Screening of Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase Deficiency in Cord Blood l

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Screening of Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase Deficiency in Cord Blood l"

Transkript

1 e A þ t ý m Sceening of Glucose-6-Phosphte Dehydogense Deficiency in Cod Blood l n i j i O O i g in Kodon Knınd Glukoz-6-Fosft Dehidogenz Enzim Eksikliği Tmsı h c s Re l Glukoz-6-Fosft Dehidogenz Enzim Eksikliği / Glucose-6-Phosphte Dehydogense Deficiency Cn Acıpym 1, Betül Bine Ohne 2, Ysemin Kl 3 1 Mustf Keml Ünivesitesi Tıp Fkültesi, Çocuk Hemtolojisi ve Onkolojisi Bölümü, Hty, 2 Tky Ünivesitesi Tıp Fkültesi, Çocuk Hemtolojisi ve Onkolojisi Bölümü, Edine, 3 Tky Ünivesitesi Tıp Fkültesi, Çocuk Nöolojisi Bölümü, Edine, Tükiye Özet Amç: Yenidoğn sılığının ptolojik nedenlei içeisinde glukoz-6-fosft dehidogenz enzim eksikliği önemli ye tut. Bu çlışm Tky Ünivesitesi Tıp Fkültesi Hstnesi nde doğn yenidoğnlın kodon knınd glukoz-6- fosft dehidogenz enzim eksikliği tmsı ve neontl hipebiliubinemideki önemini göstemek mcıyl ypılmıştı. Geeç ve Yöntem: Bu çlışmy 556 sı (%54.8) ekek, 459 u (%45.2) kız 1015 yenidoğn lındı. Olgulın cinsiyet, doğum ttısı, boy, bş çevesi ve gestsyon yşı kydedildi. Yenidoğnlın kodon knınd kntittif yöntemle glukoz-6-fosft dehidogenz enzim düzeyi ölçüldü ve hemoglobin, hemtokit, eitosit syısı ve kn gubu çlışıldı. Sılık gelişen olguld, sılığın bşlm zmnı, sılığın bşldığı gündeki totl biliubin düzeyi, mksimum biliubin düzeyi, pik biliubin günü, fizyolojik ve ptolojik sılık, fototepi tedvisi ve kn değişimi kydedildi. Bulgul: Enzim eksikliği sptnn 133 (%13,1) olgunun 76 sı (%57) ekek, 57 si (%43) kız idi. Slıklı glukoz-6-fosft dehidogenz enzim düzeyi düşük gupt, sılığın bşldığı gündeki totl biliubin değei, mksimum totl biliubin değei ve ptolojik ikte beligin yüksek sptndı (p<0.05). Ttışm: Bu çlışmd glukoz-6-fosft dehidogenz enzim eksikliği onı %13.1 olk sptndı ve bu on ülkemizde ypıln diğe çlışmldn dh yüksekti. Bu nedenle bölgemizdeki yenidoğnlın kodon knınd enzim tyini ypılmlı ve iskli yenidoğnl hipebiliubinemi gelişmesi çısındn ykındn tkip edilmeli ve bu konud ilele bilgilendiilmelidi. Anht Kelimele Glukoz-6-Fosft Dehidogenz; Yenidoğn; Sılık Abstct Aim: Glucose-6-phosphte dehydogense deficiency is n impotnt fcto in etiology of pthologic neontl jundice. The im of this study ws to indicte the significnce of sceening glucose-6-phosphte dehydogense deficiency in the cod blood of neontes nd the fequency of this deficiency in the etiology of neontl hypebiliubinemi. Mteil nd Method: The study ws pefomed consecutive 1015 neontes wee included. Five hunded fifty six (54.8%) of them wee mle nd 459 (45.2%) wee femle. The following pmetes wee ecoded: Gende, bith weight, bith height, hed cicumfeence nd gesttionl ge. The glucose-6-phosphte dehydogense level of neontes wee mesued with quntittive method in cod blood. Also, hemoglobine, hemtocite, ed blood cell count nd blood goup wee mesued. The following pmetes wee ecoded in cses with jundice: exchnge tnsfusion, photothepy, physiologic nd pthologic jundice, pek biliubin dy, mximum biliubin level, totl biliubin level t the fist dy of jundice, beginning time of jundice. Results: Enzyme deficiency ws detected in 133 (13.1%) of neontes nd 76 (57%) of them wee mle, 57 (43%) wee femle. Significnt diffeence ws detected in low glucose-6-phosphte dehydogense enzyme level with jundice goup fo totl biliubin level t the fist dy of jundice, mximum totl biliubin level nd pthologic jundice (p<0.05). Discussion: The tio of glucose-6-phosphte dehydogense deficiency ws found in Edine in this study nd this tio ws highe thn othe studies conducted in ou county. Fo this eson, glucose-6-phosphte dehydogense enzyme level in cod blood of neontes should be mesued outinely nd high isk neontes should be followed up fo hypebiliubinemi nd pents should be infomed in ou egion. Keywods Glucose-6-Phosphte Dehydogense; Neonte; Jundice DOI: /JCAM.2390 Received: Accepted: Published Online: Coesponding Autho: Cn Acıpym, Mustf Keml Ünivesitesi Tıp Fkültesi, Çocuk Hemtolojisi ve Onkolojisi Bölümü, 31000, Antky, Hty, Tukey. T.: F.: E-Mil: Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine 1

2 Glukoz-6-Fosft Dehidogenz Enzim Eksikliği / Glucose-6-Phosphte Dehydogense Deficiency Giiş Yenidoğn sılığının ptolojik nedenlei içinde eitosit enzim defektlei de ye lmktdı. G6PD enzim eksikliği yenidoğn ikteinin önemli bi nedenidi. Yenidoğnd kenikteus, seebl plsiye ve ölüme neden olbili. Günümüzde tüm dünyd 400 milyondn fzl kişinin bu enzim defektine ship olduğu thmin edilmektedi [1-4]. Tükiye, Düny Sğlık Ögütü (DSÖ) tfındn 1989 yılınd yyınlnmış oln G6PD enzim eksikliğinin en sık göüldüğü bölgele listesinde İtly, Yunnistn, Btı Afik ve Güneydoğu Asy ülkeleiyle bilikte ye lmktdı [3]. İtly ve Yunnistn gibi Akdeniz ülkelei, yenidoğn tm pogmın G6PD enzim tyinini dhil etmişledi [5,6]. Henüz ülkemizde tm pogmın gimemişti. Ülkemizde Çukuov bölgesinde ypıln çlışmld eitosit G6PD enzim eksikliği % , Ege bölgesinde %2.3 olk sptnmıştı [7-9]. Bu çlışmnın mcı, yenidoğnld G6PD enzim eksikliğinin sıklığının sptnmsı, yenidoğn sılığının etiyolojisinde G6PD enzim eksikliğinin olünün belilenmesi mcıyl ypılmıştı. Geeç ve Yöntem Bu çlışm, Tky Ünivesitesi Tıp Fkültesi Çocuk Sğlığı ve Hstlıklı Kliniği tfındn plnlnk Tky Ünivesitesi Tıp Fkültesinde doğn dışık 556 (%54.8) ekek, 459 (%45.2) kız toplm 1015 yenidoğn üzeinde geçekleşti. Çlışm için, Tky Ünivesitesi Tıp Fkültesi Etik Kuulu ndn izin lındı. Ailele çlışm konusund bilgilendiildi ve onylı lındı. Deneysel çlışm yöntemi Doğum ttılı gm ve gestsyonel yşlı hft sınd oln tüm yenidoğnl çlışmy lındı. Gebelik yşı, son det tihini bilenlede, son det tihine göe, bilmeyenlede ise Dubowitz yönteminden ylnılk sptndı. Lbotuv İncelemelei -Sılık etiyolojisine yönelik incelemele: hemtokit, totl biliubin, nne ve bebek kn guplı testi ypıldı. Vklın hemoglobin, hemtokit ve eitosit değelei, 0,5 cc EDTA içeen stndt plstik tüplee 2 ml venöz kn lınk Hemtoloji Kliniği Lbotuvınd Coulte MAX m letinde ölçüldü. b-g6pd enzimi tyini: G6PD tyini için hepinize edilmiş stndt plstik tüplee 1 ml kodon knı lındı. Bebeklein göbek kodonundn lınn kn +4 Cde mksimum 72 st bekletileek sıklıkl d ynı gün içinde çlışıldı (Önekle +4 C de 7 gün dynıklıdı). Kntittif G6PD tyini için tüm önekle G-6-PD H quntittive, ultviolet, kinetic detemintion (Sigm Dignostics) kitleiyle Hemtoloji Kliniği Lbotuvınd çlışıldı [10]. G6PD enzim ölçüm solüsyonlı 5.5 ml distile su ile sulndııldı, 2-3 dkik çok yvş kıştıılk bekletildi. Sulndııln G6PD ölçüm solüsyonundn 1 ml lınıp üzeine10 µl hepinize kn ilve edildi, dikktli kıştıılıp od ısısınd (18-26 C) 5-10 dkik bekletildi. Bekletilen bu kışım 2 ml G6PD substt solüsyonu ilve edildi. Bikç kez yvş olk kıştıılk 5-10 dkik od ısısınd bekletildi. Çlışmmızd Mnnheim/ Boehingephotomete 5010 spektofotomete kullnılk 340 nnomete dlg boyu filtesinde bşlngıç bsobnsı lındı, 5 dkik beklenip finl bsobns okunup fomülüne göe değele hesplndı. G6PD enzimi eitosit ve hemoglobinde yı yı ölçüldü. Kullnıln kite göe yenidoğnd enzimin noml değelei eitositlede Ü/1012, hemoglobinde Ü/g Hb olk belilendi. Olgul G6PD enzim düzeyi noml ve enzim düzeyi düşük gup olk ikiye yıldı. G6PD enzim düzeyi noml ve G6PD enzim düzeyi düşük gupl cinsiyet, gestsyonel yş, doğum ttısı, boy, bş çevesi, eitosit syısı, hemtokit, hemoglobin, kn guplı, kn değişimi ve ikte duumu çısındn kşılştııldı. Olguldn sılığı olnl yıldı. Sılıklı G6PD enzim düzeyi düşük ve sılıklı enzim düzeyi noml gup iktein bşlm zmnı, iktein bşldığı gündeki totl biliubin seviyesi, mksimum biliubin seviyesi, ptolojik sılık, kn değişimi ve fototepi tedvisi çısındn kşılştııldı. Ptolojik sılık kitelei olk, sılığın ilk 24 stte bşlmsı, totl seum biliubin tış hızının günde 5 mg/dl den fzl olmsı, totl seum biliubin düzeyinin tem bebeklede 12,9 mg/ dl yi, petem bebeklede de 15mg/dl yi şmsı, diekt biliubin düzeyinin 1,5-2 mg/dl yi şmsı, dışkının enksiz ve idın koyu enkli olmsı, klinikolk sılığın tem bebeklede bi hftdn, petem bebeklede de iki hftdn uzun sümesi lındı [11]. İsttistiksel Yöntem Veilein isttistik nlizi SPSS softwe, vesion 15 kullnılk ypıldı. Değele, otlm ± SD olk veildi. Ölçülmüş pmetelein noml dğılım uygun olup olmdığı Kolmogoov Sminov Testi ile incelendi. Noml dğılım uygun olnlın, gupl sınd nlmlı fk olup olmdığını ştımk için bğımsız gupld Student t testi uygulndı. İsimsel y d ktegoik hle getiilmiş değişkenlein gupl göe kşılştıılmsı Peson Ki-Ke testi ile incelendi. Önekleme gubumuzd G6PD enzim eksikliği oln olgulın belilenmesinde çlışmmız özgü eşik değelei kullnıldı. Olgulın hemoglobin konsntsyonu ve eitosit syısın göe bulunmuş enzim ktiviteleinin otlmsı hesplndı. Son, bu otlmlın önce %20 si, dh son d %60 ı bulundu. Çlışm gubumuzun eşik değelei, otlm enzim ktiviteleinin %60 ı olk hesplnn enzim düzeylei kbul edildi. Çlışmy ktıln olgulın tümüne bkıldığınd; enzim düzeylei otlmsının %20 sinden dh z G6PD ktivitesine ship olnl tm eksiklik gösteen olgul, enzim düzeylei otlmsının %20 si ile %60 ı sınd G6PD ktivitesine ship olnl psiyel eksiklik gösteen olgul olk değelendiildi [12-13]. Hemoglobin konsntsyonun onlnk hesplnn enzim düzeyi bulduğumuz eşik değeinin ltınd çıkn olgul G6PD Enzim Düzeyi Düşük gup, hemoglobin konsntsyonun onlnk hesplnn enzim düzeyi bulduğumuz eşik değeinin üzeinde çıkn olgul ise G6PD Enzim Düzeyi noml gup olk isimlendiildi. İsttistiksel olk nlmlılık için p değei <0,05 kbul edildi. Bulgul Çlışmy lınn 1015 yenidoğnın 556 sını ekek (%54,8), 459 unu kız (%45.2) yenidoğnl oluştudu. Çlışm gubunun eşik değei eitosit syısın göe 191,88 Ü/1012, hemoglobine konsntsyonun göe 5,43 Ü/g Hb olk belilendi. He bi olgu için hemoglobin konsntsyonu ve eitosit syısın göe bulduğumuz iki fklı enzim ktivitesi değei, çlışm gubunun eşik değeleiyle kşılştııldı. Enzim ktivitelei hemoglobin konsntsyonun göe hesplndığınd 133 olgunun, eitosit syısın göe hesplndığınd ise 128 olgunun G6PD eksikliğine 2 Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine

3 Glukoz-6-Fosft Dehidogenz Enzim Eksikliği / Glucose-6-Phosphte Dehydogense Deficiency Tblo 1.G6PD enzim düzeyi noml gup ile enzim düzeyi düşük gubun demogfik ve lbotu özellikleinin kşılştıılmsı Pmete Biim G6PD Enzim noml gup (n=882) G6PD Enzim düşük gup (n=133) Cinsiyet E / K 480 /402 76/ Ttı gm ± ± Boy cm ± ± Bş Çevesi cm ± ± Gestsyonel yş Hft 37.21± ± Hemoglobin g / dl ± ± Hemtokit % ± ± Eitosit syısı x106 /mm ± ± Değele otlm ± SD şeklinde veilmişti. *: p<0,05: isttistiksel olk nlmlı kbul edildi. ship olduğu belilendi. G6PD ktivitesinin lışılgelmiş bi şekilde hemoglobine onlnk hesplnn değei dikkte lındığındn, bizim çlışmmızd d bu değe kbul edildi. Sonuçt 1015 olgunun 9 ünde (%0,9) tm eksiklik, 124 sinde (%12,2) psiyel eksiklik olmk üzee, toplm 133 inde (%13,1) G6PD enzim eksikliği sptndı. Kiti üeten fimnın önediği eşik değelei kullndığımızd ise, 1015 olgudn; hemoglobin konsntsyonu üzeinden hesplnn enzim düzeyine göe 249 und (%24,5) G6PD enzim eksikliği sonucu bulundu. Enzim düzeyi düşük olk ölçülen 133 vknın 76 sı (%57) ekek, 57 si (%43) kız, doğum ttılının otlmsı 2962,68±795,48 gm, boylın otlmsı48,14±4,34 cm, bş çeveleinin otlmsı34,07±2,83 cm, gestsyon yşlının otlmsı 37,12±2,18 hft, 1. Dkikdki, hemoglobin değei 16,34±2,10 g/dl, hemtokit değei %47,67±6,42 ve eitosit syısı 4,52±0,64 x106/mm3olk bulundu (Tblo 1).G6PD enzim düzeyi noml sınıld bulunn 882 vknın 480 ni ekek, 402 si kız idi. G6PD enzim düzeyi noml oln olgulın doğum ttılının otlmsı 2932,01±763,12 gm, boylın otlmsı 48.19±4.17 cm, bş çeveleinin otlmsı ± 2.98 cm, gestsyon yşlının otlmsı 37.2± 1.99 hft, hemtokit değei %47.36±7.01 ve eitosit syısı 4.44±0.66 x106 /mm3 olk sptndı (Tblo 1).G6PD enzim eksikliği oln ve olmyn gupl cinsiyet, gestsyonel yş, doğum ttısı, boy, bş çevesi, hemtokit, hemoglobin ve eitosit syısı çısındn kşılştııldığınd lınd nlmlı fk bulunmdı (p>0.05) (Tblo 1) olgunun 579 und sılık göüldü. Sılıklı olup G6PD enzim düzeyi düşük oln olgu syısı 74 idi. Sılık gelişen G6PD enzim düzeyi noml oln 505 olgu tespit edildi. Sılıklı G6PD enzim düzeyi noml oln 505 olgunun 287 ünde (%56,8) fizyolojik sılık, 218 inde (%43,2) ptolojik sılık göüldü. Sılıklı G6PD enzim düzeyi düşük oln gubun 22 sinde (%29,7) fizyolojik sılık, 52 sinde (%70,3) ptolojik sılık sptndı (Şekil 1). He iki gup sınd hemoglobin, hemtokit, eitosit syısı, sılığın bşlm günü ve en yüksek totl biliubinin günü, fototepi ve kn değişimi tedvisi çısındn fk göülmedi (p>0,05). ABO uygunsuzluğu onı sılıklı G6PD enzim düzeyi düşük gupt dh yüksek sptndı (p=0,006). Sılıklı G6PD enzim eksikliği oln gupt sılığın bşldığı gündeki totl biliubin değei, mksimum totl biliubin değei ve ptolojik ikte beligin yüksek bulundu (p=0,04, p=0,002, P=0,001) (Tblo 2). p Şekil 1. Sılıklı olguld G6PD enzim düzeyi ile sılık tiplei sındki ilişki. Siyh enkli Sütun: Sılıklı olup G6PD enzim düzeyi düşük gup, Açık enkli sütun: Sılıklı G6PD enzim düzeyi noml gup Tblo 2. SılıklıG6PD enzim düzeyi noml gup ile enzim düzeyi düşük gubun klinik ve lbotuv özelliklei çısındn kşılştıılmsı Pmete Biim Sılıklı G6PD Enzim noml gup (n=505) Sılıklı G6PD Enzim düşük gup (n=74) Hemoglobin g / dl ± ± Hemtokit % ± ± Eitosit syısı x 106 / mm ± ± Rh uygunsuzluğu n (%) 35 (%6.9) 5 (%6.8) 0.96 ABO uygunsuzluğu n (%) 73 (%14.5) 20 (%27) 0.006* Sılık bşlm günü Sığın ilk günündeki totl biliubin değei En yüksek totl biliubinin günü Mksimum totl biliubin değei Fototepi ln hst syısı Kn değişimi ypıln hst syısı gün 3.30± ± mg/dl 11.00± ± * gün 4.92± ± mg/dl 12.89± ± * n (%) 204 (%40.4) 38 (%51.4) 0.07 n (%) 1 (%0.2) 1 (%1.4) 0.12 Ptolojik ikte n (%) 218 (%43.2) 52 (%70.3) 0.001* Değele otlm ± SD şeklinde veilmişti. *: p <0,05: isttistiksel olk nlmlı. Ttışm G6PD enzim eksikliği yenidoğnld hipebiliubinemi ve kenikteus iskini ttıdığındn G6PD enziminin yenidoğn döneminde tnmsı önem kznmıştı [14]. G6PD enzim eksikliği tm pogmlının çoğu kodon knınd ypılmıştı. Kılınç [8] tfındn Çukuov bölgesinde 277 seilik bi olgu gubu kodon knınd ypıln çlışmd G6PD enzim eksikliği sıklığı %20,2 olk bulunmuştu. Yunnistn d Tsgki [6] tfındn yıllı sınd yenidoğn bebekte fenilketonüi tm pogmın ilve edileek, kuutulmuş kğıd lınn kn üzeine de-fluoesn spot test ile G6PD pevlnsı çlışılmış; G6PD enzim eksikliğinin dğılımı bölgeden bölgeye değişmekle bilikte insidnsı, ekek yenidoğnld %0,6-10 sınd bulunmuştu. Singh [15] tfındn Mlezy d ypıln bi çlışmd yıllı sınd yenidoğnın kodon knınd bkıln G6PD enzim eksikliği insidnsı, ekek bebeklede %3,1, kızld ise %1,6 onınd bulunmuş. Yish ve k. [16] Suudi Abistn d 3924 yenidoğ- p 3 Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine

4 Glukoz-6-Fosft Dehidogenz Enzim Eksikliği / Glucose-6-Phosphte Dehydogense Deficiency nın kodon knınd yptıklı ştımd G6PD enzim eksikliği insidnsını %2,2 olk bulmuştu. Bu yenidoğnlın %34 ünde, enzim ktivitesi noml olnlın ise %9 und hipebiliubinemi gelişmiş (p<0,005). Enzim eksikliği bulunn gubun %7 sine kn değişimi ypılmış, enzim düzeyi noml oln gubunun ise hiçbiine kn değişimine geek duyulmmıştı. Tnphichit ve k. [17] Tylnd d 505 ekek yenidoğnın kodon knınd yptıklı çlışmd G6PD enzim eksikliği sıklığını %12,08 onınd po etmişti. Beşyüzbeş olguyu G6PD enzim düzeyine göe gupl yıdıklınd; G6PD enzim eksikliği oln gupt sılık %49,15 onınd gelişmiş; bunlın %28,82 i fizyolojik sılık, %20,33 ü ptolojik sılık olk değelendiilmişti. G6PD enzimi noml oln gupt ise %23,68 onınd sılık gelişmiş; bunlın %16,51 i fizyolojik, %7,17 si ptolojik sılık olk belilenmişti. Fototepi ihtiycı G6PD enzim eksikliği oln gupt %18.64 onınd, G6PD enzimi noml oln gupt %10.28 olk oty çıkmış. Çlışmmızd 1015 yenidoğn bebekte, kodon knınd tm mçlı kntittif yöntemle G6PD enzim eksikliği sıklığı 133 (%13,1) sptndı. G6PD enzim eksikliği oln gupt %55,6 sılık gelişti. Sılıklı G6PD enzim düzeyi düşük oln gubun %70,3 ünde, G6PD enzim düzeyi noml oln gubun ise %43,2 ptolojik sılık göüldü. Bu sonuç Tnphichit ve k. [17] yptığı çlışmy benzelik göstemektedi. Bizim çlışmmızd sılıklı G6PD enzim düzeyi düşük oln gubunun diğe çlışml benze olk fototepi ihtiycı, isttistiksel olk nlmlı olmmkl bilikte diğe guptn dh fzl idi. Biçok çlışmd hipebiliubinemili yenidoğnld G6PD enzim eksikliği sıklığı çlışılmıştı. Sy ve k. [18] İstnbul d 68 hipebiliubinemili yenidoğnd G6PD enzim düzeyini ştımışl ve G6PD enzim eksikliğini %2,94 olk sptmışldı. Tekinlp ve k. [19] Ank d 82 hipebiliubinemili yenidoğnd G6PD enzim eksikliğini %1,2 onınd bulmuşldı. Benze çlışm Tütüncüle ve k. [20] tfındn Edine de uzmış sılığı oln 53 yenidoğnd ypılmış ve G6PD enzim eksikliği 2 olgud (%3,8) tek etken olk bulunmuştu. Bi (%1.9) olgud d ABO uygunsuzluğu ile bilikte G6PD enzim eksikliği sptnmış, toplm 3 (%5,7) olgud G6PD enzim eksikliği bildiilmişti. Adn d 116 hipebiliubinemili yenidoğnd eitosit G6PD enzim eksikliği ile yenidoğn sılığı sındki ilişkiyi ştımk için ypıln bi çlışmd, G6PD eksikliği olgulın 14 ünde (%12,1) bulunmuş ve bu olgulın 3 ünde (%21.4) kenikteus tblosu sptnmıştı [21]. Bu çlışmd, eitosit G6PD enzim eksikliği oln olgulın %79 und, enzim ktivitesi noml oln olgulın %52 sinde seum biliubin seviyesini 20 mg/dl üzeinde bulunmuştu. Çlışmmızd kn değişimi uygulnn iki olgudn biinde etiyolojide G6PD enzim eksikliği sptdı. G6PD enzim düzeyi düşük ve noml oln iki gup sınd ikte bşlngıç günündeki totl biliubin değei ve en yüksek biliubin düzeyi çısındn isttistiksel olk nlmlı bi fk bulundu. Al-Nm ve k. [14] 186 hipebiliubinemili yenidoğnın 95 inde (%51) G6PD enzim eksikliği sptmıştı. Seum biliubin seviyesi olgulın %46 sınd 20 mg/dl üzeinde %30 und mg/dl sınd, %24 ünde 15 mg/dl ltınd bulunmuştu. G6PD enzim eksikliği oln gubun hemoglobin değei G6PD enzim düzeyi noml oln gub göe nlmlı deecede düşük bulunmuş ve bu duum hemoliz göstegesi olk değelendiilmişti. G6PD enzim eksikliği oln tüm vkl fototepi tedvisi lmış ve 27 sine kn değişimi uygulnmış, %8 inde kenikteus gelişmiş ve 1 ekek bebek ölmüştü. G6PD enzim eksikliği sptnn yenidoğnld sılık 2-3. günlede göülmüştü. Çlışmmızd d benze olk G6PD enzim eksikliği oln gupt sılığın 2. günden (%86) son bşldığı, enzim düzeyi düşük olk ölçülen gupt (%51) enzim düzeyi noml (%40) oln gub göe fototepi ihtiycının ttığı göüldü. İsil de ypıln bi çlışmd 7520 yenidoğnın 360 ınd (%4.8) G6PD enzim eksikliğine stlnmıştı [22]. Hipebiliubinemi; G6PD enzim eksikliği bulunn 265 ekek yenidoğnın 38 inde (%14.3), G6PD enzim ktivitesi noml oln 3582 ekek yenidoğnın 260 ınd (%7.2) gelişmiş ve lınd nlmlı fk olduğunu gösteilmişti. He iki gubun hemoglobin, hemtoktit ve etikülosit değelei sınd nlmlı fk bulunmmıştı. Aştımcıl bu sonuçll İsil yenidoğnlınd G6PD enzim eksikliğinin sık fkt hemolize neden olmdığın işet etmişledi. İsil den bildiilen bi bşk çlışmd Kpln ve Abmow [23] 384 yenidoğnın 85 inde (%22.1) G6PD enzim eksikliği sptmışldı. Bu çlışmd d enzim eksikliği oln olguld hipebiliubinemi sıklığı (%36) yüksek bulunmuş ve %2,7 sine kn değişimi ypıldığı hlde enzim eksikliği bulunmynld kn değişimine geek duyulmmıştı. Enzim ktivitesi noml olnld ise hipebiliubinemi sıklığı %18.8 olk bildiilmişti. G6PD enzim eksikliği oln gup %26.7 onınd fototepi ihtiycı gösteiken, G6PD enzimi noml oln gup %11.7 onınd fototepi ihtiycı göstemiş, lınd isttistiksel olk nlmlı fk bulunmuştu. Bizim çlışmmızd Milbue ve k (22). yptığı çlışmy benze olk sılıklı G6PD enzim düzeyi düşük ve noml gup sınd hemoglobin, hemtokit ve eitosit syısı otlmlı çısındn nlmlı fk bulunmdı. Sonuç olk, bu çlışmd G6PD enzim eksikliğinin sıklığı Tükiye deki diğe bölgelede ypıln çlışml göe dh yüksek bulunmuştu Ayıc sılıklı G6PD enzimi düşük oln yenidoğnld yüksek ond ptolojik sılık geliştiği sptnmıştı. Bu nedenle bölgemizde doğn tüm yenidoğnl kodon knınd G6PD enzim tyini ypılmlı ve iskli yenidoğnl hipebiliubinemi gelişmesi çısındn ykındn tkip edilmelidi. Ayıc bölgemizde hipebiliubinemi ile bşvun he yenidoğn ypılck etiyolojik tmd G6PD enzim düzeyine de bkılmlıdı. Çık Çkışmsı ve Finnsmn Beynı Bu çlışmd çık çkışmsı ve finnsmn destek lındığı beyn edilmemişti. Kynkl 1. Behmn RE. Jundice nd hypebiliubinemi in the newbon. Nelson Textbook of Peditics. 16 th ed. Phildelphi: WB Sundes Compny, 2000:p McMhon JR, Stevenson DK, Oski FA. Biliubin. In: Teusch HW, Blld RA editos. Avey s Diseses of the newbon. 7th ed. Phildelphi: WB Sundes Compny; 1998.p WHO Woking Goup. Glucose-6-phosphte dehydogense deficiency. Bull Wold Helth Ogn 1989;67: Beutle E. Glucose-6-phosphte dehydogense deficiency. N Engl J Med 1991;324: Meloni T, Foteleoni G, Meloni GF. Mked decline of fvism fte neontl G6PD sceening nd helth eduction: The Nothen Sdinin Expeince. ActHemtol 1992; 87: Missiou-Tsgki S. Sceening fo nd glucose-6-phosphte dehydogense deficiency s peventive mesue: Pevlnce mong Geek newbon infnts. J Pedit 1991;119: Akoğlu T, Öze FL, Çığ S, Kümi M, Edoğn A, Anıl H. Glucose-6-phosphte dehydogense deficiency in Çukuov povince, Tukey. Int J Epidemiol 1981;10: Kılınç Y. The incidence of Glucose-6-phosphte dehydogense deficiency in cod blood in mid-southpt of Tukey. Ç.Ü. Tıp Fk Deg 1982;7: Özgü S, Nişli G, Byktoğlu H. Glukoz-6-fosft dehidogenz enzim eksikliği 4 Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine

5 Glukoz-6-Fosft Dehidogenz Enzim Eksikliği / Glucose-6-Phosphte Dehydogense Deficiency üzeinde çlışml. Ege Üniv Tıp Fk Mecmusı 1996;4: Sigm Dignostics. Glucose-6-phosphte dehydogense (G-6-PDH). St. Louis: Sigm Chemicl Compny; Çobn A. Yenidoğnd sılık. Neyzi O, Etuğul T (Editöle) Pediti 1 de. 3. bskı. İstnbul: Nobel Tıp Kitbevi; 2002.s Csto SM, Webe R, Mtte U, Reclos GJ, Pss KA, Tnylcin T, et l. The use of LR vlues to check the best fit of cut-off vlues in G6PD deficient cses. Clin Biochem 2007;40(7): Reclos GJ, Tnylcin T. Pefomnce evlution of G-6-PD ssy employing n dpted eo gid gph. Acced Qul Assu 2004;10: Al-Nm LM, Al-Sdoon IA, Al-NmMM. Neontl jundice nd glucose-6- phosphte dehydogense in Bsh. Ann Top Pedit 1987;7: Singh H. Glucose-6-phosphte dehydogense deficiency: peventble cuse of mentl etdtion. Bitish Med J 1986;292: Yish HM, Nizi GA, Shln MA, Khn S, Ahmed GS. Incesed incidence of hypebiliubinemi in unchllenged glucose-6-phosphte dehydogense deficiency in tem Sudi newbons. Ann Top Pedit 1991;11: Tnphichit VS, Pung-mitt P, Yodthong S, Soongswng J, Mhsndn C, Suvtte V. Glucose-6-phosphte dehydogense deficiency in thenewbon: its pevlence nd eltion to neontl jundice. Southest Asin J Top Med Public Helth 1995;26(1): Sy A, İnn S, Acunş B, Yıldız F. Yenidoğn sılıklınd G6PD enzim düzeyi. Hseki Tıp Bülteni 1991;29(2): Tekinlp G, Egin H, Edem G, Yudkök M, Yiğit Ş. Yenidoğn döneminde uzmış sılıkl: 82 vknın değelendiilmesi. Çocuk Sğlığı ve Hstlıklı Degisi 1996;39: Tütüncüle F, Altıy S, Küçükuğuluoğlu Y, Acunş B. Uzmış sılık nedeniyle izlediğimiz mtü yenidoğn bebeklein değelendiilmesi. Çocuk Sğlığı ve Hstlıklı Degisi 2002;45: St M, Kılınç Y, Tnyeli A, Tok M, Etiz L. Yenidoğn bebeklede hipebiliubinemi ile glukoz-6-fosft dehidogenz enzim eksikliği sındki ilişki. Cehpş Tıp Fk Deg 1990;21: Milbue B, Peled N, Svısky S. Neontl hypebiliubinemi nd glucose-6- phosphte dehydogense deficiency. Isel J MedSci 1973; 9: Kpln M, AbmowA. Neontl hypebiliubinemi ssocited with Glucose-6- phosphte dehydogense deficiency in Sephdic-Jewish neontes: Incidence, seveity nd the effect of photothepy. Peditics 1992;90: Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine

Kordon Kanında Glukoz-6-Fosfat Dehidrogenaz Enzim Eksikliği Taraması h

Kordon Kanında Glukoz-6-Fosfat Dehidrogenaz Enzim Eksikliği Taraması h e A þ t ý m Sceening of Glucose-6-Phosphte Dehydogense Deficiency in Cod Blood l n i j i O O i g in Kodon Knınd Glukoz-6-Fosft Dehidogenz Enzim Eksikliği Tmsı h c s Re l Glukoz-6-Fosft Dehidogenz Enzim

Detaylı

Urine Iodine Excretion and Iodine Deficiency Status in School Age Children at Isparta Province l

Urine Iodine Excretion and Iodine Deficiency Status in School Age Children at Isparta Province l e A þ t ý m Uine Iodine Excetion nd Iodine Deficiency Sttus in School Age Childen t Ispt Povince l n i j i O O i g in Ispt İli Okul Çğı Çocuklınd İd İyot Atılımı ve İyot Eksikliği Duumu h c s Re l Ispt

Detaylı

Preterm Eylem ve Preterm Erken Membran Rüptürü Olgularında Ferritin ve Crp Düzeylerinin Karşılaştırılması h

Preterm Eylem ve Preterm Erken Membran Rüptürü Olgularında Ferritin ve Crp Düzeylerinin Karşılaştırılması h e A þ t ý m Compison of Cp nd Feitin Levels in Petem Lbo nd Pemtue Membne Ruptued Cses l n i j i O O i g in Petem Eylem ve Petem Eken Membn Rüptüü Olgulınd Feitin ve Cp Düzeyleinin Kşılştıılmsı h c s Re

Detaylı

Significance of C-reactive Protein in the Endoscopic Retrograd Cholangiopancreatography Related Pancreatitis l

Significance of C-reactive Protein in the Endoscopic Retrograd Cholangiopancreatography Related Pancreatitis l e A þ t ý m Significnce of C-ective Potein in the Endoscopic Retogd Cholngiopncetogphy Relted Pncetitis l n i j i O O i g in Endoskopik Retogd Kolnjiopnketogfi Sonsı Pnketitin Tkibinde C-ektif Poteinin

Detaylı

The Prevalence of Obesity in First Year Primary School Students in Nine Districts of İzmir Province l

The Prevalence of Obesity in First Year Primary School Students in Nine Districts of İzmir Province l e A þ t ý m The Pevlence of Obesity in Fist Ye Pimy School Students in Nine Disticts of İzmi Povince l n i j i O O i g in İzmi e Bğlı Dokuz İlçede İlköğetim Biinci Sınıf Öğencileinde Obezite Sıklığı h

Detaylı

In Primary Health Care Childhood Immunization Services Costs, Practices l

In Primary Health Care Childhood Immunization Services Costs, Practices l e A þ t ý m In Pimy Helth Ce Childhood Immuniztion Sevices Costs, Pctices l n i j i O O i g in Biinci Bsmk Sğlık Hizmetleinde Çocukluk Çğı Bğışıklm Hizmetlei Mliyetlei, Uygulmlı h c s Re l Çocukluk Çğı

Detaylı

The Effect of Back School Program on Fear Avoidance Behavior, Disability and Pain in Chronic Mechanic Low Back Pain

The Effect of Back School Program on Fear Avoidance Behavior, Disability and Pain in Chronic Mechanic Low Back Pain e l A þ t ý m The Effect of Bck School Pogm on Fe Avoidnce Behvio, Disbility nd Pin in Chonic Mechnic Low Bck Pin n i j i O O i g in Konik Meknik Bel Ağısınd Bel Okulu Pogmının Ağı, Özü ve Koku Kçınm Dvnışı

Detaylı

Acil Tıp Kliniği, 2 Genel Cerrahi Kliniği, Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Erzurum, Türkiye

Acil Tıp Kliniği, 2 Genel Cerrahi Kliniği, Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Erzurum, Türkiye e l n i j i O A þ t ý m O i g in Review of the Ptients Hospitlized fom the Emegency Sevice nd Applying to the Emegency Sevice: A Coss-Sectionl Anlysis of Tining Hospitl Acil Sevis Bşvuulının ve Acil Sevisten

Detaylı

The Evaluation of Fibroblast Growth Factor 23 Levels in Hypogonadotropic Hypogonadism l

The Evaluation of Fibroblast Growth Factor 23 Levels in Hypogonadotropic Hypogonadism l e A þ t ý m The Evlution of Fiboblst Gowth Fcto 23 Levels in Hypogondotopic Hypogondism l n i j i O O i g in Hipogondotopik Hipogondizmde Fiboblst Gowth Fktö 23 Seviyesinin Değelendiilmesi h c s Re l (Hipogondotopik

Detaylı

Musculoskeletal Pain and Quality of Life Among Obese Children l

Musculoskeletal Pain and Quality of Life Among Obese Children l e A þ t ý m Musculoskeletl Pin nd Qulity of Life Among Obese Childen l n i j i O O i g in Obez Çocukld Ks İskelet Sistemi Ağılı ve Yşm Klitesi h c s Re l Obez Çocukld Muskuloskeletl Ağı / Musculoskeletl

Detaylı

l Acil Servisde Geriatrik Hasta / Elderly Patients in Emergency Department Orhan Akpınar 1, Kenan Ahmet Türkdoğan 2, Mücahit Kapçı 3, Ali Duman 3

l Acil Servisde Geriatrik Hasta / Elderly Patients in Emergency Department Orhan Akpınar 1, Kenan Ahmet Türkdoğan 2, Mücahit Kapçı 3, Ali Duman 3 e in A þ t ý m Use of Emegency Deptment by Eldely Ptients l n i j i O O i g Geitik Hstlın Acil Sevisi Kullnımı h c s Re l Acil Sevisde Geitik Hst / Eldely Ptients in Emegency Deptment Ohn Akpın 1, Kenn

Detaylı

Mehmet Yakar 1, Zuhal Yıldırım 2, Yusuf Özay 3, M. Kasım Çaycı 1, Hayri Dayıoğlu 1

Mehmet Yakar 1, Zuhal Yıldırım 2, Yusuf Özay 3, M. Kasım Çaycı 1, Hayri Dayıoğlu 1 e A þ t ý m Investigtion of Thyoid Metbolism Diseses in Küthy Region l n i j i O O i g in Küthy Bölgesinde Tioid Metbolizmsın Bğlı Hstlıklın Aştıılmsı h c s Re l Tioid / Thyoid Mehmet Yk 1, Zuhl Yıldıım

Detaylı

Analysis of Depression and Anxiety Levels in Patients with Dyspnea. Dispneli Hastaların Depresyon ve Kaygı Düzeylerinin Analizi. n i.

Analysis of Depression and Anxiety Levels in Patients with Dyspnea. Dispneli Hastaların Depresyon ve Kaygı Düzeylerinin Analizi. n i. e A þ t ý m Anlysis of Depession nd Anxiety Levels in Ptients with Dyspne l n i j i O O i g in Dispneli Hstlın Depesyon ve Kygı Düzeyleinin Anlizi h c s Re l Dispne ve Kygı / Dyspne nd Anxiety Sevet Kyhn

Detaylı

Feeding Behavior and Nutrition Education in Primary School Students: A School-Based Study l

Feeding Behavior and Nutrition Education in Primary School Students: A School-Based Study l e A þ t ý m Feeding Behvio nd Nutition Eduction in Pimy School Students: A School-Bsed Study l n i j i O O i g in İlköğetim Öğencileinde Beslenme Dvnışlı ve Beslenme Eğitimi: Okul Tbnlı Bi Çlışm h c s

Detaylı

Investigation of Some Hematological and Biochemical Parameters in Pregnancy and Early Puerperium

Investigation of Some Hematological and Biochemical Parameters in Pregnancy and Early Puerperium e A þ t ý m Investigtion of Some Hemtologicl nd Biochemicl Pmetes in Pegnncy nd Ely Puepeium l n i j i O O i g in Hmilelikte ve Eken Puepeiumd Bzı Hemtolojik ve Biyokimysl Pmetelein Aştıılmsı h c s Re

Detaylı

Pain, Depression and Quality of Life in Patients with Chronic Cervical Miyofascial Pain Syndrome l

Pain, Depression and Quality of Life in Patients with Chronic Cervical Miyofascial Pain Syndrome l e A þ t ý m Pin, Depession nd Qulity of Life in Ptients with Chonic Cevicl Miyofscil Pin Syndome l n i j i O O i g in Konik Sevikl Miyofsiyl Ağı Sendomlu Hstld Ağı, Depesyon ve Yşm Klitesi h c s Re l Konik

Detaylı

Doğum Öncesi Bakım Almayı Etkileyen Faktörlerin Çoklu Analizi: Bir İç Anadolu Örneği h

Doğum Öncesi Bakım Almayı Etkileyen Faktörlerin Çoklu Analizi: Bir İç Anadolu Örneği h e A þ t ý m Multiple Anlyses of the Fctos Affecting the Utiliztion of Antentl Ce: A Middle Antoli Smple l n i j i O O i g in Doğum Öncesi Bkım Almyı Etkileyen Fktölein Çoklu Anlizi: Bi İç Andolu Öneği

Detaylı

Comparison of Range of Motion After Total Knee Prosthesis According to Different Type of Prosthesis l

Comparison of Range of Motion After Total Knee Prosthesis According to Different Type of Prosthesis l e A þ t ý m Compison of Rnge of Motion Afte Totl Knee Posthesis Accoding to Diffeent Type of Posthesis l n i j i O O i g in Totl Diz Potezi Sonsı Heket Açıklığının Fklı Potez Tipleine Göe Kşılştıılmsı

Detaylı

Mide Kanserinde D2 Lenf Nodu Diseksiyonu Morbidite ve Mortaliteyi Arttırır mı? h

Mide Kanserinde D2 Lenf Nodu Diseksiyonu Morbidite ve Mortaliteyi Arttırır mı? h e l n i j i O A þ t ý m O i g in Does D2 Lymph Node Dissection Incese Mobidity nd Motlity in Gstic Cnces? Mide Knseinde D2 Lenf Nodu Diseksiyonu Mobidite ve Motliteyi Attıı mı? h c s Re l Mide Knseleinde

Detaylı

Major Ortopedik Cerrahide %6 Hidroksietil Nişasta ve %4 Jelatin Solüsyonlarının Karşılaştırılması h

Major Ortopedik Cerrahide %6 Hidroksietil Nişasta ve %4 Jelatin Solüsyonlarının Karşılaştırılması h e A þ t ý m Compison of %6 Hydoxyethyl Stch nd %4 Geltine Solutions in Mjo Othopedic Sugey l n i j i O O i g in Mjo Otopedik Cehide %6 Hidoksietil Nişst ve %4 Jeltin Solüsyonlının Kşılştıılmsı h c s Re

Detaylı

Agoraphobia and Panic Disorder: A Comparative Study. Agorafobi ve Panik Bozukluk: Karşılaştırmalı Bir Çalışma. n i. j O

Agoraphobia and Panic Disorder: A Comparative Study. Agorafobi ve Panik Bozukluk: Karşılaştırmalı Bir Çalışma. n i. j O e in A þ t ý m Agophobi nd Pnic Disode: A Comptive Study l n i j i O O i g Agofobi ve Pnik Bozukluk: Kşılştımlı Bi Çlışm h c s Re l Agofobi ve Pnik Bozukluk / Agophobi nd Pnic Disode Ayşegül Kt¹, M. Hkn

Detaylı

Acil Servise Başvuran Renal Transplant Hastalarında Mew Skorunun Morbidite Belirleme Etkinliği h

Acil Servise Başvuran Renal Transplant Hastalarında Mew Skorunun Morbidite Belirleme Etkinliği h e A þ t ý m The Efficcy of Mew Scoe in Renl Tnsplnt Recipients Refeed to Emegency Deptment l n i j i O O i g in Acil Sevise Bşvun Renl Tnsplnt Hstlınd Mew Skounun Mobidite Belileme Etkinliği h c s Re l

Detaylı

Aybaşı Öncesi Belirtileri Tarama Gereci: DSM-5 Aybaşı Öncesi Disfori Bozukluğunu Taramada Kullanışlı bir Gereç h

Aybaşı Öncesi Belirtileri Tarama Gereci: DSM-5 Aybaşı Öncesi Disfori Bozukluğunu Taramada Kullanışlı bir Gereç h e A þ t ý m Pemenstul Symptom Sceening Tool: A Useful Tool fo DSM-5 Pemenstul Dysphoic Disode l n i j i O O i g in Aybşı Öncesi Belitilei Tm Geeci: DSM-5 Aybşı Öncesi Disfoi Bozukluğunu Tmd Kullnışlı bi

Detaylı

Evaluation of HbA1c Levels and Postoperative Atrial Fibrillation in Diabetic Patients

Evaluation of HbA1c Levels and Postoperative Atrial Fibrillation in Diabetic Patients e A þ t ý m Evlution of HbA1c Levels nd Postoetive Atil Fibilltion in Dibetic Ptients l n i j i O O i g in Diybetik Hstld HbA1c ile Postoetif Atiyl Fibilsyon İlişkisinin Değelendiilmesi h c s Re l Postoetif

Detaylı

g h r l n i j O a O i Nazlı Ülger 1, Ercan Baldemir 2, Betül Battaloğlu İnanç 3 Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 2

g h r l n i j O a O i Nazlı Ülger 1, Ercan Baldemir 2, Betül Battaloğlu İnanç 3 Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 2 e l n i j i O A þ t ý m O i g in h c s Employee Stisfction in Hospitls with Afilsyo; Smple of Tining nd Resech Hospitl of Univesity of Muğl Sıtkı Koçmn Afilisyon Uygulnn Hstnelede Çlışn Memnuniyeti; Muğl

Detaylı

Chest Traumas due to Bicycle accident in Childhood

Chest Traumas due to Bicycle accident in Childhood e in A þ t ý m Çocukluk Çğınd Bisiklet Kzlın Bğlı Toks Tvmlı l n i j i O O i g Chest Tums due to Bicycle ccident in Childhood h c s Re l Bisiklet Kzlın Bğlı Toks Tvmlı / Chest Tums due to Bicycle Accident

Detaylı

Ostium Secundum Type Atrial Septal Defect After Surgical Treatment of Early and Long-Term Results

Ostium Secundum Type Atrial Septal Defect After Surgical Treatment of Early and Long-Term Results e A þ t ý m Ostium Secundum Type Atil Septl Defect Afte Sugicl Tetment of Ely nd Long-Tem Results l n i j i O O i g in Ostium Sekundum Tipi Atiyl Septl Defektlein Cehi Tedvisi Sonsı Eken ve Uzun Dönem

Detaylı

Results of Total Hip Arthroplasty. Total Kalça Protezi Sonuçlarımız. n i. j O. Kalça Protezi / Total Hip Arthroplasty

Results of Total Hip Arthroplasty. Total Kalça Protezi Sonuçlarımız. n i. j O. Kalça Protezi / Total Hip Arthroplasty e in A þ t ý m Results of Totl Hip Athoplsty l n i j i O O i g Totl Klç Potezi Sonuçlımız h c s Re l Klç Potezi / Totl Hip Athoplsty Hlil Gökçe 1, Tık Altunkılıç 2, Snc Sebest 1 1 Vn Bölge Eğitim Aştım

Detaylı

Fırat Seyfettinoğlu 1, Fatih Duygun 2, Ömer Çetin 3, Hakan Çiçek 1, Hasan Ulaş Oğur 1, Osman Çiloğlu 1

Fırat Seyfettinoğlu 1, Fatih Duygun 2, Ömer Çetin 3, Hakan Çiçek 1, Hasan Ulaş Oğur 1, Osman Çiloğlu 1 e l n i j i O A þ t ý m O i g in h c s Re The Effects of Sugicl Tetment on Elbow nd Hnd Functions in Gtlnd Type 3 Childen s Humeus Supcondyl Fctues with Posteio Appoch Posteio Giişimle Tedvi Edilen Gtlnd

Detaylı

Diz Osteoartritli Hastalarda Kolşisinin Semptom Modifiye Edici Etkisi h

Diz Osteoartritli Hastalarda Kolşisinin Semptom Modifiye Edici Etkisi h e A þ t ý m Symptom Modifying Effect of Colchicine in Ptients with Knee Osteothitis l n i j i O O i g in Diz Osteotitli Hstld Kolşisinin Semptom Modifiye Edici Etkisi h c s Re l Diz Osteotitinde Kolşisin

Detaylı

Benign Prostat Hiperplazisi Tedavisinde Kullanılan Dört Alfa Blokör Ajanın Etkinliklerinin Karşılaştırılması l

Benign Prostat Hiperplazisi Tedavisinde Kullanılan Dört Alfa Blokör Ajanın Etkinliklerinin Karşılaştırılması l e A þ t ý m Benign Postt Hipeplzisi Tedvisinde Kullnıln Döt Alf Blokö Ajnın Etkinlikleinin Kşılştıılmsı l n i j i O O i g in Compison the Efficcy of Fou Diffeent Alph Blockes in the Tetment of Benign Posttic

Detaylı

Deneysel Omurilik Yaralanmalarında Kefirin Lizozomal Proteasların Salınımı Üzerine Etkisi h

Deneysel Omurilik Yaralanmalarında Kefirin Lizozomal Proteasların Salınımı Üzerine Etkisi h e A þ t ý m Efficcy of Kefi on the Relese of Lysosoml Poteses Afte Expemintl Spinl Cod Tum l n i j i O O i g in Deneysel Omuilik Ylnmlınd Kefiin Lizozoml Poteslın Slınımı Üzeine Etkisi h c s Re l Kefi,

Detaylı

Referral to the Hospital and Emergency Ambulance Service Uses Patterns of the Inmates and Convicts l

Referral to the Hospital and Emergency Ambulance Service Uses Patterns of the Inmates and Convicts l e A þ t ý m Refel to the Hospitl nd Emegency Ambulnce Sevice Uses Pttens of the Inmtes nd Convicts l n i j i O O i g in Tutuklu ve Hükümlülein Hstneye Sevk Nedenlei ve Acil Ambulns Kullnımı Özelliklei

Detaylı

Metin Alkan 1, Gülay Kip 2, Şaziye Şahin 3, Mustafa Sancar Ataç 3, Yeliz Kılınç 3

Metin Alkan 1, Gülay Kip 2, Şaziye Şahin 3, Mustafa Sancar Ataç 3, Yeliz Kılınç 3 e in A þ t ý m Ou Sedtion Expeience on Mentlly Retded Ptients l n i j i O O i g Mentl Retde Hstldki Sedsyon Deneyimleimiz h c s Re l Mentl Retdsyon ve Sedsyon / Mentl Retdtion nd Sedtion Metin Alkn 1,

Detaylı

Comparison of Lumbar Disc Herniation and Degeneration Relationship with the Sagittal Morphology of the Spine l

Comparison of Lumbar Disc Herniation and Degeneration Relationship with the Sagittal Morphology of the Spine l e A þ t ý m Compison of Lumb Disc Henition nd Degenetion Reltionship with the Sgittl Mophology of the Spine l n i j i O O i g in Omugnın Sgittl Mofolojisi ile Lombe Disk Henisi ve Dejenesyonun Kşılştıılmsı

Detaylı

Effect of Electromagnetic Field (Wi-Fi) on the Pancreas: Role of Selenium and L-Carnitine l

Effect of Electromagnetic Field (Wi-Fi) on the Pancreas: Role of Selenium and L-Carnitine l e A þ t ý m Effect of Electomgnetic Field (Wi-Fi) on the Pnces: Role of Selenium nd L-Cnitine l n i j i O O i g in Elektomnyetik Alnın (Wi-Fi) Pnkes Dokusun Etkisi: Selenyum ve L-Cnitin in Rolü h c s Re

Detaylı

Perkütan Nefrolitotomi de Giriş Yerinin Seçimi: İnterkostal Giriş Subkostal Kadar Güvenli Mi? h

Perkütan Nefrolitotomi de Giriş Yerinin Seçimi: İnterkostal Giriş Subkostal Kadar Güvenli Mi? h e A þ t ý m Choosing the Access Site in ecuneous Nepholithotomy: Is Intecostl Appoch s Sfe s Subcostl? l n i j i O O i g in ekütn Nefolitotomi de Giiş Yeinin Seçimi: İntekostl Giiş Subkostl Kd Güvenli

Detaylı

Nutritional Situation Assessment of 65 Years Old Patient Who Applicate to Emergency Department l

Nutritional Situation Assessment of 65 Years Old Patient Who Applicate to Emergency Department l e r Ar þ t ý r m Nutritionl Sitution Assessment of 65 Yers Old Ptient Who Applicte to Emergency Deprtment l n i j ri O O i g in Acil Servise Bşvurn 65 Yş Üzeri Hstlrd Nütrisyonel Durumun Değerlendirilmesi

Detaylı

Tabletlerde Bölünebilirliğin Farmakoekonomik Açıdan Değerlendirilmesi h

Tabletlerde Bölünebilirliğin Farmakoekonomik Açıdan Değerlendirilmesi h e l n i j i O A þ t ý m O i g in Evlution of Tblets Divisibility in Phmcoeconomic Aspects Tbletlede Bölünebililiğin Fmkoekonomik Açıdn Değelendiilmesi h c s Re l Tbletlei Bölmek Ekonomik mi? / Is it Cost-Sving

Detaylı

Keywords Fall, Childhood, Trauma.

Keywords Fall, Childhood, Trauma. e in l A þ t ý m Çocukluk Çğınd Düşmeye Bğlı Toks Tvmlı n i j i O O i g Chest Tums due to Fll in Childhood h c s Re l Çocukluk Çğınd Toks Tvmlı / Chest Tums in Childhood Ufuk Çobnoğlu 1, Mehmet Melek 2

Detaylı

Cerrahi Tedavi Uygulanan 30 Jinekomastili Hastanın Değerlendirilmesi h

Cerrahi Tedavi Uygulanan 30 Jinekomastili Hastanın Değerlendirilmesi h e l n i j i O A þ t ý m O i g in Evlution of 30 Ptients with Gynecomsti Sugiclly Teted Cehi Tedvi Uygulnn 30 Jinekomstili Hstnın Değelendiilmesi h c s Re l Jinekomsti Cehisi / Sugey of Gynecomsti Nuettin

Detaylı

Malign Plevral Mezotelyoma: Klinik, Patolojik ve Radyolojik Bulgular h

Malign Plevral Mezotelyoma: Klinik, Patolojik ve Radyolojik Bulgular h e A þ t ý m Mlignnt Mesotheliom: Clinicl, Pthologicl nd Rdiologicl Findings l n i j i O O i g in Mlign Plevl Mezotelyom: Klinik, Ptolojik ve Rdyolojik Bulgul h c s Re l Mlign Mezotelyom / Mlignnt Mesotheliom

Detaylı

Clinical and Demographic Characteristics of 626 Patients with Moderate and Severe Psoriasis l

Clinical and Demographic Characteristics of 626 Patients with Moderate and Severe Psoriasis l e r Ar þ t ý r m Clinicl nd Demogrphic Chrcteristics of 626 Ptients with Moderte nd Severe Psorisis l n i j ri O O i g in Ort ve Şiddetli Psorizisi Oln 626 Hstnın Klinik ve Demogrfik Özellikleri h c r

Detaylı

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü 2014-2015 Bahar Yarıyılı Bölüm-4 30.03.2015 Ankara Aysuhan OZANSOY

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü 2014-2015 Bahar Yarıyılı Bölüm-4 30.03.2015 Ankara Aysuhan OZANSOY FİZ2 FİZİK-II Ank Ünivesitesi Fen Fkültesi Kimy Bölümü 24-25 Bh Yıyılı Bölüm-4 Ank Aysuhn OZANSOY Bölüm 4. Elektiksel Potnsiyel. Elektiksel Potnsiyel Eneji 2. Elektiksel Potnsiyel ve Potnsiyel Fk 3. Noktsl

Detaylı

How did the General Surgery Department of a Training Hospital Change in Ten Years?

How did the General Surgery Department of a Training Hospital Change in Ten Years? e A þ t ý m How did the Genel Sugey Deptment of Tining Hospitl Chnge in Ten Yes? l n i j i O O i g in Eğitim Hstnesi Genel Cehi Kliniği 10 Yıld Nsıl Değişim Göstedi? h c s Re l Cehi Kliniğinde Değişim

Detaylı

Mücahit Sabri Bilgin 1, Salim Özenç 2, Oktay Sarı 1, Şirzat Yeşilkaya 1, Ümit Aydoğan 1, Bayram Koç 1

Mücahit Sabri Bilgin 1, Salim Özenç 2, Oktay Sarı 1, Şirzat Yeşilkaya 1, Ümit Aydoğan 1, Bayram Koç 1 e l A þ t ý m A Study on Qulity of Life in Ptients with Dibetes n i j i O O i g Dibet Hstlın Kliteli Yşmsı Üzeine Bi Aştım in h c s Re l Diybet ve Yşm Klitesi / Dibetes nd Qulity of Life Müchit Sbi Bilgin

Detaylı

Balneoterapi Gören Yaşlı Hastalarda Cilt Analizi n

Balneoterapi Gören Yaşlı Hastalarda Cilt Analizi n l A þ t ý m Blneotepi Göen Yşlı Hstld Cilt Anlizi n i j i O O i Demtologic Anlysis in Eldely Ptients Duing Blneothepy h c e s Re g in l Blneotepi / Blneothepy Selçuk Özdogn 1, Ekn Ky 1, Ali Hikmet Ky 1,

Detaylı

Şensoy Nazlı 1, Özmen Alparslan 2, Doğan Nurhan 3, Ercan Atilla 4, Karabekir H. Selim 5

Şensoy Nazlı 1, Özmen Alparslan 2, Doğan Nurhan 3, Ercan Atilla 4, Karabekir H. Selim 5 e r Ar þ t ý r m A Reserch on Ptient Stisfction with Primry Helth Cre in the Center of Afyonkrhisr l n i j ri O O i g in Afyonkrhisr İl Merkezinde Birinci Bsmk Sğlık Hizmetlerinde Hst Memnuniyeti Arştırmsı

Detaylı

Mature Cystic Teratoma of the Ovary Clinical, Radiological and, Histopathologic Aspects l

Mature Cystic Teratoma of the Ovary Clinical, Radiological and, Histopathologic Aspects l e A þ t ý m Mtue Cystic Tetom of the Ovy Clinicl, Rdiologicl nd, Histopthologic Aspects l n i j i O O i g in Ovein Mtü Kistik Tetomunun Klinik Rdyolojik ve Histoptolojik Özelliklei h c s Re l Ovein Mtü

Detaylı

JEOTERMAL REZERVUARLARIN MODELLENMESİ

JEOTERMAL REZERVUARLARIN MODELLENMESİ 233 JEOTERMAL REZERVUARLARIN MODELLENMESİ Hüly SARAK Abduhmn SATMAN ÖZET Litetüde jeoteml ezevu dvnışlını modelleyen çeşitli modelle mevcuttu. Bunl üetim debisi zlm yöntemi, boyutsuz ezevu modellemesi

Detaylı

The Knowledge About Nutrition During Pregnancy, the Eating Habits and the Affecting Factors in the Pregnant Women

The Knowledge About Nutrition During Pregnancy, the Eating Habits and the Affecting Factors in the Pregnant Women e r l Ar þ t ý r m The Knowledge About Nutrition During Pregnncy, the Eting Hbits nd the Affecting Fctors in the Pregnnt Women n i j ri O O i g in Gebelerin Gebelikte Beslenme Konusundki Bilgi Düzeyleri,

Detaylı

DEĞİŞİK UYGULAMALARIN ÇİLEK AKENLERİNİN ÇİMLENMESİ ÜZERİNE ETKİLERİ

DEĞİŞİK UYGULAMALARIN ÇİLEK AKENLERİNİN ÇİMLENMESİ ÜZERİNE ETKİLERİ Btı Akdeniz Trımsl Arştırm Enstitüsü Derim Dergisi, 2009,26(2):1-10 ISSN 1300-3496 DEĞİŞİK UYGULAMALARIN ÇİLEK AKENLERİNİN ÇİMLENMESİ ÜZERİNE ETKİLERİ Nfiye ADAK Mustf PEKMEZCİ Hmide GÜBBÜK Akdeniz Üniversitesi

Detaylı

FIRÇASIZ DOĞRU AKIM MOTOR SİSTEMİNİNİN DENEYSEL OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE SİMÜLASYONU

FIRÇASIZ DOĞRU AKIM MOTOR SİSTEMİNİNİN DENEYSEL OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE SİMÜLASYONU FRÇASZ DOĞRU AKM MOOR SİSEMİNİNİN DENEYSE OARAK GERÇEKEŞİRİMESİ VE SİMÜASYONU Es KANDEMİR 1 H.ık DURU 2 Si ÇAMUR 3 Biol ARİFOĞU 4 Esoy BEŞER 5 Elektik Mühendisliği Bölümü Mühendislik Fkültesi Koceli Ünivesitesi,

Detaylı

Katı cisimlerin hareketlerinin tanımlanması ve analizi iki yönden önem taşır.

Katı cisimlerin hareketlerinin tanımlanması ve analizi iki yönden önem taşır. RİJİT (KTI) CİSMİN KİNEMTİĞİ Ktı cisimlein heketleinin tnımlnmsı e nlizi iki yönden önem tşı. iincisi sıkç kşılşıln bi duum olup mç, değişik tipte km, dişli, çubuk e bu gibi mkin elemnlını kullnk belili

Detaylı

Günlük Bülten. 22 Mart 2013. S&P Güney Kıbrıs ın kredi notunu düşürdü. Yurtiçi beyaz eşya satışları Şubat ta geçen yılın %10 üzerinde gerçekleşti

Günlük Bülten. 22 Mart 2013. S&P Güney Kıbrıs ın kredi notunu düşürdü. Yurtiçi beyaz eşya satışları Şubat ta geçen yılın %10 üzerinde gerçekleşti X U1 US D/ TRY (S ğ t f ) Mt 13 Cum Günlük Bülten İMKB veilei İMKB 1 8,373.9 Piys Değei-TÜM ($m) 319,91.9 Hlk Açık Piys Değei-TÜM ($m) 91,4.4 Günlük İşlem Hcmi-TÜM ($m) 1,61.47 Yutdışı piysl Bosl Kpnış

Detaylı

Comparasion of Optic Nerve Head with Stereophotometric and Scanning Laser Ophthalmoscopic Imaging

Comparasion of Optic Nerve Head with Stereophotometric and Scanning Laser Ophthalmoscopic Imaging e l A þ t ý m Compsion of Optic Neve Hed with Steeophotometic nd Scnning Lse Ophthlmoscopic Imging n i j i O O i g in Optik Sini Bşının Steeofotometik ve Scnning Lse Oftlmoskopik Kşılştıılmsı h c s Re

Detaylı

3N MOBİL HABERLEŞME HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜTLERİNİN ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

3N MOBİL HABERLEŞME HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜTLERİNİN ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ 3N MOBİL HABERLEŞME HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜTLERİNİN ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Aç, Kps, Dynk, Tnılr ve Kısltlr Aç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin cı, IMT 2000/UMTS Altypılrının Kurulsı

Detaylı

Comparison of Intubation with Double Lumen and Single Lumen Tube in Terms of Hemodynamic Response l

Comparison of Intubation with Double Lumen and Single Lumen Tube in Terms of Hemodynamic Response l e r Ar þ t ý r m Comprison of Intubtion with Double Lumen nd Single Lumen Tube in Terms of Hemodynmic Response l n i j ri O O i g in Çift Lümenli ve Tek Lümenli Tüple Entübsyonun Hemodinmik Ynıt Açısındn

Detaylı

Cumhuriyet Dental Journal. Conservative approach for condylar fractures of children: a case report

Cumhuriyet Dental Journal. Conservative approach for condylar fractures of children: a case report Cumhuriyet Dentl Journl Volume 17 Issue 3 doi:10.7126/cdj.58140.1008001903 ville t http://dergiprk.ulkim.gov.tr/cumudj/ CASE REPORT Conservtive pproch for condylr frctures of children: cse report Niht

Detaylı

ELEKTRIKSEL POTANSIYEL

ELEKTRIKSEL POTANSIYEL FİZK 14-22 Des 7 ELEKTRIKSEL POTANSIYEL D. Ali ÖVGÜN DAÜ Fizik Bölümü Kynkl: -Fizik 2. Cilt (SERWAY) -Fiziğin Temellei 2.Kitp (HALLIDAY & RESNIK) -Ünivesite Fiziği (Cilt 2) (SEARS ve ZEMANSKY) www.ovgun.com

Detaylı

ÇÖZÜM SORU. Küpün yan yüzünü açal m. En k sa yol, do rusal uzakl k oldu undan, Bir dikdörtgenler prizmas n n ayr tlar a, b, c dir.

ÇÖZÜM SORU. Küpün yan yüzünü açal m. En k sa yol, do rusal uzakl k oldu undan, Bir dikdörtgenler prizmas n n ayr tlar a, b, c dir. GMTR eginin bu sy s nd Uzy Geometi, isimlein ln ve Hcimlei konusund çözümlü soul ye lmktd. u konud, ÖSS de ç kn soul n çözümü için geekli temel bilgilei ve ptik yoll, soul m z n çözümü içinde t ltmy mçld

Detaylı

Muhasebe Bilgilerinin Değer İlişkisinde Firmalara Özgü Faktörlerin Etkisi (*)

Muhasebe Bilgilerinin Değer İlişkisinde Firmalara Özgü Faktörlerin Etkisi (*) Attürk Üniversitesi Sosyl Bilimler Enstitüsü Dergisi 2013 17 (3): 313-326 Muhsebe Bilgilerinin Değer İlişkisinde Firmlr Özgü Fktörlerin Etkisi (*) Bülent AKKAYA (**) Hüseyin AKTAŞ (***) Öz: Muhsebe bilgilerinin

Detaylı

63032 / 63932 ELEKTRONİK SICAKLIK KONTROL CİHAZI KULLANIM KILAVUZU

63032 / 63932 ELEKTRONİK SICAKLIK KONTROL CİHAZI KULLANIM KILAVUZU 63032 / 63932 ELEKTRONİK SICAKLIK KONTROL CİHAZI KULLANIM KILAVUZU www.omk.com.tr 01.08.2014 V3185 / V4185 VARİL ISITICISI KULLANIM KILAVUZU OMAK MAKİNA SANAYİİ ve TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ DR. MEDİHA ELDEM

Detaylı

T.C.. VALİLİĞİ.. OKULU/LİSESİ

T.C.. VALİLİĞİ.. OKULU/LİSESİ T.C.. VALİLİĞİ.. OKULU/LİSESİ../. EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİNİN Adı Soydı Sınıfı No Eğitimde fed edilecek fert yoktur. Mustf Keml ATATÜRK T.C... VALİLİĞİ/KAYMAKAMLIĞI Milli Eğitim Müdürlüğü. OKULU/LİSESİ

Detaylı

ÖĞRENME ETKİLİ ÇİZELGELEME PROBLEMİNDE MAKSİMUM GECİKMENİN ENKÜÇÜKLENMESİ İÇİN ÇÖZÜM YAKLAŞIMLARI

ÖĞRENME ETKİLİ ÇİZELGELEME PROBLEMİNDE MAKSİMUM GECİKMENİN ENKÜÇÜKLENMESİ İÇİN ÇÖZÜM YAKLAŞIMLARI V. Ulusl Üetim Aştımlı Sempozyumu, İstbul Ticet Üivesitesi, 25-27 Ksım 2005 ÖĞRENME ETKİLİ ÇİZELGELEME PROBLEMİNDE MAKSİMUM GECİKMENİN ENKÜÇÜKLENMESİ İÇİN ÇÖZÜM YAKLAŞIMLARI Tme EREN Kııkkle Üivesitesi

Detaylı

TRAFİK SAYIMLARI, BÖLGE NÜFUSLARI VE BÖLGELER ARASI UZAKLIKLARI KULLANARAK BAŞLANGIÇ-SON MATRİSİ TAHMİNİ

TRAFİK SAYIMLARI, BÖLGE NÜFUSLARI VE BÖLGELER ARASI UZAKLIKLARI KULLANARAK BAŞLANGIÇ-SON MATRİSİ TAHMİNİ Gzi Üniv. Müh. Mim. Fk. Der. J. Fc. Eng. Arch. Gzi Univ. Cilt 4, No, 9-36, 009 Vol 4, No, 9-36, 009 TRAFİK SAYIMLARI, BÖLGE NÜFUSLARI VE BÖLGELER ARASI UZAKLIKLARI KULLANARAK BAŞLANGIÇ-SON MATRİSİ TAHMİNİ

Detaylı

KOBAYLARDA GENTAMİSİN'İN KARACİĞER TOKSİTESİNİN ARAŞTIRILMASI : E VİTAMİNİ'NİN ETKİSİ

KOBAYLARDA GENTAMİSİN'İN KARACİĞER TOKSİTESİNİN ARAŞTIRILMASI : E VİTAMİNİ'NİN ETKİSİ NKR TIP MECMUSI (THE JOURNL OF THE FCULTY OF MEDICINE) Voİ. 48 : 191-198, 1995 KOBYLRD GENTMİSİN'İN KRCİĞER TOKSİTESİNİN RŞTIRILMSI : E VİTMİNİ'NİN ETKİSİ Orhn Cnbolt* Mustf Kvutcu* Serdr Öztürk* Ekmel

Detaylı

Çocuk Acil Ünitesine Başvuran 0-18 Yaş Arası Zehirlenme Olgularının İncelenmesi

Çocuk Acil Ünitesine Başvuran 0-18 Yaş Arası Zehirlenme Olgularının İncelenmesi Arştırmlr / Reserches DOI: 10.5350/SEMB2014480105 Çocuk Acil Ünitesine Bşvurn 0-18 Yş Arsı Zehirlenme Olgulrının İncelenmesi Dilek Aygin 1, Hnde Açıl 1 ÖZET: Çocuk cil ünitesine bşvurn 0-18 yş rsı zehirlenme

Detaylı

Lineer Olmayan DC Servo Motorun Bulanık Mantık Denetleyici ile Hız Denetimi. Nonlinear DC Servo Motor Speed Control with Fuzzy Logic Controller

Lineer Olmayan DC Servo Motorun Bulanık Mantık Denetleyici ile Hız Denetimi. Nonlinear DC Servo Motor Speed Control with Fuzzy Logic Controller Eleco 2014 Elektik Elektonik ilgisy ve iyomedikl Mühendisliği Sempozyumu, 27 29 Ksım 2014, us Linee Olmyn DC Sevo Motoun ulnık Mntık Denetleyici ile Hız Denetimi Nonline DC Sevo Moto Speed Contol with

Detaylı

DERS 12. Belirli İntegral

DERS 12. Belirli İntegral DERS Belili İntegl.. Bi eği ltınd kln ln. Bi [, ] kplı lığı üzeinde süekli i onksionu veilmiş olsun ve e [, ] için olduğunu kul edelim. in giği ile ekseni sınd kln ölgenin lnı ile u deste göeeğimiz elili

Detaylı

İstatistik I Bazı Matematik Kavramlarının Gözden

İstatistik I Bazı Matematik Kavramlarının Gözden İsttistik I Bzı Mtemtik Kvrmlrının Gözden Geçirilmesi Hüseyin Tştn Ağustos 13, 2006 İçindekiler 1 Toplm İşlemcisi 2 2 Çrpım İşlemcisi 6 3 Türev 7 3.1 Türev Kurllrı.......................... 8 3.1.1 Sbit

Detaylı

Tablo 1: anket sorularına verilen cevapların % de dağılımı Anket soruları. % c. % a. % b

Tablo 1: anket sorularına verilen cevapların % de dağılımı Anket soruları. % c. % a. % b PROJENİN ADI: Kimy Öğretiminde Alterntif Öğretim Metodu PROJE AMACI: Kimy öğretiminde lterntif uygulm olrk nimsyon sunumu tekniğinin uygulnilirliğini örneklerle göstermek ve dh iyi nsıl öğreteilirim sorusun

Detaylı

Sosyal Harcamalar ve İktisadi Büyüme İlişkisi: Türkiye Ekonomisinde 1960 2005 Dönemine Yönelik Bir Dinamik Analiz

Sosyal Harcamalar ve İktisadi Büyüme İlişkisi: Türkiye Ekonomisinde 1960 2005 Dönemine Yönelik Bir Dinamik Analiz Sosyl Hrcmlr ve İktisdi Büyüme İlişkisi: Türkiye Ekonomisinde 1960 2005 Dönemine Yönelik Bir Dinmik Anliz Sosyl Hrcmlr ve İktisdi Büyüme İlişkisi: Türkiye Ekonomisinde 1960 2005 Dönemine Yönelik Bir Dinmik

Detaylı

Comparison of Levobupivacaine and Levobupivacaine-Fentanyl in Inguinal Herniorrhaphy

Comparison of Levobupivacaine and Levobupivacaine-Fentanyl in Inguinal Herniorrhaphy e l A þ t ý m Compison of Levobupivcine nd Levobupivcine-Fentnyl in Inguinl Heniohphy n i j i O O i g in İnguinl Heni Onımınd Levobupivkin ile Levobupivkin-Fentnil nin Kşılştıılmsı h c s Re l Levobupivkin,

Detaylı

Günlük Bülten. 26 Mart 2013. TCMB bugün saat 14:00'da faiz kararını açıklayacak

Günlük Bülten. 26 Mart 2013. TCMB bugün saat 14:00'da faiz kararını açıklayacak X U10 0 US D/ TRY (S ğ t f ) 26 Mt 2013 Slı Günlük Bülten İMKB veilei İMKB 100 82,765.6 Piys Değei-TÜM ($m) 321,134.8 Hlk Açık Piys Değei-TÜM ($m) 91,731.9 Günlük İşlem Hcmi-TÜM ($m) 1,258.63 Yutdışı piysl

Detaylı

KAN GLUKOZ DÜZEYİNİN REGÜLASYONU

KAN GLUKOZ DÜZEYİNİN REGÜLASYONU PAROKSETİNİN KAN GLUKOZ DÜZEYİNDE YAPTIĞI DEĞİŞİKLİKLERİN OLASI MEKANİZMALARININ ARAŞTIRILMASI Yrd.Doç.Dr. Murt Kesim Krdeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fkültesi Frmkoloji Anilim Dlı -TRABZON KAN GLUKOZ DÜZEYİNİN

Detaylı

Cevap D. 6. x = 3, y = 7, z = 9 olduğundan x + y < y ve. Cevap C. 7. x ile y aralarında asal olduğundan x 2 ile y sayıları da. Cevap A.

Cevap D. 6. x = 3, y = 7, z = 9 olduğundan x + y < y ve. Cevap C. 7. x ile y aralarında asal olduğundan x 2 ile y sayıları da. Cevap A. eneme - / Mt MTEMTİK ENEMESİ. c - m. c - m -.., bulunur. y. 7, + 7 y + + 00 y + + + y + +, y lınr ı.. ^ - h. ^ + h. ^ + h ^ - h. ^ + h - & & bulunur.. ΩΩΩΩΔφφφ ΩΩφφ ΩΩΔφ 0 evp. ise ^ h ^h 7 ise ^ 7h b

Detaylı

Kısa Süreli Cerrahide Sugammadeks ile Neostigminin Karşılaştırılması h

Kısa Süreli Cerrahide Sugammadeks ile Neostigminin Karşılaştırılması h e A þ t ý m Compison of Sugmmdex nd Neostigmine in Shot Tem Sugey l n i j i O O i g in Kıs Süeli Cehide Sugmmdeks ile Neostigminin Kşılştıılmsı h c s Re l Sugmmdeks ile Neostigmin Kşılştıılmsı / Compison

Detaylı

LYS1 / 3.DENEME MATEMATİK TESTİ ÇÖZÜMLERİ

LYS1 / 3.DENEME MATEMATİK TESTİ ÇÖZÜMLERİ . `n 5j- `n- j - n - n vey n- n n 8. 8 8 LYS /.NM MTMTİK TSTİ ÇÖZÜMLRİ evp: evp:. - f p$ f - p f p 9 - - 5! 5 -! 5 5 5. 8... 5 5. 5.. y 8 8 5 5... z < y < z _. ` j. $ ` j ` ise y. ` j y $ ` j ` j yk. `

Detaylı

4. DEVİRLİ ALT GRUPLAR

4. DEVİRLİ ALT GRUPLAR 4. DEVİRLİ ALT GRUPLAR Tım 4.1. M, bi G gubuu bi lt kümei olu. M yi kpy, G i bütü lt guplıı keitie M i üettiği (doğuduğu) lt gup dei ve M ile göteili. M i elemlı d M gubuu üeteçlei (doğuylı) dei. Öeme

Detaylı

Günlük Bülten. Piyasa Yorumu. 03 Nisan 2013. TÜFE'de Mart ayında %0.4 artış bekleniyor, yıl sonu beklentisi %6.90

Günlük Bülten. Piyasa Yorumu. 03 Nisan 2013. TÜFE'de Mart ayında %0.4 artış bekleniyor, yıl sonu beklentisi %6.90 X U 00 USD/ T RY (S ğ t f ) 03 Nisn 203 Slı Günlük Bülten İMKB veilei İMKB 00 86,026.7 Piys Değei-TÜM ($m) 334,67. Hlk Açık Piys Değei-TÜM ($m) 95,660.3 Günlük İşlem Hcmi-TÜM ($m),648.89 TÜFE'de Mt yınd

Detaylı

a 2 =h 2 +r 2 DERS: MATEMATĐK 8 KONU:KONĐ FORMÜLLERĐ ANLATIMI HAZIRLAYAN: ÖMER ASKERDEN ADI: SOYADI:

a 2 =h 2 +r 2 DERS: MATEMATĐK 8 KONU:KONĐ FORMÜLLERĐ ANLATIMI HAZIRLAYAN: ÖMER ASKERDEN ADI: SOYADI: 1) KONĐ: Bi çembein bütün noktlının çembein dışındki bi nokt ile bileştiilmesinden elde edilen cisme koni deni. Kısc Koni, tbnı die oln pimitti. DĐK KONĐ PĐRAMĐT 1-A)DĐK KONĐ: Bi dik üçgenin, dik kenlındn

Detaylı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal I / 27 Kasım Matematik Sorularının Çözümleri

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal I / 27 Kasım Matematik Sorularının Çözümleri Akdemik Personel ve Lisnsüstü Eğitimi Giriş Sınvı ALES / Sonbhr / Syısl I / 7 Ksım 011 Mtemtik Sorulrının Çözümleri 1 1 1 1. 1. + + 1 1. + 3 6 1 3 1 + 3 6 3 1. + + 1 1 1 6+ + 3 1. 1 13 1. 1 13. 5.10 +

Detaylı

Semptomatik perikardiyal efüzyonların cerrahi tedavisinde VATS, subksifoid ve minitorakotomi perikardiyal pencerenin etkinliği

Semptomatik perikardiyal efüzyonların cerrahi tedavisinde VATS, subksifoid ve minitorakotomi perikardiyal pencerenin etkinliği Dicle Tıp Dergisi / 2014; 41 (1): 99-107 Dicle Medicl Journl doi: 10.5798/diclemedj.0921.2014.01.0381 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Semptomtik perikrdiyl efüzyonlrın cerrhi tedvisinde VATS, suksifoid

Detaylı

Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş. nin 12.04.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş. nin 12.04.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. TARİH:27/01/2006 Afyon Çimento Snyi T.A.Ş.'nin 27.01.2006 trihli yzısı şğıy çıkrılmıştır. Şirketimiz Afyon Çimento Snyi T.A.Ş.'nin 108 kişi oln personel mevcudu "kpsm içi mkin bkım elemnlrı"nı kdrosun

Detaylı

Tip-2 Diyabet Risk Tahmini: Toplum Tabanlı Bir Çalışma h

Tip-2 Diyabet Risk Tahmini: Toplum Tabanlı Bir Çalışma h e A þ t ý m Pedicting Risk of Type 2 Dibetes Mellitus: A Popultion-Bsed Study l n i j i O O i g in Tip-2 Diybet Risk Thmini: Toplum Tbnlı Bi Çlışm h c s Re l Tip-2 Diybet Risk Thmini / Pedicting Risk of

Detaylı

rus[i L)'nın kimyasal savaı metotları üzerinde aralllrmalar

rus[i L)'nın kimyasal savaı metotları üzerinde aralllrmalar Türk. bitki kor. derg (1935), 9 : 247-253 ISSN 0254-5454 EgeBölgesi turuntoillerinde zrr ypn Knlı blsır ([ eropistes rus[i L)'nın kimysl svı metotlrı üzerinde rlllrmlr E. Pervin ÖNDER* Orhn ULU* Aydın

Detaylı

l Dil Kanserlerinde Boyun Metastazı / Neck Metastasis in Tongue Cancer

l Dil Kanserlerinde Boyun Metastazı / Neck Metastasis in Tongue Cancer e l A þ t ý m The Effects of Tumou Thickness nd Size on Cevicl Lymph Node Metstsis in Tongue Cnce n i j i O O i g in Dil Knseleinde Tümö Klınlığı ve Boyutun Sevikl Lenf Nodu Metstzın Etkilei h c s Re l

Detaylı

ZOONOTİK ENFEKSİYONLARDAN Q ATEŞİ, LİSTERİOZ, TOKSOPLAZMOZ VE KİSTİK EKİNOKOKKOZ'UN RİSK GRUBUNDA SEROPREVALANSININ ARAŞTIRILMASI

ZOONOTİK ENFEKSİYONLARDAN Q ATEŞİ, LİSTERİOZ, TOKSOPLAZMOZ VE KİSTİK EKİNOKOKKOZ'UN RİSK GRUBUNDA SEROPREVALANSININ ARAŞTIRILMASI Arştırm Mklesi/Originl Article ZOONOTİK ENFEKSİYONLARDAN Q ATEŞİ, LİSTERİOZ, TOKSOPLAZMOZ VE KİSTİK EKİNOKOKKOZ'UN RİSK GRUBUNDA SEROPREVALANSININ ARAŞTIRILMASI Investigtion of Q fever, Listeriosis, Toxoplsmosis

Detaylı

Yüksek Kolesterollü Diyetle Beslenen Sıçanlarda Thymus fallax F. (kekik) Yapraklarının Kan Kolesterol Seviyesi Üzerine Etkisi

Yüksek Kolesterollü Diyetle Beslenen Sıçanlarda Thymus fallax F. (kekik) Yapraklarının Kan Kolesterol Seviyesi Üzerine Etkisi Vn Tıp Dergisi: 13 (3):71-77,2006 Kekikğin Kollestrol Düzeyine Etkisi Yüksek Kolesterollü Diyetle Beslenen Sıçnlrd Thymus fllx F. (kekik) Yprklrının Kn Kolesterol Seviyesi Üzerine Etkisi Hnefi Özbek*,

Detaylı

Halit Çınarka 1, Hülya Kılıç Yılmaz 2, Yelda Yazıcı 3, Servet Kayhan 1, Aziz Gümüş 1

Halit Çınarka 1, Hülya Kılıç Yılmaz 2, Yelda Yazıcı 3, Servet Kayhan 1, Aziz Gümüş 1 e l A þ t ý m A Five Ye Motlity Anlysis in Chest Disese Hospitl Locted in Est Blckse Region n i j i O O i g in Doğu Kdeniz Bölgesindeki Bi Göğüs Hstlıklı Hstnesinde Beş Yıllık Motlite Anlizi h c s Re l

Detaylı

*Corresponding Author Tel.:+90-332-223 19 42; fax:+90-332-241 06 35 E-mail:fyildiz@selcuk.edu.tr

*Corresponding Author Tel.:+90-332-223 19 42; fax:+90-332-241 06 35 E-mail:fyildiz@selcuk.edu.tr Selçuk Üniversitesi ISSN 130/6178 Journl of Technicl-Online Volume 10, Number:1-011 Cilt 10, Syı:1-011 ÇAPRAZ İLİŞKİ METODUYLA İRİS TANIMA Ferruh YILDIZ,*, Nurdn Akhn BAYKAN b Selçuk Üniversitesi, Hrit

Detaylı

İNEK VE SOYA SÜTÜ KARIŞIMLARIN DUYUSAL ÖZELLİKLERİNE PEYNİR SUYU VE KARBONAT KULLANIMININ ETKİSİ

İNEK VE SOYA SÜTÜ KARIŞIMLARIN DUYUSAL ÖZELLİKLERİNE PEYNİR SUYU VE KARBONAT KULLANIMININ ETKİSİ OMÜ Zir. Fk. Dergisi, 2005,20(1):1-5 J. of Fc. of Agric., OMU, 2005,20(1):1-5 İNEK VE SOYA SÜTÜ KARIŞIMLARIN DUYUSAL ÖZELLİKLERİNE PEYNİR SUYU VE KARBONAT KULLANIMININ ETKİSİ Hsn TEMİZ A.Kdir HURŞİT Ondokuz

Detaylı

Yüz İfadelerini Öğreniyorum Web Sitesinin Kullanılabilirliği İçin Sezgisel Değerlendirme

Yüz İfadelerini Öğreniyorum Web Sitesinin Kullanılabilirliği İçin Sezgisel Değerlendirme Yüz İfdelerini Öğreniyorum Web Sitesinin Kullnılbilirliği İçin Sezgisel Değerlendirme Filiz İŞLEYEN, K. Hkn GÜLKESEN, Neşe ZAYİM, M. Keml SAMUR Buket CİNEMRE b Biyoisttistik ve Tıp Bilişimi AD, Akdeniz

Detaylı

SAE 10, 20, 30 ve 40 d = 200 mm l = 100 mm W = 32 kn N = 900 d/dk c = mm T = 70 C = 2. SAE 10 için

SAE 10, 20, 30 ve 40 d = 200 mm l = 100 mm W = 32 kn N = 900 d/dk c = mm T = 70 C = 2. SAE 10 için ÖRNEK mm çapında, mm uzunluğundaki bi kaymalı yatakta, muylu 9 d/dk hızla dönmekte ve kn bi adyal yükle zolanmaktadı. Radyal boşluğu. mm alaak SAE,, ve yağlaı için güç kayıplaını hesaplayınız. Çalışma

Detaylı

Şeref KALAYCI * Yusuf DEMİR * İbrahim Yaşar GÖK ** Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (20) 2010, 104-120

Şeref KALAYCI * Yusuf DEMİR * İbrahim Yaşar GÖK ** Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (20) 2010, 104-120 Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (0) 010, 104-10 GETİRİ VOLATİLİTESİ-İŞLEM HACMİ İLİŞKİSİ: VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI ÜZERİNDE AMPİRİK BİR UYGULAMA RETURN VOLATILITY-TRADING VOLUME RELATIONSHIP: AN EMPIRICAL

Detaylı

EMEKLILIK SİSTEMLERİ SINAV SORULARI WEB-ARALIK 2015. Bireysel emeklilik sistemine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi(leri) yanlıştır?

EMEKLILIK SİSTEMLERİ SINAV SORULARI WEB-ARALIK 2015. Bireysel emeklilik sistemine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi(leri) yanlıştır? EMEKLILIK SİSTEMLERİ SINAV SORULARI WEB-ARALIK 2015 Sou-1 Bieysel emeklilik sistemine ilişkin olaak aşağıdakileden hangisi(lei) yanlıştı? I. Bieysel emeklilik sistemindeki biikimle Sosyal Güvenlik Sistemine

Detaylı

Simultaneus Bilateral Spontaneus Pneumothoraces: A Retrospective Analysis of 11 Cases

Simultaneus Bilateral Spontaneus Pneumothoraces: A Retrospective Analysis of 11 Cases e r Ar þ t ý r m Eş zmnlı Bilterl Spontn Pnömotorks: 11 Olgunun Retrospektif Anlizi l n i j ri O O i g in Simultneus Bilterl Spontneus Pneumothorces: A Retrospective Anlysis of 11 Cses h c r s Re l Bilterl

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM-ŞİRKET PERFORMANSI İLİŞKİSİ: İMKB KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA

KURUMSAL YÖNETİM-ŞİRKET PERFORMANSI İLİŞKİSİ: İMKB KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA KURUMSAL YÖNETİMŞİRKET PERFORMANSI İLİŞKİSİ: İMKB KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA Doç. Dr. İlker H. ÇARIKÇI Süleymn Demirel Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü Doç. Dr. Şeref KALAYCI

Detaylı

Günlük Bülten. 09 Nisan 2013. TÜİK Şubat ayı sanayi üretim rakamlarını açıkladı

Günlük Bülten. 09 Nisan 2013. TÜİK Şubat ayı sanayi üretim rakamlarını açıkladı X U10 0 USD/T RY (S ğ t f ) 09 Nisn 2013 Slı Günlük Bülten İMKB veilei İMKB 100 83,346.5 Piys Değei-TÜM ($m) 327,914.7 Hlk Açık Piys Değei-TÜM ($m) 93,738.0 Günlük İşlem Hcmi-TÜM ($m) 1,470.23 Yutdışı

Detaylı