KENDĐNDEN AYARLAMALI PID KONTROL VE DENEYSEL UYGULAMALARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KENDĐNDEN AYARLAMALI PID KONTROL VE DENEYSEL UYGULAMALARI"

Transkript

1 KENDĐNDEN AYARLAMALI PID KONROL VE DENEYSEL UYGULAMALARI Slh Serhn YURDAKUL Đlys EKER Çukurov Ünverstes Elektrk Elektronk Mühendslğ Bölümü Blclı, Adn ÖZE Ornsl-Đntegrl-ürevsel (PID) kontrolcüler endüstrde yygın olrk kullnılmkt ve endüstryel kontrol sstemlernn öneml r prçsını oluşturmktdır. Bu yüden PID tsrım ve uygulm metotlrınd ypılck herhng r gelşme endüstryel kontrol sstemler çn öneml yer teşkl edecektr. Blgsyr teknolojlerndek hıl rtn gelşmeler syesnde kendnden-yrlmlı kontrol lgortmlrındk hesp krmşsı r sınırlyıcı etmen olmktn çıkmıştır. Bu durum syesnde kendnden-yrlmlı PID kontrol dğer klsk PID kontrole göre öneml r lterntf olmuştur. Bu çlışmd kendnden-yrlmlı kutup tmlı PID kontrol ypısı sunulmuştur. Deneysel uygulmlr lortur ortmınd gerçekleştrlmştr. Elde edlen sonuçlr klsk PID ve dğer ı PID kontrol metotlrı le krşılştırılmış, öylece kendnden yrlmlı PID kontrolün vntjlrı ve devntjlrı vurgulnmıştır. Anhtr Kelmeler: Kendnden-Ayrlmlı PID kontrol, kutup tmlı kontrol.. GĐRĐŞ Uyrlmlı kontrol, dındn d nlşılcğı g yen durumlr uyum sğlmk çn sstem dvrnışının değştrlmesn öngören r kontrol yöntemdr[]. Uyrlmlı kontrol, yen durumlr uyum sğlycğı çn, doğsı gereğ doğrusl olmyn r ypıddır[2]. Klsk kontrol sstem tsrımının ypıllmes çn kontrol edlecek sstemn krkterstğnn ve dvrnışlrının lnmes gerekmektedr. St kontrol prmetrelernn de tüm çevresel ve şletme şrtlrı çn uygun olmsı gerekmektedr. Bun rğmen rçok sstem, değşen çevresel ve şletme şrtlrınd krkterstklernn çıkrıllmes çn, sstemde ulunn tespt edlemeyen kısımlr yüünden uygun değldr. Bu seepten dolyı r yrlm ve klrsyon meknmsın htyç duyrlr. Örneğn, PID kontrolcü kullnıln kmysl r proseste değşen çevresel fktörlerden (sıcklık, sınç, ) dolyı sstem prmetreler değşmektedr. Bu prmetrelern değşmesnden dolyı, sstem cevının değşmemes çn sstemde ulunn PID kontrolcünün prmetrelernn de (Kp,, d) un ğlı olrk değştrlmes gerekmektedr. Y ve kış ylrınd oluşn sıcklık frklrındn dolyı PID kontrol prmetreler u ylrd rrnden frklı olcktır. Kendnden-yrlmlı sstemlerdek temel düşünce, htyç ve durum göre kend prmetrelern otomtk olrk değştren r lgortm oluşturmktır[3]. Kendnden yrlmlı sstem ypısı, otomtk yr meknmsı oluşturmk çn ölçülen grş ve çıkışlrı kullnrk sstem kestrm yprlr ve u kestrlen ssteme uygun r kontrolcü kullnırlr. Bu ypı k n şlemden oluşur: sstem kestrmek ve kestrlen ssteme uygun r kontrolcü tsrlmk. Kendnden - yrlmlı sstemlerde prmetre kestrm kdr öneml r dğer husust kontrolcü tsrımıdır. Kutup tmlı kontrolcü tsrım yöntem, koly nlşıllr ve uygulnlr r

2 yöntemdr. Kutup tm metodundk n fkr, stenlen kplı çevrm kutuplrını yrlyck şeklde kontrolcü prmetrelern yrlmktır. Kendnden-yrlmlı kontrol sstemnde kutup tm yöntemnn kullnıldığı rçok uygulm ypılmıştır[4]. Kendndenyrlmlı kontrol, dolylı ve doğrudn olmk üere k temel ypıy yrıllr. Doğrudn lgortmd kontrolcünün prmetreler, kestrlen sstem prmetreler üernden hesplnır. Dolylı lgortmd se kontrolcü prmetrelernn drek kestrm sö konusudur. Bu çlışmd doğrudn kendndenyrlmlı kontrol kullnılmıştır. Sstem kestrm lgortmsı olrk ynelemel en küçük kreler kestrm metodu (RLS) kullnılmıştır. Sstem model olrk ARX seçlmştr. Kontrol metodu se kutup tmlı PID kontroldür. 2. KENDĐNDEN - AYARLAMALI KONROL Kendnden-yrlmlı kontrolcü tsrımı genel olrk üç temel şmdn oluşmktdır. Bunlr:. Sstem modelleme. Kontrolcü tsrımı. srlnn kontrolcünün ssteme uygulnmsı Sstem modelleme kısmı sstemn mtemtksel gösterm le lgldr. Mtemtksel göstermn y d modellemenn ypıllmesnn k yolu vrdır. Bunlrdn lk ssteme fksel ve kmysl knunlrın uygulnmsı ve un ğlı olrk r model oluşturulmsıdır. Dğer se sstemn gölemlenen dvrnışlrın kılrk r model oluşturulmsıdır. Gölemlenen sstem grş ve çıkış snyllernden r model elde etme şlem sstem kestrm dr[3]. Kontrolcü tsrımı kısmınd uygulnck ssteme, kullnıln mtemtksel modele ve dğer tsrım krterlerne uygun r kontrolcü tsrımı ypılır. Ypıln u tsrım sonrsınd elde edlen kontrol snyl ssteme uygulnır. Sstem kestrm syesnde elde edlen sstem prmetrelerne ğlı olrk, kontrolcünün prmetreler, stenlen çıkış cevını sğlyck şeklde değşr. 2.. Kendnden - Ayrlmlı Kutup Atmlı PID Kontrol Bu çlışmd kendnden-yrlmlı kutup tmlı r PID kontrolcü tsrımı ypılmıştır. Sstem modelne uygun sstem prmetre kestrm ypıldıktn sonr kutup tm yöntem le kontrolcü prmetreler elde edlmştr. Elde edlen u prmetreler yrdımıyl PID kontrol prmetreler oln K p,, d değerler otomtk olrk stenlen kplı devre cevını verecek şeklde değşmektedr. ARMAX model le fde edlen tek grş tek çıkış (SISO) r sstem ele llım: A y t B u t C e t d ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) = + () Şekl. Kendnden-yrlmlı kontrol ypısı Şekl de kendnden yrlmlı kontrol ypısı u şmlrl rlkte gösterlmektedr. Burd, e(t) lşks sıfır ortlmy shp ey gürültü sersn temsl etmektedr. d tm syı olup sstemn grş le çıkışı rsındk mn geckmesdr. Gersel kymlı opertör y( t) = y( t ) şeklnde tnımlnmıştır ve frksl opertör : = şeklnde tnımlnmıştır. Sstem polnomlrı oln A( ), B( ) ve C( ) şğıdk g tnımlnmktdır:

3 A = + + L + n n n n (2) nc + c + + c n c B = L C = L Burd n, n, nc polnomlrın derecelern göstermektedr; un rğmen model prmetrelernn toplmı şğıdk denklemden elde edlelr[3]. n = n + n + + n (3) c sstemn şmdk ve geçmştek grş ve çıkışlrını kullnrk devmlı (ynelemel) olrk güncellemektr[7]. y( t) = x ( t) θ + e( t) (5) θ = [,...,,,..., ] (6) 2 n 0 urd θ lnmeyen prmetreler vektörü, x(t) se regresyon vektörüdür. n Prmetre ykınsmsını hılndırmk ve hesp mnını düeltmek çn ARMAX model yerne C( ) = kul edlerek ARX model kullnılır [5]. ARMAX model, prmetreler (A, B, C polnomlrının ktsyılrı) sstem kestrmnde kullnılıyors, uyrlmlı kontrol çn tm nlmıyl uygun değldr. C ( ) polnomunun ktsyılrının kestrm, mgesel gürültü oln e (t) ölçülemedğnden dolyı sorun oluşturmktdır. Bu yüden uyrlmlı kontrol tsrımlrınd, sstem çıkışının şğıdk eştlkte tnımlndığı ARX model dh çok kullnılmktdır [6]. x ( t) = [ y( t ), y( t 2),... y( t n ), u( t ), u( t 2),... u( t n )] (7) Gerçek sstem prmetrelernn dt vektörü θ yı elrlemek çn r sstem model vrsylım. y( t) = x ( t) ˆ θ + eˆ ( t) (8) P( t) [ X ( t) X ] = (9) Burd P( t ) kovrynt mtrs fde etmektedr. n n (4) y( k) = y( k ) + u( k ) + e( k) = = e A( ) u B( A( ) ) + y Şekl 3. Ynelemel en küçük kreler kestrm metodu (RLS) şemsı. Şekl 2. ARX model lok dygrmı B( t) = X ( t) y( t) (0) Mtrs tersleme kurlını kullnrk, ( A BCD) A A B( C DA B) DA + = + () 2.2. Sstem Prmetre Kestrm Sstem kestrm, uyrlmlı kontrolde, kontrolcü tsrımı kdr öneml r yere shptr. Burdk n fkr, sstem modelndek prmetrelern,, c (2) x( t ) x ( t ) P( t) P( t + ) = + + P( t) I m + x ( t + ) P( t) x( t + )

4 Denklem (8) dek lnmeyen prmetreler RLS metodu le ynelemel olrk kestrlr. Kestrlen prmetreler sstem modelnde yerne konulduğund şğıdk g yıllr: ˆ ˆ A( ) y( t) = B( ) u( t) + e( t) (3) Kestrlen polnomlr şğıdk g gösterlelr. Şekl 4 te gösterlen kplı devre kontrol trnsfer fonksyonu: d y( ) BG ˆ ˆ GW ( ) = = (9) ( ) ˆ ˆ d r AF + BG ˆ ˆ Eğer stenen kplı devre kutup tmlrı polnomunun sıfırlrıyl tnımlnırs = L nt + t + + t n (20) t ˆ n A = + ˆ ˆ + L+ n ˆ ˆ ˆ ˆ n B = L+ n (4) gerçek kutuplrdn stenen kutuplr tnn kontrolcü prmetreler, polnom eştlğnn çöümü olrk verlmştr Kutup Atmlı Kontrol Kontrolcü tsrımı Şekl 4 te gösterlen genel kplı devre lok dygrmındn gelmektedr. r(k) - e(k) G( ) F( ) u(k) d B( ) A( ) Şekl 4. Kontrol döngüsü lok dygrmı Kontrol edlen sstemn yrık trnsfer fonksyonu polnomlrı le rlkte şğıd gösterlmektedr. y(k) d ˆ y( ) B( ) G ( ) = = (5) P ˆ u( ) A( ) ˆ ˆ d = AF + BG ˆ ˆ (2) Eğer A ve B polnomlrı ortk sıfırlr shp değl ve n f, ng, nt dereceler şğıdk eştlkler sğlrs, kontrolcü prmetreler çn tek r çöüm mevcuttur[3]. n n f g = n = n n n + n t ( n 0) (22) n 3, n = 2, n = : olrk düşünürsek; = t ( + f + f )( ) ( + + )( g + g + g ) = + t (23) ˆ n A = + ˆ ˆ + L+ n ˆ ˆ ˆ ˆ n B = L+ n (6) Kontrolcünün trnsfer fonksyonu prmetreler le rlkte şğıd gösterlmektedr. ˆ u( ) G( ) GR ( ) = = ˆ e( ) F( ) (7) ˆ ˆ ˆ n f F = + f fn f ˆ ng G = gˆ + gˆ gˆ (8) 0 ng f t 0 f g = g g (24) Aθ c = (25) Burd A nın öel ypısı Sylvester mtrsnn r prçsıdır. A ve B rlrınd sl ve doğru derecelere ( ) shp olmsı şrtıyl A mtrs terslenelrdr. Kontrolcünün prmetre

5 vektörü oln θ c ye ulşmk çn, A -, stndrt metotlrl elde edlelr. θ c =A - (26) Bu şeklde F ve G polnomlrının lnmeyen ktsyılrı ulunlr. Bununl rlkte, u ypıy shp oln polnomlrı (Dophntne denklemler) çömek çn rçok metot vrdır ve u metotlr A ve B mtrslernn rlrınd sl olmsı şrtını rmylrler. Aynı şeklde, modellemede kullnıln n, n değerler ve ynelemel kestrlen A,B çok üyük ollr. Bunun sonucund, kestrlen A,B değerlernde ortk fktöre seep ollr ve u mtrs terleme metodu çn uygun olm[3]. Aşğıd tnımlnn kontrol kurlını nceleyelm[7] Gˆ ( ) = gˆ + gˆ + gˆ Fˆ ( ) = + fˆ + fˆ 2 2 (27) ˆ ˆ G( ) y( t) + F ( ) u( t) Gˆ () w( t) = 0 (28) ˆ ˆ ˆ G() w( t) G( ) y( t) = u( t) F( ) (29) ˆ ˆ G( ) e( t) = u( t) F( ) (30) Öncelkle yen r snyl oln v( t ) y tnımlylım vˆ ( t) : = xˆ ( t) / ˆ ( t) (3) x( t ) ve ( t ) y de şğıdk g tnımlylım ˆ ˆ xˆ ( t) : = xˆ ( t ) + G() w( t) G( ) y( t) (32) ˆ( t) : = xˆ ( t) (33) ˆ ( F ) Ymmto ve rkdşlrı çlışmlrınd [8] prtk r çöüm düşünmüşler ve klıcı durumd v( t ) le F ( : t) y yer değştrmşlerdr. Böylece şğıdk eştlk elde edlmştr. ˆ gˆ ( t) ( ) : l t = (37) Fˆ (: t ) Kontrol performnsı, krkterstk polnom oln ( - ) nn tsrımın ğlıdır. Aşğıd ( - ) nn nsıl tsrlncğın dr r metot verlmştr [8]. ( - ) şğıdk noktlr üstünden tsrlnlr.. yükselş süres 2. sönümlenme öellğ 2 = + t + t2 (38) t ktsyılrı şğıdk şeklde hesplnlr. ρ 2µ 4µ 2e cos( ) t = ρ (39) 2µ t2 ρ µ = e (40) ρ : / σ = (4) µ : = 0.25( δ ) δ, (0 δ 2.0) (42) Burd, σ ve µ sırsıyl örnekleme mnı, yükselme mnı ve sönümlenme ndeks göstermektedr. Burd δ prtk olrk 0.0 ve 2.0 rsınd seçlelr[8]. (3)-(33) oln denklemler (28) de yerne koyrsk ˆ G( ) y( t) + vˆ ( t) u( t) Gˆ () w( t) = 0 (34) 2 L( ) = l0 + l + l2 (35) ˆ gˆ ( ) : l t = ( = 0,, 2) (36) vˆ( t) 2.4. PID Uyrlmsı Sürekl mn PID kontrolcüler genellkle şğıdk form d verlrler. t de( t) u( t) = Kp e(t)+ e( ). d D τ τ + (43) 0 dt

6 Burd u(t) kontrol snyl, y(t) sstem çıkışı, e(t) leme htsı, w(t) se referns snyldr. PID kontrolcünün prmetreler, ornsl knç oln K P, ntegrl mn st I ve türevsel mn st D dr. Lplce dönüşümünü kullnrk denklem (43) şğıdk çmde yıllr. U ( s) = Kp + Ds E( s) I s + (44) U ( s) GR( s) = Kp Ds E( s) = + I s + (45) PID kontrolcünün djtl versyonunu elde edelmek çn (43) nolu denklemn ntegrl ve türevsel elemnlrını yrık mn dönüştürmem gerekr. Bunun en koly lgortmsı se türevsel ypıyı rnc derece frksl ypıy dönüştürmektr. de e( k) e( k ) e( k) = (46) dt 0 0 Burd e(k) örneklemenn k. nındk ht değerdr. Đntegrl lmnın en koly yolu se stçe toplmktır. Böylece sürekl r fonksyon, st fonksyonun (smk fonksyonu) örnekleme mnı 0 le yklşmış oluru [6]. l l 3l 0 2 K = p 2 l l l = 2( l + l + l ) d ( 3 ) l 0 2 = l l 3l 0 2 (48) 3. DENEYSEL UYGULAMALAR Bu ölümde, öncek ölümlerde tsrımı ypıln kendnden-yrlmlı PID kontrolcü uygulmlrı ypılmıştır. Çlışmlr lortur ortmınd ypılmıştır. Sstem olrk r D.C motor kullnılmıştır. Elde edlen sonuçlr, klsk PID kontrol metotlrıyl krşılştırılmış ve kendndenyrlmlı PID kontrolün vntjlrı ve devntjlrı elrtlmştr. Deneysel sstem, şlıc, r lgsyr, dt ktrım krtı, DC motor, tkojenertör ve güç yükseltecnden oluşmktdır. Dt ktrım krtı, (ADVANECH PCL-800, 330 kh, çevrm süres 2.5µsec) kontrol lgortmlrı sonucund elde edlen kontrol snyln 2V 2400rpm lk DC motor uygulmk ve tkojenertörden gelen hı lgsn PC ye ktrmk çn kullnılmıştır. Deneysel düeneğn resm Şekl 6 d, deneysel düenekte kullnıln donnımlr se Şekl 7 de gösterlmştr. Şekl 5. Đntegrl elemnlrının yrıklştırılmsı Đntegrl yrıklştırm lgortmlrındn RAP n lgortmsı şğıd verlmştr. 0 u( k) = Kp{ e( k) e( k ) + e( k) + e( k ) 2I [ ] D + [ e ( k ) 2 e ( k ) + e ( k 2) ]} + u ( k ) 0 (47) Şekl 6. Deneysel düenek Yılım kısmı şlıc üç ölümden oluşmktdır: Sstem kestrm lgortmsı Kutup tm lgortmsı PID kontrol lgortmsı

7 DC Motor PC Amp. tko jenertor Dt Aktrm Krt Şekl 7. Deneysel düeneğn donnımlrı Bu lgortmlr şğıd dım dım verlmştr: [Adım] ( ) polnomunu elrle (40)- (43) [Adım2] ˆ ( k) ve ˆ ( k) lern kestrm (5)- (2) [Adım3] F( ) ve Q( ) y hespl (9)-(26) [Adım4] vˆ( t ), xˆ( t ), ˆ( t ) y hespl (28)-(33) [Adım5] l ˆ ( t) ler hespl (37) [Adım6] PID prmetrelern hespl(48) [Adım7] u (k) y hespl (47) [Adım 8] [Adım2] ye ger dön üm kontrol çöüm ve hesplmlrı Smulnk/MALAB d gerçekleştrlmştr. Şekl 8 de deneysel düeneğn lok dygrmı görülmektedr. Şekl 8. Deneysel düeneğn lok dygrmı 3.. Sstem Model DC motorlr rçok endüstryel uygulmd kullnılmktdırlr. Yüksek hı yetenekler, düşük rotor tletler ve ısı dğıtm krkterstkler dğer tp motorlr göre dh ydr. Şekl 9. DC motorun smk cevı Proses tepk eğrs metodu (process recton curve method), yük ltındk y d yüksü r sstemn dnmk dvrnışlrının nlnde, çok yygın olrk kullnıln geleneksel r metottur[9]. Yükselme süres, ytışm süres, mn st, mn geckmes, cevp tp g sstemlern dnmk öellkler u metot kullnılrk hesplnlr. Ssteme r smk snyl uygulnmış ve çıkış cevı ölçülmüştür. Yklşık model, proses tepk eğrs metodu le hesplnmıştır [0]: d s Ke K G( s) = R( s) (49) τ s + ( + s)( + τ s) d Burd K klıcı durum kncı, d mn geckmes ve τ se mn stdr. Ön hırlık çlışmlrınd, proses tepk eğrs metodu kullnılrk, çık çevrm şrtlrınd tkojenertör krkterstğn elde etmek çn, frklı rmtür gerlmlernde motor hı lgs ölçülmüştür. Sstemdek tkojenertör yklşık olrk doğrusl r krkterstğe shptr ve kncı 2.5 volt/rd/s olrk hesplnmıştır. Ssteme smk syl uygulnmış ve çıkış cevı ölçülmüştür. Yüksek freknslı gürültü elemnlrını stırmk çn r lçk geçren fltre kullnılmıştır. Sstemn yükselme mnı 0.3 s, şlngıçtk mn geckmes 0.07 s olrk gölenmş, klıcı durum kncı ve mn st 0.38 olrk hesplnmıştır. Örnekleme mnı 3ms olrk seçlmştr.

8 Denklem (49) d verlen yklşık sstem model kullnılrk sstem knç ktsyılrı hesplnmıştır. Hesplnn ktsyılr t mtemtksel model denklem (50) de verlmştr. G( s) = s s (50) Şekl 2. Modelleme htsı RMS ht metodu, model onylmd sıkç kullnıln r yklşımdır []. Denklem (5) den hesplnn RMS ht rpm dr. Şekl 0. Model smk cevı Şekl. DC motor ve modelnn smk cevplrı DC motor t smk cevı Şekl 9 d, hesplnn yklşık modele t smk cevı se Şekl 0 d gösterlmektedr. Model onylmy t grfk Şekl de gösterlmştr. Şekldek dü çg gerçek sstem cevını, keskl noktlı çg yklşık model cevını göstermektedr. Şekl 2 de gerçek sstem le hesplnn model rsındk hı htsının grfğ görülmektedr. Çıkış htsı 0.5 s den sonr lmktdır ve klıcı durumd ±4 rpm cvrınddır. Şekl 2 dek ortlm ht, dolyısıyl klıcı durum modelleme htsı d sıfırdır. 2 e RMS( e ) = = rpm (5) N 3.2.Deneysel Sonuçlr Öncek ölümlerde nltıldığı g verlen kendnden-yrlmlı kontrol lgortmsı dımlrı PI ve PID kontrol çn uygulnmıştır. Sstem kestrm metodu olrk ynelemel en küçük kreler metodu kullnılmıştır ve model olrk ARX model seçlmştr. üm kendnden-yrlmlı lgortmlr çn örnekleme mnı 20ms seçlmştr. srım krterler olrk, hılı cevp, şm, dh çıkış dlglnmsı, dh kıs yükselme mnı, dh küçük kontrol snyl değşm hedeflenmştr. Sstem kestrm lgortmlrındn kestrlen A ve B polnomlrını kullnrk kutup tm lgortmsınd trflenen F ve G polnomlrı hesplnır. Hesplnn F ve G polnomlrı kullnılrk PID knç prmetreler (K p,, d ) hesplnmıştır. Đntegrl yrıklştırm metodu olrk RAP kullnılmıştır. Kendnden-yrlmlı PI kontrolün cevı Şekl 3 te, sstem kestrm prmetreler Şekl 4 te ve kontrolcü knç (K p, ) prmetrelernn değşm se Şekl 5 te gösterlmektedr.

9 Şekl 3. Kendnden-yrlmlı PI kontrol cevı Şekl 4. Kendnden-yrlmlı PI kontrol sstem kestrm prmetrelernn değşm Şekl 5. Kendnden-yrlmlı PI kontrol knç prmetrelernn değşm Kendnden-yrlmlı PID kontrolün cevı Şekl 6 d, sstem kestrm prmetreler Şekl 7 de ve kontrolcü knç (K p,, d ) prmetrelernn değşm se Şekl 8 de gösterlmektedr. Şekl 8. Kendnden-yrlmlı PID kontrol knç prmetrelernn değşm Referns grş olrk ssteme 3-6V rlığınd değşen r kre dlg snyl uygulnmıştır. Kestrlen sstem prmetreler gerçek sstem prmetrelerne ykınsdıkç, kendnden-yrlmlı PI ve PID kontrol cevplrı Şekl 3 ve Şekl 6 dn d görüldüğü g her r örnekleme çevrmnde dh d düelmektedr. lo de hı tkp edelme kltesne t ı performns göstergeler verlmştr. Şekl 9 ve lo den de görüldüğü g kendnden-yrlmlı PID kontrol kendden-yrlmlı PI kontrolden dh y r sonuç vermştr. Kendnden-yrlmlı PID dh düşük ytışm süresne, dh tşmy ve genlk olrk dh çıkış dlglnmsın shptr. Kendndenyrlmlı PI ve PID ye t kontrol snyller Şekl 20 de gösterlmştr. Şekl 6. Kendnden-yrlmlı PID kontrol cevı Şekl 9 Kendnden-yrlmlı PI ve PID kontrol cevı Şekl 7. Kendnden-yrlmlı PID kontrol sstem kestrm prmetrelernn değşm

10 Şekl 20. Kendnden-yrlmlı PI ve PID kontrol snyller Şekl 22. Kendnden-yrlmlı, Z-N ve Cohen- Coon metotlrın t PID kontrol cevplrı Sstemn tkp yeteneğn görelmek çn ssteme r kre dlg referns snyl uygulnmış ve PI ve PID kontrolcülere t grfkler sırsıyl Şekl 2 ve Şekl 22 de gösterlmştr. Şekllerden de görüleceğ üere kendnden-yrlmlı kontrolcüler, klsk PI ve PID kontrolcülerden dh y r leme performnsın shptrler. lo. Kendnden-yrlmlı PI ve PID kontrol mn eksen öellkler Kontrolcü şm p (%) Kendnden Ayrlmlı PI Kendnden Ayrlmlı PID Yükselme süres (ms) Ytışm süres (ms) (5%) Çıkış Slınımı (rpm) ± ± 2.6 Şekl 23. En y sonuçlrın kıysı Şekl 24. En y sonuçlr t kontrol snyller Şekl 2. Kendnden-yrlmlı, Z-N ve Cohen- Coon metotlrın t PI kontrol cevplrı lo 2 de Kendnden-yrlmlı PID, Cohen-Coon PID ve Z-N PID kontrolcülerne t ı performns göstergeler verlmştr. Şekl 23 ve lo 2 den de görüldüğü g kendndenyrlmlı PID kontrol en y sonuc shptr.

11 lo 2. Kendnden-yrlmlı, Cohen-Coon ve Z- N PID kontrol mn eksen öellkler Kontrolcü şm p (%) Yükselme süres (ms) Ytışm süres (ms) (5%) Çıkış Slınımı (rpm) Cohen- Coon PID ± 2.6 Z-N PID ± 2.7 Kendnden Ayrlmlı PID ± SONUÇ Bu çlışmd, r kutup tmlı kendnden-yrlmlı PID kontrolcü tsrımı ve uygulmsı ypılmıştır. Brçok endüstryel sstem knc derecen modellenelmektedr u çlışmd knc dereceden r yklşık sstem model kullnılmıştır. Proses tepk eğrs metodu, sstemn klıcı durum ve geçş dvrnışlrını sstem stl tutck ve slınım ypmyck şeklde elrlemek çn kullnılmıştır. Bu kontrol şeklnde dğer drek kutup tmlı kendnden-yrlmlı kontrol lgortmlrın kıysl lgsyr hesplm krmşsı dh dır çünkü u lgortmd Dophntne denklemler çömeye gerek yoktur. Deneysel sonuçlr ve lo 2 dek mn eksen öellklerne kıldığınd, tşmlrın cdd r çmde stenlen sevyelere kdr ltıldığı, sürücü sstem hıının, yükselme süres ve ytışm sürelernn lmsıyl, gelştrldğ, Zegler-Nchols ve Cohen-Coon g geleneksel PID kontrolcülerden dh y sonuç verdğ görülmektedr. Deneysel sonuçlr, ynı mnd, endüstryel uygulmlrd, kendnden-yrlmlı PID kontrolcülern kullnılmy dy olduğu gerçeğn doğrulmıştır. Hıl gelşen lgsyr teknolojs syesnde kendnden-yrlmlı kontrol lgortmlrındk hesp krmşsı r sınırlyıcı etmen olmktn çıkmıştır. Bu yüden kendnden-yrlmlı PID kontrolcüler dğer geleneksel PID kontrolcüler çn cdd r lterntf olrk düşünülelr. KAYNAKLAR [] Aström K.J., Wttenmrk B., Adptve Control, Addson-Wesley pulshng Compny, 995 second edton. [2] Aström K.J., Wttenmrk B., Computer Controlled Systems, Englnd Clffs, N.J: Prentce-Hll [3] Wellsted, P.E., Zrrop, M.B., Self unng Systems : Control nd Sgnl Processng, Wley, 99 [4] Ymmoto,., Kned, M. nd nk, K., A Smple Explct Self-unng Controller Bsed on Pole-Assgnment Scheme nd Its Applctons, IEEE, 995 [5] Krecc, A., Eker, Đ., Dulger, L.C., Self-tunng control s conventonl method, Electrcl Engneerng 85 (2003) 0 07, Sprnger-Verlg, 2003 [6] Bol,V., Böhm,J., Fessl,J., Mchcek,J., Dgtl Self-unng Controllers: Algorthms, Implementton nd Applcton, Sprnger, 2005 [7] P.E.Wellsted, D.Prger nd P.Znker: Pole-Assgnment Self-unng Regultor, IEE Proc., Vol.26, No.8, pp , 979 [8] Ymmoto,., Fuj, K.. nd Kned, M., A Self-unng PID Controller nd Its Applcton for n Ethylene Crckng Furnce, IEEE 996 [9] Seorg, D., E., Edgr,. F., nd Mellchmp, D. A., Process Dynmcs nd Control. Wley, New York, 989. [0] Eker, Đ., Sldng mode control wth PID sldng surfce nd expermentl pplcton to n electromechncl plnt. ISA rnsctons 2006;45():09-8. [] Km, J., Identfcton of lterl tyre force dynmcs usng n extended Klmn flter from expermentl rod test dt, Control Engneerng Prctce 7, pp , 2009.

KENDİ KENDİNİ DÜZENLEYEN HARİTALAR YÖNTEMİYLE TÜRKÇE SESLİ HARFLERİN SINIFLANDIRILMASI VE TANINMASI

KENDİ KENDİNİ DÜZENLEYEN HARİTALAR YÖNTEMİYLE TÜRKÇE SESLİ HARFLERİN SINIFLANDIRILMASI VE TANINMASI Uludağ Ünverstes Mühendslk-Mmarlık Fakültes Dergs, Clt 17, Sayı 1, 2012 ARAŞTIRMA KENDİ KENDİNİ DÜZENLEYEN HARİTALAR YÖNTEMİYLE TÜRKÇE SESLİ HARFLERİN SINIFLANDIRILMASI VE TANINMASI Emrah YÜRÜKLÜ * Osman

Detaylı

OTOMATİK PARMAKİZİ TANIMA SİSTEMLERİNDE ÖZELLİK NOKTALARININ TESPİTİNDE YAPAY SİNİR AĞLARININ KULLANILMASI

OTOMATİK PARMAKİZİ TANIMA SİSTEMLERİNDE ÖZELLİK NOKTALARININ TESPİTİNDE YAPAY SİNİR AĞLARININ KULLANILMASI PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 007 : 13 : 1 : 911

Detaylı

KAFES SİSTEMLERİN GERİLME, YER DEĞİŞTİRME, BURKULMA VE DOĞAL FREKANS KISITLARI ALTINDA OPTİMUM TASARIMI

KAFES SİSTEMLERİN GERİLME, YER DEĞİŞTİRME, BURKULMA VE DOĞAL FREKANS KISITLARI ALTINDA OPTİMUM TASARIMI KAFES SİSTEMLERİN GERİLME, YER DEĞİŞTİRME, BURKULMA VE DOĞAL FREKANS KISITLARI ALTINDA OPTİMUM TASARIMI Cem Celal TUTUM İ.T.Ü. ROTAM, Makne Yük. Müh. ÖZET: Bu çalışmada düzlemsel kafes sstemlern belrl

Detaylı

DOĞRU AKIM MAKİNELERİ

DOĞRU AKIM MAKİNELERİ DOĞRU AKIM MAKİNELERİ 3.1 Doğru Akım Mkinelerinin Ypısı Doğru kım mkineleri ypısl çıdn diğer elektrik mkineleri krşılştırıldığınd dh bsit bir görüntü sergilemektedir. Mkinede durn kısımdn oluşn ve sttor

Detaylı

Enerji Sistemlerinde Yapay Arı Kolonisi (YAK) Algoritması Kullanarak Yük Akışı Optimizasyonu

Enerji Sistemlerinde Yapay Arı Kolonisi (YAK) Algoritması Kullanarak Yük Akışı Optimizasyonu Enerj Sstemlernde Yapay Arı Kolons (YAK) Algortması Kullanarak Yük Akışı Optmzasyonu Nhat Pamuk Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket (TEİAŞ), 5. İletm Tess ve İşletme Grup Müdürlüğü, Sakarya nhatpamuk@gmal.com.tr

Detaylı

EasyMP Multi PC Projection Kullanım Kılavuzu

EasyMP Multi PC Projection Kullanım Kılavuzu EsyMP Multi PC Projection Kullnım Kılvuzu İçindekiler 2 EsyMP Multi PC Projection Hkkınd EsyMP Multi PC Projection Trfındn Önerilen Toplntı Stilleri... 5 Birden Çok Görüntü Kullnrk Toplntı Ypm... 5 Ağ

Detaylı

b göz önünde tutularak, a,

b göz önünde tutularak, a, 3.ALT GRUPLAR Tnım 3.. bir grup ve G, nin boş olmyn bir lt kümesi olsun. Eğer ( ise ye G nin bir lt grubu denir ve G ile gösterilir. ) bir grup Not 3.. ) grubunun lt grubu olsun. nin birimi ve nin birimi

Detaylı

SELECTING THE SERVICE PROVIDER THROUGH MULTIPLE- CRITERIA DECISION MAKING TECHNIQUES

SELECTING THE SERVICE PROVIDER THROUGH MULTIPLE- CRITERIA DECISION MAKING TECHNIQUES ÇOK ÖLÇÜTLÜ KARAR VERME TEKNİKLERİ İLE HİZMET SAĞLAYICI SEÇİMİ Öz Aşır ÖZBEK a Tamer EREN b Hzmet sağlayıcılar ya da üçüncü part lojstk (3PL) frmalar, şletmenn ana faalyetler dışında kalan, geleneksel

Detaylı

İŞ SÜREÇLERİNİN MODELLENMESİNDE GERT ŞEBEKELERİNİN KULLANIMI

İŞ SÜREÇLERİNİN MODELLENMESİNDE GERT ŞEBEKELERİNİN KULLANIMI HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ OCAK 00 CİLT 4 SAYI 3 (9-3) İŞ SÜREÇLERİNİN MODELLENMESİNDE GERT ŞEBEKELERİNİN KULLANIMI Dr.Hv.Müh.Y. S.Krm AYTULUN* Hv Hrp Okulu Dknlığı Yşilyurt / İSTANBUL k.ytulun@hho.du.tr

Detaylı

LĐTERATÜR. Ar-Ge Harcamaları ve Đhracat Đlişkisi: OECD Ülkeleri Panel Veri Analizi

LĐTERATÜR. Ar-Ge Harcamaları ve Đhracat Đlişkisi: OECD Ülkeleri Panel Veri Analizi Ar-Ge Harcamaları ve Đhracat Đlşks: OECD Ülkeler Panel Ver Analz Mustafa ÖZER * Necat ÇĐFTÇĐ ** Özet: Yen büyüme teorlernn merkeznde Ar-Ge yatırımları vardır. Romer (1990), Grossman-Helpman (1991) ve Aghon-Howtt

Detaylı

YÖRÜNGE DÜZELTMELİ IRS-1C/1D PANKROMATİK MONO GÖRÜNTÜSÜNÜN GEOMETRİK DOĞRULUK VE BİLGİ İÇERİĞİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

YÖRÜNGE DÜZELTMELİ IRS-1C/1D PANKROMATİK MONO GÖRÜNTÜSÜNÜN GEOMETRİK DOĞRULUK VE BİLGİ İÇERİĞİ AÇISINDAN İNCELENMESİ YÖRÜNGE DÜZELTMELİ IRS-1C/1D PANKROMATİK MONO GÖRÜNTÜSÜNÜN GEOMETRİK DOĞRULUK VE BİLGİ İÇERİĞİ AÇISINDAN İNCELENMESİ 2004 YÜKSEK MÜHENDİSLİK TEZİ HÜSEYİN TOPAN YÖRÜNGE DÜZELTMELİ IRS-1C/1D PANKROMATİK

Detaylı

2010 Mart. www.guven-kutay.ch KAYNAK BAĞLANTILARI. Özet. M. Güven KUTAY. 07_kaynak.doc

2010 Mart. www.guven-kutay.ch KAYNAK BAĞLANTILARI. Özet. M. Güven KUTAY. 07_kaynak.doc 010 Mrt KAYNAK BAĞLANTILARI 07 Özet M. Güven KUTAY 07_kynk.doc 07_kynk.doc I N H A L T S V E R Z E I C H N I S 0 Genel...5 Prçnın kynklnm özelliği...6 0.1.1 Kynklnm yeteneği...6 0.1.1.1 Çeliklerin kynklnm

Detaylı

Çok Kriterli Karar Vermede TOPSIS ve VIKOR Yöntemleriyle Klima Seçimi

Çok Kriterli Karar Vermede TOPSIS ve VIKOR Yöntemleriyle Klima Seçimi Çankırı Karatekn Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Dergs Y.2014, Clt 4, Sayı 1, ss.267-282 Çankırı Karatekn Unversty Journal of The Faculty of Economcs and Admnstratve Scences Y.2014, Volume 4,

Detaylı

Kartografik Tasarım Üretim Seminer 1. www.iobildirici.com. iobildirici@yahoo.com

Kartografik Tasarım Üretim Seminer 1. www.iobildirici.com. iobildirici@yahoo.com Krtogrik Tsrım Üretim Seminer ANALOG HARİTALARDAN MEKANSAL VERİ KAZANIMI: DATUM, PROJEKSİYON, KOORDİNAT SİSTEMLERİ, SAYISALLAŞTIRMA Pro.Dr. İ.Öztuğ BİLDİRİCİ Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimrlık Fkültesi

Detaylı

HAVAYOLU KARGO TAŞIMACILIĞINDA KAPASİTE SINIRI OLMAYAN ÇOK ATAMALI p-ana DAĞITIM ÜSSÜ MEDYAN PROBLEMİNE TAMSAYILI MODEL YAKLAŞIMI

HAVAYOLU KARGO TAŞIMACILIĞINDA KAPASİTE SINIRI OLMAYAN ÇOK ATAMALI p-ana DAĞITIM ÜSSÜ MEDYAN PROBLEMİNE TAMSAYILI MODEL YAKLAŞIMI HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ OCAK 2009 CİLT 4 SAYI 1 (47-60) HAVAYOLU KARGO TAŞIMACILIĞINDA KAPASİTE SINIRI OLMAYAN ÇOK ATAMALI p-ana DAĞITIM ÜSSÜ MEDYAN PROBLEMİNE TAMSAYILI MODEL YAKLAŞIMI

Detaylı

ÜÇGEN VE PİSAGOR BAĞINTISI

ÜÇGEN VE PİSAGOR BAĞINTISI ÜÇGEN VE PİSGOR ĞINTISI KZNIMLR Üçgen kvrmı Üçgen çizimi Üçgenin kenrlrı rsındki ğıntılr Üçgen eşitsizliği Üçgenlerde yükseklik Üçgenlerde kenrorty Üçgenlerde çıorty Kenr ort dikme kvrmı Pisgor ğıntısı

Detaylı

01.01.2015 tarih ve 29223 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi

01.01.2015 tarih ve 29223 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi 01.01.2015 tarh ve 29223 sayılı Resm Gazetede yayımlanmıştır. Bu Doküman Hakkında TEİAŞ Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama Yöntem

Detaylı

Gusshausstrasse 27-29, E128/1, 1040, Vienna, Austria. Bölümü, Beytepe, 06800, Ankara, Türkiye

Gusshausstrasse 27-29, E128/1, 1040, Vienna, Austria. Bölümü, Beytepe, 06800, Ankara, Türkiye ÇOK UZUN BAZ ENTERFEROMETRİSİ (VLBI) TEKNİĞİNDE, SAAT HATASI ve TROPOSFERİK GECİKME PARAMETRE KESTİRİM MODELLERİ (CLOCK ERROR and TROPOSPHERIC DELAY PARAMETER ESTIMATION MODELS of THE VERY LONG BASELINE

Detaylı

DAYANIKLI REGRESYON YÖNTEMİ VE ÇEŞİTLİ SOSYAL VERİLER ÜZERİNDE AYKIRI GÖZLEMLERİN

DAYANIKLI REGRESYON YÖNTEMİ VE ÇEŞİTLİ SOSYAL VERİLER ÜZERİNDE AYKIRI GÖZLEMLERİN DAYANIKLI REGRESYON YÖNTEMİ VE ÇEŞİTLİ SOSYAL VERİLER ÜZERİNDE AYKIRI GÖZLEMLERİN TEŞHİSİ Robust Regresson Method and Dagnose Of Outlers on Several Socal Data Dayanıklı Yöntem 76 ÖZ Özlem YORULMAZ * Araştırmanın

Detaylı

TOMRUKLARDAN MAKSİMUM KERESTE RANDIMANI ELDE ETMEK İÇİN İKİ BOYUTLU GEOMETRİK TEORİ 1. Süleyman KORKUT

TOMRUKLARDAN MAKSİMUM KERESTE RANDIMANI ELDE ETMEK İÇİN İKİ BOYUTLU GEOMETRİK TEORİ 1. Süleyman KORKUT Süleymn Demirel Üniversitesi Ormn Fkültesi Dergisi Seri: A, Syı:, Yıl: 004, ISSN: 130-7085, Syf:160-169 TOMRUKLARDAN MAKSİMUM KERESTE RANDIMANI ELDE ETMEK İÇİN İKİ BOYUTLU GEOMETRİK TEORİ 1 Süleymn KORKUT

Detaylı

İç boşluk - türler ve normlar

İç boşluk - türler ve normlar İç boşluk - türler ve normlr İç boşluk, monte edilmemiş bir rulmnın iki bileziğinin frklı yönlere itildiklerinde hreket edebildiği mesfedir. Rdyl ve eksenel boşluk olrk yrılmktdır. Rdyl boşluk rulmnın

Detaylı

BÖLÜM II D. YENİ YIĞMA BİNALARIN TASARIM, DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRME ÖRNEKLERİ ÖRNEK 20 İKİ KATLI YIĞMA KONUT BİNASININ TASARIMI

BÖLÜM II D. YENİ YIĞMA BİNALARIN TASARIM, DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRME ÖRNEKLERİ ÖRNEK 20 İKİ KATLI YIĞMA KONUT BİNASININ TASARIMI BÖLÜM II D ÖRNEK 0 BÖLÜM II D. YENİ YIĞMA BİNALARIN TASARIM, DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRME ÖRNEKLERİ ÖRNEK 0 İKİ KATLI YIĞMA KONUT BİNASININ TASARIMI 0.1. BİNANIN GENEL ÖZELLİKLERİ...II.0/ 0.. TAŞIYICI

Detaylı

Tahmin Sorunu. Yrd. Doç. Dr. A. Talha YALTA Ekonometri 1 Ders Notları Sürüm 2,0 (Ekim 2011)

Tahmin Sorunu. Yrd. Doç. Dr. A. Talha YALTA Ekonometri 1 Ders Notları Sürüm 2,0 (Ekim 2011) İk Değşkenl Bağlanım Model Tahmn Sorunu Yrd. Doç. Dr. A. Talha YALTA Ekonometr 1 Ders Notları Sürüm 2,0 (Ekm 2011) Açık Lsans Blgs İşbu belge, Creatve Commons Attrbuton-Non-Commercal ShareAlke 3.0 Unported

Detaylı

KALKINMA GÖSTERGESĠ OLARAK ORTALAMA YAġAM BEKLENTĠSĠNE GÖRE TÜRKĠYE NĠN AB ĠÇĠNDEKĠ KONUMU: KRĠTĠKLER VE ÇOK DEĞĠġKENLĠ ĠSTATĠSTĠK UYGULAMALARI

KALKINMA GÖSTERGESĠ OLARAK ORTALAMA YAġAM BEKLENTĠSĠNE GÖRE TÜRKĠYE NĠN AB ĠÇĠNDEKĠ KONUMU: KRĠTĠKLER VE ÇOK DEĞĠġKENLĠ ĠSTATĠSTĠK UYGULAMALARI Ekonometr ve İstatstk Sayı:7 2008 51-87 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK DERGİSİ KALKINMA GÖSTERGESĠ OLARAK ORTALAMA YAġAM BEKLENTĠSĠNE GÖRE TÜRKĠYE NĠN AB ĠÇĠNDEKĠ KONUMU:

Detaylı

İhracat ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: 12 Geçiş Ekonomisi Örneğinde Panel Eştümleşme ve Panel Nedensellik Analizleri

İhracat ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: 12 Geçiş Ekonomisi Örneğinde Panel Eştümleşme ve Panel Nedensellik Analizleri EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Clt: Sayı: 2 Nsan 20 ss. 24-254 İhracat ve Ekonomk Büyüme İlşks: 2 Geçş Ekonoms Örneğnde Panel Eştümleşme ve Panel Nedensellk Analzler Relatonshp between Export

Detaylı

İlişkisel Veri Modeli. İlişkisel Cebir İşlemleri

İlişkisel Veri Modeli. İlişkisel Cebir İşlemleri İlişkisel Veri Modeli İlişkisel Cebir İşlemleri Veri işleme (Mnipultion) işlemleri (İlişkisel Cebir İşlemleri) Seçme (select) işlemi Projeksiyon (project) işlemi Krtezyen çrpım (crtesin product) işlemi

Detaylı

KOCAELĐ ÜNĐVERSĐTESĐ YRD.DOÇ. DR. ORHAN KURT DERS NOTLARI KOCAELĐ 2012 HARĐTA MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ MÜHENDĐSLĐK FAKÜLTESĐ ÖNSÖZ

KOCAELĐ ÜNĐVERSĐTESĐ YRD.DOÇ. DR. ORHAN KURT DERS NOTLARI KOCAELĐ 2012 HARĐTA MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ MÜHENDĐSLĐK FAKÜLTESĐ ÖNSÖZ ÖNSÖZ KOCELĐ ÜNĐVESĐTESĐ YYIN NO: 47 ULŞIM DES NOTLI 006 yılından ber gerek Kocael Đhsanye Meslek Yüksek Okulu (MYO) ve gerekse sım Kocabıyık MYO nda vermş olduğum Ulaşım derslernn brkmyle ortaya çıkan

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. Taşınabilir Sertlik Ölçüm Cihazı Piccolink Yazılımı (sadece Piccolo 2 için) A.B.D. Patent No. 8,074,496

Kullanım Kılavuzu. Taşınabilir Sertlik Ölçüm Cihazı Piccolink Yazılımı (sadece Piccolo 2 için) A.B.D. Patent No. 8,074,496 Kullanım Kılavuzu Taşınablr Sertlk Ölçüm Chazı Pccolnk Yazılımı (sadece Pccolo 2 çn) A.B.D. Patent No. 8,074,496 İsvçre malıdır İsvçre malıdır... ölçümde... ölçümde 50 yılı aşkın 50 yılı teknk aşkın uzmanlık!

Detaylı

BULANIK VARDİYA ÇİZELGELEME PROBLEMLERİ İÇİN TAMSAYILI PROGRAMLAMA MODELİ

BULANIK VARDİYA ÇİZELGELEME PROBLEMLERİ İÇİN TAMSAYILI PROGRAMLAMA MODELİ 22 Eryes Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Dergs, Sayı: 3, Oak-Haran 28, ss.2-227 BULNIK VRDİY ÇİZELGELEME PROBLEMLERİ İÇİN TMSYILI PROGRMLM MODELİ ÖZ Banu SUNGUR * Gerçek hayatta karşılaşılan ek

Detaylı

Kısmi En Küçük Kareler Regresyon Yöntemi Algoritmalarından Nipals ve PLS - Kernel Algoritmalarının Karşılaştırılması ve Bir Uygulama

Kısmi En Küçük Kareler Regresyon Yöntemi Algoritmalarından Nipals ve PLS - Kernel Algoritmalarının Karşılaştırılması ve Bir Uygulama Dokz Eylül Üniversiesi İkisdi ve İdri Bilimler Fkülesi Dergisi, Cil:4, Syı:, Yıl:009, ss.7-8. Kısmi En Küçük Kreler Regresyon Yönemi Algorimlrındn Nipls ve PLS - Kernel Algorimlrının Krşılşırılmsı ve Bir

Detaylı