Okullarda Coğrafi Bilgi Sistem Destekli Öğrenci Kayıt Otomasyon Sistemi Uygulaması: Trabzon Kenti Örneği

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Okullarda Coğrafi Bilgi Sistem Destekli Öğrenci Kayıt Otomasyon Sistemi Uygulaması: Trabzon Kenti Örneği"

Transkript

1 Okullarda Coğraf Blg Sstem Destekl Öğrenc Kayıt Otomasyon Sstem Uygulaması: Trabzon Kent Örneğ Volkan YILDIRIM 1, Recep NİŞANCI 2, Selçuk REİS 3 Özet Ülkemzde öğrenc veller le okul darecler, öğrenc kayıt dönemlernde bazı sorunlarla karşı karşıya kalmaktadır. Daha kaltel eğtm verldğne nanılan okulların vellerce terch edlmes, bu bağlamda yaşanan sorunlar ve süregelen kayıt çleler her dönem ülke gündemn meşgul etmektedr. Bu olumsuzlukların ortadan kaldırılması çn; Ülkemzde İl Mll Eğtm Müdürlükler kapsamında, mekan analzne dayalı br öğrenc kayıt otomasyon sstemne (ÖKOS) gereksnm olduğu anlaşılmaktadır. Mevcut sstemde, kayıt şlemlernden okul dareler sorumlu olduklarından, her kayıt dönemnde okul dares le öğrenc veller karşı karşıya gelmekte, bunun sonucunda bazı okullarda yığılmalar ortaya çıkmaktadır. Buna bağlı olarak okul kayıt bölges çnde kalan öğrencler lgl okula kayıt yaptıramamaktadır. Bunun en öneml sebeb mevcut durumda okul kayıt şlemlernn Mll Eğtm Müdürlüklernce belrlenen bölge sınırlarına göre yapılmasıdır. Bu çalışmada Coğraf Blg Sstemler (CBS) le bölge sınırı yerne okul erşleblrlk mesafes dkkate alınarak, öğrenc kayıtlarının otomasyona dayalı olarak yapılması ve yaşanan yerleştrme sorunlarının ortadan kaldırılması amaçlanmıştır. Anahtar Sözcükler Coğraf Blg Sstemler, Adres Eşleştrme, Adres Kodlama, Ağ Analz Abstract Implementaton of an Automated Student Regstraton System Usng GIS: Trabzon Cty Case Study Student s parents and school staffs encounter wth several problems due to the student enrolment n the begnnng of every semester n Turkey. The fact that people prefer schools whch have qualty educaton, some problems caused by ths stuaton, and many sufferngs durng enrollment have consderable nfluences on the country s agenda every year. There s a necessty to student enrolment automaton system (SEAS) whch dependent on spatal analyss at provnce Natonal Educaton Headshp n Turkey. In current system, the school admnstratons are responsble to student subscrpton process. Therefore every semester school admnstratons and student parents are come up aganst consequently some schools comng be crowded than other. So the students who are nsde at the school subscrpton regon couldn t subscrbe at the related school. The most sgnfcant reason of ths s that school subscrpton processes s made accordng to regon border whch s determned by Natonal Educaton Headshp. In ths study, t s amed to make student subscrpton automatc to take nto consderaton school accessblty dstance nstead of regon border and dssolve the current problems wth consttuted SEAS. Key Words Geographcal Informaton Systems (GIS), Address Matchng, Address Geocodng, Network Analyss 1. Grş Türkye de uygulanmakta olan, Mll Eğtme bağlı okullardak kayıt sstemlernde; okulların öğrenc kabul edleceğ bölgeler, İl Mll Eğtm Müdürlükler kapsamında oluşturulan komsyonlar tarafından belrlenmekte, kayıt şlemler de öğrenc velsnn müracaatı üzerne okul dares tarafından yapılmaktadır (TC Resm Gazete 25212, 2003). Bu ssteme göre yapılan kayıt şlemlernde, okulların öğrenc alacağı bölgeler çok sağlıklı olarak tespt edlememektedr. Ayrıca, hang bölgenn hang okula ulaşım mesafes olarak daha yakın olduğu mekansal olarak belrlenemedğnden bu durum kayıt sorunlarını da berabernde getrmektedr. Bu çalışma le, özelkle kentsel alanlarda yaşayan öğrenclern daha optmum br şeklde okullara yerleştrlmelern sağlamak üzere, öğrenc kayıtlarını otomatk olarak gerçekleştrecek Coğraf Blg Sstemler (CBS) destekl yen br sstemn gelştrlmes ve uygulanması amaçlanmıştır. Böyle br yaklaşım le, mevcut yapıda okul dareler tarafından gerçekleştrlen öğrenc kayıt şlemler, doğrudan Mll Eğtm Müdürlüklernn sorumluluğuna bırakılmaktadır. Çalışmanın amacına yönelk olarak, uygulama bölges olarak seçlen Trabzon kentnde, öğrenc kayıt şlemlerndek sorunlar ve gereksnmler araştırılmış, bu bağlamda özellkle lköğretm okulları çn br Öğrenc Kayıt Otomasyon Sstem (ÖKOS) tasarımı ve uygulaması gerçekleştrlmştr. ÖKOS çn öncelkle plot bölge olarak seçlen Trabzon kent merkeznde bulunan mevcut lköğretm okulları tespt edlmştr. Buna göre; Trabzon kentnde toplam öğrencnn bulunduğu 37 adet lköğretm okulu, Mll Eğtm Bakanlığının yayınladığı İlköğretm Kurumları Yönetmelğ çerçevesnde 5 sınıfa ayrılmıştır. Yönetmelğe göre her br sınıf br eğtm bölgesn temsl etmektedr. Eğtm bölgelerne sabet eden okullara at bazı blgler Tablo 1 de verlmştr. 1 Arş. Gör., KTÜ, Müh.-Mm. Fak., Jeodez ve Fotogrametr Mühendslğ Bölümü, GISLab, Trabzon. 2 Arş. Gör., KTÜ, Müh.-Mm. Fak., Jeodez ve Fotogrametr Mühendslğ Bölümü, GISLab, Trabzon. 3 Arş. Gör. Dr., KTÜ, Müh.-Mm. Fak., Jeodez ve Fotogrametr Mühendslğ Bölümü, GISLab, Trabzon.

2 Tablo 1: Trabzon kent merkeznde bulunan lköğretm okulları çn eğtm bölgelerne at blgler. EĞİTİM BÖLGE NO. OKUL ALAN (km 2 ) ŞUBE ÖĞRENCİ DERSLİK , , , , , Mevcut Durum Analz İlköğretm okullarında öğrenc kayıt şlemler Mll Eğtm Bakanlığı Eğtm Bölges ve Eğtm Kurulları Yönergesnn 6. maddesne ve sayılı Resm Gazetede yayınlanan İlköğretm Kurumları Yönetmelğnn 15. maddesne göre yapılmaktadır. Bu yasal mevzuata göre öğrenclern okullara kayıt edlme şlemlernde, kamet ettkler yere en yakın okula kayıt yaptırması esas alınmaktadır. Bu kapsamda, İl Mll Eğtm Müdürlüklernce (İMEM) her yıl Mayıs ayında br Öğrenc Yerleştrme Komsyonu (ÖYK) belrlenmektedr. ÖYK, mll eğtm müdür yardımcısı yada şube müdürü ve beş okul müdüründen oluşmaktadır. Bu komsyon okulların öğrenc alacağı alanları belrlerken yerel yönetm brmlernden lgl kşler (beledye başkanları, muhtarlar, yada kamu kurumları) toplantıya çağırablmektedr. Komsyon çalışmalarının sonucunda mahalle, cadde yada sokak bazında eğtm bölgelernn tespt yapılmaktadır (TC Resm Gazete 25212, 2003). Ancak komsyon bu yönetmelğn uygulanmasında okul bölgelern stenen hassasyette belrleyememektedr. Özellkle okul kayıt alanlarının sınır bölgelernde kamet eden öğrencler çn bu şlem daha da zorlaşmaktadır. Okul darelernde sokak bazlı güncel adres hartalarının olmaması nedenyle öğrencnn beyan ettğ adresn doğruluğu kontrol edlememektedr. Bu bağlamda, mevcut kayıt sstemnde bölge tesptne yönelk sorunları özetlemek gerekrse; 1. ÖYK tarafından belrlenen bölge sınırları çn cadde - sokak - dere - mahalle - ste - kavşak vb. doğal ve yapay mekan belrleyclernn zaman çersnde smler değşmekte ve komsyon tarafından bu güncel blglere ulaşılamamaktadır. 2. Öğrenc alınacak okula at bölge sınırları kesn değldr. Bu bölgelern sınırları sokak bazında tespt edlmeyp, mahallelern kuzey-güney bölgeler gb çok genel fadelerle belrlendğnden kayıt aşamasında sorunlar yaşanmaktadır (Trabzon MEM 2001). MEVCUT DURUMA GÖRE ÖĞRENCİLERİN DAHA UZAKTAKİ BİR OKULA KAYIT YAPTIRMA DURUMU L E J A N D Yollar ù Okullar Öğrenc Metre I. OKUL KAYIT 380 m. MARAŞ CADDESİ III. OKUL KAYIT İNÖNÜ CADDESİ DEVLET SAHİL YOLU 150 m. ù 450 m. Optmum anlamda br sstem gereğ kayıt yapılması gereken en yakın mesafedek okul II. OKUL KAYIT Mevcut uygulamadak ssteme göre kayıt yapılması gereken okul Şekl 1. Mevcut uygulamalara göre okullara öğrenc tahssnde karşılaşılan mesafe sorunları

3 3. Kayıt şlemler okul darelernn sorumluluğuna bırakıldığından, belrlenen bölge çnden öğrenc alması gereken okullar çoğu kez bu sınırlara uymadan, dğer mevk ve mahallelerden öğrenc alablmektedr. 4. Okul kayıt dönemlernde, okulların öğrenc alma kapastelernn dolması durumunu göz önünde bulunduran veller, çocuklarını herhang br okula kayıt yaptıramama htmaln ortadan kaldırmak çn brden fazla okula kayıt yaptırablmektedr. 5. Okul kayıt bölgesnde kamet eden öğrencler, kendlerne yakın fakat farklı bölgedek br okula kayıt yap tıramamakta, aynı kayıt bölgesnde olduğu çn daha uzakta olan okula gtmek zorunda kalmaktadır. Örneğn, Şekl 1 de, II. Bölge okuluna 450 m. yürüyerek gtmek zorunda olan br öğrencnn, III. Bölge okuluna 150 m. mesafede kamet ettğ görülmektedr. 6. Kayıt sırasında öğrenc vels le okul daresnn doğrudan letşm halnde olmasından dolayı, alınan kayıt ücretler her eğtm-öğretm dönemnde sorunlara ve çıkar tartışmalarına neden olmaktadır (Serbes 2003). Yukarıda belrtlen öğrenc kayıt sorunlarının temelnde konuma dayalı blglern olmaması yada sağlıklı kullanılmaması yatmaktadır. Günümüze kadar klask hartalar eğtm araştırmalarında oldukça yaygın olarak kullanılmış olmakla brlkte, aktardıkları blgler oldukça sınırlı kalmıştır. Daha da önemls bu hartalar öğrenc tahss şlemlernde kullanılacak olsa dah, yerleşmdek değşmn yansıtılmasında ve güncellenmesnde br çok problem çıkaracağı br gerçektr (Bruno 1996). Oysa günümüzde kentlere at bu türden blglern toplanması ve djtal hartaların üretlmes CBS teknolojsyle mümkündür. Dolayısıyla CBS yardımıyla öğrenc kayıt şlemlernn çağdaş anlamda gerçekleşmes sağlanablr. 3. Okul Ste Yönetmnde CBS Kullanımı CBS belrl br amaç le yeryüzüne at verlern toplanması, depolanması, sorgulanması, transfer ve görüntülenmes şlevlern yerne getren araçların tümüdür (Burrough 1998). Özellkle konumsal verlern yoğun olarak kullanıldığı ve sürekl güncelleme gereksnm duyulan uygulamalarda CBS kullanımı ön plana çıkmaktadır. Otomatk kayıt sstemlernde özellkle de büyük metropol kentler dkkate alındığında gerek kayıt yapacak öğrenclere ve okullara at envanter blgler gerekse okul kayıt bölges, ulaşım ağı gb konum tabanlı verlern çok yüksek hacmlere ulaşacağı br gerçektr. Ancak, temelde mekansal referanslı blglere dayalı şlemlerde yada konum bağlantılı yoğun hacml verlerle çalışmak, bunları analz ederek ortaya çıkacak sonuçlara göre doğru kararların verleblmes CBS fonksyonlarının etkn kullanımıyla da mümkün olmaktadır (Yomralıoğlu 2003). Bu anlamda CBS, özellkle gelşmş ülkelerde eğtm alanında br çok uygulamada kullanılmaktadır. Örneğn; Öğrencler çn güvenl ulaşım, yürüyüş güzergahlarının belrlenmes, Yen okul gereksnm olan alanların belrlenmesnde, Sınıf çnde blgsayar, sıra, masa ve yazı tahtası gb nesnelern yerleştrlmesnde, Öğrenc servsler çn en uygun yolların seçlmes, Öğrenclern hang okullara yönlendrlmes gerektğnn belrlenmes (Pearce 2000). Brezlya nın Belo Horzonte kentnde CBS yardımı le, öğrenclern gdecekler okulun otomatk olarak belrlenmesne yönelk br uygulama gerçekleştrlmştr. Bu uygulama kapsamında, kurulan sstemn yararlı olup olmadığını test etmek amacıyla yapılan br anket çalışmasının sonuçları Tablo 2 de verlmştr (Zuppo 1994). Tablo 2. Bello Horzonte kentnde otomatk kayıt sstem kurulmadan öncek şkayetler ve çözüm durumu (Zuppo 1994). Tanımlama (Hata ve Şkayet) Şkayet Sayısı Çözüme Ulaşma s Farklı Okul Terch Etme Okulun Çok Uzak Olması Hatalı Formlar Okul Bölgeler Tespt Hataları Danmarka nın Kopenhag kentnde se, öğrenc kayıtları CBS kullanılarak br yer-tahss (locaton-allocaton) modelne göre yapılmaktadır (Jensen, 1997). Bu modelde temel yapı, okul bölgelernn gerekl krterler göz önünde bulundurularak yol ağları üzernden tespt edlmes ve bu bölgelere düşen öğrenclern lgl okullara kayıt edlmesdr. Gerçekleştrlen bu çalışmada kent çnde yaşayan bütün öğrencler, okul bölgeler çne adres blgler kullanılarak kodlanmış ve her br cadde üzernde kamet eden öğrenc sayıları gösterlmştr (Şekl 2). A CADDESİ I. OKUL KAYIT B CADDESİ II. OKUL KAYIT 14 CADDE BÖLGE ÖĞRENCİ A 1 11 A 2 14 B 1 6 B 2 5 C 2 3 C CADDESİ 3 A CADDESİ Şekl 2. Kopenhag Kentnde gerçekleştrlen Otomatk Kayıt Sstem uygulaması (Jensen 1997) Gelşmş ülkelerde öğrenc kayıt şlemler çn yertahss modelnn kullanılması (UNBC GISLab Courses, 2004), CBS le öğrenc yürüyüş mesafelerne göre okul bölgelernn tespt edlmes ve bu bölgelere göre kayıt şlemlernn gerçekleştrlmes yaygın olarak kullanılmaktadır (Hall vd. 1997).

4 4. ÖKOS-Öğrenc Kayıt Otomasyon Sstem Otomatk öğrenc kayıt sstemnn şletlmes aşamasında kullanılan CBS özellkler ve bazı tanımlamalar aşağıda verlmştr; Yürüyüş Mesafes: Öğrenclern belrl yol krterlerne göre optmum olarak, kametgah adresnden okula yürüyerek alacağı mesafedr. Vertabanları: Brbrler le lşkl verler topluluğudur. Vertabanı sadece verler yığınını değl, bunlar arasındak lşkler de saklar (Elmasr 1989). Adres Eşleştrme: Ssteme grlen adreslern, referans sınırları çndek hatalar dahlnde grlmes le harta üzernde tek tek gösterlmes şlemdr. Bu özellk sayesnde, kullanıcı adresn bldğ herhang br yer harta üzernde kolaylıkla gösterleblmektedr (Yıldırım 2003). Adres Kodlama: Adreslern altlık hartalar üzernde toplu olarak gösterlmes şlemdr (Schlosser 1998). Yakınlık Analz: Öğrenclern kamet ettğ yerlere, belrlenecek krtere göre, hang okulun en yakın olduğunun bulunması şlemdr. Kaynak Tahss: Br okul çn yürüyüş mesafes belrl se, bu mesafe çnde hang öğrenclern yer aldığının belrlenmes şlemdr (Esr 1996b; 1976a) ÖKOS Bleşenler Sstemn kurulması ve çalıştırılması çn öncelkle kente at djtal hartaların oluşturulması gerekmektedr. Bu hartalar sstemn en öneml bleşendr. Sstem çn gerekl olan djtal harta kapsamında, yol ağı, okul yerler ve mahalle sınırları gb grafk verlerle bunlar çn gerekl özntelk blglernn toplanması gerekmektedr. Örneğn adres vers le belrl coğraf konumu harta üzernde göstereblmek çn, yolların smler, yol başlangıç ve btş kapı numaraları le okullara tahss çn gerekl olan okul kapaste verler de toplanmalıdır. ÖKOS çn, gelen başvuruları değerlendrp kullanıma hazır duruma getrecek br ver şlemc ve bu kayıtlarla her türlü konuma dayalı sorgulama ve analz yapablecek br blg şlem operatörü, grafk ve grafk-olmayan ver lşklendrmes yapablecek br CBS yazılımı, yne ver yoğunluğuna göre kapastes ve sayısı belrlenmş blgsayar ve çıktı ekpmanlarını çeren donanım sstemnn hazır hale getrlmes gerekr. Bu bağlamda ÖKOS un temel bleşenler şunlardır; Kente at güncel ve djtal halhazır hartalar, Yol ağı vertabanı çn adres dağılım dosyaları, Kente at adres kodları, Okullara at konumsal blgler, Okullara at derslk, öğretmen ve kapaste durumları, CBS uzmanın sthdamı, Uygun yazılım ve donanım Sstemn İşletlmes Br öğrenc kayıt sstemnde öncelkle okulların yürüyüş mesafelerne göre, öğrenc alınablecek alanlar tespt OKUL ALANLARININ TESPİT EDİLMESİ (EN YAKIN OKULUN SEÇİMİ) KAYIT YAPILACAK OKUL j L E J A N D j KONUT OKULLAR GİDİŞ GÜZERGAHI OKUL KAYIT ALANLARI YOLLAR MAHALLE SINIRLARI Metre OKUL KAYIT ALANI Şekl 3. Önerlen Ssteme Göre Okulların Öğrenc Alacağı Alanların Tespt

5 edlmeldr. Burada belrleyc unsur mesafe krterlerdr. Örneğn lköğretm okulları çn erşleblrlk mesafes genelde 1 km. olarak kabul görmektedr (Nşancı vd. 2003). Buna göre, CBS yazılım özellklernden yararlanarak her okul çn 1 km. yürüyüş mesafesn gösteren alanlar tespt edlmştr (Şekl 3). Bu alanlar belrlenrken nüfus yoğunluğunun fazla olduğu ve okulların brbrne yakın olduğu yerlerde yürüyüş mesafeler değştrleblmektedr. Böylece okul bölgelernn brbrn örtmes veya okul bölges dışında bazı alanların kalma rsk önlenmş olacaktır. Doğrudan İMEM e yapılan öğrenc kayıt müracaatları, ver şlemcs tarafından ncelenmekte, kametgah belgesnde yazılan açık adresler yardımıyla öğrenclern konumları harta üzernde belrtlmektedr. Bu şlem yol adı, kapı numarası ve sokakların numara dağılımları dkkate alınarak yapılmaktadır. Böylece gelen müracaatlar, CBS yazılımlarının adres kodlama özellkler kullanılarak otomatk olarak yapılarak, hız ve doğruluk açısından öneml avantajlar sağlanır. Sonuçta br okulun etkn alanı ve bu alana sabet eden öğrencler belrlenmş olur. Bu anlamda ÖKOS un genel şleyş çn zlenecek şlem adımları Şekl 4. de verlmştr. BAŞLA Kentn Yol Ağı Djtal m? Hayır Yol Ağının Oluşturulması Okulların Konumlandırılması Okullara At Vertabanlarının Oluşturulması Hayır Evet Kente At Okullar Djtal Ortamda mı? Evet Mll Eğtm Müdürlüğü Öğrenc Kayıt Brm Oluşturulması Yol Vertabanlarının Oluşturulması Kentn Adres Vertabanlarının Oluşturulması Gelen Evrak İşleme Personel CBS Operatörü CBS Yazılımı Uygun Donanım (PC, Yazıcı, vs.) Öğrenc Müracaatlarının Optk Formatta Toplanması / Denetm Optk Kodların Okutulması ve Vertabanlarının oluşturulması Öğrencnn Kayıt Kabulüne İlşkn Belge Düzenlenmes Adreslern Yol Ağı Üzernde Toplu Olarak Gösterlmes Yakınlık ve Uzaklık Analz Yapılması (Okul Kayıt Alanlarının Belrlenmes) Öğrenclern, Analzler Sonucunda Belrlenen Okullara Atanması, Lsteleme Öğrenc Lstelernn İlan Edlmes Şekl 4. Kayıt Otomasyon Sstem İş Akış Şeması

6 4.3.Uygulama Aşamaları Trabzon kent çn gerçekleştrlen br ÖKOS uygulamasında zlenen şlem adımları, örnekler üzernde açıklamalı olarak, aşağıda verlmştr. Bu şlem sırasında CBS yazılımı olarak, ArcInfo 8.3, ArcVew 3.2 ve bu yazılımların Ağ Analz (Network Analyss) modüller kullanılmıştır. 1.aşama: Djtal Yol Ağı Hartası Üzernde Adreslern Otomatk Gösterm. Trabzon kent merkeznde lköğretm okullarına, br eğtm-öğretm dönemnde yaklaşık öğrenc başvuruda bulunmaktadır (Trabzon Mll Eğtm Müdürlüğü 2003). İlk olarak bu başvuruların adres kayıtları kontrol edlmekte, bu kayıtlar sorgulama ve analzler çn standart br formata sokulmakta (Yıldırım vd. 2002), gerekl düzenlemeler yapıldıktan sonra da bu blgler djtal ortama aktarılmaktadır. Daha sonra bu adresler, yazılımın adres kodlama özellğnden yararlanılarak, temel altlık olan cadde-sokak hartası üzernde gösterlmektedr. 2.aşama: Öğrencye En Yakın Okulun Tespt. Başvuru formunda yer alan kametgah adres le yazılımın adres bulma özellğnden yararlanılarak, öğrencnn kamet ettğ yer harta üzernde tespt edlmektedr. Daha sonra, yne yazılımın en yakın objey bulma özellğnden (ağ analz) yararlanarak öğrencye en yakın okulun konumu bulunmakta, gdş-dönüş güzergahı sokak bazında gösterlmektedr. Böylece Şekl 3 de gösterldğ gb br öğrencye ulaşım açısından en yakın okul otomatk olarak belrlenmş olur. 3.aşama: Kayıtların Kesnleştrlmes. Kenttek tüm okullara at öğrenc tahss alanları belrlendkten sonra, bu bölgeler üzernde öğrenclern kamet ettğ adresler toplu olarak gösterlmş ve her okul alanı çnde kalan öğrencler ayrıca tespt edlmştr. Bu şlemde temel krter olarak, nüfusun yoğun olduğu ve okulların daha sık konumlandırıldığı bölgelerde 500 m.lk yürüyüş mesafes, nüfusun az ve okulların daha seyrek konumlandırıldığı bölgelerde 1 km.lk yürüyüş mesafes esas alınmıştır. Bu şlemler sırasında CBS nn ağ analz ve kaynak tahss gb konumsal analz yetenekler kullanılmış ve gerekl sonuç ürünler elde edlmştr. Şekl 5 de Trabzon kent merkeznde bulunan tüm okullar gösterlmş ve örnek alınan br okula (İhsan Koz İÖO) kayıt yaptırması gereken öğrenclern lstes tablo doküman halnde verlmştr. Bu aşamadan sonra yapılması gereken, öğrenc vellernn kesn kayıt konusunda blglendrlmelerdr. 5. Sonuç CBS teknolojsndek hızlı gelşmeler, dğer sektörlerde olduğu gb eğtm sektöründe de yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Eğtm sektörünün lk temel basamağı olan lköğretm öğrenc kayıt şlemler doğrudan erşle- İHSAN KOZ İLKÖĞRETİM OKULU TOKLU KARŞIYAKA AYDINLIKEVLER I NOLU BEŞİRLİ L E J A N D MAHALLE OKULLAR ÖĞRENCİLER İHSAN KOZ İÖO İÇİN KAYIT YAPTIRACAK ÖĞRENCİLER Metre II NOLU BEŞİRLİ ÖKOS KESİN KAYIT SONUÇLARI Şekl 5. Okullara Otomatk Tahss İşlemnn Gerçekleştrlmes

7 blrlk blgs le lgl olduğu çn, bu şlemlern optmum olarak CBS le gerçekleşebleceğ anlaşılmıştır. Yapılan bu çalışma esnasında, ülkemzdek mevcut şleyşte, okul kayıt alanlarının belrlenmesnde öğrenclern okula erşleblrlk mesafesnn dkkate alınmadığı görülmüştür. Ayrıca öğrenc kayıt şlemlernn okul dareler tarafından yapılıyor olmasına karşın, her yıl kayıt dönemlernde okul darecler le öğrenc veller karşı karşıya gelmektedr. İlköğretm okullarına kayıtlı yaklaşık 10 mlyon öğrenc bulunan ülkemzde (Trabzon İl MEM 2003), öğrenclern uygun okullara yerleştrlememes, her kayıt dönemnn sorunlarla başlamasına neden olmaktadır. Oysa modern toplumlarda olduğu gb, blg teknolojlernden yararlanarak daha sağlıklı, çağdaş br öğrenc kayıt sstemnn tess edlmes mümkündür. Bu çalışma le, lköğretm okulları çn CBS destekl br Öğrenc Kayıt Otomasyon Sstem (ÖKOS) gerçekleştrlmştr. Bu sstemde öğrenc kayıt şlemler çn, okula erşleblrlk mesafes esas alınmıştır. Kentlerde kayıt şlemlernn İMEM bünyesnde kurulacak, CBS tabanlı br brm tarafından organze edlmes halnde denetmn daha sağlıklı olacağı ve kayıtlardak olumsuzlukların öneml ölçüde azalacağı açıktır. Kayıt şlemlernn otomatk olarak yapılması ancak konumsal verlern kullanılması le mümkün olduğundan, kentlern vedlkle djtal cadde-sokak hartalarını üretmes ve bu hartaların CBS le ağ-topolojk ver yapısına dönüştürülmes temel gereksnmdr. Br dğer temel öğe, adres versdr. Bu bağlamda adres blgs çn resm kaynak olan kametgah belgelernn hazırlanacak standart belgeler le toplanması gerekmektedr. ÖKOS le CBS nn dğer konumsal analz fonksyonları da eğtm-öğretm alanında hayata geçrleceğnden, bu konuda alınacak kararlar çok daha akılcı ve gerçekç olacaktır. Kaynaklar BRUNO E., J.: Use of Geographcal Informaton Systems (GIS) Mappng Procedures to Support Educatonal Polcy Analyss and School Ste Management, The Internatonal Journal of Educatonal Management, Volume: 6, Page; 24-31, USA, BURROUGH P., A.: Prncples of Geographcal Informaton Systems for Land Resources Assesment, 2. ed, Oxford Unversty Pres, ELMASRI R., Navathe, S., B.: Fundametals of Database Systems, The Benjamn / Cummngs Publshng Company, Calforna, ESRI 1996b, Usng The ArcVew Network Analyst GIS, Envronmental Systems Research Insttute, USA, ESRI 1976a, Arc/ Info 6.1.User s Gude, Network Analyss GIS, Envronmental Systems Research Insttute, USA, HALL, G., B., BOWERMAN, R., L., FEICK, R., D.: GISbased Decson Support Archtecture and Applcatons for Developng Countres, Canada, Kasım,2003. JENSEN, L., M.: Data Consderatons for locaton-allocaton modellng of publc school dstrcts n Cophenagen, Cophanegen, Hazran, NİŞANCI R., UZUN, B., REİS, S.: İmar Planları le Önerlen Kentsel Donatı Alanlarının CBS le Mekansal Uygunluk Analz, Arktekt, Sayı:494; Sayfa:18, İstanbul, PEARCE J.: Technques for Defnng School Catchment Areas for Comparson Wth Census Data, Computers, Envronment and Urban Systems, Page; , UK, SCHLOSSER J.: Geocodng Issues, Alternatves & Technques, Schlosser Geographc Systems Inc., USA, SERBES M.: Kayıt Çles Sürüyor, Akşam Gazetes, Ankara, 23/08/2003. TC Resm Gazete, Mll Eğtm Bakanlığı İlköğretm Kurumları Yönetmelğ, Sayı: 25212, Trabzon İl Mll Eğtm Müdürlüğü, 1,2,3,4,5. Eğtm Bölges Müdürler Komsyonu Toplantısı Tutanakları, Trabzon, Trabzon İl Mll Eğtm Müdürlüğü, İstatstk Şube Müdürlüğü, Trabzon, UNBC GISLab Courses, Network Analyss Locaton- Allocaton Models, Canada, Mart, YILDIRIM V.: Adres Blg Sstem Tasarımı ve Uygulaması: Trabzon Kent Örneğ, Yüksek Lsans Tez, Karadenz Teknk Ünverstes, Fen Blmler Ensttüsü, Trabzon, YILDIRIM V., ÇETE, M. VE YOMRALIOĞLU, T.: An Address based Informaton System Desgn and Applcaton, Internatonal Symposum on Geographcal Informaton Systems, Eylül 2002, Sayfa: , İstanbul, YOMRALIOĞLU T.: Coğraf Blg Sstemler Temel Kavramlar ve Uygulamalar, Seçl Ofset, II. Baskı, Trabzon, ZUPPO C., A., FONSECA, F., T.: School Pre-regstraton and Student Allocaton, Symposum of URISA, Brazl, 1994.

Okullarda Coğrafi Bilgi Sistem Destekli Öğrenci Kay t Otomasyon Sistemi Uygulamas : Trabzon Kenti Örneği

Okullarda Coğrafi Bilgi Sistem Destekli Öğrenci Kay t Otomasyon Sistemi Uygulamas : Trabzon Kenti Örneği hkm Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi 2004/91 www.hkmo.org.tr Okullarda Coğrafi Bilgi Sistem Destekli Öğrenci Kay t Otomasyon Sistemi Uygulamas : Trabzon Kenti Örneği Volkan YILDIRIM 1,

Detaylı

Toplam Eşdeğer Deprem Yükünün Hesabı Bakımından 1975 Deprem Yönetmeliği İle 2006 Deprem Yönetmeliğinin Karşılaştırılması

Toplam Eşdeğer Deprem Yükünün Hesabı Bakımından 1975 Deprem Yönetmeliği İle 2006 Deprem Yönetmeliğinin Karşılaştırılması Fırat Ünv. Fen ve Müh. Bl. ergs Scence and Eng. J of Fırat Unv. 19 (2, 133-138, 2007 19 (2, 133-138, 2007 Toplam Eşdeğer eprem Yükünün Hesabı Bakımından 1975 eprem Yönetmelğ İle 2006 eprem Yönetmelğnn

Detaylı

T.C. KEÇiÖREN BELEDİYE BAŞKANLIGI Mali Hizmetler Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. KEÇiÖREN BELEDİYE BAŞKANLIGI Mali Hizmetler Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA l!l KEÇÖREN BELEDİYE BAŞKANLIGI KEÇöREN BELeDYES SA YI : M.06.6.KEç.O-31/2009KONU: Yetk Devr bo f.!200fd 6.1. BAŞKANLIK MAKAMINA Blndğ üzere O 1.01.2006 tarhnden tbaren tüm yerel yönetmlerde 31.12.2005

Detaylı

Öğretim planındaki AKTS TASARIM STÜDYOSU IV 214058100001312 2 4 0 4 9

Öğretim planındaki AKTS TASARIM STÜDYOSU IV 214058100001312 2 4 0 4 9 Ders Kodu Teork Uygulama Lab. Ulusal Kred Öğretm planındak AKTS TASARIM STÜDYOSU IV 214058100001312 2 4 0 4 9 Ön Koşullar : Grafk İletşm I ve II, Tasarım Stüdyosu I, II, III derslern almış ve başarmış

Detaylı

Metin Madenciliği ile Soru Cevaplama Sistemi

Metin Madenciliği ile Soru Cevaplama Sistemi Metn Madenclğ le Soru Cevaplama Sstem Sevnç İlhan 1, Nevchan Duru 2, Şenol Karagöz 3, Merve Sağır 4 1 Mühendslk Fakültes Blgsayar Mühendslğ Bölümü Kocael Ünverstes slhan@kocael.edu.tr, nduru@kocael.edu.tr,

Detaylı

AĞIR BİR NAKLİYE UÇAĞINA AİT BİR YAPISAL BİLEŞENİN TASARIMI VE ANALİZİ

AĞIR BİR NAKLİYE UÇAĞINA AİT BİR YAPISAL BİLEŞENİN TASARIMI VE ANALİZİ III. ULUSAL HAVACILIK VE UZAY KONFERANSI 16-18 Eylül 2010, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, Eskşehr AĞIR BİR NAKLİYE UÇAĞINA AİT BİR YAPISAL BİLEŞENİN TASARIMI VE ANALİZİ Davut ÇIKRIKCI * Yavuz YAMAN Murat SORGUÇ

Detaylı

Dersin Yürütülmesi Hakkında. (Örgün / Yüz Yüze Eğitim için) (Harmanlanmış Eğitim için) (Uzaktan Eğitim için)

Dersin Yürütülmesi Hakkında. (Örgün / Yüz Yüze Eğitim için) (Harmanlanmış Eğitim için) (Uzaktan Eğitim için) Ders Kodu Teork Uygulama Lab. Uluslararası Muhasebe ve Fnansal Raporlama Standartları Ulusal Kred Öğretm planındak AKTS 344000000000510 3 0 0 3 6 Ön Koşullar : Bu dersn ön koşulu ya da yan koşulu bulunmamaktadır.

Detaylı

01.01.2015 tarih ve 29223 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi

01.01.2015 tarih ve 29223 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi 01.01.2015 tarh ve 29223 sayılı Resm Gazetede yayımlanmıştır. Bu Doküman Hakkında TEİAŞ Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama Yöntem

Detaylı

EK-1 01 OCAK 2014 TARİHLİ VE 28869 SATILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANMIŞTIR.

EK-1 01 OCAK 2014 TARİHLİ VE 28869 SATILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANMIŞTIR. EK-1 01 OCAK 2014 TARİHLİ VE 28869 SATL RESMİ GAETEDE YAYNLANMŞTR. Bu Doküman Hakkında TEİAŞ Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama

Detaylı

TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi. İletim Sistemi Sistem Kullanım ve Sistem İşletim Tarifelerini Hesaplama ve Uygulama Yöntem Bildirimi

TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi. İletim Sistemi Sistem Kullanım ve Sistem İşletim Tarifelerini Hesaplama ve Uygulama Yöntem Bildirimi İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama Yöntem Bldrm EK-1 TEİAŞ Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama

Detaylı

İÇME SUYU ŞEBEKELERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ

İÇME SUYU ŞEBEKELERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ Türkye İnşaat Mühendslğ, XVII. Teknk Kongre, İstanbul, 2004 İÇME SUYU ŞEBEKELERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ Nur MERZİ 1, Metn NOHUTCU, Evren YILDIZ 1 Orta Doğu Teknk Ünverstes, İnşaat Mühendslğ Bölümü, 06531 Ankara

Detaylı

Resmi Gazetenin 29.12.2012 tarih ve 28512 sayılı ile yayınlanmıştır. TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi

Resmi Gazetenin 29.12.2012 tarih ve 28512 sayılı ile yayınlanmıştır. TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama Yöntem Bldrm Resm Gazetenn 29.12.2012 tarh ve 28512 sayılı le yayınlanmıştır. TEİAŞ Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket Bu Doküman

Detaylı

Türkiye deki Binalara Yönelik Soğutma Yükü Hesabı için Web Tabanlı Yazılım Geliştirilmesi

Türkiye deki Binalara Yönelik Soğutma Yükü Hesabı için Web Tabanlı Yazılım Geliştirilmesi 43 Türkye dek Bnalara Yönelk Soğutma Yükü Hesabı çn Web Tabanlı Yazılım Gelştrlmes Development of a Web-Based Software For Buldng Coolng Load Calculatons n Turkey Yrd. Doç. Dr. M. Azm AKTACİR / Yrd. Doç.

Detaylı

Bilimsel Hazırlık Programı COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ

Bilimsel Hazırlık Programı COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ Taşınmaz Değerleme ve Gelştrme Anablm Dalı Blmsel Hazırlık Programı COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ Doç. Dr. Volkan YILDIRIM Karadenz Teknk Ünverstes, GISLab Trabzon «CBS de Ağ Analzler ve Sayısal Yükseklk Modeller»

Detaylı

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ - DERS İZLENCESİ - Sürüm 2. Öğretim planındaki AKTS 581058202101319 2 1 0 3 5

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ - DERS İZLENCESİ - Sürüm 2. Öğretim planındaki AKTS 581058202101319 2 1 0 3 5 BEYKENT ÜNİVERSİTESİ - DERS İZLENCESİ - Sürüm 2 Ders Kodu Teork Uygulama Lab. YAPI ARAŞTIRMASI VE DOKÜMANTASYON Ulusal Kred Öğretm planındak AKTS 581058202101319 2 1 0 3 5 Ön Koşullar : Önerlen Dersler

Detaylı

YAYILI YÜK İLE YÜKLENMİŞ YAPI KİRİŞLERİNDE GÖÇME YÜKÜ HESABI. Perihan (Karakulak) EFE

YAYILI YÜK İLE YÜKLENMİŞ YAPI KİRİŞLERİNDE GÖÇME YÜKÜ HESABI. Perihan (Karakulak) EFE BAÜ Fen Bl. Enst. Dergs (6).8. YAYII YÜK İE YÜKENİŞ YAPI KİRİŞERİNDE GÖÇE YÜKÜ HESABI Perhan (Karakulak) EFE Balıkesr Ünverstes ühendslk marlık Fakültes İnşaat üh. Bölümü Balıkesr, TÜRKİYE ÖZET Yapılar

Detaylı

T.C. MİLLİ EGİTİM BAKANLIGI Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı 10. 03.2010 00747. ... VALİLİGİNE (İl Milli Eğitim Müdürlüğü)

T.C. MİLLİ EGİTİM BAKANLIGI Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı 10. 03.2010 00747. ... VALİLİGİNE (İl Milli Eğitim Müdürlüğü) T.C. MİLLİ EGİTİM BAKANLIGI Sağlık İşler Dares Başkanlığı SA YI : B.08.0.SDB.0.ll.00.00/ KONU: Beslenme Dostu Okullar Projes 10. 03.2010 00747... VALİLİGİNE (İl Mll Eğtm Müdürlüğü) İlg: a)bakanlığımız

Detaylı

Basel II Geçiş Süreci Sıkça Sorulan Sorular

Basel II Geçiş Süreci Sıkça Sorulan Sorular Basel II Geçş Sürec Sıkça Sorulan Sorular Soru No: 71 Cevaplanma Tarh: 06.03.2012 İlgl Hüküm: --- Konu: Gayrmenkul İpoteğyle Temnatlandırılmış Alacaklar İçn KR510AS Formunun Doldurulmasına İlşkn Örnek

Detaylı

QKUIAN. SAĞLIK BAKANLIĞI_ KAMU HASTANELERİ KURUMU Trabzon Ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi

QKUIAN. SAĞLIK BAKANLIĞI_ KAMU HASTANELERİ KURUMU Trabzon Ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi V tsttşfaktör T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAMU HASTANELERİ KURUMU Trabzon Il Kamu Hastaneler Brlğ Genel Sekreterlğ Kanun Eğtm ve Araştırma Hastanes Sayı ı 23618724/?ı C.. Y** 08/10/2015 Konu : Yaklaşık Malyet

Detaylı

TEKLİF MEKTUBU SAĞLIK BAKANLIĞI_. '.. m

TEKLİF MEKTUBU SAĞLIK BAKANLIĞI_. '.. m SAĞLIK BAKANLIĞI TC Kayıt No: 133709 TURKIYE KAMU HASTANELERI KURUMU ı TRABZON ILI KAMU HASTANELERI BIRLIGI GENEL SEKRETERLIGI Kanun Eğtm Araştırma Hastanes TEKLİF MEKTUBU Sayı : 23618724 12.10.2015 Konu

Detaylı

YÜKSEK LİsANS VE DOKTORA PROGRAMLARI

YÜKSEK LİsANS VE DOKTORA PROGRAMLARI , EK-A YÜKSEK LİsANS VE DOKTORA PROGRAMLARI Değerl Arkadaşlar, --e------ Bldğnz üzere, ş dünyası sthdam edeceğ adaylarda, ünverste mezunyet sonrası kendlerne ne ölçüde katma değer ekledklern de cddyetle

Detaylı

YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA

YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Clt:3 Sayı: Celal Bayar Ünverstes İ.İ.B.F. MANİSA Bulanık Araç Rotalama Problemlerne Br Model Öners ve Br Uygulama Doç. Dr. İbrahm GÜNGÖR Süleyman Demrel Ünverstes, İ.İ.B.F.,

Detaylı

Fumonic 3 radio net kablosuz duman dedektörü. Kiracılar ve mülk sahipleri için bilgi

Fumonic 3 radio net kablosuz duman dedektörü. Kiracılar ve mülk sahipleri için bilgi Fumonc 3 rado net kablosuz duman dedektörü Kracılar ve mülk sahpler çn blg Tebrk ederz! Darenze akıllı fumonc 3 rado net duman dedektörler monte edlmştr. Bu şeklde ev sahbnz yasal donanım yükümlülüğünü

Detaylı

T.C. KADİR HAS ÜNİvERSİTESİ REKTÖRLÜ('JÜ

T.C. KADİR HAS ÜNİvERSİTESİ REKTÖRLÜ('JÜ Sayı Konu...12.30 : B.30.2.KHU.0.00.00.00- : Özürlü Öğrencler hk. KADİR HAS ÜNİvERSİTESİ REKTÖRLÜ('JÜ VEDİ L~.10. 20 0 5 Yükseköğretm Kurulu Başkanlığına Ilg: 14.09.2009 tarh 29515 sayılı yazınız. Yükseköğretm

Detaylı

Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Neonatal Tetanozun Dağılımının Belirlenmesinde Kullanımı

Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Neonatal Tetanozun Dağılımının Belirlenmesinde Kullanımı TAF Preventve Medcne Bulletn, 2009: 81 Araştırma/Research Artcle TAF Prev Med Bull 2009; 81:59-68 Coğraf Blg Sstemlernn Neonatal Tetanozun Dağılımının Belrlenmesnde Kullanımı [Usng Geographc Informaton

Detaylı

İl Özel İdareleri ve Belediyelerde Uygulanan Program Bütçe Sistemi ve Getirdiği Yenilikler

İl Özel İdareleri ve Belediyelerde Uygulanan Program Bütçe Sistemi ve Getirdiği Yenilikler İl Özel İdareler ve Beledyelerde Uygulanan Program Bütçe Sstem ve Getrdğ Yenlkler Hayrettn Güngör Mehmet Deınrtaş İlk 2 Mayıs 1990 gün ve 20506 sayılı, kncs 19 Şubat 1994 gün ve 2 ı 854 sayılı Resm Gazete'de

Detaylı

T.c. MALİYE BAKANLIGI. KÜTAHYA VALİLİGİNE (Defterdarlık Personel Müdürlüğü)

T.c. MALİYE BAKANLIGI. KÜTAHYA VALİLİGİNE (Defterdarlık Personel Müdürlüğü) Sayı : 7291 1396-903.99-E.1 16043 Konu : Seyahat Kartları T.c. MALİYE BAKANLIGI Gelr İdares Başkanlığı İnsan Kaynakları Dare Başkanlığı SÜREl 04/12/2015 KÜTAHYA VALİLİGİNE (Defterdarlık Personel Müdürlüğü)

Detaylı

KULLANILMASI. GiRiş. KAVRAM HARiTASı NEDiR

KULLANILMASI. GiRiş. KAVRAM HARiTASı NEDiR Hacettepe Ün)'erstes Eğtm Fakültes Dergs /4 : 95-99 [/998J FEN ÖGRETMNOE KAVRAM HARTASı YÖNTEMNN KULLANILMASI Ftnat KAPT AN* ÖZET: Kavram hartası yöntem, eğtm alanında çok ümt verc gejşmelerden brsdr.

Detaylı

Sera İklimlendirme Kontrolü İçin Etkin Bir Gömülü Sistem Tasarımı

Sera İklimlendirme Kontrolü İçin Etkin Bir Gömülü Sistem Tasarımı Sera İklmlendrme Kontrolü İçn Etkn Br Gömülü Sstem Tasarımı Nurullah Öztürk, Selçuk Ökdem, Serkan Öztürk Ercyes Ünverstes, Blgsayar Mühendslğ Bölümü, Kayser ozturk.nurullah@yahoo.com.tr,okdem@ercyes.edu.tr,

Detaylı

a IIR süzgeç katsayıları ve N ( M) de = s 1 (3) 3. GÜRÜLTÜ GİDERİMİ UYGULAMASI

a IIR süzgeç katsayıları ve N ( M) de = s 1 (3) 3. GÜRÜLTÜ GİDERİMİ UYGULAMASI Fırat Ünverstes-Elazığ MİTRAL KAPAK İŞARETİ ÜZERİNDEKİ ANATOMİK VE ELEKTRONİK GÜRÜLTÜLERİN ABC ALGORİTMASI İLE TASARLANAN IIR SÜZGEÇLERLE SÜZÜLMESİ N. Karaboğa 1, E. Uzunhsarcıklı, F.Latfoğlu 3, T. Koza

Detaylı

TOPSIS ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME SİSTEMİ: TÜRKİYE DEKİ KAMU BANKALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA

TOPSIS ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME SİSTEMİ: TÜRKİYE DEKİ KAMU BANKALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA Araştırma Makaleler TOPSIS ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME SİSTEMİ: TÜRKİYE DEKİ KAMU BANKALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA Dr., Dokuz Eylül Ünverstes, İİBF İşletme Bölümü erhan.demrel@deu.edu.tr ÖZET Ekonomk faalyetlern

Detaylı

Konumsal Enterpolasyon Yöntemleri Uygulamalarında Optimum Parametre Seçimi: Doğu Karadeniz Bölgesi Günlük Ortalama Sıcaklık Verileri Örneği

Konumsal Enterpolasyon Yöntemleri Uygulamalarında Optimum Parametre Seçimi: Doğu Karadeniz Bölgesi Günlük Ortalama Sıcaklık Verileri Örneği S. ZENGİN KAZANCI, E. TANIR KAYIKÇI Konumsal Enterpolasyon Yöntemler Uygulamalarında Optmum Parametre Seçm: Doğu Karadenz Bölges Günlük Ortalama Sıcaklık S. ZENGİN KAZANCI 1, E. TANIR KAYIKÇI 1 1 Karadenz

Detaylı

COĞRAFYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA DOĞAL AFETLER 1 (The Natural Disasters in the Geography Teaching Curriculum)

COĞRAFYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA DOĞAL AFETLER 1 (The Natural Disasters in the Geography Teaching Curriculum) MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 28, TEMMUZ - 2013, S. 276-303 İSTANBUL ISSN:1303-2429 E-ISSN 2147-7825 copyrght 2013 http://www.marmaracografya.com COĞRAFYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA DOĞAL AFETLER 1 (The

Detaylı

ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN SINANMASI

ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN SINANMASI V. Ulusal Üretm Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul Tcaret Ünverstes, 5-7 Kasım 5 ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN

Detaylı

i 01 Ekim 2008 tarihinde yurürlüğe.giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık

i 01 Ekim 2008 tarihinde yurürlüğe.giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık . '" ıo:."'. >.. ~. T.C. BAŞBAKANLIK Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü Sayı, Konu :B.02.ı.SYD.0.08.300.5990/8237 :tılkemz Vatandaşı Olmayan ve Muhtaç Durumda Bulunan Yabancılara S\'D Vakınarından

Detaylı

'~'l' SAYı : 34203882-821 i ı 1-1 C _:J 1...110/2013 KONU : Kompozisyon Yarışması. T.C SINCAN KAYMAKAMllGI Ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü

'~'l' SAYı : 34203882-821 i ı 1-1 C _:J 1...110/2013 KONU : Kompozisyon Yarışması. T.C SINCAN KAYMAKAMllGI Ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü BÖLÜM: Temel Eğtm T.C SINCAN KAYMAKAMllGI Ilçe Mll Eğtm Müdürlüğü SAYı : 34203882-821 ı 1-1 C _:J 1...110/2013 KONU : Kompozsyon Yarışması TÜM OKUL MÜDÜRLÜKLERNE SNCAN Ilg :Vallk Makamının 25.10.2013 tarh

Detaylı

( ) 3.1 Özet ve Motivasyon. v = G v v Operasyonel Amplifikatör (Op-Amp) Deneyin Amacı. deney 3

( ) 3.1 Özet ve Motivasyon. v = G v v Operasyonel Amplifikatör (Op-Amp) Deneyin Amacı. deney 3 Yıldız Teknk Ünverstes Elektrk Mühendslğ Bölümü Deneyn Amacı İşlemsel kuvvetlendrcnn çalışma prensbnn anlaşılması le çeştl OP AMP devrelernn uygulanması ve ncelenmes. Özet ve Motvasyon.. Operasyonel Amplfkatör

Detaylı

Şiddet-Süre-Frekans Bağıntısının Genetik Algoritma ile Belirlenmesi: GAP Örneği *

Şiddet-Süre-Frekans Bağıntısının Genetik Algoritma ile Belirlenmesi: GAP Örneği * İMO Teknk Derg, 28 4393-447, Yazı 29 Şddet-Süre-Frekans Bağıntısının Genetk Algortma le Belrlenmes: GAP Örneğ * Hall KARAHAN* M. Tamer AYVAZ** Gürhan GÜRARSLAN*** ÖZ Bu çalışmada, Genetk Algortma (GA)

Detaylı

Soğutucu Akışkan Karışımlarının Kullanıldığı Soğutma Sistemlerinin Termoekonomik Optimizasyonu

Soğutucu Akışkan Karışımlarının Kullanıldığı Soğutma Sistemlerinin Termoekonomik Optimizasyonu Soğutucu Akışkan arışımlarının ullanıldığı Soğutma Sstemlernn ermoekonomk Optmzasyonu * 1 Hüseyn aya, 2 ehmet Özkaymak ve 3 rol Arcaklıoğlu 1 Bartın Ünverstes akne ühendslğ Bölümü, Bartın, ürkye 2 arabük

Detaylı

. ÖZEL DAR ARTNAME. Bu bölüm, elektrik özel artnamesinde bulunan tüm alt bölümlere uygulanacak temel prensipleri belirler.

. ÖZEL DAR ARTNAME. Bu bölüm, elektrik özel artnamesinde bulunan tüm alt bölümlere uygulanacak temel prensipleri belirler. ! " # $ % % & & ' . ÖZEL DAR ARTNAME A. N TANIMI,...projelernde gösterlen elektrk lernn özel teknk artnamesnde anlatıldıı eklde, verlen standartlara uygun olarak, kusursuz, eksksz, fen ve sanat kurallarına

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı GENELGE 2009/70

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı GENELGE 2009/70 Bür okr as n n Azal t ı l masıveidar Bas t l eşt r me(2009/70) T ar h :18. 11. 2009 Sayı :11558 Sı r ano:2009/ 70 Ekl er : Yönet mel ğ nuygul anmasıt ak pt abl osu ( YUTT) ' nada raçı kl amal ar T.C. SAĞLIK

Detaylı

MOBİPA MOBİLYA TEKSTİL İNŞAAT NAKLİYE PETROL ÜRÜNLERİ. SÜPERMARKET VE TuRİzM SANAYİ VE TİcARET ANONİM ŞİRKETİ

MOBİPA MOBİLYA TEKSTİL İNŞAAT NAKLİYE PETROL ÜRÜNLERİ. SÜPERMARKET VE TuRİzM SANAYİ VE TİcARET ANONİM ŞİRKETİ MOBİPA MOBİLYA TEKSTİL İNŞAAT NAKLİYE PETROL ÜRÜNLERİ SÜPERMARKET VE TuRİzM SANAYİ VE TİcARET ANONİM ŞİRKETİ 2011-2012-2013 MALİ yılına İLİşKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ("Şrket") 01012011-31 ı22013

Detaylı

Kısa Vadeli Sermaye Girişi Modellemesi: Türkiye Örneği

Kısa Vadeli Sermaye Girişi Modellemesi: Türkiye Örneği Dokuz Eylül Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Dergs, Clt:24, Sayı:1, Yıl:2009, ss.105-122. Kısa Vadel Sermaye Grş Modellemes: Türkye Örneğ Mehmet AKSARAYLI 1 Özhan TUNCAY 2 Alınma Tarh: 04-2008,

Detaylı

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences Pamukkale Ünverstes Mühendslk Blmler Dergs, Clt 0, Sayı 3, 04, Sayfalar 85-9 Pamukkale Ünverstes Mühendslk Blmler Dergs Pamukkale Unversty Journal of Engneerng Scences PREFABRİK ENDÜSTRİ YAPIARININ ARMONİ

Detaylı

UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ. 2 -n olup. nin dağılımı χ dir ve sd = (k-1-p) dir. Burada k = sınıf sayısı, p = tahmin edilen parametre sayısıdır.

UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ. 2 -n olup. nin dağılımı χ dir ve sd = (k-1-p) dir. Burada k = sınıf sayısı, p = tahmin edilen parametre sayısıdır. UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ Posson: H o: Ver Posson dağılıma sahp br ktleden gelmektedr. H a : Ver Posson dağılıma sahp br ktleden gelmemektedr. Böyle br hpotez test edeblmek çn, önce Posson dağılım parametres

Detaylı

PRODUCTION PLANNING BASED ON GOAL PROGRAMMING FOR MASS CUSTOMIZATION IN A COMPANY

PRODUCTION PLANNING BASED ON GOAL PROGRAMMING FOR MASS CUSTOMIZATION IN A COMPANY BİR İŞLETMEDE KİTLESEL ÖZEL ÜRETİME YÖNELİK HEDEF PROGRAMLAMA TABANLI ÜRETİM PLANLAMA PRODUCTION PLANNING BASED ON GOAL PROGRAMMING FOR MASS CUSTOMIZATION IN A COMPANY ESRA AKBAL Başkent Ünverstes Lsansüstü

Detaylı

İKİNCİ ÖĞRETİM KAMU TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

İKİNCİ ÖĞRETİM KAMU TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İKİNCİ ÖĞRETİM KAMU TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Anablm Dalı: Kamu PROGRAMIN TANIMI: Kamu Tezsz Yüksek Lsans Programı, kamu ve özel sektör sstem çersndek problemler ve htyaçları analz edeblecek, yorumlayacak,

Detaylı

01.01.2015 tarih ve 29223 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. KURUL KARARI. Karar No: 5398-1 Karar Tarihi: 30/12/2014

01.01.2015 tarih ve 29223 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. KURUL KARARI. Karar No: 5398-1 Karar Tarihi: 30/12/2014 01.01.2015 tarh ve 29223 sayılı Resm Gazetede yayımlanmıştır. Enerj Pyasası Düzenleme Kurumundan : KURUL KARARI Karar No: 5398-1 Karar Tarh: 30/12/2014 Enerj Pyasası Düzenleme Kurulunun 30/12/2014 tarhl

Detaylı

ÖZEL DERSHANELERIN ÜNlvERSITEYE GIRIşTE ÖGRENCI BAŞARısıNA ETKILERI

ÖZEL DERSHANELERIN ÜNlvERSITEYE GIRIşTE ÖGRENCI BAŞARısıNA ETKILERI Hacettepe Vnverstes Eğtm Fakültes Dergs 21 : 89-96 [2001J ÖZEL DERSHANELERIN ÜNlvERSITEYE GIRIşTE ÖGRENCI BAŞARısıNA ETKILERI EFFECT OF PRIVATE EDUCATIONAL INSTITUTIONS ON ACHIEVEMENT RELATED TO UNIVERSITY

Detaylı

MESLEKi EGiTiMDE HizMET ici EGiTiM

MESLEKi EGiTiMDE HizMET ici EGiTiM MESLEK EGTMDE HzMET C EGTM Prof. Dr. Suna BAYKA (*) Yıldız GÜGE (**) Sevnç ÜAL (U) Br yükseköğretm programını btrmş ve meslek hayatına atılmış öğretmenlern çağımızdak blm ve teknolojk gelşmeler zlemeler

Detaylı

bir yol oluşturmaktadır. Yine i 2 , de bir yol oluşturmaktadır. Şekil.DT.1. Temel terimlerin incelenmesi için örnek devre

bir yol oluşturmaktadır. Yine i 2 , de bir yol oluşturmaktadır. Şekil.DT.1. Temel terimlerin incelenmesi için örnek devre Devre Analz Teknkler DEE AAĐZ TEKĐKEĐ Bu zamana kadar kullandığımız Krchoffun kanunları ve Ohm kanunu devre problemlern çözmek çn gerekl ve yeterl olan eştlkler sağladılar. Fakat bu kanunları kullanarak

Detaylı

Standart No.1..S Tarih III. J. - Revizvon No KUPA UYGULAMASI

Standart No.1..S Tarih III. J. - Revizvon No KUPA UYGULAMASI > SACLIK ALANI SERTFİKALI ECİTİM STANDARTLARI Standart No.1..S Tarh III. J. - Revzvon No KUPA UYGULAMASI SACLIK BAKANLICI SACLIK HİzMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜCÜ Eğtm ve Sertfkasyon Hzmetler Dare Başkanlığı

Detaylı

İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM)

İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM) Dersn Adı İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM) Course Name İnşaat Projeler Yönetmnde Enformasyon Teknolojler Informaton Technologes n Constructon Project Management Kodu (Code)

Detaylı

YAPILARIN ENERJİ ESASLI TASARIMI İÇİN BİR HESAP YÖNTEMİ

YAPILARIN ENERJİ ESASLI TASARIMI İÇİN BİR HESAP YÖNTEMİ YAPILARI EERJİ ESASLI TASARIMI İÇİ BİR HESAP YÖTEMİ Araş. Gör. Onur MERTER Araş. Gör. Özgür BOZDAĞ Prof. Dr. Mustafa DÜZGÜ Dokuz Eylül Ünverstes Dokuz Eylül Ünverstes Dokuz Eylül Ünverstes Fen Blmler Ensttüsü

Detaylı

İyi Tarım Uygulamaları Ve Tüketici Davranışları (Logit Regresyon Analizi)(*)

İyi Tarım Uygulamaları Ve Tüketici Davranışları (Logit Regresyon Analizi)(*) Gazosmanpaşa Ünverstes Zraat Fakültes Dergs Journal of Agrcultural Faculty of Gazosmanpasa Unversty http://zraatderg.gop.edu.tr/ Araştırma Makales/Research Artcle JAFAG ISSN: 1300-2910 E-ISSN: 2147-8848

Detaylı

X, R, p, np, c, u ve diğer kontrol diyagramları istatistiksel kalite kontrol diyagramlarının

X, R, p, np, c, u ve diğer kontrol diyagramları istatistiksel kalite kontrol diyagramlarının 1 DİĞER ÖZEL İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROL DİYAGRAMLARI X, R, p, np, c, u ve dğer kontrol dyagramları statstksel kalte kontrol dyagramlarının temel teknkler olup en çok kullanılanlarıdır. Bu teknkler ell

Detaylı

ORDU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

ORDU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU KURUM KODU (B.30.2.MEÜ.0) STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN YARARLANANLAR HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ / YETKİLİ KURUMLARIN

Detaylı

Bulanık Mantık ile Hesaplanan Geoid Yüksekliğine Nokta Yüksekliklerinin Etkisi

Bulanık Mantık ile Hesaplanan Geoid Yüksekliğine Nokta Yüksekliklerinin Etkisi Harta Teknolojler Elektronk Dergs Clt: 5, No: 1, 2013 (61-67) Electronc Journal of Map Technologes Vol: 5, No: 1, 2013 (61-67) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojkarastrmalar.com e-issn: 1309-3983 Makale

Detaylı

T.C. SİNCAN KA YMAKAMLIGI Milli Eğitim Müdürlüğü TÜM OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE SİNCAN

T.C. SİNCAN KA YMAKAMLIGI Milli Eğitim Müdürlüğü TÜM OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE SİNCAN T.C. SİNCAN KA YMAKAMLIGI Mll Eğtm Müdürlüğü Bölüm: Özel Eğt. Reh. ve Danış. Hz. Sayı : 850144831160/"6~ r Konu : Rehberlk ve Pskolojk Danışma Hzmetler Yıl Sonu Raporu ve Okullarda Şddetn Önlenmes Dönem

Detaylı

Türkiyede ki ĠĢ Kazalarının Yapay Sinir Ağları ile 2025 Yılına Kadar Tahmini

Türkiyede ki ĠĢ Kazalarının Yapay Sinir Ağları ile 2025 Yılına Kadar Tahmini Türkyede k ĠĢ Kazalarının Yapay Snr Ağları le 2025 Yılına Kadar Tahmn Hüseyn Ceylan ve Murat Avan Kırıkkale Meslek Yüksekokulu, Kırıkkale Ünverstes, Kırıkkale, 71450 Türkye. Kaman Meslek Yüksekokulu, Ah

Detaylı

ÇOKLU REGRESYON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-YON KATSAYILARININ YORUMU

ÇOKLU REGRESYON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-YON KATSAYILARININ YORUMU 6.07.0 ÇOKLU REGRESON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-ON KATSAILARININ ORUMU ÇOKLU REGRESON MODELİ Ekonom ve şletmeclk alanlarında herhang br bağımlı değşken tek br bağımsız

Detaylı

DOĞRUSAL HEDEF PROGRAMLAMA İLE BÜTÇELEME. Hazırlayan: Ozan Kocadağlı Danışman: Prof. Dr. Nalan Cinemre

DOĞRUSAL HEDEF PROGRAMLAMA İLE BÜTÇELEME. Hazırlayan: Ozan Kocadağlı Danışman: Prof. Dr. Nalan Cinemre 1 DOĞRUSAL HEDEF PROGRAMLAMA İLE BÜTÇELEME Hazırlayan: Ozan Kocadağlı Danışman: Prof. Dr. Nalan Cnemre 2 BİRİNCİ BÖLÜM HEDEF PROGRAMLAMA 1.1 Grş Karar problemler amaç sayısına göre tek amaçlı ve çok amaçlı

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ 380 kv LUK 14 BARALI GÜÇ SİSTEMİNDE EKONOMİK YÜKLENME ANALİZİ

TÜRKİYE DEKİ 380 kv LUK 14 BARALI GÜÇ SİSTEMİNDE EKONOMİK YÜKLENME ANALİZİ TÜRİYE DEİ 38 kv LU 4 BARALI GÜÇ SİSTEMİDE EOOMİ YÜLEME AALİZİ Mehmet URBA Ümmühan BAŞARA 2,2 Elektrk-Elektronk Mühendslğ Bölümü Mühendslk-Mmarlık Fakültes Anadolu Ünverstes İk Eylül ampüsü, 2647, ESİŞEHİR

Detaylı

AKADEMİK FAAALİ YETLERDE ÖZGÜR COĞRAF İ BİLG İ SİSTEM İ YAZILIMI KULLANIMI

AKADEMİK FAAALİ YETLERDE ÖZGÜR COĞRAF İ BİLG İ SİSTEM İ YAZILIMI KULLANIMI Akademk Blşm 2008 Çanakkale Onsekz Mart Ünverstes, Çanakkale, 30 Ocak - 01 Şubat 2007 AKADEMİK FAAALİ YETLERDE ÖZGÜR COĞRAF İ BİLG İ SİSTEM İ YAZILIMI KULLANIMI Osman Yalçın YILMAZ* (*) İstanbul Ünverstes,

Detaylı

Deney No: 2. Sıvı Seviye Kontrol Deneyi. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Dijital Kontrol Laboratuvar Deney Föyü Deneyin Amacı

Deney No: 2. Sıvı Seviye Kontrol Deneyi. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Dijital Kontrol Laboratuvar Deney Föyü Deneyin Amacı SRY ÜNİVERSİESİ Djtal ontrol Laboratuvar Deney Föyü Deney No: 2 Sıvı Sevye ontrol Deney 2.. Deneyn macı Bu deneyn amacı, doğrusal olmayan sıvı sevye sstemnn belrlenen br çalışma noktası cvarında doğrusallaştırılmış

Detaylı

MUHASEBE BÖLÜMÜ MESLEK DERSLERİ KİTAPLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ARAŞTIRMASI

MUHASEBE BÖLÜMÜ MESLEK DERSLERİ KİTAPLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ARAŞTIRMASI .. Î eslekî ve eknk ğtm raştırma ve elştrme erkez aşkanlığı () ayın o : 30. brahm lz 2001 : 975-11-2109-4 uhasebe, tcarî hayatın temel meslek alanlarından brsdr. lkemzde muhasebe meslek alanında, ş ve

Detaylı

İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM)

İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM) Dersn Adı İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM) Course Name Yapımda Güenlk Yönetm Constructon Safety Management Kodu (Code) PYY512 Lsansüstü Program (Graduate Program) Dersn

Detaylı

ROTASYON ORMAN ALGORİTMASI İLE YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ MULTİSPEKTRAL UYDU GÖRÜNTÜLERİNİN SINIFLANDIRILMASI

ROTASYON ORMAN ALGORİTMASI İLE YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ MULTİSPEKTRAL UYDU GÖRÜNTÜLERİNİN SINIFLANDIRILMASI ROTASYON ORMAN ALGORİTMASI İLE YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ MULTİSPEKTRAL UYDU GÖRÜNTÜLERİNİN SINIFLANDIRILMASI İsmal ÇÖLKESEN 1, Tahsn YOMRALIOĞLU 2, Taşkın KAVZOĞLU 3 1 Araş. Gör., Gebze Yüksek Teknoloj Ensttüsü,

Detaylı

İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM)

İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM) Dersn Adı İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM) Course Name Blgsayar Destekl Malyet Modeller Computer Aded Cost Modelng Kodu (Code) PYY520 Lsansüstü Program (Graduate Program)

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Kredi Kartı Sahipliğini Belirleyen Faktörler

Üniversite Öğrencilerinin Kredi Kartı Sahipliğini Belirleyen Faktörler Ünverste Öğrenclernn Kred Kartı Sahplğn Belrleyen Faktörler H. Dlara KESKİN Yrd. Doç. Dr., Karadenz Teknk Ünverstes, İİBF İşletme Bölümü dlarakeskn@yahoo.com Emrah KOPARAN Öğr. Gör., Amasya Ünverstes Merzfon

Detaylı

Merkezi Eğilim (Yer) Ölçüleri

Merkezi Eğilim (Yer) Ölçüleri Merkez Eğlm (Yer) Ölçüler Ver setn tanımlamak üzere kullanılan ve genellkle tüm elemanları dkkate alarak ver setn özetlemek çn kullanılan ölçülerdr. Ver setndek tüm elemanları temsl edeblecek merkez noktasına

Detaylı

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya DOĞRUSAL KONTROL SİSTEMLERİ

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya DOĞRUSAL KONTROL SİSTEMLERİ DOĞRUSAL KONTROL SİSTEMLERİ 96 Anahtarlamalı Sstemler Kararlı Yapan PI Kontrolör Setnn Hesabı İbrahm Işık, Serdar Ethem Hamamcı Elektrk-Elektronk Mühendslğ Bölümü İnönü Ünverstes, Malatya {İbrahm.sk, serdar.hamamc}@nonu.edu.tr

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Izhan Çetinkaya. Uludağ Üniversitesı iktisadi ve idari Bilimler Faküıtesi

Yrd. Doç. Dr. Izhan Çetinkaya. Uludağ Üniversitesı iktisadi ve idari Bilimler Faküıtesi TÜRKIYE'DEK BELEDIYElERN NÜFUS BÜYÜKlÜGÜNE GÖRE HARCAMA VE GELIR YAPıLARıNıN INCELENMESI VE BU YAPıNıN ETKIN KAYNAK KULLANIMI AÇısıNDAN DEGERlENDIRllMESI Yrd. Doç. Dr. Izhan Çetnkaya Uludağ Ünverstesı

Detaylı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sayı: 2010-17 / 20 Aralık 2010 EKONOMİ NOTLARI. Kalite Artışları ve Enflasyon: Türkiye Örneği

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sayı: 2010-17 / 20 Aralık 2010 EKONOMİ NOTLARI. Kalite Artışları ve Enflasyon: Türkiye Örneği Türkye Cumhuryet Merkez Bankası Sayı: 2010-17 / 20 Aralık 2010 EKONOMİ NOTLARI Kalte Artışları ve Enflasyon: Türkye Örneğ Yavuz Arslan Evren Certoğlu Abstract: In ths study, average qualty growth and upward

Detaylı

EDİTÖR: Savaş Doğan KPSS ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ- ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI DERS NOTLARI ISBN

EDİTÖR: Savaş Doğan KPSS ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ- ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI DERS NOTLARI ISBN KPSS Eğtm Blmler ezberbozan sers Öğretm Teknolojler ve Materyal Tasarımı özetlenmş çerk pratk blgler krtk notlar lg çekc görseller EDİTÖR: Savaş Doğan KPSS ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ- ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ

Detaylı

ANADOLU ÜNivERSiTESi BiliM VE TEKNOLOJi DERGiSi ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY CiltNol.:2 - Sayı/No: 2 : 413-417 (2001)

ANADOLU ÜNivERSiTESi BiliM VE TEKNOLOJi DERGiSi ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY CiltNol.:2 - Sayı/No: 2 : 413-417 (2001) ANADOLU ÜNvERSTES BlM VE TEKNOLOJ DERGS ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY CltNol.:2 - Sayı/No: 2 : 413-417 (1) TEKNK NOTrrECHNICAL NOTE ELEKTRK ARK FıRıNıNDA TERMODNAMGN KNC YASASıNıN

Detaylı

i 'I KONU: Madde: 2- Bu protokol, ailesi tarafından ihmal ve istismar edilen, evden atılan, TARAFLAR:

i 'I KONU: Madde: 2- Bu protokol, ailesi tarafından ihmal ve istismar edilen, evden atılan, TARAFLAR: SOSYAL HİzlVlETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUlVIU GENEL MÜDÜRLÜGÜ, SAMSUN VALİLİcİ, SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIGI VE SAlVISVN 19 MAYIS üniversitesi İŞBİRLİcİ İLE SAMSUN ÇOCUK VE GENÇLİK MERKEZİ'NİN

Detaylı

COMPUTER-AIDED DESIGN OF HORIZONTAL AXIS WIND TURBINE BLADE

COMPUTER-AIDED DESIGN OF HORIZONTAL AXIS WIND TURBINE BLADE 1 ÖZET 2008 Gaz Ünverstes Endüstryel Sanatlar Eğtm Fakültes Dergs Sayı: 22, s.1-11 YATAY EKSENLĐ RÜZGÂR TÜRBÜN KANADININ BĐLGĐSAYAR DESTEKLĐ TASARIMI Murat ÖNDER 1 Hüseyn Güçlü YAVUZCAN 2 Bu makalede yatay

Detaylı

EK-1 01 OCAK 2014 TARİHLİ VE 28869 SATILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANMIŞTIR.

EK-1 01 OCAK 2014 TARİHLİ VE 28869 SATILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANMIŞTIR. EK-1 01 OCAK 2014 TARİHLİ VE 28869 SATILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANMIŞTIR. Bu Doküman Hakkında TEİAŞ Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama

Detaylı

KALĐTE ARTIŞLARI VE ENFLASYON: TÜRKĐYE ÖRNEĞĐ

KALĐTE ARTIŞLARI VE ENFLASYON: TÜRKĐYE ÖRNEĞĐ Central Bank Revew Vol. 11 (January 2011), pp.1-9 ISSN 1303-0701 prnt / 1305-8800 onlne 2011 Central Bank of the Republc of Turkey http://www.tcmb.gov.tr/research/revew/ KALĐTE ARTIŞLARI VE ENFLASYON:

Detaylı

Üç Boyutlu Yapı-Zemin Etkileşimi Problemlerinin Kuadratik Sonlu Elemanlar ve Sonsuz Elemanlar Kullanılarak Çözümü

Üç Boyutlu Yapı-Zemin Etkileşimi Problemlerinin Kuadratik Sonlu Elemanlar ve Sonsuz Elemanlar Kullanılarak Çözümü ECAS Uluslararası Yapı ve Deprem Mühendslğ Sempozyumu, Ekm, Orta Doğu Teknk Ünverstes, Ankara, Türkye Üç Boyutlu Yapı-Zemn Etkleşm Problemlernn Kuadratk Sonlu Elemanlar ve Sonsuz Elemanlar Kullanılarak

Detaylı

www.kartal.bel.tr ÖNCE SAĞLIK önleyici sağlık!

www.kartal.bel.tr ÖNCE SAĞLIK önleyici sağlık! www.kartal.bel.tr ÖNCE SAĞLIK önleyc sağlık! Sevgl Kartallılar, Sağlık hzmetler, brey, ale, toplum şbrlğn gerektrr. Bu hzmetlerde başarı, ekp çalışması le olanaklıdır. Türkye'de halk sağlığına yönelk sağlık

Detaylı

KÜTLESEL TAŞINMAZ DEĞERLEMESİ

KÜTLESEL TAŞINMAZ DEĞERLEMESİ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE KÜTLESEL TAŞINMAZ DEĞERLEMESİ Recep NİŞANCI, Tahsin YOMRALIOĞLU KTÜ, JFM, GISLab, Trabzon, rnisanci@ktu.edu.tr, tahsin@ktu.edu.tr 1 KÜTLESEL DEĞERLEME (KD) Kütlesel değerleme

Detaylı

4.5. SOĞUTMA KULELERİNİN BOYUTLANDIRILMASI İÇİN BİR ANALIZ

4.5. SOĞUTMA KULELERİNİN BOYUTLANDIRILMASI İÇİN BİR ANALIZ Ünsal M.; Varol, A.: Soğutma Kulelernn Boyutlandırılması İçn Br Kuramsal 8 Mayıs 990, S: 8-85, Adana 4.5. SOĞUTMA KULELERİNİN BOYUTLANDIRILMASI İÇİN BİR ANALIZ Asaf Varol Fırat Ünverstes, Teknk Eğtm Fakültes,

Detaylı

ADRES BİLGİ SİSTEMİ TASARIMI VE AĞ ANALİZLERİ UYGULAMALARI

ADRES BİLGİ SİSTEMİ TASARIMI VE AĞ ANALİZLERİ UYGULAMALARI ADRES BİLGİ SİSTEMİ TASARIMI VE AĞ ANALİZLERİ UYGULAMALARI Volkan YILDIRIM 1 ve Tahsin YOMRALIOĞLU 2 Karadeniz Teknik Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü, Trabzon www.gislab.ktu.edu.tr

Detaylı

KIRIKKALE ILINDE SıNAI YATıRıMLARA SAGLANAN DEVLET YARDıMLARı

KIRIKKALE ILINDE SıNAI YATıRıMLARA SAGLANAN DEVLET YARDıMLARı KIRIKKALE ILINDE SıNAI YATıRıMLARA SAGLANAN DEVLET YARDıMLARı Doç.Dr. Ahmet Burçln YEREL! PEGEM - Hacettepe Ünverstes Pyasa Ekonomsn Grşmclğ Gelştrme Merkez Müdürü ve ÖZET Kırıkkale l, kalkınmada öncelkl

Detaylı

TAŞIMACILIK SEKTÖRÜNÜN İŞLEYİŞ SÜRECİ, BULANIK DAĞITIM PROBLEMİNİN TAMSAYILI DOĞRUSAL PROGRAMLAMA MODEL DENEMESİ

TAŞIMACILIK SEKTÖRÜNÜN İŞLEYİŞ SÜRECİ, BULANIK DAĞITIM PROBLEMİNİN TAMSAYILI DOĞRUSAL PROGRAMLAMA MODEL DENEMESİ ZKÜ Sosyal Blmler Dergs, Clt 3, Sayı 6, 2007, ss. 109 125. TAŞIMACILIK SEKTÖRÜNÜN İŞLEYİŞ SÜRECİ, BULANIK DAĞITIM PROBLEMİNİN TAMSAYILI DOĞRUSAL PROGRAMLAMA MODEL DENEMESİ Yrd.Doç.Dr. Ahmet ERGÜLEN Nğde

Detaylı

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA EXCHANGE PROGRAMME PROTOCOL

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA EXCHANGE PROGRAMME PROTOCOL MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA EXCHANGE PROGRAMME PROTOCOL a Bzler, aşağıda mzaları bulunan yükseköğretm kurumlan olarak, kurumlarımız arasında Mevlana Değşm Programı kapsamında şbrlğ yapmayı

Detaylı

PARMAKİZİ RESİMLERİNİN YAPAY SİNİR AĞLARI İLE TEMİZLENMESİ VE İYİLEŞTİRİLMESİ

PARMAKİZİ RESİMLERİNİN YAPAY SİNİR AĞLARI İLE TEMİZLENMESİ VE İYİLEŞTİRİLMESİ PARMAKİZİ RESİMLERİNİN YAPAY SİNİR AĞLARI İLE TEMİZLENMESİ VE İYİLEŞTİRİLMESİ Necla ÖZKAYA Şeref SAĞIROĞLU Blgsayar Mühendslğ Bölümü, Mühendslk Fakültes, Ercyes Ünverstes, 38039, Talas, Kayser Gaz Ünverstes,

Detaylı

UYDU GÖRÜNTÜLERİNDEN KENTSEL AYRINTILARIN NESNE-TABANLI SINIFLANDIRMA YÖNTEMİYLE BELİRLENMESİ VE CBS ORTAMINDA BÜTÜNLEŞTİRİLMESİ

UYDU GÖRÜNTÜLERİNDEN KENTSEL AYRINTILARIN NESNE-TABANLI SINIFLANDIRMA YÖNTEMİYLE BELİRLENMESİ VE CBS ORTAMINDA BÜTÜNLEŞTİRİLMESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ UYDU GÖRÜNTÜLERİNDEN KENTSEL AYRINTILARIN NESNE-TABANLI SINIFLANDIRMA YÖNTEMİYLE BELİRLENMESİ VE CBS ORTAMINDA BÜTÜNLEŞTİRİLMESİ Jeodez ve Fotogrametr

Detaylı

ilk- VE ORTAÖGRETiM OKULLARıNDA YABANCI DiL DERS KiTABI SEçiMi FOREIGN LANGUAGE COURSEBOOK SELECTION IN PRIMARY AND SECONDARY SCHOOLS

ilk- VE ORTAÖGRETiM OKULLARıNDA YABANCI DiL DERS KiTABI SEçiMi FOREIGN LANGUAGE COURSEBOOK SELECTION IN PRIMARY AND SECONDARY SCHOOLS Hacettepe Ünverstes Eğtm Fakültes Dergs 22 : 74-81 {2002} [ 1. of LK- VE ORTAÖGRETM OKULLARıNDA YABANCI DL DERS KTABI SEçM FOREIGN LANGUAGE COURSEBOOK SELECTION IN PRIMARY AND SECONDARY SCHOOLS Ayten GENÇ*

Detaylı

porsche design mobile navigation ß9611

porsche design mobile navigation ß9611 porsche desgn moble navgaton ß9611 [ TR ] Içndekler 1 Grş ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 07 1.1 Bu el ktabı hakkında ----------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

GRAFİK TABANLI ŞİFRELERİN GÜVENLİK ANALİZİ İÇİN BİR YAKLAŞIM

GRAFİK TABANLI ŞİFRELERİN GÜVENLİK ANALİZİ İÇİN BİR YAKLAŞIM Uludağ Ünverstes Mühendslk-Mmarlık Fakültes Dergs, Clt 11, Sayı 2, 2006 GRAFİK TABANLI ŞİFRELERİN GÜVENLİK ANALİZİ İÇİN BİR YAKLAŞIM Ahmet Emr DİRİK Özet: Grafk tabanlı şfreler, alfanümerk şfrelerden farklı

Detaylı

REKREASYON AMAÇLI KENTSEL YEŞİL ALANLARIN PLANLAMA İLKELERİ AÇISINDAN GIS ARACILIĞIYLA SORGULANMASI; TRABZON ÖRNEĞİ

REKREASYON AMAÇLI KENTSEL YEŞİL ALANLARIN PLANLAMA İLKELERİ AÇISINDAN GIS ARACILIĞIYLA SORGULANMASI; TRABZON ÖRNEĞİ REKREASYON AMAÇLI KENTSEL YEŞİL ALANLARIN PLANLAMA İLKELERİ AÇISINDAN GIS ARACILIĞIYLA SORGULANMASI; TRABZON ÖRNEĞİ Öğr. Gör. Dr. Cenap SANCAR Arş. Gör. Ebru SİNAN Arş. Gör. Sanem ÖZEN TURAN Karadeniz

Detaylı

PÜRÜZLÜ AÇIK KANAL AKIMLARINDA DEBİ HESABI İÇİN ENTROPY YÖNTEMİNİN KULLANILMASI

PÜRÜZLÜ AÇIK KANAL AKIMLARINDA DEBİ HESABI İÇİN ENTROPY YÖNTEMİNİN KULLANILMASI PÜRÜZLÜ AÇIK KANAL AKIMLARINDA DEBİ HESABI İÇİN ENTROPY YÖNTEMİNİN KULLANILMASI Mehmet ARDIÇLIOĞLU *, Galp Seçkn ** ve Özgür Öztürk * * Ercyes Ünverstes, Mühendslk Fakültes, İnşaat Mühendslğ Bölümü Kayser

Detaylı

BÖLÜM II D. YENİ YIĞMA BİNALARIN TASARIM, DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRME ÖRNEKLERİ ÖRNEK 20 İKİ KATLI YIĞMA KONUT BİNASININ TASARIMI

BÖLÜM II D. YENİ YIĞMA BİNALARIN TASARIM, DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRME ÖRNEKLERİ ÖRNEK 20 İKİ KATLI YIĞMA KONUT BİNASININ TASARIMI BÖLÜM II D ÖRNEK 0 BÖLÜM II D. YENİ YIĞMA BİNALARIN TASARIM, DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRME ÖRNEKLERİ ÖRNEK 0 İKİ KATLI YIĞMA KONUT BİNASININ TASARIMI 0.1. BİNANIN GENEL ÖZELLİKLERİ...II.0/ 0.. TAŞIYICI

Detaylı

MATLAB GUI İLE DA MOTOR İÇİN PID DENETLEYİCİLİ ARAYÜZ TASARIMI INTERFACE DESING WITH PID CONTROLLER FOR DC MOTOR BY MATLAB GUI

MATLAB GUI İLE DA MOTOR İÇİN PID DENETLEYİCİLİ ARAYÜZ TASARIMI INTERFACE DESING WITH PID CONTROLLER FOR DC MOTOR BY MATLAB GUI İler Teknoloj Blmler Dergs Clt 2, Sayı 3, 10-18, 2013 Journal of Advanced Technology Scences Vol 2, No 3, 10-18, 2013 MATLAB GUI İLE DA MOTOR İÇİN PID DENETLEYİCİLİ ARAYÜZ TASARIMI M. Fath ÖZLÜK 1*, H.

Detaylı

-e-: AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İLE ÇOCUK NEFROLOJİ DERNEGİ ARASINDA İŞBİRLİGİ PROTOKOLÜ. AiLE VE. SOSYAL ~OLiTiKALAR BAKANllGI. 2012 Ankara ~.

-e-: AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İLE ÇOCUK NEFROLOJİ DERNEGİ ARASINDA İŞBİRLİGİ PROTOKOLÜ. AiLE VE. SOSYAL ~OLiTiKALAR BAKANllGI. 2012 Ankara ~. ~, -e-: ALE VE ~. I H. SOSYAL ~OLTKALAR BAKANllGI AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIGI ÇOCUK HİzMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ İLE ÇOCUK NEFROLOJİ DERNEGİ ARASINDA İŞBİRLİGİ PROTOKOLÜ 2012 Ankara KAPSAM MADDE

Detaylı

3 SORU 1 SORU 4 SORU 2 SORU. TARİH GENEL KÜLTÜR ORTA ASYA TÜRK TARİHİ

3 SORU 1 SORU 4 SORU 2 SORU. TARİH  GENEL KÜLTÜR ORTA ASYA TÜRK TARİHİ h r a T p a t K Butk l k r E m h Fe GENEL KÜLTÜR ORTA ASYA TÜRK TARİHİ 1 SORU Orta Asya da Türk yurdunun sınırlarının kesn hatlarla çzlememes hang sebebe dayanmaktadır? 3 SORU İlk Türklere dar zlere hang

Detaylı

T.C. ÇANKA YA KA YMAKAMLIGI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü... OKUL MUDURLUKLERINE

T.C. ÇANKA YA KA YMAKAMLIGI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü... OKUL MUDURLUKLERINE T.C. ÇANKA YA KA YMAKAMLIGI İlçe Mll Eğtm Müdürlüğü Sayı : 23019798/160.0113961889 Konu: Yetenek Tanılaması 23/12/2013........ OKUL MUDURLUKLERINE Ilg: l Mll Eğtm Müdürlüğünün 20.12.2013 tarh ve 3926796

Detaylı