FERROMANYETIK FILMLERDE OLUSAN YÜZEY MANYETIK ANIZOTROPISININ NUMERIK ÇÖZÜMLENMESI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FERROMANYETIK FILMLERDE OLUSAN YÜZEY MANYETIK ANIZOTROPISININ NUMERIK ÇÖZÜMLENMESI"

Transkript

1 FERROANYETIK FILLERDE OLUSAN YÜZEY ANYETIK ANIZOTROPISININ NUERIK ÇÖZÜLENESI Yükek Lian Tezi Fizik Anabilim Dali ERAH ÇÖKTÜREN Daniman:Yd.Doç.D.ehmet BAYIRLI 2008 EDIRNE

2 T.C TRAKYA ÜNIVERSITESI FEN BILILERI ENSTITÜSÜ FERROANYETIK FILLERDE OLUSAN YÜZEY ANYETIK ANIZOTROPININ NÜERIK ÇÖZÜLENESI ERAH ÇÖKTÜREN YÜKSEK LISANS TEZI FIZIK ANABILI DALI Tez Yöneticii :Yd.Doç.D.ehmet BAYIRLI 2008 EDIRNE

3

4 Feomanyetik Filmlede anyetik Yüzey Anizotopi Oluşumunun Nümeik Çözümlenmei Emah ÇÖKTÜREN Yükek Lian Tezi, Takya Üniveitei, Fen Bilimlei Entitüü. Fizik Anabilim Dalı. ÖZET Feomanyetik malzemelede kitogafik doku manyetik özelliklele yakın ilişkilidi. Bu çalışmada, ticai flopidik, kayıtlı teyp şeidi ve faklı kalınlıklı NiCo filmlein kitalleşme dokuu Fouie eii kullanılaak incelenmektedi. NiCo filmle elektodepoziyon yöntemi ile üetildi ve manyetik paametelei titeşimli önek manyetik ölçe (VS) kullanılaak ölçüldü. / kaeelliğinin β açıına bağlı ölçümleinden elde edilen datala, en küçük kaele yöntemi kullanılaak beşinci deeceden poliminal uygulanaak 90 deece ölçümleden toplamı üzeinden fit edildi. Paçacıklaın α ve α+dα aalığında bulunma olaılığını veen kolay yönelimleinin dağılım fonkiyonu f (α ), α açıına bağlı değelei heaplanmaktadı. Sonuç olaak, önekleden 2, 4 ve 10 µm kalınlıklı NiCo filmle ve ticai kayıt şeidi anizotopi diğe numunele izotopik bulunmuştu. NiCo filmlein kalınlığı ataken önek yüzeyi üzeinde doku düzene gimektedi. Paalel emenanın ve kaeelliğin bi fonkiyonu olaak kolay eken dağılımı ölçümlei ayıca yapıldı ve kalınlık değelei aaında ilişki kuulmuştu. NiCo filmlein feomanyetik özelliklei için onuçlaın uygulamalaı tatışılmaktadı Anahta Kelimele: Feomanyetik film, Doku, Hiteiiz, kaeellik, izotopi kaekteizayonu i

5 Numeical Computation of the Fomation of the agnetic Suface Anizotopi in the Feomagnetic Film Emah ÇÖKTÜREN ate thei. Takya Univeity, Gaduate School Of Natuel and Applied Science. Phyic SUARY The magnetic popetie ae cloely elated to cyptogaphic textue of the feomagnetic mateial. It i tudied the Fouie eie method in ode to decibe the effect of cytalline textue of the feomagnetic nickel-cobalt film, which ae the diffeent thickne, the ecoded tape and the commecial floppy tape in thi tudy. The nickel-cobalt film ae poduced electodepoition method and wee meaued the magnetic paamete with the Vibation Sample agnetomete (VS). The data which obtained thee meaue of the quaene / veu β wee fitted to polynomial of five degee uing a leat quae analyi to enable accuate integation ove the ninety degee. Value of the ditibution function of the eay diection f (α ), which i defined o that f (α ) give the pobability of finding the axi of the paticle between α and α+dα, wee computed and plotted againt α. A a eult, the thickne 2, 4 and 10 µm nickel-cobalt film and the commecial ecoding media fom ample wee obtained the aniotopic tuctue; the othe ample wee not. While the thicknee of the nickel-cobalt film wee inceaed, the textue wa aanged on the ample uface. Eay axi ditibution meauement a a function of the quaene and the paallel emanence have alo been made and coelation ha been etablihed between thi thickne value. The implication of the eult fo feomagnetic popetie of the nickel-cobalt film ae dicued Key wod: feomagnetic film, textue, hyteei, quaene, iotopic chaacteization ii

6 TEŞEKKÜR Bu çalışmada, Pof. D. üel ALPER' e, NiCo filmle üetileek manyetik hiteiiz ölçümleinin almaından dolayı Aş. Gö. Elif GÜNGÖR e, tez konu öneii, katkılaı ve hiteiiz veileini kullanılabilmem konuundaki nazik hoşgöüleinden dolayı Doç. D. Hakan KÖÇKAR a, ayıca Uzm. ehmet UÇKUN a, Hale ÇANDARLI' ya, Niyazi ERİÇ' e ve Yd. Doç. D. ehmet BAYIRLI ya katkılaından dolayı teşekkü etmeyi bi boç biliim. iii

7 İÇİNDEKİLER Sayfa No ÖZET.i SUARY..ii TEŞEKKÜR...iii SİGELER DİZİNİ..vi ŞEKİLLER DİZİNİ...viii TABLO DİZİNİ.. xi GİRİŞ 1 1.KURASAL BİLGİLER anyetizma anyetik Alan Atomlaın anyetik omentlei Feomanyetik addele Ve anyetik Domenle Hiteiiz Çevimi İnce Film Teknolojilei İnce Film Kaplama Yöntemlei ateyallede İzotopi ve Anizotopinin Belilenmei anyetik Anizotopi Enejii ATERYAL VE ETOT Stone-Wohlfath odeli Stone-Wohlfath Teoiinin anyetik alzeme Kaekteizayonu için Uyalanmaı Kolay Yönelimlein Dağılım Fonkiyonu ait A o ve A 2 n Sabit Değeleinin Fizikel Anlamı Polinomial Regayon Analizi iv

8 2.5 Titeşimli Önek agnetometei BULGULAR NiCo Filmle ve Diğe Öneklein anyetik Paametelein Belilenmei Öneklein doku deeceinin (textue) belilenmei SONUÇ VE TARTIŞA ÖNERİLER EKLER 66 6.KAYNAKLAR 68 7.ÖZGEÇİŞ 71 v

9 SİGELER DİZİNİ Simge A A 0 A 2n B B 0 B 2n B z e E an H H c η I K L p t m Adı Yüzey alanı Kolay yönelim dağılım fonkiyonu abiti Kolay yönelim dağılım fonkiyonu abiti anyetik alan Kolay yönelim dağılım fonkiyonu abiti Kolay yönelim dağılım fonkiyonu abiti Z yönünde uygulanan manyetik alan Elekton yükü Anizotopi enejii anyetik alan, Akı yoğunluğu Polikitalize malzemede mıknatılanmanın doyuma ulaşmaı geekli alan Planck abiti Elektik akımı Anizotopi abiti Açıal momentum Uygulanan alana paalel manyetizayon vektöü Doyum manyetizayonu anyetizayon vektöü Kalıcı manyetizayon Uygulanan alana dik manyetizayon vektöü Kütle vi

10 N S S T t ϑ V y ω Saım ayıı Koelayon katayıı, Konum vektöü, yaıçap Spin açıal momentumu, Yüzey alanı Regayon analizinde hatalaın kaelei toplamı Peiyot Zaman Çizgiel hız İndikiyon elektomoto kuvveti Regayon analizinde polinom fonkiyon Açıal hız µ anyetik moment µ 0 Boşluğun geçigenliği µ B Boh magnetonu τ an τ H π σ Anizotopi yüzey enejiinin açıya bağlı yönelim toku H manyetik alanca üetilen dönme toku atematikel abit Regayon analizinde polinom fonkiyonuna ait tahmini hata vii

11 ŞEKİLLER DİZİNİ Şekil No Adı Sayfa No Şekil Şekil Şekil Şekil Şekil Şekil Şekil Şekil Şekil Şekil Şekil Şekil Şekil addenin bait atomik modeli...5 Elektonun kendi ekeni etafında döneken meydana Getidiği anyetik alan Çekideğin etafında yaıçaplı yöüngede ϑ hızıyla haeket eden elekton Elektonun manyetik momenti µ pini S ve B z ie yönünde Oluşan manyetik alan..9 Bibiine paalel olaak yönelmeye çalışan atomik manyetik dipol momentlei 11 alzeme içinde göülen manyetik domenle...11 NdFeB malzemeine ait manyetik domenle.12 (a) Domenle ve domen duvaı (b) Domen duvalaı..12 (a) Dış alanın yokluğunda domen duvalaı (b) Dış alan valığında domen duva haeketi...13 (a) Bloch duvaı, (b) Neel duvaı..13 Gd 16.7 Fe 83.3 den oluşan malzemede domenlein dış manyetik alana göe davanışlaı 14 Bi manyetik malzemeye ait manyetik domenlein -27,0 ve 26 Oe 'lik bi dış manyetik alanın etkiinde kaldığında manyetik domen davanışlaı...14 anyetik domenlein dış bi manyetik alanın etkiinde kaldığında manyetik domenlein ve manyetik domen duvalaının zaman göe değişimi..15 viii

12 Şekil Şekil Şekil Şekil Şekil Şekil Şekil Şekil Şekil anyetik domenlein dış bi manyetik alanın ıfı' dan başlayaak atan ve azalan değelei ile teka alanın ıfı olduğunda manyetik domenlein davanışlaındaki fenomen göülmektedi...15 Dış otamın ıcaklık değişimine göe manyetik domenlein davanışı göülmektedi Hiteiiz çevimi ve genel özelliklei. 17 Stone-Wohlfat modeline göe düşünülen tek domenli Patikülle anyetik paçacıklaın manyetik kayıt cihazında ıalanışı...23 anyetik kayıt cihazında faklı yönlede manyetizayon oluştuan manyetik patikülle (a) Demi, (b) Nikel, (c) Kobalt ait kolay ve zo eken yönlei ile manyetizayon eğile Tek domenli elipoit patikül Küeel tek bilgi alanlı paçacık ve onun hiteeiz eğii (φ =90) Şekil H anizotopik alana anti paalel ( φ = 0 )...27 Şekil H anizotopi alanına gelişi güzel φ açııyla geliyoa...27 Şekil E ile θ 0 açılı bait ekenli tek bi paçacığı Şekil VS cihazının bi fotoğafı Şekil 3.1 İzotopik yapıdaki 6 µm kalınlıklı NiCo filmine ait hiteeiz Çevimi.38 Şekil 3.2 Anizotopik yapıdaki 10 µm kalınlıklı NiCo filmine ait hiteeiz Çevimi.39 Şekil 3.3 Anizotopik yapıdaki Teyp Bandına ait hiteeiz çevimi. 40 Şekil 3.4 İzotopik özellikli kalınlığı 1, 6 µm NiCo filmlein (β ) oanlaın analitik β açına bağlı değişimlei.. 45 Şekil 3.5 İzotopik özellikli kalınlığı flopidik ve bandının (β ) oanlaın analitik β açına bağlı değişimlei...46 ix

13 Şekil 3.6 Anizotopik özellikli kalınlığı 2 µm NiCo filmin (β ) oanlaın analitik β açına bağlı değişimlei..47 Şekil 3.7 Anizotopik özellikli kalınlığı 4 µm NiCo filmin (β ) oanlaın analitik β açına bağlı değişimlei.. 48 Şekil 3.8 Anizotopik özellikli kalınlığı 10 µm NiCo filmin (β ) Şekil 3.9 oanlaın analitik β açına bağlı değişimlei..49 Anizotopik özellikli kalınlığı 15 µm olan kayıtlı teyp şeidinin (β ) oanlaın analitik β açına bağlı değişimlei 50 Şekil 3.10 Kolay eken yöü yönelim fonkiyonu f (α ) ım analitik α açıına bağlı değişim gafiklei 53 Şekil 3.11 Kolay eken yönü yönelim fonkiyonu f (α ) ım analitik α Şekil.3.12 Şekil.3.13 açıına bağlı değişim gafiklei 54 Kolay eken yönü yöneliminde oluşan 2, 4 ve 10 µm kalınlıklı NiCo filmlee ait paalelatık mıknatılanma (emanence) değei p (β ) fonkiyonunun analitik açı β açıına bağlı değişim gafiği.. 57 Kolay eken yönü yöneliminde oluşan kayıtlı Teyp kaeti şeidine ait paalel atık mıknatılanma (emanence)değei (β ) p fonkiyonunun analitik β açıına bağlı değişim gafiği 58 Şekil.3.14 NiCo filmlein f (α ) Kolay Eken Yönelimi Dağılımı fonkiyonu değeindeki A o ve A 2n Fouie eii katayılaı ile filmlein kalınlıklaı aaındaki ilişkii..59 Şekil.3.15 NiCo filmlee ait kolay eken yönelimlei fonkiyonu f (α ) nın A o ve A 2n (n=1) katayılaı (Fouie Sei) ile p (0) aaındaki ilişki...60 x

14 Şekil.3.16 Şekil µm kalınlıklı izotopik NiCo filme ait 40/1 oanında büyütme ile optik yüzey mikokobu kullanılaak çekilen yüzey emini göünümü µm kalınlıklı anizotopik NiCo filme ait 40/1 oanında büyütme ile optik yüzey mikokobu kullanılaak çekilen yüzeyin göünümü.62 xi

15 TABLO DİZİNİ Tablo Adı Sayfa No Tablo 1.1 Tablo 3.1 Tablo 3.2 Tablo 3.3 Tablo 3.4 Tablo 3.5 Tablo 3.6 anyokital Enejii Sebeb Sonuç İlişkilei.. 21 Faklı kalınlıklı NiCo filmle ve ait VS ölçüm onucu apolaından elde edilen (β ) oanlaının faklı β açıladaki değelei oanlaınına göe belilenen manyetik kaekteizayonu ve doyum manyetizayonunun ıfı deeceye kaşılık gelen H c manyetik alan değelei. 41 Ticai piyaada kullanımda olan Flopidik, Diket Bant ve kayıtlı Teyp Şeidine ait VS ölçüm onucu apolaından elde edilen (β ) oanlaının faklı β açıladaki değelei oanlaınına göe belilenen manyetik kaekteizayonu ve doyum manyetizayonun ıfı deeceye kaşı gelen H c manyetik alan değelei...41 Anizotopik yapılı 2µm, 4µm ve 10µm kalınlıklı NiCo filmlee ait beşinci deeceden en küçük kaele yöntemi kullanaak poliminal uyum fonkiyonlaı ve egayon katayı.42 Kayıtlı Teyp Şeidine ait beşinci deeceden en küçük kaele yöntemi kullanaak poliminal uyum fonkiyonlaı ve egayon katayılaı..43 Faklı kalınlıktaki ince NiCo filmlei için heaplanan kolay eken yönelim fonkiyonu f (α ) nın A 0 ve A 2 n katayı değelei.51 Teyp Şeidine için heaplanan kolay eken yönelim fonkiyonu f (α ) nın A 0 ve A 2 n katayı değelei...51 xii

16 Tablo 3.7 Anizotopik ve faklı kalınlıktaki NiCo filmlee ait değele kullanaak heaplanan kolay eken yönelimine ait paalel atık mıknatılanma (emanence) değelei için B 0 ve B 2 n katayı değelei 55 Tablo 3.8 Anizotopik kayıtlı Teyp Şeidi değelei kullanaak heaplanan kolay eken yönelimine ait paalelatık mıknatılanma (emanence) değelei için B 0 ve B 2 n katayı değelei. 55 xiii

17 GİRİŞ ve AAÇ anyetik ince filmle elektomanyetik veya manyetik kayıt cihazlaındaki endütiyel uygulamalaından dolayı hem teoik hem de deneyel olaak yoğun çalışma alanına ahipti. Özellikle duyalılığı yükek enö ve bilgi depolama teknolojiinde yoğun olaak kullanılmaktadı. Teknolojinin gelişip büyümeine paalel olaak özellikle manyetik malzemelein üetimi ve bu malzemelein kimyaal, fizikel ve manyetik özellikleinin ( kolay eken yönelimi, manyetik doku analizi, manyetik anizotopi vb.) büyük önem taşımaktadı. Bilişim ektöünün günümüzde hızla gelişmei yükek hızda bilgiayalaa, dolayıı ile yükek kapaiteli belleklee, kayıt aaçlaına ve buna paalel olaak özü edilen malzemelein üetimine olan ihtiyaç zaman içeiinde atmaktadı. Bu tü malzemelein üetim teknikleinde bii elektodepoizyon tekniğidi [1]. Bu teknik, manyetik cihazla içeiinde önemli bi yei olan manyetik kayıt başlıklaında kullanılan manyetik filmlein üetiminde kullanılmaktadı. Bu amaçla, alaşım film üetimi ve manyetik özellikleinin belilenmei önemlidi [3]. Üetilen cihazın kayıt pefomanı ile ilişkili yapıya özel mako manyetik özellikle vemek ve bilgi depolayabilmek için feomanyetik özellik göteen metal alaşım filmle hazılanmaktadı [3]. Kayıt cihazı hem vei depolama hem de gei okuma inyalini (eed-back) veebilmei için yükek kalıcı alan (coecity, H c ), yükek vei veme yoğunluğu, yükek atık (emenant) manyetizayonu ve kaydedilen bitle aaında kekin geçişlei vemek için da anahtalama alan dağılımına ahip olmaı geeki [5]. Üetilen bi numunenin temel özelliğini tanımlanmak için kullanılan izotopik ve anizotopik kavamlaı malzeme bilimi için çok önemlidi. Bi numunede bütün kitiyogafik yönlede malzemenin ahip olduğu fizikel özellikle aynı ie izotopik ve diğe taaftan üetilen numunele için faklı ekenlede ölçülen fizikel paameteleinin değeleinin faklı değede olmaı ie anizotopik kavamlaı ile tanımlanmaktadı [6,7]. Polikital numunelede ve filmlede anizotopi, numunenin üetim şatlaı ve bu enada yüzeyde meydana gelen doku deenleinin faklılığından kaynaklanmaktadı. etalle ve alaşımla çoğu izotopik davanış götemeine ağmen, 1

18 bazen çok önemli anizotopik davanış götediği deneyel çalışmala ile apo edilmişti [8, 9]. Bi numunenin izotopik veya anizotopik özelliği Titeşimli Önek anyetometei (Vibating Sample agnetomete, VS ) ve anyeto Optik Ke Etki ( agneto Optic Ke Effect, OKE ) tekniklei kullanılaak belilemek mümkündü. He iki yöntemde numuneye aaında değişen açılala manyetik alan uygulanaak hiteiiz eği ölçümlei yapılmaktadı. Bu ölçümleden doyum manyetizayonu nin kalıcı manyetizayon oanlaı oanlaı (quane) abit kalıyoa, bu numune "izotopik" özellik götemektedi. Eğe falı açılada değişiyo ie "anizotopik" özellik götemektedi [10, 11]. Biçok deneyel ve teoik çalışma film yüzeyindeki tek domain paçacıklaının manyetik davanışı ile ilgilenmektedi. Stone-Wohlfath (SW) modeli hem manyetik kitalleşme anizotopii tek ekenli anizotopi ile tek domain paçacıklaını kümeinin manyetizayon eğileini tanımlamaktadı. anyetik kaakteli yapıda anizotopi enejii SW a göe kital anizotopi yada yapıdaki metal paçacıklaının dokuundan (textue) kaynaklanmaktadı. Bu paçacıklaın manyetik momentlei dış manyetik alanının uygulanmaı enaında yapının manyetizayonlaı homojen olaak dönmekte ve yalnızca bileşik eken (uniaxial) anizotopi etkii gözlenmektedi. SW ın yaklaşımı, doğal otamdaki ıcaklık etkii ve yapının oluşumunu meydana getien metal paçacıkla aaı etkileşimlei ihmal etmektedi [11]. ateyal biliminde, yüzey textue etkii bi numunenin kitiyogafik yönelimi dağılımını belilemektedi. Yapılan bi çok çalışma götemişti ki bi numunede yönelim tamamen agele olup yüzeyden bağımızdı. Eğe hazılanan numunede kitogafik yönelim agele değile, bazı yönelimle tecih edili. Bu yaklaşımla ile textue etkii zayıf, ota ve güçlü olaak tanımlanmaktadı. Kitalin yüzdelik deecelendime, textue etkii ile oantılıdı. Tüm mühendilik çalışmalaı ile üetilen malzemelede textue etkii göülmekte ve malzemenin fizikel özellikleini belilemede büyük etkiye ahipti. Numunenin yüzey dokuunu belilemede faklı metotla kullanılı. Bu metotladan üetilen numune için nitelikli bi analiz yapılmaını ağla. Bu metotla aaında en 2

19 yaygın kullanılan X Işını Kıınımı (X Ray Diffation, XRD) ve Taama Elekon ikokobudu. Nitelikli bi analiz için Laue Fotogaflama Tekniği, X Işını Kıınımı veya Polaize ikokobu ile yapılabili. Nöton ve X Işını Kıınımı mateyalin bulk yüzeyini incele X Işını Kıınımı Cihazı ince film içinde uygundu [12, 13]. Bu tez çalışmaında, oda ıcaklığında elektodepoziyon tekniği kullanılaak üetilen NiCo manyetik alaşım filmlein yüzeyleindeki doku etkii, SW modeli [11] ki. E-Hilo ve ak. taafından manyetik ince filmlee uyalanan Fouie Sei açılımı yöntemi kullanılaak incelenmekti [7-9]. Bu amaç ile yapılan çalışmanın aşamalaı aşağıda özetleneek unulmaktadı. 1. Üetilen faklı kalınlıktaki NiCo ince filmlein manyetik paametelei VS ile ölçülmektedi. 2. Faklı kalınlıklı NiCo alaşım filmlein hiteiiz gafiklei elde edileek, filmlee ait kalıcı alan H c, doyum alanı H, doyum manyetizayonu ve kalıcı manyetizayon değelei belilenmektedi. 3. Hiteiiz gafikleinden NiCo alaşım filmlee ait kaeelliği (quaenee) değelei olan / değelei VS hiteiiz çevimi ölçüm apolaından alınaak analitik β açıya bağlı gafiği çizilmekte ve dağılım en küçük kaele yöntemi kullanılaak beşinci deeceden poliminal uyum fonkiyonu heaplanmaktadı. 4. Daha ona, NiCo film yüzey anizotopii ve doku etkileini belilemek için kolay eken yönelimlei dağılım fonkiyonlaı Fouie Seii ile tanımlanmaktadı. Ayıca Fouie Seii Katayılaı A 0 ve A 2n değelei heaplanaak üetilen numunelein manyetik kaekteizayonu kalınlığa bağlı olaak tatışılmaktadı. 3

20 1. BÖLÜ KURASAL BİLGİLER 4

21 1.1 ANYETİZA 1.2 anyetik Alan anyetik alan, elektik yükleinin haeketi onucunda otaya çıkan fizikel bi etkidi. addenin bait atomik modeline göe Şekil de göüldüğü gibi bütün maddele pozitif yüklü bi çekidek muhtelif ayıda negatif yüklü elekton yöüngeleinden oluşmuştu [31]. Şekil addenin bait atomik modeli [13] Negatif yüklü olan elektonla, çekidek etafında yöüngeel bi dolanım yaptıklaı gibi kendi ekenlei etafında da bi dönme haeketi (pin) geçekleştii. Ande aie Ampee ( ) göe mıknatılanmış madde içinde dolaşan akımla va olduğunu ve maddenin manyetik özelliğinin bu küçük kapalı deve akımladan ilei geldiğini ilei ümüştü. Bu yaklaşım günümüzde atık keinlik kazanmıştı. Ampee ' in otaya koyduğu bu yaklaşıma göe, elektik yüklü paçacıkla haeket halinde ie otamda bi değişiklik meydana geli. İşte akım taşıyan bi bobinin yada bi mıknatıın bulunduğu otamda manyetik kuvvet olaak çıkan bu değişiklik, manyetik alan olaak iimlendiili. anyetik alan, doğultuu, yönü ve şiddeti ile belilenen vektöel bi nicelikti. Hehangi bi otamdaki manyetik alan etkii, kuvvet çizgilei yada manyetik akı çizgilei ile göteilmektedi. Kuvvet çizgilei kapalı bi çevim oluştuu. Aynı zamanda manyetik alan vektöü bu çizgilee teğetti. Pozitif yüklü çekidek etafında yöüngede dolanım yapan elekton bi akım meydana getii. Dienci olmayan ve üekli 5

22 devam eden bu akım develei atomladaki negatif yüklü elektonlaın dönmeinden ilei geli. Yukaıdaki yaklaşımda belitildiği gibi haeket eden bi elektik yükü çeveinde he zaman bi manyetik alan meydana getiildiğinden negatif elektik yüklü bi elektonda yaptığı bu haeketinden dolayı bi manyetik alan meydana getii. eydana gelen bu alanın yönü Şekil göüldüğü gibi elektonun dönme yönüne bağlıdı. Şekil Elektonun kendi ekeni etafında döneken meydana getidiği manyetik alan [13] ıknatılanmamış bi madde de bu haeketle düzenizdi. Bunun onucu olaak da bu etkile bibiini yok ettikleinden bileşke etki ıfıa çok yakındı. adde içeine konulduğu zaman manyetik alanda bu etkilei bi düzene gidiğinden mıknatılanı [13, 21, 32]. 1.3 Atomlaın anyetik omentlei Bi maddedeki manyetik momentle iç atomik akımladan meydana gelile. Bu akımla manyetik alan bölümünde açıklandığı gibi elektonlaın pozitif çekidek etafında ve çekidekteki potonlaın bibilei etafında donanımlaından ilei geli. Elektonladan kaynaklanan manyetik momentle daha açık bi ifadeyle elektonun net manyetik momenti elektonun yöüngeel haeketiyle, pin olaak tanımlanan iç özelliğinin bileşiminden meydana geli addenin bait atom modeline göe elekton Şekil de göüldüğü gibi ağı bi çekidek etafında yaıçaplı bi yöüngede ϑ hızıyla haeket etmektedi. 6

23 Şekil Çekideğin etafında yaıçaplı yöüngede ϑ hızıyla haeket eden elekton [43] Elekton çekideğin etafında 2π ' lik yani daieel yöüngenin çevei kada yolu T (peiyot) zamanında dolanmaktadı. Elektonun, bi dolanım onucunda oluştuacağı akım, I= t q (1.3.1) Denklem ile tanımlanı ve dolanım peiyodu ie; 2π T= ω (1.3.2) Denklemi ile veili. Elektonun açıal hızı ve oluşan akım; ω =ϑ. (1.3.3) e ϑ I= 2π (1.3.4) denklemi ile tanımlanmaktadı. anyetik moment ie ; µ =I.S (1.3.5) 7

24 S=π 2 (1.3.6) olacaktı. e ϑ 1 µ =I.S= π 2 = eϑ (1.3.7) 2π 2 Elektonun açıal momentumunun büyüklüğü ; L=mϑx (1.3.8) Olduğundan, e µ = L (1.3.9) 2m Şeklinde tanımlanabili. Elektonla negatif yüklü olduğundan Şekil µ ve L vektölei te yönlü ve yöünge düzlemine diktile. h Kuantum mekaniğine göe ie h Planck abitini götemek üzee η = =1, j. 2π yöünge açıal momentumu keikli yani kuantumlu ve he zaman h' nin tam katlaı şeklinde ifade edili. Böylece açıal momentum ; değeleini alabili. L=0, h, 2h, 3h.nh anyetik momentin ıfı olmayan en küçük değei (1.3.9) bağıntıına göe; dı. e µ = η (1.3.10) 2m Elektonlaın pin özelliği nedeniyle elekton manyetik momente katkıda bulunu. Kuantum mekaniği açıından Şekil de göüldüğü gibi " pin " özelliği dönen bi elektonun bi akım ilmeği oluştumaı ve dolayııyla manyetik moment oluştumaından meydana geli. 8

25 Şekil Elektonun manyetik momenti µ pini S ve B z ie z yönünde oluşan manyetik alan [13] Bu momentin büyüklüğü; yöüngeel manyetik momentle aynı metebededi. Spin açıal momentumunun büyüklüğü kuantum mekaniğine göe ; h S= 2 π di. 1 2 =5, j. (1.3.11) Bi elekton pininden iç manyetik momentin değei ie ; e µ B = η=9, j/t (1.3.12) 2π denklemi ile veilmektedi. ve bu büyüklüğe Boh agnetonu deni. Çok ayıda elekton bulunduan atomla veya iyonlada genellikle elektonla, pinlei zıt yönde yönelecek biçimde elekton çiftlei meydana getiile. Böylece pin manyetik momentlei bibiini yok ede. Genelde tek ayıda elektonu bulunan atomlaın en azından bi tane çiftlenmemiş elektonu ve buna kaşı gelen pin manyetik momenti vadı. Bi atomun toplam manyetik momentinden bahetmek geekie " pin " ve " yöüngeel " manyetik momentleinin vektöel toplamıdı. 9

26 Bi atomun çekideğindeki poton ve nötonladan da kaynaklanan çekidek manyetik momenti de vadı. Çekidekel manyetik momentle elektonun manyetik momentleinden yaklaşık olaak 10 3 kez daha küçüktüle. Atomik numaalaı 21 ila 28, 39 ila 45, 57 ila 78 aaında ve 89 ve büyük olan malzemelede manyetik moment öz konuudu. En önemli aalık 21 ila 28 aaında olup bu aalıkta bulunan vanadyum, kom, manganez, demi, nikel, kobalt ve bunlaın alışımlaıda net manyetik moment ıfıdan faklıdı. Bu malzemelee "feomanyetik malzeme " adı veili [21, 31, 32]. 1.4 Feomanyetik addele ve anyetik Domenle ichael Faaday ( )' ın yaptığı çalışmala onucunda tüm maddelein, manyetik alana bi tepki götediğini ve bu tepki neticeinde kaşılıklı bi etkileşimin öz konuu olmaından dolayı maddelein üç gupta toplanabileceğini götemişti. Bu maddele diamanyetik, paamanyetik ve feomanyetik maddeledi. Paamanyetik ve diyamanyetik maddelede he bi atomun manyetik momentinin yönü diğe atomlaın manyetik momentleinin yönleinden bağımızdı. Bundan dolayı da dış manyetik alan olmadığında oluşan net manyetik moment ıfıdı. Paamanyetik maddelee bi dış manyetik alan uyguladığımızda he bi manyetik moment üzeine bi tok etki ede. Böylece paamanyetik maddenin he bi atomunun ahip olduğu manyetik moment dış manyetik alanla aynı yönde yönleni ve büyüklüğü dış alanın büyüklüğü ile oantılı olu. Diamanyetik maddelee bi dış alan uygulandığında ie, dış alanın yönüne te net bi manyetik moment oluştuu. Feomanyetik maddele ie zayıf bi dış manyetik alan içinde bile Şekil de göüldüğü gibi bibiine paalel olaak yönelmeye çalışan atomik manyetik dipol momentleine ahipti. 10

27 Şekil Bibiine paalel olaak yönelmeye çalışan atomik manyetik dipol momentlei [30] Eğe momentle paalel hale getiildikten ona, dış alan kaldııla bile feomanyetik malzeme mıknatılanmış olaak kalacaktı. Bu üekli yönelim, komşu olan manyetik momentle aaındaki kuvvetli etkileşimden kaynaklanmaktadı. Feomanyetik maddele ıı enejii ile yada dış manyetik alanın oluştuduğu manyetik eneji ile mıknatılık kazanmaktadı. Bu etkileşim onucunda Şekil de göüldüğü gibi feomanyetik maddele içinde manyetik momentlei aynı yönde oluşan atomladan oluşan bölgele meydana geli ve bu bölgelee manyetik domen olaak adlandıılı [18, 21]. Şekil alzeme içinde göülen manyetik domenle [27] 11

28 Şekil NdFeB malzemeine ait manyetik domenle [38] Domenlein hacimlei yaklaşık olaak m 3 olup, he bi domen civaında atom içemektedi. Faklı yönelimlee ahip olan domenlein aaındaki ınılaa domen duvalaı deni. Şekil de domen duvalaı göülmektedi. (a) Şekil (b) (a) Domenle ve domen duvaı (b) Domen duvalaı [26] Duvala bi dış alanla haeket edele ve eneji yüklüdü. Şekil de bi dış alana mauz kalan bi domen duvaının davanışı göteilmektedi. 12

29 (a) (b) Şekil (a) Dış alanın yokluğunda domen duvalaı (b) Dış alan valığında domen Duva haeketi [26] Domen duvalaı için iki model geliştiilmişti. Bu modelle Bloch ve Neel duvaı modelleidi. Bu duva modellei Şekil da göülmektedi. Kolay Eken Kolay Eken Film Kalınlığı Film Kalınlığı Neel Duvaı (a) Bloch Duvaı (b) Şekil (a) Bloch duvaı, (b) Neel duvaı [12] 13

30 ıknatılanmamış maddelede domenle net manyetik momenti ıfı olacak şekilde agele yöneliken bi dış alan uygulandığında ie uygulanan alanla aynı yönde olmayan bütün dipolle üzeine bi kuvvet etki ede. Bu kuvvet, domen duvaı atomlaının manyetik dipolleini Şekil 1.4.8, Şekil 1.4.9, Şekil , Şekil ve Şekil de göüldüğü gibi dış alan yönünde döndüü. Şekil Gd 16.7 Fe 83.3 den oluşan malzemede domenlein dış manyetik alana göe davanışlaı [34] Şekil Bi manyetik malzemeye ait manyetik domenlein -27,0 ve 26 Oe 'lik bi dış manyetik alanın etkiinde kaldığında manyetik domenlein davanışlaı [40] 14

31 Şekil anyetik domenlein dış bi manyetik alanın etkiinde kaldığında manyetik domenlein ve manyetik domen duvalaının zaman göe değişimi [40] Şekil anyetik domenlein dış bi manyetik alan etkii ile değişimi [40] Bunun onucu olaak ta dış alan yönündeki domenle büyü. Eğe dış alan yete kada güçlü ie madde içeinde ki va olan bütün manyetik dipolle alanla aynı yönde yöneli ve madde manyetik doyuma ulaşı. Bu duumda dış manyetik alan kaldıılıa bile, dış alan yönünde net bi manyetik moment (kalıcı mıknatılanma) 15

32 kalı. Feomanyetik maddele üekli (devamlı) mıknatılaın yapımında kullanılı. Domenlelein yapılaı ve davanışlaı, feomanyetik maddenin mıknatılanma eğii (hiteiiz eğii) belile [21, 33]. Şekil Dış otamın ıcaklık değişimine göe manyetik domenlein davanışlaı göülmektedi [42] Feomanyetik maddelein genel özellikleini aşağıda maddelele özetlenmektedi. 1- Bağıl manyetik geçigenliklei 1' den çok büyüktü. 2-Bağıl manyetik geçigenliklei, malzemenin cinine, malzemeye daha önce uygulanan manyetik işlemlee ve manyetik alan şiddetinin değeine bağlı olaak değişkendi. 3- Paamanyetik ve diamanyetik maddelede B manyetik akı yoğunluğu ile H alan şiddeti aaındaki doğual bi ilişki vaken, feomanyetik malzemlede bu ilişki doğual değildi. 4- anyetik hiteiize ahipti. 16

33 5- Feomanyetik maddele Cuie ıcaklığı üzeinde paamanyetik malzeme duumuna geçele [21]. 1.5 Hiteiiz Çevimi Bi malzemede, domenlein yapılaı ve davanışlaı, feomanyetik maddenin mıknatılanma eğii belile. Bu eğiye Şekil de göüldüğü gibi " hiteiiz eğii " (hiteiiz çevimi) deni. Hiteiiz eğii mıknatılığını tamamen kaybetmiş bi malzemeye değişken bi dış manyetik alana mauz bıakıldığında, bu dış alan ile akı yoğunluğu ölçüleek hiteiiz eğii elde edilebili. Hiteiiz eğiinin düşey ekeni, malzemedeki akı yoğunluğu, H ie uygulanan manyetik alan şiddetini ifade etmektedi. Ekenlein keim noktaı 0, mıknatılanmanın olmadığı ve hiçbi kuvvetin uygulanmadığı anı temil ede. anyetik alan şiddetini attıdığında, akı yoğunluğu önce hızlı, ona makimum yada doyma noktaına ulaşıncaya kada yavaşlayaak ata. anyetik alan şiddetinin daha fazla attıılmaı akı yoğunluğunda bi atış meydana getimez. Akı yoğunluğunun yükelişi Şekil de noktalı çizgi ile göteilmişti. Şekil Hiteiiz çevimi ve genel özelliklei [33] 17

34 Şekil deki Hiteei eğiinin temel özelliklei aşağıda maddelele özetlenmektedi. 1-anyetik alan şiddeti te yönde 0 ' a düşüüldüğünde H noktaında malzemede bi mikta mıknatılanma mevcut kalı. Buna malzemenin atık mıknatılığı (emanan) adı veili. 2-ıknatılanma akımı te çevileek yavaşça 0' a düşüüldüğünde malzemedeki akı yoğunluğu azalı. Atık mıknatılık (c) noktaında 0 olu. Yatay ekendeki meafe, gideme kuvveti (koeitif) olaak adlandıılı. 3-Gideme kuvveti mıknatılanma onaında malzemeledeki manyetik akı yoğunluğu 0' a indigemek için geekli olan manyetik alan şiddeti değeidi. Bu noktadan manyetik alan şiddeti daha da attıılıa malzeme teka doyuma ulaşı.(d) 4-anyetik alan şiddeti teka yavaş yavaş 0' a düşüüldüğünde, akı yoğunluğu bi mikta azalı (e). 5-(e) noktaında da malzemede bi mikta atık mıknatılanma göülü. 6-anyetik alan ilk yönde attıılmaya devam edilie atık akı yoğunluğu azalı ve (f) noktaında 0 olu. 7-(f) noktaından manyetik alan attıılmaya devam edilie başlangıç doyma noktaına (a) ulaşı [32]. Elde edilen hiteiiz eğilei malzeme hakkında şu bilgilei vei; alı. 1-Çok ince manyetik filmlede, hiteeiz eğii kaeye benze bi göünüm S değei, hiteiiz eğiinin kaeelliği olaak adlandıılı. Eği kaeelleştikçe, oan 1' e yaklaşı. 2-Elde edilen hiteiiz eğiinin alanı küçüke yükek manyetik geçigenlik ve düşük zolayıcı kuvvete ahipti. Bu tü malzemele yumuşak mıknatıladı. Bu tü malzemele pime ve ekonde aaındaki akım değişen tanfomatö çekidekleinde kullanışlı bi özellikti. Bunun dışında bilgiyaladaki gibi, yükek anahtalanma hızlı develede de kullanışlıdı. 18

35 3-Büyük alanlı bi hiteiiz eğii et bi manyetik malzem götegeidi. Bu tü malzemelee et mıknatı deni. Bu tü mıknatıla, manyetik kilit, hapalö ve küçük motola için kullanılı. Sonuç olaak; hiteiiz eğiinin daalmaı malzemenin kolay mıknatılanabileceğini ve düşük atık mıknatıa ahip olacağını, genişlemei ie malzemenin zo mıknatılana bileceğini ve daha kuvvetli bi atık mıknatılığa ahip olacağını götemektedi [ 21, 31, 32]. 1.6 İnce Film Teknolojilei İnce filmle, kalınlığı 1µ m' den az olan metal okit filmle olaak tanımlanmaktadı. İnce filmlein yetei ölçüde tanımlanabilmei için mikokobik film özellikleinin iyi bilinmei geekmektedi. Elementlein kompoziyonu ve kimayaal bağlanma duumu, topogafik özelliklei, yüzey püüzlüğü, kital ve amof yapıdaki aa yüzeyle ve kital yapı gibi faktöle ince film özellikleinde doğudan etki etmektedi. Diğe açıdan bazı ince filmle, elementlein düşük baınçlı bi otam içeinde buhalaştıılmaı ve bu buhaın daha düşük ıcaklıktaki kalıcı yüzey üzeinde yoğunlaşmaı ile elde edili. Günümüzde ince filmle, yaı iletken aletlein yapımında, manyetik kayıt ve algılama itemleinde, optik kaplamalada ve dekoatif işlede yaygınlıkla kullanılmaktadı. Kaplama yöntemleindeki faklılıkla ve kaplama ıaındaki çeşitli işlemle onucu, hacimli malzemede bulunmayan biçok özellik bu malzemelein ince filmleinde yaatılabili. İnce filmli malzemelede olup hacimli malzemelede olmayan şu özellikle vadı: 1.Klaik laboatua şatlaında elde edilemeyecek ölçüde temizdi, 2.Klaik laboatua şatlaında elde edilemeyecek eviyede küçük geometilein üç boyutta oluşmaı mümkündü, 3.Atomik büyüme işleminden kaynaklanan filme özgü malzeme özelliklei göülebili, 4.Kalınlık, kital yönlenmei ve çok katlı yapıladan kaynaklanan kuantum boyut etkilei ve diğe boyut etkileini gömek mümkündü [20]. 19

Bölüm 5 Manyetizma. Prof. Dr. Bahadır BOYACIOĞLU

Bölüm 5 Manyetizma. Prof. Dr. Bahadır BOYACIOĞLU ölüm 5 Manyetizma Pof. D. ahadı OYACOĞLU Manyetizma Manyetik Alanın Tanımı Akım Taşıyan İletkene Etkiyen Kuvvet Düzgün Manyetik Alandaki Akım İlmeğine etkiyen Tok Yüklü bi Paçacığın Manyetik Alan içeisindeki

Detaylı

Sonlu Elemanlar Yöntemiyle Yumuşak Polietilen Bir Silindirik Borunun Gerilme Analizi

Sonlu Elemanlar Yöntemiyle Yumuşak Polietilen Bir Silindirik Borunun Gerilme Analizi Uludag.Üniv.Zi.Fak.Deg., 25) 19: 23-36 Sonlu Elemanla Yöntemiyle Yumuşak Polietilen Bi Silindiik Bounun Geilme Analizi Muhaem ZEYTİNOĞLU * ÖZET Taım, anayii ve konut ektöünde kullanılan, ıvı ve gaz iletim

Detaylı

3. EŞPOTANSİYEL VE ELEKTRİK ALAN ÇİZGİLERİ AMAÇ. Bir çift elektrot tarafından oluşturulan elektrik alan ve eş potansiyel çizgilerini görmek.

3. EŞPOTANSİYEL VE ELEKTRİK ALAN ÇİZGİLERİ AMAÇ. Bir çift elektrot tarafından oluşturulan elektrik alan ve eş potansiyel çizgilerini görmek. 3. EŞPOTNSİYEL VE ELEKTRİK LN ÇİZGİLERİ MÇ i çift elektot taafından oluştuulan elektik alan ve eş potansiyel çizgileini gömek. RÇLR Güç kaynağı Galvanomete Elektot (iki adet) Pob (iki adet) İletken sıvı

Detaylı

ZnX (X=S, Se, Te) FOTONİK KRİSTALLERİNİN ÖZFREKANS KONTURLARI * Eigenfrequency Contours of ZnX (X=S, Se, Te) Photonic Crystals

ZnX (X=S, Se, Te) FOTONİK KRİSTALLERİNİN ÖZFREKANS KONTURLARI * Eigenfrequency Contours of ZnX (X=S, Se, Te) Photonic Crystals Ç.Ü Fen e Mühendislik Bilimlei Deisi Yıl:0 Cilt:8-3 ZnX (X=S, Se, Te) FOTONİK KRİSTALLERİNİN ÖZFREKANS KONTURLARI * Eienfequency Contous of ZnX (X=S, Se, Te) Photonic Cystals Utku ERDİVEN, Fizik Anabilim

Detaylı

ELEKTROMEKANİK GERGİ DENETİM SİSTEMİ

ELEKTROMEKANİK GERGİ DENETİM SİSTEMİ ELEKTROMEKANİK GERGİ DENETİM SİSTEMİ Güel Şefkat, İahim Yükel, Meut Şeniin U.Ü. Mühendilik-Mimalık Fakültei, Göükle / BURSA ÖZET Kağıt, kumaş, ac, platik ii şeit halindeki malzemelein, ulo olaak endütiyel

Detaylı

Nokta (Skaler) Çarpım

Nokta (Skaler) Çarpım Nokta (Skale) Çapım Statikte bazen iki doğu aasındaki açının, veya bi kuvvetin bi doğuya paalel ve dik bileşenleinin bulunması geeki. İki boyutlu poblemlede tigonometi ile çözülebili, ancak 3 boyutluda

Detaylı

BÖLÜM 5 İDEAL AKIŞKANLARDA MOMENTUMUN KORUNUMU

BÖLÜM 5 İDEAL AKIŞKANLARDA MOMENTUMUN KORUNUMU BÖLÜM 5 İDEAL AKIŞKANLARDA MOMENTUMUN KORUNUMU Linee İmpuls-Momentum Denklemi Haeket halinde bulunan bi cismin hehangi bi andaki doğusal hızı, kütlesi m olsun. Eğe dt zaman aalığında cismin hızı değişiyosa,

Detaylı

MATLAB GUI TABANLI ELEKTROMIKNATIS DEVRE TASARIMI VE ANALİZİ

MATLAB GUI TABANLI ELEKTROMIKNATIS DEVRE TASARIMI VE ANALİZİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 005 : 11 : 1 : 13-19

Detaylı

Türkiye deki Özürlü Grupların Yapısının Çoklu Uyum Analizi ile İncelenmesi *

Türkiye deki Özürlü Grupların Yapısının Çoklu Uyum Analizi ile İncelenmesi * Uludağ Üniveitei Tıp Fakültei Degii 3 (3) 53-57, 005 ORİJİNAL YAI Tükiye deki Guplaın Yapıının Çoklu Uyum Analizi ile İncelenmei * Şengül CANGÜR, Deniz SIĞIRLI, Bülent EDİ, İlke ERCAN, İmet KAN Uludağ

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TRİBOLOJİ LABORATUARI DENEY FÖYÜ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TRİBOLOJİ LABORATUARI DENEY FÖYÜ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TRİBOLOJİ LABORATUARI DENEY FÖYÜ DENEY ADI RADYAL KAYMALI YATAKLARDA SÜRTÜNME KUVVETİNİN ÖLÇÜLMESİ DERSİN ÖĞRETİM ÜYESİ YRD.DOÇ.DR.

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ELEKTRİK TESİSLERİNDE TOPRAKLAMA ÖLÇÜMLERİ VE ÖLÇÜM SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ELEKTRİK TESİSLERİNDE TOPRAKLAMA ÖLÇÜMLERİ VE ÖLÇÜM SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ TMMOB ELEKTİK MÜHENDİSLEİ ODASI ELEKTİK TESİSLEİNDE TOPAKLAMA ÖLÇÜMLEİ VE ÖLÇÜM SONUÇLAININ DEĞELENDİİLMESİ Not : Bu çalışma Elk.Y.Müh. Tane İİZ ve Elk.Elo.Müh. Ali Fuat AYDIN taafından Elektik Mühendislei

Detaylı

ASTRONOTİK DERS NOTLARI 2014

ASTRONOTİK DERS NOTLARI 2014 YÖRÜNGE MEKANİĞİ Yöüngeden Hız Hesabı Küçük bi cismin yöüngesi üzeinde veilen hehangi bi noktadaki hızı ve bu hızın doğultusu nedi? Uydu ve çekim etkisinde bulunan cisim (Ye, gezegen, vs) ikili bi sistem

Detaylı

Temel zemin etkileşmesi; oturma ve yapı hasarı

Temel zemin etkileşmesi; oturma ve yapı hasarı Temel emin etkileşmei; otuma ve yapı haaı Foundation oil inteaction; ettlement and tuctual damage Altay Biand Otadoğu Teknik Üniveitei, Ankaa, Tükiye ÖZET: Oganik eminlein valığı dışında yapı haaında genelde

Detaylı

MEKANİK TİTREŞİMLER. (Dynamics of Machinery, Farazdak Haideri, 2007)

MEKANİK TİTREŞİMLER. (Dynamics of Machinery, Farazdak Haideri, 2007) MEKANİK TİTREŞİMLER TİTREŞİM ÖLÇÜMÜ: Titeşim ölçümü oldukça kapsamlı bi koudu ve mekaik, elektik ve elektoik bilgisi içeiklidi. Titeşim ölçümleide titeşim geliği (ye değiştime-displacemet, hız-velocity

Detaylı

FİZ101 FİZİK-I. Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü B Grubu 3. Bölüm (Doğrusal Hareket) Özet

FİZ101 FİZİK-I. Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü B Grubu 3. Bölüm (Doğrusal Hareket) Özet FİZ11 FİZİK-I Ankaa Üniesitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü B Gubu 3. Bölüm (Doğusal Haeket) Özet.1.14 Aysuhan Ozansoy Haeket Nedi? Mekanik; kuetlei e onlaın cisimle üzeine etkileini inceleyen fizik dalıdı

Detaylı

BASAMAK TİPİ DEVRE YAPISI İLE ALÇAK GEÇİREN FİLTRE TASARIMI

BASAMAK TİPİ DEVRE YAPISI İLE ALÇAK GEÇİREN FİLTRE TASARIMI BASAMAK TİPİ DEVRE YAPISI İE AÇAK GEÇİREN FİTRE TASARIMI Adnan SAVUN 1 Tugut AAR Aif DOMA 3 1,,3 KOÜ Mühendislik Fakültesi, Elektonik ve abeleşme Müh. Bölümü 41100 Kocaeli 1 e-posta: adnansavun@hotmail.com

Detaylı

YOĞUNLUK FONKSİYONEL TEORİSİ METODUYLA İDEAL OKTAHEDRAL Co(II) BİLEŞİKLERİNDE KOVALENSİ FAKTÖR ANALİZİ

YOĞUNLUK FONKSİYONEL TEORİSİ METODUYLA İDEAL OKTAHEDRAL Co(II) BİLEŞİKLERİNDE KOVALENSİ FAKTÖR ANALİZİ YOĞUNLUK FONKSİYONEL TEORİSİ METODUYLA İDEAL OKTAHEDRAL Co(II) BİLEŞİKLERİNDE KOVALENSİ FAKTÖR ANALİZİ Sevgi GÜRLER YÜKSEK LİSANS TEZİ FİZİK ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi: Yd. Doç. D. Fiket İŞIK EDİRNE-0

Detaylı

Örnek 1. Çözüm: Örnek 2. Çözüm: 60 30000 300 60 = = = 540

Örnek 1. Çözüm: Örnek 2. Çözüm: 60 30000 300 60 = = = 540 Önek 1 1.8 kn yük altında 175 dev/dak dönen bi mil yatağında çalışacak bilyeli ulman için, 5 saat ömü ve %9 güvenililik istemekteyiz. Öneğin SKF kataloğundan seçmemiz geeken inamik yük sayısı (C 1 ) nedi?

Detaylı

YENİ NESİL ASANSÖRLERİN ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

YENİ NESİL ASANSÖRLERİN ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ YENİ NESİL ASANSÖRLERİN ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZET Egün ALKAN Elk.Y.Müh. Buga Otis Asansö Sanayi ve Ticaet A.Ş. Tel:0212 323 44 11 Fax:0212 323 44 66 Balabandee Cad. No:3 34460 İstinye-İstanbul

Detaylı

BTZ Kara Deliği ve Grafen

BTZ Kara Deliği ve Grafen BTZ Kaa Deliği ve Gafen Ankaa YEF Günlei 015 1-14 Şubat 015, ODTÜ Ümit Etem ve B. S. Kandemi BTZ Kaa Deliği Gafen ve Eği Uzay-zamanla Beltami Tompeti ve Diac Hamiltonyeni Eneji Değelei ve Gafen Paametelei

Detaylı

LYS TÜREV KONU ÖZETLİ ÇÖZÜMLÜ SORU BANKASI

LYS TÜREV KONU ÖZETLİ ÇÖZÜMLÜ SORU BANKASI LYS TÜREV KONU ÖZETLİ LÜ SORU BANKASI ANKARA İÇİNDEKİLER Tüev... Sağdan Ve Soldan Tüev... Tüev Alma Kuallaı...7 f n () in Tüevi... Tigonometik Fonksionlaın Tüevi... 6 Bileşke Fonksionun Tüevi... Logaitma

Detaylı

Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ankara Aysuhan OZANSOY

Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ankara Aysuhan OZANSOY FİZ11 FİZİK Ankaa Üniesitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ankaa Aysuhan OZANSOY Bölüm-III : Doğusal (Bi boyutta) Haeket 1. Ye değiştime e Haeketin Tanımı 1.1. 1 Mekanik Nedi? 1.. Refeans çeçeesi, Konum, Ye

Detaylı

SİSTEM MODELLEME VE OTOMATİK KONTROL FİNAL/BÜTÜNLEME SORU ÖRNEKLERİ

SİSTEM MODELLEME VE OTOMATİK KONTROL FİNAL/BÜTÜNLEME SORU ÖRNEKLERİ SİSTEM MODELLEME VE OTOMATİK KONTROL FİNAL/BÜTÜNLEME SORU ÖRNEKLERİ.Gup: Vize sou önekleindeki son gup (Routh-Huwitz testi) soula dahildi. Bunla PID soulaıyla bilikte de soulabili..) Tansfe fonksiyonu

Detaylı

YX = b X +b X +b X X. YX = b X +b X X +b X. katsayıları elde edilir. İlk olarak denklem1 ve denklem2 yi ele alalım ve b

YX = b X +b X +b X X. YX = b X +b X X +b X. katsayıları elde edilir. İlk olarak denklem1 ve denklem2 yi ele alalım ve b Kadelen Bisküvi şiketinin on şehideki eklam statejisi Radyo-TV ve Gazete eklamı olaak iki şekilde geçekleşmişti. Bu şehiledeki satış, Radyo-TV ve Gazete eklam veilei izleyen tabloda veilmişti. Şehi No

Detaylı

2013 2013 LYS LYS MATEMATİK Soruları

2013 2013 LYS LYS MATEMATİK Soruları LYS LYS MATEMATİK Soulaı. LYS 5. LYS ( + a ) = 8 < < olmak üzee, olduğuna öe, a kaçtı? I. A) D) II. + III. (.) ifadeleinden hanileinin değei neatifti? A) Yalnız I Yalnız II Yalnız III D) I ve III II ve

Detaylı

ELEKTRONİĞİN FİZİKSEL ESASLARI

ELEKTRONİĞİN FİZİKSEL ESASLARI ELEKTRONİĞİN FİZİKSEL ESASLARI Bi elektonik elemanın özelliğini, bu elemanın üetiminde kullanılan malzemenin paametelei ve ısı, geilim ışık gibi dış etkenleden dolayı elemanın içinde geçekleşen fiziksel

Detaylı

Beş Seviyeli Kaskat İnverter İle Beslenen 3-Fazlı Asenkron Motorun V/f Kontrolü

Beş Seviyeli Kaskat İnverter İle Beslenen 3-Fazlı Asenkron Motorun V/f Kontrolü Fıat Üniv. Fen ve Müh. Bil. De. Science and Eng. J of Fıat Univ. 18 (1), 69-8, 26 18 (1), 69-8, 26 Beş Seviyeli Kakat İnvete İle Belenen 3-Fazlı Aenkon Motoun V/f Kontolü Ekan DENİZ ve Hüeyin ALTUN Fıat

Detaylı

EMEKLILIK SİSTEMLERİ SINAV SORULARI WEB-ARALIK 2015. Bireysel emeklilik sistemine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi(leri) yanlıştır?

EMEKLILIK SİSTEMLERİ SINAV SORULARI WEB-ARALIK 2015. Bireysel emeklilik sistemine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi(leri) yanlıştır? EMEKLILIK SİSTEMLERİ SINAV SORULARI WEB-ARALIK 2015 Sou-1 Bieysel emeklilik sistemine ilişkin olaak aşağıdakileden hangisi(lei) yanlıştı? I. Bieysel emeklilik sistemindeki biikimle Sosyal Güvenlik Sistemine

Detaylı

BÖLÜM 2 KORUNUM DENKLEMLERİ

BÖLÜM 2 KORUNUM DENKLEMLERİ BÖLÜM KORUNUM DENKLEMLERİ.-Uzayda sabit konumlu sonlu kontol hacmi.- Debi.3- Haeketi takiben alınmış tüev.4- üeklilik denklemi.5- Momentum denklemi.6- Eneji Denklemi.7- Denklemlein bilançosu Kounum Denklemlei

Detaylı

BÖLÜM 2 GAUSS KANUNU

BÖLÜM 2 GAUSS KANUNU BÖLÜM GAUSS KANUNU.1. ELEKTRİK AKISI Elektik akısı, bi yüzeyden geçen elektik alan çizgileinin sayısının bi ölçüsüdü. Kapalı yüzey içinde net bi yük bulunduğunda, yüzeyden geçen alan çizgileinin net sayısı

Detaylı

AC Makinaların armatüründe endüklenen gerilim hesabı:

AC Makinaların armatüründe endüklenen gerilim hesabı: AC Makinalaın amatüünde endüklenen geilim heabı: E m f N temel fmülünü bi iletken için uygulaken N / laak düşünülü ve he hamnik için ayı ayı heaplanı: E nm /iletken f n n lup, buadaki n. hamnik fekanı

Detaylı

GÖVDE BORULU ISI DEĞİŞTİRİCİLİ R404A KULLANILAN BİR SOĞUTMA SİSTEMİNİN ENERJİ VE EKSERJİ ANALİZİ

GÖVDE BORULU ISI DEĞİŞTİRİCİLİ R404A KULLANILAN BİR SOĞUTMA SİSTEMİNİN ENERJİ VE EKSERJİ ANALİZİ Iı Bilimi ve Tekniği Degii,,, -, J. of Themal Science and Technology TIBTD Pinted in Tukey ISSN - GÖVD BORULU ISI DĞİŞTİRİİLİ RA ULLANILAN BİR SOĞUTMA SİSTMİNİN NRJİ V SRJİ ANALİZİ Ahmet ABUL, Önde IZILAN,

Detaylı

Basit Makineler Çözümlü Sorular

Basit Makineler Çözümlü Sorular Basit Makinele Çözümlü Soula Önek 1: x Çubuk sabit makaa üzeinde x kada haeket ettiilise; makaa kaç tu döne? x = n. n = x/ olu. n = sabit makaanın dönme sayısı = sabit makaanın yaıçapı Önek : x Çubuk x

Detaylı

Bölüm 30. Biot-Savart Yasası Giriş. Biot-Savart Yasası Gözlemler. Biot-Savart Yasası Kurulum. Serbest Uzayın Geçirgenliği. Biot-Savart Yasası Denklem

Bölüm 30. Biot-Savart Yasası Giriş. Biot-Savart Yasası Gözlemler. Biot-Savart Yasası Kurulum. Serbest Uzayın Geçirgenliği. Biot-Savart Yasası Denklem it-savat Yasası Giiş ölüm 30 Manyetik Alan Kaynaklaı it ve Savat, elektik akımının yakındaki bi mıknatısa uyguladığı kuvvet hakkında deneyle yaptı Uzaydaki bi nktada akımdan ilei gelen manyetik alanı veen

Detaylı

Otomatik Depolama Sistemlerinde Kullanılan Mekik Kaldırma Mekanizmasının Analizi

Otomatik Depolama Sistemlerinde Kullanılan Mekik Kaldırma Mekanizmasının Analizi Uluslaaası Katılımlı 17. Makina Teoisi Sempozyumu, İzmi, 14-17 Hazian 21 Otomatik Depolama Sistemleinde Kullanılan Mekik Kaldıma Mekanizmasının Analizi S.Telli Çetin * A.E.Öcal O.Kopmaz Uludağ Ünivesitesi

Detaylı

KÖPRÜLERİN YAPISAL ÖZELLİKLERİNİN DİNAMİK ÖLÇÜMLER VE MODAL ANALİZ İLE BELİRLENMESİ

KÖPRÜLERİN YAPISAL ÖZELLİKLERİNİN DİNAMİK ÖLÇÜMLER VE MODAL ANALİZ İLE BELİRLENMESİ KÖPRÜLERİN YAPISAL ÖZELLİKLERİNİN DİNAMİK ÖLÇÜMLER VE MODAL ANALİZ İLE BELİRLENMESİ Ahmet TÜRER*, Hüseyin KAYA* *Ota Doğu Teknik Üniv., İnşaat Müh. Böl., Ankaa ÖZET Köpülein yapısal duumu hakkındaki değelendimele

Detaylı

KUYRUK SİSTEMİ VE BİLEŞENLERİ SİSTEM SİMULASYONU KUYRUK SİSTEMİ VE BİLEŞENLERİ ÖRNEKLER BİR KUYRUK SİSTEMİNİN ÖRNEKLER

KUYRUK SİSTEMİ VE BİLEŞENLERİ SİSTEM SİMULASYONU KUYRUK SİSTEMİ VE BİLEŞENLERİ ÖRNEKLER BİR KUYRUK SİSTEMİNİN ÖRNEKLER KUYRUK SİSTEMİ VE SİSTEM SİMULASYONU 5. KUYRUK SİSTEMLERİ Bi kuyuk sistemi; hizmet veen bi veya biden fazla sevise sahipti. Sisteme gelen müşteile tüm sevislei dolu bulusa, sevisin önündeki kuyuğa ya da

Detaylı

3 FAZLI SİSTEMLER. şartlarda daha fazla güç nakli mümkündür. 26.05.2013 3 fazlı sistemler 1 3-FAZLI DENGELİ SİSTEMLER V OR V OS O V OT

3 FAZLI SİSTEMLER. şartlarda daha fazla güç nakli mümkündür. 26.05.2013 3 fazlı sistemler 1 3-FAZLI DENGELİ SİSTEMLER V OR V OS O V OT 3 FA İEME n Çok azlı sistemle, geilimleinin aasında az akı bulunan iki veya daha azla tek azlı sistemin bileştiilmiş halidi ve bu işlem simetik bi şekilde yapılı. n ek azlı sistemlede güç dalgalı olduğu

Detaylı

POZiSYON KONTROLÜNE YÖNELİK DC MOTOR UYGULAMASI

POZiSYON KONTROLÜNE YÖNELİK DC MOTOR UYGULAMASI .. SAU Fen Bilimlei Enstitüsü Degisi 6.Cilt, 1.Saı (Mat 2002) Pozison Kontolüne Yönelik DC Moto Ugulaması A.İ.Doğman, A.F.Boz POZiSYON KONTROLÜNE YÖNELİK DC MOTOR UYGULAMASI 'oj Ali lhsan DOGMAN, Ali Fuat

Detaylı

Ekon 321 Ders Notları 2 Refah Ekonomisi

Ekon 321 Ders Notları 2 Refah Ekonomisi Ekon 321 Des Notlaı 2 Refah Ekonoisi Refah Ekonoisinin Biinci Teel Teoei: İdeal işleyen bi sebest piyasa ekanizası kaynaklaın en etkin (optiu) bi şekilde dağılasını sağla. Topla net fayda (Topla Fayda-

Detaylı

Basit Makineler. Test 1 in Çözümleri

Basit Makineler. Test 1 in Çözümleri Basit Makinele BASİ MAİNELER est in Çözümlei. Şekil üzeindeki bilgilee göe dinamomete değeini göstei. Cevap D di.. Makaa ve palanga sistemleinde kuvvetten kazanç sayısı kada yoldan kayıp vadı. uvvet kazancı

Detaylı

SAE 10, 20, 30 ve 40 d = 200 mm l = 100 mm W = 32 kn N = 900 d/dk c = mm T = 70 C = 2. SAE 10 için

SAE 10, 20, 30 ve 40 d = 200 mm l = 100 mm W = 32 kn N = 900 d/dk c = mm T = 70 C = 2. SAE 10 için ÖRNEK mm çapında, mm uzunluğundaki bi kaymalı yatakta, muylu 9 d/dk hızla dönmekte ve kn bi adyal yükle zolanmaktadı. Radyal boşluğu. mm alaak SAE,, ve yağlaı için güç kayıplaını hesaplayınız. Çalışma

Detaylı

ELEKTRİK POTANSİYELİ

ELEKTRİK POTANSİYELİ 38 III.3. ELEKTRİK POTANSİYELİ III.3.0l., POTANSİYEL FARKI VE EŞPOTANSİYELLİ YÜZEYLER. Potansiyel eneji kavamı, yeçekimi ve yayın esneklik kuvveti gibi kounumlu kuvvetle inceleniken ele alınmıştı. Çeşitli

Detaylı

Fizik II Elektrik ve Manyetizma Manyetik Alan Kaynakları-2

Fizik II Elektrik ve Manyetizma Manyetik Alan Kaynakları-2 Des Hakkında Fizik-II Elektik ve Manyetizma Desinin Amacı u desin amacı, fen ve mühendislik öğencileine elektik ve manyetizmanın temel kanunlaını lisans düzeyinde öğetmekti. Desin İçeiği Hafta Konu 1.

Detaylı

Yukarıdaki sonucu onaylarım. Prof.Dr. Ülkü MEHMETOĞLU Enstitü Müdürü

Yukarıdaki sonucu onaylarım. Prof.Dr. Ülkü MEHMETOĞLU Enstitü Müdürü ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ KÜBİK GaN (001) YÜZEYİNİN ELEKTRONİK YAPISI Hakan GÜRÜNLÜ FİZİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ANKARA 005 He hakkı saklıdı Pof. D. Boa ALKAN danışmanlığında,

Detaylı

FİZK Ders 6. Gauss Kanunu. Dr. Ali ÖVGÜN. DAÜ Fizik Bölümü.

FİZK Ders 6. Gauss Kanunu. Dr. Ali ÖVGÜN. DAÜ Fizik Bölümü. FİZK 14- Des 6 Gauss Kanunu D. Ali ÖVGÜN DAÜ Fizik Bölümü Kaynakla: -Fizik. Cilt (SWAY) -Fiziğin Temellei.Kitap (HALLIDAY & SNIK) -Ünivesite Fiziği (Cilt ) (SAS ve ZMANSKY) http://fizk14.aovgun.com www.aovgun.com

Detaylı

SIFIR HÜCUM AÇILI BİR KONİ ÜZERİNDEKİ ŞOK AÇISINDAN HAREKETLE SÜPERSONİK AKIM HIZININ TESPİTİ. Doç. Dr. M. Adil YÜKSELEN

SIFIR HÜCUM AÇILI BİR KONİ ÜZERİNDEKİ ŞOK AÇISINDAN HAREKETLE SÜPERSONİK AKIM HIZININ TESPİTİ. Doç. Dr. M. Adil YÜKSELEN SIFIR HÜCU AÇILI BİR KONİ ÜZERİNDEKİ ŞOK AÇISINDAN HAREKETLE SÜPERSONİK AKI HIZININ TESPİTİ Doç. D.. Ail YÜKSELEN Temmuz 997 SIFIR HÜCU AÇILI BİR KONİ ÜZERİNDEKİ ŞOK AÇISINDAN HAREKETLE SÜPERSONİK AKI

Detaylı

Eğrisel harekette çok sık kullanılan tanımlardan biri de yörünge değişkenlerini içerir. Bunlar, hareketin her bir anı için ele alınan biri yörüngeye

Eğrisel harekette çok sık kullanılan tanımlardan biri de yörünge değişkenlerini içerir. Bunlar, hareketin her bir anı için ele alınan biri yörüngeye Eğisel haekee çok sık kullanılan anımladan bii de yöünge değişkenleini içei. Bunla, haekein he bi anı için ele alınan bii yöüngeye eğe, diğei ona dik iki koodina eksenidi. Eğisel haekein doğal bi anımıdıla

Detaylı

TORK. τ = 2.6 4.sin30.2 + 2.cos60.4 = 12 4 + 4 = 12 N.m Çubuk ( ) yönde dönme hareketi yapar. τ K. τ = F 1. τ 1. τ 2. τ 3. τ 4. 1. 2.

TORK. τ = 2.6 4.sin30.2 + 2.cos60.4 = 12 4 + 4 = 12 N.m Çubuk ( ) yönde dönme hareketi yapar. τ K. τ = F 1. τ 1. τ 2. τ 3. τ 4. 1. 2. AIŞIRMAAR 8 BÖÜM R ÇÖZÜMER R cos N 4N 0 4sin0 N M 5d d N ve 4N luk kuv vet lein çu bu ğa dik bi le şen le i şekil de ki gi bi olu nok ta sı na gö e top lam tok; τ = 6 4sin0 + cos4 = 4 + 4 = Nm Çubuk yönde

Detaylı

FARKLI YÜK MODELLERİNİN SERİ KOMPANZASYONA ETKİSİNİN İNCELENMESİ

FARKLI YÜK MODELLERİNİN SERİ KOMPANZASYONA ETKİSİNİN İNCELENMESİ FRKLI YÜK MODELLERİNİN SERİ KOMPNSYON ETKİSİNİN İNCELENMESİ Ulaş EMİNOĞLU 1 Tankut YLÇINÖ M. Hakan HOCOGLU 3 1,3 Elektonik Mühendiliği Bölümü Mühendilik Fakültei Gebze Yükek Teknoloji Entitüü, 41400, Gebze/Kocaeli

Detaylı

Bölüm 6: Dairesel Hareket

Bölüm 6: Dairesel Hareket Bölüm 6: Daiesel Haeket Kaama Soulaı 1- Bi cismin süati değişmiyo ise hızındaki değişmeden bahsedilebili mi? - Hızı değişen bi cismin süati değişi mi? 3- Düzgün daiesel haekette cismin hızı değişi mi?

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ ORTAÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ TG ÖABT ORTAÖĞRETİM MATEMATİK Bu testlein he hakkı saklıdı. Hangi amaçla olusa olsun, testlein tamamının veya

Detaylı

Dönerek Öteleme Hareketi ve Açısal Momentum

Dönerek Öteleme Hareketi ve Açısal Momentum 6 Döneek Ötelee Haeketi e Açısal Moentu Test 'in Çözülei.. R L P N yatay M Çebe üzeindeki bi noktanın yee göe hızı, o noktanın ekeze göe çizgisel hızı ile çebein ötelee hızının ektöel toplaına eşitti.

Detaylı

SENKRON RELÜKTANS MAKİNASININ ANALİZİ

SENKRON RELÜKTANS MAKİNASININ ANALİZİ SENKRON REÜKTANS MAKİNASNN ANAİZİ Esoy BEŞER 1 H.Taık DURU 2 Sai ÇAMUR 3 Biol ARİFOĞU 4 Esa KANDEMİR 5 Elektik Mühendisliği Bölümü Mühendislik Fakültesi Koeli Ünivesitesi, Vezioğlu Kampusü, 411, Koeli

Detaylı

Basit Makineler. Test 1 in Çözümleri. 3. Verilen düzenekte yük 3 ipe bindiği için kuvvetten kazanç 3 tür. Bu nedenle yoldan kayıp da 3 olacaktır.

Basit Makineler. Test 1 in Çözümleri. 3. Verilen düzenekte yük 3 ipe bindiği için kuvvetten kazanç 3 tür. Bu nedenle yoldan kayıp da 3 olacaktır. 9 Basit Makinele BASİ MAİNEER est in Çözülei.. Veilen düzenekte yük ipe bindiği için kuvvetten kazanç tü. Bu nedenle yoldan kayıp da olacaktı. kasnak ükün 5x kada yükselesi için kasnağa bağlı ipin 5x.

Detaylı

VEKTÖRLER 1. BÖLÜM. Vektörel Büyüklüğün Matematiksel Tanımı : u = AB yada u ile gösterilir.

VEKTÖRLER 1. BÖLÜM. Vektörel Büyüklüğün Matematiksel Tanımı : u = AB yada u ile gösterilir. . BÖLÜM VEKTÖRLER Tanım:Matematik, istatistik, mekanik, gibi çeşitli bilim dallaında znlk, alan, hacim, yoğnlk, kütle, elektiksel yük, gibi büyüklükle, cebisel kallaa göe ifade edilile. B tü çoklklaa Skale

Detaylı

( ) ( ) ( ) ϕ ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ϕ ( ) ( ) TRANFORMATORLAR Genel Elektiksel Özelliklei ve Gücünün Belilenmesi TRGT ODABAŞ Fiziksel Temelle Giiş Tansfomatole geilim ve akımın ölçülmesi veya sinyal ve gücün taşınması gibi özel maksatla için dizayn

Detaylı

GÜNEŞ PİLLERİYLE ÇALIŞAN BİR FAZLI KONDANSATÖRLÜ MOTORUN TORK KONTROLU. Mehmet BEKLERGÜL1,Musa ALCI2 ve Metin ÇOLAK3

GÜNEŞ PİLLERİYLE ÇALIŞAN BİR FAZLI KONDANSATÖRLÜ MOTORUN TORK KONTROLU. Mehmet BEKLERGÜL1,Musa ALCI2 ve Metin ÇOLAK3 GÜNEŞ PİLLERİYLE ÇALIŞAN BİR FAZLI KONDANSAÖRLÜ MOORUN ORK KONROLU Mehmet BEKLERGÜL1,Mua ALCI2 ve Metin ÇOLAK3 1,2,3E.Ü. Elektik-Elektonik Mühendiliği Bölümü, 35100, Bonova-İZMİR 1mekle@onova.ege.edu.t

Detaylı

Parçacıkların Kinetiği Impuls-Momentum Yöntemi: Çarpışma

Parçacıkların Kinetiği Impuls-Momentum Yöntemi: Çarpışma Paçacıklaın Kinetiği Impuls-Momentum Yöntemi: Çapışma İki kütle bibii ile kısa süe içeisinde büyük impulsif kuvvetlee yol açacak şekilde temas edese buna çapışma (impact) deni. Çapışma 1. Diekt mekezcil

Detaylı

SPOT-5 HRG 1A stereo görüntülerinin geometrik doğruluğunun uydu yörünge bilgilerini kullanan parametrik modelle incelenmesi

SPOT-5 HRG 1A stereo görüntülerinin geometrik doğruluğunun uydu yörünge bilgilerini kullanan parametrik modelle incelenmesi itüdegii/d mühendilik Cilt:9, Saı:6, 59-72 Aalık 2010 SPOT-5 HRG 1A teeo göüntüleinin geometik doğuluğunun udu öünge bilgileini kullanan paametik modelle incelenmei Hüein TOPAN *, Dea MAKTAV İTÜ Fen Bilimlei

Detaylı

ÇEMBERİN ANALİTİK İNCELENMESİ

ÇEMBERİN ANALİTİK İNCELENMESİ ÇEMBERİN ANALİTİK İNCELENMESİ Öncelikle çembein tanımını hatılayalım. Neydi çembe? Çembe, düzlemde bi noktaya eşit uzaklıkta bulunan noktala kümesiydi. O halde çembein analitik incelenmesinde en önemli

Detaylı

Frekans Analiz Yöntemleri I Bode Eğrileri

Frekans Analiz Yöntemleri I Bode Eğrileri Frekan Analiz Yöntemleri I Bode Eğrileri Prof.Dr. Galip Canever 1 Frekan cevabı analizi 1930 ve 1940 lı yıllarda Nyquit ve Bode tarafından geliştirilmiştir ve 1948 de Evan tarafından geliştirilen kök yer

Detaylı

Batman Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 2014 Yılı. Özel Yetenek Sınavı Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Batman Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 2014 Yılı. Özel Yetenek Sınavı Sonuçlarının Değerlendirilmesi Batman Ünivesitesi Beden Eğitimi ve Spo Yüksekokulu 2014 Yılı Özet: Özel Yetenek Sınavı Sonuçlaının Değelendiilmesi Mehmet Emin YILDIZ 1* Buak GÜRER 2 Ubeyde GÜLNAR 1 1 Batman Ünivesitesi Beden Eğitimi

Detaylı

SİSTEM SİMULASYONU KUYRUK SİSTEMİ VE BİLEŞENLERİ KUYRUK SİSTEMİ VE BİLEŞENLERİ

SİSTEM SİMULASYONU KUYRUK SİSTEMİ VE BİLEŞENLERİ KUYRUK SİSTEMİ VE BİLEŞENLERİ SİSTEM SİMULASYONU KUYRUK SİSTEMLERİ KUYRUK SİSTEMİ VE BİLEŞENLERİ Bi kuyuk sistemi; hizmet veen bi veya biden fazla sevise sahipti. Sisteme gelen müşteile tüm sevislei dolu bulusa, sevisin önündeki kuyuğa

Detaylı

Kominikayon da ve de Sinyal Đşlemede kullanılan Temel Matematiksel Fonksiyonlar:

Kominikayon da ve de Sinyal Đşlemede kullanılan Temel Matematiksel Fonksiyonlar: Kominikayon da ve de Sinyal Đşlemede kllanılan Temel Matematiksel Fonksiyonla: Unit Step fonksiyon, Implse fonksiyon: Unit Step Fonksiyon: Tanim: Unit Step fonksiyon aşağıdaki gibi iki şekilde tanımlanabili

Detaylı

FİZ102 FİZİK-II. Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü B-Grubu Bahar Yarıyılı Bölüm-III Ankara. A.

FİZ102 FİZİK-II. Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü B-Grubu Bahar Yarıyılı Bölüm-III Ankara. A. FİZ12 FİZİK-II Ankaa Ünivesitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü B-Gubu 214-215 Baha Yaıyılı Bölüm-III Ankaa A. Ozansoy Bölüm-III: Gauss Kanunu 1. lektik Akısı 2. Gauss Kanunu 3. Gauss Kanununun Uygulamalaı

Detaylı

ARAÇ YOL YÜKLERİNİN DIŞ DİKİZ AYNAYA ETKİLERİ VE DIŞ DİKİZ AYNA TİTREŞİM PARAMETRELERİNİN İNCELENMESİ

ARAÇ YOL YÜKLERİNİN DIŞ DİKİZ AYNAYA ETKİLERİ VE DIŞ DİKİZ AYNA TİTREŞİM PARAMETRELERİNİN İNCELENMESİ OTEKON 4 7 Otomotiv Teknolojilei Kongesi 6 7 Mayıs 04, BURSA ARAÇ YOL YÜKLERİNİN DIŞ DİKİZ AYNAYA ETKİLERİ VE DIŞ DİKİZ AYNA TİTREŞİM PARAMETRELERİNİN İNCELENMESİ Basi ÇALIŞKAN *, İan KAMAŞ *, Tane KARSLIOĞLU

Detaylı

açılara bölünmüş kutupsal ızgara sisteminde gösteriniz. KOORDİNATLAR Düzlemde seçilen bir O başlangıç noktası ve bir yarı doğrudan oluşan sistemdir.

açılara bölünmüş kutupsal ızgara sisteminde gösteriniz. KOORDİNATLAR Düzlemde seçilen bir O başlangıç noktası ve bir yarı doğrudan oluşan sistemdir. KUTUPSAL KOORDİNATLAR (POLAR Düzlemde seçilen bi O başlangıç noktası ve bi yaı doğudan oluşan sistemdi. açılaa bölünmüş kutupsal ızgaa sisteminde gösteiniz. Not: Kolaylık olması açısından Katezyen Koodinat

Detaylı

Latex 3000 Yazıcı serisi. Kurulum Yerini Hazırlama Denetim Listesi

Latex 3000 Yazıcı serisi. Kurulum Yerini Hazırlama Denetim Listesi Latex 3000 Yazıcı seisi Kuulum Yeini Hazılama Denetim Listesi Telif Hakkı 2015 HP Development Company, L.P. 2 Yasal bildiimle Bu belgede ye alan bilgile önceden habe veilmeksizin değiştiilebili. HP üün

Detaylı

KLASİK MEKANİK-1 BÖLÜM-1 KLASİK MEKANİĞE GİRİŞ 1)UZAY VE ZAMAN:

KLASİK MEKANİK-1 BÖLÜM-1 KLASİK MEKANİĞE GİRİŞ 1)UZAY VE ZAMAN: KLASİK MEKANİK- BÖLÜM- KLASİK MEKANİĞE GİRİŞ )UZAY VE ZAMAN: Uzay ve zaman fiziğin en temel vasayımlaı ile ilgili kavamladandı. Uzay ve zamanın süekli olduğunu vasaymak, ancak uzunluk ve zamanın bi standadının

Detaylı

TG 8 ÖABT İLKÖĞRETİM MATEMATİK

TG 8 ÖABT İLKÖĞRETİM MATEMATİK KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN İLGİSİ TESTİ İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ TG ÖAT İLKÖĞRETİM MATEMATİK u testlein he hakkı saklıdı. Hangi amaçla olusa olsun, testlein tamamının veya bi

Detaylı

Yasemin Öner 1, Selin Özçıra 1, Nur Bekiroğlu 1. Yıldız Teknik Üniversitesi yoner@yildiz.edu.tr, sozcira@yildiz.edu.tr, nbekir@yildiz.edu.tr.

Yasemin Öner 1, Selin Özçıra 1, Nur Bekiroğlu 1. Yıldız Teknik Üniversitesi yoner@yildiz.edu.tr, sozcira@yildiz.edu.tr, nbekir@yildiz.edu.tr. Düşük Güçlü Uygulamala için Konvansiyonel Senkon Geneatöle ile Süekli Mıknatıslı Senkon Geneatölein Kaşılaştıılması Compaison of Conventional Synchonous Geneatos and emanent Magnet Synchonous Geneatos

Detaylı

PROBLEM SET I KASIM = 50 p ML + M + L = [50 p ML + M + L] Q = Q

PROBLEM SET I KASIM = 50 p ML + M + L = [50 p ML + M + L] Q = Q PROBLEM SET I - 4 11 KASIM 009 Sou 1 (Besanko ve Baeutigam, s. 56 (00)): Aşa¼g daki gibi bi üetim fonksiyonu veilsin: = 50 p ML + M + L a - Bu üetim fonksiyonunun ölçe¼ge göe getiisini bulunuz. He iki

Detaylı

ATOM FİZİĞİ-1 BÖLÜM-1

ATOM FİZİĞİ-1 BÖLÜM-1 ATOM FİZİĞİ ÖLÜM HİDROJEN ATOMUNDA MERKEZCİL ALAN ÇÖZÜMLERİ ÖLÜM ATOMİK HAMİLTONİYENİN AZI TERİMLERİ Ruthefod oh Copton Pauli Fei Feynan ÖLÜM ATOMİK SPEKTROSKOPİ ÖLÜM 4 TEMEL PARÇACIKLAR ATOM FİZİĞİ- ÖLÜM-

Detaylı

BÖLÜM 2 VİSKOZ OLMAYAN SIKIŞTIRILAMAZ AKIMIN ESASLARI

BÖLÜM 2 VİSKOZ OLMAYAN SIKIŞTIRILAMAZ AKIMIN ESASLARI ÖLÜM İSKOZ OLMAYAN SIKIŞTIRILAMAZ AKIMIN ESASLARI. Açısal hı, otisite e Sikülasyon. otisitenin eğişme Hıı.3 Sikülasyonun eğişme Hıı Kelin Teoemi.4 İotasyonel Akım Hı Potansiyeli.5 ida Üeindeki e Sonsudaki

Detaylı

BÖLÜM 6. MANEVRA 6.1. GĐRĐŞ

BÖLÜM 6. MANEVRA 6.1. GĐRĐŞ ÖÜM 6. MANEVRA 6.. GĐRĐŞ üm deniz aaçlaı için temel dizayn geekleinden biisi yeteli manea kabiliyetine sahip olmaktı. Manea kabiliyeti temel olaak geminin istenen bi yönde kontollü şekilde yön değiştiebilmesini

Detaylı

Çözüm Kitapçığı Deneme-4

Çözüm Kitapçığı Deneme-4 KMU PERSONEL SEÇME SINVI ÖĞRETMENLİK LN İLGİSİ TESTİ LİSE MTEMTİK ÖĞRETMENLİĞİ -5 ŞUT 7 Çözüm Kitapçığı Deneme- u tetlein he hakkı aklıdı. Hangi amaçla olua olun, tetlein tamamının vea bi kımının Mekezimizin

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ SONLU FARKLAR YÖNTEMİ İLE ÇOK YÜKSEK FREKANSLI ELEKTROMANYETİK DALGA ALANI HESABI Azu KOÇASLAN JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ANKARA

Detaylı

En Küçük Kareler Ve Toplam En Küçük Kareler Yöntemleri İle Deformasyon Analizi

En Küçük Kareler Ve Toplam En Küçük Kareler Yöntemleri İle Deformasyon Analizi En Küçük Kaele Ve oplam En Küçük Kaele Yöntemlei İle Defomasyon nalizi Mustafa CR,evfik YN, Ohan KYILMZ Özet u çalışmada, oplam En Küçük Kaele (EKK) yönteminin defomasyon analizinde uygulanması, elde edilen

Detaylı

BURSA HAFİF RAYLI TAŞIMA SİSTEMİ İÇİN AKIM KAYNAKLI AKTİF GÜÇ FİLTRESİ UYGULAMASI

BURSA HAFİF RAYLI TAŞIMA SİSTEMİ İÇİN AKIM KAYNAKLI AKTİF GÜÇ FİLTRESİ UYGULAMASI BURSA HAFİF RAYLI TAŞIMA SİSTEMİ İÇİN AKIM KAYNAKLI AKTİF GÜÇ FİLTRESİ UYGULAMASI A.Teciyanlı*, O.Uçak*, T.Kılınç*, R.Çına, İ.Özkan *TÜBİTAK-UZAY ODTÜ/ANKARA, BURULAŞ, Nilüfe/BURSA alpe.teciyanli@uzay.tubitak.gov.t

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ EN İLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ OSE-EINSTEIN YOĞUŞMASINA İR YOĞUNLUK ONKSİYONELLERİ KURAMI YAKLAŞIMI Cahit DEDE İZİK ANAİLİM DALI ANKARA 8 He hakkı saklıdı TEZ ONAYI Cahit

Detaylı

İNCE FİLMLERDE MANYETO-OPTİK ÖLÇÜMLER

İNCE FİLMLERDE MANYETO-OPTİK ÖLÇÜMLER YILDIZ TENİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNCE FİLMLERDE MANYETO-OPTİ ÖLÇÜMLER Fizikçi Numan ADOĞAN F.B.E. Fizik Anabilim Dalı Fizik Pogamında Hazılanan YÜSE LİSANS TEZİ Tez Danışmanı : Doç. D.

Detaylı

FİZ101 FİZİK-I. Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü B Grubu Bölüm V: Newton un Hareket Yasaları

FİZ101 FİZİK-I. Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü B Grubu Bölüm V: Newton un Hareket Yasaları İZ101 İZİK-I Ankaa Ünivesitesi en akültesi Kimya Bölümü B Gubu Bölüm V: Newton un Haeket Yasalaı 05.12.2014 Aysuhan OZANSOY Bölüm-V: Newton un Haeket Yasalaı: 1. Kuvvet Kavamı 2. Newton un I. Yasası (Eylemsizlik

Detaylı

Gövde Dışında Yerleştirilmiş Bobin Đle Asenkron Motor Hızının Ölçülmesi

Gövde Dışında Yerleştirilmiş Bobin Đle Asenkron Motor Hızının Ölçülmesi Gövde Dışında Yeleştiilmiş Bobin Đle Aenkon Moto Hızının Ölçülmei H. Bülent Etan Ozan Keyan 1,3 Bilgiaya Mühendiliği Bölümü, Yazılım Üniveitei, Ankaa 2 Enomatik Entitüü, Enomatik Üniveitei, Ankaa e-pota:

Detaylı

İKİ BOYUTLU DİREKT DİNAMİK PROBLEMİN ANALİTİK ÇÖZÜM YAKLAŞIMLARI

İKİ BOYUTLU DİREKT DİNAMİK PROBLEMİN ANALİTİK ÇÖZÜM YAKLAŞIMLARI Uludağ Ünivesitesi Mühendislik-Mimalık akültesi Degisi, Cilt 17, Sayı, 1 ARAŞTIRMA İKİ BOYUTLU DİREKT DİNAMİK PROBLEMİN ANALİTİK ÇÖZÜM YAKLAŞIMLARI Gökhan SEVİLGEN Özet: Bu çalışmada, m kütleli paçacığın

Detaylı

OPTİMUM RADAR PARAMETRELERİNİN SÜREKLİ GENETİK ALGORİTMA YARDIMIYLA KARIŞTIRMA ORTAMINDA RADAR MENZİLİNİN MAKSİMİZE EDİLMESİ İÇİN BELİRLENMESİ

OPTİMUM RADAR PARAMETRELERİNİN SÜREKLİ GENETİK ALGORİTMA YARDIMIYLA KARIŞTIRMA ORTAMINDA RADAR MENZİLİNİN MAKSİMİZE EDİLMESİ İÇİN BELİRLENMESİ Optimum ada Paameteleinin Süekli Genetik Algoitma Yadımıyla Kaıştıma Otamında ada Menzilinin Maksimize Edilmesi İçin Belilenmesi HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLEİ DEGİSİ TEMMUZ 2004 CİLT 1 SAYI 4 (41-46)

Detaylı

Evrensel kuvvet - hareket eşitlikleri ve güneş sistemi uygulaması

Evrensel kuvvet - hareket eşitlikleri ve güneş sistemi uygulaması Evensel kuvvet - haeket eşitliklei ve güneş sistemi uygulaması 1. GİRİŞ Ahmet YALÇIN A-Ge Müdüü ESER Taahhüt ve Sanayi A.Ş. Tuan Güneş Bulvaı Cezayi Caddesi 718. Sokak No: 14 Çankaya, Ankaa E-posta: ayalcin@ese.com

Detaylı

VECTOR MECHANICS FOR ENGINEERS: STATICS

VECTOR MECHANICS FOR ENGINEERS: STATICS Seventh Edition VECTOR MECHANICS FOR ENGINEERS: STATICS Fedinand P. Bee E. Russell Johnston, J. Des Notu: Hayi ACAR İstanbul Teknik Üniveistesi Tel: 285 31 46 / 116 E-mail: acah@itu.edu.t Web: http://atlas.cc.itu.edu.t/~acah

Detaylı

3. BÖLÜM. HİDROLİK-PNÖMATİK Prof.Dr.İrfan AY

3. BÖLÜM. HİDROLİK-PNÖMATİK Prof.Dr.İrfan AY HİDROLİK-PNÖMATİK 3. BÖLÜM 3.1 PİSTON, SİLİNDİR MEKANİZMALARI Hiolik evelee piston-silini ikilisi ile oluşan oğusal haeket aha sona önel, yaı önel, oğusal önel haeket olaak çevilebili. Silinile: a) Tek

Detaylı

Kimyasal Reaksiyon Mühendisliği. Hız Kanunları

Kimyasal Reaksiyon Mühendisliği. Hız Kanunları Kimyasal Reasiyon Mühendisliği Hız Kanunlaı 1 Tanımla Homojen Reasiyon Te fazlıdı. Heteojen Reasiyon Ço fazlıdı, easiyon genel olaa fazla aasındai aaesitlede meydana geli. Tesinmez (Te yönlü) Reasiyon

Detaylı

GEOSPOT: DOĞRUSAL DİZİ UYDU GÖRÜNTÜLERİNİN UYDU YÖRÜNGE PARAMETRELERİ İLE DEMET DENGELENMESİ

GEOSPOT: DOĞRUSAL DİZİ UYDU GÖRÜNTÜLERİNİN UYDU YÖRÜNGE PARAMETRELERİ İLE DEMET DENGELENMESİ III. Uzaktan Algılama ve Coğafi Bilgi Sitemlei Semozumu, 11 13 Ekim 2010, Gebze KOCAELİ GEOST: DOĞUSAL DİZİ UYDU GÖÜNTÜLEİNİN UYDU YÖÜNGE PAAETELEİ İLE DEET DENGELENESİ H. Toan 1, D. aktav 2 1 Zonguldak

Detaylı

Çembersel Hareket. Test 1 in Çözümleri

Çembersel Hareket. Test 1 in Çözümleri 5 Çebesel Haeket est in Çözülei.. düşey eksen tabla He üç cisi aynı ipe bağlı olduğundan peiyotlaı eşitti. Açısal hız bağıntısı; ~ di. Bağıntısındaki sabit bi değedi. Ayıca cisilein peiyotlaı eşitti. hâlde

Detaylı

5 ÖABT / MTL ORTAÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ TG. 678 ( sin + cos )( sin- cos )( sin+ cos ) lim sin- cos " = lim ( sin+ cos ) = bulunu. ". # # I = sin d = sin sin d sin = u sin d = dv du = sin : cos

Detaylı

Otomotiv Mühendisliği Bölümü Dinamik Ders Notu

Otomotiv Mühendisliği Bölümü Dinamik Ders Notu 16 Otomotiv Mühendisliği Bölümü Dinamik Des Notu Pof. D. Halit KARABULUT 1.1.16 GİRİŞ Dinamik cisimlein kuvvet altında davanışlaını inceleyen bi bilim dalıdı. Kinematik ve kinetik konulaını kapsamaktadı.

Detaylı

Ders #9. Otomatik Kontrol. Kararlılık (Stability) Prof.Dr.Galip Cansever. 26 February 2007 Otomatik Kontrol. Prof.Dr.

Ders #9. Otomatik Kontrol. Kararlılık (Stability) Prof.Dr.Galip Cansever. 26 February 2007 Otomatik Kontrol. Prof.Dr. Der #9 Otomatik Kontrol Kararlılık (Stability) 1 Kararlılık, geçici rejim cevabı ve ürekli hal hataı gibi kontrol taarımcıının üç temel unurundan en önemli olanıdır. Lineer zamanla değişmeyen itemlerin

Detaylı

ÜNİTE: KUVVET VE HAREKETİN BULUŞMASI - ENERJİ KONU: Evrende Her Şey Hareketlidir

ÜNİTE: KUVVET VE HAREKETİN BULUŞMASI - ENERJİ KONU: Evrende Her Şey Hareketlidir ÜNTE: UET E HAREETN BUUŞMASI - ENERJ NU: Evende He Şey Haeketlidi ÖRNE SRUAR E ÇÖZÜMER. x M +x Bi adam önce noktasından noktasına daha sona ise noktasından M (m) 3 3 (m) noktasına geldiğine göe adamın

Detaylı

VECTOR MECHANICS FOR ENGINEERS: STATICS

VECTOR MECHANICS FOR ENGINEERS: STATICS Seventh Edition VECTOR MECHANICS OR ENGINEERS: STATICS edinand P. Bee E. Russell Johnston, J. Des Notu: Hai ACAR İstanbul Teknik Üniveistesi Tel: 285 31 46 / 116 E-mail: acah@itu.edu.t Web: http://atlas.cc.itu.edu.t/~acah

Detaylı

Uzun Düz Bir Telin Manyetik Alanı... 333. Akım Taşıyan Bir Çemberin Merkezindeki Manyetik Alan... 334. Bir Selenoidin Eksenindeki Manyetik Alan...

Uzun Düz Bir Telin Manyetik Alanı... 333. Akım Taşıyan Bir Çemberin Merkezindeki Manyetik Alan... 334. Bir Selenoidin Eksenindeki Manyetik Alan... ÜİTE 3 MAYETİZMA ölüm 1 Manyetik Alan 3 MAYETİZMA ayfa o ÖÜM 1 MAYETİ AA................................................. 331 Uzun Düz i Telin Manyetik Alanı..............................................

Detaylı

ENJEKSİYON YIĞMA YÖNTEMİNDE KUVVET VE MALZEME AKIŞINA DEFORMASYON BÖLGESİ BOYUT ORANININ ETKİLERİ

ENJEKSİYON YIĞMA YÖNTEMİNDE KUVVET VE MALZEME AKIŞINA DEFORMASYON BÖLGESİ BOYUT ORANININ ETKİLERİ Uludağ Ünivesitesi Mühendislik Mimalık Fakültesi Degisi, Cilt 9, Sayı, 004 ENJEKSİYON YIĞMA YÖNTEMİNDE KUVVET VE MALZEME AKIŞINA DEFORMASYON BÖLGESİ BOYUT ORANININ ETKİLERİ M Tahi ALTINBALIK Yılmaz ÇAN

Detaylı

5. MODEL DENEYLERİ İLE GEMİ DİRENCİNİ BELİRLEME YÖNTEMLERİ

5. MODEL DENEYLERİ İLE GEMİ DİRENCİNİ BELİRLEME YÖNTEMLERİ 5. MODEL DENEYLEİ İLE GEMİ DİENİNİ BELİLEME YÖNTEMLEİ Gei projeinin değişik erelerinde iteatik odel deneylerine dayalı yaklaşık yöntelerle gei topla direnci e dolayııyla gei ana akine gücü belirlenektedir.

Detaylı