Deneysel aortik iskemi-reperfüzyonda beta-glukanın böbrek hasarı üzerine etkisi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Deneysel aortik iskemi-reperfüzyonda beta-glukanın böbrek hasarı üzerine etkisi"

Transkript

1 Türk Göğüs Klp Dmr Cerrhisi Dergisi Turkish Journl of Thorcic nd Crdiovsculr Surgery Deneysel ortik iskemi-reperfüzyond ın böbrek hsrı üzerine etkisi The effect of bet-glucn on kidney injury in experimentl ortic ischemi-reperfusion Şenol Gülmen, 1 Duygu Kumbul Doğuç, 2 Berit Gökçe Ceyln, 3 Nesibe Khrmn Çetin, 4 İbrhim Meteoğlu, 4 Hüseyin Okutn, 1 Ahmet Öcl 5 Süleymn Demirel Üniversitesi Tıp Fkültesi, 1 Klp ve Dmr Cerrhisi Anbilim Dlı, 2 Biyokimy Anbilim Dlı, 3 Anestezi ve Renimsyon Anbilim Dlı, Isprt; 4 Adnn Menderes Üniversitesi Tıp Fkültesi, Ptoloji Anbilim Dlı, Aydın; 5 Özel Konk Hstnesi, Klp ve Dmr Cerrhisi Bölümü, Koceli Amç: Bu deneysel çlışmd, sıçn infrrenl bdominl ortund (İAA) oklüzyon-reperfüzyon sonrsı böbreklerde oluşn iskemi reperfüzyon (İR) hsrı üzerine b-gluknın etkisi rştırıldı. Ç l ı ş m p l n ı: Otuz iki det Wistr Albino cinsi sıçn rstgele ve eşit syıd dört grub (n=8) yrıldı: Kontrol (shm lprtomi), kontrol + b-glukn, ortik İR ve ortik İR + b-glukn. Aortik İR uygulnn iki grupt, İAA y mikrovsküler klemp konulrk 120 dkik iskemi ve sonrsınd klemp kldırılrk 120 dkik reperfüzyon uygulndı. Çlışm öncesinde, b-glukn 50 mg/kg/gün dozund 10 gün süre ile günde iki kez orl intrgstrik gvj yoluyl uygulndı. Derin nestezi ltınd sıçnlrın yşmı sonlndırıldı ve böbrek dokulrı çıkrıldı. Doku mlondildehid (MDA), süperoksit dismutz (SOD), ktlz ve miyeloperoksidz (MPO) düzeyleri ölçüldü ve böbrek doku örnekleri histoptolojik olrk incelendi. Bul gu lr: Biyokimysl nliz; b-glukn ile böbrek doku MDA, SOD, ktlz ve MPO seviyelerinde nlmlı zlm sğlnırken (ortik İR ile krşılştırıldığınd p<0.05), ortik İR ile nlmlı yükselme olduğunu gösterdi (kontrolle krşılştırıldığınd p<0.05). Histoptolojik olrk ortik İR grubund; fokl glomerüler nekroz, Bowmn kpsülü diltsyonu, tübüler epitelyl dejenersyon, tübüler epitelyl nekroz, tübüler diltsyon, interstisyel inflmtuvr infiltrsyon ve konjesyon kontrol grubun göre nlmlı derecede yüksek bulundu (kontrolle krşılştırıldığınd p<0.05). Bununl birlikte, ortik İR + b-glukn grubund bu prmetrelerin hepsinde ortik İR grubun göre nlmlı düşüklük sptndı (ortik İR ile krşılştırıldığınd p<0.05). S o n u ç: Bu deneysel çlışmnın sonuçlrı b-gluknın sıçnlrd infrrenl ortik İR nin indüklediği böbrek hsrını zlttığını göstermektedir. Bet-gluknın oksidtif stresi, lipid peroksidsyonu ve lökosit infiltrsyonunu zltbileceğini düşünmekteyiz. Anhtr sözcükler: Abdominl ort; ; iskemi-reperfüzyon; böbrek hsrı. Bckground: In this experimentl study, we investigted the effect of b-glucn on ischemi-reperfusion injury (IR) in kidneys occuring fter occlusion-reperfusion of rt infrrenl bdominl ort (IAA). Methods: Thirty-two Wistr-lbino rts were rndomized into four groups with equl number of rts (n=8) s follows: The control group (shm lprotomy), control + b-glucn, ortic IR, ortic IR + b-glucn. In the two groups in which ortic IR ws used, 120 minutes of ischemi by clmping of the IAA followed by 120 minutes of reperfusion fter removl of the clmp were performed. b-glucn ws orlly dministered t dose of 50 mg/kg by intrgstric gvge twice dy for 10 dys. The rts re scrificed under deep nesthesi nd the kidney tissues were removed. The tissue levels of mlondildehyde (MDA), superoxide dismutse (SOD), ctlse nd myeloperoxidse (MPO) were mesured nd kidney tissue specimens were exmined histoptologiclly. Results: Biochemicl nlysis showed tht ortic IR significntly incresed (p<0.05 vs control) while b-glucn significntly decresed (p<0.05 vs ortic IR) the kidney tissue levels of MDA, SOD, ctlse nd MPO. Histologiclly, in the ortic IR group, focl glomerulr necrosis, dilttion of Bowmn s cpsule, tubulr epithelil degenertion, tubulr epithelil necrosis, tubulr dilttion, interstitil inflmmtory infiltrtion nd congestion were significntly incresed when compred to the control group (p<0.05 vs control). However, in ortic IR + b-glucn group, ll of these prmeters were significntly decresed when compred to the ortic IR group (p<0.05 vs ortic IR). Conclusion: The results of this experimentl study shows tht b-glucn ttenutes the kidney injury induced by infrrenl bdominl IR in rts. We think tht b-glucn my decrese oxidtive stres, lipid peroxidtion, nd leucocyte infiltrtion. Key words: Abdominl ort, bet-glucn; ischemi-reperfusion; kidney injury. Geliş trihi: 12 Nisn 2010 Kbul trihi: 30 Nisn 2010 Yzışm dresi: Dr. Şenol Gülmen. Süleymn Demirel Üniversitesi Tıp Fkültesi Klp ve Dmr Cerrhisi Anbilim Dlı, Isprt. Tel: e-post: 234 doi: /tgkdc.dergisi Turkish J Thorc Crdiovsc Surg 2011;19(2):

2 Gülmen ve rk. Deneysel ortik iskemi-reperfüzyond ın böbrek hsrı üzerine etkisi İnfrrenl bdominl ort cerrhisi sırsınd cerrhi teknik olrk uygulnn kros klemp ve sonrsınd kros klempin kldırılmsının ortik iskemi-reperfüzyon (İR) hsrının gelişimi ile sonuçlndığı bilinmektedir. [1] Aortik IR hsrı sonucu orty çıkn; serbest oksijen rdiklleri (SOR) nin oluşumu, sistemik vzokonstrüktif meditörler, nötrofil ktivsyonu, lipid peroksidsyonu ve sistemik enflmtuvr ynıt uzk orgn hsrın neden olmktdır. [1,2] Bu nedenle ortik İR nin indüklediği böbrek hsrı; ort cerrhisi sonrsı yüksek mortlite ile seyreden kut renl yetmezlik gelişiminde önemli bir kompliksyon olrk kbul edilmektedir. [3] Bet (b)-gluknlr; ekmek my hücre (Scchromyces cerevisie) duvrındn elde edilen çok dllı glukoz polimerleridir ve temel besin mddesi oln thıllrın n ypısını oluşturur. [4] Günümüzde sıkç krşılşmy bşldığımız ve bir ucu my hücrelerine uznn probiyotik tnımı temelinde b-gluknlr üzerine ypıln çlışmlr yoğunlşmıştır. Bet-glukn immün sistem üzerine etkileri bilinen, toksik ve yn etkisi olmyn güçlü immünostimültör olrk tnımlnmktdır. [5] Bunun dışınd; tümör gelişiminin inhibisyonu, [6] ntibkteriyl, ntivirl, ntifungl ve nti przitik etki, [7,8] sitokin üretiminin tetiklenmesi, mkrofj ktivsyonu, [9] lipid düşürücü özellik, [10] rdysyon krşı koruyucu etki, yr iyileşmesini hızlndırıcı ve hemtopoetik etkileri ypıln çlışmlrd bildirilmiştir. [11,12] Ayrıc b-gluknın mjör bdominl cerrhide meliyt sonrsı infeksiyon ve mortlite ornlrını nlmlı şekilde zlttığı bildirilmiştir. [13] Bu yrrlı etkilerinden dolyı son zmnlrd b-glukn molekülü üzerine odklnılmış ve genellikle deneysel sepsis modellerinde uzk orgn hsrın etkileri rştırılmıştır. Bu yrrlı etkilerinin ltınd ytn temel meknizmnın ise ntioksidn etki olduğu ileri sürülmektedir. Anck b-gluknın infrrenl bdominl ort (İAA) cerrhisinde ortik İR ye bğlı uzk orgn hsrı üzerine etkileri yeterince çık değildir. Bu deneysel çlışmd, b-gluknın ortik İR sonrsı oluşn böbrek hsrın etkisi rştırıldı. Bu mçl sıçn böbrek doku örneklerinde mlondildehid (MDA), süperoksit dismutz (SOD), ktlz ve miyeloperoksidz (MPO) ktiviteleri ölçüldü ve histoptlojik inceleme ypıldı. GEREÇ VE YÖNTEMLER Bu çlışmd Süleymn Demirel Üniversitesi Deney Hyvnı Üretim Lbortuvr ındn temin edilen, her iki cinsiyetten ve ortlm ğırlıklrı gr oln 32 det Wistr-Albino cinsi sıçn kullnıldı. Sıçnlr rstgele ve eşit syıd (n=8) üç grub yrıldı. Sıçnlr deney öncesi 10 gün süre ile tel kfeslerde, 12 st gece 12 st gündüz sirkdiyn ritimde, ortm sıcklığı C ve nem ornı %50-60 olck şekilde tutuldu. Sıçnlrın beslenmesinde stndrt ticri pellet yemi ve şehir içme suyu kullnıldı. Sıçnlrın yemleri, çlışmdn 12 st öncesinde kesildi nck bu dönemde su içmelerine izin verildi. Tüm sıçnlrın bkımlrı; Tıbbi Arştırmlr Ulusl Derneği trfındn biçimlendirilen Deney Hyvnlrının Bkım Prensipleri ne ve Lbortuvr Hyvnı Kynklrı Enstitüsü trfındn hzırlnıp Ulusl Sğlık Enstitüsü trfındn yyınlnn (NIH bsım no , 1985 revize edildi) Lbortuvr Hyvnlrının Bkım ve Kullnımı için Kılvuz uygun olrk ypıldı. Çlışm protokolü ve deneysel yöntem Süleymn Demirel Üniversitesi Etik Kurulu trfındn onylndı ( trih ve 01/08 syılı Etik Kurul krrı). Deney modeli Sıçnlr, eşit syıd (n=8) ve rstgele olrk dört grub yrıldı. Kontrol grubund lprotomi ve İAA diseksiyonu ypıldı nck İAA y oklüzyon uygulnmdı. Aortik İR grubund, İAA trvmtik mikrovsküler klemp ile klemplenerek 120 dkik iskemi, sonrsınd klemp kldırılrk 120 dkik reperfüzyon uygulndı. AİR + b-glukn ve ilç + b-glukn grubundki sıçnlr deney öncesi 10 gün boyunc, 50 mg/kg/gün b-glukn (Mustf Nevzt İlç Snyii A.Ş. Türkiye) 2 cc serum fizyolojik solüsyond çözündürülerek iki eşit dozd orgstrik gvj ile uygulndı. Aortik iskemi-reperfüzyon Deney bşlngıcınd; intrmusküler enjeksiyon ile 50 mg/kg dozd ketmine hydrocholoride (Ketlr flkon, Prke-Dvis, USA) verilerek nestezi sğlndı. İşlem, bir ısıtm lmbsı ltınd, sıçnlr supin pozisyond iken gerçekleştirildi. Ciltleri septik olrk hzırlnn sıçnlr ort ht lprotomi ypıldı. Bğırsklrın ıslk gzlı bez yrdımıyl uzklştırılmsının rdındn İAA dikktli bir şekilde explore edildi. İnfrrenl bdominl ort, trvmtik mikrovsküler klemp (vscu-sttts II, midi stright ; Scnln Int., St. Pul, MN, USA) konuldu. Yüz yirmi dkik sonr İAA dki mikrovsküler klemp kldırıldı ve 120 dkik süreyle reperfüzyon sğlndı. Aortik iskemi klempleme işlemi sırsınd distl ortt pulssyonun kybolmsıyl, ortik reperfüzyon ise klempin kldırılmsı sonrsı distl ortt pulssyonun geri gelmesiyle onylndı. Böylece no-reflow fenomeni ekrte edildi. Kontrol grubun lporotomi ve İAA diseksiyonu eşit sürede (240 dkik) uygulndı nck İR oluşturulmdı. İskemireperfüzyon dönemlerinde peritonel boşluktn ısı ve sıvı kybını en z miktr indirmek için; İAA y klemp konulduktn ve kldırıldıktn sonrki dönemlerde, peritonel boşluğ serum fizyolojik uygulndı ve btın insizyonu geçici olrk ıslk gzlı bez ile srılrk kptıldı. Reperfüzyon süresi sonund tüm Türk Göğüs Klp Dmr Cer Derg 2011;19(2):

3 Gülmen et l. The effect of bet-glucn on kidney injury in experimentl ortic ischemi-reperfusion sıçnlr skrifiye edildi ve böbrek doku örnekleri lındı. Böbrek doku örneklerinin bir kısmı biyokimysl inceleme ypılıncy kdr -800 C de sklndı. Histoptolojik doku örnekleri ise değerlendirme ypılıncy kdr %10 luk formldehid solüsyonu içinde sklndı. Biyokimysl işlemler Eksi 800 C de sklnmış oln sıçn doku örnekleri od sıcklığın getirilerek serum fizyolojik ile yıkndı. Dh sonr %10 luk homojent elde etmek için, %0.05 sodyum zid içeren 100 mmol/l soğuk fosft tmponu (PH=7.4) içinde homojenize edildi (Ultr-Turrx T25, Jnke nd Kungel GmbH & Co., KG Stufen, Almny). Bu homojentlr 30 dkik süre ile ultrson dlgsı uygulndı (Sonoplus UW 2070, Bndelin Electronic, Berlin Almny) ve rdındn süperntn elde etmek için sntrifüj edildi (5000 g de 10 dkik). Süperntnlr biyokimysl incelemeler için kullnılıncy kdr 800 C de sklndı. Süperntnın protein içeriği Lowry yöntemi ile sptndı. [14] Mlondildehid ölçümü Lipid peroksidsyonun son ürünü oln MDA düzeyleri, Drper ve Hdley in çift ısıtm yöntemi ile belirlendi. [15] Bu yöntemde, MDA ile thiobrbitürik sit reksiyonunun meydn getirdiği renk oluşumu spektrofotometrik ölçümle değerlendirilir. Bu mçl, 100 gr/l lik triklorosetik sit solüsyonundn 2.5 ml, her sntrifüj tüpünde 0.5 ml serum (süperntn) eklenerek 15 dkik süreyle kynyn su bnyosun tbi tutuldu. Musluk suyu ltınd soğutuln tüpler 1000 g hızd 10 dkik sntrifüj edildikten sonr elde edilen mterylin 2 ml si, 6.7 g/l lik thiobrbitürik solüsyonunun 1 ml sine eklenerek 15 dkik kynyn su bnyosund tutuldu. Bu solüsyon musluk suyund soğutulduktn sonr bsorbnsı 532 nm lik spektrofotometre ile (Shimdzu UV-1601, Shimdzu, Kyoto, Jpony) ölçüldü. Mlondildehid düzeyi, MDA-thiobrbitürik sit kompleksinin emilim ktsyısı (emilim ktsyısı e: 1.56x10 cm-1. M-1) ile hesplndı ve sonuç proteinin miligrmındki nnomol olrk ifde edildi. Süperoksit dismutz ölçümü Süperoksit dismutz ktivitesi, Spitz ve Oberley [16] ve Woollims ve rk.n [17] it yöntemler kullnılrk ölçüldü. Süperoksit dismutz ktivitesinin tyini, 2-(4-iodofenol)- 3-(4-nitrofenol)-5-feniltetrzoliumklorid ile reksiyon girerek kırmızı bir formzn boy oluşturn süperoksit rdikllerini üreten ksntin oksidz reksiyonu temel lınrk ypıldı. Süperoksit dismutz ktivitesi bu reksiyonunun inhibisyon derecesi olrk belirlendi. Sonuçlr ünite/miligrm (U/mgr) protein olrk ifde edildi. 236 Ktlz ktivite ölçümü Ktlz ktivitesi Aebi [18] yöntemine göre ölçüldü. Bu yöntem, hidrojen peroksitin (H 2 O 2 ) prçlnm hızının hız sbitinin (s-1, k) belirlenmesi essın dynır. Hız sbiti, k=(2.3/δt)(/b) log (A1/A2) formülü kullnılrk hesplndı. Formülde A1 0. sniye, A2 15. sniye bsorbns değerlerini; dilüsyon fktörünü, b süperntn protein içeriğini göstermektedir. Sonuçlr k/mg protein olrk ifde edildi. Miyeloproksidz ktivite ölçümü Dokud polimorfonükleer lökosit (PMNL) birikiminin hsss bir göstergesi oln MPO ktivitesi, MPO nun ktlize ettiği H 2 O 2 bğımlı tetrmetylbenzidine oksidsyonu kullnılrk sptndı. [19] Böbrek örnekleri 1 gr olrk trtıldı ve %0.5 hexdecyltrimethylmmonium bromide (Sigm-Aldrich Corp, St Louis, MO, ABD ile 9 ml 50 mm potsyum fosft tmponu (ph=6) içine konuldu. Örnekler buz bnyosu içerisinde 20 sniye süre ile homojenize edildi (Ultr-Turrx T25, Jnke nd Kungel GmbH & Co., KG Stufen, Almny). Bu homojentlr 30 sniye süre ile ultrson dlgsı uygulndı (Sonoplus UW 2070, Bndelin Electronic, Berlin Almny) ve rdındn 40 C de, 1200 g hızl, 15 dkik süre ile sntrifüj edildi. Miyeloproksidz ktivitesi 460 nm de bsorbnsd oluşn değişiklik ölçülerek sptndı. Kullnıln tmpon içeriğinde, 50 mm potsyum fosft, ph 6.0 (50 ml), 0.38 ml H 2 O 2 (%0.3 solüsyon; Sigm-Aldrich Corp, St Louis, MO, ABD) ve 8.34 mg 0-dinisidine hydrochloride (Sigm-Aldrich Corp, St. Louis, MO, ABD) vrdı. Süperntn 1:80 (süperntn: tmpon) ornınd krşılştırıldı. Miyeloproksidz birimi A/min/g doku olrk ifde edildi. Histoptolojik inceleme Sıçn böbrek doku örnekleri yrı yrı formlin solüsyonund tespit edilerek, rutin tkip işlemleri sonrsı prfine gömülerek bloklndı. Beş mikrometrelik kesitler ypılrk hemtoksilen-eozin boysıyl boyndı ve ışık mikroskopu ile incelendi. Tüm örnekler deney gruplrındn hbersiz oln ynı ptolog trfındn değerlendirildi. Böbrek hsrı; kesitlerde sptnn, fokl glomerüler nekroz, Bowmn kpsül diltsyonu, tübüler epitelyl dejenersyon, tübüler epitelyl nekroz, tübüler diltsyon, intertisyl inflmtuvr infiltrsyon ve konjesyon göre şğıdki skly uygun olrk semiknttif olrk skorlndı: ( ) değişiklik yok; (+) fokl, hfif değişiklikler, (++) multifokl belirgin değişiklikler ve (+++) yygın belirgin değişiklikler. İsttistiksel nliz İsttistiksel nlizler Windows için SPSS (SPSS Inc., Chicgo, IL, USA) 13.0 versiyon bilgisyr progrmı Turkish J Thorc Crdiovsc Surg 2011;19(2):

4 Gülmen ve rk. Deneysel ortik iskemi-reperfüzyond ın böbrek hsrı üzerine etkisi kullnılrk ypıldı. Veriler ortlm ± stndrt spm şeklinde sunuldu. Biyokimysl verilerin isttistiksel olrk değerlendirilmesi sırsınd gruplr rsı frklrın incelenmesinde tek yönlü vryns nlizi (ANOVA) ve rdındn Tukey honestly significnt difference testi kullnıldı. Histoptolojik bulgulrın isttistiksel değerlendirilmesi sırsınd gruplr rsındki nlmlı frklrın belirlenmesinde Kruskl-Wllis testi, iki grup rsındki frkın belirlenmesinde de Mnn-Whitney U-testi kullnıldı. P değerinin 0.05 ten küçük olmsı isttistiksel olrk nlmlı kbul edildi. BULGULAR Biyokimysl bulgulr Tüm gruplr it sıçn kciğer örneklerindeki MDA (nmol/mg protein) düzeyleri ve SOD (U/mg protein), ktlz (k/mg protein) ve MPO ktiviteleri ( A/min/g doku) Şekil 1-d de gösterildi. Aortik İR grubund MDA (2.31±0.29 krşılık 1.38±0.19, p=0.001), SOD (2.65±0.06 krşılık 0.68±0.11, p=0.001), ktlz (4.27±0.76 krşılık 1.55±0.38, p=0.001) ve MPO (6.59±0.47 krşılık 3.94±0.40, p=0.001) değerleri kontrol grubundki değerlere göre nlmlı derecede yüksek Mlondildehid 2.00 Süperoksit dismutz Aortik İR Aortik İR + Kontrol Kontrol + Aortik İR Aortik İR + Kontrol Kontrol + Gruplr Gruplr Ktlz Miyeloperoksidz Aortik İR Aortik İR + Kontrol Kontrol + Aortik İR Aortik İR + Kontrol Kontrol + Gruplr Gruplr Şekil 1. Gruplr it biyokimysl değerlendirme sonuçlrı. Türk Göğüs Klp Dmr Cer Derg 2011;19(2):

5 Gülmen et l. The effect of bet-glucn on kidney injury in experimentl ortic ischemi-reperfusion bulundu (p<0.05). Aortik İR + b-glukn grubund b-glukn ile tedvi; MDA (1.93±0.17 krşılık 2.31±0.29, p=0.009), SOD (1.29±0.35 krşılık 2.65±0.06, p=0.001), ktlz (2.58±0.29 krşılık 4.27±0.76, p=0.001) ve MPO (4.87±0.37 krşılık 6.59±0.47, p=0.001) değerlerinde ortik IR grubundki değerlere göre nlmlı zlm ile sonuçlndı (p<0.05). Histoptolojik bulgulr Kontrol ve kontrol + b-glukn gruplrınd hfif histoptolojik değişiklikler gözlendi (Şekil 2, b). Aortik İR grubund, fokl glomerüler nekroz, Bowmn kpsül diltsyonu, tübüler epitelyl dejenersyon, tübüler epitelyl nekroz, tübüler diltsyon, intertisyel inflmtuvr infiltrsyon ve konjesyon kontrol grubun göre nlmlı yüksekti (p<0.05), (Şekil 2c). Aortik İR + b-glukn grubund ise fokl glomerüler nekroz, Bowmn kpsül diltsyonu, tübüler epitelyl dejenersyon, tübüler epitelyl nekroz, tübüler diltsyon, intertisyl inflmtuvr infiltrsyon ve konjesyond nlmlı zlm sptndı (p<0.05 vs ortik İR; Şekil 2d). TARTIŞMA Bu çlışmnın sonuçlrı b-gluknın sıçnlrd ortik İR nin indüklediği böbrek hsrı üzerine koruyucu etkileri olduğunu gösterdi. Bu hipotezi destekleyen iki temel bulgu; (i) b-glukn doku MDA, SOD, ktlz ve MPO değerlerinde nlmlı zlm sğldı, (ii) ortik İR nin indüklediği böbrek hsrı ile ilişkili histoptolojik değişiklikleri nlmlı şekilde zlttı. Aortik İR hsrı oluşumund, SOR nin oluşumu önemli bir yer tutr. [20] Doku O 2 düzeyinin reperfüzyon sonucund tekrr sğlnmsı ve moleküler O 2 nin hücre içerisinde oksidtif enzimler trfındn indirgenmesi () (b) (c) (d) Şekil 2. Bet-glukn ortik iskemi reperfüzyonun indüklediği böbrek hsrı ile ilişkili morfolojik değişiklikleri zltır. Böbrek doku kesitleri Hemotoksilin-Eosin (H-E) ile boynmış ve ışık mikroskobund incelenmiştir. () Kontrol grubund miniml konjesyon bulgulrı (H-E x 100) (b) Kontrol + b-glukn grubund hfif konjesyon ve hfif tübüler diltsyon bulgulrı (H-E x 100) (c) Aortik iskemi reperfüzyon grubund fokl glomerüler nekroz (oklr), şiddetli tübüler dejenersyon, diltsyon ve şiddetli nekroz (okbşlrı) ile Bowmn kpsül rlığınd belirgin genişleme (yıldız) bulgulrı (H-E x 200) (d) Aortik iskemi reperfüzyon + b-glukn grubund Bowmn kpsül rlığınd hfif genişleme (yıldız) ile hfif konjesyon bulgulrı (H-E x 200). 238 Turkish J Thorc Crdiovsc Surg 2011;19(2):

6 Gülmen ve rk. Deneysel ortik iskemi-reperfüzyond ın böbrek hsrı üzerine etkisi rtmış SOR nin orty çıkmsı ile sonuçlnır. Bilinen en önemli SOR ler; süperoksit (O 2 -), hidrojen peroksit (H 2 O 2 ) ve hidroksil (OH-) iyonlrıdır. [21,22] Süperoksit rdikli, norml hücre metbolizmsınd membrn elektron trnsportu sırsınd oluşn bir r üründür. [21] İskemik koşullrd ise, hipoksntin ve ksntin ktbolizmsı sırsınd ksntin oksidz ktlizörlüğünde bir reksiyon ile oluşur. Süperoksit rdiklinden SOD ktlizörlüğünde H 2 O 2 oluştuktn sonr, H 2 O 2 ktlz ve gluttyon peroksidz ktlizörlüğünde H 2 O ve CO 2 ye dönüştürülerek inktive edilir. [23] Bu bsmkt; SOR ye krşı svunm ve en önemli hücre içi ntioksidn enzim sistemleri SOD, ktlz ve gluttyon peroksidzdır. Kpn ve rk. [24] yptıklrı deneysel ortik IR modelinde renl doku SOD düzeylerinin kontrol grubun göre İR grubund nlmlı düzeyde yükseldiğini bildirmişlerdir. Mun ve rk. [25] d deneysel böbrek İR modelinde doku SOD ve ktlz düzeylerinin yükseldiğini bildirmişlerdir. Bu bulgulrl uyumlu olrk çlışmmızd ortik İR grubund böbrek doku SOD ve ktlz düzeyleri kontrol grubu ile krşılştırıldığınd nlmlı düzeyde yüksek bulundu. Bununl birlikte, ortik İR + b-glukn grubund doku SOD ve ktlz seviyelerinin ortik İR grubun göre nlmlı zldığı sptndı. Byrk ve rk. [26] sıçnlrd yptıklrı deneysel böbrek IR hsrınd b-gluknın SOD düzeylerini nlmlı ölçüde zlttığını bildirmişlerdir. Bu noktd; İR sırsınd SOR nin şırı üretiminin endojen ntioksidn seviyelerine prlel olrk tüketime neden olbileceği bildirilmiştir. Ayrıc İR hsrı sırsınd ntioksidn enzim seviyelerinin; İR hsrının yygınlığı, iskemi ve reperfüzyonun yrı yrı sürelerine ve spesifik doku ntioksidn kpsitesine bğlı olduğunu düşünmekteyiz. Bu bulgulr b-gluknın ntioksidn özelliği ile ortik İR nin indüklediği oksidtif stresi nlmlı ölçüde zlttığını desteklemektedir. Serbest oksijen rdiklleri rcılığı ile oluşn İR hsrı lipid peroksidsyonu ile de ilişkilidir. [27] Serbest oksijen rdiklleri sdece DNA ve protein düzeyinde zrrlı etki göstermemekte, ynı zmnd fosfolipid ve polinsture yğ sitlerini içeren hücre membrnınd geçirgenliği bozrk, hücre içi klsiyum birikimi ve hücre ölümüne neden olmktdır. [27,28] Bundn dolyı, hücre membrnının lipid peroksidsyonu İR hsrının önemli bir bsmğıdır ve MDA lipid peroksidsyonunun son ürünü ve hsss bir göstergesi olrk kbul edilmektedir. [15,29] Biz çlışmmızd ortik İR grubund doku MDA düzeylerinde kontrol grubun göre nlmlı yükselme sptdık. Aynı zmnd ortik İR + b-glukn grubund ise doku MDA düzeylerinde ortik İR grubun göre nlmlı zlm sptdık. Bu bulgulrımızl uyumlu olrk Toklu ve rk. [30] deneysel olrk sıçnlrd ynık hsrı ile oluşturduklrı sepsis modeli ve oksidtif hsrd b-gluknın böbrek MDA düzeylerinde nlmlı zlm sğldığını bildirmişlerdir. Şener ve rk. [31] ise nikotinin indüklediği oksidtif hsrd b-gluknın böbrek ve mesne doku MDA düzeylerinde nlmlı zlm bildirmişlerdir. Bolcl ve rk. [32] d deneysel lt ekstremite İR hsrınd b-gluknın ks doku MDA düzeylerini nlmlı zlttığını bildirmişlerdir. Kyli ve rk. [33] ise b-glukn ile yptıklrı deneysel spinl kord hsrınd doku MDA düzeylerinde nlmlı değişiklik sptmmışlr ve bunu iskemi süresi ile ilişki olrk bildirmişlerdir. Bu sonuçlr, b-gluknın böbrek dokusund hücre bütünlüğünü koruyrk lipid peroksidsyonunu zlttığını desteklemektedir. Aortik İR hsrınd nötrofil infiltrsyonunun önemli bir role ship olduğu bilinmektedir. [34] Lökositlerde loklize bir enzim oln MPO, deneysel çlışmlrd uzk orgn olrk pek çok dokud olduğu gibi böbrek İR hsrınd d nötrofil infiltrsyonunun göstergesi olrk kullnılmktdır. [34,35] Çlışmmızd, MPO böbrek doku düzeylerinin ortik İR sonrsı nlmlı yükseldiği sptndı. Bu sonuçl uyumlu olrk İR hsrının indüklediği böbrek ve kciğer doku MPO düzeylerinin rtmış seviyeleri bildirilmiştir. Çlışmmızd, b-gluknın MPO sevilerini de nlmlı ornd zlttığı sptndı. Bedirli ve rk. [36] ve Bbyiğit ve rk. [37] deneysel sepsis modelinde oluşturduklrı kut kciğer hsrınd b-gluknın kciğer doku MPO düzeylerini nlmlı zlttığını bildirmişlerdir. Bunun dışınd Toklu ve rk. [30] deneysel oksidtif orgn hsrınd nötrofil infiltrsyonunun inhibisyonu ile böbrek MPO seviyelerinde nlmlı zlm bildirmişlerdir. Bu sonuçlrımız, b-gluknın böbrek dokusund ktive olmuş lökosit infiltrsyonunun inhibisyonu ile ortik İR ye krşı böbrek koruyucu etkisininin olduğunu göstermektedir. Çlışmmızd, b-gluknın ortik İR nin indüklediği böbrek hsrı ile ilişkili morfolojik değişiklikleri zlttığı sptndı. Şener ve rk. [38] histoptolojik olrk b-gluknın böbrek dokusund intertisyel inflmtuvr infiltrsyonu, tübüler epitelyl dejenersyonu, Bowmn s kpsül dejenersyonunu ve glomerüler nekrozu nlmlı zlttığını ve norml böbrek dokusunu koruduğunu bildirmişlerdir. Bedirli ve rk. [36] ise deneysel sepsis modelinde b-gluknın kciğer hsrı üzerine oln etkisini rştırmışlr; pulmoner infiltrsyon, konjesyon ve intrlveoler hemoroji çısındn histoptolojik nlmlı iyileşme bildirmişlerdir. Yukrıdkilerin dışınd, Sndvik ve rk. [39] b-gluknın ntioksidn özelliği ile miyokrd ve düz ks hücre kontrksiyonu üzerine indirekt etki ile kn bsıncını rtırdığını bildirmişlerdir. Yine Sndvik ve rk. [39] b-gluknın orgn koruyucu etkisinin ltınd ytn meknizmnın rtmış orgn perfüzyonu olduğunu Türk Göğüs Klp Dmr Cer Derg 2011;19(2):

7 Gülmen et l. The effect of bet-glucn on kidney injury in experimentl ortic ischemi-reperfusion ve bu özelliği ile böbrek ve krciğer hsrının zltılmsın ktkıd bulunbileceğini bildirmişlerdir. Bunlrın dışınd Arsether ve rk. [40] ise koroner bypss cerrhisinde gelişen IR hsrınd b-gluknın ntioksidn özelliği ile krdiyk koruyucu etki gösterdiğini klinik bir çlışm ile bildirmişlerdir. Sonuç olrk, çlışmmızd b-gluknın deneysel infrrenl ortik IR modelinde oluşn böbrek hsrını zlttığı histoptolojik olrk gösterildi. Doku MDA, SOD, ktlz ve MPO düzeylerinde İR grubun göre b-glukn + İR grubund isttistiksel olrk nlmlı zlm sptndı. Yine de, b-gluknın bu konudki etki meknizmsının ve hemodinmik etkilerinin; b-glukn reseptörleri ve ntgonist b-gluknz ile ypılck çlışmlrl yrıntılı olrk tnımlnmsı için frklı deneysel çlışmlr gereksinim vrdır. Bu deneysel çlışmlrın sonucund, b-gluknın İAA cerrhisinde gelişen böbrek hsrın etkisinin klinik olrk d rştırılbileceği düşüncesindeyiz. Çıkr çkışmsı beynı Yzrlr bu yzının hzırlnmsı ve yyınlnmsı şmsınd herhngi bir çıkr çkışmsı olmdığını beyn etmişlerdir. Finnsmn Yzrlr bu yzının rştırm ve yzrlık sürecinde herhngi bir finnsl destek lmdıklrını beyn etmişlerdir. KAYNAKLAR 1. Joyce M, Kelly C, Winter D, Chen G, Lehy A, Bouchier- Hyes D. Prvsttin, 3-hydroxy-3-methylglutryl coenzyme A reductse inhibitor, ttenutes renl injury in n experimentl model of ischemi-reperfusion. J Surg Res 2001;101: Gelmn S. The pthophysiology of ortic cross-clmping nd unclmping. Anesthesiology 1995;82: Ozcn AV, Scr M, Aybek H, Bir F, Demir S, Onem G, et l. The effects of iloprost nd vitmin C on kidney s remote orgn fter ischemi/reperfusion of lower extremities. J Surg Res 2007;140: Jms S, Chen Y- CJ, von der Osten CH, Sinskey AJ, Rh CK. Spectrl nlysis of glucn produced by wild-type nd mutnt Scchromyces cerevisise. Crbohydr Polymers 1990;13: Bedirli A, Gokhmetoglu S, Skrk O, Ersoz N, Ayngil D, Esin H. Prevention of intrperitonel dhesion formtion using bet-glucn fter ileocolic nstomosis in rt bcteril peritonitis model. Am J Surg 2003;185: Vetvick V, Tereym K, Mndeville R, Brousseu P, Kournikkis B, Ostroff G. Pilot Study: Orlly- dministered yest yest b1,3-glucn prophylcticlly protects ginst nthrx infection nd cncer in mice. JANA 2002;5: Onderdonk AB, Cisneros RL, Hinkson P, Ostroff G. Anti-infective effect of poly-bet 1-6-glucotriosyl- 240 bet 1-3-glucopyrnose glucn in vivo. Infect Immun 1992;60: Nkgw Y, Ohno N, Muri T. Suppression by Cndid lbicns bet-glucn of cytokine relese from ctivted humn monocytes nd from T cells in the presence of monocytes. J Infect Dis 2003;187: Berner VK, Sur ME, Hunter KW Jr. Conjugtion of protein ntigen to microprticulte bet-glucn from Scchromyces cerevisie: new djuvnt for intrderml nd orl immuniztions. Appl Microbiol Biotechnol 2008;80: Bell S, Goldmn VM, Bistrin BR, Arnold AH, Ostroff G, Forse RA. Effect of bet-glucn from ots nd yest on serum lipids. Crit Rev Food Sci Nutr 1999;39: Gu YH, Tkgi Y, Nkmur T, Hsegw T, Suzuki I, Oshim M, et l. Enhncement of rdioprotection nd ntitumor immunity by yest-derived bet-glucn in mice. J Med Food 2005;8: Wei D, Willims D, Browder W. Activtion of AP-1 nd SP1 correltes with wound growth fctor gene expression in glucn-treted humn fibroblsts. Int Immunophrmcol 2002;2: Dellinger EP, Bbineu TJ, Bleicher P, Kiser AB, Seibert GB, Postier RG, et l. Effect of PGG-glucn on the rte of serious postopertive infection or deth observed fter highrisk gstrointestinl opertions. Betfectin Gstrointestinl Study Group. Arch Surg 1999;134: Lowry OH, Rosebrough NJ, Frr AL, Rndll RJ. Protein mesurement with the Folin phenol regent. J Biol Chem 1951;193: Drper HH, Hdley M. Mlondildehyde determintion s index of lipid peroxidtion. Methods Enzymol 1990; 186: Spitz DR, Oberley LW. An ssy for superoxide dismutse ctivity in mmmlin tissue homogentes. Anl Biochem 1989;179: Woollims JA, Wiener G, Anderson PH, McMurry CH. Vrition in the ctivities of glutthione peroxidse nd superoxide dismutse nd in the concentrtion of copper in the blood in vrious breed crosses of sheep. Res Vet Sci 1983;34: Aebi Y. Ctlse in vitro. Methods Enzymol 1984;105: Tullis MJ, Brown S, Gewertz BL. Heptic influence on pulmonry neutrophil sequestrtion following intestinl ischemi-reperfusion. J Surg Res 1996;66: Slter TF. Free-rdicl mechnisms in tissue injury. Biochem J 1984;222: Kiris I, Kpn S, Kilbs A, Yilmz N, Altuntş I, Krhn N, et l. The protective effect of erythropoietin on renl injury induced by bdominl ortic-ischemi-reperfusion in rts. J Surg Res 2008;149: Vlko M, Leibfritz D, Moncol J, Cronin MT, Mzur M, Telser J. Free rdicls nd ntioxidnts in norml physiologicl functions nd humn disese. Int J Biochem Cell Biol 2007;39: Vlko M, Rhodes CJ, Moncol J, Izkovic M, Mzur M. Free rdicls, metls nd ntioxidnts in oxidtive stress-induced cncer. Chem Biol Interct 2006;160: Kpn S, Kiris İ, Kılbs A, Altunts İ, Krhn N, Okutn H. Eritropoetinin şıçn ortik iskemi reperfüzyonund kciğer Turkish J Thorc Crdiovsc Surg 2011;19(2):

8 Gülmen ve rk. Deneysel ortik iskemi-reperfüzyond ın böbrek hsrı üzerine etkisi hsrı üzerine etkisi. Türk Göğüs Klp Dmr Cer Derg 2009;17: Mun KC, Lee HG, Lee TH, Kim YH, Kwk CS, Kim SP, et l. Effect of modified polyhemoglobin on the ischemi/reperfusion injury in kidney. Trnsplnt Proc 2003;35: Byrk O, Turgut F, Krts OF, Cimentepe E, Byrk R, Ctl F, et l. Orl bet-glucn protects kidney ginst ischemi/reperfusion injury in rts. Am J Nephrol 2008;28: Rodríguez-López JM, Sánchez-Conde P, Lozno FS, Nicolás JL, Grcí-Crido FJ, Cscjo C, et l. Lbortory investigtion: effects of propofol on the systemic inflmmtory response during ortic surgery. Cn J Anesth 2006;53: Siems WG, Grune T, Esterbuer H. 4-Hydroxynonenl formtion during ischemi nd reperfusion of rt smll intestine. Life Sci 1995;57: Sçr M, Özcn V, Aybek H, Önem G, Demir S, Gökşin İ ve rk. Vitmin C nd iloprost ttenute skeletl muscle injury cused by ischemi-reperfusion of the lower extremities. Turkish J Thorc Crdiovsc Surg 2005;13: Toklu HZ, Sener G, Jhovic N, Uslu B, Arbk S, Yeğen BC. Bet-glucn protects ginst burn-induced oxidtive orgn dmge in rts. Int Immunophrmcol 2006;6: Sener G, Toklu HZ, Cetinel S. b-glucn protects ginst chronic nicotine-induced oxidtive dmge in rt kidney nd bldder. Environ Toxicol Phrmcol 2007;23: Bolcl C, Yildirim V, Dognci S, Srgin M, Aydin A, Eken A, et l. Protective effects of ntioxidnt medictions on limb ischemi reperfusion injury. J Surg Res 2007;139: Kyli H, Ozdg MF, Khrmn S, Aydin A, Gonul E, Syl A, et l. The ntioxidnt effect of bet-glucn on oxidtive stress sttus in experimentl spinl cord injury in rts. Neurosurg Rev 2005;28: Kiris İ, Okutn H, Svş Ç, Yönden Z, Delibş N. Deneysel ortic iskemi-reperfüzyon modelinde renl hsr gdolinium klorürün etkisi. Turkish J Vsc Surg 2005;14: Chtterjee PK, Todorovic Z, Sivrjh A, Mot-Filipe H, Brown PA, Stewrt KN, et l. Inhibitors of clpin ctivtion (PD nd E-64) nd renl ischemi-reperfusion injury. Biochem Phrmcol 2005;69: Bedirli A, Kerem M, Psoglu H, Akyurek N, Tezcner T, Elbeg S, et l. Bet-glucn ttenutes inflmmtory cytokine relese nd prevents cute lung injury in n experimentl model of sepsis. Shock 2007;27: Bbyigit H, Kucuk C, Sozuer E, Yzici C, Kose K, Akgun H. Protective effect of bet-glucn on lung injury fter cecl ligtion nd puncture in rts. Intensive Cre Med 2005; 31: Sener G, Toklu H, Ercn F, Erknli G. Protective effect of bet-glucn ginst oxidtive orgn injury in rt model of sepsis. Int Immunophrmcol 2005;5: Sndvik A, Wng YY, Morton HC, Asen AO, Wng JE, Johnsen FE. Orl nd systemic dministrtion of betglucn protects ginst lipopolyscchride-induced shock nd orgn injury in rts. Clin Exp Immunol 2007;148: Arsether E, Rydningen M, Einr Engstd R, Busund R. Crdioprotective effect of pretretment with bet-glucn in coronry rtery bypss grfting. Scnd Crdiovsc J 2006; 40: Türk Göğüs Klp Dmr Cer Derg 2011;19(2):

KOBAYLARDA GENTAMİSİN'İN KARACİĞER TOKSİTESİNİN ARAŞTIRILMASI : E VİTAMİNİ'NİN ETKİSİ

KOBAYLARDA GENTAMİSİN'İN KARACİĞER TOKSİTESİNİN ARAŞTIRILMASI : E VİTAMİNİ'NİN ETKİSİ NKR TIP MECMUSI (THE JOURNL OF THE FCULTY OF MEDICINE) Voİ. 48 : 191-198, 1995 KOBYLRD GENTMİSİN'İN KRCİĞER TOKSİTESİNİN RŞTIRILMSI : E VİTMİNİ'NİN ETKİSİ Orhn Cnbolt* Mustf Kvutcu* Serdr Öztürk* Ekmel

Detaylı

E Vitamini, N-Asetil Sistein, Penisilin-G ve Urtica dioica L. nin Phalloidin Toksisitesi Üzerine Etkileri

E Vitamini, N-Asetil Sistein, Penisilin-G ve Urtica dioica L. nin Phalloidin Toksisitesi Üzerine Etkileri Özbek ve rk. Vn Tıp Dergisi: 12 (1):16-21, 2005 E Vitmini, N-Asetil Sistein, Penisilin-G ve Urtic dioic L. nin Phlloidin Toksisitesi Üzerine Etkileri Hnefi Özbek*, İlys Tuncer**, Hluk Dülger***, Serdr

Detaylı

İNEK VE SOYA SÜTÜ KARIŞIMLARIN DUYUSAL ÖZELLİKLERİNE PEYNİR SUYU VE KARBONAT KULLANIMININ ETKİSİ

İNEK VE SOYA SÜTÜ KARIŞIMLARIN DUYUSAL ÖZELLİKLERİNE PEYNİR SUYU VE KARBONAT KULLANIMININ ETKİSİ OMÜ Zir. Fk. Dergisi, 2005,20(1):1-5 J. of Fc. of Agric., OMU, 2005,20(1):1-5 İNEK VE SOYA SÜTÜ KARIŞIMLARIN DUYUSAL ÖZELLİKLERİNE PEYNİR SUYU VE KARBONAT KULLANIMININ ETKİSİ Hsn TEMİZ A.Kdir HURŞİT Ondokuz

Detaylı

Yüksek Kolesterollü Diyetle Beslenen Sıçanlarda Thymus fallax F. (kekik) Yapraklarının Kan Kolesterol Seviyesi Üzerine Etkisi

Yüksek Kolesterollü Diyetle Beslenen Sıçanlarda Thymus fallax F. (kekik) Yapraklarının Kan Kolesterol Seviyesi Üzerine Etkisi Vn Tıp Dergisi: 13 (3):71-77,2006 Kekikğin Kollestrol Düzeyine Etkisi Yüksek Kolesterollü Diyetle Beslenen Sıçnlrd Thymus fllx F. (kekik) Yprklrının Kn Kolesterol Seviyesi Üzerine Etkisi Hnefi Özbek*,

Detaylı

DEĞİŞİK UYGULAMALARIN ÇİLEK AKENLERİNİN ÇİMLENMESİ ÜZERİNE ETKİLERİ

DEĞİŞİK UYGULAMALARIN ÇİLEK AKENLERİNİN ÇİMLENMESİ ÜZERİNE ETKİLERİ Btı Akdeniz Trımsl Arştırm Enstitüsü Derim Dergisi, 2009,26(2):1-10 ISSN 1300-3496 DEĞİŞİK UYGULAMALARIN ÇİLEK AKENLERİNİN ÇİMLENMESİ ÜZERİNE ETKİLERİ Nfiye ADAK Mustf PEKMEZCİ Hmide GÜBBÜK Akdeniz Üniversitesi

Detaylı

Nutritional Situation Assessment of 65 Years Old Patient Who Applicate to Emergency Department l

Nutritional Situation Assessment of 65 Years Old Patient Who Applicate to Emergency Department l e r Ar þ t ý r m Nutritionl Sitution Assessment of 65 Yers Old Ptient Who Applicte to Emergency Deprtment l n i j ri O O i g in Acil Servise Bşvurn 65 Yş Üzeri Hstlrd Nütrisyonel Durumun Değerlendirilmesi

Detaylı

KAN GLUKOZ DÜZEYİNİN REGÜLASYONU

KAN GLUKOZ DÜZEYİNİN REGÜLASYONU PAROKSETİNİN KAN GLUKOZ DÜZEYİNDE YAPTIĞI DEĞİŞİKLİKLERİN OLASI MEKANİZMALARININ ARAŞTIRILMASI Yrd.Doç.Dr. Murt Kesim Krdeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fkültesi Frmkoloji Anilim Dlı -TRABZON KAN GLUKOZ DÜZEYİNİN

Detaylı

Yüksek kolesterollü diyetle beslenen sıçanlarda Foeniculum vulgare P. mill. (rezene) tohumlarının kan kolesterol seviyesi üzerine etkisi

Yüksek kolesterollü diyetle beslenen sıçanlarda Foeniculum vulgare P. mill. (rezene) tohumlarının kan kolesterol seviyesi üzerine etkisi Yüksek kolesterollü diyetle beslenen sıçnlrd Foeniculum vulgre P. mill. (rezene) tohumlrının kn kolesterol seviyesi üzerine etkisi Hnefi Özbek 1, Nureddin Cengiz 2, Aydın Him 3, Serdr Uğrş 4, Fevzi Özgökçe

Detaylı

Comparison of Intubation with Double Lumen and Single Lumen Tube in Terms of Hemodynamic Response l

Comparison of Intubation with Double Lumen and Single Lumen Tube in Terms of Hemodynamic Response l e r Ar þ t ý r m Comprison of Intubtion with Double Lumen nd Single Lumen Tube in Terms of Hemodynmic Response l n i j ri O O i g in Çift Lümenli ve Tek Lümenli Tüple Entübsyonun Hemodinmik Ynıt Açısındn

Detaylı

Askorbik Asit ve Alfa-Tokoferol ün Karbon Tetraklorürle Oluşturulmuş Akut Karaciğer Toksisitesi Modelinde Karaciğeri Koruyucu Etkisi

Askorbik Asit ve Alfa-Tokoferol ün Karbon Tetraklorürle Oluşturulmuş Akut Karaciğer Toksisitesi Modelinde Karaciğeri Koruyucu Etkisi Byrm ve rk. Vn Tıp Dergisi: 11 (2):32-38, 2004 Askorik Asit ve Alf-Tokoferol ün Kron Tetrklorürle Oluşturulmuş Akut Krciğer Toksisitesi Modelinde Krciğeri Koruyucu Etkisi İrfn Byrm*, Hnefi Özek**, Serdr

Detaylı

Comparison of ATP-MgCl 2. and Methylprednisolone in Experimentally Induced Spinal Cord Trauma l

Comparison of ATP-MgCl 2. and Methylprednisolone in Experimentally Induced Spinal Cord Trauma l e r Ar þ t ý r m Comprison of nd Methylprednisolone in Experimentlly Induced Spinl Cord Trum l n i j ri O O i g in Deneysel Spinl Kord Trvmlrınd ve Metilprednizolonun Krşılştırılmsı h c r s Re l Deneysel

Detaylı

B - GERĐLĐM TRAFOLARI:

B - GERĐLĐM TRAFOLARI: ve Seg.Korum_Hldun üyükdor onrım süresinin dh uzun olmsı yrıc rnın izole edilmesini gerektirmesi; rızlnmsı hlinde r tdiltını d gerektireilmesi, v. nedenlerle, özel durumlr dışınd tercih edilmezler. - GERĐLĐM

Detaylı

Semptomatik perikardiyal efüzyonların cerrahi tedavisinde VATS, subksifoid ve minitorakotomi perikardiyal pencerenin etkinliği

Semptomatik perikardiyal efüzyonların cerrahi tedavisinde VATS, subksifoid ve minitorakotomi perikardiyal pencerenin etkinliği Dicle Tıp Dergisi / 2014; 41 (1): 99-107 Dicle Medicl Journl doi: 10.5798/diclemedj.0921.2014.01.0381 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Semptomtik perikrdiyl efüzyonlrın cerrhi tedvisinde VATS, suksifoid

Detaylı

İŞ ETKİ ÇİZGİSİ TEOREMİ. Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Müh. Bölümü Balıkesir, TÜRKİYE THEOREM OF WORK INFLUENCE LINE

İŞ ETKİ ÇİZGİSİ TEOREMİ. Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Müh. Bölümü Balıkesir, TÜRKİYE THEOREM OF WORK INFLUENCE LINE BAÜ Fen Bil. Enst. Dergisi (006).8. İŞ ETKİ ÇİZGİSİ TEOREMİ Scit OĞUZ, Perihn (Krkulk) EFE Blıkesir Üniversitesi Mühendislik Mimrlık Fkültesi İnşt Müh. Bölümü Blıkesir, TÜRKİYE ÖZET Bu çlışmd İş Etki Çizgisi

Detaylı

DENEY 6 THEVENIN, NORTON, DOĞRUSALLIK VE TOPLAMSALLIK KURAMLARININ UYGULAMALARI

DENEY 6 THEVENIN, NORTON, DOĞRUSALLIK VE TOPLAMSALLIK KURAMLARININ UYGULAMALARI T.C. Mltepe Üniversitesi Mühendislik ve Doğ Bilimleri Fkültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ELK 201 DEVRE TEORİSİ DERSİ LABORATUVARI DENEY 6 THEVENIN, NORTON, DOĞRUSALLIK VE TOPLAMSALLIK KURAMLARININ

Detaylı

3N MOBİL HABERLEŞME HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜTLERİNİN ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

3N MOBİL HABERLEŞME HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜTLERİNİN ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ 3N MOBİL HABERLEŞME HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜTLERİNİN ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Aç, Kps, Dynk, Tnılr ve Kısltlr Aç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin cı, IMT 2000/UMTS Altypılrının Kurulsı

Detaylı

Bazı Sert Çekirdekli Meyve Türlerinde Çiçek Tozu Çimlenmesi ve Çim Borusu Uzunluğunun Çoklu Regresyon Yöntemi ile Modellenmesi

Bazı Sert Çekirdekli Meyve Türlerinde Çiçek Tozu Çimlenmesi ve Çim Borusu Uzunluğunun Çoklu Regresyon Yöntemi ile Modellenmesi Süleymn Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt 19, Syı 3, 92-97, 2015 Süleymn Demirel University Journl of Nturl nd Applied Sciences Volume 19, Issue 3, 92-97, 2015 DOI: 10.19113/sdufed.04496

Detaylı

BETONARME KİRİŞLERİN DIŞTAN YAPIŞTIRILAN ÇELİK LEVHALARLA KESMEYE KARŞI GÜÇLENDİRİLMESİ

BETONARME KİRİŞLERİN DIŞTAN YAPIŞTIRILAN ÇELİK LEVHALARLA KESMEYE KARŞI GÜÇLENDİRİLMESİ BETONARME KİRİŞLERİN DIŞTAN YAPIŞTIRILAN ÇELİK LEVHALARLA KESMEYE KARŞI GÜÇLENDİRİLMESİ Sinn ALTIN 1, Özgür ANIL 2, M. Emin KARA 3 1 İnşt Müh. Böl. Prof. Dr., Gzi Üniversitesi, Mltepe, Ankr, Türkiye, 06570

Detaylı

İNEKLERDE SPONTAN OVİDUKT KASILIMLARI ÜZERİNE NİTRİK OKSİTİN ETKİSİNİN İN VİTRO OLARAK BELİRLENMESİ

İNEKLERDE SPONTAN OVİDUKT KASILIMLARI ÜZERİNE NİTRİK OKSİTİN ETKİSİNİN İN VİTRO OLARAK BELİRLENMESİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNEKLERDE SPONTAN OVİDUKT KASILIMLARI ÜZERİNE NİTRİK OKSİTİN ETKİSİNİN İN VİTRO OLARAK BELİRLENMESİ Okty YILMAZ DOĞUM ve JİNEKOLOJİ ANABİLİM DALI

Detaylı

Türkiye VI. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi * HRÜ Ziraat Fakültesi * Bahçe Bitkileri Bölümü * 04-08 Ekim 2011 * Şanlıurfa

Türkiye VI. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi * HRÜ Ziraat Fakültesi * Bahçe Bitkileri Bölümü * 04-08 Ekim 2011 * Şanlıurfa Türkiye VI. Ulusl Bhçe Bitkileri Kongresi * HRÜ Zirt Fkültesi * Bhçe Bitkileri Bölümü * 04-08 Ekim 2011 * Şnlıurf Seçilmiş Bzı Zerdli Genotiplerinin Polen Performnslrının Belirlenmesi Melike ÇETİNBAŞ 1,

Detaylı

Anadolu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü. Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Planlaması 2015-2016 Güz Dönemi

Anadolu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü. Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Planlaması 2015-2016 Güz Dönemi Andolu Üniversitesi Mühendislik Fkültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Plnlmsı 2015-2016 Güz Dönemi 2 Tesis (fcility) Tesis : Belli bir iş için kurulmuş ypı Tesis etmek :

Detaylı

Şensoy Nazlı 1, Özmen Alparslan 2, Doğan Nurhan 3, Ercan Atilla 4, Karabekir H. Selim 5

Şensoy Nazlı 1, Özmen Alparslan 2, Doğan Nurhan 3, Ercan Atilla 4, Karabekir H. Selim 5 e r Ar þ t ý r m A Reserch on Ptient Stisfction with Primry Helth Cre in the Center of Afyonkrhisr l n i j ri O O i g in Afyonkrhisr İl Merkezinde Birinci Bsmk Sğlık Hizmetlerinde Hst Memnuniyeti Arştırmsı

Detaylı

Depolama Süresinin Bazı Hıyar Çeşitlerinde Mekanik Özelliklere Olan Etkisinin Belirlenmesi *

Depolama Süresinin Bazı Hıyar Çeşitlerinde Mekanik Özelliklere Olan Etkisinin Belirlenmesi * TRIM BİLİMLERİ DERGİSİ 5, (3) 5-56 Depolm Süresinin Bzı Hıyr Çeşitlerinde Meknik Özelliklere Oln Etkisinin Belirlenmesi * Yeşim Benl YURTLU Doğn ERDOĞN Geliş Trihi: 5.. 5 Öz: Bu çlışmd, bzı hıyr çeşitlerinde

Detaylı

DERİM SONRASI SICAK SU UYGULAMALARININ CALIFORNIA WONDER TİPİ BİBER MUHAFAZASI ÜZERİNE ETKİLERİ

DERİM SONRASI SICAK SU UYGULAMALARININ CALIFORNIA WONDER TİPİ BİBER MUHAFAZASI ÜZERİNE ETKİLERİ Btı Akdeniz Trımsl Arştırm Enstitüsü Derim Dergisi, 2008,25(2):44-51 ISSN 1300-3496 DERİM SONRASI SICAK SU UYGULAMALARININ CALIFORNIA WONDER TİPİ BİBER MUHAFAZASI ÜZERİNE ETKİLERİ Kmile ULUKAPI Mustf ERKAN

Detaylı

Şeref KALAYCI * Yusuf DEMİR * İbrahim Yaşar GÖK ** Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (20) 2010, 104-120

Şeref KALAYCI * Yusuf DEMİR * İbrahim Yaşar GÖK ** Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (20) 2010, 104-120 Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (0) 010, 104-10 GETİRİ VOLATİLİTESİ-İŞLEM HACMİ İLİŞKİSİ: VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI ÜZERİNDE AMPİRİK BİR UYGULAMA RETURN VOLATILITY-TRADING VOLUME RELATIONSHIP: AN EMPIRICAL

Detaylı

1. Değişkenler ve Eğriler: Matematiksel Hatırlatma

1. Değişkenler ve Eğriler: Matematiksel Hatırlatma DERS NOTU 01 Son Hli Değildir, tslktır: Ekleme ve Düzenlemeler Ypılck BİR SOSYAL BİLİM OLARAK İKTİSAT VE TEMEL KAVRAMLAR 1 Bugünki dersin işleniş plnı: 1. Değişkenler ve Eğriler: Mtemtiksel Htırltm...

Detaylı

SÜREKLİ REJİM ENERJİ DENGESİ MODELİNE GÖRE ISIL KONFOR BÖLGELERİ

SÜREKLİ REJİM ENERJİ DENGESİ MODELİNE GÖRE ISIL KONFOR BÖLGELERİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K BİLİMLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 2003 : 9 : 1 : 23-30 SÜREKLİ

Detaylı

Demiryolu Titreşimlerinin Konfora Etkisinin Örnek Hatlarda İncelenmesi *

Demiryolu Titreşimlerinin Konfora Etkisinin Örnek Hatlarda İncelenmesi * KISA BİLDİRİ İMO Teknik Dergi, 009 4811-4815, Yzı 314, Kıs Bildiri Demiryolu Titreşimlerinin Konfor Etkisinin Örnek Htlrd İncelenmesi * Zübeyde ÖZTÜRK* Turgut ÖZTÜRK** Hluk EROL*** Veysel ARLI**** ÖZ

Detaylı

Poli(3,8-diaminobenzo[c]sinolin-5-oksit)/Au Polimer Kompozitinin Elektrokimyasal Üretimi ve Elektrokromik Özelliklerinin İncelenmesi

Poli(3,8-diaminobenzo[c]sinolin-5-oksit)/Au Polimer Kompozitinin Elektrokimyasal Üretimi ve Elektrokromik Özelliklerinin İncelenmesi Poli(3,8-diminoenzo[c]sinolin-5-oksit)/Au Polimer Kompozitinin Elektrokimysl Üretimi ve Elektrokromik Özelliklerinin İncelenmesi ÖZET Bircn Hspult 1*, Ahmet Fert Üzdürmez 2, Fhriye Srı 1,Hndn Gülce 1,

Detaylı

VESTEL TERMOSÝFON TRV65M - TRV80M / TRV65E - TRV80E GARANTÝ 2 YIL

VESTEL TERMOSÝFON TRV65M - TRV80M / TRV65E - TRV80E GARANTÝ 2 YIL VESTEL TERMOSÝFON TRV65M - TRV80M / TRV65E - TRV80E GARANTÝ 2 YIL DANIÞMA MERKEZi: Cihzın TC.Gümrük ve Ticret bknlığı ve bknlıkç tespit ve iln edilen kullnım ömrü (cihzın fonksiyonlrını yerine getirebilmesi

Detaylı

Tablo 1: anket sorularına verilen cevapların % de dağılımı Anket soruları. % c. % a. % b

Tablo 1: anket sorularına verilen cevapların % de dağılımı Anket soruları. % c. % a. % b PROJENİN ADI: Kimy Öğretiminde Alterntif Öğretim Metodu PROJE AMACI: Kimy öğretiminde lterntif uygulm olrk nimsyon sunumu tekniğinin uygulnilirliğini örneklerle göstermek ve dh iyi nsıl öğreteilirim sorusun

Detaylı

Kalp dışı cerrahide preoperatif kardiyak riskin değerlendirilmesi ve perioperatif kardiyak tedaviye ilişkin kılavuzlar

Kalp dışı cerrahide preoperatif kardiyak riskin değerlendirilmesi ve perioperatif kardiyak tedaviye ilişkin kılavuzlar Europen Hert Journl doi:10.1093/eurhertj/ehp337 ESC KILAVUZLARI Klp dışı cerrhide preopertif krdiyk riskin değerlendirilmesi ve periopertif krdiyk tedviye ilişkin kılvuzlr Avrup Krdiyoloji Derneği (ESC)

Detaylı

Yerel Topluluklar ve Yönetimler Arasında Sınır-Ötesi Đşbirliği Avrupa Çerçeve Sözleşmesine Ek Protokol

Yerel Topluluklar ve Yönetimler Arasında Sınır-Ötesi Đşbirliği Avrupa Çerçeve Sözleşmesine Ek Protokol Yerel Topluluklr ve Yönetimler Arsınd Sınır-Ötesi Đşirliği Avrup Çerçeve Sözleşmesine Ek Protokol Strsourg 9 Xl 1995 Avrup Antlşmlrı Serisi/159 Yerel Topluluklr vey Yönetimler rsınd Sınır-ötesi Đşirliği

Detaylı

İÇİNDEKİLER ORAN VE ORANTI... 267-278... 01-06 KESİR PROBLEMLERİ... 279-288... 01-05 HAVUZ VE İŞ PROBLEMLERİ... 289-298... 01-06

İÇİNDEKİLER ORAN VE ORANTI... 267-278... 01-06 KESİR PROBLEMLERİ... 279-288... 01-05 HAVUZ VE İŞ PROBLEMLERİ... 289-298... 01-06 PROBLEMLER İÇİNDEKİLER Syf No Test No ORAN VE ORANTI... 267-278... 01-06 KESİR PROBLEMLERİ... 279-288... 01-05 HAVUZ VE İŞ PROBLEMLERİ... 289-298... 01-06 SAYI PROBLEMLERİ... 299-314... 01-08 YAŞ PROBLEMLERİ...

Detaylı

Fonksiyonel özelliklere sahip probiyotik incir uyutması tatlısı üretimi

Fonksiyonel özelliklere sahip probiyotik incir uyutması tatlısı üretimi SAÜ. Fen Bil. Der. 17. Cilt, 1. Syı, s. 147-153, 2013 SAU J. Sci. Vol 17, No 1, p. 147-153, 2013 Fonksiyonel özelliklere ship proiyotik incir uyutmsı ttlısı üretimi Meryem Hut 1*, Ahmet Ayr 1 ÖZET 1 Skry

Detaylı

Sosyal Harcamalar ve İktisadi Büyüme İlişkisi: Türkiye Ekonomisinde 1960 2005 Dönemine Yönelik Bir Dinamik Analiz

Sosyal Harcamalar ve İktisadi Büyüme İlişkisi: Türkiye Ekonomisinde 1960 2005 Dönemine Yönelik Bir Dinamik Analiz Sosyl Hrcmlr ve İktisdi Büyüme İlişkisi: Türkiye Ekonomisinde 1960 2005 Dönemine Yönelik Bir Dinmik Anliz Sosyl Hrcmlr ve İktisdi Büyüme İlişkisi: Türkiye Ekonomisinde 1960 2005 Dönemine Yönelik Bir Dinmik

Detaylı

Cumhuriyet Dental Journal. Conservative approach for condylar fractures of children: a case report

Cumhuriyet Dental Journal. Conservative approach for condylar fractures of children: a case report Cumhuriyet Dentl Journl Volume 17 Issue 3 doi:10.7126/cdj.58140.1008001903 ville t http://dergiprk.ulkim.gov.tr/cumudj/ CASE REPORT Conservtive pproch for condylr frctures of children: cse report Niht

Detaylı

b göz önünde tutularak, a,

b göz önünde tutularak, a, 3.ALT GRUPLAR Tnım 3.. bir grup ve G, nin boş olmyn bir lt kümesi olsun. Eğer ( ise ye G nin bir lt grubu denir ve G ile gösterilir. ) bir grup Not 3.. ) grubunun lt grubu olsun. nin birimi ve nin birimi

Detaylı

Çocuk Acil Ünitesine Başvuran 0-18 Yaş Arası Zehirlenme Olgularının İncelenmesi

Çocuk Acil Ünitesine Başvuran 0-18 Yaş Arası Zehirlenme Olgularının İncelenmesi Arştırmlr / Reserches DOI: 10.5350/SEMB2014480105 Çocuk Acil Ünitesine Bşvurn 0-18 Yş Arsı Zehirlenme Olgulrının İncelenmesi Dilek Aygin 1, Hnde Açıl 1 ÖZET: Çocuk cil ünitesine bşvurn 0-18 yş rsı zehirlenme

Detaylı

Profil Raporu. Ella Explorer. 2 Aralık 2008 GİZLİ

Profil Raporu. Ella Explorer. 2 Aralık 2008 GİZLİ Profil Rporu Ell Explorer Arlık GİZLİ Profil Rporu Ell Explorer Giriş Arlık Giriş Bu rpor profesyonel yrgı ile kullnılmlıdır. İçerdiği ifdeler; mülktlr, iyogrfik veriler ve diğer değerlendirme sonuçlrı

Detaylı

The Knowledge About Nutrition During Pregnancy, the Eating Habits and the Affecting Factors in the Pregnant Women

The Knowledge About Nutrition During Pregnancy, the Eating Habits and the Affecting Factors in the Pregnant Women e r l Ar þ t ý r m The Knowledge About Nutrition During Pregnncy, the Eting Hbits nd the Affecting Fctors in the Pregnnt Women n i j ri O O i g in Gebelerin Gebelikte Beslenme Konusundki Bilgi Düzeyleri,

Detaylı

63032 / 63932 ELEKTRONİK SICAKLIK KONTROL CİHAZI KULLANIM KILAVUZU

63032 / 63932 ELEKTRONİK SICAKLIK KONTROL CİHAZI KULLANIM KILAVUZU 63032 / 63932 ELEKTRONİK SICAKLIK KONTROL CİHAZI KULLANIM KILAVUZU www.omk.com.tr 01.08.2014 V3185 / V4185 VARİL ISITICISI KULLANIM KILAVUZU OMAK MAKİNA SANAYİİ ve TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ DR. MEDİHA ELDEM

Detaylı

MALTA HAÇI MEKANİZMASININ KİNEMATİĞİ ÜZERİNE

MALTA HAÇI MEKANİZMASININ KİNEMATİĞİ ÜZERİNE MALTA HAÇI MEKANİZMASININ KİNEMATİĞİ ÜZERİNE Yrdımcı Doçent Doktor Yılmz YÜKSEL 1. GİRİŞ Tekstil Mklnlrmd hmmddeyi mmul mdde hline getirirken çoğu kere bir çok teknik iş belirli bir sıry göre rdrd ypılmktdır.

Detaylı

TIKIZ ŞEKİL BETİMLEYİCİLERİ

TIKIZ ŞEKİL BETİMLEYİCİLERİ TIIZ ŞEİL BETİMLEYİCİLERİ Nfiz ARICA ve Ftoş YARMAN-VURAL Bildiri onusu : İMGE İŞLEME Sorumlu Yzr : Ftoş T. YARMAN-VURAL Adres : Bilgisyr Mühendisliği Bölümü Ort Doğu Teknik Üniversitesi 653 Eskişehir

Detaylı

İntravezikal Bacillus Calmette-Guerin Uygulaması ile Mesanede Oluşan Ultrastrüktürel Değişiklikler

İntravezikal Bacillus Calmette-Guerin Uygulaması ile Mesanede Oluşan Ultrastrüktürel Değişiklikler Derleme 84 İntrvezikl Bcillus Clmette-Guerin Uygulmsı ile Mesnede Oluşn Ultrstrüktürel Değişiklikler Gökhn Sönmez, Adullh Demirtş Erciyes Üniversitesi Tıp Fkültesi, Üroloji Anilim Dlı, Kyseri, Türkiye

Detaylı

ELEKTRĐK MOTORLARI ve SÜRÜCÜLERĐ DERS 03

ELEKTRĐK MOTORLARI ve SÜRÜCÜLERĐ DERS 03 ELEĐ MOOLA ve SÜÜCÜLEĐ DES 03 Özer ŞENYU Mrt 0 ELEĐ MOOLA ve SÜÜCÜLEĐ DA MOOLANN ELEĐ DEE MODELLEĐ E AAEĐSĐLEĐ ENDÜĐ DEESĐ MODELĐ Endüviye uygulnn gerilim (), zıt emk (E), endüvi srgı direni () ile temsil

Detaylı

POTA FIRINI CURUFLARININ KÜKÜRT GİDERME DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ

POTA FIRINI CURUFLARININ KÜKÜRT GİDERME DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ PTA FIRINI CURUFLARININ KÜKÜRT GİDERME DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ Ahmet GEVECİ *, Ender KESKİNKILIÇ **, Yvuz A. TPKAYA * * rt Doğu Teknik Üniversitesi, Metlurji ve Mlz. Müh. Böl., Ankr, Türkiye E-mil:

Detaylı

Muhasebe Bilgilerinin Değer İlişkisinde Firmalara Özgü Faktörlerin Etkisi (*)

Muhasebe Bilgilerinin Değer İlişkisinde Firmalara Özgü Faktörlerin Etkisi (*) Attürk Üniversitesi Sosyl Bilimler Enstitüsü Dergisi 2013 17 (3): 313-326 Muhsebe Bilgilerinin Değer İlişkisinde Firmlr Özgü Fktörlerin Etkisi (*) Bülent AKKAYA (**) Hüseyin AKTAŞ (***) Öz: Muhsebe bilgilerinin

Detaylı

Telekomünikasyon, bilginin haberleşme amaçlı

Telekomünikasyon, bilginin haberleşme amaçlı GÜNÜMÜZ HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİNE KISA BİR BAKIŞ Mehmet Okty ELDEM Elektronik Y. Mühendisi EMO Ankr Şubesi Üyesi okty.eldem@gmil.com Telekomüniksyon, bilginin hberleşme mçlı olrk dikkte değer bir mesfeye

Detaylı

ELEKTRİK DAĞITIM ȘİRKETLERİNİN SORUMLULUĞUNDAKİ YOL AYDINLATMASINA İLİȘKİN KURALLARIN İRDELENMESİ

ELEKTRİK DAĞITIM ȘİRKETLERİNİN SORUMLULUĞUNDAKİ YOL AYDINLATMASINA İLİȘKİN KURALLARIN İRDELENMESİ ELEKTRİK DAĞITIM ȘİRKETLERİNİN SORUMLULUĞUNDAKİ YOL AYDINLATMASINA İLİȘKİN KURALLARIN İRDELENMESİ M. Akif ȘENOL 1 Ercüment ÖZDEMİRCİ 2 M. Cengiz TAPLAMACIOĞLU 3 1 Enerji ve Tbii Kynklr Bknlığı, Ankr, 2

Detaylı

Akciğer Kanserinde PET/BT

Akciğer Kanserinde PET/BT 326 D TÜRK RADYOLOJİ DERNEĞİ Akciğer Knserinde PET/BT Recep Svş TÜRK RADYOLOJİ SEMİNERLERİ Trd Sem 2014; 2: 326-339 ÖĞRENME HEDEFLERİ Pozitron Emisyon Tomogrfi/Bilgisyrlı Tomogrfi (PET/BT) Cihzını, Kullnıln

Detaylı

TAURİNİN İSKEMİ REPERFÜZYON HASARINDA MMP-2, MMP-9 VE İLİŞKİLİ SİNYAL İLETİ YOLAĞI ÜZERİNE ETKİLERİ

TAURİNİN İSKEMİ REPERFÜZYON HASARINDA MMP-2, MMP-9 VE İLİŞKİLİ SİNYAL İLETİ YOLAĞI ÜZERİNE ETKİLERİ TAURİNİN İSKEMİ REPERFÜZYON HASARINDA MMP-2, MMP-9 VE İLİŞKİLİ SİNYAL İLETİ YOLAĞI ÜZERİNE ETKİLERİ CEMRE URAL 1, ZAHİDE ÇAVDAR 1, ASLI ÇELİK 2, ŞEVKİ ARSLAN 3, GÜLSÜM TERZİOĞLU 3, SEDA ÖZBAL 5, BEKİR

Detaylı

Evaluation of Fetal Lung Ultrasound Images by Digital Texture Analysis Methods l

Evaluation of Fetal Lung Ultrasound Images by Digital Texture Analysis Methods l e r Ar þ t ý r m Evlution of Fetl Lung Ultrsound Imges by Digitl Texture Anlysis Methods l n i j ri O O i g in Fetl Akciğer Ultrsonogrfik Görüntülerinin Dijitl Doku Çözümlemesi ile Değerlendirilmesi h

Detaylı

TEKRARLI YÜK ETKİSİNDE KİL ZEMİNLERİN LİNEER OLMAYAN ELASTİK DAVRANIŞI

TEKRARLI YÜK ETKİSİNDE KİL ZEMİNLERİN LİNEER OLMAYAN ELASTİK DAVRANIŞI Eskişehir Osmngzi Üniversitesi Mühendislik Mimrlık Fkültesi Dergisi Cilt:XXII, Syı:1, 009 Journl of Engineering nd Architecture Fculty of Eskişehir Osmngzi University, Vol: XXII, No:1, 009 Mklenin Geliş

Detaylı

SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI

SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI YILLAR 00 00 004 00 006 007 008 009 010 011 ÖSS-YGS - 1 - - 1-1 1 SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI,b,c,d birer rkm olmk üzere ( 0) b = 10 + b bc = 100+10+b bc = 100+10b+c bcd =1000+100b+10c+d

Detaylı

Domates Çeşitlerinde Depolama Süresinin Bazı Mekanik Özelliklere Etkisinin İncelenmesi *

Domates Çeşitlerinde Depolama Süresinin Bazı Mekanik Özelliklere Etkisinin İncelenmesi * TRIM BİLİMLERİ DERGİSİ 5, 11 () 1-6 Domtes Çeşitlerinde Depolm Süresinin Bzı Meknik Özelliklere Etkisinin İncelenmesi * Yeşim Benl YURTLU 1 Doğn ERDOĞN Geliş Trihi: 11.1.5 Öz: Bu çlışmd, domtes çeşitlerinde

Detaylı

SERA KOŞULLARINDAFARKLI SULAMA SUYU MİKTARLARININ HIYAR BİTKİSİNİN BÜYÜME, GELİŞME VE VERİMİ ÜZERİNE ETKİSİ

SERA KOŞULLARINDAFARKLI SULAMA SUYU MİKTARLARININ HIYAR BİTKİSİNİN BÜYÜME, GELİŞME VE VERİMİ ÜZERİNE ETKİSİ OMÜ Zir. Fk. Dergisi, 5,(3):7-33 J. of F. of Agri., OMU, 5,(3):7-33 SERA KOŞULLARINDAFARKLI SULAMA SUYU MİKTARLARININ HIYAR BİTKİSİNİN BÜYÜME, GELİŞME VE VERİMİ ÜZERİNE ETKİSİ Bill CEMEK G.O.Ü. Zirt Fkültesi

Detaylı

ARABA BENZERİ GEZGİN ROBOTUN OTOMATİK PARK ETMESİ İÇİN BİR YÖNTEM

ARABA BENZERİ GEZGİN ROBOTUN OTOMATİK PARK ETMESİ İÇİN BİR YÖNTEM ARABA BENZERİ GEZGİN ROBOTUN OTOMATİK PARK ETMESİ İÇİN BİR YÖNTEM Burk Uzkent Osmn Prlktun Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Eskişehir Osmngzi Üniversitesi, Eskişehir uzkent.burk@gmil.com oprlk@ogu.edu.tr

Detaylı

Clinical and Demographic Characteristics of 626 Patients with Moderate and Severe Psoriasis l

Clinical and Demographic Characteristics of 626 Patients with Moderate and Severe Psoriasis l e r Ar þ t ý r m Clinicl nd Demogrphic Chrcteristics of 626 Ptients with Moderte nd Severe Psorisis l n i j ri O O i g in Ort ve Şiddetli Psorizisi Oln 626 Hstnın Klinik ve Demogrfik Özellikleri h c r

Detaylı

Kelime (Text) İşleme Algoritmaları

Kelime (Text) İşleme Algoritmaları Kelime (Text) İşleme Algoritmlrı Doç.Dr.Bnu Diri Trie Ağcı Sonek Ağcı (Suffix Tree) Longest Common String (LCS) Minimum Edit Distnce 1 Ağçlrın Bğlı Ypısı Düğüm (node), çeşitli ilgiler ile ifde edilen ir

Detaylı

Nakil Öncesi Verici Değerlendirmeleri için Otomatik Karaciğer Bölütleme Yordamı

Nakil Öncesi Verici Değerlendirmeleri için Otomatik Karaciğer Bölütleme Yordamı Nkil Öncesi Verici Değerlendirmeleri için Otomtik Krciğer Bölütleme Yordmı M. Alper SELVER, Aykut KOCAOĞLU, Htice DOĞAN, Güleser K. DEMİR, Oğuz DİCLE b, Cüneyt GÜZELİŞ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

Detaylı

a a a a a a www.inka-paletten.com P A L E T Y P A L E T Ahşap paletlerle rekabet edebilir fiyattadır İç içe geçebildiğinden daha az stok yeri tutar

a a a a a a www.inka-paletten.com P A L E T Y P A L E T Ahşap paletlerle rekabet edebilir fiyattadır İç içe geçebildiğinden daha az stok yeri tutar Y P A L E T Ahşp pletlerle rekbet edebilir fiyttdır İç içe geçebildiğinden dh z stok yeri tutr Konteynırlr uygun ebtlr CP3, CP5 Çevreyle Dost Düny çpınd kıs sürede teslimt Isıl işlem,fümigsyon gerektirmez,

Detaylı

Sosyal Medya Araçları Türkiye deki Grip Benzeri Hastalıkları Saptayabilmek için kullanılabilir mi?

Sosyal Medya Araçları Türkiye deki Grip Benzeri Hastalıkları Saptayabilmek için kullanılabilir mi? Sosyl Medy Arçlrı Türkiye deki Grip Benzeri Hstlıklrı Sptybilmek için kullnılbilir mi? Bşk OĞUZ YOLCULAR, Selen BOZKURT, Uğur BİLGE, Deniz ÖZEL, 1. Giriş Biyoisttistik ve Tıbbi Bilişim AD, Akdeniz Üniversitesi,

Detaylı

TEST 17-1 KONU KÜRESEL AYNALAR. Çözümlerİ ÇÖZÜMLERİ 6. K Çukur aynada cisim merkezin dışında ise görüntü

TEST 17-1 KONU KÜRESEL AYNALAR. Çözümlerİ ÇÖZÜMLERİ 6. K Çukur aynada cisim merkezin dışında ise görüntü OU 17 ÜRS R - - - - Çözümler S 17-1 ÇÖÜR 5. α 1. - - - - ve ynlış çizilmiş olup doğru çizimleri yukrıd verilmiştir.. sü ise doğru çizilmiştir. Cevp: Odk nin sğınddır. den çizilen doğru normldir. Bundn

Detaylı

YAYLAR. Tasarımı; ÖRNEK 1

YAYLAR. Tasarımı; ÖRNEK 1 YAYLAR Tsrıı; i) Yylrın çlışcğın boşluk ii) Uygulnn kuvvet ve istenilen yer değiştire iii) Güvenirlik ve hsssiyet iv) Çevresel Koşullr v) Mliyet ÖRNEK 1 00 N luk kuvvet yy uygulndığı tktirde. () pozisyonu

Detaylı

Evalution of Autoimmunity in Patients with Primary Cutaneous Vasculitis l

Evalution of Autoimmunity in Patients with Primary Cutaneous Vasculitis l e r Ar þ t ý r m Evlution of Autoimmunity in Ptients with Primry Cutneous Vsculitis l n i j ri O O i g in Primer Kutnöz Vskülitli Hstlrd Otoimmünitenin Değerlendirilmesi h c r s Re l Primer Kutnöz Vskülit

Detaylı

DENEY 3: EŞDEĞER DİRENÇ, VOLTAJ VE AKIM ÖLÇÜMÜ

DENEY 3: EŞDEĞER DİRENÇ, VOLTAJ VE AKIM ÖLÇÜMÜ A. DENEYĠN AMACI : Direnç devrelerinde eşdeğer direnç ölçümü ypmk. Multimetre ile voltj ve kım ölçümü ypmk. Ohm knununu sit ve prtik devrelerde nlmy çlışmk. B. KULLANILACAK AAÇ VE MALZEMELE : 1. DC güç

Detaylı

Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş. nin 12.04.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş. nin 12.04.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. TARİH:27/01/2006 Afyon Çimento Snyi T.A.Ş.'nin 27.01.2006 trihli yzısı şğıy çıkrılmıştır. Şirketimiz Afyon Çimento Snyi T.A.Ş.'nin 108 kişi oln personel mevcudu "kpsm içi mkin bkım elemnlrı"nı kdrosun

Detaylı

Atriyal fibrilasyon tedavi kılavuzu

Atriyal fibrilasyon tedavi kılavuzu ES KLAVUZU Atriyl fibrilsyon tedvi kılvuzu Avrup Krdiyoloji Derneği nin (ES) Atriyl Fibrilsyon Tedvisi İçin Görev Grubu Avrup Klp Ritmi irliği nin (EHRA) özel ktkısı ile geliştirilmiştir. Avrup Krdiyotorsik

Detaylı

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ HAFSA SULTAN HASTANESİ

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ HAFSA SULTAN HASTANESİ OP-01: HSTNIN GELİŞİ T.C. CELL BYR ÜNİVERSİTESİ HFS SULTN HSTNESİ YYIN TRİHİ:28.03.2008 REVİZE TRİHİ: 15.01.2016 DOKÜMN NO:PŞ-06-F BSKI NO:01 REVİZE NO:01 SYF NO:1/6 -YTKLI TEDVİ HİZMETLERİ PROSES KIŞ

Detaylı

DENEY 2 Wheatstone Köprüsü

DENEY 2 Wheatstone Köprüsü 0-05 Güz ULUDĞ ÜNİESİTESİ MÜHENDİSLİK FKÜLTESİ ELEKTİK-ELEKTONİK MÜHENDİSLİĞİ ÖLÜMÜ EEM0 Elektrik Devreleri Lorturı I 0-05 DENEY Whetstone Köprüsü Deneyi Ypnın Değerlendirme dı Soydı : Deney Sonuçlrı (0/00)

Detaylı

ÖMER YAPRAK. Yüksek Lisans Tezi Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı. Yrd. Doç. Dr. Ali ECE 2009 Her hakkı saklıdır

ÖMER YAPRAK. Yüksek Lisans Tezi Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı. Yrd. Doç. Dr. Ali ECE 2009 Her hakkı saklıdır Sivs İli Hfik İlçesinde Açıkt ve Örtültınd Domtes Yetiştiriciliğinde Erkencilik ve Verim Özelliklerinin Belirlenmesi ÖMER YAPRAK Yüksek Lisns Tezi Bhçe Bitkileri Anbilim Dlı Yrd. Doç. Dr. Ali ECE 2009

Detaylı

Simultaneus Bilateral Spontaneus Pneumothoraces: A Retrospective Analysis of 11 Cases

Simultaneus Bilateral Spontaneus Pneumothoraces: A Retrospective Analysis of 11 Cases e r Ar þ t ý r m Eş zmnlı Bilterl Spontn Pnömotorks: 11 Olgunun Retrospektif Anlizi l n i j ri O O i g in Simultneus Bilterl Spontneus Pneumothorces: A Retrospective Anlysis of 11 Cses h c r s Re l Bilterl

Detaylı

*Corresponding Author Tel.:+90-332-223 19 42; fax:+90-332-241 06 35 E-mail:fyildiz@selcuk.edu.tr

*Corresponding Author Tel.:+90-332-223 19 42; fax:+90-332-241 06 35 E-mail:fyildiz@selcuk.edu.tr Selçuk Üniversitesi ISSN 130/6178 Journl of Technicl-Online Volume 10, Number:1-011 Cilt 10, Syı:1-011 ÇAPRAZ İLİŞKİ METODUYLA İRİS TANIMA Ferruh YILDIZ,*, Nurdn Akhn BAYKAN b Selçuk Üniversitesi, Hrit

Detaylı

Araştırmalar / Researches. Sibel Serin 1, Yıldız Okuturlar 2, Ayşe Gözkaman 2, Belkıs Nihan Coşkun 2, Vehbi Yağız 1, Kamil Dilek 3

Araştırmalar / Researches. Sibel Serin 1, Yıldız Okuturlar 2, Ayşe Gözkaman 2, Belkıs Nihan Coşkun 2, Vehbi Yağız 1, Kamil Dilek 3 Arştırmlr / Reserches DOI: 10.5350/SEMB.20141014064600 Romtoid Artritli ve Ankilozn Sondilitli Hstlrd Adlimumb ve İnfiliksimb Kullnımının İnflmtuvr Belirteçler, Sitokinler ve Mtriks Metlloroteinz-3 Düzeylerine

Detaylı

Amikasin toksisitesine bağlı deneysel akut böbrek hasarı modelinde parikalsitol oksidatif DNA hasarını engelleyebilir

Amikasin toksisitesine bağlı deneysel akut böbrek hasarı modelinde parikalsitol oksidatif DNA hasarını engelleyebilir Amikasin toksisitesine bağlı deneysel akut böbrek hasarı modelinde parikalsitol oksidatif DNA hasarını engelleyebilir Gülay Bulut 1, Yıldıray Başbuğan 2, Elif Arı 3 Hamit Hakan Alp 4, İrfan Bayram 1 Yüzüncü

Detaylı

KIVIRMA İŞLEMİNİN ŞEKİL ve BOYUTLARI

KIVIRMA İŞLEMİNİN ŞEKİL ve BOYUTLARI 2011 Şut KIVIRMA İŞEMİNİN ŞEKİ ve BOYUTARI Hzırlyn: Adnn YIMAZ AÇINIM DEĞERERİ 50-21 DİKKAT: İyi niyet, ütün dikkt ve çm krşın ynlışlr olilir. Bu nedenle onucu orumluluk verecek ynlışlıklr için, hiçir

Detaylı

TG 10 ÖABT KİMYA. KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ 29 Haziran 2014 Pazar

TG 10 ÖABT KİMYA. KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ 29 Haziran 2014 Pazar KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ 9 Hzirn 4 Pzr TG ÖABT KİMYA Bu testlerin her hkkı sklıdır. Hngi mçl olurs olsun, testlerin tmmının vey bir kısmının İhtiyç Yyıncılık

Detaylı

GERİ KARIŞMALI ph NÖTRALİZASYON PROSESİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ KONTROLÜ

GERİ KARIŞMALI ph NÖTRALİZASYON PROSESİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ KONTROLÜ GERİ KARIŞMALI ph NÖTRALİZASYON PROSESİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ KONTROLÜ Onur Ömer SÖĞÜT*, A. Fruk BAKAN**, Mesut AKGÜN* * YTÜ Dvutpş Kmpüsü, Kimy Mühendisliği Bölümü, 34210 Esenler, İstnul **YTÜ Elektrik

Detaylı

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences Pmukkle Univ Muh Bilim Derg, 22(2), -5, 26 Pmukkle Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pmukkle University Journl of Engineering Sciences Türkçe ses tnım sistemlerinde dil modeli boyutunun doğruluk

Detaylı

Borlanmış AISI 8640 Çeliğinin Abrasif Aşınma Davranışı

Borlanmış AISI 8640 Çeliğinin Abrasif Aşınma Davranışı 6 th Interntionl Advned Tehnologies Symposium (IATS 11), 16-18 My 2011, Elzığ, Turkey Borlnmış AISI 8640 Çeliğinin Arsif Aşınm Dvrnışı Ç. Demirel 1, M. Çetin 2 Krük Üniversitesi, Teknik Eğitim Fkültesi,

Detaylı

ORAN ORANTI. Örnek...1 : Örnek...4 : Örnek...2 : Örnek...5 : a 1 2 =2b+1 3 =3c 4. Örnek...6 : Bir karışımda bulunan a, b ve c maddeleri arasında

ORAN ORANTI. Örnek...1 : Örnek...4 : Örnek...2 : Örnek...5 : a 1 2 =2b+1 3 =3c 4. Örnek...6 : Bir karışımda bulunan a, b ve c maddeleri arasında ORAN ORANTI syısının 0 dn frklı oln b syısın ornı :b vey olrk gösterilir. b İki vey dh fzl ornın eşitlenmesiyle oluşn ifdeye orntı denir. b =c d ifdesine ikili orntı denir. Bir orntı orntı sbitine eşitlenerek

Detaylı

BİR NİKEL ALUMİNYUM BRONZU (CuAl10Ni5Fe4) İLE KALAY BRONZUNUN (CuSn11) SÜRTÜNME VE AŞINMA ÖZELLİKLERİ AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI

BİR NİKEL ALUMİNYUM BRONZU (CuAl10Ni5Fe4) İLE KALAY BRONZUNUN (CuSn11) SÜRTÜNME VE AŞINMA ÖZELLİKLERİ AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI 2 Uluslr rsı Demir Çelik Sempozyumu (IISS 15), 1-3 Nisn 2014, Krbük, Türkiye BİR NİKEL ALUMİNYUM BRONZU (CuAl10Ni5Fe4) İLE KALAY BRONZUNUN (CuSn11) SÜRTÜNME VE AŞINMA ÖZELLİKLERİ AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM-ŞİRKET PERFORMANSI İLİŞKİSİ: İMKB KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA

KURUMSAL YÖNETİM-ŞİRKET PERFORMANSI İLİŞKİSİ: İMKB KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA KURUMSAL YÖNETİMŞİRKET PERFORMANSI İLİŞKİSİ: İMKB KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA Doç. Dr. İlker H. ÇARIKÇI Süleymn Demirel Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü Doç. Dr. Şeref KALAYCI

Detaylı

TRAFİK SAYIMLARI, BÖLGE NÜFUSLARI VE BÖLGELER ARASI UZAKLIKLARI KULLANARAK BAŞLANGIÇ-SON MATRİSİ TAHMİNİ

TRAFİK SAYIMLARI, BÖLGE NÜFUSLARI VE BÖLGELER ARASI UZAKLIKLARI KULLANARAK BAŞLANGIÇ-SON MATRİSİ TAHMİNİ Gzi Üniv. Müh. Mim. Fk. Der. J. Fc. Eng. Arch. Gzi Univ. Cilt 4, No, 9-36, 009 Vol 4, No, 9-36, 009 TRAFİK SAYIMLARI, BÖLGE NÜFUSLARI VE BÖLGELER ARASI UZAKLIKLARI KULLANARAK BAŞLANGIÇ-SON MATRİSİ TAHMİNİ

Detaylı

Bulanık Mantık ve Lojistik Regresyon Yöntemleri ile Ulaşım Ağlarında Geçki Seçim Davranışının Modellenmesi *

Bulanık Mantık ve Lojistik Regresyon Yöntemleri ile Ulaşım Ağlarında Geçki Seçim Davranışının Modellenmesi * İMO Teknik Dergi, 2008 4363-4379, Yzı 288 Bulnık Mntık ve Lojistik Regresyon Yöntemleri ile Ulşım Ağlrınd Geçki Seçim Dvrnışının Modellenmesi * Y. Şzi MURAT* Nurcn ULUDAĞ** ÖZ Geçki seçim problemi, bir

Detaylı

Elektif Sezaryen Operasyonlarında Farklı Anestezi Yöntemlerinin Yenidoğandaki Etkilerinin Karşılaştırılması

Elektif Sezaryen Operasyonlarında Farklı Anestezi Yöntemlerinin Yenidoğandaki Etkilerinin Karşılaştırılması Klinik Arştırm Elektif Sezryen Opersyonlrınd Frklı Yöntemlerinin Yenidoğndki Etkilerinin Krşılştırılmsı The Effects of Different Anesthesiologicl Methods Used t Elective Ceserin Sections on New Borns Firdevs

Detaylı

BİTKİSEL ÜRETİMDE ÇİFTLİK GÜBRESİ VE BİYOGAZ KOMPOSTU KULLANIMININ YAYGINLAŞTIRILMASI

BİTKİSEL ÜRETİMDE ÇİFTLİK GÜBRESİ VE BİYOGAZ KOMPOSTU KULLANIMININ YAYGINLAŞTIRILMASI BİTKİSEL ÜRETİMDE ÇİFTLİK GÜBRESİ VE BİYOGAZ KOMPOSTU KULLANIMININ YAYGINLAŞTIRILMASI Yyımlyn: Türk - Almn Biyogz Projesi And Sokk No: 8/6 06580 Çnky, Ankr, Türkiye T: +90 312 466 70 56 T.C. Çevre ve Şehircilik

Detaylı

1990 ÖYS 1. 7 A) 91 B) 84 C) 72 D) 60 E) 52 A) 52 B) 54 C) 55 D) 56 E) 57

1990 ÖYS 1. 7 A) 91 B) 84 C) 72 D) 60 E) 52 A) 52 B) 54 C) 55 D) 56 E) 57 99 ÖYS. si oln si kçtır? A) 9 B) 8 C) D) 6 E) 5 6. Bir nın yşı, iki çocuğunun yşlrı toplmındn üyüktür. yıl sonr nın yşı, çocuklrının yşlrı toplmının ktı olcğın göre ugün kç yşınddır? A) 5 B) 5 C) 55 D)

Detaylı

NIR Spektroskopinin Meyvelerin Hasarsız Kalite Değerlendirmesinde Kullanılması. Using NIR Spectroscopy for Nondestructive Assessment of Fruit Quality

NIR Spektroskopinin Meyvelerin Hasarsız Kalite Değerlendirmesinde Kullanılması. Using NIR Spectroscopy for Nondestructive Assessment of Fruit Quality 248 NIR Spektroskopinin Meyvelerin Hsrsız Klite Değerlendirmesinde Kullnılmsı İsmil KAVDIR; Mehmet Burk BÜYÜKCAN Çnkkle Onsekiz Mrt Üniversitesi, Zirt Fkültesi, Trım Mkinlrı Bölümü, Çnkkle e-post: kvdiris@omu.edu.tr

Detaylı

YAYLAR. Tasarımı; ÖRNEK 1

YAYLAR. Tasarımı; ÖRNEK 1 YAYLAR Tsrıı; i) Yylrın çlışcğın boşluk ii) Uygulnn kuvvet ve istenilen yer değiştire iii) Güvenirlik ve hsssiyet iv) Çevresel Koşullr v) Mliyet ÖRNEK 1 00 N luk kuvvet yy uygulndığı tktirde. () pozisyonu

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Ön Söz...2. Matris Cebiri...3. Elementer İşlemler Determinantlar Lineer Denklem Sistemleri Vektör Uzayları...

İÇİNDEKİLER. Ön Söz...2. Matris Cebiri...3. Elementer İşlemler Determinantlar Lineer Denklem Sistemleri Vektör Uzayları... İÇİNDEKİLER Ön Söz... Mtris Cebiri... Elementer İşlemler... Determinntlr...7 Lineer Denklem Sistemleri...8 Vektör Uzylrı...6 Lineer Dönüşümler...48 Özdeğerler - Özvektörler ve Köşegenleştirme...55 Genel

Detaylı

İNTERNET TE SPOR PAZARLAMASINDA AHS YÖNTEMİ: TÜRKİYE FUTBOL SÜPER LİGİ TAKIMLARI ÖRNEĞİ

İNTERNET TE SPOR PAZARLAMASINDA AHS YÖNTEMİ: TÜRKİYE FUTBOL SÜPER LİGİ TAKIMLARI ÖRNEĞİ İNTERNET TE SPOR PAZARLAMASINDA AHS YÖNTEMİ: TÜRKİYE FUTBOL SÜPER LİGİ TAKIMLARI ÖRNEĞİ Snem ALKİBAY *, slkiby@gzi.edu Aytül Dğlı EKMEKCİ, yekmekci@pu.edu.tr Bu çlışmd spor kulüplerinin İnternet üzerindeki

Detaylı

Bir Badem İşleme Makinesi Tasarımı İçin Gerekli Bazı Fiziksel ve Mekanik Özelliklerin Belirlenmesi*

Bir Badem İşleme Makinesi Tasarımı İçin Gerekli Bazı Fiziksel ve Mekanik Özelliklerin Belirlenmesi* Trım Mkinlrı Bilimi Dergisi 26, 2 (3), 245-254 Bir Bdem İşleme Mkinesi Tsrımı İçin Gerekli Bzı Fiziksel ve Meknik Özelliklerin Belirlenmesi* Selçuk Arsln, Kubily K. Vursvuş Khrmnmrş Sütçü İmm Üniversitesi,

Detaylı

BİLİMSEL SÜREÇLERİN KAZANIMINA YÖNELİK BİR PROGRAM ÇALIŞMASI

BİLİMSEL SÜREÇLERİN KAZANIMINA YÖNELİK BİR PROGRAM ÇALIŞMASI BİLİMSEL SÜREÇLERİN KAZANIMINA YÖNELİK BİR PROGRAM ÇALIŞMASI Dilek ARDAÇ, Ebru MUĞALOĞLU Boğziçi Üniversitesi, Eğitim Fkültesi, OFMA Eğitimi Bölümü, İSTANBUL ÖZET: Çlışm bilimsel süreçlerin kznımını mçlyn

Detaylı

ÜNİTE - 7 POLİNOMLAR

ÜNİTE - 7 POLİNOMLAR ÜNİTE - 7 BÖLÜM Polinomlr (Temel Kvrmlr) -. p() = 3 + n 6 ifdesi bir polinom belirttiğine göre n en z 5. p( + ) = + 4 + Test - olduğun göre, p() polinomunun ktsyılr toplmı p() polinomund terimlerin kuvvetleri

Detaylı

BİREYSEL YARIŞMA SORULARI. IV. BAHATTİN TATIŞ MATEMATİK YARIŞMASI Bu test 30 sorudan oluşmaktadır. 2 D) a = olduğuna göre, a 1 1. 4 2 3 + 1 4.

BİREYSEL YARIŞMA SORULARI. IV. BAHATTİN TATIŞ MATEMATİK YARIŞMASI Bu test 30 sorudan oluşmaktadır. 2 D) a = olduğuna göre, a 1 1. 4 2 3 + 1 4. IV. HTTİN TTIŞ MTEMTİK YRIŞMSI u test 30 sorudn oluşmktdır. İREYSEL YRIŞM SORULRI 1. 4 3 + 1 4. 3 3 + = + 1 + 1 denkleminin çözüm kümesi şğıdkilerden hngisidir? ) 5 3 ) ) 3 D) 13 3 ) { 0 } ) { 1} ) { }

Detaylı

on8 S İ G O R T A C I L I K S E K T Ö R Ü K U R U M S A L W E B S İ T E L E R İ G E N E L A N A L İ Z Ç A L I Ş M A S I

on8 S İ G O R T A C I L I K S E K T Ö R Ü K U R U M S A L W E B S İ T E L E R İ G E N E L A N A L İ Z Ç A L I Ş M A S I on8 S İ G O R T A C I L I K S E K T Ö R Ü K U R U M S A L W E B S İ T E L E R İ G E N E L A N A L İ Z Ç A L I Ş M A S I Kurumsl web sitelerinin en büyük hedefi; kullnıcılrı müşteri, müşterileri kullnıcı

Detaylı

ASİT-BAZ TEORİSİ. (TİTRASYON) Prof. Dr. Mustafa DEMİR. M.DEMİR(ADU) ASİT-BAZ TEORİSİ (titrasyon) 1

ASİT-BAZ TEORİSİ. (TİTRASYON) Prof. Dr. Mustafa DEMİR. M.DEMİR(ADU) ASİT-BAZ TEORİSİ (titrasyon) 1 ASİT-BAZ TEORİSİ (TİTRASYON) Prof. Dr. Mustf DEMİR M.DEMİR(ADU) 009-05-ASİT-BAZ TEORİSİ (titrsyon) 1 Arhenius (su teorisi) 1990 Asit: Sud iyonlştığınd iyonu veren, bz ise O - iyonu veren mddelerdir. Cl,NO,

Detaylı

BÖLÜM II B. YENĐ ÇELĐK BĐNALARIN TASARIM ÖRNEKLERĐ ÖRNEK 5 ĐKĐ DOĞRULTUDA SÜNEKLĐK DÜZEYĐ YÜKSEK ÇERÇEVELĐ ÇELĐK BĐNANIN TASARIMI

BÖLÜM II B. YENĐ ÇELĐK BĐNALARIN TASARIM ÖRNEKLERĐ ÖRNEK 5 ĐKĐ DOĞRULTUDA SÜNEKLĐK DÜZEYĐ YÜKSEK ÇERÇEVELĐ ÇELĐK BĐNANIN TASARIMI BÖLÜM II B. YENĐ ÇELĐK BĐNALARIN TASARIM ÖRNEKLERĐ ÖRNEK 5 ĐKĐ DOĞRULTUDA SÜNEKLĐK DÜZEYĐ YÜKSEK ÇERÇEVELĐ ÇELĐK BĐNANIN TASARIMI 5.1. SĐSTEM... 5/ 5.. YÜKLER... 5/4 5..1. Düşey Yükler... 5/4 5... Deprem

Detaylı