Telekom ağlarında kademeli fiyatlandırmayla kapasite kiralanması ve iş dağılımı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Telekom ağlarında kademeli fiyatlandırmayla kapasite kiralanması ve iş dağılımı"

Transkript

1 tüdergs/d mühendslk Clt:9, Sayı:5, 3-14 Ekm 2010 Telekom ağlarında kademel fyatlandırmayla kapaste kralanması ve ş dağılımı Nhat KASAP *1, Berna TEKTAŞ SİVRİKAYA 2 1 Sabancı Ünverstes, Yönetm Blmler Fakültes, Tuzla, 34956, İstanbul, Türkye 2 İstanbul Teknk Ünverstes, İşletme Fakültes, Maçka, 3436, İstanbul, Türkye Özet Bu çalışmada br şrketn, brden fazla tedarkçden ağ kapastes kralarken karşılaşılacağı enyleme problem ncelenmştr. Problem ele alınırken, br frmanın ver ağları üzernde gerçekleştrebleceğ şler sabt zamanlı ve sabt boyutlu şler olmak üzere başlıca k kategorye ayrılmıştır. Bu k kategordek şlern htyaç duydukları zaman ve bant genşlkler le kalte gereksnmler oldukça farklıdır. Bu nedenle çalışmada; farklı fyat, kalte ve görev dağılımlarının frmaların optmal davranışını nasıl etkledğ analz edlmştr. Problemn karmaşıklığını braz olsun azaltmak amacıyla, kaynak ve talep hazır olduğu sürece, kapaste çn br üst lmt bulunmadığı ve kapastenn lmtsz olduğu varsayılmıştır. Frmaların bu malyet en küçültme problem modellenrken, Courcoubets ve dğerlernn (2000a) önerdğ her br tedarkçnn doğru parçalarından oluşan dışbükey doğrusal amaç fonksyonuna sahp olduğu kademel (tax-band) fyatlandırma poltkası dkkate alınmış ve amaç fonksyonu k tür malyet yansıtacak şeklde oluşturulmuştur. Bu malyetlerden lk, tedarkçlern farklı fyat sevyelern yansıtan satın alma malyetdr. İknc malyet se, son teslm tarhlernn kaçırılması veya vadelern geçrlmes, kaltenn düşmesnden kaynaklanan malyetler ve karar merc blnçl olarak hzmet ntelğ düzeyn düşürdüğünde veya başka br tedarkçye yöneldğnde meydana gelen hzmet ntelğ değşm malyet gb olası fırsat malyetlerdr. Ayrıca, gevşetlmş problemn çözümünde daha y br alt sınır elde etmek çn Genelleştrlmş Bender Ayrıştırma (Generalzed Bender s Decompomposton GBD) algortması uygulanmıştır. Anahtar Kelmeler: Telekomünkasyon ağları, hzmet ntelğ, kademel (tax-band) fyatlandırma. * Yazışmaların yapılacağı yazar: Nhat KASAP. Tel: (216) Makale metn tarhnde dergye ulaşmış, tarhnde basım kararı alınmıştır. Makale le lgl tartışmalar tarhne kadar dergye gönderlmeldr.

2 N. Kasap, B. Tektaş Svrkaya Capacty acquston and task allocaton wth tax-band prcng n telecom networks Extended abstract Usage of data networks encompasses not only the tradtonal data applcatons but also newer applcatons such as real-tme audo/vdeo streamng, voce over TCP/IP, real-tme transactons, asynchronous messagng and other batch transactons over dgtal networks. Each applcaton has dfferent capacty and qualty of servce (QoS) requrements. Each s affected dfferently by network relablty and speed. Maor network provders have already started efforts to accommodate the QoS demand generated by these applcatons. Provders charge dfferently for the capacty they sell. For example, Internet servce provders (ISPs) offer a combnaton of fxed prce for a fxed maxmum bandwdth (all-you-can-send) or pay per hour (or mnute) for agan a maxmum bandwdth. Wreless phone companes charge for text messagng based on bytes sent. Certan callng plans offer dfferent per mnute charges for phone conversatons dependng on when the call s placed. A frm uses data networks to perform and support busness operatons, whch we wll call tasks. For example, a vdeoconference s a type of task, so s a remote web ste update. The obvous commonalty s that both tasks requre network resources. A network resource s characterzed by ts capacty (bandwdth and duraton) and QoS. We assume that the contract sgned between the frm and the provder specfes the amount of bandwdth and qualty guaranteed at a gven tme. Duraton specfes the perod durng whch the resource s avalable. There are two types of costs assocated wth usng data networks. The frst one s the resource (.e., bandwdth, capacty) acquston cost. The second s the opportunty cost ncurred due to nsuffcent qualty realzed n performng certan tasks such as vdeo conferencng. Gven a heterogeneous set of tasks and resources that dffer n bandwdth and qualty requrements, t mght be n the frm's best nterest to use ether multple provders or sgn multple contracts wth dfferent bandwdth and qualty requrements. For example, whle resources wth lower qualty can be used for data applcatons, more expensve resources mght be utlzed for realtme applcatons wth hgh QoS requrements. Therefore, the problem that the frm has to solve s a cost mnmzaton problem that reflects a trade off between the cost of acqurng resources and the opportunty cost of degradaton n realzed qualty of tasks performed. The qualty of servce of the resource affects the customer n two ways. Frst, sze-fxed tasks mght be delayed beyond acceptable deadlnes. Second, the realzed qualty of a tme-fxed task such as a vdeoconference mght be unacceptable creatng an opportunty cost for the customer. In general, opportunty cost reflects the mportance of a task. The more mportant the task s, the hgher the penalty for not achevng desred targets (such as audo or vsual qualty). The decson maker wll mnmze the total cost by consderng the trade-off among these costs when assgnng tasks to resources. In our study we formulate a cost mnmzaton problem subect to QoS and capacty constrants. We consder the tax-band prcng scheme suggested by Courcoubets et al. (2000a) n whch each suppler has a convex pecewse-lnear cost functon for each resource offered. Courcoubets et al. (2000a) clam that tax-band prcng reduces bursty traffc snce customers are lkely to reduce such demand to avod payng more. Supplers n general would prefer havng more customers wth less capacty demand rather than fewer customers wth hgh capacty demand. Gven ths prcng structure the customer has to decde how much capacty to acqure and how to allocate tasks. For tractablty we relax the due date constrants and assume that all tasks and resources are avalable at tme zero. We also assume that realtme applcatons have desred transmsson rates and any devaton from that creates an opportunty cost for the customer. In sprt, ths s the same obectve functon used n Kasap et al. (2007) that trades the qualty cost wth the capacty cost but the cost structure for capacty s qute dfferent n ths problem. In ths study, frstly, we present tax-band prcng. Secondly, a formulaton and a soluton procedure based on GBD are descrbed. Keywords: Telecommuncaton networks, qualty of servce (QoS), tax-band prcng. 4

3 Telekom ağlarında kademel fyatlandırmayla kapaste kralanması ve ş dağılımı Grş Ver şebekelernn kullanımı sadece geleneksel ver uygulamalarını kapsamamaktadır; gerçek zamanlı sesl ve/veya görüntülü kesntsz şlemler, İnternet protokolü üzernden ses aktarımlarını, eş zamanlı olmayan mesalaşmaları ve dtal ağlar üzerndek dğer toplu aktarımları da çermektedr. Ver ağları üzernde gerçekleştrlen bu uygulamaların her brnn kapaste gereksnmler ve htyaç duydukları hzmet kalte düzeyler farklıdır. Dolayısı le her uygulama ağ güvenlrlğnden ve şebeke hızından farklı şeklde etklenmektedr. Son zamanlarda, başlıca ağ tedarkçler bu uygulamaların htyaç duyduğu hzmet kalte düzeyn sağlama çabasına grmştr. Tedarkçler kraladıkları kapasteler farklı şekllerde fyatlandırmaktadır. Örneğn, farklılaştırılmış kaltelerde nternet grş sağlayan brçok faturalandırma model bulunmaktadır. Bu farklılaştırılmış kaltedek nternet grşler; bant genşlğnn, trafk hacmnn, lgl uygulamaların veya bant genşlğnn vermllğnn hzmet kalte düzey (Qualty of Servce QoS) garantsnde tekdüze fyatlandırma, çoklu fyatlandırma (multpart prcng) ve toplam arama süres le değşlen paket sayısındak doğrusal olmayan fyatlandırma yapılablmektedr (Masuda ve Whang, 2006). Kablosuz telefon frmaları se metn mesalarını gönderlen bt üzernden ücretlendrrken, bell telefon görüşme planları le görüşmenn gerçekleştğ zamana göre farklı konuşma dakka ücretler sunmaktadır. Tüketclern refah ve talepler, brçok kaynakta QoS garantsndek etkn bant genşlğ çn hesaplanmaktadır (Courcoubets vd., 2000b; Charmantzs vd., 1996). Tüm bu kaynaklardan ayrı olarak, rekabetç pazarlardak telekomünkasyon taleplernn özellklern değerlendrmek çn de brçok araştırma yapılmıştır (Altman vd., 1999). Etkn bant genşlğnn uygun br şeklde tanımlanıp ölçülebldğ tam rekabet koşullarında şebeke tedarkçler çn kullanım temell fyatlandırma daha uygun br seçenektr (Charmantzs vd., 1996). Ne var k, Charmantsz ve dğerler (1996) MPEG trafğ çn kademel (tax band) fyatlandırmanın daha doğru olacağını göstermşlerdr. Kademel fyatlandırmada ana düşünce bağlantı süresn bölmektr. Courcoubets ve dğerler (2000a) ne göre se; müşterler daha fazla ödemekten sakınmak çn taleplern düşüreceklernden, kademel fyatlandırma oluşan aşırı trafğ azaltmaya yardımcı olacaktır. Bu nedenle çalışmamızda, QoS ve kapaste kısıtları altındak malyet en azaltma problemn modellerken Courcoubets ve dğerler (2000a) nn önerdğ her br tedarkçnn doğru parçalarından oluşan dışbükey doğrusal amaç fonksyonuna sahp olduğu kademel fyatlandırma poltkası dkkate alınmıştır (Şekl 1). Problem modellenrken bastlk sağlamak amacıyla, kaynak hazır ve pyasa mevcut bulunduğu sürece, kapaste çn br üst lmt bulunmadığı ve kapastenn lmtsz olduğunu varsayılmaktadır. Gerçek hayatta da tedarkç frmaların pazara sundukları kapastelern müşterlern htyaçlarının çok üstünde olmasından dolayı müşterler br tedarkçden tedark etmek stedkler kadar kapastey kralayablmektedrler. Tedarkçler kapaste altyapısını uzun vadey düşünerek kurdukları çn günümüz htyacını fazlasıyla karşılamaktadır. Toplam Malyet c 1 S c 2 Kullanılan Kapaste Şekl 1. Kaynak çn örnek fyat eğrs Tedarkçler genelde, az kapaste talebnde olan çok sayıda müştery her zaman daha yüksek kapaste talebnde olan az sayıda müşterye terch etmektedrler. Ayrıca; az kapaste taleb olan yüksek sayıda müşter bulunduran br müşter havuzu, ağ kullanımını daha düzenl br hale getrmektedr. 5

4 N. Kasap, B. Tektaş Svrkaya Br frma ver ağlarını şletme faalyetlern gerçekleştrmek veya desteklemek çn kullanır. Bu çalışmada, ver ağlarının kullanım bçmler, ver ağları üzernde gerçekleştrlen şler olarak adlandırılmaktadır. Örneğn, br vdeo konferans br tür ştr. Web stesnn uzaktan güncellenmes de br ştr. İk şn ortak noktası se her ksnn de ağ kaynaklarına htyaç duymasıdır. Br ağ kaynağı kapastes (bant genşlğ ve vades) ve QoS le ntelendrlr. Bu çalışmada, frma ve tedarkç arasında mzalan sözleşme le erşleblr bant genşlğnn ve verlen süre çn söz verlen kaltenn belrlendğ varsayılacaktır. Müddetn se, sözleşmenn süres le belrlendğ ve kaynağın kullanılableceğ peryodu gösterdğ varsayılacaktır. Ver şebekelernn kullanımından doğan k tür malyet vardır. Bu malyetlerden lk kaynak yan bant genşlğ (kapaste) elde etme malyetdr. İkncs se vdeo konferans gb belrl şler gerçekleştrrken sağlanan kalte düzeynn yetersz olması sonucu uğranılan zararın doğurduğu fırsat malyetdr. Belk de bant genşlğ ve kalte gereksnmlerne göre değşen kaynakların ve şlern verlen br heteroen set çn çeştl tedarkçlern kullanımı ya da farklı bant genşlkler ve kalte gereksnmler çn çeştl sözleşmeler yapmak frmaların menfaatne olacaktır. Bu durumda frmalar, örneğn, düşük kaltedek kaynakları ver uygulamaları çn kullanırken, daha pahalı kaynakları yüksek hzmet kalte düzeyne gereksnm duyan gerçek zamanlı uygulamalar çn kullanableceklerdr. O halde, frmanın çözmes gereken problem, kaynağı elde etme malyet ve gerçekleştrlen şn gözlenen kalte düzeyndek düşüşün fırsat malyet arasındak değş tokuşu yansıtan malyet en küçültme problemdr. Bu bağlamda, problemn frma açısından modellenmes amaçlanmıştır. Malyet en küçültme problem ele alınırken, frmanın farklı tedarkçlerden farklı hzmet kaltesndek ağ kapastelern rekabetç fyatlarla alableceğ br çevre çersnde olduğunu farz edlmştr. Ayrıca, tedarkçlern herhang br kalte düzeyndek br mktar kapastey rekabetç fyatlarla sunableceğ varsayılmıştır. Bu durumda frmanın planladığı şler tamamlayablmes çn Şekl 2 de görüldüğü üzere öncelkle tedarkçlerden kapaste (bant genşlğ) kralaması daha sonra planlanan bu şler kralanan kapastelere dağıtması gerekmektedr. Kaynağın hzmet kalte düzey müşterler k şeklde etklemektedr. Brncs, sabt boyutlu şler kabul edleblr br vade tarhnden daha Şekl 2. Şebeke ortamı 6

5 Telekom ağlarında kademel fyatlandırmayla kapaste kralanması ve ş dağılımı sonrak br zamana erteleneblr. İkncs, vdeo konferanslar gb, sabt zamanlı şlern gerçekleşen kalte düzey kabul edlemez düzeyde olablr ve br fırsat malyet doğurablr. Genelde, fırsat malyet şn önemn yansıtmaktadır. İşn önem arttıkça vdeo konferanslarda ses ve görüntü kaltes gb arzu edlen hedeflere ulaşamamanın cezası da artmaktadır. Dolayısıyla, fırsat malyetnn büyüklüğü dğer şlerle ve kaynağın brm malyetyle bağıntılıdır. Malyet en aza ndrmey steyen br karar verc, şler kaynaklara atarken bu k malyet arasındak takası dkkate alacaktır. Br kaynağın kalte düzey yaygın olarak geckme, seğrme ve kayıp olasılığı le ölçülmektedr. Geckme, vernn şebekedek, kaynaktan varış noktasına kadar olan hareketnn ne kadar uzun sürdüğü le belrtlr. Seğrme se geckmedek değşmle gösterlmektedr. Sesl ve görüntülü uygulamalar geckme ve seğrmeye karşı oldukça hassas olmasına rağmen ver hzmetler ksne karşı da duyarsızdır (Ragsdale vd., 2000). Sesl br görüşmede seğrme, kullanıcı tarafından br kelmenn ortasında bçmsz duruşlar şeklnde algılanır. Paket kaybı (kayıp olasılığı), şebekede vernn kaybolması veya ger kazanılamayacak şeklde hasar görmesdr ve genellkle verlern çarpışmasından ve arabelleğn taşmasından kaynaklanır. Ayrıca, seğrmedek an değşmler de paket kaybına neden olablr. Genelde, br paket kaybolduğunda alıcının k seçeneğ vardır: (1) kaybolan very yok sayablr ya da (2) gönderene (vercye) yenden letme steğ göndereblr. Kaybolan verler yok sayma, gerçek zamanlı (sabt zamanlı) uygulamalar çn uygundur, çünkü vdeo konferans gb gerçek zamanlı şler az sayıda paket kayıplarına karşı duyarsızıdır. Sabt boyutlu olarak tabr edlen tüm ver uygulamaları se knc harekete htyaç duyar. Örneğn, br dosya transfer tüm vernn gönderlmesn gerektrr. Ver şebekelern kullanan frma açısından modellenen ve kaynak kralama malyet le fırsat malyet arasındak değş tokuşu dkkate alan bu malyet en küçültme problem, problemn büyük boyutlu karma tamsayılı br problem olması nedenyle blnen algortmalarla çözülememekte, optmal çözümü bulunamamaktadır. Bu nedenle, problem Bender n Genel Ayrıştırma (GBD) yöntemyle gevşetlerek çözüleblr alt problemlere ayrılmış ve sezgsel olarak çözülmüştür. Gelştrlen sezgsel yöntem Kasap (2004) ve Kasap ve dğerler (2007) nn çalışmalarında ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, başlangıç zamanı t 0 anında hazır bulunan şler kralanablecek kapastelere kaynakların hzmet kalte düzeyler, bant genşlkler ve sözleşmenn btş tarh kısıtları altında atanacaktır. Atanan şlern başlangıç zamanları ve letm hızları se gelştrlen sezgsel yöntem le bulunarak optmzasyon problem çözülecektr. Bu çalışmanın knc bölümünde araştırma le lgl olarak gerçekleştrlen lteratür çalışması yer almaktadır. Üçüncü bölümde se yapılan varsayımlar doğrultusunda kurulan modele yer verlmektedr. Dördüncü bölümde meta sezgsel yöntemlern yardımı le şlern kaynaklara nasıl atandığı anlatılmaktadır. Beşnc bölümde kaynaklara atanmış şlern letm oranları (r ), başlangıç zamanı (t ) ve şn atandığı kaynakta her hang br t anında aktf olup olmama durumu (y t ) gelştrlen sezgsel br yöntemle bulunmaktadır. Son bölüm olan altıncı bölüm se sonuçları ve gelecekte gerçekleştrleblecek çalışmaların tartışıldığı bölümdür. Lteratür çalışması Hzmet kalte düzey lteratürü k grupta ele alınablr. İlk gruptak çalışmalar network altyapısının tasarımını ve uygulanmasını ele almakta ve hzmet kalte düzey sorunlarını çeren şletm poltkalarını ncelemektedr. Bu doğrultudak araştırmalarda asıl lg alanı taahhüt edlen kalte düzeynn bant genşlğ tahss, arabellek yönetm ve çzelgeleme süresnce (boyunca) temndr (Ragsdale vd., 2000; Carpenter ve Nchols, 2002). İknc grup lteratür çalışmaları se tedarkçlern fyatlandırma ve hzmet kalte düzey gb stratek sorunlarını ele almaktadır. Lteratürde çeştl fyat yapıları üzernde çalışılmıştır ve bunları ele aldığımızda; farklı sm ve bağlamlarda olmasına rağmen; farklı araştırmalarda aynı konulardan bahsedlmektedr. Bu fyatlandırma stratelernden bazıları, Pars metro fyatlan- 7

6 N. Kasap, B. Tektaş Svrkaya dırması (gün çndek saatler bazında fyatlandırma modelne benzer), öncelğe göre fyatlandırma (Gupta vd., 1997), akıllı pazar fyatlandırması, üst yüzde fyatlandırması (Levy vd., 2006), sınır fyatlandırması, beklenen kapaste fyatlandırması, hassas fyatlandırma (responsve prcng) ve orantılı uygunluk fyatlandırmasıdır. Bu fyatlandırma modellernn bazıları kullanım temell bazıları se hacm temell stratelerdr. Fakat bunlardan üçü veya bunların değşk brleşmler, özellkle ISP açısından nternette daha çok kullanılmaktadır. Trafk tıkanıklıklarını ve kıt kaynakları kontrol etmek çn, tüketcler brçok farklı faturalandırma senaryosu sunan farklı servsler terch etmektedr. Hacme bağlı fyatlar, geçmşte bazı tedarkçler tarafından kullanılmaktaydı. Hacme bağlı fyatlandırmada, tüketcler nternetten ndrdklernn hacmne göre fyatlandırılıyorlardı. Fakat bazı kaynaklara göre bu fyatlandırma model popülartesn son yıllarda kaybetmektedr. Hacme bağlı strateler, tüketcnn lgsn azaltmakta ve bu fyatlandırmanın kontrolünü karışık bulanların kullanımını azaltmaktadır ve bunlar tüketcler korkutmaktadır (Stller ve Rechl, 2001). Bu gerçeğe rağmen; bazı araştırmacılar; operatörler çn hacme bağlı fyatlandırmanın en büyük avantaının tüketcnn nternettek hareketlern malyetn takp edememesnden kaynaklanan rsk ve belrszlk olduğunu söylemektedr (Bggs ve Kelly, 2006). Brçok araştırma, genş bandın (broadband) büyümes ve gelşmesnn operatörlern genş bant fyatlandırma stratelernden etklenmesnden bahsetmektedr. Genş bant bağlantıları; kullanım sınırlarında eşk değer oluştuğunda sabt fyat bazında fyatlandırılmaktadır ve bu zamandan çok ver temell br fyatlandırmadır. Genş bant paketler genelde ücretszdr. Breyler, maksmum hacmde blgy br ay çnde stedkler kadar nternetten ndreblr ya da nternete yükleyeblrler (Masuda ve Whang, 2006; Levy vd., 2006; Stller ve Rechl, 2001). Brçok kaynak, sabt fyat stratesnn kullanıcılar çn en verml metot olduğunu savunmaktadır. Operatörler tarafından uygulanan br başka genş bant fyatlandırma strates, zaman başına ödeme (pay-per-tme) olarak adlandırılan zaman temell fyatlandırma stratesdr. Bu stratede, tüketcler çevrmç olarak harcadıkları zaman üzernden faturalandırılmaktadırlar. Farklı hızlarla hzmet veren çok farklı servs türler bulunmaktadır (Altman vd., 1999; Bggs ve Kelly, 2006; Jan ve Kanan, 2002). Tedarkçler genelde, az kapaste talebnde olan çok sayıda müştery her zaman daha yüksek kapaste talebnde olan az sayıda müşterye terch etmektedrler. Müşterler daha çok kapaste talep ettkler zaman, ağlarda tıkanıklık artmakta ve tedarkçler QoS sevyelern korumakta sıkıntı çekmektedrler. Ayrıca; az kapaste taleb olan yüksek sayıda müşter bulunduran br müşter havuzu, ağ kullanımını daha düzenl br hale getrmektedr. Bundan dolayı, tedarkçler her zaman az talepl büyük br müşter havuzunu, yüksek talepler olan küçük br müşter havuzuna terch etmektedrler. Courcoubets ve dğerler (2000a); kademel fyatlandırmasının müşterlern daha fazla ödemekten sakınmak çn taleplern düşüreceklern, dolayısı le kademel fyatlandırmasının oluşan aşırı trafğ azaltmaya yardımcı olacağını ler sürmektedr. Bu nedenle, bu çalışmada lteratürdek fyatlandırma strateler çersnden Courcoubets ve dğerler (2000a) nn önerdğ kademel fyatlandırma poltkası dkkate alınmıştır. Tedarkç seçm model Bu bölümde, hzmet kalte düzey ve kapaste kısıtları altındak malyet en azlama problem formüle edlmştr. Problem modellerken Courcoubets ve dğerlernn (2000a) önerdğ her br tedarkçnn doğru parçalarından oluşan dışbükey doğrusal amaç fonksyonuna sahp olduğu kademel fyatlandırma poltkası dkkate alınmıştır. Problem bastleştrmek amacıyla, kaynağın hazır ve pyasa mevcut bulunduğu sürece, kapaste çn br üst lmt bulunmadığı ve kapastenn lmtsz olduğu varsayılmıştır. Bu fyatlandırma yapısına bağlı olarak, müşterlern ne kadar kapaste tedark etmek stedklerne ve şlernn dağılımını nasıl yapmaları gerektğne karar vermeler gerekmektedr. Model daha kolay çalışır hale getrmek çn btş tarhlerndek kısıtlamalar rahatlatılmış ve tüm görev ve kay- 8

7 Telekom ağlarında kademel fyatlandırmayla kapaste kralanması ve ş dağılımı nakların sıfır anında (E =0) hazır olduğu varsayılmıştır. Ayrıca, gerçek zamanlı uygulamaların, stenlen br aktarma hızları olduğu ve oluşablecek sapmaların müşterye br fırsat malyet yaratableceğ varsayılmıştır. Aslında Kasap ve dğerler (2007) nn fyatlandırma stratesne dayanan ve kalte malyetn, kapaste malyetyle takas eden nesnel fonksyonuyla aynıdır fakat bu problemdek kapastenn malyet yapısı çok daha farklıdır. Görevlern, kaynakların ve QoS gereksnmlernn tanımı Genel olarak, şlern ve lgl hzmet ntelğ gereklernn ayrıntılı br dökümünü vermek de mümkün, ancak modelleme açısından k-ş türü sınıflaması bzm çn yeterl olacaktır. Boyutu, şn tamamlanmasına engel olmayacak şeklde değştrleblen br hzmet, sabt-zamanlı (gerçek-zamanlı, sıkıştırılablr-boyutlu) olarak sınıflandırılır ve aktarım süres sıkıştırılamaz ve genşletlemez. Ses ve görüntü uygulamalarının brçoğu sabt-zamanlıdır. Aktarımında meydana gelecek br geckmeden etklenmyorsa ve vernn tamamının aktarılması (ağ üzernde taşınması) gerekyorsa, ama aktarım süres sabt değlse, söz konusu ş, sabt-boyutlu (sıkıştırılablrzamanlı) olarak sınıflandırılır. Dosya aktarımı, vertabanı şlemler gb pek çok ver uygulaması bu kategorye grer. İşlern ve lgl hzmet ntelğ gereklernn daha ayrıntılı br dökümünü vermek mümkünse de, bu aşamada k-ş türü sınıflaması bzm çn yeterl olacak ve gerçek uygulamaların genel br yansımasını sunacaktır. Oluşturacağımız model doğrultusunda, br şn ya sabt-zamanlı ya da sabt-boyutlu olableceğ, her ksne brden uymasının mümkün olmadığı düşünülmüştür. Br kaynak; bant genşlğ, süres ve kaltes le tanımlanır. Bell br kaynağın şn gerektrdğ hzmet ntelğ düzeyn karşılaması ya da bu düzey aşması durumunda o şn gerçekleştrlmes çn kullanılableceğ varsayılmıştır. Kaynak kaltesnn genel ölçümler geckme, seğrme ve kayıp olasılığıdır. Geckme, vernn ağ üzernde kaynaktan hedef noktasına gdene kadar geçen zamanı belrtr (Ragsdale vd., 2000). Seğrme, geckmedek değşm gösterr. Ses ve vdeo uygulamaları geckme ve seğrmeye karşı çok hassastırlar, ver uygulamaları se her ksne karşı hassas değldrler. Ses uygulamalarında seğrme, kullanıcılara konuşma esnasında bçmsz kopukluklar olarak belrr. Paket kaybı, ağ üzernde kaybolan (düşen) ya da tazmn edlemeyecek zarar gören very gösterr. Genellkle, ver çarpışması ve arabellek taşması şeklnde gözükür. Seğrmedek an değşklkler de paket kaybına sebep olablr (Rechl vd, 2003). Değşk hzmet ntelğ parametrelernn etklern modele değşk şekllerde yansıtıyoruz. Paket kaybı, uygun bant genşlğn (etkn bant genşlğ) düşürür. Bu durum, sabt-boyutlu şlerde aktarım hızının değşmemes durumunda, sürenn artmasına neden olacaktır. Sabt-zamanlı şlerde se alıcı noktasında gerçekleşen aktarım hızında br düşüş meydana gelecektr, bu da kaltey düşürerek muhtemelen br fırsat malyet yaratacaktır. Geckme ve seğrme, öncelkle kategor olarak modellenmektedr. Genel olarak, br kontratta br kaynağın garantl mnmum geckme ve seğrme ölçütlernn de saptanmış olduğu varsayılmış ve bu saptamalar kategorlere dönüştürülmüştür. Modelde amaç şlev k tür malyetten oluşmaktadır. İlk malyet türü tedarkçlern farklı fyatlandırma planlarını yansıtan kralama malyetdr. İkncs se, son teslm tarhlernn kaçırılması veya vadelern geçrlmes, kaltenn düşmesnden kaynaklanan malyetler (k bunlar gerçek zamanlı duraksız uygulamalar açısından daha öneml) ve karar merc blnçl olarak hzmet ntelğ düzeyn düşürdüğünde veya başka br tedarkçye yöneldğnde meydana gelen hzmet ntelğ değşm malyet gb olası fırsat malyetlerdr. Problemn notasyonu Parametreler; I, J : Kaynakların ve kaynaklara atanacak şlern numara kümes A T, A S :Sabt zamanlı ve sabt boyutlu şlern ndeks kümes, A T A S = Ø q :. İşn müsamaha gösterlebleceğ mnmum kalte düzey, q = q(δ, σ) 9

8 N. Kasap, B. Tektaş Svrkaya δ σ Q α β, L L c o c : Geckme, vernn şebekeden gdeceğ yere ulaşmasının ne kadar süreceğn belrtr. : Seğrme, geckmedek varyansı belrtr : Kaynak çn tedarkçnn garant ettğ kalte düzey, Q = Q(δ, σ) : İletm etknlğ, 1 den kayıp paket oranının çıkartılması le elde edlr. : Kaynak nn bant genşlğ ve ömrü (süres) : sözleşme süres le planlama dönem klsnn düşük olan değer : Belrl br β ve L dek kaynak nn toplam malyet : İş çn hedeflenen letm oranına ulaşamamaktan kaynaklanan fırsat malyet r U, r L : Alıcı noktalarında İş çn hedeflenen ve mnmum letm oranları Δt : Sabt zamanlı şler çn beklenen letm süres, ЄA T : Sabt boyutlu şn bt cnsnden boyutu, ЄA S Karar değşkenler; v : Kaynak kralanırsa 1 değern alır, kralanmazsa 0 değern alır r : İş n letm oranı y : Eğer ş, kaynak a atandıysa 1 değern alır, atanmadıysa 0 değern alır y t : Kaynak dak ş, t anında letlyorsa 1 değern alır, aks halde 0 değern alır t : İş n başlangıç zamanı x : Sabt zamanlı ş n bt cnsnden boyutu, ЄA T Kademel fyatlandırma metodu Tedarkçnn (), kapastey (S ) kademel fyatlandırma yapısına göre sattığını varsaymaktayız (Şekl 1). Kademel fyatlandırma metodunda; kapaste brm malyet; ş büyüdükçe malyetlern artmasından dolayı eğmn c 1 den, S de c 2 ye çıktığı fonksyondur. Bu tarz br malyet fonksyonu tek br tedarkçden yüksek kapaste talebn azaltır. Toplam malyet, aşağıda da gösterldğ gb elde ednlmş kapastenn fonksyonu olarak tanımlanmıştır. cs 1 when S S z = c2( S S) + c 1S when S > S (1) Yukarıdak denklem (1), doğru parçalarından oluşan dışbükey fonksyonudur ve k farklı brm fyat (c 1 < c 2 ) olduğu varsayılmıştır. Problemn (P1) formülasyonu ve kademel fyatlandırması le GBD uygulaması U o Mn z + r rα c y (P1) ( ) Kısıtlar altında I I AT x y + α Δt r y α S I (2) k k k As AT z c S I (3) 1 ( ) z c S S + c S I (4) 2 1 U rα y r A, I (5) T L rα y r A, I (6) T q Q y J, I y = 1, J I { 0,1} y, z, S, r 0, I, J P1 de, S kaynak nn tedark edlmş kapastes ve z de bu alımın toplam malyetdr. Toplam malyet, (3) ve (4) denklemler le kısıtlandırılmıştır. (3) veya (4)denklemler, kapaste (S ) seçmne bağlı olan bağlayıcı kısıtlamalardır. Bütün kaynakların kapasteler aynı olduğu düşünülürse problem Bdon Doldurma Problemne (BDP) (Bn Packng Problem BPP) benzer. Kapaste mktarları farklı olduğu çn P1, BDP den daha karmaşıktır ve P1 de BDP gb NP-Zor br problemdr. u, a, b, ω, ψ I, AT y sırasıyla lmt olan (2), (3), (4), (5) ve (6) ya bağlı kl değşkenler olarak kabul edersek, sonrasında, GBD nn RMP s çn herhang br terasyondak kl çözümlü u, a, b, ω, ψ değerler çn, 10

9 Telekom ağlarında kademel fyatlandırmayla kapaste kralanması ve ş dağılımı verlen sabt y değer Max y 0 olarak yazılablr (Erengüç vd., 1993). Max y 0 kısıtlar altında; U o o z r cy + rαcy I I AT I AT + u xkyk αδ try + αs I k As A y T 0 Max r, z, S U L + ω r r yα ψ r y rα I AT I A T + a( z c 1S) + b( z c2( S S) c1s) I I (7) (7) eştszlğndek bazı termlern r den bağımsız olduğunu göz önünde bulundurursak, (7) y tekrar şu şeklde yazablrz: U o U r c y u xk yk + ωr AT k As AT L I ψ yr bs ( c 2 c + 1) AT y0 + Max z( a + b 1) + S( uα ac 1 bc 2) z, S I I o + Max r α y( c Δt u ω) + ψ r AT I (8) S ve z, (2), (3) ve (4) te de verldğ gb r ye bağlıdır fakat; r dğer tüm değşkenlerden bağımsız olarak tanımlanablr. r ve y nn verlmesyle; S, r y mümkün kılan mnmum alt sınır ve z de bunu yapan lgl malyettr. Eğer (8) dek bazı ler çn ( uα ac 1 bc 2) 0 se, S nn üst lmt olmamasından dolayı ve (8) de maksmzasyon yaptığımız sürece S dur. Her zaman alınablr sınırlı br kapaste olduğunu ve sadece sınırlı tek br çözüm olduğunu bldğmz çn, problem açısından bunun çok br anlamı olmamaktadır.( a + b 1) ve ( uα ac 1 bc 2) termlernn ks de negatf veya sıfır olduğu sürece, br öncek çözümde bulunan S ve z değerlern kullanmamız mümkündür çünkü uygun olan en düşük mümkün değerler olan S ve z değerler z a + b 1 + S uα ac bc ( ) ( 1 2) y I I maksmze etmektedrler. Bu bağlamda Kasap ve dğerler (2007) nn çalışmalarında açıkladıkları Teorem 1 r değerlern hesaplamak çn geçerldr. Br öncek problemden alınan S ve z değerlernn sadece tahmn değerler olduğunu göz önünde bulundurmak gerekmektedr. İterasyon t nn SUB ını Kasap ve dğerler (2007) nn sezgsel metot (heurstk) A nın adım 3 ündek gb çözdükten ve t+1 st kesmn yaratırken, t th kesmndek S ve z değerlern tekrar güncelledkten sonra; terasyon t nn S ve z değerler de güncelleneblr. Bu yüzden, kesmn doğru formdak kesm sonrak terasyonda yaratılablr. Bu yöntem uygulamak analzlerde hçbr uyum sorununa yol açmamıştır fakat bu kesmn geçerllğnn kanıtlanması gelecek araştırmalara bırakılmıştır. P1 n özel durumu Görev bölümü Şmdye kadar, her görevn tek br kaynağa bağlı olduğu varsayılmıştır. Doğru ayarlamalar yapıldığında, görev bölümünü yapmak ve bunu çoklu ağlardan sunmak aslında mümkün olablecektr. Bu formülasyon problem büyük ölçüde bastleştrmektedr. Bundan dolayı, problem aşağıda görüldüğü gb formülleştreblrz. U (P2) + ( α ) Mn z x x c y Kısıtlar altında As o I I AT x y + α x y α S I AT z c S I 1 ( ) z c S S + c S I 2 1 q Q y J, I y = 1, J I L x x, J z, S 0, I 0 1 y 11

10 N. Kasap, B. Tektaş Svrkaya U U L L Bu denklemlerde x = r Δ t, x = r Δ t, y ; şnn bdon (bn) ye atanmış olan kısmını temsl etmektedr. x se letlmş ver mktarıdır ve o c o şu şeklde gösterlr: c = Yukarıda yer Δ t alan formülasyonun Kasap vd nn (2007) çalışmasındak P2 sne benzer olduğu açıkça görülmektedr. Mevcut kaynakta kullanılan kapaste mktarı S, P2 dek β L ye eşttr. Bu kaynağı elde etme malyet z aşağıdak denkleme eşttr ve bu eştlkte k=1 veya 2 dr. x y + α x y =α S ve As AT olduğu sürece; P2 de z = c β As xy + α x y AT αβl β c β L = c k P2 çözmede, Kasap ve dğerler (2007) ndek A1 algortmasını gelştrleblr ve kullanılablr. Verler atarken, görevlern bölündüğü her seferde, C 2 y verlen kaynağın brm malyet olarak belrlememş olmak ve bu kaynakları brm malyetlerne göre artan şeklde yenden düzenlemek ve görev atamalarını yenden düzenlenmş kaynaklarla dağıtmaya devam etmek gerekmektedr. Parçalama sırasında, kaynakların görev dağıtımının toplam büyüklüğü S y geçerse, toplam büyüklüğü S den küçük olana kadar parçalama devam etmektedr. Bu noktada, c 1 y bu kaynak çn brm malyet olarak belrlemek ve brm malyetlerne göre artan şeklde tekrar sıralamak ve görevlern büyüklüğünü tekrardan düzenlenmş kaynaklara bağlı olarak azaltmaya devam etmek gerekmektedr. P1 n çözüm kaltesyle le lgl fkr sahb olmak çn, P1 çn br rahatlama sağladığı çn P2 dek en alt sınırı kullanıyoruz. Hesaplama tecrübes Gerçekleştrlen deneysel çalışma çn, Kasap ve dğerler (2007) nde kullanılan ver kümes kullanılmış ve elde ettkler sonuçlar le karşılaştırma yapılmıştır (Karşılaştırma çn Kasap ve dğerler (2007) ndek probleme P3 denlmştr). Lteratürde tedarkçlern kapaste tahss ve malyet problemlern çözmek çn çok sayıda sezgsel yöntem ve bunlar çn ver kümeler mevcuttur. Bu çalışmada se ele alınan problem, tedarkçnn değl müşterlern mnmum malyetl kapaste kralama problemdr. Yapılan lteratür taramasında konuyu bu yönüyle ele alan çalışma bulunamamıştır. Dolayısıyla sonuçlar sadece Kasap ve dğerler (2007) nn çalışmasıyla karşılaştırılmıştır. Bu deneysel çalışmanın k amacı bulunmaktadır. İlk amacı, P1 n çalışma süresn (runnng tme) test edp ve GBD nn kademel fyatlandırma metoduyla ne kadar hızlı çalışıyor olduğunu saptamaktır. İknc amacı se, sonuçları P2 le karşılaştırarak P1 n çözümünün kaltesn ölçmektr. Her kaynağın kapastesnn sabt olmamasına rağmen, P1 hala Bdon Doldurma Problemne benzerlk göstermektedr. Bu problem çn yakınsama hızı hala yavaştır. GBD de kullanılan aynı ver setndek ortalama çalışma sürelernde P1 n P3 e oranı 0.38 den azdır. P1 dek problem örneklernde; P3 tek aynı büyüklüktek problem örneklerne kıyasla, çalışma hızında öneml artışlar olduğu Tablo 1 de de açıkça görülmektedr. P1 dek çalışma süres P3 tek bazı problemlerde büyük olmasına rağmen, u aradak fark önemszdr. P1 n çözümünün kaltesn ölçmek çn, sonuçlarının P2 y çözerken elde edlen alt lmt sınırlarıyla kıyaslanmıştır. 260 örnek problem test edlmş ve P1 n çözümündek alt lmtn ortalama oranı olarak belrlenmştr. 260 problem örneğnden 155 uygun br şeklde Cplex le çözülmüştür. Bazı örnek problemlern karşılaştırmaları Tablo 2 de verlmektedr. P1 dokümanındak üç sütun; üst sınır, alt sınır ve GBD nn hesaplama zamanıdır. Z p2 sütunu P2 nn çözümünü ve yanındak k sütun da farkları ve oranlarını göstermektedr. Örneklern genelnde problemlern boyutları küçük olduğundan; P1 n çözümü, P2 nn çözü- 12

11 Telekom ağlarında kademel fyatlandırmayla kapaste kralanması ve ş dağılımı müne eşt ya da çok yakındır. Oluşan farklar sadece tek br kaynağa bağlı görev yüzünden oluşmaktadır. Bu kaynağa bağlı görevde çözüm yöntem atanmış son görevn S den daha çok kapaste kullanıp kullanmadığına karar verlmes gerekmektedr. P2 nn hesaplanmasında görevlern bölümüne zn verlmekte fakat P1 de zn verlmemektedr. Bunun sonucunda ya fazladan br malyete (c 2 ) tab kalmakta ya da bu görev, aynı sonucu farklı br görev çn yaratan farklı br kaynağa atanmaktadır. Problemn büyüklüğü arttıkça, görev bölünmes (task splttng) artmakta ve buna bağlı olarak P1 ve P2 nn sonuçları arasındak farklılık artablmektedr. Tablo 1. P3 ve P1 dek GBD nn çalışma süreler karşılaştırması Çalışma süres (sn) Dosya adı T P1 T P3 T P1 / T P3 nb4_njpb7_ntj21.txt nb5_njpb3_ntj12.txt nb5_njpb6_ntj24.txt nb5_njpb8_ntj32.txt >900 < nb6_njpb3_ntj12.txt nb6_njpb6_ntj30.txt >1200 < nb7_njpb5_ntj25.txt >1200 < nb7_njpb8_ntj40.txt >1200 < nb7_njpb9_ntj27.txt >1200 < NB8_nJpB5_nTJ25.txt >1200 < NB8_nJpB8_nTJ24.txt >1500 <0.005 Tablo 2. Kademel fyatlandırma metodu çn GBD ve alt sınır (Lower Bound LB) çalışmalarının çözüm karşılaştırmaları Dosya Adı Alt lmt P1 Üst lmt Çalışma süres Z P2 Z P1 Z P2 Z P1 / Z P2 nb4_njpb4_ntj nb4_njpb8_ntj nb5_njpb3_ntj nb5_njpb8_ntj nb6_njpb2_ntj nb6_njpb2_ntj nb6_njpb3_ntj nb6_njpb3_ntj nb7_njpb3_ntj nb7_njpb7_ntj nb8_njpb2_ntj nb8_njpb2_ntj nb8_njpb3_ntj nb8_njpb4_ntj nb9_njpb10_ntj nb10_njpb2_ntj nb10_njpb7_ntj nb4_njpb9_ntj nb5_njpb10_ntj nb5_njpb5_ntj nb5_njpb7_ntj nb5_njpb9_ntj nb6_njpb4_ntj Ortalama

12 N. Kasap, B. Tektaş Svrkaya Özet ve sonuçlar Önerlen sezgsel yöntem GBD kademel fyatlandırma metoduyla, Kasap ve dğerler (2007) nn önerdğ fyatlandırma metoduna göre daha hızlı çalışmaktadır. Olgunlaşmadan durdurulsa ble çok y sonuçlar vermektedr. Daha gerçekç br kademel fyatlandırma metodu, bant genşlğ ve kaynakların süresn karar değşkenler olarak göz önünde bulundurularak elde edleblr. Bu gerçekç kademel fyatlandırma formülasyonu gelecek araştırma konusu olarak değerlendrlecektr ve P1 arasındak başlıca fark; P1 dek S değşkennn βl değşkenleryle değştrlmes ve alım malyetnn bu k değşkene β, vel nn her ksne de bağlı olmasıdır. Verlen kapaste çn β, L değerlern bulablmemze rağmen P4 ün çözümü ehemmyetsz değldr. Çünkü her br kaynağın kapastes çn doğru mktarı, verlen v, y ye göre belrlemek; bunun r ye de bağlı olmasından dolayı kolay değldr. Bu gerçekç fyatlandırma formülasyonu çn çözüm yöntemn gelecek araştırmalara bırakıyoruz. Teşekkür Bu makale, TÜBİTAK Karyer Proes (Proe No: 106K263) kapsamında hazırlanmıştır. Kaynaklar Altman, J., Rupp, B. ve Varaya, P., (1999). Internet demand under dfferent prcng schemes, Teknk Rapor, Natonal Scence Foundaton, Csco Systems, SBC Communcatons, the Calforna State MICRO Program and Hewlett Packerd, Unversty of Calforna at Berkeley. Bggs, P. ve Kelly, T., (2006). Broadband prcng strateges, Info, 8, 6, Carpenter, B. ve Nchols, K., ( ) Dfferentated servces n the nternet, IBM Research Report, RZ 3395(# 93445). Charmantzs, F.C., Courcoubets, C., Srs, V. ve Stamouls, G.D., (1996). Comparatve study of usage-based chargng schemes, Proceedngs, IEE Colloquum on Chargng for ATM, 1-7, Londra, İngltere. Courcoubets, C., Kelly, F. ve Weber, R., (2000a). Measurement-based usage charges n communcatons networks, Operatons Research, 48, Courcoubets, C., Kelly, F., Srs, V.A. ve Weber, R., (2000b). A study of smple usage-based chargng schemes for broadband networks, Telecommuncaton Systems, 15, Erenguc, S.S., Tüfekc, S. ve Zappe, C.J., (1993). Solvng tme/cost trade-off problems wth dscounted cash flows usng generalzed benders decomposton, Naval Research Logstcs, 40, Gupta, A., Stahl, D.O. ve Whnston, A.B., (1997). Prorty prcng of the ntegrated servces networks n McKnght, L.W. ve Baley J.P., eds, Internet Economcs, 3 rd edton, The MIT Press, Cambrdge, MA, Jan, S. ve Kanan, P.K., (2002). Prcng of nformaton products onlne servces: ssues, models, and analyss, Management Scence, 9, Kasap, N., Aytuğ, H. ve Erengüç, S.S., (2007). Provder selecton and task allocaton ssues n networks wth dfferent QoS levels and all you can send prcng, Decson Support Systems, 43, Levy, J., Levy, H. ve Kahana, Y. (2006). Top percentle network prcng and the economcs of mult-homng, Annuals of Operatons Research, 146, Masuda, Y. ve Whang, S., (2006). The optmalty of fxed-up-to tarff for telecommuncatons servce, Informatons Systems Research, 17, 3, Ragsdale, G.L., Lynch, G.P. ve Raschke, M.W., (Eylül 2000), The convergence of sgnalng system 7 and voce-over-ip, Proe Raporu (SwRI proe no ), Southwest Research Insttute. Rechl, P., Hausheer, D. ve Stller, B., (2003). The cumulus prcng model as an adaptve framework for feasble, effcent, and user-frendly tarffng of nternet servces, Computer Networks, 43, 3-4. Stller, B. ve Rechl, P., (2001). Prcng and cost recovery for nternet servces: Practcal revew, classfcaton, and applcaton of relevant models, Netnomcs, 3,

Telekom ağlarında kademeli fiyatlandırmayla kapasite kiralanması ve iş dağılımı

Telekom ağlarında kademeli fiyatlandırmayla kapasite kiralanması ve iş dağılımı tüdergs/d mühendslk Clt:9, Sayı:5, 3-14 Ekm 2010 Telekom ağlarında kademel fyatlandırmayla kapaste kralanması ve ş dağılımı Nhat KASAP *1, Berna TEKTAŞ SİVRİKAYA 2 1 Sabancı Ünverstes, Yönetm Blmler Fakültes,

Detaylı

YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA

YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Clt:3 Sayı: Celal Bayar Ünverstes İ.İ.B.F. MANİSA Bulanık Araç Rotalama Problemlerne Br Model Öners ve Br Uygulama Doç. Dr. İbrahm GÜNGÖR Süleyman Demrel Ünverstes, İ.İ.B.F.,

Detaylı

TEKNOLOJİ, PİYASA REKABETİ VE REFAH

TEKNOLOJİ, PİYASA REKABETİ VE REFAH TEKNOLOJİ, PİYASA REKABETİ VE REFAH Dr Türkmen Göksel Ankara Ünverstes Syasal Blgler Fakültes Özet Bu makalede teknoloj sevyesnn pyasa rekabet ve refah sevyes üzerndek etkler matematksel br model le ncelenecektr

Detaylı

BÖLÜM 5 İKİ VEYA DAHA YÜKSEK BOYUTLU RASGELE DEĞİŞKENLER İki Boyutlu Rasgele Değişkenler

BÖLÜM 5 İKİ VEYA DAHA YÜKSEK BOYUTLU RASGELE DEĞİŞKENLER İki Boyutlu Rasgele Değişkenler BÖLÜM 5 İKİ VEYA DAHA YÜKSEK BOYUTLU RASGELE DEĞİŞKENLER 5.. İk Boyutlu Rasgele Değşkenler Br deney yapıldığında, aynı deneyle lgl brçok rasgele değşkenn aynı andak durumunu düşünmek gerekeblr. Böyle durumlarda

Detaylı

X, R, p, np, c, u ve diğer kontrol diyagramları istatistiksel kalite kontrol diyagramlarının

X, R, p, np, c, u ve diğer kontrol diyagramları istatistiksel kalite kontrol diyagramlarının 1 DİĞER ÖZEL İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROL DİYAGRAMLARI X, R, p, np, c, u ve dğer kontrol dyagramları statstksel kalte kontrol dyagramlarının temel teknkler olup en çok kullanılanlarıdır. Bu teknkler ell

Detaylı

ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN SINANMASI

ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN SINANMASI V. Ulusal Üretm Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul Tcaret Ünverstes, 5-7 Kasım 5 ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN

Detaylı

ÇOKLU REGRESYON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-YON KATSAYILARININ YORUMU

ÇOKLU REGRESYON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-YON KATSAYILARININ YORUMU 6.07.0 ÇOKLU REGRESON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-ON KATSAILARININ ORUMU ÇOKLU REGRESON MODELİ Ekonom ve şletmeclk alanlarında herhang br bağımlı değşken tek br bağımsız

Detaylı

İÇME SUYU ŞEBEKELERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ

İÇME SUYU ŞEBEKELERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ Türkye İnşaat Mühendslğ, XVII. Teknk Kongre, İstanbul, 2004 İÇME SUYU ŞEBEKELERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ Nur MERZİ 1, Metn NOHUTCU, Evren YILDIZ 1 Orta Doğu Teknk Ünverstes, İnşaat Mühendslğ Bölümü, 06531 Ankara

Detaylı

Kİ KARE ANALİZİ. Doç. Dr. Mehmet AKSARAYLI Ki-Kare Analizleri

Kİ KARE ANALİZİ. Doç. Dr. Mehmet AKSARAYLI  Ki-Kare Analizleri Kİ KAR ANALİZİ 1 Doç. Dr. Mehmet AKSARAYLI www.mehmetaksarayl K-Kare Analzler OLAY 1: Genelde br statstk sınıfında, öğrenclern %60 ının devamlı, %30 unun bazen, %10 unun se çok az derse geldkler düşünülmektedr.

Detaylı

DEĞİŞKEN DÖVİZ KURLARI ORTAMINDA GLOBAL BİR ŞİRKETTEKİ ESNEKLİĞİN DEĞERİ VE OPTİMUM KULLANIMI

DEĞİŞKEN DÖVİZ KURLARI ORTAMINDA GLOBAL BİR ŞİRKETTEKİ ESNEKLİĞİN DEĞERİ VE OPTİMUM KULLANIMI DEĞİŞKEN DÖVİZ KURLARI ORTAMINDA GLOBAL BİR ŞİRKETTEKİ ESNEKLİĞİN DEĞERİ VE OPTİMUM KULLANIMI Mehmet Aktan Atatürk Ünverstes, Endüstr Mühendslğ Bölümü, 25240, Erzurum. Özet: Dövz kurlarındak değşmler,

Detaylı

Uzun Dönem Evrim Hücresel Sistemleri için Karma Trafik Durumunda Çeşitli İniş Yolu Çizelgeleme Yöntemlerinin Başarım Karşılaştırması

Uzun Dönem Evrim Hücresel Sistemleri için Karma Trafik Durumunda Çeşitli İniş Yolu Çizelgeleme Yöntemlerinin Başarım Karşılaştırması Fırat Ünv. Mühendslk Blmler Dergs Fırat Unv. Journal of Engneerng 27(1), 65-72, 215 27(1), 65-72, 215 Uzun Dönem Evrm Hücresel Sstemler çn Karma Trafk Durumunda Çeştl İnş Yolu Çzelgeleme Yöntemlernn Başarım

Detaylı

İstanbul Ünverstes İşletme Fakültes Dergs Istanbul Unversty Journal of the School of Busness Admnstraton Clt/Vol:39, Sayı/No:2,, 310-334 ISSN: 1303-1732 www.fdergs.org Stokastk envanter model kullanılarak

Detaylı

UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ. 2 -n olup. nin dağılımı χ dir ve sd = (k-1-p) dir. Burada k = sınıf sayısı, p = tahmin edilen parametre sayısıdır.

UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ. 2 -n olup. nin dağılımı χ dir ve sd = (k-1-p) dir. Burada k = sınıf sayısı, p = tahmin edilen parametre sayısıdır. UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ Posson: H o: Ver Posson dağılıma sahp br ktleden gelmektedr. H a : Ver Posson dağılıma sahp br ktleden gelmemektedr. Böyle br hpotez test edeblmek çn, önce Posson dağılım parametres

Detaylı

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences Pamukkale Ünverstes Mühendslk Blmler Dergs, Clt 0, Sayı 3, 04, Sayfalar 85-9 Pamukkale Ünverstes Mühendslk Blmler Dergs Pamukkale Unversty Journal of Engneerng Scences PREFABRİK ENDÜSTRİ YAPIARININ ARMONİ

Detaylı

TEDARİKÇİ SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ VE HEDEF PROGRAMLAMA YÖNTEMLERİNİN KOMBİNASYONU: OTEL İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA

TEDARİKÇİ SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ VE HEDEF PROGRAMLAMA YÖNTEMLERİNİN KOMBİNASYONU: OTEL İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA TEDARİKÇİ SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ VE HEDEF PROGRAMLAMA YÖNTEMLERİNİN KOMBİNASYONU: OTEL İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA Yrd. Doç. Dr. Meltem KARAATLI * Yrd. Doç. Dr. Gonca DAVRAS ** ÖZ Otel şletmelernde,

Detaylı

PORTFÖY OPTİMİZASYONU. Doç.Dr.Aydın ULUCAN

PORTFÖY OPTİMİZASYONU. Doç.Dr.Aydın ULUCAN PORTFÖY OPTİMİZASYOU Doç.Dr.Aydın ULUCA KARAR VERME Karar verme, ş dünyasının çalışmasını sağlayan temel unsurlardandır. Tüm yönetcler, bulundukları faalyet alanı ve kademelernden bağımsız olarak stratejk

Detaylı

1. KEYNESÇİ PARA TALEBİ TEORİSİ

1. KEYNESÇİ PARA TALEBİ TEORİSİ DERS NOTU 07 KEYNESÇİ PARA TALEBİ TEORİSİ, LM EĞRİSİ VE PARA TALEBİ FAİZ ESNEKLİĞİ Bugünk dersn çerğ: 1. KEYNESÇİ PARA TALEBİ TEORİSİ... 1 1.1 İŞLEMLER (MUAMELELER) TALEBİ... 2 1.2 ÖNLEM (İHTİYAT) TALEBİ...

Detaylı

Şehiriçi Karayolu Ağlarının Sezgisel Harmoni Araştırması Optimizasyon Yöntemi ile Ayrık Tasarımı *

Şehiriçi Karayolu Ağlarının Sezgisel Harmoni Araştırması Optimizasyon Yöntemi ile Ayrık Tasarımı * İMO Teknk Derg, 2013 6211-6231, Yazı 392 Şehrç Karayolu Ağlarının Sezgsel Harmon Araştırması Optmzasyon Yöntem le Ayrık Tasarımı * Hüseyn CEYLAN* Halm CEYLAN** ÖZ Bu çalışmada, şehrç ulaştırma ağlarının

Detaylı

OLİGOPOLİ. Oligopolic piyasa yapısını incelemek için ortaya atılmış belli başlı modeller şunlardır.

OLİGOPOLİ. Oligopolic piyasa yapısını incelemek için ortaya atılmış belli başlı modeller şunlardır. OLİGOOLİ Olgopolc pyasa yapısını ncelemek çn ortaya atılmış bell başlı modeller şunlardır.. Drsekl Talep Eğrs Model Swezzy Model: Olgopolstc pyasalardak fyat katılığını açıklamak çn gelştrlmştr. Olgopolcü

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ 380 kv LUK 14 BARALI GÜÇ SİSTEMİNDE EKONOMİK YÜKLENME ANALİZİ

TÜRKİYE DEKİ 380 kv LUK 14 BARALI GÜÇ SİSTEMİNDE EKONOMİK YÜKLENME ANALİZİ TÜRİYE DEİ 38 kv LU 4 BARALI GÜÇ SİSTEMİDE EOOMİ YÜLEME AALİZİ Mehmet URBA Ümmühan BAŞARA 2,2 Elektrk-Elektronk Mühendslğ Bölümü Mühendslk-Mmarlık Fakültes Anadolu Ünverstes İk Eylül ampüsü, 2647, ESİŞEHİR

Detaylı

( ) 3.1 Özet ve Motivasyon. v = G v v Operasyonel Amplifikatör (Op-Amp) Deneyin Amacı. deney 3

( ) 3.1 Özet ve Motivasyon. v = G v v Operasyonel Amplifikatör (Op-Amp) Deneyin Amacı. deney 3 Yıldız Teknk Ünverstes Elektrk Mühendslğ Bölümü Deneyn Amacı İşlemsel kuvvetlendrcnn çalışma prensbnn anlaşılması le çeştl OP AMP devrelernn uygulanması ve ncelenmes. Özet ve Motvasyon.. Operasyonel Amplfkatör

Detaylı

ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE HİZMET TERCİHİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ. Özet

ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE HİZMET TERCİHİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ. Özet Dokuz Eylül Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Yayın Gelş Tarh: 18.02.2011 Clt: 13, Sayı: 1, Yıl: 2011, Sayfa: 21-37 Yayına Kabul Tarh: 17.03.2011 ISSN: 1302-3284 ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK

Detaylı

TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi. İletim Sistemi Sistem Kullanım ve Sistem İşletim Tarifelerini Hesaplama ve Uygulama Yöntem Bildirimi

TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi. İletim Sistemi Sistem Kullanım ve Sistem İşletim Tarifelerini Hesaplama ve Uygulama Yöntem Bildirimi İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama Yöntem Bldrm EK-1 TEİAŞ Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama

Detaylı

Basel II Geçiş Süreci Sıkça Sorulan Sorular

Basel II Geçiş Süreci Sıkça Sorulan Sorular Basel II Geçş Sürec Sıkça Sorulan Sorular Soru No: 71 Cevaplanma Tarh: 06.03.2012 İlgl Hüküm: --- Konu: Gayrmenkul İpoteğyle Temnatlandırılmış Alacaklar İçn KR510AS Formunun Doldurulmasına İlşkn Örnek

Detaylı

TAŞIMACILIK SEKTÖRÜNÜN İŞLEYİŞ SÜRECİ, BULANIK DAĞITIM PROBLEMİNİN TAMSAYILI DOĞRUSAL PROGRAMLAMA MODEL DENEMESİ

TAŞIMACILIK SEKTÖRÜNÜN İŞLEYİŞ SÜRECİ, BULANIK DAĞITIM PROBLEMİNİN TAMSAYILI DOĞRUSAL PROGRAMLAMA MODEL DENEMESİ ZKÜ Sosyal Blmler Dergs, Clt 3, Sayı 6, 2007, ss. 109 125. TAŞIMACILIK SEKTÖRÜNÜN İŞLEYİŞ SÜRECİ, BULANIK DAĞITIM PROBLEMİNİN TAMSAYILI DOĞRUSAL PROGRAMLAMA MODEL DENEMESİ Yrd.Doç.Dr. Ahmet ERGÜLEN Nğde

Detaylı

HAVAYOLU KARGO TAŞIMACILIĞINDA KAPASİTE SINIRI OLMAYAN ÇOK ATAMALI p-ana DAĞITIM ÜSSÜ MEDYAN PROBLEMİNE TAMSAYILI MODEL YAKLAŞIMI

HAVAYOLU KARGO TAŞIMACILIĞINDA KAPASİTE SINIRI OLMAYAN ÇOK ATAMALI p-ana DAĞITIM ÜSSÜ MEDYAN PROBLEMİNE TAMSAYILI MODEL YAKLAŞIMI HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ OCAK 2009 CİLT 4 SAYI 1 (47-60) HAVAYOLU KARGO TAŞIMACILIĞINDA KAPASİTE SINIRI OLMAYAN ÇOK ATAMALI p-ana DAĞITIM ÜSSÜ MEDYAN PROBLEMİNE TAMSAYILI MODEL YAKLAŞIMI

Detaylı

FLYBACK DÖNÜŞTÜRÜCÜ TASARIMI VE ANALİZİ

FLYBACK DÖNÜŞTÜRÜCÜ TASARIMI VE ANALİZİ FLYBACK DÖNÜŞTÜRÜCÜ TASARIMI VE ANALİZİ 1 Nasır Çoruh, Tarık Erfdan, 3 Satılmış Ürgün, 4 Semra Öztürk 1,,4 Kocael Ünverstes Elektrk Mühendslğ Bölümü 3 Kocael Ünverstes Svl Havacılık Yüksekokulu ncoruh@kocael.edu.tr,

Detaylı

TRANSPORT PROBLEMI için GELIsTIRILMIs VAM YÖNTEMI

TRANSPORT PROBLEMI için GELIsTIRILMIs VAM YÖNTEMI Yönetm, Yl 9, Say 28, Ekm - 1997,5.20-25 TRANSPORT PROBLEMI ÇIN GELIsTIRILMIs VAM YÖNTEMI Dr. Erhan ÖZDEMIR I.Ü. Teknk Blmler M.Y.O. L.GIRIs V AM transport problemlerne en düsük malyetl baslangç çözüm

Detaylı

Resmi Gazetenin 29.12.2012 tarih ve 28512 sayılı ile yayınlanmıştır. TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi

Resmi Gazetenin 29.12.2012 tarih ve 28512 sayılı ile yayınlanmıştır. TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama Yöntem Bldrm Resm Gazetenn 29.12.2012 tarh ve 28512 sayılı le yayınlanmıştır. TEİAŞ Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket Bu Doküman

Detaylı

Çok ölçütlü karar verme yaklaşımlarına dayalı tedarikçi seçimi: elektronik sektöründe bir uygulama

Çok ölçütlü karar verme yaklaşımlarına dayalı tedarikçi seçimi: elektronik sektöründe bir uygulama 346 Çok ölçütlü karar verme yaklaşımlarına dayalı tedarkç seçm: elektronk sektöründe br uygulama Murat ARIKAN 1, Berat GÖKBEK 1 1 Endüstr Mühendslğ Bölümü, Mühendslk Fakültes, Gaz Ünverstes, Maltepe-Ankara

Detaylı

4.5. SOĞUTMA KULELERİNİN BOYUTLANDIRILMASI İÇİN BİR ANALIZ

4.5. SOĞUTMA KULELERİNİN BOYUTLANDIRILMASI İÇİN BİR ANALIZ Ünsal M.; Varol, A.: Soğutma Kulelernn Boyutlandırılması İçn Br Kuramsal 8 Mayıs 990, S: 8-85, Adana 4.5. SOĞUTMA KULELERİNİN BOYUTLANDIRILMASI İÇİN BİR ANALIZ Asaf Varol Fırat Ünverstes, Teknk Eğtm Fakültes,

Detaylı

01.01.2015 tarih ve 29223 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi

01.01.2015 tarih ve 29223 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi 01.01.2015 tarh ve 29223 sayılı Resm Gazetede yayımlanmıştır. Bu Doküman Hakkında TEİAŞ Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama Yöntem

Detaylı

bir yol oluşturmaktadır. Yine i 2 , de bir yol oluşturmaktadır. Şekil.DT.1. Temel terimlerin incelenmesi için örnek devre

bir yol oluşturmaktadır. Yine i 2 , de bir yol oluşturmaktadır. Şekil.DT.1. Temel terimlerin incelenmesi için örnek devre Devre Analz Teknkler DEE AAĐZ TEKĐKEĐ Bu zamana kadar kullandığımız Krchoffun kanunları ve Ohm kanunu devre problemlern çözmek çn gerekl ve yeterl olan eştlkler sağladılar. Fakat bu kanunları kullanarak

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Journal of Engneerng and atural Scences Mühendslk ve Fen Blmler Dergs Sgma 9, -4, 0 Research Artcle / Araştırma Makales FUZZY TOPSIS METHODS I GROUP DECISIO MAKIG AD A APPLICATIO FOR BAK BRACH LOCATIO

Detaylı

Genetik Algoritma ile İki Boyutlu Şekil Yerleştirme ÖZET

Genetik Algoritma ile İki Boyutlu Şekil Yerleştirme ÖZET Genetk Algortma le İk Boyutlu Şekl Yerleştrme Metn Özşahn 1 ve Mustafa Oral 2 1) Çukurova Ünverstes Fen Blmler Ensttüsü Endüstr Mühendslğ Bölümü, Adana, Turkey 2 Çukurova Ünverstes Blgsayar Mühendslğ Bölümü,

Detaylı

BULANIK AKIŞ TİPİ ÇİZELGELEME PROBLEMİ İÇİN ÇOK AMAÇLI GENETİK ALGORİTMA

BULANIK AKIŞ TİPİ ÇİZELGELEME PROBLEMİ İÇİN ÇOK AMAÇLI GENETİK ALGORİTMA Gaz Ünv. Müh. Mm. Fak. Der. J. Fac. Eng. Arch. Gaz Unv. Clt 22, No 4, 855-862, 2007 Vol 22, No 4, 855-862, 2007 BULANIK AKIŞ TİPİ ÇİZELGELEME PROBLEMİ İÇİN ÇOK AMAÇLI GENETİK ALGORİTMA İzzettn TEMİZ ve

Detaylı

DOĞRUSAL HEDEF PROGRAMLAMA İLE BÜTÇELEME. Hazırlayan: Ozan Kocadağlı Danışman: Prof. Dr. Nalan Cinemre

DOĞRUSAL HEDEF PROGRAMLAMA İLE BÜTÇELEME. Hazırlayan: Ozan Kocadağlı Danışman: Prof. Dr. Nalan Cinemre 1 DOĞRUSAL HEDEF PROGRAMLAMA İLE BÜTÇELEME Hazırlayan: Ozan Kocadağlı Danışman: Prof. Dr. Nalan Cnemre 2 BİRİNCİ BÖLÜM HEDEF PROGRAMLAMA 1.1 Grş Karar problemler amaç sayısına göre tek amaçlı ve çok amaçlı

Detaylı

EK-1 01 OCAK 2014 TARİHLİ VE 28869 SATILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANMIŞTIR.

EK-1 01 OCAK 2014 TARİHLİ VE 28869 SATILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANMIŞTIR. EK-1 01 OCAK 2014 TARİHLİ VE 28869 SATL RESMİ GAETEDE YAYNLANMŞTR. Bu Doküman Hakkında TEİAŞ Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama

Detaylı

a IIR süzgeç katsayıları ve N ( M) de = s 1 (3) 3. GÜRÜLTÜ GİDERİMİ UYGULAMASI

a IIR süzgeç katsayıları ve N ( M) de = s 1 (3) 3. GÜRÜLTÜ GİDERİMİ UYGULAMASI Fırat Ünverstes-Elazığ MİTRAL KAPAK İŞARETİ ÜZERİNDEKİ ANATOMİK VE ELEKTRONİK GÜRÜLTÜLERİN ABC ALGORİTMASI İLE TASARLANAN IIR SÜZGEÇLERLE SÜZÜLMESİ N. Karaboğa 1, E. Uzunhsarcıklı, F.Latfoğlu 3, T. Koza

Detaylı

04.10.2012 SU İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ. Suİhtiyacı. Proje Süresi. Birim Su Sarfiyatı. Proje Süresi Sonundaki Nüfus

04.10.2012 SU İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ. Suİhtiyacı. Proje Süresi. Birim Su Sarfiyatı. Proje Süresi Sonundaki Nüfus SU İHTİYAÇLARII BELİRLEMESİ Suİhtyacı Proje Süres Brm Su Sarfyatı Proje Süres Sonundak üfus Su ayrım çzs İsale Hattı Su Tasfye Tess Terf Merkez, Pompa İstasyonu Baraj Gölü (Hazne) Kaptaj Su Alma Yapısı

Detaylı

Eskşehr Osmangaz Ünverstes Müh.Mm.Fak.Dergs C.XX, S.2, 2007 Eng&Arch.Fac. Eskşehr Osmangaz Unversty, Vol..XX, No2, 2007 Makalenn Gelş Tarh.2.2006 Makalenn Kabul Tarh 08.06.2007 YENİDEN ÜRETİM SİSTEMLERİNDE

Detaylı

OLİGOPOLLER VE OYUN KURAMI 2

OLİGOPOLLER VE OYUN KURAMI 2 OLİGOPOLLER VE OYUN KURAMI. OLİGOPOL OYUN KURALLARI. OLİGOPOL OYUN STRATEJİLERİ 3. OLİGOPOL OYUNUNDA SKORLAR 3 4. MAHKUMLAR ÇIKMAZI 3 5. BİR DUOPOL OYUNU 6 5.. MALİYET VE TALEP KOŞULLARI 6 5.. KAR MAKSİMİZASYONU

Detaylı

QKUIAN. SAĞLIK BAKANLIĞI_ KAMU HASTANELERİ KURUMU Trabzon Ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi

QKUIAN. SAĞLIK BAKANLIĞI_ KAMU HASTANELERİ KURUMU Trabzon Ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi V tsttşfaktör T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAMU HASTANELERİ KURUMU Trabzon Il Kamu Hastaneler Brlğ Genel Sekreterlğ Kanun Eğtm ve Araştırma Hastanes Sayı ı 23618724/?ı C.. Y** 08/10/2015 Konu : Yaklaşık Malyet

Detaylı

Muhasebe ve Finansman Dergisi

Muhasebe ve Finansman Dergisi Muhasebe ve Fnansman Dergs Ocak/2012 Farklı Muhasebe Düzenlemelerne Göre Hazırlanan Mal Tablolardan Elde Edlen Fnansal Oranlar İle Şrketlern Hsse Sened Getrler Ve Pyasa Değerler Arasındak İlşk Ahmet BÜYÜKŞALVARCI

Detaylı

KIRMIZI, TAVUK VE BEYAZ ET TALEBİNİN TAM TALEP SİSTEMİ YAKLAŞIMIYLA ANALİZİ

KIRMIZI, TAVUK VE BEYAZ ET TALEBİNİN TAM TALEP SİSTEMİ YAKLAŞIMIYLA ANALİZİ Süleyman Demrel Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Yıl: 2007/2, Sayı: 6 Journal of Suleyman Demrel Unversty Insttue of Socal Scences Year: 2007/2, Number: 6 KIRMIZI, TAVUK VE BEYAZ ET TALEBİNİN TAM

Detaylı

KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ. Dr. Ali Rıza AKTAŞ 1 Dr. Selim Adem HATIRLI 2

KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ. Dr. Ali Rıza AKTAŞ 1 Dr. Selim Adem HATIRLI 2 Journal of Yasar Unversty 2010 3294-3319 KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ Dr. Al Rıza AKTAŞ 1 Dr. Selm Adem HATIRLI 2 ÖZET Bu çalışmada, Batı Akdenz Bölges kent merkezlernde

Detaylı

Şiddet-Süre-Frekans Bağıntısının Genetik Algoritma ile Belirlenmesi: GAP Örneği *

Şiddet-Süre-Frekans Bağıntısının Genetik Algoritma ile Belirlenmesi: GAP Örneği * İMO Teknk Derg, 28 4393-447, Yazı 29 Şddet-Süre-Frekans Bağıntısının Genetk Algortma le Belrlenmes: GAP Örneğ * Hall KARAHAN* M. Tamer AYVAZ** Gürhan GÜRARSLAN*** ÖZ Bu çalışmada, Genetk Algortma (GA)

Detaylı

A İSTATİSTİK. 4. X kesikli rasgele (random) değişkenin moment çıkaran. C) 4 9 Buna göre, X in beklenen değeri kaçtır?

A İSTATİSTİK. 4. X kesikli rasgele (random) değişkenin moment çıkaran. C) 4 9 Buna göre, X in beklenen değeri kaçtır? . Br torbada 6 syah, 4 beyaz top vardır. Bu torbadan yerne koyarak top seçlyor. A İSTATİSTİK KPSS/-AB-PÖ/006. Normal dağılıma sahp br rasgele (random) değşkenn varyansı 00 dür. Seçlen topların ksnn de

Detaylı

Rasgele Değişken Üretme Teknikleri

Rasgele Değişken Üretme Teknikleri Rasgele Değşken Üretme Teknkler Amaç Smülasyon modelnn grdlern oluşturacak örneklern üretlmes Yaygın olarak kullanılan ayrık veya sürekl dağılımların örneklenmes sürecn anlamak Yaygın olarak kullanılan

Detaylı

FİNANSAL MODELLEME. Doç.Dr.Aydın ULUCAN Hacettepe Üniversitesi

FİNANSAL MODELLEME. Doç.Dr.Aydın ULUCAN Hacettepe Üniversitesi FİNANSAL MODELLEME Doç.Dr.Aydın ULUCAN Hacettepe Ünverstes KARAR VERME Karar verme, ş dünyasının çalışmasını sağlayan temel unsurlardandır. Tüm yönetcler, bulundukları faalyet alanı ve kademelernden bağımsız

Detaylı

TÜRKİYE DE YOKSULLUK PROFİLİ VE GELİR GRUPLARINA GÖRE GIDA TALEBİ

TÜRKİYE DE YOKSULLUK PROFİLİ VE GELİR GRUPLARINA GÖRE GIDA TALEBİ TÜRKİYE DE YOKSULLUK PROFİLİ VE GELİR GRUPLARINA GÖRE GIDA TALEBİ Yrd. Doç. Dr. Seda ŞENGÜL Çukurova Ünverstes İktsad Ve İdar Blmler Fakültes Ekonometr Bölümü Mart 2004 ANKARA YAYIN NO: 119 ISBN: 975-407-151-9

Detaylı

DAĞITIM STRATEJİLERİNİN OLUŞTURULMASINA YÖNELİK MODEL OLUŞTURMA: BİR TÜRK FİRMASI ÜZERİNE ÖRNEK UYGULAMA

DAĞITIM STRATEJİLERİNİN OLUŞTURULMASINA YÖNELİK MODEL OLUŞTURMA: BİR TÜRK FİRMASI ÜZERİNE ÖRNEK UYGULAMA ZKÜ Sosyal Blmler Dergs, Clt 2, Sayı 4, 2006, ss. 123 145. DAĞITIM STRATEJİLERİNİN OLUŞTURULMASINA YÖNELİK MODEL OLUŞTURMA BİR TÜRK FİRMASI ÜZERİNE ÖRNEK UYGULAMA Yrd. Doç. Dr. Ahmet ERGÜLEN Nğde Ünverstes

Detaylı

AĞIR BİR NAKLİYE UÇAĞINA AİT BİR YAPISAL BİLEŞENİN TASARIMI VE ANALİZİ

AĞIR BİR NAKLİYE UÇAĞINA AİT BİR YAPISAL BİLEŞENİN TASARIMI VE ANALİZİ III. ULUSAL HAVACILIK VE UZAY KONFERANSI 16-18 Eylül 2010, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, Eskşehr AĞIR BİR NAKLİYE UÇAĞINA AİT BİR YAPISAL BİLEŞENİN TASARIMI VE ANALİZİ Davut ÇIKRIKCI * Yavuz YAMAN Murat SORGUÇ

Detaylı

ÇOK AMAÇLI DOĞRUSAL PROGRAMLAMADAN SİSTEM TASARIMINA: DE NOVO. Özet

ÇOK AMAÇLI DOĞRUSAL PROGRAMLAMADAN SİSTEM TASARIMINA: DE NOVO. Özet Dokuz Eylül Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Yayın Gelş Tarh: 0.0.00 Clt:, Sayı: 4, Yıl: 00, Sayfa: -74 Yayına Kabul Tarh: 7.0.0 ISSN: 0-84 ÇOK AMAÇLI DOĞRUSAL PROGRAMLAMADAN SİSTEM TASARIMINA: DE

Detaylı

Bulanık TOPSIS ve Bulanık VIKOR Yöntemleriyle Alışveriş Merkezi Kuruluş Yeri Seçimi ve Bir Uygulama

Bulanık TOPSIS ve Bulanık VIKOR Yöntemleriyle Alışveriş Merkezi Kuruluş Yeri Seçimi ve Bir Uygulama EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Clt: 14 Sayı: 3 Temmuz 2014 ss. 463-479 Bulanık TOPSIS ve Bulanık VIKOR Yöntemleryle Alışverş Merkez Kuruluş Yer Seçm ve Br Uygulama Selecton of Shoppng Center

Detaylı

Bulanık Mantık ile Hesaplanan Geoid Yüksekliğine Nokta Yüksekliklerinin Etkisi

Bulanık Mantık ile Hesaplanan Geoid Yüksekliğine Nokta Yüksekliklerinin Etkisi Harta Teknolojler Elektronk Dergs Clt: 5, No: 1, 2013 (61-67) Electronc Journal of Map Technologes Vol: 5, No: 1, 2013 (61-67) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojkarastrmalar.com e-issn: 1309-3983 Makale

Detaylı

AJANDA LİTERATÜR TARAMASI

AJANDA LİTERATÜR TARAMASI AJANDA İSTANBUL DAKİ HASTANELERDEN TIBBİ ATIKLARIN TOPLANMASI İÇİN ARA TESİSE UĞRAMALI BİR ARAÇ ROTALAMA MODELİ Denz Asen Koç Ünverstes İtsad ve İdar Blmler Faültes Müge Güçlü Koç Ünverstes Endüstr Mühendslğ

Detaylı

Çok Kriterli Karar Verme Teknikleriyle Lojistik Firmalarında Performans Ölçümü

Çok Kriterli Karar Verme Teknikleriyle Lojistik Firmalarında Performans Ölçümü EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Clt: 3 Sayı: 4 Ekm 03 ss. 449-459 Çok Krterl Karar Verme Teknkleryle Lostk Frmalarında Performans Ölçümü Performance Measurement of Logstcs Frms wth Mult-Crtera

Detaylı

Fumonic 3 radio net kablosuz duman dedektörü. Kiracılar ve mülk sahipleri için bilgi

Fumonic 3 radio net kablosuz duman dedektörü. Kiracılar ve mülk sahipleri için bilgi Fumonc 3 rado net kablosuz duman dedektörü Kracılar ve mülk sahpler çn blg Tebrk ederz! Darenze akıllı fumonc 3 rado net duman dedektörler monte edlmştr. Bu şeklde ev sahbnz yasal donanım yükümlülüğünü

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Cilt: 16 Sayı: 48 sh. 61-75 Eylül 2014 KRİL SÜRÜSÜ ALGORİTMASI İLE ATÖLYE ÇİZELGELEME

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Cilt: 16 Sayı: 48 sh. 61-75 Eylül 2014 KRİL SÜRÜSÜ ALGORİTMASI İLE ATÖLYE ÇİZELGELEME DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Clt: 16 Sayı: 48 sh. 61-75 Eylül 2014 KRİL SÜRÜSÜ ALGORİTMASI İLE ATÖLYE ÇİZELGELEME (JOB SHOP SCHEDULING WITH KRILL HERD ALGORITHM) İlker GÖLCÜK

Detaylı

Toplam Eşdeğer Deprem Yükünün Hesabı Bakımından 1975 Deprem Yönetmeliği İle 2006 Deprem Yönetmeliğinin Karşılaştırılması

Toplam Eşdeğer Deprem Yükünün Hesabı Bakımından 1975 Deprem Yönetmeliği İle 2006 Deprem Yönetmeliğinin Karşılaştırılması Fırat Ünv. Fen ve Müh. Bl. ergs Scence and Eng. J of Fırat Unv. 19 (2, 133-138, 2007 19 (2, 133-138, 2007 Toplam Eşdeğer eprem Yükünün Hesabı Bakımından 1975 eprem Yönetmelğ İle 2006 eprem Yönetmelğnn

Detaylı

NİTEL TERCİH MODELLERİ

NİTEL TERCİH MODELLERİ NİTEL TERCİH MODELLERİ 2300 gözlem sayısı le verlen değşkenler aşağıdak gbdr: calsma: çocuk çalışıyorsa 1, çalışmıyorsa 0 (bağımlı değşken) Anne_egts: Anne eğtm sevyes Baba_egts: Baba eğtm sevyes Kent:

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MATEMATİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ SOFT KÜMELER VE BAZI SOFT CEBİRSEL YAPILAR.

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MATEMATİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ SOFT KÜMELER VE BAZI SOFT CEBİRSEL YAPILAR. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MATEMATİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ SOFT KÜMELER VE BAZI SOFT CEBİRSEL YAPILAR Ebubekr İNAN DANIŞMAN Yrd. Doç. Dr. Mehmet Al ÖZTÜRK ADIYAMAN 2011 Her

Detaylı

DENEY 4: SERİ VE PARALEL DEVRELER,VOLTAJ VE AKIM BÖLÜCÜ KURALLARI, KIRCHOFF KANUNLARI

DENEY 4: SERİ VE PARALEL DEVRELER,VOLTAJ VE AKIM BÖLÜCÜ KURALLARI, KIRCHOFF KANUNLARI A. DNYİN AMACI : Bast ser ve bast paralel drenç devrelern analz edp kavramak. Voltaj ve akım bölücü kurallarını kavramak. Krchoff kanunlarını deneysel olarak uygulamak. B. KULLANILACAK AAÇ V MALZML : 1.

Detaylı

Kısa Vadeli Sermaye Girişi Modellemesi: Türkiye Örneği

Kısa Vadeli Sermaye Girişi Modellemesi: Türkiye Örneği Dokuz Eylül Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Dergs, Clt:24, Sayı:1, Yıl:2009, ss.105-122. Kısa Vadel Sermaye Grş Modellemes: Türkye Örneğ Mehmet AKSARAYLI 1 Özhan TUNCAY 2 Alınma Tarh: 04-2008,

Detaylı

Karasal, Hava ve Uzay Tabanlı Haberleşme Sistemleri Arasındaki Girişimin Minimizasyonu İçin Optimizasyon Yaklaşımı

Karasal, Hava ve Uzay Tabanlı Haberleşme Sistemleri Arasındaki Girişimin Minimizasyonu İçin Optimizasyon Yaklaşımı Karasal, Hava ve Uzay Tabanlı Haberleşme stemler Arasındak rşmn nmzasyonu çn Optmzasyon Yaklaşımı Optmzaton Approach to the nmzaton of Interference Between Terrestral, Ar and pace Based Communcaton ystems

Detaylı

Zaman pencereli çok araçlı dağıtım toplamalı rotalama problemi için gerçek değerli genetik algoritma yaklaşımı

Zaman pencereli çok araçlı dağıtım toplamalı rotalama problemi için gerçek değerli genetik algoritma yaklaşımı İstanbul Ünverstes İşletme Fakültes Dergs Istanbul Unversty Journal of the School of Busness Clt/Vol:43, Sayı/No:2, 2014, 391-403 ISSN: 1303-1732 www.fdergs.org Zaman pencerel çok araçlı dağıtım toplamalı

Detaylı

JFM316 Elektrik Yöntemler ( Doğru Akım Özdirenç Yöntemi)

JFM316 Elektrik Yöntemler ( Doğru Akım Özdirenç Yöntemi) JFM316 Elektrk Yöntemler ( Doğru Akım Özdrenç Yöntem) yeryüzünde oluşturacağı gerlm değerler hesaplanablr. Daha sonra aşağıdak formül kullanılarak görünür özdrenç hesaplanır. a K I K 2 1 1 1 1 AM BM AN

Detaylı

Antalya Đlinde Serada Domates Üretiminin Kâr Etkinliği Analizi

Antalya Đlinde Serada Domates Üretiminin Kâr Etkinliği Analizi Tarım Blmler Dergs Tar. Bl. Der. Derg web sayfası: www.agr.ankara.edu.tr/derg Journal of Agrcultural Scences Journal homepage: www.agr.ankara.edu.tr/journal TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL OF AGRICULTURAL

Detaylı

AHP AND GRA INTEGRATED APPROACH IN INNOVATION PERFORMANCE REVIEW PROCESS: AN APPLICATION IN DAIRY INDUSTRY

AHP AND GRA INTEGRATED APPROACH IN INNOVATION PERFORMANCE REVIEW PROCESS: AN APPLICATION IN DAIRY INDUSTRY Dumlupınar Ünverstes Sosyal Blmler Dergs / Dumlupınar Unversty Journal of Socal Scences İNOVASYON PERFORMANSI DEĞERLENDİRME SÜRECİNDE AHS VE GİA BÜTÜNLEŞİK YAKLAŞIMI: SÜT ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

Detaylı

Pamukta Girdi Talebi: Menemen Örneği

Pamukta Girdi Talebi: Menemen Örneği Ege Ünv. Zraat Fak. Derg., 2002, 39 (3): 88-95 ISSN 1018-8851 Pamukta Grd Taleb: Menemen Örneğ Bülent MİRAN 1 Canan ABAY 2 Chat Günden 3 Summary Demand for Inputs n Cotton Producton: The Case of Menemen

Detaylı

MESLEK SEÇİMİ PROBLEMİNDE ÇOK ÖZELLİKLİ KARAR VERME VE ÇÖZÜME YÖNELİK GELİŞTİRİLEN BİREYSEL KARİYER PLANLAMA PROGRAMI

MESLEK SEÇİMİ PROBLEMİNDE ÇOK ÖZELLİKLİ KARAR VERME VE ÇÖZÜME YÖNELİK GELİŞTİRİLEN BİREYSEL KARİYER PLANLAMA PROGRAMI MESLEK SEÇİMİ PROBLEMİNDE ÇOK ÖZELLİKLİ KARAR VERME VE ÇÖZÜME YÖNELİK GELİŞTİRİLEN BİREYSEL KARİYER PLANLAMA PROGRAMI Fath ÇİL GAZİ ÜNİVERSİTESİ Mühendslk Mmarlık Fakültes Endüstr Mühendslğ Bölümü 4. Sınıf

Detaylı

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojkarastrmalar.com ISSN:134-4141 Makne Teknolojler Elektronk Dergs 28 (1) 61-68 TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR Kısa Makale Tabakalı Br Dskn Termal Gerlme Analz Hasan ÇALLIOĞLU 1, Şükrü KARAKAYA 2 1

Detaylı

Soğutucu Akışkan Karışımlarının Kullanıldığı Soğutma Sistemlerinin Termoekonomik Optimizasyonu

Soğutucu Akışkan Karışımlarının Kullanıldığı Soğutma Sistemlerinin Termoekonomik Optimizasyonu Soğutucu Akışkan arışımlarının ullanıldığı Soğutma Sstemlernn ermoekonomk Optmzasyonu * 1 Hüseyn aya, 2 ehmet Özkaymak ve 3 rol Arcaklıoğlu 1 Bartın Ünverstes akne ühendslğ Bölümü, Bartın, ürkye 2 arabük

Detaylı

ERGONOMİK KOŞULLAR ALTINDA MONTAJ HATTI DENGELEME

ERGONOMİK KOŞULLAR ALTINDA MONTAJ HATTI DENGELEME ERGONOMİK KOŞULLAR ALTINDA MONTAJ HATTI DENGELEME Pamukkale Ünverstes Fen Blmler Ensttüsü Yüksek Lsans Tez Endüstr Mühendslğ Anablm Dalı Elf ÖZGÖRMÜŞ Danışman: Yrd. Doç. Dr. Özcan MUTLU Ağustos, 2007 DENİZLİ

Detaylı

DOĞRUSAL OLMAYAN PROGRAMLAMA -III- Çok değişkenli doğrusal olmayan karar modelinin çözümü

DOĞRUSAL OLMAYAN PROGRAMLAMA -III- Çok değişkenli doğrusal olmayan karar modelinin çözümü DOĞRUSAL OLMAYAN PROGRAMLAMA -III- Çok değşkenl doğrusal olmayan karar modelnn çözümü Hazırlayan Doç. Dr. Nl ARAS Anadolu Ünverstes, Endüstr Mühendslğ Bölümü İST8 Yöneylem Araştırması Ders - Öğretm Yılı

Detaylı

Heterojen Araç Filolu Zaman Pencereli Eş Zamanlı Dağıtım-Toplamalı Araç Rotalama Problemleri: Matematiksel Model

Heterojen Araç Filolu Zaman Pencereli Eş Zamanlı Dağıtım-Toplamalı Araç Rotalama Problemleri: Matematiksel Model Internatonal Journal of Research and Development, Vol.3, No.1, January 2011 19 Heteroen Araç Flolu Zaman Pencerel Eş Zamanlı Dağıtım-Toplamalı Araç Rotalama Problemler: Matematksel Model Suna ÇETİN, Cevrye

Detaylı

Kayseri deki Özel Hastanelerde Maliyet Etkinliğinin Veri Zarflama Metoduyla Ölçülmesi

Kayseri deki Özel Hastanelerde Maliyet Etkinliğinin Veri Zarflama Metoduyla Ölçülmesi Uluslararası Alanya İşletme Fakültes Dergs Internatonal Journal of Alanya Faulty of Busness Yıl:2014, C:6, S:2, s. 45-54 Year:2014, Vol:6, No:2, s. 45-54 Kayser dek Özel Hastanelerde Malyet Etknlğnn Ver

Detaylı

PRODUCTION PLANNING BASED ON GOAL PROGRAMMING FOR MASS CUSTOMIZATION IN A COMPANY

PRODUCTION PLANNING BASED ON GOAL PROGRAMMING FOR MASS CUSTOMIZATION IN A COMPANY BİR İŞLETMEDE KİTLESEL ÖZEL ÜRETİME YÖNELİK HEDEF PROGRAMLAMA TABANLI ÜRETİM PLANLAMA PRODUCTION PLANNING BASED ON GOAL PROGRAMMING FOR MASS CUSTOMIZATION IN A COMPANY ESRA AKBAL Başkent Ünverstes Lsansüstü

Detaylı

ARAŞTIRMA MAKALESİ/RESEARCH ARTICLE TEK ÇARPIMSAL SİNİR HÜCRELİ YAPAY SİNİR AĞI MODELİNİN EĞİTİMİ İÇİN ABC VE BP YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÖZ

ARAŞTIRMA MAKALESİ/RESEARCH ARTICLE TEK ÇARPIMSAL SİNİR HÜCRELİ YAPAY SİNİR AĞI MODELİNİN EĞİTİMİ İÇİN ABC VE BP YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÖZ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Blm ve Teknoloj Dergs A-Uygulamalı Blmler ve Mühendslk Clt: 14 Sayı: 3 013 Sayfa: 315-38 ARAŞTIRMA MAKALESİ/RESEARCH ARTICLE Faruk ALPASLAN 1, Erol EĞRİOĞLU 1, Çağdaş Hakan ALADAĞ,

Detaylı

01.01.2015 tarih ve 29223 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. KURUL KARARI. Karar No: 5398-1 Karar Tarihi: 30/12/2014

01.01.2015 tarih ve 29223 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. KURUL KARARI. Karar No: 5398-1 Karar Tarihi: 30/12/2014 01.01.2015 tarh ve 29223 sayılı Resm Gazetede yayımlanmıştır. Enerj Pyasası Düzenleme Kurumundan : KURUL KARARI Karar No: 5398-1 Karar Tarh: 30/12/2014 Enerj Pyasası Düzenleme Kurulunun 30/12/2014 tarhl

Detaylı

Hasar sıklıkları için sıfır yığılmalı kesikli modeller

Hasar sıklıkları için sıfır yığılmalı kesikli modeller www.statstkcler.org İstatstkçler Dergs 5 (01) 3-31 İstatstkçler Dergs Hasar sıklıkları çn sıfır yığılmalı keskl modeller Sema Tüzel Hacettepe Ünverstes Aktüerya Blmler Bölümü 06800-Beytepe, Ankara, Türkye

Detaylı

Communication Theory

Communication Theory Communcaton Theory ENFORMASYON TEORİSİ KODLAMA Doç. Dr. Hakan Doğan ENFORMASYON DEYİMİ NEDEN KULLANILMIŞ? Kaynaklarn, kanalların,alıcıların blg karakterstklern ncelemek. Blgnn letmn optmze etmek çn İletmn

Detaylı

KALĐTE ARTIŞLARI VE ENFLASYON: TÜRKĐYE ÖRNEĞĐ

KALĐTE ARTIŞLARI VE ENFLASYON: TÜRKĐYE ÖRNEĞĐ Central Bank Revew Vol. 11 (January 2011), pp.1-9 ISSN 1303-0701 prnt / 1305-8800 onlne 2011 Central Bank of the Republc of Turkey http://www.tcmb.gov.tr/research/revew/ KALĐTE ARTIŞLARI VE ENFLASYON:

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C. SÜLEYMAN EMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM ALI YÜKSEK LİSANS TEZİ PARANIN ZAMAN EĞERİ VE ÖĞRENME ETKİSİ ALTINAKİ KESİKLİ ZAMAN-EĞİŞKEN TALEPLİ PARTİ BÜYÜKLÜĞÜ MOELLERİ

Detaylı

MÜŞTERİ MEMNUNİYET İNDEKSLERİ VE CEP TELEFONU SEKTÖRÜNDE BİR PLOT UYGULAMA ÖZET

MÜŞTERİ MEMNUNİYET İNDEKSLERİ VE CEP TELEFONU SEKTÖRÜNDE BİR PLOT UYGULAMA ÖZET MÜŞTERİ MEMNUNİYET İNDEKSLERİ VE CEP TELEFONU SEKTÖRÜNDE BİR PLOT UYGULAMA Al Türkyılmaz Fath Ünverstes, Endüstr Mühendslğ Bölümü, 34900 Büyükçekmece İstanbul Tel: (212) 8890810 1094 Fax: (212) 8890906

Detaylı

Hisse Senedi Fiyatları ve Fiyat/Kazanç Oranı Đlişkisi: Panel Verilerle Sektörel Bir Analiz *

Hisse Senedi Fiyatları ve Fiyat/Kazanç Oranı Đlişkisi: Panel Verilerle Sektörel Bir Analiz * Busness and Economcs Research Journal Volume. umber. 0 pp. 65-84 ISS: 309-448 www.berjournal.com Hsse Sened Fyatları ve Fyat/Kazanç Oranı Đlşks: Panel Verlerle Sektörel Br Analz * Mehmet argelecekenler

Detaylı

Deney No: 2. Sıvı Seviye Kontrol Deneyi. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Dijital Kontrol Laboratuvar Deney Föyü Deneyin Amacı

Deney No: 2. Sıvı Seviye Kontrol Deneyi. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Dijital Kontrol Laboratuvar Deney Föyü Deneyin Amacı SRY ÜNİVERSİESİ Djtal ontrol Laboratuvar Deney Föyü Deney No: 2 Sıvı Sevye ontrol Deney 2.. Deneyn macı Bu deneyn amacı, doğrusal olmayan sıvı sevye sstemnn belrlenen br çalışma noktası cvarında doğrusallaştırılmış

Detaylı

K-Ortalamalar Yöntemi ile Yıllık Yağışların Sınıflandırılması ve Homojen Bölgelerin Belirlenmesi *

K-Ortalamalar Yöntemi ile Yıllık Yağışların Sınıflandırılması ve Homojen Bölgelerin Belirlenmesi * İMO Teknk Derg, 2012 6037-6050, Yazı 383 K-Ortalamalar Yöntem le Yıllık Yağışların Sınıflandırılması ve Homojen Bölgelern Belrlenmes * Mahmut FIAT* Fath DİKBAŞ** Abdullah Cem KOÇ*** Mahmud GÜGÖ**** ÖZ

Detaylı

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 25, Sayı: 1, 2011 225

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 25, Sayı: 1, 2011 225 Atatürk Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Dergs, Clt: 25, Sayı:, 20 225 FİNANSAL ANALİZDE KULLANILAN ORANLAR VE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: EKONOMİK KRİZ DÖNEMLERİ İÇİN İMKB İMALAT SANAYİ

Detaylı

Kar Payı Politikası ve Yaşam Döngüsü Teorisi: İMKB İmalat Sektöründe Ampirik Bir Uygulama

Kar Payı Politikası ve Yaşam Döngüsü Teorisi: İMKB İmalat Sektöründe Ampirik Bir Uygulama Anadolu Ünverses Sosyal Blmler Dergs Anadolu Unversy Journal of Socal Scences Kar Payı Polkası ve Yaşam Döngüsü Teors: İMKB İmalat Sektöründe Amprk Br Uygulama Dvdend Payout Polcy and Lfe Cycle Theory:

Detaylı

ENDÜSTRİYEL BİR ATIK SUYUN BİYOLOJİK ARITIMI VE ARITIM KİNETİĞİNİN İNCELENMESİ

ENDÜSTRİYEL BİR ATIK SUYUN BİYOLOJİK ARITIMI VE ARITIM KİNETİĞİNİN İNCELENMESİ ENDÜSTRİYEL BİR ATIK SUYUN BİYOLOJİK ARITIMI VE ARITIM KİNETİĞİNİN İNCELENMESİ Emel KOCADAYI EGE ÜNİVERSİTESİ MÜH. FAK., KİMYA MÜH. BÖLÜMÜ, 35100-BORNOVA-İZMİR ÖZET Bu projede, Afyon Alkalot Fabrkasından

Detaylı

Dip - Zirve Relatif Performans Piyasa Çarpanları Değerlemeler TTKOM IPEKE SAHOL BIMAS TTRAK DOHOL. Düşüşü Sürenler ASELS

Dip - Zirve Relatif Performans Piyasa Çarpanları Değerlemeler TTKOM IPEKE SAHOL BIMAS TTRAK DOHOL. Düşüşü Sürenler ASELS BİST 30 Son Fyat Bu Hafta Geçen Hafta AKBNK 8,92-10,35% -2,93% ARCLK 13,55-4,24% 4,04% ASELS 10,30-7,52% -4,24% ASYAB 2,01-5,19% -0,93% BIMAS 87,75-3,31% -1,39% DOHOL 1,07-4,46% -2,61% EKGYO 3,09-4,92%

Detaylı

Merkezi Eğilim (Yer) Ölçüleri

Merkezi Eğilim (Yer) Ölçüleri Merkez Eğlm (Yer) Ölçüler Ver setn tanımlamak üzere kullanılan ve genellkle tüm elemanları dkkate alarak ver setn özetlemek çn kullanılan ölçülerdr. Ver setndek tüm elemanları temsl edeblecek merkez noktasına

Detaylı

ÖZET Anahtar Kelimeler: ABSTARCT Keywords: 1. GİRİŞ

ÖZET Anahtar Kelimeler: ABSTARCT Keywords: 1. GİRİŞ olteknk Dergs Journal of olytechnc Clt: Sayı: 3 s67-7, 009 Vol: o: 3 pp67-7, 009 Genetk Algortma Kullanarak Ekonomk Dağıtım Analz: Türkye Uygulaması M Kenan DÖŞOĞU, Serhat DUMA, Al ÖZTÜRK ÖZET Dünyada

Detaylı

AHP-TOPSIS YÖNTEMİNE DAYALI TEDARİKÇİ SEÇİMİ UYGULAMASI *

AHP-TOPSIS YÖNTEMİNE DAYALI TEDARİKÇİ SEÇİMİ UYGULAMASI * Ekonometr ve İstatstk Sayı:13 (12. Uluslararası Ekonometr, Yöneylem Araştırması, İstatstk Sempozyumu Özel Sayısı) 2011 1 22 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK DERGİSİ AHP-TOPSIS

Detaylı

TOPSIS ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME SİSTEMİ: TÜRKİYE DEKİ KAMU BANKALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA

TOPSIS ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME SİSTEMİ: TÜRKİYE DEKİ KAMU BANKALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA Araştırma Makaleler TOPSIS ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME SİSTEMİ: TÜRKİYE DEKİ KAMU BANKALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA Dr., Dokuz Eylül Ünverstes, İİBF İşletme Bölümü erhan.demrel@deu.edu.tr ÖZET Ekonomk faalyetlern

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EKONOMETRİ ANABİLİM DALI OYUN KURAMININ EKONOMİDE UYGULANMASI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EKONOMETRİ ANABİLİM DALI OYUN KURAMININ EKONOMİDE UYGULANMASI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EKONOMETRİ ANABİLİM DALI OYUN KURAMININ EKONOMİDE UYGULANMASI Hall İbrahm KESKİN YÜKSEK LİSANS TEZİ ADANA 009 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA

Detaylı

TEKLİF MEKTUBU SAĞLIK BAKANLIĞI_. '.. m

TEKLİF MEKTUBU SAĞLIK BAKANLIĞI_. '.. m SAĞLIK BAKANLIĞI TC Kayıt No: 133709 TURKIYE KAMU HASTANELERI KURUMU ı TRABZON ILI KAMU HASTANELERI BIRLIGI GENEL SEKRETERLIGI Kanun Eğtm Araştırma Hastanes TEKLİF MEKTUBU Sayı : 23618724 12.10.2015 Konu

Detaylı

Bilgisayarla Görüye Giriş

Bilgisayarla Görüye Giriş Blgsayarla Görüye Grş Ders 8 Görüntü Eşleme Alp Ertürk alp.erturk@kocael.edu.tr Panorama Oluşturma Görüntüler eşlememz / çakıştırmamız gerekmektedr Panorama Oluşturma İk görüntüden özntelkler çıkar Panorama

Detaylı