ÖĞRENME ETKİLİ ÇİZELGELEME PROBLEMİNDE MAKSİMUM GECİKMENİN ENKÜÇÜKLENMESİ İÇİN ÇÖZÜM YAKLAŞIMLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖĞRENME ETKİLİ ÇİZELGELEME PROBLEMİNDE MAKSİMUM GECİKMENİN ENKÜÇÜKLENMESİ İÇİN ÇÖZÜM YAKLAŞIMLARI"

Transkript

1 V. Ulusl Üetim Aştımlı Sempozyumu, İstbul Ticet Üivesitesi, Ksım 2005 ÖĞRENME ETKİLİ ÇİZELGELEME PROBLEMİNDE MAKSİMUM GECİKMENİN ENKÜÇÜKLENMESİ İÇİN ÇÖZÜM YAKLAŞIMLARI Tme EREN Kııkkle Üivesitesi Et GÜNER Gzi Üivesitesi Özet Öğeme etkisi, beze yd yı işlemlei süekli olk teklmsı soucud işlem zmıd meyd gele zlmyı ifde etmektedi. Bu çlışmd mksimum gecikmei eküçüklemesi poblemi tek mkieli sistem içi öğeme etkili duumd ele lımıştı. Mksimum gecikmei eküçüklemesi poblemi içi optiml çözümle klsik duumd (öğeme etkisiz) e küçük teslim tihi (EDD) kulı ile kıs zmd bulubilike, öğeme etkili duumd ise poblem NP-zo ypıd olmktdı. Ele lı bu poblemi çözümü içi mtemtiksel pogmlm modeli geliştiileek küçük boyutlu çözümle geçekleştiilmişti. Dh büyük boyutlu poblemlei çözmek içi met sezgisel yötemlede tbu m yötemi kullılmış ve çözüm souçlı gösteilmişti. Aht Sözcükle: Tek Mkieli Çizelgeleme, Öğeme Etkisi, Mksimum Gecikme, Mtemtiksel Pogmlm, Tbu Am Yötemi.. GİRİŞ Üetim sistemleide yı vey beze fliyetlei süekli olk teklmsı soucu üetim işlemide gelişme kydedilmesiyle üetim zmıd bi kıslm meyd geli. Bu olgu litetüde öğeme etkisi olk bilimektedi. Yöeylem ştımsıı pek çok lıd öğeme etkisi kullılmsı ğme çizelgeleme kousud ypıl çlışml ck so yılld stlmktdı. Öğeme eğisi, yı işi teklmsıı bi foksiyou olk pefomsıı gelişim gfiğidi. Öğeme eğisi ilk kez Wight (936) tfıd tımlmıştı. Wight (936) uçklı üetimide üetile uçk syısı tke diek işçilik mliyetleide sıl bi zlm olduğuu tespit etmişti. Bu gözlem ve gelişme oı, bi çok uçk imltçısı tfıd tutlı ve doğu kbul edilmişti. Heize ve Rede (200), işgücü thmiide, mliyet ve bütçe hesplıd, dışıd stı lımld, şiket pefomsıı stteik gelişimii tespiti vb. bi çok uygulmld öğeme eğileii ylı olduğuu ifde etmişledi. Aştımcıl yıc, fklı ogizsyold fklı üülei, fklı öğeme eğileie ship olduklıı ve yöetim klitesie ile üü posesii potsiyelie bğlı olk öğeme olıı değiştiğii, 920 ve 955 yıllı sıd çelik edüstisii öek gösteeek bu edüstide kümültif üetimi bi öceki üetime göe iki kt ttığıd biim üü işçilik stleide %79 luk bi zlm olduğuu göstemişledi. Çizelgelemede ise öğeme etkisi ilk kez Biskup (999) tfıd icelemişti. Ypıl çlışml tek mkieli çizelgeleme (Biskup, 999; Cheg ve Wg, 2000; Mosheiov 200; Ee ve Güe 2002;2004 Mosheiov ve Sidey 2003,2005; Biskup ve Simos, 2004; Lee, 2004; Lee ve diğelei, 2004) poblemleide yoğulşmıştı. Ayıc plel mkiele (Mosheiov 200b; Ee ve Güe 2004b;2005) ve kış tipi çizelgeleme (Ee ve Güe 2003;2004c; Lee ve Wu, 2004) poblemlei ile ypıl çlışmld bulumktdı. Ele lı tek mkieli sistemde mksimum gecikme poblemi klsik duumd (öğeme etkisiz) e eke teslim tihi (EDD) kulı ile optiml çözümlei bulubilmektedi. Ayı poblem öğeme etkili olduğud ise NP-zo ypıd olmktdı (Cheg ve Wg, 2000). 243

2 T. Ee, E. Güe Bu çlışmd, tek mkieli öğeme etkili mksimum gecikme poblemi içi mtemtiksel pogmlm modeli geliştiilmiş ve geliştiile modelle 24 işe kd ol çözümle geçekleştiilmişti. Ayıc EDD ve tbu m yötemi kullılk 000 işe kd ol poblemlei çözümlei ypılmıştı. Çlışmı ikici bölümüde ele lı poblem tımlcktı. Poblemi mtemtiksel pogmlm modeli ise üçücü bölümde veilecekti. Dödücü bölümde sezgisel yötem olk kullıl tbu m yötemi hkkıd bilgi veilecek yı zmd icelee pobleme sıl uyldığı gösteilecekti. Deeysel souçl ise beşici bölümde suulcktı. So bölümde ise ypıl çlışm değelediilip gelecekte ypılbilecek çlışmld bhsedilecekti. 2. PROBLEMİN TANIMLANMASI Atölyeye gele iş sıfııcı zmd işlem içi hzıdı. Gele işle ( gömektedi. p ve d, işii işlem zmıı ve teslim tihii göstemektedi. tmmlm zmı ve gecikmesii ifde etmektedi. L gecikme mx { } = = L =,2,..., ) tek mkiede sısıyl işlem C ve L sısıyl işii = C d olk tımlmktdı. Mksimum = mx C d = mx L di. Bi işi işlem zmı öğeme etkisi olduğud sıdki pozisyou bi foksiyou olk zlı. işi. pozisyod çizelgeleiyo ise bu işi işlem zmı p olk kbul edili ve p = p olk belitili. Bud p, işi ilk pozisyod ye ldığıd işlem zmı, 0 ol öğeme ideksi sbitidi ve öğeme oıı iki tbı göe logitmsı olk veili. Pozisyol göe fklı işlei mkieledeki işlem zmlı mtisi Tblo de veilmişti. Tblo. Tek mkieli çizelgelemede işlem zmlı mtisi pozisyo = = 2 = 3... = p = p p p = p p2 = p2 p 2 p 2 p2 2 p 3... p p p 2 p = p p p 2 p 3... p Çlışmd kullıl diğe vsyıml şöyledi: Mkie hzılık zmlı öcede bilimekte olup işlem zmı dhil edilmişti. İş kesitisie izi veilmeyip bşl iş mkiede tmmlmd bşk bi iş bşlymz ve mkiei çizelgeleme peiyodu süesice süekli çlıştığı vsyılmktdı. Ayıc mkiede yı d tek bi iş ypılbilmektedi. 3. MATEMATİKSEL PROGRAMLAMA MODELİ 2 Model değişkeli ve 6 kısıtlıdı. Kullıl pmetele ve değişkele şğıd belitilmişti.. Pmetele iş syısı =,2,...,. pozisyo bğlı öğeme ideksi, =,2,..., p işii işlem zmı, =,2,..., d işii teslim tihi, =,2,..., 2. K değişkei Z Eğe işi. pozisyod işlem gömek içi çizelgelemişse, ksi hlde 0, 3. Ydımcı değişkele p [ ]. pozisyodki işi işlem zmı p[ ] Z p =,2,..., =,2,..., =,2,..., = = () 244

3 V. Ulusl Üetim Aştımlı Sempozyumu, İstbul Ticet Üivesitesi, Ksım 2005 * d. pozisyodki işi teslim tihi d =,2,..., * Z d = = (2) C. pozisyodki işi tmmlm zmı =,2,..., L mx mksimum gecikme 4. Mtemtiksel pogmlm modeli Amç foksiyou: Mi Z = Kısıtl: Z = Z = L mx L mx * C d =,2,..., (3) = =,2,..., (4) = =,2,..., (5) C p[ ] ve C C p[ ] = 2,3,..., (6) ()-(3) olu ydımcı değişke kısıtlı Kısıt (4);. iş öceliğide sdece bi tek iş çizelgelemesii, kısıt (5); he bi iş sdece bi kez çizelgelemesii ifde etmektedi. Kısıt (6);. sıdki işi tmmlm zmı bi öceki işi tmmlm zmı sıdki fkı. pozisyodki işi işlem zmıd büyük vey eşit olm duumuu göstemektedi. At işlei Gtt şemsı Şekil de gösteilmişti. 5. Syısl öek Şekil. At işlei Gtt şemsı 5 işli bi öek içi işlem zmlı ve teslim tihlei Tblo 2 de veilmişti. Öğeme etkisi % 80 ( = ) içi mksimum gecikmeyi eküçükleyecek eiyi sılmyı bullım. Tblo 2. Syısl öek veilei p d Poblem öeile modelle ve EDD kulı ile çözüldüğüde bulu değele ve sılml Tblo 3 de gösteilmişti. Tblo 3 de göüldüğü gibi öeile mtemtiksel modelle eiyi çözüm elde edilmişti. Tblo 3. Bulu değele ve sılml Kullıl yötem Bulu değe Eiyi sılm Mtemtiksel pogmlm EDD TABU ARAMA YÖNTEMİ Öeile mtemtiksel pogmlm modeli ile ck küçük boyutlu poblemle çözülebilmektedi. Hlbuki uygulmld dh büyük boyutlu poblemlei çözmek geekebili. Buu içi tbu m yötemi kullılmıştı. İlk olk Glove (986) tfıd oty tıl tbu m yötemi, bu çlışmd ele lı 245

4 T. Ee, E. Güe poblemi çözümüde kullıl sezgisel yötemdi. Bu yötem, eiyi vey eiyiye ykı çözümlei bulmk içi çözüm uzyıı ştıı. Kombitoyl poblemlede kullıl sezgisel optimizsyo tekikleide e çok kullıl yötemlede biidi. Tbu m, seçile hehgi bi bşlgıç çözümü ile my bşl. Mevcut çözümü tıml bi heket mekizmsı göe komşuluğu oluştuulu ve bu komşuluk içide e iyi mç değeie ship ol çözüm eğe tbu sııfı gimiyos yei mevcut çözüm olk seçili. Yötemde tbu sııflıı belilemesi içi kıs döemli hfız (tbu listesi) kullılı. Belli bi itesyo seviyeside vey iyileşme olmdığıd m duduulu. Tbu m yötemii pobleme uylmsı şu şekildedi: Bşlgıç çözümü seçimi: Tbu m yötemii bşlgıç çözümü öğeme etkisiz duumd eiyi çözümü vee e eke teslim tihi (EDD) kulı olk seçilmişti. Komşu m stteisi: Komşu m stteisi olk bitişik iş çiftleii ye değiştiilmesi (API) kullılmıştı. API stteisi ile he itesyod (-) te komşu üetilmektedi. Tbu listesi uzuluğu: Tbu listesi uzuluğu iş syısı e göe belilemiş ve 2 olk lımıştı. Dudum kitei: poblem içi itesyod iyileşme olmdığıd tbu m yötemi so veilmesi istemektedi. Tbu mı pmetelei toplu olk Tblo 4 de veilmişti. Tblo 4. Tbu m pmetelei Pmetele Değeli Bşlgıç çözümü EDD Tbu listesi uzuluğu 2 Komşu m stteisi API Dudum kitei itesyod iyileşmeme 5. DENEYSEL SONUÇLAR Ypıl çlışmd bütü deeysel testle içi Petium IV/2 GHz 52 RAM kpsiteli kişisel bilgisy kullılmıştı. Ele lı poblemi eiyi çözümleii bulmk içi Hype LINDO/PC 6.0 pogmı kullılmıştı. İşlem zmlı p, ile 00 sıd, teslim tihlei d ise 0 ile p = sıd düzgü dğılımd üetilmişti. Öğeme etkisi olk % 80 lımıştı. Deey seti toplu olk Tblo 5 de veilmişti. Tblo 5 de göüldüğü gibi toplm 240 poblem çözülmüştü. Tblo 5. Poblemi deeysel seti Pmetele Değelei İş syısı, 0,2,4,6,8,20,22,24 Öğeme etkisi % 80 İşlem zmı p U[,00] Teslim tihi d U[0, p ] Çözüle poblem 30 Toplm poblem 8 30=240 Tblo 6 d ele lı poblemi mtemtiksel pogmlm çözüm süelei ile sezgisel yötem olk kullıl EDD ve tbu mı htlı veilmektedi. Sezgisellei htsı şğıdki fomülle göe hesplmıştı: sezgisel çözüm değei optiml çözüm değei ht = optiml çözüm değei Tblo 6 d göüldüğü gibi tbu m yötemi tüm poblemlede % i ltıd ht vemişti. EDD yötemi ise otlm olk % 2 ye ykı ht değei vemektedi. Tbu m sezgiselie göe poblemlei çözüm süesi çok kıs olduğu içi yukıdki çizelgede bu süele veilmemişti. 246

5 V. Ulusl Üetim Aştımlı Sempozyumu, İstbul Ticet Üivesitesi, Ksım 2005 Tblo 6. Tmsyılı pogmlmı CPU çözüm süelei (siye) ile EDD ve tbu m yötemleii htlı Sezgisellei htlı Optiml çözüm süelei (s) EDD Tbu m Otlm ht Büyük boyutlu poblemlei deeysel seti Tblo 7 de veilmişti. İşle EDD yötemlei ile çözülüp tbu m yötemiyle e kd geliştiildiği 000 işe kd ol poblemlede gösteilecekti. EDD yötemideki gelişme şu şekilde hesplmktdı: EDD çözüm değei Tbu m çözüm değei EDD yötemide gelişme = Tbu m çözüm değei Tblo 7. Büyük Boyutlu Poblemlei Deeysel Seti Pmetele Değelei Iş syısı, 00,200,,000 Öğeme etkisi % 80 İşlem zmı p [,00] Teslim tihi d [0, p ] Çözüle poblem 30 Toplm poblem 0 30=300 EDD yötemideki tbu myl gelişme ve çözüm süelei Tblo 8 de gösteilmişti. Tblo 8 de de göüldüğü gibi otlm olk % 5 gelişme göülmektedi. Tblo 8. Büyük boyutlu poblemlede EDD yötemii tbu m ile gelişmesi ve çözüm süelei EDD geliştime Süe (s) EDD geliştime Süe (s) SONUÇ Bu çlışmd tek mkieli çizelgeleme poblemide öğeme etkili mksimum gecikmei eküçüklemesi poblemi dikkte lımıştı. NP-zo ol bu poblemi çözmek içi bi mtemtiksel pogmlm modeli öeilmişti. Ayıc tbu m sezgiseli kullılk 000 işe kd ol poblemlei çözümlei geçekleştiilmişti. Öğeme etkili çizelgeleme poblemleide diğe pefoms ölçütlei de tek ve çok mkieli otml içi iceleebili. 247

6 T. Ee, E. Güe 7. KAYNAKÇA BISKUP, D., 999, Sigle Mchie Schedulig with Leig Cosidetios, Euope Joul of Opetiol Resech, 5, BISKUP, D., SIMONS, D., 2004, Commo Due Dte Schedulig with Autoomous d Iduced Leig, Euope Joul of Opetiol Resech, 59, CHENG, T. C. E., WANG, G., 2000, Sigle Mchie Schedulig with Leig Effect Cosidetios, Als of Opetios Resech, 98, EREN, T., GÜNER, E., 2002, İşe Bğımlı Öğeme Etkili Çizelgeleme Poblemleii Çözümü içi Bi Mtemtiksel Model, Z. K.Ü. Kbük Tekik Eğitim Fkültesi Tekoloi Degisi, 3-4, EREN, T., GÜNER, E., 2003, Akış Tipi Çizelgeleme Poblemleide İşe-Bğımlı Öğeme Etkisi, K.H.O. Svum Bilimlei Degisi, 2 (2), -. EREN, T., GÜNER, E., 2004, Öğeme Etkisii Çizelgeleme Poblemleie Uygulmsı, 0. Egoomi Kogesi. 7-9 Ekim, Bus. 6. EREN, T., GÜNER, E., 2004b, Öğeme Etkisii İki Ölçütlü Plel Mkilı Çizelgeleme Poblemleide Uygulmsı, YA/EM 2004, XXIV. Ulusl Kogesi. 5-8 Hzi Gzitep Ad EREN, T., GÜNER, E., 2004c, Öğeme Etkili Akış Tipi Çizelgeleme Poblemide Otlm Akış Zmıı Eküçüklemesi, Gzi Üivesitesi Mühedislik Mimlık Fkültesi Degisi. 9 (2), EREN, T., GÜNER, E., 2005, Öğeme Etkili İki Ölçütlü Plel Mkieli Çizelgeleme Poblemleii Çözümü içi Tmsyılı Pogmlm Modeli, 4. İsttistik Kogesi, Atly, 2-5 Myıs. GLOVER F., 986, Futue Pths fo Itege Pogmmig d Liks to Atificil İtelligece, Computes d Opetios Resech, 5, HEIZER, J., RENDER, B., 200 Opetios Mgemet, (6. ed.), Petice Hll, New Jesey, ABD. LEE, W.-C., 2004, A Note o Deteiotig Jobs d Leig i Sigle-Mchie Schedulig Poblems, Itetiol Joul of Busiess d Ecoomics, 3, LEE, W.-C., WU, C.-C., 2004, Miimizig Totl Completio Time i A Two-Mchie Flowshop with A Leig Effect, Itetiol Joul of Poductio Ecoomics, 88, LEE, W.-C., WU, C.-C., SUNG, H.-J., 2004, A Bi-Citeio Sigle-Mchie Schedulig Poblem with Leig Cosidetios, Act Ifomtic, 40, MOSHEIOV, G., 200, Schedulig Poblems with Leig Effect, Euope Joul of Opetiol Resech, 32, MOSHEIOV, G., 200b, Pllel Mchie Schedulig with Leig Effect, Joul of the Opetiol Resech Society, 52, MOSHEIOV, G., SIDNEY, J. B., 2003, Schedulig with Geel Job-Depedet Leig Cuves, Euope Joul of Opetiol Resech, 47, MOSHEIOV, G., SIDNEY J. B., 2005, Note o Schedulig with Geel Leig Cuves to Miimize the Numbe of Tdy Jobs, Joul of the Opetiol Resech Society, 56, 0 2. WRIGHT, T. P., 936, Fctos Affectig The Cost of Aiples, Joul of The Aeouticl Scieces, 3, 22-28, 248

PERMUTASYON A B C B C A C A B C B C A B A ABC ACB BAC BCA CAB CBA

PERMUTASYON A B C B C A C A B C B C A B A ABC ACB BAC BCA CAB CBA PERMUTASYON Pemutsyo, elli syıdki eselei i sı içeiside fklı şekillede düzelemesidi. Öek olk A, B, C gii üç kitp i ft kç fklı şekilde sılili? O A B C B C A C A B Olmk üzee ğç diygmı ile kolylıkl çözüleili.

Detaylı

l Acil Servisde Geriatrik Hasta / Elderly Patients in Emergency Department Orhan Akpınar 1, Kenan Ahmet Türkdoğan 2, Mücahit Kapçı 3, Ali Duman 3

l Acil Servisde Geriatrik Hasta / Elderly Patients in Emergency Department Orhan Akpınar 1, Kenan Ahmet Türkdoğan 2, Mücahit Kapçı 3, Ali Duman 3 e in A þ t ý m Use of Emegency Deptment by Eldely Ptients l n i j i O O i g Geitik Hstlın Acil Sevisi Kullnımı h c s Re l Acil Sevisde Geitik Hst / Eldely Ptients in Emegency Deptment Ohn Akpın 1, Kenn

Detaylı

Results of Total Hip Arthroplasty. Total Kalça Protezi Sonuçlarımız. n i. j O. Kalça Protezi / Total Hip Arthroplasty

Results of Total Hip Arthroplasty. Total Kalça Protezi Sonuçlarımız. n i. j O. Kalça Protezi / Total Hip Arthroplasty e in A þ t ý m Results of Totl Hip Athoplsty l n i j i O O i g Totl Klç Potezi Sonuçlımız h c s Re l Klç Potezi / Totl Hip Athoplsty Hlil Gökçe 1, Tık Altunkılıç 2, Snc Sebest 1 1 Vn Bölge Eğitim Aştım

Detaylı

Referral to the Hospital and Emergency Ambulance Service Uses Patterns of the Inmates and Convicts l

Referral to the Hospital and Emergency Ambulance Service Uses Patterns of the Inmates and Convicts l e A þ t ý m Refel to the Hospitl nd Emegency Ambulnce Sevice Uses Pttens of the Inmtes nd Convicts l n i j i O O i g in Tutuklu ve Hükümlülein Hstneye Sevk Nedenlei ve Acil Ambulns Kullnımı Özelliklei

Detaylı

Malign Plevral Mezotelyoma: Klinik, Patolojik ve Radyolojik Bulgular h

Malign Plevral Mezotelyoma: Klinik, Patolojik ve Radyolojik Bulgular h e A þ t ý m Mlignnt Mesotheliom: Clinicl, Pthologicl nd Rdiologicl Findings l n i j i O O i g in Mlign Plevl Mezotelyom: Klinik, Ptolojik ve Rdyolojik Bulgul h c s Re l Mlign Mezotelyom / Mlignnt Mesotheliom

Detaylı

Effect of Electromagnetic Field (Wi-Fi) on the Pancreas: Role of Selenium and L-Carnitine l

Effect of Electromagnetic Field (Wi-Fi) on the Pancreas: Role of Selenium and L-Carnitine l e A þ t ý m Effect of Electomgnetic Field (Wi-Fi) on the Pnces: Role of Selenium nd L-Cnitine l n i j i O O i g in Elektomnyetik Alnın (Wi-Fi) Pnkes Dokusun Etkisi: Selenyum ve L-Cnitin in Rolü h c s Re

Detaylı

Tavan bilgisi TAVAN SİSTEMLERİ. Tasarım süreci. Çevre. Görsel konfor. Akustik konfor. Güvenlik ve sağlık. Montaj ve Bakım

Tavan bilgisi TAVAN SİSTEMLERİ. Tasarım süreci. Çevre. Görsel konfor. Akustik konfor. Güvenlik ve sağlık. Montaj ve Bakım TAVAN SİSTEMLERİ [ Armızd fikirler, gerçeğe döüşür.] Tv bilgisi Tsrım süreci Çevre Görsel Akustik Güvelik ve sğlık Motj ve Bkım TAVAN SİSTEMLERİ [ Armızd fikirler, gerçeğe döüşür.] DÜŞÜNCEDEN GERÇEĞE TEK

Detaylı

Major Ortopedik Cerrahide %6 Hidroksietil Nişasta ve %4 Jelatin Solüsyonlarının Karşılaştırılması h

Major Ortopedik Cerrahide %6 Hidroksietil Nişasta ve %4 Jelatin Solüsyonlarının Karşılaştırılması h e A þ t ý m Compison of %6 Hydoxyethyl Stch nd %4 Geltine Solutions in Mjo Othopedic Sugey l n i j i O O i g in Mjo Otopedik Cehide %6 Hidoksietil Nişst ve %4 Jeltin Solüsyonlının Kşılştıılmsı h c s Re

Detaylı

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü, İnönü Bulvarı No: 18, 06041, Ankara. Geliş Tarihi/Received : 18.11.2008, Kabul Tarihi/Accepted : 24.04.

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü, İnönü Bulvarı No: 18, 06041, Ankara. Geliş Tarihi/Received : 18.11.2008, Kabul Tarihi/Accepted : 24.04. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt 15, Sayı 2, 2009, Sayfa 227-252 Öğrenme Etkili Erken/Geç Tamamlanma Çizelgeleme Problemleri İçin bir Literatür Araştırması A Literature Survey

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM REEL SAYI DİZİLERİ

İKİNCİ BÖLÜM REEL SAYI DİZİLERİ Prof.Dr.Hüseyi ÇAKALLI İKİNCİ BÖLÜM REEL SAYI DİZİLERİ Bu ölümde dizileri, yi tım kümesi doğl syılr kümesi, değer kümesi, reel syılr kümesii ir lt kümesi ol foksiyolrı iceleyeceğiz... Ykısk Diziler. Öce

Detaylı

1 Giriş. 2 Şirket Birleşme - Devralmaları ve Teorik Çerçeve SESSION 1

1 Giriş. 2 Şirket Birleşme - Devralmaları ve Teorik Çerçeve SESSION 1 SESSION 1 Fm Devlmlının Fmnın Sektö İçndek Pefomnsı Üzendek Etks: Bos İstnbul Uygulmsı The Influence of Acqustons on Fm s Pefomnce wthn Secto: An Applcton on Istnbul Stock Exchnge Assoc. Pof. D. İbhm Hll

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Jounal of Engineeing and Natual Sciences Mühendislik ve Fen Bilimlei Degisi Sigma 6 47-66, 8 Aaştıma Makalesi / eseach Aticle DESIGN OF GOUNDING GID WITH AND WITHOUT GOUNDING OD IN TWO-LAYE SOIL MODEL

Detaylı

Doğum Öncesi Bakım Almayı Etkileyen Faktörlerin Çoklu Analizi: Bir İç Anadolu Örneği h

Doğum Öncesi Bakım Almayı Etkileyen Faktörlerin Çoklu Analizi: Bir İç Anadolu Örneği h e A þ t ý m Multiple Anlyses of the Fctos Affecting the Utiliztion of Antentl Ce: A Middle Antoli Smple l n i j i O O i g in Doğum Öncesi Bkım Almyı Etkileyen Fktölein Çoklu Anlizi: Bi İç Andolu Öneği

Detaylı

Kısa Süreli Cerrahide Sugammadeks ile Neostigminin Karşılaştırılması h

Kısa Süreli Cerrahide Sugammadeks ile Neostigminin Karşılaştırılması h e A þ t ý m Compison of Sugmmdex nd Neostigmine in Shot Tem Sugey l n i j i O O i g in Kıs Süeli Cehide Sugmmdeks ile Neostigminin Kşılştıılmsı h c s Re l Sugmmdeks ile Neostigmin Kşılştıılmsı / Compison

Detaylı

NÜKLEER FİZİĞİN BORSAYA UYGULANMASI: OPSİYON FİYATLARININ MESH FREE YÖNTEM ile MODELLENMESİ

NÜKLEER FİZİĞİN BORSAYA UYGULANMASI: OPSİYON FİYATLARININ MESH FREE YÖNTEM ile MODELLENMESİ NÜKLEER FİZİĞİN BORAYA UYGULANMAI: OPİYON FİYATLARININ MEH FREE YÖNTEM ile MODELLENMEİ M. Bilge KOÇ ve İsmail BOZTOUN Eciyes Üi. Fe-Ed. Fak. Fizik Bölümü 38039 Kaysei ÖZET Bu çalışmada eoik üklee fiziği

Detaylı

Kuru Sorbent Enjeksiyon Tekniği ile Gaz Akımlarından Uçucu Organik Bileşiklerin Giderilmesi

Kuru Sorbent Enjeksiyon Tekniği ile Gaz Akımlarından Uçucu Organik Bileşiklerin Giderilmesi Kuu Sbent Enjeksiyn Tekniği ile Gaz Akımlaından Uçucu Oganik Bileşiklein Gideilmesi Mehmet KALENDER 1, Cevdet AKOSMAN 2 ıat Ünivesitesi Mühendislik akültesi Kimya Mühendisliği Bölümü 23119-Elazığ 1 mkalende@fiat.edu.t,

Detaylı

POZiSYON KONTROLÜNE YÖNELİK DC MOTOR UYGULAMASI

POZiSYON KONTROLÜNE YÖNELİK DC MOTOR UYGULAMASI .. SAU Fen Bilimlei Enstitüsü Degisi 6.Cilt, 1.Saı (Mat 2002) Pozison Kontolüne Yönelik DC Moto Ugulaması A.İ.Doğman, A.F.Boz POZiSYON KONTROLÜNE YÖNELİK DC MOTOR UYGULAMASI 'oj Ali lhsan DOGMAN, Ali Fuat

Detaylı

SIRA BAĞIMLI HAZIRLIK SÜRELİ İKİ ÖLÇÜTLÜ TEK MAKİNE ÇİZELGELEME PROBLEMİ İÇİN SEZGİSEL BİR ÇÖZÜM YÖNTEMİ

SIRA BAĞIMLI HAZIRLIK SÜRELİ İKİ ÖLÇÜTLÜ TEK MAKİNE ÇİZELGELEME PROBLEMİ İÇİN SEZGİSEL BİR ÇÖZÜM YÖNTEMİ Endüstri Mühendisliði Dergisi Cilt: 22 Sayý: 4 Sayfa: (48-57) ÜAS 2009 Özel Sayısı SIRA BAĞIMLI HAZIRLIK SÜRELİ İKİ ÖLÇÜTLÜ TEK MAKİNE ÇİZELGELEME PROBLEMİ İÇİN SEZGİSEL BİR ÇÖZÜM YÖNTEMİ Feriştah ÖZÇELİK*,

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİSİ KAYNAKLI BİR STİRLİNG MOTORUNUN MATLAB-SIMULINK İLE MODELLENMESİ

GÜNEŞ ENERJİSİ KAYNAKLI BİR STİRLİNG MOTORUNUN MATLAB-SIMULINK İLE MODELLENMESİ Uludağ Ünivesitesi Müendislik-Mimalık Fakültesi Degisi, Cilt 17, Sayı 1, 2012 ARAŞTIRMA GÜNEŞ ENERJİSİ KAYNAKLI BİR STİRLİNG MOTORUNUN MATLAB-SIMULINK İLE MODELLENMESİ Ş. Meli AKYOL Musin KILIÇ Özet: Südüülebili

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YOĞUŞMALI KOMBİLER İÇİN ÇOK GEÇİŞLİ KOMPAKT ISI DEĞİŞTİRİCİSİ VE YARI KÜRESEL METAL MATRİX YAKICININ GELİŞTİRİLMESİ Muhammed Aslan OMAR DOKTORA TEZİ Makine

Detaylı

ÖZET CE ANAL YSIS OF THE FRACTIONAL ORD ER CONTROLLERS ABSTRACT

ÖZET CE ANAL YSIS OF THE FRACTIONAL ORD ER CONTROLLERS ABSTRACT SAÜ Fen Bilimlei Degisi, 3 Cilt, Say, s 344, 2009 Sebest Uyatml Bi De Motoun P A DJL Hz Denetimi Ve Kesi Deeceli Denetleyicilein Pefomans Analizi O Atm SERBEST UYARTIMII BİR DC MOTORUN PIDJL Hiz DENETiM

Detaylı

ASD: Çok Amaçlı Ayarlanabilir Sınıflandırıcı Devreler

ASD: Çok Amaçlı Ayarlanabilir Sınıflandırıcı Devreler ASD: Çok Amaçlı Ayalanabili Sınıflandııcı Deele Poje No: 06E39 Pof. D. Cem GÖKNAR Pof. D. Shaham MINAEI D. Meih YILDIZ D. Engin DENİZ EYLÜL 00 İSTANBUL ÖNSÖZ Bu pojenin ilk aşamasında mecut sınıflandııcı

Detaylı

Mekânsal Karar Problemleri İçin Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Çok Ölçütlü Karar Analizinin Bütünleştirilmesi: TOPSIS Yöntemi

Mekânsal Karar Problemleri İçin Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Çok Ölçütlü Karar Analizinin Bütünleştirilmesi: TOPSIS Yöntemi Mekâsal Karar Problemleri İçi Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Çok Ölçütlü Karar Aalizii Bütüleştirilmesi: TOPSIS Yötemi Derya Öztürk Odokuz Mayıs Üiversitesi Harita Mühedisliği Bölümü, 55139 Samsu. dozturk@omu.edu.tr

Detaylı

BÖLÜM 2 EĞRİ UYDURMA VE İNTERPOLASYON

BÖLÜM 2 EĞRİ UYDURMA VE İNTERPOLASYON BÖÜ EĞRİ UYDURA VE İTERPOASYO - Grş İterpolo polomlrı Bölümüş rlr 4 Eşt rlılı ot dğılımlrı ç bt rlr 5 Küb ple eğrler Kım üb ple eğrler 7 Br üze üzerde terpolo 8 E-üçü reler lşımı Bölüm - Eğr udurm ve terpolo

Detaylı

ELEKTRONİĞİN FİZİKSEL ESASLARI

ELEKTRONİĞİN FİZİKSEL ESASLARI ELEKTRONİĞİN FİZİKSEL ESASLARI Bi elektonik elemanın özelliğini, bu elemanın üetiminde kullanılan malzemenin paametelei ve ısı, geilim ışık gibi dış etkenleden dolayı elemanın içinde geçekleşen fiziksel

Detaylı

EN KISA YOL PROBLEMİNDE ÇİZGE PARÇALAMA YÖNTEMİ KULLANILARAK YENİ BİR YAKLAŞIM 1

EN KISA YOL PROBLEMİNDE ÇİZGE PARÇALAMA YÖNTEMİ KULLANILARAK YENİ BİR YAKLAŞIM 1 EN KISA YOL PROBLEMİNDE ÇİZGE PARÇALAMA YÖNTEMİ KULLANILARAK YENİ BİR YAKLAŞIM Eskişehir Osmagazi Üiversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Özet Bu çalışmada ilk olarak çizge kuramıı temel kavramları

Detaylı

PERİYODİK OPSİYONLU YENİLEME MODELİ PARAMETRELERİNİN SİMÜLASYON YARDIMIYLA BELİRLENMESİ

PERİYODİK OPSİYONLU YENİLEME MODELİ PARAMETRELERİNİN SİMÜLASYON YARDIMIYLA BELİRLENMESİ 46 PERİYODİK OPSİYONLU YENİLEME MODELİ PARAMETRELERİNİN SİMÜLASYON YARDIMIYLA BELİRLENMESİ ÖZET Arş. Gör. İbrahim Zeki AKYURT Arş. Gör. Emrah ÖNDER Birçok işletme tarafıda stok politikası olarak, düşük

Detaylı

SIRA BAĞIMLI HAZIRLIK OPERASYONLARI İÇİN TEK EKİPLİ PARALEL MAKİNALARDA ÇİZELGELEME PROBLEMİNE KARMA YAKLAŞIM

SIRA BAĞIMLI HAZIRLIK OPERASYONLARI İÇİN TEK EKİPLİ PARALEL MAKİNALARDA ÇİZELGELEME PROBLEMİNE KARMA YAKLAŞIM Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ. Cilt 26, No 4, 731-740, 2011 Vol 26, No 4, 731-740, 2011 SIRA BAĞIMLI HAZIRLIK OPERASYONLARI İÇİN TEK EKİPLİ PARALEL MAKİNALARDA ÇİZELGELEME

Detaylı

KIRILGAN BEŞLİ ÜLKELERİNİN HİSSE SENEDİ PİYASALARI ARASINDAKİ EŞBÜTÜNLEŞME ANALİZİ 1

KIRILGAN BEŞLİ ÜLKELERİNİN HİSSE SENEDİ PİYASALARI ARASINDAKİ EŞBÜTÜNLEŞME ANALİZİ 1 Uluslararası Yöetim İktisat ve İşletme Dergisi, Cilt 11, Sayı 24, 2015 It. Joural of Maagemet Ecoomics ad Busiess, Vol. 11, No. 24, 2015 KIRILGAN BEŞLİ ÜLKELERİNİN HİSSE SENEDİ PİYASALARI ARASINDAKİ EŞBÜTÜNLEŞME

Detaylı

Diferansiyel Gelişim Algoritmasının Termik Birimlerden Oluşan Çevresel Ekonomik Güç Dağıtım Problemlerine Uygulanması

Diferansiyel Gelişim Algoritmasının Termik Birimlerden Oluşan Çevresel Ekonomik Güç Dağıtım Problemlerine Uygulanması Diferasiyel Gelişim Algoritmasıı Termik Birimlerde Oluşa Çevresel Ekoomik Güç Dağıtım Problemlerie Uygulaması Differetial evolutio algorithm applied to evirometal ecoomic power dispatch problems cosistig

Detaylı