DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ VE ENDEKSLERİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ VE ENDEKSLERİ"

Transkript

1 TÜİK DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ VE ENDEKSLERİ ISSN TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

2 TÜİK Sorularla Resmi İstatistikler Dizisi - 2

3

4 Önsöz ÖNSÖZ Türkiye statistik Kurumu karar alclarn, aratrmaclarn ve tüm istatistik kullanclarnn ihtiyaç duyduklar istatistiksel verileri, uluslararas standartlara uygun olarak güvenilirlik, tutarllk, tarafszlk, istatistiki gizlilik, güncellik ve effaflk ilkeleri dorultusunda üretmekte ve yaymlamaktadr. Üretilen istatistiklerin gerçekleri yanstmasnn salanmas, tüm kullanclara tarafsz ve e zamanl olarak sunulmas, gizlilik ilkesine riayet edilmesi, kamuoyunun bilgi edinme hakknn gözetilmesi temel esaslardr. Kurumumuzun gerek basl yayn olarak çkard, gerekse internet sayfasnda yaymlad tüm istatistiksel veriler ile birlikte, aratrmalarn metodolojisine (kullanlan tanm, kavram ve snflamalar, aratrmann kapsam ve yöntemi, örnek tasarm vb.) ilikin açklamalar da kapsaml ve güncel olarak kamuoyunun dikkatine sunulmaktadr. statistiksel verilerin doru okunmas, salkl yorumlanmas, ancak metodolojik açklamalarn dikkate alnmas ile mümkündür. D Ticaret istatistiklerine ilikin ayrntl metodolojik açklamalar da gerek internette, gerekse basl yaynlarda mevcuttur. Hazrlanan bu yaynda ise, d ticaret istatistiklerine ilikin teknik ve teorik açklamalarn ötesinde, bu konuyla ilgili merak edilen, tartlan, eletirilen hususlar ile en çok sorulan sorulara ilikin açklamalara yer verilmi ve yayn hazrlanrken konuya ilgi duyan herkes tarafndan ilgiyle okunabilir olmas hedef alnmtr. Sorularla statistikler Dizisi nin 2. yayn olan bu yaynn tüm kullanclarna yararl olmasn dilerim. Doç. Dr. Ömer DEMİR Doç. Dr. Ömer DEMR Bakan Başkan III

5 İçindekiler ÇNDEKLER Sayfa Önsöz çindekiler III V 1. D ticaret istatistikleri ve d ticaret endeksleri 1 D ticaret nedir? D ticaret istatistiklerinin genel kapsam nedir? 2 Türkiye de d ticaret istatistiklerinin bilgi kayna nedir? Bilgiler nasl elde edilmektedir? 3 TÜK tarafndan yaymlananlar dnda Türkiye nin d ticaretine ilikin baka veri mevcut mudur? 4 TÜK ve TM tarafndan açklanan ihracat verileri arasndaki farkllklar nedir? 5 Avrupa Birlii (AB) ülkelerinde d ticaret istatistikleri nasl elde edilmektedir? 6 Ülkemize ait veriler dier ülke verileri ile uyumlu mudur? 3 7 D ticaret istatistiklerinin oluturulmasnda genel ilkeler kim tarafndan belirlenmektedir? 8 D ticaret sistemi nedir? Dünyada hangi sistemler uygulanmaktadr? 9 Genel ticaret sistemi nedir? 4 10 Özel ticaret sistemi nedir? 4 11 thalat açsndan genel ve özel ticaret sistemi arasnda ne fark vardr? 12 hracat açsndan genel ve özel ticaret sistemi arasnda ne fark vardr? 13 Dünyada hangi sistemin kullanm daha yaygndr? Türkiye nin d ticaret istatistikleri hangi sisteme göre oluturulmaktadr? 15 Genel Ticaret Sistemine göre veri üretilmesi için herhangi bir çalma yaplyor mu? 16 Bir ülkenin ekonomik bölgesi, gümrük bölgesi ve serbest dolam bölgesi nasl tanmlanr? 7 7 8

6 İçindekiler 17 Serbest bölgeler hangi amaçla kurulmaktadr? Çeitleri nelerdir? 18 Türkiye nin d ticaret verileri ne tür ilemleri kapsamaktadr? 19 Türkiye nin d ticaret verilerine hangi mallar ve ilemler dahil edilmemektedir? 20 Yolcu beraberi eya nadir? Bu konuda herhangi bir veri derleniyor mu? Sayfa 21 Geçici ihracat ve ithalat nedir? Finansal kiralama nedir? Adi kiralamadan fark nedir? statistiksel eik nedir? D ticaret verileri için hangi deer uygulanmaktadr? 24 TÜK, Gümrük Müstearlndan ald verilerin üzerinde ne tür çalmalar yaptktan sonra yaynlamaktadr? 25 D ticaret istatistiklerinde hangi deikenler yer almaktadr? 26 D ticaret istatistiklerinde gümrük kavram neyi ifade etmektedir? 27 D ticaret istatistiklerinde referans dönemi nedir? D ticaret istatistiklerinde madde neyi ifade etmektedir? statistiklerde, ithalat ya da ihracat yaplan tüm maddelere ilikin bilgi bulunabilmekte midir? 30 Gümrük Tarife Cetveli kim tarafndan, nasl hazrlanmaktadr? 31 D ticarette ihracat ya da ithalat yaplan ülkenin belirlenmesinde hangi tür uygulamalar vardr? 32 Türkiye nin d ticaret istatistiklerinde ihracat yaplan ülke kavram neyi ifade etmektedir? 33 thalat yaplan ülkeden ne anlalmaktadr? Mene (kaynak) ülke nasl tespit edilmektedir? D ticarette tama sistemi ve tat ülkesi neyi ifade etmektedir? 36 Gümrük rejim kodu nedir? Gümrük rejim kodu d ticaret istatistiklerinde hangi amaçla kullanlmaktadr? VI

7 İçindekiler 37 Türkiye'nin d ticaret istatistiklerinde kullanlan rejim kodlar nelerdir? 38 D ticarette miktar nedir? Miktar ölçümünde hangi ölçü birimleri kullanlmaktadr? Sayfa 39 D ticarette deer neleri içermektedir? Muhtelif döviz cinsleri ile yaplan d ticaret ödemeleri ABD Dolar, EURO ve YTL ye nasl dönütürülmektedir? 41 D ticaret istatistiklerinde veri serisi hangi yla kadar mevcuttur? Nasl sunulmaktadr? 42 D ticaret verileri ne kadar sürede yaymlanyor? AB üyesi ülkelerde bu süre nedir? 43 Yaymlanm d ticaret verileri daha sonra niçin revize edilmektedir? Revize oran toplam deere göre nedir? 44 D ticaret verilerinin kullanclar kimlerdir? D ödemeler bilançosu nedir? Hangi bilgileri içerir? D ticaret verilerine nasl ulalabilir? TÜK in web sayfasnda d ticaret verileri hangi ayrntda mevcuttur? 48 D ticaret verileri hangi mal ve sektör snflamalarna göre deerlendirilmektedir? 49 Harmonize sistem nedir? Dünya ülkeleri arasnda kullanm yaygn mdr? 50 Uluslararas Standart Ticaret Snflamas (SITC) nedir? Yaps ve kullanm alanlar nelerdir? 51 Geni Ekonomik Kategoriler Snflamas (BEC) nn yaps nasldr? Nerelerde kullanlmaktadr? 52 D ticaret istatistiklerinde kullanlan Uluslararas Standart Sanayi Snflamas (ISIC) nn özellikleri nelerdir? 53 Avrupa Ekonomik Topluluunda Faaliyete Göre Ürünlerin statistiki Snflamas (CPA) nedir? 54 D ticaret verilerinde gizleme uygulanmasnn yasal dayana ve uygulama yöntemi nedir? 55 Uluslararas d ticaret verilerinin karlatrlabilirlik durumu nedir? Verilerin tutarlln etkileyen etkenler nelerdir? 56 Dünya d ticaret hacmi ne kadardr? Türkiye nin Dünya d ticaretinde yeri nedir? VII

8 İçindekiler 57 Türkiye'nin en çok ihracat ve ithalat yapt ülkeler hangileridir? Sayfa 58 Türkiye en çok hangi ürünleri ihraç etmektedir? Türkiye en çok hangi ürünleri ithal etmektedir? TÜK tarafndan hesaplanan d ticaret endeksleri hangileridir? 61 D ticaret miktar endeksi nedir? D ticaret birim deer endeksi neyi ifade etmektedir? Fiyat endeksi ile arasnda ne fark vardr? 63 Hesaplanan d ticaret endekslerinin balca özellikleri nelerdir? 64 D Ticaret Endeksleri hangi snflamalara göre hesaplanmaktadr? 65 Sabit bazl endeks ile zincirleme endeks arasnda ne fark vardr? Temel yll d ticaret endeksinde madde seçimi hangi kriterlere göre yaplm, endekse kaç madde seçilmitir? temel yll d ticaret endekslerinde madde ve sektör arlklar nasl hesaplanmaktadr? temel yll birim deer endekslerinin hesaplanmasnda hangi formül kullanlmaktadr? 69 D ticaret miktar endeksleri nasl hesaplanmaktadr? D ticaret deer endeksi neyi ifade etmekte, nasl hesaplanmaktadr? 71 Zincirleme endeksle hesaplanan birim deer endeksi deerleri 2003 temel ylna nasl dönütürülmektedir? 72 D ticaret endeksleri hangi amaçlarla kullanlmaktadr? TÜK tarafndan bugüne kadar hangi temel yll d ticaret endeksleri hesaplanmtr? 74 D ticaret endekslerinin sonuçlarna nasl ulalmaktadr? Avrupa Birlii ülkelerinde hangi d ticaret endeksleri hesaplanmaktadr? EUROSTAT üye ülkelerden hangi endeksleri istemektedir? 34 VIII

9 İçindekiler 2. Tablo ve Grafik Listesi Sayfa Tablo 1 thalatta özel ve genel ticaret 5 2 hracatta özel ve genel ticaret 6 3 Birim deer endekslerinde ana sektör arlklar, Grafik 1 Yllara göre Dünya ticaret hacmi 25 2 Yllara göre Türkiye nin d ticareti 25 Ek 1 Serbest bölge listesi 35 2 Ülkelere göre Dünya ihracat ve ithalat, En çok ihracat ve ithalat yaplan 30 ülke, En çok ihracat yaplan fasllar, En çok ithalat yaplan fasllar, lgili bilgilere ulamak için 40 Simge ve Ksaltmalar BM: Birlemi Milletler AB: Avrupa Birlii EUROSTAT: Avrupa Birlii statistik Ofisi TÜK: Türkiye statistik Kurumu TM: Türkiye hracatçlar Meclisi BDDK: Bankaclk Denetleme ve Düzenleme Kurulu SHGM: Sivil Havaclk Genel Müdürlüü HS: Harmonize Sistem CN: Kombine Nomanklatör CCC: Gümrük birlii Konseyi ISIC: Tüm Ekonomik Faaliyetlerin Uluslararas Standart Sanayi Snflamas SITC: Standart Uluslararas Ticaret Snflamas CPA: Avrupa Topluluunda Faaliyete göre Ürünlerin statistiki Snflamas BEC: Geni Ekonomik Kategorilerin Snflamas CIF: D ticarette mal bedeli, navlun ve sigorta dahil teslim ekli (Cost-Insurance-Freight) FOB: D ticarette, gemi güvertesinde teslim ekli (Free on board) IX

10 Soru 1: D ticaret nedir? D ticaret istatistiklerinin genel kapsam nedir? D ticaret geni anlamyla, uluslararas mal ve hizmet alveriidir. Genellikle d ticaret terimi, mal ihracat ve ithalat yerine kullanlmaktadr. Mallarn yan sra hizmetlerin de ihracat ve ithalat söz konusu olmakla birlikte, d ticaret istatistiklerinde hizmet ihracat ve ithalat kapsanmamaktadr. Bir ülkede yerleik kii ve kurumlarn dier ülkelere mal satmas ihracat (dsatm), dier ülkelerden mal satn almas ithalat (dalm) olarak adlandrlmaktadr. Soru 2: Türkiye de d ticaret istatistiklerinin bilgi kayna nedir? Bilgiler nasl elde edilmektedir? Türkiye nin d ticaret verileri 1930 lu yllardan itibaren Türkiye statistik Kurumu tarafndan elde edilmekte ve yaymlanmaktadr. D ticaret istatistiklerinin veri kayna, ithalatçlar ve ihracatçlar tarafndan Gümrük darelerine verilen gümrük beyannameleridir. Gümrüklerde ilem gören ihracat ve ithalat beyannamelerine ait bilgiler, Gümrük Müstearl ndan, Türkiye statistik Kurumu na elektronik ortamda aktarlmaktadr. Gümrük Modernizasyon Projesi çerçevesinde d ticaretin %99 undan fazlasn gerçekletiren önemli gümrüklerde beyannameler elektronik olarak beyan edilmekte, dier gümrüklere ait beyannamelerde yer alan bilgiler ise Gümrük Müstearl nda elektronik ortama aktarlmaktadr. Gümrük Veri Ambarnda birletirilen aylk bilgiler; ilki referans ayn takip eden ilk haftada, ikincisi ise 3. haftada olmak üzere iki parça halinde Türkiye statistik Kurumu na verilmektedir. TÜK e bilgi aktarmada bilgi hacmine göre CD veya elektronik posta kullanlmaktadr. Ham petrol, doalgaz ve elektrik d ticaretine ilikin bilgiler dorudan ihracat ve ithalat yapan kurululardan e-posta aracl ile alnmaktadr.

11 Soru 3: TÜK tarafndan yaymlananlar dnda Türkiye nin d ticaretine ilikin baka veri mevcut mudur? Türkiye nin resmi d ticaret istatistikleri sadece TÜK tarafndan yaymlanmaktadr. D Ticaret Müstearl, Devlet Planlama Tekilat, T.C. Merkez Bankas gibi kurumlar kaynak gösterilerek verilen tüm d ticaret verileri TÜK tarafndan yaymlanan verilerdir. Bahsi geçen kurumlar veri üreticisi deil kullancsdr. TÜK tarafndan yaymlanan veriler dnda sadece Türkiye hracatçlar Meclisi (TM) tarafndan elde edilen ihracat kayt rakamlar kamuoyuna açklanmaktadr. Soru 4: TÜK ve TM tarafndan açklanan ihracat verileri arasndaki farkllklar nedir? TÜK ve TM tarafndan açklanan ihracat verileri arasnda aadaki farkllklar bulunmaktadr. TÜK tarafndan açklanan d ticaret verileri fiilen gerçekleen ihracat ve ithalat ilemlerine aittir. TM ise sadece tescil edilen ihracat kaytlarn derlemektedir. Beyannamelerin TM tarafndan kayd ile ihracatn gerçeklemesi arasnda geçen süre nedeniyle ayn ilem 2 veri setinde ayr dönemlerde yer alabilmektedir. TM ihracat bilgileri içerisinde Türkiye liman ve havalimanlarnda yabanc uçak ve gemilere salanan yakt ve kumanya kaytlar, altn ve dier deerli talarn ihracat bilgileri yer almamaktadr. çeriinde dahilde ileme rejimi altnda ithal edilen hammadde bulunup özel fatura ile ihraç edilen mallar TM verilerinde kapsanrken, TÜK tarafndan açklanan verilerde yer almamaktadr. Soru 5: Avrupa Birlii (AB) ülkelerinde d ticaret istatistikleri nasl elde edilmektedir? AB ülkelerinde d ticaret verilerini oluturan bilgiler iki yöntemle elde edilmektedir. 2

12 AB d ülkelerle yaplan ticaret EXTRASTAT yöntemi, AB ülkeleri arasndaki ticaret ise INTRASTAT yöntemi. EXTRASTAT terimi, AB ülkelerinin dünyann dier bölgeleriyle yaptklar ticarete ilikin istatistiklerin elde edilmesi amacyla uygulanan sistem için kullanlmaktadr. Bu sistemde, d ticaret istatistikleri ülkemizde olduu gibi büyük ölçüde gümrüklerde ilem gören beyannamelerden elde edilmektedir. INTRASTAT terimi, AB üyesi ülkelerin kendi aralarndaki ticarete ilikin istatistiklerin elde edildii sistemin addr. Bu sistemde, gümrük kaytlar yerine ihracat ve ithalatç firmalardan derlenen bilgiler kullanlmaktadr. Bu ilem için gelitirilen Intrastat formu kullanlmakta; ihracat ve ithalat hacimlerine göre firmalar belli dönemlerde gerçekletirdikleri d ticarete ilikin bilgileri Intrastat dan sorumlu kurulua göndermektedir. Intrastat sistemi AB üyesi ülkeler arasndaki ticarette gümrük beyannamesi kullanlmamas nedeniyle Extrastat yöntemine bir alternatif sistem olarak gelitirilmitir. D ticaretle megul olan kurumlarn üzerindeki yükü azaltmaya yönelik bir uygulamadr. Bu sistem sayesinde hem gümrük ilemleri asgari düzeye indirilmekte, hem de sadece tespit edilen eik deerin üzerinde ticaret yapan firmalardan bilgi alnarak veri derleme ve deerlendirmede kolaylk salanmaktadr. Soru 6: Ülkemize ait veriler dier ülke verileri ile uyumlu mudur? 1996 ylnda Türkiye nin AB ile gümrük birliine girmesinden sonra gümrük mevzuat ve d ticaret mevzuat, d ticaret istatistiklerini dorudan ilgilendiren gümrük tarife cetveli, gümrük beyannamesinin yaps, kullanlan kodlar ve gümrük rejimleri tümüyle AB ile uyumlu hale getirilmitir. Bu uygulamalar sonucunda elde edilen veriler, AB uygulamalarna ve AB nin veri yapsna uygun olarak üretilmekte, AB nin statistik Ofisi EUROSTAT tarafndan belirlenen standartlarda olup, gelimi ülke istatistiklerinde yer alan tüm deikenleri de kapsamaktadr.

13 Soru 7: D ticaret istatistiklerinin oluturulmasnda genel ilkeler kim tarafndan belirlenmektedir? D ticaret istatistikleri konusundaki genel ilkeler Birlemi Milletler (BM) ve Avrupa Birlii (AB) tarafndan oluturulmaktadr. Bu genel ilkeler ve tavsiyeler, d ticaret sistemleri, bilgi derleme yöntemleri, kullanlan kod sistemleri, menei ülke, miktar ve deer tanmlar ve dier konular kapsamaktadr. Uluslararas istatistiklerin karlatrlabilirlii açsndan bu ilkelere uygun veri üretilmesi önem tamaktadr. Soru 8: D ticaret sistemi nedir? Dünyada hangi sistemler uygulanmaktadr? Bir ülkenin d ticaret istatistiklerine dahil edilen veya edilmeyen mal kategorilerinin belirlendii kurallar bütününe d ticaret sistemi denir. D ticaret sistemleri iki ana kategoride gruplandrlmaktadr. Genel ticaret sistemi Özel ticaret sistemi Soru 9: Genel ticaret sistemi nedir? Genel ticaret sisteminde ülkenin ekonomik bölgesinin snrn geçen mallar kaydedilmektedir. Bu tanm içerisinde gümrük ileme alanlar ve serbest bölgeler de yer almaktadr. Gümrük snr esas alnmamakta, gümrük alanlarna ve serbest bölgelere giren ve çkan mallar da kaydedilmektedir. Ülkeden serbest bölgelere ve gümrük antrepolarna giden mallar ihracat saylmamakta, ancak serbest bölgelerden 3. ülkelere giden mallar ihracat saylmaktadr. Ayn ekilde ithalatta da bu bölgelerle 3. ülkelerin ticaretleri kayda alnmaktadr. Soru 10: Özel ticaret sistemi nedir? Özel ticaret sisteminde gümrük snr esas alnmaktadr. Bu tanma göre serbest bölgeler ve gümrük antrepolar gümrük snr dnda yer almaktadr. Bu sistemi uygulayan ülkelerde, 3. ülkelerden serbest bölgelere ve gümrük antrepolarna gelen ve giden mallar d ticarette yer almazken,

14 bu ülkelerden söz konusu serbest bölgelere ve gümrük antrepolarna giden ve gelen mallar d ticarete dahil edilmektedir. Soru 11: thalat açsndan genel ve özel ticaret sistemi arasnda ne fark vardr? thalat ilemlerine konu olan ürünlerin d ticaret istatistikleri açsndan durumu aadaki tabloda özetlenmitir. 1. thalatta özel ve genel ticaret M=ithalat; RM=yeniden ithalat Yabanc mallar Genel ticaret Dünyann öteki ülkelerinden ve gümrük transitlerinden: (1)çeride ilemek için depolara veya serbest dolam M bölgelerine (2)Gümrük depolarna veya gümrük serbest bölgelerine M Özel ticaret M Gümrük depolarndan ve gümrük serbest bölgelerinden: (3)çeride ilemek için depolara veya serbest dolam bölgelerine Darda ilendikten sonra (bedeli ödenen ürünler) Dünyann dier ülkelerinden ve gümrük geçilerinden: (4) çeride ilemek için depolara veya serbest dolam M bölgesine (5)Gümrük depolarna ve gümrük serbest bölgelerine M Gümrük depolarndan ve gümrük serbest bölgelerinden (6) çeride ilemek için depolara veya serbest dolam bölgesine Serbest sanayi bölgelerinde elde edilen mallar: (7) çeride ilemek için depolara veya serbest dolam bölgesine hraç edilmi olan benzer durumdaki yerli mallar Dünyann dier ülkelerinden veya gümrük transitlerinden: (8) çeride ilemek için depolara veya serbest dolam RM bölgesine (9)Gümrük depolarna veya gümrük serbest bölgelerine RM Gümrük depolarndan ve gümrük serbest bölgelerinden: (10)çeride ilemek için depolara veya serbest dolam bölgesine Kaynak: UN, International Merchandise Trade Statistics: Concepts and Definitions M M M M RM RM

15 Soru 12: hracat açsndan genel ve özel ticaret sistemi arasnda ne fark vardr? hracat ilemlerine konu olan ürünlerin d ticaret istatistikleri açsndan durumu aadaki tabloda özetlenmektedir. 2. hracatta özel ve genel ticaret X=ihracat; RX=yeniden ihracat Yerli mallar Genel ticaret Özel ticaret çeride ilemek için depolardan ve serbest dolam bölgesinden: (1)Dünyann dier ülkelerine X X (2)Gümrük depolarna veya gümrük serbest bölgelerine Gümrük depolarndan ve gümrük serbest bölgelerinden: (3)Dünya'nn dier ülkelerine çeride ilendikten sonra (bedeli ödenen ürünler) çeride ilemek için depolardan: X X (4)Dünyann dier ülkelerine X X (5)Gümrük depolarna ve gümrük serbest bölgelerine Gümrük depolarndan ve gümrük serbest bölgelerinden X (6)Dünyann dier ülkelerine Serbest sanayi bölgelerinde elde edilen mallar (7)Dünyann dier ülkelerine X X Benzer durumdaki yabanc mallar çeride ilemek için depolardan ve serbest dolam bölgesinden: (8)Dünyann dier ülkelerine RX RX (9)Gümrük depolarna veya gümrük serbest bölgelerine Gümrük depolarndan ve gümrük serbest bölgelerinden: (10)Dünyann dier ülkelerine RX RX Kaynak: UN, International Merchandise Trade Statistics: Concepts and Definitions

16 Soru 13: Dünyada hangi sistemin kullanm daha yaygndr? Birlemi Milletler tarafndan 2006 ylnda yaplan aratrmaya cevap veren 111 ülkeden 71 i genel ticaret sistemine göre veri elde edebildiini bildirmitir. 20 ülke her iki ticaret sistemine göre de veri oluturmaktadr. Avrupa Birlii ülkelerinde d ticaret sistemi konusunda farkl uygulamalar bulunmaktadr. Baz ülkeler sadece özel ticaret sistemine göre veri üretirken, Almanya, Estonya, Hollanda, Güney Kbrs ve ngiltere gibi ülkeler hem genel, hem özel ticaret sistemine göre veri üretmektedirler. Ancak, tüm ülkeler d ticaret verilerini EUROSTAT a özel ticaret sistemine göre göndermektedir. Soru 14:Türkiye nin d ticaret istatistikleri hangi sisteme göre oluturulmaktadr? Türkiye nin d ticaret istatistikleri özel ticaret sistemine göre oluturulmaktadr. statistik alan gümrük alan ile çakmaktadr. Bu nedenle gümrük alan dnda kalan serbest bölgeler, gümrüksüz sat maazalar ve gümrük antrepolar istatistik alan dnda kalmakta, ihracatta gümrük snrn geçerek bu bölgelere giden ürünler ihracat kabul edilirken, bu bölgelerden serbest dolam bölgesine giren ürünler ithalat saylmaktadr. Sistem gerei dier ülkelerle serbest bölgeler ya da gümrük antrepolar arasndaki ilemler d ticaret istatistiklerinde kapsanmamaktadr. Soru 15: Genel Ticaret Sistemine göre veri üretilmesi için herhangi bir çalma yaplyor mu? D ticaret verilerinin genel ticaret sistemine göre de üretilmesine yönelik çalmalar sürdürülmektedir. Serbest bölgelerden yaplan d ticarete ilikin bilgilerin Serbest Bölge Müdürlüklerinde kurulan sistem aracl ile elde edilmesi planlanmaktadr. Bu amaçla, D Ticaret Müstearl nda bir proje yürütülmektedir. Proje tamamlandnda serbest bölgelerden gerçekletirilen d ticaret bilgileri Türkiye statistik Kurumu na aktarlacak,

17 Gümrük Müstearl ndan alnan antrepo bilgileri ile birlikte hem genel hem de özel ticaret sistemine göre veri üretme imkan elde edilecektir. Soru 16: Bir ülkenin ekonomik bölgesi, gümrük bölgesi ve serbest dolam bölgesi nasl tanmlanr? Bir ülkenin ekonomik bölgesi, içinde insanlarn, mallarn ve sermayenin serbestçe dolaabildii corafi snrlardan oluur. Ayrca hava sahas, karasular, herhangi bir amaçla dier ülke topraklarnda satn alnan veya kiralanan alanlar ve serbest bölgeler ekonomik snrlar içindedir. Ülkenin corafi snrlar içinde düzenlenerek fiziksel olarak konulandrlm, yabanc devletler veya uluslararas tekilatlar tarafndan özel amaçla ayrlm bölgeler ülkenin ekonomik snrlar içinde deildir. Bu tanm d ticaretin kapsamnn belirlenmesinde önem tamaktadr. Gümrük kanununun uyguland bölge gümrük bölgesi, bu bölgenin snr da gümrük snrdr. Kural olarak, gümrük bölgesi ülkenin ekonomik bölgesi ile çakr veya onun bir parçasdr. Gümrük bölgesinde; Serbest dolam bölgesi, Gümrük antrepolar, Yurtiçi ileme için antrepolar vardr. Serbest dolam alan ise, ülke içinde gümrük snrlamalar olmakszn mallarn satlabildii alandr. Bu mallar serbest dolam mallar olarak nitelendirilir. Soru 17: Serbest bölgeler hangi amaçla kurulmaktadr? Çeitleri nelerdir? Bir ülkenin siyasal snrlar içinde, ancak gümrük snrlar dnda olan ve gereksiz ilemleri azaltarak d ticareti ve imalat sanayiini tevik etmeyi amaçlayan özel bölgelerdir. En yaygnlar; Ticaret serbest bölgeleri, Sanayi serbest bölgeleridir. Ülkemizde halen faaliyet gösteren 20 serbest bölge bulunmaktadr (Ek 1)

18 Soru 18: Türkiye nin d ticaret verileri ne tür ilemleri kapsamaktadr? Açklanan d ticaret verileri; Kesin ihraç ve ithalat yaplan ürünleri, Dahilde ilemek üzere ithal edilen ürünlerle, ilendikten sonra yeniden ihraç edilen ürünleri, Hariçte ileme amacyla yurt dna çkan ürünlerle, bu ürünlerin ilenmesiyle elde edilen ve Türkiye ye yeniden giren ürünleri, kapsamaktadr. Soru 19: Türkiye nin d ticaret verilerine hangi mallar ve ilemler dahil edilmemektedir? Aadaki mal ve ilemler d ticaret verilerinde kapsanmamaktadr. Transit ticaret, Yolcu beraberi eya (Bavul ticareti), Ky ve snr ticareti, Geçici ithalat ve ihracat, Snr geçmeyen mallar, Deeri istatistiksel eiin altnda olan mallar, Para tabanl altn, tedavüldeki paralar, Kiralanan mallar (finansal kiralama hariç). Soru 20: Yolcu beraberi eya nedir? Bu konuda herhangi bir veri derleniyor mu? Yolcu beraberi eya, Türkiye'ye gelen yabanclarn beraberlerinde götürmek ya da belirli bir süre sonunda gönderilmek üzere satn aldklar ve gümrük prosedürlerine tabi olmayan mallar ifade etmektedir. Bavul ticareti olarak da adlandrlmakta ve Türkiye ye önemli ölçüde döviz kazandrmaktadr. TÜK tarafndan açklanan d ticaret istatistiklerine dahil edilmemekle birlikte, TÜK tarafndan gerçekletirilen bir anketle tahmin edilmekte ve Merkez Bankas tarafndan hesaplanan ödemeler dengesi tablosunda kullanlmaktadr.

19 Soru 21: Geçici ihracat ve ithalat nedir? Geçici ihracat ya da ithalat; az veya çok içilik görmek üzere ya da baka nedenlerle baka ülkelere (sonradan ülkemize geri gelmek üzere) mal ihraç edilmesi veya baka ülkelerden mal ithal edilmesidir. Tamir amaçl ya da ileme amacyla gönderilen ürünler için de geçici ticaret kavram kullanlabilmektedir. Ancak, d ticarete dahil edilmeyenler listesinde kastedilen geçici ihracat ya da ithalat, üzerinde herhangi bir deiiklik yaplmadan geri gönderilen ürünlerdir. Soru 22: Finansal kiralama nedir? Adi kiralamadan fark nedir? Finansal kiralama; yatrm mallarnn edinilmesinde bir finansman modeli olarak kullanlmaktadr. Adi kiralamadan farkl olarak aadaki özellikleri nedeniyle finansal kiralama yoluyla yaplan ihracat ve ithalat ilemleri d ticaret istatistiklerine dahil edilmektedir. Finansal kiralama yöntemi daha çok uçak ve gemi gibi yüksek deerli ürünlerin ticaretinde kullanlmaktadr. Kiralama süresi sonunda maln mülkiyeti kiracya geçmektedir. Kiralama süresi maln kullanm ömrü ile orantldr. Toplam kira ödemelerinin bugünkü deeri maln bedeline eit veya büyüktür. Soru 23: statistiksel eik nedir? D ticaret verileri için hangi deer uygulanmaktadr? statistiksel eik; herhangi bir ihracat veya ithalat eyasnn d ticaret istatistiklerine dahil edilebilmesi için olmas gereken minimum deerdir. Türkiye nin d ticaret istatistikleri için istatistiksel eik deeri 100 ABD Dolar olarak uygulanmaktadr. Bu deerin altnda olan mallar d ticaret istatistiklerine dahil edilmemektedir. Toplam içinde deer olarak oran çok düük olmakla birlikte ilem says çok yüksektir. Bu nedenle istatistik deer olarak ihmal edilebilmektedir. Avrupa Birlii ülkelerinde INTRASTAT sistemi için istatistiksel eik kullanlmaktadr. Firmalarn AB ülkeleriyle yapt ticaret hacmi dikkate alnarak yllk ihracat veya ithalat toplam belli bir deerin altnda olan firmalardan bilgi alnmamaktadr. Örnein; Belçika da bu snr yllk Euro olarak uygulanmaktadr. 10

20 Soru 24: TÜK, Gümrük Müstearlndan ald verilerin üzerinde ne tür çalmalar yaptktan sonra yaynlamaktadr? Gümrük Müstearl tarafndan TÜK'e aktarlan ve 2007 ylnda aylk says 1 milyona yaklaan kaytlar üzerinde aadaki kontrol ve düzeltme ilemleri yaplarak d ticaret bilgileri oluturulmaktadr. Kodlarn geçerlilii, Birim fiyat kontrolü, miktar ve deer hatalarnn düzeltilmesi, D ticarete dahil edilen ya da hariç tutulan ilemlerin ayrtrlmas ve tasnifi, Gemi/Uçak gibi bazen gümrük snrn geçmeyen yüksek deerli araçlarn, Sivil Havaclk Genel Müdürlüü (SHGM) ve Bankaclk Denetleme ve Düzenleme Kurulu (BDDK) kaytlar ile kontrolü, TM ihracat kaytlar ve dier dsal kaynaklarla karlatrma, Gizlilik çerçevesine giren verilerde gerekli gizlemelerin yaplmas. Soru 25: D ticaret istatistiklerinde hangi deikenler yer almaktadr? D ticaret istatistiklerinde yer alan deikenlerden önemli olanlar aada saylmtr. Gümrük ad, Referans dönemi, hracat ve ithalatçnn vergi numaras, Madde kodu (gümrük tarife istatistik pozisyonu), Ülke, Eyann tand sistem ve tayan aracn ülkesi, Ödemede kullanlan döviz cinsi, Alc ve satc arasndaki sözlemenin türü, Gümrük rejimleri, Ödeme ekli, Teslim ekli (FOB, CIF vb.), 11

21 Eyann net arl, Arlk dnda varsa dier birimler cinsinden miktar (Adet, metre vb.), Eyann deeri (ABD Dolar, EURO ve YTL cinsinden). Soru 26: D ticaret istatistiklerinde gümrük kavram neyi ifade etmektedir? D ticaret istatistiklerinde gümrük kavram; ihracat ve ithalat ilemleri için gümrük beyannamelerinin verildii ve d ticaret ilemlerinin yapld gümrük idaresini ifade etmektedir. Buna ilave olarak 1996 yl bandan itibaren ihracatta maln ülke snrlarndan çkt, ithalatta ise ülke topraklarna girdii gümrüü ifade etmek üzere "giri/çk gümrüü" de istatistiklerde gösterilmeye balanmtr. Soru 27: D ticaret istatistiklerinde referans dönemi nedir? D ticaret istatistiklerinde referans dönemi; ithalat ve ihracat ileminin hangi aya ait olduu, dier bir ifade ile ilemlerin d ticaret istatistiklerine hangi zaman diliminde kaydedildiidir. Referans tarihi olarak, ihracatta maln snr geçmesi ve beyannamenin kapatlmas, ithalatta ise, beyanname ilemlerinin tamamlanarak maln gümrükten çekilme tarihi esas alnmaktadr. Bu nedenle beyannamenin tescil edildii dönem ile ihracat ve ithalat ilemlerinin istatistiklere yanstld dönem farkl olabilmektedir. Soru 28: D ticaret istatistiklerinde madde neyi ifade etmektedir? Ülkemizde mal tanmlamas Dünya Gümrük Örgütü tarafndan 1988 ylnda oluturulan Harmonize Sisteme göre yaplmaktadr. Her yln sonunda bir sonraki yl uygulanacak Gümrük Tarife numaralar Resmi Gazetede yaymlanmaktadr. Gümrük Tarife cetvelinde yaklak adet 12 basamakl Gümrük Tarife statistik Pozisyonu (GTP) kodu mevcuttur. Bu kodlarn ilk 6 basama Harmonize Sistem (HS) kodudur. 7. ve 8. basamaklarn ilavesi ile AB ülkelerinde kullanlan Kombine Nomanklatör (CN) kodlarna uyum salanmtr. Son 4 basamak ise Türkiye tarafndan ilave edilen kodlardr. 12

22 Örnek; Kod Madde ad Dier sebzeler (HS) Dierleri (CN) Soan (GTIP) Havuç (GTIP) Prasa (GTIP) Ortalama 5 ylda bir HS de ve her yl CN de yaplan deiiklikler Türk gümrük tarife cetveline yanstlmaktadr. Soru 29: statistiklerde, ithalat ya da ihracat yaplan tüm maddelere ilikin bilgi bulunabilmekte midir? Herhangi bir maddeye ait verinin mevcut olabilmesi için Gümrük Giri Tarife Cetvelinde o maddeye ilikin müstakil GTP numaras açlm olmas gerekmektedir. D ticarette pay az olan ve benzer özellikler gösteren birçok madde dierleri ad altnda toplanmaktadr. Bu nedenle baz maddelere ilikin istatistiklere ulamak mümkün olamamaktadr. Soru 30: Gümrük Tarife Cetveli kim tarafndan, nasl hazrlanmaktadr? Gümrük Tarife Cetveli her yl Gümrük Müstearl koordinatörlüünde ilgili kurulularn uzmanlarnn ve sektör temsilcilerinin katlmyla oluturulan bir çalma grubu tarafndan hazrlanmaktadr. Bu çalmalarda uluslararas kurulular tarafndan yaplan deiiklikler ile ulusal ihtiyaçlar ve yaplan deiiklik bavurular deerlendirilmektedir. Soru 31: D ticarette ihracat ya da ithalat yaplan ülkenin belirlenmesinde hangi tür uygulamalar vardr? D ticaret istatistiklerinin üretilmesinde ülke en önemli deikenlerden birisidir. D ticaretin yapld ülke farkl ekillerde belirlenebilmektedir. Bu konuda 3 yaklam mevcuttur. 13

23 Satn alan ülke / Satan ülke, Yüklemenin yapld ülke / Yükün gittii ülke, Mene (Kaynak) ülke /Tüketici ülke, Bu yaklamlardan üçüncüsü daha çok kullanlmaktadr. Soru 32: D ticaret istatistiklerinde ihracat yaplan ülke kavram neyi ifade etmektedir? hracat yaplan ülke, biliniyorsa maln tüketilecei ülkeyi, tüketim ülkesi bilinmiyorsa gidecei bilinen son ülkeyi ifade etmektedir. Örnein; Almanya'da faaliyet gösteren bir firma Türkiye'den satn ald bir mal Amerika Birleik Devletleri ne götürüyorsa, Türkiye'nin ihracat yapt ülke Almanya deil, ABD olarak kaydedilmektedir. Soru 33: thalat yaplan ülkeden ne anlalmaktadr? thalat yaplan ülke, ithal edilen maln üretildii ülkeyi (mene ülke) ifade etmektedir. thalatç ülkenin tespitinde mal Türkiye'ye satan firmann ülkesi ya da maln Türkiye'ye gelmeden önce bulunduu en son ülke deil, maln üretildii ülke önemlidir.örnein; Japonya'da üretilen bir mal Almanya'da faaliyet gösteren bir firma tarafndan Türkiye'ye satlmsa bu maln ithal edildii ülke istatistiklerde Japonya olarak gösterilmektedir. Soru 34: Mene (kaynak) ülke nasl tespit edilmektedir? Mene ülke, yetkili makamlardan verilmi mene belgesine göre tespit edilmektedir. Bir ülke topraklarndan çkarlan madenler, Üretilen tarm ürünleri, Ülkede doan ve yetien canl hayvanlar ile bunlardan elde edilen ürünler, Ülkede tutulan veya avlanan av hayvanlar ve balklar Ülkede üretilen dier ürünler o ülke meneli saylmaktadr. 14

TARIM İSTATİSTİKLERİ

TARIM İSTATİSTİKLERİ TÜİK TARIM İSTATİSTİKLERİ TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK 3169 MTB:2008-0473 - 50 Adet ISBN 978-975-19-4272-2 Önsöz ÖNSÖZ Türkiye statistik Kurumu karar alclarn, aratrmaclarn ve tüm istatistik kullanclarnn

Detaylı

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI. Dış Ticaret, Şirket ve Esnaf Verilerine İlişkin Metaveri Açıklamaları

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI. Dış Ticaret, Şirket ve Esnaf Verilerine İlişkin Metaveri Açıklamaları Dış Ticaret, Şirket ve Esnaf Verilerine İlişkin Metaveri Açıklamaları 1. Verinin yasal dayanağı; Dış ticaret verilerine ilişkin bilgilerin yasal dayanağı, 4458 sayılı Gümrük Kanunu, Gümrük Yönetmeliği,

Detaylı

2 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir:

2 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir: SORU 1: 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir: (i) Ayla dönütürülebilir yllk nominal %7,8 faiz oran ile her ay eit taksitler halinde

Detaylı

TÜRKYE DE DI TCARETN GELM (2000-2007) EVOLUTION OF FOREIGN TRADE IN TURKEY (2000-2007)

TÜRKYE DE DI TCARETN GELM (2000-2007) EVOLUTION OF FOREIGN TRADE IN TURKEY (2000-2007) TÜRKYE DE DI TCARETN GELM (2000-2007) Yrd.Doç.Dr.Sevim AKDEMR * Ar.Gör.Fatih KONUR ** ÖZET Türkiye ekonomisinde 2001 y(l(ndan itibaren yüksek oranlarda büyüme gerçeklemitir. Ancak ekonomide yüksek büyüme

Detaylı

Mali Yönetim ve Denetim Dergisinin May s-haziran 2008 tarihli 50. say nda yay nlanm r.

Mali Yönetim ve Denetim Dergisinin May s-haziran 2008 tarihli 50. say nda yay nlanm r. HURDAYA AYRILAN VARLIKLARIN MUHASEBELELMELER VE YAPILAN YANLILIKLAR Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman info@omerdag.net 1.G Kamu idarelerinin kaytlarnda bulunan tarlar ile maddi duran varlklar doalar gerei

Detaylı

SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ

SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ KURUMUN AMACI ve GÖREVLER' Sosyal sigortalar ile genel salk sigortas bakmndan kiileri güvence

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KESİN HESAP ŞUBESİ 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESABI

T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KESİN HESAP ŞUBESİ 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESABI T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KESİN HESAP ŞUBESİ 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESABI i ii 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESABI İÇİNDEKİLER SAYFA I. 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN

Detaylı

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET SER :XI NO:29 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET SER :XI NO:29 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU 1. Raporun Dönemi : 01.01.2009 31.03.2009 2. Konusu Arsan Tekstil Ticaret Ve Sanayi A.. (irket) 1984 ylnda Türkiye de kurulmu# olup faaliyet konusu; her türlü pamuk ipli)i üretimi, sentetik iplik üretimi,

Detaylı

Sermaye Piyasas Faaliyetleri Temel Düzey Eitim Proram

Sermaye Piyasas Faaliyetleri Temel Düzey Eitim Proram Temel Düzey Eitim Proram Amaç : Sermaye Piyasas Kurumlarnda görev yapanlar veya bu görevlere atanacaklar, SPK nn düzenleyecei Lisanslama snavna hazrlama. Katlmclar Hisse Senetleri Piyasas Mü"teri Temsilcileri,Yatrm

Detaylı

Sigorta irketlerinin Yaps ve Aktüerin Rolü. Aktüerler Derneği Nisan 2010

Sigorta irketlerinin Yaps ve Aktüerin Rolü. Aktüerler Derneği Nisan 2010 Sigorta irketlerinin Yaps ve Aktüerin Rolü Aktüerler Derneği Nisan 2010 Türkiye de sigortaclk ve bireysel emeklilik sektörü RKET SAYISI - NUMBER OF COMPANY 2006 2007 2008 Hayat D - Non Life (Alt adedi

Detaylı

BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES. M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD Ç.Ü., naat Mühendislii Bölümü, Adana / Türkiye

BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES. M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD Ç.Ü., naat Mühendislii Bölümü, Adana / Türkiye ISSN 1019-1011 Ç.Ü.MÜH.MM.FAK.DERGS CLT.19 SAYI.2 Aral,k December 2004 Ç.Ü.J.FAC.ENG.ARCH. VOL.19 NO.2 BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD

Detaylı

1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar:

1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar: 01/01/2005-30/06/2005 DÖNEMNE LKN YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU FAALYET RAPORU 1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar: 2005 yl gelimekte olan ülke

Detaylı

FİYAT ENDEKSLERİ VE ENFLASYON

FİYAT ENDEKSLERİ VE ENFLASYON TÜİK FİYAT ENDEKSLERİ VE ENFLASYON Sorularla Resmi İstatistikler Dizisi - 3 ISSN 0259-5036 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU !"!# 3129 ISBN 978-975-19-4218-0-50 AdetǨ-ΰ ˇðŞŞŞˇ3ìúł Önsöz!! "#$"%!!! "#$%&'(! )*+,+&*+&%!

Detaylı

MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI)

MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI) MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI) I- SORUN Toprak ve su kaynaklarnn canllarn yaamalar yönünden tad önem bilinmektedir. Bu önemlerine karlk hem toprak hem de su kaynaklar

Detaylı

ARTVN L GELME PLANI. TCARET, MAL YAPI ve BANKACILIK RAPORU (TASLAK) Yrd. Doç. Dr. Atakan ÖZTÜRK Y(lmaz OLGUN

ARTVN L GELME PLANI. TCARET, MAL YAPI ve BANKACILIK RAPORU (TASLAK) Yrd. Doç. Dr. Atakan ÖZTÜRK Y(lmaz OLGUN ARTVN L GELME PLANI TCARET, MAL YAPI ve BANKACILIK RAPORU (TASLAK) Yrd. Doç. Dr. Atakan ÖZTÜRK Y(lmaz OLGUN Artvin, 2005 ÇNDEKLER Sayfa no ÇNDEKLER...i TABLO LSTES... iii 1. TCARET...1 1.1 Giri...1 1.2

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...III AÇIKLAMA... V BÖLÜM I - TEMEL KAVRAMLAR...1

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...III AÇIKLAMA... V BÖLÜM I - TEMEL KAVRAMLAR...1 İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ...III AÇIKLAMA... V BÖLÜM I - TEMEL KAVRAMLAR...1 Soru 1- Dış ticaret nedir?...1 Soru 2- Mal nedir?...1 Soru 3- Mal ve hizmet arasındaki fark nedir?...1 Soru 4- İhracat nedir?...1

Detaylı

TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARET YAPISI. Doç. Dr. İsmet GÖÇER Aydın İktisat Fakültesi Ekonometri Bölümü

TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARET YAPISI. Doç. Dr. İsmet GÖÇER Aydın İktisat Fakültesi Ekonometri Bölümü TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARET YAPISI Doç. Dr. İsmet GÖÇER Aydın İktisat Fakültesi Ekonometri Bölümü 1 Ülkeler Niçin Dış Ticaret Yapar? Dış Ticaret Politikası Ödemeler Bilançosunun, cari işlemler hesabında ihracat

Detaylı

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET SER :XI NO:29 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET SER :XI NO:29 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU 1. Raporun Dönemi : 01.01.2008 31.03.2008 2. Faaliyet Konusu Arsan Tekstil Ticaret Ve Sanayi A.. (irket) 1984 ylnda Türkiye de kurulmu# olup faaliyet konusu; her türlü pamuk ipli)i üretimi, sentetik iplik

Detaylı

8.MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU 17 Nisan 2007 / zmir

8.MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU 17 Nisan 2007 / zmir 8.MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU 17 Nisan 2007 / zmir Betül Faika SÖNMEZ Sa*l+k Bakanl+*+ Temel Sa*l+k Hiz.Gen. Md. Kalite E*itim ve Koor. Birimi Daire Ba3kan+ SA LIK HZMETNDE ARTAN TALEP Kaliteli, düük maliyette

Detaylı

T.C. MALÝYE BAKANLIÐI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜÐÜ KESÝN HESAP ÞUBESÝ 2010 YILI MERKEZÝ YÖNETÝM KESÝN HESABI

T.C. MALÝYE BAKANLIÐI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜÐÜ KESÝN HESAP ÞUBESÝ 2010 YILI MERKEZÝ YÖNETÝM KESÝN HESABI T.C. MALÝYE BAKANLIÐI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜÐÜ KESÝN HESAP ÞUBESÝ 2010 YILI MERKEZÝ YÖNETÝM KESÝN HESABI T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KESİN HESAP ŞUBESİ 2010 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN

Detaylı

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 MART 2007 ARA HESAP DÖNEMNE AT FNANSAL TABLOLAR VE NCELEME RAPORU ARA DÖNEM FNANSAL TABLOLAR HAKKINDA NCELEME RAPORU Yap Kredi

Detaylı

! " ,. $ $$ $. , 0 0 1 #! #01 , $! $ $ #. 2# $ %,. $ $ $... $ $ , 3!!. $ , + $ $... ,4$. $ 5# $... 5, 6 $ $ 5 $ ' $!.. ,. 374 8 4, , 02 -$... 2$!

!  ,. $ $$ $. , 0 0 1 #! #01 , $! $ $ #. 2# $ %,. $ $ $... $ $ , 3!!. $ , + $ $... ,4$. $ 5# $... 5, 6 $ $ 5 $ ' $!.. ,. 374 8 4, , 02 -$... 2$! !! ## $%! # # $ $ &&'#( ## )% %&'()'(*** $ * ##+%!+, -$../.,-$ -$,. $ $$ $., 0 0 1 #! #01, $! $ $ #. 2# $ 2,01 $$ (,..!$ %,. $ $ $... $ $, %&'()'(***, 3!!. $, + $ $...,4$. $ 5# $.... 5, 6 $ $ 5 $ ' $!..,.

Detaylı

SIEMENS Siemens Sanayi ve Ticaret A..

SIEMENS Siemens Sanayi ve Ticaret A.. SIEMENS Siemens Sanayi ve Ticaret A.. Deerli Tedarikçilerimiz, Türk Vergi Usul Kanunu ve ana ortamz olan Siemens AG nin kurallar gerei, firmamza gelen faturalarn muhasebeletirilmesi, takibi ve vadesinde

Detaylı

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 MART 2006 ARA HESAP DÖNEMNE AT MAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETM RAPORU GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM

Detaylı

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU 1 OCAK - 30 EYLÜL 2006 ARA HESAP DÖNEMNE AT MAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETM RAPORU GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM

Detaylı

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. İÇ KONTROL ve RİSK YÖNETİMİ 1 İÇ İÇ KONTROL

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. İÇ KONTROL ve RİSK YÖNETİMİ 1 İÇ İÇ KONTROL T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlğ İÇ KONTROL ve RİSK YÖNETİMİ 1 İÇ İÇ KONTROL EYLÜL 2015 1-) İç Kontrol Nedir? Üniversite varlklarnn korunmas, kurumsal ve yasal düzenlemelere

Detaylı

Kamu Görevlileri Sendikalar Kanunu Kapsamna Giren Kurum ve Kurulularn Girdikleri Hizmet Kollarnn Belirlenmesine likin Yönetmelik

Kamu Görevlileri Sendikalar Kanunu Kapsamna Giren Kurum ve Kurulularn Girdikleri Hizmet Kollarnn Belirlenmesine likin Yönetmelik Kamu Görevlileri Sendikalar Kanunu Kapsamna Giren Kurum ve Kurulularn Girdikleri Hizmet Kollarnn Belirlenmesine likin Yönetmelik Resmi Gazete Tarih ve Says: 07.09.2001-24516 BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

AKTÜERLK SINAVLARI FNANSAL MATEMATK SINAVI ÖRNEK SORULARI

AKTÜERLK SINAVLARI FNANSAL MATEMATK SINAVI ÖRNEK SORULARI AKTÜERLK SINAVLARI FNANSAL MATEMATK SINAVI ÖRNEK SORULARI SORU 1: 6 yl vade ile yllk %14 basit faiz oran üzerinden bir borç alnmtr. 3. yldaki faiz oranna e$de%er olan efektif iskonto oran a$a%dakilerden

Detaylı

zmir Büyük ehir Belediyesi Ba kanl k Makam na ve belediyemizi ziyarete gelen yabanc ülke temsilcilerine gerekti inde tercümanl k hizmeti vermek.

zmir Büyük ehir Belediyesi Ba kanl k Makam na ve belediyemizi ziyarete gelen yabanc ülke temsilcilerine gerekti inde tercümanl k hizmeti vermek. ABVEDILKLERUBEMÜDÜRLÜÜ DIÞ ÝLÝÞKÝLER ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ Yetki,GörevveSorumluluklar zmirbüyükehirbelediyesi'ninuluslararaslikilerinidüzenlemek. zmirbüyükehirbelediyesibünyesindeyeralanbirimlereavrupabirliiveçeitli

Detaylı

T.C. İZMİR VALİLİĞİ ALİAĞA İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI. Sıra Hizmet Standardı Olan Birimler Sayı

T.C. İZMİR VALİLİĞİ ALİAĞA İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI. Sıra Hizmet Standardı Olan Birimler Sayı T.C. İZMİR VALİLİĞİ ALİAĞA İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI Sıra Hizmet Standardı Olan Birimler Sayı 1 Özel Öğretim Kurumları Bölümü 92 2 Atama Bölümü 1 3 Basın Yayın Bölümü 4 4 Eğitim Öğretim

Detaylı

ARTVN L GELME PLANI. Artvin l Geneli-2000. Bilinmeyen 80+ 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4

ARTVN L GELME PLANI. Artvin l Geneli-2000. Bilinmeyen 80+ 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4 ARTVN L GELME PLANI Artvin l Geneli-2000 Bilinmeyen Erkek 80+ 75-79 70-74 65-69 60-64 Kad n Y a Gruplar 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34. 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4 12 9 6 3 0 3 6 9 12 % NÜFUS

Detaylı

TÜRKYE DE TARIM SEKTÖRÜNE YAPILAN DORUDAN YABANCI YATIRIMLAR ve GELM SEYR

TÜRKYE DE TARIM SEKTÖRÜNE YAPILAN DORUDAN YABANCI YATIRIMLAR ve GELM SEYR TÜRKYE DE TARIM SEKTÖRÜNE YAPILAN DORUDAN YABANCI YATIRIMLAR ve GELM SEYR ÖZET Mustafa Terin 1 brahim Yldrm 1 Ülkelerin ekonomik kalknmasnda yatrmlar büyük önem tamaktadr. Sermaye birikiminin yetersiz

Detaylı

www.malieksen.com GENEL SA LIK S GORTASI UYGULAMASINA L K N SORU VE CEVAPLAR

www.malieksen.com GENEL SA LIK S GORTASI UYGULAMASINA L K N SORU VE CEVAPLAR GENEL SALIK SGORTASI UYGULAMASINA LKN SORU VE CEVAPLAR 1-1 Ocak 2012 tarihinden itibaren genel salk sigortas uygulamasndaki deiiklikler nelerdir? Genel salk sigortasndan yararlanlmasnda temel artlardan

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI

FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI TÜİK FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI Yayın içeriğine yönelik sorularınız için Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Strateji ve Kalite Grubu

Detaylı

KONUT FNANSMAN SSTEM. TBB Gayrimenkul Çalma Grubu stanbul, 14.10.2005. Dr.Önder Halisdemir

KONUT FNANSMAN SSTEM. TBB Gayrimenkul Çalma Grubu stanbul, 14.10.2005. Dr.Önder Halisdemir KONUT FNANSMAN SSTEM TBB Gayrimenkul Çalma Grubu stanbul, 14.10.2005 Dr.Önder Halisdemir Genel Hatlar ile Tasar SPK nn hazrlad+ tasar 31 maddeden olumaktadr. Özel bir yasa de+il, de+iiklik yasasdr. TBB

Detaylı

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2006 DÖNEMNE AT FNANSAL TABLOLAR VE BA$IMSIZ DENETM RAPORU BA$IMSIZ DENETM RAPORU Yap Kredi Emeklilik A.. Gelir Amaçl

Detaylı

TÜRK YE DE TARIMSAL MAK NELE ME (1923 1933)

TÜRK YE DE TARIMSAL MAK NELE ME (1923 1933) TARHNPENDE ULUSLARARASITARHveSOSYALARATIRMALARDERGS Yl:2010,Say:3 Sayfa:119136 THEPURSUITOFHISTORY INTERNATIONALPERIODICALFORHISTORYANDSOCIALRESEARCH Year:2010,Issue:3 Page:119136 TÜRKYE DETARIMSALMAKNELEME(19231933)

Detaylı

Sigortac tazminatn ödedii sigortal maln sahibi olur. Sigortacnn bu ekilde sahip olduu mallarn satndan elde ettii gelire ne ad verilir?

Sigortac tazminatn ödedii sigortal maln sahibi olur. Sigortacnn bu ekilde sahip olduu mallarn satndan elde ettii gelire ne ad verilir? SORU 1: Aadaki sigorta türlerinden hangisi sigorta snflandrmas bakmndan dierlerine göre farkllk arz etmektedir? A) Kasko Sigortas B) Yangn Sigortas C) Nakliyat Sigortas D) Makine Montaj Sigortas E) Trafik

Detaylı

Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin;

Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin; ! "! # $% & % & ' &! ' ( )* +$' #,*,-. / - Gecici Madde 3 Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin; a)

Detaylı

2013 YILI II. SEVYE AKTÜERLK SINAVLARI FNANS TEORS VE UYGULAMALARI ÖRNEK SINAV SORULARI

2013 YILI II. SEVYE AKTÜERLK SINAVLARI FNANS TEORS VE UYGULAMALARI ÖRNEK SINAV SORULARI SORU 1: 013 YILI II. SEVYE AKTÜERLK SINAVLARI FNANS TEORS VE UYGULAMALARI ÖRNEK SINAV SORULARI ABC hisse senedinin spot piyasadaki fiyat 150 TL ve bu hisse senedi üzerine yazlm alivre sözle mesinin fiyat

Detaylı

Tarm Ürünleri Dolu Sigortas nda aa1da verilen seçeneklerden hangisi yanltr?

Tarm Ürünleri Dolu Sigortas nda aa1da verilen seçeneklerden hangisi yanltr? SORU 1: Sedan irketçe kabul edilen sigortalar için üst snr önceden belirtilmi olan saklama paynn (sigorta bedeli veya hasar tazminat tutarnn) almas halinde uygulanan ve reasürörün anlamaya katlma payna

Detaylı

EKG Sinyallerinde Gürültü Gidermede Ayrk Dalgack Dönüümünde Farkl Ana Dalgacklarn Ve Ayrtrma Seviyelerinin Karlatrlmas

EKG Sinyallerinde Gürültü Gidermede Ayrk Dalgack Dönüümünde Farkl Ana Dalgacklarn Ve Ayrtrma Seviyelerinin Karlatrlmas EKG Sinyallerinde Gürültü Gidermede Ayrk Dalgack Dönüümünde Farkl Ana Dalgacklarn Ve Ayrtrma Seviyelerinin Karlatrlmas Cengiz Tepe 1 Hatice Sezgin 1, Elektrik Elektronik Mühendislii Bölümü, Ondokuz May#s

Detaylı

TÜRK TEKSTL SANAYNDE ENERJ KULLANIMININ GENEL DEERLENDRLMES. Emel KAPLAN ve Erdem KOÇ Ç.Ü., Tekstil Mühendislii Bölümü, Adana/Türkiye

TÜRK TEKSTL SANAYNDE ENERJ KULLANIMININ GENEL DEERLENDRLMES. Emel KAPLAN ve Erdem KOÇ Ç.Ü., Tekstil Mühendislii Bölümü, Adana/Türkiye ISSN 1019-1011 Ç.Ü.MÜH.MM.FAK.DERGS CLT.19 SAYI.2 Aral'k December 2004 Ç.Ü.J.FAC.ENG.ARCH. VOL.19 NO.2 TÜRK TEKSTL SANAYNDE ENERJ KULLANIMININ GENEL DEERLENDRLMES Emel KAPLAN ve Erdem KOÇ Ç.Ü., Tekstil

Detaylı

BASIN YAYIN VE HALKLA L K LER UBE MÜDÜRLÜ Ü

BASIN YAYIN VE HALKLA L K LER UBE MÜDÜRLÜ Ü BASINYAYINVEHALKLALKLERUBEMÜDÜRLÜÜ ÝLÝÞKÝLER ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ Yetki,GörevveSorumluluklar YasalDayanak Büyükehirbelediyesininçalmalarnnbasn,yaynaraçlaryardmyla kamuoyunaetkilibirekildeduyuruluptantlmasnsalamakvehalkla

Detaylı

3 1 x 2 ( ) 2 = E) f( x) ... Bir sigorta portföyünde, t poliçe yln göstermek üzere, sigortal saysnn

3 1 x 2 ( ) 2 = E) f( x) ... Bir sigorta portföyünde, t poliçe yln göstermek üzere, sigortal saysnn SORU : Aada tanm verilen f fonksiyonlarndan hangisi denklemini her R için salar? f + = f t dt integral e A) f = e B) f = e C) f D) f = E) f = e ( ) = e ( ) SORU : Bir sigorta portföyünde, t poliçe yln

Detaylı

KAMU KURUM VE KURULULARI DANIMA, DENETM VE YARDIMCI HZMET BRMLER TESPT VE DEERLENDME FORMU. Saklama Süresi Birim Ar+ivinde.

KAMU KURUM VE KURULULARI DANIMA, DENETM VE YARDIMCI HZMET BRMLER TESPT VE DEERLENDME FORMU. Saklama Süresi Birim Ar+ivinde. KAMU KURUM VE KURULULARI DANIMA, DENETM VE YARDIMCI HZMET BRMLER TESPT VE DEERLENDME FORMU BRM : DARÎ VE MALÎ LER DARE BAKANLII S$ra No 1 2 3 4 5 Malzemenin Ad$ ve Konusu Kamu konutlaryla (lojmanlar) ilgili.

Detaylı

www.seyfettinartan.gen.tr/dysoru.pdf

www.seyfettinartan.gen.tr/dysoru.pdf Doru-Yanl Sorular: 1. nsan ihtiyaçlarn dorudan ya da dolayl olarak karlama özelliine sahip ve bu amaçla kullanlmaya hazr olan fiziksel varlklara hizmet denir. 2. Tüketicinin ihtiyaçlarn dorudan karlayan

Detaylı

Şubat 2013, Sayı: 7 Intrade, Fatih Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümü Aylık Dış Ticaret Bülteni 1 $24 $22 $20 $18 $16 $14 $12 $10 $8 $6 $4 $2 $0

Şubat 2013, Sayı: 7 Intrade, Fatih Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümü Aylık Dış Ticaret Bülteni 1 $24 $22 $20 $18 $16 $14 $12 $10 $8 $6 $4 $2 $0 Şubat 2013, Sayı: 7 Intrade, Fatih Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümü Aylık Dış Ticaret Bülteni 1 Tablo-1 Yıllık ve Kümülatif Dış Ticaret Rakamları Yıllık Aylık - Ocak Başlıklar 2005 2006 2007 2008

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ BİLGİ NOTU OCAK 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 29/02/2016 tarihinde 2016 yılı ayı Dış Ticaret İstatistikleri haber bültenini yayımladı. 2016 yılı ayında; İhracat geçen yılın

Detaylı

Proje Döngüsünde Bilgi ve. Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1

Proje Döngüsünde Bilgi ve. Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1 Proje Döngüsünde Bilgi ve letiim Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1 Proje Döngüsünde Bilgi ve letiim B: Ana proje yönetimi bilgi alan B: Tüm paydalara ulamak ve iletiim kurmak için

Detaylı

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI 2017 YILI OCAK AYI VERİ BÜLTENİ

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI 2017 YILI OCAK AYI VERİ BÜLTENİ DIŞ TİCARET, ŞİRKET, ESNAF VE HAL KAYIT SİSTEMİNE İLİŞKİN GEÇİCİ İDARİ VERİLER Bakanlığımız idari kayıtlarından derlenen resmi olmayan geçici dış ticaret verilerine göre, 2017 yılı ayı ihracatımız 11 milyar

Detaylı

ç Ç Ğ Ç Ğ ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç Ç Ğ ç Ğ Ğ ç Ç ç ç ç ç» ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç Y DiT P "Frsat Yaratt'' 1_) GENEL ni,ci,nn so5e6 0

Detaylı

HAREKETL BASINÇ YÜKLEMES ALTINDAK HDROLK SLNDRN DNAMK ANALZ

HAREKETL BASINÇ YÜKLEMES ALTINDAK HDROLK SLNDRN DNAMK ANALZ 12. ULUSAL MAKNA TEORS SEMPOZYUMU Erciyes Üniversitesi, Kayseri 09-11 Haziran 2005 HAREKETL BASINÇ YÜKLEMES ALTINDAK HDROLK SLNDRN DNAMK ANALZ Kutlay AKSÖZ, Hira KARAGÜLLE ve Zeki KIRAL Dokuz Eylül Üniversitesi,

Detaylı

Belirli Gerilim Snrlar Dahilinde Kullanlmak Üzere Tasarlanm Elektrikli Teçhizat ile lgili Yönetmelik (73/23/AT)

Belirli Gerilim Snrlar Dahilinde Kullanlmak Üzere Tasarlanm Elektrikli Teçhizat ile lgili Yönetmelik (73/23/AT) Belirli Gerilim Snrlar Dahilinde Kullanlmak Üzere Tasarlanm Elektrikli Teçhizat ile lgili Yönetmelik (73/23/AT) BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanmlar Amaç : Madde 1 Bu Yönetmeliin amac; Yönetmelik

Detaylı

FİYAT ENDEKSLERİ VE ENFLASYON

FİYAT ENDEKSLERİ VE ENFLASYON FİYAT ENDEKSLERİ VE ENFLASYON Sorularla Resmi İstatistikler Dizisi - 3 TÜİK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU !"!# 3129 ISBN 978-975-19-4218-0-50 AdetǨ-ΰ ˇðŞŞŞˇ3ìúł Önsöz!! "#$"%!!! "#$%&'(! )*+,+&*+&%! -.$./.0!

Detaylı

KENT KARAYOLLARINDA KAPAS TEN N BULANIK MANTIK LE MODELLENMES CAPACITY MODELLING OF URBAN HIGHWAYS BY FUZZY LOGIC

KENT KARAYOLLARINDA KAPAS TEN N BULANIK MANTIK LE MODELLENMES CAPACITY MODELLING OF URBAN HIGHWAYS BY FUZZY LOGIC Say 24, Nisan 2011 Kent Karayollarnda Kapasitenin Bulank Mantk le Modellenmesi N.Bargan,.ahinolu KENT KARAYOLLARINDA KAPASTENN BULANIK MANTIK LE MODELLENMES Nuran BAIRGAN 1, lker AHNOLU 2 1 Dumlupnar Üniversitesi,

Detaylı

Dış ticaret göstergeleri

Dış ticaret göstergeleri 75 76 Dış ticaret göstergeleri Milyon $ 3 25 71,8 9 8 7 2 6 15 5 4 Oran (%) 1 3 5 2 1 198 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 199 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 25

Detaylı

DI TCARET HADLERNDEK DEMN CAR LEMLER DENGES VE GSYH ÜZERNE ETKLER (1987-2006)

DI TCARET HADLERNDEK DEMN CAR LEMLER DENGES VE GSYH ÜZERNE ETKLER (1987-2006) DI TCARET HADLERNDEK DEMN CAR LEMLER DENGES VE GSYH ÜZERNE ETKLER (-2006) Zafer YÜKSELER Danıman 10 Austos 2007 1. Giri: hracat ve ithalat fiyat endekslerindeki farklı deiimler, yıllar itibariyle dı ticaret

Detaylı

T.C KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII Strateji Gelitirme Bakanl!"! (1. sayfa) ZEYLNAME

T.C KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII Strateji Gelitirme Bakanl!! (1. sayfa) ZEYLNAME (1. sayfa) ZEYLNAME Türkiye Kültür Portal! Altyap!s!n!n Oluturulmas! ve Portal Uygulama Yaz!l!mlar!n!n Temin Edilmesi ihalesi 03/07/2009 Cuma gününe ertelenmitir. Teknik :artnamenin 6.(2). Maddesi Portal

Detaylı

ASMOLEN UYGULAMALARI

ASMOLEN UYGULAMALARI TURGUTLU TULA VE KREMT SANAYCLER DERNE ASMOLEN UYGULAMALARI Asmolen Ölçü ve Standartlar Mart 2008 Yayn No.2 1 ASMOLEN UYGULAMALARINDA DKKAT EDLMES GEREKL HUSUSLAR Döeme dolgu tulas, kil veya killi topran

Detaylı

1. Sabit Noktal Say Sistemleri

1. Sabit Noktal Say Sistemleri 2. SAYI SSTEMLER VE KODLAR Say sistemleri iki ana gruba ayrlr. 1. Sabit Noktal Say Sistemleri 2. Kayan Noktal Say Sistemleri 2.1. Sabit Noktal Say Sistemleri 2.1.1. Ondalk Say Sistemi Günlük yaantmzda

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı EKONOMİK GÖSTERGELER

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı EKONOMİK GÖSTERGELER Ocak 2009 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı EKONOMİK GÖSTERGELER Ocak 2009 Ekonomik Göstergeler yayını, T.C. MALİYE BAKANLIĞI, Strateji Geliştirme Başkanlığı, Ekonomik ve Sektörel Analiz

Detaylı

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Dış Ticaret İstatistiklerine İlişkin Metaveri Açıklamaları 1. Verinin yasal dayanağı; Dış ticaret istatistiklerine ilişkin verilerin yasal dayanağı, Dış ticaret istatistiklerine ilişkin verilerin yasal

Detaylı

Hollanda Turistik Mekanlar? ve Hollanda Vizesi Nas?l Al?n?r?

Hollanda Turistik Mekanlar? ve Hollanda Vizesi Nas?l Al?n?r? Hollanda Turistik Mekanlar? ve Hollanda Vizesi Nas?l Al?n?r? Hollanda' n?n ba?kenti Amsterdam' dan keskin fakat güzel, kücük Ekran... Hollanda, Orta Avrupa'da konumlanm??(ve burada yer alan), Sanayi, Ticaret

Detaylı

YAPI KRED EMEKLLK A.. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA HESAP DÖNEMNE AT FNANSAL TABLOLAR VE FNANSAL TABLOLARA LKN AÇIKLAYICI DPNOTLAR

YAPI KRED EMEKLLK A.. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA HESAP DÖNEMNE AT FNANSAL TABLOLAR VE FNANSAL TABLOLARA LKN AÇIKLAYICI DPNOTLAR 1 OCAK 30 EYLÜL 2008 ARA HESAP DÖNEMNE AT FNANSAL TABLOLAR VE FNANSAL TABLOLARA LKN AÇIKLAYICI DPNOTLAR 30 EYLÜL 2008 TARH TBARYLE AYRINTILI BLANÇO (Para birimi Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras (YTL)

Detaylı

PARAMETRK OLMAYAN STATSTKSEL TEKNKLER. Prof. Dr. Ali EN ÖLÇEKLER

PARAMETRK OLMAYAN STATSTKSEL TEKNKLER. Prof. Dr. Ali EN ÖLÇEKLER PARAMETRK OLMAYAN STATSTKSEL TEKNKLER Prof. Dr. Ali EN 1 Normal dalm artlarn salamayan ve parametrik istatistik tekniklerinin kullanlmasn elverisiz klan durumlarn bulunmas halinde, eldeki verilere bal

Detaylı

GENEL DURUM. GERÇEKLE T R LEN FAAL YETLER ve PROJELER 1. SOSYAL YARDIMLAR

GENEL DURUM. GERÇEKLE T R LEN FAAL YETLER ve PROJELER 1. SOSYAL YARDIMLAR GENELDURUM Türk Kzlay Sosyal Hizmetler Müdürlüü; olaan ve olaanüstü durumlarda, yerel, ulusal ve uluslararas düzeyde insan onurunu korumak amac ile toplumdaki savunmasz ve incinebilir nüfus gruplarnn sorunlarn

Detaylı

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU EMEKLLK YATIRIM FONU 1 OCAK - 30 HAZRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMNE AT MAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETM RAPORU EMEKLLK YATIRIM FONU 1 OCAK - 30 HAZRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMNE AT SINIRLI DENETM RAPORU 1. Yap Kredi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ BİLGİ NOTU KASIM 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 31/12/2014 tarihinde 2014 yılı ayı Dış Ticaret İstatistikleri haber bültenini yayımladı. 2014 yılı ayında; İhracat geçen yılın

Detaylı

Online Bilimsel Program Yönetici K lavuzu

Online Bilimsel Program Yönetici K lavuzu Online Bilimsel Program Yönetici Klavuzu Bu belgedeki bilgiler, ekiller ve program ilevi önceden haber verilmeksizin deitirilebilir. Tersi belirtilmedikçe, burada örnek olarak ad geçen kiiler, adresler,

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AYLIK EKONOMİK GÖSTERGELER EKİM 2015 Hazine Müsteşarlığı Matbaası Ankara, 22 Ekim 2015 İÇİNDEKİLER TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER i I. ÜRETİM I.1.1.

Detaylı

MÜZ K Ö RETMENL PROGRAMLARININ KPSS SONUÇLARI

MÜZ K Ö RETMENL PROGRAMLARININ KPSS SONUÇLARI Bildiriler. Ulusal Müzik Eitimi Sempozyumu, Eylül 00, OMÜ MÜZK ÖRETMENL PROGRAMLARININ KPSS SONUÇLARI DORULTUSUNDA BRBRLERYLE VE EM FAKÜLTELERN DER RETMENLK PROGRAMLARI LE KARILATIRILMASI Doç. Enver TUFAN

Detaylı

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU EMEKLLK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 MART 2005 ARA HESAP DÖNEMNE AT MAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETM RAPORU EMEKLLK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 MART 2005 ARA HESAP DÖNEMNE AT SINIRLI DENETM RAPORU 1. Yap Kredi

Detaylı

Endüstri Meslek Lisesi Örencilerinin Yetenek lgi ve Deerleri le Okuduklar Bölümler Arasndaki li"ki

Endüstri Meslek Lisesi Örencilerinin Yetenek lgi ve Deerleri le Okuduklar Bölümler Arasndaki liki Eitim Fakültesi Dergisi http://kutuphane.uludag.edu.tr/univder/uufader.htm Endüstri Meslek Lisesi Örencilerinin Yetenek lgi ve Deerleri le Okuduklar Bölümler Arasndaki li"ki Salih Baatr *, Reat Peker**

Detaylı

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI 2017 YILI ŞUBAT AYI VERİ BÜLTENİ

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI 2017 YILI ŞUBAT AYI VERİ BÜLTENİ DIŞ TİCARET, ŞİRKET, ESNAF ve KOOPERATİFLERE İLİŞKİN GEÇİCİ İDARİ VERİLER Bakanlığımız idari kayıtlarından derlenen resmi olmayan geçici dış ticaret verilerine göre, 2017 yılı Şubat ayı ihracatımız 12

Detaylı

YILLIK SANAYİ ÜRÜN İSTATİSTİKLERİ (PRODCOM)

YILLIK SANAYİ ÜRÜN İSTATİSTİKLERİ (PRODCOM) YILLIK SANAYİ ÜRÜN İSTATİSTİKLERİ (PRODCOM) 13.06.2008 1 GİRİŞ TARİHÇE AMAÇ METODOLOJİ DEĞİŞKENLER ve TANIMLAR SINIFLAMALAR VERİ İŞLEME ve ANALİZİ KARŞILAŞTIRILABİLİR DİĞER VERİ KAYNAKLARI KARŞILAŞILAN

Detaylı

Keynesyen makro ekonomik modelin geçerli oldu(u bir ekonomide aa(daki ifadelerden hangisi yanltr?

Keynesyen makro ekonomik modelin geçerli oldu(u bir ekonomide aa(daki ifadelerden hangisi yanltr? SORU 31: 3 / 4 Bir ekonomide kii ba üretim fonksiyonu y = 2k biçiminde verilmektedir. Nüfus art hz %2, teknik ilerleme hz %2 ve amortisman oran %6 iken tasarruf oran da %30 ise bu ekonomideki kii ba sermaye

Detaylı

Yap Kredi Emeklilik A..

Yap Kredi Emeklilik A.. 1 Ocak - 30 Eylül 2012 ara hesap dönemine ait finansal tablolar ve finansal tablolara ili$kin açklayc dipnotlar 30 EYLÜL 2012 TAR*H* *T*BAR*YLE DÜZENLENEN F*NANSAL TABLOLARIMIZA *L*K*N BEYANIMIZ liikte

Detaylı

Kare tabanl bir kutunun yükseklii 10 cm dir.taban uzunluunu gösteren X ise (2, 8) arasnda uniform (tekdüze) dalmaktadr.

Kare tabanl bir kutunun yükseklii 10 cm dir.taban uzunluunu gösteren X ise (2, 8) arasnda uniform (tekdüze) dalmaktadr. SORU : Kare tabanl bir kutunun yükseklii 0 cm dir.taban uzunluunu gösteren X ise (, 8) arasnda uniform (tekdüze) dalmaktadr. Kutunun hacminin olaslk younluk fonksiyonu g(v) a%adakilerden hangisidir? v

Detaylı

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU 2003 YILINA LKN YILLIK RAPOR

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU 2003 YILINA LKN YILLIK RAPOR YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU 2003 YILINA LKN YILLIK RAPOR BU RAPOR EMEKLLK YATIRIM FONLARININ KAMUYU AYDINLATMA AMACIYLA DÜZENLENEN YÜKÜMLÜLÜKLER

Detaylı

2013 YILI II. SEVYE AKTÜERLK SINAVLARI MUHASEBE VE FNANSAL RAPORLAMA ÖRNEK SINAV SORULARI

2013 YILI II. SEVYE AKTÜERLK SINAVLARI MUHASEBE VE FNANSAL RAPORLAMA ÖRNEK SINAV SORULARI 2013 YILI II. SEVYE AKTÜERLK SINAVLARI MUHASEBE VE FNANSAL RAPORLAMA ÖRNEK SINAV SORULARI 1-Türkiye Finansal Raporlama Standartlar na (TFRS) göre deer dü"üklüü aada verilen hangi hesap kalemi için ayr(lmaz?

Detaylı

YAPI KRED EMEKLLK A.. 1 OCAK - 31 MART 2009 ARA HESAP DÖNEMNE AT FNANSAL TABLOLAR VE FNANSAL TABLOLARA LKN AÇIKLAYICI DPNOTLAR

YAPI KRED EMEKLLK A.. 1 OCAK - 31 MART 2009 ARA HESAP DÖNEMNE AT FNANSAL TABLOLAR VE FNANSAL TABLOLARA LKN AÇIKLAYICI DPNOTLAR 1 OCAK - 31 MART 2009 ARA HESAP DÖNEMNE AT FNANSAL TABLOLAR VE FNANSAL TABLOLARA LKN AÇIKLAYICI DPNOTLAR 31 MART 2009 VE 2008 TARHLER TBARYLE AYRINTILI BLANÇOLAR VARLIKLAR Bamsz Denetimden Bamsz Denetimden

Detaylı

2000 L YILLARDA TÜRKYE DE UYGULANAN MALYE POLTKALARININ DEERLENDRLMES

2000 L YILLARDA TÜRKYE DE UYGULANAN MALYE POLTKALARININ DEERLENDRLMES 2000 L YILLARDA TÜRKYE DE UYGULANAN MALYE POLTKALARININ DEERLENDRLMES Yrd. Doç. Dr. Habib YILDIZ * ÖZET Bu çalmada, 2000 2006 döneminde Türkiye de uygulanan maliye politikalarnn ana çizgileri ortaya konulmu

Detaylı

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI 2016 YILI OCAK AYI VERİ BÜLTENİ

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI 2016 YILI OCAK AYI VERİ BÜLTENİ DIŞ TİCARET, ŞİRKET VE ESNAF GEÇİCİ İDARİ VERİLERİ Bakanlığımız idari kayıtlarından derlenen resmi olmayan geçici dış ticaret verilerine göre,2016 yılı ayı ihracatımız 9 milyar 599 milyon dolar, ithalatımız

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ BİLGİ NOTU ARALIK 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 29/01/2016 tarihinde 2015 yılı ayı Dış Ticaret İstatistikleri haber bültenini yayımladı. 2015 yılı ayında; İhracat geçen yılın

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AYLIK EKONOMİK GÖSTERGELER KASIM 2016 Hazine Müsteşarlığı Matbaası Ankara, 30 Kasım 2016 İÇİNDEKİLER TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER i I. ÜRETİM I.1.1.

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ BİLGİ NOTU 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 30/11/2016 tarihinde 2016 yılı ayı Dış Ticaret İstatistikleri haber bültenini yayımladı. 2016 yılı ayında; İhracat geçen yılın aynı

Detaylı

Mustafa ALTUNDAL DS 2. Bölge Müdürü. 22-24 Mart 2010-AFYON DÜNYA SU GÜNÜ 1 / 17

Mustafa ALTUNDAL DS 2. Bölge Müdürü. 22-24 Mart 2010-AFYON DÜNYA SU GÜNÜ 1 / 17 Mustafa ALTUNDAL DS 2. Bölge Müdürü 22-24 Mart 2010-AFYON DÜNYA SU GÜNÜ 1 / 17 Bilindii gibi, taknlar doal bir olay olmakla beraber ekonomi ve toplum yaam üzerinde olumsuz etkileri fazla olan doal bir

Detaylı

Ödemeler Dengesi Tanım ve Kapsam:

Ödemeler Dengesi Tanım ve Kapsam: Ödemeler Dengesi Ödemeler bilançosu, bir ülkede yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin yabancı ülkelerle yaptıkları iktisadi işlemlerin sistematik kayıtlar olarak tutulmasıdır. Mal ve hizmetlerin yanı sıra

Detaylı

novasyon KalDer zmir ubesi 8. Mükemmellii Aray Sempozyomu zmir, 18 Nisan 2007 irin Elçi Technopolis Türkiye Direktörü Teknoloji Yönetim Dernei Bakan

novasyon KalDer zmir ubesi 8. Mükemmellii Aray Sempozyomu zmir, 18 Nisan 2007 irin Elçi Technopolis Türkiye Direktörü Teknoloji Yönetim Dernei Bakan novasyon KalDer zmir ubesi 8. Mükemmellii Aray Sempozyomu zmir, 18 Nisan 2007 irin Elçi Technopolis Türkiye Direktörü Teknoloji Yönetim Dernei Bakan novasyon Ekonomik ve toplumsal fayda yaratmak için ürünlerde,

Detaylı

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI 2015 YILI OCAK AYI VERİ BÜLTENİ

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI 2015 YILI OCAK AYI VERİ BÜLTENİ DIŞ TİCARET, ŞİRKET VE ESNAF GEÇİCİ İDARİ VERİLERİ Bakanlığımız idari kayıtlarından derlenen resmi olmayan geçici dış ticaret verilerine göre, ayı ihracatımız 12.314 milyon dolar, ithalatımız ise 16.747

Detaylı

Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Yıllıklandırılmış Ayrıntılı Sunum (Kasım Ekim 2016)

Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Yıllıklandırılmış Ayrıntılı Sunum (Kasım Ekim 2016) İÇİNDEKİLER (*) 1-2- 3-4- 5-6- 7-8- 9-10- 11-12- 13-14- 15-16- 17-18- 19-20- Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Analitik Sunum (2015-2016 Ekim) Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Ayrıntılı

Detaylı

YAZI ÝÞLERÝ VE KARARLAR DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI YAZI LER UBE MÜDÜRLÜ Ü

YAZI ÝÞLERÝ VE KARARLAR DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI YAZI LER UBE MÜDÜRLÜ Ü YazleriveKararlarDairesiBakanl YAZI ÝÞLERÝ VE KARARLAR DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI YAZILERUBEMÜDÜRLÜÜ Yetki,GörevveSorumluluklar Valilik yazmalarn hazrlamak, onay, teslim ilemlerini gerçekletirmek. çileribakanlgenelveözelteftiraporlarnteslimalmak,

Detaylı

YAPI KRED EMEKLLK A.. 1 OCAK - 31 MART 2010 HESAP DÖNEMNE AT FNANSAL TABLOLAR VE FNANSAL TABLOLARA LKN AÇIKLAYICI DPNOTLAR

YAPI KRED EMEKLLK A.. 1 OCAK - 31 MART 2010 HESAP DÖNEMNE AT FNANSAL TABLOLAR VE FNANSAL TABLOLARA LKN AÇIKLAYICI DPNOTLAR 1 OCAK - 31 MART 2010 HESAP DÖNEMNE AT FNANSAL TABLOLAR VE 1 31 MART 2010 TARH TBARYLE DÜZENLENEN FNANSAL TABLOLARIMIZA LKN BEYANIMIZ liikte sunulan 31 Mart 2010 tarihi itibariyle düzenlediimiz finansal

Detaylı

T.C. BABAKANLIK Hazine Müstearl. T.C. Babakanlk Hazine Müstearl

T.C. BABAKANLIK Hazine Müstearl. T.C. Babakanlk Hazine Müstearl T.C. BABAKANLIK Hazine Müstearl BLGLENDRME TOPLANTISI 10.03.2010 Sunum Plan Tarihçe Görev ve Sorumluluklar Tekilat Yaps Dier Kurumlarla likiler Kariyer Olanaklar Soru Cevap Tarihçe Osmanl Devletinde; Hazine,

Detaylı

DÜNYA TEFT?? KURULU ÖRNEKLER?

DÜNYA TEFT?? KURULU ÖRNEKLER? DÜNYA TEFT?? KURULU ÖRNEKLER? Sal?, Haziran 21, 2011 http://www.mmd.org.tr/dunya-teftis-kurulu-ornekleri 1.KITA AVRUPASI S?STEM? -FRANSA -?TALYA -?SPANYA -PORTEK?Z -BELÇ?KA -YUNAN?STAN 2.ANGLO-SAKSON S?STEM?

Detaylı

Matematiksel denklemlerin çözüm yöntemlerini ara t r n z. 9. FORMÜLLER

Matematiksel denklemlerin çözüm yöntemlerini ara t r n z. 9. FORMÜLLER ÖRENME FAALYET-9 AMAÇ ÖRENME FAALYET-9 Gerekli atölye ortam ve materyaller salandnda formülleri kullanarak sayfada düzenlemeler yapabileceksiniz. ARATIRMA Matematiksel denklemlerin çözüm yöntemlerini aratrnz.

Detaylı

Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmelii (89/336/AT)

Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmelii (89/336/AT) Sanayi ve Ticaret Bakanlndan: Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmelii (89/336/AT) BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tan+mlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliin amac; radyokomünikasyon ile telekomünikasyon ve elektrikli

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ BİLGİ NOTU EKİM 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 28/11/2014 tarihinde 2014 yılı ayı Dış Ticaret İstatistikleri haber bültenini yayımladı. 2014 yılı ayında; İhracat geçen yılın

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ BİLGİ NOTU ŞUBAT 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 31/03/2016 tarihinde 2016 yılı ayı Dış Ticaret İstatistikleri haber bültenini yayımladı. 2016 yılı ayında; İhracat geçen yılın

Detaylı