ÇOK DURUMLU AĞIRLIKLANDIRILMIŞ BİLEŞENLİ SİSTEMLERİN DİNAMİK GÜVENİLİRLİK ANALİZİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇOK DURUMLU AĞIRLIKLANDIRILMIŞ BİLEŞENLİ SİSTEMLERİN DİNAMİK GÜVENİLİRLİK ANALİZİ"

Transkript

1 T.C. KARA HARP OKULU SAVUNMA BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HAREKÂT ARAŞTIRMASI ANA BİLİM DALI ÇOK DURUMLU AĞIRLIKLANDIRILMIŞ BİLEŞENLİ SİSTEMLERİN DİNAMİK GÜVENİLİRLİK ANALİZİ DOKTORA TEZİ Hazırlayan Al Rıza BOZBULUT Tez Danışmanı Prof.Dr. Serkan ERYILMAZ ANKARA 2015

2

3 TEZİN TARİHİ : TEZ TANITIM FORMU TEZİN TİPİ : Doktora Tez TEZİN BAŞLIĞI Dnamk Güvenlrlk Analz : Çok Durumlu Ağırlıklandırılmış Bleşenl Sstemlern TEZİN YAPILDIĞI BİRİM : Kara Harp Okulu Savunma Blmler Ensttüsü Harekat Araştırması Ana Blm Dalı SPONSOR KURULUŞ : - DAĞITIM LİSTESİ : Kara Harp Okulu Savunma Blmler Ensttüsü Tez Hazırlama, Onay, Dağıtım ve Muhafaza Esasları Kılavuzunda Belrtlen Yerlere TEZİN ÖZETİ : Yapılan çalışmada, sırasıyla, k durumlu ve çok durumlu ağırlıklandırılmış bleşenl n den k lı: G sstem yapıları ele alınmıştır. Belrtlen yapılar çn, ynelemel ve evrensel üreten fonksyonu yaklaşımlarına dayanan statk analzlern blgsayar üzerndek performansları karşılaştırılmıştır. İk durumlu yapılar çn ve çok durumlu yapılar çn gelştrlen Monte Carlo benzetm tabanlı dnamk güvenlrlk analz algortmaları açıklanmıştır. Çok durumlu sstem yapısı çn, Markov sürec tabanlı güvenlrlk analz çıkarımları gerçekleştrlerek, elde edlen analtk sonuçlar sunulmuştur. ANAHTAR KELİMELER : İk Durumlu Ağırlıklandırılmış Bleşenl n den k lı:g Sstem, Çok Durumlu Ağırlıklandırılmış Bleşenl n den k lı:g Sstem, Monte Carlo Benzetm, Yaşam Fonksyonu, Evrensel Üreten Fonksyon, Markov Sürec, Güvenlrlk Analz SAYFA SAYISI : 102 GİZLİLİK DERECESİ : Tasnf Dışı

4 T.C. KARA HARP OKULU SAVUNMA BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HAREKÂT ARAŞTIRMASI ANA BİLİM DALI ÇOK DURUMLU AĞIRLIKLANDIRILMIŞ BİLEŞENLİ SİSTEMLERİN DİNAMİK GÜVENİLİRLİK ANALİZİ DOKTORA TEZİ Hazırlayan Al Rıza BOZBULUT Tez Danışmanı Prof.Dr. Serkan ERYILMAZ ANKARA

5 KARA HARP OKULU SAVUNMA BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ'NE Al Rıza Bozbulut un Çok Durumlu Ağırlıklandırılmış Bleşenl Sstemlern Dnamk Güvenlrlk Analz konulu tez çalışması, jürmz tarafından HAREKÂT ARAŞTIRMASI Anablm Dalında DOKTORA TEZİ olarak kabul edlmştr. Başkan Prof.Dr. Tahr HANALİOĞLU Üye Prof.Dr. Serkan ERYILMAZ (Danışman) Üye Doç.Dr. Mehmet YILMAZ Üye Doç.Dr. Fath TANK Üye Yrd.Doç.Dr. Altan TUNÇEL ONAY Yukarıdak mzaların, adı geçen öğretm üyelerne at olduğunu onaylarım.... / / 2015 Önder Haluk TEKBAŞ Prof.Dr. Ensttü Müdürü

6 TEŞEKKÜR Akademk çalışmalara ve araştırmaya olan steğm pekştren, her zaman gösterdğ dern anlayış ve lgyle ben güvenlrlk mühendslğ alanında çalışmaya motve eden, en çten ve dern şeklde saygı duyduğum tez danışmanım Sayın Prof. Dr. Serkan ERYILMAZ a tüm çtenlğmle müteşekkr olduğumu belrtmek sterm. Tez çalışmam esnasında, gösterdkler anlayış ve çalışmama olan öneml katkılarından dolayı Sayın Prof. Dr. Tahr HANALİOĞLU na ve Sayın Doç.Dr. Mehmet YILMAZ a ayrıca teşekkür etmek sterm. Ders ve tez aşamalarında lg, alaka ve yardımlarını esrgemeyen Harekat Araştırması A.B.D. başkanları Sayın Dr.P.Alb. Erkan KÖSE ve Sayın Yrd.Doç.Dr.Müh.Yb. Özkan Bal nezdnde tüm Kara Harp Okulu Savunma Blmler Ensttüsü personelne teşekkürü br borç blyorum. Yürüttüğüm çalışmalar esnasında, blg ve hoşgörüleryle bana her zaman yardımcı olan başta Sayın Dr.J.Yb. Yunus Emre KARAMANOĞLU olmak üzere tüm 2010 senes grşl Harekat Araştırması doktora müdavmlerne karşı hssettğm dern saygı ve sevgy mutlaka belrtmek sterm. Çalışmalarımın yoğun olduğu dönemlerde, yeternce vakt ayıramadığım sevgl eşm Rukye BOZBULUT a ve kızım Ayşe Zübeyde BOZBULUT a bana karşı gösterdkler sabır ve sevg dolu yaklaşım çn en çten hslermle mnnettarım. Tüm hayatım boyunca örnek aldığım, en zor zamanlarımda ben yalnız bırakmayan canım annem Zübeyde BOZBULUT a ve babam Hüseyn BOZBULUT a karşı hssettğm sonsuz şükranı belrtmelym. Varlığıyla her zaman ben mutlu eden, kardeşm Utku Burak BOZBULUT a da ayrıca teşekkür ederm. Görev yaptığım TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN de benden dostluklarını esrgemeyen başta Sayın Dr. Zya Gürkan FİGEN olmak üzere tüm mesa arkadaşlarıma teşekkürlerm sunmak sterm.

7 T.C. KARA HARP OKULU SAVUNMA BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HAREKÂT ARAŞTIRMASI ANA BİLİM DALI ANKARA 2015 ÇOK DURUMLU AĞIRLIKLANDIRILMIŞ BİLEŞENLİ SİSTEMLERİN DİNAMİK GÜVENİLİRLİK ANALİZİ DOKTORA TEZİ Al Rıza BOZBULUT ÖZET Yapılan bu çalışmada, ağırlıklandırılmış bleşen yapısına sahp n den k lı: G (weghted k-out-of-n:g ) sstemler üzernde odaklanılmıştır. Çalışmanın lk aşamasında, k durumlu ağırlıklandırılmış bleşenl n den k lı: G sstem model ele alınmıştır: Zamana bağlı olmayan (statk) ve zamana bağlı (dnamk) güvenlrlk değerlendrmeler belrtlen model üzernde yapılmıştır. Ynelemel (recursve) ve evrensel üreten fonksyonu (unversal generatng functon, UGF) yaklaşımları statk analzlerde uygulanmıştır. Belrtlen sstem model çn, Monte Carlo benzetm tabanlı dnamk güvenlrlk analz algortması üzernde durulmuştur. İk durumlu sstemler de kapsayan çok durumlu sstem (multstate system) model knc aşamada ncelenmştr. İk durumlu modeln analznde kullanılan statk yaklaşımlar belrtlen sstem modelnn güvenlrlk analznde ele alınmıştır. Yapılan çalışmanın odaklandığı konu olan çok durumlu sstem model çn gelştrlen dnamk güvenlrlk analz algortması bu aşamada detaylı br şeklde açıklanmıştır. Açıklanan nümerk hesaplamalara dayanan teknklern harcnde, çok

8 durumlu sstem model çn Markov süreçlerne dayanan analtk yaklaşımın uygulaması yapılarak, sonuçları sunulmuştur. Her k sstem model çn statk ve dnamk güvenlrlk analz yaklaşımları MATLAB ortamında uygulamaya geçrlmştr. MATLAB da elde edlen çıktılar ışığında ele alınan yaklaşımların ve ortaya konulan algortmaların performans kıyaslamaları yapılmıştır. Böylelkle, aktarılan güvenlrlk analz yaklaşımlarının pratk olarak uygulanablrlğ de bu çalışmada sorgulanmıştır. Yapılan bu çalışmada, fade edlen sstem modeller çn gelştrlen güvenlrlk analz teknklernn, pratk ve teork yönleryle ncelenmes amaçlanmıştır. Anahtar Kelmeler : İk Durumlu Ağırlıklandırılmış Bleşenl n den k lı:g Sstem, Çok Durumlu Ağırlıklandırılmış Bleşenl n den k lı:g Sstem, Monte Carlo Benzetm, Yaşam Fonksyonu, Evrensel Üreten Fonksyon, Markov Sürec, Güvenlrlk Analz Tez Yönetcs : Prof. Dr. Serkan ERYILMAZ Sayfa Sayısı : 102

9 T.C. TURKISH MILITARY ACADEMY DEFENSE SCIENCE INSTITUTE DEPARTMENT OF OPERATIONS RESEARCH ANKARA 2015 DYNAMIC RELIABILITY ANALYSIS OF MULTI-STATE SYSTEMS WITH WEIGHTED COMPONENTS Ph.D. THESIS Al Rıza BOZBULUT ABSTRACT Ths study s concerned wth weghted k-out-of-n: G systems. In the frst part of the study, bnary weghted k-out-of-n:g system model s consdered: Tme ndependent (statc) and tme dependent (dynamc) relablty evaluatons are performed on the correspondng model. Recursve and unversal generatng functon based technques are used n statc analyses. A dynamc smulaton algorthm whch s based on Monte Carlo smulaton technque s also used n ths part of the study. Mult-state system model whch also covers the bnary system model s dscussed n the second part of ths study. The technques whch are used n statc analyss of bnary system model are appled on the relablty analyss of the stated model. The dynamc relablty analyss algorthm whch s the man focus of ths study s developed and appled n ths part. Except of the explaned numercal technques, an analytcal approach whch s based on Markov processes s appled on dynamc analyss of mult-state model and ts results are presented. v

10 MATLAB mplementatons of statc and dynamc relablty analyss technques are coded for both system models. Accordng to the results of MATLAB mplementatons, performance comparsons of the mentoned technques and algorthms are accomplshed. By ths way, feasblty of the practcal applcaton of the stated technques s also examned. Therefore, practcal and theoretcal aspects of the relablty analyss technques for the stated system models are amed to be dscussed n ths fnalzed study. Keywords : Bnary weghted k-out-of-n: G system, Mult-state weghted k-out-of-n: G system, Monte Carlo Smulaton, Survval Functon, Unversal Generatng Functon, Markov Process, Relablty Analyss Advsor : Prof. Dr. Serkan ERYILMAZ Number of Pages : 102 v

11 İÇİNDEKİLER TEŞEKKÜR... I ÖZET... II ABSTRACT... IV İÇİNDEKİLER... VI TABLOLAR LİSTESİ... X ŞEKİLLER LİSTESİ... XII KISALTMALAR LİSTESİ... XIV BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ 1. SİSTEM OLGUSU SİSTEM GÜVENİLİRLİĞİ SİSTEMLERİN GÜVENİLİRLİK AÇISINDAN SINIFLANDIRILMASI.. 17 a. Sstem Yapısına Göre Sınıflandırma b. Bleşenlern Brbryle Olan İlşksne Göre Sınıflandırma c. Bleşenlern Benzerlğne/Özdeşlğne Göre Sınıflandırma d. Sstemn/Bleşenlern Performans Sevyesne/Durumuna Bağlı Olarak Sınıflandırma ÇOK DURUMLU SİSTEMLER a. Örnek Sstemler b. Temel Kavramlar (1) Genel MSS Model (2) MSS Özellkler v

12 (3) Performans Ölçütler İKİNCİ BÖLÜM İKİ DURUMLU AĞIRLIKLANDIRILMIŞ BİLEŞENLİ SİSTEMLER 1. MODELLER a. İk Durumlu n den k lı: G Sstem Model (Temel Model) b. İk Durumlu Ağırlıklandırılmış Bleşenl n den k lı: G Sstem Model (Ağırlıklandırılmış Model) GÜVENİLİRLİK DEĞERLENDİRMESİ a. Ynelemel Yöntem (1) Algortma (2) Ynelemel Algortma Uygulaması b. Evrensel Üreten Fonksyonu Yöntem (1) Yöntemn Temeller (2) UGF Uygulaması c. Performans Karşılaştırması DİNAMİK GÜVENİLİRLİK ANALİZİ a. Problemn Matematksel Gösterm b. Smülasyon Algortması v

13 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ÇOK DURUMLU AĞIRLIKLANDIRILMIŞ BİLEŞENLİ n den k lı SİSTEM 1. MODEL VE VARSAYIMLAR a. Çok Durumlu Ağırlıklandırılmış Bleşenl n den k lı: G Sstem Model (Statk Model) b. Dnamk Sstem Model ve Varsayımlar DİNAMİK GÜVENİLİRLİK ANALİZİ a. Evrensel Üreten Fonksyonu Yöntem (1) Yöntemn Temeller (2) UGF Tabanlı Nümerk Yaşam Fonksyonu Hesaplamaları. 64 b. Smülasyon Algortması (1) Algortmanın Temeller (2) Algortmanın Uygulaması c. Performans Karşılaştırması MARKOV SÜRECİNE DAYALI UYGULAMA a. Markov Sürec Tabanlı Analtk Güvenlrlk Analz b. Analtk ve Sayısal Hesaplama Yöntemlernn Çıktıları (1) Yaşam Fonksyonu Değerlernn Karşılaştırılması (2) Ortalama Yaşam Süres Değerlernn Karşılaştırılması v

14 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM SONUÇ 1. SONUÇLAR GELECEĞE YÖNELİK ÇALIŞMALAR KAYNAKÇA EKLER x

15 TABLO LİSTESİ Sayfa Tablo-1: Üç Durumlu Jeneratör Bleşennn Özellkler (Bllnton ve Allan, 1996: 31; Lsnansk vd., 2010: 2) Tablo-2: İk Durumlu Ağırlıklandırılmış Bleşenl n den k lı: G Sstemn Ynelemel Algortma le Güvenlrlğnn Belrlenmesnde Elde Edlen Zaman Ölçümler Tablo-3: İk Durumlu Ağırlıklandırılmış Bleşenl n den k lı: G Sstemn UGF Yöntem le Güvenlrlğnn Belrlenmesnde Elde Edlen Zaman Ölçümler Tablo-4: İk Durumlu Ağırlıklandırılmış Bleşenl 3 den k lı: G Sstemn, ω = ( 2,3,1), Yaşam Süresnn Sıra İstatstkler Cnsnden Denk İfadeler.. 49 Tablo-5: İk Durumlu Ağırlıklandırılmış Bleşenl 3 den k lı: G Sstemn, ω = ( 2,3,1), Analtk Yöntem ve Monte-Carlo Smülasyonu Aracılığıyla Hesaplanan MTTF Değerlernn Kıyaslanması Tablo-6: İk Durumlu Ağırlıklandırılmış Bleşenl 3 den 4 lü: G Sstemn, ω = ( 2,3,1), Farklı Monte-Carlo Yneleme Sayısı ve CDF Parametrelerne Bağlı Olarak Hesaplanan MTTF Değerlernn Kıyaslanması Tablo-7: Bleşenlere at Ağırlıkların Dağılımı, w, j Tablo-8: Sstem Yaşam Süresnn Farklı Eşk Değerlerne Göre Değşm Tablo-9: UGF Yöntem ve Smülasyon Algortmasının İşlemc Zamanı Karşılaştırması x

16 Tablo-10: Çok Durumlu Ağırlıklandırılmış 3 den k lı: G Ssteme at Bozulma Oranları Tablo-11: Çok Durumlu Ağırlıklandırılmış 3 den k lı: G Sstemde Farklı Eşk Değerler çn Analtk Yaklaşım ve Smülasyon Algortması le Belrlenen ET ( ( k )) değerler le Bağıl Hata Oranları x

17 ŞEKİLLER LİSTESİ Sayfa Şekl-1: Farklı Sstem Yapılarına At Güvenlrlk Blok Dyagramları Şekl-2: Çalışma Durumlarına Göre Stokastk Sstemlern Sınıflandırılması Şekl-3: Sahl Gözetleme Radar Sstem ve İlglendğ Sektörler (Ushakov, 1994: 165; Lsnansk vd., 2011: 7) Şekl-4: Ser Yapıdak Kömür Aktarma/İletm Alt Sstem (Lsnansk ve Levtn, 2003: 33; Lsnansk vd., 2011) Şekl-5: Çok Durumlu Ağırlıklandırılmış n den k lı:g Sstem Örneğ (Levtn, 2005: 79) Şekl-6: Göğüs Kanser çn MSS Model (Putter vd., 2007) Şekl-7: Üç Durumlu Hastalık-Ölüm Model (van den Hout ve Matthews, 2008; Lsnansk vd., 2010) Şekl-8: MSS Davranışının Stokastk Süreç Olarak Zamana Bağlı Değşm (Lsnansk ve Levtn, 2003: 26) Şekl-9: Ynelemel Algortma İşleyşnn Grafksel Gösterm Şekl-10: İk Durumlu Ağırlıklandırılmış Bleşenl 3 den 4 lü: G Sstem ve Sstem Bleşenlernn Zamana Bağlı Çalışma Performansı Grafğ Şekl-11: Çok Durumlu Ağırlıklandırılmış Bleşenl n den k lı: G Dnamk Sstem Model, Varsayımlar ve Bleşen Ağırlıkları Şekl-12: 1 nc Bleşenn Yaşam Süres Boyunca Performansının Değşm Şekl-13: 2 nc Bleşenn Yaşam Süres Boyunca Performansının Değşm x

18 Şekl-14: 3 ncü Bleşenn Yaşam Süres Boyunca Performansının Değşm Şekl-15: Çok Durumlu Ağırlıklandırılmış Bleşenl 3 den k lı: G Sstem ve Sstem Bleşenlernn Zamana Bağlı Çalışma Performansı Grafğ Şekl-16: Çok Durumlu Ağırlıklandırılmış Bleşenl 3 den k lı ( k = 9, k = 8 ve k = 7 ): G Sstemde Analtk Yaklaşım Aracılığıyla Hesaplanmış Yaşam Fonksyonunun Zamana Bağlı Değşm Şekl-17: Çok Durumlu Ağırlıklandırılmış Bleşenl 3 den k lı ( k = 9, k = 8 ve k = 7 ): G Sstem çn Analtk Yaklaşım ve Smülasyon Algortması Aracılığıyla Hesaplanmış Yaşam Fonksyonu Değerler Arasındak Bağıl Hata Mktarının Zamana Bağlı Değşm Şekl-18: Çok Durumlu Ağırlıklandırılmış Bleşenl 3 den k lı ( k = 9, k = 8 ve k = 7 ): G Sstem çn Analtk Yaklaşım ve UGF Yöntem Aracılığıyla Hesaplanmış Yaşam Fonksyonu Değerler Arasındak Bağıl Hata Mktarının Zamana Bağlı Değşm Şekl-19: Çok Durumlu Ağırlıklandırılmış Bleşenl 3 den k lı ( k = 6, k = 5 ve k = 4 ): G Sstemde Smülasyon Algortması Aracılığıyla Hesaplanmış Yaşam Fonksyonunun Zamana Bağlı Değşm x

19 KISALTMALAR LİSTESİ BDF (CDF) : Brkml Dağılım Fonksyonu (Cumulatve Dstrbuton Functon) EÇ (IE) : Ekleme-Çıkarma (Incluson-Excluson) b.ö.d. (..d.) : Bağımsız ve Özdeş Dağlımlı (Independent Identcally Dstrbuted) MÜF (MGF) : Moment Üreten Fonksyon (Moment-Generatng Functon ÇDS (MSS) : Çok Durumlu Sstem (Mult-State System) OYS (MTTF) : Ortalama Yaşam Süres (Mean Tme to Falure) BAGOS (MTBF) : Bozulmalar Arasında Geçen Ortalama Süre (Mean Tme Between Falures) OKF (PMF) : Olasılık Kütle Fonksyonu (Probablty Mass Functon) REB (RAM) : Rasgele Erşml Bellek (Random Access Memory) EÜF (UGF) : Evrensel Üreten Fonksyonu (Unversal Generatng Functon) xv

20 BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ 1. SİSTEM OLGUSU Sstem kavramı, farklı blmsel ve teknk araştırma alanlarının kapsamına gren konulara bağlı olarak farklı yapıları ve olguları tanımlamak amacıyla kullanılmaktadır. Bu nedenle bu kavram, söz konusu alanlarda geçerl olan standartlara göre brbrnden değşk fadelerle tanımlanablmektedr: Verlen br amacı yerne getrmek maksadıyla br araya getrlmş son ürünler veya buna mkan sağlayan ürünler sstem olarak tanımlanablr (ANSI/EIA Standartları, 1999). Br ürün çn, müşter htyaçlarının/operasyonel gereksnmlern karşılanması ve lgl ürünün yaşam döngüsünün desteklenmes amacıyla brbryle lntl bleşenlern/elemanların ve süreçlern bell br küme/düzenleme çnde br araya getrlmesdr (IEEE Standartları, 1998). Brbryle etkleşm çnde olan bleşenlern/elemanların bell br amaca ya da amaçlara ulaşmak maksadıyla br araya getrlmesdr (ISO/IEC Standartları, 2008). Farklı alanlara at üç standarda göre verlen tanımlarda, amaç olgusuna ve amacı gerçekleştrmek maksadıyla br araya getrlen brbryle lşkl bleşenler bütününe vurgu yapılmaktadır. Bu bağlamda, söz konusu amaçların gerçekleştrleblmes çn sstem oluşturan bleşenlern şlevlern stenlen sevyede yerne getrme kablyetnn ncelenmesnn önem ortaya çıkmıştır. Güvenlrlk mühendslğ ve bu mühendslğn dayandığı sstem güvenlrlğ teors bu amaçla gelşmş blmsel br çalışma alanıdır.

21 Bu bölümde öncelkle güvenlrlk mühendslğ ve bu mühendslğn özel lg alanı olan stokastk sstemler ele alınacaktır. Bunu müteakben, sstemlern güvenlrlk teors kapsamında farklı krterlere göre sınıflandırılma şekller sunulacaktır. Son olarak da, güvenlrlk mühendslğ çnde bell br sınıflandırma yaklaşımının alt grubuna gren ve bu tez çalışmasına konu olan çok durumlu sstem (mult-state system, MSS) yapılarına lşkn lteratürün gelşm, örnek MSS yapıları le bu yapılara lşkn temel kavramlar ve performans ölçütler ortaya konulacaktır. 2. SİSTEM GÜVENİLİRLİĞİ Güvenlrlk kavramı; 1960 lara kadar br sstemn, br alt sstemn ya da br bleşenn bell bazı koşullar altında verlmş br zaman aralığında tanımlanmış şlevn stenlen sevyede yerne getreblmes olasılığı olarak tanımlanmaktaydı (Rausand ve Hoyland, 2004: 5; Kuo ve Zuo, 2003: 1). Lteratürde kullanılan bu kavram, ISO 8402 (1994) standardı le genelleştrlmştr: Güvenlrlk: Br parçanın/nesnenn belrl br şlev verlen/belrtlen çevresel ve çalışma koşulları altında yerne getreblme yetsdr/olasılığıdır. (ISO Standartları, 1994). Güvenlrlk mühendslğ (relablty engneerng) se sstem güvenlrlk teorsne bağlı olarak bell br sstem, alt sstem ya da bleşene at güvenlrlk le lgl karakterstklern hesaplanmasını, belrlenmesn sağlayan yöntemler gelştren ve kullanan dsplnler arası br çalışma alanıdır (Barlow, 1998; Broln, 2007). Dsplnler arası br çalışma alanı olması nedenyle; makne, endüstr, elektrk-elektronk, yazılım mühendslkler gb farklı mühendslk dallarında, güvenlrlk olgusuyla bağlantılı pek çok tasarım ve üretm problemnn bell kısıtlara bağlı olarak en uygun şeklde çözümlenmesnde (optmal desgn/producton) güvenlrlk mühendslğnn ortaya koyduğu yaklaşımlardan ve yöntemlerden faydalanılmaktadır. Bu nedenle; güvenlrlk mühendslğ yaklaşımları, söz konusu en uygun tasarım ve üretm problemlernn çözümünde harekât (yöneylem) araştırması ve en uygunu bulma (optmzaton) teknkleryle bütünleşk br şeklde kullanılmaktadır. 16

22 Güvenlrlk mühendslğnde, brbrnden farklı mühendslk dallarına at çeştl özellkte ve yapıdak sstem, alt sstem ve bleşen yapıları ele alınmaktadır. Ele alınan farklı yapıların güvenlrlk analz ve bu yapılara bağlı olarak gerçekleştrlen en uygun tasarım çalışmalarında belrtlen yapılar stokastk olarak modellenmektedr. Söz konusu stokastk modelleme yaklaşımı aracılığıyla sstemler ve alt sstemlere at güvenlrlk karakterstkler olasılık teors ve statstksel yaklaşımlara dayanan matematksel yöntemler aracılığıyla hesaplanablmektedr (Barlow ve Proschan, 1965; Epsten ve Wessman, 2008; Aven ve Jensen, 2013). 3. SİSTEMLERİN GÜVENİLİRLİK AÇISINDAN SINIFLANDIRILMASI Güvenlrlk mühendslğnn lg alanına gren stokastk sstemler/yapılar çok farklı özellkler taşıyablmektedr. Belrtlen sstemlern blmsel br şeklde nceleneblmes amacıyla, söz konusu yapılar farklı krterlere göre sınıflandırılmıştır. a. Sstem Yapısına Göre Sınıflandırma Sstem yapısına dayalı olarak yapılan sınıflandırmada, sstem bleşenlernn sstem çnde çalışıp çalışmama durumuna bağlı olarak brbrleryle olan fzksel lşkler dkkate alınmaktadır. Sstem yapısı, güvenlrlk blok dyagramı (relablty block dagram) ya da yapı fonksyonu (structure functon) aracılığıyla gösterlmektedr. Bu dyagram ve fonksyon, sstemn çalışma durumu ya da performansı le sstem oluşturan bleşenlern çalışma durumları/performansları arasındak lşky ortaya koymaktadır (Kuo ve Zuo, 2003: 86). Sstem yapısına göre sstemler; paralel, ser, paralel-ser, ser-paralel köprü yapılı vb. şeklde sınıflandırılmaktadır. Şekl-1 de sstem yapısına göre yapılan bu sınıflandırma yaklaşımına göre farklı sstemlern güvenlrlk blok dyagramları verlmştr: 17

23 Şekl-1: Farklı Sstem Yapılarına At Güvenlrlk Blok Dyagramları b. Bleşenlern Brbryle Olan İlşksne Göre Sınıflandırma Olasılık teorsne göre, A ve B k olay olmak üzere; bu olayların ortak olasılığı P[ A B] = P[ A] P[ B] şeklnde fade edleblyorsa, belrtlen k olay brbrnden bağımsızdır denr (Lefevbre, 2009: 33). Benzer şeklde; X ve Y gb k farklı rassal değşkenn ortak brkml dağılım fonksyonu (1) numaralı denklemde verldğ üzere, FXY, xy, = FX xfy y xy, (1) 18

24 şeklnde yazılablyorsa rassal değşkenler brbrnden bağımsızdır. Burada F X ve F Y sırasıyla X ve Y rassal değşkenlernn marjnal dağılım fonksyonlarını göstermektedr. Bağımsızlık olgusu, güvenlrlk açısından bleşenlern brbryle olan lşklern tanımlamak maksadıyla kullanılmaktadır. Br sstem oluşturan bleşenlernn brnn bozulması/çalışması ya da performans sevyes sstem çndek dğer br bleşenn bozulması/çalışması ya da performans sevyesn etklemyor se bu bleşenlern brbrnden bağımsız olduğu fade edleblr. c. Bleşenlern Benzerlğne/Özdeşlğne Göre Sınıflandırma Br sstem oluşturan bleşenlern fzksel ve yapısal özellklerne bağlı olarak güvenlrlkler farklılık göstereblr. Benzer fzksel ve yapısal alt brmlerden, parçalardan oluşan bleşenlern güvenlrlkler de benzer stokastk özellkler göstermektedr. Buna bağlı olarak, sstem oluşturan bleşenlern güvenlrlk fonksyonları aynı olasılık dağılım fonksyonlarına dayanıyor se bu sstem özdeş dağılımlı bleşenlerden oluşmaktadır. Bu yaklaşıma bağlı olarak sstemler özdeş ya da özdeş-olmayan bleşenlerden oluşan sstemler adı altında k grupta sınıflandırılablmektedr. Matematksel olarak br sstem oluşturan bleşenlern güvenlrlklern tanımlamak maksadıyla kullanılan rassal değşkenler brbrnden bağımsız se, ayrıca söz konusu rassal değşkenler özdeş dağılımlara sahp se bu sstem bleşenler bağımsız ve özdeş dağılımlıdır (ndependent and dentcally dstrbuted -..d) (Gubner, 2006: 72). Güvenlrlk mühendslğ uygulamalarında genellkle sstem güvenlrlğ..d varsayımı altında ele alınarak analzler gerçekleştrlmektedr. Günlük yaşatımızda, bu varsayımın geçerl olmadığı sstemler de mevcuttur. 19

25 d. Sstemn/Bleşenlern Performans Sevyesne/Durumuna Bağlı Olarak Sınıflandırma Sstem oluşturan bleşenlere bağlı olarak tüm sstemn şlevn yerne getrme (performans) sevyesn tanımlayan durum (state) olgusuna bağlı olarak stokastk sstemler Şekl-2 de verlen üç ana başlık altında sınıflandırılablr (Kuo ve Zuo, 2003; Brunelle ve Kapur, 1999; Yang ve Xue, 1996): Şekl-2: Çalışma Durumlarına Göre Stokastk Sstemlern Sınıflandırılması Şekl-2 de verlen sınıflandırmada; Z, lgl sstemn durumunu belrten rassal değşken belrtmektedr. Bu sınıflandırmada belrtlen çok durumlu stokastk sstem (mult-state stochastc system - MSS) modeller le k durumlu stokastk sstemler (bnary-state stochastc system) de modelleneblmektedr: İk durumlu sstemler, yalnızca k duruma sahp çok durumlu sstemler olarak ele alınablmektedr. Buna ek olarak, blgsayar ortamında verlern sayısal olarak keskl tutulmasından dolayı sürekl durumlu stokastk sstemlern (contnuum-state stochastc system) güvenlrlk hesaplamaları da MSS modeller aracılığıyla yapılablr. Bu yönleryle, MSS yapılarının stokastk analz verlen sınıflandırma kapsamına gren dğer sstem yapılarının güvenlrlk karakterstklern hesaplayan alt yapıların kazanılmasında öneml br rol oynamaktadır. 20

26 Yapılan bu tez çalışmasında, belrtlen sınıflandırmada çok durumlu stokastk sstem olarak fade edlen MSS yapılarının güvenlrlk analzne odaklanılmıştır (Lsnansk ve Levtn, 2003; Natvg, 2011). Belrtlen yapıdak sstemlerde (MSS), sstemn ve bleşenlern k durumlu sstemlerde çalışmabozulma durumlarıyla fade edlen klask performans ölçütünden zyade önceden tanımlanmış bell performans sevyelerne karşılık gelen durumlardak güvenlrlğnn analzne odaklanılmıştır. 4. ÇOK DURUMLU SİSTEMLER Mühendslk blmler dahl olmak üzere pek çok alanda; kurumların, kurum çalışanlarının ya da sstemlern vermllkler performans derecelerne göre değerlendrlmektedr. Çalışma vermllğ önceden tanımlanmış bell sayıdak performans sevyes le ölçülen ve değerlendrlen sstemlere çok durumlu sstem (mult-state system - MSS) denlmektedr (Lsnansk vd., 2010: 1). MSS yapıları k durumlu bleşenlerden oluşabldğ gb, çok durumlu performans sevyesne sahp bleşenlerden de meydana geleblmektedr (Lsnansk vd., 2010): İk durumlu n tane bleşenden oluşan br sstem, bleşenlern çalışma/çalışmama durumumun sstem üzerne olan toplam etks MSS br yapı gb modelleneblr. Örneğn, k durumlu n den k lı: G br sstemde her br bleşenn çalışıp/çalışmama durumunun sstemn tümü üzerne etks br durum olarak ele alınablr: Bu yaklaşıma göre, söz konusu sstem n+1 duruma sahp br MSS yapısı olarak da düşüneblr. Çok durumlu n tane bleşenden oluşan MSS yapıları da mevcuttur. Bu yapılarda, her br bleşenn en üst performans sevyesnde çalışması durumu, kısm çalışma durumları (partal falures) ve tamamen bozulma (fatgue) durumları söz konusudur. Buna bağlı olarak, belrtlen bleşenlerden oluşan sstem yapısı çnde benzer çalışma durumları tanımlanablr. 21

27 MSS güvenlrlğyle lgl temel kavramlar ve çalışmalar 1970 lern knc yarısında ortaya konulmaya başlanmıştır: Murchland (1975), Barlow ve Wu (1978), El-Neveh, vd. (1978) le Ross (1979) bu alanda lk çalışmaları ortaya koymuşlardır (Lsnansk vd., 2010). Natvg (1982), Hudson ve Kapur (1982), Block ve Savts (1982) le Janan (1985), ortaya konulan bu temel kavramları ve sonuçları daha da gelştrmşlerdr lern ortasından tbaren de MSS güvenlrlğ sürekl gelşen br alan halne gelmştr. Bu alandak fkrlern ve lteratürün kronolojk gelşm Lsnansk ve Levtn (2003: 2) tarafından detaylı br şeklde verlmştr. Tez çalışması kapsamında ele alınan çok durumlu ağırlıklandırılmış n den k lı: G sstemlern daha y anlaşılablmes çn gerçek yaşamdan örnek MSS yapıları bu bölümde ele alınmıştır. Belrtlen örneklern ardından, MSS yapılarına lşkn temel kavramlar ve bu yapıların performansını belrlemek amacıyla kullanılan ölçütler açıklanmıştır: a. Örnek Sstemler Gerçek yaşamda MSS yapısı olarak kabul edleblen ya da modelleneblen pek çok sstem mevcuttur. Bu bölümde lteratürde aktarılmış olan örnek sstemlerden bazıları tanıtılmıştır: Asker ya da savunma amaçlı kullanılan sstemlern çalışma performansı MSS yapıları aracılığıyla modelleneblmektedr: Ushakov (1994: 165) tarafından hava alanında konuşlu k radardan oluşan br sstemn çalışma performansı analz edlmştr. Örnek olarak verlen sstem yapısı hava/denz savunma amaçlı radar şebekeler (ar/sea defense radar network) çn de geçerl br yaklaşımdır: Bu yaklaşıma göre, denzden 0 gelecek tehdtlere karşı kıyı şerdndek 180 lk br sektörü gözetlemek çn k sahl gözetleme radarı konuşlandırılmıştır. Bu radar sstemn oluşturan her br radar (bleşen) lk br bölgey etkn olarak gözetleyeblmektedr: Radar bleşenlernden Radar 1, lk sektörü gözetlerken; dğer radar 22

28 bleşen Radar 2 nn lg alanına gren sektör se arasındak açıları kapsamaktadır. Bu durumda 0 40 lk br sektör her k radar tarafından ortak olarak gözetlenmektedr. Şekl-3 da belrtlen radar sstemnn lg alanına gren açısal bölgeler/sektörler gösterlmştr: Şekl-3: Sahl Gözetleme Radar Sstem ve İlglendğ Sektörler (Ushakov, 1994: 165; Lsnansk vd., 2011: 7) Verlen radar sstemnde, her br radar bleşennn etkn menzl çndek su üstü hedefler % 90 tespt olasılığı (probablty of detecton: Radar 1 Radar d d d d P = P = P = P ): le belrledğ kabul edlrse, k radar bleşennn ortak lg alanına gren 0 40 lk sektördek tespt olasılığı ( P 40 d 0 ) % 99 dur: P d Pd = 1 (1 ) = 1 (1 0.9) = 0.99 = % 99 Buna göre, her k radar bleşennn de çalıştığı durumda sstemn ortak çalışma performansı ( g 2 ) se % 92 dr: { } ( 0 0 d ) { d} g2 = P P = 0.92 = % 92 Sadece br radarın çalıştığı durumda sstemn performansı ( g 1) se % 55 olur: 23

29 0 0 g 1 = = 0.55 = % 55 Her k radarın da çalışmadığı durumdak sstem performansı, g 0 = 0 dır. Böylelkle, kıyı şerdnden gelecek su üstü tehdtlere karşı kullanılan k bleşenden oluşan bu radar sstem üç durumlu n den k lı: G br sstem olarak tanımlanmıştır. Hava hedeflerne yönelk kullanılan radarlardan oluşan savunma şebekeler çnde benzer şeklde performans sevyeler belrlenebleceğ öngörülmektedr. Enerj üretmne yönelk verlmektedr: MSS modellerne lteratürde sıklıkla yer Bllnton ve Allan (1996: 31), üç durumlu 50 MW kapastel jeneratör bleşenlern çeren br elektrk enerjs üretm sstemnn stokastk güvenlrlk analzn ortaya koymuşlardır. Sstem oluşturan bleşenn özellkler Tablo- 1 de verlmştr: Tablo-1: Üç Durumlu Jeneratör Bleşennn Özellkler (Bllnton ve Allan, 1996: 31; Lsnansk vd., 2010: 2) Durum Üretm Kapastes (MW) Durum Olasılığı Yenleneblr enerj kaynakları çn, da Slva vd. (2013: 107) Markov süreçler tabanlı bozulma oranlı (Markov-process based degradaton) MSS modeller ortaya koymuşlardır. MSS yapıları, endüstryel tesslerdek sstem ve alt sstemlern güvenrlk analz ve modellenmesnde de kullanılmaktadır: Lsnansk ve Levtn (2003: 33) Termk santrallerde buhar üreten kazanlara kömür taşıyan brbrne ser olarak bağlı bleşenlerden oluşan br alt sstem ele almışlardır. Bu alt sstemn bleşenler Şekl-4 te verlen ser yapıdak dzlşlerne göre sırasıyla açıklanmıştır: 24

30 1) Brncl besleyc hat (prmary feeder), kömürü tutulduğu yerden alarak brncl konveyör hatlarını çeren kısma letr. 2) Brncl konveyör grubu (set of prmary conveyors), brbrne paralel olarak yerleştrlmş kömür taşıyıcı konveyör hatlarından oluşmaktadır. Brncl besleyc hattan aldığı kömürü, stfleyc-düzenleyc (stacker-reclamer) maknaya letr. 3) İstfleyc-düzenleyc makne, kömürü kncl konveyörlern (set of secondary conveyors) bulunduğu mevkye çıkarır. 4) İkncl besleyc (secondary feeder), kncl konveyörlern bulunduğu yükseklkte kömürü konveyör hatlarına dağıtır. 5) İkncl besleycler se, kömürü kazanlara at brulör besleme (burner feedng) sstemlerne letr. Şekl-4: Ser Yapıdak Kömür Aktarma/İletm Alt Sstem (Lsnansk ve Levtn, 2003: 33; Lsnansk vd., 2011) Şekl-4 te verlen ser yapıdak sstem çndek konveyörler paralel yapıdak MSS yapılara örnek teşkl etmektedr (Lsnansk ve Levtn, 2003: 36). Sstemn tümü ele alındığında se verlen sstemn ser br MSS yapısı olduğu kabul edleblr (Lsnansk ve Levtn, 2003: 34). Kmyasal şlemler gerçekleştren sstemlerde MSS yapılara dayanan analz yöntemleryle ele alınablmektedr: Kmyasal reaksyonları düzenlemek amacıyla kullanılan bu tür br MSS yapı Levtn (2005: 78) tarafından örneklendrlmştr: Söz konusu sstemde; letm borularından, valflerden ve pompalardan oluşan ayarlanablr n tane besleyc bleşen; kmyasal ayraçları (reagants) bell büyüklüktek br kmyasal 25

31 reaktöre bell basınç sevyelernde taşımaktadır. Belrtlen yapıda, ayraca bağlı olarak besleyc bleşenlern çalışabldğ basınç sevyeler farklılaşablr. Bu bağlamda, Şekl-5 te verlen kmyasal reaktörde reaksyonun başlaması çn bell br basınç eşğnn aşılması gerektğnden ve her br bleşenn reaktörün toplam basıncına yaptığı katkının farklı olmasından dolayı lgl sstem ağırlıklandırılmış bleşenl n den k lı: G (weghted k-out-of-n: G) MSS yapı olarak düşünüleblr. Bu örnekte, herbr bleşenn ağırlığı yapmış olduğu basınca karşılık gelmektedr. Şekl-5: Çok Durumlu Ağırlıklandırılmış n den k lı:g Sstem Örneğ (Levtn, 2005: 79) Tıbb blmlerde de MSS yaklaşımlarına lteratürde rastlanılmaktadır: Gard vd. (2002), Marshall ve Jones (2007), Putter vd. (2007) le van den Hout ve Matthews (2008), MSS modellern tıbb blmlerde kullanmışlardır. 26

YAYILI YÜK İLE YÜKLENMİŞ YAPI KİRİŞLERİNDE GÖÇME YÜKÜ HESABI. Perihan (Karakulak) EFE

YAYILI YÜK İLE YÜKLENMİŞ YAPI KİRİŞLERİNDE GÖÇME YÜKÜ HESABI. Perihan (Karakulak) EFE BAÜ Fen Bl. Enst. Dergs (6).8. YAYII YÜK İE YÜKENİŞ YAPI KİRİŞERİNDE GÖÇE YÜKÜ HESABI Perhan (Karakulak) EFE Balıkesr Ünverstes ühendslk marlık Fakültes İnşaat üh. Bölümü Balıkesr, TÜRKİYE ÖZET Yapılar

Detaylı

X, R, p, np, c, u ve diğer kontrol diyagramları istatistiksel kalite kontrol diyagramlarının

X, R, p, np, c, u ve diğer kontrol diyagramları istatistiksel kalite kontrol diyagramlarının 1 DİĞER ÖZEL İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROL DİYAGRAMLARI X, R, p, np, c, u ve dğer kontrol dyagramları statstksel kalte kontrol dyagramlarının temel teknkler olup en çok kullanılanlarıdır. Bu teknkler ell

Detaylı

ÇOKLU REGRESYON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-YON KATSAYILARININ YORUMU

ÇOKLU REGRESYON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-YON KATSAYILARININ YORUMU 6.07.0 ÇOKLU REGRESON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-ON KATSAILARININ ORUMU ÇOKLU REGRESON MODELİ Ekonom ve şletmeclk alanlarında herhang br bağımlı değşken tek br bağımsız

Detaylı

Deney No: 2. Sıvı Seviye Kontrol Deneyi. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Dijital Kontrol Laboratuvar Deney Föyü Deneyin Amacı

Deney No: 2. Sıvı Seviye Kontrol Deneyi. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Dijital Kontrol Laboratuvar Deney Föyü Deneyin Amacı SRY ÜNİVERSİESİ Djtal ontrol Laboratuvar Deney Föyü Deney No: 2 Sıvı Sevye ontrol Deney 2.. Deneyn macı Bu deneyn amacı, doğrusal olmayan sıvı sevye sstemnn belrlenen br çalışma noktası cvarında doğrusallaştırılmış

Detaylı

Rasgele Değişken Üretme Teknikleri

Rasgele Değişken Üretme Teknikleri Rasgele Değşken Üretme Teknkler Amaç Smülasyon modelnn grdlern oluşturacak örneklern üretlmes Yaygın olarak kullanılan ayrık veya sürekl dağılımların örneklenmes sürecn anlamak Yaygın olarak kullanılan

Detaylı

AĞIR BİR NAKLİYE UÇAĞINA AİT BİR YAPISAL BİLEŞENİN TASARIMI VE ANALİZİ

AĞIR BİR NAKLİYE UÇAĞINA AİT BİR YAPISAL BİLEŞENİN TASARIMI VE ANALİZİ III. ULUSAL HAVACILIK VE UZAY KONFERANSI 16-18 Eylül 2010, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, Eskşehr AĞIR BİR NAKLİYE UÇAĞINA AİT BİR YAPISAL BİLEŞENİN TASARIMI VE ANALİZİ Davut ÇIKRIKCI * Yavuz YAMAN Murat SORGUÇ

Detaylı

4.5. SOĞUTMA KULELERİNİN BOYUTLANDIRILMASI İÇİN BİR ANALIZ

4.5. SOĞUTMA KULELERİNİN BOYUTLANDIRILMASI İÇİN BİR ANALIZ Ünsal M.; Varol, A.: Soğutma Kulelernn Boyutlandırılması İçn Br Kuramsal 8 Mayıs 990, S: 8-85, Adana 4.5. SOĞUTMA KULELERİNİN BOYUTLANDIRILMASI İÇİN BİR ANALIZ Asaf Varol Fırat Ünverstes, Teknk Eğtm Fakültes,

Detaylı

DOĞRUSAL HEDEF PROGRAMLAMA İLE BÜTÇELEME. Hazırlayan: Ozan Kocadağlı Danışman: Prof. Dr. Nalan Cinemre

DOĞRUSAL HEDEF PROGRAMLAMA İLE BÜTÇELEME. Hazırlayan: Ozan Kocadağlı Danışman: Prof. Dr. Nalan Cinemre 1 DOĞRUSAL HEDEF PROGRAMLAMA İLE BÜTÇELEME Hazırlayan: Ozan Kocadağlı Danışman: Prof. Dr. Nalan Cnemre 2 BİRİNCİ BÖLÜM HEDEF PROGRAMLAMA 1.1 Grş Karar problemler amaç sayısına göre tek amaçlı ve çok amaçlı

Detaylı

bir yol oluşturmaktadır. Yine i 2 , de bir yol oluşturmaktadır. Şekil.DT.1. Temel terimlerin incelenmesi için örnek devre

bir yol oluşturmaktadır. Yine i 2 , de bir yol oluşturmaktadır. Şekil.DT.1. Temel terimlerin incelenmesi için örnek devre Devre Analz Teknkler DEE AAĐZ TEKĐKEĐ Bu zamana kadar kullandığımız Krchoffun kanunları ve Ohm kanunu devre problemlern çözmek çn gerekl ve yeterl olan eştlkler sağladılar. Fakat bu kanunları kullanarak

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ 380 kv LUK 14 BARALI GÜÇ SİSTEMİNDE EKONOMİK YÜKLENME ANALİZİ

TÜRKİYE DEKİ 380 kv LUK 14 BARALI GÜÇ SİSTEMİNDE EKONOMİK YÜKLENME ANALİZİ TÜRİYE DEİ 38 kv LU 4 BARALI GÜÇ SİSTEMİDE EOOMİ YÜLEME AALİZİ Mehmet URBA Ümmühan BAŞARA 2,2 Elektrk-Elektronk Mühendslğ Bölümü Mühendslk-Mmarlık Fakültes Anadolu Ünverstes İk Eylül ampüsü, 2647, ESİŞEHİR

Detaylı

Kİ KARE ANALİZİ. Doç. Dr. Mehmet AKSARAYLI Ki-Kare Analizleri

Kİ KARE ANALİZİ. Doç. Dr. Mehmet AKSARAYLI  Ki-Kare Analizleri Kİ KAR ANALİZİ 1 Doç. Dr. Mehmet AKSARAYLI www.mehmetaksarayl K-Kare Analzler OLAY 1: Genelde br statstk sınıfında, öğrenclern %60 ının devamlı, %30 unun bazen, %10 unun se çok az derse geldkler düşünülmektedr.

Detaylı

ÖRNEK SET 5 - MBM 211 Malzeme Termodinamiği I

ÖRNEK SET 5 - MBM 211 Malzeme Termodinamiği I ÖRNE SE 5 - MBM Malzeme ermdnamğ I 5 ºC de ve sabt basınç altında, metan gazının su buharı le reaksynunun standart Gbbs serbest enerjs değşmn hesaplayın. Çözüm C O( ( ( G S S S g 98 98 98 98 98 98 98 Madde

Detaylı

UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ. 2 -n olup. nin dağılımı χ dir ve sd = (k-1-p) dir. Burada k = sınıf sayısı, p = tahmin edilen parametre sayısıdır.

UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ. 2 -n olup. nin dağılımı χ dir ve sd = (k-1-p) dir. Burada k = sınıf sayısı, p = tahmin edilen parametre sayısıdır. UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ Posson: H o: Ver Posson dağılıma sahp br ktleden gelmektedr. H a : Ver Posson dağılıma sahp br ktleden gelmemektedr. Böyle br hpotez test edeblmek çn, önce Posson dağılım parametres

Detaylı

BÖLÜM 5 İKİ VEYA DAHA YÜKSEK BOYUTLU RASGELE DEĞİŞKENLER İki Boyutlu Rasgele Değişkenler

BÖLÜM 5 İKİ VEYA DAHA YÜKSEK BOYUTLU RASGELE DEĞİŞKENLER İki Boyutlu Rasgele Değişkenler BÖLÜM 5 İKİ VEYA DAHA YÜKSEK BOYUTLU RASGELE DEĞİŞKENLER 5.. İk Boyutlu Rasgele Değşkenler Br deney yapıldığında, aynı deneyle lgl brçok rasgele değşkenn aynı andak durumunu düşünmek gerekeblr. Böyle durumlarda

Detaylı

Öğretim planındaki AKTS TASARIM STÜDYOSU IV 214058100001312 2 4 0 4 9

Öğretim planındaki AKTS TASARIM STÜDYOSU IV 214058100001312 2 4 0 4 9 Ders Kodu Teork Uygulama Lab. Ulusal Kred Öğretm planındak AKTS TASARIM STÜDYOSU IV 214058100001312 2 4 0 4 9 Ön Koşullar : Grafk İletşm I ve II, Tasarım Stüdyosu I, II, III derslern almış ve başarmış

Detaylı

Deprem Tepkisinin Sayısal Metotlar ile Değerlendirilmesi (Newmark-Beta Metodu) Deprem Mühendisliğine Giriş Dersi Doç. Dr.

Deprem Tepkisinin Sayısal Metotlar ile Değerlendirilmesi (Newmark-Beta Metodu) Deprem Mühendisliğine Giriş Dersi Doç. Dr. Deprem Tepksnn Sayısal Metotlar le Değerlendrlmes (Newmark-Beta Metodu) Sunum Anahat Grş Sayısal Metotlar Motvasyon Tahrk Fonksyonunun Parçalı Lneer Interpolasyonu (Pecewse Lnear Interpolaton of Exctaton

Detaylı

ENDÜSTRİYEL BİR ATIK SUYUN BİYOLOJİK ARITIMI VE ARITIM KİNETİĞİNİN İNCELENMESİ

ENDÜSTRİYEL BİR ATIK SUYUN BİYOLOJİK ARITIMI VE ARITIM KİNETİĞİNİN İNCELENMESİ ENDÜSTRİYEL BİR ATIK SUYUN BİYOLOJİK ARITIMI VE ARITIM KİNETİĞİNİN İNCELENMESİ Emel KOCADAYI EGE ÜNİVERSİTESİ MÜH. FAK., KİMYA MÜH. BÖLÜMÜ, 35100-BORNOVA-İZMİR ÖZET Bu projede, Afyon Alkalot Fabrkasından

Detaylı

NİTEL TERCİH MODELLERİ

NİTEL TERCİH MODELLERİ NİTEL TERCİH MODELLERİ 2300 gözlem sayısı le verlen değşkenler aşağıdak gbdr: calsma: çocuk çalışıyorsa 1, çalışmıyorsa 0 (bağımlı değşken) Anne_egts: Anne eğtm sevyes Baba_egts: Baba eğtm sevyes Kent:

Detaylı

İÇME SUYU ŞEBEKELERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ

İÇME SUYU ŞEBEKELERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ Türkye İnşaat Mühendslğ, XVII. Teknk Kongre, İstanbul, 2004 İÇME SUYU ŞEBEKELERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ Nur MERZİ 1, Metn NOHUTCU, Evren YILDIZ 1 Orta Doğu Teknk Ünverstes, İnşaat Mühendslğ Bölümü, 06531 Ankara

Detaylı

Adi Diferansiyel Denklemler NÜMERİK ANALİZ. Adi Diferansiyel Denklemler. Adi Diferansiyel Denklemler

Adi Diferansiyel Denklemler NÜMERİK ANALİZ. Adi Diferansiyel Denklemler. Adi Diferansiyel Denklemler 6.4.7 NÜMERİK ANALİZ Yrd. Doç. Dr. Hatce ÇITAKOĞLU 6 Müendslk sstemlernn analznde ve ugulamalı dsplnlerde türev çeren dferansel denklemlern analtk çözümü büük öneme saptr. Sınır değer ve/vea başlangıç

Detaylı

MAK 744 KÜTLE TRANSFERİ

MAK 744 KÜTLE TRANSFERİ ZKÜ Fen Blmler Ensttüsü Makne Mühendslğ Anablm alı MAK 744 KÜTLE TRANSFERİ TERMOİNAMİK ve TRANSPORT BÜYÜKLÜKLERİNİN HESAPLANMASI İÇİN FORMÜLLER VE TABLOLAR Mustafa EYRİBOYUN ZONGULAK - 007 1. TERMOİNAMİK

Detaylı

YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA

YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Clt:3 Sayı: Celal Bayar Ünverstes İ.İ.B.F. MANİSA Bulanık Araç Rotalama Problemlerne Br Model Öners ve Br Uygulama Doç. Dr. İbrahm GÜNGÖR Süleyman Demrel Ünverstes, İ.İ.B.F.,

Detaylı

Toplam Eşdeğer Deprem Yükünün Hesabı Bakımından 1975 Deprem Yönetmeliği İle 2006 Deprem Yönetmeliğinin Karşılaştırılması

Toplam Eşdeğer Deprem Yükünün Hesabı Bakımından 1975 Deprem Yönetmeliği İle 2006 Deprem Yönetmeliğinin Karşılaştırılması Fırat Ünv. Fen ve Müh. Bl. ergs Scence and Eng. J of Fırat Unv. 19 (2, 133-138, 2007 19 (2, 133-138, 2007 Toplam Eşdeğer eprem Yükünün Hesabı Bakımından 1975 eprem Yönetmelğ İle 2006 eprem Yönetmelğnn

Detaylı

Metin Madenciliği ile Soru Cevaplama Sistemi

Metin Madenciliği ile Soru Cevaplama Sistemi Metn Madenclğ le Soru Cevaplama Sstem Sevnç İlhan 1, Nevchan Duru 2, Şenol Karagöz 3, Merve Sağır 4 1 Mühendslk Fakültes Blgsayar Mühendslğ Bölümü Kocael Ünverstes slhan@kocael.edu.tr, nduru@kocael.edu.tr,

Detaylı

ÇOK BĐLEŞENLĐ DAMITMA KOLONU TASARIMI PROF. DR. SÜLEYMAN KARACAN

ÇOK BĐLEŞENLĐ DAMITMA KOLONU TASARIMI PROF. DR. SÜLEYMAN KARACAN ÇOK BĐLEŞENLĐ DAMITMA KOLONU TASARIMI PROF. DR. SÜLEYMAN KARACAN 1 DAMITMA KOLONU Kmya ve buna bağlı endüstrlerde en çok kullanılan ayırma proses dstlasyondur. Uygulama alanı antk çağda yapılan alkol rektfkasyonundan

Detaylı

FLYBACK DÖNÜŞTÜRÜCÜ TASARIMI VE ANALİZİ

FLYBACK DÖNÜŞTÜRÜCÜ TASARIMI VE ANALİZİ FLYBACK DÖNÜŞTÜRÜCÜ TASARIMI VE ANALİZİ 1 Nasır Çoruh, Tarık Erfdan, 3 Satılmış Ürgün, 4 Semra Öztürk 1,,4 Kocael Ünverstes Elektrk Mühendslğ Bölümü 3 Kocael Ünverstes Svl Havacılık Yüksekokulu ncoruh@kocael.edu.tr,

Detaylı

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojkarastrmalar.com ISSN:134-4141 Makne Teknolojler Elektronk Dergs 28 (1) 61-68 TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR Kısa Makale Tabakalı Br Dskn Termal Gerlme Analz Hasan ÇALLIOĞLU 1, Şükrü KARAKAYA 2 1

Detaylı

Merkezi Eğilim (Yer) Ölçüleri

Merkezi Eğilim (Yer) Ölçüleri Merkez Eğlm (Yer) Ölçüler Ver setn tanımlamak üzere kullanılan ve genellkle tüm elemanları dkkate alarak ver setn özetlemek çn kullanılan ölçülerdr. Ver setndek tüm elemanları temsl edeblecek merkez noktasına

Detaylı

EVRİMSEL ALGORİTMA İLE SINIRLANDIRMALI DİNAMİK OPTİMİZASYON

EVRİMSEL ALGORİTMA İLE SINIRLANDIRMALI DİNAMİK OPTİMİZASYON EVRİMEL ALGORİTMA İLE INIRLANDIRMALI DİNAMİK OPTİMİZAYON Ş. BALKU, R. BERBER Ankara Ünvetes Mühendslk Fakültes, Kmya Mühendslğ Bölümü Tandoğan, 06100 Ankara ÖZET Aktf çamur proses atıksu arıtımında kullanılan

Detaylı

DİNAMİK ANALİZ PROBLEMLERİ İÇİN YENİ BİR ADIM ADIM SAYISAL ÇÖZÜMLEME YÖNTEMİ

DİNAMİK ANALİZ PROBLEMLERİ İÇİN YENİ BİR ADIM ADIM SAYISAL ÇÖZÜMLEME YÖNTEMİ . Türkye Deprem Mühendslğ ve Ssmoloj Konferansı 5-7 Eylül 0 MKÜ HATAY DİNAMİK ANALİZ PROBLEMLERİ İÇİN YENİ BİR ADIM ADIM SAYISAL ÇÖZÜMLEME YÖNTEMİ ÖZET: H. Çlsalar ve K. Aydın Yüksek Lsans Öğrencs, İnşaat

Detaylı

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences Pamukkale Ünverstes Mühendslk Blmler Dergs, Clt 0, Sayı 3, 04, Sayfalar 85-9 Pamukkale Ünverstes Mühendslk Blmler Dergs Pamukkale Unversty Journal of Engneerng Scences PREFABRİK ENDÜSTRİ YAPIARININ ARMONİ

Detaylı

YAPILARIN ENERJİ ESASLI TASARIMI İÇİN BİR HESAP YÖNTEMİ

YAPILARIN ENERJİ ESASLI TASARIMI İÇİN BİR HESAP YÖNTEMİ YAPILARI EERJİ ESASLI TASARIMI İÇİ BİR HESAP YÖTEMİ Araş. Gör. Onur MERTER Araş. Gör. Özgür BOZDAĞ Prof. Dr. Mustafa DÜZGÜ Dokuz Eylül Ünverstes Dokuz Eylül Ünverstes Dokuz Eylül Ünverstes Fen Blmler Ensttüsü

Detaylı

Soğutucu Akışkan Karışımlarının Kullanıldığı Soğutma Sistemlerinin Termoekonomik Optimizasyonu

Soğutucu Akışkan Karışımlarının Kullanıldığı Soğutma Sistemlerinin Termoekonomik Optimizasyonu Soğutucu Akışkan arışımlarının ullanıldığı Soğutma Sstemlernn ermoekonomk Optmzasyonu * 1 Hüseyn aya, 2 ehmet Özkaymak ve 3 rol Arcaklıoğlu 1 Bartın Ünverstes akne ühendslğ Bölümü, Bartın, ürkye 2 arabük

Detaylı

Kİ-KARE VE KOLMOGOROV SMİRNOV UYGUNLUK TESTLERİNİN SİMULASYON İLE ELDE EDİLEN VERİLER ÜZERİNDE KARŞILAŞTIRILMASI

Kİ-KARE VE KOLMOGOROV SMİRNOV UYGUNLUK TESTLERİNİN SİMULASYON İLE ELDE EDİLEN VERİLER ÜZERİNDE KARŞILAŞTIRILMASI C.Ü. İktsad ve İdar Blmler Dergs, Clt 4, Sayı 1, 3 6 Kİ-KARE VE KOLMOGOROV SMİRNOV UYGUNLUK TESTLERİNİN SİMULASYON İLE ELDE EDİLEN VERİLER ÜZERİNDE KARŞILAŞTIRILMASI H. BİRCAN, Y. KARAGÖZ ve Y. KASAPOĞLU

Detaylı

DEĞİŞKEN DÖVİZ KURLARI ORTAMINDA GLOBAL BİR ŞİRKETTEKİ ESNEKLİĞİN DEĞERİ VE OPTİMUM KULLANIMI

DEĞİŞKEN DÖVİZ KURLARI ORTAMINDA GLOBAL BİR ŞİRKETTEKİ ESNEKLİĞİN DEĞERİ VE OPTİMUM KULLANIMI DEĞİŞKEN DÖVİZ KURLARI ORTAMINDA GLOBAL BİR ŞİRKETTEKİ ESNEKLİĞİN DEĞERİ VE OPTİMUM KULLANIMI Mehmet Aktan Atatürk Ünverstes, Endüstr Mühendslğ Bölümü, 25240, Erzurum. Özet: Dövz kurlarındak değşmler,

Detaylı

a IIR süzgeç katsayıları ve N ( M) de = s 1 (3) 3. GÜRÜLTÜ GİDERİMİ UYGULAMASI

a IIR süzgeç katsayıları ve N ( M) de = s 1 (3) 3. GÜRÜLTÜ GİDERİMİ UYGULAMASI Fırat Ünverstes-Elazığ MİTRAL KAPAK İŞARETİ ÜZERİNDEKİ ANATOMİK VE ELEKTRONİK GÜRÜLTÜLERİN ABC ALGORİTMASI İLE TASARLANAN IIR SÜZGEÇLERLE SÜZÜLMESİ N. Karaboğa 1, E. Uzunhsarcıklı, F.Latfoğlu 3, T. Koza

Detaylı

ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN SINANMASI

ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN SINANMASI V. Ulusal Üretm Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul Tcaret Ünverstes, 5-7 Kasım 5 ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN

Detaylı

A İSTATİSTİK. 4. X kesikli rasgele (random) değişkenin moment çıkaran. C) 4 9 Buna göre, X in beklenen değeri kaçtır?

A İSTATİSTİK. 4. X kesikli rasgele (random) değişkenin moment çıkaran. C) 4 9 Buna göre, X in beklenen değeri kaçtır? . Br torbada 6 syah, 4 beyaz top vardır. Bu torbadan yerne koyarak top seçlyor. A İSTATİSTİK KPSS/-AB-PÖ/006. Normal dağılıma sahp br rasgele (random) değşkenn varyansı 00 dür. Seçlen topların ksnn de

Detaylı

Şiddet-Süre-Frekans Bağıntısının Genetik Algoritma ile Belirlenmesi: GAP Örneği *

Şiddet-Süre-Frekans Bağıntısının Genetik Algoritma ile Belirlenmesi: GAP Örneği * İMO Teknk Derg, 28 4393-447, Yazı 29 Şddet-Süre-Frekans Bağıntısının Genetk Algortma le Belrlenmes: GAP Örneğ * Hall KARAHAN* M. Tamer AYVAZ** Gürhan GÜRARSLAN*** ÖZ Bu çalışmada, Genetk Algortma (GA)

Detaylı

Türk Dilinin Biçimbilim Yapısından Yararlanarak Türkçe Metinlerin Farklı İmgelere Ayrılarak Kodlanması ve Sıkıştırılması

Türk Dilinin Biçimbilim Yapısından Yararlanarak Türkçe Metinlerin Farklı İmgelere Ayrılarak Kodlanması ve Sıkıştırılması Türk Dlnn Bçmblm Yapısından Yararlanarak Türkçe Metnlern Farklı İmgelere Ayrılarak Kodlanması ve Sıkıştırılması Banu DİRİ, M.Yahya KARSLIGİL Yıldız Teknk Ünverstes Elektrk Elektronk Fakültes - Blgsayar

Detaylı

Üç Boyutlu Yapı-Zemin Etkileşimi Problemlerinin Kuadratik Sonlu Elemanlar ve Sonsuz Elemanlar Kullanılarak Çözümü

Üç Boyutlu Yapı-Zemin Etkileşimi Problemlerinin Kuadratik Sonlu Elemanlar ve Sonsuz Elemanlar Kullanılarak Çözümü ECAS Uluslararası Yapı ve Deprem Mühendslğ Sempozyumu, Ekm, Orta Doğu Teknk Ünverstes, Ankara, Türkye Üç Boyutlu Yapı-Zemn Etkleşm Problemlernn Kuadratk Sonlu Elemanlar ve Sonsuz Elemanlar Kullanılarak

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ 22 BARALI 380 kv LUK GÜÇ SİSTEMİ İÇİN EKONOMİK DAĞITIM VE OPTİMAL GÜÇ AKIŞI YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

TÜRKİYE DEKİ 22 BARALI 380 kv LUK GÜÇ SİSTEMİ İÇİN EKONOMİK DAĞITIM VE OPTİMAL GÜÇ AKIŞI YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING FACULTY MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 7 : 3 : 3 : 369-378

Detaylı

Standart Model (SM) Lagrange Yoğunluğu. u, d, c, s, t, b. e,, Şimdilik nötrinoları kütlesiz Kabul edeceğiz. Kuark çiftlerini gösterelim.

Standart Model (SM) Lagrange Yoğunluğu. u, d, c, s, t, b. e,, Şimdilik nötrinoları kütlesiz Kabul edeceğiz. Kuark çiftlerini gösterelim. SM de yer alacak fermyonlar Standart Model (SM) agrange Yoğunluğu u s t d c b u, d, c, s, t, b e e e,, Şmdlk nötrnoları kütlesz Kabul edeceğz. Kuark çftlern gösterelm. u, c ve t y u (=1,,) olarak gösterelm.

Detaylı

QKUIAN. SAĞLIK BAKANLIĞI_ KAMU HASTANELERİ KURUMU Trabzon Ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi

QKUIAN. SAĞLIK BAKANLIĞI_ KAMU HASTANELERİ KURUMU Trabzon Ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi V tsttşfaktör T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAMU HASTANELERİ KURUMU Trabzon Il Kamu Hastaneler Brlğ Genel Sekreterlğ Kanun Eğtm ve Araştırma Hastanes Sayı ı 23618724/?ı C.. Y** 08/10/2015 Konu : Yaklaşık Malyet

Detaylı

1. KEYNESÇİ PARA TALEBİ TEORİSİ

1. KEYNESÇİ PARA TALEBİ TEORİSİ DERS NOTU 07 KEYNESÇİ PARA TALEBİ TEORİSİ, LM EĞRİSİ VE PARA TALEBİ FAİZ ESNEKLİĞİ Bugünk dersn çerğ: 1. KEYNESÇİ PARA TALEBİ TEORİSİ... 1 1.1 İŞLEMLER (MUAMELELER) TALEBİ... 2 1.2 ÖNLEM (İHTİYAT) TALEBİ...

Detaylı

( ) 3.1 Özet ve Motivasyon. v = G v v Operasyonel Amplifikatör (Op-Amp) Deneyin Amacı. deney 3

( ) 3.1 Özet ve Motivasyon. v = G v v Operasyonel Amplifikatör (Op-Amp) Deneyin Amacı. deney 3 Yıldız Teknk Ünverstes Elektrk Mühendslğ Bölümü Deneyn Amacı İşlemsel kuvvetlendrcnn çalışma prensbnn anlaşılması le çeştl OP AMP devrelernn uygulanması ve ncelenmes. Özet ve Motvasyon.. Operasyonel Amplfkatör

Detaylı

ENERJİ. Isı Enerjisi. Genel Enerji Denklemi. Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Afyon Kocatepe Üniversitesi 2007

ENERJİ. Isı Enerjisi. Genel Enerji Denklemi. Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Afyon Kocatepe Üniversitesi 2007 Yrd. Doç. Dr. Atlla EVİN Afyon Kocatepe Ünverstes 007 ENERJİ Maddenn fzksel ve kmyasal hal değşm m le brlkte dama enerj değşm m de söz s z konusudur. Enerj değşmler mler lke olarak Termodnamğn Brnc Yasasına

Detaylı

ANADOLU ÜNivERSiTESi BiliM VE TEKNOLOJi DERGiSi ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY CiltNol.:2 - Sayı/No: 2 : 413-417 (2001)

ANADOLU ÜNivERSiTESi BiliM VE TEKNOLOJi DERGiSi ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY CiltNol.:2 - Sayı/No: 2 : 413-417 (2001) ANADOLU ÜNvERSTES BlM VE TEKNOLOJ DERGS ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY CltNol.:2 - Sayı/No: 2 : 413-417 (1) TEKNK NOTrrECHNICAL NOTE ELEKTRK ARK FıRıNıNDA TERMODNAMGN KNC YASASıNıN

Detaylı

Calculating the Index of Refraction of Air

Calculating the Index of Refraction of Air Ankara Unversty Faculty o Engneerng Optcs Lab IV Sprng 2009 Calculatng the Index o Reracton o Ar Lab Group: 1 Teoman Soygül Snan Tarakçı Seval Cbcel Muhammed Karakaya March 3, 2009 Havanın Kırılma Đndsnn

Detaylı

PROJE PLANLAMASINDA BULANIK HEDEF PROGRAMLAMA YAKLAŞIMI. Müh. Ramadan VATANSEVER

PROJE PLANLAMASINDA BULANIK HEDEF PROGRAMLAMA YAKLAŞIMI. Müh. Ramadan VATANSEVER İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PROJE PLANLAMASINDA BULANIK HEDEF PROGRAMLAMA YAKLAŞIMI YÜKSEK LİSANS TEZİ Müh. Ramadan VATANSEVER Anablm Dalı: İşletme Mühendslğ Programı: İşletme

Detaylı

ZKÜ Mühendislik Fakültesi - Makine Mühendisliği Bölümü ISI VE TERMODİNAMİK LABORATUVARI Sudan Suya Türbülanslı Akış Isı Değiştirgeci Deney Föyü

ZKÜ Mühendislik Fakültesi - Makine Mühendisliği Bölümü ISI VE TERMODİNAMİK LABORATUVARI Sudan Suya Türbülanslı Akış Isı Değiştirgeci Deney Föyü ZKÜ Müendslk Fakültes - Makne Müendslğ Bölümü Sudan Suya Türbülanslı Akış Isı Değştrge Deney Föyü Şekl. Sudan suya türbülanslı akış ısı değştrge (H950 Deneyn adı : Boru çnde sudan suya türbülanslı akışta

Detaylı

TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi. İletim Sistemi Sistem Kullanım ve Sistem İşletim Tarifelerini Hesaplama ve Uygulama Yöntem Bildirimi

TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi. İletim Sistemi Sistem Kullanım ve Sistem İşletim Tarifelerini Hesaplama ve Uygulama Yöntem Bildirimi İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama Yöntem Bldrm EK-1 TEİAŞ Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama

Detaylı

Basel II Geçiş Süreci Sıkça Sorulan Sorular

Basel II Geçiş Süreci Sıkça Sorulan Sorular Basel II Geçş Sürec Sıkça Sorulan Sorular Soru No: 71 Cevaplanma Tarh: 06.03.2012 İlgl Hüküm: --- Konu: Gayrmenkul İpoteğyle Temnatlandırılmış Alacaklar İçn KR510AS Formunun Doldurulmasına İlşkn Örnek

Detaylı

YAŞAM ÇÖZÜMLEMESİNDE AYKIRI DEĞERLER OUTLIERS IN SURVIVAL ANALYSIS

YAŞAM ÇÖZÜMLEMESİNDE AYKIRI DEĞERLER OUTLIERS IN SURVIVAL ANALYSIS YAŞAM ÇÖZÜMLEMESİNDE AYKIRI DEĞERLER OUTLIERS IN SURVIVAL ANALYSIS NURAY TUNCER PROF. DR. DURDU KARASOY Tez Danışmanı Hacettepe Ünverstes Lsansüstü Eğtm-Öğretm Yönetmelğnn İstatstk Anablm Dalı İçn Öngördüğü

Detaylı

PARAMETRİK OLMAYAN HİPOTEZ TESTLERİ. χ 2 Kİ- KARE TESTLERİ. Doç.Dr. Ali Kemal ŞEHİRLİOĞLU Araş.Gör. Efe SARIBAY

PARAMETRİK OLMAYAN HİPOTEZ TESTLERİ. χ 2 Kİ- KARE TESTLERİ. Doç.Dr. Ali Kemal ŞEHİRLİOĞLU Araş.Gör. Efe SARIBAY PARAMETRİK OLMAYAN HİPOTEZ TESTLERİ Kİ- KARE TESTLERİ Doç.Dr. Al Kemal ŞEHİRLİOĞLU Araş.Gör. Efe SARIAY Populasyonun nceledğmz br özellğnn dağılışı blenen dağılışlardan brsne, Normal Dağılış, t Dağılışı,

Detaylı

PRODUCTION PLANNING BASED ON GOAL PROGRAMMING FOR MASS CUSTOMIZATION IN A COMPANY

PRODUCTION PLANNING BASED ON GOAL PROGRAMMING FOR MASS CUSTOMIZATION IN A COMPANY BİR İŞLETMEDE KİTLESEL ÖZEL ÜRETİME YÖNELİK HEDEF PROGRAMLAMA TABANLI ÜRETİM PLANLAMA PRODUCTION PLANNING BASED ON GOAL PROGRAMMING FOR MASS CUSTOMIZATION IN A COMPANY ESRA AKBAL Başkent Ünverstes Lsansüstü

Detaylı

TEMEL DEVRE KAVRAMLARI VE KANUNLARI

TEMEL DEVRE KAVRAMLARI VE KANUNLARI TDK Temel Devre Kavramları ve Kanunları /0 TEMEL DEVRE KAVRAMLARI VE KANUNLARI GĐRĐŞ: Devre analz gerçek hayatta var olan fzksel elemanların matematksel olarak modellenerek gerçekte olması gereken sonuçların

Detaylı

Dersin Yürütülmesi Hakkında. (Örgün / Yüz Yüze Eğitim için) (Harmanlanmış Eğitim için) (Uzaktan Eğitim için)

Dersin Yürütülmesi Hakkında. (Örgün / Yüz Yüze Eğitim için) (Harmanlanmış Eğitim için) (Uzaktan Eğitim için) Ders Kodu Teork Uygulama Lab. Uluslararası Muhasebe ve Fnansal Raporlama Standartları Ulusal Kred Öğretm planındak AKTS 344000000000510 3 0 0 3 6 Ön Koşullar : Bu dersn ön koşulu ya da yan koşulu bulunmamaktadır.

Detaylı

EK-1 01 OCAK 2014 TARİHLİ VE 28869 SATILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANMIŞTIR.

EK-1 01 OCAK 2014 TARİHLİ VE 28869 SATILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANMIŞTIR. EK-1 01 OCAK 2014 TARİHLİ VE 28869 SATL RESMİ GAETEDE YAYNLANMŞTR. Bu Doküman Hakkında TEİAŞ Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama

Detaylı

Resmi Gazetenin 29.12.2012 tarih ve 28512 sayılı ile yayınlanmıştır. TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi

Resmi Gazetenin 29.12.2012 tarih ve 28512 sayılı ile yayınlanmıştır. TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama Yöntem Bldrm Resm Gazetenn 29.12.2012 tarh ve 28512 sayılı le yayınlanmıştır. TEİAŞ Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket Bu Doküman

Detaylı

01.01.2015 tarih ve 29223 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi

01.01.2015 tarih ve 29223 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi 01.01.2015 tarh ve 29223 sayılı Resm Gazetede yayımlanmıştır. Bu Doküman Hakkında TEİAŞ Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama Yöntem

Detaylı

PORTFÖY OPTİMİZASYONU. Doç.Dr.Aydın ULUCAN

PORTFÖY OPTİMİZASYONU. Doç.Dr.Aydın ULUCAN PORTFÖY OPTİMİZASYOU Doç.Dr.Aydın ULUCA KARAR VERME Karar verme, ş dünyasının çalışmasını sağlayan temel unsurlardandır. Tüm yönetcler, bulundukları faalyet alanı ve kademelernden bağımsız olarak stratejk

Detaylı

MATLAB GUI İLE DA MOTOR İÇİN PID DENETLEYİCİLİ ARAYÜZ TASARIMI INTERFACE DESING WITH PID CONTROLLER FOR DC MOTOR BY MATLAB GUI

MATLAB GUI İLE DA MOTOR İÇİN PID DENETLEYİCİLİ ARAYÜZ TASARIMI INTERFACE DESING WITH PID CONTROLLER FOR DC MOTOR BY MATLAB GUI İler Teknoloj Blmler Dergs Clt 2, Sayı 3, 10-18, 2013 Journal of Advanced Technology Scences Vol 2, No 3, 10-18, 2013 MATLAB GUI İLE DA MOTOR İÇİN PID DENETLEYİCİLİ ARAYÜZ TASARIMI M. Fath ÖZLÜK 1*, H.

Detaylı

TAŞIMACILIK SEKTÖRÜNÜN İŞLEYİŞ SÜRECİ, BULANIK DAĞITIM PROBLEMİNİN TAMSAYILI DOĞRUSAL PROGRAMLAMA MODEL DENEMESİ

TAŞIMACILIK SEKTÖRÜNÜN İŞLEYİŞ SÜRECİ, BULANIK DAĞITIM PROBLEMİNİN TAMSAYILI DOĞRUSAL PROGRAMLAMA MODEL DENEMESİ ZKÜ Sosyal Blmler Dergs, Clt 3, Sayı 6, 2007, ss. 109 125. TAŞIMACILIK SEKTÖRÜNÜN İŞLEYİŞ SÜRECİ, BULANIK DAĞITIM PROBLEMİNİN TAMSAYILI DOĞRUSAL PROGRAMLAMA MODEL DENEMESİ Yrd.Doç.Dr. Ahmet ERGÜLEN Nğde

Detaylı

SAYISAL ANALİZ. Doç.Dr. Cüneyt BAYILMIŞ. Sayısal Analiz. Doç.Dr. Cüneyt BAYILMIŞ

SAYISAL ANALİZ. Doç.Dr. Cüneyt BAYILMIŞ. Sayısal Analiz. Doç.Dr. Cüneyt BAYILMIŞ SAYISAL ANALİZ Doç.Dr. Cüneyt BAYILMIŞ Doç.Dr. Cüneyt BAYILMIŞ Sayısal Analz SAYISAL ANALİZ SAYISAL TÜREV Numercal Derentaton Doç.Dr. Cüneyt BAYILMIŞ Sayısal Analz İÇİNDEKİLER Sayısal Türev Ger Farklar

Detaylı

TEKNOLOJİ, PİYASA REKABETİ VE REFAH

TEKNOLOJİ, PİYASA REKABETİ VE REFAH TEKNOLOJİ, PİYASA REKABETİ VE REFAH Dr Türkmen Göksel Ankara Ünverstes Syasal Blgler Fakültes Özet Bu makalede teknoloj sevyesnn pyasa rekabet ve refah sevyes üzerndek etkler matematksel br model le ncelenecektr

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Cilt:13 Sayı:2 sh.75-87 Mayıs 2012

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Cilt:13 Sayı:2 sh.75-87 Mayıs 2012 DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Clt:13 Sayı:2 sh.75-87 Mayıs 2012 ÇELİK YAPI SİSTEMLERİNDE İKİNCİ MERTEBE ANALİZ YÖNTEMLERİNİN İNCELENMESİ (INVESTIGATION OF SECOND ORDER ANALYSIS

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MATEMATİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ SOFT KÜMELER VE BAZI SOFT CEBİRSEL YAPILAR.

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MATEMATİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ SOFT KÜMELER VE BAZI SOFT CEBİRSEL YAPILAR. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MATEMATİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ SOFT KÜMELER VE BAZI SOFT CEBİRSEL YAPILAR Ebubekr İNAN DANIŞMAN Yrd. Doç. Dr. Mehmet Al ÖZTÜRK ADIYAMAN 2011 Her

Detaylı

Yard. Doç. Dr. Oben Dağ 1. İstanbul Arel Üniversitesi obendag@arel.edu.tr. Özet. 1. Giriş. 2. Problemin Tanımı

Yard. Doç. Dr. Oben Dağ 1. İstanbul Arel Üniversitesi obendag@arel.edu.tr. Özet. 1. Giriş. 2. Problemin Tanımı Elektrk Güç Sstemlernde Mkro Şebeke Uygulamaları ve Harmonk Kaynak Yer Tespt Mcrogrd Applcatons n Electrcal Power Systems and Harmonc Source Locaton Yard. Doç. Dr. Oben Dağ 1 1 Elektrk-Elektronk Mühendslğ

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü Mukavemet I Vize Sınavı (2A)

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü Mukavemet I Vize Sınavı (2A) KOCELİ ÜNİVERSİTESİ Mühendslk akültes Makna Mühendslğ Bölümü Mukavemet I Vze Sınavı () dı Soyadı : 18 Kasım 013 Sınıfı : No : SORU 1: Şeklde verlen levhalar aralarında açısı 10 o la 0 o arasında olacak

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİLİ BİR SULAMA SİSTEMİNDE BOOST KONVERTERDEN BESLENEN ARM SÜRÜCÜ SİSTEMİNİN ANALİZİ

GÜNEŞ ENERJİLİ BİR SULAMA SİSTEMİNDE BOOST KONVERTERDEN BESLENEN ARM SÜRÜCÜ SİSTEMİNİN ANALİZİ GÜNEŞ ENERJİLİ BİR SULAMA SİSTEMİNDE BOOST KONERTERDEN BESLENEN ARM SÜRÜÜ SİSTEMİNİN ANALİZİ Mahr Dursun, Al Saygın Gaz Ünverstes Teknk Eğtm Fakültes Elektrk Eğtm Bölümü Teknkokullar, Ankara mdursun@gaz.edu.tr,

Detaylı

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ - DERS İZLENCESİ - Sürüm 2. Öğretim planındaki AKTS 581058202101319 2 1 0 3 5

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ - DERS İZLENCESİ - Sürüm 2. Öğretim planındaki AKTS 581058202101319 2 1 0 3 5 BEYKENT ÜNİVERSİTESİ - DERS İZLENCESİ - Sürüm 2 Ders Kodu Teork Uygulama Lab. YAPI ARAŞTIRMASI VE DOKÜMANTASYON Ulusal Kred Öğretm planındak AKTS 581058202101319 2 1 0 3 5 Ön Koşullar : Önerlen Dersler

Detaylı

Bulanık Mantık ile Hesaplanan Geoid Yüksekliğine Nokta Yüksekliklerinin Etkisi

Bulanık Mantık ile Hesaplanan Geoid Yüksekliğine Nokta Yüksekliklerinin Etkisi Harta Teknolojler Elektronk Dergs Clt: 5, No: 1, 2013 (61-67) Electronc Journal of Map Technologes Vol: 5, No: 1, 2013 (61-67) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojkarastrmalar.com e-issn: 1309-3983 Makale

Detaylı

DENEY 4: SERİ VE PARALEL DEVRELER,VOLTAJ VE AKIM BÖLÜCÜ KURALLARI, KIRCHOFF KANUNLARI

DENEY 4: SERİ VE PARALEL DEVRELER,VOLTAJ VE AKIM BÖLÜCÜ KURALLARI, KIRCHOFF KANUNLARI A. DNYİN AMACI : Bast ser ve bast paralel drenç devrelern analz edp kavramak. Voltaj ve akım bölücü kurallarını kavramak. Krchoff kanunlarını deneysel olarak uygulamak. B. KULLANILACAK AAÇ V MALZML : 1.

Detaylı

REGRESYONDA ETKİLİ GÖZLEMLERİ BELİRLEME YÖNTEMLERİ VE KARŞILAŞTIRMALARI. Can DARICA YÜKSEK LİSANS TEZİ İSTATİSTİK

REGRESYONDA ETKİLİ GÖZLEMLERİ BELİRLEME YÖNTEMLERİ VE KARŞILAŞTIRMALARI. Can DARICA YÜKSEK LİSANS TEZİ İSTATİSTİK REGRESYONDA ETKİLİ GÖZLEMLERİ BELİRLEME YÖNTEMLERİ VE KARŞILAŞTIRMALARI Can DARICA YÜKSEK LİSANS TEZİ İSTATİSTİK GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ŞUBAT 014 ANKARA Can DARICA tarafından hazırlanan

Detaylı

Karasal, Hava ve Uzay Tabanlı Haberleşme Sistemleri Arasındaki Girişimin Minimizasyonu İçin Optimizasyon Yaklaşımı

Karasal, Hava ve Uzay Tabanlı Haberleşme Sistemleri Arasındaki Girişimin Minimizasyonu İçin Optimizasyon Yaklaşımı Karasal, Hava ve Uzay Tabanlı Haberleşme stemler Arasındak rşmn nmzasyonu çn Optmzasyon Yaklaşımı Optmzaton Approach to the nmzaton of Interference Between Terrestral, Ar and pace Based Communcaton ystems

Detaylı

BULANIK HEDEF PROGRAMLAMA VE BİR TEKSTİL FİRMASINDA UYGULAMA ÖRNEĞİ

BULANIK HEDEF PROGRAMLAMA VE BİR TEKSTİL FİRMASINDA UYGULAMA ÖRNEĞİ Eskşehr Osmangaz Ünverstes Sosyal Blmler Dergs Clt: 6 Sayı: 2 Aralık 2005 BULANIK HEDEF PROGRAMLAMA VE BİR TEKSTİL FİRMASINDA UYGULAMA ÖRNEĞİ İrfan ERTUĞRUL Pamukkale Ünverstes İİBF, Denzl ÖZET Günümüzde

Detaylı

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojkarastrmalar.com ISSN:305-63X Yapı Teknolojler Elektronk Dergs 008 () - TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR Makale Başlığın Boru Hattı Etrafındak Akıma Etks Ahmet Alper ÖNER Aksaray Ünverstes, Mühendslk

Detaylı

FARKLI REGRESYON YÖNTEMLERİ İLE BETA KATSAYISI ANALİZİ

FARKLI REGRESYON YÖNTEMLERİ İLE BETA KATSAYISI ANALİZİ FARKLI REGRESYON YÖNTEMLERİ İLE BETA KATSAYISI ANALİZİ M.Ensar YEŞİLYURT (*) Flz YEŞİLYURT (**) Özet: Özellkle uzak verlere sahp ver setlernn analz edlmesnde en küçük kareler tahmnclernn kullanılması sapmalı

Detaylı

KIRMIZI, TAVUK VE BEYAZ ET TALEBİNİN TAM TALEP SİSTEMİ YAKLAŞIMIYLA ANALİZİ

KIRMIZI, TAVUK VE BEYAZ ET TALEBİNİN TAM TALEP SİSTEMİ YAKLAŞIMIYLA ANALİZİ Süleyman Demrel Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Yıl: 2007/2, Sayı: 6 Journal of Suleyman Demrel Unversty Insttue of Socal Scences Year: 2007/2, Number: 6 KIRMIZI, TAVUK VE BEYAZ ET TALEBİNİN TAM

Detaylı

ERGONOMİK KOŞULLAR ALTINDA MONTAJ HATTI DENGELEME

ERGONOMİK KOŞULLAR ALTINDA MONTAJ HATTI DENGELEME ERGONOMİK KOŞULLAR ALTINDA MONTAJ HATTI DENGELEME Pamukkale Ünverstes Fen Blmler Ensttüsü Yüksek Lsans Tez Endüstr Mühendslğ Anablm Dalı Elf ÖZGÖRMÜŞ Danışman: Yrd. Doç. Dr. Özcan MUTLU Ağustos, 2007 DENİZLİ

Detaylı

VEKTÖRLER VE VEKTÖREL IŞLEMLER

VEKTÖRLER VE VEKTÖREL IŞLEMLER VEKTÖRLER VE VEKTÖREL IŞLEMLER 1 2.1 Tanımlar Skaler büyüklük: Sadece şddet bulunan büyüklükler (örn: uzunluk, zaman, kütle, hacm, enerj, yoğunluk) Br harf le sembolze edleblr. (örn: kütle: m) Şddet :

Detaylı

KAFES SİSTEMLERİN UYGULAMAYA YÖNELİK OPTİMUM TASARIMI

KAFES SİSTEMLERİN UYGULAMAYA YÖNELİK OPTİMUM TASARIMI PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K BİLİMLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 1999 : 5 : 1 : 951-957

Detaylı

SEK Yönteminin Güvenilirliği Sayısal Bir Örnek. Ekonometri 1 Konu 11 Sürüm 2,0 (Ekim 2011)

SEK Yönteminin Güvenilirliği Sayısal Bir Örnek. Ekonometri 1 Konu 11 Sürüm 2,0 (Ekim 2011) İk Değşkenl Bağlanım Model SEK Yöntemnn Güvenlrlğ Ekonometr 1 Konu 11 Sürüm,0 (Ekm 011) UADMK Açık Lsans Blgs İşbu belge, Creatve Commons Attrbuton-Non-Commercal ShareAlke 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)

Detaylı

6. NORMAL ALT GRUPLAR

6. NORMAL ALT GRUPLAR 6. ORMAL ALT GRUPLAR G br grup ve olsun. 5. Bölümden çn eştlğnn her zaman doğru olamayacağını blyoruz. Fakat bu özellğ sağlayan gruplar, grup teorsnde öneml rol oynamaktadır. Bu bölümde bu tür grupları

Detaylı

Obtaining Classical Reliability Terms from Item Response Theory in Multiple Choice Tests

Obtaining Classical Reliability Terms from Item Response Theory in Multiple Choice Tests Ankara Unversty, Journal of Faculty of Educatonal Scences, year: 26, vol: 39, no: 2, 27-44 Obtanng Classcal Relablty Terms from Item Response Theory n Multple Choce Tests Hall Yurdugül * ABSTRACT: The

Detaylı

04.10.2012 SU İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ. Suİhtiyacı. Proje Süresi. Birim Su Sarfiyatı. Proje Süresi Sonundaki Nüfus

04.10.2012 SU İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ. Suİhtiyacı. Proje Süresi. Birim Su Sarfiyatı. Proje Süresi Sonundaki Nüfus SU İHTİYAÇLARII BELİRLEMESİ Suİhtyacı Proje Süres Brm Su Sarfyatı Proje Süres Sonundak üfus Su ayrım çzs İsale Hattı Su Tasfye Tess Terf Merkez, Pompa İstasyonu Baraj Gölü (Hazne) Kaptaj Su Alma Yapısı

Detaylı

BÖLÜM II D. YENİ YIĞMA BİNALARIN TASARIM, DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRME ÖRNEKLERİ ÖRNEK 20 İKİ KATLI YIĞMA KONUT BİNASININ TASARIMI

BÖLÜM II D. YENİ YIĞMA BİNALARIN TASARIM, DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRME ÖRNEKLERİ ÖRNEK 20 İKİ KATLI YIĞMA KONUT BİNASININ TASARIMI BÖLÜM II D ÖRNEK 0 BÖLÜM II D. YENİ YIĞMA BİNALARIN TASARIM, DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRME ÖRNEKLERİ ÖRNEK 0 İKİ KATLI YIĞMA KONUT BİNASININ TASARIMI 0.1. BİNANIN GENEL ÖZELLİKLERİ...II.0/ 0.. TAŞIYICI

Detaylı

Şehiriçi Karayolu Ağlarının Sezgisel Harmoni Araştırması Optimizasyon Yöntemi ile Ayrık Tasarımı *

Şehiriçi Karayolu Ağlarının Sezgisel Harmoni Araştırması Optimizasyon Yöntemi ile Ayrık Tasarımı * İMO Teknk Derg, 2013 6211-6231, Yazı 392 Şehrç Karayolu Ağlarının Sezgsel Harmon Araştırması Optmzasyon Yöntem le Ayrık Tasarımı * Hüseyn CEYLAN* Halm CEYLAN** ÖZ Bu çalışmada, şehrç ulaştırma ağlarının

Detaylı

ÖZET Yüksek Lsans Tez TAM VE SANSÜRLÜ ÖRNEKLEM DURUMLARINDA WEIBULL DAĞILIMI İÇİN BAZI İSTATİSTİKİ SONUÇ ÇIKARIMLARI Dlşen TAMAM Ankara Ünverstes Fen

ÖZET Yüksek Lsans Tez TAM VE SANSÜRLÜ ÖRNEKLEM DURUMLARINDA WEIBULL DAĞILIMI İÇİN BAZI İSTATİSTİKİ SONUÇ ÇIKARIMLARI Dlşen TAMAM Ankara Ünverstes Fen ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ TAM VE SANSÜRLÜ ÖRNEKLEM DURUMLARINDA WEIBULL DAĞILIMI İÇİN BAZI İSTATİSTİKİ SONUÇ ÇIKARIMLARI Dlşen TAMAM İSTATİSTİK ANABİLİM DALI ANKARA

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Gülesen ÜSTÜNDAĞ BAZI PARAMETRİK OLMAYAN İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLERİN İNCELENMESİ İSTATİSTİK ANABİLİM DALI ADANA, 005 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Bağımsız Model Blok Dengeleme için Model Oluşturma ve Ön Sayısal Bilgi İşlemleri

Bağımsız Model Blok Dengeleme için Model Oluşturma ve Ön Sayısal Bilgi İşlemleri Bağımsız Model Blok Dengeleme çn Model Oluşturma ve Ön Sayısal Blg İşlemler Emnnur AYHAN* 1. Grş Fotogrametrk nreng çeştl ölçütlere göre sınıflandırılablr. Bu ölçütler dengelemede kullanılan brm, ver toplamada

Detaylı

PARABOLİK YOĞUNLUK FONKSİYONUNU KULLANARAK SEDİMANTER TEMEL DERİNLİKLERİNİN KESTİRİMİ

PARABOLİK YOĞUNLUK FONKSİYONUNU KULLANARAK SEDİMANTER TEMEL DERİNLİKLERİNİN KESTİRİMİ Uygulamalı Yerblmler Sayı: (Mayıs-Hazran ) -9 PARABOLİK YOĞUNLUK FONKSİYONUNU KULLANARAK SEDİMANTER TEMEL DERİNLİKLERİNİN KESTİRİMİ Estmaton of Sedmentary Basement Depths By Usng Parabolc Densty Functon

Detaylı

2005 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:16, s31-46

2005 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:16, s31-46 2005 Gaz Ünverstes Endüstryel Sanatlar Eğtm Fakültes Dergs Sayı:16, s31-46 ÖZET BANKALARDA MALİ BAŞARISIZLIĞIN ÖNGÖRÜLMESİ LOJİSTİK REGRESYON VE YAPAY SİNİR AĞI KARŞILAŞTIRMASI 31 Yasemn KESKİN BENLİ 1

Detaylı

Muhasebe ve Finansman Dergisi

Muhasebe ve Finansman Dergisi Muhasebe ve Fnansman Dergs Ocak/2012 Farklı Muhasebe Düzenlemelerne Göre Hazırlanan Mal Tablolardan Elde Edlen Fnansal Oranlar İle Şrketlern Hsse Sened Getrler Ve Pyasa Değerler Arasındak İlşk Ahmet BÜYÜKŞALVARCI

Detaylı

PROJELERDE -DAĞILIMININ ÜÇ DURUMUNA GÖRE PROJE TAMAMLANMA ZAMANININ BULUNMASINDA İSTATİSTİKSEL BİR ANALİZ

PROJELERDE -DAĞILIMININ ÜÇ DURUMUNA GÖRE PROJE TAMAMLANMA ZAMANININ BULUNMASINDA İSTATİSTİKSEL BİR ANALİZ C.Gencer ve O.Türkbey, Gaz Ünverstes. Fen Blmler Dergs, (00), 77-90 PROJELERDE -DAĞILIMININ ÜÇ DURUMUNA GÖRE PROJE TAMAMLANMA ZAMANININ BULUNMASINDA İSTATİSTİKSEL BİR ANALİZ Cevrye GENCER Orhan TÜRKBEY

Detaylı

MONTE CARLO SİMÜLASYON METODU VE MCNP KOD SİSTEMİ MONTE CARLO SIMULATION METHOD AND MCNP CODE SYSTEM

MONTE CARLO SİMÜLASYON METODU VE MCNP KOD SİSTEMİ MONTE CARLO SIMULATION METHOD AND MCNP CODE SYSTEM Ekm 26 Clt:14 No:2 Kastamonu Eğtm Dergs 545-556 MONTE CARLO SİMÜLASYON METODU VE MCNP KOD SİSTEMİ Özet Aybaba HANÇERLİOĞULLARI Kastamonu Ünverstes, Fen-Edebyat Fakültes, Fzk Bölümü, Kastamonu. Monte Carlo

Detaylı

JFM316 Elektrik Yöntemler ( Doğru Akım Özdirenç Yöntemi)

JFM316 Elektrik Yöntemler ( Doğru Akım Özdirenç Yöntemi) JFM316 Elektrk Yöntemler ( Doğru Akım Özdrenç Yöntem) yeryüzünde oluşturacağı gerlm değerler hesaplanablr. Daha sonra aşağıdak formül kullanılarak görünür özdrenç hesaplanır. a K I K 2 1 1 1 1 AM BM AN

Detaylı

G.1. : Y.Kutlu, M.Kuntalp, D.Kuntalp. : Öz Düzenleyici Haritalar Kullanilarak Diken Dalgalarin Analizi. Yay nlanan Kitapç k.

G.1. : Y.Kutlu, M.Kuntalp, D.Kuntalp. : Öz Düzenleyici Haritalar Kullanilarak Diken Dalgalarin Analizi. Yay nlanan Kitapç k. G.1 Yazarlar : Y.Kutlu, M.Kuntalp, D.Kuntalp Ba l k : Öz Düzenley Hartalar Kullanlarak Dken Dalgalarn Analz Yay nlanan Ktapç k : Genç Blm nsanlar le Beyn Byofz II. Çal tay, Izmr / Turkey, 21-23 ubat2008

Detaylı

Çarpımsal Ceza Modeli İle Tamsayılı Programlama

Çarpımsal Ceza Modeli İle Tamsayılı Programlama Dokuz Eylül Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Clt: 10, Sayı:3, 2008 Çarpımsal Ceza Model İle Tamsayılı Programlama Sabr Erdem Özet Doğrusal olmayan optmzasyon problemlernn çözüm yöntemlernden brs,

Detaylı