Sürücü seçme ve değerlendirmede özbildirime dayalı psikolojik ölçeklerin yeri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sürücü seçme ve değerlendirmede özbildirime dayalı psikolojik ölçeklerin yeri"

Transkript

1 Ysk ve Durk Btıgün 235 Arştırm / Originl rticle Sürücü seçme ve değerlendirmede özildirime dylı psikolojik ölçeklerin yeri Yeşim YASAK, 1 2 Ayşegül DURAK BATIGÜN ÖZET Amç: Bu çlışmnın mcı, trfik psikolojisi lnınd ülkemizde de kullnılmy şlnn ve özildirim türünde ölçekler oln Kıs Semptom Envnteri, A-Tipi Kişilik Ölçeği ve Çok Boyutlu Öfke Envnteri nin performns değerlendirmesi için y d trfik suçu işleyen ve sürücü elgelerini geri lilmek için psikoteknik değerlendirme merkezlerine şvurn ireyler üzerindeki işleyişini rştırmktır. Yöntem: Trfik kurllrını ihll ettikleri için 2918 syılı Kryollrı Trfik Knunu kpsmınd ilgili mddeler nedeniyle ellerinden sürücü elgesi lınnlr (s=159), çlıştıklrı şirket trfındn performns değerlendirilmesi y d iş şvurusu mcıyl gönderilenler (s=248) ve gönüllü ireyler (s=154) olmk üzere toplm 561 erkek sürücü örneklem gruunu oluşturmuştur. Yş rlığı 20-50, yş ortlmsı 33.67±8.64 tür. Veri toplm rcı olrk Kıs Semptom Envnteri, A-Tipi Kişilik Ölçeği ve Çok Boyutlu Öfke Ölçeği kullnılmıştır. Sonuçlr: Ypıln isttistik nlizler sonucund sürücü elgesi lıkonn grup, Kıs Semptom Envnterinin toplm punı ve tüm lt ölçekleri, ÇBÖÖ-sldırgn dvrnışlr ve ÇBÖÖ-intikm yönelik tepkiler lt oyutlrındn gönüllü gru göre dh düşük punlr lmıştır. Bunlr ek olrk, performns gruu ve sürücü elgesi lıkonn grup; A tipi-zmn verilen önem, ÇBÖÖ-skin dvrnışlr, ÇBÖÖ-içe dönük tepkiler ve ÇBÖÖ-umursm tepkiler lt ölçeklerinden gönüllü gru göre nlmlı olrk dh yüksek punlr lmıştır. Diskriminnt nliz sonuçlrı incelendiğinde, üç grup içinde performns değerlendirmesi gruunun, %77.7 lik ornl en yüksek doğru sınıflndırm ornın ship olduğu görülmüştür. Bunu, %56 lık ornl gönüllü grup ve %14.5 ile sürücü elgelerine el konuln grup izlemiştir. Trtışm: Psikoteknik değerlendirme merkezlerinde sürücü elgesi lıkonn ireyler için ir krr verileceğinde, özildirime dylı psikolojik ölçeklerden elde edilen ilgilerin dikktli ir içimde değerlendirilmesi gerekmektedir. Söz konusu ölçeklerin, sürücü seçme ve değerlendirme sürecinde krr vermek için tek şlrın ölçüt olrk kullnılmsı doğru değildir. Bu ölçeklerin ynı sır, özellikle görüşme teknikleri gii irtkım destek yöntemlerin kullnmsının gerekliliği çık ir içimde görünmektedir. (Andolu Psikiytri Dergisi 2010; 11: ) Anhtr sözcükler: Trfik psikolojisi, kişilik özellikleri, ruhsl elirtiler, öfke, A-tipi kişilik ABSTRACT The role of psychologicl self-report scles in selection nd evlution of drivers Ojective: The im of the current study ws to check, lso widely-used in Turkish trffic psychology re, Brief Symptom Inventory, Type-A Personlity Scle nd Multidimensionl Anger Scle on professionl drivers or trffic offenders who pply to psychotechnicl evlution centers to performnce rting or to regin their driving license. Methods: The study included 561 mle drivers etween the ges of 20 nd 50 yers nd men of the ge ws 33.67±8.64. One hundred fifty nine of them were drivers who lost driving licence ecuse of offence ginst trffic rules corrding to Lw of the Rod tht is numered Two hundred forty eight of them were 1 Doç.Dr., TŞOF- Psikoteknik: Sürücü Değerlendirme, Eğitim ve Arştırm Merkezi Ankr 2 Doç.Dr., Ankr Üniversitesi Dil ve Trih Coğrfy Fkültesi Psikoloji Bölümü, Ankr Yzışm dresi/address for correspondence: Doç.Dr. Ayşegül DURAK BATIGÜN, Ankr Üniv. Dil ve Trih Coğrfy Fk. Psikoloji Böl., Sıhhiye-Ankr E-mil: Geliş trihi: , Kul trihi: Andolu Psikiytri Dergisi 2010; 11:

2 236 Sürücü seçme ve değerlendirmede özildirime dylı psikolojik ölçeklerin yeri drivers who pply the centers ecuse of performnce rting or employment ppliction. The others (154 drivers) were volunteer who chosen rndomly. As the ssessment instruments Brief Symptom Inventory, Type-A Personlity Scle nd Multidimensionl Anger Scle were used. Results: Psychometric nlyses reveled tht drivers who the driver licences were held ck got significntly lower scores for Brief Symptom Inventory, the suscles ggressive ehviors nd revenge seeking ehviors of Multidimensionl Anger Scle. In ddition, the drivers presenting for performnce evlution nd the drivers whose license ws tken got significntly higher scores for the suscle importnce plced on time of Type-A Personlity Scle nd the suscles keeping clm, introvert rections nd reckless ehviors of Multidimensionl Anger Scle thn the volunteers. When the results of the discriminnt function nlyses were evluted the results showed tht the drivers presenting for performnce evlution were the most ccurtely clssified t the rte of 77.7%, followed y the volunteers t the rte of 56% nd the drivers whose driving license ws tken t the rte of 14.5%. Discussion: The results of self-reported psychologicl scles should e evluted very crefully in driver selection nd evlution. Selfreport scles tht were used t the current study were not sufficient criteri lone. It ws rised tht, eside these kind of scles, some different method especilly interview technique must e used. (Antolin Journl of Psychitry 2010; 11: ) Key words: trffic psychology, personlity, psychologicl symptoms, nger, type-a personlity GİRİŞ Trfik kzlrın ilişkin veriler incelendiğinde, en önemli etkenin insn olduğu görülmekte; insn etkeninin kzlrdki pyı %92-94 olrk elirtilmektedir. 1 Sürücülük dvrnışının ve kzlrın nlizi, sürücünün iyi ve güvenli ir performns göstermesi için yeterli psikomotor yeteneklere ve fizyolojik işlevlere/ecerilere ship olmsının yeterli olmdığını orty koymktdır. 2 Dolyısıyl, sürücü seçme ve değerlendirme (psikoteknik değerlendirme) süreci, kişinin güvenli rç kullnm performnsını içerdiği kdr; kurllr uym motivsyonunu elirleyen trfiğe ilişkin kişilik özelliklerinin de değerlendirilmesini kpsmktdır. 3 Psikoteknik değerlendirme uygulmlrının olduğu ülkelerde, yetenek ölçümlerinin ynı sır kişilik özelliklerinin de değerlendirildiği görülmektedir. Örneğin, u uygulmnın en yygın olduğu ülkelerden iri oln Avustury d sürücüler, yeteneklerinin ynı sır çıklık, kendine güven, sosyl uyum, enlik lgısı, sldırgn etkileşim, duygusl rç kullnm gii oyutlrı içeren kişilik ve tutum ölçekleri rcılığıyl ve yrı ypılndırılmış ir görüşme ile değerlendirilmektedir. 3 Almny d d çok enzer ir durum vrdır ve özildirime dylı tutum ve kişilik ölçeklerini ruhsl görüşme olmdn uygulmk geçerli ve kul edilir ulunmz. 4 Ülkemizde psikoteknik değerlendirme usul ve esslrını elirleyen 4 Syılı Cetvel de ise, sdece zihinsel yetenek ve ecerilerle psikomotor yetenek ve ecerilerin ölçülmesi ve değerlendirilmesi koşulu vrdır; 5 sürücülüğe ilişkin tutum ve kişilik özelliklerinin ölçülmesine ve değerlendirilmesine ilişkin herhngi ir gereklilik yoktur. Trfik ve kişilik özellikleriyle ilgili litertür gözden geçirildiğinde, genellikle gönüllü ireyler üzerinde ypıln çlışmlr dikkti çekmektedir. Bu Antolin Journl of Psychitry 2010; 11: çlışmlrd, irtkım ruhsl elirtilere ship olmnın ynı sır, dış dönüklük, nevrotisizm, iç kontrol odğı, sldırgnlık, öfke ve A-tipi kişilik gii özellikler kurl ihllleri y d kzy krışm ile ilişkili oyutlr olrk krşımız çıkmktdır. 6-9 Örneğin, trfik kurllrını ihll ettiği için cez lmış sürücülerle ypıln ir çlışmd, u sürücülerin psikotizm punlrının yüksek olduğu sptnmıştır. 10 Bzı çlışmlrd, kişilik özelliklerinin dolylı olrk sürücülük dvrnışlrını elirlediği, tutum oyutlrının dh elirleyici olduğu vurgulnmktdır. 11,12 Btıd ypıln çlışmlr öfke düzeyi yüksek kişilerin, trfikte de genellikle dh çuk ve dh çok öfkelendiklerini göstermiştir. 7 Türkiye - de 295 profesyonel sürücü ile ypıln ir çlışm, riskli sürücülük dvrnışlrı ve öfke ile Kıs Semptom Envnteri nin kygı, depresyon, sldırgnlık ve psikotizm lt oyutlrı rsınd pozitif yönde nlmlı ilişkiler sptmıştır. 11 A-tipi dvrnış örüntüsü de sürücü dvrnışlrı ile ilişkili görülmektedir. A-tipi dvrnışlrl hızlı rç kullnm, kz syısı, kurl ihllleri, trfikte sırsızlık, öfkelenme ve lkollü rç kullnm gii riskli sürücülük dvrnışlrı rsınd pozitif ve nlmlı ilişki sptnmıştır. 6,13-16 Ülkemizde, 2918 syılı Kryollrı Trfik Knunu nd elirtilen zı trfik suçlrı için sürücülerin psikoteknik değerlendirmeden geçmeleri gerekmektedir. Bu değerlendirme sürecinde de yukrıd söz edilen oyutlrın (ruhsl elirtiler, öfke, A-tipi dvrnışlr v.) dikkte lınmsınd yrr görülmektedir. Bu oyutlrın ölçümü, özildirime dylı oln ölçekler ile gerçekleştirilmektedir. Bu noktdn hreketle, u çlışmnın mcı, son yıllrd ülkemizde gerek sürücü seçme ve değerlendirme mcıyl, gerekse elgelerine el konuln sürücülerin psikolojik

3 Ysk ve Durk Btıgün 237 değerlendirilme süreçlerinde kullnılmy şlnn ve özildirime dylı oln Kıs Semptom Envnteri, A-Tipi Kişilik Ölçeği ve Çok Boyutlu Öfke Envnteri nin trfik suçu işleyen ireyler üzerindeki işleyişini rştırmktır. YÖNTEM Örneklem Örneklem üç gruptn oluşmktdır. Birinci grupt ulunn ireyler, şoför olrk ir kurumd çlışck y d çlışmkt oln ve kurumlrı trfındn performns değerlendirmesi mcıyl Ankr dki ir psikoteknik değerlendirme merkezine gönderilmiş, elirli ölçütleri (20-50 yş rlığınd ulunmk, erkek olmk, en z ir yıldır rç kullnıyor olmk ve söz konusu ölçeklerin tümünü ynıtlmış olmk) krşılyn 248 kişiden oluşmktdır. İkinci grup 159 kişiden oluşmktdır ve hız ihlli nedeniyle sürücü elgesi lıkonn kişilerdir. Bu kişiler ilgili ys mddesi 17 gereği trfik zıtsı trfındn psikoteknik değerlendirme mcıyl merkeze gönderilen kişilerdir. Üçüncü grup ise, ynı il sınırlrı içinde oturn ve en z ir yıldır rç kullnmkt oln, yş rlığınd 154 gönüllü erkek sürücüden oluşmktdır. Sonuç olrk, tüm örneklem 561 erkek sürücüden oluşmuştur. Yş ortlmsı 33.67±8.64 tür. Örneklemi oluşturn üç gruun özellikleri Tlo 1 de verilmiştir. Tlo 1. Örneklem gruplrının demogrfik özellikleri Performns Sürücü elgesi değerlendirme lıkonn Gönüllü Demogrfik özellikler (s=248) % (s=159) % (s=154) % Yş (Ort.±SS) 30.15± ± ±8.19 Eğitim İlköğretim Lise Üniversite Sürücülük süresi 1-5 yıl yıl yıl yıl Kz syısı Kz yok Bir kz İki ve dh çok Son üç yıld lınn trfik cezsı Yok Vr Tlo 1 de de görüldüğü gii, örneklem gruplrının yş ortlmlrı ve ktif olrk rç kullnm süreleri enzerdir. Sürücülük yşmlrı oyunc krıştıklrı kz syısı çısındn gruplr rsınd nlmlı ir frklılık olup olmdığını nlmk için ypıln tek yönlü vryns nlizi ve Post Hoc-Tukey testi sonucund performns gruunun (ort.=0.75±0.82), sürücü elgesi lıkonn gruptn (ort.=0.99±0.85) ve gönüllü gruptn (ort.=1.16±0.86) nlmlı düzeyde dh z kzy krıştıklrı (F=12.07, p<0.001) görülmektedir. Anck sürücü elgesi lıkonn grup ile gönüllü grup rsınd yşmlrı oyunc kzy krışm syısı çısındn nlmlı ir frklılık ulunmmıştır. Bun ek olrk, son üç yıld lınn trfik cezsı çısındn sürücü elgesi lıkonn gruun diğer iki gru göre cez syısı dh çoktur; çünkü u grup zten ir yıl içinde eş kez hız ihlli nedeniyle cez ln sürücülerden oluşmktdır. Bu gruun %5.8 inin cez lmdığını elirtmesinin nedeni, hız ihlli dışınd şk ir trfik cezsı olmdığını elirtmiş olmlrıdır. Veri toplm rçlrı Bilgi Formu: Ktılımcılrın yşı, eğitim düzeyi, rç kullnm süresi, cez lm, kzy krışm durumun ilişkin ilgiler, rştırmcılr tr- Andolu Psikiytri Dergisi 2010; 11:

4 238 Sürücü seçme ve değerlendirmede özildirime dylı psikolojik ölçeklerin yeri fındn hzırlnn ir form değerlendirilmiştir. Kıs Semptom Envnteri (KSE): Derogtis 18 trfındn, çeşitli ruhsl elirtileri trm mcıyl geliştirilmiştir. Alınn toplm punlrın yüksekliği, ireyin elirtilerinin sıklığını göstermektedir. Yetişkin ve ergenler üzerindeki Türkiye uyrlmsı çlışmlrı sonucund ölçeğin geçerli ve güvenilir olduğu elirtilmektedir. 19,20 Çok Boyutlu Öfke Ölçeği (ÇBÖÖ): Kişilerin öfke konusundki duygu, düşünce ve tutumlrını elirlemeyi mçlyn ir ölçektir. Bu rştırmd ölçeğin, kişilerrsı öfke tepkileri ve öfkeyle ilişkili dvrnışlr oyutlrı kullnılmıştır. Ölçeğin geçerli ve güvenilir olduğun ilişkin yeterli knıtlr vrdır. 21,22 A-Tipi Kişilik Ölçeği: Rthus ve Nevid in 23 ireylerin A-tipi y d B-tipi kişilik özelliklerine ship olup olmdıklrını elirleyeilmek için üç yrı kynktn yrrlnılrk hzırlnn ir soru listesinden esinlenerek geliştirilmiş 25 mddelik ir ölçektir. Yüksek punlr, ireylerdeki A-tipi kişilik özelliğinin yoğunluğunu göstermektedir. Çlışmlr ölçeğin geçerli ve güvenilir olduğunu göstermektedir. 23 SONUÇLAR Demogrfik değişkenlere yönelik nlizler Önce, ölçeklerden lınn punlrın örneklem gruplrı çısındn frklılşıp frklılşmdığın kılmıştır. Bu mçl, tüm nlizlerde yşın ve eğitimin etkisi kontrol edilerek ğımsız örneklem gruu desenine uygun çok değişkenli vryns nlizi (MANCOVA) ypılmıştır. Grup etkisinin Wilks' Lmd değerleri zı ğımlı değişkenler yönünden nlmlı frklr olduğunu göstermektedir (Wilks' Lmd=0.75, serestlik derecesi=501, F=0 4.75, p<0.001). KSE toplm punı (F (2,501) =5.49, p<0.001, et 2 = 0.02), KSE-nksiyete (F (2,501) =5.33, p<0.01, et 2 =0.02], KSE-depresyon (F (2,501) =4.84, p< 0.001, et 2 =0.02], KSE-olumsuz enlik (F (2,503) = 4.36, p<0.002, et 2 =0.02), KSE-somtizsyon (F (2,501) =2.88, p<0.05, et 2 =0.01), KSE-hostilite (F (2,501) =5.10, p<0.01, et 2 =0.02), A-Tipi Kişilik Ölçeği toplm punı (F (2,501) =7.48, p<0.001, et 2 =0.03), A Tipi-işe verilen önem (F (2,501) =4.31, p<0.01, et 2 =0.02), A Tipi-hız verilen önem (F (2,501) =18.31, p<0.001, et 2 =0.07), A Tipi-zmnlmy verilen önem (F (2,501) =16.10, p< 0.001, et 2 =0.06), A Tipi-sosyl etkinliklerden uzklşm (F (2,501) =5.33, p<0.001, et 2 =0.02), ÇBÖÖ-intikm yönelik tepkiler (F (2,501) =7.92, p<0.001, et 2 =0.03), ÇBÖÖ-sldırgn dvrnış- lr (F (2,501) =3.88, p<0.01, et 2 =0.02), ÇBÖÖskin dvrnışlr (F (2,501) =24.33, p<0.001, et 2 = 0.09), ÇBÖÖ-içe dönük tepkiler (F (2,501) =9.12, p<0.001, et 2 =0.04), ÇBÖÖ-umursmz tepkiler (F (2,501) =7.47, p<0.001, et 2 =0.03), ölçek ve lt ölçeklerinde Grup temel etkilerinin olduğu görülmektedir. Bu temel etkilerin hngi gruplr rsındki fklılıklrdn kynklndığını nlmk mcı ile ypıln Bonferroni testi sonuçlrı Tlo 2 de görülmektedir. Sürücü elgesi lıkonn grup, KSE nin toplm punı ve tüm lt ölçeklerinden dh düşük pun lmıştır. Ayrıc, A-Tipi Kişilik Ölçeği toplm punı, işe verilen önem ile hız verilen önem lt ölçeklerinde performns gruu hem sürücü elgesi lıkonn, hem de gönüllü gruptn nlmlı düzeyde dh yüksek pun lmıştır. Bunlr ek olrk, performns gruu ve sürücü elgesi lıkonn grup; A tipi-zmn verilen önem, ÇBÖÖ-skin dvrnışlr, ÇBÖÖ-içe dönük tepkiler ve ÇBÖÖumursmz tepkiler lt ölçeklerinden gönüllü gru göre nlmlı olrk dh yüksek punlr lmıştır. Sürücü elgesi lınn gruun ÇBÖÖsldırgn dvrnışlr ve ÇBÖÖ-intikm yönelik tepkiler lt oyutlrındn gönüllü gru göre dh düşük punlr ldıklrı gözlenmiştir. Diskriminnt fonksiyon nlizleri Diskriminnt nlizinde yordyıcı değişkenler olrk ölçeklerin lt ölçekleri lınmış ve iki diskriminnt fonksiyon ulunmuştur. Model, ğımlı değişkendeki vrynsın %25 ini çıklyilmektedir. Bğımlı değişkendeki vrynsın %86.8 i irinci fonksiyon trfındn çıklnmkt (özdeğer=27) ve gruplrı nlmlı olrk iririnden yırdığı görülmektedir (Wilks Lmd= 0.76, sd=10, p<0.001). İkinci fonksiyon vrynsın %13.2 sini çıklmktdır (özdeğer=0.04) ve gruplrı nlmlı olrk iririnden yırmktdır (Wilks Lmd=0.96, sd=4, p<0.001). Bğımsız değişkenlerin önemini değerlendirmek için stndrdize knonik yırt edici fonksiyon ktsyılrın ktığımızd, her üç gruu yırmd A Tipi-işe verilen önem (Ktsyılrı: 1. fonksiyon için -0.58, 2. fonksiyon için 0.25), A Tipihız verilen önem (Ktsyılrı: 1. fonksiyon için 0.58, 2. fonksiyon için 0.79), A Tipi-zmnlmy verilen önem (Ktsyılrı: 1. fonksiyon için 0.46, 2. fonksiyon için -0.40), ÇBÖÖ-skin trz (Ktsyılrı: 1. fonksiyon için 0.51, 2. fonksiyon için 0.02) ve ÇBÖÖ-intikm yönelik tepkiler (Ktsyılrı: 1. fonksiyon için -0.28, 2. fonksiyon için 0.41) yırt edici ğımsız değişkenlerdir. Diskriminnt fonksiyon nlizi, sınıflndırm sonuçlrın göre incelendiğinde, gruplrd yer

5 Antolin Journl of Psychitry 2010; 11: Ysk ve Durk Btıgün 239 Tlo 2. Ölçeklerden lınn punlrın grup değişkeni çısındn incelenmesi Sürücü elgesi lıkonn Performns Gönüllü (s=128) (s=238) (s=140) Grup değişkeni Ort. ± SS Ort. ± SS Ort. ± SS p Kıs Semptom Envnteri ± ± ± Anksiyete 4.46 ± ± ± Depresyon 5.80 ± ± ± Olumsuz enlik 5.71 ± ± ± Somtizsyon 2.41 ± ± ± Hostilite 4.23 ± ± ± A Tipi Kişilik Ölçeği ± ± ± İşe verilen önem ± ± ± Hız verilen önem ± ± ± 5.06 c Zmnlmy verilen önem ± ± ± Sosyl etkinliklerden uzklşm 9.23 ± ± ± Çok Boyutlu Öfke Ölçeği ± ± ± İntikm yönelik tepkiler ± ± ± İçe dönük tepkiler ± ± ± Umursmz tepkiler 7.82 ± ± ± Sldırgn dvrnışlr ± ± ± Skin dvrnışlr ± ± ± Aynı hrfleri içeren ortlmlr rsınd nlmlı frklılık yoktur. Tlo 3. Ktılımcılrın gruplr doğru olrk sınıflndırılm ornlrı Y o r d n n g r u p l r Sürücü elgesi Gerçek grup Performns (%) lıkonn (%) Gönüllü (%) Performns (s=242) (s=188) (s=16) (s=38) Sürücü elgesi lıkonn (s=131) (s=96) (s=19) (s=16) Gönüllü (s=150) (s=60) (s=6) (s=84) ln ktılımcı syısı eşit olmdığındn gruplrın öncelikli olsılık değerleri hesplnmıştır. Genel olrk kıldığınd, ktılımcılrın %55.6 sını diskriminnt fonksiyon nlizi doğru sınıflndırmıştır ve u en yüksek öncelikli olsılık değeri oln %42 den dh yüksektir. Tlo 3 te ktılımcılrın gruplr doğru olrk sınıflndırılm ornlrı gösterilmiştir. Tlo 3 de görüldüğü gii, üç grup içinde performns değerlendirmesi gruu, %77.7 lik ornl (öncelikli olsılık %47) en yüksek doğru sınıflndırm ornın shiptir. Bunu %56 lık ornl (öncelikli olsılık %29) gönüllü gruu ve %14.5 ile (öncelikli olsılık %25) elgelerine el konuln grup izlemiştir. TARTIŞMA Sürücülük yşmlrı oyunc krıştıklrı kz syısı çısındn örneklemi oluşturn gruplr rsınd nlmlı ir frklılık olup olmdığını nlmk için ypıln nliz sonucund, sürücü elgesi lıkonn grup ile gönüllü grup rsınd nlmlı ir frklılık gözlenmemişti. Performns gruunun, sürücü elgesi lıkonn gruptn ve gönüllü gruptn nlmlı düzeyde dh düşük punlr lmsı, gruun özellikleri çısındn nlşılilir görünmektedir. Performns gruu, çlıştıklrı kurum trfındn performns değerlendirmesi mcıyl ilgili merkeze gönderilen ireylerden oluşmktdır. Dolyısıyl u ireyle-

6 Andolu Psikiytri Dergisi 2010; 11: Sürücü seçme ve değerlendirmede özildirime dylı psikolojik ölçeklerin yeri rin, işini kyetme kygısı ile krıştıklrı kz syısını olduğundn dh z gösterme çsı içinde olilecekleri düşünüleilir. Ypıln nlizlerde, irçok lt ölçekte grup değişkeninin temel etkisi ulunmuştur. KSE nin hem toplm punınd, hem de tüm lt ölçeklerinde sürücü elgesi lınn gruun diğer iki gruptn dh düşük pun ldığı görülmektedir. Oys riskli sürücülük dvrnışlrının ruhsl elirtiler ile ilişkisi üzerine KSE kullnılrk ypıln çlışmlrd, kurl ihlli eğilimi yüksek oln ve riskli sürücülük dvrnışı gösteren kişilerin ruhsl elirtilerinin de dh yüksek olduğu ulunmuştur. 11,12,25,26 Benzer şekilde, sürücü dvrnışlrı ve öfke ğlmınd ypıln çlışmlr d, öfke düzeyi yüksek oln sürücülerin dh fzl kurl ihlli yptıklrını ve dh fzl kzy krıştıklrını göstermektedir. 27,28 Tüm u ulgulr, değerlendirme sonucund işini y d sürücü elgesini kyetme kygısı tşımyn sürücülerle ypıln çlışmlrd elde edilmiştir. Çlışmmızd ise, sürücü elgesi lıkonn grup ve performns gruu, ölçekleri ir zorunluluk nedeniyle doldurmuştur. Diğer ir deyişle, u ölçekleri sürücü elgesini geri lmm y d işini kyetme kygısı ile ynıtlmışlrdır. A-Tipi Kişilik Ölçeğinden lınn punlr çısındn irz frklı ir durum krşımız çıkmktdır. İlgili litertür, trfik suçu işleyen vey işleme eğilimi oln kişilerde A-tipi kişilik özelliğinin dh fzl olduğunu elirtmekle erer, 13,16 çlışmmızd durum, u ölçeğin lt oyutlrını oluşturn mddelerin içerikleri ile ğlntılı olrk ir miktr frklılşmktdır. Trfik suçu işlemiş ireylerin ve performns değerlendirmesi için gelen ireylerin gönüllü gruptn dh çok zmn ve hız önem vermeleri gruplrın özelliklerinden kynklnıyor olilir. İş şvurusu ypn ir kişi gözüyle u lt ölçeklerin mddelerine ktığımızd (Örneğin, İşlerin hemen ve hızlı ypılmsı gerektiğini hissederim, Yvş çlışn irini görünce rhtsız olurum v.), u mddelerin insnlrd olmsı gereken zı özellikleri (çlışknlık, titizlik v.) ynsıtn mddeler olrk lgılnm olsılığının yüksek olduğu düşünüleilir. Bşk ir deyişle, u kişiler işe kul edilme ve elgesini geri lilme motivsyonu ile kendilerinde u özellikleri olduğundn fzl ynsıtm eğiliminde ulunmuş olilir. Bu ulgulrdn hreketle, sürücü elgesi lıkonn grup ve performns gruunun, kendini iyi gösterme vey kendini sklm motivsyonunun ğır stığı düşünüleilir. Yukrıd söz edilen diğer çlışmlrın örneklemlerine kıldığınd, u kişilerin değerlendirme sonucund sürücü elgesini geri lmmk vey işini kyetmek gii ir tehdit ile krşı krşıy olmyn gönüllü ireylerden oluştuğu görülmektedir. Ypıln diskriminnt nlizi sonucund d iki fonksiyon ulunmuştur. Bu fonksiyonlr kıldığınd, iki gruun tek ir grup gii hreket ettiği görülmektedir; u ölçekler sürücü elgesi lıkonn gruu, diğer iki gruptn yırmmktdır. İlgili litertürde, kendini ildirim türü ölçeklerinin kullnılmsın ilişkin uyrılr sıklıkl rstlnmktdır. Örneğin, Dğ 29 kendini ildirim türü ölçekler ile ypıln ölçümlerde ht pyının kçınılmz olduğunu vurgulmktdır. Birey soruyu kendince nlmk, ilgili ilgiyi nımsmk, krr vermek ve ynıt seçeneklerini ulmk zorunddır. Ayrıc tüm u süreçte de sosyl eğenilirlik, tepki kurulumlrı gii fktörler de işleyeilmektedir. 29 Çlışmmızdn elde edilen sonuçlr, u ilgiler ışığınd d değerlendirilmelidir. Söz konusu ölçeklerin hiçirinde, ireylerin test lm tutumlrını ölçen zı göstergeler (örneğin, geçerlilik lt testleri, yln ölçekleri v.) ulunmmktdır ki, zı durumlrd u ölçekler ile mnipüle edileilmektedir. Örneklemin özellikleri göz önünde ulundurulck olurs, ölçek mddelerinin mnipüle edilmiş olmsı kl uygun gelmektedir. Dolyısıyl, sürücü elgesi lıkonn ireyler için ir krr verileceği zmn, kendini ildirim ölçeklerinden elde edilen ilgilere dynılrk herhngi ir sonuc vrmnın htlı olcğı görülmektedir. Bu tür kendini ildirim ölçeklerinin, sürücü seçme ve değerlendirme mcıyl tek şlrın kullnılmlrının doğru olmycğı söyleneilir. Ypıln ek çlışmlr (gruplr özel normlrının çıkrtılmsı ve/vey yln ölçeklerinin eklenmesi v.) sonucund u ölçeklerin kullnılmsın krr verilecekse ile, mutlk u mçl geliştirilmiş ve ülkemizde de zı merkezlerde kullnılmkt oln, yrı ypılndırılmış ruhsl görüşme formu rcılığıyl toplnn ilgiler ile irlikte değerlendirilmesinde fyd olduğu söyleneilir. Sürücü seçme ve değerlendirme geçmişine ship ülkelerden oln Almny ve Avustury d d enzer özildirim türü ölçeklerden elde edilen sonuçlr, trfik psikologlrının ypmkl yükümlü olduklrı görüşmeler uygulnmdn ysl geçerlilik tşımmktdır ve tek şın u ölçekleri kullnrk krr vermek ysktır. 3,4 Sonuç olrk, u ölçekler mutlk kullnılcks, sonuçlrın özellikle trfik psikolojisi lnınd

7 eğitim lmış, özel görüşme tekniklerini ilen ve u tür ölçeklerin sınırlılıklrının (özellikle u tür gruplr için) frkınd oln meslek elemnlrı trfındn değerlendirilmesi gerekmektedir. Antolin Journl of Psychitry 2010; 11: Ysk ve Durk Btıgün Evns L. Trffic Sfety. Science Serving Society. Michin, Bloomfield Hills, 2004, p Htkk M. Wht mkes good driver? The hierrchicl pproch. DAN-Report: Results of EU-Project: Description nd nlysis of post licensing mesures for novice drivers. G Brtl (Ed.), Vienn, Austrin Rod Sfety Bord, Buks B, Wenninger U, Ysk Y. Workshop on driver selection. XI. Ulusl Psikoloji Kongresi (18-19 Eylül 2000, Ege Üniversitesi), İzmir, Nickel WR. Uygulmlı Trfik Psikolojisi Çlışm Gruu Yyımlnmmış Ders Notlrı. X. Ulusl Psikoloji Kongresi (16-18 Eylül 1998, Ankr Üniversitesi), Ankr, Syılı Cetvel. Psikoteknik Değerlendirme ve Psikiytri Uzmnı Muyenesinde Sürücülerde Arnılck Şrtlr ile Değerlendirme ve Muyeneye İlişkin Usul ve Esslr. T.C. Resmi Gzete, 18 Temmuz (Mükerer): West R, Elnder J, French D. Mild socil devince, type- A ehviour pttern nd decision-mking style s predictors of self-reported driving style nd trffic ccident risk. Br J Psychol 1993; 84: Deffencher JL, Oetting ER, Lynch RS. Development of A Driving Anger Scle. Psychol Rep 1994; 74: Deffencher JL, Deffencher DM, Lynch RS. Anger, ggression, nd risky ehvior: comprison of high nd low nger drivers. Behv Res Ther 2003; 41: Schweel DC, Severson J, Bll KK, Rizzo M. Individul difference fctors in risky driving: The role of nger/ hostility, conscientiousness, nd senstion-seeking. Accid Anl Prev 2006; 38: Furnhm A, Sipe J. Personlity correltes of convicted driver. Pers Individ Dif 1993; 14: Sümer N. Personlity nd ehviorl predictors of trffic ccidents: testing contextul medited model. Accid Anl Prev 2003; 35: Oltedl S, Rundmo T. The effects of personlity nd gender on risky driving ehviour nd ccident involvement. Sfety Science 2006; 44: Perry A R. Type-A ehviour pttern nd motor vehicle driver ehviour. Perceptul nd Motor Skills 1986; 63: Perry AR, Bldwin DA. Further evidence of ssocitions of Type A personlity scores nd driving-relted ttitudes nd ehviors. Perceptul nd Motor Skills 2000; 91: Evns GW, Crrere S, Plsne MN. Type A ehvor KAYNAKLAR nd occuptionl stress: A cross-culturl study of luecollr workers. J Pers Soc Psychol 1987; 52: Ni H, Consoli SM, Chstng JF, Chiron M, Lfont S, Lgrde E. Type A ehvior pttern, risky driving ehviors, nd serious rod trffic ccidents: A prospective study of the GAZEL cohort. Am J Epidemiol 2005; 161: Syılı Kryollrı Trfik Knunu. Erişim trihi: Derogtis LR. The Brief Symptom Inventory (BSI): Administrtion, Scoring nd Procedures mnul-ii. Clinicl Psychometric Reserch Inc., Şhin NH, Durk A. Kıs Semptom Envnteri: Türk gençleri için uyrlmsı. Türk Psikoloji Dergisi 1994; 9: Şhin NH, Btıgün AD, Uğurtş S. Kıs Semptom Envnteri (KSE): Ergenler için kullnımının geçerlik, güvenirlik ve fktör ypısı. Türk Psikiytri Dergisi 2002; 13: Blky F, Şhin NH. Çok Boyutlu Öfke Ölçeği. Türk Psikiytri Dergisi 2003; 14: Btıgün AD, Şhin NH. Öfke, dürtüsellik ve prolem çözme ecerilerindeki yetersizlik gençlik intihrlrının hercisi olilir mi? Türk Psikoloji Dergisi 2003; 18: Rthus SA, Nevid JS. Stres: Wht It is nd Wht It does? Psychology nd the Chllenges of Life: Adjustment nd Growth. Fourth ed.,1989, p Btıgün AD, Şhin NH. İş stresi ve sğlık psikolojisi rştırmlrı için iki ölçek: A-tipi kişilik ve iş doyumu. Türk Psikiytri Dergisi 2006; 17: Sümer N, Özkn T. Sürücü dvrnışlrı, ecerileri, zı kişilik özellikleri ve psikolojik elirtilerin trfik kzlrındki rolleri. Türk Psikoloji Dergisi 2002; 17: Norris FH, Mtthews BA, Rid JK. Chrcterologicl, situtionl, nd ehviorl risk fctors for motor vehicle ccidents: prospective exmintion. Accid Anl Prev 2000; 32: Beck KH, Wng MQ, Mitchell MM. Concerns, dispositions nd ehviors of ggressive drivers: Wht do self-identified ggressive drivers elieve out trffic sfety? J Sfety Res 2006; 37: Eşiyok B, Ysk Y, Korkusuz İ. Trfikte öfke ifdesi: Sürücü Öfke İfdesi Envnteri nin geçerlik ve güvenirliği. Türk Psikiytri Dergisi 2007; 18: Dğ İ. Psikolojik test ve ölçeklerde geçerlik ve güvenirlik. 3P Dergisi 2005; 13(Ek syı 4):17-23.

Yerel Topluluklar ve Yönetimler Arasında Sınır-Ötesi Đşbirliği Avrupa Çerçeve Sözleşmesine Ek Protokol

Yerel Topluluklar ve Yönetimler Arasında Sınır-Ötesi Đşbirliği Avrupa Çerçeve Sözleşmesine Ek Protokol Yerel Topluluklr ve Yönetimler Arsınd Sınır-Ötesi Đşirliği Avrup Çerçeve Sözleşmesine Ek Protokol Strsourg 9 Xl 1995 Avrup Antlşmlrı Serisi/159 Yerel Topluluklr vey Yönetimler rsınd Sınır-ötesi Đşirliği

Detaylı

Profil Raporu. Ella Explorer. 2 Aralık 2008 GİZLİ

Profil Raporu. Ella Explorer. 2 Aralık 2008 GİZLİ Profil Rporu Ell Explorer Arlık GİZLİ Profil Rporu Ell Explorer Giriş Arlık Giriş Bu rpor profesyonel yrgı ile kullnılmlıdır. İçerdiği ifdeler; mülktlr, iyogrfik veriler ve diğer değerlendirme sonuçlrı

Detaylı

Bazı Sert Çekirdekli Meyve Türlerinde Çiçek Tozu Çimlenmesi ve Çim Borusu Uzunluğunun Çoklu Regresyon Yöntemi ile Modellenmesi

Bazı Sert Çekirdekli Meyve Türlerinde Çiçek Tozu Çimlenmesi ve Çim Borusu Uzunluğunun Çoklu Regresyon Yöntemi ile Modellenmesi Süleymn Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt 19, Syı 3, 92-97, 2015 Süleymn Demirel University Journl of Nturl nd Applied Sciences Volume 19, Issue 3, 92-97, 2015 DOI: 10.19113/sdufed.04496

Detaylı

Liderlik ve Yönetim Tarzı Raporu

Liderlik ve Yönetim Tarzı Raporu Liderlik ve Yönetim Trzı Rporu Myıs 15 GİZLİ Liderlik ve Yönetim Trzı Rporu Giriş Myıs 15 Giriş LYTR, yönetii seçimi ve yönetim eerileri geliştirme ile ilgili kişilik konulrın odklnır. Bu rpor, profesyonel

Detaylı

RASYONEL SAYILAR KESİR ÇEŞİTLERİ. www.unkapani.com.tr. 1. Basit Kesir. olduğuna göre, a, b tamsayı ve b 0 olmak üzere, a şeklindeki ifadelere

RASYONEL SAYILAR KESİR ÇEŞİTLERİ. www.unkapani.com.tr. 1. Basit Kesir. olduğuna göre, a, b tamsayı ve b 0 olmak üzere, a şeklindeki ifadelere RASYONEL SAYILAR, tmsyı ve 0 olmk üzere, şeklindeki ifdelere kesir denir. y kesrin pyı, ye kesrin pydsı denir. Örneğin,,,, kesirdir. kesrinde, py kesir çizgisi pyd, 0, 0 ise 0 0 dır.,, 0, syılrı irer 0

Detaylı

Cumhuriyet Dental Journal. Conservative approach for condylar fractures of children: a case report

Cumhuriyet Dental Journal. Conservative approach for condylar fractures of children: a case report Cumhuriyet Dentl Journl Volume 17 Issue 3 doi:10.7126/cdj.58140.1008001903 ville t http://dergiprk.ulkim.gov.tr/cumudj/ CASE REPORT Conservtive pproch for condylr frctures of children: cse report Niht

Detaylı

DENEY 6 THEVENIN, NORTON, DOĞRUSALLIK VE TOPLAMSALLIK KURAMLARININ UYGULAMALARI

DENEY 6 THEVENIN, NORTON, DOĞRUSALLIK VE TOPLAMSALLIK KURAMLARININ UYGULAMALARI T.C. Mltepe Üniversitesi Mühendislik ve Doğ Bilimleri Fkültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ELK 201 DEVRE TEORİSİ DERSİ LABORATUVARI DENEY 6 THEVENIN, NORTON, DOĞRUSALLIK VE TOPLAMSALLIK KURAMLARININ

Detaylı

İstatistik I Bazı Matematik Kavramlarının Gözden

İstatistik I Bazı Matematik Kavramlarının Gözden İsttistik I Bzı Mtemtik Kvrmlrının Gözden Geçirilmesi Hüseyin Tştn Ağustos 13, 2006 İçindekiler 1 Toplm İşlemcisi 2 2 Çrpım İşlemcisi 6 3 Türev 7 3.1 Türev Kurllrı.......................... 8 3.1.1 Sbit

Detaylı

Tablo 1: anket sorularına verilen cevapların % de dağılımı Anket soruları. % c. % a. % b

Tablo 1: anket sorularına verilen cevapların % de dağılımı Anket soruları. % c. % a. % b PROJENİN ADI: Kimy Öğretiminde Alterntif Öğretim Metodu PROJE AMACI: Kimy öğretiminde lterntif uygulm olrk nimsyon sunumu tekniğinin uygulnilirliğini örneklerle göstermek ve dh iyi nsıl öğreteilirim sorusun

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik Syı : 13186036-010.07-/ b9 $~ fo/04/2013 Konu : eniz Kplumbğlrı Korum Çlışmlrı y- [TÜRKİYE CUMHURİYETİ! İCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE

Detaylı

Yorumsal Rapor. Ella Explorer. 2 Aralık 2008 GİZLİ

Yorumsal Rapor. Ella Explorer. 2 Aralık 2008 GİZLİ Yorumsl Rpor Ell Explorer 2 Arlık 28 GİZLİ Yorumsl Rpor Ell Explorer Giriş 2 Arlık 28 Giriş Rporun kullnımı Uyrı: 16PF'den elde edilmiş ilgiyi kullnrk krr verme, sdee, ir ireyin sonuçlrını kendi profesyonel

Detaylı

1. Değişkenler ve Eğriler: Matematiksel Hatırlatma

1. Değişkenler ve Eğriler: Matematiksel Hatırlatma DERS NOTU 01 Son Hli Değildir, tslktır: Ekleme ve Düzenlemeler Ypılck BİR SOSYAL BİLİM OLARAK İKTİSAT VE TEMEL KAVRAMLAR 1 Bugünki dersin işleniş plnı: 1. Değişkenler ve Eğriler: Mtemtiksel Htırltm...

Detaylı

ÖZEL MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ KURSUNA KAYIT FORMU .. KURSU MÜDÜRLÜĞÜNE

ÖZEL MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ KURSUNA KAYIT FORMU .. KURSU MÜDÜRLÜĞÜNE SÜRÜCÜ SERTİFİKASI TALEP EDENİN EK-1 ÖZEL MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ KURSUNA KAYIT FORMU.. KURSU MÜDÜRLÜĞÜNE FOTOĞRAF (.) sınıfı sürücü sertifiksı lmk istiyorum. Gerekli işlemin ypılmsını rz ederim. Adı

Detaylı

Mustafa YAĞCI, yagcimustafa@yahoo.com Parabolün Tepe Noktası

Mustafa YAĞCI, yagcimustafa@yahoo.com Parabolün Tepe Noktası Mustf YĞCI www.mustfgci.com.tr, 11 Ceir Notlrı Mustf YĞCI, gcimustf@hoo.com Prolün Tepe Noktsı Ö nce ir prolün tepe noktsı neresidir, onu htırltlım. Kc, prolün rtmktn zlm ve zlmktn rtm geçtiği nokt dieiliriz.

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM-ŞİRKET PERFORMANSI İLİŞKİSİ: İMKB KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA

KURUMSAL YÖNETİM-ŞİRKET PERFORMANSI İLİŞKİSİ: İMKB KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA KURUMSAL YÖNETİMŞİRKET PERFORMANSI İLİŞKİSİ: İMKB KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA Doç. Dr. İlker H. ÇARIKÇI Süleymn Demirel Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü Doç. Dr. Şeref KALAYCI

Detaylı

"DEMOKRATİK KATILIM PLATFORMU" TARAFINDAN 49. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI SIRASINDA YAPILMIŞ OLAN ANKETİN SONUÇLARI VE DEĞERLENDİRMESİ

DEMOKRATİK KATILIM PLATFORMU TARAFINDAN 49. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI SIRASINDA YAPILMIŞ OLAN ANKETİN SONUÇLARI VE DEĞERLENDİRMESİ "DEMOKRATİK KATILIM PLATFORMU" TARAFINDAN 49. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI SIRASINDA YAPILMIŞ OLAN ANKETİN SONUÇLARI VE DEĞERLENDİRMESİ "DEMOKRATİK KATILIM PLATFORMU" trfındn 49, Türkiye Jeoloji Kurultyı

Detaylı

3N MOBİL HABERLEŞME HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜTLERİNİN ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

3N MOBİL HABERLEŞME HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜTLERİNİN ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ 3N MOBİL HABERLEŞME HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜTLERİNİN ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Aç, Kps, Dynk, Tnılr ve Kısltlr Aç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin cı, IMT 2000/UMTS Altypılrının Kurulsı

Detaylı

DEĞİŞİK UYGULAMALARIN ÇİLEK AKENLERİNİN ÇİMLENMESİ ÜZERİNE ETKİLERİ

DEĞİŞİK UYGULAMALARIN ÇİLEK AKENLERİNİN ÇİMLENMESİ ÜZERİNE ETKİLERİ Btı Akdeniz Trımsl Arştırm Enstitüsü Derim Dergisi, 2009,26(2):1-10 ISSN 1300-3496 DEĞİŞİK UYGULAMALARIN ÇİLEK AKENLERİNİN ÇİMLENMESİ ÜZERİNE ETKİLERİ Nfiye ADAK Mustf PEKMEZCİ Hmide GÜBBÜK Akdeniz Üniversitesi

Detaylı

İNEK VE SOYA SÜTÜ KARIŞIMLARIN DUYUSAL ÖZELLİKLERİNE PEYNİR SUYU VE KARBONAT KULLANIMININ ETKİSİ

İNEK VE SOYA SÜTÜ KARIŞIMLARIN DUYUSAL ÖZELLİKLERİNE PEYNİR SUYU VE KARBONAT KULLANIMININ ETKİSİ OMÜ Zir. Fk. Dergisi, 2005,20(1):1-5 J. of Fc. of Agric., OMU, 2005,20(1):1-5 İNEK VE SOYA SÜTÜ KARIŞIMLARIN DUYUSAL ÖZELLİKLERİNE PEYNİR SUYU VE KARBONAT KULLANIMININ ETKİSİ Hsn TEMİZ A.Kdir HURŞİT Ondokuz

Detaylı

BETONARME KİRİŞLERİN DIŞTAN YAPIŞTIRILAN ÇELİK LEVHALARLA KESMEYE KARŞI GÜÇLENDİRİLMESİ

BETONARME KİRİŞLERİN DIŞTAN YAPIŞTIRILAN ÇELİK LEVHALARLA KESMEYE KARŞI GÜÇLENDİRİLMESİ BETONARME KİRİŞLERİN DIŞTAN YAPIŞTIRILAN ÇELİK LEVHALARLA KESMEYE KARŞI GÜÇLENDİRİLMESİ Sinn ALTIN 1, Özgür ANIL 2, M. Emin KARA 3 1 İnşt Müh. Böl. Prof. Dr., Gzi Üniversitesi, Mltepe, Ankr, Türkiye, 06570

Detaylı

VEKTÖRLER ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİT

VEKTÖRLER ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİT VKTÖRLR ÜNİT 5. ÜNİT 5. ÜNİT 5. ÜNİT 5. ÜNİT VKTÖRLR 1. Kznım : Vektör kvrmını çıklr.. Kznım : İki vektörün toplmını ve vektörün ir gerçek syıyl çrpımını ceirsel ve geometrik olrk gösterir. VKTÖRLR 1.

Detaylı

THÉVENİN, NORTON, MAKSİMUM GÜÇ TEOREMİ ve DEVRE PARAMETRELERİ

THÉVENİN, NORTON, MAKSİMUM GÜÇ TEOREMİ ve DEVRE PARAMETRELERİ DENEY NO: 4 THÉENİN, NORTON, MAKSİMUM GÜÇ TEOREMİ ve DERE PARAMETRELERİ Mlzeme ve Cihz Litei:. 330 direnç det. k direnç 3 det 3.. k direnç det 4. 3.3 k direnç det 5. 5.6 k direnç det 6. 0 k direnç det

Detaylı

T.C.. VALİLİĞİ.. OKULU/LİSESİ

T.C.. VALİLİĞİ.. OKULU/LİSESİ T.C.. VALİLİĞİ.. OKULU/LİSESİ../. EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİNİN Adı Soydı Sınıfı No Eğitimde fed edilecek fert yoktur. Mustf Keml ATATÜRK T.C... VALİLİĞİ/KAYMAKAMLIĞI Milli Eğitim Müdürlüğü. OKULU/LİSESİ

Detaylı

Metropol Yayınları YÖS 2009 Metropol Publications

Metropol Yayınları YÖS 2009 Metropol Publications > > etropol Yınlrı YÖS 009 etropol Pulictions. ve. sorulrd, gruptki kümelerin şekilleri irer rkml gösterilerek I gruptki sılr elde edilmiştir. Soru işretile elirtilen kümenin hngi sıl gösterildiğini ulunuz.

Detaylı

FRENLER 25.02.2012 FRENLERİN SINIFLANDIRILMASI

FRENLER 25.02.2012 FRENLERİN SINIFLANDIRILMASI RENLER RENLER renler çlışmlrı itiriyle kvrmlr enzerler. Kvrmlr ir hreketin vey momentin diğer trf iletilmesini sğlrlr ve kıs ir süre içinde iki trftki hızlr iririne eşit olur. renler ise ir trftki hreketi

Detaylı

B - GERĐLĐM TRAFOLARI:

B - GERĐLĐM TRAFOLARI: ve Seg.Korum_Hldun üyükdor onrım süresinin dh uzun olmsı yrıc rnın izole edilmesini gerektirmesi; rızlnmsı hlinde r tdiltını d gerektireilmesi, v. nedenlerle, özel durumlr dışınd tercih edilmezler. - GERĐLĐM

Detaylı

Yüksek sayıda makalelerin sırrı

Yüksek sayıda makalelerin sırrı Yüksek syıd mklelerin sırrı Prof. Dr. Metin Blcı Türk ilim cmisının 2010 yılınd en çok yyın yptığı ilk 10 ilimsel derginin nlizini yptı. Bun göre toplm 21.529 mklenin %10 unun çok düşük düzeyde ve üstelik

Detaylı

TIKIZ ŞEKİL BETİMLEYİCİLERİ

TIKIZ ŞEKİL BETİMLEYİCİLERİ TIIZ ŞEİL BETİMLEYİCİLERİ Nfiz ARICA ve Ftoş YARMAN-VURAL Bildiri onusu : İMGE İŞLEME Sorumlu Yzr : Ftoş T. YARMAN-VURAL Adres : Bilgisyr Mühendisliği Bölümü Ort Doğu Teknik Üniversitesi 653 Eskişehir

Detaylı

DENEY 3: EŞDEĞER DİRENÇ, VOLTAJ VE AKIM ÖLÇÜMÜ

DENEY 3: EŞDEĞER DİRENÇ, VOLTAJ VE AKIM ÖLÇÜMÜ A. DENEYĠN AMACI : Direnç devrelerinde eşdeğer direnç ölçümü ypmk. Multimetre ile voltj ve kım ölçümü ypmk. Ohm knununu sit ve prtik devrelerde nlmy çlışmk. B. KULLANILACAK AAÇ VE MALZEMELE : 1. DC güç

Detaylı

SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI

SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI YILLAR 00 00 004 00 006 007 008 009 010 011 ÖSS-YGS - 1 - - 1-1 1 SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI,b,c,d birer rkm olmk üzere ( 0) b = 10 + b bc = 100+10+b bc = 100+10b+c bcd =1000+100b+10c+d

Detaylı

DENEY 6. İki Kapılı Devreler

DENEY 6. İki Kapılı Devreler 004 hr ULUDĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FKÜLTESİ ELEKTRİKELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ÖLÜMÜ ELN04 Elektrik Devreleri Lorturı II 004 hr DENEY 6 İki Kpılı Devreler Deneyi Ypnın Değerlendirme dı Soydı : Ön Hzırlık

Detaylı

Poli(3,8-diaminobenzo[c]sinolin-5-oksit)/Au Polimer Kompozitinin Elektrokimyasal Üretimi ve Elektrokromik Özelliklerinin İncelenmesi

Poli(3,8-diaminobenzo[c]sinolin-5-oksit)/Au Polimer Kompozitinin Elektrokimyasal Üretimi ve Elektrokromik Özelliklerinin İncelenmesi Poli(3,8-diminoenzo[c]sinolin-5-oksit)/Au Polimer Kompozitinin Elektrokimysl Üretimi ve Elektrokromik Özelliklerinin İncelenmesi ÖZET Bircn Hspult 1*, Ahmet Fert Üzdürmez 2, Fhriye Srı 1,Hndn Gülce 1,

Detaylı

İŞ ETKİ ÇİZGİSİ TEOREMİ. Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Müh. Bölümü Balıkesir, TÜRKİYE THEOREM OF WORK INFLUENCE LINE

İŞ ETKİ ÇİZGİSİ TEOREMİ. Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Müh. Bölümü Balıkesir, TÜRKİYE THEOREM OF WORK INFLUENCE LINE BAÜ Fen Bil. Enst. Dergisi (006).8. İŞ ETKİ ÇİZGİSİ TEOREMİ Scit OĞUZ, Perihn (Krkulk) EFE Blıkesir Üniversitesi Mühendislik Mimrlık Fkültesi İnşt Müh. Bölümü Blıkesir, TÜRKİYE ÖZET Bu çlışmd İş Etki Çizgisi

Detaylı

KAN GLUKOZ DÜZEYİNİN REGÜLASYONU

KAN GLUKOZ DÜZEYİNİN REGÜLASYONU PAROKSETİNİN KAN GLUKOZ DÜZEYİNDE YAPTIĞI DEĞİŞİKLİKLERİN OLASI MEKANİZMALARININ ARAŞTIRILMASI Yrd.Doç.Dr. Murt Kesim Krdeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fkültesi Frmkoloji Anilim Dlı -TRABZON KAN GLUKOZ DÜZEYİNİN

Detaylı

DENEY 2 Wheatstone Köprüsü

DENEY 2 Wheatstone Köprüsü 0-05 Güz ULUDĞ ÜNİESİTESİ MÜHENDİSLİK FKÜLTESİ ELEKTİK-ELEKTONİK MÜHENDİSLİĞİ ÖLÜMÜ EEM0 Elektrik Devreleri Lorturı I 0-05 DENEY Whetstone Köprüsü Deneyi Ypnın Değerlendirme dı Soydı : Deney Sonuçlrı (0/00)

Detaylı

rus[i L)'nın kimyasal savaı metotları üzerinde aralllrmalar

rus[i L)'nın kimyasal savaı metotları üzerinde aralllrmalar Türk. bitki kor. derg (1935), 9 : 247-253 ISSN 0254-5454 EgeBölgesi turuntoillerinde zrr ypn Knlı blsır ([ eropistes rus[i L)'nın kimysl svı metotlrı üzerinde rlllrmlr E. Pervin ÖNDER* Orhn ULU* Aydın

Detaylı

Velilere Yönelik Soru Formu

Velilere Yönelik Soru Formu Velilere Yönelik Soru Formu Eğitim Stndrtlrı Pilot Çlışmsı 4. Sınıf Mtemtik Okul Sınıf Öğrenci Sevgili veliler, Sevgili velyet shipleri, Çocuğunuzun sınıfı, mtemtik eğitim stndrtlrın ilişkin bir pilot

Detaylı

ORTĐK ÜÇGEN ve EŞ ÖZELLĐKLĐ NOKTALAR

ORTĐK ÜÇGEN ve EŞ ÖZELLĐKLĐ NOKTALAR ORTÖĞRETĐM ÖĞRENĐLERĐ RSI RŞTIRM ROJELERĐ YRIŞMSI (2008 2009) ORTĐK ÜÇGEN ve EŞ ÖZELLĐKLĐ NOKTLR rojeyi Hzırlyn Öğrencilerin dı Soydı : Sinem ÇKIR Sınıf ve Şuesi : 11- dı Soydı : Fund ERDĐ Sınıf ve Şuesi

Detaylı

on8 S İ G O R T A C I L I K S E K T Ö R Ü K U R U M S A L W E B S İ T E L E R İ G E N E L A N A L İ Z Ç A L I Ş M A S I

on8 S İ G O R T A C I L I K S E K T Ö R Ü K U R U M S A L W E B S İ T E L E R İ G E N E L A N A L İ Z Ç A L I Ş M A S I on8 S İ G O R T A C I L I K S E K T Ö R Ü K U R U M S A L W E B S İ T E L E R İ G E N E L A N A L İ Z Ç A L I Ş M A S I Kurumsl web sitelerinin en büyük hedefi; kullnıcılrı müşteri, müşterileri kullnıcı

Detaylı

BİLİMSEL SÜREÇLERİN KAZANIMINA YÖNELİK BİR PROGRAM ÇALIŞMASI

BİLİMSEL SÜREÇLERİN KAZANIMINA YÖNELİK BİR PROGRAM ÇALIŞMASI BİLİMSEL SÜREÇLERİN KAZANIMINA YÖNELİK BİR PROGRAM ÇALIŞMASI Dilek ARDAÇ, Ebru MUĞALOĞLU Boğziçi Üniversitesi, Eğitim Fkültesi, OFMA Eğitimi Bölümü, İSTANBUL ÖZET: Çlışm bilimsel süreçlerin kznımını mçlyn

Detaylı

*Corresponding Author Tel.:+90-332-223 19 42; fax:+90-332-241 06 35 E-mail:fyildiz@selcuk.edu.tr

*Corresponding Author Tel.:+90-332-223 19 42; fax:+90-332-241 06 35 E-mail:fyildiz@selcuk.edu.tr Selçuk Üniversitesi ISSN 130/6178 Journl of Technicl-Online Volume 10, Number:1-011 Cilt 10, Syı:1-011 ÇAPRAZ İLİŞKİ METODUYLA İRİS TANIMA Ferruh YILDIZ,*, Nurdn Akhn BAYKAN b Selçuk Üniversitesi, Hrit

Detaylı

Sosyal Harcamalar ve İktisadi Büyüme İlişkisi: Türkiye Ekonomisinde 1960 2005 Dönemine Yönelik Bir Dinamik Analiz

Sosyal Harcamalar ve İktisadi Büyüme İlişkisi: Türkiye Ekonomisinde 1960 2005 Dönemine Yönelik Bir Dinamik Analiz Sosyl Hrcmlr ve İktisdi Büyüme İlişkisi: Türkiye Ekonomisinde 1960 2005 Dönemine Yönelik Bir Dinmik Anliz Sosyl Hrcmlr ve İktisdi Büyüme İlişkisi: Türkiye Ekonomisinde 1960 2005 Dönemine Yönelik Bir Dinmik

Detaylı

Bulanık Mantık ve Lojistik Regresyon Yöntemleri ile Ulaşım Ağlarında Geçki Seçim Davranışının Modellenmesi *

Bulanık Mantık ve Lojistik Regresyon Yöntemleri ile Ulaşım Ağlarında Geçki Seçim Davranışının Modellenmesi * İMO Teknik Dergi, 2008 4363-4379, Yzı 288 Bulnık Mntık ve Lojistik Regresyon Yöntemleri ile Ulşım Ağlrınd Geçki Seçim Dvrnışının Modellenmesi * Y. Şzi MURAT* Nurcn ULUDAĞ** ÖZ Geçki seçim problemi, bir

Detaylı

Şensoy Nazlı 1, Özmen Alparslan 2, Doğan Nurhan 3, Ercan Atilla 4, Karabekir H. Selim 5

Şensoy Nazlı 1, Özmen Alparslan 2, Doğan Nurhan 3, Ercan Atilla 4, Karabekir H. Selim 5 e r Ar þ t ý r m A Reserch on Ptient Stisfction with Primry Helth Cre in the Center of Afyonkrhisr l n i j ri O O i g in Afyonkrhisr İl Merkezinde Birinci Bsmk Sğlık Hizmetlerinde Hst Memnuniyeti Arştırmsı

Detaylı

Anadolu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü. Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Planlaması 2015-2016 Güz Dönemi

Anadolu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü. Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Planlaması 2015-2016 Güz Dönemi Andolu Üniversitesi Mühendislik Fkültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Plnlmsı 2015-2016 Güz Dönemi 2 Tesis (fcility) Tesis : Belli bir iş için kurulmuş ypı Tesis etmek :

Detaylı

ELEKTRİK DAĞITIM ȘİRKETLERİNİN SORUMLULUĞUNDAKİ YOL AYDINLATMASINA İLİȘKİN KURALLARIN İRDELENMESİ

ELEKTRİK DAĞITIM ȘİRKETLERİNİN SORUMLULUĞUNDAKİ YOL AYDINLATMASINA İLİȘKİN KURALLARIN İRDELENMESİ ELEKTRİK DAĞITIM ȘİRKETLERİNİN SORUMLULUĞUNDAKİ YOL AYDINLATMASINA İLİȘKİN KURALLARIN İRDELENMESİ M. Akif ȘENOL 1 Ercüment ÖZDEMİRCİ 2 M. Cengiz TAPLAMACIOĞLU 3 1 Enerji ve Tbii Kynklr Bknlığı, Ankr, 2

Detaylı

Yorum Raporu BAY X. 5 Mayıs 2015 GİZLİ

Yorum Raporu BAY X. 5 Mayıs 2015 GİZLİ Yorum Rporu Myıs 1 GİZLİ Yorum Rporu Giriş Myıs 1 Giriş Rporun kullnımı Uyrı: 1PF'den elde edilmiş ilgiler 1PF konusund uzmnlşmış kişilere yorumlnmlıdır. Bilgisyr ortmınd otomtik olrk oluşturuln u rpord

Detaylı

TEOG. Tam Sayılar ve Mutlak Değer ÇÖZÜM ÖRNEK ÇÖZÜM ÖRNEK TAMSAYILAR MUTLAK DEĞER

TEOG. Tam Sayılar ve Mutlak Değer ÇÖZÜM ÖRNEK ÇÖZÜM ÖRNEK TAMSAYILAR MUTLAK DEĞER TEOG Tm Syılr ve Mutlk Değer TAMSAYILAR Eksi sonsuzdn gelip, rtı sonsuz giden syılr tm syılr denir ve tm syılr kümesi Z ile gösterilir. Z = {...,,, 1,0,1,,,... } Tmsyılr kümesi ikiye yrılır: ) Negtif Tmsyılr:

Detaylı

DERİM SONRASI SICAK SU UYGULAMALARININ CALIFORNIA WONDER TİPİ BİBER MUHAFAZASI ÜZERİNE ETKİLERİ

DERİM SONRASI SICAK SU UYGULAMALARININ CALIFORNIA WONDER TİPİ BİBER MUHAFAZASI ÜZERİNE ETKİLERİ Btı Akdeniz Trımsl Arştırm Enstitüsü Derim Dergisi, 2008,25(2):44-51 ISSN 1300-3496 DERİM SONRASI SICAK SU UYGULAMALARININ CALIFORNIA WONDER TİPİ BİBER MUHAFAZASI ÜZERİNE ETKİLERİ Kmile ULUKAPI Mustf ERKAN

Detaylı

ÖZEL MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ KURSUNA MÜRACAAT FORMU .. KURSU MÜDÜRLÜĞÜNE

ÖZEL MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ KURSUNA MÜRACAAT FORMU .. KURSU MÜDÜRLÜĞÜNE SÜRÜCÜ SERTĠFĠKASI TALEP EDENĠN EK-1 ÖZEL MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ KURSUNA MÜRACAAT FORMU.. KURSU MÜDÜRLÜĞÜNE FOTOĞRAF (.) sınıfı sürüü sertifiksı lmk istiyorum. Gerekli iģlemin ypılmsını rz ederim. Adı

Detaylı

BOYUT ANALİZİ- (DIMENSIONAL ANALYSIS)

BOYUT ANALİZİ- (DIMENSIONAL ANALYSIS) BOYU ANAİZİ- (IMENSIONA ANAYSIS Boyut nlizi deneysel ölçümlerde ğımlı ve ğımsız deney değişkenleri rsındki krmşık ifdeleri elirlemekte kullnıln ir yöntemdir. eneylerde ölçülen tüm fiziksel üyüklükler temel

Detaylı

Türkiye VI. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi * HRÜ Ziraat Fakültesi * Bahçe Bitkileri Bölümü * 04-08 Ekim 2011 * Şanlıurfa

Türkiye VI. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi * HRÜ Ziraat Fakültesi * Bahçe Bitkileri Bölümü * 04-08 Ekim 2011 * Şanlıurfa Türkiye VI. Ulusl Bhçe Bitkileri Kongresi * HRÜ Zirt Fkültesi * Bhçe Bitkileri Bölümü * 04-08 Ekim 2011 * Şnlıurf Seçilmiş Bzı Zerdli Genotiplerinin Polen Performnslrının Belirlenmesi Melike ÇETİNBAŞ 1,

Detaylı

Şeref KALAYCI * Yusuf DEMİR * İbrahim Yaşar GÖK ** Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (20) 2010, 104-120

Şeref KALAYCI * Yusuf DEMİR * İbrahim Yaşar GÖK ** Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (20) 2010, 104-120 Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (0) 010, 104-10 GETİRİ VOLATİLİTESİ-İŞLEM HACMİ İLİŞKİSİ: VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI ÜZERİNDE AMPİRİK BİR UYGULAMA RETURN VOLATILITY-TRADING VOLUME RELATIONSHIP: AN EMPIRICAL

Detaylı

b göz önünde tutularak, a,

b göz önünde tutularak, a, 3.ALT GRUPLAR Tnım 3.. bir grup ve G, nin boş olmyn bir lt kümesi olsun. Eğer ( ise ye G nin bir lt grubu denir ve G ile gösterilir. ) bir grup Not 3.. ) grubunun lt grubu olsun. nin birimi ve nin birimi

Detaylı

TRAFİK SAYIMLARI, BÖLGE NÜFUSLARI VE BÖLGELER ARASI UZAKLIKLARI KULLANARAK BAŞLANGIÇ-SON MATRİSİ TAHMİNİ

TRAFİK SAYIMLARI, BÖLGE NÜFUSLARI VE BÖLGELER ARASI UZAKLIKLARI KULLANARAK BAŞLANGIÇ-SON MATRİSİ TAHMİNİ Gzi Üniv. Müh. Mim. Fk. Der. J. Fc. Eng. Arch. Gzi Univ. Cilt 4, No, 9-36, 009 Vol 4, No, 9-36, 009 TRAFİK SAYIMLARI, BÖLGE NÜFUSLARI VE BÖLGELER ARASI UZAKLIKLARI KULLANARAK BAŞLANGIÇ-SON MATRİSİ TAHMİNİ

Detaylı

DENEY 2 OHM YASASI UYGULAMASI

DENEY 2 OHM YASASI UYGULAMASI T.C. Mltepe Üniversitesi Mühendislik ve Doğ Bilimleri Fkültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ELK 201 DEVRE TEORİSİ DERSİ LABORATUVARI DENEY 2 OHM YASASI UYGULAMASI Hzırlynlr: B. Demir Öner Sime

Detaylı

Profil Raporu. Ella Explorer. 11 Temmuz 2016 GİZLİ

Profil Raporu. Ella Explorer. 11 Temmuz 2016 GİZLİ Profil Rporu Ell Explorer 11 Temmuz 21 GİZLİ Profil Rporu Ell Explorer Giriş 11 Temmuz 21 Giriş Bu rpor, profesyonel sğduyu ve değerlendirmeyle kullnılmlıdır. Rporun içerdiği ifdelerin, değerlendirme süreinin

Detaylı

Yüz İfadelerini Öğreniyorum Web Sitesinin Kullanılabilirliği İçin Sezgisel Değerlendirme

Yüz İfadelerini Öğreniyorum Web Sitesinin Kullanılabilirliği İçin Sezgisel Değerlendirme Yüz İfdelerini Öğreniyorum Web Sitesinin Kullnılbilirliği İçin Sezgisel Değerlendirme Filiz İŞLEYEN, K. Hkn GÜLKESEN, Neşe ZAYİM, M. Keml SAMUR Buket CİNEMRE b Biyoisttistik ve Tıp Bilişimi AD, Akdeniz

Detaylı

0;09 0;00018. 5 3 + 3 2 : 1 3 + 2 3 4 5 1 2 işleminin sonucu kaçtır? A) 136 87 0;36 0;09. 10. a = 0,39 b = 9,9 c = 1,8 d = 3,7.

0;09 0;00018. 5 3 + 3 2 : 1 3 + 2 3 4 5 1 2 işleminin sonucu kaçtır? A) 136 87 0;36 0;09. 10. a = 0,39 b = 9,9 c = 1,8 d = 3,7. MC. + + +.. Rsyonel Syılr TEST I sonsuz kesrinin eşiti kçtır? A) B) C) D) E) 4 www.mtemtikclu.com, 006 Ceir Notlrı. 8. Gökhn DEMĐR, gdemir@yhoo.com.tr 0;0 0;0008 = 0; x ise x kçtır? A) 0,0 B) 0,000 C)

Detaylı

DRC. 4. Sekiz basamaklı herhangi bir özel sayı x = abcdefgh olsun. Deneme - 2 / Mat. c m. m m. y Cevap A. Cevap D 21, 25, = = =. 21.

DRC. 4. Sekiz basamaklı herhangi bir özel sayı x = abcdefgh olsun. Deneme - 2 / Mat. c m. m m. y Cevap A. Cevap D 21, 25, = = =. 21. Deneme - / Mt MATMATİK DNMSİ. - + -. 0,.., f -, 0, p. 0,. c- m.,,. ^- h.. 7. ^- h 7 - ulunur. +. c m olur.. + + ulunur. ( ) c m + c m. cc m m. c m.. ulunur. evp evp. Sekiz smklı herhngi ir özel syı cdefgh

Detaylı

GENELLEŞTİRİLMİŞ FRACTİONAL İNTEGRALLER İÇİN FENG Qİ TİPLİ İNTEGRAL EŞİTSİZLİKLERİ ÜZERİNE. Abdullah AKKURT 1, Hüseyin YILDIRIM 1

GENELLEŞTİRİLMİŞ FRACTİONAL İNTEGRALLER İÇİN FENG Qİ TİPLİ İNTEGRAL EŞİTSİZLİKLERİ ÜZERİNE. Abdullah AKKURT 1, Hüseyin YILDIRIM 1 IAAOJ, Scietific Sciece, 23,(2), 22-25 GENELLEŞTİRİLMİŞ FRACTİONAL İNTEGRALLER İÇİN FENG Qİ TİPLİ İNTEGRAL EŞİTSİZLİKLERİ ÜZERİNE Adullh AKKURT, Hüseyi YILDIRIM Khrmmrş Sütçü İmm Üirsitesi, Fe-Edeiyt Fkültesi

Detaylı

The Knowledge About Nutrition During Pregnancy, the Eating Habits and the Affecting Factors in the Pregnant Women

The Knowledge About Nutrition During Pregnancy, the Eating Habits and the Affecting Factors in the Pregnant Women e r l Ar þ t ý r m The Knowledge About Nutrition During Pregnncy, the Eting Hbits nd the Affecting Fctors in the Pregnnt Women n i j ri O O i g in Gebelerin Gebelikte Beslenme Konusundki Bilgi Düzeyleri,

Detaylı

MALTA HAÇI MEKANİZMASININ KİNEMATİĞİ ÜZERİNE

MALTA HAÇI MEKANİZMASININ KİNEMATİĞİ ÜZERİNE MALTA HAÇI MEKANİZMASININ KİNEMATİĞİ ÜZERİNE Yrdımcı Doçent Doktor Yılmz YÜKSEL 1. GİRİŞ Tekstil Mklnlrmd hmmddeyi mmul mdde hline getirirken çoğu kere bir çok teknik iş belirli bir sıry göre rdrd ypılmktdır.

Detaylı

Yarım Toplayıcı (Half Adder): İki adet birer bitlik sayıyı toplayan bir devredir. a: Birinci Sayı a b c s. a b. s c.

Yarım Toplayıcı (Half Adder): İki adet birer bitlik sayıyı toplayan bir devredir. a: Birinci Sayı a b c s. a b. s c. Syıl Devreler (Lojik Devreleri) Tümleştirilmiş Kominezonl Devre Elemnlrı Syıl itemlerin gerçekleştirilmeinde çokç kullnıln lojik devreler, klik ğlçlrın ir ry getirilmeiyle tümleştirilmiş devre olrk üretilirler

Detaylı

Kariyer Gelişim Raporu

Kariyer Gelişim Raporu Kriyer Gelişim Rporu 22 Myıs 215 GİZLİ Kriyer Gelişim Rporu Giriş 22 Myıs 215 Giriş Bu rpor kişinin tipik yşm trzını tnımlmktdır. Rpord yer ln ifdeler kişinin 16PF Kişilik Envnterinde ldığı sonuçlr ve

Detaylı

İKİNCİ TÜREVİ PREQUASİİNVEKS OLAN FONKSİYONLAR İÇİN HERMITE-HADAMARD TİPLİ İNTEGRAL EŞİTSİZLİKLERİ

İKİNCİ TÜREVİ PREQUASİİNVEKS OLAN FONKSİYONLAR İÇİN HERMITE-HADAMARD TİPLİ İNTEGRAL EŞİTSİZLİKLERİ Ordu Üniv. Bil. Tek. Derg.,Cilt:,Syı:,,3-4/Ordu Univ. J. Sci. Tech.,Vol:,No:,,3-4 İKİNCİ TÜREVİ PREQUASİİNVEKS OLAN FONKSİYONLAR İÇİN HERMITE-HADAMARD TİPLİ İNTEGRAL EŞİTSİZLİKLERİ İmdt İŞCAN *, Selim

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Ön Söz...2. Matris Cebiri...3. Elementer İşlemler Determinantlar Lineer Denklem Sistemleri Vektör Uzayları...

İÇİNDEKİLER. Ön Söz...2. Matris Cebiri...3. Elementer İşlemler Determinantlar Lineer Denklem Sistemleri Vektör Uzayları... İÇİNDEKİLER Ön Söz... Mtris Cebiri... Elementer İşlemler... Determinntlr...7 Lineer Denklem Sistemleri...8 Vektör Uzylrı...6 Lineer Dönüşümler...48 Özdeğerler - Özvektörler ve Köşegenleştirme...55 Genel

Detaylı

İlişkisel Veri Modeli. İlişkisel Cebir İşlemleri

İlişkisel Veri Modeli. İlişkisel Cebir İşlemleri İlişkisel Veri Modeli İlişkisel Cebir İşlemleri Veri işleme (Mnipultion) işlemleri (İlişkisel Cebir İşlemleri) Seçme (select) işlemi Projeksiyon (project) işlemi Krtezyen çrpım (crtesin product) işlemi

Detaylı

ORAN ve ORANTI-1 ORAN-ORANTI KAVRAMI. 1. = olduğuna göre, aşağıdaki ifadelerin. + c c sisteminin çözümüne. 3. olduğuna göre, nin değeri

ORAN ve ORANTI-1 ORAN-ORANTI KAVRAMI. 1. = olduğuna göre, aşağıdaki ifadelerin. + c c sisteminin çözümüne. 3. olduğuna göre, nin değeri ORAN ve ORANTI- ORAN-ORANTI KAVRAMI A) B) 9 C) 7 D) 5 E). olduğun göre, şğıdki ifdelerin hngisi d doğrudur? + d A) d + 4 + d C) 4 d E) 5 + 5 5 5 + d d + d B) n + m n + md D) d x y z. 4 5 sisteminin çözümüne

Detaylı

BANKA KARLILIK PERFORMANSININ ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ: TİCARİ BANKALAR İLE KATILIM BANKALARINDA BİR UYGULAMA

BANKA KARLILIK PERFORMANSININ ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ: TİCARİ BANKALAR İLE KATILIM BANKALARINDA BİR UYGULAMA BANKA KARLILIK PERFORMANSININ ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ: TİCARİ BANKALAR İLE KATILIM BANKALARINDA BİR UYGULAMA Yrd. Doç. Dr. Ali Cüneyt ÇETİN Süleymn Demirel Üniversitesi, İİBF, etin@iibf.sdu.edu.tr

Detaylı

1000(1,025) t TL ödeyerek bir fon. F t SORU 2 : SORU 1 : Bahar, t=1,3,5. yılların sonunda. Bir yatırım fonu, 0 t 1. için. anlık faiz oranına göre

1000(1,025) t TL ödeyerek bir fon. F t SORU 2 : SORU 1 : Bahar, t=1,3,5. yılların sonunda. Bir yatırım fonu, 0 t 1. için. anlık faiz oranına göre SORU 1 : Bhr, t=1,3,5. yıllrın sonund 1000(1,025) t TL ödeyerek bir fon oluşturmuştur. Üç ylığ dönüştürülebilir nominl iskonto ornı 4/41 olrk verildiğine göre, bu fonun 7. yıl sonundki birikimli değeri,

Detaylı

KIVIRMA İŞLEMİNİN ŞEKİL ve BOYUTLARI

KIVIRMA İŞLEMİNİN ŞEKİL ve BOYUTLARI 2011 Şut KIVIRMA İŞEMİNİN ŞEKİ ve BOYUTARI Hzırlyn: Adnn YIMAZ AÇINIM DEĞERERİ 50-21 DİKKAT: İyi niyet, ütün dikkt ve çm krşın ynlışlr olilir. Bu nedenle onucu orumluluk verecek ynlışlıklr için, hiçir

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SYF:1/6 I. YRIYIL DERSLERİ SPY1001 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİ (3 0) KTS:4 BEDEN EĞİTİMİ, VE SPOR KVRMLRINI VE MESLEKİ LNLRINI TNITMK İNSN VE BEDEN EĞİTİMİ SPOR RSINDKİ İLİŞKİLERİ İNCELEMEK SPY1003

Detaylı

Üslü Sayılar MATEMATİK. 5.Hafta. Hedefler. Öğr.Gör. Esrin PALAS BOZKURT Öğr.Gör. Muhsin ÇELİK. Bu üniteyi çalıştıktan sonra;

Üslü Sayılar MATEMATİK. 5.Hafta. Hedefler. Öğr.Gör. Esrin PALAS BOZKURT Öğr.Gör. Muhsin ÇELİK. Bu üniteyi çalıştıktan sonra; MATEMATİK Üslü Syılr Öğr.Gör. Esrin PALAS BOZKURT Öğr.Gör. Muhsin ÇELİK 5.Hft Hedefler Bu üniteyi çlıştıktn sonr; Gerçel syılrd üslü işlemler ypbilecek, Üslü denklem ve üslü eşitsizlikleri çözebileceksiniz.

Detaylı

Bilgisayar Ekranında Yüze Ait Duygu İfadelerini Tanımada Başarılı Olan İnsanların Özellikleri Nelerdir?

Bilgisayar Ekranında Yüze Ait Duygu İfadelerini Tanımada Başarılı Olan İnsanların Özellikleri Nelerdir? Bilgisyr Ekrnınd Yüze Ait Duygu İfdelerini Tnımd Bşrılı Oln İnsnlrın Özellikleri Nelerdir? Filiz İşleyen, K. Hkn Gülkesen, Neşe Zyim Buket Cinemre b, M. Keml Smur Biyoisttistik ve Tıp Bilişimi AD, Akdeniz

Detaylı

4- SAYISAL İNTEGRAL. c ϵ R olmak üzere F(x) fonksiyonunun türevi f(x) ise ( F (x) = f(x) ); denir. f(x) fonksiyonu [a,b] R için sürekli ise;

4- SAYISAL İNTEGRAL. c ϵ R olmak üzere F(x) fonksiyonunun türevi f(x) ise ( F (x) = f(x) ); denir. f(x) fonksiyonu [a,b] R için sürekli ise; 4- SAYISAL İNTEGRAL c ϵ R olmk üzere F() onksiyonunun türevi () ise ( F () = () ); Z ` A d F ` c eşitliğindeki F()+c idesine, () onksiyonunun elirsiz integrli denir. () onksiyonu [,] R için sürekli ise;

Detaylı

Comparison of ATP-MgCl 2. and Methylprednisolone in Experimentally Induced Spinal Cord Trauma l

Comparison of ATP-MgCl 2. and Methylprednisolone in Experimentally Induced Spinal Cord Trauma l e r Ar þ t ý r m Comprison of nd Methylprednisolone in Experimentlly Induced Spinl Cord Trum l n i j ri O O i g in Deneysel Spinl Kord Trvmlrınd ve Metilprednizolonun Krşılştırılmsı h c r s Re l Deneysel

Detaylı

Nutritional Situation Assessment of 65 Years Old Patient Who Applicate to Emergency Department l

Nutritional Situation Assessment of 65 Years Old Patient Who Applicate to Emergency Department l e r Ar þ t ý r m Nutritionl Sitution Assessment of 65 Yers Old Ptient Who Applicte to Emergency Deprtment l n i j ri O O i g in Acil Servise Bşvurn 65 Yş Üzeri Hstlrd Nütrisyonel Durumun Değerlendirilmesi

Detaylı

İntegral Uygulamaları

İntegral Uygulamaları İntegrl Uygulmlrı Yzr Prof.Dr. Vkıf CAFEROV ÜNİTE Amçlr Bu üniteyi çlıştıktn sonr; düzlemsel ln ve dönel cisimlerin cimlerinin elirli integrl yrdımı ile esplnileceğini, küre, koni ve kesik koninin cim

Detaylı

2013 YILI TÜRKİYE RADYO VE TELEVİZYON YAYINCILIĞI SEKTÖR RAPORU

2013 YILI TÜRKİYE RADYO VE TELEVİZYON YAYINCILIĞI SEKTÖR RAPORU 2 0 1 3YI L I R KL AMV Rİ L Rİ YL T ÜRKİ Y RADY OVT L Vİ ZY ONY A YI NCI L I ĞI S KT ÖRRAPORU R A T M R A D Y OT L V İ Z Y O NY A Y I N C I L A R I M S L KB İ R L İ Ğ İ L e y l ks o k kmu r t İ ş Me r

Detaylı

BİTKİSEL ÜRETİMDE ÇİFTLİK GÜBRESİ VE BİYOGAZ KOMPOSTU KULLANIMININ YAYGINLAŞTIRILMASI

BİTKİSEL ÜRETİMDE ÇİFTLİK GÜBRESİ VE BİYOGAZ KOMPOSTU KULLANIMININ YAYGINLAŞTIRILMASI BİTKİSEL ÜRETİMDE ÇİFTLİK GÜBRESİ VE BİYOGAZ KOMPOSTU KULLANIMININ YAYGINLAŞTIRILMASI Yyımlyn: Türk - Almn Biyogz Projesi And Sokk No: 8/6 06580 Çnky, Ankr, Türkiye T: +90 312 466 70 56 T.C. Çevre ve Şehircilik

Detaylı

KISA MESAFE ERİŞİMLİ TELSİZ (KET) CİHAZLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Kısaltmalar ve Tanımlar

KISA MESAFE ERİŞİMLİ TELSİZ (KET) CİHAZLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Kısaltmalar ve Tanımlar 11 Eylül 2012 SALI Resmî Gzete Syı : 28408 YÖNETMELİK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundn: KISA MESAFE ERİŞİMLİ TELSİZ (KET) CİHAZLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amç, Kpsm, Dynk, Kısltmlr

Detaylı

ÇOKGENLER Çokgenler çokgen Dışbükey (Konveks) ve İçbükey (Konkav) Çokgenler dış- bükey (konveks) çokgen içbükey (konkav) çokgen

ÇOKGENLER Çokgenler çokgen Dışbükey (Konveks) ve İçbükey (Konkav) Çokgenler dış- bükey (konveks) çokgen içbükey (konkav) çokgen ÇONLR Çokgenler rdışık en z üç noktsı doğrusl olmyn, düzlemsel şekillere çokgen denir. Çokgenler kenr syılrın göre isimlendirilirler. Üçgen, dörtgen, beşgen gibi. ışbükey (onveks) ve İçbükey (onkv) Çokgenler

Detaylı

Resmî Gazete YÖNETMELİK

Resmî Gazete YÖNETMELİK 27 Ksım 213 ÇARŞAMBA Resmî Gzete YÖNETMELİK Syı : 28834 Bşbknlık (Hzine Müsteşrlığı) tn: KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASINDA TARİFE UYGULAMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE

Detaylı

Sosyal Medya Araçları Türkiye deki Grip Benzeri Hastalıkları Saptayabilmek için kullanılabilir mi?

Sosyal Medya Araçları Türkiye deki Grip Benzeri Hastalıkları Saptayabilmek için kullanılabilir mi? Sosyl Medy Arçlrı Türkiye deki Grip Benzeri Hstlıklrı Sptybilmek için kullnılbilir mi? Bşk OĞUZ YOLCULAR, Selen BOZKURT, Uğur BİLGE, Deniz ÖZEL, 1. Giriş Biyoisttistik ve Tıbbi Bilişim AD, Akdeniz Üniversitesi,

Detaylı

1.6 ELEKTROMOTOR KUVVET VE POTANSİYEL FARK

1.6 ELEKTROMOTOR KUVVET VE POTANSİYEL FARK .6 ELEKTROMOTOR KUVVET VE POTANSİYEL FARK İki uundn potnsiyel frk uygulnmış metl iletkenlerde, serest elektronlr iletkenin yüksek potnsiyeline doğru çekilirler. Elektrik kımını oluşturn, elektronlrın u

Detaylı

Miyokardiyal Revaskülarizasyon Kılavuzu

Miyokardiyal Revaskülarizasyon Kılavuzu ESC KLAVUZU Miyokrdiyl Revskülrizsyon Kılvuzu Avrup Krdiyoloji Derneği (ESC) ve Avrup Krdiyotorsik Cerrhisi Derneği (EACTS) Miyokrdiyl Revskülrizsyon Görev Gruu Avrup Perkütn Krdiyovsküler Girişim Derneği

Detaylı

Komisyon DGS TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME SINAVI ISBN 978-605-364-027-1. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir.

Komisyon DGS TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME SINAVI ISBN 978-605-364-027-1. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. Komisyon DGS TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 0 DENEME SINAVI ISBN 97-0--07- Kitpt yer ln ölümlerin tüm sorumluluğu yzrın ittir. Pegem Akdemi Bu kitın sım, yyın ve stış hklrı Pegem Akdemi Yy. Eğt. Dn. Hizm. Tic. Ltd. Şti

Detaylı

Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş. nin 12.04.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş. nin 12.04.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. TARİH:27/01/2006 Afyon Çimento Snyi T.A.Ş.'nin 27.01.2006 trihli yzısı şğıy çıkrılmıştır. Şirketimiz Afyon Çimento Snyi T.A.Ş.'nin 108 kişi oln personel mevcudu "kpsm içi mkin bkım elemnlrı"nı kdrosun

Detaylı

BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ 42 (2016) COĞRAFYA ÖĞRETİMİNDE SKETCH-UP MODELLERİ KULLANIMININ ÖĞRENCİLERİN DERSE YÖNELİK TUTUMLARINA ETKİSİ

BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ 42 (2016) COĞRAFYA ÖĞRETİMİNDE SKETCH-UP MODELLERİ KULLANIMININ ÖĞRENCİLERİN DERSE YÖNELİK TUTUMLARINA ETKİSİ COĞRAFYA ÖĞRETİMİNDE SKETCH-UP MODELLERİ KULLANIMININ ÖĞRENCİLERİN DERSE YÖNELİK TUTUMLARINA ETKİSİ THE IMPACT OF USING SKETCH-UP MODELS IN GEOGRAPHY LESSONS ON STUDENTS LEVELS OF ATTITUDE ÖZET Tufn ÇAPAR

Detaylı

ARABA BENZERİ GEZGİN ROBOTUN OTOMATİK PARK ETMESİ İÇİN BİR YÖNTEM

ARABA BENZERİ GEZGİN ROBOTUN OTOMATİK PARK ETMESİ İÇİN BİR YÖNTEM ARABA BENZERİ GEZGİN ROBOTUN OTOMATİK PARK ETMESİ İÇİN BİR YÖNTEM Burk Uzkent Osmn Prlktun Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Eskişehir Osmngzi Üniversitesi, Eskişehir uzkent.burk@gmil.com oprlk@ogu.edu.tr

Detaylı

BÖLÜM 3 : RASLANTI DEĞİŞKENLERİ

BÖLÜM 3 : RASLANTI DEĞİŞKENLERİ BÖLÜM : RASLANTI DEĞİŞKENLERİ (Rndom Vribles Giriş: Bölüm de olsılık fonksionu, denein örneklem uzını oluşurn sonuçlrın erimleri ile belirleniordu. Örneğin; iki zr ıldığınd, P gelen 6 olsı sırlı ikilinin

Detaylı

Telekomünikasyon, bilginin haberleşme amaçlı

Telekomünikasyon, bilginin haberleşme amaçlı GÜNÜMÜZ HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİNE KISA BİR BAKIŞ Mehmet Okty ELDEM Elektronik Y. Mühendisi EMO Ankr Şubesi Üyesi okty.eldem@gmil.com Telekomüniksyon, bilginin hberleşme mçlı olrk dikkte değer bir mesfeye

Detaylı

Sigma 28, 124-137, 2010 Review Paper / Derleme Makalesi ANALYTIC HIERARCHY PROCESS FOR SPATIAL DECISION MAKING

Sigma 28, 124-137, 2010 Review Paper / Derleme Makalesi ANALYTIC HIERARCHY PROCESS FOR SPATIAL DECISION MAKING Journl of Engineering nd Nturl Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Sigm 28, 24-37, 200 Review Pper / Derleme Mklesi ANALYTIC HIERARCHY PROCESS FOR SPATIAL DECISION MAKING Dery ÖZTÜRK*, Ftmgül

Detaylı

İşgücü İstemi (00002065529) Bu ilana Kişisel Durumu "Normal" olanlarla birlikte "TMY (Terorle Mücadelede Yaralanan)" olanlar da başvurabilir.

İşgücü İstemi (00002065529) Bu ilana Kişisel Durumu Normal olanlarla birlikte TMY (Terorle Mücadelede Yaralanan) olanlar da başvurabilir. İşgücü İstei (00002065529) Bu iln Kişisel Duruu "Norl" olnlrl birlikte "TMY (Terorle Mücdelede Yrlnn)" olnlr d bşvurbilir. Bu işgücü istei, İŞKUR'un ÇANKAYA HİZMET MERKEZİ biriinden iln ediliştir. TÜRKİYE

Detaylı

c) Bire bir fonksiyon: eğer fonksiyonun görüntü kümesindeki her elemanının tanım kümesinde yalnız bir karşılığı varsa bu fonksiyonlara denir.

c) Bire bir fonksiyon: eğer fonksiyonun görüntü kümesindeki her elemanının tanım kümesinde yalnız bir karşılığı varsa bu fonksiyonlara denir. FONKSİYONLAR Boş kümeden frklı oln A ve B kümeleri verildiğinde, A kümesindeki her elemnı B kümesindeki ir elemn krşı getiren ğıntıy A dn B ye fonksiyon denir. y=f(x) ile gösterilir. Bir diğer ifdeyle

Detaylı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ ESKİŞEHİR OSMNGZİ ÜNİVERSİESİ Müendislik Mimrlık Fkültesi İnşt Müendisliği Bölümü E-Post: ogu.met.topu@gmil.om We: ttp://mmf.ogu.edu.tr/topu Bilgisyr Destekli Nümerik nliz Ders notlrı met OPÇU n>m 8 8..

Detaylı

LYS LİMİT VE SÜREKLİLİK KONU ÖZETLİ ÇÖZÜMLÜ SORU BANKASI

LYS LİMİT VE SÜREKLİLİK KONU ÖZETLİ ÇÖZÜMLÜ SORU BANKASI LYS LİMİT VE SÜREKLİLİK KONU ÖETLİ ÇÖÜMLÜ SORU BANKASI ANKARA İÇİNDEKİLER Limit Kvrmı ve Grfik Sorulrı... Limitle İlgili Bzı Özellikler...7 Genişletilmiş Reel Sılrd Limit... Bileşke Fonksionun Limiti...

Detaylı

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences Pmukkle Univ Muh Bilim Derg, 22(2), -5, 26 Pmukkle Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pmukkle University Journl of Engineering Sciences Türkçe ses tnım sistemlerinde dil modeli boyutunun doğruluk

Detaylı

İnşaat Sektörüne Özgü İş Güvenliği Yönetim Sisteminin Aksiyomatik Tasarım İlkeleriyle Oluşturulması

İnşaat Sektörüne Özgü İş Güvenliği Yönetim Sisteminin Aksiyomatik Tasarım İlkeleriyle Oluşturulması İnşt Sektörüne Özgü İş Güvenliği Yönetim Sisteminin Aksiyomtik Tsrım İlkeleriyle Oluşturulmsı Öğr. Gr. Mert UZUN (mertuzunn@gmil.com) Doç. Dr. Selçuk ÇEBİ (scebi@yildiz.edu.tr) İçindekiler Amç Yöntem Bulgulr

Detaylı