Farklı Tüy Rengine Sahip Japon Bıldırcınlarda Bazı Vücut Ağırlığı Verilerinin Friedman ve Quade Testleriyle Belirlenmesi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Farklı Tüy Rengine Sahip Japon Bıldırcınlarda Bazı Vücut Ağırlığı Verilerinin Friedman ve Quade Testleriyle Belirlenmesi"

Transkript

1 Türk Tarım ve Doğa Blmler Dergs (): 7 77, 05 TÜRK TARIM ve DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ TURKISH JOURNAL of AGRICULTURAL and NATURAL SCIENCES Farklı Tüy Rengne Sahp Japon Bıldırcınlarda Bazı Vücut Ağırlığı Verlernn Fredman ve Testleryle Belrlenmes Bünyamn SÖĞÜT, Şenol ÇELİK*, Hakan İNCİ, Turgay ŞENGÜL, Aydın DAŞ Bngöl Ünverstes Zraat Fakültes Zootekn Bölümü Bngöl, Türkye *Sorumlu yazar: Gelş Tarh: Düzeltme Gelş Tarh: Kabul Tarh:.0.05 Özet Bu çalışmada, Japon bıldırcınlarda farklı tüy renklernn karkas ağırlığı, but ağırlığı, göğüs ağırlığı, kanat ağırlığı ve sırt ağırlığına olan etks araştırılmıştır. Denemede 4 farklı tüy rengne (beyaz, koyu kahve reng, doğal ve sarı) sahp 40 adet bıldırcın kullanılmıştır. Verler parametrk olmayan testlerden Fredman ve testler le analz edlmştr. Yapılan analzle, farklı tüy renklerne sahp Japon bıldırcınları but ağırlığı, kanat ağırlığı ve sırt ağırlığı bakımından statstksel olarak öneml farklılık göstermştr (P<0.05). Ancak tüy renklernn karkas ağırlığı ve göğüs ağırlığı üzerne statstk olarak öneml br etks olmamıştır (P>0.05). Bıldırcın but ağırlığı beyaz-sarı, koyu kahvedoğal ve doğal-sarı renkl bıldırcınlar arasında statstksel olarak öneml farklılık göstermştr. Kanat ağırlığı beyazsarı ve doğal-sarı renkler arasında; sırt ağırlığı, beyaz-doğal ve doğal-sarı renkler arasında statstksel olarak öneml farklılık göstermştr. Sarı rengn but ağırlığı, kanat ağırlığı ve sırt ağırlığı üzernde dğer renklerden daha fazla farklılığa sebep olduğu ortaya çıkmıştır. Anahtar kelmeler: Japon bıldırcını, vücut ağırlıkları, Fredman test, test Fgurng Out the Effects of Dfferent Feather Color Weght on Carcass Characterstc of Japanese Qual by Usng Fredman and Tests of Non-Parametrc Tests Abstract In ths study, effect of dfferent feather colors of Japanese qual on carcass weght, leg weght, breast weght, wng weght and back and neck weght were nvestgated. In the experment, 40 quals that have four dfferent feather colors (whte, dark brown, wld and yellow) were used. The data were analyzed by Fredman and tests of non-parametrc tests. The analyss, Japanese qual wth dfferent feather colors showed a statstcally sgnfcant dfference n terms of leg, wng and back weght (P<0.05). However, the colors of the feather were not statstcally sgnfcant effect on carcass and breast weght (P> 0.05). Qual thgh weght showed a sgnfcant dfference between the whte and yellow, dark brown and wld type, wld and yellow colors. Wng weght had a sgnfcant dfference between the whte and yellow, wld and yellow colors. Besdes, back weght weght was sgnfcantly dfference between the whte and wld, and wld and yellow colors. The effects of yellow color was much greater than other colors mpact on thgh, wng and back weght. Keywords: Japanese qual, body weght, Fredman test, test. Grş (Dlmen ve Özgen, 97). Bıldırcın, Türkye'de Gelşmekte olan ülkelerde, gıda maddeler yetştrclğ özellkle son yıllarda yaygınlaşan br nüfus artış hızına göre dengel bçmde kanatlı türüdür. İnsan beslenmesnde öneml br üretlmemektedr. Yapılan araştırmalarda gelşmekte olan ülkelerde açlık sorunlarının protende, özellkle hayvansal proten kaynağı olması sebebyle de her geçen gün önem artmaktadır. kaltel hayvansal protende yoğunlaştığı açıklanmıştır 7

2 Türk Tarım ve Doğa Blmler Dergs (): 7 77, 05 Japon bıldırcınlarında et kaltes le lşkl karakterlern kalıtımına lşkn yapılan araştırmalar mevcuttur (Kawahara ve Sato, 976; Toelle ve ark., 99; Mchalska, 99; Schüler ve ark., 996; Bahe El-Deen, 00; Oğuz ve Mnvelle, 00; Oğuz ve ark., 004a,b). Oğuz ve Mnvelle (00) çalışmasında Japon bıldırcının karkas ve et kaltes le lşkl karakterlernn genellkle orta ve yüksek düzeyde kalıtsal olduğu belrtmştr. Bunun yanında, Toelle ve ark., (99) ve Schüler ve ark., (996) karkas karakterler çn maternal etklern öneml olmadığını, benzer şeklde, bu karakterlere lşkn kalıtım derecelernn orta ve yüksek düzeyde değştğn fade etmşlerdr. Bıldırcınlarda göğüs et oranı dğer kanatlılardaknden daha fazladır. Bu değere en yakın sırada hnd yer almaktadır (Camcı, 99). Bıldırcınlarda altı haftalık yaşta but ağırlığı bakımından eşeyler arasında öneml farklılık saptanmamıştır. But ağırlığı ve oransal but ağırlığı sırasıyla erkeklerde.94 g ve %3.08, dşlerde 3.3 g ve %3.3 olarak bldrlmektedr (Tserven- Gous, 986). Tüy reng, bıldırcınlarda br ırk ya da hat özellğ olarak kabul edlmektedr. Yapılan araştırmalarda bıldırcın hatları tüy reng mutasyonlarına göre smlendrlerek tanımlanmaktadır. Günümüzde değşk tüy reng mutasyonlarına sahp yen hatlar da elde edlmeye çalışılmaktadır (Cneg ve Kmura, 990). Japon bıldırcınları le çeştl konularda yapılmış çok sayıda araştırma mevcuttur. Bıldırcınların canlı ağırlığı, karkas ağırlığı ve vücut ölçüler le de yapılmış araştırmalar vardır. Yolcu ve ark. (006) nın çalışmalarında, Japon bıldırcınlarında beşnc hafta canlı ağırlığı çn 5 generasyon boyunca yapılan k yönlü seleksyonun ve cnsyetn kesm, karkas ve bazı organ ağırlıklarına etks ncelenmştr. Alkan ve ark. (00) nın çalışmalarında, beşnc hafta canlı ağırlığa göre yüksek canlı ağırlık ve düşük canlı ağırlık yönünde seleksyon uygulanan hatlar le kontrol hattı kullanılarak canlı ağırlık ve karkas ağırlığı özellkler ncelenmştr. Gürcan ve ark. (00) nın çalışmalarında, temel bleşenler analz le Japon bıldırcınlarında canlı ağırlık le çeştl vücut ölçüler arasındak lşk araştırılmıştır. Ancak, yapılan lteratür taramasına göre Fredman ve gb testler kullanarak Japon bıldırcınlarda farklı tüy renklerne göre çeştl vücut ağırlıklarının ncelenmesne lşkn herhang br çalışmaya rastlanmamıştır. Bu çalışma bu yöntemle söz konusu araştırmaya yönelk lk çalışma olarak tahmn edlmektedr. Bu çalışmanın amacı, farklı tüy rengne sahp Japon bıldırcınlarında bazı vücut ağırlığı verlernn Fredman ve testleryle belrlenmesdr. Materyal ve Yöntem Materyal Araştırmanın materyaln, Bngöl Ünverstes Zraat Fakültes Zootekn Bölümü kanatlı hayvan üntesnde üretlen 4 farklı tüy rengne sahp (beyaz, koyu kahve, doğal ve sarı) her brnden 0 ar adet olmak üzere 7 haftalık toplam 40 adet Japon bıldırcını (Coturnx coturnx aponca) oluşturmuştur. Deneme, Bngöl Ünverstes Zraat Fakültes Zootekn Bölümü ne at kanatlı hayvan üntesnde yürütülmüştür. Denemeye alınan bıldırcınlar 7 hafta boyunca zlenen aynı hayvanlardır. Bu hayvanların karkas, but, göğüs, kanat ve sırt ağırlığı ölçüler alınmıştır. Bu vücut ölçülernn 4 farklı tüy rengne statstk analz yapılmıştır. Yöntem İkden fazla bağımlı gruplar çn uygulanan Fredman test, k yönlü varyans analznn parametrk olmayan karşılığıdır. Doğallık ve varyansların homoenlğ varsayımı gerektrmemes ve ölçüm değerlerne büyüklük sıra sayılarının verlmes bu testn temel özellğdr. İk yönlü varyans analznde model =,,,n =,,,c şeklnde fade edlr (Gamgam ve Altunkaynak, 008). Burada; X :. blokta. şlem çn gözlem değerler, : Genel ortalama, :. blok etks, :. grup etks, : Hata term, n: Blok sayısı, c: grup sayısıdır. Fredman (937) tarafından önerlen test statstğ şeklndedr. Burada; R :. gruba at sıra sayıları toplamı, R :. gruba at sıra sayıları ortalaması, R: Sıra sayıları genel toplamıdır. Fredman test statstğ c ve n nn çeştl değerler çn örnekleme dağılımı haln almıştır ve kkare statstğne yaklaşmıştır. Hollander ve Wolfe (973), Lehmann (975) ve Danel (978) tarafından Fredman statstğnn örnekleme dağılımı le lgl tablolar hazırlanmış ve bu statstğn verlen br 7

3 Türk Tarım ve Doğa Blmler Dergs (): 7 77, 05 değere eşt ya da büyük değerler alması olasılığı bulunablmştr. Fredman testnde çoklu karşılaştırma test, R R > t / b( A B) ( b)( k) / le yapılır. Burada. A ve B fadeler sırasıyla şeklnde tanımlanır. A ve B fadeler aşağıdak gb hesaplanır. A B b k S k S b, bk( k )(k ) A, B 6 k R b şeklndedr. Burada, b: blok sayısı, k: grup sayısı, R :. grubun rank toplamı, R :. grubun rank toplamıdır (Conover, 999). Burada belrtlen çoklu karşılaştırma test aslında Fsher n en küçük öneml fark eştlğdr. 949 yılında Fsher tarafından bulunan ve en küçük öneml fark (least sgnfcant dfference) test olarak blnen LSD test, tüm ortalamaların brbrler le kl olarak eşleştrlerek karşılaştırılmasını tek br krtk değer le yapan çoklu karşılaştırma testdr (Wlcox, 987). test, Fredman testne benzer şeklde tasarlanır ama bazı farklılıklar vardır. testnde, eğer bloklar arasında büyük değşkenlk varsa örneklem aralığı brbrleryle karşılaştırılablr farklı bloklardan oluşur (, 979; Conover, 999). testn uygulanması çn aşağıdak varsayımlar gerekldr. k hacml b sayıda rasgele değşkenler bağımsızdır. Her br blokta gözlem değerler bazı krterlere göre sıralanablr. Blokların sıralanablmes amacıyla örneklem aralığı her blok çnde tespt edleblr (Conover, 999). test statstğ, ( b) B Q A B S değer se, k ( k ) S Q R( X ) şeklndedr (Doğan ve Doğan, 04). Kısaca, test de Fredman test gb kden fazla bağımlı gruplar çn uygulanan parametrk olmayan br testtr. Sonuçlar ve Tartışma Bıldırcınlarda vücut ağırlıkları le lgl karkas, but, göğüs, kanat ve sırt ağırlıkları çn Fredman ve testler uygulanmıştır. Karkas ağırlığı Çzelge de görüldüğü gb, ortalama olarak karkas ağırlığı beyaz renkl bıldırcınların 74.06, koyu kave bıldırcınların 73.99, doğal renkl bıldırcınların 80.8 ve sarı bıldırcınların 7.8 gramdır. Alkan ve ark. (00) beşnc hafta karkas ağırlığında ortalama olarak 0.57 g değern elde etmşlerdr. Ayaşan ve ark. (000) beşnc hafta karkas ağırlığını gruplara göre ortalama olarak 4.7 le 4.83 gram olarak tespt etmşlerdr. Çzelge de Fredman test sonucuna göre, k-kare değer 3., test sonucuna göre Q=0.57 bulunmuştur ve renklere göre karkas ağırlığı statstksel olarak öneml farklılık göstermemektedr (P>0.05). Çzelge. Karkas ağırlığına at tanıtıcı statstkler Renk N X s Medyan x CV(%) Mnmum Maksmum Beyaz Koyu kahve Doğal Sarı N: Brm sayısı, X : Ortalama, s: Standart sapma, CV (%): Varyasyon katsayısı 73

4 Türk Tarım ve Doğa Blmler Dergs (): 7 77, 05 Çzelge. Karkas ağırlığı çn Fredman ve statstğ Fredman Test statstğ =3. Q=0.57 p But ağırlığı Çzelge 3 te görüldüğü gb, ortalama olarak but ağırlığı beyaz renkl bıldırcınların 6.56, koyu kahve bıldırcınların 7.84, doğal bıldırcınların 4.97 ve sarı bıldırcınların 8.94 gramdır. Oğuz ve Türkmut (999) çalışmalarında çeştl kuşaklar ve hatlardak çalışmalarında but ağırlığını ortalama olarak 4 haftalık erkek bıldırcınlarda 8.77 g le 49.0 g arasında, dşlerde se.45 g le g arasında elde etmşlerdr. Çzelge 4 te Fredman test sonucuna göre k-kare değer.6, test sonucuna göre Q=4.6 bulunmuştur ve renklere göre but ağırlığı statstksel olarak öneml farklılık göstermştr (P<0.05). Çzelge 5 te verlen çoklu karşılaştırma testne göre, beyaz-sarı, koyu kahvedoğal ve doğal-sarı renkl bıldırcınlar arasındak but ağırlıkları farkı statstk açıdan öneml bulunmuştur. Çzelge 3. But ağırlığına at tanıtıcı statstkler Renk N X s x CV (%) Mnmum Maksmum Medyan Beyaz Koyu kahve Doğal Sarı Çzelge 4. But ağırlığı çn Fredman ve statstğ Fredman Test statstğ =.6 Q=4.6 p 0.0 Çzelge 5. But ağırlığına at çoklu karşılaştırma test Renkler / R R Anlamlılık b( A B) t / ( b)( k) Beyaz - koyu kahve Beyaz doğal Beyaz - sarı Öneml Koyu kahve-doğal Öneml Koyu kahve-sarı Doğal-sarı Öneml t / değer anlamlılık düzeynde (b-)(k-) serbestlk derecel t tablo değerdr. Burada =0.05 anlamlılık düzeynde (0-)(4-)=7 serbestlk derecel t tablo değer.05 dr. Göğüs ağırlığı Çzelge 6 da zleneceğ üzere, ortalama olarak göğüs ağırlığı beyaz renkl bıldırcınların 57.73, koyu kahve bıldırcınların 54.09, doğal bıldırcınların 56.7 ve sarı bıldırcınların 5.06 gramdır. Oğuz ve Türkmut (999) çalışmalarında çeştl kuşaklar ve hatlardak çalışmalarında göğüs ağırlığını ortalama olarak 4 haftalık erkek bıldırcınlarda g le 63.4 g arasında, dşlerde se 4.63 g le g elde etmşlerdr. Çzelge 7 de Fredman test sonucuna göre, k-kare değer 7.3, test sonucuna göre Q=.8 bulunmuştur ve renklere göre göğüs ağırlığı farkı statstksel olarak önemsz çıkmıştır (P>0.05). 74

5 Türk Tarım ve Doğa Blmler Dergs (): 7 77, 05 Çzelge 6. Göğüs ağırlığına at tanıtıcı statstkler N X s x CV (%) Mnmum Maksmum Medyan Beyaz Koyu kahve Doğal Sarı Çzelge 7. Göğüs ağırlığı çn Fredman ve test statstğ Fredman Test statstğ =7.3 Q=.8 p 0.06 Kanat ağırlığı Çzelge 8 de görüldüğü gb, ortalama olarak kanat ağırlığı beyaz renkl bıldırcınların 7.96, koyu kahve bıldırcınların 8.74, doğal bıldırcınların 8.06 ve sarı bıldırcınların 9.43 gramdır. Çzelge 9 da Fredman test sonucuna göre, k-kare değer 8.76, test sonucuna göre Q=5.6 bulunmuştur ve renklere göre kanat ağırlığı statstksel olarak öneml farklılık göstermştr (P<0.05). Çzelge 0 da verlen çoklu karşılaştırma testne göre, beyaz le sarı ve doğal le sarı renkl bıldırcınlar arasındak kanat ağırlıkları farkı statstk açıdan öneml bulunmuştur. Çzelge 8. Kanat ağırlığına at tanıtıcı statstkler N X s x CV (%) Mnmum Maksmum Medyan Beyaz Koyu kahve Doğal Sarı Çzelge 9. Kanat ağırlığı çn Fredman ve test statstğ Fredman Test statstğ =8.76 Q=5.6 p Çzelge 0. Kanat ağırlığı çn çoklu karşılaştırma test Renkler / R R Anlamlılık b( A B) t / ( b)( k) Beyaz - koyu kahve Beyaz doğal Beyaz - sarı Öneml Koyu kahve-doğal Koyu kahve-sarı Doğal-sarı Öneml Sırt ağırlığı Çzelge de görüldüğü gb, ortalama olarak sırt ağırlığı beyaz renkl bıldırcınların 37.5, koyu kahve bıldırcınların 38.83, doğal bıldırcınların ve sarı bıldırcınların 33.6 gramdır. Çzelge de Fredman test sonucuna göre, k-kare değer 8.8, test sonucuna göre Q=3.78 bulunmuştur ve renklere göre sırt ağırlığı statstksel olarak öneml farklılık göstermştr (P<0.05). Çzelge 3 de verlen çoklu karşılaştırma testne göre, beyaz le doğal ve doğal le sarı renkl bıldırcınlar arasındak sırt ağırlıkları farkı statstk açıdan öneml bulunmuştur. 75

6 Türk Tarım ve Doğa Blmler Dergs (): 7 77, 05 Çzelge. Sırt ağırlığına at tanıtıcı statstkler Renk N X s x CV (%) Mnmum Maksmum Medyan Beyaz Koyu kahve Doğal Sarı Çzelge. Sırt ağırlığı çn Fredman ve test statstğ Fredman Test statstğ =8.8 p 0.04 sd: serbestlk dereces Q=3.78 Çzelge 3. Sırt ağırlığı çn çoklu karşılaştırma test Renkler / R R Anlamlılık b( A B) t / ( b)( k) Beyaz - koyu kahve Beyaz doğal 0.66 Öneml Beyaz - sarı Koyu kahve-doğal Koyu kahve-sarı Doğal-sarı Öneml Sonuç Sonuç olarak bu çalışmada Japon bıldırcınlarda farklı tüy renkler but ağırlığı, kanat ağırlığı ve sırt ağırlığı üzernde statstk olarak öneml etk ettğ gözlenmştr Fredman test le test benzer sonuçlar göstermştr. Karkas ağırlığı ortalama olarak en yüksek doğal renkl (80.8 g), en düşük se sarı renkl (7.8 g) bıldırcınlardır. But ağırlığı ortalama olarak en yüksek sarı renkl (8.94 g), en düşük se beyaz renkl (6.56 g) bıldırcınlardır. Göğüs ağırlığı ortalama olarak en yüksek beyaz renkl (57.73 g), en düşük se sarı renkl (5.06 g) bıldırcınlardır. Kanat ağırlığı ortalama olarak en yüksek sarı renkl (9.43 g) en düşük se beyaz renkl (7.96 g) bıldırcınlardır. Sırt ağırlığı ortalama olarak en yüksek doğal renkl (45.33 g) en düşük se sarı renkl (33.6 g) bıldırcınlardır. But ağırlığında beyaz le sarı, koyu kahve le doğal ve doğal le sarı renkl bıldırcınlar arasında statstksel olarak öneml farklılık bulunmuştur. Kanat ağırlığında beyaz le sarı ve doğal le sarı renklerde; sırt ağırlığında beyaz le doğal ve doğal le sarı renklerde statstksel olarak öneml farklılık bulunmuştur. But ağırlığı, kanat ağırlığı ve sırt ağırlığının hepsnde doğal le sarı renkler arasındak farklılık gözlenmştr. Sarı rengn söz konusu vücut ağırlıkları üzernde dğer renklerden daha fazla farklılığa sebep olduğu ortaya çıkmıştır. Kaynaklar Alkan, S., Karabağ, K., Galç, A., Karslı, T., Balcıoğlu M. S., 00. Determnaton of Body Weght and Some Carcass Trats n Japanese Quals (Coturnx coturnx aponca) of Dfferent Lnes. Kafkas Ünverstes Veterner Fakültes Dergs, 6(): Ayaşan,T., Baylan, M., Uluocak, A. N., Karasu, Ö., 000. Japon Bıldırcınlarında Eşey ve Değşk Sıklıklarda Barındırmanın Bes Özellklerne Etks. Tavukçuluk Araştırma Dergs, ():47-50, Ankara. Bahe El-Deen, M., 00. Genetc parameters of carcass trats n apanese qual. Proceedngs of XV European Symposum on the Qualty of Poultry Meat. 9- September. Kuşadası- Turkey. Pp Camcı, Ö., 99. Entansf Bıldırcın Yetştrclğ. Teknk Tavukçuluk Dergs. 75: Cneg, K. M., Kmura, M., 990. Poultry Breedng and Genetcs Chapter 3. Mutatons and Maor Varants n Japanese Qual. R.D. Crawford 76

7 Türk Tarım ve Doğa Blmler Dergs (): 7 77, 05 ed. Elsever, Amsterdam, Conover, W. J., 999. Practcal Nonparametrc Statstcs. John Wley and Sons, Inc, New York. Danel, W. W Appled Nonparametrc Statstcs. Houghton Mffln Company, Boston. Dlmen, S., Özgen, H. 97. Yen Br Proten Kaynağı. A. Ü. Veterner Fakültes Yayınları: 80. Çalışmalar: 8. Doğan, İ., Doğan, İ. 04. Adım Adım Çözümlü Parametrk Olmayan İstatstksel Yöntemler. Detay Yayıncılık, Ankara. Fredman, M The use of ranks to avod the assumpton of normalty mplct n the analyss of varance. Journal of the Amercan Statstcal Assocatons, 3: Gamgam, H., Altunkaynak, B., 008. Parametrk Olmayan Yöntemler SPSS Uygulamalı. Gaz Ktabev, Ankara. Gürcan, E. K., Soysal, M. İ., Genç, S., 00. Japon Bıldırcınlarında Canlı Ağırlık le Çeştl Vücut Ölçüler Arasındak İlşklern Temel Bleşenler Analz le Belrlenmes. Tavukçuluk Araştırma Dergs 9 (): Hollander, M., Wolfe, D. A., 973. Nonparametrc Statstcal Methods. John Wley and Sons, New York. Kawahara, T., Sato, K., 976. Genetc parameters of organ and body weghts n the Japanese qual. Poultry Sc. 55:47-5. Lehmann, E. L., 975. Nonparametrc Statstcal Methods Based on Ranks. Holden-Day, SanFrancsco. Oğuz, İ., Türkmut, L., 999. Japon Bıldırcınlarında (Coturnx coturnx aponca) Canlı Ağırlık çn Yapılan Seleksyonun Bazı Parametrelere Etks.. Verm Özellkler ve Genetk Değşmeler (Kazançlar). Tr. J. of Veternary and Anmal Scences. 3:3-39, TÜBİTAK. Oğuz, İ., Mnvelle, F., 00. Effects of Genetcs and breedng on carcass and meat qualty of apanese qual: A revew. Proceedngs of XV European Symposum on the Qualty of Poultry Meat. 9- September. Kuşadası- Turkey. Pp Oğuz, İ., Akşt., M., Önenç., A., Gevrekç., Y. Özdemr., D., Atlan, Ö., 004a. Genetc varablty of meat qualty characterstcs n apanese qual (coturnx coturnx aponca).arch. für Geflüg..68(4): Oğuz, İ., Akşt., M., Önenç. A., Gevrekç., Y., Özdemr., D., Çınar., M. U., Altan, Ö. 004b. Hertablty estmates of meat qualty characterstcs n apanese qual (coturnx coturnx aponca). XXII. World s Poultry Congress. In G4; Genetc aspects of qualty-safety of meat. June 8-3, İstanbul, Turkey., D., 979. Usng Weghted Rankngs n the Analyss of Complete Blocks wth Addtve Block Effects. Journal of the Amercan Statstcal Assocaton. Volume 74, Issue 367, Schüler, L., Hempel, St., Melenz, N Hertabltätskoeffzenten und Maternaleffekte von Lestungesmerkmalen der Japanschen Wachtel (Coturnx coturnx ap.). Arch. für Ter.. 39: Toelle, V.D., Havensten, G. B., Nestor, K. E., Harvey, W. R., 99. Genetc and phenotypc relatonshps n Japanese qual.. Body weght, carcass, and organ measurements. Poultry Sc. 70: Tserven-Gous, A.S., 986. Yannakopoulos, A.: Carcase Characterstcs of Japanese Qual at 4 Days of Age. Brtsh Poultry Scence. 7: 3-7. Wlcox, R., R., 987. New Statstcal Procedures for the Socal Scences. Lawrance Erlbaum Assocates, Inc., New Jersey, 40p. Yolcu, H. İ., Balcıoğlu, M. S., Karabağ, K., Şahn, E., 006. Japon Bıldırcınlarında Canlı Ağırlık İçn Yapılan İk Yönlü Seleksyonun Ve Cnsyetn Karkas Ve Bazı Organ Ağırlıklarına Etkler. Akdenz Ünverstes Zraat Fakültes Dergs, 9(),

ADJUSTED DURBIN RANK TEST FOR SENSITIVITY ANALYSIS IN BALANCED INCOMPLETE BLOCK DESIGN

ADJUSTED DURBIN RANK TEST FOR SENSITIVITY ANALYSIS IN BALANCED INCOMPLETE BLOCK DESIGN SAÜ Fen Edebyat Dergs (2010-I) F.GÖKPINAR v.d. DENGELİ TAMAMLANMAMIŞ BLOK TASARIMINDA, DUYUSAL ANALİZ İÇİN DÜZELTİLMİŞ DURBİN SIRA SAYILARI TESTİ Fkr GÖKPINAR*, Hülya BAYRAK, Dlşad YILDIZ ve Esra YİĞİT

Detaylı

ÇOKLU REGRESYON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-YON KATSAYILARININ YORUMU

ÇOKLU REGRESYON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-YON KATSAYILARININ YORUMU 6.07.0 ÇOKLU REGRESON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-ON KATSAILARININ ORUMU ÇOKLU REGRESON MODELİ Ekonom ve şletmeclk alanlarında herhang br bağımlı değşken tek br bağımsız

Detaylı

Türk Alaca Atlarının Vücut Ölçülerinin Farklı Yaşlarda İncelenmesi

Türk Alaca Atlarının Vücut Ölçülerinin Farklı Yaşlarda İncelenmesi Gazosmanpaşa Ünverstes Zraat Fakültes Dergs Journal of Agrcultural Faculty of Gazosmanpasa Unversty http://zraatderg.gop.edu.tr/ Araştırma Makales/Reseach Artcle JAFAG ISSN: 1300-2910 E-ISSN: 2147-8848

Detaylı

Kİ-KARE VE KOLMOGOROV SMİRNOV UYGUNLUK TESTLERİNİN SİMULASYON İLE ELDE EDİLEN VERİLER ÜZERİNDE KARŞILAŞTIRILMASI

Kİ-KARE VE KOLMOGOROV SMİRNOV UYGUNLUK TESTLERİNİN SİMULASYON İLE ELDE EDİLEN VERİLER ÜZERİNDE KARŞILAŞTIRILMASI C.Ü. İktsad ve İdar Blmler Dergs, Clt 4, Sayı 1, 3 6 Kİ-KARE VE KOLMOGOROV SMİRNOV UYGUNLUK TESTLERİNİN SİMULASYON İLE ELDE EDİLEN VERİLER ÜZERİNDE KARŞILAŞTIRILMASI H. BİRCAN, Y. KARAGÖZ ve Y. KASAPOĞLU

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Gülesen ÜSTÜNDAĞ BAZI PARAMETRİK OLMAYAN İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLERİN İNCELENMESİ İSTATİSTİK ANABİLİM DALI ADANA, 005 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Biyoistatistik (Ders 6: Bağımsız Gruplarda İkiden Çok Örneklem Testleri)

Biyoistatistik (Ders 6: Bağımsız Gruplarda İkiden Çok Örneklem Testleri) k ÖRNEKLEM TESTLERİ BAĞIMSIZ GRUPLARDA k ÖRNEKLEM TESTLERİ Yrd. Doç. Dr. Ünal ERKORKMAZ Sakarya Ünverstes Tıp Fakültes Byostatstk Anablm Dalı uerkorkmaz@sakarya.edu.tr BAĞIMSIZ İKİDEN ÇOK GRUBUN KARŞILAŞTIRILMASINA

Detaylı

Tek Yönlü Varyans Analizi

Tek Yönlü Varyans Analizi Tek Yönlü Varyan Analz Nedr ve hang durumlarda kullanılır? den fazla grupların karşılaştırılmaı öz konuu e, çok ayıda t-tet nn kullanılmaı, Tp I hatanın artmaına yol açar; Örneğn, eğer 5 grubu kşerl olarak

Detaylı

UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ. 2 -n olup. nin dağılımı χ dir ve sd = (k-1-p) dir. Burada k = sınıf sayısı, p = tahmin edilen parametre sayısıdır.

UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ. 2 -n olup. nin dağılımı χ dir ve sd = (k-1-p) dir. Burada k = sınıf sayısı, p = tahmin edilen parametre sayısıdır. UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ Posson: H o: Ver Posson dağılıma sahp br ktleden gelmektedr. H a : Ver Posson dağılıma sahp br ktleden gelmemektedr. Böyle br hpotez test edeblmek çn, önce Posson dağılım parametres

Detaylı

UYGULAMA 2. Bağımlı Kukla Değişkenli Modeller

UYGULAMA 2. Bağımlı Kukla Değişkenli Modeller UYGULAMA 2 Bağımlı Kukla Değşkenl Modeller Br araştırmacı Amerka da yüksek lsans ve doktora programlarını kabul ednlmey etkleyen faktörler ncelemek stemektedr. Bu doğrultuda aşağıdak değşkenler ele almaktadır.

Detaylı

Kİ KARE ANALİZİ. Doç. Dr. Mehmet AKSARAYLI Ki-Kare Analizleri

Kİ KARE ANALİZİ. Doç. Dr. Mehmet AKSARAYLI  Ki-Kare Analizleri Kİ KAR ANALİZİ 1 Doç. Dr. Mehmet AKSARAYLI www.mehmetaksarayl K-Kare Analzler OLAY 1: Genelde br statstk sınıfında, öğrenclern %60 ının devamlı, %30 unun bazen, %10 unun se çok az derse geldkler düşünülmektedr.

Detaylı

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 25, Sayı: 1, 2011 225

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 25, Sayı: 1, 2011 225 Atatürk Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Dergs, Clt: 25, Sayı:, 20 225 FİNANSAL ANALİZDE KULLANILAN ORANLAR VE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: EKONOMİK KRİZ DÖNEMLERİ İÇİN İMKB İMALAT SANAYİ

Detaylı

X, R, p, np, c, u ve diğer kontrol diyagramları istatistiksel kalite kontrol diyagramlarının

X, R, p, np, c, u ve diğer kontrol diyagramları istatistiksel kalite kontrol diyagramlarının 1 DİĞER ÖZEL İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROL DİYAGRAMLARI X, R, p, np, c, u ve dğer kontrol dyagramları statstksel kalte kontrol dyagramlarının temel teknkler olup en çok kullanılanlarıdır. Bu teknkler ell

Detaylı

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojkarastrmalar.com ISSN:134-4141 Makne Teknolojler Elektronk Dergs 28 (1) 61-68 TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR Kısa Makale Tabakalı Br Dskn Termal Gerlme Analz Hasan ÇALLIOĞLU 1, Şükrü KARAKAYA 2 1

Detaylı

Basel II Geçiş Süreci Sıkça Sorulan Sorular

Basel II Geçiş Süreci Sıkça Sorulan Sorular Basel II Geçş Sürec Sıkça Sorulan Sorular Soru No: 71 Cevaplanma Tarh: 06.03.2012 İlgl Hüküm: --- Konu: Gayrmenkul İpoteğyle Temnatlandırılmış Alacaklar İçn KR510AS Formunun Doldurulmasına İlşkn Örnek

Detaylı

ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN SINANMASI

ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN SINANMASI V. Ulusal Üretm Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul Tcaret Ünverstes, 5-7 Kasım 5 ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN

Detaylı

KARAYAKA TOKLULARI DA KESĐM Ö CESĐ VE KESĐM SO RASI ÖLÇÜLE BAZI ÖZELLĐKLER ARASI DAKĐ ĐLĐŞKĐ Đ TAHMĐ Đ ĐÇĐ KA O ĐK KORELASYO A ALĐZĐ

KARAYAKA TOKLULARI DA KESĐM Ö CESĐ VE KESĐM SO RASI ÖLÇÜLE BAZI ÖZELLĐKLER ARASI DAKĐ ĐLĐŞKĐ Đ TAHMĐ Đ ĐÇĐ KA O ĐK KORELASYO A ALĐZĐ Anadolu Tarım Blm. Derg., 009,4():6-66 Anadolu J. Agrc. Sc., 009,4():6-66 Araştırma Research KARAYAKA TOKLULARI DA KESĐM Ö CESĐ VE KESĐM SO RASI ÖLÇÜLE BAZI ÖZELLĐKLER ARASI DAKĐ ĐLĐŞKĐ Đ TAHMĐ Đ ĐÇĐ KA

Detaylı

Bazı ekmeklik buğday çeşitlerinin Konya kuru koşullarında verim ve kalite yönüyle stabilite yeteneklerinin belirlenmesi

Bazı ekmeklik buğday çeşitlerinin Konya kuru koşullarında verim ve kalite yönüyle stabilite yeteneklerinin belirlenmesi Btksel Araştırma Dergs (006) 1: 16 Journal of Crop Research Bazı ekmeklk buğday çeştlernn Konya kuru koşullarında verm ve kalte yönüyle stablte yeteneklernn belrlenmes Mehmet ŞAHİN a, * Seyd AYDOĞAN a

Detaylı

K-Ortalamalar Yöntemi ile Yıllık Yağışların Sınıflandırılması ve Homojen Bölgelerin Belirlenmesi *

K-Ortalamalar Yöntemi ile Yıllık Yağışların Sınıflandırılması ve Homojen Bölgelerin Belirlenmesi * İMO Teknk Derg, 2012 6037-6050, Yazı 383 K-Ortalamalar Yöntem le Yıllık Yağışların Sınıflandırılması ve Homojen Bölgelern Belrlenmes * Mahmut FIAT* Fath DİKBAŞ** Abdullah Cem KOÇ*** Mahmud GÜGÖ**** ÖZ

Detaylı

Merkezi Eğilim (Yer) Ölçüleri

Merkezi Eğilim (Yer) Ölçüleri Merkez Eğlm (Yer) Ölçüler Ver setn tanımlamak üzere kullanılan ve genellkle tüm elemanları dkkate alarak ver setn özetlemek çn kullanılan ölçülerdr. Ver setndek tüm elemanları temsl edeblecek merkez noktasına

Detaylı

Antalya Đlinde Serada Domates Üretiminin Kâr Etkinliği Analizi

Antalya Đlinde Serada Domates Üretiminin Kâr Etkinliği Analizi Tarım Blmler Dergs Tar. Bl. Der. Derg web sayfası: www.agr.ankara.edu.tr/derg Journal of Agrcultural Scences Journal homepage: www.agr.ankara.edu.tr/journal TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL OF AGRICULTURAL

Detaylı

ÖZEL DERSHANELERIN ÜNlvERSITEYE GIRIşTE ÖGRENCI BAŞARısıNA ETKILERI

ÖZEL DERSHANELERIN ÜNlvERSITEYE GIRIşTE ÖGRENCI BAŞARısıNA ETKILERI Hacettepe Vnverstes Eğtm Fakültes Dergs 21 : 89-96 [2001J ÖZEL DERSHANELERIN ÜNlvERSITEYE GIRIşTE ÖGRENCI BAŞARısıNA ETKILERI EFFECT OF PRIVATE EDUCATIONAL INSTITUTIONS ON ACHIEVEMENT RELATED TO UNIVERSITY

Detaylı

ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE HİZMET TERCİHİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ. Özet

ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE HİZMET TERCİHİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ. Özet Dokuz Eylül Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Yayın Gelş Tarh: 18.02.2011 Clt: 13, Sayı: 1, Yıl: 2011, Sayfa: 21-37 Yayına Kabul Tarh: 17.03.2011 ISSN: 1302-3284 ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK

Detaylı

Ankara Universitesi, Veteriner Fakültesi,(ootekni Kürsüsü Prof Dr. S. Batu

Ankara Universitesi, Veteriner Fakültesi,(ootekni Kürsüsü Prof Dr. S. Batu Ankara Unverstes, Veterner Fakültes,(ootekn Kürsüsü Prof Dr. S. Batu KARACABEY ESMER SIGIRLARININ ERKEN YAŞLARDAKt BAZI BÜYÜME VASIFLARININ FENOTİptK VE GENETİK p ARAMETRELERİ* O. AIpan** Yurdumuza ssteml

Detaylı

FAKTÖR A ALĐZ SKORLARI KULLA ILARAK KARAYAKA KUZULARI DA CA LI AĞIRLIK TAHMĐ Đ

FAKTÖR A ALĐZ SKORLARI KULLA ILARAK KARAYAKA KUZULARI DA CA LI AĞIRLIK TAHMĐ Đ Anadolu Tarım Blm. Derg., 2009,24(2):98-102 Anadolu J. Agrc. Sc., 2009,24(2):98-102 Araştırma Research FAKTÖR A ALĐZ SKORLARI KULLA ILARAK KARAYAKA KUZULARI DA CA LI AĞIRLIK TAHMĐ Đ Soner ÇA KAYA* Aydın

Detaylı

Bulanık Mantık ile Hesaplanan Geoid Yüksekliğine Nokta Yüksekliklerinin Etkisi

Bulanık Mantık ile Hesaplanan Geoid Yüksekliğine Nokta Yüksekliklerinin Etkisi Harta Teknolojler Elektronk Dergs Clt: 5, No: 1, 2013 (61-67) Electronc Journal of Map Technologes Vol: 5, No: 1, 2013 (61-67) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojkarastrmalar.com e-issn: 1309-3983 Makale

Detaylı

TE 06 TOZ DETERJAN ÜRETİM TESİSİNDEKİ PÜSKÜRTMELİ KURUTMA ÜNİTESİNDE EKSERJİ ANALİZİ

TE 06 TOZ DETERJAN ÜRETİM TESİSİNDEKİ PÜSKÜRTMELİ KURUTMA ÜNİTESİNDE EKSERJİ ANALİZİ Yednc lusal Kmya Mühendslğ Kngres, 5-8 ylül 26, Anadlu Ünverstes, skşehr 6 OZ DRJAN ÜRİM SİSİNDKİ PÜSKÜRMLİ KRMA ÜNİSİND KSRJİ ANALİZİ GÜLSÜN BKAŞ*, FİRZ BALKAN ge Ünverstes Kmya Mühendslğ Bölümü, 351,

Detaylı

Muhasebe ve Finansman Dergisi

Muhasebe ve Finansman Dergisi Muhasebe ve Fnansman Dergs Ocak/2012 Farklı Muhasebe Düzenlemelerne Göre Hazırlanan Mal Tablolardan Elde Edlen Fnansal Oranlar İle Şrketlern Hsse Sened Getrler Ve Pyasa Değerler Arasındak İlşk Ahmet BÜYÜKŞALVARCI

Detaylı

FARKLI REGRESYON YÖNTEMLERİ İLE BETA KATSAYISI ANALİZİ

FARKLI REGRESYON YÖNTEMLERİ İLE BETA KATSAYISI ANALİZİ FARKLI REGRESYON YÖNTEMLERİ İLE BETA KATSAYISI ANALİZİ M.Ensar YEŞİLYURT (*) Flz YEŞİLYURT (**) Özet: Özellkle uzak verlere sahp ver setlernn analz edlmesnde en küçük kareler tahmnclernn kullanılması sapmalı

Detaylı

ANOVA. CRD (Completely Randomized Design)

ANOVA. CRD (Completely Randomized Design) ANOVA CRD (Completely Randomzed Desgn) Örne Problem: Kalte le blgnn, ortalama olara, br urumun üç farlı şehrde çalışanları tarafından eşt olara algılanıp algılanmadığını test etme amacıyla, bu üç şehrde

Detaylı

Farklı Varyans. Var(u i X i ) = Var(u i ) = E(u i2 ) = σ i2. Eşit Varyans. Hata. Zaman

Farklı Varyans. Var(u i X i ) = Var(u i ) = E(u i2 ) = σ i2. Eşit Varyans. Hata. Zaman Farklı Varyans Var(u X ) = Var(u ) = E(u ) = σ Eşt Varyans Y X Farklı Varyans Hata Var(u X ) = Var(u ) = E(u ) = σ Farklı Varyans Zaman Farklı Varyans le Karşılaşılan Durumlar Kest Verlernde. Kar dağıtım

Detaylı

İki veri setinin yapısının karşılaştırılması

İki veri setinin yapısının karşılaştırılması İk ver set yapısıı karşılaştırılması Dağılım: 6,6,6 Ortalama: 6 Medya: 6 Mod: 6 td. apma: 0 Dağılım: 0,6,1 Ortalama: 6 Medya: 6 Mod: çoklu mod td: apma: 6 Amaç: Görüe Ötese Bakablmek Verler değşkelk durumuu

Detaylı

227 Araştırma Makalesi. Japon Bıldırcınlarında Karkas Ağırlığına Etki Eden Bazı Karkas Parça Ölçülerinin Path Analizi ile İncelenmesi

227 Araştırma Makalesi. Japon Bıldırcınlarında Karkas Ağırlığına Etki Eden Bazı Karkas Parça Ölçülerinin Path Analizi ile İncelenmesi 227 Araştırma Makalesi Japon Bıldırcınlarında Karkas Ağırlığına Etki Eden Bazı Karkas Parça Ölçülerinin Path Analizi ile İncelenmesi Hakan İNCİ 1, Şenol ÇELİK 1, Tugay AYAŞAN 2* 1 Bingöl Üniversitesi,

Detaylı

KALĐTE ARTIŞLARI VE ENFLASYON: TÜRKĐYE ÖRNEĞĐ

KALĐTE ARTIŞLARI VE ENFLASYON: TÜRKĐYE ÖRNEĞĐ Central Bank Revew Vol. 11 (January 2011), pp.1-9 ISSN 1303-0701 prnt / 1305-8800 onlne 2011 Central Bank of the Republc of Turkey http://www.tcmb.gov.tr/research/revew/ KALĐTE ARTIŞLARI VE ENFLASYON:

Detaylı

YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA

YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Clt:3 Sayı: Celal Bayar Ünverstes İ.İ.B.F. MANİSA Bulanık Araç Rotalama Problemlerne Br Model Öners ve Br Uygulama Doç. Dr. İbrahm GÜNGÖR Süleyman Demrel Ünverstes, İ.İ.B.F.,

Detaylı

ÇOK BOYUTLU EŞLEŞMİŞ ÇİFTLER ARASINDAKİ FARKIN SINAMASINDA PERMÜTASYON YÖNTEMİNİN BİR DEĞERLENDİRMESİ. Burak ŞİMŞEK YÜKSEK LİSANS TEZİ İSTATİSTİK

ÇOK BOYUTLU EŞLEŞMİŞ ÇİFTLER ARASINDAKİ FARKIN SINAMASINDA PERMÜTASYON YÖNTEMİNİN BİR DEĞERLENDİRMESİ. Burak ŞİMŞEK YÜKSEK LİSANS TEZİ İSTATİSTİK ÇOK BOYUTLU EŞLEŞMİŞ ÇİFTLER ARASINDAKİ FARKIN SINAMASINDA PERMÜTASYON YÖNTEMİNİN BİR DEĞERLENDİRMESİ Burak ŞİMŞEK YÜKSEK LİSANS TEZİ İSTATİSTİK GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEMMUZ 2007 ANKARA

Detaylı

REGRESYONDA ETKİLİ GÖZLEMLERİ BELİRLEME YÖNTEMLERİ VE KARŞILAŞTIRMALARI. Can DARICA YÜKSEK LİSANS TEZİ İSTATİSTİK

REGRESYONDA ETKİLİ GÖZLEMLERİ BELİRLEME YÖNTEMLERİ VE KARŞILAŞTIRMALARI. Can DARICA YÜKSEK LİSANS TEZİ İSTATİSTİK REGRESYONDA ETKİLİ GÖZLEMLERİ BELİRLEME YÖNTEMLERİ VE KARŞILAŞTIRMALARI Can DARICA YÜKSEK LİSANS TEZİ İSTATİSTİK GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ŞUBAT 014 ANKARA Can DARICA tarafından hazırlanan

Detaylı

YAYILI YÜK İLE YÜKLENMİŞ YAPI KİRİŞLERİNDE GÖÇME YÜKÜ HESABI. Perihan (Karakulak) EFE

YAYILI YÜK İLE YÜKLENMİŞ YAPI KİRİŞLERİNDE GÖÇME YÜKÜ HESABI. Perihan (Karakulak) EFE BAÜ Fen Bl. Enst. Dergs (6).8. YAYII YÜK İE YÜKENİŞ YAPI KİRİŞERİNDE GÖÇE YÜKÜ HESABI Perhan (Karakulak) EFE Balıkesr Ünverstes ühendslk marlık Fakültes İnşaat üh. Bölümü Balıkesr, TÜRKİYE ÖZET Yapılar

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Savaş OKUR PARAMETRİK VE PARAMETRİK OLMAYAN BASİT DOĞRUSAL REGRESYON ANALİZ YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ ZOOTEKNİ ANABİLİM

Detaylı

SUÇ VERİ TABANININ LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE TAHMİNİ: BURSA ÖRNEĞİ Estimating of Crime Database with Logistic Regression Analysis: Bursa Case

SUÇ VERİ TABANININ LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE TAHMİNİ: BURSA ÖRNEĞİ Estimating of Crime Database with Logistic Regression Analysis: Bursa Case SUÇ VERİ TABANININ LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE TAHMİNİ: BURSA ÖRNEĞİ Estmatng of Crme Database wth Logstc Regresson Analyss: Bursa Case Mehmet NARGELEÇEKENLER * B Özet u çalışmada, Bursa Emnyet Müdürlüğünden

Detaylı

FARKLI VERİ YAPILARINDA KULLANILABİLECEK REGRESYON YÖNTEMLERİ

FARKLI VERİ YAPILARINDA KULLANILABİLECEK REGRESYON YÖNTEMLERİ Anadolu Tarım Blm. Derg., 203,28(3):68-74 Anadolu J Agr Sc, 203,28(3):68-74 do: 0.76/anaas.203.28.3.68 URL: htt://dx.do.org/0.76/anaas.203.28.3.68 Derleme Revew FARKLI VERİ YAPILARINDA KULLANILABİLECEK

Detaylı

( ) 3.1 Özet ve Motivasyon. v = G v v Operasyonel Amplifikatör (Op-Amp) Deneyin Amacı. deney 3

( ) 3.1 Özet ve Motivasyon. v = G v v Operasyonel Amplifikatör (Op-Amp) Deneyin Amacı. deney 3 Yıldız Teknk Ünverstes Elektrk Mühendslğ Bölümü Deneyn Amacı İşlemsel kuvvetlendrcnn çalışma prensbnn anlaşılması le çeştl OP AMP devrelernn uygulanması ve ncelenmes. Özet ve Motvasyon.. Operasyonel Amplfkatör

Detaylı

Sıfır Ağırlıklı Sayma ile Elde Edilen Veriler İçin Çok Seviyeli ZIP Regresyon * Multilevel ZIP Regression for Zero-Inflated Count Data

Sıfır Ağırlıklı Sayma ile Elde Edilen Veriler İçin Çok Seviyeli ZIP Regresyon * Multilevel ZIP Regression for Zero-Inflated Count Data Yüzüncü Yıl Ünverstes Fen Blmler Ensttüsü Dergs/ Journal of The Insttute of Natural & Appled Scences 18 (1-):01-08, 013 Araştırma Makales/Research Artcle Sıfır Ağırlıklı Sayma le Elde Edlen Verler İçn

Detaylı

AKADEMİK YAKLAŞIMLAR DERGİSİ JOURNAL OF ACADEMIC APPROACHES

AKADEMİK YAKLAŞIMLAR DERGİSİ JOURNAL OF ACADEMIC APPROACHES Konut Sahplğnn Belrleycler: Hanehalkı Resler Üzerne Br Uygulama Halm TATLI 1 Özet İnsanların barınma htyacını sağlayan konut, temel htyaçlar arasında yer almaktadır. Konut sahb olmayan ve krada oturan

Detaylı

KIRMIZI, TAVUK VE BEYAZ ET TALEBİNİN TAM TALEP SİSTEMİ YAKLAŞIMIYLA ANALİZİ

KIRMIZI, TAVUK VE BEYAZ ET TALEBİNİN TAM TALEP SİSTEMİ YAKLAŞIMIYLA ANALİZİ Süleyman Demrel Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Yıl: 2007/2, Sayı: 6 Journal of Suleyman Demrel Unversty Insttue of Socal Scences Year: 2007/2, Number: 6 KIRMIZI, TAVUK VE BEYAZ ET TALEBİNİN TAM

Detaylı

ASİMETRİK VE SİMETRİK MARJİNAL DAGILIMLARDA ÇOK

ASİMETRİK VE SİMETRİK MARJİNAL DAGILIMLARDA ÇOK ASİMETRİK VE SİMETRİK MARJİNAL DAGILIMLARDA ÇOK DEGİşKENLİ NORMALLİK A. Mete Çlngrtürk aclng@marmara.edu.tr Marmara Ünverstes Dlek Altaş d] eka] tas@marmara.edu.tr Marmara Ünverstes ÖZET Pek çok sosyal

Detaylı

SEK Yönteminin Güvenilirliği Sayısal Bir Örnek. Ekonometri 1 Konu 11 Sürüm 2,0 (Ekim 2011)

SEK Yönteminin Güvenilirliği Sayısal Bir Örnek. Ekonometri 1 Konu 11 Sürüm 2,0 (Ekim 2011) İk Değşkenl Bağlanım Model SEK Yöntemnn Güvenlrlğ Ekonometr 1 Konu 11 Sürüm,0 (Ekm 011) UADMK Açık Lsans Blgs İşbu belge, Creatve Commons Attrbuton-Non-Commercal ShareAlke 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)

Detaylı

SEK Tahmincilerinin Arzulanan Özellikleri. SEK Tahmincilerinin Arzulanan Özellikleri. Ekonometri 1 Konu 9 Sürüm 2,0 (Ekim 2011)

SEK Tahmincilerinin Arzulanan Özellikleri. SEK Tahmincilerinin Arzulanan Özellikleri. Ekonometri 1 Konu 9 Sürüm 2,0 (Ekim 2011) SEK Tahmnclernn Arzulanan Özellkler İk Değşkenl Bağlanım Model SEK Tahmnclernn Arzulanan Özellkler Ekonometr 1 Konu 9 Sürüm 2,0 (Ekm 2011) http://www.ackders.org.tr SEK Tahmnclernn Arzulanan Özellkler

Detaylı

BÖLÜM 5 İKİ VEYA DAHA YÜKSEK BOYUTLU RASGELE DEĞİŞKENLER İki Boyutlu Rasgele Değişkenler

BÖLÜM 5 İKİ VEYA DAHA YÜKSEK BOYUTLU RASGELE DEĞİŞKENLER İki Boyutlu Rasgele Değişkenler BÖLÜM 5 İKİ VEYA DAHA YÜKSEK BOYUTLU RASGELE DEĞİŞKENLER 5.. İk Boyutlu Rasgele Değşkenler Br deney yapıldığında, aynı deneyle lgl brçok rasgele değşkenn aynı andak durumunu düşünmek gerekeblr. Böyle durumlarda

Detaylı

Türk Dilinin Biçimbilim Yapısından Yararlanarak Türkçe Metinlerin Farklı İmgelere Ayrılarak Kodlanması ve Sıkıştırılması

Türk Dilinin Biçimbilim Yapısından Yararlanarak Türkçe Metinlerin Farklı İmgelere Ayrılarak Kodlanması ve Sıkıştırılması Türk Dlnn Bçmblm Yapısından Yararlanarak Türkçe Metnlern Farklı İmgelere Ayrılarak Kodlanması ve Sıkıştırılması Banu DİRİ, M.Yahya KARSLIGİL Yıldız Teknk Ünverstes Elektrk Elektronk Fakültes - Blgsayar

Detaylı

PARAMETRİK OLMAYAN TESTLER KULLANILARAK SAKARYA HAVZASI YAĞIŞLARININ TREND ANALİZİ. Meral BÜYÜKYILDIZ 1, Ali BERKTAY 2

PARAMETRİK OLMAYAN TESTLER KULLANILARAK SAKARYA HAVZASI YAĞIŞLARININ TREND ANALİZİ. Meral BÜYÜKYILDIZ 1, Ali BERKTAY 2 S.Ü. Müh.-Mm. Fak. Derg., c.19, s., 004 J. Fac.Eng.Arch. Selcuk Unv., v.19, n., 004 PARAMETRİK OLMAYAN TESTLER KULLANILARAK SAKARYA HAVZASI YAĞIŞLARININ TREND ANALİZİ Meral BÜYÜKYILDIZ 1, Al BERKTAY 1

Detaylı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sayı: 2010-17 / 20 Aralık 2010 EKONOMİ NOTLARI. Kalite Artışları ve Enflasyon: Türkiye Örneği

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sayı: 2010-17 / 20 Aralık 2010 EKONOMİ NOTLARI. Kalite Artışları ve Enflasyon: Türkiye Örneği Türkye Cumhuryet Merkez Bankası Sayı: 2010-17 / 20 Aralık 2010 EKONOMİ NOTLARI Kalte Artışları ve Enflasyon: Türkye Örneğ Yavuz Arslan Evren Certoğlu Abstract: In ths study, average qualty growth and upward

Detaylı

Mut Orman İşletmesinde Karaçam, Sedir ve Kızılçam Ağaç Türleri İçin Dip Çap Göğüs Çapı İlişkileri

Mut Orman İşletmesinde Karaçam, Sedir ve Kızılçam Ağaç Türleri İçin Dip Çap Göğüs Çapı İlişkileri Süleyman Demrel Ünverstes, Fen Blmler Ensttüsü, 9-3,(5)- Mut Orman İşletmesnde Karaçam, Sedr ve Kızılçam Ağaç Türler İçn Dp Çap Göğüs Çapı İlşkler R.ÖZÇELİK 1 Süleyman Demrel Ünverstes Orman Fakültes Orman

Detaylı

Japon Bıldırcınlarında Çeşitli Ağırlık Ölçüleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Japon Bıldırcınlarında Çeşitli Ağırlık Ölçüleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Tr. Doğa ve Fen Derg. Tr. J. Nature Sci. 2014 Vol. 3 No. 1 Japon Bıldırcınlarında Çeşitli Ağırlık Ölçüleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Şenol ÇELİK *1, Hakan İNCİ 1, Bünyamin SÖĞÜT 1, M. Reşit TAYSI

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ ÖZEL BANKALARIN FİNANSAL PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI: 2008-2011 DÖNEMİ. Fatih ECER *

TÜRKİYE DEKİ ÖZEL BANKALARIN FİNANSAL PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI: 2008-2011 DÖNEMİ. Fatih ECER * AİBÜ Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs, Güz 2013, Clt:13, Yıl:13, Sayı:2, 13:171-189 TÜKİYE DEKİ ÖZEL BANKALAIN FİNANSAL PEFOMANSLAININ KAŞILAŞTIILMASI: 2008-2011 DÖNEMİ Fath ECE COMPAISON OF PIVATE BANKS FINANCIAL

Detaylı

Lojistik Regresyonlarda Değişken Seçimi

Lojistik Regresyonlarda Değişken Seçimi Çukurova Ünverstes Zraat Fakültes Dergs, 7 (2):05-4 Lostk Regresyonlarda Değşken Seçm Hasan ÖNDER () Zeynel CEBECİ (2) Özet Bu çalışmada, lostk regresyonlarda değşken seçm yöntemlernden ler doğru seçm,

Detaylı

İyi Tarım Uygulamaları Ve Tüketici Davranışları (Logit Regresyon Analizi)(*)

İyi Tarım Uygulamaları Ve Tüketici Davranışları (Logit Regresyon Analizi)(*) Gazosmanpaşa Ünverstes Zraat Fakültes Dergs Journal of Agrcultural Faculty of Gazosmanpasa Unversty http://zraatderg.gop.edu.tr/ Araştırma Makales/Research Artcle JAFAG ISSN: 1300-2910 E-ISSN: 2147-8848

Detaylı

PÜRÜZLÜ AÇIK KANAL AKIMLARINDA DEBİ HESABI İÇİN ENTROPY YÖNTEMİNİN KULLANILMASI

PÜRÜZLÜ AÇIK KANAL AKIMLARINDA DEBİ HESABI İÇİN ENTROPY YÖNTEMİNİN KULLANILMASI PÜRÜZLÜ AÇIK KANAL AKIMLARINDA DEBİ HESABI İÇİN ENTROPY YÖNTEMİNİN KULLANILMASI Mehmet ARDIÇLIOĞLU *, Galp Seçkn ** ve Özgür Öztürk * * Ercyes Ünverstes, Mühendslk Fakültes, İnşaat Mühendslğ Bölümü Kayser

Detaylı

SESSION 1B: Büyüme ve Gelişme 279

SESSION 1B: Büyüme ve Gelişme 279 SESSION 1B: Büyüme ve Gelşme 279 Türkye de Hanehalkı Tüketm Harcamaları: Pseudo Panel Ver le Talep Sstemnn Tahmn The Consumpton Expendture of Households n Turkey: Demand System Estmaton wth Pseudo Panel

Detaylı

A İSTATİSTİK. 4. X kesikli rasgele (random) değişkenin moment çıkaran. C) 4 9 Buna göre, X in beklenen değeri kaçtır?

A İSTATİSTİK. 4. X kesikli rasgele (random) değişkenin moment çıkaran. C) 4 9 Buna göre, X in beklenen değeri kaçtır? . Br torbada 6 syah, 4 beyaz top vardır. Bu torbadan yerne koyarak top seçlyor. A İSTATİSTİK KPSS/-AB-PÖ/006. Normal dağılıma sahp br rasgele (random) değşkenn varyansı 00 dür. Seçlen topların ksnn de

Detaylı

NİTEL TERCİH MODELLERİ

NİTEL TERCİH MODELLERİ NİTEL TERCİH MODELLERİ 2300 gözlem sayısı le verlen değşkenler aşağıdak gbdr: calsma: çocuk çalışıyorsa 1, çalışmıyorsa 0 (bağımlı değşken) Anne_egts: Anne eğtm sevyes Baba_egts: Baba eğtm sevyes Kent:

Detaylı

Endüstri-içi dış ticaret, patentler ve uluslararası teknolojik yayılma

Endüstri-içi dış ticaret, patentler ve uluslararası teknolojik yayılma Endüstr-ç dış tcaret, patentler ve uluslararası teknolojk yayılma Recep Kök Dokuz Eylül Ünverstes, İktsad ve İdar Blmler Fakültes, İktsat Bölümü, 35160, İzmr, Türkye Nevzat Şmşek Dokuz Eylül Ünverstes,

Detaylı

Türkiye deki Đşsizlik Oranının Bulanık Doğrusal Regresyon Analiziyle Tahmini

Türkiye deki Đşsizlik Oranının Bulanık Doğrusal Regresyon Analiziyle Tahmini İstatstkçler Dergs: İstatstk & Aktüerya Journal of Statstcans: Statstcs and Actuaral Scences IDIA 8, 5, -6 Gelş/Receved:6.4.5, Kabul/Accepted: 3.6.5 www.statstkcler.org Türkye dek Đşszlk Oranının Bulanık

Detaylı

DENEY TASARIMI VE ANALİZİ

DENEY TASARIMI VE ANALİZİ DENEY TASARIMI VE ANALİZİ Bundan öncek bölümlerde bell br araşırma sonucu elde edlen verlere dayanılarak populasyonu anıma ve paramere ahmnlerne yönelk yönemlerden söz edld. Burada se sözü edlecek olan,

Detaylı

FLYBACK DÖNÜŞTÜRÜCÜ TASARIMI VE ANALİZİ

FLYBACK DÖNÜŞTÜRÜCÜ TASARIMI VE ANALİZİ FLYBACK DÖNÜŞTÜRÜCÜ TASARIMI VE ANALİZİ 1 Nasır Çoruh, Tarık Erfdan, 3 Satılmış Ürgün, 4 Semra Öztürk 1,,4 Kocael Ünverstes Elektrk Mühendslğ Bölümü 3 Kocael Ünverstes Svl Havacılık Yüksekokulu ncoruh@kocael.edu.tr,

Detaylı

Toplam Eşdeğer Deprem Yükünün Hesabı Bakımından 1975 Deprem Yönetmeliği İle 2006 Deprem Yönetmeliğinin Karşılaştırılması

Toplam Eşdeğer Deprem Yükünün Hesabı Bakımından 1975 Deprem Yönetmeliği İle 2006 Deprem Yönetmeliğinin Karşılaştırılması Fırat Ünv. Fen ve Müh. Bl. ergs Scence and Eng. J of Fırat Unv. 19 (2, 133-138, 2007 19 (2, 133-138, 2007 Toplam Eşdeğer eprem Yükünün Hesabı Bakımından 1975 eprem Yönetmelğ İle 2006 eprem Yönetmelğnn

Detaylı

Kısa Vadeli Sermaye Girişi Modellemesi: Türkiye Örneği

Kısa Vadeli Sermaye Girişi Modellemesi: Türkiye Örneği Dokuz Eylül Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Dergs, Clt:24, Sayı:1, Yıl:2009, ss.105-122. Kısa Vadel Sermaye Grş Modellemes: Türkye Örneğ Mehmet AKSARAYLI 1 Özhan TUNCAY 2 Alınma Tarh: 04-2008,

Detaylı

VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE TIBBİ GÖRÜNTÜ, ARŞİV VE İLETİŞİM SİSTEMLERİNİN DEVLET HASTANELERİ PERFORMANSINA ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE TIBBİ GÖRÜNTÜ, ARŞİV VE İLETİŞİM SİSTEMLERİNİN DEVLET HASTANELERİ PERFORMANSINA ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI Süleyman Demrel Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü DergsYıl: 2013/1, Sayı:17 Journal of Süleyman Demrel Unversty Insttute of Socal ScencesYear: 2013/1, Number:17 VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE TIBBİ GÖRÜNTÜ,

Detaylı

TEKNOLOJİ, PİYASA REKABETİ VE REFAH

TEKNOLOJİ, PİYASA REKABETİ VE REFAH TEKNOLOJİ, PİYASA REKABETİ VE REFAH Dr Türkmen Göksel Ankara Ünverstes Syasal Blgler Fakültes Özet Bu makalede teknoloj sevyesnn pyasa rekabet ve refah sevyes üzerndek etkler matematksel br model le ncelenecektr

Detaylı

Obtaining Classical Reliability Terms from Item Response Theory in Multiple Choice Tests

Obtaining Classical Reliability Terms from Item Response Theory in Multiple Choice Tests Ankara Unversty, Journal of Faculty of Educatonal Scences, year: 26, vol: 39, no: 2, 27-44 Obtanng Classcal Relablty Terms from Item Response Theory n Multple Choce Tests Hall Yurdugül * ABSTRACT: The

Detaylı

KRİZ DÖNEMİNDE KÜRESEL PERAKENDECİ AKTÖRLERİN PERFORMANSLARININ TOPSİS YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

KRİZ DÖNEMİNDE KÜRESEL PERAKENDECİ AKTÖRLERİN PERFORMANSLARININ TOPSİS YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ Atatürk Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Dergs, Clt: 25, Sayı: 2, 2011 151 KRİZ DÖNEMİNDE KÜRESEL PERAKENDECİ AKTÖRLERİN PERFORMANSLARININ TOPSİS YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ Nhan ÖZGÜVEN (*) Özet: Perakendeclk

Detaylı

DENEY TASARIMI VE ANALİZİ

DENEY TASARIMI VE ANALİZİ 1 DENEY TASARIMI VE ANALİZİ 1.1. Varyans Analz 1.. Tek Yönlü Varyans Analz Model 1.3. İk Yönlü Varyans Analz Model Prof Dr. Leven ŞENYAY XII-1 İsask II Bundan öncek bölümlerde bell br araşırma sonucu elde

Detaylı

2005 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:16, s31-46

2005 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:16, s31-46 2005 Gaz Ünverstes Endüstryel Sanatlar Eğtm Fakültes Dergs Sayı:16, s31-46 ÖZET BANKALARDA MALİ BAŞARISIZLIĞIN ÖNGÖRÜLMESİ LOJİSTİK REGRESYON VE YAPAY SİNİR AĞI KARŞILAŞTIRMASI 31 Yasemn KESKİN BENLİ 1

Detaylı

Bir Hava Emişli Hassas Ekim Makinası ile Karpuz Tohumlarının Ocağa Ekimi. Hill Drop Sowing of Watermelon Seeds using a Precision Vacuum Seeder

Bir Hava Emişli Hassas Ekim Makinası ile Karpuz Tohumlarının Ocağa Ekimi. Hill Drop Sowing of Watermelon Seeds using a Precision Vacuum Seeder Br Hava Emşl Hassas Ekm Maknası le Karpuz Tohumlarının Ocağa Ekm Davut KARAYEL Akdenz Ünverstes, Zraat Fakültes, Tarım Maknaları Bölümü, Antalya dkarayel@akdenz.edu.tr Özet: Ocakvar ekm, toprak çersnde,

Detaylı

4.5. SOĞUTMA KULELERİNİN BOYUTLANDIRILMASI İÇİN BİR ANALIZ

4.5. SOĞUTMA KULELERİNİN BOYUTLANDIRILMASI İÇİN BİR ANALIZ Ünsal M.; Varol, A.: Soğutma Kulelernn Boyutlandırılması İçn Br Kuramsal 8 Mayıs 990, S: 8-85, Adana 4.5. SOĞUTMA KULELERİNİN BOYUTLANDIRILMASI İÇİN BİR ANALIZ Asaf Varol Fırat Ünverstes, Teknk Eğtm Fakültes,

Detaylı

Sabit Varyans. Var(u i X i ) = Var(u i ) = E(u i2 ) = s 2

Sabit Varyans. Var(u i X i ) = Var(u i ) = E(u i2 ) = s 2 X Sabt Varyans Y Var(u X ) = Var(u ) = E(u ) = s Eşt Varyans EKKY nn varsayımlarından br anakütle regresyon fonksyonu u lern eşt varyanslı olmasıdır Her hata term varyansı bağımsız değşkenlern verlen değerlerne

Detaylı

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences Pamukkale Ünverstes Mühendslk Blmler Dergs, Clt 0, Sayı 3, 04, Sayfalar 85-9 Pamukkale Ünverstes Mühendslk Blmler Dergs Pamukkale Unversty Journal of Engneerng Scences PREFABRİK ENDÜSTRİ YAPIARININ ARMONİ

Detaylı

Farklı Varyans. Var(u i X i ) = Var(u i ) = E(u i2 ) = s 2 Eşit Varyans

Farklı Varyans. Var(u i X i ) = Var(u i ) = E(u i2 ) = s 2 Eşit Varyans Farklı Varyans Var(u X ) = Var(u ) = E(u ) = s Eşt Varyans Y X 1 Farklı Varyans Hata Var(u X ) = Var(u ) = E(u ) = s Farklı Varyans Zaman EKKY nn varsayımlarından br anakütle regresyon fonksyonu u lern

Detaylı

SAYISAL ANALİZ. Doç.Dr. Cüneyt BAYILMIŞ. Sayısal Analiz. Doç.Dr. Cüneyt BAYILMIŞ

SAYISAL ANALİZ. Doç.Dr. Cüneyt BAYILMIŞ. Sayısal Analiz. Doç.Dr. Cüneyt BAYILMIŞ SAYISAL ANALİZ Doç.Dr. Cüneyt BAYILMIŞ Doç.Dr. Cüneyt BAYILMIŞ Sayısal Analz SAYISAL ANALİZ SAYISAL TÜREV Numercal Derentaton Doç.Dr. Cüneyt BAYILMIŞ Sayısal Analz İÇİNDEKİLER Sayısal Türev Ger Farklar

Detaylı

Pamukta Girdi Talebi: Menemen Örneği

Pamukta Girdi Talebi: Menemen Örneği Ege Ünv. Zraat Fak. Derg., 2002, 39 (3): 88-95 ISSN 1018-8851 Pamukta Grd Taleb: Menemen Örneğ Bülent MİRAN 1 Canan ABAY 2 Chat Günden 3 Summary Demand for Inputs n Cotton Producton: The Case of Menemen

Detaylı

META ANALİZ VE TARIMSAL UYGULAMALAR

META ANALİZ VE TARIMSAL UYGULAMALAR T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ZOOTEKNİ ANABİLİM DALI META ANALİZ VE TARIMSAL UYGULAMALAR HANDE KÜÇÜKÖNDER YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ Ocak -2007 T.C. KAHRAMANMARAŞ

Detaylı

Black Litterman ve Markowitz Ortalama Varyans Modelinin Beta Faktörü, Artık Dalgalanma Dereceleri ve Toplam Riskleri Yönünden Karşılaştırılması

Black Litterman ve Markowitz Ortalama Varyans Modelinin Beta Faktörü, Artık Dalgalanma Dereceleri ve Toplam Riskleri Yönünden Karşılaştırılması Volume 3 Number 4 01 pp. 43-55 ISSN: 1309-448 www.berjournal.com Black Ltterman ve Markowtz Ortalama Varyans Modelnn Beta Faktörü, Artık Dalgalanma Dereceler ve Toplam Rskler Yönünden Karşılaştırılması

Detaylı

PARAMETRİK OLMAYAN HİPOTEZ TESTLERİ. χ 2 Kİ- KARE TESTLERİ. Doç.Dr. Ali Kemal ŞEHİRLİOĞLU Araş.Gör. Efe SARIBAY

PARAMETRİK OLMAYAN HİPOTEZ TESTLERİ. χ 2 Kİ- KARE TESTLERİ. Doç.Dr. Ali Kemal ŞEHİRLİOĞLU Araş.Gör. Efe SARIBAY PARAMETRİK OLMAYAN HİPOTEZ TESTLERİ Kİ- KARE TESTLERİ Doç.Dr. Al Kemal ŞEHİRLİOĞLU Araş.Gör. Efe SARIAY Populasyonun nceledğmz br özellğnn dağılışı blenen dağılışlardan brsne, Normal Dağılış, t Dağılışı,

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS EN KÜÇÜK KARELER, RİDGE REGRESYON VE ROBUST REGRESYON YÖNTEMLERİNDE ANALİZ SONUÇLARINA AYKIRI DEĞERLERİN ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ ZOOTEKNİ ANABİLİM

Detaylı

ENDÜSTRİYEL BİR ATIK SUYUN BİYOLOJİK ARITIMI VE ARITIM KİNETİĞİNİN İNCELENMESİ

ENDÜSTRİYEL BİR ATIK SUYUN BİYOLOJİK ARITIMI VE ARITIM KİNETİĞİNİN İNCELENMESİ ENDÜSTRİYEL BİR ATIK SUYUN BİYOLOJİK ARITIMI VE ARITIM KİNETİĞİNİN İNCELENMESİ Emel KOCADAYI EGE ÜNİVERSİTESİ MÜH. FAK., KİMYA MÜH. BÖLÜMÜ, 35100-BORNOVA-İZMİR ÖZET Bu projede, Afyon Alkalot Fabrkasından

Detaylı

KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ. Dr. Ali Rıza AKTAŞ 1 Dr. Selim Adem HATIRLI 2

KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ. Dr. Ali Rıza AKTAŞ 1 Dr. Selim Adem HATIRLI 2 Journal of Yasar Unversty 2010 3294-3319 KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ Dr. Al Rıza AKTAŞ 1 Dr. Selm Adem HATIRLI 2 ÖZET Bu çalışmada, Batı Akdenz Bölges kent merkezlernde

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI. Serhat BURMAOĞLU

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI. Serhat BURMAOĞLU ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI Serhat BURMAOĞLU BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KALKINMA PROGRAMI BEŞERİ KALKINMA ENDEKSİ VERİLERİNİ KULLANARAK DİSKRİMİNANT ANALİZİ, LOJİSTİK

Detaylı

LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE ESKİŞEHİR İN SİS

LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE ESKİŞEHİR İN SİS İstanbul Tcaret Ünverstes Fen Blmler Dergs Yıl: 8 Sayı: 16 Güz 2009/2 s. 47-59 LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE ESKİŞEHİR İN SİS KESTİRİMİNİN İNCELENMESİ Cengz AKTAŞ *, Orkun ERKUŞ ** Gelş: 12.10.2009 Kabul:

Detaylı

Boğaziçi Köprüsü Hareketlerinin Zaman Dizileri Analizi İle Belirlenmesi

Boğaziçi Köprüsü Hareketlerinin Zaman Dizileri Analizi İle Belirlenmesi hkm Jeodez, Jeonformasyon ve Araz Yönetm Dergs 2009/ Sayı 00 www.hkmo.org.tr Boğazç Köprüsü Hareketlernn Zaman Dzler Analz İle Belrlenmes Hedye ERDOĞAN, Engn GÜLAL 2 Özet Bu makalede; Asya le Avrupa kıtalarını

Detaylı

EMG İşaretlerinin K-Ortalama Algoritması Kullanılarak Öbekleştirilmesi. EMG Signal Analysis Using K-Means Clustering

EMG İşaretlerinin K-Ortalama Algoritması Kullanılarak Öbekleştirilmesi. EMG Signal Analysis Using K-Means Clustering KSÜ Mühendslk Blmler Dergs, (), 9 5 KSU Journal of Engneerng Scences, (), 9 EMG İşaretlernn K-Ortalama Algortması Kullanılarak Öbekleştrlmes Mücahd Günay, Ahmet ALKA, KSÜ Mühendslk-Mmarlık Fakültes Elektrk-Elektronk

Detaylı

ARAŞTIRMA MAKALESİ/RESEARCH ARTICLE TEK ÇARPIMSAL SİNİR HÜCRELİ YAPAY SİNİR AĞI MODELİNİN EĞİTİMİ İÇİN ABC VE BP YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÖZ

ARAŞTIRMA MAKALESİ/RESEARCH ARTICLE TEK ÇARPIMSAL SİNİR HÜCRELİ YAPAY SİNİR AĞI MODELİNİN EĞİTİMİ İÇİN ABC VE BP YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÖZ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Blm ve Teknoloj Dergs A-Uygulamalı Blmler ve Mühendslk Clt: 14 Sayı: 3 013 Sayfa: 315-38 ARAŞTIRMA MAKALESİ/RESEARCH ARTICLE Faruk ALPASLAN 1, Erol EĞRİOĞLU 1, Çağdaş Hakan ALADAĞ,

Detaylı

OECD ÜLKELERİNDE BÜTÇE AÇIKLARI VE DIŞ TİCARET AÇIKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN CADF VE EŞ BÜTÜNLEME TESTLERİYLE İNCELENMESİ

OECD ÜLKELERİNDE BÜTÇE AÇIKLARI VE DIŞ TİCARET AÇIKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN CADF VE EŞ BÜTÜNLEME TESTLERİYLE İNCELENMESİ İstanbul Tcaret Ünverstes Sosyal Blmler Dergs Yıl:7 Sayı:13 Bahar 2008 s.301-322 OECD ÜLKELERİNDE BÜTÇE AÇIKLARI VE DIŞ TİCARET AÇIKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN CADF VE EŞ BÜTÜNLEME TESTLERİYLE İNCELENMESİ

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİ VE AVRUPA BİRLİĞİNE ADAY ÜLKELERİN YAKINSAMA ANALİZİ

AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİ VE AVRUPA BİRLİĞİNE ADAY ÜLKELERİN YAKINSAMA ANALİZİ AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİ VE AVRUPA BİRLİĞİNE ADAY ÜLKELERİN YAKINSAMA ANALİZİ Prof. Dr. Bedrye SARAÇOĞLU Gaz Ünverstes İ.İ.B.F. Ekonometr Bölümü Tel:+90 32 226853 e-posta: bedrye@gaz.edu.tr Arş. Gör. Nükhet

Detaylı

ORTOTROPİK ZİNCİR YAN PLAKALARINDA GERİLME YIĞILMASI KATSAYILARININ HESAPLANMASI

ORTOTROPİK ZİNCİR YAN PLAKALARINDA GERİLME YIĞILMASI KATSAYILARININ HESAPLANMASI PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 997 : 3 : 3 :45-49

Detaylı

Epilepside EEG Tabanlı Entropi Değişimleri

Epilepside EEG Tabanlı Entropi Değişimleri TURKMIA 9 Proceedngs 7 VI. Ulusal Tıp Blşm Kongres Bldrler ENMI Vol V No 1, 9 Eplepsde EEG Tabanlı Entrop Değşmler b c Serap 1 AYDINa,1, H.Melh SARAOĞLU, Sadık KARA a Elektrk-Elektronk Müh Böl, Ondokuz

Detaylı

Öğretim planındaki AKTS TASARIM STÜDYOSU IV 214058100001312 2 4 0 4 9

Öğretim planındaki AKTS TASARIM STÜDYOSU IV 214058100001312 2 4 0 4 9 Ders Kodu Teork Uygulama Lab. Ulusal Kred Öğretm planındak AKTS TASARIM STÜDYOSU IV 214058100001312 2 4 0 4 9 Ön Koşullar : Grafk İletşm I ve II, Tasarım Stüdyosu I, II, III derslern almış ve başarmış

Detaylı

Prof. Dr. Nevin Yörük - Yrd. Doç. Dr. S. Serdar Karaca Yrd. Doç. Dr. Mahmut Hekim - Öğr. Grv. İsmail Tuna

Prof. Dr. Nevin Yörük - Yrd. Doç. Dr. S. Serdar Karaca Yrd. Doç. Dr. Mahmut Hekim - Öğr. Grv. İsmail Tuna Anadolu Ünverstes Sosyal Blmler Dergs Anadolu Unversty Journal of Socal Scences Sermaye Yapısını Etkleyen Faktörler ve Fnansal Oranlar le Hsse Getrs Arasındak İlşknn ANFIS Yöntem le İncelenmes: İMKB de

Detaylı

Şiddet-Süre-Frekans Bağıntısının Genetik Algoritma ile Belirlenmesi: GAP Örneği *

Şiddet-Süre-Frekans Bağıntısının Genetik Algoritma ile Belirlenmesi: GAP Örneği * İMO Teknk Derg, 28 4393-447, Yazı 29 Şddet-Süre-Frekans Bağıntısının Genetk Algortma le Belrlenmes: GAP Örneğ * Hall KARAHAN* M. Tamer AYVAZ** Gürhan GÜRARSLAN*** ÖZ Bu çalışmada, Genetk Algortma (GA)

Detaylı

Obtaining Classical Reliability Terms from Item Response Theory in Multiple Choice Tests

Obtaining Classical Reliability Terms from Item Response Theory in Multiple Choice Tests Ankara Unversty, Journal of Faculty of Educatonal Scences, year: 2006, vol: 39, no: 2, 27-44 Obtanng Classcal Relablty Terms from Item Response Theory n Multple Choce Tests Hall Yurdugül * ABSTRACT: The

Detaylı

Rasgele Değişken Üretme Teknikleri

Rasgele Değişken Üretme Teknikleri Rasgele Değşken Üretme Teknkler Amaç Smülasyon modelnn grdlern oluşturacak örneklern üretlmes Yaygın olarak kullanılan ayrık veya sürekl dağılımların örneklenmes sürecn anlamak Yaygın olarak kullanılan

Detaylı

PROJELERDE -DAĞILIMININ ÜÇ DURUMUNA GÖRE PROJE TAMAMLANMA ZAMANININ BULUNMASINDA İSTATİSTİKSEL BİR ANALİZ

PROJELERDE -DAĞILIMININ ÜÇ DURUMUNA GÖRE PROJE TAMAMLANMA ZAMANININ BULUNMASINDA İSTATİSTİKSEL BİR ANALİZ C.Gencer ve O.Türkbey, Gaz Ünverstes. Fen Blmler Dergs, (00), 77-90 PROJELERDE -DAĞILIMININ ÜÇ DURUMUNA GÖRE PROJE TAMAMLANMA ZAMANININ BULUNMASINDA İSTATİSTİKSEL BİR ANALİZ Cevrye GENCER Orhan TÜRKBEY

Detaylı