SEROLOJİK ÖRNEKLEME EL KİTABI. AVIAGEN ANADOLU AŞ KANATLI TEŞHİS ve ANALİZ LABORATUVARI SEROLOJİ ÖRNEKLEME EL KİTABI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SEROLOJİK ÖRNEKLEME EL KİTABI. AVIAGEN ANADOLU AŞ KANATLI TEŞHİS ve ANALİZ LABORATUVARI SEROLOJİ ÖRNEKLEME EL KİTABI"

Transkript

1 AVIAGEN ANADOLU AŞ KANATLI TEŞHİS ve ANALİZ LABORATUVARI SEROLOJİ ÖRNEKLEME EL KİTABI 1/9

2 Hazırlaya Oaylaya Yürürlük Tarihi Revizyo Tarihi Mehmet ÜVEY Mehmet ÜVEY Gözde Geçire Gözde Geçirme Tarihi Mehmet ÜVEY Mehmet ÜVEY /9

3 İÇİNDEKİLER: SEROLOJİK İZLEMELERİN İYİ YAPILAN ÖRNEKLEMEYLE OLAN BAĞLANTISI ÖRNEKLEME METODLARI....4 SERUMLARIN TOPLANMASI, TAŞINMASI VE İŞLEM GÖRMESİ....5 ÖRNEK SAYISI ÖRNEK SAYISINA İLİŞKİN VARILACAK SONUÇ HERHANGİ BİR HASTALIĞIN ÇEŞİTLİ ŞİDDETTEKİ VARLIĞININ VEYA BİR BULAŞMANIN % 95 GÜVENLE TESPİT EDİLEBİLMESİ İÇİN GEREKLİ ÖRNEK SAYISI /9

4 SEROLOJİK İZLEMELERİN İYİ YAPILAN ÖRNEKLEMEYLE OLAN BAĞLANTISI Serolojik izlemelerde geçerli bir soucu verilebilmesi acak doğru bir örekleme yapılmasıyla mümküdür. Daha kesi bir dille söylemek gerekirse güveilir ve daha doğru bir tahmi acak kotrolü yapılacak sürüü düzgü öreklemesiyle mümkü olabilir. Buu başarabilmei aahtarı ise: 1) Öreği temsil edebilme iteliği kazaabilmesi içi istatistiksel açıda geçerli bir örekleme metodu kullaılması 2) Serumları birörek ve isteile kalitede olmasıı sağlaabilmesi içi örekleri doğru bir şekilde toplaması, taşıması ve işlem görmesi 3) Souçlarda güveilirlik, tekrarlaabilirlik ve yeide üretilebilirlik içi doğru test tekiğii seçilmesidir. ÖRNEKLEME METODLARI İstatistiksel olarak geçerli örekleme yötemlerii kullaımı; serolojik aaliz soucuu ve/veya sürüü ortalama titresii yeide üretilebilir ve güveilir olabilmesi bakımıda yaşamsal öem sahiptir. Bir öreklemei istatistiksel olarak geçerliliği ise iki aa koşulu karşılamasıa bağlıdır: 1) Örekleme içi rastgele hayvaları seçilmesi 2) Sürüyü doğru temsil edebilecek sayıda örek alımı Örekleme içi rastgele hayvaları seçilmesi; sürüdeki her hayvaı örek alımı amacıyla seçilmeside eşit bir şası olduğu alamıa gelir. Tabi bu durumu dile getirmek yapmakta daha kolay bir şeydir, acak uygulamada bir kümeste bu duruma e yakı davraabilmei çeşitli yolları bulumaktadır (Bkz. Aşağıdaki şekil, Şekil 1) Öreklemei rastgele yapılması istatistikte Kotrol Edilemeye Varyasyo olarak adladırıla etkileri bir ortalamasıı oluşturduğuda dolayı so derece öemlidir (mesela içme suyuyla eşit olmaya bir şekilde aşı alımı, yemliklerde her hayvaı ayı orada ve miktarda yem yiyememesi, kümes içi sıcaklık ve/veya em dağılımı eşit olamaması gibi faktörler kotrol edilemeye varyasyoa örektir.). Durumu caladırmak içi şöyle bir örek verelim: Suluk sistemi bozuk ola bir kümesimiz olsu. Bua göre diyelim ki kümesi ilk yarısı ola ö bölümde sistem bozuk ikici yarısı ola arka bölümde ise düzgü çalışsı. İçme suyu aşısı bu suluk sistemiyle yapılıyor olsu. Eğer kümesi sadece ilk bölümüde örekleme yapacak olursak, sürümüzü hiç aşılamamış olduğu soucua varabiliriz. Yie eğer sadece ikici bölümde örek alacak olursak, sürümüzü tamamıı doğru olarak aşıladığıı düşüebiliriz. 4/9

5 Eğer kümesi tamamıda rastgele örekleme yoluyla örek toplayacak olursak da bu kez kümesi gerçek durumu ola ve bir kısmıı aşılı bir kısmıı yarım aşılı ya da hiç aşısız olduğu iki parçalı aşılama grafiğii görürüz. Şekil 1. Hayvaları açık alada yemlediği serbest yetiştirme yapıla bir kümesi rastgele öreklemesi Kümes Köşe Çizgisi 24 kaatlıı doğru öreklemesi içi her köşe çizgisi boyuca 12 kaatlı örekleir; köşe çizgileri sözgelimi 60 m uzuluğudaysa çizgi boyuca 5 m de 1 hayva seçilerek örekleme yapılır. Kafeslerde ya da folluklarda örek alıması durumuda bu kafes ya da folluklara umara verilir; sora her umara rastgele seçilerek bu umaralı kafes ya da follukta 1 kaatlı örekleir. SERUMLARIN TOPLANMASI, TAŞINMASI VE İŞLEM GÖRMESİ Örekleme sırasıda ve sorasıda, biröreklik sağlayabilmek içi dikkat edilmesi gereke başka bir kou da örekleri doğru şekilde toplaması, taşıması ve işlem görmesidir. Aşağıdaki oktalara dikkat edilmesi bu kouda çok yardımcı olacaktır: Eliza testleri içi serum toplamaya uygu bir tek kullaımlık plastik tüp içie e az 2-3 ml ka alımalıdır. Bu miktarda kada yaklaşık ml serum çıkması mümküdür. Hemaglütiasyo İhibisyo testi (HI) yapılması isteiyorsa yukarıda belirtile serum miktarı yeterli olmayacaktır. Bu durumda büyük plastik ka alma tüpleri içerisie e az 10 ml ka alımalıdır. Bu mümkü olmuyorsa ayı hayvada birkaç Eppedorf tüpe ka alıarak toplamdaki serum miktarıı bir hayva içi e az 5 ml olması sağlamalıdır. Bazı testler içi diğer testlerde daha fazla serum gerekebilmektedir. Bu tarz testlerde HI testi içi istee miktar temel alıırsa soru çıkmada test yapılması mümkü olacaktır. 5/9

6 Her örek içi tek kullaımlık şırıgalar tercih edilmelidir. Üzeri köpük köpük olmuş kalarda serum çıkmayacağı içi bular laboratuvara yollamamalıdır. Serumlar kada olaak varsa satrifüjle eğer yoksa doğal pıhtılaşma yoluyla (oda sıcaklığıda 1-2 saat bırakılıp) ayrılmalıdır. Eğer örek alıa çiftlik laboratuvara alımda sora e geç 24 saat içide ulaşılabilecek uzaklıktaysa serum çıkartılmada sadece ka olarak örekler yollaabilir acak bu durum kesilikle serum çıkacağıı garatisii vermeyecektir. ÖRNEKLER DOĞRU BİR ŞEKİLDE TANIMLANMALIDIR ve ETİKETLENMELİDİR (Şirket Adı, Çiftlik Adı, Sürü Kodu, Yaş, Kaatlı Tipi vb.) Gödermede öce kısa süreli muhafazalar ( < 24 saat) içi 5± 3 C de buzdolapları kullaılabilir. Uzu süreli muhafazalar içise -22± 3 C lik deri dodurucularda hava geçirmeyecek bir biçimde mikro satrifüj tüpleri (Eppedorf 1.5 ml) veya üzerleri hava geçirmeye filmle kaplamış mikro plaklar düzgü bir biçimde etiketleerek kullaılabilir. Daha öce birkaç kez dodurulup çözülmüş örekler test içi uygu olmayabilirler. Hemolizli veya bulaık serumlar birçok tetkik içi uygu değildir. Yeide örek alımalıdır! Alıdıkta kısa bir süre sora rek değiştire veya koka (özellikle kesimhaelerde alıa ka örekleride bu durum görülür) örekler kesilikle yollamamalıdır. Bu öreklerde yer ala proteolitik ezimler Eliza souçlarıı değişmesie ede olmaktadır. ÖRNEK SAYISI Bir sürüyü temsil edecek gerçek ortalama titre değerlerii saptamasıda rastgele örekleme kadar alıa öreği kaç adet olacağı da öem taşır. Örek sayısı bir sürüde elde edile değerleri birörek veya değil (üiformite değeri) olmasıda büyük öem taşımaktadır. Bua göre çok geel olarak bir sürüde titre değişkeliği e kadar fazlaysa (o-uiformity) doğru ortalama değeri verebilmesi içi o kadar fazla öreği alıması gerekir. Bu yüzde örek sayısı bakımıda kotrolü e doğru yapılması sürü geçmişideki ortalama değerleri kotrol edilmesiyle mümkü olur. Pratik uygulamada bir sürüde alıacak örek sayısı; istatistiksel olarak doğru kabul edile sayıyla, öreği aalizii işletmeye ola maliyetii bir karışımıda ibarettir. Ama bu karışım yapılırke parayı tasarruf edebilmek gayesiyle örek sayısıı azaltılması souçları güveilirliği ve doğruyu yasıtması üzeride ciddi olumsuz etkiler yaratabilir. 6/9

7 Tablo 1. de gülük bir broyler sürüsüde alıa ve 100 örek içere bir gurubu içide rastgele seçimle daha küçük guruplara bölmeler yapılması soucuda ortalama titre değerlerii asıl etkileeceği oldukça güzel açıklamıştır. Bu 100 serum öreği bir ticari firmaı Eliza kitiyle IBD-Gumboro testie tabi tutulmuştur. Bua göre ortalama titre 4057 ve %CV (değişim katsayısı) 48 olarak bulumuştur. Tahmii aşılama güü (TAG) Log 2 metodu ve Deveter Log 2 metotlarıyla 19. gü ve 21. gü olarak bulumuştur. Daha sora örekler tesadüfî seçme yoluyla değişik guruplara ayrılmış ve guruplarda ortalama titreler ile %CV ler tespit edilerek TAG leri yie Log 2 metodu ve Deveter Log 2 metotlarıyla hesaplamıştır. Bu işlem toplam 16 kez yapılmıştır. Tablo 1. Log2 metodu kullaılarak Ortalama Sürü Titresi ve Aşı Güü Tayiide(AGT) Örek Sayısıı Rolü Gurup içi Örek sayıları Ortalama Titre % CV AGT E Düşük E Yüksek E Düşük E Yüksek E Düşük E Yüksek Burada açıkça görülebileceği üzere örek sayısı azaldıkça, ortalama titredeki sapma, % CV ve tahmii aşı güleride artış meydaa gelmektedir. Bu durumu 23 örek içi düşüecek olursak, ortalama titre değeri 3388 ile 4753 arasıda çıkacak, CV değeri % 40ile %64 arasıda olacak ve AGT 20. gü ile 22. gü arsıda belirtilecektir. 10örek düşüülecek olursa, tahmii ortalama titre 2374 ile 5260 arasıda dalgalaacak, CV değeri ise% 25 ile %71 arasıda olacaktır! Yie buradaki verilerde alaşılacağı üzere 23 ve 46 örek arasıda, ortalama titredeki sapmalar alamıda çok büyük bir fark görülmemektedir. Acak örek sayısı 23 ü altıa düştüğüde ortalama titrei tahmiideki sapmalar büyük orada artmaktadır. Örek sayısı azaldıkça arta değişkelik, ortalama titre hesaplamasıa ve aşı güü tayiie ola güvei yitirilmesie de yol açmaktadır. 7/9

8 Tablo 2 her örek gurubuu sayısıa göre tahmi edile ortalama titrei % kaçıı, 100 örek içi geçerli ola %20 lik gerçek ortalama titre aralığıa düştüğüü göstermektedir. Ayrıca her örek gurubuu sayısıa göre tahmi edile AGT i, hagisii gerçek ortalama aşı güüyle e çok 1 gü farkla uyuştuğuu da göstermektedir. Tablo 2. Örek büyüklüğüyle gerçek sürü ortalamasıı % souç güveilirliğiyle ola ilişkisi. Gurup içi Örek sayıları Ortalama Titre 4057 i +/- %20 değişim % de kaçıa tekabül ettiği AGT Ortalama +/- 1 güle% de kaçıa tekabül ettiği LOG 2 Deveter LOG 2 46 % 100 % 100 % % 100 % 100 % % 100 % 88 % % 88 % 88 % % 50 % 43 % 57 - Gerçek Topluluk Ortalama Titresi (GTOT) 4057 olmuştur, GTOT içide tahmii ortalama titreler ise kabul edilebilir tahmiler içi +/- %20 değişim oralarıyla taımlamışlardır. - Gerçek ortalama AGT Log 2 metodu ile 19. gü ve Deveter Log 2 metoduyla da 21. gü olarak bulumuştur, tahmii ortalama AGT ise kabul edilebilir tahmiler içi 1 gülük değişim oraıyla taımlamıştır. ÖRNEK SAYISINA İLİŞKİN VARILACAK SONUÇ Örek sayısı içi eşik değeri, güveilirlik ve tekrar üretilebilirlik kıstaslarıa göre, 23 civarıda görülmektedir. 23 örekte daha az öreklerle test yapılması durumuda AGT ve ortalama titre değerlerii güveilirliği ve tekrar üretilebilirliğide ciddi derecede azalmalar gözlemiştir. Yukarıdaki verileri ışığıda, hem uygulama kolaylığı hem de istatistiksel açıda doğruluğu düşüülerek 23 örek bir sürüü AGT veya sürü içi temel oluşturabilecek profili oluşturulmasıda yeterli görümektedir. Daha öce sürüye ait temel oluşturabilecek uzu döemli bir çalışma yapılmamışsa bu sayıı altıdaki örekler geel sürü profilii ortaya çıkarılmasıda herhagi bir işe yaramayacak, var ola sürüler içi de yalış yöledirmelere ede olabilecektir. 8/9

9 Ekoomik açıda yarar sağlayabilmek içi örek sayısıda ödü verilmesi, ortalama titreleri hesaplamasıda ve güveilir olmasıda yalışlıklara yol açacak ve geri döülmesi olaaksız yalış kararlar verilmesie ede olabilecektir. Hastalıklar içi izleme yapılırke, örek sayısı belirlemesi efeksiyo % si ve örekleme sıklığıa göre yapılır. Düşük efeksiyo düzeyleride (< % 2-5) titreleri belirlemesi isteiyorsa (mesela Salmoella izlemesi)örek sayısıı 23 ü oldukça üzeride olması gerekebilir. Tablo 3 kou hakkıda daha ayrıtılı bilgi vermektedir. Tablo 3. İzleme Programı: Örek sayısı, sürüdeki hayva sayısı ve efeksiyo oraı ilişkisi HERHANGİ BİR HASTALIĞIN ÇEŞİTLİ ŞİDDETTEKİ VARLIĞININ VEYA BİR BULAŞMANIN % 95 GÜVENLE TESPİT EDİLEBİLMESİ İÇİN GEREKLİ ÖRNEK SAYISI BULAŞMA ORANI (=Örek Sayısı) Sürü Hayva Sayısı (N) %20 %10 %5 %2 %1 %0.5 % hayvalık bir sürüde % 10 luk bir efeksiyo oraıı yakalayabilmek içi rastgele 28 örek alımalıdır hayvalık bir sürüde % 2 lik bir efeksiyo oraıı yakalayabilmek içi ise rastgele 147 örek alımalıdır. 9/9

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM, OLASILIK VE İSTATİSTİK...111. Konu Özeti...111. Testler (1 11)...115. Yazılıya Hazırlık Soruları (1 2)...

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM, OLASILIK VE İSTATİSTİK...111. Konu Özeti...111. Testler (1 11)...115. Yazılıya Hazırlık Soruları (1 2)... ÜNİTE PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM, OLASILIK VE İSTATİSTİK Bölüm PERMÜTASYON, KOMBİNASYON BİNOM VE OLASILIK! = (...... ) PERMÜTASYON, KOMBİNASYON BİNOM, OLASILIK VE İSTATİSTİK PERMÜTASYON, KOMBİNASYON,

Detaylı

BÖLÜM. Kendi Kendini zleme. Önemli Noktalar

BÖLÜM. Kendi Kendini zleme. Önemli Noktalar BÖLÜM 7 Kedi Kedii zleme 1970 li yıllarda sora tekolojik gelişmelerle birlikte laboratuvar testlerie ilave olarak diyabetlileri de kedi kedilerie ka ve idrar şekerlerii kolayca, güveilir olarak ve kısa

Detaylı

GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ VE UYUM ANALİZİ İLE BİR İŞLETMEDE KARŞILAŞILAN ÜRETİM HATALARININ İNCELENMESİ

GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ VE UYUM ANALİZİ İLE BİR İŞLETMEDE KARŞILAŞILAN ÜRETİM HATALARININ İNCELENMESİ Süleyma Demirel Üiversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2012, C.17, S.1, s.123-142. Suleyma Demirel Uiversity The Joural of Faculty of Ecoomics ad Admiistrative Scieces Y.2012, Vol.17,

Detaylı

AFET İSTASYONU VE TOPLANMA MERKEZİ İÇİN YER SEÇİMİ VE BİR UYGULAMA

AFET İSTASYONU VE TOPLANMA MERKEZİ İÇİN YER SEÇİMİ VE BİR UYGULAMA AFET İSTASYONU VE TOPLANMA MERKEZİ İÇİN YER SEÇİMİ VE BİR UYGULAMA Halil İbrahim ÇİÇEKDAĞI 1, Şafak KIRIŞ 2 1 İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü,Afet Yöetim Merkezi, Kütahya, hi.cicekdagi@kutahyaafetacil.gov.tr

Detaylı

EN KISA YOL PROBLEMİNDE ÇİZGE PARÇALAMA YÖNTEMİ KULLANILARAK YENİ BİR YAKLAŞIM 1

EN KISA YOL PROBLEMİNDE ÇİZGE PARÇALAMA YÖNTEMİ KULLANILARAK YENİ BİR YAKLAŞIM 1 EN KISA YOL PROBLEMİNDE ÇİZGE PARÇALAMA YÖNTEMİ KULLANILARAK YENİ BİR YAKLAŞIM Eskişehir Osmagazi Üiversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Özet Bu çalışmada ilk olarak çizge kuramıı temel kavramları

Detaylı

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ...

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... 2 BÖLÜM 1 1 GÜNEŞ... 4 1.1 Güneş Enerjisi... 4 1.2 Türkiye de Güneş Enerjisi Potansiyeli...

Detaylı

Türkiye de Ekmek İsrafı Araştırması

Türkiye de Ekmek İsrafı Araştırması Türkiye de Ekmek İsrafı Araştırması TMO Her Hakkı Saklıdır. TMO nun izni olmaksızın çoğaltılamaz, ancak kaynak gösterilmek şartıyla alıntı yapılabilir. Ekmek Tüketimiyle İlgili Tutum ve Davranışlar ile

Detaylı

4. DENETİM KANITLARI HAZIRLAYANLAR. Doç. Dr. Süleyman UYAR

4. DENETİM KANITLARI HAZIRLAYANLAR. Doç. Dr. Süleyman UYAR 4. DENETİM KANITLARI HAZIRLAYANLAR Doç. Dr. Süleyman UYAR Amaçlarımız Bu bölümü tamamladıktan sonra; aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz: Denetim kanıtı kavramını açıklayabilecek, Kanıt

Detaylı

İMO İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu tarafından hazırlanan değerlendirme metni

İMO İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu tarafından hazırlanan değerlendirme metni İMO İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu tarafından hazırlanan değerlendirme metni İş Sağlığı ve Güvenliği Mezvuatı ile ilgili son gelişmeler Dünyanın birçok ülkesinde üzerinde önemle durulan iş sağlığı ve güvenliği

Detaylı

TÜRKİYE DE 0-8 YAŞ ARASI ÇOCUĞA YÖNELİK AİLE İÇİ ŞİDDET ARAŞTIRMASI

TÜRKİYE DE 0-8 YAŞ ARASI ÇOCUĞA YÖNELİK AİLE İÇİ ŞİDDET ARAŞTIRMASI TÜRKİYE DE 0-8 YAŞ ARASI ÇOCUĞA YÖNELİK AİLE İÇİ ŞİDDET ARAŞTIRMASI Mayıs 2014, İstanbul Bu araştırma Bernard van Leer Vakfı'nın finansal ve teknik desteği ile gerçekleştirilmiştir. Bernard van Leer

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ İŞLETMELERİ (KOBİ LER)

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ İŞLETMELERİ (KOBİ LER) tmmob makina mühendisleri odası ODA RAPORU KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ İŞLETMELERİ (KOBİ LER) Genişletilmiş Dördüncü Baskı Hazırlayanlar Yavuz BAYÜLKEN Cahit KÜTÜKOĞLU Nisan 2012 Yayın No: MMO/583 tmmob

Detaylı

XI. BÖLÜM 11. KUZU BÜYÜTME

XI. BÖLÜM 11. KUZU BÜYÜTME XI. BÖLÜM 11. KUZU BÜYÜTME Doğumdan sonra kuzu hem çevre koşullarına hem de sütten kesime adaptasyonda sorunlar yaşayabilir. Bu adaptasyon aşamalarında özellikle besleme ile ilgili önemli değişimler olur.

Detaylı

ÇEVRE DENETİMİNİN TEMELLERİ VE TÜRKİYE DE ÇEVRE DENETİMİ

ÇEVRE DENETİMİNİN TEMELLERİ VE TÜRKİYE DE ÇEVRE DENETİMİ ÇEVRE DENETİMİNİN TEMELLERİ VE TÜRKİYE DE ÇEVRE DENETİMİ ANKARA 2013 Bu kitabın her türlü basım ve dağıtım hakkı Çevre ve Şehircilik Bakanlığına aittir. Bu çalışma Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevresel

Detaylı

GÜNEŞ ELEKTRİK SANTRALLERİ NEDEN BU KADAR KÂRLI BİR YATIRIMDIR?

GÜNEŞ ELEKTRİK SANTRALLERİ NEDEN BU KADAR KÂRLI BİR YATIRIMDIR? EMİN SOLAR ELEKTRİK ENERJİ MÜH. SAN. VE TİC. A.Ş. GÜNEŞ ELEKTRİK SANTRALLERİ NEDEN BU KADAR KÂRLI BİR YATIRIMDIR? EMİN SOLAR ELEKTRİK TANITIM DOSYASI MERKEZ: Neusser Landstraße 2 50735 Köln/Almanya www.elektromcom.de

Detaylı

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI ÜRETİM ŞİRKETİ UYGULAMA ÖRNEĞİ

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI ÜRETİM ŞİRKETİ UYGULAMA ÖRNEĞİ TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI ÜRETİM ŞİRKETİ UYGULAMA ÖRNEĞİ Dr. TUBA ŞAVLI Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 1974 yılında 1 numaralı Uluslararası Muhasebe Standardının (UMS) Muhasebe Politikalarının Açıklanması

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS 3491 EN 60079-10 Aralık 2005 ICS 29.260.20 PATLAYICI GAZ ORTAMLARINDA KULLANILAN ELEKTRİKLİ CİHAZLAR BÖLÜM 10: TEHLİKELİ BÖLGELERİN SINIFLANDIRILMASI Electrical apparatus

Detaylı

Bilimsel Bir Araştırma Ödevi Nasıl Hazırlanır?

Bilimsel Bir Araştırma Ödevi Nasıl Hazırlanır? Bilimsel Bir Araştırma Ödevi Nasıl Hazırlanır? **Bu e kitap www.kutuphanem.net ve www.odevsitesi.com adreslerinden ücretsiz olarak indirilebilir. ÖDEV VE TEZLERİNİZİN ARAŞTIRILMASI KAYNAK TARAMASI YAZILMASI

Detaylı

İklim Değişikliğinin Tarımsal Ürünlere Etkisi Üzerine Bir Araştırma Projesi. Proje No; TR51/12/TD/01/020

İklim Değişikliğinin Tarımsal Ürünlere Etkisi Üzerine Bir Araştırma Projesi. Proje No; TR51/12/TD/01/020 Karapınar Ziraat Odası İklim Değişikliğinin Tarımsal Ürünlere Etkisi Üzerine Bir Araştırma Projesi Proje No; TR51/12/TD/01/020 Hazırlayanlar Prof. Dr. Süleyman SOYLU Prof. Dr. Bayram SADE 2012-KONYA 1

Detaylı

PEDİATRİK POPÜLASYONDA YÜRÜTÜLEN KLİNİK ARAŞTIRMALARDA ETİK YAKLAŞIMLARA İLİŞKİN KILAVUZ 1. GİRİŞ

PEDİATRİK POPÜLASYONDA YÜRÜTÜLEN KLİNİK ARAŞTIRMALARDA ETİK YAKLAŞIMLARA İLİŞKİN KILAVUZ 1. GİRİŞ 1. GİRİŞ Bu kılavuzda doğumdan, yasal sorumluluğun doğduğu erişkinlik dönemine kadar çocuklarla yapılan klinik araştırmaların çeşitli etik boyutlarına ilişkin öneriler yer almaktadır. Bu öneriler klinik

Detaylı

T.C.SAĞLIK BAKA LIĞI ĐSTA BUL EĞĐTĐM VE ARAŞTIRMA HASTA ESĐ KLĐ ĐK BĐYOKĐMYA LABORATUVARI ŞEF: Dr. Güvenç GÜVE E

T.C.SAĞLIK BAKA LIĞI ĐSTA BUL EĞĐTĐM VE ARAŞTIRMA HASTA ESĐ KLĐ ĐK BĐYOKĐMYA LABORATUVARI ŞEF: Dr. Güvenç GÜVE E T.C.SAĞLIK BAKA LIĞI ĐSTA BUL EĞĐTĐM VE ARAŞTIRMA HASTA ESĐ KLĐ ĐK BĐYOKĐMYA LABORATUVARI ŞEF: Dr. Güvenç GÜVE E KOAGÜLASYO TESTLERĐ Đ REFERA S ARALIKLARI I Đ DĐREKT BELĐRLE MESĐ DE BHATTACHARYA VE HOFFMA

Detaylı

Dinamik faz kaydırıcılar (senkron motor) ile, Statik faz kaydırıcılar (kondansatör) ile,

Dinamik faz kaydırıcılar (senkron motor) ile, Statik faz kaydırıcılar (kondansatör) ile, KOMPANZASYON NEDİR? Voltaj ile akım arasında, idealde faz farkı olmaz. İndüktif ya da kapasitif yüklerin oluşturduğu etki neticesinde, akım sinyalinin, voltaj sinyaline göre maximum ±90 derecelik fazı

Detaylı

ölçme ve değerlendirme

ölçme ve değerlendirme kpss 2015 konu anlatımlı ayrıntılı çözümlü örnekler uyarılar pratik bilgiler çıkmış sorular ve açıklamaları ÖSYM tarzına en yakın özgün sorular ve açıklamaları ölçme ve değerlendirme 2014 kpss de 68 soru

Detaylı

SAĞLIK SEN. (Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası) Tam Gün Yasası KAMUOYU ARAŞTIRMASI (Hekim Görüşleri) (Halk Görüşleri)

SAĞLIK SEN. (Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası) Tam Gün Yasası KAMUOYU ARAŞTIRMASI (Hekim Görüşleri) (Halk Görüşleri) SAĞLIK SEN (Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası) Tam Gün Yasası KAMUOYU ARAŞTIRMASI (Hekim Görüşleri) (Halk Görüşleri) Uygulama Kaf Ajans Araştırma Danışmanlık Rapor Emir Osmanoğlu Kasım 2008

Detaylı

ĠÇSEL DERECELENDĠRMEYE DAYALI YAKLAġIMLARIN ve ĠLERĠ ÖLÇÜM YAKLAġIMININ BAġVURU SÜREÇLERĠNE ĠLĠġKĠN REHBER TASLAĞI

ĠÇSEL DERECELENDĠRMEYE DAYALI YAKLAġIMLARIN ve ĠLERĠ ÖLÇÜM YAKLAġIMININ BAġVURU SÜREÇLERĠNE ĠLĠġKĠN REHBER TASLAĞI ĠÇSEL DERECELENDĠRMEYE DAYALI YAKLAġIMLARIN ve ĠLERĠ ÖLÇÜM YAKLAġIMININ BAġVURU SÜREÇLERĠNE ĠLĠġKĠN REHBER TASLAĞI I. AMAÇ VE KAPSAM 1. Bu rehberin amacı, 06.09.2014 tarih ve 29111 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ

T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ İÇİNDEKİLER TABLOLAR DİZİNİ... iii GRAFİKLER DİZİNİ...iv HARİTALAR DİZİNİ...v AMAÇ KAPSAM ve YÖNTEM... 1 1. MADENCİLİK SEKTÖR VE

Detaylı

Ekonomi (İktisat) İlmi. Genel Ekonomi Doç.Dr. Yaşar SARI. Doç.Dr. Yaşar SARI 1

Ekonomi (İktisat) İlmi. Genel Ekonomi Doç.Dr. Yaşar SARI. Doç.Dr. Yaşar SARI 1 Genel Ekonomi Doç.Dr. Yaşar SARI Doç.Dr. Yaşar SARI Genel Ekonomi 1 Kaynaklar: Ekonomiye Giriş Prof.Dr. Kurban ÜNLÜÖNEN Doç.Dr. Ahmet TAYFUN Genel Ekonomi Prof.Dr. Kenan ÇELİK İktisada Giriş Ders Notları

Detaylı

Yargıtay Kararları Işığında İş Güvencesi ve Çalışma Koşullarında Esaslı Değişiklik

Yargıtay Kararları Işığında İş Güvencesi ve Çalışma Koşullarında Esaslı Değişiklik Bankacılar Dergisi, Sayı 65, 2008 Yargıtay Kararları Işığında İş Güvencesi ve Çalışma Koşullarında Esaslı Değişiklik Doç. Dr. Gülsevil ALPAGUT Türkiye Bankalar Birliği tarafından 25 Nisan 2008 tarihinde

Detaylı

OTEL İŞLETMELERİNDE İLİŞKİSEL PAZARLAMA ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ARAŞTIRMA

OTEL İŞLETMELERİNDE İLİŞKİSEL PAZARLAMA ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ARAŞTIRMA OTEL İŞLETMELERİNDE İLİŞKİSEL PAZARLAMA ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ARAŞTIRMA Mehmet Oğuzhan İLBAN Balıkesir Üniversitesi Gönen Meslek Yüksekokulu Murat DOĞDUBAY Balıkesir Üniversitesi Turizm İşletmeciliği

Detaylı

DOĞRU BOYA SİSTEMİ NASIL SEÇİLMELİ Korozyona karşı koruyucu boyalar için ISO 12944 standardına uygun temel esaslar ve sistemler

DOĞRU BOYA SİSTEMİ NASIL SEÇİLMELİ Korozyona karşı koruyucu boyalar için ISO 12944 standardına uygun temel esaslar ve sistemler DOĞRU BOYA SİSTEMİ NASIL SEÇİLMELİ Korozyona karşı koruyucu boyalar için ISO 12944 standardına uygun temel esaslar ve sistemler Giriş Bu çalışmanın amacı yapınızı korozyona karşı korumada en uygun Hempel

Detaylı