Olabilirlik Oranı Yöntemine Dayalı, Yapısal Homojen Olmayan Varyans Testlerinin Piyasa Modeli İçin Karşılaştırılması

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Olabilirlik Oranı Yöntemine Dayalı, Yapısal Homojen Olmayan Varyans Testlerinin Piyasa Modeli İçin Karşılaştırılması"

Transkript

1 Dokuz Eylül Üverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Dergs, Clt:6, Sayı:, Yıl:011, ss Olablrlk Oraı Yöteme Dayalı, Yaısal Homoje Olmaya Varyas Testler Pyasa Model İç Karşılaştırılması Flz KARDİYEN 1 Esra AKDENİZ Esra YİĞİT 3 Özet Avrua, Amerka ve Jaoya borsalarıda mekul kıymetler üzere yaıla çalışmalarda hata termler sıklıkla homoje olmaya varyasa sah oldukları gözlemştr. Mekul kıymet getrler modellemede yasa model kullaıldığıda, homoje olmaya varyas yaısıı varlığı arametre tahm ve arametreler alamlılık testlerde roblemlere yol açmaktadır. Bu çalışmada, homoje olmaya varyas yaısıı olu olmadığıı test edlmes ç kullaıla olablrlk ora yöteme dayalı testlerde geel olablrlk ora test, koşullu olablrlk ora test, artık olablrlk ora test, uyarlamış olablrlk ora test ve Bartlett-düzeltlmş olablrlk ora test ele alımıştır. Ayrıca smülasyo çalışması le bu testler erformasları karşılaştırılmalı olarak celemştr. Aahtar Kelmeler: Artık Olablrlk Ora Test,Bartlett-Düzeltlmş Olablrlk Ora Test, Geel Olablrlk Ora Test, Heteroje Varyas, Koşullu Olablrlk Ora Test, Pyasa Model, Profl Olablrlk Ora Test,Uyarlamış Olablrlk Ora Test JEL Sııfladırma Kodları: C01, C1, C15 A Mote Carlo Comarso Of Lkelhood Based Costructve Heteroscedastcty Tests For The Market Model Abstract The market model of Share whe aled to Euroea, U.S.A. ad Jaa stock markets usually results wth heteroscedastc error structure. Sce heteroscedastcty error terms cause effcet arameter estmato, t should be tested before data aalyss. The objectve of ths aer s to reset fve wdely used lkelhood based costructve heteroscedastcty tests whch are the ordary lkelhood rato test, the codtoal lkelhood rato test, the corrected modfed lkelhood rato test, the modfed lkelhood rato test, the rofle lkelhood rato test ad the resdual lkelhood rato test. Also smulato study s erformed to comare these tests. 1 Yrd.Doç.Dr., Gaz Üverstes, Fe Edebyat Fakültes, İstatstk Bölümü ) Arş. Gör., Gaz Üverstes, Fe Edebyat Fakültes, İstatstk Bölümü ) 3 Arş. Gör., Gaz Üverstes, Fe Edebyat Fakültes, İstatstk Bölümü ( )

2 Dokuz Eylül Üverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Dergs, Clt:6, Sayı:, Yıl:011, ss Key Words: Bartlett-Corrected Lkelhood Rato Test, Codtoal Lkelhood Rato Test, Heteroscedastcty, Market Model, Modfed Lkelhood Rato Test, Ordary Lkelhood Rato Test, Profle Lkelhood Rato Test, Resdual Lkelhood Rato Test JEL Classfcato Codes: C01, C1, C15 1. Grş Yatırımcıı e y ortföyü oluşturmasıa yöelk öerle lk ve e çok ble model ola Markowtz Ortalama-Varyas Model hesalama karmaşıklığı edeyle ratk kullaıma elverşl bulumamıştır Share (1963,1964) tarafıda Markowtz model gelştrmek amacıyla öerle yasa model ortföy teorse öeml katkıda bulumuştur. Pyasa model (1) olu deklemde fade edldğ gbdr. R R e (1) t mt t R t, t eryodudak mekul, t eryodudak yasa getrs ve e t hata term Burada mekul kıymet sstematk rsk, kıymet getrs, R mt göstermektedr. ı doğru tahm edlmes yatırımcılar ç, rskl varlıklarda oluşa ortföyler getrler tahm ç çeştledrlmş ortföy seçm ve sstematk olmaya rsk e küçük yama alamıda öemldr. Geleeksel e küçük kareler (EKK) yötem ı tahm ç kullaılablr. Acak hata termler varyasıı homoje olmaması tahm etk br tahm olmaması le souçlaır. Mekul kıymetler üzere yaıla çalışmalarda, hata termler sıklıkla homoje olmaya varyasa sah oldukları gözlemştr. Homoje olmaya varyas mekul kıymet yasaya göre daha değşke olu olmadığıı belrlemek ç yaıla 1 hotez test edlmesde hatalı souçlar vereblr. Bu edele le lgl aalzler yaılmada öce varyas homojelğ güvelr ve güçlü br test le sıaması gerekldr (Lyo ve Tsa, 1996: ). Varyas homojelğ test edlmes ç lteratürde geel olarak kabul görmüş br test statstğ yoktur. Varyas homojelğ testler yaısal ve yaısal olmaya testler olarak k gruta celeeblr. Yaısal olmaya testler sadece varyası heteroje olu olmadığı hakkıda blg verrke, yaısal testler bua ek olarak varyası heterojelğ foksyoel yaısı hakkıda da blg verr. Yaısal testler Olablrlk Ora ve Wald testlerdr (Edmoto, 1984:199). 136

3 Kardye-Akdez-Yğt/Olablrlk Oraı Bu çalışmada, varyas homojelğ test edlmesde kullaıla olablrlk ora testler ola geel olablrlk ora test, koşullu olablrlk ora test, uyarlamış olablrlk ora test, artık olablrlk ora test ve Bartlett-düzeltlmş olablrlk ora test ele alıacaktır. Bu testler hata termler çarımsal homoje olmaya yaı gösterdğ durumlarda, farklı örek çalarıa göre, I. t hata, güç değerler ve heterojelk yaısı ve dağılım varsayımlarıa duyarlılıkları bakımıda Mote Carlo Metodu le karşılaştırılacaktır.. Değşe Varyas Model ve Testler Geel doğrusal regresyo model () dek deklem gbdr. () Burada, Y, -c 1,..., brme at bağımlı değşke değer, x -c brm bağımsız değşkee lşk değerlerde oluşa 1 boyutlu vektör,, 1boyutlu blmeye arametre vektörüü ve -c brme lşk brbrde bağımsız hata termler göstermektedr. w z z K z (3) * 1 q q w yaısıdadır ve burada w bağımsız değşkeler br foksyou ola varyas ağırlıkladırma vektörüdür. z, heterojelk yaısıı yarata bağımsız değşkeler göstermek üzere z, q 1 boyutlu vektördür ( q). E çok karşılaşıla homoje olmaya varyas yaıları tolamsal ve çarımsal formlardır. * Heterojelk arametrelerde oluşa vektör [ 1K q ] olsu. Hldreth ve Houck (1968) ve Amemya (1977) tolamsal formu bağımsız değşkeler doğrusal br foksyou olarak ele almış ve ağırlıkladırma vektörüü (3) olu deklemdek gb fade etmştr. Harvey (1976) çarımsal formu geel formülüde ağırlıkladırma vektörüü (4) olu deklemdek gb ele almıştır. w z z K z (4) * ex( ) ex( 1 q q ) Just ve Poe (1978,1979) se çarımsal formu * 1 q [log K ] ve 137

4 Dokuz Eylül Üverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Dergs, Clt:6, Sayı:, Yıl:011, ss z [1 log x ] olduğu (4) olu deklemdek özel ağırlıkladırma vektörüü ele ' almıştır. w ex( z ) z K z (5) * q 1 q Bu makalede (5) olu deklemdek çarımsal heterojelk yaısı ele alımıştır. Yokluk hotezde sıaması yaıla arametre vektörü [ K q ] dür. Yokluk hotezdek vektörüü değer 0 0 olduğuda, w 1 olur ve () olu model 1 homoje varyas yaısıa sah olur. Model homoje br yaıya sah olu olmadığıı sıamak ç kullaıla olablrlk ora yöteme dayalı yaısal homoje varyas testler alt bölümlerde verlmştr..1. Geel Olablrlk Ora Test () olu modelde hata termler bağımsız ve ormal dağılıma sah olduğuda, olablrlk foksyouu logartması sabt termler göz ardı edlerek (6) olu deklemdek gb elde edlr. 1 1 ( y x ) ' ( ;,, ) log log w 1 1 w L Y (6) arametres e çok olablrlk tahm edcs (7) olu deklemde verle rofl olablrlk foksyou maksmze edlerek buluur. 1 L Y L Y w z (7) ˆ ( ; ) ( ;, ˆ, ) log ˆ log (, ) 1 Burada, ˆ 1 1 ' 1 x w x xw y 1 1 ve 1 ˆ ( ˆ ) dr. ' 1 y x w 1 Profl olablrlk foksyou arametre vektörüü doğrusal olmaya br foksyou olduğuda arametre vektörü teratf yötemlerle buluur ve (8) olu deklemdek test statstğde yere kour. LRT { LR ( Y; ) LR ( Y; ˆ )} (8) 0 Olablrlk ora test statstğ dağılımı Tsa,1996:340). dr (Lyo ve ( q 1) 138

5 Kardye-Akdez-Yğt/Olablrlk Oraı.. Koşullu Olablrlk Ora Test Profl olablrlk ora test lglelmeye arametre (usace arametre) sayısı çok küçük olduğuda ble y souç vermeyeblr. Hoda (1989) lglelmeye arametreler ortak olasılık yoğuluk foksyolarıı kullaarak koşullu rofl olablrlk ora test öermştr. CL ( ; ) ( ˆ, ˆ Y CL Y ; ) 1 ' 1 L ( ; ) {( )log ˆ Y log x w x } (9) Koşullu olablrlk ora test statstğ (9) olu deklemde verlmştr. CLRT { CL ( Y; ) CL ( Y; ˆ )} (10) 0.3. Uyarlamış Olablrlk Ora Test Cox ve Red (1987), lglelmeye arametreler le test edlmek stee arametre ı ortogoal olmamasıda dolayı rofl olablrlk ora test uyarlayarak (10) olu deklem elde etmşlerdr. ML ( Y; ) CL ( Y; ) 1 log w (11) Uyarlamış olablrlk ora test statstğ (1) olu deklemde verlmştr. MLRT { ML ( Y; ) ML ( Y; ˆ )} (1).4. Artık Olablrlk Ora Test 0 Ölçü ve ağırlıkladırma arametreler, test etmek stedğmz arametre olduğuda, ˆ ı e çok olablrlk ora tahm edcs vere koşullu rofl olablrlk ora foksyou artık olablrlk foksyou hale gelr. Böylece serbestlk dereces kaybıı dkkate alarak test etmey sağlar (Verblya, 1993:6) RL ˆ ( Y;, ) RL ( Y ;, ), 139

6 Dokuz Eylül Üverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Dergs, Clt:6, Sayı:, Yıl:011, ss CL (Y ; ) log ˆ (13) Artık olablrlk ora test statstğ (14) olu deklemde verlmştr. RLRT CLRT (log ˆ 0 log ˆ ) (14).5. Bartlett-Düzeltlmş Olablrlk Ora Test Örek çaı yeter kadar büyük olmadığıda ve lglemedğmz arametre sayısı çok olduğuda olablrlk ora test statstğ y souç vermeyeblr. Cordero (1993), olablrlk ora teste Bartlett düzeltmes uygulayarak düzeltlmş olablrlk ora test statstğ (15) olu deklemdek gb elde etmştr. LRT * LRT 1 c (15) - Burada A R( R ' R) 1 R ', R [1 Z ], H x (x x' ) 1 x', 1, tüm elemaları 1 1 lerde oluşa x1 boyutlu vektör, d ds se buluduğu matrs köşegeleştrlmş bçm fade etmektedr. sembolü se, ayı boyuttak matrs Hadamard çarımıı göstermektedr (Ferrar ve Neto, 00) 3. Smülasyo Çalışması Bu bölümde.1-.5 te verle test statstkler örek çaları, I. t hata, güç değerlere ve heterojelk yaısıa ve dağılım varsayımlarıa duyarlılıkları bakımıda karşılaştırılacaktır. Profl olablrlk foksyoları arametres doğrusal olmaya br foksyou olduğuda arametres e çok olablrlk tahm buluamaz. Bu edele arametres tahm BFGS quas-newto algortması le elde edlmştr. MATLAB rogramı kullaılarak elde edle smülasyo souçları (16) 140

7 Kardye-Akdez-Yğt/Olablrlk Oraı ve bağımsız ola bast regresyo modele dayamaktadır ve olarak alımıştır. Burada varsayıla (16) olu deklemdek heterojelk yaısı gereğ x ler oztf olması ç x ler U (0,15) dağılımıda bağımsız olarak üretlmştr. Hataları ormal dağıldığı (16) olu doğrusal regresyo model ç geel olablrlk (LR), Bartlett-düzeltlmş olablrlk (LR*), uyarlamış olablrlk (MLR), artık olablrlk (RLR) ve koşullu olablrlk (CLR) ora test statstkler elde edlmş ve bu şlemler I. t hata ayı 0.05 ç 1000 kez tekrarlamıştır. Tablo 1:Test statstkler I.t hataları LRT LRT* CLRT MLRT RLRT = = = Tablo 1 de bu test statstkler 0,50,80 ola farklı örek çaları ç I. t hataları ve hata termler dağılımı logormal(0,1), lojstk(0,1) ve t3 dağılımları olduğuda duyarlılıklarıa bakılmıştır. Tablo 1 souçlarıa bakıldığıda LRT ve CLRT statstkler I. t hataları ögörüle 0.05 değerde büyük olma eğlmdedr. Örek çaı küçük olduğuda (=0) LRT* ve MLRT statstkler, LRT statstğe göre ögörüle I. t hata değere daha yakı souç vermektedr, örek çaı artıkça aralarıdak fark azalmaktadır. Hata termler dağılımı logormal(0,1), lojstk(0,1) ve 141

8 Dokuz Eylül Üverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Dergs, Clt:6, Sayı:, Yıl:011, ss t3 dağılımları olduğuda tüm test statstkler I. t hata değerler yüksek olduğuda sağlam test statstkler olmadıkları görülmektedr. (5) olu deklemdek çarımsal yaıya uygu olarak elde edle test statstkler e : N 0, x olduğuda ı farklı değerler ç 1, 1.5, 1, 0.5, 0.5,1,1.5, test statstkler güç değerler Tablo de Tablo : Test statstkler güç değerler (,, 0 ) LRT LRT* CLRT MLRT RLRT verlmştr. ı 0 a yakı değerlerde heterojelk az olduğuda test statstkler ver homoje olu olmadığıı belrleme gücü düşüktür. 0 değerler ç CLRT statstğ, 0 olduğuda RLRT statstğ güç bakımıda dğer test statstklere göre daha ydr. Hata termler (3) olu deklemdek gb tolamsal yaıda heteroje olduğuda =0,50 ç bulua güç değerler Tablo 3 de verlmştr. Bua göre RLRT statstğ dğer test statstklere göre daha güçlüdür. Tablo 3: Tolamsal homoje olmaya varyas yaısı ç testler güç değerler LRT LRT* CLRT MLRT RLRT = =

9 Kardye-Akdez-Yğt/Olablrlk Oraı 5. Souç Mekul kıymet getrler modellemede kullaıla yasa model, mekul kıymet getrs bağımlı değşke, yasa getrs bağımsız değşke olduğu bast, doğrusal br regresyo modeldr. Pyasa modelde, regresyo katsayısı sstematk rsk göstergesdr ve doğru tahm edlmes yatırımcılar ç öemldr. Bu edele, doğrusal regresyoda arametre tahmler olumsuz etkleye, hata termler homoje olmaya varyas yaısıa sah olması, yasa modeller çde araştırılması gereke br koudur. Doğrusal regresyo modelde arametre tahmler yaılmada öce ver homoje olu olmadığıı test edlmes öemldr. Hata termler ormal dağıldığıda olablrlk ora test statstkler kullaılarak ver homoje olu olmadığı test edleblr. Hata termler ormal dağılmadığıda. bölümde verle artık olablrlk ora test, Bartlett-düzeltlmş olablrlk ora test, geel olablrlk ora test, koşullu olablrlk ora test veya uyarlamış olablrlk ora testler kullaılmamalıdır. Örek çaı küçük olduğuda Bartlettdüzeltlmş ve uyarlamş olablrlk ora test dğer test statstklere göre ögörüle I. t hata değere daha yakıdır. Bu souçlar, Lyo ve Tsa (1996) souçları le örtüşmektedr. Heterojelğ az olduğu ( 0.5, 0.5) durumlarda test statstkler gücü azalırke, heterojelğ yüksek olduğu durumlarda koşullu olablrlk ora test ve artık olablrlk ora test statstkler dğer test statstklere göre daha güçlüdür. Tüm test statstkler, elde edldkler varyas yaısıı dışıdak heteroje ver yaısıı test edeblme özellğe sahtr. Test statstkler çde artık olablrlk ora test statstğ heterojelk yaısı farklı olduğuda dğer test statstklere göre daha güçlüdür. Kayaklar Amemya, T. (1977), A Note o a Heteroscedastc Model, Joural of Ecoometrcs, 6, Cordero, G.M.(1993), Bartlett Correctos ad Bas Correcto for Two Heteroscedastc Regresso Models, Commucatos Statstcs Theory Methods,, Cox, D.R. ve Red, N. (1987), Parameter Orthogoalty ad Aroxmate Codtoal Iferece, Joural of the Royal Statstcal Socety, 49,

10 Dokuz Eylül Üverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Dergs, Clt:6, Sayı:, Yıl:011, ss Edmoto, B.A. (1984), Tests for Addtve Hetoskedastcty, Emrcal Ecoomcs, 9, Ferrar, S.L.P. ve Crbar-Neto F. (00), Corrected Modfed Profle Lkelhood Heteroscedastcty Tests, Statstcs ad Probablty Letters, 57(4), Harvey, A.C. (1976), Estmatg Regresso Models wth Multlcatve Heteroscedastcty, Ecoometrca, 44, Hldreth, C. ve Houck, J.P. (1968), Some Estmators for a Leer Model wth Radom Coeffcets, Joural of Amerca Statstcal Assocato, 63, Hoda, Y. (1989), O The Otmalty of Some Tests of the Error Covarace Matrx the Lear Regresso Model, Joural of Royal Statstcal Socety, 51, Just, R.E. ve Poe, R.D. (1978), Stochastc Secfcato of Producto Fuctos ad Ecoomc Imlcatos, Joural of Ecoometrcs, 7, Lyo, J.D., Tsa, C. (1996), A Comarso of Tests for Heteroscedastcty, The Statstca, 45, Share, W. (1963), A Smlfed Model of Portfolo Aalyss, Maagemet Scece, 9, Share, W. (1964), Catal Asset Prces: A Theory of Market Equlbrum Uder Codtos of Rsk, Joural of Face,19(3), Verbyla, A.P. (1993), Modellg Varace Heterogeety: Resdual Maxmum Lkelhood ad Dagostcs, J.R. Statst.Soc. B, 55 (),

ETKİN SINIR VE BETA KATSAYI KISITLI PORTFÖY SEÇİM MODELİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

ETKİN SINIR VE BETA KATSAYI KISITLI PORTFÖY SEÇİM MODELİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA İstabul Tcaret Üverstes Fe Blmler Dergs Yıl: 11 Sayı: Güz 01 s. 19-35 ETKİN SINIR VE BETA KATSAYI KISITLI PORTFÖY SEÇİM MODELİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA Cası KAYA 1, Oza KOCADAĞLI Gelş: 30.05.01 Kabul: 14.1.01

Detaylı

Orkun COŞKUNTUNCEL a Mersin Üniversitesi

Orkun COŞKUNTUNCEL a Mersin Üniversitesi Kuram ve Uygulamada Eğtm Blmler Educatoal Sceces: Theory & Practce - 3(4) 39-58 03 Eğtm Daışmalığı ve Araştırmaları İletşm Hzmetler Tc. Ltd. Şt. www.edam.com.tr/kuyeb DOI: 0.738/estp.03.4.867 Sosyal Blmlerde

Detaylı

REGRESYON ANALİZİNDE KULLANILAN EN KÜÇÜK KARELER VE EN KÜÇÜK MEDYAN KARELER YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

REGRESYON ANALİZİNDE KULLANILAN EN KÜÇÜK KARELER VE EN KÜÇÜK MEDYAN KARELER YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI FEN DEGİSİ (E-DEGİ). 8, 3() 9-9 EGESYON ANALİZİNDE KULLANILAN EN KÜÇÜK KAELE VE EN KÜÇÜK MEDYAN KAELE YÖNTEMLEİNİN KAŞILAŞTIILMASI Özlem GÜÜNLÜ ALMA, Özgül VUPA Dokuz Eylül Üverstes, Fe-Edebyat Fakültes,

Detaylı

ARAŞTIRMA MAKALESİ / RESEARCH ARTICLE

ARAŞTIRMA MAKALESİ / RESEARCH ARTICLE ANADOLU ÜNİVERSİTESİ BİLİM VE TEKNOLOJİ DERGİSİ A Uygulamalı Blmler ve Mühedslk ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY A Appled Sceces ad Egeerg Clt/Vol.: 3-Sayı/No: : 5-63 (202 ARAŞTIRMA

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN BİLİMLERİ DERGİSİ

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN BİLİMLERİ DERGİSİ DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN BİLİMLERİ DERGİSİ Clt: 2 Sayı: 3 sh 87-02 Ekm 200 VOLTERRA SERİLERİ METODU İLE DOĞRUSAL OLMAYAN SİSTEMLERİN FREKANS BOYUTUNDA ANALİZİ İÇİN NET TABANLI ARAYÜZ TASARIMI (DESIGN

Detaylı

Kuruluş Yeri Seçiminde Bulanık TOPSIS Yöntemi ve Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama

Kuruluş Yeri Seçiminde Bulanık TOPSIS Yöntemi ve Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama KMÜ Sosyal ve Ekoomk Araştırmalar Dergs (8): 37-45, 00 ISSN: 309-93, wwwkmuedutr Kuruluş Yer Seçmde Bulaık TOPSIS Yötem ve Bakacılık Sektörüde Br Uygulama Nha Tırmıkçıoğlu Çıar Yıldız Tekk Üverstes, Kmya-Metalür

Detaylı

GÜÇLÜ BETA HESAPLAMALARI. Güray Küçükkocaoğlu-Arzdar Kiracı

GÜÇLÜ BETA HESAPLAMALARI. Güray Küçükkocaoğlu-Arzdar Kiracı GÜÇLÜ BETA HESAPLAMALAI Güray Küçükkocaoğlu-Arzdar Kracı Özet Bu çalışaı aacı Fasal Varlıkları Fyatlaa Model (Captal Asset Prcg Model) Beta katsayısıı hesaplarke yaygı olarak kulladığı sırada e küçük kareler

Detaylı

TÜRKİYE NİN TİCARİ HİZMETLER ENDÜSTRİ İÇİ TİCARETİ

TÜRKİYE NİN TİCARİ HİZMETLER ENDÜSTRİ İÇİ TİCARETİ Clt 2, Sayı 2, 2010 ISSN: 1309-8020 (Ole) TÜRKİYE NİN TİCARİ HİZMETLER ENDÜSTRİ İÇİ TİCARETİ Ahmet AYDIN Balıkesr Üverstes Badırma İ.İ.B.F. Kampüsü, Çaakkale Yolu 2.Km. Badırma/Balıkesr E-posta: ahmetayd10@gmal.com

Detaylı

Matematik olarak normal dağılım fonksiyonu. 1 exp X 2

Matematik olarak normal dağılım fonksiyonu. 1 exp X 2 Matematk olarak ormal dağılım foksyou f ( ) ep ( ) Şeklde fade edlr. Burada μ artmetk ortalama, σ se stadart sapma değer gösterr ve dağılım foksyou N(μ, σ) otasyou le gösterlr. Bu deklem geometrk görütüsü

Detaylı

Hisse Senedi Fiyatları ve Fiyat/Kazanç Oranı Đlişkisi: Panel Verilerle Sektörel Bir Analiz *

Hisse Senedi Fiyatları ve Fiyat/Kazanç Oranı Đlişkisi: Panel Verilerle Sektörel Bir Analiz * Busness and Economcs Research Journal Volume. umber. 0 pp. 65-84 ISS: 309-448 www.berjournal.com Hsse Sened Fyatları ve Fyat/Kazanç Oranı Đlşks: Panel Verlerle Sektörel Br Analz * Mehmet argelecekenler

Detaylı

KUKLA DEĞİŞKENLERİN T İSTATİSTİĞİ İLE AYKIRI GÖZLEMLER TESPİT EDİLEMEZ

KUKLA DEĞİŞKENLERİN T İSTATİSTİĞİ İLE AYKIRI GÖZLEMLER TESPİT EDİLEMEZ Eoometr ve İstatst Sayı:5 0-4 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK DERGİSİ KUKLA DEĞİŞKENLERİN T İSTATİSTİĞİ İLE AYKIRI GÖZLEMLER TESPİT EDİLEMEZ Arzdar KİRACI* Özet Gücel yazıda,

Detaylı

FARKLI METALLERİN KAYNAĞINDA GERİLME YIĞILMALARININ İNCELENMESİ

FARKLI METALLERİN KAYNAĞINDA GERİLME YIĞILMALARININ İNCELENMESİ P A M U K K A L E Ü N İ V E R S İ T E S İ M Ü H E N D İ S L İ K F A K Ü L T E S İ P A M U K K A L E U N I V E R S I T Y E N G I N E E R I N G C O L L E G E M Ü H E N D İ S L İ K B İ L İ M L E R İ D E R

Detaylı

Açık Artırma Teorisi Üzerine Bir Çalışma

Açık Artırma Teorisi Üzerine Bir Çalışma Kocael Üerstes Sosyal Blmler Esttüsü Dergs (4) 27 / 2 : 5-77 Açık Artırma Teors Üzere Br Çalışma Şeket Alper Koç Özet: Bu çalışmada haleler üzere teork r araştırma yapılacaktır. Belrl arsayımlar altıda

Detaylı

BULANIK ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ YÖNTEMİNDE DUYARLILIK ANALİZLERİ: YENİ BİR ALTERNATİFİN EKLENMESİ - ENERJİ KAYNAĞININ SEÇİMİ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA

BULANIK ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ YÖNTEMİNDE DUYARLILIK ANALİZLERİ: YENİ BİR ALTERNATİFİN EKLENMESİ - ENERJİ KAYNAĞININ SEÇİMİ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA İstabul Tcaret Üverstes Fe Bller Dergs Yıl:7 Sayı:4 Güz 2008/2 s.5-34 BULANIK ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ YÖNTEMİNDE DUYARLILIK ANALİZLERİ: YENİ BİR ALTERNATİFİN EKLENMESİ - ENERJİ KAYNAĞININ SEÇİMİ ÜZERİNDE

Detaylı

ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE HİZMET TERCİHİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ. Özet

ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE HİZMET TERCİHİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ. Özet Dokuz Eylül Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Yayın Gelş Tarh: 18.02.2011 Clt: 13, Sayı: 1, Yıl: 2011, Sayfa: 21-37 Yayına Kabul Tarh: 17.03.2011 ISSN: 1302-3284 ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 9 Sayı: 1 s. 1-7 Ocak 2007 HİDROLİK PROBLEMLERİNİN ÇÖZÜMÜNDE TAŞIMA MATRİSİ YÖNTEMİ

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 9 Sayı: 1 s. 1-7 Ocak 2007 HİDROLİK PROBLEMLERİNİN ÇÖZÜMÜNDE TAŞIMA MATRİSİ YÖNTEMİ DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ lt: 9 Sayı: s -7 Ocak 7 HİDROLİK PROBLEMLERİNİN ÇÖÜMÜNDE AŞIMA MARİSİ YÖNEMİ (MEHOD OF RANSFER MARIX O HE ANALYSIS OF HYDRAULI PROBLEMS) Rasoul DANESHFARA*,

Detaylı

YARIPARAMETRİK KISMİ DOĞRUSAL PANEL VERİ MODELLERİYLE ULUSLAR ARASI GÖÇ

YARIPARAMETRİK KISMİ DOĞRUSAL PANEL VERİ MODELLERİYLE ULUSLAR ARASI GÖÇ Özet YARIPARAMETRİK KISMİ DOĞRUSAL PANEL VERİ MODELLERİYLE ULUSLAR ARASI GÖÇ Atıf EVREN *1 Elf TUNA ** Yarı parametrk panel ver modeller parametrk ve parametrk olmayan modeller br araya getren; br kısmı

Detaylı

Tuğba SARAÇ Yük. Endüstri Mühendisi TAI, Ankara tsarac@tai.com.tr. Özet. 1. Giriş. 2. Gözden Geçirmeler. Abstract

Tuğba SARAÇ Yük. Endüstri Mühendisi TAI, Ankara tsarac@tai.com.tr. Özet. 1. Giriş. 2. Gözden Geçirmeler. Abstract YKGS2008: Yazılım Kaltes ve Yazılım Gelştrme Araçları 2008 (9-0 ekm 2008, İstabul) Yazılım Ürü Gözde Geçrmeler Öem, Hazırlık Sürec ve Br Uygulama Öreğ The Importace of the Software Product Revews, Preparato

Detaylı

Yaşam eğrilerini karşılaştırmak için kullanılan skor ve ağırlıklı testler: Sayısal örnekler

Yaşam eğrilerini karşılaştırmak için kullanılan skor ve ağırlıklı testler: Sayısal örnekler www.statstcler.org İstatstçler Dergs: İstatst&Atüerya 6 () - İstatstçler Dergs: İstatst&Atüerya Yaşam eğrler arşılaştırma ç ullaıla sor ve ağırlılı testler: ayısal öreler Duru Karasoy Hacettepe Üverstes

Detaylı

Akıllı Telefon Seçiminin Belirleyicileri: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama

Akıllı Telefon Seçiminin Belirleyicileri: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama The PDF verson of an unedted manuscrpt has been peer revewed and accepted for publcaton. Based upon the publcaton rules of the journal, the manuscrpt has been formatted, but not fnalzed yet. Before fnal

Detaylı

ĐLK HALKA ARZLARDA UZUN DÖNEM GETĐRĐLERĐNĐN TAHMĐNĐ: YAPAY SĐNĐR AĞLARI ĐLE ĐMKB ĐÇĐN AMPĐRĐK BĐR ÇALIŞMA

ĐLK HALKA ARZLARDA UZUN DÖNEM GETĐRĐLERĐNĐN TAHMĐNĐ: YAPAY SĐNĐR AĞLARI ĐLE ĐMKB ĐÇĐN AMPĐRĐK BĐR ÇALIŞMA Ekonometr ve Đstatstk Sayı:10 2009 29-47 ĐSTANBUL ÜNĐVERSĐTESĐ ĐKTĐSAT FAKÜLTESĐ EKONOMETRĐ VE ĐSTATĐSTĐK DERGĐSĐ ĐLK HALKA ARZLARDA UZUN DÖNEM GETĐRĐLERĐNĐN TAHMĐNĐ: YAPAY SĐNĐR AĞLARI ĐLE ĐMKB ĐÇĐN AMPĐRĐK

Detaylı

NAKĐT TEMETTÜ BĐLGĐSĐNĐN HĐSSE SENEDĐ GETĐRĐSĐ ÜZERĐNDE ÖNEMLĐ BĐR ETKĐSĐ OLUP OLMADIĞININ ĐMKB DE TEST EDĐLMESĐ *

NAKĐT TEMETTÜ BĐLGĐSĐNĐN HĐSSE SENEDĐ GETĐRĐSĐ ÜZERĐNDE ÖNEMLĐ BĐR ETKĐSĐ OLUP OLMADIĞININ ĐMKB DE TEST EDĐLMESĐ * H.Ü. Đktsad ve Đdar Blmler Fakültes Dergs, Clt 28, Sayı 2, 2010, s. 47-69 NAKĐT TEMETTÜ BĐLGĐSĐNĐN HĐSSE SENEDĐ GETĐRĐSĐ ÜZERĐNDE ÖNEMLĐ BĐR ETKĐSĐ OLUP OLMADIĞININ ĐMKB DE TEST EDĐLMESĐ * Öz Burak GÜNALP

Detaylı

Kİ-KARE VE KOLMOGOROV SMİRNOV UYGUNLUK TESTLERİNİN SİMULASYON İLE ELDE EDİLEN VERİLER ÜZERİNDE KARŞILAŞTIRILMASI

Kİ-KARE VE KOLMOGOROV SMİRNOV UYGUNLUK TESTLERİNİN SİMULASYON İLE ELDE EDİLEN VERİLER ÜZERİNDE KARŞILAŞTIRILMASI C.Ü. İktsad ve İdar Blmler Dergs, Clt 4, Sayı 1, 3 6 Kİ-KARE VE KOLMOGOROV SMİRNOV UYGUNLUK TESTLERİNİN SİMULASYON İLE ELDE EDİLEN VERİLER ÜZERİNDE KARŞILAŞTIRILMASI H. BİRCAN, Y. KARAGÖZ ve Y. KASAPOĞLU

Detaylı

LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE ESKİŞEHİR İN SİS

LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE ESKİŞEHİR İN SİS İstanbul Tcaret Ünverstes Fen Blmler Dergs Yıl: 8 Sayı: 16 Güz 2009/2 s. 47-59 LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE ESKİŞEHİR İN SİS KESTİRİMİNİN İNCELENMESİ Cengz AKTAŞ *, Orkun ERKUŞ ** Gelş: 12.10.2009 Kabul:

Detaylı

EJfects of Structural Change and an Application on İstanbul Stock Exchange

EJfects of Structural Change and an Application on İstanbul Stock Exchange YAPıSAL DEOşIMN ETKlERI VE MKB'DE BR UYGULAMA Dr. Sıdıka Başçı Estm Ekonomk Araştırma ve Danışmanlık Hzmetler Dr. Yasemn Keskn Benl Gazı Ünverstes Endüstryel Sanatlar Eğtm Faküıtes Özet Yapısal değşmın

Detaylı

İyi Tarım Uygulamaları Ve Tüketici Davranışları (Logit Regresyon Analizi)(*)

İyi Tarım Uygulamaları Ve Tüketici Davranışları (Logit Regresyon Analizi)(*) Gazosmanpaşa Ünverstes Zraat Fakültes Dergs Journal of Agrcultural Faculty of Gazosmanpasa Unversty http://zraatderg.gop.edu.tr/ Araştırma Makales/Research Artcle JAFAG ISSN: 1300-2910 E-ISSN: 2147-8848

Detaylı

SESSION 1B: Büyüme ve Gelişme 279

SESSION 1B: Büyüme ve Gelişme 279 SESSION 1B: Büyüme ve Gelşme 279 Türkye de Hanehalkı Tüketm Harcamaları: Pseudo Panel Ver le Talep Sstemnn Tahmn The Consumpton Expendture of Households n Turkey: Demand System Estmaton wth Pseudo Panel

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI İMKB DE YÜKSELEN PİYASA VE DÜŞEN PİYASA DÖNEMLERİNDE DURUMSAL İLİŞKİ ANALİZİ YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ TEMMUZ

Detaylı

Türkiye de Bölgeler Arası Gelir Yakınsaması: Rassal Katsayılı Panel Veri Analizi Uygulaması

Türkiye de Bölgeler Arası Gelir Yakınsaması: Rassal Katsayılı Panel Veri Analizi Uygulaması Busness and Economcs Research Journal Volume 2. Number 1. 2011 pp. 143-151 ISSN: 1309-2448 www.berjournal.com Türkye de Bölgeler Arası Gelr Yakınsaması: Rassal Katsayılı Panel Ver Analz Uygulaması Fatma

Detaylı

DAYANIKLI REGRESYON YÖNTEMİ VE ÇEŞİTLİ SOSYAL VERİLER ÜZERİNDE AYKIRI GÖZLEMLERİN

DAYANIKLI REGRESYON YÖNTEMİ VE ÇEŞİTLİ SOSYAL VERİLER ÜZERİNDE AYKIRI GÖZLEMLERİN DAYANIKLI REGRESYON YÖNTEMİ VE ÇEŞİTLİ SOSYAL VERİLER ÜZERİNDE AYKIRI GÖZLEMLERİN TEŞHİSİ Robust Regresson Method and Dagnose Of Outlers on Several Socal Data Dayanıklı Yöntem 76 ÖZ Özlem YORULMAZ * Araştırmanın

Detaylı