Soru. x y R olmak üzere 2 x y 3 1 x 4 olduğuna göre y nin alabileceği değerler hangi aralıktadır? A 3 y 1 B 6 y 2

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Soru. x y R olmak üzere 2 x y 3 1 x 4 olduğuna göre y nin alabileceği değerler hangi aralıktadır? A 3 y 1 B 6 y 2"

Transkript

1 Eşitsizliklerde taraf tarafa toplama Sağlama işlemi apma Adana Ankara İzmir zümresine katılan meslektaşlarımızla birlikte piasada cevabı hatalı verilen sorular azıldığını tespit ederek anı hatanın tekrarı aşanmaması için bu azının azılmasında hem fikir olduk. Yazımız düzenleme ve eksiklerin giderilmesine açıktır. R olmak üzere 1 4 olduğuna göre nin alabileceği değerler hangi aralıktadır? A 3 1 B bulunan bu çözümün sağlamasını apmak ne demek? Eşitsizliklerde sağlama apmak ne demek? 1 4 ve 3 1 aralıklarında seçilen her ve değeri için toplamı aralığında değerler alır. Buraa kadar problem okmuş gibi görünüor çünkü gerçekten tamamlama öntemi dediğimiz bu öntemle bulunan aralığı bir çözümdür. Fakat en geniş çözüm kümesi değildir. nin başka değerleri de alındığında 1 4 eşitsizlik sistemi sağlanır. Eşitsizlik sistemini sağlaan en geniş aralığı için taraf tarafa toplama öntemini kullanmak eterlidir. Önce bu öntemle nin hangi aralıkta olması gerektiğini bulalım aralığında in aldığı değerlere göre aralığında da birtakım değerler alır ki bizden istenen de zaten nin aldığı bu değerlerin hangi aralığı oluşturduğudur? Sağlama apmak demek ve aralıklarını alarak aralığını oluşturmak demek değildir. Çünkü sorulan eşitsizlik ve eşitsizlik sisteminde nin aralığıdır. O halde bu sorunun cevabı 6 aralığıdır. Bunu biraz daha açıklaalım aralığı verildiğine göre ile bu aralıkta toplama işlemile birbirine bağlı iki değişkendir. Burada birbirinden bağımsız olabileceği düşünülemez. Eğer 1 4 ve 3 1 eşitsizlik sistemi biçiminde verilsedi nin en geniş aralığını bulmak için de taraf tarafa toplama öntemi geçerli olacaktı. in her bir değeri için bir aralıkta değer alır. Örneğin için bunun orumu şudur in bir değeri için bile belli bir aralıkta değer alır. Bizim istediğimiz şe in her değeri için nin alabileceği tüm değerlerin oluşturduğu en geniş aralıktır. Bunu grafik üzerinde de görelim O ve eşitsizlik sistemi grafikte sarı renk ile taralı bölgedir. Bu eşitsizlik sisteminde nin alabildiği en geniş aralığın 6 olduğu görülmektedir. Bizden istenen şe de verilen eşitsizlik sisteminde nin aldığı değerlerin aralığıdır. Sağlama apmak elde edilen ve aralıklarından aralığını oluşturmaa çalışmak değildir. Bu düşünce bizi bambaşka bir eşitsizlik sistemi problemine götürmektedir. Adana Ankara İzmir 007 TMOZ matematik zümresi

2 Eşitsizliklerde çözüm kümesi çözüm aralığı ne demek? Eşitsizliği sağlaan her değeri kapsaan öle bir küme seçilmeli ki eşitsizliği sağlamaan değerleri kapsamamalıdır. Tuhaf bir cümle gibi duruor ama sanırım işin özünü en ii anlatabilecek ifadelerden biri oldu. 3 3 ve 3 3 olduğuna göre hangi aralıktadır? Problem bu şekilde sorulduğunda kast edilen şe öle bir küme bulmalıız ki verilen eşitsizliği sağlaan her değeri kapsamalı eşitsizliği sağlamaan hiçbir değeri de içermemeli. Burada nei nasıl algıladığınıza ve ne düşündüğünüze bağlı. Anı şei farklı şekillerde ifade edebilirsiniz. 1. Verilen eşitsizliği sağlaan değerlerden oluşan en geniş küme çözüm kümesidir.. Verilen eşitsizliği sağlaan tüm değerleri içeren en dar küme çözüm kümesidir. Sorulan 6 6 çözüm aralığıdır. Muhtemelen her matematikçi bunu bilir fakat nedense dar geniş küme olması durumu ve vea kesişim birleşim bağımlı bağımsız gibi ifadelerle karıştırılarak anlaşmazlıklara neden olur. Dielim ki verilen f 0 gibi bir eşitsizliğin çözüm kümesi 1 olsun. Eğer bir matematikçi şöle bir ifade kullanmışsa f 0 eşitsizliğini sağlaan aralık nedir? Burada sormak istediği çözüm aralığıdır. Şu önerme de doğru olur f 0 eşitsizliğini sağlaan değerleri 0 3 aralığındadır. Şu önerme ise anlıştır f 0 eşitsizliğini 0 3 aralığındaki her değer sağlar. Şu önerme de doğrudur f 0 eşitsizliği aralığındaki her değeri için sağlanır. Bunların her biri eri geldiğinde kullanılabilecek matematiksel ifadelerdir. Aksi bir durum belirtilmedikçe biz çözüm kümesinin sorulduğunu varsaarız. Eşitsizliklerde anlaşmazlığa neden olan bir durum da bağımlı bağımsız değişkenlerdir. 4 olduğuna göre hangi aralıkta değer alır? Burada ile bağımlı değişkenlerdir deriz. Hem hem de kefi değerler alamaz. 4 eşitsizliğinin grafiği aşağıda verilmiştir. Şekle vea verilen eşitsizliğe bakarak değişkeni ile arasında değerler almıştır. Anı şekilde değişkeni de ile arasında değerler almıştır. Bu eşitsizlikler taraf tarafa toplanırsa 4 4 elde edilir. Bu aralık için çözüm aralığı değildir çünkü bu aralıktaki her değer için 4 eşitsizliği sağlanmaz. Taraf tarafa toplama işleminden değil ile nin bağımlı değişken olmasından Kanaklandığını söleriz ve şunu kast ederiz. Taraf tarafa toplamada in en küçük değeri ile nin en küçük değeri toplanmış olur. Osa in en küçük değeri olan e aklaştıkça en küçük değerine aklaşmaz dolaısıla değeri 4 e aklaşmaz. Biz matematikçiler ugun bir ifade ile bunu da sorabiliriz. Konu dağılmasın die bu durumu atlıorum. nin çözüm aralığını merak edenlere kısaca ol göstermiş olalım 4 çemberi ile k doğrusunun teğet olmasını ani ortak çözüm denkleminin diskriminantının sıfır olması gerektiği düşünülerek çözüm aralığı olarak bulunur. Türkçesi çember içinde hangi noktaı alırsanız alın koordinatları toplamı aralığında bulunur. Bu çemberin içinde olup ta koordinatları toplamı bu aralık içinde olmaan bir tek nokta bile oktur. Bu ifadenin tersi doğru olmak zorunda değildir. Ancak aralığındaki değerler 4 eşitsizliğini sağlar. Demek ki sağlama denilen şe tersine işlemlerle apılmamalı. Matematikte bazı soru kalıpları vardır. En ince arıntısına kadar her şe ifade edilmeden de nei sormak istediği anlaşılır. Aksi de mümkündür en ince arıntısına kadar her şe soruda ifade edilebilir. Fakat çoğu zaman soruda ne sorduğunu anlarız. Örneğin Bir paranın tura gelme ihtimali nedir? Bu sorua cevabımız 1 olur. Osa ihtimalin ne olduğunu bilmeen ne saçma die düşünebilir. 5 farklı kitap 5 çocuğa kaç farklı şekilde dağıtılabilir? sağ elle dağıtılır sol elle dağıtılır üçüne anı anda ikisine birer saat ara ile dağıttım vs Maskotlu maskotsuz anahtarlık die bir kavram kullanılan permütason soruları da var ki çok gereksiz. anahtarı sonsuz farklı şekilde bir anahtarlığa dizebilirim dien bile olabilir. Örneğin 1. anahtar kapıa akın ikinci anahtar penceree varın gerisini siz düşünün. Matematikteki sorular belli anlam içeren sorulardır. Sorularda ne kast edildiği bellidir. Bu eşitsizlik sorularında da aksi bir durum vurgulanmadıkça sağlaan değerler hangi aralıktadır? denildiğinde çözüm aralığının sorulduğu düşünülür. Eşitsizliklerde kesişim birleşim ve vea küçük küçük eşit gibi karıştırılan ifadelerin açıklamasını zümre arkadaşlarıma bırakıorum. Eksik ve hatalarımı düzeltip azıa katkıda sağlanırsa memnun olurum tmoz Eüp Kamil Yeşilurt

3 Eşitsizlik sorusunu analitik düzleme taşıma Verilen bir eşitsizlik problemi ve değişkenlerile değil de a ve b değişkenlerile verildiğinde analitik düzleme taşırken hangi değişkeni apsis hangisini ordinat alacağımızı nasıl anlaacağız? 3 a b 10 b 3 olduğuna göre a hangi aralıktadır? Çözüm b 3 4 b 6 6 b 4 3 a b 10 9 a 14 Analitik düzleme taşıalım Hangi bilinmeeni apsis almak isterseniz alabilirsiniz. Bu durum neticei değiştirmez. Analitik düzlemde bir noktanın apsisi ile ordinatı er değiştirdiğinde birinci açıorta doğrusuna göre simetrik olduğundan karşımıza çıkacak iki durum simetriktir. 1. Durum a ordinat b apsis alınsın. Sorulan nin aralığı olur Durum a apsis b ordinat alınsın. Sorulan in aralığı olur

4 Eşitsizliklerde taraf tarafa toplamanın sorunsuz kullanılabilmesi çıkarma çarpma ve bölme işlemlerinde kullanılamama sebebi ve genelleştirilmesi Anı önlü eşitsizliklerde sadece taraf tarafa toplama işleminin apılabileceğini söleriz. Aslında taraf tarafa toplama apmak alt alta gelen ifadelerin toplamından başka bir şe değil. Taraf tarafa toplama işlemini genişletip farklı bir isim koarak dört işlemi apmamız mümkün olabilir die sezinliorum. Eğer bilinen durumlarla çelişmezse bildiğimiz ve daha fazla durumu kapsarsa aptığımız işleme eni bir isim verebiliriz. Öncelikle taraf tarafa toplama işlemi denildiğinde ne anladığımızı tekrar edelim 3 olduğuna göre hangi aralıktadır? _ Anı sonucu taraf tarafa toplama apmadan da elde edebiliriz. için uç değerler ve 4 dür. için uç değerler 3 ve dur. için bulunan uç değerlerin toplamlarının minimum ve maksimum değerlerinden başka bir şe değildir. Yani min ma min 1 7 ma Zaten taraf tarafa toplama işleminde en küçük sınırlar alt alta gelmiş olur biz minimumu hemen bulmuş oluruz maksimum değerde de öle. Artık eşitsizliklerin önüne bile bakmadan toplama çıkarma çarpma ve bölme işlemleri de apılabilir. Bölme işlemi padanın sıfır olmaması gibi özel durum içerdiği için arıca açıklama gerektireceği açık. 3 olduğuna göre hangi aralıktadır? min ma min 5 1 ma Sonsuz işlemlerini limit işlemleri olarak düşündük. 3 olduğuna göre hangi aralıktadır? min ma min 6 1 ma olduğuna göre hangi aralıktadır? min ma min ma Bölme işleminde aralığında sıfır gelme durumunda durumunu dikkate almak gerektiği çok açık. Bu duruma da örnek azalım ve 1 1 olduğuna göre hangi aralıktadır? min Sıfır ve sonsuz ile işlemleri limit gibi aldığımızı düşünüoruz aksi halde bilimsellik için limit gösterimleri kullanabilirdik.

5 Eşitsizlik sistemi çözümlerinde kesişim birleşim işlemi Zümrelerimizde en dar olan aralık en geniş olan aralık kavramları kullanılırken zihinlerde farklı farklı manalar oluşturduğundan anlaşmazlıkların aşandığını anlıoruz. En dar en geniş aralıkla ilgili ukarıda sölediklerimi tekrar etme ihtiacı hissetmiorum. Bu kavramlar kullanılırken ifade edilmek istenen hususa dikkat çekeceğiz eşitsizlik sisteminin çözüm kümesi denir? Çözüm Öle bir küme bulmalıız ki verilen her iki eşitsizlik de sağlanmalı. Bu verilen iki aralığın kesişim kümesinden başka bir şe değildir. Dolaısıla cevabımız 1 dir. Verilen iki aralığın birleşim kümesi ise 6 3 aralığıdır. Hiçbir matematikçi haır doğru cevap 6 3 aralığıdır demez diemez. Sistemin çözüm kümesi demek öle bir küme bulacağız ki her iki eşitsizliği de sağlaacak. Çözüm kümesi eşitsizliklerden birini bile sağlamaan değer içermemeli. Aslında neden matematikçilerin birbirile çelişkie düştüğü şimdi daha ii anlaşılıor. Yazıdaki ilk örnekte buradaki manada en geniş birleşim kümesi aldığımızı sandıkları için kendilerini ikna edemiorlar. Osa ilk örnekte aptığımız buradakinden çok farklı. Örneğin burada eşitsizliklerden birini sağlamadığı için çözüm kümesine dahil etmioruz. Nerede olursa olsun eşitsizliklerden birini sağlamaan bir durum olduğunda çözüm kümesine dahil edilemez. Baştan itibaren aptığımız şe şundan ibarettir İlk soruda bize eşitsizlik biçiminde iki önerme verilmiştir. Her iki önermei doğru apan değerler sistemin çözüm kümesine dahil edioruz. Önermelerden birini bile anlış apan hiçbir elemanı çözüm kümesine dahil etmioruz. O halde ilk sorua geri dönerek sorua bu açıdan tekrar bakalım 1 4 olduğuna göre nin alabileceği değerler hangi aralıktadır? Çözüm kümesi 6 demiştik. Bu aralıktaki her değer ukarıdaki iki önermei de doğru apar. Bu aralık dışında başka hiçbir değeri için verilen iki önerme ikisi birden doğru olamaz. 0 ukarıdaki iki önermei doğru apan bir değer değilse çözüm kümesine dahil edilmemelidir. 0 için verilen eşitsizlik sistemi biçimindedir. Bu iki aralığı sağlaan bir değer olmadığı zaman önerme anlıştır dieceğiz. Yani aralıkların kesişimi boş küme ise önerme anlış boştan farklı ise önerme doğru dioruz. 3 için aralıklarının kesişimi boş küme olduğundan 3 için önerme anlıştır çözüm kümesine 3 dahil edilemez. için aralıklarının kesişimi boş küme değil. Dikkat edilirse burada 0 5 aralığı 1 4 aralığını kapsadığı için 1 4 aralığı elde edilmiş olur. Su götürmez bir biçimde sorudaki iki önermenin de doğru olduğunu sölemiş oluruz. Su götürmez dediğimiz bu durum 3 1 aralığı hatta arkadaşlarımızın dediği gibi 3 1 aralığıdır. Bizden istenen verilen eşitsizlik sistemini sağlaan tüm değerlerinden oluşan kümei tespit etmek. 0 için 1 4 eşitsizliklerini sağlaan bir tek değeri varsa bile örneğin olarak ifade edersek noktaları her iki eşitsizliği sağladığı için bu noktalar eşitsizlik sistemini sağlaan noktalardır. Eğer bu noktaları çözüm kümesine almazsak ona çözüm kümesi denilemez. Çözüm kümeleri sağlaan her noktaı içermeli. 1 4 eşitsizlik sistemini 3 noktası sağlamıorsa zaten nin çözüm kümesine 3 dahil edilemez. 3 ifadesini biçiminde bir nokta olarak aldım.) Eşitsizliklerde erine azalım demek ki 3 noktası çözüm kümesine dahil edilmesi gereken bir noktadır. Yani nin çözüm aralığında 3 değeri de olmalıdır. Burada amaç aralığı bulmak değil önermenin doğru a da anlış olduğunu söleebilmektir. 3 alındığında 1 4 aralığındaki her için doğru olmalı die bakmıoruz. 3 için ve 1 4 önermeleri doğru dioruz. Çünkü eşitsizlik önermelerine doğru diebildiğimiz en az bir noktası bulabilioruz. Neticede iki iddiaı birbirinden aıran şe şu soru azarları bu durumları dikkate alarak sorularını net azmış olur. En azından tartışmaa medan vermeecek şekilde soru azmak azarların inisiatifindedir. 1. Anlam 1 4 aralığındaki her için öle değerleri bulunmalı ki sağlanmalı. Bu aralık 3 1 dir.. Anlam 1 4 aralığındaki en az bir için öle değerleri bulunmalı ki sağlanmalı. Bu aralık 6 dir. Yazının başındaki gibi bir sorula karşılaşırsak. anlamı içerdiğini aldığımızı sölemiştik. Zümrede hem fikir olduğumuz şe budu. Katılmak vea katılmamak elbette öğretmenlerimizin inisiatifindedir. Ta ki böle bir soru MEB vea ÖSYM tarafından kullanılıp birliktelik sağlanana kadar

www.mehmetsahinkitaplari.org

www.mehmetsahinkitaplari.org MATEMA www.mehmetsahinkitaplari.org T T r. P ALME YA YINCILIK Ankara I PALME YAYINLARI: 76 Sinif Matematik Konu Anlatım / Mehmet Şahin Yaına Hazırlama : PALME Dizgi-Grafik Tasarım Birimi Yaın Editörü :

Detaylı

SAYMA. Ayrık iki kümenin bileşimindeki eleman sayısı, bu kümelerin eleman sayıları toplamına

SAYMA. Ayrık iki kümenin bileşimindeki eleman sayısı, bu kümelerin eleman sayıları toplamına SONLU MATEMATİK SAYMA SAYMANIN İKİ TEMEL PRENSİBİ TOPLAMA PRENSİBİ Ayrık iki kümenin bileşimindeki eleman sayısı, bu kümelerin eleman sayıları toplamına eşittir. Örnek. Bir sınıftaki her öğrencinin, iki

Detaylı

11. SINIF MATEMATİK KONU ÖZETİ

11. SINIF MATEMATİK KONU ÖZETİ 2012 11. SINIF MATEMATİK KONU ÖZETİ TOLGA YAVAN Matematik Öğretmeni 1.ÜNİTE: KARMAŞIK SAYILAR x 2 +3=0 gibi denklemlerin gerçek sayılarda çözümü olmadığından bu denklemlerin boş kümeden farklı çözüm kümeleri

Detaylı

Analiz I (Temel Gerçel Analiz)

Analiz I (Temel Gerçel Analiz) Ali Nesin Analiz I (Temel Gerçel Analiz) Nesin Yayıncılık A.Ş. İnönü Mahallesi Çimen Sokak No: 50/A Elmadağ Şişli/İstanbul Tel: 022 29 49 89 Faks: 022 234 7 77 nesin@nesinyayinevi.com www.nesinyayinevi.com

Detaylı

MAT223 AYRIK MATEMATİK

MAT223 AYRIK MATEMATİK MAT223 AYRIK MATEMATİK Saymanın Temelleri 1. Bölüm Emrah Akyar Anadolu Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü, ESKİŞEHİR 2014 2015 Öğretim Yılı Ayşe nin Doğum Günü Partisi Saymanın Temelleri Ayşe

Detaylı

DERS 6. Çok Değişkenli Fonksiyonlarda Maksimum Minimum

DERS 6. Çok Değişkenli Fonksiyonlarda Maksimum Minimum DERS Çok Değişkenli onksionlarda Maksimum Minimum.. Yerel Maksimum Yerel Minimum. z denklemi ile tanımlanan iki değişkenli bir onksionu ve bu onksionun tanım kümesi içinde ab R verilmiş olsun. Tanım. Eğer

Detaylı

4.3. Türev ile İlgili Teoremler

4.3. Türev ile İlgili Teoremler 4.. Türev ile İlgili Teoremler Bu kesimde ortalama değer teoremini vereceğiz. Ortalama değer teoremini ispatlarken kullanılacak olan Fermat teoremini ve diğer bazı teoremleri ispat edeceğiz. 4...Teorem

Detaylı

Eksikler: Composition factors Inverse limit and Hom

Eksikler: Composition factors Inverse limit and Hom Ali Nesin Okura Not: Henüz bitmemiş ve gözden geçirilmemiş kitap notlarıdır. İçinde yanlışlar, eksiklikler, dikkatsizlikler, yanlış ifadeler, kötü anlatımlar olabilir. anesin@nesinvakfi.org adresine yollanan

Detaylı

Var Olabilen Şeyler ve Var Olması Gereken Şeyler

Var Olabilen Şeyler ve Var Olması Gereken Şeyler Bayram Tekin ODTÜ Fizik Bölümü Var Olabilen Şeyler ve Var Olması Gereken Şeyler İki soru ile başlayalım: Evrende var olabilen şeyler nelerdir, var olması gereken şeyler nelerdir? Hayli zor, biraz da kapalı

Detaylı

OLASILIK VE OLAY ÇEŞİTLERİ

OLASILIK VE OLAY ÇEŞİTLERİ OLASILIK VE OLAY ÇEŞİTLERİ KAZANIMLAR Örnek uzay Olasılık kavramı Bir olayın olasılığının hesaplanması Teorik olasılık kavramı Deneysel olasılık kavramı Öznel olasılık kavramı Bağımsız olay Bağımlı olay

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ TEMEL MANTIK DEVRELERİ 522EE0245 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı

Eşekliğin Alemi Yok!

Eşekliğin Alemi Yok! Eşekliğin Alemi Yok! Ali Sinan Sertöz Bilkent Üniversitesi, Ankara Anılar Matematikte eşek problemi denince Pisagor un dik üçgen teoremi akla gelir. Çocukluğumda okuduğum Hayat Ansiklopedisi bu yakıştırmayı

Detaylı

SU DALGALARINDA GİRİŞİM

SU DALGALARINDA GİRİŞİM SU DALGALARINDA GİRİŞİM Yukarıda iki kaynağın oluşturduğu dairesel su dalgalarının meydana getirdiği girişim deseni gösterilmiştir Burada kesikli çizgiler dalga çukurlarını, düz çizgiler dalga tepelerini

Detaylı

BÖLÜM 9 Kök-yer Eğrisiyle Tasarım

BÖLÜM 9 Kök-yer Eğrisiyle Tasarım BÖLÜM 9 Kök-yer Eğrisiyle Tasarım GİRİŞ Kök-yer eğrisi bize grafik olarak sistemin geçici hal cevabı ve kararlılığı ile ilgili bilgi verir. Sistemin geçici hal cevabı ve kararlılığı ile ilgili bilgi almak

Detaylı

ŞEKİL YETENEĞİ TEST 1

ŞEKİL YETENEĞİ TEST 1 SAYISAL MANTIK ŞEKİL YETENEĞİ TEST. + = = 4. I. a c a + b + c Yukarıdaki eşitliklerden,, sembolleri belli bir sayının yerine kullanılmıştır. b + nin değeri kaçtır? II. c b b c + m c A) B) C) D) 4 E) 5

Detaylı

Bilimsel Bir Araştırma Ödevi Nasıl Hazırlanır?

Bilimsel Bir Araştırma Ödevi Nasıl Hazırlanır? Bilimsel Bir Araştırma Ödevi Nasıl Hazırlanır? **Bu e kitap www.kutuphanem.net ve www.odevsitesi.com adreslerinden ücretsiz olarak indirilebilir. ÖDEV VE TEZLERİNİZİN ARAŞTIRILMASI KAYNAK TARAMASI YAZILMASI

Detaylı

EN AZ SAYIDA AĞIRLIKLA AĞIRLIKLARI TARTMAK

EN AZ SAYIDA AĞIRLIKLA AĞIRLIKLARI TARTMAK EN AZ SAYIDA AĞIRLIKLA AĞIRLIKLARI TARTMAK Amaç: 1 den n ye kadar olan tamsayı ağırlıkları, toplamları n olan en az sayıda ağırlığı kullanarak tartmak. Giriş: Bu araştırmanın temelini Ulusal Bilgisayar

Detaylı

Daha İyi Yargı için Uyuşmazlıklarda Dürüstlük İlkesi Tam ve Doğru İfşa - İbraz

Daha İyi Yargı için Uyuşmazlıklarda Dürüstlük İlkesi Tam ve Doğru İfşa - İbraz Daha İyi Yargı için Uyuşmazlıklarda Dürüstlük İlkesi Tam ve Doğru İfşa - İbraz Av. Mehmet GÜN Gün Avukatlık Bürosu Kurucu/Partner Bana bu fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sunumum açılırken

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Levent Çetin. Alternatif Gerilim. Alternatif Akımın Fazör Olarak İfadesi. Temel Devre Elemanlarının AG Etkisi Altındaki Davranışları

Yrd. Doç. Dr. Levent Çetin. Alternatif Gerilim. Alternatif Akımın Fazör Olarak İfadesi. Temel Devre Elemanlarının AG Etkisi Altındaki Davranışları Yrd. Doç. Dr. Levent Çetin İçerik Alternatif Gerilim Faz Kavramı ın Fazör Olarak İfadesi Direnç, Reaktans ve Empedans Kavramları Devresinde Güç 2 Alternatif Gerilim Alternatif gerilim, devre üzerindeki

Detaylı

BÖLÜM I ÖLÇME ARAÇLARINDA BULUNMASI GEREKEN NİTELİKLER

BÖLÜM I ÖLÇME ARAÇLARINDA BULUNMASI GEREKEN NİTELİKLER Okullardan Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığına ulaşan ara dönem ve dönem sonu sınav örnekleri üzerinde yapılan incelemeler sonucunda madde yazımıyla ilgili hazırlanan rapor. BÖLÜM I ÖLÇME ARAÇLARINDA BULUNMASI

Detaylı

Dinamik faz kaydırıcılar (senkron motor) ile, Statik faz kaydırıcılar (kondansatör) ile,

Dinamik faz kaydırıcılar (senkron motor) ile, Statik faz kaydırıcılar (kondansatör) ile, KOMPANZASYON NEDİR? Voltaj ile akım arasında, idealde faz farkı olmaz. İndüktif ya da kapasitif yüklerin oluşturduğu etki neticesinde, akım sinyalinin, voltaj sinyaline göre maximum ±90 derecelik fazı

Detaylı

KENDİ İŞİNİ KURMA REHBERİ

KENDİ İŞİNİ KURMA REHBERİ KENDİ İŞİNİ KURMA REHBERİ Yayına Hazırlayanlar: Prof. Dr. Tunçdan BALTACIOĞLU Yrd. Doç.Dr. Öznur YURT Öğr. Gör. Taylan DEMĠRKAYA ÖNSÖZ Değerli Okuyucular, Üniversitemiz kısa sürede uluslararası bir üniversite

Detaylı

BULANIK DOĞRUSAL PROGRAMLAMA VE BİR BİSKÜVİ İŞLETMESİNDE OPTİMUM ÜRÜN FORMÜLÜ OLUŞTURMA

BULANIK DOĞRUSAL PROGRAMLAMA VE BİR BİSKÜVİ İŞLETMESİNDE OPTİMUM ÜRÜN FORMÜLÜ OLUŞTURMA T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BULANIK DOĞRUSAL PROGRAMLAMA VE BİR BİSKÜVİ İŞLETMESİNDE OPTİMUM ÜRÜN FORMÜLÜ OLUŞTURMA Hazırlayan Bayezid GÜLCAN İşletme Anabilim Dalı

Detaylı

Hangi mallar/hizmetler ne miktarda üretilmelidir? Hangi kaynaklar ne kadar kullanılarak üretimde bulunulmalıdır?

Hangi mallar/hizmetler ne miktarda üretilmelidir? Hangi kaynaklar ne kadar kullanılarak üretimde bulunulmalıdır? 3. TERCİH, TÜKETİCİ VE ÜRETİCİ KURAMLARI Bu bölümde, mikro iktisadın iki önemli yapı taşı üretici ve tüketicinin rasyonel davranışlarının iktisadi olarak nasıl analiz edileceğini öğreneceğiz. Üretici ve

Detaylı

EEEN 213 ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİNİN TEMELLERİ DERS NOTU

EEEN 213 ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİNİN TEMELLERİ DERS NOTU EEEN EEKTİK-EEKTONİK MÜHENDİSİĞİNİN TEMEEİ DES NOT 00-0 DOĞ AKM DEVE ANAİZİ BÖÜM DİENÇ, OHM KANN, İŞ VE GÜÇ. EEKİK ENEJİSİ ve ÖZEİKEİ Bugün elektrik çağında yaşamaktayız. Kullandığımız enerjinin büyük

Detaylı

Tarih Öğretmeni Eğitiminde Tarihsel Romanların Kullanımı: Bir Eylem Araştırması

Tarih Öğretmeni Eğitiminde Tarihsel Romanların Kullanımı: Bir Eylem Araştırması Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 12,Sayı 4, Aralık 2011, Sayfa 277-301 Tarih Öğretmeni Eğitiminde Tarihsel Romanların Kullanımı: Bir Eylem Araştırması İbrahim Hakkı

Detaylı

Hiçbir zaman fosforlu kalemle çalışmayın demiyorum. Bazen bir metinde üç ana nokta

Hiçbir zaman fosforlu kalemle çalışmayın demiyorum. Bazen bir metinde üç ana nokta Bence de bu hatırlamamız gereken bir nokta Gerry. nasıl not tutulacağına dair bir örnek düşünüp anlatmanı isteyebilir miyim? 1. Kitap ın 2. Bölüm ündeki engellilik konusunu çalışıyor olsaydım ve bölüme

Detaylı

THEAİTETOS TA AKILSAL AÇIKLAMAYLA BİRLİKTE OLAN DOĞRU SANI

THEAİTETOS TA AKILSAL AÇIKLAMAYLA BİRLİKTE OLAN DOĞRU SANI THEAİTETOS TA AKILSAL AÇIKLAMAYLA BİRLİKTE OLAN DOĞRU SANI Yakup ÖZKAN Giriş Theaitetos diyaloğu, Platon un ileri yaşına ait eserlerinden biri olarak görülür. 1 Bu diyalogda bilgi sorunları algı, sanı

Detaylı

8.Konu Vektör uzayları, Alt Uzaylar

8.Konu Vektör uzayları, Alt Uzaylar 8.Konu Vektör uzayları, Alt Uzaylar 8.1. Düzlemde vektörler Düzlemdeki her noktası ile reel sayılardan oluşan ikilisini eşleştirebiliriz. Buna P noktanın koordinatları denir. y-ekseni P x y O dan P ye

Detaylı

Matematik Eğitiminde Matematiksel Modelleme: Temel Kavramlar ve Farklı Yaklaşımlar *

Matematik Eğitiminde Matematiksel Modelleme: Temel Kavramlar ve Farklı Yaklaşımlar * Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice 14(4) 1607-1627 2014 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb DOI: 10.12738/estp.2014.4.2039

Detaylı