DOĞRUSAL PROGRAMLAMA PROBLEMLERİNİN EXCEL İLE ÇÖZÜMÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DOĞRUSAL PROGRAMLAMA PROBLEMLERİNİN EXCEL İLE ÇÖZÜMÜ"

Transkript

1 C.Ü. İktisdi ve İdri Bilimler Dergisi, Cilt 5, Syı 5 DOĞRUSAL PROGRAMLAMA PROBLEMLERİNİN EXCEL İLE ÇÖZÜMÜ Öğr. Gör. Dr. Mehmet Ali ALAN Cumhuriyet Üiversitesi İktisdi ve İdri Bilimler Fkültesi Öğr. Gör. Dr. Cvit YEŞİLYURT Cumhuriyet Üiversitesi İktisdi ve İdri Bilimler Fkültes Özet İşletmeler, optimizsyo problemlerii çözümüde çeşitli yötemler kullırlr. Bu yötemlerde e yygı kullıllrıd birisi de doğrusl progrmlm tekiğidir. Doğrusl progrmlm problemlerii çözümüde Excel çözücüsü, hem Excel i çok yygı olrk kullılmsı hem de çözümü koly ve lşılır olmsı edeiyle kullıcılr içi pek çok vtj sğlr. Ahtr Kelimeler: Doğrusl Progrmlm, Çözücü,Excel, Optimizsyo The Solutio of Lier Progrmmig Problems Through Excel Abstrct Busiesses use vrious methods i solvig optimistio problems. Oe of these methods used commoly is lier progrmmig method. Excel solver provides my dvtges for users becuse of both its usge i solvig lier progrmmig problems d its simplicity d uderstdbilty. Key Words: Lier Progrmmig, Solver, Excel, Optimiztio.DOĞRUSAL PROGRAMLAMA İktist bilimi kısc sıırlı kyklrı yöetimi olrk biliir. İşletmeler çbuk ve isbetli krrlr lbilmeleri büyük ölçüde sistemtik yklşım gereksiim duyrlr (Yılmz,995:). Bilimsel krr lm süreci modellere dyır. Krr lmd kullılbilecek çok çeşitli modeller ve tekikler geliştirilmiştir. Bulr; doğrusl progrmlm, ulştırm modelleri, leotief modeli, şebeke lizi, stok modelleri, oyu kurmı, bekleme httı modelleri, dimik progrmlm, tm syılı progrmlm, Mrkov lizi, doğrusl olmy progrmlm vb.dir (Yeşilyurt,996:). İster syısl lizler, ister yöeylem rştırmsı dı ltıd olsu uygulmkt vey geliştirilmekte ol ve mtemtik model kull bütü yötemler, essıd işletme sorulrıı mtemtik olrk progrmlmsı ve çözümüde bşk bir şey değildir. İşletme problemlerii mtemtik

2 5 ALAN ve YEŞİLYURT modelleride yrrlrk çözümü süreci, bulu souçlrı gerçeğe uyguluk derecelerii rştırılmsı, gerekli kotrolleri ypılmsı ve strtejileri sptmsı ile tmmlır. İşte mtemtik modelleri kuruluşu, çözümü, kotrolü ve uygulmsı strtejilerii sptmsıd oluş bu süreç mtemtik progrmlmyı oluşturmktdır (Tuluy,987:IX-X). İşletme problemlerii, syısl verilerle e bsit şekilde ltımı doğrusl progrmlm (D.P.) ile olklıdır. D.P., belli doğrusl eşitlikleri vey eşitsizlikleri kısıtlyıcı koşullrı ltıd doğrusl bir mç foksiyouu optimumlştırmk biçimide tımlbilir. Optimumlştırmk, belli bir mc e z msrfl ulşmk y d belli kyklrl e çok ürüü sğlmk lmı gelir. (Esi,998:4) D.P. sürecide, öce gerekli bilgiler toplır, probleme it bir model kurulur ve dh sor bu modeli çözümleri bilgisyr destekli yzılım pketleri ile buluur. Bu çözümleri gerçek yşm problemlerie uygulbilirliği test edildikte sor yöeticilere suulur..d.p. NİN MATEMATİKSEL YAPISI D.P. i üç öemli bileşei vrdır:amç foksiyou, Kısıtlyıcı foksiyolr ve Pozitif kısıtlm (Besley, 003). Amç Foksiyou: D.P. modelide doğrusl biçimde ifde edile bir mç foksiyou vrdır. Amç foksiyou, kâr mksimizsyou y d mliyet miimizsyou şeklide olur. Amç foksiyou Z, kotrol edilebilir değişkeler X j (,,,) ve sbit ktsyılr (birim bşı kâr y d birim bşı mliyet ktsyılrı) c j (,,,) olmk üzere Z = c j x j biçimide ifde edilebilir. Bu mç foksiyou çık yzılımı ise şöyledir. Z = c x + c x +. + c x Kısıtlyıcı Foksiyolr: İşletmeler, fliyetlerii bir tkım kısıtlyıcı koşullr ltıd sürdürürler. Mkieleri kpsite kullımlrı, iş gücü, fism, zm sıırlılığı vb. gibi koşullr bu kısıtlyıcılr örek olrk verilebilir. Kısıtlyıcılr, tekoloji mtrisi ij, ihtiyç vektörü b i olmk üzere stdrt mksimizsyo problemide x ij b i, i=,,,m stdrt miimizsyo problemide ise,

3 C.Ü. İktisdi ve İdri Bilimler Dergisi, Cilt 5, Syı 53 x ij b i, i=,,,m biçimide ifde edilirler. Stdrt D.P. problemleride y d yı sır = işreti hem mksimizsyod hem de miimizsyo problemleride kullılbilir. Öreği mkieleri tm kpsite ile çlışmlrı durumud = lik kullılır. Stdrt olmy D.P. problemleride kısıtlyıcılrı sğıdki işretler, y d = işretleri krışık olrk t kullılbilmektedirler (Hcıslihoğlu, 99:38). Pozitif Kısıtlm: İşletme fliyetleri koordit düzlemii birici bölgeside meyd gelir. Yi, egtif üretim y d egtif mliyet olmycğıd krr değişkeleri X j leri egtif olmsı düşüülemez. Bu mtemtiksel olrk X j 0,,,, biçimide ifde edilir. Yukrıdki çıklmlr doğrultusud bir doğrusl progrmlm problemii geel ypısı;. Kâr mksimizsyoud; Amç foksiyou; Kısıtlyıcılr; = c X mx j j,,,, Z ij X j b i, i=,,,m,,,, Pozitif kısıtlm;.mliyet Miimizsyou; Amç foksiyou; X j 0,,,, Z mx = c j X j,,,, Kısıtlyıcılr;

4 54 ALAN ve YEŞİLYURT ij X j b i, i=,,,m,,,, Pozitif kısıtlm; X j 0,,,, biçimide verilir. Yukrıd geel mtemtiksel modeli verile doğrusl progrmlm modeli dh çık biçimde şğıdki gibi yzılbilir. Amç foksiyou: Kısıtlyıcılr: Z mx = c x + c x +. + c x Pozitif Kısıtlm: x + x + + x b x + x + + x =b M M M m x m + m x m + + m x m b m x 0, x 0,, 0 x Kâr mksimizsyou ol bu modelde kısıtlyıcı eşitsizlikleri sğ trfıdki işreti yerie işreti yzılırs mliyet miimizsyouu mtemtiksel modeli elde edilmiş olur. Bu model, mtris gösterimi ile de şğıdki gibi yzılbilir. ij ktsyılrıd oluş tekolojik mtris; ihtiyç vektörü; A = M m M m b b B = M b m L L M L M m

5 C.Ü. İktisdi ve İdri Bilimler Dergisi, Cilt 5, Syı 55 fiyt (y d mliyet) ktsyılrıd oluş vektörü de Krr değişkeleri vektörü ise şeklide verilirse, Amç foksiyou; Kısıtlyıcılr, Pozitif kısıtlm, Z M m C =[ c c L ] Mi / Mx = M m X = x x M x m c [ c c L c ] M L L L M m x x M x m X 0,,,, j x x M x b b M = b m şeklide olur. D.P. yötemii kullılışlığı, bilgisyr yzılımlrıdki gelişmeler ile dh d rtmıştır (Th,000:). Doğrusl progrmlm problemlerii bilgisyr ortmıd çözümü içi LINDO, QSB, DEAP, TORA gibi çeşitli progrmlr geliştirilmiştir. Bu progrmlrı yı sır herkesçe rhtlıkl elde edilebilecek ve kullımı koly ol Excel ile de bu problemleri çözmek olklıdır. Widows u çok yygılşmış olmsı, ofis uygulm progrmlrıı heme herkesçe kullılbilmesi, bu problemleri Excel de çözümüü öemli kılmktdır.

6 56 ALAN ve YEŞİLYURT 3. EXCEL VE ÇÖZÜCÜ Excel, Microsoft firmsı trfıd geliştirilmiş bir hesp tblosu progrmıdır. Widows ve Mcitosh ortmlrı içi hzırlmıştır ve şu d düyd e çok kullıl progrmlrd birisidir. Excel mühedislere, mimrlr, muhsebecilere ve bütü mesleklerdeki islrı hesplm gereksiimlerii gidermek içi kullılbilir. Bu gereksiimler bsit toplm işlemleri olbileceği gibi yüksek mtemtik problemlerii hızlı bir biçimde çözülmesie y d mimrlık hesplrıı ypılmsı d olbilir (http://www.gtep.edu.tr/~bidb/ ofisyrdimci/excel/e_bicim.htm ). Çözücü, verile kısıtlr ltıd bir mç işlevi belirli değişkeler içi çözümüü sğlr (Yvuz, 999:54). Çözücü ile. derecede bir bilimeyeli deklem çözülebileceği gibi bilimeyeli m det deklem sistemii de çözmek olklıdır. Bu çlışmd, Ofis XP kullılrk, mtemtik progrmlm modelleride doğrusl progrmlm problemlerii Excel Çözücüsü yrdımıyl çözümü verilecektir. 4. ÇÖZÜCÜNÜN ETKİNLEŞTİRİLMESİ VE ÖRNEK UYGULAMA Bir D.P. problemii y d bir deklem sistemii çözümü içi öcelikle Excel i rçlr meüsüde çözücü işlevii olup olmdığı kotrol edilmelidir. Eğer çözücü yok ise izleye şekilde görüldüğü gibi Arçlr meüsüde Ekletilere gelierek çözücü ekletisi oylmlıdır. Şekil:. Excel Çözücüsüü Etkileştirilmesi Eğer Arçlr meüsüde çözücü işlevi vr ise D.P. problemlerii y d deklem sistemlerii çözmek olklı olcktır. İzleye öreklerde bir mksimizsyo, bir de miimizsyo problemii Excel de çözüm süreci dım dım çıklmıştır.

7 C.Ü. İktisdi ve İdri Bilimler Dergisi, Cilt 5, Syı 57 Amç Foksiyou: Kısıtlyıcılr: Pozitif Kısıtlm: Z mx = 5x + 8x 4x x 3x + 6x + x + 9x x 0, x 0 Öcelikle Excel çlışm syfsıdki A ve B dreslerie X ve X girilmeli ve A ve B dreslerie 0 (sıfır) değeri yzılmlıdır (Şekil.). Sorki dımd uygu bir hücreye gelierek (Örekte D hücresi) bu hücreye mç foksiyou izleye biçimde yzılır: = 5*A+8*B Amç foksiyoud sor d kısıtlyıcılr bezer şekilde y hücrelere girilir. Örek uygulm içi kısıtlyıcı foksiyolrı yzılışı ve hücre dresleri izleye biçimdeki gibi girilmiştir: E Hücresie =4*A+6*B-4 F Hücresie =*A+B-8 G Hücresie =3*A+9*B-36 H Hücresie =A I Hücresie =B Bu deklemleri girilmeside sor, çözüm öcesi hücrelerde oluş durum izleye şekildeki gibidir: Şekil. Deklemleri Excel Hücrelerie Girilmesi Bu şmd sor ktif hücre olrk mç foksiyou buluduğu D hücresi seçilmeli ve rçlr meüsüde çözücü işlevi çlıştırılmlıdır. Çözümü ve gerekli prmetreleri tımlcğı çözücü prmetreleri peceresi çılcktır (Şekil 3).

8 58 ALAN ve YEŞİLYURT Şekil 3: Çözücü Prmetreleri Peceresi Bu peceredeki Hedef Hücre, mç foksiyou buluduğu hücredir. Çükü elde edile çözüm soucud e yüksek kâr y d e düşük mliyet (optimum souç) bu hücrede gerçekleşecektir. Eşittir: prmetreside ise eğer kâr mksimizsyou problemi çözülecekse E Büyük, mliyet miimizsyou çözülecekse E Küçük ltertifi oylmlıdır. Eğer ylızc deklem sistemi çözülecekse bu durumd Eşittir=0 prmetresi seçilmelidir. Değişe hücreler kısmı ise mksimizsyo y d miimizsyo problemii çözümü soucud elde edilecek X ve X değerleridir. Kısıtlmlr bölümü ise kısıtlyıcı foksiyolrı tımldığı bölümdür. Ekle düğmesi tıklrk kısıtlyıcı foksiyolr sırsıyl seçilmelidir. Şekil 4. te ekle düğmesii tıklmsı ve birici kısıtlyıcıı seçilmesi ile elde edilmiştir. Bezer şekilde diğer kısıtlyıcılrd tek tek girilmelidir. Şekil 4: Kısıtlyıcı Foksiyolrı Eklemesi Burd Tmm düğmesi oylrk y d tekrr Ekle düğmesi seçilerek dh sorki kısıtlyıcılrı girilmesi sğlbilir.bütü

9 C.Ü. İktisdi ve İdri Bilimler Dergisi, Cilt 5, Syı 59 kısıtlyıcılrı girilmesiyle elde edile çözücü prmetreleri peceresi Şekil:5 teki gibi elde edilecektir. Şekil 5:Çözücü Prmetrelerii Tımlmsı Bu şm ile bütü çözücü prmetreleri girilmesi tmmlmış olur. Çöz düğmesii tıklmsı ile D.P. problemi çözülür. Deklemi çözücü işlevi ile çözümüde elde edile Excel çlışm syfsı izleye biçimdeki gibidir (Şekil 6). Şekil 6:Souç Ekrı Çlışm syfsıd d görüldüğü gibi X=0, x=4 ve mç foksiyou Z mx =3 olrk bulumuştur. İzleye D.P. Problemide ise miimizsyo öreğii Excel çözücüsü ile çözümü verilmiştir. Amç Foksiyou: Kısıtlyıcılr: Pozitif Kısıtlm: Z 4 + x mi = x + 8x 36 4x 6x + x + x + 3x + 9x

10 60 ALAN ve YEŞİLYURT x 0, x 0, x3 0 Excel çlışm syfsıdki A, B ve C dreslerie X,X ve X3 girilmeli ve A, B ve C dreslerie 0 (sıfır) değeri yzılmlıdır. Sorki dımd uygu bir hücreye gelierek (Örekte E hücresi) bu hücreye mç foksiyou izleye biçimde yzılmlıdır: =4*A+8*B+36*C Amç foksiyoud sor d kısıtlyıcılr bezer şekilde y hücrelere girilmelidir. Kısıtlyıcı foksiyolrı yzılışı ve hücre dresleri izleye biçimdeki gibi girilmiştir: F Hücresie =4*A+*B+3*C-5 G Hücresie =6*A+B+9*C-8 H Hücresie =A I Hücresie =B J Hücresie =C Bu deklemleri girilmeside sor hücrelerde oluş durum izleye şekildeki gibidir (Şekil:7): Şekil 7: Deklemleri Excel hücrelerie Girilmesi Bu şmd sor ktif hücre olrk mç foksiyou buluduğu D hücresi seçilmeli ve rçlr meüsüde çözücü işlevi çlıştırılmlıdır. Çözücü prmetreleri örek probleme uygu olrk izleye biçimde tımlmıştır.

11 C.Ü. İktisdi ve İdri Bilimler Dergisi, Cilt 5, Syı 6 Şekil:8. Çözücü Prmetrelerii Tımlmsı Bu prmetreleri tımlmsıd sor Çöz düğmesi tıklır ve optimum çözüm elde edilmiş olur. Çöz düğmesii tıklmsıd sor elde edile Excel çlışm syfsı izleye biçimde elde edilmiştir (Şekil:9). Şekil:9. Souç Ekrı Çlışm syfsıd d görüldüğü gibi X=,66667, x=0, x3=0, ve mç foksiyou Z mi =3 olrk bulumuştur. KAYNAKÇA Esi Alpteki, Yöeylem Arştırmsıd Yrrlıl Krr Yötemleri, Gzi Üiversitesi Yyı No:6, Akr 988. Hcıslihoğlu Hilmi ve Diğerleri, Geel Mtemtik, Adolu Üiversitesi Yyılrı, Yyı No:4, Eskişehir, 99. J E Besley, Lier progrmmig-formultio OR-Notes, Lier Progrmmig:Frequetly Asked Questio, Q. Wht is Lier rogrmmig?

12 6 ALAN ve YEŞİLYURT Spirodi (Spyros) Reveliotis, A Itroductio to Lier Progrmmig d the Simplex Algorithm ~spyros/lp/lp.html, Tuluy Yılmz, Mtemtik Progrmlm ve İşletme Uygulmlrı,Byrk Mtbcılık, İstbul 987. Yvuz Uğur, Excel 97, Attürk Üiversitesi Yyı No:4, Erzurum 999 Yeşilyurt Cvit, Nolieer Mtemtik Progrmlm Modelleride Kudrtik Progrmlm ve Sivs Ulş Süt Fbriksıd Bir Uygulm, Yyılmmış Y.Liss Tezi, Sivs 996. Yılmz Zekyi, Syısl Yötemler, Uludğ Üiversitesi, Burs

Euler Yöntemi İle Gerçek Zamanlı Sayısal İntegrasyon İşleminin FPGA Ortamında Gerçekleştirilmesi. İ. Soya, T. Tuncer, Y. Tatar

Euler Yöntemi İle Gerçek Zamanlı Sayısal İntegrasyon İşleminin FPGA Ortamında Gerçekleştirilmesi. İ. Soya, T. Tuncer, Y. Tatar 6 th Itertiol Advced Techologies Symposium (IATS 11), 16-18 My 2011, Elzığ, Turkey Euler Yötemi İle Gerçek Zmlı Syısl İtegrsyo İşlemii FPGA Ortmıd Gerçekleştirilmesi İ. Soy, T. Tucer, Y. Ttr Firt Üiversitesi

Detaylı

Tavan bilgisi TAVAN SİSTEMLERİ. Tasarım süreci. Çevre. Görsel konfor. Akustik konfor. Güvenlik ve sağlık. Montaj ve Bakım

Tavan bilgisi TAVAN SİSTEMLERİ. Tasarım süreci. Çevre. Görsel konfor. Akustik konfor. Güvenlik ve sağlık. Montaj ve Bakım TAVAN SİSTEMLERİ [ Armızd fikirler, gerçeğe döüşür.] Tv bilgisi Tsrım süreci Çevre Görsel Akustik Güvelik ve sğlık Motj ve Bkım TAVAN SİSTEMLERİ [ Armızd fikirler, gerçeğe döüşür.] DÜŞÜNCEDEN GERÇEĞE TEK

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM REEL SAYI DİZİLERİ

İKİNCİ BÖLÜM REEL SAYI DİZİLERİ Prof.Dr.Hüseyi ÇAKALLI İKİNCİ BÖLÜM REEL SAYI DİZİLERİ Bu ölümde dizileri, yi tım kümesi doğl syılr kümesi, değer kümesi, reel syılr kümesii ir lt kümesi ol foksiyolrı iceleyeceğiz... Ykısk Diziler. Öce

Detaylı

3. BÖLÜM: ÜSLÜ İFADE VE DENKLEMLER KONU ÖZETİ

3. BÖLÜM: ÜSLÜ İFADE VE DENKLEMLER KONU ÖZETİ . BÖLÜM: ÜSLÜ İFADE VE DENKLEMLER KONU ÖZETİ A. ÜSLÜ İFADELER 6.,, c R olmk üzere. Üslü İfdeler. +. c. = ( + c) dir. Bir syıı kedisi ile tekrrlı çrpımı o syıı kuvvetii lm y d üssüü lm deir. R ve Z + olmk

Detaylı

İNTERNET TE SPOR PAZARLAMASINDA AHS YÖNTEMİ: TÜRKİYE FUTBOL SÜPER LİGİ TAKIMLARI ÖRNEĞİ

İNTERNET TE SPOR PAZARLAMASINDA AHS YÖNTEMİ: TÜRKİYE FUTBOL SÜPER LİGİ TAKIMLARI ÖRNEĞİ İNTERNET TE SPOR PAZARLAMASINDA AHS YÖNTEMİ: TÜRKİYE FUTBOL SÜPER LİGİ TAKIMLARI ÖRNEĞİ Snem ALKİBAY *, slkiby@gzi.edu Aytül Dğlı EKMEKCİ, yekmekci@pu.edu.tr Bu çlışmd spor kulüplerinin İnternet üzerindeki

Detaylı

BULANIK ÇOK KRTERL KARAR VERME YÖNTEMLER VE UYGULAMA

BULANIK ÇOK KRTERL KARAR VERME YÖNTEMLER VE UYGULAMA BULANIK ÇOK KRTERL KARAR VERME YÖNTEMLER VE UYGULAMA Nilsen KARAKAOLU Hzirn 008 DENZL BULANIK ÇOK KRTERL KARAR VERME YÖNTEMLER VE UYGULAMA Pmukkle Üniversitesi Sosyl Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisns Tezi

Detaylı

Sigma 31, 128-140, 2013

Sigma 31, 128-140, 2013 Joural of Egieerig ad Natural Scieces Mühedislik ve Fe Bilimleri Dergisi Research Article / Araştırma Makalesi FUZZY CRITICAL PATH ANALYSIS Sigma 31, 128-140, 2013 Ömer ATLI 1, Cegiz KAHRAMAN 2 1 Hava

Detaylı

ÖĞRENME ETKİLİ ÇİZELGELEME PROBLEMİNDE MAKSİMUM GECİKMENİN ENKÜÇÜKLENMESİ İÇİN ÇÖZÜM YAKLAŞIMLARI

ÖĞRENME ETKİLİ ÇİZELGELEME PROBLEMİNDE MAKSİMUM GECİKMENİN ENKÜÇÜKLENMESİ İÇİN ÇÖZÜM YAKLAŞIMLARI V. Ulusl Üetim Aştımlı Sempozyumu, İstbul Ticet Üivesitesi, 25-27 Ksım 2005 ÖĞRENME ETKİLİ ÇİZELGELEME PROBLEMİNDE MAKSİMUM GECİKMENİN ENKÜÇÜKLENMESİ İÇİN ÇÖZÜM YAKLAŞIMLARI Tme EREN Kııkkle Üivesitesi

Detaylı

DOĞRUSAL PROGRAMLAMADA KULLANILAN SİMPLEKS YÖNTEMİN EXCEL İLE ÇÖZÜMÜ

DOĞRUSAL PROGRAMLAMADA KULLANILAN SİMPLEKS YÖNTEMİN EXCEL İLE ÇÖZÜMÜ Publication of Association Esprit, Société et Rencontre Strasbourg/FRANCE The Journal of Academic Social Science Studies Volume 5 Issue 8, p. 1333-1344, December 2012 DOĞRUSAL PROGRAMLAMADA KULLANILAN

Detaylı

HATAY ULUSLARARASI LOJİSTİK ZİRVESİ. 18-19 Ekim 2012

HATAY ULUSLARARASI LOJİSTİK ZİRVESİ. 18-19 Ekim 2012 HATAY ULUSLARARASI LOJİSTİK ZİRVESİ 18-19 Ekim 2012 2. Oturum... 37 Hrtmut BEYER- Hmburg Universl Trnsport Consulting Genel Müdürü... 38 Prof. Dr. Frncesco FILIPPI- Rom Spienz Üniversitesi Öğretim Üyesi,

Detaylı

Mekânsal Karar Problemleri İçin Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Çok Ölçütlü Karar Analizinin Bütünleştirilmesi: TOPSIS Yöntemi

Mekânsal Karar Problemleri İçin Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Çok Ölçütlü Karar Analizinin Bütünleştirilmesi: TOPSIS Yöntemi Mekâsal Karar Problemleri İçi Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Çok Ölçütlü Karar Aalizii Bütüleştirilmesi: TOPSIS Yötemi Derya Öztürk Odokuz Mayıs Üiversitesi Harita Mühedisliği Bölümü, 55139 Samsu. dozturk@omu.edu.tr

Detaylı

38. Ulusal Hematoloji Kongresi

38. Ulusal Hematoloji Kongresi Temmuz-Ağustos 2012 Syı 4 İki yd bir yyımlnır. ATİLLA YALÇIN HOCAMIZI KAYBETMENİN DERİN ÜZÜNTÜSÜ İÇERİSİNDEYİZ 38. Ulusl Hemtoloji Kongresi 31 Ekim-3 Ksım 2012 Trihleri Arsınd Mritim Pine Bech Hotel Kongre

Detaylı

Web Tabanlı Yoğun Bakım Karar Destek Sistemi

Web Tabanlı Yoğun Bakım Karar Destek Sistemi TURKMIA 10 Proceedings 26 VII. Ulusl Tıp Bilişimi Kongresi Bildirileri Web Tbnlı Yoğun Bkım Krr Destek Sistemi Deniz ÖZEL, Uğur BİLGE, Neşe ZAYİM, Melike CENGİZ Osmn SAKA b, Ftih ÖZBEK, Biyoisttistik ve

Detaylı

Nakil Öncesi Verici Değerlendirmeleri için Otomatik Karaciğer Bölütleme Yordamı

Nakil Öncesi Verici Değerlendirmeleri için Otomatik Karaciğer Bölütleme Yordamı Nkil Öncesi Verici Değerlendirmeleri için Otomtik Krciğer Bölütleme Yordmı M. Alper SELVER, Aykut KOCAOĞLU, Htice DOĞAN, Güleser K. DEMİR, Oğuz DİCLE b, Cüneyt GÜZELİŞ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

Detaylı

TOMRUKLARDAN MAKSİMUM KERESTE RANDIMANI ELDE ETMEK İÇİN İKİ BOYUTLU GEOMETRİK TEORİ 1. Süleyman KORKUT

TOMRUKLARDAN MAKSİMUM KERESTE RANDIMANI ELDE ETMEK İÇİN İKİ BOYUTLU GEOMETRİK TEORİ 1. Süleyman KORKUT Süleymn Demirel Üniversitesi Ormn Fkültesi Dergisi Seri: A, Syı:, Yıl: 004, ISSN: 130-7085, Syf:160-169 TOMRUKLARDAN MAKSİMUM KERESTE RANDIMANI ELDE ETMEK İÇİN İKİ BOYUTLU GEOMETRİK TEORİ 1 Süleymn KORKUT

Detaylı

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU. STADYUM ve GÜVENLİK KOMİTESİ TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU. STADYUM ve GÜVENLİK KOMİTESİ TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU STADYUM ve GÜVENLİK KOMİTESİ TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ Mdde 1- Bu tlimt, Stdyum ve Güvenlik Komitesinin, görev, yetki ve sorumluluğunu, çlışm ess ve usullerini, denetleme fliyetlerini

Detaylı

Trace ve Kellogg Yöntemleri Kullanılarak İntegral Operatörlerinin Özdeğerlerinin Nümerik Hesabı

Trace ve Kellogg Yöntemleri Kullanılarak İntegral Operatörlerinin Özdeğerlerinin Nümerik Hesabı Trce ve Kellogg Yöemleri Kullılrk İegrl Operörlerii Özdeğerlerii Nümerik Hesı Erk Tşdemir () ; Yüksel Soyk () ; Melih Göce (3) (¹)Kırklreli Üiversiesi, Kırklreli, Türkiye, erksdemir@homil.com (²)Büle Ecevi

Detaylı

Yüz İfadelerini Öğreniyorum Web Sitesinin Kullanılabilirliği İçin Sezgisel Değerlendirme

Yüz İfadelerini Öğreniyorum Web Sitesinin Kullanılabilirliği İçin Sezgisel Değerlendirme Yüz İfdelerini Öğreniyorum Web Sitesinin Kullnılbilirliği İçin Sezgisel Değerlendirme Filiz İŞLEYEN, K. Hkn GÜLKESEN, Neşe ZAYİM, M. Keml SAMUR Buket CİNEMRE b Biyoisttistik ve Tıp Bilişimi AD, Akdeniz

Detaylı

DEĞİŞMEYEN TEK ŞEY DEĞİŞİM... KALİTE VE ETİK...

DEĞİŞMEYEN TEK ŞEY DEĞİŞİM... KALİTE VE ETİK... DEĞİŞMEYEN TEK ŞEY DEĞİŞİM. Sürkli Kurumsl Glişim Projsi il vtdş mmuiytii ö pld tut, tik dğrlr bğlı, klitli v hızlı hizmt lyışıı sürkliliği sğlmktdır. Kurumumuzu hdflri ulşmsı v misyouu grçklştirmsid,

Detaylı

CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞYURTLARI KURUMU STRATEJİK PLAN (2014-2018)

CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞYURTLARI KURUMU STRATEJİK PLAN (2014-2018) CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞYURTLARI KURUMU STRATEJİK PLAN (2014-2018) 1 2 Cezevlerinin Terbiye, Islh ve İş Esslrın Göre Düzeltilmesi Yolundki Hyırlı Fliyetlerin Genişletilmesi, Cemiyete; Doğru

Detaylı

SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI

SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI YILLAR 00 00 004 00 006 007 008 009 010 011 ÖSS-YGS - 1 - - 1-1 1 SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI,b,c,d birer rkm olmk üzere ( 0) b = 10 + b bc = 100+10+b bc = 100+10b+c bcd =1000+100b+10c+d

Detaylı

8. sınıf ders notları zfrcelikoz@yahoo.com

8. sınıf ders notları zfrcelikoz@yahoo.com III - SAYI ÖRÜNTÜLERİ Htırltm: Syılrı virgülle yrılrk, birbirii rdı dizilmesie syı dizisi, dizideki her bir syıy d terim deir. hrfi verile örütüde syılrı sırsıı belirte semboldür ve ici syıy örütüü geel

Detaylı

Diferansiyel Gelişim Algoritmasının Termik Birimlerden Oluşan Çevresel Ekonomik Güç Dağıtım Problemlerine Uygulanması

Diferansiyel Gelişim Algoritmasının Termik Birimlerden Oluşan Çevresel Ekonomik Güç Dağıtım Problemlerine Uygulanması Diferasiyel Gelişim Algoritmasıı Termik Birimlerde Oluşa Çevresel Ekoomik Güç Dağıtım Problemlerie Uygulaması Differetial evolutio algorithm applied to evirometal ecoomic power dispatch problems cosistig

Detaylı

EasyMP Multi PC Projection Kullanım Kılavuzu

EasyMP Multi PC Projection Kullanım Kılavuzu EsyMP Multi PC Projection Kullnım Kılvuzu İçindekiler 2 EsyMP Multi PC Projection Hkkınd EsyMP Multi PC Projection Trfındn Önerilen Toplntı Stilleri... 5 Birden Çok Görüntü Kullnrk Toplntı Ypm... 5 Ağ

Detaylı

EasyMP Network Projection Kullanım Kılavuzu

EasyMP Network Projection Kullanım Kılavuzu EsyMP Network Projection Kullnım Kılvuzu İçindekiler 2 EsyMP Network Projection Hkkınd EsyMP Network Projection Uygulmsının Fonksiyonlrı... 5 Çeşitli Ekrn Aktrımı Fonksiyonlrı...5 Yzılımı Kurm... 6 Yzılım

Detaylı

MERMER BLOK KESİM YÖNTEMLERİNİN BULANIK TOPSIS YÖNTEMİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ. Evaluation of Marble Extraction Methods By Using Fuzzy Topsis Method

MERMER BLOK KESİM YÖNTEMLERİNİN BULANIK TOPSIS YÖNTEMİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ. Evaluation of Marble Extraction Methods By Using Fuzzy Topsis Method Madecilik, Cilt 46, Sayı 3, Sayfa 9-, Eylül 007 Vol.46, No.3, pp 9-, September 007 MERMER BLOK KESİM YÖNTEMLERİNİN BULANIK TOPSIS YÖNTEMİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ Evaluatio of Marble Extractio Methods By Usig

Detaylı

EN KISA YOL PROBLEMİNDE ÇİZGE PARÇALAMA YÖNTEMİ KULLANILARAK YENİ BİR YAKLAŞIM 1

EN KISA YOL PROBLEMİNDE ÇİZGE PARÇALAMA YÖNTEMİ KULLANILARAK YENİ BİR YAKLAŞIM 1 EN KISA YOL PROBLEMİNDE ÇİZGE PARÇALAMA YÖNTEMİ KULLANILARAK YENİ BİR YAKLAŞIM Eskişehir Osmagazi Üiversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Özet Bu çalışmada ilk olarak çizge kuramıı temel kavramları

Detaylı

Bilim Adamları Yetişiyor

Bilim Adamları Yetişiyor 5 www.ftihkoleji.k12.tr 2 Liss Yerleştirme Sıvı (LYS) soçlrı göre TM-1, TM-2 TM-3 p türleride Özel İstbl Ftih Fe Lisesi de Ftih Mehmet Adır Türkiye Biricisi old. Özel Beylikdüzü Ftih Fe Lisesi öğrecisi

Detaylı

GENCER-AYDOĞAN-KOCABAŞ İNSANSIZ HAVA ARAÇLARININ ROTA PLANLAMASI İÇİN BİR KARAR DESTEK SİSTEMİ

GENCER-AYDOĞAN-KOCABAŞ İNSANSIZ HAVA ARAÇLARININ ROTA PLANLAMASI İÇİN BİR KARAR DESTEK SİSTEMİ İNSANSIZ HAVA ARAÇLARININ ROTA PLANLAMASI İÇİN BİR KARAR DESTEK SİSTEMİ Ceriye GENCER 1 Emel Kızılkaya AYDOĞAN 2 Serca KOCABAŞ 3 ÖZET Bu çalışmada isasız haa araçlarıı rota plalaması içi bir karar destek

Detaylı

DOĞRUDA AÇILAR. Temel Kavramlar ve Doğruda Açılar. Açı Ölçü Birimleri. Açı Türleri. çözüm. kavrama sorusu

DOĞRUDA AÇILAR. Temel Kavramlar ve Doğruda Açılar. Açı Ölçü Birimleri. Açı Türleri. çözüm. kavrama sorusu OĞRU ÇILR Temel Kvrmlr ve oğrud çılr Nokt: Nokt geometrinin en temel terimidir. ni, boyu vey yüksekliği yoktur. İnce uçlu bir klemin kğıt üzerinde bırktığı iz olrk düşünebilirsiniz. oğru: üz, klınlığı

Detaylı