Yüksek kolesterollü diyetle beslenen sıçanlarda Foeniculum vulgare P. mill. (rezene) tohumlarının kan kolesterol seviyesi üzerine etkisi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yüksek kolesterollü diyetle beslenen sıçanlarda Foeniculum vulgare P. mill. (rezene) tohumlarının kan kolesterol seviyesi üzerine etkisi"

Transkript

1 Yüksek kolesterollü diyetle beslenen sıçnlrd Foeniculum vulgre P. mill. (rezene) tohumlrının kn kolesterol seviyesi üzerine etkisi Hnefi Özbek 1, Nureddin Cengiz 2, Aydın Him 3, Serdr Uğrş 4, Fevzi Özgökçe 5, Ender Erdoğn 2 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fkültesi 1 Frmkoloji, 2 Histoloji ve Embriyoloji ve 3 Fizyoloji Anbilim Dllrı, Vn 4 Attürk Eğitim Arştırm Hstnesi Ptoloji Lborturı, Ankr 5 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Edebiyt Fkültesi Biyoloji Bölümü, Vn Amç: Yüksek kolesterollü yemle beslenmiş sıçnlrd Foeniculum vulgre P. Miller (Rezene) bitkisi tohumlrının kn kolesterol seviyesi ve diğer bzı biyokimysl ve hemtolojik prmetreler üzerine etkisi rştırıldı. Yöntem: Çlışm gruplrın stndrt sıçn yemi (kontrol grubu), yüksek kolesterollü yem (kolesterol grubu) ve yüksek kolesterollü yeme % 15 ornınd rezene eklenmiş yem (rezene grubu) 90 gün süreyle verildi. Çlışm boyunc gruplr hftd üç kez trtılrk vücut ğırlığı tkibi ypıldı. Çlışmnın sonund kn ve doku örnekleri lınrk biyokimysl ve hemtolojik bzı prmetrelere bkıldı. Krciğer, ort ve böbrek dokulrı Hemtoksilen Eozin, Oil Red O ve Reticulin boylrıyl boyndı. Bulgulr: Kolesterol grubund serum lklen fosftz, kolesterol ve yüksek dnsiteli lipoprotein değerlerinin, rezene grubund serum lnin minotrnsferz ve kolesterol değerlerinin kontrol grubun göre yükseldiği, hemtolojik prmetreler yönünden trombosit syısı hriç diğer tüm prmetrelerin rezene grubund düştüğü sptndı. Kontrol grubund % 21.0 vücut ğırlığı rtışı olurken, kolesterol ve rezene gruplrınd vücut ğırlığınd nlmlı rtış olmdığı tespit edildi. Histoptolojik incelemelerde rezene ve kolesterol gruplrının ort ve böbreklerinde herhngi bir ptolojiye rstlnmzken, krciğer dokulrınd yygın yğlnm lnlrı izlendi. Sonuç: Yüksek kolesterollü diyet uygulnn sıçnlrd, yeme % 15 rezene ilvesinin kn kolesterol seviyesini kolesterol grubun göre nlmlı derecede düşürdüğü, nck sıçnlrın beslenmesini olumsuz yönde etkilediği, krciğer yğlnmsını önlemede önemli bir ktkısının olmdığı knısın vrıldı. Anhtr kelimeler: Foeniculum vulgre P. Mill. rezene, kolesterol düşürücü etki, sıçn The study of the effects of Foeniculum vulgre P. Mill. (fennel) seeds on the blood cholesterol levels nd some other blood prmters in high cholesterol diet fed rts Objective: The effects of Foeniculum vulgre P. Mill. seeds on the blood cholesterol nd other biochemicl nd hemtologic prmeters were investigted in rts fed with high cholesterol diet. Methods: The nimls in the control group were fed with stndrd rt diet, the cholesterol group received high cholesterol diet nd the fennel group received high cholesterol diet with fennel seeds (15%) for 90 dys. The nimls were weighed three times week during the study. At the end of the 90 dy period blood nd tissue smples were obtined nd some biochemicl nd hemtologic prmeters were mesured. Liver, ort nd kidney tissues were stined with Hemtoxylen-Eosin, Oil Red O nd Reticulin. Results: In the cholesterol group serum lklen phosphtse, cholesterol nd high density lipoprotein levels were higher thn those in the control group. In the fennel group serum lnine minotrnsferse nd cholesterol levels were higher while hemtologic prmeters except pltelet count were lower thn those in the control group. While there ws 21.0% increse in body weight in the control group there ws no significnt chnge in body weight in the cholesterol nd fennel groups. Histopthologic exmintion reveled no pthology in the ort nd kidney tissues while there were widespred ftty degenertion in the liver tissue. Conclusion: In the rts fed high cholesterol diet with 15% fennel seeds, it ws found tht fennel reduced the blood cholesterol levels significntly. However, considering the histopthologic findings nd its dverse effects on the body weight, diet with fennel is not effective in reducing ftty degenertion in liver induced by high cholesterol diet. Key words: Foeniculum vulgre P. Mill., hypocholesterolemic effect, rts : Yzışm Adresi: Yrd. Doç. Dr. Hnefi Özbek Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fkültesi Frmkoloji Anbilim Dlı, Vn e-post: Foeniculum vulgre P. Miller, ülkemizde rezene, rziyne, rpsçı, irziyn ve myn dlrı ile bilinir (1); ttlı rezene (vr. dulce) ve cı rezene (vr. Rezene tohumlrının kn kolesterolüne etkisi-özbek ve rk 175

2 vulgre) olmk üzere iki çeşittir (2). Bunlrdn ylnızc ttlı rezene kullnılmktdır. Rezene ülkemizin Kuzey Andolu Bölgesi nde (Ordu ve Trbzon) ybni olrk bulunur (3). Acı rezene Akdeniz kökenlidir, ttlı rezene ise Güney ve Btı d yetiştirilir, bzı bölgelerde rkı üretiminde nson yerine kullnılır (2). Meyveleri sbit yğ (% 10-20), uçucu yğ (% 3-7), protein (% 15-20), flvonoit, sterol, şeker ve piol içermektedir. Uçucu yğınd % trns-nethol, % 5-10 fenchon, limonen, methyl chvicol, α-felndren, nisldehyde, cis-nethol, nisik sit, nisketon, monoterpenler ve çeşitli lkoller bulunur. 100 g bhrtt (ttlı rezenede) 345 kcl enerji, 8.8 g su, 15.8 g protein, 14.9 g yğ, 52.3 g krbonhidrt, 15.7 g lif, 8.2 g kül, 1196 mg C, 19 mg Fe, 385 mg Mg, 487 mg P, 1694 mg K, 88 mg N, 4 mg Zn, 6 mg nisin ve 135 IU A vitmini vrdır (1,2). Yprğı yr iyileştirici, kökü idrr söktürücü olrk kullnılmktdır. Tohumlrındn ypıln % 2 lik infüzyonu gz söktürücü ve süt rtırıcı etkilere, yrıc ntispzmodik ve sekretolitik etkilere shiptir (1,4). Ayrıc rezeneye Sğlık Bknlığı trfındn Phyto-coff ismi ile bitkisel ilç olrk üretim ruhstı verilmiştir (5). Rezene ile ilgili olrk; uçucu yğ içeriği, ntifungl, ntibkteriyel ve ntiseptik etkileri (6-8), hipotnsif ktivitesi (9), ntioksidn etkinliği (10), erkek ve dişi sıçnlrd genitl orgnlr üzerine etkisi (11), kronik kolit üzerine etkisi (12), hipoglisemik (13), heptoprotektif (14-16) ve nljezik (17) etkileri hkkınd çlışmlr ypılmıştır. Özbek ve rkdşlrı (18), rezene uçucu ve sbit yğlrının medyn letl dozunu (LD 50 ) sırsı ile ml/kg ve ml/kg olrk freler üzerinde hesplmışlrdır. Birçok bitki türü ile birlikte rezene bitkisi tohumlrının d Türk Hlk Tıbbınd terosklerozu önleme mcıyl kullnıldığı ileri sürülmektedir (19). Ateroskleroz ve onun en yygın ölümcül sonucu oln koroner klp hstlığı ile hiperkolesterolemi rsınd ykın bir ilişki olduğu birçok epidemiyolojik incelemede inndırıcı bir şekilde gösterilmiştir (20). Bu nedenle rezenenin teroskleroz oluşumunu önlemede, dolyısı ile kn kolesterol seviyesini düşürmede herhngi bir etkisinin olup olmdığını rştırmk mcıyl bu çlışm ypıldı. Yöntem Kolesterol, kolik sid ve tiyoursil Sigm (Steinheim, Germny) firmsındn sğlndı. Rezene bitkisi tohumlrı Vn dki bir bhrtçı dükknındn temin edildi. Vn Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen-Edebiyt Fkültesi Biyoloji Bilim Dlı nd bitki tksonomisti oln Dr. Fevzi Özgökçe trfındn bitkinin tnımı ypıldı ve numrlndırıldı (VANF Nr. 691). Bitki tohumu örnekleri Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fkültesi Frmkoloji Anbilim Dlı Lbortuvrı nd referns mcıyl sklnmktdır (B-02). Bu çlışmd Sprgue-Dwley ırkı grm ğırlığınd, ynı yş grubu, erkek ve dişi cinsiyette sıçnlr kullnıldı. Deney hyvnlrı Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fkültesi Deney Hyvnlrı Ünitesi nden temin edildi. Sıçnlr, 12 st ydınlık 12 st krnlık ritminde ışıklndırıln, 22±2 o C deki odlrd, çeşme suyu ve stndrt pelet yem (Vn Yem Fbriksı) ile beslendi (çlışm gruplrınd uygulnn yem krışımlrı bu stndrt pelet yemlerden hzırlndı), yem ve su lımı serbest bırkıldı. Deney hyvnlrı stndrt plstik kfeslerde (Değişim Ltd., İstnbul) brındırıldı. Çlışm ypılmdn önce Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fkültesi Etik Kurulu ndn ony lındı (Krr syısı: 2002/03-03). Yirmi dört det ynı yşt ve her iki cinsiyette sıçn her birinde sekizer det olck şekilde üç grub yrıldı. Kontrol grubu (1. grup) stndrt sıçn yemi ile, kolesterol grubu (2. grup) yüksek kolesterollü sıçn yemi ile ve rezene grubu (3. grup) yüksek kolesterollü yeme krıştırılmış rezene ile 90 gün süreyle beslendi. Yüksek kolesterollü yem % 4 kolesterol, % 1 kolik sid ve % 0.5 tiyoursil içerecek şekilde hzırlndı (21, 22). Rezene bitkisi tohumu içeren yüksek kolesterollü yem ise yüksek kolesterollü yeme % 15 rezene bitkisi tohumu öğütülüp eklenerek hzırlndı (23). Çlışm gruplrının vücut ğırlıklrı çlışm boyunc hftd üç kez ölçülüp ortlmsı lınrk bir hftlık vücut ğırlığı değişimi hesplndı. Tüm çlışm boyunc meydn gelen vücut ğırlığı değişimleri şğıdki formüle göre 100 üzerinden stndrdize edilerek kydedildi: Vücut ğırlığı değişimi (%) = 100 X (Ağırlık n Ağırlık bşlngıç ) / Ağırlık bşlngıç Ağırlık bşlngıç : Çlışmnın bşınd ölçülen ilk vücut ğırlığı. 176 Rezene tohumlrının kn kolesterolüne etkisi-özbek ve rk

3 Ağırlık n : Çlışm boyunc ypıln hftlık ortlm ğırlık ölçümü. Çlışmnın bitiminde (91. gün) sıçnlr servikl disloksyonl skrifiye edildi. Klp içi girişimle kn lınrk biyokimy tüplerine ve ntikogülnlı hemtoloji tüplerine konuldu. Krciğer, böbrek ve ort dokulrı çıkrılrk % 10 luk formlinle fikse edildi. Prfin bloklr gömülerek 4 µm klınlığınd kesitler lındı ve Hemtoksilen Eozin (HE), Oil Red O ve Retikülin metotlrı ile boyndı. Serumd sprtt minotrnsferz (AST), lnin minotrnsferz (ALT), lklen fosftz (ALP), totl bilirubin, kn üre zotu (BUN), kolesterol ve yüksek dnsiteli kolesterol (HDL) prmetrelerine Vitros DT-60 II cihzınd, ntikogülnlı knd ise lökosit (WBC), eritrosit (RBC), hemoglobin (HBG), hemtokrit (HCT), ortlm eritrosit volümü (MCV), ortlm eritrosit hemoglobini (MCH), ortlm eritrosit hemoglobin konsntrsyonu (MCHC) ve trombosit (PLT) değerlerine Coulter MAX-M oto nlizör cihzınd bkıldı. Çlışm gruplrın it sonuçlr ortlm ± stndrt ht ortlmsı (Ort ± SHO) şeklinde ifde edildi. Verilere One-smple Kolmogorov-Smirnov testi uygulnrk dğılım yönünden nlizleri ypıldı. Bun göre isttistiksel nliz için Student in t testi ve tek yönlü vryns nlizi (ANOVA) uygulndı. ANOVA sonucu nlmlı çıkn gruplr post-hoc Bonferroni testi uygulndı ve P<0.05 olsılık değeri isttistiksel olrk nlmlı kbul edildi (24). Bulgulr Çlışm gruplrının biyokimysl değişkenlere it sonuçlrı Tblo 1 de, hemtolojik değişkenlere it sonuçlrı ise Tblo 2 de verilmiştir. Tblo 1 incelendiğinde serum AST, totl bilirubin ve BUN/Üre değerleri yönünden gruplr rsınd isttistiksel olrk nlmlı bir frklılık sptnmmıştır. Serum ALT değerlerinin kontrol ve kolesterol gruplrı rsınd nlmlı bir frklılık göstermediği, nck rezene grubund kontrol ve kolesterol gruplrın göre nlmlı derecede yükseldiği tespit edilmiştir. Serum kolesterol değerlerinin kolesterol ve rezene gruplrınd kontrol grubun göre nlmlı seviyede yükseldiği, kolesterol grubund rezene grubun göre nlmlı derecede dh yüksek olduğu sptnmıştır. Serum ALP değerinin sdece kolesterol grubund kontrol grubun göre nlmlı seviyede yüksek olduğu, serum HDL değerinin ise kolesterol grubund kontrol ve rezene gruplrın göre nlmlı derecede dh yüksek bulunduğu tespit edilmiştir. Tblo 2 incelendiğinde, PLT yönünden gruplr rsınd nlmlı bir frk olmdığı, diğer tüm hemogrm değerlerinin rezene grubund kontrol grubun göre nlmlı seviyede düştüğü sptnmıştır. Çlışmnın bşınd ölçülen vücut ğırlığın göre hftlık vücut ğırlığı değişimi % cinsinden stndrdize edilmiş ve bun göre çlışmnın bitiminde kontrol grubund % 21.0 ve rezene grubund % 0.2 ornınd ğırlık rtışı olurken, kolesterol grubund % 2.0 ornınd bir ğırlık kybı olduğu tespit edilmiştir. Çlışm gruplrının krciğer, böbrek ve ort dokulrın it kesitlerden lınn görüntüler incelenmiş (Şekil 1 3), tüm çlışm gruplrının ort ve böbrek dokulrınd herhngi bir ptolojik bulguy rstlnmzken (Şekil 1, 1b), kolesterol ve rezene gruplrının krciğer dokusund yğlnm (Şekil 2, 2b) ve retikülin liflerinde rtış (Şekil 3b) tespit edilmiştir. Trtışm ve sonuç Yüksek kn kolesterol düzeyleri, çğımız insnının teroskleroz ve klp hstlıklrı bşt olmk üzere önemli sğlık problemlerinin temelindeki nedenlerden birini oluşturmktdır. Bu nedenle kn kolesterol düzeylerini belirli düzeylerde tutmk vey dengelemek birçok hstlığın ilerlemesini durdurmk için önemlidir. Günümüzde kn kolesterol düzeylerini yrlmk mcıyl birçok ilç piysy sürülmüş ve kullnılmktdır. Anck dh güvenilir ve dh etkin ilç geliştirmek frmkoloji ve eczcılık bilim lnlrının sorumluluk shsın girmektedir. Son zmnlrd oldukç mod oln bitkisel tedvi (fitoterpi) yklşımlrı, yüksek kn kolesterol düzeylerinin tedvisinde de gündeme gelmekte ve rezene, kekik, biberiye, enginr yprğı, kr hindib, limon suyu ve üzüm suyu gibi bitki vey bitkilerden elde edilen ürünler bu mçl hlk rsınd kullnılmktdır (1,19). Bu çlışmd, hlk rsınd kullnıln bu bitki vey bitki ürünlerinden birisi oln Rezene tohumlrının kn kolesterolüne etkisi-özbek ve rk 177

4 Tblo 1. Çlışm gruplrın it serum enzim düzeyleri (Ortlm ± Std. Ht) AST ALT ALP T. Bil. Kolesterol HDL BUN/Üre Gruplr (U/L) (U/L) (U/L) (mg/dl) (mg/dl) (mg/dl) (mg/dl) Kontrol 177.0± ± ± ± ± ± ±0.7 Kolesterol 143.1± ± ± ± ± ± ±1.1 Rezene 219.0±39.7 b 80.2± ± ±0.25 b 506.0±61.9 b 47.0± ±1.9 F-değeri P-değeri Post-hoc Bonferroni testi sonuçlrı: : P<0.05 kontrol grubu ile krşılştırm. b: P<0.05 Kolesterol grubu ile krşılştırm Tblo 2. Kontrol ve rezene gruplrının tm kn syımı değerleri (Ortlm ± Std. Ht) WBC RBC HGB HCT MCV MCH MCHC PLT Gruplr (bin/mm 3 ) (milyon/mm 3 ) (g/dl) (%) (femtolitre) (picogrm) (g/dl) (bin/mm 3 ) Kontrol 4.7± ± ± ± ± ± ± ±125.0 Rezene : P< ± ± ± ± ± ± ± ±046.7 rezene bitkisi tohumlrının, deneysel hiperkolesterolemi oluşturulmuş sıçnlr üzerinde biyokimysl, hemtolojik ve histoptolojik yönden etkileri rştırıldı. Tblo 1 deki sonuçlr göre serum ALT, ALP, kolesterol ve HDL değerleri yönünden çlışm gruplrı rsınd isttistiksel olrk nlmlı frklılıklr sptnmıştır. Serum AST değeri yönünden kolesterol grubund bir miktr düşme, rezene grubund ise bir miktr yükselme görülmüş nck isttistiksel yönden nlmlı bulunmmıştır. Yine serum ALT değeri kolesterol grubund bir miktr yükselmiş, bu yükselme de nlmlı bulunmmış, nck rezene grubunun serum ALT değerindeki yükselme nlmlı bulunmuştur. Serum totl bilirubin değerleri kolesterol ve rezene gruplrınd kontrol grubun göre yüksek olrk sptnmış, nck bu d nlmlı bulunmmıştır. Krciğer yğlnmlrınd serum trnsminz düzeylerinin bir miktr yükseldiği, özellikle de serum ALT düzeyindeki yükselmenin dh belirgin olduğu, bun serum bilirubin düzeyi rtışının d eklendiği bildirilmekte (25) ve bizim çlışmmızdki bulgulrl prlellik göstermektedir. Ayrıc histoptolojik bulgulr d (Şekil 2 ve 3) kolesterol ve rezene gruplrınd bir krciğer yğlnmsı olduğunu desteklemektedir. 1 1b Şekil 1. Kolesterol grubun it ort ()ve böbrek (b) dokusu, HEx10 2 2b Şekil 2. Kolesterol grubun it krciğer dokusu, () HEx10,(b) Oil red 0x20 Serum ALP düzeyi rezene ve kolesterol gruplrınd yüksek olrk tespit edilmiş, özellikle kolesterol grubundki rtış nlmlı bulunurken rezene grubu ile kontrol grubu rsınd nlmlı bir frk sptnmmıştır. Deep ve Vrlkshmi (26), iki hft süreyle yüksek kolesterollü yem (% 4 kolesterol, % 1 kolik sid ve % 0.5 tiyoursil) verdikleri Wistr ırkı sıçnlrd kolesterol grubunun serum AST, ALT 178 Rezene tohumlrının kn kolesterolüne etkisi-özbek ve rk

5 3 Şekil 3. Rezene grubun it krciğer dokusu, () HEx10, (b) Reticulinx10 ve ALP değerlerini kontrol grubun göre yüksek bulmuşlr ve serum ALP değerinin yüksek olmsını krciğer dmrlrınd yüksek kolesterollü diyet sonucu gelişen inflmsyon bğlmışlrdır. Bu durumd çlışmmızd kolesterol grubund ALP değerinin yüksek olrk sptnmsını krciğer dmrlrınd meydn gelen inflmsyon bğlybiliriz. Rezene grubunun ALP değeri, kontrol grubun göre nlmlı bir frklılık göstermemiştir. Bu durumd rezenenin dmrlrdki inflmsyon üzerinde etkili olduğu ve böylece inflmsyonu gerilettiği söylenebilir. Nitekim bu durumu destekleyici bir knıt olrk rezene tohumlrındn elde edilen uçucu yğın 0.2 ml/kg dozund ntiinflmtuvr etkinlik gösterdiği ve bu etkinliğin ntiinflmtuvr bir ilç oln etodolk ile denk olrk tespit edildiği, indometzine göre ise dh zyıf ntienflmtuvr etkiye ship olduğu bildirilmiştir (27). Tblo 1 de serum kolesterol değerinin kontrol grubun göre kolesterol grubund yklşık 11 kt, rezene grubund ise yklşık 8 kt rttığı, yrıc kolesterol grubundki rtışın rezene grubun göre nlmlı seviyede dh yüksek olduğu görülmektedir. Bun göre rezenenin yüksek kolesterollü diyetle beslenmede kolesterol seviyesini nlmlı derecede zlttığı söylenebilir. Yüksek dnsiteli lipoproteinler (HDL), plzmdn trigliseridlerin ve kolesterolün temizlenmesinde ve kolesterolün dokulrdn krciğere geri tşınmsınd ve metbolizmsınd önemli rol oynrlr. Dolyısı ile nti-terojenik etkinlik gösterirler (20). Bu çlışmd rezene grubun it HDL değeri ile kontrol grubun it HDL değeri rsınd nlmlı bir frk bulunmmıştır. Dolyısı ile rezenenin HDL değerini yükseltmek suretiyle bir nti-terojenik ktivite gösterdiğini söylemek 3b mümkün görünmemektedir. Anck kolesterol grubund HDL değeri kontrol grubun göre nlmlı seviyede rtmıştır. Anck serum totl kolesterolünü oluşturn kolesterol komponentlerinden birisi de HDL kolesteroldür. Dolyısı ile serum totl kolesterolü kontrol grubun it kolesterol düzeyinin yklşık 11 misli kdr rtmış iken serum HDL kolesterolünün de yükselmesi norml krşılnbilir. Tblo 1 deki HDL değerlerine bkılırs serum HDL değerinin kolesterol grubund kontrol grubun göre yklşık dört misli rttığı, dolyısı ile serum totl kolesterol düzeyindeki 11 misli rtışın bury ynı ornd ynsımdığı görülecektir. Serum BUN/üre değerleri yönünden gruplr rsınd bir frk bulunmmış, böbreklere it histoptolojik incelemelerde de herhngi bir ptolojik bulguy rstlnılmmıştır. Bu durumd yüksek kolesterollü diyetin sıçnlrd böbrekler üzerinde herhngi bir ptolojiye sebep olmdığı söylenebilir. Tblo 2 incelendiğinde hemtolojik prmetreler yönünden trombosit syısının gruplr rsınd frklılık göstermediği, nck diğer prmetrelerin kontrol grubun göre nlmlı derecede düştüğü görülmektedir. Diyete % 4 kolesterol, % 1 kolik sid ve % 0.5 tiyoursil ynınd % 15 rezene eklenmesi, sıçnlrın beslenmesinde demir ve B vitmini kompleksinin yeterince lınmmsın ve dolyısı ile bunlrın eksikliğine bğlı bir nemiye neden olmuş olbilir. Nitekim çlışmnın sonund kontrol grubunun ğırlığının ortlm % 21.0 rttığı sptnırken, rezene grubund % 0.2 lik bir rtış olmsı ve kolesterol grubund ise % 2.0 lık bir ğırlık kybının tespiti rezene ve kolesterol gruplrının beslenme yönünden bir problemle krşı krşıy olduğu yönünde değerlendirilebilir. Bu yüzden hiperkolesterolemi çlışmlrınd uygulnn yem ve ktkı mddelerinin yeniden gözden geçirilmesi ve bu tip çlışmlrd dh uygun bir diyet yönteminin geliştirilmesinin uygun olcğı düşüncesindeyiz. Histoptolojik yönden Şekil 1, 2 ve 3 incelendiğinde, ort ve böbrek dokulrınd herhngi bir ptolojinin gelişmediği, nck kolesterol ve rezene gruplrın it krciğer dokulrınd yygın yğlnm lnlrının tespit edildiği görülmektedir. Her ne kdr biyokimysl prmetreler yönünden rezenenin kolesterol düzeyini nlmlı seviyede düşürdüğü söylenebilirse de bu durumun krciğer histolojisine ynsıdığını söylemek pek mümkün görünmemektedir. Rezene tohumlrının kn kolesterolüne etkisi-özbek ve rk 179

6 Sonuç olrk; % 15 rezene ilve edilmiş yüksek kolesterollü diyetle beslenen Sprgue-Dwley ırkı sıçnlrd rezenenin, teroskleroz gelişmesine bğlı dmr inflmsyonunu zlttığı, kn kolesterol seviyesini bir miktr düşürdüğü, nck sıçnlrın beslenmesini olumsuz yönde etkilediği, krciğer yğlnmsını önlemede önemli bir ktkısının olmdığındn dolyı rezenenin kn kolesterolünü düşürmek mcıyl kullnılmsının önerilmemesinin uygun olcğı sonucun vrılmıştır. Bu nedenle yüksek kn kolesterolünü düşürmek mcıyl fitoterpiden yrrlnmyı düşünen hstlrın, bilimsel olrk etkisi knıtlnmmış bitki terpilerine bşvurmmlrı, fitoterpi öncesi mutlk bir hekime dnışrk hekim tvsiyesi ve kontrolünde böyle bir tedviyi lmlrı dh kılcı olcktır. Kynklr 1. Bytop T. Therpy with medicinl plnts in Turkey. 2nd Edition, İstnbul, Nobel Tıp Kitbevleri, Akgül A. Bhrt Bilimi & Teknolojisi. Birinci Bskı, Ankr, Gıd Teknolojisi Derneği Yyınlrı No: 15, Ankr, Zeybek N. Medicl Plnts of Turkey (I. The North-Estern Pontus of Antoli). First Edition, İzmir, Ege Üniversitesi Mtbsı, Ege Üniversitesi Tıp Fkültesi Neşriytı No: 8, Ernst E. The Desktop guide to complementry nd lterntive medicine. Mosby, Toronto, Özçeliky G, Şr S, Asil E yıllrı rsınd Sğlık Bknlığı trfındn bitkisel ilçlr için verilen ithl ve üretim ruhstlrı üzerine bir çlışm. XI. BİHAT, Myıs 1997 Ankr, Bildiri kitbı. Ed: Coşkun M, Ankr Üniv Ecz Fk Yy No: 75: Mimic-Dukic N, Kujundzic S, Sokovic M, Couldis M. Essentil oil composition nd ntifungl ctivity of Foeniculum vulgre Mill. obtined by different distilltion conditions. Phytother Res 2003;17: Aridogn BC, Bydr H, Ky S, Demirci M, Ozbsr D, Mumcu E. Antimicrobil ctivity nd chemicl composition of some essentil oils. Arch Phrm Res 2002;25: Kim DH, Ahn YJ. Contct nd fumignt ctivities of constituents of Foeniculum vulgre fruit ginst three coleoptern stored-product insects. Pest Mng Sci 2001;57: El Brdi S, Lyoussi B, Wibo M, Morel N. Phrmcologicl evidence of hypotensive ctivity of Mrrubium vulgre nd Foeniculum vulgre in spontneously hypertensive rt. Clin Exp Hypertens 2001;23: Ruberto G, Brtt MT, Dens SG, Dormn HJ. Antioxidnt nd ntimicrobil ctivity of Foeniculum vulgre nd Crithmum mritimum essentil oils. Plnt Med 2000;66: Mlini T, Vnithkumri G, Megl N, Anusy S, Devi K, Elngo V. Effect of Foeniculum vulgre Mill. seed extrct on the genitl orgns of mle nd femle rts. Indin J Physiol Phrmcol 1985;29: Chkurski I, Mtev M, Koichev A, Angelov I, Stefnov G. Tretment of chronic colitis with n herbl combintion of Trxcum officinle, Hipericum perfortum, Meliss officinliss, Clendul officinlis nd Foeniculum vulgre. Vutr Boles 1981;20: Özbek H. Foeniculum vulgre Mill. (rezene) meyvesi uçucu yğının lethl doz 50 (LD50) düzeyi ve sğlıklı ve diybetli frelerde hipoglisemik etkisinin rştırılmsı. Vn Tıp Derg 2002;9: Özbek H, Uğrş S, Dülger H, Byrm I, Tuncer I, Ozturk G, et l. Heptoprotective effect of Foeniculum vulgre essentil oil. Fitoterpi 2003;74: Özbek, H., Uğrş S, Byrm İ, Uygn İ, Erdoğn E, Öztürk A, et l. Heptoprotective effect of Foeniculum vulgre essentil oil: A crbon-tetrchloride induced liver fibrosis model in rts. Scnd J Lb Anim Sci 2004;31: Özbek H, Byrm İ, Cengiz N, Uğrş S. Investigtion of heptoprotective effect of Foeniculum vulgre fixed oil in rts. Res J Med & Med Sci 2006;1: Özbek H, Tş A, Özgökçe F, Selçuk N, Alp Ş, Krgöz S. Evlution of medin lethl dose nd nlgesic ctivity of Foeniculum vulgre Miller essentil oil. Int J Phrmcol 2006;2: Özbek H, Öztürk M, Öztürk A, Ceyln E, Yener Z. Determintion of lethl doses of voltile nd fixed oils of severl plnts. Est J Med 2004;9: Pmuk A. Şiflı bitkiler nsiklopedisi. Pmuk Yyıncılık, İstnbul, Kylp O. Rsyonel tedvi yönünden tıbbi frmkoloji. onuncu bskı, Hcettepe-TAŞ, Ankr, Lee WC, Cho WT, Yng VC. Effects of high-cholesterol diet on the interendothelil clefts nd the ssocited junctionl complexes in rt ort. Atherosclerosis 2001;155: Eddy AA, Liu E, McCulloch L. Interstitil inflmmtion nd fibrosis in rts with diet-induced hypercholesterolemi. Kidney Int 1996;50: Ydv SP, Vts V, Ammini AC, Grover JK. Brssic junce (Ri) significntly prevented the development of insulin resistnce in rts fed fructose-enriched diet. J Ethnophrmcol 2004;93: Sümbüloğlu K, Sümbüloğlu V. Biyoisttistik, 10. bskı, Ankr, Htiboğlu Yyınevi, İmren AH, Turn O. Klinik tnıd lbortur. Bet Yyım Dğıtım AŞ., 3. bskı, İstnbul, Deep PR, Vrlkshmi P. Protective effects of certoprin sodium, low moleculr weight heprin derivtive, in experimentl therosclerosis. Clin Chim Act 2004;339: Özbek, H. The nti-inflmmtory ctivity of the Foeniculum vulgre L. essentil oil nd investigtion of its medin lethl dose in rts nd mice. Int J Phrmcol 2005;1: Rezene tohumlrının kn kolesterolüne etkisi-özbek ve rk

Yüksek Kolesterollü Diyetle Beslenen Sıçanlarda Thymus fallax F. (kekik) Yapraklarının Kan Kolesterol Seviyesi Üzerine Etkisi

Yüksek Kolesterollü Diyetle Beslenen Sıçanlarda Thymus fallax F. (kekik) Yapraklarının Kan Kolesterol Seviyesi Üzerine Etkisi Vn Tıp Dergisi: 13 (3):71-77,2006 Kekikğin Kollestrol Düzeyine Etkisi Yüksek Kolesterollü Diyetle Beslenen Sıçnlrd Thymus fllx F. (kekik) Yprklrının Kn Kolesterol Seviyesi Üzerine Etkisi Hnefi Özbek*,

Detaylı

E Vitamini, N-Asetil Sistein, Penisilin-G ve Urtica dioica L. nin Phalloidin Toksisitesi Üzerine Etkileri

E Vitamini, N-Asetil Sistein, Penisilin-G ve Urtica dioica L. nin Phalloidin Toksisitesi Üzerine Etkileri Özbek ve rk. Vn Tıp Dergisi: 12 (1):16-21, 2005 E Vitmini, N-Asetil Sistein, Penisilin-G ve Urtic dioic L. nin Phlloidin Toksisitesi Üzerine Etkileri Hnefi Özbek*, İlys Tuncer**, Hluk Dülger***, Serdr

Detaylı

DEĞİŞİK UYGULAMALARIN ÇİLEK AKENLERİNİN ÇİMLENMESİ ÜZERİNE ETKİLERİ

DEĞİŞİK UYGULAMALARIN ÇİLEK AKENLERİNİN ÇİMLENMESİ ÜZERİNE ETKİLERİ Btı Akdeniz Trımsl Arştırm Enstitüsü Derim Dergisi, 2009,26(2):1-10 ISSN 1300-3496 DEĞİŞİK UYGULAMALARIN ÇİLEK AKENLERİNİN ÇİMLENMESİ ÜZERİNE ETKİLERİ Nfiye ADAK Mustf PEKMEZCİ Hmide GÜBBÜK Akdeniz Üniversitesi

Detaylı

Askorbik Asit ve Alfa-Tokoferol ün Karbon Tetraklorürle Oluşturulmuş Akut Karaciğer Toksisitesi Modelinde Karaciğeri Koruyucu Etkisi

Askorbik Asit ve Alfa-Tokoferol ün Karbon Tetraklorürle Oluşturulmuş Akut Karaciğer Toksisitesi Modelinde Karaciğeri Koruyucu Etkisi Byrm ve rk. Vn Tıp Dergisi: 11 (2):32-38, 2004 Askorik Asit ve Alf-Tokoferol ün Kron Tetrklorürle Oluşturulmuş Akut Krciğer Toksisitesi Modelinde Krciğeri Koruyucu Etkisi İrfn Byrm*, Hnefi Özek**, Serdr

Detaylı

KOBAYLARDA GENTAMİSİN'İN KARACİĞER TOKSİTESİNİN ARAŞTIRILMASI : E VİTAMİNİ'NİN ETKİSİ

KOBAYLARDA GENTAMİSİN'İN KARACİĞER TOKSİTESİNİN ARAŞTIRILMASI : E VİTAMİNİ'NİN ETKİSİ NKR TIP MECMUSI (THE JOURNL OF THE FCULTY OF MEDICINE) Voİ. 48 : 191-198, 1995 KOBYLRD GENTMİSİN'İN KRCİĞER TOKSİTESİNİN RŞTIRILMSI : E VİTMİNİ'NİN ETKİSİ Orhn Cnbolt* Mustf Kvutcu* Serdr Öztürk* Ekmel

Detaylı

İNEK VE SOYA SÜTÜ KARIŞIMLARIN DUYUSAL ÖZELLİKLERİNE PEYNİR SUYU VE KARBONAT KULLANIMININ ETKİSİ

İNEK VE SOYA SÜTÜ KARIŞIMLARIN DUYUSAL ÖZELLİKLERİNE PEYNİR SUYU VE KARBONAT KULLANIMININ ETKİSİ OMÜ Zir. Fk. Dergisi, 2005,20(1):1-5 J. of Fc. of Agric., OMU, 2005,20(1):1-5 İNEK VE SOYA SÜTÜ KARIŞIMLARIN DUYUSAL ÖZELLİKLERİNE PEYNİR SUYU VE KARBONAT KULLANIMININ ETKİSİ Hsn TEMİZ A.Kdir HURŞİT Ondokuz

Detaylı

KAN GLUKOZ DÜZEYİNİN REGÜLASYONU

KAN GLUKOZ DÜZEYİNİN REGÜLASYONU PAROKSETİNİN KAN GLUKOZ DÜZEYİNDE YAPTIĞI DEĞİŞİKLİKLERİN OLASI MEKANİZMALARININ ARAŞTIRILMASI Yrd.Doç.Dr. Murt Kesim Krdeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fkültesi Frmkoloji Anilim Dlı -TRABZON KAN GLUKOZ DÜZEYİNİN

Detaylı

Nutritional Situation Assessment of 65 Years Old Patient Who Applicate to Emergency Department l

Nutritional Situation Assessment of 65 Years Old Patient Who Applicate to Emergency Department l e r Ar þ t ý r m Nutritionl Sitution Assessment of 65 Yers Old Ptient Who Applicte to Emergency Deprtment l n i j ri O O i g in Acil Servise Bşvurn 65 Yş Üzeri Hstlrd Nütrisyonel Durumun Değerlendirilmesi

Detaylı

1. Değişkenler ve Eğriler: Matematiksel Hatırlatma

1. Değişkenler ve Eğriler: Matematiksel Hatırlatma DERS NOTU 01 Son Hli Değildir, tslktır: Ekleme ve Düzenlemeler Ypılck BİR SOSYAL BİLİM OLARAK İKTİSAT VE TEMEL KAVRAMLAR 1 Bugünki dersin işleniş plnı: 1. Değişkenler ve Eğriler: Mtemtiksel Htırltm...

Detaylı

Cumhuriyet Dental Journal. Conservative approach for condylar fractures of children: a case report

Cumhuriyet Dental Journal. Conservative approach for condylar fractures of children: a case report Cumhuriyet Dentl Journl Volume 17 Issue 3 doi:10.7126/cdj.58140.1008001903 ville t http://dergiprk.ulkim.gov.tr/cumudj/ CASE REPORT Conservtive pproch for condylr frctures of children: cse report Niht

Detaylı

DERİM SONRASI SICAK SU UYGULAMALARININ CALIFORNIA WONDER TİPİ BİBER MUHAFAZASI ÜZERİNE ETKİLERİ

DERİM SONRASI SICAK SU UYGULAMALARININ CALIFORNIA WONDER TİPİ BİBER MUHAFAZASI ÜZERİNE ETKİLERİ Btı Akdeniz Trımsl Arştırm Enstitüsü Derim Dergisi, 2008,25(2):44-51 ISSN 1300-3496 DERİM SONRASI SICAK SU UYGULAMALARININ CALIFORNIA WONDER TİPİ BİBER MUHAFAZASI ÜZERİNE ETKİLERİ Kmile ULUKAPI Mustf ERKAN

Detaylı

Anadolu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü. Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Planlaması 2015-2016 Güz Dönemi

Anadolu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü. Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Planlaması 2015-2016 Güz Dönemi Andolu Üniversitesi Mühendislik Fkültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Plnlmsı 2015-2016 Güz Dönemi 2 Tesis (fcility) Tesis : Belli bir iş için kurulmuş ypı Tesis etmek :

Detaylı

ELEKTRİK DAĞITIM ȘİRKETLERİNİN SORUMLULUĞUNDAKİ YOL AYDINLATMASINA İLİȘKİN KURALLARIN İRDELENMESİ

ELEKTRİK DAĞITIM ȘİRKETLERİNİN SORUMLULUĞUNDAKİ YOL AYDINLATMASINA İLİȘKİN KURALLARIN İRDELENMESİ ELEKTRİK DAĞITIM ȘİRKETLERİNİN SORUMLULUĞUNDAKİ YOL AYDINLATMASINA İLİȘKİN KURALLARIN İRDELENMESİ M. Akif ȘENOL 1 Ercüment ÖZDEMİRCİ 2 M. Cengiz TAPLAMACIOĞLU 3 1 Enerji ve Tbii Kynklr Bknlığı, Ankr, 2

Detaylı

Comparison of ATP-MgCl 2. and Methylprednisolone in Experimentally Induced Spinal Cord Trauma l

Comparison of ATP-MgCl 2. and Methylprednisolone in Experimentally Induced Spinal Cord Trauma l e r Ar þ t ý r m Comprison of nd Methylprednisolone in Experimentlly Induced Spinl Cord Trum l n i j ri O O i g in Deneysel Spinl Kord Trvmlrınd ve Metilprednizolonun Krşılştırılmsı h c r s Re l Deneysel

Detaylı

Şensoy Nazlı 1, Özmen Alparslan 2, Doğan Nurhan 3, Ercan Atilla 4, Karabekir H. Selim 5

Şensoy Nazlı 1, Özmen Alparslan 2, Doğan Nurhan 3, Ercan Atilla 4, Karabekir H. Selim 5 e r Ar þ t ý r m A Reserch on Ptient Stisfction with Primry Helth Cre in the Center of Afyonkrhisr l n i j ri O O i g in Afyonkrhisr İl Merkezinde Birinci Bsmk Sğlık Hizmetlerinde Hst Memnuniyeti Arştırmsı

Detaylı

The Knowledge About Nutrition During Pregnancy, the Eating Habits and the Affecting Factors in the Pregnant Women

The Knowledge About Nutrition During Pregnancy, the Eating Habits and the Affecting Factors in the Pregnant Women e r l Ar þ t ý r m The Knowledge About Nutrition During Pregnncy, the Eting Hbits nd the Affecting Fctors in the Pregnnt Women n i j ri O O i g in Gebelerin Gebelikte Beslenme Konusundki Bilgi Düzeyleri,

Detaylı

rus[i L)'nın kimyasal savaı metotları üzerinde aralllrmalar

rus[i L)'nın kimyasal savaı metotları üzerinde aralllrmalar Türk. bitki kor. derg (1935), 9 : 247-253 ISSN 0254-5454 EgeBölgesi turuntoillerinde zrr ypn Knlı blsır ([ eropistes rus[i L)'nın kimysl svı metotlrı üzerinde rlllrmlr E. Pervin ÖNDER* Orhn ULU* Aydın

Detaylı

SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI

SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI YILLAR 00 00 004 00 006 007 008 009 010 011 ÖSS-YGS - 1 - - 1-1 1 SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI,b,c,d birer rkm olmk üzere ( 0) b = 10 + b bc = 100+10+b bc = 100+10b+c bcd =1000+100b+10c+d

Detaylı

Komisyon DGS TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME SINAVI ISBN 978-605-364-027-1. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir.

Komisyon DGS TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME SINAVI ISBN 978-605-364-027-1. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. Komisyon DGS TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 0 DENEME SINAVI ISBN 97-0--07- Kitpt yer ln ölümlerin tüm sorumluluğu yzrın ittir. Pegem Akdemi Bu kitın sım, yyın ve stış hklrı Pegem Akdemi Yy. Eğt. Dn. Hizm. Tic. Ltd. Şti

Detaylı

Türkiye VI. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi * HRÜ Ziraat Fakültesi * Bahçe Bitkileri Bölümü * 04-08 Ekim 2011 * Şanlıurfa

Türkiye VI. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi * HRÜ Ziraat Fakültesi * Bahçe Bitkileri Bölümü * 04-08 Ekim 2011 * Şanlıurfa Türkiye VI. Ulusl Bhçe Bitkileri Kongresi * HRÜ Zirt Fkültesi * Bhçe Bitkileri Bölümü * 04-08 Ekim 2011 * Şnlıurf Seçilmiş Bzı Zerdli Genotiplerinin Polen Performnslrının Belirlenmesi Melike ÇETİNBAŞ 1,

Detaylı

DENEY 6 THEVENIN, NORTON, DOĞRUSALLIK VE TOPLAMSALLIK KURAMLARININ UYGULAMALARI

DENEY 6 THEVENIN, NORTON, DOĞRUSALLIK VE TOPLAMSALLIK KURAMLARININ UYGULAMALARI T.C. Mltepe Üniversitesi Mühendislik ve Doğ Bilimleri Fkültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ELK 201 DEVRE TEORİSİ DERSİ LABORATUVARI DENEY 6 THEVENIN, NORTON, DOĞRUSALLIK VE TOPLAMSALLIK KURAMLARININ

Detaylı

Primer Beyin Tümörlerini Evrelendirmesinde Perfüzyon MRG nin Katkısı

Primer Beyin Tümörlerini Evrelendirmesinde Perfüzyon MRG nin Katkısı DAHİLİ BİLİMLER / MEDICAL SCIENCES Arştırm Mklesi / Reserch Article Ankr Üniversitesi Tıp Fkültesi Mecmusı 2009, 62(4) Primer Beyin Tümörlerini Evrelendirmesinde Perfüzyon MRG nin Ktkısı Contribution of

Detaylı

Clinical and Demographic Characteristics of 626 Patients with Moderate and Severe Psoriasis l

Clinical and Demographic Characteristics of 626 Patients with Moderate and Severe Psoriasis l e r Ar þ t ý r m Clinicl nd Demogrphic Chrcteristics of 626 Ptients with Moderte nd Severe Psorisis l n i j ri O O i g in Ort ve Şiddetli Psorizisi Oln 626 Hstnın Klinik ve Demogrfik Özellikleri h c r

Detaylı

RASYONEL SAYILAR KESİR ÇEŞİTLERİ. www.unkapani.com.tr. 1. Basit Kesir. olduğuna göre, a, b tamsayı ve b 0 olmak üzere, a şeklindeki ifadelere

RASYONEL SAYILAR KESİR ÇEŞİTLERİ. www.unkapani.com.tr. 1. Basit Kesir. olduğuna göre, a, b tamsayı ve b 0 olmak üzere, a şeklindeki ifadelere RASYONEL SAYILAR, tmsyı ve 0 olmk üzere, şeklindeki ifdelere kesir denir. y kesrin pyı, ye kesrin pydsı denir. Örneğin,,,, kesirdir. kesrinde, py kesir çizgisi pyd, 0, 0 ise 0 0 dır.,, 0, syılrı irer 0

Detaylı

Comparison of Intubation with Double Lumen and Single Lumen Tube in Terms of Hemodynamic Response l

Comparison of Intubation with Double Lumen and Single Lumen Tube in Terms of Hemodynamic Response l e r Ar þ t ý r m Comprison of Intubtion with Double Lumen nd Single Lumen Tube in Terms of Hemodynmic Response l n i j ri O O i g in Çift Lümenli ve Tek Lümenli Tüple Entübsyonun Hemodinmik Ynıt Açısındn

Detaylı

LOGARİTMA. Örnek: çizelim. Çözüm: f (x) a biçiminde tanımlanan fonksiyona üstel. aşağıda verilmiştir.

LOGARİTMA. Örnek: çizelim. Çözüm: f (x) a biçiminde tanımlanan fonksiyona üstel. aşağıda verilmiştir. LOGARİTMA I. Üstl Fonksiyonlr v Logritmik Fonksiyonlr şitliğini sğlyn dğrini bulmk için ypıln işlm üs lm işlmi dnir. ( =... = 8) y şitliğini sğlyn y dğrini bulmk için ypıln işlm üslü dnklmi çözm dnir.

Detaylı

YÜKSEK KOLESTEROL. Hiperkolesterolemi; Yüksek kolesterol sebepleri nelerdir?

YÜKSEK KOLESTEROL. Hiperkolesterolemi; Yüksek kolesterol sebepleri nelerdir? YÜKSEK KOLESTEROL Hiperkolesterolemi; Kolesterol ve kolesterole bağlı kalp damar hastalıklar en büyük ölüm sebebidir. Hiperkolesterolemi kan yağlarından biri olan kolesterolün yüksek olmasıdır. Kan yağları

Detaylı

ELEKTRĐK MOTORLARI ve SÜRÜCÜLERĐ DERS 03

ELEKTRĐK MOTORLARI ve SÜRÜCÜLERĐ DERS 03 ELEĐ MOOLA ve SÜÜCÜLEĐ DES 03 Özer ŞENYU Mrt 0 ELEĐ MOOLA ve SÜÜCÜLEĐ DA MOOLANN ELEĐ DEE MODELLEĐ E AAEĐSĐLEĐ ENDÜĐ DEESĐ MODELĐ Endüviye uygulnn gerilim (), zıt emk (E), endüvi srgı direni () ile temsil

Detaylı

Muhasebe Bilgilerinin Değer İlişkisinde Firmalara Özgü Faktörlerin Etkisi (*)

Muhasebe Bilgilerinin Değer İlişkisinde Firmalara Özgü Faktörlerin Etkisi (*) Attürk Üniversitesi Sosyl Bilimler Enstitüsü Dergisi 2013 17 (3): 313-326 Muhsebe Bilgilerinin Değer İlişkisinde Firmlr Özgü Fktörlerin Etkisi (*) Bülent AKKAYA (**) Hüseyin AKTAŞ (***) Öz: Muhsebe bilgilerinin

Detaylı

Çocuk Acil Ünitesine Başvuran 0-18 Yaş Arası Zehirlenme Olgularının İncelenmesi

Çocuk Acil Ünitesine Başvuran 0-18 Yaş Arası Zehirlenme Olgularının İncelenmesi Arştırmlr / Reserches DOI: 10.5350/SEMB2014480105 Çocuk Acil Ünitesine Bşvurn 0-18 Yş Arsı Zehirlenme Olgulrının İncelenmesi Dilek Aygin 1, Hnde Açıl 1 ÖZET: Çocuk cil ünitesine bşvurn 0-18 yş rsı zehirlenme

Detaylı

İstatistik I Bazı Matematik Kavramlarının Gözden

İstatistik I Bazı Matematik Kavramlarının Gözden İsttistik I Bzı Mtemtik Kvrmlrının Gözden Geçirilmesi Hüseyin Tştn Ağustos 13, 2006 İçindekiler 1 Toplm İşlemcisi 2 2 Çrpım İşlemcisi 6 3 Türev 7 3.1 Türev Kurllrı.......................... 8 3.1.1 Sbit

Detaylı

Fonksiyonel özelliklere sahip probiyotik incir uyutması tatlısı üretimi

Fonksiyonel özelliklere sahip probiyotik incir uyutması tatlısı üretimi SAÜ. Fen Bil. Der. 17. Cilt, 1. Syı, s. 147-153, 2013 SAU J. Sci. Vol 17, No 1, p. 147-153, 2013 Fonksiyonel özelliklere ship proiyotik incir uyutmsı ttlısı üretimi Meryem Hut 1*, Ahmet Ayr 1 ÖZET 1 Skry

Detaylı

BÖLÜM 3 : RASLANTI DEĞİŞKENLERİ

BÖLÜM 3 : RASLANTI DEĞİŞKENLERİ BÖLÜM : RASLANTI DEĞİŞKENLERİ (Rndom Vribles Giriş: Bölüm de olsılık fonksionu, denein örneklem uzını oluşurn sonuçlrın erimleri ile belirleniordu. Örneğin; iki zr ıldığınd, P gelen 6 olsı sırlı ikilinin

Detaylı

3N MOBİL HABERLEŞME HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜTLERİNİN ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

3N MOBİL HABERLEŞME HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜTLERİNİN ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ 3N MOBİL HABERLEŞME HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜTLERİNİN ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Aç, Kps, Dynk, Tnılr ve Kısltlr Aç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin cı, IMT 2000/UMTS Altypılrının Kurulsı

Detaylı

Depolama Süresinin Bazı Hıyar Çeşitlerinde Mekanik Özelliklere Olan Etkisinin Belirlenmesi *

Depolama Süresinin Bazı Hıyar Çeşitlerinde Mekanik Özelliklere Olan Etkisinin Belirlenmesi * TRIM BİLİMLERİ DERGİSİ 5, (3) 5-56 Depolm Süresinin Bzı Hıyr Çeşitlerinde Meknik Özelliklere Oln Etkisinin Belirlenmesi * Yeşim Benl YURTLU Doğn ERDOĞN Geliş Trihi: 5.. 5 Öz: Bu çlışmd, bzı hıyr çeşitlerinde

Detaylı

Pankreas Kanserli Kemoradyoterapi Uygulanan Hastalarımızın Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi h

Pankreas Kanserli Kemoradyoterapi Uygulanan Hastalarımızın Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi h e r Ar þ t ý r m Retrospective Evlution of the Pncretic Cncer Ptients Who Received Chemordiotherpy l n i j ri O O i g in Pnkres Knserli Kemordyoterpi Uygulnn Hstlrımızın Retrospektif Olrk Değerlendirilmesi

Detaylı

Semptomatik perikardiyal efüzyonların cerrahi tedavisinde VATS, subksifoid ve minitorakotomi perikardiyal pencerenin etkinliği

Semptomatik perikardiyal efüzyonların cerrahi tedavisinde VATS, subksifoid ve minitorakotomi perikardiyal pencerenin etkinliği Dicle Tıp Dergisi / 2014; 41 (1): 99-107 Dicle Medicl Journl doi: 10.5798/diclemedj.0921.2014.01.0381 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Semptomtik perikrdiyl efüzyonlrın cerrhi tedvisinde VATS, suksifoid

Detaylı

Retrospective Evaluation of the Pancreatic Cancer Patients Who Received Chemoradiotherapy l

Retrospective Evaluation of the Pancreatic Cancer Patients Who Received Chemoradiotherapy l e r Ar þ t ý r m Retrospective Evlution of the Pncretic Cncer Ptients Who Received Chemordiotherpy l n i j ri O O i g in Pnkres Knserli Kemordyoterpi Uygulnn Hstlrımızın Retrospektif Olrk Değerlendirilmesi

Detaylı

Tablo 1: anket sorularına verilen cevapların % de dağılımı Anket soruları. % c. % a. % b

Tablo 1: anket sorularına verilen cevapların % de dağılımı Anket soruları. % c. % a. % b PROJENİN ADI: Kimy Öğretiminde Alterntif Öğretim Metodu PROJE AMACI: Kimy öğretiminde lterntif uygulm olrk nimsyon sunumu tekniğinin uygulnilirliğini örneklerle göstermek ve dh iyi nsıl öğreteilirim sorusun

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik Syı : 13186036-010.07-/ b9 $~ fo/04/2013 Konu : eniz Kplumbğlrı Korum Çlışmlrı y- [TÜRKİYE CUMHURİYETİ! İCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE

Detaylı

İŞ ETKİ ÇİZGİSİ TEOREMİ. Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Müh. Bölümü Balıkesir, TÜRKİYE THEOREM OF WORK INFLUENCE LINE

İŞ ETKİ ÇİZGİSİ TEOREMİ. Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Müh. Bölümü Balıkesir, TÜRKİYE THEOREM OF WORK INFLUENCE LINE BAÜ Fen Bil. Enst. Dergisi (006).8. İŞ ETKİ ÇİZGİSİ TEOREMİ Scit OĞUZ, Perihn (Krkulk) EFE Blıkesir Üniversitesi Mühendislik Mimrlık Fkültesi İnşt Müh. Bölümü Blıkesir, TÜRKİYE ÖZET Bu çlışmd İş Etki Çizgisi

Detaylı

*Corresponding Author Tel.:+90-332-223 19 42; fax:+90-332-241 06 35 E-mail:fyildiz@selcuk.edu.tr

*Corresponding Author Tel.:+90-332-223 19 42; fax:+90-332-241 06 35 E-mail:fyildiz@selcuk.edu.tr Selçuk Üniversitesi ISSN 130/6178 Journl of Technicl-Online Volume 10, Number:1-011 Cilt 10, Syı:1-011 ÇAPRAZ İLİŞKİ METODUYLA İRİS TANIMA Ferruh YILDIZ,*, Nurdn Akhn BAYKAN b Selçuk Üniversitesi, Hrit

Detaylı

ARABA BENZERİ GEZGİN ROBOTUN OTOMATİK PARK ETMESİ İÇİN BİR YÖNTEM

ARABA BENZERİ GEZGİN ROBOTUN OTOMATİK PARK ETMESİ İÇİN BİR YÖNTEM ARABA BENZERİ GEZGİN ROBOTUN OTOMATİK PARK ETMESİ İÇİN BİR YÖNTEM Burk Uzkent Osmn Prlktun Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Eskişehir Osmngzi Üniversitesi, Eskişehir uzkent.burk@gmil.com oprlk@ogu.edu.tr

Detaylı

Velilere Yönelik Soru Formu

Velilere Yönelik Soru Formu Velilere Yönelik Soru Formu Eğitim Stndrtlrı Pilot Çlışmsı 4. Sınıf Mtemtik Okul Sınıf Öğrenci Sevgili veliler, Sevgili velyet shipleri, Çocuğunuzun sınıfı, mtemtik eğitim stndrtlrın ilişkin bir pilot

Detaylı

Elektif Sezaryen Operasyonlarında Farklı Anestezi Yöntemlerinin Yenidoğandaki Etkilerinin Karşılaştırılması

Elektif Sezaryen Operasyonlarında Farklı Anestezi Yöntemlerinin Yenidoğandaki Etkilerinin Karşılaştırılması Klinik Arştırm Elektif Sezryen Opersyonlrınd Frklı Yöntemlerinin Yenidoğndki Etkilerinin Krşılştırılmsı The Effects of Different Anesthesiologicl Methods Used t Elective Ceserin Sections on New Borns Firdevs

Detaylı

Yerel Topluluklar ve Yönetimler Arasında Sınır-Ötesi Đşbirliği Avrupa Çerçeve Sözleşmesine Ek Protokol

Yerel Topluluklar ve Yönetimler Arasında Sınır-Ötesi Đşbirliği Avrupa Çerçeve Sözleşmesine Ek Protokol Yerel Topluluklr ve Yönetimler Arsınd Sınır-Ötesi Đşirliği Avrup Çerçeve Sözleşmesine Ek Protokol Strsourg 9 Xl 1995 Avrup Antlşmlrı Serisi/159 Yerel Topluluklr vey Yönetimler rsınd Sınır-ötesi Đşirliği

Detaylı

Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş. nin 12.04.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş. nin 12.04.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. TARİH:27/01/2006 Afyon Çimento Snyi T.A.Ş.'nin 27.01.2006 trihli yzısı şğıy çıkrılmıştır. Şirketimiz Afyon Çimento Snyi T.A.Ş.'nin 108 kişi oln personel mevcudu "kpsm içi mkin bkım elemnlrı"nı kdrosun

Detaylı

DENEY 2 OHM YASASI UYGULAMASI

DENEY 2 OHM YASASI UYGULAMASI T.C. Mltepe Üniversitesi Mühendislik ve Doğ Bilimleri Fkültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ELK 201 DEVRE TEORİSİ DERSİ LABORATUVARI DENEY 2 OHM YASASI UYGULAMASI Hzırlynlr: B. Demir Öner Sime

Detaylı

2013 YILI TÜRKİYE RADYO VE TELEVİZYON YAYINCILIĞI SEKTÖR RAPORU

2013 YILI TÜRKİYE RADYO VE TELEVİZYON YAYINCILIĞI SEKTÖR RAPORU 2 0 1 3YI L I R KL AMV Rİ L Rİ YL T ÜRKİ Y RADY OVT L Vİ ZY ONY A YI NCI L I ĞI S KT ÖRRAPORU R A T M R A D Y OT L V İ Z Y O NY A Y I N C I L A R I M S L KB İ R L İ Ğ İ L e y l ks o k kmu r t İ ş Me r

Detaylı

B - GERĐLĐM TRAFOLARI:

B - GERĐLĐM TRAFOLARI: ve Seg.Korum_Hldun üyükdor onrım süresinin dh uzun olmsı yrıc rnın izole edilmesini gerektirmesi; rızlnmsı hlinde r tdiltını d gerektireilmesi, v. nedenlerle, özel durumlr dışınd tercih edilmezler. - GERĐLĐM

Detaylı

Huş Odununun Kayın Odununa Alternatif Olarak Kontrplak Üretiminde Değerlendirilmesi

Huş Odununun Kayın Odununa Alternatif Olarak Kontrplak Üretiminde Değerlendirilmesi 50 Odununun Kyın Odunun Alterntif Olrk Kontrplk Üretiminde Değerlendirilmesi Evren Osmn ÇAKIROĞLU 1*, İsmil AYDIN 2 1 Artvin Çoruh Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Mobily ve Dekorsyon Bölümü/Artvin 2 Krdeniz

Detaylı

ZOONOTİK ENFEKSİYONLARDAN Q ATEŞİ, LİSTERİOZ, TOKSOPLAZMOZ VE KİSTİK EKİNOKOKKOZ'UN RİSK GRUBUNDA SEROPREVALANSININ ARAŞTIRILMASI

ZOONOTİK ENFEKSİYONLARDAN Q ATEŞİ, LİSTERİOZ, TOKSOPLAZMOZ VE KİSTİK EKİNOKOKKOZ'UN RİSK GRUBUNDA SEROPREVALANSININ ARAŞTIRILMASI Arştırm Mklesi/Originl Article ZOONOTİK ENFEKSİYONLARDAN Q ATEŞİ, LİSTERİOZ, TOKSOPLAZMOZ VE KİSTİK EKİNOKOKKOZ'UN RİSK GRUBUNDA SEROPREVALANSININ ARAŞTIRILMASI Investigtion of Q fever, Listeriosis, Toxoplsmosis

Detaylı

Şeref KALAYCI * Yusuf DEMİR * İbrahim Yaşar GÖK ** Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (20) 2010, 104-120

Şeref KALAYCI * Yusuf DEMİR * İbrahim Yaşar GÖK ** Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (20) 2010, 104-120 Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (0) 010, 104-10 GETİRİ VOLATİLİTESİ-İŞLEM HACMİ İLİŞKİSİ: VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI ÜZERİNDE AMPİRİK BİR UYGULAMA RETURN VOLATILITY-TRADING VOLUME RELATIONSHIP: AN EMPIRICAL

Detaylı

ÖMER YAPRAK. Yüksek Lisans Tezi Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı. Yrd. Doç. Dr. Ali ECE 2009 Her hakkı saklıdır

ÖMER YAPRAK. Yüksek Lisans Tezi Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı. Yrd. Doç. Dr. Ali ECE 2009 Her hakkı saklıdır Sivs İli Hfik İlçesinde Açıkt ve Örtültınd Domtes Yetiştiriciliğinde Erkencilik ve Verim Özelliklerinin Belirlenmesi ÖMER YAPRAK Yüksek Lisns Tezi Bhçe Bitkileri Anbilim Dlı Yrd. Doç. Dr. Ali ECE 2009

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM-ŞİRKET PERFORMANSI İLİŞKİSİ: İMKB KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA

KURUMSAL YÖNETİM-ŞİRKET PERFORMANSI İLİŞKİSİ: İMKB KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA KURUMSAL YÖNETİMŞİRKET PERFORMANSI İLİŞKİSİ: İMKB KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA Doç. Dr. İlker H. ÇARIKÇI Süleymn Demirel Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü Doç. Dr. Şeref KALAYCI

Detaylı

ORAN ve ORANTI-1 ORAN-ORANTI KAVRAMI. 1. = olduğuna göre, aşağıdaki ifadelerin. + c c sisteminin çözümüne. 3. olduğuna göre, nin değeri

ORAN ve ORANTI-1 ORAN-ORANTI KAVRAMI. 1. = olduğuna göre, aşağıdaki ifadelerin. + c c sisteminin çözümüne. 3. olduğuna göre, nin değeri ORAN ve ORANTI- ORAN-ORANTI KAVRAMI A) B) 9 C) 7 D) 5 E). olduğun göre, şğıdki ifdelerin hngisi d doğrudur? + d A) d + 4 + d C) 4 d E) 5 + 5 5 5 + d d + d B) n + m n + md D) d x y z. 4 5 sisteminin çözümüne

Detaylı

4- SAYISAL İNTEGRAL. c ϵ R olmak üzere F(x) fonksiyonunun türevi f(x) ise ( F (x) = f(x) ); denir. f(x) fonksiyonu [a,b] R için sürekli ise;

4- SAYISAL İNTEGRAL. c ϵ R olmak üzere F(x) fonksiyonunun türevi f(x) ise ( F (x) = f(x) ); denir. f(x) fonksiyonu [a,b] R için sürekli ise; 4- SAYISAL İNTEGRAL c ϵ R olmk üzere F() onksiyonunun türevi () ise ( F () = () ); Z ` A d F ` c eşitliğindeki F()+c idesine, () onksiyonunun elirsiz integrli denir. () onksiyonu [,] R için sürekli ise;

Detaylı

Araştırmalar / Researches. Sibel Serin 1, Yıldız Okuturlar 2, Ayşe Gözkaman 2, Belkıs Nihan Coşkun 2, Vehbi Yağız 1, Kamil Dilek 3

Araştırmalar / Researches. Sibel Serin 1, Yıldız Okuturlar 2, Ayşe Gözkaman 2, Belkıs Nihan Coşkun 2, Vehbi Yağız 1, Kamil Dilek 3 Arştırmlr / Reserches DOI: 10.5350/SEMB.20141014064600 Romtoid Artritli ve Ankilozn Sondilitli Hstlrd Adlimumb ve İnfiliksimb Kullnımının İnflmtuvr Belirteçler, Sitokinler ve Mtriks Metlloroteinz-3 Düzeylerine

Detaylı

Poli(3,8-diaminobenzo[c]sinolin-5-oksit)/Au Polimer Kompozitinin Elektrokimyasal Üretimi ve Elektrokromik Özelliklerinin İncelenmesi

Poli(3,8-diaminobenzo[c]sinolin-5-oksit)/Au Polimer Kompozitinin Elektrokimyasal Üretimi ve Elektrokromik Özelliklerinin İncelenmesi Poli(3,8-diminoenzo[c]sinolin-5-oksit)/Au Polimer Kompozitinin Elektrokimysl Üretimi ve Elektrokromik Özelliklerinin İncelenmesi ÖZET Bircn Hspult 1*, Ahmet Fert Üzdürmez 2, Fhriye Srı 1,Hndn Gülce 1,

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ PEDAL DÖRTGENLERİNDE GEOMETRİK EŞİTSİZLİKLER

ÖZEL EGE LİSESİ PEDAL DÖRTGENLERİNDE GEOMETRİK EŞİTSİZLİKLER ÖZEL EGE LİEİ PEDAL DÖRTGENLERİNDE GEOMETRİK EŞİTİZLİKLER HAZIRLAYAN ÖĞRENCİLER: Güneş BAŞKE Zeynep EZER DANIŞMAN ÖĞRETMEN: ereny ŞEN İZMİR 06 İçindekiler yf. Giriş.... Amç.... Ön Bilgiler...... 3. Yöntem....

Detaylı

Mobil Uygulamalar ile Kişiye Özel Sağlık Uygulamalarına Bir Örnek; Diyet

Mobil Uygulamalar ile Kişiye Özel Sağlık Uygulamalarına Bir Örnek; Diyet TURKMIA 10 Proceedings 7 VII. Ulusl Tıp Bilişimi Kongresi Bildirileri Mobil Uygulmlr ile Kişiye Özel Sğlık Uygulmlrın Bir Örnek; Diyet Şengül Sngu TALAK, Müge ÖZYURT, Gözde ŞAHİN Ahmet ŞAHİN Beslenme ve

Detaylı

BİTKİSEL ÜRETİMDE ÇİFTLİK GÜBRESİ VE BİYOGAZ KOMPOSTU KULLANIMININ YAYGINLAŞTIRILMASI

BİTKİSEL ÜRETİMDE ÇİFTLİK GÜBRESİ VE BİYOGAZ KOMPOSTU KULLANIMININ YAYGINLAŞTIRILMASI BİTKİSEL ÜRETİMDE ÇİFTLİK GÜBRESİ VE BİYOGAZ KOMPOSTU KULLANIMININ YAYGINLAŞTIRILMASI Yyımlyn: Türk - Almn Biyogz Projesi And Sokk No: 8/6 06580 Çnky, Ankr, Türkiye T: +90 312 466 70 56 T.C. Çevre ve Şehircilik

Detaylı

SÜREKLİ REJİM ENERJİ DENGESİ MODELİNE GÖRE ISIL KONFOR BÖLGELERİ

SÜREKLİ REJİM ENERJİ DENGESİ MODELİNE GÖRE ISIL KONFOR BÖLGELERİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K BİLİMLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 2003 : 9 : 1 : 23-30 SÜREKLİ

Detaylı

b göz önünde tutularak, a,

b göz önünde tutularak, a, 3.ALT GRUPLAR Tnım 3.. bir grup ve G, nin boş olmyn bir lt kümesi olsun. Eğer ( ise ye G nin bir lt grubu denir ve G ile gösterilir. ) bir grup Not 3.. ) grubunun lt grubu olsun. nin birimi ve nin birimi

Detaylı

Atriyal fibrilasyon tedavi kılavuzu

Atriyal fibrilasyon tedavi kılavuzu ES KLAVUZU Atriyl fibrilsyon tedvi kılvuzu Avrup Krdiyoloji Derneği nin (ES) Atriyl Fibrilsyon Tedvisi İçin Görev Grubu Avrup Klp Ritmi irliği nin (EHRA) özel ktkısı ile geliştirilmiştir. Avrup Krdiyotorsik

Detaylı

Evalution of Autoimmunity in Patients with Primary Cutaneous Vasculitis l

Evalution of Autoimmunity in Patients with Primary Cutaneous Vasculitis l e r Ar þ t ý r m Evlution of Autoimmunity in Ptients with Primry Cutneous Vsculitis l n i j ri O O i g in Primer Kutnöz Vskülitli Hstlrd Otoimmünitenin Değerlendirilmesi h c r s Re l Primer Kutnöz Vskülit

Detaylı

Bazı Sert Çekirdekli Meyve Türlerinde Çiçek Tozu Çimlenmesi ve Çim Borusu Uzunluğunun Çoklu Regresyon Yöntemi ile Modellenmesi

Bazı Sert Çekirdekli Meyve Türlerinde Çiçek Tozu Çimlenmesi ve Çim Borusu Uzunluğunun Çoklu Regresyon Yöntemi ile Modellenmesi Süleymn Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt 19, Syı 3, 92-97, 2015 Süleymn Demirel University Journl of Nturl nd Applied Sciences Volume 19, Issue 3, 92-97, 2015 DOI: 10.19113/sdufed.04496

Detaylı

Dersin Adı Kodu Sınıf Hücre ve Doku Sistemleri TIP 102 1.SINIF/1. Yarıyıl / Güz 102 54 9

Dersin Adı Kodu Sınıf Hücre ve Doku Sistemleri TIP 102 1.SINIF/1. Yarıyıl / Güz 102 54 9 Dersin Adı Kodu Sınıf Teori Uygulm Hücre ve Doku Sistemleri TIP 2.SINIF/. Y / Güz 2 54 9 Önkoşullr Yok Dersin dili Türkçe Dersin Türü Zorunlu Dersin öğrenme ve Anltım, Trtışm, Soru-Ynıt, İnterktif Sum,

Detaylı

ege yayıncılık Oran Orant Özellikleri TEST : 91 a + 3b a b = 5 2 0,44 0,5 = 0,22 oldu una göre, a + b en az kaçt r? A) 3 B) 11 C) 14 D) 15 E) 16

ege yayıncılık Oran Orant Özellikleri TEST : 91 a + 3b a b = 5 2 0,44 0,5 = 0,22 oldu una göre, a + b en az kaçt r? A) 3 B) 11 C) 14 D) 15 E) 16 Orn Ornt Özellikleri TEST : 91 1. 0,44 0,5 = 0,22 5. + 3 = 5 2 2. 3. 4. oldu un göre, kçt r? A) 0,2 B) 0,25 C) 0,5 D) 0,6 E) 0,75 y = 3 4 + y oldu un göre, y orn kçt r? A) 7 B) 1 C) 1 D) 7 E) 10 oldu un

Detaylı

Deneysel aortik iskemi-reperfüzyonda beta-glukanın böbrek hasarı üzerine etkisi

Deneysel aortik iskemi-reperfüzyonda beta-glukanın böbrek hasarı üzerine etkisi Türk Göğüs Klp Dmr Cerrhisi Dergisi Turkish Journl of Thorcic nd Crdiovsculr Surgery Deneysel ortik iskemi-reperfüzyond ın böbrek hsrı üzerine etkisi The effect of bet-glucn on kidney injury in experimentl

Detaylı

Kesir Örnek Çözüm. 1. Yandaki şekilde bir TEST - 1. 1. Taralı alanı gösteren. bütün 8 eş parçaya bölünmüş ve bu parçalardan 3 tanesi

Kesir Örnek Çözüm. 1. Yandaki şekilde bir TEST - 1. 1. Taralı alanı gösteren. bütün 8 eş parçaya bölünmüş ve bu parçalardan 3 tanesi Kesir.. Trlı lnı gösteren kesri bulunuz. kesrini ile genişlettiğimizde elde edilecek kesri bulunuz.. Yndki şekilde bir bütün 8 eş prçy bölünmüş ve bu prçlrdn tnesi trnmıştır. Trlı lnı gösteren kesir syısı

Detaylı

DENEY 2 Wheatstone Köprüsü

DENEY 2 Wheatstone Köprüsü 0-05 Güz ULUDĞ ÜNİESİTESİ MÜHENDİSLİK FKÜLTESİ ELEKTİK-ELEKTONİK MÜHENDİSLİĞİ ÖLÜMÜ EEM0 Elektrik Devreleri Lorturı I 0-05 DENEY Whetstone Köprüsü Deneyi Ypnın Değerlendirme dı Soydı : Deney Sonuçlrı (0/00)

Detaylı

Sürücü seçme ve değerlendirmede özbildirime dayalı psikolojik ölçeklerin yeri

Sürücü seçme ve değerlendirmede özbildirime dayalı psikolojik ölçeklerin yeri Ysk ve Durk Btıgün 235 Arştırm / Originl rticle Sürücü seçme ve değerlendirmede özildirime dylı psikolojik ölçeklerin yeri Yeşim YASAK, 1 2 Ayşegül DURAK BATIGÜN ÖZET Amç: Bu çlışmnın mcı, trfik psikolojisi

Detaylı

63032 / 63932 ELEKTRONİK SICAKLIK KONTROL CİHAZI KULLANIM KILAVUZU

63032 / 63932 ELEKTRONİK SICAKLIK KONTROL CİHAZI KULLANIM KILAVUZU 63032 / 63932 ELEKTRONİK SICAKLIK KONTROL CİHAZI KULLANIM KILAVUZU www.omk.com.tr 01.08.2014 V3185 / V4185 VARİL ISITICISI KULLANIM KILAVUZU OMAK MAKİNA SANAYİİ ve TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ DR. MEDİHA ELDEM

Detaylı

YÜZDE VE FAĐZ PROBLEMLERĐ

YÜZDE VE FAĐZ PROBLEMLERĐ YILLAR 00 003 00 00 006 007 008 009 010 011 ÖSS-YGS 3 1 1 1 3 YÜZDE VE FAĐZ PROBLEMLERĐ YÜZDE: Bir syının yüzde sı= dır ÖRNEK(1) % i 0 oln syıyı bullım syımız olsun 1 = 0 = 0 ÖRNEK() 800 ün % ini bullım

Detaylı

BETONARME KİRİŞLERİN DIŞTAN YAPIŞTIRILAN ÇELİK LEVHALARLA KESMEYE KARŞI GÜÇLENDİRİLMESİ

BETONARME KİRİŞLERİN DIŞTAN YAPIŞTIRILAN ÇELİK LEVHALARLA KESMEYE KARŞI GÜÇLENDİRİLMESİ BETONARME KİRİŞLERİN DIŞTAN YAPIŞTIRILAN ÇELİK LEVHALARLA KESMEYE KARŞI GÜÇLENDİRİLMESİ Sinn ALTIN 1, Özgür ANIL 2, M. Emin KARA 3 1 İnşt Müh. Böl. Prof. Dr., Gzi Üniversitesi, Mltepe, Ankr, Türkiye, 06570

Detaylı

Vektör - Kuvvet. Test 1 in Çözümleri 5. A) B) C) I. grubun oyunu kazanabilmesi için F 1. kuvvetinin F 2

Vektör - Kuvvet. Test 1 in Çözümleri 5. A) B) C) I. grubun oyunu kazanabilmesi için F 1. kuvvetinin F 2 7 Vektör - uvvet 1 Test 1 in Çözümleri 5. A) B) C) 1. 1 2 I. grubun oyunu kznbilmesi için 1 kuvvetinin 2 den büyük olmsı gerekir. A seçeneğinde her iki grubun uyguldığı kuvvetler eşittir. + + + D) E) 2.

Detaylı

Nakil Öncesi Verici Değerlendirmeleri için Otomatik Karaciğer Bölütleme Yordamı

Nakil Öncesi Verici Değerlendirmeleri için Otomatik Karaciğer Bölütleme Yordamı Nkil Öncesi Verici Değerlendirmeleri için Otomtik Krciğer Bölütleme Yordmı M. Alper SELVER, Aykut KOCAOĞLU, Htice DOĞAN, Güleser K. DEMİR, Oğuz DİCLE b, Cüneyt GÜZELİŞ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

Detaylı

YAPI ELEMANI OLARAK YERİNDE DÖKME BETONARME KAZIKLAR

YAPI ELEMANI OLARAK YERİNDE DÖKME BETONARME KAZIKLAR TMMOB İNŞAAT MÜHENDİLERİ ODAI İTANBUL ŞUBEİ YAPI TAARIM KURLARI YAPI ELEMANI OLARAK YERİNDE DÖKME BETONARME KAZIKLAR Prof. Dr. Zeki Cele İstnbul Teknik Üniversitesi, İnşt Fkültesi Betonrme Yılr ve Derem

Detaylı

TIKIZ ŞEKİL BETİMLEYİCİLERİ

TIKIZ ŞEKİL BETİMLEYİCİLERİ TIIZ ŞEİL BETİMLEYİCİLERİ Nfiz ARICA ve Ftoş YARMAN-VURAL Bildiri onusu : İMGE İŞLEME Sorumlu Yzr : Ftoş T. YARMAN-VURAL Adres : Bilgisyr Mühendisliği Bölümü Ort Doğu Teknik Üniversitesi 653 Eskişehir

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ 1 T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ HİPERLİPİDEMİ TEDAVİSİ GÖREN HASTALARIN HASTALIK VE TEDAVİLERİ HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Hzırlyn İhsn BÜYÜK Dnışmn Doç. Dr. M. Betül

Detaylı

TRAFİK SAYIMLARI, BÖLGE NÜFUSLARI VE BÖLGELER ARASI UZAKLIKLARI KULLANARAK BAŞLANGIÇ-SON MATRİSİ TAHMİNİ

TRAFİK SAYIMLARI, BÖLGE NÜFUSLARI VE BÖLGELER ARASI UZAKLIKLARI KULLANARAK BAŞLANGIÇ-SON MATRİSİ TAHMİNİ Gzi Üniv. Müh. Mim. Fk. Der. J. Fc. Eng. Arch. Gzi Univ. Cilt 4, No, 9-36, 009 Vol 4, No, 9-36, 009 TRAFİK SAYIMLARI, BÖLGE NÜFUSLARI VE BÖLGELER ARASI UZAKLIKLARI KULLANARAK BAŞLANGIÇ-SON MATRİSİ TAHMİNİ

Detaylı

"DEMOKRATİK KATILIM PLATFORMU" TARAFINDAN 49. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI SIRASINDA YAPILMIŞ OLAN ANKETİN SONUÇLARI VE DEĞERLENDİRMESİ

DEMOKRATİK KATILIM PLATFORMU TARAFINDAN 49. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI SIRASINDA YAPILMIŞ OLAN ANKETİN SONUÇLARI VE DEĞERLENDİRMESİ "DEMOKRATİK KATILIM PLATFORMU" TARAFINDAN 49. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI SIRASINDA YAPILMIŞ OLAN ANKETİN SONUÇLARI VE DEĞERLENDİRMESİ "DEMOKRATİK KATILIM PLATFORMU" trfındn 49, Türkiye Jeoloji Kurultyı

Detaylı

Sosyal Harcamalar ve İktisadi Büyüme İlişkisi: Türkiye Ekonomisinde 1960 2005 Dönemine Yönelik Bir Dinamik Analiz

Sosyal Harcamalar ve İktisadi Büyüme İlişkisi: Türkiye Ekonomisinde 1960 2005 Dönemine Yönelik Bir Dinamik Analiz Sosyl Hrcmlr ve İktisdi Büyüme İlişkisi: Türkiye Ekonomisinde 1960 2005 Dönemine Yönelik Bir Dinmik Anliz Sosyl Hrcmlr ve İktisdi Büyüme İlişkisi: Türkiye Ekonomisinde 1960 2005 Dönemine Yönelik Bir Dinmik

Detaylı

İntravezikal Bacillus Calmette-Guerin Uygulaması ile Mesanede Oluşan Ultrastrüktürel Değişiklikler

İntravezikal Bacillus Calmette-Guerin Uygulaması ile Mesanede Oluşan Ultrastrüktürel Değişiklikler Derleme 84 İntrvezikl Bcillus Clmette-Guerin Uygulmsı ile Mesnede Oluşn Ultrstrüktürel Değişiklikler Gökhn Sönmez, Adullh Demirtş Erciyes Üniversitesi Tıp Fkültesi, Üroloji Anilim Dlı, Kyseri, Türkiye

Detaylı

İlişkisel Veri Modeli. İlişkisel Cebir İşlemleri

İlişkisel Veri Modeli. İlişkisel Cebir İşlemleri İlişkisel Veri Modeli İlişkisel Cebir İşlemleri Veri işleme (Mnipultion) işlemleri (İlişkisel Cebir İşlemleri) Seçme (select) işlemi Projeksiyon (project) işlemi Krtezyen çrpım (crtesin product) işlemi

Detaylı

VEKTÖRLER ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİT

VEKTÖRLER ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİT VKTÖRLR ÜNİT 5. ÜNİT 5. ÜNİT 5. ÜNİT 5. ÜNİT VKTÖRLR 1. Kznım : Vektör kvrmını çıklr.. Kznım : İki vektörün toplmını ve vektörün ir gerçek syıyl çrpımını ceirsel ve geometrik olrk gösterir. VKTÖRLR 1.

Detaylı

İntegralin Uygulamaları

İntegralin Uygulamaları Bölüm İntegrlin Uygulmlrı. Aln f ve g, [, b] rlığındki her x için f(x) g(x) eşitsizliğini sğlyn sürekli fonksiyonlr olmk üzere y = f(x), y = g(x) eğrileri, x = ve x = b düşey doğrulrı rsındki S bölgesini

Detaylı

Telekomünikasyon, bilginin haberleşme amaçlı

Telekomünikasyon, bilginin haberleşme amaçlı GÜNÜMÜZ HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİNE KISA BİR BAKIŞ Mehmet Okty ELDEM Elektronik Y. Mühendisi EMO Ankr Şubesi Üyesi okty.eldem@gmil.com Telekomüniksyon, bilginin hberleşme mçlı olrk dikkte değer bir mesfeye

Detaylı

GENELLEŞTİRİLMİŞ FRACTİONAL İNTEGRALLER İÇİN FENG Qİ TİPLİ İNTEGRAL EŞİTSİZLİKLERİ ÜZERİNE. Abdullah AKKURT 1, Hüseyin YILDIRIM 1

GENELLEŞTİRİLMİŞ FRACTİONAL İNTEGRALLER İÇİN FENG Qİ TİPLİ İNTEGRAL EŞİTSİZLİKLERİ ÜZERİNE. Abdullah AKKURT 1, Hüseyin YILDIRIM 1 IAAOJ, Scietific Sciece, 23,(2), 22-25 GENELLEŞTİRİLMİŞ FRACTİONAL İNTEGRALLER İÇİN FENG Qİ TİPLİ İNTEGRAL EŞİTSİZLİKLERİ ÜZERİNE Adullh AKKURT, Hüseyi YILDIRIM Khrmmrş Sütçü İmm Üirsitesi, Fe-Edeiyt Fkültesi

Detaylı

DEĞİŞİK PAPAYA ÇEŞİTLERİNDE (CARICA PAPAYA L.) TOHUMLARA YAPILAN BAZI ÖN İŞLEMLERİN TOHUM ÇİMLENME ORANI VE SÜRESİ ÜZERİNE ETKİLERİ *

DEĞİŞİK PAPAYA ÇEŞİTLERİNDE (CARICA PAPAYA L.) TOHUMLARA YAPILAN BAZI ÖN İŞLEMLERİN TOHUM ÇİMLENME ORANI VE SÜRESİ ÜZERİNE ETKİLERİ * AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 26, 19(1), 17-11 DEĞİŞİK PAPAYA ÇEŞİTLERİNDE (CARICA PAPAYA L.) TOHUMLARA YAPILAN BAZI ÖN İŞLEMLERİN TOHUM ÇİMLENME ORANI VE SÜRESİ ÜZERİNE ETKİLERİ * Esm

Detaylı

THÉVENİN, NORTON, MAKSİMUM GÜÇ TEOREMİ ve DEVRE PARAMETRELERİ

THÉVENİN, NORTON, MAKSİMUM GÜÇ TEOREMİ ve DEVRE PARAMETRELERİ DENEY NO: 4 THÉENİN, NORTON, MAKSİMUM GÜÇ TEOREMİ ve DERE PARAMETRELERİ Mlzeme ve Cihz Litei:. 330 direnç det. k direnç 3 det 3.. k direnç det 4. 3.3 k direnç det 5. 5.6 k direnç det 6. 0 k direnç det

Detaylı

BASİT HARMONİK HAREKETTE DEĞİŞEN SAYISAL VERİLERİN İNCELENMESİ

BASİT HARMONİK HAREKETTE DEĞİŞEN SAYISAL VERİLERİN İNCELENMESİ BASİT HARMONİK HAREKETTE DEĞİŞEN SAYISAL VERİLERİN İNCELENMESİ Seher Küçüközkn 1, Sibel Bulut 2, Gülsemin Şhin 3 1 Aşçı Bekirliköyü İÖO, Pozntı, Adn 2 Cumhuriyet YİBO, Kht, Adıymn 3 Akmeşe YİBO, Koceli

Detaylı

HASTANE TEDAVİSİ GEREKTİREN İNTİHAR GİRİŞİMLERİ

HASTANE TEDAVİSİ GEREKTİREN İNTİHAR GİRİŞİMLERİ Kriz Dergisi 1(3): 129-133 HASTANE TEDAVİSİ GEREKTİREN İNTİHAR GİRİŞİMLERİ Dr. Ahmet Rıft ŞAHİN*, Dr. Aysen ÖZKAN** Özet: İntihr girişimi nedeniyle medikl vey cerrhi tedvi gerektiren 3 hstnın dosylrı incelendi.

Detaylı

SANTRİFÜJ KOMPRESÖR ÇARKININ ÖN TASARIMI. Saim KOÇAK. S. Ü. Mühendislik - Mimarlık Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü, Kampüs Konya

SANTRİFÜJ KOMPRESÖR ÇARKININ ÖN TASARIMI. Saim KOÇAK. S. Ü. Mühendislik - Mimarlık Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü, Kampüs Konya TEKNOLOJİ, (00), Syı -, 9-5 TEKNOLOJİ SANTRİFÜJ KOMPRESÖR ÇARKININ ÖN TASARIMI Sim KOÇAK S. Ü. Mühendislik - Mimrlık Fkültesi Mkin Mühendisliği Bölümü, Kmpüs Kony ÖZET Sntrifüj kompresörü çrkınd ön tsrımın

Detaylı

Demiryolu Titreşimlerinin Konfora Etkisinin Örnek Hatlarda İncelenmesi *

Demiryolu Titreşimlerinin Konfora Etkisinin Örnek Hatlarda İncelenmesi * KISA BİLDİRİ İMO Teknik Dergi, 009 4811-4815, Yzı 314, Kıs Bildiri Demiryolu Titreşimlerinin Konfor Etkisinin Örnek Htlrd İncelenmesi * Zübeyde ÖZTÜRK* Turgut ÖZTÜRK** Hluk EROL*** Veysel ARLI**** ÖZ

Detaylı

Bulanık Mantık ve Lojistik Regresyon Yöntemleri ile Ulaşım Ağlarında Geçki Seçim Davranışının Modellenmesi *

Bulanık Mantık ve Lojistik Regresyon Yöntemleri ile Ulaşım Ağlarında Geçki Seçim Davranışının Modellenmesi * İMO Teknik Dergi, 2008 4363-4379, Yzı 288 Bulnık Mntık ve Lojistik Regresyon Yöntemleri ile Ulşım Ağlrınd Geçki Seçim Dvrnışının Modellenmesi * Y. Şzi MURAT* Nurcn ULUDAĞ** ÖZ Geçki seçim problemi, bir

Detaylı

ORTĐK ÜÇGEN ve EŞ ÖZELLĐKLĐ NOKTALAR

ORTĐK ÜÇGEN ve EŞ ÖZELLĐKLĐ NOKTALAR ORTÖĞRETĐM ÖĞRENĐLERĐ RSI RŞTIRM ROJELERĐ YRIŞMSI (2008 2009) ORTĐK ÜÇGEN ve EŞ ÖZELLĐKLĐ NOKTLR rojeyi Hzırlyn Öğrencilerin dı Soydı : Sinem ÇKIR Sınıf ve Şuesi : 11- dı Soydı : Fund ERDĐ Sınıf ve Şuesi

Detaylı

FRENLER 25.02.2012 FRENLERİN SINIFLANDIRILMASI

FRENLER 25.02.2012 FRENLERİN SINIFLANDIRILMASI RENLER RENLER renler çlışmlrı itiriyle kvrmlr enzerler. Kvrmlr ir hreketin vey momentin diğer trf iletilmesini sğlrlr ve kıs ir süre içinde iki trftki hızlr iririne eşit olur. renler ise ir trftki hreketi

Detaylı

SLOGAN TİPOGRAFİSİ O PREFABRİK YAPILAR İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ PAL. www.opalon.com.tr

SLOGAN TİPOGRAFİSİ O PREFABRİK YAPILAR İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ PAL. www.opalon.com.tr SLOGAN TİPOGRAFİSİ www.oplon.com.tr PAL O ON PREFABRİK YAPILAR İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ www.oplon.com.tr OPAL ON PREFABRİK YAPILAR İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ www.oplon.com.tr

Detaylı