Bileen Yönelimli Yazılım Gelitirme çin Süreç Modeli

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bileen Yönelimli Yazılım Gelitirme çin Süreç Modeli"

Transkript

1 Yönelimli Yazılım Gelitirme çin Süreç Modeli Vedat BAYAR Havelsan A.. Eskiehir yolu 7.km ANKARA Özet Yönelimli Yazılım Mühendislii (BYYM) yaklaımı için bir süreç modeli gelitirildi. Gelitirilen bu süreç modeli, bileen tabanlı yazılım gelitirme için bir yol gösterici nitelii taımaktadır. Süreç, sistem spesifikasyonlarının ayrıtırımı ile balayıp, ayrıtırılan sistemin yazılım bileenlerine dönütürülmesi ile devam edip, bileenlerin entegre edilip hedeflenen sistemin oluturulması ile sonuçlanmaktadır. Abstract A process model is developed for Component Oriented Software Engineering (COSE) paradigm. The model presents a guide for component-based software development. The process starts with the decomposition of a system specification and continues with represention of the decomposed system parts with software components and ends up with the system by the integration of these software components. 1. Giri Yazılım sistemlerinin zaman içerisinde daha büyük ve daha kompleks hale gelmeleri ile yazılım sistemlerinin gelitirilmesinde yazılım bileen teknolojisinin önemi de artmıtır. Yazılım bileenlerinin neredeyse yazılım gelitirme sürecinin baından beri biliniyor olmasına ramen pratik kullanımı ve geliimi zaman içerisinde olmutur [1]. Yazılım teknolojisinin balangıcından itibaren, yazılım gelitiren kurulular, tasarım tekniklerini iyiletirerek, daha uygun süreç modelleri ve metodolojileri ve mevcut sistemlerin kullanılabilir parçacıklarını kullanarak, yazılım gelitirme süreçlerini iyiletirme çabası içerisinde olmulardır. Günümüzde, yazılım sistemlerinin, mevcut yazılım bileenlerinin uygun bir yazılım mühendislii yaklaımı ile entegre edilerek gelitirilmesi ihtiyacı, sıfırdan gelitirilmesine göre kaçınılmaz bir hal almıtır.yazılımın yeniden kullanımı (reusability) sadece yazılım gelitirme sürecini hızlandırmakla kalmaz aynı zamanda yazılım kalitesini ve üretkenlii de artırır [2]. Fakat yazılımın yeniden kullanımı çok kolay deildir. Yeniden kullanılabilecek bileenlerin çok iyi tanımlanmı ve baımsız bir ekilde yaygınlatırılabilir (deploy) olmaları gerekir. Yazılım bileenleri ile ilgili çok farklı tanımlamalar mevcuttur, fakat tüm bu tanımlamaların üzerinde mutabakata vardıı nokta, yazılım bileenlerinin yeniden kullanılabilir olması noktasıdır. Yazılım bileeni, bir standarda uygun, yeniden kullanılabilir ve tanımlı bir mimari çerçevesinde gelitirilmi, ilevsel ve deiitirilebilir bir

2 yazılım parçasıdır. Önceden gelitirilmi, test edilmi ve onaylanmı yazılım bileenlerinin yazılım gelitirmede kullanılması gelitirilecek sistemin kalitesini ve güvenirliliini artırır. tabanlı yazılım gelitirme, gelitirme sürecini, sıfırdan kod yazma ileminden bileenlerin entegrasyonu ilemine dönütürmütür. Hedeflenen sistemin spesifikasyonu belirlenir, bu spesifikasyonlara göre sistem alt bileenlerine ayrıtırılır. Bu ilemden sonra uygun bileenlerin aratırılması ve uyarlanması ilemi gerçekletirilir. htiyaç duyulan bileenlerin salanmasından sonra bileenler entegre edilerek hedeflenen sistem oluturulur [3]. Yapısal (structural) bir bileen yönelimli yazılım gelitirme yapabilmek için bir süreç modeli gelitirildi. Bu süreç modeli BYYM Süreç Modeli olarak isimlendirildi [4]. BYYM Süreç Modeli adım-adım bir sistemin hiyerarik olarak nasıl yapıtalarına ayrıtırılacaını, bu yapıtalarının bileenlere nasıl denk düürüleceini ve bu bileenlerin nasıl entegre edilip hedeflenen sistemin oluturulacaını tanımlar. 2. Yönelimli Yazılım Gelitirme Süreç Modeli Geleneksel metodolojiler büyük oranda sistemin fonksiyonel ayrıtırımı üzerinde younlamılardır. Nesne yönelimli metodolojilerde ise sistemin veri boyutu ön plana çıkar. Öte yandan bileen yönelimli yazılım mühendislii, BYYM, yapı-yönelimli bir metodolojiyi benimserdir. BYYM Süreç Modeli, sistemin yapı talarını ortaya koymak için sistemin yukarıdanaaı bir ayrıtırımı ile balar. Süreç ilerledikçe modüller arasındaki arayüzler tanımlanmı olur. Modüllerin bileenlerle eletirilebilecei düünüldüü bir sevieyede geçici bir aaıdan-yukarıya yaklaıma geçilir. BYYM süreç modeli dört ana aamadan ve sistem test evresinden oluur: Sistem spesifikasyonu, Sistem ayrıtırımı, spesifikasyonu, ve Entegrasyon. BYYM süreç modelinin süreç akıı ekil 1 de gösterildii gibidir. Oval dikdörtgenler belirtilen evredeki üst seviye süreçleri gösterir. Ok yönleri süreç ve veri akıı yönlerini gösterir. Süreçlere kesikli ok çizgileri ile ilitirilmi dokümanlar bilgi akıını gösterir. Ekenar dörtgenler karar durumlarını gösterir. Süreç modelinde kullanılan ve oluturulan dokümanların özet tanımları aaıdaki gibidir: Problem dokümanı: Hedeflenen sistemin tanımını içerir, müteri tarafından salanır. Alan Bilgisi: Alan bilgisini içeren iyi hazırlanmı bir doküman ve/veya alan uzmanları tarafından salanan alan bilgisi. Üst-Seviye fonksiyonel gereksinimler dokümanı: Metin veya use-case model olarak sistemin fonksiyonel gereksinimleri dokümanı. Fonksiyonel olmayan gereksinimler dokümanı: Fonksiyonel olmayan fakat sistemin çalımasını etkileyen kısıtlar; güvenlik, performans, vb. Mevcut bileen spesifikasyonları: ler ve bileenlerin arayüzleri ile ilgi dokümante edilmi bilgiler. Detaylı fonksiyonel gereksinimler (Soyut Spesifikasyonları): Sistem ayrıtırımı safhasında oluturulan gereksinimler dokümanı. Spesifikasyonları: Tanımlanmı bileen arayüzleri dokümanı. ler arasındaki balantı mekanizmalarını açıklar. Entegrasyon Mimarisi: lerin içinde hayat bulacaı birbirleri ile iletiim kuracaı bileen mimarisi spesifikasyonu.

3 Test Senaryoları: Sistem fonksiyonlarının faaliyet serileri bazında açıklandıı doküman. BYYM Süreç Modeli sistem spesifikasyonu fazı ile balar. Gelitirilecek olan sistem belirlenir ve anlaılır, sistemin üst seviye gereksinimleri belirlenir, sistemin gerçekletiriminde kullanılabilecek bileenler için ön aratırma yapılır. Bu faza problem ve alan bilgisi bilgileri girdi olur. Sistemin üst seviye fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan gereksinimleri ve alan ile ilgili mevcut bileen spesifikasyonları dokümanları bu fazın çıktılarını oluturur. Problem Problemin Anlaılması ve Sınırlarının Belirlenmesi Üst-Seviye Fonksiyonel Gereksinimler Alan Bilgisi Üst Seviye Sistem Gereksinimlerinin Belirlenmesi Mevcut ler için Ön Aratırma Fonksiyonel Olmayan Gereksinimler Requirements Mevcut Spesifikasyonları Sistem Sistemin Ayrıtırılması Detaylı Foksiyonel Gereksinimler(Soyut Spes.) Arayüz Sistem Ayrıtırımı Mevcut ler için Aratırma [Yok] [Var] [Evet] in ncelenmesi Ayrıtırmaya Devam mı? [Hayır] [Hayır] Uygun mu? [Evet] Gelitirimi lerin Entegrasyonu Entegrasyon Mimarisi Entegrasyon Test Senaryoları Sistem Testi Test Hedeflenen Sistem ekil 1. Süreç akıı

4 Sistemin analizi ve alt parçalarına ayrıtırımı, sistem ayrıtırımı fazında gerçekletirilir. Bu fazda fonksiyonel gereksinimler detaylandırılır ve gerekli bileenler ve bu bileenlerin spesifikasyonları ortaya konur. Sistemi gerçekleyecek bileenlerin belirlenmesi ve gelitirilmesi ilemleri bileen spesifikasyonları fazında belirlenir. Sistem ayrıtırımı ve bileen spesifikasyonu fazları birbirinden tamamıyla ayrık fazlar deildirler. Sistem ayrıtırımı belli bir olgunlua geldiinde bileen spesifikasyonu fazı balar. spesifikasyonu fazı, mevcut bileenlerin aratırılması ile balar ve bulunan bileenlerin deerlendirilmesi ile devam eder. Eer ayrıtırım seviyesi, gerekli bileenlerin bulunması ve deerlendirilmesi için yeterli deil ise daha anlamlı bir ayrıtırım olmayacaı görülünceye kadar sistem ayrıtırılmaya devam edilir. Sistem ayrıtırımı ve bileen spesifikasyonu fazlarının çıktıları, bileenler ve bu bileenlerin spesifikasyonlarıdır. BYYM Süreç Modeli, bileenlerin entegrasyonu ve tüm sistemin test edilmesi ile devam eder. Entegrasyon mimari dokümanı entegrasyon fazına girdi tekil eder. Test senaryoları da test fazına girdi olurlar. 2.1 Sistem Yazılım gelitirme perspektifi altında, gelitirilecek sistemin belirlendii ve ortaya konduu aama sistem spesifikasyonu aamasıdır. Bu aama sonucunda ortaya çıkan çıktılar müteri ile sistemi gelitirecek üretici arasında kontrat tekil eder. Bu fazda aaıdaki faaliyetler gerkeletirilir: Problemin, yazılım konseptine uygun olarak analiz edilerek modellenmesi, Hedeflenen sistemin sınırlarının ve içeriinin belirlenmesi, Üst-seviye sistem fonkiyonalitesinin belirlenmesi, Gerçekletirilecek sistemle ilgili olabilecek mevcut aday bileenler için ön aratırmanın yapılması. Bu fazın en önemli zorluu problemden analiz modele geçitir. Yazılım gelitiriciler ile müteri arasındaki yanlı anlaılmalar kaçınılmazdır. Müterilerin büyük bir bölümü yazılım konseptlerine yabancı oldukları için ihtiyaçlarını tam olarak ifade edemeyebilirler ya da yazılım gelitiricilerin problemi yanlı yorumlamalarına neden olabilirler. Bu yanlı anlaılmaları ortadan kaldıracak ya da en aza indirecek bir yönteme ihitiyaç vardır. Use case modelleme bu amaç için kullanılabilecek en etkili ve en basit yöntem olarak görülmektedir [5]. Basit ve etkili bir yöntem olduu için gelitiriciler ile müterinin ortak bir dili konumasına olanak salar. Sistemin genel bir görünümü, sistem sınırları ve kullanıcıları, müteri ile birlikte çalıılarak use case modelleme yöntemi ile modellenir. Üst-seviye sistem fonksiyonaliteleri, use case ve sistem kullanıcıları (actor) ile ifade edilir. Fonksiyonel olmayan gereksinimler, use case modellerine ek olarak belirlenir ve dokümante edilir. Sistemin üst-seviye gereksinimleri ve sınırları belirlendikten sonra aday bileenlerin bulunması için ön bir aratırma yapılır. lerin etkili kullanımı için bileenlerin bulunması, onları gelitirmekten daha kolay olmalıdır. Uygun bileenlerin bulunması demek bire bir tüm ihtiyaçları karılayacak bileenlerin bulunması anlamına gelmemektedir. Sistem detaylı bir ekilde analiz edilmedii için bu aamada aday bileenlerin belirlenmesi yeterli olacaktır. Yapılan bu ön aratırma, gelitiricilerin alan ile ilgili bileenler hakkında fikir sahibi olmalarını salayacaktır. Etkili bir bileen yönelimli gelitirim için bir bileen kütüphanesinin olması faydalı olur. Aday bileenlerin seçiminde göz önünde bulundurulacak kriter, bileenlerin kavramsal olarak

5 sistemden beklenen servisleri salayabilecek nitelikte olmalarıdır. Bu çalımanın sonucunda aday bileenler ve bu bileenlerin sepsifikasyonları belirlenmi ve anlaılmı olur. 2.2 Sistem Ayrıtırımı Sistemin ayrıtırımı fazı, alan bilgisine sahip uzmanlar ile gelitiricilerin ortak çalıması ile gerçekletirilir. Alan uzmanları, gelitirilecek sistemin alan bilgisine sahip insanlardır. Bu insanlar gelitiricilere alan bilgilerini aktararak, gelitiricilerin sistemi alt parçalara ayrıtırmalarında ve detaylı gereksinimleri ortaya koymalarında yardımcı olurlar. Sistem ayrıtırımı safhasının amacı, sistemi yeniden kullanılabilir bileenlere denk düecek sekilde daha atomik alt parçacıklara bölmektir. Bu fazda aaıdaki faaliyetler gerçekletirilir: Sistemin paketlere, fonksiyonlara ve veri soyutlamalarına ayrıtırılması 1, Paketler arasındaki arayüzlerin belirlenmesi, Paket elemanlarının birbirleri ile olan iletiimlerinin belirlenmesi, Ayrıtırımın alan ile ilgili senaryolara göre deerlendirilmesi. Sistem ayrıtırım fazında, sistem, soyut bir paket olarak ele alınır ve ayrıtırım bu paketin alt paketlere bölünmesi ile balar. Ayrıtırım yukarıdan-aaı yapılır. Sistem, kabiliyetlerine göre üstseviye paketlere bölünür. Sistemin ana kabiliyetleri soyut olarak bu üst-seviye paketlerle ifade edilir. Üst-seviye sistem kabiliyetleri, fonksiyonlara veya alt seviye paketlere bölünür. Bu ilem anlamlı bir bölünmenin yapılamayacaı seviyeye kadar devam eder. ekil 2, personel, stok, satı, müteriler ve muhasebeden olumu küçük ölçekli bir iin ayrıtırımını göstermektedir. E-Satı, satı ilemi altında olup Depo-Satıın özellemi bir halidir. Sistem spesifikasyonu aamasında, modellenen use caseler paketlere dönütürülür. Her bir use case bir veya birden fazla pakete karı gelebilir. Paketler arasındaki arayüzler, use caselerin birbirleri ile olan etkileimlerinden çıkarılabilir. Paketler arasındaki arayüzlerin hepsi, use case modellerinde açıkça görülmeyebilir, bu tür arayüzler bu aamada tanımlanabilir. Arayüzler paketlerin birbirleri ile iletiimlerinde uyulması gereken kontratları belirtirler. Her bir paket bu kontrata uymak durumundadır. Bu ekilde herbir paket paralel bir ekilde daha alt paket, fonksiyon veya veri soyutlamalarına ayrıtırılır. Her bir ayrıtırım seviyesinden sonra paketler arasındaki arayüzler gözden geçirilir ve mutabakata varılır. Ticaret Personnel Stok Satı Müteriler Muhasebe Depo-Satı E-Satı ekil 2. Sistemin ana kabiliyetleri 1 Makale genelinde kullanılan kavram ve sembollerin detaylı açıklamaları 4 nolu kaynakçada verilmitir.

6 Paket detayları fonksiyon ve veri soyutlamaları ile ifade edilir. Balangıçta her bir use case fonksiyon soyutlamalarına denk düürülür. Use case diagramlarındaki notlar ve ek bilgiler içeriklerine göre veri veya fonksiyon soyutlamalarına denk gelebilir. Veri yapıları gibi ek veri ve fonksiyon soyutlamaları tanımlanabilir. Paketlerin fonksiyon ve veri soyutlamalarına ayrıtırılması ile paketin iç ileyii ve arayüzleri açıkça anlaılır duruma getirilir. ekil 3, Stok paketinin fonksiyon ve veri soyutlamalarına ayrıtırımını göstermektedir. S to k M a nue l ile m le r Stokta n dü m e Stok ta blosu M a nue l D üm e E -Sa tı D üm e ekil 3. Stok paketinin fonksiyon ve veri elemanlarına ayrıtırımı. Fonksiyon ayrıtırmaları sistem seviyesi fonksiyonaliteye denk dümektedir. Eer bir soyutlama paket olacak kadar kompleks bir soyutlama deil ise fonksiyon soyutlaması ile gösterilir. Fonksiyonlar, veri eriimini de kullanarak veri eriiminden fazlasını yerine getirirler. ekil 3 te görüldüü gibi fonksiyon soyutlamaları alt fonksiyon soyutlamalarına sahip olabilirler. Veri eriim metodları veri soyutlamalarına dahil edilirler. Kendilerine has metodları ve alt veri soyutlamalarına sahip olabilirler. Eer bir soyutlama veri veya depolama ile ilgili ise onun veri soyutlaması ile ifade edilmesi anlamlıdır. Ayrıtırım ilemi tamamlanınca, parça-bütün hiyerarisine göre bir gözden geçirme ilemi yapılır. Paketler arasındaki mesaj tarfiini azaltmak ve paketlerin birbirlerine olan baımlılıklarını en aza indirmek için eer gerekiyorsa bazı foksiyonlar ilgili paketlere taınabilir. Ortak yeni fonksiyon ve veri soyutlamaları yaratılabilir. Daha sonra mesajlama mekanizması, belirlenmi senaryolara göre gözden geçirilir. Bu senaryolar sistemin ileyiini gösterir. Paketler arası iletiimi baz alan senaryolar paketlerin arayüzlerinin oturmasını salar. Paketin iç ileyiine yönelik senaryolar ise paketin ayrıtırımının ve paket elemanları arasındaki ilikilerin deerlendirilmesinde kullanılır. Bu senaryolar UML in akı modelleri kullanılarak görsel olarak modellenebilir. 2.3 Ayrıtırılmı sistemin gereksinimlerine uygun bileen aratırması, bileenlerin modifikasyonu ve gelitirilmesi ilemleri bu fazda yapılır. Mantıksal olarak ayrıtırılmı sistem fiziksel elemanlara yani bileenlere bu aamada denk düürülür. Bu fazda aaıdaki faaliyetler gerçekletirilir: Ayrıtırılmı sistemin ihtiyaçlarına göre, bileen aratırmasının yapılması, Bulunan bileenlerin eer gerekiyorsa deitirilmesi, stenen özeliklerdeki bileen bulunamadıysa bilenin gelitirilmesi.

7 aratırmasına geçilmeden önce ihtiyaç duyulacak bileenlerin arayüzlerinin ve spesifikasyonlarının ayrıtırılan sistemin ihtiyaçlarına göre belirlenmesi gerekir. Her bir paket, fonksiyon ve veri soyutlamaları aday bileenlerdir. Bu soyutlamalar arasındaki ilikiler bileenlerin arayüzlerini belirler. Her bir paketin bir bileen olarak ele alınması iyi bir balangıç olabilir. Bir bileen birden fazla bileeni içerebilir. Eer fonksiyon ve veri soyutlamaları bileenlerin karakteristik özelliklerini taıyorsa bunlarında paket içerisinde bileen olarak ele alınmaları anlamlıdır. Soyut bir öeden fiziksel bileenlere geçi için kesin adımlar tanımlayamıyoruz. Bu yetenek tasarımcıların deneyim ve etkinliine balı olarak geliecektir. Genelde tasarım fazla yönlendirilemeyen insana balı bir süreçtir. CORBA bileen modeli yazılım bileen mantıını en iyi ekilde ifade eden bir model olup bileenlerin oluturulmasında bu model referans alınacaktır [6]. CORBA bileen modelinde bileenin görsel olarak nasıl ifade edildii ekil 4 te gösterilmitir 2. Günümüzde web servisleri popüler olarak kullanılmaktadır. Soyut düzeyde bu tür servisler birer bileen olarak deerlendirildiinde önerdiimiz metodoloji açısından önemli bir fark olumamaktadır. Arayüzü Salanan servisler (Facets) Kullanılan Olaylar (Event sinks) Kullanılan servisler (Receptacles) Oluturulan Olaylar (Event sources) Deikenler (Attributes) ekil 4. CORBA Modeli (CORBA Component Model- CCM) olmaları anlamlı olmayan fonksiyon ve veri soyutlamaları oldukları gibi kalabilirler. Bu tür fonksiyonlar, bileenlerin iç ileyiini olutururlar, veri soyutlamaları ise veri yapılarını temsil edecek ekilde kalırlar. ekil 5, Stok paketinin bileen ve bileen arayüzlerini gösterir. Bu ilemler tamamlandıında taslak bir bileen spesifikasyonu oluturulur ve mevcut bileenlerin aratırılması yapılır. Bulunan bileenler detaylı bir ekilde deerlendirilir. Gerekiyorsa bulunan bileenler deitirilir fakat ideal olanı bileenleri deitirmeden kullanabilmektir. Mevcut bileenlerin deitirilmesi ilemi deiik formasyonlar da yapılabilir: Yeni fonksiyonalite eklemek: gelitirilirken sonradan ortaya çıkmı gereksinimleri yerine getirmiyor olabilir veya bu gereksinimleri gözardı etmi olabilir. Eksik olan bu fonksiyonalitelerin eklenmesi bileeni yeniden yazmaktan daha anlamlı olabilir. Fonksiyonalitenin çıkarılması: ler gerekenden daha fazla fonksiyonalite içeriyor olabilir. Gerekmeyen bu tür fonksiyonalitelerin çıkarılması etkinlik için gerekli olabilir. Genelletirme: ler istenildii ölçüde genel olmayabilir. Bu durumda bileenin daha genel olacak ekilde deitirilmesi gerekebilir. 2 CORBA bileen modeli ile ilgili detaylı bilgi 6 nolu kaynakçada verilmitir.

8 aratırması ve bulunan bileenlerin deiitirilmesi sonucunda hala karılanamayan sistem fonksiyonaliteleri varsa bu fonksiyonaliteleri yerine getirecek bileenlerin belirlenmesi ve sıfırdan gelitirilmesi ilemi yerine getirilir. StokArayüzü ManuelStokHareketleriArayüzü EStokHareketleriArayüzü Stok StoktanDüümOlayı Stok ekil 5. Stok bileeni ve arayüzleri 2.4 Entegrasyon Bu fazda, sistemi gerçekleyen bileenlerin entegre edilme ilemi yerine getirilir. lerin entegrasyonu seçilen bileen mimarisine göre yapılır. mimarisi, servis salayıcılar ile istemciler arasındaki iletiimi birbirlerinin detaylarını bilmek durumunda kalmadan salar. Nesneyönelimli modellemelerde geni çapta kullanılan UML akı modelleri bileen yönelimli modellemeye de uyarlanabilir. Bu modellerdeki nesneler bileenlerle ve nesne metod çaırmaları da bileen arayüzleriyle deitirilerek, bileenlerin entegrasyonu ileminde kullanılabilir. 3. Sistem Testi ler test edilip onaylandıkları için entegrasyonun ve sistemin bütün olarak testi bu aamada yapılır. Bütün entegrasyon noktaları ayrı ayrı test edilir. Entegrasyon testinde iç ileyii deilde bileenlerin istenilen ekilde birbirleri ile entegre edilip edilmedii test edilir. Entegrasyon noktalarını içerecek ekilde oluturulmu entegrasyon senaryolarına göre entegrasyon testi yapılır. Sistemin bütün olarak hedeflenen fonksiyonaliteyi yerine getirip getirmediini gösterecek olan senaryolar ile sistem testi gerçekletirilir. 4. Sonuç Mevcut bileenlerin entegrasyonu ile yazılım gelitirme, sıfırdan kod yazımı ile yazılım gelitirmeye göre önemli bir deiimdir. Bu nedenle mevcut süreç modellerinden bileen yönelimli yazılım gelitirme için yeni bir süreç modeline geçi kaçınılmazdır. Bu makale ile henüz yeni olan BYYM süreç modeli tanıtıldı. BYYM süreç modeli bileen yönelimli bir süreç modelidir. Bu model sistemi nerdeyse baımsız alt parçalara bölerek yazılım gelitiriminin yönetilebilirliini kolaylatırır ve paralelliini artırır. BYYM süreç modelinin köe taı entegrasyon ile gelitirimdir. Modelin yapıtalarını bileenler oluturur. Model, sistemin nasıl daha atomik alt parçalara bölüneceini ve bu alt parçaların yazılım bileenleri ile nasıl ifade edileceini belirtir. Dolayısı ile yazılım sektöründeki yazılım bileenlerinin belli bir olgunluk seviyesine ulamaları ve kolay eriilebilir olmaları modelin etkinliini artıracaktır.

9 Kaynakça [1] Jon Hopkins, Component Primer, Communications of the ACM, cilt 43, no. 10, sayfa , Ekim [2] H. Mili, F. Mili ve A. Mili, Reusing Software: Issues and Research Directions, IEEE Trans. Software Eng., cilt 21, no. 6, sayfa , Haziran [3] Ali H. Dogru, Leon K. Jololian, Franz Kurfess ve Murat M. Tanık, Component based Technology for the Engineering of Virtual Enterprises and Software, TR-98-7, Bilgisayar Mühendislii Bölümü, Orta Dou Teknik Universitesi, ubat [4] Vedat Bayar, A process model for component oriented software development, Master Tezi, Bilgisayar Mühendislii Bölümü, Orta Dou Teknik Universitesi, Kasım [5] Kulak Darly, Guiney Eamonn, Use Cases Requirements in Context, Addison-Wesley, New York, [6] CORBA Components version 3.0, OMG, Haziran 2002.

Bileen Tümletirmesine Dayalı Otomatik Uygulama Gelitirimi

Bileen Tümletirmesine Dayalı Otomatik Uygulama Gelitirimi Bileen Tümletirmesine Dayalı Otomatik Uygulama Gelitirimi Murat Mutlu ÖZTÜRK Bilgisayar Mühendislii Bölümü, Mühendislik Fakültesi, Orta Dou Teknik Üniversitesi, 06520, Çankaya, Ankara e-posta: murato@havelsan.com.tr

Detaylı

WEB SERVS TABANLI GELTRLEN MOBL UYGULAMALAR: ODTÜ MOBL ÖRENC LER BLG SSTEM (MOBS)

WEB SERVS TABANLI GELTRLEN MOBL UYGULAMALAR: ODTÜ MOBL ÖRENC LER BLG SSTEM (MOBS) WEB SERVS TABANLI GELTRLEN MOBL UYGULAMALAR: ODTÜ MOBL ÖRENC LER BLG SSTEM (MOBS) Hale ALTINOVA, Yasemin YALÇIN, ve Serdar ARSLAN Orta Dou Teknik Üniversitesi, Bilgi lem Daire Bakanlıı, ANKARA altinova@metu.edu.tr,

Detaylı

Java Tabanlı Akıı Sisteminin Gelitirilmesi

Java Tabanlı Akıı Sisteminin Gelitirilmesi Java Tabanlı Akıı Sisteminin Gelitirilmesi Deniz KARATOPRAK 1 Meltem Turhan YÖNDEM 2 1 Meteksan Sistem, Simülasyon ve Görsel Sistemler 1,2, Orta Dou Teknik Üniversitesi, Bilgisayar Mühendislii, Ankara,

Detaylı

HLA Tabanlı Bileenler ile Otomatik Uygulama Gelitirme

HLA Tabanlı Bileenler ile Otomatik Uygulama Gelitirme HLA Tabanlı Bileenler ile Otomatik Uygulama Gelitirme Cengiz TOAY Bilgisayar Mühendislii Bölümü Orta Dou Teknik Üniversitesi e-posta: ctogay@ceng.metu.edu.tr Özet Bu çalıma, belirli bir alanda birbirlerinin

Detaylı

Internet Robot Sistemi: Web tabanlı veriler, uygulamalar ve servisler için bir entegrasyon aracı

Internet Robot Sistemi: Web tabanlı veriler, uygulamalar ve servisler için bir entegrasyon aracı Internet Robot Sistemi: Web tabanlı veriler, uygulamalar ve servisler için bir entegrasyon aracı Taner KÖRPE Siemens Business Services, Sistem Entegrasyonu Bölümü ODTÜ Teknokent ANKARA taner.korpe@sbs.com.tr

Detaylı

Bölüm 8 Ön Ürün ve Hzl Uygulama Gelitirme. 8lk Kullanc Tepkileri. Dört Çeit Ön Ürün. Ana Konular. Yamal Ön Ürün. Ön Ürün Gelitirme

Bölüm 8 Ön Ürün ve Hzl Uygulama Gelitirme. 8lk Kullanc Tepkileri. Dört Çeit Ön Ürün. Ana Konular. Yamal Ön Ürün. Ön Ürün Gelitirme Bölüm 8 Ön Ürün ve Hzl Uygulama Gelitirme Sistem Analiz ve Tasarm Sedat Telçeken 8lk Kullanc Tepkileri Kullanclardan tepkiler toplanmaldr Üç tip vardr Kullanc önerileri De0iiklik tavsiyeleri Revizyon planlar

Detaylı

Çok Katmanlı WEB Tabanlı Uygulamalarda Yetkilendirme Problemi

Çok Katmanlı WEB Tabanlı Uygulamalarda Yetkilendirme Problemi Çok Katmanlı WEB Tabanlı Uygulamalarda Yetkilendirme Problemi Yenal Göebakan cybersoft, Ankara, TURKEY yenal.gogebakan@cs.com.tr Abstract Yetkilendirme amaçlı gelitirilmi bulunan çeitli çözümler kaynaa

Detaylı

NESNEYE YÖNELİK PROGRAMLAMA Unified Modelling Language (UML) Bütünleşik Modelleme Dili

NESNEYE YÖNELİK PROGRAMLAMA Unified Modelling Language (UML) Bütünleşik Modelleme Dili Özlem AYDIN NESNEYE YÖNELİK PROGRAMLAMA Unified Modelling Language (UML) Bütünleşik Modelleme Dili Trakya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü MODEL NEDİR? Model, gerçek dünyadaki bir olayın veya

Detaylı

ICS 04.200.10 TÜRK STANDARDI TS EN OHSAS 18001/Mart 2001

ICS 04.200.10 TÜRK STANDARDI TS EN OHSAS 18001/Mart 2001 OHSAS 18001 SALII VE GÜVENL YÖNETM REHBER STANDARDI GR : Dünyada, üretim faktörünün temel öesi olan çalıanların salıı ve güvenlii endüstriyel gelimelere paralel olarak, ön plana çıkmaktadır. Salıı ve i

Detaylı

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES 1. GR Yrd.Doç.Dr.Cansevil TEB *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden

Detaylı

Eitim Notu. Konu : SÜREÇLERLE YÖNETM

Eitim Notu. Konu : SÜREÇLERLE YÖNETM Eitim Notu Konu : SÜREÇLERLE YÖNETM Hazırlayan : Dr. M. Talat MD Sayfa 1 / 93 Giri...lerin baarısı, içinde bulunulan sektör veya i alanında baarıyı salayan faktörler, unsurlarla ilgilidir. Söz konusu alanlarda

Detaylı

Yazılım Takımlarında Baarı

Yazılım Takımlarında Baarı Yazılım Takımlarında Baarı Tunca SELBES Meteksan Sistem, Simülasyon ve Görsel Sistemler Orta Dou Teknik Üniversitesi, Bilgisayar Mühendislii, Ankara, Türkiye e-posta: tunca.selbes@sgs.meteksan.com.tr e-posta:

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU

OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU Psk. Deniz VARIR

Detaylı

Çok Katmanlı Veritabanı Uygulamaları çin Esnek Bir Vb.Net Kodu Üreticisi: Code Generator

Çok Katmanlı Veritabanı Uygulamaları çin Esnek Bir Vb.Net Kodu Üreticisi: Code Generator Çok Katmanlı Veritabanı Uygulamaları çin Esnek Bir Vb.Net Kodu Üreticisi: Code Generator 1 Mustafa YILDIZ, 2 Orhan KARAHASAN, 3 Selahattin KURU 1 Teknopazar A.., ITU Ayazaa Kampüsü, ARI Teknokent No:9,

Detaylı

Bir yazılım geliştirme metodolojisi aşağıdaki adımlardan meydana gelir; Yazılım geliştirme sürecine destek verecek araçlar, modeller ve yöntemler.

Bir yazılım geliştirme metodolojisi aşağıdaki adımlardan meydana gelir; Yazılım geliştirme sürecine destek verecek araçlar, modeller ve yöntemler. Yazılım Mühendisliği kapsamındaki Yazılım Geliştirme Metodolojileri, bir bilgi sistemini geliştirme sürecinin yapımını, planlamasını ve kontrolünü sağlayan bir framework tür. Her farklı framework güçlü

Detaylı

#$% &'#(# Konular. Bits of Information. Binary Özellikler Superimposed Coding Signature Formation Deerlendirme

#$% &'#(# Konular. Bits of Information. Binary Özellikler Superimposed Coding Signature Formation Deerlendirme !" #$% &'#(# Konular Binary Özellikler Deerlendirme Binary Özellikler Bir binary özellik iki deer alabilir (kapalı veya açık; var veya yok gibi) Bir kiiye ait bilgiler binary olarak aaıdaki gibi gösterilebilir

Detaylı

KURUMSAL YÖNETM LKELERNE UYUM RAPORU 1. Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Beyanı Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A..

KURUMSAL YÖNETM LKELERNE UYUM RAPORU 1. Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Beyanı Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.. KURUMSAL YÖNETM LKELERNE UYUM RAPORU 1. Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Beyanı Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.., 01 Ocak 2009 31 Aralık 2009 döneminde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)

Detaylı

SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ TASARIMIN SENTEZLENMESİ I

SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ TASARIMIN SENTEZLENMESİ I SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ TASARIMIN SENTEZLENMESİ I ÖMER ERTEKİN, PSCONSULTECH 1 FORM + FONKSİYON Aralarında etkileşimli bir birlik görülen elemanlar = Form Fonksiyonel olarak bakıldığında = Fonksiyon Bilinen

Detaylı

! " # $ % & '( ) *' ' +, -. / $ 2 (.- 3( 3 4. (

!  # $ % & '( ) *' ' +, -. / $ 2 (.- 3( 3 4. ( !"#$ %& '()*' ' +,-. / 0 100$ 2 (.-3( 34.( ,-. '45 45 6#5 6+ 6"#0" '7086 $ $ 89 44" :#! ;{0, 1, 2, 3,..., 9}, L * olarak tanımlı olsun ve sadece 2 ye veya 3 e bölünebilen ve önünde 0 olmayan pozitif sayılara

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Yönetiim, Bölgesel Kalkınma ve Kalkınma Ajansları: Çukurova Kalkınma Ajansı Uygulaması A. Celil Öz 1 1- Giri Son çeyrek yüzyılda küresellemenin ve uluslar arası ve uluslar üstü kurumların da etkisiyle

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ Bihter PEKCAN YÜKSEK LSANS TEZ YAZILIM ERGONOMS VE BR LETME YAZILIMI ÜZERNE UYGULANMASI ENDÜSTR MÜHENDSL ANABLM DALI ADANA, 2007 ÇUKUROVA ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ

Detaylı

Vakum teknolojisi. Sistem kılavuzu

Vakum teknolojisi. Sistem kılavuzu Vakum teknolojisi Sistem kılavuzu Yazılım Yazılım aracı: Vakum seçimi Festo, vakum hesaplarına esas tekil eden, hızlı ve kolay bir ekilde uygun vantuz tutucu elemanının seçimini olanaklı kılan 2001 ürünleri

Detaylı

! " # $ % & '( ) *' ' +, -. /.,

!  # $ % & '( ) *' ' +, -. /., !"#$ %& '()*' ' +,-./.,-. 0 12.30.420 ,-./.,-,-.5' $-.5 6# #",-.5 2(3 # #",-.5 6') 7 2(3 87" $-.5.$-.5) 7 # * ",222 2 #5# * #)7 #7",-./.,- Theorem: Context-free diller union, concatenation ve Kleene star

Detaylı

BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI

BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI Amaç Brisa, hissedarlarıyla effaf ve yakın bir iletiim içinde olmayı ilke edinmitir. Bu kapsamda Brisa yönetimi stratejik planları uygulayıp,

Detaylı

Amaç ve Kapsam. Yetki ve Sorumluluk

Amaç ve Kapsam. Yetki ve Sorumluluk TEKSTL BANKASI A.. Amaç ve Kapsam Tekstil Bankası A.. (Tekstilbank) bilgilendirme politikası; Bankacılık Kanunu ve bu kanuna ilikin düzenlemeler, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu, stanbul

Detaylı

Corafi Daıtık Yazılım Gelitirme Ortamında Yazılım Konfigürasyon Yönetimi

Corafi Daıtık Yazılım Gelitirme Ortamında Yazılım Konfigürasyon Yönetimi Corafi Daıtık Yazılım Gelitirme Ortamında Yazılım Konfigürasyon Yönetimi Hayrullah KALE 1 R. Bülent GÖKALP 2 1,2 Barı Kartalı Projesi, HAVELSAN A.. ANKARA 1 e-posta: hkale@havelsan.com.tr 2 e-posta: bgokalp@havelsan.com.tr

Detaylı

Uygulamada Yazılım Mimarisi Kararlarını Etkileyen Etmenler ve Kritik Fayda-Maliyet Öeleri

Uygulamada Yazılım Mimarisi Kararlarını Etkileyen Etmenler ve Kritik Fayda-Maliyet Öeleri Uygulamada Yazılım Mimarisi Kararlarını Etkileyen Etmenler ve Kritik Fayda-Maliyet Öeleri Dr. Özlem ALBAYRAK e-posta: ozlem.albayrak@gmail.com Özet Tanımı konusunda 1960 sonlarından günümüze kadar gelen

Detaylı

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI Belediyelerin görevlerini etkin ve verimli bir ekilde yerine getirebilmeleri için ihtiyaç duydukları optimal (ihtiyaçtan ne fazla ne de az) kadronun nicelik ve

Detaylı

Durum böyle olmakla birlikte, özet çeviri metninin okuyucuların gerçekten yararlanabilecekleri i levsel bir doküman oldu u ku kusuzdur.

Durum böyle olmakla birlikte, özet çeviri metninin okuyucuların gerçekten yararlanabilecekleri i levsel bir doküman oldu u ku kusuzdur. AVUSTRALYA NIN YEN GÜNEY GALLER EYALET SAYITAYI PERFORMANS DENETM RAPORU Yıllık Raporlardan Hareketle Performansın Deerlendirilmesi: Sekiz Kuruluun Yıllık Raporlarının ncelenmesi (Özet Çeviri) Sacit Yörüker

Detaylı

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM KTAP NCELEMES GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM Editörler: Arif Altun ve Sinan Olkun Orhan KARAMUSTAFAOLU Yrd.Doç.Dr., Amasya Üniversitesi, Eitim Fakültesi, Dekan Yrd., AMASYA

Detaylı

BSM 532 KABLOSUZ AĞLARIN MODELLEMESİ VE ANALİZİ OPNET MODELER

BSM 532 KABLOSUZ AĞLARIN MODELLEMESİ VE ANALİZİ OPNET MODELER BSM 532 KABLOSUZ AĞLARIN MODELLEMESİ VE ANALİZİ OPNET MODELER Yazılımı ve Genel Özellikleri Doç.Dr. Cüneyt BAYILMIŞ Kablosuz Ağların Modellemesi ve Analizi 1 OPNET OPNET Modeler, iletişim sistemleri ve

Detaylı

Kurumsal Yapısı, Yasal Çerçevesi ve Göstergeleriyle Ula tırma Sektörü

Kurumsal Yapısı, Yasal Çerçevesi ve Göstergeleriyle Ula tırma Sektörü 28 ubat 2007 TS/BAS-BÜL/07-20 Kurumsal Yapısı, Yasal Çerçevesi ve Göstergeleriyle Ulatırma Sektörü Özet Bulgular Türk Sanayicileri ve adamları Dernei (TÜSAD), ulatırma yöntemlerinin sürdürülebilir büyümeye

Detaylı

Mobil Ortamlar çin Anlamsal Eleme Tabanlı ve Konuma Duyarlı Bir Servis Arama Sistemi

Mobil Ortamlar çin Anlamsal Eleme Tabanlı ve Konuma Duyarlı Bir Servis Arama Sistemi Mobil Ortamlar çin Anlamsal Eleme Tabanlı ve Konuma Duyarlı Bir Servis Arama Sistemi Özgür GÜMÜ 1 Geylani KARDA 2 Rıza Cenk ERDUR 3 Ouz DKENELL 4 Ata ÖNAL 5 Özgün BAYRAK 6 Yusuf Engin TETK 7 134567 Ege

Detaylı

Femsoft, kolay kullanımı ve genileyebilen esnek yapısı ile ilerinizi çok kolaylatıracak!

Femsoft, kolay kullanımı ve genileyebilen esnek yapısı ile ilerinizi çok kolaylatıracak! Femsoft Ticari Paket Programı küçük ve orta ölçekli iletmelerin optimum seviyede ilemlerini yapabilmesi için tasarlanmıtır ve ileri teknoloji içermektedir. Femsoft Ticari Paket Programı destekledii SQL

Detaylı

stanbul Depreme Nasıl Hazırlanıyor?

stanbul Depreme Nasıl Hazırlanıyor? Sayıtay Dergisi Sayı: 44-45 Performans Denetimi Raporu: stanbul Depreme Nasıl Hazırlanıyor? stanbul Depreme Nasıl Hazırlanıyor Raporu, Sayıtay Bakanlıınca 6.5.2002 tarihinde TBMM Bakanlıına gönderilmitir.

Detaylı

BÜLTEN. KONU: Mükelleflerin zahat (Özelge) Taleplerinin Cevaplandırılmasına Dair Yönetmelik Yayınlanmıtır.

BÜLTEN. KONU: Mükelleflerin zahat (Özelge) Taleplerinin Cevaplandırılmasına Dair Yönetmelik Yayınlanmıtır. Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN SAYI :2010-044 Tarih: 31.08.2010

Detaylı

INTOSAI KAMU KES M Ç KONTROL STANDARTLARI REHBER. Özet Çeviri Baran Özeren Sayı tay Uzman Denetiçisi

INTOSAI KAMU KES M Ç KONTROL STANDARTLARI REHBER. Özet Çeviri Baran Özeren Sayı tay Uzman Denetiçisi INTOSAI KAMU KESMÇ KONTROL STANDARTLARI REHBER Özet Çeviri Baran Özeren Sayıtay Uzman Denetiçisi 2 Haziran 2004 Çevirenin Notu Denetim meslei ile ilgili kamu ve özel sektör organizasyonları, son yirmi

Detaylı

YZM 2108 Yazılım Mimarisi ve Tasarımı

YZM 2108 Yazılım Mimarisi ve Tasarımı YZM 2108 Yazılım Mimarisi ve Tasarımı Yrd. Doç. Dr. Deniz KILINÇ Celal Bayar Üniversitesi Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği 1 BÖLÜM - 1 Yazılım Tasarımına Giriş Bu bölümde;

Detaylı

BLG SSTEMLERNN GÜVENLNE LKN OECD REHBER LKELER- GÜVENLK KÜLTÜRÜNE DORU

BLG SSTEMLERNN GÜVENLNE LKN OECD REHBER LKELER- GÜVENLK KÜLTÜRÜNE DORU BLG SSTEMLERNN GÜVENLNE LKN OECD REHBER LKELER- GÜVENLK KÜLTÜRÜNE DORU 14 Aralık 1960 tarihli ktisadi birlii ve Gelime Tekilat Anlamasının, özellikle 1b), 1 c), 3 a) ve 5 b) maddeleri uyarınca; 23 Eylül

Detaylı

2005 yılı sonu itibarı ile 76,760 adet geçerli alan adı bulunmaktadır. Alt alan adı uzantılarına göre sayısal bilgi aaıda yer almaktadır.

2005 yılı sonu itibarı ile 76,760 adet geçerli alan adı bulunmaktadır. Alt alan adı uzantılarına göre sayısal bilgi aaıda yer almaktadır. NIC.TR (.tr ALAN ADI) YÖNETM.tr Alan Adı Yönetimi kapsamında; yurt çapında ve yurt dıından ".tr" uzantılı alan adı almak isteyen tüm kurum, kurulu ve ahısların; alan adı bavuruları deerlendirilmekte, alan

Detaylı

Bilgi Sistemleri Tasarımı (SE 503) Ders Detayları

Bilgi Sistemleri Tasarımı (SE 503) Ders Detayları Bilgi Sistemleri Tasarımı (SE 503) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Bilgi Sistemleri Tasarımı SE 503 Her İkisi 3 0 0 3 7.5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler

AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler Avrupa Komisyonu tarafından Türkiye hakkında hazırlanan lerleme Raporu, Türkiye ile müzakerelerin balaması yönünde olumlu bir

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Türkiye de Bölgesel Kalkınmanın Aracı Olarak Kalkınma Ajansları: zmir Kalkınma Ajansı Örnei Ergüder Can zmir Kalkınma Ajansı Giri: Türkiye de dier ülkeler gibi bölgelerarası hatta bölgeler içinde kalkınma

Detaylı

Bilgi savunmasının cepheleri

Bilgi savunmasının cepheleri Bilgi savunmasının cepheleri Fatih Emiral Deloitte. Etkin ve güçlü kurumlar için bilgi varlıkları (halen bilançolarında bu adla görülmeseler de) büyük deerlere ulamı ve vazgeçilmez konuma gelmitir. Bu

Detaylı

TÜRKYE HALK BANKASI A.. ETK LKELER

TÜRKYE HALK BANKASI A.. ETK LKELER Ek 7 Etik lkeler TÜRKYE HALK BANKASI A.. ETK LKELER GR Etik lkeler; Türkiye Halk Bankası A.. çalıanlarının, görevlerini yerine getirirken uymaları gereken ilkeleri ve çalıma düzenine ilikin düzenlemeleri

Detaylı

ARDIŞIL DİYAGRAM YAPI DİYAGRAMI. Sistem Analizi ve Tasarımı Dersi

ARDIŞIL DİYAGRAM YAPI DİYAGRAMI. Sistem Analizi ve Tasarımı Dersi ARDIŞIL DİYAGRAM YAPI DİYAGRAMI Sistem Analizi ve Tasarımı Dersi İçindekiler Ardışıl Diyagram Nedir ve Neden Kullanılır... 3 Ardışıl Diyagram Elemanları... 3 MS Visio ile Ardışıl Diyagram Çizimi... 5 Violet

Detaylı

Dousan Boru Sanayi ve Ticaret A.. 30.09.2009 Tarihli Faaliyet Raporu. irket Merkezi Erzincan Sivas Karayolu 14 Km Pk 74 Erzincan

Dousan Boru Sanayi ve Ticaret A.. 30.09.2009 Tarihli Faaliyet Raporu. irket Merkezi Erzincan Sivas Karayolu 14 Km Pk 74 Erzincan Dousan Boru Sanayi ve Ticaret A.. 30.09.2009 Tarihli Faaliyet Raporu Dousan Boru Sanayi ve Ticaret A.. Ödenmi Sermaye: 11.173.366 YTL. irket Merkezi Erzincan Sivas Karayolu 14 Km Pk 74 Erzincan Sayfa No:

Detaylı

BLG4146 - Sistem Analizi ve Tasarımı. Öğr. Grv. Aybike ŞİMŞEK

BLG4146 - Sistem Analizi ve Tasarımı. Öğr. Grv. Aybike ŞİMŞEK BLG4146 - Sistem Analizi ve Tasarımı Öğr. Grv. Aybike ŞİMŞEK Tasarım Evresi Analiz evresinde sorulan NE sorusuyla elde edilen bilgilerin NASIL yapılacağı, NASIL gerçekleştirileceğinin ortaya konulduğu

Detaylı

Yazılım Süreç yiletirmede Baarı Faktörleri

Yazılım Süreç yiletirmede Baarı Faktörleri Yazılım Süreç yiletirmede Baarı Faktörleri Seçkin TUNALILAR Doç. Dr. Onur DEMRÖRS ASELSAN A., Mikroelektronik, Güdüm ve Elektro-Optik Grubu, Görüntü leme Müdürlüü, 6, Akyurt, Ankara Orta Dou Teknik Üniversitesi,

Detaylı

SİSTEM VE YAZILIM. o Bilgisayar sistemleri donanım, yazılım ve bunları işletmek üzere gerekli işlemlerden oluşur.

SİSTEM VE YAZILIM. o Bilgisayar sistemleri donanım, yazılım ve bunları işletmek üzere gerekli işlemlerden oluşur. SİSTEM VE YAZILIM o Bilgisayar sistemleri donanım, yazılım ve bunları işletmek üzere gerekli işlemlerden oluşur. o Yazılım, bilgisayar sistemlerinin bir bileşeni olarak ele alınmalıdır. o Yazılım yalnızca

Detaylı

1 $/ " {ww R : w {a, b} * } ## S asa, S bsb S e#(3 * 5 $(6 )# (2 #$,(- (25 #5

1 $/  {ww R : w {a, b} * } ## S asa, S bsb S e#(3 * 5 $(6 )# (2 #$,(- (25 #5 !"#$ %& '()*' ' +,./0% 1 $/02 2 3 " {ww R : w {a, b} * } ## #4 S asa, S bsb S e#(3 5 2'5" * 5 $(6 )# (2 #$ 5#77 #" ' #" (25 #5 #" 8)5*# 73'" 5#$#$257" 379()379" :))##2)7 5)32) #5 6*" :5)$#$2#5" ;! Pushdown

Detaylı

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 209-222 209 SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Erturul USTA Ahi Evran Üniversitesi,

Detaylı

KONTROL SSTEMLER LABORATUARI

KONTROL SSTEMLER LABORATUARI YILDIZ TEKNK ÜNVERSTES ELEKTRK-ELEKTRONK FAKÜLTES KONTROL ve OTOMASYON MÜHENDSL BÖLÜMÜ KONTROL SSTEMLER LABORATUARI Doç.Dr. Haluk GÖRGÜN Ar.Gör. brahim ALIKAN Ar.Gör. Yavuz EREN STANBUL - 2010-1 - DiGiAC

Detaylı

ERP MPLEMENTASYONU PROJELERNDE DENETM SÜRECNN ÖNEM ve KARILAILAN RSKLER. Uur Kaan DNÇSOY

ERP MPLEMENTASYONU PROJELERNDE DENETM SÜRECNN ÖNEM ve KARILAILAN RSKLER. Uur Kaan DNÇSOY Giri ERP MPLEMENTASYONU PROJELERNDE DENETM SÜRECNN ÖNEM ve KARILAILAN RSKLER Uur Kaan DNÇSOY ERP (Enterprise Resource Planning - Kurumsal Kaynak Planlaması), bilgi sistemleri profesyonelleri tarafından

Detaylı

Avrupa Konseyi Proje No EC/1062

Avrupa Konseyi Proje No EC/1062 Avrupa Konseyi Proje No EC/1062!"#$ Projenin Adı Proje Alanı Türkiye de Yolsuzluun Önlenmesi çin Etik (TYEC) Türkiye Projenin Balangıç Tarihi 30 Kasım 2007 Finansman Avrupa Komisyonu (%90) ve Avrupa Konseyi

Detaylı

! " # $ % & '( ) *' ' +, $ $ - $ (. $- $ ( / $ % / $ 0 -( 1( $ (2- -(

!  # $ % & '( ) *' ' +, $ $ - $ (. $- $ ( / $ % / $ 0 -( 1( $ (2- -( !"#$ %& '()*' ' +. $-$( /$% /$0 -(1($(2--( 3 #*'- # 4(5 (6" #7##0 7 $$(5 (6",7 - #, $$ -$(2,-0 # # *'6' (6" 6(50 #" #06 $8# 0 #0 7" 976 0#$ 6 $$" 76 $:;)8) (6",-07#$87 07" $8#< 6 $ < 6))70" ,-$#',-$#'

Detaylı

e-cmm : e-kurum Olgunluk Modeli

e-cmm : e-kurum Olgunluk Modeli e-cmm : e-kurum Olgunluk Modeli Dr. Ali ARFOLU 1 Merve Hande GÜR 2 1,2 Biliim Sistemleri, Enformatik Enstitüsü ODTÜ, 06530, Ankara 1 e-posta: sas@ii.metu.edu.tr 2 e-posta: mervehan@yahoo.com Özet Yetenek

Detaylı

Model Güdümlü Geliştirme ile Gömülü Kaynakların Yönetimi

Model Güdümlü Geliştirme ile Gömülü Kaynakların Yönetimi Model Güdümlü Geliştirme ile Gömülü Kaynakların Yönetimi Can Öz EGE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ A.B.D. 1 İçerik Kaynak Yönetimi Problemi Kaynak Yönetimi Modellemesinin

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010 YAPILANDIRMACI ÖRENME SÜRECNDE KAVRAMLAR VE ÖNEM: KAVRAMLARIN PEDAGOJK AÇIDAN NCELENMES

Detaylı

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM Dr. Ayhan HELVACI *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

IP Aları Üzerinden Telefon Hizmetlerinde Gecikme Latency

IP Aları Üzerinden Telefon Hizmetlerinde Gecikme Latency IP Aları Üzerinden Telefon Hizmetlerinde Gecikme Latency IP aları üzerinden telefon hizmetlerinin yaygınlaması ile, kurulan sistemlerdeki gecikmenin sebeplerinin ve etkilerinin anlaılması önem kazanmaktadır.

Detaylı

Pozisyon Kontrol Sistemi Üzerine Karakteristik Yapı Çalı ması: STANBUL - 2010

Pozisyon Kontrol Sistemi Üzerine Karakteristik Yapı Çalı ması: STANBUL - 2010 Pozisyon Kontrol Sistemi Üzerine Karakteristik Yapı Çalıması: Set Üzerinde Kullanılacak Ekipman: 1 Motor sürücü ve çıkı potansiyometresi, 1 Ayarlama amplifikatörü, 1 Türevsel amplifikatör, 1 Toplama amplifikatörü,

Detaylı

BM208- Nesneye Dayalı Analiz ve Tasarım. Sunum 7

BM208- Nesneye Dayalı Analiz ve Tasarım. Sunum 7 BM208- Nesneye Dayalı Analiz ve Tasarım Sunum 7 Component(Bileşen) Diyagramları Sistemin fiziksel yapısını modellemede kullanılır. Bu fiziksel yapıdan kasıt gömülü kontroller, portlar, arayüzlerin yanı

Detaylı

END3061 SİSTEM ANALİZİ VE MÜHENDİSLİĞİ

END3061 SİSTEM ANALİZİ VE MÜHENDİSLİĞİ END3061 SİSTEM STEM ANALİZİ VE MÜHENDİSLİĞİ BİLİŞİM M SİSTEMLERS STEMLERİ GİRİŞİŞ Bir sistem analizcisinin ana misyonu, kullanıcıların fiziksel gereksinimlerini açımlamak ve bunları yazılıma dönüştürmektir.

Detaylı

Yazılım Gereksinimleri Mühendisliği (SE 221) Ders Detayları

Yazılım Gereksinimleri Mühendisliği (SE 221) Ders Detayları Yazılım Gereksinimleri Mühendisliği (SE 221) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Kodu Saati Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Yazılım Gereksinimleri Mühendisliği SE 221 Güz 3 0 0 3 5.5 Ön

Detaylı

YAZILIM MİMARİLERİ DERSİ BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI

YAZILIM MİMARİLERİ DERSİ BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI YAZILIM MİMARİLERİ DERSİ BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI Yazılım Nedir? Yazılım, 1. Komutlar : yürütüldüğü zaman istenen fonksiyon ve performansı sağlar, 2. Veri Yapıları : programa verileri yeteri kadar işlemek

Detaylı

#$% &'#(# Konular. Direct File Organization. Progressive Overflow Buckets Linear Quotient Brent s Method Binary Tree

#$% &'#(# Konular. Direct File Organization. Progressive Overflow Buckets Linear Quotient Brent s Method Binary Tree !" #$% &'#(# Konular Progressive Overflow Buckets Linear Quotient Brent s Method Progressive overflow Coalesced hashing temel dezavantajı linkler için ek yer gerektirmesidir Progressive overflow (linear

Detaylı

ARGUS Plus Version 1.0.1 ERP Sistemi

ARGUS Plus Version 1.0.1 ERP Sistemi ARGUS Plus Version 1.0.1 ERP Sistemi ERP'ye Bakış ve ARGUS Plus Zaman içinde firmalar geliştikçe, iş yapış şekilleri değişmekte ve ihtiyaçları artmaktadır. Bir çok gelişen firma, gerçekleştirdikleri operasyonel

Detaylı

Kurumsal Risk Yönetimi

Kurumsal Risk Yönetimi Kurumsal Risk Yönetimi TÜSAD Risk ve Deer Yönetimi Çalıma Grubu Aralık 2006 çindekiler çindekiler... 1 Yönetici Özeti... 5 Giri... 9 1. Risk ve Risk Yönetimi... 10 1.1 Risk... 10 1.2 Risk Yönetimi Kavramı...

Detaylı

LEM KURALLARI BLDRM FORMU. Önemli Açıklama

LEM KURALLARI BLDRM FORMU. Önemli Açıklama LEM KURALLARI BLDRM FORMU Önemli Açıklama Sermaye piyasasında gerçekletireceiniz hisse senedi ilemleri sonucunda kâr edebileceiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, ilem yapmaya karar vermeden

Detaylı

Yazılım Gelitirmede Model Dönüümü ve Model Dönüüm Dilleri

Yazılım Gelitirmede Model Dönüümü ve Model Dönüüm Dilleri Yazılım Gelitirmede Model Dönüümü ve Model Dönüüm Dilleri Arda GÖKNL 1 N. Yasemin TOPALOLU 2 1,2 Ege Üniversitesi, Bilgisayar Mühendislii Bölümü, 35100, Bornova-zmir 1 e-posta: arda.goknil@ege.edu.tr 2

Detaylı

YZM 2108 Yazılım Mimarisi ve Tasarımı

YZM 2108 Yazılım Mimarisi ve Tasarımı YZM 2108 Yazılım Mimarisi ve Tasarımı Yrd. Doç. Dr. Deniz KILINÇ Celal Bayar Üniversitesi Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği 1 BÖLÜM - 3 Tasarım Prensipleri Bu bölümde; Tasarım

Detaylı

Yazılım Mühendislii Dersi çin Proje Aırlıklı ve Problem Çözmeye Dayanan Yeni Bir Yaklaım

Yazılım Mühendislii Dersi çin Proje Aırlıklı ve Problem Çözmeye Dayanan Yeni Bir Yaklaım Yazılım Mühendislii Dersi çin Proje Aırlıklı ve Problem Çözmeye Dayanan Yeni Bir Yaklaım Iık AYBAY Bilgisayar Mühendislii Bölümü Dou Akdeniz Üniversitesi Gazimagosa KKTC e-posta : isik.aybay@emu.edu.tr

Detaylı

Yazılım Yapılandırma Teknikleri: Temizer Sistemi

Yazılım Yapılandırma Teknikleri: Temizer Sistemi Yazılım Yapılandırma Teknikleri: Temizer Sistemi Selim TEMZER Massachusetts Institute of Technology Department of Electrical Engineering and Computer Science Artificial Intelligence Laboratory Cambridge,

Detaylı

PORTER MODEL: ULUSLARARASI REKABET ÖZLEM ÖZ ODTÜ LETME BÖLÜMÜ

PORTER MODEL: ULUSLARARASI REKABET ÖZLEM ÖZ ODTÜ LETME BÖLÜMÜ : ULUSLARARASI REKABET ÖZLEM ÖZ ODTÜ LETME BÖLÜMÜ Genel Çerçeve Makroekonomik, Politik ve veyasal Çevre Rekabet Edebilirliliin Mikroekonomik Temelleri irket irket Stratejisi Stratejisi Mikroekonomik Mikroekonomik

Detaylı

1. Satı ve Daıtım lemleri " # $ "!!

1. Satı ve Daıtım lemleri  # $ !! 1. Satı ve Daıtım lemleri " " " " " %& % ' (& " & ' ( Stok kartı ilemlerine girmeden pratik bir ekilde ilem ) " & * + (& ", ) (& Satı Fatura ilemlerinde bu alan tıklayarak veya F 2 - " '"(& ". / 0 " &

Detaylı

KATILIMCI YEREL YÖNET M ANLAYI INDA. H.Burçin HENDEN. Özet. Uluslararası nsan Bilimleri Dergisi ISSN: 1303-5134

KATILIMCI YEREL YÖNET M ANLAYI INDA. H.Burçin HENDEN. Özet. Uluslararası nsan Bilimleri Dergisi ISSN: 1303-5134 Uluslararası nsan Bilimleri Dergisi ISSN: 1303-5134 www.insanbilimleri.com 02.01.2005 KATILIMCI YEREL YÖNETM ANLAYIINDA E-BELEDYECLN YER VE ÖNEM H.Burçin HENDEN Özet 21. yüzyılın yönetim felsefesi Verimlilik,

Detaylı

MKRODALGA, UV VE HOT PLATE LE BOZUNDURULMU SRKE ÖRNEKLERNDE KADMYUM, KURUN VE BAKIR ÇERNN POTANSYOMETRK SIYIRMA ANALZ LE NCELENMES

MKRODALGA, UV VE HOT PLATE LE BOZUNDURULMU SRKE ÖRNEKLERNDE KADMYUM, KURUN VE BAKIR ÇERNN POTANSYOMETRK SIYIRMA ANALZ LE NCELENMES T.C. EGE ÜNVERSTES FEN FAKÜLTES KMYA BÖLÜMÜ MKRODALGA, UV VE HOT PLATE LE BOZUNDURULMU SRKE ÖRNEKLERNDE KADMYUM, KURUN VE BAKIR ÇERNN POTANSYOMETRK SIYIRMA ANALZ LE NCELENMES Danıman: Doç. Dr. H. smet

Detaylı

1 letme Dönü ümü ve Planlamas Hizmetleri

1 letme Dönü ümü ve Planlamas Hizmetleri Hizmet Tan letme Dönüümü ve s Hizmetleri SAP letme Dönüümü ve s Hizmetleri, rekabet avantaj salamak üzere Lisans Alan inovasyonunu ve dönüümünü kolaylarmay amaçlayan danmanlk ve örnekleme hizmetleri sunar.

Detaylı

Bilişim Sistemleri. Modelleme, Analiz ve Tasarım. Yrd. Doç. Dr. Alper GÖKSU

Bilişim Sistemleri. Modelleme, Analiz ve Tasarım. Yrd. Doç. Dr. Alper GÖKSU Bilişim Sistemleri Modelleme, Analiz ve Tasarım Yrd. Doç. Dr. Alper GÖKSU Ders Akışı Hafta 5. İhtiyaç Analizi ve Modelleme II Haftanın Amacı Bilişim sistemleri ihtiyaç analizinin modeli oluşturulmasında,

Detaylı

Nesne Tabanlı Programlama (COMPE 225) Ders Detayları

Nesne Tabanlı Programlama (COMPE 225) Ders Detayları Nesne Tabanlı Programlama (COMPE 225) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Nesne Tabanlı Programlama COMPE 225 Güz 3 2 0 4 5.5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

,$( -./(,$( 0$0$ 1 2 134(,$(

,$( -./(,$( 0$0$ 1 2 134(,$( !"#$ %& '()*' ' + -./( 0$0$ 1 2 134( 5(/ 4 2 " $#56L = {a n b n c n : n 0}222 #.(.)", #22(# 7# 2", #6,489: 7", #24$62.. ' # #2(; 7 #", #2, #2.24$;7" $.7 2# < #44 )" -2 # 22)#( #4# 7 #7= 8"- 2 " >"",.'#

Detaylı

Bilgi lem Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii

Bilgi lem Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii Bilgi lem Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii Amaç Madde 1. Bu Yönetmeliin amacı; Bilgi lem Müdürlüünün tekilat yapısını, hukukî statüsünü, görev, çalıma usul ve esaslarını belirleyerek, hizmetlerin daha

Detaylı

BYS. T.C. Ulatırma Bakanlıı Biliim Belge Yönetim Sistemi Çözümü

BYS. T.C. Ulatırma Bakanlıı Biliim Belge Yönetim Sistemi Çözümü BYS T.C. Ulatırma Bakanlıı Biliim Belge Yönetim Sistemi Çözümü Sunu Planı E-Ulatırma Projesinin Amacı, Konusu biliimbys nin Projedeki Yeri biliimbys nin Kapsamı biliimbys Nasıl Çalııyor? Saladıı Yararlar

Detaylı

Etik lkeler. Genel lkelere likin Esaslar

Etik lkeler. Genel lkelere likin Esaslar Etik lkeler Genel lkelere likin Esaslar Genel lkeler Sermaye piyasası faaliyetlerinin, toplumsal ve ekonomik yararın artırılması, aracılık mesleinin saygınlıının korunması ve gelitirilmesi, dier aracı

Detaylı

Bilgi Notu ARA TIRMA VE TASN F GRUBU 30.05.2002. " ç Kontrol: Kamusal Hesapverme Sorumlulu u çin Bir Yapı Olu turulması" Hk.

Bilgi Notu ARA TIRMA VE TASN F GRUBU 30.05.2002.  ç Kontrol: Kamusal Hesapverme Sorumlulu u çin Bir Yapı Olu turulması Hk. Bilgi Notu ARATIRMA VE TASNF GRUBU 30.05.2002 "ç Kontrol: Kamusal Hesapverme Sorumluluu çin Bir Yapı Oluturulması" Hk. ç Kontrol: Kamusal Hesapverme Sorumluluu çin Bir Yapı Oluturulması Kamu Kurumlarındaki

Detaylı

Denetimde Kalite Yönetimi/Güvencesi/Kontrolu

Denetimde Kalite Yönetimi/Güvencesi/Kontrolu Aratırma/nceleme/Çeviri Dizisi Denetimde Kalite Yönetimi/Güvencesi/Kontrolu Aratırma hsan Gören (Kom. Bakanı) Nevin Atakan (Kom. Üyesi) eref Efe (Kom. Üyesi) M.Hakan Özbaran (Kom. Üyesi) Eylül 2003 Denetimde

Detaylı

1.Yazılım Geliştirme Metotları 1

1.Yazılım Geliştirme Metotları 1 1.Yazılım Geliştirme Metotları 1 1.1 Klasik Çevrim(Waterfall) 1.2 V Modeli 1.3 Prototipleme/Örnekleme 1.4 Spiral Model 1.5 Evrimsel Geliştirme 1.6 Evrimsel Prototipleme 1.7 Artımlı Geliştirme 1.8 Araştırmaya

Detaylı

Daıtık Kalite Güvencesi

Daıtık Kalite Güvencesi Daıtık Kalite Güvencesi Cemal YILMAZ 1 Adam PORTER 4 1, 4 Bilgisayar Bilimleri Bölümü, Maryland Üniversitesi, College Park 1 cyilmaz@cs.umd.edu 4 aporter@cs.umd.edu Çaatay ÇATAL 2 2 TÜBTAK, Marmara Ara.

Detaylı

OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN KISA SÜREL BR E TM PROGRAMININ NCELENMES

OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN KISA SÜREL BR E TM PROGRAMININ NCELENMES Bu aratırma 005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz LENOVO IDEACENTRE B520 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3940037

Kullanım kılavuzunuz LENOVO IDEACENTRE B520 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3940037 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

ngiltere Sayı tayı Finansal Denetim Alan Elkitabı Modülü - ç Kontrollar-

ngiltere Sayı tayı Finansal Denetim Alan Elkitabı Modülü - ç Kontrollar- Aratırma/nceleme/Çeviri Dizisi ngiltere Sayıtayı Finansal Denetim Alan Elkitabı Modülü -- Çeviri Sacit Yörüker Uzman Denetçi 5. Grup Mart 2004 ngiltere Sayıtayı Finansal Denetim Alan Elkitabı Modülü --

Detaylı

İşsizlik Sigortası Sisteminin Bileşen Yönelimli Modellemesi

İşsizlik Sigortası Sisteminin Bileşen Yönelimli Modellemesi İşsizlik Sigortası Sisteminin Bileşen Yönelimli Modellemesi Hüseyin Cahit Ekiz 1, Ali Hikmet Doğru 2, Halit Oğuztüzün 3 1,2,3 Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Orta Doğu Teknik Üniversitesi 06531 Ankara 1

Detaylı

Bu model ile çalımayı öngören kuruluların (servis ve içerik salayıcılar),.nic.tr sistemi ile uyumlu, XML tabanlı yazılım gelitirmeleri gerekmektedir.

Bu model ile çalımayı öngören kuruluların (servis ve içerik salayıcılar),.nic.tr sistemi ile uyumlu, XML tabanlı yazılım gelitirmeleri gerekmektedir. .tr alan adlarını tescili, 1991 yılından itibaren, Türkiye'yi ilk olarak nternet'e balayan Üniversitemiz bünyesinde devam etmektedir. Bu kapsamda, bugün itibarı ile, toplam yaklaık 70,000 adet.tr uzantılı

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA

Detaylı

Dr. Hidayet Takçı. Veri Madencilii Dersi GYTE Dr. Hidayet Takçı 10/05/2008 1

Dr. Hidayet Takçı. Veri Madencilii Dersi GYTE Dr. Hidayet Takçı 10/05/2008 1 Dr. Hidayet Takçı Veri Madencilii Dersi GYTE Dr. Hidayet Takçı 10/05/2008 1 Sayısal veya mantıksal her türlü deer bir veridir. Öznitelik Bir nesneye ait özellik veya onun bir karakteristiidir Örnek: bir

Detaylı

II. Ara tırmanın Amacı III. Ara tırmanın Önemi

II. Ara tırmanın Amacı III. Ara tırmanın Önemi Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ETKL OKUL-ÇEVRE LKSNDE ALENN KATKISINA

Detaylı

Enterprise Architecture(EA) KURUMSAL MİMARİ

Enterprise Architecture(EA) KURUMSAL MİMARİ MGA nternational nterprise Architecture(A) KUUMSAL MİMAİ Dr. Selami ASLAN emmuz 2010 Örnek Bir Kurumsal Mimari Proje Planı 1 MGA nternational Öngörülen Proje Planı Çıktılar Görevler Kapsam Dokümanı İ L

Detaylı

Geleneksel Yazılım Mühendisliğinden Alana Özel Yazılım Mühendisliğine Doğru

Geleneksel Yazılım Mühendisliğinden Alana Özel Yazılım Mühendisliğine Doğru Geleneksel Yazılım Mühendisliğinden Alana Özel Yazılım Mühendisliğine Doğru DR. ÇAĞATAY ÇATAL TÜBİTAK-UEKAE Bilişim Teknolojileri Enstitüsü cagatay.catal@bte.mam.gov.tr www.cagataycatal.com İçerik 1. Giriş

Detaylı

Yazılım Mimari Tasarımından Yazılım Geliştirme Çatısının Üretilmesinde Model Güdümlü Bir Yaklaşım

Yazılım Mimari Tasarımından Yazılım Geliştirme Çatısının Üretilmesinde Model Güdümlü Bir Yaklaşım Yazılım Mimari Tasarımından Yazılım Geliştirme Çatısının Üretilmesinde Model Güdümlü Bir Yaklaşım İbrahim Onuralp Yiğit 1, Nafiye Kübra Turhan 2, Ahmet Erdinç Yılmaz 3, Bülent Durak 4 1,2,3,4 ASELSAN A.Ş.

Detaylı