TÜRKİYE DE PARASAL AKTARIMIN FAİZ KANALININ GRANGER NEDENSELLİK VE TODA-YAMAMOTA YÖNTEMLERİ İLE ANALİZİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE DE PARASAL AKTARIMIN FAİZ KANALININ GRANGER NEDENSELLİK VE TODA-YAMAMOTA YÖNTEMLERİ İLE ANALİZİ"

Transkript

1 TÜRKİYE DE PRSL KTRIMIN FİZ KNLININ GRNGER NEDENSELLİK VE TOD-YMMOT YÖNTEMLERİ İLE NLİZİ Fgn ÜYÜKKIN * Hlal OZKURT ** Va ENGİZ *** ÖZ Parasal aarım manzması ara olasının üzrnn rl onom av lğ çşl analların blşmn fa mr. u çalışma Grangr nnsll s v Toa- Yamamoo önmn ullanara arasal aarım manzmasının faz oranı analını maro vrlrl nclmr. Grangr nnsll sn gör faz oranına br ğşl aırım harcamaları fa üz v hasılaı lmr. Too-Yamamoo önmn gör s aırım harcamaları v hasılaı lmr. nahar avram: Parasal arım Manzması Faz Oranı Kanalı Grangr Nnsll Ts Toa-Yamamoo Yönm. NLYSIS OF THE INTEREST RTE HNNEL OF MONETRY TRNSMISSION WITH GRNGER USLITY ND TOD- YMMOTO METHOD IN TURKEY STRT Th monar ransmsson mchansm scrb h combnaon of varous channls hrough whch monar olc affcs h ral conomc acv. Ths ar nvsga h nrs ra channl of monar ransmsson mchansm usng Grangr ausal s an Toa- Yamamoo mho b macro aa. ccorng o Grangr causal s a var n nrs ra affcs nvsmn nflaon ra an ouu. ccorng o Toa-Yamamoo mho affcs nvsmn an ouu. Kwors: Monar Transmsson Mchansm Inrs Ra hannl Grangr ausal Ts Toa-Yamamoo Mho. * Yr. Doç. Dr. Kocal Ünvrss İİF İsa ölümü ** Yr. Doç. Dr. Kocal Ünvrss İİF İsa ölümü *** rş. Gör. Dr. Kocal Ünvrss İİF İsa ölümü Maalnn abul arh: Mar 9

2 Ercs Ünvrss İsa v İar lmlr Faüls Drgs Saı: 33 Tmmuz-ralı 9 ss.-8 GİRİŞ rznn arınan nflasonla mücal n br önm grn Tür onomsn ugulanan olalar gnl onom faallrn önünü v glşmn olumlu ön lmşr. Öl -5 ılları arasına zlnn örü nflason hflms srasnn başarısıla nflasona lşn glşmlr; rl ürm Mrz anasının güvnlrlğn mal slnn sağlanmasına v onomnn srara avuşmasına çarıcı sonuçlar oraa omuşur. nca 6 ılı barıla açı nflason hflmsn gçlms v aha sonra ıllara hf oran l grçlşm oranı arasına ışsal faörlrn (rol falarına glşmlr uluslararası l oşulları l ürsl rs algılamasına ğşmlr olalı vrg v amu fa aarlamaları şlnmmş gıa falarına öngörülmn harlr gb TM 5:7 analanan farlılıların olması onomnn glcğ haına blrszllrn oraa çımasına nn olmuşur. Söz onusu blrszllrn grlmsn önl olara lraür ço saıa analz bulunmaaır. nalzlr nclnğn ara oorlrnn zlclr olaların hm lanlanması hm ugulanması aşamasına ara olasının rl ğşnlr özlll mll glr v faları n şl lğ an arasal aarım manzmasının nasıl şlğ onusunu a almaları grğ sonucu oraa çımaaır. Tor analzlr gnlll Knsn v Monars alaşımlar çrçvsn l alınmışır. arım manzması Knsn alaşıma gör faz oranı aracılığıla olalı olan şlrn Monars alaşıma gör ara sou v ara albn aalı olara oğruan şlmr (Gür 3:6; ngz 8). u çrçv arasal aarım manzması avramı gnl olara aranın olam çıı (rl GSYİH) v olam harcamalar (nomnal GSYİH) üzrn lrn v bu lrn oraa çıış sürcn şln aarım anallarını fa m üzr ullanılmaaır (Mshn 99: ; Pursson : 6-63). Söz onusu aarım analları; faz oranı analı varlı faları analı r analı blnlr analı v övz uru analı olara sıralanmaaır. Parasal aarım anallarını açılaan görüşlr gnlll ara v r görüşü şln gruba arılmaaır (rnan 988: 3-; Talor : 4-5). Para görüşü aarımın arasal büülülr aracılığı l grçlşğ üşüncsn aanır v n bas vrsonunu sanar IS-LM mollrn görm mümünür. analar bu alaşıma r almamaa v manzma ara olasının srma asası faz oranı üzrn oğruan s olula şlmr (Morgan 99: 3-33). u nnl ara görüşün gnl anlama faz oranı analı a nlmr (Prsman : 9; Mshn995: 4). Dövz uru analı v varlı faları analı arasal büülülr ullanılara açılanan ğr anallarır (Günüz : 5). Kr görüşü s ara oorlrnn har v

3 Tür Parasal arımın Faz Kanalının Grangr Nnsll v Toa-Yamamoa Yönmlr İl nalz 3 zorunlu arşılıları ullanara olam r arzını nasıl lğn v r arzına bu ğşmn mll glr v nflason gb maro büülülr nasıl ansıığını analz n srma asası asalıları üzrn urulmuş br alaşımır (Mshn 99: 65). u çalışma Tür ara olasına lşn alınan ararların onom ğşnlr lm sürcn nnsll açısınan nclmr. u amaç oğrulusuna Knsn alaşımın sanar IS-LM molnn br uzanısı olan arasal aarım manzmasının faz analı üzrn urulmaaır. Çalışmaa l olara arasal aarım manzmasının faz analına lşn br ğrlnrm aılmaa v arınan lraür aramasına gçlmr. Sonrasına Tür faz analına lşn amr ugulama aılmaaır. Ulaşılan bulgular çalışmanın sonuç bölümün ğrlnrlmr. I. PRSL KTRIM MEKNİZMSININ FİZ KNLI Glnsl Knsn IS-LM mollr l açılanan faz analı aşağıa ör varsaıma aanmaaır (Hubbar 995: 64);. Mrz banası arasal abanı onrol blmlr.. Mrz banası hm rl hm nomnal ısa val faz oranını lblmlr. Yan fa aışanlığı söz onusu olmalıır. 3. Pola ugulanara ğşrln ısa val faz oranları han halı v şlmlrn harcama ararlarını ln uzun val faz oranlarını ğşrblmlr. 4. Para olasına ğşmlr arşısına faz uarlı harcamalara maul ğşmlr l bunun sonucuna gözlmlnn ürm s uum çrsn olmalıır. Knsn alaşıma gör faz analının şlş şu şlr: Mrz banasının gnşlc (aralıcı) br ara olası (M ) zlms haln srmann mal olan rl faz oranı ( ) üşr (arar). unun sonucuna frmaların n aırım ararı (I ) almaları (almamaları) olam albn v olaısıla rl çıının (Y ) armasına (azalmasına) nn olur (Mshn 99: 65). Para olasının çıı üzrn bu s şma olara aşağıa gösrlğ gbr: M I Y u manzmanın arasına ml varsaım falar gnl üznn ısa önm sn olmamasıır (Prsman : 9-). u urum hm uzun önm hm ısa önm faz oranlarına azalmaa ol açar (Rs : v Mshn 995: 4). Çünü fa üz sab alığı sürc mrz banası rl balans marını ğşrr rl onom av lblr. ölc

4 4 Ercs Ünvrss İsa v İar lmlr Faüls Drgs Saı: 33 Tmmuz-ralı 9 ss.-8 ara oors arafınan ısa önm fa v çıı harlrl lgl olan ara uralı sçm grçlşrlblr (Prsman : ). Manzmaa r alan aırım ğşn s brlrn v şrlrn olam aırım harcamalarına lşn ararlarını a çrn gnş br avramır. Şöl söz onusu ğşn çn şrlrn sab srma aırımları l hanhallarının aırımları (üclrn aanılı üm mallarına önl harcamaları v mrbaş aırımları ) r almaaır (Rs : ;Mshn 995: 4). Faz analı onom fa aışanlığı olması haln şlmr. Fa aışanlığı ara olasının anlı olmasına ol açmaa v arasal aarım manzmasının şlşn güçlnrmr. Yaılan çalışmalar frmaların fa aarlamaları l lgl ararlarının büü ölçü nflasona bağlı oluğunu gösrmr (Prsman : ). Yüs nflasonun aşanığı üllr blnlr önml hal glğ çn falar hızlı br şl aarlanmaa bu a arasal aarım manzmasının şlşn zaıflamaaır. r onom olam harcama ararları gnlll bana borçlanma oranları v uzun önm faz oranları l aınan lşlnrlrn ara olası araçları n şl ısa önm faz oranlarıla msl lmr. Kısa önm faz oranına ğşmlr uzun önm faz oranları l borçlanma oranlarını lblms haln olam harcama ararları üzrn l olablmr. ununla brl ısa önm faz oranlarının uzun önm faz oranları üzrn sn ğrlnrm son rc güçür. Çünü ısa v uzun önm faz oranları arasına lş faz blnlr l lglr (Prsman : ). u çalışmaa ara olası araçlarının n şl ısa önm faz oranlarıla msl lğ görüşünn har lmş v ısa önm faz oranı olara gcl faz oranının (ON) ullanımı rch lmşr. II. LİTERTÜR TRMSI Son ıllara arasal aarım manzması onusuna aılan çalışma saısına br arış gözlnml brl sac faz analını l alı ncln çalışma saısının az oluğu görülmr. uzn.al. () Prsman () Sllon () Rs () nglon.al. (3) offn (5) Yu v Zhou (7) v Mhrora (7) faz analını çrn çalışmalar arasına r almaaır. uzn.al. () ara olasının frma aırım avranışları üzrn lrn nclmş v faz analına lşn çıarım amışır önm çn lça frmalarını çrn bu çalışmanın asamlı br vr sn aanması onunun sörl v frma büülüğü açısınan aırım aılara araşırılmasını mümün ılmışır. Sonuçlar gnl olara lça a faz analının şlş l lgl hoz slmşr. Küçü frmaların büü frmalara

5 Tür Parasal arımın Faz Kanalının Grangr Nnsll v Toa-Yamamoa Yönmlr İl nalz 5 gör ara olasına aha uarlı oluğu görülmüş faz analının üçü frmalar çn aha güçlü oluğu sonucu çıarılmışır. rıca arasal br aralmanın arınan srma oğun sörlrn srma solarını aha fazla azalması v hzm sörünün önml ölçü lnmms faz analının srma oğun sörlr çn aha önml oluğunu gösrmşr. Prsman (: -48) uro bölgs çn önmn asaan sn vrlr ullanara VR mol l ara olasına blnmn ğşmlrn maroonom lrn nclmşr. El ln sonuçlar arasal aarım analları çrsn glnsl faz analının n önml anal oluğunu gösrmşr. rıca ürün allrnn faz uarlılılarına farlılılaran olaı ara olasının snn önm v zamanına lşn nüsrlr arasına farlılı görülmr. Nm aanılı mallar ürn nüsrlrn v srma oğun nüsrlrn ara olası şouna büü ölçü aha fazla gösrğ önün güçlü amr bulgu l lmşr. u noaan harl faz analının Hollana lça v İrlana a aha zaıf lmana v Porz nsn aha güçlü olablcğ lr sürülmüşür. Sllon () fnansal ssm ğşmlrn faz analının şlşn nasıl lğn nclmşr. u çrçv rgülason srma asasının glşms n fnansal araçların oraa çıması v ara olasının şffaflığının arması gb D fnansal ssmnn aısına oraa çıan ğşmlrn arasal aarım manzmasına mana grğ ğşllr açısınan önml olu olmaığına baılmışır. Söz onusu glşmlr ncsn ara olası ugulamalarının faz oranları üzrn aha hızlı v aha büü mana grğ sonucuna ulaşılmışır. u urum faz analının güçlnğ şln orumlanmışır. Rs () D çn ara olasının ğş anallarını VR önmn ullanara s mşr. Çalışmaa ürm namğn ln başlıca ğşnlrn rl faz oranı varlı faları rl harcamalar v ara oluğu önün bulgu l lmşr. Faz analının arasal aarım manzmasına rolü önml olmala brl nnsllğn araan faz ğl fazn araa oğru oluğu sonucuna ulaşılmışır. u urum D mrz banasının (FED) ara olasının ml aracı olara gcl faz oranını ullanması olgusu l açılanmışır. nglon.al. (3) s ara olasının uro alanı onomsn nasıl lğ l lgl asamlı br anımlama amaa çalışmışır. u çrçv br büün olara uro alanı çn v üllr çn ara olasının aarımı l lgl önml olguların nlr oluğu v glnsl faz analının alnız başına blrlnn olguları açılaı açılaamaacağı sorularına cva aranmışır. Euro alanı çaına gnl olara faz analının önml oluğu sonucuna ulaşılmışır. Falar v ürmn ara olasına lrnn anlamlı oluğu v aırımın arasal aarıma önml br rol onaığı görülmüşür. Faz analının

6 6 Ercs Ünvrss İsa v İar lmlr Faüls Drgs Saı: 33 Tmmuz-ralı 9 ss.-8 önml olmaığı üllr s bana r analının varlığına lşn bulgular l lmşr. offn (5) vrua rlğ üllr arasına ora ara olası ugulaması l brl özlll Fransa a arasal aarım manzmasının hızı v önm l lgl nasıl ğşmlrn oraa çıığı v faz analının Euro alanına önml ölçü br homonlğ ol açı açmaığı sorularına cva aramışır. Çalışmanın ml bulguları; ora ara olası ugulamasının arınan arasal brl çrsn aran rabn olaı ara asası fazlrnn bana fazlrn aha hızlı ansıığı v bunun özlll Fransa a aha blrgn oluğu arasal aarım manzmasının homonl rcsn s önml arış oraa çıığı şln sıralanmışır. Yu v Zhou (7) s çalışmalarına Grangr nnsll sn ullanara Çn arasal aarım manzmasının glnsl faz analı üzrnn şlmğ sonucuna ulaşmışlarır. Sonuçlar n aırım harcamaları v asa faz oranı arasına n üm harcamaları v asa faz oranı arasına br nnsllğn olmaığını gösrmşr. Çn ara olasının aarımını ngllğ üşünüln nnlrn üç ans; fazlrn lbralzasonu varlığa aalı mnul ımlşrm v han halı üm avranışıır. Faz ssmn lbralzasonun amamlanmamış olmasının v varlığa aalı mnullşmnn fnansal asalara aos mana grmsnn ara olasının nlğn zaıflaığı v Çn n sanlrnn üm avranışına ğşmlr ol açan sa ğşmn ara olasının aarımına ngl olan önml br unsur oluğu sonucuna ulaşılmışır. Mhrora (7) arasal rmlr farlı anca brbrn sıı bağlı üç onom olan Jaona Hong Kong v Çn flason önmlrn asaaca şl açı onom aısal vör oorgrsf (SVR) mollrn ahmn r övz v faz oranı analının rolünü nclmşr. Faz oranı v övz uru şolarının hr üç onom fa harlrn onrol m önml olu olmaığının s analzn oa noasını oluşurmuşur. u çrçv faz şolarının falar üzrn snn Jaona v Hong Kong a son rc güçlü oluğu bulunmuşur. Çn s faz oranlarının önml br ara olası aracı olmaığı v n övz n faz şolarının faların glşmn önml ölçü lmğ sonucuna ulaşılmışır. Tür üzrn aılan ğrlnrmlr baılığına s; Şahnboğlu () Günüz () Çç (5) v aşçı.al. (7) nın çalışmaları a çmr. Şahnboğlu () Tür ücrlr v faların hızlı br şl aarlanığını v aha srarlı onomlrl arşılaşırılığına üs nflasonlu üllr faların blrlnmsn nflason blnlrnn önml rol onaığını lr sürmr. Çalışmaa üs üzlr grçlşn rl faz oranlarının Tür aşanan üs nflasonun hm nn hm sonucu

7 Tür Parasal arımın Faz Kanalının Grangr Nnsll v Toa-Yamamoa Yönmlr İl nalz 7 oluğu v olaısıla arasal aarım manzmasının şlşn zaıflaığı s lmşr. Günüz () VR moln ullanara Tür bana r analının rolünü maro vrlr arımıla nclmşr. lı vrlrn ullanılığı çalışma önmn asamışır. Kr v ürmn lrn zamanlama l varans arışırması sonuçları bana r analını slr br görünü arz mşr. nca söz onusu sğn sınırlı oluğu fa lmşr. ana r analına sınırlı s vrn bulgular glnsl faz analının şlğn oraa omuşur. Zra analz sonuçlarının sıı ara olasının ara arzına br üşüş v arınan a nomnal glr azalmaa ol açması şln fa ln ara görüşü va faz analı l uum çrsn oluğu gözlmlnmşr. Çç (5) VR moln ullanara 995Q- 3Q önm çn Tür arasal aarım manzmasını nclmşr. Çalışmaa aırım harcamalarının arasal şolara önml ölçü uarlı oluğu gözlmlnmşr. Parasal br şo arşısına aırımların üşmsnn arasal aarım manzmasının glnsl faz analı l uarlı oluğu şln orumlanmışır. Çç arıca faz analının arasal aarıma n şln anal oluğu sonucuna ulaşmışır. aşçı.al. (7) Tür arasal aarım anallarına lşn hm nl hm ncl bulgulara aanara aarım manzmasına ğşmlr nclmşr. Şuba rz öncsn aşanan üs v ğşn nflason v aran amu borcu nnl fazlrn üs üzlr srms onom aanların fazlr uarlılığını azalmışır. nca rz sonrasına ugulamaa onulan güçlü onom gçş rogramının hm nflason hm faz oranlarını maul üzlr nrm başarılı olması faz l harcama ararları arasına bağlanıı önml ölçü güçlnrmşr. rıca nflason hflms srasn gçş v bunun ml ola aracı olara ısa val fazlrn ullanımını grrms v arasal oornn fazlr ullanara nflason blnlrn önlnrm manı l ms gb ola ğşllrnn faz analını güçlnrcğ orumu aılmışır. Özl rz sonrasına faz analının önmnn gr arığı sonucuna ulaşılmışır. III. DT VE METODOLOJİ u çalışmaa gcl faz oranı () sana ürm ns () sab srma aırımları (I) v oan şa fa ns () nn önmn lşn alı ğrlr ullanılmış gcl faz oranı ışına ğşnlrn logarmaları alınmışır. lı ğrlr mvsmsll gözlnblğ çn analz mvsmsllğn lrn braraf m amacıla mvsmsl ula srlr (DUM DUM.DUM) a alınmışır. Sözü ln ğşnlr lşn vrlrn ümü T.. Mrz anası nrn ssnn rlnmşr.

8 8 Ercs Ünvrss İsa v İar lmlr Faüls Drgs Saı: 33 Tmmuz-ralı 9 ss.-8 Çalışmaa önc brm ö araşırması aılmış arınan nnsl lşlr Grangr Nnsll Ts v Toa-Yamamoo önm l blrlnmşr.. İRİM KÖK TESTLERİ Durağanlı avramı br srnn oralaması varansı v ooovaransının farlı zaman lmlrn ğşmmsn fa r. Srlr arasına sah lşlr r vrmm v br şoun snn alıcı olmasını ngllm çn srnn urağan olması önmlr. Durağanlı araşırması çn farlı slr ullanılablr. unlaran n ml olanı Dc-Fullr v Gnşllmş (ugmn) Dc-Fullr Ts (979 98) r. Gnşllmş Dc-Fullr Ts n ahmn lc şl aşağıa gbr: m δy Y Y () Eşl srnn brm ö sah oluğunu fa n ml hoz: H : δ şlnr. Tml hoz abul lrs sr urağanlaşırma çn farı alınır r lrs srnn rn urağan oluğuna arar vrlr. Phlls-Prron (988) s agın olara ullanılan v aısal ırılmaı a almaan br ğr sr. İşlş DF s l anı olmala brl ooorlason roblmn grm üzr şlğn sağ arafına lav ln bağımlı ğşnn gcm aısı Nw-Ws (987) ahmncs l blrlnmr. El alınan örn önm çn grçlşn önml olaların varlığı urumuna brm ö slrn bu ür lrn arıca l alınması s sonuçlarını önml ölçü ğşrblmr. Phlls-Prron (989) v Prron (99) aısal ırılmanın varlığı urumuna glnsl brm ö slrnn ml hoz abul m ğlmn oluğunu lr sürmüşür. Yaısal ırılmanın ışsal abul lğ br ğr şl ırılma önmnn önsl olara blnğ varsaımı üzrn br s ön sürmüşlrr. Prron (989) üç farlı mol l alara brm ö oluğunu lr sürn ml hozlr aşağıa gb blrlmşr: Mol () Y µ D T) () ( Mol () Y µ ( ) µ µ DU (3) Mol () D( T) ( µ µ Y µ ) DU (4) D(T) ğr T s ğr urumlara DU ğr > T s ğr urumlara.

9 Tür Parasal arımın Faz Kanalının Grangr Nnsll v Toa-Yamamoa Yönmlr İl nalz 9 Srnn br aısal ırılma l rn urağan oluğunu fa n alrnaf hozlr aşağıa gbr: Mol () ( ) DU Y µ µ µ (5) Mol () ) ( * DT Y µ (6) Mol () DT DU Y ) ( ) ( µ µ µ (7) DU * DT - T v DT ğr > T s ğr urumlara. T br ön blg olara blnn ırılma önm olma üzr l mol oralamaa mana gln ırılmaı (crash mol) nc mol ğm ırılmaı (changng growh) v son mol hr sn mana gln ırılmaı fa n ula ğşnlr r vrmr. Prron l alığı bu üç mol DF (gnşllmş Dc-Fullr) formuna gnşlr aşağıa ml v alrnaf hozlr ulaşmışır: Mol () ) ( c D T DU Y µ (8) Mol () ) ( * c D T DU Y µ (9) Mol (). ) ( c D T DU DT Y µ () Tml hozlr mollr çn sırasıla: şln n srnn rn urağan oluğu üşüncs alına oluşurulan alrnaf hozlr aşağıa gbr: ; ; ;

10 Ercs Ünvrss İsa v İar lmlr Faüls Drgs Saı: 33 Tmmuz-ralı 9 ss.-8 Zvo v nrws (99) Prron un asn aısal ırılmanın ışsal rn çsl olara blrlnğ v rn fonsonuna ahmn br ırılmaa man anıan alrnaf br mol ön sürmüşlrr. Zvo-nrws arafınan lr sürüln şllr Prron an farlı olara (8) v () numaralı şllrn r alan D(T) ula ğşn r almamaaır. Mollr aşağıa gbr: Mol () Y µ DU ( λ ) c () Mol () * Y µ DT ( λ ) c () Mol () * Y µ DT ( λ) DU ( λ) c. (3) T ; ırılma zamanı olma üzr λ T /T DU ( λ) v DT ( ) - T λ * λ ğr > T λ s ğr urumlara şln ula ğşnlr oluşurulmaaır. ooorlasonu oraan alırma üzr ullanılan gcm şlm- csr. Prron 8 gcmn başlanmasını öngörmr. () oralamaa ırılmaı () ğm ırılmaı v (3) hm ğm hm oralamaa mana gln ırılmaı fa mr. (T-) a rgrson EKK önm l ahmn lm v bu rgrsonlara n asaısı olan asaısı çn mnmum sasğ blrlnmr. sasğ Zvo-nrws arafınan blrlnmş olan r ğrlrn büüs srnn brm ö sah oluğu ml hoz r lmr. u şl srnn zaman ırılmalı rn urağan oluğu sonucuna ulaşılmaaır.. NEDENSELLİK NLİZİ Srlr arasına nnsll araşırması aablm çn urağanlı blgsn haç varır. Srlr anı mrbn urağan s aralarına ongrason lşs aranablr. Kongrason lşs gözlnmor s srlrn urağan oluğu mrb nnsll lşs araşırılablr. lına v Karagöl (5) aısal ırılmalı rn urağan srlr çn ongrason lşs araşırmanın ugun olmaacağını fa mşlrr. unun rn srlrn - ırılma önmnn a alınması surl- rnn arınırılması v arınan sanar Grangr nnsll Ts nn ugulanmasının oğru olacağını ön sürmüşlrr. Ö anan srlr arasına lşlrn urağanlı v ongrason önsl blgsn haç umaan gözlmlnblcğ mollr mvcuur. u mol-

11 Tür Parasal arımın Faz Kanalının Grangr Nnsll v Toa-Yamamoa Yönmlr İl nalz lr arasına Toa-Yamamoo Yönm nn söz lblr. Toa-Yamamoo (995) Yönm n l aşama VR moln ugun gcm svsnn () blrlnmsr. İnc aşamaa gcm n üs ngr sah ğşnn ngr svs ( max ) lav lmr. Üçüncü aşamaa max gcm çn srlrn ornal ğrlr üzrn EKK mol ahmn lmr. Tahmn ln şllr aşağıa gbr: (7) (6) (5) (4) m m m m m m m m DUM I DUM I I DUM I DUM I λ δ λ δ λ δ λ δ Son aıma ğşnlr çn sırasıla ısılama onur. () gcm çn sanar Wal s ullanılara bu ısılamaların anlamlılığı sınanır. Örnğn 4 numaralı şl δ ml hoz abul lrs faz oranınan büüm oğru nnsl lşnn olmaığı sonucuna ulaşılır. nzr şl ğşnlr arasına nnsl lşlr sırala gözlmlnr.. MPİRİK SONUÇLR Srlr çn brm ö araşırmasına gçmn önc aşağıa şl graflr vrlmşr. Grafsl görünüm srlr aısal ırılmaa şar mr.

12 Ercs Ünvrss İsa v İar lmlr Faüls Drgs Saı: 33 Tmmuz-ralı 9 ss.-8 Şl : Srlrn Grafsl Görünümü I Srlr lşn brm ö sonuçlarını l blm çn farlı brm ö s ullanılmışır. unlaran l sr ırılmaı a almaan DF s ğr s ırılmaı a alan Zvo-nrws sr. Tablo : rm Kö Sonuçları Dğşnlr DF Zvo- nrws(99) Sana ürm ns () Enflason oranı () Faz oranı () Sab srma aırımları (I) I() I() I() I() I() Mol () I() Mol () Yaısal ırılma o I() Mol () Tablo gör sana ürm ns DF gör brm ö sahb n Zvo-nrws Ts n gör br aısal ırılma l rn urağanır. Faz oranı ışına srlr aısal ırılmaa raslanığına gör srlrn urağanlığı

13 Tür Parasal arımın Faz Kanalının Grangr Nnsll v Toa-Yamamoa Yönmlr İl nalz 3 ahmn ln ırılma noasının a alınığı aşağıa rgrsonla sağlanablr: Y * µ DT ( λ ) DU ( λ ). (8) uraa rnn arınırılmış urağan sr özllğn sahr. Faz oranı ışına ğr srlr şl 8 gb rnn arınırılmışır. Faz oranı rn urağan oluğu çn rnn arınırılmış hall mol ahl lmşr. Srlrn ümü rnn arınırılıan sonra nnsl lşlr sanar Grangr Nnsll Ts l ğrlnrlmşr. Sonuçlar Tablo r almaaır. VR a blrlnn omal gcm 3 ür. Mvsmsll sn braraf m çn ula ğşnlr mol lav lmşr. Tablo : Trnn rınırılmış Srlr İçn Grangr Nnsll Ts Sonuçları H F sasğ Olasılı Karar H r I.57.55* H r.88.4 H r I H r I H abul I.57.8 H abul I.58. H r.43.84* H r H abul 8.3. H r I H r.48. H abul Hoz nnsll lşsnn olmaığını fa mr. *% haa aı l anlamlıır.

14 4 Ercs Ünvrss İsa v İar lmlr Faüls Drgs Saı: 33 Tmmuz-ralı 9 ss.-8 Tablo: n l ln sonuçlaran aşağıa aım şmasına ulaşılmaaır: I P Faz oranı büüm üzrn hm oğruan hm sab srma aırımlarını v nflasonu lr olalı olan nnsl sahr. Faz oranı l nflason faz oranı l sab srma aırımları arasına arşılılı nnsl lşlr mvcuur. Faz oranı nflason üzrn oğruan v srma aırımları analıla olalı sahr. El ln sonuçlar Tür faz analının şlğ önünr. Grangr Nnsll Ts nn l ln sonuçları slm amacı l nc aıma Toa-Yamamoo önmn r vrlmşr. Srlr ornal ğrlr l P max 34 gcm çn ahmn lmşr. MWal (Mof Wal) sınaması s 3 gcm üzrn ugulanmışır. Sonuçlar aşağıa gbr: Tablo 3: MWal Ts Sonuçları Y H Χ sasğ Olasılı Karar H r I H r H r I H r I H abul I 6.. H abul I H r H abul H abul H r I H abul H abul Hoz nnsll lşsnn olmaığını fa mr.

15 Tür Parasal arımın Faz Kanalının Grangr Nnsll v Toa-Yamamoa Yönmlr İl nalz 5 MWal s hm ğşnl (bvara) hm ço ğşnl (mulvara) bçm ugulanmış v nnsllğn önün br ğşm olmaığı gözlnmşr. Sonuçlar ğrlnrlğn önmn sonuçlarının büü ölçü örüşüğü gözlnmr. Faz oranı oğruan v sab srma aırımları analıla olalı olara büüm üzrn lr. Faz oranı nflason oranı üzrn nnsl sahr. Sab srma aırımları faz oranı v büüm üzrn oğruan nnsl sahr. SONUÇ Para olası ararlarına ğşl l rl onom lşmnn hang anal/anallar l şlğn lşn bulgular ola blrlm sürcn ullanılan önml aramrlrn brr. u çalışmaa Tür çn arasal aarım anallarınan br olan faz analı Grangr Nnsll Ts v Toa-Yamamoo Yalaşımı ullanılara analz lmşr. Grangr nnsll sn gör I şln şln sürç Toa-Yamamoo önmn gör I şlnr.

16 6 Ercs Ünvrss İsa v İar lmlr Faüls Drgs Saı: 33 Tmmuz-ralı 9 ss.-8 KYNKÇ LTINY Gal v KRGÖL Eral; (5) Elcrc onsumon an Economc Growh: Evnc From Tur Enrg Economcs 7 ss NGELONİ Ignazo; nl K. KSHYP; no MOJON v Danl TERLİZZESE; (3) Monar Transmsson n h Euro ra: Dos h Inrs Ra hannl Exlan ll? NER Worng Par No Smbr. ŞÇI Erm; Özgür ÖZEL v Çağrı SRIKY; (7) Th Monar Transmsson Mchansm n Tur: Nw Dvlomns RT Rsarch an Monar Polc D. Worng Par No: 7/4 Jun ss. -8. ERNNKE n; (988) Monar Polc Transmsson: Through Mon or r? Fral Rsrv an of Phlalha usnss Rvw Novmbr / Dcmbr ss. 3-. UTZEN; Paul; ahrn FUSS v Phl VERMEULEN; () Th Inrs Ra an r hannls n lgum: n Invsgaon wh Mcro-Lvl Frm Daa E Worng Par No: 7 Dcmbr ss ENGİZ Va; (8) Knsn v Monars Görüş Parasal arım Manzması: r Karşılaşırma.Ü. İİF. Drgs () 5-7. ÇİÇEK Mac; (5) Tür Parasal arım Manzması: VR (Vör Oorgrson) Yalaşımıla r nalz İsa İşlm v Fnans ğusos ss OFFİNET Jrom; (5) Th Sngl Monar Polc an h Inrs Ra hannl n Franc an h Euro ra anqu Franc ulln Dgs 39 Jul ss DİKEY Dav. v FULLER Wan.; (979) Dsrbuon of h Esmaors for uorgrssv Tm Srs wh a Un Roo Journal of h mrcan Sascal ssocaon 74(366) ss DİKEY Dav. v FULLER Wan.; (98) Llhoo Rao Sascs for uorgrssv Tm Srs wh a Un Roo Economrca 49(4) ss GÜNDÜZ Loman; () Tür Parasal arım Manzması v ana Kr Kanalı İMK Drgs 5(8) ss GÜR En Tosöz; (3) Kr Kanalının En Çalışması v Tür Ugulaması TM Uzmanlı Tz nara. HURD R. Glnn; (995) Is Thr a r hannl for Monar Polc? Rvw Fral Rsrv an of S. Louıs (Ma/Jun) ss

17 Tür Parasal arımın Faz Kanalının Grangr Nnsll v Toa-Yamamoa Yönmlr İl nalz 7 MEHROTR aron N.; (7) Exchang an Inrs Ra hannls Durng a Dflaonar Era Evnc From Jaan Hong Kong an hna Journal of omarav Economcs 35 ss MİSHKİN Frrc S.; (99) Th Economcs of Mon anng an Fnancal Mars. 3r E. Harr ollns Publshrs US. MİSHKİN Frrc S.; (995) Smosum on h Monar Transmsson Mchansm Journal of Economc Prscvs 9(4) ss. 3-. MORGN Donal P.; (99) r an Loans a Forc n Monar Polc? Economc Rvw Fral Rsrv an of Kansas 77() ss NEWEY Whn K. v WEST Knnh D.; (987) Sml Posv Smfn Hrosasc an uocorrlaon onssn ovaranc Marx Economrca 55 ss PEERSMN Gr; () Th Transmsson of Monar Polc In Th Euro ra: Imlıcaons For Th Euroan nral an Unvrs Gn Darmn of Economcs an usnss mnsraon. PERRON Prr; (989) Th Gra rash h Ol Prc Shoc an Th Un Roo Hohss Economrca 57 ss PERRON Prr; (99) Tsng for a Un Roo n a Tm Srs wh a hangng Man Journal of usnss an Economc Sascs 8 ss PETURSSON Thorarınn G.; () Th Transmsson Mchansm of Monar Polc Monar ulln 4 ss PHILLIPS Pr.. v PERRON Prr; (988) Tsng for a Un Roo n Tm Srs Rgrssons omra 75 ss REYES Lonaro O.; () VR nalss of h Monar Transmsson Mchansm n h US Econ 5 ours Tm Srs Economrcs Pnslvana Saa Unvrs Dcmbr ss. -. SELLON Goron H. ; () Th hangng U.S. Fnancal Ssm: Som Imlcaons for h Monar Transmsson Mchansm Fral Rsrv an of Kansas Economc Rvw Frs Quarr ss ŞHİNEYOĞLU Gülbn; () Monar Transmsson Mchansm: Vw From Hgh Inflaonar Envronmn RT Dscusson Par No: / nara ss TYLOR John.; () Th Monar Transmsson Mchansm an h Evaluaon of Monar Polc Ruls nral an of hl Worng Pars No: 87 Dcmbr ss. -3.

18 8 Ercs Ünvrss İsa v İar lmlr Faüls Drgs Saı: 33 Tmmuz-ralı 9 ss.-8 TM; (5) Enflason Hflms Rmnn Gnl Çrçvs v 6 Yılına Para v Kur Polası Saı: ralı. TOD Hro Y. v YMMOTO Tau; (995) Sascal Infrnc n Vcor uorgrssons wh Possbl Ingra Procsss Journal of Economrcs 66 ss YUE Y-ng v ZHOU Shuang-hong; (7) Emrcal nalss of h Monar Polc Transmsson Through Inrs Ra hannl n hn hns usnss Rvw 6(3) ss ZİVOT Erc v NDREWS Donal W.K.; (99) Furhr Evnc on Th Ga rash Th Ol Prc Shoc an Th Un Roo Hohss Journal of usnss an Economc Sascs ss. 5-7.

Sakarya Ticaret Bozrsası. Üye Memnuniyet ve Beklenti Anketi. Raporu

Sakarya Ticaret Bozrsası. Üye Memnuniyet ve Beklenti Anketi. Raporu Tcar zsı My v Bkln k Mar 2015, SAKARYA Tcar sı 2014 Yılı My v Bklnlrnn Eld Edlms İçn Yapılan k İlşkn r Tcar sı hm ISO 9001 Toplam Kal Yönm Ssm, hm d TOBB Oda/ Akrdasyon Ssmnn grğ olarak gnş çaplı br My

Detaylı

Bir ekonomide mal piyasası dengesi aşağıdaki şekliyle dengeye geldiği varsayılmaktadır;

Bir ekonomide mal piyasası dengesi aşağıdaki şekliyle dengeye geldiği varsayılmaktadır; B.. A. Ürm, Faz Oranları v Dövz Kuru Br konomd mal pyasası dngs aşağıdak şklyl dngy gldğ varsayılmakadır; Y C Y T I Y r G IM Y X Y ( ) (, ) (, ) (, ) ( ) (, ) (, )/ (, ) ğr n dış car aşağıdak gb yazılırsa;

Detaylı

Sakarya Ticaret Borsası. Üye Memnuniyet ve Beklenti Anketi. Raporu

Sakarya Ticaret Borsası. Üye Memnuniyet ve Beklenti Anketi. Raporu Tcar sı My v Bkln k Ocak 2016, SAKARYA Tcar sı My v Bklnlrnn Eld Edlms İçn Yapılan k İlşkn r Tcar sı hm ISO 9001 Toplam Kal Yönm Ssm, hm d TOBB Oda/ Akrdasyon Ssmnn grğ olarak My v Bkln k çalışması grçklşrmşr.

Detaylı

OTOMATİK KONTROL SİSTEMLERİ. PID Denetleyiciler

OTOMATİK KONTROL SİSTEMLERİ. PID Denetleyiciler OOMAİ ONROL SİSEMLERİ ID Dnlyclr ml Dnm ürlr k öngülü nm mlrn farklı yönmlrl ınıflanırmak mümkünür. Dnm kn gör; A kl vya 2 konumlu nm B Sürkl Dnm Oranı nm k rporonal 2 İngral nm k I Ingral 3 ürv nm k D

Detaylı

Çok Parçalı Basınç Çubukları

Çok Parçalı Basınç Çubukları Çok Parçalı Basınç Çubukları Çok parçalı basınç çubukları gnl olarak k gruba arılır. Bunlar; a) Sürkl brlşk parçalardan oluşan çok parçalı basınç çubukları b) Parçaları arasında aralık bulunan çok parçalı

Detaylı

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı Üç Şiir Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı N â z ı m H i k m e t (Se la nik, 14 Ocak 1902 Mos ko va, 3 Ha zi ran 1963) Bah ri ye M e kt eb i n i b it i rd i (1919 ), H am id iy e K r uvaz ör

Detaylı

DERS 7. Türev Hesabı ve Bazı Uygulamalar II

DERS 7. Türev Hesabı ve Bazı Uygulamalar II DERS 7 Türv Hsabı v Bazı Uygulamalar II Bu rst bilşk fonksiyonlarının türvi il ilgili zincir kuralını, üstl v logaritmik fonksiyonların türvlrini, ortalama v marjinal ortalama ğrlri; rsin sonuna oğru,

Detaylı

İTÜ GVO ÖZEL İZMİR ORTAOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 7. SINIF ÖĞRENCİ İHTİYAÇ LİSTESİ UNİSEX BEYAZ T-SHİRT 1 SPOR T-SHİRT

İTÜ GVO ÖZEL İZMİR ORTAOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 7. SINIF ÖĞRENCİ İHTİYAÇ LİSTESİ UNİSEX BEYAZ T-SHİRT 1 SPOR T-SHİRT Ü GVO ÖZL ZMR OROULU 2015-2016 ĞM ÖĞRM L 7. SNF ÖĞRNC HÇ LSS NL P D NV MM DF MM MM SORU BNS MM S B MM PR S S OULU MRO S MM FN DF FN SORU BNS FN BLMLR FN SORU BNS Z ÜPÜ FN S SP DÖR RN S OULU MRO S FN SOSL

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Birol SOYSAL

Yrd. Doç. Dr. Birol SOYSAL Kablosuz Saısal Habrlşmd Paramtr Kstrm Yrd. Doç. Dr. Brol SOYSAL Atatür Ünvrsts Mühndsl Faülts Eltr-Eltron Mühndslğ Bölümü LMS v RLS Algortmaları: Gnş bantlı ltşm sstmlrnd arşılaşılan sorunların büübrısmının

Detaylı

LAMBALAR BÖLÜM X 6. X MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER. K anahtarı açık iken: Z ve T lambaları yanar. X ve Y lambaları = 2 dir.

LAMBALAR BÖLÜM X 6. X MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER. K anahtarı açık iken: Z ve T lambaları yanar. X ve Y lambaları = 2 dir. ÖÜ 0 ODE SOU 1 DE SOUN ÇÖÜE anahtarı açık ken: ve lambaları yanar. ve lambaları yanmaz. N 1 = dr. 1. 3 1 4 5 6 al nız lam ba sı nın yan ma sı çn 4 ve 6 no lu anah tar lar ka pa tıl ma lı dır. CE VP. U

Detaylı

2011 L 2 4 5 6 7 8 10 12 14 16 20 24 47 48 49 50 Y L Y Y L L I 51 54 55 57 58 60 61 61 62 62 63 63 64 75 L L L Y L L L 76 77 80 81 81 82 83 87 193 300 2 Y Y L 3 4 21 03 2012 L L L L 5 LI Y I I Y L Y L

Detaylı

Sistem-atik Membran Kapak Sipariş Takip ve Üretim Takip Sistemi;

Sistem-atik Membran Kapak Sipariş Takip ve Üretim Takip Sistemi; S i s t e m - a t i k M e m b r a n K a p a k S i p a r i T a k i p v e Ü r e t i m T a k i p S i s t e m i ; T ü r k i y e l d e b i r i l k o l a r a k, t a m a m e n m e m b r a n k a p a k ü r e t

Detaylı

Yüzey basıncı. Yukarıda bir pernonun yerine takılış şekli görülmektedir. τ = 4 Eğilme; ) W M W. e e

Yüzey basıncı. Yukarıda bir pernonun yerine takılış şekli görülmektedir. τ = 4 Eğilme; ) W M W. e e ERNOLR afsallı bağlantılara, trllrin taşııcı göv bağlanmasına ullanılır. rnoları aslaran aıran başlıca özlliği, bağlantılarınai msafnin ısa olması nnil ğilm momntlrinin üçü olması, olaısı il üz basıncının

Detaylı

MAK354 Isı Mühendisliği Genel Sınav Soru ve Cevapları Mustafa Eyriboyun

MAK354 Isı Mühendisliği Genel Sınav Soru ve Cevapları Mustafa Eyriboyun 1) Br yoğuşturucunun 25,4 çapında nce cdarlı boruları çnden 1.2 /s hızla su aatadır. Boru yüzey sıcalığı 350 K de sabt tutulatadır. Su grş sıcalığı 17 C ve borular 5 uzunlutadır. Buna göre suyun çıış sıcalığı

Detaylı

Döviz Piyasasının Etkinliği: Türkiye için Bir Analiz

Döviz Piyasasının Etkinliği: Türkiye için Bir Analiz EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Cl: 4 Sayı: 4 Em 204 ss. 62-636 Dövz Pyasasının Enlğ: Türye çn Br Analz Effcency of The Foregn Exchange Rae Mare: An Analyss for Turey Burcu BERKE, Burcu ÖZCAN

Detaylı

QUADRO. ProfiScale QUADRO Mesafe ölçüm cihazı. www.burg-waechter.de. tr Kullanım h kılavuzu. ft 2 /ft 3 QUADRO PS 7350

QUADRO. ProfiScale QUADRO Mesafe ölçüm cihazı. www.burg-waechter.de. tr Kullanım h kılavuzu. ft 2 /ft 3 QUADRO PS 7350 QUADRO PS 7350 QUADRO 0,5 32 m 0,5 32 m m 2 /m 3 t 2 /t 3 prcson +1% ProScal QUADRO Msa ölçüm cazı tr Kullanım ılavuzu www.burg-wactr.d BURG-WÄCHTER KG Altnor Wg 15 58300 Wttr Grmany Extra + + 9V Grş Düşünün

Detaylı

Elektromanyetik Dalga Teorisi

Elektromanyetik Dalga Teorisi 84 lkomank Dalga Tos DRS-4 Kapl Oamda Dülm Dalgala Düşük Kapl Dlkkl İ İlknl Gup Güç v n Dülm Dalgalan Dülm Snlaa Dk Glş Kapl Oamda Dülm Dalgala ğ b oam lkn s lkk alann valğndan dola = akm akacak Bu duumda;

Detaylı

Sistem Dinamiği ve Modellemesi. Doğrusal Sistemlerin Sınıflandırılması Doğrusal Sistemlerin Zaman Davranışı

Sistem Dinamiği ve Modellemesi. Doğrusal Sistemlerin Sınıflandırılması Doğrusal Sistemlerin Zaman Davranışı Sim Dinmiği v Modllmi Doğrul Simlrin Sınıflndırılmı Doğrul Simlrin Zmn Dvrnışı Giriş: Sim dinmiği çözümlmind, frklı fizikl özlliklr şıyn doğrul imlrin krkriiklrini blirlyn ml bğınılr rınd bnzrlik noloji

Detaylı

Bir Kompleks Sayının n inci Kökü.

Bir Kompleks Sayının n inci Kökü. Prof.Dr.Hüsy ÇAKALLI Br Komplks Sayıı c Kökü. hrhag br sab doğal sayı olmak ür, br komplks sayıı c kökü, c kuvv bu sayıya ş ola komplks sayıdır. ( r(cos s olsu v (cos s dylm. Bu akdrd ( [ (cos s] dr v

Detaylı

Örnek A. Benzer tipteki 40 güç kaynağının dayanma süreleri aşağıdaki gibidir. Genişletilmiş frekans tablosu oluşturunuz;

Örnek A. Benzer tipteki 40 güç kaynağının dayanma süreleri aşağıdaki gibidir. Genişletilmiş frekans tablosu oluşturunuz; Öre A. Bezer pe 40 güç ayağıı dayama süreler aşağıda gbdr. Geşlelmş reas ablosu oluşuruuz;, 4,7 3, 3,4 3,3 3, 3,9 4, 3,4 4, 3,8 3,7 3,6 3,8 3,7 3,0,,6 3, 3,,6,9 3, 3,0 3,3 4,3 3, 4, 4,6 3, 3,3 4,4 3,9,9

Detaylı

PLAJLARDA ÇEVRE BİLİNÇLENDİRME PROJESİ. (19-22 Ağustos 2013 Akyaka)

PLAJLARDA ÇEVRE BİLİNÇLENDİRME PROJESİ. (19-22 Ağustos 2013 Akyaka) PLAJLARDA ÇEVRE BİLİNÇLENDİRME PROJESİ (19-22 Ağustos 213 Akyk) Pljlr Çevre Bilinçlenirme Projesi 19-22 Ağustos trihleri rsın TÜRÇEV Muğl Şuesi ve Akyk Beleiyesi iş irliği ile gerçekleştirili. Proje TÜRÇEV

Detaylı

Reel Döviz Kuru Hareketlerinin Firma Performansına Etkisi: Türk Firmaları Üzerine Ampirik Bir Çalışma

Reel Döviz Kuru Hareketlerinin Firma Performansına Etkisi: Türk Firmaları Üzerine Ampirik Bir Çalışma h PDF vrson of an undd manuscrp has bn pr rvwd and accpd for publcaon. Basd upon h publcaon ruls of h journal h manuscrp has bn formad bu no fnalzd y. Bfor fnal publcaon h manuscrp wll b rvwd for gally

Detaylı

RASGELE SÜREÇLER. Bir X rasgele değişkenin, a ve b arasında tekdüze dağılımlı olabilmesi için olasılık yoğunluk fonksiyonu aşağıdaki gibi olmalıdır.

RASGELE SÜREÇLER. Bir X rasgele değişkenin, a ve b arasında tekdüze dağılımlı olabilmesi için olasılık yoğunluk fonksiyonu aşağıdaki gibi olmalıdır. RASGELE SÜREÇLER Eğer bir büyülüğün her t anında alacağı değeri te bir şeilde belirleyen matematisel bir ifade verilebilirse bu büyülüğün deterministi bir büyülü olduğu söylenebilir. Haberleşmeden habere

Detaylı

En iyi donanımlı yatlarla en iyi hizmet

En iyi donanımlı yatlarla en iyi hizmet Bi Cruisr 00 + TH Dufour r'lg 0 Kopri + TH KP Fi Döri 0 Oc is is M M Hz Hz ADB 0-0 Tm p B Pr Pr Y A Ti Y A Y / Hf Kim / Ism 0 Kirm Fi Lis 0 Ks Ar Ei 0 Ks E Ei Br 0 -.0.0.0.0.0 MI.0.0.0.0.0 Oc Smos 0 0

Detaylı

Elastik Zemine Oturan Kalın Plaklar İçin Kayma Kilitlenmesiz Bir Sonlu Eleman Modeli *

Elastik Zemine Oturan Kalın Plaklar İçin Kayma Kilitlenmesiz Bir Sonlu Eleman Modeli * İMO Tn Drg, 534-5358, Yazı 346 Elast Zmn Oturan Kalın Plalar İçn Kama Kltlnmsz r Sonlu Elman Modl * Korhan ÖZGA* Aş T. DALOĞLU** ÖZ u çalışmada, alınlı doğrultusunda ama şl dğştrmlrn dat alan 4 düğüm notalı

Detaylı

ÇOKLU REGRESYON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-YON KATSAYILARININ YORUMU

ÇOKLU REGRESYON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-YON KATSAYILARININ YORUMU 6.07.0 ÇOKLU REGRESON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-ON KATSAILARININ ORUMU ÇOKLU REGRESON MODELİ Ekonom ve şletmeclk alanlarında herhang br bağımlı değşken tek br bağımsız

Detaylı

YILLAR 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ÖSS-YGS

YILLAR 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ÖSS-YGS MTEMTĐK ĐM YILLR 00 003 00 005 006 007 008 009 00 0 ÖSS-YGS - - - HREKET PROLEMLERĐ Hız msaa verildiğinden süre de saa olmalıdır lınan yol : x Hız: Zaman : ir araç x yolunu hızıyla sürede alır Yol Hız

Detaylı

TÜRKİYE DE YAŞAM BEKLENTİSİ EĞİTİM SÜRESİ İLİŞKİSİ: MVAR MODELİ İLE BİR ANALİZ Seyfettin Erdoğan 1

TÜRKİYE DE YAŞAM BEKLENTİSİ EĞİTİM SÜRESİ İLİŞKİSİ: MVAR MODELİ İLE BİR ANALİZ Seyfettin Erdoğan 1 The Journal of Knowledge Economy & Knowledge Managemen 008, Volume III Fall TÜRKİYE DE YŞM EKLENTİSİ EĞİTİM SÜRESİ İLİŞKİSİ: MVR MODELİ İLE İR NLİZ Seyfein Erdoğan ÖZET Hilal ozur Eğiim harcamaları, beşeri

Detaylı

Kesikli Üniform Dağılımı

Kesikli Üniform Dağılımı 9.. KESİKLİ ŞANS DEĞİŞKENLERİNİN OLASILIK DAĞILIMLARI. Kesili Üniform Dağılımı. Bernoulli Dağılımı 3. Binom Dağılımı 4. Negatif Binom Dağılımı. Geometri Dağılım. Hiergeometri Dağılım 7. Poisson Dağılımı

Detaylı

ORAN ORANTI 2 1 3 - - 4 4 2 1 1 2 ÖYS. = = yazılabilir. veya ALIŞTIRMALAR

ORAN ORANTI 2 1 3 - - 4 4 2 1 1 2 ÖYS. = = yazılabilir. veya ALIŞTIRMALAR YILLAR 00 003 00 00 006 00 008 009 00 0 3 - - ÖYS ORAN ORANTI ve t. t. t.e zılilir. f Or: E z iri sıfır frklı ı iste iki çokluğu ölümüe or eir. Or irimsizir. Ortı : iki ve h fzl orı eşitliğie ortı eir.

Detaylı

ÜSTEL DAĞILIM. üstel dağılımın parametresidir. Birikimli üstel dağılım fonksiyonu da, olarak bulunur. olduğu açık olarak görülmektedir.

ÜSTEL DAĞILIM. üstel dağılımın parametresidir. Birikimli üstel dağılım fonksiyonu da, olarak bulunur. olduğu açık olarak görülmektedir. ÜSTL DAĞILIM Tanım : X > olma üzr sürli bir rasgl dğişn olsun. ğr a > için X rassal dğişni aşağıdai gibi bir dağılıma sahip olursa X rasgl dğişnin üsl dağılmış rassal dğişn v onsiyonuna da üsl dağılım

Detaylı

Pilot-2 Defter 2010 Tur-German Q6.qxd 10/13/10 7:25 PM Page 1. Mete Atay Ulafl Atay. Schulbuchverlag Anadolu

Pilot-2 Defter 2010 Tur-German Q6.qxd 10/13/10 7:25 PM Page 1. Mete Atay Ulafl Atay. Schulbuchverlag Anadolu Pilo-2 Dfr 2010 Tur-Grmn Q6.qxd 10/13/10 7:25 PM Pg 1 M Ay Ulfl Ay Schulbuchvrlg Andolu Pilo-2 Dfr 2010 Tur-Grmn Q6.qxd 10/13/10 7:25 PM Pg 2 Pilo 2 Çl flm Dfri Arbishf ISBN 978-3-86121-278-2 Bs.-Nr.:

Detaylı

BURSA İPEKÇİLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

BURSA İPEKÇİLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ SOY ÖĞRN NO SN / ŞU URS PÇL NOLU MM TP LSS YGS SNV SONUÇ LGS TUNN YTÜR SNV NO 90001 SNV 12 / SNV TR 120.201 Ygs eneme Sınavı_02 06.01.2015 7 LN M itapçık Türü YGS-1 YGS-2 YGS-3 YGS-4 YGS-5 YGS-6 PUNLR

Detaylı

Sosyoekonomi / 2006-1 / 060103. M. Emin İnal & Derviş Topuz & Okyay Uçan. Sosyo Ekonomi. Doğrusal Olasılık ve Logit Modelleri ile Parametre Tahmini

Sosyoekonomi / 2006-1 / 060103. M. Emin İnal & Derviş Topuz & Okyay Uçan. Sosyo Ekonomi. Doğrusal Olasılık ve Logit Modelleri ile Parametre Tahmini Sosyokonom / 2006- / 06003. M. Emn İnal & Drvş Topuz & Okyay Uçan Sosyo Ekonom Ocak-Hazran 2006- Doğrusal Olasılık v Logt Modllr l Paramtr Tahmn M. Emn İnal Drvş Topuz Okyay Uçan nal@ngd.du.tr drvs_topuz@ngd.du.tr

Detaylı

İÇİNDEKİLER. SS Paslanmaz Serisi. Hakkımızda. Genel Temizlik Serisi. HT 85 C Sıcak Su Serisi. Hidrolik Tahrikli Serisi. 300-400 Bar Serisi

İÇİNDEKİLER. SS Paslanmaz Serisi. Hakkımızda. Genel Temizlik Serisi. HT 85 C Sıcak Su Serisi. Hidrolik Tahrikli Serisi. 300-400 Bar Serisi İÇİNDEKİLER 01 Hakkımızda 16 SS Paslanmaz Serisi 02 Genel Temizlik Serisi 17 HT 5 C Sıcak Su Serisi 0 00 00 Bar Serisi Hidrolik Tahrikli Serisi 0 500 0 Bar Serisi 19 Basınç Ayar Valfi 09 750 00 Bar Serisi

Detaylı

İSTATİSTİK TERMODİNAMİK

İSTATİSTİK TERMODİNAMİK MIT OpnCoursWar http://ocw.mt.du 5.60 Thrmodnamk v Kntk Bahar 2008 Bu malzmlr atıfta bulunmak vya kullanım şartlarını öğrnmk çn http://ocw.mt.du/trms stsn zyart dnz İSTATİSTİK TERMODİAMİK İstatstk mkanğn

Detaylı

3. Telin kesit alanı, 4. lsıtılan telin diren ci, R = R o. 5. Devreden geçen proton sayısı, q = (N e. 6. X ve Y ilet ken le ri nin di renç le ri,

3. Telin kesit alanı, 4. lsıtılan telin diren ci, R = R o. 5. Devreden geçen proton sayısı, q = (N e. 6. X ve Y ilet ken le ri nin di renç le ri, . ÖÜ EETİ ODE SOU - DEİ SOUN ÇÖZÜEİ. Teln kest alanı, 400 mm 4.0 4 m. a a a a n boyu,, a n kest alanı, a.a a a a Teln drenc se, ρ., 500 4.0 6. 4 5 Ω dur. 40. Telden geçen akım, ohm kanunundan, 40 48 amper

Detaylı

KİNETİK MODELLERDE OPTİMUM PARAMETRE BELİRLEME İÇİN BİR YAZILIM: PARES

KİNETİK MODELLERDE OPTİMUM PARAMETRE BELİRLEME İÇİN BİR YAZILIM: PARES KİNETİK MODELLERDE OPTİMUM PARAMETRE BELİRLEME İÇİN BİR YAZILIM: PARES Mehmet YÜCEER, İlnur ATASOY, Rıdvan BERBER Anara Üniversitesi Mühendisli Faültesi Kimya Mühendisliği Bölümü Tandoğan- 0600 Anara (berber@eng.anara.edu.tr)

Detaylı

Mustafa YAĞCI, yagcimustafa@yahoo.com Geometrik Kombinasyon

Mustafa YAĞCI, yagcimustafa@yahoo.com Geometrik Kombinasyon Mustafa YĞI w www.mustafayagci.com.tr, 0 ebir Notları Mustafa YĞI, yagcimustafa@yahoo.com Geometri Kombinasyon H er farlı ii notanın bir oğru belirttiğini biliyoruz. Pei hangi oğruyu belirtiyorları? O

Detaylı

UYGUNLUK TESTİ. Müşterinin Adı Soyadı / Ticari Unvanı: Yaşınız 18-30 yaş 31-50 yaş 51-65 yaş 66 ve üzeri Kurumsal Müşteri

UYGUNLUK TESTİ. Müşterinin Adı Soyadı / Ticari Unvanı: Yaşınız 18-30 yaş 31-50 yaş 51-65 yaş 66 ve üzeri Kurumsal Müşteri UYGUNLUK TESTİ Bu nktin mı siz sunulk ürün vy hizmtin risklrini nlyilk ilgi v trüy ship olup olmığınızın nlşılmsı, öyl siz h uygun hizmt sunulmsının sğlnmsıır. Bu konu ir ğrlnirm ypılilmsi sizn grkli ilgilrin

Detaylı

ULUSAL KONGRESİ. Türk Veteriner Jinekoloji Derneği. 15-18 Ekim 2015 KEDİLERDE OVARYUMUN NEEDLE IMMERSED VITRIFICATION TEKNİĞİ İLE DONDURULMASI

ULUSAL KONGRESİ. Türk Veteriner Jinekoloji Derneği. 15-18 Ekim 2015 KEDİLERDE OVARYUMUN NEEDLE IMMERSED VITRIFICATION TEKNİĞİ İLE DONDURULMASI EDEDE VAY EEDE IESED VITIFICATI TEĞ E DDASI Dişild ftiliti oruma v dvamlılığıı ağma amacı ugua ooit a da ovarumu dodurulmaı ti o ılrda i ufur açmıştır ürşid Aş DEE, Dugu BA ACA, Fda TPA ÇEA, Burcu E, Aha

Detaylı

DC-DC Boost Konvertörün PID ve Kesirli Dereceli PID ile Simulink/Matlab Ortamında Kontrolü

DC-DC Boost Konvertörün PID ve Kesirli Dereceli PID ile Simulink/Matlab Ortamında Kontrolü TO 214 Blr tabı 11-13 Eylül 214, ocael - Boot onvertörün PI ve erl erecel PI le Smuln/Matlab Ortamına ontrolü Aın Özel 1, Nuret Tan 2 1 Ten Blmler MYO Eletr Programı Bngöl Ünverte, Bngöl aozel@bngol.eu.tr

Detaylı

DEVLET DESTEĞİ İLE KENTSEL DÖNÜŞÜM İLK ADIM TAMAM

DEVLET DESTEĞİ İLE KENTSEL DÖNÜŞÜM İLK ADIM TAMAM DEVLET DESTEĞİ İLE KENTSEL DÖNÜŞÜM İLK ADIM TAMAM Tpu şllr r Oı İr Pllrı lı 50 ılır ül prbllrl bğuş şlrıız gçğz ö u pulrıı l h zılr Vşlrıızı ürlrı pu şllr r İl ğz blglr l h hplr, Blz El İl Müürlüğü ür

Detaylı

MAK 212 - TERMODİNAMİK 19.04.2010 (CRN: 22594, 22599, 22603, 22608 ) 2009-2010 BAHAR YARIYILI ARA SINAV-2

MAK 212 - TERMODİNAMİK 19.04.2010 (CRN: 22594, 22599, 22603, 22608 ) 2009-2010 BAHAR YARIYILI ARA SINAV-2 MAK - ERMODİNAMİK 9.04.00 (CRN: 594, 599, 60, 608 ) 009-00 BAAR YARIYII ARA SINAV- Sru -) Br ısı pmpası sstem ışın br evn ısıtılmasında, yazın sğutulmasında ullanılacatır. Evn ç sıcalığının (ışın ve yazın)

Detaylı

y tr$e y * A KR, K*N H RA y*hej A!a-, ;' ::*T KO t] {!.!,r]:!]!t;.ju}!rr, L$yf \GF.nff t'n, E.]:"jq. L}ll :y:l l l Antnlajt S t Yerlc lc Ahalajl Su NalI Aralarfln -'al lc LJ] ve l]sa,sl l-lkkdt "t'*bl,,,,_,_t";;;:;:.:1,1,l,

Detaylı

DERS 11. Belirsiz İntegral

DERS 11. Belirsiz İntegral DERS Blirsiz İnral.. Blirsiz İnral. B rs ürvi bilinn bir onksiyonn ynin inşasını l alacağız. Türvi bilinn bir onksiyonn ynin inşası işlmin rs ürv işlmi aniirniaion nir. v F onksiyonlar, F is, F y nin rs

Detaylı

GÜMRÜK BİRLİĞİ SONRASI TÜRKİYE NİN İHRACAT FONKSİYONUNUN TAHMİNİ

GÜMRÜK BİRLİĞİ SONRASI TÜRKİYE NİN İHRACAT FONKSİYONUNUN TAHMİNİ İsanbul Tcare Ünverses Sosal Blmler Dergs Yıl:7 Saı:3 Bahar 2008 s. 89-04 GÜMRÜK BİRLİĞİ SONRASI TÜRKİYE NİN İHRACAT FONKSİYONUNUN TAHMİNİ Cengz AKTAŞ * Vesel YILMAZ ** ÖZET Gelşmeke olan ülkelern ekonomk

Detaylı

2. TRANSFORMATÖRLER. 2.1 Temel Bilgiler

2. TRANSFORMATÖRLER. 2.1 Temel Bilgiler . TRANSFORMATÖRLER. Temel Bilgiler Transformatörlerde hareet olmadığından dolayı sürtünme ve rüzgar ayıpları mevcut değildir. Dolayısıyla transformatörler, verimi en yüse (%99 - %99.5) olan eletri maineleridir.

Detaylı

7. SINIF MATEMATİK A. 2. Aşağıdakilerden hangisi 2

7. SINIF MATEMATİK A. 2. Aşağıdakilerden hangisi 2 . Mee, şeilei gibi puanlanmış heef ahasına 2 aış yapıyor. Poziif am sayıların oluğu her bölgeye iişer o, negaif am sayıların oluğu her bölgeye üçer o isabe eiriyor. Mee isabe eiriği her o için o bölgeei

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ INTEGRAL (KIRCHHOFF) GÖÇÜNDE DOĞRU GENLİKLİ İŞLECİN BELİRLENMESİ.

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ INTEGRAL (KIRCHHOFF) GÖÇÜNDE DOĞRU GENLİKLİ İŞLECİN BELİRLENMESİ. ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN İLİMLERİ ENSTİTÜSÜ OKTORA TEZİ INTEGRAL KIRCHHOFF GÖÇÜNE OĞRU GENLİKLİ İŞLECİN ELİRLENMESİ Orhan GÜRELİ JEOFİZİK MÜHENİSLİĞİ ANAİLİM ALI ANKARA 007 Hr haı salıdır rf. r. G. ran

Detaylı

ITAP_Exam_28_March_2012 (Deneme Sınavı)

ITAP_Exam_28_March_2012 (Deneme Sınavı) ITAP_Exam_8_March_ (Deneme Sınavı). Kütlesi m olan bir aam ütlesi Mm olan bir utuyu uvara oğru bir maara sistemiyle itmeliir (şeilei gibi). Aam zemineyen bu işi gerçeleme için en az F 6N büyülüte bir uvvet

Detaylı

DEĞİŞİM BAŞLADI. Fiyat Listesi. broşür. broşür etiket. katalog tli kağıt. bloknot. bloknot. kartvizit. kartviz. zarf. zarf. zarf. zarf. zarf.

DEĞİŞİM BAŞLADI. Fiyat Listesi. broşür. broşür etiket. katalog tli kağıt. bloknot. bloknot. kartvizit. kartviz. zarf. zarf. zarf. zarf. zarf. su oo ou o u u u usu nı fş fş fş ous ous ous ı ı l lnı nı o o l l o oo oo l l l ln l ln o ousu o ü v p z b lo zf vz üpblo zf vz üpblo mnü vz üpblo zf vz üpblo mnü l lnı boşü cpl dosy mnü vz üpblomnü bo

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

AZIRBAYCAN HALK MÜZİGİ MAKAMLARıNDAN RAST MAKAMıNıN İNCILINMESi

AZIRBAYCAN HALK MÜZİGİ MAKAMLARıNDAN RAST MAKAMıNıN İNCILINMESi AZIRBAYCAN HALK MÜZİGİ MAKAMLARıNDAN RAST MAKAMıNıN İNCILINMES Arş. Gör. Yavuz ŞEN* Türl< müzğnde bast mal

Detaylı

ELEKTROSTATİK. 3. K kü re si ön ce L ye do kun - du rul du ğun da top lam yü kü ya rı çap la rıy la doğ ru oran tı lı ola rak pay la şır lar.

ELEKTROSTATİK. 3. K kü re si ön ce L ye do kun - du rul du ğun da top lam yü kü ya rı çap la rıy la doğ ru oran tı lı ola rak pay la şır lar. . BÖÜ EETROSTATİ AIŞTIRAAR ÇÖÜER EETROSTATİ. 3 olu. 3. kü e si ön ce ye o kun - u ul u ğun a top lam yü kü ya çap la y la oğ u oan t l ola ak pay la ş la. top 3 olu. Bu u um a, 3 6 ve olu. Da ha son a

Detaylı

MKSALPHA TEST ORTAMıDıR. o S E::rv1. HA40 Yurtdışı İhraç İşlemleri Giriş (IHR)

MKSALPHA TEST ORTAMıDıR. o S E::rv1. HA40 Yurtdışı İhraç İşlemleri Giriş (IHR) HA40 Yurtdışı İhraç İşlemler Grş (HR) Tommlar Hesap ŞfreHstre şlemler Vrmanlar Haldar CV şemıer Raportar Dığer lşlllmler Yetkllendlrme hraçdağıtım Kııydl Blllıvneyen Ortak Hesabına Aktarm, o E::rv1 MKALPHA

Detaylı

, t anındaki birey sayısı (popülâsyon büyüklüğü) olmak üzere,

, t anındaki birey sayısı (popülâsyon büyüklüğü) olmak üzere, Kaosu Kaosan Kuraralım ve Rasgeleliğin Haını Verelim Kaos sözcüğü ile ilgili Tür Dil Kurumu web sayfasındai Güncel Türçe Sözlü e yazılı olanlar: aos (isim, a os, Fransızca). Evrenin düzene girmeden öncei

Detaylı

Fresnel Denklemleri. 2008 HSarı 1

Fresnel Denklemleri. 2008 HSarı 1 Feel Deklemle 8 HSaı 1 De İçeğ Aa Yüzeyde Mawell Deklemle Feel şlkle Yaıma Kıılma 8 HSaı Kayak(la Oc ugee Hech, Alfed Zajac Addo-Weley,199 Kuaum leko-diamğ (KDİ, Rchad Feyma, (Çev. Ömü Akyuz, NAR Yayılaı,

Detaylı

Düzlemsel, silindirik ve küresel yüzeyler için taşınım direnci

Düzlemsel, silindirik ve küresel yüzeyler için taşınım direnci FORMÜ KĞIDI Fourier ısı iletim yasası T Newton soğuma yasası T Yüzeyin ışınım yayma gücü 4 T Düzlemsel yüzeyler için iletim irenci R i Düzlemsel, siliniri ve üresel yüzeyler için taşınım irenci R i Düzlemsel

Detaylı

ÖZEL AKASYA İLKOKULU 2015/2016 ÖĞRETİM YILI ANASINIFI 4 YAŞ GRUBU VELİ BİLGİLENDİRME ÇİZELGESİ

ÖZEL AKASYA İLKOKULU 2015/2016 ÖĞRETİM YILI ANASINIFI 4 YAŞ GRUBU VELİ BİLGİLENDİRME ÇİZELGESİ GÜNR 2.DRS 3.DRS 4.DRS 5.DRS 6.DRS 7.DRS 8.DRS PRŞB CU ÜRÇ D. ÜZ GRS SNR OUN R Z S OUU 2015/2016 R II NSINIFI 4 Ş GRUBU BGNDR ÇZGS PZRS ÜRÇ D. RBR SI ÜZ ÜZ SN. DR ÇRŞB GRS OUN SNR R GS-. BDN I OU Z ZIRI

Detaylı

KOYCK - ALMON YAKLAŞIMI İLE TÜTÜN ÜRETİMİ VE FİYAT İLİŞKİSİ

KOYCK - ALMON YAKLAŞIMI İLE TÜTÜN ÜRETİMİ VE FİYAT İLİŞKİSİ KOYCK - ALMON YAKLAŞIMI İLE TÜTÜN ÜRETİMİ VE FİYAT İLİŞKİSİ ÖET Nedm DİKMEN * aman sers verler ullanılan br regresyon denlemnde açılayıcı değşen n yalnız şmd değerler değl, geçmş (gecmel) değerler de yer

Detaylı

30 %30iskonto oranı bulunur.

30 %30iskonto oranı bulunur. Örne 9: 900 TL re eğerl ve 80 gün vael br senen peşn eğer, ç soo üzernen 8000 TL olara hesaplanığına göre uygulanan soo oranı ner? çözü:.yol: =900 TL n=80 gün P 8000TL t=? P..900 8000 80t 8000( 80t).900

Detaylı

KÜRESEL AYNALAR. 1. Çukur aynanın odağı F, merkezi M (2F) dir. Aşağıdaki ışınlar çukur aynada yansıdıktan sonra şekillerdeki gibi yol izler.

KÜRESEL AYNALAR. 1. Çukur aynanın odağı F, merkezi M (2F) dir. Aşağıdaki ışınlar çukur aynada yansıdıktan sonra şekillerdeki gibi yol izler. . BÖLÜ ÜRESEL AYNALAR ALŞRALAR ÇÖZÜLER ÜRESEL AYNALAR. Çukur ynnın odğı, merkez () dr. Aşğıdk ışınlr çukur ynd ynsıdıktn sonr şekllerdek b yol zler. / / 7 / / / / / 8 / / / / / 9 / / / / N 0 OPİ . Çukur

Detaylı

Düşük Hacimli Üretimde İstatistiksel Proses Kontrolü: Kontrol Grafikleri

Düşük Hacimli Üretimde İstatistiksel Proses Kontrolü: Kontrol Grafikleri Düşü Hacml Üretmde İstatstsel Proses Kontrolü: Kontrol Grafler A. Sermet Anagün ÖZET İstatstsel Proses Kontrolu (İPK) apsamında, proses(ler)de çeştl nedenlerden aynalanan değşenlğn belrlenere ölçülmes,

Detaylı

PARAMETRİK OLMAYAN HİPOTEZ TESTLERİ. χ 2 Kİ- KARE TESTLERİ. Doç.Dr. Ali Kemal ŞEHİRLİOĞLU Araş.Gör. Efe SARIBAY

PARAMETRİK OLMAYAN HİPOTEZ TESTLERİ. χ 2 Kİ- KARE TESTLERİ. Doç.Dr. Ali Kemal ŞEHİRLİOĞLU Araş.Gör. Efe SARIBAY PARAMETRİK OLMAYAN HİPOTEZ TESTLERİ Kİ- KARE TESTLERİ Doç.Dr. Al Kemal ŞEHİRLİOĞLU Araş.Gör. Efe SARIAY Populasyonun nceledğmz br özellğnn dağılışı blenen dağılışlardan brsne, Normal Dağılış, t Dağılışı,

Detaylı

BÖLÜM 6 SINIR TABAKANIN TÜRBÜLANSLI HALE GEÇİŞİ

BÖLÜM 6 SINIR TABAKANIN TÜRBÜLANSLI HALE GEÇİŞİ BÖLÜM SINI TABAKANIN TÜBÜLANSLI HALE GEÇİŞİ - ZB 38 Sınır Tabaa Drs notları - M. Adil Yüsln TÜBÜLANSA GEÇİŞ Çoğu mühndisli problmind arşılaşılan aım türbülanslıdır. Aımın laminrvya türbülanslı Bu farlılı

Detaylı

A A A A A TEMEL MATEMAT K TEST. + Bu bölümdeki cevaplar n z cevap ka d ndaki "TEMEL MATEMAT K TEST " bölümüne iflaretleyiniz. 4.

A A A A A TEMEL MATEMAT K TEST. + Bu bölümdeki cevaplar n z cevap ka d ndaki TEMEL MATEMAT K TEST  bölümüne iflaretleyiniz. 4. TEMEL MTEMT K TEST KKT! + u bölümde cevplyc n z soru sy s 40 t r + u bölümdeki cevplr n z cevp k d ndki "TEMEL MTEMT K TEST " bölümüne iflretleyiniz.. ( + )y + = 0 (b ) + 4y 6 = 0 denklem sisteminin çözüm

Detaylı

Fikret Adaman Ekonomi Bölümü Boğaziçi Üniversitesi

Fikret Adaman Ekonomi Bölümü Boğaziçi Üniversitesi Fikrt Amn Ekonomi Bölümü Boğziçi Ünivrsitsi Kişisl isl Trihlrn Toplumsl Trihlr Kmusl projlr:,,,,... Sçmnlr: x 1, x 2, x 3, x 4,... Sçmn trihlri: 1, 1,... Trihlr: Tm v gçişkn X = {x{ 1, x 2, x 3, x 4,...}

Detaylı

ANOVA. CRD (Completely Randomized Design)

ANOVA. CRD (Completely Randomized Design) ANOVA CRD (Completely Randomzed Desgn) Örne Problem: Kalte le blgnn, ortalama olara, br urumun üç farlı şehrde çalışanları tarafından eşt olara algılanıp algılanmadığını test etme amacıyla, bu üç şehrde

Detaylı

1. ÜNİTE: MODERN ATOM TEORİSİ

1. ÜNİTE: MODERN ATOM TEORİSİ . ÜNİTE: MODERN ATOM TEORİSİ.4. Elektron Dizilimi ve Periyodik Sisteme Yerleşim Atomun Kuantum Modeli oluşturulduktan sonra Bohr, yaptığı çalışmalarda periyodik cetvel ile kuantum teorisi arasında bir

Detaylı

DENKLEM KURMA PROBLEMLERİ

DENKLEM KURMA PROBLEMLERİ DENKLEM KURM İ SYI KESİR İ Örnek... : H a n g i s a yın ın d ö r t t e b i r i n i n 4 e k s i ğ i n i n 2 k a t ı 5 6 d ır? i r p r o b l e m i ç ö ze r k e n, s o r u d a ye r a l a n v e r i l e r i,

Detaylı

e sayısı. x için e. x x e tabanında üstel fonksiyona doğal üstel fonksiyon (natural exponential function) denir. (0,0)

e sayısı. x için e. x x e tabanında üstel fonksiyona doğal üstel fonksiyon (natural exponential function) denir. (0,0) DERS 4 Üstl v Logaritik Fonksionlar 4.. Üstl Fonksionlar(Eponntial Functions). > 0, olak üzr f ( ) = dnkli il tanılanan fonksiona taanında üstl fonksion (ponntial function with as ) dnir. Üstl fonksionun

Detaylı

Rehber içerisinde yer alan ve mavi özel alanlarla gösterilen NOT bölümleri yapacağınız işlemlerde size kolaylık sağlayacak ipuçları niteliğindedir.

Rehber içerisinde yer alan ve mavi özel alanlarla gösterilen NOT bölümleri yapacağınız işlemlerde size kolaylık sağlayacak ipuçları niteliğindedir. Y a y ı n a H a z ı r l a y aan l: i RAS L A N E -P o s t a : m e @ a r s l a n i a. c o m W o r d P r e s s R e h b e r i n i n T ü m H a k l a rwı o r d P r e s s T ü r k i y ey e A i t t i r. B u r

Detaylı

Tochi ERA-A001 Adaptör

Tochi ERA-A001 Adaptör Garanti Marka Volt 2 Y?l Tochi 19V Toshiba : Tochi ERA-A001 Adaptör Tochi ERA-A001 Adaptör 19V3.42A Notebook Adaptör Derecelendirme:Henüz Derecelendirilmemi? Fiyat: KDV Dahil: 59,90 TL Bu ürün hakk?nda

Detaylı

Ticari Bankalarının Yerli ve Yabancı Bankalar Açısından Performansları ve Performans Sürekliliklerinin Analizi: Türkiye Ölçeği (2002-2012 ÖZET

Ticari Bankalarının Yerli ve Yabancı Bankalar Açısından Performansları ve Performans Sürekliliklerinin Analizi: Türkiye Ölçeği (2002-2012 ÖZET Tcar Banalarının Yerl ve Yabancı Banalar Açısından Performansları ve Performans Sürelllernn Analz: Türye Ölçeğ (2002-202) Selahattn KOÇ* Azz BAĞCI ** Al SÖZDEMİR *** ÖZET Son yıllarda yaşanan üreselleşme

Detaylı

T B M M Tutanak Hizmetleri BaĢkanlığı

T B M M Tutanak Hizmetleri BaĢkanlığı BirleĢim : 9 Tarih : 27/4/2012 Saat : 19.00 Grup : Tuba GiriĢ : 3 Sayfa :1 27 Nisan 2012 Cuma BĠRĠNCĠ OTURUM Açılma Saati: 09.36 BAġKAN : Cemil ÇĠÇEK KÂTĠP ÜYELER: Muham met Rıza YALÇINKAYA(Bartın), Mustafa

Detaylı

1-Fan kontrolu (iki konumlu)

1-Fan kontrolu (iki konumlu) FAN-COIL ÜNİTELER Mh ç tp mrm ütr fz v pt ç üçü r g f-c üt r rr. İç tp ütr büyü frr; y v rtf mt bmr yr rşm vy tz hv mpr truu myşr. F-c ütr prtm, f, ht v t r gb t zu r tm v/vy utum ç ur. Tp br f-c üt; f,

Detaylı

GELECEĞİ DÜŞÜNEN ÇEVREYE SAYGILI % 70. tasarruf. Sokak, Park ve Bahçelerinizi Daha Az Ödeyerek Daha İyi Aydınlatmak Mümkün

GELECEĞİ DÜŞÜNEN ÇEVREYE SAYGILI % 70. tasarruf. Sokak, Park ve Bahçelerinizi Daha Az Ödeyerek Daha İyi Aydınlatmak Mümkün www.urlsolar.com S L D-S K -6 0 W ile 1 5 0 W St an d art S o kak L a m ba sı F iya t K arşılaşt ırm a sı kw h Ü c reti Yıllık Tü ke tim Ü cre ti Y ıllık T ü ketim Fa rkı kw Sa at G ü n A y Stan d art

Detaylı

ARAPÇA ALANINDA USTA ÖĞRETİCİ /USTALIK/ KALFALIK BELGESİ

ARAPÇA ALANINDA USTA ÖĞRETİCİ /USTALIK/ KALFALIK BELGESİ SR NO SR NO epebaşı Nafiye Hüseyin üçükoğlu Halk ğitimi Merkezi ve.s.o. Müdürlüğünün 2013-2014 eğitim öğretim yılı ücretli öğretici ve usta öğretici olmak için başvuranlardan aynı şartları taşıyan ihtiyaç

Detaylı

Koşullu Varyans Modelleri: İmkb Serileri Üzerine Bir Uygulama

Koşullu Varyans Modelleri: İmkb Serileri Üzerine Bir Uygulama Çukurova Ünverses İİBF Dergs Cl:15.Sayı:.Aralık 11 ss.1-18 Koşullu Varyans Modeller: İmkb Serler Üzerne Br Uygulama Condııonal Varıance Models: An Alıcaıon on Isanbul Sock Exchange Serıes H.Alan Çabuk

Detaylı

Tek Yönlü Varyans Analizi

Tek Yönlü Varyans Analizi Tek Yönlü Varyan Analz Nedr ve hang durumlarda kullanılır? den fazla grupların karşılaştırılmaı öz konuu e, çok ayıda t-tet nn kullanılmaı, Tp I hatanın artmaına yol açar; Örneğn, eğer 5 grubu kşerl olarak

Detaylı

03.12.2014 Steinel Profesyonel Fiyat Listesi

03.12.2014 Steinel Profesyonel Fiyat Listesi 03.12.2014 Steinel Profesyonel Fiyat Listesi Sıra No Art.No Açıklama Renk BROŞÜR SAYFA NO PAREKENDE SATIŞ FİYATI 1 600617 SENSIQ beyaz 9 143,70 2 600716 SENSIQ inox 9 160,29 3 600518 SENSIQ siyah 9 143,70

Detaylı

İlk Tanımlar. Dışmerkezlik ve Konikler. Tanım-1. Tanım-2. Tanım-3. e koniğin dışmerkezliği; - MF p koniğin parametresi;

İlk Tanımlar. Dışmerkezlik ve Konikler. Tanım-1. Tanım-2. Tanım-3. e koniğin dışmerkezliği; - MF p koniğin parametresi; Konilr ışmrzli v aramtr uharrm Şahin İl anımlar anım- Bir oğru v bunun ışınai bir notanın blirttiği üzlm, notaya uzalılarının oğruya uzalılarına oranı sabit olan notaların gomtri yrin oni nir. abit olara

Detaylı

ON COMPOSITE LAMINATED PLATES WITH PLANE LOADED ELASTIC STRESS ANALAYSIS

ON COMPOSITE LAMINATED PLATES WITH PLANE LOADED ELASTIC STRESS ANALAYSIS Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları; 7 DÜZLEMSEL YÜLÜ TABAALI OMPOZİT PLAALARDA ELASTİ GERİLME ANALİZİ *Hamit ADİN, **Bahattin İŞCAN *Dicle Üniversitesi Şırna Mesle Yüseoulu ŞIRNA **Batman Üniversitesi

Detaylı

ENERJİ PERFORMANSLI BİNA

ENERJİ PERFORMANSLI BİNA K ENERJİ PERFORMANSLI BİNA VAZİYET PLANI 1/ K YENİLENEBİLİR ENERJİ KOJEN CİHAZI TOPRAK KAYNAKLI ISI POMPASI AKÜ VE INVERTER GRUBU Tnop İstnu n çn yp yp os nny tsyt ön tşyn 1 nou A-G v İ Bns, ş v gş nn,

Detaylı

U MK E K A MP Ç IL IK E Ğ T İ M İ İ 2008

U MK E K A MP Ç IL IK E Ğ T İ M İ İ 2008 U MK E K A MP Ç I L I K E ĞİT İMİ 2008 K A MP Y E R İ S E Ç İMİ V E Ö ZE L L İK L E R İ (Y A Z OP E R A S Y ON L A R I ) U L A Ş I M İÇ İN A R A Ç V E Y A Y A Y A Y OL U N A Y A K I N OL MA L I D I R.

Detaylı

Malzeme Bağıyla Konstrüksiyon

Malzeme Bağıyla Konstrüksiyon Shigley s Mechanical Engineering Design Richard G. Budynas and J. Keith Nisbett Malzeme Bağıyla Konstrüsiyon Hazırlayan Prof. Dr. Mehmet Fırat Maine Mühendisliği Bölümü Saarya Üniversitesi Çözülemeyen

Detaylı

7. STABİLİTE HESAPLARI

7. STABİLİTE HESAPLARI 7. STABİLİTE HESAPLARI Çatı sistemlerinde; Kafes kirişlerin (makasların) montaj aşamasında ve kafes düzlemine dik rüzgar ve deprem etkileri altında, mesnetlerini birleştiren eksen etrafında dönerek devrilmelerini

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KMB 405 KİMYA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI - 3

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KMB 405 KİMYA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI - 3 ONOKUZ MAYIS ÜNİVERSİESİ MÜHENİSLİK FAKÜLESİ KİMYA MÜHENİSLİĞİ BÖLÜMÜ KMB 405 KİMYA MÜHENİSLİĞİ LABORAUVARI - 3 ENEY 5: KABUK ÜP ISI EĞİŞİRİCİ ENEYİ (SHALL AN UBE HEA EXCHANGER) EORİ ISI RANSFERİ Isı,

Detaylı

İSTATİSTİK TERMODİNAMİK

İSTATİSTİK TERMODİNAMİK MI OpnCoursWar http://ocw.mt.du 5.60 hrmodnamk v Kntk ahar 008 u malzmlr atıfta bulunmak vya kullanım şartlarını öğrnmk çn http://ocw.mt.du/trms stsn zyart dnz İSİSİK ERMODİMİK Makroskopk trmodnamk sonuçların

Detaylı

4. BİR BOYUTLU ZAMANA BAĞLI ISI İLETİMİ

4. BİR BOYUTLU ZAMANA BAĞLI ISI İLETİMİ üm yayın hakları Prof. Dr. Büln Yşlaa ya ar. İznsz çoğalılamaz. 4. BİR BOYUU ZAMANA BAĞI ISI İEİMİ Zamana bağlı ısı gçş roblmlr gnllkl ssmn sınır koşulları dğşğnd oraya çıkar. Zamana bağlı ısı roblmlrn

Detaylı

BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu

BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu 3.Klinik Farmakoloji Sempozyumu-TRABZON 24.10.2007 Klinik ilaç araştırmalarına

Detaylı

Yakıt Özelliklerinin Doğrulanması. Teknik Rapor. No.: 942/7193278-00

Yakıt Özelliklerinin Doğrulanması. Teknik Rapor. No.: 942/7193278-00 Müşteri : Kozyatağı Mahallesi Sarı Kanarya Sok. No: 14 K2 Plaza Kat: 11 Kadıköy 34742 İstanbul Türkiye Konu : Seçilen Yakıt Özelliklerin Belirlenmesi için Dizel Yakıtlara İlişkin Testlerin, Doğrulanması

Detaylı

RUSYA FEDERASYONUN DI POL T KASINI EK LLEND REN EOPOL T K KURAM: NEO-AVRASYACILIK ÖRNE Dr. Aidarbek Amirbek

RUSYA FEDERASYONUN DI POL T KASINI EK LLEND REN EOPOL T K KURAM: NEO-AVRASYACILIK ÖRNE Dr. Aidarbek Amirbek ank a a k n n lu la a a A a a a 3(2) RUSYA FEDERASYONUN DI POL T KASINI EK LLEND REN EOPOL T K KURAM: NEO-AVRASYACILIK ÖRNE Dr. Aidarbek Amirbek Özet Ru a a l k anla n l m n n a lma n a n m kab l m k.

Detaylı

VDE 0660 Bölüm 500/IEC Yürütülen test: Ölçülen darbe akım direnci I pk. Ip darbe kısa devre akımı [ka] Bara tutucusu mesafesi [mm]

VDE 0660 Bölüm 500/IEC Yürütülen test: Ölçülen darbe akım direnci I pk. Ip darbe kısa devre akımı [ka] Bara tutucusu mesafesi [mm] DN EN 439-1/EC 439-1 uyrın kıs vr irni şmsı DN EN 439-1 uyrın tip tsti Sistm tip tsti sürsin Rittl r sistmlri il tmsili Rittl RiLini ypı ilşnlri üzrin şğıki tstlr yürütülmüştür: İzolsyon özlliklri lgsi

Detaylı

29 Ni san 2014 Salı Bİ Rİ NCİ OT URUM

29 Ni san 2014 Salı Bİ Rİ NCİ OT URUM 29 Ni san 2014 Salı Bİ Rİ NCİ OT URUM Açılm a Saati : 1 5. 0 0 BAŞKAN: Başk a n Vek i li Şükra n G ül d al MUMCU KÂTİ P ÜYELER: Fehm i KÜPÇÜ ( Bolu), Mi n e LÖK BEYAZ ( Diyarba k ır ) - -- -- 0 -- -- -

Detaylı

TESADÜFİ DEĞİŞKENLERLE İLGİLİ BAZI YAKINSAKLIK ÇEŞİTLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

TESADÜFİ DEĞİŞKENLERLE İLGİLİ BAZI YAKINSAKLIK ÇEŞİTLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ISSN:1306-3111 e-journal of New Worl Scences Acaemy 2008, Volume: 3, Number: 4 Artcle Number: A0108 NATURAL AND APPLIED SCIENCES MATHEMATICS APPLIED MATHEMATICS Receve: March 2008 Accepte: September 2008

Detaylı

Şekil 2.1. Araştırmada kullanılan mini vida ve vida yerleştirme seti. 49 50 Şekil 2.2. Mini vida yerleştirilmesi. 2.2. Mini Vidalardan Kuvvet Uygulama Protokolü Tedavinin ilk aşaması olarak, tedavi grubuna

Detaylı

İŞ, GÜÇ, ENERJİ BÖLÜM 8

İŞ, GÜÇ, ENERJİ BÖLÜM 8 İŞ, GÜÇ, EERJİ BÖÜ 8 ODE SORU DE SORUARI ÇÖZÜER 5 Cise eti eden sür- tüne uvveti, IFI0 ür F α F T W (F ür ) (Fcosα (g Fsinα)) düzle Ya pı lan net iş de ğe ri α, ve ütleye bağ lı dır G düzle 00,5 G0 0 I

Detaylı

A)22 B)24 C)zo D)za E)so

A)22 B)24 C)zo D)za E)so üçrırın çıorty 1 1. bir üçgen _...-\ _,.-..\ m() : m() Io1 = 2.. Ia1 = 4.. I + ; = 9.1n 4. 6 üçgeninde [] dı açıortay n1 = 4., IR1 = 6.. l = 12 m 2 x Yukarıdakiverilere göre, = x kaç m dir? )ı )4 )5 )6

Detaylı