Esnek Bir Yapı Üzerinde Yol Pürüzlülüğüne Bağlı Olarak Araç Lastik Sertliğinin Yolcu Konforu Üzerine Etkisinin Dinamik Analizi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Esnek Bir Yapı Üzerinde Yol Pürüzlülüğüne Bağlı Olarak Araç Lastik Sertliğinin Yolcu Konforu Üzerine Etkisinin Dinamik Analizi"

Transkript

1 UluslararasıKatılımlı 7. MainaTeorisiSempozyumu, İzmir, 4-7 Haziran 5 Esne Bir Yapı Üzerinde Yol Pürüzlülüğüne Bağlı Olara Araç asti Sertliğinin Yolcu Konforu Üzerine Etisinin Dinami Analizi İ. Esen * M. A. Koç Karabü Üniversitesi Saarya Üniversitesi Karabü Saarya Özet Bu çalışmada altı serbestli dereceli yarım araç modeli olara çalışılan araçta, öprü ibi esne bir yolun pürüzlülüğü ve aracın lasti sertliğinin yolcu onforu üzerine etisi araştırılmıştır. Yol pürüzlülüğü,yol asfalt alitesi ISO-868 yol standardı indesleri ullanılara, modelde temsil edilmiştir.farlı yol sınıflarında araç teerle, süspansiyon sistemi, araç övdesi ve yolcu oltuğunun ivmelenmeleri ve yer değiştirmeleri analiz edilmiştir.ayrıca farlı araç hızlarında yol pürüzlülüğününonfor üzerindei etisi de çalışmada sunulmuştur. Aracın dinami modeli ön, ara araç teerleleri, süspansiyon sistemi, araç övdesi ile şoför ve yolcu oltularından oluşmatadır. Araç ve üzerinde bulunduğu esne sisteminbütünleşi hareet denlemi esne sistem olan öprü ile aracın hareet denlemlerinin bütünleştirilmesiile elde edilmiştir. Anahtar elimeler: Yarım Araç Modeli, Yol Pürüzlülüğü, ISO-868, Yolcu Konforu, asti sertliği Abstract In this study, in a six DOF half car model vehicle, the effect of a flexible bride with a rouh road on passener comfort has been investiateddependin on the tire stiffness.in the model, the road rouhnesswas represented usin the parameters of asphalt surface quality standard, ISO-868. For different classes of roadsthe acceleration and displacements of the tires, suspension system, vehicle body and the passener seat were analysed. In addition, for different vehicle velocitiesthe effect of road rouhness on the comfort are presented in the study. Dynamic model of the vehicle is composed of front and rear wheels, suspension system, driver and passener seatsand the vehicle body. Coupled equations of motion of the flexible system and the vehicle were obtained by combinin the equations of motion of the vehicle and flexible bride system. Keywords: Half Vehicle Model, Road Rouhness, ISO-868, Passener Comfort, Tire Stiffness I.Giriş Hareetli yüler ile yapıların dinami etileşimimühendislite önemli bir onu olara literatürde yerini almıştır. * Değişi hareetli yü problemlerinin analiti çözümlerinin verildiği itap [,] bu alanda önemli bir çalışmadır. Basit mesnetli bir iriş üzerinde sabit hızla ilerleyen ütle için sönümleme uvvetlerinin ihmal edilere yapılan bir taım basitleştirmeler ile elde edilen analiti çözümlerin yer aldığı çalışmalar [3-5] de yer almatadır. Değişen ilerleme hızına sahip hareetli yü yapı dinamiği açısından önemli olup [6-9] farlı türdei irişlerin ivmelenen ütle etisi altındai dinami davranışını araştırmışlardır. Köprü irişi üzerinde sabit veya değişen hız ile ilerleyen hareetli ütlenin atalet etisi öprü dinamiği, demiryolu tasarımı ve diğer yüse hızla yapılan işlemleri için halen ünümüzde önemli bir araştırma onusu olmata olup [,] bu alanda yapılmış önemli çalışmalardır. Hareetli ütleyi tüm sistemin sonlu elemanlar modelinde hareetli bir sonlu eleman olara modelleyip böylece atalet ve sönümleme etilerini ihmal etmeden çözüme iden bazı araştırmacıların yapmış olduları sonlu elemanlar metodu yalaşımlarını verildiği çalışmalar [-4] de bulunabilir.hareetli ütle problemleri savunma sanayinde de olduça uyulama alanı bulmuş, namlu içinde yüse hız ile ilerleyen mermi çeirdeğinin atalet, Coriolis ve centripetal etilerinin tamamı hesaba atılara mermi çeirdeği ve namlu etileşiminden aynalı namlu ucu yer değiştirmelerin belirlendiği sonlu elemanlar çalışmaları [5-7] da yer verilmiştir. Konunun temel uyulama alanlarından bir diğeri olan araç öprü etileşimi problemleri özellile ağır yü amyonları, yüse hızlı trenlerin yayınlaşması ile beraber bu onu üzerine yapılan araştırmalar son otuz yılda olduça artmıştır [8]. Bu araştırımalar enel olara douz ateoriye ayrılmıştır. Bunlar süspansiyon sisteminin etisi, yol yüzey pürüzlülüğü etisi, öprü uzunluğu, öprü üzerinde hareet halindei araç frenlenmesi, araç ağırlığı, araç hızı, öprü sönümlemesi, öprü birim uzunluğu ütlesi, araç ivmelenmesi etisidir [9]. Araç öprü etileşimi üzerine il çalışmalar basit mesnetli iriş üzerinde sabit hız ile ilerleyen yoğunlaştırılmış uvvet modelleri olmuştur [].Hareetli yü probleminin önemli uyulama alanından biri olan tren ve ray etileşimi problemini sonlu elemanlar adaptasyonu ile yapılan birço çalışma vardır. Örneğin ou P. [] Euler-Bernoulli irişine öre modellediği öprü üzerinde ii aslı ve 4 serbestli dereceli araç modelinin sonlu elemanlar modelini hazırladı. Tren ray etileşimini sonlu elemanlar yöntemi ile nümeri çözümlerin elde edildiği diğer çalışmalar referans [-

2 UluslararasıKatılımlı 7. MainaTeorisiSempozyumu, İzmir, 4-7 Haziran 5 3] de verilmiştir.araç hızlarının idere artması sürüş onforu avramının önem azanmasına neden olmuştur. Esne yapılar üzerindei araç dinamiği ile ilili özellile yolcu onforu açısından [8] değerli bir çalışmadır. Bu alanda araştırılan diğer bir onu yol yüzeyi pürüzlülüğünün etisi üzerine olmuştur. Örneğin [4] öprü yolu pürüzlülüğünü zahmetli ve masraflı ölçüm yöntemleri ullanmadan farlı sınıf yol asfalt aliteleri için eliştirdiği nümeri yöntemleri ullanara yol pürüzlülüğünün araç dinami cevabına etisini incelemiştir. Bir off-road aracının farlı hız ve yol profilleri için süspansiyon sistemine ait yay ve sönüm elemanının ayarladığı çalışma [5] de verilmiştir. Köprü irişinin ço mesnetli Euler-Bernoulli irişi olara modellenip, aracın frenleme etisinin araştırıldığı çalışmada yol profiline ait PSD fonsiyonu elde edilmesi detaylı bir şeilde anlatılmıştır [6]. Genel çerçevesi itibariyle hareetli ütle problemleri armaşıtırlar. Bunun nedeni sistem eşitlileri yapısal sistemin sınır şartları, hareetli yüün ütlesi, hareet hızı ibi pe ço parametreden etilenere lineer değildir. Özellile ütlenin yer değiştirmesinden dolayı sistemin arateristi titreşim freansları değişmetedir. Diğer ütle problemlerine öre ço serbestli dereceli araç modellerinin çözümü biraz daha armaşı olup, bu çalışmada altı serbestli dereceli bir yarım araç modelinin esne bir öprü ile etileşimi modellenmiştir. Bunun yanında araç-yolcu etileşiminden yolcu onforu parametresi yol yüzeyinin sahip olduğu yüzey pürüzlülü değerlerinden yararlanılara farlı sınıf asfalt aliteleri için araç üzerinde oluşan ivmelenmeler ve yer değiştirmeler esne yapının titreşimide öz önünde bulundurulara eniş çerçevede sunulmuştur. II. Teori A. Araç öprü bütünleşi denlemlerinin elde edilmesi Araç öprü etileşiminden meydana elen salınımların yolcu onforu üzerine olan etisini inceleme için Şeil de verilen 6 serbestli dereceli şemati yarım araç modeli ve üzerinde bulunduğu öprü sistemi incelenmiştir. Araç modeli, araç övdesi, sönümlemeli teerleler, süspansiyon sistemi ve esne ve sönümlemeli yolcu oltularından oluşmatadır. Şeil de verilen modelde t, t,,, y, y sırasıyla ön teerleğin, ara teerleğin, ön süspansiyon yayının, ara süspansiyon yayının, şoför oltuğu yayı ve yolcu oltuğu yayı direnenlilerini temsil eder. Semboller c t, c t, c, c, c y, c y ise yine sırasıyla ön teer, ara teer, ön süspansiyon, ara süspansiyon, şoför oltuğu ve yolcu oltuğu sönüm atsayılarıdır. Yine m t, m t, m a, m y, m y sırasıyla ön teerleğin, ara teerleğin, araç övdesinin şoförün ve yolcunun ütleleridir. Ayrıca burada süspansiyon sisteminin ütleleri araç övdesine ilave edilmiştir. Parametreler y t, y t, y, y y, y y sırasıyla ön teerleğin, ara teerleğin, araç övdesinin, şoför oltuğunun ve yolcu oltuğunun y esenindei yer değiştirmeleridir. Köprünün diey yer değiştirmesi y(x, t), irişin uzunluğu boyunca üzerindei herhani bir x notasının t zamanında irişin sol deste ucundan referans alınan notaya öre irişin çömesidir. Bunun yanında r(x) fonsiyonu öprü zemini üzerinde pürüzlülüğü ifade etmete olup sonrai bölümlerde detaylı bir şeilde açılanacatır.

3 UluslararasıKatılımlı 7. MainaTeorisiSempozyumu, İzmir, 4-7 Haziran 5 d d y y y y m y m y y cy y c y y m, J a c c v y m t y t m t y t t c t t c t y y r(x) z x (t) b b u(t) (t) Şeil.. Altı serbestli dereceli araç-öprü etileşim modeli. Bütün bu abuller ile Şeil de ifade edilen araçöprü-yolcu etileşimi sistemi için ineti enerji ifadesi aşağıdai ibi yazılır: E y x t dx m y t J t () + m y ( t) m y ( t) m y ( t) m y ( t), (, ) ( ) ( ) a a y y y y t t t t Burada, (/m)ifadesi öprü irişinin birim uzunluğunun ütlesini temsil etmetedir. Aynı sistem için potansiyel enerji ifadesi ise şu şeilde ifade edilir: E EI y x t dx p [ (, ) ] y[ ya( t) d ( t) yy( t)] y ya t d t yy t [ ya( t) b ( t) yt( t)] ya t b t yt t t t t t + [ () () ()] + [ () () ()] [ y ( t) y( ( t), t)] H( x, ( t)) + [ y ( t) y( ( t), t)] H( x, ( t)), Yine denlem () ile verilen ifade içinde EI öprü irişinin rijitliği, H(x) Heaviside şeil fonsiyonlarını temsil eder. Ön ve ara teerlelerin öprü irişi üzerindei temas notaları aşağıdai ibi ifade edilir. () () t u() t b, () t u() t b, (3) Şeil de verilen sistem için hareet denlemi virtüel işler prensibi, Hamilton prensibi, D Alembert prensibi ibi yalaşımlar ullanılabilir. Bu çalışmada ise araç öprü bütünleşi sistemine ait ineti ve potansiyel enerji eşitlilerini ullanılara elde edilen anrane denlemleri ile birlite mod açılım yöntemi ullanılmıştır. Kiriş üzerindei herhani x notasının t zamanında çöme y(x,t) için Galerin ifadesi; n i i yxt (, ) ( xq ) ( t), (4) i x i ( x) sin, i,,..., n. i Burada q i iriş elemanındai çömeyi temsil eden enelleştirilmiş oordinat olup, i ise öprü irişinin sınır oşulları ile birlite elde edilen salınım şelidir. Bu salınım şeilleri arasındai ortoanalli şartları ise denlem (6) da olduğu ibi ifade edilir. ( x) ( x) dx N, i j i ij EI( x) ( x) dx S, i j i ij (6) (5) 3

4 UluslararasıKatılımlı 7. MainaTeorisiSempozyumu, İzmir, 4-7 Haziran 5 Denlem (6) ile verilen ifade içinde ij terimi (i,j=,,,n) olma üzere roneer deltayı temsil eder. Aracın öprü ile temas halindei as yüü zamana bağlı olara Heaviside fonsiyonları ile beraber aşağıdai ibi ifade edilir: f ( xt, ) ( f H( x ( t))) ( f H( x ( t))), (7) Burada f ve f araç parametrelerinden elde edilir ve [7] de verilmiştir. Araç öprü bütünleşi sistemi için Raylei in sönümleme fonsiyonu aynı çalışmada yer almatadır.sisteme ait anrane ifadesi potansiyel enerji ile ineti enerjinin farına eşittir. Bu durumda altı adet bağımsız oordinata öre anrane ifadesi yeniden düzenlenirse; d E E E p R,,,...,6, d tp( t) p( t) pi( t) p( t) (8) d E E E p R, i,,...,6, d tqi( t) qi( t) qi( t) qi( t) Durum değişenleri vetör formunda aşağıdai ibi yazılır: T a y y t t pt () y() t () t y y y y, (9) Q ( x) f ( x, t) dx, i,,..., n. () i i Denlem (6) ile verilen ortoanalli şartı ile iriş çömesi için ifade edilen Galerin yalaşımı (denlem (3)) ullanılara Şeil de verilen 6 serbestli dereceli araç-öprü yolcu etileşimi modelinin hareet denlemi elde edilir. Bu durumda şoför oltuğu için hareet denlemleri sırasıyla aşağıdai ibi yazılır: m yyycy[ y y( t) y a( t) d ( t)] + [ y ( t) y ( t) d( t)], y y a () Denlem () de verilen ifadeler ile birlite diğer oordinatlara ait hareet denlemleri aşağıda belirtildiği ibi durum uzay formunda yazılırsa; x () t A() t x() t f(), t () Denlem () ile verilen ifade için ereli matrisler ve bu matrislere ait parametreler[7] de bulunabilir. B. Yol pürüzlülü modeli Yol pürüzlülü profili ISO-868 (International Oranization for Standardization ) [5] standartlarına 4 öre Power Spectral Density (PSD) fonsiyonunun yer değiştirme cinsinden, farlı yol sınıfları için oluşturulan ve Tablo de verilen [8] yol indesleri diate alınara MATAB ortamında simule edilmiştir. ISO her ayrı sınıf yol için, o yol profine ait PSD değerini ullanara seiz ayrı asfalt yol alitesi sınıfı(a,b,c,d,e,f,g,h) önermiştir.burada A sınıfı en iyi yolu H ise yol pürüzlülüğü açısından en ötü yolu temsil etmetedir. Bu çalışmada sadece il üç sınıf değerlendirilmiştir. A B C D E F G H Alt limit n o =. devir/m G d (n ) ( -6 m 3 ) Üst limit TABO. ISO-868 standartlarına öre G d (n ) değerleri [8] ISO-868 standartlarına öre yol yüzeyi pürüzlülüğü, PSD fonsiyonunun hızı ve yer değiştirmesi arasındai ilişiyi tanımlayan bir formül ile araç hızı ile ilişilendirilmiştir. Yüzey pürüzlülüğünün PSD yer değiştirme fonsiyonu en enel hali denlem (3) ile ifade edilir. æ a n ö - G (n) = G (n ) (n =.) d d ç (3) çèn ø Burada n referans alınan boyutsal freans değeri olup, bu değer, (devir/metre) alınır. a değeri ise PSD fonsiyonunun üssüdür ve bu değer sabit hız ile hareet eden bir araç için olara alınır. nboyutsal freanstır, birimi (devir/s). G d (n ) ISO 868 yol sınıfı standartlarına öre Tablo ile verilen değerlere öre belirlenir. Yol yüzeyi pürüzlülü fonsiyonu r(x),zaman bölesinde denlem (3) ifadesine ters fourier dönüşümü uyulanara denlem (4) olara elde edilir. N r(x) = å 4 Gd(n i) D ncos(pn ix + qi) (4) i= Denlem (4) içinde q i ile p arasında düzün dağılıma sahip rastele belirlenmiş faz açılarıdır. Yine aynı denlem içinde D n freans artırımı olara adlandırılır ve D n= ( nmax -nmin )/ N ile hesaplanır. Burada N,n max ile n min arasında toplam freans adım sayısıdır. n i freans ifadesi ni = nmin +Dn( i-) interpolasyon ifadesi ile hesaplanır.tablo (E

5 UluslararasıKatılımlı 7. MainaTeorisiSempozyumu, İzmir, 4-7 Haziran 5 Açılamalar A.) de pürüzlülü fonsiyonuna ait MATAB proramında elde edilmesindeullanılan aloritma verilmiştir. Burada V,t,t son, D t,ifadeleri sırasıyla araç sabit hızı, başlanıç zamanı, analiz için bitiş zamanı ve interasyon adımıdır. III. Nümeri Analiz Nümeri uyulama için Şeil de verilen Euler- Bernoulli irişi olara modellenebilen basit mesnetli iriş üzerinde irişin sol tarafından sağ tarafına doğru sabit hızla ilerleyen altı serbestli dereceli araç modeli ele alınmıştır. Köprü ve araç parametreleri rastele seçilmiş olup sayısal değerleri E Açılamalar B de Tablo 3,4 içinde sunulmuştur. Nümeri analize başlamadan önce öprü orta notası çömesi için hesaba atılaca mod sayısı belirlendi. Hareet halindei aracın etisi altındai öprünün dinami cevabı düşü seviyedei temel titreşim modları etisi altında bulunduğu için, bu çalışmada öprü irişinin il dört modu hesaba atıldı. Ayrıca çalışmada esas iliyi araç dinamiği oluşturduğundan analiz olaylığı açısından böyle bir yola başvurulmuştur. Faat farlı araştırmacılar yuarıda bahsedilen teoriden yararlanılara öprü dinamiği açısından daha erçeçi sonuçlar elde etme isterse bu durumda daha yüse mod sayısı alara öprü dinamiği onusunda daha erçeçi sonuçlar elde edebilir.her ne adar araç-öprü etileşimi birbirinden etilenen bütünleşi ( coupled ) etileşim özelliği österse de bu çalışmada öprü dinami cevabına ver verilmeyere çalışma maine mühendisliği disiplininin temel araştırma onusu olan araç dinamiği ve yolcu onforu üzerine yoğunlaştırılmıştır. A. Araç hızı V=5 m/s ve üç farlı yol sınıfı arşılaştırması Şeil de sabit 5 m/s hız ile öprü üzerinden eçen araç için üç farlı yol asfalt alitesinde araç ön teerleği ivmelenmesine yer verilmiştir. Burada n =., A: G d (n )=3 x -6 m 3, B: G d (n )=8 x -6 m 3, C: G d (n )=5 x -6 m 3,n max =5, n min =4, N=4, alara yol yüzeyine ait pürüzlülü fonsiyonu üç ayrı yol sınıfı için hesaplanmıştır. Ön teerleğin ivmelenmesine ait RMS değerleri A sınıfı için RMS y (t) =.79m/s, B sınıfı A için RMS y (t) =.m/s, C sınıfı için ise B RMS y (t) =.75 m/s olara belirlenmiştir. ISO- C 63 standartlarına öre eğer yolcu üzerine elen ivmelerin ağırlılı RMS değerleri.35 m/s üzerindebir değerolursa bu durum yolcu açısından olduça rahatsız edici etilere yol açmatadır [8]. Araç teerlelerinde meydana elen bu üç sınıfa ait ivmelenme değerleri yolcu oltuğunda sönümlemelerden dolayı daha az olacağı düşünülürse yolcular için bu hız değerinde herhani bir rahatsız edici etinin oluşmayacağı açıtır. Ön teerle ivme değeri (m/s ) Şeil.. Araç hızı 5 m/s için üç farlı yol sınıflarında araç ön teerle ivmelenmeleri Şeil 3 de ise araç övde ivmelenme değerleri österilmiştir. Araç övdesine ait ivmelenmeler A sınıfı için RMS y (t) =.78m/s, Bsınıfı için RMS y (t) A =.79m/s, C sınıfı için ise RMS y (t) =.8 C m/s olara belirlenmiştir. Bu değerler ön teerle ivmelenmelerinden olduça düşü olduğu örülmetedir. Çünü teerleler ile araç övdesi arasında onumlandırılan araç ön ve ara süspansiyon sistemine ait amortisör elemanları (c, c ) bir mitar enerjiyi absorbe etmiştir. Araç övde ivmelenmesi (m/s ).5 A Sınıfı yol B Sınıfı yol C Sınıfı yol A sınıfı yol B sınıfı yol C sınıfı yol Araç hızı 5 m/s Araç hızı 5 m/s Şeil. 3. Araç hızı 5 m/s için araç övde ivmelenme değerleri B. A sınıfı yol ve üç farlı araç hızı Şeil 4 de daha öncei analizde belirlenen yol pürüzlülüğü parametreleri ullanılara üç farlı araç hızı ile ( 5 m/s, 9 m/s, 33 m/s) A sınıfı yol asfalt alitesi ön teerle ve araç övdesi ivmelenmesi cinsinden incelenmiştir. B 5

6 UluslararasıKatılımlı 7. MainaTeorisiSempozyumu, İzmir, 4-7 Haziran 5 Şeil. 4. A sınıfı asfalt alitesi için üç farlı hızda ön teerle ivmelenmeleri Burada ön teerle ivmelenmesi için araç hızı 5 m/s RMS y (t) A =.79m/s, araç hızı 9m/s, t 5 RMS y t =.77m/s, araç hızı 33 m/s RMS y 9 t 33 (t) A (t) A =.7 m/s olara belirlenmiştir. Şeil 5 de ise araç övdesi ivmelenmeleri verilmiştir. Yine burada RMS y (t) A =.78m/s, 5 RMS y (t) A =.94m/s, RMS y (t) A =.97m/s.Elde edilen RMS ivmelenme 33 değerlerinden örüldüğü ibi bu değerlerin yolcu onforu açısından ciddi rahatsız edici etisi bulunmamatadır. Araç övde ivmelenmesi (m/s ) Ön teer ivmelenmesi (m/s ) A sınıfı yol ve farlı araç hızları Şeil. 5. A sınıfı asfalt alitesi için araç övdesi ivmelenmeleri C. B sınıfı yol ve üç farlı araç hızı Şeil 6 de aynı analiz B sınıfı yol için yapılara ön teerle ivmelenmelerine ait farlı hızlardai RMSdeğerleri sırasıyla 5 m/s, 9 m/s ve 33 m/s için.6m/s,.8m/s,.75 m/s olara belirlendi. Şeil 7 de araç övdesine ait ivme değerlerinin RMS değerleri ise,79m/s,.94m/s,.97 m/s olara elde edildi. V=5 m/s V=9 m/s A sınıf yol farlı araç hızlarında V=5 m/s V=9 m/s Ön teerle ivmelenmesi (m/s ) B sınıfı yol farlı araç hızları için Şeil. 6. B sınıfı asfalt alitesi için ön teerle ivmelenmeleri Araç övde ivmelenmesi (m/s ) B sınıfı yol farlı araç hızları Şeil. 7. B sınıfı asfalt alitesi için araç övde ivmelenmeleri D. C sınıfı yol ve üç farlı araç hızı V=5 m/s V=9 m/s V=5 m/s V=9 m/s Şeil 8 de aynı analiz C sınıfı yol için yapılara ön teerle ivmelenmelerine ait farlı hızlardai RMS değerleri sırasıyla 5 m/s, 9 m/s ve 33 m/s için.75m/s,.97m/s,.84 m/s olara belirlendi. Şeil 9 da araç övdesine ait ivme değerlerinin RMS değerleri ise.79m/s,.94m/s,.97 m/s olara elde edildi. Ön teerle ivmelenmesi (m/s ) C sınıfı yol farlı araç hızları için -.3 V=5 m/s -.4 V=9 m/s Şeil. 8. C sınıfı asfalt alitesi için ön teerle ivmelenmeleri 6

7 UluslararasıKatılımlı 7. MainaTeorisiSempozyumu, İzmir, 4-7 Haziran 5 Araç övde ivmelenmesi (m/s ) C sınıfı yol farlı araç hızları için Şeil. 9. C sınıfı asfalt alitesi için araç övde ivmelenmeleri E. Araç lasti sertliği etisinin incelenmesi V=5 m/s V=9 m/s Bu ısımda araç ön ve ara teerle direnenli ifadeleri ( t, t ) birbirine eşit alınara, sistem eşitlileri farlı lasti sertlileri ve farlı yol sınıfları için çözülere araç ivmelenmeleri açısından değerlendirilmiştir. Araç hızı 5 m/s, aracın süspansiyon ve övde parametreleri ile öprü parametreleri E Açılamalar B de verildiği ibi alınmıştır.şeil da araç övde ivmelenmesi ile lasti sertliği ilişisi üç farlı yol sınıfında RMS değeri olara veriliren, ve de sırasıyla ön teerle ve şoför oltuğu için bu rafilersunulmuştur. Araç lasti sertliğinin artması övde ivmelenmeleri ile şoför oltuğu ivmelerini azaltıcı yönde eti österiren (Şeil,) araç ön teerle ivmelenmesinin artmasına neden olduğu örülmetedir (Şeil ). Ön süspansiyon sisteminde oluşan bu ivme artışı süspansiyon sistemini oluşturan elemanlar üzerine daha büyü enlite dinami uvvet oluşmasına neden olara bu elemanların yorulma ömrünün ısalmasına neden olmatadır. RMS d ( y (t) ) / dt (m/s ) 9. x Araç hızı 5 m/s Pürüzlülü yo A sınıfı B sınıfı C sınıfı K x 4 t =K t (N/m) Şeil.. Farlı lasti sertlilerinde araç övde ivmelenmesi RMS değerleri 7 RMS d (y t (t) )/dt (m/s ) Pürüzlülü yo A sınıfı B sınıfı C sınıfı Araç hızı 5 m/s K t =K t N/m x 4 Şeil.. Farlı lasti sertlilerinde ön teerle ivmelenmesi RMS RMS d y y (t)/dt (m/s ).6 x Araç hızı 5 m/s Pürüzlülü yo A sınıfı B sınıfı C sınıfı K x 4 t =K t N/m Şeil.. Farlı lasti sertlilerinde şoför oltuğu ivmelenmesi RMS değerleri IV. Sonuçlar Bu çalışmada altı serbestli dereceli yarım araç modeli ile öprü ibi esne bir yapı arasındai etileşim öprü ile teerle temas notalarındai yol pürüzlülüğü de hesaba atılara incelendi. Sonuç olara aynı araç hızı için üç farlı yol sınıfı (A, B, C) diate alındığında A sınıfı yol için ön teerle ve araç övde ivmelenmelerinin en düşü olduğu (Şeil,3), C sınıfı yol için ise en yüse olduğu örülmüştür. Benzer durum araç yer değiştirmeleri içinde eçerli olup ön teerle ve araç övde yer değiştirmeleri çalışmada verilmemiştir. Aynı sınıf yol için farlı araç hızları (5 m/s, 9 m/s, 33 m/s) diate alındığında ise araç hızının arttıça ön teerle ivmelenmelerine ait RMS değerlerinin arttığı faat araç övde ivmelenmelerinin iseazaldığısaptanmıştır (Şeil 4,5). Aynı ilişi B ve C sınıfı yol profilleri için de incelendiğinde benzer olduğu örülmüş faat RMS

8 UluslararasıKatılımlı 7. MainaTeorisiSempozyumu, İzmir, 4-7 Haziran 5 değerlerin A alitesindei yol için olduça fazla olduğu östermiştir (Şeil 6-9). Faat yine de yolcu için rahatsızlı oluşturaca bir değere ulaşmadığı elde edilen verilerden örülmetedir. Son olara farlı lasti sertlilerinin araç teerle, övde ve şoför oltuğu ivmelenmeleri üzerine etisi detaylı bir şeilde irdelenmiştir. Araç lasti sertliğinin artması ön teerle ivmelenmelerini artırmış bunun yanında araç övde ivmelenmeleri ile şoför oltuğu ivmelenmelerini azaltmıştır (Şeil -). Bu durum sistemin lineer olmayan özelliğinden aynalanmatadır. Benzer durum titreşim dalalarının pi değerleri alındığında da örülmüş olup bu rafiler çalışma sayfası sınırlılığı nedeniyle sunulmamıştır. Eğer mühendisli açısından bir araç için en ideal süspansiyon tasarımı erçeleştirilme isteniyorsa bu çalışmada anlatılan bililerden yararlanılara yapay zeâ uyulamalarından biri olan eneti aloritma ibi stoasti arama yöntemleri ullanılara, farlı araç hızları ve yol profillerinde süspansiyon sistemi tasarımı sistemin bütünleşi denlemlerinden elde edilen amaç fonsiyonları ullanılara yapılabilir. Kaynaça [] Fryba. Vibration solids and structures under movin loads. ondon: Thomas Telford House 999. [] Bajer I. C., Dyniewicz B. Numerical Analysis of Vibrations of Structures Under Movin Inertial oad, Spriner,. [3] S. Timesheno,D. Youn and W. Weaver, Vibration problems in Enineerin, 4th edition (John Wiley, New Yor, 974) [4] Esen, İ., Gerdemeli, İ.,, Hareetli Yüler Altındai Köprülü Kren Kirişlerinin Dinami Analizi,İtü derisi/d, Vol.9 pp [5] Dyniewicz, B., & Bajer, C. (). New consistent numerical modellin of a travellin acceleratin concentrated mass. World J Mech, (6), [6] ee, H., P. (996). Transverse vibration of a Timosheno beam acted upon by an acceleratin mass. Appl Acoust, 47 (4), [7] Michaltsos, G. (). Dynamic behaviour of a sinle-span beam subjected to loads movin with variable speeds. J. Sound Vib., 58 (), [8] Wan, Y. M. (9). The transient dynamics of a movin acceleratin/deceleratin mass travellin on a periodic-array nonhomoeneous composite beam. Eur. J. Mech. A. Solids., 8, [9] Dehestani, M., Mofid M., & Vafai, A. (9). Investiation of critical influential speed for movin mass problems on beams. Appl. Math. Modell., 33(), [] Michaltsos, G., Sophianopoulos, D., & Kounadis, A. N. (996). The effect of a movin mass and other parameters on the dynamic response of a simply supported beam. J. Sound Vib., 9(3), [] Esen, İ. (3). A new finite element for transverse vibration of rectanular thin plates under a movin mass. Finite Elem. Anal. Des., 66, [] Esen, İ. (). Dynamic response of a beam due to an acceleratin movin mass usin movin finite element approximation. Math Comput Appl, 6(), 7-8. [3] Kahya, V. (). Dynamic analysis of laminated composite beams under movin loads usin finite element method. Nucl. En. Des., 43, [4] Esen, İ., Koç, M., A., 3, Dynamics of 35 mm Anti-aircraft Cannon Barrel Durin Firin, İnternational Symposium on Computin in Science, İSCSE 34-5 Eim, Aydın. [5] Esen, İ., Koç, M., A., 35 mm Uçasavar Topu Namlusu için Titreşim Absorberi Tasarımı ve Geneti Aloritma ile Optimizasyonu, Otomati Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK3, 6-8 Eylül 3, Malatya, Türiye, pp [6] Esen, İ., Koc, M. A., Optimization a passive vibration absorber for a barrel usin enetic alorithm,expert Systems with Applications, 4(5) [7] Esmailzadeh, E., Jalili, N.,, Vehicle-Passener-Structure Interaction of Uniform Brides Traversed by Movin Vehicles, Journal of Sound and Vibration, Vol. 6, pp [8] M. Fafard, M. Bennur, M. Savard, A eneral multi-axle vehicle model to study the bride-vehicle interaction. Enineerin Computation 4(5) (997) [9] ou, P., 5, A Vehicle-Trac-Bride Interaction Element Considerin Vehicle s Pitchin Effect,Finite Element in Analysis and Desin, Vol. 4 pp [] Yan, Y., B., Chen, M., C., Chan, K., C.,, Frequency Variation in Vehicle-Bride Interaction Systems, International Journal of Structural Stability and Dynamics, Vol. 3 pp [] Azimi, H., Galal, K., Peau, O., A., 3 A Numerical Element for Vehicle-Bride Interaction Analysis of Vehicles Experiencin Sudden Deceleration, Enineerin Structures, Vol. 49 pp [] ou, P.,Au, F., 3, Finite Element Formula efor Internal forces of Bernoulli-Euler Beams Under Movin Vehicles, Journal of Sound and Vibration, Vol. 33 pp [3] Belyaev A. K., Irschi H. and Krommer M. Mechanics and Model- Based Control of Advanced Enineerin Systems, Spriner, 4. [4] Uys, P. E., Els, P. S., Thoresson, M., Suspension settin for optimal ride comfort of off-road vehicles travellin on roads with different rouhness and speeds, 44(7) [5] aw, S. S. and Zhu, X. Q.,5, Bride Dynamic Response due to Road Surface Rouhness and Brain of Vehicle,Journal of Sound and Vibration, Vol. 8 pp [6] Shirahatt A., Prasad P. S. S., Panzade P. and Kularni M. M., 8, Optimal Desin of Passener Car Suspension for ride and road holdin,journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Enineerin,Vol. pp [7] Esen İ. ve Koc M. A. Araç öprü etileşiminin yolcu onforu üzerine etisinin modellenmesi, 4. Otomotiv Tenolojileri Konresi, Bursa, -4 Haziran 8 [8] Aostinacchio A., Ciampa D., Olita S., The Vibrations induced by surface irreularities in road pavements a Matlab approach, Eur. Transp. Res. Rev, (4)6: E Açılamalar A. GİRİŞ : nmax, nmin, Gd ( n ), N, n =., a= ; HESAPA : D n = ( nmax - nmin )/ N; HESAPA : t = t : Dt : tson; HESAPA : x = V * t; For i =,..., N, do ni = nmin + ( i-) * Dn; % Spatial freans değeri i -a Gd( n) = Gd( n) *( ni / n) ; % PSDfonsiyonu % Yol pürüzlülü profili i r= r+ sqrt( 4 * Gd( n) * D n) *cos( * pi* ni * x+ rand() ** pi); end ÇIKIŞ : r Tablo. MATAB ortamında yol pürüzlülüğü için ullanılan aloritma

9 UluslararasıKatılımlı 7. MainaTeorisiSempozyumu, İzmir, 4-7 Haziran 5 E Açılamalar B. Köprü Parametreleri (m) E ( Gpa ) I ( m 4 ) ρ (/m) c (Ns/m) 5.6x Tablo 3. Çalışmada ullanılan öprü parametreleri m a () m t () m t () m y () m y () J (m ) b (m) d (m) (N/m) ( N/m) t (N/m) Araç parametreleri t (N/m) y (N/m) d (m) y (N/m) c ( Ns/m) c ( Ns/m) c t ( Ns/m) c t ( Ns/m) c y ( Ns/m) c y ( Ns/m) b (m) Tablo 4. Çalışmada ullanılan araç parametreleri 9

MATRİS DEPLASMAN YÖNTEMİ

MATRİS DEPLASMAN YÖNTEMİ SAARYA ÜNİVERSİTESİ M İNŞAAT MÜHENİSİĞİ BÖÜMÜ epartment of Civil Engineering İNM YAI STATIĞI II MATRİS EASMAN YÖNTEMİ Y.OÇ.R. MUSTAA UTANİS tanis@saarya.ed.tr Saarya Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü

Detaylı

Üzerinde birden fazla yay-kütle sistemi bulunan eksenel yük etkisi altındaki kirişlerin serbest titreşim analizi

Üzerinde birden fazla yay-kütle sistemi bulunan eksenel yük etkisi altındaki kirişlerin serbest titreşim analizi Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 8, No: 3, 011 (1-11) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 8, No: 3, 011 (1-11) TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

Malzeme Bağıyla Konstrüksiyon

Malzeme Bağıyla Konstrüksiyon Shigley s Mechanical Engineering Design Richard G. Budynas and J. Keith Nisbett Malzeme Bağıyla Konstrüsiyon Hazırlayan Prof. Dr. Mehmet Fırat Maine Mühendisliği Bölümü Saarya Üniversitesi Çözülemeyen

Detaylı

Dönmeye Karşı Kontrol Altına Alınmış Basit Mesnetli Çubukların Stoke Dönüşümü Yardımıyla Burkulma Analizi

Dönmeye Karşı Kontrol Altına Alınmış Basit Mesnetli Çubukların Stoke Dönüşümü Yardımıyla Burkulma Analizi XIX. UUSA MEKANİK KONGRESİ 4-8 Ağustos 15, Karadeni Teni Üniversitesi, Trabon Dönmeye Karşı Kontrol Altına Alınmış Basit Mesnetli Çubuların Stoe Dönüşümü Yardımıyla Burulma Analii M. Öür YAYI 1, A. Erdem

Detaylı

TEK SERBESTLİK DERECELİ TİTREŞİM SİSTEMİNİN LAGUERRE POLİNOMLARI İLE MATRİS ÇÖZÜMÜ

TEK SERBESTLİK DERECELİ TİTREŞİM SİSTEMİNİN LAGUERRE POLİNOMLARI İLE MATRİS ÇÖZÜMÜ EK SERBESLİK DERECELİ İREŞİM SİSEMİNİN LAGUERRE POLİNOMLARI İLE MARİS ÇÖZÜMÜ Mehmet ÇEVİK a, Nurcan BAYKUŞ b a Celal Bayar Üniversitesi Maine Mühendisliği Bölümü, Muradiye 454, Manisa. b Douz Eylül Üniversitesi,

Detaylı

SAÜ Fen Edebiyat Dergisi (2009-II) ÜÇ BOYUTLU LORENTZ UZAYI MANNHEİM EĞRİ ÇİFTİ ÜZERİNE A. ZEYNEP AZAK

SAÜ Fen Edebiyat Dergisi (2009-II) ÜÇ BOYUTLU LORENTZ UZAYI MANNHEİM EĞRİ ÇİFTİ ÜZERİNE A. ZEYNEP AZAK SAÜ Fen Edebiyat Dergisi (009-II) ÜÇ BOYUTLU LORENTZ UZAYI L DE TIMELIKE MANNHEİM EĞRİ ÇİFTİ ÜZERİNE A. ZEYNEP AZAK Saarya Üniversitesi, Fen-Edebiyat Faültesi Matemati Bölümü, 5487, SAKARYA apirdal@saarya.edu.tr

Detaylı

KİNETİK MODELLERDE OPTİMUM PARAMETRE BELİRLEME İÇİN BİR YAZILIM: PARES

KİNETİK MODELLERDE OPTİMUM PARAMETRE BELİRLEME İÇİN BİR YAZILIM: PARES KİNETİK MODELLERDE OPTİMUM PARAMETRE BELİRLEME İÇİN BİR YAZILIM: PARES Mehmet YÜCEER, İlnur ATASOY, Rıdvan BERBER Anara Üniversitesi Mühendisli Faültesi Kimya Mühendisliği Bölümü Tandoğan- 0600 Anara (berber@eng.anara.edu.tr)

Detaylı

EÜFBED - Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt-Sayı: 3-2 Yıl: 2010 199-206

EÜFBED - Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt-Sayı: 3-2 Yıl: 2010 199-206 99 EÜFBED - Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt-Sayı: 3- Yıl: 99-6 İKİNCİ MERTEBEDEN BİR DİFERENSİYEL DENKLEM SINIFI İÇİN BAŞLANGIÇ DEĞER PROBLEMİNİN DİFERENSİYEL DÖNÜŞÜM YÖNTEMİ İLE TAM ÇÖZÜMLERİ THE

Detaylı

T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİİMERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK İSANS TEZİ ÇATAK İÇEREN DEĞİŞKEN KESİTİ KİRİŞERDE TİTREŞİM PROBEMİNİN SONU EEMANAR METODUYA MODEENMESİ Mehmet HASKU MAKİNE MÜHENDİSİĞİ ANABİİM DAI

Detaylı

KONTROL SİSTEMLERİ YIL İÇİ UYGULAMA. Problem No

KONTROL SİSTEMLERİ YIL İÇİ UYGULAMA. Problem No KONTRO SİSTEMERİ YI İÇİ UYGUAMA Problem No AD SOYAD 10 haneli öğrenci NO Şeil 1 Şeil 1 dei sistem için transfer fonsiyonunu bulalım. Sistem ii serbestli derecesine sahiptir.her bir ütle diğerinin sabit

Detaylı

Basitleştirilmiş Kalman Filtresi ile Titreşimli Ortamda Sıvı Seviyesinin Ölçülmesi

Basitleştirilmiş Kalman Filtresi ile Titreşimli Ortamda Sıvı Seviyesinin Ölçülmesi Basitleştirilmiş Kalman Filtresi ile Titreşimli Ortamda Sıvı Seviyesinin Ölçülmesi M. Ozan AKI Yrd.Doç Dr. Erdem UÇAR ABSTRACT: Bu çalışmada, sıvıların seviye ölçümünde dalgalanmalardan aynalı meydana

Detaylı

Ders 2 : MATLAB ile Matris İşlemleri

Ders 2 : MATLAB ile Matris İşlemleri Ders : MATLAB ile Matris İşlemleri Kapsam Vetörlerin ve matrislerin tanıtılması Vetör ve matris operasyonları Lineer denlem taımlarının çözümü Vetörler Vetörler te boyutlu sayı dizileridir. Elemanlarının

Detaylı

MAK341 MAKİNA ELEMANLARI I 2. Yarıyıl içi imtihanı 24/04/2012 Müddet: 90 dakika Ögretim Üyesi: Prof.Dr. Hikmet Kocabas, Doç.Dr.

MAK341 MAKİNA ELEMANLARI I 2. Yarıyıl içi imtihanı 24/04/2012 Müddet: 90 dakika Ögretim Üyesi: Prof.Dr. Hikmet Kocabas, Doç.Dr. MAK3 MAKİNA EEMANARI I. Yarıyıl içi imtihanı /0/0 Müddet: 90 daia Ögretim Üyesi: Prof.Dr. Himet Kocabas, Doç.Dr. Cemal Bayara. (0 puan) Sıı geçmelerde sürtünme orozyonu nasıl ve neden meydana gelir? Geçmeye

Detaylı

HARAKETLİ YÜK PROBLEMİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ

HARAKETLİ YÜK PROBLEMİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ Kıral, Malgaca ve Akdağ, UMTS27, C:1,351-36 HARAKETLİ YÜK PROBLEMİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ Zeki KIRAL*, Levent MALGACA*, Murat AKDAĞ* (*) Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makina

Detaylı

Posta Adresi: Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, 54187 Esentepe Kampüsü/Sakarya

Posta Adresi: Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, 54187 Esentepe Kampüsü/Sakarya DİNAMİK YÜKLER ETKİSİ ALTINDAKİ ÜSTYAPI-ZEMİN ORTAK SİSTEMİNİN EMPEDANS FONKSİYONLARINA DAYALI ÇÖZÜMÜ SUBSTRUCTURING ANALYSIS BASED ON IMPEDANCE FUNCTIONS FOR SOIL-STRUCTURE COUPLING SYSTEM SUBJECTED TO

Detaylı

SERVOVALF VE HİDROLİK SİSTEMDEN OLUŞAN ELEKTROHİDROLİK BİR DÜMEN SİSTEMİNİN KONUM KONTROLÜ

SERVOVALF VE HİDROLİK SİSTEMDEN OLUŞAN ELEKTROHİDROLİK BİR DÜMEN SİSTEMİNİN KONUM KONTROLÜ GEMİ İNŞAATI VE DENİZ TEKNOLOJİSİ TEKNİK KONGRESİ 08 BİLDİRİLER KİTABI SERVOVALF VE HİDROLİK SİSTEMDEN OLUŞAN ELEKTROHİDROLİK BİR DÜMEN SİSTEMİNİN KONUM KONTROLÜ Fevzi ŞENLİTÜRK, Fuat ALARÇİN ÖZET Bu çalışmada

Detaylı

Kollektif Risk Modellemesinde Panjér Yöntemi

Kollektif Risk Modellemesinde Panjér Yöntemi Douz Eylül Üniversitesi İtisadi ve İdari Bilimler Faültesi Dergisi, Cilt:6, Sayı:, Yıl:, ss.39-49. olletif Ris Modellemesinde anér Yöntemi ervin BAYAN İRVEN Güçan YAAR Özet Hayat dışı sigortalarda, olletif

Detaylı

RASGELE SÜREÇLER. Bir X rasgele değişkenin, a ve b arasında tekdüze dağılımlı olabilmesi için olasılık yoğunluk fonksiyonu aşağıdaki gibi olmalıdır.

RASGELE SÜREÇLER. Bir X rasgele değişkenin, a ve b arasında tekdüze dağılımlı olabilmesi için olasılık yoğunluk fonksiyonu aşağıdaki gibi olmalıdır. RASGELE SÜREÇLER Eğer bir büyülüğün her t anında alacağı değeri te bir şeilde belirleyen matematisel bir ifade verilebilirse bu büyülüğün deterministi bir büyülü olduğu söylenebilir. Haberleşmeden habere

Detaylı

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Düzce Üniversitesi Bilim ve Tenoloji Dergisi, 3 (2015) 414-431 Düzce Üniversitesi Bilim ve Tenoloji Dergisi Araştırma Maalesi Moment Taşıyan Çeli Çerçeveli Sistemlerin Titreşim Periyotları ve Deprem Yülerinin

Detaylı

Şekil 1. DEÜ Test Asansörü kuyusu.

Şekil 1. DEÜ Test Asansörü kuyusu. DOKUZ EYLÜL ÜNĐVERSĐTESĐ TEST ASANSÖRÜ KUYUSUNUN DEPREM YÜKLERĐ ETKĐSĐ ALTINDAKĐ DĐNAMĐK DAVRANIŞININ ĐNCELENMESĐ Zeki Kıral ve Binnur Gören Kıral Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine

Detaylı

k olarak veriliyor. Her iki durum icin sistemin lineer olup olmadigini arastirin.

k olarak veriliyor. Her iki durum icin sistemin lineer olup olmadigini arastirin. LINEER SISTEMLER Muhendislite herhangibir sistem seil(ref: xqs402) dei gibi didortgen blo icinde gosterilir. Sisteme disaridan eti eden fatorler giris, sistemin bu girislere arsi gosterdigi tepi ciis olara

Detaylı

Hızlı Ağırlık Belirleme İçin Yük Hücresi İşaretlerinin İşlenmesi

Hızlı Ağırlık Belirleme İçin Yük Hücresi İşaretlerinin İşlenmesi Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part:C, Tasarım Ve Tenoloji GU J Sci Part:C 4(3):97-102 (2016) Hızlı Ağırlı Belirleme İçin Yü Hücresi İşaretlerinin İşlenmesi Zehan KESİLMİŞ 1,, Tarı BARAN 2 1 Osmaniye

Detaylı

GENETİK ALGORİTMALARDA TEK VE ÇOK NOKTALI ÇAPRAZLAMANIN SÖZDE RASSAL POPULASYONLARA ETKİSİ

GENETİK ALGORİTMALARDA TEK VE ÇOK NOKTALI ÇAPRAZLAMANIN SÖZDE RASSAL POPULASYONLARA ETKİSİ GENETİK ALGORİTMALARDA TEK VE ÇOK NOKTALI ÇARAZLAMANIN SÖZDE RASSAL OULASYONLARA ETKİSİ ınar SANAÇ Ali KARCI Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Mühendisli Faültesi Fırat Üniversitesi 239 Elazığ ÖZET Geneti

Detaylı

ON COMPOSITE LAMINATED PLATES WITH PLANE LOADED ELASTIC STRESS ANALAYSIS

ON COMPOSITE LAMINATED PLATES WITH PLANE LOADED ELASTIC STRESS ANALAYSIS Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları; 7 DÜZLEMSEL YÜLÜ TABAALI OMPOZİT PLAALARDA ELASTİ GERİLME ANALİZİ *Hamit ADİN, **Bahattin İŞCAN *Dicle Üniversitesi Şırna Mesle Yüseoulu ŞIRNA **Batman Üniversitesi

Detaylı

Bu deneyin amacı Ayrık Fourier Dönüşümü (DFT) ve Hızlu Fourier Dönüşümünün (FFT) tanıtılmasıdır.

Bu deneyin amacı Ayrık Fourier Dönüşümü (DFT) ve Hızlu Fourier Dönüşümünün (FFT) tanıtılmasıdır. Deney : Ayrı Fourier Dönüşümü (DFT) & Hızlı Fourier Dönüşümü (FFT) Amaç Bu deneyin amacı Ayrı Fourier Dönüşümü (DFT) ve Hızlu Fourier Dönüşümünün (FFT) tanıtılmasıdır. Giriş Bir öncei deneyde ayrı-zamanlı

Detaylı

ile plakalarda biriken yük Q arasındaki ilişkiyi bulmak, bu ilişkiyi kullanarak boşluğun elektrik geçirgenlik sabiti ε

ile plakalarda biriken yük Q arasındaki ilişkiyi bulmak, bu ilişkiyi kullanarak boşluğun elektrik geçirgenlik sabiti ε Farlı Malzemelerin Dieletri Sabiti maç Bu deneyde, ondansatörün plaalarına uygulanan gerilim U ile plaalarda birien yü Q arasındai ilişiyi bulma, bu ilişiyi ullanara luğun eletri geçirgenli sabiti ı belirleme,

Detaylı

MOBİLYA ENDÜSTRİSİNDE AŞAMALAR ARASINDA FİRE BULUNAN ÇOK AŞAMALI TEDARİK ZİNCİRİ AĞININ OPTİMİZASYONU. Ercan ŞENYİĞİT 1, *

MOBİLYA ENDÜSTRİSİNDE AŞAMALAR ARASINDA FİRE BULUNAN ÇOK AŞAMALI TEDARİK ZİNCİRİ AĞININ OPTİMİZASYONU. Ercan ŞENYİĞİT 1, * Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 25 (1-2) 168-182 (2009) http://fbe.erciyes.edu.tr/ ISSN 1012-2354 MOBİLYA ENDÜSTRİSİNDE AŞAMALAR ARASINDA FİRE BULUNAN ÇOK AŞAMALI TEDARİK ZİNCİRİ AĞININ

Detaylı

Fizik 101: Ders 24 Gündem

Fizik 101: Ders 24 Gündem Terar Fizi 101: Ders 4 Günde Başlangıç oşullarını ullanara BHH denlelerinin çözüü. Genel fizisel saraç Burulalı saraç BHHte enerji Atoi titreşiler Proble: Düşey yay Proble: taşıa tuneli BHH terar BHH &

Detaylı

BİR FONKSİYONUN FOURİER SERİSİNE AÇILIMI:

BİR FONKSİYONUN FOURİER SERİSİNE AÇILIMI: FOURIER SERİERİ GİRİŞ Elastisite probleminin çözümünde en büyü zorlu sınır şartlarının sağlatılmasındadır. Bu zorluğu gidermenin yollarından biride sınır yülerini Fourier serilerine açmatır. Fourier serilerinin

Detaylı

VİNÇTE ÇELİK KONSTRÜKSİYON

VİNÇTE ÇELİK KONSTRÜKSİYON 01 Mayıs VİNÇTE ÇELİK KONSTRÜKSİYON KİRİŞTE BURUŞMA 1-03 Güven KUTAY Semboller ve Kaynalar için "1_00_CeliKonstrusiyonaGiris.doc" a baınız. Koordinat esenleri "GENEL GİRİŞ" de belirtildiği gibi DIN 18800

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KMB 405 KİMYA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI - 3

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KMB 405 KİMYA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI - 3 ONOKUZ MAYIS ÜNİVERSİESİ MÜHENİSLİK FAKÜLESİ KİMYA MÜHENİSLİĞİ BÖLÜMÜ KMB 405 KİMYA MÜHENİSLİĞİ LABORAUVARI - 3 ENEY 5: KABUK ÜP ISI EĞİŞİRİCİ ENEYİ (SHALL AN UBE HEA EXCHANGER) EORİ ISI RANSFERİ Isı,

Detaylı

OCAK HAVALANDIRMA ŞEBEKE ANALİZİ İÇİN KOMBİNE BİR YÖNTEM (A COMBINED METHOD FOR THE ANALYSIS OF MINE VENTILATION NETWORKS)

OCAK HAVALANDIRMA ŞEBEKE ANALİZİ İÇİN KOMBİNE BİR YÖNTEM (A COMBINED METHOD FOR THE ANALYSIS OF MINE VENTILATION NETWORKS) ÖZET/ABSTRACT DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 2 Sayı: 2 sh. 49-54 Mayıs 2000 OCAK HAVALANDIRMA ŞEBEKE ANALİZİ İÇİN KOMBİNE BİR YÖNTEM (A COMBINED METHOD FOR THE ANALYSIS OF MINE

Detaylı

Genetik Algoritma ile Mikrofon Dizilerinde Ses Kaynağının Yerinin Bulunması. Sound Source Localization in Microphone Arrays Using Genetic Algorithm

Genetik Algoritma ile Mikrofon Dizilerinde Ses Kaynağının Yerinin Bulunması. Sound Source Localization in Microphone Arrays Using Genetic Algorithm BİLİŞİM TEKOLOJİLERİ DERGİSİ, CİLT: 1, SAYI: 1, OCAK 2008 23 Geneti Algoritma ile Mirofon Dizilerinde Ses Kaynağının Yerinin Bulunması Erem Çontar, Hasan Şair Bilge Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Gazi

Detaylı

ELEKTRİK GÜÇ SİSTEMLERİNDE SALINIM DİNAMİKLERİNİN KAOTİK OLAYLARININ İNCELENMESİ

ELEKTRİK GÜÇ SİSTEMLERİNDE SALINIM DİNAMİKLERİNİN KAOTİK OLAYLARININ İNCELENMESİ ELEKTRİK GÜÇ SİSTEMLERİNDE SALINIM DİNAMİKLERİNİN KAOTİK OLAYLARININ İNCELENMESİ Yılmaz Uyaroğlu M. Ali Yalçın Saarya Üniversitesi, Mühendisli Faültesi, Eletri Eletroni Mühendisliği Bölümü, Esentepe Kampüsü,

Detaylı

Prof.Dr. BEYTULLAH TEMEL

Prof.Dr. BEYTULLAH TEMEL Prof.Dr. BEYTULLAH TEMEL ÖZGEÇMİŞ DOSYASI KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yılı : Doğum Yeri : Sabit Telefon : Faks : E-Posta Adresi : Web Adresi : Posta Adresi : 1964 Maraşlı T: 322 3386084 2041 F: 322 3386702

Detaylı

E. Özkaya, Değişik sınır şartlarına sahip kütle kiriş sistemlerinin nonlineer titreşimleri, Celal

E. Özkaya, Değişik sınır şartlarına sahip kütle kiriş sistemlerinin nonlineer titreşimleri, Celal Prof.Erdoğan ÖZKAYA ÖĞRENİM DURUMU Derece Üniversite Bölüm / Program Yıllar Lisans Dokuz Eylül Üniversitesi Makine Mühendisliği 99 Y. Lisans Celal Bayar Üniversitesi Makine Mühendisliği 99 Doktora Dokuz

Detaylı

28/5/2009 TARİHLİ VE 2108/30 SAYILI KURUL KARARI 11 HAZİRAN 2009 TARİHLİ VE 27255 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMIŞTIR.

28/5/2009 TARİHLİ VE 2108/30 SAYILI KURUL KARARI 11 HAZİRAN 2009 TARİHLİ VE 27255 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMIŞTIR. 28/5/2009 TARİHLİ VE 2108/30 SAYILI KURUL KARARI 11 HAZİRAN 2009 TARİHLİ VE 27255 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMIŞTIR. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: ELEKTRĠK PĠYASASI DENGELEME VE UZLAġTIRMA YÖNETMELĠĞĠ

Detaylı

Belirli sıcaklık ve sürelerde kürlenen hibrid tabakalı kompozit plakalarının titreşim davranışlarının incelenmesi

Belirli sıcaklık ve sürelerde kürlenen hibrid tabakalı kompozit plakalarının titreşim davranışlarının incelenmesi icle Üniversitesi Mühendisli Faültesi mühendisli dergisi Cilt: 6, 1, 61-7 3-9 Haziran 015 elirli sıcalı ve sürelerde ürlenen hibrid tabaalı ompozit plaalarının titreşim davranışlarının incelenmesi Tamer

Detaylı

DOÇ. DR. ÇETİN YILMAZ

DOÇ. DR. ÇETİN YILMAZ DOÇ. DR. ÇETİN YILMAZ KİŞİSEL BİLGİLER İş Adresi : Boğaziçi Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü 34342 Bebek, İstanbul Telefon : +90-212-359-6436 Faks: +90-212-287-2456 E-posta: cetin.yilmaz@boun.edu.tr

Detaylı

Doç. Dr. Mehmet ÇEVİK

Doç. Dr. Mehmet ÇEVİK Doç. Dr. Mehmet ÇEVİK ÖĞRENİM DURUMU Derece Üniversite Bölüm / Program Yıllar Lisans Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği 986-990 Y. Lisans Boğaziçi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği

Detaylı

DİFERANSİYEL QUADRATURE ELEMAN METODU (DQEM) İLE YAPI ELEMANLARININ STATİK ANALİZİ

DİFERANSİYEL QUADRATURE ELEMAN METODU (DQEM) İLE YAPI ELEMANLARININ STATİK ANALİZİ PAMUKKAE ÜİVERSİTESİ MÜHEDİ SİK FAKÜTESİ PAMUKKAE UIVERSITY EGIEERIG COEGE MÜHEDİSİK B İ İ MERİ DERGİSİ JOURA OF EGIEERIG SCIECES YI CİT SAYI SAYFA : 00 : 0 : : -00 DİFERASİYE QUADRATURE EEMA METODU (DQEM)

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 5 Sayı: 1 sh. 89-101 Ocak 2003

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 5 Sayı: 1 sh. 89-101 Ocak 2003 DEÜ MÜENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 5 Sayı: 1 sh. 89-101 Oca 00 PERDE ÇERÇEVELİ YAPILARDA a m PERDE KATKI KATSAYISININ DİFERANSİYEL DENKLEM YÖNTEMİ İLE BULUNMASI VE GELİŞTİRİLEN BİLGİSAYAR

Detaylı

Yavaş Değişen Kritik-Altı Açık Kanal Akımının k-ε Türbülans Kapatma Modelleri ile Sayısal Hesabı

Yavaş Değişen Kritik-Altı Açık Kanal Akımının k-ε Türbülans Kapatma Modelleri ile Sayısal Hesabı Çuurova Üniversitesi Mühendisli Mimarlı Faültesi Dergisi, 9(1), ss. 145-155, Haziran 014 Çuurova University Journal of the Faculty of Engineering and Architecture, 9(1), pp. 145-155, June 014 Yavaş Değişen

Detaylı

Kuvvet kavramı TEMAS KUVVETLERİ KUVVET KAVRAMI. Fiziksel temas sonucu ortaya çıkarlar BÖLÜM 5 HAREKET KANUNLARI

Kuvvet kavramı TEMAS KUVVETLERİ KUVVET KAVRAMI. Fiziksel temas sonucu ortaya çıkarlar BÖLÜM 5 HAREKET KANUNLARI BÖLÜM 5 HAREKET KANUNLARI 1. Kuvvet avramı. Newton un 1. yasası ve eylemsiz sistemler 3. Kütle 4. Newton un. yasası 5. Kütle-çeim uvveti ve ağırlı 6. Newton un 3. yasası 7. Newton yasalarının bazı uygulamaları

Detaylı

Doç. Dr. Mehmet ÇEVİK

Doç. Dr. Mehmet ÇEVİK Doç. Dr. Mehmet ÇEVİK ÖĞRENİM DURUMU Derece Üniversite Bölüm / Program Yıllar Lisans Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği 986-990 Y. Lisans Boğaziçi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği

Detaylı

DÖRTGEN DELİKLİ KOMPOZİT LEVHALARDA ELASTO- PLASTİK GERİLME ANALİZİ

DÖRTGEN DELİKLİ KOMPOZİT LEVHALARDA ELASTO- PLASTİK GERİLME ANALİZİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K Bİ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 000 : 6 : 1 : 13-19

Detaylı

2. TRANSFORMATÖRLER. 2.1 Temel Bilgiler

2. TRANSFORMATÖRLER. 2.1 Temel Bilgiler . TRANSFORMATÖRLER. Temel Bilgiler Transformatörlerde hareet olmadığından dolayı sürtünme ve rüzgar ayıpları mevcut değildir. Dolayısıyla transformatörler, verimi en yüse (%99 - %99.5) olan eletri maineleridir.

Detaylı

= + ise bu durumda sinüzoidal frekansı. genlikli ve. biçimindeki bir taşıyıcı sinyalin fazının modüle edildiği düşünülsün.

= + ise bu durumda sinüzoidal frekansı. genlikli ve. biçimindeki bir taşıyıcı sinyalin fazının modüle edildiği düşünülsün. 4.2. çı Modülasyonu Yüse reanslı bir işaret ile bilgi taşıa, işaretin genliğinin, reansının veya azının bir esaj işareti ile odüle edilesi ile gerçeleştirilebilir. Bu üç arlı odülasyon yöntei sırasıyla,

Detaylı

TAŞIT TİTREŞİMLERİNİN TEORİK ANALİZİ VE BİR BİLGİSAYAR MODELLEMESİ THEORETICAL ANALYSIS OF VEHICLE VIBRATIONS AND A COMPUTER MODELLING

TAŞIT TİTREŞİMLERİNİN TEORİK ANALİZİ VE BİR BİLGİSAYAR MODELLEMESİ THEORETICAL ANALYSIS OF VEHICLE VIBRATIONS AND A COMPUTER MODELLING Esişehir Osangai Üniversitesi MühMiFaDergisi CXIX, S, 6 Eng&ArhFa Esişehir Osangai University, Vol XIX, No:, 6 Maalenin Geliş Tarihi : 956 Maalenin Kabul Tarihi : 486 TAŞIT TİTREŞİMLERİNİN TEORİK ANALİZİ

Detaylı

İstatistikçiler Dergisi

İstatistikçiler Dergisi www.istatisticiler.org İstatistiçiler Dergisi (008) 68-79 İstatistiçiler Dergisi BAĞIMLI RİSKLER İÇİ TOPLAM HASAR MİKTARII DAĞILIMI Mehmet PIRILDAK Hacettepe Üniversitesi Fen Faültesi, Atüerya Bilimleri

Detaylı

Farklı Madde Puanlama Yöntemlerinin ve Farklı Test Puanlama Yöntemlerinin Karşılaştırılması

Farklı Madde Puanlama Yöntemlerinin ve Farklı Test Puanlama Yöntemlerinin Karşılaştırılması Eğitimde ve Psiolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, Yaz 200, (), -8 Farlı Madde Puanlama Yöntemlerinin ve Farlı Test Puanlama Yöntemlerinin Karşılaştırılması Halil YURDUGÜL * Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

BÜTÜNLEŞİK ÜRETİM PLANLAMASININ HEDEF PROGRAMLAMAYLA OPTİMİZASYONU VE DENİZLİ İMALAT SANAYİİNDE UYGULANMASI

BÜTÜNLEŞİK ÜRETİM PLANLAMASININ HEDEF PROGRAMLAMAYLA OPTİMİZASYONU VE DENİZLİ İMALAT SANAYİİNDE UYGULANMASI Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, 2013, Cilt: 6, Sayı: 1, s. 96-115. 96 BÜTÜNLEŞİK ÜRETİM PLANLAMASININ HEDEF PROGRAMLAMAYLA OPTİMİZASYONU VE DENİZLİ İMALAT SANAYİİNDE UYGULANMASI ÖZ Arzu ORGAN* İrfan ERTUĞRUL**

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Cilt: 14 Sayı: 42 sh EKİM 2012

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Cilt: 14 Sayı: 42 sh EKİM 2012 EÜ MÜHENİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENİSLİK BİLİMLERİ ERGİSİ Cilt: 1 Sayı: sh. 33- EKİM 01 KOMPOZİT EĞRİ ÇUBUKLARIN OĞAL FREKANS VE BURKULMA YÜKÜ ANALİZİ (NATURAL FREUENCY AN BUCKLING ANALYSIS OF LAMINATE CURVE

Detaylı

DÜŞÜK SICAKLIKTA ISI KAYNAĞI KULLANAN BİR ABSORBSİYONLU SOĞUTMA SİSTEMİNİN TERMOEKONOMİK OPTİMİZASYONU

DÜŞÜK SICAKLIKTA ISI KAYNAĞI KULLANAN BİR ABSORBSİYONLU SOĞUTMA SİSTEMİNİN TERMOEKONOMİK OPTİMİZASYONU Isı Bilimi ve eniği Dergisi, 33, 2, 111-117, 2013 J. of hermal Siene and ehnology 2013 IBD Printed in urey ISSN 1300-3615 DÜŞÜK SICAKLIKA ISI KAYNAĞI KULLANAN BİR ABSORBSİYONLU SOĞUMA SİSEMİNİN ERMOEKONOMİK

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 5 Sayı: 2 sh. 27-35 Mayıs 2003

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 5 Sayı: 2 sh. 27-35 Mayıs 2003 DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 5 Sayı: sh. 7-35 Mayıs 003 FATURALI CTP LEVHALARDA GERİLME KONSANTRASYONUNUN ARAŞTIRILMASI (AN INVESTIGATION OF STRESS CONCENTRATION IN FILLETED

Detaylı

YORULMA ANALİZLERİNDE ARAÇ DİNAMİĞİ MODELLERİNİN KULLANIMI

YORULMA ANALİZLERİNDE ARAÇ DİNAMİĞİ MODELLERİNİN KULLANIMI OTEKON 2010 5. Otomotiv Teknolojileri Kongresi 07 08 Haziran 2010, BURSA YORULMA ANALİZLERİNDE ARAÇ DİNAMİĞİ MODELLERİNİN KULLANIMI Anıl Yılmaz, Namık Kılıç Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş., SAKARYA

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ 13. OKULLAR ARASI MATEMATİK YARIŞMASI 8. SINIF ELEME SINAVI TEST SORULARI

ÖZEL EGE LİSESİ 13. OKULLAR ARASI MATEMATİK YARIŞMASI 8. SINIF ELEME SINAVI TEST SORULARI 1. x,y,z pozitif tam sayılardır. 1 11 x + = 8 y + z olduğuna göre, x.y.z açtır? 3 B) 4 C) 6 D)1 3 1 4. {,1,1,1,...,1 } 1 ümesinin en büyü elemanının diğer 1 elemanın toplamına oranı, hangi tam sayıya en

Detaylı

Titreşim nedir? x(t)=x(t+nt)

Titreşim nedir? x(t)=x(t+nt) MEKANİK TİTREŞİMLER Titreşi nedir? Bir sistein denge onuu civarında yapış olduğu salını hareetine titreşii denir. Eğer yapılan salını hareeti T saniyede endini terar ediyorsa böyle hareetlere peryodi hareet

Detaylı

ELECO '2012 Elektrik - Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu, 29 Kasım - 01 Aralık 2012, Bursa

ELECO '2012 Elektrik - Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu, 29 Kasım - 01 Aralık 2012, Bursa ELECO '2012 Eletri - Eletroni ve Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu, 29 Kasım - 01 ralı 2012, Bursa Lineer Olmayan Dinami Sistemlerin Yapay Sinir ğları ile Modellenmesinde MLP ve RBF Yapılarının Karşılaştırılması

Detaylı

CİVATALI BAĞLANTILARIN ELEMAN DİRENGENLİĞİN SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ VE YAPAY SİNİR AĞLARI SİSTEMİ İLE BELİRLENMESİ

CİVATALI BAĞLANTILARIN ELEMAN DİRENGENLİĞİN SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ VE YAPAY SİNİR AĞLARI SİSTEMİ İLE BELİRLENMESİ TEKNOLOJİ, Cilt 8, (2005), Sayı, 33-4 TEKNOLOJİ CİVATALI BAĞLANTILARIN ELEMAN DİRENGENLİĞİN SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ VE YAPAY SİNİR AĞLARI SİSTEMİ İLE BELİRLENMESİ ÖZET Murat Tolga ÖZKAN Kürşad DÜNDAR Gazi

Detaylı

AutoLISP KULLANILARAK ÜÇ KOLLU ROBOTUN HAREKET SİMÜLASYONU

AutoLISP KULLANILARAK ÜÇ KOLLU ROBOTUN HAREKET SİMÜLASYONU PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K Bİ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : : 6 : : -7 AutoLISP

Detaylı

Cahit Arf Liseler Arası Matematik Yarışması 2008

Cahit Arf Liseler Arası Matematik Yarışması 2008 Cahit Arf Liseler Arası Matemati Yarışması 2008 İinci Aşama 11 Mayıs 2008 Notlar: Birnci tasla. 1. Tamsayılardan gerçel sayılara tanımlı fonsiyonlar ümesi üzerinde şöyle bir operatörü tanımlayalım: f(x)

Detaylı

DOÇ. DR. ÇETİN YILMAZ

DOÇ. DR. ÇETİN YILMAZ DOÇ. DR. ÇETİN YILMAZ KİŞİSEL BİLGİLER İş Adresi : Boğaziçi Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü 34342 Bebek, İstanbul Telefon : +90-212-359-6436 Faks: +90-212-287-2456 E-posta: cetin.yilmaz@boun.edu.tr

Detaylı

TESİSLERDE MEYDANA GELEN PARALEL REZONANS OLAYININ BİLGİSAYAR DESTEKLİ ANALİZİ

TESİSLERDE MEYDANA GELEN PARALEL REZONANS OLAYININ BİLGİSAYAR DESTEKLİ ANALİZİ TESİSLERDE MEYDANA GELEN PARALEL REZONANS OLAYNN BİLGİSAYAR DESTEKLİ ANALİZİ Cen GEZEGİN Muammer ÖZDEMİR Eletri Eletroni Mühendisliği Bölümü Mühendisli Faültesi Ondouz Mayıs Üniversitesi, 559, Samsun e-posta:

Detaylı

Rentech. Yaylar ve Makaralar Deney Seti. Yaylar ve Makaralar Deney Seti. (Yay Sabiti, Salınım Periyodu, Kuvvet ve Yol Ölçümleri) Öğrenci Deney Föyü

Rentech. Yaylar ve Makaralar Deney Seti. Yaylar ve Makaralar Deney Seti. (Yay Sabiti, Salınım Periyodu, Kuvvet ve Yol Ölçümleri) Öğrenci Deney Föyü (Yay Sabiti, Salınım Periyodu, Kuvvet ve Yol Ölçümleri) Öğrenci Deney Föyü 1 Anara-2015 Paetleme Listesi 1. Yaylar ve Maaralar Deney Düzeneği 1.1. Farlı Yay Sabitine Sahip Yaylar 1.2. Maaralar (Teli, İili

Detaylı

MIXED REGRESYON TAHMİN EDİCİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. The Comparisions of Mixed Regression Estimators *

MIXED REGRESYON TAHMİN EDİCİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. The Comparisions of Mixed Regression Estimators * MIXED EGESYON TAHMİN EDİCİLEİNİN KAŞILAŞTIILMASI The Comparisions o Mixed egression Estimators * Sevgi AKGÜNEŞ KESTİ Ç.Ü.Fen Bilimleri Enstitüsü Matemati Anabilim Dalı Selahattin KAÇIANLA Ç.Ü.Fen Edebiyat

Detaylı

MAK 210 SAYISAL ANALİZ

MAK 210 SAYISAL ANALİZ MAK 210 SAYISAL ANALİZ BÖLÜM 1- GİRİŞ Doç. Dr. Ali Rıza YILDIZ 1 Mühendislikte, herhangi bir fiziksel sistemin matematiksel modellenmesi sonucu elde edilen karmaşık veya analitik çözülemeyen denklemlerin

Detaylı

KODU DERSİN ADI SORUMLUSU YER P.TESİ SALI ÇARŞ PERŞ CUMA. 5000 Yüksek Lisans Tezi Doç. Dr. Tayfun DEDE 122 - - 11-12 - -

KODU DERSİN ADI SORUMLUSU YER P.TESİ SALI ÇARŞ PERŞ CUMA. 5000 Yüksek Lisans Tezi Doç. Dr. Tayfun DEDE 122 - - 11-12 - - KODU DERSİN ADI SORUMLUSU YER P.TESİ SALI ÇARŞ PERŞ CUMA 5000 Yüksek Lisans Tezi Doç. Dr. Tayfun DEDE 122 - - 11-12 - - 5000 Yüksek Lisans Tezi Doç. Dr. Süleyman ADANUR 412 10/13-14 - - - - 5000 Yüksek

Detaylı

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.org ISSN:- Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi 5 () 5- TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR Kısa Makale Mermer Kesme Disklerinin Sonlu Elemanlar Metodu İle Zorlanmış Titreşim Analizi

Detaylı

ÇALIŞMA ŞARTLARINDA MODAL ANALİZ

ÇALIŞMA ŞARTLARINDA MODAL ANALİZ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇALIŞMA ŞARTLARINDA MODAL ANALİZ YÜKSEK LİSANS TEZİ Y. Müh. Ales KUYUMCUOĞLU Anabilim Dalı: Meatroni Mühendisliği Programı: Meatroni Mühendisliği HAZİRAN

Detaylı

Aşınmadan aynalanan hasar, gelişmiş ülelerde gayri safi milli hasılanın % 1-4 ü arasında maliyete sebep olmata ve bu maliyetin % 36 sını abrasiv aşınm

Aşınmadan aynalanan hasar, gelişmiş ülelerde gayri safi milli hasılanın % 1-4 ü arasında maliyete sebep olmata ve bu maliyetin % 36 sını abrasiv aşınm TİMAK-Tasarım İmalat Analiz Kongresi 6-8 Nisan 006 - BALIKESİR RSM TEKNİĞİ UYGULANARAK DERLİN MALZEMESİNİN OPTİMUM AŞINMA DEĞERİNİN TAHMİN EDİLMESİ Aysun SAĞBAŞ 1, F.Bülent YILMAZ ve Fatih ALTINIŞIK 3

Detaylı

Çevrimiçi Harmonik Simülatörü Tasarımı The Design of Online Harmonic Simulator

Çevrimiçi Harmonik Simülatörü Tasarımı The Design of Online Harmonic Simulator 16 Published in 4th International Symposium on Innovative echnologies in Engineering and Science 3-5 November 16 (ISIES16 Alanya/Antalya - urey) Çevrimiçi Harmoni Simülatörü asarımı he Design of Online

Detaylı

2 Serbestlik Dereceli Taşıt Modeli PID Kontrolü

2 Serbestlik Dereceli Taşıt Modeli PID Kontrolü Serbestli Dereceli Taşıt Modeli PID Kontrolü Matematisel Modelin Çıarılması: Hareet denlemlerinin çıarılmasında Lagrange yöntemi ullanılmıştır. Lagrange yöntemi haında detaylı bilgi (Francis,978; Pasin,984;

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Sigma / FREE VIBRATION ANAYSIS OF BEAMS SUBJECTED TO AXIA OAD UNDER VARIOUS BOUNDARY CONDITIONS Mesut ŞİMŞEK * Yıldız Teknik

Detaylı

Açık işletme Dizaynı için Uç Boyutlu Dinamik Programlama Tekniği

Açık işletme Dizaynı için Uç Boyutlu Dinamik Programlama Tekniği MADENCİLİK Haziran June 1991 Cilt Volume XXX Sayı No 2 Açı işletme Dizaynı için Uç Boyutlu Dinami Programlama Teniği A Three Dimensional Dynamic Programming Technique for Open Pit Design Ercüment YALÇE\(*)

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Cilt: 14 Sayı: 42 sh EKİM 2012 TABAKALI EĞRİ ÇUBUKLARIN DİNAMİK KARARLILIK ANALİZİ

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Cilt: 14 Sayı: 42 sh EKİM 2012 TABAKALI EĞRİ ÇUBUKLARIN DİNAMİK KARARLILIK ANALİZİ EÜ MÜHENİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENİSLİK BİLİMLERİ ERGİSİ Cilt: 14 Sayı: 4 sh. 43-55 EKİM 1 TABAKALI EĞRİ ÇUBUKLARIN İNAMİK KARARLILIK ANALİZİ (YNAMIC STABILITY ANALYSIS OF LAMINATE CURVE BEAMS) Ali GÜNYAR 1,

Detaylı

HIZ DALGALANMALARI BİR ROTOR-PALA SİSTEMİNDE KAOTİK DAVRANIŞLARA YOL AÇABİLİR Mİ? (BASİTLEŞTİRİLMİŞ BİR İNCELEME)

HIZ DALGALANMALARI BİR ROTOR-PALA SİSTEMİNDE KAOTİK DAVRANIŞLARA YOL AÇABİLİR Mİ? (BASİTLEŞTİRİLMİŞ BİR İNCELEME) . ULUSAL MAKİNA TEORİSİ SEMPOZYUMU Erciyes Üniversitesi, Kayseri 09 - Haziran 005 HIZ DALGALANMALARI BİR ROTOR-PALA SİSTEMİNDE KAOTİK DAVRANIŞLARA YOL AÇABİLİR Mİ? (BASİTLEŞTİRİLMİŞ BİR İNCELEME) Göhan

Detaylı

PİEZOELEKTRİK YAMALARIN AKILLI BİR KİRİŞİN TİTREŞİM ÖZELLİKLERİNİN BULUNMASINDA ALGILAYICI OLARAK KULLANILMASI ABSTRACT

PİEZOELEKTRİK YAMALARIN AKILLI BİR KİRİŞİN TİTREŞİM ÖZELLİKLERİNİN BULUNMASINDA ALGILAYICI OLARAK KULLANILMASI ABSTRACT PİEZOELEKTRİK YAMALARIN AKILLI BİR KİRİŞİN TİTREŞİM ÖZELLİKLERİNİN BULUNMASINDA ALGILAYICI OLARAK KULLANILMASI Uğur Arıdoğan (a), Melin Şahin (b), Volkan Nalbantoğlu (c), Yavuz Yaman (d) (a) HAVELSAN A.Ş.,

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Bazı Özel Kısmı Türevli Diferansiyel Denlemlerin Gezen Dalga Çözümleri İbraim ÇAĞLAR YÜKSEK LİSANS Matemati Anabilim Dalını Ağustos - KONYA Her Haı Salıdır

Detaylı

Bulanık Hedef Programlama Yöntemi ile Süre-Maliyet-Kalite Eniyilemesi

Bulanık Hedef Programlama Yöntemi ile Süre-Maliyet-Kalite Eniyilemesi Bulanı Programlama Yöntemi ile Süre-- Eniyilemesi Eran Karaman, Serdar Kale BAÜ Mühendisli Mimarlı Faültesi, 045, Çağış, Balıesir Tel: (266) 62 94 E-posta: earaman@baliesir.edu.tr sale@baliesir.edu.tr

Detaylı

Yarıyıl Kodu Dersin Adı Sorumlusu Sınav Yeri

Yarıyıl Kodu Dersin Adı Sorumlusu Sınav Yeri Kodu Dersin Adı Sorumlusu Yeri ı 5060 Theoretical Soil Mechanics Yrd. Doç. Dr.Zekai ANGIN GULA 10/04/2015 22/05/2015 09:00 05/06/2015 09:00 5110 Soil Dynamics Yrd. Doç. Dr.Erol ŞADOĞLU GULA 09/04/2015

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİNDE KANATÇIK YÜZEYİNDEKİ SICAKLIK DAĞILIMININ SONLU FARKLAR METODU İLE ANALİZİ

GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİNDE KANATÇIK YÜZEYİNDEKİ SICAKLIK DAĞILIMININ SONLU FARKLAR METODU İLE ANALİZİ TEKNOLOJİ, Cilt 7, (2004), Sayı 3, 407-414 TEKNOLOJİ GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİNDE KANATÇIK YÜZEYİNDEKİ SICAKLIK DAĞILIMININ SONLU FARKLAR METODU İLE ANALİZİ ÖZET Himet DOĞAN Mustafa AKTAŞ Tayfun MENLİK

Detaylı

Türkiye de Enflasyon ve Döviz Kuru Arasındaki Nedensellik İlişkisi: 1984-2003

Türkiye de Enflasyon ve Döviz Kuru Arasındaki Nedensellik İlişkisi: 1984-2003 Türiye de Enflasyon ve Döviz Kuru Arasındai Nedenselli İlişisi: 1984-2003 The Causal Relationship Between Exchange Rates and Inflation in Turey:1984-2003 Yrd.Doç.Dr. Erem GÜL* Yrd.Doç.Dr. Ayut EKİNCİ**

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Cilt: 13 Sayı: 1 sh. 55-74 Ocak 2011

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Cilt: 13 Sayı: 1 sh. 55-74 Ocak 2011 DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Cilt: 13 Sayı: 1 sh. 55-74 Oca 2011 STOKASTİK KULLANICI DENGESİ TRAFİK ATAMA PROBLEMİNİN SEZGİSEL METOTLAR KULLANILARAK ÇÖZÜLMESİ (HEURISTIC METHODS

Detaylı

Biyoistatistik (Ders 7: Bağımlı Gruplarda İkiden Çok Örneklem Testleri)

Biyoistatistik (Ders 7: Bağımlı Gruplarda İkiden Çok Örneklem Testleri) ÖRNEKLEM TESTLERİ BAĞIMLI GRUPLARDA ÖRNEKLEM TESTLERİ Yrd. Doç. Dr. Ünal ERKORKMAZ Saarya Üniversitesi Tıp Faültesi Biyoistatisti Anabilim Dalı uerormaz@saarya.edu.tr BAĞIMLI İKİDEN ÇOK GRUBUN KARŞILAŞTIRILMASINA

Detaylı

CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/MEKANİK ANABİLİM DALI

CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/MEKANİK ANABİLİM DALI 1986-2017 yılları arasında özgeçmiş MEHMET ÇEVİK E-Posta Adresi cevik2002@gmail.com Telefon (İş) Telefon (Cep) Faks Adres 2323293535-2000 5543021584 İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Detaylı

Silindirik Kabuk Yapıların Burulmalı Titreşim Davranışının İncelenmesi

Silindirik Kabuk Yapıların Burulmalı Titreşim Davranışının İncelenmesi Silindirik Kabuk Yapıların Burulmalı Titreşim Davranışının İncelenmesi M. Arda * M. Aydoğdu Trakya Üniversitesi Trakya Üniversitesi Edirne Edirne Özet İçi boş silindirik çubukların burulmalı titreşimi

Detaylı

Matris Unutma Faktörü İle Uyarlanmış Kalman Filtresinin Başarım Değerlendirmesi

Matris Unutma Faktörü İle Uyarlanmış Kalman Filtresinin Başarım Değerlendirmesi Fırat Üniv. Fen Bilimleri Dergisi Fırat Unv. Journal of Science 25(), 7-76, 23 25(), 7-76, 23 Matris Unutma Fatörü İle Uyarlanmış Kalman Filtresinin Başarım Değerlendirmesi Özet Cener BİÇER * Esin KÖKSAL

Detaylı

Aktif Titreşim Kontrolü için Bir Yapının Sonlu Elemanlar Yöntemi ile Modelinin Elde Edilmesi ve PID, PPF Kontrolcü Tasarımları

Aktif Titreşim Kontrolü için Bir Yapının Sonlu Elemanlar Yöntemi ile Modelinin Elde Edilmesi ve PID, PPF Kontrolcü Tasarımları Uluslararası Katılımlı 17. Makina Teorisi Sempozyumu, İzmir, 1-17 Haziran 15 Aktif Titreşim Kontrolü için Bir Yapının Sonlu Elemanlar Yöntemi ile Modelinin Elde Edilmesi ve PID, PPF Kontrolcü Tasarımları

Detaylı

Menemen Bölgesinde Rüzgar Türbinleri için Rayleigh ve Weibull Dağılımlarının Kullanılması

Menemen Bölgesinde Rüzgar Türbinleri için Rayleigh ve Weibull Dağılımlarının Kullanılması Politeni Dergisi Cilt:3 Sayı: 3 s. 09-3, 00 Journal of Polytechnic Vol: 3 No: 3 pp. 09-3, 00 Menemen Bölgesinde Rüzgar Türbinleri için Rayleigh ve Weibull Dağılımlarının Kullanılması Tevfi GÜLERSOY, Numan

Detaylı

Üzerinde Hareketli Yük Taşıyan Kren Sistemlerinin Dinamik Analizi

Üzerinde Hareketli Yük Taşıyan Kren Sistemlerinin Dinamik Analizi Üzerinde Hareketli Yük Taşıyan Kren Sistemlerinin Dinamik Analizi Ş. Yıldırım * E.Esim Erciyes Üniversitesi Erciyes Üniversitesi Kayseri Kayseri Özet Krenler, amaca uygun olarak, malzemelerin bir konumdan

Detaylı

Değerli Olimpiyat Severler.

Değerli Olimpiyat Severler. Değerli Olipiyat Severler. Çalışalarınıza arınca ararınca deste verebile aacıyla hazırlaış olduğuuz deneeleri sizlerle paylaşıyoruz. Deneelerle ilili örüş ve eleştirileriniz bizi için son derece önelidir.

Detaylı

SAKARYA HAVZASI AYLIK YAĞIŞLARININ OTOREGRESİF MODELLEMESİ

SAKARYA HAVZASI AYLIK YAĞIŞLARININ OTOREGRESİF MODELLEMESİ PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİ SLİK FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİSLİK B İ L İ MLERİ DERGİSİ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 006 : : : 7-6 SAKARYA HAVZASI

Detaylı

A İSTATİSTİK KPSS-AB-PÖ/2007. 1. X rasgele değişkeninin olasılık fonksiyonu. 4. X sürekli raslantı değişkeninin birikimli dağılım fonksiyonu,

A İSTATİSTİK KPSS-AB-PÖ/2007. 1. X rasgele değişkeninin olasılık fonksiyonu. 4. X sürekli raslantı değişkeninin birikimli dağılım fonksiyonu, . X rasgele değişeninin olasılı fonsiyonu f( x) = c(x + 5), x =,, 0, diğer hâllerde olduğuna göre, c nin değeri açtır? A İSTATİSTİK KPSS-AB-PÖ/007. X süreli raslantı değişeninin biriimli dağılım fonsiyonu,

Detaylı

İŞ, GÜÇ, ENERJİ BÖLÜM 8

İŞ, GÜÇ, ENERJİ BÖLÜM 8 İŞ, GÜÇ, EERJİ BÖÜ 8 ODE SORU DE SORUARI ÇÖZÜER 5 Cise eti eden sür- tüne uvveti, IFI0 ür F α F T W (F ür ) (Fcosα (g Fsinα)) düzle Ya pı lan net iş de ğe ri α, ve ütleye bağ lı dır G düzle 00,5 G0 0 I

Detaylı

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI AKIŞ DİYAGRAMI

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI AKIŞ DİYAGRAMI İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI AKIŞ DİYAGRAMI Programa Kabul Lisansüstü Danışmanı nın belirlenmesi Kayıt Tez Danışmanı Tez Konusu 1. Yarıyıl Ders 2. Yarıyıl Ders Tez Danışmanı ve Tez Konusu

Detaylı

Sıvı Depolarının Statik ve Dinamik Hesapları

Sıvı Depolarının Statik ve Dinamik Hesapları Sıvı Depolarının Statik ve Dinamik Hesapları Bu konuda yapmış olduğumuz yayınlardan derlenen ön bilgiler ve bunların listesi aşağıda sunulmaktadır. Bu başlık altında depoların pratik hesaplarına ilişkin

Detaylı

DÜŞÜK GÜÇLÜ RÜZGAR TÜRBİNLERİ İÇİN MAKSİMUM GÜÇ NOKTASINI İZLEYEN BİR AKÜ ŞARJ SİSTEMİ

DÜŞÜK GÜÇLÜ RÜZGAR TÜRBİNLERİ İÇİN MAKSİMUM GÜÇ NOKTASINI İZLEYEN BİR AKÜ ŞARJ SİSTEMİ DÜŞÜK GÜÇLÜ RÜZGAR TÜRBİNLERİ İÇİN MAKSİMUM GÜÇ NOKTASINI İZLEYEN BİR AKÜ ŞARJ SİSTEMİ ABSTRACT Şürü Ertie 1, Deniz Yıldırım 2, Efe Turhan 3, Taha Taner İnal 4 İstanbul Teni Üniversitesi, Eletri Mühendisliği

Detaylı

İbrahim EREN. Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü İSTANBUL ÖZET

İbrahim EREN. Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü İSTANBUL ÖZET Afyon Kocatepe Üniversitesi 8() Afyon Kocatepe University FEN BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL OF SCIENCE KONSOL KİRİŞLERDE SICAKLIK DAĞILIMININ YER DEĞİŞTİRMELER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ İbrahim EREN Yıldız Teknik

Detaylı

Dinamik Programlama Tekniğindeki Gelişmeler

Dinamik Programlama Tekniğindeki Gelişmeler MADENCİLİK Aralı December 1991 Cilt Volume XXX Sayı No 4 Dinami Programlama Teniğindei Gelişmeler Developments in Dynamic Programming Technique Ercüment YALÇIN (*) ÖZET Bu yazıda, optimum nihai açı işletme

Detaylı