Türkiye deki Binalara Yönelik Soğutma Yükü Hesabı için Web Tabanlı Yazılım Geliştirilmesi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye deki Binalara Yönelik Soğutma Yükü Hesabı için Web Tabanlı Yazılım Geliştirilmesi"

Transkript

1 43 Türkye dek Bnalara Yönelk Soğutma Yükü Hesabı çn Web Tabanlı Yazılım Gelştrlmes Development of a Web-Based Software For Buldng Coolng Load Calculatons n Turkey Yrd. Doç. Dr. M. Azm AKTACİR / Yrd. Doç. Dr M. Akf NACAR / Prof. Dr. Bülent YEŞİLATA Arş. Gör. M. Emn TENEKECİ / Arş. Gör. Burak YENİGÜN / Mak. Müh. Emrah YAKA Özet Ülkemzde, 18/4/2007 tarhl ve 5627 sayılı Enerj Vermllğ Kanununa dayanılarak 2008 yılında çıkarılan Bna Enerj performansı yönetmelğyle bnalarda enerj vermllğnn artırılması ve bu çerçevede bnaların sertfkalandırılması hedeflenmektedr. Bu kapsamda HVAC sstemlernn vermllğn artırılması çn öncelkle doğru olarak tasarlanması gerekr. HVAC sstem tasarımının lk adımı, bna ısı kayıp ve kazançlarının belrlenmesdr. Isıtma sstem tasarım hesapları, Bna Enerj performansı yönetmelğnde belrtldğ gb TS 2164 standardına göre yapılır. Ancak, ülkemzde soğutma sstem tasarımının en öneml parametres olan soğutma yükü hesabı çn standart br yöntem yoktur. Tasarımcılar stedkler herhang br yöntem kullanmaktadırlar. Dolayısıyla bu durum berabernde brçok sorunu getrmektedr. TUBİTAK MAG grubu tarafından desteklenen bu çalışmada, ülkemzde gerekllğ lgl tüm kesmler tarafından vurgulanan standart soğutma yükü hesabı yöntem belrlenerek, soğutma yükü hesabının tasarımcılar tarafından web üzernden onlne olarak kolayca yapılmasına olanak sağlayan br yazılımın gelştrlmes amaçlanmıştır. Standart soğutma yükü yöntem olarak, ASHRAE tarafından en yen yöntem olarak önerlen RTS yöntem kullanılmaktadır. Tasarımcılar ve mühendsler bu sstemn potansyel kullanıcıları olarak yazılımı nternet ortamında ücretsz olarak kullanableceklerdr. Web tabanlı yazılım, kullanıcıların ver grşn kolaylaştıran görsel bleşenler kullanarak hatalı grşler azaltmaktadır. Hazırlanan yazılım; bnanın yerleşm, pencerelern yerler, duvar, çatı, cam bölmeler, dış kaplama gb yapı elemanlarının soğutma yükü üzerndek etklernn kıyaslama yapmak suretyle araştırılmasına ve en uygun konfgürasyonun belrlenmesne de olanak sağlamaktadır. Abstract Energy Performance of Buldngs, Drectve 04/18/2007 no ams to certfcate the buldngs based on energy effcency n our country. To comply wth these requrements HVAC systems would properly be desgned. The frst step of HVAC desgn s to determne heat gan and loss of buldngs. Calculaton of heatng system desgn would ft nto drectve of buldng energy performance as ndcated on the standard TS Unfortunately, there s no standard calculaton method for coolng load n our country. Desgners could choose whatever calculaton methods they lke. Therefore, many problems come up wth ths way. In our study supported by TÜBİTAK MAG group, we amed to develop web based software that desgners could easly calculate the coolng load. As standard method of coolng load, the newest method of ASHRAE, RTS method, s chosen. Engneers and desgners can be the potental customers of ths freely avalable software on the web. Ths web based software applcaton would use handy vsual components to reduce erroneous user nputs. The software provdes ablty to compare and to confgure the buldng components affectng the coolng load. Such parameters are locaton of buldng,

2 44 TTMD Mart Nsan 2013 drectons of wndows, walls, roof, glass parttons, sdng. Grş Enerjnn hayat önem taşıdığı bu zamanda yapılarda ısıl konforu sağlamaya çalışıldığı kadar enerj tüketmne de gerekl önemn verlmes gerekmektedr. Bu aşamada tasarlanan bnaların enerj tüketm mktarları belrlenerek düşük tüketml bna tasarımı yapmak oldukça önemldr. Sıcak klm bölgelernde, uzun süren sıcak dönemde ısı grdlernn fazla oluşu nedenyle mekank soğutmaya htyaç duyulmaktadır. Bu se enerj kullanımı yönünden çok fazla gderlere sebep olmaktadır. Ülkemzde, 18/4/2007 tarhl ve 5627 sayılı Enerj Vermllğ Kanununa dayanılarak 2008 yılında çıkarılan Bna Enerj performansı yönetmelğyle bnalarda enerj vermllğnn artırılması ve bu çerçevede bnaların sertfkalandırılması hedeflenmektedr. Bu kapsamda düşünüldüğünde, enerj tüketm sınırlandırılarak etkn bna tasarımı yapablmek çn ısı kayıp ve kazançlarını doğru ve hızlı br şeklde hesaplayablmek gerekldr. Ülkemzde ısıtma sstem tasarım hesapları, TS 2164 standardına göre yapılır. Ancak, soğutma sstem tasarımının en öneml parametres olan soğutma yükü hesabı çn standart br yöntem yoktur. Tasarımcılar stedkler herhang br yöntem kullanmaktadırlar. Dolayısıyla bu durum berabernde brçok sorunu getrmektedr. Genel olarak hesaplamada kullanılan yöntemlern tablolara bağlı olması, tablolarda verlen lgl parametrelern ülke şartlarını taşımaması gb zorlukların yanında uzun zaman harcanması nedenyle zahmetl ve hata olasılığı yüksek br şlem sürecn gerektrr. Bu şlemlern blgsayar ortamında yapılması, proje hazırlama süresn kısaltacak ve olası hataları en aza ndrecektr. Bnada kullanılan chazların doğru seçlmes sağlanarak bna enerj performansını olumlu yönde etkleyecektr. Bu çalışmada özellkle sıcak bölgelerde yapılması düşünülen yapıların veya daha önceden yapılmış olan bnaların soğutma çn htyaç duyacakları enerj mktarının (bna soğutma yükü) hesabı gerçekleştrlmektedr. Soğutma yükü hesaplaması çn değşk algortma ve yöntemler mevcuttur. Nacar ve Ark. (2010), mevcut yöntemler üzerne yaptığı araştırmada ASHRAE tarafından önerlen ışınım zaman sers (RTS) yöntemnn dğer yöntemlere göre üstün özellkler üzernde durmaktadır. Bu çalışmada, soğutma yükü hesabı çn ASHRAE tarafından yayınlanan en son Fundamental-Handbook 2009 da önerlen Işınım Zaman Serler (RTS) yöntem kullanılmıştır. RTS yöntem, Isı denges (HB) hesap prosedüründen türetlen ve bu yöntemle doğrudan lgl, nspeten bastleştrlmş br yöntemdr. Kolayca uygulanablrlk ve güvenrllk steklerne cevap olarak gelştrlen RTS yöntem, dğer yöntemlern geçerllklern ortadan kaldırmamakta, ancak, onlne programlamada sağladığı kolaylık yanında, daha güvenlr ve hassas sonuç vermes sebebyle terch edlmektedr. Bu avantajı nedenyle, uygulayıcılara zaman açısından büyük kolaylıklar sağlamakta ve bu nedenle dğer yöntemlern yerne terch edlmektedr. RTS yöntemnn en çarpıcı özellklernden br ısı denges mantığını kullanması olup, bu yöntemle zon tpnn ve farklı yapıların soğutma yükü üzerndek etklernn araştırılması ve karşılaştırılması kolayca sağlanablmektedr. RTS yöntem le hesaplanan bna soğutma yükünün tüm bleşenlernn 24 saatlk dağılımı tespt edlmektedr. Böylece maksmum soğutma yükünün hesabı çn ayrıca hesaplamaya gerek olmadığı gb soğutma yükünü oluşturan elemanların yük üzerndek etkler kolayca belrlenmektedr. Bu çalışmada gelştrlen yazılımın en öneml özellğ web tabanlı olarak çalışmasıdır Web tabanlı çalışma yazılımın kurulum gerektrmeden stenlen ortamdan ulaşılablmesne mkân vermektedr. Bu kapsamda br çalışma Türkye de lk olmaktadır. Benzer olarak soğutma yükü hesabı le lgl Türkye de çok fazla çalışma olmamakla brlkte yapılan benzer uygulamalar vardır. Bu yazılımların mobl olarak kullanılablen web ara yüzler bulunmamaktadır. Ancak lokal olarak blgsayarda kullanılablmes erşm zorluğu yaşatmaktadır. Bu durum, burada sunulan çalışmanın bahsedlen dğer çalışmalardan ayıran en öneml özellğ olmaktadır. Ayrıca ülkemzde sayılı bnalarda enerj performansı yönetmelğ le bnalara enerj kmlk belges verlmes yasal zorunluluk halne

3 45 gelmştr. Bu yetklendrme belges verlmesnde kullanılacak gerekl hesaplamaların yapılması çn Bnalarda Ulusal Hesaplama Yöntemnn ve Yazılımı olan BEP-TR yazılım projes gelştrlmeye başlanmıştır. Ancak BEP-TR projesnn uygulama sırasında ortaya çıkan problemler halen devam etmektedr. Bu çalışmada, soğutma yükü hesabının web üzernden kolayca yapılmasına olanak sağlayan yazılımın tanıtımı yapılacaktır. Sonuç değerler kaydedlerek kullanıcıya görüntülenmektedr. r 'M 2. WEB TABANLI SOĞUTMA YÜKÜ HESAPLAMA YAZILIMI Yazılım genel olarak üç ana modül üzerne kurulmuştur. Şekl 1 de gösterldğ gb bunlar; 1) Kullanıcı le etkleşm sağlayacak olan web ara yüzü, 2) Kullanıcıdan alınan verlere göre hesaplama yapılacak Matlab hesaplama uygulaması ve 3) Kullanıcıdan alınan bna blgler ve hesaplanan soğutma yükü verlernn saklanacağı ver tabanı modülüdür. ft o1 T HÎK rÿ.ÿ«ruı AteMlHft MıtJüb * SUî%WU -U'" W*fc4üfWGÜ [t*w Soğutma yükü hesabı yapılacak bnanın teknk özellklernn alınması çn formlardan oluşan web ara yüzler tasarlanmıştır. Kullanıcıdan teknk özellklere at verler alınırken; sayısal verlern yanında, mantıksal verler de alınmaktadır. Bu şeklde hesaplamanın teknk altyapısından uzak tutularak kullanıcının, rahat br şeklde yazılımı kullanablmes sağlanmaktadır. Şekl 2 de hazırlanmış olan programın çalışma adımları görülmektedr. Dyagramda gösterldğ gb kullanıcı grş şlemnden sonra bna le lgl genel blglern grmektedr. Bu genel blgler le brlkte alınan zon sayısına göre dış duvar, pencere, ç duvar, nfltrasyon (sızıntı) ve ç ısı kazanç değerlernn hesaplanablmes çn htyaç duyulan blgler alınmaktadır. Sonuçta hesaplama çn eksk ver yoksa hesaplama şlem gerçekleştrlmektedr. v- /% S0 Von Tutum Suu-u ılvtysül, İ 3. YAZILIM KULLANIMI Ssteme grş yapan kşnn oluşturduğu yen projenn genel blglernn alınması çn oluşturulan sayfa Şekl 3 de görüldüğü gbdr. Bu ekranda bnaya at genel blgler, bnanın bulunduğu şehr, tasarımda kullanılacak sıcaklık değer (soğutma tasarım sıcaklığı) alınablmektedr. Ayrıca öneml olan br dğer nokta se hesaplamaya katılacak zon sayısı blgs de bu ekranda alınablmesdr. İlk olarak Şekl 4 de görüldüğü gb dış duvarların/çatının soğutma yük değernn hesabı çn gerekl verler grlecektr. Bu kısımda kullanıcı oda sıcaklık değern ve her yön çn duvar/çatı blgler ve alan değern seçmek zorundadır. Bu çalışmada 2009 ASHRAE Handbook- Fundamentals de soğutma tasarım sıcaklıkları çn belrlenen formata uygun olarak Türkye nn ller çn soğutma tasarım sıcaklıkları ve en sıcak aya at ortalama günlük sıcaklık farkları belrlenmştr. Hesaplamalarda, Devlet Meteoroloj İşlernden sağlanan yıllarına at saatlk dış hava sıcaklık değerler kullanılmıştır ASHRAE Handbook- Fundamentals de soğutma tasarım değerler, yıllık peryotta saatlk dış hava sıcaklık değerlernn %0.4, %1 ve %2 frekans dağılımına karşılık gelen sıcaklık değerler olarak tanımlanmıştır. Buna göre soğutma tasarım değerler olarak belrlenen sıcaklık değerler yıllık 8760 saat çnde, %0.4 frekans değer

4 46 Yapı elemanına at ısı geçrgenlk katsayısı (U) hesabında kullanıcıya Şekl 5 de görüldüğü gb yazılımın kütüphanesnden duvar katman bleşenler seçtrlr. Bu çalışmada gelştrlen Matlab tabanlı fonksyonlar kullanılarak U ve letm zaman serler (CTS) hesaplanmaktadır. Şekl 6 da görüldüğü gb pencere blgler alınmaktadır. Bu ekranda her yöne at pencere alanları, pencere tpler ve gölgelendrme değerler grmeldr. Şekl 5. Duvar/çatı blgler sayfası Şekl 6. Pencere blgler sayfası Şekl 7 de ç duvar blglernn grldğ sayfa görülmektedr. Bu ekranda dış duvar İ m! T * 7 T M * I -m.r, r t - I laa-f, Ih! mı n * m * < m'm t I F î r Ml I T II (f I * I w V- ** Tablo 1. Türkye nn bazı ller çn soğutma tasarım değerler ve günlük sıcaklık fark Van Trabzon Tekrdağ Şanlıurfa Malatya Kütahya Konya Kocael Kırıkkale Kayser Gazantep Eskşehr Bölge Eskşehr Anadolu Erzurum İzmr İstanbul Kartal İstanbul Göztepe Dyarbakır Antalya Ankara Adana İller Soğutma Tasarım Değerler ( C) Günlük Sıcaklık Farkı ( C) 0.4% 1% 2% Maksmum çn 35 saat, %1 frekans değer çn 88 saat ve %2 frekans değer çn 175 saat konfor şartlarını sağlamayacaktır. Tablo 1 de bazı ller çn %0.4, %1 ve %2 frekans dağılımına göre belrlenen soğutma tasarım değerler, maksmum sıcaklık değerler ve günlük sıcaklık farkı gösterlmştr. Şekl 6 da gösterlen ekranda tasarım sıcaklığını projeye uygun olarak tamamen tasarımcının nsyatfnde, Türkye nn 81 meteorolojk stasyonu çn ASHRAE formatında %0.4, %1 ve %2 frekans dağılımına göre belrlenen soğutma tasarım değerler seçlr. Ayrıca tasarımcı stedğ takdrde tasarım sıcaklığını dışarıdan arzu ettğ br değer atayablecektr. TTMD Mart Nsan 2013

5 47 blglernn alındığı şeklde ç duvar blgler alınmaktadır. Ancak burada hesaplama yapılacak ç duvar sayısı blnmedğnden kullanıcının stedğ kadar duvar eklemesne mkân sağlanmıştır. Dğer blg grşlerne benzer olarak nfltrasyon ve ç ısı kazancı hesabı çn gerekl blgler kullanıcıdan alınarak hesaplama şlem yapılmaktadır (Şekl 8). Genel olarak tüm ver grşlernde gerekl kontrol yapılarak, hatalı ver grş engellenmektedr. Şekl 7. İç duvar blgler sayfası Şekl 8. İnfltrasyon blgler sayfası Ver grşlernn m V fa. b. 4 - * + W 'M s W İM * 1» (* :: «ÿ =j top» w m m ün w*. fek* * B rt _ * I m şşm m _ M1fA ı İL! ytkf r sın AüI AJfUÜUÜ & TDIIMf *ÿ Şekl 7 de ç duvar blglernn grldğ sayfa görülmektedr. Bu ekranda dış duvar blglernn alındığı şeklde ç duvar blgler alınmaktadır. Ancak burada hesaplama yapılacak ç duvar sayısı blnmedğnden kullanıcının stedğ kadar duvar eklemesne mkân sağlanmıştır. Dğer blg grşlerne benzer olarak nfltrasyon ve ç ısı kazancı hesabı çn gerekl blgler kullanıcıdan alınarak hesaplama şlem yapılmaktadır (Şekl 8). Genel olarak tüm ver grşlernde gerekl kontrol yapılarak, hatalı ver grş engellenmektedr. Ügg v :«sa :»K IüA ıf M HI vnah v *JII ruı MA, h»»p-» JH fa' Tf 1! ** Mal S»-H- Ver grşlernn eksksz yapıldığı durumda program çalıştırılarak bnanın soğutma yükü analz gerçekleştrlr. Sonuç sayfasında, bna soğutma yükü analz detayları sayısal verler ve grafksel olarak kullanıcıya gösterlr. Böylece soğutma yükünü oluşturan tüm bleşenlern tasarımcı tarafından rdelenerek daha sağlıklı olarak test edleblmesne ve doğrulanmasına olanak tanınır. Sonuçta yüksek enerj kaybına sebep olan bleşenler belrlenerek bna tasarımında yleştrmelere gdeblr. 4. SONUÇ Bnalarda soğutma yük hesabı yapmak üzere oluşturulan web tabanlı br yazılımdan bahsedlmektedr. Hesaplama şlemlernde, ASHRAE tarafından önerlen Işınım Zaman Serler (RTS) yöntem kullanılmıştır. Gelştrlen programda RTS prosedürüne uygun olarak Matlab programı kullanılmıştır. Programa erşmn web tabanlı olması kullanıcıların yazılım kurma ve ortam hazırlama htyaçlarını ortadan kaldırmaktadır. Programa tüm blgsayarlarda kolayca bulunan nternet tarayıcı programları le ulaşılablmektedr. Program kütüphanesnde yapı elemanlarına at genş br ver tabanı oluşturulmuştur. Tasarımcı stedğ yapı elemanını seçerek duvar ve çatı formlarını oluşturablmektedr. Ayrıca dışarıdan farklı

6 48 TTMD Mart Nsan 2013 br yapı elemanına at blgler kütüphaneye greblmektedr. Programda ASHRAE de sunulan formata uygun olarak 81 meteorolojk stasyon verler kullanılarak belrlenen soğutma tasarım değerler (0.4%, 1% ve 2% frekans ve maksmum dış hava sıcaklık değerler) ve günlük sıcaklık farkı sunulmaktadır. Tasarımcı projesne uygun olarak tasarım sıcaklığını seçmekte veya dış blg olarak dışarıdan stedğ değer atayablmektedr. Programda Duvar/çatı elemanlarının letmle olan ısı transfernn hesaplanmasında kullanılan ve yapı katmanlarına göre değşklk gösteren CTS değerlern hesabı çn Matlab fonksyonları yazılmıştır. Tasarımcı oluşturduğu yapı elemanına göre CTS değerler arka planda hesaplanarak şleme konulmaktadır. Ülkemzde sayılı bnalarda enerj performansı yönetmelğ le belrl büyüklüktek bnalara enerj kmlk belges verlmes yasal zorunluluk halne getrldğnden bna tasarımı yapan herkesn tasarladığı bnanın enerj tüketmn hesaplama zorunluluğu getrlmş oluyor. Bu çalışma le her tasarımcının bna le lgl blgler kullanarak detaylı soğutma yük analzn yapableceğ br yazılım oluşturulmuştur. Yazılımın gelecek sürümlernde mobl chazlara destek verlecektr. 5. TEŞEKKÜR Tubtak-MAG 109M427 nolu proje kapsamında gerçekleştrlen bu çalışmaya verlen destekten dolayı TUBİTAK a teşekkür ederz. 6. KAYNAKLAR [1].Nacar M.A., Aktacr M.A., Yeşlata B., Bnalarda enerj vermllğ kapsamında yaygın kullanılansoğutma yükü yazılımlarının değerlendrlmes, Termodnamk, sayı 218, sayfa 86-92, Ekm, [2].Aktacr M.A., Büyükalaca O., Yılmaz T., Soğutma Yükü Hesabında Kullanılan Yöntemler, ULIBTK 03, 14. Ulusal Isı Blm ve Teknğ Kongres, sayfa 64-69, Isparta,2003. [3].Bulut H., Durmaz A.F., Aktacr M.A., İklmlendrme Sstemler çn Soğutma Yükü Hesap Yöntemlernn Karşılaştırılması, Türk Tessat Mühendsler Derneğ, VII. Uluslararası Yapıda Tessat Teknolojs Sempozyumu bldrler ktabı, sayfa 1-12, 8-10 Mayıs 2006, İstanbul. [4].ASHRAE Handbook-2009 Fundamentals, Amercan Socety of Heatng, Refrgeratng and Ar-Condtonng Engneers, Atlanta. [5]. Eskn N. ve Türkmen H.İ., Konut dışı Bnaların Soğutma Yüklernn Transfer Fonksyonu Yöntem le Hesaplanması, VI. Ulusal Tessat Mühendslğ Kongres ve Sergs (TESKON 2003), 8-11 Ekm, İzmr [6].Oğulata R. T., Yapılarda ısı kayıp ve kazançlarının araştırılması ve yen br ısı kazancı hesaplama yöntemnn gelştrlmes Doktora tez, Çukurova Ünverstes Fen Blmler Ensttüsü Makne Mühendslğ ABD., Adana [7].Altıparmak Ö.D., Bnalarda Isı Kazancına Bağlı Soğutma Yükünün Blgsayarla Hesabı, Yüksek Lsans Tez, İTÜ Fen Blmler Ensttüsü [8]. Atmaca H., Bnalarda Soğutma Yükü Hesabı Yapan Br Blgsayar Programı, Mühendslk Blmler Genç Araştırmacılar 1. Kongres, İstanbul, Şubat [9].R. Selbas, Ö. Kızılkan, A. Sencan, O.B. Akalan, Soğutma Yükü Hesaplamaları İçn Alternatf Br Yazılım,Tessat Mühendslğ Dergs Sayı: 87, s (2005). [10]. Kaya E., Hastekn A., Kobaş B., Enerj Kmlk Belges çn BEP-TR yazılımı, Termodnamk, Sayı 209, sayfa 42-68, [11]. Hastekn A., Enerj Kmlk Belges çn BEP- TR yazılımı, Termodnamk, Sayı 210, sayfa 48-60, [12]. Aktacr M. Azm, Yeşlata B., Yaka E., Yengün B., Türkye'nn İller İçn Soğutma Tasarım Sıcaklıklarının Tespt, Ulusal İklmlendrme Kongres İKLİM 2011 bldrler ktabı, sayfa 73-84, Kasım 2011, Antalya. [13].Aktacr M.A., Nacar M.A., Yeşlata B., Bnalarda Enerj Vermllğ Amaçlı Yazılımlar Üzerne Kısa Br Değerlendrme, X.Ulusal Tessat Mühendslğ Kongres bldrler ktabı, sayfa , Nsan 2011, İzmr.

7 49 ÖZGEÇMİŞ M. Azm AKTACİR 2005 yılında Çukurova Ünverstes Fen Blmler Ensttüsü Makna Mühendslğ Anablm Dalında doktora öğrenm tamamladı yılları arasında Harran Ünverstes Makna Mühendslğ Bölümünde, yılları arasında Çukurova Ünverstes Makna Mühendslğ Bölümünde Araştırma Görevls olarak çalıştı yılında Harran Ünverstes, Makna Mühendslğ Bölümü Termodnamk ABD na Yrd. Doç. Dr. olarak atandı. İklmlendrme sstem uygulamaları, Fotovoltak sstem uygulamaları ve Bna enerj analzler başlıca çalışma alanlarıdır. Harran Ünverstes Makna Mühendslğ bölüm başkan yardımcılığı ve Harran Ünverstes Güneş Enerjs Araştırma ve Uygulama Merkez (HÜGEM) müdür yardımcılığı görevlern yürütmektedr. TTMD ve MMO üyesdr. Mehmet Akf NACAR Trakya Ünverstes Blgsayar Mühendslğ bölümünden mezun olduktan sonra, 1996 yılında Gaz Ünverstes Fen Blmler Ensttüsünde Araştırma Görevls olarak çalışmaya başladı yılında Gaz Ünverstes Elektronk- Blgsayar Eğtm yüksek lsans programından mezun olduktan sonra akademk çalışmalarına 1999 yılından tbaren ABD de devam etmeye başladı yılında Syracuse Ünverstes Blgsayar Müh. Yüksek lsans, 2008 yılında Indana Ünverstes Blgsayar Mühendslğ alanında doktora derecesn aldı ve 2008 yılları arasında Indana Ünverstesnde Araştırma Görevls olarak çalıştı yılında Harran Ünverstes Blgsayar Müh. Bölümüne Yrd. Doç. Dr. olarak atandı. Harran Ünverstes Blgsayar Mühendslğ bölüm başkanlığı ve Harran Ünverstes Blg İşlem Araştırma ve Uygulama Merkez (HÜBİM) müdürlüğü görevlern yürütmektedr. Bülent YEŞİLATA Doktora çalışmasını 1999 yılında Amerka'nın Pennsylvana eyaletndek Lehgh Ünverstes'nde tamamladı. Uzmanlık konuları termo-enerj ve termo-akışkan sstemler kapsamında olup; belrtlen konularda, öneml br kısmı uluslararası sevyede saygın derglerde yayınlanmış çok sayıda blmsel esere sahptr yılları arasında Massachusetts Insttute of Technology (MIT) de zyaretç araştırmacı olarak çalışmıştır yılında Doçent, 2009 yılında se Profesör unvanı almaya hak kazandı. Harran Ünverstes Mühendslk Fakültes dekanlığı ve Harran Ünverstes Güneş Enerjs Araştırma ve Uygulama Merkez (HÜGEM) müdürlüğü görevlern yürütmektedr. Mehmet Emn TENEKECİ 2005 yılında Karadenz Teknk Ünverstes Mühendslk-Mmarlık Fakültes Blgsayar Mühendslğ bölümünden mezun oldu. Aynı yıl Karadenz Teknk Ünverstes Fen Blmler Ensttüsü Blgsayar Mühendslğ Anablm dalında Yüksek Lsans eğtmne başladı yılı tbaryle Karadenz Teknk Ünverstesnde Araştırma Görevls olarak çalışmaya başladı yılında yüksek lsansı tamamlayarak aynı ünverste ve anablm dalında doktora eğtmne başladı yılında Harran Ünverstesnde Araştırma Görevls olarak çalışmaya başladı. Şu an hala Harran Ünverstesnde akademk görevne ve doktora öğrenmne devam etmektedr. Burak YENİGÜN 1988 yılında Mardn n Mdyat lçesnde doğdu. İlk, orta ve lse öğrenmn İstanbul un Zeytnburnu lçesnde tamamladı yılında Harran Ünverstes Mühendslk Fakültes Makne Mühendslğ bölümünü kazandı yılında Harran Ünverstes Makne Mühendslğ bölümünü btrd. Aynı yıl Yüksek Lsans eğtmne başladı yılı tbaryle Harran Ünverstesnde Araştırma Görevls olarak çalışmaya başladı. Şu an hala Harran Ünverstesnde akademk görevne ve yüksek lsans öğrenmne devam etmektedr. Emrah YAKA 1986 yılında Konya nın Ilgın lçesnde doğdu yılında Harran Ünverstes Mühendslk Fakültes Makne Mühendslğ Bölümünden mezun oldu. Aynı yıl Harran Ünverstes Fen Blmler Ensttüsü, Makne Mühendslğ Anablm Dalında Yüksek Lsansa başladı. Çalışma alanları klm verler ve yenleneblr enerj kaynaklarıdır.

Türkiye deki Binalara Yönelik Soğutma Yükü Hesabı için Web Tabanlı Yazılım Geliştirilmesi

Türkiye deki Binalara Yönelik Soğutma Yükü Hesabı için Web Tabanlı Yazılım Geliştirilmesi 43 Türkiye deki Binalara Yönelik Soğutma Yükü Hesabı için Web Tabanlı Yazılım Geliştirilmesi Development of a Web-Based Software For Building Cooling Load Calculations in Turkey Yrd. Doç. Dr. M. Azmi AKTACİR

Detaylı

Türkiye deki Binalara Yönelik Soğutma Yükü Hesabı için Web Tabanlı Yazılım Geliştirilmesi

Türkiye deki Binalara Yönelik Soğutma Yükü Hesabı için Web Tabanlı Yazılım Geliştirilmesi TTMD Temmuz Ağustos 2013 35 Türkiye deki Binalara Yönelik Soğutma Yükü Hesabı için Web Tabanlı Yazılım Geliştirilmesi Development of a Web-Based Software For Building Cooling Load Calculations in Turkey

Detaylı

TEKLİF MEKTUBU SAĞLIK BAKANLIĞI_. '.. m

TEKLİF MEKTUBU SAĞLIK BAKANLIĞI_. '.. m SAĞLIK BAKANLIĞI TC Kayıt No: 133709 TURKIYE KAMU HASTANELERI KURUMU ı TRABZON ILI KAMU HASTANELERI BIRLIGI GENEL SEKRETERLIGI Kanun Eğtm Araştırma Hastanes TEKLİF MEKTUBU Sayı : 23618724 12.10.2015 Konu

Detaylı

Betül BektaĢ Ekici Accepted: October 2011. ISSN : 1308-7231 bbektas@firat.edu.tr 2010 www.newwsa.com Elazig-Turkey

Betül BektaĢ Ekici Accepted: October 2011. ISSN : 1308-7231 bbektas@firat.edu.tr 2010 www.newwsa.com Elazig-Turkey ISSN:136-3111 e-journal of New World Scences Academy 211, Volume: 6, Number: 4, Artcle Number: 1A24 ENGINEERING SCIENCES Receed: July 211 Betül BektaĢ Ekc Accepted: October 211 U. Teoman Aksoy Seres :

Detaylı

Toplam Eşdeğer Deprem Yükünün Hesabı Bakımından 1975 Deprem Yönetmeliği İle 2006 Deprem Yönetmeliğinin Karşılaştırılması

Toplam Eşdeğer Deprem Yükünün Hesabı Bakımından 1975 Deprem Yönetmeliği İle 2006 Deprem Yönetmeliğinin Karşılaştırılması Fırat Ünv. Fen ve Müh. Bl. ergs Scence and Eng. J of Fırat Unv. 19 (2, 133-138, 2007 19 (2, 133-138, 2007 Toplam Eşdeğer eprem Yükünün Hesabı Bakımından 1975 eprem Yönetmelğ İle 2006 eprem Yönetmelğnn

Detaylı

Öğretim planındaki AKTS TASARIM STÜDYOSU IV 214058100001312 2 4 0 4 9

Öğretim planındaki AKTS TASARIM STÜDYOSU IV 214058100001312 2 4 0 4 9 Ders Kodu Teork Uygulama Lab. Ulusal Kred Öğretm planındak AKTS TASARIM STÜDYOSU IV 214058100001312 2 4 0 4 9 Ön Koşullar : Grafk İletşm I ve II, Tasarım Stüdyosu I, II, III derslern almış ve başarmış

Detaylı

AKDENİZ BÖLGESİ İÇİN ISITMA VE SOĞUTMA DERECE- SAAT DEĞERLERİNİN ANALİZİ

AKDENİZ BÖLGESİ İÇİN ISITMA VE SOĞUTMA DERECE- SAAT DEĞERLERİNİN ANALİZİ AKDENİZ BÖLGESİ İÇİN ISITMA VE SOĞUTMA DERECE- SAAT DEĞERLERİNİN ANALİZİ Hüsamettin BULUT Orhan BÜYÜKALACA Tuncay YILMAZ ÖZET Binalarda ısıtma ve soğutma için enerji ihtiyacını tahmin etmek amacıyla kullanılan

Detaylı

QKUIAN. SAĞLIK BAKANLIĞI_ KAMU HASTANELERİ KURUMU Trabzon Ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi

QKUIAN. SAĞLIK BAKANLIĞI_ KAMU HASTANELERİ KURUMU Trabzon Ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi V tsttşfaktör T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAMU HASTANELERİ KURUMU Trabzon Il Kamu Hastaneler Brlğ Genel Sekreterlğ Kanun Eğtm ve Araştırma Hastanes Sayı ı 23618724/?ı C.. Y** 08/10/2015 Konu : Yaklaşık Malyet

Detaylı

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences Pamukkale Ünverstes Mühendslk Blmler Dergs, Clt 0, Sayı 3, 04, Sayfalar 85-9 Pamukkale Ünverstes Mühendslk Blmler Dergs Pamukkale Unversty Journal of Engneerng Scences PREFABRİK ENDÜSTRİ YAPIARININ ARMONİ

Detaylı

Bir Yerleşkede Enerji Yönetimi ve Enerji Tasarruf Potansiyelinin İncelenmesi

Bir Yerleşkede Enerji Yönetimi ve Enerji Tasarruf Potansiyelinin İncelenmesi 15 TTMD Mayıs Hazran 2013 Makale Artcle Br Yerleşkede Enerj Yönetm ve Enerj Tasarruf Potansyelnn İncelenmes Energy Management and Energy Savngs Potental Study n a Campus Zya SÖĞÜT / İnanç Caht GÜREMEN

Detaylı

X, R, p, np, c, u ve diğer kontrol diyagramları istatistiksel kalite kontrol diyagramlarının

X, R, p, np, c, u ve diğer kontrol diyagramları istatistiksel kalite kontrol diyagramlarının 1 DİĞER ÖZEL İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROL DİYAGRAMLARI X, R, p, np, c, u ve dğer kontrol dyagramları statstksel kalte kontrol dyagramlarının temel teknkler olup en çok kullanılanlarıdır. Bu teknkler ell

Detaylı

TÜRKİYE NİN İLLERİ İÇİN SOĞUTMA TASARIM SICAKLIKLARININ TESPİTİ

TÜRKİYE NİN İLLERİ İÇİN SOĞUTMA TASARIM SICAKLIKLARININ TESPİTİ TÜRKİYE NİN İLLERİ İÇİN SOĞUTMA TASARIM SICAKLIKLARININ TESPİTİ M. Azmi AKTACİR Bülent YEŞİLATA Emrah YAKA Burak YENİGÜN ÖZET Soğutma tasarım sıcaklıkları, bina soğutma yüklerini etkileyen en önemli parametrelerden

Detaylı

4.5. SOĞUTMA KULELERİNİN BOYUTLANDIRILMASI İÇİN BİR ANALIZ

4.5. SOĞUTMA KULELERİNİN BOYUTLANDIRILMASI İÇİN BİR ANALIZ Ünsal M.; Varol, A.: Soğutma Kulelernn Boyutlandırılması İçn Br Kuramsal 8 Mayıs 990, S: 8-85, Adana 4.5. SOĞUTMA KULELERİNİN BOYUTLANDIRILMASI İÇİN BİR ANALIZ Asaf Varol Fırat Ünverstes, Teknk Eğtm Fakültes,

Detaylı

EK-1 01 OCAK 2014 TARİHLİ VE 28869 SATILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANMIŞTIR.

EK-1 01 OCAK 2014 TARİHLİ VE 28869 SATILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANMIŞTIR. EK-1 01 OCAK 2014 TARİHLİ VE 28869 SATL RESMİ GAETEDE YAYNLANMŞTR. Bu Doküman Hakkında TEİAŞ Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama

Detaylı

Şiddet-Süre-Frekans Bağıntısının Genetik Algoritma ile Belirlenmesi: GAP Örneği *

Şiddet-Süre-Frekans Bağıntısının Genetik Algoritma ile Belirlenmesi: GAP Örneği * İMO Teknk Derg, 28 4393-447, Yazı 29 Şddet-Süre-Frekans Bağıntısının Genetk Algortma le Belrlenmes: GAP Örneğ * Hall KARAHAN* M. Tamer AYVAZ** Gürhan GÜRARSLAN*** ÖZ Bu çalışmada, Genetk Algortma (GA)

Detaylı

MESLEKi EGiTiMDE HizMET ici EGiTiM

MESLEKi EGiTiMDE HizMET ici EGiTiM MESLEK EGTMDE HzMET C EGTM Prof. Dr. Suna BAYKA (*) Yıldız GÜGE (**) Sevnç ÜAL (U) Br yükseköğretm programını btrmş ve meslek hayatına atılmış öğretmenlern çağımızdak blm ve teknolojk gelşmeler zlemeler

Detaylı

Resmi Gazetenin 29.12.2012 tarih ve 28512 sayılı ile yayınlanmıştır. TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi

Resmi Gazetenin 29.12.2012 tarih ve 28512 sayılı ile yayınlanmıştır. TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama Yöntem Bldrm Resm Gazetenn 29.12.2012 tarh ve 28512 sayılı le yayınlanmıştır. TEİAŞ Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket Bu Doküman

Detaylı

TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi. İletim Sistemi Sistem Kullanım ve Sistem İşletim Tarifelerini Hesaplama ve Uygulama Yöntem Bildirimi

TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi. İletim Sistemi Sistem Kullanım ve Sistem İşletim Tarifelerini Hesaplama ve Uygulama Yöntem Bildirimi İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama Yöntem Bldrm EK-1 TEİAŞ Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ 380 kv LUK 14 BARALI GÜÇ SİSTEMİNDE EKONOMİK YÜKLENME ANALİZİ

TÜRKİYE DEKİ 380 kv LUK 14 BARALI GÜÇ SİSTEMİNDE EKONOMİK YÜKLENME ANALİZİ TÜRİYE DEİ 38 kv LU 4 BARALI GÜÇ SİSTEMİDE EOOMİ YÜLEME AALİZİ Mehmet URBA Ümmühan BAŞARA 2,2 Elektrk-Elektronk Mühendslğ Bölümü Mühendslk-Mmarlık Fakültes Anadolu Ünverstes İk Eylül ampüsü, 2647, ESİŞEHİR

Detaylı

YÜKSEK LİsANS VE DOKTORA PROGRAMLARI

YÜKSEK LİsANS VE DOKTORA PROGRAMLARI , EK-A YÜKSEK LİsANS VE DOKTORA PROGRAMLARI Değerl Arkadaşlar, --e------ Bldğnz üzere, ş dünyası sthdam edeceğ adaylarda, ünverste mezunyet sonrası kendlerne ne ölçüde katma değer ekledklern de cddyetle

Detaylı

ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN SINANMASI

ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN SINANMASI V. Ulusal Üretm Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul Tcaret Ünverstes, 5-7 Kasım 5 ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN

Detaylı

YAPILARIN ENERJİ ESASLI TASARIMI İÇİN BİR HESAP YÖNTEMİ

YAPILARIN ENERJİ ESASLI TASARIMI İÇİN BİR HESAP YÖNTEMİ YAPILARI EERJİ ESASLI TASARIMI İÇİ BİR HESAP YÖTEMİ Araş. Gör. Onur MERTER Araş. Gör. Özgür BOZDAĞ Prof. Dr. Mustafa DÜZGÜ Dokuz Eylül Ünverstes Dokuz Eylül Ünverstes Dokuz Eylül Ünverstes Fen Blmler Ensttüsü

Detaylı

'~'l' SAYı : 34203882-821 i ı 1-1 C _:J 1...110/2013 KONU : Kompozisyon Yarışması. T.C SINCAN KAYMAKAMllGI Ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü

'~'l' SAYı : 34203882-821 i ı 1-1 C _:J 1...110/2013 KONU : Kompozisyon Yarışması. T.C SINCAN KAYMAKAMllGI Ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü BÖLÜM: Temel Eğtm T.C SINCAN KAYMAKAMllGI Ilçe Mll Eğtm Müdürlüğü SAYı : 34203882-821 ı 1-1 C _:J 1...110/2013 KONU : Kompozsyon Yarışması TÜM OKUL MÜDÜRLÜKLERNE SNCAN Ilg :Vallk Makamının 25.10.2013 tarh

Detaylı

01.01.2015 tarih ve 29223 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi

01.01.2015 tarih ve 29223 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi 01.01.2015 tarh ve 29223 sayılı Resm Gazetede yayımlanmıştır. Bu Doküman Hakkında TEİAŞ Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama Yöntem

Detaylı

Soğutucu Akışkan Karışımlarının Kullanıldığı Soğutma Sistemlerinin Termoekonomik Optimizasyonu

Soğutucu Akışkan Karışımlarının Kullanıldığı Soğutma Sistemlerinin Termoekonomik Optimizasyonu Soğutucu Akışkan arışımlarının ullanıldığı Soğutma Sstemlernn ermoekonomk Optmzasyonu * 1 Hüseyn aya, 2 ehmet Özkaymak ve 3 rol Arcaklıoğlu 1 Bartın Ünverstes akne ühendslğ Bölümü, Bartın, ürkye 2 arabük

Detaylı

Metin Madenciliği ile Soru Cevaplama Sistemi

Metin Madenciliği ile Soru Cevaplama Sistemi Metn Madenclğ le Soru Cevaplama Sstem Sevnç İlhan 1, Nevchan Duru 2, Şenol Karagöz 3, Merve Sağır 4 1 Mühendslk Fakültes Blgsayar Mühendslğ Bölümü Kocael Ünverstes slhan@kocael.edu.tr, nduru@kocael.edu.tr,

Detaylı

T.C. KADİR HAS ÜNİvERSİTESİ REKTÖRLÜ('JÜ

T.C. KADİR HAS ÜNİvERSİTESİ REKTÖRLÜ('JÜ Sayı Konu...12.30 : B.30.2.KHU.0.00.00.00- : Özürlü Öğrencler hk. KADİR HAS ÜNİvERSİTESİ REKTÖRLÜ('JÜ VEDİ L~.10. 20 0 5 Yükseköğretm Kurulu Başkanlığına Ilg: 14.09.2009 tarh 29515 sayılı yazınız. Yükseköğretm

Detaylı

AHMET KOLTUK. Sahibi. Kullanma Amacı. Konutlar. Kat Adedi. İli ANKARA. İlçesi MERKEZ. Mahallesi AKINCILAR. Sokağı YENGEÇ. Pafta. Ada.

AHMET KOLTUK. Sahibi. Kullanma Amacı. Konutlar. Kat Adedi. İli ANKARA. İlçesi MERKEZ. Mahallesi AKINCILAR. Sokağı YENGEÇ. Pafta. Ada. BİNNIN Sahb Kullana acı Kat ded HMET KOLTUK Konutlar RSNIN İl NKR İlçes MERKEZ Mahalles KINCILR Sokağı YENGEÇ Pafta 1 da 13 Parsel 5 Isı Yalıtı Projesn Yapanın ONY dı Soyadı HMET KOLTUK Ünvanı MKİNE MÜHENDİSİ

Detaylı

Deney No: 2. Sıvı Seviye Kontrol Deneyi. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Dijital Kontrol Laboratuvar Deney Föyü Deneyin Amacı

Deney No: 2. Sıvı Seviye Kontrol Deneyi. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Dijital Kontrol Laboratuvar Deney Föyü Deneyin Amacı SRY ÜNİVERSİESİ Djtal ontrol Laboratuvar Deney Föyü Deney No: 2 Sıvı Sevye ontrol Deney 2.. Deneyn macı Bu deneyn amacı, doğrusal olmayan sıvı sevye sstemnn belrlenen br çalışma noktası cvarında doğrusallaştırılmış

Detaylı

YAYILI YÜK İLE YÜKLENMİŞ YAPI KİRİŞLERİNDE GÖÇME YÜKÜ HESABI. Perihan (Karakulak) EFE

YAYILI YÜK İLE YÜKLENMİŞ YAPI KİRİŞLERİNDE GÖÇME YÜKÜ HESABI. Perihan (Karakulak) EFE BAÜ Fen Bl. Enst. Dergs (6).8. YAYII YÜK İE YÜKENİŞ YAPI KİRİŞERİNDE GÖÇE YÜKÜ HESABI Perhan (Karakulak) EFE Balıkesr Ünverstes ühendslk marlık Fakültes İnşaat üh. Bölümü Balıkesr, TÜRKİYE ÖZET Yapılar

Detaylı

ANADOLU ÜNivERSiTESi BiliM VE TEKNOLOJi DERGiSi ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY CiltNol.:2 - Sayı/No: 2 : 413-417 (2001)

ANADOLU ÜNivERSiTESi BiliM VE TEKNOLOJi DERGiSi ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY CiltNol.:2 - Sayı/No: 2 : 413-417 (2001) ANADOLU ÜNvERSTES BlM VE TEKNOLOJ DERGS ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY CltNol.:2 - Sayı/No: 2 : 413-417 (1) TEKNK NOTrrECHNICAL NOTE ELEKTRK ARK FıRıNıNDA TERMODNAMGN KNC YASASıNıN

Detaylı

PRODUCTION PLANNING BASED ON GOAL PROGRAMMING FOR MASS CUSTOMIZATION IN A COMPANY

PRODUCTION PLANNING BASED ON GOAL PROGRAMMING FOR MASS CUSTOMIZATION IN A COMPANY BİR İŞLETMEDE KİTLESEL ÖZEL ÜRETİME YÖNELİK HEDEF PROGRAMLAMA TABANLI ÜRETİM PLANLAMA PRODUCTION PLANNING BASED ON GOAL PROGRAMMING FOR MASS CUSTOMIZATION IN A COMPANY ESRA AKBAL Başkent Ünverstes Lsansüstü

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı GENELGE 2009/70

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı GENELGE 2009/70 Bür okr as n n Azal t ı l masıveidar Bas t l eşt r me(2009/70) T ar h :18. 11. 2009 Sayı :11558 Sı r ano:2009/ 70 Ekl er : Yönet mel ğ nuygul anmasıt ak pt abl osu ( YUTT) ' nada raçı kl amal ar T.C. SAĞLIK

Detaylı

bir yol oluşturmaktadır. Yine i 2 , de bir yol oluşturmaktadır. Şekil.DT.1. Temel terimlerin incelenmesi için örnek devre

bir yol oluşturmaktadır. Yine i 2 , de bir yol oluşturmaktadır. Şekil.DT.1. Temel terimlerin incelenmesi için örnek devre Devre Analz Teknkler DEE AAĐZ TEKĐKEĐ Bu zamana kadar kullandığımız Krchoffun kanunları ve Ohm kanunu devre problemlern çözmek çn gerekl ve yeterl olan eştlkler sağladılar. Fakat bu kanunları kullanarak

Detaylı

GWP Oranı Düşük Soğutucu Akışkan Karışımlarının Buhar Sıkıştırmalı Soğutma Çevriminde İncelenmesi

GWP Oranı Düşük Soğutucu Akışkan Karışımlarının Buhar Sıkıştırmalı Soğutma Çevriminde İncelenmesi TTMD Kasım Aralık 2014 25 GWP Oranı Düşük Soğutucu Akışkan Karışımlarının Buhar Sıkıştırmalı Soğutma Çevrmnde İncelenmes The nvestgaton of refrgerant mxtures wth lower GWP rate n vapour compresson refrgeraton

Detaylı

Sera İklimlendirme Kontrolü İçin Etkin Bir Gömülü Sistem Tasarımı

Sera İklimlendirme Kontrolü İçin Etkin Bir Gömülü Sistem Tasarımı Sera İklmlendrme Kontrolü İçn Etkn Br Gömülü Sstem Tasarımı Nurullah Öztürk, Selçuk Ökdem, Serkan Öztürk Ercyes Ünverstes, Blgsayar Mühendslğ Bölümü, Kayser ozturk.nurullah@yahoo.com.tr,okdem@ercyes.edu.tr,

Detaylı

MOBİPA MOBİLYA TEKSTİL İNŞAAT NAKLİYE PETROL ÜRÜNLERİ. SÜPERMARKET VE TuRİzM SANAYİ VE TİcARET ANONİM ŞİRKETİ

MOBİPA MOBİLYA TEKSTİL İNŞAAT NAKLİYE PETROL ÜRÜNLERİ. SÜPERMARKET VE TuRİzM SANAYİ VE TİcARET ANONİM ŞİRKETİ MOBİPA MOBİLYA TEKSTİL İNŞAAT NAKLİYE PETROL ÜRÜNLERİ SÜPERMARKET VE TuRİzM SANAYİ VE TİcARET ANONİM ŞİRKETİ 2011-2012-2013 MALİ yılına İLİşKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ("Şrket") 01012011-31 ı22013

Detaylı

Okullarda Coğrafi Bilgi Sistem Destekli Öğrenci Kayıt Otomasyon Sistemi Uygulaması: Trabzon Kenti Örneği

Okullarda Coğrafi Bilgi Sistem Destekli Öğrenci Kayıt Otomasyon Sistemi Uygulaması: Trabzon Kenti Örneği Okullarda Coğraf Blg Sstem Destekl Öğrenc Kayıt Otomasyon Sstem Uygulaması: Trabzon Kent Örneğ Volkan YILDIRIM 1, Recep NİŞANCI 2, Selçuk REİS 3 Özet Ülkemzde öğrenc veller le okul darecler, öğrenc kayıt

Detaylı

ÜLKEMiziN ÜST DÜZEY TEKNiSYEN ihtiyacı VE EGiTiMi

ÜLKEMiziN ÜST DÜZEY TEKNiSYEN ihtiyacı VE EGiTiMi ÜLKEMzN ÜST DÜZEY TEKNSYEN HTYACı VE EGTM Prof Dr Ethem ÖZGÜVEN() Br çok ülkede olduğu gb ülkemzde de meslek ve teknk eğtm 19 yüzyıla kadar «çıroklı'k» sstem şeklnde yürütülmüştür Cumhuryet dönem öncesnde

Detaylı

FABRİKA İSTANBUL AVRUPA YAKASI İST. LEVENT ADANA BURSA BODRUM

FABRİKA İSTANBUL AVRUPA YAKASI İST. LEVENT ADANA BURSA BODRUM İşle t Yü k m M s e as kt r a K YÜ LI İK Şantyeler Etknlkler Şebekeden Uzak Yerler NO HIZ E Teknk Servs Uygulama Alanları Tarım SEK KALİT EKO ş Kuru ma Özel Gen Çözüm Yelpazes Telekom HOLLANDA TANZANYA

Detaylı

Belirtilen kapasitede son kata aittir

Belirtilen kapasitede son kata aittir TE Sers Elektrkl Vnçler 00 kg le, ton aras kapastelerde Her türlü kald rma, çekme uygulamas çn, tona kadar standart modeller mevcuttur. Dayan kl l k ve büyük sar m kapastes le genfl br uygulama alan nda

Detaylı

DOĞRUSAL HEDEF PROGRAMLAMA İLE BÜTÇELEME. Hazırlayan: Ozan Kocadağlı Danışman: Prof. Dr. Nalan Cinemre

DOĞRUSAL HEDEF PROGRAMLAMA İLE BÜTÇELEME. Hazırlayan: Ozan Kocadağlı Danışman: Prof. Dr. Nalan Cinemre 1 DOĞRUSAL HEDEF PROGRAMLAMA İLE BÜTÇELEME Hazırlayan: Ozan Kocadağlı Danışman: Prof. Dr. Nalan Cnemre 2 BİRİNCİ BÖLÜM HEDEF PROGRAMLAMA 1.1 Grş Karar problemler amaç sayısına göre tek amaçlı ve çok amaçlı

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 8

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 8 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK - 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 8 FARKLI YÜZEY ÖZELLİKLERİNE SAHİP PLAKALARIN ISIL IŞINIM YAYMA ORANLARININ HESAPLANMASI BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Toprak hava ısı değiştirgeçleri (THID) konvansiyonel

Toprak hava ısı değiştirgeçleri (THID) konvansiyonel MAKALE BİR SERA İKLİMLENDİRMESİ İÇİN FOTOVOLTAİK DESTEKLİ TOPRAK HAVA ISI DEĞİŞTİRGECİ UYGULAMASI Ahmet Yıldız Ege Ünverstes, Fen Blmler Ensttüsü, Güneş Enerjs Anablmdalı, Bornova, İzmr yldz_ahmet84@yahoocom

Detaylı

ESM-1510 DIN Ray Montajlý Sýcaklýk Kontrol Cihazý. ESM-1510 DIN Ray Montajlý Dijital, ON / OFF Sýcaklýk Kontrol Cihazý

ESM-1510 DIN Ray Montajlý Sýcaklýk Kontrol Cihazý. ESM-1510 DIN Ray Montajlý Dijital, ON / OFF Sýcaklýk Kontrol Cihazý ESM-1510 DIN Ray Montajlý Sýcaklýk Kontrol Chazý ESM-1510 DIN Ray Montajlý Djtal, ON / OFF Sýcaklýk Kontrol Chazý - 3 Djt Göstergel - TC Grþ veya, J tp Termokupl Grþ veya, K tp Termokupl Grþ veya, 2 Tell

Detaylı

Türk Dilinin Biçimbilim Yapısından Yararlanarak Türkçe Metinlerin Farklı İmgelere Ayrılarak Kodlanması ve Sıkıştırılması

Türk Dilinin Biçimbilim Yapısından Yararlanarak Türkçe Metinlerin Farklı İmgelere Ayrılarak Kodlanması ve Sıkıştırılması Türk Dlnn Bçmblm Yapısından Yararlanarak Türkçe Metnlern Farklı İmgelere Ayrılarak Kodlanması ve Sıkıştırılması Banu DİRİ, M.Yahya KARSLIGİL Yıldız Teknk Ünverstes Elektrk Elektronk Fakültes - Blgsayar

Detaylı

FLYBACK DÖNÜŞTÜRÜCÜ TASARIMI VE ANALİZİ

FLYBACK DÖNÜŞTÜRÜCÜ TASARIMI VE ANALİZİ FLYBACK DÖNÜŞTÜRÜCÜ TASARIMI VE ANALİZİ 1 Nasır Çoruh, Tarık Erfdan, 3 Satılmış Ürgün, 4 Semra Öztürk 1,,4 Kocael Ünverstes Elektrk Mühendslğ Bölümü 3 Kocael Ünverstes Svl Havacılık Yüksekokulu ncoruh@kocael.edu.tr,

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Stratejik Planı

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Stratejik Planı Namık Kemal Ünverstes Çorlu Mühendslk Fakültes Makne Mühendslğ Bölümü Stratejk Planı Sürüm no 1.0 Tekrdağ, Şubat Đçndekler lstes Yönetc Özet... 5 Grş... 8 Rehber... 9 Resm yazı... 9 1. Kapak... 9 2. Đçndekler,

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Stratejik Planı. Sürüm no 1.2

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Stratejik Planı. Sürüm no 1.2 Namık Kemal Ünverstes Çorlu Mühendslk Fakültes Makne Mühendslğ Bölümü Stratejk Planı Sürüm no 1.2 Tekrdağ, Ocak İçndekler lsteler 2 3. Sunuş... 5 4. Grş... 6 5. Yönetc Özet... 9 6. Kurumsal Değerlendrme

Detaylı

TOPSIS ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME SİSTEMİ: TÜRKİYE DEKİ KAMU BANKALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA

TOPSIS ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME SİSTEMİ: TÜRKİYE DEKİ KAMU BANKALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA Araştırma Makaleler TOPSIS ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME SİSTEMİ: TÜRKİYE DEKİ KAMU BANKALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA Dr., Dokuz Eylül Ünverstes, İİBF İşletme Bölümü erhan.demrel@deu.edu.tr ÖZET Ekonomk faalyetlern

Detaylı

( ) 3.1 Özet ve Motivasyon. v = G v v Operasyonel Amplifikatör (Op-Amp) Deneyin Amacı. deney 3

( ) 3.1 Özet ve Motivasyon. v = G v v Operasyonel Amplifikatör (Op-Amp) Deneyin Amacı. deney 3 Yıldız Teknk Ünverstes Elektrk Mühendslğ Bölümü Deneyn Amacı İşlemsel kuvvetlendrcnn çalışma prensbnn anlaşılması le çeştl OP AMP devrelernn uygulanması ve ncelenmes. Özet ve Motvasyon.. Operasyonel Amplfkatör

Detaylı

TE 06 TOZ DETERJAN ÜRETİM TESİSİNDEKİ PÜSKÜRTMELİ KURUTMA ÜNİTESİNDE EKSERJİ ANALİZİ

TE 06 TOZ DETERJAN ÜRETİM TESİSİNDEKİ PÜSKÜRTMELİ KURUTMA ÜNİTESİNDE EKSERJİ ANALİZİ Yednc lusal Kmya Mühendslğ Kngres, 5-8 ylül 26, Anadlu Ünverstes, skşehr 6 OZ DRJAN ÜRİM SİSİNDKİ PÜSKÜRMLİ KRMA ÜNİSİND KSRJİ ANALİZİ GÜLSÜN BKAŞ*, FİRZ BALKAN ge Ünverstes Kmya Mühendslğ Bölümü, 351,

Detaylı

İKİNCİ ÖĞRETİM KAMU TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

İKİNCİ ÖĞRETİM KAMU TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İKİNCİ ÖĞRETİM KAMU TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Anablm Dalı: Kamu PROGRAMIN TANIMI: Kamu Tezsz Yüksek Lsans Programı, kamu ve özel sektör sstem çersndek problemler ve htyaçları analz edeblecek, yorumlayacak,

Detaylı

VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE TIBBİ GÖRÜNTÜ, ARŞİV VE İLETİŞİM SİSTEMLERİNİN DEVLET HASTANELERİ PERFORMANSINA ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE TIBBİ GÖRÜNTÜ, ARŞİV VE İLETİŞİM SİSTEMLERİNİN DEVLET HASTANELERİ PERFORMANSINA ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI Süleyman Demrel Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü DergsYıl: 2013/1, Sayı:17 Journal of Süleyman Demrel Unversty Insttute of Socal ScencesYear: 2013/1, Number:17 VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE TIBBİ GÖRÜNTÜ,

Detaylı

COMPUTER-AIDED DESIGN OF HORIZONTAL AXIS WIND TURBINE BLADE

COMPUTER-AIDED DESIGN OF HORIZONTAL AXIS WIND TURBINE BLADE 1 ÖZET 2008 Gaz Ünverstes Endüstryel Sanatlar Eğtm Fakültes Dergs Sayı: 22, s.1-11 YATAY EKSENLĐ RÜZGÂR TÜRBÜN KANADININ BĐLGĐSAYAR DESTEKLĐ TASARIMI Murat ÖNDER 1 Hüseyn Güçlü YAVUZCAN 2 Bu makalede yatay

Detaylı

PARMAKİZİ RESİMLERİNİN YAPAY SİNİR AĞLARI İLE TEMİZLENMESİ VE İYİLEŞTİRİLMESİ

PARMAKİZİ RESİMLERİNİN YAPAY SİNİR AĞLARI İLE TEMİZLENMESİ VE İYİLEŞTİRİLMESİ PARMAKİZİ RESİMLERİNİN YAPAY SİNİR AĞLARI İLE TEMİZLENMESİ VE İYİLEŞTİRİLMESİ Necla ÖZKAYA Şeref SAĞIROĞLU Blgsayar Mühendslğ Bölümü, Mühendslk Fakültes, Ercyes Ünverstes, 38039, Talas, Kayser Gaz Ünverstes,

Detaylı

a IIR süzgeç katsayıları ve N ( M) de = s 1 (3) 3. GÜRÜLTÜ GİDERİMİ UYGULAMASI

a IIR süzgeç katsayıları ve N ( M) de = s 1 (3) 3. GÜRÜLTÜ GİDERİMİ UYGULAMASI Fırat Ünverstes-Elazığ MİTRAL KAPAK İŞARETİ ÜZERİNDEKİ ANATOMİK VE ELEKTRONİK GÜRÜLTÜLERİN ABC ALGORİTMASI İLE TASARLANAN IIR SÜZGEÇLERLE SÜZÜLMESİ N. Karaboğa 1, E. Uzunhsarcıklı, F.Latfoğlu 3, T. Koza

Detaylı

T.C. MİLLİ EGİTİM BAKANLIGI Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı 10. 03.2010 00747. ... VALİLİGİNE (İl Milli Eğitim Müdürlüğü)

T.C. MİLLİ EGİTİM BAKANLIGI Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı 10. 03.2010 00747. ... VALİLİGİNE (İl Milli Eğitim Müdürlüğü) T.C. MİLLİ EGİTİM BAKANLIGI Sağlık İşler Dares Başkanlığı SA YI : B.08.0.SDB.0.ll.00.00/ KONU: Beslenme Dostu Okullar Projes 10. 03.2010 00747... VALİLİGİNE (İl Mll Eğtm Müdürlüğü) İlg: a)bakanlığımız

Detaylı

MONTE CARLO SİMÜLASYON METODU VE MCNP KOD SİSTEMİ MONTE CARLO SIMULATION METHOD AND MCNP CODE SYSTEM

MONTE CARLO SİMÜLASYON METODU VE MCNP KOD SİSTEMİ MONTE CARLO SIMULATION METHOD AND MCNP CODE SYSTEM Ekm 26 Clt:14 No:2 Kastamonu Eğtm Dergs 545-556 MONTE CARLO SİMÜLASYON METODU VE MCNP KOD SİSTEMİ Özet Aybaba HANÇERLİOĞULLARI Kastamonu Ünverstes, Fen-Edebyat Fakültes, Fzk Bölümü, Kastamonu. Monte Carlo

Detaylı

ANKARA UNION OF TRADESMEN AND CRAFTSMEN CHAMBERS

ANKARA UNION OF TRADESMEN AND CRAFTSMEN CHAMBERS ANKARAESNAFveSANATKARLARODALARBRLö ANKARA UNION OF TRADESMEN AND CRAFTSMEN CHAMBERS onu: : 242/ 801 YETERLLGEDAYAl STHDAM PROJES BIRLIGIMIZ PROJESAHIBIDIR Ankara: 9 Nsan 2009 ((ÖnernC ODALARIMlZA(33) ve

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Stratejik Planı

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Stratejik Planı Namık Kemal Ünverstes Çorlu Mühendslk Fakültes Makne Mühendslğ Bölümü Stratejk Planı Sürüm no 1.0 Tekrdağ, Şubat 2008 Đçndekler lstes Yönetc Özet... 5 Grş... 8 Rehber... 9 Resm yazı... 9 1. Kapak... 9

Detaylı

T.C. KEÇiÖREN BELEDİYE BAŞKANLIGI Mali Hizmetler Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. KEÇiÖREN BELEDİYE BAŞKANLIGI Mali Hizmetler Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA l!l KEÇÖREN BELEDİYE BAŞKANLIGI KEÇöREN BELeDYES SA YI : M.06.6.KEç.O-31/2009KONU: Yetk Devr bo f.!200fd 6.1. BAŞKANLIK MAKAMINA Blndğ üzere O 1.01.2006 tarhnden tbaren tüm yerel yönetmlerde 31.12.2005

Detaylı

AĞIR BİR NAKLİYE UÇAĞINA AİT BİR YAPISAL BİLEŞENİN TASARIMI VE ANALİZİ

AĞIR BİR NAKLİYE UÇAĞINA AİT BİR YAPISAL BİLEŞENİN TASARIMI VE ANALİZİ III. ULUSAL HAVACILIK VE UZAY KONFERANSI 16-18 Eylül 2010, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, Eskşehr AĞIR BİR NAKLİYE UÇAĞINA AİT BİR YAPISAL BİLEŞENİN TASARIMI VE ANALİZİ Davut ÇIKRIKCI * Yavuz YAMAN Murat SORGUÇ

Detaylı

BİNA ENERJİ YAZILIMLARI VE SOĞUTMA YÜKÜ HESABI İÇİN WEB TABANLI BİR YAZILIM. M. Azmi AKTACİR, Burak YENİGÜN, Emrah YAKA ÖZET

BİNA ENERJİ YAZILIMLARI VE SOĞUTMA YÜKÜ HESABI İÇİN WEB TABANLI BİR YAZILIM. M. Azmi AKTACİR, Burak YENİGÜN, Emrah YAKA ÖZET 1. Ulusal İklimlendirme Soğutma Eğitimi Sempozyumu 5-7 Eylül 2012- Balıkesir.. BİNA ENERJİ YAZILIMLARI VE SOĞUTMA YÜKÜ HESABI İÇİN WEB TABANLI BİR YAZILIM M. Azmi AKTACİR, Burak YENİGÜN, Emrah YAKA Harran

Detaylı

KONUTLARDA VE SANAYİDE ISI YALITIMI İLE ENERJİ TASARRUFU - SU YALITIMI EĞİTİMİ VE GAP ÇALIŞTAYI

KONUTLARDA VE SANAYİDE ISI YALITIMI İLE ENERJİ TASARRUFU - SU YALITIMI EĞİTİMİ VE GAP ÇALIŞTAYI MARDİN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ (PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ) KONUTLARDA VE SANAYİDE ISI YALITIMI İLE ENERJİ TASARRUFU - SU YALITIMI EĞİTİMİ VE GAP ÇALIŞTAYI TS 825 in Bina Yaklaşımı Her hacim ayrı ayrı

Detaylı

ATIK POLİMERİK MALZEME KATKILI BETONUN YALITIM ÖZELLİĞİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ

ATIK POLİMERİK MALZEME KATKILI BETONUN YALITIM ÖZELLİĞİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ Isı Blm ve Teknğ Dergs, 26,, 5-20, 2006 J. of Thermal Scence and Technology 2006 TIBTD Prnted n Turkey ISSN 300-365 ATIK POLİMERİK MALZEME KATKILI BETONUN YALITIM ÖZELLİĞİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ

Detaylı

T.C BARTIN il ÖZEL idaresi YAZı işleri MÜDÜRLÜGÜ. TEKliF SAHiBiNiN

T.C BARTIN il ÖZEL idaresi YAZı işleri MÜDÜRLÜGÜ. TEKliF SAHiBiNiN TARH:...05/205 SAYı Adı SoyadılTcaret Ünvanı Teblgat Adres Bağlı Olduğu Verg Dares Verg Numarası T.C.Kmlk Numarası Telefon No Faks No E-Mal T.C BARTIN L ÖZEL DARES YAZı ŞLER MÜDÜRLÜGÜ TEKlF MEKTUBU TEKlF

Detaylı

MUHASEBE BÖLÜMÜ MESLEK DERSLERİ KİTAPLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ARAŞTIRMASI

MUHASEBE BÖLÜMÜ MESLEK DERSLERİ KİTAPLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ARAŞTIRMASI .. Î eslekî ve eknk ğtm raştırma ve elştrme erkez aşkanlığı () ayın o : 30. brahm lz 2001 : 975-11-2109-4 uhasebe, tcarî hayatın temel meslek alanlarından brsdr. lkemzde muhasebe meslek alanında, ş ve

Detaylı

Basel II Geçiş Süreci Sıkça Sorulan Sorular

Basel II Geçiş Süreci Sıkça Sorulan Sorular Basel II Geçş Sürec Sıkça Sorulan Sorular Soru No: 71 Cevaplanma Tarh: 06.03.2012 İlgl Hüküm: --- Konu: Gayrmenkul İpoteğyle Temnatlandırılmış Alacaklar İçn KR510AS Formunun Doldurulmasına İlşkn Örnek

Detaylı

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ - DERS İZLENCESİ - Sürüm 2. Öğretim planındaki AKTS 581058202101319 2 1 0 3 5

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ - DERS İZLENCESİ - Sürüm 2. Öğretim planındaki AKTS 581058202101319 2 1 0 3 5 BEYKENT ÜNİVERSİTESİ - DERS İZLENCESİ - Sürüm 2 Ders Kodu Teork Uygulama Lab. YAPI ARAŞTIRMASI VE DOKÜMANTASYON Ulusal Kred Öğretm planındak AKTS 581058202101319 2 1 0 3 5 Ön Koşullar : Önerlen Dersler

Detaylı

COĞRAFYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA DOĞAL AFETLER 1 (The Natural Disasters in the Geography Teaching Curriculum)

COĞRAFYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA DOĞAL AFETLER 1 (The Natural Disasters in the Geography Teaching Curriculum) MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 28, TEMMUZ - 2013, S. 276-303 İSTANBUL ISSN:1303-2429 E-ISSN 2147-7825 copyrght 2013 http://www.marmaracografya.com COĞRAFYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA DOĞAL AFETLER 1 (The

Detaylı

ISK-SODEX ISTANBUL 2018

ISK-SODEX ISTANBUL 2018 Uluslararası Isıtma, Soğutma, Klma, Havalandırma, Yalıtım, Pompa, Vana, Tessat, Su Arıtma, ve Güneş Enerjs Sstemler Fuarı 7-10 Şubat 2018 Tüyap Fuar ve Kongre Merkez İstanbul Türkye www.sodex.com.tr 2018

Detaylı

. ÖZEL DAR ARTNAME. Bu bölüm, elektrik özel artnamesinde bulunan tüm alt bölümlere uygulanacak temel prensipleri belirler.

. ÖZEL DAR ARTNAME. Bu bölüm, elektrik özel artnamesinde bulunan tüm alt bölümlere uygulanacak temel prensipleri belirler. ! " # $ % % & & ' . ÖZEL DAR ARTNAME A. N TANIMI,...projelernde gösterlen elektrk lernn özel teknk artnamesnde anlatıldıı eklde, verlen standartlara uygun olarak, kusursuz, eksksz, fen ve sanat kurallarına

Detaylı

TÜRKİYE İÇİN YENİ DIŞ ORTAM SICAKLIK TASARIM DEĞERLERİ

TÜRKİYE İÇİN YENİ DIŞ ORTAM SICAKLIK TASARIM DEĞERLERİ 293 TÜRKİYE İÇİN YENİ DIŞ ORTAM SICAKLIK TASARIM DEĞERLERİ Tuncay YILMAZ Hüsamettin BULUT ÖZET İklim verileri, ısıtma ve soğutma sistemlerinin enerji ve yük hesaplamalarında en önemli parametrelerdendir.

Detaylı

BİR UN FABRİKASINDA HEDEF PROGRAMLAMA UYGULAMASI

BİR UN FABRİKASINDA HEDEF PROGRAMLAMA UYGULAMASI BİR UN FABRİKASINDA HEDEF PROGRAMLAMA UYGULAMASI Abdullah Oktay DÜNDAR * Muammer ZERENLER ** ÖZET İşletmeler günümüz rekabet ortamının çalkantılı doğasında faalyetlern sürdürürken, sahp oldukları kıt kaynakları

Detaylı

BETONARME YAPI TASARIMI

BETONARME YAPI TASARIMI BETONARME YAPI TASARIMI DEPREM HESABI Doç. Dr. Mustafa ZORBOZAN Mart 008 GENEL BİLGİ 18 Mart 007 ve 18 Mart 008 tarhler arasında ülkemzde kaydedlen deprem etknlkler Kaynak: http://www.koer.boun.edu.tr/ssmo/map/tr/oneyear.html

Detaylı

Dersin Yürütülmesi Hakkında. (Örgün / Yüz Yüze Eğitim için) (Harmanlanmış Eğitim için) (Uzaktan Eğitim için)

Dersin Yürütülmesi Hakkında. (Örgün / Yüz Yüze Eğitim için) (Harmanlanmış Eğitim için) (Uzaktan Eğitim için) Ders Kodu Teork Uygulama Lab. Uluslararası Muhasebe ve Fnansal Raporlama Standartları Ulusal Kred Öğretm planındak AKTS 344000000000510 3 0 0 3 6 Ön Koşullar : Bu dersn ön koşulu ya da yan koşulu bulunmamaktadır.

Detaylı

AKADEMİK FAAALİ YETLERDE ÖZGÜR COĞRAF İ BİLG İ SİSTEM İ YAZILIMI KULLANIMI

AKADEMİK FAAALİ YETLERDE ÖZGÜR COĞRAF İ BİLG İ SİSTEM İ YAZILIMI KULLANIMI Akademk Blşm 2008 Çanakkale Onsekz Mart Ünverstes, Çanakkale, 30 Ocak - 01 Şubat 2007 AKADEMİK FAAALİ YETLERDE ÖZGÜR COĞRAF İ BİLG İ SİSTEM İ YAZILIMI KULLANIMI Osman Yalçın YILMAZ* (*) İstanbul Ünverstes,

Detaylı

ISSN SERİ B CİLT 47 SAYı ORMAN FAKULTESI DERGISI

ISSN SERİ B CİLT 47 SAYı ORMAN FAKULTESI DERGISI ISSN 0535-8418 SERİ B CİLT 47 SAYı 1 2-3-4 1997 İSTANBUL ÜNİvERSİTESİ ORMAN FAKULTESI.. DERGISI DACLIK ARAZİDE ORMAN TRANSPORT PLANLARıNıN ÖNEMİ VE ETKİLERİ Ar. Gör. Murat DEMİRI) Kısa Özet Orman ürünlernn

Detaylı

KAPALI YÜZME HAVUZLARINDA ENERJĠ YÖNETĠMĠ

KAPALI YÜZME HAVUZLARINDA ENERJĠ YÖNETĠMĠ TESKON 2015 / BĠLĠMSEL / TEKNOLOJĠK ÇALIġMALAR Bu br MMO yayınıdır MMO bu yayındak fadelerden, fkrlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan, teknk blg ve basım hatalarından sorumlu değldr. KAPALI YÜZME HAVUZLARINDA

Detaylı

AİLEM VE ŞİRKETİM. Piyasalardan Haberler (Sayfa 9) Aile Şirketlerinde Kavganın Faturası 300 Milyar Dolar. Türkiye'ye En Çok Yatırım Yapan Ülkeler

AİLEM VE ŞİRKETİM. Piyasalardan Haberler (Sayfa 9) Aile Şirketlerinde Kavganın Faturası 300 Milyar Dolar. Türkiye'ye En Çok Yatırım Yapan Ülkeler Sayı 72 Eylül Ekm 2015 AİLEM VE ŞİRKETİM Türkye de İnovasyon (Sayfa 2-3) Teknoloj Üreten Türkye Çalıştayı (4-5) - H. Erkan Uncu - CGS Center Fnansal Yönetm Hzmetler Kıdeml Uzman Dünya da İnovasyon (6-7-8)

Detaylı

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Güneş GENÇYILMAZ

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Güneş GENÇYILMAZ T.C. ĐSTANBUL KÜLTÜR ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ TELEKOMÜNĐKASYON SEKTÖRÜNDE SABĐT MOBĐL YAKINSAMASI (FMC): OPERATÖRLERE FĐNANSAL ETKĐ MODELLERĐ YÜKSEKLĐSANS TEZĐ Ahmet Kaml GENÇEL Anablm Dalı:

Detaylı

Bulanık TOPSIS ve Bulanık VIKOR Yöntemleriyle Alışveriş Merkezi Kuruluş Yeri Seçimi ve Bir Uygulama

Bulanık TOPSIS ve Bulanık VIKOR Yöntemleriyle Alışveriş Merkezi Kuruluş Yeri Seçimi ve Bir Uygulama EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Clt: 14 Sayı: 3 Temmuz 2014 ss. 463-479 Bulanık TOPSIS ve Bulanık VIKOR Yöntemleryle Alışverş Merkez Kuruluş Yer Seçm ve Br Uygulama Selecton of Shoppng Center

Detaylı

Yard. Doç. Dr. Oben Dağ 1. İstanbul Arel Üniversitesi obendag@arel.edu.tr. Özet. 1. Giriş. 2. Problemin Tanımı

Yard. Doç. Dr. Oben Dağ 1. İstanbul Arel Üniversitesi obendag@arel.edu.tr. Özet. 1. Giriş. 2. Problemin Tanımı Elektrk Güç Sstemlernde Mkro Şebeke Uygulamaları ve Harmonk Kaynak Yer Tespt Mcrogrd Applcatons n Electrcal Power Systems and Harmonc Source Locaton Yard. Doç. Dr. Oben Dağ 1 1 Elektrk-Elektronk Mühendslğ

Detaylı

ZKÜ Mühendislik Fakültesi - Makine Mühendisliği Bölümü ISI VE TERMODİNAMİK LABORATUVARI Sudan Suya Türbülanslı Akış Isı Değiştirgeci Deney Föyü

ZKÜ Mühendislik Fakültesi - Makine Mühendisliği Bölümü ISI VE TERMODİNAMİK LABORATUVARI Sudan Suya Türbülanslı Akış Isı Değiştirgeci Deney Föyü ZKÜ Müendslk Fakültes - Makne Müendslğ Bölümü Sudan Suya Türbülanslı Akış Isı Değştrge Deney Föyü Şekl. Sudan suya türbülanslı akış ısı değştrge (H950 Deneyn adı : Boru çnde sudan suya türbülanslı akışta

Detaylı

SAYISAL ANALİZ. Doç.Dr. Cüneyt BAYILMIŞ. Sayısal Analiz. Doç.Dr. Cüneyt BAYILMIŞ

SAYISAL ANALİZ. Doç.Dr. Cüneyt BAYILMIŞ. Sayısal Analiz. Doç.Dr. Cüneyt BAYILMIŞ SAYISAL ANALİZ Doç.Dr. Cüneyt BAYILMIŞ Doç.Dr. Cüneyt BAYILMIŞ Sayısal Analz SAYISAL ANALİZ SAYISAL TÜREV Numercal Derentaton Doç.Dr. Cüneyt BAYILMIŞ Sayısal Analz İÇİNDEKİLER Sayısal Türev Ger Farklar

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Makine Mühendisliği Çukurova Üniversitesi 2006- Doçent Makine Mühendisliği Çukurova Üniversitesi

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Makine Mühendisliği Çukurova Üniversitesi 2006- Doçent Makine Mühendisliği Çukurova Üniversitesi 1. Adı Soyadı: Alper YILMAZ 2. Doğum Tarihi: 12 Eylül 1975 3. Unvanı: Doçent 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Makine Mühendisliği Boğaziçi Üniversitesi 1997 Y. Lisans Makine

Detaylı

Yüksek Binalarda Teknik flletme Yönetimi

Yüksek Binalarda Teknik flletme Yönetimi Yüksek Bnalarda Teknk flletme Yönetm Okan Toker; Mak. Yük. Müh. TTMD Üyes ÖZET Ça m z modern ve yüksek bnalar n n kompleks yap s yüklend ve sundu u fllevlern poztf katk lar n n yan s ra ele al nmas gereken

Detaylı

Fumonic 3 radio net kablosuz duman dedektörü. Kiracılar ve mülk sahipleri için bilgi

Fumonic 3 radio net kablosuz duman dedektörü. Kiracılar ve mülk sahipleri için bilgi Fumonc 3 rado net kablosuz duman dedektörü Kracılar ve mülk sahpler çn blg Tebrk ederz! Darenze akıllı fumonc 3 rado net duman dedektörler monte edlmştr. Bu şeklde ev sahbnz yasal donanım yükümlülüğünü

Detaylı

EMG İşaretlerinin K-Ortalama Algoritması Kullanılarak Öbekleştirilmesi. EMG Signal Analysis Using K-Means Clustering

EMG İşaretlerinin K-Ortalama Algoritması Kullanılarak Öbekleştirilmesi. EMG Signal Analysis Using K-Means Clustering KSÜ Mühendslk Blmler Dergs, (), 9 5 KSU Journal of Engneerng Scences, (), 9 EMG İşaretlernn K-Ortalama Algortması Kullanılarak Öbekleştrlmes Mücahd Günay, Ahmet ALKA, KSÜ Mühendslk-Mmarlık Fakültes Elektrk-Elektronk

Detaylı

İÇME SUYU ŞEBEKELERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ

İÇME SUYU ŞEBEKELERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ Türkye İnşaat Mühendslğ, XVII. Teknk Kongre, İstanbul, 2004 İÇME SUYU ŞEBEKELERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ Nur MERZİ 1, Metn NOHUTCU, Evren YILDIZ 1 Orta Doğu Teknk Ünverstes, İnşaat Mühendslğ Bölümü, 06531 Ankara

Detaylı

Dip - Zirve Relatif Performans Piyasa Çarpanları Değerlemeler TTKOM IPEKE SAHOL BIMAS TTRAK DOHOL. Düşüşü Sürenler ASELS

Dip - Zirve Relatif Performans Piyasa Çarpanları Değerlemeler TTKOM IPEKE SAHOL BIMAS TTRAK DOHOL. Düşüşü Sürenler ASELS BİST 30 Son Fyat Bu Hafta Geçen Hafta AKBNK 8,92-10,35% -2,93% ARCLK 13,55-4,24% 4,04% ASELS 10,30-7,52% -4,24% ASYAB 2,01-5,19% -0,93% BIMAS 87,75-3,31% -1,39% DOHOL 1,07-4,46% -2,61% EKGYO 3,09-4,92%

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİNDEN AHP VE TOPSIS İLE KAMP YERİ SEÇİMİ

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİNDEN AHP VE TOPSIS İLE KAMP YERİ SEÇİMİ KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİNDEN AHP VE TOPSIS İLE KAMP YERİ SEÇİMİ Burak KARAHAN Burak PEKEL Neşet BEDİR Cavt CAN Kırıkkale -2014-

Detaylı

TÜRKİYE DE YOKSULLUK PROFİLİ VE GELİR GRUPLARINA GÖRE GIDA TALEBİ

TÜRKİYE DE YOKSULLUK PROFİLİ VE GELİR GRUPLARINA GÖRE GIDA TALEBİ TÜRKİYE DE YOKSULLUK PROFİLİ VE GELİR GRUPLARINA GÖRE GIDA TALEBİ Yrd. Doç. Dr. Seda ŞENGÜL Çukurova Ünverstes İktsad Ve İdar Blmler Fakültes Ekonometr Bölümü Mart 2004 ANKARA YAYIN NO: 119 ISBN: 975-407-151-9

Detaylı

İyi Tarım Uygulamaları Ve Tüketici Davranışları (Logit Regresyon Analizi)(*)

İyi Tarım Uygulamaları Ve Tüketici Davranışları (Logit Regresyon Analizi)(*) Gazosmanpaşa Ünverstes Zraat Fakültes Dergs Journal of Agrcultural Faculty of Gazosmanpasa Unversty http://zraatderg.gop.edu.tr/ Araştırma Makales/Research Artcle JAFAG ISSN: 1300-2910 E-ISSN: 2147-8848

Detaylı

Biyomedikal Amaçlı Basınç Ölçüm Cihazı Tasarımı

Biyomedikal Amaçlı Basınç Ölçüm Cihazı Tasarımı Byomedkal Amaçlı Basınç Ölçüm Chazı Tasarımı Barış Çoruh 1 Onur Koçak 2 Arf Koçoğlu 3 İ. Cengz Koçum 4 1 Ayra Medkal Yatırımlar Ltd. Şt, Ankara 2,4 Byomedkal Mühendslğ Bölümü, Başkent Ünverstes, Ankara,

Detaylı

TİTREŞİM VERİLERİ KULLANILARAK DEPREM SONRASI HASAR TESPİTİ: SON GELİŞMELER VE GÜNCEL ARAŞTIRMALAR

TİTREŞİM VERİLERİ KULLANILARAK DEPREM SONRASI HASAR TESPİTİ: SON GELİŞMELER VE GÜNCEL ARAŞTIRMALAR ÖZET: TİTREŞİM VERİLERİ KULLANILARAK DEPREM SONRASI HASAR TESPİTİ: SON GELİŞMELER VE GÜNCEL ARAŞTIRMALAR B. Gunes 1, O. Gunes ve H.İ. Andç 3 1 Yrd. Doçent, İnşaat Müh. Bölümü, Atılım Ünverstes, Ankara

Detaylı

i 01 Ekim 2008 tarihinde yurürlüğe.giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık

i 01 Ekim 2008 tarihinde yurürlüğe.giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık . '" ıo:."'. >.. ~. T.C. BAŞBAKANLIK Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü Sayı, Konu :B.02.ı.SYD.0.08.300.5990/8237 :tılkemz Vatandaşı Olmayan ve Muhtaç Durumda Bulunan Yabancılara S\'D Vakınarından

Detaylı

04.10.2012 SU İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ. Suİhtiyacı. Proje Süresi. Birim Su Sarfiyatı. Proje Süresi Sonundaki Nüfus

04.10.2012 SU İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ. Suİhtiyacı. Proje Süresi. Birim Su Sarfiyatı. Proje Süresi Sonundaki Nüfus SU İHTİYAÇLARII BELİRLEMESİ Suİhtyacı Proje Süres Brm Su Sarfyatı Proje Süres Sonundak üfus Su ayrım çzs İsale Hattı Su Tasfye Tess Terf Merkez, Pompa İstasyonu Baraj Gölü (Hazne) Kaptaj Su Alma Yapısı

Detaylı

2. STEGANOGRAFİ 1. GİRİŞ

2. STEGANOGRAFİ 1. GİRİŞ 1. GİRİŞ Bu çalışmada, steganograf sstemnn FPGA üzernde tasarımı ve gerçeklenmes sağlanmıştır. Esk Yunancada gzlenmş yazı anlamına gelen steganograf, blgnn görünürlüğünü gzleme blmne verlen smdr. Günümüzde

Detaylı