THOMAS-FİERİNG MODELİ İLE SENTETİK AKIŞ SERİLERİNİN HESAPLANMASINDA YENİ BİR YAKLAŞIM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "THOMAS-FİERİNG MODELİ İLE SENTETİK AKIŞ SERİLERİNİN HESAPLANMASINDA YENİ BİR YAKLAŞIM"

Transkript

1 Osmangaz Ünverstes Müh.Mm.Fak.Dergs C.XVII, S., 004 Eng.&Arch.Fac.Osmangaz Unversty, Vol.XVII, No :, 004 THOMAS-FİERİNG MODELİ İLE SENTETİK AKIŞ SERİLERİNİN HESAPLANMASINDA YENİ BİR YAKLAŞIM Recep BAKIŞ, İlke GÜRKAN ÖZET : Bara hazne hacm, akarsu aylık su akımları le aylık su htyaçlarının uzunca br peryot süresnce karşılaştırılması sonucu tespt edlr. Akarsuya at aylık su akımlarının tahmn edlmes çn eldek mevcut olan değerlerden gelecektek aylık akım değerler sentetk olarak hesaplanablr. Bu makalede,. mertebe Markov model olan Thomas-Ferng model kullanılmış ve daha önce akarsuda ölçülmüş olan tarh aylık akış serlernden faydalanarak, sentetk aylık akış serler elde edlmştr. Çalışmada, Thomas-Ferng model, boyutsuz hale dönüştürüldükten sonra kullanılmıştır. Modeldek E, rastgele değşken değer, akarsu aylık akışlarını elde edeblmek çn, gerekl E, değerler olup, bunlar matrs formunda tabloda verlmştr. Tarh aylık akış sersnden elde edlen E, matrsndek değerler, bell br düzende, yerler değştrlerek, bell sayıda (3 yıl, 5 yıl, gb ard arda kurak yılları yada sulak yılları temsl eden krtk dönemler, bu yaklaşımla bulunmuştur. Böylece tarh serden elde edlen E, matrs, modfye edlerek, sentetk aylık akış serler elde edlmştr. Sonuçlara bakıldığında, ortalamaların tarh gözlem sersnn ortalama değernden çok farklı olmadığı görülür ve bu serler kullanılarak, optmum hazne hacm proelendrmes yapılablr. ANAHTAR KELİMELER : Thomas-Ferng Model, Sentetk ser, Kurak ve sulak yıl, Porsuk havzası A NEW APPROACH IN CALCULATION OF SYNTHETIC STREAM FLOW SEQUENCES USING THE THOMAS-FIERING MODEL ABSTRACT : Reservor volume s determned by comparng the rver s monthly water flows wth the monthly supply needed to fulfll demands over a long perod. Monthly flow values can be estmated synthetcally from avalable observaton data for a certan perod (hstorcal monthly stream flow seuences. In ths paper, the Thomas-Ferng model based on a frst order Markov model was used and the synthetc flow seres were calculated usng observed hstorcal monthly stream flow seuences. In ths study, the Thomas-Ferng model was converted nto a dmensonless form before usng. The random varable E, n the model s the E, needed for obtanng monthly flows of the rver gven as a matrx form. The values of the E, matrx obtaned from hstorcal monthly stream flow seuence were represented n a certan form and number so that ther places were changed to represent dry or wet years of the crtcal perods (as 3 or 5 years n seuence and ths approach was used to fnd the crtcal perods representng wet or dry perods. Thus the E, matrx obtaned from hstorcal seuences was modfed and the synthetc monthly flow seres were generated. When the obtaned results are examned, t can be seen that the mean values of monthly synthetc flow seuences are not very dfferent from the mean values of observed hstorcal monthly stream flow seuences and these synthetc stream flow seuences can be used for analyzng optmal reservor sze. KEYWORDS : Thomas-Ferng model, Synthetc seuence, Dry and wet year, Porsuk basn Anadolu Ünverstes Müh. Mm. Fak. İnşaat Müh. Böl., 6555 İk Eylül Kampüsü ESKİŞEHİR İnşaat Yüksek Mühends, Anadolu Ünverstes Fen Bl. Enst.,6470 Yunus Emre Kampüsü ESKİŞEHİR

2 I. GİRİŞ Bara haznesnn proelendrlmes ve şletlmes le lgl çalışmalarda, genellkle gözlenmş akarsu aylık akım değerler kullanılır. Aylık akımlar, hdrolok bakımdan, rastgele karakter özellğ taşıdığından, akışlara at statstksel özellklern belrl br doğrulukla belrlenmes çn bu akış değerlerne at büyük br örneğn, yan gözlem süres, N, 30 yıldan fazla akış değer olan br örneğn bulunması gerekr [,, 3]. Ancak teknk ve ekonomk nedenlerden dolayı mevcut olan akış kayıtlarının durumu kısa, yetersz ve yer yer ölçülemedğnden, özellkle bara hazneleryle lgl hdrolok çalışmalarda sıkıntılar yaşanmaktadır yıldan az olan gözlem kayıtları, 50 veya 00 yıllık br proenn ekonomk ömrü çn yeterl değldr. Akarsu üzerne nşa edlen yapılar ve doğal dengedek değşmlerden dolayı, söz konusu akarsudak tarh akışların tekrar gözleneblme olasılığı çok zayıftır. Ayrıca, kısa gözlem süresnde krtk dönemlern göz önüne alınablmes zordur. Dolayısıyla sadece tarh gözlem serleryle çalışılarak sstemn güvenlrlğ tam olarak sağlanamaz [3, 4, 5]. Bara hazne hacm hesapları, akarsudan gelen akımlar, yağış, akış, buharlaşma ve bunun gb pek çok meteorolok ve hdrolok olaylara bağlıdır. Blndğ gb hdrolok olaylar rastgele karakterde olduğundan, stokastk br yaklaşım gerekr. Bu stokastk yaklaşımın amacı, gözlenmş akış serlerne statstk olarak benzer sentetk akış serler türetmektr [6, 7]. Bu serler, söz konusu akarsuda gözlenmş serlere benzer özellklere sahp olan ve gelecekte olablecek mantıklı akış senaryolarını temsl etmeldr [8]. Ayrıca, hazne kapastes le rsk arasındak lşky belrlemek çn gözlenmş akış sersn kullanmak yeterl olmaz. Akışların stokastk bağımlılığını da fade eden br model kurarak türetlen sentetk serler kullanmak gerekr. Söz konusu sürecn statstk özellklern yeterl br şeklde fade edeblmes çn parametre sayısını az seçmek daha uygun olur. Çünkü parametre sayısı arttıkça bu değerlern eldek örnekten tahmn edlmes, güvenlrlk bakımından uygun değldr [, 3, 7]. Türetlen sentetk serlerde, değşkenn olasılık dağılımı ve ç bağımlılığı, gözlenmş serdeknden farklı olmamakta ancak olayların dzlş şekller gözlenmş serdeknden farklı olacaktır. Amaç, gözlenmş akışların at olduğu toplumdan çekldğ kabul edleblecek daha uzun akış kayıtları elde etmek, çeştl akış dzlşlern ortaya çıkararak hazne şletmesnde bu dzlşler göz önüne alarak verlecek kararlardak rsk düzeyn belrleyeblmektr. Böylelkle gözlenmş serdeknden daha kurak veya daha

3 yağışlı devreler de göz önüne alınablmektedr [, 3, 7]. Sentetk akış serler le lgl lk çalışmalar 0. yy. başlarında yapılmıştır. Problemn çözümü lk defa Hazen (94 [, 9-], daha sonra Barnes (954 [], Maass (96 [3], Thomas-Ferng (96 [4], Beard (965 [5] ve Matalas (967 [6] tarafından araştırılmıştır [7, 8]. Markov modeller (otoregresf süreçler, AR, akış modeller arasında en popüler olanıdır. Özellkle. ve. mertebe Markov modeller ve bunların parametreler yıl boyunca peryodk olarak değşen tp olan Thomas-Ferng tp modeller yaygın br uygulama alanı bulmuştur [, 3, 9-]. 970 l yıllarda ARIMA adıyla blnen, Markov (AR modelleryle hareketl ortalama (MA modellernn karışımı olan genel br model sınıfı kullanılmaya başlanmıştır [, ]. Yeh (985 [3] ve Yakowtz (98 [4], optmzasyon modellern, ayrıntılarıyla, çoğunlukla lneer veya dnamk programlama şeklnde yenden ncelemşlerdr [8,, 5]. Bara haznes şletme çalışmaları genelde aylık akışlarla yapılmaktadır [,, 5]. Aylık akışlar çn en çok kullanılan modellerden br olan Thomas-Ferng model, parametreler yıl boyunca peryodk olarak değşen br Markov modeldr. Thomas- Ferng modelnn genel fades [, 3, 5, 6]: r s, + (, + t, s ( r( s ( ( şeklndedr. Burada;, ve,-, sırasıyla. ve (-. ayın akım değerlern ve,, sırasıyla. ve (-. aylarındak akımların ortalamalarını s ve s -, sırasıyla. ve (-. aylarındak standart sapmaları r(,. ve (-. aylar arasındak korelasyon katsayısını t,, rastgele değşken değern göstermektedr. ( denklemnde, nds, yılları (,, 3,...N fade etmektedr ve nds (,, 3,...n ayları göstermektedr (, Ekm ayı;, Kasım ayı;...; vb. [3, 6-9].

4 II. THOMAS FİERİNG MODELİNİN PORSUK BARAJI AYLIK AKIMLARINA UYGULANMASI Çalışma alanı olarak, Porsuk havzası ve Porsuk Çayı seçlmştr. Porsuk havzası, kuzey batı Anadolu da olup, genel yerleşm planı, şekl de verlmştr. Porsuk Çayı, doğuda, Sakarya nehrne dökülmektedr. Havza, doğu boylamları le kuzey enlemler arasında yer almaktadır. Porsuk çayı, 88 km lk br alanı drene etmektedr. Havza, Doğu-Batı doğrultusunda, 0 km ve Kuzey-Güney doğrultusunda, 35 km uzunluğundadır. İçersnde, Eskşehr ve Kütahya le beraber pek çok yerleşm alanı mevcuttur [30, 3]. Şekl. Porsuk havzasının genel görünüşü Bu makalede, tarh gözlem akım sers olarak, Porsuk Baraına at aylık grş akımları (A noktası kullanılmıştır. Ölçümler, tarhler arasında yapılmış olup, 5 yıllıktır [30, 3]. Porsuk Baraı grş debler, Tablo de, yıllar tbar le her ayda meydana gelen aylık akımlar, matrs formunda verlmştr. Porsuk Çayının gelecekte A noktasından geçeceğ varsayılan akışlar veya olacağı varsayılan akışları temsl edecek değerler, Thomas-Ferng model le türetlecektr. Thomas-Ferng modelne at ( denklem, boyutsuz hale getrlmş ve düzenlenerek ( denklem le aşağıdak şeklde verlmştr., + SD + + R (, +, + E, ( R, + SD ( Burada,, ve, +, sırasıyla. ve (+. ayların akım değerlern,

5 ve + sırasıyla. ve (+. ayların ortalama akım değerlern, SD ve SD +, +, sırasıyla. ve (+. ayların, aylık akımlarının standart sapmalarını, R değer. ve (+. aylar arasındak korelasyon katsayısını E, rastgele değşken göstermektedr. ( denklemnde de, nds, yılları (,, 3,...N ve nds (,, 3,...n ayları göstermektedr (, Ekm ayını;, Kasım ayını;...; v.b.. Bu çalışmada, N5 yıllık aylık akış gözlem değerler kullanılmıştır ve br yıl çndek ayların sayısı, n dr. II.. Tarh Gözlem Sersne at İstatstksel Parametreler Şekl de verlen A noktasındak Porsuk Çayına at N5 yıllık, aylık grş akımları ve bu akımlara at statstk parametreler, sırasıyla, aşağıdak denklemlerle hesaplanmış ve sonuçlar Tablo de verlmştr. Bu hesaplar önce:. seneye at aylık akışların statstk parametreler, n olmak koşulu le bulunmuştur [], a Ortalama aylık akışlar, (3 n, n b Aylık akışların standart sapması, sd ( n n (, (4

6 c Değşm (Varyasyon katsayısı, sd cov (5 d Çarpıklık Katsayısı, n 3 n (, as 3 ( n ( n sd (6 e Korelasyon katsayısı, n (, ( +, + r (7,+ n n (, ( +, + formüller le hesaplanmıştır. Bu hesaplanan statstkler, Tablo n son 5 sütununda görülmektedr..aya at aylık akışların statstk parametreler de, N5 yıl olmak koşulu le bulunmuştur [], a Ortalama aylık akış değerler, N, N (8 b Aylık akışların standart sapması,

7 N N SD, ( (9 c Değşm (Varyasyon katsayısı, SD COV (0 d Çarpıklık katsayısı, 3 3, ( ( ( N SD N N N AS ( e Korelasyon Katsayısı, N N N R,,,,, ( ( ( ( ( Burada,, ;. senenn. ayındak aylık akışları,,+ ;. senenn +. ayına at aylık akışları göstermektedr. Bu formüller le hesaplanan statstkler, Tablo n son 5 satırında verlmştr.

8 II.. Thomas-Ferng Modelnde Kullanılacak E, Rastgele Değşken Değernn Tarh Gözlem Sersnden Hesaplanması Başlangıçta sentetk akışların türetlmes sırasında kullanılacak rastgele değşken olan E, değerler blnmemektedr. E, rastgele değşken değer çeştl yollarla hesaplanablr. Bu çalışmada, E, değerlern blgsayarla rastgele türetmek yerne, tarh gözlem akış sersnden elde ederek, farklı br uygulama yapılmıştır. Burada, tarh gözlem ser değerler (, ve,+ ve bunlara at statstk parametre değerler (, +, SD, SD +, R,+ blnen kabul edlp, denklem ( kullanılarak, bu denklemden, E, değerler hesaplanmıştır. Bu şeklde hesaplanan E, değerler ve statstk parametreler Tablo de matrs formunda verlmştr. Burada görüldüğü gb, rastgele değşken olan E, değerlernn ortalaması 0 ve standart sapmaları olmaktadır. Böylece farklı ve yen br E, ratstgele değşken türetme yöntem kullanılmıştır. Eğer, E, nn ortalama değer 0 ve standart sapmaları, olmasaydı, bu türetme yöntem uygu br yaklaşım olmayacaktı. E, değerlerne at, ortalama, standart sapma ve korelasyon katsayıları, benzer şeklde, aşağıdak formüllerle hesaplanmıştır. a E rastgele değşkenn ortalama değer,n5 olmak üzere; E N E, N (3 b E, rastgele değşkenn standart sapma değer, ESD ( N N ( E, E (4 c E, rastgele değşkenn korelasyon katsayısı,

9 ] ( ][ ( [ ( (,,,,, N N N E E E E E E E E ER (5 formüller le hesaplanmıştır. Hesaplanan bu değerler, Tablo nn son 3 satırında verlmştr.

10 Tablo. Aylara ve yıllara göre Porsuk Çayının ortalama akışları ve bu akışlara at statstk parametreler Yıllar Yıl No. Aylar Her br yıla at aylık akışların statstk parametreler sd cov as r, ,43 7,96 9,3 7,765,788 5,78 4,40 49,84 60,644 0,75 4,96 8,98 9,97 0,45,04,09 0, ,30 9,50 6,745 3,6 3,98 38,37 35,988 3,30 9,008 5,458,873 0,0,937,980 0,546-0,09 0, ,458 8,47 6,495 4,06 33,944 5,700 5,48 45,336 39,799 4,437,70,76 4,530 5,790 0,644 0,396 0, ,885 0,77 9,58 6,455,79 37,63 64,5 33,89 8,805,554 0,0 3,7,53 6,739 0,744,48 0, ,363 5, 3,394,433 6,08,89 9,60,46,80 4,866,563 6,953 3,785 6,63 0,447 0,356 0, ,534 6,075 7,87,63 8,470 78,067 58,566 35,3 6,44 6,884 6,358 9,688 7,0,764 0,800,40 0, ,00 8,65 0,773 8,99 5,98,4 6,080,093 4,496,876 5,809 5,94,98 5,85 0,47 0,436 0, ,730 8,98 9,375 9,43 8,750 3,57 5,307 5,7 3,566,4 5,375,670 0,09 7,48 0,873,03 0, ,49 5,80 7,83 6,8 8,73,97 5,79 3,3 5,07 4,943 8,984 4,075 6,883 3,746 0,84,595 0, ,870 7,796 0,49,93 86,60 45,673 44,999 8,438 30,735,589 5,965 6,73 5,76 4,054 0,935,63 0, ,05 3,96 6,3 30,054 4,78 34,88 8,340 8,4 6,66 4,46 4,99 5,853 9,74,440 0,63 0,34 0, ,039 3,870 5,07 5,63 8,670 5,645 3,547 7,50 7,66 7,09,067 0,09 7,793 3,73 0,77,58 0, ,703,83 53,064 75,868 09,53 87,7 55,048 76,665 78,37 6,333 9,008 0,04 50,594 35,0 0,696 0,0 0,596

11 Tablo. (Devam Aylara ve yıllara göre Porsuk Çayının ortalama akışları ve bu akışlara at statstk parametreler Yıllar Yıl No. Aylar Her br yıla at aylık akışların statstk parametreler sd cov as r, ,5 0,940 6,58 7,839 33,375 88,840 30,677,389 3,584 8,000 5,650 8,70 5,046,4 0,895,39 0, ,00 8,0 35,90 35,360 53,600 93,440 76,863,50 30,960 7,47,400,607 35,096 6,637 0,759,333 0, ,546 6,30 9,4 75,867 5,43 78,87 69,0 44,55 3,735 0,0 0,0 3,997 38,488 5,4 0,655 0,54 0, ,38,39 3,86 34,966 8,97 37,46 39,557 35,464 7,975 5,75,56,3 5,45 0,405 0,409-0,0 0, ,35 4,604 3,53 50,06 70,485 6,89 76,6 49,673 34,60 6,743 8,96 9,936 44,986 43,5 0,959,03 0, ,46,98 35,97 66,603 08,77 07,00 87,90 78,3 4,443 5,746,95 8,9 5,686 34,943 0,663 0,587 0, ,66 4,07 4,5 37,77 6,63,765 0,33 50,683 4,496 7,799 9,355 0,89 4,393 34,793 0,84,73 0, ,445 3,003 6,93 3,387,47 45,000 44,83 33,888 6,46 4,00 5,049 3,30 6,73 0,744 0,40 0,554 0, ,58 8,764 9,9 8,85 6,485 34,643 7,779,665 5,793 7,554 0,747 0,45,46 7,477 0,348 0,0 0, ,044 6,84 5,50 6,494 5,860 35,890 3,977,03 3,830,945 8,833 6,84 7,67 8,590 0,486,74 0, ,54 3,03 3,58 5,47 35,776 48,93 35,689 35,05,003,03 0,78 0,49,73,960 0,570 0,759 0, ,536,55 6,6 8, 9,848 38,060 8,88 44,380 9,305,59,0 0,849,9,354 0,536,045 0, ,03,65,008 3,949 40,08 46,989 46,53 30,3 4,07 5,93 5,4 6,040 4,87 5,65 0,63 0,45 0,66

12 Tablo. (Devam Aylara ve yıllara göre Porsuk Çayının ortalama akışları ve bu akışlara at statstk parametreler Yıllar Yıl No. Aylar Her br yıla at aylık akışların statstk parametreler sd cov as r, ,30,447 4,38,990 5, 0,64 9,08 5,460 9,60 8,53 7,770 5,89 4,795 7,080 0,479 0,39 0, ,535,63 7,50 5,96,06 89,365 8,666 43,039 7,773 0, 6,735,08 39,406 38,775 0,984,54 0, ,76 6,553 5,84 74,96 58,8 36,543 3,705 45,66 38,463 3,776 5,44 7,47 8,776,544 0,783 0,77 0, ,384,738,455 54,979 5,566 64,605 7,87 38,65 0,3 0,495 3,64 3,479 30, 4,959 0,86 0,537 0, ,805 0,948 37,574 59, 63,808 0,946 43,89 43,69 4,79 6,60,066 0,078 36,66 7,93 0,763,08 0, ,537 6,00 5,040 46,64 34,903 4,47 4,879 39, 3,79 5,993,044 7,73 9,77 5,8 0,5-0,0 0, ,674 0,67 4,98 6,000 7,84 30,974 3,546 8,69 8,595 4,07 6,970 5,6 6,44 8,04 0,493 0,839 0, ,636 0,63 35,54 3,45 56,93 69,687 4,94 63,50 9,50 9,088,599 4,040 37,30 33,068 0,886,68 0, ,54 7,088,435 34,38 35,338 56,769 55,87 34,57,860,533 7,8 5,986 4,338 8,773 0,77 0,76 0, ,08,98 3,5 4,97 34,904 3,77 5,5 0,37 3,089 3,0 3,540 6,073 4,744 0,579 0,78,006 0, ,04 8,4 4,744 54,475 37,944 49,379 45,88 38,53 6,708 7,069 7,583 6,959 5,364 8,764 0,740 0,354 0, ,976,85 5, 7,037 6,48 7,544 8,53 9,38,445 7,98 6,848 4,968 4,807 7,55 0,508 0,7 0, ,54 3,04 5,94,65,386 9,953 4,846 6,66 3,498,35,548 3,97 7,97 4,653 0,584 0,098 0, ,96 7,087 4,507,956 5,635 4,84 3,977 0,85 4,390 3,380 0,859 6,84 9,40 5,35 0,56-0,8 0,60

13 Tablo. (Devam Aylara ve yıllara göre Porsuk Çayının ortalama akışları ve bu akışlara at statstk parametreler Yıllar Yıl No. Aylar Her br yıla at aylık akışların statstk parametreler sd cov as r, ,900 7,066 3,300 0,433,34,53 3,3 3,503 9,5 4,68 3,86,970,38 7,95 0,64 0,590 0, ,506 5,77 8,379 9,7 0,94 9,33,796 7,39 6,99 3,083 3,8,97 8,76 6,38 0,74,403 0, ,877 8,338 9,54 0,365,959 3,548 6,005 8,448 7,36,55 0,636 0,943,080 9,783 0,883,007 0, ,5 8,45 0,494,60,87 6,09,479 7,548 3,860,834 5,8 3,8 7,969 4,576 0,574 0,3 0, ,398 7,888 3,8 9,540 4,3 4,787 38,05 9,983 4,644 3,38 0,645,56,98,03 0,93,356 0, ,40 7,958,700 3,330 33,638 4,696 48,0,80 8,44,980 5,064 4,63 7,6 5,538 0,905,55 0, ,93 8,0 0,686 4,60,97 0,40 9,56,80 4,508 5,54 6,5 4,994,63 7,87 0,59,59 0, ,87 9,86 7,504 6,88 6,90 4,60 4,370 40,680 8,36 9,67 6,435 5,583 9,666,677 0,645 0,653 0, ,4 9,688 3,335,45 57,70 60,488 5,46 8,358 4,480 8,95 6,845 7,555 3,34 0,803 0,89,78 0, ,50 9,5 8,75,404 4,9 34,407 6,30 53,586 8,96 0,36, 0,304,5 8,363 0,864,599 0, ,550 7,747 0,008 0,084 0,45,406 5,767 3,933 6,09 3,305,35,066 8,63 4,456 0,57-0,44 0, ,096 7,564 66,038 50,853 50,00 45,900 99,33 44,587 7,464 5,48 9,694 3,649 35,367 9,067 0,8 0,95 0,76

14 Her br aya at statstk parametreler 0,986,096,56 8,038 35,444 46,85 44,8 3,593,73,57 8,77 7,69 SD 5,659 5,35,5 9,048 6,0 3,70 4,687 6,989 4,006 7,64 4,764 4,444 COV 0,55 0,44 0,59 0,679 0,740 0,697 0,557 0,538 0,66 0,659 0,576 0,578 AS,93,060,576,77,675,48 0,865 0,680,758 0,608 0,658,06 R,+ 0,77 0,69 0,48 0,6 0,73 0,65 0,668 0,77 0,76 0,494 0,644 0,78 Tablo. Tarh akışlar le hesaplanan E, değerler ve bu değerlere at statstk parametreler Yıllar Yıl Aylar No ,05-0,590-0,597-0,86-0,8807,0097,69,9653-3,36 0,747 0,944-0, ,5863 0,805-0,376-0,3744-0,3-0,97 0,3905-0,584-0,8343,9349-0,454 -, ,5099-0,059 0,038 0,35-0,7906,07 0,885,0800,855-0,340 -,4596, ,4468-0,0074-0,6760-0,7046 0,4450,395-0,639 0,6544,347-0,6837 -,896 0, ,66-0,78 -,865-0,050-0,360 -,098 0,6546-0,873-0,673,6409-0,9508 0, ,387 0,353-0,508-0,0859,5356-0,5-0,959 0,343,097 -,53,064 -, ,96-0,554-0,688-0,5793-0,4685-0,5576-0,479 0,597,850 0,99 -,036 -, ,436-0,679-0,5009 0,67-0,7098,0685,406 -,039,4974 -,968-0,995-0, ,6764-0,679 0,0834-0,675-0,854,303-0,33-0,6700,69 -,80 -,37-0, ,445-0,559 0,808 3,0 -,6989 0,0533-0,96,898-0,34-0,7463 0,907 0, ,030 0,3495-0,860 0,407-0,6737-0,5505-0,4656 0,37-0,8734-0,3067 0,674 0, ,759-0,7374-0,446 0,385 0,4459-0,7906-0,700-0,5686-0,09 -,09,5 0,0999

15 Tablo. (Devam Tarh akışlar le hesaplanan E, değerler ve bu değerlere at statstk parametreler Yıllar Yıl Aylar No ,6,8353,85,4304-0,7346-0,5579 3,3556 3,4-0,0869 -,477 0,5959 0, ,95 0,636 -,06 0,4573,864 -,99-0,05,7583 -,003-0,365 0,739 0, ,87 0,757-0,4434 0,608,349 0,4555 -,06,6436 0,4593 0,5048 0,696, ,909-0,7097,6809 -,794 0,864 0,4403 0,0348 0,433-0,676 0,6546,6398 0, ,5530-0,0773-0,3-0,7505-0,454-0,039 0,533-0,573 0,6883 0,7667 0,65-0, ,83-0,954,9575 0,70 3,593 -,485 0,963 0,70 0,357,350,653 -, ,045 0,4035,6456,908 0,054 0,6446,460-0,693,757,0069 0,8-0, ,400 0,6847-0,6773 -,609 3,7304 0,9865-0,755 -,886,784,483,6735 0, ,6973-0,5970-0,0735 -,076 0,43 0,069 0,76 0,409 0,685,5784 0,337-0, ,8490 0,0496 -,704 0,0530-0,794-0,576-0,50,0978 0,75 0,076 0,3488 0, ,474 -,003-0,460-0,4454 0,0-0,385-0,964-0,668 0,354 0,3-0,404 0, ,433 0,57-0,9949 0,743 0,0755-0,563 0,6495-0,90-0,50 0,790 0,3764-0, ,85-0,4996-0,34-0,39 0,783-0,64,70 0,049-0,3376,030 0,8 0, ,669 -,006 0,750-0,0097-0,3 0,000-0,00-0,6446-0,568-0,6 0,0848-0, ,5 0,3386-0,5936-0,373-0,7083-0,659-0,37-0,44 0,073 0,973-0,474 0, ,3364-0,3876,788 3,588 -,0683 0,8304-0,5900 -,0655-0,0658-0,739,430-0, ,3003 0,0860 3,4338 -,360 -,49-0,36,6357 0,9455-0,3684 -,083 0,5494-0, ,564 0,053,70-0,66 0,65,0048-0,5983-0,553-0,94 -,56-0,76, ,965,650,045-0,60,3559 -,5755,03-0,456 0,583 0,5-0,049 0, ,576,37-0,644 -,0750-0,888 0,0097 0,7354 0,585 0,57 0,5455-0,803 0,4579

16 Tablo. (Devam Tarh akışlar le hesaplanan E, değerler ve bu değerlere at statstk parametreler Yıllar Yıl Aylar No ,705-0,4359-0,366-0,3070-0,0464-0,689-0,5588 0,5350 0,4749-0,693-0,3864 0, ,405 0,3995-0,59 0,953 0,595 3,884-0,769 -,374-0,3068,4594 -,73-0, ,5684-0,797 0,9667-0,354 0,4373 0,3355-0,30-0,00 0,0767-0,308-0,459-0, ,088-0,640 0,33 0,800-0,53 -,056-0,605 0,495-0,969-0,3560 0,5030-0, ,3883 0,7359,5435 -,345 0,0490-0,0049 0,5-0,8956-0,498 0,3064-0,0865-0, ,36-0,689-0,364-0,4598-0,35-0,3378-0,395-0,357-0,47 0,004-0,57 0, ,867-0,639-0,6558-0,4774-0,6965 -,357-0,4657-0,88-0,696-0,543-0, -0, ,336-0,0907-0,5895-0,593-0,658-0,7596-0,489-0,453-0,555 -,308,333 -, ,489-0,986-0,68 0,996-0,5474-0,453-0,6543-0,34-0,64-0,45-0,564-0, ,7498-0,5084-0,4487-0,360-0,3047-0,449 -,48 0,034-0,7054-0,4484-0,6505-0, ,098-0,6984-0,4308 0,953-0,497 -,583 0,0675-0,607-0,9947-0,9576-0,567-0, ,3358-0,597-0,4560-0,350-0,47-0,895-0,7056-0,306-0,7668 0,53-0,5807-0, ,0695-0,989-0,064-0,709-0,843 0,575 -,5644-0,376-0,5868 -,739-0,000 0, ,4834-0,4363-0,3869 0,75-0,48 0,3334 -,038-0,6953-0,777 0,0665-0,935 0, ,533-0,5557-0,605-0,5748-0,6744 0,935-0,8-0,083-0,639 0,835-0,499 0, ,443-0,0335-0,597 0,535-0,693 0,457 0,888 0,84-0,5779-0,956-0,87-0, ,696-0,4653 0,000,574-0,434 0,0463 -,4573 0,8-0,78-0,008 0,66-0,09

17 Tablo. (Devam Tarh akışlar le hesaplanan E, değerler ve bu değerlere at statstk parametreler Yıllar Yıl No. Aylar ,840-0,5688-0,4973-0,4046-0,555-0,6099-0,3036-0,466-0,636-0,73-0,5354-0, ,04 4,5585 -,306-0,468-0,49 3,00 -,938 -,939 0,6899-0,0058,695 4,0536 Rastgele değşkene at statstkler E 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ESD,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000 ER,+ 0,4 0,00-0,06 0,063-0,3-0, -0,069 0,59-0,64-0,039 0,035-0,00

18 II.3. Sentetk Sernn Türetlmes E, değerler elde edldkten sonra, matrs formunda, sentetk akış sers türetme çalışması yapılablr. Sentetk ser türetlrken,, başlangıç değer, keyf br değer alınablr. Buradak matrsn boyutu, 5, dr. Şekl de, sentetk ser türetmek çn kullanılan tarh gözlem sers değerlernden oluşan, matrs ve tarh gözlem serden türetlen rastgele değşken olan E, matrs görülmektedr.,, Matrs,,,..., E, Matrs,,,..., E, E, E, E, : : : : :... : ; E, E, E, E, : : : : :... : , 5, 5,... 5, E 5, E 5, E 5, E 5, SD SD SD 3... SD R, R, R,3... R, Şekl. Sentetk akış sers türeme şeması, aylık akış değerlernn türetlmes, (, 5, R, + E5, ( R SD SD, (6 vb, gb. Bu çalışmada, bara brktrme hazneler çn krtk dönemler olan, kurak ve sulak dönemler çn sentetk akış serler, aşağıda, hesaplanan şeklde türetlmştr. Bu dönemler elde edeblmek çn E, değerlernde gerekl sıralama değşklkler yapıldı. Bu düzenleme yapılırken,. aya at E, değerlernn dzlşler, bell br düzende sıraları değştrld. Kurak aylar stenldğnde, E, lern en küçükler; sulak aylar stenldğnde,

19 E, lern en büyükler alınarak, kurak veya sulak geçmesn arzu ettğmz aylara konuldu. Böylece, bütün yıl boyunca, kuraklık veya sulaklık temn edld. Kurak dönemlern elde edlmes çn E, lern en küçük değerler (örneğn brnc beş yıl arka arkaya kurak dönem elde edlmes çn ve brnc ay çn -4.05, -.387, , ve 0.95 değerler; knc ay çn.006, -.003, , ve v.s. değerler kullanılmıştır. sıra le lk beş yıl, knc beş yıl, vb gb, olacak şeklde; lk beş yıla, knc beş yıla, v.s. bu E, değerler konularak çalışma yapıldı ve sentetk serler türetld. Sulak dönemler çn E, lern en büyük değerler alınmıştır. Örneğn brnc beş yıl arka arkaya sulak dönem elde etmek çn ve brnc ay çn.405,.909,.669,.5530,.400; knc ay çn ,.8353,.37,.650, v.s. değerler alınmalıdır. Üç yıl arka arkaya kurak, üç yıl arka arkaya sulak, beş yıl arka arkaya kurak, beş yıl arka arkaya sulak olma durumları çn ayrı ayrı türetlen sentetk serlern aylık ortalama akış değerler ve o aya at standart sapma değerler, tarh akış sernn aylık ortalama akım değerler ve standart sapmaları le karşılaştırılması, şekl 3 ve şekl 4 te görülmektedr. Tarh ser ve sentetk sernn aylık ortalama akış değerlernn br brne yakın olduğu ancak standart sapmalarda, tarh ser le sentetk serler arasında öneml farklılıkların olduğu görülmektedr. Şekl 3 ve Şekl 4 tek grafklerde fade edlen, 3 yıl kurak, 5 yıl kurak, 3 yıl sulak, 5 yıl sulak gb büyüklüklern elde edlmes çn, şlemler kısaca şu şeklde yapılmıştır. 3 yıl kurak şlemnn yapılması çn, tarh ser (Tablo den hesaplanmış olan ve Tablo de verlen E, değerler, sentetk sernn lk 3 yılında, arka arkaya kuraklığın sağlanması amacıyla, E, değerlernn en küçükler alınır ve küçükten büyüğe doğru, brnc 3 yıl çn sıralanır. Böylece, lk 3 yılın kuraklığını sağlamak çn gerekl E, değerler kullanılır ve brnc 5 yıllık sentetk ser türetlr. Bu sentetk sernn,,,..., aylarındak ortalama akışlar ( ve standart sapmalar (SD değerler bulunur.

20 Aylık ortalama akım değerler üç yıl kurak 60.0 beş yıl kurak 50.0 üç yıl yaş beş yıl yaş 40.0 tarh ser Aylar Daha sonra, sentetk serde, knc 3 yıllık kuraklığın sağlanması çn gerekl olan en küçük E, değerler yne Tablo den alınır (k bu en küçük rakamlar, brnc 3 yıllıkta seçlenlern aynısıdır. Şekl 3. Tarh gözlem sers ve sentetk serlern, kurak ve yaş yıllarının aylık ortalama akış değerlernn karşılaştırılması Ortalama SD değerler üç yıl kurak beş yıl kurak üç yıl yaş beş yıl yaş tarh ser Aylar Şekl 4. Tarh gözlem sers ve sentetk serlern, kurak ve sulak yıllarının aylık ortalama akımların standart sapma değerlernn karşılaştırılması

21 Ancak, knc 3 yıllığa bu değerler konulurken, knc 3 yıllıkta bulunan rakamlar, o, en küçük, değerlern yerne tekrar yazılması gerekr ve alınan her rakamın yerne değştrlen rakam yazılır. İknc 3 yıllığa konulur. Böylece, yen br 5 yıllık sentetk ser türetlr. Burada da, (, (SD değerler hesaplanır. Böylece bu şlemler ard arda yapılarak, (N/3 yaklaşık, 7 defa tekrarlanırsa, 7 adet sentetk ser türetlmş olur. Bu 7 adet sentetk sernn her brsne at olan (, (SD değerlernn de ortalaması alınmış, 3 yıllık kurak peryot çn, ortalama akım ve ortalama standart sapma değerler bulunmuştur. Şekl 3 ve şekl 4 te gösterlen 3 yıl kurak, 5yıl kurak ve 3 yıl sulak, 5 yıl sulak peryotlar çn aynı şlemler yapılmış ve bütün bu sonuçlar, yukarıdak şekllerde toplu olarak gösterlmştr. III. SONUÇLAR Porsuk Çayının tarh gözlemlenmş akış serlernden faydalanarak hesaplanan ortalama akışları ( ve bu akışlara göre her br yıla at hesaplanan statstk parametreler Tablo n son 5 kolonunda verlmştr. Bu sonuçlara göre, her br yıla at aylık ortalama akım değerler ( brbrnden farklı ve seneler arasında, bazı yıllar harç, akışlar arasında doğrusal br korelasyon lşks yoktur. Yan, korelasyon katsayıları genelde 0,7 cvarında bulunmuştur. Değşm (Varyasyon katsayısı (cov değerler yüksek çıktığından, dağılıma at değerlern daha genş br aralığa yayıldığı söyleneblr. Çarpıklık katsayısı (as, genelde >0 olduğundan, dağılım poztf çarpık (dağılımın sağa doğru uzayan br kuyruğu olduğu görülmektedr. Benzer şeklde, aylık ortalama akışlar ve bu akışlar çn hesaplanan statstk parametreler, Tablo n son 5 satırında verlmştr. Buna göre, her br aya at aylık ortalama akım değerler ( brbrnden farklı ve aylar arasında, y br doğrusal korelasyon (R,+ olmadığı görülmektedr. Korelasyon katsayısının 0,65 cvarında olduğu, Tablo den görülmektedr. Değşm (varyasyon katsayısı (COV değerler yne büyük çıkmıştır. Çarpıklık katsayısı (AS, >0 olduğundan, dağılım poztf çarpıktır (dağılımın sağa doğru uzayan br kuyruğu vardır. Bu makalede, sentetk serlern Thomas Ferng model le türetlmesnde farklı br yaklaşım ele alınmıştır. Aylık akım modellemesnde,. mertebe Markov model olan

22 Thomas-Ferng model, ( denklemndek E, rastgele sayıları çn farklı br yaklaşım ler sürülmüştür. Bu yaklaşımda, E, değerlern mevcut br tablodan rastgele seçmek veya blgsayardan türetmek yerne, tarh gözlem akış sers değerlernn Thomas- Ferng model le elde edleblmes çn gerekl rastgele değşken değerler hesaplanmıştır. Hesaplanan E, matrsndek sütunlarda bulunan E, değerlernn bell br düzen çnde yerler değştrlerek, hazne hacmnn bulunması esnasında krtk olan dönemler, bu yaklaşımla temsl edlmştr. Kurak veya sulak dönemler arka arkaya gelecek şeklde (3 yıl, 5yıl, vb. düzenlenmes suretyle sentetk ser türetme çalışması yapılmıştır. Bu türetlen serlerden çzlen Şekl 3 ve Şekl 4 tek sonuçlara bakıldığında, ortalamaların tarh gözlem sersnn ortalama değernden çok farklılık göstermedğ gözlenmştr. Ancak, kurak dönemlern ortalaması, tarh gözlem sersnn ortalama değerlernden uzaklaştığı halde, standart sapmaları yakınlaşmaktadır. Benzer şeklde sulak dönemlern ortalaması, tarh serye yakınlaştıkça standart sapmaları uzaklaşmaktadır. KAYNAKLAR [] Bayazıt, M., Hdrolode İstatstk Yöntemler, İstanbul Teknk Ünverstes Matbaası, Gümüşsuyu, İstanbul, 98. [] Bayazıt, M., Sentetk Hdroloye Eleştrc Br Bakış, Brnc Ulusal Hdrolo Kongres, ss.-7, İTÜ İnşaat Fakültes, İstanbul, 979. [3] Gürkan, İ., Sentetk Akış Serler Kullanılarak Hazne Hacm Bulunması, Yüksek Lsans Tez, Anadolu Ünv., Fen Bl., Enst., ss. 97, Eskşehr, 004. [4] Gupta, R. S., Hydrology and Hydraulc Systems, Waveland Press Inc., Illnos, USA, 00. [5] Blgn, M., Bara Hazne Hacmnn Bulunması, Eskşehr Devlet Müh. ve Mm. Akadems Yayınları, No: 5, Eskşehr, 979. [6] Sharma, A., Tarboton, D.G. and Lall, U., Stream flow smulaton: a non-parametrc approach, Water Resources Research 33,, pp , 997. [7] Bayazıt, M., Hdrolo, İTÜ İnş. Fakültes Matbaası, İstanbul, 999.

ÇOKLU REGRESYON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-YON KATSAYILARININ YORUMU

ÇOKLU REGRESYON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-YON KATSAYILARININ YORUMU 6.07.0 ÇOKLU REGRESON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-ON KATSAILARININ ORUMU ÇOKLU REGRESON MODELİ Ekonom ve şletmeclk alanlarında herhang br bağımlı değşken tek br bağımsız

Detaylı

ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN SINANMASI

ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN SINANMASI V. Ulusal Üretm Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul Tcaret Ünverstes, 5-7 Kasım 5 ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN

Detaylı

UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ. 2 -n olup. nin dağılımı χ dir ve sd = (k-1-p) dir. Burada k = sınıf sayısı, p = tahmin edilen parametre sayısıdır.

UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ. 2 -n olup. nin dağılımı χ dir ve sd = (k-1-p) dir. Burada k = sınıf sayısı, p = tahmin edilen parametre sayısıdır. UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ Posson: H o: Ver Posson dağılıma sahp br ktleden gelmektedr. H a : Ver Posson dağılıma sahp br ktleden gelmemektedr. Böyle br hpotez test edeblmek çn, önce Posson dağılım parametres

Detaylı

X, R, p, np, c, u ve diğer kontrol diyagramları istatistiksel kalite kontrol diyagramlarının

X, R, p, np, c, u ve diğer kontrol diyagramları istatistiksel kalite kontrol diyagramlarının 1 DİĞER ÖZEL İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROL DİYAGRAMLARI X, R, p, np, c, u ve dğer kontrol dyagramları statstksel kalte kontrol dyagramlarının temel teknkler olup en çok kullanılanlarıdır. Bu teknkler ell

Detaylı

YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA

YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Clt:3 Sayı: Celal Bayar Ünverstes İ.İ.B.F. MANİSA Bulanık Araç Rotalama Problemlerne Br Model Öners ve Br Uygulama Doç. Dr. İbrahm GÜNGÖR Süleyman Demrel Ünverstes, İ.İ.B.F.,

Detaylı

YAYILI YÜK İLE YÜKLENMİŞ YAPI KİRİŞLERİNDE GÖÇME YÜKÜ HESABI. Perihan (Karakulak) EFE

YAYILI YÜK İLE YÜKLENMİŞ YAPI KİRİŞLERİNDE GÖÇME YÜKÜ HESABI. Perihan (Karakulak) EFE BAÜ Fen Bl. Enst. Dergs (6).8. YAYII YÜK İE YÜKENİŞ YAPI KİRİŞERİNDE GÖÇE YÜKÜ HESABI Perhan (Karakulak) EFE Balıkesr Ünverstes ühendslk marlık Fakültes İnşaat üh. Bölümü Balıkesr, TÜRKİYE ÖZET Yapılar

Detaylı

Kİ-KARE VE KOLMOGOROV SMİRNOV UYGUNLUK TESTLERİNİN SİMULASYON İLE ELDE EDİLEN VERİLER ÜZERİNDE KARŞILAŞTIRILMASI

Kİ-KARE VE KOLMOGOROV SMİRNOV UYGUNLUK TESTLERİNİN SİMULASYON İLE ELDE EDİLEN VERİLER ÜZERİNDE KARŞILAŞTIRILMASI C.Ü. İktsad ve İdar Blmler Dergs, Clt 4, Sayı 1, 3 6 Kİ-KARE VE KOLMOGOROV SMİRNOV UYGUNLUK TESTLERİNİN SİMULASYON İLE ELDE EDİLEN VERİLER ÜZERİNDE KARŞILAŞTIRILMASI H. BİRCAN, Y. KARAGÖZ ve Y. KASAPOĞLU

Detaylı

UYGULAMA 2. Bağımlı Kukla Değişkenli Modeller

UYGULAMA 2. Bağımlı Kukla Değişkenli Modeller UYGULAMA 2 Bağımlı Kukla Değşkenl Modeller Br araştırmacı Amerka da yüksek lsans ve doktora programlarını kabul ednlmey etkleyen faktörler ncelemek stemektedr. Bu doğrultuda aşağıdak değşkenler ele almaktadır.

Detaylı

PÜRÜZLÜ AÇIK KANAL AKIMLARINDA DEBİ HESABI İÇİN ENTROPY YÖNTEMİNİN KULLANILMASI

PÜRÜZLÜ AÇIK KANAL AKIMLARINDA DEBİ HESABI İÇİN ENTROPY YÖNTEMİNİN KULLANILMASI PÜRÜZLÜ AÇIK KANAL AKIMLARINDA DEBİ HESABI İÇİN ENTROPY YÖNTEMİNİN KULLANILMASI Mehmet ARDIÇLIOĞLU *, Galp Seçkn ** ve Özgür Öztürk * * Ercyes Ünverstes, Mühendslk Fakültes, İnşaat Mühendslğ Bölümü Kayser

Detaylı

Kİ KARE ANALİZİ. Doç. Dr. Mehmet AKSARAYLI Ki-Kare Analizleri

Kİ KARE ANALİZİ. Doç. Dr. Mehmet AKSARAYLI  Ki-Kare Analizleri Kİ KAR ANALİZİ 1 Doç. Dr. Mehmet AKSARAYLI www.mehmetaksarayl K-Kare Analzler OLAY 1: Genelde br statstk sınıfında, öğrenclern %60 ının devamlı, %30 unun bazen, %10 unun se çok az derse geldkler düşünülmektedr.

Detaylı

Toplam Eşdeğer Deprem Yükünün Hesabı Bakımından 1975 Deprem Yönetmeliği İle 2006 Deprem Yönetmeliğinin Karşılaştırılması

Toplam Eşdeğer Deprem Yükünün Hesabı Bakımından 1975 Deprem Yönetmeliği İle 2006 Deprem Yönetmeliğinin Karşılaştırılması Fırat Ünv. Fen ve Müh. Bl. ergs Scence and Eng. J of Fırat Unv. 19 (2, 133-138, 2007 19 (2, 133-138, 2007 Toplam Eşdeğer eprem Yükünün Hesabı Bakımından 1975 eprem Yönetmelğ İle 2006 eprem Yönetmelğnn

Detaylı

TÜRKYE'DE TRAFK KAZALARININ MODELLENMES K. Selçuk ÖÜT A. Faik YNAM ÖZET

TÜRKYE'DE TRAFK KAZALARININ MODELLENMES K. Selçuk ÖÜT A. Faik YNAM ÖZET TÜRKYE'DE TRAFK KAZALARININ MODELLENMES K. Selçuk ÖÜT A. Fak YNAM stanbul Teknk Ünverstes stanbul Teknk Ünverstes ÖZET Trafk kazaları, ülkemz gündemn sürekl olarak gal eden konularıdan brdr. Üzernde çok

Detaylı

İSTATİSTİK DERS NOTLARI

İSTATİSTİK DERS NOTLARI Balıkesr Ünverstes İnşaat Mühendslğ Bölüü uutokkan@balkesr.edu.tr İSTATİSTİK DERS OTLARI Yrd. Doç. Dr. Uut OKKA Hdrolk Anabl Dalı Balıkesr Ünverstes Balıkesr Ünverstes İnşaat Mühendslğ Bölüü İnşaat Mühendslğ

Detaylı

A İSTATİSTİK. 4. X kesikli rasgele (random) değişkenin moment çıkaran. C) 4 9 Buna göre, X in beklenen değeri kaçtır?

A İSTATİSTİK. 4. X kesikli rasgele (random) değişkenin moment çıkaran. C) 4 9 Buna göre, X in beklenen değeri kaçtır? . Br torbada 6 syah, 4 beyaz top vardır. Bu torbadan yerne koyarak top seçlyor. A İSTATİSTİK KPSS/-AB-PÖ/006. Normal dağılıma sahp br rasgele (random) değşkenn varyansı 00 dür. Seçlen topların ksnn de

Detaylı

FLYBACK DÖNÜŞTÜRÜCÜ TASARIMI VE ANALİZİ

FLYBACK DÖNÜŞTÜRÜCÜ TASARIMI VE ANALİZİ FLYBACK DÖNÜŞTÜRÜCÜ TASARIMI VE ANALİZİ 1 Nasır Çoruh, Tarık Erfdan, 3 Satılmış Ürgün, 4 Semra Öztürk 1,,4 Kocael Ünverstes Elektrk Mühendslğ Bölümü 3 Kocael Ünverstes Svl Havacılık Yüksekokulu ncoruh@kocael.edu.tr,

Detaylı

TRANSPORT PROBLEMI için GELIsTIRILMIs VAM YÖNTEMI

TRANSPORT PROBLEMI için GELIsTIRILMIs VAM YÖNTEMI Yönetm, Yl 9, Say 28, Ekm - 1997,5.20-25 TRANSPORT PROBLEMI ÇIN GELIsTIRILMIs VAM YÖNTEMI Dr. Erhan ÖZDEMIR I.Ü. Teknk Blmler M.Y.O. L.GIRIs V AM transport problemlerne en düsük malyetl baslangç çözüm

Detaylı

Deney No: 2. Sıvı Seviye Kontrol Deneyi. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Dijital Kontrol Laboratuvar Deney Föyü Deneyin Amacı

Deney No: 2. Sıvı Seviye Kontrol Deneyi. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Dijital Kontrol Laboratuvar Deney Föyü Deneyin Amacı SRY ÜNİVERSİESİ Djtal ontrol Laboratuvar Deney Föyü Deney No: 2 Sıvı Sevye ontrol Deney 2.. Deneyn macı Bu deneyn amacı, doğrusal olmayan sıvı sevye sstemnn belrlenen br çalışma noktası cvarında doğrusallaştırılmış

Detaylı

Calculating the Index of Refraction of Air

Calculating the Index of Refraction of Air Ankara Unversty Faculty o Engneerng Optcs Lab IV Sprng 2009 Calculatng the Index o Reracton o Ar Lab Group: 1 Teoman Soygül Snan Tarakçı Seval Cbcel Muhammed Karakaya March 3, 2009 Havanın Kırılma Đndsnn

Detaylı

Şiddet-Süre-Frekans Bağıntısının Genetik Algoritma ile Belirlenmesi: GAP Örneği *

Şiddet-Süre-Frekans Bağıntısının Genetik Algoritma ile Belirlenmesi: GAP Örneği * İMO Teknk Derg, 28 4393-447, Yazı 29 Şddet-Süre-Frekans Bağıntısının Genetk Algortma le Belrlenmes: GAP Örneğ * Hall KARAHAN* M. Tamer AYVAZ** Gürhan GÜRARSLAN*** ÖZ Bu çalışmada, Genetk Algortma (GA)

Detaylı

4.5. SOĞUTMA KULELERİNİN BOYUTLANDIRILMASI İÇİN BİR ANALIZ

4.5. SOĞUTMA KULELERİNİN BOYUTLANDIRILMASI İÇİN BİR ANALIZ Ünsal M.; Varol, A.: Soğutma Kulelernn Boyutlandırılması İçn Br Kuramsal 8 Mayıs 990, S: 8-85, Adana 4.5. SOĞUTMA KULELERİNİN BOYUTLANDIRILMASI İÇİN BİR ANALIZ Asaf Varol Fırat Ünverstes, Teknk Eğtm Fakültes,

Detaylı

ARAŞTIRMA MAKALESİ/RESEARCH ARTICLE TEK ÇARPIMSAL SİNİR HÜCRELİ YAPAY SİNİR AĞI MODELİNİN EĞİTİMİ İÇİN ABC VE BP YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÖZ

ARAŞTIRMA MAKALESİ/RESEARCH ARTICLE TEK ÇARPIMSAL SİNİR HÜCRELİ YAPAY SİNİR AĞI MODELİNİN EĞİTİMİ İÇİN ABC VE BP YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÖZ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Blm ve Teknoloj Dergs A-Uygulamalı Blmler ve Mühendslk Clt: 14 Sayı: 3 013 Sayfa: 315-38 ARAŞTIRMA MAKALESİ/RESEARCH ARTICLE Faruk ALPASLAN 1, Erol EĞRİOĞLU 1, Çağdaş Hakan ALADAĞ,

Detaylı

Basel II Geçiş Süreci Sıkça Sorulan Sorular

Basel II Geçiş Süreci Sıkça Sorulan Sorular Basel II Geçş Sürec Sıkça Sorulan Sorular Soru No: 71 Cevaplanma Tarh: 06.03.2012 İlgl Hüküm: --- Konu: Gayrmenkul İpoteğyle Temnatlandırılmış Alacaklar İçn KR510AS Formunun Doldurulmasına İlşkn Örnek

Detaylı

TEKNOLOJİ, PİYASA REKABETİ VE REFAH

TEKNOLOJİ, PİYASA REKABETİ VE REFAH TEKNOLOJİ, PİYASA REKABETİ VE REFAH Dr Türkmen Göksel Ankara Ünverstes Syasal Blgler Fakültes Özet Bu makalede teknoloj sevyesnn pyasa rekabet ve refah sevyes üzerndek etkler matematksel br model le ncelenecektr

Detaylı

Farklı Varyans. Var(u i X i ) = Var(u i ) = E(u i2 ) = σ i2. Eşit Varyans. Hata. Zaman

Farklı Varyans. Var(u i X i ) = Var(u i ) = E(u i2 ) = σ i2. Eşit Varyans. Hata. Zaman Farklı Varyans Var(u X ) = Var(u ) = E(u ) = σ Eşt Varyans Y X Farklı Varyans Hata Var(u X ) = Var(u ) = E(u ) = σ Farklı Varyans Zaman Farklı Varyans le Karşılaşılan Durumlar Kest Verlernde. Kar dağıtım

Detaylı

DOĞRUSAL HEDEF PROGRAMLAMA İLE BÜTÇELEME. Hazırlayan: Ozan Kocadağlı Danışman: Prof. Dr. Nalan Cinemre

DOĞRUSAL HEDEF PROGRAMLAMA İLE BÜTÇELEME. Hazırlayan: Ozan Kocadağlı Danışman: Prof. Dr. Nalan Cinemre 1 DOĞRUSAL HEDEF PROGRAMLAMA İLE BÜTÇELEME Hazırlayan: Ozan Kocadağlı Danışman: Prof. Dr. Nalan Cnemre 2 BİRİNCİ BÖLÜM HEDEF PROGRAMLAMA 1.1 Grş Karar problemler amaç sayısına göre tek amaçlı ve çok amaçlı

Detaylı

Merkezi Eğilim (Yer) Ölçüleri

Merkezi Eğilim (Yer) Ölçüleri Merkez Eğlm (Yer) Ölçüler Ver setn tanımlamak üzere kullanılan ve genellkle tüm elemanları dkkate alarak ver setn özetlemek çn kullanılan ölçülerdr. Ver setndek tüm elemanları temsl edeblecek merkez noktasına

Detaylı

Üç Boyutlu Yapı-Zemin Etkileşimi Problemlerinin Kuadratik Sonlu Elemanlar ve Sonsuz Elemanlar Kullanılarak Çözümü

Üç Boyutlu Yapı-Zemin Etkileşimi Problemlerinin Kuadratik Sonlu Elemanlar ve Sonsuz Elemanlar Kullanılarak Çözümü ECAS Uluslararası Yapı ve Deprem Mühendslğ Sempozyumu, Ekm, Orta Doğu Teknk Ünverstes, Ankara, Türkye Üç Boyutlu Yapı-Zemn Etkleşm Problemlernn Kuadratk Sonlu Elemanlar ve Sonsuz Elemanlar Kullanılarak

Detaylı

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojkarastrmalar.com ISSN:134-4141 Makne Teknolojler Elektronk Dergs 28 (1) 61-68 TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR Kısa Makale Tabakalı Br Dskn Termal Gerlme Analz Hasan ÇALLIOĞLU 1, Şükrü KARAKAYA 2 1

Detaylı

DEĞİŞKEN DÖVİZ KURLARI ORTAMINDA GLOBAL BİR ŞİRKETTEKİ ESNEKLİĞİN DEĞERİ VE OPTİMUM KULLANIMI

DEĞİŞKEN DÖVİZ KURLARI ORTAMINDA GLOBAL BİR ŞİRKETTEKİ ESNEKLİĞİN DEĞERİ VE OPTİMUM KULLANIMI DEĞİŞKEN DÖVİZ KURLARI ORTAMINDA GLOBAL BİR ŞİRKETTEKİ ESNEKLİĞİN DEĞERİ VE OPTİMUM KULLANIMI Mehmet Aktan Atatürk Ünverstes, Endüstr Mühendslğ Bölümü, 25240, Erzurum. Özet: Dövz kurlarındak değşmler,

Detaylı

BÖLÜM 5 İKİ VEYA DAHA YÜKSEK BOYUTLU RASGELE DEĞİŞKENLER İki Boyutlu Rasgele Değişkenler

BÖLÜM 5 İKİ VEYA DAHA YÜKSEK BOYUTLU RASGELE DEĞİŞKENLER İki Boyutlu Rasgele Değişkenler BÖLÜM 5 İKİ VEYA DAHA YÜKSEK BOYUTLU RASGELE DEĞİŞKENLER 5.. İk Boyutlu Rasgele Değşkenler Br deney yapıldığında, aynı deneyle lgl brçok rasgele değşkenn aynı andak durumunu düşünmek gerekeblr. Böyle durumlarda

Detaylı

İki veri setinin yapısının karşılaştırılması

İki veri setinin yapısının karşılaştırılması İk ver set yapısıı karşılaştırılması Dağılım: 6,6,6 Ortalama: 6 Medya: 6 Mod: 6 td. apma: 0 Dağılım: 0,6,1 Ortalama: 6 Medya: 6 Mod: çoklu mod td: apma: 6 Amaç: Görüe Ötese Bakablmek Verler değşkelk durumuu

Detaylı

Muhasebe ve Finansman Dergisi

Muhasebe ve Finansman Dergisi Muhasebe ve Fnansman Dergs Ocak/2012 Farklı Muhasebe Düzenlemelerne Göre Hazırlanan Mal Tablolardan Elde Edlen Fnansal Oranlar İle Şrketlern Hsse Sened Getrler Ve Pyasa Değerler Arasındak İlşk Ahmet BÜYÜKŞALVARCI

Detaylı

İÇME SUYU ŞEBEKELERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ

İÇME SUYU ŞEBEKELERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ Türkye İnşaat Mühendslğ, XVII. Teknk Kongre, İstanbul, 2004 İÇME SUYU ŞEBEKELERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ Nur MERZİ 1, Metn NOHUTCU, Evren YILDIZ 1 Orta Doğu Teknk Ünverstes, İnşaat Mühendslğ Bölümü, 06531 Ankara

Detaylı

PARABOLİK YOĞUNLUK FONKSİYONUNU KULLANARAK SEDİMANTER TEMEL DERİNLİKLERİNİN KESTİRİMİ

PARABOLİK YOĞUNLUK FONKSİYONUNU KULLANARAK SEDİMANTER TEMEL DERİNLİKLERİNİN KESTİRİMİ Uygulamalı Yerblmler Sayı: (Mayıs-Hazran ) -9 PARABOLİK YOĞUNLUK FONKSİYONUNU KULLANARAK SEDİMANTER TEMEL DERİNLİKLERİNİN KESTİRİMİ Estmaton of Sedmentary Basement Depths By Usng Parabolc Densty Functon

Detaylı

04.10.2012 SU İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ. Suİhtiyacı. Proje Süresi. Birim Su Sarfiyatı. Proje Süresi Sonundaki Nüfus

04.10.2012 SU İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ. Suİhtiyacı. Proje Süresi. Birim Su Sarfiyatı. Proje Süresi Sonundaki Nüfus SU İHTİYAÇLARII BELİRLEMESİ Suİhtyacı Proje Süres Brm Su Sarfyatı Proje Süres Sonundak üfus Su ayrım çzs İsale Hattı Su Tasfye Tess Terf Merkez, Pompa İstasyonu Baraj Gölü (Hazne) Kaptaj Su Alma Yapısı

Detaylı

NİTEL TERCİH MODELLERİ

NİTEL TERCİH MODELLERİ NİTEL TERCİH MODELLERİ 2300 gözlem sayısı le verlen değşkenler aşağıdak gbdr: calsma: çocuk çalışıyorsa 1, çalışmıyorsa 0 (bağımlı değşken) Anne_egts: Anne eğtm sevyes Baba_egts: Baba eğtm sevyes Kent:

Detaylı

FOTOGRAMETRİK NOKTA AĞLARI İÇİN BASİT BİR OPTİMİZASYON METODU

FOTOGRAMETRİK NOKTA AĞLARI İÇİN BASİT BİR OPTİMİZASYON METODU Selçuk Ünverstes Jeode ve Fotogrametr Mühendslğ Öğretmnde 0. õl Sempoumu6-8 Ekm 00 Kona SUNULMUŞ İLDİRİ FOTOGRMETRİK NOKT ĞLRI İÇİN SİT İR OTİMİSON METODU Esra TUNÇ Jurgen FRIEDRICH Fev KRSLI Karaden Teknk

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Gülesen ÜSTÜNDAĞ BAZI PARAMETRİK OLMAYAN İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLERİN İNCELENMESİ İSTATİSTİK ANABİLİM DALI ADANA, 005 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Mut Orman İşletmesinde Karaçam, Sedir ve Kızılçam Ağaç Türleri İçin Dip Çap Göğüs Çapı İlişkileri

Mut Orman İşletmesinde Karaçam, Sedir ve Kızılçam Ağaç Türleri İçin Dip Çap Göğüs Çapı İlişkileri Süleyman Demrel Ünverstes, Fen Blmler Ensttüsü, 9-3,(5)- Mut Orman İşletmesnde Karaçam, Sedr ve Kızılçam Ağaç Türler İçn Dp Çap Göğüs Çapı İlşkler R.ÖZÇELİK 1 Süleyman Demrel Ünverstes Orman Fakültes Orman

Detaylı

bir yol oluşturmaktadır. Yine i 2 , de bir yol oluşturmaktadır. Şekil.DT.1. Temel terimlerin incelenmesi için örnek devre

bir yol oluşturmaktadır. Yine i 2 , de bir yol oluşturmaktadır. Şekil.DT.1. Temel terimlerin incelenmesi için örnek devre Devre Analz Teknkler DEE AAĐZ TEKĐKEĐ Bu zamana kadar kullandığımız Krchoffun kanunları ve Ohm kanunu devre problemlern çözmek çn gerekl ve yeterl olan eştlkler sağladılar. Fakat bu kanunları kullanarak

Detaylı

ENERJİ. Isı Enerjisi. Genel Enerji Denklemi. Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Afyon Kocatepe Üniversitesi 2007

ENERJİ. Isı Enerjisi. Genel Enerji Denklemi. Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Afyon Kocatepe Üniversitesi 2007 Yrd. Doç. Dr. Atlla EVİN Afyon Kocatepe Ünverstes 007 ENERJİ Maddenn fzksel ve kmyasal hal değşm m le brlkte dama enerj değşm m de söz s z konusudur. Enerj değşmler mler lke olarak Termodnamğn Brnc Yasasına

Detaylı

SEK Tahmincilerinin Arzulanan Özellikleri. SEK Tahmincilerinin Arzulanan Özellikleri. Ekonometri 1 Konu 9 Sürüm 2,0 (Ekim 2011)

SEK Tahmincilerinin Arzulanan Özellikleri. SEK Tahmincilerinin Arzulanan Özellikleri. Ekonometri 1 Konu 9 Sürüm 2,0 (Ekim 2011) SEK Tahmnclernn Arzulanan Özellkler İk Değşkenl Bağlanım Model SEK Tahmnclernn Arzulanan Özellkler Ekonometr 1 Konu 9 Sürüm 2,0 (Ekm 2011) http://www.ackders.org.tr SEK Tahmnclernn Arzulanan Özellkler

Detaylı

( ) 3.1 Özet ve Motivasyon. v = G v v Operasyonel Amplifikatör (Op-Amp) Deneyin Amacı. deney 3

( ) 3.1 Özet ve Motivasyon. v = G v v Operasyonel Amplifikatör (Op-Amp) Deneyin Amacı. deney 3 Yıldız Teknk Ünverstes Elektrk Mühendslğ Bölümü Deneyn Amacı İşlemsel kuvvetlendrcnn çalışma prensbnn anlaşılması le çeştl OP AMP devrelernn uygulanması ve ncelenmes. Özet ve Motvasyon.. Operasyonel Amplfkatör

Detaylı

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences Pamukkale Ünverstes Mühendslk Blmler Dergs, Clt 0, Sayı 3, 04, Sayfalar 85-9 Pamukkale Ünverstes Mühendslk Blmler Dergs Pamukkale Unversty Journal of Engneerng Scences PREFABRİK ENDÜSTRİ YAPIARININ ARMONİ

Detaylı

SAYISAL ANALİZ. Doç.Dr. Cüneyt BAYILMIŞ. Sayısal Analiz. Doç.Dr. Cüneyt BAYILMIŞ

SAYISAL ANALİZ. Doç.Dr. Cüneyt BAYILMIŞ. Sayısal Analiz. Doç.Dr. Cüneyt BAYILMIŞ SAYISAL ANALİZ Doç.Dr. Cüneyt BAYILMIŞ Doç.Dr. Cüneyt BAYILMIŞ Sayısal Analz SAYISAL ANALİZ SAYISAL TÜREV Numercal Derentaton Doç.Dr. Cüneyt BAYILMIŞ Sayısal Analz İÇİNDEKİLER Sayısal Türev Ger Farklar

Detaylı

KIRMIZI, TAVUK VE BEYAZ ET TALEBİNİN TAM TALEP SİSTEMİ YAKLAŞIMIYLA ANALİZİ

KIRMIZI, TAVUK VE BEYAZ ET TALEBİNİN TAM TALEP SİSTEMİ YAKLAŞIMIYLA ANALİZİ Süleyman Demrel Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Yıl: 2007/2, Sayı: 6 Journal of Suleyman Demrel Unversty Insttue of Socal Scences Year: 2007/2, Number: 6 KIRMIZI, TAVUK VE BEYAZ ET TALEBİNİN TAM

Detaylı

YER ÖLÇÜLERİ. Yer ölçüleri, verilerin merkezini veya yığılma noktasını belirleyen istatistiklerdir.

YER ÖLÇÜLERİ. Yer ölçüleri, verilerin merkezini veya yığılma noktasını belirleyen istatistiklerdir. YER ÖLÇÜLERİ Yer ölçüler, verler merkez veya yığılma oktasıı belrleye statstklerdr. Grafkler bze verler yığılma oktaları hakkıda ö blg vermede yardımcı olurlar. Acak bu değerler gerçek değerler değldr,

Detaylı

Adi Diferansiyel Denklemler NÜMERİK ANALİZ. Adi Diferansiyel Denklemler. Adi Diferansiyel Denklemler

Adi Diferansiyel Denklemler NÜMERİK ANALİZ. Adi Diferansiyel Denklemler. Adi Diferansiyel Denklemler 6.4.7 NÜMERİK ANALİZ Yrd. Doç. Dr. Hatce ÇITAKOĞLU 6 Müendslk sstemlernn analznde ve ugulamalı dsplnlerde türev çeren dferansel denklemlern analtk çözümü büük öneme saptr. Sınır değer ve/vea başlangıç

Detaylı

Bulanık Mantık ile Hesaplanan Geoid Yüksekliğine Nokta Yüksekliklerinin Etkisi

Bulanık Mantık ile Hesaplanan Geoid Yüksekliğine Nokta Yüksekliklerinin Etkisi Harta Teknolojler Elektronk Dergs Clt: 5, No: 1, 2013 (61-67) Electronc Journal of Map Technologes Vol: 5, No: 1, 2013 (61-67) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojkarastrmalar.com e-issn: 1309-3983 Makale

Detaylı

JFM316 Elektrik Yöntemler ( Doğru Akım Özdirenç Yöntemi)

JFM316 Elektrik Yöntemler ( Doğru Akım Özdirenç Yöntemi) JFM316 Elektrk Yöntemler ( Doğru Akım Özdrenç Yöntem) yeryüzünde oluşturacağı gerlm değerler hesaplanablr. Daha sonra aşağıdak formül kullanılarak görünür özdrenç hesaplanır. a K I K 2 1 1 1 1 AM BM AN

Detaylı

AĞIR BİR NAKLİYE UÇAĞINA AİT BİR YAPISAL BİLEŞENİN TASARIMI VE ANALİZİ

AĞIR BİR NAKLİYE UÇAĞINA AİT BİR YAPISAL BİLEŞENİN TASARIMI VE ANALİZİ III. ULUSAL HAVACILIK VE UZAY KONFERANSI 16-18 Eylül 2010, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, Eskşehr AĞIR BİR NAKLİYE UÇAĞINA AİT BİR YAPISAL BİLEŞENİN TASARIMI VE ANALİZİ Davut ÇIKRIKCI * Yavuz YAMAN Murat SORGUÇ

Detaylı

Deprem Tepkisinin Sayısal Metotlar ile Değerlendirilmesi (Newmark-Beta Metodu) Deprem Mühendisliğine Giriş Dersi Doç. Dr.

Deprem Tepkisinin Sayısal Metotlar ile Değerlendirilmesi (Newmark-Beta Metodu) Deprem Mühendisliğine Giriş Dersi Doç. Dr. Deprem Tepksnn Sayısal Metotlar le Değerlendrlmes (Newmark-Beta Metodu) Sunum Anahat Grş Sayısal Metotlar Motvasyon Tahrk Fonksyonunun Parçalı Lneer Interpolasyonu (Pecewse Lnear Interpolaton of Exctaton

Detaylı

DENEY 4: SERİ VE PARALEL DEVRELER,VOLTAJ VE AKIM BÖLÜCÜ KURALLARI, KIRCHOFF KANUNLARI

DENEY 4: SERİ VE PARALEL DEVRELER,VOLTAJ VE AKIM BÖLÜCÜ KURALLARI, KIRCHOFF KANUNLARI A. DNYİN AMACI : Bast ser ve bast paralel drenç devrelern analz edp kavramak. Voltaj ve akım bölücü kurallarını kavramak. Krchoff kanunlarını deneysel olarak uygulamak. B. KULLANILACAK AAÇ V MALZML : 1.

Detaylı

HİSSE SENETLERİNİN BEKLENEN GETİRİ VE RİSKLERİNİN TAHMİNİNDE ALTERNATİF MODELLER

HİSSE SENETLERİNİN BEKLENEN GETİRİ VE RİSKLERİNİN TAHMİNİNDE ALTERNATİF MODELLER İstanbul Ünverstes İktsat Fakültes Malye Araştırma Merkez Konferansları 47. Ser / Yıl 005 Prof. Dr. Türkan Öncel e Armağan HİSSE SENETLERİNİN BEKLENEN GETİRİ VE RİSKLERİNİN TAHMİNİNDE ALTERNATİF MODELLER

Detaylı

K-Ortalamalar Yöntemi ile Yıllık Yağışların Sınıflandırılması ve Homojen Bölgelerin Belirlenmesi *

K-Ortalamalar Yöntemi ile Yıllık Yağışların Sınıflandırılması ve Homojen Bölgelerin Belirlenmesi * İMO Teknk Derg, 2012 6037-6050, Yazı 383 K-Ortalamalar Yöntem le Yıllık Yağışların Sınıflandırılması ve Homojen Bölgelern Belrlenmes * Mahmut FIAT* Fath DİKBAŞ** Abdullah Cem KOÇ*** Mahmud GÜGÖ**** ÖZ

Detaylı

Sabit Varyans. Var(u i X i ) = Var(u i ) = E(u i2 ) = s 2

Sabit Varyans. Var(u i X i ) = Var(u i ) = E(u i2 ) = s 2 X Sabt Varyans Y Var(u X ) = Var(u ) = E(u ) = s Eşt Varyans EKKY nn varsayımlarından br anakütle regresyon fonksyonu u lern eşt varyanslı olmasıdır Her hata term varyansı bağımsız değşkenlern verlen değerlerne

Detaylı

SEK Yönteminin Güvenilirliği Sayısal Bir Örnek. Ekonometri 1 Konu 11 Sürüm 2,0 (Ekim 2011)

SEK Yönteminin Güvenilirliği Sayısal Bir Örnek. Ekonometri 1 Konu 11 Sürüm 2,0 (Ekim 2011) İk Değşkenl Bağlanım Model SEK Yöntemnn Güvenlrlğ Ekonometr 1 Konu 11 Sürüm,0 (Ekm 011) UADMK Açık Lsans Blgs İşbu belge, Creatve Commons Attrbuton-Non-Commercal ShareAlke 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)

Detaylı

İstanbul Ünverstes İşletme Fakültes Dergs Istanbul Unversty Journal of the School of Busness Admnstraton Clt/Vol:39, Sayı/No:2,, 310-334 ISSN: 1303-1732 www.fdergs.org Stokastk envanter model kullanılarak

Detaylı

Kısa Vadeli Sermaye Girişi Modellemesi: Türkiye Örneği

Kısa Vadeli Sermaye Girişi Modellemesi: Türkiye Örneği Dokuz Eylül Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Dergs, Clt:24, Sayı:1, Yıl:2009, ss.105-122. Kısa Vadel Sermaye Grş Modellemes: Türkye Örneğ Mehmet AKSARAYLI 1 Özhan TUNCAY 2 Alınma Tarh: 04-2008,

Detaylı

ADJUSTED DURBIN RANK TEST FOR SENSITIVITY ANALYSIS IN BALANCED INCOMPLETE BLOCK DESIGN

ADJUSTED DURBIN RANK TEST FOR SENSITIVITY ANALYSIS IN BALANCED INCOMPLETE BLOCK DESIGN SAÜ Fen Edebyat Dergs (2010-I) F.GÖKPINAR v.d. DENGELİ TAMAMLANMAMIŞ BLOK TASARIMINDA, DUYUSAL ANALİZ İÇİN DÜZELTİLMİŞ DURBİN SIRA SAYILARI TESTİ Fkr GÖKPINAR*, Hülya BAYRAK, Dlşad YILDIZ ve Esra YİĞİT

Detaylı

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Y.2008, C.13, S.1 s.111-131.

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Y.2008, C.13, S.1 s.111-131. Süleyman Demrel Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Y.008, C.3, S. s.-3. BİREYSEL EMEKLİLİK FONLARINDA FON YAPILARININ KARMA DENEMELER YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ EXAMINING THE STRUCTURE OF FUNDS BY MIXTURE

Detaylı

ZKÜ Mühendislik Fakültesi - Makine Mühendisliği Bölümü ISI VE TERMODİNAMİK LABORATUVARI Sudan Suya Türbülanslı Akış Isı Değiştirgeci Deney Föyü

ZKÜ Mühendislik Fakültesi - Makine Mühendisliği Bölümü ISI VE TERMODİNAMİK LABORATUVARI Sudan Suya Türbülanslı Akış Isı Değiştirgeci Deney Föyü ZKÜ Müendslk Fakültes - Makne Müendslğ Bölümü Sudan Suya Türbülanslı Akış Isı Değştrge Deney Föyü Şekl. Sudan suya türbülanslı akış ısı değştrge (H950 Deneyn adı : Boru çnde sudan suya türbülanslı akışta

Detaylı

TAŞIMACILIK SEKTÖRÜNÜN İŞLEYİŞ SÜRECİ, BULANIK DAĞITIM PROBLEMİNİN TAMSAYILI DOĞRUSAL PROGRAMLAMA MODEL DENEMESİ

TAŞIMACILIK SEKTÖRÜNÜN İŞLEYİŞ SÜRECİ, BULANIK DAĞITIM PROBLEMİNİN TAMSAYILI DOĞRUSAL PROGRAMLAMA MODEL DENEMESİ ZKÜ Sosyal Blmler Dergs, Clt 3, Sayı 6, 2007, ss. 109 125. TAŞIMACILIK SEKTÖRÜNÜN İŞLEYİŞ SÜRECİ, BULANIK DAĞITIM PROBLEMİNİN TAMSAYILI DOĞRUSAL PROGRAMLAMA MODEL DENEMESİ Yrd.Doç.Dr. Ahmet ERGÜLEN Nğde

Detaylı

Tarımsal Alanlarda Sulamanın Enerji Üretimi Üzerine Etkisi

Tarımsal Alanlarda Sulamanın Enerji Üretimi Üzerine Etkisi TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ 2009, 15 (3) 231-239 ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ Tarımsal Alanlarda Sulamanın Enerj Üretm Üzerne Etks Mücaht OPAN 1 Temel TEMİZ 1 Adnan ÖNER 1 Eyüp DUMLU 2 Gelş Tarh: 10.03.2009

Detaylı

KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ. Dr. Ali Rıza AKTAŞ 1 Dr. Selim Adem HATIRLI 2

KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ. Dr. Ali Rıza AKTAŞ 1 Dr. Selim Adem HATIRLI 2 Journal of Yasar Unversty 2010 3294-3319 KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ Dr. Al Rıza AKTAŞ 1 Dr. Selm Adem HATIRLI 2 ÖZET Bu çalışmada, Batı Akdenz Bölges kent merkezlernde

Detaylı

MAK 744 KÜTLE TRANSFERİ

MAK 744 KÜTLE TRANSFERİ ZKÜ Fen Blmler Ensttüsü Makne Mühendslğ Anablm alı MAK 744 KÜTLE TRANSFERİ TERMOİNAMİK ve TRANSPORT BÜYÜKLÜKLERİNİN HESAPLANMASI İÇİN FORMÜLLER VE TABLOLAR Mustafa EYRİBOYUN ZONGULAK - 007 1. TERMOİNAMİK

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KAFES SİSTEMLERİN OPTİMUM TASARIMI. YÜKSEK LİSANS TEZİ Mak. Müh.

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KAFES SİSTEMLERİN OPTİMUM TASARIMI. YÜKSEK LİSANS TEZİ Mak. Müh. İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KAES SİSTEMLERİN OPTİMUM TASARIMI YÜKSEK LİSANS TEZİ Mak. Müh. Cem Celal TUTUM Anablm Dalı : MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ Programı : KATI CİSİMLERİN MEKANİĞİ

Detaylı

Farklı Varyans. Var(u i X i ) = Var(u i ) = E(u i2 ) = s 2 Eşit Varyans

Farklı Varyans. Var(u i X i ) = Var(u i ) = E(u i2 ) = s 2 Eşit Varyans Farklı Varyans Var(u X ) = Var(u ) = E(u ) = s Eşt Varyans Y X 1 Farklı Varyans Hata Var(u X ) = Var(u ) = E(u ) = s Farklı Varyans Zaman EKKY nn varsayımlarından br anakütle regresyon fonksyonu u lern

Detaylı

PROJELERDE -DAĞILIMININ ÜÇ DURUMUNA GÖRE PROJE TAMAMLANMA ZAMANININ BULUNMASINDA İSTATİSTİKSEL BİR ANALİZ

PROJELERDE -DAĞILIMININ ÜÇ DURUMUNA GÖRE PROJE TAMAMLANMA ZAMANININ BULUNMASINDA İSTATİSTİKSEL BİR ANALİZ C.Gencer ve O.Türkbey, Gaz Ünverstes. Fen Blmler Dergs, (00), 77-90 PROJELERDE -DAĞILIMININ ÜÇ DURUMUNA GÖRE PROJE TAMAMLANMA ZAMANININ BULUNMASINDA İSTATİSTİKSEL BİR ANALİZ Cevrye GENCER Orhan TÜRKBEY

Detaylı

AYLIK ORTALAMA GÖL SU SEVİYESİNİN BULANIK-OLASILIK YAKLAŞIMI İLE GÖZLENMİŞ ZAMAN SERİSİNDEN TAHMİNİ

AYLIK ORTALAMA GÖL SU SEVİYESİNİN BULANIK-OLASILIK YAKLAŞIMI İLE GÖZLENMİŞ ZAMAN SERİSİNDEN TAHMİNİ AYLIK ORTALAMA GÖL SU SEVİYESİİ BULAIK-OLASILIK YAKLAŞIMI İLE GÖZLEMİŞ ZAMA SERİSİDE TAHMİİ Veysel GÜLDAL, Hakan TOGAL 2 S.D.Ü.Mühendslk Mmarlık Fakültes İnşaat Müh Böl., Isparta/TÜRKİYE vguldal@mmf.sdu.edu.tr

Detaylı

Epilepside EEG Tabanlı Entropi Değişimleri

Epilepside EEG Tabanlı Entropi Değişimleri TURKMIA 9 Proceedngs 7 VI. Ulusal Tıp Blşm Kongres Bldrler ENMI Vol V No 1, 9 Eplepsde EEG Tabanlı Entrop Değşmler b c Serap 1 AYDINa,1, H.Melh SARAOĞLU, Sadık KARA a Elektrk-Elektronk Müh Böl, Ondokuz

Detaylı

Biyomedikal Amaçlı Basınç Ölçüm Cihazı Tasarımı

Biyomedikal Amaçlı Basınç Ölçüm Cihazı Tasarımı Byomedkal Amaçlı Basınç Ölçüm Chazı Tasarımı Barış Çoruh 1 Onur Koçak 2 Arf Koçoğlu 3 İ. Cengz Koçum 4 1 Ayra Medkal Yatırımlar Ltd. Şt, Ankara 2,4 Byomedkal Mühendslğ Bölümü, Başkent Ünverstes, Ankara,

Detaylı

PARAMETRİK OLMAYAN TESTLER KULLANILARAK SAKARYA HAVZASI YAĞIŞLARININ TREND ANALİZİ. Meral BÜYÜKYILDIZ 1, Ali BERKTAY 2

PARAMETRİK OLMAYAN TESTLER KULLANILARAK SAKARYA HAVZASI YAĞIŞLARININ TREND ANALİZİ. Meral BÜYÜKYILDIZ 1, Ali BERKTAY 2 S.Ü. Müh.-Mm. Fak. Derg., c.19, s., 004 J. Fac.Eng.Arch. Selcuk Unv., v.19, n., 004 PARAMETRİK OLMAYAN TESTLER KULLANILARAK SAKARYA HAVZASI YAĞIŞLARININ TREND ANALİZİ Meral BÜYÜKYILDIZ 1, Al BERKTAY 1

Detaylı

Soğutucu Akışkan Karışımlarının Kullanıldığı Soğutma Sistemlerinin Termoekonomik Optimizasyonu

Soğutucu Akışkan Karışımlarının Kullanıldığı Soğutma Sistemlerinin Termoekonomik Optimizasyonu Soğutucu Akışkan arışımlarının ullanıldığı Soğutma Sstemlernn ermoekonomk Optmzasyonu * 1 Hüseyn aya, 2 ehmet Özkaymak ve 3 rol Arcaklıoğlu 1 Bartın Ünverstes akne ühendslğ Bölümü, Bartın, ürkye 2 arabük

Detaylı

Pamukta Girdi Talebi: Menemen Örneği

Pamukta Girdi Talebi: Menemen Örneği Ege Ünv. Zraat Fak. Derg., 2002, 39 (3): 88-95 ISSN 1018-8851 Pamukta Grd Taleb: Menemen Örneğ Bülent MİRAN 1 Canan ABAY 2 Chat Günden 3 Summary Demand for Inputs n Cotton Producton: The Case of Menemen

Detaylı

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARI NOTLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. Tamer Yılmaz, Barış Yılmaz, Halim Sezici 1 ÖZET

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARI NOTLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. Tamer Yılmaz, Barış Yılmaz, Halim Sezici 1 ÖZET İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARI NOTLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Tamer Yılmaz, Barış Yılmaz, Halim Sezici 1 ÖZET Bu çalışmada, Celal Bayar Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin

Detaylı

Hasar sıklıkları için sıfır yığılmalı kesikli modeller

Hasar sıklıkları için sıfır yığılmalı kesikli modeller www.statstkcler.org İstatstkçler Dergs 5 (01) 3-31 İstatstkçler Dergs Hasar sıklıkları çn sıfır yığılmalı keskl modeller Sema Tüzel Hacettepe Ünverstes Aktüerya Blmler Bölümü 06800-Beytepe, Ankara, Türkye

Detaylı

MİNİMAL SİSTEMLERDE DURUM GERİBESLEMESİ İLE KUTUP ATAMA PROBLEMİNİN NÜMERİK ANALİZİ

MİNİMAL SİSTEMLERDE DURUM GERİBESLEMESİ İLE KUTUP ATAMA PROBLEMİNİN NÜMERİK ANALİZİ MİNİMAL SİSTEMLERDE DURUM GERİBESLEMESİ İLE KUTUP ATAMA PROBLEMİNİN NÜMERİK ANALİZİ Erkam Murat BOZKURT Mehmet Turan SÖYLEMEZ Kontrol ve Otomasyon Mühendslğ Bölümü, Elektrk-Elektronk Fakültes, İstanbul

Detaylı

Standart Model (SM) Lagrange Yoğunluğu. u, d, c, s, t, b. e,, Şimdilik nötrinoları kütlesiz Kabul edeceğiz. Kuark çiftlerini gösterelim.

Standart Model (SM) Lagrange Yoğunluğu. u, d, c, s, t, b. e,, Şimdilik nötrinoları kütlesiz Kabul edeceğiz. Kuark çiftlerini gösterelim. SM de yer alacak fermyonlar Standart Model (SM) agrange Yoğunluğu u s t d c b u, d, c, s, t, b e e e,, Şmdlk nötrnoları kütlesz Kabul edeceğz. Kuark çftlern gösterelm. u, c ve t y u (=1,,) olarak gösterelm.

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ 380 kv LUK 14 BARALI GÜÇ SİSTEMİNDE EKONOMİK YÜKLENME ANALİZİ

TÜRKİYE DEKİ 380 kv LUK 14 BARALI GÜÇ SİSTEMİNDE EKONOMİK YÜKLENME ANALİZİ TÜRİYE DEİ 38 kv LU 4 BARALI GÜÇ SİSTEMİDE EOOMİ YÜLEME AALİZİ Mehmet URBA Ümmühan BAŞARA 2,2 Elektrk-Elektronk Mühendslğ Bölümü Mühendslk-Mmarlık Fakültes Anadolu Ünverstes İk Eylül ampüsü, 2647, ESİŞEHİR

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİ VE AVRUPA BİRLİĞİNE ADAY ÜLKELERİN YAKINSAMA ANALİZİ

AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİ VE AVRUPA BİRLİĞİNE ADAY ÜLKELERİN YAKINSAMA ANALİZİ AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİ VE AVRUPA BİRLİĞİNE ADAY ÜLKELERİN YAKINSAMA ANALİZİ Prof. Dr. Bedrye SARAÇOĞLU Gaz Ünverstes İ.İ.B.F. Ekonometr Bölümü Tel:+90 32 226853 e-posta: bedrye@gaz.edu.tr Arş. Gör. Nükhet

Detaylı

KAFES SİSTEMLERİN GERİLME, YER DEĞİŞTİRME, BURKULMA VE DOĞAL FREKANS KISITLARI ALTINDA OPTİMUM TASARIMI

KAFES SİSTEMLERİN GERİLME, YER DEĞİŞTİRME, BURKULMA VE DOĞAL FREKANS KISITLARI ALTINDA OPTİMUM TASARIMI KAFES SİSTEMLERİN GERİLME, YER DEĞİŞTİRME, BURKULMA VE DOĞAL FREKANS KISITLARI ALTINDA OPTİMUM TASARIMI Cem Celal TUTUM İ.T.Ü. ROTAM, Makne Yük. Müh. ÖZET: Bu çalışmada düzlemsel kafes sstemlern belrl

Detaylı

a IIR süzgeç katsayıları ve N ( M) de = s 1 (3) 3. GÜRÜLTÜ GİDERİMİ UYGULAMASI

a IIR süzgeç katsayıları ve N ( M) de = s 1 (3) 3. GÜRÜLTÜ GİDERİMİ UYGULAMASI Fırat Ünverstes-Elazığ MİTRAL KAPAK İŞARETİ ÜZERİNDEKİ ANATOMİK VE ELEKTRONİK GÜRÜLTÜLERİN ABC ALGORİTMASI İLE TASARLANAN IIR SÜZGEÇLERLE SÜZÜLMESİ N. Karaboğa 1, E. Uzunhsarcıklı, F.Latfoğlu 3, T. Koza

Detaylı

ÜNİTE. İSTATİSTİĞE GİRİŞ Doç.Dr.Suphi Özçomak İÇİNDEKİLER HEDEFLER TEMEL KAVRAMLAR

ÜNİTE. İSTATİSTİĞE GİRİŞ Doç.Dr.Suphi Özçomak İÇİNDEKİLER HEDEFLER TEMEL KAVRAMLAR HEDEFLER İÇİNDEKİLER TEMEL KAVRAMLAR İstatstğn Tanımı Anakütle ve Örnek Kavramları Tam Sayım ve Örnekleme Anakütle ve Örnek Hacm Parametre ve İstatstk Kavramları İSTATİSTİĞE GİRİŞ Doç.Dr.Suph Özçomak Bu

Detaylı

DETERMINATION OF THE ECONOMIC DISPATCH IN ELECTRIC POWER SYSTEMS USING SIMULATED ANNEALING(SA) ALGORITHM

DETERMINATION OF THE ECONOMIC DISPATCH IN ELECTRIC POWER SYSTEMS USING SIMULATED ANNEALING(SA) ALGORITHM 5 Uluslararası İler Teknolojler Sempozyumu (IATS 09), 3-5 Mayıs 2009, Karabük, Türkye ELEKTRİK GÜÇ SİSTEMİNDE OPTİMAL YAKIT MALİYETİNİN BENZETİM TAVLAMA (BT) ALGORİTMASI İLE BELİRLENMESİ DETERMINATION

Detaylı

ANE - AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.DENGELİ EYF

ANE - AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.DENGELİ EYF AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FON KURULU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK FAALİYET RAPORU Bu rapor AEGON Emekllk ve Hayat A.Ş Dengel Emekllk Yatırım Fonu nun 01.07.2011 30.09.2011 dönemne

Detaylı

ÇOK DURUMLU AĞIRLIKLANDIRILMIŞ BİLEŞENLİ SİSTEMLERİN DİNAMİK GÜVENİLİRLİK ANALİZİ

ÇOK DURUMLU AĞIRLIKLANDIRILMIŞ BİLEŞENLİ SİSTEMLERİN DİNAMİK GÜVENİLİRLİK ANALİZİ T.C. KARA HARP OKULU SAVUNMA BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HAREKÂT ARAŞTIRMASI ANA BİLİM DALI ÇOK DURUMLU AĞIRLIKLANDIRILMIŞ BİLEŞENLİ SİSTEMLERİN DİNAMİK GÜVENİLİRLİK ANALİZİ DOKTORA TEZİ Hazırlayan Al Rıza BOZBULUT

Detaylı

ÇOK AMAÇLI DOĞRUSAL PROGRAMLAMADAN SİSTEM TASARIMINA: DE NOVO. Özet

ÇOK AMAÇLI DOĞRUSAL PROGRAMLAMADAN SİSTEM TASARIMINA: DE NOVO. Özet Dokuz Eylül Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Yayın Gelş Tarh: 0.0.00 Clt:, Sayı: 4, Yıl: 00, Sayfa: -74 Yayına Kabul Tarh: 7.0.0 ISSN: 0-84 ÇOK AMAÇLI DOĞRUSAL PROGRAMLAMADAN SİSTEM TASARIMINA: DE

Detaylı

ALTERNATİF AKIM DEVRE YÖNTEM VE TEOREMLER İLE ÇÖZÜMÜ

ALTERNATİF AKIM DEVRE YÖNTEM VE TEOREMLER İLE ÇÖZÜMÜ BÖLÜM 6 ALTERNATİF AKIM DEVRE ÖNTEM VE TEOREMLER İLE ÇÖZÜMÜ 6. ÇEVRE AKIMLAR ÖNTEMİ 6. SÜPERPOZİSON TEOREMİ 6. DÜĞÜM GERİLİMLER ÖNTEMİ 6.4 THEVENİN TEOREMİ 6.5 NORTON TEOREMİ Tpak GİRİŞ Alternatf akımın

Detaylı

ANOVA. CRD (Completely Randomized Design)

ANOVA. CRD (Completely Randomized Design) ANOVA CRD (Completely Randomzed Desgn) Örne Problem: Kalte le blgnn, ortalama olara, br urumun üç farlı şehrde çalışanları tarafından eşt olara algılanıp algılanmadığını test etme amacıyla, bu üç şehrde

Detaylı

HİDROLİK ÇALIŞMALARDA İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLERİN KULLANIMI. İstatistiksel Maddelerin Önemi ve Sınıflandırılması

HİDROLİK ÇALIŞMALARDA İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLERİN KULLANIMI. İstatistiksel Maddelerin Önemi ve Sınıflandırılması HİDROLİK ÇALIŞMALARDA İSTATİSTİKSEL YÖTEMLERİ KULLAIMI Grş İstatstksel Maddelern Önem ve Sınıflandırılması Hdrolojk büüklüklern brçoğu fzk asalarıla tam olarak açıklanamaan rastgele değşken ntelğ taşırlar.

Detaylı

ÇERÇEVE TİPİ YAPILARIN DEPLASMAN ESASLI DİZAYNI İÇİN DEPLASMAN PROFİLİ

ÇERÇEVE TİPİ YAPILARIN DEPLASMAN ESASLI DİZAYNI İÇİN DEPLASMAN PROFİLİ Eskşehr Osmangaz Ünverstes Müh.Mm.Fak.Dergs C.XIX, S.2, 2006 Eng&Arch.Fac. Eskşehr Osmangaz Unversty, Vol..XIX, No:2, 2006 Makalenn Gelş Tarh : 26.04.2005 Makalenn Kabul Tarh : 5.08.2005 ÇERÇEVE TİPİ YAPILARIN

Detaylı

REGRESYONDA ETKİLİ GÖZLEMLERİ BELİRLEME YÖNTEMLERİ VE KARŞILAŞTIRMALARI. Can DARICA YÜKSEK LİSANS TEZİ İSTATİSTİK

REGRESYONDA ETKİLİ GÖZLEMLERİ BELİRLEME YÖNTEMLERİ VE KARŞILAŞTIRMALARI. Can DARICA YÜKSEK LİSANS TEZİ İSTATİSTİK REGRESYONDA ETKİLİ GÖZLEMLERİ BELİRLEME YÖNTEMLERİ VE KARŞILAŞTIRMALARI Can DARICA YÜKSEK LİSANS TEZİ İSTATİSTİK GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ŞUBAT 014 ANKARA Can DARICA tarafından hazırlanan

Detaylı

ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE HİZMET TERCİHİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ. Özet

ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE HİZMET TERCİHİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ. Özet Dokuz Eylül Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Yayın Gelş Tarh: 18.02.2011 Clt: 13, Sayı: 1, Yıl: 2011, Sayfa: 21-37 Yayına Kabul Tarh: 17.03.2011 ISSN: 1302-3284 ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK

Detaylı

PARAMETRİK OLMAYAN HİPOTEZ TESTLERİ. χ 2 Kİ- KARE TESTLERİ. Doç.Dr. Ali Kemal ŞEHİRLİOĞLU Araş.Gör. Efe SARIBAY

PARAMETRİK OLMAYAN HİPOTEZ TESTLERİ. χ 2 Kİ- KARE TESTLERİ. Doç.Dr. Ali Kemal ŞEHİRLİOĞLU Araş.Gör. Efe SARIBAY PARAMETRİK OLMAYAN HİPOTEZ TESTLERİ Kİ- KARE TESTLERİ Doç.Dr. Al Kemal ŞEHİRLİOĞLU Araş.Gör. Efe SARIAY Populasyonun nceledğmz br özellğnn dağılışı blenen dağılışlardan brsne, Normal Dağılış, t Dağılışı,

Detaylı

Güvenlik Stokları. Tedarik Zincirlerinde Belirsizlik Yönetimi: Güvenlik Stokları. Güvenlik Stokları Belirlenirken Sorulması gereken sorular

Güvenlik Stokları. Tedarik Zincirlerinde Belirsizlik Yönetimi: Güvenlik Stokları. Güvenlik Stokları Belirlenirken Sorulması gereken sorular Güvenl Stoları Tedar Zncrlernde Belrszl Yönetm: Güvenl Stoları Güvenl Stoğu: Herhang br dönemde, talebn tahmn edlen mtarın üzernde gerçeleşen mtarını arşılama çn elde bulundurulan sto mtarıdır Q Çevrm

Detaylı

Boğaziçi Köprüsü Hareketlerinin Zaman Dizileri Analizi İle Belirlenmesi

Boğaziçi Köprüsü Hareketlerinin Zaman Dizileri Analizi İle Belirlenmesi hkm Jeodez, Jeonformasyon ve Araz Yönetm Dergs 2009/ Sayı 00 www.hkmo.org.tr Boğazç Köprüsü Hareketlernn Zaman Dzler Analz İle Belrlenmes Hedye ERDOĞAN, Engn GÜLAL 2 Özet Bu makalede; Asya le Avrupa kıtalarını

Detaylı

TESADÜFİ DEĞİŞKENLERLE İLGİLİ BAZI YAKINSAKLIK ÇEŞİTLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

TESADÜFİ DEĞİŞKENLERLE İLGİLİ BAZI YAKINSAKLIK ÇEŞİTLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ISSN:1306-3111 e-journal of New Worl Scences Acaemy 2008, Volume: 3, Number: 4 Artcle Number: A0108 NATURAL AND APPLIED SCIENCES MATHEMATICS APPLIED MATHEMATICS Receve: March 2008 Accepte: September 2008

Detaylı

BÖLÜM II D. YENİ YIĞMA BİNALARIN TASARIM, DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRME ÖRNEKLERİ ÖRNEK 20 İKİ KATLI YIĞMA KONUT BİNASININ TASARIMI

BÖLÜM II D. YENİ YIĞMA BİNALARIN TASARIM, DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRME ÖRNEKLERİ ÖRNEK 20 İKİ KATLI YIĞMA KONUT BİNASININ TASARIMI BÖLÜM II D ÖRNEK 0 BÖLÜM II D. YENİ YIĞMA BİNALARIN TASARIM, DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRME ÖRNEKLERİ ÖRNEK 0 İKİ KATLI YIĞMA KONUT BİNASININ TASARIMI 0.1. BİNANIN GENEL ÖZELLİKLERİ...II.0/ 0.. TAŞIYICI

Detaylı

Bitkisel Ürün Sigortası Yaptırma İsteğinin Belirlenmesi: Tokat İli Örneği

Bitkisel Ürün Sigortası Yaptırma İsteğinin Belirlenmesi: Tokat İli Örneği Atatürk Ünv. Zraat Fak. Derg., 42 (2): 153-157, 2011 J. of Agrcultural Faculty of Atatürk Unv., 42 (2): 153-157, 2011 ISSN : 1300-9036 Araştırma Makales/Research Artcle Btksel Ürün Sgortası Yaptırma İsteğnn

Detaylı