DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Cilt:13 Sayı:2 sh Mayıs 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Cilt:13 Sayı:2 sh.75-87 Mayıs 2012"

Transkript

1 DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Clt:13 Sayı:2 sh Mayıs 2012 ÇELİK YAPI SİSTEMLERİNDE İKİNCİ MERTEBE ANALİZ YÖNTEMLERİNİN İNCELENMESİ (INVESTIGATION OF SECOND ORDER ANALYSIS METHODS IN STEEL STRUCTURE SYSTEMS) M. Emn KURAL*, Özer ZEYBEK**, Mutlu SEÇER* ÖZET/ABSTRACT Düşey lern yanında deprem ve rüzgar gb yatay ler, yapı davranışını etkleyen bü yer değştrmelere ve dolayısıyla knc mertebe etklern oluşmasına yol açar. Bu tür durumlarda knc mertebe etkler göz önüne alan hesap yöntemlernn kullanılması önem arz eder. Bu çalışmada; dört katlı beş açıklığa sahp çelk yapı sstemnn artımsal ve pratk yöntemler kullanılarak knc mertebe analz yapılmıştır. Bu yöntemlerden elde edlen kat yatay yer değştrmeler ve eleman uç momentler, gözönüne alınan referans çalışma sonuçları le brlkte ncelenmş olup hesap yöntemlernn brbrlerne göre performansları değerlendrlmştr. Çalışmada kullanılan artımsal ve pratk knc mertebe analz yöntemlernden elde edlen sonuçların referans çalışma sonuçları le uyumlu ve yeterl hassasyette olduğu tespt edlmştr. Çaprazlı sstemlern performanslarını araştırmak amacıyla çeştl geometrk formlarda merkez çelk çaprazlı sstemler düzenlenmş ve bu yapı sstemlerndek narnlk oranı, yapı salınım faktörü, kat yatay yer değştrme değerlerndek değşm ncelenmştr. Geometrk formlarda merkez çelk çaprazlı sstemler kullanılarak malzeme tasarrufu sağlanmış, yapıdak tepe noktası yatay yer değştrme le yapı salınım faktörü değerler etkn br şeklde sınırlandırılmıştır. In addton to vertcal loads, horzontal loads such as earthquake and wnd loads lead to form second order effects wth large dsplacements changng the structural behavor. Hence, t s mportant to use calculaton methods that consder the second order effects n the analyses. In ths study, second order analyses were carred out wth ncremental and practcal methods on steel structure systems havng four story and fve bays. Story drft and member end moments obtaned from ncremental and practcal second order analyses were nvestgated wth the reference study whch s consdered and the results of both calculaton methods were comparatvely evaluated. Results of ths study usng ncremental and practcal second order analyses methods were found to be compatble wth the results of the reference work and were proven to have adequate senstvty. In order to nvestgate the steel braced systems used n the study, concentrc steel braced systems wth varous geometrc forms were generated, the varaton of slenderness rato, overall drft ndex and story drft values were determned. Usng concentrcally braced steel systems wth geometrc forms provded savngs of materal, besdes; the overall story drft and overall story drft ndex were effcently lmted. ANAHTAR KELİMELER/KEYWORDS İknc mertebe, Artımsal yöntem, Yapı salınım faktörü, Moment aktaran çerçeve, Merkez çelk çaprazlı çerçeve, Narnlk Second-order analyss, Incremental method, Overall story drft ndex, Moment resstant steel frame, Concentrc steel braced frame, Slenderness * DEÜ, Müh. Fak., İnşaat Müh. Böl., Tınaztepe Yerleşkes, Buca, İZMİR ** Muğla Ün., Müh. Fak., İnşaat Müh. Bölümü, Kötekl Kampüsü, Kötekl, MUĞLA

2 Sayfa No: 76 M. E. KURAL, Ö. ZEYBEK, M. SEÇER 1. GİRİŞ Taşıyıcı sstemler estetk, ekonomk ve fonksyonel olarak boyutlandırmak çn yapı sstemlernn narn ve sek yapılablmes steğ her geçen gün artmaktadır. Ancak narn ve sek yapılarda yer değştrmeler önem kazanmakta, bununla brlkte knc mertebe etkler göz önüne alan hesap yöntemlernn kullanılması gerekmektedr. Bu tür yapılarda oluşan yatay yer değştrmeler özellkle rüzgar ve deprem gb şddetl yatay ler altında konforu olumsuz yönde etklemekte, hatta yapı elemanlarının hasara uğramasına yol açmaktadır (Ersoy ve Çıtıpıtıoğlu, 1988). Yatay yer değştrmenn br başka gösterges de yapı salınım faktörüdür. Deprem ve rüzgar etkler altında yapının en üst katının elastk yer değştrmesnn yapının toplam seklğne oranı olarak tarf edlr (Aytış, 2005). Bu faktör; yatay ler etks altında bnada bulunanlarda tedrgnlk yaratıcı olumsuz durumları önlemek üzere sınırlandırılmış olup bu faktörün 1/400 den küçük olması tavsye edlr. Yapı elemanlarının rjtlğ arttırılarak ya da farklı geometrk formda çapraz elemanlar kullanılarak yatay yer değştrmeler ve yapı salınım faktörü değerler stenlen sınır değern altında tutulablr (Kural ve Tok, 1992). Bna seklğnn genşlğne oranı dört veya beş aştığı durumlarda yatay yer değştrmey makul sınırlar çnde tutmak çn lave rjtlğe htyaç duyulur (Gönen vd., 2007). Çelk yapıların knc mertebe analz le lgl artımsal ve pratk yöntemler dkkate alan brçok çalışma yapılmış olup bu çalışmaların daha çok moment aktaran çerçeveler üzernde yoğunlaştığı görülmüştür. Bu çalışmalardan; Lu çalışmasında fktf yatay kuvvetler kullanarak, knc mertebe etkler dkkate alan pratk br yöntem gelştrmştr (Lu, 1988). Bu yöntem; tek katlı ve tek açıklıklı, üç katlı ve tek açıklıklı çerçeveler üzernde kullanarak, elde ettğ sonuçları referans çalışma sonuçları le karşılaştırmıştır. Mashary ve Chen çalışmasında, stablte fonksyonlarını kullanarak tek terasyon adımlı br artımsal yöntem gelştrmştr (Mashary ve Chen, 1990). Bu yöntem çeştl düzlem çelk çerçeveler üzernde kullanarak elde ettğ sonuçları analtk çözümlerle kıyaslamıştır. Gönen vd., çalışmasında üç açıklıklı on katlı br düzlem çerçevey ele almış, bu çerçeveye çeştl geometrk formlarda merkez çelk çaprazlar teşkl ederek kat salınım ve yatay yer değştrme değerlern karşılaştırmıştır (Gönen vd., 2007). Lu vd., çelk yapıların tasarımında P-Δ (yapı sstemnn yerdeğştrmesnden kaynaklanan) ve P-δ (yapı elemanın yer değştrmesnden kaynaklanan) knc mertebe etklern önemnden bahsetmş, artımsal ve teratf br yöntem olan algortmasına dayalı br çözüm yöntem gelştrmştr (Lu vd., 2008). Torkaman ve Sönmez, artımsal çözüm yöntemne dayalı br algortma gelştrmş olup, knc mertebe etkler çalışmasındak sayısal örneklerde dkkate almıştır (Torkaman ve Sönmez, 2008). Bu çalışmada; Tek Adımlı artımsal,, Gelştrlmş artımsal yöntemler ve İteratf Yatay Yük, İteratf Düşey Yük, Fktf Dyagonal Eleman Eklenmes pratk yöntemler kullanılarak dört katlı beş açıklıklı çelk yapı sstemnn knc mertebe analz yapılmıştır. Bu yöntemler kullanılarak elde edlen kat yatay yer değştrmelern ve eleman uç momentlern referans çalışma sonuçlarına göre bağıl fark oranları belrlenp, knc mertebe analz yöntemlernn brbrlerne göre etknlğ karşılaştırılmıştır. Benzer şeklde, çalışmada kullanılan çaprazlı sstemlern performanslarını araştırmak amacıyla çeştl geometrk formlarda merkez çelk çaprazlı sstemler düzenlenmş olup, yapı salınım faktörü ve kat yatay yer değştrme değerlerndek değşm ncelenmştr. Ayrıca, çapraz elemanlardak narnlk değşmnn, çelk yapı sstemlernn tepe noktası yatay yer değştrmesne ve yapı salınım faktörüne olan etks araştırılmıştır

3 Mühendslk Blmler Dergs Clt : 13 Sayı : 2 Sayfa No: ÇELİK YAPI SİSTEMLERİNDE KULLANILAN İKİNCİ MERTEBE ANALİZ YÖNTEMLERİ Özellkle çok katlı yapılarda, düşey ler le brlkte rüzgar ve deprem gb yatay ler nedenyle oluşan knc mertebe tesrler hesaplarda dkkate almak çn artımsal ve pratk yöntemler kullanılır (Chen ve Lu, 1991; Zeybek vd., 2011). Artımsal knc mertebe analz yöntemlernde, başlangıçta yapının denge ve knematk lşks blnmedğ çn teratf br şeklde çözüme gdlr. Bu teratf şlem döngüsünde, geçerl olan şlem adımının denge ve knematk lşks çn, br öncek şlem döngüsünden elde edlen şekl değştrmş yapının geometrs kullanılır. Pratk knc mertebe analz yöntemler se fktf elemanlar ve fktf kuvvetlere dayalı hesap yöntemler olup, bu yöntemler le doğrudan ve hızlı br şeklde sonuca gdlr. Bu çalışmada; Tek Adımlı artımsal,, Gelştrlmş artımsal yöntemler ve İteratf Yatay Yük, İteratf Düşey Yük, Fktf Dyagonal Eleman Eklenmes pratk yöntemler kullanılarak knc mertebe analz yapılmıştır Artımsal Yöntemler Doğrusal analzde sstem rjtlk matrs sabt olup dış ten bağımsızdır. Doğrusal olmayan analzde se eleman rjtlk matrs ve dolayısıyla sstem rjtlk matrs sabt olmayıp sevyesne bağlı olarak değşr (Chan ve Chu, 2000). Artımsal yöntemlerde; dış (F), adımlarına (ΔF) bölünerek ssteme artımsal olarak Eştlk 1 le uygulanır. [K ]{ D } { F} (1) Burada; [K ] sstem rjtlk matrs, { D} artımsal düğüm noktası yer değştrme vektörü, { F} se artımsal vektörüdür. Yapıların doğrusal olmayan davranışını ncelemek amacıyla kullanılan artımsal yöntemler; tek adımlı ve teratf artımsal yöntemler olmak üzere k ana başlık altında ncelenmştr Tek Adımlı Artımsal Yöntem Tek adımlı artımsal yöntemde, Eştlk 1 le verlen denge denklem brnc mertebe Runge- Kutta sayısal çözüm yöntem kullanılarak çözülür ve elde edlen artımsal yer değştrme, Eştlk 2 le hesaplanır (Mc Gure vd., 2000). {D} {D -1} { D } (2) Burada; {D }. adımdak yer değştrme vektörü, {D -1 } (-1). adımdak yer değştrme vektörü, { D} se artımsal yer değştrme vektörüdür. Artımsal vektörü se Eştlk 3 le fade edlr. {F } {F-1 } λ { F} (3) Burada; {F }. adımdak vektörü, {F -1 } (-1). adımdak vektörü, { F } artımsal vektörü, λ se artımsal parametresdr.

4 Sayfa No: 78 M. E. KURAL, Ö. ZEYBEK, M. SEÇER İteratf Artımsal Yöntemler İteratf artımsal yöntemlerde, artımları br takım adımlara bölünür ve bu adımların her brnde ç le dış arasındak dengelenmemş dağıtılıncaya kadar terasyon şlem devam ettrlr. Dengenn sağlanmasının ardından br sonrak artımı adımına geçlr. Artım şlem, ssteme etkyen toplam ün elde edlmesne kadar sürdürülür. İteratf artımsal yöntemler çn denge denklem, artımsal ve teratf bçmde Eştlk 4 le verlmştr. [K j-1 j j-1 ]{ D } {R } (4) Burada; artım, j se terasyon adımıdır. [K j-1 ] br öncek terasyon adımındak şekl değştrmş yapı ve eleman ç kuvvetlerne bağlı olarak elde edlen artımsal rjtlk matrsdr. {R j-1 } se dış le ç arasındak dengelenmemş vektörü olup, Eştlk 5 le verlmştr. Dış vektörü se artımsal bçmde Eştlk 6 le yazılmıştır. j-1 j-1 j-1 {R } {F - Q } (5) j j 1 j F F λ ΔF (6) 1 Burada; F j 1 ( j 1). terasyonun. artımının sonunda uygulanan toplam dış j vektörü, ΔF toplam dış ün br fonksyonu olan referans, λ se artımsal parametresdr. Eştlk 4 le verlen denge denklemnn çözümü çn brçok teratf artımsal algortma gelştrlmştr (Crsfeld, 1991). Bu çalışmada, sık kullanılan ve hızlı yakınsama sağlayan ve Gelştrlmş artımsal yöntemler kullanılmıştır. yöntem, j artımsal parametres ( λ ), brnc terasyon ( j 1) adımında br olup, dğer terasyon adımları çn se ( j 2) sıfır olur. Bu terasyon adımları, stenlen yakınsama krter sağlanana kadar devam ettrlr. İterasyon boyunca, her br adımı çn artımsal parametres sabt tutulduğundan yöntem, br kontrol çözüm teknğ olarak kabul edlmektedr (Chen ve Chu, 1999). Gelştrlmş yöntemnde se, yöntemnde olduğu gb her br terasyon sonunda yen br rjtlk matrsnn oluşturulmasına gerek yoktur. Her br artımsal adımın bütün terasyonları sırasında sabt ve yaklaşık br rjtlk matrs kullanılır. Gelştrlmş yöntem, yöntemne göre daha kısa süre almasına rağmen yakınsama hızı daha yavaştır (Chun, 2005) Pratk İknc Mertebe Hesap Yöntemler Yapının geometrsne ve uygulanan lern fonksyonuna bağlı olarak fktf elemanlar ve fktf kuvvetler kullanılarak knc mertebe etkler doğrudan ve hızlı br şeklde hesaplara dahl edlr. Bu tür yöntemlern hesap adımları lteratürde mevcuttur (Naem, 2001; Zeybek 2011). Bu çalışmada; İteratf Yatay Yük, İteratf Düşey Yük ve Fktf Dyagonal Eleman Eklenmes pratk yöntemler kullanılarak knc mertebe analz gerçekleştrlmştr.

5 Mühendslk Blmler Dergs Clt : 13 Sayı : 2 Sayfa No: İteratf Yatay Yük Yöntem İteratf Yatay Yük Yöntem İteratf Yatay Yük yöntem, Eşt Yükler yöntem veya P-Delta İteratf Fktf yöntem olarak da adlandırılmaktadır (Seçer vd., 2004). Bu yöntemde, knc mertebe etkler temsl etmek amacıyla fktf yatay yapıya tatbk edlr. Eleman uçlarındak momentlern toplamı P- Delta etklern çerecek şeklde Eştlk 7 le elde edlr. M V h Px (V V)xh (7) Burada; V eleman uçlarındak kesme kuvvetn, h eleman uzunluğunu, P elemandak mevcut eksenel kuvvet, eleman rölatf yer değştrmesn, V se fktf veya eşdeğer kesme kuvvetn fade eder. Fktf kesme ve gerçek kesme kuvvetlernn brlkte uygulanması le yen uç momentler elde edlr İteratf Düşey Yük Yöntem Bu yöntemde lk olarak sadece yatay ler yapıya uygulanır. Daha sonra düşey ler yatay lerden kaynaklanan deforme olmuş yapıya uygulanır. Br sonrak düşey analz, br öncek düşey analznden elde edlen deforme olmuş yapıya uygulanır. Düşey analz yer değştrme artışlarının hmal edleblecek kadar küçük olduğu duruma kadar sürdürülür (Lopes vd., 2005). Eğer n. düşey analznde stenlen yakınsama sağlanmış se, son yer değştrme Eştlk 8 le elde edlr. n Ih ( Ig ) 1 Δ Δ (8) Burada; Δ Ih, brnc mertebe yatay etks altındak yer değştrmey, Ig, brnc mertebe düşey etks altındak terasyon adımları çn yer değştrme artışını göstermektedr. Benzer şeklde, P-Delta etksn çeren moment fades Eştlk 9 le fade edlr. n Ih (MIg ) 1 M M (9) Burada; M Ih yatay etks altındak brnc mertebe analzden elde edlen moment değern, M düşey etks altındak terasyon adımları çn brnc mertebe analzden elde Ig edlen moment artışını göstermektedr. İteratf Düşey Yük yöntem uygulanırken, düğüm noktalarının koordnatları her analz adımında güncellenr. Yen koordnatlar, yer değştrme artışlarının orjnal koordnatlara eklenmes le hesaplanır Fktf Dyagonal Eleman Eklenmes Yöntem Bu yöntemde; fktf dyagonallern yapıya eklenmes le knc mertebe analz yapılır. Burada kullanılan fktf dyagonaller P-Delta etksn temsl etmektedr. Fktf Dyagonal Eleman Eklenmes yöntemnde terasyon uygulanmadan tek br adımda knc mertebe etkler

6 Sayfa No: 80 M. E. KURAL, Ö. ZEYBEK, M. SEÇER çeren yer değştrme ve ç kuvvetler elde edlr (Naem, 2001). Burada kullanılan fktf dyagonal elemanların en kest alanları Eştlk 10 le verlmştr. P L 0 (10) h Ecos α A 2 Burada; P. kattak kolon elemanlarında oluşan eksenel kuvvetlern toplamını, h. katın kat seklğn, L 0 dyagonal elemanın boyunu, E elastste modülünü, se fktf dyagonal elemanın yatayla yaptığı açıyı temsl etmektedr. 3. SAYISAL UYGULAMA Yapılan çalışmada, Chan ve Chu tarafından tasarlanmış, dört kat ve beş açıklığa sahp çelk yapı sstem ele alınmıştır (Chan ve Chu, 2000). Şekl 1 de geometrs ve leme durumu verlen çelk yapı sstemnn knc mertebe analz artımsal ve pratk yöntemler kullanılarak yapılmıştır. Çalışmada ncelenen çelk çerçevede kolonlar arası mesafe 7,0 m, kat seklğ 3,5 m dr. Çerçevey oluşturan kolon elemanların kest alanları 168 cm 2, atalet momentler cm 2 dr. Krş elemanların kest alanları 129 cm 2, atalet momentler se cm 4 tür. Yapıya her katta 40 kn/m lk düşey ve 50 kn/m lk yatay rüzgar ü uygulanmıştır. Yapıya etkyen servs ler ve katsayısı (1,2) le arttırılmış ler altında çerçeve sstem çözülmüş olup elde edlen sonuçlar referans çalışmada verlen sonuçlarla karşılaştırılmıştır ,5 m 3,5 m 3,5 m 3,5 m ,0 m 2 7,0 m 3 7,0 m 4 7,0 m 5 7,0 m 6 Şekl 1. Yapının geometrs ve yapıya etkyen ler 3.1. Çelk Bnanın Artımsal ve Pratk Yöntemlerle İknc Mertebe Analz Bu çalışmada; Tek Adımlı artımsal,, Gelştrlmş artımsal yöntemler ve İteratf Yatay Yük, İteratf Düşey Yük, Fktf Dyagonal Eleman Eklenmes pratk yöntemler kullanılarak knc mertebe analz yapılmıştır. Elde edlen kat yatay yer değştrme ve kolon uç moment değerler, referans çalışma sonuçları le karşılaştırılmıştır. Seçlen düğüm noktalarına at kat yatay yer değştrmeler servs ler altında Çzelge 1 de, seçlen kolon elemanlarının uç moment değerler katsayısı le arttırılmış ler altında, Çzelge 2 de sunulmuştur.

7 Mühendslk Blmler Dergs Clt : 13 Sayı : 2 Sayfa No: 81 Düğ. nok. no. Çzelge 1. Çelk yapının seçlen düğüm noktalarına at kat yatay yer değştrme değerler (mm) Brnc mertebe analz Tek adımlı artımsal Artımsal yöntemler İknc mertebe analz yöntemler Gelştrlmş İteratf yatay Pratk yöntemler İteratf düşey Fktf çapraz eleman eklenmes Referans çalışma (Chan ve Chu, 2000) 7 26,55 29,50 29,84 29,84 29,56 29,77 29, ,64 38,05 38,45 38,44 38,21 38,36 38, ,71 42,23 42,64 42,64 42,42 42,51 42, ,33 43,87 44,28 44,28 44,07 44,23 44,03 44,70 Eleman no. Çzelge 2. Çelk yapının seçlen elemanlarına at uç moment değerler (kn-m) Brnc mertebe analz Tek adımlı artımsal Artımsal yöntemler İknc mertebe analz yöntemler Gelştrlmş İteratf yatay Pratk yöntemler İteratf düşey Fktf çapraz eleman eklenmes Referans çalışma (Chan ve Chu, 2000) 2 291,19 328,93 333,77 333,77 333,02 333,64 332,57 335, ,15 154,84 155,30 155,30 153,76 155,38 152, ,78 122,08 122,23 122,23 122,15 122,20 121, ,89 123,06 123,07 123,07 123,02 123,05 122,93 - Artımsal ve pratk knc mertebe analz yöntemler kullanılarak elde edlen kat yatay yer değştrme le kolon uç moment değerlernn referans çalışma sonuçları dkkate alınarak bağıl fark oranları hesaplanmış olup Çzelge 3 le sunulmuştur. Çzelge 3 de verlen değerlere göre knc mertebe analz yöntemlernn performansları ncelendğnde; Newton ve gelştrlmş Newton yöntemlernn referansa en yakın, tek adımlı artımsal pratk yöntemn se en uzak sonucu verdğ belrlenmştr. Çalışmada kullanılan knc mertebe analz yöntemlernn bağıl fark oranları % 2 nn altında olup elde edlen sonuçların yeterl hassasyette olduğu tespt edlmştr Yatay ler altında, yapının tepe noktası yatay yer değştrmesnn toplam kat seklğne oranı olarak tarf edlen yapı salınım faktörü değerler hesaplanmış olup elde edlen bu değerler le UBC de tavsye edlen sınır değer Çzelge 4 le sunulmuştur. Hesaplanan sonuçlara göre, çelk yapıya at yapı salınım faktörü değernn tavsye edlen sınır değern üzernde olduğu tespt edlmştr Çeştl Geometrk Formlarda Teşkl Edlmş Merkez Çelk Çaprazlı Yapı Sstemlernn İncelenmes Bu bölümde, çeştl geometrk formlarda çapraz elemanlar kullanılarak yapı salınım faktörü ve kat yatay yer değştrme değerlerndek değşm ncelenmştr. Bu amaçla; uygulamada sık kullanılan altı tp merkez çelk çaprazlı çerçeve model teşkl edlmştr.

8 Sayfa No: 82 M. E. KURAL, Ö. ZEYBEK, M. SEÇER Şekl 2 de verldğ gb sadece orta açıklığa kat seklğ boyunca değşk formlarda çelk çaprazlar düzenlenmştr. Çzelge 3. Referans çalışmada verlen tepe noktası yatay yer değştrme ve kolon uç moment değerlerne göre hesaplanan bağıl fark oranları (Chen ve Chu, 2000) İknc mertebe analz yöntemler Tepe noktası yatay yer değştrme bağıl fark oranları (%) İk numaralı kolon uç moment değer bağıl fark oranları (%) Tek adımlı artımsal Artımsal yöntemler Gelştrlmş İteratf yatay Pratk yöntemler İteratf düşey Fktf çapraz eleman eklenmes 1,86 0,94 0,94 1,41 1,05 1,50 1,99 0,55 0,55 0,77 0,58 0,90 Çzelge 4. Çerçeveye at yapı salınım faktörü değerler Yapı salınım faktörü Brnc mertebe analz Tek adımlı artımsal Artımsal yöntemler İknc mertebe analz yöntemler Gelştrlmş İteratf yatay Pratk yöntemler İteratf düşey Fktf çapraz eleman eklenmes UBC (1997) de tavsye edlen sınır değer 0,0029 0,0031 0,0032 0,0032 0,0031 0,0032 0,0031 0,0025 Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 Model 5 Model 6 Şekl 2. Çeştl formlarda teşkl edlmş merkez çelk çaprazlı yapı modeller Merkez çelk çaprazlı sstemlerde kullanılan çapraz elemanlar kutu kest profllerden ve eleman narnlğ 100 olacak şeklde seçlmştr. Bu durumda, farklı geometrk formda çapraz elemanlar kullanılarak teşkl edlmş merkez çelk çaprazlı sstemlern artımsal yöntem kullanılarak elde edlen kat sevyes le yatay yer değştrme lşks Şekl 3 le sunulmuştur.

9 Mühendslk Blmler Dergs Clt : 13 Sayı : 2 Sayfa No: 83 Şekl 3. Merkez çelk çaprazla teşkl edlmş yapı modellernn kat sevyes le yatay yer değştrme lşks Çalışmada kullanılan merkez çelk çaprazlı sstemlern moment aktaran çerçeve sstemne göre tepe noktası yer değştrmesn % 84 le % 90 arasında sınırlandırdığı Şekl 3 den görülmektedr. Yatay yer değştrmenn sınırlandırılması açısından modeller ncelendğnde; Model 1 n dğer çaprazlı sstemlere göre kat yatay yer değştrmesn en az, Model 6 nın se en fazla sınırlandırdığı görülmüştür. Model 5 de, serbest olan düğüm noktalarının çapraz elemanların bağlandığı düğüm noktalarına göre daha fazla yatay yer değştrme yaptığı görülmüştür. Bu nedenle beşnc modele at kat sevyes le yatay yer değştrme eğrs dğer modellernknden farklı olup görel kat ötelenmelernn artmasına neden olmuştur. Model 6 da, en üst katın tüm açıklıklarına merkez X çelk çapraz teşkl edlmesnden dolayı tepe noktası yatay yer değştrmes öneml oranda sınırlandırılmıştır. Yapı sstemndek çapraz yoğunluğunun yapı davranışına etksn ncelemek amacıyla çerçevenn farklı açıklıklarına kat seklğ boyunca merkez X çelk çaprazlar teşkl edlmştr. Çalışmada, lk olarak üçüncü açıklığa, knc olarak brnc ve beşnc açıklığa, son olarak da brnc, üçüncü ve beşnc açıklıklara kat seklğ boyunca X formunda merkez çelk çaprazlar düzenlenmştr. Tepe noktası yatay yer değştrmes; üçüncü açıklığa X merkez çapraz düzenlendğnde % 88, brnc ve beşnc açıklıklara düzenlendğnde % 93, brnc, üçüncü ve beşnc açıklıklara düzenlendğnde se % 95 mertebesnde sınırlandırılmaktadır.

10 Sayfa No: 84 M. E. KURAL, Ö. ZEYBEK, M. SEÇER Farklı geometrk formlarda çapraz elemanlar kullanılarak teşkl edlen merkez çelk çaprazlı sstemlern knc mertebe analznden elde edlen yapı salınım faktörü değerler Çzelge 5 le verlmştr. Çalışmada ncelenen çeştl geometrk formlarda teşkl edlmş çelk yapı modeller çn elde edlen yapı salınım faktörü değerlernn, moment aktaran çerçeve sstemnden elde edlen yapı salınım faktörü değerne göre öneml oranda azaldığı görülmüştür. Çzelge 5. Merkez çelk çaprazlı yapı modellernn yapı salınım faktörü değerler Yapı Salınım Faktörü Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 Model 5 Model 6 0, , , , , ,00031 Çalışmanın bu aşamasında merkez çelk çaprazlı sstemlerde kullanılan çapraz elemanların narnlğnn yapı davranışı üzerne olan etks ncelenmştr. Afet Bölgelernde 1997 de yayınlanan Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelk de narnlk sınırı 100, Deprem Bölgelernde 2007 de yayınlanan Yapılacak Bnalar Hakkında Yönetmelk de St-37 çelğ çn 118 olarak verlmştr. Bu çalışmada narnlk değerler değşmn ncelemek çn bu değerler kapsayan ve narnlğ 70 le 140 arasında değşen farklı geometrk formda çapraz elemanlar kullanılmıştır. Bu yapı sstemlernn artımsal knc mertebe analz yöntem kullanılarak elde edlen çapraz eleman narnlk değşm le tepe noktası yatay yer değştrme lşks Şekl 4 de verlmştr. Ayrıca, çapraz elemanın narnlğ % 25 ve % 50 mertebesnde azaltılarak narnlk değşmnn yapı salınım faktörü üzerne etks ncelenmştr. Farklı geometrk formda teşkl edlmş çelk çaprazlı yapı modellerndek çapraz elemanın narnlk değşmne bağlı yapı salınım faktörü değşm değerler Çzelge 6 de verlmştr. Çalışmada kullanılan çapraz elemanların narnlğ % 25 ve % 50 azaltıldığında yapı salınım faktörü değerlernde sırasıyla % 11-% 14 le % 19-% 25 arasında azaldığı tespt edlmştr. Çzelge 6. Çapraz elemanların narnlk değerler le yapı salınım faktörü değer arasındak lşk Çapraz elemanların narnlk azalması (%) Merkez çelk çaprazla teşkl edlen çelk yapı modellernn yapı salınım faktöründek değşm (%) Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 Model 5 Model SONUÇLAR Bu çalışmada; dört kat ve beş açıklığa sahp çelk yapı sstemnn Tek Adımlı artımsal,, Gelştrlmş yöntem le artımsal; İteratf Yatay Yük, İteratf Düşey Yük ve Fktf Dyagonal Eleman Eklenmes yöntem le pratk knc mertebe analz yapılmıştır. Bu yöntemler kullanılarak hesaplanan kat yatay yer değştrme ve eleman uç moment değerler referans çalışma sonuçları le karşılaştırılmıştır. Çapraz elemanların performanslarını ncelemek amacıyla çeştl geometrk formlarda çapraz elemanlar kullanılarak merkez çelk çaprazlı sstemler teşkl edlmş olup, bu çapraz elemanların yapı salınım faktörü le kat yatay yer değştrme değerler üzerndek etks ncelenmştr. Ayrıca,

11 Mühendslk Blmler Dergs Clt : 13 Sayı : 2 Sayfa No: 85 yapı sstemnde teşkl edlen çapraz elemanların narnlk değşmnn yapı davranışı üzerne etks de araştırılmıştır. Şekl 4. Merkez çelk çaprazlı yapı modellernn çapraz elemanlarının narnlk- tepe noktası yatay yer değştrme lşks Dört kat ve beş açıklığa sahp düzlem çelk yapı modelnn artımsal ve pratk knc mertebe analz yöntemler kullanılarak elde edlen kat yatay yer değştrme ve eleman uç momentler hesaplanmıştır. Elde edlen sonuçların referans çalışma sonuçlarına göre bağıl fark oranları göz önüne alındığında, yapının knc mertebe analznde kullanılan yöntemlern bağıl fark oranlarının %2 nn altında olduğu tespt edlmştr. Referans çalışma sonucuna göre bağıl fark oranının en az le Gelştrlmş yöntemlernde, en fazla se Tek Adımlı artımsal yöntemde olduğu belrlenmştr. Ayrıca, çalışmada ncelenen çelk yapı sstem çn pratk knc mertebe analz yöntemlernn kabul edleblr sonuçlar verdğ görülmüştür.

12 Sayfa No: 86 M. E. KURAL, Ö. ZEYBEK, M. SEÇER Farklı geometrk formlarda düzenlenen merkez çelk çaprazlı yapı sstemlernn artımsal yöntem kullanılarak knc mertebe analz gerçekleştrlmştr. Çeştl geometrk formlarda teşkl edlen merkez çelk çaprazlı sstemlern, moment aktaran çerçeve sstemne göre tepe noktası yatay yer değştrmesn, % 84 le % 90 arasında sınırlandırıldığı tespt edlmştr. Yatay kat yer değştrmesnn sınırlandırılması gereken özel durumlarda, orta açıklığın dışındak dğer açıklıklara da çelk çaprazlar teşkl edlmş ve moment aktaran çerçeve sstemne göre kat yatay yer değştrme değerler % 95 mertebesne kadar sınırlandırılmıştır. Ayrıca, çalışmada kullanılan çapraz elemanların narnlk değern yarıya düşürecek şeklde çapraz eleman seçldğnde çelk yapı sstemlernn yapı salınım faktörü değerlernde öneml mertebede azalma olduğu görülmüştür. Bu durum merkez çelk çaprazlı sstemlerde kullanılan çapraz elemanların narnlğnn yapı davranışını öneml oranda etkledğn göstermştr. Çalışmadan elde edlen sonuçlara göre; pratk knc mertebe analz yöntemlernn düzenl çelk yapı sstemlernde güvenlr sonuçlar verdğ tespt edlmştr. Merkez çelk çapraz kullanılarak teşkl edlen çelk yapı sstemlernde malzeme tasarrufu sağlanmış ve yapıdak tepe noktası yatay yer değştrmes le yapı salınım faktörü değerler etkn br şeklde sınırlandırılmıştır. KAYNAKLAR S. Aytış (2005): Yüksek Bnaların Depreme Dayanımında Uygulanacak Tasarım Krterler, Deprem Sempozyumu, Kocael. S. L. Chan, P. P. T. Chu (2000): Nonlnear Statc and Cyclc Analyss of Steel Frames wth Sem-Rgd Connectons, Elsever Publc, Sngapore. W. F. Chen, L: Duan (1999): Brdge Engneerng Handbook, CRC Press. W. F. Chen, E. M. Lu (1991): Stablty Desgn of Steel Frames, Florda: CRC Press. C: Chun (2005): Iteratve Methods Improvng Newton s Method by the Decomposton Method, Comput. Math. Appl., Clt 50, sf M: A: Crsfeld (1991) Non-lnear Fnte Element Analyss of Solds and Structures, Clt 1, USA, John Wley and Sons. U: Ersoy, E: Çıtıpıtıoğlu (1988): Yüksek Yapıların Tasarımı ve Yapımında İzlenecek Temel İlkeler, T.M.M.O.B., İnşaat Mühendsler Odası İzmr Şubes Yayını. H: Gönen, N. Kıraç, M: Doğan, A. Günaydın (2007): Çok Katlı Çelk Yapılarda Yatay Deplasmanın Dyagonallerle Kontrolü, 2. Ulusal Çelk Yapılar Sempozyumu, sf 88-96, Eskşehr. M. E. Kural, H. Tok (1992): Benzer Betonarme Taşıyıcı Ssteme Alternatf Br Çelk Taşıyıcı Sstem Üzernde Araştırma, Yüksek Bnalar II. Ulusal Sempozyumu, İstanbul. A. P: Lopes, G: O: Santos, A: L: Souza (2005): Study on Dfferent Methods of P-delta Analyss, Theory and Practse n Cvl Engneerng, No:7, sf C. K: Lu, W. F. Chen, S. L. Chan, T. W. Ma (2008) Drect Second-Order Elastc Analyss for Steel Frame Desgn, KSCE Journal of Cvl Engneerng, Clt 12, No. 6, sf E. M. Lu (1988): A Practcal P-Delta Analyss Method for Type FR and PR Frames, Engneerng Journal, AISC, Clt. 25, No. 3, sf A. M: Mashary, W. F. Chen (1990): Elastc Second-Order Analyss for Frame Desgn, J. Construct. Steel Research, Clt 15, sf W. McGure, R. H: Gallagher, R. D. Zeman (2000): Matrx Structural Analyss, USA, John Wley and Sons. F. Naem (2001): The Sesmc Desgn Handbooks, USA, Kluwer Academc Publshers.

13 Mühendslk Blmler Dergs Clt : 13 Sayı : 2 Sayfa No: 87 M. Seçer, Ö. Bozdağ, M. E. Kural (2004): Smplfed Second-Order Plane Frame Analyss Technques, ACE Internatonal Congress on Advances n Cvl Engneerng. M. A. Torkaman, M: Sönmez (2008): Soluton Technques for Nonlnear Equlbrum Equatons, 18th Analyss and Computaton Specalty Conference, ASCE. Ö. Zeybek (2011): Çok Katlı Çelk Yapıların Geometr Bakımından Doğrusal Olmayan Davranışının Artımsal ve Pratk İknc Mertebe Analz Yöntemler le İncelenmes, Yüksek Lsans Tez, Dokuz Eylül Ünverstes, Fen Blmler Ensttüsü, İzmr. Ö. Zeybek, M: Seçer, M. E: Kural (2011): Düzlem Çelk Çerçevelern İknc Mertebe Analz Yöntemlernn İncelenmes, 4. Ulusal Çelk Yapılar Sempozyumu, sf , İstanbul.

ÇOK KATLI ÇELİK YAPILARIN GEOMETRİ BAKIMINDAN DOĞRUSAL OLMAYAN DAVRANIŞININ ARTIMSAL VE PRATİK 2. MERTEBE ANALİZ YÖNTEMLERİ İLE İNCELENMESİ

ÇOK KATLI ÇELİK YAPILARIN GEOMETRİ BAKIMINDAN DOĞRUSAL OLMAYAN DAVRANIŞININ ARTIMSAL VE PRATİK 2. MERTEBE ANALİZ YÖNTEMLERİ İLE İNCELENMESİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇOK KATLI ÇELİK YAPILARIN GEOMETRİ BAKIMINDAN DOĞRUSAL OLMAYAN DAVRANIŞININ ARTIMSAL VE PRATİK 2. MERTEBE ANALİZ YÖNTEMLERİ İLE İNCELENMESİ Özer ZEYBEK

Detaylı

UZAY ÇERÇEVE SİSTEMLERİN ELASTİK-PLASTİK ANALİZİ İÇİN BİR YÖNTEM

UZAY ÇERÇEVE SİSTEMLERİN ELASTİK-PLASTİK ANALİZİ İÇİN BİR YÖNTEM ECAS Uluslararası Yapı ve Deprem ühendslğ Sempozyumu, Ekm, Orta Doğu Teknk Ünverstes, Ankara, Türkye UZAY ÇERÇEVE SİSTEERİN STİK-PASTİK ANAİZİ İÇİN BİR YÖNTE Erdem Damcı, Turgay Çoşgun, Tuncer Çelk, Namık

Detaylı

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojkarastrmalar.com ISSN:134-4141 Makne Teknolojler Elektronk Dergs 28 (1) 61-68 TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR Kısa Makale Tabakalı Br Dskn Termal Gerlme Analz Hasan ÇALLIOĞLU 1, Şükrü KARAKAYA 2 1

Detaylı

YAPILARIN ENERJİ ESASLI TASARIMI İÇİN BİR HESAP YÖNTEMİ

YAPILARIN ENERJİ ESASLI TASARIMI İÇİN BİR HESAP YÖNTEMİ YAPILARI EERJİ ESASLI TASARIMI İÇİ BİR HESAP YÖTEMİ Araş. Gör. Onur MERTER Araş. Gör. Özgür BOZDAĞ Prof. Dr. Mustafa DÜZGÜ Dokuz Eylül Ünverstes Dokuz Eylül Ünverstes Dokuz Eylül Ünverstes Fen Blmler Ensttüsü

Detaylı

ÇERÇEVE TİPİ YAPILARIN DEPLASMAN ESASLI DİZAYNI İÇİN DEPLASMAN PROFİLİ

ÇERÇEVE TİPİ YAPILARIN DEPLASMAN ESASLI DİZAYNI İÇİN DEPLASMAN PROFİLİ Eskşehr Osmangaz Ünverstes Müh.Mm.Fak.Dergs C.XIX, S.2, 2006 Eng&Arch.Fac. Eskşehr Osmangaz Unversty, Vol..XIX, No:2, 2006 Makalenn Gelş Tarh : 26.04.2005 Makalenn Kabul Tarh : 5.08.2005 ÇERÇEVE TİPİ YAPILARIN

Detaylı

ÇOKLU REGRESYON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-YON KATSAYILARININ YORUMU

ÇOKLU REGRESYON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-YON KATSAYILARININ YORUMU 6.07.0 ÇOKLU REGRESON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-ON KATSAILARININ ORUMU ÇOKLU REGRESON MODELİ Ekonom ve şletmeclk alanlarında herhang br bağımlı değşken tek br bağımsız

Detaylı

Üç Boyutlu Yapı-Zemin Etkileşimi Problemlerinin Kuadratik Sonlu Elemanlar ve Sonsuz Elemanlar Kullanılarak Çözümü

Üç Boyutlu Yapı-Zemin Etkileşimi Problemlerinin Kuadratik Sonlu Elemanlar ve Sonsuz Elemanlar Kullanılarak Çözümü ECAS Uluslararası Yapı ve Deprem Mühendslğ Sempozyumu, Ekm, Orta Doğu Teknk Ünverstes, Ankara, Türkye Üç Boyutlu Yapı-Zemn Etkleşm Problemlernn Kuadratk Sonlu Elemanlar ve Sonsuz Elemanlar Kullanılarak

Detaylı

BÖLÜM II D. YENİ YIĞMA BİNALARIN TASARIM, DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRME ÖRNEKLERİ ÖRNEK 20 İKİ KATLI YIĞMA KONUT BİNASININ TASARIMI

BÖLÜM II D. YENİ YIĞMA BİNALARIN TASARIM, DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRME ÖRNEKLERİ ÖRNEK 20 İKİ KATLI YIĞMA KONUT BİNASININ TASARIMI BÖLÜM II D ÖRNEK 0 BÖLÜM II D. YENİ YIĞMA BİNALARIN TASARIM, DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRME ÖRNEKLERİ ÖRNEK 0 İKİ KATLI YIĞMA KONUT BİNASININ TASARIMI 0.1. BİNANIN GENEL ÖZELLİKLERİ...II.0/ 0.. TAŞIYICI

Detaylı

MERKEZİ ÇELİK ÇAPRAZLA TEŞKİL EDİLMİŞ ÇOK KATLI ÇELİK YAPILARIN İKİNCİ MERTEBE ANALİZİ

MERKEZİ ÇELİK ÇAPRAZLA TEŞKİL EDİLMİŞ ÇOK KATLI ÇELİK YAPILARIN İKİNCİ MERTEBE ANALİZİ İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Yıl: 0 Sayı: 0 Güz 0 s.- MERKEZİ ÇELİK ÇAPRAZLA TEŞKİL EDİLMİŞ ÇOK KATLI ÇELİK YAPILARIN İKİNCİ MERTEBE ANALİZİ M. Emin KURAL *, Özer ZEYBEK ** Geliş:.0.0

Detaylı

BETONARME YAPI TASARIMI

BETONARME YAPI TASARIMI BETONARME YAPI TASARIMI DEPREM HESABI Doç. Dr. Mustafa ZORBOZAN Mart 008 GENEL BİLGİ 18 Mart 007 ve 18 Mart 008 tarhler arasında ülkemzde kaydedlen deprem etknlkler Kaynak: http://www.koer.boun.edu.tr/ssmo/map/tr/oneyear.html

Detaylı

KAFES SİSTEMLERİN UYGULAMAYA YÖNELİK OPTİMUM TASARIMI

KAFES SİSTEMLERİN UYGULAMAYA YÖNELİK OPTİMUM TASARIMI PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K BİLİMLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 1999 : 5 : 1 : 951-957

Detaylı

YAYILI YÜK İLE YÜKLENMİŞ YAPI KİRİŞLERİNDE GÖÇME YÜKÜ HESABI. Perihan (Karakulak) EFE

YAYILI YÜK İLE YÜKLENMİŞ YAPI KİRİŞLERİNDE GÖÇME YÜKÜ HESABI. Perihan (Karakulak) EFE BAÜ Fen Bl. Enst. Dergs (6).8. YAYII YÜK İE YÜKENİŞ YAPI KİRİŞERİNDE GÖÇE YÜKÜ HESABI Perhan (Karakulak) EFE Balıkesr Ünverstes ühendslk marlık Fakültes İnşaat üh. Bölümü Balıkesr, TÜRKİYE ÖZET Yapılar

Detaylı

Çelik çerçevelerin enerjiye dayalı tasarımında kat yatay yer değiştirmelerinin etkisi

Çelik çerçevelerin enerjiye dayalı tasarımında kat yatay yer değiştirmelerinin etkisi Dcle Ünverstes Mühendslk Fakültes mühendslk dergs mühendslkdergs Dcle Ünverstes Mühendslk Fakültes Clt:,, 1, 67-78 3-9 Çelk çerçevelern enerjye dayalı tasarımında kat yatay yer değştrmelernn etks Onur

Detaylı

Çelik Yapıların Öngörülen Göreli Kat Ötelemesi Oranına Göre Enerji Esaslı Tasarımı *

Çelik Yapıların Öngörülen Göreli Kat Ötelemesi Oranına Göre Enerji Esaslı Tasarımı * İO Teknk Derg, 01 5777-5798, Yazı 369 Çelk Yaıların Öngörülen Görel Kat Ötelemes Oranına Göre Enerj Esaslı Tasarımı * Onur ERTER* Özgür BOZDAĞ** ustafa DÜZGÜ*** ÖZ Günümüz yönetmelklernde yer alan ve yaıların

Detaylı

DİNAMİK ANALİZ PROBLEMLERİ İÇİN YENİ BİR ADIM ADIM SAYISAL ÇÖZÜMLEME YÖNTEMİ

DİNAMİK ANALİZ PROBLEMLERİ İÇİN YENİ BİR ADIM ADIM SAYISAL ÇÖZÜMLEME YÖNTEMİ . Türkye Deprem Mühendslğ ve Ssmoloj Konferansı 5-7 Eylül 0 MKÜ HATAY DİNAMİK ANALİZ PROBLEMLERİ İÇİN YENİ BİR ADIM ADIM SAYISAL ÇÖZÜMLEME YÖNTEMİ ÖZET: H. Çlsalar ve K. Aydın Yüksek Lsans Öğrencs, İnşaat

Detaylı

Çelik Bağ Kirişleri, Kullanım Alanları ve Çözümsel Modellenmeleri

Çelik Bağ Kirişleri, Kullanım Alanları ve Çözümsel Modellenmeleri Çelk Bağ Krşler, Kullanım Alanları ve Çözümsel Modellenmeler Afşn Sarıtaş Orta Doğu eknk Ünverstes, İnşaat Mühendslğ Bölümü Flp C. Flppou Kalfornya Ünverstes, Berkeley Kampüsü, İnşaat ve Çevre Mühendslğ

Detaylı

TRİSTÖR VE TRİYAK HARMONİKLERİNİN 3 BOYUTLU GÖSTERİMİ VE TOPLAM HARMONİK BOZUNUMA EĞRİ UYDURMA

TRİSTÖR VE TRİYAK HARMONİKLERİNİN 3 BOYUTLU GÖSTERİMİ VE TOPLAM HARMONİK BOZUNUMA EĞRİ UYDURMA PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K BİL İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : : : : 5- TRİSTÖR VE TRİYAK

Detaylı

Toplam Eşdeğer Deprem Yükünün Hesabı Bakımından 1975 Deprem Yönetmeliği İle 2006 Deprem Yönetmeliğinin Karşılaştırılması

Toplam Eşdeğer Deprem Yükünün Hesabı Bakımından 1975 Deprem Yönetmeliği İle 2006 Deprem Yönetmeliğinin Karşılaştırılması Fırat Ünv. Fen ve Müh. Bl. ergs Scence and Eng. J of Fırat Unv. 19 (2, 133-138, 2007 19 (2, 133-138, 2007 Toplam Eşdeğer eprem Yükünün Hesabı Bakımından 1975 eprem Yönetmelğ İle 2006 eprem Yönetmelğnn

Detaylı

PÜRÜZLÜ AÇIK KANAL AKIMLARINDA DEBİ HESABI İÇİN ENTROPY YÖNTEMİNİN KULLANILMASI

PÜRÜZLÜ AÇIK KANAL AKIMLARINDA DEBİ HESABI İÇİN ENTROPY YÖNTEMİNİN KULLANILMASI PÜRÜZLÜ AÇIK KANAL AKIMLARINDA DEBİ HESABI İÇİN ENTROPY YÖNTEMİNİN KULLANILMASI Mehmet ARDIÇLIOĞLU *, Galp Seçkn ** ve Özgür Öztürk * * Ercyes Ünverstes, Mühendslk Fakültes, İnşaat Mühendslğ Bölümü Kayser

Detaylı

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences Pamukkale Ünverstes Mühendslk Blmler Dergs, Clt 0, Sayı 3, 04, Sayfalar 85-9 Pamukkale Ünverstes Mühendslk Blmler Dergs Pamukkale Unversty Journal of Engneerng Scences PREFABRİK ENDÜSTRİ YAPIARININ ARMONİ

Detaylı

ROBİNSON PROJEKSİYONU

ROBİNSON PROJEKSİYONU ROBİNSON PROJEKSİYONU Cengzhan İPBÜKER ÖZET Tüm yerkürey kapsayan dünya hartalarının yapımı çn, kartografk lteratürde özel br öneme sahp olan Robnson projeksyonu dk koordnatlarının hesabı brçok araştırmacı

Detaylı

Kirişlerin Geometrik Doğrusal Olmayan Davranışlarının 3 Boyutlu Sürekli Ortam Modeli ile İncelenmesi

Kirişlerin Geometrik Doğrusal Olmayan Davranışlarının 3 Boyutlu Sürekli Ortam Modeli ile İncelenmesi BAÜ Fen Bl. nst. Dergs Clt 7(2) 28-37 (25) Krşlern Geometrk Doğrusal Olmayan Davranışlarının 3 Boyutlu Sürekl Ortam Model le İncelenmes Şeref Doğuşcan AKBAŞ * Bursa Teknk Ünverstes İnşaatMüh. Böl., Yıldırım,

Detaylı

ORTOTROPİK ZİNCİR YAN PLAKALARINDA GERİLME YIĞILMASI KATSAYILARININ HESAPLANMASI

ORTOTROPİK ZİNCİR YAN PLAKALARINDA GERİLME YIĞILMASI KATSAYILARININ HESAPLANMASI PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 997 : 3 : 3 :45-49

Detaylı

ATIK POLİMERİK MALZEME KATKILI BETONUN YALITIM ÖZELLİĞİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ

ATIK POLİMERİK MALZEME KATKILI BETONUN YALITIM ÖZELLİĞİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ Isı Blm ve Teknğ Dergs, 26,, 5-20, 2006 J. of Thermal Scence and Technology 2006 TIBTD Prnted n Turkey ISSN 300-365 ATIK POLİMERİK MALZEME KATKILI BETONUN YALITIM ÖZELLİĞİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü Mukavemet I Vize Sınavı (2A)

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü Mukavemet I Vize Sınavı (2A) KOCELİ ÜNİVERSİTESİ Mühendslk akültes Makna Mühendslğ Bölümü Mukavemet I Vze Sınavı () dı Soyadı : 18 Kasım 013 Sınıfı : No : SORU 1: Şeklde verlen levhalar aralarında açısı 10 o la 0 o arasında olacak

Detaylı

Bulanık Mantık ile Hesaplanan Geoid Yüksekliğine Nokta Yüksekliklerinin Etkisi

Bulanık Mantık ile Hesaplanan Geoid Yüksekliğine Nokta Yüksekliklerinin Etkisi Harta Teknolojler Elektronk Dergs Clt: 5, No: 1, 2013 (61-67) Electronc Journal of Map Technologes Vol: 5, No: 1, 2013 (61-67) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojkarastrmalar.com e-issn: 1309-3983 Makale

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 7 Sayı: 1 s. 1-17 Ocak 2005

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 7 Sayı: 1 s. 1-17 Ocak 2005 DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Clt: 7 Sayı: 1 s. 1-17 Ocak 25 DEPREM EKİSİ ALINDA YAPILARDA OLUŞAN ABAN KESME KUVVELERİNİN KIYASLANMASI (COMPARISON OF BASE SHEAR FORCES A BUILDINGS

Detaylı

DENEY 4: SERİ VE PARALEL DEVRELER,VOLTAJ VE AKIM BÖLÜCÜ KURALLARI, KIRCHOFF KANUNLARI

DENEY 4: SERİ VE PARALEL DEVRELER,VOLTAJ VE AKIM BÖLÜCÜ KURALLARI, KIRCHOFF KANUNLARI A. DNYİN AMACI : Bast ser ve bast paralel drenç devrelern analz edp kavramak. Voltaj ve akım bölücü kurallarını kavramak. Krchoff kanunlarını deneysel olarak uygulamak. B. KULLANILACAK AAÇ V MALZML : 1.

Detaylı

a IIR süzgeç katsayıları ve N ( M) de = s 1 (3) 3. GÜRÜLTÜ GİDERİMİ UYGULAMASI

a IIR süzgeç katsayıları ve N ( M) de = s 1 (3) 3. GÜRÜLTÜ GİDERİMİ UYGULAMASI Fırat Ünverstes-Elazığ MİTRAL KAPAK İŞARETİ ÜZERİNDEKİ ANATOMİK VE ELEKTRONİK GÜRÜLTÜLERİN ABC ALGORİTMASI İLE TASARLANAN IIR SÜZGEÇLERLE SÜZÜLMESİ N. Karaboğa 1, E. Uzunhsarcıklı, F.Latfoğlu 3, T. Koza

Detaylı

YUMUŞAK KATA SAHİP BİNALARIN DEPREM GÜVENLİĞİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

YUMUŞAK KATA SAHİP BİNALARIN DEPREM GÜVENLİĞİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Altıncı Ulusal Deprem Mühendslğ Konferansı, 16-20 Ekm 2007, İstanbul Sxth Natonal Conference on Earthquake Engneerng, 16-20 October 2007, Istanbul, Turkey YUMUŞAK KATA SAHİP BİNALARIN DEPREM GÜVENLİĞİ

Detaylı

4.5. SOĞUTMA KULELERİNİN BOYUTLANDIRILMASI İÇİN BİR ANALIZ

4.5. SOĞUTMA KULELERİNİN BOYUTLANDIRILMASI İÇİN BİR ANALIZ Ünsal M.; Varol, A.: Soğutma Kulelernn Boyutlandırılması İçn Br Kuramsal 8 Mayıs 990, S: 8-85, Adana 4.5. SOĞUTMA KULELERİNİN BOYUTLANDIRILMASI İÇİN BİR ANALIZ Asaf Varol Fırat Ünverstes, Teknk Eğtm Fakültes,

Detaylı

BORULARDA, BORU BAĞLANTI ELEMANLARINDA VE GEÇİŞ BORULARINDA ENERJİ KAYIPLARI

BORULARDA, BORU BAĞLANTI ELEMANLARINDA VE GEÇİŞ BORULARINDA ENERJİ KAYIPLARI 547 BORULARDA, BORU BAĞLANTI ELEMANLARINDA VE GEÇİŞ BORULARINDA ENERJİ KAYIPLARI Mehmet ATILGAN Harun Kemal ÖZTÜRK ÖZET Boru akış problemlernn çözümünde göz önünde bulundurulması gereken unsurlardan en

Detaylı

ALTERNATİF AKIM DEVRE YÖNTEM VE TEOREMLER İLE ÇÖZÜMÜ

ALTERNATİF AKIM DEVRE YÖNTEM VE TEOREMLER İLE ÇÖZÜMÜ BÖLÜM 6 ALTERNATİF AKIM DEVRE ÖNTEM VE TEOREMLER İLE ÇÖZÜMÜ 6. ÇEVRE AKIMLAR ÖNTEMİ 6. SÜPERPOZİSON TEOREMİ 6. DÜĞÜM GERİLİMLER ÖNTEMİ 6.4 THEVENİN TEOREMİ 6.5 NORTON TEOREMİ Tpak GİRİŞ Alternatf akımın

Detaylı

İki boyutlu betonarme yapı elemanlarında doğrusal olmayan sonlu eleman yaklaşımı

İki boyutlu betonarme yapı elemanlarında doğrusal olmayan sonlu eleman yaklaşımı tüdergs/d mühendslk Clt:6, Sayı:2, 95-8 Nsan 27 İk boyutlu betonarme yapı elemanlarında doğrusal olmayan sonlu eleman yaklaşımı Yıldır AKKAYA *, Zeka CELEP İTÜ Fen Blmler Ensttüsü, Yapı Mühendslğ Programı,

Detaylı

3. Parçaları Arasında Aralık Bulunan Çok Parçalı Basınç Çubukları

3. Parçaları Arasında Aralık Bulunan Çok Parçalı Basınç Çubukları 3. Parçaları Arasında Aralık Bulunan Çok Parçalı Basınç Çubukları Basınç çubukları brden fazla profl kullanılarak, bu profller arasında plan düzlemnde bell br mesafe bulunacak şeklde düzenleneblr. Bu teşklde,

Detaylı

Deprem Tepkisinin Sayısal Metotlar ile Değerlendirilmesi (Newmark-Beta Metodu) Deprem Mühendisliğine Giriş Dersi Doç. Dr.

Deprem Tepkisinin Sayısal Metotlar ile Değerlendirilmesi (Newmark-Beta Metodu) Deprem Mühendisliğine Giriş Dersi Doç. Dr. Deprem Tepksnn Sayısal Metotlar le Değerlendrlmes (Newmark-Beta Metodu) Sunum Anahat Grş Sayısal Metotlar Motvasyon Tahrk Fonksyonunun Parçalı Lneer Interpolasyonu (Pecewse Lnear Interpolaton of Exctaton

Detaylı

KIRMIZI, TAVUK VE BEYAZ ET TALEBİNİN TAM TALEP SİSTEMİ YAKLAŞIMIYLA ANALİZİ

KIRMIZI, TAVUK VE BEYAZ ET TALEBİNİN TAM TALEP SİSTEMİ YAKLAŞIMIYLA ANALİZİ Süleyman Demrel Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Yıl: 2007/2, Sayı: 6 Journal of Suleyman Demrel Unversty Insttue of Socal Scences Year: 2007/2, Number: 6 KIRMIZI, TAVUK VE BEYAZ ET TALEBİNİN TAM

Detaylı

Çok Parçalı Basınç Çubukları

Çok Parçalı Basınç Çubukları Çok Parçalı Basınç Çubukları Çok parçalı basınç çubukları genel olarak k gruba arılır. Bunlar; a) Sürekl brleşk parçalardan oluşan çok parçalı basınç çubukları b) Parçaları arasında aralık bulunan çok

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ 380 kv LUK 14 BARALI GÜÇ SİSTEMİNDE EKONOMİK YÜKLENME ANALİZİ

TÜRKİYE DEKİ 380 kv LUK 14 BARALI GÜÇ SİSTEMİNDE EKONOMİK YÜKLENME ANALİZİ TÜRİYE DEİ 38 kv LU 4 BARALI GÜÇ SİSTEMİDE EOOMİ YÜLEME AALİZİ Mehmet URBA Ümmühan BAŞARA 2,2 Elektrk-Elektronk Mühendslğ Bölümü Mühendslk-Mmarlık Fakültes Anadolu Ünverstes İk Eylül ampüsü, 2647, ESİŞEHİR

Detaylı

Biyomedikal Amaçlı Basınç Ölçüm Cihazı Tasarımı

Biyomedikal Amaçlı Basınç Ölçüm Cihazı Tasarımı Byomedkal Amaçlı Basınç Ölçüm Chazı Tasarımı Barış Çoruh 1 Onur Koçak 2 Arf Koçoğlu 3 İ. Cengz Koçum 4 1 Ayra Medkal Yatırımlar Ltd. Şt, Ankara 2,4 Byomedkal Mühendslğ Bölümü, Başkent Ünverstes, Ankara,

Detaylı

Deney No: 2. Sıvı Seviye Kontrol Deneyi. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Dijital Kontrol Laboratuvar Deney Föyü Deneyin Amacı

Deney No: 2. Sıvı Seviye Kontrol Deneyi. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Dijital Kontrol Laboratuvar Deney Föyü Deneyin Amacı SRY ÜNİVERSİESİ Djtal ontrol Laboratuvar Deney Föyü Deney No: 2 Sıvı Sevye ontrol Deney 2.. Deneyn macı Bu deneyn amacı, doğrusal olmayan sıvı sevye sstemnn belrlenen br çalışma noktası cvarında doğrusallaştırılmış

Detaylı

TEKNOLOJİ, PİYASA REKABETİ VE REFAH

TEKNOLOJİ, PİYASA REKABETİ VE REFAH TEKNOLOJİ, PİYASA REKABETİ VE REFAH Dr Türkmen Göksel Ankara Ünverstes Syasal Blgler Fakültes Özet Bu makalede teknoloj sevyesnn pyasa rekabet ve refah sevyes üzerndek etkler matematksel br model le ncelenecektr

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi DÜZ DİŞLİ ÇARKLARIN SONLU ELEMANLAR METODU İLE MODELLENMESİ

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi DÜZ DİŞLİ ÇARKLARIN SONLU ELEMANLAR METODU İLE MODELLENMESİ Journal of Engneerng and Natural Scences Mühendslk ve Fen Blmler Dergs Sgma 2004/2 DÜZ DİŞLİ ÇARKLARIN SONLU ELEMANLAR METODU İLE MODELLENMESİ M. Cüneyt FETVACI *, C. Erdem İMRAK İstanbul Teknk Ünverstes,

Detaylı

MECHANICS OF MATERIALS

MECHANICS OF MATERIALS Ffth E CHPTER MECHNICS OF MTERILS Ferdnand P. eer E. Russell Johnston, Jr. John T. DeWolf Davd F. Mazurek Lecture Notes: J. Walt Oler Texas Tech Unversty. Eksenel Yüklemede Toplam uzama-hperstatk problemler-termal

Detaylı

UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ. 2 -n olup. nin dağılımı χ dir ve sd = (k-1-p) dir. Burada k = sınıf sayısı, p = tahmin edilen parametre sayısıdır.

UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ. 2 -n olup. nin dağılımı χ dir ve sd = (k-1-p) dir. Burada k = sınıf sayısı, p = tahmin edilen parametre sayısıdır. UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ Posson: H o: Ver Posson dağılıma sahp br ktleden gelmektedr. H a : Ver Posson dağılıma sahp br ktleden gelmemektedr. Böyle br hpotez test edeblmek çn, önce Posson dağılım parametres

Detaylı

İÇME SUYU ŞEBEKELERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ

İÇME SUYU ŞEBEKELERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ Türkye İnşaat Mühendslğ, XVII. Teknk Kongre, İstanbul, 2004 İÇME SUYU ŞEBEKELERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ Nur MERZİ 1, Metn NOHUTCU, Evren YILDIZ 1 Orta Doğu Teknk Ünverstes, İnşaat Mühendslğ Bölümü, 06531 Ankara

Detaylı

Çok Katlı Kompozit Çelik Çerçevelerin Genetik Algoritma ile Dinamik Sınırlayıcılı Optimizasyonu *

Çok Katlı Kompozit Çelik Çerçevelerin Genetik Algoritma ile Dinamik Sınırlayıcılı Optimizasyonu * İMO Teknk Derg, 2015 7077-7098, Yazı 434 Çok Katlı Kompozt Çelk Çerçevelern Genetk Algortma le Dnamk Sınırlayıcılı Optmzasyonu * Musa ARTAR* Ayşe DALOĞLU** ÖZ Yapı sstemlernn mnmum ağırlık olacak şeklde,

Detaylı

ÇELİK UZAYSAL ÇERÇEVE YAPILARIN OPTİMUM TASARIMI

ÇELİK UZAYSAL ÇERÇEVE YAPILARIN OPTİMUM TASARIMI ÇELİK UZAYSAL ÇERÇEVE YAPILARIN OPTİMUM TASARIMI M. Sedat HAYALİOĞLU *, S. Özgür DEĞERTEKİN * * Dcle Ünverstes, Müh.-Mm. Fak., İnşaat Müh. Böl., Dyarbakır ÖZET Bu çalışmada çelk uzay çerçevelern, Amerkan

Detaylı

DEFORMASYONLARIN MODELLENMESİ. Levent TAŞÇI 1 ltasci@firat.edu.tr

DEFORMASYONLARIN MODELLENMESİ. Levent TAŞÇI 1 ltasci@firat.edu.tr DFORMSYOLRI MODLLMSİ Levent TŞÇI 1 ltasc@frat.edu.tr Öz: Deformasyonların belrleneblmes çn farklı çalışma grupları tarafından ortaya konulmuş farklı yaklaşımlar söz konusudur. Deformasyon analznde, bloklar

Detaylı

DİNAMİK ABSORBERİN HARMONİK UYARIYA MARUZ BİR KİRİŞİN DİNAMİK DAVRANIŞINA ETKİSİ

DİNAMİK ABSORBERİN HARMONİK UYARIYA MARUZ BİR KİRİŞİN DİNAMİK DAVRANIŞINA ETKİSİ Uludağ Ünverstes Mühendslk-Mmarlık Fakültes Dergs, Clt 5, Sayı, DİNAMİK ABSORBERİN HARMONİK UYARIYA MARUZ BİR KİRİŞİN DİNAMİK DAVRANIŞINA ETKİSİ Serhat GÖÇTÜRK * Osman KOPMAZ ** Özet: Dnamk absorberler

Detaylı

SABİT GPS İSTASYONLARI KOORDİNAT ZAMAN SERİLERİNİN ANALİZİ (ANALYSIS OF CONTINUOUS GPS COORDINATE TIME SERIES)

SABİT GPS İSTASYONLARI KOORDİNAT ZAMAN SERİLERİNİN ANALİZİ (ANALYSIS OF CONTINUOUS GPS COORDINATE TIME SERIES) SABİT GPS İSTASYONLARI KOORDİNAT ZAMAN SERİLERİNİN ANALİZİ (ANALYSIS OF CONTINUOUS GPS COORDINATE TIME SERIES) Özlem SİMAV, Coşkun DEMİR, Mehmet SİMAV, Hasan YILDIZ Harta Genel Komutanlığı, Ankara ozlemyemscoglu@hgk.ml.tr

Detaylı

YARI RİJİT BİRLEŞİMLİ ÇELİK ÇERÇEVELERİN ANALİZİ

YARI RİJİT BİRLEŞİMLİ ÇELİK ÇERÇEVELERİN ANALİZİ YARI RİJİT BİRLEŞİMLİ ÇELİK ÇERÇEVELERİN ANALİZİ ARAŞ. GÖR. ÖZGÜR BOZDAĞ İş Adresi: D.E.Ü. Müh. Fak. İnş.Böl. Kaynaklar Yerleşkesi Tınaztepe-Buca / İZMİR İş Tel-Fax: 0 232 4531191-1073 Ev Adresi: Yeşillik

Detaylı

VEKTÖRLER VE VEKTÖREL IŞLEMLER

VEKTÖRLER VE VEKTÖREL IŞLEMLER VEKTÖRLER VE VEKTÖREL IŞLEMLER 1 2.1 Tanımlar Skaler büyüklük: Sadece şddet bulunan büyüklükler (örn: uzunluk, zaman, kütle, hacm, enerj, yoğunluk) Br harf le sembolze edleblr. (örn: kütle: m) Şddet :

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KAFES SİSTEMLERİN OPTİMUM TASARIMI. YÜKSEK LİSANS TEZİ Mak. Müh.

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KAFES SİSTEMLERİN OPTİMUM TASARIMI. YÜKSEK LİSANS TEZİ Mak. Müh. İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KAES SİSTEMLERİN OPTİMUM TASARIMI YÜKSEK LİSANS TEZİ Mak. Müh. Cem Celal TUTUM Anablm Dalı : MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ Programı : KATI CİSİMLERİN MEKANİĞİ

Detaylı

ASİMETRİK BİR DİELEKTRİK DİLİM DALGA KILAVUZUNUN ETKİN KIRILMA İNDİSİNİN TEORİK OLARAK HESAPLANMASI

ASİMETRİK BİR DİELEKTRİK DİLİM DALGA KILAVUZUNUN ETKİN KIRILMA İNDİSİNİN TEORİK OLARAK HESAPLANMASI Eskşehr Osmangaz Ünverstes Mühendslk Mmarlık Fakültes Dergs Clt:XXII, Sayı:, 009 Journal of Engneerng and Archtecture Faculty of Eskşehr Osmangaz Unversty, Vol: XXII, No:, 009 Makalenn Gelş Tarh : 06.0.009

Detaylı

KAFES SİSTEMLERİN GERİLME, YER DEĞİŞTİRME, BURKULMA VE DOĞAL FREKANS KISITLARI ALTINDA OPTİMUM TASARIMI

KAFES SİSTEMLERİN GERİLME, YER DEĞİŞTİRME, BURKULMA VE DOĞAL FREKANS KISITLARI ALTINDA OPTİMUM TASARIMI KAFES SİSTEMLERİN GERİLME, YER DEĞİŞTİRME, BURKULMA VE DOĞAL FREKANS KISITLARI ALTINDA OPTİMUM TASARIMI Cem Celal TUTUM İ.T.Ü. ROTAM, Makne Yük. Müh. ÖZET: Bu çalışmada düzlemsel kafes sstemlern belrl

Detaylı

YAPILARIN GEOMETRİK NONLİNEER ANALİZİNDE İLERİ ÇÖZÜM PROSEDÜRLERİ

YAPILARIN GEOMETRİK NONLİNEER ANALİZİNDE İLERİ ÇÖZÜM PROSEDÜRLERİ ECAS00 Uluslararası Yapı ve Deprem Mühendslğ Sempozyumu. 4 Ekm 00. Orta Doğu Teknk Ünverstes, Ankara, Türkye YAPIARIN GEOMETRİK NONİNEER ANAİZİNDE İERİ ÇÖZÜM PROSEDÜRERİ Z. AY Süleyman Demrel Ünverstes,İnşaat

Detaylı

θ A **pozitif dönüş yönü

θ A **pozitif dönüş yönü ENT B Kuvvetn B Noktaa Göe oment o o d θ θ d.snθ o..snθ d. **poztf dönüş önü noktasına etk eden hehang b kuvvetnn noktasında medana geteceğ moment o ; ı tanımlaan e vektöü le kuvvet vektöünün vektöel çapımıdı.

Detaylı

Şiddet-Süre-Frekans Bağıntısının Genetik Algoritma ile Belirlenmesi: GAP Örneği *

Şiddet-Süre-Frekans Bağıntısının Genetik Algoritma ile Belirlenmesi: GAP Örneği * İMO Teknk Derg, 28 4393-447, Yazı 29 Şddet-Süre-Frekans Bağıntısının Genetk Algortma le Belrlenmes: GAP Örneğ * Hall KARAHAN* M. Tamer AYVAZ** Gürhan GÜRARSLAN*** ÖZ Bu çalışmada, Genetk Algortma (GA)

Detaylı

Soğutucu Akışkan Karışımlarının Kullanıldığı Soğutma Sistemlerinin Termoekonomik Optimizasyonu

Soğutucu Akışkan Karışımlarının Kullanıldığı Soğutma Sistemlerinin Termoekonomik Optimizasyonu Soğutucu Akışkan arışımlarının ullanıldığı Soğutma Sstemlernn ermoekonomk Optmzasyonu * 1 Hüseyn aya, 2 ehmet Özkaymak ve 3 rol Arcaklıoğlu 1 Bartın Ünverstes akne ühendslğ Bölümü, Bartın, ürkye 2 arabük

Detaylı

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojkarastrmalar.com ISSN:305-63X Yapı Teknolojler Elektronk Dergs 008 () - TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR Makale Başlığın Boru Hattı Etrafındak Akıma Etks Ahmet Alper ÖNER Aksaray Ünverstes, Mühendslk

Detaylı

Burulma Düzensizliğinin Betonarme Yapı Davranışına Etkileri

Burulma Düzensizliğinin Betonarme Yapı Davranışına Etkileri Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 31(1), 459-468 ss., Haziran 2016 Çukurova University Journal of the Faculty of Engineering and Architecture, 31(1), pp.459-468, June 2016 Burulma

Detaylı

Öğretme-öğrenme esaslı optimizasyon yöntemi ile uzay kafes kule yapı sisteminin optimum boyutlandırılması

Öğretme-öğrenme esaslı optimizasyon yöntemi ile uzay kafes kule yapı sisteminin optimum boyutlandırılması Dcle Ünverstes Mühendslk Fakültes mühendslk dergs Clt: 7, 3, 471-480 3-9 Eylül 2016 Öğretme-öğrenme esaslı optmzasyon yöntem le uzay kafes kule yapı sstemnn optmum boyutlandırılması Musa ARTAR *,1 1 Bayburt

Detaylı

NİTEL TERCİH MODELLERİ

NİTEL TERCİH MODELLERİ NİTEL TERCİH MODELLERİ 2300 gözlem sayısı le verlen değşkenler aşağıdak gbdr: calsma: çocuk çalışıyorsa 1, çalışmıyorsa 0 (bağımlı değşken) Anne_egts: Anne eğtm sevyes Baba_egts: Baba eğtm sevyes Kent:

Detaylı

ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN SINANMASI

ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN SINANMASI V. Ulusal Üretm Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul Tcaret Ünverstes, 5-7 Kasım 5 ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN

Detaylı

MUKAVEMET FORMÜLLER, TABLOLAR VE ŞEKĐLLER.

MUKAVEMET FORMÜLLER, TABLOLAR VE ŞEKĐLLER. MUKAVMT FORMÜLLR, TABLOLAR V ŞKĐLLR. 008/09 D Statk Denge Denklemler: + F 0 + F 0 M 0 ksenel Gerlme P σ A σ Normal gerlme P Kuvvet A Kest Alanı Ortalama Kama Gerlmes V τ ort., τ Kama Gerlmes A V kesme

Detaylı

MİNİMAL SİSTEMLERDE DURUM GERİBESLEMESİ İLE KUTUP ATAMA PROBLEMİNİN NÜMERİK ANALİZİ

MİNİMAL SİSTEMLERDE DURUM GERİBESLEMESİ İLE KUTUP ATAMA PROBLEMİNİN NÜMERİK ANALİZİ MİNİMAL SİSTEMLERDE DURUM GERİBESLEMESİ İLE KUTUP ATAMA PROBLEMİNİN NÜMERİK ANALİZİ Erkam Murat BOZKURT Mehmet Turan SÖYLEMEZ Kontrol ve Otomasyon Mühendslğ Bölümü, Elektrk-Elektronk Fakültes, İstanbul

Detaylı

DETERMINATION OF THE ECONOMIC DISPATCH IN ELECTRIC POWER SYSTEMS USING SIMULATED ANNEALING(SA) ALGORITHM

DETERMINATION OF THE ECONOMIC DISPATCH IN ELECTRIC POWER SYSTEMS USING SIMULATED ANNEALING(SA) ALGORITHM 5 Uluslararası İler Teknolojler Sempozyumu (IATS 09), 3-5 Mayıs 2009, Karabük, Türkye ELEKTRİK GÜÇ SİSTEMİNDE OPTİMAL YAKIT MALİYETİNİN BENZETİM TAVLAMA (BT) ALGORİTMASI İLE BELİRLENMESİ DETERMINATION

Detaylı

FARKLI REGRESYON YÖNTEMLERİ İLE BETA KATSAYISI ANALİZİ

FARKLI REGRESYON YÖNTEMLERİ İLE BETA KATSAYISI ANALİZİ FARKLI REGRESYON YÖNTEMLERİ İLE BETA KATSAYISI ANALİZİ M.Ensar YEŞİLYURT (*) Flz YEŞİLYURT (**) Özet: Özellkle uzak verlere sahp ver setlernn analz edlmesnde en küçük kareler tahmnclernn kullanılması sapmalı

Detaylı

SAYISAL ANALİZ. Doç.Dr. Cüneyt BAYILMIŞ. Sayısal Analiz. Doç.Dr. Cüneyt BAYILMIŞ

SAYISAL ANALİZ. Doç.Dr. Cüneyt BAYILMIŞ. Sayısal Analiz. Doç.Dr. Cüneyt BAYILMIŞ SAYISAL ANALİZ Doç.Dr. Cüneyt BAYILMIŞ Doç.Dr. Cüneyt BAYILMIŞ Sayısal Analz SAYISAL ANALİZ SAYISAL TÜREV Numercal Derentaton Doç.Dr. Cüneyt BAYILMIŞ Sayısal Analz İÇİNDEKİLER Sayısal Türev Ger Farklar

Detaylı

BALİ KHO BİLİM DERGİSİ CİLT:23 SAYI:2 YIL:2013. BULANIK BOYUT ANALİZİ ve BULANIK VIKOR İLE BİR ÇNKV MODELİ: PERSONEL SEÇİMİ PROBLEMİ.

BALİ KHO BİLİM DERGİSİ CİLT:23 SAYI:2 YIL:2013. BULANIK BOYUT ANALİZİ ve BULANIK VIKOR İLE BİR ÇNKV MODELİ: PERSONEL SEÇİMİ PROBLEMİ. BULANIK BOYUT ANALİZİ ve BULANIK VIKOR İLE BİR ÇNKV MODELİ: PERSONEL SEÇİMİ PROBLEMİ Özkan BALİ ÖZET Personel seçm organzasyonların başarısını etkleyen en öneml problemlerden brdr. Bu seçm, belrszlk çeren

Detaylı

X, R, p, np, c, u ve diğer kontrol diyagramları istatistiksel kalite kontrol diyagramlarının

X, R, p, np, c, u ve diğer kontrol diyagramları istatistiksel kalite kontrol diyagramlarının 1 DİĞER ÖZEL İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROL DİYAGRAMLARI X, R, p, np, c, u ve dğer kontrol dyagramları statstksel kalte kontrol dyagramlarının temel teknkler olup en çok kullanılanlarıdır. Bu teknkler ell

Detaylı

KONU 4 BASINÇ ÇUBUKLARI. Boyuna doğrultuda eksenel basınç kuvveti taşıyan elemanlara Basınç Çubuğu denir.

KONU 4 BASINÇ ÇUBUKLARI. Boyuna doğrultuda eksenel basınç kuvveti taşıyan elemanlara Basınç Çubuğu denir. 0..0 KONU 4 BASINÇ ÇUBUKLARI Tanım: Boyuna doğrultuda eksenel basınç kuvvet taşıyan elemanlara Basınç Çubuğu denr. Basınç çubukları, sadece eksenel basınç kuvvetne maruz kalırlar. Bu çubuklar üzernde Eğlme

Detaylı

Bilgisayarla Görüye Giriş

Bilgisayarla Görüye Giriş Blgsayarla Görüye Grş Ders 8 Görüntü Eşleme Alp Ertürk alp.erturk@kocael.edu.tr Panorama Oluşturma Görüntüler eşlememz / çakıştırmamız gerekmektedr Panorama Oluşturma İk görüntüden özntelkler çıkar Panorama

Detaylı

Koordinat Dönüşümünde Deney Tasarımı Yaklaşımı

Koordinat Dönüşümünde Deney Tasarımı Yaklaşımı Harta Teknolojler Elektronk Dergs Clt: 5, No: 1, 213 (37-46) Electronc Journal of Map Technologes Vol: 5, No: 1, 213 (37-46) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojkarastrmalar.com e-issn: 139-3983 Makale

Detaylı

Şehiriçi Karayolu Ağlarının Sezgisel Harmoni Araştırması Optimizasyon Yöntemi ile Ayrık Tasarımı *

Şehiriçi Karayolu Ağlarının Sezgisel Harmoni Araştırması Optimizasyon Yöntemi ile Ayrık Tasarımı * İMO Teknk Derg, 2013 6211-6231, Yazı 392 Şehrç Karayolu Ağlarının Sezgsel Harmon Araştırması Optmzasyon Yöntem le Ayrık Tasarımı * Hüseyn CEYLAN* Halm CEYLAN** ÖZ Bu çalışmada, şehrç ulaştırma ağlarının

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİKLİ FIRINLARDA ENERJİ TÜKETİM DENEYLERİNİN MODELLENMESİ

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİKLİ FIRINLARDA ENERJİ TÜKETİM DENEYLERİNİN MODELLENMESİ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİKLİ FIRINLARDA ENERJİ TÜKETİM DENEYLERİNİN MODELLENMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Makna Müh. Haluk KARATAŞ 503041114 Tez Danışmanı: Prof. Dr. Taner

Detaylı

Obtaining Classical Reliability Terms from Item Response Theory in Multiple Choice Tests

Obtaining Classical Reliability Terms from Item Response Theory in Multiple Choice Tests Ankara Unversty, Journal of Faculty of Educatonal Scences, year: 26, vol: 39, no: 2, 27-44 Obtanng Classcal Relablty Terms from Item Response Theory n Multple Choce Tests Hall Yurdugül * ABSTRACT: The

Detaylı

Yapay Sinir Ağı ve Bulanık-Yapay Sinir Ağı Yöntemleri Kullanılarak Tava Buharlaşma Tahmini

Yapay Sinir Ağı ve Bulanık-Yapay Sinir Ağı Yöntemleri Kullanılarak Tava Buharlaşma Tahmini Tarım Blmler Araştırma Dergs 3 (): 45-5, 00 ISSN: 308-3945, E-ISSN: 308-07X, www.nobel.gen.tr Yapay Snr Ağı ve Bulanık-Yapay Snr Ağı Yöntemler Kullanılarak Tava Buharlaşma Tahmn Özgür KIŞI Selcan AFŞA

Detaylı

Adi Diferansiyel Denklemler NÜMERİK ANALİZ. Adi Diferansiyel Denklemler. Adi Diferansiyel Denklemler

Adi Diferansiyel Denklemler NÜMERİK ANALİZ. Adi Diferansiyel Denklemler. Adi Diferansiyel Denklemler 6.4.7 NÜMERİK ANALİZ Yrd. Doç. Dr. Hatce ÇITAKOĞLU 6 Müendslk sstemlernn analznde ve ugulamalı dsplnlerde türev çeren dferansel denklemlern analtk çözümü büük öneme saptr. Sınır değer ve/vea başlangıç

Detaylı

Basel II Geçiş Süreci Sıkça Sorulan Sorular

Basel II Geçiş Süreci Sıkça Sorulan Sorular Basel II Geçş Sürec Sıkça Sorulan Sorular Soru No: 71 Cevaplanma Tarh: 06.03.2012 İlgl Hüküm: --- Konu: Gayrmenkul İpoteğyle Temnatlandırılmış Alacaklar İçn KR510AS Formunun Doldurulmasına İlşkn Örnek

Detaylı

BİNA KABUĞU YÜZEY ALANI VE YALITIM KALINLIĞININ ISITMA MALİYETİ ÜZERİNDE ETKİLERİ

BİNA KABUĞU YÜZEY ALANI VE YALITIM KALINLIĞININ ISITMA MALİYETİ ÜZERİNDE ETKİLERİ Gaz Ünv. Müh. Mm. Fak. Der. J. Fac. Eng. Arch. Gaz Unv. Clt, No 1, 13-19, 7 Vol, No 1, 13-19, 7 BİNA KABUĞU YÜZEY ALANI VE YALITIM KALINLIĞININ ISITMA MALİYETİ ÜZERİNDE ETKİLERİ U. Teoman AKSOY ve Ömer

Detaylı

ÖZET Yüksek Lisans Tezi. Kinematik Modelde Kalman Filtreleme Yöntemi ile Deformasyon Analizi. Serkan DOĞANALP. Selçuk Üniversitesi

ÖZET Yüksek Lisans Tezi. Kinematik Modelde Kalman Filtreleme Yöntemi ile Deformasyon Analizi. Serkan DOĞANALP. Selçuk Üniversitesi ÖZE Yüksek Lsans ez Knematk Modelde Kalman Fltreleme Yöntem le Deformasyon Analz Serkan DOĞANALP Selçuk Ünverstes Fen Blmler Ensttüsü Jeodez ve Fotogrametr Anablm Dalı Danışman: Yrd. Doç. Dr. Bayram URGU

Detaylı

AĞIR BİR NAKLİYE UÇAĞINA AİT BİR YAPISAL BİLEŞENİN TASARIMI VE ANALİZİ

AĞIR BİR NAKLİYE UÇAĞINA AİT BİR YAPISAL BİLEŞENİN TASARIMI VE ANALİZİ III. ULUSAL HAVACILIK VE UZAY KONFERANSI 16-18 Eylül 2010, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, Eskşehr AĞIR BİR NAKLİYE UÇAĞINA AİT BİR YAPISAL BİLEŞENİN TASARIMI VE ANALİZİ Davut ÇIKRIKCI * Yavuz YAMAN Murat SORGUÇ

Detaylı

İki Serbestlik Dereceli KardanUygulamasının Kararlılaştırılması

İki Serbestlik Dereceli KardanUygulamasının Kararlılaştırılması İk Serbestlk Derecel KardanUygulamasının Kararlılaştırılması M.Şahn * M. T. Daş S.Çakıroğlu Z. Esen Roketsan A.Ş THK Unversty Roketsan A.Ş Roketsan A.Ş Ankara Ankara Ankara Ankara Özet Bu çalışmada, servo

Detaylı

ANADOLU ÜNivERSiTESi BiliM VE TEKNOLOJi DERGiSi ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY CiltNol.:2 - Sayı/No: 2 : 413-417 (2001)

ANADOLU ÜNivERSiTESi BiliM VE TEKNOLOJi DERGiSi ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY CiltNol.:2 - Sayı/No: 2 : 413-417 (2001) ANADOLU ÜNvERSTES BlM VE TEKNOLOJ DERGS ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY CltNol.:2 - Sayı/No: 2 : 413-417 (1) TEKNK NOTrrECHNICAL NOTE ELEKTRK ARK FıRıNıNDA TERMODNAMGN KNC YASASıNıN

Detaylı

RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR. 5- Risk Tespit Uygulaması: Betonarme Bina

RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR. 5- Risk Tespit Uygulaması: Betonarme Bina RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR 5- Risk Tespit Uygulaması: Betonarme Bina İncelenen Bina Binanın Yeri Bina Taşıyıcı Sistemi Bina 5 katlı Betonarme çerçeve ve perde sistemden oluşmaktadır.

Detaylı

FAKTÖRİYEL TASARIMA ADAPTİF AĞ TABANLI BULANIK MANTIK ÇIKARIM SİSTEMİ İLE FARKLI BİR YAKLAŞIM. Sevil ŞENTÜRK

FAKTÖRİYEL TASARIMA ADAPTİF AĞ TABANLI BULANIK MANTIK ÇIKARIM SİSTEMİ İLE FARKLI BİR YAKLAŞIM. Sevil ŞENTÜRK FAKTÖRİYEL TASARIMA ADAPTİF AĞ TABANLI BULANIK MANTIK ÇIKARIM SİSTEMİ İLE FARKLI BİR YAKLAŞIM Sevl ŞENTÜRK Anadolu Ünverstes, Fen Fakültes, İstatstk Bölümü,26470, ESKİŞEHİR, e-mal:sdelgoz@anadolu.edu.tr

Detaylı

BİNALARDA KISA KOLONA ETKİ EDEN PARAMETRELERİN İNCELENMESİ

BİNALARDA KISA KOLONA ETKİ EDEN PARAMETRELERİN İNCELENMESİ Altıncı Ulusal Deprem Muhendisliği Konferansı, 16-20 Ekim 2007, İstanbul Sixth National Conference on Earthquake Engineering, 16-20 October 2007, Istanbul, Turkey BİNALARDA KISA KOLONA ETKİ EDEN PARAMETRELERİN

Detaylı

Erzurum Đlinde Buğday, Arpa ve Çavdarda Girdi Talebi Araştırması

Erzurum Đlinde Buğday, Arpa ve Çavdarda Girdi Talebi Araştırması Tarım Blmler Dergs Tar. Bl. Der. Derg web sayfası: www.agr.ankara.edu.tr/derg Journal of Agrcultural Scences Journal homepage: www.agr.ankara.edu.tr/ournal TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL OF AGRICULTURAL

Detaylı

04.10.2012 SU İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ. Suİhtiyacı. Proje Süresi. Birim Su Sarfiyatı. Proje Süresi Sonundaki Nüfus

04.10.2012 SU İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ. Suİhtiyacı. Proje Süresi. Birim Su Sarfiyatı. Proje Süresi Sonundaki Nüfus SU İHTİYAÇLARII BELİRLEMESİ Suİhtyacı Proje Süres Brm Su Sarfyatı Proje Süres Sonundak üfus Su ayrım çzs İsale Hattı Su Tasfye Tess Terf Merkez, Pompa İstasyonu Baraj Gölü (Hazne) Kaptaj Su Alma Yapısı

Detaylı

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR wwwteknolojkarastrmalarcom ISSN:1304-4141 Makne eknolojler Elektronk Dergs 00 (4 1-14 EKNOLOJİK ARAŞIRMALAR Makale Klask Eş Eksenl (Merkezl İç İçe Borulu Isı Değştrcsnde Isı ransfer ve Basınç Kaybının

Detaylı

EVRİMSEL ALGORİTMA İLE SINIRLANDIRMALI DİNAMİK OPTİMİZASYON

EVRİMSEL ALGORİTMA İLE SINIRLANDIRMALI DİNAMİK OPTİMİZASYON EVRİMEL ALGORİTMA İLE INIRLANDIRMALI DİNAMİK OPTİMİZAYON Ş. BALKU, R. BERBER Ankara Ünvetes Mühendslk Fakültes, Kmya Mühendslğ Bölümü Tandoğan, 06100 Ankara ÖZET Aktf çamur proses atıksu arıtımında kullanılan

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ 22 BARALI 380 kv LUK GÜÇ SİSTEMİ İÇİN EKONOMİK DAĞITIM VE OPTİMAL GÜÇ AKIŞI YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

TÜRKİYE DEKİ 22 BARALI 380 kv LUK GÜÇ SİSTEMİ İÇİN EKONOMİK DAĞITIM VE OPTİMAL GÜÇ AKIŞI YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING FACULTY MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 7 : 3 : 3 : 369-378

Detaylı

UZAYSAL VE DOLU GÖVDELİ AŞIKLARIN ÇELİK ÇATI AĞIRLIĞINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ

UZAYSAL VE DOLU GÖVDELİ AŞIKLARIN ÇELİK ÇATI AĞIRLIĞINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ UZAYSAL VE DOLU GÖVDELİ AŞIKLARIN ÇELİK ÇATI AĞIRLIĞINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ Mutlu SEÇER* ve Özgür BOZDAĞ* *Dokuz Eylül Üniv., Müh. Fak., İnşaat Müh. Böl., İzmir ÖZET Bu çalışmada, ülkemizde çelik hal

Detaylı

Karasal, Hava ve Uzay Tabanlı Haberleşme Sistemleri Arasındaki Girişimin Minimizasyonu İçin Optimizasyon Yaklaşımı

Karasal, Hava ve Uzay Tabanlı Haberleşme Sistemleri Arasındaki Girişimin Minimizasyonu İçin Optimizasyon Yaklaşımı Karasal, Hava ve Uzay Tabanlı Haberleşme stemler Arasındak rşmn nmzasyonu çn Optmzasyon Yaklaşımı Optmzaton Approach to the nmzaton of Interference Between Terrestral, Ar and pace Based Communcaton ystems

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Journal of Engneerng and atural Scences Mühendslk ve Fen Blmler Dergs Sgma 9, -4, 0 Research Artcle / Araştırma Makales FUZZY TOPSIS METHODS I GROUP DECISIO MAKIG AD A APPLICATIO FOR BAK BRACH LOCATIO

Detaylı

---- >0.01. b0.05 >0.1 >0.1 >0.25 >0.25 70 Î 5 0.1 0.5 1 5 10 0.1

---- >0.01. b0.05 >0.1 >0.1 >0.25 >0.25 70 Î 5 0.1 0.5 1 5 10 0.1 Bna Kabuğunda Isı Ger Kazanımı Heat Recovery n Buldng Envelopes Max Howard SHERMAN, lan S. WALKER, Çevren: Devrm GÜRSEL ---- 1 >.1 25 >.1 b.5 Tpk Ev Pe Sayısı 9 f=.5 >.1 >.1 >.25 8 2 \ >.25 7 Tp» Ev Pesayısı

Detaylı

Kısa Vadeli Sermaye Girişi Modellemesi: Türkiye Örneği

Kısa Vadeli Sermaye Girişi Modellemesi: Türkiye Örneği Dokuz Eylül Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Dergs, Clt:24, Sayı:1, Yıl:2009, ss.105-122. Kısa Vadel Sermaye Grş Modellemes: Türkye Örneğ Mehmet AKSARAYLI 1 Özhan TUNCAY 2 Alınma Tarh: 04-2008,

Detaylı

ÇOK DURUMLU AĞIRLIKLANDIRILMIŞ BİLEŞENLİ SİSTEMLERİN DİNAMİK GÜVENİLİRLİK ANALİZİ

ÇOK DURUMLU AĞIRLIKLANDIRILMIŞ BİLEŞENLİ SİSTEMLERİN DİNAMİK GÜVENİLİRLİK ANALİZİ T.C. KARA HARP OKULU SAVUNMA BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HAREKÂT ARAŞTIRMASI ANA BİLİM DALI ÇOK DURUMLU AĞIRLIKLANDIRILMIŞ BİLEŞENLİ SİSTEMLERİN DİNAMİK GÜVENİLİRLİK ANALİZİ DOKTORA TEZİ Hazırlayan Al Rıza BOZBULUT

Detaylı