Bilgisayar Ekranında Yüze Ait Duygu İfadelerini Tanımada Başarılı Olan İnsanların Özellikleri Nelerdir?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bilgisayar Ekranında Yüze Ait Duygu İfadelerini Tanımada Başarılı Olan İnsanların Özellikleri Nelerdir?"

Transkript

1 Bilgisyr Ekrnınd Yüze Ait Duygu İfdelerini Tnımd Bşrılı Oln İnsnlrın Özellikleri Nelerdir? Filiz İşleyen, K. Hkn Gülkesen, Neşe Zyim Buket Cinemre b, M. Keml Smur Biyoisttistik ve Tıp Bilişimi AD, Akdeniz Üniversitesi, Antly b Psikiytri AD, Akdeniz Üniversitesi, Antly Wht re the Chrcteristics of People who re Successful on Recognizing Humn Fcil Expressions on Computer Monitor? Abstrct: In some psychologicl disorders such s utism nd schizophreni, loss of this fcil expression recognition skill my complicte ptient s dily life. Informtion technology my help to develop fcil expression recognition skill by eductionl softwre nd gmes. Our im ws to prepre relible humn fcil expressions digitl photogrph set, nd define the chrcteristics of people who re successful on recognizing humn fcil expressions on computer monitor. We hve tken 1001 photogrphs of 40 models, resembling fcil expressions of neutrl, ngry, fered, hppy, surprised, disgusted, nd sd. By help of web bsed survey, 427 volunteers hve evluted the photogrphs. They hve received men consensus score s men of their consensus scores for ech photogrph. At the end, we hve obtined 356 photogrphs set. Of 427 users, 275 (64.4%) were femle, 152 (35.6%) were mle. Their ge ws 35.5 ± 9.3 (men ± stndrd devition). The users with scores below 0.65 were evluted s poor evlutors nd their evlution bout fcil expressions were neglected. To understnd chrcteristics of good evlutor, logistic regression ws pplied using input prmeters s geogrphicl region, size of settlement, gender, eductionl level nd ge. Gender nd ge were sttisticlly significnt fctors. Femles were more successful in recognition of fcil expressions. There ws negtive reltion with ge, younger users were more successful. When this set will be used, one should remind tht fcil expression recognition performnce flls by ge nd mle gender is disdvntge for recognition of fcil expressions. Key Words: fcil expression; recognition; gender; ge; web-bsed Özet: Şizofreni, otizm gibi bzı psikolojik hstlıklrd görülebilen yüze it duygu ifdelerini tnımdki eksiklik hstlrın günlük yşmlrını etkileyebilmektedir. Bilgi teknolojilerinin kullnıldığı eğitimsel yzılım ve oyunlrl bu eksiklik giderilebilir. Bizim mcımız güvenilir bir Yüze it duygu İfdeleri dijitl fotoğrf seti oluşturmk ve bilgisyr ekrnınd yüze it duygulrı tnımd bşrılı oln insnlrın özelliklerini tnımlmy çlışmktır. 40 modelin ktılımıyl mutlu, üzgün, ifdesiz, kızgın, korkmuş, şşırmış ve korkmuş ifdelerini ynsıtn 1001 det fotoğrf elde edildi. İnternet tbnlı bir nket yrdımıyl,

2 tne gönüllü hkem fotoğrflrı değerlendirdiler. 275 kdın ve 152 erkek ktılımcının yş ortlmlrı 35,5 ± 9,3 (ortlm ± std. Spm) rsınd bir dğılım göstermektedir. Hkemlerin birbiriyle uyumunu sptmk için her bir fotoğrf için verdikleri krr ilişkin bir uyumluluk ktsyısı oluşturuldu ve 0.65 ltı uyum ktsyısı oln hkemler çlışmdn çıkrıldı. İyi bir hkemin özelliklerini nlmk için, coğrfi bölge, yerleşim yeri büyüklüğü, cinsiyet, eğitim durumu ve yş gibi özellikler ile lojistik regresyon ypıldı. Cinsiyet ve yşın isttistiksel olrk nlmlı bir şekilde frk yrttığı görüldü. Kdınlr yüze it duygu ifdelerini tnımd dh bşrılılr yrıc yş ile yüze it duygu ifdesini tnım rsınd negtif bir ilişki vrdır. Bu fotoğrf seti kullnılcğı zmn yşın ve cinsiyetin yukrıd bhsedilen etkileri dikkte lınmlıdır. Anhtr Kelimeler: Yüz İfdeleri, Tnım, Cinsiyet, Yş, Web Tbnlı 1. Giriş Yüzdeki duygu ifdeleri sözsüz iletişimin önemli bir prçsıdır. Yüz ve beden ifdeleri bilinçli y d bilinçsiz orty çıkbilir. Duygu ifdelerini lgılmk, tnımk, htırlmk ve deneyimlerine dylı sonuçlr çıkrmk insnlr için temel sosyl-bilişsel becerilerin bşınd gelmektedir. Şizofreni ve otizm gibi bzı psikolojik hstlıklrd duygu tnımd yşnıln zorluklr hstlrın günlük hytlrını olumsuz nlmd etkilemektedir[1-4]. Bilgi teknolojileri kullnılrk ypıln eğitimsel yzılımlr ve oyunlr yüze it duygu ifdesinin tnınm becerilerini geliştirmeye yrdımcı olmktdırlr[5-7]. Anck bunun için, bilgisyrd kullnılbilecek güvenilir bir dijitl fotoğrf setine ihtiyç duyulmktdır. Yüze it birçok duygu ifdesi vrdır ve bunlrın çoğu kültüre göre özelleşmiştir[8,9]. Örneğin Türk kültüründe bşı önden rky doğru kldırmk hyır nlmını tşır. Btı ülkelerinde ise hyır demek isteyenler bşlrını iki yn sllrlr. Anck, evrensel olrk tüm kültürlerde ynı nlm gelen yüze it ltı temel duygu ifdesi vrdır. Bunlr, kızgın, mutlu, üzgün, iğrenmiş, şşırmış ve korkmuş ifdeleridir[10,11]. Bu evrensel ifdeleri tnımk bireylerin sosyl iletişimlerinde bşrılı olmlrın yrdım edebilir ve bu ifdelerin kullnımıyl geliştirilen yzılımlr her kültürde kullnılbilir. Yüze it duygu ifdelerinin tnınmsıyl ilgili ypıln çlışmlrd, kdınlrın yüz ifdelerini tnım konusund erkeklere göre dh bşrılı olduğu ve yüze it duygu ifdelerini tnım yeteneğinin bireylerin yşı rttıkç zldığı gibi bulgulr ulşılmıştır[12,13]. Bu çlışmnın mcı güvenilir bir Yüze Ait Duygu İfdeleri dijitl fotoğrf seti oluşturmk ve bilgisyr ekrnınd yüze it duygu ifdelerini tnımd bşrılı oln insnlrın özelliklerini tnımlmy çlışmktır. 2. Yöntem Yüze it duygu ifdelerinin fotoğrflrı için hepsi Türkiye Cumhuriyeti vtndşı oln kırk kişilik gönüllü bir ekip ile çlışılmıştır. Fotoğrf çekimi öncesi modeller kendilerinden hngi yüz ifdelerinin istendiğine dir rştırmcılrdn biri trfındn yüz yüze bilgilendirilmişlerdir. İfdesiz hricindeki diğer duygu ifdeleri için modellerin en z üçer det fotoğrfı çekilmiştir. Bütün fotoğrflr 400x265 piksel olrk boyutlndırılmıştır. Toplm 1001 det 57

3 fotoğrf 5 kişilik bir ekip ( KHG, Fİ, NZ, MKS, BC) trfındn ön elemeden geçirilmiş ve 561 det fotoğrf eleme sonrsın klmıştır. Her bir fotoğrft modelin bşrılı olup olmdığı değerlendirilmiştir. Sonuçt model kendisinden istenen ifdeyi tm olrk verememişse o fotoğrf çlışm dışı bırkılmıştır. Bu fotoğrflrın çok syıd kişi trfındn değerlendirilebilmesi için bir web sitesi geliştirilmiştir. Web üzerinde ilk değerlendirme 33 gönüllü ile gerçekleştirilmiştir. Geliştirilen değerlendirme sitesinde (şekil1) gönüllülerden fotoğrft gördükleri ifdenin ne olduğunu yn trft bulunn seçenekler rsındn seçmeleri istenmiştir. Bu değerlendirme işlemi sonucund 32 vey 33 kişinin görüş birliğiyle seçtikleri fotoğrflr (187) çlışmd kullnılmk üzere yrılmış ve görüş birliği %58 in ltınd kln fotoğrflr(68) ise çlışm dışı bırkılmıştır. Geriye kln 306 fotoğrfın değerlendirilmesi için hber gruplrı, Fcebook gibi web hizmetleri kullnılrk dh geniş bir kitleye duyurulmuş ve çlışmy ktıln 644 kişi rsındn 427 kişi değerlendirme çlışmsını tmmlmıştır. Şekil 1- Fotoğrflrın değerlendirildiği web sitesi ekrnı Çlışmy ktıln her bir kullnıcının diğer kullnıcılrl uyumunu sptmk üzere bir uyum punı bulunmktdır. Uyum punı, her bir fotoğrf için sptnn uyumluluk ktsyısı ortlmlrı lınrk oluşturulmuştur. Uyum punının formüle edilmiş hli ise; Uyum punlrı %65 in ltınd kln ktılımcılr çlışmdn çıkrılmıştır. Fotoğrf setinin son hli için ktılımcılrın %85 üstü görüş birliğine vrdığı fotoğrflr seçilmiştir. Korku ifdesi diğer temel ifdelere göre tnınbilirliği en z oln ifde olduğu için[14], bu ifdeyi ynsıtn fotoğrflrın seçilmesinde %75 üstü görüş birliğine vrılmış fotoğrflr lınmıştır. Sonuçt 40 det modelden elde edilen toplm 1001 fotoğrftn 356 tnesi yüze it duygu ifdeleri fotoğrf seti için seçilmiştir. İsttistiksel nliz için Ki-kre testi ve Mnn Whitney U testleri kullnılmıştır. Uyum punı, fotoğrflrı değerlendiren ktılımcılrın bşrı seviyelerini göstermektedir. 58

4 Düşük uyum punı ln ktılımcılrın özelliklerini belirleyebilmek için SPSS 18.0 d lojistik regresyon nlizi ypılmıştır. 3. Sonuçlr Çlışmy ktıln 427 kişinin 275 i (%64.4)kdın ve 152 si (%35.6) erkek, yş ortlmsı 35.5 ± 9.3 (ortlm ± stndrt spm) idi. Ktılımcılrın 158 i (%69.8) bir milyondn fzl kişinin yşdığı şehirlerde, 55 i (%12.9) rsınd kişinin yşdığı şehirlerde ve 74 kişi ise (%17.2) dh küçük nüfuslu yerleşim birimlerinde yşmktlr. Ktılımcılr yedi frklı bölgede yşmktdırlr. Ktılımcılrın Ortlm uyum punı 0.67± 0.06 olrk bulunmuştur. Uyum punlrı rsınd bir değişiklik göstermektedir. Uyum punı 0.65 in ltınd oln ktılımcılrın değerlendirme sonuçlrı yüze it duygu ifdelerini tnımd bşrısız olduklrı kbul edilerek çlışm dışı bırkılmıştır. Duygusl yüz ifdelerini tnım becerisi bkımındn insnlr rsınd bireysel yrılıklr vrdır. Güvenilir bir Yüze Ait Duygu İfdeleri fotoğrf seti için her bir fotoğrf 427 kişi trfındn değerlendirilmiştir. Eğer bir fotoğrfın ynsıttığı duydu ifdesi için ktılımcılrdn %85 vey üzerinde bir görüş birliği sğlnmışs, fotoğrf seti için görüş birliğine vrıln ifdeyi temsil etmesi için seçilmiştir. %85 in ltınd görüş birliğine vrıln fotoğrflr ise güvenilir bulunmdığı için çlışm dışı bırkılmıştır. Sdece korku ifdesini ynsıtn fotoğrflr için ktılımcılrın %75 ve üzeri görüş birliğine vrdığı fotoğrflr seçilmiştir. Çünkü korku ifdesi kolylıkl bşk ifdelerle krşılştırılbilen bir ifdedir[14,15]. Sonuç olrk 1001 tne fotoğrf içerisinden 356 sı Yüze Ait Duygu İfdeleri isimli fotoğrf seti için seçilmişlerdir. Yüzdeki duygu ifdelerini değerlendiren ktılımcılrı zyıf ve iyi olrk yırdıktn sonr, iyi bir değerlendirme ypnlrın özelliklerini tnımlmk için yşdıklrı coğrfi bölge, nüfus, cinsiyet, eğitim durumu ve yş değişkenleri ile lojistik regresyon nlizi ypıldı. Anliz sonuçlrın göre, ktılımcılrın yşdıklrı coğrfi bölge, eğitim seviyeleri y d yşdıklrı şehrin nüfusu ile yüze it duygu ifdelerini tnım durumlrı rsınd isttistiksel olrk bir ilişki görülmemiştir. Anck ktılımcılrın cinsiyetlerinin ve yşlrının önemli birer fktör olduğu görülmüştür. Bulgulrımız göre, kdınlr yüze it duygu ifdelerini tnımd erkeklere göre dh bşrılıdır. Ayrıc yş ile yüze it duygu ifdesini tnım rsınd negtif bir ilişki sptnmıştır, yni gençler dh bşrılıdır(tblo-i). Tek değişkenli nliz sonuçlrın göre, 152 erkeğin 97 si (%63.8) yüze it duygu ifdelerini değerlendirmeden iyi bulunurken, kdınlrın 219 u (%79.6) iyidir (p=0.000). Yüze it duygu ifdelerini tnımd iyi oln ktılımcılrın yş ortlmlrı 30 iken, zyıf oln ktılımcılrın yş ortlmlrı 33 tür (p=0.003). Tblo 2-Lojistik Regresyon Modeli Değişkenler B S. Ht p Exp(B) Yş Cinsiyet Constnt

5 4. Trtışm Ve Sonuç Bu çlışmd, web üzerinde görüntülenen Türk vtndşlrın it dijitl fotoğrflrd yüze it duygu ifdesi tnım yeteneğini etkileyen fktörler çlışılmıştır. Sonuçlr diğer kültürlerde ypıln çlışmlrl ve geleneksel yöntemlerle elde edilmiş fotoğrflrl ypılmış çlışmlrl tutrlılık göstermektedir. Diğer kültürlerde olduğu gibi, kdınlr ve yşı dh genç olnlr yüze it temel duygu ifdelerini dh koly tnıybildiler. Szekely ve rkdşlrının üç yşındki çocuklrl ypmış olduklrı bir çlışmd yüze it duygu ifdelerinin tnınmsınd cinsiyetin önemli olmdığı bulgusun ulşmışlrdır[16]. Bu frkın bireyin ilerleyen yşlrınd orty çıktığı söylenebilir. Cinsiyetle ilgili frklılığın hngi yşt y d dönemde bşldığı rştırılmlıdır. Eğitim seviyesi ile yüze it duygu ifdesi tnım becerisi rsınd nlmlı bir ilişki görülmemiştir. Önceki bir çlışmd eğitim seviyesinin yüz tnım becerilerini etkilediği bulgusun ulşılmıştır[17]. Bizim çlışmmızd ktılımcılrın önemli bir kısmı üniversite y d yüksek lisns mezunudur. İlkokul, ortokul y d lise mezunlrının ktılım syısı oldukç düşük olduğu için yüze it duygulrın tnınmsınd eğitim seviyesinin etkisini tm olrk belirlemek çok zordur. Anck lisnsüstü eğitimin yüze it duygu ifdelerinin tnınmsınd önemli bir etken olmdığını kesin olrk söyleyebiliriz. Çlışmnın en önemli kısıtlılığı örneklem seçimi yöntemidir. Geniş bir örneklem grubun ulşmk için, rştırmmızı sosyl ğlrı ve hber gruplrını kullnrk duyurduk. Ktılımcılrın eğitim seviyeleri oldukç yüksekti ve bu durumun Türk popülsyonunu tm olrk ynsıtmdığını söyleyebiliriz. İnterneti kullnrk ypıln çlışm sonrsınd 1001 fotoğrftn 356 fotoğrf seçilerek, yüze it temel duygu ifdelerinin olduğu bir fotoğrf seti elde edilmiştir. Bu fotoğrf seti kullnılcğı zmn yşın ve cinsiyetin yukrıd bhsedilen etkileri dikkte lınmlıdır. 5. Kynkç [1] CG Kohler, JB Wlker, EA Mrtin, KM Heley, PJ Moberg, Fcil emotion perception in schizophreni: met-nlytic review, Schizophr. Bull, vol. 36(5), pp , [2] F Lroi, B Fonteneu, H Mourd, A Rbllo, Bsic emotion recognition nd psychopthology in schizophreni, J. Nerv. Ment. Dis, vol. 198(1), pp , [3] BA Corbett, V Crmen, S Rvizz, C Wendelken, ML Henry, C Crter, SM River, A functionl nd structurl study of emotion nd fce processing in children with utism, Psychitry. Res, vol. 173, pp , [4] W Wolwer, N Frommnn, S Hlfmnn, A Piszek, M Streit, W Gebel, Remedition of impirments in fcil ffect recognition in schizophreni: efficcy nd specificity of new trining progrm, Schizophr. Res, vol. 80, pp , [5] N Frommnn, M Streit, W Wolwer, Remedition of fcil ffect recognition impirments in ptients with schizophreni: new trining progrm, Psychitry Reserch, vol. 117, pp , [6] H Silver, C Goodmn, G Knoll, V Iskov, Brief emotion trining improves recognition of fcil emotions in chronic schizophreni. A pilot study, Psychitry Res, vol. 128, pp ,

6 [7] TA Russell, E Chu, ML Phillips, A pilot study to investigte the effectiveness of emotion recognition remedition in schizophreni using the micro-expression trining tool, British Journl of Clinicl Psychology, vol. 45, pp , [8] JS Brekke, TE Nkgmi, KS Keeb, KS Green, Cross-ethnic differences in perception of emotion in schizophreni, Schizophreni Reserch, vol. 77 pp , [9] U Hbel, RC Gur, MK Mndl, JB Slloum, RE Gur, F Schneider, Emotionl processing in schizophreni cross cultures: stndrdized mesures of discrimintion nd experience, Schizophr. Res, vol. 42, pp , [10] P Ekmn, WV Friesen, P Ellsworth, Emotion in the Humn Fce: Guidelines for Reserch nd n Integrtion of Findings, New York: Pergmon, [11] M Biehl, D Mtsumoto, P Ekmn, V Hern, K Heider, T Kudoh, V Ton, Mtsumoto nd Ekmn s Jpnese nd Cucsin Fcil Expressions of Emotion (JACFEE): Relibility dt nd cross-ntionl differences, J. Nonverbl Behvior, vol. 21, pp. 2-21, [12] A Mill, J Allik, A Relo, R Vlk, Age-relted differences in emotion recognition bility: cross-sectionl study," Emotion, vol. 9, pp , [13] R Plermo, M Colthert, Photogrphs of fcil expression: Accurcy, response times, nd rtings of intensity, Behvior Reserch Methods, Instruments, & Computers, vol. 36, pp , [14] P. Ekmn nd W. Friesen, Fcil Action Coding System: Investigtor s Guide, Consulting Psychologists Press, [15] AA Mrsh, RJ Blir, Deficits in fcil ffect recognition mong ntisocil popultions: met-nlysis, Neurosci. Biobehv. Rev, vol. 32, pp , [16] E Szekely, H Tiemeier, LR Arends, VW Jddoe, A Hofmn, FC Verhulst, CM Herb, Recognition of fcil expressions of emotions by 3-yer-olds, Emotion, vol. 11, pp , [17] TH Phm, P Philippot, Decoding of fcil expression of emotion in criminl psychopths, J. Pers. Disord, vol. 24, pp , Sorumlu Yzrın Adresi E-post: 61

Nakil Öncesi Verici Değerlendirmeleri için Otomatik Karaciğer Bölütleme Yordamı

Nakil Öncesi Verici Değerlendirmeleri için Otomatik Karaciğer Bölütleme Yordamı Nkil Öncesi Verici Değerlendirmeleri için Otomtik Krciğer Bölütleme Yordmı M. Alper SELVER, Aykut KOCAOĞLU, Htice DOĞAN, Güleser K. DEMİR, Oğuz DİCLE b, Cüneyt GÜZELİŞ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

Detaylı

Yüz İfadelerini Öğreniyorum: Şizofreni Hastalarına Yüz İfadelerini Öğretmek İçin Geliştirilmiş Oyun Web Sitesi

Yüz İfadelerini Öğreniyorum: Şizofreni Hastalarına Yüz İfadelerini Öğretmek İçin Geliştirilmiş Oyun Web Sitesi Yüz İfadelerini Öğreniyorum: Şizofreni Hastalarına Yüz İfadelerini Öğretmek İçin Geliştirilmiş Oyun Web Sitesi Filiz İŞLEYEN a, K. Hakan GÜLKESEN a, M. Kemal SAMUR a, Neşe ZAYİM a b Buket CİNEMRE a Biyoistatistik

Detaylı

38. Ulusal Hematoloji Kongresi

38. Ulusal Hematoloji Kongresi Temmuz-Ağustos 2012 Syı 4 İki yd bir yyımlnır. ATİLLA YALÇIN HOCAMIZI KAYBETMENİN DERİN ÜZÜNTÜSÜ İÇERİSİNDEYİZ 38. Ulusl Hemtoloji Kongresi 31 Ekim-3 Ksım 2012 Trihleri Arsınd Mritim Pine Bech Hotel Kongre

Detaylı

Mobil Uygulamalar ile Kişiye Özel Sağlık Uygulamalarına Bir Örnek; Diyet

Mobil Uygulamalar ile Kişiye Özel Sağlık Uygulamalarına Bir Örnek; Diyet TURKMIA 10 Proceedings 7 VII. Ulusl Tıp Bilişimi Kongresi Bildirileri Mobil Uygulmlr ile Kişiye Özel Sğlık Uygulmlrın Bir Örnek; Diyet Şengül Sngu TALAK, Müge ÖZYURT, Gözde ŞAHİN Ahmet ŞAHİN Beslenme ve

Detaylı

HATAY ULUSLARARASI LOJİSTİK ZİRVESİ. 18-19 Ekim 2012

HATAY ULUSLARARASI LOJİSTİK ZİRVESİ. 18-19 Ekim 2012 HATAY ULUSLARARASI LOJİSTİK ZİRVESİ 18-19 Ekim 2012 2. Oturum... 37 Hrtmut BEYER- Hmburg Universl Trnsport Consulting Genel Müdürü... 38 Prof. Dr. Frncesco FILIPPI- Rom Spienz Üniversitesi Öğretim Üyesi,

Detaylı

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU. STADYUM ve GÜVENLİK KOMİTESİ TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU. STADYUM ve GÜVENLİK KOMİTESİ TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU STADYUM ve GÜVENLİK KOMİTESİ TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ Mdde 1- Bu tlimt, Stdyum ve Güvenlik Komitesinin, görev, yetki ve sorumluluğunu, çlışm ess ve usullerini, denetleme fliyetlerini

Detaylı

EasyMP Multi PC Projection Kullanım Kılavuzu

EasyMP Multi PC Projection Kullanım Kılavuzu EsyMP Multi PC Projection Kullnım Kılvuzu İçindekiler 2 EsyMP Multi PC Projection Uygulmsın Giriş EsyMP Multi PC Projection Uygulmsının Özellikleri... 5 Çeşitli Aygıtlr Bğlntı... 5 Dört Pnelli Ekrn...5

Detaylı

TOMRUKLARDAN MAKSİMUM KERESTE RANDIMANI ELDE ETMEK İÇİN İKİ BOYUTLU GEOMETRİK TEORİ 1. Süleyman KORKUT

TOMRUKLARDAN MAKSİMUM KERESTE RANDIMANI ELDE ETMEK İÇİN İKİ BOYUTLU GEOMETRİK TEORİ 1. Süleyman KORKUT Süleymn Demirel Üniversitesi Ormn Fkültesi Dergisi Seri: A, Syı:, Yıl: 004, ISSN: 130-7085, Syf:160-169 TOMRUKLARDAN MAKSİMUM KERESTE RANDIMANI ELDE ETMEK İÇİN İKİ BOYUTLU GEOMETRİK TEORİ 1 Süleymn KORKUT

Detaylı

Ürolojik Laparoskopik Cerrahide Kullanılan Ekipmanlar ve Operasyon Odasının Dizaynı Urologic Laparoscopy Equipment and Operating Room Set-Up

Ürolojik Laparoskopik Cerrahide Kullanılan Ekipmanlar ve Operasyon Odasının Dizaynı Urologic Laparoscopy Equipment and Operating Room Set-Up 126 ADIM ADIM LAPAROSKOPİK CERRAHİ I STEP BY STEP LAPAROSCOPIC SURGERY Ürolojik Lproskopik Cerrhide Kullnıln Ekipmnlr ve Opersyon Odsının Dizynı Urologic Lproscopy Equipment nd Operting Room Set-Up Ömer

Detaylı

Referral to the Hospital and Emergency Ambulance Service Uses Patterns of the Inmates and Convicts l

Referral to the Hospital and Emergency Ambulance Service Uses Patterns of the Inmates and Convicts l e A þ t ý m Refel to the Hospitl nd Emegency Ambulnce Sevice Uses Pttens of the Inmtes nd Convicts l n i j i O O i g in Tutuklu ve Hükümlülein Hstneye Sevk Nedenlei ve Acil Ambulns Kullnımı Özelliklei

Detaylı

TANELİ ÜRÜNLERDE ÜRÜN ŞEV KARAKTERİSTİKLERİNE BAĞLI DEPOLAMA YÜKLERİ

TANELİ ÜRÜNLERDE ÜRÜN ŞEV KARAKTERİSTİKLERİNE BAĞLI DEPOLAMA YÜKLERİ OMÜ Zir. Fk. Dergisi, 006,1(1):13-139 J. of Fc. of Agric., OMU, 006,1(1):13-139 TANELİ ÜRÜNLERDE ÜRÜN ŞEV KARAKTERİSTİKLERİNE BAĞLI DEPOLAMA YÜKLERİ Turgut ÖZTÜRK Hkn KİBAR Ondokuz Myıs Üniversitesi Zirt

Detaylı

EasyMP Multi PC Projection Kullanım Kılavuzu

EasyMP Multi PC Projection Kullanım Kılavuzu EsyMP Multi PC Projection Kullnım Kılvuzu İçindekiler 2 EsyMP Multi PC Projection Hkkınd EsyMP Multi PC Projection Trfındn Önerilen Toplntı Stilleri... 5 Birden Çok Görüntü Kullnrk Toplntı Ypm... 5 Ağ

Detaylı

Geniş Vestibüler Akuaduktus Sendromu: 2 Olgu Sunumu

Geniş Vestibüler Akuaduktus Sendromu: 2 Olgu Sunumu Uludğ Üniversitesi Tıp Fkültesi Dergisi 30 (2) 131-135, 2004 OLGU BİLDİRİMİ Geniş Vestiüler Akuduktus Sendromu: 2 Olgu Sunumu Nusret İNCİ, İrhim HIZALAN, Özlem Ky TURGUT, İlker TEZEL, Selçuk ONART, Levent

Detaylı

European Conference on Social and Behavioral Sciences. June 19-21, 2013. Faculty of Business Administration. Marmara University.

European Conference on Social and Behavioral Sciences. June 19-21, 2013. Faculty of Business Administration. Marmara University. Europen Conference on Socil nd Behviorl Sciences June 19-21, 2013 Fculty of Business Administrtion Mrmr University Orgnized by Interntionl Assocition of Socil Science Reserch & Fculty of Business Administrtion,

Detaylı

YÖNET M VE EKONOM Y l:2003 Cilt:10 Say :2 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA. Alt n Aral k

YÖNET M VE EKONOM Y l:2003 Cilt:10 Say :2 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA. Alt n Aral k YÖNET M VE EKONOM Y l:00 Cilt:0 Sy : Cell Byr Üniversitesi..B.F. MN S lt n rl k Yrd. Doç. Dr. Kn YRLIO LU Dokuz Eylül Üniversitesi, BF, Ekonometri Bölümü, ZM R ÖZET Geçme y d klmn n söz konusu oldu u skor

Detaylı

Avrupa Konseyi Sözleşmeler Dizisi - No. 201. Çocukların Cinsel Suistimal ve Cinsel İstismara karşı Korunmasına İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi

Avrupa Konseyi Sözleşmeler Dizisi - No. 201. Çocukların Cinsel Suistimal ve Cinsel İstismara karşı Korunmasına İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi Avrup Konseyi Sözleşmeler Dizisi - No. 201 Çouklrın Cinsel Suistiml ve Cinsel İstismr krşı Korunmsın İlişkin Avrup Konseyi Sözleşmesi Lnzrote, 25.X.2007 2 CETS 201 Çouklrın Cinsel Suistimle ve Cinsel İstismr

Detaylı

BÖLÜM II B. YENĐ ÇELĐK BĐNALARIN TASARIM ÖRNEKLERĐ ÖRNEK 5 ĐKĐ DOĞRULTUDA SÜNEKLĐK DÜZEYĐ YÜKSEK ÇERÇEVELĐ ÇELĐK BĐNANIN TASARIMI

BÖLÜM II B. YENĐ ÇELĐK BĐNALARIN TASARIM ÖRNEKLERĐ ÖRNEK 5 ĐKĐ DOĞRULTUDA SÜNEKLĐK DÜZEYĐ YÜKSEK ÇERÇEVELĐ ÇELĐK BĐNANIN TASARIMI BÖLÜM II B. YENĐ ÇELĐK BĐNALARIN TASARIM ÖRNEKLERĐ ÖRNEK 5 ĐKĐ DOĞRULTUDA SÜNEKLĐK DÜZEYĐ YÜKSEK ÇERÇEVELĐ ÇELĐK BĐNANIN TASARIMI 5.1. SĐSTEM... 5/ 5.. YÜKLER... 5/4 5..1. Düşey Yükler... 5/4 5... Deprem

Detaylı

SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI

SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI YILLAR 00 00 004 00 006 007 008 009 010 011 ÖSS-YGS - 1 - - 1-1 1 SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI,b,c,d birer rkm olmk üzere ( 0) b = 10 + b bc = 100+10+b bc = 100+10b+c bcd =1000+100b+10c+d

Detaylı

Türkiye Ürün Rehberi. Dünyanın en profesyonel tesislerinde kullanılan en iyi Absorban Matlar,Dökülme Kitleri ve Toplama Ürünleri.

Türkiye Ürün Rehberi. Dünyanın en profesyonel tesislerinde kullanılan en iyi Absorban Matlar,Dökülme Kitleri ve Toplama Ürünleri. Türkiye Ürün Rehberi Dünynın en profesyonel tesislerinde kullnıln en iyi Absorbn Mtlr,Dökülme Kitleri ve Toplm Ürünleri. PIG Ürünleri ile Yetkili Dğıtıcınızdn size ulşn mükemmel çözümler! New Pig ve Yetkili

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinde Stres Faktörleri: Kişilerarası İlişki Tarzları ve Problem Çözme Becerileri Açısından Bir Değerlendirme *

Üniversite Öğrencilerinde Stres Faktörleri: Kişilerarası İlişki Tarzları ve Problem Çözme Becerileri Açısından Bir Değerlendirme * Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) 29(2), 69-80 [Nisan 2014] Üniversite Öğrencilerinde Stres Faktörleri: Kişilerarası İlişki Tarzları ve Problem Çözme Becerileri

Detaylı

YENİ TEKNOLOJİLERİN GENÇLERİN SATIN ALMA EĞİLİMLERİ ÜZERİNE ETKİSİ. Yrd. Doç. Dr. Gülay GÜNAY

YENİ TEKNOLOJİLERİN GENÇLERİN SATIN ALMA EĞİLİMLERİ ÜZERİNE ETKİSİ. Yrd. Doç. Dr. Gülay GÜNAY YENİ TEKNOLOJİLERİN GENÇLERİN SATIN ALMA EĞİLİMLERİ ÜZERİNE ETKİSİ Öz Yrd. Doç. Dr. Gülay GÜNAY Bu çalışma, yeni teknolojilerin gençlerin satın alma eğilimleri üzerindeki etkilerini incelemek amacıyla

Detaylı

The relation between the self care strength and life satisfaction of the elderly living in nursing home

The relation between the self care strength and life satisfaction of the elderly living in nursing home Dicle Tıp Derg/Dicle Med J Copyright Dicle Tıp Dergisi 2009 Cilt/Vol 36, No 4, 275-282 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL RESEARCH Huzurevinde yaşayan yaşlılarda özbakım gücü ve yaşam doyumu arasındaki ilişki

Detaylı

İlköğretim Öğrencilerinin Çevreye Karşı Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi (Kayseri İli Örneği)

İlköğretim Öğrencilerinin Çevreye Karşı Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi (Kayseri İli Örneği) 59 İlköğretim Öğrencilerinin Çevreye Karşı Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi (Kayseri İli Örneği) Mevlüt DEĞİRMENCİ Aksaray Üniversitesi, Fen Bilgisi Eğitimi Yüksek Lisans Öğrencisi,

Detaylı

ÖĞRENCİLERİN DÖRTGENLERİ ANLAMALARI: PARALELKENAR ÖRNEĞİ STUDENTS UNDERSTANDING OF QUADRILATERALS: THE SAMPLE OF PARALLELOGRAM

ÖĞRENCİLERİN DÖRTGENLERİ ANLAMALARI: PARALELKENAR ÖRNEĞİ STUDENTS UNDERSTANDING OF QUADRILATERALS: THE SAMPLE OF PARALLELOGRAM ÖĞRENCİLERİN DÖRTGENLERİ ANLAMALARI: PARALELKENAR ÖRNEĞİ Yrd. Doç. Dr. Meral Cansız Aktaş Ordu Üniversitesi cansizmeral@hotmail.com Devrim Yaşar Aktaş Ordu Fatih Anadolu Lisesi dinardya@hotmail.com Özet

Detaylı

Subjective Well-Being and Big Five Personality Model at Adolescence

Subjective Well-Being and Big Five Personality Model at Adolescence Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,Cilt 11,Sayı 3,Aralık 2010,Sayfa 189-203 Ergenlikte Öznel İyi Oluş Ve Beş Faktörlü Kişilik Modeli Ali ERYILMAZ 1 Selahiddin ÖĞÜLMÜŞ 2 ÖZET Mutluluğun psikolojik

Detaylı

BİRİNCİ DİL VE İKİNCİ DİL OKUMA BECERİSİ ARASINDAKİ İLİŞKİ; ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ. Yrd. Doç. Dr. Mustafa ÇELEBİ 1 Okt. Aysel SARICAOĞLU 2

BİRİNCİ DİL VE İKİNCİ DİL OKUMA BECERİSİ ARASINDAKİ İLİŞKİ; ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ. Yrd. Doç. Dr. Mustafa ÇELEBİ 1 Okt. Aysel SARICAOĞLU 2 BİRİNCİ DİL VE İKİNCİ DİL OKUMA BECERİSİ ARASINDAKİ İLİŞKİ; ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ Yrd. Doç. Dr. Mustafa ÇELEBİ 1 Okt. Aysel SARICAOĞLU 2 Özet; Bu çalışmanın amacı Erciyes Üniversitesi Yabancı Diller

Detaylı

KAPALI MAHALLERDE TER.MAL KONFOR, HA V ALANDIRMA SİSTEMLERİNDE YENİ NESİL MENFEZLER VE SEÇİM KRİTERLERİ

KAPALI MAHALLERDE TER.MAL KONFOR, HA V ALANDIRMA SİSTEMLERİNDE YENİ NESİL MENFEZLER VE SEÇİM KRİTERLERİ SA U Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 6Cilt, JSy (Eylül 2002) Kpl Mhllerde Terml Konfor, Hvlndnn Sistemlerinde Yeni Nesil Menfezler ve Seçim Kriterleri KÇkr, ESğ KAPALI MAHALLERDE TERMAL KONFOR, HA V ALANDIRMA

Detaylı

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımının, İlköğretim Öğretmen Adaylarının Bilgi Okuryazarlığı Öz-yeterlik Algılarına Etkisi

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımının, İlköğretim Öğretmen Adaylarının Bilgi Okuryazarlığı Öz-yeterlik Algılarına Etkisi DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki... 819 Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımının, İlköğretim Öğretmen Adaylarının Bilgi Okuryazarlığı Öz-yeterlik

Detaylı

Öğretmen Adaylarının Çevrimiçi Bilgi Arama Stratejilerinin Belirlenmesi

Öğretmen Adaylarının Çevrimiçi Bilgi Arama Stratejilerinin Belirlenmesi Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 15, Sayı 2, Ağustos 2014, Sayfa 191-206 Öğretmen Adaylarının Çevrimiçi Bilgi Arama Stratejilerinin Belirlenmesi Mustafa SIRAKAYA 1,

Detaylı

Results of Total Hip Arthroplasty. Total Kalça Protezi Sonuçlarımız. n i. j O. Kalça Protezi / Total Hip Arthroplasty

Results of Total Hip Arthroplasty. Total Kalça Protezi Sonuçlarımız. n i. j O. Kalça Protezi / Total Hip Arthroplasty e in A þ t ý m Results of Totl Hip Athoplsty l n i j i O O i g Totl Klç Potezi Sonuçlımız h c s Re l Klç Potezi / Totl Hip Athoplsty Hlil Gökçe 1, Tık Altunkılıç 2, Snc Sebest 1 1 Vn Bölge Eğitim Aştım

Detaylı