Üniversite Öğrencilerinin Kredi Kartı Sahipliğini Belirleyen Faktörler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Üniversite Öğrencilerinin Kredi Kartı Sahipliğini Belirleyen Faktörler"

Transkript

1 Ünverste Öğrenclernn Kred Kartı Sahplğn Belrleyen Faktörler H. Dlara KESKİN Yrd. Doç. Dr., Karadenz Teknk Ünverstes, İİBF İşletme Bölümü Emrah KOPARAN Öğr. Gör., Amasya Ünverstes Merzfon MYO Ünverste Öğrenclernn Kred Kartı Sahplğn Belrleyen Faktörler Özet Bu çalışmada, ünverste öğrenclernn sosyoekonomk ve demografk faktörlernn kred kartı sahplğ üzerndek etkler Logt model kapsamında ncelenmştr. Brçok açıklayıcı değşken arasından; öğrencnn cnsyet, yaşı, sınıf düzey, alesnn kamet ettğ şehr le ünverstenn bulunduğu şehr arasındak uzaklık, kends dışındak kardeş sayısı, hane halkının aylık gelr, öğrencnn aylık harcama tutarı ve nerede kaldığı değşkenler kred kartı sahplğn belrleme üzernde statstksel olarak anlamlı bulunmuştur. Anahtar kelmeler: Kred kartları, kred kartı sahplğ, ünverste öğrencler, logt model. Factors Determnng Unversty Students Credt Card Ownershp Abstract In ths study, the effects of the soco economcal and demographc factors of unversty students on the ownershp of credt card were nvestgated by usng the Logt model. Among varous explanatory varables; students sex, age, class year, the dstance between ther hometown and ther unversty, the number of ther brothers and ssters, the monthly ncome of the famly members, students monthly expense amount and where they stay have been found meanngful statstcally for determnng the ownershp of a credt card. Keywords: Credt cards, credt card ownershp, unversty students, logt model. 1. Grş Değşmn söz konusu olduğu takas kavramından bugüne kadar nsanlar mal ve hzmet değşmnde para olarak farklı araçlar kullanmışlardır. Başlangıçta değşm aracı olarak kullanılan değerl mallar, daha sonra yern temsl paraya ve günümüzde de elektronk br kayıttan baret olan banka parasına bırakmıştır. Teknolojk ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ İİBF DERGİSİ, NİSAN 2010, 5(1),

2 gelşmelerle brlkte ödeme sstemlernde de yen gelşmeler yaşanmaktadır. Yen gelşmeler paralelnde kred kartı sektörü de Türkye de hızlı br büyüme trend çersne grmştr. Türkye de hızla büyüyen kred kartı sektörü, ünverste öğrenclern de müşterler arasına dahl edeblmek çn yarışmaktadır. Ünverste öğrenclernn kred kartı kullanım terchlernn, sorunlarının, bu konudak tutum ve davranışlarının tespt edlmes bankalar açısından büyük önem taşımaktadır. Çünkü, teknolojk gelşmelerle brlkte öğrenclern kred kartı sahplğ üzernde etkl olan faktörler de değşklk göstermektedr. Bu bağlamda, ünverste öğrenclernn kred kartı sahplğn belrleyen faktörler derlemek ve analz etmek mevcut çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Çalışmanın amacına uygun olarak Amasya Ünverstes, Btls Eren Ünverstes, Pamukkale Ünverstes, İstanbul Aydın Ünverstes, Ondokuz Mayıs Ünverstes ve Karadenz Teknk Ünverste ne bağlı Meslek Yüksek Okulları nın (MYO) değşk programlarından 1395 öğrencye anket düzenlenmş ve elde edlen verler doğrultusunda ünverste öğrenclernn kred kartı sahplğn belrleyen faktörler Logt model yardımıyla tespt edlmeye çalışılmıştır. 2. Kred Kartı Kullanımının Gelşm Kred kartı; mülkyet kendlerne at olmak üzere banka ya da fnansal kuruluşların müşterlerne önceden belrlenen lmtlerde, anlaşmalı ş yerlernden yurt ç ve yurt dışında mal ve hzmet satın alma le nakt ödeme brmler veya otomatk ödeme maknelernden nakt çekmlerde kullanmak amacıyla verdkler karttır (Yılmaz, 2000: 10). Kred kartları, toplumun hemen her kesmnde öğrencsnden emeklsne, fakrnden zengnne, her cns ve yaştan nsan tarafından kullanılmaktadır (Evans, 2004: 61). Çek ya da nakt kullanmadan mal ve hzmet satın alma olanağı sağlayan kred kartları uygulaması dünyada lk olarak Amerka da 19. yüzyılın sonlarında başlamıştır. Amerka da lk kez 1894 yılında Hotel Credt Letter Company sadece turzm sektöründe kullanılmak üzere br kred kartı çıkarmıştır (htpp:// showthread. php?p=32754, Erşm: ) yılından tbaren se, bankalar kred kartı çıkarma konusunda çalışmalar yapmaya başlamışlar ve 1958 de Amerka ve Chase Manhattan Bankası nın çıkardığı Amex kred kartları pyasada kullanılmaya başlamıştır. Aynı yıl, Vsa ve 1966 da Mastercard olarak blnen kred kartı Calforna da bulunan bankalar tarafından çıkarılmıştır. Avrupa, 1960 yılından sonra kred kartı le tanışmış, Fransa da Card Blanche 1970 lerden sonra yaygın olarak kullanılmıştır de İsvçre de, 1975 de Almanya da lk defa kred kartı kullanılmaya başlamıştır. Daha sonra Brüksel de EuroCard merkez kurularak, Master Card ve Vsa Card tüm dünyada kullanılmaya başlamıştır. Japonya, Hong Kong, Sngapur, Malezya, Tayland, Flpnler ve Rusya da da 112 ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ İİBF DERGİSİ

3 1990 lı yıllardan tbaren kred kartı uygulaması başlamıştır (Durukan vd., 2005: ). Türkye de gerçek anlamda kred kartı olgusu, 1980 l yıllarda başlamakla brlkte sstemn gelşm ve aktvte kazanması 1983 yılının sonlarındadır yılları arasında kred kartı sstemnde yer alan bankaların küçük ve az şubel bankalar olması neden le kred kartı ve kullanıcı sayısı oldukça az d. Fakat 2000 yılına kadar geçen kısa süre çersnde, 1990 yılında 1 mlyon cvarında olan kred kartı sayısının 10 mlyonu aştığı, 2000 l yıllarda se 20 mlyona yaklaştığı görülmektedr (Çavuş, 2007: 173). Türkye dek bazı bankaların ünverste öğrenclerne yönelk kred kartı çalışmaları şunlardır: a. Akbank ın Axess Neo Ex26 Kartı: Akbank, yaş arasındak ünverste öğrencler ve genç profesyonellere hzmet vermek üzere Ex26'yı hayata geçrmştr. Akbank'ın Neo Ex26 Kartı le de gençler alışverş yapablmekte, anlaşmalı mağazalardan nakt çekeblmekte ve alışverşlerden chp para kazanablmektedrler ( Erşm: ). b. İş Bankası nın İşte Ünverstel Kartı: Öğrenclere ndrml faze sahp kred kartı veren İş Bankası'nın İşte Ünverstel Kartı nın asgar lmt 300 TL dr. İşte Ünverstel Kartı, tüm harcamalardan bzzat öğrencnn sorumlu olacağı, adat ödemeden ndrml faz oranından yararlanılableceğ, tüm öğrenclere %100 öğrenc ndrm yapan, okul harçlarını ve eğtm ücretlern hçbr masraf ödemeden yapablme olanağı tanıyan br karttır. 4 yıllık ünverste öğrenclerne ve yüksek lsans öğrenclerne eğtmler boyunca verlmektedr ( steunverstel/artcle.asp?lngartcleid=2683, Erşm: ). c. Yapı Kred Bankası nın Play Club World Banka Kartı: Play Club World Banka Kartı le Tele24 lerden dlenldğ zaman elektrk, su, doğalgaz, kablolu TV, telefon ve Turkcell hatlı cep telefonu faturaları ödeneblmektedr ( TR/kred_kartlar/kred_kartlar.aspx?q=2, Erşm: ). d. HSBC nn Campus Kartı: yaş arası ünverste öğrenclerne özel olan HSBC Campus Kred Kartı, mevcut kred kartı özellklerne sahptr. Yurt çnde sağlıktan otomotve, eğlenceden gyme brçok sektörde sayıları 20 bnn üzernde olan üye kuruluşlarında takstl alışverşte veya MasterCard/Vsa amblem görülen her yerde kullanablmektedr. Campus Kred Kartı nda lmtler genelde 500 TL'den başlamaktadır ( Erşm: ). e. Garant Bankası nın Unbank Kartı: Unbank Kartı, Her an kullanableceğn br hesap var sloganıyla vadesz TL hesabı açmaktadır. Garant Paramatk'lernden para çekleblecek br hesaptır. Ayrıca, her türlü bankacılık şlem çn de gerekl NİSAN

4 olan br hesaptır ( bankaclk/breysel/ yasam_evreler/unbank/ndex.html, Erşm: ). f. Fnans Bank ın CardFnans Unversty Kartı: CardFnans Unversty le dğer CardFnans'lardan kat kat fazla ParaPuan kazanılablmektedr. CardFnans Unversty sahplerne özel br faz oranı uygulanmaktadır. Ayrıca, CardFnans Unversty le yapılan harcamalarda ve nakt çekmlernde daha düşük br faz oranı uygulanmaktadır. g. Fnans Bank ın Blmed Logolu Fnansbank Gold Kred Kartı: Blkent Ünverstes le Fnansbank arasında yapılan br anlaşmayla Blkent Ünverstes öğrencler ve mezunlarının sahp olableceğ Blmed Fnansbank Gold Kred Kartı dır ( Erşm: ). 3. Lteratür Taraması Kred kartı sahplğn belrleyen faktörlern tespt edlmes konusuyla lgl yapılan bazı ulusal ve uluslararası çalışmalar şu şeklde özetleneblr: Çavuş çalışmasında, Türkye dek kred kartı kullanıcılarının kred kartı taleplern ve kullanımlarını etkleyen faktörler tespt etmeye ve kred kartlarının harcamalar ve para taleb üzerndek etksn ortaya koymayı amaçlamıştır. Çalışmasının sonucunda, sosyo ekonomk ve demografk faktörler le kred kartı sahplğ ve kullanımı arasında kesn br lşk bulmuştur (Çavuş, 2006: ). Uzgören vd. çalışmalarında, Türkye de kred kartı le yapılan toplam harcamalara etk eden faktörler belrlemey amaçlamışlardır. Çalışmalarında, kred kartı kullanım crosu le kş başına düşen GSMH arasında; kred kartı kullanım crosu le pos chazı sayısı arasında; kred kartı sayısı le kred kartı kullanım crosu arasında; kred kartı kullanım crosu le enflasyon arasında doğru yönlü lşk olduğunu fakat yaşanan fnansal krzlern kred kartı kullanım crosu üzerndek etksnn se ters yönlü olduğu sonuçlarına varmışlardır (Uzgören vd., 2007: ). Torlak çalışmasında, kred kartı kullanımının satın alma alışkanlıkları üzerndek etklern belrlemeye çalışmıştır. Çalışmasında, araştırmaya katılanların demografk özellkler le kred kartı kullanımının satın alma alışkanlıkları üzerndek etkler arasında br bağlantı olup olmadığını test etmş ve araştırmasının sonucunda kred kartı kullanımının en çok gıda ve temzlk harcamaları, akaryakıt, gym ve dğer ürün harcamaları olarak dağıldığını belrtmştr (Torlak, 2002: 67 78). Aşan kred kartı kullanan müşterlern sosyo ekonomk özellklernn gruplanmasını amaçladığı çalışmasında, öncelkle breysel bankacılık ve onun br şlev olan kred kartlarını tanımlamış, bu kavramların ülkemzdek yer ve önemnn belrlenmesn 114 ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ İİBF DERGİSİ

5 ve kred kartı kullanan banka müşterlernn kümeleme analzyle gruplanmasını ele almıştır (Aşan, 2007: ). Örücü se kred kartı kullanımının tüketc davranışları üzerndek etksn araştırmayı amaçladığı çalışmasında, kred kartı kullanımında gelr, faz oranları, yaş grubu, meslek gb faktörlern etks le kred kartı terchnde yer alan etkenler belrlemeye çalışmıştır. Araştırmasının sonucunda, kred kartı kullanımının yaş, eğtm ve gelr düzey le lşks olduğunu belrtmştr (Örücü, 2003). Karamustafa ve Bçkes kred kartı kullanma ve sahb olmada etkl olan faktörler tespt etmeye yönelk Nevşehr de gerçekleştrdkler çalışmalarında, kred kartı kullanımının tüketm alışkanlığı üzernde nasıl br etk yarattığını ve kred kartı kullanımının demografk özellklere göre farklılık gösterp göstermedğn araştırmışlardır. Çalışmalarında, kred kartı sahb olma ve kullanımında kred kartlarının fnansal kaynak oluşturmasının ve alışverşlerde kolaylık sağlamasının olduğunu ve ayrıca cnsyet, gelr getrc br şte çalışıp çalışmama ve emekllk durumu dışındak dğer tüm bağımsız değşkenlere göre statstksel olarak anlamlı farklılıklar olduğunu belrtmşlerdr (Karamustafa ve Bçkes, 2003: ). Tuğay ve Başgül çalışmalarında, kred kartlarının sahpler açısından fnansal br kaynak oluşturup oluşturmadığını, kullanım amaçlarını, harcamalar üzerndek etksn ve bunlarla kart sahplernn demografk özellkler (yaş, cnsyet, eğtm düzeyler vb.) arasında br lşknn olup olmadığını ölçmey amaçlamışlardır (Tuğay ve Başgül, 2007: ). Grgner vd. lsans öğrencler üzernde yaptıkları araştırmada, öğrenclern kred kartı kullanımında demografk özellklere göre farklılıklar olup olmadığını belrlemeye çalışmışlardır. Çalışmalarında; öğrenclern kred kartı kullanım oranının yaygın olduğunu, bu kartların breysel kred kartı olduğunu, kred kartı kullanımı le cnsyet arasında öneml br lşk olmadığını, gelr düzey düşük olan öğrenclern kred kartı le yaptıkları harcama mktarlarının da gelr düzey yüksek olan öğrenclere göre düşük olduğu sonuçlarına varmışlardır (Grgner vd., 2008: ). Pnto vd. nn yüksekokul öğrenclernn kred kartı kullanımı davranışları ve toplumsal etmenler arasındak lşkler değerlendrdkler çalışmada, kred blglern aleden alma mktarının dğer üç kaynaktan (akranlar, okul ve medya) alınan blg mktarından öneml derecede büyük olduğunu ve ayrıca ale kadar olmasa da dğer öneml br faktörün de okul olduğunu belrtmşlerdr (Pnto vd., 2005: 357). Mae ye çalışmasında, ünverste öğrenclernn eğtm kreds ağırlıklı kred kartı sahplğn ncelemştr. Sonuç olarak, yaş arasındak ünverste öğrenclernn %78 nn en az br kred kartına, %32 snn dört ya da daha fazla karta sahp olduğunu belrtmştr (Mae, 2002). NİSAN

6 Hayhoe çalışmasında, bugünün yüksekokul hayatının öğrencler çn keşfedlecek yen br boyutu çerdğnden (kred kartına kolay erşm açısından), öğrenclere kampuse adımlarını lk attıkları andan tbaren yoğun br şeklde kred kartı önerlernn sunulduğundan, kurulan masalar ve lan panolarında tanıtımlar yapıldığından ve yüksekokul öğrenclernn %70 ve %80 arasında en az br kred kartına, ortalama olarak da üç kred kartına sahp olduklarından bahsetmektedr (Hayhoe, 2002: 71 77). Norvlts vd. yüksekokul öğrencler üzernde yaptıkları çalışmalarında, öğrenclere 13 kategorde sorulan sorularla kred kartı kullanım alanlarını belrlemeye çalışılmışlardır. Öğrenclern kred kartı kullanarak yaptıkları harcamalarında en öne çıkan harcama gruplarını; benzn, elbse ve ayakkabı, manav ve restoran olarak tespt etmşlerdr. Araştırmaya katılan öğrenclern çoğunluğunun okul takst ödemeler ve ders ktabı satın alırken kred kartı kullandıkları sonuçlarına varmışlardır (Norvlts vd., 2006: ). Stanford a göre, kred kartı kullanımının nasıl olması gerektğyle lgl mümkün olduğunca kampus çersnde öğrencler blglendrlmel ve kred kartı sunumu kontrol edlmeldr. Aynı zamanda, en yakındak müşter kred danışma servs ofsler le y br lşk kurulmasının gerekllğn vurgulamaktadır. Stanford çalışmasında ayrıca, kampus web stes aracılığı le konuyla lgl blg verlmes, brnc sınıf öğrenclerne se oryantasyon eğtmlernde konu le lgl blg verlmes gb tavsyelerde de bulunmaktadır (Stanford, 1999: 12 17). Joo vd. çalışmalarında, yüksekokul öğrenclernn kred kartı kullanımına etk eden dört faktör (demografk, sosyo ekonomk, geçmş deneymler ve pskolojk özellkler) üzernde durmuşlar ve sonuç olarak sosyo ekonomk değşkenlerden öğrencnn eğtm yılı le kred kartı kullanımı arasında öneml br lşk olduğunu; gelr, ş durumu, konaklama durumu ve eğtm dalı le kred kartı kullanımı arasında öneml br lşknn olmadığını belrtmşlerdr (Joo vd., 2003: 8 15). Chen ve Devaney çalışmalarında, ale kaynak model kapsamından hareketle kred kartı kullanımı ve davranışına etk eden demografk ve ekonomk faktörler ncelemşler ve yaş, gelr ve eğtm düzeynn kred kartı kullanımı le yakın lşks olduğu sonucuna ulaşmışlardır (Chen ve Daveney, 2001: 166). General Accountng Offce tarafından yapılan araştırmada, yüksekokul öğrenclernn çoğunun kred kartı kullanımını olumlu br şey olarak gördükler sonucuna ulaşılmıştır. Öğrencler kred kartı kullanmanın avantajlarını; acl htyaç durumlarında, seyahat ödemelernde, rezervasyon yaptırırken, nternet ve telefondan alışverş yaparken ödemede uygunluk sağlama ve daha az nakt gerektrme şeklnde belrtmşlerdr (GAO, 2001). 116 ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ İİBF DERGİSİ

7 Eğtm Araştırmaları Ensttüsü (TERI) ve Yüksek Eğtm Poltkası Ensttüsü (IHEP) nün yüksekokul öğrencler arasındak kred kartı kullanımı hakkındak araştırmalarında, öğrenclern %24 ünün kampustek sunum ya da reklamlar yoluyla br kred kartına sahp oldukları sonucuna ulaşmışlardır. Araştırmada, öğrenclern çoğunluğunun kred kartı sorumluluklarını yerne getrdkler, öğrenclern büyük çoğunluğunun düzenl olarak borçlarının tamamını ödedkler, öğrenclern kred kartlarını eğtmle lşkl harcamalarını ödemek çn kullandıkları ve neredeyse üç öğrencden ksnn en az br kred kartına sahp olduğu belrtlmektedr. Araştırmada ayrıca, öğrencnn kred borcu ve kred kartı sahplğ arasında br bağlantı bulunmuş ve cevaplayıcıların en az br kred kartına ve öğrenc kredsne sahp olduğu rapor edlmştr. TERI/IHEP n raporları, öğrenclern kred kartlarını rutn kşsel harcamaları ve arada sırada ya da acl harcamalarında kullandıklarını da göstermektedr (TERI ve IHEP, 1998, s.1 29). 4. Ver Set ve Araştırma Yöntem Bu çalışmada, ünverste öğrenclernn kred kartı sahplğn belrlemede etkl olan değşkenler tespt edlmeye çalışılmıştır. Bu değşkenler (sayısal olarak ulaşılablen), sosyo ekonomk ve demografk değşkenlerdr. Bu amaçla, öncelkle çalışmada ekonometrk analz kısmında yer verlen değşkenler le lgl tanımlayıcı statstkler sunulacak, ardından ekonometrk yöntem ve bulguların açıklanmasına geçlecektr Araştırmanın Amacı, Kapsamı ve Kısıtları Araştırmanın amacı, ünverste öğrenclernn kred kartı sahplğn belrleyen faktörlern neler olduğunu ve ayrıca bu faktörlern kred kartı kullanımını nasıl ve hang yönde etkledğn ekonometrk yönden belrlemektr. Araştırmanın örnek hacmn Amasya Ünverstes, Btls Eren Ünverstes, Pamukkale Ünverstes, İstanbul Aydın Ünverstes, Ondokuz Mayıs Ünverstes ve Karadenz Teknk Ünverste ne bağlı MYO larının değşk programlarında eğtmöğretm gören ünverste öğrencler oluşturmaktadır. Bu nedenle, araştırma sonuçlarının Türkye çapında genellenmes gb br amaç söz konusu değldr Örnekleme Sürec Ünverstelere bağlı MYO ların belrlenmesnde kolayda örnekleme yöntem kullanılmıştır. Ünverste öğrenclernn kred kartı sahplğn belrleyen faktörlern neler olduğunu tespt etmey amaçlayan bu çalışmada 1411 ünverste öğrencsne anket uygulanmıştır. Verler, 23 soru çeren br anket formu le toplanmıştır. Çalışma, Şubat Hazran 2008 dönem arasında gerçekleştrlmştr. Ancak, yapılan değerleme sonucunda eksk ve hatalı doldurulan anketlern elenmesyle analze NİSAN

8 elverşl anket sayısı 1395 olarak saptanmıştır. İlgl analzlern yapılmasında Ewevs 5 ve SPSS 13.0 paket programlarından yararlanılmıştır Ver a Yöntem Ünverste öğrenclernn kred kartı sahplğn belrleyen faktörlern neler olduğunu tespt etmey amaçlayan bu çalışmada brncl elden verler anket yöntem le elde edlmştr. Anket verlernn dışında ünverstelern yer aldığı şehr le öğrenclern alelernn kamet ettğ şehr arasındak uzaklığa lşkn kncl verlere se, Karayolları Genel Müdürlüğü nün ( nternet sayfasından ulaşılmıştır Araştırmanın Hpotezler H : Cnsyetn kred kartı sahplğ üzernde etks vardır. 1 H : Yaşın kred kartı sahplğ üzernde etks vardır. 2 H : Meden durumun kred kartı sahplğ üzernde etks vardır. 3 H : Akademk not ortalamasının kred kartı sahplğ üzernde etks vardır. 4 H : Hane halkı sayısının kred kartı sahplğ üzernde etks vardır. 5 H : Okul programının kred kartı sahplğ üzernde etks vardır. 6 H : Sınıf düzeynn kred kartı sahplğ üzernde etks vardır. 7 H : Öğrenm durumunun kred kartı sahplğ üzernde etks vardır. 8 H : Bursluluk durumunun kred kartı sahplğ üzernde etks vardır. 9 H : Ünverstelern yer aldığı şehr le öğrenclern alelernn kamet ettğ şehr 10 arasındak uzaklığın kred kartı sahplğ üzernde etks vardır. H : Hane halkı gelrnn kred kartı sahplğ üzernde etks vardır. 11 H : Kardeş sayısının kred kartı sahplğ üzernde etks vardır. 12 H : Babanın mesleğnn kred kartı sahplğ üzernde etks vardır. 13 H : Babanın eğtm durumunun kred kartı sahplğ üzernde etks vardır. 14 H : Annenn mesleğnn kred kartı sahplğ üzernde etks vardır. 15 H : Annenn eğtm durumunun kred kartı sahplğ üzernde etks vardır. 16 H : Öğrencnn harcama tutarının kred kartı sahplğ üzernde etks vardır. 17 H : Öğrencnn kaldığı yern kred kartı sahplğ üzernde etks vardır. 18 H : Özel otomobl sahplğnn kred kartı sahplğ üzernde etks vardır. 19 H : Br şte sthdam edlyor olmanın kred kartı sahplğ üzernde etks vardır ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ İİBF DERGİSİ

9 4.5. Tanımlayıcı İstatstksel Blgler Ünverste öğrenclernn kred kartı sahplğn belrlemede etkl olablecek değşkenler; yaş, cnsyet, meden durum, hane halkının gelr, hane halkının büyüklüğü, alenn kamet ettğ şehrn ünversteye olan uzaklığı (mesafe), anne ve babanın meslekler ve öğrenm durumları, harcama tutarı, kaldığı yer, kardeş sayısı gb demografk ve sosyo ekonomk göstergelerdr. Çalışmada kullanılan değşkenlerden mesafe değşken çn, ünverstelern yer aldığı şehr le öğrenclern alelernn kamet ettğ şehr arasındak uzaklıkların ortalaması alınmıştır. Mesafe değşkennn kred kartı sahplğ üzernde poztf ve statstksel olarak anlamlı br etkye sahp olması beklenmektedr. Akademk not ortalaması değşkennde, öğrenc kaçıncı sınıfta se o yıllara kadar olan notların ortalaması alınmıştır (4 üzernden). Akademk not ortalamasının kred kartı sahplğ üzernde poztf ve statstksel olarak anlamlı br etkye sahp olması beklenmektedr. Hane halkı büyüklüğü değşken, öğrencnn ale çndek brnc derece ale fertlernn ortalama sayısını fade etmektedr. Ale çndek fertlern sayısının kred kartı sahplğ üzernde poztf ve statstksel olarak anlamlı br etkye sahp olması beklenmektedr. Yaş değşkennde, öğrenclern yaşlarının ortalaması alınmıştır. Öğrencnn yaşının da kred kartı sahplğ üzernde poztf ve statstksel olarak anlamlı br etkye sahp olması beklenmektedr. Kardeş sayısı değşken, öğrencnn kends dışındak kardeşlernn ortalama sayısını fade etmektedr. Öğrencnn kardeş sayısının kred kartı sahplğ üzernde negatf ve statstksel olarak anlamlı br etkye sahp olması beklenmektedr. Araştırmada bahsedlen ünverstelere bağlı meslek yüksek okullarının çeştl programlarından seçlen 1395 ünverste öğrencsne at özet blgler Tablo 1 de sunulmaktadır. Tablo 1. Ünverste Öğrenclerne At Tanımlayıcı İstatstkler Cnsyet Bay Bayan 690 (49) 705 (51) Sınıf Düzey 1.Sınıf 2.Sınıf 2.Sınıf ve üstü Ortalama Hane Halkı Sayısı 5 Akademk Not Ortalaması (4 Üzernden) Meden Durum Öğrenm Durumu Bekar 1374 (98) I.Öğretm Evl 21 (2) II.Öğretm 743 (53) 645 (46) 7 (1) (68) 448 (32) NİSAN

10 Ortalama Uzaklık (km) 257 Ortalama Kardeş Sayısı 2 Program Teknk Programlar İkt.ve İda.Programlar 251 (18) 1144 (82) Öğrenc Burs Alıyor Almıyor 365 (26) 1030 (74) Hane Halkının Aylık Gelr (TL) ve üzer Babanın Mesleğ Özel Sektör Kamu Sektörü Serbest Meslek Emekl Babanın Eğtm Durumu İlköğretm Lse Yüksekokul Lsans Öğrenc Br İşte Çalışıyor Çalışmıyor Özel Otomobl Var Yok 55 (4) 237 (17) 568 (41) 400 (29) 89 (6) 46 (3) 235 (17) 214 (15) 525 (38) 421 (30) 790 (57) 427 (31) 103 (7) 75 (5) 83 (7) 1302 (93) 91 (7) 1304 (93) Öğrencnn Aylık Harcama Tutarı (TL) ve üzer Annenn Mesleğ Özel Sektör Kamu Sektörü Serbest Meslek Emekl Ev hanımı Annenn Eğtm Durumu İlköğretm Lse Yüksekokul Lsans Kaldığı Yer Devlet Yurdu Ale Yanı Msafrhane Özel Yurt Evde Arkadaşlarla Kend Evnde Akraba Yanında Kred Kartına * Sahp Olmayanlar Sahp Olanlar 385 (28) 422 (30) 239 (17) 137 (10) 87 (6) 125 (9) 44 (3) 36 (3) 43 (3) 73 (5) 1199 (86) 1060 (76) 271 (19) 40 (3) 24 (2) 247 (18) 566 (41) 9 (1) 87 (6) 412 (29) 44 (3) 30 (2) 1025 (74) 370 (26) Yaş Ortalaması 20 * Araştırmada kastedlen öğrenclern sahp olduğu maaş kartı veya dğer kartları değl sadece kred kartıdır. Tablo 1 e göre, ankete katılan 1395 ünverste öğrencsnn %49 u bay, %51 de bayan öğrenclerden oluşmaktadır. Yan, ünverste öğrenc sayılarının örneklem çndek dağılımı brbrne oldukça yakındır. Bu öğrenclern %74 ü kred kartına sahp değl ken; ger kalan %26 sı kred kartına sahptr. Ankete katılan öğrencle 120 ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ İİBF DERGİSİ

11 rn yaş ortalaması 20, akademk not ortalamaları 2.49 ve alelerndek kends dışındak kardeş sayısı se ortalama 2 dr. Öğrenclern %53 ü 1.sınıf, %46 sı 2.sınıf öğrencsdr. Ünverste öğrenclernn alelernn gelrne bakıldığında, en yüksek aylık gelrn %3 oranı le 5001 TL ve üzernde, en düşük hane halkı aylık gelrnn %4 oranı le TL aralığında olduğu görülmektedr. Anket cevaplayan öğrenclern %41 ale yanında, %29 u evde arkadaşlarıyla, %18 devlet yurdunda ve %6 sı özel yurtta kalmaktadır. Ayrıca öğrenclere aylık harcama tutarları sorulmuş ve en yüksek aylık harcama tutarının %9 oranı le 601 TL ve üzernde, en düşük harcama tutarının se %28 oranı le TL aralığında olduğu belrlenmştr. Öğrenclern babalarının meslek dağılımlarına bakıldığında %38 nn serbest meslek, %30 unun emekl olduğu görülürken; annelern meslek dağılımlarına bakıldığında se %86 sının ev hanımı, %5 nn emekl olduğu görülmektedr Ekonometrk Yöntem Ünverste öğrenclernn kred kartı sahplğn belrleyen faktörler tespt etmek amacıyla, aşağıdak lojstk regresyon denklem; Y = βo+ β 1 D + β 2 X β 19 X 18 + β 20 X 19 + ε tahmn edlmştr. Yukarıdak regresyon denklemnde yer alan değşkenler tanımlamaya geçmeden önce, söz konusu regresyon denklemn tahmn etmede hang bağımsız değşkenlerden yararlanıldığını belrtmek gerekldr. Çünkü, yukarıdak regresyon denklemnn bağımlı değşken, denklem tahmn etmede kullanılan bağımsız değşkenlere göre farklılık göstermektedr. Bu çalışmada, yukarıdak regresyon denklemn tahmn etmek çn, En Yüksek Olablrlk (EYO) [Maxmum Lkelhood] tahmncs altında Logt model kullanılmıştır. EYO tahmncs kullanıldığı durumda, yukarıdak regresyon denklemnn bağımlı değşkenn oluşturan Y, br kukla değşkendr ve şöyle tanımlanmıştır: Y 1, = 0, Eğer, ünverste ögrencs kred kartına sahp se Eğer, ünverste ögrencs kred kartına sahp değl se Yukarıdak regresyon denklemnde yer alan açıklayıcı değşkenlern tanımı se aşağıda verlmştr: Cnsyet değşken se, modele kukla değşken olarak lave edlmştr ve 1, Eğer, ünverste ögrencs bayan se D = şeklnde oluşturulmuştur. 0, Eğer, ünverste ögrencs bay se NİSAN

12 X 1 = yaş X 2 = meden durum X 3 = akademk not ortalaması (4 üzernden) X 4 = hane halkı sayısı (1.dereceden) X 5 = program X 6 = sınıf düzey (1.sınıf, 2.sınıf, 2.sınıf ve üstü) X 7 = öğrenm durumu (I.öğr. ve II.öğr.) X 8 = öğrencnn burs alıp/almaması X 9 = mesafe (km) X 10 = kardeş sayısı (kends dışındak) X 11 = hane halkı gelr (aylık) X 12 = babanın mesleğ X 13 = babanın eğtm durumu X 14 = annenn mesleğ X 15 = annenn eğtm durumu X 16 = öğrencnn harcama tutarı (aylık) X 17 = öğrencnn kaldığı yer X 18 =özel otomoble sahp olup/olmaması X 19 = br şte çalışıp/çalışmaması Logt Model Logt modelnde, ünverste öğrenclernn kred kartı sahplğn gösteren fade şudur: P = E( Y = 1 X ) = 1 ( β 0 + β1d1 + β2 X β191x18 + β20 X19 ) 1+ e (1) Bu notasyonda, e; doğal logartma tabanını (yaklaşık olarak 2,7182), X (yan, Z ); bağımsız değşkenler, P ; kred kartına sahp olma olasılığını göstermektedr. Y=1; öğrenclern kred kartı sahb olduğu anlamına gelmektedr. Göstermde kolaylık sağlamak amacıyla (1) nolu eştlk şöyle yazılablr: 1 P = 1 Z + e Burada, Z = β o + β1d1 + β 2 X β19 X 18 + β 20 X 19 dr. (2) nolu eştlk, (brkml) lojstk dağılım fonksyonu olarak blnmektedr. Eğer, öğrenclern kred kartına sahp olma olasılığı temsl edlyorsa, o zaman kred kartına sahp olmama olasılığı (1 olur. Buradan da, 1 P = 1+ e Z (2) P, (2) nolu eştlk tarafından P ) yan, 1 (3) 122 ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ İİBF DERGİSİ

13 P 1+ e = 1 P 1+ e Z Z = e Z yazılablr. Bu durumda P / (1 P ), kred kartına sahp olma olasılığının sahp olmama olasılığına olan bahs oranına ulaşılır. Bu oranın logartması, P L = ln = Z = β o + β1d + β 2 X β19 X 18 + β 20 X 19 1 P... (5) Logt model olarak adlandırılır (Gujarat, 2001: ). 5. Araştırmanın Bulguları Tablo 2 de Logt denklemnn değşk açıklayıcı değşkenler altında tahmn edlmes sonucu elde edlen statstksel bulgular yer almaktadır. (4) Tablo 2. Logt Tahmn Sonuçları Değşkenler Değşken Katsayısı Standart Hata Z statstğ Anlamlılık Sevyes Sabt ** Cnsyet * Yaş ** Meden Durum Akademk Not Ortalaması Hane Halkı Sayısı Program Sınıf Düzey * Öğrenm Durumu Burs Alıp/Almama Mesafe * Kardeşlern Sayısı * Hane Halkının Aylık Gelr ** Babanın Mesleğ Babanın Eğtm Durumu Annenn Mesleğ Annenn Eğtm Durumu Öğrencnn Aylık Harcama * Tutarı Öğrencnn Kaldığı Yer ** Özel Otomoble Sahp Olup/Olmama Br şte Çalışıp/Çalışmama NİSAN

14 McFadden R²= Hannan Qunn Krter = Bağımlı Değşkenn Standart Sapması = Akake Blg Krter = Bağımlı Değşkenn Ortalaması = Schwarz Krter = Regresyonun Standart Hatası = Log Olablrlk = Hata Termler Kareler ı = Ortalama Log Olablrlk = Kısıtlı Log Olablrlk = LR İstatstğ = Olasılık Düzey (LR İstatstğ) = Not: * Katsayının %5 düzeynde anlamlı olduğunu, ** Katsayının %1 düzeynde anlamlı olduğunu göstermektedr. Tablo 2 dek Logt regresyon sonuçlarına göre ünverste öğrenclernn kred kartı sahplğnde ön plana çıkan faktörler şunlardır; öğrencnn cnsyet, yaşı, sınıf düzey, alesnn kamet ettğ şehrn ünversteye olan uzaklığı, kends dışındak kardeş sayısı, hane halkının aylık gelr, öğrencnn aylık harcama tutarı ve nerede kaldığıdır. Cnsyet değşkennn katsayısı, negatf şaretl ve %5 düzeynde statstksel olarak anlamlı çıkmıştır. Erkek öğrenclern bayan öğrenclere göre kred kartına sahp olma olasılığı daha yüksektr. Böyle br durumun neden, erkek öğrenclern yemeçme, gym, hedye alma vb. masraflarının bayan öğrenclere göre daha fazla olmasından kaynaklanıyor olablr. Yaş değşkennn katsayısı, poztf şaretl ve %1 düzeynde statstksel olarak anlamlı çıkmıştır. Dğer şartlar sabtken, öğrenclern yaşları lerledkçe kred kartına sahp olma olasılığı da artmaktadır. Böyle br durumun neden, öğrenclern yaşları tbarıyla kşlklernn oturmaya başlamasıyla beklent ve htyaçlarının değşmes veya çnde bulunduğu toplumda farklı br konum elde etme steğ vb. nedenlerden kaynaklanıyor olablr. Sınıf düzey değşkennn katsayısı, poztf şaretl ve statstksel olarak %5 sevyesnde anlamlıdır. Dğer şartlar sabtken, öğrenclern sınıf düzey arttıkça kred kartına sahp olma olasılığı da artmaktadır. Böyle br durumun neden, öğrencler sınıf düzeyler lerledkçe brbrleryle daha fazla samm olması veya kred kartı kullanımında brbrlern etklenmes vb. nedenlerden kaynaklanıyor olablr. Mesafe değşkennn katsayısı poztf ve %5 sevyesnde anlamlı çıkmıştır. Dğer şartlar sabtken, öğrenclern eğtm gördüğü şehr le alelernn kamet ettğ şehr arasındak mesafe arttıkça kred kartına sahp olma olasılığı da artmaktadır. Böyle br durumun neden, öğrenclern alelernn kamet ettkler şehr le eğtm gördükler şehrn arasındak mesafe ne kadar uzun olursa, bu durumun ulaşım araçlarının blet fyatlarına yansıyacağından yan fyatı yüksek olan blet peşn parayla almak yerne kred kartını kullanmayı terch etmeler olablr. Bu beklenen br durumdur. 124 ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ İİBF DERGİSİ

15 Öğrencnn kends dışındak kardeş sayısı değşkennn katsayısı, negatf ve statstksel olarak %5 sevyesnde anlamlı çıkmıştır. Dğer şartlar sabtken, öğrenclern sahp olduğu kardeş sayısı arttıkça kred kartına sahp olma olasılığı da azalmaktadır. Böyle br durumun neden, alede okuyan başka kardeşlern var olmasından veya onların eğtm ya da dğer masraflarından kaynaklanıyor olablr. Bu beklenen br durumdur. Hane halkı aylık gelr X değşkennn katsayısı se, poztf şaretl ve %1 düzeynde statstksel olarak anlamlı çıkmıştır. Dğer şartlar sabtken, hane halkının aylık gelr arttıkça kred kartına sahp olma olasılığı da artmaktadır. Böyle br durumun neden se, alenn gelr düzey ne kadar yüksek olursa öğrenclern htyaçlarındak çeştllğn artması, daha fazla tüketme yönelmeleryle brden fazla kred kartına sahp olmak ya da lmt daha yüksek olan kred kartını kullanmak stemelernden kaynaklanablr. Bu da beklenen br durumdur. Ünverste öğrenclernn aylık harcama tutarı değşkennn katsayısı, poztf şaretl ve statstksel olarak %5 düzeynde anlamlı çıkmıştır. Öğrenclern aylık harcama tutarları arttıkça kred kartına sahp olma olasılığı da artmaktadır. Böyle br durumun neden se, öğrenclern gerek okul gerekse breysel htyaçları le lgl masraflarının fazla olduğu durumlarda peşn para yerne kred kartını kullanmak stemeler olablr. Öğrenclern kaldığı yer değşkennn katsayısı se, poztf şaretl ve statstksel olarak %1 düzeynde anlamlı çıkmıştır. Dğer şartlar sabtken, öğrenclern kaldıkları yere göre kred kartına sahp olma olasılığı artmaktadır. Böyle br durumun neden, öğrenclern ale yanında, evde arkadaşlarıyla ya da akraba yanında kalıyor olmaları aleleryle brlkte kalmalarına nazaran daha fazla harcama yapmaları ve böylece kred kartı kullanmaları olablr. Denklemn Olasılık Oranı (LR) test statstğne göre, tahmn edlen yukarıdak regresyon denklem br bütün olarak %1 sevyesnde anlamlı çıkmıştır. Çünkü, hesaplanan statstk tablo krtk değernden büyük çıkmıştır. Sonuçta bu denklem statstksel anlamda güvenlr ve yorumlanablr br konumdadır. 6. Sonuç ve Önerler Bu çalışmada amaç, ünverste öğrenclernn kred kartı sahplğn belrleyen faktörlern neler olduğunu ve ayrıca bu faktörlern kred kartı kullanımını nasıl ve hang yönde etkledğn ekonometrk yönden belrlemektr. Çalışmanın amacına yönelk olarak Amasya Ünverstes, Btls Eren Ünverstes, Pamukkale Ünverstes, İstanbul Aydın Ünverstes, Ondokuz Mayıs Ünverstes ve Karadenz Teknk Ünverste ne bağlı Meslek Yüksek Okulları nın değşk programlarında eğtm ve öğretm gören 1395 öğrencye anket yapılmış ve elde edlen NİSAN

16 verler Logt model kapsamında değerlendrlmştr. Çalışmanın ekonometrk analznde öğrencnn yaşı, cnsyet, meden durumu, brncl derecedek ale fert sayısı, gelr düzey, alesnn kamet ettğ şehrn ünversteye olan uzaklığı, yurtta kalıp kalmadığı gb brçok ntel ve ncel değşken kullanılmıştır. Çalışmada, öğrencnn cnsyet, yaşı, sınıf düzey, alesnn kamet ettğ şehr le ünverstenn bulunduğu şehr arasındak uzaklık, kends dışındak kardeş sayısı, hane halkının aylık gelr, öğrencnn aylık harcama tutarı ve kaldığı yer ünverste öğrenclernn kred kartı sahplğnde ön plana çıkan faktörlerdr. Bu değşkenlern şaretler dkkate alındığında değşkenler şu şeklde yorumlayablrz: Öğrenclern eğtm gördüğü şehr le alelernn kamet ettğ şehr arasındak uzaklık arttıkça öğrenclern kred kartına sahp olma olasılığının da arttığı görülmektedr. Dğer yandan, öğrenclern yaşları lerledkçe, sınıf düzeyler arttıkça, aylık harcama tutarları arttıkça ve alelernn aylık gelrler yükseldkçe kred kartına sahp olma olasılığı artmakta ken; öğrenclern kardeşlernn sayısı arttıkça kred kartına sahp olma olasılığı azalmaktadır. Ayrıca, erkek öğrenclern bayan öğrenclere göre kred kartına sahp olma olasılığı daha yüksek çıkmıştır. Son olarak, öğrenclern kaldıkları yere göre kred kartına sahp olma olasılığı artmaktadır. Elde edlen bulgulardan, ünverste öğrenclernn kred kartı sahplğnde sosyo ekonomk ve demografk faktörlern göz ardı edlmeyecek kadar öneml oldukları sonucuna varılmıştır. Bu sonuçlar, aynı zamanda çalışmanın lteratür kısmında belrtlen çalışmaların sonuçlarıyla da benzerlkler göstermektedr. Bu çalışmadan kârlarını artırmak, müşter profllern ortaya koymak ve lerde gerçekleştrmey düşündükler kred kartı pazarlamasıyla lgl planlarını başarıyla uygulamak steyen kred kartı çıkaran, çıkarmayı düşünen veya şleten kuruluşlar faydalanableceklerdr. Ünverste öğrenclernn kred kartı sahplğn belrleyen faktörlern tespt edlmeye çalışıldığı bu araştırmanın en öneml kısıtını zaman ve örnekleme ulaşımın zorluğundan dolayı sadece bazı ünverstelern MYO larının dahl edlmş olması oluşturmaktadır. Gelecektek çalışmalarda, dğer ünverstelere bağlı MYO ları da katılarak benzer br çalışma yapılablr. MYO ların yanı sıra ünverstelere bağlı çeştl fakülteler de ele alınarak seçlen örneklem hacm daha genş tutulablr. Ayrıca çalışmanın, lerde bu konuya benzer çalışma yapacak araştırmacılara da katkı sağlayacağı muhakkaktır. 126 ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ İİBF DERGİSİ

17 Kaynakça Aşan, Z. (2007), Kred Kartı Kullanan Müşterlern Sosyo Ekonomk Özellklernn Kümeleme Analzyle İncelenmes, Dumlupınar Ünverstes Sosyal Blmler Dergs, 17, Chen, Y. ve S. A. Devaney (2001), The Effects of Credt Atttude and Socoeconomc Factors on Credt Card and Installment Debt, The Journal of Consumer Affars, 35(1), Çavuş, M. F. (2006), Breysel Fnansman Temnnde Kred Kartları: Türkye de Kred Kartı Kullanımı Üzerne Br Araştırma, Selçuk Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs, 15, Durukan, T., H. Elbol ve M. Özhavzalı (2005), Kred Kartlarındak Takst Uygulamasının Tüketcnn Harcama Alışkanlıkları Üzerndek Etksn Ölçmeye Yönelk Br Araştırma (Kırıkkale İl Örneğ), Selçuk Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs, 13, Evans, D. S. (2004), The Growth and Dffuson of Credts Card n Socety, Payment CardEconomcs Revew, 2, Grgner, N., A. E. Çelk ve N. Uçkun (2008), Eskşehr Osmangaz Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Öğrenclernn Kred Kartı Kullanımlarına Yönelk Br Araştırma, Anadolu Ünverstes Sosyal Blmler Dergs, 8(1), Gujarat, D. N. (1999), Temel Ekonometr, Çevren: Ümt Şenesen ve Gülay G. Şenesen, Brnc Basım, İstanbul: Lteratür Yayıncılık. Hayhoe, C. R. (2002), Comparson of Affectve Credt Atttude Scores and Credt Use of College Students at Two Ponts n Tme, Journal of Famly and Consumer Scences: From Research to Practce, 94 (1), Joo, S., J. E. Grable ve D. C. Bagwell (2003), Credt Card Atttudes and Behavors of College Students, College Student Journal, 37(3), Karamustafa, K. ve D. M. Bçkes (2003), Kred Kartı Sahp ve Kullanıcılarının Kred Kartı Kullanımlarını Değerlendrmeye Yönelk Br Araştırma: Nevşehr Örneğ, Ercyes Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs, 15(2), Mae, N. (2002), Credt Card Usage Contnues Among College Students, Retreved Aprl 16, (Erşm: ). Norvlts, J. M., M. M. Mervn, T. M. Osberg, P. V. Roehlng, P. Young ve M. M. Kamas (2006), Personalty Factors, Money Atttudes, Fnancal Knowledge and NİSAN

18 Credt Card Debt n College Students, Journal of Appled Socal Psychology, 36 (6), Örücü, E. (2003), Kred Kartı Kullanımının Tüketc Davranışları Üzerne Olan Etksnn Kamu Çalışanları Açısından İncelenmes: Mansa Orman İşletmes Çalışanları Örneğ, Mevzuat Dergs, 6(68), /08a/01.htm, (Erşm: ). Pnto, M. B., D. H. Parente, ve P. M. Mansfeld (2005), Informaton Learned from Socalzaton Agents: Its Relatonshp to Credt Card Use, Famly and Consumer Scences Research Journal, 33, Stanford, W. E. (1999), Dealng wth Student Credt Card Debt, About Campus, 4 (1), The Educaton Resources Insttute (TERI) and The Insttute For Hgher Educaton Polcy (IHEP) (1998), Credt Rsk or Credt Worthy? College Students and Credt Cards, A Natonal Survey, 1 29, //CredtRskWorthy.pdf, (Erşm: ). Torlak, Ö. (2002), Kred Kartı Kullanımının Satın Alma Alışkanlıklarına Etkler Üzerne Eskşehr de Br Araştırma, Yönetm, 13 (41), Tuğay, O. ve N. Başgül, (2007), Öneml Br Fnansman Kaynağı Olarak Kred Kartları: Kred Kartlarının Kart Sahplernn Harcamaları Üzerndek Etksn Belrlemeye Yönelk Burdur İlnde Br Araştırma, Süleyman Demrel Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Dergs, 12(3), Unted States General Accountng Offce (GAO) (2001), Consumer Fnance: College Students and Credt Cards, (Erşm: ). Uzgören, N., G. Ceylan ve E. Uzgören (2007), Türkye de Kred Kartı Kullanımını Etkleyen Faktörler Belrlemeye Yönelk Br Model Çalışması, Yönetm ve Ekonom, Celal Bayar Ünverstes İ.İ.B.F. Dergs, 14 (2), Yılmaz, E. (2000), Türkye de Kred Kartı Uygulaması ve Ekonomk Etkler, İstanbul: Türkmen Ktapev. (Erşm: ). (Erşm: ). ml, Erşm: ). (Erşm: ). 128 ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ İİBF DERGİSİ

19 (Er şm: ). (Erşm: ). htpp:// showthread. php?p=32754, (Erşm: ). TR/kred_kartlar/kred_kartlar.aspx?q=2, şm: ). (Er NİSAN

ÇOKLU REGRESYON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-YON KATSAYILARININ YORUMU

ÇOKLU REGRESYON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-YON KATSAYILARININ YORUMU 6.07.0 ÇOKLU REGRESON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-ON KATSAILARININ ORUMU ÇOKLU REGRESON MODELİ Ekonom ve şletmeclk alanlarında herhang br bağımlı değşken tek br bağımsız

Detaylı

ÜNĠVERSĠTE ÖĞRENCĠLERĠNĠN KREDĠ KARTI SAHĠBĠ OLMALARI ÜZERĠNDE ETKĠLĠ OLAN FAKTÖRLER: GAZĠOSMANPAġA VE ĠNÖNÜ ÜNĠVERSĠTE LERĠNDEN AMPĠRĠK BULGULAR

ÜNĠVERSĠTE ÖĞRENCĠLERĠNĠN KREDĠ KARTI SAHĠBĠ OLMALARI ÜZERĠNDE ETKĠLĠ OLAN FAKTÖRLER: GAZĠOSMANPAġA VE ĠNÖNÜ ÜNĠVERSĠTE LERĠNDEN AMPĠRĠK BULGULAR ÜNĠVERSĠTE ÖĞRENCĠLERĠNĠN KREDĠ KARTI SAHĠBĠ OLMALARI ÜZERĠNDE ETKĠLĠ OLAN FAKTÖRLER: GAZĠOSMANPAġA VE ĠNÖNÜ ÜNĠVERSĠTE LERĠNDEN AMPĠRĠK BULGULAR RüĢtü YAYAR * Süleyman Serdar KARACA ** Ahmet TURKUT ***

Detaylı

AKADEMİK YAKLAŞIMLAR DERGİSİ JOURNAL OF ACADEMIC APPROACHES

AKADEMİK YAKLAŞIMLAR DERGİSİ JOURNAL OF ACADEMIC APPROACHES Konut Sahplğnn Belrleycler: Hanehalkı Resler Üzerne Br Uygulama Halm TATLI 1 Özet İnsanların barınma htyacını sağlayan konut, temel htyaçlar arasında yer almaktadır. Konut sahb olmayan ve krada oturan

Detaylı

ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN SINANMASI

ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN SINANMASI V. Ulusal Üretm Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul Tcaret Ünverstes, 5-7 Kasım 5 ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN

Detaylı

UYGULAMA 2. Bağımlı Kukla Değişkenli Modeller

UYGULAMA 2. Bağımlı Kukla Değişkenli Modeller UYGULAMA 2 Bağımlı Kukla Değşkenl Modeller Br araştırmacı Amerka da yüksek lsans ve doktora programlarını kabul ednlmey etkleyen faktörler ncelemek stemektedr. Bu doğrultuda aşağıdak değşkenler ele almaktadır.

Detaylı

KIRMIZI, TAVUK VE BEYAZ ET TALEBİNİN TAM TALEP SİSTEMİ YAKLAŞIMIYLA ANALİZİ

KIRMIZI, TAVUK VE BEYAZ ET TALEBİNİN TAM TALEP SİSTEMİ YAKLAŞIMIYLA ANALİZİ Süleyman Demrel Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Yıl: 2007/2, Sayı: 6 Journal of Suleyman Demrel Unversty Insttue of Socal Scences Year: 2007/2, Number: 6 KIRMIZI, TAVUK VE BEYAZ ET TALEBİNİN TAM

Detaylı

Akıllı Telefon Seçiminin Belirleyicileri: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama

Akıllı Telefon Seçiminin Belirleyicileri: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama The PDF verson of an unedted manuscrpt has been peer revewed and accepted for publcaton. Based upon the publcaton rules of the journal, the manuscrpt has been formatted, but not fnalzed yet. Before fnal

Detaylı

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 25, Sayı: 1, 2011 225

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 25, Sayı: 1, 2011 225 Atatürk Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Dergs, Clt: 25, Sayı:, 20 225 FİNANSAL ANALİZDE KULLANILAN ORANLAR VE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: EKONOMİK KRİZ DÖNEMLERİ İÇİN İMKB İMALAT SANAYİ

Detaylı

ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE HİZMET TERCİHİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ. Özet

ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE HİZMET TERCİHİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ. Özet Dokuz Eylül Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Yayın Gelş Tarh: 18.02.2011 Clt: 13, Sayı: 1, Yıl: 2011, Sayfa: 21-37 Yayına Kabul Tarh: 17.03.2011 ISSN: 1302-3284 ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK

Detaylı

NİTEL TERCİH MODELLERİ

NİTEL TERCİH MODELLERİ NİTEL TERCİH MODELLERİ 2300 gözlem sayısı le verlen değşkenler aşağıdak gbdr: calsma: çocuk çalışıyorsa 1, çalışmıyorsa 0 (bağımlı değşken) Anne_egts: Anne eğtm sevyes Baba_egts: Baba eğtm sevyes Kent:

Detaylı

ANTALYA DA OBEZİTE YAYGINLIĞI VE DÜZEYİNİ ETKİLEYEN SOSYO-EKONOMİK DEĞİŞKENLER

ANTALYA DA OBEZİTE YAYGINLIĞI VE DÜZEYİNİ ETKİLEYEN SOSYO-EKONOMİK DEĞİŞKENLER Akdenz İ.İ.B.F. Dergs (21) 2011, 17-45 ANTALYA DA OBEZİTE YAYGINLIĞI VE DÜZEYİNİ ETKİLEYEN SOSYO-EKONOMİK DEĞİŞKENLER PREVALENCE AND SOCIOECONOMICS DETERMINANTS OF ADULTS OBESITY IN ANTALYA Arş. Gör. F.

Detaylı

Türkiye den Yurt Dışına Beyin Göçü: Ampirik Bir Uygulama

Türkiye den Yurt Dışına Beyin Göçü: Ampirik Bir Uygulama ERC Workng Paper n Economc 04/02 January 2004 Türkye den Yurt Dışına Beyn Göçü: Amprk Br Uygulama Aysıt Tansel İktsat Bölümü Orta Doğu Teknk Ünverstes atansel@metu.edu.tr Nl Demet Güngör İktsat Bölümü

Detaylı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sayı: 2010-17 / 20 Aralık 2010 EKONOMİ NOTLARI. Kalite Artışları ve Enflasyon: Türkiye Örneği

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sayı: 2010-17 / 20 Aralık 2010 EKONOMİ NOTLARI. Kalite Artışları ve Enflasyon: Türkiye Örneği Türkye Cumhuryet Merkez Bankası Sayı: 2010-17 / 20 Aralık 2010 EKONOMİ NOTLARI Kalte Artışları ve Enflasyon: Türkye Örneğ Yavuz Arslan Evren Certoğlu Abstract: In ths study, average qualty growth and upward

Detaylı

UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ. 2 -n olup. nin dağılımı χ dir ve sd = (k-1-p) dir. Burada k = sınıf sayısı, p = tahmin edilen parametre sayısıdır.

UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ. 2 -n olup. nin dağılımı χ dir ve sd = (k-1-p) dir. Burada k = sınıf sayısı, p = tahmin edilen parametre sayısıdır. UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ Posson: H o: Ver Posson dağılıma sahp br ktleden gelmektedr. H a : Ver Posson dağılıma sahp br ktleden gelmemektedr. Böyle br hpotez test edeblmek çn, önce Posson dağılım parametres

Detaylı

KALĐTE ARTIŞLARI VE ENFLASYON: TÜRKĐYE ÖRNEĞĐ

KALĐTE ARTIŞLARI VE ENFLASYON: TÜRKĐYE ÖRNEĞĐ Central Bank Revew Vol. 11 (January 2011), pp.1-9 ISSN 1303-0701 prnt / 1305-8800 onlne 2011 Central Bank of the Republc of Turkey http://www.tcmb.gov.tr/research/revew/ KALĐTE ARTIŞLARI VE ENFLASYON:

Detaylı

Kİ KARE ANALİZİ. Doç. Dr. Mehmet AKSARAYLI Ki-Kare Analizleri

Kİ KARE ANALİZİ. Doç. Dr. Mehmet AKSARAYLI  Ki-Kare Analizleri Kİ KAR ANALİZİ 1 Doç. Dr. Mehmet AKSARAYLI www.mehmetaksarayl K-Kare Analzler OLAY 1: Genelde br statstk sınıfında, öğrenclern %60 ının devamlı, %30 unun bazen, %10 unun se çok az derse geldkler düşünülmektedr.

Detaylı

AN ANALYSIS OF RED MEAT PURCHASING PREFERENCES OF HOUSEHOLDS IN ANTALYA

AN ANALYSIS OF RED MEAT PURCHASING PREFERENCES OF HOUSEHOLDS IN ANTALYA Süleyman Demrel Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Dergs Y.009, C.14, S. s.433-445. Suleyman Demrel Unversty The Journal of Faculty of Economcs and Admnstratve Scences Y.009, Vol.14, No. pp.433-445.

Detaylı

Muhasebe ve Finansman Dergisi

Muhasebe ve Finansman Dergisi Muhasebe ve Fnansman Dergs Ocak/2012 Farklı Muhasebe Düzenlemelerne Göre Hazırlanan Mal Tablolardan Elde Edlen Fnansal Oranlar İle Şrketlern Hsse Sened Getrler Ve Pyasa Değerler Arasındak İlşk Ahmet BÜYÜKŞALVARCI

Detaylı

SUÇ VERİ TABANININ LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE TAHMİNİ: BURSA ÖRNEĞİ Estimating of Crime Database with Logistic Regression Analysis: Bursa Case

SUÇ VERİ TABANININ LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE TAHMİNİ: BURSA ÖRNEĞİ Estimating of Crime Database with Logistic Regression Analysis: Bursa Case SUÇ VERİ TABANININ LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE TAHMİNİ: BURSA ÖRNEĞİ Estmatng of Crme Database wth Logstc Regresson Analyss: Bursa Case Mehmet NARGELEÇEKENLER * B Özet u çalışmada, Bursa Emnyet Müdürlüğünden

Detaylı

KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ. Dr. Ali Rıza AKTAŞ 1 Dr. Selim Adem HATIRLI 2

KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ. Dr. Ali Rıza AKTAŞ 1 Dr. Selim Adem HATIRLI 2 Journal of Yasar Unversty 2010 3294-3319 KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ Dr. Al Rıza AKTAŞ 1 Dr. Selm Adem HATIRLI 2 ÖZET Bu çalışmada, Batı Akdenz Bölges kent merkezlernde

Detaylı

YÜKSEK LİsANS VE DOKTORA PROGRAMLARI

YÜKSEK LİsANS VE DOKTORA PROGRAMLARI , EK-A YÜKSEK LİsANS VE DOKTORA PROGRAMLARI Değerl Arkadaşlar, --e------ Bldğnz üzere, ş dünyası sthdam edeceğ adaylarda, ünverste mezunyet sonrası kendlerne ne ölçüde katma değer ekledklern de cddyetle

Detaylı

X, R, p, np, c, u ve diğer kontrol diyagramları istatistiksel kalite kontrol diyagramlarının

X, R, p, np, c, u ve diğer kontrol diyagramları istatistiksel kalite kontrol diyagramlarının 1 DİĞER ÖZEL İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROL DİYAGRAMLARI X, R, p, np, c, u ve dğer kontrol dyagramları statstksel kalte kontrol dyagramlarının temel teknkler olup en çok kullanılanlarıdır. Bu teknkler ell

Detaylı

YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA

YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Clt:3 Sayı: Celal Bayar Ünverstes İ.İ.B.F. MANİSA Bulanık Araç Rotalama Problemlerne Br Model Öners ve Br Uygulama Doç. Dr. İbrahm GÜNGÖR Süleyman Demrel Ünverstes, İ.İ.B.F.,

Detaylı

Kısa Vadeli Sermaye Girişi Modellemesi: Türkiye Örneği

Kısa Vadeli Sermaye Girişi Modellemesi: Türkiye Örneği Dokuz Eylül Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Dergs, Clt:24, Sayı:1, Yıl:2009, ss.105-122. Kısa Vadel Sermaye Grş Modellemes: Türkye Örneğ Mehmet AKSARAYLI 1 Özhan TUNCAY 2 Alınma Tarh: 04-2008,

Detaylı

İyi Tarım Uygulamaları Ve Tüketici Davranışları (Logit Regresyon Analizi)(*)

İyi Tarım Uygulamaları Ve Tüketici Davranışları (Logit Regresyon Analizi)(*) Gazosmanpaşa Ünverstes Zraat Fakültes Dergs Journal of Agrcultural Faculty of Gazosmanpasa Unversty http://zraatderg.gop.edu.tr/ Araştırma Makales/Research Artcle JAFAG ISSN: 1300-2910 E-ISSN: 2147-8848

Detaylı

1. KEYNESÇİ PARA TALEBİ TEORİSİ

1. KEYNESÇİ PARA TALEBİ TEORİSİ DERS NOTU 07 KEYNESÇİ PARA TALEBİ TEORİSİ, LM EĞRİSİ VE PARA TALEBİ FAİZ ESNEKLİĞİ Bugünk dersn çerğ: 1. KEYNESÇİ PARA TALEBİ TEORİSİ... 1 1.1 İŞLEMLER (MUAMELELER) TALEBİ... 2 1.2 ÖNLEM (İHTİYAT) TALEBİ...

Detaylı

Türkiye de Süt Ürünleri Tüketim Harcamalarına Etki Eden Faktörlerin Analizi: Çoklu Heckman Örneklem Seçicilik Sistem Yaklaşımı

Türkiye de Süt Ürünleri Tüketim Harcamalarına Etki Eden Faktörlerin Analizi: Çoklu Heckman Örneklem Seçicilik Sistem Yaklaşımı Tarım Blmler Dergs Tar. Bl. Der. Derg web sayfası: www.agr.ankara.edu.tr/derg Journal of Agrcultural Scences Journal homepage: www.agr.ankara.edu.tr/journal TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL OF AGRICULTURAL

Detaylı

İÇME SUYU ŞEBEKELERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ

İÇME SUYU ŞEBEKELERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ Türkye İnşaat Mühendslğ, XVII. Teknk Kongre, İstanbul, 2004 İÇME SUYU ŞEBEKELERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ Nur MERZİ 1, Metn NOHUTCU, Evren YILDIZ 1 Orta Doğu Teknk Ünverstes, İnşaat Mühendslğ Bölümü, 06531 Ankara

Detaylı

Bitkisel Ürün Sigortası Yaptırma İsteğinin Belirlenmesi: Tokat İli Örneği

Bitkisel Ürün Sigortası Yaptırma İsteğinin Belirlenmesi: Tokat İli Örneği Atatürk Ünv. Zraat Fak. Derg., 42 (2): 153-157, 2011 J. of Agrcultural Faculty of Atatürk Unv., 42 (2): 153-157, 2011 ISSN : 1300-9036 Araştırma Makales/Research Artcle Btksel Ürün Sgortası Yaptırma İsteğnn

Detaylı

Öğretim planındaki AKTS TASARIM STÜDYOSU IV 214058100001312 2 4 0 4 9

Öğretim planındaki AKTS TASARIM STÜDYOSU IV 214058100001312 2 4 0 4 9 Ders Kodu Teork Uygulama Lab. Ulusal Kred Öğretm planındak AKTS TASARIM STÜDYOSU IV 214058100001312 2 4 0 4 9 Ön Koşullar : Grafk İletşm I ve II, Tasarım Stüdyosu I, II, III derslern almış ve başarmış

Detaylı

OBEZİTENİN İKTİSADİ BELİRLEYİCİLERİ

OBEZİTENİN İKTİSADİ BELİRLEYİCİLERİ OBEZİTENİN İKTİSADİ BELİRLEYİCİLERİ Pamukkale Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Yüksek Lsans Tez İktsat Anablm Dalı Melke ÇETİN Danışman: Yr d. Doç. Dr. Özcan UZUN Ağustos 2007 DENİZLİ TEŞEKKÜR Eğtm dönemm

Detaylı

MESLEKi EGiTiMDE HizMET ici EGiTiM

MESLEKi EGiTiMDE HizMET ici EGiTiM MESLEK EGTMDE HzMET C EGTM Prof. Dr. Suna BAYKA (*) Yıldız GÜGE (**) Sevnç ÜAL (U) Br yükseköğretm programını btrmş ve meslek hayatına atılmış öğretmenlern çağımızdak blm ve teknolojk gelşmeler zlemeler

Detaylı

Basel II Geçiş Süreci Sıkça Sorulan Sorular

Basel II Geçiş Süreci Sıkça Sorulan Sorular Basel II Geçş Sürec Sıkça Sorulan Sorular Soru No: 71 Cevaplanma Tarh: 06.03.2012 İlgl Hüküm: --- Konu: Gayrmenkul İpoteğyle Temnatlandırılmış Alacaklar İçn KR510AS Formunun Doldurulmasına İlşkn Örnek

Detaylı

i. ARASTiRMANiN AMACi GIRIs Yrd.Doç.Dr. Gönen DÜNDAR Yönetim, Yil 12, Sayi 39, Mayis - 2001,5.5-16

i. ARASTiRMANiN AMACi GIRIs Yrd.Doç.Dr. Gönen DÜNDAR Yönetim, Yil 12, Sayi 39, Mayis - 2001,5.5-16 Yönetm, Yl 12, Say 39, Mays - 2001,5.5-16 ISLETME EGITIMI ALAN ÖGRENCILERIN FINANS ALANINDA KARIYER YAPMA EGILIMLERINI ETKILEYEN FAKTÖRLERIN BELIRLENMESINE.... YONELIK BIR ARASTIRMA: tü. ISLETME FAKÜLTESI

Detaylı

BANKACILIKTA ETKİNLİK VE SERMAYE YAPISININ BANKALARIN ETKİNLİĞİNE ETKİSİ

BANKACILIKTA ETKİNLİK VE SERMAYE YAPISININ BANKALARIN ETKİNLİĞİNE ETKİSİ BANKACILIKTA ETKİNLİK VE SERMAYE YAPISININ BANKALARIN ETKİNLİĞİNE ETKİSİ Yrd. Doç. Dr. Murat ATAN - Araş. Gör. Gaye KARPAT ÇATALBAŞ 2 ÖZET Bu çalışma, Türk bankacılık sstem çnde faalyet gösteren tcar bankaların

Detaylı

ANE-AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.DENGELİ EYF

ANE-AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.DENGELİ EYF AEGON EMEKLĐLĐK VE HAYAT A.Ş. DENGELĐ EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU FON KURULU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK FAALĐYET RAPORU Bu rapor Aegon Emekllk ve Hayat A.Ş Dengel Emekllk Yatırım Fonu nun 01.07.2009 30.09.2009 dönemne

Detaylı

Akıllı Telefon Seçiminin Belirleyicileri: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama

Akıllı Telefon Seçiminin Belirleyicileri: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama Çankırı Karatekn Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Dergs Y.2015, Clt 5, Sayı 2, ss.549-567 Çankırı Karatekn Unversty Journal of The Faculty of Economcs and Admnstratve Scences Y.2015, Volume 5,

Detaylı

MOBİPA MOBİLYA TEKSTİL İNŞAAT NAKLİYE PETROL ÜRÜNLERİ. SÜPERMARKET VE TuRİzM SANAYİ VE TİcARET ANONİM ŞİRKETİ

MOBİPA MOBİLYA TEKSTİL İNŞAAT NAKLİYE PETROL ÜRÜNLERİ. SÜPERMARKET VE TuRİzM SANAYİ VE TİcARET ANONİM ŞİRKETİ MOBİPA MOBİLYA TEKSTİL İNŞAAT NAKLİYE PETROL ÜRÜNLERİ SÜPERMARKET VE TuRİzM SANAYİ VE TİcARET ANONİM ŞİRKETİ 2011-2012-2013 MALİ yılına İLİşKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ("Şrket") 01012011-31 ı22013

Detaylı

TÜKETĠCĠLERĠN FĠYAT BĠLĠNCĠ ÜZERĠNDE ETKĠLĠ OLAN FAKTÖRLERE ĠLĠġKĠN BĠR ĠNCELEME

TÜKETĠCĠLERĠN FĠYAT BĠLĠNCĠ ÜZERĠNDE ETKĠLĠ OLAN FAKTÖRLERE ĠLĠġKĠN BĠR ĠNCELEME Ġstanbul Ünverstes Ġktsat Fakültes Malye AraĢtırma Merkez Konferansları 46. Ser / Yıl 2004 Prof. Dr. Salh Turhan'a Armağan TÜKETĠCĠLERĠN FĠYAT BĠLĠNCĠ ÜZERĠNDE ETKĠLĠ OLAN FAKTÖRLERE ĠLĠġKĠN BĠR ĠNCELEME

Detaylı

Antalya Đlinde Serada Domates Üretiminin Kâr Etkinliği Analizi

Antalya Đlinde Serada Domates Üretiminin Kâr Etkinliği Analizi Tarım Blmler Dergs Tar. Bl. Der. Derg web sayfası: www.agr.ankara.edu.tr/derg Journal of Agrcultural Scences Journal homepage: www.agr.ankara.edu.tr/journal TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL OF AGRICULTURAL

Detaylı

T.C. AİLE ve SOSYAL POLİTİKALAR BAKANlIGI. SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜOÜRlÜGÜ ÜSKÜOAR SOSYAL YARDıMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKfı HANE BEYAN FORMU.

T.C. AİLE ve SOSYAL POLİTİKALAR BAKANlIGI. SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜOÜRlÜGÜ ÜSKÜOAR SOSYAL YARDıMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKfı HANE BEYAN FORMU. AİLE ve SOSYAL POLİTİKALAR BAKANlIGI SOSYAL YARIMLAR GENEL MÜOÜRlÜGÜ ÜSKÜOAR SOSYAL YARıMLAŞMA VE AYANIŞMA VAKfı Sayı Hane No Referans No : T.C. Kmlk No Adı Soyadı oğum Tarh / Yer Yaşı Cep Telefon No Telefon

Detaylı

ÖZEL DERSHANELERIN ÜNlvERSITEYE GIRIşTE ÖGRENCI BAŞARısıNA ETKILERI

ÖZEL DERSHANELERIN ÜNlvERSITEYE GIRIşTE ÖGRENCI BAŞARısıNA ETKILERI Hacettepe Vnverstes Eğtm Fakültes Dergs 21 : 89-96 [2001J ÖZEL DERSHANELERIN ÜNlvERSITEYE GIRIşTE ÖGRENCI BAŞARısıNA ETKILERI EFFECT OF PRIVATE EDUCATIONAL INSTITUTIONS ON ACHIEVEMENT RELATED TO UNIVERSITY

Detaylı

TÜRKİYE DE YOKSULLUK PROFİLİ VE GELİR GRUPLARINA GÖRE GIDA TALEBİ

TÜRKİYE DE YOKSULLUK PROFİLİ VE GELİR GRUPLARINA GÖRE GIDA TALEBİ TÜRKİYE DE YOKSULLUK PROFİLİ VE GELİR GRUPLARINA GÖRE GIDA TALEBİ Yrd. Doç. Dr. Seda ŞENGÜL Çukurova Ünverstes İktsad Ve İdar Blmler Fakültes Ekonometr Bölümü Mart 2004 ANKARA YAYIN NO: 119 ISBN: 975-407-151-9

Detaylı

MUHASEBE BÖLÜMÜ MESLEK DERSLERİ KİTAPLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ARAŞTIRMASI

MUHASEBE BÖLÜMÜ MESLEK DERSLERİ KİTAPLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ARAŞTIRMASI .. Î eslekî ve eknk ğtm raştırma ve elştrme erkez aşkanlığı () ayın o : 30. brahm lz 2001 : 975-11-2109-4 uhasebe, tcarî hayatın temel meslek alanlarından brsdr. lkemzde muhasebe meslek alanında, ş ve

Detaylı

SESSION 1B: Büyüme ve Gelişme 279

SESSION 1B: Büyüme ve Gelişme 279 SESSION 1B: Büyüme ve Gelşme 279 Türkye de Hanehalkı Tüketm Harcamaları: Pseudo Panel Ver le Talep Sstemnn Tahmn The Consumpton Expendture of Households n Turkey: Demand System Estmaton wth Pseudo Panel

Detaylı

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 13, Sayı 1, 2012 195

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 13, Sayı 1, 2012 195 C.Ü. İktsad ve İdar Blmler Dergs, Clt 13, Sayı 1, 2012 195 TÜRKİYE DE TİCARİ BANKACILIK SEKTÖRÜNDE REKABET DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ (2002-2009) Abdulvahap ÖZCAN * Özet Türkye nn yaşadığı 2000 ve 2001 krzler

Detaylı

TEKNOLOJİ, PİYASA REKABETİ VE REFAH

TEKNOLOJİ, PİYASA REKABETİ VE REFAH TEKNOLOJİ, PİYASA REKABETİ VE REFAH Dr Türkmen Göksel Ankara Ünverstes Syasal Blgler Fakültes Özet Bu makalede teknoloj sevyesnn pyasa rekabet ve refah sevyes üzerndek etkler matematksel br model le ncelenecektr

Detaylı

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojkarastrmalar.com ISSN:134-4141 Makne Teknolojler Elektronk Dergs 28 (1) 61-68 TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR Kısa Makale Tabakalı Br Dskn Termal Gerlme Analz Hasan ÇALLIOĞLU 1, Şükrü KARAKAYA 2 1

Detaylı

AN APPLICATION ABOUT THE UNIVERSITY STUDENTS IN IZMIR WITH STRATIFIED CLUSTER SAMPLING

AN APPLICATION ABOUT THE UNIVERSITY STUDENTS IN IZMIR WITH STRATIFIED CLUSTER SAMPLING Süleyman Demrel Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Dergs Y.009, C.4, S. s.407-44. Suleyman Demrel Unversty The Journal of Faculty of Economcs and Admnstratve Scences Y.009, Vol.4, o. pp.407-44. İZMİR

Detaylı

TÜKETİCİLERİN FONKSİYONEL GIDALARI KULLANMAYA VE ÖDEMEYE RAZI OLDUĞU MİKTARI ETKİLEYEN FAKTÖRLER: ANTALYA İLİ ÖRNEĞİ

TÜKETİCİLERİN FONKSİYONEL GIDALARI KULLANMAYA VE ÖDEMEYE RAZI OLDUĞU MİKTARI ETKİLEYEN FAKTÖRLER: ANTALYA İLİ ÖRNEĞİ 1 1 T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜKETİCİLERİN FONKSİYONEL GIDALARI KULLANMAYA VE ÖDEMEYE RAZI OLDUĞU MİKTARI ETKİLEYEN FAKTÖRLER: ANTALYA İLİ ÖRNEĞİ Hazırlayan Seda KARAAĞAÇ

Detaylı

ANE - AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.DENGELİ EYF

ANE - AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.DENGELİ EYF AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FON KURULU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK FAALİYET RAPORU Bu rapor AEGON Emekllk ve Hayat A.Ş Dengel Emekllk Yatırım Fonu nun 01.07.2011 30.09.2011 dönemne

Detaylı

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojkarastrmalar.com ISSN:305-63X Yapı Teknolojler Elektronk Dergs 008 () - TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR Makale Başlığın Boru Hattı Etrafındak Akıma Etks Ahmet Alper ÖNER Aksaray Ünverstes, Mühendslk

Detaylı

Dersin Yürütülmesi Hakkında. (Örgün / Yüz Yüze Eğitim için) (Harmanlanmış Eğitim için) (Uzaktan Eğitim için)

Dersin Yürütülmesi Hakkında. (Örgün / Yüz Yüze Eğitim için) (Harmanlanmış Eğitim için) (Uzaktan Eğitim için) Ders Kodu Teork Uygulama Lab. Uluslararası Muhasebe ve Fnansal Raporlama Standartları Ulusal Kred Öğretm planındak AKTS 344000000000510 3 0 0 3 6 Ön Koşullar : Bu dersn ön koşulu ya da yan koşulu bulunmamaktadır.

Detaylı

COĞRAFYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA DOĞAL AFETLER 1 (The Natural Disasters in the Geography Teaching Curriculum)

COĞRAFYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA DOĞAL AFETLER 1 (The Natural Disasters in the Geography Teaching Curriculum) MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 28, TEMMUZ - 2013, S. 276-303 İSTANBUL ISSN:1303-2429 E-ISSN 2147-7825 copyrght 2013 http://www.marmaracografya.com COĞRAFYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA DOĞAL AFETLER 1 (The

Detaylı

Devalüasyon, Para, Reel Gelir Değişkenlerinin Dış Ticaret Üzerine Etkisinin Panel Data Yöntemiyle Türkiye İçin İncelenmesi

Devalüasyon, Para, Reel Gelir Değişkenlerinin Dış Ticaret Üzerine Etkisinin Panel Data Yöntemiyle Türkiye İçin İncelenmesi Dokuz Eylül Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Clt 6, Sayı:4, 2004 Devalüasyon, Para, Reel Gelr Değşkenlernn Dış Tcaret Üzerne Etksnn Panel Data Yöntemyle Türkye İçn İncelenmes Yrd.Doç.Dr.Ercan BALDEMİR*

Detaylı

DOĞRUSAL HEDEF PROGRAMLAMA İLE BÜTÇELEME. Hazırlayan: Ozan Kocadağlı Danışman: Prof. Dr. Nalan Cinemre

DOĞRUSAL HEDEF PROGRAMLAMA İLE BÜTÇELEME. Hazırlayan: Ozan Kocadağlı Danışman: Prof. Dr. Nalan Cinemre 1 DOĞRUSAL HEDEF PROGRAMLAMA İLE BÜTÇELEME Hazırlayan: Ozan Kocadağlı Danışman: Prof. Dr. Nalan Cnemre 2 BİRİNCİ BÖLÜM HEDEF PROGRAMLAMA 1.1 Grş Karar problemler amaç sayısına göre tek amaçlı ve çok amaçlı

Detaylı

SEK Yönteminin Güvenilirliği Sayısal Bir Örnek. Ekonometri 1 Konu 11 Sürüm 2,0 (Ekim 2011)

SEK Yönteminin Güvenilirliği Sayısal Bir Örnek. Ekonometri 1 Konu 11 Sürüm 2,0 (Ekim 2011) İk Değşkenl Bağlanım Model SEK Yöntemnn Güvenlrlğ Ekonometr 1 Konu 11 Sürüm,0 (Ekm 011) UADMK Açık Lsans Blgs İşbu belge, Creatve Commons Attrbuton-Non-Commercal ShareAlke 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FON KURULU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK FAALİYET RAPORU Bu rapor AEGON Emekllk ve Hayat A.Ş. Dengel Emekllk Yatırım Fonu nun 01.07.2012-30.09.2012 dönemne

Detaylı

Kar Payı Politikası ve Yaşam Döngüsü Teorisi: İMKB İmalat Sektöründe Ampirik Bir Uygulama

Kar Payı Politikası ve Yaşam Döngüsü Teorisi: İMKB İmalat Sektöründe Ampirik Bir Uygulama Anadolu Ünverses Sosyal Blmler Dergs Anadolu Unversy Journal of Socal Scences Kar Payı Polkası ve Yaşam Döngüsü Teors: İMKB İmalat Sektöründe Amprk Br Uygulama Dvdend Payout Polcy and Lfe Cycle Theory:

Detaylı

KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ

KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ DOKTORA TEZİ ALİ RIZA AKTAŞ TEZ DANIŞMANI DOÇ. DR. SELİM

Detaylı

Sabit Varyans. Var(u i X i ) = Var(u i ) = E(u i2 ) = s 2

Sabit Varyans. Var(u i X i ) = Var(u i ) = E(u i2 ) = s 2 X Sabt Varyans Y Var(u X ) = Var(u ) = E(u ) = s Eşt Varyans EKKY nn varsayımlarından br anakütle regresyon fonksyonu u lern eşt varyanslı olmasıdır Her hata term varyansı bağımsız değşkenlern verlen değerlerne

Detaylı

TEKNOLOJİ BAĞIMLI YAŞAMIN MATEMATİKSEL DESENLERİ-I

TEKNOLOJİ BAĞIMLI YAŞAMIN MATEMATİKSEL DESENLERİ-I TEKNOLOJİ BAĞIMLI YAŞAMIN MATEMATİKSEL DESENLERİ-I Fevz ÜNLÜ *, Esra DALAN YILDIRIM **,Şule AYAR *** ÖZET: Evren her an nano-önces, nano, mkro, normal, makro ve makro-ötes gözler le gözlemlermze açıktır.

Detaylı

ÜNİTE. İSTATİSTİĞE GİRİŞ Doç.Dr.Suphi Özçomak İÇİNDEKİLER HEDEFLER TEMEL KAVRAMLAR

ÜNİTE. İSTATİSTİĞE GİRİŞ Doç.Dr.Suphi Özçomak İÇİNDEKİLER HEDEFLER TEMEL KAVRAMLAR HEDEFLER İÇİNDEKİLER TEMEL KAVRAMLAR İstatstğn Tanımı Anakütle ve Örnek Kavramları Tam Sayım ve Örnekleme Anakütle ve Örnek Hacm Parametre ve İstatstk Kavramları İSTATİSTİĞE GİRİŞ Doç.Dr.Suph Özçomak Bu

Detaylı

ARAŞTIRMA MAKALESİ/RESEARCH ARTICLE

ARAŞTIRMA MAKALESİ/RESEARCH ARTICLE ANADOLU ÜNİVERSİTESİ BİLİM VE TEKNOLOJİ DERGİSİ ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY Clt/Vol.:7 Saı/No: 1 : 97-101 (006) ARAŞTIRMA MAKALESİ/RESEARCH ARTICLE ÖĞRENCİLERİN YAZ OKULU HAKKINDAKİ

Detaylı

T.C. KEÇiÖREN BELEDİYE BAŞKANLIGI Mali Hizmetler Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. KEÇiÖREN BELEDİYE BAŞKANLIGI Mali Hizmetler Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA l!l KEÇÖREN BELEDİYE BAŞKANLIGI KEÇöREN BELeDYES SA YI : M.06.6.KEç.O-31/2009KONU: Yetk Devr bo f.!200fd 6.1. BAŞKANLIK MAKAMINA Blndğ üzere O 1.01.2006 tarhnden tbaren tüm yerel yönetmlerde 31.12.2005

Detaylı

YAYILI YÜK İLE YÜKLENMİŞ YAPI KİRİŞLERİNDE GÖÇME YÜKÜ HESABI. Perihan (Karakulak) EFE

YAYILI YÜK İLE YÜKLENMİŞ YAPI KİRİŞLERİNDE GÖÇME YÜKÜ HESABI. Perihan (Karakulak) EFE BAÜ Fen Bl. Enst. Dergs (6).8. YAYII YÜK İE YÜKENİŞ YAPI KİRİŞERİNDE GÖÇE YÜKÜ HESABI Perhan (Karakulak) EFE Balıkesr Ünverstes ühendslk marlık Fakültes İnşaat üh. Bölümü Balıkesr, TÜRKİYE ÖZET Yapılar

Detaylı

ÇİFTÇİLERİN TARIMSAL DESTEKLEME POLİTİKALARINDAN FAYDALANMA İSTEKLİLİĞİNDE ETKİLİ FAKTÖRLERİN ANALİZİ: ERZURUM İLİ ÖRNEĞİ

ÇİFTÇİLERİN TARIMSAL DESTEKLEME POLİTİKALARINDAN FAYDALANMA İSTEKLİLİĞİNDE ETKİLİ FAKTÖRLERİN ANALİZİ: ERZURUM İLİ ÖRNEĞİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2008, 21(2), 205 212 ÇİFTÇİLERİN TARIMSAL DESTEKLEME POLİTİKALARINDAN FAYDALANMA İSTEKLİLİĞİNDE ETKİLİ FAKTÖRLERİN ANALİZİ: ERZURUM İLİ ÖRNEĞİ Yavuz TOPCU

Detaylı

OLASILIĞA GİRİŞ. Biyoistatistik (Ders 7: Olasılık) OLASILIK, TIP ve GÜNLÜK YAŞAMDA KULLANIMI

OLASILIĞA GİRİŞ. Biyoistatistik (Ders 7: Olasılık) OLASILIK, TIP ve GÜNLÜK YAŞAMDA KULLANIMI OLASILIĞA GİRİŞ Yrd. Doç. Dr. Ünal ERKORKMAZ Sakarya Ünverstes Tıp Fakültes Byostatstk Anablm Dalı uerkorkmaz@sakarya.edu.tr OLASILIK, TIP ve GÜNLÜK YAŞAMDA KULLANIMI Br olayındoğal koşullar altında toplumda

Detaylı

QKUIAN. SAĞLIK BAKANLIĞI_ KAMU HASTANELERİ KURUMU Trabzon Ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi

QKUIAN. SAĞLIK BAKANLIĞI_ KAMU HASTANELERİ KURUMU Trabzon Ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi V tsttşfaktör T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAMU HASTANELERİ KURUMU Trabzon Il Kamu Hastaneler Brlğ Genel Sekreterlğ Kanun Eğtm ve Araştırma Hastanes Sayı ı 23618724/?ı C.. Y** 08/10/2015 Konu : Yaklaşık Malyet

Detaylı

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLAR VE EKONOMİK BÜYÜME ETKİLEŞİMİ: PANEL EŞBÜTÜNLEŞME VE NEDENSELLİK ANALİZİ

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLAR VE EKONOMİK BÜYÜME ETKİLEŞİMİ: PANEL EŞBÜTÜNLEŞME VE NEDENSELLİK ANALİZİ GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLAR VE EKONOMİK BÜYÜME ETKİLEŞİMİ: PANEL EŞBÜTÜNLEŞME VE NEDENSELLİK ANALİZİ Doç. Dr. M. Başaran ÖZTÜRK * Yrd. Doç. Dr. Kartal DEMİRGÜNEŞ ** Yrd.

Detaylı

Farklı Varyans. Var(u i X i ) = Var(u i ) = E(u i2 ) = σ i2. Eşit Varyans. Hata. Zaman

Farklı Varyans. Var(u i X i ) = Var(u i ) = E(u i2 ) = σ i2. Eşit Varyans. Hata. Zaman Farklı Varyans Var(u X ) = Var(u ) = E(u ) = σ Eşt Varyans Y X Farklı Varyans Hata Var(u X ) = Var(u ) = E(u ) = σ Farklı Varyans Zaman Farklı Varyans le Karşılaşılan Durumlar Kest Verlernde. Kar dağıtım

Detaylı

BÖLÜM 5 İKİ VEYA DAHA YÜKSEK BOYUTLU RASGELE DEĞİŞKENLER İki Boyutlu Rasgele Değişkenler

BÖLÜM 5 İKİ VEYA DAHA YÜKSEK BOYUTLU RASGELE DEĞİŞKENLER İki Boyutlu Rasgele Değişkenler BÖLÜM 5 İKİ VEYA DAHA YÜKSEK BOYUTLU RASGELE DEĞİŞKENLER 5.. İk Boyutlu Rasgele Değşkenler Br deney yapıldığında, aynı deneyle lgl brçok rasgele değşkenn aynı andak durumunu düşünmek gerekeblr. Böyle durumlarda

Detaylı

Bulanık Mantık ile Hesaplanan Geoid Yüksekliğine Nokta Yüksekliklerinin Etkisi

Bulanık Mantık ile Hesaplanan Geoid Yüksekliğine Nokta Yüksekliklerinin Etkisi Harta Teknolojler Elektronk Dergs Clt: 5, No: 1, 2013 (61-67) Electronc Journal of Map Technologes Vol: 5, No: 1, 2013 (61-67) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojkarastrmalar.com e-issn: 1309-3983 Makale

Detaylı

DENEY 4: SERİ VE PARALEL DEVRELER,VOLTAJ VE AKIM BÖLÜCÜ KURALLARI, KIRCHOFF KANUNLARI

DENEY 4: SERİ VE PARALEL DEVRELER,VOLTAJ VE AKIM BÖLÜCÜ KURALLARI, KIRCHOFF KANUNLARI A. DNYİN AMACI : Bast ser ve bast paralel drenç devrelern analz edp kavramak. Voltaj ve akım bölücü kurallarını kavramak. Krchoff kanunlarını deneysel olarak uygulamak. B. KULLANILACAK AAÇ V MALZML : 1.

Detaylı

FARKLI REGRESYON YÖNTEMLERİ İLE BETA KATSAYISI ANALİZİ

FARKLI REGRESYON YÖNTEMLERİ İLE BETA KATSAYISI ANALİZİ FARKLI REGRESYON YÖNTEMLERİ İLE BETA KATSAYISI ANALİZİ M.Ensar YEŞİLYURT (*) Flz YEŞİLYURT (**) Özet: Özellkle uzak verlere sahp ver setlernn analz edlmesnde en küçük kareler tahmnclernn kullanılması sapmalı

Detaylı

A İSTATİSTİK. 4. X kesikli rasgele (random) değişkenin moment çıkaran. C) 4 9 Buna göre, X in beklenen değeri kaçtır?

A İSTATİSTİK. 4. X kesikli rasgele (random) değişkenin moment çıkaran. C) 4 9 Buna göre, X in beklenen değeri kaçtır? . Br torbada 6 syah, 4 beyaz top vardır. Bu torbadan yerne koyarak top seçlyor. A İSTATİSTİK KPSS/-AB-PÖ/006. Normal dağılıma sahp br rasgele (random) değşkenn varyansı 00 dür. Seçlen topların ksnn de

Detaylı

VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE TIBBİ GÖRÜNTÜ, ARŞİV VE İLETİŞİM SİSTEMLERİNİN DEVLET HASTANELERİ PERFORMANSINA ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE TIBBİ GÖRÜNTÜ, ARŞİV VE İLETİŞİM SİSTEMLERİNİN DEVLET HASTANELERİ PERFORMANSINA ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI Süleyman Demrel Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü DergsYıl: 2013/1, Sayı:17 Journal of Süleyman Demrel Unversty Insttute of Socal ScencesYear: 2013/1, Number:17 VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE TIBBİ GÖRÜNTÜ,

Detaylı

İKİNCİ ÖĞRETİM KAMU TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

İKİNCİ ÖĞRETİM KAMU TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İKİNCİ ÖĞRETİM KAMU TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Anablm Dalı: Kamu PROGRAMIN TANIMI: Kamu Tezsz Yüksek Lsans Programı, kamu ve özel sektör sstem çersndek problemler ve htyaçları analz edeblecek, yorumlayacak,

Detaylı

Finansal Riskten Korunma Muhasebesinde Etkinliğin Ölçülmesi

Finansal Riskten Korunma Muhasebesinde Etkinliğin Ölçülmesi Fnansal Rskten Korunma Muhasebesnde Etknlğn Ölçülmes Dr. Fahreddn OKUDAN * Fath Ünverstes, İİBF. Özet Bu makalenn amacı, etknlk test yöntemlernn ncelenmesdr. TMS 39, rskten korunma muhasebes uygulanablmes

Detaylı

Ege Bölgesi orman işletmelerindeki orman mühendisi dağılımının Atkinson endeksi ile değerlendirilmesi

Ege Bölgesi orman işletmelerindeki orman mühendisi dağılımının Atkinson endeksi ile değerlendirilmesi SDÜ Orman Fakültes Dergs SDU Faculty of Forestry Journal 2011, 12: 110-114 Araştırma makales/research artcle Ege Bölges orman şletmelerndek orman mühends dağılımının Atknson endeks le değerlendrlmes İsmal

Detaylı

K-Ortalamalar Yöntemi ile Yıllık Yağışların Sınıflandırılması ve Homojen Bölgelerin Belirlenmesi *

K-Ortalamalar Yöntemi ile Yıllık Yağışların Sınıflandırılması ve Homojen Bölgelerin Belirlenmesi * İMO Teknk Derg, 2012 6037-6050, Yazı 383 K-Ortalamalar Yöntem le Yıllık Yağışların Sınıflandırılması ve Homojen Bölgelern Belrlenmes * Mahmut FIAT* Fath DİKBAŞ** Abdullah Cem KOÇ*** Mahmud GÜGÖ**** ÖZ

Detaylı

T.C. SİNCAN KA YMAKAMLIGI Milli Eğitim Müdürlüğü TÜM OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE SİNCAN

T.C. SİNCAN KA YMAKAMLIGI Milli Eğitim Müdürlüğü TÜM OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE SİNCAN T.C. SİNCAN KA YMAKAMLIGI Mll Eğtm Müdürlüğü Bölüm: Özel Eğt. Reh. ve Danış. Hz. Sayı : 850144831160/"6~ r Konu : Rehberlk ve Pskolojk Danışma Hzmetler Yıl Sonu Raporu ve Okullarda Şddetn Önlenmes Dönem

Detaylı

Tek Yönlü Varyans Analizi

Tek Yönlü Varyans Analizi Tek Yönlü Varyan Analz Nedr ve hang durumlarda kullanılır? den fazla grupların karşılaştırılmaı öz konuu e, çok ayıda t-tet nn kullanılmaı, Tp I hatanın artmaına yol açar; Örneğn, eğer 5 grubu kşerl olarak

Detaylı

Dip - Zirve Relatif Performans Piyasa Çarpanları Değerlemeler TTKOM IPEKE SAHOL BIMAS TTRAK DOHOL. Düşüşü Sürenler ASELS

Dip - Zirve Relatif Performans Piyasa Çarpanları Değerlemeler TTKOM IPEKE SAHOL BIMAS TTRAK DOHOL. Düşüşü Sürenler ASELS BİST 30 Son Fyat Bu Hafta Geçen Hafta AKBNK 8,92-10,35% -2,93% ARCLK 13,55-4,24% 4,04% ASELS 10,30-7,52% -4,24% ASYAB 2,01-5,19% -0,93% BIMAS 87,75-3,31% -1,39% DOHOL 1,07-4,46% -2,61% EKGYO 3,09-4,92%

Detaylı

Toplam Eşdeğer Deprem Yükünün Hesabı Bakımından 1975 Deprem Yönetmeliği İle 2006 Deprem Yönetmeliğinin Karşılaştırılması

Toplam Eşdeğer Deprem Yükünün Hesabı Bakımından 1975 Deprem Yönetmeliği İle 2006 Deprem Yönetmeliğinin Karşılaştırılması Fırat Ünv. Fen ve Müh. Bl. ergs Scence and Eng. J of Fırat Unv. 19 (2, 133-138, 2007 19 (2, 133-138, 2007 Toplam Eşdeğer eprem Yükünün Hesabı Bakımından 1975 eprem Yönetmelğ İle 2006 eprem Yönetmelğnn

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİM. Finansal Yönetim Örnek Sorular Güz 2015. Yrd. Doç. Dr. Rüstem Barış Yeşilay 1. Örnek. Örnek. Örnek. Örnek. Örnek

FİNANSAL YÖNETİM. Finansal Yönetim Örnek Sorular Güz 2015. Yrd. Doç. Dr. Rüstem Barış Yeşilay 1. Örnek. Örnek. Örnek. Örnek. Örnek Fasal Yöetm Örek lar Güz 2015 Güz 2015 Fasal Yöetm Örek lar 2 Örek FİNNSL YÖNETİM ÖRNEKLER 1000 TL %10 fazde kaç yıl süreyle yatırıldığıda 1600 TL olur? =1000 TL, FV=1600 TL, =0.1 FV (1 ) FV 1600 (1 )

Detaylı

AHP AND GRA INTEGRATED APPROACH IN INNOVATION PERFORMANCE REVIEW PROCESS: AN APPLICATION IN DAIRY INDUSTRY

AHP AND GRA INTEGRATED APPROACH IN INNOVATION PERFORMANCE REVIEW PROCESS: AN APPLICATION IN DAIRY INDUSTRY Dumlupınar Ünverstes Sosyal Blmler Dergs / Dumlupınar Unversty Journal of Socal Scences İNOVASYON PERFORMANSI DEĞERLENDİRME SÜRECİNDE AHS VE GİA BÜTÜNLEŞİK YAKLAŞIMI: SÜT ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

Detaylı

( ) 3.1 Özet ve Motivasyon. v = G v v Operasyonel Amplifikatör (Op-Amp) Deneyin Amacı. deney 3

( ) 3.1 Özet ve Motivasyon. v = G v v Operasyonel Amplifikatör (Op-Amp) Deneyin Amacı. deney 3 Yıldız Teknk Ünverstes Elektrk Mühendslğ Bölümü Deneyn Amacı İşlemsel kuvvetlendrcnn çalışma prensbnn anlaşılması le çeştl OP AMP devrelernn uygulanması ve ncelenmes. Özet ve Motvasyon.. Operasyonel Amplfkatör

Detaylı

HİSSE SENETLERİNİN BEKLENEN GETİRİ VE RİSKLERİNİN TAHMİNİNDE ALTERNATİF MODELLER

HİSSE SENETLERİNİN BEKLENEN GETİRİ VE RİSKLERİNİN TAHMİNİNDE ALTERNATİF MODELLER İstanbul Ünverstes İktsat Fakültes Malye Araştırma Merkez Konferansları 47. Ser / Yıl 005 Prof. Dr. Türkan Öncel e Armağan HİSSE SENETLERİNİN BEKLENEN GETİRİ VE RİSKLERİNİN TAHMİNİNDE ALTERNATİF MODELLER

Detaylı

PÜRÜZLÜ AÇIK KANAL AKIMLARINDA DEBİ HESABI İÇİN ENTROPY YÖNTEMİNİN KULLANILMASI

PÜRÜZLÜ AÇIK KANAL AKIMLARINDA DEBİ HESABI İÇİN ENTROPY YÖNTEMİNİN KULLANILMASI PÜRÜZLÜ AÇIK KANAL AKIMLARINDA DEBİ HESABI İÇİN ENTROPY YÖNTEMİNİN KULLANILMASI Mehmet ARDIÇLIOĞLU *, Galp Seçkn ** ve Özgür Öztürk * * Ercyes Ünverstes, Mühendslk Fakültes, İnşaat Mühendslğ Bölümü Kayser

Detaylı

TEKLİF MEKTUBU SAĞLIK BAKANLIĞI_. '.. m

TEKLİF MEKTUBU SAĞLIK BAKANLIĞI_. '.. m SAĞLIK BAKANLIĞI TC Kayıt No: 133709 TURKIYE KAMU HASTANELERI KURUMU ı TRABZON ILI KAMU HASTANELERI BIRLIGI GENEL SEKRETERLIGI Kanun Eğtm Araştırma Hastanes TEKLİF MEKTUBU Sayı : 23618724 12.10.2015 Konu

Detaylı

2005 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:16, s31-46

2005 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:16, s31-46 2005 Gaz Ünverstes Endüstryel Sanatlar Eğtm Fakültes Dergs Sayı:16, s31-46 ÖZET BANKALARDA MALİ BAŞARISIZLIĞIN ÖNGÖRÜLMESİ LOJİSTİK REGRESYON VE YAPAY SİNİR AĞI KARŞILAŞTIRMASI 31 Yasemn KESKİN BENLİ 1

Detaylı

KOBİ LERİN YENİ PİYASALARA AÇILAMAMA NEDENLERİ VE BUNLARI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

KOBİ LERİN YENİ PİYASALARA AÇILAMAMA NEDENLERİ VE BUNLARI ETKİLEYEN FAKTÖRLER T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KOBİ LERİN YENİ PİYASALARA AÇILAMAMA NEDENLERİ VE BUNLARI ETKİLEYEN FAKTÖRLER Hazırlayan İsmal ŞENTÜRK İktsat Ana Blm Dalı Yüksek Lsans Tez Danışman

Detaylı

YAŞAM ÇÖZÜMLEMESİNDE AYKIRI DEĞERLER OUTLIERS IN SURVIVAL ANALYSIS

YAŞAM ÇÖZÜMLEMESİNDE AYKIRI DEĞERLER OUTLIERS IN SURVIVAL ANALYSIS YAŞAM ÇÖZÜMLEMESİNDE AYKIRI DEĞERLER OUTLIERS IN SURVIVAL ANALYSIS NURAY TUNCER PROF. DR. DURDU KARASOY Tez Danışmanı Hacettepe Ünverstes Lsansüstü Eğtm-Öğretm Yönetmelğnn İstatstk Anablm Dalı İçn Öngördüğü

Detaylı

Türkiye deki Đşsizlik Oranının Bulanık Doğrusal Regresyon Analiziyle Tahmini

Türkiye deki Đşsizlik Oranının Bulanık Doğrusal Regresyon Analiziyle Tahmini İstatstkçler Dergs: İstatstk & Aktüerya Journal of Statstcans: Statstcs and Actuaral Scences IDIA 8, 5, -6 Gelş/Receved:6.4.5, Kabul/Accepted: 3.6.5 www.statstkcler.org Türkye dek Đşszlk Oranının Bulanık

Detaylı

TÜRKİYE DE KADININ İŞGÜCÜ PAZARINA KATILIM VE DOĞURGANLIK KARARLARI

TÜRKİYE DE KADININ İŞGÜCÜ PAZARINA KATILIM VE DOĞURGANLIK KARARLARI TÜRKİYE DE KADININ İŞGÜCÜ PAZARINA KATILIM VE DOĞURGANLIK KARARLARI Seda ŞENGÜL (*) Gülsen KIRAL (**) Özet: Bu araştırmada, Türkye de kentsel alanda evl kadının şgücü pazarına katılım kararı üzernde çocuk

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ ÖZEL BANKALARIN FİNANSAL PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI: 2008-2011 DÖNEMİ. Fatih ECER *

TÜRKİYE DEKİ ÖZEL BANKALARIN FİNANSAL PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI: 2008-2011 DÖNEMİ. Fatih ECER * AİBÜ Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs, Güz 2013, Clt:13, Yıl:13, Sayı:2, 13:171-189 TÜKİYE DEKİ ÖZEL BANKALAIN FİNANSAL PEFOMANSLAININ KAŞILAŞTIILMASI: 2008-2011 DÖNEMİ Fath ECE COMPAISON OF PIVATE BANKS FINANCIAL

Detaylı

BIST da Demir, Çelik Metal Ana Sanayii Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmelerin Finansal Performans Analizi: VZA Süper Etkinlik ve TOPSIS Uygulaması

BIST da Demir, Çelik Metal Ana Sanayii Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmelerin Finansal Performans Analizi: VZA Süper Etkinlik ve TOPSIS Uygulaması EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Clt: 4 Sayı: Ocak 04 ss. 9-9 BIST da Demr, Çelk Metal Ana Sanay Sektöründe Faalyet Gösteren İşletmelern Fnansal Performans Analz: VZA Süper Etknlk ve TOPSIS Uygulaması

Detaylı

i 01 Ekim 2008 tarihinde yurürlüğe.giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık

i 01 Ekim 2008 tarihinde yurürlüğe.giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık . '" ıo:."'. >.. ~. T.C. BAŞBAKANLIK Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü Sayı, Konu :B.02.ı.SYD.0.08.300.5990/8237 :tılkemz Vatandaşı Olmayan ve Muhtaç Durumda Bulunan Yabancılara S\'D Vakınarından

Detaylı

04.10.2012 SU İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ. Suİhtiyacı. Proje Süresi. Birim Su Sarfiyatı. Proje Süresi Sonundaki Nüfus

04.10.2012 SU İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ. Suİhtiyacı. Proje Süresi. Birim Su Sarfiyatı. Proje Süresi Sonundaki Nüfus SU İHTİYAÇLARII BELİRLEMESİ Suİhtyacı Proje Süres Brm Su Sarfyatı Proje Süres Sonundak üfus Su ayrım çzs İsale Hattı Su Tasfye Tess Terf Merkez, Pompa İstasyonu Baraj Gölü (Hazne) Kaptaj Su Alma Yapısı

Detaylı