The Effect of IVIG on Superoxide Generation in Primary Humoral Immunodeficiencies

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "The Effect of IVIG on Superoxide Generation in Primary Humoral Immunodeficiencies"

Transkript

1 e r l Ar þ t ý r m The Effect of IVIG on Superoxide Genertion in Primry Humorl Immunodeficiencies n i j ri O O i g in Humorl İmmun Yetmezlikli Hstlrd IVIG Tedvisinin Süperoksid Üretimine Etkisi h c r s Re l İmmun Yetmezlik / Immune Deficiencies Guly Sezgin, İlhn Tezcn, Fügen Ersoy, Özden Snl, İzzet Berkel Hcettepe University Medicl School, Division of Peditric Immunology, Ankr, Turkey 15.Ulusl İmmünoloji Kongresi Ekim 1999, Antly, Türkiye. Bu çlışm Hcettepe Üniversitesi Arştırm Fonu trfındn desteklenmiştir (LUT 98/5-12, ). Özet Primer ntikor eksiklikleri (genel değişken immun yetmezlik (GDİY); hiper IgM, X-linked gmmglobulinemi (XLA) ve selektif Ig A eksikliği gibi) çeşitli fizyoptolojik meknizmlrl meydn gelen heterojen bir hstlık grubudur. Bu immün yetmezliklerden özellikle GDİY li hstlrd monosit ve mkrofjlrdn slınn rektif oksijen ürünlerinde rtış olduğu, XLA oln bir grup hstd bu rtışın olmdığı görülmüştür. Üretilen çeşitli rektif oksijen ürünlerinin bu hstlrd inflmsyon, doku hsrı, kut ve kronik kciğer hstlıklrı, otoimmünite ve mlignite gelişmesinde rolü olbileceği düşünülmektedir. Bu hstlr verilen intrvenöz immünglobulin (IVIG) tedvisinin çeşitli immunomodültör etkileri vrdır. Sğlıklı insnlrın polimorf nüveli lökositlerinde (PMNL) ypıln bir in vitro çlışmd, ortm IVIG eklenmesinin süperoksid nyon üretimini, metbolik ktivsyonu, hücre içi stfilokok ölümünü rtırdığı gözlenmiştir. Primer ntikor eksikliği oln erişkin hstlrd ypıln bir çlışmd ise IVIG in grnulositlerin süperoksid üretimine etkisinin olmdığı görülmüştür. Bu çlışmd Hiper IgM sendromu, XLA, GDİY ve Ig A eksikliği oln 35 çocuk hst ve sğlıklı 13 çocukt PMNL den süperoksid üretimi rştırılmıştır. Ayrıc IVIG ln olgulrd tedvi öncesi, tedvinin 24.stinde ve tedviden sonr nötrofil süperoksid üretimi, beyz küre syısı, bsolü lenfosit syısı, bsolü nötrofil syısı ve kntittif CRP değerleri çısındn değerlendirilmiştir. XLA, GDİY ve IgA eksikliği oln hstlrın süperoksid üretiminde kontrol grubun göre isttistiki olrk nlmlı derecede rtış bulunmuştur. IVIG tedvisinden 24 st ve 1 hft sonr süperoksid üretiminde miniml değişiklik sptnmış, nck bunlr isttistiksel olrk önem göstermemiştir. GDİY li hst grubund IVIG öncesi ve IVIG den 24 st sonr kntittif CRP değerleri çısındn isttistiki olrk nlmlı frklılık sptnmıştır. Diğer prmetreler çısındn frklılık bulunmmıştır. Bu bulgulr klinik olrk bulgu vermeyen fgositer sistemi de ilgilendiren bir immün ktivsyon ile çıklnbilir. IVIG ln hstlrd elde edilen veriler; in vivo olrk kullnıln IVIG nin (mevcut serum konsntrsyonlrı içerisinde) vklrın nötrofillerinin süperoksid üretimine önemli bir etkisinin olmdığını göstermektedir. Anhtr Kelimeler Grnulosit; Süperoksid Anyonu; İntrvenöz İmmunoglobulin Abstrct Primry ntibody deficiency (common vrible immunodeficiency, Hyper IgM, X-linked gmmglobulinemi nd selective Ig A deficiency) is group of heterogeneous diseses chrcterized by defective ntibody production. In primry hypogmmglobulinemis, prticulrly in ptients with common vrible immunodeficiency there is n incresed genertion of rective oxygen species from monocytes which my be importnt for both immunopthogenesis nd clinicl mnifesttions. The genertion of toxic oxygen metbolites my contribute to inflmmtion nd tissue dmge ssocited with phgocytic infiltrtion, nd ply role in the pthogenesis of mlignncies, utoimmune disorders, cute nd chronic pulmonry diseses seen in these ptients. In primry immunodeficiencies nd functionl ntibody deficiencies, IVIG ct s replcement therpy nd severl mechnisms of IVIG ction hve been postulted. In vitro studies with humn grnulocytes showed stimultion of respirtory burst nd promotion of bcteril killing by IVIG. In dult ptients with primry humorl immunodeficiency, treted with IVIG showed tht IVIG does not ffect superoxide genertion. We investigted superoxide genertion from PMNL in 35 children with hyper IgM syndrome, XLA, CVID nd IgA deficiency nd 13 helthy children. We lso explored the effect of IVIG dministrtion on superoxide genertion from grnulocytes, white cell count, bsolute neutrophil count, bsolute lymphocyte count nd quntittive CRP levels. There ws substntil increse in superoxide genertion from PMNL in ptients with XLA, CVID nd IgA deficiency. Comprison of the superoxide genertion before, 24 hours nd one week fter IVIG tretment showed no difference. In ptients with CVID, quntittive CRP levels before nd 24 hours fter IVIG reveled significnt difference. Other prmeters were not chnged. It cn be concluded tht enhnced superoxide genertion in ptients with XLA, CVID, Ig A deficiency my result from silent ctivtion of the phgocytic system which does not give clinicl symptoms; nd dministrtion of IVIG in vivo (within the serum concentrtions) hs no impct on superoxide genertion of grnulocytes in ptients with primry ntibody deficiencies. Keywords Grnulocyte; Superoxide Genertion; Intrvenous Immunoglobulin DOI: /JCAM.2702 Received: Accepted: Printed: J Clin Anl Med 2015;6(suppl 3): Corresponding Author: Guly Sezgin, Division of Peditric Oncology/BMT Unit, Cukurov University Medicl School, Blcli, 01330, Adn,Turkey. E-Mi: Journl of Clinicl nd Anlyticl Medicine 261

2 Giriş Primer ntikor eksiklikleri (genel değişken immun yetmezlik (GDİY); hiper IgM, X-linked gmmglobulinemi (XLA) ve selektif Ig A eksikliği gibi) çeşitli fizyoptolojik meknizmlrl meydn gelen heterojen bir hstlık grubudur. Bu immün yetmezliklerden özellikle GDİY li hstlrd monosit ve mkrofjlrdn slınn rektif oksijen ürünlerinde rtış olduğu, XLA oln bir grup hstd bu rtışın olmdığı görülmüştür. Primer ntikor eksikliklerinde fgositer sistem hücrelerinden üretilen rektif oksijen ürünlerinin, bu hstlrd inflmsyon, doku hsrı, kut ve kronik kciğer hstlıklrı, otoimmunite ve mlignite gelişmesinde rolü olbileceği düşünülmektedir[1]. Bu hstlr verilen intrvenöz immünglobulin (IVIG) tedvisinin çeşitli immünomodultör etkileri vrdır[2]. Sğlıklı insnlrın polimorf nüveli lökositlerinde ve mononükleer hücrelerinde ypıln bir in vitro çlışmd; ortm IVIG eklenmesinin süperoksid nyonu üretimini, metbolik ktivsyonu, hücre içi stfilokok ölümünü rtırdığı gözlenmiştir[3]. Primer ntikor eksikliği oln erişkin hstlrd IVIG nin grnülositlerin süperoksid üretimine etkisinin olmdığı görülmüştür[4]. Bu çlışmd mç; çocukluk yş grubu primer hümorl immün yetmezlikli hstlrd nötrofil süperoksit ypımının incelenmesi; IVIG tedvisinin nötrofillerinin süperoksit ypımı üzerindeki in vivo etkisinin bu hst grubund incelenmesi ve IVIG tedvisinin hstlrın beyz küre syısı, bsolü nötrofil syısı, bsolü lenfosit syısı ve kntittif CRP değerlerine etkisinin rştırılmsıdır. Gereç ve Yöntem Hcettepe Üniversitesi Tıp Fkültesi İhsn Doğrmcı Çocuk Hstnesi Peditrik İmmünoloji Ünitesinde tkip edilen ve tnılrı Düny Sğlık Örgütünün belirlediği kriterlere göre konulmuş hiper IgM sendromu (n=6), X-linked gmglobülinemi (n=9), genel değişken immün yetmezlik (n=12), IgA eksikliği (n=8) oln yşlrı 2-23 yş rsınd değişen son 3 hft içerisinde kut bir enfeksiyon triflemeyen 27 erkek ve 8 kız hst çlışmy lındı. Hstlrdn hiper IgM, XLA, GDİY olnlr 3 vey 4 hftd bir IVIG tedvisi lmkt idiler. İntrvenöz immünglobülin ln hstlrın hepsi berberinde trimetoprim-sulfmetkszol profilksisi lmkt idi. Kontrol grubu ise, yşlrı 5-25 rsınd değişen 6 erkek 7 kız toplm 13 sğlıklı bireyden oluşmktydı. Çlışmy bşlmdn önce her çocuğun ilesine çlışm hkkınd bilgi verildi ve bilgili izin formu imzltıldı. Çlışm Hcettepe Üniversitesi Etik Kurulu nun onyını ldı(lut 98/5-12, ). Süperoksid ölçümü hiper IgM sendromu, XLA, GDİY, IgA eksikliği oln 35 hstd ve 13 kontrolde ypıldı. IVIG tedvisi ln (hiper IgM sendromu, XLA, GDİY) 21 hstd IVIG tedvisi öncesi ve tedvinin 24.stinde süperoksid üretimi, beyz küre syımı, bsolü nötrofil ve bsolü lenfosit syısı, kntittif CRP düzeyleri ölçüldü. Bu hstlrın yedisinde (hiper IgM: 5 hst, XLA: 2 hst) 1. hftdki süperoksid üretimleri; ynı kişilerin beşinde de (hiper IgM: 3 hst, XLA: 2 hst) beyz küre syımı, bsolü nötrofil, bsolü lenfosit syımı ve kntittif CRP değerlerine bkıldı. Süperoksid ölçümü Çlışmd nötrofillerden süperoksid nyonu üretimi süperoksid dismutz ile inhibe edilebilen ferrisitokrom C yöntemi ile ölçüldü ( Bu metod litertürdeki çlışmlrdn modifiye edilmiştir [1,3] ). Periferik venden heprinli enjektöre lınn 4cc kndn dekstrn sedimntsyon ile grnulositden zengin plzm elde edildi. Ficoll-Hypgue ( Histopgue-1077,61H-4354,Sigm phrmceuticls,m.a ) dnsite grdient ile polimorf nüveli lökositler elde edilerek 2 kez PBS ( Phosphte Buffer Sline ) ile yıkndıktn sonr kln eritrositler % 1,8 NCl ile lizis edildi. Lizis sonrsı 1 kez dh PBS ile yıknrk 0.5X106 grnulosit/ml olck şekilde yrlndı. Grnulositlerin cnlılığı trypn mvisi ile kontrol edildi ve %96 nın üzerinde ise çlışmy lındı. Doku kültür plklrınd ltılı çukurcuğ 50µl nötrofil konuldu. Sitokrom C ( Cytochrome C, 25mg, C-3006, 84H7140, bovine hert, Sigm Phrmceuticls, M.A ) 2mg/ml, süperoksid dismutz ( SOD, US-2515, 9H7603, bovine erythrocytes, Sigm Phrmceuticls, M.A ) 600U/ml ve PMA(Phorbol myristt sett) 2000ng/ml olck şekilde stok hzırlndı. Her hst için 100µl sitokrom C ve 10µl PMA eklendi. Aynı hsty it çukurcuklrın üç tnesine 50µl süperoksid dismütz,diğer üç çukurcuğ 50µl fenol red içermeyen HBSS ( Hnks Blnced Slt Solution, H-8264, 106H2337, Sigm Phrmceuticls, M.A ) eklendi. Bir ELİSA okuyucusu ile 550 dlg boyund 0,15, 30,60, 90. dkiklrd okum ypıldı. Bu süre zrfınd kültür plksı 37oC ve %5 CO2 ortmınd inkübe edildi. Sitokrom C redüksiyonu, SOD ihtiv eden ve etmeyen çukurcuklrdn elde edilen optik dnsite değerleri çıkrtılrk, belirtilen formül (sitokrom C extinction coefficient =21x106 M1cm1) kullnılrk hesplndı. Değerler, belirtilen sürelerde önce nmol/kuyucuk (well) cinsinden, dh sonr d 106 nötrofil için hesplndı. Sonuçlr, IVIG öncesi hst gruplrı rsınd ve gerek IVIG öncesi gerekse de sonrsınd hst grubu içerisinde isttistiki olrk değerlendirildi. İsttistiksel Anlizler Veri nlizleri isttiksel pket progrmı kullnılrk ypıldı SPSS for MS Windows Relese 7.0). Gruplr ve frklı zmnlrdki sonuçlr rsındki frklılıklr Wilcoxon-Mnn Whitney U testi ve Kruskl-Wllis 1-Wy Anov testi kullnılrk ypıldı. Sonuçlr ortlm ± stndrt ht olrk gösterildi. Bulgulr Çlışmy lınn hstlrın yş ortncsı 11 yıl ve IVIG kullnm süresi, ortlm olrk: 55.6±35.8y (minimummksimum:3y-11yıl) bulunmuştur. Hstlrın klinik ve immünolojik özellikleri Tblo 1 de verilmiştir. Süperoksid nyonu üretimi Hiper IgM sendromu, XLA, GDİY hstlrın IVIG öncesi ve IgA eksikliği oln hstlrın PMNL lerinin inkübsyonun 30. dkiksınd ortlm süperoksid üretimleri sğlıklı kontrol grubun göre rtmış olrk sptndı. Bu rtış XLA, GDİY, ve IgA eksikliği oln hstlrd isttistiki olrk önem gösteriyordu (Şekil 1). Hst gruplrı deney inkübsyonunun 60. dkiksınd değerlendirildiğinde süperoksid üretiminin rtrk devm ettiği gözlendi, nck isttistiksel olrk nlm tşımıyordu (p>0.05). IVIG tedvisi uygulnn hstlr, IVIG öncesi ve IVIG verilmesinden 24 st sonr değerlendirildiğinde IVIG öncesine göre miniml yükselmeler sptndı. İnkübsyonun 30. dkik ve 60. dkikdki bulgulrı krşılştırıldığınd isttistiksel olrk nlmlı frklılık sptnmdı (Tblo 2). Gruplrın kendi rlrınd, ypıln ç- 262 Journl of Clinicl nd Anlyticl Medicine

3 Tblo 1. Hstlrın klinik ve immünolojik özellikleri Hst Gruplrı Özellikleri Hiper IgM XLA CVID IgA eksikliği Hst syısı Yş(yıl) ortlm ortnc rlık Erkek/Kız 5/1 9/0 10/2 3/5 Kr.rinosinüzit 6/6 8/9 8/12. 2/8 Bronşektzi 1/6 1/9 5/12 0/8 Kr.Heptit 0/6 0/9 1/12 0/8 Splenomegli, LAP 0/6 0/9 1/12 1/8 IVIG kullnm süresi (ortnc,y) Serum Ig değerleri IgG (mg/dl) 475* 378.8* 676* ( ) ( ) ( ) ( ) IgM (mg/dl) 629.6* 8.5* 44* (8-2130) (7-11) (11-128) (58-480) IgA (mg/dl) 22.6* 20* 22.8* 18.8 (17-31) (14-50) (6-55) (5-38) *IVIG tedvisinde ve son IVIG verilmesinden 3-4 hft sonrki değerler kübsyon süreleri) değerlendirmeleri sonucund isttistiki olrk frklılık gözlenmedi. Kntittif CRP düzeyi Kntittif CRP düzeyi norml sınırlr içerisinde olmsın rğmen XLA d, GDİY ve Hiper IgM den dh yüksek sptndı, nck isttistiksel olrk frklılık bulunmdı (p>0.05). GDİY li hstlrd kntittif CRP değerleri norml sınırlr içerisinde klmkl birlikte; tedvi öncesi ve tedvinin 24.sti rsınd isttistiksel olrk nlmlı frklılık sptndı. (GDİY p>0.05); diğer gruplrd sptnmdı (Tblo 3). Gruplr rsınd IVIG tedvisi öncesi ve 24. stinde frklılık bulunmdı (p>0.05). Tedviden 1 hft sonr kntittif CRP düzeyi 5 hstd (Hiper IgM:3; Tblo 3. Hstlrın tedvi öncesi ve tedvinin 24. stinde ve tedviden 1 hft sonr (ortlm±stndrt ht) CRP değerleri Grup Hiper IgM XLA GDİY CRP değerleri* (mg/dl) IVIG öncesi 0.39±0.29(n=6) 0.83±1.02(n=7) 0.44±0.48(n=10) IVIG 24. st 0.51±0.37(n=6) 0.71±0.66(n=7) 0.94±0.81(n=10) p=0.028 IVIG 1.hft *Norml mg/dl 0.78±0.72(n=3) 0.40±0.26(n=2) XLA:2) bkıldı. Bu değerlerin 24. st ve tedvi öncesi CRP ile krşılştırılmsı sonucund frklılık sptnmdı (p>0.05). Beyz küre syısı Hstlrın IVIG öncesinde beyz küre syılrınd gruplr rsınd isttistiksel olrk nlmlı frklılık bulunmmıştır (p>0.05). Grup içerisinde de tedvi öncesi ve tedvinin 24. sti rsınd nlmlı frklılık sptnmmıştır. (p>0.05) (Tblo 4). Beş hstnın (Hiper IgM :3; XLA : 2) 1. hftdki beyz küre değerleri 24. Şekil 1. Hst gruplrının IVIG öncesi 30.dkikdki süperoksid üretiminin (ortlm±stndrt ht) kontrol grubu ile krşılştırılmsı Tblo 4. IVIG tedvisi öncesi ve sonrsınd beyz küre syısının gruplr göre ortlm ± stndrt ht (minimum-mksimum) değerleri Grup n Beyz küre syısı/mm3 p IVIG öncesi 24. st Hiper IgM ± ± ( ) ( ) XLA ± ± ( ) ( ) GDİY ± ± ( ) ( ) Tblo 2. Hstlrın IVIG tedvisinin 24. stinde 30. ve 60. dkiklrındki süperoksid nyonu (ortlm ± stndrt ht) üretimi Test zmnı Hiper IgM XLA GDİY IgA eksikliği Kontrol n=6 n=9 n=12 n=8 n=13 Süperoksid üretimi (nmol/106pmnl) 30.dkik 37.20± ± ± dkik 44.80± ± ± lışmnın 15, 30, 60, 90 dkiklrındki okum sürelerinde (in- st ve tedvi öncesi değerlerle krşılştırılmış ve p>0.05 bulunmuştur. Absolü nötrofil syısı ve bsolü lenfosit syısı Tedvi öncesinde ve sonrsınd bsolü nötrofil ve lenfosit değerleri rsınd; isttistiksel olrk nlmlı bir frklılık sptnmmıştır. Serum IgG düzeyi Bu hstlrdn sdece Hiper IgM sendromlu hstlrın serum Ig G düzeyleri IVIG öncesi, IVIG sonrsı 24.stinde ve bir hft sonrsınd bkıldı. Hiper IgM sendromlu hstlrın, IVIG öncesinde ortlm 455±68 mg/dl oln serum IgG düzeyinin 400mg/kg IVIG infüzyonundn sonr ortlm olrk 576±30 mg/dl ye çıktığı, dh sonr 469±44 mg/dl ye indiği sptnmıştır (Şekil 2). Trtışm Polimorfnüveli lökositler immün sistemin en önemli komponentlerinden birisidir. Bu hücreler mikroorgnizmlrı çeşitli meknizmlr kullnrk ve değişik ürünler üreterek öldürürler. Bu Journl of Clinicl nd Anlyticl Medicine 263

4 Şekil 2.Hiper IgM sendromu oln hstlrın IVIG öncesi, tedvinin 24.sti ve 1.hftsındki serum IgG değerleri (n=4) Zmn ürünler lizozom, peroksidz, elstz ve rektif oksijen ürünlerinden oluşur. Serbest oksijen rdikllerinin çeşitli hstlıklrın ptogenezinde rol oyndığı bilinmektedir [5]. Bunun ynınd, rektif oksijen ürünlerinin immün yetmezliklerin ve kompliksyonlrının ptogenezinde de rol oynybileceği düşünülmektedir. Aukrust ve rk.[1] GDİY oln hstlrd monosit ve mkrofj sisteminde rtmış bir ktivsyon sptmışlr ve monosit/mkrofj disfonksiyonunun bu hstlrdki immünoptogenezde rol oynybileceğini ileri sürmüşlerdir. Bu rştırıcılr trfındn ypıln primer hipogmglobülinemisi oln erişkin 33 hstd monositlerden rektif oksijen ürünlerinin üretimi değerlendirilmiştir. Sonuç olrk GDİY li hstlrd rektif oksijen üretiminin XLA ve konjenitl hipogmglobülinemisi oln hstlr göre rtmış olduğunu sptmışlrdır. Bu rtışın genel değişken immün yetmezliği olup splenomeglisi, CD4+ lenfositleri düşüklüğü ve rtmış immün ktivsyonun bir göstergesi oln serum neopterin düzeyi yüksek oln ltgrubund dh fzl olmsı bu hstlrd orty çıkn mlignite, otoimmünite ve kut vey kronik kciğer hstlıklrının ptogenezinde rol oynybileceğini düşündürmüştür[1,6]. Yine ynı rştırıcılr genel değişken immün yetmezlikli hstlrın plzm ve CD4+ lenfositlerinde zlmış totl ve indirgenmiş gluttion düzeyi ile berber inflmsyonun bir göstergesi oln TNF-α sisteminin ktivsyonunu sptmıştır[7]. Bşk bir çlışmd d (ynı hst grubund) lipid peroksidsyonunun bir göstergesi oln mlondildehidde rtm ve ntioksidn vitmin E ve β krotende zlm ile berber indirgenmiş homosistein düzeyinde rtm sptmıştır[8]. Bütün bunlr rtmış oksidn stresin sonucu ntioksidnlrın tüketiminin rtmsın ve bunu telfi edecek meknizmlrın çlışmsın bğlnmktdır. Bizim hstlrımızın tedvi öncesi değerleri kontrol grubu ile krşılştırıldığınd XLA,IgA eksikliği ve GDİY oln hstlrdn sdece birinde splenomegli mevcut olup (Tblo 1), bu hstnın d süperoksid üretiminde rtış sptnmıştır. Bu hstnın CD4+ lenfosit düzeyi düşük bulunmmıştır. Hstlrın hiçbirisinde son 3 hft içerisinde ktif enfeksiyon öyküsü olmdığındn; hstlrın rtmış süperoksid nyonu üretimini enfeksiyonlr ile ilişkilendirmek zordur. Metoddn kynklnn endotoksin kontminsyonunun rektif oksijenlerin üretimini bzı çlışmlrd bskıldığı, bzı çlışmlrd ise uyrdığı gösterilmiştir[1]. Bizim çlışmmızd endotoksin kynğı olbilecek fetl clf serum kullnılmmıştır. Bu durumd klinik olrk belirti vermeyen bir immün sistem ktivsyonundn bhsedilebilir ve bu hstlrdki rtmış rektif oksijen ürünleri bu hstlrd gelişebilecek kompliksyonlrd rol oynybilir. IVIG tedvisi günümüzde primer immün yetmezliklerin ynınd otoimmün hstlıklr ve mlignitelerde kullnılmktdır. Bu hstlıklrdki etkileri ile ilgili çeşitli meknizmlr öne sürülmüştür ve bğışıklık sisteminin frklı komponentleri ile ypılmış çlışmlr vrdır. İçerdiği nti-idioptik ntikorlrın B-hücrelere negtif sinyl ileterek ntikor oluşumunu engellediği; yine içerdiği ntikorlr syesinde süperntijenler trfındn uyrılmış sitotoksik T-hücrelerin ktivsyonunu önlediği bilinmektedir. Ayrıc komplemn komponentlerinden C3b ve C4b ile kompleks oluşturup, C5 konvertz oluşumunu engelleyerek hedef hücrelerde membrnolitik tk kompleksinin çökmesini önlediği düşünülmektedir[9]. Gmglobülinin opsonizsyon üzerindeki pozitif etkisi de önceden bilinmekte olup, primer immün yetmezliklerdeki kullnımının en önemli nedenlerinden biridir[10-13]. Fkt IVIG tedvisinin, immün yetmezlikli hstlrd polimorfonükleer sistem ve mononükleer sistemin diğer svunm fonksiyonlrı üzerindeki etkisi konusund çok fzl bilgi yoktur. Invitro ypıln bir çlışmd; frklı konsntrsyonlrdki (bu konsntrsyon mg/dl rsınddır) IVIG konsntrsyonlrın mruz bırkıln sğlıklı insn PMNL ve mononükleer hücrelerinde fgositik ktivite, hücre içi bkterisidl ktivite ve süperoksid nyonu üretiminin rttığı sptnmıştır[3,14]. IVIG preprtlrının norml insn grnülositlerini nsıl ktive ettiği bilinmemektedir. Fkt bu etkinin, IgG nin nötrofiller üzerinde bulunn Fc reseptörler rcılığı ile olduğu düşünülmektedir[15,16]. Her ne kdr IVIG preprtlrı üretilirken kimysl ve enzimtik modifiksyon uğrs d miniml de ols bunlr IgG dimerleri ve gregtlrı içermektedirler ve bunlr grnülositlere bğlnrk onlrı ktive edebilir. Ypıln bir in vitro çlışmd immün komplekslerin FcγRIIIb vrlığınd hücre içi C2+ düzeyini rtırrk NADPH oksidz enziminin ktivsyonu için gerekli sinyli ilettiği ve oksidtif üretimin bşldığı; FcγRIIIb ortdn kldırıldığınd bu etkinin görülmediği bulunmuştur[17]. Öne sürülen bir bşk hipotezde, IVIG preprtlrı içindeki IgE ve IgE komplekslerinin nötrofilleri uyrdığın ilişkindir. Fkt nötrofillerde IgE için Fc reseptör bulunmmsı sebebiyle bu görüşe kuşkuyl bkılmktdır[1]. IVIG preprtlrının grnülositler üzerindeki in vitro etkilerinin meknizmsı tm olrk bilinmemektedir; bulunl berber in vitro çlışmlr in vivo olylrın tm bir göstergesi değildir. Vn ve rk.[4] pirmer hipogmglobülinemisi oln 12 erişkin hstd düşük doz (200 mg/kg/y) ve yüksek doz (600 mg/kg/y) IVIG tedvisi öncesi ve sonrsınd (4. ve 14. günlerde) fgositer sitemin (monosit ve PMNL de) fonksiyonlrını (fgositoz, fgositik indeks, hücresel bkterisidl ktivite, kemotksis ve süperoksid üretimi) değerlendirmişlerdir. Yüksek doz IVIG tedvisi ln hstlrın serum IgG düzeyleri tedvi öncesine göre 4. ve 14. günlerde düşük doz ln grub göre nlmlı olrk yükselmiştir. Her iki gruptki hstlrın fgositik fonksiyonlrınd norml hücrelere göre rtış bulunmuş olup; yüksek doz ln grupt kemotksisin dh iyi olduğu ve her iki grupt d süperoksid üretiminde rtış olmdığı görülmüştür. Monosit fonksiyonlrınd her iki grupt frklılık bulunmmıştır. Litertürde çocukluk yş grubu hümorl immün yetmezliklerinde nötrofil süperoksid üretim ve bun IVIG in etkisini inceleyen bir çlışmy rstlnmmıştır. Primer hipogmglobülinemisi oln 12 vklık bir bşk çlışmd d monositlerde rek- 264 Journl of Clinicl nd Anlyticl Medicine

5 tif oksijen ürünlerinin oluşumu IVIG öncesi ve tedviden 20 st sonr zymosn ve PMA ile uyrılrk değerlendirilmiş; zymosn ile uyrılnlrd NBT redüksiyonund zlm sptnırken PMA ile uyrıln grupt frklılık sptnmmıştır[18]. Bizim çlışmmızd hstlrın IVIG tedvisi öncesi, tedvinin 24.stinde ve 1.hftd süperoksid üretiminde frklılık bulunmmıştır. Hstlrın tedvinin 24. stindeki IgG düzeyleri 576±30 mg/ dl, 1 hft sonrki düzeyi ise 469±44 mg/dl olrk sptnmıştır ve bu düzeyler ypıln in vitro çlışmnın konsntrsyonlrındn frklı değildir. Bu durumd ynı konsntrsyonlrdki IVIG preprtlrının polimorfnüveli lökositlerden süperoksid üretimine etkisinin in vitro ve in vivo koşullrd frklılık gösterebildiği görülmektedir. IVIG tedvisinin beyz küre syısı üzerindeki etkisi ile ypılmış çlışmlr vrdır. Tekrrlyn düşükleri oln 13 kdınd ypıln bir çlışmd d IVIG sonrsınd beyz küre syısınd rtm bulunmuş; fkt bu rtış polimorfonükleer lökositlerde ve monositlerde olup lenfosit syısınd frklılık gözlenmemiştir[17]. Erken dönemde sepsis oln bebeklerin nötrofil kinetiğinin incelendiği 22 vklık bir çlışmd ise IVIG öncesi nötropenisi oln 11 bebekten ltısınd nötropeninin düzeldiği immtür / totl nötrofil ornınd rtm olduğu tespit edilmiştir[19]. Kwski hstlığı oln 40 vklık bir çlışmd, 10 hsty 100 mg/kg/gün, 14 hsty 400 mg/kg/gün IVIG tedvisi ile spirin ve 16 hsty d sdece spirin tedvisi 5 gün süreyle verilmiş; tedvi sonrsınd nötrofillerin syılrının sdece spirin tedvisi verilen grub göre oldukç düşük olduğu görülmüştür[20]. Bizim çlışmmızd hiper IgM sendromu oln 4 hstd, XLA oln 7 hstd GDİY oln 10 hstnın IVIG öncesi ve tedviden sonr 24.stinde beyz küre syısı, bsolü nötrofil syısı, bsolü lenfosit syısı değerlendirilmiştir. Bu hstlrdn beşinde ynı değerlendirme 1.hftd d ypılmıştır. Hstlrın hiçbirisinde IVIG tedvisi öncesinde nötropeni, lenfopeni mevcut değildir. GDİY, ynı zmnd otoimmün lenfoprolifertif hstlık oln bir hstnın beyz küre syısı 20,500 sptnmış, IVIG tedvisi sonrsınd (24.st) ise 7600 olrk bulunmuştur. GDİY oln bir bşk hstd ise tedviden sonr 24.stte bsolü lenfosit syısı sınırd (Hst:980, Norml: ) bulunmuştur. İsttistiksel olrk ypıln değerlendirme sonrsınd tedvi öncesi ve tedvinin 24. sti rsınd frklılık bulunmmıştır. IVIG tedvisinden 1 hft sonr beş hstd ypıln değerlendirmede bsolü nötrofil syısı ve beyz küre syısı ile tedvinin 24.stindeki değerlendirme rsınd frklılık bulunmuştur. Hstlrın beyz küre syısı 7680±1546/mm3 iken tedviden 1 hft sonr 9920±3350/mm3 e çıkmıştır. Absolü nötrofil syısı ise IVIG tedvisinden 24 st sonr 4227±1562/mm3 iken tedviden 1 hft sonr 5478±2608/mm3 olrk sptnmıştır. Fkt ynı etki bsolü lenfosit syısı üzerinde görülmemektedir. Bu etki, IVIG üzerindeki geç etkisinden kynklnbilir. Burd hst syısının z olmsı d bu konud yorum getirmeyi güçleştirmektedir. CRP bir kut fz rektnı olup; nemi, polistemi, konjestif klp yetmezliği ve hipergmglobülinemiden etkilenmemektedir. İnflmtur olylrd, doku hsrı vey nekrozund ve enfeksiyonlrd yükselir, özellikle romtoid rtrit ve romtizml teş vrlığınd hstlığın ktivitesini gösteren önemli bir bulgudur[21]. Sistemik vskülit sendromund IVIG tedvisi sonrsınd CRP düzeyinde belirgin düşme sptnmıştır[22]. Rekrkter romtoid rtirit oln hstlrd ise düşük doz IVIG tedvisi sonrsınd CRP düzeyinde değişiklik olmdığı görülmüş ve IVIG nin bu tip hstlrd fydsının olmycğı (hyvn modelinde etkili olmsın rğmen) düşünülmüştür[23]. Bizim çlışmmızd sdece GDİY oln hstlrımızd IVIG öncesi ve sonrsınd CRP düzeyleri çısındn nlmlı bir frklılık sptnmıştır. Bu sonucu enfeksiyon bğlmk diğer hst gruplrınd bu sonucun bulunmmsındn dolyı ynlış olcktır. Bu durumun immünglobulinin içerisindeki çeşitli vsoktif minler ve her hst için frklı zmnlrd frklı IVIG preprtı kullnılmsı neden olmuş olbilir. Diğer hst gruplrınd ynı durum rstlnmmsı ise, GDİY oln hstlrın immün sistem ktivsyonun ve inflmsyon dh fzl ytkın olmlrıyl izh edilebilir. Çlışmmız kpsmınd primer ntikor eksikliği oln hiper IgM sendromu, XLA, GDİY ve IgA eksikliği oln hstlrd fgositer sistemin önemli bir komponenti oln PMNL nin süperoksid üretmi değerlendirilmiş ve XLA, GDİY ve IgA eksikliği olnlrd kontrol grubun göre önemli rtış sptnmış olup, bu durum subklinik nötrofil ktivsyonu ile izh edilmiştir. IVIG nin bu hstlrd nötrofil süperoksid üretimine etkisi değerlendirildiğinde (ulşıln serum IgG konsntrsyonu ile) dikkt çeken değişiklikler sptnmmıştır. Bu durum dh önce belirtilen in vitro çlışmd elde edilen bulgu ile uyumlu değildir. Bu d immünomodültör etkilerin in vivo koşullrd frklılıklr gösterebileceğini göstermektedir. Ayrıc bu hstlrd tnı sonrsı IVIG tedvisine bşlnmdn önce ilk IVIG dozundn sonr nötrofil süperoksid ypımı, kemotksis, fgositer indekse bkılmsı konuy çıklık getirebilir. Çıkr Çkışmsı ve Finnsmn Beynı Bu çlışmd çıkr çkışmsı ve finnsmn destek lındığı beyn edilmemiştir. Kynklr 1. Aukrust P, Müler F, Frolnd SS. Enhnced genertion of rective oxygen species in monocytes from ptients with common vrible immunodeficiency. Clin Exp Immunol 1994;97(2): Rmesh S, Schwrtz SA. Therpeutic uses of intvenous immünoglobuln in children. Peditr Rev 1995;16(11): Mrodi L, Kmlr A, Krmzsin L. Stimultion of the respirtory burst nd promotion of bcteril killing in humn grnulocytes by intrvenous immunoglobulin preprtions. Clin Exp Immunol 1990;79(2): Vn T, Susmn G, Pruznski W. İmpct of intrvenous infusions of low nd high doses of gmmglobulins on phgocytic funtions in dults with primry humorl immunodeficiency. Inflmmtion 1994;18(4): Rosen GM, Pou S, Rmos CL, Cohen MS, Britign BE. Free rdicls nd phgocytic cells. FASEB J 1995;9(2): Aukrust P, Frolnd SS, Müller F. Rised serum neopterin levels in ptients with primry hypogmglobinemi; correltion to other immunologicl prmeters nd to clinicl nd histologicl fetures. Clin Exp Immunol 1992;89(2): Aukrust P, Svrdl AM, Müller F, Lunden B, Berge RK, Frølnd SS. Decresed levels of totl nd reduced glutthione in CD4+ Iymphocytes in common vrible immunodeficiency re ssocited with ctivtion of the tumor necrosis fctor system: possible immunopthogenic role of oxidtive stres. Blood 1995;86(4): Aukrust P, Berge RK, Müller F, Uelnd PM, Svrdl AM, Frølnd SS. Elevted plsm levels of reduced homocysteine in common vrible immunodeficiency- mrker of enhnced oxidtive stress. Eur J Clin Invest 1997;27(9): Dlks M. IVIg in other utoimmune neurologicl disorders: current sttus nd future prospects. J Neurol. 2008;255(Suppl 3): Ono Y, Ito T, Wtnbe T Koshio O, Tnsho S, Iked T, et l. Opsonic ctivity ssessment of humn intrvenous immunoglobulin preprtions ginst drugresistnt bcteri. J Infect Chemother 2004;10(4): Mrόdi L, Klmàr Á, Szbό I. Opsonic ctivity in serum from septic infnts treted with intrvenous immunoglobulin. Arch Dis Child 1989;64(4): Nzzri C, Get A, Lun MT, Rponi G, Antonelli M, Mncini C, et l. Effect of intrvenous immunoglobulin on opsonic ctivity nd TNF production in ptients t high risk for sepsis syndrome. New Microbiol 1993;16(3): Tono-Ok T, Mtsumto T, Imi K, Mtsumoto S. Effect of gmm-globulin Journl of Clinicl nd Anlyticl Medicine 265

6 preprtions on phgocytic function of whole blood. Biomed Phrmcother 1985;39(9-10): Pruznski W, Sito S. Modultion of functionl ctivity of humn polymorphonucler nd mononucler phgocytes by intrvenous gmm globulin. Inflmmtion 1989;13(3): Anderson CL, Shen L, Eicher DM, Wewers MD, Gill JK. Phgocytosis medited by three distinct Fcγ receptor clsses on humn leucocytes. J Exp Med 1990; 171(4): Edwrds SW, Wtson F, Gsmi L, Moulding DA, Quyle JA. Activtion of humn meutrophils by soluble immune complexes: Role of FcγRII nd FcγRIIIb in stimultion of the respirtory burst nd elevtion of intrcellulr C2+. Ann NY Acd Sci 1997;832(1): Rigl D, Desroches V, Heitz S, Bernud J, Alfonsi F, Monier JC.Effects of intrvenous immunoglobulins on peripherl blood B, NK, nd T cell subpopultions in women with recurrent spontneous bortions:specific efffect on LFA-1 nd CD 56 molecules. Clin Immunol Immunopthol 1994;71(3): Aukrust P, Müller F, Nordoyl, Hug CJ, Frølnd SS. Modultion of Iymphocyte nd monocyte citivity fter intrvenous immunoglobulin dministrtion in vivo. Clin Exp İmmunol 1997;107(1): Christensen RD, Brown MS, Hll DC, Lssiter HA, Hill HR. Effect on neutrophil kinetics nd serum opsonic cpcity of immune globulin to neontes with clinicl signs of erly-onset sepsis. J Peditr 1991;118(4 Pt 1): Okd M, Stoh T, Hyshi T. Effect of intrvenous gmm-globulin on neutrophil function in Kwski disese. Act Peditr Jpn 1991;33(6): Wllch, J. Interprettion of dignostic tests: synopsis of lbortory medicine, Little, Brown & Co. Boston, Mss, Jyne DR, Dvies MJ, Fox CJ, Blck CM, Lockwood CM. Tretment of systemic vsculitis with pooled intrvenous immunoglobulin. Lncet 1991;337(8750): Knik KS, Yrboro CH, Nprstek Y, Plotz PH, Wilder RL. Filure of low dose intrvenous immunoglobulin therpy to suppress disese ctivity in ptients with tretment-refrctory rheumtoid rthritis. Arthritis Rheum 1996;39(6): How to cite this rticle: Sezgin G, Tezcn İ, Ersoy F, Snl Ö, Berkel İ. The Effect of IVIG on Superoxide Genertion in Primry Humorl Immunodeficiencies. J Clin Anl Med 2015;6(suppl 3): Journl of Clinicl nd Anlyticl Medicine

Nutritional Situation Assessment of 65 Years Old Patient Who Applicate to Emergency Department l

Nutritional Situation Assessment of 65 Years Old Patient Who Applicate to Emergency Department l e r Ar þ t ý r m Nutritionl Sitution Assessment of 65 Yers Old Ptient Who Applicte to Emergency Deprtment l n i j ri O O i g in Acil Servise Bşvurn 65 Yş Üzeri Hstlrd Nütrisyonel Durumun Değerlendirilmesi

Detaylı

KOBAYLARDA GENTAMİSİN'İN KARACİĞER TOKSİTESİNİN ARAŞTIRILMASI : E VİTAMİNİ'NİN ETKİSİ

KOBAYLARDA GENTAMİSİN'İN KARACİĞER TOKSİTESİNİN ARAŞTIRILMASI : E VİTAMİNİ'NİN ETKİSİ NKR TIP MECMUSI (THE JOURNL OF THE FCULTY OF MEDICINE) Voİ. 48 : 191-198, 1995 KOBYLRD GENTMİSİN'İN KRCİĞER TOKSİTESİNİN RŞTIRILMSI : E VİTMİNİ'NİN ETKİSİ Orhn Cnbolt* Mustf Kvutcu* Serdr Öztürk* Ekmel

Detaylı

Comparison of Intubation with Double Lumen and Single Lumen Tube in Terms of Hemodynamic Response l

Comparison of Intubation with Double Lumen and Single Lumen Tube in Terms of Hemodynamic Response l e r Ar þ t ý r m Comprison of Intubtion with Double Lumen nd Single Lumen Tube in Terms of Hemodynmic Response l n i j ri O O i g in Çift Lümenli ve Tek Lümenli Tüple Entübsyonun Hemodinmik Ynıt Açısındn

Detaylı

Şensoy Nazlı 1, Özmen Alparslan 2, Doğan Nurhan 3, Ercan Atilla 4, Karabekir H. Selim 5

Şensoy Nazlı 1, Özmen Alparslan 2, Doğan Nurhan 3, Ercan Atilla 4, Karabekir H. Selim 5 e r Ar þ t ý r m A Reserch on Ptient Stisfction with Primry Helth Cre in the Center of Afyonkrhisr l n i j ri O O i g in Afyonkrhisr İl Merkezinde Birinci Bsmk Sğlık Hizmetlerinde Hst Memnuniyeti Arştırmsı

Detaylı

KAN GLUKOZ DÜZEYİNİN REGÜLASYONU

KAN GLUKOZ DÜZEYİNİN REGÜLASYONU PAROKSETİNİN KAN GLUKOZ DÜZEYİNDE YAPTIĞI DEĞİŞİKLİKLERİN OLASI MEKANİZMALARININ ARAŞTIRILMASI Yrd.Doç.Dr. Murt Kesim Krdeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fkültesi Frmkoloji Anilim Dlı -TRABZON KAN GLUKOZ DÜZEYİNİN

Detaylı

Yüksek Kolesterollü Diyetle Beslenen Sıçanlarda Thymus fallax F. (kekik) Yapraklarının Kan Kolesterol Seviyesi Üzerine Etkisi

Yüksek Kolesterollü Diyetle Beslenen Sıçanlarda Thymus fallax F. (kekik) Yapraklarının Kan Kolesterol Seviyesi Üzerine Etkisi Vn Tıp Dergisi: 13 (3):71-77,2006 Kekikğin Kollestrol Düzeyine Etkisi Yüksek Kolesterollü Diyetle Beslenen Sıçnlrd Thymus fllx F. (kekik) Yprklrının Kn Kolesterol Seviyesi Üzerine Etkisi Hnefi Özbek*,

Detaylı

Evalution of Autoimmunity in Patients with Primary Cutaneous Vasculitis l

Evalution of Autoimmunity in Patients with Primary Cutaneous Vasculitis l e r Ar þ t ý r m Evlution of Autoimmunity in Ptients with Primry Cutneous Vsculitis l n i j ri O O i g in Primer Kutnöz Vskülitli Hstlrd Otoimmünitenin Değerlendirilmesi h c r s Re l Primer Kutnöz Vskülit

Detaylı

Cumhuriyet Dental Journal. Conservative approach for condylar fractures of children: a case report

Cumhuriyet Dental Journal. Conservative approach for condylar fractures of children: a case report Cumhuriyet Dentl Journl Volume 17 Issue 3 doi:10.7126/cdj.58140.1008001903 ville t http://dergiprk.ulkim.gov.tr/cumudj/ CASE REPORT Conservtive pproch for condylr frctures of children: cse report Niht

Detaylı

E Vitamini, N-Asetil Sistein, Penisilin-G ve Urtica dioica L. nin Phalloidin Toksisitesi Üzerine Etkileri

E Vitamini, N-Asetil Sistein, Penisilin-G ve Urtica dioica L. nin Phalloidin Toksisitesi Üzerine Etkileri Özbek ve rk. Vn Tıp Dergisi: 12 (1):16-21, 2005 E Vitmini, N-Asetil Sistein, Penisilin-G ve Urtic dioic L. nin Phlloidin Toksisitesi Üzerine Etkileri Hnefi Özbek*, İlys Tuncer**, Hluk Dülger***, Serdr

Detaylı

Clinical and Demographic Characteristics of 626 Patients with Moderate and Severe Psoriasis l

Clinical and Demographic Characteristics of 626 Patients with Moderate and Severe Psoriasis l e r Ar þ t ý r m Clinicl nd Demogrphic Chrcteristics of 626 Ptients with Moderte nd Severe Psorisis l n i j ri O O i g in Ort ve Şiddetli Psorizisi Oln 626 Hstnın Klinik ve Demogrfik Özellikleri h c r

Detaylı

DEĞİŞİK UYGULAMALARIN ÇİLEK AKENLERİNİN ÇİMLENMESİ ÜZERİNE ETKİLERİ

DEĞİŞİK UYGULAMALARIN ÇİLEK AKENLERİNİN ÇİMLENMESİ ÜZERİNE ETKİLERİ Btı Akdeniz Trımsl Arştırm Enstitüsü Derim Dergisi, 2009,26(2):1-10 ISSN 1300-3496 DEĞİŞİK UYGULAMALARIN ÇİLEK AKENLERİNİN ÇİMLENMESİ ÜZERİNE ETKİLERİ Nfiye ADAK Mustf PEKMEZCİ Hmide GÜBBÜK Akdeniz Üniversitesi

Detaylı

Semptomatik perikardiyal efüzyonların cerrahi tedavisinde VATS, subksifoid ve minitorakotomi perikardiyal pencerenin etkinliği

Semptomatik perikardiyal efüzyonların cerrahi tedavisinde VATS, subksifoid ve minitorakotomi perikardiyal pencerenin etkinliği Dicle Tıp Dergisi / 2014; 41 (1): 99-107 Dicle Medicl Journl doi: 10.5798/diclemedj.0921.2014.01.0381 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Semptomtik perikrdiyl efüzyonlrın cerrhi tedvisinde VATS, suksifoid

Detaylı

Araştırmalar / Researches. Sibel Serin 1, Yıldız Okuturlar 2, Ayşe Gözkaman 2, Belkıs Nihan Coşkun 2, Vehbi Yağız 1, Kamil Dilek 3

Araştırmalar / Researches. Sibel Serin 1, Yıldız Okuturlar 2, Ayşe Gözkaman 2, Belkıs Nihan Coşkun 2, Vehbi Yağız 1, Kamil Dilek 3 Arştırmlr / Reserches DOI: 10.5350/SEMB.20141014064600 Romtoid Artritli ve Ankilozn Sondilitli Hstlrd Adlimumb ve İnfiliksimb Kullnımının İnflmtuvr Belirteçler, Sitokinler ve Mtriks Metlloroteinz-3 Düzeylerine

Detaylı

SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI

SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI YILLAR 00 00 004 00 006 007 008 009 010 011 ÖSS-YGS - 1 - - 1-1 1 SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI,b,c,d birer rkm olmk üzere ( 0) b = 10 + b bc = 100+10+b bc = 100+10b+c bcd =1000+100b+10c+d

Detaylı

Elektif Sezaryen Operasyonlarında Farklı Anestezi Yöntemlerinin Yenidoğandaki Etkilerinin Karşılaştırılması

Elektif Sezaryen Operasyonlarında Farklı Anestezi Yöntemlerinin Yenidoğandaki Etkilerinin Karşılaştırılması Klinik Arştırm Elektif Sezryen Opersyonlrınd Frklı Yöntemlerinin Yenidoğndki Etkilerinin Krşılştırılmsı The Effects of Different Anesthesiologicl Methods Used t Elective Ceserin Sections on New Borns Firdevs

Detaylı

The Knowledge About Nutrition During Pregnancy, the Eating Habits and the Affecting Factors in the Pregnant Women

The Knowledge About Nutrition During Pregnancy, the Eating Habits and the Affecting Factors in the Pregnant Women e r l Ar þ t ý r m The Knowledge About Nutrition During Pregnncy, the Eting Hbits nd the Affecting Fctors in the Pregnnt Women n i j ri O O i g in Gebelerin Gebelikte Beslenme Konusundki Bilgi Düzeyleri,

Detaylı

Kardiyovasküler Hastalarda Antitrombositik Tedaviye Yanıtın Optik Agregometre ve PFA 100 ile İncelenmesi

Kardiyovasküler Hastalarda Antitrombositik Tedaviye Yanıtın Optik Agregometre ve PFA 100 ile İncelenmesi Uludğ Üniversitesi Tıp Fkültesi Dergisi 36 (1) 11-17, 2010 ORİJİNAL YAZI Krdiyovsküler Hstlrd Antitrombositik Tedviye Ynıtın Optik Agregometre ve PFA 100 ile İncelenmesi Engin SAĞDİLEK *, Bülent ÖZDEMİR

Detaylı

Sosyal Medya Araçları Türkiye deki Grip Benzeri Hastalıkları Saptayabilmek için kullanılabilir mi?

Sosyal Medya Araçları Türkiye deki Grip Benzeri Hastalıkları Saptayabilmek için kullanılabilir mi? Sosyl Medy Arçlrı Türkiye deki Grip Benzeri Hstlıklrı Sptybilmek için kullnılbilir mi? Bşk OĞUZ YOLCULAR, Selen BOZKURT, Uğur BİLGE, Deniz ÖZEL, 1. Giriş Biyoisttistik ve Tıbbi Bilişim AD, Akdeniz Üniversitesi,

Detaylı

Jüvenil Miyasteni Gravis: Üç Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi h

Jüvenil Miyasteni Gravis: Üç Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi h e r Ar þ t ý r m Juvenile Mystheni Grvis: A Report of Three Cses nd Literture Review l n i j ri O O i g in Jüvenil Miysteni Grvis: Üç Olgu Sunumu ve Litertürün Gözden Geçirilmesi h c r s Re l Jüvenil Miysteni

Detaylı

Primer Beyin Tümörlerini Evrelendirmesinde Perfüzyon MRG nin Katkısı

Primer Beyin Tümörlerini Evrelendirmesinde Perfüzyon MRG nin Katkısı DAHİLİ BİLİMLER / MEDICAL SCIENCES Arştırm Mklesi / Reserch Article Ankr Üniversitesi Tıp Fkültesi Mecmusı 2009, 62(4) Primer Beyin Tümörlerini Evrelendirmesinde Perfüzyon MRG nin Ktkısı Contribution of

Detaylı

Comparison of ATP-MgCl 2. and Methylprednisolone in Experimentally Induced Spinal Cord Trauma l

Comparison of ATP-MgCl 2. and Methylprednisolone in Experimentally Induced Spinal Cord Trauma l e r Ar þ t ý r m Comprison of nd Methylprednisolone in Experimentlly Induced Spinl Cord Trum l n i j ri O O i g in Deneysel Spinl Kord Trvmlrınd ve Metilprednizolonun Krşılştırılmsı h c r s Re l Deneysel

Detaylı

Telekomünikasyon, bilginin haberleşme amaçlı

Telekomünikasyon, bilginin haberleşme amaçlı GÜNÜMÜZ HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİNE KISA BİR BAKIŞ Mehmet Okty ELDEM Elektronik Y. Mühendisi EMO Ankr Şubesi Üyesi okty.eldem@gmil.com Telekomüniksyon, bilginin hberleşme mçlı olrk dikkte değer bir mesfeye

Detaylı

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Gaziantep, Türkiye 4

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Gaziantep, Türkiye 4 Arştırm Mklesi / Reserch Article Arch Neuropsychitr 2015; 52: 221-225 DOI 10.5152/np.2015.7607 Obstrüktif Uyku Apne Sendromu (OUAS) Oln Hstlrd Plzm Nitrit Düzeylerinin ve Oksidn-Antioksidn Durumlrının

Detaylı

DERİM SONRASI SICAK SU UYGULAMALARININ CALIFORNIA WONDER TİPİ BİBER MUHAFAZASI ÜZERİNE ETKİLERİ

DERİM SONRASI SICAK SU UYGULAMALARININ CALIFORNIA WONDER TİPİ BİBER MUHAFAZASI ÜZERİNE ETKİLERİ Btı Akdeniz Trımsl Arştırm Enstitüsü Derim Dergisi, 2008,25(2):44-51 ISSN 1300-3496 DERİM SONRASI SICAK SU UYGULAMALARININ CALIFORNIA WONDER TİPİ BİBER MUHAFAZASI ÜZERİNE ETKİLERİ Kmile ULUKAPI Mustf ERKAN

Detaylı

İntravezikal Bacillus Calmette-Guerin Uygulaması ile Mesanede Oluşan Ultrastrüktürel Değişiklikler

İntravezikal Bacillus Calmette-Guerin Uygulaması ile Mesanede Oluşan Ultrastrüktürel Değişiklikler Derleme 84 İntrvezikl Bcillus Clmette-Guerin Uygulmsı ile Mesnede Oluşn Ultrstrüktürel Değişiklikler Gökhn Sönmez, Adullh Demirtş Erciyes Üniversitesi Tıp Fkültesi, Üroloji Anilim Dlı, Kyseri, Türkiye

Detaylı

3N MOBİL HABERLEŞME HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜTLERİNİN ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

3N MOBİL HABERLEŞME HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜTLERİNİN ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ 3N MOBİL HABERLEŞME HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜTLERİNİN ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Aç, Kps, Dynk, Tnılr ve Kısltlr Aç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin cı, IMT 2000/UMTS Altypılrının Kurulsı

Detaylı

İNEK VE SOYA SÜTÜ KARIŞIMLARIN DUYUSAL ÖZELLİKLERİNE PEYNİR SUYU VE KARBONAT KULLANIMININ ETKİSİ

İNEK VE SOYA SÜTÜ KARIŞIMLARIN DUYUSAL ÖZELLİKLERİNE PEYNİR SUYU VE KARBONAT KULLANIMININ ETKİSİ OMÜ Zir. Fk. Dergisi, 2005,20(1):1-5 J. of Fc. of Agric., OMU, 2005,20(1):1-5 İNEK VE SOYA SÜTÜ KARIŞIMLARIN DUYUSAL ÖZELLİKLERİNE PEYNİR SUYU VE KARBONAT KULLANIMININ ETKİSİ Hsn TEMİZ A.Kdir HURŞİT Ondokuz

Detaylı

Retrospective Evaluation of the Pancreatic Cancer Patients Who Received Chemoradiotherapy l

Retrospective Evaluation of the Pancreatic Cancer Patients Who Received Chemoradiotherapy l e r Ar þ t ý r m Retrospective Evlution of the Pncretic Cncer Ptients Who Received Chemordiotherpy l n i j ri O O i g in Pnkres Knserli Kemordyoterpi Uygulnn Hstlrımızın Retrospektif Olrk Değerlendirilmesi

Detaylı

ASAL SAYILAR. Asal Sayılar YILLAR MATEMATĐK ĐM

ASAL SAYILAR. Asal Sayılar YILLAR MATEMATĐK ĐM YILLAR 00 003 004 00 006 007 008 009 00 0 ÖSS-YGS - - - - - - - ASAL SAYILAR ve kendisinden bşk pozitif böleni olmyn den büyük tmsyılr sl syı denir Negtif ve ondlıklı syılr sl olmz Asl syılrı veren bir

Detaylı

2013 YILI TÜRKİYE RADYO VE TELEVİZYON YAYINCILIĞI SEKTÖR RAPORU

2013 YILI TÜRKİYE RADYO VE TELEVİZYON YAYINCILIĞI SEKTÖR RAPORU 2 0 1 3YI L I R KL AMV Rİ L Rİ YL T ÜRKİ Y RADY OVT L Vİ ZY ONY A YI NCI L I ĞI S KT ÖRRAPORU R A T M R A D Y OT L V İ Z Y O NY A Y I N C I L A R I M S L KB İ R L İ Ğ İ L e y l ks o k kmu r t İ ş Me r

Detaylı

RASYONEL SAYILAR KESİR ÇEŞİTLERİ. www.unkapani.com.tr. 1. Basit Kesir. olduğuna göre, a, b tamsayı ve b 0 olmak üzere, a şeklindeki ifadelere

RASYONEL SAYILAR KESİR ÇEŞİTLERİ. www.unkapani.com.tr. 1. Basit Kesir. olduğuna göre, a, b tamsayı ve b 0 olmak üzere, a şeklindeki ifadelere RASYONEL SAYILAR, tmsyı ve 0 olmk üzere, şeklindeki ifdelere kesir denir. y kesrin pyı, ye kesrin pydsı denir. Örneğin,,,, kesirdir. kesrinde, py kesir çizgisi pyd, 0, 0 ise 0 0 dır.,, 0, syılrı irer 0

Detaylı

Askorbik Asit ve Alfa-Tokoferol ün Karbon Tetraklorürle Oluşturulmuş Akut Karaciğer Toksisitesi Modelinde Karaciğeri Koruyucu Etkisi

Askorbik Asit ve Alfa-Tokoferol ün Karbon Tetraklorürle Oluşturulmuş Akut Karaciğer Toksisitesi Modelinde Karaciğeri Koruyucu Etkisi Byrm ve rk. Vn Tıp Dergisi: 11 (2):32-38, 2004 Askorik Asit ve Alf-Tokoferol ün Kron Tetrklorürle Oluşturulmuş Akut Krciğer Toksisitesi Modelinde Krciğeri Koruyucu Etkisi İrfn Byrm*, Hnefi Özek**, Serdr

Detaylı

Simultaneus Bilateral Spontaneus Pneumothoraces: A Retrospective Analysis of 11 Cases

Simultaneus Bilateral Spontaneus Pneumothoraces: A Retrospective Analysis of 11 Cases e r Ar þ t ý r m Eş zmnlı Bilterl Spontn Pnömotorks: 11 Olgunun Retrospektif Anlizi l n i j ri O O i g in Simultneus Bilterl Spontneus Pneumothorces: A Retrospective Anlysis of 11 Cses h c r s Re l Bilterl

Detaylı

Çocuk Acil Ünitesine Başvuran 0-18 Yaş Arası Zehirlenme Olgularının İncelenmesi

Çocuk Acil Ünitesine Başvuran 0-18 Yaş Arası Zehirlenme Olgularının İncelenmesi Arştırmlr / Reserches DOI: 10.5350/SEMB2014480105 Çocuk Acil Ünitesine Bşvurn 0-18 Yş Arsı Zehirlenme Olgulrının İncelenmesi Dilek Aygin 1, Hnde Açıl 1 ÖZET: Çocuk cil ünitesine bşvurn 0-18 yş rsı zehirlenme

Detaylı

Poli(3,8-diaminobenzo[c]sinolin-5-oksit)/Au Polimer Kompozitinin Elektrokimyasal Üretimi ve Elektrokromik Özelliklerinin İncelenmesi

Poli(3,8-diaminobenzo[c]sinolin-5-oksit)/Au Polimer Kompozitinin Elektrokimyasal Üretimi ve Elektrokromik Özelliklerinin İncelenmesi Poli(3,8-diminoenzo[c]sinolin-5-oksit)/Au Polimer Kompozitinin Elektrokimysl Üretimi ve Elektrokromik Özelliklerinin İncelenmesi ÖZET Bircn Hspult 1*, Ahmet Fert Üzdürmez 2, Fhriye Srı 1,Hndn Gülce 1,

Detaylı

BASİT HARMONİK HAREKETTE DEĞİŞEN SAYISAL VERİLERİN İNCELENMESİ

BASİT HARMONİK HAREKETTE DEĞİŞEN SAYISAL VERİLERİN İNCELENMESİ BASİT HARMONİK HAREKETTE DEĞİŞEN SAYISAL VERİLERİN İNCELENMESİ Seher Küçüközkn 1, Sibel Bulut 2, Gülsemin Şhin 3 1 Aşçı Bekirliköyü İÖO, Pozntı, Adn 2 Cumhuriyet YİBO, Kht, Adıymn 3 Akmeşe YİBO, Koceli

Detaylı

Progresif Supranükleer Palsi: İki Olgu Sunumu

Progresif Supranükleer Palsi: İki Olgu Sunumu 10 ISSN:2149-455X Olgu Sunumu / Cse Report Progresif Suprnükleer Plsi: İki Olgu Sunumu Progressive Suprnucler Plsy: Two Cse Reports Mustf Ceyln 1, Bekir Enes Demiryürek 2, Bilgehn Atılgn Acr 3, Ayl Neslihn

Detaylı

HASTANE TEDAVİSİ GEREKTİREN İNTİHAR GİRİŞİMLERİ

HASTANE TEDAVİSİ GEREKTİREN İNTİHAR GİRİŞİMLERİ Kriz Dergisi 1(3): 129-133 HASTANE TEDAVİSİ GEREKTİREN İNTİHAR GİRİŞİMLERİ Dr. Ahmet Rıft ŞAHİN*, Dr. Aysen ÖZKAN** Özet: İntihr girişimi nedeniyle medikl vey cerrhi tedvi gerektiren 3 hstnın dosylrı incelendi.

Detaylı

Türkiye VI. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi * HRÜ Ziraat Fakültesi * Bahçe Bitkileri Bölümü * 04-08 Ekim 2011 * Şanlıurfa

Türkiye VI. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi * HRÜ Ziraat Fakültesi * Bahçe Bitkileri Bölümü * 04-08 Ekim 2011 * Şanlıurfa Türkiye VI. Ulusl Bhçe Bitkileri Kongresi * HRÜ Zirt Fkültesi * Bhçe Bitkileri Bölümü * 04-08 Ekim 2011 * Şnlıurf Seçilmiş Bzı Zerdli Genotiplerinin Polen Performnslrının Belirlenmesi Melike ÇETİNBAŞ 1,

Detaylı

TEOG. Tam Sayılar ve Mutlak Değer ÇÖZÜM ÖRNEK ÇÖZÜM ÖRNEK TAMSAYILAR MUTLAK DEĞER

TEOG. Tam Sayılar ve Mutlak Değer ÇÖZÜM ÖRNEK ÇÖZÜM ÖRNEK TAMSAYILAR MUTLAK DEĞER TEOG Tm Syılr ve Mutlk Değer TAMSAYILAR Eksi sonsuzdn gelip, rtı sonsuz giden syılr tm syılr denir ve tm syılr kümesi Z ile gösterilir. Z = {...,,, 1,0,1,,,... } Tmsyılr kümesi ikiye yrılır: ) Negtif Tmsyılr:

Detaylı

Pankreas Kanserli Kemoradyoterapi Uygulanan Hastalarımızın Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi h

Pankreas Kanserli Kemoradyoterapi Uygulanan Hastalarımızın Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi h e r Ar þ t ý r m Retrospective Evlution of the Pncretic Cncer Ptients Who Received Chemordiotherpy l n i j ri O O i g in Pnkres Knserli Kemordyoterpi Uygulnn Hstlrımızın Retrospektif Olrk Değerlendirilmesi

Detaylı

Yüksek kolesterollü diyetle beslenen sıçanlarda Foeniculum vulgare P. mill. (rezene) tohumlarının kan kolesterol seviyesi üzerine etkisi

Yüksek kolesterollü diyetle beslenen sıçanlarda Foeniculum vulgare P. mill. (rezene) tohumlarının kan kolesterol seviyesi üzerine etkisi Yüksek kolesterollü diyetle beslenen sıçnlrd Foeniculum vulgre P. mill. (rezene) tohumlrının kn kolesterol seviyesi üzerine etkisi Hnefi Özbek 1, Nureddin Cengiz 2, Aydın Him 3, Serdr Uğrş 4, Fevzi Özgökçe

Detaylı

Yüz İfadelerini Öğreniyorum Web Sitesinin Kullanılabilirliği İçin Sezgisel Değerlendirme

Yüz İfadelerini Öğreniyorum Web Sitesinin Kullanılabilirliği İçin Sezgisel Değerlendirme Yüz İfdelerini Öğreniyorum Web Sitesinin Kullnılbilirliği İçin Sezgisel Değerlendirme Filiz İŞLEYEN, K. Hkn GÜLKESEN, Neşe ZAYİM, M. Keml SAMUR Buket CİNEMRE b Biyoisttistik ve Tıp Bilişimi AD, Akdeniz

Detaylı

Perinatal Outcomes in Women with Preeclampsia: Experience of a Tertiary Referral Center

Perinatal Outcomes in Women with Preeclampsia: Experience of a Tertiary Referral Center e r l Ar þ t ý r m Perintl Outcomes in Women with Preeclmpsi: Experience of Tertiry Referrl Center n i j ri O O i g in Preeklmpsi Tnılı Gebelerin Perintl Sonuçlrı: Bir Tersiyer Referns Merkezinin Deneyimleri

Detaylı

Şeref KALAYCI * Yusuf DEMİR * İbrahim Yaşar GÖK ** Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (20) 2010, 104-120

Şeref KALAYCI * Yusuf DEMİR * İbrahim Yaşar GÖK ** Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (20) 2010, 104-120 Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (0) 010, 104-10 GETİRİ VOLATİLİTESİ-İŞLEM HACMİ İLİŞKİSİ: VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI ÜZERİNDE AMPİRİK BİR UYGULAMA RETURN VOLATILITY-TRADING VOLUME RELATIONSHIP: AN EMPIRICAL

Detaylı

SÜREKLİ REJİM ENERJİ DENGESİ MODELİNE GÖRE ISIL KONFOR BÖLGELERİ

SÜREKLİ REJİM ENERJİ DENGESİ MODELİNE GÖRE ISIL KONFOR BÖLGELERİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K BİLİMLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 2003 : 9 : 1 : 23-30 SÜREKLİ

Detaylı

ELEKTRĐK MOTORLARI ve SÜRÜCÜLERĐ DERS 03

ELEKTRĐK MOTORLARI ve SÜRÜCÜLERĐ DERS 03 ELEĐ MOOLA ve SÜÜCÜLEĐ DES 03 Özer ŞENYU Mrt 0 ELEĐ MOOLA ve SÜÜCÜLEĐ DA MOOLANN ELEĐ DEE MODELLEĐ E AAEĐSĐLEĐ ENDÜĐ DEESĐ MODELĐ Endüviye uygulnn gerilim (), zıt emk (E), endüvi srgı direni () ile temsil

Detaylı

Bazı Sert Çekirdekli Meyve Türlerinde Çiçek Tozu Çimlenmesi ve Çim Borusu Uzunluğunun Çoklu Regresyon Yöntemi ile Modellenmesi

Bazı Sert Çekirdekli Meyve Türlerinde Çiçek Tozu Çimlenmesi ve Çim Borusu Uzunluğunun Çoklu Regresyon Yöntemi ile Modellenmesi Süleymn Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt 19, Syı 3, 92-97, 2015 Süleymn Demirel University Journl of Nturl nd Applied Sciences Volume 19, Issue 3, 92-97, 2015 DOI: 10.19113/sdufed.04496

Detaylı

ZOONOTİK ENFEKSİYONLARDAN Q ATEŞİ, LİSTERİOZ, TOKSOPLAZMOZ VE KİSTİK EKİNOKOKKOZ'UN RİSK GRUBUNDA SEROPREVALANSININ ARAŞTIRILMASI

ZOONOTİK ENFEKSİYONLARDAN Q ATEŞİ, LİSTERİOZ, TOKSOPLAZMOZ VE KİSTİK EKİNOKOKKOZ'UN RİSK GRUBUNDA SEROPREVALANSININ ARAŞTIRILMASI Arştırm Mklesi/Originl Article ZOONOTİK ENFEKSİYONLARDAN Q ATEŞİ, LİSTERİOZ, TOKSOPLAZMOZ VE KİSTİK EKİNOKOKKOZ'UN RİSK GRUBUNDA SEROPREVALANSININ ARAŞTIRILMASI Investigtion of Q fever, Listeriosis, Toxoplsmosis

Detaylı

Significance of C-reactive Protein in the Endoscopic Retrograd Cholangiopancreatography Related Pancreatitis l

Significance of C-reactive Protein in the Endoscopic Retrograd Cholangiopancreatography Related Pancreatitis l e A þ t ý m Significnce of C-ective Potein in the Endoscopic Retogd Cholngiopncetogphy Relted Pncetitis l n i j i O O i g in Endoskopik Retogd Kolnjiopnketogfi Sonsı Pnketitin Tkibinde C-ektif Poteinin

Detaylı

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences Pmukkle Univ Muh Bilim Derg, 22(2), -5, 26 Pmukkle Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pmukkle University Journl of Engineering Sciences Türkçe ses tnım sistemlerinde dil modeli boyutunun doğruluk

Detaylı

İŞ ETKİ ÇİZGİSİ TEOREMİ. Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Müh. Bölümü Balıkesir, TÜRKİYE THEOREM OF WORK INFLUENCE LINE

İŞ ETKİ ÇİZGİSİ TEOREMİ. Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Müh. Bölümü Balıkesir, TÜRKİYE THEOREM OF WORK INFLUENCE LINE BAÜ Fen Bil. Enst. Dergisi (006).8. İŞ ETKİ ÇİZGİSİ TEOREMİ Scit OĞUZ, Perihn (Krkulk) EFE Blıkesir Üniversitesi Mühendislik Mimrlık Fkültesi İnşt Müh. Bölümü Blıkesir, TÜRKİYE ÖZET Bu çlışmd İş Etki Çizgisi

Detaylı

63032 / 63932 ELEKTRONİK SICAKLIK KONTROL CİHAZI KULLANIM KILAVUZU

63032 / 63932 ELEKTRONİK SICAKLIK KONTROL CİHAZI KULLANIM KILAVUZU 63032 / 63932 ELEKTRONİK SICAKLIK KONTROL CİHAZI KULLANIM KILAVUZU www.omk.com.tr 01.08.2014 V3185 / V4185 VARİL ISITICISI KULLANIM KILAVUZU OMAK MAKİNA SANAYİİ ve TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ DR. MEDİHA ELDEM

Detaylı

Cevap D. 6. x = 3, y = 7, z = 9 olduğundan x + y < y ve. Cevap C. 7. x ile y aralarında asal olduğundan x 2 ile y sayıları da. Cevap A.

Cevap D. 6. x = 3, y = 7, z = 9 olduğundan x + y < y ve. Cevap C. 7. x ile y aralarında asal olduğundan x 2 ile y sayıları da. Cevap A. eneme - / Mt MTEMTİK ENEMESİ. c - m. c - m -.., bulunur. y. 7, + 7 y + + 00 y + + + y + +, y lınr ı.. ^ - h. ^ + h. ^ + h ^ - h. ^ + h - & & bulunur.. ΩΩΩΩΔφφφ ΩΩφφ ΩΩΔφ 0 evp. ise ^ h ^h 7 ise ^ 7h b

Detaylı

Veliler Anketi. Standart denetlemesi Matematik 4. sınıf 2013

Veliler Anketi. Standart denetlemesi Matematik 4. sınıf 2013 Veliler Anketi Stndrt denetlemesi Mtemtik 4. sınıf 2013 Sevgili Anne ve Bblr, Sevgili Veliler, Çocuğunuzun sınıfı bu öğretim yılınd 4.sınıf Mtemtik dersinde ilk stndrt denetlenmesi uygulmsın ktılcktır.

Detaylı

*Corresponding Author Tel.:+90-332-223 19 42; fax:+90-332-241 06 35 E-mail:fyildiz@selcuk.edu.tr

*Corresponding Author Tel.:+90-332-223 19 42; fax:+90-332-241 06 35 E-mail:fyildiz@selcuk.edu.tr Selçuk Üniversitesi ISSN 130/6178 Journl of Technicl-Online Volume 10, Number:1-011 Cilt 10, Syı:1-011 ÇAPRAZ İLİŞKİ METODUYLA İRİS TANIMA Ferruh YILDIZ,*, Nurdn Akhn BAYKAN b Selçuk Üniversitesi, Hrit

Detaylı

Derneğimiz ve Sağlık Bakanlığı İstanbul da ortak ÇİYAD Kursları Düzenlemeye başladı

Derneğimiz ve Sağlık Bakanlığı İstanbul da ortak ÇİYAD Kursları Düzenlemeye başladı Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bkım Derneği Yyını Güncel Bhr 2007 Derneğimiz ve Sğlık Bknlığı İstnbul d ortk ÇİYAD Kurslrı Düzenlemeye bşldı Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bkım Derneği ile İstnbul İl Sğlık Müdürlüğü

Detaylı

DENEY 3: EŞDEĞER DİRENÇ, VOLTAJ VE AKIM ÖLÇÜMÜ

DENEY 3: EŞDEĞER DİRENÇ, VOLTAJ VE AKIM ÖLÇÜMÜ A. DENEYĠN AMACI : Direnç devrelerinde eşdeğer direnç ölçümü ypmk. Multimetre ile voltj ve kım ölçümü ypmk. Ohm knununu sit ve prtik devrelerde nlmy çlışmk. B. KULLANILACAK AAÇ VE MALZEMELE : 1. DC güç

Detaylı

NIR Spektroskopinin Meyvelerin Hasarsız Kalite Değerlendirmesinde Kullanılması. Using NIR Spectroscopy for Nondestructive Assessment of Fruit Quality

NIR Spektroskopinin Meyvelerin Hasarsız Kalite Değerlendirmesinde Kullanılması. Using NIR Spectroscopy for Nondestructive Assessment of Fruit Quality 248 NIR Spektroskopinin Meyvelerin Hsrsız Klite Değerlendirmesinde Kullnılmsı İsmil KAVDIR; Mehmet Burk BÜYÜKCAN Çnkkle Onsekiz Mrt Üniversitesi, Zirt Fkültesi, Trım Mkinlrı Bölümü, Çnkkle e-post: kvdiris@omu.edu.tr

Detaylı

Bilgisayar Ekranında Yüze Ait Duygu İfadelerini Tanımada Başarılı Olan İnsanların Özellikleri Nelerdir?

Bilgisayar Ekranında Yüze Ait Duygu İfadelerini Tanımada Başarılı Olan İnsanların Özellikleri Nelerdir? Bilgisyr Ekrnınd Yüze Ait Duygu İfdelerini Tnımd Bşrılı Oln İnsnlrın Özellikleri Nelerdir? Filiz İşleyen, K. Hkn Gülkesen, Neşe Zyim Buket Cinemre b, M. Keml Smur Biyoisttistik ve Tıp Bilişimi AD, Akdeniz

Detaylı

Cost Analysis of Patients with Upper Gastrointestinal Hemorrhage. Üst Gastrointestinal Sistem Kanaması ile Başvuran Hastaların Maliyet Analizi.

Cost Analysis of Patients with Upper Gastrointestinal Hemorrhage. Üst Gastrointestinal Sistem Kanaması ile Başvuran Hastaların Maliyet Analizi. e r l Ar þ t ý r m Cost Anlysis of Ptients with Upper Gstrointestinl Hemorrhge n i j ri O O i g in Üst Gstrointestinl Sistem Knmsı ile Bşvurn Hstlrın Mliyet Anlizi h c r s Re l Üst Gstrointestinl Knm Mliyeti

Detaylı

Tablo 1: anket sorularına verilen cevapların % de dağılımı Anket soruları. % c. % a. % b

Tablo 1: anket sorularına verilen cevapların % de dağılımı Anket soruları. % c. % a. % b PROJENİN ADI: Kimy Öğretiminde Alterntif Öğretim Metodu PROJE AMACI: Kimy öğretiminde lterntif uygulm olrk nimsyon sunumu tekniğinin uygulnilirliğini örneklerle göstermek ve dh iyi nsıl öğreteilirim sorusun

Detaylı

SERA KOŞULLARINDAFARKLI SULAMA SUYU MİKTARLARININ HIYAR BİTKİSİNİN BÜYÜME, GELİŞME VE VERİMİ ÜZERİNE ETKİSİ

SERA KOŞULLARINDAFARKLI SULAMA SUYU MİKTARLARININ HIYAR BİTKİSİNİN BÜYÜME, GELİŞME VE VERİMİ ÜZERİNE ETKİSİ OMÜ Zir. Fk. Dergisi, 5,(3):7-33 J. of F. of Agri., OMU, 5,(3):7-33 SERA KOŞULLARINDAFARKLI SULAMA SUYU MİKTARLARININ HIYAR BİTKİSİNİN BÜYÜME, GELİŞME VE VERİMİ ÜZERİNE ETKİSİ Bill CEMEK G.O.Ü. Zirt Fkültesi

Detaylı

Ön çapraz bağ tamiri yapılan kişilerde postüral kontrolün incelenmesi

Ön çapraz bağ tamiri yapılan kişilerde postüral kontrolün incelenmesi Fizyoterpi Rehbilitsyon. 2005; 16(1):17-24 Ön çprz bğ tmiri ypıln kişilerde postürl kontrolün incelenmesi Ftm Ünver, Figen Özkn, Bülent Ülkr Ünver F, Özkn F, Ülkr B. Ön çprz bğ tmiri ypıln kişilerde postürl

Detaylı

Komisyon DGS TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME SINAVI ISBN 978-605-364-027-1. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir.

Komisyon DGS TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME SINAVI ISBN 978-605-364-027-1. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. Komisyon DGS TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 0 DENEME SINAVI ISBN 97-0--07- Kitpt yer ln ölümlerin tüm sorumluluğu yzrın ittir. Pegem Akdemi Bu kitın sım, yyın ve stış hklrı Pegem Akdemi Yy. Eğt. Dn. Hizm. Tic. Ltd. Şti

Detaylı

Web Tabanlı Yoğun Bakım Karar Destek Sistemi

Web Tabanlı Yoğun Bakım Karar Destek Sistemi TURKMIA 10 Proceedings 26 VII. Ulusl Tıp Bilişimi Kongresi Bildirileri Web Tbnlı Yoğun Bkım Krr Destek Sistemi Deniz ÖZEL, Uğur BİLGE, Neşe ZAYİM, Melike CENGİZ Osmn SAKA b, Ftih ÖZBEK, Biyoisttistik ve

Detaylı

DENEME 6 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ

DENEME 6 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ DENEME 6 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ. 3 3 = ( 3 ) ( 3) > > = 3 3 = 6 6. xy x = 8 xy x = 8 x.(y ) x.(y ) = 8 8 6 y (y ).(y) = 6 y = 6 y=6 y=5. 36. 8 d 8 = 6 d n 0 8 0 = 6 ( ) = 6 5 = 3 00 3. 880 ( 3) 80 0 =

Detaylı

ARABA BENZERİ GEZGİN ROBOTUN OTOMATİK PARK ETMESİ İÇİN BİR YÖNTEM

ARABA BENZERİ GEZGİN ROBOTUN OTOMATİK PARK ETMESİ İÇİN BİR YÖNTEM ARABA BENZERİ GEZGİN ROBOTUN OTOMATİK PARK ETMESİ İÇİN BİR YÖNTEM Burk Uzkent Osmn Prlktun Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Eskişehir Osmngzi Üniversitesi, Eskişehir uzkent.burk@gmil.com oprlk@ogu.edu.tr

Detaylı

1. Değişkenler ve Eğriler: Matematiksel Hatırlatma

1. Değişkenler ve Eğriler: Matematiksel Hatırlatma DERS NOTU 01 Son Hli Değildir, tslktır: Ekleme ve Düzenlemeler Ypılck BİR SOSYAL BİLİM OLARAK İKTİSAT VE TEMEL KAVRAMLAR 1 Bugünki dersin işleniş plnı: 1. Değişkenler ve Eğriler: Mtemtiksel Htırltm...

Detaylı

İntegralin Uygulamaları

İntegralin Uygulamaları Bölüm İntegrlin Uygulmlrı. Aln f ve g, [, b] rlığındki her x için f(x) g(x) eşitsizliğini sğlyn sürekli fonksiyonlr olmk üzere y = f(x), y = g(x) eğrileri, x = ve x = b düşey doğrulrı rsındki S bölgesini

Detaylı

ORTĐK ÜÇGEN ve EŞ ÖZELLĐKLĐ NOKTALAR

ORTĐK ÜÇGEN ve EŞ ÖZELLĐKLĐ NOKTALAR ORTÖĞRETĐM ÖĞRENĐLERĐ RSI RŞTIRM ROJELERĐ YRIŞMSI (2008 2009) ORTĐK ÜÇGEN ve EŞ ÖZELLĐKLĐ NOKTLR rojeyi Hzırlyn Öğrencilerin dı Soydı : Sinem ÇKIR Sınıf ve Şuesi : 11- dı Soydı : Fund ERDĐ Sınıf ve Şuesi

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ 1 T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ HİPERLİPİDEMİ TEDAVİSİ GÖREN HASTALARIN HASTALIK VE TEDAVİLERİ HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Hzırlyn İhsn BÜYÜK Dnışmn Doç. Dr. M. Betül

Detaylı

Depolama Süresinin Bazı Hıyar Çeşitlerinde Mekanik Özelliklere Olan Etkisinin Belirlenmesi *

Depolama Süresinin Bazı Hıyar Çeşitlerinde Mekanik Özelliklere Olan Etkisinin Belirlenmesi * TRIM BİLİMLERİ DERGİSİ 5, (3) 5-56 Depolm Süresinin Bzı Hıyr Çeşitlerinde Meknik Özelliklere Oln Etkisinin Belirlenmesi * Yeşim Benl YURTLU Doğn ERDOĞN Geliş Trihi: 5.. 5 Öz: Bu çlışmd, bzı hıyr çeşitlerinde

Detaylı

Akut Apandisit Olgularında Nötrofil/Lenfosit Oranının Tanıda ve Hastalığın Şiddetini Belirlemedeki Prediktif Değeri

Akut Apandisit Olgularında Nötrofil/Lenfosit Oranının Tanıda ve Hastalığın Şiddetini Belirlemedeki Prediktif Değeri Dicle Tıp Dergisi / 2016; 43 (2): 279-284 Dicle Medicl Journl doi: 10.5798/diclemedj.0921.2016.02.0681 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE 279 Akut Apndisit Olgulrınd Nötrofil/Lenfosit Ornının Tnıd ve Hstlığın

Detaylı

ORAN ORANTI. Örnek...1 : Örnek...4 : Örnek...2 : Örnek...5 : a 1 2 =2b+1 3 =3c 4. Örnek...6 : Bir karışımda bulunan a, b ve c maddeleri arasında

ORAN ORANTI. Örnek...1 : Örnek...4 : Örnek...2 : Örnek...5 : a 1 2 =2b+1 3 =3c 4. Örnek...6 : Bir karışımda bulunan a, b ve c maddeleri arasında ORAN ORANTI syısının 0 dn frklı oln b syısın ornı :b vey olrk gösterilir. b İki vey dh fzl ornın eşitlenmesiyle oluşn ifdeye orntı denir. b =c d ifdesine ikili orntı denir. Bir orntı orntı sbitine eşitlenerek

Detaylı

ORAN ORANTI. Örnek...1 : Örnek...4 : Örnek...2 : Örnek...5 : a 1 2 =2b+1 3 =3c 4. Örnek...6 : Bir karışımda bulunan a, b ve c maddeleri arasında

ORAN ORANTI. Örnek...1 : Örnek...4 : Örnek...2 : Örnek...5 : a 1 2 =2b+1 3 =3c 4. Örnek...6 : Bir karışımda bulunan a, b ve c maddeleri arasında ORAN ORANTI syısının 0 dn frklı oln b syısın ornı :b vey olrk gösterilir. b İki vey dh fzl ornın eşitlenmesiyle oluşn ifdeye orntı denir. b =c d ifdesine ikili orntı denir. Bir orntı orntı sbitine eşitlenerek

Detaylı

Sosyal Harcamalar ve İktisadi Büyüme İlişkisi: Türkiye Ekonomisinde 1960 2005 Dönemine Yönelik Bir Dinamik Analiz

Sosyal Harcamalar ve İktisadi Büyüme İlişkisi: Türkiye Ekonomisinde 1960 2005 Dönemine Yönelik Bir Dinamik Analiz Sosyl Hrcmlr ve İktisdi Büyüme İlişkisi: Türkiye Ekonomisinde 1960 2005 Dönemine Yönelik Bir Dinmik Anliz Sosyl Hrcmlr ve İktisdi Büyüme İlişkisi: Türkiye Ekonomisinde 1960 2005 Dönemine Yönelik Bir Dinmik

Detaylı

Anadolu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü. Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Planlaması 2015-2016 Güz Dönemi

Anadolu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü. Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Planlaması 2015-2016 Güz Dönemi Andolu Üniversitesi Mühendislik Fkültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Plnlmsı 2015-2016 Güz Dönemi 2 Tesis (fcility) Tesis : Belli bir iş için kurulmuş ypı Tesis etmek :

Detaylı

YÜZDE VE FAĐZ PROBLEMLERĐ

YÜZDE VE FAĐZ PROBLEMLERĐ YILLAR 00 003 00 00 006 007 008 009 010 011 ÖSS-YGS 3 1 1 1 3 YÜZDE VE FAĐZ PROBLEMLERĐ YÜZDE: Bir syının yüzde sı= dır ÖRNEK(1) % i 0 oln syıyı bullım syımız olsun 1 = 0 = 0 ÖRNEK() 800 ün % ini bullım

Detaylı

BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ 42 (2016) COĞRAFYA ÖĞRETİMİNDE SKETCH-UP MODELLERİ KULLANIMININ ÖĞRENCİLERİN DERSE YÖNELİK TUTUMLARINA ETKİSİ

BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ 42 (2016) COĞRAFYA ÖĞRETİMİNDE SKETCH-UP MODELLERİ KULLANIMININ ÖĞRENCİLERİN DERSE YÖNELİK TUTUMLARINA ETKİSİ COĞRAFYA ÖĞRETİMİNDE SKETCH-UP MODELLERİ KULLANIMININ ÖĞRENCİLERİN DERSE YÖNELİK TUTUMLARINA ETKİSİ THE IMPACT OF USING SKETCH-UP MODELS IN GEOGRAPHY LESSONS ON STUDENTS LEVELS OF ATTITUDE ÖZET Tufn ÇAPAR

Detaylı

Üslü Sayılar MATEMATİK. 5.Hafta. Hedefler. Öğr.Gör. Esrin PALAS BOZKURT Öğr.Gör. Muhsin ÇELİK. Bu üniteyi çalıştıktan sonra;

Üslü Sayılar MATEMATİK. 5.Hafta. Hedefler. Öğr.Gör. Esrin PALAS BOZKURT Öğr.Gör. Muhsin ÇELİK. Bu üniteyi çalıştıktan sonra; MATEMATİK Üslü Syılr Öğr.Gör. Esrin PALAS BOZKURT Öğr.Gör. Muhsin ÇELİK 5.Hft Hedefler Bu üniteyi çlıştıktn sonr; Gerçel syılrd üslü işlemler ypbilecek, Üslü denklem ve üslü eşitsizlikleri çözebileceksiniz.

Detaylı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal I / 27 Kasım Matematik Sorularının Çözümleri

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal I / 27 Kasım Matematik Sorularının Çözümleri Akdemik Personel ve Lisnsüstü Eğitimi Giriş Sınvı ALES / Sonbhr / Syısl I / 7 Ksım 011 Mtemtik Sorulrının Çözümleri 1 1 1 1. 1. + + 1 1. + 3 6 1 3 1 + 3 6 3 1. + + 1 1 1 6+ + 3 1. 1 13 1. 1 13. 5.10 +

Detaylı

BİRİNCİ BASAMAKTA PRİMER İMMÜN YETMEZLİK

BİRİNCİ BASAMAKTA PRİMER İMMÜN YETMEZLİK 1 LERDE LABORATUVAR İPUÇLARI GENEL TARAMA TESTLERİ Tam kan sayımı Periferik yayma İmmünglobulin düzeyleri (IgG, A, M, E) İzohemaglutinin titresi (Anti A, Anti B titresi) Aşıya karşı antikor yanıtı (Hepatit

Detaylı

Fonksiyonel özelliklere sahip probiyotik incir uyutması tatlısı üretimi

Fonksiyonel özelliklere sahip probiyotik incir uyutması tatlısı üretimi SAÜ. Fen Bil. Der. 17. Cilt, 1. Syı, s. 147-153, 2013 SAU J. Sci. Vol 17, No 1, p. 147-153, 2013 Fonksiyonel özelliklere ship proiyotik incir uyutmsı ttlısı üretimi Meryem Hut 1*, Ahmet Ayr 1 ÖZET 1 Skry

Detaylı

Deneysel aortik iskemi-reperfüzyonda beta-glukanın böbrek hasarı üzerine etkisi

Deneysel aortik iskemi-reperfüzyonda beta-glukanın böbrek hasarı üzerine etkisi Türk Göğüs Klp Dmr Cerrhisi Dergisi Turkish Journl of Thorcic nd Crdiovsculr Surgery Deneysel ortik iskemi-reperfüzyond ın böbrek hsrı üzerine etkisi The effect of bet-glucn on kidney injury in experimentl

Detaylı

Multipl Sklerozda Depresyon, Fonksiyonel Durum ve Yaşam Kalitesi İlişkisi: Bir Rehabilitasyon Merkezi Deneyimi

Multipl Sklerozda Depresyon, Fonksiyonel Durum ve Yaşam Kalitesi İlişkisi: Bir Rehabilitasyon Merkezi Deneyimi Özgün Arştırm / Originl Investigtion Multipl Sklerozd Depresyon, Fonksiyonel Durum ve Yşm Klitesi İlişkisi: Bir Rehbilitsyon Merkezi Deneyimi Reltionship with Functionl Sttus nd Qulity of Life Associted

Detaylı

Levels of fibrinogen, high sensitive C-reactive protein and lipid parameters as a cardiovascular risk factor in subclinical hypothyroid patients

Levels of fibrinogen, high sensitive C-reactive protein and lipid parameters as a cardiovascular risk factor in subclinical hypothyroid patients Turkish Journl of Clinics nd Lbortory To cite this rticle: Güngüneş A, Çelik K, Şhin M, Özbek M, Çkl E, Çkır E, Yıldırım İS, Delibşı T. Krdiyovsküler risk fktörü olrk fibrinojen, yüksek duyrlılıklı C-rektif

Detaylı

Akciğer Kanserinde PET/BT

Akciğer Kanserinde PET/BT 326 D TÜRK RADYOLOJİ DERNEĞİ Akciğer Knserinde PET/BT Recep Svş TÜRK RADYOLOJİ SEMİNERLERİ Trd Sem 2014; 2: 326-339 ÖĞRENME HEDEFLERİ Pozitron Emisyon Tomogrfi/Bilgisyrlı Tomogrfi (PET/BT) Cihzını, Kullnıln

Detaylı

Geniş Vestibüler Akuaduktus Sendromu: 2 Olgu Sunumu

Geniş Vestibüler Akuaduktus Sendromu: 2 Olgu Sunumu Uludğ Üniversitesi Tıp Fkültesi Dergisi 30 (2) 131-135, 2004 OLGU BİLDİRİMİ Geniş Vestiüler Akuduktus Sendromu: 2 Olgu Sunumu Nusret İNCİ, İrhim HIZALAN, Özlem Ky TURGUT, İlker TEZEL, Selçuk ONART, Levent

Detaylı

Alana Özgü Web Servis Keşif Sistemlerinde Otomatik Servis Kalitesi Hesaplama Yöntemi

Alana Özgü Web Servis Keşif Sistemlerinde Otomatik Servis Kalitesi Hesaplama Yöntemi 5. ULUSAL YAZILIM MÜHEDİSLİĞİ SEMPOZYUMU - UYMS' Aln Özgü Web Servis Keşif Sistemlerinde Otomti Servis Klitesi Hesplm Yöntemi Emr Aşroğlu Pınr Şenul 2,2 Bilgisyr Mühendisliği Bölümü, Ort Doğu Teni Üniversitesi,

Detaylı

8. Ders Deney Tasarımı Model Uygulamaları Çapraz ve Đç Đçe Tasarımlar, Tekrarlı Gözlemler, Bloklama

8. Ders Deney Tasarımı Model Uygulamaları Çapraz ve Đç Đçe Tasarımlar, Tekrarlı Gözlemler, Bloklama 8. Ders Deney Tsrımı Model Uygulmlrı Çprz ve Đç Đçe Tsrımlr, Tekrrlı Gözlemler, loklm Çprz tsrımlr le lgl bzı uygulmlr öncek derslerde örnek olrk verld.. Đç Đçe Etkenl Deney Tsrımı (Nested Expermentl Desgn

Detaylı

Velilere Yönelik Soru Formu

Velilere Yönelik Soru Formu Velilere Yönelik Soru Formu Eğitim Stndrtlrı Pilot Çlışmsı 4. Sınıf Mtemtik Okul Sınıf Öğrenci Sevgili veliler, Sevgili velyet shipleri, Çocuğunuzun sınıfı, mtemtik eğitim stndrtlrın ilişkin bir pilot

Detaylı

Muhasebe Bilgilerinin Değer İlişkisinde Firmalara Özgü Faktörlerin Etkisi (*)

Muhasebe Bilgilerinin Değer İlişkisinde Firmalara Özgü Faktörlerin Etkisi (*) Attürk Üniversitesi Sosyl Bilimler Enstitüsü Dergisi 2013 17 (3): 313-326 Muhsebe Bilgilerinin Değer İlişkisinde Firmlr Özgü Fktörlerin Etkisi (*) Bülent AKKAYA (**) Hüseyin AKTAŞ (***) Öz: Muhsebe bilgilerinin

Detaylı

BETONARME KİRİŞLERİN DIŞTAN YAPIŞTIRILAN ÇELİK LEVHALARLA KESMEYE KARŞI GÜÇLENDİRİLMESİ

BETONARME KİRİŞLERİN DIŞTAN YAPIŞTIRILAN ÇELİK LEVHALARLA KESMEYE KARŞI GÜÇLENDİRİLMESİ BETONARME KİRİŞLERİN DIŞTAN YAPIŞTIRILAN ÇELİK LEVHALARLA KESMEYE KARŞI GÜÇLENDİRİLMESİ Sinn ALTIN 1, Özgür ANIL 2, M. Emin KARA 3 1 İnşt Müh. Böl. Prof. Dr., Gzi Üniversitesi, Mltepe, Ankr, Türkiye, 06570

Detaylı

rus[i L)'nın kimyasal savaı metotları üzerinde aralllrmalar

rus[i L)'nın kimyasal savaı metotları üzerinde aralllrmalar Türk. bitki kor. derg (1935), 9 : 247-253 ISSN 0254-5454 EgeBölgesi turuntoillerinde zrr ypn Knlı blsır ([ eropistes rus[i L)'nın kimysl svı metotlrı üzerinde rlllrmlr E. Pervin ÖNDER* Orhn ULU* Aydın

Detaylı

on8 S İ G O R T A C I L I K S E K T Ö R Ü K U R U M S A L W E B S İ T E L E R İ G E N E L A N A L İ Z Ç A L I Ş M A S I

on8 S İ G O R T A C I L I K S E K T Ö R Ü K U R U M S A L W E B S İ T E L E R İ G E N E L A N A L İ Z Ç A L I Ş M A S I on8 S İ G O R T A C I L I K S E K T Ö R Ü K U R U M S A L W E B S İ T E L E R İ G E N E L A N A L İ Z Ç A L I Ş M A S I Kurumsl web sitelerinin en büyük hedefi; kullnıcılrı müşteri, müşterileri kullnıcı

Detaylı

Screening of Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase Deficiency in Cord Blood l

Screening of Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase Deficiency in Cord Blood l e A þ t ý m Sceening of Glucose-6-Phosphte Dehydogense Deficiency in Cod Blood l n i j i O O i g in Kodon Knınd Glukoz-6-Fosft Dehidogenz Enzim Eksikliği Tmsı h c s Re l Glukoz-6-Fosft Dehidogenz Enzim

Detaylı

İÇİNDEKİLER ORAN VE ORANTI... 267-278... 01-06 KESİR PROBLEMLERİ... 279-288... 01-05 HAVUZ VE İŞ PROBLEMLERİ... 289-298... 01-06

İÇİNDEKİLER ORAN VE ORANTI... 267-278... 01-06 KESİR PROBLEMLERİ... 279-288... 01-05 HAVUZ VE İŞ PROBLEMLERİ... 289-298... 01-06 PROBLEMLER İÇİNDEKİLER Syf No Test No ORAN VE ORANTI... 267-278... 01-06 KESİR PROBLEMLERİ... 279-288... 01-05 HAVUZ VE İŞ PROBLEMLERİ... 289-298... 01-06 SAYI PROBLEMLERİ... 299-314... 01-08 YAŞ PROBLEMLERİ...

Detaylı

Evaluation of Fetal Lung Ultrasound Images by Digital Texture Analysis Methods l

Evaluation of Fetal Lung Ultrasound Images by Digital Texture Analysis Methods l e r Ar þ t ý r m Evlution of Fetl Lung Ultrsound Imges by Digitl Texture Anlysis Methods l n i j ri O O i g in Fetl Akciğer Ultrsonogrfik Görüntülerinin Dijitl Doku Çözümlemesi ile Değerlendirilmesi h

Detaylı