Hizmet Kalitesinin Servqual Metodu İle Ölçümü ve Sonuçların Yapısal Eşitlik Modelleri İle Analizi: Öğretmen Evi Uygulaması

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hizmet Kalitesinin Servqual Metodu İle Ölçümü ve Sonuçların Yapısal Eşitlik Modelleri İle Analizi: Öğretmen Evi Uygulaması"

Transkript

1 19 Hizmt Kalitsinin Srvqual Mtodu İl Ölçümü v Sonuçların Yapısal Eşitlik Modllri İl Analizi: Öğrtmn Evi Uygulaması Sülyman Ersöz, Mhmt Pınarbaşı, A.Kürşad TÜRKER, Mustafa YÜZÜKIRMIZI Endüstri Mühndisliği Bölümü, Kırıkkal Ünivrsitsi, Kırıkkal, Türkiy. Endüstri Mühndisliği Bölümü, Kırıkkal Ünivrsitsi, Kırıkkal, Türkiy. Tlfon: +90 (318) ; Faks: +90 (318) , Özt Önmi gidrk artan hizmt işltmlri başarılı olmak v çtin rkabt ortamında ayakta kalabilmk için kalitli hizmt anlayışına dönmk zorunda kalmaktadır. Kalitsizliğin gtircği yok olma durumu işltmlri hizmt kalitlrini ölçmy yönlndirmktdir. Bu çalışmada öğrtmn vlrinin hizmt kalitsinin ölçümü v sonuçların analiz dilmsi için bir modl tasarlanmıştır. Hizmt kalitsi ölçüm yöntmi olarak kullanım alanı n yaygın olan SERVQUAL yöntmindn, sonuçları dstklyici v kalitnin düşük olduğu noktalarda yönticilr yol göstrici olması için d Yapısal Eşitlik Modllrindn faydalanılmıştır. Anktlrl toplanan vrilr faktör analizlri, güvnilirlik analizlri, anova analizlri v rgrsyon analizlri il tst dilmiş v olumlu sonuçlar alınmıştır. Analizlrd SPSS 12.0 v MS. Offic 2007 programları il Yapısal Eşitlik Modli analizind AMOS 16 programından faydalanılmıştır. Anahtar Klimlr Hizmt kalitsi, Srvqual, Yapısal Eşitlik Modllri, SPSS, AMOS Abstract Srvic managmnt which has a growing importanc is obligd to rturn to quality as a vision to succd and stay in a comptitiv nvironmnt. Hnc, companis ar masuring thir quality of srvic in an incrasingly mannr. In this study, a modl has bn dsignd to dtrmin th quality-of-srvic in tachr lodgs. SERVQUAL which is th common mthod in th way of masuring srvic quality is utilizd and low Structural Equation Modling is usd to guid th dirctors. Data, collctd by survys, hav bn tstd with factor analysis, rliability analysis, analysis of varianc and rgrssion analysis. W hav obsrvd ncouraging rsults with this analysis. Th analyss ar run on SPSS 12.0, MS Offic 2007 and AMOS which is a Structural Equation Modls softwar. Kywords Srvic Quality, Srvqual, Structural Equation Modls, SPSS, AMOS G I. GİRİŞ lişn dünyada rkabt avantajı sağlamak için işltmlr pk çok çaba göstrmktdir. Tüm dünyada glişn hizmt sktöründ, kalityi yakalamak için 80 li v 90 lı yıllarda akadmik anlamda birçok glişm kayddilmiştir. Akadmisynlrin üzrind durduğu önclikli konu imalat sktöründ kullanılan kalit tkniklrinin hizmt için d kullanılması olmuştur. Fakat bu tkniklr sayısal vrilr dayalı olduğu için zorluklar yaşanmıştır. Çünkü hizmtlrin ölçülmsi çoğu zaman zor v görcli olmuştur. Bu zorluk hizmtlrin insanların algıları il dğr kazanan soyut bir kavram olmasından kaynaklanmaktadır. Hizmtin iyilştirilmsi için müştrinin algı şkillrinin n olduğu v bunların n gibi faktörlr bağlı olduğu bilinmlidir. Bu faktörlr gör blirlnn ksiklr çrçvsind işltmlr grkli somut dğişikliklri yapacaktır. Fakat burada karşılaşılan sorun bahsdiln faktörlrin n olacağı v nasıl tspit dilcğidir. Ayrıca bu faktörlrin imalat sktöründ olduğu gibi gnllikl sabit kavramlar dğil, hizmtin çşidin gör dğişiklik göstrcği d önmli bir handikaptır. Hizmt sunan n önmli sktörlrdn biri kamu sktörüdür. Bu bağlamda vatandaş odaklı harkt tm yolunda olan kamunun hizmt kalitsindki artış ülk konomisi v vatandaşların rfah sviysini olumlu yönd tkilycktir. Araştırmamızda blirli bir gruba konaklama, ğlnc v bazı kişisl hizmtlr sunan bir kamu hizmt işltmsi l alınmıştır. Sağlanacak glişmlr hizmt sunan işltm için rkabti sağlayarak özndirici olabilcktir. Araştırmanın gnl amacı kamu hizmti alan müştrilrin, Srvqual hizmt kalitsi boyutlarına v ifadlrin gör dğrlndirilrk, çşitli iyilştirm önrilri sunmaktır. Bunun yanı sıra Srvqual ölçümü sonucu oluşacak vrilri dstklyici v iyilştirmlr hangi ifad vya boyuttan başlanması grktiği konusunda fikir sahibi olmamıza yardımcı olacak bir modl dnmsi yapmak da amaçları arasında yr almaktadır. II. HİZMET VE HİZMET KALİTESİ KAVRAMLARI Litratürd hizmt için birçok tanım yapılmıştır. Burada blirli kaynaklardan alınan v litratürd yapılmış olan tanımların bir listsi vrilmiştir. Satışa sunulan faaliytlr, fayda vya tatminlrdir [22]. Bir tarafın diğrin sunduğu mülkiyti grkli kılmayan soyut bir faaliyt vya harkt [28]. Amrikan Pazarlama Birliği nin tanımına gör hizmt; bir malın satışına bağlı olmaksızın son tükticilr v işltmlr

2 pazarlandığında istk v ihtiyaç doygunluğu sağlayan v bağımsız olarak tanımlanabiln ylmlrdir. Bu tanımlarda gçn tüm özlliklri d göz önün alarak hizmti; insanların ya da insan gruplarının, grksinimlrini gidrmk amacıyla, blirli bir fiyattan satışa sunulan v hrhangi bir malın mülkiytini grktirmyn, yarar v doyum oluşturan soyut faaliytlr bütünüdür, şklind tanımlayabiliriz. Litratürd hizmt kalitsinin tanımı konusunda tam bir görüş birliği sağlanamamıştır [14]. Fakat gnl itibari il hizmt kalitsi bir müştrinin hizmt hakkındaki bklntilrin bağlanmıştır. Bu yüzdn buradaki bklnti kavramı görcli olmaktadır. Bu konu bazı araştırmacılar tarafından tartışmalı görülmktdir. Bu açıklamalar doğrultusunda n kabul görmüş hizmt kalitsi tanımını şöyl yapabiliriz. Hizmt kalitsi, vriln hizmtin müştri bklntilrinin n kadarını karşılayabildiğinin bir ölçüsüdür. Kalitli hizmt vrmk is müştri bklntilrinin karşılanabilmsidir [21]. III. HİZMET KALİTESİNİN ÖLÇÜMÜ Müştrilrin aldığı bir hizmtin kalitsini blirlmsi soyut bir sürçtir. Yani müştri somut bir ürün hakkındaki görüşünü blirttiği gibi rahat olamamaktadır. Bu yüzdn kalitlrini ölçmk istyn hizmt işltmlri müştrilrinin kalitlri hakkındaki algılarını ölçmk için çşitli yöntmlr gliştirmlidir. Ölçmdiğiniz şyi iyilştirmzsiniz flsfsindn yola çıkar v grçktn sistmli bir çalışma ortaya konulursa hizmt kalitsi ölçümü yapılabilmktdir. Müştrilrin hizmt sunumu hakkındaki algıları il bklntilri arasındaki fark hizmt kalitsinin ölçüm indksi olarak kabul görmktdir. Hizmt kalitsinin ölçümü üzrin birçok yöntm litratür gçmiştir. Bunlardan bazıları yaygın uygulama alanları bulurkn bazıları sadc sktörl uygulamalarda kullanılmıştır. Bu yöntmlrdn n yaygını Parasuraman v arkadaşları tarafından önriln SERVQUAL mtodudur. Bu çalışmada da hizmt kalitsinin ölçümü için Srvqual mtodundan faydalanılacak olup, diğr hizmt kalitsi ölçüm yöntmlri aşağıda vrilmiştir [3, 12]. Toplam Kalit Endksi Yöntmi Srvprf Kritik Olaylar Yöntmi Hizmt (Linjfly) Baromtrsi İstatistiksl Yöntmlr Bnchmarking Grup Mülakat Yöntmi IV. YÖNTEMLER Bu çalışmada kullanılan yöntmlr Srvqual v Yapısal Eşitlik Modllridir (YEM). Srvqual yöntmindn hizmt kalitsi boyutları v puanlarını hsaplamak için faydalanılmıştır. YEM, hizmt kalitsi boyutları il bu boyutlara ait faktörlrin birbirlrin olan tkilrini blirlmk amacıyla kullanılmıştır. Aşağıda hr iki yöntm d açıklanmıştır. A. Srvqual Srvqual Parasuraman, Zithmal v Brry tarafından 1990 yılında Amrika da gliştirilmiştir. Yaratıcıları Srvqual in bazı dğişikliklrl hr sktör uygulanabilir olduğunu iddia tmktdirlr. Bu tzlrini yapmış oldukları çalışmalara v yapılan diğr uygulamalara dayandırmaktadırlar [15, 16, 17, 18, 19, 20, 21]. Srvqual tmld müştri bklntilri il algılarının blirlnmsi v iki faktör arasındaki farkın bulunması sonucuna dayanır. Parasuraman v arkadaşlarının yaptığı gniş kapsamlı araştırmalar sonucunda hizmt kalitsi bu farkın büyüklüğü olarak tanımlanmaktadır. Srvqual Boyutları Parasuraman v arkadaşları hizmt kalitsini ölçmk için ilk aşamada 10 kalit boyutu blirlmişlrdir [18, 19, 20, 21]. Yapılan istatistikî analizlr sonucunda bu boyutların bazılarının birbiri il bağlantılı olduğunu v bu boyutların birlşimindn oluşan yni boyutlara ihtiyaç olduğu ortaya çıkmıştır. Yapılan çalışmalardan yola çıkılarak bu 10 boyutun bazıları birlştirilrk v 2 yni boyut klnrk Tablo 1 d vriln hizmt kalitsi boyutları ld dilmiştir. TABLO I BİRLEŞTİRİLMİŞ HİZMET KALİTESİ BOYUTLARI Boyut Fiziki Özlliklr (Tangibls) Güvnilirlik (Rliability) Hvslilik (Rsponsivnss) Güvnc (Assuranc) Duyarlılık (Snsitivity) Tanım 20 Kullanılan altlrin, iltişim malzmlrinin, prsonlin v hizmt vriln yrin fiziki görünümü. Kusursuzluk, güvnilirlik, sözünd durmak Zamanında v çabuk hizmt sunmak için, hvslilik, yardımsvrlik Çalışanların bilgili v nazik olmaları v müştrilrd güvn duygusu uyandırabilm bcrilri. Çalışanların kndilrini müştrilrin yrin koyması v müştrilr kişisl ilgi göstrmlri. Bütün gliştirilmiş modllrd olduğu gibi Srvqual in tasarımcıları da bu yöntm için blirli bir mtodoloji blirlmişlrdir. Hizmt kalitsinin müştrinin hizmt algıları il bklntilri arasındaki fark olduğunu savunan Parasuraman v arkadaşları, Srvqual için önclikl müştrinin algı v bklntilrini nasıl ölçcklri üzrind çalışmışlardır [20, 21]. Çalışmalar sonucunda 22 madddn v 5 boyuttan oluşan bir ankt tasarımı ld tmişlrdir. Dnklr ydili likrt ölçklrindn oluşan (1 Ksinlikl Katılmıyorum, 7 Ksinlikl Katılıyorum) sorular sorulmuş v bu maddlr puan vrmlri istnmiştir. Srvqual puanı sırasıyla aşağıdaki gibi hsaplanır: Srvqual Puanı(SP) = Algı Puanı(A) Bklnti Puanı(B) Hr müştri için hr boyuta ait ortalama Srvqual puanı hsaplanır v ilgili boyutun ifad sayısına bölünür (k boyut sayısını, n müştri sayısını

3 21 göstrmktdir). Tüm müştrilr için birinci adımda bulunan skorlar toplanır v müştri sayısına bölünrk ortalama Srvqual skoru (OSS) hsaplanır. OSS=SS/n Hr bir boyut için hsaplanan skorlar toplanıp boyut sayısına bölünrk Ağırlıklandırılmamış Srvqual skoru (ASS) hsaplanır. Ağırlıklandırılmış Srvqual skorunu hsaplamak için birinci adımda hr boyut için bulunan skor müştrinin vrdiği ağırlık il çarpılır v diğr adımlar tkrarlanır. Anktt kullanılan v bklnti il algı puanı ölçmy yönlik önrmlr gnl itibari il şöyl örnk vrilbilir. Bklnti İfadsi Mükmml. işltmsinin binaları v iç ortamı göz hoş görünür. Ksinlikl Ksinlikl Katılmıyorum Katılıyorum Algı İfadsi XYZ firmasının binaları v iç ortamı göz hoş görünür. Ksinlikl Ksinlikl Katılmıyorum Katılıyorum Parasuraman v arkadaşları bir hizmt işltmsind hizmt kalitsini tkilyck 5 nokta blirlmişlrdir. Bu noktalar hizmt vrnin hizmt kalit anlayışları il uygulamaları vya müştrilrin hizmt bklntilri il yararlandıkları sas hizmt arasındaki farklar şklind öztlnmiştir. Parasuraman v arkadaşları bu farkları Boşluk (GAP) olarak tanımlamışlardır. Boşluk 1: Müştri bklntilri il hizmt organizasyonu yöntiminin bu bklntilri algılaması arasında oluşan boşluktur. Boşluk 2: Hizmt organizasyonu yönticilrinin müştri bklntilrini algılamaları il hizmt kalitsi standartları arasındaki boşluktur. Boşluk 3: Hizmt sunumu il hizmt kalitsi standartları arsındaki boşluktur. Boşluk 4: Müştriy sunulan hizmt il müştrinin hnüz hizmti almadan önc hizmt hakkında bildiklri il ilgili boşluktur. Boşluk 5: Bklnn hizmt il algılanan hizmt kalitsi arasında oluşan boşluktur. Bşinci boşluk diğr dört boşluğun sonucunda ortaya çıkar ki Srvqual modli bu bşinci boşluğun sayısal bir ifadsi olarak gliştirilmiştir. B. Yapısal Eşitlik Modllri Yapısal Eşitlik Modllri (YEM) gözlnn dğişknlr il gözlnmyn (gizil-latnt) dğişknlr arasındaki ndnsl vya korlasyonl ilişkiyi tspit tmk için kullanılan bir istatistik tkniğidir. Gözlnn dğişknlr, yapılan istatistikî vri toplama yöntmlri il sayısal olarak ölçümünü yapabildiğimiz dğişknlrdir. Gözlnmyn dğişknlr is, gözlnn dğişknlrin ölçümün bağlı olarak yorumunu yapmaya çalıştığımız gnllikl soyut kavramlardır. YEM sosyal v ğitim bilimlrind dğişknlr arasındaki ilişkinin blirlnmsind v oluşturulmuş bazı modllrin tst dilmsind kullanılmaktadır. YEM varsayım olarak, gözlnmyn dğişknlr arasında bir ndnsllik ilişkisi olduğunu v gözlnmyn dğişknlrin gözlnn dğişknlr aracılığı il sayısal olarak ölçülbilcğini l almaktadır [29]. Gizil dğişknlr YEM in n önmli kavramlarından biridir v araştırmacıların grçkt ilgilndiklri zkâ, güdü, duygu, tutum gibi soyut kavramlara ya da psikolojik yapılara karşılık glmktdir. Bu sosyal olgular dolaylı olarak blirli davranışlar ya da göstrglr tmlind ölçüln dğişknlr yardımıyla gözlnbilcktir. Yapısal Eşitlik Modllrinin analizi aşamasında çşitli bilgisayar programları kullanılmaktadır. Bunlardan n yaygın olanları Lisrl v AMOS tur. Bu çalışmada AMOS programından faydalanılacaktır. Bu programlar dğişknlr arasındaki ilişkiyi hsaplarkn bazı vrilri girdi olarak alıp, arzu diln sonuçları vrmktdirlr. Giriln bu vrilr Girdi Matrisi dnir. Bu çalışmada korlâsyon matrisi girdi matrisi olarak kullanılmıştır. YEM ilişkilri göstrmd Path Analizi yöntmindn faydalanılmaktadır. Path sözcüğünün Türkç klim anlamı Yol(Rota) dur. Buradan da anlaşılacağı gibi Path analizinin mantığı ilişkilrini blirlmk istdiğimiz dğişknlr arasındaki ilişki yolunu göstrmktir. Bu ilişki tk yönlü (ndnsl) olabilcği gibi çift yönlü (korlasyonl) d olabilmktdir. YEM Sürcind Tahminlm Yöntmlri Path diyagramındaki dğişknlr arasındaki yapısal ilişki katsayılarının tahmin dilmsi (analizi) için kullanılmaktadır. Bunlar [6]; Maksimum Olasılık (Maximum Liklihood) Ağırlıksız En Küçük Karlr Yöntmi (Unwightd Last Squars) Gnllştirilmiş En Küçük Karlr Yöntmi (Gnralizd Last Squars)

4 22 Önriln modlin, analiz sürci açısından önmli olması sbbiyl YEM yöntmind uygun olup olmadığının tspiti için çşitli kontrol tkniklri gliştirilmiştir. Bunlar aşağıda blirtildiği gibidir [6, 26] Ki-Kar (χ 2 ) İyilik Uyum İndksi (Goodnss Of Fit Indx - G) Düzltilmiş İyilik Uyum İndksi (Adjustd Goodnss Of Fit İndx - AG) Normallştirilmiş Uyum İndksi (Th Normd Fit Indx - N) Bağıl Uyum İndksi (Rlativ Fit Indx - R) Artmalı Uyum İndksi (Incrmntal Fit Indx - I) Karşılaştırmalı Uyum İndksi (Comparativ Fit Indx - C) Tuckr-Lwis Endksi (TLI) Parsimony Oranı (PRATIO) Hata Karlri Ortalamalarının Kar Kökü Yaklaşımı (Root Man Squar Error Approximation - RMSEA) Bu kontrol tkniklri AMOS programı tarafından bir dizi halind tümü hsaplanmaktadır. Böylc modlin uygunluğunun tsti için hr bir tkniği uygulama tkrarına grk duyulmamaktadır. C. Kullanılan Hipotzlr Çalışmada hm Srvqual analizi için hm d YEM analizi için çşitli hipotzlr kurulmuş v sınaması yapılmıştır. Sırası il kullanılan hipotzlr; Srvqual Hipotzlri H 0 : Öğrtmn vi türlri arasında blirlnn hizmt kalitsi boyutlarına gör bir farklılık bulunmaktadır H A : Öğrtmn vi türlri arasında blirlnn hizmt kalitsi boyutlarına gör bir farklılık bulunmamaktadır YEM Hipotzlri H 1 : İşltmnin binaları, kullanılan araç grçlri v çalışanlarının görünümü il alakalı Fiziksl Özlliklr (FÖ) boyutu il algılanan hizmt kalitsi arasında H 2 : İşltmnin doğru hizmti zamanında v bir krd yrin gtirm kabiliyti olan Güvnilirlik (GÜ) boyutu il algılanan hizmt kalitsi arasında anlamlı bir ilişki vardır. H 3 : İşltm çalışanlarının yardım tm, hızlı hizmt vrm v işi zamanında bitirm konusundaki Hvsliliği (HV) boyutu il algılanan hizmt kalitsi arasında H 4 : İşltm çalışanlarının bilgi v nzakti il müştrilrd Güvn (GV) duygusu uyandırma düzyini blirlyn boyutu il algılanan hizmt kalitsi arasında H 5 : Çalışanların müştrilrl olan ilişkilrini blirlyn Empati (EP) boyutu il algılanan hizmt kalitsi arasında H 6 : Hr bir boyuta ait ifadlr il ilgili boyut arasında H 7 : Algılanan hizmt kalitsi il hr bir boyut arasında Hipotzlrd ilişkilr arasında % 95 güvn yani α = 0,05 anlamlılık düzyi bnimsnmiştir. V. İSTATİSTİKSEL ANALİZLER Analiz vrilri Parasuraman v arkadaşlarının blirlmiş olduğu ankt yapısı v maddlri il grçklştirilmiştir. Uygulama alanına gör bazı ankt sorularında düzltmlr gidilmiştir. Ankt 22 soru v 3 bölümdn oluşmaktır. Birinci bölüm Srvqual boyutlarına müştrilrin vrdiği önm ağırlığını ölçn önrmlrdn, ikinci bölüm 22 adt Srvqual analizi sorularından, üçüncü bölüms dmografik soruların v gnl kalit algısının sınandığı sorulardan oluşmaktadır. Örnklm büyüklüğü z anlamlılık düzyi tablo dğri olmak üzr, 0,05 anlamlılık düzyind dğri 1,96; is örnklm hataları olarak 0,5 alınır v =0,065 blirlnirs, örnklm miktarı aşağıdaki gibi 228 bulunur. = 228 (1) Uygulama hr bir öğrtmn vin 150 şr ankt il grçklştirilmiştir. Gri dönüş oranları Kırıkkal öğrtmn vi için 112 adt olurkn Eskişhir öğrtmn vi için 150 ankt olarak grçklşmiştir. Anktlr yüz yüz görüşm tkniği kullanılarak müştrilr cvaplandırılmıştır. Eld diln vrilrl yapılan analizlr aşağıdaki gibidir. A. Dmografik Analizlr Hr iki öğrtmn vin ait dmografik analizlr il anktin üçüncü bölümünd yr alan gnl algı soruları v hizmt kalitsinin artışı durumunda oluşacak bdl artışının nasıl karşılanacağına ilişkin sorunun analizlri SPSS çapraz tablolama yöntmi il yapılmıştır. Tablo 2 gnl itibari il sonuçları yansıtmaktadır. Sonuçlara gör iki öğrtmn vi için d rkk sayısının kadın sayısından fazla olduğu görülmktdir. Yaş ortalamaları Kırıkkal için 31,18 bulunurkn Eskişhir için 30,31 olarak bulunmuştur. Kza yaş aralığı sütununda görüldüğü üzr hr iki öğrtmn vi için d v yaşları arasında yığılmalar olmuştur. Bunun ndni daha gnç nüfusun öğrtmn vi hizmtlrini çok fazla trcih tmk istmmlridir. Eğitim sviysi olarak Kırıkkal öğrtmn vind ünivrsit mzunu kişilr ağırlık kazanırkn Eskişhir öğrtmn vind lis mzunlarının daha çok olduğu görülmktdir.

5 23 TABLO II KATILIMCILARA İLİŞKİN DEMOGRAFİK VERİLER Öğrtmn Evi İfad Kırıkkal Eskişhir Cinsiyt Sayı Yüzd Sayı Yüzd Erkk 62 55, ,3 Bayan 50 44, ,7 Yaş Aralığı Sayı Yüzd Sayı Yüzd Üzri ,3 35,7 27,7 13,4 17, ,7 36,0 32,7 18,0 10,7 Yaş Ortalaması 31,18 30,31 Eğitim Sayı Yüzd Sayı Yüzd İlköğrtim Lis Yüksk Okul Ünivrsit ,3 25,9 17,9 50, ,0 43,3 21,3 29,3 Bdl Artışı Cvabı Sayı Yüzd Sayı Yüzd Evt Hayır ,3 43, ,0 66,0 Bdl Artış Ortalaması 23,73 20,31 Gnl Algı Ortalaması 2,90 4,30 B. Faktör Analizi Faktör analizi yapılmasındaki amaç Parasuraman v arkadaşlarının oluşturduğu Srvqual faktör yapısına çalışma kapsamında oluşturulan boyutların n drc uyduğunu tspit tmktir. Faktör analizind örnklm büyüklüğünün 100 olmasının ytrli görüldüğü göz önün alınırsa çalışmanın örnklm büyüklüğü ytrlidir. Analiz sonucunda KMO örnklm ytrliliği 0.978, Bartltt s kürsllik tsti χ2 =7206,284 srbstlik drcsi= 231 p=0.000 çıkarak faktör analizinin yapılabilirliğini tyit tmktdir. Analiz sonucunda ld diln korlâsyon matrisin gör hiçbir faktör bir başkasını kayda dğr şkild tkilmmiştir. Analizin tkinliği is % olarak grçklşmiştir. Faktör analizi sonucunda faktör yükü 0.50 nin altında olan faktörlr çıkarılarak analiz tkrarlanmış v üçüncü tkrarın sonunda Tablo 3 tki sonuçlar ld dilmiştir. TABLO III FAKTÖR ANALİZİ SONUÇLARI Componnt GV3,733,305,315,306,235 GV1,730,369,279,234,264 GV2,719,335,414,222,181 GV4,601,314,226,465,341 GV5,521,468,422,415,136 FO1,288,759,322,295,204 FO2,401,727,303,262,211 FO3,334,689,234,244,391 FO4,494,534,128,321,363 GU2,346,302,704,371,233 GU1,478,303,648,238,280 GU3,314,352,581,202,514 HV1,336,369,316,713,225 HV2,372,347,298,576,392 EP2,220,282,271,482,675 EP1,490,387,341,131,570 C. Güvnilirlik Analizlri Güvnilirlik analizi için yapılan durum özti analizi sonucunda analiz 262 adt anktin tamamının vrilri kabul dilmiştir. Hizmt kalitsi boyutlarına gör grçklştiriln güvnilirlik analizi sonuçları Tablo 4 t vrilmiştir. TABLO IV GÜVENİLİRLİK ANALİZİ SONUÇLARI Faktör Cronbach's Alpha Fiziksl Özlliklr Güvnilirlik Hvslilik Güvnc Empati Tablodan görüldüğü üzr hiçbir faktör kabul dilbilir dğr olan 0.70 dğrinin altında bir dğr almamıştır. Bu sonuç yapacağımız analizlrin sonuçlarına güvnbilcğimizi göstrir. D. Anova Analizlri Anova analizlri aşağıdaki hipotzlr ışığında grçklştirilmiştir. H 0 = Öğrtmn Evi türlri arasında blirlnn hizmt kalitsi boyutlarına gör bir farklılık yoktur. H A = Öğrtmn Evi türlri arasında blirlnn hizmt kalitsi boyutlarına gör bir farklılık vardır. Yapılan varyans analizi sonucunda sadc Güvnilirlik boyutunun analiz dışı kaldığı görülmüştür. Bunun ndni hizmt kalitsi için önmli bir boyut olan güvnilirlik boyutuna ait ankt sorularının katılımcılar tarafından farklı şkillrd anlaşılmasıdır. Anova analizi sonuçları için Tablo 5 t göstriln dğrlr ld dilmiştir.

6 24 TABLO V ANOVA ANALİZİ SONUÇLARI Faktör F dğri P Dğri Fiziksl Özlliklr 533,636 0,000 Güvnilirlik 977,137 0,000 Hvslilik 544,414 0,000 Güvnc 494,886 0,000 Empati 745,816 0,000 Tablo 5 t vriln p dğrlrinin tamamı anlamlılık düzyi 0.05 dğrindn küçük grçklşmiştir. Bu sonuç H 0 hipotzinin rddini grktirir ki bu sonuç bklnn bir sonuçtur. Yani öğrtmn vi türlrin gör hizmt kalitsi boyutlarında bir farklılık olduğu gözlnmktdir. E. Rgrsyon Analizlri Çalışma kapsamında rgrsyon analizind öğrtmn vlri türlrin gör hizmt kalitsi boyutları-gnl kalit algısı ilişkisi inclncktir. Bunun için kurulan hipotzlr aşağıdaki gibidir. H 0 = Hizmt kalitsi boyutları gnl kalit algısı ilişkisind hastan türlrin gör bir farklılık bulunmamaktadır. H A = Hizmt kalitsi boyutları gnl kalit algısı ilişkisind hastan türlrin gör bir farklılık bulunmaktadır. Çizlgdki sonuçlara gör Kırıkkal için n iyi sonuç Güvnc v Güvnilirlik boyutlarından oluşan modldn ld dilmiştir. Bu modlin açıklama gücü %22 dir. Eskişhir için is n iyi modl yin Güvnilirlik v Güvnc boyutlarından ld dilirkn, açıklama gücü %27,5 olarak grçklşmiştir. VI. HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜM ANALİZLERİ Bu bölümd hizmt kalitsinin ölçümünd kullanılan Srvqual yöntmi sonuçları il bu sonuçların analizind kullanılan Yapısal Eşitlik Modllri sonuçları öztlnmiştir. A. Srvqual Analizlri Anktlr il ld diln bklnn v algılanan kalit cvapları il hr bir boyuta müştrilrin vrdiği katsayılar alınmış v Excl 2007 programında Srvqual mtodolojisi programlanarak, hr bir öğrtmn vi için Srvqual puanları hsaplanmıştır. Bu vrilrdn ld diln bklntilr v algılar il algı v bklnti puanlarının ortalamaları hr bir boyut için Kırıkkal Öğrtmn Evi sonuçları Şkil 1 d göstrildiği gibidir. Rgrsyon analizi sonuçları Tablo 6 da göstrildiği gibi bulunmuştur. TABLO VI REGRESYON ANALİZİ SONUÇLARI P Bağımlı Dğişkn: Gnl Kalit Algısı Kırıkkal Modl 1 Güvnc Modl 2 Güvnc Güvnilirlik Eskişhir Modl 1 Güvnilirlik Modl 2 Güvnilirlik Güvnc β Düzltilmiş R F Dğri D ğ r i ( F ) Şkil 1. Kırıkkal öğrtmn vi bklnti, algı v algı-bklnti farkları. Eskişhir öğrtmn vi sonuçları da Şkil 2 d göstrildiği gibi bulunmuştur. Analizd, n iyi sonucu vrmsi için SPSS pakt programında yr alan Stpwis(Adım Adım) özlliğindn faydalanılmıştır. Bu sayd sadc gnl kalit algısı il n tkili ilişkiy sahip boyutlar tspit dilmiş, diğr boyutların analizin grk duyulmamıştır. Şkil 2. Eskişhir öğrtmn vi bklnti, algı v algı-bklnti farkları

7 25 Bu grafiklrd vriln dğrlr aslında ilgilnmmiz grkn sonuçlar olmayıp yanıltıcı çıkarımlara sbp olabilcktir. Çünkü hr bir müştrinin boyutlara vrdiği ağırlıklar farklı olmaktadır. Bu ağırlıklar klnrk ld diln ağırlıklı puanlar göz önün alınarak daha doğru sonuçlara gidilbilcktir. Hr iki öğrtmn vinin ağırlıklı puanları Şkil 3 t karşılaştırıldığı gibi göstrilmktdir. Şkil 3. Hr bir öğrtmn vinin hr bir boyuta gör ağırlıklı srvqual puanlarının karşılaştırılması. Hr bir boyut için vriln gnl v ağırlıklı Srvqual puanlarına gör Kırıkkal Öğrtmn vinin hizmt kalitsini artırmak için sırası il güvnilirlik, güvnc, mpati, hvslilik v fiziksl özllik boyutlarına önm vrmsi grkmktdir. Özllikl Güvnilirlik v Güvnc boyutlarında çok düşük bir puana sahip olması bu boyutlarda yr alan ifadlr gör yöntimin çşitli iyilştirmlr gitmsini grktirmktdir. Puan türü Kırıkkal Eskişhir Öğrtmn Evi Öğrtmn Evi Gnl Srvqual Puanı -3, , Ağırlıklı Gnl Srvqual Puanı -0, , Eskişhir öğrtmn vi is sırası il hvslilik, güvnilirlik, güvnc, fiziksl özlliklr v mpati boyutlarına gör dğrlndirilmlidir. Bütün boyutların ortalaması alınarak hsaplanan gnl Srvqual puanı il ağırlıklı gnl Srvqual puanları is Tablo 7 d göstrildiği gibi bulunmuştur. TABLO VII ÖĞRETMEN EVİ TÜRLERİNE GÖRE GENEL SERVQUAL PUANLARI Gnl v ağırlıklı puan olarak da Eskişhir öğrtmn vi Kırıkkal öğrtmn vindn daha kalitli gözükmktdir. Kırıkkal öğrtmn vinin yaklaşık -3,22 gibi çok düşük bir Srvqual puanı alması müştrilrin hizmt kalitsindn mmnun olmadığını göstrmktdir. Yukarıda yapılan istatistikî analizlrl d bu sonuçları dstklyici nitliktki bulgular ld dilmiştir. B. Yapısal Eşitlik Modli Analizlri YEM analizi yapmanın amacı hm hr bir boyutun hizmt kalitsin olan tkisini blirlmk hm d Srvqual sonucunda blirlnn düşük puanları iyilştirmk için hangi ifadlrin hangi önclik sırasına gör dikkat alınacağı gibi soruların cvabını bulmaktır. YEM modlind hr iki öğrtmn vi için d korlasyon matrislri girdi matrisi olarak kullanılmıştır. Yapılan analizlrd tahminlm yöntmi olarak da Maksimum Olasılık (Maximum Liklihood) yöntmi kullanılmıştır. Modld gözlnmyn dğişknlr dair, gözlnn dğişknlr is dikdörtgn içrisind göstrilmktdir. Dikdörtgn içrisindki gözlnn dğişknlr is FÖ1, FÖ2, gibi notasyon olarak göstrilmiştir. Buradaki ilk iki harf yukarıda bahsdiln boyutların kısaltmasını göstrirkn yanındaki rakamsa sırası il ilgili boyuta ait ifadyi tmsil tmktdir. YEM için kullanılan modlin uygunluk tsti sonuçları Tablo 8 d göstrildiği gibidir. TABLO VIII YEM MODELİ UYGUNLUK TESTİ SONUÇLARI T kn ik R M S E A N N N C G A G R IF I İyi Uyum Kabul Edilbilir Uyum 0 RMSEA 0,05 0,05 RMSEA 0,10 0,082 0,95 N 1 0,90 N 0,95 0,935 0,97 NN 1 0,95 NN 0,97 0,962 0,97 C 1 0,95 C 0,97 0,960 0,95 G 1 0,90 G 0,95 0,900 0,90 AG 1 0,85 AG 0,90 0,878 0,90 R 1 0,85 R 0,90 0,859 0,97 I 1 0,95 I 0,97 0,950 Tst sonuçlarından da görüldüğü gibi önriln modl istatistikî olarak uyumludur. Hangi boyut ifadsinin hizmt kalitsini n düzyd tkildiği sorusunun cvabı is Şkil 4 t AMOS çıktısında vrilmiştir. Kırıkkal öğrtmn vi için düşünüldüğünd Srvqual hsaplarına gör hizmt kalitsini n çok düşürn boyutlar güvnilirlik v güvnc boyutları olarak tspit dilmişti. Şimdi güvnc boyutuna ait Ö n r i l n M o d l

8 hangi ifadlrin mmnuniytsizlik oluşturabildiğin bakılabilcktir. Güvnilirlik (GV) boyutuna tki dn GV1, GV2, GV3, GV4, GV5 ifadlrindn n büyük katsayıya sahip ifad GV4 yani hizmtlrin daima müştrinin talp ttiği zamanda yrin gtirilmsi grkn ifad olduğu görülmktdir. Bu ifadyi takibn GV2 ifadsi, müştrinin sorunu olduğunda samimi bir ilgi göstrilmsin ilişkin ifad glmktdir. Dğrlr Şkil 5 t göstrildiği gibi olup Eskişhir öğrtmn vi vrilrindn ld diln sonuçları göstrmktdir. Eskişhir öğrtmn vinin Srvqual sonucunda ld diln hizmt kalitsini tkilyn boyutlar sırası il hvslilik, güvnilirlik, güvnc, fiziksl özlliklr v mpati olarak blirlnmişti. AMOS çıktısına baktığımızda Hvslilik v Güvnilirlik boyutlarının hizmt kalitsini tkilyn n yüksk puanları aldığı görülür. Bu vrilr ışığında bölüm 3 t blirlnn hipotzlrin hpsi kabul dilmktdir. VII. SONUÇ Hizmt sktörü gidrk büyüyn bir sktör olarak glckt rkabtin daha da artacağı bir tavır izlmktdir. Rkabt avantajı sağlamak istyn işltmlrin hizmt kalitsin grkn önmi vrip grkli çalışmaları yapmaları grkir. Hizmt kalitsini ölçmks müştrilrin aldıkları hizmtlrdn tatmin olup olmadıklarının öğrnilip, tatminsizlik ndnlrini araştırıp bu ndnlr üzrin yoğunlaşmayı grktirmktdir. Bu ndnlrin iyilştirilmsi ölçülbilir olmaları il mümkün olabilcktir. Bu ölçümün zor olması ndniyl işltmlrin bu konu üzrind dikkatl durmaları v hizmt kalitsini ölçm tkniklri üzrind araştırmalar yapmaları grkmktdir. Öğrtmn vi gibi kamu hizmti sunan işltmlrin hizmt alanın nzdind oluşmuş ön yargıları yıkacak şkild harkt tmlri grkir. Hr n kadar kar amacı güdülms d hizmtin kalitli olması müştrilrin mmnuniytini artıracak v daha fazla bdl ödmk vya başkalarına tavsiy tmk gibi dolaylı sonuçlar doğurabilcktir. Hizmt işltmlrinin d kndilri için bir ndks blirlyrk blirli priyotlarla müştrilrinin tatmin düzyini ölçmlri, ilriki yatırımlar v iyilştirmlr için yol göstrici olacaktır. Ayrıca bu durum grksiz yr kaynak v zaman israfını da önlmy yardımcı olur. Bu çalışma sonucunda bilim dolaylı v doğrudan yapılan katkılar şöyl sıralanabilir. Srvqual ölçüm tkniğinin litratürd uygulaması bulunmayan bir kamu sktörü işltmsin (öğrtmn vlri) uygulanarak, bu tarz işltmlrin hangi boyutlar üzrind kalit artımına gitmlri grktiği konusunda fikirlr vrmk. Litratürd hp birbirindn bağımsız araştırılan fakat birbirini dstklyici nitlikt olan Srvqual il Yapısal Eşitlik Modllrinin bir arada kullanılması. Hr iki tknik sonucunda ld diln vrilr hizmt sktörü işltmlri için dtaylı v faydalı bilgilr il sonuçlanmıştır. VIII. KAYNAKLAR [1]. F. Akdniz, Olasılık v İstatistik., Nobl Kitabvi, 2004 [2]. K. Ardıç, İç Müştri Tatmini il Hizmt Kalitsi İlişkisinin Ölçülmsi (Bir Mağaza Zincirind Uygulama). Sakarya Ünivrsitsi Sosyal Bilimlr Enstitüsü, 1998 [3]. K. Aydın, Hizmt İşltmlrind Srvqual Yöntmi İl Hizmt Kalitsinin Ölçümü v Kocali' ndki Syahat İşltmlrindn Ef Tur Uygulaması. Sosyal Siyast Konfransları Kitap 50, Sayfa , [4]. T. Baş, Ankt Nasıl Hazırlanır, Nasıl Uygulanır, Nasıl Dğrlndirilir?, Sçkin Yayıncılık, [5]. N. Bozdağ, M. Atan v Ş. Altan, Hizmt Sktöründ Toplam Hizmt Kalitsinin SERVQUAL Analizi İl Ölçümü v Bankacılık Sktöründ Bir Uygulama. VI. Ulusal Ekonomtri v İstatistik Smpozyumu Gazi Ünivrsitsi, Ekonomtri Bölümü, [6]. M. Boysan, Çok Örnklmli Yapısal Eşitlik Modllri. Yüzüncü Yıl Ünivrsitsi Fn Bilimlri Enstitüsü, [7]. U. Bulgan, Kütüphancilik Sktöründ Hizmt Kalitsinin Ölçümü v Bir Ünivrsit Kütüphansi Uygulaması. Byknt Ünivrsitsi Sosyal Bilimlr Enstitüsü [8]. F. Buttl, Srvqual: Rviw, Critiqu, Rsarch Agnda. Europan Journal of Markting, Sayfa 10-11, [9]. T. Cook v B. Thompson, Rliability and Validity of SERVQUAL Scors Usd to Evaluat Prcptions of Library Srvic Quality. Th Journal of Acadmic Librarianship, Sayfa , [10]. N. Dvbakan, Sağlık İşltmlrind Tknik v Algılanan Kalit. Dokuz Eylül Ünivrsitsi Sosyal Bilimlr Enstitüsü, Sayfa , [11]. B. Edvardsson, B. Thomasson v J. Qvrtvit, Quality of Srvic: Making It Rally Work. McGraw Hill Book Company, [12]. A. Elrn, Ç. Bktaş v A. Ş. Görmüş, Hizmt Sktöründ Hizmt Kalitsinin SERVQUAL Yöntmi il Ölçülmsi v Hazır Ymk İşltmsind Bir Uygulama. Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, Sayfa 75-88, [13]. E. Eroğlu, Müştri Mmnuniyti Ölçüm Modli. İ.Ü. İşltm Fakültsi İşltm Drgisi, Sayfa 7-25, [14]. C. L. Ham, W. Johnson, A. Winstin, R. Plank v P. L. Johnson,. Analyzing th Gap Btwn Expctations and Prcptions of Srvic Quality. Intrnational Journal of Valu -Basd Managmnt, Sayfa , [15]. A. Parasuraman, L. L. Brry v V. A. Zıthaml, Dlivring Quality Srvic: Balancing Customr Prcptions of Srvic Quality. Journal of Rtailing, Sayfa 21-22, [16]. A. Parasuraman,L. L. Brry v V. A. Zıthaml, Prcivd Srvic Quality as a Customr-Basd Prformanc Masur: An Empirical Examination of Organizational Barrirs Using an Extndd Srvic Examination of Organizational Barrirs Using an Extndd Srvic Quality Modl. Human Rsourc Managmnt, Sayfa , [17]. A. Parasuraman, L. L. Brry v V. A. Zıthaml,. Rassssmnt of Expctations as a Comparison Standart in Masuring Srvic Quality: Implications for Furthr Rsarch. Journal of Markting, Sayfa , [18]. A. Parasuraman, L. L. Brry v V. A. Zıthaml, Rfinmnt and Rassssmnt of th SERVQUAL Scal. Journal of Rtailing, Sayfa , [19]. A. Parasuraman, L. L. Brry v V. A. Zıthaml, Rsarch Not: Mor on Improving Srvic Quality Masurmnt. Journal of Rtailing, Sayfa , [20]. A. Parasuraman, L. L. Brry v V. A. Zıthaml, SERVQUAL: A Multipl-Itm Scal for Masuring Customr Prcptions of Srvic Quality. Journal of Rtailing, Sayfa 12-40, [21]. A. Parasuraman, V. A. Zithaml v L. L. Brry, A Concptual Modl of Srvic Quality and Its Implicatications for Futur Rsarch. Journal of Markting, Sayfa 69, [22]. Ö. B. Tk, Pazarlama İlklri. Bta Basın Yayın, [23]. C. Uzkurt, Müştri Dğri v Tatmininin Satın Alım Sonrası Glck Eğilimlr Etkisi Üzrin Ampirik Bir Çalışma. Eskişhir Osmangazi Ünivrsitsi, Sayfa 25-35, [24]. H. Ynr, Prsonl Prformansına Etki Edn Faktörlrin Yapısal Eşitlik Modli (Ym) İl İnclnmsi V Bir Uygulama. Gazi Ünivrsitsi, [25]. H. Ytiş, Hizmt Kalitsinin SERVQUAL Modli İl Ölçülmsi v Bir Uygulama. Gazi Ünivrsitsi Fn Bilimlri Enstitüsü,

9 27 [26]. V. Yılmaz v H. Çlik, Bankacılık Sktöründ Müştri Mmnuniyti V Bankaya Bağlılık Arasındaki İlişkinin Yapısal Eşitlik Modllriyl Araştırılması. Osmangazi Ünivrsitsi, Fn-Edbiyat Fakültsi, İstatistik Bölümü, [27]. V. Yılmaz, H. E. Çlik v E. H. Ekiz, Kuruma Bağlılığı Etkilyn Faktörlrin Yapısal Eşitlik Modllriyl Araştırılması: Özl v Dvlt Bankası Örnği. Eskişhir Osmangazi Ünivrsitsi, Fn-Edbiyat Fakültsi, İstatistik Bölümü, [28]. P. Kotlr, Kotlr v Pazarlama, Çv. Ayş Özyağcılar, Sistm Yayıncılık, [29]. V. Yılmaz, Consumr Bhaviour of Shopping Cntr Choic, Social Bhavior and Prsonality, Sayfa , hf1 FÖ1 0,69 b1 hf1 hf2 hf3 hf hh1 hh2 hh3 hh4 FÖ1 FÖ2 FÖ4 FÖ4 GV1 GV2 GV3 GV4 GV5 HV1 HV2 HV3 HV4 0,75 0,64 0,78 0,71 0,79 0,82 0,64 0,84 0,66 0,92 0,90 0,74 b1 FÖ b2 GV b3 HV 0,224 0,620 0,378 dhk HK hf2 hf3 hf hh1 hh2 hh3 hh4 hg1 FÖ2 FÖ4 FÖ4 GV1 GV2 GV3 GV4 GV5 HV1 HV2 HV3 HV4 GÜ1 0,62 0,59 0,76 0,84 0,90 0,72 0,82 0,90 0,96 0,79 0,76 FÖ b2 GV b3 HV b4 0,315 0,598 0,617 0,497 dhk HK hg1 hg2 hg3 hg4 GÜ1 GÜ2 GÜ3 GÜ4 0,79 0,86 0,94 0,73 0,584 b4 GÜ 0,325 hg2 hg3 hg4 he1 GÜ2 GÜ3 GÜ4 EP1 0,82 0,93 0,65 GÜ 0,279 b5 he1 he2 he3 he4 EP1 EP2 EP3 EP4 0,75 0,78 0,80 0,76 0,70 b5 EP he2 he3 he4 he5 EP2 EP3 EP4 EP5 0,80 0,79 0,73 EP he5 EP5 Şkil 4. Kırıkkal öğrtmn vi yapısal şitlik modli analizi çıktısı (önriln modl) Şkil 5. Eskişhir öğrtmn vi yapısal şitlik modli analizi çıktısı (önriln modl)

VOLEYBOLCULARIN FARKLI MAÇ PERFORMANSLARI İÇİN TEKRARLANAN ÖLÇÜMLER YÖNTEMİNİN KULLANILMASI

VOLEYBOLCULARIN FARKLI MAÇ PERFORMANSLARI İÇİN TEKRARLANAN ÖLÇÜMLER YÖNTEMİNİN KULLANILMASI 96 OLEBOLCULAIN FAKLI MAÇ PEFOMANSLAI İÇİN TEKALANAN ÖLÇÜMLE ÖNTEMİNİN KULLANILMASI ÖET Gürol IHLIOĞLU Süha KAACA Farklı yr, zaman v matryallr üzrind tkrarlanan dnylr il bir vya birdn fazla faktörün tkisi

Detaylı

GİRİŞİMCİ WEB SAYFALARININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE BULANIK BİLİŞSEL HARİTALAMA YÖNTEMİNİN KULLANIMI

GİRİŞİMCİ WEB SAYFALARININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE BULANIK BİLİŞSEL HARİTALAMA YÖNTEMİNİN KULLANIMI EKEV AKADEİ DERGİSİ Yıl: 14 Sayı: 44 (Yaz 2010) 335 GİRİŞİCİ WEB SAYFALARININ DEĞERLENDİRİLESİNDE BULANIK BİLİŞSEL HARİTALAA YÖNTEİNİN KULLANII. Dursun KAYA (*) A. Samt HAŞILOĞLU (**) Slçuk Burak HAŞILOĞLU

Detaylı

IKTI 102 25 Mayıs, 2010 Gazi Üniversitesi-İktisat Bölümü

IKTI 102 25 Mayıs, 2010 Gazi Üniversitesi-İktisat Bölümü DERS NOTU 10 (Rviz Edildi, kısaltıldı!) ENFLASYON İŞSİZLİK PHILLIPS EĞRİSİ TOPLAM ARZ (AS) EĞRİSİ TEORİLERİ Bugünki drsin içriği: 1. TOPLAM ARZ, TOPLAM TALEP VE DENGE... 1 1.1 TOPLAM ARZ EĞRİSİNDE (AS)

Detaylı

ORTAM SICAKLIĞININ SOĞUTMA ÇEVRİMİNE ETKİSİNİN SAYISAL OLARAK MODELLENMESİ

ORTAM SICAKLIĞININ SOĞUTMA ÇEVRİMİNE ETKİSİNİN SAYISAL OLARAK MODELLENMESİ ORTAM SICAKLIĞININ SOĞUTMA ÇEVRİMİNE ETKİSİNİN SAYISAL OLARAK MODELLENMESİ Srkan SUNU - Srhan KÜÇÜKA Dokuz Eylül Ünivrsitsi Makina Mühndisliği Bölümü -posta: srhan.kuuka@du.du.tr Özt: Bu çalışmada, komprsör,

Detaylı

HR.Ü.Z.F.Drgisi, 2008, 12(4):65-71 J.Agric.Fac.HR.U., 2008, 12(4):65-71 SÜNE MÜCADELESİNDE ÇİFTÇİ DAVRANIŞLARI: ADIYAMAN- DİYARBAKIR-MARDİN-ŞANLIURFA ÖRNEĞİ Mhmt DUMAN Clalttin GÖZÜAÇIK Vdat KARACA Çtin

Detaylı

Günlük Bülten. Günlük Bülten

Günlük Bülten. Günlük Bülten 0 Oak 203 Prşmb Günlük Bültn İMKB vrilri İMKB 00 8,49. Piyasa Dğri-TÜM ($m) 320,064.6 Halka Açık Piyasa Dğri-TÜM ($m) 92,060.8 Günlük İşlm Hami-TÜM ($m) 2,046.97 Yurtdışı piyasalar Borsalar Kapanış % Dğ.

Detaylı

Kamuoyuna, Emek Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. İstanbul, 5 Ocak 2015

Kamuoyuna, Emek Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. İstanbul, 5 Ocak 2015 Emk Taşınmaz Dğrlm v Danışmanlık A.Ş. İstanbul, 5 Ocak 2015 Kamuoyuna, Ektki rapor Bankacılık Düznlm v Dntlm Kurumu tarafından 1 Kasım 2006 tarih v 26333 sayılı Rsmi Gazt d yayımlanan Bankalara Dğrlm Hizmti

Detaylı

Günlük Bülten. 27 Aralık 2012. Merkez Bankası Baş Ekonomisti Hakan Kara 2012 yılının %6 civarında enflasyonla tamamlanacağını düşündüklerini söyledi

Günlük Bülten. 27 Aralık 2012. Merkez Bankası Baş Ekonomisti Hakan Kara 2012 yılının %6 civarında enflasyonla tamamlanacağını düşündüklerini söyledi 27 Aralık 2012 Prşmb Günlük Bültn İMKB vrilri İMKB 100 77,991.1 Piyasa Dğri-TÜM ($m) 304,387.4 Halka Açık Piyasa Dğri-TÜM ($m) 87,677.3 Günlük İşlm Hami-TÜM ($m) 1,243.42 Yurtdışı piyasalar Borsalar Kapanış

Detaylı

MENKUL KIYMET DEĞERLEMESİ

MENKUL KIYMET DEĞERLEMESİ MENKUL KIYMET EĞERLEMESİ.. Hiss Sdii Tk ömlik Gtirisii Hsaplaması Bir mkul kıymti gtirisi, bkl akit akımlarıı, şimdiki piyasa fiyatıa şitly iskoto oraıdır. Mkul kıymti özlliği gör bu akit akımları faiz

Detaylı

AISI 316L ÇELİĞİNİN İŞLENMESİNDE TAKIM RADYÜSÜ VE KESME PARAMETRELERİNİN TAGUCHİ YÖNTEMİYLE OPTİMİZASYONU

AISI 316L ÇELİĞİNİN İŞLENMESİNDE TAKIM RADYÜSÜ VE KESME PARAMETRELERİNİN TAGUCHİ YÖNTEMİYLE OPTİMİZASYONU Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Dr. Journal of th Faculty of Enginring and Architctur of Gazi Univrsity Cilt 28, No 3, 437-444, 2013 Vol 28, No 3, 437-444, 2013 AISI 316L ÇELİĞİNİN İŞLENMESİNDE TAKIM RADYÜSÜ

Detaylı

TÜRK EKONOMİSİNDE PARA İKAMESİNİN BELİRLEYİCİLERİNİN SINIR TESTİ YAKLAŞIMI İLE EŞ-BÜTÜNLEŞME ANALİZİ

TÜRK EKONOMİSİNDE PARA İKAMESİNİN BELİRLEYİCİLERİNİN SINIR TESTİ YAKLAŞIMI İLE EŞ-BÜTÜNLEŞME ANALİZİ TÜRK EKONOMİSİNDE PARA İKAMESİNİN BELİRLEYİCİLERİNİN SINIR TESTİ YAKLAŞIMI İLE EŞ-BÜTÜNLEŞME ANALİZİ Cünyt DUMRUL * ÖZ Bu çalışma ticarî dışa açıklık, bklnn döviz kuru, bklnn nflasyon oranı v Türkiy il

Detaylı

Infrared Kurutucuda Ayçiçeği Tohumlarının Kuruma Davranışı ve Kuruma Modellerine Uyum Analizi

Infrared Kurutucuda Ayçiçeği Tohumlarının Kuruma Davranışı ve Kuruma Modellerine Uyum Analizi Fırat Üniv. Mühndislik Bilimlri Drgisi Fırat Univ. Journal of Enginring 7(1), 51-56, 015 7(1), 51-56, 015 Infrard Kurutucuda Ayçiçği Tohumlarının Kuruma Davranışı v Kuruma Modllrin Uyum Analizi Özt * Mhmt

Detaylı

Ruppert Hız Mekanizmalarında Optimum Dişli Çark Boyutlandırılması İçin Yapay Sinir Ağları Kullanımı

Ruppert Hız Mekanizmalarında Optimum Dişli Çark Boyutlandırılması İçin Yapay Sinir Ağları Kullanımı Makin Tknolojilri Elktronik Drgisi Cilt: 6, No: 2, 2009 (-8) Elctronic Journal of Machin Tchnologis Vol: 6, No: 2, 2009 (-8) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.tknolojikarastirmalar.com -ISSN:304-44 Makal (Articl)

Detaylı

YÜK KANCALARI VİDALI BAĞLANTILARINDA KULLANILAN FARKLI VİDA DİŞ PROFİLLERİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ GERİLME ANALİZİ

YÜK KANCALARI VİDALI BAĞLANTILARINDA KULLANILAN FARKLI VİDA DİŞ PROFİLLERİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ GERİLME ANALİZİ . Ulusal Tasarım İmalat v Analiz Kongrsi 11-1 Kasım 010- Balıksir YÜK KANCALARI VİDALI BAĞLANTILARINDA KULLANILAN FARKLI VİDA DİŞ PROFİLLERİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ GERİLME ANALİZİ Aydın DEMİRCAN*, M. Ndim

Detaylı

Günlük Bülten. 27 Şubat 2013. TCMB, Şubat ayı PPK toplantısı özetini yayınladı

Günlük Bülten. 27 Şubat 2013. TCMB, Şubat ayı PPK toplantısı özetini yayınladı 27 Şuat 2013 Çarşama Günlük Bültn İMKB vrilri İMKB 100 77,514.3 Piyasa Dğri-TÜM ($m) 302,886.2 Halka Açık Piyasa Dğri-TÜM ($m) 86,403.0 Günlük İşlm Hacmi-TÜM ($m) 1,629.94 Yurtdışı piyasalar Borsalar Kapanış

Detaylı

Çay Atıklarından Aktif Karbon Üretimi ve Adsorpsiyon Proseslerinde Kullanımı

Çay Atıklarından Aktif Karbon Üretimi ve Adsorpsiyon Proseslerinde Kullanımı ÖZET Çay Atıklarından Aktif Karbon Ürtimi v Adsorpsiyon Prosslrind Kullanımı Mrym OZMAK a, Işıl Gürtn b, Emin YAĞMUR b, Zki AKTAŞ b a DSİ Gn.Md. TAKK Dairsi Başkanlığı, Ankara, 61 b Ankara Ünivrsitsi Mühndislik

Detaylı

Geleneksel Devlet Anlayışından e-devlete: Türkiye ve Irak e- devlet Algısı Karşılaştırması

Geleneksel Devlet Anlayışından e-devlete: Türkiye ve Irak e- devlet Algısı Karşılaştırması BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ, CİLT: 7, SAYI: 3, EYLÜL 214 21 Glnksl Dvlt Anlayışından -dvlt: Türkiy v Irak - dvlt Algısı Karşılaştırması Wadullah Majd FADHIL 1, Alptkin SÖKMEN 2, Emr Burak EKMEKÇİOĞLU

Detaylı

KANUN TOHUMCULUK KANUNU. Kanun No. 5553 Kabul Tarihi : 31/10/2006 BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

KANUN TOHUMCULUK KANUNU. Kanun No. 5553 Kabul Tarihi : 31/10/2006 BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar 8 Kasım 2006 ÇARŞAMBA Rsmî Gazt Sayı : 26340 KANUN TOHUMCULUK KANUNU Kanun No. 5553 Kabul Tarihi : 31/10/2006 Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam v Tanımlar MADDE 1 Bu Kanunun amacı; bitkisl ürtimd vrim v

Detaylı

TANITIM ve KULLANIM KILAVUZU. Modeller UBA4234-R. Versiyon : KK_UBA_V3.0210

TANITIM ve KULLANIM KILAVUZU. Modeller UBA4234-R. Versiyon : KK_UBA_V3.0210 SAT-IF / CATV Ultra Gniş Bantlı Dağıtım Yükslticilri (UBA-Srisi) TANITIM v KULLANIM KILAVUZU Modllr UBA4234-R Vrsiyon : KK_UBA_V3.0210 1.Gnl Tanıtım UBA Srisi Dağıtım Yükslticilri, uydu (950-2150MHz) v

Detaylı

DERS 9. Grafik Çizimi, Maksimum Minimum Problemleri

DERS 9. Grafik Çizimi, Maksimum Minimum Problemleri DERS 9 Grafik Çizimi, Maksimum Minimum Problmlri Bundan öncki drst bir fonksiyonun grafiğini çizmk için izlnbilck yol v yapılabilck işlmlr l alındı. Bu drst, grafik çizim stratjisini yani grafik çizimind

Detaylı

Farklı Kural Tabanları Kullanarak PI-Bulanık Mantık Denetleyici ile Doğru Akım Motorunun Hız Denetim Performansının İncelenmesi

Farklı Kural Tabanları Kullanarak PI-Bulanık Mantık Denetleyici ile Doğru Akım Motorunun Hız Denetim Performansının İncelenmesi Ahmt GANİ/APJES II-I (24) 6-23 Farklı Kural Tabanları Kullanarak PI-Bulanık Mantık Dntlyici il Doğru Akım Motorunun Hız Dntim Prformansının İnclnmsi * Ahmt Gani, 2 Hasan Rıza Özçalık, 3 Hakan Açıkgöz,

Detaylı

TAKIM LİDERİNİN ÇALIŞANLARIN MOTİVASYONU ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: ÇAĞRI MERKEZİ İNCELEMESİ. Araş. Gör. Gündüz AKSU

TAKIM LİDERİNİN ÇALIŞANLARIN MOTİVASYONU ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: ÇAĞRI MERKEZİ İNCELEMESİ. Araş. Gör. Gündüz AKSU TAKIM LİDERİNİN ÇALIŞANLARIN MOTİVASYONU ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: ÇAĞRI MERKEZİ İNCELEMESİ Araş. Gör. Gündüz AKSU ÖZ İltişim, nformayon, ulaşım v tknoloji gibi alanlarda kürllşn dünyada artık ürtimin yrl olmaktan

Detaylı

BÖLÜM II A. YE Đ BETO ARME BĐ ALARI TASARIM ÖR EKLERĐ ÖR EK 2

BÖLÜM II A. YE Đ BETO ARME BĐ ALARI TASARIM ÖR EKLERĐ ÖR EK 2 BÖLÜ II A. YE Đ BETO ARE BĐ ALARI TASARI ÖR EKLERĐ ÖR EK SÜ EKLĐK DÜZEYĐ YÜKSEK 6 KATLI BETO ARE PERDELĐ / ÇERÇEELĐ BĐ A SĐSTEĐ Đ EŞDEĞER DEPRE YÜKÜ YÖ TEĐ ĐLE A ALĐZĐ E TASARII.1. GENEL BĐNA BĐLGĐLERĐ...II./..

Detaylı

The Mathematics-Oriented Epistemological Belief Scale (MOEBS): Validity and Reliability Study

The Mathematics-Oriented Epistemological Belief Scale (MOEBS): Validity and Reliability Study Kuramsal Eğitimbilim Drgisi, 6(3), 359-388, Tmmuz 2013 Journal of Thortical Educational Scinc, 6(3), 359-388, July 2013 [Onlin]: http://www.kg.aku.du.tr DOI numbr: http://dx.doi.org/10.5578/kg.5952 Th

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI AÇISINDAN RÜZGAR ENERJİSİNİN TÜRKİYE DEKİ KAPASİTESİ ÖZET

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI AÇISINDAN RÜZGAR ENERJİSİNİN TÜRKİYE DEKİ KAPASİTESİ ÖZET YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI AÇISINDAN RÜZGAR ENERJİSİNİN TÜRKİYE DEKİ KAPASİTESİ LEVENT YILMAZ Istanbul Tknik Ünivrsitsi, İnşaat Fakültsi, Hidrolik v Su Yapıları Kürsüsü, 8626, Maslak, Istanbul. ÖZET

Detaylı

Çelik. Her şey hesapladığınız gibi!

Çelik. Her şey hesapladığınız gibi! Çlik Hr şy hsapladığınız gibi! idyapi Bilgisayar Dstkli Tasarım Mühndislik Danışmanlık Taahhüt A.Ş. Piyalpaşa Bulvarı Famas Plaza B-Blok No: 10 Kat: 5 Okmydanı Şişli 34384 İstanbul Tl : (0212) 220 55 00

Detaylı

Bağımsızlığının 20. Yılında Azerbaycan

Bağımsızlığının 20. Yılında Azerbaycan Bağımsızlığının 20. Yılında Azrbaycan Dr. Ali ASKER* 1980 lrin ortalarından itibarn Sovytlr Birliğind uygulanan ynidn yapılanma v saydamlık politikalarının amacı (n azından sözd), dmokratiklşm yoluyla

Detaylı

- BANT TAŞIYICILAR -

- BANT TAŞIYICILAR - - BANT TAŞIYICILAR - - YAPISAL ÖZELLİKLER Bir bant taşıyıcının nl örünümü aşağıdaki şkild vrilmiştir. Bant taşıyıcıya ismini vrn bant (4) hm taşınacak malzmyi için alan bir kap örvi örn, hm d harkt için

Detaylı

Asenkron Makinanın Alan Yönlendirme Kontrolünde FPGA Kullanımı ALAN İ., AKIN Ö.

Asenkron Makinanın Alan Yönlendirme Kontrolünde FPGA Kullanımı ALAN İ., AKIN Ö. Asnkron Makinanın Alan Yönlndirm Kontrolünd FPGA Kullanımı ALAN İ., AKIN Ö. ABSTRACT In this study, th fasibility of usag of fild programmabl gat arrays (FPGA) in th fild orintd control (FOC) of induction

Detaylı

NOKTASAL KAYNAKLI TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

NOKTASAL KAYNAKLI TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar NOKTASAL KAYNAKLI TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak v Tanımlar MADDE 1 Bu Yöntmliğin amacı; alıcı ortam olarak toprağın kirliliktn korunması, noktasal kaynaklı

Detaylı

DERS 9. Grafik Çizimi, Maksimum-Minimum Problemleri. 9.1. Grafik çiziminde izlenecek adımlar. y = f(x) in grafiğini çizmek için

DERS 9. Grafik Çizimi, Maksimum-Minimum Problemleri. 9.1. Grafik çiziminde izlenecek adımlar. y = f(x) in grafiğini çizmek için DERS 9 Grafik Çizimi, Maksimum-Minimum Problmlri 9.. Grafik çizimind izlnck adımlar. y f() in grafiğini çizmk için Adım. f() i analiz diniz. (f nin tanım kümsi, f() in tanımlı olduğu tüm rl sayıların oluşturduğu

Detaylı

Anaparaya Dönüş (Kapitalizasyon) Oranı

Anaparaya Dönüş (Kapitalizasyon) Oranı Anaparaya Dönüş (Kapitalizasyon) Oranı Glir gtirn taşınmazlar gnl olarak yatırım aracı olarak görülürlr. Alıcı, taşınmazı satın almak için kullandığı paranın karşılığında bir gtiri bklr. Bundan ötürü,

Detaylı

Eğitimde şimdilik son hamle olmak üzere Bilim Merkezi ni Bayrampaşalı genç araştırmacıların hizmetine sunmuş bulunduğumuzu da burada ifade edelim.

Eğitimde şimdilik son hamle olmak üzere Bilim Merkezi ni Bayrampaşalı genç araştırmacıların hizmetine sunmuş bulunduğumuzu da burada ifade edelim. Dğrli Bayrampaşalılar, Atila AYDINER İçind bulunduğumuz v Bilgi Çağı olarak tanımlanan bu dönmd, büyük dvltlrin v büyük özl sktör yapılanmalarının n önmli gidr kalmini bilgi v tknoloji harcamaları oluşturuyor.

Detaylı

BULANIK MANTIK KONTROLLÜ TERMOELEKTRİK BEYİN SOĞUTUCUSU

BULANIK MANTIK KONTROLLÜ TERMOELEKTRİK BEYİN SOĞUTUCUSU BULANIK MANIK KONROLLÜ ERMOELEKRİK BEYİN SOĞUUCUSU A.Hakan YAVUZ 1, Raşit AHISKA 2,Mahmut HEKİM 3 1Niksar Mslk Yükskokulu,Gaziosmanpaşa Ünivrsitsi Niksar,okat 2knik Eğitim Fakültsi,Elktronik Bilgisayar

Detaylı

Makine Öğrenmesi 4. hafta

Makine Öğrenmesi 4. hafta ain Öğrnmsi 4. hafta Olasılı v Koşullu Olasılı ays Tormi Naïv ays Sınıflayıcı Olasılı Olasılı ifadsinin birço ullanım şli vardır. Rasgl bir A olayının hrhangi bir olaydan bağımsız olara grçlşm ihtimalini

Detaylı

B OSC2 VOD PIC16F84 MİKRODENETLEYİCİSİ KULLANILARAK CİHAZLARIN TELEFON İLE KONTROLÜNE BİR UYGULAMA. Rabman YAKAR, Etem KÖKLÜKAYA.

B OSC2 VOD PIC16F84 MİKRODENETLEYİCİSİ KULLANILARAK CİHAZLARIN TELEFON İLE KONTROLÜNE BİR UYGULAMA. Rabman YAKAR, Etem KÖKLÜKAYA. SAU Fn Bilimlri Enstitüsü Drgisi PIC16F84 Mikrodntlcisi Kullanılarak Ciaziarın Tlfon D Kontrolün Bir Uygulama PIC16F84 MİKRODENETLEYİCİSİ KULLANILARAK CİHAZLARIN TELEFON İLE KONTROLÜNE BİR UYGULAMA Rabman

Detaylı

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi. Pamukkale University Journal of Engineering Sciences

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi. Pamukkale University Journal of Engineering Sciences Pamukkal Ünivrsitsi Mühndislik Bilimlri Drgisi, Cilt 19, Sayı 6, 013, Sayfalar 66-74 Pamukkal Ünivrsitsi Mühndislik Bilimlri Drgisi Pamukkal Univrsity Journal of Enginring Scincs DIŞ MERKEZ ÇAPRAZLI BİR

Detaylı

GERİ ÖDEME TALEP FORMU T.C. LONDRA BÜYÜKELÇİLİĞİ EĞİTİM MÜŞAVİRLİĞİNE, Sort Kod : Hesap No : İmzası E-posta : Telefon Nu :

GERİ ÖDEME TALEP FORMU T.C. LONDRA BÜYÜKELÇİLİĞİ EĞİTİM MÜŞAVİRLİĞİNE, Sort Kod : Hesap No : İmzası E-posta : Telefon Nu : T.C. LONDRA BÜYÜKELÇİLİĞİ EĞİTİM MÜŞAVİRLİĞİ GERİ ÖDEME TALEP FORMU B-1 T.C. LONDRA BÜYÜKELÇİLİĞİ EĞİTİM MÜŞAVİRLİĞİNE, 1416 Sayılı Kanuna gör MEB (... Ünivrsitsi) adına rsmi burslu statüd öğrnim görmk

Detaylı

Yuvarlakada Kavşakların Kapasiteleri Üzerine Bir Tartışma *

Yuvarlakada Kavşakların Kapasiteleri Üzerine Bir Tartışma * İMO Tknik Drgi, 21 4935-4958, Yazı 323 Yuvarlakada Kavşakların Kapasitlri Üzrin Bir Tartışma * Srhan TANYEL* Nadir YAYLA** ÖZ Çalışmada, İzmir d bulunan dört kavşağa ait gözlmlrdn yararlanılarak, çok şritli

Detaylı

ETİL ASETAT ÜRETİMİNİN YAPILDIĞI TEPKİMELİ DAMITMA KOLONUNUN AYIRIMLI ( DECOUPLING ) PID KONTROLÜ

ETİL ASETAT ÜRETİMİNİN YAPILDIĞI TEPKİMELİ DAMITMA KOLONUNUN AYIRIMLI ( DECOUPLING ) PID KONTROLÜ Onuncu Ulual Kimya Mühndiliği Kongri, 3-6 Eylül 2012, Koç Ünivriti, İtanbul ETİL ASETAT ÜRETİMİNİN YAPILDIĞI TEPKİMELİ DAMITMA KOLONUNUN AYIRIMLI ( DECOUPLING ) PID KONTROLÜ Abdulwahab GIWA, Sülyman KARACAN

Detaylı

BÖLÜM 7. Sürekli hal hatalarının değerlendirilmesinde kullanılan test dalga şekilleri: Dalga Şekli Giriş Fiziksel karşılığı. Sabit Konum.

BÖLÜM 7. Sürekli hal hatalarının değerlendirilmesinde kullanılan test dalga şekilleri: Dalga Şekli Giriş Fiziksel karşılığı. Sabit Konum. 9 BÖLÜM 7 SÜRELİ HAL HATALARI ontrol itmlrinin analizind v dizaynında üç özlliğ odaklanılır, bunlar ; ) İtniln bir gçici hal cvabı ürtmk. ( T, %OS, ζ, ω n, ) ) ararlı olmaı. ıaca kutupların diky knin olunda

Detaylı

Bilgi Tabanı (Uzman) Karar Verme Kontrol Kural Tabanı. Bulanık. veya. Süreç. Şekil 1 Bulanık Denetleyici Blok Şeması

Bilgi Tabanı (Uzman) Karar Verme Kontrol Kural Tabanı. Bulanık. veya. Süreç. Şekil 1 Bulanık Denetleyici Blok Şeması Bulanık Dntlyicilr Bilgi Tabanı (Uzman) Anlık (Kskin) Girişlr Bulandırma Birimi Bulanık µ( ) Karar Vrm Kontrol Kural Tabanı Bulanık µ( u ) Durulama Birimi Anlık(Kskin) Çıkış Ölçklm (Normali zasyon) Sistm

Detaylı

Kirişli döşemeler (plaklar)

Kirişli döşemeler (plaklar) Kirişli döşmlr (plaklar) Dört tarafından kirişlr oturan döşmlr Knarlarının bazıları boşta olan döşmlr Boşluklu döşmlr Düznsiz gomtrili döşmlr Üç tarafı kirişli bir tarafı boşta döşm Bir tarafı kirişli

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. Mali tablo tanımları menüsüne Muhasebe/Mali tablo tanımları altından ulaşılmaktadır.

DESTEK DOKÜMANI. Mali tablo tanımları menüsüne Muhasebe/Mali tablo tanımları altından ulaşılmaktadır. Mali Tablolar Mali tablo tanımları mnüsün Muhasb/Mali tablo tanımları altından ulaşılmatadır. Mali tablolarla ilgili yapılabilc işlmlr ii gruba ayrılır. Mali Tablo Tanımları Bu bölümd firmanın ullanacağı

Detaylı

DERS 7. Türev Hesabı ve Bazı Uygulamalar II

DERS 7. Türev Hesabı ve Bazı Uygulamalar II DERS 7 Türv Hsabı v Bazı Uygulamalar II Bu rst bilşk fonksiyonlarının türvi il ilgili zincir kuralını, üstl v logaritmik fonksiyonların türvlrini, ortalama v marjinal ortalama ğrlri; rsin sonuna oğru,

Detaylı

FARKLI SICAKLIKLARDAKİ GÖZENEKLİ İKİ LEVHA ARASINDA AKAN AKIŞKANIN İKİNCİ KANUN ANALİZİ

FARKLI SICAKLIKLARDAKİ GÖZENEKLİ İKİ LEVHA ARASINDA AKAN AKIŞKANIN İKİNCİ KANUN ANALİZİ FARKLI ICAKLIKLARDAKİ GÖZEEKLİ İKİ LEVHA ARAIDA AKA AKIŞKAI İKİCİ KAU AALİZİ Fthi KAMIŞLI Fırat Ünivrsit Mühndislik Fakültsi Kimya Mühndisliği Bölümü, 39 ELAZIĞ, fkamisli@firat.du.tr Özt Farklı sıcaklıklara

Detaylı

TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK (1)

TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK (1) Rsmi Gazt Tarii: 08.06.2010 Rsmi Gazt Sayısı: 27605 TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak v Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK (1)

TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK (1) Rsmi Gazt Tarii: 08.06.2010 Rsmi Gazt Sayısı: 27605 TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak v Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

Örtü Torba Yöntemi ile Örneklenen Sürütme Ağlarında Seçicilik Parametrelerinin Hesaplanması Üzerine Bir Bilgisayar Programı (L50 Sürüm: 1.0.

Örtü Torba Yöntemi ile Örneklenen Sürütme Ağlarında Seçicilik Parametrelerinin Hesaplanması Üzerine Bir Bilgisayar Programı (L50 Sürüm: 1.0. Su Ürünlri Drgisi Cilt No: 15 Sayı:3-4 305-314 İzmir-Bornova 1998 Örtü Tora Yöntmi il Örnklnn Sürütm Ağlarında Sçicilik Paramtrlrinin Hsaplanması Üzrin Bir Bilgisayar Programı (L50 Sürüm: 1.0.0) Akın T.

Detaylı

Ödülü hayat olanlar için... Ayrıcalığı ile

Ödülü hayat olanlar için... Ayrıcalığı ile Ödülü hayat olanlar için... Ayrıcalığı il Bylikdüzü nd özlnn bir hayat... Huzur dolu mkanlar, yüksk konforlu yaşamlar Bylikdüzü Kavaklı da, bölgnin glişmkt olan n önmli yrlrindn birind sizin için ypyni

Detaylı

e sayısı. x için e. x x e tabanında üstel fonksiyona doğal üstel fonksiyon (natural exponential function) denir. (0,0)

e sayısı. x için e. x x e tabanında üstel fonksiyona doğal üstel fonksiyon (natural exponential function) denir. (0,0) DERS 4 Üstl v Logaritik Fonksionlar 4.. Üstl Fonksionlar(Eponntial Functions). > 0, olak üzr f ( ) = dnkli il tanılanan fonksiona taanında üstl fonksion (ponntial function with as ) dnir. Üstl fonksionun

Detaylı

Kayıplı Dielektrik Cisimlerin Mikrodalga ile Isıtılması ve Uç Etkileri

Kayıplı Dielektrik Cisimlerin Mikrodalga ile Isıtılması ve Uç Etkileri Kayıplı Dilktrik Cisimlrin Mikrodalga il Isıtılması v Uç Etkilri Orhan Orhan* Sdf Knt** E. Fuad Knt*** *Univrsity of Padrborn, Hinz ixdorf Institut, Fürstnall, 3302 Padrborn, Almanya orhan@hni.upb.d **Istanbul

Detaylı

Malzeme Güvenliği Bilgi Formu (EC) No. 1907/2006 (REACH) Düzenlemesi ile uyumludur Hazırlandığı tarih: 02/03/09 Revize edildiği tarih: 12/11/12

Malzeme Güvenliği Bilgi Formu (EC) No. 1907/2006 (REACH) Düzenlemesi ile uyumludur Hazırlandığı tarih: 02/03/09 Revize edildiği tarih: 12/11/12 BÖLÜM 1. MADDENİN/KARIŞIMIN VE FİRMANIN/İŞLETMENİN TANIMI 1.1 Ürün kimliği: EB25SS Ticari isim: Ekstra Güçlü Pisuar Kapakları 1.2 Maddnin vya karışımın blirtiln ilgili kullanımları v blirtiln kullanımlara

Detaylı

SIVILAŞMAYA KARŞI GÜVENLİK KATSAYISININ YAPAY SİNİR AĞLARI İLE TAHMİN EDİLMESİ: DENİZLİ-GÜMÜŞLER ÖRNEĞİ

SIVILAŞMAYA KARŞI GÜVENLİK KATSAYISININ YAPAY SİNİR AĞLARI İLE TAHMİN EDİLMESİ: DENİZLİ-GÜMÜŞLER ÖRNEĞİ S.Ü. Müh.-Mim. Fak. Drg., c.3, s.-, 007 J. Fac.Eng.Arch. Slcuk Univ., v.3, n.-, 007 SIVILAŞMAYA KARŞI GÜVENLİK KATSAYISININ YAPAY SİNİR AĞLARI İLE TAHMİN EDİLMESİ: DENİZLİ-GÜMÜŞLER ÖRNEĞİ Gulmustafa ŞEN,

Detaylı

BİLEŞENLER. Demiryolu Araçları için yüksek hızlı DC devre kesiciler Tip UR6, UR10 ve UR15

BİLEŞENLER. Demiryolu Araçları için yüksek hızlı DC devre kesiciler Tip UR6, UR10 ve UR15 İLŞNLR miryolu raçları için yüksk hızlı dvr ksicilr Tip R, R v R Gnl bilgi R, R v R; doğal soğutmalı, açmasız, tk kutuplu, çift yönlü, lktromanytik üflmli, lktrik kontrol dvrlrin v doğrudan aşırı akım

Detaylı

LOGARİTMA. Örnek: çizelim. Çözüm: f (x) a biçiminde tanımlanan fonksiyona üstel. aşağıda verilmiştir.

LOGARİTMA. Örnek: çizelim. Çözüm: f (x) a biçiminde tanımlanan fonksiyona üstel. aşağıda verilmiştir. LOGARİTMA I. Üstl Fonksiyonlr v Logritmik Fonksiyonlr şitliğini sğlyn dğrini bulmk için ypıln işlm üs lm işlmi dnir. ( =... = 8) y şitliğini sğlyn y dğrini bulmk için ypıln işlm üslü dnklmi çözm dnir.

Detaylı

08 Haziran 2010 Resmî Gazete Sayı : 27605 YÖNETMELİK TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK

08 Haziran 2010 Resmî Gazete Sayı : 27605 YÖNETMELİK TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK 08 Haziran 2010 Rsmî Gazt Sayı : 27605 YÖNETMELİK Çvr v Orman Bakanlığından: TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

Hücre bölünmesi sırasında önce... sonra... bölünmesi gerçekleşir.

Hücre bölünmesi sırasında önce... sonra... bölünmesi gerçekleşir. 2.Mitoz Hücr Bölünmsi Hücr bölünmsi tüm canlılarda görüln bir olaydır. Hücr bölünmsi büyüm, glişm, yaraların iyilşmsi, ürm hücrlrinin oluşması v tk hücrli canlıların çoğalması olaylarında tkilidir. Bir

Detaylı

İyon Kaynakları ve Uygulamaları

İyon Kaynakları ve Uygulamaları İyon Kaynakları v Uygulamaları E. RECEPOĞLU TAEK-Sarayköy Nüklr Araştırma v Eğitim Mrkzi rdal.rcpoglu rcpoglu@tak.gov.tr HPFBU-2012 2012-KARS KONULAR İyon kaynakları hakkında gnl bilgi İyon kaynaklarının

Detaylı

Günlük Bülten. 06 Mart 2013. Merkez Bankası, Şubat Ayı Fiyat Gelişmelerini açıkladı. Yurtiçi otomotiv satışları Şubat ta geçen yıla göre %17 arttı

Günlük Bülten. 06 Mart 2013. Merkez Bankası, Şubat Ayı Fiyat Gelişmelerini açıkladı. Yurtiçi otomotiv satışları Şubat ta geçen yıla göre %17 arttı XU 100 US D/TRY (Sağ taraf) 06 Mart 2013 Çarşama Günlük Bültn İMKB vrilri İMKB 100 81,051.2 Piyasa Dğri-TÜM ($m) 318,088.0 Halka Açık Piyasa Dğri-TÜM ($m) 90,822.1 Günlük İşlm Hacmi-TÜM ($m) 1,695.51 Yurtdışı

Detaylı

IŞINIM VE DOĞAL TAŞINIM DENEYİ

IŞINIM VE DOĞAL TAŞINIM DENEYİ IŞINIM VE DOĞAL TAŞINIM DENEYİ MAK-LAB005 1. DENEY DÜZENEĞİNİN TANITILMASI Dny düznği, şkild görüldüğü gibi çlik bir basınç kabının içind yatay olarak asılı duran silindirik bir lman ihtiva dr. Elman bakırdan

Detaylı

ALTI TEKERLEKLİ TAŞITIN DİNAMİK ANALİZİ

ALTI TEKERLEKLİ TAŞITIN DİNAMİK ANALİZİ Altı krlkli aşıtın Dinamik Analizi HAVACILIK VE UZAY EKNOLOJİLERİ DERGİSİ EMMUZ 5 CİL SAYI (1-14) ALI EKERLEKLİ AŞIIN DİNAMİK ANALİZİ Cihan DEMİR Yıldız knik Ünivrsitsi, Makin Fakültsi, Makin Mühndisliği

Detaylı

DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK KLÜBÜ FEN LİSELERİ TAKIM YARIŞMASI 2007 SORULARI

DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK KLÜBÜ FEN LİSELERİ TAKIM YARIŞMASI 2007 SORULARI DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK KLÜBÜ FEN LİSELERİ TAKIM YARIŞMASI 007 SORULARI Doğuş Ünivrsitsi Matmatik Kulübü tarafından düznlnn matmatik olimpiyatları, fn lislri takım yarışması sorularından bazıları

Detaylı

NEM ALMALI SOĞUTMA SİSTEMLERİ

NEM ALMALI SOĞUTMA SİSTEMLERİ NEM ALMALI SOĞUTMA SİSTEMLERİ Alpr YILMAZ, Hüsamttin BULUT Çukurova Ünivrsitsi, Makina Mühndisliği Bölümü, 01330-ADANA ÖZET Son yıllarda iklimlndirm tknolojisind hızlı glişmlr yaşanmaktadır. Ozon tabakasına

Detaylı

Tüm Öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü Kutlu Olsun...

Tüm Öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü Kutlu Olsun... HABER BÜLTENİ KASIM 2012 YIL 1 SAYI 9 www.iszu.du.tr Tm Öğrtmnlrimizin Öğrtmnlr Gn Kutlu Olsun... Öğrtmnliğin Gzlliklri Paylaşıldı Kitap Fuarında Yazarlarla Buluştuk Çocuklara Muhtşm Göstri 01 İSZÜ HABER

Detaylı

Günlük Bülten. 26 Aralık 2012. Merkez Bankası Erdem Başçı 2013 Yılı Para ve Kur Politikası nı açıkladı

Günlük Bülten. 26 Aralık 2012. Merkez Bankası Erdem Başçı 2013 Yılı Para ve Kur Politikası nı açıkladı 26 Aralık 2012 Çarşamba Günlük Bültn İMKB vrilri İMKB 100 77,596.2 Piyasa Dğri-TÜM ($m) 302,542.1 Halka Açık Piyasa Dğri-TÜM ($m) 87,060.7 Günlük İşlm Hami-TÜM ($m) 976.12 Yurtdışı piyasalar Borsalar Kapanış

Detaylı

YÖNETMELİK TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK 8 Haziran 2010 SALI Rsmî Gazt Sayı : 27605 Çvr v Şircilik Bakanlığından: YÖNETMELİK TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

Birleştirilmiş E-Öğrenme Tasarımı Modeli ve Hızlı Öğretim Tasarımı Stratejileri

Birleştirilmiş E-Öğrenme Tasarımı Modeli ve Hızlı Öğretim Tasarımı Stratejileri Özt Birlştirilmiş E-Öğrnm Tasarımı Modli v Hızlı Öğrtim Tasarımı Stratjilri Doç.Dr. İsmail İpk & Yrd. Doç. Dr. Ömr Faruk Sözcü Fatih Ünivrsitsi Bilgisayar v Öğrtim Tknolojilri Eğitimi Bölümü 34500 Büyükçkmc-İstanbul

Detaylı

TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞSAHALARA DAİR YÖNETMELİK (1)

TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞSAHALARA DAİR YÖNETMELİK (1) Rsmi Gazt Tarii: 08.06.2010 Rsmi Gazt Sayısı: 27605 TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞSAHALARA DAİR YÖNETMELİK (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak v Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

Günlük Bülten. 05 Mart 2013. Şubat ayında TÜFE %0.30 arttı, ÜFE %0.13 azaldı. Şubat ayında elektrik tüketimi %6 düşüş gösterdi

Günlük Bülten. 05 Mart 2013. Şubat ayında TÜFE %0.30 arttı, ÜFE %0.13 azaldı. Şubat ayında elektrik tüketimi %6 düşüş gösterdi XU 100 U SD /TR Y (S ağ taraf) 05 Mart 2013 Salı Günlük Bültn İMKB vrilri İMKB 100 80,612.2 Piyasa Dğri-TÜM ($m) 315,101.9 Halka Açık Piyasa Dğri-TÜM ($m) 89,968.2 Günlük İşlm Hacmi-TÜM ($m) 1,595.93 Şuat

Detaylı

Testversion Ej för ifyllnad

Testversion Ej för ifyllnad Yaşadığınız konutta aldığınız dstk hakkında n düşünüyorsunuz? Yaşadığı konut 1. Aldığı dstği tkil ikanları a. Bana vriln dstk hiztini tkilybiliy. Katılıy N ru n d u Bili Tstvrsion b. Yaşadığı konut hakkında

Detaylı

PNOZ Emniyet Röleleri

PNOZ Emniyet Röleleri PNOZ Emniyt Röllri Emniyt Röllri PNOZ X, PNOZsigma v PNOZlog, Modülr mniyt röllri PNOZmulti v PNOZpowr Hr talp için uygun mniyt çözümü. İş Faaliytlri Excllnt Componnts Snsör tknolojisi Emniyt şaltrlri

Detaylı

OLASILIK ve ÝSTATÝSTÝK ( Genel Tekrar Testi-1) KPSS MATEMATÝK. Bir anahtarlıktaki 5 anahtardan 2 si kapıyı açmak - tadır.

OLASILIK ve ÝSTATÝSTÝK ( Genel Tekrar Testi-1) KPSS MATEMATÝK. Bir anahtarlıktaki 5 anahtardan 2 si kapıyı açmak - tadır. OLASILIK v ÝSTATÝSTÝK ( Gnl Tkrar Tsti-1) 1. Bir anahtarlıktaki 5 anahtardan si kapıyı açmak - tadır. Açmayan anahtar bir daha dnnmdiğin gör, bu kapının n çok üçüncü dnmd açılma olasılığı kaçtır? 5 6 7

Detaylı

TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK. Resmi Gazete Tarihi: 08.06.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27605

TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK. Resmi Gazete Tarihi: 08.06.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27605 Rsmi Gazt Tarii: 08.06.2010 Rsmi Gazt Sayısı: 27605 TOPRAK KIRLILIĞININ KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KIRLENMIŞ SAHALARA DAIR YÖNETMELIK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak v Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

300 = Ders notlarındaki ilgili çizelgeye göre; kömür için üst kaplama kalınlığı 4 mm, alt kaplama kalınlığı 2 mm olarak seçilmiştir.

300 = Ders notlarındaki ilgili çizelgeye göre; kömür için üst kaplama kalınlığı 4 mm, alt kaplama kalınlığı 2 mm olarak seçilmiştir. Soru-) Eğii, uzunluğu 50 olan dsandr y bant konvyör kurularak bununla saatt 300 ton tüvönan taş köürü taşınacaktır. Bant konvyörü boyutlandırınız. Kabullr: Bant hızı :,5 /s Köür yoğunluğu : 0,9 ton/ 3

Detaylı

SÜLFÜRİK ASİTLE MUAMELE EDİLEN FISTIK KABUKLARI İLE Cr(VI) İYONLARININ ADSORPSİYONU

SÜLFÜRİK ASİTLE MUAMELE EDİLEN FISTIK KABUKLARI İLE Cr(VI) İYONLARININ ADSORPSİYONU SÜLFÜRİK ASİTLE MUAMELE EDİLEN FISTIK KABUKLARI İLE Cr(VI) İYONLARININ ADSORPSİYONU Vyis SELEN, Ali YARAŞ 2, Cansu YILMAZ 3, M. Şaban TANYILDIZI 4, Dursun ÖZER 5 Fırat Ünivrsitsi Mühndislik Fakültsi Kimya

Detaylı

LYS Matemat k Deneme Sınavı

LYS Matemat k Deneme Sınavı LYS Matmatk Dnm Sınavı. Bir saıı,6 il çarpmak, bu saıı kaça bölmktir? 6. a, b, c saıları sırasıla,, saıları il trs orantılı a b oranı kaçtır? a c 7. v pozitif tamsaılardır.! ifadsi bir asal saıa şittir.

Detaylı

İŞLEM KURALLARI BİLDİRİM FORMU

İŞLEM KURALLARI BİLDİRİM FORMU İŞLEM KURALLARI BİLDİRİM FORMU SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN YAPTIĞI DEĞERLENDİRME SONUCUNDA, BORSA İSTANBUL A.Ş. DE İŞLEM GÖREN PAYLAR A, B, C v D GRUBU OLMAK ÜZERE DÖRT GRUBA AYRILMIŞ OLUP, GRUPLAR İLE

Detaylı

aktüel NEÜ Avrupa Komisyonundan üniversitemize AKTS ETİKETİ Ödülü verildi Rektörümüz Prof. Dr. Filiz Kılıç'tan Nevşehir basın mensuplarına teşekkür

aktüel NEÜ Avrupa Komisyonundan üniversitemize AKTS ETİKETİ Ödülü verildi Rektörümüz Prof. Dr. Filiz Kılıç'tan Nevşehir basın mensuplarına teşekkür Kitapsvrlrin ilgisini çkbilck kitap önrilri Satranç oyununa bu kz farklı bir açıdan bakalım... SAYFA 3'TE SAYFA 7'DE SAYFA 8'DE Erasmus Dğişim Programı il Polonya da ğitim görn öğrncimizdn mktup var aktül

Detaylı

Enerji Dönüşüm Temelleri. Bölüm 3 Bir Fazlı Transformatörler

Enerji Dönüşüm Temelleri. Bölüm 3 Bir Fazlı Transformatörler Enrji Dönüşüm Tmllri Bölüm 3 Bir Fazlı Transformatörlr Birfazlı Transformatorlar GİRİŞ Transformatörlrin grçk özllik v davranışlarını daha kolay anlamak için ilk aşamada idal transformatör üzrind durulacaktır.

Detaylı

UYGUNLUK TESTİ. Müşterinin Adı Soyadı / Ticari Unvanı: Yaşınız 18-30 yaş 31-50 yaş 51-65 yaş 66 ve üzeri Kurumsal Müşteri

UYGUNLUK TESTİ. Müşterinin Adı Soyadı / Ticari Unvanı: Yaşınız 18-30 yaş 31-50 yaş 51-65 yaş 66 ve üzeri Kurumsal Müşteri UYGUNLUK TESTİ Bu nktin mı siz sunulk ürün vy hizmtin risklrini nlyilk ilgi v trüy ship olup olmığınızın nlşılmsı, öyl siz h uygun hizmt sunulmsının sğlnmsıır. Bu konu ir ğrlnirm ypılilmsi sizn grkli ilgilrin

Detaylı

GEBAM BÜLTENİ. Hacettepe Üniversitesi GERİATRİK BİLİMLER Araştırma ve Uygulama Merkezi. Geriatri ve Gerontoloji Kursu

GEBAM BÜLTENİ. Hacettepe Üniversitesi GERİATRİK BİLİMLER Araştırma ve Uygulama Merkezi. Geriatri ve Gerontoloji Kursu 2007 www.gbam.hacttp.du.tr GEBAM BÜLTENİ Hacttp Ünivrsitsi GERİATRİK BİLİMLER Araştırma v Uygulama Mrkzi Griatri v Grontoloji Kursu Ülkmizd hr yıl Mart ayında çşitli tkinliklrin grçklştiği Ulusal Yaşlılar

Detaylı

SÜLFÜRİK ASİTLE DEHİDRATE EDİLEN BUĞDAY KEPEĞİ İLE Cu(II) İYONLARININ ADSORPSİYONU

SÜLFÜRİK ASİTLE DEHİDRATE EDİLEN BUĞDAY KEPEĞİ İLE Cu(II) İYONLARININ ADSORPSİYONU SÜLFÜRİK ASİTLE DEHİDRATE EDİLEN BUĞDAY KEPEĞİ İLE Cu(II) İYONLARININ ADSORPSİYONU A. ÖZER, D.ÖZER Fırat Ünivrsitsi, Mühndislik Fakültsi, Kimya Mühndisliği Bölümü. 23279-ELAZIĞ ÖZET Bu çalışmada, sülfürik

Detaylı

ISI GERİ KAZANIMI (Çapraz Akış) DENEY FÖYÜ

ISI GERİ KAZANIMI (Çapraz Akış) DENEY FÖYÜ ISI GERİ KAZANIMI (Çapraz Akış) DENEY FÖYÜ (Dny Yürüücüsü: Arş. Gör. Doğan ERDEMİR) Dnyin Amacı v Dny Hakkında Gnl Bilgilr Dnyin amacı sı gri kazanımı (çapraz akış) sismlrind;. Sıcaklık dğişimlrinin ölçümü

Detaylı

metal (bakır) metaloid (silikon) metal olmayan (cam) iletken yar ı iletken yalıtkan

metal (bakır) metaloid (silikon) metal olmayan (cam) iletken yar ı iletken yalıtkan 1 YARI İLETKENLER Enstrümantal Analiz ir yarı iltkn, iltknliği bir iltkn il bir yalıtkan arasında olan kristal bir malzmdir. Çok çşitli yarıiltkn malzm vardır, silikon v grmanyum, mtalimsi bilşiklr (silikon

Detaylı

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMET ENVANTERİ

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMET ENVANTERİ SIRA NO KURUM KODU () STANDART DOSYA PLANI KODU ADI TANIMI DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN YARARLANANLAR MERKEZİ İDARE TAŞRA BİRİMLERİ MAHALLİ İDARE DİĞER(ÖZEL SEKTÖR VE BENZERİ) BAŞVURUDA

Detaylı

YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç

YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç 8 Haziran 2010 SALI Rsmî Gazt Sayı : 27605 YÖNETMELĠK Çvr vs Orman Bakanlığından: 8/6/2010 tarili v 27605 sayılı Rsmî Gazt d yayımlanan dğişiklik TOPRAK KĠRLĠLĠĞĠNĠN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KĠRLENMĠġ

Detaylı

Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği Bülteni

Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği Bülteni r in r t V r Farmakoloji v Toksikoloji D r n ð i Vtrinr Farmakoloji v Toksikoloji Drnği Bültni Vtrinr Farmakoloji v Toksikoloji Drnği Yayın Organı Yıl: 2011 Sayı: 4 ISSN: 1309-4769 www.vtfarmatoks.org.tr

Detaylı

5. SANTRİFÜJ POMPALARDA TEORİK ESASLAR

5. SANTRİFÜJ POMPALARDA TEORİK ESASLAR 5. SANTRİFÜJ POMPALARDA TEORİK ESASLAR 5.6. Santrifüj Pompalarda Karaktristik Eğrilr Santrifüj pompalar, pistonlu pompalardan farklı olarak sabit bir işltm hızında, pompa ölçülrind, proj dğrlrin v mm koşullarına

Detaylı

Tamburlu Çayır Biçme Makinesi Hareket İletim Millerinin Analitik ve Sonlu Elemanlar Yöntemi ile Gerilme Analizi

Tamburlu Çayır Biçme Makinesi Hareket İletim Millerinin Analitik ve Sonlu Elemanlar Yöntemi ile Gerilme Analizi Tarım Makinaları Bilimi Drgisi (Journal of Agricultural Machinry Scinc) 2015, 11 (3), 247-255 Tamburlu Çayır Biçm Makinsi Harkt İltim Millrinin Analitik v Sonlu Elmanlar Yöntmi il Grilm Analizi H. Kürşat

Detaylı

kirişli döşeme Dört tarafından kirişlere oturan döşemeler Kenarlarının bazıları boşta olan döşemeler Boşluklu döşemeler Düzensiz geometrili döşemeler

kirişli döşeme Dört tarafından kirişlere oturan döşemeler Kenarlarının bazıları boşta olan döşemeler Boşluklu döşemeler Düzensiz geometrili döşemeler Kirişli döşmlr Dört tarafından irişlr oturan döşmlr Knarlarının bazıları boşta olan döşmlr Boşlulu döşmlr Düznsiz gomtrili döşmlr bir tarafı irişli üç tarafı boşta döşm (Konsol döşm) Đi tarafı irişli ii

Detaylı

Mühendisler İçin DİFERANSİYEL DENKLEMLER

Mühendisler İçin DİFERANSİYEL DENKLEMLER Mühndislr İçin DİFERANSİYEL DENKLEMLER Doç. Dr. Tahsin Engin Prof. Dr. Yunus A. Çngl Sakara Ünivrsitsi Makina Mühndisliği Bölümü Elül 8 SAKARYA - - Mühndislr İçin Difransil Dnklmlr İÇİNDEKİLER BÖLÜM BİRİNCİ

Detaylı

ÇAPRAZ AKIŞLI ISI DEĞİŞTİRİCİ

ÇAPRAZ AKIŞLI ISI DEĞİŞTİRİCİ ÇAPRAZ AKIŞLI ISI DEĞİŞTİRİCİ MAK-LAB012 1. DENEY DÜZENEĞİNİN TANITILMASI Düznk sas olarak dikdörtgn ksitli bir kanaldan ibarttir. 1 hp gücündki lktrik motorunun çalıştırdığı bir vantilatör il kanal içind

Detaylı

Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği Bülteni

Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği Bülteni r in r t V r Farmakoloji v Toksikoloji D r n ð i Vtrinr Farmakoloji v Toksikoloji Drnği Bültni Vtrinr Farmakoloji v Toksikoloji Drnği Yayın Organı Yıl: 2010 Sayı: 2 ISSN: 1309-4769 www.vtfarmatoks.org.tr

Detaylı

MANYEZİT ARTIĞI KULLANILARAK SULU ÇÖZELTİLERDEN Co(II) İYONLARININ GİDERİMİ

MANYEZİT ARTIĞI KULLANILARAK SULU ÇÖZELTİLERDEN Co(II) İYONLARININ GİDERİMİ Onuncu Ulusal Kimya Mühndisliği Kongrsi, 3-6 Eylül 1, Koç Ünivrsitsi, İstanbul MANYEZİT ARTIĞI KULLANILARAK SULU ÇÖZELTİLERDEN Co(II) İYONLARININ GİDERİMİ İlkr KIPÇAK, Turgut Giray ISIYEL Eskişhir Osmangazi

Detaylı

Hava Kirliliği Yönetimi ve Modelleme Çalışmalarında Karışım Yüksekliği. Parametresinin Önemi ve Hesaplanması

Hava Kirliliği Yönetimi ve Modelleme Çalışmalarında Karışım Yüksekliği. Parametresinin Önemi ve Hesaplanması Haa Kirliliği Yötimi Modllm Çalışmalarıda Karışım Yükskliği Özt Paramtrsii Ömi Hsaplaması Frhat Karaca, İsmail Aıl Fatih Üirsitsi, Çr Mühdisliği Bölümü, 34500, Büyükçkmc, İstabul (fkaraca@fatih.du.tr,

Detaylı

BÜYÜK HİZMET DOĞU ANADOLU YA KALKINMA DOSYASI. DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı. Adnan DEMİR

BÜYÜK HİZMET DOĞU ANADOLU YA KALKINMA DOSYASI. DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı. Adnan DEMİR DAP Bölg Kalınma İdarsi Başanı Adnan DEMİR DOĞU ANADOLU YA BÜYÜK HİZMET DAP Başanı Adnan Dmir, Doğu Anadolu Bölgsind başlattıları alınma hamlsinin, bölgnin anayan yarası olan huzur v güvn ortamının tsisi

Detaylı

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül: Dikilecek Her Fidan, Çocuk ve Gençlerimize Bugünden Bir Armağan Olacak

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül: Dikilecek Her Fidan, Çocuk ve Gençlerimize Bugünden Bir Armağan Olacak ÇEVRE VE RMN BNLIĞI 009 YIL: 1 YI: 9 Cumhurbaşkanı bdullah Gül: Dikilck Hr Fidan, Çocuk v Gnçlrimiz Bugündn Bir rmağan lacak Cumhurbaşkanı bdullah Gül, rman Tşkilatı nın kuruluşunun 10. yılı sbbiyl bir

Detaylı

SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ İLE TEK FAZLI TRANSFORMATÖRÜN ÇALIŞMA NOKTASININ BELİRLENMESİ. Ali İhsan ÇANAKOĞLU

SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ İLE TEK FAZLI TRANSFORMATÖRÜN ÇALIŞMA NOKTASININ BELİRLENMESİ. Ali İhsan ÇANAKOĞLU Sonlu Elmanlar Yöntmi İl Tk Falı Transformatörün 7. Sayı Aralık 008 Çalışma Noktasının Blirlnmsi SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ İLE TEK FAZLI TRANSFORMATÖRÜN ÇALIŞMA NOKTASININ BELİRLENMESİ Ali İhsan ÇANAKOĞLU

Detaylı

H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü BBY 208 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri II (Bahar 2012) SPSS Ders Notları II (19 Nisan 2012)

H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü BBY 208 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri II (Bahar 2012) SPSS Ders Notları II (19 Nisan 2012) H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü BBY 208 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri II (Bahar 2012) SPSS Ders Notları II (19 Nisan 2012) Aşağıdaki analizlerde lise öğrencileri veri dosyası kullanılmıştır.

Detaylı