11 EYLÜL SALDIRISININ DÜNYA FİNANSAL PİYASALARININ DAVRANIŞLARINA ETKİLERİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "11 EYLÜL SALDIRISININ DÜNYA FİNANSAL PİYASALARININ DAVRANIŞLARINA ETKİLERİ"

Transkript

1 T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 11 EYLÜL SALDIRISININ DÜA FİNANSAL PİYASALARININ DAVRANIŞLARINA ETKİLERİ Hazõrlayan Cem Kaan ARSLAN İkisa Ana Bilim Dalõ Yüksek Lisans Tezi Danõşman Yrd. Doç. Dr. Cumhur ERDEM TOKAT 2006

2 11 EYLÜL SALDIRISININ DÜA FİNANSAL PİYASALARININ DAVRANIŞLARINA ETKİLERİ Tezin Kabul Ediliş Tarihi: 18 / 01 / 2007 Jüri Üyeleri (Unvanõ, Adõ Soyadõ) İmzasõ Başkan : Doç.Dr. Nevin YÖRÜK... Üye : Yrd.Doç. Dr. Cumhur ERDEM... Üye : Yrd. Doç. Dr. Ahme Kibar ÇETİN... Üye : Üye : Bu ez, Gaziosmanpaşa Üniversiesi Sosyal Bilimler Ensiüsü Yöneim Kurulunun.../.../... arih ve... sayõlõ ourumunda belirlenen üri arafõndan kabul edilmişir. Ensiü Müdürü:... Mühür İmza

3 i ÖZET Bu çalõşmada, 5 grup ülkenin ve 1 grup dünya indeksinin hisse senedi fiya ekileşimi ve bu ülkelerden 14 ünün hisse senedi fiya-hacim ilişkisi, periyodunda incelendi. Birleşik Devlelerdeki 11 Eylül 2001 erör saldõrõsõnõn, hisse senedi piyasalarõ arasõnda bulaşma ekisiyle ve fiya-hacim ilişkisinin yapõsõnda bir değişiklikle sonuçlanõp sonuçlanmadõğõ es edildi. Hisse senedi piyasalarõ arasõndaki ilişkiyi analiz emek için VAR modeli kullanõldõ. Ayrõca doğrusal ve doğrusal olmayan nedensellik esleri hisse senedi fiyaõ ve işlem hacmi arasõndaki ilişkinin araşõrõlmasõnda kullanõldõ. Sonuçlarõmõz, hisse senedi piyasalarõ arasõndaki korelasyonun ve hisse senedi fiyaõ ile işlem hacmi arasõndaki nedensellik ilişkisinin 11 Eylül den sonra arõğõnõ gösermekedir. Meodu Anahar Kelimeler: Bulaşma Ekisi, Fiya-Hacim İlişkisi, Nedensellik, VAR

4 ii ABSTRACT In his paper we examined he sock price ineracion across 5 groups of counries and 1 group of world indicies, and he sock price-volume relaion in 14 of hese counries in he period of We es wheher he erroris aack in he Unied Saes on Sepember 11, 2001, resuled in a conagion across sock markes and a change in he naure of price-volume relaion. We used VAR model o analysis he relaion beween sock markes. Also linear and non-linear causaliy ess was used o invesigae he relaion beween sock price and volume. Our resuls indicae ha he correlaion across he sock markes and he causaliy relaion beween sock price and volume increase afer he Sepember 11. Key Words: Conagion, Price-Volume Relaion, Causaliy, VAR Mehod

5 iii İÇİNDEKİLER Sayfa ÖZET... i ABSTRACT... ii TABLOLAR LİSTESİ...v ŞEKİLLER LİSTESİ... viii KISALTMALAR LİSTESİ...ix 1.GİRİŞ FİNANSAL ENTEGRASYON VE BULAŞMA ETKİSİ LİTERATÜR TARAMASI MATERYAL VE YÖNTEM MATERYAL Birim Kök Tesleri YÖNTEM EGARCH Modeli Nedensellik Tesleri Doğrusal Nedensellik Tesleri Doğrusal Olmayan Nedensellik Tesleri Temel Bileşenler Analizi VAR Modeli BULGULAR EGARCH MODELİ TAHMİN SONUÇLARI DOĞRUSAL NEDENSELLİK TESTLERİ SONUÇLARI DOĞRUSAL OLMAYAN NEDENSELLİK TESTLERİ SONUÇLARI...44

6 iv 5.4.VAR MODELİ TAHMİN SONUÇLARI Gelişmiş Ülkeler Ve Dünya İndekslerinin İlişkisi Gelişmiş Ülkeler Ve Uzak Doğu Ülkelerinin İlişkisi Gelişmiş Ülkeler ve Güney Amerika Ülkeleri Arasõndaki İlişki Gelişmiş Ülkeler ve Asya Ülkeleri Arasõndaki İlişki Gelişmiş Ülkeler İle Müslüman Nüfusun Çoğunluka Olduğu Ülkeler Arasõndaki İlişki Dünya İndeksleri ve Uzak Doğu Ülkeleri Arasõndaki İlişki Dünya İndeksleri İle Güney Amerika Ülkeleri Arasõndaki İlişki Dünya İndeksleri İle Asya Ülkeleri Arasõndaki İlişki Dünya İndeksleri İle Müslüman Nüfusun Çoğunluka Olduğu Ülkelerin İlişkisi SONUÇ VE ÖNERİLER...96 KAYNAKLAR ÖZGEÇMİŞ...107

7 v TABLOLAR LİSTESİ Sayfa Tablo 4.1 Ülkelere Ai Fiya İndeksleri...21 Tablo 4.2 Tanõmlayõcõ İsaisikler (İşlem Hacmi Geiriler)...21 Tablo 4.3 Tanõmlayõcõ İsaisikler (Fiya Endeski Geiriler)...22 Tablo 4.4 Serilerin Durağanlõk Tes Sonuçlarõ ( Fiya Endeksleri)...24 Tablo 4.5 Serilerin Durağanlõk Tes Sonuçlarõ (İşlem Hacmi)...25 Tablo 5.1 Fiya İndeskleri EGARCH Modeli Tahmin Sonuçlarõ...37 Tablo 5.1' in Devamõ.37 Tablo 5.2 İşlem hacimlerinde EGARCH Modeli Tahmin Sonuçlarõ...39 Tablo 5.3 Fiya ve İşlem Hacmi Arasõndaki Doğrusal Nedensellik Tesleri Sonuçlarõ (Tüm Dönem)...41 Tablo 5.4 Fiya ve İşlem Hacmi Arasõndaki Doğrusal Nedensellik Tesleri Sonuçlarõ (Birinci Dönem)...42 Tablo 5.5 Fiya ve İşlem Hacmi Arasõndaki Doğrusal Nedensellik Tesleri Sonuçlarõ (İkinci Dönem)...43 Tablo 5.6 Fiya ve İşlem Hacmi Arasõndaki Doğrusal Olmayan Nedensellik Tesleri Sonuçlarõ (Tüm Dönem)...45 Tablo 5.7 Fiya ve İşlem Hacmi Arasõndaki Doğrusal Olmayan Nedensellik Tesleri Sonuçlarõ (İlk Dönem)...46 Tablo 5.8 Fiya ve İşlem Hacmi Arasõndaki Doğrusal Olmayan Nedensellik Tesleri Sonuçlarõ (İkinci Dönem)...47 Tablo 5.9 VAR Tahmin Sonuçlarõ(Gelişmiş Ülkeler-Dünya İndeksleri/Tüm Dönem)...52 Tablo 5.10 VAR Tahmin Sonuçlarõ(Gelişmiş Ülkeler-Dünya İndeksleri/İlk Dönem)...53 Tablo 5.11 VAR Tahmin Sonuçlarõ(GelişmişÜlkeler-Dünya İndeksleri/İkinci Dönem)... 54

8 vi Sayfa Tablo 5.12 VAR Tahmin Sonuçlarõ(GelişmişÜlkeler-UzakDoğuÜlkeleri/TümDönem)...57 Tablo 5.12' nin Devamõ 58 Tablo 5.13 VAR Tahmin Sonuçlarõ(Gelişmiş Ülkeler-UzakDoğu Ülkeleri/İlk Dönem)...59 Tablo 5.13' ün Devamõ.. 60 Tablo 5.14 VAR Tahmin Sonuçlarõ(Gelişmiş Ülkeler-Uzak Doğu Ülkeleri/İkinci Dönem)...61 Tablo 5.14' ün Devamõ..62 Tablo 5.15 VAR Tahmin Sonuçlarõ(Gelişmiş Ülkeler-Güney Amerika Ülkeleri/Tüm Dönem).64 Tablo 5.16 VAR Tahmin Sonuçlarõ(Gelişmiş Ülkeler-Güney Amerika Ülkeleri/İlk Dönem)...65 Tablo 5.17 VAR Tahmin Sonuçlarõ(Gelişmiş Ülkeler-Güney Amerika Ülkeleri/İkinci Dönem)...66 Tablo 5.18 VAR Tahmin Sonuçlarõ(Gelişmiş Ülkeler-Asya Ülkeleri/Tüm Dönem)...68 Tablo 5.19 VAR Tahmin Sonuçlarõ(Gelişmiş Ülkeler-Asya Ülkeleri/İlk Dönem)...69 Tablo 5.20 VAR Tahmin Sonuçlarõ(Gelişmiş Ülkeler-Asya Ülkeleri/İkinci Dönem)...70 Tablo 5.21 VAR Tahmin Sonuçlarõ(Gelişmiş Ülkeler-Müslüman Nüfusun Çoğunluka Olduğu Ülkeler/Tüm Dönem)...73 Tablo 5.22 VAR Tahmin Sonuçlarõ(Gelişmiş Ülkeler-Müslüman Nüfusun Çoğunluka Olduğu Ülkeler/İlk Dönem)...74 Tablo 5.23 VAR Tahmin Sonuçlarõ(Gelişmiş Ülkeler-Müslüman Nüfusun Çoğunluka Olduğu Ülkeler/İkinci Dönem)...75 Tablo 5.24 VAR Tahmin Sonuçlarõ(Dünya İndeksleri-Uzak Doğu Ülkeleri/Tüm Dönem) Tablo 5.24' ün Devamõ Tablo 5.25 VAR Tahmin Sonuçlarõ(Dünya İndeksleri-Uzak Doğu Ülkeleri/İlk Dönem) Tablo 5.25' in Devamõ...81 Tablo 5.26 VAR Tahmin Sonuçlarõ(Dünya İndeksleri-Uzak Doğu Ülkeleri/İkinci Dönem)... 82

9 vii Sayfa Tablo 5.26' nõn Devamõ Tablo 5.27 VAR Tahmin Sonuçlarõ(Dünya İndeksleri-Güney Amerika Ülkeleri/Tüm Dönem) 85 Tablo 5.28 VAR Tahmin Sonuçlarõ(Dünya İndeksleri-Güney Amerika Ülkeleri/İlk Dönem). 86 Tablo 5.29 VAR Tahmin Sonuçlarõ(Dünya İndeksleri-Güney Amerika Ülkeleri/İkinci Dönem)...87 Tablo 5.30 VAR Tahmin Sonuçlarõ(Dünya İndeksleri-Asya Ülkeleri/Tüm Dönem)...89 Tablo 5.31 VAR Tahmin Sonuçlarõ(Dünya İndeksleri-Asya Ülkeleri/İlk Dönem)...90 Tablo 5.32 VAR Tahmin Sonuçlarõ(Dünya İndeksleri-Asya Ülkeleri/İkinci Dönem)...91 Tablo 5.33 VAR Tahmin Sonuçlarõ(Dünya İndeksleri-Müslüman Nüfusun Çoğunluka Olduğu Ülkeler/Tüm Dönem)...93 Tablo 5.34 VAR Tahmin Sonuçlarõ(Dünya İndeksleri-Müslüman Nüfusun Çoğunluka Olduğu Ülkeler/İlk Dönem)...94 Tablo 5.35 VAR Tahmin Sonuçlarõ(Dünya İndeksleri-Müslüman Nüfusun Çoğunluka Olduğu Ülkeler/İkinci Dönem)...95

10 viii ŞEKİLLER LİSTESİ Sayfa Şekil 5.1. Ülkelerin Sõnõflandõrõlmasõ.. 49

11 ix KISALTMALAR LİSTESİ Dow Jones Dünya Bileşik ( DJ DB) Financial Times Sock Exchange Dünya ( FTSE D) Financial Times Sock Exchange Gelişmiş Ülkeler ( FTSE GÜ) Financial Times Sock Exchange Gelişmeke Olan Ülkeler ( FTSE GOÜ)

12 1 1.GİRİŞ 11 Eylül 2001 arihinde Washingon D.C. ve New York da üm dünyanõn kaderini ekileyen, son derece yõkõcõ bir erör eylemi gerçekleşirilmişir. Bu saldõrõda Amerikan finansal piyasalarõnõn kalbi kabul edilen, New York aki ikiz kuleler harap edilmişir. Enkaz ve yaşanan kaos Amerikan hisse senedi borsalarõnõn başlõcasõ olan New York Hisse Senedi Borsasõnõn ve Wall Sree e faaliye göseren aracõ kurumlarõn geçici olarak kapanmasõna neden olmuşur. Ayrõca finansal sekör çalõşanlarõnõn büyük bir oranõ bu saldõrõda hayaõnõ kaybemişir. Federal Rezerv Bankasõ Başkanõ Alan Greenspan 1 elekomünikasyon alyapõsõnõn hasar görmesinin, Dünya Ticare Merkezinde günlük ölçüsü rilyon dolarlarõ bulan para ransferlerinin aksamasõna neden olduğunu ifade emişir. Aran belirsizlik durumu, saldõrõyõ izleyen günlerde ükeici ve yaõrõmcõnõn davranõşlarõnõ da ekilemişir. Aran belirsizlik ve endişe finansal piyasalarda volailieyi ve dolayõsõyla risk primini de arõrmõşõr. Bu durum yaõrõmcõyõ riskli alanlardan (hisse senedi vb.), daha güvenli ve liki varlõklara (hazine bonosu, alõn, naki vb.) yönelmişir. Sonuç olarak hisse senedi borsalarõ ve uzun vadeli yaõrõm alanlarõ olumsuz ekilenmişir (Saxon, 2002). İkinci Dünya Savaşõndan sonra dünya kapializminin arõşõlmaz lideri haline gelen Amerikan ekonomisinde bu gelişmeler yaşanõrken, birçok dünya ülkesinin de bu durumdan ekilenmesi beklenen bir durumdur. Amerikan ekonomisinin büyüklüğü bu ülkeyi dünya çapõnda önemli bir pazar haline geirmişir. Bu yüzden Amerikan ekonomisindeki keskin dönüşlerin, başa icari parnerleri olmak üzere birçok dünya ülkesinde önemli sonuçlarõ olabilmekedir. Özellikle 11 Eylül erörünün, darbesini modern piyasa ekonomilerinin lokomoifi olan finansal siseme vurmuş olmasõ ve New 1 Tesimony of Chairman Alan Greenspan, The Condiion of he Financial Markes Sepember 20, 2001 (hp://www.federalreserve.gov/boarddocs/tesimony/2001/ /defaul.hm).

13 2 York keninin dünyanõn finansal başkeni konumunda olmasõ bu olayõn dünya ülkeleri için önemini daha da arõrmakadõr (Brash, 2004). Son yirmi yõlda ulusal ekonomilerde hisse senedi piyasalarõnõn önemi giderek armõşõr. Aynõ dönemde poliik ve ekonomik enegrasyonlarõn, komünikasyon eknoloisindeki hõzlõ gelişmelerin, sermaye konrollerinin dünya çapõnda liberalleşmesinin ve finansal yeniliklerin sonucu olarak uluslararasõ finansal piyasalarõn birbirleriyle ekileşimlerinde de belirgin bir arõş söz konusudur. Bu durum ulusal ekonomilerin, yabancõ hisse senedi borsalarõndaki kargaşalardan daha sõk ve şiddeli ekilenmelerine yol açmõşõr. Uluslararasõ borsalar arasõndaki ilişki finansal araşõrmalara da sõkça konu olmuşur. Piyasalardaki bu ekileşimin derecesinin ölçülmesi birkaç nedenden dolayõ önem arz emekedir. Yaõrõmcõlar için iyi çeşilendirilmiş bir porfolyo oluşurmak, uluslar arasõ borsalarõn ne kadar sõkõ bağlõ olduklarõnõ bilmelerine bağlõdõr. Borsalarõn korelasyonundaki bir değişim porföyün düzenlenmesi gerekiğinin sinyalidir. Ayrõca poliika yapõcõlar da menkul kõyme borsalarõ arasõndaki korelasyonla ilgilenirler. Çünkü bu ilişki poliika yapõcõlara global finansal sisemin isikrarõnõn sağlanmasõna yönelik bilgiler vermekedir. Para poliikalarõ da uluslararasõ piyasalardaki gelişmelerle uyumlu olarak şekillendirilir. Bu çalõşmada uluslararasõ menkul kõyme borsalarõnda 11 Eylül öncesi ve sonrasõ için önemli bir yapõsal bir değişiklik olup olmadõğõ araşõrõlacakõr. Çeşili ülkelerdeki menkul kõyme borsalarõnda hisse senedi fiyalarõyla işlem hacmi arasõndaki ekileşim, bu ülkelerdeki hisse senedi fiyalarõnõn birbirleriyle ekileşimi ve bu ülkelerin dünya indeksleri ile ekileşimi 11 Eylül öncesi ve sonrasõ dikkae alõnarak analiz edilecekir.

14 3 Çalõşmanõn bundan sonraki bölümlerinde sõrayla, finansal enegrasyonun incelendiği bir bölüm, konu ile ilgili lieraür aramasõ, çalõşmada kullanõlan maeryal, kullanõlan zaman serisi analizleriyle ilgili eorik alyapõ, bulgular ve sonuç ve öneriler bölümleri yer alacakõr.

15 4 2. FİNANSAL ENTEGRASYON VE BULAŞMA ETKİSİ Uluslar arasõ hisse senedi piyasalarõnõn enegrasyonu, global sermaye piyasalarõnda belki en çok üzerinde durulan konudur. Yaklaşõk son yirmi yõldõr varlõğõnõ göseren bu olgunun çeşili kaynaklarõ vardõr. Ekonomik ve poliik enegrasyon, dõş icareeki, bankacõlõk ve finans seköründeki gelişmeler, finansal piyasalarõn liberalizasyonu, bilgi ve ileişim eknoloilerindeki gelişmeler borsalardaki mevcu durumu oraya çõkaran emenlerdir (Anoniou, Pesceo ve Violaris, 2001). Hisse senedi piyasalarõndaki bağlanõ çeşili fakörlere bağlõ olarak oraya çõkmõşõr. Borsalardaki düzenleyici sõnõrlamalar kaldõrõlmõşõr. Liberal düzenlemelerde arõş göseren borsalar, yabancõ şirkeler ve yaõrõmcõlar için çok cazip hale gelmişlerdir. Aran piyasa liberalizasyonu ile yabancõ firmalarõn hisse senelerinin ulusal borsalarda işlem görmesi ve yabancõlarõn borsada işlem yapmalarõ sõklaşmõşõr. Gelişmiş ve gelişmeke olan borsalar arasõnda özel porföy akõşlarõ armõşõr. Gelişmeke olan ülke firmalarõnõn da yabancõ borsalarda işlem görme sõklõğõ ve bu firmalarõn yabancõ borsalardaki işlem hacimleri armõşõr. Bu süreç ulusal hisse senedi borsalarõnõn diğer uluslar arasõ borsalarla bağlanõlarõnõ giderek arõrmõşõr (Sabri, 2002). Finansal enegrasyon, iç piyasadaki yaõrõmcõnõn yabancõ varlõklara yaõrõm yapmasõna ve yabancõ yaõrõmcõnõn iç piyasadaki varlõklara yaõrõm yapmasõna olanak sağlar. Bu nedenle yaõrõmõn yapõldõğõ bölge önemli olmaksõzõn, eşi riske sahip varlõklarõn beklenen geirileri de eşiir. Kapalõ bir finansal reimden, enegre bir reime geçiş beklenen geirileri, volailieyi ve global fakörlerle olan korelasyonu ekilemekedir. Ekilenen bu unsurlarõn her biri risk analizi ve porföy yapõsõ için son derece önem arz emekedirler. Bu yüzden finansal piyasalarõn enegrasyonu uluslar

16 5 arasõ finans lieraürünün merkezinde yer almakadõr (Bekaer, Harvey ve Lumsdaine, 2002). Hisse senedi piyasalarõnõn enegrasyonu ve liberalizasyonu global hisse senedi piyasasõnõn gelişiminde olumlu bir sinyal olarak algõlanmaka ve yorumlanmakadõr. Bu piyasalardaki enegrasyon çeşili avanalar sağlayabilmekedir: Bekaer ve Harvey e (1997) göre, finansal enegrasyon öz kaynak maliyelerini azalõr. Hargis e (2000) göre, finansal enegrasyon ve liberalizasyon likidieyi, porföy çeşilendirme olanaklarõnõ ve yaõrõmcõ abanõnõ arõrõrken, riski azalmakadõr. Ayrõca yaõrõm imkanlarõ da armakadõr (Henry, 2000). Diğer arafan hisse senedi piyasalarõnda aran bağlanõlar bazõ dezavanalarõ da birlike geirebilir. Bir borsada meydana gelen bir haa ya da bir volailie şoku diğer borsalara da ransfer olabilir (King, 1990). Serbes sermaye akõşlarõ ve aran bağlanõlar enflasyon ve döviz kuru isikrarsõzlõğõnõ bir piyasadan diğerine aşõyabilir. Bu durumun bir örneği 1994 de Meksika finansal piyasalarõnda ve yõllarõnda Doğu Asya bölgesinde yaşanmõşõr. Bu durum belli bir risk fakörü olarak algõlanacak ve borsalarda daha güçlü müşerek harekelere neden olacakõr. Bu bağlamda uluslar arasõ porföy çeşilendirmesinden beklenen kazançlar azalacakõr (Shawky v.d., 1997). Hisse senedi piyasasõ uzmanlarõn çoğunluğu uluslar arasõ bir borsa indeksinin çöküşünün, aran bağlanõ nedeniyle, ulusal bir borsanõn isikrarõna karşõ en büyük ehdi olduğu görüşündedirler (Sabri, 1995). Karolyi ve Sulz a (1995) göre borsalar arasõndaki ilişkinin güçlenmesiyle aran orak varyans, yur içindeki riski uluslar arasõ yollardan arabilir. Global düzeyde risk primi ve ayrõca firmalara ai sermaye maliyeleri arar.

17 6 Hisse senedi borsalarõnda aran bağlanõ gelişmiş piyasalardan gelişmeke olan piyasalara doğru yayõlmakadõr. Bu bağlanõ diğer finansal ve bankacõlõk sisemleri için de söz konusudur (Sabri, 2002). Bir veya bir grup ülkede oraya çõkan parasal ve finansal krizler genellikle uluslar arasõ düzeyde yayõlõr. İsikrarsõzlõk dönemlerinde, menkul varlõklarõn fiyalarõndaki harekelilik, piyasalar arasõ ve sõnõrlar arasõ müşerek harekeler, isikrar dönemlerine nazaran gözle görülür biçimde arõş göserir. Kriz dönemlerindeki müşerek harekelerin yoğunluğu, ekonomisleri isikrar ve kriz dönemlerini borsalardaki finansal şokun yol açõğõ geçişliliğin iki ayrõ reimi gibi yorumlamaya yönelmişir. Niekim Forbes ve Rigibon (2001), hisse senedi piyasalarõnõn müşerek harekeleri emel olarak iki kaegoriye ayõrõr: üm dünya ülkelerinde söz konusu olan bağlanõ (karşõlõklõ bağõmlõlõk) ve bir ülkede yaşanan bir şok döneminde borsalar arasõndaki bağõn önemli şekilde armasõ şeklinde anõmladõklarõ bulaşma ekisi. Bulaşma ekisinin ne olduğuna dair bir fikir birliği olmasa da lieraürde bazõ orak anõmlamalar mevcuur. Pericoli ve Sbracia (2003), çalõşmalarõnda bunlardan beşini derlemişir: Bulaşma bir ülkede kriz olmasõ ihimalinin, başka bir ülkede oraya çõkan bir krize bağlõ olarak armasõdõr. Bulaşma menkul kõyme fiyalarõndaki volailie, kriz olan ülkeden diğer ülkelere aşõğõnda oraya çõkar. Bulaşma ülkeler arasõnda menkul varlõk fiyalarõnõn müşerek harekeleri, emel ilkelerle açõklanamadõğõnda oraya çõkar.

18 7 Bulaşma piyasalar arasõnda fiyalarõn ve mikarlarõn müşerek harekelerinde, bir veya bir grup piyasada oraya çõkan bir krize bağlõ olarak, önemli bir arõş olmasõdõr. Bulaşma piyasalar arasõndaki ransmisyon şiddelendiğinde oraya çõkar. Bulaşmanõn yollarõnõn neler olduğu sorusuna ilk akla gelen cevap mal ve hizme icarei olacakõr. Bununla birlike finansal markeler ve finansal aracõlarõn da şoklarõn bölgeler arasõnda yayõlmasõnda, bulaşõrõlmasõnda çok önemli ekileri vardõr. Eğer bir piyasadaki kriz, finansal yaõrõmcõlarõn porföy sraeilerinde önemli değişikliklere neden oluyorsa, bu değişiklik krizin merkezinden birçok yönden uzak bir bölgedeki piyasada da menkul kõyme fiyalarõnõ ekileyebilir. Finansal şoklarõn ransmisyonu yerel ve uluslar arasõ poliika yapõcõlarõn kararlarõnõ da ekileyebilmekedir. Spesifik olarak, şoklarõn bir ülkedeki yansõmasõnõn, yerel ya da diğer ülkelerdeki poliikacõlarõn reaksiyonlarõyla abarõlmasõ da söz konusu olabilir (Pericoli ve Sbracia, 2003). Bulaşma olgusu, uluslar arasõ ransmisyon mekanizmasõnõn geçici olduğu, yalnõzca finansal kriz dönemlerinde akive olduğu fikrini gündeme geirmişir. Bu ihimal yaõrõmcõlarõ ve poliika yapõcõlarõ yakõndan ilgilendirmekedir. Zira, eğer bir finansal kriz döneminde piyasalar arasõndaki korelasyon anormal bir şekilde arõyorsa, uluslar arasõ porföy çeşilendirmesi, en çok ihiyaç duyulduğu dönemde başarõsõz olabilir. Benzer şekilde menkul varlõk fiyalarõnõn aşõrõ şekilde müşerek hareke sergilemesi, krizin emel olarak daha iyi durumda olan ülkelere de sõçramasõna sebep olabilir (Pericoli ve Sbracia, 2003).

19 8 3. LİTERATÜR TARAMASI Çalõşmamõzõn amaçlarõndan birisi olan hisse senedi fiyaõ-işlem hacmi ilişkisinin incelenmesi finans lieraüründeki birçok çalõşmaya da konu olmuşur. Özellikle son yirmi yõlda yoğun ilgi gören bu ilişkinin ampirik ve eorik yapõsõ konusunda, yapõlan bir çok çalõşmaya rağmen orak bir kabule ulaşõlamamõşõr. Karpoff a (1987) göre hisse senedi fiyaõ-işlem hacmi ilişkisi dör nedenden öürü önemlidir. İlk olarak bu ilişki finansal piyasalarõn yapõsõna bir bakõş açõsõ geirir. Fiyalarla işlem hacimleri arasõndaki ampirik ilişki, piyasa yapõsõyla ilgili değişik hipoezlerin ayõr edilmesinde yardõmcõ olur. İkinci olarak, hisse senedi geirileri ile işlem hacimlerinin müşerek dağõlõmõnõn anlaşõlmasõ, çalõşmalarõn sonucundaki isaisiksel çõkarõmlar açõsõndan önemlidir. Üçüncü olarak, hisse senedi geirileri ile işlem hacimlerinin müşerek dinamikleri, geirilerin dağõlõmõnõn incelenmesinde önem arz emekedir. Son olarak, hisse senedi işlem hacmi ilişkisi, vadeli işlem piyasasõ araşõrmalarõ için önemli anlamlar içermekedir. Ayrõca Karpoff, fiya-hacim ilişkisinin, yaõrõmcõ alebinin belirlenmesi konusundaki önemine de işare emekedir. Gelişmiş piyasalar için hisse senedi geirisi ile işlem hacmi ilişkisinin araşõrõldõğõ ampirik çalõşmalar 1960 larda başlamõşõr. Godfrey, Granger ve Morgensern (1964), hafalõk veriler kullanarak, fiya değişimleriyle işlem hacimleri arasõndaki ilişkiyi inceledikleri çalõşmalarõnda, fiya değişimlerinin rassal yürüyüş sergiledikleri sonucuna ulaşmõşlardõr. Crouch (1970) ise günlük işlem hacimleri ve günlük fiya değişimlerinin mulak değerleri arasõnda, hem indeksler hem de hisse senedi fiyalarõ için poziif korelasyon espi emişir. Benzer şekilde Rogalski (1978), işlem hacmi ile fiya değişimleri arasõnda poziif bir ilişki bulmuşur. Karpoff (1987), fiya değişimleriyle işlem hacimleri arasõndaki ilişkiyi incelediği çalõşmasõnda, işlem

20 9 hacminin fiya değişikliğinin büyüklüğü ve fiya değişiminin bizaihi kendisi ile poziif bir ilişki içerisinde olduğu sonucuna ulaşmõşõr. Smirlock ve Sarks (1988), işlem hacmi ile fiya değişimlerinin mulak değeri arasõnda aynõ yönde, güçlü ve gecikmeli bir ilişki espi emişlerdir. Gallan, Rossi ve Tauchen (1992), hisse senedi piyasasõnda fiya değişimleriyle işlem hacimlerinin orak dinamiklerini incelemişlerdir ve 1987 yõllarõ arasõndaki S&P bileşik endeksi ve SE oplam işlem hacmi verilerini kullanarak yapõklarõ analizlerinde elde eikleri bulgulara göre: (i) şarlõ volailie ile işlem hacmi arasõnda poziif korelasyon vardõr; (ii) büyük fiya harekelerini yüksek işlem hacimleri akip eder. Le Baron (1993), çalõşmasõ ile işlem hacminden gelecekeki hisse senedi fiya volailiesine doğru bir bağ olduğu ve bu bağõn düşük ve yüksek işlem hacmi dönemlerinde değişiği sonucuna varmõşõr. Le Baron a göre düşük işlem hacmi dönemlerinde negaif olan bu ilişki, yüksek işlem hacmi dönemlerinde poziif olmakadõr. Hiemsra ve Jones (1994), doğrusal olmayan Granger nedensellik esleriyle işlem hacmi ile geiri arasõndaki ilişkiyi incelemişler ve iki yönlü poziif bir ilişki bulmuşlardõr. Bu konudaki çalõşmalar son yõllarda gelişmeke olan piyasalar üzerinde yoğunlaşmõşõr. Başçõ v.d. (1996), İMKB de işlem gören 29 firmaya ai hafalõk hisse senedi verilerini kullanarak yapõklarõ analizleri sonucunda fiya düzeyi ile işlem hacminin eşbüünleşik olduğunu bulgulamõşlardõr. Saaçioğlu ve Sarks (1998), çalõşmalarõnda bir akõm Lain Amerika ülkesindeki hisse senedi fiyaõ-işlem hacmi ilişkisini incelemişlerdir. Çalõşmalarõnda inceledikleri, kurumsal ve enformasyonel yönden gelişmiş piyasalardan farklõlõklar göseren Lain Amerika ülkelerinde, gelişmiş piyasalardakine benzer, güçlü bir fiya-hacim/öncü-gecikme ilişkisi bulamamõşlardõr. Gözlemledikleri alõ ülkenin dördünde fiyaõn işlem hacmini izlediği sonucuna

21 10 ulaşmõşlardõr. Silvapulle ve Choi (1999), Güney Kore Bileşik Endeksi günlük verilerine doğrusal ve doğrusal olmayan Granger nedensellik eslerini uygulamõşlardõr. Çalõşmalarõnõn sonucunda işlem hacmi-fiya serileri için önemli ve iki yönlü, doğrusal ve doğrusal olmayan nedensellik ilişkisi bulmuşlardõr. Avouyi-Dovi ve Jondeau (2000), çalõşmalarõnda hisse senedi geirisi, volailie ve işlem hacmi arasõndaki bağõ analiz emişlerdir. Bunun için G5 ülkelerine ai on yõllõk, günlük fiya endeksi verilerini kullanmõşlardõr. İncelenen üm piyasalarda geirilerin New York Hisse Senedi Borsasõ ndan ekilendiği ve beklenmeyen işlem hacmi arõşlarõnõn üm indekslerde kuvveli bir poziif eki yapõğõnõ bulmuşlardõr. Ciner (2001), Torono Hisse Senedi Borsasõ ndaki fiya değişimleriyle işlem hacimleri arasõndaki doğrusal ve doğrusal olmayan nedensellik dinamiklerini araşõrmõşõr. Çalõşma sonuçlarõ, işlem hacimlerinin fiya değişimlerini ahmin emede önemli bir güce sahip olduğunu gösermekedir. Ayrõca indeks geirisi ile işlem hacmi arasõnda iki araflõ doğrusal olmayan nedensellik ilişkisi sapanmõşõr. Fan, Groenewold ve Wu (2003), Çin Eneri Sekörü için hisse senedi geirisi ve işlem hacmi ilişkisini Granger Nedensellik Tesi kullanarak incelemişler ve geiriden işlem hacmine doğru güçlü, işlem hacminden geiriye doğru zayõf bir nedensellik bulgulamõşlardõr. Konuyla ilgili olarak Türkiye de hazõrlanmõş yüksek lisans ezleri de mevcuur. Toka (1995), günlük İMKB Bileşik Endeksi ve işlem hacmi verilerini kullanarak fiyalar ve işlem hacmi arasõndaki uzun dönem ilişkiyi ve kõsa dönem nedenselliği araşõrdõğõ çalõşmasõnda eşbüünleşme ve haa düzelme modellerini kullanmõşõr. Çalõşmanõn sonucunda hisse senedi fiyalarõnõn gecikmeli değerlerinden, cari ve gelecekeki işlem hacimlerine güçlü bir doğrusal eki gözlemlenirken, gecikmeli işlem hacmi değerlerinden, cari ve gelecekeki hisse senedi fiyalarõna daha zayõf bir doğrusal

22 11 eki gözlemlenmekedir. Ünal (1995), İMKB de günlük işlem hacminin, hisse senedi geirisinin volailiesi üzerindeki ekisini incelediği çalõşmasõnda, volailie ve işlem hacmi arasõnda poziif bir ilişki espi emişir. Finansal piyasalardaki deregülasyon ve bilgi eknoloisindeki gelişmelerle birlike oraya çõkan borsalardaki uluslararasõ bağõmlõlõk konusu, hisse senedi fiyaõ, geirisi ve işlem hacimleri, bunlara ek olarak borsalarõn gelişmişlik düzeyleri gibi farklõ yönlerden birçok araşõrmada incelenmişir. Yapõlan çalõşmalarõn bir çoğunda değişik zamanlarda ve koşullarda borsalar arasõndaki korelasyonun yönü ve isikrarõ araşõrõlmõşõr. Borsalar arasõndaki bağõmlõlõğa neden olan fakörlerin oraya konulduğu ve arõşõldõğõ çalõşmalarõn yanõ sõra borsalardaki bu ekileşimin iki ayrõ dönem gözeilerek incelendiği, kriz dönemlerindeki bulaşma ekisinin dikkae alõndõğõ çalõşmalar da lieraürde yer almakadõr. Hamao, Masulis ve Vg (1990), çalõşmalarõnda kõsa dönemde fiya volailiesinin uluslararasõ bağõmlõlõğõnõ incelemişlerdir. Araşõrmada Londra, Tokyo ve New York borsalarõndaki maör hisse senedi indekslerini kullanan yazarlar, fiya volailiesinin New York dan Tokyo ya, Londra dan Tokyo ya ve New York dan Londra ya doğru yayõldõğõ sonucuna varmõşlardõr. Fischer ve Palasvira (1990), dünya finansal piyasalarõnõn giderek daha büünleşik hale geldiği ezini sõnamak için hisse senedi fiya indekslerinin karşõlõklõ bağõmlõlõğõnõ es eden bir çalõşma yapmõşlardõr. Önemli düzeyde karşõlõklõ bağõmlõlõk espi eden araşõrmacõlar, ayrõca Amerikan fiya indeksinin hemen hemen üm ülke fiya indekslerine öncülük yapõğõnõ bulmuşlardõr. Karolyi ve Sulz (1995), Amerikan ve Japon borsalarõnda günlük geirilerin birlike harekelerini incelemişlerdir. Elde eikleri sonuçlara göre, bu borsalardaki

23 12 geirilerin ilişkisi, Amerika daki makro ekonomik haberlerden, dolar-yen pariesindeki değişimlerden, hazine bonosu geirilerinden ekilenmemekedir. Ancak borsalar arasõndaki korelasyonun varlõğõ ve büyüklüğü, bu borsalardaki büyük indekslerde yaşanan şoklardan poziif yönde ekilenmekedir. Yani borsalar arasõndaki korelasyon, ulusal indekslerdeki mulak geiriler arõğõ dönemde daha yüksekir. Ayrõca bir önceki dönemdeki yüksek mulak geirilerin, yüksek korelasyonu cari döneme aşõdõğõna dair bulgularõ mevcuur. Darbar ve Deb (1997), uluslar arasõ borsalardaki geirilerin müşerek harekelerin zaman değişkenli karakerisiklerini incelemişlerdir. Bulgulara göre, Amerika ve Japonya borsalarõnda kalõcõ bir korelasyon yokur, ancak geçici nielike önemli bir korelasyon söz konusudur. Ramchand ve Susmel (1998), çalõşmalarõnda Amerikan borsasõyla diğer borsalar arasõndaki korelasyonu, zaman ve değişen varyansõ göz önüne alarak araşõrmõşlardõr. Bu çalõşmanõn sonucunda, Amerikan borsasõndaki varyansõn yüksek olduğu durumlarda, yabancõ borsalarla korelasyonun 2 ile 3,5 ka daha yüksek olduğunu espi emişlerdir. Bracker ve Koch (1999), uluslar arasõ borsalarõn korelasyon yapõsõnõn nasõl ve neden değişiğini araşõrdõklarõ çalõşmada, çeşili ulusal makro ekonomik değişkenlerin korelasyon yapõsõnõ ekilediği ve borsalarda yüksek volailie görüldüğü dönemlerde birlike hareke eme oranõnõn arõğõ sonucuna ulaşmõşlardõr. Anoniou, Pesceo ve Violaris (2001), Avrupa Birliği ndeki finansal piyasalarda önemli bir çif araflõ gecikmeli ilişki ve volailie bağõmlõlõğõ espi emişlerdir. Worhingon ve Higgs (2001), Asya da bulunan hisse senedi piyasalarõnõn dokuz anesinde hisse senedi geirisi ve volailie yayõlõmõnõ incelemişlerdir. İnceledikleri

24 13 dokuz piyasayõ gelişmiş (Hong Kong, Japonya ve Singapur) ve gelişmeke olan (Endonezya, Kore, Malezya, Filipinler, Tayvan ve Tayland) piyasalar şeklinde ayõrmõşlardõr. Yayõlõmõn kaynağõnõ ve büyüklüğünü belirlemek için MGARCH modeli kullanan araşõrmacõlar, Asya piyasalarõnda yüksek derecede enegrasyon olduğu sonucuna varmõşlardõr. Bununla birlike gelişmiş piyasalardan gelişmeke olan piyasalara doğru yayõlõmlarda heeroenlik gözlenmişir. Yani bazõ ülkeler için fiya ahmini daha uarlõ olabilmekedir. Volailienin birbirlerine karşõ yayõlõmõ genellikle, kendi içlerindeki yayõlõmlardan daha düşükür. Piyasalarõ, kendi iç koşullarõndan daha yoğun ekilenen gelişmeke olan piyasalarda, bu durum daha belirgin görülmekedir. Piesse ve Hearn (2002), Lain Amerika ve Karayip Adalarõ ndaki finansal marke enegrasyonunu inceledikleri çalõşmalarõnda, ikisi gelişmiş olmak üzere 13 borsayõ dikkae almõşlardõr. Araşõrma sonucunda Peru, Meksika, Aranin ve Jameika gibi ülkelerin bölgedeki hisse senedi borsalarda icarei domine eiklerini oraya çõkarmõşlardõr. Sabri (2002), borsalardaki bu bağõmlõlõğõn yapõsõnõ incelediği çalõşmasõnda, finansal piyasalardaki liberal düzenlemelerin, uluslararasõ icarein gelişmesinin ve çok uluslu şirkelerin armasõnõn bir sonucu olarak hisse senedi piyasalarõndaki bağõn kuvvelendiği sonucuna ulaşmõşõr. Çalõşmada seçilen borsalarda özellikle yõllarõ arasõnda poziif ekileşimin arõğõnõ bulgulaşmõşõr. Brooks ve Del Negro (2002), ulusal borsalarõn birlike hareke eme düzeyinin, 1990 larõn orasõndan iibaren dramaik bir şekilde arõş gösermesi üzerine bu harekein yapõsõnõ araşõrmõşlardõr. Borsalarõn birlike harekelerinin, daha büyük bir ekonomik ve finansal enegrasyonu beraberinde geirecek sürekli bir fenomen mi, yoksa borsalarda yaşanan geçici bir balon mu olduğu sorusuna yanõ arayan yazarlar, analizleri ile bu

25 14 durumun global düzeyde geçici bir durum, bir balon olduğu, ancak bölgesel düzeyde Avrupa da önemli bir finansal enegrasyonun söz konusu olduğu sonucuna varmõşlardõr. Blancard ve Raymond (2002), uluslararasõ finansal bağlarõ emel ve emel olmayan unsurlarõ ile ele almõşõr. Kişisel fenomenler ve hareke arzlarõ, genel kabul görmüş icari kurallar ve benzeri olgularõ içeren emel olmayan unsurlarõn da uluslar arasõ finansal bağlarõ belirlemede ekili olduğu sonucuna varmõşlardõr. Ayrõca inceledikleri ülkelerden İngilere, Almanya, Fransa ve Japonya nõn Amerikan borsasõndan ekilendiğini bulmuşlardõr. Berben ve Jansen (2005), çalõşmalarõnda Amerikan, İngiliz, Japon ve Alman borsalarõ arasõndaki korelasyonda periyodunda yapõsal bir arõş olup olmadõğõnõ araşõrmõşlardõr. Araşõrmanõn sonuçlarõ şu şekildedir: Almanya, İngilere, Amerika borsalarõ arasõndaki korelasyon bu 20 yõllõk süreçe iki kaõndan fazla armõşõr; Japon borsasõ ile diğer ülke borsalarõ arasõndaki korelasyonun yapõsõnda ise hiçbir değişiklik olmamõşõr; Korelasyonun arõş hõzõ ve zamanõ her ülke için farklõlõk arz emekedir. Solnik ve Roule (2000), çalõşmalarõnda uluslar arasõ borsalardaki ilişkinin espiinde lieraürdeki çoğu çalõşmadan farklõ olarak zaman serisi verileri yerine eşanlõ veriler kullanmõşlardõr. Elde eikleri sonuçlara göre borsalar arasõndaki korelasyon döneminde 0,62 den 0,74 e aran bir rend izlemişir. King ve Wadhwani (1990), Ekim 1987 Krizinin sonucunda kendini göseren bulaşma ekisini, rasyonel aanlarõn diğer piyasalardaki fiya değişimlerinden sonuç çõkarma girişimleri ile izah emeye çalõşan bir model gelişirmişlerdir. Araşõrmacõlar volailiedeki bir arõş sonucu bulaşma ekisinin de aracağõ sonucuna varmõşlardõr.

İMKB NİN LATİN AMERİKA BORSALARIYLA İLİŞKİSİ ÜZERİNE ÇOK DEĞİŞKENLİ GARCH MODELLEMESİ

İMKB NİN LATİN AMERİKA BORSALARIYLA İLİŞKİSİ ÜZERİNE ÇOK DEĞİŞKENLİ GARCH MODELLEMESİ Sosyal Bilimler Dergisi 2010, (4), 25-32 İMKB NİN LATİN AMERİKA BORSALARIYLA İLİŞKİSİ ÜZERİNE ÇOK DEĞİŞKENLİ GARCH MODELLEMESİ Özlem YORULMAZ - Oya EKİCİ İsanbul Üniversiesi İkisa Fakülesi Ekonomeri Bölümü

Detaylı

İMKB de Fiyat-Hacim İlişkisi - Asimetrik Etkileşim

İMKB de Fiyat-Hacim İlişkisi - Asimetrik Etkileşim YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:009 Cil:6 Sayı: Celal Bayar Üniversiesi İ.İ.B.F. MANİSA İMKB de Fiya-Hacim İlişkisi - Asimerik Ekileşim Yrd. Doç. Dr. Koray KAYALIDERE Celal Bayar Üniversiesi,U.B.Y.O., Bankacılık

Detaylı

TÜRKİYE DE FAİZ, DÖVİZ VE BORSA: FİYAT VE OYNAKLIK YAYILMA ETKİLERİ

TÜRKİYE DE FAİZ, DÖVİZ VE BORSA: FİYAT VE OYNAKLIK YAYILMA ETKİLERİ TÜRKİYE DE FAİZ, DÖVİZ VE BORSA: FİYAT VE OYNAKLIK YAYILMA ETKİLERİ Doç. Dr. Macide Çiçek Dumlupınar Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi Öze Bu çalışmada Türkiye de devle iç borçlanma seneleri,

Detaylı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sayı: 2010-8 / 24 Mayıs 2010 EKONOMİ NOTLARI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sayı: 2010-8 / 24 Mayıs 2010 EKONOMİ NOTLARI Türkiye Cumhuriye Merkez Bankası Sayı: 2010-8 / 24 Mayıs 2010 EKONOMİ NOTLARI TCMB Faiz Kararlarının Piyasa Faizleri Ve Hisse Senedi Piyasaları Üzerine Ekisi Mura Duran Refe Gürkaynak Pınar Özlü Deren

Detaylı

Dolar Kurundaki Günlük Hareketler Üzerine Bazı Gözlemler

Dolar Kurundaki Günlük Hareketler Üzerine Bazı Gözlemler Dolar Kurundaki Günlük Harekeler Üzerine Bazı Gözlemler Türkiye Bankalar Birliği Ekonomi Çalışma Grubu Toplanısı 28 Nisan 2008, İsanbul Doç. Dr. Cevde Akçay Koç Finansal Hizmeler Baş ekonomis cevde.akcay@yapikredi.com.r

Detaylı

24.05.2010. Birim Kök Testleri. Zaman Serisi Modelleri: Birim Kök Testleri, Eşbütünleşme, Hata Düzeltme Modelleri

24.05.2010. Birim Kök Testleri. Zaman Serisi Modelleri: Birim Kök Testleri, Eşbütünleşme, Hata Düzeltme Modelleri Yıldız Teknik Üniversiesi İkisa Bölümü Ekonomeri II Ders Noları Ders Kiabı: J.M. Wooldridge, Inroducory Economerics A Modern Approach, 2nd. ed., 2002, Thomson Learning. Zaman Serisi Modelleri: Birim Kök

Detaylı

Birim Kök Testleri 3/24/2016. Bir stokastik sürecin birim kök içerip içermediğini nasıl anlarız? Hatırlarsak aşağıdaki AR(1) sürecinde

Birim Kök Testleri 3/24/2016. Bir stokastik sürecin birim kök içerip içermediğini nasıl anlarız? Hatırlarsak aşağıdaki AR(1) sürecinde Yıldız Teknik Üniversiesi İkisa Bölümü Ekonomeri II Ders Noları Ders Kiabı: J.M. Wooldridge, Inroducory Economerics A Modern Approach, 2nd. ed., 2002, Thomson Learning. Zaman Serisi Modelleri: Birim Kök

Detaylı

Reel Kesim Güven Endeksi ile İMKB 100 Endeksi arasındaki dinamik nedensellik ilişkisi

Reel Kesim Güven Endeksi ile İMKB 100 Endeksi arasındaki dinamik nedensellik ilişkisi İsanbul Üniversiesi İşleme Fakülesi Dergisi Isanbul Universiy Journal of he School of Business Adminisraion Cil/Vol:38, Sayı/No:1, 009, 4-37 ISSN: 1303-173 - www.ifdergisi.org 009 Reel Kesim Güven Endeksi

Detaylı

ÇOKLU DOĞRUSAL BAĞLANTI

ÇOKLU DOĞRUSAL BAĞLANTI ÇOKLU DOĞRUSAL BAĞLANTI ÇOKLU DOĞRUSALLIĞIN ANLAMI Çoklu doğrusal bağlanı; Bağımsız değişkenler arasında doğrusal (yada doğrusala yakın) ilişki olmasıdır... r xx i j paramereler belirlenemez hale gelir.

Detaylı

Searching for Fiscal Effects: A VECM model of Household Consumption Expenditures

Searching for Fiscal Effects: A VECM model of Household Consumption Expenditures MPRA Munich Personal RePEc Archive Searching for Fiscal Effecs: A VECM model of Household Consumpion Expendiures oya erdogdu Ankara Universiy 2006 Online a hp://mpra.ub.uni-muenchen.de/5333/ MPRA Paper

Detaylı

Hisse Senedi Fiyatlarıyla Yabancı İşlem Hacmi Arasında Nedensellik:

Hisse Senedi Fiyatlarıyla Yabancı İşlem Hacmi Arasında Nedensellik: Hisse Senedi Fiyalarıyla abancı İşlem Hacmi Arasında Nedensellik: Toda-amamoo aklaşımı Dr. Cüney AKAR Balıkesir Üniversiesi, Bandırma İİBF. Öze Bu çalışmada İsanbul Menkul Kıymeler Borsasında (İMKB) IMKB100

Detaylı

BİRİM KÖK TESTLERİNDE YAPISAL KIRILMA ZAMANININ İÇSEL OLARAK BELİRLENMESİ PROBLEMİ: ALTERNATİF YAKLAŞIMLARIN PERFORMANSLARI

BİRİM KÖK TESTLERİNDE YAPISAL KIRILMA ZAMANININ İÇSEL OLARAK BELİRLENMESİ PROBLEMİ: ALTERNATİF YAKLAŞIMLARIN PERFORMANSLARI BİRİM KÖK TESTLERİNDE YAPISAL KIRILMA ZAMANININ İÇSEL OLARAK BELİRLENMESİ PROBLEMİ: ALTERNATİF YAKLAŞIMLARIN PERFORMANSLARI Arş. Gör. Furkan EMİRMAHMUTOĞLU Yrd. Doç. Dr. Nezir KÖSE Arş. Gör. Yeliz YALÇIN

Detaylı

Borsa Getiri Oranı ve Faiz Oranı Arasındaki İlişkinin Doğrusal Olmayan Yöntemlerle Analizi: Türkiye Örneği

Borsa Getiri Oranı ve Faiz Oranı Arasındaki İlişkinin Doğrusal Olmayan Yöntemlerle Analizi: Türkiye Örneği Volume 4 Number 3 03 pp. -40 ISSN: 309-448 www.berjournal.com Borsa Geiri Oranı ve Faiz Oranı Arasındaki İlişkinin Doğrusal Olmayan Yönemlerle Analizi: Türkiye Örneği Yusuf Ekrem Akbaşa Öze: Bu çalışmada,

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇOK DEĞİŞKENLİ EŞİKSEL OTOREGRESİF MODELLER ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA Ümran Münire KAHRAMAN DOKTORA TEZİ İsaisik Anabilim Dalı 2012 KONYA Her Hakkı Saklıdır TEZ

Detaylı

HİSSE SENEDİ FİYATLARI VE DÖVİZ KURU İLİŞKİSİ

HİSSE SENEDİ FİYATLARI VE DÖVİZ KURU İLİŞKİSİ The Journal of Academic Social Science Sudies Inernaional Journal of Social Science Doi number:hp://dx.doi.org/10.9761/jasss2963 Number: 37, p. 399-408, Auumn I 2015 Yayın Süreci Yayın Geliş Tarihi Yayınlanma

Detaylı

Zaman Serisi Modelleri: Birim Kök Testleri, Eşbütünleşme, Hata Düzeltme Modelleri

Zaman Serisi Modelleri: Birim Kök Testleri, Eşbütünleşme, Hata Düzeltme Modelleri Yıldız Teknik Üniversiesi İkisa Bölümü Ekonomeri II Ders Noları Ders Kiabı: J.M. Wooldridge, InroducoryEconomericsA Modern Approach, 2nd. ed., 2002, Thomson Learning. Zaman Serisi Modelleri: Birim Kök

Detaylı

NET YABANCI İŞLEM HACMİ İLE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ARASINDA UZUN DÖNEMLİ İLİŞKİ VAR MIDIR? Cüneyt AKAR (*)

NET YABANCI İŞLEM HACMİ İLE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ARASINDA UZUN DÖNEMLİ İLİŞKİ VAR MIDIR? Cüneyt AKAR (*) NET YABANCI İŞLEM HACMİ İLE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ARASINDA UZUN DÖNEMLİ İLİŞKİ VAR MIDIR? Cüney AKAR (*) Öze: Bu çalışmada ne yabancı işlem hacmiyle hisse senedi geirileri arasında uzun dönemli bir ilişkinin

Detaylı

Box-Jenkıns Modelleri ile Aylık Döviz Kuru Tahmini Üzerine Bir Uygulama

Box-Jenkıns Modelleri ile Aylık Döviz Kuru Tahmini Üzerine Bir Uygulama Kocaeli Üniversiesi Sosyal Bilimler Ensiüsü Dergisi (6) 2003 / 2 : 49-62 Box-Jenkıns Modelleri ile Aylık Döviz Kuru Tahmini Üzerine Bir Uygulama Hüdaverdi Bircan * Yalçın Karagöz ** Öze: Bu çalışmada geleceği

Detaylı

Yaz Saati Uygulaması Anomalisinin İMKB 100 Endeks Getirisine Etkisinin Test Edilmesi

Yaz Saati Uygulaması Anomalisinin İMKB 100 Endeks Getirisine Etkisinin Test Edilmesi EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Cil: 10 Sayı: 4 Ekim 2010 ss. 1139-1153 Yaz Saai Uygulaması Anomalisinin İMKB 100 Endeks Geirisine Ekisinin Tes Edilmesi Tesing he Effec of he Dayligh Saving Time

Detaylı

TCMB FAĐZ KARARLARININ HĐSSE SENEDĐ PĐYASALARI ÜZERĐNE ETKĐSĐ

TCMB FAĐZ KARARLARININ HĐSSE SENEDĐ PĐYASALARI ÜZERĐNE ETKĐSĐ Cenral Bank Review Vol. 10 (July 2010), pp.23-32 ISSN 1303-0701 prin / 1305-8800 online 2010 Cenral Bank of he Republic of Turkey hp://www.cmb.gov.r/research/review/ TCMB FAĐZ KARARLARININ HĐSSE SENEDĐ

Detaylı

Türkiye Ekonomisinde Enerji Tüketimi ve Ekonomik Büyüme

Türkiye Ekonomisinde Enerji Tüketimi ve Ekonomik Büyüme Türkiye Ekonomisinde Enerji Tükeimi ve Ekonomik Büyüme Mehme MUCUK * Doğan UYSAL ** Öze Genel olarak enerji, ekonomik ve endüsriyel kalkınma için önemli bir girdi kabul edilmekedir. Ancak enerjinin bazı

Detaylı

Birim Kök Testleri. Random Walk. Bir stokastiksürecin birim kök içerip içermediğini nasıl anlarız? Hatırlarsak aşağıdaki AR(1) sürecinde

Birim Kök Testleri. Random Walk. Bir stokastiksürecin birim kök içerip içermediğini nasıl anlarız? Hatırlarsak aşağıdaki AR(1) sürecinde Yıldız Teknik Üniversiesi İkisa Bölümü Ekonomeri II Ders Noları Ders Kiabı: J.M. Wooldridge, Inroducory Economerics A Modern Approach, 2nd. ed., 02, Thomson Learning. Zaman Serisi Modelleri: Birim Kök

Detaylı

ENFLASYON BELİRSİZLİĞİ İLE PAY SENEDİ GETİRİSİ VE VOLATİLİTESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

ENFLASYON BELİRSİZLİĞİ İLE PAY SENEDİ GETİRİSİ VE VOLATİLİTESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ ENFLASYON BELİRSİZLİĞİ İLE PAY SENEDİ GETİRİSİ VE VOLATİLİTESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Doç. Dr. Emrah İsmail Çevik Namık Kemal Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi eicevik@nku.edu.r

Detaylı

THE CAUSALITY RELATION BETWEEN CONSUMER CONFIDENCE AND STOCK PRICES: CASE OF TURKEY. Abstract

THE CAUSALITY RELATION BETWEEN CONSUMER CONFIDENCE AND STOCK PRICES: CASE OF TURKEY. Abstract Ekonomik ve Sosyal Araşırmalar Dergisi, Bahar 20, Cil:7, Yıl:7, Sayı:, 7:53-65 TÜKETİCİ GÜVENİ VE HİSSE SENEDİ FİYATLARI ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ * Yusuf Volkan TOPUZ ** THE CAUSALITY

Detaylı

PETROL FİYATLARININ BORSA İSTANBUL SANAYİ FİYAT ENDEKSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

PETROL FİYATLARININ BORSA İSTANBUL SANAYİ FİYAT ENDEKSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ PETROL FİYATLARININ BORSA İSTANBUL SANAYİ FİYAT ENDEKSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Yrd.Doç.Dr. Cüney KILIÇ Çanakkale Onsekiz Mar Üniversiesi Biga İ.İ.B.F., İkisa Bölümü Yrd.Doç.Dr. Yılmaz BAYAR Karabük Üniversiesi

Detaylı

KONYA İLİ SICAKLIK VERİLERİNİN ÇİFTDOĞRUSAL ZAMAN SERİSİ MODELİ İLE MODELLENMESİ

KONYA İLİ SICAKLIK VERİLERİNİN ÇİFTDOĞRUSAL ZAMAN SERİSİ MODELİ İLE MODELLENMESİ KONYA İLİ SICAKLIK VERİLERİNİN ÇİFTDOĞRUSAL ZAMAN SERİSİ MODELİ İLE MODELLENMESİ İsmail KINACI 1, Aşır GENÇ 1, Galip OTURANÇ, Aydın KURNAZ, Şefik BİLİR 3 1 Selçuk Üniversiesi, Fen-Edebiya Fakülesi İsaisik

Detaylı

Murat MAZIBAŞ mmazibas@bddk.org.tr Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ÖZET

Murat MAZIBAŞ mmazibas@bddk.org.tr Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ÖZET İMKB Piyasalarındaki Volailienin Modellenmesi ve Öngörülmesi: Asimerik GARCH Modelleri ile bir Uygulama Mura MAZIBAŞ mmazibas@bddk.org.r Bankacılık Düzenleme ve Deneleme Kurumu (BDDK) ÖZET Çalışmada, 5

Detaylı

İŞSİZLİK VE İNTİHAR İLİŞKİSİ: 1975 2005 VAR ANALİZİ Ferhat TOPBAŞ *

İŞSİZLİK VE İNTİHAR İLİŞKİSİ: 1975 2005 VAR ANALİZİ Ferhat TOPBAŞ * İşsizlik ve İnihar İlişkisi: 1975 2005 Var Analizi 161 İŞSİZLİK VE İNTİHAR İLİŞKİSİ: 1975 2005 VAR ANALİZİ Ferha TOPBAŞ * ÖZET İşsizlik, birey üzerinde olumsuz birçok soruna neden olan karmaşık bir olgudur.

Detaylı

Teminatlandõrma ve Kar/Zarar Hesaplama

Teminatlandõrma ve Kar/Zarar Hesaplama Giriş Borsada kullanõlan elektronik alõm satõm sisteminde (VOBİS) tüm emirler hesap bazõnda girilmekte, dolayõsõyla işlemler hesap bazõnda gerçekleşmektedir. Buna paralel olarak teminatlandõrma da hesap

Detaylı

Enflasyonun Borsa Performansı Üzerindeki Etkisi

Enflasyonun Borsa Performansı Üzerindeki Etkisi Kocaeli Üniversiesi Sosyal Bilimler Ensiüsü Dergisi (7) 2004 / 1 : 23-35 Enflasyonun Borsa Performansı Üzerindeki Ekisi Osman Karamusafa * Ayku Karakaya ** Öze: Bu çalışmanın amacı, enflasyon oranının

Detaylı

İMKB 100 endeksindeki kaldıraç etkisinin ARCH modelleriyle iki alt dönemde incelenmesi

İMKB 100 endeksindeki kaldıraç etkisinin ARCH modelleriyle iki alt dönemde incelenmesi İsanbul Üniversiesi İşleme Fakülesi Dergisi Isanbul Universiy Journal of he School of Business Adminisraion Cil/Vol:41, Sayı/No:, 1, 14-6 ISSN: 133-173 www.ifdergisi.org 1 İMKB 1 endeksindeki kaldıraç

Detaylı

HİSSE SENEDİ PİYASALARINDA SÜRÜ DAVRANIŞI: BİST TE BİR ARAŞTIRMA HERDING IN STOCK MARKETS: A RESEARCH IN BIST Bahadır ERGÜN Hatice DOĞUKANLI

HİSSE SENEDİ PİYASALARINDA SÜRÜ DAVRANIŞI: BİST TE BİR ARAŞTIRMA HERDING IN STOCK MARKETS: A RESEARCH IN BIST Bahadır ERGÜN Hatice DOĞUKANLI Uluslararası Sosyal Araşırmalar Dergisi The Journal of Inernaional Social Research Cil: 8 Sayı: 40 Volume: 8 Issue: 40 Ekim 2015 Ocober 2015 www.sosyalarasirmalar.com Issn: 1307-9581 HİSSE SENEDİ PİYASALARINDA

Detaylı

Reel ve Nominal Şokların Reel ve Nominal Döviz Kurları Üzerindeki Etkileri: Türkiye Örneği

Reel ve Nominal Şokların Reel ve Nominal Döviz Kurları Üzerindeki Etkileri: Türkiye Örneği Reel ve Nominal Şokların Reel ve Nominal Döviz Kurları Üzerindeki Ekileri: Türkiye Örneği Öze Ahme Mura ALPER Bu çalışma Türkiye deki reel döviz kuru dalgalanmalarının kaynaklarını açıklamayı amaçlamakadır.

Detaylı

DEĞİŞKENLER ARASINDAKİ GECİKMELİ İLİŞKİLER: Dağıtılmış Gecikme ve Otoregresiv Modeller

DEĞİŞKENLER ARASINDAKİ GECİKMELİ İLİŞKİLER: Dağıtılmış Gecikme ve Otoregresiv Modeller DEĞİŞKENLER ARASINDAKİ GECİKMELİ İLİŞKİLER: Dağıılmış Gecikme ve Ooregresiv Modeller 1 Zaman serisi modellerinde, bağımlı değişken Y nin zamanındaki değerleri, bağımsız X değişkenlerinin zamanındaki cari

Detaylı

KOŞULLU DEĞİŞEN VARYANS MODELLERİ İLE TÜRKİYE ALTIN PİYASASI ENDEKSİ VOLATİLİTELERİNİN TAHMİN EDİLMESİ

KOŞULLU DEĞİŞEN VARYANS MODELLERİ İLE TÜRKİYE ALTIN PİYASASI ENDEKSİ VOLATİLİTELERİNİN TAHMİN EDİLMESİ Cil/Volume: 15 Sayı/Issue: Haziran/June 017 ss./pp. 163-181 İ. E. Kayral Doi: hp://dx.doi.org/10.11611/yead.6404 KOŞULLU DEĞİŞEN VARYANS MODELLERİ İLE TÜRKİYE ALTIN PİYASASI ENDEKSİ VOLATİLİTELERİNİN TAHMİN

Detaylı

YABANCI HİSSE SENEDİ YATIRIMCILARI TÜRKİYE DE DÖVİZ KURU VOLATİLİTESİNİ ŞİDDETLENDİRİYOR MU?

YABANCI HİSSE SENEDİ YATIRIMCILARI TÜRKİYE DE DÖVİZ KURU VOLATİLİTESİNİ ŞİDDETLENDİRİYOR MU? YABANCI HİSSE SENEDİ YATIRIMCILARI TÜRKİYE DE DÖVİZ KURU VOLATİLİTESİNİ ŞİDDETLENDİRİYOR MU? Yrd. Doç. Dr. Macide Çiçek Dumlupınar Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi Yrd. Doç. Dr. Feride Özürk

Detaylı

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASINDA DEĞİŞKENLİĞİN (VOLATİLİTENİN) ARCH-GARCH YÖNTEMLERİ İLE MODELLENMESİ

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASINDA DEĞİŞKENLİĞİN (VOLATİLİTENİN) ARCH-GARCH YÖNTEMLERİ İLE MODELLENMESİ İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASINDA DEĞİŞKENLİĞİN (VOLATİLİTENİN) ARCH- YÖNTEMLERİ İLE MODELLENMESİ ÖZET Yard.Doç. Dr. Tülin ATAKAN İsanbul Üniversiesi, İşleme Fakülesi, Finans Anabilim Dalı Bu çalışmada,

Detaylı

BİR YATIRIM ARACI OLARAK ALTIN İLE HİSSE SENEDİ ENDEKSİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ: TÜRKİYE ÜZERİNE AMPİRİK UYGULAMA 1

BİR YATIRIM ARACI OLARAK ALTIN İLE HİSSE SENEDİ ENDEKSİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ: TÜRKİYE ÜZERİNE AMPİRİK UYGULAMA 1 BİR YATIRIM ARACI OLARAK ALTIN İLE HİSSE SENEDİ ENDEKSİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ: TÜRKİYE ÜZERİNE AMPİRİK UYGULAMA 1 Bülen DOĞRU* Musafa UYSAL** ÖZET Bu çalışmanın amacı 2000:1-2012:09 döneminde Türkiye

Detaylı

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Kurumsal Yatõrõmcõ Yöneticileri Derneği K u r u l u ş u : 1 9 9 9 www.kyd.org.tr info@kyd.org.tr KYD Aylõk Bülten Ağustos 2003 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

PETROL FİYATLARININ İMKB ENDEKSLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ IMPACT OF OIL PRICES ON ISE INDICES

PETROL FİYATLARININ İMKB ENDEKSLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ IMPACT OF OIL PRICES ON ISE INDICES Ekonomik ve Sosyal Araşırmalar Dergisi, Güz 2013, Cil:9, Yıl:9, Sayı:2, 9:7997 PETROL FİYATLARININ İMKB ENDEKSLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Sevinç GÜLER * Halime TEMEL NALIN * * IMPACT OF OIL PRICES ON ISE INDICES

Detaylı

FİNANSAL PİYASA VOLATİLİTESİ VE EKONOMİ

FİNANSAL PİYASA VOLATİLİTESİ VE EKONOMİ FİNANSAL PİYASA VOLATİLİTESİ VE EKONOMİ Yrd. Doç. Dr. Hülya Kanalıcı Akay Uludağ Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi Mehme Nargeleçekenler Uludağ Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi

Detaylı

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Kurumsal Yatõrõmcõ Yöneticileri Derneği K u r u l u ş u : 1 9 9 9 www.kyd.org.tr info@kyd.org.tr KYD Aylõk Bülten Eylül 2003 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

BRIC Ülkeleri ve Türkiye Arasındaki Sermaye Piyasaları Entegrasyonunun Parametrik ve Parametrik Olmayan Eşbütünleşme Testleri ile Analizi

BRIC Ülkeleri ve Türkiye Arasındaki Sermaye Piyasaları Entegrasyonunun Parametrik ve Parametrik Olmayan Eşbütünleşme Testleri ile Analizi BRIC Ülkeleri ve Türkiye Arasındaki Sermaye Piyasaları Enegrasyonunun Paramerik ve Paramerik Olmayan Eşbüünleşme Tesleri ile Analizi BRIC Ülkeleri ve Türkiye Arasındaki Sermaye Piyasaları Enegrasyonunun

Detaylı

Tüketici Güveni ve Hisse Senedi Fiyatları Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Türkiye Örneği (2004: :01)

Tüketici Güveni ve Hisse Senedi Fiyatları Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Türkiye Örneği (2004: :01) June 7-9, 2009, Eskişehir, Turkey. Tükeici Güveni ve Hisse Senedi Fiyaları Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Türkiye Örneği (2004:0-2009:0) Yusuf Volkan Topuz * İkisadi İdari Bilimler Fakülesi, İşleme Bölümü,

Detaylı

Türkiye de Kırmızı Et Üretiminin Box-Jenkins Yöntemiyle Modellenmesi ve Üretim Projeksiyonu

Türkiye de Kırmızı Et Üretiminin Box-Jenkins Yöntemiyle Modellenmesi ve Üretim Projeksiyonu Hayvansal Üreim 53(): 3-39, 01 Araşırma Türkiye de Kırmızı E Üreiminin Box-Jenkins Yönemiyle Modellenmesi ve Üreim Projeksiyonu Şenol Çelik Ankara Üniversiesi Fen Bilimleri Ensiüsü Zooekni Anabilim Dalı

Detaylı

ULUSAL HİSSE SENETLERİ PİYASASI NDA ETKİNLİK

ULUSAL HİSSE SENETLERİ PİYASASI NDA ETKİNLİK ULUSAL HİSSE SENETLERİ PİYASASI NDA ETKİNLİK Nuray ERGÜL ÖZET Son yıllarda, Türk Sermaye Piyasalarında hukuk, muhasebe ve deneim alanlarında, uluslararası kuralların uygulanması için büyük değişiklikler

Detaylı

Tebliğ. Sermaye Piyasasõnda Bağõmsõz Denetim Hakkõnda Tebliğde Değişiklik Yapõlmasõna Dair Tebliğ (Seri: X, No:20)

Tebliğ. Sermaye Piyasasõnda Bağõmsõz Denetim Hakkõnda Tebliğde Değişiklik Yapõlmasõna Dair Tebliğ (Seri: X, No:20) Tebliğ Sermaye Piyasasõ Kurulu ndan: Sermaye Piyasasõnda Bağõmsõz Denetim Hakkõnda Tebliğde Değişiklik Yapõlmasõna Dair Tebliğ (Seri: X, No:20) Madde 1 4/3/1996 tarihli ve 22570 sayõlõ Resmi Gazete de

Detaylı

White ın Heteroskedisite Tutarlı Kovaryans Matrisi Tahmini Yoluyla Heteroskedasite Altında Model Tahmini

White ın Heteroskedisite Tutarlı Kovaryans Matrisi Tahmini Yoluyla Heteroskedasite Altında Model Tahmini Ekonomeri ve İsaisik Sayı:4 006-1-8 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK DERGİSİ Whie ın Heeroskedisie Tuarlı Kovaryans Marisi Tahmini Yoluyla Heeroskedasie Alında Model Tahmini

Detaylı

YAPISAL KIRILMALI BİRİM KÖK TESTLERİNİN KÜÇÜK ÖRNEKLEM ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

YAPISAL KIRILMALI BİRİM KÖK TESTLERİNİN KÜÇÜK ÖRNEKLEM ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI YAPISAL KIRILMALI BİRİM KÖK TESTLERİNİN KÜÇÜK ÖRNEKLEM ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI TC. Pamukkale Üniversiesi Sosyal Bilimler Ensiüsü Yüksek Lisans Tezi Ekonomeri Anabilim Dalı Abdullah Emre ÇAĞLAR

Detaylı

ALTIN FİYATLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN TESPİTİ ÜZERİNE: MGARCH MODELİ İLE BİR İNCELEME

ALTIN FİYATLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN TESPİTİ ÜZERİNE: MGARCH MODELİ İLE BİR İNCELEME ALTIN FİYATLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN TESPİTİ ÜZERİNE: MGARCH MODELİ İLE BİR İNCELEME ÖZET Prof.Dr.Cengiz TORAMAN Balıkesir Üniversiesi, İİBF,İşleme Bölümü Cengizoraman4@yahoo.com Öğr.Gör.Çağaay BAŞARIR

Detaylı

İŞSİZLİK VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNDE ASİMETRİ ASYMMETRY IN THE RELATIONSHIP BETWEEN UNEMPLOYMENT AND ECONOMIC GROWTH

İŞSİZLİK VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNDE ASİMETRİ ASYMMETRY IN THE RELATIONSHIP BETWEEN UNEMPLOYMENT AND ECONOMIC GROWTH Doğuş Üniversiesi Dergisi, (), 57-65 İŞSİZLİK VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNDE ASİMETRİ ASYMMETRY IN THE RELATIONSHIP BETWEEN UNEMPLOYMENT AND ECONOMIC GROWTH Serve CEYLAN Giresun Üniversiesi İİBF, İkisa

Detaylı

AYÇİÇEK VE SOYA YAĞI İTHALAT TALEBİNİN ANALİZİ

AYÇİÇEK VE SOYA YAĞI İTHALAT TALEBİNİN ANALİZİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ,, 15(),71-79 AYÇİÇEK VE SOYA YAĞI İTHALAT TALEBİNİN ANALİZİ Selim Adem HATIRLI Vecdi DEMİRCAN Ali Rıza AKTAŞ Süleyman Demirel Üniversiesi Ziraa Fakülesi Tarım

Detaylı

REEL DÖVİZ KURU VE DIŞ TİCARET DENGESİ İLİŞKİSİ:

REEL DÖVİZ KURU VE DIŞ TİCARET DENGESİ İLİŞKİSİ: Ekonomeri ve İsaisik Sayı: 005 9 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK DERGİSİ REEL DÖVİZ KURU VE DIŞ TİCARET DENGESİ İLİŞKİSİ: Prof.Dr. Rahmi YAMAK; Abdurrahman KORKMAZ * Absrac

Detaylı

TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜME VE DÖVİZ KURU CARİ AÇIK ÜZERİNDE ETKİLİ MİDİR? BİR NEDENSELLİK ANALİZİ

TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜME VE DÖVİZ KURU CARİ AÇIK ÜZERİNDE ETKİLİ MİDİR? BİR NEDENSELLİK ANALİZİ ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cil 3, Sayı 6, 2007, ss. 8 88. TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜME VE DÖVİZ KURU CARİ AÇIK ÜZERİNDE ETKİLİ MİDİR? BİR NEDENSELLİK ANALİZİ Arş.Gör. Erman ERBAYKAL Balıkesir Üniversiesi

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Geliş Tarihi: 13.11.2013

Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Geliş Tarihi: 13.11.2013 Dokuz Eylül Üniversiesi Yayın Geliş Tarihi: 13.11.2013 Sosyal Bilimler Ensiüsü Dergisi Yayına Kabul Tarihi: 05.07.2014 Cil: 16, Sayı: 2, Yıl: 2014, Sayfa: 281-302 Online Yayın Tarihi: 30.09.2014 ISSN:

Detaylı

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda haftanın günü etkisi ve Ocak ayı anomalilerinin ARCH-GARCH modelleri ile test edilmesi

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda haftanın günü etkisi ve Ocak ayı anomalilerinin ARCH-GARCH modelleri ile test edilmesi İsanbul Üniversiesi İşleme Fakülesi Dergisi Isanbul Universiy Journal of he School of Business Adminisraion Cil/Vol:37, Sayı/No:2, 2008, 98-110 ISSN: 1303-1732 - www.ifdergisi.org 2008 İsanbul Menkul Kıymeler

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt:22 Sayı:2, Yıl:2007, ss:49-66

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt:22 Sayı:2, Yıl:2007, ss:49-66 Dokuz Eylül Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi Dergisi Cil:22 Sayı:2, Yıl:2007, ss:49-66 SPOT VE VADELİ İŞLEM FİYATLARININ VARYANSLARI ARASINDAKİ NEDENSELLİK TESTİ Emrah İsmail ÇEVİK * Mehme

Detaylı

RASYONEL BEKLENTLER DOAL ORAN HPOTEZ Türkiye çin Zaman Serisi Bulguları 1950-1995 1

RASYONEL BEKLENTLER DOAL ORAN HPOTEZ Türkiye çin Zaman Serisi Bulguları 1950-1995 1 RASYONEL BEKLENTLER DOAL ORAN HPOTEZ Türkiye çin Zaman Serisi Bulguları 950-995 Rahmi YAMAK * Yakup KÜÇÜKKALE ** ÖZET Bu çalımada, Rasyonel Bekleniler Doal Oran Hipoezinin, Çıkı (ya da isizliin) alep (ya

Detaylı

ÜCRET-FİYAT SPİRALİ: TÜRK İMALAT SANAYİ ÖRNEĞİ

ÜCRET-FİYAT SPİRALİ: TÜRK İMALAT SANAYİ ÖRNEĞİ 45 ÜCRET-FİYAT SPİRALİ: TÜRK İMALAT SANAYİ ÖRNEĞİ Zehra ABDİOĞLU * ÖZET Bu çalışma Türkiye için 2005-2012 dönemi iibariyle ara malı, dayanıklı ükeim malı, dayanıksız ükeim malı, enerji ve sermaye malı

Detaylı

Long memory and structural breaks on volatility: evidence from Borsa Istanbul

Long memory and structural breaks on volatility: evidence from Borsa Istanbul MPRA Munich Personal RePEc Archive Long memory and srucural breaks on volailiy: evidence from Borsa Isanbul Emrah Ismail Cevik and Gülekin Topaloğlu Namık Kemal Universiy, Bülen Ecevi Universiy 014 Online

Detaylı

Türkiye nin İthalat ve İhracat Bağımlılığı: Seçilmiş Ülke Örnekleri Üzerine Ampirik Bir Uygulama

Türkiye nin İthalat ve İhracat Bağımlılığı: Seçilmiş Ülke Örnekleri Üzerine Ampirik Bir Uygulama EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Cil: 3 Sayı: 2 Nisan 203 ss. 9-208 Türkiye nin İhala ve İhraca Bağımlılığı: Seçilmiş Ülke Örnekleri Üzerine Ampirik Bir Uygulama Dependency of Impor and Expor of

Detaylı

Sabit Sermaye Yatırımları ve Ekonomik Büyüme: Ampirik Bir Analiz

Sabit Sermaye Yatırımları ve Ekonomik Büyüme: Ampirik Bir Analiz Sabi Sermaye Yaırımları ve Ekonomik Büyüme: Ampirik Bir Analiz Mura ÇETİN Doç. Dr., Bozok Üniversiesi, İİBF İkisa Bölümü mura.cein@bozok.edu.r Sabi Sermaye Yaırımları ve Ekonomik Büyüme: Ampirik Bir Analiz

Detaylı

Global Finansal Krizde Kredi Marjı: Japon Tahvil Piyasası Örneği

Global Finansal Krizde Kredi Marjı: Japon Tahvil Piyasası Örneği Volume 5 Number 4 2014 pp. 71-88 ISSN: 1309-2448 www.berjournal.com Global Finansal Krizde Kredi Marjı: Japon Tahvil Piyasası Örneği Aydın Yüksel a Aslı Yüksel b Öze: Bu makale Ağusos 2007 arihinde oraya

Detaylı

BANKA KREDİ PORTFÖYLERİNİN YÖNETİMİNDE ÖDEMEME RİSKİ ANALİZİ: KALMAN FİLTRESİNE DAYANAN ALTERNATİF BİR YÖNTEM ÖNERİSİ

BANKA KREDİ PORTFÖYLERİNİN YÖNETİMİNDE ÖDEMEME RİSKİ ANALİZİ: KALMAN FİLTRESİNE DAYANAN ALTERNATİF BİR YÖNTEM ÖNERİSİ BANKA KREDİ PORTFÖLERİNİN ÖNETİMİNDE ÖDEMEME RİSKİ ANALİZİ: KALMAN FİLTRESİNE DAANAN ALTERNATİF BİR ÖNTEM ÖNERİSİ K. Bau TUNA * ÖZ Ödememe riski banka kredilerini ve bankaların kredi porföylerini ekiler.

Detaylı

Çift Üstel Düzeltme (Holt Metodu ile)

Çift Üstel Düzeltme (Holt Metodu ile) Tahmin Yönemleri Çif Üsel Düzelme (Hol Meodu ile) Hol meodu, zaman serilerinin, doğrusal rend ile izlenmesi için asarlanmış bir yönemdir. Yönem (seri için) ve (rend için) olmak üzere iki düzelme kasayısının

Detaylı

Rasyonel Beklentiler Hipotezinin Testi: Enflasyon, Faiz ve Kur 1

Rasyonel Beklentiler Hipotezinin Testi: Enflasyon, Faiz ve Kur 1 Çukurova Üniversiesi İİBF Dergisi Cil:17 Sayı:1 Haziran 2013 ss.17-35 Rasyonel Bekleniler Hipoezinin Tesi: Enflasyon, Faiz ve Kur 1 Tes of he Raional Expecaions Hypohesis: Inflaion, Ineres Rae and Exchange

Detaylı

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI NDA EŞHAREKETLİLİK VE ASİMETRİK AYARLAMA

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI NDA EŞHAREKETLİLİK VE ASİMETRİK AYARLAMA Yıl: 24 Sayı:88 Temmuz 2010 97 İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI NDA EŞHAREKETLİLİK VE ASİMETRİK AYARLAMA Ebru Yüksel* - Güldal Güleryüz** 32 Öze Bu makale, İsanbul Menkul Kıymeler Borsası na (İMKB) ai

Detaylı

İMKB İLE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN HİSSE SENEDİ PİYASALARININ ETKİLEŞİMİ: EŞBÜTÜNLEŞME VE NEDENSELLİK YAKLAŞIMI

İMKB İLE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN HİSSE SENEDİ PİYASALARININ ETKİLEŞİMİ: EŞBÜTÜNLEŞME VE NEDENSELLİK YAKLAŞIMI İMKB İLE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN HİSSE SENEDİ PİYASALARININ ETKİLEŞİMİ: EŞBÜTÜNLEŞME VE NEDENSELLİK YAKLAŞIMI Onur GÖZBAŞI * ÖZ Bu çalışmanın amacı, İMKB ile gelişmeke olan yedi ülkenin (Arjanin, Brezilya,

Detaylı

Ekonomide Değişim. 15. ÇözümOrtaklığı Platformu. 15 Aralık

Ekonomide Değişim. 15. ÇözümOrtaklığı Platformu. 15 Aralık Ekonomide Değişim www.pwc.com.tr 15. ÇözümOrtaklığı Platformu Temel göstergelerde neler değişti? Ortalama Büyüme, % Milli gelir hesaplama yönteminde revizyon Ekonomik Büyüme Oranları % 12.0 10.0 8.0 6.0

Detaylı

1. Aşağõdaki üç temel unsur, demokrasi için vazgeçilmez unsurlardõr: - Siyasal katõlõm (Vatandaşlarõn yönetime katõlõmõ, serbest seçimler, partiler)

1. Aşağõdaki üç temel unsur, demokrasi için vazgeçilmez unsurlardõr: - Siyasal katõlõm (Vatandaşlarõn yönetime katõlõmõ, serbest seçimler, partiler) Walter Bajohr 1. Aşağõdaki üç temel unsur, demokrasi için vazgeçilmez unsurlardõr: - Düşünce özgürlüğü, basõn-yayõn özgürlüğü - Hukuk devleti (İnsan haklarõ, bağõmsõz yargõ) - Siyasal katõlõm (Vatandaşlarõn

Detaylı

ALAN YATIRIM. Migros 1Ç 2006 Sonuçları. 18 Temmuz 2006. Cirodaki Yüksek Artõş Karlõlõğõ Olumlu Etkiliyor

ALAN YATIRIM. Migros 1Ç 2006 Sonuçları. 18 Temmuz 2006. Cirodaki Yüksek Artõş Karlõlõğõ Olumlu Etkiliyor ALAN YATIRIM 18 Temmuz 2006 Migros 1Ç 2006 Sonuçları AL Cirodaki Yüksek Artõş Karlõlõğõ Olumlu Etkiliyor Migros un 1Ç 2006 net satõşlarõ 719 milyon US$ olarak gerçekleşmiş ve şirketin cirosu geçen senenin

Detaylı

SINIFLAYICI (CLASSIFIER) SİSTEM İLE İMKB DE YENİ BİR ANOMALİ GÖZLEMİ

SINIFLAYICI (CLASSIFIER) SİSTEM İLE İMKB DE YENİ BİR ANOMALİ GÖZLEMİ SINIFLAYICI (CLASSIFIER) SİSTEM İLE İMKB DE YENİ BİR ANOMALİ GÖZLEMİ Hakan AKSOY * İsmail SAĞLAM ÖZET Bu çalõşma, İstanbul Menkul Kõymetler Borsasõ nõn (İMKB) zayõf formda etkin olmadõğõnõ gösteren yeni

Detaylı

POMPALARDA ENERJİ TASARRUFU

POMPALARDA ENERJİ TASARRUFU POMPALARDA ENERJİ TASARRUFU Serkan ÖĞÜT Alarko-Carrier San. ve Tic. A.Ş. KISA ÖZET Enerji tasarrufunun temelde üç önemli faydasõ bulunmaktadõr.en kõsa vadede şahõs veya firmalar için görünen faydasõ maliyetlerin

Detaylı

YÜKSEK ENFLASYON ENFLASYON BELİRSİZLİĞİNİ ARTIRIYOR MU?

YÜKSEK ENFLASYON ENFLASYON BELİRSİZLİĞİNİ ARTIRIYOR MU? YÜKSEK ENFLASYON ENFLASYON BELİRSİZLİĞİNİ ARTIRIYOR MU? Doç. Dr. Harun TERZİ Karadeniz Teknik Üniversiesi İİBF İkisa Bölümü Öğreim Üyesi 618 Trabzon Tel : (462) 3773311 Fax : (462) 3257281 e-mail : herzi@ku.edu.r

Detaylı

İMKB VE SEÇİLMİŞ AVRUPA HİSSE SENEDİ PİYASALARI ARASINDAKİ ULUSLARARASI ÇEŞİTLENDİRME FIRSATLARI

İMKB VE SEÇİLMİŞ AVRUPA HİSSE SENEDİ PİYASALARI ARASINDAKİ ULUSLARARASI ÇEŞİTLENDİRME FIRSATLARI İMKB VE SEÇİLMİŞ AVRUPA HİSSE SENEDİ PİYASALARI ARASINDAKİ ULUSLARARASI ÇEŞİTLENDİRME FIRSATLARI MÖDAV 2009/4 89 Arş. Grv. Dr. Koray KAYALIDERE 1* Yrd. Doç. Dr. Sibel KARĞIN 2* Yrd. Doç Dr. Hüseyin AKTAŞ

Detaylı

ASFALT ÇİMENTOLARINDA BEKLEME SÜRESİ VE ORTAM SICAKLIĞININ DUKTULİTEYE ETKİSİ

ASFALT ÇİMENTOLARINDA BEKLEME SÜRESİ VE ORTAM SICAKLIĞININ DUKTULİTEYE ETKİSİ ASFALT ÇİMENTOLARINDA BEKLEME SÜRESİ VE ORTAM SICAKLIĞININ DUKTULİTEYE ETKİSİ Ercan ÖZGAN *, Tuncay KAP* Özet - Karayollarõnda, esnek üst yapõ tabakalarõndan olan binder ve aşõnma tabakalarõ trafik etkisi

Detaylı

Girdilerin en efektif şekilde kullanõlmasõ ve süreçlerin performansõnõn yükseltgenmesi,

Girdilerin en efektif şekilde kullanõlmasõ ve süreçlerin performansõnõn yükseltgenmesi, GENEL TANIM Hepimizin bildiği üzere Endüstri Mühendisliği, insan, makine, malzeme ve benzeri elemanlardan oluşan üretim ve hizmet sektöründeki bu bütünleşik sistemlerin incelenmesi, planlamasõ, örgütlenmesi,

Detaylı

SORU SETİ 02 (REVİZE EDİLDİ) FİNAL KONULARI

SORU SETİ 02 (REVİZE EDİLDİ) FİNAL KONULARI Ekonomeri 8 Ocak, 0 Gazi Üniversiesi İkisa Bölümü SORU SETİ 0 (REVİZE EDİLDİ) FİNAL KONULARI PROBLEM Aşağıda verilen avuk ei alebi fonksiyonunu düşününüz (960-98): lny = β + β ln X + β ln X + β ln X +

Detaylı

VOB-BİST Endeks Sözleşmeleri İşlem Hacminin BİST Endekslerine Etkisi

VOB-BİST Endeks Sözleşmeleri İşlem Hacminin BİST Endekslerine Etkisi February 1-, 015-5 h Inernaional Scienific Conference of Iranian Academicians Abroad in Turkey VOB-BİST Endeks Sözleşmeleri İşlem Hacminin BİST Endekslerine Ekisi Mirrasoul SEYEDGHOMI PhD (Candidae) in

Detaylı

Anahtat Kelimeler: Volatilite, Basel II, Geriye Dönük Test, Riske Maruz Değer

Anahtat Kelimeler: Volatilite, Basel II, Geriye Dönük Test, Riske Maruz Değer Volume Number 3 011 pp. 1-17 ISSN: 1309-448 www.berjournal.com RMD Hesaplamalarında Volailie Tahminleme Modellerinin Karşılaşırılması ve Basel II Yaklaşımına Göre Geriye Dönük Tes Edilmesi: İMKB 100 Endeksi

Detaylı

2001 ve 2008 Yılında Oluşan Krizlerin Faktör Analizi ile Açıklanması

2001 ve 2008 Yılında Oluşan Krizlerin Faktör Analizi ile Açıklanması 2001 ve 2008 Yılında Oluşan Krizlerin Faktör Analizi ile Açıklanması Mahmut YARDIMCIOĞLU Özet Genel anlamda krizler ekonominin olağan bir parçası haline gelmiştir. Sıklıkla görülen bu krizlerin istatistiksel

Detaylı

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 11, Sayı 1, 2010 141

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 11, Sayı 1, 2010 141 C.Ü. İkisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cil 11, Sayı 1, 2010 141 BİR MALİYE POLİTİKASI ARACI OLARAK BORÇLANMA VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (1990 2009) Hali ÇİÇEK *, Süleyman GÖZEGİR ** ve

Detaylı

TÜRKİYE DE 1963 2006 DÖNEMİNDE KAMU VE ÖZEL SEKTÖR ÜCRETLERİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR UYGULAMA

TÜRKİYE DE 1963 2006 DÖNEMİNDE KAMU VE ÖZEL SEKTÖR ÜCRETLERİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR UYGULAMA TÜRKİYE DE 1963 2006 DÖNEMİNDE KAMU VE ÖZEL SEKTÖR ÜCRETLERİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR UYGULAMA Mura ASLAN Eskişehir Osmangazi Üniversiesi H. Kürşad ASLAN Ken Sae Üniversiesi Öze İskandinav ücre modelinden hareke

Detaylı

Türkiye de Elektrik Tüketimi Büyüme İlişkisi: Dinamik Analiz

Türkiye de Elektrik Tüketimi Büyüme İlişkisi: Dinamik Analiz Enerji, Piyasa ve Düzenleme (Cil:2, 2011, Sayfa 49-73) Türkiye de Elekrik Tükeimi Büyüme İlişkisi: Dinamik Analiz H. Mura Eruğrul * Öze Çalışmada Türkiye de elekrik ükeimi büyüme ilişkisi 1998Ç1-2011Ç3

Detaylı

THE IMPACT OF EXCHANGE TRADED FUNDS ON THE LONG TERM RELATIONSHIP OF INDEX MARKETS: AN EMPRICAL ANALYSIS ON THE ISE-30 INDEX

THE IMPACT OF EXCHANGE TRADED FUNDS ON THE LONG TERM RELATIONSHIP OF INDEX MARKETS: AN EMPRICAL ANALYSIS ON THE ISE-30 INDEX Dumlupınar Üniversiesi Sosyal Bilimler Dergisi / Dumlupınar Universiy Journal of Social Sciences BORSA YATIRIM FONLARININ ENDEKS PİYASALARDA UZUN DÖNEMLİ İLİŞKİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: İMKB-30 ENDEKSİ ÜZERİNE

Detaylı

Enflasyon ve Nominal Faiz Oranı İlişkisi: Türkiye Örneği (2004-2013)

Enflasyon ve Nominal Faiz Oranı İlişkisi: Türkiye Örneği (2004-2013) YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2015 Cil:22 Sayı:2 Celal Bayar Üniversiesi İ.İ.B.F. MANİSA Enflasyon ve Nominal Faiz Oranı İlişkisi: Türkiye Örneği (2004-2013) Musa ATGÜR * N. Oğuzhan ALTAY ** ÖZ Bu çalışmada,

Detaylı

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Tutarlar YTL olarak 31.12.2004 tarihindeki alõm gücü ile ifade edilmiştir) Enflasyona Göre Düzeltilmiş (Seri XI No:20) Bağõmsõz Denetim'den GENEL KURUL'A SUNULACAK

Detaylı

eyd Ekonomik Yaklaşım Derneği / Association

eyd Ekonomik Yaklaşım Derneği / Association eyd Ekonomik Yaklaşım Derneği / Associaion Ekonomik Yaklaşım 016, 7(99): 1-15 www.ekonomikyaklasim.org doi: 10.5455/ey.35908 BIST-100 Endeksinin Volail Davranışlarının Simerik Ve Asimerik Sokasik Volailie

Detaylı

Bildirge metninin geniş çapta dağõtõmõnõn arzu edilir olduğunu düşünerek,

Bildirge metninin geniş çapta dağõtõmõnõn arzu edilir olduğunu düşünerek, BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ANTLAŞMASI DOĞRULTUSUNDA DEVLETLER ARASINDA DOSTÇA İLİŞKİLER VE İŞBIRLİĞİNE İLİŞKİN ULUSLARARASI HUKUK İLKELERİ KONUSUNDAKİ BİLDİRGE VE EKİ Genel Kurul, Devletler arasõnda dostça ilişkiler

Detaylı

FAİZ ORANINDAKİ BİR ARTIŞ CARİ İŞLEMLER AÇIĞINI ARTIRIR MI?

FAİZ ORANINDAKİ BİR ARTIŞ CARİ İŞLEMLER AÇIĞINI ARTIRIR MI? FAİZ ORANINDAKİ BİR ARTIŞ CARİ İŞLEMLER AÇIĞINI ARTIRIR MI? Ehem ESEN, Zekeriya YILDIRIM, S. Faih KOSTAKOĞLU FAİZ ORANINDAKİ BİR ARTIŞ CARİ İŞLEMLER AÇIĞINI ARTIRIR MI? Ehem ESEN Yrd.Doç.Dr. Anadolu Üniversiesi,

Detaylı

Türkiye de Büyükbaş Hayvan Sayıları ve Nüfus Arasındaki Nedensellik İlişkisi. Şenol Çelik

Türkiye de Büyükbaş Hayvan Sayıları ve Nüfus Arasındaki Nedensellik İlişkisi. Şenol Çelik Adıyaman Üniversiesi Fen Bilimleri Dergisi 5 (1) (2015) 80-93 Türkiye de Büyükbaş Hayvan Sayıları ve Nüfus Arasındaki Nedensellik İlişkisi Şenol Çelik Bingöl Üniversiesi Ziraa Fakülesi Zooekni Bölümü,

Detaylı

Türk Akreditasyon Kurumu. LABORATUVARLARARASI KARŞILAŞTIRMA PROGRAMLARI PROSEDÜRÜ Doküman No.: P704 Revizyon No: 03. Hazõrlayan Kontrol Onay

Türk Akreditasyon Kurumu. LABORATUVARLARARASI KARŞILAŞTIRMA PROGRAMLARI PROSEDÜRÜ Doküman No.: P704 Revizyon No: 03. Hazõrlayan Kontrol Onay Doküman Adõ: YETERLİLİK DENEYLERİ VE LABORATUVARLARARASI KARŞILAŞTIRMA PROGRAMLARI PROSEDÜRÜ Doküman No.: Revizyon No: 03 5.2,5.3 03 5.2 ve 5.3 maddeleri değiştirildi 3, 4 02 5.2. Karşõlaştõrma Ölçümleri

Detaylı

Türkiye nin Kabuklu Fındık Üretiminde Üretim-Fiyat İlişkisinin Koyck Yaklaşımı İle Analizi

Türkiye nin Kabuklu Fındık Üretiminde Üretim-Fiyat İlişkisinin Koyck Yaklaşımı İle Analizi TÜRK TARIM ve DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ TURKISH JOURNAL of AGRICULTURAL and NATURAL SCIENCES www.urkjans.com Türkiye nin Kabuklu Fındık Üreiminde Üreim-Fiya İlişkisinin Koyck Yaklaşımı İle Analizi Şenol ÇELİK*

Detaylı

YAZICILAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak 30 Eylül 2007 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar

YAZICILAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak 30 Eylül 2007 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar YAZICILAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 1 Ocak 30 Eylül 2007 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar İÇİNDEKİLER Sayfa Konsolide Bilanço 1-2 Konsolide Gelir Tablosu 3 Konsolide Özsermaye Değişim Tablosu

Detaylı

A Study on the Estimation of Supply Response of Cotton in Cukurova Region

A Study on the Estimation of Supply Response of Cotton in Cukurova Region MPRA Munich Personal RePEc Archive A Sudy on he Esimaion of Suly Resonse of Coon in Cukurova Region Erkan Akas Faculy of Economics & Admin.Sciences a BIGA 2006 Online a h://mra.ub.uni-muenchen.de/8648/

Detaylı

... A.Ş.../../200. TARİHLİ YATIRIMCIYI BİLGİLENDİRME FORMU 1

... A.Ş.../../200. TARİHLİ YATIRIMCIYI BİLGİLENDİRME FORMU 1 ... A.Ş.../../200. TARİHLİ YATIRIMCIYI BİLGİLENDİRME FORMU 1 A.Ş. yönetim kurulu bu bilgi formunun ilan tarihi itibarõ ile aracõ kurumun cari hukuki ve mali durumunu tam ve doğru olarak yansõttõğõnõ tasdik

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EKONOMETRİ ANABİLİM DALI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EKONOMETRİ ANABİLİM DALI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EKONOMETRİ ANABİLİM DALI KOŞULLU VARYANS MODELLERİ: FİNANSAL ZAMAN SERİLERİ ÜZERİNE UYGULAMA Arzu KÖKCEN YÜKSEK LİSANS TEZİ ADANA-00

Detaylı

YAZICILAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

YAZICILAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ YAZICILAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 1 Ocak 30 Haziran 2008 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlarõ İÇİNDEKİLER Sayfa Bağõmsõz İnceleme Raporu 1-2 Konsolide Bilanço 3-4 Konsolide Gelir

Detaylı

TÜRKİYE DE REEL DÖVİZ KURU İLE KISA VE UZUN VADELİ SERMAYE HAREKETLERİ İLİŞKİSİ

TÜRKİYE DE REEL DÖVİZ KURU İLE KISA VE UZUN VADELİ SERMAYE HAREKETLERİ İLİŞKİSİ Marmara Üniversiesi İ.İ.B.F. Dergisi YIL 2007, CİLT XXII, SAYI 1 TÜRKİYE DE REEL DÖVİZ KURU İLE KISA VE UZUN VADELİ SERMAYE HAREKETLERİ İLİŞKİSİ Araş. Gör. Burcu KIRAN * Öze Bu çalışmada, reel döviz kuru

Detaylı

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 11, Sayı 2, 2010 53

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 11, Sayı 2, 2010 53 C.Ü. İkisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cil 11, Sayı 2, 2010 53 FİNANSAL PİYASA ETKİNLİĞİ: S&P 500 ÜZERİNE BİR UYGULAMA Erhan DEMİRELİ *, Gökuğ Cenk AKKAYA ** ve Elif İBAŞ *** Öze Finansal ekinlik kavramı

Detaylı