Yeniden Yapılandırma Döneminde Türk Bankacılık Sektöründe Verimlilik Değişimi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yeniden Yapılandırma Döneminde Türk Bankacılık Sektöründe Verimlilik Değişimi"

Transkript

1 YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2007 Cil:4 Saı: Celal Baar Üniversiesi İ.İ.B.F. MANİSA Yeniden Yapılandırma Döneminde Türk Bankacılık Seköründe Verimlilik Değişimi Prof. Dr. Semra ÖNCÜ Celal Baar Üniversiesi İ.İ.B.F. İşleme Bölümü MANİSA Yrd. Doç. Dr. Rabia AKTAŞ Celal Baar Üniversiesi İ.İ.B.F. İşleme Bölümü MANİSA ÖZET Türk Bankacılık Sekörü döneminde oğun bir eniden apılandırma süreci geçirmişir. Çalışmanın emel amacı eniden apılandırma sürecinde bankacılık sekörünün verimlilik performansını değerlendirmekir. Toplam Fakör Verimliliğini ölçmek için Malmquis endeksi kullanılmışır. Analizin sonucunda döneminde ekinlik arışından çok eknolojik ilerleme nedenile verimlilik kazanımı elde edildiği oraa konmakadır. Anahar Kelimeler: Türk Bankacılık Sekörü Bankacılık Seköründe Yeniden Yapılandırma Verimlilik Malmquis Endeksi. Producivi Changes in Turkish Banking Secor During he Resrucuring Period ABSTRACT The Turkish banking secor has gone hrough a massive resrucuring process during he period of The overall objecive of his sud is o evaluae he producivi performance of banking secor during he resrucuring program. To measure he oal facor producivi Malmquis inde is used. The main finding of he sud is ha here is a producivi gain in period which was mainl aribuable o echnical progress raher han efficienc increases. Ke Words: Turkish Banking Secor Banking Secor Resrucuring Producivi Malmquis nde.. GİRİŞ Finansal sisemin en önemli işlevi fon arz eden birimlerle fon alep eden birimler arasında fonların ekin ve kesinisiz akarımını sağlamakır. Bankalar fonların kesinisiz ve ekin biçimde akmasına önelik finansal aracılık sürecinin en belirgin ve en önemli halkası durumundadır. Son çerek üzılda dünanın pek çok ülkesinde özellikle gelişmeke olan ülkelerde oldukça üksek finansal ve ekonomik malielere ol açan bankacılık krizleri aşanmışır. Bu krizlerin bir kısmı ülkenin bankacılık siseminin büük çoğunluğu a da amamını kapsarken bir kısmı ise sınırlı saıda bankaı ekilemişir. Eki sınırları ne olursa olsun bankacılık siseminde oraa çıkan sorunlar aılma conagion özelliği nedenile ülkedeki ödemeler sisemini ve ülkenin ekonomisini ehlikee aabilmekedir. Bu nedenle bankacılık sorunlarının hızla ele alınması ve çözümlenmesi gerekmekedir. Bankacılık sisemindeki sorunlar sisemin büük bir kısmını a da amamını ekilediğinde sisemik bankacılık krizleri oluşmaka ve krizlerin

2 S. Öncü-R. Akaş / Yeniden Yapılandırma Döneminde Türk Bankacılık Seköründe Verimlilik Değişimi çözümü için kamu müdahalesi ile Bankacılık Sekörü Yeniden Yapılandırma Programları-BSYYP gündeme gelmekedir. Düna nın pek çok ülkesinde aşanan bankacılık krizlerinin ardından ugulanan BSYYP örnekleri incelendiğinde her ülkenin kendi koşullarına bağlı aklaşımlar kullandığı görülmekedir. Ülkeler arasındaki ugulama farklılıklarına rağmen BSYYP larının emel bileşenleri ve ilkeleri değişmemekedir. Genel olarak BSYYP ları bankacılık sekörünün finansal operasonel ve apısal açılardan eniden apılandırılmasını içermekedir. Bankacılık sekörünün finansal önden eniden apılandırılması kriz nedenile sermaelerinin önemli bir kısmı erimiş olan bankaların sermae apılarının güçlendirilmesi ile krizin aılmasını ve derinleşmesini engellemek için alınacak acil önlemleri kapsamakadır. Acil önlemler kapsamında likidie sıkınısı çeken bankalara Merkez Bankasının likidie deseği sağlaması ve mevdua çekişlerini önlemek amacıla mevduaın garani alına alınması öncelikle gündeme gelmekedir. Finansal önden eniden apılandırma bölece bankaların ödeme güçlerini arırıp likidie sorunlarını çözerek birikmiş risklerini hızla kaldırmaı hedeflemekedir. Operasonel eniden apılandırma çerçevesinde alınan önlemler ve ugulanan önemler bankaların finansal önden eniden apılandırma sonrasında elde eikleri sağlamlığın devamı için karlılıklarını sürdürülebilir kılmaı amaçlamakadır. Finansal önden eniden apılandırma sonrasında elde edilen iileşmenin devam eirilebilmesi zarar oluşmasının önlenmesi ve karlılığın sürdürülebilmesi bankaların içsel öneim ve faalielerinin iileşirilmesine bağlıdır. İşe bu amaçla daha çok iç öneim ve faalielere önelik eksiklikleri gidermek için operasonel eniden apılandırma gerçekleşirilir. Bu çerçevede ugulanabilecek önemler banka öneiminin değişirilmesi bankanın iş sraejisini ürün karışımını ve fialamasını kapsaan faalielerin eniden apılandırılması ve rasonalizasonu ile malielerin azalılması olarak gruplandırılabilir. Sekörün rekabe apısını güçlendirmek ve sağlamlığını oluşurmak amacıla gerçekleşirilen apısal önden eniden apılandırma sorunlu varlıkların öneimine sorunlu bankaların çözümlenmesine ve sekörün düzenleme ve deneleme apısının iileşirilmesine ilişkin ugulamalardan oluşmakadır. Düna daki ugulamaları BSYYP larının ukarıda kısaca açıklanan üç unsurunun birlike ve bir büün olarak ele alınması gerekiğinin örneklerini vermekedir. Sadece ek bir unsura daanılarak gerçekleşirilen eniden apılandırma sorunların geleceke ekrarlanmasına ol açabilmekedir. Türk Bankacılık Sekörü TBS 980 ılında başlaan serbesleşme programı ile birlike önemli değişimler geçirmişir. Günümüze kadar uzanan süreç içerisinde isikrarsız bir makro ekonomik çevrede faalie göseren bankacılık sekörü eki sınırları değişen pek çok kriz aşamışır. Kasım 2000 ve Şuba 200 arihlerinde bugüne kadar aşanan en şiddeli krize maruz kalan TBS nün eniden 248

3 Yöneim ve Ekonomi 4/ apılandırılması kaçınılmaz hale gelince Maıs 200 arihinde açıklanan ve sekör açısından bir ilk olan BSYYP ugulanmışır. Çalışmanın amacı Türk Bankacılık Sekörü Yeniden Yapılandırma Programı nın ugulandığı dönemde sekörün oplam fakör verimliğindeki değişimi incelemekir. Bu amaçla Veri Zarflama Analizine daalı Malmquis Endeksi kullanılmışır. Çalışmanın bundan sonraki kısmında kısaca TBS nün eniden apılandırılması kapsamında alınan önlemlere ve sekör üzerindeki sonuçlarına değinilecek ardından döneminde sekörün oplam fakör verimliliğindeki değişim ölçülecekir.. TÜRK BANKACLK SEKTÖRÜNDE YENİDEN YAPLANDRMA TBS nde 980 lerin başından iibaren ugulamaa konulan serbesleşme poliikaları bir çok önden olumlu ekiler doğurmuşur. Finansal liberalizason ile birlike siseme giriş imkanları genişlemiş banka saısında ve isihdamda ciddi arış aşanmışır. Rekabe ve düna finansal piasalarında büünleşme sonucu bankaların hizme çeşililiği armışır Kaa; 2002 s.. Ancak üm olumlu gelişmelere rağmen TBS nin emel fonksionu olan finansal aracılık görevinden hızla uzaklaşığı ve kamua finansman sağlaan bir apıa dönüşüğü görülmekedir. Bu dönemde özkanak eersizliği düşük akif kaliesi küçük ölçekli ve çok şubeli bankacılık dokusu muhasebe ugulamalarında eersizlikler eersiz risk öneimi ve iç konrol sisemleri gibi apısal sorunlar nedenile TBS nün sisemik risklere karşı duarlılığı armışır. Makro ekonomik ve siasal isikrarsızlıklar bu apısal sorunlarla birleşince sekör akın geçmişe ve 200 krizlerini aşamışır. O güne kadar aşanmış en şiddeli kriz olarak adlandırılan Şuba 200 krizinin ardından emelleri 999 ılında aılan ancak hızlı kapsamlı ve programlı bir şekilde gerçekleşirilemeen bankacılık sekörünün eniden apılandırılması projesinin Bankacılık Düzenleme ve Deneleme Kurumu arafından hazırlanan Bankacılık Sekörü Yeniden Yapılandırma Programı BDDK; 200 ile ugulanmasına girişilmişir. Ugulamada öncelik diğer ülke örneklerinde olduğu gibi sekörün finansal önden eniden apılandırılmasına verilmişir. Bu kapsamda kamu bankalarının ıllardır biriken görev zararları asfie edilmiş ve sermae apıları güçlendirilmişir. Tasarruf Mevduaı Sigora Fonu bünesindeki bankaların bazı kısa vadeli borçları sıfırlanmış abancı para açık pozisonları kapaılmış ve çözümleme süreci başlaılmışır. Özel bankaların finansal önden eniden apılandırılması kapsamında ise abancı para açık pozisonlarını kapamak için iç borç akası gerçekleşirilmiş ve sermae apılarının iileşirilmesi için Banka Sermaelerini Güçlendirme Programı ugulanmışır. Operasonel eniden apılandırma kapsamında ise kamu bankalarının şube ve personel saısı azalılmış üs öneimleri bağımsız bir orak öneim kuruluna bağlanmış ve bu kurula kamu bankalarını özelleşirmee hazırlama 249

4 250 S. Öncü-R. Akaş / Yeniden Yapılandırma Döneminde Türk Bankacılık Seköründe Verimlilik Değişimi ekisi verilmişir. Tasarruf Mevduaı Sigora Fonu kapsamındaki bankaların şube ve personel saısı azalılmış ve bundan sonra saış ve devir olula birleşme önemlerile çözümlenmişlerdir. Özel bankalar da kendi bünelerinde malieleri azalıp ekinliği arırabilmek için şube ve personel saılarını rasonelize eme ve oomason ve şubeler arası işbirliğini gelişirme çabalarına girişmişlerdir. Sekörde rekabei sağlamak amacına önelik olarak gerçekleşirilen apısal eniden apılandırma çerçevesinde sisemin düzenlenmesi deneimin iileşirilmesi ve risk öneimine ilişkin asal ve kurumsal al apının gelişirilmesi önünde önlemler alınmışır. Arıca sekördeki sorunlu kredilerin çözümlenmesi amacıla İsanbul Yaklaşımı olarak bilinen finansal seköre olan borçların eniden apılandırılması ugulaması gerçekleşirilmişir. Türk Bankacılık Seköründe eniden apılandırma ugulamalarının genelde diğer ülke örneklerinde olduğu gibi finansal eniden apılandırma bouunda oğunlaşığı görülmekedir. Finansal eniden apılandırma ile kriz ıllarına göre bankaların sermae apıları güçlendirilmiş akif kaliesi iileşmiş karlılığı armış finansal riskliliği likidie faiz ve kur riskleri önemli ölçüde azalılmışır. Düşük akif büüklüğü ve aracılık kapasiesi bankaların aracılık işlevini eerince erine geirmesini engellese de amamlanan finansal eniden apılandırmanın bankaların riskliliği ve finansal performansı üzerinde olumlu eki apığını sölemek mümkündür Akaş; 2006 s Ancak ine diğer ülke ugulamalarından elde edilen sonuçlar finansal eniden apılandırma sonrasında elde edilen iileşmelerin devamının operasonel ve apısal eniden apılandırma ile sağlanabileceğini gösermekedir Dziobek ve Pazarbaşıoğlu; 997: Garcia; 997. Bankaların daha çok iç öneim ve sraejilerine oğunlaşan operasonel eniden apılandırma ile sekörün sağlam ve sağlıklı işleişini ekin ve rekabeçi bir apı ile sürdürebilmei amaçlaan apısal eniden apılandırma ihmal edildiğinde üksek malielerle elde edilen kazanımların kabedilmesi ve eniden apılandırmanın ekrarlanması kaçınılmaz olmakadır. Finansal eniden apılandırma operasonları sonucu elde edilen olumlu performansın devamı ugulanan ekonomik programın hedefleri de göz önünde bulundurulduğunda bankaların faalielerini ekin ve verimli bir şekilde ürümesine bağlı olacakır. Sekörün üksek kamu açıkları ve üksek enflason oramında giderlerini fazla önemsemeden üksek karlarla çalışığı dönem sona ermiş görünmekedir. Bu nedenle önümüzdeki ıllarda ekinlik ve verimlilik kavramlarının bankaların en önemli gündem maddesi haline gelmesi beklenmekedir.. LİTERATÜR Lieraürde bankacılık sekörünün oplam fakör verimliliğinin ölçümünde Malmquis oplam fakör verimliliği endeksi agın olarak kullanılmakadır. Fukuama 995 Alam 200 Sahe 2002 Berg vd.

5 Yöneim ve Ekonomi 4/ Taje ve Lovell 996 Casu vd Drake 200 ve Surm ve Williams 2004 bu çalışmalara örnek olarak göserilebilir. Özellikle gelişmiş ülkelere önelik apılan çalışmaların bazılarında finansal serbesleşme ve finansal kriz gibi belirli olaların sekörün verimliliğine ekilerini araşırmak için söz konusu endeks kullanılmakadır. Ülkemizde bankacılık sekörüne önelik apılan bazı çalışmalar aşağıda özelenmişir. Jackson vd. 998 VZA a daalı Malmquis endeksini kullanarak Türk Ticari Bankalarındaki ekinlik ve verimlilik gelişimini ölçmüşlerdir. Araşırmacılar dönemi bounca her bankanın ekinlik ve verimlilik değişimini araşırmışlardır. Sonuçlar finansal kriz dönemi hariç rekabeeki ve eknolojik ilerlemelerdeki gelişmeler nedenile abancı ve özel bankaların kamu bankalarından daha ekin olduğunu gösermişir. Bu çalışmada 994 krizinin bankaların ekinliği ve verimliliği üzerinde olumsuz ekisi oraa konmuş ve kriz sonrasında alınan önlemlerin bankaların ekinliğini ve verimliliğini arırdığı görülmüşür. Türkie de 994 finansal krizinin bankaların verimliliği üzerindeki ekilerini inceleen şık ve Hassan 2003 çalışmalarında 994 finansal krizinin bankaların performansı üzerinde ekileri VZA ne daalı Malmquis verimlilik değişim endeksi ile araşırılmışır kriz öncesi 994 kriz ılı ve ise kriz sonrası olarak kabul edilmişir. Sonuçlar bankaların finansal kriz nedenile önemli ekinlik ve verimlilik kaıplarına uğradıklarını oraa komakadır. Dikka çeken bir diğer sonuç ise kriz öncesi ıllarda oralama ekinlik ve verimlilik değerlerinin bozulmasının krizin oraa çıkmasının bir gösergesi olmasıdır. Çalışmada kriz sonrası döneme ilişkin olarak hüküme ve bankalar arafından alınan önlemlerin finansal sekörün eniden canlanmasına ve kriz öncesi ekinlik ve verimlilik düzeine krizi izleen iki ıl içinde ulaşılmasına ardımcı olduğu sonucuna varılmışır. Türker Kaa ve Doğan aralığında sekörün verimliliğini ine Malmquis endeksi ile ölçmüşlerdir. Dezenflason sürecinde bankaların oplam fakör verimliliğindeki değişimin incelendiği çalışmada sekörde eknolojik ilerleme nedenile verimlilik arışının gerçekleşiği sonucuna ulaşılmışır. Bası finansal krizinin sekörün oplam fakör verimliliğine ekilerini incelediği çalışmada sekörde kriz nedenile verimlilik kabının oluşuğu ancak kriz sonrası dönemde aşanan arış ile birlike sekörün krizin olumsuz ekilerini sildiği oraa konmuşur. Çalışmada arıca kriz sırasındaki verimlilik düşüşünün ekin sınırın gerilemesinden eknolojik gerileme kanaklandığı belirilmekedir. V. YENİDEN YAPLANDRMA DÖNEMİNDE SEKTÖRÜN VERİMLİLİĞİ A. Araşırmada Kullanılan Yönem Verimlilik producivi en basi anımıla çıkının girdie oranıdır. Ürekenlik vea prodükivie olarak da adlandırılan kavram ekinlik gibi göreli 25

6 S. Öncü-R. Akaş / Yeniden Yapılandırma Döneminde Türk Bankacılık Seköründe Verimlilik Değişimi bir kavram değildir. Bu nedenle karar birimlerinin verimliliklerini birbirinden bağımsız ölçme imkanı bulunmakadır Tarım; 200 s.. Malmquis Toplam Fakör Verimliliği endeksi Veri Zarflama Analizine VZA daalı bir eknikir. VZA ekin karar birimlerinin oluşurduğu ekin üreim sınırına göre her bir bankanın ekinlik ölçüsünü hesaplamakadır. Malmquis verimlilik endeksi ise bir karar biriminin iki zaman dilimi arasında verimliliğinin değişimini arış ada azalış ölçmekedir Berg vd.; 992 s. 23. Üreim sürecinde bir girdi kullanılarak bir çıkının üreildiği durumlarda çıkının girdie oranıla hesaplanabilen verimlilik birden çok girdili ve çıkılı üreim süreçlerinde geçerliliğini iirmekedir. Bu durumda üreim sürecinin büün girdi ve çıkılarının ek bir endeks ile ifade edilmesi gerekmekedir. Bölece verimlilik ölçümüne üreimin büün fakörleri dahil edilerek Toplam Fakör Verimliliği TFV hesaplanabilir. Çalışmada verimlilik kavramıla ifade edilen Toplam Fakör Verimliliği dir. Verimlilik değişiminin ölçülmesinde üç alernaif bulunmakadır. Fischer endeksi Tornqvis endeksi ve Malmquis endeksi Sahe; 2002 s. 52. Malmquis TFV endeksi diğer iki alernaife göre daha fazla ercih edilmekedir. Tercih nedenleri Fukuama 995; s.96 ve şık 200; s. 49 da şöle sıralanmakadır: Öncelikle Malmquis TFV endeksinin hesaplanmasında sadece mikar ade bilgilerine ihiaç duulmakadır. Dolaısıla fia bilgilerine ve malie minimizasonu vea kar maksimizasonu gibi kısılaıcı bir davranışsal varsaıma gerek okur. Arıca endeks paramerik olmaan önemle elde edilebilmeke ve önceden üreim fonksionunun belirlenmesini gerekirmemekedir. Karar birimi düzeinde verimlilik endeksinin oluşurulmasına izin veren endeks son olarak verimlilik arışının kanaklarının belirlenmesine olanak sağlamakadır. Bu avanajlarının anında Malmquis TFV endeksinin ek sakıncası ise sokasik olmaması ve bu üzden isaisiksel çıkarımlara izin vermemesidir. Fare ve diğerleri 994 Malmquis TFV endeksini M iki Malmquis verimlilik endeksinin M ve M 2 geomerik oralaması olarak anımlamakadır [M=M M 2 /2 ]. Denklem deki ilk ifade M döneminin orak eknolojisine daanılarak elde edilen Malmquis TFV değişim endeksini göserirken ikinci ifade M 2 döneminin orak eknolojisine daanılarak elde edilen Malmquis TFV değişim endeksini gösermekedir. M üreim nokasının verimliliğini üreim nokasına nazaran her iki ılın eknolojisine göre anımlamakadır. M i bankasında ve zamanları arasında verimlilik büümesi verimlilike durgunluk ve verimlilik düşüşü olup olmamasına daalı olarak sırasıla den daha büük e eşi ve den daha küçük bir değer alabilir şık; 200 s

7 Yöneim ve Ekonomi 4/ Malmquis TFV değişim endeksi ile döneminden dönemine banka verimliliğindeki değişim ölçülmekedir. dönemi ve onu izleen dönemi arasındaki girdie önelik Malmquis TFV değişim endeksi aşağıdaki formül ile hesaplanmakadır Worhingon; 2000 s / = D D D D M Malmquis TFV değişiminin kanaklarını açıklamak için ukarıdaki denklem şu şekilde azılabilir: 2 / = TD ED TFVD D D D D D D M 0 F F Şekil : Malmquis Verimlilik Endeksi Kanak: şık; 200.

8 S. Öncü-R. Akaş / Yeniden Yapılandırma Döneminde Türk Bankacılık Seköründe Verimlilik Değişimi Denklem Malmquis TFV değişim endeksini ekinlik değişimi ED ve eknik değişimin TD çarpımı olarak ifade emekedir. Bölece Malmquis TFV değişim endeksinin bileşenleri ekinlik değişimi ve eknik değişim olarak oraa konmakadır. Ekinlik değişimi bir bankanın ekin sınıra ne kadar aklaşığının akalama ekisi ölçümüdür. Ekinlik değişim endeksi ve ılları arasında ekinlik arışı durumunda den büük ekinlik azalışı durumunda den küçük ekinlike her hangi bir değişiklik olmadığında ise değerini alır. Ekinlik değişim endeksi anı zamanda ekinlik değişiminin kanaklarını göseren saf eknik ekinlikeki değişim ve ölçek ekinliğindeki değişim şeklinde arışırılabilir. Teknik değişim ise orak üreim sınırının her bir bankanın gözlenen girdi karışımında ne kadar hareke eiğinin ekin sınır değişimi ölçümü anlamına gelmekedir. Teknik değişim endeksi de ve ılları arasında eknolojik ilerleme durumunda den büük eknolojik gerileme durumunda den küçük ve değişiklik olmaması durumunda değerini alır. TFV değişim endeksinin hesaplanabilmesi için bir dizi doğrusal programlama probleminin hesaplanması gerekmekedir. Aşağıda ölçeğe göre sabi geiri varsaımı alında girdi odaklı aklaşımla TFV değişim endeksinin hesaplanmasında kullanılan doğrusal programlama problemleri verilmişir Worhingon; 2000 s. 80. [ D ] s θ i λ 0 = minθ i Y λ 0 X λ 0 [ D ] s θ i i λ 0 Y X λ 0 λ 0 λ θ = min θ λ θ 2 254

9 [ D ] s θ i i X λ 0 Y λ 0 λ 0 = min θ λ θ Yöneim ve Ekonomi 4/ [ D ] s θ i i λ 0 Y λ 0 X λ 0 = min θ λ θ 4 İlk iki doğrusal programlama modeli bir döneme ai verileri anı dönemin ekin sınırını baz alarak değerlendirmekedir. 3 nolu model dönemi verilerini döneminin ekin sınırı ile karşılaşırırken 4 nolu model döneminin verilerini döneminin ekin sınırı ile karşılaşırmakadır. TFV değişim endeksinin hesaplanabilmesi için ukarıda verilen dör doğrusal programlama probleminin örnekeki her bir gözlem ve her bir dönem için çözülmesi gerekmekedir. Bölece T dönem saısını ve N gözlem saısını gösermek üzere N3T-2 ade problem çözülmelidir. Çalışmada TFV endeksinin hesaplanmasında Tim Coelli arafından gelişirilen DEAP 2.. programı kullanılmışır. TFV değişim endeksi hesaplamalarıla ilgili önemli bir konu Coelli vd. 997 de belirildiği gibi ölçeğe göre geiri varsaımına ilişkindir. Malmquis endeksi için gerekli olan uzaklık fonksionlarının hesaplanmasında ölçeğe göre değişken geiri varsaımının kullanılması TFV değişim endeksinde değişimleri verimlilik kazanımı vea kabı doğru ölçmediğini Grifell-Taje ve Lovell 995 gösermişir. Bu nedenle endeksin ölçeğe göre sabi geiri varsaımı alında hesaplanması gerekmekedir. B. Araşırmanın Kapsamı ve Değişkenler Çalışmada inceleme dönemi olarak ılları alınmışır. Araşırmada kullanılan veriler Türkie Bankalar Birliği nin TBB inerne siesinden ve TBB arafından aınlanan Bankalarımız ve 2005 den alınmışır. Veri sei icari bankaların ve 2005 ıllarına ai bağımsız deneimden geçmiş bilanço gelir ablosu ve bunların 255

10 S. Öncü-R. Akaş / Yeniden Yapılandırma Döneminde Türk Bankacılık Seköründe Verimlilik Değişimi dipnolarından elde edilmişir. Dönemler arasında karşılaşırma apmak amacıla veriler arihindeki paranın saın alma gücüne göre düzelilmişir *. İnceleme kapsamına sadece icari bankalar alınmışır ılları arasında faalie göseren icari bankaların amamı inceleme kapsamındadır. Ancak Malmquis endeksinin hesaplanmasında panel veri kullanma zorunluluğu olduğundan her beş ılda da faalie göseren 29 banka ** analize dahil edilmişir. Doğru ve güvenilir bir ekinlik ve verimlilik ölçümü için değişkenlerin belirlenmesi ve anımlanması özel bir önem aşımakadır. Araşırmada kullanılacak olan değişkenler araşırmanın sonuçlarını doğrudan ekileeceğinden ekinliği ve verimliliği ölçülecek karar birimlerinin üreim eknolojisini en ii emsil eden girdilerinin ve çıkılarının belirlenmesi gerekmekedir. Bankacılık lieraüründe bankaların girdi ve çıkılarının nelerden oluşacağı konusunda am bir fikir birliği bulunmamakadır Grifell-Taje ve Lovell; 996 s Ancak VZA nin ugulandığı çalışmalarda i üreim aklaşımı producion approach ve ii aracılık aklaşımı inermediaion approach olarak iki emel aklaşımın benimsendiği görülmekedir. Üreim aklaşımında bankaların sermae ve işgücünü kullanarak mevdua ve kredileri üreikleri kabul edilmekedir. Bu aklaşımda bankaların çıkıları mevdua ve kredi hesaplarının saısı ile ölçülürken malieleri ise sadece faalie giderleri ile ifade edilmekedir. Aracılık aklaşımında ise bankaların sermae ve işgücünü kullanarak mevduaları kredi ve diğer aırımlara dönüşürdükleri kabul edilir. Bu aklaşımda girdi ve çıkılar hesap saıları erine parasal değerleri ile ölçülür. Malieler ise faalie giderleri ile birlike faiz harcamalarını da kapsaacak şekilde hesaplanır Cingi ve Tarım; 2000 s. 3. Yukarıda belirilen iki emel aklaşımın anında bankaların emel amacının kar maksimizasonu olmasından hareke eden kar aklaşımı da bulunmakadır. Kar maksimizasonu amacına ulaşabilmesi için bankalar gelirlerini arırmaa ve malielerini azalmaa çalışmakadır. Bu aklaşımda girdi olarak faiz dışı giderler işleme giderleri ve diğer faiz dışı giderler çıkı olarak ise ne faiz geliri ve faiz dışı gelirler alınmakadır Drake vd.; 2005 s.4. Lieraürde genellikle aracılık aklaşımının üreim aklaşımına ercih edildiği görülmekedir. Al vd. 990 nin de beliriği gibi aracılık aklaşımının daha çok kullanılmasının bazı nedenleri bulunmakadır. Öncelikle üreim aklaşımında bankaların oplam malieleri içinde önemli bir bölümü oluşuran faiz harcamalarının oplam malielere dahil edilmemesi sonuçları * Düzelme işleminde kullanılan kasaılar: 3 Aralık Aralık Aralık Aralık ılına ai veriler enflason muhasebesi ugulamasına son verildiği için cari fialarladır. ** Çalışma kapsamındaki bankaların lisesi EK de sunulmakadır. 256

11 Yöneim ve Ekonomi 4/ çarpıabilmekedir. İkinci olarak bankalar mevduaları samazlar saın alırlar. Arıca mevduaları diğer fonlarla birlike kredi ve aırımlar için kullanırlar. Bu nedenle mevduaların çıkı erine girdi olarak kullanılması daha ugun olmakadır. Son olarak üreim aklaşımında hesap saısı bilgilerine ihiaç duulmakadır. Ekinlik ölçümü için gerekli olan bu bilgilere ulaşılması genellikle zor olmakadır. Çalışmamızda ukarıda saılan nedenlerden dolaı bankaların üreim sürecini daha ii ansıığı düşünülen aracılık aklaşımı benimsenmişir. Bölece Türk Ticari Bankalarının faalielerinin büük bir kısmının mevdua ve diğer finansal kurumlardan ödünç alınan fonların kredilere ve diğer menkul kıme aırımlarına dönüşürmeken oluşuğu varsaılmışır. Bölece modelin girdilerini i personel saısı ii fiziki sermae ve iii ödünç alınan fonlar oluşurmakadır. Fiziki sermaei maddi duran varlıkların ne defer değeri ve ödünç alınan fonları ise ilgili ılın sonu iibarile oplam mevdualar vadeli ve vadesiz ve diğer ödünç alınan fonlar alınan krediler ve para piasalarından alınan borçlar oluşurmakadır. Modelin çıkıları ise i oplam krediler ne ve ii diğer gelir geirici varlıklardan menkul değerler cüzdanı bankalar arası para piasasında saılan fonlar ve bankalar ve diğer mali kuruluşlar oluşmakadır. C. Araşırmanın Sonuçları VZA örneklemdeki ekin karar birimlerinin oluşurduğu ekin üreim sınırına göre her banka için ekinlik ölçüsünü hesaplar. Ancak Malmquis TFV endeksi kullanılarak bir karar biriminin iki farklı dönem arasındaki verimlilik değişimini ölçmek mümkündür. Malmquis TFV endeksinin den büük değer alması verimlilik arışını den küçük değer alması verimlilik azalışını e eşi olması ise verimlilike herhangi bir değişiklik arış a da azalış olmadığını göserir. Endeks verimlilikeki değişmei eknik ekinlikeki değişme ve eknolojideki değişme şeklinde iki bileşene göre ölçmekedir. Ekinlik değişimi ise saf eknik ekinlikeki değişim ve ölçek ekinliğindeki değişim olarak bileşenlere arılmakadır. TFV değişim endeksinin bileşenleri de anı şekilde arış olması durumunda den büük azalış olması durumunda den küçük değişim olmaması durumunda ise değerini almakadır. Aşağıda TBS nin ılları arasında verimliliği ölçeğe göre sabi geiri varsaımı alında girdie önelik hesaplanan Malmquis TFV endeksi kullanılarak ölçülmüşür. Daha önce de değinildiği gibi analize her beş ılda da faalie göseren bankalar alınmışır. 257

12 YL S. Öncü-R. Akaş / Yeniden Yapılandırma Döneminde Türk Bankacılık Seköründe Verimlilik Değişimi Tablo-: Malmquıs Toplam Fakör Verimliliği Endeksindeki Değişim Ekinlik Değişimi Teknolojik Değişim Saf Teknik Ekinlik Değişimi Ölçek Ekinliğindeki Değişim Toplam Fakör Verimliliğindeki Değişim G. Oralama Tablo Malmquis TFV analizinin sonuçlarını gösermekedir. Yeniden apılandırma döneminde bankaların oplam fakör verimliliği 2002 ılındaki sınırlı düşüşün ardından bir önceki ıla göre sürekli armışır ılında bir önceki ıla göre %0 lik düşüşün ardından sonraki üç ılda TFV değişim endeksi sırasıla %0 %03 ve %35 armışır. Söz konusu arışlar incelenen dönemde oralama %83 verimlilik büümesi sağlamışır. TFV değişim endeksinin al unsurlarına eknik değişim ve ekinlik değişimi bakıldığında dönemde elde edilen verimlilik büümesinin emel kanağının eknolojik ilerleme olduğu görülmekedir. Dönemde ekinlik değişim endeksi %08 ararken eknolojik değişim endeksinin %74 arması elde edilen verimlilik kazanımında eknolojik ilerlemenin daha baskın olduğuna işare emekedir arasında sağlanan sınırlı ekinlik arışının kanağı ise ölçek ekinliğinde sağlanan ilerlemedir. Dönemde saf eknik ekinlik önesel ekinlik %002 azalırken ölçek ekinliği % armışır. Yıllar iibarile verimlilik değişiminin kanakları araşırıldığında 2002 ılındaki sınırlı verimlilik düşüşünün eknolojik gerilemeden kanaklandığı anlaşılmakadır. Bankalar krizin ardından eknolojik gerileme aşamalarına rağmen ölçek ekinliğindeki iileşmeden kanaklanan ekinlik arışı elde emişlerdir. Ancak daha üksek eknolojik gerileme nedenile verimlilik kabı aşanmışır ED TD TFVD 258 Şekil 2: TFV Değişim Endeksi ve Bileşenleri

13 Yöneim ve Ekonomi 4/ Bankalar 2002 ılında ani eniden apılandırmanın başlangıcında eknolojie fazla aırım apmaarak kriz sonrası ilk ıllar için doğal saılabilecek bir davranış biçimi olarak görülebilir belirli mikarda çıkı elde edebilmek için daha az girdi kullanıp ekinliklerini arırmışlar ve verimlilik düzelerinde çok sınırlı bir düşüş ile kriz sonrası ılı geçirmişlerdir. Daha sonraki iki ılda ise hem ekinlik arışının hem de eknolojik ilerlemenin verimlilik büümesinde paı olmasına rağmen baskın fakörün eknolojik ilerleme olduğu görülmekedir. TBS 2003 ılında %77 lik eknolojik ilerlemee karşılık %22 ekinlik arışı 2004 ılında ise %8 lik eknolojik ilerleme ve %2 ekinlik arışı elde emiş ve bölece söz konusu iki ılda %0 verimlilik arışı elde emişir. Dönemde en üksek verimlilik arışı amamıla eknolojik ilerlemee daalı olarak 2005 ılında elde edilmişir. Kısaca dönemdeki verimlilik arışının emel kanağı giikçe aran oranda elde edilen eknolojik ilerlemedir. Şekil 2 TFV değişim endeksi ile bileşenlerini gösermekedir. Ekinlik değişim endeksi sadece 2002 ılında TFV değişim endeksinin üzerinde er almakadır. Daha sonraki ıllarda söz konusu endeks TFV ve eknolojik değişim endeksinin alında bulunmakır. Yeniden apılandırma döneminde ekinlik değişim endeksi oralama %08 armışır. En üksek arış daha önce de belirildiği gibi 2002 ılında gerçekleşmişir %27. İzleen iki ıldaki arış oranı sırasıla %22 ve %2 dir ılında ise endeks %035 azalmışır. Dönemde ekinlik değişim endeksi %08 armışır. Arışın kanağı ölçek ekinliğindeki iileşmedir %. Saf eknik ekinlik ise azalmışır %02. İlk üç ılda ölçek ekinliği sürekli arerken 2005 ılında azalmışır Şekil ED STED ÖED Şekil 3: Ekinlik Değişim Endeksi ve Bileşenleri Tablo 2 TFV ndeki değişimi banka al grupları açısından gösermekedir. Dönemde her üç al grupa da birbirine akın oranlarda kamu: %68; özel: %9 ve abancı %7 verimlilik arışı gerçekleşmişir. Dönemde TFV değişim endeksine kanaklık eden unsurlara bakıldığında büün banka gruplarında eknik değişim endeksinin ekinlik değişim endeksine göre daha fazla arığı dolaısıla 259

14 S. Öncü-R. Akaş / Yeniden Yapılandırma Döneminde Türk Bankacılık Seköründe Verimlilik Değişimi elde edilen verimlilik kazanımının eknolojik ilerlemeden kanaklandığı görülmekedir. Banka grupları açısından ekinlik değişim endeksinin unsurları incelendiğinde her üç al grupa da ölçek ekinliğindeki iileşmenin ekinlik arışını sağladığı görülmekedir. Kamu bankalarında saf eknik ekinlike herhangi bir değişme gerçekleşmezken özel ve abancı bankaların saf eknik ekinlikleri düşük oranlarda da olsa azalma gösermişir. Yıllar iibarile al grupların verimlilik değişimi incelendiğinde krizin hemen ardından 2002 ılında en üksek verimlilik arışı %49 abancı bankalarda gerçekleşmişir. Kamu bankaları %24 lük bir arış elde ederken özel bankalarda verimlilik düşmüşür. Yabancı bankalar söz konusu ılda hem ekinliklerini arırarak hem de eknolojilerini gelişirerek verimlilik büümesi sağlamışlardır. Kamu bankalarında verimlilik arışının kanağı eknolojik ilerlemedir. Özel bankalarda ise ölçek ekinliğindeki iileşmeden kanaklanan ekinlik arışı olmasına rağmen eknolojideki gerileme nedenile verimlilik kabı olmuşur ılında abancı bankalar dışında diğer iki grupa verimlilik arışı söz konusudur ılında en üksek verimlilik arışı sağlaan abancı bankalarda verimlilik düşerken özel bankalar ise %56 ile en üksek verimlilik arışını elde emişlerdir. Özel bankalar saf eknik ekinlikeki arışan kanaklanan ekinlik arışı ve eknolojik ilerleme kanaklı verimlilik arışı sağlarken kamu bankaları büük ölçüde ölçek ekinliğindeki değişime bağlı ekinlik arışı ve buna bağlı verimlilik kazanımı elde emişlerdir. Öe andan abancı bankalardaki sınırlı verimlilik düşüşünün kanağı ise ekinlik düşüşüdür ılında ise abancı bankalarda eknolojik gelişmee bağlı olarak en üksek verimlilik arışı %34 gerçekleşmişir. Özel ve abancı bankalarda da verimlilik arışının kanağı eknolojik ilerlemedir ılında bu kez en üksek verimlilik arışı %76 özel bankalarda gerçekleşmişir. Bu arışın kanağı ine eknolojik ilerlemedir. Söz konusu ılda özel bankalarda ekinlik düşmüşür. Diğer al gruplarda da verimlilik arışındaki baskın fakör eknolojik ilerlemedir. Sadece kamu bankalarında ölçek ekinliğindeki iileşmee bağlı ekinlik arışı elde edilmişir. 260

15 Yöneim ve Ekonomi 4/ Tablo-2: Banka Al Grupları Açısından Malmquis Toplam Fakör Verimliliği Endeksindeki Değişim YL Ekinlik Değişimi Teknolojik Değişim Saf Teknik Ekinlik Değişimi Ölçek Ekinliğindeki Değişim Toplam Fakör Verimliliğindeki Değişim Sekör Kamu Özel Yabancı Sekör Kamu Özel Yabancı Sekör Kamu Özel Yabancı Sekör Kamu Özel Yabancı Sekör Kamu Özel Yabancı Tablo 3 bankalar iibarile verimlilik değişimi ve kanaklarını gösermekedir. Dönemde bankaların büük bir çoğunluğu %86 si verimlilik kazanımı elde emişir. Bankalardaki verimlilik arışına hem ekinlik arışı hem de eknolojik ilerleme kakıda bulunmuşur. Ancak eknolojik ilerleme sağlaan bankaların oranının %93 ekinlik arışı sağlaan bankalara göre daha üksek olması dönemde elde edilen verimlilik arışının eknoloji kanaklı olduğunu gösermekedir. Bu durum üm al gruplar açısından geçerlidir. 26

16 S. Öncü-R. Akaş / Yeniden Yapılandırma Döneminde Türk Bankacılık Seköründe Verimlilik Değişimi Tablo-3: Verimlilik Değişiminin Kanakları Verimlilik Kazanımı Verimlilik Kabı Ekinlik Arışı Ekinlik Azalışı Teknik İlerleme Teknik Gerileme Saı Yüzde Saı Yüzde Saı Yüzde Saı Yüzde Saı Yüzde Saı Yüzde Dönemi Kamu 2 %67 %33 %33 2 %67 2 %67 %33 Özel 8 %44 0 %56 8 %44 9 %50 8 %44 0 %56 Yabancı 6 %75 2 %25 4 %50 %3 5 %63 3 %38 Sekör 6 %55 3 %45 3 %45 2 %4 5 %52 4 % Dönemi Kamu 2 %67 %33 2 %67 %33 %33 2 %67 Özel 7 %94 %6 0 %56 7 %39 4 %78 4 %22 Yabancı 3 %38 5 %63 %3 3 %38 5 %63 3 %38 Sekör 22 %76 7 %24 3 %45 %38 20 %70 9 % Dönemi Kamu 2 %67 %33 %33 2 %67 2 %67 %33 Özel 5 %83 3 %7 %6 5 %28 3 %72 5 %28 Yabancı 6 %75 2 %25 3 %38 %3 5 %63 3 %38 Sekör 23 %79 6 %2 5 %52 8 %28 20 %70 9 % Dönemi Kamu 2 %67 %33 2 %67 %33 2 %67 %33 Özel 6 %89 2 % 4 %22 0 %56 8 % Yabancı 6 %75 2 % %38 8 % Sekör 24 %83 5 %7 6 %2 4 %48 28 %97 % Dönemi Kamu 3 % %67 %33 3 % Özel 6 %89 2 % 0 %56 7 %39 7 %94 %5 Yabancı 6 %75 2 %25 3 %38 2 %25 7 %87 %3 Sekör 25 %86 4 %4 5 %52 0 %35 27 %93 2 %7 Tablo 4 bankalar iibarile ekinlik değişimi ve kanaklarını gösermekedir. Dönemde bankaların %52 sinde büük ölçüde ölçek ekinliğindeki iileşmee bağlı %5 ekinlik arışı gerçekleşmişir. Bankaların sadece %7 si saf eknik ekinliklerini iileşirmiş %3 i saf eknik ekinlik düzeini düşürmüş %52 sinde ise saf eknik ekinlik değişmemişir. 262

17 Ekinlik Arışı Tablo-4: Ekinlik Değişiminin Kanakları Ekinlik Azalışı Saf eknik ekinlike Arış Yöneim ve Ekonomi 4/ Saf eknik ekinlike Azalış Ölçek Ekinliğinde Arış Ölçek Ekinliğinde Azalış Saı Yüzde Saı Yüzde Saı Yüzde Saı Yüzde Saı Yüzde Saı Yüzde Dönemi Kamu %33 2 % %33 %33 2 %67 Özel 8 %44 9 %50 3 %7 8 %44 7 %39 0 %56 Yabancı 4 %50 %3 %3 0-3 %38 2 %25 Toplam 3 %45 2 %4 4 %4 9 %3 %38 4 % Dönemi Kamu 2 %67 %33 % %67 %33 Özel 0 %56 7 %39 7 %39 4 %22 7 %39 0 %56 Yabancı %3 3 % %38 2 %25 2 %25 Toplam 3 %45 %38 8 %28 7 %24 %38 3 % Dönemi Kamu %33 2 %67 % %33 2 %67 Özel %6 5 %28 2 % 0 %56 %6 5 %28 Yabancı 3 %38 %3 %3 %3 3 %38 %3 Toplam 5 %52 8 %28 4 %4 %38 5 %5 8 % Dönemi Kamu 2 %67 % %67 %33 Özel 4 %22 0 %56 8 %44 5 %28 6 %33 9 %50 Yabancı 0-3 % %3 0-3 %38 Toplam 6 %2 4 %48 8 %28 6 %2 8 %28 3 % Dönemi Kamu 2 %67 % %67 %33 Özel 0 %56 7 %39 5 %28 8 %44 0 %56 7 %39 Yabancı 3 %38 2 % %3 3 %38 2 %25 Toplam 5 %52 0 %35 5 %7 9 %3 5 %5 0 %35 Kısaca değerlendirilecek olursa eniden apılandırma programının ugulandığı ılları arasında bankacılık sekörünün eknoloji kanaklı verimlilik kazanımı elde eiğini sölemek mümkündür. Bölece eknolojide sağlanan ilerleme ile bankalar anı mikar girdii daha ekin kullanarak daha fazla çıkı üremişler ve ekin üreim sınırlarını ukarı doğru çekebilmişlerdir. V. SONUÇ Malmquis TFV analizinin sonuçlarına göre dönemde bankaların oplam fakör verimliliği %83 armışır ılındaki %0 lik sınırlı düşüşün ardından ve 2005 ıllarında sırasıla %0 %03 ve %35 lik verimlilik büümesi elde edilmişir. Verimlilik değişiminin kanakları 2002 ılında bankaların girdi kullanımlarındaki ekinliklerinin iileşmesi anlamında ekinlik arışı ve 2005 ıllarında ise bankacılık eknolojisindeki eniliklerden kanaklanan eknolojik ilerlemelerdir. Dönemde sadece 2002 ılında ekinlik değişim endeksi eknolojik değişim endeksinin üsünde er almakadır. Dönemde verimlilik arışına kakı sağlaan ekinlik arışı büük ölçüde bankaların ölçek ekinliğindeki iileşmeden kanaklanmakadır. Saf eknik ekinlik ise 2002 ve 2004 ıllarında düşmüşür. 263

18 S. Öncü-R. Akaş / Yeniden Yapılandırma Döneminde Türk Bankacılık Seköründe Verimlilik Değişimi Sonuç olarak eniden apılandırma programının ugulandığı dönemde bankalar eknoloji kanaklı verimlilik arışı elde emişlerdir. Bu anlamda bankaların üreim eknolojilerini gelişirerek anı mikarda girdii daha ekin kullanıp daha fazla çıkı üreikleri bölece ekin üreim sınırının ukarı doğru harekeini sağladıkları anlaşılmışır. Bilindiği gibi eknoloji kullanımı ekinlik ve verimliliği arırmada kullanılan önemlerden biridir. Teknoloji kullanımının birim malieleri de düşürdüğü bilinmekedir. Uluslararası bir danışmanlık şirkeinin Goldman Sachs & Boson Consuling Group ahminlerine göre bir bankacılık işlemi şubede $ 06 elefon bankacılığıla $ 055 ATM lerde $ 032 ve inerne aracılığıla gerçekleşirildiğinde $ 002 a mal olmakadır Özen; Teknoloji kullanımının malieler üzerinde sağladığı avanaj nedenile Türk bankaları çok kısa bir zaman dilimi içinde önemli aılımlar apmışır. Bankacılık alanında gözlenen evrensel eğilimleri finansal ve eknolojik enilikleri üm boularıla ugulamış ve al apılarını bu emellere uarlamışlardır. Öe andan eknolojie apılan aırımlar işleme giderlerini arırmışır. Bankalar haa anı gruba bağlı bankalar dahi kendi ATM ağını kurma olunu seçmişir. ATM lerin ve POS cihazlarının kurulması ve bakımı bankalara ciddi malie üklemekedir. Bu nedenle her bankanın kendi ATM ve POS sisemini kullanması önemli kanak israflarına ol açmakadır. Teknoloji malielerinin azalılması olunda apılan bazı işbirlikleri ise eersiz kalmakadır. TBB arafından hazırlanan bir raporda POS sisemlerinin üm bankalar arafından oraklaşa kullanılması durumunda beş ıllık bir süreçe önemli uarlarda asarruf sağlanabileceği belirilmekedir TBB; Bunun anında ATM ler ve diğer eknolojik alanlarda da orak kullanım ve işbirliği sağlandığında elde edilecek asarrufun çok daha fazla olacağı açıkır. Bu nedenle bankalar rekabe içinde bile karşılıklı fada araacak işbirliği modellerini asarlamak ve gelişirmek durumundadırlar. Sekördeki bu ür işbirliklerinin faiz marjlarının daraldığı faiz dışı gelirlerin öneminin arığı ve faiz dışı giderlerin konrolünün önem kazandığı bir süreçe bankaların ekinlik ve verimliliklerinin arırılmasına önemli kakılar sağlaacağı düşünülmekedir. 264

19 EK-: Araşırma Kapsamındaki Bankalar Yöneim ve Ekonomi 4/ TC Ziraa Bankası 6 Turkish Bank 2 Türkie Halk Bankası 7 Türk Dış Ticare Bankası 3 Türkie Vakıflar Bankası 8 Türk Ekonomi Bankası 4 Adabank 9 Türkie Garani Bankası 5 Akbank 20 Türkie İş Bankası 6 Alernaif Bank 2 Yapı Kredi Bankası 7 Anadolu Bank 22 Abn Amro Bank N.V. 8 Denizbank 23 Arap Türk Bankası 9 Finans Bank 24 Banca di Roma S.P.A 0 Koçbank 25 Bank Mella MNG Bank 26 Ciibank N.A. 2 Oak Bank 27 HSBC 3 Şekerbank 28 Sociee Generale SA 4 Tekfenbank 29 WesLB AG 5 Teksil Bankası KAYNAKÇA AKTAŞ Rabia; Bankacılık Seköründe Yeniden Yapılandırma: Ticari Bankalarda Performans Yönelişleri Türkie Örneği Celal Baar Üniversiesi Sosal Bilimler Ensiüsü Basılmamış Dokora Tezi Danışman: Prof. Dr. Semra Öncü Manisa ALAM la M. Semenick; A Nonparameric Approach for Assessing Producivi Dnamics of Large U.S. Banks Journal of Mone Credi and Banking Vol. 33 No ALY H. Y. GRABOWSK R. PASURKA C. RANGAN N.; Technical Scale And Allocaive Efficiencies in US Banking: An Empirical nvesigaion The Review of Economics and Saisics 990 s BAST Eüp; 200 Finansal Krizinin Türkie Ticari Bankacılık Sekörünün Toplam Fakör Verimliliğine Ekileri İkisa İşleme ve Finans Aralık 2005 s BERG S. A. FORSUND F. R. JANSEN E. S.; Malmquis ndices of Producivi Growh During he Deregulaion of Norwegian Banking Scand. J. Of Economics 94 Supplemen 992 s CASU B. GRARDONE C. MOLYNEUX P.; Producivi Change in Banking: A Comparison of Parameric and Non-Parameric Approaches Journal of Banking and Finance Vol. 28 No. 0 Ekim 2004 s CİNGİ S. TARM A.; Türk Bankacılık Siseminde Performans Ölçümü: DEA- Malmquis TFP Endeksi Ugulaması TBB Araşırma Tebliğleri Serisi Maıs COELL T. RAO D. S. P. BATTESE G. E.; An nroducion To Efficienc And Producivi Analsis Kluwer Academic Publisher USA 997. DRAKE L. HALL M. SMPER R.; Bank Modelling Mehodologies: A Comparaive Non-Parameric Analisis of Efficienc in he Japanese Banking Secor hp://lboro.ac.uk/deparmens/ec/researchpapers/2005/drake-hall-simper2005%20.pdf DRAKE Leigh; Efficienc and Producivi Change in UK Banking Applied Financial Economics 200 s

20 S. Öncü-R. Akaş / Yeniden Yapılandırma Döneminde Türk Bankacılık Seköründe Verimlilik Değişimi DZOBEK C. PAZARBAŞOĞLU C.; Lessons From Ssemic Bank Resrucuring: A Surve of 24 Counries MF Working Paper 997. FARE R. GROSSKOPF S. NORRS M. ZHANG Z.; Producivi Growh Technical Progress and Efficienc Changes in ndusrialised Counries American Economic Review Vol s şık; 200 in içinde. FUKUYAMA Hirofumi; Measuring Efficienc and Producivi Growh in Japanese Banking: A Nonparameric Fronier Approach Applied Financial Economics s GARCA Gillian; A Framework for Analsis and Assesmen içinde ALEXANDER W. E. DAVS J. M. EBRLL L. P. LNDGREN C. ed.; Ssemic Bank Resrucuring and Macroeconomic Polic MF 997. GRFELL-TATJE E. LOVELL C.A.K.; Deregulaion and Producivi Decline: The Case of Spanish Savings Banks European Economic Review s ŞK İ. HASSAN M. K.; Financial Disrupion and Bank Producivi: The 994 Eperience of Turkish Bank The Quarerl Review of Economics and Finance s ŞK İhsan; 994 Ekonomik Krizi ve Ticari Bankalar Üzerindeki Ekileri: Denesel Bir Çalışma İMKB Dergisi Yıl 5 Saı JACKSON P. M. FETH M. D. NAL G.; Efficienc and Producivi Growh in Turkish Commercial Banking Secor: A non-parameric approach European Smposium on: Daa Envelopmen Analsis-Recen Developmen and Applicaions Wernigerode German 6-8 Ocober 998. KAYA T. Yasemin; Türk Bankacılık Seköründe Karlılığın Belirleicileri: BDDK MSPD Çalışma Raporları Haziran ÖZEN Ergun; Türk Bankacılık Siseminde Malie Ekinliğinin Gelişirilmesine Yönelik Önlemler Bankacılık Seköründe Yeniden Yapılandırma Konulu Konferans 23 Temmuz SATHYE M.; Measuring Producivi Changes in Ausralian Banking: An Applicaion of Malmquis ndices Managerial Finance Vol. 28 No s STURM J. WLLAMS B.; Foreign Bank Enr Deregulaion and Bank Efficienc: Lessons from he Ausralian Eperience Journal of Banking and Finance s TARM Armağan; Veri Zarflama Analizi: Maemaiksel Programlama Tabanlı Göreli Ekinlik Ölçümü Yaklaşımı Saışa Yaın İşleri Müdürlüğü Araşırma/İnceleme/Çeviri Dizisi: 5 Ankara 200. TÜRKER KAYA Y. DOĞAN E.; Dezenflason Döneminde Türk Bankacılık Seköründe Ekinliğin Gelişimi BDDK ARD Çalışma Raporları 2005/ WORTHNGTON Andrew; Technical Efficienc and Technological Change in Ausralian Bulding Socieies ABACUS Vol. 36 No s ; BDDK Bankacılık Sekörü Yeniden Yapılandırma Programı Maıs ; TBB Bankalararası Orak Projeler Hakkında Bilgilendirme Bankacılar Dergisi 2004 s ; TBB Bankalarımız ; TBB Bankalarımız ; TBB Bankalarımız ; TBB Bankalarımız

VERİMLİLİK, TEKNOLOJİ VE ETKİNLİK (AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYE VE ADAY ÜLKELERİN PERFORMANS ÖLÇÜMÜ)

VERİMLİLİK, TEKNOLOJİ VE ETKİNLİK (AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYE VE ADAY ÜLKELERİN PERFORMANS ÖLÇÜMÜ) Akademik Araşırmalar ve Çalışmalar ergisi / Journal of Academic Researches and Sudies Yıl 6 - Saı Kasım 24 / Volume 6 - Number November 24 Alınış Tarihi: 26.9.24 Kabul Ediliş Tarihi: 3..24 VERİMLİLİK TEKNOLOJİ

Detaylı

Verimlilik Dergisi T. C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015/3

Verimlilik Dergisi T. C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015/3 Verimlilik Dergisi Türk Mevdua Bankacılığı İçin Ekinlik Analizi: Küresel Finans Krizinin Ekileri Dr. Serdal ERGÜN Prof. Dr. Nezir KÖSE İzmir de İşlemelerin Sanayi Sicil Veri Tabanına Gönderdikleri Verilerin

Detaylı

VZA MALMQUİST TOPLAM FAKTÖR VERİMLİLİK ÖLÇÜSÜ: İMKB YE KOTELİ ÇİMENTO ŞİRKETLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

VZA MALMQUİST TOPLAM FAKTÖR VERİMLİLİK ÖLÇÜSÜ: İMKB YE KOTELİ ÇİMENTO ŞİRKETLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA VZA MALMQUİST TOPLAM FAKTÖR VERİMLİLİK ÖLÇÜSÜ: İMKB YE KOTELİ ÇİMENTO ŞİRKETLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Vesel KULA * Tuğrul KANEMİR ** Leife ÖZEMİR *** Öze Bu çalışma ile 200-2007 döneminde İsanbul Menkul

Detaylı

Ege University Working Papers in Economics 2006 http://www.iibf.ege.edu.tr/economics/tartisma

Ege University Working Papers in Economics 2006 http://www.iibf.ege.edu.tr/economics/tartisma Ege Universiy Working Papers in Economics 2006 hp://www.iibf.ege.edu.r/economics/arisma İZMİR KÜÇÜK, ORTA VE BÜYÜK ÖLÇEKLİ İMALAT SANAYİNDE ÜRETİM ETKİNLİĞİ VE TOPLAM FAKTÖR VERİMLİLİĞİ ANALİZİ Eruğrul

Detaylı

Turizm Sektöründe BIST a Kayıtlı İşletmelerin Veri Zarflama Analizi ve Toplam Faktör Verimliliği ile Finansal Performanslarının İncelenmesi

Turizm Sektöründe BIST a Kayıtlı İşletmelerin Veri Zarflama Analizi ve Toplam Faktör Verimliliği ile Finansal Performanslarının İncelenmesi Turizm Seköründe BIST a Kaılı İşlemelerin Veri Zarflama Analizi ve Toplam Fakör Verimliliği ile Finanal Performanlarının İncelenmei The Examinaion of Financial Performance of Companie in Tourim Secor,

Detaylı

GEÇİŞ EKONOMİLERİ VE TÜRK TARIM SEKTÖRÜNDE ETKİNLİK VE TOPLAM FAKTÖR VERİMLİLİĞİ ANALİZİ (1992-2004)

GEÇİŞ EKONOMİLERİ VE TÜRK TARIM SEKTÖRÜNDE ETKİNLİK VE TOPLAM FAKTÖR VERİMLİLİĞİ ANALİZİ (1992-2004) Ege Akademik Bakış / Ege Academic Review 8 (2) 28: 843-86 GEÇİŞ EKONOMİLERİ VE TÜRK TARIM SEKTÖRÜNE ETKİNLİK VE TOPLAM FAKTÖR VERİMLİLİĞİ ANALİZİ (1992-24) THE ANALYSIS OF EFFICIENCY AN TOTAL FACTOR PROUCTIVITY

Detaylı

Türk Otomotiv Endüstrisinde Maliyet ve Toplam Faktör Verimliliği

Türk Otomotiv Endüstrisinde Maliyet ve Toplam Faktör Verimliliği Aaürk Üniversiesi Sosal Bilimler Ensiüsü ergisi 24 8 (3): 325-35 Türk Oomoiv Endüsrisinde Malie ve Toplam Fakör Verimliliği Öz: Bu çalışmanın emel amacı farklılaşırılmış oligopol piasası örneği olan Türk

Detaylı

TİCARİ NÜKLEER SANTRAL MODELLERİNİN YAKIT MASRAFLARINA GÖRE ELEKTRİK ÜRETİM MALİYETLERİNİN DEĞERLENDİLİRMESİ

TİCARİ NÜKLEER SANTRAL MODELLERİNİN YAKIT MASRAFLARINA GÖRE ELEKTRİK ÜRETİM MALİYETLERİNİN DEĞERLENDİLİRMESİ Osmangazi Üniversiesi Müh.Mim.Fak.Dergisi C.XVII, S.2, 2004 Eng.&Arch.Fac.Osmangazi Universi, Vol.XVII, No: 2, 2004 İCARİ NÜKLEER SANRAL MODELLERİNİN YAKI MASRAFLARINA GÖRE ELEKRİK ÜREİM MALİYELERİNİN

Detaylı

Malmquist producticity index: An application of Turkish automotive industry

Malmquist producticity index: An application of Turkish automotive industry İsanbul Üniversiesi İşleme Fakülesi ergisi Isanbul Universi Jurnal f he Schl f Business Adminisrain Cil/Vl:39 Saı/N:2 2 276-289 ISSN: 33-732 www.ifdergisi.rg 2 Malmquis plam fakör verimlilik endeksi: Türk

Detaylı

TÜRK BANKALARIYLA AVRUPA BİRLİĞİ BANKALARININ REKABET ÜSTÜNLÜĞÜ AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI. YÜKSEK LİSANS TEZİ Özlem Suna YILDIRIMOĞLU

TÜRK BANKALARIYLA AVRUPA BİRLİĞİ BANKALARININ REKABET ÜSTÜNLÜĞÜ AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI. YÜKSEK LİSANS TEZİ Özlem Suna YILDIRIMOĞLU İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TÜRK BANKALARIYLA AVRUPA BİRLİĞİ BANKALARININ REKABET ÜSTÜNLÜĞÜ AÇISINAN KARŞILAŞTIRILMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ Özlem Suna YILIRIMOĞLU Anabilim alı :

Detaylı

Türkiye özel sektör imalât sanayiinde etkinlik ve toplam faktör verimliliği analizi

Türkiye özel sektör imalât sanayiinde etkinlik ve toplam faktör verimliliği analizi ODTÜ Gelişme Dergisi, 29 (3-4), 2002, 247-284 Türkiye özel sekör imalâ sanayiinde ekinlik ve oplam fakör verimliliği analizi Eruğrul Delikaş Ege Üniversiesi, İkisa Bölümü, 35040 İzmir Öze Bu çalışmada

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ. 1. BÖLÜM 1: ETKİNLİK ÖLÇÜMLERİ ve TANIMLAR.. 2. 1.1. Kavramlar ve Metodoloji... 2

İÇİNDEKİLER GİRİŞ. 1. BÖLÜM 1: ETKİNLİK ÖLÇÜMLERİ ve TANIMLAR.. 2. 1.1. Kavramlar ve Metodoloji... 2 İÇİNDEKİLER GİRİŞ. 1 BÖLÜM 1: ETKİNLİK ÖLÇÜMLERİ ve TANIMLAR.. 2 1.1. Kavramlar ve Meodoloji.... 2 1.2. Ekinlik Ölçüm Yönemleri; Avanaj ve Dezavanajları. 5 1.3. Ölçeğe göre geiri varsayımlarının farkları.

Detaylı

A Study on the Estimation of Supply Response of Cotton in Cukurova Region

A Study on the Estimation of Supply Response of Cotton in Cukurova Region MPRA Munich Personal RePEc Archive A Sudy on he Esimaion of Suly Resonse of Coon in Cukurova Region Erkan Akas Faculy of Economics & Admin.Sciences a BIGA 2006 Online a h://mra.ub.uni-muenchen.de/8648/

Detaylı

: HOŞNUDĐYE MH.ŞAHĐN CD.NO:84 ESKĐŞEHĐR b ) Telefon ve Faks Numarası :222 2114000-222 3204920 c ) Elektronik Posta Adresi

: HOŞNUDĐYE MH.ŞAHĐN CD.NO:84 ESKĐŞEHĐR b ) Telefon ve Faks Numarası :222 2114000-222 3204920 c ) Elektronik Posta Adresi ESKĐŞEHĐR TEPEBAŞI BELEDĐYE BAŞKANLIĞI Tepebaşı Bölgesindeki Park ve Rekreasyon Alanları Bakım, Onarım ve Temizliği ile Zincirlikuyu Şaniyesindeki Sera, Fidanlık ve Aölyelerde Üreim Đçin Hizme Alımı işihizme

Detaylı

Çift Üstel Düzeltme (Holt Metodu ile)

Çift Üstel Düzeltme (Holt Metodu ile) Tahmin Yönemleri Çif Üsel Düzelme (Hol Meodu ile) Hol meodu, zaman serilerinin, doğrusal rend ile izlenmesi için asarlanmış bir yönemdir. Yönem (seri için) ve (rend için) olmak üzere iki düzelme kasayısının

Detaylı

ELEKTRİK DAĞITIM BÖLGELERİNDE UYGULANACAK FİYAT EŞİTLEME MEKANİZMASI HAKKINDA TEBLİĞ

ELEKTRİK DAĞITIM BÖLGELERİNDE UYGULANACAK FİYAT EŞİTLEME MEKANİZMASI HAKKINDA TEBLİĞ ELEKTRİK DAĞITIM BÖLGELERİNDE UYGULANACAK FİYAT EŞİTLEME MEKANİZMASI HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısalmalar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1Bu Tebliğ, 4628 sayılı

Detaylı

Gelişmekte Olan 35 Ülke Panel Veri Analizi

Gelişmekte Olan 35 Ülke Panel Veri Analizi Uluslararası Sosal Araşırmalar Dergisi The Journal of Inernaional Social Research Cil: 8 Saı: 4 Volume: 8 Issue: 4 Aralık 205 December 205 www.sosalarasirmalar.com ISSN: 307-958 TÜRKİYE DE YABANCI SERMAYE

Detaylı

Bölüm 3 HAREKETLİ ORTALAMALAR VE DÜZLEŞTİRME YÖNTEMLERİ

Bölüm 3 HAREKETLİ ORTALAMALAR VE DÜZLEŞTİRME YÖNTEMLERİ Bölüm HAREKETLİ ORTALAMALAR VE DÜZLEŞTİRME ÖNTEMLERİ Bu bölümde üç basi öngörü yönemi incelenecekir. 1) Naive, 2)Oralama )Düzleşirme Geçmiş Dönemler Şu An Gelecek Dönemler * - -2-1 +1 +2 + Öngörü yönemi

Detaylı

T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI. Gürkan ÇALMAŞUR

T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI. Gürkan ÇALMAŞUR T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI Gürkan ÇALMAŞUR İMALAT SANAYİNDE TOPLAM FAKTÖR VERİMLİLİĞİ ERZURUM ALT BÖLGESİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA YÜKSEK LİSANS TEZİ TEZ YÖNETİCİSİ

Detaylı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sayı: 2010-8 / 24 Mayıs 2010 EKONOMİ NOTLARI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sayı: 2010-8 / 24 Mayıs 2010 EKONOMİ NOTLARI Türkiye Cumhuriye Merkez Bankası Sayı: 2010-8 / 24 Mayıs 2010 EKONOMİ NOTLARI TCMB Faiz Kararlarının Piyasa Faizleri Ve Hisse Senedi Piyasaları Üzerine Ekisi Mura Duran Refe Gürkaynak Pınar Özlü Deren

Detaylı

SIVILAŞTIRILMIŞ DOĞAL GAZ DEPOLAMA ŞİRKETLERİ İÇİN TARİFE HESAPLAMA USUL VE ESASLARI

SIVILAŞTIRILMIŞ DOĞAL GAZ DEPOLAMA ŞİRKETLERİ İÇİN TARİFE HESAPLAMA USUL VE ESASLARI SIVILAŞTIRILMIŞ DOĞAL GAZ DEPOLAMA ŞİRKETLERİ İÇİN TARİFE HESAPLAMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İsenecek Veriler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

Yabancı Sermaye Yatırımlarının Ekonomik Büyümeye Olan Etkisinin Türkiye Bağlamında Test Edilmesi

Yabancı Sermaye Yatırımlarının Ekonomik Büyümeye Olan Etkisinin Türkiye Bağlamında Test Edilmesi Yabancı Sermaye Yaırımlarının Ekonomik Büyümeye Olan Ekisinin Türkiye Bağlamında Tes Edilmesi Yrd. Doç. Dr. Yusuf DEMİR Süleyman Demirel Üniversiesi, İİBF. Öze Bu çalışma; uluslararası sermaye harekelerinin

Detaylı

AYÇİÇEK VE SOYA YAĞI İTHALAT TALEBİNİN ANALİZİ

AYÇİÇEK VE SOYA YAĞI İTHALAT TALEBİNİN ANALİZİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ,, 15(),71-79 AYÇİÇEK VE SOYA YAĞI İTHALAT TALEBİNİN ANALİZİ Selim Adem HATIRLI Vecdi DEMİRCAN Ali Rıza AKTAŞ Süleyman Demirel Üniversiesi Ziraa Fakülesi Tarım

Detaylı

TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. NİN MALMQUİST ENDEKSİ ÇERÇEVESİNDE ETKİNLİK ANALİZİ. TURKISH SUGAR COMPANIES IN FRAMEWORK of MALMQUIST ENDEKS

TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. NİN MALMQUİST ENDEKSİ ÇERÇEVESİNDE ETKİNLİK ANALİZİ. TURKISH SUGAR COMPANIES IN FRAMEWORK of MALMQUIST ENDEKS Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (23) 212, 59-77 TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. NİN MALMQUİST ENDEKSİ ÇERÇEVESİNDE ETKİNLİK ANALİZİ The EFFICIENCY ANALYSIS of he CORPORATION of TURKISH SUGAR COMPANIES IN FRAMEWORK

Detaylı

GEFRAN PID KONTROL CİHAZLARI

GEFRAN PID KONTROL CİHAZLARI GEFRAN PID KONTROL CİHAZLARI GENEL KONTROL YÖNTEMLERİ: ON - OFF (AÇIK-KAPALI) KONTROL SİSTEMLERİ: Bu eknik en basi konrol ekniğidir. Ölçülen değer (), se değerinin () üzerinde olduğunda çıkış sinyali açılır,

Detaylı

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Geçiş Sürecinin Planlanmasında Doğrusal En İyileme Tekniğinin Kullanılması

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Geçiş Sürecinin Planlanmasında Doğrusal En İyileme Tekniğinin Kullanılması Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Geçiş Sürecinin Planlanmasında Doğrusal En İyileme Tekniğinin Kullanılması Ahu Soylu, Mein Türkay* Koç Üniversiesi Endüsri Mühendisliği Bölümü Sarıyer, İsanbul ahusoylu@ku.edu.r,

Detaylı

TARIMSAL EKONOMİ VE POLİTİKA GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ TEPGE

TARIMSAL EKONOMİ VE POLİTİKA GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ TEPGE TARIMSAL EKONOMİ VE POLİTİKA GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ TEPGE TÜRKİYE DE TARIMSAL ARAŞTIRMA GELİŞTİRME YAYIM POLİTİKALARI VE TARIMSAL BÜYÜME İLİŞKİLERİ Dr. O. Seda SUBAŞI Prof. Dr. M. Neca ÖREN Çukurova Üniversiesi

Detaylı

BÖLÜM 3 LAMİNER AKIMIN DİFERANSİYEL DENKLEMLERİ

BÖLÜM 3 LAMİNER AKIMIN DİFERANSİYEL DENKLEMLERİ BÖLÜM 3 LAMİNER AKIMIN DİFERANSİYEL DENKLEMLERİ 3.1- Giriş 3.. Külenin kornm: Süreklilik denklemi 3.3. Momenmn kornm: Momenm denklemi 3.3.1 Laminer kama gerilmesinin modellenmesi 3.3. Momenm denkleminin

Detaylı

Dolar Kurundaki Günlük Hareketler Üzerine Bazı Gözlemler

Dolar Kurundaki Günlük Hareketler Üzerine Bazı Gözlemler Dolar Kurundaki Günlük Harekeler Üzerine Bazı Gözlemler Türkiye Bankalar Birliği Ekonomi Çalışma Grubu Toplanısı 28 Nisan 2008, İsanbul Doç. Dr. Cevde Akçay Koç Finansal Hizmeler Baş ekonomis cevde.akcay@yapikredi.com.r

Detaylı

Banka Kredileri ve Büyüme İlişkisi

Banka Kredileri ve Büyüme İlişkisi Banka Kredileri ve Büyüme İlişkisi Cahit YILMAZ Kültür Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İstanbul c.yilmaz@iku.edu.tr Key words:kredi,büyüme. Özet Banka kredileri ile ekonomik büyüme arasında

Detaylı

KONYA İLİ SICAKLIK VERİLERİNİN ÇİFTDOĞRUSAL ZAMAN SERİSİ MODELİ İLE MODELLENMESİ

KONYA İLİ SICAKLIK VERİLERİNİN ÇİFTDOĞRUSAL ZAMAN SERİSİ MODELİ İLE MODELLENMESİ KONYA İLİ SICAKLIK VERİLERİNİN ÇİFTDOĞRUSAL ZAMAN SERİSİ MODELİ İLE MODELLENMESİ İsmail KINACI 1, Aşır GENÇ 1, Galip OTURANÇ, Aydın KURNAZ, Şefik BİLİR 3 1 Selçuk Üniversiesi, Fen-Edebiya Fakülesi İsaisik

Detaylı

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KOÇ İŞTİRAK ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KOÇ İŞTİRAK ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ FONUN KURULUŞ AMACI ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KOÇ İŞTİRAK ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1 - Yapı Kredi Emeklilik A.Ş. arafından 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yaırım Sisemi

Detaylı

Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi Sayı:21 (2013) - Doi: http://dx.doi.org/10.11611/jmer218

Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi Sayı:21 (2013) - Doi: http://dx.doi.org/10.11611/jmer218 TÜRKĠE DE ABANCI SERMAELĠ BANKALARIN ETKĠNLĠK ANALĠZĠ Doç. Dr. Ġmail MAZGĠT Doç. Dr. Nilgün ACAR BALALAR ÖZ Küreelleşme ürecinin önemli onuçlarından birii dış icare ve ululararaı ermaye harekelerinin birçok

Detaylı

VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE ANTALYA BÖLGESİNDEKİ ZİRAAT BANKASI ŞUBELERİNİN PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ. Cihan KARACA YÜKSEK LİSANS TEZİ İSTATİSTİK

VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE ANTALYA BÖLGESİNDEKİ ZİRAAT BANKASI ŞUBELERİNİN PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ. Cihan KARACA YÜKSEK LİSANS TEZİ İSTATİSTİK VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE ANTALYA BÖLGESİNDEKİ ZİRAAT BANKASI ŞUBELERİNİN PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ Cihan KARACA YÜKSEK LİSANS TEZİ İSTATİSTİK GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HAZİRAN 200 ANKARA

Detaylı

DOĞAL GAZ DEPOLAMA ġġrketlerġ ĠÇĠN TARĠFE HESAPLAMA USUL VE ESASLARI. BĠRĠNCĠ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġstenecek Veriler

DOĞAL GAZ DEPOLAMA ġġrketlerġ ĠÇĠN TARĠFE HESAPLAMA USUL VE ESASLARI. BĠRĠNCĠ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġstenecek Veriler DOĞAL GAZ DEPOLAMA ġġrketlerġ ĠÇĠN TARĠFE HESAPLAMA USUL VE ESASLARI BĠRĠNCĠ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġsenecek Veriler BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde

Detaylı

YAPAY SİNİR AĞLARI İLE DOĞALGAZ TÜKETİM TAHMİNİ

YAPAY SİNİR AĞLARI İLE DOĞALGAZ TÜKETİM TAHMİNİ Aaürk Ü. İİBF Dergisi, 0. Ekonomeri ve İsaisik Sempozyumu Özel Sayısı, 20 463 YAPAY SİNİR AĞLARI İLE DOĞALGAZ TÜKETİM TAHMİNİ Oğuz KAYNAR Serkan TAŞTAN 2 Ferhan DEMİRKOPARAN 3 Öze: Doğalgaz emini nokasında

Detaylı

TCMB FAĐZ KARARLARININ HĐSSE SENEDĐ PĐYASALARI ÜZERĐNE ETKĐSĐ

TCMB FAĐZ KARARLARININ HĐSSE SENEDĐ PĐYASALARI ÜZERĐNE ETKĐSĐ Cenral Bank Review Vol. 10 (July 2010), pp.23-32 ISSN 1303-0701 prin / 1305-8800 online 2010 Cenral Bank of he Republic of Turkey hp://www.cmb.gov.r/research/review/ TCMB FAĐZ KARARLARININ HĐSSE SENEDĐ

Detaylı

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 Prof. Dr. Yıldırım Beyazıt ÖNAL 6. HAFTA 4. GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERE ULUSLAR ARASI FON HAREKETLERİ Gelişmekte olan ülkeler, son 25 yılda ekonomik olarak oldukça

Detaylı

NL lmk : NU t k : Y t lmk : TEF t : E ijmlk : Q t mlk :

NL lmk : NU t k : Y t lmk : TEF t : E ijmlk : Q t mlk : TİMAK-Tasarım İmala Analiz Kongresi 26-28 Nisan 2006 - BALIKESİR OTOMATİK YÖNLENDİRİCİLİ ARAÇ SİSTEMLERİNİN YENİDEN TASARIMI İÇİN BİR MATEMATİKSEL MODELLEME YAKLAŞIMI KALENDER, Yeşim, TÜRKBEY, Orhan Gazi

Detaylı

DEMĐRYOLLARINDA TOPLAM FAKTÖR ÜRETĐM ANALĐZĐ

DEMĐRYOLLARINDA TOPLAM FAKTÖR ÜRETĐM ANALĐZĐ DEMĐRYOLLARINDA TOPLAM FAKTÖR ÜRETĐM ANALĐZĐ Yasemin MENEKŞE Eylül 2006 DENĐZLĐ DEMĐRYOLLARINDA TOPLAM FAKTÖR ÜRETĐM ANALĐZĐ Pamukkale Üniversiesi Fen Bilimleri Ensiüsü Yüksek Lisans Tezi Đnşaa Mühendisliği

Detaylı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sayı: 2010-6 / 1 Nisan 2010 EKONOMİ NOTLARI FİNANSAL STRES VE İKTİSADİ FAALİYET -10 -15 -20.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sayı: 2010-6 / 1 Nisan 2010 EKONOMİ NOTLARI FİNANSAL STRES VE İKTİSADİ FAALİYET -10 -15 -20. Cumhuriye Merkez Bankası Sayı: 2010-6 / 1 Nisan 2010 EKONOMİ NOTLARI FİNANSAL STRES VE İKTİSADİ FAALİYET Selim Elekdağ İbrahim Burak Kanlı Absrac: This noe examines he ineracion beween financial sress

Detaylı

DOĞRUSAL HEDEF PROGRAMLAMA YÖNTEMİ İLE TÜRKİYE DEKİ SİGORTA ŞİRKETLERİNİN PERFORMANSLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

DOĞRUSAL HEDEF PROGRAMLAMA YÖNTEMİ İLE TÜRKİYE DEKİ SİGORTA ŞİRKETLERİNİN PERFORMANSLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Yıl:4 Saı:7 Bahar 005/ s.9-9 DOĞRUSAL HEDEF PROGRAMLAMA YÖNTEMİ İLE TÜRKİYE DEKİ SİGORTA ŞİRKETLERİNİN PERFORMANSLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Münevver TURANLI

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet CANDEMİR Gediz üniversitesi MYO Öğretim Üyesi. Yrd. Doç. Dr. Fatih Mümtaz DURAN Gediz Üniversitesi MYO Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Mehmet CANDEMİR Gediz üniversitesi MYO Öğretim Üyesi. Yrd. Doç. Dr. Fatih Mümtaz DURAN Gediz Üniversitesi MYO Öğretim Üyesi İZMİR 6. BÖLGE BİRLİĞİ TARIM KREİ KOOPERATİFLERİNE TEKNİK ETKİNLİK ÖLÇEK ETKİNLİĞİ TEKNİK İLERLEME ETKİNLİKTEKİ EĞİŞME VE VERİMLİLİK ANALİZİ: 2-28 Prof. r. Mehme CANEMİR Gediz üniversiesi MYO Öğreim Üesi

Detaylı

TÜRKİYE VE AVRUPA BİRLİĞİ ŞEKER SANAYİLERİNİN ETKİNLİK KARŞILAŞTIRMASI Emre Güneşer BOZDAĞ (*)

TÜRKİYE VE AVRUPA BİRLİĞİ ŞEKER SANAYİLERİNİN ETKİNLİK KARŞILAŞTIRMASI Emre Güneşer BOZDAĞ (*) TÜRKİYE VE AVRUPA BİRLİĞİ ŞEKER SANAYİLERİNİN ETKİNLİK KARŞILAŞTIRMASI 99-25 Emre Güneşer BOZDAĞ (*) Öze: AB ye aday ülke olan, Türkiye nin, Birliğe enegrasyon sürecinde, şeker sanayisinin, Birliğin şeker

Detaylı

3. HAFTA DERS NOTLARI İKTİSADİ MATEMATİK MİKRO EKONOMİK YAKLAŞIM. Yazan SAYIN SAN

3. HAFTA DERS NOTLARI İKTİSADİ MATEMATİK MİKRO EKONOMİK YAKLAŞIM. Yazan SAYIN SAN 3 HAFTA DERS NOTLARI İKTİSADİ MATEMATİK MİKRO EKONOMİK YAKLAŞIM Yazan SAYIN SAN SAN / İKTİSADİ MATEMATİK / 2 BÖLÜM 2 EŞ-ANLI DENKLEM SİSTEMLERİ Bu bölümde analitik ve grafik olarak eş-anlı denklem sistemlerinin

Detaylı

Effects of Agricultural Support and Technology Policies on Corn Farming in Çukurova Region

Effects of Agricultural Support and Technology Policies on Corn Farming in Çukurova Region MPRA Munich Personal RePEc Archive Effecs of Agriculural Suppor and Technology Policies on Corn Farming in Çukurova Region Erkan Akas and Oğuz Yurdakul Universiy of Cukurova Dep. Agriculural Economics,

Detaylı

Öğr. Gör. Selçuk ŞİMŞEK İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Eğitim Fakültesi.Pamukkale Üniversitesi

Öğr. Gör. Selçuk ŞİMŞEK İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Eğitim Fakültesi.Pamukkale Üniversitesi PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ 2. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ ve OYUN DERSİNİ SAĞLIK ve SAĞLANAN OLANAKLAR AÇISINDAN DEĞERLENDİRMELERİ Öğr. Gör. Selçuk ŞİMŞEK

Detaylı

Global Finansal Krizde Kredi Marjı: Japon Tahvil Piyasası Örneği

Global Finansal Krizde Kredi Marjı: Japon Tahvil Piyasası Örneği Volume 5 Number 4 2014 pp. 71-88 ISSN: 1309-2448 www.berjournal.com Global Finansal Krizde Kredi Marjı: Japon Tahvil Piyasası Örneği Aydın Yüksel a Aslı Yüksel b Öze: Bu makale Ağusos 2007 arihinde oraya

Detaylı

( ) ( ) m = DERS 10. Türevin Uygulamaları: Kapalı Türev, Değişim Oranları Kapalı Türev(İmplicit Differentiation).

( ) ( ) m = DERS 10. Türevin Uygulamaları: Kapalı Türev, Değişim Oranları Kapalı Türev(İmplicit Differentiation). DERS Türevin Ugulamaları: Kapalı Türev, Değişim Oranları.. Kapalı Türev(İmplici Differeniaion). Eğer f (), denkleminde olduğu gibi kapalı(implici olarak verilmişse, ü bulmak için zincir kuralı kullanılabilir:

Detaylı

ÜSTEL VE LOGARİTM FONKSİYONLAR

ÜSTEL VE LOGARİTM FONKSİYONLAR ÜSTEL VE LOGARİTM TMİK FONKSİYONLAR Şekil 5.1a Üsel Fonksiyonlar 2 y 10 8, 1 y = f = b b> 6 4 2-3 -2-1 1 2 3 Şekil 5.1b Üsel Fonksiyonlar 3 y 50 2 y = f = 2 40 30 20 y = f = 2 10-2 -1 1 2 3 4 Şekil 5.1c

Detaylı

TÜRK OTOMOTİV ENDÜSTRİSİNDE MALİYET VE TOPLAM FAKTÖR VERİMLİLİĞİ. Gürkan ÇALMAŞUR

TÜRK OTOMOTİV ENDÜSTRİSİNDE MALİYET VE TOPLAM FAKTÖR VERİMLİLİĞİ. Gürkan ÇALMAŞUR TÜRK OTOMOTİV ENDÜSTRİSİNDE MALİYET VE TOPLAM FAKTÖR VERİMLİLİĞİ Gürkan ÇALMAŞUR Dokora Tezi İkisa Anabilim Dalı Prof. Dr. Muammer YAYLALI 2013 Her Hakkı Saklıdır T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER

Detaylı

Müdürlüğünüzde... tarihinde... yevmiye no. ile kat irtifakı tesisi sırasında tescil edilen yönetim planındaki mevcut maddelerden;

Müdürlüğünüzde... tarihinde... yevmiye no. ile kat irtifakı tesisi sırasında tescil edilen yönetim planındaki mevcut maddelerden; İsanbul, / 03/ 2015 TC İSTANBUL İLİ, AVCILAR İLÇESİ, TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ, Müdürlüğünüzde arihinde yevmiye no ile ka irifakı esisi sırasında escil edilen yöneim planındaki mevcu maddelerden; 18 maddesinin

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON SEKTÖRÜ İLE ÜLKE EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER ARASINDAKİ İLİŞKİNİN VARLIĞININ VE BOYUTUNUN EKONOMETRİK ANALİZİ

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON SEKTÖRÜ İLE ÜLKE EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER ARASINDAKİ İLİŞKİNİN VARLIĞININ VE BOYUTUNUN EKONOMETRİK ANALİZİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON SEKTÖRÜ İLE ÜLKE EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER ARASINDAKİ İLİŞKİNİN VARLIĞININ VE BOYUTUNUN EKONOMETRİK ANALİZİ ECONOMETRIC ANALYSIS OF EXISTENCE AND DIMENSION OF RELATIONSHIP BETWEEN

Detaylı

İMKB Dergisi İÇİNDEKİLER. Yıl: 9 Sayı: 36. Finansal Bilgi Manipülasyonunun Tespitinde Yapay Sinir Ağı Modelinin Kullanımı

İMKB Dergisi İÇİNDEKİLER. Yıl: 9 Sayı: 36. Finansal Bilgi Manipülasyonunun Tespitinde Yapay Sinir Ağı Modelinin Kullanımı İMKB Dergisi Yıl: 9 Sayı: 36 ISSN 1301-1650 Yıl: 9 Sayı: 36 İÇİNDEKİLER Finansal Bilgi Manipülasyonunun Tespiinde Yapay Sinir Ağı Modelinin Kullanımı Güray Küçükkocaoğlu & Yasemin Keskin Benli & Cemal

Detaylı

DA-DA DÖNÜŞTÜRÜCÜLER (DA Kıyıcı, DA Gerilim Ayarlayıcı) DA gerilimi bir başka DA gerilim seviyesine dönüştüren devrelerdir.

DA-DA DÖNÜŞTÜRÜCÜLER (DA Kıyıcı, DA Gerilim Ayarlayıcı) DA gerilimi bir başka DA gerilim seviyesine dönüştüren devrelerdir. DADA DÖNÜŞÜRÜCÜLER (DA Kıyıcı, DA Gerilim Ayarlayıcı) DA gerilimi bir başka DA gerilim seviyesine dönüşüren devrelerdir. Uygulama Alanları 1. DA moor konrolü 2. UPS 3. Akü şarjı 4. DA gerilim kaynakları

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇÖZELTİLER KİMYASINI ÖĞRENMELERİNE İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME YÖNTEMİNİN ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇÖZELTİLER KİMYASINI ÖĞRENMELERİNE İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME YÖNTEMİNİN ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI GAZİ ÜNİVERSİTESİ KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ, Cil 6, Sayı 2,(2005), 197-207 197 FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇÖZELTİLER KİMYASINI ÖĞRENMELERİNE İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME YÖNTEMİNİN ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

Detaylı

Türkiye İmalat Sanayinde Yapısal Değişim ve Üretkenlik: Dönemi*

Türkiye İmalat Sanayinde Yapısal Değişim ve Üretkenlik: Dönemi* Anadolu Üniversiesi Sosyal Bilimler Dergisi Anadolu Universiy Journal of Social Sciences Türkiye İmala Sanayinde Yapısal Değişim ve Ürekenlik: 1980 2008 Dönemi* Srucural Change and Produciviy in Manufacuring

Detaylı

7. STABİLİTE HESAPLARI

7. STABİLİTE HESAPLARI 7. STABİLİTE HESAPLARI Çatı sistemlerinde; Kafes kirişlerin (makasların) montaj aşamasında ve kafes düzlemine dik rüzgar ve deprem etkileri altında, mesnetlerini birleştiren eksen etrafında dönerek devrilmelerini

Detaylı

Erkan Özata 1. Econometric Investigation of the Relationships Between Energy Consumption and Economic Growth in Turkey

Erkan Özata 1. Econometric Investigation of the Relationships Between Energy Consumption and Economic Growth in Turkey 1 Öze: Ülkelerin ekonomik ve sosyal gelişmelerinin sürükleyici unsuru ve en emel gereksinimlerinden biri enerjidir. Đş yapma kapasiesi olarak anımlanan enerjiye gelişmiş ülkelerle birlike, gelişmek iseyen

Detaylı

13 Hareket. Test 1 in Çözümleri. 4. Konum-zaman grafiklerinde eğim hızı verir. v1 t

13 Hareket. Test 1 in Çözümleri. 4. Konum-zaman grafiklerinde eğim hızı verir. v1 t 3 Hareke Tes in Çözümleri X Y. cisminin siseme er- diği döndürme ekisi 3mgr olup yönü saa ibresinin ersinedir. cisminin siseme erdiği döndürme ekisi mgr olup yönü saa ibresi yönündedir. 3mgr daha büyük

Detaylı

TÜRKĐYE NĐN FĐNANSAL PĐYASA LĐKĐDĐTESĐ, ÖLÇÜMÜ VE ANALĐZĐ

TÜRKĐYE NĐN FĐNANSAL PĐYASA LĐKĐDĐTESĐ, ÖLÇÜMÜ VE ANALĐZĐ Cenral Bank Review Vol. 11 (January 2011), pp.11-28 ISSN 1303-0701 prin / 1305-8800 online 2011 Cenral Bank of he Republic of Turkey hp://www.cmb.gov.r/research/review/ TÜRKĐYE NĐN FĐNANSAL PĐYASA LĐKĐDĐTESĐ,

Detaylı

BÖLÜM 7 2.1 YARIM DALGA DOĞRULTMAÇ TEMEL ELEKTRONİK

BÖLÜM 7 2.1 YARIM DALGA DOĞRULTMAÇ TEMEL ELEKTRONİK BÖLÜM 7 2.1 YARIM DALGA DOĞRULTMAÇ Tüm elekronik cihazlar çalışmak için bir DC güç kaynağına (DC power supply) gereksinim duyarlar. Bu gerilimi elde emenin en praik ve ekonomik yolu şehir şebekesinde bulunan

Detaylı

BELİRSİZ FİYAT VE TALEP KOŞULLARI ALTINDA SATINALMA POLİTİKALARI. Ercan ŞENYİĞİT*

BELİRSİZ FİYAT VE TALEP KOŞULLARI ALTINDA SATINALMA POLİTİKALARI. Ercan ŞENYİĞİT* Erciyes Üniversiesi Fen Bilimleri Ensiüsü Dergisi 24 (1-2) 165-176 (2008) hp://fbe.erciyes.edu.r/ ISSN 1012-2354 BELİRSİZ FİYAT VE TALEP KOŞULLARI ALTINDA SATINALMA POLİTİKALARI ÖZET Ercan ŞENYİĞİT* Erciyes

Detaylı

ORAN ANALİZİ 8. VE 9. HAFTA

ORAN ANALİZİ 8. VE 9. HAFTA ORAN ANALİZİ 8. VE 9. HAFTA Genel Olarak Oran Analizi p Oran analizi tekniğinin amacı, finansal tablo kalemlerinin aralarındaki anlamlı ve yararlı ilişkilerden yola çıkarak bir işletmenin cari finansal

Detaylı

2000-2006 Döneminde Türkiye de Faaliyet Gösteren Sigorta Şirketlerinin Etkinlik Değerlendirmesi

2000-2006 Döneminde Türkiye de Faaliyet Gösteren Sigorta Şirketlerinin Etkinlik Değerlendirmesi YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2007 Cil:14 Sayı:2 Celal Bayar Üniveriei İ.İ.B.F. MANİSA 2000-2006 Döneminde Türkiye de Faaliye Göeren Sigora Şirkelerinin Ekinlik Değerlendirmei Yrd. Doç. Dr. Cevde Alpekin KAYALI

Detaylı

Türkiye Ekonomisinde Enerji Tüketimi ve Ekonomik Büyüme

Türkiye Ekonomisinde Enerji Tüketimi ve Ekonomik Büyüme Türkiye Ekonomisinde Enerji Tükeimi ve Ekonomik Büyüme Mehme MUCUK * Doğan UYSAL ** Öze Genel olarak enerji, ekonomik ve endüsriyel kalkınma için önemli bir girdi kabul edilmekedir. Ancak enerjinin bazı

Detaylı

İŞSİZLİK VE İNTİHAR İLİŞKİSİ: 1975 2005 VAR ANALİZİ Ferhat TOPBAŞ *

İŞSİZLİK VE İNTİHAR İLİŞKİSİ: 1975 2005 VAR ANALİZİ Ferhat TOPBAŞ * İşsizlik ve İnihar İlişkisi: 1975 2005 Var Analizi 161 İŞSİZLİK VE İNTİHAR İLİŞKİSİ: 1975 2005 VAR ANALİZİ Ferha TOPBAŞ * ÖZET İşsizlik, birey üzerinde olumsuz birçok soruna neden olan karmaşık bir olgudur.

Detaylı

YER ALTI DOĞAL GAZ DEPOLAMA ŞİRKETLERİ İÇİN TARİFE HESAPLAMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İstenecek Veriler

YER ALTI DOĞAL GAZ DEPOLAMA ŞİRKETLERİ İÇİN TARİFE HESAPLAMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İstenecek Veriler YER ALTI DOĞAL GAZ DEPOLAMA ŞİRKETLERİ İÇİN TARİFE HESAPLAMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İsenecek Veriler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN KARLILIK ANALİZİ: 2002-2008

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN KARLILIK ANALİZİ: 2002-2008 Yıl: 23 Sayı:84 Temmuz 2009 39 TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN KARLILIK ANALİZİ: 2002-2008 Mete BUMİN * ÖZET Türk bankacılık sektörünün sorunlarının kalıcı olarak çözümlenmesi amacıyla Mayıs 2001 tarihinde

Detaylı

FİNANSAL BİLGİ MANİPÜLASYONUNUN TESPİTİNDE YAPAY SİNİR AĞI MODELİNİN KULLANIMI

FİNANSAL BİLGİ MANİPÜLASYONUNUN TESPİTİNDE YAPAY SİNİR AĞI MODELİNİN KULLANIMI FİNANSAL BİLGİ MANİPÜLASYONUNUN TESPİTİNDE YAPAY SİNİR AĞI MODELİNİN KULLANIMI ÖZET Yrd.Doç.Dr. Güray KÜÇÜKKOCAOĞLU 1 Yrd.Doç.Dr. Yasemin KESKİN BENLİ 2 Dr. Cemal KÜÇÜKSÖZEN 3 nun espiinde sıklıkla kullanılan

Detaylı

İŞSİZLİK VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNDE ASİMETRİ ASYMMETRY IN THE RELATIONSHIP BETWEEN UNEMPLOYMENT AND ECONOMIC GROWTH

İŞSİZLİK VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNDE ASİMETRİ ASYMMETRY IN THE RELATIONSHIP BETWEEN UNEMPLOYMENT AND ECONOMIC GROWTH Doğuş Üniversiesi Dergisi, (), 57-65 İŞSİZLİK VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNDE ASİMETRİ ASYMMETRY IN THE RELATIONSHIP BETWEEN UNEMPLOYMENT AND ECONOMIC GROWTH Serve CEYLAN Giresun Üniversiesi İİBF, İkisa

Detaylı

FAİZ ORANINDAKİ BİR ARTIŞ CARİ İŞLEMLER AÇIĞINI ARTIRIR MI?

FAİZ ORANINDAKİ BİR ARTIŞ CARİ İŞLEMLER AÇIĞINI ARTIRIR MI? FAİZ ORANINDAKİ BİR ARTIŞ CARİ İŞLEMLER AÇIĞINI ARTIRIR MI? Ehem ESEN, Zekeriya YILDIRIM, S. Faih KOSTAKOĞLU FAİZ ORANINDAKİ BİR ARTIŞ CARİ İŞLEMLER AÇIĞINI ARTIRIR MI? Ehem ESEN Yrd.Doç.Dr. Anadolu Üniversiesi,

Detaylı

BİRİM KÖK TESTLERİNDE YAPISAL KIRILMA ZAMANININ İÇSEL OLARAK BELİRLENMESİ PROBLEMİ: ALTERNATİF YAKLAŞIMLARIN PERFORMANSLARI

BİRİM KÖK TESTLERİNDE YAPISAL KIRILMA ZAMANININ İÇSEL OLARAK BELİRLENMESİ PROBLEMİ: ALTERNATİF YAKLAŞIMLARIN PERFORMANSLARI BİRİM KÖK TESTLERİNDE YAPISAL KIRILMA ZAMANININ İÇSEL OLARAK BELİRLENMESİ PROBLEMİ: ALTERNATİF YAKLAŞIMLARIN PERFORMANSLARI Arş. Gör. Furkan EMİRMAHMUTOĞLU Yrd. Doç. Dr. Nezir KÖSE Arş. Gör. Yeliz YALÇIN

Detaylı

Bilginin Görselleştirilmesi

Bilginin Görselleştirilmesi Bilginin Görselleştirilmesi Bundan önceki konularımızda serbest halde azılmış metinlerde gerek duduğumuz bilginin varlığının işlenmee, karşılaştırmaa ve değerlendirmee atkın olmadığını, bu nedenle bilginin

Detaylı

BÖLÜM BANKALARIN FAALİYET ALANLARININ GELİŞİMİ

BÖLÜM BANKALARIN FAALİYET ALANLARININ GELİŞİMİ İÇİNDEKİLER SUNUŞ...xiii ÖN SÖZ... xv TABLOLAR LİSTESİ... xvii ŞEKİLLER VE GRAFİKLER LİSTESİ... xix BİRİNCİ BÖLÜM BANKALARIN FAALİYET ALANLARININ GELİŞİMİ 1. Bankacılık Faaliyet Alanları... 1 1.1. Mevduat

Detaylı

Üstel ve Logaritmik Fonksiyonlar 61. y = 2 in grafiğinin büzülmesiyle de elde

Üstel ve Logaritmik Fonksiyonlar 61. y = 2 in grafiğinin büzülmesiyle de elde DERS 4 Üstel ve Logaritmik Fonksionlar, Bileşik Faiz 4.. Üstel Fonksionlar. > 0, olmak üzere fonksiona taanında üstel fonksion denir. f = ( ) denklemi ile tanımlanan gösterimi ile ilgili olarak, okuucunun

Detaylı

Türkiye nin İthalat ve İhracat Bağımlılığı: Seçilmiş Ülke Örnekleri Üzerine Ampirik Bir Uygulama

Türkiye nin İthalat ve İhracat Bağımlılığı: Seçilmiş Ülke Örnekleri Üzerine Ampirik Bir Uygulama EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Cil: 3 Sayı: 2 Nisan 203 ss. 9-208 Türkiye nin İhala ve İhraca Bağımlılığı: Seçilmiş Ülke Örnekleri Üzerine Ampirik Bir Uygulama Dependency of Impor and Expor of

Detaylı

Dört Farklı İl İçin Optimum Yalıtım Kalınlıklarının Belirlenmesi ve Çevresel Analiz

Dört Farklı İl İçin Optimum Yalıtım Kalınlıklarının Belirlenmesi ve Çevresel Analiz Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 10, No: 1, 2013 (1-17) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 10, No: 1, 2013 (1-17) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

İÇSEL BÜYÜME VE TÜRKİYE DE İÇSEL BÜYÜMEYİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN AMPİRİK ANALİZİ

İÇSEL BÜYÜME VE TÜRKİYE DE İÇSEL BÜYÜMEYİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN AMPİRİK ANALİZİ T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANA BİLİM DALI İÇSEL BÜYÜME VE TÜRKİYE DE İÇSEL BÜYÜMEYİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN AMPİRİK ANALİZİ DOKTORA TEZİ DANIŞMAN YRD.DOÇ. DR. AHMET AY HAZIRLAYAN

Detaylı

TİGEM İŞLETMELERİNDE TEKNİK ETKİNLİK, ÖLÇEK ETKİNLİĞİ, TEKNİK İLERLEME, ETKİNLİKTEKİ DEĞİŞME VE VERİMLİLİK ANALİZİ:

TİGEM İŞLETMELERİNDE TEKNİK ETKİNLİK, ÖLÇEK ETKİNLİĞİ, TEKNİK İLERLEME, ETKİNLİKTEKİ DEĞİŞME VE VERİMLİLİK ANALİZİ: TİGEM İŞLETMELERİNDE TEKNİK ETKİNLİK, ÖLÇEK ETKİNLİĞİ, TEKNİK İLERLEME, ETKİNLİKTEKİ DEĞİŞME VE VERİMLİLİK ANALİZİ:9992003 Doç. Dr. Mehme CANDEMİR Doç. Dr. Eruğrul DELİKTAŞ Ocak 2006 ANKARA YAYIN NO: 4

Detaylı

Teknolojik bir değişiklik veya üretim arttırıcı bir yatırımın sonucunda ihracatta, üretim miktarında vs. önemli artışlar olabilir.

Teknolojik bir değişiklik veya üretim arttırıcı bir yatırımın sonucunda ihracatta, üretim miktarında vs. önemli artışlar olabilir. YAPISAL DEĞİŞİKLİK Zaman serileri bazı nedenler veya bazı fakörler arafından ekilenerek zaman içinde değişikliklere uğrayabilirler. Bu değişim ikisadi kriz, ikisa poliikalarında yapılan değişiklik, eknolojik

Detaylı

KAMU HARCAMALARININ EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNE ETKİSİ THE IMPACT OF PUBLIC EXPENDITURES ON ECONOMIC DEVELOPMENT

KAMU HARCAMALARININ EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNE ETKİSİ THE IMPACT OF PUBLIC EXPENDITURES ON ECONOMIC DEVELOPMENT Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (1) 2001, 131-139 KAMU HARCAMALARININ EKONOMİK BÜÜME ÜZERİNE ETKİSİ THE IMPACT OF PUBLIC EXPENDITURES ON ECONOMIC DEVELOPMENT Süleyman ULUTÜRK * ÖZET Kamu harcamaları ve kamu kesimi

Detaylı

PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 12 Mayıs 2016 Pergamon Status Dış Ticaret Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme

Detaylı

Bankacılık sektörü. 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri

Bankacılık sektörü. 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri Bankacılık sektörü 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri Şubat 2012 İçerik Bankacılık sektörünü etkileyen gelişmeler ve yansımalar 2012 yılına ilişkin beklentiler Gündemdeki başlıca konular 2

Detaylı

FİZİK-II DERSİ LABORATUVARI ( FL 2 4 )

FİZİK-II DERSİ LABORATUVARI ( FL 2 4 ) FİZİK-II DERSİ LABORATUVARI ( FL 2 4 ) KURAM: Kondansaörün Dolma ve Boşalması Klasik olarak bildiğiniz gibi, iki ileken paralel plaka arasına dielekrik (yalıkan) bir madde konulursa kondansaör oluşur.

Detaylı

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü, Ankara e-posta: selma@kayalak.com. Geliş Tarihi/Received:30.05.2012

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü, Ankara e-posta: selma@kayalak.com. Geliş Tarihi/Received:30.05.2012 Türkiye de Fındık Üreim Alanlarının Armasında Deseklemelerin Ekisi Selma KAYALAK 1 Ahme ÖZÇELİK 2 1 Çanakkale Onsekiz Mar Üniversiesi Ziraa Fakülesi Tarım Ekonomisi Bölümü, Çanakkale 2 Ankara Üniversiesi

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014 ORTA VADELİ PROGRAM (2015-201) 8 Ekim 2014 DÜNYA EKONOMİSİ 2 2005 2006 200 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 T 2015 T Küresel Büyüme (%) Küresel büyüme oranı kriz öncesi seviyelerin altında seyretmektedir.

Detaylı

Elbistan Meslek Yüksek Okulu Bahar Yarıyılı

Elbistan Meslek Yüksek Okulu Bahar Yarıyılı Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2012 2013 Bahar Yarıyılı 29 Mar. 2013 Öğr. Gör. Murat KEÇECİOĞLU Temel Mali Tablolar FON AKIM TABLOSU Fon Akım Tablosu, işletmenin belirli bir dönemde fon kaynaklarını ve bunları

Detaylı

FĐNANSAL ENTEGRASYON SÜRECĐNDE FĐNANSAL GELĐŞME EKO- NOMĐK BÜYÜME ARASINDAKĐ NEDENSELLĐĞĐN TÜRKĐYE AÇISIN- DAN DÖNEMSEL OLARAK ARAŞTIRILMASI

FĐNANSAL ENTEGRASYON SÜRECĐNDE FĐNANSAL GELĐŞME EKO- NOMĐK BÜYÜME ARASINDAKĐ NEDENSELLĐĞĐN TÜRKĐYE AÇISIN- DAN DÖNEMSEL OLARAK ARAŞTIRILMASI Sosyal Bilimler Dergisi 2010, (2), 55-70 FĐNANSAL ENTEGRASYON SÜRECĐNDE FĐNANSAL GELĐŞME EKO- NOMĐK BÜYÜME ARASINDAKĐ NEDENSELLĐĞĐN TÜRKĐYE AÇISIN- DAN DÖNEMSEL OLARAK ARAŞTIRILMASI ABSTRACT THE PERIODICAL

Detaylı

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI NDA EŞHAREKETLİLİK VE ASİMETRİK AYARLAMA

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI NDA EŞHAREKETLİLİK VE ASİMETRİK AYARLAMA Yıl: 24 Sayı:88 Temmuz 2010 97 İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI NDA EŞHAREKETLİLİK VE ASİMETRİK AYARLAMA Ebru Yüksel* - Güldal Güleryüz** 32 Öze Bu makale, İsanbul Menkul Kıymeler Borsası na (İMKB) ai

Detaylı

Türk Turizm Sektöründe Büyüme Göstergelerinin Turizm İşletmelerinin Finansal Performansına Etkisinin İncelenmesi

Türk Turizm Sektöründe Büyüme Göstergelerinin Turizm İşletmelerinin Finansal Performansına Etkisinin İncelenmesi Dokuz Eylül Üniversiesi Sosyal Bilimler Ensiüsü Dergisi Cil 10, Sayı: 1, 2008 Türk Turizm Seköründe Büyüme Gösergelerinin Turizm İşlemelerinin Finansal Performansına Ekisinin İncelenmesi Serkan Yılmaz

Detaylı

HİSSE SENEDİ PİYASALARINDA SÜRÜ DAVRANIŞI: BİST TE BİR ARAŞTIRMA HERDING IN STOCK MARKETS: A RESEARCH IN BIST Bahadır ERGÜN Hatice DOĞUKANLI

HİSSE SENEDİ PİYASALARINDA SÜRÜ DAVRANIŞI: BİST TE BİR ARAŞTIRMA HERDING IN STOCK MARKETS: A RESEARCH IN BIST Bahadır ERGÜN Hatice DOĞUKANLI Uluslararası Sosyal Araşırmalar Dergisi The Journal of Inernaional Social Research Cil: 8 Sayı: 40 Volume: 8 Issue: 40 Ekim 2015 Ocober 2015 www.sosyalarasirmalar.com Issn: 1307-9581 HİSSE SENEDİ PİYASALARINDA

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ BANKALARIN PERFORMANSLARININ TEMEL BİLEŞENLER YAKLAŞIMI İLE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ. Aydın ÜNSAL 1 Sibel DUMAN 2

TÜRKİYE DEKİ BANKALARIN PERFORMANSLARININ TEMEL BİLEŞENLER YAKLAŞIMI İLE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ. Aydın ÜNSAL 1 Sibel DUMAN 2 1 TÜRKİYE DEKİ BANKALARIN PERFORMANSLARININ TEMEL BİLEŞENLER YAKLAŞIMI İLE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ Aydın ÜNSAL 1 Sibel DUMAN 2 ÖZET Ülke ekonomisinin önemli bir kısmını bankacılık sektörü oluşturmaktadır.

Detaylı

REEL KURLAR VE BALASSA- SAMUELSON HİPOTEZİ. Arş. Gör. Almıla BURGAÇ ÇİL

REEL KURLAR VE BALASSA- SAMUELSON HİPOTEZİ. Arş. Gör. Almıla BURGAÇ ÇİL REEL KURLAR VE BALASSA- SAMUELSON HİPOTEZİ Arş. Gör. Almıla BURGAÇ ÇİL Çalışmanın Amacı Finansal serbesinin başladığı 1990 sonrası dönemini kapsayan süreçe Türk Lirası nın değerlenmesinin Balassa- Samuelson

Detaylı

Merkez Bankası 1998 Yılı İlk Üç Aylık Para Programı Gerçekleşmesi ve İkinci Üç Aylık Para Programı Uygulaması

Merkez Bankası 1998 Yılı İlk Üç Aylık Para Programı Gerçekleşmesi ve İkinci Üç Aylık Para Programı Uygulaması Merkez Bankası 1998 Yılı İlk Üç Aylık Para Programı Gerçekleşmesi ve İkinci Üç Aylık Para Programı Uygulaması Gazi Erçel Başkan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 1 Nisan 1998 Ankara I. Giriş Ocak ayı başında

Detaylı

Sağlık Kuruluşlarında Maliyet Yönetimi ve Güncel

Sağlık Kuruluşlarında Maliyet Yönetimi ve Güncel Sağlık Kuruluşlarında Maliyet Yönetimi ve Güncel Uygulamalar YRD. DOÇ. DR. EMRE ATILGAN TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ Sağlık Kurumlarında Maliyet Yönetimi ve Güncel Uygulamalar Sunum Planı:

Detaylı

Haftalık Para ve Banka İstatistikleri ne İlişkin Yöntemsel Açıklama

Haftalık Para ve Banka İstatistikleri ne İlişkin Yöntemsel Açıklama Haftalık Para ve Banka İstatistikleri ne İlişkin Yöntemsel Açıklama İstatistik Genel Müdürlüğü Parasal ve Finansal Veriler Müdürlüğü İçindekiler I- Tanım... 3 II- Amaç... 3 III- Yöntem... 3 IV- Yayımlama

Detaylı

II. MALİ SEKTÖRÜN GENEL YAPISI

II. MALİ SEKTÖRÜN GENEL YAPISI II. MALİ SEKTÖRÜN GENEL YAPISI Türk mali sektörü 27 yılının ilk altı ayında büyümesini sürdürmüştür. Bu dönemde bankacılık sektörüne yabancı yatırımcı ilgisi de devam etmiştir. Grafik II.1. Mali Sektörün

Detaylı

DEĞİŞKENLER ARASINDAKİ GECİKMELİ İLİŞKİLER: Dağıtılmış Gecikme ve Otoregresiv Modeller

DEĞİŞKENLER ARASINDAKİ GECİKMELİ İLİŞKİLER: Dağıtılmış Gecikme ve Otoregresiv Modeller DEĞİŞKENLER ARASINDAKİ GECİKMELİ İLİŞKİLER: Dağıılmış Gecikme ve Ooregresiv Modeller 1 Zaman serisi modellerinde, bağımlı değişken Y nin zamanındaki değerleri, bağımsız X değişkenlerinin zamanındaki cari

Detaylı

BANKA KREDİ PORTFÖYLERİNİN YÖNETİMİNDE ÖDEMEME RİSKİ ANALİZİ: KALMAN FİLTRESİNE DAYANAN ALTERNATİF BİR YÖNTEM ÖNERİSİ

BANKA KREDİ PORTFÖYLERİNİN YÖNETİMİNDE ÖDEMEME RİSKİ ANALİZİ: KALMAN FİLTRESİNE DAYANAN ALTERNATİF BİR YÖNTEM ÖNERİSİ BANKA KREDİ PORTFÖLERİNİN ÖNETİMİNDE ÖDEMEME RİSKİ ANALİZİ: KALMAN FİLTRESİNE DAANAN ALTERNATİF BİR ÖNTEM ÖNERİSİ K. Bau TUNA * ÖZ Ödememe riski banka kredilerini ve bankaların kredi porföylerini ekiler.

Detaylı