merkezi Vakfı Gönüüsü En son 2000 deki Binyı Doruk Topantısı nda dünya öndereri, 2015 e kadar açığı yarı yarıya azatma sözü vermişti. Ancak son duruma bakıırsa 2015 e kadar verien sözün tutuması pek mümkün deği. Uusararası Barış Araştırmaarı Enstitüsü nün yayınadığı 2001 siahanma raporuna göre, dünyada siah yatırımarına yapıan topam harcama 772 miyar doar. Siahanmaya harcanan paranın sadece 15 te biri ayrıabise, dünya açıka mücadeede önemi bir kavşağı dönmüş oacak (CNNTÜRK, 2005) ÇALIŞMA ORTAMI Kasım - Araık

6 Çocuk Haber Resim, koaakutur.com adresinden aınmıştır. ( Mienyum çocuğu, öye diyorar, hak çocuğuna karşıık). MDG doruk topantısından önce, çocuk eviiğinin sona erdirimesine yöneik bir inisiyatif ouşturudu. ABD eski başkanı Jimy Carter ve Breziya Eski başkanı Fernando Enrique Cardoso sırasıya Guardian ın web sitesinde konuya igii ortak bir bidiri yayınadıar. Topumarın, kızarın eğitimerinin ekonomik ve sosya maiyetinin, onarın düğün masrafarından daha faza oduğunu anamaya başadığı ve değişimerin çok hızı yaşandığı günümüzde, yetkiierin ciddi bir şekide yasa düzeneme yapmaarına gereksinimimiz var. Bu durum kız çocukarını okuda tutmak için gereki oan finansa destek kadar, duyarı müzakere ve düşüncei iderik gerektirir. Ayrıca bu uyguamayı bitirmek için çaışacak grupara, topum oarak uusa ve uusararası düzeyde gereki desteği de vermek zorundayız. Çoğumuz, çocuk eviiğinin etkierini doğrudan hedefemeden, yoksuarın ya da marjina grupardaki kadınarın ve kızarın hayat standartarını geiştiremeyeceğimizin farkındayız. (CRINMAIL 1193, 2010) Öte yandan, kimi aanardaki güçüker sürmektedir. Çabaarın sürdürümesi gereken aanar açık ve yoksuuğun ortadan kadırıması (hedef 1); kadın-erkek eşitiği (hedef 3); çocuk öüm oranı (hedef 4); ve anne öüm oranıdır (hedef 5). Araarında Dünya Bankası ve Uusararası Para Fonu gibi Bretton Woods kuruuşarının da buunduğu BM örgüteri ükeye çeşiti aanarda yardımcı omaktadırar: Yoksuuka mücadee, demokratik yönetişim, çocuk ve kadın hakarı, sağık, mütecier ve göç, çaışma yaşamı, gıda ve tarım, afet yönetimi ve uyuşturucu maddeere mücadee bunar arasında sayıabiir. (BM Türkiye, 2011) Çocukara Yöneik Adaetsiz Uyguamaar İnsan Hakarı İzeme Örgütü nün raporuna göre Kenya da hükumetin hastaık beirtierini hafifetici bakıma (paiative care) getirdiği kısıtamaar, çocukarı, HIV/AIDS ya da kanser gibi hastaıkarın akut ya da kronik ağrıarıya başbaşa bırakmıştır. Gereksiz Ağrı / Izdırab: Kenya da Hükümetin Çocukara Hastaık Beirtierini Hafifetici Bakım Sağama Başarısızığı başıkı rapor, bunun gibi durumardaki çocukara verien fiziki ve psikoojik zarararı gösteren Network araştırma bugurarını ortaya koyuyor. Rapor, 141 vakayı gözden geçiriyor; bu amaça, aıkoyma şartarı ve şiddet, tıbbı bakımın koşuarı ve çocuğu aiesinden ayırmanın etkieri gibi bir dizi mesee ie igii tavsiyeerde buunuyor. Resim, php?query=53797,adresinden aınmıştır. Resim, firatnews.eu, web adresinden aınmıştır. Türkiye Bin Yı Kakınma Hedeferinin Neresinde? Türkiye de Binyı Kakınma Hedeferi nin kimi aanarda başarıı oduğu vurguarken, çocuk ve diğer risk gruparı ie igii geişmeer ya yetersiz ya da haa aşka dışsa desteğe gereksinim duyuduğu vurguanmıştır. Türkiye Bireşmiş Mieter Bürosu na göre Bin Yı Kakınma Hedeferi Raporu (2005), Türkiye nin bu hedefer doğrutusunda sağadığı ieremenin bir göstergesi niteiğindedir. Rapora göre Türkiye hedeferin çoğunu 2015 yıına kadar gerçekeştirme, hatta aşma younda önemi mesafe amış buunmaktadır. Uusararası Af Örgütü (AI Amnesty Internationa), Sudan a ceza yasasında yer aan ve her yı binerce insanın, özeike kadın ve kızarın açık-saçık ve ayıp kabu edien giyimden kaynakı oarak tutukanmasına yo açan ayrımcı hükmün ipta edimesi için çağrıda buundu. Bu suçu işeyenerin çoğu bir araya getirierek asayiş mahkemesince kırbaça cezaandırımakta ve avukat / savunma hakarı verimemektedir. Bu bağamda gereki tedbireri aması açısından Sudan devetinin yapması gereken önceiki düzenemeer şu şekide ortaya konmuştur: Devetin aci oarak yapması gerekener, Asayiş yasasını ve 1991 tarihi ceza yasasının 152 maddesini de içeren asayiş rejiminin (pubic order regime) fesih edimesi, çünkü bunar muğak ve beirsiz, ayrıca Sudan ın insan hakarı yükümüükerini yerine getirmesine de enge omaktadır. Uusararası Medeni ve Siyasi Hakar Sözeşmesi nin 7. maddesi ie Afrika İnsan Hakarı ve Hakarın Hakarı Sözeşmesi nin (ACHPP-African Charter on Human and Peopes` Rights) 5. maddesini de içeren 6 ÇALIŞMA ORTAMI Kasım - Araık 2010

7 Çocuk Haber uusararası yasaarca yükümü oduğu insan hakarı yükümüükerini yerine getirmek. Zaim, insanık dışı ve açatıcı bir cezaandırma oan, suçuarı kırbaçama cezasının asayiş rejimi kapsamından çıkarıması (CRINMAIL 1192, 2010). Dünyadan kısaca CRIN New York ta BM bünyesinde çocuk suçuara yöneik, insanık dışı cezaandırmaarın sona erdirimesi için bir kampanya başattı. Ükeerden aınan bireyse haberere göre, çocukar işedikeri suçardan doayı, idama, ömür boyu hapse ve fiziki şiddet içeren cezaara çarptırımaktadırar. CRIN ye göre, çocukara yöneik bu tür barbarca muameeerin devam etmesinin nedenerinden birisi de, insanık dışı cezaandırma reaitesinin, görünür omamasından kaynakanmaktadır. Konuya igii resmi kayıtara uaşmak nispeten koayken, bireyse tanıkara uaşmak çok zor. Bu amaça CRIN bir çağrıda buanarak, -bu kampanyanın büyük bir etki yapabimesi açısından- bu tür insanık dışı uyguamaara yöneik bigi, görüntü ve resimerin, e-posta adresine gönderimesini istiyor. Bu konudaki detayı bigi 13 Ekim 2010 tarihinde CRIN nin web sitesinde yayınandı. Afrika da Kenya ve Tunus, çocukara yöneik her türü şiddeti tamamen yasakadı. Aynı zamanda bu başarıyı sağayan ik Afrika ükeeri oarak kayıtara geçtier. Bireşmiş Mieterin, yeni bir araştırmasına göre, Paraguay da da kendi everi de dahi omak üzere, çocuğa yöneik, ısırma, tekmeeme, yakma, kısmı boğuma/ havasız bırakma, gibi fizikse şiddet ve eziyeter yasakandı. BM Çocuk Fonu UNICEF in bir raporuna göre, fizikse cezaandırma, sözü aşağıama gibi uyguamaarın, bazı hükumeterce de destekenen kütüre açıdan kabu ediebiir bir eğitim formu oarak görüdüğü tespit edimiştir. Türkiye deki Sivi Topum Örgüteri (STÖ), Geçen Eyü ayında Referanduma onayanan Anayasa değişikiğinin, teme çocuk hakarı ikeerinin Türk hukuk sistemi ie bütüneştirimesinde başarısız oduğunu die getirmişerdir. STÖ er çocuk hakarının ayrı bir başık oarak anayasa düzenemesinde yer aması için çağrıda buunmuşardı. T.C. Anayasasının 41. maddesinde yapıan değişikike, çocuk hakarı sadece aie biriği bağamında ee aınmaktadır. Orta Afrika Cumhuriyeti (CAR), Bireşmiş Mieterin Çocuk Hakarı Sözeşmesinde yer aan çocukarınssiahatına aınmasını yasakayan Opsiyone Protokoü nü imzaadı. Benzer şekide Zambiya da BM nin İşkence ve Diğer Zaimane, İnsanık Dışı veya Onur Kırıcı Muamee veya Cezaya Karşı Sözeşmesi nin Opsiyone Pprotokoünü imzaadı.. CAR ayrıca Çocuk Hakarı Sözeşmesinin, çocuk ticareti, çocuk fahişeiği ve çocuk pornografisine yöneik Opsiyone Protokoünü de imzaadı. Çocukarın siah atına aınmaarını durdurmak, siah atında oanarın serbest bırakımasını destekemek ve onarın sivi hayata yeniden entegre omaarına yöneik oarak ve giderek büyüyen BM desteki inisiyatife Paris Uzaşması- 11 yeni üke adını yazdırdı. İngitere Çocuk Hakarı İttifakı (CRAE -The Chidren s Rights Aiance for Engand), çocukarın Avrupa ve diğer uusararası düzemerde, karar ama mekanizmaarına katıımarının boyutunu ortaya koymayı amaçayan bir projeyi hayata geçirdi. Bu proje, Avusturya, Estonya, İranda, Modova Cumhuriyeti, Romanya ve Rusya ie ortakaşa yürütümektedir. Yürütüen aan araştırması, Avrupaı STÖ erin çocukarın (17 yaş ve atı) uusa ve uusararası düzeyde karar ama süreçerine katıımını nası destekedikerini -eğer destekiyorarsa- öğrenmeye çaışıyor. CREA bu araştırmaya, çocukarın uyum içinde Avrupa geneindeki değişimi nası etkieyebieceğinin bir resmini çıkarmayı ümit ediyor. Böyece Avrupa komisyonuna, çocukarın karar ama mekanizmaarına entegre edimesinin sağanabimesine yo açacak tavsiyeerde buunacak Ünü Amerikan çikoata markası Hurshey, çikoata yapımında kuanımak üzere Afrika dan getirttiği kakaonun üretiminde zora çaıştırma ve çocuk emeği kuanıdığı yönünde STÖ erin suçamaarıya karşı karşıya kamıştır. Green America, Oasis USA, Goba Exchance ve Uusararası İşçi Hakar Forumu (ILRF) e göre, Hurshey, kakao sağadığı Afrikada ki bögenin işçi hakarının suistimai açısından ekei omayan bir yer omasını sağayamamıştır (CRINMAIL 1194, 2010). Kaynakça: BM Türkiye, CNNTÜRK, (2005), Dünyada Açığın Nedeni Savaşar cnnturk.com /2005/sagik/05/23/ dunyada.acigin.nedeni.savasar/ /index. htm CRINMAIL 1192 (2010), CRINMAIL 1193 (2010), CRINMAIL 1194 (2010), Ne yapımaı? 1. İş öncesi; yapıacak iş adımarı beirenmei (İş Güveniği Anaizi risk değerendirmesi - Yapımaı), her bir iş adımındaki oası riskere göre önemer (önceden) aınmaıdır. 2. İkinci kata çıkmak için uygun iskee / merdiven yapımaı, korkuuku çaışma patformu ouşturumaı, bunun mümkün omadığı durumarda işçiye paraşüt türü, şok emici bağantı ipi emniyet kemeri verimei ve bu kemereri bağayacakarı yerer ayaranmaıdır. 3. İşçier kesinike beton bok üzerinde, mazemenin taşındığı yere götürümemei. 4. İşçier kesinike sapanara asıarak bir yerden başka bir yere havadan taşınmamaı. 5. Yapıan işem yetkii bir teknik eemanın gözetiminde ve denetiminde yapımaı. 6. Vinç operatörü vincin kancasında böye işçieri taşıma sorumuuğunu amamaı. 7. Vinç in kancasında emniyet mandaı omaı. 8. Vinç ayakarının zemine batıp, üzerindeki mazemeyi saamaması veya eğmemesi için, ayakarın atına yeteri dayanıkıka geniş papuçar konmaı. 9. İşçier baret, emniyet kemeri, iş güveniği ediveni, ayakkabısı ve iş ebisesi kuanmaıdır. 10. İşçierin vinç ie taşınmasının zorunu oduğu durumarda; en azından ikinci bir vinç kuanımaı, vinç operatörü sertifikaı omaı, işçierin yüksekte ağır ve tehikei işerde çaışabiecekerine dair raporarı omaı, vinç, sapanarı, mapaarı vb. kontro ve yetkii makina mühendiserince kontro ve test edimeidir. İşçier, paraşüt türü emniyet kemeri ie, vinç gibi kontroü yapımış ve begeenmiş sepet içinde taşınmaıdır. > Sayfa 23 ün yanıtı İKİ DAKİKA DÜŞÜN ÇALIŞMA ORTAMI Kasım - Araık

8 Söyeşi Çocuk İşçi Omak: Ömer Atıgan İe Geçmişe Doğru Bir Yocuuk * Görüşmeyi Gerçekeştiren : Ercüment Erbay Araştırma Görevisi, Hacettepe Üniversitesi İ.İ.B.F. Sosya Hizmet Böümü Görüşmeyi Gerçekeştiren: Ercüment ERBAY* Ercüment Erbay: Ömer Bey merhaba, önceike bu yoğun çaışma temponuzda zaman ayırıp görüşmeyi kabu ettiğiniz için çok teşekkürer. Sizi tanıyarak başayaım mı? Ömer Atıgan: 1974 Ankara doğumuyum. Eğitim durumum, Ortaoku 1 den terk. Ercüment Erbay: Okuu bıraktıktan sonra ne yaptınız? Ömer Atıgan: Şu an çaıştığım firma oan Yiğit İş Makineeri ne çırak oarak girdim. Büyük iş makineerinin tamirini yapıyoruz. Ercüment Erbay: Çırak oarak çaışmaya başadığınızda kaç yaşındaydınız? Ömer Atıgan: yaşındaydım. 21 senedir bu firmada çaışıyorum. Ercüment Erbay: Peki sizi çaışmaya yöneten şey neydi, neden okumayı tercih etmediniz? Ömer Atıgan: Okumaya çok igim yoktu. Okumayı istemedim, çaışmayı istedim. Patronum, babamın asker arkadaşı. Getirdi buraya verdi. Ercüment Erbay: Çaışmanıza maddi yetersiziker neden omadı diyebiir miyiz? Ömer Atıgan: Maddi duruma igisi yoktu. Ben okumak istemedim, hevesim yoktu okumaya. Ercüment Erbay: yaşında çaışmaya başadınız, o yıarı biraz anatabiir misiniz? Ömer Atıgan: Yaşıtarım oynarken ben çaışıyordum. Bunun dışında işimiz ağırdı, parça yıkama, temizik, her şeye koşturuyorduk. Yazın sıcak, kışın soğuk, zor yıardı. Ercüment Erbay: Bayağı zor omaı, başka ne tür sıkıntıarınız odu? Ömer Atıgan: O yıarda dayak serbestti mesea. Çok dayak yedim. Parça yıkanmamış derer döverer, iş omamış derer döverer. Ben çok dayak yediğim için şimdi çırakarımı dövmüyorum. Ercüment Erbay: Genede şiddet görener, kendierine fırsat gediğinde at kademedeki kişiere şiddet uyguayabiiyor. Ne güze siz bu uyguamayı devam ettirmemişsiniz. Ömer Atıgan: Ettirmedim, hoş bir şey deği. Zaten iş ağır. Ercüment Erbay: Bu arada Çırakık Okuu na gidebidiniz mi? Ömer Atıgan: Gittim, sağıktan faydaanmam için sigorta yaptı oku. Daha sonra kafaık ve ustaık begeerimi de adım. Ercüment Erbay: Çırakık yıarınızda adığınız ücret nasıdı? Ömer Atıgan: Çırak ücreti işte nası our, azdı. Ayık aırdım, babama verirdim. Bana günük harçık verirdi. Ercüment Erbay: Çırakık döneminiz kaç yı sürdü? Ömer Atıgan: 19 yaşıma kadar sürdü. Ercüment Erbay: Yani askere gidene kadar sürdü? Ömer Atıgan: Sürdü tabi ama yeni geen çırak oduğunda daha kötü işeri onara devrediyor, bir nevi kıdem atıyorsunuz. 8 ÇALIŞMA ORTAMI Kasım - Araık 2010

9 Söyeşi Çırak Ömer Atıgan arkadaşarı ie.. Ercüment Erbay: Askerik gibi yani? Ömer Atıgan: Aynen öye. Ercüment Erbay: Sonra askere gittiniz. Ömer Atıgan: Askere gittim. 1.5 sene askerik yaptım. Gedim, tekrar burada iş başı yaptım. Aıştığım yerdi. Yine buraya gedim. Ercüment Erbay: Çocukuğunuza geri dönersek, o zamanar geeceke igii ne gibi hayaeriniz vardı? Mesea böye bir işyeri açmak hayaerinizde var mıydı? Ömer Atıgan: Düşünüyordum ama baktım oacak gibi deği. Şimdi de düşünmüyorum. Ercüment Erbay: Neden düşünmüyorsunuz? Maddi nedenere mi? Ömer Atıgan: Bei bir maddiyat gerektiriyor tabi ama Usta Ömer Atıgan bir çırak ie... ası neden, para bırakmıyor bu iş. Tamirciikten para kazanmak bitmiş. Aım satımda para var artık. Ercüment Erbay: Sizi çocuk işçi oduğunuz günere geri götürsek yine çaışır mıydınız? Ömer Atıgan: Kesinike çaışmazdım, okurdum. Okumak daha mantıkı. Ercüment Erbay: Kendi çocukarınızı çırak oarak çaıştırır mısınız? Ömer Atıgan: Çaıştırmam. Burada en hafif parça kg. Çocuğumu sanayide ezdirmem. Ercüment Erbay: Gene oarak konuşsak, çocukar sizce çaışmaı mı? Ömer Atıgan: Çaışmamaı tabi ama benim durumunda deği herkes, durumu çok kötü oan aieer çaıştırır. Ercüment Erbay: 12 yaşında ağır koşuarda çaıştınız, okuyamadınız. Peki o yıarın size kazandırdığı bir şeyer odu mu? Ömer Atıgan: Odu. Çaışmasaydım sokak serserisi oabiirdim. Türü beaara buaşabiirdim. Ercüment Erbay: Çocukukta çaışmak size ne kaybettirdi desem? Ömer Atıgan: Çocukuğumu hiç yaşamadım. E kapısında çaışıyorsun, her türü zor. Yaşayamadığım çocukuğumu çocukarıma yaşatmaya çaışıyorum. Ercüment Erbay: Ekemek istediğiniz bir şey var mı? Ömer Atıgan: Yani çocukukta çaışmak zor, diyeceğim bu. Benim yaşım 36, gören sanıyor. Sanayide çaışmak koay deği. Kendi işyeriniz değise hiç koay deği. Ercüment Erbay: Çok teşekkür ederim benime yaşamınızı payaştığınız için. İyi çaışmaar. Ömer Atıgan: Ben teşekkür ederim gediğiniz için. ÇALIŞMA ORTAMI Kasım - Araık

10 İş Sağığı Güveniği Devreye Ama Öncesinde Makinaarda İş Güveniği Kontroü Mustafa TAŞYÜREK* İki kez oan, üçüncü kez de our Hata yapmak kötüdür, ancak yineenmesi daha kötüdür. (Japon Deyişeri) Ükemizde iş kazaarının tanımı ve kapsamı 5510 sayıı Sosya Sigortaar ve Gene Sağık Sigortası Kanunu nun 13. maddesinde ve Sosya Sigorta İşemeri Yönetmeiği nin 37. maddesinde beirtimiştir. Bazı kaynakarda ise, (sıkça gördüğümüz çaışma ortamı gerçekeri ie bağdaşmayacak şekide) İş kazası, bekenmedik ani bir oaydır. İşin geişmesini öner veya işi durdurur şekinde tanımanmaktadır. Bir anamda kaza geiyorum demez i çağrıştırıyor bu tanım. Oysa bugün biz biiyoruz ki kaza geiyorum der. Bir iş kazası; insan, mazeme, makina, teçhizat (vinçer, istif makinaarı vb.) ve zaman (üretim) kaybı faktörerinden herhangi birini veya birkaçını birikte kapsayabiir. İşverener işyererinde meydana geen iş kazasını ve tespit ediecek mesek hastaığını en geç iki iş günü içinde yazı ie igii (Ça.ve Sos.Güv.Bak.) Böge Müdürüğüne (İş K. m.77), o yer yetkii kouk kuvveterine derha ve Sosya Güvenik Kurumu (Şube Md.) da en geç kazadan sonraki üç iş günü içinde (5510 s. Sos.Sig.Gene Sağ.Sigor. K. m.13) iş kazası ve mesek hastaığı bidirgesi (Sosya Sigorta İşemeri Yönetmeiği Ek-7) ie doğrudan ya da taahhütü posta ie bidirimesi zorunudur. Sosya Güvenik Kurumu na bidirimek zorunda kaınan kazaarın sayısına bakıdığında son üç yıda, hemen hemen her yı yakaşık sekiz bin (8000) azadığı görümektedir (Bkz: Tabo:1). Tabo 1 : SGK ya Bidirien İş Kazaarının Kaza Sebeperine Göre Dağıımı Yıar İş Kazaarının Kaza Sebeperine Göre Dağıımı Bir veya birden faza cismin sıkıştırması, ezmesi, batması, kesmesi Düşen cisimerin çarpıp devirmesi Makinaarın sebep oduğu kazaar Kişierin düşmesi TOPLAM İŞ KAZASI SAYISI (Kaynak: T.C. Sosya Güvenik Kurumu Başkanığı Sosya Güvenik Kurumu İstatistik Büteneri; 2007, 2008 ve 2009 yıı istatistik yıığı) * Kim. Müh., İş Sağığı+İşetme Yönetimi Biim Uzmanı Çaışma Bakanığı Eski İş Güveniği Müfettişi ( ) İş Güveniği Uzmanı (A Sınıfı Sertifikaı) Fişek Enstitüsü Çaışan Çocukar Biim ve Eyem Merkezi Vakfı Denetim Kuruu Üyesi Bu tabodan çıkan sonuca bakarak iş kazası sayısında son üç yıda ciddi azama oması, zorunu sigortaı sayısının artmasına rağmen (Bkz:Tabo 2) gene oarak çaışma koşuarında (kısa sürede) iyieşmeer mi omaktadır (?) sorusunu aka getirmektedir. Tabo 2 : İş Kazası ve Mesek Hastaığı Kayıparı Süreki İş Görmezik ve Öümer İş kazası ve mesek hastaığı sonucu süreki iş görmezik İş kazası ve mesek hastaığı sonucu öümer Zorunu sigortaı sayısı Yıar Süreki iş görmezik ve öüme sonuçanan iş kazaarı sayısındaki (ciddi) artış (Bkz: Tabo 2), bizim işyererinde yaptığımız gözemer, yukarıda beirtien iyimseriğin doğru oamayacağını ortaya koymaktadır. Acaba, iş kazası ve mesek hastaıkarı son yıarda resmi kurumara daha az(mı) bidirimekte, oanakarın everdiği öçüde kazaıar işyerinde(mi) tedavi ettirimekte?. Her hade çaışma ortamında iş sağığı ve güveniği koşuarında (gene oarak) iyieşme omamakta ki kayıp, acı ve ızdırap sayısı artmaktadır. Oysa, iş sağığı ve güveniği uzmanarı oarak; küçük ve büyük iş kazası deyimerinin yanıtıcı oduğunu işyeri yöneticierine ve çaışanara vurguayıp duruyoruz. Çoğu durumarda bu deyimer yersiz oarak büyük veya küçük yaraanmaarı ( oay veya ciddi oayı) beiremek için kuanıır. Kaza ve yaraanma bu şekide birbirine karıştırıır ise, önemi yaraanma (ciddi oay) görümeyen kazaar, küçük kazaar adı atında değerendiriebiir (..ki çoğunuka da resmi kurum istatistikerine de girmezer). Bu etki atında yanız önemi yaraanmaara birikte oan kazaar inceenirse (araştırıırsa), çok değeri bigier gözden kaçar ve sonuç oarak, istatistiker yersiz oarak sınırandırımış, (işyeri ve üke bazında) gerçek değerini kaybetmiş our. Bize göre iş kazası (yönetse bir hatadır!) veya mesek hastaığının (oayın veya ciddi oayın) nedenini bumak önemidir. Hatanın nedenini kişiye zarar vermek için deği de, herkesin ders aması için araştırmak, yineenmesini önemeye çaışmak zorunudur. Hatanın önenmesi ve ortadan kadırıması için iki yo var- 10 ÇALIŞMA ORTAMI Kasım - Araık 2010

11 İş Sağığı Güveniği dır; tanımama ve sorguama. Bunu yapabimek için de kazaya ramak kama, oay, ciddi oay ciddi iş kazası nın hepsinin kaydedimesi (tanımanması) gerekmektedir. Hatanın nedenerinin araştırıması için uyguanacak yöntem, önce hatayı tanımamaktır. Bunun için (5N 1K) yöntemi uyguanır. (Ne, nerede, ne zaman, niçin, nası +kim?) sorusu soruur ve yanıtı aınır. Hatanın nedenerini araştırmak için kuanıan metod ise 5 Why s metodudur. Bu yöntem ; 5 kez niçin diye sorarak (iş kazası veya mesek hastaığı) sorunun köküne inimesini sağayan bir yodur. İş kazası(nın) bir veya bir kaç faktörü etkieyebieceğini (Ör: insan, mazeme, makina, teçhizat, üretim zaman kaybı) beirtmiştik. Bu nedene, iş kazaarı (ve mesek hastaıarının) önenmesi çabaarında, yanız yaraanma faktörü göz önünde tutuursa, çaışmaara yanış bir yön verimiş our. Sonuç ve önerier İşçi sağığı ve iş güveniği ie igii işçiere önerimizi üç ana madde de şöye sıraayabiiriz: 1- İş Güveniği kuraarına uyunuz (İk önemi nokta, iş güveniği kuraarına her aanda kesinike uymaktır). 2- Durdur Çağır Beke (makinada bir arıza oduğunda derha makinayı DURDUR, grup iderini (amirini) ÇAĞIR ve makinaya dokunmadan BEKLE. Asa probemi basit gibi görerek kendiniz müdahae etmeyiniz) 3- Küçük kazaar da önemidir (En küçük yaraanmada bie derha grup iderinize (amirinize) temasa geçerek sağık birimine başvurunuz). kaza davardığı sonuç; 1 önemi kazanın atında 3 küçük hafif kaza (3 güne kadar işe gememe), 50 ik yardım gerektiren kaza, 80 sadece hasara sonuçanan kaza oay, ve 400 ramak kama oayı omaktadır). Kaza anaizeri, yaraanmaya neden oan her kaza başına, yaraanma omadan meydana gemiş, RAMAK KAL- MIŞ, KIL PAYI ATLATILMIŞ, verimiş sadakam varmış dedirtmiş pek çok kazanın oduğunu göstermektedir. Kazaarın önenmesinde, bu oranar ayrı bir önem taşır. Bu oranar sadece yaraanmaar ie ve insan gücü kaybına deği, aynı zamanda mazeme, teçhizat ve makina hasararı ie, üretim zaman kayıparının önenmesi zorunuuğu gösterir. Mademki güvensiz koşuar ve güvensiz davranışar kontro ediebien durumardır. O hade, işyeri yönetim kademesi, kaza meydana getiren durumarı yaraanma ouşmadan çok önce kontro edebime ve öneme oanağına sahiptir. Bu bağamda İşyeri yönetimine önerimiz ise ; Çaışmakta oan veya devreye yeni aınan veya 4M (MAN (adam) MATERIAL (mazeme), MACHINE (makine) ve METHOD (metod) maiyet denetimi) değişikiği uyguanan makinaarda iş güveniği ve işçi sağığı açısından herkesin herşeyi tam ve eksiksiz kontro etmesini sağayarak gereki oan asgari güveniği sağamak için işyererinde uyguanabiecek (aşağıdaki) kontro istesi ve yöntemini işyerinizde uyguayınız. Listedeki her bir soruya: 1 Ekipmanın dizaynını yapan böüm (Mühendisik Böümü), Ekipmanı kuanacak oan böüm (üretim / imaat böümü) ve İş Sağığı ve Güveniği böümü ayrı ayrı cevapandıracaktır. 2- Değerendirmeerde aşağıda beirtien öze işareter kuanıacaktır Uygun X... Uygun deği Değerendirmeye aınmayacak Geiştirimei Şeki 1 : Heinrich Üçgeni (Heinrich in orjina baskısından) Endüstriye iş güveniği nin öncüerinden Herbert Wiiam Heinrich in ABD de 1931 yıında yayınadığı (Endüstriye Kazaarın Önenmesi - Biimse Yakaşım kitabında ) 1500 araştırma sonucu; 1 önemi ciddi kazanın atında 29 küçük kaza(hafif yaraanma), 300 yaraanmasız kaza ramak kama oduğunu saptamıştır (Bkz: Şeki 1). (Bird in yine ABD de ve 1969 da 21 iş kounda 297 araştırmada inceediği kaza da vardığı sonuç; 1 önemi kazanın atında: 10 küçük hafif kaza, 30 mada hasar ve 600 ramak kama oayı - Tye / Pearson ın İngitere de 1975 yıında yayınadığı 2000 araş. Sonucu inceediği Diğereri. (Bu durumda probemin çok çabuk çözümesi tamir edimesi gerekmektedir.) 3- Çaışma yasaarının öngördüğü hükümer koyu renki yazımıştır. 4- Çaışma yasaarında öngörüen maddeer tam ve eksiksiz omaıdır. 5- Kontro formunda soruara 0 işareti ie beirtiener kontro öncesi veya kontro sırasında üretim grubu ie birikte değerendiriecektir. Değerendirme Çaışma yasaarında öngörüen hükümerde eksikik varsa gideriinceye kadar çaışmaya izin verimez. ÇALIŞMA ORTAMI Kasım - Araık

ÇALIŞMA ORTAMI. İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 111 Temmuz - Ağustos 2010. Çocuk Hakları Nerede Kaldı?

ÇALIŞMA ORTAMI. İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 111 Temmuz - Ağustos 2010. Çocuk Hakları Nerede Kaldı? ISSN 1302-3519 ÇALIŞMA ORTAMI İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 111 Temmuz - Ağustos 2010 Dünyadaki Çirkinikerin Yükünü Çocukar Taşıyor Çocuk Hakarı Nerede Kadı? İnşaatarda Yatıp Kakma Yereri İş Sağığı ve Güveniği

Detaylı

Sağlık ÇALIŞMA ORTAMI. Güvenlik Çevre. Çalışma Ortamı Sayı 109 Mart Nisan 2010. Çocuk İşçiliğinden İşverenliğe Uzanan Bir Yaşamın Öyküsü: Erdal Burak

Sağlık ÇALIŞMA ORTAMI. Güvenlik Çevre. Çalışma Ortamı Sayı 109 Mart Nisan 2010. Çocuk İşçiliğinden İşverenliğe Uzanan Bir Yaşamın Öyküsü: Erdal Burak Sağık ISSN 1302-3519 Güvenik Çevre ÇALIŞMA ORTAMI Çaışma Ortamı Sayı 109 Mart Nisan 2010 SÖYLEŞİ Ercüment Erbay Gürhan Fişek Çocuk İşçiiğinden İşvereniğe Uzanan Bir Yaşamın Öyküsü : Erda Burak İki Ayda

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. Sevgi Yumağı Çocuk İşçiliğine Hayır, Kaliteli Eğitime Evet. Ali Osman Abacı : Zor Yollardan Geçtik

ÇALIŞMA ORTAMI. Sevgi Yumağı Çocuk İşçiliğine Hayır, Kaliteli Eğitime Evet. Ali Osman Abacı : Zor Yollardan Geçtik ÇALIŞMA ORTAMI İş Sağığı ISSN 1302-3519 Güveniği İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 141 Sevgi Yumağı Çocuk İşçiiğine Hayır, Kaitei Eğitime Evet Ai Osman Abacı : Zor Yoardan Geçtik Temmuz - Ağustos 2015 İŞÇİ SAĞLIĞI

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. Adalet ve Çocuk. Basından Esirgenen Çıraklar, Bir İyi Uygulama Örneği

ÇALIŞMA ORTAMI. Adalet ve Çocuk. Basından Esirgenen Çıraklar, Bir İyi Uygulama Örneği ÇALIŞMA ORTAMI ISSN 1302-3519 İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 123 Adaet ve Çocuk Basından Esirgenen Çırakar, Bir İyi Uyguama Örneği Temmuz - Ağustos 2012 İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ HİJYENİ ÇEVRE

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. Toplum Hekimliğine Gönül Verenler: Sıtma Mücadelesinde Bir Öncü : Yüzbaşı Şahin

ÇALIŞMA ORTAMI. Toplum Hekimliğine Gönül Verenler: Sıtma Mücadelesinde Bir Öncü : Yüzbaşı Şahin ÇALIŞMA ORTAMI ISSN 1302-3519 İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 115 İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ HİJYENİ ÇEVRE TOPLUM ÖRGÜTÇÜLÜĞÜ ÇOCUK EMEĞİ KADIN SOSYAL POLİTİKA NÜFUS SOSYAL HEKİMLİK Topum Hekimiğine

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. Göz Göre Göre Kullanılan Çocuk Emeği. Karıncalar Mesaide. (Özer Akbaşlı ile Söyleşi)

ÇALIŞMA ORTAMI. Göz Göre Göre Kullanılan Çocuk Emeği. Karıncalar Mesaide. (Özer Akbaşlı ile Söyleşi) ÇALIŞMA ORTAMI ISSN 1302-3519 İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 124 Göz Göre Göre Kuanıan Çocuk Emeği Eyü - Ekim 2012 İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ HİJYENİ ÇEVRE TOPLUM ÖRGÜTÇÜLÜĞÜ ÇOCUK EMEĞİ KADIN

Detaylı

İş Sağlığı Güvenliği ÇALIŞMA ORTAMI. Ufkunun Ötesi : Çırak Hüseyin Güneş in Yaşam Öyküsü. Kopan; Vinç, Halat, Sapan

İş Sağlığı Güvenliği ÇALIŞMA ORTAMI. Ufkunun Ötesi : Çırak Hüseyin Güneş in Yaşam Öyküsü. Kopan; Vinç, Halat, Sapan ISSN 1302-3519 İş Sağığı Güveniği ÇALIŞMA ORTAMI İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 140 Ufkunun Ötesi : Çırak Hüseyin Güneş in Yaşam Öyküsü Isparta Gü Sektörünün Yapısa Sorunarı ve Topumsa Cinsiyet Eşitsiziği

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. Çalışan Çocuklar ve Çocuk Bayramının Düşündürdükleri Toplum Hekimliğine Gönül Verenler - 3: Bir Mutlu İnsan: Dr.

ÇALIŞMA ORTAMI. Çalışan Çocuklar ve Çocuk Bayramının Düşündürdükleri Toplum Hekimliğine Gönül Verenler - 3: Bir Mutlu İnsan: Dr. ÇALIŞMA ORTAMI ISSN 1302-3519 İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 110 İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ HİJYENİ ÇEVRE TOPLUM ÖRGÜTÇÜLÜĞÜ ÇOCUK EMEĞİ KADIN SOSYAL POLİTİKA NÜFUS SOSYAL HEKİMLİK Çaışan Çocukar

Detaylı

www.fisek.org.tr ÇALIŞMA ORTAMI Çalışan Çocuklara Vefa Borcu nuzu Ödemek İster misiniz? ISBN 1302-3519

www.fisek.org.tr ÇALIŞMA ORTAMI Çalışan Çocuklara Vefa Borcu nuzu Ödemek İster misiniz? ISBN 1302-3519 ISBN 1302-3519 ÇALIŞMA ORTAMI İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 94 Yoksuuğun Pençesindeki Çocukar İşyeri Hekimine Erişimde Adaetsiziker - II E ve Taşınabiir Eektriki E Aeteri www.fisek.org.tr Eyü - Ekim 2007

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. Çocuk Gelinler. İnsan Uyur, Tehlike Uyumaz. Nükleer Kazalar Perdeler Kapalı Kaldı. Kedi Gözü

ÇALIŞMA ORTAMI. Çocuk Gelinler. İnsan Uyur, Tehlike Uyumaz. Nükleer Kazalar Perdeler Kapalı Kaldı. Kedi Gözü ÇALIŞMA ORTAMI ISSN 1302-3519 İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 117 Çocuk Geiner Nükeer Kazaar Perdeer Kapaı Kadı BÜYÜTEÇ : Kaçak Göçmen İşçier İnsan Uyur, Tehike Uyumaz İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ

Detaylı

İçindekiler. Sendikaya katılmamın en büyük nedeni kadın olmaktı Düzce de DESA nın direnen kadınları ile konuştuk. Sendikayı DESA ya koyana kadar devam

İçindekiler. Sendikaya katılmamın en büyük nedeni kadın olmaktı Düzce de DESA nın direnen kadınları ile konuştuk. Sendikayı DESA ya koyana kadar devam - s petro - İçindekier 3 4 5 7 10 12 2 Merhaba Kriz faturasının işçiye kesimesini engeeyeceğiz Petro-İş Sendikası 26. Dönem 3. Genişetimiş Başkanar Kuruu Ayrı bir kadın yapısı omaı Güneydoğu Avrupa Enerji

Detaylı

Ortaokul_Kitabi:Mizanpaj 1 09.12.2013 13:42 Page 1

Ortaokul_Kitabi:Mizanpaj 1 09.12.2013 13:42 Page 1 Ortaoku_Kitabi:Mizanpaj 1 09.12.2013 13:42 Page 1 Ortaoku_Kitabi:Mizanpaj 1 09.12.2013 13:42 Page 2 Ortaoku_Kitabi:Mizanpaj 1 09.12.2013 13:42 Page i AFETE HAZIR OKUL Bu kitap, Başbakanık Afet ve Aci Durum

Detaylı

EKOIQ SEÇİMLERİMİZ & GELECEĞİMİZ. Kim Bu Bilinçli Elektrik Tüketicisi? Yerel Adaylara 32 Soru. Yerel Seçimler için Sürdürülebilir Kentler Şartı

EKOIQ SEÇİMLERİMİZ & GELECEĞİMİZ. Kim Bu Bilinçli Elektrik Tüketicisi? Yerel Adaylara 32 Soru. Yerel Seçimler için Sürdürülebilir Kentler Şartı EKOIQ Y E Ş İ L İ Ş / Y E Ş İ L Y A Ş A M MART 2014 SAYI:37 İkim Değişiyor; Ya Davos un İkimi? Kim Bu Biinçi Eektrik Tüketicisi? Mesa Ararat: Geeceğin Şirket Hukuku, Topumsa Fayda Odakı Oacak www.ekoiq.com

Detaylı

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ. Öğrenci El Kitabı

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ. Öğrenci El Kitabı İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ Öğrenci E Kitabı 2014-2015 İÇİNDEKİLER Rektör den...4 Üniversitemiz Hakkında Gene Bigier...5 Üniversite Öğrencisi Omak! 29 Mayısı Omak!... 7 İstanbu da Okumak!... 11 Hangi

Detaylı

SOLUNUM 2012 çin Haz rl klar Tamam

SOLUNUM 2012 çin Haz rl klar Tamam s ounum Türkiye Sounum Araştırmaarı Derneği Yayın Organıdır Nisan 2012 a ktüe YIL 4 / SAYI 8 / SSN: 1309-5285 www.sounum.org.tr SOLUNUM 2012 çin Haz r kar Tamam TÜSAD n 34. Uusa Kongresi nde kongrenin

Detaylı

Volvo Trucks. Driving Progress VOLVO FM ÜRÜN KILAVUZU

Volvo Trucks. Driving Progress VOLVO FM ÜRÜN KILAVUZU Vovo Trucks. Driving Progress VOLVO FM ÜRÜN KILAVUZU 2 İyi bir kamyonu mükemme kıan nedir? Çoğu insan, bu etkenin verimiik oduğunu söyeyecektir. Odukça iddiaı bir söz. Peki, gerçekte de öye mi? Bizim için

Detaylı

Nazar Boncuğu Sağlık. Sigortası Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları

Nazar Boncuğu Sağlık. Sigortası Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları Nazar Boncuğu Sağık Sigortası Öze Şartarı ve Sağık Sigortası Gene Şartarı Sayın Sigortaımız, Sağık Sigortası aanındaki öncüüğümüzü sürdürerek sizere modern sağık kuruuşarında, en hızı sağık hizmetini,

Detaylı

Tesisat Sektörü, İki Uluslararası Etkinlikle Önce İstanbul, Ardından Antalya da Buluştu

Tesisat Sektörü, İki Uluslararası Etkinlikle Önce İstanbul, Ardından Antalya da Buluştu Tesisat Sektörü, İki Uusararası Etkinike Önce İstanbu, Ardından Antaya da Buuştu Uusararası Yapıda Tesisat Teknoojisi Sempozyumu na İgi Büyük Odu TTMD - Türk Tesisat Mühendiseri Derneği tarafından iki

Detaylı

Bild in der Größe 215x70 mm einfügen. İşletme Talimatı Axor

Bild in der Größe 215x70 mm einfügen. İşletme Talimatı Axor Bid in der Größe 215x70 mm einfügen İşetme Taimatı Axor İşareter ve Semboer d e İkaz hatıratması Çevre hatıratması! Oası araç hasararı i b İpucu Davranış taebi b Yapıması gereken işem (birçok b) É=É É=É

Detaylı

Kullanım Kılavuzu 3173

Kullanım Kılavuzu 3173 MO0908-E Kuanım Kıavuzu 3173 Bu SIO saati seçtiğiniz için sizi tebrik ederiz. Özeiker Bu saate konmuş oan agıayıcıar sayesinde yön, barometrik basınç, ısı ve yüksekik öçümeri yapabiirsiniz. Öçüen değerer

Detaylı

AĠLE ĠġLETMELERĠNDE NESĠLLER ARASI YÖNETĠCĠ DEĞERLERĠNDEKĠ DEĞĠġĠM

AĠLE ĠġLETMELERĠNDE NESĠLLER ARASI YÖNETĠCĠ DEĞERLERĠNDEKĠ DEĞĠġĠM 68 AĠLE ĠġLETMELERĠNDE NESĠLLER ARASI YÖNETĠCĠ DEĞERLERĠNDEKĠ DEĞĠġĠM Öğr. Gör. Yavuz Tansoy YILDIRIM ÖZET DeğiĢim ie karģı karģıya kaan topumarda sadece maddi unsurar deği aynı zamanda değerer gibi manevi

Detaylı

ML5520/21. kullanici kilavuzu

ML5520/21. kullanici kilavuzu ML5520/21 kuanici kiavuzu Sunuș Bu begenin içindeki bigierin eksiksiz, doğru ve günce oabimesi için her türü çaba gösterimiștir. Üretici, denetimi dıșındaki hataarın sonuçarından sorumu değidir. Üretici,

Detaylı

Markalama, kodlama ve sistem çözümleri. Kimyasallar

Markalama, kodlama ve sistem çözümleri. Kimyasallar Markaama, kodama ve sistem çözümeri Kimyasaar Üretim hatarınızda karşıaştığınız zorukarın farkındayız Kimyasa imaatında kodama, sıcak, tozu ve ısak oabien zoru üretim ortamarı nedeniye zor oabiir. Güveniir

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Genel Rehber. MO1106-EA Kullanım Klavuzu 5208. Bu Kılavuz Hakkında

Genel Rehber. MO1106-EA Kullanım Klavuzu 5208. Bu Kılavuz Hakkında MO1106-EA Kuanım Kavuzu 5208 buundurunuz. Parak ışık aydınık yererde buundurunuz. odukça düşer. 1 Pi aydınıkta şarj our. Hangi fonksiyonun hangi şarj seviyesinde kuanımdan çıkacağı saatin modeine bağıdır.

Detaylı

6Ekim 2004 tarihinde 59. Hükümet

6Ekim 2004 tarihinde 59. Hükümet Aziz ÇEL K Krista- f Sendikas E itim Müdürü Avrupa Sosya fiart ve Türkiye nin Çekinceeri 6Ekim 2004 tarihinde 59. Hükümet taraf ndan imzaanan Gözden Geçirimif Avrupa Sosya fiart, Hükümet taraf ndan onayanmak

Detaylı

DR. ĠRFAN YAZMAN ANISINA ÇOCUK ĠġÇĠLĠĞĠ VE ÇOCUK HAKLARI

DR. ĠRFAN YAZMAN ANISINA ÇOCUK ĠġÇĠLĠĞĠ VE ÇOCUK HAKLARI DR. ĠRFAN YAZMAN ANISINA ÇOCUK ĠġÇĠLĠĞĠ VE ÇOCUK HAKLARI Konuşmacılar: I. Oturumda Konuşanlar: Araştırma Görevlisi Damla Songur, Prof. Dr. Nami Çağan, Samsun Valisi Hüseyin Aksoy, Prof. Dr. Lale Sirmen,

Detaylı

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 ÖZET: Dil olmadan söz, söz olmadan dil düşünülemez. Böyle olunca kelimelerin üzerinde kişinin egemenliği açıkça ortaya çıkar.

Detaylı

www.fisek.org.tr ÇALIŞMA ORTAMI Çalışan Çocuklara Vefa Borcu nuzu Ödemek İster misiniz? Fişek Enstitüsü nün 26. Yılı Çalışma Ortamı nın 16.

www.fisek.org.tr ÇALIŞMA ORTAMI Çalışan Çocuklara Vefa Borcu nuzu Ödemek İster misiniz? Fişek Enstitüsü nün 26. Yılı Çalışma Ortamı nın 16. Sağlık Güvenlik Çevre ISBN 1302-3519 ÇALIŞMA ORTAMI İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 103 Mart - Nisan 2009 l Dünya Nereye Gidiyor? Kız Çocuklarının Çilesi İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ HİJYENİ ÇEVRE

Detaylı

Sağlık Çevre ÇALIŞMA ORTAMI. İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 105 Temmuz - Ağustos 2009

Sağlık Çevre ÇALIŞMA ORTAMI. İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 105 Temmuz - Ağustos 2009 www.fisek.org.tr Sağlık Güvenlik ISBN 1302-3519 Çevre ÇALIŞMA ORTAMI İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 105 Temmuz - Ağustos 2009 l Zorunlu Açıklama : Sayın Sağlık Bakanı Bunu Hep Yapıyor l Çalışan Çocuklar Karikatür

Detaylı