İSTATİSTİKSEL TAHMİNLEME VE

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İSTATİSTİKSEL TAHMİNLEME VE"

Transkript

1 1 ölüm maçları İSTTİSTİKSEL THMİLEME VE YORUMLM SÜRECİ ÖREKLEME VE ÖREKLEME DĞILIMLRI u bölümde öğreeceklerz. Örekleme gereksm ve yötemler celemek. Örekleme hatası kavramıı taımlamak Örekleme dağılışı kavramıı taımlamak, _ Örek ortalamasıı örekleme dağılışıı ortalaması ve stadart sapmasıı belrlemek, Örek oraıı örekleme dağılışıı ortalaması ve stadart _ sapmasıı belrlemek Merkez Lmt Teorem ve çıkarsamalarıı kullamak, Ortalama ve ora ç öreklem dağılımı uygulamaları yapmak. Dr. Mehmet KSRYLI Yorumlama sürec ç Örek? Tahmler ve testler Örek İstatstkler (, ps) Populasyo Örek Test rmler İmhası Kalte Kotrol Doğru ve Güvelr Souçlar Pragmatk Sebepler Zama Malyet 3 4 Örek Tpler Örekleme Hatası (Samplg Error) Örek Tp Örek İstatstkler aktle Parametreler tahmlemek ç kullaılır. Olasılık Dışı Olasılık Sorular: Öreğ: pulasyo ortalamsıı (μ) tahmdr. Yargı Kota Ktle ast Şas Sstematk Tabakalı Kümel Farklı örekler aktle parametreler farklı tahmler verr. Örek souçları potasyel olarak değşkelk çerrler böylece; örekleme hatası ortaya çıkar. 5 6

2 7 Calculatg Samplg Error Samplg Error: The dfferece betwee a value (a statstc) computed from a sample ad the correspodg value (a parameter) computed from a populato Eample: (for the mea) Samplg Error - μ Eample If the populato mea s μ = 98.6 degrees ad a sample of = 5 temperatures yelds a sample mea of = 99. degrees, the the samplg error s μ degrees where: sample mea μ populato mea 8 Samplg Errors Farklı örekler farklı örekleme hataları verr. errors Örekleme hataları poztf veya egatf olablr. Örek büyüklüğü arttığıda örekleme hatası küçülür. Örekleme dağılımı Teork br olasılık dağılımı vardır. Şas değşke örek statstğdr. Örek ortalaması, örek oraı, vb. elrl br hacmde tüm mümkü örekler çeklmesyle oluşur. [, P( )] 9 1 Örek1 ssume there s a populato Populato sze =4 Radom varable,, s age of dvduals Values of : 18,,, 4 (years) C D Örek1 Summary Measures for the Populato Dstrbuto: P() μ ( μ) 18 4 σ.36 C D Uform Dstrbuto 11 1

3 13 ow cosder all possble samples of sze = 1 st d Observato Obs ,18 18, 18, 18,4,18,,,4,18,,,4 4 4,18 4, 4, 4,4 possble samples (samplg wth replacemet) Örek1 Sample Meas 1st d Observato Obs Samplg Dstrbuto of ll Sample Meas Sample Meas 1st d Observato Obs P(). Örek1 Sample Meas Dstrbuto (o loger uform) 14 _ Summary Measures of ths Samplg Dstrbuto: μ 1 σ ( μ ) (18-1) (19-1) Örek1 (4-1) 1.58 Populato = 4 μ 1 σ.36 P(). Örek C D Comparg the Populato wth ts Samplg Dstrbuto Sample Meas Dstrbuto = μ 1 σ 1.58 P() _ 15 Örek Örek Populasyo Karakterstkler r populasyo varsayalım... Populasyo hacm, = 4 Şas değşke,, ş sırasıda yapıla hatalar değerler: 1,, 3, 4 olsu. Örek Ölçütler ( ) Populasyo dağılımı

4 19 Örek = hacml tüm mümkü örekler Örek Tüm örek ortalamalarıı örekleme dağılımı örek örek ortalaması 1.. gözlem göz ,1 1, 1,3 1,4,,,3,4 3 3,1 3, 3,3 3,4 4 4,1 4, 4,3 4,4 1.. Gözlem göz örek ortalaması Örekleme dağılımı 1.. Gözlem Göz P() Yere koyarak örekleme Örek Tüm mümkü örek ortalamalarıı özet statstkler ( ) (1. 5). (15. 5). (4. 5).. 79 P().. Örek Populasyo Populasyo ve örekleme dağılımlarıı karşılaştırılması Örekleme dağılışları P() Ortalamaı stadart hatası Tüm mümkü örek ortalamalarıı stadart sapmasıdır. Populasyou stadart sapmasıda küçüktür. Formülü: Fte Populato Correcto pply the Fte Populato Correcto f: the sample s large relatve to the populato ( s greater tha 5% of ) ad Samplg s wthout replacemet ( μ) z The σ 1 3 4

5 5 ormal populasyolarda örekleme Merkez eğlm Yayılım yere koyarak örekleme = 4 = 5 Populasyo dağılımı 5 = 1 Örekleme dağılımı 5 = =.5 Ortalamaı örekleme dağılışıı stadardze edlmes Z Örekleme dağılımı Stadart ormal dağılım Z = z = 1 Z 6 ormal olmaya populasyolarda örekleme Merkez eğlm Yayılım Yere koyarak örekleme = 4 = 5 Populasyo dağılımı 5 = 1 Örek dağılımı =3 = 1.8 Örek hacm arttıkça ( 3)... Merkez Lmt Teorem Örekleme dağılışı ormal dağılıma yaklaşır Farklı örek büyüklükler ( ) ve farklı populasyolar ç ı örekleme dağılışı If the Populato s ot ormal 9 Samplg dstrbuto propertes: Cetral Tedecy Varato μ μ σ σ (Samplg wth replacemet) Populato Dstrbuto Samplg Dstrbuto (becomes ormal as creases) Smaller sample sze μ μ Larger sample sze 3

6 31 Eample Suppose a populato has mea μ = 8 ad stadard devato σ = 3. Suppose a radom sample of sze = 36 s selected. What s the probablty that the sample mea s betwee 7.8 ad 8.? Soluto: Eample Eve f the populato s ot ormally dstrbuted, the cetral lmt theorem ca be used ( > 3) so the samplg dstrbuto of s appromately ormal μ wth mea = μ = 8 ad stadard devato σ σ Eample Soluto -- fd z-scores: Populato Dstrbuto???????????? μ - μ P(7.8 μ 8.) P 3 σ Samplg Dstrbuto Sample P(-.4 z.4) 18 Stadard ormal Dstrbuto Stadardze μ 8 μ 8 μ z z 33 Populato Proportos, π π = the proporto of the populato havg some characterstc Sample proporto ( p ) provdes a estmate of π : p umber of successes the sample sample sze If two outcomes, p has a bomal dstrbuto 34 Samplg Dstrbuto of p ppromated by a ormal dstrbuto f: π (1 π) 5 where 5 μ p π ad Samplg Dstrbuto P(p) p σ p π(1 π) (where π = populato proporto) 35 z-value for Proportos Stadardze p to a z value wth the formula: p π z σ If samplg s wthout replacemet ad s greater tha 5% of the populato sze, the σ p must use the fte populato correcto factor: p p π π(1 π) σ p π(1 π) 1 36

7 37 Eample If the true proporto of voters who support Proposto s π =.4, what s the probablty that a sample of sze yelds a sample proporto betwee.4 ad.45? Eample f π =.4 ad =, what s P(.4 p.45)? σ p Fd : σ p π(1 π).4(1.4).3464.e.: f π =.4 ad =, what s P(.4 p.45)? Covert to stadard ormal: P(.4 p.45) P z P( z 1.44) 38 Samplg Dstrbuto Eample f π =.4 ad =, what s P(.4 p.45)? Use stadard ormal table: P( z 1.44) =.451 Stadardzed ormal Dstrbuto.451 lıştırma Türk telekomda çalışa br operatörsüüz. Uzu mesafel telefo görüşmeler = 8dk. & = dk. İle ormal dağılmakta. Eğer 5 aramalık örekler seçersez örek ortalamalarıı % kaçı 7.8 & 8. dk. arasıda olacaktır? Stadardze.4.45 p 1.44 z T/Maker Co Çözüm le Olasılıklar İç Z Değerler uluması Örekleme dağılımı = Z Z. 5 5 Stadart ormal dağılım Z = Z 41 P(Z) = 17 se Z edr? 17 Z = 1 Z = 1 Z Stadart ormal olasılık Tablosu (Kısme).1 Z

8 43 ÖREK: üyük br alışverş merkezde 15 YTL de fazla alışverş yapa müşterler %3 uu kred kartı kulladığı tespt edlmştr. 15 YTL de fazla alışverş yapa 1 müşter ç oraları öreklem dağılımıı stadart hatası edr? P 1 P 1 P yı örek ç 15 YTL de fazla alışverş yapa 1 müşterde % le %5 kred kartı kullaması htmal hesaplayıız. p1 P. p P.5 Z1 8 Z 1.9 P1 P (1 ) P1 P (1 ) P(. P.5) P( 8 Z 1.9) P(. P.5) ORTLMLR RSI FRKLRI ÖREKLEME DĞILIMI Ortalamalar arası farkı örek dağılımıı ortalaması μ 1 μ ve stadart hatası da 1 le gösterlr. 1 Z Örek: İk farklı u fabrkasıda paketlee stadart 1 kg lık u paketler test edlmş ve brc fabrkada alıa 1 paket ortalaması 1.3 kg, stadart sapması.4kg; kc fabrkada alıa 1 paket ortalaması.99 kg, stadart sapması.5 kg bulumuştur. akütle stadart sapmaları blmedğ ç örek stadart sapmalarıda hareketle ortalamalar arası farkı stadart hatası, s1 s 1 (.4) (.5) = 1 1 = ORLR RSI FRKLRI ÖREKLEME DĞILIMI Oralar arası farkı örek dağılımıı ortalaması P 1 P ve stadart hatası da 1 le gösterlr. P1 1 P1 P 1 P P P Z p1p P1P P 1P P 1P 1 Örek: rc fabrkadak kusurlu mamul oraıı.8 ve kc fabrkadak kusurlu mamul oraıı.5 olduğu blmektedr. Tesadüf olarak brc fabrkada 1, kc fabrkada 15 mamul seçlmş ve brc örektek kusurlu mamul oraı.9, kc örektek kusurlu mamul oraı.6 olarak gözlemştr. ua göre kusur oraları arasıdak farkı stadart hatası: P P P1 1 P1 P 1 P P P P P

9 49 lmeye populasyo parametreler tahmler... Ortalama Populasyo Örek statstğyle parametres Tahmle! Ora P p Varyas s Farklar 1 P ( ) P ( ) Sapmasız 3. Kararlılık Tahmleycler Özellkler 1. Sapmasızlık Sapmalı üyük örek hacm Küçük örek hacm P(). Etklk 5 P ( ) Tahmleycler Özellkler 1. Sapmasızlık Sapmasız Sapmalı brmlk ayı aakütlede farklı sayıda öreklem seçlebleceğ ç tahm edc değer de seçle örekleme göre değşmektedr. u durumda öreklem sayısı kadar elde edle tahm edc, br rassal değşke olup, ortalaması ve varyası ola br olasılık dağılımıa sahptr. u dağılımı beklee değer aakütle parametrese eşt olmasıa, dğer br fadeyle br statstğ beklee değer le blmeye aakütle parametres arasıdak farkı sıfıra eşt olmasıa sapmasızlık der. E() E() P( ). Tutarlılık (Kararlılık) üyük örek hacm Küçük örek hacm Öreklemdek brm sayısı sosuza doğru arttırıldığıda, tahm edc değer aakütle değere yaklaşması ve = olması durumuda aralarıdak farkı sıfıra mes özellğe tutarlılık der. lm P 1 ˆ, ı tutarlı tahmcsdr Etklk Etk Tahmc P() rde fazla sapmasızvetutarlı tahmc olması durumuda, br tahmc varyasıı, ayı aakütle parametres başka br tahmcs varyasıda daha küçük olması durumuda elde edle tahmclere etk tahmc adı verlmektedr. 53

Bir tahmin edicinin sapması, beklenen değeriyle gerçek parametre arasındaki fark olarak tanımlanır.

Bir tahmin edicinin sapması, beklenen değeriyle gerçek parametre arasındaki fark olarak tanımlanır. 6. EN KÜÇÜK KARELER TAHMİNLERİNİN ÖZELLİKLERİ 6. TAHMİN EDİCİLERDE ARANAN ÖZELLİKLER Geellkle br tahm aa kütle parametres gerçek değere yakı olmasıı ve b gerçek parametre yakılarıda dar br aralıkta değşmes

Detaylı

FARKLI METALLERİN KAYNAĞINDA GERİLME YIĞILMALARININ İNCELENMESİ

FARKLI METALLERİN KAYNAĞINDA GERİLME YIĞILMALARININ İNCELENMESİ P A M U K K A L E Ü N İ V E R S İ T E S İ M Ü H E N D İ S L İ K F A K Ü L T E S İ P A M U K K A L E U N I V E R S I T Y E N G I N E E R I N G C O L L E G E M Ü H E N D İ S L İ K B İ L İ M L E R İ D E R

Detaylı

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM, OLASILIK VE İSTATİSTİK...111. Konu Özeti...111. Testler (1 11)...115. Yazılıya Hazırlık Soruları (1 2)...

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM, OLASILIK VE İSTATİSTİK...111. Konu Özeti...111. Testler (1 11)...115. Yazılıya Hazırlık Soruları (1 2)... ÜNİTE PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM, OLASILIK VE İSTATİSTİK Bölüm PERMÜTASYON, KOMBİNASYON BİNOM VE OLASILIK! = (...... ) PERMÜTASYON, KOMBİNASYON BİNOM, OLASILIK VE İSTATİSTİK PERMÜTASYON, KOMBİNASYON,

Detaylı

Birlik Hava Savunma Önceliklerinin Tespitine Bulanık Bir Yaklaşım. A Fuzzy Approach to Determination of a Unit s Air Defense Priorities

Birlik Hava Savunma Önceliklerinin Tespitine Bulanık Bir Yaklaşım. A Fuzzy Approach to Determination of a Unit s Air Defense Priorities Savua Bller Dergs Kası 0 Clt 0 Sayı -7. Brlk Hava Savua Öcelkler Tespte Bulaık Br Yaklaşı Mehet Kabak Öz Hava savua desteğ belrlees proble savua ssteler verllğde öel br etkye sahp ve karaşık br koudur.

Detaylı

Farklı Tüy Rengine Sahip Japon Bıldırcınlarda Bazı Vücut Ağırlığı Verilerinin Friedman ve Quade Testleriyle Belirlenmesi

Farklı Tüy Rengine Sahip Japon Bıldırcınlarda Bazı Vücut Ağırlığı Verilerinin Friedman ve Quade Testleriyle Belirlenmesi Türk Tarım ve Doğa Blmler Dergs (): 7 77, 05 TÜRK TARIM ve DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ TURKISH JOURNAL of AGRICULTURAL and NATURAL SCIENCES www.turkans.com Farklı Tüy Rengne Sahp Japon Bıldırcınlarda Bazı Vücut

Detaylı

SEROLOJİK ÖRNEKLEME EL KİTABI. AVIAGEN ANADOLU AŞ KANATLI TEŞHİS ve ANALİZ LABORATUVARI SEROLOJİ ÖRNEKLEME EL KİTABI

SEROLOJİK ÖRNEKLEME EL KİTABI. AVIAGEN ANADOLU AŞ KANATLI TEŞHİS ve ANALİZ LABORATUVARI SEROLOJİ ÖRNEKLEME EL KİTABI AVIAGEN ANADOLU AŞ KANATLI TEŞHİS ve ANALİZ LABORATUVARI SEROLOJİ ÖRNEKLEME EL KİTABI 1/9 Hazırlaya Oaylaya Yürürlük Tarihi Revizyo Tarihi Mehmet ÜVEY Mehmet ÜVEY 06.04.2011 05.06.2014 Gözde Geçire Gözde

Detaylı

SELECTING THE SERVICE PROVIDER THROUGH MULTIPLE- CRITERIA DECISION MAKING TECHNIQUES

SELECTING THE SERVICE PROVIDER THROUGH MULTIPLE- CRITERIA DECISION MAKING TECHNIQUES ÇOK ÖLÇÜTLÜ KARAR VERME TEKNİKLERİ İLE HİZMET SAĞLAYICI SEÇİMİ Öz Aşır ÖZBEK a Tamer EREN b Hzmet sağlayıcılar ya da üçüncü part lojstk (3PL) frmalar, şletmenn ana faalyetler dışında kalan, geleneksel

Detaylı

Ch. 4: Çok Değişkenli Regresyon Analizi: Çıkarsama

Ch. 4: Çok Değişkenli Regresyon Analizi: Çıkarsama Yıldız Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü Ekonometri I Ders Notları Ders Kitabı: J.M. Wooldridge, Introductory Econometrics A Modern Approach, 2nd. ed., 2002, Thomson Learning. Ch. 4: Çok Değişkenli Regresyon

Detaylı

Farklı Varyans. Var(u i X i ) = Var(u i ) = E(u i2 ) = s 2 Eşit Varyans

Farklı Varyans. Var(u i X i ) = Var(u i ) = E(u i2 ) = s 2 Eşit Varyans Farklı Varyans Var(u X ) = Var(u ) = E(u ) = s Eşt Varyans Y X 1 Farklı Varyans Hata Var(u X ) = Var(u ) = E(u ) = s Farklı Varyans Zaman EKKY nn varsayımlarından br anakütle regresyon fonksyonu u lern

Detaylı

OTOMATİK PARMAKİZİ TANIMA SİSTEMLERİNDE ÖZELLİK NOKTALARININ TESPİTİNDE YAPAY SİNİR AĞLARININ KULLANILMASI

OTOMATİK PARMAKİZİ TANIMA SİSTEMLERİNDE ÖZELLİK NOKTALARININ TESPİTİNDE YAPAY SİNİR AĞLARININ KULLANILMASI PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 007 : 13 : 1 : 911

Detaylı

KAFES SİSTEMLERİN GERİLME, YER DEĞİŞTİRME, BURKULMA VE DOĞAL FREKANS KISITLARI ALTINDA OPTİMUM TASARIMI

KAFES SİSTEMLERİN GERİLME, YER DEĞİŞTİRME, BURKULMA VE DOĞAL FREKANS KISITLARI ALTINDA OPTİMUM TASARIMI KAFES SİSTEMLERİN GERİLME, YER DEĞİŞTİRME, BURKULMA VE DOĞAL FREKANS KISITLARI ALTINDA OPTİMUM TASARIMI Cem Celal TUTUM İ.T.Ü. ROTAM, Makne Yük. Müh. ÖZET: Bu çalışmada düzlemsel kafes sstemlern belrl

Detaylı

Tahmin Sorunu. Yrd. Doç. Dr. A. Talha YALTA Ekonometri 1 Ders Notları Sürüm 2,0 (Ekim 2011)

Tahmin Sorunu. Yrd. Doç. Dr. A. Talha YALTA Ekonometri 1 Ders Notları Sürüm 2,0 (Ekim 2011) İk Değşkenl Bağlanım Model Tahmn Sorunu Yrd. Doç. Dr. A. Talha YALTA Ekonometr 1 Ders Notları Sürüm 2,0 (Ekm 2011) Açık Lsans Blgs İşbu belge, Creatve Commons Attrbuton-Non-Commercal ShareAlke 3.0 Unported

Detaylı

EGE BÖLGESİ ALT YÜKSELTİ KUŞAĞI ISLAH ZONU NDA (0-400 m) KIZILÇAM (Pinus brutia Ten.) DÖL DENEMELERİ (8. YAŞ SONUÇLARI) (ODC: 165.

EGE BÖLGESİ ALT YÜKSELTİ KUŞAĞI ISLAH ZONU NDA (0-400 m) KIZILÇAM (Pinus brutia Ten.) DÖL DENEMELERİ (8. YAŞ SONUÇLARI) (ODC: 165. Bakanlık Yayın : 404 Müdürlük Yayın : 35 EGE BÖLGESİ ALT YÜKSELTİ KUŞAĞI ISLAH ZONU NDA (0-400 m) KIZILÇAM (Pinus brutia Ten.) DÖL DENEMELERİ (8. YAŞ SONUÇLARI) (ODC: 165.3) Turkish Red Pine (Pinus brutia

Detaylı

DAYANIKLI REGRESYON YÖNTEMİ VE ÇEŞİTLİ SOSYAL VERİLER ÜZERİNDE AYKIRI GÖZLEMLERİN

DAYANIKLI REGRESYON YÖNTEMİ VE ÇEŞİTLİ SOSYAL VERİLER ÜZERİNDE AYKIRI GÖZLEMLERİN DAYANIKLI REGRESYON YÖNTEMİ VE ÇEŞİTLİ SOSYAL VERİLER ÜZERİNDE AYKIRI GÖZLEMLERİN TEŞHİSİ Robust Regresson Method and Dagnose Of Outlers on Several Socal Data Dayanıklı Yöntem 76 ÖZ Özlem YORULMAZ * Araştırmanın

Detaylı

Faktöriyel: 1'den n'ye kadar olan tüm pozitif tamsayıların çarpımına, biçiminde gösterilir. Aynca; 0! = 1 ve 1!=1 1 dir. [Bunlar kabul değildir,

Faktöriyel: 1'den n'ye kadar olan tüm pozitif tamsayıların çarpımına, biçiminde gösterilir. Aynca; 0! = 1 ve 1!=1 1 dir. [Bunlar kabul değildir, 14. Binom ve Poisson olasılık dağılımları Faktöriyeller ve kombinasyonlar Faktöriyel: 1'den n'ye kadar olan tüm pozitif tamsayıların çarpımına, n! denir ve n! = 1.2.3...(n-2).(n-l).n biçiminde gösterilir.

Detaylı

GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ VE UYUM ANALİZİ İLE BİR İŞLETMEDE KARŞILAŞILAN ÜRETİM HATALARININ İNCELENMESİ

GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ VE UYUM ANALİZİ İLE BİR İŞLETMEDE KARŞILAŞILAN ÜRETİM HATALARININ İNCELENMESİ Süleyma Demirel Üiversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2012, C.17, S.1, s.123-142. Suleyma Demirel Uiversity The Joural of Faculty of Ecoomics ad Admiistrative Scieces Y.2012, Vol.17,

Detaylı

SEÇME GEREKTİREN, KISA CEVAPLI VE DOĞRU-YANLIŞ TESTLERİNİN MADDE VE TEST ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Erol KARACA

SEÇME GEREKTİREN, KISA CEVAPLI VE DOĞRU-YANLIŞ TESTLERİNİN MADDE VE TEST ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Erol KARACA SEÇME GEREKTİREN, KISA CEVAPLI VE DOĞRU-YANLIŞ TESTLERİNİN MADDE VE TEST ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Erol KARACA ÖZET. - Bu araştırmada seçme gerektiren, kısa cevaplı ve doğru-yanlış test maddelerinin

Detaylı

OLASILIK VE OLAY ÇEŞİTLERİ

OLASILIK VE OLAY ÇEŞİTLERİ OLASILIK VE OLAY ÇEŞİTLERİ KAZANIMLAR Örnek uzay Olasılık kavramı Bir olayın olasılığının hesaplanması Teorik olasılık kavramı Deneysel olasılık kavramı Öznel olasılık kavramı Bağımsız olay Bağımlı olay

Detaylı

Bilimler Enstitüsü, Celalabat KIRGIZİSTAN http://www.akademikbakis.org

Bilimler Enstitüsü, Celalabat KIRGIZİSTAN http://www.akademikbakis.org Kırgız Türk Sosyal Bilimler Estitüsü, Celalabat KIRGIZİSTAN MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI MEZUNLARININ MÜZİK TEORİSİ- KOMPOZİSYON VE BİREYSEL PERFORMANS DERSLERİ BAŞARILARININ KARŞILAŞTIRILMASI Yrd.Doç.Dr.Özgür

Detaylı

AKDENİZ BÖLGESİ ORTA YÜKSELTİ KUŞAĞI (401-800 m) KIZILÇAM (Pinus brutia Ten.) ISLAH ZONUNDA DÖL DENEMELERİ (4. YAŞ SONUÇLARI)

AKDENİZ BÖLGESİ ORTA YÜKSELTİ KUŞAĞI (401-800 m) KIZILÇAM (Pinus brutia Ten.) ISLAH ZONUNDA DÖL DENEMELERİ (4. YAŞ SONUÇLARI) Bakanlık Yayın No: 296 Müdürlük Yayın No: 28 ISBN: 975-8273-85-X AKDENİZ BÖLGESİ ORTA YÜKSELTİ KUŞAĞI (401-800 m) KIZILÇAM (Pinus brutia Ten.) ISLAH ZONUNDA DÖL DENEMELERİ (4. YAŞ SONUÇLARI) (ODC: 165.3)

Detaylı

YÖRÜNGE DÜZELTMELİ IRS-1C/1D PANKROMATİK MONO GÖRÜNTÜSÜNÜN GEOMETRİK DOĞRULUK VE BİLGİ İÇERİĞİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

YÖRÜNGE DÜZELTMELİ IRS-1C/1D PANKROMATİK MONO GÖRÜNTÜSÜNÜN GEOMETRİK DOĞRULUK VE BİLGİ İÇERİĞİ AÇISINDAN İNCELENMESİ YÖRÜNGE DÜZELTMELİ IRS-1C/1D PANKROMATİK MONO GÖRÜNTÜSÜNÜN GEOMETRİK DOĞRULUK VE BİLGİ İÇERİĞİ AÇISINDAN İNCELENMESİ 2004 YÜKSEK MÜHENDİSLİK TEZİ HÜSEYİN TOPAN YÖRÜNGE DÜZELTMELİ IRS-1C/1D PANKROMATİK

Detaylı

İstatistiksel Regresyon Yöntemlerinin Farklı Veri Gruplarına Uygulanması Üzerine Bir Analiz

İstatistiksel Regresyon Yöntemlerinin Farklı Veri Gruplarına Uygulanması Üzerine Bir Analiz GÜFBED/GUSTIJ (2012) 2 (2):55-67 Research/Araştırma 1 İstatistiksel Regresyon Yöntemlerinin Farklı Veri Gruplarına Uygulanması Üzerine Bir Analiz Serkan ÖZTÜRK 1,* 1 Gümüşhane Üniversitesi, Müh. Fak. Jeofizik

Detaylı

Bayesgil VAR Modelinin Gerçek Zaman Dizileri

Bayesgil VAR Modelinin Gerçek Zaman Dizileri Çankaya University Journal of Science and Engineering Volume 7 (2010), No. 2, 169 185 Bayesgil VAR Modelinin Gerçek Zaman Dizileri için Kestirim Amaçlı Kullanılması Reşat Kasap 1, ve Sibel Kavak 2 1 Gazi

Detaylı

Diferansiyel Evrim Algoritması Destekli Yapay Sinir Ağı ile Orta Dönem Yük Tahmini

Diferansiyel Evrim Algoritması Destekli Yapay Sinir Ağı ile Orta Dönem Yük Tahmini International Journal of Research and Development, Vol.3, No., January 20 28 Diferansiyel Evrim Algoritması Destekli Yapay Sinir Ağı ile Orta Dönem Yük Tahmini İbrahim EKE Gazi Üniversitesi Mühendislik

Detaylı

G. Pelin SARIOĞLU HOLLANDA DA METU JFA 2007/2KONUT POLİTİKALARI METU JFA 2007/2 (24:2) 1-16

G. Pelin SARIOĞLU HOLLANDA DA METU JFA 2007/2KONUT POLİTİKALARI METU JFA 2007/2 (24:2) 1-16 HOLLANDA DA METU JFA 2007/2KONUT POLİTİKALARI METU JFA 2007/2 (24:2) 1-16 Hollanda da Konut politikaları ve İpoteklİ kredi Sİstemİ G. Pelin SARIOĞLU Alındı: 04.09.2006; Son Metin: 19.10.2007 Anahtar Sözcükler:

Detaylı

TÜRKiYE'NiN LAFFER EGRiSi: KALMAN FiLTRE TAHMiN TEKNiGi

TÜRKiYE'NiN LAFFER EGRiSi: KALMAN FiLTRE TAHMiN TEKNiGi EKONOMIK YAKLAŞlM TÜRKiYE'NiN LAFFER EGRiSi: KALMAN FiLTRE TAHMiN TEKNiGi 27 Rahmi Yamak* /.GiRiŞ 1974 yılında, Arthur Laffer'in vergi oranları ile vergi gelirleri arasında kurmuş oludğu çaneğrili teorik

Detaylı

KALKINMA GÖSTERGESĠ OLARAK ORTALAMA YAġAM BEKLENTĠSĠNE GÖRE TÜRKĠYE NĠN AB ĠÇĠNDEKĠ KONUMU: KRĠTĠKLER VE ÇOK DEĞĠġKENLĠ ĠSTATĠSTĠK UYGULAMALARI

KALKINMA GÖSTERGESĠ OLARAK ORTALAMA YAġAM BEKLENTĠSĠNE GÖRE TÜRKĠYE NĠN AB ĠÇĠNDEKĠ KONUMU: KRĠTĠKLER VE ÇOK DEĞĠġKENLĠ ĠSTATĠSTĠK UYGULAMALARI Ekonometr ve İstatstk Sayı:7 2008 51-87 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK DERGİSİ KALKINMA GÖSTERGESĠ OLARAK ORTALAMA YAġAM BEKLENTĠSĠNE GÖRE TÜRKĠYE NĠN AB ĠÇĠNDEKĠ KONUMU:

Detaylı

Enerji Sistemlerinde Yapay Arı Kolonisi (YAK) Algoritması Kullanarak Yük Akışı Optimizasyonu

Enerji Sistemlerinde Yapay Arı Kolonisi (YAK) Algoritması Kullanarak Yük Akışı Optimizasyonu Enerj Sstemlernde Yapay Arı Kolons (YAK) Algortması Kullanarak Yük Akışı Optmzasyonu Nhat Pamuk Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket (TEİAŞ), 5. İletm Tess ve İşletme Grup Müdürlüğü, Sakarya nhatpamuk@gmal.com.tr

Detaylı

Genel Müdürün Aynı Zamanda Yönetim Kurulu Üyesi Olması Firma Performansını Etkiler mi? Yrd. Doç. Dr. Mehmet AYGÜN Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İİBF.

Genel Müdürün Aynı Zamanda Yönetim Kurulu Üyesi Olması Firma Performansını Etkiler mi? Yrd. Doç. Dr. Mehmet AYGÜN Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İİBF. Yrd. Doç. Dr. Mehmet Aygün Dr. Süleyman İç Genel Müdürün Aynı Zamanda Yönetim Kurulu Üyesi Olması Firma Performansını Etkiler mi? Yrd. Doç. Dr. Mehmet AYGÜN Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İİBF. Dr. Süleyman

Detaylı

PİYASA RİSKİ ÖLÇÜMÜ OLARAK RİSKE MARUZ DEĞER VE HİSSE SENEDİ PORTFÖYLERİ İÇİN BİR UYGULAMA

PİYASA RİSKİ ÖLÇÜMÜ OLARAK RİSKE MARUZ DEĞER VE HİSSE SENEDİ PORTFÖYLERİ İÇİN BİR UYGULAMA T.C. KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SERMAYE PİYASALARI VE BORSA ANABİLİM DALI PİYASA RİSKİ ÖLÇÜMÜ OLARAK RİSKE MARUZ DEĞER VE HİSSE SENEDİ PORTFÖYLERİ İÇİN BİR UYGULAMA Yüksek Lisans

Detaylı