TURZM ETM ALAN ÖRENCLERN UMUTSUZLUK VE KAYGI SEVYELER LE ETME YÖNELK TUTUMLARI ARASINDAK LKNN BELRLENMESNE YÖNELK BR ARATIRMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TURZM ETM ALAN ÖRENCLERN UMUTSUZLUK VE KAYGI SEVYELER LE ETME YÖNELK TUTUMLARI ARASINDAK LKNN BELRLENMESNE YÖNELK BR ARATIRMA"

Transkript

1 TURZM ETM ALAN ÖRENCLERN UMUTSUZLUK VE KAYGI SEVYELER LE ETME YÖNELK TUTUMLARI ARASINDAK LKNN BELRLENMESNE YÖNELK BR ARATIRMA A RESEARCH OF DETERMINATION OF HOPELESSNESS AND ANXIETY LEVELS OF STUDENTS STUDYING TOURISM EDUCATION IN TERMS OF ATTITUDES OF EDUCATION Yrd. Doç. Dr. Rüya EHTYAR Engin ÜNGÜREN Özet Turizm iletmeleri global düzeyde incelediinde sosyal ve psikolojik sorunların fazlalatıı görülmektedir. Kaygı ve umutsuzluk kavramlarının bireyin ruhsal salıı içersinde deerlendirilmesi ve turizm örencilerinin sektörden uzaklaması, turizm eitimi veren kurumların etkinliiyle beraber örencilerin sosyo-psikolojik durumlarını incelemeyi gerektirmektedir. Salık, yaamı sürdüren ana etmen olduundan dolayı kiinin biyolojik, psikolojik ve sosyal yönden uyum içinde olmasıdır. Aratırma lise ve üniversitede turizm eitimi alan toplam 496 örenci üzerinde gerçekletirilmitir. Umutsuzluk ve kaygı arasında pozitif yönlü bir iliki saptanmı ve örencilerin almı oldukları eitime yönelik tutumlarıyla kaygı ve umutsuzluk düzeyleri arasında anlamlı iliki belirlenmitir. Örencilerin okul ve aileleriyle iletiimlerinin daha etkin hale getirilmesi, liselerde bulunan rehberlik servislerinin verimliliinin arttırılması, üniversitelerde kariyer planlama hizmetlerinin sunulması, örencilerin sosyal yönlerini gelitirici ve birbirleriyle yakınlamalarını salayıcı çalımaların yapılması, öretim elemanlarının örencilere mentorluk konusunda daha aktif ekilde yardımcı olmaları örencilerin mesleki ve kiisel geliimleri konusunda yardımcı olacaktır. Anahtar Sözcükler: Turizm eitimi, umutsuzluk, durumluk ve sürekli kaygı *Akdeniz Üniversitesi Turizm letmecilii ve Otelcilik Yüksekokulu, Antalya, e-posta: ** Akdeniz Üniversitesi Alanya letme Fakültesi, Aratırma Görevlisi, Alanya-Kestel, e-posta:

2 160 Yrd. Doç. Dr. Rüya EHTYAR-Engin ÜNGÜREN Abstract As far as the tourist ventures are concerned, we regret to state that social and psychological promblems are on the increase. In addition to this, students negative approach to the sector, together with their personal anxiety and hoplessness, requires an alaborate study not only of their sociopsychological cases but of the activities of such schools as well. Health as being the basic factor in one s survival is to be in conformity with biological, psychological and social aspects of life.the sample of research was realized of 496 high school studenst and undergraduates who study tourism. According to results of this research meaningful and pozitif relation is determined between hopelessness and state-trait anxiety. Besides meaningful result attitudes of education is determined on hopelessness and state-trait anxiety Those which will help to improve students vocational and personal developments are as follows; to urge students to be in direct communication with their school and parents, to have the Counseling Service in high schoo work much more effectively, to provide undergraduates with career-planning services at universities, to encourage student interction and make every effort to help them socialize, to let the Members of Staff to offer more active counselling opportunities for students. anxiety Keywords: Tourism education, hopelessness, state and trait GR Turizmin ülke ekonomilerine yapmı olduu katkı sürekli bir artı göstermektedir (Keung, 2000: 121). Uluslararası turizm pazarından daha fazla pay almak isteyen ülkelerin, fiyat ve fiyat dıı unsurlara balı olarak rekabete girimesi, modern turizm anlayıının gerektirdii hizmet kalitesinin salanması ve turist ile turiste hizmet edenler arasındaki ilikilerin salıklı ve kaliteli olarak gerçekletirilmesi zorunluluu, büyük ölçüde sektörde istihdam edilen igücünün meslekî ve teknik eitim düzeylerinin yüksek olmasına balıdır (Christou, 1999: 683; Alp, 1992: 47). Nitelikli insan gücüde ancak etkin ve kaliteli turizm eitim ve öretimiyle salanabilir (Ünlüönen, 2000: 218). nsan kaynaına yatırım yapılmadıı sürece fiziksel ve teknolojik donanımın ve ekonomik gelimelerin hizmet kalitesinin arttırılmasında ve gelitirilmesinde tek baına önem ifade etmemektedir (Seymen 2002: 17). Turizm iletmelerini global düzeyde incelediinde sosyal ve psikolojik sorunların fazlalatıını görülmektedir. gören devir oranlarının yüksek olması (Wood, 1992; Iverson ve Deery, 1997; Siu ve ark., 1997; Hiemstra, 1990; Kuluvan ve Kuluvan, 2004) sektör çalıanlarında tükenmilik belirtileri

3 Turizm Eitimi Alan Örencilerin Umutsuzluk ve Kaygı Seviyeleri ile Eitime Yönelik Tutumları Arasındaki likinin Belirlenmesine Yönelik Bir Aratırma 161 balaması (Akolan-Kozak, 2001; Zohar, 1994), i tatminin düük olması (Akta ve Ehtiyar, 1995) turizm eitimi almı kiilerin zamanla sektörden uzaklaması gibi olumsuz etkenler verimlilii ve hizmet kalitesini düürerek maliyetlerini artırmaktadır. Turizm eitimi alan örenciler sektörün potansiyel birer temsilcisi durumundadır. Fakat sektörün içersinde barındırdıı sorunların örencileri sektörden uzaklatırdıı yapılan aratırmalarla tespit edilmitir. Bir eitim sisteminin etkinliinin ve kalitesinin, eittii kiilerin i gücü piyasasındaki yer ve konumlarıyla ölçülmesi (Ünlüönen 2004:109), turizm eitimi veren kurumların etkinlii ve kalitesiyle beraber örencilerin sosyo-psikolojik durumlarını incelemeyi gerektirmektedir. Turizm eitim kurumlarının temel amacı, turizm sektöründe i görecek elemanları temel eitimden geçirerek tüm eitim alanlara turizm bilinci ve felsefesini kazandırılmasıyla turizm sektörünün gelimesine katkıda bulunarak turizm sektörüne yetimi kalifiye personel salamak (Mısırlı, 2002: 42), yönetim tekniklerini öreterek dünyada hakim, kabul görmü anlayıa uyum salatmak, yeni kavram, fikir ve teknolojileri kavrayabilecek üst düzey turizm profesyonellerini yetitirmektir (Üzümcü ve Bayraktar, 2004: 80). Bu amaçları kapsayan eitim sürecinin uygulama, ekonomik olma, gelimelere uyum salayarak hayata hazırlayıcı olma, devamlılık, topluma ve sektöre dönük olma içeriini taımalıdır (Aklan ve ark. 1996: 17). Turizm, alanındaki altyapı yatırımları, nitelik ve nicelik açısından ne kadar yeterli olursa olsun sosyal üst yapı yatırımları içersinde en önemli unsuru oluturan turizm eitimi ile desteklenmedikçe yarar salamayacaktır (Tüyluolu, 2003: 10). Ülkemizde turizm eitimi veren okul sayıları daha çok yükseköretim düzeyinde younlaması bazı sorunları gündeme getirmektedir. Avrupa Birlii ndeki ülkelerin mevcut turizm eitimi veren kurumları incelendiinde genelde kurslar ve ortaörenim düzeyinde younlamakta olduu görülür (Pelit ve Güçer, 2006: 142 ). Turizm eitimi veren kurumların sayısındaki artıın, mezunların sayısındaki artıına yansımasına ramen sektöre yansımaması dier bir sorunu oluturmaktadır (Eser, 2002: 144). Çünkü turizmle ilgili meslek ve meslekte çalıanlar, eitilmi i görenler ve mezunlar herhangi bir yasal düzenlemeyle korunmamaktadır (Mısırlı, 2002: 41). Bu durumda mezunları baka sektörlere yönelmektedir. Yapılan aratırmalardan turizm eitimi veren okullardan mezun olan örencilerin zamanla sektörden ayrıldıı saptanmıtır (Tablo 1). Aaıda yer alan tablo 1 de turizm eitimi almakta olanlar veya turizm eitimi almı olanlar üzerine yapılan aratırmalar özet halde sunulmutur:

4 162 Yrd. Doç. Dr. Rüya EHTYAR-Engin ÜNGÜREN Yazar/ Yazarlar Kızılırmak (2000), Kuluvan (2000), Aaolu (1991), Tüylüolu (2003), King ve arkadaları (2003), Altman ve Brothers (1995) Ünlüönen (2004), Kuluvan ve Kuluvan (2000) Aksu ve Köksal (2005) Güzel (2006), Akta ve Boyacı (1992 Kozak ve Kızılırmak (2001), Pavesic ve Brymer (1990), Baron ve Maxwell (1993), Jenkis (2001), Pavesic ve Brymer (1990), Getz (1994) Pelit ve Güçer (2006), Gökdeniz ve ark. (2002), Çakır (1998), Kuluvan ve Kuluvan (2000), Baron ve Maxwell (1993) Demirer (2000), Johnstone (1994) Temel Bulgu Turizm sektörünün igücü ihtiyacını, turizm eitimi almamı igücünü istihdam ederek karılamakta olduu tespit edilmitir. Ayrıca turizm eitimi almı mezunların büyük çounluunun turizm sektörü dıında istihdam edildii saptanmıtır. Örencilerin okumakta oldukları programa ve mezuniyet sonrası i imkanları ile ilgili deerlendirmelerinde zamanla olumsuz yönde deiimler saptanmıtır. Ayrıca aratırmaya katılan örencilerin çounluunun seçtii bölümden piman oldukları ifade edilmitir. Örencilerin sektöre karı olumsuz bir tutum ve görü içersinde oldukları saptanmıtır. Çounlukla olumsuz tutum ve görü içersinde olan örencilerin yanında olumlu görü beyan eden örenciler de bulunmu, bu örencilerin üniversite giri sınavında turizm bölümünü ilk sırada ve istekli seçtikleri, stajlarını yurt dıında gerçekletirdikleri belirtilmitir. Yükseköretim kurumlarında sunulan turizm eitimin hizmet kalitesi bakımından örencilerin beklentilerini karılamadıklarını ve tatmin düzeylerinin oldukça düük olduunu tespit edilmitir. Staj yapan örencilerin yapmayan örencilere göre daha olumsuz tutum içinde olduklarını saptanmıtır. Turizm eitimi almı mezunların zamanla turizm sektöründe çalımak istemediklerini ifade edilmitir. Örenciler, verilen eitimin staj esnasında yarar salamadıını belirtmi ve staj yaptıkları kurumlarının kendilerini ucuz i gücü olarak gördükleri ifade edilmitir. Ayrıca örencilerin stajlardan memnun olmadıkları ve stajın örencileri meslekten uzaklatırdıı saptanmıtır. Turizm iletmecilii örencilerinin, sektör temsilcilerinin beklentilerini tam anlamıyla karılamadıkları tespit edilmitir. Turizm iletmecilii örencilerinin beklentilerinin sektörle uyumadıını saptamı ve çalıma koullarının örencileri

5 Turizm Eitimi Alan Örencilerin Umutsuzluk ve Kaygı Seviyeleri ile Eitime Yönelik Tutumları Arasındaki likinin Belirlenmesine Yönelik Bir Aratırma 163 Koyuncu (2000) Üzümcü ve Bayraktar (2004) Cooper ve Shepherd (1997) Purcell ve Quinn (1996) Koko ve Guerrier (1994) Casado (1992) olumsuz tutum içersine sürükledii ifade edilmitir. Turizm eitmenlerinin verdii mesleki eitimi etik açısından inceledikleri aratırmada, etik ilkelerin tam olarak uygulanmadıını ve verilen eitimin yetersiz olduunu saptamılardır. Turizm eitimiyle turizm sektörü arasındaki ilikiyi inceledikleri aratırmalarında, turizm endüstrisinin düük statülü i imkanı sunduunu ve turizmin kariyer deeri yüksek bir sektör olarak algılanmadıını ifade etmilerdir. Turizm endüstrisinde çalıanların eitim durumları dier sektörlerde çalıanlara göre düük kaldıı tespit etmitir. Turizm eitimi almı mezunların çalıma koulları ve katılım ve geliim fırsatlarının sınırlılıı, motivasyon yetersizlii ve i tatminsizliinden dolayı sektörü terk ettiklerini saptamılardır. Konaklama iletmeciliine örencilerinin mezun olmadan önce oldukça gerçekçi beklentilerinin olması ve ie alımlarında baarılı olacaklarını umduklarını ifade etmelerine ramen konaklama iletmelerindeki sirkülasyonun yüksek olduunu saptamıtır. Tablo 1: Turizm Eitimi Alan Örencilerin Üzerinde Yapılmı Çalımalarla lgili Literatür Taraması Turizm eitimini ve örencilerin tutumlarını belirlemeye yönelik gerek yurt içinde gerekse yurt dıında yakın tarihli ve önceki tarihli aratırmalardan turizm eitimi almı özellikle üniversite mezunlarının sektörü terk etme ve baka sektörlerde çalımak istedikleri anlaılmıtır. Bu sorunların önceki dönemlerden günümüze kadar devam ediyor olması, yapılan çalımalar sonucu öne sürülen çözüm önerilerinin uygulamaya dönütürülmesinde baarıya ulaılamadıı izlenimini vermektedir. Hawthorne deneylerinden, verimli çalımanın kaynaını mutlu çalıanın oluturduu kabul görmektedir (Tutar, 2007: 125). Mutluluun kaynaını ise çalıanların umut düzeylerinin yüksekliine karı kaygı düzeylerinin düüklüü ile açıklanmaktadır. nsanın salıı konusunda 1978 Alma-Ata Bildirgesi kapsamında Dünya Salık Örgütüne üye tüm devletlerin kabul edildii bildirgede, salıın "hastalık olmayıı" eklinde yapılan tanımını "bedensel, ruhsal ve sosyal yönlerden tam bir iyilik hali" olarak formüle edilmi ve bunun temel bir insan hakkı olduunu vurgulamıtır (Ünaldı ve ark. 1994: 3). Baka bir anlatımla salık, yaamı sürdüren ana etmen olduundan dolayı kiinin biyolojik, psikolojik, sosyal yönden

6 164 Yrd. Doç. Dr. Rüya EHTYAR-Engin ÜNGÜREN uyum içersinde olmasıdır (Arslan ve Kutsal, 1999: 173). Kaygı ve umutsuzluk kavramında bireyin ruhsal salıı içersinde deerlendirilen bir olgu olmakla beraber, günümüz modern dünyasında oldukça yaygın yaandıı belirtilmektedir. KAYGI (ANKSYETE) Kaygı, tehlikeyle ba etmek için uyum salayıcı bir mekanizma, temel bir insan duygusu ve çok yönlü bir duygu durumu olup, bilisel öeleri, öznel duyguları, fizyolojik belirtileri ve davranıları içerir (Özusta, 1995: 32).Kaygı, yaamı tehdit eden ya da tehdit eklinde algılanan içten (intrapsiik) veya dıtan (çevresel) kaynaklanan bir tehlike, tehlike olasılıı ya da tehlike olarak algılanıp yorumlanan bir durum karısında yaanan duygu durumudur (Güleç ve Körolu, 1997: 453). Psikiyatrik açıdan kaygı, somatik (bedensel) belirtilerin elik ettii, normal dıı, nedensiz bir tedirginlik ve korku hali diye tanımlanır. nsanlar genel olarak kaygıyı, gelecee yönelik endie, kararsızlık, karmaa, korku, kısaca gelecekte kötü bir ey olacakmı gibi duyumsarlar. Kaygı, insanlık tarihi boyunca en sık kullanılan sözcüklerden biri olmutur (Köknel, 1999: ). Kaygı sözcüü etimolojik açıdan incelendiinde kökünün Latince`de dar geçit anlamına gelen angustioe (Freud, ---: 225) ve eski Yunanca`da anxietas olup endie, korku, anlamına geldii görülmektedir (Köknel, 1998: 119). Kaygı duygusu bulaıcı bir özellik taıyarak (Geçtan, 2003: 168), kiinin geliim süreci içinde bulunduu çevresel koullara göre kaygı düzeyi ekillenmeye balar. Kaygı duygusu kiinin anne-babasının, öretmenlerinin ve arkadalarının davranılarına göre deime gösterir (Alisinanolu ve Uluta, 2000: 16). Annebaba tutumlarının çocuun öz saygı düzeyine etkide bulunabileceini, özellikle reddedilen, aırı disiplinle yetitirilen ve aırı korunmu çocukların daha düük öz saygıya sahip olduklarını, bunun da utanma, sıkılma ve kaygı ile ilikisinin olabilecei belirtilmektedirler. Kiinin hayatında bulunan her bir kavram kaygı oluturabilmektedir. Kiilerin olaylara yükledikleri anlamlardan, algılama düzeylerinden, kiisel farklılıklardan kaygı seviyesini deimektedir (nanç, 1997: 9-11). Depresyonun kaygı düzeyine etkisinin psikopatolojik incelenmesinde, kaygının kalıtımsal, çevresel ve toplumsal etmenlerle de geçtii görülmütür (Özusta, 1995). Kaygı hafif ve orta iddetten iddetliye kadar yaanır ve orta iddette kaygı isteklendirme (motivasyon) salamada yararlı olur (Beser ve Öz, 2003: 48). Youn kaygı, kiinin yaayabilecei en katlanılmaz duygulardan biridir. Çünkü kaygılı insan, kendini çaresizlik içersinde hisseder. Özellikle güç kazanma, yükselme ve çevreye egemen olma kavramlarına çok önem veren kiilerde bu duygu daha da youndur (Horney, 1999:36).

7 Turizm Eitimi Alan Örencilerin Umutsuzluk ve Kaygı Seviyeleri ile Eitime Yönelik Tutumları Arasındaki likinin Belirlenmesine Yönelik Bir Aratırma 165 nsanlar kaygıyı gelecekle ilgili olumsuzluk, karamsarlık, baarısızlık, endie, umutsuzluk duygularıyla birlikte dile getirmesinin yanında, fiziksel ve toplumsal çevreden gelen tehlikelere karı bireyi uyarma, gerekli uyumu salama ve yaamı sürdürme ilemine katkıda bulunarak insanı motive edici, tehlikelerle ba etmek için uyum salayıcı, bilisel öeleri, öznel duyguları, davranıları içeren çok yönlü bir duygu durumunu da içermektedir (Özusta,1995: 33; Güleç ve Körolu, 1997: 450). Kaygı ile ilgili kavramsal çalımalarda, durumluk kaygı (state anxiey) ve sürekli kaygı (trait anxiey) Cattell ve Scheier (1958) faktör analizi çalımalarıyla ortaya atılmı ve Spielberger (1966) çalımalarıyla iki kaygı kavramı oluturulmutur. Spielberger; durumluk kaygıyı (state anxiey) kiinin özel durumları tehdit edici olarak yorumlaması sonucunda oluan, iddeti ve süresi, algılanan tehdidin miktarı ve kiinin tehlikeli durum yorumunun kalıcılııyla ilikili, sürekli karılaılmayan olaylarda bireyin gösterdii geçici duygusal tepkiler olarak ifade eder. (Özusta, 1995: 33). Bireyin içinde bulunduu stresli durumdan dolayı hissedilen sübjektif korkudur. Stresin youn olduu zamanlar durumluk kaygı seviyesinde yükselme, stres ortadan kalkınca, düme olur. Sürekli kaygıyı (trait anxiey/chronic anxiety) bireyin kaygı yaantısına olan yatkınlııdır. Kiinin içinde bulunduu durumu stresli olarak algılaması normal olan bir durumu tehlikeli ve öz deerlerinin tehdit edildiinin zannedilmesi sonucu oluan kaygıdır. (Öner ve Compte, 1983: 2). UMUTSUZLUK 1950`den bu yana psikologlar ve psikiyatrlar, umudun salıktaki ve kendini iyi hissetmedeki rolüne vurgu yaparak, umudu amacın gerçekletirilmesindeki olumlu beklenti olarak açıklarlar (Cheavens ve ark., 2006: 136). Umudun en büyük özellii, olumlu gelimelerle beraber, bir çıkı yolu olduuna ilikin inanç ve planların baarılacaı öngörüsüdür. Umutsuzluk, hayata ve gelecee bakıtaki kötümserliin (pessimism) (Lavender ve Watkins, 2004: 130) yükselmesine karıt iyimserliin (optimism) dümesi veya ortadan kalkmasıyla açıklanır (Kashani ve ark. 1991: 331). Gelecekte olabilecek her eyin imdikinden daha iyi olmayacaı (Bayam ve ark. 2002:7) ve gelecee yönelik olumsuz bakı umutsuzluk kavramının öesini oluturmaktadır (O`Connor ve ark., 2004: 1100). Carver ve Scheier (1990) iyimserlii, gelecekten iyi yaantıların beklenmesi, kötümserlii de gelecekten kötü yaantıların beklenmesi eklinde açıklamaktadır. Kötümserlik, kiinin durumluk negatif halini ifade etmektedir. Yani o ana baktıı olumsuzluktur. Olumlu yaantılar kurgulamada yetersizlik ve gelecek hakkında olumsuz yaantıyla ilgili beklentinin artması kurtulu yok (no rescue) algısına zemin olumakta ve kurtulu yok algısı da umutsuzluk düzeyini attırmaktadır (Atay ve Gündoar, 2004: 47). Kısaca

8 166 Yrd. Doç. Dr. Rüya EHTYAR-Engin ÜNGÜREN umutsuzluk, bireyin gelecee yönelik kötümserlii olup, depresyon ve intihar arasındaki arabulucudur (O connor ve ark., 2000: 155). Birçok aratırmada depresyon, intihar ve umutsuzluk arasında yakın bir iliki bulunmu ve umutsuzluun intihar davranıını yordalayıcı önemli bir bilisel deiken olduu belirtilmitir (Bradley ve ark., 2004; MacLeod ve ark., 2005; Palmeri ve Connelly, 2005).Umutsuzluk duygusu depresyonu aırlatırarak yaam kalitesini kötületirir. Depresif kiiler, kendilerini kusurlu görerek, kendileri için gerekli olan geliim kaynaklarına sahip olmayacaı inancı onların geleceini umutsuz algılamalarına yol açar (Palmeri ve Connelly, 2005: 164). Depresyona balı ölüm nedenlerinin önde geleni intihar olması, umutsuzluun bunu önceden belirleyecek bir unsur olması umutsuzluu ölçmenin önemini açıa çıkarmaktadır (Seber ve ark., 1993: 142). Umutsuzluun ölçümü konusunda youn çalıma yapan Beck, psikoterapi gören intihara teebbüs etmi hastalarla ilgili aratırmasında, umutsuzluk ve intihar arasında bir iliki bulmutur. Beck, umutsuzluu, kiilerin objektif ve gerçekçi bir nedeni olmadıı halde, deneyimlerine yanlı anlamların yüklemesi, amacına ulamak için çaba sarf etmedii halde bunlardan negatif sonuçlar beklenmesi ve bunun sonucu olarak gelecek hakkında olumsuz beklentileri olan, daha genel anlamıyla gelecee kötümser tutumlarının olması eklinde tanımlamıtır (Durak ve Palabıyıkolu, 1994: 311; Abbey, 2006: 174). Ergenlerde depresyonun tipik özellikleri incelendiinde, öfke ve sinirlilik davranıları, davranı sorunları, umutsuzluk ve içe kapanma gibi durumları içerir. Depresyondaki ergen, umutsuzluk, yararlı ve anlamlı bir hayat yaayabileceinden ümidini kesme, kendine deer vermeme düüncesi ve youn bir karamsarlık hisseder (Tümkaya, 2005: 446). Ergenlerin akıllarına geleni yapmakta aceleci ve sabırsız olmaları umutsuzlukla birleince (Rutter ve Behrendt, 2004: 295), kendilerini öldürme eylemlerimi (özkıyım) kolaylatırır ve hızlandırır. Ceyhun ve Ceyhun (2003) da aratırmasında liseli kız ve erkek örencilerin intihar fikri ile umutsuzluk arasında bir iliki bulmu ve umutsuzluun artması ile intihar olasılıının yükseldiini saptamıtır. YÖNTEM Aratırma üniversitede ve lisede turizm eitimi alan örencilerin umutsuzluk ve kaygı düzeylerini karılatırmayı ve almı oldukları eitime yönelik tutumlarının farklılık oluturup oluturmadıı saptanmaya çalıılmıtır. Bu nedenle betimsel istatistik yöntemi kullanılmıtır. Örneklem içersinde yer alan örenciler, olasılıklı örnekleme yöntemi içersinde yer alan zümrelere göre örneklem yöntemi uygulanarak oluturulmutur.

9 Turizm Eitimi Alan Örencilerin Umutsuzluk ve Kaygı Seviyeleri ile Eitime Yönelik Tutumları Arasındaki likinin Belirlenmesine Yönelik Bir Aratırma 167 Evren ve Örneklem Aratırmanın evrenini, Antalya ilinde Milli Eitim Bakanlıına balı Antalya Barosu Anadolu Meslek Ve Kız Meslek Lisesi Aırlama Gıda Teknolojisi bölümü ve Antalya Anadolu Otelcilik Ve Turizm Meslek Lisesi 1., 2. ve 3. sınıf örencileriyle Akdeniz Üniversitesi Turizm letmecilii ve Otelcilik Yüksekokulunun konaklama ve seyahat bölümü son sınıf örencileri oluturmaktadır.. Anketler ilgili kurumlar gereken izinler alınarak örencilere daıtılmı, geriye toplam 516 anket toplamıtır. 20 anket eksik doldurulduu için 496 (evrenin %38 i) anket üzerinden deerlendirilme yapılmıtır. Aratırmanın örneklemine giren örencilerin eitim kurumlarına göre daılımı tablo 1 de gösterilmitir. Cinsiyet Üniversite Örencileri Lise Örencileri Genel Toplam N % N % N % Kız 82 % % % 49 Erkek 130 % % % 51 Toplam 212 % % % 100 Tablo 2: Örnekleme Giren Örencilerin Eitim Kurumuna Göre Daılımı Tablo 2. de görüldüü üzere örneklemin % 49 nu (243 kii) kız örenciler % 51 ni (253 kii) erkek örenciler oluturmaktadır. Eitim kurumlarına göre incelendiinde, erkek örencilerin üniversite örneklemi içersinde 130 kiiyle büyük çounluu oluturduu (%61), lise örneklemi içersinde de çounluu 161 kiiyle kız örencilerin (% 57) oluturduu görülmektedir. Veri Toplama Araçları Aratırmada; Örencilerin umutsuzluk düzeylerini saptamak için Seber (1991) tarafından Türkçe`ye çevrilen Beck Umutsuzluk Ölçei (BUÖ), Durumluk ve Sürekli Kaygı düzeylerini belirlemek için, Öner ve Le Compte tarafından Türkçe`ye çevrilen Durumluk-Sürekli Kaygı Envanteri (State-Trait Anxiety Inventory -STAI) kullanılmıtır.

10 168 Yrd. Doç. Dr. Rüya EHTYAR-Engin ÜNGÜREN Beck Umutsuzluk Ölçei`nin (BUÖ) nitelii, ergen ve yetikinlerde uygulanabilen özelliiyle, bireyin gelecee yönelik olumsuz beklentilerini deerlendiren bir ölçektir. (Seber ve ark., 1993:141). Beck Umutsuzluk ölçei ilk olarak Beck ve arkadaları (1974) tarafından uygulanmı ve Cronbach alfa güvenirlilik katsayısının a=,93; Durak (1994) ölçei geçerliliini ve güvenirliliini belirmeye yönelik çalımasında alpha güvenirlik katsayısını a=.85; Seber ve arkadaları (1993) yaptıkları umutsuzluk ölçeinin güvenirlik çalımasında Cronbach alfa katsayısı a=0.86 bulmulardır. Öner ölçein güvenirliliine dair, Kuder Richardson güvenirliliinin K R20 formülüyle hesaplanan katsayı.86 olduunu bulmutur. (Öner, 1997:307). Durumluk -sürekli kaygı envanteri (STAI) kısa ifadelerden oluan bir özdeerlendirme (self-evaluation) anketi olup Öner ve Le Compte tarafından Türkçe ye adapte edilmitir. Ölçeklerin test-tekrartest deimezlik katsayıları Sürekli Kaygı Ölçei için.73 ile.86, Durumluk Kaygı Ölçei için.16 ile.54 arasında; alfa korelasyonları ile hesaplanan iç tutarlılık ve test homojenliini yansıtan katsayılar Durumluk Kaygı için.83 ile.92, Sürekli Kaygı için.86 ile.92 bulunmutur (Öner, 1997, s. 368). Verilerin Toplanması ve Analizi Öncelikle aratırmada veri toplama araçlarıyla toplanan deikenlerin aratırma grubunun özelliklerine göre betimleyici frekans ve yüzde tabloları çıkarılmıtır. Daha sonra da üniversite ve lise örencilerinin umutsuzluk ve durumluk-sürekli kaygı puanları ayrı ayrı hesaplanarak analizler SPSS 13.0 (The Statistical Program for Social Sicence) istatistik paket programında uygulanmıtır. Umutsuzluk ve durumluk-sürekli kaygı arasındaki iliki; eer varsa ilikinin iddeti ve yönü Pearson Korelasyonu (Simple/ Biuariate Correlation: Pearson Correlation Coeffcient) ile elde edilmitir. ki grup arasındaki farkları incelemek için t testi (Independent Samples t Test) uygulanmıtır. Uygulanan t testinde varyansların eit olup olmadıını belirlemek için Levene testi kullanılmıtır. kiden fazla grubu karılatırmak için varyans analizi (one-way Anova) uygulanmıtır. BULGULAR N = 496 Sürekli Kaygı Durumluk Kaygı Umutsuzluk Sürekli Kaygı 1 r=,637(**) 0,00 r=,653(**) 0,00 Durumluk Kaygı r=,637(**) 0,00 1 r=,493(**) 0,00

11 Turizm Eitimi Alan Örencilerin Umutsuzluk ve Kaygı Seviyeleri ile Eitime Yönelik Tutumları Arasındaki likinin Belirlenmesine Yönelik Bir Aratırma 169 Umutsuzluk r=,653(**) 0,00 r=,493(**) 0,00 1 Tablo 3. Umutsuzluk Ve Durumluk-Sürekli Kaygı Arasındaki Korelasyon Analizi Tablo 3 de umutsuzluk ve durumluk-sürekli kaygı arasındaki ilikiyi saptamak için gerçekletirilen korelasyon analizi sonuçlarına göre her üç deiken arasında pozitif yönlü anlamlı iliki bulunmutur. Sürekli kaygı ile durumluk kaygı arasındaki ilikinin r=,637, p< 0,01 olduu görülmektedir. Bu sonuç sürekli kaygı ile durumluk kaygı arasında anlamlı ve doru orantılı bir ilikinin olduunu göstermektedir. Sürekli kaygı puanı arttıkça durumluk kaygı puanı da artacaktır. Determinasyon katsayısı da (r 2) 0,4058 çıkmıtır. Durumluk kaygı ölçeindeki artıın % 40,58 si sürekli kaygı ölçei tarafından açıklanmaktadır. Sürekli kaygı ile umutsuzluk ölçei arasında pozitif yönlü anlamlı bir iliki olduu görülmektedir (r=,653, p< 0,01). Sürekli kaygı puanı artı gösterdikçe umutsuzluk ölçei de artı gösterecektir. Hesaplanan determinasyon katsayısı (r 2) ise 0,4264 çıkmıtır. Umutsuzluk ile durumluk kaygı arasındaki ilikinin de (r =,493, p< 0.01) istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif yönlü olduu bulunmutur. Determinasyon katsayısı ise (r 2) 0,2430 bulunmutur. Bu eitim kurumunda bulunmaktan ve aldıınız eitimden memnun musunuz? N _ X S t deeri Anlamlık düzeyi Durumluk kaygı puanı Evet ,76 4,7 Hayır ,46-6,22 0,00 Sürekli kaygı puanı Evet ,03 4,9 Hayır ,58 6,62-8,47 0,00 Umutsuzluk ölçei puanı Evet 217 2,71 1,96 Hayır 279 8,46 3,36-14,85 0,00

12 170 Yrd. Doç. Dr. Rüya EHTYAR-Engin ÜNGÜREN Tablo 4: Örencilerin Eitim Memnuniyetine Göre Umutsuzluk- Kaygı Puanlarının t Testti Sonuçları Tablo 4. de gösterilen t testti sonuçlarına göre eitim kurumundan memnuniyetin umutsuzluk ile durumluk-sürekli kaygı ölçei üzerinde istatistiksel olarak anlamlı farklılık oluturduu görülmektedir. Eitimden memnun olanların umutsuzluk puan ortalamasının ( x = 2,71), memnun olmayan örencilerin umutsuzluk puan ortalamasından ( x =9,3) düük olduu ve aralarında farkın 0,05 (p=0,00) düzeyinde anlamlı bulunmutur. Örencilerin eitim kurumundan ve almı oldukları eitimden memnun olma ve olmama durumlarının durumluksürekli kaygı üzerinde de yapılan t testi sonucunda p<0,05 düzeyinde anlamlı olduu anlaılmaktadır. Elde edilen bu sonuçlara göre örencilerin eitim kurumlarından memnun olmamaları umutsuzluk ve kaygı düzeylerini arttırmaktadır. x S F Deeri Anlamlılık Düzeyi 1.sınıf 40,3 5,01 Durumluk kaygı puan 2.sınıf 41,08 6,2 2,153 0,093 Sürekli kaygı puanı Umutsuzluk ölçei puanı 3.sınıf 43,01 6,4 1.sınıf 46,4 5,93 2.sınıf 47,63 5,82 3.sınıf 48,3 6,04 1.sınıf 3,75 1,72 2.sınıf 5,75 2,34 3.sınıf 8,87 2,84 4,072 0,007 16,39 0,00 Tablo 5: Lise Örencilerinin Sınıflarına Göre Umutsuzluk ve Kaygı Puanlarının Varyans Analizi

13 Turizm Eitimi Alan Örencilerin Umutsuzluk ve Kaygı Seviyeleri ile Eitime Yönelik Tutumları Arasındaki likinin Belirlenmesine Yönelik Bir Aratırma 171 Tablo 5 de yer alan one-way anona analizi sonuçlarına göre lise örencilerinin sınıflara göre daılımının umutsuzluk ölçei ve sürekli kaygı düzeyleri üzerinde farklılık oluturduu bulunmutur (p< 0,05). Durumluk kaygı üzerinde ise istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamıtır. Hangi sınıfların umutsuzluk ve sürekli kaygı ölçei üzerinde farklılık oluturduunu bulmak için post hoc analizinin Scheffe testi uygulanmı ve elde edilen sonuçlardan üç sınıf arasında da anlamlı bir farklılık olduu anlaılmıtır. Uygulanan Scheffe testi sonucuna göre birinci sınıflar, ikinci ve üçüncü sınıfa göre daha umutlu, üçüncü sınıflar birinci ve ikinci sınıfa göre çok daha umutsuzdur. Sürekli kaygı puanları açısından birinci sınıflar ile üçüncü sınıf arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık görülmütür. Bu eitim kurumunu eitimini almı olduum meslei sevdiim için seçtim. N _ X S t deeri Anlamlık düzeyi Durumluk kaygı puanı Evet ,08 6,46 Hayır ,57 4,7 2,684 0,008 Sürekli kaygı puanı Evet ,62 6,65 Hayır ,51 5,09 5,295 0,00 Umutsuzluk ölçei puanı Evet 330 6,95 3,25 Hayır 166 3,93 2,79 6, Tablo 6: Örencilerin Eitim Kurumunu steyerek tercih Nedenlerinin Umutsuzluk ve Kaygı Düzeylerine Etkisi Tablo 6 da yer alan t testi sonucuna göre örencilerin bulunmu oldukları eitim kurumunu kendi tercihleri dorultusunda isteyerek seçmelerinin umutsuzluk ve kaygı puanları üzerinde anlamlı bir farklılık oluturduu saptanmıtır. Buna göre eitim kurumunu isteyerek tercih eden örencilerin umutsuzluk ve kaygı düzeyleri daha düüktür. Bu sonuç eitim kurumundaki memnuniyet durumuyla paralel bir iliki göstermekte ve meslek seçimi konusundaki bilinçli bir tercihin önemi de göstermektedir. Çünkü i seçimi kii için çok önemli olup, yaamın amacını ve anlamını ifade etmektedir., kiinin kimliinin bir göstergesi olarak,

14 172 Yrd. Doç. Dr. Rüya EHTYAR-Engin ÜNGÜREN potansiyelini kullanma sahasıdır. aynı zamanda sosyal destek olmakla beraber, zaman ve emek karılıında maddi kazancıda ifade etmektedir. N x S F Deeri Anlamlılık Düzeyi Durumluk kaygı puanı Sürekli kaygı puanı Çok iyi 32 39,65 4,86 yi ,61 5,49 Orta ,11 5,99 Düük 44 44,83 7,01 Çok iyi 32 44,71 5,67 yi ,46 5,55 Orta ,21 6,15 Düük 44 51,73 8,12 Çok iyi 32 2,81 1,57 13,64 0,00 9,193 0,00 Umutsuzluk ölçei puanı yi 218 4,22 2,42 Orta 202 7,34 3,49 31,34 0,00 Düük 44 10,03 2,88 Tablo 7: Örencilerinin Okuldaki Baarı Düzeylerinin Umutsuzluk Ve Kaygı Düzeyine Etkisinin Varyans Analizi Sonuçları Tablo 7. de yer alan anova analizi sonuçlarına göre, örencilerin okuldaki baarı durumlarının kaygı ve umutsuzluk düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık gösterdii anlaılmaktadır. Baarı düzeyinin hangi aamalarının umutsuzluk ve Durumluk Kaygı Ölçei ile Sürekli Kaygı Ölçei üzerinde farklılık oluturduunu bulmak için, post hoc analizinin Scheffe testi uygulanmı ve baarı durumunun dütükçe umutsuzluk ve kaygı ölçeklerinden alınan puanın yükseldii sonucu saptanmıtır. Her üç ölçekte de baarı durumunu düük olarak deerlendiren örencilerin anlamlı bir ekilde farklılık gösterdii bulunmutur. Bu sonuçlardan baarı durumlarını çok iyi ve iyi kategorisinde deerlendiren

15 Turizm Eitimi Alan Örencilerin Umutsuzluk ve Kaygı Seviyeleri ile Eitime Yönelik Tutumları Arasındaki likinin Belirlenmesine Yönelik Bir Aratırma 173 örencilerin daha düük umutsuzluk ve kaygı düzeylerine sahip olduklarından daha iyimser oldukları söylenebilir. N x S F Deeri Anlamlılık Düzeyi Durumluk kaygı puanı Çok iyi ,85 5,42 yi ,05 5,87 Yetersiz 93 44,1 6,45 Çok iyi ,95 5,56 28,52 0,00 Sürekli kaygı Puanı yi ,06 6,38 Yetersiz 93 51,62 5,8 Çok iyi 168 3,4479 3,97 yi 235 5,5696 1,57 11,13 0,00 Umutsuzluk Yetersiz 93 11,125 2,89 87,05 0,00 Puanı Tablo 8: Örencilerin Okul Arkadalarıyla likilerinin Umutsuzluk Ve Kaygı Düzeyine Etkisi Tablo 8 incelendiinde örencilerin arkadalarıyla olan ilikilerinin umutsuzluk ve durumluk kaygı ölçei ile sürekli kaygı ölçei düzeyine ilikin anova analizi sonucunda elde edilen bulgular görülmektedir. Elde edilen anova analize göre örencilerin arkadalık iliiklerinin umutsuzluk ve kaygı düzeyleri üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık oluturduu saptanmıtır. Farklılıın hangi arkada ilikileri arasında olduunu test etmek için post hoc analizinin Scheffe testi uygulanmı, arkada ilikileri yetersiz olan örencilerin umutsuzluk ve kaygı düzeylerinde dier arkadalık ilikileri boyutlarıyla anlamlı

16 174 Yrd. Doç. Dr. Rüya EHTYAR-Engin ÜNGÜREN düzeyde farklılık gösterdii sonucu elde edilmitir. Örencilerin arkadalarıyla iliki düzeyleri dütükçe umutsuzluk düzeyi yükselmeye baladıı ve gelecee yönelik kötümser bir tutum içersine büründükleri anlaılmaktadır. Bu bulgulardan arkadalık ilikileri yetersiz olan örencilerin iyi olan arkadalarına göre umutsuzluk ve kaygı düzeyleri açısından oldukça yüksek bir farklılıın olduunu ortaya koymaktadır. SONUÇ VE ÖNERLER Genel olarak bir eitim sistemi, bedensel, ahlaksal, ruhsal ve duygusal bakımdan dengeli ve salıklı bir kiilie ve karaktere sahip bireyler yetitirmeyi hedefler. Aynı zamanda eitimle varılmak istenen nihai sonuç, özgür ve bilimsel düüncenin gelimesi, insan haklarına saygı duyulması, giriimciliin desteklenmesi, topluma karsı sorumluluk düsturuyla yapıcı ve verimli faaliyetlerin gerçekletirilmesidir. Bu ilkeler çerçevesinde, eitimin toplumsal öneminin vurgulanmasının yanında, ülkenin ekonomik gücünü arttırmayı ilgilendiren ilkeler de yer almaktadır. Bu boyutuyla eitim, bir ülkenin kalkınması ve dolaysıyla refaha ulaması açısından büyük önem taımaktadır.çünkü üretim faktörlerini oluturan sermaye ne kadar iyi olursa olsun ancak üretim faktörlerinin dier bir fonksiyonunu oluturan nitelikli i gücü ile mümkün olur (Kızılırmak, 2000). Eitilmi ve üstün nitelik kazanmı bir personelin, her sektörde olduu gibi turizmde de hizmet kalitesinin yükselmesinde, i hacminin büyümesinde, zaman, malzeme, para ve i gücü tasarrufunda, verimliliin yükselmesinde, iletme deerinin artmasında önemli faydalar saladıı bir gerçektir. Turizm eitiminde ideal hedef, i hayatının kantitatif ve kalitatif ihtiyaçlara cevap verebilecek bir ekilde yönlendirilmi bir eitim paketini oluturmaktır. Eitim paketinin içersinde mesleki ve dier teorik bilgilerin yanında psikolojik destek (rehberlik hizmeti) ve kariyer planlama hizmetlerinin de yer alması gerekmektedir. Gerçekletirdiimiz aratırma çalımasında gerek lise ve gerekse üniversite düzeyinde turizm eitimi alan örencilerin kaygı ve umutsuzluk düzeyleri, rehberlik ve kariyer planlama hizmetlerinin önemini destekler mahiyettedir. Turizm sektörünün kendi özelliinden kaynaklanan sorunlardan daha ziyade örencilerin gelecee dair belirsizlikleri umutsuzluk ve kaygı düzeylerini yükselmektedir. Bunun için öne sürdüümüz düünceler aaıda sunulmutur. Çocuun geliiminde anne-baba en önemli kriterdir. Anne-baba görev ve sorumluluklarını yerine getirmede tek baına yeterli olmayabilir. Bunun için eitim almaya kendini gelitirmeye ihtiyacı vardır. Böylece bilinçli anne-babalar olarak bilinçli çocuklar yetitireceklerdir. Bu durumda okullarda bulunan rehberlik servislerine büyük sorumluluklar ve fedakarlık gerektiren iler dümektedir. Rehberlik servisleri, ailelerin çocuklarıyla daha salıklı iletiim kurabilmeleri için çocukların içinde bulundukları geliim dönemleri hakkında aileleri bilgilendirilmeli

17 Turizm Eitimi Alan Örencilerin Umutsuzluk ve Kaygı Seviyeleri ile Eitime Yönelik Tutumları Arasındaki likinin Belirlenmesine Yönelik Bir Aratırma 175 ve çeitli sosyal etkinliklerde bulunmalıdır. Ayrıca rehberlik servisleri annebabalarla bilgi alı-verii içersinde olmalıdırlar. Psikolojik danıma ve rehberlik, bireyin geliiminin, her döneminde ihtiyaç duyduu yardımı sunan bir uzmanlık alanıdır. Rehberlik servislerinde örencinin saçının uzunluu ve kıyafetiyle ilgili sorunlardan ziyade kiisel geliimleri ile ilgili konulara yönelmesi, örencilerin sorunlarını çözmeye yönelik devamlı ve programlı olarak çalımalar gerçekletirilmelidir. Aratırmamız sonucunda ortaya çıktıı gibi, okuduu bölümü bilinçli ve isteyerek seçen örencilerin daha pozitif ve umutlu, kaygı düzeyleri ise düüktür. Örencilerin yaadıı kaygı ve umutsuzluu en çok arttıran faktörden biri gelecekteki belirsizliktir.örenciler gelecekteki belirsizlikten, hedef ve amaç eksikliinden dolayı kendilerini güvende hissetmemektedirler. Bundan dolayı okuldaki örencilerin seçecekleri bran konusunda bilgilendirmeler yapılırken, örencilerin ilgi ve yetenekleri göz önüne alınmalı ve gerektiinde uzman kiiler yönlendirilmelidir. Çünkü kiinin seçecei meslek onun nasıl bir hayat süreceini, yaamanın amacını, kiiliinin kimliini, potansiyelini kullanmasını, kendisine saygısını, sosyal desteini, maddi kazanımını ve zamanını geçirme biçimini oluturur. Örencilerin yetenekleri çerçevesinde iyi deerlendirilmesi için onların yakından tanınması ve sorunlarıyla ilgilenilmesi gerekmektedir. Kariyer planlama hizmetinin sunulmasıyla örenciler, bilgi ve yeteneklerini kullanarak kendilerini gelitirebilecekleri bir i, çalıabilecekleri sektörler hakkında bilgi edinebilecekleri hizmetleri temin edeceklerdir. Böylece kiinin kendini tanıması, gelecee yönelik planlarını kiilik özelliklerine göre yapması, benlik deerinin yükselmesini salayacaktır. Benlik deer yüksek kiinin kariyer beklentisi de artacaktır. Kariyer beklentisi içinde pozitif düüncelerin barındıı umudu oluturduundan yaam kalitesinin artmasını salayacaktır. Yaam kalitesi bireyin iyilik hali olup yaamdan alınan öznel doyumun göstergesidir. Örencilerin arkadalarıyla ilikilerinin yetersiz olması kaygı ve umutsuzluk seviyelerinin yükselmesinde etkili olması, örencilerin sosyal yönlerini gelitirici ve birbirleriyle yakınlamalarını salayıcı çalımaların yapılmasını gerekli kılmaktadır. Ayrıca öretmenlerin ve öretim görevlilerinin örencilere mentorluk (hamilik süreci) konusunda daha aktif ekilde yardımcı olmaları örencilerin mesleki ve kiisel geliimleri konusunda oldukça yardımcı olacaktır. Turizm eitimi mesleki bir eitimdir. Örencilerin sektörde baarılı olabilmeleri için uygulamalı eitim arttır. Uygulamanın yapılabilmesi için, donanımlı laboratuarlara ve deneyimli öretim elemanlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Eitim ve öretim kurumlarıyla turizm iletmeleri arasında istenen koordinasyon tam olarak salanamamıtır. Eitim kurumları, turizm iletmeleri ve sektördeki meslek örgütleriyle kurulacak ibirlii turizm eitimin kalitesini arttıracak, böylece hizmet kalitesi de yükselecektir.

18 176 Yrd. Doç. Dr. Rüya EHTYAR-Engin ÜNGÜREN KAYNAKÇA Abbey, J., G., (2006). Hopelessness at the end of life: The Utility Of The Hopelessness Scale With Terminally Ill Cancer Patients, British Journal of Health Psychology, vol:11, Aaolu, O., K. (1991). Türkiye de Turizm Eitimi ve Etkinlii, Ankara: Milli Prodüktivite Merkezi Yayınları. Alisinanolu, F., Uluta,. (2000). Çocuklarda Kaygı Ve Bunu Etkileyen Etmenler, Milli Eitim Dergisi, s:145, Altman, L.A. ve Brothers, L.R. (1995). Career Longevity of Hospitality Graduates, FIU Hospitality Review, 13(2), Akolan-Kozak, M. (2001). Türkiye`de Konaklama Sektöründe Çalıan Kadınların Tükenmilik Durumları Üzerine Bir Aratırma, Turizm Akademik, 2, Aksu, A., A., Köksal, C., D. (2005). Perceptions and attitudes of tourism students in Turkey, International Journal of Contemporary Hospitality Management, 17, 4/5, Akta, A., Boyacı, C. (1992). Üniversiteler Kurumunda Lisans Düzeyinde Turizm letmecilii ve Akdeniz Örnei. III: Ulusal Turizm Kongresi, Kuadası Belediye Yayınları-5. Akta, A., Ehtiyar, R. (1995). Otel letmelerinde Çalıan Personelin Tatmini ve Örgütsel Gereksinimlerini Belirlemeye Yönelik Antalya Yöresinde Yapılan Bir Aratırma, Adnan Menderes Üniversitesi VI. Ulusal Turizm Kongresi Bildiriler Kitapçıı Arslan,., Kutsal, Y., G. (1999). Geriatride Yaam Kalitesinin Deerlendirimi, Geriatri Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 4, Atay, M., Gündoar, D. (2004). ntihar Davranıında Risk Faktörleri: Bir Gözden Geçirme, Kriz Dergisi, Cilt: 12 Sayı: 3, Baron, P., Maxwell, G. (1993). Hospitality Management Students` Image Of The Hospitality Industry, International Journay of Contemporary Hospitality Management, 5 (5), 5-8. Bayam, G., Okay, T., Dilbaz, N., Açıkgöz, Ç. (2002). Sivil Savunma Birlii Çalıanlarında Kaygı, Umutsuzluk Ve Örenilmi Güçlülük Düzeyleri Ve Posttravmatik Stres Bozukluu Sıklıı, Kriz Dergisi, 10(1), 1-9. Bradley, E.,H, Prigerson H, Carlson, M.,D, Cherlin, E, Johnson, H.,R, Kası, S.,V. (2004). Depressıon :Among Surviving Caregivers Does Length of Hospice Enrollment Matter?, Am J. Psychiatry,

19 Turizm Eitimi Alan Örencilerin Umutsuzluk ve Kaygı Seviyeleri ile Eitime Yönelik Tutumları Arasındaki likinin Belirlenmesine Yönelik Bir Aratırma 177 Carver, C.S., Scheier, M.F. (1990). Origins and functions of positive and affect: a control-process view, Psychological Review, 97, Ceyhun, A., G.; Ceyhun, B. (2003). Lise ve Üniversite Örencilerinde ntihar Olasılıının Deerlendirilmesi, Klinik Psikiyatri, cilt: 6, Cheavens, J., S.; Feldman, D., B.;. Woodward J. T.; Snyder, C., R. (2006). Hope in Cognitive Psychotherapies: On Working With Client Strengths, Journal of Cognitive Psychotherapy: An International Quarterly, Volume 20, Number 2, Cooper, C., Shepherd, R. (1997). The relationships between tourism education and the tourism industry: Implications for tourism education, Tourism Receation Research, 22(1), Casodo, M.,A. (1992). Student Expectations of Hospitality Jops, Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly, 33 (4), Christou, E. (1999). Hospitality Management Education In Greece: An Exploratory Study, Tourism Management, Volume 20, Number 6, Çakır,. (1998). Türkiye`de Lisans Düzeyi Turizm Eitiminde Staj Sorunları ve Çözüm Önerileri, Süleyman Demirel Üniversitesi Eildir Meslek Yüksekokulu 1.Ulusal Turizm Sempozyumu Bildir ikitapçıı, Eildir. Demirer, H. (2000). Kapadokya Bölgesi Turizm Belgeli Konaklama letmeleri Üst ve Orta Düzey Yöneticilerinin Turizm letmecilii ve Otelcilik Yüksekokulu Örencilerinden Beklentilerini Belirlemeye Yönelik Bir Aratırma, Kapadokya Toplantıları VII. Nevehir: Erciyes Üniversitesi Turizm letmecilii ve Otelcilik Yüksekokulu, Durak, A. (1994). Beck Umutsuzlık Ölçei (BUÖ) Geçerlik ve Güvenirlik Çalıması, Türk Psikoloji Dergisi, 9(3), Haziran, Durak, A., Palabıyıkolu, R. (1994). Beck Umutsuzluk Ölçei Geçerlilik Çalıması, Kriz Dergisi, Cilt:2, Sayı:2, Eser, Z. (2002). Turizm Eitimine Üç Açılı Yaklaım: Profesyonel Eitim, Mesleki Beceri Eitimi ve Giriimcilik Eitimi. Turizm Bakanlıı II. Turizm urası Bildirileri II. Cilt, Ankara. Freud, S. (---). Psikanalize Giri, (Çeviren: Günsel Koptagel), Mert Yayıncılık, stanbul. Getz, D. (1994). Students` work experinces, perceptions and attitudes towards careers in hospitality and tourism: A longitudinal case study in Spey Valley. Scotland, International Journay of Hospitality Management, 13(1),

20 178 Yrd. Doç. Dr. Rüya EHTYAR-Engin ÜNGÜREN Geçtan, E. (2003). Psikodinamik Psikiyatri ve Normal Davranılar, Yayınları,stanbul. Metis Gökdeniz, A., Çeken H., Erdem B. (2002), Okul Sektör sbirligi Çerçevesinde Stajdan Beklentiler, Sorunlar ve Çözüm Önerilerine Yönelik Bir Uygulama, Turizm Egitimi Konferans-Workshop Turizm Bakanlıı Turizm Eitimi Genel Müdürlüü, Ankara. Güleç, C., Körolu, E. (1997). Psikiyatri Temel Kitabı, Hekimler Yayın Birlii, Ankara. Güzel, N. G. (2006). Yükseköretimde Turizm Eitimi ve Hizmet Kalitesi. Yayınlanmamı Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. Hiemstra, S.J. (1990) Employment Polices and Practies In the Longign Industry, International Journal of Hospitality Management, 9(3), Horney, K. (1999). Çaımızın Nevrotik Kiilii, (Çeviren: Selçuk Budak), Öteki Matbaası, 4. Basım, Ankara. Jenkins, A., K. (2001). Making a caree of it? Hospitality students` future perspactives: An Anglo-Dutch study, International Journay Contemporary Hospitality Management 13(1), Johnstone, D. (1994). College at work: partnerships and rebuilding of American competence, Journal of Higher Education, 65(2), nanç, B. (1997). Kaygı ve Stres, Çukurova Üniversitesi Eitim Fakültesi Dergisi,2(16), Iverson, R.D., Deery, M. (1997) Turnover culture in the hospitality indutry. Human Resource Management Journal, vol. 7, No 4, Kashan, J.H., Stoyls, M.S., Dandoy, A.C., Viadya, A.F., Reid, J.C. (1991). Correlates of Hopelessness In Psychiatrically Hospitalized Children, Comprehensive Psychiatry, 32(4), Kıng, B., Mckercher, B., Waryszak, R. (2003). A comparative study of hospitality and tourism graduates in Australia and Honh Kong, The International Journal of Tourism Research, 5-6 Nov/Dec, Kızılırmak,. (2000). Meslek Yüksekokulları Turizm ve Otelcilik Programlarının Turizm Sektörünün Beklentileri Dorultusunda Deerlendirilmesi Milli Eitim Dergisi, Sayı:147 Koko, J., Guerrier, Y. (1994). Overedication, Underemployment And Jop Satisfaction: A Study Of Finnish Hotel Receptionist, International Journey of Hospitality Management, 13(4),

34 Journal of Commerce & Tourism Education Faculty, Year: 2008 No: 2. Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi Yıl: 2008 Sayı: 2

34 Journal of Commerce & Tourism Education Faculty, Year: 2008 No: 2. Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi Yıl: 2008 Sayı: 2 LİSE VE ÜNİVERSİTEDE TURİZM EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERİNİN UMUTSUZLUK VE KAYGI DÜZEYLERİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI Rüya EHTİYAR Engin ÜNGÜREN ÖZET Yapılan araştırmalardan turizm

Detaylı

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM Dr. Ayhan HELVACI *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 3, Sayı: 16, Eylül 2015, s. 280-290

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 3, Sayı: 16, Eylül 2015, s. 280-290 Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 3, Sayı: 16, Eylül 2015, s. 280-290 Osman Nuri DEMİREL 1 Yusuf YILMAZ 2 Engin ÜNGÜREN 3 MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN UMUTSUZLUK DÜZEYLERİNİN BECK UMUTSUZLUK

Detaylı

Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Eğitim Memnuniyetlerinin ve Geleceğe Yönelik Bakış Açıların Belirlemesine Yönelik Bir Araştırma

Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Eğitim Memnuniyetlerinin ve Geleceğe Yönelik Bakış Açıların Belirlemesine Yönelik Bir Araştırma Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi International Journal of Alanya Faculty of Business Yıl:2012, C:4, S:1, s.17-25 Year:2012, Vol:4, No:1, s. 17-25 Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Eğitim Memnuniyetlerinin

Detaylı

LİSE VE ÜNİVERSİTEDE TURİZM EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERİNİN UMUTSUZLUK VE KAYGI DÜZEYLERİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

LİSE VE ÜNİVERSİTEDE TURİZM EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERİNİN UMUTSUZLUK VE KAYGI DÜZEYLERİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI LİSE VE ÜNİVERSİTEDE TURİZM EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERİNİN UMUTSUZLUK VE KAYGI DÜZEYLERİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI ÖZET Rüya EHTİYAR 1 Engin ÜNGÜREN 2 Yapılan araģtırmalardan turizm

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA

Detaylı

FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI

FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 115-122 115 FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI Hayati ÇAVU Yüzüncü

Detaylı

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER *

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * Ara.Gör.Ilgım KILIÇ *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu

Detaylı

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Turizm Eğitimi, Staj Uygulamaları, Mengen Aşçılar Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi

Anahtar Kelimeler: Turizm Eğitimi, Staj Uygulamaları, Mengen Aşçılar Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Uşak Üniversitesi Sosyal Biimler Dergisi (2013) 6/2,13-24 13 Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Öğrencilerinin Stajlarında İşletmelerden Beklentileri: Mengen Aşçılar Anadolu Otelcilik ve Turizm

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Türkiye de Bölgesel Kalkınmanın Aracı Olarak Kalkınma Ajansları: zmir Kalkınma Ajansı Örnei Ergüder Can zmir Kalkınma Ajansı Giri: Türkiye de dier ülkeler gibi bölgelerarası hatta bölgeler içinde kalkınma

Detaylı

GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER **

GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER ** GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER ** Yrd.Doç.Dr. Gürsan SARAÇ * **1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi

Detaylı

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Giri Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Taner Kavasolu Devlet Planlama Tekilatı Kalkınma Planlarımızda, ülke corafyasında ve kesimler arasında dengeli bir gelime salanması hedefi, ülke ekonomisi için

Detaylı

II. Ara tırmanın Amacı III. Ara tırmanın Önemi

II. Ara tırmanın Amacı III. Ara tırmanın Önemi Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ETKL OKUL-ÇEVRE LKSNDE ALENN KATKISINA

Detaylı

ÖRETM ELEMANLARININ ETM VE LETM SORUNLARI EDUCATIONAL AND COMMUNICATIONAL PROBLEMS OF FACULTIES

ÖRETM ELEMANLARININ ETM VE LETM SORUNLARI EDUCATIONAL AND COMMUNICATIONAL PROBLEMS OF FACULTIES ÖRETM ELEMANLARININ ETM VE LETM SORUNLARI EDUCATIONAL AND COMMUNICATIONAL PROBLEMS OF FACULTIES Yrd. Doç. Dr. Vedat SALAM* Yrd. Doç. Dr. Yüksel TERZ** Ör.Gör. Nurettin SAVA*** Naci MURAT**** Özet Üniversitelerde

Detaylı

MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER *

MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER * MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER * Prof. Dr. lknur OKATAN *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi SDÜ, 7-10 Nisan 2004, Isparta Sunu Sayın Bakan

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 FARKLI SPOR BRANINDAK ÜNVERSTE ÖRENCLERNN

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31 GR LK ANALZ LE ÖRENCLERN TEKNOLOJ VE TASARIM DERS TUTUMLARI ATTITUDE OF TECHNOLOGY AND DESIGN COURSE OF STUDENTS WITH GREY RELATION ANALYSIS Necla TEKTA * Mihriban AYDIN ** Öz Bu aratırmada; 2006-2007

Detaylı

LİSANS DÜZEYİNDE TURİZM EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN EĞİTİM MEMNUNİYETLERİNİN BELİRLENMESİ: NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

LİSANS DÜZEYİNDE TURİZM EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN EĞİTİM MEMNUNİYETLERİNİN BELİRLENMESİ: NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ LİSANS DÜZEYİNDE TURİZM EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN EĞİTİM MEMNUNİYETLERİNİN BELİRLENMESİ: NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ Yrd. Doç. Dr. Duygu EREN * Arş. Gör. Eda ÖZGÜL ** Öğr. Gör. Neşe ÇULLU KAYGISIZ ***

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU

OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU Psk. Deniz VARIR

Detaylı

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM KTAP NCELEMES GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM Editörler: Arif Altun ve Sinan Olkun Orhan KARAMUSTAFAOLU Yrd.Doç.Dr., Amasya Üniversitesi, Eitim Fakültesi, Dekan Yrd., AMASYA

Detaylı

TÜLN OTBÇER. Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır.

TÜLN OTBÇER. Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır. TÜLN OTBÇER Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır. Ankara Hacettepe Üniversitesi Mayıs, 2004 ! - " $ - "%%&%$ - "%' $ - "(%' $ - "( ) (* $+,( $ - ") (',( $ - "- %./$ 0 1*&/1(2, %("%. 3/1(4""3%(/1-( /32 $$

Detaylı

BOLU ANADOLU GÜZEL SANATLAR LSES ÖRENCLERNN ÖSS VE ÖZEL YETENEK SINAVLARINA YÖNELK KAYGILARI ***

BOLU ANADOLU GÜZEL SANATLAR LSES ÖRENCLERNN ÖSS VE ÖZEL YETENEK SINAVLARINA YÖNELK KAYGILARI *** BOLU ANADOLU GÜZEL SANATLAR LSES ÖRENCLERNN ÖSS VE ÖZEL YETENEK SINAVLARINA YÖNELK KAYGILARI *** Yrd. Doç. Dr. Nilgün SAZAK* Yrd. Doç. Dr. A. Serkan ECE** ***1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze

Detaylı

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL Amaç Madde 1: Bu Yönetmeliin amacı; meslekteki bilimsel, teknolojik gelimelerle ve uygulama alanları ile ilgili olarak Üye Mühendislere verilecek

Detaylı

ADAY ÖRETMENLERDE ÖFKE * Emine BABAOLAN ** ÖZET

ADAY ÖRETMENLERDE ÖFKE * Emine BABAOLAN ** ÖZET ADAY ÖRETMENLERDE ÖFKE * Emine BABAOLAN ** ÖZET Aday öretmenlerin yeni bir i ve sosyal çevreye uyum salama sürecinde, karılatıkları sorunlardan dolayı engellenmeleri ve bunların sonucunda öfke duygusunu

Detaylı

SVAS L MERKEZNDE BULUNAN LKÖRETM ÇAINDAK ÇOCUKLARIN AIZ D SALII DURUMU VE ALIKANLIKLARININ BELRLENMES

SVAS L MERKEZNDE BULUNAN LKÖRETM ÇAINDAK ÇOCUKLARIN AIZ D SALII DURUMU VE ALIKANLIKLARININ BELRLENMES SVAS L MERKEZNDE BULUNAN LKÖRETM ÇAINDAK ÇOCUKLARIN AIZ D SALII DURUMU VE ALIKANLIKLARININ BELRLENMES DETERMINING ORAL HEALTH CONDITION AND HABITS OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS IN CENTRAL SVAS Ör.Gör. Dr.

Detaylı

ÖRETMEN ADAYLARININ ALGILADIKLARI LETM BECERS DÜZEYLERNN NCELENMES

ÖRETMEN ADAYLARININ ALGILADIKLARI LETM BECERS DÜZEYLERNN NCELENMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 123-135 123 ÖRETMEN ADAYLARININ ALGILADIKLARI LETM BECERS DÜZEYLERNN NCELENMES Mehmet Arif ÖZERBA Gazi Üniversitesi

Detaylı

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES 1. GR Yrd.Doç.Dr.Cansevil TEB *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden

Detaylı

KIREHR REHBERLK VE ARATIRMA MERKEZ ÖZEL ETM BÖLÜMÜNDE NCELENEN ÖRENCLERN ÇETL DEKENLERE GÖRE NTELKLER

KIREHR REHBERLK VE ARATIRMA MERKEZ ÖZEL ETM BÖLÜMÜNDE NCELENEN ÖRENCLERN ÇETL DEKENLERE GÖRE NTELKLER GAZ ÜNVERSTES KIREHR ETM FAKÜLTES Cilt 7, Sayı 1, (2006), 175-189 175 KIREHR REHBERLK VE ARATIRMA MERKEZ ÖZEL ETM BÖLÜMÜNDE NCELENEN ÖRENCLERN ÇETL DEKENLERE GÖRE NTELKLER Cengiz AHN Ahi Evran Üniversitesi

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012 TÜRKÇE ETM ALANINDA ÖRENM GÖREN LSANSÜSTÜ ÖRENCLERNN BLG OKURYAZARLII

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 58 2009 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:25, s.58-64 ÖZET EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 Bu çalışmanın

Detaylı

ÖZ YETERLLK (SELF-EFFCACY) KAVRAMI ÜZERNE Tülin ACAR

ÖZ YETERLLK (SELF-EFFCACY) KAVRAMI ÜZERNE Tülin ACAR ÖZ YETERLLK (SELF-EFFCACY) KAVRAMI ÜZERNE Tülin ACAR Öz yeterlik (self efficacy) Bandura nın Sosyal Örenme Kuramı nda dikkati çeken bir kavramdır. Öyleyse nedir öz yeterlilik? Öz Yeterlilik Bandura ya

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Yönetiim, Bölgesel Kalkınma ve Kalkınma Ajansları: Çukurova Kalkınma Ajansı Uygulaması A. Celil Öz 1 1- Giri Son çeyrek yüzyılda küresellemenin ve uluslar arası ve uluslar üstü kurumların da etkisiyle

Detaylı

EK-4 ÖZGEÇM!" Derece Alan Üniversite Yıl. Görev Unvanı Görev Yeri Yıl

EK-4 ÖZGEÇM! Derece Alan Üniversite Yıl. Görev Unvanı Görev Yeri Yıl 1. Adı Soyadı :Gülümser SERTBA" 2. Do#um Tarihi: 21/11/1950 3. Unvanı: Yrd. Doc. 4. Ö#renim Durumu: Doktora EK-4 ÖZGEÇM!" Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Klinik Hem$ireli#i Ege Ün.Yük.Hem. Okulu 1974

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Eğitim. Akademik Ünvanlar HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ SEVGİNAR VATAN. sevginarvatan@gmail.

ÖZGEÇMİŞ. Eğitim. Akademik Ünvanlar HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ SEVGİNAR VATAN. sevginarvatan@gmail. ÖZGEÇMİŞ SEVGİNAR VATAN E-Posta: sevginarvatan@gmail.com Telefon: 2978325 Adres: Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü Beytepe/Ankara Eğitim Mezuniyet Tarihi Derece Alan Kurum 2006 Lisans Psikoloji Orta

Detaylı

ÖZGEÇM!" Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Hem#irelik Istanbul Üniversitesi Florence Nıghtıngale Hem#irelik Yüksekokulu. Görev Unvanı Görev Yeri Yıl

ÖZGEÇM! Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Hem#irelik Istanbul Üniversitesi Florence Nıghtıngale Hem#irelik Yüksekokulu. Görev Unvanı Görev Yeri Yıl Adı Soyadı: BURÇ!N (KISA) I"IK Do#um Tarihi: 12/06/1979 Unvanı: Yard. Doç. Dr. Ö#renim Durumu: Doktora ÖZGEÇM!" Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hem#irelik Istanbul Üniversitesi Florence Nıghtıngale Hem#irelik

Detaylı

Arş.Gör. Engin ÜNGÜREN *, Yrd.Doç.Dr.Rüya EHTİYAR ** ÖZET

Arş.Gör. Engin ÜNGÜREN *, Yrd.Doç.Dr.Rüya EHTİYAR ** ÖZET 2093 TÜRK VE ALMAN ÖĞRENCİLERİN UMUTSUZLUK DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI VE UMUTSUZLUK DÜZEYLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ: TURİZM EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLER ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA COMPARISON

Detaylı

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 209-222 209 SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Erturul USTA Ahi Evran Üniversitesi,

Detaylı

LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR

LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR LKS* THE ASSOCIATION BETWEEN GENERAL TARGETS AND GOALS/ACQUISITIONS IN TURKISH LANGUAGE PROGRAM Erhan DURUKAN**

Detaylı

ULUSLARARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ

ULUSLARARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ ULUSLARARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ HOLLANDA KADINLAR VOLEYBOL MİLLİ TAKIM SPORCULARININ MÜSABAKA ÖNCESİ VE SONRASI DURUMLUK KAYGI DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Dr. Mustafa Önder ŞEKEROĞLU

Detaylı

ÜNVERSTE ÖRENCLERNN ÇEVRE DUYARLILIKLARININ NCELENMES

ÜNVERSTE ÖRENCLERNN ÇEVRE DUYARLILIKLARININ NCELENMES ! "#$#%$#%&$#' #$$ ÜNVERSTE ÖRENCLERNN ÇEVRE DUYARLILIKLARININ NCELENMES Ar. Gör. Burcu ÇABUK Ankara Üniversitesi Eitim Bilimleri Fakültesi lköretim Bölümü Okulöncesi Eitim Anabilim Dalı Öretim Elemanı

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET ABSTRACT

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET ABSTRACT Muğla Üniversitesi SBE Dergisi Güz 2001 Sayı 5 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET Erdoğan GAVCAR * Meltem ÜLKÜ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ

ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ Dr. Yasin KELEŞ Öğretim Görevlisi, Giresun Üniversitesi Bulancak Kadir Karabaş Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Bölümü KİŞİSEL BİLGİLER ÖZGEÇMİŞ

Detaylı

ETK LKELER BANKACILIK ETK LKELER

ETK LKELER BANKACILIK ETK LKELER ETK LKELER Türkiye Bankalar Birlii tarafından hazırlanan ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu nun 15 Haziran 2006 tarih ve 1904 sayılı kararlı ile yayımlanan Bankacılık Etik lkeleri Bankamız tarafından

Detaylı

BREYSEL ÇALGI ETM I (KEMAN) DERS HEDEFLERNN GERÇEKLEME DÜZEYLERNN BELRLENMES * (A..B.Ü ÖRNE)

BREYSEL ÇALGI ETM I (KEMAN) DERS HEDEFLERNN GERÇEKLEME DÜZEYLERNN BELRLENMES * (A..B.Ü ÖRNE) BREYSEL ÇALGI ETM I (KEMAN) DERS HEDEFLERNN GERÇEKLEME DÜZEYLERNN BELRLENMES * (A..B.Ü ÖRNE) Yrd.Doç.Dr. Öznur Öztosun Yrd.Doç.Dr. Dolunay Akgül Barı *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010 ORTAÖRETM DN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BLGS ÖRETM PROGRAMINDAK KAZANIMLARIN VAHY VE AKIL ÖRENME

Detaylı

GÖRME ENGELL ÖRENCLERN ÇETL DEKENLER AÇISINDAN ÖRENME STLLER ÜZERNE BR ARATIRMA

GÖRME ENGELL ÖRENCLERN ÇETL DEKENLER AÇISINDAN ÖRENME STLLER ÜZERNE BR ARATIRMA GÖRME ENGELL ÖRENCLERN ÇETL DEKENLER AÇISINDAN ÖRENME STLLER ÜZERNE BR ARATIRMA A STUDY ON LEARNING SYTLES OF VISUALLY IMPAIRED STUDENTS IN ACCORDANCE WITH CERTAIN VARIABLES Tazegül DEMR Ülker EN Özet

Detaylı

Bu model ile çalımayı öngören kuruluların (servis ve içerik salayıcılar),.nic.tr sistemi ile uyumlu, XML tabanlı yazılım gelitirmeleri gerekmektedir.

Bu model ile çalımayı öngören kuruluların (servis ve içerik salayıcılar),.nic.tr sistemi ile uyumlu, XML tabanlı yazılım gelitirmeleri gerekmektedir. .tr alan adlarını tescili, 1991 yılından itibaren, Türkiye'yi ilk olarak nternet'e balayan Üniversitemiz bünyesinde devam etmektedir. Bu kapsamda, bugün itibarı ile, toplam yaklaık 70,000 adet.tr uzantılı

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ LSANS ETMLERNN ÖZEL ALAN YETERLKLERN KAZANDIRMASINA YÖNELK GÖRÜLER * THE OPINIONS OF PROSPECTIVE ELEMENTARY SCHOOL TEACHERS REGARDING THEIR UNDERGRADUATE EDUCATION EFFECTIVENESS

Detaylı

Orman Endüstri Mühendislii Bölümü Örencilerinin Aldıkları Eitim ve Mesleki Gelecekleri Hakkındaki Düünceleri (Düzce Üniversitesi Örnei)

Orman Endüstri Mühendislii Bölümü Örencilerinin Aldıkları Eitim ve Mesleki Gelecekleri Hakkındaki Düünceleri (Düzce Üniversitesi Örnei) Orman Endüstri Mühendislii Bölümü Örencilerinin Aldıkları Eitim ve Mesleki Gelecekleri Hakkındaki Düünceleri (Düzce Üniversitesi Örnei) Derya SEVM KORKUT 1, Tarık GEDK 1, Ouzhan UZUN 2 Özet Orman Endüstri

Detaylı

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN Sayfa No 1 / 145 TANIMI ve N GEREKLER 1. N KML Kadro Unvanı Müfetti Fiili Görev Unvanı Müfetti stihdam Türü (Statü) Memur Tarih Kod No 2. E LKN BLGLER 2.1. in Özeti...belediyesi; faaliyet ve ilemlerinde

Detaylı

$- &$ $&" &#' $ & $ )$ )&/ &&!! ( & )* # $!%! &($!

$- &$ $& &#' $ & $ )$ )&/ &&!! ( & )* # $!%! &($! Elementary Education Online, 7(3), 785-799, 2008. lköretim Online, 7(3), 785-799, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr!" # $!% &#' $!($ )*! &$!( &# )$+,*!$" && '"!!%*$!-. #' *$& '&/!&!&/012$!&#!3

Detaylı

T.C. BÜYÜKÇEKMECE BELEDYES

T.C. BÜYÜKÇEKMECE BELEDYES Sayfa No 1 / 23 Sayfa No 2 / 23 PERFORMANS YÖNETM Gözlem ve Takip (kontrol ) Hedefleri konusunda nereye kadar ulatıklarını, gelitiklerini düzenli olarak sorun, takip edin htiyaçlarını belirleyin Gözlem

Detaylı

KONAKLAMA LETMELERNDE HZMET Ç ETM LE ÖRGÜTSEL BALILIK ARASINDAK LKNN BELRLENMESNE YÖNELK BR ARATIRMA

KONAKLAMA LETMELERNDE HZMET Ç ETM LE ÖRGÜTSEL BALILIK ARASINDAK LKNN BELRLENMESNE YÖNELK BR ARATIRMA T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ TURZM LETMECL ANABLM DALI YÜKSEK LSANS TEZ KONAKLAMA LETMELERNDE HZMET Ç ETM LE ÖRGÜTSEL BALILIK ARASINDAK LKNN BELRLENMESNE YÖNELK BR ARATIRMA Osman ÇULHA

Detaylı

LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERS KTAPLARININ ÖRETMEN GÖRÜLERNE GÖRE DEERLENDRLMES (KIRIKKALE ÖRNE)

LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERS KTAPLARININ ÖRETMEN GÖRÜLERNE GÖRE DEERLENDRLMES (KIRIKKALE ÖRNE) Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 51-61 51 LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERS KTAPLARININ ÖRETMEN GÖRÜLERNE GÖRE DEERLENDRLMES (KIRIKKALE ÖRNE) Adem ÖCAL G.Ü.G.E.F.

Detaylı

2. Turizm letmelerinde Yönetici ve görenlerin Etik Sorumlulukları 2.1.Turizm letmelerinde Yöneticilerin Etik Sorumlulu u

2. Turizm letmelerinde Yönetici ve görenlerin Etik Sorumlulukları 2.1.Turizm letmelerinde Yöneticilerin Etik Sorumlulu u Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 37 Volume: 8 Issue: 37 Nisan 25 April 25 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 37-958 TURZM LETMELERNDE YÖNETC

Detaylı

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 14, Sayı 1, 2013 23

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 14, Sayı 1, 2013 23 C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 14, Sayı 1, 2013 23 TURĠZM LĠSANS ÖĞRENCĠLERĠNĠN TURĠZM SEKTÖRÜNDE ÇALIġMA EĞĠLĠMLERĠ Kahraman ÇATI * ve Yusuf BĠLGĠN** Özet Bu araştırmanın amacı, lisans

Detaylı

ICS 04.200.10 TÜRK STANDARDI TS EN OHSAS 18001/Mart 2001

ICS 04.200.10 TÜRK STANDARDI TS EN OHSAS 18001/Mart 2001 OHSAS 18001 SALII VE GÜVENL YÖNETM REHBER STANDARDI GR : Dünyada, üretim faktörünün temel öesi olan çalıanların salıı ve güvenlii endüstriyel gelimelere paralel olarak, ön plana çıkmaktadır. Salıı ve i

Detaylı

ENGELL ÇOCUU OLAN ALELERN SOSYAL DESTEK ÖRÜNTÜLER VE BUNUN PSKOLOJK SALIK LE L KS. Uzm. Psk. Arzu YURDAKUL* Uzm. Psk. Alev GRL *

ENGELL ÇOCUU OLAN ALELERN SOSYAL DESTEK ÖRÜNTÜLER VE BUNUN PSKOLOJK SALIK LE L KS. Uzm. Psk. Arzu YURDAKUL* Uzm. Psk. Alev GRL * Bu aratırma 1998 yılında 10. Ulusal Psikoloji Kongresinde sunulmu ve lkıık Dergisi Mart 1999 sayısında yayınlanmıtır. NGLL ÇOCUU OLAN ALLRN SOSYAL DSTK ÖRÜNTÜLR V BUNUN PSKOLOJK SALIK L L KS Özet Uzm.

Detaylı

OKUL UYGULAMA ÇALIMALARI BRM NEDEN KURULMALIDIR? Ramazan SA * ÖZET

OKUL UYGULAMA ÇALIMALARI BRM NEDEN KURULMALIDIR? Ramazan SA * ÖZET OKUL UYGULAMA ÇALIMALARI BRM NEDEN KURULMALIDIR? Ramazan SA * ÖZET Hizmetöncesi öretmen eitimi programı iki bileenden olumaktadır. Birinci bileen kuramsal yanı aır basan ve fakültede yürütülen derslerden,

Detaylı

SINIF ÖRETMENLERNN MOTVASYONUNUN TATMN ÜZERNE ETKS The effect on job satisfaction of the motivation of class teachers

SINIF ÖRETMENLERNN MOTVASYONUNUN TATMN ÜZERNE ETKS The effect on job satisfaction of the motivation of class teachers SINIF ÖRETMENLERNN MOTVASYONUNUN TATMN ÜZERNE ETKS The effect on job satisfaction of the motivation of class teachers Cavit YAVUZ* 1 Cemile B. KARADENZ** 2 Özet Eitimin kalitesini ve niteliini etkileyen

Detaylı

Analysis of Emotional Intelligence Job Satisfaction and Burnout Levels of Preschool Teachers According to Some Variables*

Analysis of Emotional Intelligence Job Satisfaction and Burnout Levels of Preschool Teachers According to Some Variables* Elementary Education Online, 7(3), 578-599, 2008. lköretim Online, 7(3), 578-599, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Analysis of Emotional Intelligence Job Satisfaction and Burnout Levels

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçentlik Tarihi: 1999 Doçentlik Tarihi: 2012

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçentlik Tarihi: 1999 Doçentlik Tarihi: 2012 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Arzu Araz 2. Doğum Tarihi: 17/ 04/ 1967 3. Ünvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Ege Üniversitesi 1988 Y. Lisans Sosyal Psikoloji

Detaylı

MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ MESLEK KAYGILARI. H. Seval KÖSE ÖZET

MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ MESLEK KAYGILARI. H. Seval KÖSE ÖZET H. Seval KÖSE Müzik öretmeni Adaylarının Mesleki Kaygıları MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ MESLEK KAYGILARI H. Seval KÖSE ÖZET Bu aratırmada, müzik öretmeni adaylarının mesleki kaygı alanlarına ilikin kaygı düzeyleri

Detaylı

TÜRKÇE ÖRETMEN ADAYLARININ KONUMA KAYGILARINA LKN BR NCELEME A STUDY ON SPEECH ANXIETY OF TURKISH LANGUAGE TEACHER CANDIDATES Esra LÜLE MERT

TÜRKÇE ÖRETMEN ADAYLARININ KONUMA KAYGILARINA LKN BR NCELEME A STUDY ON SPEECH ANXIETY OF TURKISH LANGUAGE TEACHER CANDIDATES Esra LÜLE MERT Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 7 Volume: 8 Issue: 7 Nisan 015 April 015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 107-9581 TÜRKÇE ÖRETMEN ADAYLARININ

Detaylı

Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm

Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm Dr. Halil Yurdugül Hacettepe Üniversitesi Eitim Fakültesi yurdugul@hacettepe.edu.tr Motivasyon: Proje tabanl bir öretim sürecinde örencilerin

Detaylı

İnfertilite ile depresyon ve anksiyete ilişkisi

İnfertilite ile depresyon ve anksiyete ilişkisi İnfertilite ile depresyon ve anksiyete ilişkisi Y R D. D O Ç. D R. M İ N E İ S L İ M Y E TA Ş K I N B A L I K E S İ R Ü N İ V E R S İ T E S I TIP FA K Ü LT E S İ K A D I N H A S TA L I K L A R I V E D

Detaylı

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Öretmen Yeterlikleri Toplumsal geliim için, Eitimin kalitesini artrmak

Detaylı

Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma

Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma Öğr. Gör. Kenan KARAGÜL, Öğr. Gör. Nigar KARAGÜL, Murat DOĞAN 3 Pamukkale Üniversitesi, Honaz Meslek Yüksek Okulu, Lojistik Programı, kkaragul@pau.edu.tr

Detaylı

OKUL ÖNCES E M KURUMLARINDA ÇALI AN ANASINIFI ÖZET

OKUL ÖNCES E M KURUMLARINDA ÇALI AN ANASINIFI ÖZET OKUL ÖNCES EM KURUMLARINDA ÇALIAN ANASINIFI RETMENLERLE MÜZK ÖRETMENLERN MÜZK ÇALIMALARINA N TUTUM VE YETERLKLERN KARILATIRILMASI ÖZET r. Gör. Dr. lknur ÖZAL GÖNCÜ GÜMEF. ÇGEB.Okul Öncesi EABD. Okul öncesi

Detaylı

A RESEARCH ON THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STRESSFULL PERSONALITY AND WORK ACCIDENTS

A RESEARCH ON THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STRESSFULL PERSONALITY AND WORK ACCIDENTS tesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 31 Bahar 2017/1 s.471-482 Asena Deniz ERSOY 1 Osman BAYRAKTAR 2 ÖZ A RESEARCH ON THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STRESSFULL PERSONALITY AND WORK ACCIDENTS ABSTRACT Expressed

Detaylı

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI Belediyelerin görevlerini etkin ve verimli bir ekilde yerine getirebilmeleri için ihtiyaç duydukları optimal (ihtiyaçtan ne fazla ne de az) kadronun nicelik ve

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Turizm İşletmeciliği ve Uludağ Üniversitesi 1993

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Turizm İşletmeciliği ve Uludağ Üniversitesi 1993 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Aydın ÇEVİRGEN Doğum Yeri: Eskişehir Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans Turizm İşletmeciliği ve Uludağ Üniversitesi 1993 Otelcilik Y. Lisans Turizm İşletmeciliği

Detaylı

ARACI KURUMUN UNVANI :DELTA MENKUL DEERLER A.. Sayfa No: 1 SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE STNADEN HAZIRLANMI YÖNETM KURULU FAALYET RAPORU

ARACI KURUMUN UNVANI :DELTA MENKUL DEERLER A.. Sayfa No: 1 SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE STNADEN HAZIRLANMI YÖNETM KURULU FAALYET RAPORU Sayfa No: 1 A) Giri 1.Raporun Dönemi: Bu rapor, Delta Menkul Deerler A.. kuruluunun 1 Ocak 2009 31 Mart 2009 çalıma dönemini kapsamaktadır. 2. Ortaklıın Unvanı: Delta Menkul Deerler A.. irket in Merkezi

Detaylı

YURTDIINDAN DÖNEN TÜRK ÖRENCLERN UYUM DÜZEYLER VE BENLK ALGILARI

YURTDIINDAN DÖNEN TÜRK ÖRENCLERN UYUM DÜZEYLER VE BENLK ALGILARI ! "#$#%$#%&$#' #$$ YURTDIIDA DÖE TÜRK ÖRECLER UYUM DÜZEYLER VE BELK ALGILARI ADAPTATIO LEVELS AD SELF PERCEPTIOS OF THE TURKISH STUDETS WHO HAD COME FROM FOREIG COUTRY F. Gül AKBALIK Dr. Ankara Üniversitesi

Detaylı

DEVLET VE VAKIF MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN UMUTSUZLUK.

DEVLET VE VAKIF MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN UMUTSUZLUK. DEVLET VE VAKIF MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN UMUTSUZLUK. DEVLET VE VAKIF MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN UMUTSUZLUK DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI VE UMUTSUZLUK DÜZEYLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN

Detaylı

KIMYA BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ENDÜSTRİYEL KİMYAYA YÖNELİK TUTUMLARI VE ÖZYETERLİLİK İNANÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ; CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

KIMYA BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ENDÜSTRİYEL KİMYAYA YÖNELİK TUTUMLARI VE ÖZYETERLİLİK İNANÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ; CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ KIMYA BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ENDÜSTRİYEL KİMYAYA YÖNELİK TUTUMLARI VE ÖZYETERLİLİK İNANÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ; CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ Öğr. Gör. Gülbin KIYICI Arş.Gör.Dr. Nurcan KAHRAMAN Prof.

Detaylı

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Haziran 2017 Cilt:6 Özel Sayı:1 Makale No: 07 ISSN:

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Haziran 2017 Cilt:6 Özel Sayı:1 Makale No: 07 ISSN: TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNDEN BEKLENTİLERİ Öğr. Gör. Naci Bulur İnönü üniversitesi Yeşilyurt Meslek Yüksekokulu naci.bulur@inonu.edu.tr Öğr. Gör. Murat Ulaş İnönü üniversitesi Arapgir

Detaylı

DELTA MENKUL DEERLER A..

DELTA MENKUL DEERLER A.. sayfa No: 1 A) Giri 1.Raporun Dönemi: Bu rapor, Delta Menkul Deerler A.. kuruluunun 1 Ocak 2008 31 Mart 2008 çalıma dönemini kapsamaktadır. 2. Ortaklıın Unvanı: Delta Menkul Deerler A.. 3. Dönem çinde

Detaylı

LKÖRETM ÖRENCLERNN GÖRÜLERNE GÖRE ÖRETMENLERN ETKLL WIEWS OF ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS WITH REGARD TO TEACHERS EFFICIENCY

LKÖRETM ÖRENCLERNN GÖRÜLERNE GÖRE ÖRETMENLERN ETKLL WIEWS OF ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS WITH REGARD TO TEACHERS EFFICIENCY ! "#$#%$#%&$#' #$$ LKÖRETM ÖRENCLERNN GÖRÜLERNE GÖRE ÖRETMENLERN ETKLL WIEWS OF ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS WITH REGARD TO TEACHERS EFFICIENCY Yrd. Doç. Dr. Erten GÖKÇE Ankara Üniversitesi Eitim Bilimleri

Detaylı

BOSAD Boya Sanayicileri Dernei TÜRK BOYA SEKTÖRÜ. Dünya Boya Ticaretindeki Gelimeler

BOSAD Boya Sanayicileri Dernei TÜRK BOYA SEKTÖRÜ. Dünya Boya Ticaretindeki Gelimeler BOSAD Boya Sanayicileri Dernei Dünya Boya Ticaretindeki Gelimeler TÜRK BOYA SEKTÖRÜ Dünya ekonomisindeki gelimeyle paralel olarak dünya boya üretimi bugün 29,4 milyon ton civarında gerçeklemektedir ve

Detaylı

Eğitim Fakültesi Dergisi. Endüstri Meslek Lisesi Öğrencilerinin Yetenek İlgi ve Değerleri İle Okudukları Bölümler Arasındaki İlişki

Eğitim Fakültesi Dergisi. Endüstri Meslek Lisesi Öğrencilerinin Yetenek İlgi ve Değerleri İle Okudukları Bölümler Arasındaki İlişki Eğitim Fakültesi Dergisi http://kutuphane.uludag.edu.tr/univder/uufader.htm Endüstri Meslek Lisesi Öğrencilerinin Yetenek İlgi ve Değerleri İle Okudukları Bölümler Arasındaki İlişki Salih Bağatır *, Reşat

Detaylı

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ *

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ * Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dergisi Cilt: 8, Sayý: 1, Yýl: 8, Haziran 2008 KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE

Detaylı

LİSE SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN UMUTSUZLUK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

LİSE SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN UMUTSUZLUK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ LİSE SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN UMUTSUZLUK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Doç. Dr. Korkmaz Yiğiter Düzce Üniversitesi korkmazyigiter@gmail.com Öğrt. Mihraç Kuru Şahin Özel Okulları Özet Bu çalışmanın amacı, Özel

Detaylı

ÖRETM ELEMANLARININ TÜKENMLK DÜZEYLER LE SOSYODEMOGRAFK DEKENLER ARASINDAK LK

ÖRETM ELEMANLARININ TÜKENMLK DÜZEYLER LE SOSYODEMOGRAFK DEKENLER ARASINDAK LK ÖRETM ELEMANLARININ TÜKENMLK DÜZEYLER LE SOSYODEMOGRAFK DEKENLER ARASINDAK LK RELATIONSHIP BETWEEN BURNOUT LEVEL AND SOCIO-DEMOCRAPHIjC VARIABLES OF ACADEMICIANS Engin GEZER * Fatih YENEL ** Hasan AHAN

Detaylı

Yöntem Ara tırma Modeli Evren ve Örneklem Veri Toplama Aracı Verilerin Analizi Bulgular

Yöntem Ara tırma Modeli Evren ve Örneklem Veri Toplama Aracı Verilerin Analizi Bulgular Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ÖRETMENLK UYGULAMASI

Detaylı

Emine ÖZMETE. Ankara Üniversitesi Salık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü Öretim Üyesi

Emine ÖZMETE. Ankara Üniversitesi Salık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü Öretim Üyesi Aile Yaam Kalitesi Dinamikleri: Aile letiimi, Ebeveyn Sorumlulukları, Duygusal, Duygusal Refah, Fiziksel / Materyal Refahın Algılanması Familiy Quality of Life: Perception of Family Interaction, Parenting

Detaylı

MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS

MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS THE EFFECT OF PUZZLE EXPERINCE TO THE STUDENTS SUCCESS IN MATHS TEACHING Yrd.Doç.Dr. EMN AKKAN ÖZET Bu çalımanın amacı; bulmaca etkinliinin, ilköretim

Detaylı

İNTİHAR DAVRANIŞI ÖNCESİ VE SONRASI ÖLÇME / DEĞERLENDİRME ÇG.

İNTİHAR DAVRANIŞI ÖNCESİ VE SONRASI ÖLÇME / DEĞERLENDİRME ÇG. İNTİHAR DAVRANIŞI ÖNCESİ VE SONRASI ÖLÇME / DEĞERLENDİRME ÇG. K.Nahit Özmenler Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi Aytül Karabekiroğlu Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi 53 üncü Ulusal

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

İLKÖĞRETİM OKULU 6, 7. VE 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUL YAŞAMININ NİTELİĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ *

İLKÖĞRETİM OKULU 6, 7. VE 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUL YAŞAMININ NİTELİĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ * Ekim 2007 Cilt:15 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 485-490 İLKÖĞRETİM OKULU 6, 7. VE 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUL YAŞAMININ NİTELİĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ * Kürşad YILMAZ Dumlupınar Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,

Detaylı

Öretmen Adaylarının letiim Becerisi Algıları Üzerine Bir Çalıma

Öretmen Adaylarının letiim Becerisi Algıları Üzerine Bir Çalıma Öretmen Adaylarının letiim Becerisi Algıları Üzerine Bir Çalıma Kevser Baykara Pehlivan Mula Üniversitesi, Eitim Fakültesi, Eitim Bilimleri Bölümü E-posta: baykara@mu.edu.tr ÖZ: Bu çalımada, Hacettepe

Detaylı

ÖĞRETMENLERE GÖRE MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN REHBERLİK GEREKSİNİMLERİ

ÖĞRETMENLERE GÖRE MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN REHBERLİK GEREKSİNİMLERİ M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi Yıl : 2005, Sayı 22, Sayfa : 171-184 ÖĞRETMENLERE GÖRE MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN REHBERLİK GEREKSİNİMLERİ ÖZET M. Hülya KARAGÜVEN * Sibel CENGİZHAN

Detaylı

BLGSAYAR DESTEKL ETM [BDE]: LKÖRETM OKULU YÖNETCLERNN TUTUMLARINA LKN BR ARATIRMA

BLGSAYAR DESTEKL ETM [BDE]: LKÖRETM OKULU YÖNETCLERNN TUTUMLARINA LKN BR ARATIRMA BLGSAYAR DESTEKL ETM [BDE]: LKÖRETM OKULU YÖNETCLERNN TUTUMLARINA LKN BR ARATIRMA COMPUTER SUPPORTIVE EDUCATION (CSE): A RESEARCH ABOUT ATTITUDE OF PRMARY SCHOOL ADMINISTRATORS Engin KARADA Hakan SALAM

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 2 Sayı: 4 Aralık 2011

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 2 Sayı: 4 Aralık 2011 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 2 Sayı: 4 Aralık 2011 AKTF ÖRENME TEKNKLERNN DNLEME BECERS ÜZERNDEK ETKLER* THE EFFECTS

Detaylı

LİSE SON SINIF ÖĞRENCİLERİNDE DURUMLUK VE SÜREKLİ ANKSİYETE DÜZEYİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER*

LİSE SON SINIF ÖĞRENCİLERİNDE DURUMLUK VE SÜREKLİ ANKSİYETE DÜZEYİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER* ARAŞTIRMA Günay (Research O, Öncel Report) ÜN, Erdoğan Ü, Güneri E, Tendoğan M ve ark. LİSE SON SINIF ÖĞRENCİLERİNDE DURUMLUK VE SÜREKLİ ANKSİYETE DÜZEYİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER* State and Trait Anxiety

Detaylı

stanbul, 11 Ekim 2004 2004/1021

stanbul, 11 Ekim 2004 2004/1021 TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL Büyükdere Cad.No:173 I. Levent Plaza A-Blok Kat:4 34394 I. Levent-stanbul Tel : (212) 280 85 67 Faks : (212) 280 85 89 www.tspakb.org.tr stanbul, 11 Ekim 2004

Detaylı

stanbul Depreme Nasıl Hazırlanıyor?

stanbul Depreme Nasıl Hazırlanıyor? Sayıtay Dergisi Sayı: 44-45 Performans Denetimi Raporu: stanbul Depreme Nasıl Hazırlanıyor? stanbul Depreme Nasıl Hazırlanıyor Raporu, Sayıtay Bakanlıınca 6.5.2002 tarihinde TBMM Bakanlıına gönderilmitir.

Detaylı

HAYAT BLGS ÖRETMNDE DRAMA YÖNTEMNN ETKLLNN BLSEL ALAN BASAMAKLARINA GÖRE DEERLENDRLMES

HAYAT BLGS ÖRETMNDE DRAMA YÖNTEMNN ETKLLNN BLSEL ALAN BASAMAKLARINA GÖRE DEERLENDRLMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 179-195 179 HAYAT BLGS ÖRETMNDE DRAMA YÖNTEMNN ETKLLNN BLSEL ALAN BASAMAKLARINA GÖRE DEERLENDRLMES Engin KARADA Yeditepe

Detaylı

AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler

AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler Avrupa Komisyonu tarafından Türkiye hakkında hazırlanan lerleme Raporu, Türkiye ile müzakerelerin balaması yönünde olumlu bir

Detaylı