Bölüm 3 HAREKETLİ ORTALAMALAR VE DÜZLEŞTİRME YÖNTEMLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bölüm 3 HAREKETLİ ORTALAMALAR VE DÜZLEŞTİRME YÖNTEMLERİ"

Transkript

1 Bölüm HAREKETLİ ORTALAMALAR VE DÜZLEŞTİRME ÖNTEMLERİ Bu bölümde üç basi öngörü yönemi incelenecekir. 1) Naive, 2)Oralama )Düzleşirme Geçmiş Dönemler Şu An Gelecek Dönemler * Öngörü yönemi seçildiken sonra, geçmiş dönemlerdeki gözlenen değerlerine uygulanır ve gelecek dönem(ler) için öngörü değerleri hesaplanabilir. Seçilen öngörü modeli (meodu) geçmiş dönemler de uygulanarak o dönemler için elde edilecek öngörü değerleri ile gerçekleşmiş olan gözlem değerleri mukayese edilerek, öngörü haaları, e, hesaplanabilir. Seçilmiş olan öngörü modellerini değerlendirirken izlenecek iyi bir sraeji aşağıdaki işlem basamaklarını içerir. 1. Öngörü yönemi, analizi yapan kişinin eldeki verinin özelliği ile ilgili düşünce ve görüşleri doğrulusunda seçilmiş olmalıdır. 2. Eldeki veri iki parçaya ayrılmalıdır. Bir bölümü düşünülen yönemle model uydurulmak, diğer bölümü ise modeli es amacıyla öngörü yapılacak dönemleri içermelidir.. Model aracılığı ile öngörü değerleri hesaplanan dönemler için haa erimleri hesaplanıp, modelin performans ölçüü olarak kullanılacak kriere göre MAD, MPE, MAPE, MSE den biri veya birkaçı hesaplanmalıdır. 4. Uygulanan modelin iyi olup olmadığı kararlaşırılmalıdır. Naive Modeller Bu modeller, eldeki en son gözlem değerinin bir sonraki dönem için en iyi öngörü değeri olarak alınabileceği varsayımını yapan modellerdir. Naive modellerinin en basii +1 =.(1) formülü ile öngörü değeri belirleyen modeldir. Bu modele göre hesaplanacak öngörü değerleri deki değişimleri çok yakından izler. 1

2 Örnek 1 Aşağıda bir ürüne ilişkin saış mikarları verilmişir. Eldeki veri 7 yılın mevsimler iibariyle saış mikarını gösermekedir. Bu verinin ilk yıllık bölümü (24 mevsimlik bölümü) ise modeli es amaçlı kullanacakır. F1 e1 F2 e2 F e F4 e4 F5 e5 F e ,0 5, , 221, ,0-10, , -15, ,2-72, , 185, ,5-87, ,0-100, , -208, , 5, ,5-12, ,5 287, ,5 112, ,7-51, , -40, ,7 27, ,5 2, , 71, ,0-0, ,5-7, ,0-150, , 5, ,5 87, , 2, , -278, ,5 187, ,5-47, ,, ,0 0, ,5 7, , -20, ,5 87, ,5-511, ,5 2, ,5 2, ,5 7,5 MSE (son 4 dönem) MSE (Tüm e ler)

3 Saışlar Böylece 25 = 24 =50 olur. e 25 = =850-50=200 olarak hesaplanır. Benzeri şekilde 2 = 25 =850 ve e 2 =00-850= = 2 =00 ve e 27 =450-00= = 27 =450 ve e 28= =250 olarak hesaplanır. Bu büyüklüke öngörü haaları daha farklı modeller denememiz gerekliliğinin işarei olarak algılanabilir. Eldeki serinin grafiğini dikkale inceleyip, saışların zaman içinde arığını söyleyebiliriz. Seri zaman içinde arış (azalış) göseriyorsa böyle serilere durağan olmayan (non-saionary) seriler denir. ani serinin oralaması zaman içinde değişmekedir veya bir rendi vardır. Eğer poziif rendi olan bir seriye (1) ile verilen modeli uygulamaka ısrar edersek öngörü değerleri uarlı bir şekilde gerçek değerden küçük çıkacakır. Trend fakörünü de dikkae alan bir düzenleme ile bir başka naive model elde edilebilir. +1 = +( ).(2) (2) ile önerilen modelde bir dönem öncesinin değerine önceki iki dönem arasındaki fark da eklenerek ardışık mevsimler arasındaki değişim hesaba dahil edilmişir. Bir anlamda (1) ile verilen modele rend ekisi eklenerek iyileşirilme çabasına girilmişir. Buna göre: 25 = 24 +( 24-2 )=50+(50-400)=00 ve e 25 =850-00=-50 olur. 2 = 25 +( )= 850-(850-50)=1050 ve e 2 = = =00+(00-850)=50 ve e 27 =450-50= =450+(450-00)=00 ve e 28 =700-00=400 olarak hesaplanır.

4 Bu seriye (2) ile verilen modelin uygulanışı sonunda da başarıya ulaşığımız söylenemez. Modeli iyileşirme gayrelerimizi sürdürürsek +1 =. () 1 ile verilen bir model daha önerebiliriz. Bu model değişim mikarı yerine değişim oranlarını kullanan bir modeldir. () ile modelin kullanımı ile = 24. = 50. = 105 ve e 25 = =-20 olur Eldeki zaman serisi grafiği bir kez daha incelenirse, serinin mevsimlik ekiler de içerdiği gözlemlenebilir. Eğer mevsimlik ekiler güçlü ise +1 = - (4) uygun bir model olabilir. Bu modele göre de bir önceki yılın ilkbahar, örneğin, mevsimi saışları bir sonraki yılın ilkbahar mevsimi saışları için öngörü değeri olarak alınabilir denmekedir. 25 = 21 =750, e 25 = =100 2 = 22 =500, e 2 =00-500= = 2 =400, e 27 = =50 28 = 24 =50, e 28 =700-50=50 olarak hesaplanır. (4) numaralı modele iyileşirme amaçlı bir başka ekleme daha yapılabilir. (4) rend ekisini göz ardı emekedir. Ardışık yıllardaki değişimleri de dikkae alan bir model +1 = - +( ).(5) olabilir. (5) numaralı model kullanılarak 25 = 21 +( )=750+( )=50, e 25 = = 22 +( )=500+( )=00, e 2 =0 27= 2 +( 2-1 )=400+(400-50)=450, e 27 =0 28 = 24 +( )=50+(50-00)=700, e 28 =0 Bulunur ki bu şimdiye kadar denenen modellerin en iyisi olmuşur. Burada en iyi model son dör döneme uygulanan modellerin her biri için hesaplanan MSE değerleri dikkae alınarak belirlenmişir. Bir başka model de ( 1 ) + ( 1 2 ) + ( 2 ) + ( 4) +1 = + 4 ( 4 = ) + () 4 4

5 şeklinde verilebilir. Bu model bir önceki yılın, örneğin, ilkbahar mevsim değerinin üsüne, bir önceki yıldaki mevsimden mevsime oluşan değişimlerin oralamasını eklemekedir. () numaralı model kullanılarak hesaplamalar yapılırsa = 21 + = = ,5 = 72,5 4 4 olur ve e 25 =850-72,5=87,5 olur. Naive modellerin sayısı ve karmaşıklığı, modeli oluşuran kişinin bu konudaki yaraıcılık gücüne bağlı olarak değişir. Naive modeller daha karmaşık modellerin başarısını es emeke baz alınabilir. ukarıdaki abloda F1-F başlığı alında verilen değerler (1)-() ile numaralanan modellerin uygulanması sonucunda elde edilen öngörü değerlerini, e1-e başlıkları alıdakiler de bu modellerin öngörü haalarını gösermekedir.mse değerleri de öngörü haalarının karelerinin oralamalarıdır. ORTALAMAA DAALI ÖNGÖRÜ ÖNTEMLERİ İşleme yöneimi çoğunlukla soklarla ilgili öngörülerin günlük, hafalık ve aylık olarak güncellenmesini iserler. İşlemelerin soklarında yüzlerce farklı ürün olabilir. Bunların her biri için karmaşık öngörü modellerinin oluşurulması çok zor ve anlamsız olabilir. Böyle durumlarda ve kısa dönemlik öngörünün gerekli olduğu hallerde basi, hızlı sonuç almaya elverişli modeller kullanmak daha anlamlıdır. Durum böyle ise oralamaya dayalı modellerin veya düzleşirme modellerinin kullanılması avsiye edilir. BASİT ORTALAMALAR Önceki dönemin gözlem değerlerinin basi arimeik oralaması bir sonraki dönemin, dönem (+1) in, öngörü değeri olarak alınabilir. + i i= 1 = 1.(7) eni dönemlerin gözlem değerleri oluşukça bir sonraki dönemin öngörü değeri (7) numaralı model kullanılarak hesaplanabilir. Eğer veri dosyasının büyümesi sorun yaraırsa (7) numaralı modele alernaif olarak + 2 = (8) önerilebilir. Bu modelin kullanılmasının geirdiği kolaylık verinin muhafazası açısından önemlidir. (8) numaralı modelin kullanımda iki verinin elde olması yeerlidir. Bunlardan biri bir önceki öngörü değeri, diğeri de aynı dönemde gerçekleşen değerdir, yanı + 1 ve +1 in bilinmesi + 2 nin hesaplanmasını olanaklı hale geirmekedir. 5

6 Basi arimeik oralama modellerinin kullanımı ile durağan zaman serileri için güvenilir öngörü değerlerinin verilmesi mümkündür. Örnek: Aşağıda bir nakliye şirkeinin kullanıldığı araçları hafalık yakı ükeimleri verilmişir Bu zaman serisinin aşağıda verilen grafiğini incelediğimizde serinin durağan bir özellik aşıdığını söyleyebiliriz. Eldeki 0 hafalık serinin ilk 28 hafasına model uygulayarak son iki hafa için öngörü değerleri hesaplanırsa: Time Series Plo of Index = i = = ve e 2 = 2-2 = = i= = = 2 28(281.2) + 02 = ve e0=0-0 = =. 1 olarak hesaplanır.

7 HAREKETLİ ORTALAMALAR + 1 ( k 1 ) =..(8) k + şeklinde verilen öngörü modeline k dönemlik harekeli oralama modeli denir. Bu model yeni gözlem değeri elde edildiğinde oralama hesabına bu yeni değeri ilave ederken, bir önceki oralamaya dahil edilen en eski dönem değerini hesapan düşürür. Böylece en son k dönemin gözlem değerlerinin oralaması öngörü değeri olarak alınır. k=5 alarak yukarıdaki zaman serisi için 5 dönemlik harekeli oralamalar hesaplanırsa aşağıdaki öngörü değerleri ve öngörü haaları hesaplanabilir. MA(5) e * * 2 21 * * 07 * * * * 5 25 * * 28 28,8-21, ,4 -, , -1, , 1, ,2 1, ,2 24, , -18, ,4-48, ,4 1, ,8 27, ,4-12, ,4-2, ,8-5, ,8, ,2 1, , 40, Burada =2 dönemi için, örneğin, öngörü değeri 5 dönemlik harekeli oralamalar kullanılarak hesaplanırsa: ( ) ( ) = = 5 5 Benzeri şekilde 2 = 21. 7

8 ( ) ( ) 0 = = = 272 olur. 5 5 Moving Average Plo for Variable Acual Fis Moving Average Lengh 5 Accuracy Measures MAPE 7,50 MAD 20,584 MSD 22, Index Beş dönemlik harekeli oralamalar kullanarak elde eiğimiz öngörü haalarının AC fonksiyonu grafiğini (aşağıdaki grafik) incelendiğinde e serisinin bir whie-noise sersi olmadığı görülebilmekedir. ani bu model iyi bir öngörü modeli olamaz. 1,0 0,8 0, Auocorrelaion Funcion for e (wih 5% significance limis for he auocorrelaions) Auocorrelaion 0,4 0,2 0,0-0,2-0,4-0, -0,8-1,0 1 2 Lag 4 5 8

9 ÇİFT HAREKETLİ ORTALAMALAR (DOUBLE MOVING AVERAGES) Eldeki zaman sersi doğrusal rendi olan bir zaman sersisi ise çif harekeli oralama kullanarak öngörü değerleri oluşurmak uygun bir yönem olabilir. Bunu aşağıdaki veriye uygulayarak açıklamaya çalışalım. Önce k dönemlik harekeli oralamalar alınarak M değerleri hesaplanır. Aşağıda MA() süunundaki değerler k= alınarak hesaplanmış değerlerdir. Harekeli oralamalar aracılığı ile hesaplanacak M değerleri aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanır. M ( k 1 ) = + 1 =.() k Daha sonra da Harekeli oralamamalın harekeli oralamaları alınır. Aşaşğıdaki abloda DMA() süununda yer alan değerler de yine k= alınarak ve ' ( M + M 1 + M M + k 1 ) M = (10) k formülü kullanılarak hesaplanmış değerlerdir. a = M + (11) ' ' ( M M ) = 2M M b 2 ' = ( M M ) (12) ( k 1) + p = a + b p (1) burada k= harekeli oralamalarda kullanılan dönem sayısı; p= kaç dönem sonrasına öngörü yapılacağını belirir am sayı. Tablodaki F süunu p=1 alınarak hesaplanmış öngörü değerleridir. Hafa MA() DMA() a b F e 1 54 * * * * * * 2 58 * * * * * * 5 5 * * * * * * * * * * * * , , ,

10 Örneğin: F 1 = a 15 +pb 15 =722+1(5)=727; F 1 = a 15 +pb 15 =722+4(5)=742 olur. Çif harekeli oralamalar yönemi ile elde edilen öngörü haalarından hesaplana MSE=. dır, buna karşın MA() ile hesaplanan öngörü haalarının MSE değeri 12.8 dir. Time Series Plo of ; MA(); DMA() Variable MA() DMA() Daa Index

11 ÜSTEL DÜZLEŞTİRME METOTLARI Basi Üsel Düzleşirme: (Durağan Seriler için) + 1 = α + (1 α F 0<α<1 (1) F ) (1) numaralı formül değişik α değerleri ile kullanılarak aşağıdaki abloda verilen öngörü değerlerine ulaşılmışır. α =1.7 alınarak hesaplanan öngörü değerleri MINITAB arafından belirlenen opimum(!) α kullanılarak hesaplanan öngörü değerleridir. Opimum çözümde başlangıç öngörü değeri program içindeki bir algorima yardımı ile belirlenmekedir. Son iki süundaki değerlerin oluşumunda bizim seçim hakkımız ve müdahale imkanımız yokur. No: Basi üsel düzleşirme modelinde α düzleşirme fakörünün 0. en büyük çıkması (1) numaralı modelin eldeki veri için uygun olmadığının belirisidir. F(α=0.1) e1 F(α=0.) e2 F(α=1.7) e ,74-8, ,242-14, ,52 0, ,5-1, ,7 14, ,5-5,5 5, 84,4 411,1-54, , ,815 41,24 -,24 0,815-1, ,4-244,4 7,4-17,4 125,12-10, , -11, 270,58 2, , , ,1-57,1 288,2 1,71 2,12-72, ,11-52,11 25,2 24,704 85,58 50, ,07-1,07 40, ,118,84-185, ,21-227,21 25,047-10,047 20,171 80, ,45 45,505 12,41 207,581 55,8 1, ,045 10,55 1,8 2,02 55,0 14, ,141-28,141 45,787-10, ,85-20, ,27-125,27 2, ,715 28,0 47, ,74 187,20 07,08 242,14 77,125 2, ,515 18, ,84 7,1 418,85-187, , 1,7 511,14-111,14 8,77-18, ,527-48, ,45-4,45 24,207 -,77 00,74 20,2 87, ,21 7,1 275, ,07 5, 515,11 24,887 71,8-4, ,87 52,124 5,045-15,045 4,04-21, ,088-5,088 52,418-12,418 47,81 5, ,78 202,22 44,7 185,0 78, , ,002 81,8 575,87 274,01 885, 51,27 Aşağıdaki grafikler sırasıyla α=0.1, 0. ve 1.7 değerleri kullanılarak hesaplanan öngörü değerleri ile eldeki zaman serisi değerlerinin aynı eksenler sisemindeki çizimleridir. 11

12 Single Exponenial Smoohing Plo for Variable Acual Fis 700 Smoohing Consan Alpha 0, Accuracy Measures MAPE 8,0 MAD 1, MSD 2814, Index Single Exponenial Smoohing Plo for Variable Acual Fis 700 Smoohing Consan Alpha 0, Accuracy Measures MAPE 5,7 MAD 1,4 MSD 255, Index

13 Single Exponenial Smoohing Plo for Variable Acual Fis Smoohing Consan Alpha 1,7005 Accuracy Measures MAPE 0,0 MAD 112, MSD 152, Index

14 Hol ikili Üsel Düzleşirme Modeli : (Doğrusal Trendi Olan Seriler İçin) = ( = β ( L L 1 ) + (1 β ) T 1 (15) + p = L pt (1) L T α + 1 α)( L T ) (14) F + α= 0. ve β= 0.1 alınarak hesaplanan L, T ve F değerleri aşağıdaki abloda verilmişir. L T F e 500,08 1,08 25,812 24, ,7 1,4 55,75-5,75 250,8 15,74 7,40-12,40 400,485 17, ,121 47, ,55 1,11 8,55, ,04 1,74 422,72-72, ,518 10, ,88-217, ,07 8,5541 2,1-2, ,8 8,475 52,27-2, ,22 8,15 0,14-10, ,77,204 5,8-15, ,282-1,84 18,74-18, ,42 2,142 2,417 1, ,044,85 08,5 241, ,2 8,1707 0,428-40, ,52 4,07 8,47-1, ,724 10,0884 4,0 200, ,8 1,4 41,812 10, ,004 11, ,8-72, ,8 8,428 42, , ,175 1,02 47,2 12, ,4 20,8177 4, , ,81 17,542 55,451-5, , 12, ,77-184, ,225 15,58 541,75 108, ,1 2,421 58,884 20,11 14

15 Double Exponenial Smoohing Plo for Variable Acual Fis 700 Smoohing Consans Alpha (level) 0, Gamma (rend) 0, Accuracy Measures MAPE 4,7 MAD 127,2 MSD 220, Index

16 α= 1.7 ve β= alınarak hesaplanan L, T ve F değerleri aşağıdaki abloda verilmişir. (Burada α nın 1 den büyük çıkması bir olumsuzluk işareidir. Büün düzleşirme kasayıları 0 ile 1 arasında olmalıdır. Burada α nın 1 den büyük olmasının nedeni, MINITAB de opimum α ve β değerlerini bulup bu çarpanlar aracılığı ile öngörü hesabı yapırmak isememizdir.) L T F e 500 0,28-5,51 7,105 12, ,77-78,75-2,2 7, ,45-4,04 22,78 2, ,02-2,80 221,11 178, ,01-5,18 487,22-7, ,555-8,51 8,402 -, ,7-45, ,4-84, ,52-2,757 7,7 202, ,527 -,71 405,84-55, ,5-28,57 278,55 71, ,2-41,,71-1, ,45 -,44 44, 105, ,1-17, 187,0 212, ,41-15, ,55 24, ,172-0,8 550,88-200, , -25,77 184,42 5, ,112-4,474 28,22 281, ,07-18,407 74,8-184, ,851-18,8 407,72-7, ,41-20,8 75,85-25, ,4 0,817 11,70 288, ,21-2,52 74,1-44, ,8-18,57 717,75-217, ,8-14,045 4,0 5, ,85 2,58 42,41 220, ,27,2 800,47 4,521 1

17 Double Exponenial Smoohing Plo for Variable Acual Fis Smoohing Consans Alpha (level) 1,711 Gamma (rend) 0,04515 Accuracy Measures MAPE 4,8 MAD 10,7 MSD 24, Index

18 Winers Üsel Düzleşirme Modeli: (Doğrusal Trendi ve Mevsimlik Ekileri Olan Seriler İçin) L = α + ( 1 α)( L 1 + T 1 ) (17) S T s = ( L L 1 ) + (1 β ) T 1 β (18) γ (1) S = + ( 1 γ ) S s L F + p = L + pt ) S s+ p ( (20) α=0.4, β= 0.1 ve γ=0. alınarak hesaplanan L, T, S ve F değerlerei aşağıdaki abloda verilmişir. L T S F e ,217-40,878 1,11 52,582-2, ,475-45,4 1,2052 4,5-14, ,1-44,057 0, ,0 24, ,04 -,1 0,84 1,45 20, ,027-1,751 1, ,45 42, ,52 -,02 1, ,418-8, ,8 -,727 0, ,87-14, ,272-28,5 0, ,28 101, ,25-27,741 1, ,4, ,10-25,422 1,228 28,4, ,28-24,421 0, ,58 18, ,15-2,728 0, ,4-51, ,714-20,77 1, ,04 184, ,1-11,01 1,4 25,1 20, ,88-5,18 0, ,74 120, ,484-7,528 0,82 02,21-52, ,482-4,58 1,445 44,1 10, ,118-2,18 1, ,08 7, ,0 1, 0, ,20 5, ,45 2,8 0,87 40,44, ,47 2,505 1, ,281-1, ,04,5701 1,422 58, , ,24 10,5 0, ,42 87, ,22 8,781 0, ,544-2, ,01,558 1, ,42-87, ,8,401 1,518 75, ,58 18

19 Winers' Mehod Plo for Muliplicaive Mehod Variable Acual Fis Smoohing Consans Alpha (level) 0,4 Gamma (rend) 0,1 Dela (seasonal) 0, Accuracy Measures MAPE 20, MAD 8, MSD 11520, Index Aynı zaman serisine uygulanan üsel düzleşirme modellerinden en başarılı olanı, MAPE, MAD ve MSD krierlerinin her birine göre, Winers modeli olmuşur. (Aşağıdaki abloya bakınız.) Basi Üsel Hol Winers α=0.1 α=0. α=1.7 α=0., β=0.1 α =1.7, β=0.045 α=0.4, β=0.1, γ=0. MAPE MAD MSD

VAR YAKLAŞIMI İLE VERİMLİLİK ŞOKLARININ ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ

VAR YAKLAŞIMI İLE VERİMLİLİK ŞOKLARININ ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ VAR YAKLAŞIMI İLE VERİMLİLİK ŞOKLARININ ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ Leven ERDOĞAN ÖZET. Bu çalışmada verimliliğin devrevi harekei, ekonomik faaliyelerle ilişkisi ve verimliliği nelerin belirlediği açıklanmaya

Detaylı

ÖZEL ARAŞTIRMA MAKALE KONFERANS - SEMİNER ARALIK 2012

ÖZEL ARAŞTIRMA MAKALE KONFERANS - SEMİNER ARALIK 2012 SAYI 83 ARALIK 2012 ÖZEL ARAŞTIRMA Prof. Dr. Ümi Özlale Alper Karakur Türkiye de Tasarruf Açığının Nedenleri ve Kapaılması İçin Poliika Önerileri Yrd. Doç. Dr. Burak Darıcı Finansal İsikrar ve Finansal

Detaylı

TÜRKİYE DE BÖLGELER ARASI GELİR FARKLILIKLARI: YAKINSAMA VAR MI?

TÜRKİYE DE BÖLGELER ARASI GELİR FARKLILIKLARI: YAKINSAMA VAR MI? TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU TARTIŞMA METNİ 2004/7 hp://www.ek.org.r TÜRKİYE DE BÖLGELER ARASI GELİR FARKLILIKLARI: YAKINSAMA VAR MI? Orhan Karaca Nisan, 2004 TÜRKİYE DE BÖLGELER ARASI GELİR FARKLILIKLARI: YAKINSAMA

Detaylı

ARTIK KÂR, ÖZSERMAYEYE SERBEST NAKİT AKIMI VE DEFTER DEĞERLERİNİN ŞİRKETLERİN PİYASA DEĞERLERİ ÜZE- RİNDEKİ ETKİLERİ: İMKB DE AMPİRİK BİR UYGULAMA

ARTIK KÂR, ÖZSERMAYEYE SERBEST NAKİT AKIMI VE DEFTER DEĞERLERİNİN ŞİRKETLERİN PİYASA DEĞERLERİ ÜZE- RİNDEKİ ETKİLERİ: İMKB DE AMPİRİK BİR UYGULAMA Yıl: 24 Sayı:89 Ekim 2010 49 ARTIK KÂR, ÖZSERMAYEYE SERBEST NAKİT AKIMI VE DEFTER DEĞERLERİNİN ŞİRKETLERİN PİYASA DEĞERLERİ ÜZE- RİNDEKİ ETKİLERİ: İMKB DE AMPİRİK BİR UYGULAMA Hakkı ÖZTÜRK 1 ÖZET Bu çalışma

Detaylı

FİNANSAL BİLGİ MANİPÜLASYONU:

FİNANSAL BİLGİ MANİPÜLASYONU: FİNANSAL BİLGİ MANİPÜLASYONU: İMKB ŞİRKETLERİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA Cemal Küçüksözen Güray Küçükkocaoğlu ÖZET Finansal piyasaların emel aşı olan finansal bilginin, ekonomik performansı çeşili yollarla

Detaylı

Özilinti. Hatalar İlintili ise Ne Olur? Yrd. Doç. Dr. A. Talha YALTA Ekonometri 2 Ders Notları Sürüm 2,0 (Ekim 2011)

Özilinti. Hatalar İlintili ise Ne Olur? Yrd. Doç. Dr. A. Talha YALTA Ekonometri 2 Ders Notları Sürüm 2,0 (Ekim 2011) Özilinti Hatalar İlintili ise Ne Olur? Yrd. Doç. Dr. A. Talha YALTA Ekonometri 2 Ders Notları Sürüm 2,0 (Ekim 2011) Açık Lisans Bilgisi İşbu belge, Creative Commons Attribution-Non-Commercial ShareAlike

Detaylı

YILDIZLARIN İÇ YAPI MODELLERİ

YILDIZLARIN İÇ YAPI MODELLERİ YILDIZLARIN İÇ YAPI MODELLERİ INTRODUCTION TO STELLAR ATMOSPHERES AND INTERIORS EVA NOVOTNY - Model B: Konvekif Zarf ve Radyaif Çekirdek - Yayınlanmış Tablolardan Elde Edilen Poliroik İçyaı Modelleri -

Detaylı

KİMYASAL ANALİZLERDE METOT VALİDASYONU VE VERİFİKASYONU

KİMYASAL ANALİZLERDE METOT VALİDASYONU VE VERİFİKASYONU TURKLAB Rehber 01 KİMYASAL ANALİZLERDE METOT VALİDASYONU VE VERİFİKASYONU Doç. Dr. Aysun Yılmaz TURKLAB- KALIBRASYON VE DENEY LABORATUVARLARI DERNEĞI Büyükdere Cad. Gökfiliz İşhanı Kat:3 Biruni Laboratuvarı

Detaylı

Bayesgil VAR Modelinin Gerçek Zaman Dizileri

Bayesgil VAR Modelinin Gerçek Zaman Dizileri Çankaya University Journal of Science and Engineering Volume 7 (2010), No. 2, 169 185 Bayesgil VAR Modelinin Gerçek Zaman Dizileri için Kestirim Amaçlı Kullanılması Reşat Kasap 1, ve Sibel Kavak 2 1 Gazi

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ APK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTRİK ENERJİSİ 10 YILLIK ÜRETİM KAPASİTE PROJEKSİYONU (2012 2021)

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ APK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTRİK ENERJİSİ 10 YILLIK ÜRETİM KAPASİTE PROJEKSİYONU (2012 2021) TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ APK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTRİK ENERJİSİ 10 YILLIK ÜRETİM KAPASİTE PROJEKSİYONU (2012 2021) TEMMUZ 2012 İÇİNDEKİLER I GİRİŞ... 1 II TALEP GELİŞİMİ...

Detaylı

TÜRKĐYE YE GÖRE BURSA: 1997-2008. Prof. Dr. Necmi GÜRSAKAL

TÜRKĐYE YE GÖRE BURSA: 1997-2008. Prof. Dr. Necmi GÜRSAKAL TÜRKĐYE YE GÖRE BURSA: - Prof. Dr. Necmi GÜRSAKAL I. GĐRĐŞ Bursa da BTSO, geleneksel hale gelen 250 Büyük Firma araştırmasını yılından bu yana gerçekleştiriyor. En son yayınlanan 2009 yılı verileri ile

Detaylı

TAŞKINLAR HİDROLOJİSİ TASARIM REHBERİ

TAŞKINLAR HİDROLOJİSİ TASARIM REHBERİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TASARIM REHBERİ REHBER NO: 008 EKİM 2012 ANKARA ÖNSÖZ Birçok medeniyetin kesişme noktası olan Anadolu'da yaklaşık 4000 yıldır süren hidrolik

Detaylı

Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü ve Yol Gösterici Açıklamaları Tek Bir UFRS de Toplandı

Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü ve Yol Gösterici Açıklamaları Tek Bir UFRS de Toplandı UFRS BÜLTEN Ekim 2012, Sayı 2012/4 Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü ve Yol Gösterici Açıklamaları Tek Bir UFRS de Toplandı Çıkacak olan yayınımız İlk İzlenimler: Gerçeğe Uygun Değerin Ölçümü yeni gereklilikler

Detaylı

İçindekiler GİRİŞ Öğrenim çıktıları IFRS for SMEs Hükümlere giriş HÜKÜMLER VE ÖRNEKLER Bu bölümün kapsamı Muhasebe politikalarının seçimi ve uygulanması Muhasebe politikalarının tutarlılığı Muhasebe politikalarındaki

Detaylı

608 INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES 2013

608 INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES 2013 68 INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES 213 Parametrik Riske Maruz Değer Hesaplamasında Volatilitenin Modellenmesi: Türkiye de Emeklilik Yatırım Fonları Üzerine Bir Uygulama Volatility Modelling

Detaylı

Bankalarda Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Kıymet Đşlemleri ve Etkin Faiz Yöntemi

Bankalarda Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Kıymet Đşlemleri ve Etkin Faiz Yöntemi Muhasebe ve Finansman Dergisi Ekim/2011 Bankalarda Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Kıymet Đşlemleri ve Etkin Faiz Yöntemi ÖZET Ümmühan ASLAN Bankaların son on yıllık bilançoları incelendiğinde vadeye

Detaylı

ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ KULLANARAK KATILIMCI DOĞAL KAYNAK PLANLAMASI

ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ KULLANARAK KATILIMCI DOĞAL KAYNAK PLANLAMASI Çevre ve Orman Bakanlığı Yayın No: 238 DOA Yayın No: 31 ISSN:1300-7912 ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ KULLANARAK KATILIMCI DOĞAL KAYNAK PLANLAMASI ODC: 91: 94 : 907 : 911 : 062 Participatory Natural Resource

Detaylı

T.C. KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ. Bağıl Değerlendirme Sistemi

T.C. KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ. Bağıl Değerlendirme Sistemi T.C. KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Bağıl Değerlendirme Sistemi Bağıl Değerlendirme Sistemi Üniversitemizde 2013-2014 eğitim öğretim yılından itibaren birimlerde yapılan seviye tespit sınavları ile yabancı dil

Detaylı

TÜRKİYE'DE BÎLGÎ SİSTEMLERİNİN KURULMASIYLA İLGİLİ BAZI SORUNLAR VE UYGULAMALAR

TÜRKİYE'DE BÎLGÎ SİSTEMLERİNİN KURULMASIYLA İLGİLİ BAZI SORUNLAR VE UYGULAMALAR 35 TÜRKİYE'DE BÎLGÎ SİSTEMLERİNİN KURULMASIYLA İLGİLİ BAZI SORUNLAR VE UYGULAMALAR 1. Giriş M. Orhan Altan Zekai C. Can Zekai C. Can Gelişmekte olan ülkelerde hızlı nüfus artışı kırsal kesimde toprak üstündeki

Detaylı

DİJİTAL ELEKTRONİK VE MİKROİŞLEMCİLER

DİJİTAL ELEKTRONİK VE MİKROİŞLEMCİLER YNİ SERVİNİ JNET SERVİNİ İJİTL ELEKTRONİK VE MİKROİŞLEMİLER II (ikinci) Sınıf Elekroeknik Mesleği Elekronik ve Telekomüniksyon Elekro Teknisyeni Manasır, 20 ii ijial Elekronik ve Mikroişlemciler II (İkinci)

Detaylı

KON 314 KONTROL SİSTEM TASARIMI

KON 314 KONTROL SİSTEM TASARIMI KON 34 KONTROL SİSTEM TASARIMI PROJE 2 Öğretim Üyesi: Doç. Dr. Mehmet Turan SÖYLEMEZ HAZIRLAYANLAR TAKIM 6 45437 Burak BEŞER 45442 Elif KÖKSAL 464 Muharrem ULU 4645 Birol ÇAPA Teslim Tarihi: 24.4.29 GİRİŞ

Detaylı

Kayıp Değerlere Yaklaşık Değer Atama Yöntemlerinin Ölçme Araçlarının Geçerlik ve Güvenirliği Üzerindeki Etkisi

Kayıp Değerlere Yaklaşık Değer Atama Yöntemlerinin Ölçme Araçlarının Geçerlik ve Güvenirliği Üzerindeki Etkisi Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 11(1) Kış/Winter 289-309 2011 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Kayıp Değerlere Yaklaşık

Detaylı

DEĞİŞEN VARYANS DURUMUNDA EN KÜÇÜK KARELER TEKNİĞİNİN ALTERNATİFİ AĞIRLIKLI REGRESYON ANALİZİ VE BİR UYGULAMA

DEĞİŞEN VARYANS DURUMUNDA EN KÜÇÜK KARELER TEKNİĞİNİN ALTERNATİFİ AĞIRLIKLI REGRESYON ANALİZİ VE BİR UYGULAMA DEĞİŞEN VARYANS DURUMUNDA EN KÜÇÜK KARELER TEKNİĞİNİN ALTERNATİFİ AĞIRLIKLI REGRESYON ANALİZİ VE BİR UYGULAMA Yrd.Doç.Dr. Ali Sait ALBAYRAK * ÖZET Bu çalışmanın amacı, en küçük kareler (EKK) tekniğinin

Detaylı

2. SAF MADDENİN ÖZELİKLERİ. 2.1. Saf Madde

2. SAF MADDENİN ÖZELİKLERİ. 2.1. Saf Madde 2. SAF MADDENİN ÖZELİKLERİ 2.1. Saf Madde Her noktasında aynı ve değişmeyen bir kimyasal bileşime sahip olan maddeye saf madde denir. Saf maddenin sadece tek bir kimyasal element veya bileşimden oluşması

Detaylı

BEKLENTİLERİN EKONOMİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: MS-VAR YAKLAŞIMI

BEKLENTİLERİN EKONOMİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: MS-VAR YAKLAŞIMI TÜSİAD-KOÇ UNIVERSITY ECONOMIC RESEARCH FORUM WORKING PAPER SERIES BEKLENTİLERİN EKONOMİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: MS-VAR YAKLAŞIMI Melike Bildirici Ümi Bozoklu Working Paper 09 June 200 TÜSİAD-KOÇ UNIVERSITY

Detaylı

4778-1 KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELERİN TANIMI, NİTELİKLERİ VE SINIFLANDIRILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

4778-1 KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELERİN TANIMI, NİTELİKLERİ VE SINIFLANDIRILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK 4778-1 KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELERİN TANIMI, NİTELİKLERİ VE SINIFLANDIRILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 19/10/2005 No : 2005/9617 Dayandığı Kanunun Tarihi : 8/1/1985

Detaylı

Gülçin KOÇ (Alçak Gerilim Ürünleri Devre Kesiciler ve Yük Ayırıcılar Ürün Müdürü)

Gülçin KOÇ (Alçak Gerilim Ürünleri Devre Kesiciler ve Yük Ayırıcılar Ürün Müdürü) ABB - Gülçin KOÇ (Alçak Gerilim Ürünleri Devre Kesiciler ve Yük Ayırıcılar Ürün Müdürü) A.G.-O.G. ŞALT TANITICI REKLAM AKILLI YÜK YÖNETİMİ YÜKLERİ OPTİMİZE EDEREK ENERJİ KESİNTİLERİNİ AZALTAN YENİ DEVRE

Detaylı

Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması

Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması UFRS 1 Standarda (standardın ilgili paragraflarına referans verilmiştir) UFRS 1.20A UFRS 1.25B Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması Kontrol listesinin bu kısmı, bir işletmenin

Detaylı

Türkiye de Vergi ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: VAR Analizi (1975-2006)

Türkiye de Vergi ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: VAR Analizi (1975-2006) M. MUCUK, V. ALPTEKİN Türkiye de Vergi ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: VAR Analizi (975-2006) Mehmet MUCUK * Volkan ALPTEKİN ** Özet Vergi gelirleri devletin en önemli finansman kaynaklarından birini teşkil

Detaylı

TMS 12 GELİR VERGİLERİ

TMS 12 GELİR VERGİLERİ TMS 12 GELİR VERGİLERİ GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 12 Gelir Vergileri Standardı 31/12/2005 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için uygulanmak üzere ilk olarak 28/03/2006 tarih ve 26122

Detaylı