OTOMATİK PARMAKİZİ TANIMA SİSTEMLERİNDE ÖZELLİK NOKTALARININ TESPİTİNDE YAPAY SİNİR AĞLARININ KULLANILMASI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "OTOMATİK PARMAKİZİ TANIMA SİSTEMLERİNDE ÖZELLİK NOKTALARININ TESPİTİNDE YAPAY SİNİR AĞLARININ KULLANILMASI"

Transkript

1 PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 007 : 13 : 1 : 911 OTOMATİK PARMAKİZİ TANIMA SİSTEMLERİNDE ÖZELLİK NOKTALARININ TESPİTİNDE YAPAY SİNİR AĞLARININ KULLANILMASI Necla ÖZKAYA*, Şeref SAĞIROĞLU** *Ercyes Ünverstes, Mühendslk Fakültes, Blgsayar Mühendslğ Bölümü, 38039/Talas/Kayser **Gaz Ünverstes, Mühendslk Mmarlık Fakültes, Blgsayar Mühendslğ Bölümü, 06570/Maltepe/Ankara Gelş Tarh : ÖZET Otomatk parmakz tanıma sstemleryle kmlklendrme yapılırken, özellk noktaları olarak blnen parmakz resmlerndek hat çzgs karakterstklernden ve bunların brbrleryle olan lşklernden faydalanılır. Bu yüzden grş parmakz resmnden özellk noktalarının sorunsuz, güvenlr, hızlı ve otomatk olarak elde edleblmes kmlklendrme çn çok önemldr. Bu çalışmada, parmakz tanımada kullanılan özellk noktalarının tespt edlmesne yönelk yapay snr ağları temell yen br yaklaşım gelştrlmş ve sunulmuştur. Elde edlen sonuçlar parmakz resmnde özellk noktalarının bulunmasında yapay snr ağlarının başarılı olduğunu göstermştr. Anahtar Kelmeler : Byometr, Parmakz, Özellk noktaları, Yapay snr ağları, Çok katlı perseptronlar. MINUTIAE EXTRACTION BASED ON ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS FOR AUTOMATIC FINGERPRINT RECOGNITION SYSTEMS ABSTRACT Automatc fngerprnt recognton systems are utlsed for personal dentfcaton wth the use of comparsons of local rdge characterstcs and ther relatonshps. Crtcal stages n personal dentfcaton are to extract features automatcally, fast and relably from the nput fngerprnt mages. In ths study, a new approach based on artfcal neural networks to extract mnutae from fngerprnt mages s developed and ntroduced. The results have shown that artfcal neural networks acheve the mnutae extracton from fngerprnt mages wth hgh accuracy. Key Words : Bometrcs, Fngerprnt, Mnutae extracton, Artfcal neural network, Multlayer perceptrons. 1. GİRİŞ Günümüzde blgsayar teknolojlerndek hızlı gelşme le brlkte byometrk sstemler hayatımızda brçok problemn çözümünde kullanılmakta özellkle kşlern kmlklendrlmes gereken şlemlern daha hızlı, kolay ve güvenlr br şeklde gerçekleştrlmesn sağlamaktadır. Parmakz tanıma, retna ve rs tanıma, el geometrs tanıma, ses tanıma, yüz tanıma, DNA tanıma, mza tanıma gb teknklern tamamını kapsayan byometr blm, yüksek sevyede güvenlk gerektren alanlarda, grş çıkışlarda kmlk kontrolünün gerektğ otomatk personel devam kontrol sstemler gb uygulamalarda mükemmel çözüm olmakta ve sosyal hayatta oldukça sık karşılaşılan çok hızlı gelşen ve benmsenen br teknoloj olarak karşımıza 91

2 çıkmaktadır (Jan et al., 1997a, b; Halc et al., 1999; Jan et al., 1999). Güvenlrlğ, sstem performansı, düşük malyet ve kullanım kolaylığıyla dkkat çeken otomatk parmakz tanıma sstemler (OPTS), byometrk teknkler arasında en yaygın kullanılan teknoloj olarak dkkat çekmektedr (Jan et al., 1997b; Halc et al., 1999; Jan et al., 1999). Br OPTS de parmakz tanıma genellkle parmakznde bulunan özellk noktalarının ve bunlara at parametrelern karşılaştırılması esasına dayanır (Jan et al., 1997b; Greenberg et al., 000; Espnosa-Duro, 00). Parmakzne at br çok özellk noktası olmasına rağmen, OPTS lerde parmakz tanıma ve karşılaştırmada yalnızca özellk noktaları (mnutae) olarak blnen uç ve çatal noktalar kullanılarak başarılı sonuçlar elde edleblmektedr (Jan et al., 1997a,b; Hong et al., 1998; Halc et al., 1999; Jan et al., 1999; Greenberg et al., 000; Luo et al., 000; Rusyn et al., 001; Espnosa-Duro, 00; Saatc ve Tavsanoglu, 00). Uç ve çatal noktalar, parmakz resmnde bulunan hat çzglernn anden sonlanması veya çatallaşması şeklnde oluşmaktadır (Halc et al., 1999; Jan et al., 1997a, b; Jan et al., 1999; Rusyn et al., 001; Luo et al., 000; Hong et al., 1998; Espnosa-Duro, 00). OPTS de kullanılan k öneml özellk noktası Şekl 1 de verlmektedr. Şekl 1. OPTS de kullanılan özellk noktaları Kmlklendrme şlemnde bu özellk noktalarının tpler, yerel yön değerler, referans noktaya göre açıları, uzaklıkları ve bu nokta le aralarından geçen hat çzgs sayısı gb parametreler kullanılır (Jan et al., 1997b; Halc et al., 1999; Greenberg et al., 000; Espnosa-Duro, 00). Bu değerlern doğru olarak hesaplanması OPTS nn performansı ve güvenlrlğ açısından çok önemldr (Jan et al., 1997a,b; Jan et al., 1999; Halc et al., 1999; Greenberg et al., 000; Özkaya, 003).. ÖZELLİK NOKTALARININ TESPİTİ Özellk noktalarının tesptne yönelk lteratür ncelendğnde farklı yaklaşımların sunulduğu, konuyla lgl olarak gerçekleştrlen algortmaların genellkle nceltlmş parmakz resm üzernde şlem yaptığı ve bu şlemn temelde üç adımdan oluştuğu görülmektedr. Bunlar özellk noktalarını bulmaya yönelk önşlemler, özellk noktalarının bulunması ve yalancı özellk noktalarının elmne edlmes şeklnde sıralanablr (Özkaya, 003). Özellk bulmaya yönelk önşlemler resmlern üzernde şlem yapılacak bölgesnn belrlenp arkaplandan ayrılması, temzlenp yleştrlmes ve nceltlmes olarak fade edleblr. Özellk noktalarının tespt, nceltlmş resm üzernde özellk noktası olablecek noktaların belrlenmes olarak tarf edleblr. Özellk bulma şlem sonrasındak şlemler se elde edlen noktaların gerçek özellk noktası olup olmadığının araştırılması şeklndedr. (Xao and Raafat, 1991; Ongun, 1995; Alkaya, 1998; Halc et al., 1999; Jan et al., 1999; Özkaya, 003). Özellk noktalarını bulmaya yönelk genel br sstemn şlem adımları Şekl de verlmektedr. Özellk noktalarını bulmaya yönelk br algortma Espnosa-Duro (00) tarafından sunulmaktadır. Sözü edlen algortmada P(x, nceltlmş hat çzgs üzernde br pksel ve N 0,, N 7 pkseller P(x, noktasında bulunan pkseln komşu pkseller olmak üzere uç ve çatal noktalar Eştlk 1 de verldğ gb tarf edlmektedr. Grsevye Parmakz Resm (Adım) İşlem Yapılacak Resm Alanının Belrlenmes (Adım-) Resm İyleştrc Fltreler (Adım-3) Yön Hartasının Hesaplanması (Adım-4) Özellk Noktaları Belrlenmş Parmakz Resm Yalancı Özellk Noktalarının Elenmes Özellk Noktalarının Bulunması Hat Çzglernn İyleştrlmes ve İnceltlmes (Adım-8) (Adım-7) (Adım-6) (Adım-5) Şekl. Özellk noktalar bulmaya yönelk genel br sstemn şlem admları. Mühendslk Blmler Dergs (1) Journal of Engneerng Scences (1) 911

3 P( x, = 7 = 0 7 = 0 N = 1 P( x, : Uç _ nokta N > P x y Çatal nokta (, ) : _ (1) Aynı amaca yönelk başka br yaklaşımda (Xao and Raafat, 1991), P lglenlen pksel ve P 1,..,P 8 se P nn etrafında bulunan sekz adet komşu pksel olmak üzere uç ve çatal noktalar Eştlk de verldğ gb fade edlmektedr. P( x, = 8 = 1 8 = 1 P( + 1) P( ) = P( x, : Uç_ nokta; P( + 1) P( ) = 6 P( x, : Çatal_ nokta. () Lteratürde özellk noktalarının bulunmasına yönelk grsevye resm üzernde şlem yapan algortmalar (Sagar and Beng, 1999a; Sagar and Beng, 1999b; Bhanu et al., 000; Lu et al., 000) le YSA ve bulanık mantıkla gerçekleştrlmş çalışmalar mevcuttur (Ongun, 1995; Mao and Malton, 1998; Sagar and Beng, 1999b; Jn et al., 00;). Bu algortmaların, gürültülü ve düşük kaltel resmlerde nceltlmş resm üzernde çalışan algortmalara kıyasla daha y sonuç verdğ rapor edlmektedr (Sagar and Beng, 1999a; Sagar and Beng, 1999b; Bhanu et al., 000; Lu et al., 000;). Özellk noktalarının tespt edlmesnden sonra özellk noktaları lstesnden gerçek özellk noktalarının seçlmes gerekmektedr. Bu konuda yapılan çalışmalar ncelendğnde şlemn genellkle maske kullanılarak gerçekleştrldğ görülmektedr (Xao and Raafat, 1991). NxN boyutundak br pencerenn tüm pkseller üzernde kaydırılarak merkez pksel değernn değşmesne dayanan bu algortmaların dezavantajı se benzer özellk gösteren yalancı özellk noktalarının saptanableceğ ve olablecek tüm yalancı özellk nokta çeştler çn ayrı br maske tanımlanma zorunluluğunun olmasıdır (Xao and Raafat, 1991; Özkaya, 003). Gerçekleştrlen çalışmaların bazılarında gerçek özellk noktalarının belrlenmes konusunda her br özellk noktasına at br takım parametreler hesaplanarak sonuca gdlmş ve başarılı sonuçlar elde edleblmştr (Xao and Raafat, 1991; Özkaya, 003). blg gerektrmes, paralel yapısından dolayı hızlı şlem yapablme yeteneğ ve uygulayıcıların sstemn grş le çıkışı arasındak lşkler formulüze etme mecburyetnn olmayışı gb pek çok üstünlüğünden dolayı, OPTS lerde kullanılmaktadır (Ongun, 1995; Mao and Malton, 1998; Sagar and Beng, 1999a; Sagar and Beng, 1999b; Jn et al., 00). YSA, br ssteme lşkn çeştl parametrelere bağlı olarak tanımlanan grşler ve çıkışlar arasında lşk kurablme yeteneğne sahptr. Bu lşknn doğrusal olması zorunlu değldr. Ayrıca YSA, çıkış değerler blnmeyen tanımlanmış sstem grşlerne de uygun çıkışlar üreteblmekte, böylece çok karmaşık problemlere ble mükemmel çözüm olablmektedr. Lteratürde, MLP, LVQ, ART ve SOM gb brçok YSA yapısı mevcuttur (Sağıroğlu ve ark., 003). Sunulan bu çalışmada brçok alana başarıyla uygulanmış Çok Katlı Perseptron (MLP) model kullanılmıştır. Brçok öğrenme algortmasının bu ağı eğtmede kullanılablr olması, bu modeln terch edlme sebeb olarak açıklanablr. Br MLP model, br grş, br veya daha fazla ara ve br de çıkış katmanından oluşur. Br katmandak tüm şlem elemanları br üst katmandak tüm şlem elemanlarına bağlıdır. Grş katmanındak şlem elemanları tampon gb davranırlar ve grş snyaln ara katmandak şlem elemanlarına dağıtırlar. Ara katmandak her br şlem elemanının çıkışı, kendne gelen tüm grş snyaller le snyaller takp eden bağlantı ağırlıklarının çarpımlarının toplamına br çıkış fonksyonu uygulanarak elde edleblr. Bu fonksyon, bast br eşk fonksyonu olableceğ gb br sgmod veya hperbolk tanjant fonksyonu da olablr. Dğer katmanlardak şlem elemanlarının çıkışları da aynı şeklde hesaplanır. Kullanılan eğtme algortmasına göre, ağın çıkışı le arzu edlen çıkış arasındak hata en aza düşünceye kadar ağın ağırlıkları değştrlr (Sağıroğlu ve ark., 003). Genel olarak br MLP yapısı, Şekl 3 te gösterlmştr. 3. YAPAY SİNİR AĞLARI Yapay snr ağları (YSA), Yapay snr ağları (YSA), öğrenme yeteneğ, kolayca farklı problemlere uyarlanablrlğ, genelleme yapablmes, daha az Şekl 3. Br MLP YSA model Mühendslk Blmler Dergs (1) Journal of Engneerng Scences (1) 911

4 Bu çalışmada YSA nın eğtm çn momentum ve öğrenme oranı adaptf geryayılım (MGY) öğrenme algortması kullanılmıştır. MGY algortması, ağırlıkları ve grş değerler mevcut ve türev alınablr transfer fonksyonuna sahp olan tüm YSA ların eğtmnde kullanılablen br öğrenme algortmasıdır. MGY, YSA ağırlıklarının ve bas değerlernn, adaptf öğrenme oranı ve momentum gözönünde bulundurularak değştrlmes esasına dayanır. Bu se Eştlk 3a ve 3b de gösterldğ gb fade edleblr (Anon., 006). w ( t + 1) = w( t) + w( t + 1) (3a) w( t + 1) = αβδ + β w( t) (3b) Verlen Eştlklerde w ( t +1), ağırlık ve bas değerlern; w (t), ağırlık ve bas ın br öncek adımdak değerlern; w ( t +1), ağırlık değşmn; çıkış ve arakatmanlarda farklı şeklde hesaplanan δ se sstemn çıkış ve arakatmana göre ağırlık değşmn temsl etmektedr. MGY öğrenme algortması le sstem eğtlrken gözönünde bulundurulan parametreler, maksmum epok sayısı, arzu edlen performans değer, öğrenme oranı (α ), öğrenme hızının artma oranı ( α ), öğrenme hızının azalma oranı ( α ), öğrenmedek d maksmum başarısızlık, maksmum performans artışı, momentum sabt ( β ), mnmum hata değşm ve grafksel göstermde kullanılacak olan epoklar arası mesafe şeklnde sıralanablr. Öğrenme sırasında her br epok çn değerlendrme yapılırken performans arzu edlen şeklde artarsa, öğrenme oranı, α faktörü gözönünde bulundurularak arttırılır. Performans, maksmum performans artış değernden daha fazla artarsa, öğrenme oranı, α faktörü gözönünde d bulundurularak ayarlanır ve performanstak bu stenmeyen an değşm YSA yı etklemez. Eğtm şlem tamamlandığında YSA model, çıkış değerlern, eğtmle lgl parametreler ve son epokta elde edlen hata değerlern verr. Eğtmle lgl parametreler, sstemn eğtm çn kullanılan epok sayısı, eğtm performansı, geçerllk performansı, test performansı ve adaptf öğrenme oranı olarak sıralanablr. Maksmum epok sayısının tamamlanması, eğtm çn belrlenen sürenn sonuna gelnmes, sstem performansının stenlen sevyeye gelmes, eğtm sırasında mnmum hata değşm oranının altına düşülmes veya geçerllk faktörü kullanılıyorsa bu değern öğrenmedek maksmum başarısızlık sayısını aşması durumlarından br gerçekleştğnde eğtm şlem sona erer (Anon., 006; Sağıroğlu ve ark., 003). MGY algortmasında öğrenme başarısı öğrenme oranı le yakından lgldr. Eğer öğrenme oranı çok büyük se algortma salınım yapar ve kararlı davranamaz. Eğer öğrenme oranı çok küçük se algortmanın sonuca yakınsaması uzun sürer. Adaptf br öğrenme oranı, öğrenme adımı ne kadar büyük olursa olsun öğrenmenn kararlı olmasını sağlar. Bu momentum ağın yerel optmum noktaları aşmasını sağladığı gb hatanın düşmesne de yardımcı olur (Sağıroğlu ve ark., 003). 4. ÖNERİLEN YÖNTEM Sunulan çalışmada, parmakz resmne at özellk noktalarının bulunmasına yönelk YSA temell br sstem gelştrlmştr. Gerçekleştrlen sstemn çalışma prensb Şekl 4 te verlmektedr. Grsevye Grş Resmne Uygulanan Önşlemler Parmakz Resmnn İnceltlp İyleştrlmes Uç Noktaların Bulunması çn Eğtlmş YSA Çatal Noktaların Bulunması çn Eğtlmş YSA Şekl 4. YSA temell sstemn şlem basamakları Mühendslk Blmler Dergs (1) Journal of Engneerng Scences (1) 911

5 Sstem grsevye parmakz resmn grş olarak almakta ve çeştl önşlemler sonucunda temzlenp yleştrlmş resm elde etmektedr. Sonra nceltme şlemn gerçekleştren sstem, nceltlmş resm özellk noktalarının bulunması çn eğtlmş YSA ya grş olarak vermektedr. YSA çıkışında se özellk noktaları bulunup şaretlenmş parmakz resm elde edlmektedr. Resmn blg taşımayan gereksz kısımlarından ve gürültüden arındırılması, OPTS çn şlem hızının artması, şlem zamanının kısalması, özellk noktalarının bulunmasında sstem performansının ve güvenlrlğnn artması gb br takım üstünlükler sağlar. Bu nedenle br OPTS de, parmakz resmnn temzlenmes ve yleştrlmes çok önemldr. Resm ne kadar yüksek kaltede yleştrlrse OPTS nn performansı da o kadar artar (Hong et al., 1998; Halc et al., 1999; Greenberg et al., 000; Saatc ve Tavsanoğlu, 00; Jn et al., 00; Özkaya, 003). Bu çalışmada resm yleştrme ve temzleme, resm üzernde çeştl etkler olan farklı maskelern konvolüsyonundan oluşan br maske kullanılarak gerçekleştrlmştr. Bu maske, resm üzernde yüksek frekanslı bleşenlern sönümlenmes etks gösteren Ortalama değer maskes le kenar bleşenlern kesknleştrlmes ve yleştrlmesne yönelk şlem yapan Laplacan fltrenn konvolüsyonundan oluşur. Uzaysal formda gerçekleştrlen k boyutlu konvolüsyon şlem, a ve b konvolüsyon şlem yapılacak fltreler temsl etmek üzere Eştlk 4 te verlen formül le tanımlanablr (Gonzalez and Woods, 199). c( n1, n) a( k1, k) b( n1 + k1, n + k) = k1= k= (4) Konvolüsyon sonucunda Ortalama değer maskesnn sönümleme etks le Laplacan fltrenn kenar blglern vurgulama etks amaca uygun olarak brleştrlmştr. Parmakz resmnn temzlenmes ve yleştrlmes çn oluşturulan maske Şekl 5 te verlmektedr Şekl 5. Parmakz temzlemede kullanlan maske Merkez pksel değernn komşu pksellern gr sevye ortalaması le yer değştrlmesyle gerçekleştrlen Ortalama değer Eştlk 5 te, resmn tüm noktalarındak Laplacan değernn karesnn toplanması le ölçülen, hesaplama yükü ve zamanı açısından y performans sergleyen ve lteratürde çok kullanılan Laplacan fltre se Eştlk 6 da verlen formüller le tanımlanmaktadır (Gonzalez and Woods, 199). 1 f ˆ( x, = (5) N N N 1 f ( x, x= 0 y= 0 f x f y f ( x, = + (6) Resm üzerne maske uygulandıktan sonra elde edlen temzlenmş resme, çalışma prensb Eştlk 7 de verlen bölgesel kl dönüşüm algortması uygulanmıştır. I yen 1 ( n1, n) = 0 I esk ( n n ) Ortalama 1, Farklı durumlar (7) Verlen Eştlkte n 1 ve n lgl pkseln satır ve sütun numarasını; I( n 1, n ), n 1 ve n koordnat değerlerne sahp pkseln renk değern, Ortalama se aynı pkseln çnde bulunduğu bölgedek elemanların ortalamasını temsl etmektedr. Gelştrlen algortmanın verlen grsevye parmakz resmler çn parmakz temzleme ve yleştrme adımı sonrasında elde ettğ sonuçlar Şekl 6 da verlmektedr. Sunulan çalışmada OPTS nn gerçekleştrdğ br sonrak şlem, temzlenp yleştrlen parmakz resmlernn nceltlmes ve nceltlen resmn yleştrlmesdr. İnceltme, parmakz resm üzernde bulunan her br hat çzgs genşlğnn daraltılarak 1 pksel le fade edlmes şeklnde tanımlanablr (Alkaya, 1998; Halc et al., 1999; Greenberg et al., 000; Jn et al., 00; Özkaya, 003). Bu çalışmada parmakz resmnn nceltlmes çn y sonuç veren adaptf br nceltme algortması kullanılmıştır (Özkaya, 003). İnceltme şlemn gerçekleştren algortmada 3 x 3 boyutunda br maske kullanılmakta ve maskenn merkeznde bulunan nokta üzernde şlem yapılmaktadır. Komşuluk mekanzmasına dayalı yöntemde merkezde bulunan syah pksel etrafındak syah noktaların sayısı ve yne bu nokta etrafında syahtan Mühendslk Blmler Dergs (1) Journal of Engneerng Scences (1) 911

6 beyaza geçş ve beyazdan syaha geçş sayısı göz önünde bulundurularak, nceltme çn belrlenen kurallar çerçevesnde lgl noktalar slnmektedr. Slme şlem resmn sol üst köşesnden sağ alt köşesne doğru yapılmakta ve slnecek noktalar aynı resm üzernden slnmektedr. Böylece komşu syah nokta sayısı hçbr zaman 8 olmayacak ve nceltlen resm üzernde kapalı br çzg oluşmayacaktır. İnceltlen parmakz resmnden özellk noktalarının doğru br şeklde elde edleblmes çn lgl resmde yalancı özellk noktaları oluşturablecek kısımların düzeltlmes gerekmektedr (Xao and Rafaat, 1991; Espnosa-Duro, 00; Özkaya, 003). Bu yüzden nceltlen resm tekrar gözden geçrlerek onarılır. Bu onarılma şlem, nceltlmş resm üzernde bulunan hat çzglernn düzgünleştrlmes, hat çzgler kenarlarında oluşan ufak çıkıntı şeklndek yapıların ve özellk noktalarının bulunmasını zorlaştıran ayrıntıların gderlmes, yönler aynı olan brbrne yakın kırık çzglern brleştrlmes, köşelern tanımlanıp düzeltlmes ve özellk noktalarının standartlaştırılması şeklnde sıralanablr. a) Parmakz#1 b) Parmakz# c) Parmakz#3 d) Parmakz#4 e) Temzlenmş Parmakz#1 f) Temzlenmş Parmakz# g) Temzlenmş Parmakz#3 h) Temzlenmş Parmakz#4 Şekl 6. Değşk parmakz resmlernn sunulan yöntemle temzlenmes ve yleştrlmes. Sstem performansını ve güvenlrlğn arttıran bu özellkler nceltme algortmasını dğer algortmalardan ayıran en temel farklardandır. Parmakz resmnn nceltlmesyle ve onarılmasıyla lgl algortmanın şlem adımlarının sonuçları sırasıyla Şekl 7 de, verlen nceltme algortması çeştl parmakz örnekler le çalıştırıldığında nceltme şlem sonrasında elde edlen sonuçlar se Şekl 8 de verlmektedr. Temzlenp nceltlen parmakz resm özellk noktalarının bulunması çn hazır hale gelmştr. Özellk noktalarının bulunmasına yönelk gelştrlen sstem bünyesnde br çatal noktaların tespt, dğer se uç noktaların tespt çn eğtlmş brbrn takben çalışan k farklı YSA modülü mevcuttur. YSA yapıları oluşturulurken sstematk br yöntem zlenmş ve her k modül çn de MLP yapısı terch edlmştr. Grş ve çıkış ver setler tanımlanmış ve YSA ya grş olablecek formatta fade edlmştr. Her k modül de br grş katmanı, br ara katman ve br de çıkış katmanı olmak üzere 3 katmandan oluşmaktadır. Oluşturulan YSA yapıları Şekl 9 da verlmektedr. 1) Grş resm ) İnceltme sonrası 3) Köşelern düzeltlmes 4) Çıkıntıların gderlmes Şekl 7. Gelştrlen nceltme algortmasının adım adım sonuçları. Mühendslk Blmler Dergs (1) Journal of Engneerng Scences (1) 911

7 a) Parmakz#1 b) Parmakz# c) Parmakz#3 d) Parmakz#4 Şekl 8. Değşk parmakz resmlernn nceltlp yleştrlmes. (a) Çatal Noktaların tespt çn kullanılan YSA. (b) Uç Noktaların tespt çn kullanılan YSA. Şekl 9. Sstemde kullanılan YSA yapıları. Verlen şekllerde IW{} ve LW{} YSA nın ağırlıklarını, b{} bas değerlern, + şaret çeren şekller toplama fonksyonlarını, dkey dkdörtgenler se transfer fonksyonlarını fade etmektedr. YSA nın özellk noktalarını tespt edeblmes çn grş ve çıkış ver setnn oluşturulması ve sstemn uygun parametrelerle eğtlmes gerekmektedr. Çatal noktaların tesptne yönelk YSA yapısında grş şlem elemanı sayısı 9, çıkış şlem elemanı sayısı ve ara katmandak şlem elemanı sayısı 5 olarak belrlenmştr. YSA bleşennn eğtm çn, parmakz resmnde bulunan çatal ve çatal olmayan noktalar 3x3 boyutunda br pencere çnde fade edlr ve vektör formuna çevrlr. Bu sayede YSA grş ver setler oluşturulmuş olur. Çıkış çn se çatal noktadır veya çatal nokta değldr şeklnde k çıkış değer verlr. Bu değerler YSA çıkışı olablecek formata dönüştürüldüğünde [0 1 ; 1 0] şeklnde çıkış ver set de hazır hale gelmş olur. Çatal noktaların tesptne yönelk YSA yapısının eğtmnde kullanılan grş ver set ve bu grşe uygun çıkış ver set Tablo 1 de verlmektedr. Uç noktaların tesptne yönelk YSA bleşen Sagar and Beng (1999a,b) tarafından önerlen metot kullanılarak gerçekleştrlmştr. Bu YSA yapısında grş şlem elemanı sayısı 8 ve çıkış şlem elemanı sayısı, ara katmandak şlem elemanı sayısı se 0 dr. Grş ver set tanımlanırken öncelkle 5x5 pksel boyutunda br test penceres belrlenr. Daha sonra 1x5 pksellk kenar bölgelerden 4 pksel uzağa kadar olan noktalar kontrol edlerek uç nokta olablecek noktaların temsl gerçekleştrlmş olur. Çıkış çn se uç noktadır veya uç nokta değldr şeklnde k çıkış değer verlr. Bu değerler YSA çıkışı olablecek formata dönüştürüldüğünde [0 1 ; 1 0] şeklnde çıkış ver set de hazır hale gelmş olur. Uç noktaların bulunması çn gerçekleştrlen YSA yapısının eğtmnde kullanılan grş ver set ve bu grşe uygun çıkış ver set Tablo de verlmektedr. Tablo 1. YSA Grş ve Çıkış Ver Setler. Grşler Çıkışlar Grş-çıkış ver setlernn tanımlanıp YSA ya uygulanablecek formata getrlmesyle tasarımı tamamlanan sstem, eğtm parametrelernn de belrlenmes le eğtlmeye hazır hale gelmektedr. YSA yapılarının eğtmnde kullanılan parametreler Tablo 3 te verlmektedr epok sonunda YSA yapılarının eğtm şlemler tamamlanmış ve yapılar test edlmeye hazır hale gelmştr. Sstemn Mühendslk Blmler Dergs (1) Journal of Engneerng Scences (1) 911

8 parmakz özellk noktalarının bulunmasına yönelk performansını test etmek çn kullanılan test resmne her k yapının ayrı ayrı ürettğ sonuçlar Şekl 10 da, gelştrlen yen yaklaşım klask br yöntemle (Özkaya, 003) karşılaştırılması netcesnde elde edlen sonuçlar Şekl 11 de sunulmuştur. YSA le gerçekleştrlen sstemlern klask yaklaşımlarla kıyaslandığında aynı sonucu elde edebldğ, buna karşın klask yaklaşımlardak algortma gelştrme aşamasında programcı tarafından gerçekleştrlen zor ve karmaşık şlemler ortadan kaldıran br yapıya sahp olduğu görülmektedr. Tablo. YSA Grş ve Çıkış Ver Setler-. Grşler Çıkışlar Tablo 3. YSA Eğtm Parametreler Parametre Değer Epok sayısı 5000 Hedef hata 0 α 0.01 α 1.05 α d 0.7 Maksmum başarısızlık 5 β 0.9 Mnmum hata değşm 1e Mühendslk Blmler Dergs (1) Journal of Engneerng Scences (1) 911

9 a) YSA grş resm b) Çatal noktaların bulunması c) Uç noktaların bulunması Şekl 10. YSA yapılarından elde edlen test sonuçları. Grsevye Parmakz Resmler Klask Yöntemle Özellk Noktaları Bulunmuş Parmakz Resmler YSA le Özellk Noktaları Bulunmuş Parmakz Resmler a) Parmakz #1 b) Parmakz #1 c) Parmakz #1 d) Parmakz# e) Parmakz # f) Parmakz # g) Parmakz #3 h) Parmakz #3 ) Parmakz #3 j) Parmakz #4 k) Parmakz #4 l) Parmakz #4 Şekl 11. YSA Temell sstemn klask yöntemle karşılaştırılması (Özkaya, 003). 5. SONUÇ Sunulan çalışmada, otomatk parmakz tanıma sstemlernn en öneml şlemlernden br olan parmakz resmlernde özellk noktalarının bulunmasına yönelk YSA temell br sstem gerçekleştrlmştr. YSA temell sstemn klask yaklaşımlardan en öneml farkı yüksek performansı ve herhang br türev hesaplama gereğ duyulmamasından dolayı hesaplama karmaşıklığının düşük olmasıdır. Yapay snr ağları kullanılarak yapılan çalışma sonucunda elde edlen sonuçlar ncelendğnde sunulan yen yaklaşımın başarılı olduğu görülmektedr. Bu sayede, otomatk parmakz tanıma sstemler grş çıkış kontrolünün Mühendslk Blmler Dergs (1) Journal of Engneerng Scences (1) 911

10 gerektğ her alanda, laboratuvarlar, bna ve şrket grş çıkışları, güvenlk gerektren kontrol noktaları, ünverste bünyesnde kampüslerde, fakülte, hastane, yemekhane, kütüphane gb mekanların grş-çıkış kapılarında kmlk tesbt ve benzer güvenlk fonksyonlarında, blgsayar ve çok kullanıcılı blgsayar ağına sahp ve sstemn ortaklaşa kullanıldığı tüm mekanlarda erşm düzennn sağlanmasında ve kaynakların paylaşımında, ağ güvenlğnn sağlanmasında, fzksel grş çıkış kontrol noktalarında, personel devam kontrol sstemlernde, tcar şlemler ve benzer br çok alanda, banka güvenlğnde, elektronk fon transfer veya ATM güvenlğ gb şlemlerde, çek ve kred kartı şlemlernde, ulusal kmlklendrme sstemlernde daha güvenlr ve düzenl kmlklendrme çn uygulanablecek ve genş yelpazede çözümler sunablecektr. 6. KAYNAKLAR Alkaya, E Enhancement and Preprocessng Technques For Rdge Extracton n Fngerprnt Images, Yüksek Lsans Tez, Orta Doğu Teknk Ünverstes, Ankara. Anonymous, 006. Matlab Neural Network Toolbox User's Gude, 006, access/helpdesk/ help/toolbox/nnet/. Bhanu B., Boshra, M., Xuejun, T Logcal Templates For Feature Extracton n Fngerprnt Images, 15th Internatonal Conference on Pattern Recognton, () Espnosa-Duro, V. 00. Mnutae Detecton Algorthm For Fngerprnt Recognton, IEEE Aerospace & Electroncs Systems Magazne, (17) 7. Gonzalez, R.C., Woods, R. E Dgtal Image Processng, Thrd Edton, Addson-Wesley, Readng, MA. Greenberg, S., Aladjem, M., Kogan, D., Dmtrov, I Fngerprnt Image Enhancement Usng Flterng Technques, 15th Internatonal Conference on Pattern Recognton, (3) Halc U., Jan, L. C., Erol, A Introducton to Fngerprnt Recognton Chapter n Jan L. C.; Halc U.; Hayash, I.; Lee, S.B.; Tsutsu T., 1999, Intellgent Bometrc Technques n Fngerprnt and Face Recognton, CRC press, USA. Hong, L., Wan, Y., Jan, A.K Fngerprnt Image Enhancement: Algorthms and Performance Evaluaton, IEEE Transactons on PAMI, 0, 8, Jan, A. K., Hong, L., Bolle, R. 1997a. On-lne Fngerprnt Verfcaton, IEEE Transactons on PAMI, 19 (4), Jan, A. K., Hong, L., Pankant, S., Bolle, R. 1997b. An Identty Authentcaton System Usng Fngerprnts, Proceedngs of the IEEE, 85, 9, Jan, A. K., Prabhakar, S., Hong, L., Pankant, S FngerCode: A Flterbank For Fngerprnt Representaton and Matchng, IEEE Computer Socety Conference on Computer Vson and Pattern Recognton, () Jn, A. L. H., Chekma, A., Dargham, J. A., Lau C. F. 00. Fngerprnt Identfcaton and Recognton Usng Backpropagaton Neural Network, Student Conference on Research and Development SCOReD, 981. Lu, J., Huang, Z., Chan, K. L Drect Mnutae Extracton From Grey-level Fngerprnt Image by Relatonshp Examnaton, Internatonal Conference on Image Processng,, Luo, X., Tan, J., Wu, Y A Mnutae Matchng Algorthm n Fngerprnt Verfcaton, 15th Internatonal Conference on Pattern Recognton, 4, Mao, D., Malton, D Neural Network Based Mnutae Flterng n Fngerprnts Fourteenth Internatonal Conference on Pattern Recognton,, Ongun, G An Automatc Fngerprnt Identfcaton System Based On Self organzng Feature Maps Classfer, Yüksek Lsans Tez, Orta Doğu Teknk Ünverstes, Ankara, Türkye. Özkaya, N Otomatk Parmakz Tanıma Sstem, Yüksek Lsans Tez, Fen Blmler Ensttüsü, Ercyes Ünverstes, Kayser, Türkye. Rusyn, B., Prudyus, I., Ostap, V Fngerprnt Image Enhancement Algorthm, The Experence of Desgnng and Applcaton of CAD Systems n Mcroelectroncs CADSM, Saatc, E., Tavsanoglu, V. 00. Fngerprnt Image Enhancement Usng CNN Gabor-type flters, 7th Mühendslk Blmler Dergs (1) Journal of Engneerng Scences (1) 911

11 IEEE Internatonal Workshop on Cellular Neural Networks and Ther Applcatons (CNNA), Sagar, V. K., Beng, K. J. A. 1999a. Hybrd Fuzzy Logc and Neural Network Model for Fngerprnt Mnutae Extracton, Internatonal Jont Conference on Neural Networks IJCNN '99, (5) Sagar, V. K., Beng, K. J. A. 1999b. Fngerprnt Feature Extracton by Fuzzy Logc and Neural Networks, 6th Internatonal Conference on Neural Informaton Processng ICONIP'99, (3) Sağıroğlu, Ş., Beşdok, E., Erler, M Mühendslkte Yapay Zeka Uygulamaları I: Yapay Snr Ağları, Ufuk Ktabev, Türkye. Xao, Q., Raafat, H Fngerprnt Image Post- Processng: A Combned Statstcal and Structural Approach, PR(4), (10) Mühendslk Blmler Dergs (1) Journal of Engneerng Scences (1) 911

PARMAKİZİ RESİMLERİNİN YAPAY SİNİR AĞLARI İLE TEMİZLENMESİ VE İYİLEŞTİRİLMESİ

PARMAKİZİ RESİMLERİNİN YAPAY SİNİR AĞLARI İLE TEMİZLENMESİ VE İYİLEŞTİRİLMESİ PARMAKİZİ RESİMLERİNİN YAPAY SİNİR AĞLARI İLE TEMİZLENMESİ VE İYİLEŞTİRİLMESİ Necla ÖZKAYA Şeref SAĞIROĞLU Blgsayar Mühendslğ Bölümü, Mühendslk Fakültes, Ercyes Ünverstes, 38039, Talas, Kayser Gaz Ünverstes,

Detaylı

Bulanık Mantık ile Hesaplanan Geoid Yüksekliğine Nokta Yüksekliklerinin Etkisi

Bulanık Mantık ile Hesaplanan Geoid Yüksekliğine Nokta Yüksekliklerinin Etkisi Harta Teknolojler Elektronk Dergs Clt: 5, No: 1, 2013 (61-67) Electronc Journal of Map Technologes Vol: 5, No: 1, 2013 (61-67) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojkarastrmalar.com e-issn: 1309-3983 Makale

Detaylı

STANDART VE HİBRİD YAPILAR KULLANARAK YAPAY SİNİR AĞLARI İLE İMZA TANIMA

STANDART VE HİBRİD YAPILAR KULLANARAK YAPAY SİNİR AĞLARI İLE İMZA TANIMA STANDART VE HİBRİD YAPILAR KULLANARAK YAPAY SİNİR AĞLARI İLE İMZA TANIMA Canan ŞENOL Tülay YILDIRIM Kadr Has Ünverstes, Elektronk Mühendslğ Bölümü, 3430, Cbal, Fath-İstanbul Yıldız Teknk Ünverstes, Elektronk

Detaylı

a IIR süzgeç katsayıları ve N ( M) de = s 1 (3) 3. GÜRÜLTÜ GİDERİMİ UYGULAMASI

a IIR süzgeç katsayıları ve N ( M) de = s 1 (3) 3. GÜRÜLTÜ GİDERİMİ UYGULAMASI Fırat Ünverstes-Elazığ MİTRAL KAPAK İŞARETİ ÜZERİNDEKİ ANATOMİK VE ELEKTRONİK GÜRÜLTÜLERİN ABC ALGORİTMASI İLE TASARLANAN IIR SÜZGEÇLERLE SÜZÜLMESİ N. Karaboğa 1, E. Uzunhsarcıklı, F.Latfoğlu 3, T. Koza

Detaylı

TRAFİK İŞARETLERİNİN HOUGH DÖNÜŞÜMÜ VE DVM KULLANILARAK SINIFLANDIRILMASI TRAFFIC SIGN CLASSIFICATION USING HOUGH TRANSFORM AND SVM

TRAFİK İŞARETLERİNİN HOUGH DÖNÜŞÜMÜ VE DVM KULLANILARAK SINIFLANDIRILMASI TRAFFIC SIGN CLASSIFICATION USING HOUGH TRANSFORM AND SVM TRAFİK İŞARETLERİNİN HOUGH DÖNÜŞÜMÜ VE DVM KULLANILARAK SINIFLANDIRILMASI TRAFFIC SIGN CLASSIFICATION USING HOUGH TRANSFORM AND SVM Emrah ONAT SDT - Space & Defence Technologes A.Ş. emrahonat@yahoo.com

Detaylı

YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA

YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Clt:3 Sayı: Celal Bayar Ünverstes İ.İ.B.F. MANİSA Bulanık Araç Rotalama Problemlerne Br Model Öners ve Br Uygulama Doç. Dr. İbrahm GÜNGÖR Süleyman Demrel Ünverstes, İ.İ.B.F.,

Detaylı

Metin Madenciliği ile Soru Cevaplama Sistemi

Metin Madenciliği ile Soru Cevaplama Sistemi Metn Madenclğ le Soru Cevaplama Sstem Sevnç İlhan 1, Nevchan Duru 2, Şenol Karagöz 3, Merve Sağır 4 1 Mühendslk Fakültes Blgsayar Mühendslğ Bölümü Kocael Ünverstes slhan@kocael.edu.tr, nduru@kocael.edu.tr,

Detaylı

Tuğla Duvardaki ve Tesisattaki Isı Kaybının Yapay Sinir Ağları İle Belirlenmesi

Tuğla Duvardaki ve Tesisattaki Isı Kaybının Yapay Sinir Ağları İle Belirlenmesi Fırat Ünv. Fen ve Müh. Bl. Der. Scence and Eng. J of Fırat Unv. 18 (1), 133-141, 2006 18 (1), 133-141, 2006 Tuğla Duvardak ve Tessattak Isı Kaybının Yapay Snr Ağları İle Belrlenmes Ömer KELEŞOĞLU ve Adem

Detaylı

( ) 3.1 Özet ve Motivasyon. v = G v v Operasyonel Amplifikatör (Op-Amp) Deneyin Amacı. deney 3

( ) 3.1 Özet ve Motivasyon. v = G v v Operasyonel Amplifikatör (Op-Amp) Deneyin Amacı. deney 3 Yıldız Teknk Ünverstes Elektrk Mühendslğ Bölümü Deneyn Amacı İşlemsel kuvvetlendrcnn çalışma prensbnn anlaşılması le çeştl OP AMP devrelernn uygulanması ve ncelenmes. Özet ve Motvasyon.. Operasyonel Amplfkatör

Detaylı

KAFES SİSTEMLERİN UYGULAMAYA YÖNELİK OPTİMUM TASARIMI

KAFES SİSTEMLERİN UYGULAMAYA YÖNELİK OPTİMUM TASARIMI PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K BİLİMLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 1999 : 5 : 1 : 951-957

Detaylı

Şiddet-Süre-Frekans Bağıntısının Genetik Algoritma ile Belirlenmesi: GAP Örneği *

Şiddet-Süre-Frekans Bağıntısının Genetik Algoritma ile Belirlenmesi: GAP Örneği * İMO Teknk Derg, 28 4393-447, Yazı 29 Şddet-Süre-Frekans Bağıntısının Genetk Algortma le Belrlenmes: GAP Örneğ * Hall KARAHAN* M. Tamer AYVAZ** Gürhan GÜRARSLAN*** ÖZ Bu çalışmada, Genetk Algortma (GA)

Detaylı

Deney No: 2. Sıvı Seviye Kontrol Deneyi. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Dijital Kontrol Laboratuvar Deney Föyü Deneyin Amacı

Deney No: 2. Sıvı Seviye Kontrol Deneyi. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Dijital Kontrol Laboratuvar Deney Föyü Deneyin Amacı SRY ÜNİVERSİESİ Djtal ontrol Laboratuvar Deney Föyü Deney No: 2 Sıvı Sevye ontrol Deney 2.. Deneyn macı Bu deneyn amacı, doğrusal olmayan sıvı sevye sstemnn belrlenen br çalışma noktası cvarında doğrusallaştırılmış

Detaylı

Öğretim planındaki AKTS TASARIM STÜDYOSU IV 214058100001312 2 4 0 4 9

Öğretim planındaki AKTS TASARIM STÜDYOSU IV 214058100001312 2 4 0 4 9 Ders Kodu Teork Uygulama Lab. Ulusal Kred Öğretm planındak AKTS TASARIM STÜDYOSU IV 214058100001312 2 4 0 4 9 Ön Koşullar : Grafk İletşm I ve II, Tasarım Stüdyosu I, II, III derslern almış ve başarmış

Detaylı

CuEEG: EEG Verilerinin Hızlı İşlenmesi için GPU Tabanlı Bir Yaklaşım CuEEG: A GPU-Based Approach for Fast Processing of EEG Data

CuEEG: EEG Verilerinin Hızlı İşlenmesi için GPU Tabanlı Bir Yaklaşım CuEEG: A GPU-Based Approach for Fast Processing of EEG Data ELECO '212 Elektrk - Elektronk ve Blgsayar Mühendslğ Sempozyumu, 29 Kasım - 1 Aralık 212, Bursa CuEEG: EEG Verlernn Hızlı İşlenmes çn GPU Tabanlı Br Yaklaşım CuEEG: A GPU-Based Approach for Fast Processng

Detaylı

UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ. 2 -n olup. nin dağılımı χ dir ve sd = (k-1-p) dir. Burada k = sınıf sayısı, p = tahmin edilen parametre sayısıdır.

UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ. 2 -n olup. nin dağılımı χ dir ve sd = (k-1-p) dir. Burada k = sınıf sayısı, p = tahmin edilen parametre sayısıdır. UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ Posson: H o: Ver Posson dağılıma sahp br ktleden gelmektedr. H a : Ver Posson dağılıma sahp br ktleden gelmemektedr. Böyle br hpotez test edeblmek çn, önce Posson dağılım parametres

Detaylı

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojkarastrmalar.com ISSN:305-63X Yapı Teknolojler Elektronk Dergs 008 () - TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR Makale Başlığın Boru Hattı Etrafındak Akıma Etks Ahmet Alper ÖNER Aksaray Ünverstes, Mühendslk

Detaylı

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences Pamukkale Ünverstes Mühendslk Blmler Dergs, Clt 0, Sayı 3, 04, Sayfalar 85-9 Pamukkale Ünverstes Mühendslk Blmler Dergs Pamukkale Unversty Journal of Engneerng Scences PREFABRİK ENDÜSTRİ YAPIARININ ARMONİ

Detaylı

Sinirsel Bulanık Sistemler İle Trafik Gürültüsünün Tahmini

Sinirsel Bulanık Sistemler İle Trafik Gürültüsünün Tahmini Snrsel Bulanık Sstemler İle Trafk Gürültüsünün Tahmn Ahmet Tortum Yrd. Doç. Dr.,Atatürk Ünverstes,Mühendslk Fakültes,İnşaat Bölümü,Erzurum E-posta : atortum@ataun.edu.tr Yasn Çodur Arş.Gör., Atatürk Ünverstes,Mühendslk

Detaylı

EMG İşaretlerinin K-Ortalama Algoritması Kullanılarak Öbekleştirilmesi. EMG Signal Analysis Using K-Means Clustering

EMG İşaretlerinin K-Ortalama Algoritması Kullanılarak Öbekleştirilmesi. EMG Signal Analysis Using K-Means Clustering KSÜ Mühendslk Blmler Dergs, (), 9 5 KSU Journal of Engneerng Scences, (), 9 EMG İşaretlernn K-Ortalama Algortması Kullanılarak Öbekleştrlmes Mücahd Günay, Ahmet ALKA, KSÜ Mühendslk-Mmarlık Fakültes Elektrk-Elektronk

Detaylı

ROTASYON ORMAN ALGORİTMASI İLE YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ MULTİSPEKTRAL UYDU GÖRÜNTÜLERİNİN SINIFLANDIRILMASI

ROTASYON ORMAN ALGORİTMASI İLE YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ MULTİSPEKTRAL UYDU GÖRÜNTÜLERİNİN SINIFLANDIRILMASI ROTASYON ORMAN ALGORİTMASI İLE YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ MULTİSPEKTRAL UYDU GÖRÜNTÜLERİNİN SINIFLANDIRILMASI İsmal ÇÖLKESEN 1, Tahsn YOMRALIOĞLU 2, Taşkın KAVZOĞLU 3 1 Araş. Gör., Gebze Yüksek Teknoloj Ensttüsü,

Detaylı

ARAŞTIRMA MAKALESİ/RESEARCH ARTICLE TEK ÇARPIMSAL SİNİR HÜCRELİ YAPAY SİNİR AĞI MODELİNİN EĞİTİMİ İÇİN ABC VE BP YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÖZ

ARAŞTIRMA MAKALESİ/RESEARCH ARTICLE TEK ÇARPIMSAL SİNİR HÜCRELİ YAPAY SİNİR AĞI MODELİNİN EĞİTİMİ İÇİN ABC VE BP YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÖZ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Blm ve Teknoloj Dergs A-Uygulamalı Blmler ve Mühendslk Clt: 14 Sayı: 3 013 Sayfa: 315-38 ARAŞTIRMA MAKALESİ/RESEARCH ARTICLE Faruk ALPASLAN 1, Erol EĞRİOĞLU 1, Çağdaş Hakan ALADAĞ,

Detaylı

Dersin Yürütülmesi Hakkında. (Örgün / Yüz Yüze Eğitim için) (Harmanlanmış Eğitim için) (Uzaktan Eğitim için)

Dersin Yürütülmesi Hakkında. (Örgün / Yüz Yüze Eğitim için) (Harmanlanmış Eğitim için) (Uzaktan Eğitim için) Ders Kodu Teork Uygulama Lab. Uluslararası Muhasebe ve Fnansal Raporlama Standartları Ulusal Kred Öğretm planındak AKTS 344000000000510 3 0 0 3 6 Ön Koşullar : Bu dersn ön koşulu ya da yan koşulu bulunmamaktadır.

Detaylı

2. STEGANOGRAFİ 1. GİRİŞ

2. STEGANOGRAFİ 1. GİRİŞ 1. GİRİŞ Bu çalışmada, steganograf sstemnn FPGA üzernde tasarımı ve gerçeklenmes sağlanmıştır. Esk Yunancada gzlenmş yazı anlamına gelen steganograf, blgnn görünürlüğünü gzleme blmne verlen smdr. Günümüzde

Detaylı

X, R, p, np, c, u ve diğer kontrol diyagramları istatistiksel kalite kontrol diyagramlarının

X, R, p, np, c, u ve diğer kontrol diyagramları istatistiksel kalite kontrol diyagramlarının 1 DİĞER ÖZEL İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROL DİYAGRAMLARI X, R, p, np, c, u ve dğer kontrol dyagramları statstksel kalte kontrol dyagramlarının temel teknkler olup en çok kullanılanlarıdır. Bu teknkler ell

Detaylı

İÇME SUYU ŞEBEKELERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ

İÇME SUYU ŞEBEKELERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ Türkye İnşaat Mühendslğ, XVII. Teknk Kongre, İstanbul, 2004 İÇME SUYU ŞEBEKELERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ Nur MERZİ 1, Metn NOHUTCU, Evren YILDIZ 1 Orta Doğu Teknk Ünverstes, İnşaat Mühendslğ Bölümü, 06531 Ankara

Detaylı

Türkiyede ki ĠĢ Kazalarının Yapay Sinir Ağları ile 2025 Yılına Kadar Tahmini

Türkiyede ki ĠĢ Kazalarının Yapay Sinir Ağları ile 2025 Yılına Kadar Tahmini Türkyede k ĠĢ Kazalarının Yapay Snr Ağları le 2025 Yılına Kadar Tahmn Hüseyn Ceylan ve Murat Avan Kırıkkale Meslek Yüksekokulu, Kırıkkale Ünverstes, Kırıkkale, 71450 Türkye. Kaman Meslek Yüksekokulu, Ah

Detaylı

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojkarastrmalar.com ISSN:134-4141 Makne Teknolojler Elektronk Dergs 28 (1) 61-68 TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR Kısa Makale Tabakalı Br Dskn Termal Gerlme Analz Hasan ÇALLIOĞLU 1, Şükrü KARAKAYA 2 1

Detaylı

Bilgisayarla Görüye Giriş

Bilgisayarla Görüye Giriş Blgsayarla Görüye Grş Ders 8 Görüntü Eşleme Alp Ertürk alp.erturk@kocael.edu.tr Panorama Oluşturma Görüntüler eşlememz / çakıştırmamız gerekmektedr Panorama Oluşturma İk görüntüden özntelkler çıkar Panorama

Detaylı

Kamuflaj Tespiti için Hiperspektral Görüntüleme Hyperspectral Imaging for Camouflage Detection

Kamuflaj Tespiti için Hiperspektral Görüntüleme Hyperspectral Imaging for Camouflage Detection Karaca A. C., Ertürk A., Güllü M. K., Elmas M., Ertürk S., Kamuflaj Tespt çn Hperspektral Görüntüleme, Clt 3, Sayı 5, Syf 35-39, Hazran 2013 SAVTEK Makales Kamuflaj Tespt çn Hperspektral Görüntüleme Hyperspectral

Detaylı

YAYILI YÜK İLE YÜKLENMİŞ YAPI KİRİŞLERİNDE GÖÇME YÜKÜ HESABI. Perihan (Karakulak) EFE

YAYILI YÜK İLE YÜKLENMİŞ YAPI KİRİŞLERİNDE GÖÇME YÜKÜ HESABI. Perihan (Karakulak) EFE BAÜ Fen Bl. Enst. Dergs (6).8. YAYII YÜK İE YÜKENİŞ YAPI KİRİŞERİNDE GÖÇE YÜKÜ HESABI Perhan (Karakulak) EFE Balıkesr Ünverstes ühendslk marlık Fakültes İnşaat üh. Bölümü Balıkesr, TÜRKİYE ÖZET Yapılar

Detaylı

ZEKİ BİR OTOMATİK PARMAKİZİ TANIMA SİSTEMİ TASARIMI VE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

ZEKİ BİR OTOMATİK PARMAKİZİ TANIMA SİSTEMİ TASARIMI VE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ S.Ü. Müh.-Mim. Fak. Derg., c.20, s.3, 2005 J. Fac.Eng.Arch. Selcuk Univ., v.20, n.3, 2005 ZEKİ BİR OTOMATİK PARMAKİZİ TANIMA SİSTEMİ TASARIMI VE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ Şeref SAĞIROĞLU 1 ve Necla ÖZKAYA 2 1

Detaylı

ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE HİZMET TERCİHİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ. Özet

ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE HİZMET TERCİHİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ. Özet Dokuz Eylül Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Yayın Gelş Tarh: 18.02.2011 Clt: 13, Sayı: 1, Yıl: 2011, Sayfa: 21-37 Yayına Kabul Tarh: 17.03.2011 ISSN: 1302-3284 ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK

Detaylı

Yapay Sinir Ağı ve Bulanık-Yapay Sinir Ağı Yöntemleri Kullanılarak Tava Buharlaşma Tahmini

Yapay Sinir Ağı ve Bulanık-Yapay Sinir Ağı Yöntemleri Kullanılarak Tava Buharlaşma Tahmini Tarım Blmler Araştırma Dergs 3 (): 45-5, 00 ISSN: 308-3945, E-ISSN: 308-07X, www.nobel.gen.tr Yapay Snr Ağı ve Bulanık-Yapay Snr Ağı Yöntemler Kullanılarak Tava Buharlaşma Tahmn Özgür KIŞI Selcan AFŞA

Detaylı

ÇOKLU REGRESYON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-YON KATSAYILARININ YORUMU

ÇOKLU REGRESYON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-YON KATSAYILARININ YORUMU 6.07.0 ÇOKLU REGRESON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-ON KATSAILARININ ORUMU ÇOKLU REGRESON MODELİ Ekonom ve şletmeclk alanlarında herhang br bağımlı değşken tek br bağımsız

Detaylı

Sera İklimlendirme Kontrolü İçin Etkin Bir Gömülü Sistem Tasarımı

Sera İklimlendirme Kontrolü İçin Etkin Bir Gömülü Sistem Tasarımı Sera İklmlendrme Kontrolü İçn Etkn Br Gömülü Sstem Tasarımı Nurullah Öztürk, Selçuk Ökdem, Serkan Öztürk Ercyes Ünverstes, Blgsayar Mühendslğ Bölümü, Kayser ozturk.nurullah@yahoo.com.tr,okdem@ercyes.edu.tr,

Detaylı

BİRLEŞİK DALGACIK-SİNİR AĞI MODELİ YAKLAŞIMI İLE ELEKTRİK GÜÇ SİSTEMLERİNDE ARIZA SINIFLAMA

BİRLEŞİK DALGACIK-SİNİR AĞI MODELİ YAKLAŞIMI İLE ELEKTRİK GÜÇ SİSTEMLERİNDE ARIZA SINIFLAMA BİRLEŞİK DALGACIK-SİNİR AĞI MODELİ YAKLAŞIMI İLE ELEKTRİK GÜÇ SİSTEMLERİNDE ARIZA SINIFLAMA Oben DAĞ Canbolat UÇAK, Elektrk-Elektronk Mühendslğ Bölümü Mühendslk-Mmarlk Fakültes Yedtepe Ünverstes,, Erenköy,

Detaylı

SİLİS DUMANI KATKILI BETONLARIN ÇARPMA DAYANIMININ YAPAY SİNİR AĞI İLE BELİRLENMESİ

SİLİS DUMANI KATKILI BETONLARIN ÇARPMA DAYANIMININ YAPAY SİNİR AĞI İLE BELİRLENMESİ ISSN:1306-3111 e-journal of New World Scences Academy 2008, Volume: 3, Number: 1 Artcle Number: A0046 NATURAL AND APPLIED SCIENCES CIVIL ENGINEERING Receved: June 2007 Accepted: December 2007 2008 www.newwsa.com

Detaylı

TRİSTÖR VE TRİYAK HARMONİKLERİNİN 3 BOYUTLU GÖSTERİMİ VE TOPLAM HARMONİK BOZUNUMA EĞRİ UYDURMA

TRİSTÖR VE TRİYAK HARMONİKLERİNİN 3 BOYUTLU GÖSTERİMİ VE TOPLAM HARMONİK BOZUNUMA EĞRİ UYDURMA PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K BİL İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : : : : 5- TRİSTÖR VE TRİYAK

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KONUŞMACI TANIMA YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ. Cemal HANİLÇİ

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KONUŞMACI TANIMA YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ. Cemal HANİLÇİ T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KONUŞMACI TANIMA YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ Cemal HANİLÇİ YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI BURSA-2007 T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

ROBİNSON PROJEKSİYONU

ROBİNSON PROJEKSİYONU ROBİNSON PROJEKSİYONU Cengzhan İPBÜKER ÖZET Tüm yerkürey kapsayan dünya hartalarının yapımı çn, kartografk lteratürde özel br öneme sahp olan Robnson projeksyonu dk koordnatlarının hesabı brçok araştırmacı

Detaylı

Karasal, Hava ve Uzay Tabanlı Haberleşme Sistemleri Arasındaki Girişimin Minimizasyonu İçin Optimizasyon Yaklaşımı

Karasal, Hava ve Uzay Tabanlı Haberleşme Sistemleri Arasındaki Girişimin Minimizasyonu İçin Optimizasyon Yaklaşımı Karasal, Hava ve Uzay Tabanlı Haberleşme stemler Arasındak rşmn nmzasyonu çn Optmzasyon Yaklaşımı Optmzaton Approach to the nmzaton of Interference Between Terrestral, Ar and pace Based Communcaton ystems

Detaylı

Fırat Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Bölümü, ELAZIĞ

Fırat Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Bölümü, ELAZIĞ GENETİK ALGORİTMA İLE PARAMETRELERİ OPTİMİZE EDİLMİŞ AĞ TABANLI BULANIK DENETİM SİSTEMİNİN SİSMİK İZOLASYONA UYGULANMASI VE MATLAB İLE SİMÜLASYONU Doç Dr. Hasan ALLİ ve Arş. Gör. Oğuz YAKUT Fırat Ünverstes,

Detaylı

DETERMINATION OF THE ECONOMIC DISPATCH IN ELECTRIC POWER SYSTEMS USING SIMULATED ANNEALING(SA) ALGORITHM

DETERMINATION OF THE ECONOMIC DISPATCH IN ELECTRIC POWER SYSTEMS USING SIMULATED ANNEALING(SA) ALGORITHM 5 Uluslararası İler Teknolojler Sempozyumu (IATS 09), 3-5 Mayıs 2009, Karabük, Türkye ELEKTRİK GÜÇ SİSTEMİNDE OPTİMAL YAKIT MALİYETİNİN BENZETİM TAVLAMA (BT) ALGORİTMASI İLE BELİRLENMESİ DETERMINATION

Detaylı

G.1. : Y.Kutlu, M.Kuntalp, D.Kuntalp. : Öz Düzenleyici Haritalar Kullanilarak Diken Dalgalarin Analizi. Yay nlanan Kitapç k.

G.1. : Y.Kutlu, M.Kuntalp, D.Kuntalp. : Öz Düzenleyici Haritalar Kullanilarak Diken Dalgalarin Analizi. Yay nlanan Kitapç k. G.1 Yazarlar : Y.Kutlu, M.Kuntalp, D.Kuntalp Ba l k : Öz Düzenley Hartalar Kullanlarak Dken Dalgalarn Analz Yay nlanan Ktapç k : Genç Blm nsanlar le Beyn Byofz II. Çal tay, Izmr / Turkey, 21-23 ubat2008

Detaylı

FLYBACK DÖNÜŞTÜRÜCÜ TASARIMI VE ANALİZİ

FLYBACK DÖNÜŞTÜRÜCÜ TASARIMI VE ANALİZİ FLYBACK DÖNÜŞTÜRÜCÜ TASARIMI VE ANALİZİ 1 Nasır Çoruh, Tarık Erfdan, 3 Satılmış Ürgün, 4 Semra Öztürk 1,,4 Kocael Ünverstes Elektrk Mühendslğ Bölümü 3 Kocael Ünverstes Svl Havacılık Yüksekokulu ncoruh@kocael.edu.tr,

Detaylı

MATLAB GUI İLE DA MOTOR İÇİN PID DENETLEYİCİLİ ARAYÜZ TASARIMI INTERFACE DESING WITH PID CONTROLLER FOR DC MOTOR BY MATLAB GUI

MATLAB GUI İLE DA MOTOR İÇİN PID DENETLEYİCİLİ ARAYÜZ TASARIMI INTERFACE DESING WITH PID CONTROLLER FOR DC MOTOR BY MATLAB GUI İler Teknoloj Blmler Dergs Clt 2, Sayı 3, 10-18, 2013 Journal of Advanced Technology Scences Vol 2, No 3, 10-18, 2013 MATLAB GUI İLE DA MOTOR İÇİN PID DENETLEYİCİLİ ARAYÜZ TASARIMI M. Fath ÖZLÜK 1*, H.

Detaylı

Prof. Dr. Nevin Yörük - Yrd. Doç. Dr. S. Serdar Karaca Yrd. Doç. Dr. Mahmut Hekim - Öğr. Grv. İsmail Tuna

Prof. Dr. Nevin Yörük - Yrd. Doç. Dr. S. Serdar Karaca Yrd. Doç. Dr. Mahmut Hekim - Öğr. Grv. İsmail Tuna Anadolu Ünverstes Sosyal Blmler Dergs Anadolu Unversty Journal of Socal Scences Sermaye Yapısını Etkleyen Faktörler ve Fnansal Oranlar le Hsse Getrs Arasındak İlşknn ANFIS Yöntem le İncelenmes: İMKB de

Detaylı

Basel II Geçiş Süreci Sıkça Sorulan Sorular

Basel II Geçiş Süreci Sıkça Sorulan Sorular Basel II Geçş Sürec Sıkça Sorulan Sorular Soru No: 71 Cevaplanma Tarh: 06.03.2012 İlgl Hüküm: --- Konu: Gayrmenkul İpoteğyle Temnatlandırılmış Alacaklar İçn KR510AS Formunun Doldurulmasına İlşkn Örnek

Detaylı

Makine Öğrenmesi 6. hafta

Makine Öğrenmesi 6. hafta Makne Öğrenmes 6. hafta Yapay Snr Ağlarına Grş Tek katmanlı YSA lar Algılayıcı (Perceptron) Aalne (Aaptve Lnear Elemen Byolojk Snr Hücres Byolojk snrler ört ana bölümen oluşmaktaır. Bunlar: Denrt, Akson,

Detaylı

DOĞRUSAL HEDEF PROGRAMLAMA İLE BÜTÇELEME. Hazırlayan: Ozan Kocadağlı Danışman: Prof. Dr. Nalan Cinemre

DOĞRUSAL HEDEF PROGRAMLAMA İLE BÜTÇELEME. Hazırlayan: Ozan Kocadağlı Danışman: Prof. Dr. Nalan Cinemre 1 DOĞRUSAL HEDEF PROGRAMLAMA İLE BÜTÇELEME Hazırlayan: Ozan Kocadağlı Danışman: Prof. Dr. Nalan Cnemre 2 BİRİNCİ BÖLÜM HEDEF PROGRAMLAMA 1.1 Grş Karar problemler amaç sayısına göre tek amaçlı ve çok amaçlı

Detaylı

YAPILARIN ENERJİ ESASLI TASARIMI İÇİN BİR HESAP YÖNTEMİ

YAPILARIN ENERJİ ESASLI TASARIMI İÇİN BİR HESAP YÖNTEMİ YAPILARI EERJİ ESASLI TASARIMI İÇİ BİR HESAP YÖTEMİ Araş. Gör. Onur MERTER Araş. Gör. Özgür BOZDAĞ Prof. Dr. Mustafa DÜZGÜ Dokuz Eylül Ünverstes Dokuz Eylül Ünverstes Dokuz Eylül Ünverstes Fen Blmler Ensttüsü

Detaylı

Bulanık TOPSIS ve Bulanık VIKOR Yöntemleriyle Alışveriş Merkezi Kuruluş Yeri Seçimi ve Bir Uygulama

Bulanık TOPSIS ve Bulanık VIKOR Yöntemleriyle Alışveriş Merkezi Kuruluş Yeri Seçimi ve Bir Uygulama EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Clt: 14 Sayı: 3 Temmuz 2014 ss. 463-479 Bulanık TOPSIS ve Bulanık VIKOR Yöntemleryle Alışverş Merkez Kuruluş Yer Seçm ve Br Uygulama Selecton of Shoppng Center

Detaylı

2005 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:16, s31-46

2005 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:16, s31-46 2005 Gaz Ünverstes Endüstryel Sanatlar Eğtm Fakültes Dergs Sayı:16, s31-46 ÖZET BANKALARDA MALİ BAŞARISIZLIĞIN ÖNGÖRÜLMESİ LOJİSTİK REGRESYON VE YAPAY SİNİR AĞI KARŞILAŞTIRMASI 31 Yasemn KESKİN BENLİ 1

Detaylı

Konveks Sınıf Modelleri Kullanarak Dijital İmgelerdeki Nesne Görüntülerinin Konumlarının Bulunması. Proje No: 109E279

Konveks Sınıf Modelleri Kullanarak Dijital İmgelerdeki Nesne Görüntülerinin Konumlarının Bulunması. Proje No: 109E279 Konveks Sınıf Modeller Kullanarak Djtal İmgelerdek Nesne Görüntülernn Konumlarının Bulunması Proje No: 109E279 Doç. Dr. Hakan Çevkalp Hüseyn Gündüz Musa Aydın Güvenç Usanmaz Onur Akyüz ŞUBAT 2013 ESKİŞEHİR

Detaylı

TEKLİF MEKTUBU SAĞLIK BAKANLIĞI_. '.. m

TEKLİF MEKTUBU SAĞLIK BAKANLIĞI_. '.. m SAĞLIK BAKANLIĞI TC Kayıt No: 133709 TURKIYE KAMU HASTANELERI KURUMU ı TRABZON ILI KAMU HASTANELERI BIRLIGI GENEL SEKRETERLIGI Kanun Eğtm Araştırma Hastanes TEKLİF MEKTUBU Sayı : 23618724 12.10.2015 Konu

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ 380 kv LUK 14 BARALI GÜÇ SİSTEMİNDE EKONOMİK YÜKLENME ANALİZİ

TÜRKİYE DEKİ 380 kv LUK 14 BARALI GÜÇ SİSTEMİNDE EKONOMİK YÜKLENME ANALİZİ TÜRİYE DEİ 38 kv LU 4 BARALI GÜÇ SİSTEMİDE EOOMİ YÜLEME AALİZİ Mehmet URBA Ümmühan BAŞARA 2,2 Elektrk-Elektronk Mühendslğ Bölümü Mühendslk-Mmarlık Fakültes Anadolu Ünverstes İk Eylül ampüsü, 2647, ESİŞEHİR

Detaylı

YÜKSEK LİsANS VE DOKTORA PROGRAMLARI

YÜKSEK LİsANS VE DOKTORA PROGRAMLARI , EK-A YÜKSEK LİsANS VE DOKTORA PROGRAMLARI Değerl Arkadaşlar, --e------ Bldğnz üzere, ş dünyası sthdam edeceğ adaylarda, ünverste mezunyet sonrası kendlerne ne ölçüde katma değer ekledklern de cddyetle

Detaylı

Bulanık Mantık ve Yapay Sinir Ağları ile bir 3-3 Stewart Platformu nun Pozisyon Kontrolü

Bulanık Mantık ve Yapay Sinir Ağları ile bir 3-3 Stewart Platformu nun Pozisyon Kontrolü Bulanık Mantık ve Yapay Snr Ağları le br 3-3 Stewart Platformu nun Pozsyon Kontrolü İbrahm Yıldız 1, V.Emre Ömürlü 2, Ş.Nac Engn 3 1 Makne Mühendslğ Bölümü Yıldız Teknk Ünverstes, Beşktaş yldz@yldz.edu.tr

Detaylı

POLİNOMLARLA VE BULANIK MANTIK İLKELERİNE GÖRE GEOİT BELİRLEMENİN PRESİZYONA ETKİSİ

POLİNOMLARLA VE BULANIK MANTIK İLKELERİNE GÖRE GEOİT BELİRLEMENİN PRESİZYONA ETKİSİ TMMOB Harta ve Kadastro Mühendsler Odası 0. Türkye Harta Blmsel ve Teknk Kurultayı 8 Mart - Nsan 00, Ankara POLİNOMLARLA VE BULANIK MANTIK İLKELERİNE GÖRE GEOİT BELİRLEMENİN PRESİZONA ETKİSİ M. ılmaz,

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Cilt: 16 Sayı: 48 sh. 61-75 Eylül 2014 KRİL SÜRÜSÜ ALGORİTMASI İLE ATÖLYE ÇİZELGELEME

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Cilt: 16 Sayı: 48 sh. 61-75 Eylül 2014 KRİL SÜRÜSÜ ALGORİTMASI İLE ATÖLYE ÇİZELGELEME DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Clt: 16 Sayı: 48 sh. 61-75 Eylül 2014 KRİL SÜRÜSÜ ALGORİTMASI İLE ATÖLYE ÇİZELGELEME (JOB SHOP SCHEDULING WITH KRILL HERD ALGORITHM) İlker GÖLCÜK

Detaylı

ORTOTROPİK ZİNCİR YAN PLAKALARINDA GERİLME YIĞILMASI KATSAYILARININ HESAPLANMASI

ORTOTROPİK ZİNCİR YAN PLAKALARINDA GERİLME YIĞILMASI KATSAYILARININ HESAPLANMASI PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 997 : 3 : 3 :45-49

Detaylı

EVRİMSEL ALGORİTMA İLE SINIRLANDIRMALI DİNAMİK OPTİMİZASYON

EVRİMSEL ALGORİTMA İLE SINIRLANDIRMALI DİNAMİK OPTİMİZASYON EVRİMEL ALGORİTMA İLE INIRLANDIRMALI DİNAMİK OPTİMİZAYON Ş. BALKU, R. BERBER Ankara Ünvetes Mühendslk Fakültes, Kmya Mühendslğ Bölümü Tandoğan, 06100 Ankara ÖZET Aktf çamur proses atıksu arıtımında kullanılan

Detaylı

ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN SINANMASI

ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN SINANMASI V. Ulusal Üretm Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul Tcaret Ünverstes, 5-7 Kasım 5 ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN

Detaylı

ÇOK DURUMLU AĞIRLIKLANDIRILMIŞ BİLEŞENLİ SİSTEMLERİN DİNAMİK GÜVENİLİRLİK ANALİZİ

ÇOK DURUMLU AĞIRLIKLANDIRILMIŞ BİLEŞENLİ SİSTEMLERİN DİNAMİK GÜVENİLİRLİK ANALİZİ T.C. KARA HARP OKULU SAVUNMA BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HAREKÂT ARAŞTIRMASI ANA BİLİM DALI ÇOK DURUMLU AĞIRLIKLANDIRILMIŞ BİLEŞENLİ SİSTEMLERİN DİNAMİK GÜVENİLİRLİK ANALİZİ DOKTORA TEZİ Hazırlayan Al Rıza BOZBULUT

Detaylı

VEKTÖRLER VE VEKTÖREL IŞLEMLER

VEKTÖRLER VE VEKTÖREL IŞLEMLER VEKTÖRLER VE VEKTÖREL IŞLEMLER 1 2.1 Tanımlar Skaler büyüklük: Sadece şddet bulunan büyüklükler (örn: uzunluk, zaman, kütle, hacm, enerj, yoğunluk) Br harf le sembolze edleblr. (örn: kütle: m) Şddet :

Detaylı

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ - DERS İZLENCESİ - Sürüm 2. Öğretim planındaki AKTS 581058202101319 2 1 0 3 5

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ - DERS İZLENCESİ - Sürüm 2. Öğretim planındaki AKTS 581058202101319 2 1 0 3 5 BEYKENT ÜNİVERSİTESİ - DERS İZLENCESİ - Sürüm 2 Ders Kodu Teork Uygulama Lab. YAPI ARAŞTIRMASI VE DOKÜMANTASYON Ulusal Kred Öğretm planındak AKTS 581058202101319 2 1 0 3 5 Ön Koşullar : Önerlen Dersler

Detaylı

Uzun Dönem Evrim Hücresel Sistemleri için Karma Trafik Durumunda Çeşitli İniş Yolu Çizelgeleme Yöntemlerinin Başarım Karşılaştırması

Uzun Dönem Evrim Hücresel Sistemleri için Karma Trafik Durumunda Çeşitli İniş Yolu Çizelgeleme Yöntemlerinin Başarım Karşılaştırması Fırat Ünv. Mühendslk Blmler Dergs Fırat Unv. Journal of Engneerng 27(1), 65-72, 215 27(1), 65-72, 215 Uzun Dönem Evrm Hücresel Sstemler çn Karma Trafk Durumunda Çeştl İnş Yolu Çzelgeleme Yöntemlernn Başarım

Detaylı

ENDÜSTRİYEL BİR ATIK SUYUN BİYOLOJİK ARITIMI VE ARITIM KİNETİĞİNİN İNCELENMESİ

ENDÜSTRİYEL BİR ATIK SUYUN BİYOLOJİK ARITIMI VE ARITIM KİNETİĞİNİN İNCELENMESİ ENDÜSTRİYEL BİR ATIK SUYUN BİYOLOJİK ARITIMI VE ARITIM KİNETİĞİNİN İNCELENMESİ Emel KOCADAYI EGE ÜNİVERSİTESİ MÜH. FAK., KİMYA MÜH. BÖLÜMÜ, 35100-BORNOVA-İZMİR ÖZET Bu projede, Afyon Alkalot Fabrkasından

Detaylı

Fumonic 3 radio net kablosuz duman dedektörü. Kiracılar ve mülk sahipleri için bilgi

Fumonic 3 radio net kablosuz duman dedektörü. Kiracılar ve mülk sahipleri için bilgi Fumonc 3 rado net kablosuz duman dedektörü Kracılar ve mülk sahpler çn blg Tebrk ederz! Darenze akıllı fumonc 3 rado net duman dedektörler monte edlmştr. Bu şeklde ev sahbnz yasal donanım yükümlülüğünü

Detaylı

Obtaining Classical Reliability Terms from Item Response Theory in Multiple Choice Tests

Obtaining Classical Reliability Terms from Item Response Theory in Multiple Choice Tests Ankara Unversty, Journal of Faculty of Educatonal Scences, year: 26, vol: 39, no: 2, 27-44 Obtanng Classcal Relablty Terms from Item Response Theory n Multple Choce Tests Hall Yurdugül * ABSTRACT: The

Detaylı

DİNAMİK ANALİZ PROBLEMLERİ İÇİN YENİ BİR ADIM ADIM SAYISAL ÇÖZÜMLEME YÖNTEMİ

DİNAMİK ANALİZ PROBLEMLERİ İÇİN YENİ BİR ADIM ADIM SAYISAL ÇÖZÜMLEME YÖNTEMİ . Türkye Deprem Mühendslğ ve Ssmoloj Konferansı 5-7 Eylül 0 MKÜ HATAY DİNAMİK ANALİZ PROBLEMLERİ İÇİN YENİ BİR ADIM ADIM SAYISAL ÇÖZÜMLEME YÖNTEMİ ÖZET: H. Çlsalar ve K. Aydın Yüksek Lsans Öğrencs, İnşaat

Detaylı

BÖLÜM II D. YENİ YIĞMA BİNALARIN TASARIM, DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRME ÖRNEKLERİ ÖRNEK 20 İKİ KATLI YIĞMA KONUT BİNASININ TASARIMI

BÖLÜM II D. YENİ YIĞMA BİNALARIN TASARIM, DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRME ÖRNEKLERİ ÖRNEK 20 İKİ KATLI YIĞMA KONUT BİNASININ TASARIMI BÖLÜM II D ÖRNEK 0 BÖLÜM II D. YENİ YIĞMA BİNALARIN TASARIM, DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRME ÖRNEKLERİ ÖRNEK 0 İKİ KATLI YIĞMA KONUT BİNASININ TASARIMI 0.1. BİNANIN GENEL ÖZELLİKLERİ...II.0/ 0.. TAŞIYICI

Detaylı

GRAFİK TABANLI ŞİFRELERİN GÜVENLİK ANALİZİ İÇİN BİR YAKLAŞIM

GRAFİK TABANLI ŞİFRELERİN GÜVENLİK ANALİZİ İÇİN BİR YAKLAŞIM Uludağ Ünverstes Mühendslk-Mmarlık Fakültes Dergs, Clt 11, Sayı 2, 2006 GRAFİK TABANLI ŞİFRELERİN GÜVENLİK ANALİZİ İÇİN BİR YAKLAŞIM Ahmet Emr DİRİK Özet: Grafk tabanlı şfreler, alfanümerk şfrelerden farklı

Detaylı

Şehiriçi Karayolu Ağlarının Sezgisel Harmoni Araştırması Optimizasyon Yöntemi ile Ayrık Tasarımı *

Şehiriçi Karayolu Ağlarının Sezgisel Harmoni Araştırması Optimizasyon Yöntemi ile Ayrık Tasarımı * İMO Teknk Derg, 2013 6211-6231, Yazı 392 Şehrç Karayolu Ağlarının Sezgsel Harmon Araştırması Optmzasyon Yöntem le Ayrık Tasarımı * Hüseyn CEYLAN* Halm CEYLAN** ÖZ Bu çalışmada, şehrç ulaştırma ağlarının

Detaylı

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR wwwteknolojkarastrmalarcom ISSN:1304-4141 Makne eknolojler Elektronk Dergs 00 (4 1-14 EKNOLOJİK ARAŞIRMALAR Makale Klask Eş Eksenl (Merkezl İç İçe Borulu Isı Değştrcsnde Isı ransfer ve Basınç Kaybının

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ÜÇ FAZLI ASENKRON MOTORLARIN YAPAY SİNİR AĞLARI İLE VEKTÖR ESASLI HIZ KONTROLÜ ZAFER KOCA

Detaylı

Toplam Eşdeğer Deprem Yükünün Hesabı Bakımından 1975 Deprem Yönetmeliği İle 2006 Deprem Yönetmeliğinin Karşılaştırılması

Toplam Eşdeğer Deprem Yükünün Hesabı Bakımından 1975 Deprem Yönetmeliği İle 2006 Deprem Yönetmeliğinin Karşılaştırılması Fırat Ünv. Fen ve Müh. Bl. ergs Scence and Eng. J of Fırat Unv. 19 (2, 133-138, 2007 19 (2, 133-138, 2007 Toplam Eşdeğer eprem Yükünün Hesabı Bakımından 1975 eprem Yönetmelğ İle 2006 eprem Yönetmelğnn

Detaylı

4.5. SOĞUTMA KULELERİNİN BOYUTLANDIRILMASI İÇİN BİR ANALIZ

4.5. SOĞUTMA KULELERİNİN BOYUTLANDIRILMASI İÇİN BİR ANALIZ Ünsal M.; Varol, A.: Soğutma Kulelernn Boyutlandırılması İçn Br Kuramsal 8 Mayıs 990, S: 8-85, Adana 4.5. SOĞUTMA KULELERİNİN BOYUTLANDIRILMASI İÇİN BİR ANALIZ Asaf Varol Fırat Ünverstes, Teknk Eğtm Fakültes,

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Cilt:13 Sayı:2 sh.75-87 Mayıs 2012

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Cilt:13 Sayı:2 sh.75-87 Mayıs 2012 DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Clt:13 Sayı:2 sh.75-87 Mayıs 2012 ÇELİK YAPI SİSTEMLERİNDE İKİNCİ MERTEBE ANALİZ YÖNTEMLERİNİN İNCELENMESİ (INVESTIGATION OF SECOND ORDER ANALYSIS

Detaylı

Bulanık-Sinir Ağı Yapısı İçin Yeni Bir Karma Yaklaşım

Bulanık-Sinir Ağı Yapısı İçin Yeni Bir Karma Yaklaşım Bulanık-Snr Ağı Yapısı İçn Yen Br Karma Yaklaşım Canan ŞENOL, Tülay YILDIRIM Mühendslk Fakültes, Elektronk Mühendslğ Bölümü Kadr Has Ünverstes canan@khas.edu.tr Elektrk-Elektronk Fakültes, Elektronk ve

Detaylı

MİNİMAL SİSTEMLERDE DURUM GERİBESLEMESİ İLE KUTUP ATAMA PROBLEMİNİN NÜMERİK ANALİZİ

MİNİMAL SİSTEMLERDE DURUM GERİBESLEMESİ İLE KUTUP ATAMA PROBLEMİNİN NÜMERİK ANALİZİ MİNİMAL SİSTEMLERDE DURUM GERİBESLEMESİ İLE KUTUP ATAMA PROBLEMİNİN NÜMERİK ANALİZİ Erkam Murat BOZKURT Mehmet Turan SÖYLEMEZ Kontrol ve Otomasyon Mühendslğ Bölümü, Elektrk-Elektronk Fakültes, İstanbul

Detaylı

Epilepside EEG Tabanlı Entropi Değişimleri

Epilepside EEG Tabanlı Entropi Değişimleri TURKMIA 9 Proceedngs 7 VI. Ulusal Tıp Blşm Kongres Bldrler ENMI Vol V No 1, 9 Eplepsde EEG Tabanlı Entrop Değşmler b c Serap 1 AYDINa,1, H.Melh SARAOĞLU, Sadık KARA a Elektrk-Elektronk Müh Böl, Ondokuz

Detaylı

2.4GHz ISM Bandı Alıcı Verici Sistemleri için ANFIS Kullanılarak 280MHz Band Geçiren Aktif Filtre Tasarımı ve Analizi

2.4GHz ISM Bandı Alıcı Verici Sistemleri için ANFIS Kullanılarak 280MHz Band Geçiren Aktif Filtre Tasarımı ve Analizi Fırat Ünverstes-Elazığ 2.4GHz ISM Bandı Alıcı Verc Sstemler çn ANFIS Kullanılarak 280MHz Band Geçren Aktf Fltre Tasarımı ve Analz Mehmet Al BELEN, Adnan KAYA 2.2 Elektronk-Haberleşme Mühendslğ Bölümü Süleyman

Detaylı

QKUIAN. SAĞLIK BAKANLIĞI_ KAMU HASTANELERİ KURUMU Trabzon Ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi

QKUIAN. SAĞLIK BAKANLIĞI_ KAMU HASTANELERİ KURUMU Trabzon Ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi V tsttşfaktör T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAMU HASTANELERİ KURUMU Trabzon Il Kamu Hastaneler Brlğ Genel Sekreterlğ Kanun Eğtm ve Araştırma Hastanes Sayı ı 23618724/?ı C.. Y** 08/10/2015 Konu : Yaklaşık Malyet

Detaylı

TRANSPORT PROBLEMI için GELIsTIRILMIs VAM YÖNTEMI

TRANSPORT PROBLEMI için GELIsTIRILMIs VAM YÖNTEMI Yönetm, Yl 9, Say 28, Ekm - 1997,5.20-25 TRANSPORT PROBLEMI ÇIN GELIsTIRILMIs VAM YÖNTEMI Dr. Erhan ÖZDEMIR I.Ü. Teknk Blmler M.Y.O. L.GIRIs V AM transport problemlerne en düsük malyetl baslangç çözüm

Detaylı

ÇELİK UZAYSAL ÇERÇEVE YAPILARIN OPTİMUM TASARIMI

ÇELİK UZAYSAL ÇERÇEVE YAPILARIN OPTİMUM TASARIMI ÇELİK UZAYSAL ÇERÇEVE YAPILARIN OPTİMUM TASARIMI M. Sedat HAYALİOĞLU *, S. Özgür DEĞERTEKİN * * Dcle Ünverstes, Müh.-Mm. Fak., İnşaat Müh. Böl., Dyarbakır ÖZET Bu çalışmada çelk uzay çerçevelern, Amerkan

Detaylı

DENEY 4: SERİ VE PARALEL DEVRELER,VOLTAJ VE AKIM BÖLÜCÜ KURALLARI, KIRCHOFF KANUNLARI

DENEY 4: SERİ VE PARALEL DEVRELER,VOLTAJ VE AKIM BÖLÜCÜ KURALLARI, KIRCHOFF KANUNLARI A. DNYİN AMACI : Bast ser ve bast paralel drenç devrelern analz edp kavramak. Voltaj ve akım bölücü kurallarını kavramak. Krchoff kanunlarını deneysel olarak uygulamak. B. KULLANILACAK AAÇ V MALZML : 1.

Detaylı

Okullarda Coğrafi Bilgi Sistem Destekli Öğrenci Kayıt Otomasyon Sistemi Uygulaması: Trabzon Kenti Örneği

Okullarda Coğrafi Bilgi Sistem Destekli Öğrenci Kayıt Otomasyon Sistemi Uygulaması: Trabzon Kenti Örneği Okullarda Coğraf Blg Sstem Destekl Öğrenc Kayıt Otomasyon Sstem Uygulaması: Trabzon Kent Örneğ Volkan YILDIRIM 1, Recep NİŞANCI 2, Selçuk REİS 3 Özet Ülkemzde öğrenc veller le okul darecler, öğrenc kayıt

Detaylı

Türkiye deki Binalara Yönelik Soğutma Yükü Hesabı için Web Tabanlı Yazılım Geliştirilmesi

Türkiye deki Binalara Yönelik Soğutma Yükü Hesabı için Web Tabanlı Yazılım Geliştirilmesi 43 Türkye dek Bnalara Yönelk Soğutma Yükü Hesabı çn Web Tabanlı Yazılım Gelştrlmes Development of a Web-Based Software For Buldng Coolng Load Calculatons n Turkey Yrd. Doç. Dr. M. Azm AKTACİR / Yrd. Doç.

Detaylı

Türk Dilinin Biçimbilim Yapısından Yararlanarak Türkçe Metinlerin Farklı İmgelere Ayrılarak Kodlanması ve Sıkıştırılması

Türk Dilinin Biçimbilim Yapısından Yararlanarak Türkçe Metinlerin Farklı İmgelere Ayrılarak Kodlanması ve Sıkıştırılması Türk Dlnn Bçmblm Yapısından Yararlanarak Türkçe Metnlern Farklı İmgelere Ayrılarak Kodlanması ve Sıkıştırılması Banu DİRİ, M.Yahya KARSLIGİL Yıldız Teknk Ünverstes Elektrk Elektronk Fakültes - Blgsayar

Detaylı

TEKNOLOJİ BAĞIMLI YAŞAMIN MATEMATİKSEL DESENLERİ-I

TEKNOLOJİ BAĞIMLI YAŞAMIN MATEMATİKSEL DESENLERİ-I TEKNOLOJİ BAĞIMLI YAŞAMIN MATEMATİKSEL DESENLERİ-I Fevz ÜNLÜ *, Esra DALAN YILDIRIM **,Şule AYAR *** ÖZET: Evren her an nano-önces, nano, mkro, normal, makro ve makro-ötes gözler le gözlemlermze açıktır.

Detaylı

Calculating the Index of Refraction of Air

Calculating the Index of Refraction of Air Ankara Unversty Faculty o Engneerng Optcs Lab IV Sprng 2009 Calculatng the Index o Reracton o Ar Lab Group: 1 Teoman Soygül Snan Tarakçı Seval Cbcel Muhammed Karakaya March 3, 2009 Havanın Kırılma Đndsnn

Detaylı

Bağımsız Model Blok Dengeleme için Model Oluşturma ve Ön Sayısal Bilgi İşlemleri

Bağımsız Model Blok Dengeleme için Model Oluşturma ve Ön Sayısal Bilgi İşlemleri Bağımsız Model Blok Dengeleme çn Model Oluşturma ve Ön Sayısal Blg İşlemler Emnnur AYHAN* 1. Grş Fotogrametrk nreng çeştl ölçütlere göre sınıflandırılablr. Bu ölçütler dengelemede kullanılan brm, ver toplamada

Detaylı

Karaciğer mikrodizi kanser verisinin sınıflandırılması için genetik algoritma kullanarak ANFIS in eğitilmesi

Karaciğer mikrodizi kanser verisinin sınıflandırılması için genetik algoritma kullanarak ANFIS in eğitilmesi Karacğer mkrodz kanser versnn sınıflandırılması çn genetk algortma kullanarak ANFIS n eğtlmes Bülent Haznedar 1*, Mustafa Turan Arslan 2, Adem Kalınlı 3 ÖZ 21.06.2016 Gelş/Receved, 30.11.2016 Kabul/Accepted

Detaylı

PÜRÜZLÜ AÇIK KANAL AKIMLARINDA DEBİ HESABI İÇİN ENTROPY YÖNTEMİNİN KULLANILMASI

PÜRÜZLÜ AÇIK KANAL AKIMLARINDA DEBİ HESABI İÇİN ENTROPY YÖNTEMİNİN KULLANILMASI PÜRÜZLÜ AÇIK KANAL AKIMLARINDA DEBİ HESABI İÇİN ENTROPY YÖNTEMİNİN KULLANILMASI Mehmet ARDIÇLIOĞLU *, Galp Seçkn ** ve Özgür Öztürk * * Ercyes Ünverstes, Mühendslk Fakültes, İnşaat Mühendslğ Bölümü Kayser

Detaylı

SABİT-KUTUP YAKLAŞIMI KULLANILARAK TELEKONFERANSTA ODA AKUSTİK EKO YOK ETME

SABİT-KUTUP YAKLAŞIMI KULLANILARAK TELEKONFERANSTA ODA AKUSTİK EKO YOK ETME SABİ-KUUP YAKLAŞIMI KULLAILARAK ELEKOFERASA ODA AKUSİK EKO YOK EME uğba Özge ÖZDİÇ Rıfat HACIOĞLU Eletr-Eletron Mühendslğ Bölümü Mühendsl Faültes Zongulda Karaelmas Ünverstes, 671, Zongulda ozdnc_ozge@hotmal.com

Detaylı

K-Ortalamalar Yöntemi ile Yıllık Yağışların Sınıflandırılması ve Homojen Bölgelerin Belirlenmesi *

K-Ortalamalar Yöntemi ile Yıllık Yağışların Sınıflandırılması ve Homojen Bölgelerin Belirlenmesi * İMO Teknk Derg, 2012 6037-6050, Yazı 383 K-Ortalamalar Yöntem le Yıllık Yağışların Sınıflandırılması ve Homojen Bölgelern Belrlenmes * Mahmut FIAT* Fath DİKBAŞ** Abdullah Cem KOÇ*** Mahmud GÜGÖ**** ÖZ

Detaylı

TÜKETİCİ TATMİNİ VERİLERİNİN ANALİZİ: YAPAY SİNİR AĞLARI ve REGRESYON ANALİZİ KARŞILAŞTIRMASI

TÜKETİCİ TATMİNİ VERİLERİNİN ANALİZİ: YAPAY SİNİR AĞLARI ve REGRESYON ANALİZİ KARŞILAŞTIRMASI 1 TÜKETİCİ TATMİNİ VERİLERİNİN ANALİZİ: YAPAY SİNİR AĞLARI ve REGRESYON ANALİZİ KARŞILAŞTIRMASI Metehan TOLON Nuray GÜNERİ TOSUNOĞLU Özet Tüketc tatmn araştırmaları özelde pazarlama yönetclernn, genelde

Detaylı

Yard. Doç. Dr. Oben Dağ 1. İstanbul Arel Üniversitesi obendag@arel.edu.tr. Özet. 1. Giriş. 2. Problemin Tanımı

Yard. Doç. Dr. Oben Dağ 1. İstanbul Arel Üniversitesi obendag@arel.edu.tr. Özet. 1. Giriş. 2. Problemin Tanımı Elektrk Güç Sstemlernde Mkro Şebeke Uygulamaları ve Harmonk Kaynak Yer Tespt Mcrogrd Applcatons n Electrcal Power Systems and Harmonc Source Locaton Yard. Doç. Dr. Oben Dağ 1 1 Elektrk-Elektronk Mühendslğ

Detaylı

ADJUSTED DURBIN RANK TEST FOR SENSITIVITY ANALYSIS IN BALANCED INCOMPLETE BLOCK DESIGN

ADJUSTED DURBIN RANK TEST FOR SENSITIVITY ANALYSIS IN BALANCED INCOMPLETE BLOCK DESIGN SAÜ Fen Edebyat Dergs (2010-I) F.GÖKPINAR v.d. DENGELİ TAMAMLANMAMIŞ BLOK TASARIMINDA, DUYUSAL ANALİZ İÇİN DÜZELTİLMİŞ DURBİN SIRA SAYILARI TESTİ Fkr GÖKPINAR*, Hülya BAYRAK, Dlşad YILDIZ ve Esra YİĞİT

Detaylı