Ankarada Farklı Semtlerdeki Okul Öncesi Eğitim Kurumları İç ve Dış Mekânlarının Kaza Riski Açısından Değerlendirilmesi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ankarada Farklı Semtlerdeki Okul Öncesi Eğitim Kurumları İç ve Dış Mekânlarının Kaza Riski Açısından Değerlendirilmesi"

Transkript

1 Sağlık ve Toplum Yıl:, Sayı: Mayıs-Ağustos ARAŞTIRMALAR / Researches Akarada Farklı Semtlerdeki Okul Öcesi Eğitim Kurumları İç ve Dış Mekâlarıı Kaza Riski Açısıda Değerledirilmesi Preschool Educatio Istitutios i Differet Districts i Akara Evaluate The Ier ad Outdoors Spaces The Risk Of a Accidet Duygu AKÇAY, Sibel ERKAL ÖZET SUMMARY AMAÇ: Araştırma, kazaları ölemeside alıacak tedbirler kousuda yol gösterici olması açısıda; Akara'da farklı semtlerdeki erke çocukluk eğitim kurumlarıda iç ve dış mekâı kaza riski açısıda değerledirilmesi amacıyla plalamıştır. YÖNTEM: Çalışma, Kasım/ Aralık tarihleri arasıda kreş ve güdüz bakımevi üzeride taımlayıcı araştırma türüde yapılmıştır. BULGULAR: Çalışma kapsamıdaki Kurumları ideal bir okul öcesi eğitim kurumu içi öerile stadartları tam olarak sağlayamadıkları belirlemiştir. Kaza ile ilgili kayıtlarıı tutulmadığı, ilk yardım eğitimi ala persoel sayısıı yetersiz olduğu ve bia iç/dış mekâlarıı kaza riski açısıda düzeli olarak kotrol edilmesi içi bir ekip oluşturmadıkları saptamıştır. SONUÇ: Kurum iç ve dış mekalarıda güveliği sağlaması içi basit ölemleri alıması, Kurumları bia iç ve dış mekâları kaza riski açısıda düzeli kotrol ettirmesi içi bir ekip oluşturulması, kazalar ve ilkyardım kousuda bakıcı ve öğretmeleri bilgiledirilmesi öerilmektedir. OBJECTIVE: Research o measures take to guide the prevetio of accidets; pre-school educatioal istitutios i differet districts i Akara, to evaluate the ier ad outdoors space the risk of a accidet was plaed. METHOD: Study, November / December, betwee kidergartes ad day care ceters were made o the type of descriptive study. RESULTS: Istitutios operatig withi the scope of the proposed stadards for a ideal pre-school educatioal istitutio ca ot provide fully determied. Accidet records ot kept about, is isufficiet umber of persoel traied i first aid ad buildig iteral / exteral spaces i terms of accidet risk was ot costitute a team to check o a regular basis. CONCLUSION: Simple iterior ad exterior of the Authority to provide security measures, Regular iteral ad exteral spaces of the buildig cotrol for the risk of a accidet before storig the creatio of a team carers ad teachers iformed about accidets ad first aid is recommeded. Aahtar Kelimeler: Okul Öcesi Eğitim Kurumları, Kaza, İç ve Dış Mekalar Key Words: Preschool Educatio Istitutios, Accidet, Iterior ad Exterior Spaces. GİRİŞ eğitim kurumları; çocuğu fiziksel, sosyal, duygusal ve bilişsel gelişimii destekleye oları hayata hazırlamayı amaçlaya itelikli kurumlar olmalıdırlar (,). Fiziksel koşulları, eğitim programı ve persoel bakımıda iyi hazırlamış bir eğitim kurumuda çocuk, mutlu, aktif, sosyal hayatı yaparak, yaşayarak öğree sağlıklı bir birey adayı olacaktır (). Güümüzde çalışa aeleri sayısıı artması (), ae babalar tarafıda erke çocukluk eğitimii öemii daha iyi alaşılmasıyla ülkemizde erke çocukluk döemi eğitim kurumlarıı hızla yaygılaştığı görülmektedir (). Bede sağlığı ve kişilik yapısıı temelii atıldığı, gelişimi e hızlı ve e kritik olduğu bu döemde eğitim hizmetii verileceği erke çocukluk Okulöcesi eğitim döemide yer ala çocukları ( yaş) buluduğu eğitim ortamı, çocukları ailesi dışıda e fazla zama geçireceği ortamdır. Bu edele eğitim kurumlarıı fiziksel özellikleri so derece öemlidir. Eğitim kurumuu fiziksel koumuu düzeleme.uzma Hemşire Duygu Akçay, MSB Güdüz Bakımevi Müdürlüğü.Profesör Doktor Sibel Erkal Hacettepe Üiversitesi Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü

2 Akarada Farklı Semtlerdeki Okul Öcesi Eğitim Kurumları İç ve Dış Mekâlarıı Kaza Riski Açısıda Değerledirilmesi biçimi ve doaımı verile eğitimi kalitesii belirleye öemli öğelerde biridir () Eğitim Kurumuu fiziksel koumuu düzeleme biçimi ve doaımıı özelliği çocukları sağlıklı/koruumlu büyüme ihtiyacıa cevap verecek şekilde olmalıdır (,). Buu yaı sıra, bir mekâı ölüm, yaralama, yama, zehirleme, kırık-çıkık gibi durumlarla souçlaa kaza risklerii azaltıcı ölemlerle tasarlaması ca güveliği açısıda öemlidir (). Bu koşullar çevre-davraış ilişkileride edilgi ve yetişkilere bağımlı ola çocuk tarafıda değil, ebeveyi, yakıları ve mimar tarafıda sağlamalıdır (,). ortamıda meydaa gele kazalar geiş yer almamaktadır (,). Çalışmalar geelde hastae kayıtlarıda yapıldığı içi küçük kazalar ve okul kazaları yeterice değerledirilememektedir. Kaza küçük de olsa yaş çocuğuda olumsuz etkiler bırakacak bir olaydır. Çocukları kötü deeyim yaşamasıı ölemede gerekli tedbirleri alıması kaza durumlarıı bilimesi ile ilgilidir (). Ülkemizde erke çocukluk eğitim kurumlarıı hızla yaygılaştığı bir döemde, Akara'da farklı semtlerdeki erke çocukluk eğitim kurumlarıda iç ve dış mekâı kaza riski açısıda değerledirilmesi amacıyla plalaa çalışma, kouya dikkat çekmek ve kazaları ölemeside alıacak tedbirler kousuda yol gösterici olması açısıda öem taşımaktadır. Fiziksel güvelik yalızca istemeye dış etkelere karşı koruarak sağ kalmak demek değil, uzu döemde sağlıklı kalmak demektir. Çocuğu sağlıklı bir ömür sürmesi içi çevresideki doatı ve eseler çocuğu statik ve diamik atropometrik ölçülerie uygu olmalıdır. Uygu olmaya boyut ve ölçülerdeki doatıları uzu süre kullamak zoruda kala çocukları kemik ve kas gelişimlerii sağlıklı olmadığı artık bilimektedir. Ayrıca mekâı ısı, em ve ışıkladırma koşullarıı uyguluğu da çocuğu sağlıklı büyümesi içi de gerekli etmelerdir (). Eğitim mekâları tasarlaırke, çocukları yaşı ve gelişim özellikleri, çocukları sayısı ve çocuklara verilecek eğitimi hedefleri göz öüe alıarak bir tasarım yapılmalıdır (). yy. ya da. yy. olsu ideal bir sııfla ilgili devam ede araştırmalarda temiz hava, havaladırma, sıcaklık, sağlığa uyguluk, akustiklik, doğal aydılık, görüüm ve gösteriş i ideal bir sııf içi gereke e öemli kriterler olduğu vurgulamıştır ().. MATERYAL METOD Araştırma, Akara'da farklı semtlerdeki kreş ve güdüz bakımevlerii iç ve dış mekâlarıı kaza riskii değerledirmek amacıyla Kasım/ Aralık tarihleri arasıda taımlayıcı araştırma türüde yapılmıştır. Çalışmaı evreii rastgele seçile Kamu Kreşi ve Güdüz Bakımevi oluşturmaktadır. Araştırma kapsamıda veri toplama aracı olarak ilgili literatür (,,,,,-) iceleerek araştırmacılar tarafıda geliştirile Okul Öcesi Eğitim Kurumları İç ve Dış Mekalarıı Kaza Usurları Açısıda İcelemesi aket formu kullaılmıştır. Aket formu; araştırmacılar tarafıda, öcede alıa radevular sorasıda kurum yöeticileriyle yüz yüze görüşme ve kurum mekâlarıı gözlemesi yötemiyle uygulamıştır. Araştırma kapsamıdaki Kreş ve Güdüz Bakımevlerii kaza kayıt sistemlerii olmaması edeiyle kaza sıklığı, tür ve edeie ilişki verilere ulaşılamamıştır. Araştırmaya alıa tüm Kurumlarda bir de fazla oyu/uyku odası, tuvalet ve yemekhae vardı. Kurumlarda birde fazla ola mekâlarda bir taesi rastgele yötemle seçilerek değerledirmeye alımıştır. Araştırmada elde edile veriler SPSS. programıda (Statistical Package for Social Scieces) değerledirilmiştir. Elde edile verileri aalizide frekas ve yüzde alma tekikleri kullaılmıştır. Kazaları çocuk sağlığı üzerideki etkisi, küçümseemeyecek kadar fazladır. Kaza çocuğu sağlığı üzerie fiziksel, psikolojik ve sosyal yöde etki ederek degeyi bozmakta, hastalık, sakatlık hatta ölüme ede olabilmektedir. Bu edele çocukluk çağı kazaları, üzeride öemle durulması gereke bir toplum sağlığı soruudur (,,). Toplumsal gelişmei ö koşulu olarak gelecek esilleri sağlıklı olması istemesie rağme, ülkemizde sağlıkla ilgili risk faktörleride e çok etkilee grubu çocuklar olduğu görülmektedir (). Ülkemizdeki çocukluk kazalarıa yöelik çalışmalarda, ev kazaları ağırlıkta ike okul

3 Sağlık ve Toplum Yıl:, Sayı: Mayıs-Ağustos Tablo :Kurumları Geel Özelliklerii ve Sağlık Usuru Özelliklerie İlişki Bilgileri Dağılımı S. Nu Kurumu hizmet süresi Kapasite Mevcut Çocu k Sayısı Çocu k Yaş Gurubu - - Kaza durumu d a ilk müdahale kim tarafıda yap ılma durumu Doktor Hemşire Öğretme Sağlık persoeli dışıda ilk yardım sertifikalı persoel olma durumu Evet Sağlık odası olma d urumu Evet Bir doktor veya hemşire olma durumu Evet İlk yardım içi gerekli araç gereç ve ecza dolabıı o lma durumu Evet İlaçları kapalı dolaplarda saklama durumu Evet m yakıda bir sağlık kuruluşu olma durumu Evet Bia iç/dış mekalarıı kaza riski açısıda düzeli kotrol edilme durumu Evet Bia iç ve dış mekalar kaza risk kotrol ekibi olma durumu Evet Mi/ma x Mea kotrol ettirdiği acak bu iş içi özel bir ekiplerii olmadığı ve düzeli kotrol ettirmedikleri belirlemiştir (Tablo ).. BULGULAR Kurumlarda, kaza durumuda ilk müdahaleyi, kurumları,'ide öğretme persoel tarafıda yapıldığı, kurumları,'uda sağlık persoeli dışıda ilk yardım sertifikalı persoel olmadığı, hepsii m yakıda bir sağlık kuruluşu olduğu saptamıştır. Kurumları bia iç ve dış mekâları kaza riski açısıda Tablo icelediğide, kurum bialarıı,'ii düzlük bir alada,,'ii aa cadde üzeride,,'uu tek katlı bia olmadığı ve, kurum biasıı çevresii duvar veya parmaklıklarla,,'ii bia

4 Akarada Farklı Semtlerdeki Okul Öcesi Eğitim Kurumları İç ve Dış Mekâlarıı Kaza Riski Açısıda Değerledirilmesi Tablo :Kurum Bialarıı Geel Özelliklerii Dağılımı S. Nu. BİNA GENEL Biaı tepe, yokuş vb. zorlukları olmaya düzlük bir alada olması Biaı koum olarak aa cadde üzeride olma durumu Aa kapıı doğruda trafiğe açılma durumu Aa kapıyı çocukları kedilerii açabilme durumları Bia yüksek gerilim hattı, baz istasyoları, fabrikalar vb. tesislerii olması Biaı etrafıda kuyu, çukur vb. tehlikeli alaları olma durumu Biaı çevresi duvar veya parmaklıklarla çevrili olma durumu Çocukları parmaklıklara tırmama risk durumu Çocuğu parmaklıklara elii ya da başıı sıkıştırma risk durumu Bia tek katlı olma durumu Elektrik kablolarıı gizleme durumu Hava gazı, su, elektrik tesisatlarıı çocukları ulaşacakları ve kurcalayacakları yerlerde olma durumu Biaı herhagi bir bölümüde sivri, çocuklara çarpıca zarar verecek bir bölüm (eşikler, çarpa kapılar, gereksiz köşeler vb.) olma sı Kurumda büyük saayi tipi tüp kullaılma durumu Kullaıla saayi tüpüü kurum dışıda ve telle çevrilme durumu Yagı södürme cihazlarıı olma durumu Acil çıkış kapılarıı olma durumu Kalorifer etrafıda bariyer olma durumu Kapıları geişliğii uygu olma durumu Kapı eşiğii olma durumu Kapılarda sürgü olma durumu Kapı koluu çocuklara uygu bir yükseklik ve tekikte olma durumu Bia pecerelerii parmaklıkla çevrili veya pecere kilidi olma durumu Pecereler derslik taba alaıı aşağısıda olma durumu Biada balko olma durumu Balko kearlarıda korkuluk olma durumu Balko kearlarıdaki korkulukları geişliğii uygu olma durumu Balko korkuluklarıı sağlam olma durumu Balko korkulukları üzeride tırmaılabilecek yatay çubukları olması Balko döşeme malzemesii kayga olma durumu pecerelerii parmaklıkla çevrili olmadığı görülmektedir. Kurumları,,'ii aa kapılarıı doğruda trafiğe açıldığı,,'sıı baz istasyolarıa yakı olduğu,,'uda biaı herhagi bir bölümüde sivri, çocuklara çarpıca zarar verecek bir bölüm olduğu,,'ide balko olduğu tespit edilmiştir (Tablo ). Evet ,'sııda prizlerde çocuk güvelik kapağı olduğu, hepside vestiyerleri çocuklara uygu ölçülerde ve askıları çocukları boylarıa göre olduğu saptamıştır.,'ii doaımı herhagi bir bölümüde sivri, çocuklara çarpıca zarar verecek bir bölüm olduğu belirlemiştir (Tablo ). Kurumları oyu odalarıı;,'üü aydılatmasıı yeterli, bütü oyu odalarıdaki prizleri çocukları erişemeyeceği yükseklikte ve,'sıda prizlerde çocuk güvelik kapağı Kurumları vestiyer odalarıı;,'üü aydılatmasıı yeterli,,'üde prizleri çocukları erişemeyeceği yükseklikte ve

5 Sağlık ve Toplum Yıl:, Sayı: Mayıs-Ağustos Tablo :Kurum Vestiyer ve Oyu Odalarıa Ait Özellikleri Dağılımı Evet S. VESTİYER BÖLÜMÜ/ODASI Nu. Aydılatma durumu (yeterliliği) Prizleri çocukları erişemeyeceği yükseklikte olma durumu (, m olmalı) Prizlerde çocuk güvelik kapağı olma durumu Oda girişide seviye farkı olma durumu (olmamalı) Dolapları duvara sabitleme durumu Doaımı herhagi bir bölümüde sivri, çocuklara çarpıca zarar verecek bir bölüm olma durumu Ortalıkta takılmaya ede olabilecek objeleri olma durumu Vestiyerleri çocuklara uygu ölçülerde olma durumu ( cm yüksekliğide, cm deriliğide, cm geişliğide olmalıdır.) Askıları çocukları boylarıa göre olma durumu ( cm aralıklı olabilir) OYUN ODASI Aydılatma durumu (yeterliliği) Prizleri çocukları erişemeyeceği yükseklikte olma durumu (, m olmalı) Prizlerde çocuk güvelik kapağı olma durumu Oda girişide seviye farkı olma durumu (olmamalı) Dolapları duvara sabitleme durumu Paoları duvara sabitleme durumu Elektrik kablolarıı gizleme durumu Yer zemiii kayma durumu Halı veya mider oturma alalarıda yırtık döşeme olma durumu Ortalıkta takılmaya ede olabilecek objeleri olma durumu Pecere öüde çocuğu çıkabileceği sadalye koltuğu olma durumu Mobilyaları geçişi egellemeyecek şekilde mi yerleştirilme durumu Büyüklüğüü yeterli olma durumu (her çocuk içi, m²lik ala olmalı ) Çocuk sayısıı de fazla olma durumu (olmamalı) Doaım çocuk ölçüsüde olma durumu Doaımı herhagi bir bölümüde sivri, çocuklara çarpıca zarar verecek bir bölümü olma durumu Çocukları yutabilecekleri ebatlarda oyucak olma durumu olduğu,,'üde mobilyaları geçişi egellemeyecek şekilde yerleştirildiği, oyu odalarıı hepside doaımı çocuk ölçüsüde olduğu saptamıştır. Oyu odalarıı,'ide dolapları duvara sabitlemediği ve çocukları yutabilecekleri ebatlarda oyucak ve,'üde ise doaımı herhagi bir bölümüde sivri, çocuklara çarpıca zarar verecek bir bölümü olduğu tespit edilmiştir (Tablo ) kullaıla yatakları hepsii yerde yüksekliğii uygu olduğu, yatak aralarıdaki mesafei yeterli olduğu,,'sıı kullaım alaıı e az m² ala şeklide olduğu saptamıştır. Uyku odalarıda kullaıla yatağı,'ide ergoomik olmadığı, ayrı uyku odası ola kurumları,'üde doaımı herhagi bir bölümüde sivri, çocuklara çarpıca zarar verecek bir bölümü olduğu belirlemiştir. (Tablo ). Kurumları,'ide ayrı bir uyku odası olduğu,,'uda raza kullaılmadığı, Kurum yemekhaelerii;,'uda

6 Akarada Farklı Semtlerdeki Okul Öcesi Eğitim Kurumları İç ve Dış Mekâlarıı Kaza Riski Açısıda Değerledirilmesi Tablo :Kurum Uyku, Yemekhae ve Spor Odalarıa Ait Özellikleri Dağılımı S. Nu UYKU ODALARI Ayrı bir uyku odası olma durumu Aydılatma durumu (yeterliliği) Prizleri çocukları erişemeyeceği yükseklikte olma durumu Prizlerde çocuk güvelik kapağı olma durumu Oda girişide seviye farkı olma durumu Dolapları duvara sabitleme durumu Doaımı herhagi bir bölümüde sivri, çocuklara çarpıca zarar verecek bir bölümü olma durumu Raza kullaılma durumu Yatağı yerde yüksekliği uyguluğu Yatak aralarıdaki mesafei yeterli olma durumu Kullaım alaıı e az m² ala şeklide olma durumu Kullaıla yatağı ergoomik olma durumu YEMEKHANE Aydılatma durumu (yeterliliği) Havaladırılma durumu (yeterliliği) Yer zemiii kayma durumu Bıçak ve bezeri kesici aletleri çocukları ulaşamayacağı yerde saklama durumu Oda girişide seviye farkı olma durumu Prizleri çocukları erişemeyeceği yükseklikte olma durumu Prizlerde çocuk güvelik kapağı olma durumu Çocuklara yemek yerke bıçak verilme durumu Kullaıla masaları çocuğu boyua uygu olma durumu Kullaıla sadalyeleri çocuğu boyua uygu olma durumu Büyüklük açısıda yeterli olma durumu SPOR ODASI Spor odası olma durumu Zemii ahşap parke ile döşeme durumu Duvarları yerde metre yüksekliğe kadar yumuşak bir malzeme ile kaplama durumu aydılatma ve havaladırılmaı yeterli olduğu,,'sii yer zemiii kayma durumuu olmadığı,,'sıda bıçak ve bezeri kesici aletleri çocukları ulaşamayacağı yerde sakladığı,,'sıı oda girişide seviye farkı olmadığı, bütü yemekhaelerde prizleri çocukları erişemeyeceği yükseklikte olduğu,,'uda prizlerde çocuk güvelik kapağı olduğu,,'sıda çocuklara yemek yerke bıçak verilmediği, bütü yemekhaelerde kullaıla masaları ve sadalyeleri çocuğu Evet boyua uygu olduğu,,'üü büyüklük açısıda yeterli olduğu belirlemiştir. (Tablo ). Tablo icelediğide, kurum bialarıı,'ide merdive olduğu, merdiveleri düz veya rampa şeklide ve 'ii merdive iiş ve çıkışıı yeterli geişlikte olmadığı belirlemiş olup,,'ide koridorları geişliğii az olduğu saptamıştır (Tablo ). Kurumları tuvalet ve lavabolarıı,'üü

7 Sağlık ve Toplum Yıl:, Sayı: Mayıs-Ağustos Tablo :Kurum Merdive/Koridorları ve Tuvalet/Lavabolarıa Ait Özellikleri Dağılımı S. MERDİVENLER ve KORİDORLAR Nu. İyi aydılatılmış mı? ( lüx) Merdive olma durumu Merdive basamaklarıı uygu geişlik ve yükseklikte olma durumu (aralıkları cm) Merdive basamaklarıda kırık olma durumu Merdive iiş ve çıkışıı yeterli geişlikte olma durumu (,- m olmalı) Merdiveleri düz veya rampa şeklide olma durumu (olması gereke) Merdive kearlarıda korkulukları olma durumu Merdive kearlarıdaki korkulukları uygu geişlikte olma durumu Merdive korkuluklarıı sağlam olma durumu? Prizleri çocukları erişemeyeceği yükseklikte olma durumu Koridor sayısıı fazla olma durumu Koridorları geişliğii az olma durumu (geişlikleri -, m olmalıdır) Koridorları çocukları hareketlerii ve kotrollerii zorlaştıracak eşyaları içerme durumu Paolar duvara sabitlemiş mi? Merdive ve koridorlarda oyucak gibi kaygalığa sebep olabilecek tehlikeleri varlığı TUVALET VE LAVABOLAR Aydılatma durumu (yeterliliği) Havaladırılma durumu (yeterliliği) Tuvalet girişide seviye farkı olma durumu (olmamalı) Prizleri çocukları erişemeyeceği yükseklikte olma durumu Prizlerde çocuk güvelik kapağı olma durumu Temizlik malzemelerii kapalı dolaplarda saklama durumu Kaymaya paspas kullama durumu Lavaboları çocuğu boyua uygu olma durumu Tuvaletleri çocuğu boyua uygu olma durumu (klozet yüksekliği cm) WC kabilerii ei uygu mu? (WC kabileri - cm eide olmalı) Klozet bölmelerii olma durumu Kapı kullaılma durumu (eğer kullaılıyorsa kapılar hafif ve alçak olmalı) Sabu, tuvalet kâğıdı vb.yerlerii çocukları boylarıa uyguluğu çocuğa lavabo düşme durumu - çocuğa tuvalet düşme durumu aydılatmasıı,,'uu havaladırılmasıı yeterli olduğu,,'sıı tuvalet girişide seviye farkı olmadığı, tuvaletleri hepside prizleri çocukları erişemeyeceği yükseklikte olduğu,,'sıda prizlerde çocuk güvelik kapağı olduğu,,'ide temizlik malzemelerii kapalı dolaplarda sakladığı,,'ide kaymaya paspas kullaıldığı, lavaboları ve tuvaletleri sıvı sabu, tuvalet kâğıdı ve kâğıt havlu yerlerii hepsii çocuğu Evet boyua uygu olduğu,,'sıda çocuğa lavabo, - çocuğa tuvalet düştüğü saptamıştır (Tablo ). Kurumları,,'ide bahçei aaokulu biasıı kapladığı alaı iki katı geişliğide olmadığı, bahçede kullaıla aletleri ve tarım ilaçlarıı uygu yerde depoladığı görülmüştür. Kurumları,,'ide bahçe aracıı buluduğu yeri,,'üde oyucağı

8 Akarada Farklı Semtlerdeki Okul Öcesi Eğitim Kurumları İç ve Dış Mekâlarıı Kaza Riski Açısıda Değerledirilmesi Tablo :Kurumları Bahçe ve Bahçe Araçlarıa Ait Özellikleri Dağılımı Evet S. BAHÇE VE BAHÇE ARAÇLARI Nu. Bahçe aaokulu biasıı kapladığı alaı iki katı geişliğide olması Bahçe içide otopark alaı olma durumu Yer zemiii kaza riski taşıma durumu Bahçede ağaç olma durumu Kaza riski (tırmama, düşme,dala çarpma) Bahçe aracıı buluduğu yeri kaza riski taşıma durumu Oyucağı yapıldığı malzemei kaza riski taşıma durumu Bahçede kullaıla aletleri uygu yerde depolaması Bahçede kullaıla tarım ilaçları uygu yerde depolaması Bahçe araçlarıı bakım oarımıı düzeli yapılması Salıcak Salıcak olma durumu Koruyucu kemer olma durumu Yaslama kısmıı olma durumu ve sağlamlığı Yerde yüksekliğii çocuğu ölçüsüe uygu olma durumu İpii sağlam olma durumu Tahterevalli Tahterevalli olma durumu Sivri uçlarıı olma durumu Kaydırak Kaydırak olma durumu Kear korumasıı varlığı ve sağlamlığı Eğimi derecesii uygu olma durumu Sert virajlarıı olma durumu Tırmama Araçları Tırmama araçlarıı olma durumu Kear korumasıı varlığı ve sağlamlığı Sivri uçlarıı olma durumu Oyu evleri Oyu evlerii olma durumu Sivri uçlarıı olma durumu Çocuğu elii ya da başıı sıkıştırma risk durumu Kum Havuzu Kum havuzu olma durumu Çocukları birbirie kumu atma risk durumu Tüel Tüel olma durumu Tüeli çapı yeterli mi? Tüeli şekli kazaya ede olabilir mi?

9 Sağlık ve Toplum Yıl:, Sayı: Mayıs-Ağustos yapıldığı malzemei kaza riski taşıdığı, Kurumları hepside bahçe araçlarıı bakım oarımıı düzeli yapılmadığı tespit edilmiştir (Tablo ). istasyou cep telefoları stadartlara uygu olarak imal edilmeli, ate yerleşimleri yaşam alaları göz öüe alıarak plalamalı, periyodik kotrolleri yapılmalıdır (). Sağlık riskleri dolayısıyla, okul bahçeleri, kreşler, hastaeler, parklar gibi çocukları, hastaları ve yaşlıları daha çok buluduğu toplu yaşam ve kullaım alalarıa kurulmamalıdır ().. TARTIŞMA Kurumlarda, kaza durumuda ilk müdahaleyi, kurumları,'ide öğretme persoel tarafıda yapıldığı, kurumları,'uda sağlık persoeli dışıda ilk yardım sertifikalı persoel olmadığı, hepsii m yakıda bir sağlık kuruluşu olduğu saptamıştır (Tablo ). Kurumları hepsii m yakııda sağlık kuruluşu olsa bile ilk müdahale hayat kurtarmak açısıda so derece öemlidir. Bu müdahaleyi zamaıda yapmamak ve ilk yardım eğitimi almaya bir persoel tarafıda yapılması tehlikeli souçlar doğurabilir. İsa yaşamı boyuca ilk yardım gerektirecek durumlarla her a karşılaşabilir. Okulöcesi eğitimcilerii ilk yardım bilgi düzeylerii araştırmak amacıyla yapıla bir araştırmada eğitimcileri,'ii çalıştıkları kurumda çocuklarla ilgili ilk yardım gerektirecek bir durumla karşılaştıkları belirlemiştir (). Zamaıda yapılacak basit ama etkili ve öemli uygulamalarla, yai ilk yardımla hayat kurtarmak mümküdür. Çalışma kapsamıdaki kurumları hizmet sürelerie baktığımızda e az yıl olduğu (Tablo ) görülmektedir. Kurum Kreş ve Güdüz Bakımevlerii işa edildiği yıllarda trafikte uzak bir mekâda kurulduğu, ama zamala şehri gelişip, geişlemesiyle trafik akışıı fazla olduğu mekaları içide kaldığı düşüülmektedir. So o yıldır telekomüikasyo ağıı gelişmesi ile de baz istasyoları sayısıı arttığı göz öüe alıırsa ayı durum bu kou içide değerledirilmektedir. Çalışma kapsamıdaki kurumlarda güveli fiziksel koşullar tam olarak sağlaamadığı tespit edilmiştir (Tablo ). Kurumlardaki uygu olmaya fiziki düzelemeler tehlikeli ve riskli olarak değerledirilmektedir. Küçük çocukları bu koşullar tehdit eder ve çocuklar düşme kazalarıı sık yaşayabilirler. Yapıla araştırmalar çocukluk çağı kazaları arasıda düşmei birici sırada geldiğii göstermiştir (,). Bu döem çocuğuu; taklitçi olması, dürtülerii kotrol edememesi, koşmak, atlamak ve bir yere tırmamak istemeleri, görme ve işitme alalarıı, erişkileri yarısı kadar gelişmiş olması, beyisel gelişimlerii heüz tamamlamaması, birkaç hareketi ayı ada ve eşgüdümlü olarak yapamamaları, yai motor becerilerii az olması, acıkması, susaması, yorulması, kaza riskii arttıra tipik özellikleridir (-). Bu edele, kedilerii kazalarda koruyamazlar, aksie daha riskli gruba girerler. Kazalar açısıda emiyetli ortamlarda yaşamaları, koruyucu ölemleri alıması ve yaşam alalarıı güveliğii deetlemesi erişkileri sorumluluğudur (). Kurumları bia iç ve dış mekâları kaza riski açısıda kotrol ettirdiği acak bu iş içi özel bir ekiplerii olmadığı ve düzeli kotrol ettirmedikleri belirlemiştir (Tablo ). Kurumları bia iç ve dış mekâlarıı kaza riski açısıda kotrolüü düzeli yapılmasıı ve bu iş içi bir ekibi görevledirilmesii yıprama, aşımalarda kayaklaa risk alalarıa müdahale içi öemlidir. Oyaya bir lavabo, kırıla bir korkuluğa zamaıda müdahale edilerek bir faciaı öüe geçilebilir. Ayrıca, bu ekip güvelik ölemlerii araştırmalı ve kurumlarıı daha güveli mekâlar halie getirmek içi çaba göstermelidir. Kurumları.'sıı baz istasyolarıa yakı o l d u ğ u s a p t a m ı ş t ı r ( Ta b l o ). B a z istasyolarıı yaydığı elektromayetik radyasyou sağlık üzerie etkileri kousuda heüz tam olarak bir ilişkisii ortaya komamış olsa da, kou üzerideki çalışmaları devam ettiği uutulmamalıdır. Kouu sağlık açısıda öemi göz öüe alıdığıda, baz Kurum odalarıı aydılatma ve havaladırılma durumlarıı, çoğuluğuu yeterli olduğu belirlemiştir (Tablo,,). Kurum iç mekalarıda aydılatma yetersizliği küçük çocuklarda düşme ve kesikle souçlaabilir (). Çocukları sürekli yer değiştirmeside dolayı

10 Akarada Farklı Semtlerdeki Okul Öcesi Eğitim Kurumları İç ve Dış Mekâlarıı Kaza Riski Açısıda Değerledirilmesi aaokuluda aydılatma öemli ve bir o kadar da zordur (). Okul öcesi eğitim kurumlarıda havaladırma, hem çocukları ve çalışaları sağlığı açısıda hem de güü verimliliği açısıda gereklidir. Okul öcesi eğitim kurumudaki çocukları ayı havayı teeffüs etmesi ve ayı mekâda barıması edeiyle, yemek, saat, oyu gibi etkilikleri öceside ve sorasıda havaladırma gereklidir (). Okul öcesi kurumlarda aydılatma ve havaladırma koşullarıı yeterli veya yetersiz olarak da değerledire araştırmalar mevcuttur. (,). Bu souçlar, aydılatma ve havaladırma koşullarıı bia tasarımıda etkilediği kadar, bireysel faktörlerde de etkilediğii göstermektedir. Bu çalışmada aydılatma ve havaladırma koşulları yeterli olmaya Kurum çalışaları, mekâlarıı e uygu ışığı alacak şekilde tasarlayarak, mekâ malzemelerii reklerii tekrar ayarlayarak isteile aydılık derecesii elde edebilirler. Ayrıca bir program dahilide etkilikleri öceside ve sorasıda havaladırma işlemi yapılabilir. Bu koularda persoele gerekli bilgi verilmelidir. olmaları (Tablo ), kaza tecrübelerii arttırdığı düşüülmektedir. Bu tecrübeleri sayeside bu çalışmadaki kurumları kaza riskie yöelik birçok ölemi aldığı değerledirilmektedir. Acak kurum iç meka doaımlarıı ve özellikle de çocukları e çok vakit geçirdikleri oyu odasıı doaımıı herhagi bir bölümüde sivri, çocuklara çarpıca zarar verecek bir bölüm oraıı oldukça yüksek olması dikkati çekmektedir. Kurumlarda çocukları uyuması içi,'uda raza kullaılmadığı saptamıştır (Tablo ). Raza yerie yatak tercih edilmelidir (). Öz'ü () - yaş grubu çocukları sağlık izlemleride ev içide ve ev dışıda kaza risklerii belirlemek amacıyla yaptığı çalışmasıda, kaza geçire çocuklarda yaralamaları,' sii düşme edeiyle olduğu, çocukları, e sık yatakta (,) düştükleri belirlemiştir (). Düşmei sıfır-beş yaş grubu çocuklarda e sık görüle yaralama şekli olduğu göz öüe alıırsa sağlıklı/ koruumlu okul öcesi kurumlarda raza yerie yatak tercih edilmelidir. Kurumlarda çocukları uyuması içi kullaıla yatakları,'ii ergoomik olmadığı tespit edilmiştir (Tablo ). Ergoomik olmaya bir yatak dileme olaağıı kısıtlayacaktır. Yeterli dileemeye bir çocuk daha dikkatsiz ve dalgı davraışlar sergileyerek kaza yöüde riskli gruba girecektir. Bu çalışmada, özellikle prizlerdeki çocuk güvelik kapaklarıı bazı odalara takılmadığı veya düştüğü gözlemlemiştir (Tablo,,). Yılmazer () yaptığı araştırmasıda, hem resmi hem de özel okulları çoğuda bia içideki ve sııflardaki elektrik düğmelerii çocukları kolay uzaabilecekleri yerlerde buluduğu acak; resmi okulları çoğuluğuda prizleri çocukları kolay uzaabilecekleri yerlerde bulumadığıı saptamıştır (). Biçer (), Akara il merkezide yaptığı araştırmasıda aasııfları ile uygulama aaokullarıı elektrik prizleride alıa tedbirleri yetersiz olarak bildirmiştir (). Sağlıklı fiziksel koşullarla doatılmış bir eğitim kurumuda bütü elektrik kabloları gizlemeli, prizler koruyucu kapaklı ve çocukları erişemeyeceği yükseklikte (, m) olmalıdır (,,). Bu ölemleri alma durumda, elektrik çarpma tehlikesi öleecektir (). Kurumları,,'ide merdive ve,'ide koridorları geişliğii az olduğu saptamıştır (Tablo ). Karaküçük'ü Sivas ilide yılıda yaptığı araştırmasıda, gözlemlee okul öcesi eğitim kurumlarıdaki merdiveler ve tırabzaları geel olarak uygu koşullarda olduğuu, koridor geişliğii (.m) de oldukça/çok yeterli olarak bildirmiştir (). Araştırma kapsamıdaki Kurum kreşlerii e az yıl öce (Tablo ) ve geellikle kreş biası olarak işa edilmemesi merdive ve koridorları stadartlara göre olmamasıı açıklamaktadır. Kurumlar çocukları merdivede idirip çıkarırke mutlaka yetişkii yardımıyla yapmalı, koridorlarıa ayı ada koridoru kapasitesii aşacak sayıda çocuk çıkartılmamalıdır. Kurumları, basit uygulamalar ve düzelemelerle olası kazaları azaltabilecekleri düşüülmektedir. Kurumları, vestiyer odası,, oyu odası ve, uyku odası doaımıı herhagi bir bölümüde sivri, çocuklara çarpıca zarar verecek bir bölüm olduğu tespit edilmiştir (Tablo,). Kurumları çocuk sayılarıı fazla olması (,) ve e az yıl öce açılmış

11 Sağlık ve Toplum Yıl:, Sayı: Mayıs-Ağustos Çalışmadaki Kurumları, bahçe alalarıı düzelemeleri stadart bir görüümde olmamakla birlikte, Kurum bahçelerii büyüklüğü, yer zemii, otopark buluma özellikleri açısıda yetersiz olarak değerledirilmektedir (Tablo ). Çevik'i () Akara ilideki okul öcesi eğitim kurumlarıı dış mekalarıı kaza usurları açısıda icelemek amacıyla yaptığı araştırmasıda kurumları dış meka oyu alalarıı çok yeterli olmadığı,'uda bahçede otopark alaı buluduğu,,'ii bahçesii farklı yaş gruplarıa bölümediği, açık ala zemii toprak veya çim olması durumua kurumlarda kısme uyulduğu bahçe alaıda birde fazla zemi kapladığı tespit edilmiştir (). Akara il merkezideki aasııfları ile uygulama aaokullarıı fiziki özelliklerii kıyaslamak amacıyla yapıla başka bir araştırmada (), bahçei kullaım ve zemi özellikleri bakımıda; aasııflarıı bahçeyi okulla müşterek kullaılması ve bahçe zemiii büyük bir kısmıı betola kaplı olması açısıda okulöcesi çocuğua uygu bulumamıştır. Bu çalışmada elde edile bulgular diğer çalışma souçlarıyla bezerlik göstermektedir. Bu koşullar çocuklarda kaza ve yaralamalara ede olabilir. öcesi eğitim kurumu içi öerile stadartları tam olarak sağlayamadıkları belirlemiştir. Bu koşulları, sağlaamamış olması kaza açısıda tehlikeli ve riskli olarak değerledirilmektedir. Ayrıca, kaza ile ilgili kayıtlarıı tutulmadığı, ilk yardım eğitimi ala persoel sayısıı yetersiz ve bia iç/dış mekâlarıı kaza riski açısıda düzeli olarak kotrol edilmesi içi bir ekip oluşturmadıkları saptamıştır. Bu souçlar doğrultusuda; Kurum açmak isteye kişilere ve açılmış kurumları müdürlerie ve öğretmelere yöelik; kurum iç-dış meka tasarımı, doaımı ve güvelik koularıda eğitim ve daışmalık hizmetlerii verilmesi, Kurumları iç-dış mekâlarıa ait tehlike ve riskleri düzeli olarak belirlemek içi bir ekip oluşturulması, doaımıı bakım ve oarımıı düzeli aralıklarla yaptırılması, Kurum iç ve dış mekâlarıı düzeii tekrar gözde geçirilmesi, güveliği sağlaması içi alıabilecek basit ölemleri alıması, Kurumlarda, çocukları sağlıklarıı takip edildiği, acil bir olayda (kaza, hastalık vb.) ilk yardım uygulamalarıı yapıldığı bir sağlık odası olmalı ve burada bir doktor ve/veya hemşire görevledirilerek, daha fazla persoele ve özellikle çocuklarla daha çok vakit geçire öğretmelere ilk yardım eğitimi aldırılması, Kurumları kaza geçire çocuklarla ilgili düzeli kayıtları tutulması, kaza raporu oluşturulması ve böylece kaza edelerii belirleerek gerekli ölemleri alıması öerilmektedir. Kurumları,,'ide bahçe aracıı buluduğu yeri kaza riski taşıdığı,,'sıda oyucağı yapıldığı malzemei kaza riski taşımadığı, kurumları hepside bahçe araçlarıı bakım oarımıı düzeli yapılmadığı tespit edilmiştir (Tablo ). Yapıla araştırmalarda, okullar bahçe oyu araçları doaımı (,,,) ve bahçe araçlarıı kotrollerii sıklıkları açısıda yetersiz bulumuştur (). Araştırmaı kış mevsimide yapılmasıı bahçe araçlarıı bakım oarımlarıı yetersizliğii açıklamaktadır. Yöetim olarak kış mevsimide bahçeye çocukları çıkarmama (çocukları gelişimie uygu olmasa bile) ölemi alımış olabilir, ama çocuk velisie teslim edildikte sora, velisi tarafıda bahçeye çıkartılabileceği düşüülmelidir. Bu edele, iç mekâlarda olduğu gibi, dış mekâları da bakım oarımları ve kotrolleri düzeli bir şekilde yapılmalıdır.. KAYNAKLAR. Buduç B, Okul Öcesi Öğretmelerii Bakış Açısıyla Çalışma Ortamlarıı Değerledirilmesi. Yüksek Lisas Tezi, Akara Üiversitesi Eğitim Bilimleri Estitüsü, Akara:. s.. MEB, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi. Erke Çocukluk Eğitim Kurumlarıda Fiziksel Özellikler ve Persoel Modülü (EO). Akara:. s. -.Oktay A,. Yüzyıla Girerke Düyada Yaşaa Değişimler ve Erke Çocukluk Eğitimi. Erke Çocuklukta Gelişim ve Eğitimde Yei Yaklaşımlar. Edt.: Müzeyye Seviç. İstabul: Morpa Kültür Yayıları;.. Kılda AO, Okul Öcesi Eğitim Ortamları. Kastamou Eğitim Dergisi. ; (): -.. Karaküçük SA, Okul Öcesi Eğitim Kurumlarıda Fiziksel/Mekasal Koşulları İcelemesi: Sivas İli Öreği. C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi. ; (): -. Bara M, Yılmaz A, Yıldırım M, Okul Öcesi Eğitimi Öemi ve Okul Öcesi Eğitim Yapılarıdaki Kullaıcı. SONUÇ VE ÖNERİLER Çalışma kapsamıdaki Kurumları ideal bir okul

12 Akarada Farklı Semtlerdeki Okul Öcesi Eğitim Kurumları İç ve Dış Mekâlarıı Kaza Riski Açısıda Değerledirilmesi Gereksiimleri Diyarbakır Huzurevleri Aaokulu Öreği. D.Ü.Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi. ; : -. Ömeroğlu E, Okul Öcesi Döemde Eğitim Otamalarıı Düzelemesi. Özel Öğretim Yötemleri. Eskişehir: Aadolu Üiversitesi Yayıları;. s.-.. Rydee J, The İdeal Clasroom. Mieapolis: America School- Uiversity...Tura T, Altudağ Düdar S, Yorgacı M, Yıldırım Z, - Yaş Grubu Çocuklarda Ev Kazalarıı Ölemesi. Ulus Travma Acil Cerrahi Dergisi. ; (): -. Çıar ND, - Yaş Grubu Çocukları Ev Kazalarıda Korumasıda Ailei Rolü. Kliik Çocuk Forumu. ; (); -. Altudağ S, Öztürk MC, Ev Kazaları Nedeiyle Hastaeye Gele - Yaş Grubu Çocuklardaki Kaza Türleri ve Buu Etkileye Etmeler. Çocuk Forumu. ; : -.. Tura T, Ceyla SS, - Yaş Grubu Çocukları Ola Aeleri Ev Kazalarıı Ölemek İçi Aldıkları Güvelik Ölemlerii Aile Özelliklerie ve So Bir Aydaki Ev Kazaları Sıklığıa Göre Değerledirilmesi. Sağlık ve Toplum. ; :-.. Çevik SM, Okul Öcesi Eğitim Kurumu Dış Mekalarıı Kaza Usurları Açısıda İcelemesi. Yüksek Lisas Tezi. Gazi Üiversitesi Eğitim Bilimleri Estitüsü, Akara:.. Biçer M, Akara İl Merkezideki Aasııfları ile Uygulama Aaokullarıı Fiziki Özellikler Açısıda Kıyaslaarak Değerledirilmesi. Yüksek Lisas Tezi, Gazi Üiversitesi Sosyal Bilimler Estitüsü, Akara:.. Hiroko Kishigami S, Desig Ideas for Preschool Cetres ad Play Spaces. Idex: Educatio Materials ad Equipmet. No:. Uıt for Co-operatio with UNICEF ad WFP Paris:. s. -. Erkal S, Ev Kazaları. Akara: Detay Yayıcılık;.. Ia HZ, The Third Dimesio i Preschools: Preschool Eviromets ad Classroom Desig. Europea Joural of Educatioal Studies. ; (): -. Caples SE, Some Guidelies for Preschool Desig. Youg Chıldre. May ; -. Primary School Buildigs stadards, orms ad desig. uesdoc.uesco.org/images/.../e.pdf [Erişim Tarihi:..]. Stadards For Cetre Based Log Day Care. [Erişim Tarihi:..]. Demiriz S, Karadağ A, Ulutaş İ, Okul Öcesi Eğitim Kurumlarıda Eğitim Ortamı ve Doaımı. Akara: Aı Yayıcılık ;.. Resmi Gazete ek ve değişiklik tarih:../, No:. Kamu Kurum ve Kuruluşlarıca Açılacak Çocuk Bakımevleri Hakkıda Yöetmelik. [Erişim Tarihi:..]. Özel Öğretim Kurumlarıa Ait Stadartlar Yöergesi ( K A S I M t a r i h l i v e B...ÖÖG.../ sayılı Makam Oayı). [Erişim Tarihi:..]. Diçer Ç, Atakurt Y, Şimşek I, Okulöcesi Eğitimcilerii İlk Yardım Bilgi Düzeyleri Üzerie Bir Araştırma. Akara Üiversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası. ; : -. TÜBİTAK-BİLTEN, Elektromayetik Dalgalar ve İsa S a ğ l ı ğ ı S ı k ç a S o r u l a S o r u l a r v e Ya ı t l a r ı. [Erişim Tarihi:..]. Yağmur F, Bozbıyık A, Hacı İH, Elektromayetik Dalgaları İsa Biyokimyası Üzerie Etkileri. ; (): -. K a l k a O, O k u l S a ğ l ı ğ ı. [Erişim Tarihi:..]. Öz S, - Yaş Grubu Çocukları Sağlık İzlemleride Ev İçide ve Ev Dışıda Kaza Risklerii Belirlemesi. Uzmalık Tezi, İstabul Üiversitesi Çocuk Sağlığı Estitüsü, İstabul:. s.,,. Şahi S, İstabul İli Yalova İlçesi - Yaş Grubu Çocuklarıda Kaza Riskii Framigham Güvelik Araştırması (FSS) ile Belirlemesi. Yüksek Lisas Tezi, İ.Ü. Çocuk Sağlığı Estitüsü Aa-Çocuk Sağlığı, İstabul:. s.. Uysal F. Okul Öcesi Eğitim Merkezleride İç ve Dış Meka Orgaizasyolarıı Eğitim Yaklaşımları Çerçeveside İcelemesi. Yayımlamamış Yüksek Lisas Tezi, Gazi Üiversitesi Fe Bilimleri Estitüsü, Akara:. s. -,,. Aksoy P, Okul Öcesi Eğitim Kurumlarıı Eğitim Ortamlarıı Niteliğii Bazı Değişkeler Açısıda İcelemesi (Tokat İli Öreği). Yüksek Lisas Tezi, Akara Üiversitesi Eğitim Bilimleri Estitüsü, Akara:. s.,,. Gulde MG, Evaluatio of the Quality of Early Childhood Classrooms i Turkey. Early Child ad Developmet Care. ; Olie Publicatio: -. Yılmazer NŞ, Resmi ve Özel İlköğretim Okullarıı Aasııfı ve Birici Sııflar Açısıda Fiziksel Ortamlarıı İcelemesi ve Karşılaştırılması. Yüksek Lisas Tezi, Marmara Üiversitesi Eğitim Bilimleri Estitüsü, İstabul:.

OKUL ÖNCESİ DÖNEM İŞİTME ENGELLİLERDE MÜZİK EĞİTİMİ İLE ÇOCUKLARIN GELİŞİM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE TERAPÖTİK BİR ÇALIŞMA

OKUL ÖNCESİ DÖNEM İŞİTME ENGELLİLERDE MÜZİK EĞİTİMİ İLE ÇOCUKLARIN GELİŞİM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE TERAPÖTİK BİR ÇALIŞMA Joural of Research i Educatio ad Teachig OKUL ÖNCESİ DÖNEM İŞİTME ENGELLİLERDE MÜZİK EĞİTİMİ İLE ÇOCUKLARIN GELİŞİM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE TERAPÖTİK BİR ÇALIŞMA Yard.Doç.Dr. Tüli Malkoç Marmara Üiversitesi

Detaylı

TOPLUMDA ERKEK HEMŞİRE ALGISI

TOPLUMDA ERKEK HEMŞİRE ALGISI TOPLUMDA ERKEK HEMŞİRE ALGISI Meryem Saatçı * Özet Amaç: Toplumu erkek hemşirelerle ilgili düşüce ve görüşlerii belirlemesi. Yötem: Kesitsel türde yapıla çalışma 100 kişi üzeride, yüz yüze görüşülerek

Detaylı

LABORATUVARIN İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ HİZMETLERİ KAPSAMINDA AKREDİTASYON BELGESİ ALMASI ZORUNLULUĞU OLAN PARAMETRE LİSTESİ

LABORATUVARIN İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ HİZMETLERİ KAPSAMINDA AKREDİTASYON BELGESİ ALMASI ZORUNLULUĞU OLAN PARAMETRE LİSTESİ LABORATUVARIN İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ HİZMETLERİ KAPSAMINDA AKREDİTASYON BELGESİ ALMASI ZORUNLULUĞU OLAN PARAMETRE LİSTESİ Sıra No Parametre 1 Kişisel Soluabilir Tozları Kosatrasyou 2 İşyeri Ortamı

Detaylı

The Determination of Food Preparation and Consumption of the Working and Non-Working Women in Samsun

The Determination of Food Preparation and Consumption of the Working and Non-Working Women in Samsun Research Turkish Joural of Family Medicie & Primary Care www.tjfmpc.com The Determiatio of Food Preparatio ad Cosumptio of the Workig ad No-Workig Wome i Samsu Samsu İlide, ve Kadıları, Evde Besi Hazırlama

Detaylı

OKUL ÖNCESİ DÖNEMİ İŞİTME ENGELLİ ÇOCUKLARDA MÜZİK EĞİTİMİ 3

OKUL ÖNCESİ DÖNEMİ İŞİTME ENGELLİ ÇOCUKLARDA MÜZİK EĞİTİMİ 3 The Joural of Academic Social Sciece OKUL ÖNCESİ DÖNEMİ İŞİTME ENGELLİ ÇOCUKLARDA MÜİK EĞİTİMİ 3 ÖET Ece KARŞAL 1 Tüli MALKOÇ 2 Bu çalışmada, Okul öcesi döem işitme egelli çocuklara müzik eğitimi verilmiş

Detaylı

Okul Öncesi Eğitim Alan Çocukların ve Ailelerinin Bilgisayar Oyunu Oynama Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi

Okul Öncesi Eğitim Alan Çocukların ve Ailelerinin Bilgisayar Oyunu Oynama Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi Çocuk Dergisi 12(2):66-71, 212 doi:1.22/j.child.212.66 Araştırma Okul Öcesi Eğitim Ala Çocukları ve Ailelerii Bilgisayar Oyuu Oyama Alışkalıklarıı Değerledirilmesi Duygu AKÇAY *, Hilal ÖZCEBE ** Okul Öcesi

Detaylı

Giresun İlindeki Ailelerin Sünnet Konusundaki Bilgi, Tutum ve Davranışları

Giresun İlindeki Ailelerin Sünnet Konusundaki Bilgi, Tutum ve Davranışları Çocuk Dergisi 8(3):166-171, 2008 Giresu İlideki Aileleri Süet Kousudaki Bilgi, Tutum ve Davraışları Fadime ÜSTÜNER TOP *, Yeliz ESÜNTİMUR **, Leyla UYKAN **, Emie AYDIN PEKDEMİR * Giresu İlideki Aileleri

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Makine Mühendisliği Bölümü

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Makine Mühendisliği Bölümü BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Makie Mühedisliği Bölümü 1 STAJLAR: Makie Mühedisliği Bölümü öğrecileri, öğreim süreleri boyuca 3 ayrı staj yapmakla yükümlüdürler. Bularda ilki üiversite içide e fazla 10 iş güü süreli

Detaylı

Hertfordshire Petrol Deposu Yangını, İngiltere

Hertfordshire Petrol Deposu Yangını, İngiltere Hertfordshire Petrol Deposu Yagıı, İgiltere Derleyeler O.Meti İlkışık ve Nilay Özeyralı Ergeç İstabul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordiasyo Merkezi, AKOM 1 Hertfordshire Petrol Deposu Bucefield Kompleksi

Detaylı

Veteriner İlaçları Satış Yetkisinin Veteriner Hekimliği Açısından Değerlendirilmesi: II. İlaç Satış Yetkisinin Vizyon ve Bilanço Üzerine Etkileri [1]

Veteriner İlaçları Satış Yetkisinin Veteriner Hekimliği Açısından Değerlendirilmesi: II. İlaç Satış Yetkisinin Vizyon ve Bilanço Üzerine Etkileri [1] Kafkas Uiv Vet Fak Derg 6 ():, 00 DOI:0./kvfd.00.6 RESEARCH ARTICLE Veterier İlaçları Satış Yetkisii Veterier Hekimliği Açısıda Değerledirilmesi: II. İlaç Satış Yetkisii Vizyo ve Bilaço Üzerie Etkileri

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN OKUL KANTİNLERİNDE SATIN ALMA DAVRANIŞLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN OKUL KANTİNLERİNDE SATIN ALMA DAVRANIŞLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Süleyma Demirel Üiversitesi Sosyal Bilimler Estitüsü Dergisi Joural of Süleyma Demirel Uiversity Istitute of Social Scieces Yıl: 2011/1, Sayı:13 Year: 2011/1, Number:13 İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN OKUL KANTİNLERİNDE

Detaylı

Kırsal Kalkınma için IPARD Programı ndan Sektöre BÜYÜK DESTEK

Kırsal Kalkınma için IPARD Programı ndan Sektöre BÜYÜK DESTEK KAPAK KONUSU Kırsal Kalkıma içi IPARD Programı da Sektöre BÜYÜK DESTEK Kırsal Kalkıma (IPARD) Programı Kırmızı Et Üretimi ve Et Ürülerii İşlemesi ve Pazarlaması alalarıda gerçekleştirilecek yatırımları

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ ANABİLİM DALI HEMŞİRELİK HİZMETLERİNDE YÖNETSEL VE

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ ANABİLİM DALI HEMŞİRELİK HİZMETLERİNDE YÖNETSEL VE T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ ANABİLİM DALI HEMŞİRELİK HİZMETLERİNDE YÖNETSEL VE ORGANİZASYONEL SORUNLARIN İNCELENMESİ: GATA HEMŞİRELİK HİZMETLERİNDE

Detaylı

Eczacılık Fakültesi Öğrencilerinin Mesleğe Yaklaşımları Pharmacy Students' Approach to Their Profession

Eczacılık Fakültesi Öğrencilerinin Mesleğe Yaklaşımları Pharmacy Students' Approach to Their Profession Eczacılık Fakültesi Öğrecilerii Mesleğe Yaklaşımları Pharmacy Studets' Approach to Their Professio Işıl ŞİMŞEK* Yıldır ATAKURT** Bihter YAZICIOĞLU*** ÖZET Bu çalışmada, Eczacılık Fakültesi öğrecilerii

Detaylı

İnsan Kaynakları Web Sitelerinde Yer Alan Hemşire İş İlanlarının İncelenmesi *

İnsan Kaynakları Web Sitelerinde Yer Alan Hemşire İş İlanlarının İncelenmesi * Web siteleride hemşire iş ilaları ARAŞTIRMA İsa Kayakları Web Siteleride Yer Ala Hemşire İş İlalarıı İcelemesi * A Evaluatio of Job Advertisemets for Nurses o Websites of Huma Resources Feride Eşki Bacaksız1,

Detaylı

OKUL ÖNCESİ DÖNEM İŞİTME ENGELLİ ÇOCUKLARDA MÜZİK EĞİTİMİNİN SÖZEL AÇIKLAMA BECERİLERİNE ETKİSİ

OKUL ÖNCESİ DÖNEM İŞİTME ENGELLİ ÇOCUKLARDA MÜZİK EĞİTİMİNİN SÖZEL AÇIKLAMA BECERİLERİNE ETKİSİ OKUL ÖNCESİ DÖNEM İŞİTME ENGELLİ ÇOCUKLARDA MÜZİK EĞİTİMİNİN SÖZEL AÇIKLAMA BECERİLERİNE ETKİSİ Yrd. Doç. Dr. Tüli Malkoç Marmara Üiversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi, Göztepe, tmalkoc@marmara.edu.tr Fuda

Detaylı

Yatırım Projelerinde Kaynak Dağıtımı Analizi. Analysis of Resource Distribution in Investment Projects

Yatırım Projelerinde Kaynak Dağıtımı Analizi. Analysis of Resource Distribution in Investment Projects Uşak Üiversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2012) 5/2, 89-101 Yatırım Projeleride Kayak Dağıtımı Aalizi Bahma Alp RENÇBER * Özet Bu çalışmaı amacı, yatırım projeleride kayak dağıtımıı icelemesidir. Yatırım

Detaylı

Üniversite Sistem Odası Kurulumu: Gazi Üniversitesi Örneği

Üniversite Sistem Odası Kurulumu: Gazi Üniversitesi Örneği Üiversite Sistem Odası Kurulumu: Gazi Üiversitesi Öreği Murat Dörterler ¹, Vilda Ateş², Mustafa Açıkgöz ³ ¹, ², ³ Gazi Üiversitesi, Bilgi İşlem Daire Başkalığı, Akara dorterler@gazi.edu.tr, vates@gazi.edu.tr,

Detaylı

BÖLÜM 3 YER ÖLÇÜLERİ. Doç.Dr. Suat ŞAHİNLER

BÖLÜM 3 YER ÖLÇÜLERİ. Doç.Dr. Suat ŞAHİNLER BÖLÜM 3 YER ÖLÇÜLERİ İkici bölümde verileri frekas tablolarıı hazırlaması ve grafikleri çizilmesideki esas amaç; gözlemleri doğal olarak ait oldukları populasyo dağılışıı belirlemek ve dağılışı geel özelliklerii

Detaylı

Amasya sağlık yüksekokulu öğrencilerinin iletişim becerileri

Amasya sağlık yüksekokulu öğrencilerinin iletişim becerileri Göztepe Tıp Dergisi 26(4):152-159, 2011 doi:10.5222/j.goztepetrh.2011.152 KLİNİK ARAŞTIRMA ISSN 1300-526 Hemşirelik Amasya sağlık yüksekokulu öğrecilerii iletişim becerileri Gülay Bİgöl (**), Ayşe Demİr

Detaylı

KALİTE VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME İÇİN MÜŞTERİ GERİ BİLDİRİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

KALİTE VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME İÇİN MÜŞTERİ GERİ BİLDİRİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Altı Sigma Yalı Koferasları (9- Mayıs 8) KALİTE VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME İÇİN MÜŞTERİ GERİ BİLDİRİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Serka ATAK Evre DİREN Çiğdem CİHANGİR Murat Caer TESTİK ÖZET Ürü ve hizmet kalitesii

Detaylı

Türkiye de Sivil Havacılık Eğitimleri

Türkiye de Sivil Havacılık Eğitimleri ANALİZ Türkiye de Sivil Havacılık Eğitimleri Bu makalede, ekoomi ile arasıda etkilee-etkileye ilişkisi edei ile kamuoyuu sürekli güdemide yer ala, küresel ve ulusal gelişim oraı edei ile so yıllarda daha

Detaylı

ÖĞRENME ETKİLİ HAZIRLIK VE TAŞIMA ZAMANLI PARALEL MAKİNELİ ÇİZELGELEME PROBLEMİ

ÖĞRENME ETKİLİ HAZIRLIK VE TAŞIMA ZAMANLI PARALEL MAKİNELİ ÇİZELGELEME PROBLEMİ Öğreme Etkili Hazırlık ve Taşıma Zamalı Paralel Makieli Çizelgeleme Problemi HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ TEMMUZ 2006 CİLT 2 SAYI 4 (67-72) ÖĞRENME ETKİLİ HAZIRLIK VE TAŞIMA ZAMANLI PARALEL

Detaylı

Öğrenci Numarası İmzası: Not Adı ve Soyadı

Öğrenci Numarası İmzası: Not Adı ve Soyadı Öğreci Numarası İmzası: Not Adı ve Soyadı SORU 1. a) Ekoomii taımıı yapıız, amaçlarıı yazıız. Tam istihdam ile ekoomik büyüme arasıdaki ilişkiyi açıklayıız. b) Arz-talep kauu edir? Arz ve talep asıl artar

Detaylı

BİLGİNİN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİNDEN YARARLANARAK EĞİTİMDE PAYLAŞIMI

BİLGİNİN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİNDEN YARARLANARAK EĞİTİMDE PAYLAŞIMI The Turkish Olie Joural of Educatioal Techology TOJET July 2005 ISSN: 106521 volume Issue Article 16 BİLGİNİN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİNDEN YARARLANARAK EĞİTİMDE PAYLAŞIMI Yard. Doç. Dr. Bahadti RÜZGAR Marmara

Detaylı

MEKANİK TESİSATTA EKONOMİK ANALİZ

MEKANİK TESİSATTA EKONOMİK ANALİZ MEKANİK TESİSATTA EKONOMİK ANALİZ Mustafa ÖZDEMİR İ. Cem PARMAKSIZOĞLU ÖZET Düya çapıda rekabeti ö plaa çıktığı bu gükü şartlarda, e gelişmiş ürüü, e kısa sürede, e ucuza üretmek veya ilk yatırım ve işletme

Detaylı

OKUL ÖNCESĠ DÖNEM ĠġĠTME ENGELLĠ ÇOCUKLARIN MÜZĠK EĞĠTĠMĠ ETKĠNLĠKLERĠNDE DĠKKAT EKSĠKLĠĞĠNĠ GELĠġTĠRME BECERĠSĠNE AĠT ĠNCELEME

OKUL ÖNCESĠ DÖNEM ĠġĠTME ENGELLĠ ÇOCUKLARIN MÜZĠK EĞĠTĠMĠ ETKĠNLĠKLERĠNDE DĠKKAT EKSĠKLĠĞĠNĠ GELĠġTĠRME BECERĠSĠNE AĠT ĠNCELEME 564 OKUL ÖNCESĠ DÖNEM ĠġĠTME ENGELLĠ ÇOCUKLARIN MÜZĠK EĞĠTĠMĠ ETKĠNLĠKLERĠNDE DĠKKAT EKSĠKLĠĞĠNĠ GELĠġTĠRME BECERĠSĠNE AĠT ĠNCELEME Yard. Doç. Dr. Tüli Malkoç, Marmara Üiversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi,

Detaylı

Klinik Araştırma. Şenol Emre, Haluk Emir, Sinan Celayir. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul

Klinik Araştırma. Şenol Emre, Haluk Emir, Sinan Celayir. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul Çocuk Cerrahisi Dergisi (-):-, 0 doi:0./jtaps.0.0 Kliik Araştırma Tıp fakültesi beşici sııf öğrecilerii çocuk cerrahisi stajı içi düşüceleri: Geribildirim aketlerii ve sıav başarı oralarıı değerledirilmesi

Detaylı

Uluslararası nsan Bilimleri Dergisi ISSN:

Uluslararası nsan Bilimleri Dergisi ISSN: Uluslararası sa Bilimleri Dergisi ISSN: 1303-5134 www.isabilimleri.com 18.10.2004 MU LA SA LIK YÜKSEKOKULU Ö RENC LER N N SOSYO-DEMOGRAF K ÖZELL KLER N N ÖZ-BAKIM GÜÇLER NE ETK S N N BEL RLENMES Hüseyi

Detaylı

PSİKİYATRİ POLİKLİNİĞİNDE KONTROL SÜREKLİLİĞİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI

PSİKİYATRİ POLİKLİNİĞİNDE KONTROL SÜREKLİLİĞİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI Kriz Dergisi 3 (1-2): 133-137 PSİKİYATRİ POLİKLİNİĞİNDE KONTROL SÜREKLİLİĞİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI Ayça GÜRDAL*, Hasa MIRSAL" GİRİŞ VE AMAÇ Ayakta tedavi sürekliliği, diğer tıp dallarıda

Detaylı

NİÇİN ÖRNEKLEME YAPILIR?

NİÇİN ÖRNEKLEME YAPILIR? İÇİ ÖREKEME YAPIIR? Zama Kısıdı Maliyeti Azaltma Hata Oraıı Azaltma Souca Ulaşma Hızı Doç.Dr. Ali Kemal ŞEHİRİOĞU Araş.Gör. Efe SARIBAY Örekleme Teorisi kousuu içide, Örekleme Tipleri populasyoda örek

Detaylı

İNTERNET SERVİS SAĞLAYICILIĞI HİZMETİ SUNAN İŞLETMECİLERE İLİŞKİN HİZMET KALİTESİ TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

İNTERNET SERVİS SAĞLAYICILIĞI HİZMETİ SUNAN İŞLETMECİLERE İLİŞKİN HİZMET KALİTESİ TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 17 Şubat 01 CUMA Resmî Gazete Sayı : 807 TEBLİĞ Bilgi Tekolojileri ve İletişim Kurumuda: İNTERNET SERVİS SAĞLAYICILIĞI HİZMETİ SUNAN İŞLETMECİLERE İLİŞKİN HİZMET KALİTESİ TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Ki- kare Bağımsızlık Testi

Ki- kare Bağımsızlık Testi PARAMETRİK OLMAYAN İSTATİSTİKSEL TEKNİKLER Prof. Dr. Ali ŞEN Ki- kare Bağımsızlık Testi Daha öceki bölümlerde ölçümler arasıdaki ilişkileri asıl iceleeceğii gördük. Acak sıklıkla ilgileile veriler ölçüm

Detaylı

35 Yay Dalgaları. Test 1'in Çözümleri. Yanıt B dir.

35 Yay Dalgaları. Test 1'in Çözümleri. Yanıt B dir. 35 Yay Dalgaları 1 Test 1'i Çözümleri 1. dalga üreteci 3. m 1 2m 2 Türdeş bir yayı her tarafıı kalılığı ayıdır. tma türdeş yay üzeride ilerlerke dalga boyu ve hızı değişmez. İlk üretile ı geişliği büyük,

Detaylı

ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 8, Sayı 15, 2012 ZKU Journal of Social Sciences, Volume 8, Number 15, 2012

ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 8, Sayı 15, 2012 ZKU Journal of Social Sciences, Volume 8, Number 15, 2012 ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 8, Sayı 15, 2012 ZKU Joural of Social Scieces, Volume 8, Number 15, 2012 GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

Detaylı

TOPLUM RUH SAĞLIĞI MERKEZİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU. Tarih :././... Birim Adı:. Adresi :.

TOPLUM RUH SAĞLIĞI MERKEZİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU. Tarih :././... Birim Adı:. Adresi :. TOPLUM RUH SAĞLIĞI MERKEZİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU İli/İlçesi: /. Tarih :././... Birim Adı:. Adresi :. Telefon / Faks : /.. TRSM Sorumlusu : TRSM Personeli: Psikiyatrist(.)Tabip ( ) Psikolog( ) Sosyal

Detaylı

İstatistik ve Olasılık

İstatistik ve Olasılık İstatistik ve Olasılık Ders 3: MERKEZİ EĞİLİM VE DAĞILMA ÖLÇÜLERİ Prof. Dr. İrfa KAYMAZ Taım Araştırma souçlarıı açıklamasıda frekas tablosu ve poligou isteile bilgiyi her zama sağlamayabilir. Verileri

Detaylı

ANA NİRENGİ AĞLARINDA NİRENGİ SAYISINA GÖRE GPS ÖLÇÜ SÜRELERİNİN KURAMSAL OLARAK BULUNMASI

ANA NİRENGİ AĞLARINDA NİRENGİ SAYISINA GÖRE GPS ÖLÇÜ SÜRELERİNİN KURAMSAL OLARAK BULUNMASI TMMOB Harita ve Kadastro Mühedisleri Odası 13. Türkiye Harita Bilimsel ve Tekik Kurultayı 18 22 Nisa 2011, Akara ANA NİRENGİ AĞLARINDA NİRENGİ SAYISINA GÖRE GPS ÖLÇÜ SÜRELERİNİN KURAMSAL OLARAK BULUNMASI

Detaylı

İŞLETİM KARAKTERİSTİĞİ EĞRİSİ VE BİR ÇALIŞMA THE OPERATING CHARACTERISTIC CURVE AND A CASE STUDY

İŞLETİM KARAKTERİSTİĞİ EĞRİSİ VE BİR ÇALIŞMA THE OPERATING CHARACTERISTIC CURVE AND A CASE STUDY Süleyma Demirel Üiversitesi Vizyoer Dergisi Suleyma Demirel Uiversity The Joural of Visioary İŞLETİM KARAKTERİSTİĞİ EĞRİSİ VE BİR ÇALIŞMA ÖZET Yrd. Doç. Dr. Halil ÖZDAMAR 1 İstatistiksel kalite kotrol

Detaylı

Nezahat GÜÇLÜ 1, Eshabil Erdem PAKSOY 2, Sezgin TETİK 3. Özet. Abstract

Nezahat GÜÇLÜ 1, Eshabil Erdem PAKSOY 2, Sezgin TETİK 3. Özet. Abstract Liderlik Kapasitesi: Okul Yöeticilerii Sosyal Sorumluluk Davraışlarıı Belirlemesie Yöelik Nitel Bir Araştırma * Leadership Capacity: A Qualitative Research For Determiig Social Resposibility Behaviors

Detaylı

TUTGA ve C Dereceli Nokta Koordinatlarının Gri Sistem ile Tahmin Edilmesi

TUTGA ve C Dereceli Nokta Koordinatlarının Gri Sistem ile Tahmin Edilmesi TMMOB Harita ve Kadastro Mühedisleri Odası, 5. Türkiye Harita Bilimsel ve Tekik Kurultayı, 5 8 Mart 5, Akara. TUTGA ve C Dereceli Nokta Koordiatlarıı Gri istem ile Tahmi Edilmesi Kürşat Kaya *, Levet Taşcı,

Detaylı

DÖNEM I BİYOİSTATİSTİK, HALK SAĞLIĞI VE RUH SAĞLIĞI DERS KURULU Ders Kurulu Başkanı : Yrd.Doç.Dr. İsmail YILDIZ

DÖNEM I BİYOİSTATİSTİK, HALK SAĞLIĞI VE RUH SAĞLIĞI DERS KURULU Ders Kurulu Başkanı : Yrd.Doç.Dr. İsmail YILDIZ DÖNEM I BİYOİSTATİSTİK, HALK SAĞLIĞI VE RUH SAĞLIĞI DERS KURULU Ders Kurulu Başkaı : Yrd.Doç.Dr. İsmail YILDIZ ARAŞTIRMADA PLANLAMA VE ÇÖZÜMLEME (03-09 Ocak 014 Y.ÇELİK) Araştırma Süreci (The research

Detaylı

KALİTE KONTROLDE ÖRNEKLEM BÜYÜKLÜĞÜNÜN DEĞİŞKEN OLMASI DURUMUNDA p KONTROL ŞEMALARININ OLUŞTURULMASI

KALİTE KONTROLDE ÖRNEKLEM BÜYÜKLÜĞÜNÜN DEĞİŞKEN OLMASI DURUMUNDA p KONTROL ŞEMALARININ OLUŞTURULMASI İstabul Ticaret Üiversitesi Fe Bilimleri Dergisi Yıl: 5 Sayı:10 Güz 2006/2 s 65-80 KALİTE KONTROLDE ÖRNEKLEM BÜYÜKLÜĞÜNÜN DEĞİŞKEN OLMASI DURUMUNDA p KONTROL ŞEMALARININ OLUŞTURULMASI İrfa ERTUĞRUL *,

Detaylı

Ersin Kaya Sandal Accepted: October 2011

Ersin Kaya Sandal Accepted: October 2011 a ISSN:1306-3111 e-joural of New World Scieces Academy 2011, Volume: 6, Number: 4, Article Number: 4A0045 NATURE SCIENCES Received: April 2011 Ersi Kaya Sadal Accepted: October 2011 Nadire Karademir Series

Detaylı

Günlük Bülten. 31 Ocak 2013. Turizm gelirleri 2012 yılında %1.8 arttı. HSBC Takipteki Şirketler 4Ç 2012 Finansal Tahminleri

Günlük Bülten. 31 Ocak 2013. Turizm gelirleri 2012 yılında %1.8 arttı. HSBC Takipteki Şirketler 4Ç 2012 Finansal Tahminleri 31 Ocak 2013 Perşembe Gülük Bülte İMKB verileri İMKB 100 78,982.9 Piyasa Değeri-TÜM ($m) 315,056.7 Halka Açık Piyasa Değeri-TÜM ($m) 90,359.1 Gülük İşlem Hacmi-TÜM ($m) 2,603.21 Turizm gelirleri 2012 yılıda

Detaylı

İstatistik ve Olasılık

İstatistik ve Olasılık İstatistik ve Olasılık Ders 3: MERKEZİ EĞİLİM VE DAĞILMA ÖLÇÜLERİ Prof. Dr. İrfa KAYMAZ Taım Araştırma souçlarıı açıklamasıda frekas tablosu ve poligou isteile bilgiyi her zama sağlamayabilir. Verileri

Detaylı

ÇOCUK İZLEM MERKEZİ (ÇİM) İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU

ÇOCUK İZLEM MERKEZİ (ÇİM) İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU ÇOCUK İZLEM MERKEZİ (ÇİM) İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU İli/İlçesi: /. Birim Adı: Tarih:././... Birim Kodu: Adresi :. Telefon / Faks : / ÇİM Sorumlusu : Personel Sayısı :Uzman Tabip ( ) Tabip ( ) Psikolog

Detaylı

MODÜLER PANO ÇÖZÜMLERİ

MODÜLER PANO ÇÖZÜMLERİ MODÜLER PANO ÇÖZÜMLERİ Hakkımızda Kotrolmatik olarak Eerji, Proses ve Ulaşım sektörleride Türkiye i lider mühedislik firmalarıda biri olup, multi-disiplili, tecrübeli ve diamik kadromuz ile birlikte yurt

Detaylı

İKİ ÖLÇÜTLÜ PARALEL MAKİNELİ ÇİZELGELEME PROBLEMİ: MAKSİMUM TAMAMLANMA ZAMANI VE MAKSİMUM ERKEN BİTİRME

İKİ ÖLÇÜTLÜ PARALEL MAKİNELİ ÇİZELGELEME PROBLEMİ: MAKSİMUM TAMAMLANMA ZAMANI VE MAKSİMUM ERKEN BİTİRME V. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, İstabul Ticaret Üversitesi, 25-27 Kasım 2005 İKİ ÖLÇÜTLÜ PARALEL MAKİNELİ ÇİZELGELEME PROBLEMİ: MAKSİMUM TAMAMLANMA ZAMANI VE MAKSİMUM ERKEN BİTİRME Tamer EREN

Detaylı

Düzce Üniversitesi yunusbicen@duzce.edu.tr. Kocaeli Üniversitesi faruk.aras@kocaeli.edu.tr. Kocaeli Üniversitesi hasbi@kocaeli.edu.tr.

Düzce Üniversitesi yunusbicen@duzce.edu.tr. Kocaeli Üniversitesi faruk.aras@kocaeli.edu.tr. Kocaeli Üniversitesi hasbi@kocaeli.edu.tr. Akıllı Şebekelerde Çoklu-Etme Sistemleri ve Arıza Taılama: Güç Trasformatörü Uygulaması Multiaget Systems i Smart Grids ad Fault Diagostics: Power Trasformer Applicatio Yuus Biçe, Faruk Aras 2, Hasbi Đsmailoğlu

Detaylı

Kadınların doğum sonrası fonksiyonel durumları ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi

Kadınların doğum sonrası fonksiyonel durumları ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi Araştırma / Cliical Ivestigatio DOI: 10.4274/tjod.82574 Kadıları doğum sorası foksiyoel durumları ve etkileye faktörleri belirlemesi Evaluatio of the fuctioal status of woma after childbirth ad effective

Detaylı

SBE 601 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ, ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ

SBE 601 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ, ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ SBE 601 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ, ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ ÖRNEKLEM BÜYÜKLÜĞÜNÜN SAPTANMASI ÖRNEKLEME YÖNTEMLERİ Prof. Dr. Ergu Karaağaoğlu H.Ü. Tıp Fakültesi Biyoistatistik ABD ÖRNEKLEM BÜYÜKLÜĞÜNÜN SAPTANMASI

Detaylı

Bölüm 5: Hareket Kanunları

Bölüm 5: Hareket Kanunları Bölüm 5: Hareket Kauları Kavrama Soruları 1- Bir cismi kütlesi ile ağırlığı ayımıdır? 2- Ne zama bir cismi kütlesi sayısal değerce ağırlığıa eşit olur? 3- Eşit kollu terazi kütleyi mi yoksa ağırlığı mı

Detaylı

Bugün, Türk otomotiv sanayinin, üretim teknolojileri

Bugün, Türk otomotiv sanayinin, üretim teknolojileri DERGİDEN FİGES İLERİ MÜHENDİSLİK VE ARGE TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ 2014-2 / Sayı: 5 (Temmuz-Ağustos-Eylül 2014) ISSN: 2147-9550 FİGES A.Ş. Adıa Sahibi Yöetim Kurulu Başkaı Dr. Tarık Öğüt Sorumlu Yazı İşleri

Detaylı

ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİ İLE İLKOKUL SEÇİMİ

ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİ İLE İLKOKUL SEÇİMİ Marmara Üiversitesi İ.İ.B.F. Dergisi YIL 2008, CİLT XXIV, SAYI 1 ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİ İLE İLKOKUL SEÇİMİ Yrd.Doç.Dr. Üal H. ÖZDEN * ÖZET Aalitik hiyerarşi yötemi (AHY) karar almada, bir kişii veya

Detaylı

SITMA BİRİMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU

SITMA BİRİMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU SITMA BİRİMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU İli/İlçesi: Tarih :././... Birim Adı:.. Birim Kodu: Adresi : Telefon / Faks :... / Sıtma Birim Sorumlusu : Personel Durumu : Uzman Hekim (...) Doktor ( ) Psikolog

Detaylı

ADANADA EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANELERİNİN YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNDE HASTANE ENFEKSİYONLARI BİLGİ DÜZEYİ. Necdet AYTAÇ, Handan NAHARCI, Gürsel ÖZTUNÇ

ADANADA EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANELERİNİN YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNDE HASTANE ENFEKSİYONLARI BİLGİ DÜZEYİ. Necdet AYTAÇ, Handan NAHARCI, Gürsel ÖZTUNÇ ADÜ Tıp Fakültesi Dergisi 200; 9(3) :9-15 Kliik Araştırma ADANADA EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANELERİNİN YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNDE HASTANE ENFEKSİYONLARI BİLGİ DÜZEYİ 1 2 3 Necdet AYTAÇ, Hada NAHARCI, Gürsel

Detaylı

EMZIRME SURESI UZERINE ETKILERI

EMZIRME SURESI UZERINE ETKILERI Cilt VII: 1-4, 1996 595 SOSYOKÜLTÜREL VE EKONOMİK FAKTÖRLERİN......... EMZIRME SURESI UZERINE ETKILERI Necva ŞENSAYı, Gülur TOKUÇ2, Yasemi Akı EKMEKÇiOGLU2, Ahmet ÖZGÜNER3 Sosyokültürel ve ekoomik faktörler

Detaylı

Bir Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi nde Bası Yarası Görülme Sıklığı ve Bası Yarası Gelişimini Etkileyen Risk Faktörlerinin İrdelenmesi

Bir Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi nde Bası Yarası Görülme Sıklığı ve Bası Yarası Gelişimini Etkileyen Risk Faktörlerinin İrdelenmesi JAREN 215;1(1):8-14 Özgü Araştırma / Origial Ivestigatio Bir Cerrahi Yoğu Bakım Üitesi de Bası Yarası Görülme Sıklığı ve Bası Yarası Gelişimii Etkileye Risk Faktörlerii İrdelemesi The Research o the Icidece

Detaylı

Bileşik faiz hesaplamalarında kullanılan semboller basit faizdeki ile aynıdır. Temel formüller ise şöyledir:

Bileşik faiz hesaplamalarında kullanılan semboller basit faizdeki ile aynıdır. Temel formüller ise şöyledir: 1 BİLEŞİK FAİZ: Basit faiz hesabı kısa vadeli(1 yılda az) kredi işlemleride uygulaa bir metot idi. Ayrıca basit faiz metoduda her döem içi aapara sabit kalmakta olup o döem elde edile faiz tutarı bir soraki

Detaylı

Bindokuzyüzseksekdörtten beri devam eden ayrılıkçı PKK terörünün Türkiye ye TÜRKİYE ENSTİTÜSÜ ÖZEL RAPOR 21. YÜZYIL

Bindokuzyüzseksekdörtten beri devam eden ayrılıkçı PKK terörünün Türkiye ye TÜRKİYE ENSTİTÜSÜ ÖZEL RAPOR 21. YÜZYIL Özel Rapor 12 Mart 2013 21. YÜZYIL TÜRKİYE ENSTİTÜSÜ AYRILIKÇI PKK TERÖRÜNÜN EKONOMİK MALİYETİ Yazar Hakkıda Servet Mutlu 1995-1997 yılları arasıda Ege Üiversitesi de deka yardımcısı ve İktisat bölümü

Detaylı

DERİ VE TENASÜL HASTALIKLARI BİRİMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU

DERİ VE TENASÜL HASTALIKLARI BİRİMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU DERİ VE TENASÜL HASTALIKLARI BİRİMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU İli/İlçesi: Tarih :././... Birim Adı:.. Birim Kodu: Adresi : Telefon / Faks :... / Deri ve Tenasül Hastalıklar Birim Sorumlusu : Personel

Detaylı

ISF404 SERMAYE PİYASALARI VE MENKUL KIYMETYÖNETİMİ

ISF404 SERMAYE PİYASALARI VE MENKUL KIYMETYÖNETİMİ 8. HAFTA ISF404 SERMAYE PİYASALARI VE MENKUL KIYMETYÖNETİMİ PORTFÖY YÖNETİMİ II Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr Geleeksel Portföy Yaklaşımı, Bu yaklaşıma göre portföy bir bilim değil,

Detaylı

ELAZIĞ YÖRESİNDEKİ ARICILIK İŞLETMELERİNİN HASTALIK, PARAZİT VE ZARARLILAR YÖNÜNDEN İNCELENMESİ

ELAZIĞ YÖRESİNDEKİ ARICILIK İŞLETMELERİNİN HASTALIK, PARAZİT VE ZARARLILAR YÖNÜNDEN İNCELENMESİ ISSN:1306-3111 e-joural of New World Scieces Academy 2010, Volume: 5, Number: 2, Article Number: 3B0013 VETERINARY SCIENCES İsmail Seve 1 Received: Jue 2009 Halil Yeiar 2 Accepted: March 2010 Firat Uiversity

Detaylı

TÜRKİYE İÇİN SERMAYE STOK VERİLERİ GÜNCELLENMESİ VE BÜYÜME ORANIYLA İLİŞKİSİ: 1972-2008 DÖNEMİ

TÜRKİYE İÇİN SERMAYE STOK VERİLERİ GÜNCELLENMESİ VE BÜYÜME ORANIYLA İLİŞKİSİ: 1972-2008 DÖNEMİ TÜRKİYE İÇİN SERMAYE STOK VERİLERİ GÜNCELLENMESİ VE BÜYÜME ORANIYLA İLİŞKİSİ: 1972-2008 DÖNEMİ Updatig Capital Stock Data for Turkey ad Its Relatioship with Growth Rate: The Period of 1972-2008 Dr. Ahmet

Detaylı

ÖzelKredi. İsteklerinize daha kolay ulaşmanız için

ÖzelKredi. İsteklerinize daha kolay ulaşmanız için ÖzelKredi İstekleriize daha kolay ulaşmaız içi Yei özgürlükler keşfedi. Sizi içi öemli olaları gerçekleştiri. Hayalleriizi süsleye yei bir arabaya yei mobilyalara kavuşmak mı istiyorsuuz? Veya özel güler

Detaylı

DİKDÖRTGEN SPİRAL ANTENLER ÜZERİNE BİR İNCELEME

DİKDÖRTGEN SPİRAL ANTENLER ÜZERİNE BİR İNCELEME DİKDÖRTGEN SPİRAL ANTENLER ÜZERİNE BİR İNCELEME Uğur SAYNAK ve Alp KUŞTEPELİ Elektrik-Elektroik Mühedisliği Bölümü İzmir Yüksek Tekoloji Estitüsü, 35430, Urla, İZMİR e-posta: ugursayak@iyte.edu.tr e-posta:

Detaylı

Hipotez Testleri. Parametrik Testler

Hipotez Testleri. Parametrik Testler Hipotez Testleri Parametrik Testler Hipotez Testide Adımlar Bir araştırma sorusuu belirlemesi Araştırma sorusua dayaa istatistiki hipotezleri oluşturulması (H 0 ve H A ) Hedef populasyoda öreklemi elde

Detaylı

Kastamonu'da Bir İlköğretim Okulunda 6.,7., 8. Sınıf Öğrencilerinin Bazı Beslenme Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi

Kastamonu'da Bir İlköğretim Okulunda 6.,7., 8. Sınıf Öğrencilerinin Bazı Beslenme Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi Sağlık ve Toplum Yıl:22, Sayı: 2 Mayıs-Ağustos 2012 ARAŞTIRMALAR / Researches Kastamou'da Bir İlköğretim Okuluda 6.,7., 8. Sııf Öğrecilerii Bazı Besleme Alışkalıklarıı Değerledirilmesi Evaluatio of Some

Detaylı

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.tekolojikarastirmalar.com e-issn:134-4141 Makie Tekolojileri Elektroik Dergisi 28 (3) 41-48 TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR Makale Düşük Sıcak Kayaklı Isı Pompaları Eerji Maliyet Aalizi Özet Murat KAYA Hitit

Detaylı

Marka Farkındalığı Oluşturmada Sponsorluk ve Rolü: Eskişehir Sinema Günleri ne Yönelik Bir Değerlendirme

Marka Farkındalığı Oluşturmada Sponsorluk ve Rolü: Eskişehir Sinema Günleri ne Yönelik Bir Değerlendirme Marka Farkıdalığı Oluşturmada Sposorluk ve Rolü: Eskişehir Siema Güleri e Yöelik Bir Değerledirme Sposorship ad It s Role i Creatig Brad Awareess: A Evaluatio of Eskişehir Film Days Yard.Doç.Dr. R. Ayha

Detaylı

MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI MEZUNLARININ YETENEK SINAVI PUANLARI İLE MEZUNİYET NOTLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI MEZUNLARININ YETENEK SINAVI PUANLARI İLE MEZUNİYET NOTLARININ KARŞILAŞTIRILMASI MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI MEZUNLARININ YETENEK SINAVI PUANLARI İLE MEZUNİYET NOTLARININ KARŞILAŞTIRILMASI Yrd. Doç. Dr. Özgür Eroğlu Balıkesir Üiversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Saatlar Eğitimi

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKİNA ELEMANLARI LABORATUARI DENEY FÖYÜ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKİNA ELEMANLARI LABORATUARI DENEY FÖYÜ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK AKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKİNA ELEMANLARI LABORATUARI DENEY ÖYÜ DENEY I VİDALARDA OTOBLOKAJ DENEY II SÜRTÜNME KATSAYISININ BELİRLENMESİ DERSİN

Detaylı

İSTATİSTİK 2. Tahmin Teorisi 07/03/2012 AYŞE S. ÇAĞLI. aysecagli@beykent.edu.tr

İSTATİSTİK 2. Tahmin Teorisi 07/03/2012 AYŞE S. ÇAĞLI. aysecagli@beykent.edu.tr İSTATİSTİK 2 Tahmi Teorisi 07/03/2012 AYŞE S. ÇAĞLI aysecagli@beyket.edu.tr İstatistik yötemler İstatistik yötemler Betimsel istatistik Çıkarımsal istatistik Tahmi Hipotez testleri Nokta tahmii Aralık

Detaylı

HVAC SİSTEMLERİNDE AÇ-KAPA ve BULANIK MANTIK KONTROLÜN KIYASLAMALI OLARAK İNCELENMESİ

HVAC SİSTEMLERİNDE AÇ-KAPA ve BULANIK MANTIK KONTROLÜN KIYASLAMALI OLARAK İNCELENMESİ 11 ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ 17/20 NİSAN 2013/İZMİR _ 1729 HVAC SİSTEMLERİNDE AÇ-KAPA ve BULANIK MANTIK KONTROLÜN KIYASLAMALI OLARAK İNCELENMESİ Şahi YİĞİT Kadir BÜYÜKÖZKAN Fati SÖNMEZ Burha

Detaylı

TOPLUM SAĞLIĞI AÇISINDAN İLK YARDIM EĞİTİMİNİN ÖNEMİ. Dr.Alpaslan Türkkan

TOPLUM SAĞLIĞI AÇISINDAN İLK YARDIM EĞİTİMİNİN ÖNEMİ. Dr.Alpaslan Türkkan TOPLUM SAĞLIĞI AÇISINDAN İLK YARDIM EĞİTİMİNİN ÖNEMİ Dr.Alpaslan Türkkan İlkyardım Hastalık ya da kaza ile sağlığı tehlikeye girmiş kişi ya da kişilere; Hayati tehlikeyi ortadan kaldırmak, Yaralının durumunun

Detaylı

HİZMET İÇİ EĞİTİM PLANI

HİZMET İÇİ EĞİTİM PLANI OCAK 2016 HİZMET İÇİ EĞİTİM PLANI Doküma No:YÖN.PL.03 Yayı Tarihi:30/12/2011 Revizyo Tarihi:01/01/2013 Revizyo No:01 Sayfa No1/1 AYLAR SIRA NO EĞİTİM KONUSU EĞİTİM ALT KONUSU EĞİTİM ALACAK PERSONEL ÜNVANI

Detaylı

Çanakkale İli Belediye Sınırları İçerisindeki Peyzaj Alanlarında Sulama Sistemlerinin Projelenmesi ve İşletilmesindeki Hatalar

Çanakkale İli Belediye Sınırları İçerisindeki Peyzaj Alanlarında Sulama Sistemlerinin Projelenmesi ve İşletilmesindeki Hatalar Atatürk Üiv. Ziraat Fak. Derg. 37 (1), 81-90, 2006 ISSN 1300-9036 Çaakkale İli Belediye Sıırları İçerisideki Peyzaj Alalarıda Sulama Sistemlerii Projelemesi ve İşletilmesideki Hatalar Kürşad DEMİREL Murat

Detaylı

ALTERNATİF SİSTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI

ALTERNATİF SİSTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI µ µ içi Güve Aralığı ALTERNATİF İTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMAI Bezetimi e öemli faydalarıda birisi, uygulamaya koymada öce alteratifleri karşılaştırmaı mümkü olmasıdır. Alteratifler; Fabrika yerleşim tasarımları

Detaylı

ALTERNATİF SİSTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI

ALTERNATİF SİSTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI ALTERNATİF SİSTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI Bezetimi e öemli faydalarıda birisi, uygulamaya koymada öce alteratifleri karşılaştırmaı mümkü olmasıdır. Alteratifler; Fabrika yerleşim tasarımları Alteratif üretim

Detaylı

ANADOLU ISUZU ANALİST SUNUMU. Mart 2016

ANADOLU ISUZU ANALİST SUNUMU. Mart 2016 ANADOLU ISUZU ANALİST SUNUMU Mart 2016 İçerik ve Akış A. B. C. D. E. F. 1 Aadolu Isuzu Hakkıda Varlık Nedei Kısaca Aadolu Isuzu Üretim İsa Kayakları Ar-Ge Merkezi Ödüller A. B. C. 2 Ürüler ve Faaliyet

Detaylı

MADENCİLİK YATIRIM PROJELERİNİN SOSYAL KARLILIK ANALİZİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ

MADENCİLİK YATIRIM PROJELERİNİN SOSYAL KARLILIK ANALİZİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ MADENCİLİK, Cilt 42, Sayı 3, Sayfa 25-30, Eylül 2003 Vol. 42, No. 3, pp 25-30, September 2003 MADENCİLİK YATIRIM PROJELERİNİN SOSYAL KARLILIK ANALİZİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ Appraisal of Miig Ivestmet Projects

Detaylı

Em neller İnşaat modern ve güvenl mekanlar... Dört Dörtlük Bir Yaşam...

Em neller İnşaat modern ve güvenl mekanlar... Dört Dörtlük Bir Yaşam... Dört Dörtlük Bir Yaşam... www. verapark.com.tr Em neller İnşaat Doğayla, doğal olanla yaşamak için... Vera Park Konutları 4-1- www.verapark.com.tr Yeni bir daire alırken orada uzun bir hayat süreceğinizi

Detaylı

İşlenmemiş veri: Sayılabilen yada ölçülebilen niceliklerin gözlemler sonucu elde edildiği hali ile derlendiği bilgiler.

İşlenmemiş veri: Sayılabilen yada ölçülebilen niceliklerin gözlemler sonucu elde edildiği hali ile derlendiği bilgiler. OLASILIK VE İSTATİSTİK DERSLERİ ÖZET NOTLARI İstatistik: verileri toplaması, aalizi, suulması ve yorumlaması ile ilgili ilkeleri ve yötemleri içere ve bu işlemleri souçlarıı probabilite ilkelerie göre

Detaylı

İstanbul Göztepe Bölgesinin Makine Öğrenmesi Yöntemi ile Rüzgâr Hızının Tahmin Edilmesi

İstanbul Göztepe Bölgesinin Makine Öğrenmesi Yöntemi ile Rüzgâr Hızının Tahmin Edilmesi Makie Tekolojileri Elektroik Dergisi Cilt: 8, No: 4, 011 (75-80) Electroic Joural of Machie Techologies Vol: 8, No: 4, 011 (75-80) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.tekolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ PSK 106 İSTATİSTİK YÖNTEMLER I BAHAR DÖNEMİ ARASINAV SORULARI

LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ PSK 106 İSTATİSTİK YÖNTEMLER I BAHAR DÖNEMİ ARASINAV SORULARI LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ PSK 106 İSTATİSTİK YÖNTEMLER I 2015-2016 BAHAR DÖNEMİ ARASINAV SORULARI Tarih: 22/04/2016 Istructor: Prof. Dr. Hüseyi Oğuz Saat: 11:00-12:30

Detaylı

Doğum Sonu Kliniklerinde Çalışan Ebe ve Hemşireler Kanıta Dayalı Uygulamaların Neresinde?

Doğum Sonu Kliniklerinde Çalışan Ebe ve Hemşireler Kanıta Dayalı Uygulamaların Neresinde? Doğum sou kaıt temelli uygulamaları değerledirilmesi ARAŞTIRMA Doğum Sou Kliikleride Çalışa Ebe ve Hemşireler Kaıta Dayalı Uygulamaları Nereside? Where Ca We Fid Postpartum Cliic Midwives ad Nurses i the

Detaylı

VİDEO MODEL DESTEKLİ ÖĞRETİMİN GİTAR PERFORMANSINA ETKİSİ* THE EFFECT OF MODEL AIDED TEACHING ON GUITAR PERFORMANCE

VİDEO MODEL DESTEKLİ ÖĞRETİMİN GİTAR PERFORMANSINA ETKİSİ* THE EFFECT OF MODEL AIDED TEACHING ON GUITAR PERFORMANCE VİDEO MODEL DESTEKLİ ÖĞRETİMİN GİTAR PERFORMANSINA ETKİSİ* THE EFFECT OF MODEL AIDED TEACHING ON GUITAR PERFORMANCE Ali ERİM **, Sadık YÖNDEM*** ** Abat İzzet Baysal Üiversitesi, Eğitim Fakültesi Güzel

Detaylı

pecya Psikiyatri Kliniklerinde Yatan Hastalar ın Terapötik Geçi şlerinde Kullan ılan Evci izin Durumlar ı GIRIŞ

pecya Psikiyatri Kliniklerinde Yatan Hastalar ın Terapötik Geçi şlerinde Kullan ılan Evci izin Durumlar ı GIRIŞ Psikiyatri Kliikleride Yata Hastalar ı Terapötik Geçi şleride Kulla ıla Evci izi Durumlar ı Nesri AŞTI * ÖZET Bu çal ışma, İstabul Üiversite ve Devlet Hastaesi Psikiyatri kliikleride terapötik geçi şleri

Detaylı

International Journal of Language Academy ISSN: 2342-0251

International Journal of Language Academy ISSN: 2342-0251 ISSN: 2342-0251 THE ANALYSIS OF THE RELATION BETWEEN THE READING HABITS OF THE PRESERVICE TEACHERS OF THE TURKISH LANGUAGE AND THEIR EMPATHIC SKILLS 1 Türkçe Öğretmei Adaylarıı Okuma Durumları ile Eşduyumsal

Detaylı

MATEMATıciN ESTETiCi ÜZERINE ON AESTHETICS OF MATHEMATICS

MATEMATıciN ESTETiCi ÜZERINE ON AESTHETICS OF MATHEMATICS Hacettepe Üiversitesi Eğitim Fakültesi ergisi 22: 130-134 {2002} J. of [ Ed 22 MATEMATıciN ESTETiCi ÜZERINE ON AESTHETICS OF MATHEMATICS Cahit PESEN* ÖZET: Matematik, diziliş ve iç uyum ile karakterize

Detaylı

ÖRNEKLEME TEORİSİ VE TAHMİN TEORİSİ

ÖRNEKLEME TEORİSİ VE TAHMİN TEORİSİ İSTATİSTİKSEL TAHMİNLEME VE İSTATİSTİKSEL YORUMLAMA TAHMİNLEME SÜRECİ VE YORUMLAMA SÜRECİ ÖRNEKLEME TEORİSİ VE TAHMİN TEORİSİ ÖRNEKLEME VE ÖRNEKLEME ÖRNEKLEME DAĞILIMLARI VE ÖRNEKLEME DAĞILIMLARI Yorumlama

Detaylı

İstatistik Nedir? Sistem-Model Kavramı

İstatistik Nedir? Sistem-Model Kavramı İstatistik Nedir? İstatistik rasgelelik içere olaylar, süreçler, sistemler hakkıda modeller kurmada, gözlemlere dayaarak bu modelleri geçerliğii sıamada ve bu modellerde souç çıkarmada gerekli bazı bilgi

Detaylı

Otel İşletmeleri Mutfak Çalışanlarının Gıda Güvenliği Konusunda Bilgi Düzeyleri: Alanya Örneği

Otel İşletmeleri Mutfak Çalışanlarının Gıda Güvenliği Konusunda Bilgi Düzeyleri: Alanya Örneği Disiplilerarası Akademik Turizm Dergisi Joural of Multidiscipliary Academic Tourism 2017, C. 1, S. 2, ss: 47-64 2017, Vol. 1, No. 2, pp: 47-64 Otel İşletmeleri Mutfak Çalışalarıı Gıda Güveliği Kousuda

Detaylı

27 Ağustos 2011 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28038 TEBLİĞ

27 Ağustos 2011 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28038 TEBLİĞ 7 Ağustos 011 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 8038 TEBLİĞ Bilgi Tekolojileri ve ĠletiĢim Kurumuda: SABĠT TELEFON HĠZMETĠNE ĠLĠġKĠN HĠZMET KALĠTESĠ TEBLĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayaak ve Taımlar Amaç

Detaylı

MONTE CARLO BENZETİMİ

MONTE CARLO BENZETİMİ MONTE CARLO BENZETİMİ U(0,) rassal değişkeler kullaılarak (zamaı öemli bir rolü olmadığı) stokastik ya da determiistik problemleri çözümüde kullaıla bir tekiktir. Mote Carlo simülasyou, geellikle statik

Detaylı

AYDIN İLİNDE YAŞ SEBZE ve MEYVE TOPTANCI HALLERİNİN İNCELENMESİ* Mehmet Hakan ÇOŞKUN1, Renan TUNALIOĞLU2

AYDIN İLİNDE YAŞ SEBZE ve MEYVE TOPTANCI HALLERİNİN İNCELENMESİ* Mehmet Hakan ÇOŞKUN1, Renan TUNALIOĞLU2 Ada Mederes Üiversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 205; 2(2) : 83-2 Joural of Ada Mederes Uiversity Agricultural Faculty 205; 2(2) : 83-2 Araştırma / Research AYDIN İLİNDE YAŞ SEBZE ve MEYVE TOPTANCI HALLERİNİN

Detaylı

İÇİNDEKİLER DÜNYADA, AVRUPA'DA VE TÜRKİYE'DE ENGELLİLİK DURUMU 2. ENGELLİ KULLANICILARIN SINIFLANDIRILMASI... 26 2.1. ZİHİNSEL ENGELLİLER...

İÇİNDEKİLER DÜNYADA, AVRUPA'DA VE TÜRKİYE'DE ENGELLİLİK DURUMU 2. ENGELLİ KULLANICILARIN SINIFLANDIRILMASI... 26 2.1. ZİHİNSEL ENGELLİLER... İÇİNDEKİLER Sayfa İÇİNDEKİLER.......i TABLOLAR LİSTESİ..vi ŞEKİLLER LİSTESİ... vii RESİMLER LİSTESİ. KISALTMALAR DİZİNİ......xx GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM ENGELLİLİK TANIMI DÜNYADA, AVRUPA'DA VE TÜRKİYE'DE

Detaylı

OKUL VE KURUMLARIMIZDA ACİL OLARAK ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER

OKUL VE KURUMLARIMIZDA ACİL OLARAK ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER OKUL VE KURUMLARIMIZDA ACİL OLARAK ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER 1- Okul bahçe kapılarının önüne kara yolları şube şefliği ile irtibata geçilerek OKUL GEÇİDİ TABELASIkonulmalıdır. Okul önünde Okul Geçidi

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 2

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 2 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 016-017 8. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 016-017 8. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - FEN BİLİMLERİ Adı ve Soyadı :... Sııfı

Detaylı