DAYANIKLI SAYISAL RESİM DAMGALAMA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DAYANIKLI SAYISAL RESİM DAMGALAMA"

Transkript

1 DAYAIKLI SAYISAL DAMGALAMA Chasa CHOUSE Sogül ALBAYRAK, Bilgisayar Mühedisliği Bölümü Elektrik-Elektroik Fakültesi Yıldız Tekik Üiversitesi, 80750, Beşiktaş, İstabul e-posta: e-posta: Aahtar sözcükler: lama, Telif Hakkı, İçerik Doğrulama ABSTRACT This paper presets a robust digital image watermarkig techique. The proposed techique uses a circularly symmetric watermark to embed it ito a image. Watermark is embedded i the middle frequecies of DFT domai. To make watermark less visible i spatial domai multiplicative embeddig rule is used. This method is resistat to JPEG compressio, filterig, oise additio ad croppig. Results prove the robustess of this method agaist the above-metioed attacks.. GİRİŞ So yirmi yıldaki e büyük tekolojik gelişmeler, gülük yaşatımızı tüm alalarıı etkisi altıa ala sayısal kitle iletişim araçlarıda olmuştur. Sayısal resim/film/ses ve çokluortam uygulamaları gülük hayatımızı bir parçası halie gelmiştir. Özellikle iteret aracılığıyla sayısal ürülere çok kolay bir şekilde erişilebilmesi bua sebep olarak gösterilebilir. Resimleri sayısal ortamda saklaması ve klasik yötemlere göre çok rahat bir şekilde iletilebilmesi beraberide telif hakkı problemlerii getirmiştir. Telif hakkı(copyright) sahipleri çalışmalarıı kullaa kişilerde yaptıkları işi bedelii almak ve çalışmalarıı izisiz kullaılmadığıda emi olmak isteyebilirler. Sayısal ortamı yukarıda belirtile özellikleride dolayı telif hakkı koruma ve içerik doğrulama(autheticatio) çok zor bir hal alır. Problemi çözümüe yöelik yötemlerde biri resmi şifrelemesi olmakla birlikte tam alamı ile koruma sağlayamamaktadır. Resim bir defa deşifre edildiğide isteildiği kadar kopya edilebilmekte ve dağıtılabilmektedir. So yedi yıldır sayısal tekolojide kayaklaa telif hakkı problemlerii giderilmesi kousuda çalışa pek çok bilim adamı bulumaktadır. Bulua çözüm güveilir ve geleceği ola bir yötem ola resmi içie bilgi gizleme olmuştur. Bilgi gizlemek içi her çeşit sayısal veri(resim, ses, video, yazı vs.) kullaılabilir. Biz bu çalışmamızı resme bilgi gizleme ile sıırladıracağız. Bilgi gizleme tekiğii e öemli özelliği, içie yerleştirile bilgii resme baka bir kişi tarafıda farkedilmemesidir. Hiçbir zama bilgi gizleme tekiklerii tümüü sağlaması gereke geel bir taımlama yoktur. Bu çalışmada telif hakkı korumak içi bilgi gizleme yötemiyle ilgileeceğiz ve kullaacağımız terim damgalama(watermarkig) olacaktır.. DAMGALAMA TEKİKLERİİ KULLAIM ALALARI Farklı ihtiyaçları ve sıırları ola değişik uygulama alalarıdaki damgalama tekikleri şu şekilde özetleebilir[]: Telif hakkı ve parmak izi oayı: Resme eklemiş bilgi, telif hakkı iddia ede kişi tarafıda kaıt olarak veya bilgiyi izisiz kullaa kişii izii sürmek içi kullaılabilir. Doğruluğuu veya uygusuz kullaıldığıı belgelemek: Klasik bilgi doğrulama yötemleride checksum, CRC üretimi kullaılabilir. Fakat resimdeki ufak bir değişiklik bu yötemleri kullaılmaz hale getirir. Gizli iletişim: Resmi içie resme baka kişi tarafıda algılaamıyacak şekilde bilgi ekleebilir. Bu tür uygulamalarda karşı tarafa iletilmesi gereke gizli bilgii fazla olması iteret ortamıı çok fazla kullaılmasıa sebep Resim hakkıda bilgi: Resim içie öreği tıbbi bir resim hakkıda açıklayıcı bilgiler saklaabilir. 3. TELİF HAKKI KORUMAK İÇİ DAMGALAMA So yıllarda işaret işleme literatürüe çok fazla damgalama tekikleri eklemiştir. Her damgalama şemasıda üç temel bölüm bulumaktadır. üretme, ekleme ve algılama bu üç bölümü oluşturmaktadır. üretme, resme bağlı damga şablou elde etmeyi hedefler. ekleme işlemi, orijial resmi farklı bir katmaıa damga şablouu ekleme olarak düşüülebilir. algılama ise geellikle damga bezerliği veya varsayım testi ile gerçekleştirilir.

2 3. DAMGALAMA TEKİKLERİ lama tekikleri farklı özelliklerie göre dört değişik kategoride sııfladırılabilir. Bir grup damglama tekiği, algılama esasıda orijial resme ihtiyaç duyar. Buula birlikte geometrik bozulmalara karşı(kesmek, boyut büyültmek/küçültmek, dödürmek) dayaıklıdır. Fakat iterette otomatik arama gibi uygulamalarda hatlarda yoğuluğu arttırması, bellek miktarıı yetmemesi gibi sebepler dolayısıyla bu yötem çok başarılı değildir. Bir diğer grup damgalama da damga siyalii farklı bölgede ekler. Bazı tekikler görüe bölgede(spatial domai)[] pikselleri yoğuluğuu ayarlayarak bilgiyi resme ekler. Bazıları da DCT[3], DFT[4] veya DWT[5] bölgeleride damga işaretii resme ekler. Diğer bir tekik ise resmi karakteristiğie bağlı psiko-görsel (Hume Visual System)[6] maskeleme özelliğide yararlaır. Soucu olarak sıırladırılmış şifreli damgalama tekikleride bahsedilebilir. Bu yötemde damgalamış resimdeki bilgi sadece bilgiyi resme ekleye kişi tarafıda tekrar elde edilebilir veya damgayı herkes okuyabilir fakat sadece şifreyi bile damgayı değiştirebilir ya da silebilir. Saldırga Î i asıl ve Î i de damgalamış resim olduğuu söyleyebilir. Bu durumda I, W de elde edilebilir. 4. DAYAIKLI DAMGALAMA ekleme yötemii blok diagramı Şekil- de görülmektedir. Orijial resmi fourier döüşümü alıır ve frekas bölgeside(domai) üretile dairesel simetrik damga yie ayı bölgede resme ekleir. Ters döüşümü ile damgalamış resim elde edilir. varlığıı testi içi damgaladığı varsayıla resmi döüşümü elde edilir. Tekrar üretile damga ile döüşümü yapılmış resim bezerlik testide geçirilerek damgaı varlığı içi karar aşamasıa geçilir. Şekil-. de sistemi blok diagramı görülmektedir. lamış 4. DAMGA ÜRETİMİ Döüşümü Bezerlik testi Şekil-. bulma yötemi Resimde bizim eklediğimiz damga var/yok 3. SALDIRILAR Özel tasarlamış birtakım saldırılar damga eklemiş resimlerde bilgiyi silebilir veya resimdeki bilgiyi bozabilir. Bu yötemlerde bazılarıda resme basit ve heme heme hiç görümeye ufak bozulmalar ekleir (resmi buladırdıkta sora çok az bir şekilde geometrik bozulma eklemek) ve damga saptaamaz hale gelir. Saldırılar arasıda e çok biliei SWICO(Sigle Watermarked Image Couterfeit Origial)[7] yötemidir. Orijial resim I da damgalı resim Î i elde etmek içi W damgasıı bir resme eklediğimizi düşüelim. Bir saldırga orijial resmi sahtesii (Î ) başka bir Î de W damgasıı çıkararak elde eder. Orijial Harf dizisi Döüşümü Dairesel Simetrik Üretimi üretimide kullaılacak karakter dizisi T xt olsu. Karakterleri sayısı S ise damgada S adet dairesel simetrik halka R ilk dairei yarıçapı ve R de so dairei yarıçapı olsu. Bua göre damgadaki bit sayısı: L = S ( R R) () olur[9]. üretimide T xt deki her karakteri karşılığı olarak 0-bit ve her sayı içi 0 ve leri adedi eşit ola sayılar kullaılır. 0 yerie - yazarak damgayı kullaabileceğimiz formata çevirmiş oluruz. Dairei 0-80 aralığıa 0-bit sayıı karşılığı ola bitler yerleştirilir. Ayı bitler, ayı yöde arasıa yerleştirilir. Şekil-3 de T xt içi üretilmiş örek bir damga görülmektedir. Büyüklük Şekil-. lama yötemi Ters Döüşümü lı

3 M = r = a b (5) 0, r < R & r > R W ( r, θ ) = (6) ±, R r R a : Resmi frekas bölgeside pikseli gerçek kısmı. b : saal kısmı. M : büyüklüğü(magitude). θ : fazı(phase). r R, R ola R -R adet ayı merkezli S adet dairede oluşur. Her dairedeki damgaı değeri ayıdır( veya -). Daire, yarıçapı [ ] Şekil-3. T xt içi üretile damga T xt = COPYRIGHT BY YTU ELEKTRIK ELEKTROIK FAKULTESI BILGISAYAR BILIMLERI MUHEDISLIGI BOLUMU olarak alıırsa üretile dairesel simetrik damgaı bit sayısı: L = S ( R R ) = = 5488 Kulladığımız damgada 0-bit 80 yer kaplar ve her bit damga daireside 9 lik bir yer kaplar. yı oluştura daireleri bir matriste olduğuu düşüelim. Bu durumda dairei matrisde karşılığı ola oktalar x = r cos(θ ) () y = r si(θ ) (3) bağıtısıda buluur. 4. DAMGALAMA lama frekas bölgeside bilgi ifade ede ve - ler kullaılarak yapılır. da ve - leri sayısı eşittir. Dolayısıyla damgaı ortalaması sıfırdır. Frekas bölgeside resmi düşük frekaslarıa yapılacak herhagi bir uygulama resmi görüe yüzüde gözle görülür değişikliklere sebep Resmi sıkıştırılması(jpeg vs. gibi) ise frekas bölgeside yüksek frekasları etkiler. Bu durumda damga orta frekaslara eklemelidir. ı dikkatli bir şekilde tasarlaması durumuda hem filtrelere karşı dayaıklı hem de görümez olacaktır. Sıfır frekası I (0,0) ı bölgeside merkez olduğuu düşüürsek damgaı orta frekasları içie ala bir daireye eklemesi gerekir. b θ = arcta (4) a M değiştirilmiş büyüklük ve I de damgalamış resim olsu. M orjial resmi büyüklüğü, damga ve α da damgaı dayaıklılığıı belirleye katsayı olmak üzere damgalama formulü: M = M α M W (7) olur[9]. Gerçek resmi ters frekas bölgesi kompleks özelliğe sahiptir. M i ters bölgesii gerçek olduğuda emi olmak içi damgaı aşağıdaki simetriyi koruması gerekir: [ ] = W (, y, (8) Matristeki her oktaı frekas bölgesideki karşılığı z = a ib şeklidedir. a gerçek kısım ve b de saal kısımdır. Büyüklük M ve faz θ olsu. M = r = a b = a ib (9) b θ = arcta (0) a Ters frekas bölgesi döüşümü içi θ ve M değerleride faydalaabiliriz. a = M cos(θ ) ve b = M si(θ ) () z = a ib () i = IDFT( z ) (3) lamış resim i dir. So değerler byte sıırıı aşabileceğide i yi [0,55] aralığıa çekilmesi gerekir. Ayrıca damgaı görümezliğii arttırmak içi maskeleme tekikleride biri kullaılabilir[0]. 4.3 BEZERLİK TESTİ İLE DAMGAI TESPİTİ I muhtemel damgalamış resmi frekas bölgesideki karşılığı ve M de büyüklüğü olsu. Muhtemel damgalamış resmi M katsayıları ile

4 damga W arasıdaki bezerlik {c}, damgaı varlığıı test edilmeside kullaılır. Şayet I, W ile damgalamış resim ise bezerlik Eşitlik 4 de görülmektedir. W ve M i birbiride bağımsız ve bezer şekilde rastgele dağıtılmış değişkeler olduğuu varsayarsak, W i ortalama değeri sıfır Resimde kullaıla W i ortalama değerii herekadar sıfır olarak varsaysak da si/cos döüşümüde kayaklaa hatalar dolayısıyla geellikle ortalama değer sıfır olmaz. Bu problemi gidermek içi yukardaki formul, ormalleştirilmiş bezerlik c olarak Eşitlik 5 deki gibi değiştirilmesi gerekir. Resimleri adedi T i eşik değeri olduğuu varsayarsak Şekil-4 te faydalaarak T = 0.57 diyebiliriz. Yapıla testlerde her damgalamış resmi bezerlik değeri c, T değeride büyük ya da eşit çıkmıştır. c = M c = Şekil adet damgalamış(sağ bölge) ve damgasız(sol bölge) resmi dağılım eğrisi ( W M a W M ) x= y= M M = ( (4) ( M ) ( M ) M µ (5) C lamış ve damgasız resimleri ormalleştirilmiş bezerlik c i farklıdır. c bezerlik özelliğii damgaı varlığıı testide kullaabilmek içi damgasız resimlerde oluşa 000 adet resmi c i ve damgalamış 000 adet resmi c i hesaplaırsa Şekil-4 te görülebile bir dağılım grafiği elde edilir. tespiti: H 0 : Şayet c T ise I, W ile damgalamıştır. H : Şayet c < T ise I, W ile damgalamamıştır. : daki leri sayısı. : daki - leri sayısı. M : M ( M : M ; = M : M ; = µ = µ µ f ( M, = a M ( f (, ) M a = a M ; = = a M ( ; = 5. SOUÇ Yapıla testlerde dairesel simetrik damgalama ile şu souçlara ulaşılmıştır: lamış resimlerde görüe bir bozulma olmamıştır. Buu sebebi frekas bölgeside orta frekaslarda resme eklee damgaı resmi görüe bölgesie(spatial domai) etki etmemesidir. Tablo- de bazı test souçları görülmektedir. lamış resim ile damgasız resim arasıdaki fark Şekil-6 da görülmektedir. Burada resmi damgaladığı soucu çıkarılabilir. I resmie W damgası uygulaıp I resmi elde edilmiş olsu. Yie I resmie W damgası uygulaıp I resmi elde edilmiş olsu. lı resim I, W damgası ile test edildiğide algoritma damgaı olmadığı soucua varmaktadır. Yie damgalı resim I, W damgası ile test edildiğide algoritma damgaı olmadığı soucua varmaktadır. Bu bize kullaıla yötemi yalış damga tespitie karşı yeterice güveli olduğuu göstermektedir. işareti W yi oluştura yerie - ve - yerie koularak tersi alımış olsu.

5 Oluşa damga işaretie W diyelim. lamış resim I, damga W uyguladığıda resimde damgaı silidiği ve resmi görüe bölgesie etki ede bozulmaları yok olduğu tespit edilmiştir. Ayı resme farklı damgalar uyguladığıda dağılım eğrisii eşit aralıkta sağa veya sola doğru kaydığı görülmüştür. Bu çalışmadaki damgalama yötemii frekas bölgeside orta frekasa etki etmeye filtrelere karşı dayaıklılığı gösterilmiştir. Öreği gürültü ekleme oraıı %0 da daha yüksek olarak alırsak resmi frekas bölgeside orta frekaslara etki etmeye başladığı ve bu edele damgaı tespitii imkasızlaştığı görülmüştür. Şekil-5 Orijial resim Şekil-6. lamış resim Şekil-6. lamış resim ile damgasız resim arasıdaki fark. Tablo-. Sıır değeri c = alıarak yapıla test souçları Efektler c Gaussia Blur 0.6 Mosaic x 0.58 Gürültü % Media 0.6 JPEG : Kırpma 0.6 Kayakça []. ikolaidis ad I. Pitas, Digital Image Watermarkig: A Overview. ICMCS 99, Volume, Florece, Italy, pp -6. []. ikolaidis, I. Pitas, Robust image watermarkig i the spatial domai. Sigal Processig, v. 66, o. 3 (May 98), pp [3] M. Swaso, B. Zhu, A.. Tewfik, Trasparat robust image watermarkig. Proc. 996, IEEE It. Coferece o Image Processig, vol III, pp -4. [4] S. Pereira, J. J. K. Ó Ruaaidh, F. Deguillaume, G. Csurka, T. Pu, Template Based Recovery of -Based Watermarks Usig Log-polar ad Log-log Maps, IEEE ICMCS99, Florece, Italy, Jue 999. [5] C-S. Lu, S-K. Huag, C-J. Sze, H-Y. M. Liao, IEEE Trasactios o Multimedia, vol. o. 4, December 000. [6] J. F. Delaigle, C. De Vleeschouwer, B. Macq, Watermarkig Algorithms Based o a Huma Visual Model, Sigal Process, vol. 66, pp , 998. [7] S. Craver,. Memo, B. Yeo, Resolvig Rightful Owership with Ivisible Watermarkig Techiques:Limitatios, Attacks ad Implicatios, IEEE Joural o Selected Areas i Commuicatios, vol. 6, o. 4, pp , May 998. [8] P. Bourke, Dimesioal FFT, sis/fftd/, July 998. [9] V. Solachidis ad I. Pitas. Circularly symmetric watermark embeddig i -D DFT domai. I Proceedigs of ICASSP99, Volume 6, pages , Phei Arizoa, USA, March [0] F. Berolii, M. Bari, V. Cappelii, ad A. Piva. Mask buildig for perceptually hidig frequecy embedded watermarks. I Proc. of ICIP 98, volume I, pages , Chicago, USA, 4-7 October 998.

KALİTE KONTROLDE ÖRNEKLEM BÜYÜKLÜĞÜNÜN DEĞİŞKEN OLMASI DURUMUNDA p KONTROL ŞEMALARININ OLUŞTURULMASI

KALİTE KONTROLDE ÖRNEKLEM BÜYÜKLÜĞÜNÜN DEĞİŞKEN OLMASI DURUMUNDA p KONTROL ŞEMALARININ OLUŞTURULMASI İstabul Ticaret Üiversitesi Fe Bilimleri Dergisi Yıl: 5 Sayı:10 Güz 2006/2 s 65-80 KALİTE KONTROLDE ÖRNEKLEM BÜYÜKLÜĞÜNÜN DEĞİŞKEN OLMASI DURUMUNDA p KONTROL ŞEMALARININ OLUŞTURULMASI İrfa ERTUĞRUL *,

Detaylı

Diferansiyel Gelişim Algoritmasının Termik Birimlerden Oluşan Çevresel Ekonomik Güç Dağıtım Problemlerine Uygulanması

Diferansiyel Gelişim Algoritmasının Termik Birimlerden Oluşan Çevresel Ekonomik Güç Dağıtım Problemlerine Uygulanması Diferasiyel Gelişim Algoritmasıı Termik Birimlerde Oluşa Çevresel Ekoomik Güç Dağıtım Problemlerie Uygulaması Differetial evolutio algorithm applied to evirometal ecoomic power dispatch problems cosistig

Detaylı

Doğrusal Olmayan Etkiler Altındaki Bir WDM Sistemin Farklı Veri İletim Hızları İçin Performans Analizi

Doğrusal Olmayan Etkiler Altındaki Bir WDM Sistemin Farklı Veri İletim Hızları İçin Performans Analizi ELECO '1 Elektrik - Elektroik ve Bilgisayar Mühedisliği Sempozyumu, 9 Kasım - 1 Aralık 1, Bursa Doğrusal Olmaya Etkiler Altıdaki Bir WDM Sistemi Farklı Veri İletim Hızları İçi Performas Aalizi Performace

Detaylı

DEPREM BÖLGELERİNDE DİNAMİK TOPRAK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ İÇİN SİSMOGRAF VERİ-TABANLI BİR EXCEL PROGRAMI

DEPREM BÖLGELERİNDE DİNAMİK TOPRAK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ İÇİN SİSMOGRAF VERİ-TABANLI BİR EXCEL PROGRAMI DEPREM BÖLGELERİNDE DİNAMİK TOPRAK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ İÇİN SİSMOGRAF VERİ-TABANLI BİR EXCEL PROGRAMI A Seismograph Data-based Excel Program for Determiatio of Dyamic Soil Properties i Quake Zoes

Detaylı

3. Bölüm Paranın Zaman Değeri. Prof. Dr. Ramazan AktaĢ

3. Bölüm Paranın Zaman Değeri. Prof. Dr. Ramazan AktaĢ 3. Bölüm Paraı Zama Değeri Prof. Dr. Ramaza AktaĢ Amaçlarımız Bu bölümü tamamladıkta sora aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olabileceksiiz: Paraı zama değeri kavramıı alaşılması Faiz türlerii öğremek

Detaylı

Bugün, Türk otomotiv sanayinin, üretim teknolojileri

Bugün, Türk otomotiv sanayinin, üretim teknolojileri DERGİDEN FİGES İLERİ MÜHENDİSLİK VE ARGE TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ 2014-2 / Sayı: 5 (Temmuz-Ağustos-Eylül 2014) ISSN: 2147-9550 FİGES A.Ş. Adıa Sahibi Yöetim Kurulu Başkaı Dr. Tarık Öğüt Sorumlu Yazı İşleri

Detaylı

GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ VE UYUM ANALİZİ İLE BİR İŞLETMEDE KARŞILAŞILAN ÜRETİM HATALARININ İNCELENMESİ

GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ VE UYUM ANALİZİ İLE BİR İŞLETMEDE KARŞILAŞILAN ÜRETİM HATALARININ İNCELENMESİ Süleyma Demirel Üiversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2012, C.17, S.1, s.123-142. Suleyma Demirel Uiversity The Joural of Faculty of Ecoomics ad Admiistrative Scieces Y.2012, Vol.17,

Detaylı

PERİYODİK OPSİYONLU YENİLEME MODELİ PARAMETRELERİNİN SİMÜLASYON YARDIMIYLA BELİRLENMESİ

PERİYODİK OPSİYONLU YENİLEME MODELİ PARAMETRELERİNİN SİMÜLASYON YARDIMIYLA BELİRLENMESİ 46 PERİYODİK OPSİYONLU YENİLEME MODELİ PARAMETRELERİNİN SİMÜLASYON YARDIMIYLA BELİRLENMESİ ÖZET Arş. Gör. İbrahim Zeki AKYURT Arş. Gör. Emrah ÖNDER Birçok işletme tarafıda stok politikası olarak, düşük

Detaylı

DÖVĠZ KURU DALGALANMALARININ TARIMSAL DIġ TĠCARETE ETKĠSĠ: TÜRKĠYE ÖRNEĞĠ. Doç. Dr. ErĢan SEVER Aksaray Üniviversitesi ĠĠBF Ġktisat Bölümü

DÖVĠZ KURU DALGALANMALARININ TARIMSAL DIġ TĠCARETE ETKĠSĠ: TÜRKĠYE ÖRNEĞĠ. Doç. Dr. ErĢan SEVER Aksaray Üniviversitesi ĠĠBF Ġktisat Bölümü DÖVĠZ KURU DALGALANMALARININ TARIMSAL DIġ TĠCARETE ETKĠSĠ: TÜRKĠYE ÖRNEĞĠ THE EFFECT OF EXCHANGE RATE VOLATILITY ON AGRICULTURAL FOREIGN TRADE: THE CASE OF TURKEY Doç. Dr. ErĢa SEVER Aksaray Üiviversitesi

Detaylı

BÖLÜM 8 ALAN ETKİLİ TRANSİSTÖRLER (JFET) Konular:

BÖLÜM 8 ALAN ETKİLİ TRANSİSTÖRLER (JFET) Konular: ALAN ETKİLİ TRANİTÖRLER (JFET) BÖLÜM 8 8 Koular: 8.1 Ala Etkili Joksiyo Trasistör (JFET) 8. JFET Karakteristikleri ve Parametreleri 8.3 JFET i Polarmaladırılması 8.4 MOFET 8.5 MOFET i Karakteristikleri

Detaylı

GRACE Uydu Verileri İle Yer Sistemi İçerisindeki Kütle Değişimlerinin İzlenmesi

GRACE Uydu Verileri İle Yer Sistemi İçerisindeki Kütle Değişimlerinin İzlenmesi İçerisideki Kütle Değişimlerii İzlemesi GRACE Uydu Verileri ile Yer Sistemi İçerisideki Kütle Değişimlerii İzlemesi (Moitorig the Mass Variatios withi the Earth System from GRACE Satellite Data) Mehmet

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DİKGEN FREKANS BÖLÜŞÜMLÜ ÇOĞULLAMA (OFDM) SİSTEMLERİNDE SENKRONİZASYON TEKNİKLERİ

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DİKGEN FREKANS BÖLÜŞÜMLÜ ÇOĞULLAMA (OFDM) SİSTEMLERİNDE SENKRONİZASYON TEKNİKLERİ T.C. ERCİYES ÜİVERSİTESİ FE BİLİMLERİ ESTİTÜSÜ DİKGE FREKAS BÖLÜŞÜMLÜ ÇOĞULLAMA (OFDM) SİSTEMLERİDE SEKROİZASYO TEKİKLERİ Tezi Hazırlaya Muhammet uri SEYMA Tezi Yöete Prof.Dr.ecmi TAŞPIAR Eletroi Mühedisliği

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SAYISAL YÖNTEMLER DERS NOTLARI

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SAYISAL YÖNTEMLER DERS NOTLARI ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SAYISAL YÖNTEMLER DERS NOTLARI Doç. Dr. Cihat ARSLANTÜRK Doç. Dr. Yusuf Ali KARA ERZURUM BÖLÜM MATEMATİKSEL TEMELLER ve HATA ANALİZİ..

Detaylı

2007-2010 YILLARINDA ADLİ TIP KURUMU GÖRÜNTÜ ANALİZİ LABORATUARINA GELEN OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

2007-2010 YILLARINDA ADLİ TIP KURUMU GÖRÜNTÜ ANALİZİ LABORATUARINA GELEN OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 7- Yıllarıda Adli Tıp Kurumu Görütü Aalizi Laboratuarıa Gele Olguları Değerledirmesi 7- YILLARINDA ADLİ TIP KURUMU GÖRÜNTÜ ANALİZİ LABORATUARINA GELEN OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ > Uz.Dr. Gürol BERBER

Detaylı

THOMAS MODELİ KAPSAMINDA YÖNETİCİLERİN ÇATIŞMA YÖNETİMİ STİLLERİ VE TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI

THOMAS MODELİ KAPSAMINDA YÖNETİCİLERİN ÇATIŞMA YÖNETİMİ STİLLERİ VE TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI THOMAS MODELİ KAPSAMINDA YÖNETİCİLERİN ÇATIŞMA YÖNETİMİ STİLLERİ VE TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI Alpteki SÖKMEN İrfa YAZICIOĞLU ÖZET İşletmeler arası büyük rekabetleri yaşadığı, adeta ekoomik

Detaylı

Mekânsal Karar Problemleri İçin Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Çok Ölçütlü Karar Analizinin Bütünleştirilmesi: TOPSIS Yöntemi

Mekânsal Karar Problemleri İçin Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Çok Ölçütlü Karar Analizinin Bütünleştirilmesi: TOPSIS Yöntemi Mekâsal Karar Problemleri İçi Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Çok Ölçütlü Karar Aalizii Bütüleştirilmesi: TOPSIS Yötemi Derya Öztürk Odokuz Mayıs Üiversitesi Harita Mühedisliği Bölümü, 55139 Samsu. dozturk@omu.edu.tr

Detaylı

EN KISA YOL PROBLEMİNDE ÇİZGE PARÇALAMA YÖNTEMİ KULLANILARAK YENİ BİR YAKLAŞIM 1

EN KISA YOL PROBLEMİNDE ÇİZGE PARÇALAMA YÖNTEMİ KULLANILARAK YENİ BİR YAKLAŞIM 1 EN KISA YOL PROBLEMİNDE ÇİZGE PARÇALAMA YÖNTEMİ KULLANILARAK YENİ BİR YAKLAŞIM Eskişehir Osmagazi Üiversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Özet Bu çalışmada ilk olarak çizge kuramıı temel kavramları

Detaylı

ENERJİ ÜRETİM VE İLETİMİNDE ELEKTRİK VE OTOMASYON SİSTEMLERİ. Enerji Üretim ve İletiminde Elektrik ve Otomasyon Sistemleri KONTROLMATİK 1

ENERJİ ÜRETİM VE İLETİMİNDE ELEKTRİK VE OTOMASYON SİSTEMLERİ. Enerji Üretim ve İletiminde Elektrik ve Otomasyon Sistemleri KONTROLMATİK 1 ENERJİ ÜRETİM VE İLETİMİNDE ELEKTRİK VE OTOMASYON SİSTEMLERİ Eerji Üretim ve İletimide Elektrik ve Otomasyo Sistemleri KONTROLMATİK 1 Eerji üretim ve iletimide elektrik ve otomasyo sistemleri Güümüzü e

Detaylı

KIRILGAN BEŞLİ ÜLKELERİNİN HİSSE SENEDİ PİYASALARI ARASINDAKİ EŞBÜTÜNLEŞME ANALİZİ 1

KIRILGAN BEŞLİ ÜLKELERİNİN HİSSE SENEDİ PİYASALARI ARASINDAKİ EŞBÜTÜNLEŞME ANALİZİ 1 Uluslararası Yöetim İktisat ve İşletme Dergisi, Cilt 11, Sayı 24, 2015 It. Joural of Maagemet Ecoomics ad Busiess, Vol. 11, No. 24, 2015 KIRILGAN BEŞLİ ÜLKELERİNİN HİSSE SENEDİ PİYASALARI ARASINDAKİ EŞBÜTÜNLEŞME

Detaylı

GRACE Çözümlerine Dayalı Zaman Değişkenli Gravite Analizi

GRACE Çözümlerine Dayalı Zaman Değişkenli Gravite Analizi TMMOB Harita ve Kadastro Mühedisleri Odası, 14. Türkiye Harita Bilimsel ve Tekik Kurultayı, 14-17 Mayıs 2013, Akara. GRACE Çözümlerie Dayalı Zama Değişkeli Gravite Aalizi Nevi Betül Avşar 1,*, Aydı Üstü

Detaylı

İKTİSATÇILAR İÇİN MATEMATİK

İKTİSATÇILAR İÇİN MATEMATİK Kostadi Treçevski Aeta Gatsovska Naditsa İvaovska İKTİSATÇILAR İÇİN MATEMATİK DÖRT YILLIK MESLEKİ OKULLARA AİT SINIF III İKTİSAT - HUKUK VE TİCARET MESLEĞİ TİCARET VE PAZARLAMA TEKNİSYENİ Deetleyeler:

Detaylı

ENERJİ ÜRETİM VE İLETİMİNDE ELEKTRİK VE OTOMASYON SİSTEMLERİ. Enerji Üretim ve İletiminde Elektrik ve Otomasyon Sistemleri KONTROLMATİK 1

ENERJİ ÜRETİM VE İLETİMİNDE ELEKTRİK VE OTOMASYON SİSTEMLERİ. Enerji Üretim ve İletiminde Elektrik ve Otomasyon Sistemleri KONTROLMATİK 1 ENERJİ ÜRETİM VE İLETİMİNDE ELEKTRİK VE OTOMASYON SİSTEMLERİ Eerji Üretim ve İletimide Elektrik ve Otomasyo Sistemleri KONTROLMATİK 1 Eerji üretim ve iletimide elektrik ve otomasyo sistemleri Güümüzü e

Detaylı

Ekim 2003 Cilt:11 No:2 ISSN 1300-8811 October 2003 Vol:11 No:2 İÇİNDEKİLER (CONTENTS)

Ekim 2003 Cilt:11 No:2 ISSN 1300-8811 October 2003 Vol:11 No:2 İÇİNDEKİLER (CONTENTS) Gazi Üiversitesi Kastamou Eğitim Dergisi Gazi Uiversity Kastamou Educatio Joural Ekim 2003 Cilt:11 No:2 ISSN 1300-8811 October 2003 Vol:11 No:2 İÇİNDEKİLER (CONTENTS) Eğitim Bilimleri Eğitimde Stratejik

Detaylı

Saha Geri Dönüş Oran n AR-GE Aşamas nda İndikatör ile Tahmin Etme Yöntemi Field Return Rate Estimation in R&D Phase with an Indicator

Saha Geri Dönüş Oran n AR-GE Aşamas nda İndikatör ile Tahmin Etme Yöntemi Field Return Rate Estimation in R&D Phase with an Indicator Tekca A. T., Kahramaoğlu G., Yatır M. N., Kirişke B., Güdüzalp M., Saha Geri Döüş Oraıı AR-GE Aşamasıda İdikatör ile Tahmi Etme Yötemi, EMO Bilimsel Dergi, Cilt 1, Sayı 2, Syf 67-74, Aralık 2011 Saha Geri

Detaylı

ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 8, Sayı 15, 2012 ZKU Journal of Social Sciences, Volume 8, Number 15, 2012

ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 8, Sayı 15, 2012 ZKU Journal of Social Sciences, Volume 8, Number 15, 2012 ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 8, Sayı 15, 2012 ZKU Joural of Social Scieces, Volume 8, Number 15, 2012 GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

Detaylı

Ersin Kaya Sandal Accepted: October 2011

Ersin Kaya Sandal Accepted: October 2011 a ISSN:1306-3111 e-joural of New World Scieces Academy 2011, Volume: 6, Number: 4, Article Number: 4A0045 NATURE SCIENCES Received: April 2011 Ersi Kaya Sadal Accepted: October 2011 Nadire Karademir Series

Detaylı

7. İSTATİSTİK GÜNLERİ SEMPOZYUMU. 28-30 Haziran 2010 ODTÜ/ANKARA BİLDİRİ ÖZETLERİ

7. İSTATİSTİK GÜNLERİ SEMPOZYUMU. 28-30 Haziran 2010 ODTÜ/ANKARA BİLDİRİ ÖZETLERİ 7. İSTATİSTİK GÜNLERİ SEMPOZYUMU 8-30 Hazira 00 ODTÜ/ANKARA BİLDİRİ ÖZETLERİ SEMPOZYUM ONUR KURULU Prof. Dr. Ahmet Acar, ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Cüeyt Ca, ODTÜ Fe ve Edebiyat Fakültesi Dekaı Prof. Dr. Caa

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ :... :... :... :... GENEL AÇIKLAMALAR

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ :... :... :... :... GENEL AÇIKLAMALAR 015CS4-015CS4- ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ADI SOYADI T.C. KİMLİK NO SALON NO SIRA NO Bu kitapçıkta İşletme Lisas Programıa ait dersler yer almaktadır. 1.Soru kitapçığıızı türü A dır. Kitapçık

Detaylı

Dünya Sağlık Örgütü Kan Transfüzyon Güvenliği Cenevre İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastane Transfüzyon Komitesi İstanbul

Dünya Sağlık Örgütü Kan Transfüzyon Güvenliği Cenevre İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastane Transfüzyon Komitesi İstanbul Kaı Kliik Kullaımı El kitabı Düya Sağlık Örgütü Ka Trasfüzyo Güveliği Ceevre İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastae Trasfüzyo Komitesi İstabul Published by the World Health Orgaizatio i 2001 uder the title

Detaylı

AYRIK KOSİNÜS DÖNÜŞÜM KATSAYILARI FİLİGRAN EKLEME YÖNTEMİNE GENETİK PROGRAMLAMA YAKLAŞIMI

AYRIK KOSİNÜS DÖNÜŞÜM KATSAYILARI FİLİGRAN EKLEME YÖNTEMİNE GENETİK PROGRAMLAMA YAKLAŞIMI NWSA ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2008, Volume: 3, Number: 3 Article Number: A0084 NATURAL AND APPLIED SCIENCES COMPUTER ENGINEERING Received: December 2007 Accepted: June 2008

Detaylı