BANKA ÇAĞRI MERKEZLERİNDE BEKLEME VE MÜŞTERİ İLİŞKİLER YÖNETİMİ: BİR KAMU BANKASI UYGULAMASI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BANKA ÇAĞRI MERKEZLERİNDE BEKLEME VE MÜŞTERİ İLİŞKİLER YÖNETİMİ: BİR KAMU BANKASI UYGULAMASI"

Transkript

1 BANKA ÇAĞRI MERKEZERİNDE BEKEME VE MÜŞTERİ İİŞKİER YÖNETİMİ: BİR KAMU BANKASI UYGUAMASI ÖZ Halim Kaza Ahmet Ergüle Nermi Çoruhlu Hizmet itemleride, özellikle de çağrı merkezlerideki kuyruklar hayatımızı ayrılmaz bir parçaı halie gelmiştir. Aak bekleme üreideki artışlar müşteri kayıplarıa ede olmaktadır. Bu kuyrukları e aza idirerek müşteri memuiyetii arttırmak, buu yaparke ayı zamada müşteriye hizmet vere peroeli atıl zamalarıı e azda tutmak tüm yöetiileri hedefidir. Ayı zamada verile hizmeti kalitei ve hızı, müşteri adakatii oluştura e öemli etkeleri başıda gelmektedir. Bu çalışma da müşterileri kuyrukta bekleme ürelerii ve müşteriye hizmet vere peroeli atıl zamalarıı e aza idireek kapaite düzeyii belirleme problemi ele alımıştır. Kuyrukta beklemei bir maliyeti olduğu gibi ervi birimlerii atıl kalmaıı da bir maliyeti vardır. Burada amaç optimum çözüme ulaşabilmektir. Bu amaa yöelik Yöeylem Araştırmaı tekikleride Kuyruk Teorii ve çözüm yötemleri ayrıtılı olarak ielemiştir. Uygulama kımıda, bir çağrı merkezide iki ay üre ile toplaa verileri aalizi yapılmıştır. Farklı ayılarda müşteri temilii ile oluşa kuyruklar imule edilmiş ve uygu ervi ayıı belirlemeye çalışılmıştır. Aahtar Kelimeler: Kuyruk Teorii, Müşteri ilişkileri Yöetimi, Çağrı merkezi Jel Kodu: C67 WAITING AND CUSTOMER REATIONSHI MANAGEMENT IN BANK CA CENTERS: AN AICATION OF A STATE BANK ABSTRACT Queue i ervie ytem epeially i all eter have beome a itegral part of our live. Ireaed waitig time lead lo of utomer. To ireae utomer atifatio with miimizig thee ueue i a importat apet of all eter but at the ame time they are targetig to miimize the idle time of all eter aget. Servig uality ad peed are mot importat apet of utomer loyalty. G.Y.T.E, İşletme Fakültei Öğretim Üyei N.Ü, İ.İ.B.Fakültei Öğretim Üyei G.Y.T.E, Bilim Uzmaı Afyo Koatepe Üiveritei, İİBF Dergii C.XIV, S I,

2 Thi tudy i about to determie the apaity level that miimize the utomer waitig time i ueue ad at the ame to miimize the aget idle time. Beaue waitig i the ueue ha a ot like aget idle time. Target i to reah the optimal olutio. Queuig theory ad olutio method of operatioal reearh theory are ivetigated for thi purpoe. I pratie, data of a all eter are aalyzed for two moth period. Queue are imulated for differet ervie level ad determiig the appropriate ervie level i tudied. Keyword: Queuig theory, Cutomer Relatiohip Maagemet, Call eter Jel Claifiatio: C67 I. GİRİŞ ve İTERATÜR ÇAIŞMASI Bekleme oruu güümüzde özellikle hizmet ektörleride ürekli karşılaşıla öemli bir orudur. Bireyel alamda hizmet alımları içi beklemeler hizmet vere itemlerde ya da çalışaları yeterli olmayışlarıda kayaklaabilmektedir Yılmaz, 1988:235. Sitemdeki bu tür akaklıklar müşteri memuiyetii etkilemektedir. Kablouz telekomüikayo tekolojilerii gelişmeiyle birlikte, bilgiayar detekli olarak kullaıla bir çok müşteri ervi araçları geliştirilmiştir Bare, 2002; Xu Öreği ep telefolarıı ortaya çıkmaı, iteret kullaımı, mobil olarak aıda meaj MOAM örek olarak göterilebilir. Bu araçlar geel maada beklemeleri miimuma idirmiştir. Bilgiayar başıda otura kullaıılar ya da ep telefou taşıyıılar bu tür hizmetlerde aıda yararlama yolua gidebilmektedirler. Kıa meaj ervii SMS bir başka popüler el tabalı iletişim araıdır Gibb, Yaygı olarak kullaıla SMS dışıda, MOAM ile birii dereede eli hizmet verme yötemi müşteri ve hizmet uuu araıda şebeke ağlayıılar halie döüşmüştür. TNS Global, Özellikle, gittikçe arta rekabetçi piyaalar darboğaz oluşturmamak içi müşterileri ile güçlü ilişkiler kurmaya, tüketiileri adakatii geliştirmeye yöelik çalışmalar yapmaktadırlaruar ve i, 2003; Naır, Semeji, Va Riel Allard, Va Birgele, & Streuke, 2005, arta rekabet karşııda müşteri adakati müşterilere hizmetii bekletilmede uulmaı ve müşteri adakati yaratabilme ile doğru oratılı olduğuu, Reihheld ve Shefter 2000, eki müşterileri elde tutmaı her hizmete rağme daha pahalı olduğuu ifade etmektedirler. Toukato & Rad 2006, Müşterilere hizmet verirke bekletmede, müşterileri firmaya karşı adakatii artırılmaı içi yeide çeşitli yollara kullaılarak yükeltilmeii öemli olduğuu ifade etmişlerdir. Seo, Ragaatha, & Babad 2008 a göre, bilgi tekolojileri yardımı ile müşterileri memu etmek tek başıa uzu vadeli bir ilişki olarak yeterli olmayabilir. Kaim ve Abdullah2008 e göre, uzu vadeli bir ilişki olarak hizmet pazarlamaılarıı hizmet alaları etkileyebilmeleri içi bilgi tekolojilerii kullaımıı yaı ıra başka faktörleri de göz öüe almaları gerekir. Gerpott, Ram & Shidler2001; Kim, ark & Jeog2004; ai2004; i & Wag2006; Türel & Sereko2006. Bekleme olmakızı hizmet verme ve mobil hizmetler ile 252 Afyo Koatepe Üiveritei, İİBF Dergii C.XIV, S I, 2012

3 müşteri memuiyetii ağlayabilmek içi; Wag & iao2007 çeşitli çalışmalar yapmıştır. Bu çalışmaları tamamı müşterilere beklemede hizmet verme, müşterileri kaybetmeme ve memu etmeye yöeliktir. Bireyel alamda bekleme ve kayıplar birçok item içide geçerlidir. Beklemeleri e aza idirerek müşteri memuiyetii arttırmak Öztürk, 2005:736 tüm hizmet vere çağrı merkezlerii hedefidir. Memu müşteri oraı e kadar artara o müşterileri kuruma bağımlı olma oraı o deree artaaktır. Kuyruk durumuda temel aktörler müşteri ve hizmet veredir Taha, 1995:599. Ürü ve hizmetleri çeşitliliğii artmaı müşterileri terih olaılıklarıı değişmeie ebep olmaktadır. Hizmet ektörleride rekabet müşteriyi ö plaa almayı zorulu hale getirmiştir. Müşteri ilişkileri Yöetimi olarak da bilie CRM Cutomer Relatiohip Maagemet, o yıllarda, her işletmei uyguladığı, Müşteriye Dair Her Şey logaıyla bütüleşe bir yatırımdır. 1 Geel taımıyla CRM; müşteri memuiyetii kar makimizayoua döüştürmek amaı taşıya, itediği müşteriye, itediği deeyimi yaşatabileek bir kurum felefei ve bu hedefe ulaşmak içi gerekli ia, üreç, tekoloji yapılamaıdır. CRM i temel uurlarıda i a yai çalışalar, müşterileri bekletilerii alayıp, çözümler üretirke; üreç, çalışaları ilettiği müşteri taleplerii hızlı revizyolar ile müşteri odaklı yapılamaya döüştürür. Tekoloji ie müşteri bilgilerii takip edilmeii ağlayaak işletme içi otomayou ağlar. CRM bir takım oyuudur ve orgaizayou tüm birimlerii katılımıı gerektirir. 2 CRM i o döemde bu kadar öemli olmaıı aa ebebi iş düyaıda rekabeti geldiği oktadır. Tarihel üreç açııda bakıldığıda arz ekoomiii ö plada olduğu 1950 li yıllarda Ne buluram ou alırım yaklaşımı öz kouuydu. Ürü ve hizmet çeşitliliğii artmaya başladığı 1970 li yıllarda ie geel eğilim Neyi iterem ou alırım şeklide değişti 1990 larla birlikte artık Ne iterem ou alırım döemi başladı. CRM i faydaları şöyle ıralaabilir Bozgeyik, 2005:42. CRM maliyetlerde taarruf ağlar, gelirleri attırır ve tratejik etkii artmaıa zemi oluşturur. CRM; müşterii pazarda olmaızı olmaza olmaz koşuluda hareketle müşteriyi işi merkezie koymaız; yai müşteri odaklı olmaız, ürüüüzü, hizmetiizi, yöetim şekliizi ve ia kayağıı dahil olmak üzere tüm kayaklarıızı müşteriye göre düzelemeiz, ayı zamada çeşitli yöetim tekikleride, yazılımlarda ve tekolojide yararlamaızdır. Bu edele işletmeler rakiplerie karşı rekabet avatajıı daha iyi müşteri deteği ve yöetimi kıaa CRM ile ağlayabilirler. Güümüzde kurumlar mevut müşterilerii rakiplere kaptırmamak içi her gü yei yollar arıyorlar. Yapıla araştırmalar; yei müşteriye atış yapmaı maliyetii, eki müşteriye atış yapmakta beş kat daha pahalıya mal olduğuu götermektedir. Müşteri bilgiie ahip olmak e büyük öz ermaye olarak şirketleri varlığıı temil etmektedir. 1 CRM.http:// Kaım Müşteri İlişkileri Yöetimi, CRM.http:// 23Kaım Afyo Koatepe Üiveritei, İİBF Dergii C.XIV, S I,

4 Zate kurumları farklı hale getire de müşterilerie davraış biçimi ve oları yöetim biçimi olmaktadır. 3 Türkiye de çağrı merkezi ektörü büyük bir hızla değişiyor. Rekabet giderek artıyor. Çağrı merkezleri, değişime ayak uydurabilmek, yei tratejiler geliştirebilmek ve buları uygulayabilmek içi müşteri odaklı olmaı öemii biliyor ve CRM i uyguluyorlar. Bu çalışmada da özel bir çağrı merkezi verileri aaliz edilerek müşteri memuiyetii arttırmak amaçlamıştır. Çağrı merkezie gele çağrılar ve müşterileri bekleme üreleri değerledirilmiştir. CCM programı yardımıyla Oak-Hazira 2010 aylarıda aylık olarak veriler alımış ve verilerde müşterii ervi birimie geliş zamaı ve işlem ürei ayrıtılı olarak belirtilmiştir. Ayrıa e çok müşteri ve e az bekleme ürei ile müşteri memuiyetide Doğa, 1994 ve fark yarata kaliteli hizmet politikaıda ödü vermemek amaıyla Wi QSB programı yardımıyla optimum müşteri temilii ayııı belirlemei amaçlamıştır. II. UYGUAMA YAIAN ÇAĞRI MERKEZİNİN TANITIMI Uygulama bir devlet bakaıa hizmet vere iştirak şirketii çağrı merkezi baz alıarak gerçekleştirilmiştir. Söz kouu çağrı merkezi Türkiye`i her yerie 7/24 hizmet vermektedir. Seçile çağrı merkezi çeşitli müşteri gruplarıa hizmet vermektedir Emekli, çiftçi, üt düzey. Hizmet verdiği bakaı XXXX adet baka kart, YYYYY adet kredi kartı müşterii bulumaktadır. İeleeek mevut durumda veriler belgeel tarama yötemi ve iteret kullaılarak elde edilmiştir. CCM Cotat Ceter Maager programı yardımı ile Nia, Mayı 2010 tarihlerie ait ayıal veriler alımıştır. Çağrı merkezii hizmet almak içi araya müşteriler item tarafıda ıraya koarak kuyruğa katılırlar. Çağrı merkezideki işlem ürei aylara göre farklılık götermektedir. Müşterileri çağrı merkezii aramaları tamame ratgeledir. Çağrı merkezii arayaak müşteri ayıı ouzdur yai geliş kayağı ıırızdır. Hizmet almak içi kuyruğa ilk katıla ilk olarak ervi görür. Kuyruk diiplii ilk gire - ilk çıkar kuralıa uygudur. Her biri ayı hizmeti ua yai paralel hizmet vere çok kaallı ervi birimleri öz kouudur. Müşterileri çağrı merkezii aramalarıda, ortalama geliş hızı λ ola poio dağılımlı, ervi ürelerii ie μ parametreli ütel dağılıma ahip olduğu kabul edilir. III. ÇAĞRI MERKEZİNDEKİ MEVCUT DURUMUN İNCEENMESİ Çağrı merkezide mevutta araı müşteri temilii vardiyalı olarak görev yapmaktadır. Çalışa ayıı aylara göre farklılık götermektedir. Müşteri temilileri görev taımlarıda bulua ayı hizmetleri umaktadır. Çağrı merkezide uula hizmetler; kayıp-çalıtı bildirimleri, şifre verme işlemleri, kredi kartı işlemleri, baka kartı işlemleri, telefo 3 Türkalp, yeiekoomi. htm, Afyo Koatepe Üiveritei, İİBF Dergii C.XIV, S I, 2012

5 bakaılığı hizmetleri, iteret bakaılığı tekik detek hizmetleri gibi çok ayıda işlemi kapamaktadır. Geel çağrı merkezi hizmetlerii her biri farklı üreler almaktadır. Öreği şifre verme işlemleri kıa ürede bitebilirke havale, eft işlemleri daha uzu üre alabilir. Müşteri temilileri mevut müşterilerie hizmet verirke kuyrukta işlem yaptırmak içi ıraıı bekleye müşteriler beklemekte ıkılıp şikayet etmektedirler. Uzu üre bekleye müşteriler olduğu takdirde çok ayıda müşteri şikayeti öz kouu olmaktadır. Rekabet koşullarıı işlediği bakaılık ektörüde müşteri memuiyeti oldukça öemlidir. Malı hizmet olduğu bakaılık ektörüde, uula hizmeti müşteriyi memu edip etmediğii bilimei öemli bir oktadır. Memu müşteri oraı e kadar artara o müşterileri bakaya bağımlı olmaı o orada artaaktır. Böylee memu müşteri ilerleye döemlerde baka ile çalışmaya devam edeek ve ürekli kazaç ağlayaaktır. Bakalar ektörde hayatta kalabilmek ve rekabet edebilmek içi müşteri odaklı olma alayışıa daha fazla öze götermeye başlamışlardır. Bu ebeple, bakaları müşteri memuiyetii gözlemleyerek memuiyetizliği ortaya çıktığı hizmetlerde iyileştirmelere gitmeleri bir zorululuk halie gelmektedir. Baka yöetimi müşteri memuiyetide ve kaliteli hizmet politikaıda ödü vermek itememektedir. Bu ebeple müşterileri şikâyetlerii ortada kaldırmayı amaçlamaktadır. Hizmet almak içi gele müşterileri bekleme ürelerii e aza idirmek yai çağrı merkezi açııda bekleme maliyetlerii azaltabilmek doğru oratılı olarak müşteri şikâyetlerii de azaltaaktır. Baka yöetimi bir yada müşteri odaklı çalışıp memu müşteri oraıı arttırmak iterke, öte yada müşterilere hizmet vere müşteri temilii ayııı da e aza idirgemeyi amaçlamaktadır. Çükü Fazla ayıda peroel itihdam etmek bakaya ek ervi maliyetleri getireektir. Bua göre, baka müşterilerie daha iyi hizmet uabilmek içi, ervi üreii hızladıraak ek peroel itihdam etmelidir. Böylee baka hizmet hızıı artırmış olaak, aak bu da ek ervi maliyeti doğuraaktır. Bu edele baka yöetimi ervi maliyetlerii düşük olmaıı iterke, bekleme üreii kıaltmak ve hizmet kaliteii yükeltmeyi amaçlamaktadır. Bu durumda ortaya bakaı yararları ile müşterileri yararlarıı keiştire ekoomik degeye ulaşma oruu çıkar ki, bu oru da Kuyruk Teorii ile çözümleebilir. IV. METODOOJİ VE UYGUAMA A ARAŞTIRMANIN ROBEMİ, HİOTEZİ VE MODEİ Araştırmaı problemi; Bakaılık ektörüde, uula hizmeti müşteriyi memu edip etmediğii bilimei, müşteri şikâyetlerii ortada kaldırma, müşterileri bekleme ürelerii e aza idirmektir. Araştırmaı hipotezi; Memu müşteri oraı e kadar artara müşterileri bakaya bağımlılık dereei de o deree artaaktır. Araştırmaı modeli; Çağrı merkezlerie gele aramaları iteme gelişleri λ parametreli poio dağılıma ahip ike ervi ürei μ parametreli ütel dağılımlıdır Öztürk, Müşterileri geliş kayağı ouzdur Doğa, Hizmet almak içi iteme gele Afyo Koatepe Üiveritei, İİBF Dergii C.XIV, S I,

6 müşteriler tek bir kuyruk oluştururlar ve kuyruk uzuluğu ıırızdır. Kuyruk itemie ilk gele ilk hizmet görür. Sitemde tae ervi birimi ve kuyruk itemie gele müşteri ayııı olduğuu düşüülmektedir. Kuyruk itemii işleyebilmei içi geliş oraıı tae ervi hızıda daha küçük olmaı kabul edilmektedir. Kabulde ie kuyrukta bekleme olmayaak, > ie - ayıdaki müşteri ervi almak içi kuyrukta beklemek zoruda kalaaktır Tierauf ve Diğ.,1975. Bu durumlar aşağıda modelize edilmiştir. Müşterileri çağrı merkezii aramalarıda, ortalama geliş hızı λ ola poio dağılımlı, ervi ürelerii ie μ parametreli ütel dağılımı olduğu kabul edilir Ciemre,2004: ya da olmalıdır. =item kullaım faktörü= Dege durumu fark deklemleri şöylediralma ve arii, 1974; 1 0 1<< =0 0 1 ayıdaki müşterileri t zamaıdaki gelişlerii poio dağılımı; t e! t t=1 e =0,1,2,3! Kuyruk itemide ayıda müşteri buluma olaılığı; 0 0 0<<!! 0! 0! 1 1 Sitemde müşteri bulumama olaılığı; 256 Afyo Koatepe Üiveritei, İİBF Dergii C.XIV, S I, 2012

7 257 Afyo Koatepe Üiveritei, İİBF Dergii C.XIV, S I, ! 1 /! p 1 0! 1! p p Müşterileri bekleme olaılığı; 0 1! / ya da 0 /! 1 Kuyruk uzuluğu ; 0 2 1! / Sitem uzuluğu ; / 1! / 0 2 p Kuyrukta bekleme ürei W ; 0 2 1! / W / W Sitemde bekleme ürei W ;

8 W W / 1! W 1/ 2 0 1/ B VERİ TOAMA YÖNTEMİ Çağrı merkezide çok kaallı kuyruk itemi öz kouudur. Aylara göre çalışa müşteri temilii ayıı, gele ve karşılaa müşteri ayıı, ortalama kouşma üreleri belirtilmiştir. İeleeek mevut durumda 195 müşteri temilii itihdam edilmiş ve veriler belgeel tarama yötemi ve iteret kullaılarak elde edilmiştir. CCM Cotat Ceter Maager programı yardımı ile Nia, Mayı 2010 tarihlerie ait ayıal veriler alımıştır. Aylara göre çalışa müşteri temilii ayıı, gele ve karşılaa çağrı ayıı, ortalama kouşma üreleri olarak kullaılmıştır. Bir müşteri temilii güde 8 aat, ayda 160 aat çalışmaktadır. Ayrıa aket program kullaılarak Güeş, 1996, Wi QSB programı yardımıyla bekleme ürelerii heaplamaı içi gerekli verilere ulaşılmıştır. C ARAŞTIRMA VERİERİNİN HAZIRANMASI 1. Sitemel Verileri Hazırlamaı a Nia Ayı Verileri Çağrı merkezide Nia ayı boyua 7 gü24 aat toplam 163 müşteri temilii çalışmıştır. Veriler ielediğide müşterileri çağrı merkezii aramaı ratgele ve aatte 532 kişidir. Müşteri temiliii müşteriye hizmet verme ürei 2,32 dakikadır. Servi birim ayıı: 125 ayı ada hizmet vere müşteri temilii ayıı Kuyruk kapaitei: müşteri/aat 532 müşteri/aat Sitem kullaım faktörü ,95 Wi QSB programıa verileri yerleştirdiğimizde; 258 Afyo Koatepe Üiveritei, İİBF Dergii C.XIV, S I, 2012

9 Tablo1: Nia ayı verileri Wi QSB çıktıı Afyo Koatepe Üiveritei, İİBF Dergii C.XIV, S I,

10 Tablo1a: Nia ayı verileri Wi QSB çıktıı Sitemi doluluk oraı 0,76 Sitemdeki ortalama kişi ayıı =0,95 Sitemde haraa ortalama üre W=0,0019 aat Sitemi boş kalma olaılığı 0, 0 39 olarak elde edilir. Kuyruk uzuluğu ; 2 /1 18,05 Sitemi uzuluğu 19 ; Kuyrukta bekleme ürei W ; W / 0,036 aat Sitemde beklem ürei W ; 260 Afyo Koatepe Üiveritei, İİBF Dergii C.XIV, S I, 2012

11 W W 1/ 0,038 aat b Mayı Ayı Verileri Çağrı merkezide Mayı Ayı boyua 7 gü*24 aat tolam 167 müşteri temilii çalışmıştır. Veriler ielediğide müşterileri çağrı merkezii aramaı ratgele ve aatte 554 kişidir. Müşteri temiliii müşteriye hizmet verme ürei 2,3 dakikadır. Servi birim ayıı: 130 ayı ada hizmet vere müşteri temilii ayıı Kuyruk Kapaitei: müşteri/aat 554 müşteri/aat Sitem kullaım faktörü ,95 Wi QSB programıa verileri yerleştirdiğimizde; Tablo2: Mayı ayı verileri Wi QSB çıktıı Afyo Koatepe Üiveritei, İİBF Dergii C.XIV, S I,

12 Tablo2a: Mayı ayı verileri Wi QSB çıktıı Sitemi doluluk oraı 0,73 Sitemdeki ortalama kişi ayıı =0,95 Sitemde haraa ortalama üre W=0,0018 aat Sitemi boş kalma olaılığı 0, 0 39 olarak elde edilir. Kuyruk uzuluğu ; 2 /1 18,05 Sitemi uzuluğu 19 ; Kuyrukta bekleme ürei W ; W / 0,036 aat Sitemde beklem ürei W ; 262 Afyo Koatepe Üiveritei, İİBF Dergii C.XIV, S I, 2012

13 W W 1/ 0,038 aat 2. Maliyet Verilerii Hazırlamaı a Nia Ayı Verileri Çağrı merkezii Nia Ayı toplam maliyeti T olup gider kalemleri Ek 2 de verilmiştir. Bua göre çağrı merkezii gülük maliyeti T`dir. Çağrı merkezii aylık maliyeti : T Çağrı merkezii gülük maliyeti: T Çağrı merkezii 1 aatlik maliyeti : 878,5 T Müşteri temiliii her birii aldığı aylık et üret T dir. Bu ayı zamada ervi maliyeti olup gülük ve aatlik üretleri aşağıdaki göterildiği gibi heaplamıştır. Gülük ervi maliyeti : 37,37 T 1 aatlik ervi maliyeti : 1,56 T Yüz yirmi beş ervi birimii toplam maliyeti: 195 T Servi birimlerii aatte boş kalma olaılığı 0,39 dur. Bu ervi birimlerii aatte 23,4 dk boşta kalmaları alamıa gelir. Yüz yirmi beş ervi birimii 1 aatlik ervi maliyeti 195 T olduğua göre, ervi birimlerii 1 aatlik boş kalma maliyeti toplam 76 T olarak heaplaır. Müşteri memuiyetizliğie ebep ola bekleme, ayrıa bir maliyet uurudur ve şöyle heaplaır: Toplam Maliyet = Servi Maliyeti + Bekleme Maliyeti Bekleme Maliyeti = Toplam Maliyet-Servi Maliyeti Bekleme Maliyeti = 878,5-195 = 683,5 T/aat Bekleme Kuyruk Birim Maliyeti=683,5/210=3,25 T/aat b Mayı Verileri Çağrı merkezii Mayı Ayı toplam maliyeti T olup gider kalemleri Ek 2 de verilmiştir. Bua göre çağrı merkezii gülük maliyeti T`dir. Çağrı merkezii aylık maliyeti : T Çağrı merkezii gülük maliyeti: T Çağrı merkezii 1 aatlik maliyeti : 845 T Müşteri temiliii her birii aldığı aylık et üret T dir. Gülük ervi maliyeti : 37,37 T Afyo Koatepe Üiveritei, İİBF Dergii C.XIV, S I,

14 1 aatlik ervi maliyeti : 1,56 T Yüz otuz ervi birimii toplam maliyeti: 203 T Servi birimlerii aatte boş kalma olaılığı 0,39 dur. Bu ervi birimlerii aatte 23,4 dk boşta kalmaları alamıa gelir. Yüz otuz ervi birimii 1 aatlik ervi maliyeti 203 T olduğua göre, ervi birimlerii 1 aatlik boş kalma maliyeti toplam 79 T olarak heaplaır. Toplam Maliyet = Servi Maliyeti + Bekleme Maliyeti Bekleme Maliyeti = Toplam Maliyet- Servi Maliyeti Bekleme Maliyeti = = 642 T/aat Bekleme Kuyruk Birim Maliyeti=642/210=3,06 T/aat D ARAŞTIRMA VERİERİNİN ANAİZİ Kuyrukta hizmet almak içi bekleye ve şikayette bulua müşterileri birim maliyeti Nia Ayı`ıda 3,25 T/aat, Mayı Ayı`da 3,06 T/aat`tir. Mevut durumda müşteri temiliii heaplaa ervi maliyeti 1,56 T/aat i bekleme maliyetide daha düşük kaldığı görülmektedir. Maliyet değerlerie bakıldığıda müşteri temilii ayıı arttırıldığıda ervi hızıı arttığı ve beklemekte ıkıla müşteri memuiyetizliğide azalma olduğu görülmüştür. Böylee bekleme maliyeti de azalmıştır. Aak müşteri temilii ayııı arttırılmaıyla hem ervi maliyeti artmış hem de müşteri temiliii boş kalma olaılığı arttığıda boş kalma maliyeti artmıştır. SONUÇ Kuyruk ve bekleme kavramları güümüzde özellikle hizmet ektörleride ürekli karşılaşıla öemli bir orudur. Bireyel alamdaki bu bekleme ve kayıplar birçok item içide geçerlidir. Bekleme oruu birbiriyle ter oratılı olarak iki şekilde ortaya çıkmaktadır. Baze talebi artmaıyla müşteriler hizmet içi beklemekte ve kuyruk oluşmakta baze de talep az olduğu içi ervi birimleri atıl kalmaktadır. Talebi fazla olduğu durumda müşterileri beklemeide dolayı bekleme maliyeti oluşurke, talebi az olduğu durumda ie işletmei ervi maliyeti yükelmektedir. Talebi beliriz olmaı edeiyle kaçıılmaz olarak optimal ervi düzeyi belirleme oruu ortaya çıkmaktadır. Optimal ervi düzeyi; müşterileri beklemei ile ervi birimlerii atıl kalmaı araıdaki degeyi ağlayaak optimal ervi düzeyii belirlemeidir. Bu çalışmada devlet bakaıa hizmet vere bir çağrı merkezi verileri kullaılarak kuyruk itemi ielemiştir. Ürü çeşitliliğii arttığı bakaılık ektörüde artık tam rekabet koşullarıı işlemei beklemektedir. Bu edele bakalar rekabette yerlerii almak içi udukları hizmetlerde müşteri odaklı olmaya daha fazla öem vermeye başlamışlardır. Malı hizmet olduğu bakaılık ektörüde uula hizmeti müşteriyi memu edip etmediğii takip edilmei öemlidir. Çağrı merkezide çağrıları geliş ayıı tahmi edilemediği içi mevut durumda bekleye m üşteri şikayeti öz kouudur. Müşteriler çok bekledikleride pikolojik tedirgiliğe kapılmaktadırlar. Bekleme boyua zamalarıı boşa haramış olmalarıı da 264 Afyo Koatepe Üiveritei, İİBF Dergii C.XIV, S I, 2012

15 maliyeti öz kouudur. Souçta çağrı merkezii araya aktif ve potaiyel müşteriler beklemekte ıkılıp işlem yaptırmada itemde ayrılmaktadırlar. Bu durum bakaı müşteri portföyüü arttırma hedefie de ter düşmektedir. Mevut durumda oluşa şikayetlerde çalışa müşteri temilileri de etkilemektedir. Hatta bekleye müşteri ayııı yükek olmaı, müşteri temiliii müşterilerie uduğu hizmet üreii kıaltmaya yöeltmektedir. Hattaki yoğulık ve çok ayıda müşterii de hizmet görmek içi bekliyor olmaı çalışalar üzeride pikolojik bir bakı oluşturmaktadır. Bu durumda müşteri temiliii müşterilerie uduğu hizmet üreii kıaltmaya yöeltmektedir. Müşteri memuiyeti ağlamak hem bakaı hem de çağrı merkezi yöetimii hizmet politkaıdır. Bu ebeple memuiyetizliği ortaya çıktığı hizmetlerde iyileştirmelere gitmek meburi hale gelmiştir. Mevut durumda bekleme maliyetii ervi maliyetide yükek olduğu görülmektedir. Bua karşı müşteri temilii ayııı arttırmak da baka maliyetlerii arttırmaktadır. Amaç, bakaı yararları ile müşterileri memuiyetii keiştire ekoomik degeye ulaşmaktır. Çalışmamızı ouuda, müşteri temilii ayıı arttırıldığıda çalışa maliyetlerii arttığı aak bekleme ürelerii düşmei edeiyle bekleme maliyetii düştüğü görülmektedir. Servi ayııı artmaıyla müşteri temiliii atıl kalma olaılığı artmakta aak müşteri şikayetleri azalmaktadır. Müşteri temiliii atıl kalma üreii artmaı da ayrıa bir maliyet oluşturmaktadır. Bu edele diamik kuyruk modelleri kullaılarak item imüle edilebilir ve adee yoğu gü-aatler içi part-time müşteri temilileri değerledirilebilir. Afyo Koatepe Üiveritei, İİBF Dergii C.XIV, S I,

16 KAYNAKÇA Alma, A. J., arii, D.G., Quatitative Method for Deiio Makig, Geeral learig re, New Jerey, 1974, Bare, S. J., The Mobile Commere Value Chai: Aalyi Ad Future Developmet. Iteratioal Joural Of Iformatio Maagemet, 222, 2002, p Bozgeyik, Abdullah., Rekabet Avatajı İçi Müşteri İlişkileri Yöetimi, 1. Baım; İtabul,, Hayat Yayıları, 2005,.42 Ciemre, Nala., Yöeylem Araştırmaı, Beta Baım Yayım Dağıtım, İtabul, Doğa, İbrahim., Yöeylem Araştırmaı Tekikleri Ve İşletme Uygulamaları, M.Ü.İ.İ.B.F. İtabul, Gerpott, T. J., Ram, W., & Shidler, A., Cutomer Retetio, oyalty, Ad Satifatio İ The Germamobile Cellular Teleommuiatio Market. Teleommuiatio oliy, 254, 2001, Gibb, C., SMS V. MIM. RCR Wirele New, 2713, 2008,.1 8. Güeş, Mutafa., Bezetim Ve GSS rogramlama. DEU Matbaaı, İzmir, Kaim, N. M., & Abdullah, N. A., Cutomer oyalty İ E-Commere Settig: A Empirial Study. Eletroi Market, 183, 2008, Kim, M. K., ark, M. C., & Jeog, D. H., The Effet Of Cutomer Satifatio Ad Swithig Barrier O Cutomer oyalty İ Korea Mobile Teleommuiatio Servie. Teleommuiatio oliy, 282, 2004, ai, T.., Servie Quality Ad ereived Value İmpat O Satifatio, İtetio Ad Uage Of Short Meage Servie SMS. Iformatio Sytem Frotier, 64, 2004, i, H.-H., & Wag, Y.-S., A Examiatio Of The Determiat Of Cutomer oyalty İ Mobile Commere Cotext. Iformatio & Maagemet, 433, 2006, uar,., & i, H.-H., A Cutomer oyalty Model For E-Servie Cotext. Joural Of Eletroi Commere Reearh, 44, 2003, Afyo Koatepe Üiveritei, İİBF Dergii C.XIV, S I, 2012

17 Müşteri İlişkileri YöetimiCRM. merkezi /020305/ Kaım 2007 Nair, S., The Developmet, Chage, Ad Traformatio Of Maagemet İformatio Sytem MIS: A Cotet Aalyi Of Artile ublihed İ Buie Ad Marketig Joural. Iteratioal Joural Of Iformatio Maagemet, 255, 2005, Öztürk, Ahmet., Yöeylem Araştırmaı. 9. Baım, Eki Kitabevi, Bura, Reihheld, F. F., & Shefter,., E-oyalty: Your Seret Weapo O The Web. Harvard Buie Review, 784, 2000, Semeji, J., Va Riel Allard, C. R., Va Birgele, M. J. H., & Streuke, S., E-Servie Ad Offlie Fulfillmet: How E-oyalty İ Created. Maagig Servie Quality, 152, 2005, Taha, Hamdy., A Itrodutio To Operatio Reearh. Mmilla ublihig Comp. New York, Tayfu Türkalp, Sadık Müşteri Karlılığı, Yeiekoomi/yeieko-adık-müteri-karliliği.htm 2010 R.J.Tierauf ad R.C. Klekamp, Deiio Makig Through Operatio Reearh, Joh Wiley,New York,1975,.427 TNS Global., Itat Meagig Via Mobile Set To Challege The Statu Quo Of Novoie Commuiatio Retrieved Jauary 30, 2009, From 09EB8A.Apx. Toukato, E., & Rad, G. K., ath Aalyi Of ereived Servie Quality, Satifatio Ad oyalty İ Greek İurae. Maagig Servie Quality, 165, 2006, Turel, O., & Sereko, A., Satifatio With Mobile Servie İ Caada: A Empirial İvetigatio. Teleommuiatio oliy, 305 6, 2006, Wag, Y.-S., & iao, Y.-W. The Coeptualizatio Ad Meauremet Of Afyo Koatepe Üiveritei, İİBF Dergii C.XIV, S I,

18 Mommere Uer Satifatio. Computer İ Huma Behavior, 231, 2007, Yılmaz, Zekai., Sayıal Yötemler. Uludağ Üiveritei Baımevi, Bura, CRM.Http:// 23Kaım Karliligi.Htm Afyo Koatepe Üiveritei, İİBF Dergii C.XIV, S I, 2012

Nümerik Analiz. Bilgisayar Destekli. Ders notları 2014. PROGRAMLAR: Doğrusal denklem sistemi Çözücüler

Nümerik Analiz. Bilgisayar Destekli. Ders notları 2014. PROGRAMLAR: Doğrusal denklem sistemi Çözücüler ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Mühedilik Mimarlık Fakültei İşaat Mühediliği Bölümü E-Pota: ogu.ahmet.topcu@gmail.com We: http://mmf.ogu.edu.tr/atopcu Bilgiayar Detekli Nümerik Aaliz Der otları 014 Ahmet

Detaylı

Bileşik faiz hesaplamalarında kullanılan semboller basit faizdeki ile aynıdır. Temel formüller ise şöyledir:

Bileşik faiz hesaplamalarında kullanılan semboller basit faizdeki ile aynıdır. Temel formüller ise şöyledir: 1 BİLEŞİK FAİZ: Basit faiz hesabı kısa vadeli(1 yılda az) kredi işlemleride uygulaa bir metot idi. Ayrıca basit faiz metoduda her döem içi aapara sabit kalmakta olup o döem elde edile faiz tutarı bir soraki

Detaylı

ÖzelKredi. İsteklerinize daha kolay ulaşmanız için

ÖzelKredi. İsteklerinize daha kolay ulaşmanız için ÖzelKredi İstekleriize daha kolay ulaşmaız içi Yei özgürlükler keşfedi. Sizi içi öemli olaları gerçekleştiri. Hayalleriizi süsleye yei bir arabaya yei mobilyalara kavuşmak mı istiyorsuuz? Veya özel güler

Detaylı

GELENEKSEL TÜRK SANAT MÜZİĞİ DERSİNDE UYGULANAN DİZGELİ ÖĞRETİM YÖNTEMİNİN ÖĞRENCİ ERİŞİSİNE VE KALICILIĞA ETKİSİ

GELENEKSEL TÜRK SANAT MÜZİĞİ DERSİNDE UYGULANAN DİZGELİ ÖĞRETİM YÖNTEMİNİN ÖĞRENCİ ERİŞİSİNE VE KALICILIĞA ETKİSİ Mutafa Kemal Üiveritei Soyal Bilimler Etitüü Dergii Mutafa Kemal Uiverity Joural of Social Sciece Ititute Yıl/Year: 2012 Cilt/Volume: 9 Sayı/Iue: 17,. 359-375 GELENEKSEL TÜRK SANAT MÜZİĞİ DERSİNDE UYGULANAN

Detaylı

Kuyruk Teorisi Ders Notları: Bazı Kuyruk Modelleri

Kuyruk Teorisi Ders Notları: Bazı Kuyruk Modelleri uyruk Teorisi Ders Notları: Bazı uyruk Modelleri Mehmet YILMAZ mehmetyilmaz@akara.edu.tr 10 ASIM 2017 11. HAFTA 6 Çok kaallı, solu N kapasiteli, kuyruk sistemi M/M//N/ Birimleri sisteme gelişleri arasıdaki

Detaylı

GELİR DÜZEYİ ve CİNSİYETE GÖRE TÜKETİCİLERİN HİPERMARKETLERDE ALIŞVERİŞ TERCİHLERİ ÜZERİNE KONYA İL MERKEZİNDE BİR ARAŞTIRMA

GELİR DÜZEYİ ve CİNSİYETE GÖRE TÜKETİCİLERİN HİPERMARKETLERDE ALIŞVERİŞ TERCİHLERİ ÜZERİNE KONYA İL MERKEZİNDE BİR ARAŞTIRMA S e l ç u k Ü n i v e r i t e i K a r a m a n İ. İ. B. F. D e r g i i GELİR DÜZEYİ ve CİNSİYETE GÖRE TÜKETİCİLERİN HİPERMARKETLERDE ALIŞVERİŞ TERCİHLERİ ÜZERİNE KONYA İL MERKEZİNDE BİR ARAŞTIRMA H. Bahadır

Detaylı

DİKGEN FREKANS BÖLMELİ ÇOĞULLAMA SİSTEMLERİNDE PİLOT TON TABANLI SENKRONİZASYON TEKNİĞİ ÖZET

DİKGEN FREKANS BÖLMELİ ÇOĞULLAMA SİSTEMLERİNDE PİLOT TON TABANLI SENKRONİZASYON TEKNİĞİ ÖZET Erciye Üiveritei Fe Bilimleri Etitüü Dergii (1-) 75-8 (006) http://fbe.erciye.edu.tr/ ISSN 101-354 DİKGEN FREKANS BÖMEİ ÇOĞUAMA SİSTEMERİNDE PİOT TON TABANI SENKRONİZASYON TEKNİĞİ M. Nuri SEYMAN a, Necmi

Detaylı

MEKANİK TESİSATTA EKONOMİK ANALİZ

MEKANİK TESİSATTA EKONOMİK ANALİZ MEKANİK TESİSATTA EKONOMİK ANALİZ Mustafa ÖZDEMİR İ. Cem PARMAKSIZOĞLU ÖZET Düya çapıda rekabeti ö plaa çıktığı bu gükü şartlarda, e gelişmiş ürüü, e kısa sürede, e ucuza üretmek veya ilk yatırım ve işletme

Detaylı

Sistem Modellerinin Zaman Cevabı ve Performans Kriterleri

Sistem Modellerinin Zaman Cevabı ve Performans Kriterleri Korol Siemleri Taarımı Siem Modellerii Zama Cevabı ve Performa Krierleri Prof.Dr. Galip Caever Korol Siemleri Taarımı Prof.Dr.Galip Caever Kapalı dögü iemi oluşurulmaıda öce iem modelide geçici rejim cevabıı

Detaylı

Yatırım Projelerinde Kaynak Dağıtımı Analizi. Analysis of Resource Distribution in Investment Projects

Yatırım Projelerinde Kaynak Dağıtımı Analizi. Analysis of Resource Distribution in Investment Projects Uşak Üiversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2012) 5/2, 89-101 Yatırım Projeleride Kayak Dağıtımı Aalizi Bahma Alp RENÇBER * Özet Bu çalışmaı amacı, yatırım projeleride kayak dağıtımıı icelemesidir. Yatırım

Detaylı

ALTERNATİF SİSTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI

ALTERNATİF SİSTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI µ µ içi Güve Aralığı ALTERNATİF İTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMAI Bezetimi e öemli faydalarıda birisi, uygulamaya koymada öce alteratifleri karşılaştırmaı mümkü olmasıdır. Alteratifler; Fabrika yerleşim tasarımları

Detaylı

Örnek 2.1 YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI III. Markov Süreçleri Ders 7. Koşulsuz Durum Olasılıkları. Örnek 2.1

Örnek 2.1 YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI III. Markov Süreçleri Ders 7. Koşulsuz Durum Olasılıkları. Örnek 2.1 Örek.1 YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI III Markov Süreçleri Ders 7 Yrd. Doç. Dr. Beyazıt Ocakta Web site: ocakta.bau.edu.tr E-mail: bocakta@gmail.com Reault marka otomobil sahilerii bir soraki otomobillerii de Reault

Detaylı

İstanbul Göztepe Bölgesinin Makine Öğrenmesi Yöntemi ile Rüzgâr Hızının Tahmin Edilmesi

İstanbul Göztepe Bölgesinin Makine Öğrenmesi Yöntemi ile Rüzgâr Hızının Tahmin Edilmesi Makie Tekolojileri Elektroik Dergisi Cilt: 8, No: 4, 011 (75-80) Electroic Joural of Machie Techologies Vol: 8, No: 4, 011 (75-80) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.tekolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT (CRM): A STUDY ON BUS FIRMS

CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT (CRM): A STUDY ON BUS FIRMS ÖZET MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ: OTOBÜS FİRMALARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 241 Leyla GÖDEKMERDAN * Arzu DENİZ ** Güümüz rekabetçi pazar koşullarıda firmalar içi yei müşteriler elde etmek mevcut müşterileri

Detaylı

Veteriner İlaçları Satış Yetkisinin Veteriner Hekimliği Açısından Değerlendirilmesi: II. İlaç Satış Yetkisinin Vizyon ve Bilanço Üzerine Etkileri [1]

Veteriner İlaçları Satış Yetkisinin Veteriner Hekimliği Açısından Değerlendirilmesi: II. İlaç Satış Yetkisinin Vizyon ve Bilanço Üzerine Etkileri [1] Kafkas Uiv Vet Fak Derg 6 ():, 00 DOI:0./kvfd.00.6 RESEARCH ARTICLE Veterier İlaçları Satış Yetkisii Veterier Hekimliği Açısıda Değerledirilmesi: II. İlaç Satış Yetkisii Vizyo ve Bilaço Üzerie Etkileri

Detaylı

A dan Z ye FOREX. Invest-AZ 2014

A dan Z ye FOREX. Invest-AZ 2014 A da Z ye FOREX Ivest-AZ 2014 Adres Telefo E-mail Url : Büyükdere Caddesi, Özseze ş Merkezi, C Blok No:126 Esetepe, Şişli, stabul : 0212 238 88 88 (Pbx) : bilgi@ivestaz.com.tr : www.ivestaz.com.tr Yap

Detaylı

BİLGİNİN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİNDEN YARARLANARAK EĞİTİMDE PAYLAŞIMI

BİLGİNİN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİNDEN YARARLANARAK EĞİTİMDE PAYLAŞIMI The Turkish Olie Joural of Educatioal Techology TOJET July 2005 ISSN: 106521 volume Issue Article 16 BİLGİNİN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİNDEN YARARLANARAK EĞİTİMDE PAYLAŞIMI Yard. Doç. Dr. Bahadti RÜZGAR Marmara

Detaylı

OKUL ÖNCESİ DÖNEM İŞİTME ENGELLİLERDE MÜZİK EĞİTİMİ İLE ÇOCUKLARIN GELİŞİM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE TERAPÖTİK BİR ÇALIŞMA

OKUL ÖNCESİ DÖNEM İŞİTME ENGELLİLERDE MÜZİK EĞİTİMİ İLE ÇOCUKLARIN GELİŞİM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE TERAPÖTİK BİR ÇALIŞMA Joural of Research i Educatio ad Teachig OKUL ÖNCESİ DÖNEM İŞİTME ENGELLİLERDE MÜZİK EĞİTİMİ İLE ÇOCUKLARIN GELİŞİM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE TERAPÖTİK BİR ÇALIŞMA Yard.Doç.Dr. Tüli Malkoç Marmara Üiversitesi

Detaylı

ÖĞRENME ETKİLİ HAZIRLIK VE TAŞIMA ZAMANLI PARALEL MAKİNELİ ÇİZELGELEME PROBLEMİ

ÖĞRENME ETKİLİ HAZIRLIK VE TAŞIMA ZAMANLI PARALEL MAKİNELİ ÇİZELGELEME PROBLEMİ Öğreme Etkili Hazırlık ve Taşıma Zamalı Paralel Makieli Çizelgeleme Problemi HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ TEMMUZ 2006 CİLT 2 SAYI 4 (67-72) ÖĞRENME ETKİLİ HAZIRLIK VE TAŞIMA ZAMANLI PARALEL

Detaylı

ALTERNATİF SİSTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI

ALTERNATİF SİSTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI ALTERNATİF SİSTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI Bezetimi e öemli faydalarıda birisi, uygulamaya koymada öce alteratifleri karşılaştırmaı mümkü olmasıdır. Alteratifler; Fabrika yerleşim tasarımları Alteratif üretim

Detaylı

İstatistiksel Tahminleme. Güven Seviyesi. Verilerin yayılımı ( Örnek hacmi X = X / n Güven seviyesi (1 - )

İstatistiksel Tahminleme. Güven Seviyesi. Verilerin yayılımı ( Örnek hacmi X = X / n Güven seviyesi (1 - ) 04.05.0 İtatitikel Tahmileme İTATİTİKEL TAHMİNLEME VE YORUMLAMA ÜRECİ GÜVEN ARALIĞI Nokta Tahmii Populayo parametreii tek bir tahmi değerii verir μˆ σˆ p Pˆ Aralık Tahmii Populayo parametreii tahmi aralığıı

Detaylı

Sistemin derecesi, sistemin karakteristik denkleminin en sade halinde (çarpansız) paydadaki s nin en yüksek derecesidir.

Sistemin derecesi, sistemin karakteristik denkleminin en sade halinde (çarpansız) paydadaki s nin en yüksek derecesidir. 43 BÖLÜM 3 ZAMAN CEVABI Sitemi derecei, itemi karakteritik deklemii e ade halide (çarpaız) paydadaki i e yükek dereceidir. Bir Trafer Fokiyouu Kutupları Trafer fokiyou G() N()/N() şeklide ifade edilire,

Detaylı

LOGARİTMİK ORTAM FİLTRELERİNİN SİSTEMATİK SENTEZİ

LOGARİTMİK ORTAM FİLTRELERİNİN SİSTEMATİK SENTEZİ .C. PAMUKKALE ÜNİERSİESİ FEN BİLİMLERİ ENSİÜSÜ LOGARİMİK ORAM FİLRELERİNİN SİSEMAİK SENEZİ Şaziye SURA YLMAZ Yükek Lia ezi DENİZLİ 5 LOGARİMİK ORAM FİLRELERİNİN SİSEMAİK SENEZİ Pamukkale Üiveritei Fe Bilimleri

Detaylı

BİR FAZLI PARALEL AKTİF GÜÇ FİLTRELERİ İÇİN SENSÖRSÜZ DA GERİLİM KONTROLÜ

BİR FAZLI PARALEL AKTİF GÜÇ FİLTRELERİ İÇİN SENSÖRSÜZ DA GERİLİM KONTROLÜ Gazi Üiv. Müh. Mim. Fak. Der. J. Fac. Eg. Arch. Gazi Uiv. Cilt 6, No, 3-3, 0 Vol 6, No, 3-3, 0 BİR FAZLI PARALEL AKİF GÜÇ FİLRELERİ İÇİN SENSÖRSÜZ DA GERİLİM KONROLÜ İlhami ÇOLAK, Orha KAPLAN Gazi Üiveritei

Detaylı

Öğrenci Numarası İmzası: Not Adı ve Soyadı

Öğrenci Numarası İmzası: Not Adı ve Soyadı Öğreci Numarası İmzası: Not Adı ve Soyadı SORU 1. a) Ekoomii taımıı yapıız, amaçlarıı yazıız. Tam istihdam ile ekoomik büyüme arasıdaki ilişkiyi açıklayıız. b) Arz-talep kauu edir? Arz ve talep asıl artar

Detaylı

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.tekolojikarastirmalar.com e-issn:134-4141 Makie Tekolojileri Elektroik Dergisi 28 (3) 41-48 TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR Makale Düşük Sıcak Kayaklı Isı Pompaları Eerji Maliyet Aalizi Özet Murat KAYA Hitit

Detaylı

BÖLÜM 3 YER ÖLÇÜLERİ. Doç.Dr. Suat ŞAHİNLER

BÖLÜM 3 YER ÖLÇÜLERİ. Doç.Dr. Suat ŞAHİNLER BÖLÜM 3 YER ÖLÇÜLERİ İkici bölümde verileri frekas tablolarıı hazırlaması ve grafikleri çizilmesideki esas amaç; gözlemleri doğal olarak ait oldukları populasyo dağılışıı belirlemek ve dağılışı geel özelliklerii

Detaylı

Öğrenme Etkili Tam Zamanında Çizelgeleme Problemi Ve KOBĐ de Uygulama

Öğrenme Etkili Tam Zamanında Çizelgeleme Problemi Ve KOBĐ de Uygulama It.J.Eg.Research & Developmet,Vol.,No.2,Jue 2009 Öğreme Etkili Tam Zamaıda Çizelgeleme Problemi Ve KOBĐ de Uygulama 29 Mesut emil ĐŞLER a, Bilal TOKLU b, Veli ÇELĐK c, Süleyma ERSÖZ d a-devlet Malzeme

Detaylı

MONTE CARLO BENZETİMİ

MONTE CARLO BENZETİMİ MONTE CARLO BENZETİMİ U(0,) rassal değişkeler kullaılarak (zamaı öemli bir rolü olmadığı) stokastik ya da determiistik problemleri çözümüde kullaıla bir tekiktir. Mote Carlo simülasyou, geellikle statik

Detaylı

Doç. Dr. M. Mete DOĞANAY Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ

Doç. Dr. M. Mete DOĞANAY Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ TAHVİL DEĞERLEMESİ Doç. Dr. M. Mee DOĞANAY Prof. Dr. Ramaza AKTAŞ 1 İçerik Tahvil ve Özellikleri Faiz Oraı ve Tahvil Değeri Arasıdaki İlişki Tahvili Geiri Oraı ve Vadeye Kadar Geirisi Faiz Oraı Riski Verim

Detaylı

İNTERNET SERVİS SAĞLAYICILIĞI HİZMETİ SUNAN İŞLETMECİLERE İLİŞKİN HİZMET KALİTESİ TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

İNTERNET SERVİS SAĞLAYICILIĞI HİZMETİ SUNAN İŞLETMECİLERE İLİŞKİN HİZMET KALİTESİ TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 17 Şubat 01 CUMA Resmî Gazete Sayı : 807 TEBLİĞ Bilgi Tekolojileri ve İletişim Kurumuda: İNTERNET SERVİS SAĞLAYICILIĞI HİZMETİ SUNAN İŞLETMECİLERE İLİŞKİN HİZMET KALİTESİ TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Kırsal Kalkınma için IPARD Programı ndan Sektöre BÜYÜK DESTEK

Kırsal Kalkınma için IPARD Programı ndan Sektöre BÜYÜK DESTEK KAPAK KONUSU Kırsal Kalkıma içi IPARD Programı da Sektöre BÜYÜK DESTEK Kırsal Kalkıma (IPARD) Programı Kırmızı Et Üretimi ve Et Ürülerii İşlemesi ve Pazarlaması alalarıda gerçekleştirilecek yatırımları

Detaylı

The Determination of Food Preparation and Consumption of the Working and Non-Working Women in Samsun

The Determination of Food Preparation and Consumption of the Working and Non-Working Women in Samsun Research Turkish Joural of Family Medicie & Primary Care www.tjfmpc.com The Determiatio of Food Preparatio ad Cosumptio of the Workig ad No-Workig Wome i Samsu Samsu İlide, ve Kadıları, Evde Besi Hazırlama

Detaylı

İleri Diferansiyel Denklemler

İleri Diferansiyel Denklemler MIT AçıkDersSistemi http://ocw.mit.edu 18.034 İleri Diferasiyel Deklemler 2009 Bahar Bu bilgilere atıfta bulumak veya kullaım koşulları hakkıda bilgi içi http://ocw.mit.edu/terms web sitesii ziyaret ediiz.

Detaylı

TEMEL BANKACILIK HİZMETLERİ TALEP ve BİLGİ FORMU TAHSİLAT PERİYODU 15,-TL. 3 er aylık. 5 TL Talep başına 5 TL. İşlem Başına 5-TL.

TEMEL BANKACILIK HİZMETLERİ TALEP ve BİLGİ FORMU TAHSİLAT PERİYODU 15,-TL. 3 er aylık. 5 TL Talep başına 5 TL. İşlem Başına 5-TL. TEMEL BANKACILIK HİZMEERİ TALEP ve BİLGİ FORMU ÜRÜNÜN /TANIMI : Katılım Fou (/Yabacı Para) Süresi (Vadesi) : Süresiz TAHSİL EDİLECEK ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON; Özel Cari Hesap İşletim Ücreti Hesap Özeti

Detaylı

YÜZME HAVUZUNUN AYARLI SIVI SÖNÜMLEYİCİ OLARAK PERFORMANSI

YÜZME HAVUZUNUN AYARLI SIVI SÖNÜMLEYİCİ OLARAK PERFORMANSI . Türkiye Deprem Mühediliği ve Simoloi Koferaı -4 Ekim ODTÜ AKARA ÖZET: YÜZME HAVUZUU AYARLI SIVI SÖÜMLEYİCİ OLARAK PERFORMASI A. Bozer Yrd. Doç. Dr., İşaat Müh. Bölümü, uh aci Yazga Üiveritei, Kayeri

Detaylı

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.tekolojikarastirmalar.com ISSN:34-44 Makie Tekolojileri Elektroik Dergisi 7 () 35-4 TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR Makale Polivili Klorür (Pvc) Malzemeleri Sıcaklığa Bağlı Titreşim Özelliklerii Đcelemesi

Detaylı

MAK312 ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME OTOMATİK KONTROL LABORATUARI 1. Elektriksel Ölçümler ve İşlemsel Kuvvetlendiriciler

MAK312 ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME OTOMATİK KONTROL LABORATUARI 1. Elektriksel Ölçümler ve İşlemsel Kuvvetlendiriciler MAK32 ÖLÇME ve DEĞELENDİME OTOMATİK KONTOL LABOATUAI Elektriksel Ölçümler ve İşlemsel Kuvvetlediriciler AMAÇLA:. Multimetre ile direç, gerilim ve akım ölçümleri, 2. Direç ölçümüde belirsizlik aalizii yapılması

Detaylı

DİFERANSİYEL DENKLEMLER ve UYGULAMALARI

DİFERANSİYEL DENKLEMLER ve UYGULAMALARI Ercie Üiveritei Mühedilik Fakültei Makia Mühediliği Bölümü DİFERANSİYEL DENKLEMLER ve UYGULAMALARI (DERS NOTLARI) Doç.Dr. Sebahatti ÜNALAN Kaeri, Elül BÖLÜM I. GİRİŞ. ROBLEM ve DİFERANSİYEL ÇÖZÜM Mühedilik

Detaylı

Okul Öncesi Eğitim Alan Çocukların ve Ailelerinin Bilgisayar Oyunu Oynama Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi

Okul Öncesi Eğitim Alan Çocukların ve Ailelerinin Bilgisayar Oyunu Oynama Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi Çocuk Dergisi 12(2):66-71, 212 doi:1.22/j.child.212.66 Araştırma Okul Öcesi Eğitim Ala Çocukları ve Ailelerii Bilgisayar Oyuu Oyama Alışkalıklarıı Değerledirilmesi Duygu AKÇAY *, Hilal ÖZCEBE ** Okul Öcesi

Detaylı

Cebirsel Olarak Çözüme Gitmede Wegsteın Yöntemi

Cebirsel Olarak Çözüme Gitmede Wegsteın Yöntemi 3 Cebirsel Olarak Çözüme Gitmede Wegsteı Yötemi Bu yötem bir izdüşüm tekiğie dayaır ve yalış pozisyo olarak isimledirile matematiksel tekiğe yakıdır. Buradaki düşüce f() çizgisi üzerideki bilie iki oktada

Detaylı

TUTGA ve C Dereceli Nokta Koordinatlarının Gri Sistem ile Tahmin Edilmesi

TUTGA ve C Dereceli Nokta Koordinatlarının Gri Sistem ile Tahmin Edilmesi TMMOB Harita ve Kadastro Mühedisleri Odası, 5. Türkiye Harita Bilimsel ve Tekik Kurultayı, 5 8 Mart 5, Akara. TUTGA ve C Dereceli Nokta Koordiatlarıı Gri istem ile Tahmi Edilmesi Kürşat Kaya *, Levet Taşcı,

Detaylı

PERİYODİK OPSİYONLU YENİLEME MODELİ PARAMETRELERİNİN SİMÜLASYON YARDIMIYLA BELİRLENMESİ

PERİYODİK OPSİYONLU YENİLEME MODELİ PARAMETRELERİNİN SİMÜLASYON YARDIMIYLA BELİRLENMESİ 46 PERİYODİK OPSİYONLU YENİLEME MODELİ PARAMETRELERİNİN SİMÜLASYON YARDIMIYLA BELİRLENMESİ ÖZET Arş. Gör. İbrahim Zeki AKYURT Arş. Gör. Emrah ÖNDER Birçok işletme tarafıda stok politikası olarak, düşük

Detaylı

Standart Formun Yapısı. Kanonik Form. DP nin Formları SİMPLEX YÖNTEMİ DP nin Düzenleniş Şekilleri. 1) Optimizasyonun anlamını değiştirme

Standart Formun Yapısı. Kanonik Form. DP nin Formları SİMPLEX YÖNTEMİ DP nin Düzenleniş Şekilleri. 1) Optimizasyonun anlamını değiştirme 5.0.06 DP i Düzeleiş Şekilleri DP i Formları SİMPLEX YÖNTEMİ ) Primal (özgü) form ) Kaoik form 3) Stadart form 4) Dual (ikiz) form Ayrı bir kou olarak işleecek Stadart formlar Simplex Yötemi içi daha elverişli

Detaylı

TĐCARĐ MATEMATĐK - 5.2 Bileşik Faiz

TĐCARĐ MATEMATĐK - 5.2 Bileşik Faiz TĐCARĐ MATEMATĐK - 5 Bileşik 57ÇÖZÜMLÜ ÖRNEKLER: Örek 57: 0000 YTL yıllık %40 faiz oraıyla yıl bileşik faiz ile bakaya yatırılmıştır Bu paraı yılı souda ulaşacağı değer edir? IYol: PV = 0000 YTL = PV (

Detaylı

27 Ağustos 2011 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28038 TEBLİĞ

27 Ağustos 2011 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28038 TEBLİĞ 7 Ağustos 011 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 8038 TEBLİĞ Bilgi Tekolojileri ve ĠletiĢim Kurumuda: SABĠT TELEFON HĠZMETĠNE ĠLĠġKĠN HĠZMET KALĠTESĠ TEBLĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayaak ve Taımlar Amaç

Detaylı

35 Yay Dalgaları. Test 1'in Çözümleri. Yanıt B dir.

35 Yay Dalgaları. Test 1'in Çözümleri. Yanıt B dir. 35 Yay Dalgaları 1 Test 1'i Çözümleri 1. dalga üreteci 3. m 1 2m 2 Türdeş bir yayı her tarafıı kalılığı ayıdır. tma türdeş yay üzeride ilerlerke dalga boyu ve hızı değişmez. İlk üretile ı geişliği büyük,

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ ANABİLİM DALI HEMŞİRELİK HİZMETLERİNDE YÖNETSEL VE

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ ANABİLİM DALI HEMŞİRELİK HİZMETLERİNDE YÖNETSEL VE T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ ANABİLİM DALI HEMŞİRELİK HİZMETLERİNDE YÖNETSEL VE ORGANİZASYONEL SORUNLARIN İNCELENMESİ: GATA HEMŞİRELİK HİZMETLERİNDE

Detaylı

OKUL ÖNCESİ DÖNEMİ İŞİTME ENGELLİ ÇOCUKLARDA MÜZİK EĞİTİMİ 3

OKUL ÖNCESİ DÖNEMİ İŞİTME ENGELLİ ÇOCUKLARDA MÜZİK EĞİTİMİ 3 The Joural of Academic Social Sciece OKUL ÖNCESİ DÖNEMİ İŞİTME ENGELLİ ÇOCUKLARDA MÜİK EĞİTİMİ 3 ÖET Ece KARŞAL 1 Tüli MALKOÇ 2 Bu çalışmada, Okul öcesi döem işitme egelli çocuklara müzik eğitimi verilmiş

Detaylı

Dr. AKIN PALA. Damızlık Değeri, genotipik değer, allel frekansları. Damızlık değeri hesabı. Damızlık değeri hesabı. Damızlık değeri hesabı

Dr. AKIN PALA. Damızlık Değeri, genotipik değer, allel frekansları. Damızlık değeri hesabı. Damızlık değeri hesabı. Damızlık değeri hesabı Damızlık Değeri, geotipik değer, allel frekasları Aki Pala, aki@comu.edu.tr ttp://members.comu.edu.tr/aki/ Damızlık değeri esabı µ Ökkeş =800 gr gülük calı ağırlık Sürü A Sürü µ Döller µ 500gr 700 DD esabı

Detaylı

FİBER BRAGG IZGARA TABANLI OPTİK SENSÖRÜN ANALİZİ

FİBER BRAGG IZGARA TABANLI OPTİK SENSÖRÜN ANALİZİ FİER RAGG IZGARA TAANLI OPTİK SENSÖRÜN ANALİZİ Lale KARAMAN 1 N. Özlem ÜNVERDİ Elektroik ve Haberleşme Mühedisliği ölümü Elektrik-Elektroik Fakültesi Yıldız Tekik Üiversitesi, 34349, eşiktaş, İstabul 1

Detaylı

DOĞRUSAL PROGRAMLAMA İLE PORTFÖY OPTİMİZASYONU VE İMKB VERİLERİNE UYGULANMASI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

DOĞRUSAL PROGRAMLAMA İLE PORTFÖY OPTİMİZASYONU VE İMKB VERİLERİNE UYGULANMASI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA DOĞRUSAL PROGRAMLAMA İLE PORTFÖY OPTİMİZASYONU VE İMKB VERİLERİNE UYGULANMASI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA Filiz KARDİYEN (*) Özet: Portföy seçim problemi içi klasik bir yaklaşım ola karesel programlama yötemi,

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Makine Mühendisliği Bölümü

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Makine Mühendisliği Bölümü BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Makie Mühedisliği Bölümü 1 STAJLAR: Makie Mühedisliği Bölümü öğrecileri, öğreim süreleri boyuca 3 ayrı staj yapmakla yükümlüdürler. Bularda ilki üiversite içide e fazla 10 iş güü süreli

Detaylı

İnsan Kaynakları Web Sitelerinde Yer Alan Hemşire İş İlanlarının İncelenmesi *

İnsan Kaynakları Web Sitelerinde Yer Alan Hemşire İş İlanlarının İncelenmesi * Web siteleride hemşire iş ilaları ARAŞTIRMA İsa Kayakları Web Siteleride Yer Ala Hemşire İş İlalarıı İcelemesi * A Evaluatio of Job Advertisemets for Nurses o Websites of Huma Resources Feride Eşki Bacaksız1,

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN OKUL KANTİNLERİNDE SATIN ALMA DAVRANIŞLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN OKUL KANTİNLERİNDE SATIN ALMA DAVRANIŞLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Süleyma Demirel Üiversitesi Sosyal Bilimler Estitüsü Dergisi Joural of Süleyma Demirel Uiversity Istitute of Social Scieces Yıl: 2011/1, Sayı:13 Year: 2011/1, Number:13 İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN OKUL KANTİNLERİNDE

Detaylı

AFET İSTASYONU VE TOPLANMA MERKEZİ İÇİN YER SEÇİMİ VE BİR UYGULAMA

AFET İSTASYONU VE TOPLANMA MERKEZİ İÇİN YER SEÇİMİ VE BİR UYGULAMA AFET İSTASYONU VE TOPLANMA MERKEZİ İÇİN YER SEÇİMİ VE BİR UYGULAMA Halil İbrahim ÇİÇEKDAĞI 1, Şafak KIRIŞ 2 1 İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü,Afet Yöetim Merkezi, Kütahya, hi.cicekdagi@kutahyaafetacil.gov.tr

Detaylı

PSİKİYATRİ POLİKLİNİĞİNDE KONTROL SÜREKLİLİĞİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI

PSİKİYATRİ POLİKLİNİĞİNDE KONTROL SÜREKLİLİĞİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI Kriz Dergisi 3 (1-2): 133-137 PSİKİYATRİ POLİKLİNİĞİNDE KONTROL SÜREKLİLİĞİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI Ayça GÜRDAL*, Hasa MIRSAL" GİRİŞ VE AMAÇ Ayakta tedavi sürekliliği, diğer tıp dallarıda

Detaylı

ÜSTEL VE Kİ-KARE DAĞILIMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN SİMULASYON İLE ÜRETİLEN RANDOM SAYILARLA GÖSTERİLMESİ

ÜSTEL VE Kİ-KARE DAĞILIMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN SİMULASYON İLE ÜRETİLEN RANDOM SAYILARLA GÖSTERİLMESİ C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 4, Sayı, 3 97 ÜSTEL VE Kİ-KARE DAĞILIMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN SİMULASYON İLE ÜRETİLEN RANDOM SAYILARLA GÖSTERİLMESİ Yalçı KARAGÖZ Cumhuriyet Üiversitesi

Detaylı

Düzce Üniversitesi yunusbicen@duzce.edu.tr. Kocaeli Üniversitesi faruk.aras@kocaeli.edu.tr. Kocaeli Üniversitesi hasbi@kocaeli.edu.tr.

Düzce Üniversitesi yunusbicen@duzce.edu.tr. Kocaeli Üniversitesi faruk.aras@kocaeli.edu.tr. Kocaeli Üniversitesi hasbi@kocaeli.edu.tr. Akıllı Şebekelerde Çoklu-Etme Sistemleri ve Arıza Taılama: Güç Trasformatörü Uygulaması Multiaget Systems i Smart Grids ad Fault Diagostics: Power Trasformer Applicatio Yuus Biçe, Faruk Aras 2, Hasbi Đsmailoğlu

Detaylı

v e S A N A Y İ O D A S I 315 T İ C A R E T YAY I N N O : 2 1 5-6 M E R S İ N 2 a aylık zda azalış eğilimi devam ediyor 8 Limada oplam yük rafiği aışıı ıırlı kalmaıda ihraç yüklerideki daralma belirleyici

Detaylı

TOPLUMDA ERKEK HEMŞİRE ALGISI

TOPLUMDA ERKEK HEMŞİRE ALGISI TOPLUMDA ERKEK HEMŞİRE ALGISI Meryem Saatçı * Özet Amaç: Toplumu erkek hemşirelerle ilgili düşüce ve görüşlerii belirlemesi. Yötem: Kesitsel türde yapıla çalışma 100 kişi üzeride, yüz yüze görüşülerek

Detaylı

Mekânsal Karar Problemleri İçin Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Çok Ölçütlü Karar Analizinin Bütünleştirilmesi: TOPSIS Yöntemi

Mekânsal Karar Problemleri İçin Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Çok Ölçütlü Karar Analizinin Bütünleştirilmesi: TOPSIS Yöntemi Mekâsal Karar Problemleri İçi Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Çok Ölçütlü Karar Aalizii Bütüleştirilmesi: TOPSIS Yötemi Derya Öztürk Odokuz Mayıs Üiversitesi Harita Mühedisliği Bölümü, 55139 Samsu. dozturk@omu.edu.tr

Detaylı

İSTATİSTİK 2. Tahmin Teorisi 07/03/2012 AYŞE S. ÇAĞLI. aysecagli@beykent.edu.tr

İSTATİSTİK 2. Tahmin Teorisi 07/03/2012 AYŞE S. ÇAĞLI. aysecagli@beykent.edu.tr İSTATİSTİK 2 Tahmi Teorisi 07/03/2012 AYŞE S. ÇAĞLI aysecagli@beyket.edu.tr İstatistik yötemler İstatistik yötemler Betimsel istatistik Çıkarımsal istatistik Tahmi Hipotez testleri Nokta tahmii Aralık

Detaylı

AKADEMİSYENLERİN ELEKTRONİK DERGİ KULLANIMINDA DİSİPLİNLER ARASINDAKİ FARKLILIKLAR

AKADEMİSYENLERİN ELEKTRONİK DERGİ KULLANIMINDA DİSİPLİNLER ARASINDAKİ FARKLILIKLAR Hacettepe Üiversitesi Sosyal Bilimler Estitüsü Bilgi ve Belge Yöetimi Aabilim Dalı AKADEMİSYENLERİN ELEKTRONİK DERGİ KULLANIMINDA DİSİPLİNLER ARASINDAKİ FARKLILIKLAR Ca BESİMOĞLU Yüksek Lisas Tezi Akara,

Detaylı

İstatistik ve Olasılık

İstatistik ve Olasılık İstatistik ve Olasılık Ders 3: MERKEZİ EĞİLİM VE DAĞILMA ÖLÇÜLERİ Prof. Dr. İrfa KAYMAZ Taım Araştırma souçlarıı açıklamasıda frekas tablosu ve poligou isteile bilgiyi her zama sağlamayabilir. Verileri

Detaylı

3. TEKNE FORM PARAMETRELERİNİN BELİRLENMESİ

3. TEKNE FORM PARAMETRELERİNİN BELİRLENMESİ . TEKNE FOR ARAETREERİNİN EİRENESİ Kovasiyoel gemi formlarıı performası büyük ölçüde ekesit alaları ve dizay su hattı eğrilerii formua bağlıdır. u edele bu eğrileri taımlaya blok katsayısı (), orta kesit

Detaylı

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi. Pamukkale University Journal of Engineering Sciences

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi. Pamukkale University Journal of Engineering Sciences Pamukkale Üiversitesi Mühedislik Bilimleri Dergisi, Cilt 19, Sayı 2, 2013, Sayfalar 76-80 Pamukkale Üiversitesi Mühedislik Bilimleri Dergisi Pamukkale Uiversity Joural of Egieerig Scieces TEK MAKİNELİ

Detaylı

DÖNEM I BİYOİSTATİSTİK, HALK SAĞLIĞI VE RUH SAĞLIĞI DERS KURULU Ders Kurulu Başkanı : Yrd.Doç.Dr. İsmail YILDIZ

DÖNEM I BİYOİSTATİSTİK, HALK SAĞLIĞI VE RUH SAĞLIĞI DERS KURULU Ders Kurulu Başkanı : Yrd.Doç.Dr. İsmail YILDIZ DÖNEM I BİYOİSTATİSTİK, HALK SAĞLIĞI VE RUH SAĞLIĞI DERS KURULU Ders Kurulu Başkaı : Yrd.Doç.Dr. İsmail YILDIZ ARAŞTIRMADA PLANLAMA VE ÇÖZÜMLEME (03-09 Ocak 014 Y.ÇELİK) Araştırma Süreci (The research

Detaylı

Elazığ İli Kayısı Üretiminde Etkinliğin Belirlenmesi

Elazığ İli Kayısı Üretiminde Etkinliğin Belirlenmesi Elazığ İli Kayısı Üretimide Etkiliği Belirlemesi M. Külekçi 1, R. Dömez, M. Güler 1 Yrd. Doç. Dr., Atatürk Üiversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekoomisi Bölümü, 25240, Erzurum E-posta: mkulekci@ataui.edu.tr

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Ön Söz Polinomlar II. ve III. Dereceden Denklemler Parabol II. Dereceden Eşitsizlikler...

İÇİNDEKİLER. Ön Söz Polinomlar II. ve III. Dereceden Denklemler Parabol II. Dereceden Eşitsizlikler... İÇİNDEKİLER Ö Söz... Poliomlar... II. ve III. Derecede Deklemler... Parabol... 9 II. Derecede Eşitsizlikler... 8 Trigoometri... 8 Logaritma... 59 Toplam ve Çarpım Sembolü... 7 Diziler... 79 Özel Taımlı

Detaylı

İKİ ÖLÇÜTLÜ PARALEL MAKİNELİ ÇİZELGELEME PROBLEMİ: MAKSİMUM TAMAMLANMA ZAMANI VE MAKSİMUM ERKEN BİTİRME

İKİ ÖLÇÜTLÜ PARALEL MAKİNELİ ÇİZELGELEME PROBLEMİ: MAKSİMUM TAMAMLANMA ZAMANI VE MAKSİMUM ERKEN BİTİRME V. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, İstabul Ticaret Üversitesi, 25-27 Kasım 2005 İKİ ÖLÇÜTLÜ PARALEL MAKİNELİ ÇİZELGELEME PROBLEMİ: MAKSİMUM TAMAMLANMA ZAMANI VE MAKSİMUM ERKEN BİTİRME Tamer EREN

Detaylı

TÜRKİYE İÇİN SERMAYE STOK VERİLERİ GÜNCELLENMESİ VE BÜYÜME ORANIYLA İLİŞKİSİ: 1972-2008 DÖNEMİ

TÜRKİYE İÇİN SERMAYE STOK VERİLERİ GÜNCELLENMESİ VE BÜYÜME ORANIYLA İLİŞKİSİ: 1972-2008 DÖNEMİ TÜRKİYE İÇİN SERMAYE STOK VERİLERİ GÜNCELLENMESİ VE BÜYÜME ORANIYLA İLİŞKİSİ: 1972-2008 DÖNEMİ Updatig Capital Stock Data for Turkey ad Its Relatioship with Growth Rate: The Period of 1972-2008 Dr. Ahmet

Detaylı

Müşteri Bilgi Sistemi Tasarımı, Müşteri İzleme

Müşteri Bilgi Sistemi Tasarımı, Müşteri İzleme Müşteri Bilgi Sistemi Tasarımı, Müşteri İzleme Günümüzün giderek zorlaşan rekabet ortamında artan müşteri sayıları nedeniyle müşteri ilişkileri yönetimi her geçen gün boyut değiştirmektedir. Müşterilerine

Detaylı

İŞLETİM KARAKTERİSTİĞİ EĞRİSİ VE BİR ÇALIŞMA THE OPERATING CHARACTERISTIC CURVE AND A CASE STUDY

İŞLETİM KARAKTERİSTİĞİ EĞRİSİ VE BİR ÇALIŞMA THE OPERATING CHARACTERISTIC CURVE AND A CASE STUDY Süleyma Demirel Üiversitesi Vizyoer Dergisi Suleyma Demirel Uiversity The Joural of Visioary İŞLETİM KARAKTERİSTİĞİ EĞRİSİ VE BİR ÇALIŞMA ÖZET Yrd. Doç. Dr. Halil ÖZDAMAR 1 İstatistiksel kalite kotrol

Detaylı

PROJE RAPORU. PROJENİN ADI: Karmaşık Sayıların n. Dereceden Kökler Toplamı ve Trigonometrik Yansımaları

PROJE RAPORU. PROJENİN ADI: Karmaşık Sayıların n. Dereceden Kökler Toplamı ve Trigonometrik Yansımaları PROJE RAPORU PROJENİN ADI: Karmaşık Sayıları. Derecede Kökler Toplamı ve Trigoometrik Yasımaları PROJENİN AMACI: Karmaşık sayıı karekökleri toplamı sıfırdır. Peki. derecede kök toplamı içi de geçerli miydi?

Detaylı

Giresun İlindeki Ailelerin Sünnet Konusundaki Bilgi, Tutum ve Davranışları

Giresun İlindeki Ailelerin Sünnet Konusundaki Bilgi, Tutum ve Davranışları Çocuk Dergisi 8(3):166-171, 2008 Giresu İlideki Aileleri Süet Kousudaki Bilgi, Tutum ve Davraışları Fadime ÜSTÜNER TOP *, Yeliz ESÜNTİMUR **, Leyla UYKAN **, Emie AYDIN PEKDEMİR * Giresu İlideki Aileleri

Detaylı

ANA NİRENGİ AĞLARINDA NİRENGİ SAYISINA GÖRE GPS ÖLÇÜ SÜRELERİNİN KURAMSAL OLARAK BULUNMASI

ANA NİRENGİ AĞLARINDA NİRENGİ SAYISINA GÖRE GPS ÖLÇÜ SÜRELERİNİN KURAMSAL OLARAK BULUNMASI TMMOB Harita ve Kadastro Mühedisleri Odası 13. Türkiye Harita Bilimsel ve Tekik Kurultayı 18 22 Nisa 2011, Akara ANA NİRENGİ AĞLARINDA NİRENGİ SAYISINA GÖRE GPS ÖLÇÜ SÜRELERİNİN KURAMSAL OLARAK BULUNMASI

Detaylı

Bölüm 5: Hareket Kanunları

Bölüm 5: Hareket Kanunları Bölüm 5: Hareket Kauları Kavrama Soruları 1- Bir cismi kütlesi ile ağırlığı ayımıdır? 2- Ne zama bir cismi kütlesi sayısal değerce ağırlığıa eşit olur? 3- Eşit kollu terazi kütleyi mi yoksa ağırlığı mı

Detaylı

Depolamanın imalatçı tarafından yapıldığı doğrudan sevkiyat. Depolama imalatçı, sevkiyat sırasında birleştirme

Depolamanın imalatçı tarafından yapıldığı doğrudan sevkiyat. Depolama imalatçı, sevkiyat sırasında birleştirme Dağıtım Ağı Tasarımı Seçimi Uygu ağ seçimide ürü karakteristiklerii yaısıra dağıtım ağıı güçllü ve zayıf yöleri de göz öüüe alımalıdır. Geçe hafta ele aldığımız tasarımları hem güçlü hem de zayıf yöleride

Detaylı

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 23, Sayı: 4, 2009 43 ÜRETİM PLANLAMA VE İŞ YÜKLEME METOTLARI

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 23, Sayı: 4, 2009 43 ÜRETİM PLANLAMA VE İŞ YÜKLEME METOTLARI Atatürk Üiversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 23, Sayı: 4, 2009 43 ÜRETİM PLANLAMA VE İŞ YÜKLEME METOTLARI Osma DEMİRDÖĞEN (*) Dilşad GÜZEL (**) Özet: Üretim plalama süreci, üretim öcesideki

Detaylı

evrende ilk defa karbon atomu çekirdekleri (6 proton ve 6 nötron) kayda değer miktarlarda oluşmaya başladı.

evrende ilk defa karbon atomu çekirdekleri (6 proton ve 6 nötron) kayda değer miktarlarda oluşmaya başladı. yaşamı elemetleri Çevremizdeki her şey, hayvalar, bitkiler, toprak, hava, cep telefoumuz, otomobilimiz, ezeeler, yıldızlar ve eliizde tuttuğuuz bu deri atom adı verile, maddei temel yapıtaşlarıda oluşmuştur.

Detaylı

Marka Farkındalığı Oluşturmada Sponsorluk ve Rolü: Eskişehir Sinema Günleri ne Yönelik Bir Değerlendirme

Marka Farkındalığı Oluşturmada Sponsorluk ve Rolü: Eskişehir Sinema Günleri ne Yönelik Bir Değerlendirme Marka Farkıdalığı Oluşturmada Sposorluk ve Rolü: Eskişehir Siema Güleri e Yöelik Bir Değerledirme Sposorship ad It s Role i Creatig Brad Awareess: A Evaluatio of Eskişehir Film Days Yard.Doç.Dr. R. Ayha

Detaylı

AYRIK DALGACIK DÖNÜŞÜMÜ İLE GÜRÜLTÜ SÜZME

AYRIK DALGACIK DÖNÜŞÜMÜ İLE GÜRÜLTÜ SÜZME AYRIK DALGACIK DÖNÜŞÜMÜ İLE GÜRÜLTÜ SÜZME Fahri VATANSEVER 1 Ferudu UYSAL Adullah UZUN 3 1 Sakarya Üiversitesi, Tekik Eğitim Fakültesi, Elektroik-Bilgisayar Eğitimi Bölümü, 54187 Esetepe Kampüsü/SAKARYA

Detaylı

ITAP_FOO Deneme Sınavı: Elektrostatik, 1.Seviye Soruları Başlangıç 08 Augustos-Bitiş 14 Augustos Sorular

ITAP_FOO Deneme Sınavı: Elektrostatik, 1.Seviye Soruları Başlangıç 08 Augustos-Bitiş 14 Augustos Sorular ITAP_FOO Deeme Sıavı: Elektrotatik, 1.Seviye Soruları Başlagıç 08 Auguto-Bitiş 14 Auguto 013 Sorular 1. Lieer yük yoğuluğu λ=0.(μc/m) ola homoje yüklü uzu doğrual bir teli elektrik alaıda bir elektro,

Detaylı

Seyahat ve Turizm Araştırmaları Dergisi, Güz 2008

Seyahat ve Turizm Araştırmaları Dergisi, Güz 2008 Seyahat ve Turizm Araştırmaları Dergisi, Güz 2008 Aalitik Hiyerarşi Süreci (AHS) Yötemiyle Tedarikçi Seçimii Etkileye Faktörleri Öem Düzeylerii Belirlemesi: Otel İşletmeleride Bir Araştırma Lütfi ATAY*

Detaylı

Diferansiyel Gelişim Algoritmasının Valf Nokta Etkili Konveks Olmayan Ekonomik Güç Dağıtım Problemlerine Uygulanması

Diferansiyel Gelişim Algoritmasının Valf Nokta Etkili Konveks Olmayan Ekonomik Güç Dağıtım Problemlerine Uygulanması 6 th Iteratioal Advaced Techologies Symposium (IATS ), 6-8 May 0, Elazığ, Turkey Diferasiyel Gelişim Algoritmasıı Valf Nokta Etkili Koveks Olmaya Ekoomik Güç Dağıtım Problemlerie Uygulaması S. Özyö, C.

Detaylı

DENEYĐN AMACI: Bu deneyin amacı MOS elemanların temel özelliklerini, n ve p kanallı elemanların temel uygulamalarını öğretmektir.

DENEYĐN AMACI: Bu deneyin amacı MOS elemanların temel özelliklerini, n ve p kanallı elemanların temel uygulamalarını öğretmektir. DENEY NO: 7 MOSFET ÖLÇÜMÜ ve UYGULAMALARI DENEYĐN AMACI: Bu deeyi amacı MOS elemaları temel özelliklerii, ve p kaallı elemaları temel uygulamalarıı öğretmektir. DENEY MALZEMELERĐ Bu deeyde 4007 MOS paketi

Detaylı

KOBİ LERDE LEASING, FAKTORING VE FORFAITING

KOBİ LERDE LEASING, FAKTORING VE FORFAITING II. BÖLGESEL SORUNLAR ve TÜRKİYE SEMPOZYUMU - Ekim 0 KOBİ LERDE LEASING, FAKTORING VE FORFAITING Yücel AYRIÇAY a Meltem KILIÇ b adoç.dr., KSÜ, İİBF, İşletme Bölümü, Kahramanmaraş bksü, SBE, İşletme ABD,

Detaylı

LPG DEPOLAMA TANKLARININ GAZ VERME KAPASİTELERİNİN İNCELENMESİ

LPG DEPOLAMA TANKLARININ GAZ VERME KAPASİTELERİNİN İNCELENMESİ 825 LPG DEPOLAMA TAKLARII GAZ VERME KAPASİTELERİİ İCELEMESİ Fehmi AKGÜ 1. ÖZET Sunulan çalışmada, LPG depolama tanklarının gaz verme kapaitelerinin belirlenmei amacına yönelik zamana bağlı ve ürekli rejim

Detaylı

TOPOLOJİK TEMEL KAVRAMLAR

TOPOLOJİK TEMEL KAVRAMLAR TOPOLOJİK TEMEL KAVRAMLAR 1.1. Kümeler ve Foksiyolar A ı bir elemaıa B i yalız bir elemaıı eşleye bağıtıya bir foksiyo deir. f : A B, Domf = U A ve ragef B dir. Taım 1.1.1. f : A B foksiyou içi V A olsu.

Detaylı

Bugün, Türk otomotiv sanayinin, üretim teknolojileri

Bugün, Türk otomotiv sanayinin, üretim teknolojileri DERGİDEN FİGES İLERİ MÜHENDİSLİK VE ARGE TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ 2014-2 / Sayı: 5 (Temmuz-Ağustos-Eylül 2014) ISSN: 2147-9550 FİGES A.Ş. Adıa Sahibi Yöetim Kurulu Başkaı Dr. Tarık Öğüt Sorumlu Yazı İşleri

Detaylı

Tahmin Edici Elde Etme Yöntemleri

Tahmin Edici Elde Etme Yöntemleri 6. Ders Tahmi Edici Elde Etme Yötemleri Öceki derslerde ve ödevlerde U(0; ) ; = (0; ) da¼g l m da, da¼g l m üst s r ola parametresi içi tahmi edici olarak : s ra istatisti¼gi ve öreklem ortalamas heme

Detaylı

Eczacılık Fakültesi Öğrencilerinin Mesleğe Yaklaşımları Pharmacy Students' Approach to Their Profession

Eczacılık Fakültesi Öğrencilerinin Mesleğe Yaklaşımları Pharmacy Students' Approach to Their Profession Eczacılık Fakültesi Öğrecilerii Mesleğe Yaklaşımları Pharmacy Studets' Approach to Their Professio Işıl ŞİMŞEK* Yıldır ATAKURT** Bihter YAZICIOĞLU*** ÖZET Bu çalışmada, Eczacılık Fakültesi öğrecilerii

Detaylı

İstatistik ve Olasılık

İstatistik ve Olasılık İstatistik ve Olasılık Ders 3: MERKEZİ EĞİLİM VE DAĞILMA ÖLÇÜLERİ Prof. Dr. İrfa KAYMAZ Taım Araştırma souçlarıı açıklamasıda frekas tablosu ve poligou isteile bilgiyi her zama sağlamayabilir. Verileri

Detaylı

KALİTE VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME İÇİN MÜŞTERİ GERİ BİLDİRİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

KALİTE VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME İÇİN MÜŞTERİ GERİ BİLDİRİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Altı Sigma Yalı Koferasları (9- Mayıs 8) KALİTE VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME İÇİN MÜŞTERİ GERİ BİLDİRİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Serka ATAK Evre DİREN Çiğdem CİHANGİR Murat Caer TESTİK ÖZET Ürü ve hizmet kalitesii

Detaylı

Su Yapıları II Hidroelektrik Enerji Üretimi

Su Yapıları II Hidroelektrik Enerji Üretimi Su Yapıları II Hidroelektrik Eerji Üretimi Yrd. Doç. Dr. Burha ÜNAL Bozok Üiversitesi Mühedislik Mimarlık Fakültesi İşaat Mühedisliği Bölümü Yozgat Yrd. Doç. Dr. Burha ÜNAL Bozok Üiversitesi aat Mühedislii

Detaylı

THOMAS MODELİ KAPSAMINDA YÖNETİCİLERİN ÇATIŞMA YÖNETİMİ STİLLERİ VE TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI

THOMAS MODELİ KAPSAMINDA YÖNETİCİLERİN ÇATIŞMA YÖNETİMİ STİLLERİ VE TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI THOMAS MODELİ KAPSAMINDA YÖNETİCİLERİN ÇATIŞMA YÖNETİMİ STİLLERİ VE TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI Alpteki SÖKMEN İrfa YAZICIOĞLU ÖZET İşletmeler arası büyük rekabetleri yaşadığı, adeta ekoomik

Detaylı

NETCAD e-bldy Bilgiye Dayalı Yerel Yönetim

NETCAD e-bldy Bilgiye Dayalı Yerel Yönetim NETCAD e-bldy Bilgiye Dayalı Yerel Yöetim Firma taıtımı NETCAD ; Ulusal CAD & GIS Çözümleri A.Ş. tarafıda 1989 yılıda geliştirilmeye başlamış, 20 yılı aşkı süredir kamu ve özel sektör ihtiyaçlarıı karşılaya,

Detaylı

BÜYÜME VE İHRACAT ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

BÜYÜME VE İHRACAT ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ BÜYÜME VE İHRACAT ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Yrd. Doç. Dr. Erdal Demirha Afyo Kocatepe Üiversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Özet Bu çalışma Türkiye de 1990 yılıı ilk çeyreğide

Detaylı

Stok Yönetimi. M. Görkem Erdoğan. Bu sunuya ve konunun pdf dosyasına adresinden erişilebilir.

Stok Yönetimi. M. Görkem Erdoğan. Bu sunuya ve konunun pdf dosyasına  adresinden erişilebilir. Sto Yöetimi M. Gör Erğa Bu suuya ve ouu pdf syasıa adreside işilebilir. 1 Giriş Stoları Sııfladırılması Sto Maliyeti Sto Yöetimi Sto Yöetimi ve İSG 2 Giriş Sto, izasyoda bulua tüm ürüli ve malzeli içir.

Detaylı